You are on page 1of 1

LAAIN AJ MAAKIN Ninxooto linmaak Chiru li Nimajwal Yos, Jowicheru laaex, ex was wiitzin, Naq xin maakob chinkauxl,

Xinmaakobchiwaatin, Xinmaakobchinbaanuhemq, Jowi xinmaakobchinbaanuhem, Jowi xinmaakob xbaan naq Inka tzaqal xinpaaban. Relik ut naq nim linmaak. Chirix ain nintzaama chiru Qaloqal NaSanta Maria, junelik tuqixq Chiruheb li anjel, chiruhebli sant, Jowicheru laaex, ex was wiitzin, Re naq cheyaaba taxaq li Qaawa Sainbeen. Jokan taxaq. LAAIN AJ MAAKIN Ninxooto linmaak Chiru li Nimajwal Yos, Jowicheru laaex, ex was wiitzin, Naq xin maakob chinkauxl, Xinmaakobchiwaatin, Xinmaakobchinbaanuhemq, Jowi xinmaakobchinbaanuhem, Jowi xinmaakob xbaan naq Inka tzaqal xinpaaban. Relik ut naq nim linmaak. Chirix ain nintzaama chiru Qaloqal NaSanta Maria, junelik tuqixq Chiruheb li anjel, chiruhebli sant, Jowicheru laaex, ex was wiitzin, Re naq cheyaaba taxaq li Qaawa Sainbeen. Jokan taxaq.