You are on page 1of 18

Definisi Pelupusan Objektif Justifikasi Pelupusan Kuasa Melulus Urus Setia Pelupusan Perakuan Pelupusan (PEP) Lembaga Pemeriksa

Tempoh Tindakan Pelupusan

Pelanjutan Tempoh Pinda Kaedah Pelupusan Kaedah Pelupusan Pelaksanaan Kaedah Pelupusan Pelupusan Melalui Kontrak Pusat Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan

DEFINISI PELUPUSAN

Satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan

KUASA MELULUS PU (B) 285 -14 Julai 2009 PERBENDAHARAAN


(a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM200,000 atau jumlah keseluruhan melebihi RM1 Juta (b) Kaedah pelupusan:
Hadiah Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri Tukar Beli (trade in) Tukar Barang (barter trade) Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini

KEMENTERIAN (KSU/TKSU/SUB BP&P)

Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM200,000 atau jumlah keseluruhan tidak melebihi RM1 Juta bagi semua kaedah pelupusan

NEGERI (PENGARAH /TPJKN)

Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM10,000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM100,000 bagi semua kaedah pelupusan

URUS SETIA PELUPUSAN


Unit Pengurusan Aset Kementerian/Jabatan

Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut Kew. PA-15 Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew.PA-16 Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Kew.PA-17

Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur


Mengemukakan permohonan pelupusan kepada Kuasa Melulus

URUS SETIA PELUPUSAN


Memaklumkan kelulusan kepada Ketua Jabatan Untuk tindakan Memohon pelanjutan tempoh pelupusan Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah pemusnahan Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Kew. PA-18 Memperolehi Sijil Pelupusan Aset Kew. PA-19 Menghantar Kew. PA-19 kepada Kuasa Melulus Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset Kew. PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16

(a) PEP perlu bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan Elektronik dan perkakasan komputer (b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR / Jabatan yang mempunyai woksyop sendiri / khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan tertentu (c) PEP bagi perkakasan komputer disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian / Jabatan

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16

(d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun (e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh 1 tahun.

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16


KELULUSAN KHAS UNTUK KKM MELALUI SURAT KK/BKP 10/536/36 JLD. 4 (s.k.3)(3) BERTARIKH 11 FEBRUARI 2009 MENYATAKAN, PEP BOLEH DISEDIAKAN OLEH: (a) Penolong Pegawai Sistem Maklumat Gred F32 F36 bagi perkakasan komputer (b) Juruteknologi Pergigian Gred U36 U40 untuk peralatan pergigian (c ) Hendaklah mempunyai kepakaran khusus mengenai alat tersebut dan pengalaman melebihi 3 tahun

PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA

(a)

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan
Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.

(b)

KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA (a) Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (1 Pengerusi dan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset berkenaan (b) Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu (c) Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yang setaraf.

(d) Pegawai dari Kementerian / Jabatan lain boleh dilantik jika perlu
(e) Menandatangani Kew. PA-17 dan kemuka ke Urus Setia

TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA


(a) Menyedia dan mengemuka Jadual Pelupusan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan (b) Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan (c) Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan dikeluarkan (d) Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa Kew. PA-17 (e) Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai

(f)

Menandatangani Kew. PA-17 dan kemuka ke Urus Setia

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan mengikut kaedah yang diluluskan

PELANJUTAN TEMPOH

Permohonan untuk lanjut tempoh dikemuka kepada Kuasa Melulus 2 minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja
Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan maka kelulusan terbatal

SEKIAN TERIMA KASIH


SHAIDA ELIZA BT ABU TALIB PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 KLINIK PERGIGIAN MENTAKAB