You are on page 1of 10

TALAAN NG MGA NILALAMAN

I-

Panimula..1 a. Layunin..1 b. Paksa..2

IIIIIIVVVIVII-

Talambuhay ng May-akda.3 Tema.4 Tauhan..5 Buod..6 Tunggalian7 Teoryang Pampanitikan..8

I-

Panimula

Layunin
Ang aking mga layunin sa nobelang ito ay: maipakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. matukoy kung anong Teoryang panitikan ang nobelang Bata, Bata Pano ka Ginawa, makilala ang mga pangunahing tauhan sa akda, malaman ang pagtutungali ng mga tauhan, malaman kung sino ang may-ari/awtor ng nobelang ito, malaman kung ano ang talambuhay ng may akda, at makagawa ng buod sa nobelang Bata, Bata Pano ka Ginawa.

a. Paksa
Marami ang aking mga layunin sa nobelang ito kaya dapat ko po itong pag-iisipan para matupad ko ito. Magsasagawa ako ng mga masinsinang pananaliksik para malalaman ko kung anu-ano ang nilalaman ng akda ni Gng. Lualhati Bautista. Susuriin ko po ng mabuti para malaman ang aking pagkakagawa, gagamitin ko bilang sangkap ang mga modernong teknolohiya upang mapadaling tuparin ang aking mga layunin sa paksa kaya para sa akin malaking tulong po ito sa panahong ito.Kinakailangan ko lang ang mataas na pasinsiya upang maganda ang aking pagsusuri at siguradong matupad ang aking mga layunin. Isa ring sankap ang libro na nakakatulong upang sa pagtupad sa aking mga layunin sa paksa. Alam ko marami rin tayong makukuha ng sapat na impormasyon. Ang nobelang/akdang aking napili ay doon nanggagaling sa libro dahil nabasa ko kung sino ang mga awtor ng Teoryang Feminismo sa tulong na ito at ang Modernong Teknolohiya na nagsanib pwersa siguradong makakuha ako ng mabuti, kaakitakit, maayos,detalyado, at malinaw na pagsusuri.

II-

Talambuhay ng May-akda

Talambuhay ni Lualhati Bautista Si Lualhati Bautista ay isa sa pinakatanyag na Filipinong nobelista. Ilan sa kanyang mga akda ayDekada 70, Bata Bata Pano ka Ginawa? at Gapo.Si Bautista ay ipinanganak sa Tondo Manila noong ika-2 ng Disyembre 1945. Nakapagtapos siyang elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sekondarya sa Torres HighSchool noong 1962. Siya ay pumasok sa Lyceum University of the Philippines sa kursong journalism ngunit nag-drop bago pa man matapos ang kanyang unang taon.Bagamat kulang sa pormal na pagsasanay, si Bautista ay naging kilala sa kanyangmakatotohanan at matapang na paghayag sa mga isyung kinasasangkutan ng mga babaengFilipino at sa kanyang makabagbag damdamin na pagpapakita sa babae na may mahirap nasitwasyon sa bahay at sa trabaho. Natanggap niya ang Palanca Awards (1980, 1983, 1984) pata sa nobelang Gapo, Dekada 70 atBata, Bata Paano ka Ginawawa?, mga nobelang naglalarawan nang kaapihan ng mga kababaihannoong panahon ni Marcos.Dalawa sa maikling kuwento ni Bautista ay nagkamit din ng Palanca Awards ang "TalongKuwento ng Buhay ni Juan Candelabra"(unang gantimpala, 1982) at "Buwan, Buwan, Huluganmo Akong Sundang"(ikatlong gantimpala, 1983).Hindi rin matatawaran ang kanyang husay sa pagiging script writer. Ang kanyang unangscreenplay ay ang Sakada, 1976 na nagpapakita ng kalagayan ng mga magtutubo. Ang kanyangikalawang pelikula ay ang "Kung Mahawi Mang ang Ulap" noong 1984 na nominado sa FilmAcademy. Ginawa rin niya ang Bulaklak ng City Jail base sa kanyang nobela tungkol sa mgakababaihang nakulong. Nahakot nito halos lahat ng gantimpala sa Star Awards at Metro ManilaFilm Festival.Kabilang siya sa University of the Philippines Creative Writing Center noong 1986, nagsilbing bise-presidente ng Screenwriters Guild of the Philippines at pinuno ng Kapisanan ng mgaManunulat ng Nobelang Popular.Siya lang ang natatanging Filipino na kasama sa libro ng International Women Writers nanilimbag sa Japan.

III-

Tema

Ang pagkakaroon ng karapatan sa mga kababaihan, ang kapantay-pantay ng mga kababaihan sa mga kalalakihan ,at bigyang halaga at kinabukasan ang mga kabataan.

IV- Tauhan
Lea ang bidang babae sa nobela Maya anak na babae ni Lea Ojie anak na lalaki ni Lea Ding lalaking kinakasama ni Lea, ama ni Maya Raffy unang asawa ni Lea, ama ni Ojie Johnny kaopisina at matalik na kaibigan ni Lea

V-

Buod

Nag-uumpisa ang katha sa pagtatapos ng anak na babae ni Lea na si Maya mula sa kindergarten, kung saan nagkaroon ng palatuntunan at pagdiriwang. Sa simula, maayos ang takbo ng buhay ni Lea ang buhay niya na may kaugnayan sa kaniyang mga anak, sa mga kaibigan niyang mga lalaki, at sa kaniyang pakikipagtulungan sa isang samahan na pangkarapatang-pantao. Subalit lumalaki na ang mga anak niya at nakikita niya ang mga pagbabago sa mga ito. Nagsisimula nang magbago ng mga pag-uugali ng mga ito: si Maya sa pagiging paslit na may kuryosidad, samantalang si Ojie ay tumatawid na patungo sa pagiging isang ganap na lalaki.

Nagbalik ang dating asawa ni Lea upang kunin at dalhin sana si Ojie sa Estados Unidos. Natakot siyang baka kapwa kunin na ang kaniyang mga anak ng kanilang mga ama. Kailangan niya ring gumugol ng panahon para sa trabaho at sa samahang tinutulungan niya. Sa bandang huli, nagpasya ang mga anak niyang piliin siya isang pagpapasyang hindi niya iginiit sa mga ito.

Nagwawakas ang katha sa isa ring pagtatapos ng mga mag-aaral, kung saan panauhing pandangal si Lea. Nagbigay siya ng talumpati na ang paksa ay kung paano umiiral ang buhay, at kung paano sadyang kay bilis ng panahon, na kasingbilis ng paglaki, pagbabago, at pag-unlad ng mga tao. Nagiwan siya ng mensahe na hindi wakas ang pagtatapos mula sa paaralan sapagkat iyon ay simula pa lamang ng mga darating pang mga bagay sa buhay ng isang tao.

VI- Tunggalian
A- Tao sa Tao Dumating ang tagpuan kung kailan nagbalik ang dating asawa ni Lea upang kunin at dalhin sana si Ojie sa Estados Unidos.

B- Tao sa Kanyang Sarili Naroon ang takot ni Lea sa kanyang sarili dahil baka kunin ang kanyang dalawang anak sa kanyang unang asawa na si Raffy.

C- Tao sa Lipunan Sinalaysay sa nobelang ito ang buhay ni Lea, isang nagtatrabahong ina na may dalawang anak, -isang lalaki at isang babae. Kung kayat makikita rito ang paglalarawan ng pananaw ng lipunan tungkol sa kababaihan, pagiging ina at kung paano gaganapin ng ina ang kanyang pagiging magulang sa makabagong panahon. Sa teoryang ito. maaring tignan ang imahen,pagpapakalarawan ,posisyon ,at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaring ilantad din ang mga de kahong mga imahen ng mga babae sa akda.Ito'y maaring komokompows ng mga panlipunan ,kultural, pulitikang pamamalakad , teorya ,at moral na pilosopiya na isyu na may kinalaman sa di pantay o pantay na kalagayan ng kasarian.

VII- Teoryang Pampanitikan


Teoryang Feminismo Sa teoryang ito. maaring tignan ang imahen, pagpapakalarawan ,posisyon ,at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaring ilantad din ang mga de kahong mga imahen ng mga babae sa akda.Ito'y maaring komokompows ng mga panlipunan ,kultural ,pulitikang pamamalakad , teorya ,at moral na pilosopiya na isyu na may kinalaman sa di pantay o pantay na kalagayan ng kasarian. Naririto ang ilang pahayag na itong nobelang nabasa ay maaaring maibilang sa teoryang feminismo: Dinukwang pa niya ng bahagya si Raffy. Gusto mong sustentuhan ko si Ojie? Akina! Katungkulan mo kung tutuusin. Pero kahit gawin mo wala ka pa ring karapatang sabihin kung anong gagawin ko sa buhay ko! Asawa mo ako nung araw pero hindi na ngayon! (kabanata 22:talata 38, pp. 171) -mula sa pahayag na nabasa ay kinakitaan ng kalakasan ng loob si Lea sa pag ako ng responsibilidad bilang isang ama at ina kay Ojie.