Bludiště č.

3: Staveniště

Cíl

sme na staveništi. Na stavbě pyramid se podílí mnoho různých profesí. Architekti a matematici počítají rozměry, kameníci otesávají kameny a dozorci organizujou skupiny dělníků. Můj otec pracoval na stavbě velké pyramidy vlevo. Musíme se rychle zorientovat a najít k ní cestu.
Pyramida zatím není úplně dokončená, zbývá ještě přidat několik posledních kamenů. Po dokončení jádra (vnitřní části) pyramidy je celá stavba obložena čistě bílým vápencem, který způsobuje, že se ve slunci krásně třpytí. Naši zruční kameníci dokážou kameny otesat tak přesně, že když jsou zasazené na své místo, nepropadne mezi ně ani vlásek! Dělníci staví rampy, po kterých lze obrovské kamenné kvádry dopravit na vrcholek pyramidy. Rampy se staví zároveň s pyramidou – jak roste stavba, vinou se i ony stále výše. Je velmi, velmi

J

nebezpečné přepravovat kamenné kvádry po pyramidě – mnoho dělníků bylo při této práci zraněno, nebo dokonce zemřelo. Celkem se pyramida skládá z více než dvou milionů kvádrů! Můj nejstarší bratr pracuje s kovem. Má pořád co dělat – vyrábí a opravuje bronzové a měděné nástroje. Vyrábí ale také dřevěné klíny, které jsou vkládány do prasklin v kamenech a polévány vodou. Rozpínáním dřeva vzniká tak ohromná síla, že dokáže rozlomit i veliký kámen. Někteří kameníci tesají sochy, které jsou později umís ovány dovnitř pyramidy, aby ochraňovaly faraona. Socha sfingy stojící vpravo má střežit pyramidu před zloději. Její lidská hlava a lví tělo mají znázorňovat královskou moc.

Start

Až budeš hledat cestu, bu velmi opatrný. Je zde velmi nerovný povrch a leží tu mnoho ostrých kamenů.

12

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful