Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Aprobat,

Facultatea de Ştiinţe Economice
DECAN
PROGRAMUL DE STUDIU _____________
Specializarea ___________________________________________
Durata studiilor: _______ semestre_______
Nr.înregistrare……………. / ……………………….
Îndrumător ştiinţific
Nr. chitanţă ………….…… / ……………………….

Vizat,
________________

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE
SESIUNEA IUNIE 2012
(SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE, FĂRĂ ŞTERSĂTURI)

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Date privind identitatea persoanei
Numele:_________________________________
__________________
Prenumele:
____________________
căsătorie)____________________

iniţiala
Numele

tatăţui
(după

2. Sexul: (M/F) _________
3. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul

__________ / __________ / __________

Locul (localitate, judeţ) _________________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata: _____________________Mama:__________________________
5. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeţ, cod poştal, telefon, e-mail):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Sunt absolvent(ă) al/a Facultăţii de Ştiinţe Economice, U.A.V. Arad:
1

146 din Legea 1/2011.V. U. Data. Menţionez că susţin examenul de DISERTAŢIE. _________________________________ . diploma obţinută prin fraudă îmi poate fi anulată. fiind conştient de faptul că.A.Promoţia: 2012 7. conform art. Sunt absolvent(ă) al/a Facultăţii de Ştiinţe Economice._________________ SEMNĂTURA CANDIDAT. Forma de învăţământ pe care am absolvit-o este: cu frecvenţă. finalizare a studiilor (pentru prima oară. Arad: alte promoţii_______ 8. Lucrarea de DISERTAŢIE pe care o susţin are următorul titlu: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 11. Declar că prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace frauduloase. a doua oară – după caz) _______________________________ şi declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile art. dacă se dovedeşte contrariul. 143 din Legea 1/2011. Solicit înscrierea la examenul de DISERTAŢIE Sesiunea IUNIE anul 2012 10.Îndrumător ştiinţific: ____________________________________________________________________________ 12. cu taxă/fără taxă MASTER 9.

Telefon de contact (absolvent/ă) ______________________________________________________ Adresa de mail ___________________________________________________________________ Locul de muncă ___________________________________________________________________ 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful