INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

,
Str. Icoanei Nr.19, sector 2, telefon: 2118841, 2118485; fax: 2107531 www.ismb.edu.ro

SUBIECTELE PROPUSE PENTRU SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE LA INFORMATICĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE TITULARIZARE

SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS
Subiectul 1 1. 2. 3. 4. 5. Creaţi un folder în C:\ numit Test. Alegeţi un fişier din My Documents şi copiaţi-l în el. Aranjaţi pictogramele pe desktop fără aliniere automată. Creaţi un shortcut către aplicaţia Word. Shortcut-ul se va găsi pe desktop. Lansaţi în execuţie programul Excel.exe, folosind opţiunea Run a meniului Start. Ce se întâmplă atunci când formataţi o dischetă? a. Discheta este protejată la citire b. Discheta este scanată împotriva viruşilor c. Discheta capătă sectoare stricate în urma formatării d. Discheta este pregătită pentru a stoca date

Subiectul 2 1. Determinaţi câte fişiere de tip .dll există în folderul Windows. 2. Modificaţi rezoluţia ecranului. 3. Construiţi cu Notepad un fişier „test.txt” în unitatea C:\ în care notaţi răspunsul de la punctul 1. Ştergeţi fşierul şi apoi îl recuperaţi. 4. Schimbaţi drepturile asupra acestui fişier astfel încât utilizatorul să aibă doar drept de citire. 5. Care dintre imaginile de mai jos reprezintă o comandă rapidă (scurtătură, shortcut) către directorul Test? a. Test b. Test c. Test d. Test

Subiectul 3 1. Creaţi un shortcut către aplicaţia Paint, shortcut care să se afle pe bara de aplicaţii (taskbar). 2. Deschideţi trei aplicaţii şi le aşezaţi în cascadă pe desktop. 3. Folosind instrumentul de căutare, localizaţi câte fişiere au fost modificate în ultimele 3 luni. 4. Ce se întâmplă atunci când un fişier este comprimat (arhivat)? Se şterge extensia fişierului Se reduce dimensiunea numelui fişierului Se reduce dimensiunea fişierului Se şterg proprietăţile fişierului 5. Setaţi opţiunile Windows astfel încât fiecare fereastră să afişeze toate fişierele (şi pe cele ascunse şi pe cele de sistem). Subiectul 4 1. Faceţi în aşa fel încât bara de aplicaţii (taskbar) să apară numai atunci când cursorul grafic staţionează în partea de jos a ecranului.
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows

1

Setaţi opţiunile Windows în aşa fel ca după 5 minute de inactivitate. 5. Pornind de la un shortcut către un folder. Lansaţi în execuţie aplicaţia Excel. Care dintre următoarele opţiuni vă permit să schimbaţi imprimanta instalată cu o altă imprimantă instalată astfel încât această modificare să rămână valabilă şi după închiderea calculatorului? Stabileşte ca imprimantă implicită (Set as Default Printer) Fişier / Imprimare… (File / Print…) Capturare port imprimantă (Capture Printer Port) Adăugare imprimantă (Add Printer) 5. Inspectaţi capacitatea drive-ului C al calculatorului pe care lucraţi dumneavoastră şi cât spaţiu liber mai este pe el. În acest document notaţi care sunt unităţile de măsură pentru capacitatea memoriei. 4. Subiectul 7 1. Care dintre următoarele afirmaţii explică ceea ce se întâmplă atunci când fişierele sunt recuperate din Recycle Bin (Coşul de reciclare)? Fişierele sunt recuperate pe Desktop (Spaţiul de lucru) Fişierele sunt şterse definitiv Se schimba proprietatea fişierelor în Read Only (Numai pentru citire) Fişierele sunt recuperate şi depozitate în locul de unde au fost şterse 5. 3. Setaţi opţiunile Windows astfel încât fişierele cu extensia . Construiţi un folder numit Titularizare în C:\ în care deschideţi un document în NotePad numit „memoria. Introduceţi aplicaţia Access în meniul Start. vizualizaţi calea folder-ului. 4. 2. Subiectul 6 1. Care dintre următoarele dispozitive este utilizat de către sistemul de operare pentru a stoca fişiere şi directoare de dimensiuni mari? CD Hard Disk Modem 4.2. 3. Configuraţi tastatura pentru aranjamentul (layout-ul) limbii române. Modificaţi rezoluţia ecranului. 4.txt să fie deschise cu aplicaţia NotePad. pe monitor. Creaţi pe desktop un shortcut către aplicaţia PowerPoint. 2. Folosind opţiunile din Help căutaţi informaţii despre procesorul instalat. De ce este important pentru un fişier să aibă o extensie corectă? Pentru a deschide fişierul cu aplicaţia corespunzătoare Pentru a realiza o legătură între fişier şi un anumit director Pentru a permite comprimarea fişierului Pentru a opri ştergerea fişierului PU INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 2 . vizualizaţi calea folder-ului. 5. Introduceţi aplicaţia PowerPoint în meniul Start. Alegeţi o imagine ca wallpaper din galeria oferită de Windows. Pornind de la un shortcut către un folder. Stabiliţi câte fişiere de tip . 2.txt”. 3. 3.exe există în directorul Windows. Subiectul 5 1. folosind opţiunea Run a meniului Start. să apară numele dumneavoastră.

realizaţi calculul mediei unui elev la un obiect la care dă teză şi are în oral 5 note (valorile la alegere). INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 3 . 3. să apară numele dumneavoastră. vizualizaţi calea folder-ului. folosind grosimi şi culori diferite pentru contururi (minimum 3). tip tastatură. Descrieţi. Aranjaţi pictogramele de pe desktop pe un singur rând. 5. Apoi copiaţi rezultatul într-un fişier „note. 4. Care din următoarele opţiuni se găseşte în fereastra de vizualizare a procesului de printare? Imprimare Pauza la imprimare Imprimare în fişier Pagina curentă Subiectul 9 1. în partea de sus a ecranului. Creaţi un folder numit Titularizare în My Documents. pe monitor.txt” pe care îl creaţi cu NotePad. capacitate memorie RAM.jpg din cadrul unităţii de disc C:\. 2. Construiţi un fişier „date_tehnice. 3. modul în care modificaţi rezoluţia ecranului. Căutaţi toate fişierele cu extensia . Să se decupeze una dintre figurile geometrice şi să se copieze de 2 ori în cadrul desenului. orizontal. Pornind de la un shortcut de pe desktop către un folder. Setaţi opţiunile Windows astfel încât fiecare fereastră să afişeze toate fişierele (şi pe cele ascunse şi pe cele de sistem). 2. în cadrul fişierului creat mai sus. Care din următoarele operaţii poate fi realizată direct de pe desktop fără a fi nevoie să deschideţi nici un director? Schimbarea imprimantei implicite Modificarea datei şi a orei Instalarea unui modem Nici unul din răspunsurile de mai sus Subiectul 11 Folosind programul Paint al sistemului Windows realizaţi un desen respectând cerinţele următoare: 1. 3. Subiectul 10 1. 2. 2. Notaţi în fişierul creat mai sus care este diferenţa între comenzile Delete şi Empty Recycle Bin? 4. Să se coloreze fondul paginii cu o altă culoare folosind spray-ul. Folosind aplicaţia Calculator. 3. Să conţină 2 figuri geometrice la alegere şi o figură formată dintr-o linie curbă. după 5 minute de inactivitate. 5. Care dintre următoarele afirmaţii descrie rezultatul compresiei (arhivării) fişierelor? Fişiere de dimensiuni reduse Ştergerea fişierelor Schimbarea conţinutului fişierelor Creşterea spaţiului alocat în memoria RAM 5. tip monitor.Subiectul 8 1. 4.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor. Setaţi opţiunile Windows în aşa fel ca. Schimbaţi imaginea wallpaper pe care o aveţi la calculatorul la care lucraţi. Inspectaţi configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi realizaţi un fişier „fishard.txt” în care să notaţi principalele plăci de extensie care se pot ataşa calculatoarelor şi rolul lor.

Care dintre următoarele răspunsuri descrie în mod corect imaginea de mai jos? a. instrumentul de umplere şi spray-ul. 2. 4. în folder-ul candidatului. Bara de titlu d. 3. . 4. Să se modifice culorile. Să conţină figurile geometrice: dreptunghi. Să se descrie instalarea imprimantei alese. 5. 5. pătrat. Bara de instrumente Subiectul 14 b. . 4. d. Ce tip de fişier din cele de mai jos este utilizat pentru fişierele de muzică? a. Să se coloreze fiecare figură geometrică cu o altă culoare folosind pensula pentru contururi.power standby).mp3 d. Să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia orizontală. Să se salveze desenul într-un fişier cu numele „desen.doc c. 2. elipsă. Bara de meniuri c. Să se aleagă un interval de 2 minute de inactivitate înainte ca monitorul să treacă în regimul cu consum redus de energie (low . Să se aleagă driver-ul de imprimantă dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile. 4. Subiectul 12 b. c. Să se salveze desenul creat cu numele „figuri. . Bara de derulare 1. 4.gif b. 4. 4. 2. 3. Care dintre următoarele pictograme este cea corespunzătoare unei aplicaţii? a.4. 4. îngroşate şi subliniate. Să se aleagă un model decorativ. Care din următoarele afirmaţii face parte din configurarea spaţiului de lucru (Desktop)? Instalarea unei reţele de calculatoare Modificarea rezoluţiei calculatorului Formatarea unei dischete Golirea coşului de reciclare (Recycle Bin) INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 4 .bmp” în directorul candidatului. Să se introducă un text “Desen geometric” folosind majuscule.xls Subiectul 13 Pentru personalizarea sistemului de operare Windows. Folosind programul Paint al sistemului Windows să se realizeze un desen şi anume: 1. 4. Să se afişeze pe întreaga suprafaţă de lucru noul model ales. .bmp”. un cerc şi o figură formată dintr-o linie frântă închisă folosind grosimi diferite pentru contururi (minimum 3). creat în unitatea de disc C:\. 5. prin intermediul aplicaţiei Display să se facă configurarea diferitelor elemente: 1. 3.

. Să se modifice timpul într-o exprimare de la 1 la 24 sau într-o exprimare a orelor de la 1 la 12.doc 2. Subiectul 15 1. care se va salva pe discul formatat anterior. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 5 . tip tastatură.gif . tip monitor. Copiaţi primele trei dintre ele în folder-ul candidatului. 4. 5.zip . spaţiul liber şi spaţiul ocupat. Să se inspecteze imprimantele instalate la calculatorul la care se lucrează şi să se instaleze una nouă. Să se vizualizeze capacitatea discului C:\ . Să se formateze un disc flexibil ca disc sistem cu numele „titular”. astfel: a. 5. dimensiune 16 pt 2. Care din următoarele opţiuni vă permit schimbarea imprimantei implicite cu o altă imprimantă instalată pe calculatorul dumneavoastră. Câte fişiere de tip . capacitate memorie RAM. Căutaţi pe hard-disk toate fişierele care au extensia . Să se comute controlul între aplicaţii. În fereastra Proprietăţi ecran (Display Properties) în ce meniu puteţi modifica rezoluţia ecranului? Înfăţişare (Appearance) Fundal (Background) Spaţiu de lucru (Desktop) Setări (Settings) Subiectul 16 Să se realizeze următoarele cerinţe: 1. Editaţi un document care să reprezinte o comunicare telefonică scurtă. Subiectul 17 Să se realizeze următoarele cerinţe: 1. 3. 3.rtf există în directorul Windows? 4.5. Să conţină data şi ora la care a fost făcută comunicarea prin care se anunţă data la care se va susţine proba practică la examenul de titularizare b. tip tastatură.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Data şi ora.txt. Să se lanseze în execuţie aplicaţiile Paint. 2. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document „fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor. în folder-ul candidatului. folosind programul WordPad. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document „fisahard. modificarea rămânând valabilă şi după închiderea calculatorului? File / Print… (Fişier/Imprimare. Să se utilizeze aplicaţia necesară configurării tastaturii ca tastatură românească. capacitate memorie RAM. Notepad şi Calculator.wk4 . 3. Ce tip de fişier din cele de mai jos este utilizat pentru fişierele de tip imagine? . Să utilizeze un font la alegere. tip monitor. Salvaţi fişierul sub numele de „Anunt”. 4..) Set as Default (Stabilire imprimantă implicită) Use Printer Offline (Utilizare imprimantă în mod neconectat) Add Printer (Adăugare imprimantă) 5.

Să se instaleze o imprimantă color şi să se pregătească pentru tipărire o imagine din galeria My Picture.gif .txt” deschis în NotePad în folderul candidatului.doc . Să se lanseze în execuţie aplicaţiile: Excel. schimbând cursorul şi opţiunile de lucru. 1. Subiectul 20 Să se lanseze în execuţie aplicaţia Mouse. tip tastatură.txt” pe discul flexibil cu atributele numai în citire şi parolat. 4.mp3 . Care din următoarele afirmaţii descrie efectul arhivării unui fişier? Ascunde fişierele Şterge fişierele Reduce dimensiunea fişierelor Reduce memoria RAM disponibilă 5. 2. Să se intre în BorlandC (sau BP) şi să transforme fereastra de editare în fereastră Windows. Word şi BorlandC (sau BP – pentru cei care lucrează în Pascal) .Să se comute controlul între aplicaţii. Pentru a completa drepturile de utilizare a aplicaţiei antivirus 5. tip monitor. 3. Să se vizualizeze spaţiul ocupat de folderul My Documents. Subiectul 19 Să se realizeze următoarele cerinţe: 1. Să se realizeze un desen conţinând figuri geometrice. Să se vizualizeze capacitatea discului flexibil A:\ . 3. 5.xls Care din următoarele extensii este corespunzătoare fişierelor de calcul tabelar? 4. Să se calculeze media geometrică a numerelor 5 şi 12. izola şi elimina noii viruşi Pentru a opri orice acces neautorizat asupra calculatorului d. Număraţi câte fişiere cu extensia . Subiectul 21 1. Fişierul va fi creat şi completat în folderul cu numele candidatului. spaţiul liber şi spaţiul ocupat. cu ajutorul aplicaţiei Paint şi să se seteze desenul ca wallpaper pe desktop. 2. .txt există în directorul testare (incluzând fişierele din subdirectoare). 2. Să se inspecteze proprietăţile folderului BorlandC (sau BP) şi să se noteze în fişierul „Propr. 4. Să se salveze fişierul „Propr. 2. Să se vizualizeze structura discului C:\ utilizând aplicaţia Explorare. Să se reconfigureze proprietăţile mouse -ului. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 6 . pe unitatea C:\. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Calculator.Subiectul 18 Să se realizeze următoarele cerinţe: 1. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul testare după data modificării. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document „fisahard. Apoi să se închidă aplicaţiile deschise. De ce este necesară actualizarea regulată a bazei de date a aplicaţiei antivirus? Pentru a evita ştergerea accidentală a aplicaţiei antivirus Pentru a identifica. capacitate memorie RAM. 3.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor.

creat cu numele dumneavoastră. Golirea coşului de reciclare (Recycle bin) Subiectul 23 Deschideţi folderul testare. 3. Care din următoarele afirmaţii ţine de configurarea Desktopului (Spaţiului de lucru)? a. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul My documents după dimensiune. Utilizaţi funcţia Help pentru a găsi informaţii despre media player. Schimbarea imprimantei implicite b. Care din următoarele afirmaţii descrie efectul arhivării unui fişier? Ascunde fişierele Şterge fişierele Reduce dimensiunea fişierelor Reduce memoria RAM disponibilă 5. 3. 4. 1. Sortaţi descrescător fişierele din directorul My documents după dimensiune. care afişează conţinutul directorului testare. şi introduceţi-o în pagina a doua a fişierului nou creat. care să evidenţieze cuvântul cheie şi introduceţi-le într-un fişier personal. Cu ajutorul comenzii Imprimare/Captură Ecran (Print Screen) capturaţi imaginea ecranului dumneavoastră care arată căutarea făcută şi introduceţi-o în a doua pagină a fişierului nou creat 5.doc există în directorul My documents (incluzând fişierele din subdirectoare).Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document „fisahard. Fişierul va fi creat şi completat în folderul cu numele candidatului. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 7 . 2. creat cu numele dumneavoastră în folderul testare. 2.doc din directorul My documents şi introduceţi numărul de fişiere găsite într-un fişier personal. 1. Copiaţi două rânduri din informaţia găsită. Subiectul 22 Să se vizualizeze spaţiul ocupat de folderul My Documents. De ce este important să realizaţi o copie de siguranţă (backup) pe un dispozitiv de stocare? Fişierele sunt scanate împotriva viruşilor Pentru a muta fişierele de pe hard disk Pentru a creşte spaţiul existent pe disc Pentru a evita pierderea datelor Subiectul 24 3. tip monitor. 5. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Tipărire/Captură Ecran) capturaţi imaginea ferestrei cu titlul testare. Tipăriţi la o imprimantă disponibilă un exemplar al fişierului personal sau salvaţi fişierul cu numele fisiertiparit. 2. Formatarea unei dischete c. Să se instaleze o imprimantă color şi să se pregătească pentru tipărire o imagine din galeria My Picture. Modificarea culorilor de afişare d. 1. Să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia verticală.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor. 4. Număraţi câte fişiere cu extensia . pe unitatea C:\ şi apoi va fi mutat pe discul flexibil.prn . 4. tip tastatură. capacitate memorie RAM. Utilizaţi funcţia de căutare pentru a găsi toate fişierele cu extensia .

2.Prof. 1. Folosind funcţia help căutaţi informaţii despre Procesor. Liana Ienulescu – Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”. 5. Care dintre următoarele afirmaţii explică ceea ce se întâmplă atunci când fişierele sunt recuperate din Recycle Bin (Coşul de reciclare)? Fişierele sunt recuperate pe Desktop (Spaţiul de lucru) Fişierele sunt şterse definitiv Se schimba proprietatea fişierelor în Read Only (Numai pentru citire) Fişierele sunt recuperate şi depozitate în locul de unde au fost şterse Subiectul 25 Ce este placa de bază şi ce se amplasează pe ea? Care sunt parametrii care ne permit să apreciem viteza de lucru a unui microprocesor? 3. Brânduşa Bogdan – Inspector de specialitate informatică. sector 2 Coordonator: Prof.Copiaţi într-un director personal. Colectivul de autori: . 5. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proba practică examen naţional de titularizare – Sistemul de operare Windows 8 . Daniela Oprescu – Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă”. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Imprimare/Captură Ecran) capturaţi imaginea ecranului care să arate conţinutul directorului personal şi introduceţi-o în pagina a doua a unui fişier numit lucru. creat cu numele dumneavoastră. fişierele cel mai mare şi cel mai mic din directorul My documents. 4. sector 1 . Care dintre următoarele afirmaţii descriu efectele viruşilor asupra computerelor? Există mai puţin de 100 de viruşi cunoscuţi Fişierele pot fi deteriorate datorită viruşilor Nu putem descoperii nici un virus Viruşii nu pot fi înlăturaţi 3.Prof. Ce capacitate are driver-ul C:\ al calculatorului pe care lucraţi dumneavoastră şi cât spaţiu liber mai este pe el? 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful