ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟLIST ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PRICE ΓΟΣ

Στι ιμές συμπεριλαμβάνεται Φ Π.Α Στις τιμές δε συμπ ρ λαμβάν Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνετ ι ο Φ..Π.Α. υμπερι βάνετα Φ.Π.Α. ά Π

1

2

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

3

THE COMPANY
Since 1998 BAMBAS FROST Company based in Kozani – Greece, operates in the field of manufacturing commercial refrigerators and stainless steel accessories. Founded by Mr. Konstantinos Vamvas with extensive experience in the industry, was quickly staffed by experienced personnel, trained with expertise in refrigeration and manufacturing. By using high know – how, experience, excellent raw materials and ecological specifications, the company BAMBAS FROST produces a wide variety of high quality products (cabinet refrigerators & freezers, counter refrigerators & freezers, tables, sink units, cupboards, etc) The BAMBAS FROST company - through selected partners - has conquered the Greek market with quality products. Beyond its dynamic presence in Greece, our company participates successfully every year in various international exhibitions in the industry, presenting always its substantial work and new products. The modern facilities of BAMBAS FROST total area of 11,000 square meters are located at the 3rd km of National Road Kozani - Thessaloniki of the industrial area Kasla. Its large storage facilities permit the company to make short time delivery orders.

4

The essential concern and commitment of BAMBAS FROST and philosophy of each executive, is to provide products and services that fully meet the requirements and expectations of customers in the required delivery times. BAMBAS FROST company, in order to achieve the above: The company has established and applies a Quality Management System which is in conformance with ΕLΟΤ EN ISO 9000:2008 and all the products conform to the essential requirements of the applicable EC directives. • Improves continuously the characteristics of its products, where this is possible as well as the implementation of the most advanced technologies. • Always disposes the necessary resources for the efficient and effective function of each part of the company, in order to strengthen its leading market position with an increasing range of products. • Informs its customers about the safe use and maintenance of the products and plans the respective improvements. By adopting the principle of continuous improvement, achieved through collective effort the BAMBAS FROST company uses its extensive experience and invests in the quality of buildings, respect and customer satisfaction.

5

6

INDEX

Page

CABINETS .................................................................................................................................. 10 - 26

COUNTER REFRIGERATORS ......................................................................................... 28 - 46

DISPLAYS REFRIGERATED / HEATED .................................................................. 48 - 59

FROST / BF SERIES ............................................................................................................ 62 - 76

STAINLESS STEEL PRODUCTS ................................................................................... 87 - 92

GASTRO NORM CONTAINERS / SINKS / CONSUMABLES ................... 93 - 101

7

8

CABINETS
• Refrigerated / freezer cabinets ................ 10-13 • With glass door ................................................. 14-15 • Under mounted unit with glass door ....... 16-19 • With sliding glass doors ............................... 20-21 • Display .................................................................. 22-23 • Cold room ............................................................ 24-25 • Extras..............................................................................26

Στ ιμέ Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ Π.Α Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ..Π.Α. τι μέ υμπερ α ά τ υμπεριλα βάνετα Φ.Π.Α. ερ Π.Α

9

REFRIGERATED/ FREEZER CABINETS

Grills

Stainless steel gastronorm containers.

Removable door gaskets.

US 68

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers

• Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon • Air flow system for uniform distribution of cooling

EXTRA

WHEELS / GASTRONORM CONTAINERS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

10

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED/ FREEZER CABINETS

UΚ 68
• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon • Air flow system for uniform distribution of cooling

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

US 68 68 χ 80 χ 210 620 -2 to +10 1 68 χ 163 3 / 53 χ 65 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 115 1,00

UK 68 68 χ 80 χ 210 620 0 to -20 1 68 χ 163 3 / 53 χ 65 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a
Χ

127 1,00

PRICE

1.500 €

1.920 €

EXTRA

WHEELS / GASTRONORM CONTAINERS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

11

REFRIGERATED/ FREEZER CABINETS

Stainless steel gastronorm containers Grills.

Tube for meat hooks.

Air flow system & H.A.C.C.P. rounded corners

US 135

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers

• Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon • Base for double meat hooks • Air flow system for uniform distribution of cooling

EXTRA

WHEELS / GASTRONORM CONTAINERS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

12

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED/ FREEZER CABINETS

UΚ 135
• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon • Air flow system for uniform distribution of cooling

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

US 135 135 χ 80 χ 210 1232 -2 to +10 2 68 χ 163 6 / 61 χ 61 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 185 2,27

UK 135 135 χ 80 χ 210 1232 0 to -20 2 68 χ 163 6 / 61 χ 61 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 850 1 Fan assisted Automatic Digital R 404 a
Χ

200 2,27

PRICE

2.160 €

2.580 €

EXTRA

WHEELS / GASTRONORM CONTAINERS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

13

REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

Wheels.

Inox handle details.

UB 68

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills

• Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

14

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

UB 135
• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills • Height adjustable Inox feet • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

UB 68 68 χ 80 χ 210 620 0 to +10 1 68 χ 163 3 / 53 χ 65 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 125 1,00

UB 135 135 χ 80 χ 210 1232 0 to +10 2 68 χ 163 6 / 61 χ 61 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 200 2,27

UBF 68 68 χ 80 χ 210 620 0 to -18 1 68 χ 163 3 / 53 χ 65 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 148 1,00

UBF 135 135 χ 80 χ 210 1232 0 to -18 2 68 χ 163 6 / 61 χ 61 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 850 1 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 223 2,27

PRICE

1.700 €

2.370 €

2.700 €

3.900 €

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

15

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

Terminal switch.

U 68

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses

• Plastic-coated grills • Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

16

Prices do not include V.A.T.

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

UP 68
• White color steel Exterior / Stainless Steel Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills • Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox feet / Wheels (Pcs/ Pcs/ Dim. (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

U 68 68 χ 70 χ 197 440 0 to +10 1 66 χ 147 3 / 53 χ 50 2 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 450 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 125 0,98

UP 68 68 χ 70 χ 197 440 0 to +10 1 66 χ 147 3 / 53 χ 50 2 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 450 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 122 0,98

UF 68 68 χ 70 χ 197 440 0 to -18 1 66 χ 147 3 / 53 χ 50 2 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 148 0,98

UPF 68 68 χ 70 χ 197 440 0 to -18 1 66 χ 147 3 / 53 χ 50 2 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 145 0,98

PRICE

1.700 €

1.520 €

2.700 €

2.520 €

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

17

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

Grill.

U 135

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills

• Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

18

Prices do not include V.A.T.

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

UP 135
• White color steel Exterior / Stainless Steel Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills • Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing doors, terminal switch which blocks the ventilator when the door opens • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox feet / Wheels (Pcs/ Pcs/ Dim. (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

U 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to +10 2 66 χ 147 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 200 1,89

UP 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to +10 2 66 χ 147 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 195 1,89

UF 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to -18 2 66 χ 147 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 850 1 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 218 1,89

UPF 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to -18 2 66 χ 147 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 850 1 Fan assisted Automatic Digital R 404 a LED 205 1,89

PRICE

2.370 €

2.160 €

3.370 €

3.160 €

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

19

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH SLIDING GLASS DOOR

Sliding glass door.

UBS 135

• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills

• Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing sliding doors • Ecological Freon

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 26

20

Prices do not include V.A.T.

UNDER MOUNTED REFRIGERATED CABINETS WITH SLIDING GLASS DOOR

UBP 135
• White color steel Exterior / Stainless Steel Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Plastic-coated grills • Height adjustable Inox feet & wheels • Self-closing sliding doors • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox feet / Wheels (Pcs/ Pcs/ Dim. (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

UBS 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to +10 2 60 χ 127 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 195 1,89

UBP 135 135 χ 70 χ 204 958 0 to +10 2 60 χ 127 6 / 60,5 χ 51 3 / 4 / 2,5 220 - 240 / 50 650 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 190 1,89

PRICE

2.180 €

2.000 €

EXTRA

WHEELS / DOOR LOCK / INOX GRILLS

Page 17

Prices do not include V.A.T.

21

UPRIGHT REFRIGERATED DISPLAY

Meat hooks.

UBK 90

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses

• Height adjustable Inox feet • Double meat hook • Ecological Freon

EXTRA

WHEELS

Page 26

22

Prices do not include V.A.T.

UPRIGHT REFRIGERATED DISPLAY

UBΚ 160
• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 6 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Double glasses • Height adjustable Inox feet • Double meat hook • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

UBΚ 90 90 χ 80 χ 220 924 2 to +10 1 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 700 3/4 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 196 1,58

UBK 160 160 χ 80 χ 220 1732 2 to +10 2 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 750 3/4 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ 225 2,81

PRICE

3.060 €

4.200 €

EXTRA

WHEELS

Page 26

Prices do not include V.A.T.

23

COLD ROOM

ULP 0

• White color steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 7 cm • Stainless steel repousse bottom with H.A.C.C.P. rounded corners

• Doors with safety interlock, which opens also from the internal, magnetic gaskets • Installation of meat hooks on request

24

Prices do not include V.A.T.

COLD ROOM

ULI 0
• Stainless steel Exterior/Interior • Insulation with ecological polyurethane 7 cm • Stainless steel repousse bottom with H.A.C.C.P. rounded corners • Doors with safety interlock, which opens also from the internal, magnetic gaskets • Installation of meat hooks on request

MODEL
Construction material

ULI 0 ΙΝΟΧ

ULP 0 Plastified

PRICE €/m2

176 €

158 €

Meat hooks.

MEAT HOOKS
MODEL
Description

TS 1 Single Meat Hook INOX

TS 2 Double Meat Hook INOX

G1 Corner INOX

G2 Plate INOX

PRICE /m
* The prices of the meat hooks are per meter.

110 €

240 €

80 €

60 €

Prices do not include V.A.T.

25

EXTRA

WHEELS
MODEL
Description

RO Wheel

RO F Wheel with brake

PRICE

30 €

35 €

DOOR LOCK
MODEL Κ1

PRICE

40 €

GRILLS
MODEL
Dimensions (WxD) cm. Color

SI 1

SI 2

SI 3

SL 1

SL 2

SL 3

53 χ 65 60,5 x 51 61 x 61 53 x 65 60,5 x 51 61 x 61 Inox Inox Inox White White White

PRICE

42 €

44 €

44 €

14 €

14 €

15 €

STAINLESS STEEL PAIR SHEET FOR GN CONTAINERS
MODEL GN

PRICE

20 €

STAINLESS STEEL GASRTONORM CONTAINERS
For more information, page 98

26

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED & FREEZER COUNTERS
• Refrigerated counter ..................................... 28-29 • Under mounted counter ................................ 30-31 • Refrigerated counter with big doors........ 32-33 • Without cooling installation ........................ 34-35 • Refrigerated base ............................................ 36-37 • With glass doors ............................................... 38-39 • Freezer counter ................................................ 40-41 • Preparation counter ........................................ 42-43 • Bar counter ......................................................... 44-45 • Extras..............................................................................46

Στ μέ Στις τιμές δε συμπ ρ α βάνετα Φ Π.Α. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ..Π.Α. μές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α π α Φ.Π.Α.

27 27

REFRIGERATED COUNTER GN DOORS AND COOLING INSTALLATION

PG 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

Double drawer S1.

Double drawer S12.

Triple drawer S2.

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY / RACK INSTALLATION

Page 46

28

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED COUNTER GN DOORS AND COOLING INSTALLATION

PG 235

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PG 140 140 χ 70 χ 85 318 0 to +10 2 43 χ 67 4 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 100 0,83

PG 180 180 χ 70 χ 85 431 0 to +10 3 43 χ 67 6 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 115 1,07

PG 235 235 χ 70 χ 85 623 0 to +10 4 43 χ 67 8 / 41 χ 49 6 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 134 1,42

PRICE

1.320 €

1.560 €

1.860 €

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY / RACK INSTALLATION

Page 46

Prices do not include V.A.T.

29

UNDER MOUNTED REFRIGERATED COUNTER GN DOORS AND COOLING INSTALLATION

PG 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Height adjustable feet • Self-closing sliding doors

• Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

Interior.

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / RACK INSTALLATION

Page 46

30

Prices do not include V.A.T.

UNDER MOUNTED REFRIGERATED COUNTER GN DRAWERS AND COOLING INSTALLATION

PS 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners

• Height adjustable feet • 4 Gastro drawers • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PG 110 110 χ 70 χ 85 215 0 to +10 2 43 χ 46,5 4 / 41 χ 49 4 / 2,5 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 90 0,65

PS 110 110 χ 70 χ 85 215 0 to +10 4 Drawers 43 χ 21,5
Χ

4 / 2,5 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 118 0,65

PRICE

1.296 €

1.780 €

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / RACK INSTALLATION

Page 46

Prices do not include V.A.T.

31

REFRIGERATED COUNTER BIG DOORS AND COOLING INSTALLATION

PM7 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing sliding doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Ecological Freon

Countertop rack.

Backsplash.

EXTRA

INOX GRILLS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY / RACK INSTALLATION

Page 46

32

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED COUNTER BIG DOORS AND COOLING INSTALLATION

SERIES 60
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PΜ6 155 155 χ 60 χ 85 288 0 to +10 2 52 χ 67 2 / 48 χ 40 2 / 56 χ 40 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 105 0,79

PΜ6 180 180 χ 60 χ 85 362 0 to +10 2 52 χ 67 4 / 68 χ 40 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 124 0,91

PΜ6 220 220 χ 60 χ 85 447 0 to +10 3 52 χ 67 2 / 48 χ 40 2 / 50 χ 40 2 / 68 χ 40 6 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 145 1,12

PRICE

1.280 €

1.460 €

1.760 €

SERIES 70
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PΜ7 155 155 χ 70 χ 85 367 0 to +10 2 52 χ 67 2 / 48 χ 50 2 / 56 χ 50 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 110 0,92

PΜ7 180 180 χ 70 χ 85 450 0 to +10 2 52 χ 67 4 / 68 χ 50 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 130 1,07

PΜ7 220 220 χ 70 χ 85 557 0 to +10 3 52 χ 67 2 / 48 χ 50 2 / 50 χ 50 2 / 68 χ 50 6 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 150 1,3

PRICE

1.300 €

1.470 €

1.780 €

EXTRA

INOX GRILLS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY / RACK INSTALLATION

Page 46

Prices do not include V.A.T.

33

REFRIGERATED COUNTER GN WITHOUT COOLING INSTALLATION

PK 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Fan Assisted

Counter interior.

Water supply.

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY

Page 46

34

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED COUNTER GN WITHOUT COOLING INSTALLATION

PK 155

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Fan Assisted

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Controller Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PΚ 110 110 χ 70 χ 85 324 2 43 χ 67 4 / 41 χ 49 4 / 10 -13 Digital ✓ 80 0,62

PK 155 155 χ 70 χ 85 484 3 43 χ 67 6 / 41 χ 49 4 / 10 -13 Digital ✓ 95 0,94

PK 195 195 χ 70 χ 85 606 4 43 χ 67 8 / 41 χ 49 6 / 10 -13 Digital ✓ 117 1,16

PRICE

1.090 €

1.340 €

1.630 €

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / WATER SUPPLY

Page 46

Prices do not include V.A.T.

35

CHEF BASE WITH DRAWERS

PS 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners

• Height adjustable Inox feet • Gastro Drawers • Ecological Freon

Table top detail.

Wheels.

EXTRA

WHEELS / BACKSPLASH

Page 46

36

Prices do not include V.A.T.

CHEF BASE WITH DRAWERS

PS 235

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners

• Height adjustable Inox feet • Gastro Drawers • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Drawers (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PS 140 140 χ 70 χ 68 235 0 to +10 4 / 43 χ 50,5 4 / 10 -13 220 - 240 / 24,5 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 117 0,66

PS 180 180 χ 70 χ 68 333 0 to +10 6 / 43 χ 50,5 4 / 10 -13 220 - 240 / 24,5 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 132 0,85

PS 235 235 χ 70 χ 68 479 0 to +10 8 / 43 χ 50,5 6 / 10 -13 220 - 240 / 24,5 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 151 1,14

PRICE

1.800 €

2.280 €

2.820 €

EXTRA

WHEELS / BACKSPLASH

Page 46

Prices do not include V.A.T.

37

REFRIGERATED COUNTER WITH GLASS DOORS GN

PGG 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Self-closing doors with double glass • H.A.C.C.P. rounded corners • Insulation with ecological polyurethane 5 cm

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

Double glass door.

Glass doors.

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH

Page 46

38

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED COUNTER WITH GLASS DOORS GN

PGG 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Self-closing doors with double glass • H.A.C.C.P. rounded corners • Insulation with ecological polyurethane 5 cm

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PGG 140 140 χ 70 χ 85 318 0 to +10 2 43 χ 67 4 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 108 0,83

PGG 180 180 χ 70 χ 85 431 0 to +10 3 43 χ 67 6 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 123 1,07

PRICE

1.490 €

1.820 €

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH

Page 46

Prices do not include V.A.T.

39

FREEZER COUNTER WITH GN DOORS

PGK 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Ecological Freon

Table top detail.

Stainless steel gastronorm containers.

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH / ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

Page 46

40

Prices do not include V.A.T.

FREEZER COUNTER WITH BIG DOORS

PMΚ 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PGΚ 140 140 χ 70 χ 85 318 0 to -18 2 43 χ 67 4 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 404 a No (led on request) 120 0,83

PMΚ 180 180 χ 70 χ 85 431 0 to -18 2 52 χ 67 4 / 68 χ 50 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 450 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a No (led on request) 190 1,07

PRICE

1.750 €

1.910 €

EXTRA

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / BACKSPLASH

Page 46

Prices do not include V.A.T.

41

SALADETTE WITHOUT DISPLAY

PIMG 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Place for GN containers 1/4 on the worktop • Ecological Freon

Interior view.

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS

Page 46

42

Prices do not include V.A.T.

SALADETTE WITHOUT DISPLAY

PIMG 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Stainless steel pair sheet for Gastronorm Containers • Place for GN containers 1/4 on the worktop • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Stainless steel gastronorm containers. 1/4 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

PIMG 140 140 χ 70 χ 85 318 0 to +10 2 43 χ 67 4 / 41 χ 49 8 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 120 0,89

PIM 155 155 χ 70 χ 85 368 0 to +10 2 52 χ 67 2 / 48 χ 50 2 / 56 χ 50 8 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 119 0,93

PIMG 180 180 χ 70 χ 85 431 0 to +10 3 43 χ 67 4 / 41 χ 49 10 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 138 1,09

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.750 €

1.850 €

1.990 €
Page 46

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS

Prices do not include V.A.T.

43

REFRIGERATED COUNTER WITH BASE TOP

ΜΜ155

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Ecological Freon

Plastic-coated grills.

EXTRA

INOX GRILLS / WHEELS / WATER SUPPLY

Page 46

44

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED COUNTER WITH BASE TOP

ΜΜ 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors

• Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΜΜ 155 155 χ 70 χ 118 368 0 to +10 2 52 χ 67 2 / 48 χ 50 2 / 56 χ 50 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 128 1,25

ΜM 180 180 χ 70 χ 118 431 0 to +10 3 43 χ 67 4 / 41 χ 49 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ 140 1,48

PRICE
EXTRA

1.940 €

2.100 €
Page 46

INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / WATER SUPPLY / DRAWERS

Prices do not include V.A.T.

45

EXTRA

DRAWERS
MODEL
Dimensions (WxDxY) cm.

S 12

S1 43 χ 50,5 x 66

S2

PRICE
S 12 S1 S2

356 €

330 €

504 €

ON WORKTOP RACK WITH 2 SHELVES
MODEL
Dimensions (WxDxY) cm.

R 110 110 x 35 x 70

R 140 140 x 35 x 70

R 155 155 x 35 x 70

R 180 180 x 35 x 70

R 220 220 x 35 x 70

R 235 235 x 35 x 70

PRICE

300 €

320 €

340 €

390 €

430 €

470 €

BACKSPLASH
MODEL
Dimensions (WxD) cm.

C 110 110 x 70

C 140 140 x 70

C 155 155 x 70

C 180 180 x 70

C 220 220 x 70

C 235 235 x 70

PRICE

54 €

70 €

77 €

90 €

110 €

118 €

GRILLS
ΙΝΟΧ
MODEL

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 18

S 19

S 110

S 111

PRICE

24 €
SL 3

28 €
SL 4

34 €
SL 5

36 €
SL 6

30 €
SL 7

23 €
SL 8

27 €
SL 9

33 €
SL 10

24 €
SL 11

Dimensions (WxD) cm.

41 x 49 48 x 50 56 x 50 68 x 50 50 x 50 48 x 40 56 x 40 68 x 40 50 x 40

WHITE
(Plasticcoated)

MODEL

PRICE

9€

10 €

12 €

13 €

11 €

9€

11 €

12 €

10 €

WHEELS
MODEL
Description

WATER SUPPLY
RO F Wheel with brake MODEL
Description

RO Wheel

R1 Tap

R2 G/N 1/2

R3 Water cooler

PRICE

30 €

35 €

PRICE

102 €

102 €

182 €

46

Prices do not include V.A.T.

SALADETTE / HEATED & COLD DISPLAYS
• Saladette ............................................................. 48-49 • Refrigerated display........................................ 50-51 • Heated display................................................... 52-53 • Bain-marie ......................................................... 54-57 • Heated cupboard / Hat Con ....................... 58-59

Στ μές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α Στ μέ Στις τιμές δε συμπερ λα βά ετα Φ Π.Α. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ..Π.Α. υ ρι α Φ.Π.Α.

47 47

SALADETTE WITH DISPLAY

SΜ155

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Glass shelf • On the worktop display for GN containers placement • Ecological Freon

Plastic-coated grills.

Stainless steel gastronorm containers.. DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / CURVED GLASSES

EXTRA

48

Prices do not include V.A.T.

SALADETTE WITH DISPLAY

SΜ 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • H.A.C.C.P. rounded corners • Self-closing doors • Height adjustable Inox feet

• Plastic-coated grills • Glass shelf • On the worktop display for GN containers placement • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity Storage (Lt.) Temperature Range (℃) Doors Door Dimensions (WxD) cm. Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Place for GN Containers 1/4 (Pcs) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Internal Light Storage Net Weight (kg) Volume (m3)

SΜ 110 110 χ 70 χ 130 215 +2 to +10 2 43 χ 46,5 4 / 41 χ 49 9 4 / 2,5 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 110 1,00

SM 155 155 χ 70 χ 130 368 +2 to +10 2 52 χ 57 2 / 48 χ 50 2 / 56 χ 50 9 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 145 1,41

SM 180 180 χ 70 χ 130 450 +2 to +10 3 43 χ 67 6 / 41 χ 49 13 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 176 1,63

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.570 €

1.850 €

2.086 €

EXTRA

DRAWERS / INOX GRILLS / GASTRONORM CONTAINERS / WHEELS / CURVED GLASSES

Prices do not include V.A.T.

49

REFRIGERATED DISPLAY

FΟ 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Natural cooling

• Ability to preserve fishes and seafood with ice • Drainage system • Ecological Freon

Suggest to display sea food in ice.

EXTRA

50

Prices do not include V.A.T.

REFRIGERATED DISPLAY

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Wheels Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

FO 110 110 χ 85 χ 125 +2 to +10 4 (2 with brake) 220 - 240 / 50 350 3/8 Static Automatic Digital R 134 a ✓ 99 1,04

FO 150 150 χ 85 χ 125 +2 to +10 4 (2 with brake) 220 - 240 / 50 350 3/8 Static Automatic Digital R 134 a ✓ 120 1,42

PRICE

1.740 €

2.180 €

EXTRA

Prices do not include V.A.T.

51

HEATED DISPLAY

HD 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Display with heated top • Indicative lamp service • Heating element

• ON-OFF lighting switch • Fluorescent light • Storage with shelf • Sliding doors

Analog controller.

EXTRA

CURVED GLASSES / HEAT IN THE CUPBOARD

52

Prices do not include V.A.T.

HEATED DISPLAY

ΗΤ 80
• Stainless steel Exterior / Interior • Display with heated top • Indicative lamp service • Heating element • ON-OFF lighting switch • Fluorescent light

COUNTER-TOP HEATED DISPLAY
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Plastic feet Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΗΤ 80 80 χ 53 χ 57,5 30 to 90 Analog 1300 220 - 240 / 50 4 ✓ 32 0,22

ΗΤ 100 100 χ 53 χ 57,5 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 4 ✓ 36 0,27

ΗΤ 120 120 χ 53 χ 57,5 30 to 90 Analog 1800 220 - 240 / 50 4 ✓ 40 0,33

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

650 €

720 €

786 €

HEATED DISPLAY ON CUPBOARD
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Sliding doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΗD 110 110 χ 70 χ 130 455 30 to 90 Analog 1800 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 ✓ 95 1,00

ΗD 140 140 χ 70 χ 130 579 30 to 90 Analog 2200 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 ✓ 110 1,27

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.130 €

1.350 €

EXTRA

CURVED GLASSES

Prices do not include V.A.T.

53

BAIN MAIRIE WITH DISPLAY

ΜD 106

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Indicative lamp service

• Heating element • Water exit valve • Inox heating element

Water exit valve.

Bain marie detail.

EXTRA

CURVED GLASSES / HEAT IN THE CUPBOARD

54

Prices do not include V.A.T.

BAIN MAIRIE WITH DISPLAY

ΜΤ 106
• Stainless steel Exterior / Interior • Indicative lamp service • Heating element • Water exit valve • Inox heating element

COUNTER-TOP BAIN MARIE
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Shelves Stainless steel gastronorm containers. 1/1 Plastic feet Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

MΤ 106 106 χ 70 χ 72 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 X 3 4 LED on request 34 0,55

MΤ 138 138 χ 70 χ 72 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 X 4 4 LED on request 58 0,70

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

786 €

982 €

BAIN MARIE ON CUPBOARD
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Stainless steel gastronorm containers. 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

MD 106 106 χ 70 χ 130 455 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 4 3 4 / 10 -13 LED on request 95 1,00

MD 138 138 χ 70 χ 130 579 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 4 4 4 / 10 -13 LED on request 110 1,75

MD 170 170 χ 70 χ 130 744 30 to 90 Analog 3000 220 - 240 / 50 4 5 4 / 10 -13 LED on request 130 2,10

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.200 €

1.418 €

1.570 €

EXTRA

CURVED GLASSES

Prices do not include V.A.T.

55

BAIN MARIE WITHOUT DISPLAY

ΜDΧ 106

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Indicative lamp service • Inox heating element

• Water exit valve • Resistance thermostat • Storage with shelf

Water exit valve

EXTRA

56

Prices do not include V.A.T.

BAIN MARIE WITHOUT DISPLAY

ΜΤΧ 106
• Stainless steel Exterior / Interior • Indicative lamp service • Heating element • Water exit valve • Inox heating element

COUNTER-TOP BAIN MARIE
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Shelves Stainless steel gastronorm containers. 1/1 Plastic feet Net Weight (kg) Volume (m3)

MΤΧ 106 106 χ 70 χ 22 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 X 3 4 52 0,16

MΤΧ 138 138 χ 70 χ 22 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 X 4 4 62 0,21

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

580 €

750 €

BAIN MARIE ON CUPBOARD
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Stainless steel gastronorm containers. 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

MDΧ 106 106 χ 70 χ 85 455 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 4 3 4 / 10 -13 76 0,65

MDΧ 138 138 χ 70 χ 85 579 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 4 4 4 / 10 -13 98 0,83

MDΧ 170 170 χ 70 χ 85 744 30 to 90 Analog 3000 220 - 240 / 50 4 5 4 / 10 -13 105 1,01

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.000 €

1.198 €

1.330 €

EXTRA

Prices do not include V.A.T.

57

HEATED CUPBOARD

EH 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Indicative lamp service

• Resistance thermostat • Heated storage with shelf

Controller, detail.

EXTRA

58

Prices do not include V.A.T.

HAT-CON

XD 1
• Stainless steel Exterior / Interior • Lamps 250W • Stainless steel GN container 1/1 • Lamp switch ON- OFF

HAT-CON
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Heating Element (Pcs/ Input Power) (W) Net Weight (kg) Volume (m3)

XD 1 35 χ 56 χ 64 2 x 250 5 0,12

PRICE

280 €

HEATED CUPBOARD
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity (Lt.) Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

ΕΗ 120 120 χ 70 χ 85 493 30 to 90 Analog 2000 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 63 0,71

ΕΗ 140 140 χ 70 χ 85 575 30 to 90 Analog 2500 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 80 0,89

ΕΗ 160 160 χ 70 χ 85 658 30 to 90 Analog 3000 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 90 0,95

ΕΗ 180 180 χ 70 χ 85 741 30 to 90 Analog 3000 220 - 240 / 50 2 4 / 10 -13 100 1,13

PRICE

760 €

828 €

896 €

960 €

EXTRA

Prices do not include V.A.T.

59

60

FROST SERIES
• • • • • Bakery & pastry display .............................. 62-63 Refrigerated display ...................................... 64-65 Heated display............................................................66 Bain-marie display....................................................67 Cashier ................................................................. 68-69

BF SERIES
• • • • • Bakery & pastry display .............................. 70-71 Refrigerated display.................................................72 Heated display............................................................73 Bain-marie ...................................................................74 Cashier ......................................................................... 75

Στ ιμές Στι τιμές Στις τιμέ δε συμπεριλαμβάνεται Φ Π.Α. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. μ μπερι α βά τ ε ερ ται Φ.Π.Α.

61 61

BAKERY & PASTRY REFRIGERATED DISPLAY FROST

FROST

ΖΕ 198

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills • Front with secret lighting

• Internal light on each shelf • ON-OFF lighting switch • Natural cooling • Ecological Freon • Inox frame, front panel, lighting

Possibility of manufacturing heated or neutral display. EXTRA ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR Page 76

62

Prices do not include V.A.T.

BAKERY & PASTRY REFRIGERATED DISPLAY FROST

Ζ 198

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable Inox feet • Plastic-coated grills

• Internal light on each shelf • ON-OFF lighting switch • Natural cooling • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Doors Plastic-coated grills (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΖΕ 148 148 χ 83 χ 130 3 to 10 2 2 / 68 χ 47,5 2 / 68 χ 55 2 / 68 χ 63 4/6 220 - 240 / 50 450 3/8 Static Automatic Digital R 404 a ✓ 200 1,61

ΖΕ 198 198 χ 83 χ 130 3 to 10 2 2 / 93 χ 47 2 / 93 χ 55 2 / 93 χ 63 4/6 220 - 240 / 50 600 1/2 Static Automatic Digital R 404 a ✓ 236 2,15

Ζ 148 148 χ 83 χ 130 3 to 10 2 2 / 68 χ 47,5 2 / 68 χ 55 2 / 68 χ 63 4/6 220 - 240 / 50 450 3/8 Static Automatic Digital R 404 a ✓ 200 1,61

Ζ 198 198 χ 83 χ 130 3 to 10 2 2 / 93 χ 47 2 / 93 χ 55 2 / 93 χ 63 4/6 220 - 240 / 50 600 1/2 Static Automatic Digital R 404 a ✓ 236 2,15

PRICE

3.160 €

4.038 €

2.838 €

3.710 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

FROST
63

REFRIGERATED DISPLAY FROST

FROST

Refrigerated Storage.

ΖFM 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable Inox feet • Stainless steel grills

• Front with secret lighting • Internal light • ON-OFF lighting switch • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Refrigarated storage doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light External Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΖFM 110 110 χ 90 χ 130 3 to 10 1 4/6 220 - 240 / 50 400 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 153 1,28

ΖFM 150 150 χ 90 χ 130 3 to 10 2 4/6 220 - 240 / 50 550 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 187 1,75

ΖFM 180 180 χ 90 χ 130 3 to 10 2 4/6 220 - 240 / 50 600 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓ ✓ 205 2,1

PRICE

2.838 €

3.276 €

3.930 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

64

Prices do not include V.A.T.

SALADETTE FROST

Refrigerated Storage.

BFM 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable Inox feet • Glass shelf at the display

• Cooling display for GN containers placement • Front with secret lighting • ON-OFF lighting switch • Ecological Freon

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Refrigarated storage doors Stainless steel gastronorm containers 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light / Storage External Light Net Weight (kg) Volume (m3)

ΒFM 110 110 χ 90 χ 130 2 to 10 1 3 4/6 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓/✓ ✓ 140 1,28

BFM 150 150 χ 90 χ 130 2 to 10 2 4 4/6 220 - 240 / 50 500 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓/✓ ✓ 155 1,75

BFM 180 180 χ 90 χ 130 2 to 10 2 5 4/6 220 - 240 / 50 550 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓/✓ ✓ 185 2,1

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

2.620 €

2.838 €

3.494 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

FROST
65

HEATED DISPLAY FROST

FROST

Storage doors.

HF 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Front with secret lighting • Display with heated top

• Indicative lamp service • Heating element • ON-OFF lighting switch • Fluorescent light

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light External Light Net Weight (kg) Volume (m3)

HF 110 110 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 1850 220 - 240 / 50 2 4/6 ✓ ✓ 110 1,28

ΗF 150 150 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 3150 220 - 240 / 50 2 4/6 ✓ ✓ 135 1,75

ΗF 180 180 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 3150 220 - 240 / 50 2 4/6 ✓ ✓ 150 2,1

PRICE

2.400 €

2.618 €

3.164 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

66

Prices do not include V.A.T.

BAIN MARIE FROST

Water exit valve

Storage doors.

MF 110

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Front with secret lighting • Indicative lamp service • Resistance thermostat

• Water exit valve • Inox heating element • ON-OFF lighting switch • LED lighting on display (extra)

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Stainless steel gastronorm containers. 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light External Light Net Weight (kg) Volume (m3)

MF 110 110 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 1550 220 - 240 / 50 2 3 4/6 LED on request ✓ 110 1,28

MF 150 150 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 1600 220 - 240 / 50 2 4 4/6 LED on request ✓ 135 1,75

MF 180 180 χ 90 χ 130 30 to 90 Analog 3150 220 - 240 / 50 2 5 4/6 LED on request ✓ 140 2,1

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

2.400 €

2.618 €

3.164 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

FROST
67

COUNTERS FROST

FROST
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet

TF 80

• Interior shelf • Front with secret lighting

Storage with shelf.

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

68

Prices do not include V.A.T.

COUNTERS FROST

TF EX

• Stainless steel Exterior / Interior • 90° Corner

• Height adjustable Inox feet • Front with secret lighting

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m )
3

TF 80 80 χ 90 χ 85 X 1 4/6 40 0,61

TF 100 100 χ 90 χ 85 X 1 4/6 48 0,76

TF EX 90 χ 90 χ 85 X X 4/6 42 0,681

PRICE

1.090 €

1.308 €

1.636 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE FROST SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

FROST
69

BAKERY & PASTRY REFRIGERATED DISPLAY BF

BF

ZBF 108

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable inox feet • Glass shelves • Self-closing sliding doors

• Display LED lighting • Front with secret lighting LED • Fan assisted cooling • Ecological Freon

Display shelves.

Display back side.

Possibility of manufacturing heated or neutral display. Page 76

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

70

Prices do not include V.A.T.

BAKERY & PASTRY REFRIGERATED DISPLAY BF

ZBF 108 (Back side)

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light LED External Light LED Net Weight (kg) Volume (m3)

ZBF 108 108 χ 70 χ 130 3 to 10 2 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 435 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ ✓ 153 1,48

ZBF 138 138 χ 70 χ 130 3 to 10 2 4 / 10 -13 220 - 240 / 50 435 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 404 a ✓ ✓ 190 1,95

PRICE

2.900 €

3.200 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

BF
71

REFRIGERATED DISPLAY BF

BF

Refrigerated Storage.

BBF 108

• Stainless steel Exterior / Interior • Insulation with ecological polyurethane 5 cm • Height adjustable Inox feet • Glass shelf at the display • Plastic-coated grills inside the storage

• Front with secret lighting LED • Cooling display for GN containers placement • Ecological Freon • Fluorescent light on display

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Doors Plastic- coated grills - Storage (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Stainless steel gastronorm containers 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Voltage / Frequency (V/Hz) Input Power (W) Compressor (HP) Type of Cooling Type of Defrost Controller Refrigerant Internal Light / Storage External Light LED Net Weight (kg) Volume (m3)

BBF 108 108 χ 70 χ 130 2 to 10 1 4 / 40 χ 49,5 3 4 / 10 - 13 220 - 240 / 50 350 3/8 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓/✓ ✓ 135 1,15

BBF 138 138 χ 70 χ 130 2 to 10 2 2 / 40 χ 49,5 2 / 59 χ 49,5 4 4 / 10 - 13 220 - 240 / 50 500 1/2 Fan assisted Automatic Digital R 134 a ✓/✓ ✓ 155 1,27

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

2.290 €

2.450 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

72

Prices do not include V.A.T.

HEATED DISPLAY BF

Storage with shelf.

HBF 108

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Display with heated top • Indicative lamp service

• Resistance thermostat • ON-OFF lighting switch • Fluorescent light on display • Front with secret lighting LED

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light External Light LED Net Weight (kg) Volume (m3)

HBF 108 108 χ 70 χ 130 30 to 90 Analog 1850 220 - 240 / 50 2 4 / 10 - 13 ✓ ✓ 110 1,08

HBF 138 138 χ 70 χ 130 30 to 90 Analog 1850 220 - 240 / 50 2 4 / 10 - 13 ✓ ✓ 133 1,12

PRICE

1.680 €

1.890 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

BF
73

BAIN MARIE BF

BF

Bain marie detail.

Storage with shelf.

MBF 108

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Front with secret lighting LED • Indicative lamp service • Resistance thermostat

• Water exit valve • Inox heating element • ON-OFF lighting switch • LED light on display (extra)

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Temperature Range (℃) Controller Input Power (W) Voltage / Frequency (V/Hz) Doors Stainless steel gastronorm containers 1/1 Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Internal Light External Light LED Net Weight (kg) Volume (m3)

MBF 108 108 χ 70 χ 130 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 50 2 3 4 / 10 - 13 LED on request ✓ 105 1,28

MBF 138 138 χ 70 χ 130 30 to 90 Analog 1500 220 - 240 / 58,5 2 4 4 / 10 - 13 LED on request ✓ 126 1,61

PRICE
Prices do not include gastronorm containers.

1.720 €

1.930 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

74

Prices do not include V.A.T.

COUNTERS BF

TBF 80
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Interior shelf • Front with secret lighting LED

TBF ΕX 70
• Stainless steel Exterior / Interior • 90° Corner • Height adjustable Inox feet • Interior shelf • Front with secret lighting LED

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m )
3

TBF 80 80 χ 70 χ 85 X 1 4 / 10 - 13 40 0,61

TBF 100 100 χ 70 χ 85 X 1 4 / 10 - 13 50 0,82

TBF EX 70 70 χ 70 χ 85 X X 4 / 10 - 13 58 0,71

PRICE

900 €

1.100 €

1.400 €

EXTRA

ALL THE PRODUCTS OF THE BF SERIES HAVE THE CAPACITY OF INSTALLATION A FRONT PANEL IN CUSTOMER CHOICE COLOR

Page 76

Prices do not include V.A.T.

BF
75

COLOR GUIDE FOR FROST - BF SERIES

421

607

1532

460

9574

1354

1530

861

9575

382

1538

431

9320

606

1539

421

1620

1355

312

76

STAINLESS STEEL PRODUCTS
• Cupboards ............................................................... 78-82 • Tables ................................................................................ 83 • Storage bin / drawers................................................. 84 • Butcher block table / cutlery stand ...................... 85 • Fish table / cupboard ................................................ 86 • Wall cupboard ....................................................... 87-88 • Electric water cooler .................................................. 88 • Container tray trolley ................................................ 89 • Racks ........................................................................ 89-90 • Hood / filters ......................................................... 91-92 • Sink units ............................................................... 93-97 • G/N Containers / Basins / Consumables 98-101

Στ μέ Στις τιμές δε συμπ ρ α βάνετα Φ Π.Α. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ..Π.Α. μές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α π α Φ.Π.Α.

77 77

CUPBOARDS CUPBOARD WITH SLIDING DOORS

E 120

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Strong manufacture

• Storage shelf • Sliding doors

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity Storage (Lt.) Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

E 100 100 χ 70 χ 85 460 2 1 4 / 10 - 13 50 0,6

E 120 120 χ 70 χ 85 540 2 1 4 / 10 - 13 62 0,71

E 140 140 χ 70 χ 85 630 2 1 4 / 10 - 13 79 0,89

E 160 160 χ 70 χ 85 720 2 1 4 / 10 - 13 88 0,95

PRICE

480 €

524 €

588€

656 €

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity Storage (Lt.) Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

E 180 180 χ 70 χ 85 810 2 1 4 / 10 - 13 98 1,13

E 200 200 χ 70 χ 85 910 4 1 6 / 10 - 13 108 1,2

E 220 220 χ 70 χ 85 1000 4 1 6 / 10 - 13 115 1,31

E 240 240 χ 70 χ 85 1090 4 1 6 / 10 - 13 123 1,42

PRICE

720 €

800 €

880€

910 €

78

Prices do not include V.A.T.

CUPBOARD WITH OPENING DOORS

EO 120

• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable inox feet • Strong manufacture

• Storage shelf • Hinged doors

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity Storage (Lt.) Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EΟ 100 100 χ 70 χ 85 460 2 1 4 / 10 - 13 50 0,6

EΟ 120 120 χ 70 χ 85 540 3 1 4 / 10 - 13 62 0,71

EΟ 140 140 χ 70 χ 85 630 3 1 4 / 10 - 13 79 0,89

EΟ 160 160 χ 70 χ 85 720 3 1 4 / 10 - 13 88 0,95

PRICE

520 €

564 €

648€

716 €

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Capacity Storage (Lt.) Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EΟ 180 180 χ 70 χ 85 810 3 1 4 / 10 - 13 98 1,13

EΟ 200 200 χ 70 χ 85 910 4 1 6 / 10 - 13 108 1,19

EΟ 220 220 χ 70 χ 85 1000 4 1 6 / 10 - 13 115 1,31

EΟ 240 240 χ 70 χ 85 1090 4 1 6 / 10 - 13 123 1,42

PRICE

780 €

880 €

940€

996 €

Prices do not include V.A.T.

79

CUPBOARD WITH DRAWERS AND STORAGE BIN

ESA 100
CUPBOARD WITH DRAWERS AND STORAGE BIN
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Stainless Steel Drawers • Stainless Steel Storage Bin

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Drawers (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Storage Bin (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

ESA 100 100 χ 70 χ 85 3 / 36 x 45 χ 13 1 / 45 x 40 χ 60 4 / 10 - 13 75 0,59

PRICE

1000 €

ES 50
CUPBOARD WITH DRAWERS
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Stainless Steel Drawers

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Drawers (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

ES 50 50 χ 70 χ 85 3 / 36 x 45 χ 13 4 / 10 - 13 35 0,23

PRICE

656 €

80

Prices do not include V.A.T.

CUPBOARD WITH STORAGE BIN

EA 50
CUPBOARD WITH STORAGE BIN
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Stainless Steel Storage Bin

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Storage Bin (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EA 50 50 χ 70 χ 85 1 / 45 x 40 χ 60 4 / 10 - 13 29 0,23

PRICE

524 €

EΚ 86
COFFEE CUPBOARD
• Stainless steel Exterior / Interior • Strong manufacture • Stainless Steel Drawers • Internal bar

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Drawers (Pcs/Dimensions (WxDχΥ) cm.) Εσωτερική μπάρα Net Weight (kg) Volume (m3)

EΚ 50 50 χ 50 χ 23 1 / 36 x 45 χ 13 1 13 0,05

EΚ 86 86 χ 50 χ 23 2 / 36 x 45 χ 13 1 19 0,095

PRICE

480 €

610 €

Prices do not include V.A.T.

81

CUPBOARDS

EP 100
CUPBOARD WITH WALL CUPBOARD, DRAWRES AND STORAGE BIN
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Stainless Steel Drawers • Stainless steel storage bin • Wall cupboard with sliding glass doors

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Drawers (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Storage Bin (Pcs/Dimensions (WxDxΥ) cm.) Wall cupboard (Dimensions (WxDxΥ) cm.) Wall cupboard shelves Wall cupboard doors Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EP 100 100 χ 70 χ 195 3 / 36 x 45 χ 13 1 / 45 x 40 χ 60 110 x 30 χ 70 2 2 γυάλινες 4 / 10 - 13 66 1,36

PRICE

1.638 €

EΕ 120
CLOSET CUPBOARD
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Strong manufacture • Strong shelves

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EE 120 120 χ 70 χ 200 3 4 / 10 - 13 85 1,68

EE 140 140 χ 70 χ 200 3 4 / 10 - 13 107 2,24

PRICE

1.210 €

1.400 €

82

Prices do not include V.A.T.

TABLES

Τ 140
TABLE
• Stainless Steel Exterior / Interior • Height adjustable feet • Strong manufacture • Strong shelf

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

Τ 100 100 χ 70 χ 85 29 0,59

Τ 120 120 χ 70 χ 85 35 0,71

Τ 140 140 χ 70 χ 85 40 0,83

Τ 160 160 χ 70 χ 85 48 0,95

Τ 180 180 χ 70 χ 85 52 1,07

Τ 200 200 χ 70 χ 85 70 1,19

Τ 220 220 χ 70 χ 85 78 1,3

Τ 240 240 χ 70 χ 85 85 1,42

PRICE

304 €

348 €

390 €

436 €

480 €

540 €

580 €

610 €

ΤΑ 120
TABLE WITH HOLE FOR RUBBISH
• Stainless steel Exterior / Interior • Height Adjustable Inox Feet • Hole for rubbish • Strong manufacture • Strong shelf • Place for storage bin

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

ΤΑ 80 80 χ 70 χ 85 21 0,47

ΤΑ 120 120 χ 70 χ 85 31 0,71

PRICE

394 €

480 €

The storage bin on wheels is not included in the prices.

Prices do not include V.A.T.

83

STORAGE BINS - DRAWERS

AP 1
STORAGE BIN ON WHEELS

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Capacity (Lt.)

AP 1 45 χ 54 χ 76 13 150

PRICE

348 €

AM 1
TILT STORAGE BIN

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Capacity (Lt.)

AΜ 1 45 χ 40 χ 62 8 88

PRICE

270 €

SE 1
CUPBOARD / TABLE DRAWER

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

SE 1 37 χ 45 χ 13 4 0,02

PRICE

130 €

84

Prices do not include V.A.T.

BUTCHER BLOCK TABLE CUTLERY & BREAD DISPENSER UNIT

ΚP 50
BUTCHER BLOCK TABLE
• Stainless steel Exterior / Interior • Height Adjustable Inox Feet • Strong manufacture • H.AC.C.P. Polyethylene butcher block 30 mm White color. • Color choice white / red

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

ΚP 40 40 χ 40 χ 85 15 0,13

ΚP 50 50 χ 50 χ 85 20 0,21

ΚP 60 60 χ 60 χ 85 25 0,30

ΚP 70 70 χ 70 χ 85 30 0,41

PRICE

340 €

440 €

520 €

616 €

Κ 75
CUTLERY & BREAD DISPENSER UNIT
• Stainless steel Exterior / Interior • Plastic Case for Cutlery • Bread Case • Stainless Steel Shelves

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Shelves ανοξείδωτα Net Weight (kg) Volume (m3)

Κ 75 75 χ 68 χ 150 2 20 0,86

PRICE

700 €

Prices do not include V.A.T.

85

FISH TABLE / CUPBOARD

TF 120
FISH TABLE
• Stainless steel Exterior / Interior • ΡHeight Adjustable Inox Feet • Sloping worktop • Strong manufacture • Drainage

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

ΤF 120 100 χ 120 χ 90-105 40 1,5

ΤF 160 160 χ 120 χ 90-105 50 2

ΤF 200 200 χ 120 χ 90-105 60 2,52

PRICE

1.090 €

1.220 €

1.636 €

EF 120
FISH CUPBOARD
• Stainless steel Exterior / Interior • Height adjustable Inox feet • Sloping worktop • Strong manufacture • Drainage

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Doors Shelves Inox Feet (Pcs/Dimensions (H) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

EF 120 120 χ 120 χ 90-105 2 1 4 / 10 - 13 82 1,50

EF 160 160 χ 120 χ 90-105 2 1 4 / 10 - 13 92 2,02

EF 200 200 χ 120 χ 90-105 4 1 6 / 10 - 13 100 2,52

PRICE

1.656 €

1.876 €

2.420 €

86

Prices do not include V.A.T.

WALL CUPBOARD WITH GLASS SLIDING DOORS

PK 120
WITH GLASS SLIDING DOORS
• Stainless steel Exterior / Interior • Strong stainless steel shelves • Aluminium guide with roller • Glass sliding doors

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Shelves Doors Net Weight (kg) Volume (m3)

PK 120 120 χ 30 χ 70 2 2 29 0,25

PK 140 140 χ 30 χ 70 2 2 37 0,31

PK 160 160 χ 30 χ 70 2 2 45 0,33

PK 180 180 χ 30 χ 70 2 2 50 0,4

PK 240 240 χ 30 χ 70 2 4 63 0,5

PRICE

350 €

392 €

436 €

480 €

656 €

PI 120
WITH INOX SLIDING DOORS
• Stainless steel Exterior / Interior • Strong stainless steel shelves • Inox Sliding Doors

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Shelves Doors Net Weight (kg) Volume (m3)

PI 120 120 χ 35 χ 70 2 2 35 0,29

PI 140 140 χ 35 χ 70 2 2 40 0,34

PI 160 160 χ 350 χ 70 2 2 45 0,39

PI 180 180 χ 35 χ 70 2 2 51 0,46

PI 240 240 χ 35 χ 70 2 4 64 0,8

PRICE

480 €

546 €

610 €

676 €

874 €

Prices do not include V.A.T.

87

OPEN WALL CUPBOARD ELECTRIC WATER COOLER

P 140
WITHOUT DOORS
• Stainless steel Exterior / Interior • Strong manufacture • Strong stainless steel shelves

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Shelves Net Weight (kg) Volume (m3)

P 120 120 χ 30 χ 70 2 26 0,25

PK 140 140 χ 30 χ 70 2 34 0,31

PK 160 160 χ 30 χ 70 2 40 0,33

PK 180 180 χ 30 χ 70 2 45 0,4

PK 240 240 χ 30 χ 70 2 57 0,5

PRICE

310 €

350 €

390 €

440 €

600 €

HD 250
ELECTRIC WATER COOLER
• Stainless steel Exterior / Interior • Strong manufacture

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Efficiency (Lt/h) Input Power (W) Compressor (HP) Refrigerant Net Weight (kg) Volume (m3)

HD 250 37 χ 44 χ 45 55 350 1 R 134 a 25 0,07

PRICE

504 €

88

Prices do not include V.A.T.

CONTAINER TRAY TROLLEY SHELVING UNIT

KR 1/1
TRAY TROLLEY
• Stainless Steel Tube • Strong manufacture • Wheels with brake

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Places Net Weight (kg) Volume (m3)

KR 1/1 40,5 χ 56 χ 180 16 32 0,41

KR 2/1 73 χ 56 χ 180 16 40 0,74

PRICE

760 €

840 €

RD 120
• Stainless steel • Strong manufacture • Height Adjustable Feet

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Shelves Net Weight (kg) Volume (m3)

RD 100 100 χ 60 χ 180 4 35 1

RD 120 120 χ 60 χ 180 4 37 1,2

RD 150 150 χ 60 χ 180 4 50 1,6

RD 180 180 χ 60 χ 180 4 54 1,9

PRICE

522 €

568 €

676 €

764 €

Prices do not include V.A.T.

89

WALL MOUNTED RACK

WALL MOUNTED RACK
• Stainless steel • Strong manufacture • Height / Slope adjustable shelves • Backsplash

COLUMN
MODEL
Dimensions (H) cm.

RΚ 70

PRICE

30 €

SHELF
MODEL
Dimensions (WxD) cm.

R 70 χ 40

PRICE

40 €

BRACKET
MODEL
Dimensions (W) cm.

UTENSILS HANGING KIT
RB 40 MODEL RS1

PRICE
* Shelf's dimension changes to 70 x 35 cm.

10 €

PRICE

18 €

90

Prices do not include V.A.T.

STAINLESS STEEL PRODUCTS

FT 150
WALL MOUNTED HOOD
• Stainless steel Exterior / Interior • Filter Socket • Groove for oil removal

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

FT 150 150 χ 90 χ 60 34 0,81

FT 200 200 χ 90 χ 60 42 1,08

FT 250 250 χ 90 χ 60 52 1,35

FT 300 300 χ 90 χ 60 60 1,62

PRICE
Filters are not included in the prices.

436 €

523 €

632 €

720 €

FS 150
SNACK HOOD
• Stainless steel Exterior / Interior • Filter Socket • Groove for oil removal

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

FS 100 100 χ 75 χ 60 23,6 0,25

FS 150 150 χ 75 χ 60 30 0,38

FS 200 200 χ 75 χ 60 37,8 0,5

FS 250 250 χ 75 χ 60 44,7 0,63

PRICE
Filters are not included in the prices.

392 €

436 €

524 €

656 €

Prices do not include V.A.T.

91

CEILING-MOUNTED HOOD

FK 150
CEILING-MOUNTED HOOD
• Stainless steel Exterior / Interior • Filters Socket • Groove for oil removal • Hanging Socket

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Net Weight (kg) Volume (m3)

FK 150 150 χ 110 χ 60 34 0.99

FK 200 200 χ 110 χ 60 42 1,32

FK 250 250 χ 110 χ 60 52 1,65

FK 300 300 χ 110 χ 60 60 1,98

PRICE
Filters are not included in the prices.

872 €

1.092 €

1.310 €

1.528 €

FF 00
FILTERS
• Stainless steel Exterior / Interior

MODEL
Dimensions (WxD) cm.

FF 00 49 χ 50

PRICE

60 €

92

Prices do not include V.A.T.

SINK UNITS SINK UNIT FOR DISHWASHER

LP 120
SINK UNIT
• Stainless steel Exterior / Interior • Place for professional dishwasher • Hole for rubbish • Place for storage bin • Basin's dimension 50 χ 40 cm

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Basin (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

LP 120 120 χ 80 χ 82 1 / 50 χ 40 17 0,78

PRICE

828 €

LP 50
SINK UNIT WITH PEDAL
• Stainless steel Exterior / Interior • Vavle for hot / cold water • Inox fountain • Drainage system

MODEL
Dimensions (WxDxΥ) cm. Basin (Pcs/Dimensions (WxD) cm.) Net Weight (kg) Volume (m3)

LP 50 45 χ 40 χ 85 1 13 0,18

PRICE

500 €

Prices do not include V.A.T.

93

SINK ON CUPBOARD WITH BASINS 50 x 50 x 30 OR 40 x 40 x 25 cm.

LK2 - 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Sliding doors • Stainless steel basins • Height adjustable Inox feet

• Strong manufacture • Without back • Inox draining top

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LK1 - 70 70 χ 70 χ 85 1 28 0,3

LK1 - 120 120 χ 70 χ 85 1 47 0,51

LK1 - 140 140 χ 70 χ 85 1 52 0,71

PRICE
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

654 €
LK2 - 140 140 χ 70 χ 85 2 56 0,71

764 €
LK2 - 180 180 χ 70 χ 85 2 67 0,81

806 €
LK2 - 240 240 χ 70 χ 85 2 85 1,42

PRICE
MODEL

916 €
LK3 - 180 180 χ 70 χ 852 3 70 1,13

982 €
LK3 - 240 240 χ 70 χ 85 3 89 1,42

1.200 €

External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

PRICE

1.156 €

1.418 €

94

Prices do not include V.A.T.

SINK UNIT WITH BASINS 50 x 50 x 30 OR 40 x 40 x 25 cm.

LA3 - 180

• Stainless steel Exterior / Interior • Stainless Steel Basins • Height adjustable inox feet

• Strong manufacture • Strong shelve • Inox draining top

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LA1 - 70 70 χ 70 χ 85 1 24 0,42

LA1 - 120 120 χ 70 χ 85 1 37 0,71

LA1 - 140 140 χ 70 χ 85 1 43 0,83

PRICE
MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

436 €
LA2 - 140 140 χ 70 χ 85 2 45 0,83

522 €
LA2 - 180 180 χ 70 χ 85 2 56 1,13

566 €
LA2 - 240 240 χ 70 χ 85 2 70 1,42

PRICE
MODEL

698 €
LA3 - 180 180 χ 70 χ 852 3 58 1,13

764 €
LA3 - 240 240 χ 70 χ 85 3 69 1,42

916 €

External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

PRICE

960 €

1.112 €

Prices do not include V.A.T.

95

SINK ON CUPBOARD WITH BASINS 34 x 37 x 15 cm.

LKE2 - 140

• Stainless steel Exterior / Interior • Sliding doors • Stainless Steel Basins • Height adjustable Inox feet

• Strong manufacture • Without back • Inox draining top

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LKE1 - 60 60 χ 60 χ 85 1 18 0,3

LKE1 - 100 100 χ 60 χ 85 1 29 0,51

LKE1 - 140 140 χ 60 χ 85 1 38 0,71

PRICE

546 €

610 €

676 €

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LKE2 - 100 100 χ 60 χ 85 2 32 0,51

LKE2 - 120 120 χ 60 χ 85 2 36 0,61

LKE2 - 140 140 χ 60 χ 85 2 43 0,71

LKE2 - 160 160 χ 60 χ 85 2 53 0,81

PRICE

698 €

764 €

828 €

872 €

96

Prices do not include V.A.T.

SINK UNIT WITH BASINS 34 x 37 x 15 cm.

LAE2 - 120

• Stainless steel Exterior / Interior • Stainless steel basins • Height adjustable inox feet

• Strong manufacture • Strong stainless steel shelf • Inox draining top

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LAE1 - 60 60 χ 60 χ 85 1 15 0,3

LAE1 - 100 100 χ 60 χ 85 1 26 0,51

LAE1 - 140 140 χ 60 χ 85 1 36 0,71

PRICE

414 €

500 €

546 €

MODEL
External dimensions (WxDxH) cm. Basin (Pcs) Net Weight (kg) Volume (m3)

LAE2 - 100 100 χ 60 χ 85 2 30 0,51

LAE2 - 120 120 χ 60 χ 85 2 34 0,61

LAE2 - 140 140 χ 60 χ 85 2 41 0,71

LAE2 - 160 160 χ 60 χ 85 2 51 0,81

PRICE

610 €

656 €

698 €

740 €

Prices do not include V.A.T.

97

STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN 1/1
MODEL GN 1/1 x 100 GN 1/1 x 65 GN 1/1 x 25

PRICE

24 €

18 €

14 €

GN 1/2
MODEL GN 1/2 x 100 GN 1/2 x 65

PRICE

12 €

10 €

GN 1/3
MODEL GN 1/3 x 65

PRICE

10 €

GN 1/4
MODEL GN 1/4 x 65

PRICE

8,40 €

GN 1/6
MODEL GN 1/6 x 65

PRICE

7,60 €

98

Prices do not include V.A.T.

BASINS

MODEL

B 34

PRICE

56 €

MODEL

B 40

PRICE

76 €

MODEL

B 50

PRICE

84 €

MODEL

B 96

PRICE

320 €

MODEL

B 126

PRICE

394 €

MODEL

B 26

PRICE

56 €

Prices do not include V.A.T.

99

CONSUMABLES

ELECTRONIC CONTROL DIXELL FOR FREEZER
PRICE 88 €

ELECTRONIC CONTROL DIXELL FOR REFRIGERATOR
PRICE 44 €

ELECTRONIC CONTROL CAREL
REFRIGERATOR FREEZER

LIGHTING COMPACT LINE
PRICE 18 €

PRICE

44 €

88 €

DOOR GASKETS COOLING SYSTEM TURBINE
PRICE 36 €
cm. 49 Χ 64 40 Χ 64 141 Χ 62 159 Χ 63

PRICE

8,4 €

8€

13 €

14 €

100

Prices do not include V.A.T.

CONSUMABLES

WHELLS ΙΝΟΧ FEET
PRICE 6,6 € PRICE
WITH BRAKE WITHOUT BRAKE

13 €

10 €

ELBOW FOR HINGE (SQUARE)
PRICE 4,4 €

ELBOW FOR HINGE WITH PIN
PRICE 5€

AUTOMATIC RETURN HINGE
PRICE 12 €

AUTOMATIC RETURN PLASTIC HINGE
PRICE 10 €

STAINLESS STEEL PAIR SHEET FOR GN
FOR CABINET FOR COUNTER

LOW BRACKET
PRICE 4,2 €

PRICE

20 €

12 €

Prices do not include V.A.T.

101

102

NOTES

103

NOTES

104

NOTES

105

NOTES

106

BAMBAS Frost facilities.

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

107

Vamvas Konstantinos Βάμβας Κωνσταντίνος & Κ Ο.Ε. Βάμβας Κωνσταντίνος & K. Ο.Ε. άμ ας ωνσταντίνος ωνστ τίνο σταν O.E.
rd 3ο χιλ. Κοζάνης--Thessaloniki ης χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκη km Κοζάνης Θεσ αλονίκης ιλ. Κozani Θεσσ ονίκ NR λ ζάνη Θεσσαλονίκης IndustrialσAreaοζάνης ΒΙ.ΠΕ. Κασλά Κοζάνης ΒΙ.ΠΕ. Κασλά Κοζάνης ΒΙ.ΠΕ. ασλά Kaslas Π ά άνης 50100 - Κοζάνη 5010 Kozani 50100 Κοζά η Κοζάνη ζάνη GREECE Τηλ.: 24610 29059, 24610 38898 ηλ 4 059, 0 Τηλ.: 24610 2905 24610 38898 29059, 4610 8898 Tel:: +30610 29884 Fax: 24 24610884 Fax: 24 1 29884 a 24610 9 29059, +30 24610 38898 Fax: +30 24610 29884 ✉ sales@bambasfrost.gr sales@bambasfrost.gr ales@bamba frost.gr s@bam @ o ✉ sales@bambasfrost.gr

w . bambasfrost.gr www. bambasfros .gr www. amb frost g o www. bambasfrost.gr

1 108 108

Σ τιμές Στις τιμέ δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ιμές μπεριλαμβάν ται Φ.Π.Α. εριλαμβάνετα Π.Α.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.