UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ
MASTER GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CULTURAL

Evoluția geologică a ecosistemelor

Prof. Dr. Dan Grigorescu

Florescu Ciprian

2013

1

Toucasia Carinata
Phylum: Molusca Clasa: Bivalvia Ordinul: Hippuritoida Familia: Requieniidae Phylum Mollusca Linne, 1758 Moluștele actuale și fosile constituie al doilea mare filum de nevertebrate, dupa Arthropde. Majoritatea pot fi descrise drept metazoare libere, cu un schelet mineral ce susține mușchiul, piciorul și diferite specializări ale acestuia, protejând un spațiu din afara corpului, cavitatea mantalei, folosită în procesul de hrănire, resprație și unoeri locomoție. Fiind un grup deosebit de variat nu se poate defini un caracter unic pentru toate componentele filumului. Clasa Bivalvia Linne, 1758. Reprezintă grupul de moluște care a generat cele mai multe discuții și controverse legate de numela său. Bivalvele sunt prin excelență moluște marine, dar și de apă dulce, cu simetrie tipic bilaterală și de regulă, alungite pe direcția antero-posterioară. Ordinul Hippuritoida. Grupează rudiștii și pachiodontele cu cohilie grosă, heterodonte aberante. Cele primitive sunt echivalve cu dinți puțini, groși și amorfi. Majoritatea sunt fixate și puternic inechivalve cu tendințe de a deveni girate sau conice și operculate, sunt organisme solitare care formează colonii constituite dintr-un număr mare de indivizi. Toucasia Carinata Descriere: Cochilie inechivalvă, cu valva inferioară atașată unui corp străin și cea superioară liberă. Valva inferioară este compusă din două spirale aproape legate, inclusiv un umbone bine definit, care își mărește rapid diametrul. Partea anterioară este aplatizată, aproape plată, fară a fi unită cu carina care este rotundă și separă partea posterioară de partea anterioară, partea posterioară este moderată și perfect convexă, suprafața este acoperită cu un strat epidermic subțire de culoare închisă și ornată cu striații longitudinale și striații de creștere transversale, striațiile longitudinale sunt fine și înghesuite, alternând cele groase cu cateva mai fine, pe când liniile de creștere sunt de asemenea înghesuite dar câteodata diferite. Un canal longitudinal apare pe suprafața posterioară, separând cele două zone sifonale.

2

(Material din colecția de Paleontologie, Universitatea din București)

Paleoecologie Toucasia Carinata trăia în mediul marin, epifaunal, sesil, având una dintre valve fixate în substrat. Ocurență: Barremian; Aptian.

3

Lamna Hopei
Phylum: Chordata, Bateson, 1885 Subphylum: Vertebrata, Cuvier, 1812 Supraclasa: Pisces Clasa: Chondrichthyes Ordinul: Selachii Familia: Lamnidae - Muller & Henle, 1838 Genul: Lamna – Cuvier, 1816

Phylum Chordata. Sunt animale coelomate, deuterostomieni, cu simetrie bilaterală, cu organizare anatomică superioară. Majoritatea sunt organisme mobile, înzestrate cu organe adaptate pentru înot sau deplasare terestră. Clasa Chondrichthyes. Sunt în mare parte pești de pradă marini de talie mare printre care se număra o ordinul Selachii cu peste 500 de specii și pisica de mare ( Chimaeriformes) cu 34 de specii.

Lamna Hopei Descriere: Au schelet cartilaginos, incomplete osificat impregnate cu cristale prismatice de carbonat de calciu și coada împarțită în două părți inegale. În apropierea cozii se află o valvulă, care acoperă așa numitele organe sexuale, o caracteristică a peștilor. Dinți alungiți, ascuțiți, au forma unor pumnale, cu partea externă plată și partea internă bombată. Bazal, la marginea părtilor laterale, prezintă câte un denticul.

4

(Material din colecția de Paleontologie, Universitatea din București)

Paleoecologie Trăia în apă sărată cât si în apă dulce. Se găseau în domeniul pelagic, dar și în cel bentonic. Majoritatea trăiau în regiuni temperate și tropicale, adâncimea variază. Ocurență: Oligocen – Ruppelian 5

Pecopteris Polymorpha

Phylum: Gymnospermatophyta Clasa: Pteridospermopsida Încrengătura: Spermatophyta Subîncrengătura: Gymnospermae

Phylum Gymnospermatophyta. Cuprinde plante cu gametofitul subordonat sporofitului. Au traheide cu areole sau pori cameraţi, astfel încât transportul în interiorul tulpinii este mult ușurat. Lignificarea traheidelor este puternică, aşa încât biomecanica tulpinilor se îmbunataţeşte mult. Acest fapt a dus la apariţia unor plante gigantice, rezistente, capabile să pompeze apă la diferenţe mari de nivel. Structurile de reproducere înregistrează un salt calitativ. Microgametofitul este reprezentat prin polen, iar macrogametofitul prin ovule. Structural, polenul este diferit de spori; structura exinică se complică, spre deosebire de spori, unde este simplificată. Ovulul conţine un megaspor haploid învelit într-un ţesut nutritiv, numit nucelă. În partea apicală distală a megasporului se găseşte camera polinică, unde polenul creează tubul polinic. Nucela este înconjură de un ţesut protector, numit integument, care, la rândul lui, poate fi divizat în trei straturi, de la interior la exterior, acestea fiind: endotesta, sclerotesta şi sarcotesta. Deschiderea apicală, pe unde are acces polenul se numeşte micropil. Atât camera polinică, dar şi micropilul, au rol în favorizarea fecundării megasporului, care, după fecundare, devine un nou sporofit diploid, sămânţa. La gimnosperme, ea este nudă, chiar dacă, la unele genuri superioare se tinde spre acoperirea integumentului cu o frunză modificată, cupula. Apare la pteridosperme (un grup extinct, îmbinând atât caractere primitive, în ce priveşte foliajul, cât şi evoluate, cu tendinţe spre angiospermie, unele cupule fiind conectate la integument). În funcţie de strategia de reproducere, gimnospermele au adoptat mai multe strategii pentru optimizarea fertilităţii: protecţia megasporului; arhitectura din ce în ce mai specializată a structurilor de reproducere cu mai multe ovule; existenţa seminţei după desprinderea structurilor de reproducere. Clasa Pteridospermopsida reprezintă gimnosperme cu foliaj de tip pteridofitic, care în stare sterilă și fragmentat, nu poate fi separate de foliajul gimnospermelor propriu-zise. Clasa Pteridospermopsida cuprinde ordine paleozoice și mezozoice. Pecopteris Polymorpha Fronde cu un ax principal gros, de care se prind penele, alcătuite din pinule ce se inseră cu toata baza de rachisul penei; pinulele alungite, au marginile aproape paralele, nervuri principale și nervuri secundare ramificate dihotomic. 6

(Material din colecția de Paleontologie, Universitatea din București)

Ocurență: Carbonifer superior În Carbonifer apar plantele cu semințe, pădurile carbonifere erau populate de nevertebrate.

7

Bibliografie PALEOZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR, Volumul I, Theodor NEAGU, Iuliana LAZĂR, Pamfil CÎRNARU PALEOZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR, Volumul II, Theodor NEAGU, Iuliana LAZĂR, Pamfil CÎRNARU PALEOZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR, Volumul III, Theodor NEAGU, Iuliana LAZĂR, Pamfil CÎRNARU PALEONTOLOGIE; Elisabeta Nistor – Hanganu, Nicolae Șuraru, Dan I. Grigorescu ÎNDRUMĂTOR PRACTIC DE STRATIGRAFIE, Partea I-A; NIȚĂ TĂTĂRAM; IOANA PANĂ; AURELIA BĂRBULESCU http://zipcodezoo.com/Animals/T/Toucasia_carinata/ http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/35752/1/2(2)_163-168.pdf http://web.deu.edu.tr/sacitozer/kitaplar/IZ9Masseetal.pdf http://mepopa.com/Pdfs/Palinologie.pdf

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful