.

кислородни йони. as well as stresses. съчетаващи в себе си стилен дизайн и нанотехнологии от последно поколение. and magnetic waves. на ефектите от стреса. All five elements that form this bracelet act in complex and enhance one another’s effect. Гривните PentActiv са уникални изделия. взаимно усилвайки своето действие. germanium electrons.Новите модерни технологии предлагат допълнителни възможности. съдържаща ПЕТ активни елемента с лековит ефект. Vision International People Group presents a new unique product—PentActiv bracelet. Latest innovative technologies used in PentActiv bracelets allow to expand the beneficial effect on the body by the five elements: silver ions. които се използват в гривните. оказващи влияние върху човешкото здраве. въздействат комплексно. заболяванията и други негативни фактори. В гривните PentActiv са използвани най-съвременните технологии. PentActiv bracelets are unique developments that couple stylish design with nanotechnologies of the latest generation. Latest innovative technologies suggest additional options to withstand age-related changes. Петте елемента. oxygen ions. illnesses and other adverse impacts on human health. Компания Vision International People Group представя новата уникална разработка — гривна PentActiv. infrared rays. which contains FIVE active health-improving elements. . които позволяват да се разширят възможностите за благотворно действие върху тялото чрез пет елемента: сребърни йони. инфрачервени лъчи. електрони на елемента германий и магнитни вълни. за да се противопоставим на стареенето.

облегчават пренасянето на кислорода и хранителните вещества в клетката. MAGTEQ • Magnetic inserts with magneto-therapeutic effect improve sleep quality. They make up for the lack of energy. Повишават настроението. which boosts energy and vitality. По-интензивното циркулиране на кръвта в кръвоносните съдове способства за нормализиране на метаболизма и регенерирането на тъканите. infrared waves come into contact with the water molecules. Once they get into the blood flow these particles get involved in biochemical reactions. инфрачервените вълни влизат в контакт с молекулите на водата. It produces vasodilating.Гривната PentActiv включва: NANOSILVERTEQ • Вложки с положително зарeдени нано-сребърни йони. Способстват за подобряване на кръвотока. В природата такива йони се срещат около водопади или в близост до морето. oxygen transmission and delivery of nutrients into cells. противооточно и имуноукрепващо действие. viruses and fungi. GERMATEQ • Биокерамични вложки с германий 200 PPM. излъчващи отрицателно заредени кислородни йони. AEROTEQ • Bioceramic inserts that emit oxygen anions. Better blood circulation improves metabolism and facilitates tissue regeneration. вируси и гъбички. SOLARTEQ • Bioceramic inserts that emit curative infrared waves. and stimulate mental and physical working capacity. сребърните йони ефикасно унищожават от 650 до 700 разновидности от патогенни микроби. докато „спектъра на действие” дори на най-добрите антибиотици е едва 5-10 вида бактерии. thereby stimulating cells to produce energy. MAGTEQ • Вложки с магнитотерапевтичен ефект за подобряване на съня и нормализиране на кръвното налягане. and enhances antitumoral protection. According to scientific data silver ions efficiently destroy from 650 to 700 types of pathogenic microbes. for example. отделящи конверсионни електрони със свръхкъса дължина на лъчите (10-1-10-6 нм). normalize blood pressure. Facilitate better blood flow. Попадайки в кръвотока. стимулирайки ги да отделят енергия. thereby dilating blood vessels. Според научните доклади. Оказва съдоразширяващо. за предотвратяване на възпаленията и болките в ставите и мускулите. умствената и физическа работоспособност. Прониквайки в кожата. whereas the best antibiotics affect only 5-10 types of bacteria. Biologically such anions can be found. засилва противотуморната защита. reduce fatigue and stress consequences. Germanium is able to saturate cells with oxygen. near waterfalls and sea waves. те влизат в биохимични реакции и благодарение на способността си да повишават нивото на серотонина ни зареждат с бодрост и енергия. PentActiv bracelets combine: NANOSILVERTEQ • Inserts with positively charged nanosilver ions that have prominent antibacterial and antiviral action. отстраняват чувството за умора и намаляват последствията от стреса. предизвиквайки разширяване на кръвоносните съдове. They raise serotonin level. and alleviate pains in joints and muscles. Компенсират недостатъка на енергия. antiedemic and immune-stengthening effect. SOLARTEQ • Биокерамични вложки с лековито инфрачервено излъчване. GERMATEQ • Bioceramic inserts with germanium 200 PPM that emits conversion electrons with extremely short wavelength (10-1–10-6 nm). притежаващи силен антибактериален и противовирусен ефект. Penetrating into the skin. prevent inflammations. Германият притежава способността да насища клетките с кислород. AEROTEQ • Биокерамични вложки. These inserts also improve mood. .

and magnetic waves. гривната осигурява лековито въздействие върху организма чрез пет природни елемента: сребърни йони. . HAVE ANTIBACTERIAL PROPERTIES HAVE ANTIVIRAL ACTION IMPROVE OVERALL BODY RESISTIBILITY BOOST ENERGY IMPROVE BLOOD CIRCULATION NORMALIZE METABOLISM ENSURE TISSUES’ REGENERATION SLOW DOWN AGEING PROCESSES PROVIDE AN ANTI-INFLAMMATORY EFFECT STRENGTHEN THE IMMUNITY HELP STABILIZE BLOOD PRESSURE Why is it important to wear PentActiv bracelet PentActiv bracelet improves physical condition. PentActiv bracelets are unique articles that couple stylish design with innovative scientific technologies. Acting integrally. инфрачервени лъчи. взаимно усилвайки своето действие. bracelets provide a health-promoting interaction of the body with five natural elements: silver ions. germanium electrons. електрони на германий и магнитни вълни. Thanks to the bioceramic and magnetic inserts. these five elements enhance one another’s effect. Нещо повече – те са плод на изящна изработка и елегантен външен вид. ПРИТЕЖАВАТ АНТИБАКТЕРИАЛНИ СВОЙСТВА ДЕЙСТВАТ ПРОТИВОВИРУСНО ПОВИШАВАТ ОБЩИТЕ СЪПРОТИВИТЕЛНИ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА ЗАРЕЖДАТ С ЕНЕРГИЯ ПОДОБРЯВАТ КРЪВООБРАЩЕНИЕТО НОРМАЛИЗИРАТ ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА СПОСОБСТВАТ РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА ТЪКАНИТЕ ЗАБАВЯТ ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ ПРИТЕЖАВАТ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛЕН ЕФЕКТ ЗАСИЛВАТ ИМУНИТЕТА НОРМАЛИЗИРАТ АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ Защо трябва да носим гривните PentActiv Гривните PentActiv подобряват физическото състояние. кислородни йони. They are manufactured from highquality Japanese surgical steel and their surface is coated with 23-carat gold. infrared rays.Гривните PentActiv — са уникални изделия. oxygen ions. Петте елемента въздействат комплексно. които съчетават в себе си стилен дизайн и нанотехнологии от последно поколение. Изработени са от специална японска хирургична стомана от най-високо качество с покритие от 23-каратово злато. it is daintily executed and looks elegant. Apart from that. Благодарение на биокерамичните и магнитни вложки.

FEEL DISCOMFORT AND PHYSICAL PAINS ASPIRE TO IMPROVING THEIR PHYSICAL WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE PentActiv BRACELETS — LIFE UNDER PROTECTION! .Гривните PentActiv са за всеки. който: Е ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ РЕШЕНИЯ В ДУХА НА WELLNESS ПРЕДПОЧИТА АЛТЕРНАТИВНИ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ Е ПОДЛОЖЕН НА СТРЕС. ОБЩ ДИСКОМФОРТ И ФИЗИЧЕСКА БОЛКА СЕ СТРЕМИ ДА ПОДОБРИ ФИЗИЧЕСКОТО СИ СЪСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА СИ ГРИВНИТЕ PentActiv — ЖИВОТ ПОД ЗАЩИТА! PentActiv bracelet is designed for those who: ARE INTERESTED IN THE LATEST WELLNESS TRENDS PREFER ALTERNATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES ARE UNDER A LOT OF STRESS.

патогенният микроорганизъм умира от «задух».Благотворно влияние на наносреброто (вложки NanosilverTeq) Силните бактерицидни свойства на среброто са научно потвърдени през XIX век. Silver ions’ disinfectant properties are 5 times stronger than those of chlorine. мощни антибактериални и противовирусни свойства. за разлика от имунитета към антибиотиците. Another advantage of silver ions is that harmful microorganisms cannot develop resistibility to them. мозъка. and coupling with respiratory ferment. хлорната вар. as well as powerful antibacterial and antiviral properties. блокират способността му да предава кислород. Като резултат .н. и съчетавайки се с т. Среброто притежава имуномодулиращи. Beneficial impact of nanosilver (NanosilverTeq inserts) Powerful bactericidal properties of silver have already been scientifically confirmed back in 19th century.9998%. те лесно проникават във вируси. Particularly pure substances are used to produce nanosilver: redistilled water with 18 MO*cm resistivity. brain. sodium hypochlorite and others. As the result nanosilver considerably surpasses its analogues by its efficiency. Още един от плюсовете на сребърните йони — вредните микроорганизми не могат да изработят имунитет към тях. че среброто е необходимо за нормалното функциониране на жлезите с вътрешна секреция. chloride lime. сребро с чистота 99. bacteria and fungi. The most active working elements of silver are minute Ag particles. Затова сребърните йони лесно проникват чрез кожата в човешкото тяло.9998% pure silver. „дихателен ензим”. That is the reason why silver ions penetrate easily through skin into the body. Дезинфекционните свойства на сребърните йони са 5 пъти по-големи. Най-активно действащите елементи на среброто са най-микроскопичните частици Ag. unlike antibiotics. бактерии и гъбички. . 95% от частиците в NanosilverTeq са с размер около 3-5 нанометра. черния дроб и костната тъкан. В резултат наносреброто многократно изпреварва аналозите по своята ефикасност. As the result the pathogenic microorganism dies of “suffocation”. These exact particles are contained in PentActiv bracelet. Точно такива частици се съдържат в гривната PentActiv. liver and bone tissue. Circulating in body’s vascular system they easily penetrate into viruses. Silver has immunomodulating. При производството на наносреброто се използват изключително чисти вещества: бидестилирана вода със специфично електрическо съпротивление 18 МОм*см. Още тогава е установено. натриевия хипохлорит и др. 99. Циркулирайки в кръвоносната система. It was then established that silver is necessary for proper functioning of endocrine glands. 95% of particles in NanosilverTeq have the size of approximately 3-5 nanometres. отколкото тези на хлора. block its ability to transfer oxygen.

These bioceramic materials include various types of ceramic along with the oxides of certain chemical elements. те влизат в контакт с водните молекули. които се загряват до висока температура. което способства за подобряване на кръвоснабдяването на различни органи и тъкани на организма. and cooled down afterwards. This subsequently promotes dilation of blood vessels. н.Благотворно влияние на далечния инфрачервен спектър (FIR) (вложки SolarTeq) Гривната PentActiv притежава биокерамични вложки. В резултат на това – натрупаните токсини се извеждат лесно от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките. излъчващи инфрачервени лъчи от далечния диапазон с дължина на вълната 4-14 микрона. В състава на биокерамичните материали са включени различни видове керамика в съчетание с окиси на определени химични елементи. Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата. Bioceramic is produced with 26 various types of ceramic substances and various kinds of oxides that are heated up to a particular temperature of about 1600 C. Appearing resonance enhances microvibration. . irrespective of their size. After that bioceramic is able to emit far IR-rays. например силиций (SiO2). As a result accumulated toxins are swiftly removed from the body and a better working capacity of cells is restored. Beneficial impact of far infrared spectrum (FIR) (SolarTeq inserts) PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit far IR-rays with the wavelength of 4—14 micron. След този процес биокерамиката може да отделя инфрачервени лъчи от далечния диапазон. в порядъка на 1600 градуса. В следствие на възникващия резонанс се засилват микровибрациите. алуминий(AI202) и т. което предизвиква топлинен ефект и повишава температурата на тъканите. Биокерамиката се произвежда с използването на 26 вида керамични вещества и различни видове окиси. независимо от техния размер. which consequently produces warmth and increases the temperature of tissues. след което се охлаждат. When such rays penetrate into the skin they come in contact with water molecules. aluminium (AI2О2). such as silicon (SiO2). and further improves the blood supply to various organs and tissues of the body. etc. Това на свой ред води до разширяване на кръвоносните съдове.

Anions produce an energy-stimulating effect on the body. .Благотворно въздействие на отрицателно заредените кислородни йони (вложки AeroTeq) Отрицателно заредените кислородни йони представляват частици. когато се намирате край водопад. често предизвикващ чувство на умора. отличаващи се с голяма подвижност. те встъпват в биохимични реакции. по време на бури и в резултат на въздействие на статично електричество. Light anions possess the ultimate effect as they are very agile. Anions in nature spring up near the waterfalls. during thunderstorms. В природата отрицателно заредените йони се образуват по естествен път в близост до водопади. съпоставимо с усещането. they are produced by sea waves. докато положителните йони имат обратен ефект. а 20% чрез вдишване с въздуха. Beneficial impact of the oxygen anions (AeroTeq inserts) Oxygen anions are particles that are formed under the influence of energy on the molecules of oxygen. Отрицателно заредените йони оказват енергостимулиращо въздействие върху човешкия организъм. образуващи се при енергийно въздействие върху молекулите на кислорода. or as a result of electrostatic charging. Once they get into the blood flow they enter into biochemical reactions and increase the level of serotonin that produces a calming and anti-depressant action and surges energy and vitality. About 80% of them get into the body through our skin and about 20%—with the air we breathe in. което има успокоителен и антидепресивен ефект и Ви зарежда с бодрост и енергия. оказват най-силно въздействие. Попадайки в кръвоносната система. Най-леките отрицателни йони. Около 80% от тях се абсорбират през кожата. whereas positively charged ions produce a directly opposite action and tend to provoke fatigue. при вълнение във водохранилища. като увеличават нивото на серотонина. that can be likened to the one we feel near a waterfall.

quite comparable to the quality of fresh countryside air.СРАВНЕНИЕ НА НИВАТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ЗАРЕДЕНИТЕ ЙОНИ В РАЗЛИЧНИ СРЕДИ: COMPARE THE LEVELS OF ANIONS IN VARIOUS ENVIRONMENTS: 3000 3000 йони/см3 ions/cm3 2000 2000 йони/см3 ions/cm3 1500 1500 йони/см3 50 йони/см3 АВТОМОБИЛ 100 йони/см3 КЪЩА ions/cm3 150 50 йони/см3 ОФИС ions/cm3 СЕЛСКИ ВЪЗДУХ ПЛАНИНСКИ ВЪЗДУХ ВОДОПАД В гривната PentActiv са използвани биокерамични вложки. което е съпоставимо с качеството на чистия въздух извън града. . излъчващи отрицателно заредени кислородни йони с концентрация 800-1000 йони/см3. CAR 100 ions/cm3 HOUSE 150 ions/cm3 OFFICE COUNTRYSIDE AIR MOUNTAIN AIR WATERFALL PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit negatively charged ions of oxygen with the concentration of 800—1000 ions/cm3.

води до значително облекчаване на болката. Клиничните изследвания показват. Magnetic field helps dilate capillaries’ walls. се придвижват праволинейно по кръвоносните съдове и стимулират кръвообращението. It helps accelerate treatment efficacy. Същевременно изчезва ефекта на болката. pain and inflammation disappear. че прилагане на статично магнитно поле в диапазона 700–1000 Гауса върху тялото. като натрий. such as sodium. Милиарди заредени минерални йони. potassium and magnesium in blood plasma. Магнитотерапията се използва особено ефективно за отстраняване на неприятните усещания при болки в ставите и мускулите. Finally when habitual electromagnetic balance is restored. Magnetic therapy is widely used to alleviate the feeling of discomfort in cases of pains in joints and muscles. Clinical research has shown that static magnetic field within the range of 700-100 gauss may relieve pain significantly.Благотворно влияние на магнитните полета (вложки MagTeq) Магнитотерапията представлява безопасен метод на приложение на магнитни полета за терапевтично въздействие върху организма. Поразеният участък получава повече кислород и хранителни вещества. Billions of charged mineral ions. . разтворени в кръвната плазма. подобрява съня и същевременно няма отрицателни странични ефекти. при възпаления и спазми. калий и магнезий. Beneficial impact of magnetic fields (MagTeq inserts) Magnetic therapy is a safe method of using magnetic fields to produce a therapeutic effect on the body. Affected area receives more oxygen and nutrients. which consequently accelerates the recovery process. as well as inflammations and spasms. directly migrate through the blood vessels and stimulate blood circulation. improves sleep quality and obviously doesn’t have any side-effects. В крайна сметка в този участък се възстановява нормалният електромагнитен баланс и това способства за ускоряване на възстановителния процес. Тя спомага за ускоряване на процеса на лечение. Магнитното поле спомага за разширяване стените на капилярите. Alongside with that this impact ensures a pain-relieving effect.

свързани с вътрешните органи. associated with internal organs. което оказва съдоразширяващо. които водят до цялостното оздравяване на кръвоносната система. tone up the vessels and boost microcirculation. Съвместното им действие способства за нормализиране на еластичността и тонуса на кръвоносните съдове. antiedemic and immune-stimulating action. Together they normalize elasticity.Благотворно влияние на германия (вложки GermaTeq) Принципът на въздействие на германия върху човешкия организъм е следния: той може да отделя конверсионни електрони. до насищането на клетките с кислород и следователно – до тяхното подмладяване. antiedemic and immune-stimulating effects. while stimulating the lymph drainage function of tissues. противооточно и имуностимулиращо действие. увеличава се скоростта на кръвотока. most complex biochemical processes emerge in the body. which further promote: overall invigoration of the blood circulatory system. saturation of blood cells with oxygen. значително нараства лимфодренажната функция на тъканите. противооточно и имуностимулиращо. При взаимодействието на полупроводниковите свойства на германия и магнитотерапията се осъществява взаимно засилване на техния биологичен и терапевтичен ефект. consequently producing vasodilating. . Germanium also has vasodilating. accelerate blood flow. Енергията им е в диапазона 105–109 EВ (електрон-Волта). увеличава се диаметъра на капилярите. При непосредствен допир на германия с тялото. че на човешката китка са разположени много биологично активни точки. In the course of interaction of germanium semiconducting properties and magnetic therapy they enhance each other’s biological and therapeutic effect. Beneficial impact of germanium (GermaTeq inserts) There is a following principle of interaction of germanium with the body: it emits conversion electrons with corpuscular properties and radiation of a small wavelength (10-1–10-6 nm). Добре е известно. and hence—their rejuvenation. Германият действа съдоразширяващо. Their energy stays within the range of 105-109 eV. our wrists have many biologically active spots. в организма протичат сложни биохимични процеси. At tactile contact with germanium. и микроциркулацията. thanks to the penetration capability of conversion electrons. притежаващи корпускулярни свойства и излъчване с изключително малка дължина на вълната (10-1 – 10-6 нм). increase capillaries’ width. As is well-known. благодарение на проникващата способност на конверсионните електрони.

Can I wear the bracelet on my ankle if I have pains in legs? Yes. It doesn’t do any harm. Mоже ли да сложим гривната на глезена при болки в краката? Да. you should follow the recommendations on its care. че гривната действа? Основният критерий за въздействие на гривната е намаляване на чувството за болка и подобряване на общото здравословно състояние.Въпроси Отговори Questions Answers На коя ръка трябва да се носи гривната. Разбира се. за да се постигне най-голям ефект? Може да носите гривната на двете ръце. трябва да спазвате препоръките за поддръжка на гривната. On which hand is it recommended to wear the bracelet to achieve the ultimate effect? You can wear your bracelet on any hand. може. However. But do not put it into the water! Как ще разберем. you can. Не вреди при постоянна употреба. Не потапяйте гривната във вода! How do I take care of the bracelet? Just wipe it with soft dry tissue from time to time. . Как да се грижим за гривната? Достатъчно е да я забърсвате с меко и сухо парче плат. Може ли да носим гривната постоянно? Можете да носите гривната постоянно. Can I wear it all the time? Of course. How do I know that the bracelet is acting? The key factor that signifies its action is reduction of painful sensations and overall improvement of health.

Гривните PentActiv се предлагат в два варианта. . and to pregnant women. Предвидена е възможност за регулиране на размера. Action time and efficacy level of PentActiv bracelets are individual for every user. Внимание! Гривната PentActiv не е медицински продукт. It is not advisable to use the bracelet along with cardio-stimulators. You can adjust the size of the bracelet to your wrist. but may be a supplementary therapeutic remedy. However in some cases it may require several hours or even days.Как се използва гривната PentActiv Закрепете гривната върху китката. прекарали хирургична операция на сърцето и бременни жени. Можете да носите гривната непрекъснато или толкова продължително. it is not recommended to people. След около 10 минути ясно ще почувствате леко затопляне или боцкане. In approximately 10 minutes you will feel warmth and tingling. How to use PentActiv bracelet Fasten the bracelet on the wrist. who have undergone recent heart surgeries. Началото и степента на въздействие на гривната PentActiv са индивидуални за всеки потребител. You can wear the bracelet as often as you wish. колкото желаете. с нов ексклузивен дизайн: класически мъжки и изискан дамски. PentActiv bracelets are not intended to treat or cure any disease. но може да допълва терапията. за това може да са необходими няколко часа или дори няколко дни.B. Не се препоръчва за хора с кардиостимулатори. При някои хора. PentActiv bracelets are offered in two versions: classical design for men and exquisite design for women. N.

Ваш независим консултант от Vision: Your independent Vision consultant: Име / Name: Телефон / Phone: E-mail: Код на консултанта / Consultant code: Skype: По-подробно относно продуктите на Vision / More about Vision products: www.vipgroup.visionshop. For use in the 1st quarter of 2013.bg Да се използва през 1 тримесечие на 2013 г.net Поръчка на продуктите на Vision (необходим е код на консултанта) / Ordering Vision products (consultant code is required): www.me www. .visionshop.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful