You are on page 1of 9

DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Sinesten dugu Jesu Kristo


2. Jainkoaren seme bakarra
3. Emakumeangadik jaioa
4. Bere bizia eskeini zuen
5. Hilen artetik piztu zen
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Sinesten dugu Jesu Kristo


Gizon egin zen, gugatik hil eta jainkoak piztu egin du
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA
Jainkoa gizakiarekin Jesu Kristoren bitartez.
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA
Jesu Kristo hil. Aurre egin une horretan, beldurra. Aitaren esana.

Jainkoak Jesu Kristo heriotzatik askatu. Heriotza ez irabazi maitasun bizitza. Jainkoak
gizakiaren alde.
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Jainkoaren seme bakarra


Jesus eta Jainkoa ez dira gauza bera
Jesus Jainkoari Aita deitu

Jainkoa gizon egin da Jesusengan


Jainkoa Jesusen bizitzan eta heriotzan agertu.

Ez da profeta, ez da gizakia arrunta. Jainkoaren hitza eta salbamen ekintzak erabat


emanten dira Jesusengan.

Jesus Jainkoaren semea


Jesus = Jainkoaren hitza, Haragi egina.

Jesus Jainkoaren semea.


DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Emakumeangadik jaioa
Historiako gertakari erabakigarria
Gurekin eta guretzat gizaki izatea erabaki

Gu guztion antzeko
Gizakia, gure modura.

Gozatu, sufritu, lan egin, maitatu, tradizioak bizi. Itxaropena eta adorea galdu, tentaldiak
izan, zalantzak … baina Jainkoarengan konfiantza izan.

Jesusek Jainkoa nor den agertu du


Jainkoaren giza aurpegia. “Jesus ikusten duena Jainkoa ikusten du”.

Jesusen eredua, Jainkoa arduratu egiten dela ulertzeko modua.


DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Emakumeangadik jaioa
Jesusek gizakia osotasunean agertzen du
Jesus guztiontzako eredua.

Erakusten digu: maitatzea, barkatzea, justizia, merezitako gauza batetik burua eskeini,
askeak izan,

Maria, Jainkoa mundura sartzeko atea.


Maria hautatu agindua betetzeko.

Maria onartu.
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Bere bizia eskeini zuen


Jesusen heriotzaren arrazoia
Bizitza eta gurutzea ezin bereiztu.
Erlijio epaia, epai politikoa.

Nola ulertu zuten lehen kristauek Jesusen heriotza


Jesus baztertzen, beste profeta batzuk bezala; sufritzeko gai den serbitzarai, Isaias
esandakoa; gugatik hil; guztioi bakatutik salbatzeko; berrerosi; Jainkoarekin adiskedetu.
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Bere bizia eskeini zuen


Zer esan nahi du “gugatik hil”?
Ez epaien ondorioa bakarrik, bizitzaren une gorena, borondatez eta askatasunez
onartua.
Gizakiak askatzeko eta barkatzeko. Sakrifizioa onartu Aitarekin adiskidetzeko

Maria, gizakion ama, gurutzearen bidez


Joanekin batera, gurutze ondoan. Joanen Ama eskeini.
Maria gizateria amatzat hartu.
DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Hilen artetik piztu zen


Piztuerako gertakariak
Hil ostean, Jainkoa berpiztu.

Ezin da zientifikoki demostratu. Fedetik ulertu. Hilobia hutsik aurkitu; Jesus bizirik,
ukitu,jateko aukera…

Ikasleek piztuera hots egiten dute


Piztuerako lehen idatziak, Kredoa.

Pedro, Pablomodu luzeagoan, Apotuluen eginetan ere. Kristau-mezua laburbilduta: Jesus


bizirik, gizakiok hiltzera kondenatu, Jainkoak piztu gu salbatzeko.

Piztuaren bidez, misterioa ulertu: Jauna, Jainkoaren Semea, Salbatzailea.


DBH 2 ERLIJIO KATOLIKOA

1. Hilen artetik piztu zen


Zer esa nahi du Jesusen piztuera?
Piztuera Jainkoak arrazoia eman bizitzari, Jesusen mezuari. Jainkoarentzat bizitzea ez da
zentzugabekoa.

Adieraziten du: bidegabekeria eta heriotza, ongia eta bizitzaren gainetik ez.

Guztiok salbatzea nahi du Jainkoak


Guztiak salbatu nahi.

Jesus = Jainkoak salbatu nahi du. Guztioak askatu.

Salbazioa = Jainkoak maitatzen gaitu baldintzarik gabe.