1

Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 - 2014

FIZIKAL

PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ WAN AHMAD RASDI
PENDAHULUAN
Antara sub NKRA yang ditekankan dalam bidang pendidikan ialah penyediaan kemudahan seperti elektrik dan sebagainya, kerana ia merupakan pelengkap kepada kecemerlangan Dasar Pendidikan Negara. Antara fokus strategik PIPS termasuklah :

Melengkapkan prasarana sekolah Membaik pulih segala peralatan dan kerosakan Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk proses P & P pelajar Menaik taraf surau sebagai pusat ibadat dan pusat ilmu Menambah peralatan LCD dan menyediakan alat Visualizer untuk kemudahan pengajaran guru bagi setiap mata pelajaran • Menaik taraf bilik khas agar dapat diperluaskan penggunaannya bukan sahaja untuk aktiviti kurikulum bahkan juga aktiviti kokurikulum pelajar • Sentiasa menekankan konsep sekolah lestari dan 3K * Kebersihan * Keceriaan * Keselamatan • • • • •

2 Perancangan Strategik SMDWAR 2010 . 7. iaitu menyediakan prasarana yang mencukupi dan persekitaran kondusif berteraskan iklim dini serta memantapkan jaringan pemuafakatan dengan komuniti setempat dan agensi luar. Berusaha melengkapkan prasarana sekolah supaya kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Menggalakkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam melengkapkan kemudahan fizikal dan prasarana sekolah 3. Dasar ini juga berteraskan garis panduan 3K (Keselamatan. 6. 5. Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan warga sekolah dan PIBG Meningkatkan tahap kebersihan dan keceriaan sekolah Meningkatkan kawasan hijau dan anjung bertema ilmu Memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik . 2. Meningkatkan kualiti pengurusan penyelenggaraan Menceriakan Taman Herba dan Taman Sains Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap amalan menjaga kebersihan dan bertanggungjawab menjaga aset sekolah 4. Melibatkan warga sekolah dalam menjaga prasarana dan persekitaran sekolah OBJEKTIF 1.2014 FIZIKAL DASAR Dasar pembangunan fizikal dan prasarana sekolah selari dengan visi dan misi sekolah. Keceriaan dan Kesihatan) MATLAMAT 1. 3. 2.

kantin dan surau tidak dapat menampung semua pelajar dalam satu masa. CABARAN / ANCAMAN C1 Kurang kerjasama dengan pemimpin dan komuniti setempat. Pendawaian eletrik yang lama menyebabkan bekalan elektrik sering terganggu. W7 S9 Mempunyai 2 buah makmal komputer. Pembersihan dan kawalan keselamatan dilakukan oleh W3 pihak swasta. O4 Peruntukan daripada PPD/ JPN / KPM / BPI untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan / menaiktaraf sekolah. Keluasan dewan terbuka. Tiada bilik mandi dan persalinan untuk pelajar.3 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 .2014 FIZIKAL . C4 Sumbangan daripada pihak swasta memerlukan kecekapan pengurusan Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . Kemudahan tandas tidak mencukupi kerana banyak yang rosak. W1 Lokasi sekolah yang strategik berhampiran pusat Bandar. bomba. W5 S8 Alat pemadam api disediakan pada setiap W6 bangunan.B dan C selesa dan lengkap. O3 Mendapat kerjasama daripada agensi luar seperti JKR. terdedah kepada polis pencemaran bunyi dan kemalangan. W10 kos yang tinggi dalam penyelenggaraan. C2 Persekitaran terdedah terhadap ancaman keselamatan. Tidak mempunyai Kamera Litar Tertutup di semua kawasan. dan Jabatan Kesihatan. Bilik darjah di bangunan ada yang tidak kondusif. W 11 Ancaman anai-anai pada bangunan lama. Sebahagian pagar sekolah tidak sempurna. W4 S7 Kemudahan asas yang disediakan mencukupi seperti dewan terbuka. S6 Pertandingan keceriaan kelas diadakan setiap bulan. Kawasan dan prasarana sekolah yang bersih dan memuaskan. bilik tayangan dan surau. O2 Lokasi sekolah agak berdekatan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat.2014 FIZIKAL ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BIDANG : PEMBANGUNAN FIZIKAL & PRASARANA SEKOLAH KEKUATAN S1 S2 S3 S4 S5 Barisan Pentadbir mempunyai asas pengurusan yang cekap dan efisien. C3 Lokasi sekolah berhampiran dengan jalanraya utama. PELUANG O1 Kewangan PIBG agak kukuh. W2 Bilik darjah di blok A. Kekurangan tenaga pekerja swasta untuk membersihkan kawasan sekolah. O5 Mendapat sumbangan dan kerjasama daripada waris. TNB. W9 KELEMAHAN Sebahagian bangunan yang lama mengalami kebocoran siling dan berkulat serta serangan anai-anai. W8 S10 Terdapat Taman Herba dan Taman Sains .

W6 Sebahagian pagar sekolah tidak terbuka. Kemudahan tandas tidak mencukupi kerana banyak yang rosak. W11 Ancaman anai-anai pada bangunan lama. S 6 Pertandingan keceriaan kelas diadakan setiap bulan. C4 Lokasi sekolah berhampiran dengan jalanraya utama. Mengenalpasti kerosakan kemudahan dan bangunan Pembudayaan kesedaran sivik dalam kalangan warga 1.B dan C selesa dan lengkap.kantin dan surau tidak dapat menampung semua pelajar dalam W8 satu masa. C2 Persekitaran terdedah terhadap ancaman keselamatan. Mewujudkan kerjasama dengan agensi luar bagi 1. O4 Mendapat sumbangan dan kerjasama daripada waris. 1. Jabatan Kesihatan. Kerjasama pihak pembersihan. guru dan pelajar pengurusan. O3 Peruntukan daripada PPD/JPN / KPM / BPI untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan bagi mendapatkan dana untuk menambah kemudahan menaiktaraf sekolah. dewan pelajar. Bilik darjah ada yang tidak kondusif . W5 S7 KELEMAHAN Dalaman Sebahagian bangunan yang lama mengalami kebocoran siling dan berkulat serta serangan anai-anai. C3 Ancaman anai-anai pada bangunan lama. S10 Terdapat Taman Herba dan Taman Sains PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO O1 Kewangan PIBG yang kukuh. W7 sempurna Tidak mempunyai Kamera Litar Tertutup di semua kawasan. S9 Mempunyai 2 buah makmal komputer. TNB. 1. O2 Mendapat kerjasama daripada agensi luar seperti JKR. S 8 Alat pemadam api disediakan pada setiap bangunan. bomba. S10 Keluasan dewan terbuka. CABARAN / ANCAMAN STRATEGI SC STRATEGI WC C1 Kurang kerjasama dengan pemimpin dan komuniti setempat. W3 S4 Bilik darjah di blok A. infrastruktur sekolah.4 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS KEKUATAN S1 Barisan Pentadbir mempunyai asas pengurusan yang W1 cekap dan efisien. W9 . Luaran Mempunyai 2 buah makmal komputer W10 FIZIKAL Perancangan Strategik SMKDWAR . Tiada bilik mandi dan persalinan untuk Kemudahan asas mencukupi. polis. Kekurangan tenaga pekerja swasta untuk membersihkan kawasan sekolah. W2 S 3 Kawasan dan prasarana sekolah yang bersih dan memuaskan.Kos yang tinggi untuk penyelenggaraan. terdedah kepada pencemaran bunyi dan kemalangan. Pendawaian eletrik yang lama menyebabkan bekalan elektrik sering terganggu. untuk meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. contoh asrama. dewan syarahan dan surau. sekolah yang boleh menjadi sebab berlakunya sekolah untuk menjaga aset sekolah. Mewujudkan pertandingan untuk keceriaan sekolah. kemalangan. C5 Sumbangan daripada pihak swasta memerlukan kecekapan 2. S 5 Pembersihan dan kawalan keselamatan dilakukanW4 oleh pihak swasta. S 2 Lokasi sekolah yang strategik berhampiran pusat bandar.

berjadual untuk meningkatkan Mengenalpasti kerosakan kemudahan dan bangunan sekolah yang boleh keselamatan. guru dan pelajar dapat meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. 4 2 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . Mewujudkan pertandingan untuk keceriaan sekolah.5 2010 . Kerjasama tenaga pekerja swasta. 2.2014 SENARAI STATEGIK YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIK Bil 1 3 RUMUSAN TOWS MENGIKUT KUMPULAN STRATEGI Menggunakan sumber dalaman dan bantuan agensi luar untuk 1. menjadi sebab berlakunya kemalangan. Mewujudkan keadaan yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di samping mengutamakan kebersihan persekitaran sekolah. Pengawalan dan pemeriksaan secara penyelengaraan kemudahan dan bangunan sekolah.2014 FIZIKAL .

Objektif 1. hari) 2. menanam semula 1 kali pokok (dalam tahun) 3. kali tandas dibersihkan 1 kali kebersihan (sehari) sekolah.Meningkatkan Bil. ST 2.Mewujudkan keadaan yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran disamping mengutamakan kebersihan persekitaran sekolah. kali menggembur dan kawasan membaja pokok bunga 1 kali persekitaran (dalam bulan) sekolah Bil.Pengawalan dan pemeriksaan secara berjadual untuk meningkatkan keselamatan. kali menyapu dan membersihkan sekitar 1 kali kawasan sekolah (sehari) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali.6 SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN 1 2 ST 1. kekerapan penyeliaan kualiti setahun 10 pengurusan penyelenggaran Purata masa diambil untuk tindakan pembetulan bagi 7 kerosakan (bil. 2 kali 2 kali 2 kali . Petunjuk Prestasi Utama TOV (KPI) 2009 Sasaran 2010 12 6 2011 14 5 2012 16 4 2013 18 3 2014 20 2 Bidang Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Isu Strategik Pengurusan Kemudahan Fizikal dan Keceriaan yang belum mantap Matlamat Strategik Meningkatkan kualiti pengurusan kemudahan fizikal dan keceriaan bagi mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Mengelap lantai (dalam 1 kali seminggu) Bil.Meningkatkan Bil. Menceriakan Bil.

Tanggung jawab Tempoh Kos Output / Hasil KPI Sasaran 24 kali 3 hari Penyelenggaraan Pengetua Sepanjang Mengikut kemudahan dan Pen. tempoh masa pembaikan Peratus pekerja terlibat 100% . Kanan tahun spesifikasi bangunan Pentadbiran.2014 FIZIKAL PELAN STRATEGIK PELAN TAKTIKAL Strategi 1 Bil 1 Pelan Taktikal Pengawalan dan pemeriksaan secara berjadual untuk meningkatkan keselamatan. kerja sekolah Guru Pembangunan dan Unit 3K Kemudahan dan Bil. kekerapan bangunan sekolah penyeliaan dalam keadaan baik dan selamat Bil.7 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 .

Tanggung jawab Tempoh Kos (RM) 2000 Output / Hasil KPI Sasaran 100 1 kali seminggu Rujuk Pelan Strategik 100% 100% Bil 1 2 PK HEM Jan – Nov. Ketua Unit Keceriaan Kelas PK Januari Kokurikulum November 2000 Kelas menjadi kemas. ceria Peratus kelas terlibat dan mewujudkan suasana yang kondusif untuk Bil.Dis Lestari Sekolah PK Kokurikulum 1500 Bil.2014 FIZIKAL Strategi 2 Pelan Taktikal Pertandingan Keceriaan Kelas. GotongRoyong Mewujudkan keadaan yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di samping mengutamakan kebersihan persekitaran sekolah.8 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . Gotong-royong 6 kali Meningkatkan keceriaan Rujuk Pelan Taman Herba dan Taman Strategik Sains Peratus pokok subur 100% Peratus pelajar yang terlibat Semua ahli Persatuan Sains . penilaian pengajaran dan pembelajaran Kawasan sekolah sentiasa Keadaan kebersihan bersih dan kemas sekolah meningkat Peratus pelajar yang terlibat Peratus guru yang terlibat Pokok-pokok menjadi subur 3 Program PK HEM Jan .

Tempoh Sasaran Langkah 1 : : Januari – Disember Warga SMK Dato’ Wan Ahmad Rasdi Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan AJK -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Agihan tugas 2. pemantauan 24 kali Tanggungjawab Pengetua PK Pentadbiran KPI Bilangan mesyuarat 2 kali Sasaran . Guru Pembangunan & Ketua Unit 3K Bil. Menceriakan Taman Herba dan Taman Sains 3.2014 FIZIKAL PELAN OPERASI 1 Nama Program Matlamat : : Penyelenggaraan Kemudahan dan Bangunan Sekolah Meningkatkan kualiti pengurusan kemudahan fizikal dan keceriaan bagi mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Meningkatkan kualiti pengurusan penyelenggaraan 2.9 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . Objektif : 1. penyeliaan. Meningkatkan kebersihan sekolah. Pemeriksaan dan Pemantauan Pengetua kerosakan PK Pentadbiran.

Meningkatkan kebersihan sekolah. Guru Pembangunan & Ketua Unit 3K Bil. tempoh masa 2 minggu 1 minggu selepas siap kerja penyelenggaraan Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . tempoh masa 1 hari selepas kerja penyelenggaraan 7 8 Bayaran kerja Pelaporan Ketua Pembantu Tadbir Guru Pembangunan Bil. Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap amalan menjaga kebersihan 2. tempoh bayaran Bil.10 3. guru kelas dan mentor RM 2000. Januari – November Semua murid. Menghubungi kontraktor melalui PK Pentadbiran surat dan telefon Bil. tempoh masa menyemak1 kali/hari aduan 4.2014 FIZIKAL PELAN OPERASI 2 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : : : : : : Pertandingan Keceriaan Kelas Kelas menjadi kemas. ceria dan mewujudkan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran 1. tempoh masa 2 hari 5 Tindakan Penyelenggaraan PK Pentadbiran & Guru Pembangunan Bil. tempoh masa pembaikan3 hari selepas aduan 6 Penerimaan resit pembayaran PK Pentadbiran Bil.00 . Laporan aduan PK Pentadbiran.

Mesyuarat Jawatankuasa keceriaan .Bentang kertas kerja .2014 FIZIKAL . tempoh masa 1 1 minggu selepas pertandingan Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 . Pemeriksaan dan pemarkahan JK Keceriaan Peratus kelas diperiksa 100% 5 6 Penyediaan hadiah Majlis penyampaian hadiah JK Keceriaan JK Keceriaan Bil. taklimat 1 kali 4. taklimat 1 kali 3. Taklimat kepada semua guru PK HEM Bil. laporan Bil.Lantikan AJK dan Agihan tugas -Tetapkan tarikh -Anggaran kos PK HEM Bilangan Mesyuarat 2 kali 2.11 Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran 1. tempoh masa Bilangan hadiah Setiap bulan Johan dalam 3 kategori 7 Pelaporan JK Keceriaan Bil. Taklimat kepada semua pelajar PK HEM JK Keceriaan sekolah Bil.

. Memupuk semangat kerjasama 2. : : : : : Gotong-royong Meningkatkan kebersihan kawasan sekolah 1. Pemantauan Penilaian dan pelaporan JK keceriaan Bil. Ketua Unit 3K JK Keceriaan Perbincangan dan penerangan PK kokurikulum perihal kerja yang hendak dilakukan JK Keceriaan Perlaksanaan program Guru Pembangunan i. Meningkatkan kebersihan sekolah. tempoh masa 100% 100% 1 minggu selepas program 5. 4. tempoh masa Bil.12 PELAN OPERASI 3 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Langkah 1. perbincangan Bil. Membersihkan dan JK keceriaan menceriakan kawasan sekolah ii. 3. Januari – November Semua murid dan guru kelas dan mentor Tanggungjawab Pengetua PK 1 PK Kokurikulum KPI Bilangan mesyuarat 2 kali Sasaran Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan AJK -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Agihan tugas Edaran surat pemberitahuan 2. gotong-royong 1 minggu sebelum program 2 kali 2 bulan sekali Peratus pelajar terlibat Peratus guru terlibat Bil.

Meningkatkan keceriaan sekolah. Jan .13 Perancangan Strategik SMKDWAR 2010 .2014 FIZIKAL PELAN OPERASI 4 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1. : : : : : : Program Lestari Sekolah Meningkatkan kesuburan pokok 1. 4. Memupuk sikap bertanggungjawab dalam kalangan warga sekolah 2. 3. Guru Penasihat Persatuan Sains Penyediaan bahan dan peralatan AJK Persatuan Sains Pemantauan kehadiran Guru penasihat Persatuan Sains Setiausaha Persatuan Peratus pelajar terlibat Bil. Menceriakan taman Herba dan taman Sains 3.Dis Ahli Persatuan Sains RM 1500 Tanggungjawab Pengetua PK 1 PK Kokurikulum KPI Bilangan mesyuarat 1 kali Sasaran Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan AJK -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Agihan tugas Makluman kepada pelajar 2. tempoh masa Semua Ahli Persatuan Sains 1 hari sebelum program 5. Penilaian/ Pelaporan Peratus kehadiran guru 100% Persatuan Sains peratus kehadiran ahli persatuan 00% 1 Bil. penilaian dan laporan 1 kali selepas program .