P. 1
S.Litsos, E.Verzili Final Report - Muscle activation during cycling - Excercise Physiology

S.Litsos, E.Verzili Final Report - Muscle activation during cycling - Excercise Physiology

|Views: 9|Likes:
Published by Stavros Litsos

Muscle activation during cycling - Excercise Physiology

(Original Title: Muskel

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

Muscle activation during cycling - Excercise Physiology

(Original Title: Muskel

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

More info:

Published by: Stavros Litsos on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2015

pdf

text

original

LABØVELSE NR 3 19 OKTOBER 2011 Muskelaktivering under sykling – EMG GRUPPE 4 Stavros Litsos - Emiliano Verzilli Formål Å studere muskelaktiveringen

av m. rectus femoris under sykling, herunder effekten av å endre på tråkkfrekvens og tråkkteknikk. Apparatur Lode ergometersykkel. EMG-måleutstyr, inklusive forsterker og PC til dataanalyse. Fremgangsmåte Vi har valgt en forsøksperson blant deltakerne i gruppen. Forsøkspersonen har syklet under følgende 3 vilkår: 1) ca. 3 minutter ved 150 W med 60 rpm – med løpesko. 2) ca. 3 minutter ved 150 W med 120 rpm – med sykkelsko. 3) ca. 3 minutter ved 150 W med 60 rpm hvor forsøkspersonen har fokusert mye på å trekke beinet oppover i tillegg til å tråkke pedalene ned – med sykkelsko. EMG på høyre bens m. rectus femoris og høyre kranks vinkel er blitt målet synkront i det siste minuttet av hvert vilkår. Data EXCEL-ark med rektifiserte, integrerte EMG-data (iEMG) i tillegg til krankvinkel og tid.

Spørsmål 1. For hvert av de tre vilkårene lages en figur med rektifiserte, integrerte EMG-data som funksjon av krankvinkel (0 til ca. 360 grader). - Figuren må representere et gjennomsnitt av 15 tråkk. - Dere vil se at ikke alle tråkk har vinkeldata til 360 grader, dette er en funksjon av variasjoner i tråkkfrekvens og reell samplingsfrekvens (100 Hz). Figuren bør derfor lages på bakgrunn av de krankvinkelgrader hvor dere har komplette datasett (f.eks. 0-360 grader). Svar:

2. Forklar kort hvilken funksjon m. rectus femoris kan tenkes å ha under sykling. Svar: M. rectus femoris strekker i kneleddet og derfor spiller en viktig rolle i generering av kraft ved nedtrekk samtidig som den bidrar til å stabilisere bekkenet på den vektbærende beinet. Siden den krysser hofteleddet, arbeider m. rectus femoris også synergisk med de andre hoftebøyerne ved opptrekk. 3. For alle 3 sykkelsituasjonene beregnes den gjennomsnittlige muskelaktiveringen for m. rectus femoris i løpet av en krankomdreining (som igjen er et gjennomsnitt av 15 krankomdreininger). Svar: 1) Gjennomsnittig EMG for 60 rpm uten sykkelsko: 0,039 mV 2) Gjennomsnittig EMG for 60 rpm med sykkelsko: 0,081 mV 3) Gjennomsnittig EMG for 120 rpm med sykkelsko: 0,056 mV

4. Beskriv hvordan EMG-dataene for de tre forskjellige sykkelsituasjonene ser ut til å avvike fra hverandre. Utifra dataene ovenfor kommer vi frem til at det er lavere myoelektrisk aktivitet ved 60 rpm uten sykkelsko enn med sko; i tillegg ser vi at gjennomstlig EMG ved 120 rpm med sykkelsko ligger i midten. 5. Hva kan forklare de avvikene dere har beskrevet i punkt 4? Med utgangspunkt i de dataene som vi har registrert, kan vi si at det som ligger til grunn for at den gjennomsnittlige EMG for 60 rpm uten sko er lavere enn med sko skyldes at m. rectus femoris er mindre involvert i generering av det positive arbeidet samtidig som at andre muskler bidrar til det negative arbeidet, nemlig stabilisering av leddene. På samme grunnlag kan vi si at m. rectus femoris bidrar i større grad til det positive arbeidet, nemlig krankomdreiningen, fordi sykkelsko fører til at det er mindre behov for stabilisering. Fra et neuromotorisk nivå kan det som står ovenfor forklares ved å si at foten rett og slett fungerer som en propioseptor som indirekt avgjør hvordan den myoelektriske aktiviteten skal fordeles. Foten sender signaler til hjernen som i sin tur fordeler nervesignalene til de tilsvarende musklene etter behov. Ved 60 rpm uten sko vil hjernen fordele nervesignalene slik at flere muskler involveres i stabilisering av ankelleddet og dermed registrerer vi lavere EMG for m. rectus femoris. Ved 60 rpm med sko vil de fleste signalene fra hjernen sendes til m. rectus femoris i og med at det er lite behov for leddstabilisering og dermed ser vi høyere EMG for m. rectus femoris. Når det gjelder 120 rpm med sykkelsko vil vi trekke inn lite informasjon fra den forrige labøvelsen, nemlig at ved en gitt effekt P, avtar kraften når rotasjonshastigheten tiltar (P=Fω). Derfor registreres det en lavere EMG ved 120 rpm med sko enn ved 60 rpm med sko. Samtidig registreres det en høyere EMG ved 120 rpm med sko enn 60 uten sko p.g.a. skoene og det har vi allerede begrunnet ovenfor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->