2

Transmisie
20A

AMBREIAJ

X74
DECEMBRIE 2004
"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului. Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault. Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault.

Edition Roumaine

© Renault s.a.s. 2004

LAGUNA II FAZA II - Capitolul 2 CuprinsPagina

LAGUNA II FAZA II - Capitolul 2
Cuprins

20A

AMBREIAJ Identificare Mecanism - Disc: Demontare - Remontare Rulment de presiune ambreiaj: Demontare Remontare Volant motor: Demontare Remontare 20A-1 20A-3

20A-11 20A-13

AMBREIAJ Identificare
- (2) Verde - (3) Albastru K4M Mecanism F4R Mecanism

20A

102143

Disc
102143

1
Disc

1 2

2 3

105680

Diametru exterior disc: 215 mm Grosime disc: 6,8 mm Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: - (1) Gri Albastru Diametru exterior disc: 215 mm Grosime disc: 6,9 mm
90693

20A-1

AMBREIAJ Identificare
Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: - (1) arc exterior: verde, - (1) arc interior: albastru capri, - (2) arc exterior: verde burete, - (2) arc interior: albastru deschis. Disc

20A

F9Q sau G9T Mecanism

22429

Diametru exterior disc: 228 mm Grosime disc: 8,4 mm Număr de caneluri: 21

22428

20A-2

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
F4R sau K4M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 582-01 Emb. 1518 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Colecţie de centrori de discuri de ambreiaj

20A

REMONTARE

ATENŢIE - Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor, - Curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj, - Remontaţi ansamblul fără lubrifiant.

Cupluri de strângerem şuruburi de mecanism fixare 20 N.m

Montaţi discul de ambreiaj.

DEMONTARE
Demontaţi cutia de viteze (Consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare).

2

95414

Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1518) (2). Înfiletaţi progresiv în stea.

1

Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a mecanismului (20 N.m). Demontaţi dispozitivul (Mot. 582-01).
16180

Montaţi dispozitivul (Mot. 582-01) (1). Scoateţi şuruburile de fixare a mecanismului. Demontaţi discul de fricţiune. Înlocuiţi piesele defecte.

Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare).

20A-3

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
F9Q Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Dispozitiv de comprimare ambreiaj pentru rearmare sistem de compensare Colecţie de centrori de discuri de ambreiaj

20A

REMONTARE
EMB. 1604

Emb. 1604

Emb. 1518

Cupluri de strângerem şuruburi de mecanism fixare 12 N.m
19919

DEMONTARE
Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare).

Notă: Pentru mecanismele cu compensare automată, comprimaţi mecanismul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1604).

1

16180

20754

Montaţi dispozitivul (Mot. 1677) (1). Scoateţi şuruburile de fixare a mecanismului. Demontaţi discul de fricţiune. Înlocuiţi piesele defecte.

Puneţi soclul dispozitivului (Emb. 1604) într-o menghină.

20A-4

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
F9Q

20A
4

3 2

20757

Plasaţi un cleşte de inele elastice de siguranţă în (4).

20755

Montaţi mecanismul pe soclu, apoi rulmentul axial cu bile (2) şi piuliţa (3).

5

20759

Comprimaţi arcul (5). Defiletaţi piuliţa (3) complet (arcuri comprimate). Eliberaţi mecanismul.

20756

Înfiletaţi piuliţa (3) până la blocare.

20A-5

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
F9Q

20A

20758

22695

Scoateţi mecanismul din soclu (verificând ca arcurile să fie bine comprimate).

Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1518). Strângeţi progresiv şuruburile de fixare a mecanismului (12 N.m).

ATENŢIE - Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor, - curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj, - remontaţi ansamblul fără lubrifiant.

Demontaţi dispozitivul (Mot. 1677). Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare).

6

102695

Montaţi discul de fricţiune (diametru mic al butucului (6) lângă volantul motor).

20A-6

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
G9T Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1431 Emb. 1761 Dispozitiv de volant motor. blocare

20A

Kit demontare-remontare mecanism ambreiaj Motor G9T Dispozitiv de comprimare ambreiaj pentru rearmare sistem de compensare Colecţie de centrori de discuri de ambreiaj

Emb. 1604

Emb. 1518

Cupluri de strângerem şuruburi de mecanism fixare 12 N.m
111077

DEMONTARE
Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare).

Înlocuiţi cele trei şuruburi cu dispozitivul (Emb. 1761) care conţine: un ansamblu de trei şuruburi, trei antretoaze şi trei piuliţe pentru a menţine placajul mecanismului. Defiletaţi şi scoateţi progresiv cele şase şuruburi rămase.

1

22427-1

Montaţi dispozitivul (Mot. 1431) (1). Demontaţi trei şuruburi de mecanismului la 120° interval. menţinere a
111078

Defiletaţi şi scoateţi progresiv prin sfert de tură una câte una cele trei piuliţe ale dispozitivului (Emb. 1761). Demontaţi mecanismul.

20A-7

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
G9T Demontaţi discul de fricţiune. Notă: Această metodă permite să asiguraţi integritatea filetelor interioare ale volantului mecanismului.

20A

3 2

REMONTARE
EMB. 1604

20755

Montaţi mecanismul pe soclu, apoi rulmentul axial cu bile (2) şi piuliţa (3).

19919

Notă: Pentru mecanismele cu compensare automată, comprimaţi mecanismul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1604).

20756

Înfiletaţi piuliţa (3) până la blocare.

20754

Puneţi soclul dispozitivului (Emb. 1604) într-o menghină.

20A-8

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
G9T

20A

4

20757

Plasaţi un cleşte de inele elastice de siguranţă în (4).

20758

Scoateţi mecanismul din soclu (verificând ca arcurile să fie bine comprimate).

5
ATENŢIE - Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor, - curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj,
20759

- remontaţi ansamblul fără lubrifiant.

Comprimaţi arcul (5). Defiletaţi piuliţa (3) complet (arcuri comprimate). Eliberaţi mecanismul.

6

102695

Montaţi discul de fricţiune (diametru mic al butucului (6) lângă volantul motor).

20A-9

AMBREIAJ Mecanism - Disc: Demontare - Remontare
G9T

20A

111076

Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1518). Plasaţi mecanismul. Fixaţi mecanismul înfiletând progresiv şi prin sfert de tură cele trei piuliţe ale dispozitivului (Emb. 1761). Înfiletaţi progresiv cele şase şuruburi noi de fixare a mecanismului. Strângeţi cele şase şuruburi de fixare a mecanismului (12 N.m). Demontaţi dispozitivul (Emb. 1761). Înfiletaţi progresiv cele trei şuruburi noi rămase. Strângeţi cele trei şuruburi mecanismului (12 N.m). Demontaţi dispozitivul (Mot. 1431). Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare). de fixare a

20A-10

AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj: Demontare - Remontare
JR5 Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare racord hidraulic şuruburi de fixare rulment de presiune ambreiaj 9 N.m 21 N.m ATENŢIE

20A

- şuruburile de fixare a racordului hidraulic (9 N.m), - şuruburile de fixare a rulmentului de presiune ambreiaj (21 N.m).

Pentru a evita să deterioraţi racordul hidraulic, nu gresaţi arborele de ambreiaj. Nu puneţi niciodată în funcţiune sistemul atunci când racordul este demontat.

DEMONTARE

Notă: Înlocuiţi sistematic racordul hidraulic.

1

Efectuaţi purjarea comenzii de ambreiaj (consultaţi 37A, Comandă elemente mecanice, Circuit de ambreiaj: purjare).

2

18439

Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare), - cele două şuruburi de fixare (1 ) a racordului hidraulic, - racordul hidraulic, - cele două şuruburi de fixare (2) a rulmentului de presiune ambreiaj, - rulmentul de presiune ambreiaj.

REMONTARE
Verificaţi starea garniturilor. Procedaţi în ordinea inversă demontării.

20A-11

AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj: Demontare - Remontare
PK6

20A

Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rulmentului de presiune ambreiaj (21 N.m). Cupluri de strângerem şuruburi de fixare rulment de presiune ambreiaj 21 N.m ATENŢIE Pentru a evita să deterioraţi receptorul de ambreiaj, nu gresaţi arborele de ambreiaj. Nu puneţi niciodată în funcţiune sistemul atunci când racordul este demontat. Înlocuiţi sistematic rulmentul de presiune ambreiaj în momentul înlocuirii unui ambreiaj. Efectuaţi purjarea comenzii de ambreiaj (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Circuit de ambreiaj: Purjare).

DEMONTARE

1

2

18660

Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare), - agrafa (1) a racordului hidraulic, - racordul hidraulic, - şuruburile de fixare (2) a rulmentului de presiune ambreiaj, - rulmentul de presiune ambreiaj.

REMONTARE
Verificaţi starea garniturilor. Poziţionaţi rulmentul de presiune ambreiaj şi prestrângeţi şuruburile la 2 Nm pentru a fixa corect rulmentul de presiune ambreiaj pe carter.

20A-12

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
K4M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant motor (motoare K)

20A

Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit. Verificaţi starea volantului motor.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare volant motor 65 N.m

DEMONTARE
Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare). - mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism-disc).

2
101356

Remontaţi antretoaza (2) respectând sensul de montare a şanfrenului de lângă volantul motor. Notă: Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. Pe şuruburile noi ale volantului motor, aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.

1
22698

Montaţi dispozitivul (Mot. 582-01) (1). Demontaţi: - şuruburile de fixare a volantului, - volantul motor, - dispozitivul (Mot. 582-01) (1).

REMONTARE
Curăţaţi pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor.

20A-13

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
K4M

20A

2

7

4

5

6 1

3

23326

Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (65 N.m).

20A-14

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
F4R Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare F)

20A

REMONTARE
Curăţaţi de pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor. Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit. Verificaţi starea volantului motor.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare volant motor 70 N.m

DEMONTARE
Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare). - mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism-disc).

2
101356

Remontaţi antretoaza (2) respectând sensul de montare a şanfrenului de lângă volantul motor. Notă: Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. Pe şuruburile noi ale volantului motor, aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.

1

22698

Montaţi dispozitivul (Mot. 1677) (1). Demontaţi: - şuruburile de fixare a volantului, - volantul motor, - dispozitivul (Mot. 1677) (1).

Notă: Volantul motor este de tip volant dublu amortizor.

20A-15

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
F4R

20A

2

7

4

5

3 6 1
23326

Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (70 N.m).

20A-16

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
F9Q Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare F)

20A

REMONTARE
Curăţaţi pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor. Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit. Verificaţi starea volantului motor.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare volant motor 90 N.m

DEMONTARE
Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare). - mecanismul de ambreiaj Ambreiaj, Mecanism-disc). (consultaţi 20A,

2
101356

Remontaţi antretoaza (2) respectând sensul de montare a şanfrenului de lângă volantul motor. Notă: Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. Pe şuruburile noi ale volantului motor, aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.

1
22698

Montaţi dispozitivul (Mot. 1677) (1). Demontaţi: - şuruburile de fixare a volantului, - volantul motor, - dispozitivul (Mot. 1677) (1).

Notă: Volantul motor este de tip volant dublu amortizor.

20A-17

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
F9Q

20A

2

7

4

5

3 6 1
23326

Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (90 N.m).

20A-18

AMBREIAJ Volant motor: Demontare - Remontare
G9T Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1431 Dispozitiv de blocare volant motor.

20A

Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit. Verificaţi starea volantului motor. Notă:

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare volant motor 25 N.m + 50° ± 6°

Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. Pe şuruburile noi ale volantului motor, aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.

DEMONTARE
Demontaţi: - cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demontare-remontare), - mecanismul de ambreiaj Ambreiaj, Mecanism-disc). (consultaţi 20A,

2

7

5 4

6 1

3

23326

Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (25 N.m + 50° ± 6°).

1

22386

Montaţi dispozitivul (Mot. 1431) (1). Demontaţi: - şuruburile de fixare a volantului, - volantul motor, - dispozitivul (Mot. 1431) (1).

REMONTARE
Curăţaţi pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor.

20A-19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful