JOCURI DIDACTICE PENTRU ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI COPIILOR PREŞCOLARI

Dezvoltarea vorbirii copiilor constituie una dintre problemele de bază ale activităţii din grădiniţă, învătământul preşcolar având ca obiective principale îmbogăţirea vocabularului acestora, precum şi însuşirea corectă a structurii fonetice şi gramaticale a limbii române. Experienţa acumulată în munca cu copiii, mi-a dat posibilitatea să văd în jocul didactic unul dintre cele mai eficiente mijloace de dezvoltare a vocabularului copiilor, deoarece el asigură o participare activă, atractivă şi deconectantă din partea lor . Munca cu vocabularul are o importanţă covârşitoare, cuvintele alcătuind materialul de construcţie al limbii. Înflorirea vorbirii, cultivarea şi îmbogăţirea ei, constituie o preocupare majoră a fiecarei educatoare. Pornind de la faptul că Programa activităţilor instructiv– educative din grădiniţă prevede pentru fiecare grupă o multitudine de jocuri didactice atât de cunoaşterea mediului cât şi de limbaj, care faciliteaza îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor, mi-am propus să realizez următoarele obiective cu copiii grupei mari: 1 - dezvoltarea posibilităţilor copiilor de a percepe cuvintele ca unităţi lexicale şi de a-şi însuşi corect semnificaţia lor; 2 - folosirea de către copii a cuvintelor cu semnificaţia corespunzăoare în situaţii adecvate; 3 - clarificarea şi precizarea unor noţiuni prin exersarea în forme noi a jocurilor didactice cunoscute. Toate aceste obiective mi-am propus să le realizez printr-o desfăşurare în variante noi, cu elemente ludice cât mai pronunţate şi prin suplimentarea zestrei jocurilor didactice cunoscute cu altele concepute de mine. Mi-am propus, de asemenea, să folosesc procedee didactice care să vizeze cu precădere influenţarea înţelegerii sensului cuvintelor nou însuşite şi activizarea vorbirii copiilor, prin exersarea şi folosirea acestora în situaţii de joc anume create de mine, în diferite momente ale zilei. Pe baza analizei rezultatelor obţinute în urma evaluărilor iniţiale, am reuşit să desprind unele concluzii şi anume că, în aceasta fază, sfârşitul grupei mijlocii şi începutul grupei mari, noţiunile copiilor sunt încă neclare, reduse, reprezentările lor sunt încă slabe, superficiale, iar uşurinţa în exprimare lasă de dorit. Alegerea celor mai bune metode şi procedee pentru explicarea cuvintelor noi, repetarea lor planificată în contexte diferite şi folosirea lor în practică printr-un sistem de exerciţii bine organizat, poate duce la însuşirea temeinică şi folosirea lor în vorbirea curentă. După ce am desfăşurat cu copiii activităţile din programă care se referă la meserii - observări, lecturi după imagini, jocuri didactice - am conceput o variantă nouă de joc didactic, Ca să vezi şi să nu crezi, prin care am urmărit clarificarea noţiunilor copiilor referitoare la meserii şi rezultatele muncii meseriaşilor. Această variantă am exersat-o în cadrul etapelor trei şi patru ale zilei. Jocul a constat în prezentarea unor texte greşite, cu conţinut hazliu, copiii având sarcina de a preciza unde este greşeala. - 1Exemple de texte : Blocul meu e construit de brutarul cel vestit. Mare pâine face un croitor cu patru ace . 1

Tractoristul, îl vezi bine, face pâine pentru tine . Bucătarul cel vestit un cui mare a prăjit . Avionul de conduci , un bun doctor o să ajungi . Un pescar cu plasa deasă înalţă şi el o casă . Desfăşurarea jocului sub această formă hazlie a contribuit din plin la crearea unei atmosfere plăcute, relaxate, în care copiii erau dornici să descopere greşelile şi să dea răspunsurile corecte, iar eu am putut urmări în ce măsură şi-au însuşit noţiunile despre meserii şi meseriaşi . Pe tot parcursul activităţii cu copiii, am urmărit să denumesc clar şi corect cuvintele implicate, să dau explicaţii acolo unde simţeam că este nevoie, deoarece este necesar să nu lăsăm copilul singur în faţa observaţiei fără a interveni, spre a introduce în memoria lui noţiunile exacte, ce se vor fixa şi păstra în acest fel, contribuind astfel la formarea şi dezvoltarea vocabularului. În rândul jocurilor prin care am urmărit îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele noţiuni referitoare la aspecte caracteristice anotimpurilor, am folosit cu mare succes jocul Case minunate. La acest joc, copiii aveau în faţa lor câteva case din carton cu ferestre mobile. În spatele ferestrelor erau fixate imagini reprezentând diferite aspecte din anotimpuri. Pe măsură ce copiii deschideau ferestrele, ei spuneau ce văd de la fereastra casei lor. Elementul de joc folosit, deschiderea ferestrelor, a constituit un procedeu deosebit de atractiv, copiii participând cu mare interes la joc, iar imaginile privite de la geam le-au rămas întipărite în memorie mult timp. Tot pentru activizarea vocabularului copiilor cu noţiuni specifice anotimpurilor, am organizat jocul didactic La piaţă, în cadrul tematicii Toamna, prin care am urmărit fixarea denumirii părţilor componente ale legumelor. Copilul care interpreta rolul vânzătorului trebuia să precizeze care este partea necomestibilă a fiecărei legume vândute. Exemple : Roşia se consumă fără codiţă . Ardeiul se consumă fără seminţe şi cotor . Vinetele se consumă fără coajă . Morcovul se mănâncă fără frunze . Un alt joc pe care îl organizez adeseori cu copiii este jocul Şi jucăriilor le place să fie alintate, tot pentru diversificarea modului de exprimare al copiilor. Fiecare copil primeşte câte o jucărie pe care o denumeşte şi apoi o alintă (urs – ursuleţ, păpuşă – păpuşică etc). În continuare, copiii pot fi încurajaţi să alcătuiască propoziţii scurte, corecte din punct de vedere grammatical, cu sens şi originale, folosind diminutivele formate de ei . Jocul Eu sunt… este un joc care dezvoltă autocunoaşterea şi intercunoaşterea copiilor într-un cadru de joc bazat pe încredere şi colaborare, fixând, în acelaşi timp, noţiunile care se referă la trăsături de caracter. Pe masă sunt aşezate jetoane cu imagini ce reflectă în acţiuni astfel de trăsături, de exemplu : un copil care udă florile cu stropitoarea (hărnicie), doi copii care dau mâna (prietenie), un copil care ajută o batrânică să treacă strada (politeţe) etc. După ce copiii s-au familiarizat cu imaginile şi cu sensul lor, se alege din grup nu copil care va fi caracterizat în acel joc, iar restul se aşază în cerc, în jurul celui ales şi iau, pe rând, câte un jeton care consideră că reprezintă o calitate a acestuia, rostind cu voce tare : Andrei este harnic . -2Dacă el consideră că acea trăsătură i se potriveste, va spune : Eu, Andrei, sunt harnic, iar dacă nu crede că îl caracterizează, va pune jetonul deoparte. La sfârşit el va spune toate trăsăturile pozitive de caracter care i-au fost atribuite şi cu care a fost de acord: Eu sunt harnic , vesel, politicos , atent etc. Un alt joc folosit pentru dezvoltarea vocabularului copiilor şi fixarea unor noţiuni despre cele învăţate, precum şi pentru formarea imaginii de sine prin exprimarea alegorica a acesteia, a fost 2

jocul Ce aş fi , dacă aş fi …? Astfel, fiecare copil a trebuit să spună şi să motiveze de ce i-ar place să fie un anumit animal, pasăre, legumă, fruct, pom etc. în funcţie de tema la care eram în acea săptămână. Exemple : Dacă ai fi un animal, ce animal crezi că ai fi ? Aş fi un leu pentru că este puternic . Dacă ai fi culoare, ce culoare crezi că ai fi ? Aş fi culoarea portocaliu pentru că este veselă . În cadrul aceleaşi tematici Omul, am folosit jocul didactic Ascultaţi ce se spune la radio, cu scopul de a recunoaşte numele şi prenumele colegilor de grupă, unele însuşiri fizice şi calităţi sufleteşti ale acestora, de a-şi identifica adresa şi, nu în ultimul rând, de a se exprima corect în propoziţii, făcând dovada că stăpânesc toate informaţiile pe care le folosesc. Sarcina didactică a jocului a fost aceea de a-şi recunoaşte şi denumi corect colegii după descrierea fizionomiei şi a unor calităţi individuale ale acestora. Regulile jocului cereau copiilor să asculte ce spune crainicul la radio şi apoi să ghicească despre ce coleg este vorba. La început, rolul crainicului este interpretat de către educatoare, mai apoi acesta putând fi preluat şi de către copii. Motivaţia jocului era rătăcirea unui copil de părinţi şi prezentarea anunţului la radio. Am acordat atenţie selecţionarii caracteristicilor care să fie reprezentative pentru fiecare copil, cu accent pe manifestări pozitive sau fapte deosebite din viaţa lor, chiar amănunte cu privire la îmbrăcăminte, mai ales când copiii nu reuşeau să-l recunoască pe cel descris. Problema eficientizării procesului instructiv-educativ presupune, pe de o parte, perfecţionarea metodelor tradiţionale şi, pe de altă parte, introducerea unor metode, procedee şi tehnici educative noi care să răspundă mai bine nevoilor actuale de formare a indivizilor. Toate aceste mutaţii apărute în metodologia acţiunii instructiv-educative determină schimbări de prim ordin în ceea ce priveşte rolul şi funcţiile educatorului. În principal, are loc o modificare a poziţiei educatorului în raport cu obiectul şi subiectul educaţiei, în sensul structurării unei noi funcţii, aceea de îndrumător, de animator, de descoperitor şi de stimulator al efortului propriu al copiilor. Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Cadrul necesar învăţării active trebuie să fie stimulativ, bazat pe încredere şi respect între educator şi educat. Trebuie acceptată diversitatea de idei, promovată gândirea şi stimulată implicarea activă a tuturor copiilor. În procesul predării interactive, rolul educatorului se schimbă. Acesta formulează probleme, ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile acestora, dar niciodată nu impune un punct de vedere. Cu alte cuvinte, este organizatorul şi conducătorul acţiunii, devine consilier, dar şi coechipier. -3Tinând seama de aceste considerente, am încercat să folosesc pe tot parcursul anului astfel de metode în jocurile didactice pe care le-am organizat cu copiii şi am observat imediat rezultatele. Astfel, o metodă intens şi cu succes utilizată a fost aceea a ping-pongului verbal care s-a dovedit a fi foarte îndrăgită de către copii. Această metodă se aplica astfel: copiii sunt aşezaţi în semicerc, în faţa lor aflându-se o măsuţă cu două scăunele; se aleg doi jucători, restul grupului formând mulţimea arbitrilor; din coşuleţul cu bileţele de pe masă, se alege unul care va arăta tema meciului. Temele pot varia în funcţie de tema săptămânii: animale, păsări, fructe, legume, flori etc. Cei doi copii, aşezaţi faţă în faţă la măsuţă, numesc, pe rând, obiecte care fac parte din clasa enunţată prin temă. Copiii - arbitri sunt atenţi dacă afirmaţiile jucătorilor sunt corecte. Meciul este câştigat de copilul care a formulat mai multe răspunsuri, în funcţie de tema dată. 3

a originalităţii .pentru cultivarea capacităţii de asociere –să enumere acţiuni . Acesta răspunde la întrebare după ce prinde mingea. Copilul care aruncă mingea trebuie să adreseze o întrebare legată de tema propusă celui căruia i-o aruncă. dar şi de verificare a acestora. zemos etc . ariile de stimulare mi-au oferit un prilej foarte bun pentru a-mi realiza scopul propus. Exemple : Culeg flori .iute .pentru cultivarea gândirii analogice – să atribuie cât mai multe însuşiri unor obiecte sau fiinţe – joc Să înconjurăm … Exemple : Iepuraşul . printr-un joc de aruncare. care pot fi foarte bine sistematizate şi consolidate în grădiniţă prin astfel de procedee. ursuleţ. pufos etc .sterg praful . În acest sens. f ) . flexibilităţii şi a capacităţii de generalizare . camion etc. e ) . apoi o aruncă altui coleg.să observe nedirijat elemente componente ale unei imagini precizând acţiunile ilustrate .joc De ce am nevoie ca să…(aduc de la piaţă trei pepeni) ? Exemplu : Un cărucior. adresându-i acestuia o noua întrebare. axându-mă pe concretizarea comportamentelor pe care doream să le dezvolt în fiecare activitate. Păsările zboară . b ) . frunze ingălbenite .pisică . este discutabil pentru că cei mai mulţi dintre ei depăşesc pe cont propriu această limită.prindere a unei mingi uşoare. o influenţă mare având emisiunile transmise prin mass-media. mai multe sacoşe etc.să enumere cât mai multe cuvinte din noţiunea gen de care aparţine exemplul .pentru cultivarea fluenţei ideaţionale . că este mai benefic să îmi propun obiective specifice subsumate celor generale. Mărul – rotund . oaie . 4 .să completeze sau să lungească propoziţia prin adăugarea unor cuvinte . având la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii acestora de a comunica prin întrebări şi răspunsuri ceea ce au învăţat. Am considerat.pentru dezvoltarea imaginaţiei.joc Ce poţi face cu mâinile ? (Ce fac păsările ? ) etc. cântă .scriu . sunt mulţi copii care vin din familie cu un bagaj mare de cunoştinţe. mănâncă etc. păsări călăoare. copii care culeg mere etc. cal . aşadar. Papuşă . prin organizarea unor jocuri .joc Găseşte-i pe fraţii mei! Exemple : Câine . alb .să găsească soluţii pentru o situaţie problemă . Copilul care prinde mingea.exerciţiu deosebit de agreate de către copii. -4c ) . d ) . dulce . să facem lung ! Exemplu : Baiatul construieşe … Baiatul construieşte castele …. a fost metoda Răspunde -Aruncă . Exemple la sectorul Biblioteca : a ) . dar nu ştie răspunsul.mă spăl etc.O altă metodă activă folosită de mine în cadrul jocurilor didactice desfăşurate cu copiii. iese din joc.Interoghează.minge .o maşină. Participanţii activi se selectează ad-hoc. De asemenea. Argumentul supraâncărcării copiilor prin folosirea în mod sistematic a unor astfel de jocuri.joc Spune ce vezi ! Exemplu : Eu văd copaci . fricos .pentru cultivarea fluiditaţii. porc etc.joc Găseşe cuvintele potrivite ! sau Din scurt .pentru cultivarea fluidităţii expresionale . roşu . Aceasta este o metoda de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor copiilor. Baiatul construieşte castele din nisip.

-5- JOCUL UMBRELOR Întregul efectiv se împarte în două echipe. am putut constata nu numai progrese din partea celor mai puţin vorbăreţi şi cu un ritm mai lent de lucru. 5 . la aceşti copii se dezvoltă un penibil sentiment de jenă. Cum vorbesc copiii noştri ? -este o problemă permanentă pentru cei mari. cum ar fi zis marele nostru povestitor Ion Creangă. Făcând din învăţarea prin jocurile didactice un stil obişnuit de lucru cu copiii. Educatoarea are datoria de a fructifica în permanenţă noile modalităţi de realizare a activităţilor cu copiii. a treia pereche ş.m. părinţi şi educatori. Toţi. Câştigă echipa care obţine un număr mai mare de puncte. bine dezvoltaţi. de integrare eficientă în mediul natural. copiii din prima pereche încep săsară într-un picior. optimizându-le. Mingea trece mai departe. până când conducătorul de joc dă semnalul de schimbare a direcţiei. mă îndreptăţesc să cred că desfăşurarea acestor jocuri le-a creat copiilor o experienţă colectivă plăcută. sporindu-le în acest fel capacitatea de a aplica cele învăţate în situaţii noi . găsind forme şi mijloace cât mai originale pe care să le adapteze nevoilor acestora. la activizarea lui.d. Co-pilul care a primit mingea o trimite la dreapta. clarifica şi preciza noţiunile nou introduse în vocabularul copiilor. Bucuria firească a părinţilor este împărtăşită şi de părinţii spirituali . La semnal. Concluzia generală desprinsă după o perioada de un an de muncă după modelul prezentat. un interes sporit pentru activităţi. Cu timpul. Unii vorbesc fără dificultăţi. În centrul cercului stă conducătorul jocului. ci şi o participare voluntară tot mai deschisă a tuturor copiilor din grupă. contribuind în acelaşi timp din plin. Jucătorii se dispun în perechi. vorbirea lor este neclară. ci le-a oferit oportunitatea de a folosi cele învăţate în situaţii de viaţă variate. Cel care reuşeşte să calce umbra adversarului său câştigă un punct pentru propria echipă. Acesta aruncă unui copil mingea. cu vorbirea “ frumos curgătoare şi limpede ca cristalul “. cursiv. un apăsător complex de inferioritate. constând în egalizarea şanselor de instruire a preşcolarilor în vederea integrării în clasa I. expresiv şi frumos. cu un interval între ei cât întinderea laterală a mâinii drepte.Cea mai mare bucurie a părinţilor este aceea de a-şi vedea copiii sănătoşi.a. social şi cultural. ca urmare a reacţiei celorlalţi. capacitatea de relaţionare atât cu adulţii cât şi cu alţi copii. Pierde jucătorul care coboară pe sol celălalt picior. dar alţii se poticnesc. Co-pilul care greşeşte este scos din joc până ce alt jucător greşeşte. Consider că rezultatele obţinute la sfârşitul grupei mari. Copiii formează un cerc. Urmează a doua pereche. alcatuite din câte un copil din echipele A şi B. nu i-a obosit.educatorii. însoţind-o de indicaţia: „Mingea la dreapta !”. este aceea că jocurile didactice îşi îndeplinesc cu succes sarcina de a îmbogăţi. un principiu de organizare. În timpul jocului este interzisă schim-barea piciorului. în acelaşi timp. îşi fac un ţel nobil din a dezvolta o personalitate armonioasă copiilor pe care îi au în grijă. nesigură şi uneori peltică. Imperativ al învătământului modern tratarea diferenţiată reprezintă o necesitate a învaţământului preşcolar. MINGEA ÎN CERC Temă: Aruncarea cu schimbare de direcţie la comanda dată.

cu hârtie sau cu sfoară. iar la trei semnale. Componenţii echipelor stau în coloană cîte unul. Dacă nu bate din palme sau scapă mingea este eliminat. — învăţarea prinderii şi pasării mingii. pe o distanţă de 5—8 m.Jocuri de exterior pentru şcolari şi preşcolari Atenţie la fluier Loc — în aer liber. Culesul mingilor Loc — în aer liber. Scop — Dezvoltarea vitezei de execuţie şi a îndemînării. trei echipe a cîte 8—20 copii. Materiale — Fluier.ultimul în joc. — O minge uşoară. — 20 —30 de copii. toţi trebuie să drepţi.. primii din fiecare echipă avînd un coşuleţ cu 3—4 mingii. Cei care greşesc sînt eliminaţi din joc. în centrul căruia se află con ducătorul jocului. — 3— 4 mingi de oină sau tenis şi un coşuleţ pentru fiecare echipă. vitezei şi promptitudinii. menţină poziţia de se desfăşoare Bate din palme Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber. In faţa fie cărei echipe. în spatele unei linii. Conducătorul la un semnal cu fluierul. se găsesc nişte spaţii dinainte marcate cu cretă. copiii să execute două genoflexiuni. iar cel care o primeşte este obligat să bată din palme. joc care trebuie să rapid. iar ordinea semnalelor să surprindă pe copil jocului stabileşte că. Scop — Dezvoltarea atenţiei. La semnalul 6 . Participanţi — Două sau mai multe echipe.. — Participanţi Materiale Două. Acesta pasează mingea la întâmplare. la două semnale. înainte de a prinde mingea. să execute 4 sări turi pe loc. Copiii stau în coloană cîte unul. Câştigă cel care rămîne . Participanţii formează un cerc.

. scaune care sânt aşezate unul lîngă altul . La un semn al conducătorului jocului. Cîştigă jocul echipa care termină prima de parcurs traseul. Dacă unul dintre vaporaşe se răstoarnă. Predarea cercului şi a beţişorului următorului din echipă se face pe linia de plecare. apoi mai străbate încă 2—3 m pînă la un reper. scaune şi vaporaşe confecţionate de copii.6 — 15 copii. toţi copiii încep să înfăşoare panglica în jurul degetului arătător de la mâna stângă. fie din lemn.Sfoară. Pe traseul de deplasare a copiilor. Participanţi Scop . primii din fiecare echipă vor porni să parcurgă traseul stabilit. Organizaţi în două sau mai multe echipe. trei ori.în sală. ei primesc cîte o panglică (sforicică) lungă de 4—6 m. primii din fiecare echipă aleargă pînă la primul spaţiu unde lasă o minge. Cursa cu cercul Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber. fără ca ele să se răstoarne. Cercul este lovit succesiv cu palma sau cu un beţişor pe o distanţă de 10—15 metri. La un capăt al panglicii fiecare leagă cîte un vaporaş confecţionat în prealabil. Va câştiga echipa care termină prima. trebuie să-1 repună în poziţia iniţială şi apoi va relua jocul. apoi aleargă la al doilea spaţiu unde lasă o minge. 7 . Jocuri de interior pentru şcolari şi preşcolari Căpitan de navă Loc Materiale . Celălalt capăt va fi ţinut în mină. fie din hârtie. — 2-4 cercuri — Dezvoltarea îndemînării şi vitezei. se întorc şi strâng pe rând fiecare minge. ajunge la al treilea ş. cel căruia îi aparţine. la repetarea jocului se pot amplasa eventual un număr de obstacole care vor trebui ocolite fără a fi atinse sau doborâte. .a. Jocul poate fi repetat de două. predînd ştafeta următorului. . trăgând în felul acesta vaporaşele spre ei. la semnal. Distanţa dintre spaţiile de plantare a mingilor este de circa 2 m.m.Dezvoltă îndemînarea. Participanţii la acest joc stau fiecare pe câte un scaun. condu-cînd câte un cerc.conducătorului de joc.d. — 10 —30 de copii.

m. apucă cu beţişoarele un singur bob de porumb şi revin la echipa lor unde intro duc bobul în cutiuţă. Echi pele sau jucătorii se află în faţa unei linii. - Participanţi -10-30 copii Scop .d..d.examinare" vizuală. fac un număr de schimbări în ceea ce priveşte poziţia. cel care 1-a pierdut. „căpitan de navă” ! Cărăuşii de porumb Loc Materiale Scop .). Trei. stabiliţi iniţial.Dezvoltarea îndemînării.Boabe de porumb sau ghindă şi cîte Participanţi -Individual sau pe echipe de cîte 4 — 6 copii.Cine reuşeşte să treacă primul vaporaşul său peste linia de sosire. următorului Ce s-a schimbat? Loc Materiale . două beţişoare pentru fiecare . După 60 secunde de . poate preda beţişoarele. aleargă spre masă. el trecând la coada şirului ş.în sală.în sală. locul şi îmbrăcămintea lor. Conducătorul jocului invită alţi doi participanţi să se uite la cei 3—4 copii. (De exemplu : unul dintre ei îşi poate pune sau scoate o insignă . sunt chemaţi în cameră şi trebuie să remarce şi să numească schimbările survenite în legătură cu copiii observaţi. . Va fi câştigător cine are spirit de observaţie mai dezvoltat şi va remarca mai repede şi mai multe schimbări..a. Câştigă echipa care a terminat prima transportul boabelor. alţii îşi pot schimba hainele sau locurile între ei ş. Pe o masă se găseşte o grămadă de boabe de porumb.. cei doi părăsesc camera. trasată înaintea scaunelor.m. altul îşi poate sufleca mânecile sau descheia haina .a. primii din fiecare echipă. iar cei 3—4 copii. echipa sau participant.Dezvoltarea spiritului de observaţie. trebuie să se ducă să ia altul şi numai după ce a pus bobul în cutie. Figuri geometrice 8 . dând beţişoarele următorului din echipă. care au ieşit din încăpere. Dacă se pierde bobul pe traseu. să observe şi să memoreze poziţia şi ţinuta lor vestimentară. este desigur cel mai bun. la o distanţă de 4— 6 m. Apoi cei doi copii. iar în dreptul echipei este câte o cutiuţă. avînd câte două beţişoare în mină. patru copii se aşează unul lingă altul. La semnalul con ducătorului de joc.

una lângă alta. — O tablă. cretă. Câştigă cei care au efectuat desenul corect în timpul cel mai scurt. — Dezvoltarea memoriei. pentru că după 30— 60 secunde educatoarea va şterge tabla şi va indica copiilor să deseneze şi ei pe hârtie cele 5 figuri care au fost pe tablă.Loc Participanţi Materiale Scop — In sală. — 20—30 copii. 9 . Conducătorul de joc desenează pe tablă 5 figuri geometrice. Copiii trebuie să fie atenţi. creion şi hîrtie pentru fiecare copil.

Conducătorul jocului se află în centrul cercului avînd în mâini o minge.d. pe circumferinţa unui cerc. Participanţii la joc sunt aşezaţi în cerc. 2—4 ace şi aţă de cusut. predînd apoi acul cu aţă următorului copil din echipă. La semnalul conducătorului de joc.a. Cel care primeşte mingea trebuie — dând mingea din nou conducătorului — să numească o fiinţă care trăieşte în mediul numit de conducător. La un semnal.Căţelul şi pisica Loc Participanţi Materiale — In sală. cu voce tare : „aer”. — în aer liber sau în sală. este eliminat din joc. Doi copii care stau pe linia cercului faţă în faţă. ei introduc aţa în ac. mingiile încep să fie deplasate în cerc prin faţa copiilor. Scopul jocului este ca mingea mare (căţelul) să ajungă mingea mică (pisica). Acesta va scoate aţa din ac şi o introduce din nou ş. gîndirea rapidă. Primul jucător. apă. Aer. Dacă el nu răspunde repede. — Dezvoltă promptitudinea. 8—40 copii. din fiecare echipă. se formează două sau mai multe echipe. sol Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber sau în sală. spunând. Din copiii care iau parte la joc. în acelaşi timp. în sensul că se mai pot introduce încă o „pisică” şi un „căţel”. sau „sol”. Jocul poate fi îngreunat. Aţa-n ac — — — Dezvoltarea îndemînării. . El începe jocul arunând mingea unuia dintre copiii aflaţi în cerc. — 10—20 copii — Două mingi mari şi două mingi — Dezvoltarea vitezei de execuţie . răspunde greşit sau repetă o denumire dată anterior de un alt copil. mici Scop Copiii stau în poziţia şezând cu picioarele sub ei (turceşte). au unul o minge mare — „căţelul” şi celălalt o minge mică — „pisica”. Jucătorul în dreptul căruia cele două mingi se întîlnesc este eliminat. Jocul continuă pînă când în cerc mai rămîn 1—2 jucători. în acelaşi sens şi cât mai repede. care vor fi consideraţi câştigători.m. — 20—20 copii. Invingătoare este echipa care a terminat prima de trecut aţa prin ac. din joc. — O minge de cauciuc sau de handbal. sau „apă”. primeşte cîte un ac de cusut şi o aţă.

ghicirea. cele greşite sunt corectate de colegi.JOCURI DIDACTICE FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ JOC DIDACTIC: SĂCULEŢUL CU SURPIZE! SCOP: • Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte de uz personal. SARCINA DIDACTICĂ: • Identificarea şi gruparea imaginilor în funcţie de urmările acestora asupra mediului (protejarea sau distrugerea lui). prosop. • Activizarea vocabularului elevilor cu cuvinte care denumesc antonime. perie de haine. O va scoate din săculeţ. REGULI DE JOC: Răspunsurile bune sunt aplaudate. aplauzelor. • Consolidarea deprinderii de a interpreta cât mai expresiv un cântec cunoscut. să interpreteze corect melodia şi textul unui cântec. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. ELEMENTEDE JOC: deschiderea şi închiderea sacului. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Învăţătoarea va aduce în clasă un săculeţ cu surprize. Elevii chemaţi vor veni în faţa clasei. oglindă. să identifice acţiunile omului prin care se deteriorează natura (care produc distrugeri). DESFĂŞURAREA JOCULUI: Grupa va fi împărţită în două subgrupe.. perie de ghete. să identifice imaginile în care omul acţionează în favoarea mediului.Eu am găsit o periuţă de dinţi’’. şerveţel. • Interpretarea adecvată a unui cântec cunoscut. surpriza. mânuirea materialelor. pieptene. Dacă răspunsul este bun va fi aplaudat. ELEMENTE DE JOC: Mişcarea. MATERIAL DIDACTIC: un săculeţ în care se găsesc diferite obiecte de uz personal: pahar. savonieră. aplauze. Câştigă echipa care aşează prima jetoanele corect. SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC: Elevul chemat alege un obiect din săculeţ. • Formarea deprinderii de a culege date necesare în scopul informării pe o temă dată. 2. să găsească antonimele unor cuvinte date. va fi chemat alt elev pentru a da răspunsul bun. 3. fiecare să le aşeze pe care trebuie să le aşeze pe panou după următoarele criterii: . 5. o va arăta şi va explica necesitatea şi importanţa folosirii acesteia (cum trebuie utilizat. apoi îl arată copiilor şi spune după ce l-a recunoscut de ce trebuie folosit. când şi de ce este bine să-l folosim într-un anumit fel) după care va trebui să imite folosirea ei. • Demonstrarea şi denumirea acţiunii pe care o întreprindem cu ajutorul acestora. motivând alegerea. să aşeze în albumul potrivit imaginea decupată anterior. • Consolidarea unor deprinderi de igienă personală. şi fără să se uite introduc mâna în săculeţ şi spun: . batistă. îl pipăie şi fără să se uite îl numeşte. 4. săpun. • Alegerea unor cuvinte cu sens opus şi utilizarea lor corectă în propoziţii. periuţă de dinţi. iar dacă nu este corect. JOC DIDACTIC: SĂ PROTEJĂM NATURA (Micii ecologişti) SCOP: • Verificarea cunoştinţelor elevilor în legătură cu normele de comportare specifice asigurării şi protejării naturii. imitarea acţiunilor. Ceilalţi vor executa acţiunea care poate fi îndeplinită cu obiectul respectiv( acolo unde este cazul).

pe panoul gri se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de deteriorare a mediului:(tăiere pomilor. păsări etc. bun – rău etc. Se întoarce către clasă şi formulează propoziţia. Elevii care nu reuşesc să facă o asociere între vieţuitoare şi locul ei de trai au dreptul să mai tragă un cartonaş şi dacă răspund bine. Să ocrotim natura. Exemplu: curat – murdar. Se face aprecierea şi se acordă câte două puncte(câte unul din cele două) pentru ambele răspunsuri corecte(unul pentru asociere şi unul pentru formularea propoziţiilor). Nu distrugeţi natura. . În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj: li se vor spune elevilor cuvinte. MATERIAL DIDACTIC: • coală mare de desen la care se vor face 4-5 pliuri prin îndoirea în sus a hârtiei • cartonaşe cu imagini reprezentând diferite vieţuitoare(animale. poluat – nepoluat. îl priveşte şi denumeşte vieţuitoarea reprezentată de imagine. ia un cartonaş. • Educarea unor deprinderi elementare de protejare a mediului înconjurător.pe panoul alb se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de îngrijire a mediului(sădirea pomilor. motivând alegerea. După ce fiecare echipă aşează imaginile se verifică cu întreaga grupă dacă au fost corect aşezate. iar ei vor găsi opusul lui (antonimul) şi va formula propoziţii cu cele două antonime. aer. JOC DIDACTIC UNDE TRĂIEŞTE FIECARE VIEŢUITOARE SCOPUL: • Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre natură.Frumoasă-i strada noastră ’’.) . să înlăture din tablouri acele elemente care pot polua aceste medii (natura). li se mai acordă doar un punct. adunarea şi aruncarea gunoaielor în locuri special amenajate. să grupeze animalele în funcţie de mediul lor de viaţă (apă. • Verificarea unor deprinderi de muncă şi practic – gospodăreşti. Se amestecă imaginile şi se aşează pe catedră. Cuvintele alese trebuie să corespundă temei jocului şi să pună elevii în situaţia de a conştientiza cele două modalităţi de acţiune asupra mediului: una benefică şi alta dăunătoare. foc în pădure. aruncarea gunoaielor pe jos). Anterior planificării şi desfăşurării jocului. aer. VARIANTĂ: Elevii au două albume: 1. 2. • Consolidarea deprinderilor de orientare. pământ).) DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jocul se desfăşoară individual. apoi se aşează în dreptul imaginii de pe planşă care arată mediul de viaţă al animalului respectiv. etc. Un elev vine la catedră.. După rezolvarea sarcinii de către elev se comunică aprecierea de către învăţător. JOC DIDACTIC: POŢI SĂ RASPUNZI CORECT? SCOP: • Consolidarea cunoştinţelor legate de cele trei medii de viaţă( apă. elevii au drept sarcină de a decupa acasă din reviste sau din cărţi imagini cu acţiuni ale omului asupra mediului.. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Câştigă echipa care nu a făcut nici o greşeală . pământ). SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea locului sau mediului în care trăiesc diferite vieţuitoare şi formularea acestor relaţii în propoziţii dezvoltate. În ultima parte a jocului vor interpreta un cântec cunoscut în care este evidenţiată dragostea şi grija faţă de natură: . 2. • Verificarea capacităţii elevilor de a formula propoziţii. Fiecare copil va lipi imaginea sa în albumul la care crede că se potriveşte.

. elevii privesc tablourile încercând să găsească acele elemente care pot dăuna naturii (poluează mediul). SARCINA DIDACTICĂ: denumirea elementelor din mediul înconjurător. REGULI: elevii se vor uni în perechi în funcţie de legăturile dintre plante şi animale pe care le reprezintă. Elevii se vor uni în perechi în funcţie de legăturile dintre plante şi animale pe care le reprezintă. să aplice la colţul naturii deprinderile practic –gospodăreşti formate. etc. reguli. aplauze.siluete de animale. fie de către elevi. aer. Vin apoi pe un rând şi aleg de pe masă câte un jeton cu un animal. În partea a doua învăţătoarea arată pe rând câte o imagine ce reprezintă o acţiune întreprinsă de către om. oameni. În final toţi elevii se vor prinde de mâini formând cercul naturii. aer. iarbă. dacă acţiunea dăunează naturii ridică bila neagră.cerb’’.vierme. cerb.. îl denumesc şi îl aşează pe panoul ce reprezintă mediul său de viaţă. care se va prinde apoi de mână cu elevul care are ecusonul . întrecere. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte elevii intuiesc cele trei tablouri afişate. în poziţia şezând. câte o bilă albă şi una neagră pentru fiecare copil. aplauze. AER. • viaţă. • Îngrijirea plantelor şi peştişorilor de la colţul naturii. 4. bufniţă. În final se desfăşoară activităţi gospodăreşti la colţul naturii. Dacă acţiunea este în favoarea naturii ridică bila albă. Elevii precizează dacă imaginea dăunează sau nu naturii. grâu. . Aceste etichete se prind de piept. insectă. MATERIAL DIDACTIC: ecusoane reprezentând plante. APĂ SCOP: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre animale şi mediul lor de ELEMENTE DE JOC: ghicirea animalului. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jucătorii se aşează în cerc. apă. După gruparea animalelor. de unde aruncă mingea unui jucător rostind totodată şi unul din cuvintele: uscat.. În aer este mult fum. şoarece. iar apoi elevii vor sădi în curtea şcolii flori.3. Ex: În apă sunt aruncate sticle. pasăre. cutii. pământ. fie de către învăţătoare. SARCINA DIDACTICĂ: • Gruparea animalelor pe cele trei medii de viaţă:apă.iarba’’ se va uni cu elevul care are ecusonul . CERCUL NATURII SCOPUL: Înţelegerea conexiunilor. arbore. aranjarea copiilor care au jetoane corespunzătoare. ELEMENTE DE JOC: surpriza. 5. iar conducătorul jocului în mijlocul cercului. să formuleze propoziţii pe baza imaginilor prezentate. Învăţătoarea alege şi ea un jeton pe care îl aşează greşit iar elevii trebuie s-o corecteze. • MATERIAL DIDACTIC: Trei tablouri reprezentând cele 3 medii de viaţă: apă. animale. Elevul care are ecusonul . întrecere. USCAT. • Înlăturarea din tablou a elementelor poluante pentru mediul de viaţă respectiv. iepure. imagini reprezentând acţiuni realizate de elevi. pământ. a legăturilor care se fac între plante şi animale.oameni’’. aer. În locul imaginilor folosite ca suport se pot mima diferite acţiuni. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Se împart elevilor etichete cu numele unor plante şi animale cum ar fi: lup. MATERIAL DIDACTIC:o minge mică PARTICIPANŢI: poate fi jucat de orice număr de jucători într-o încăpere. adună hârtii. a locului pe care îl ocupă.

• Copiii lucrează pe două echipe. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • Să enumere elementele necesare vieţii pe Pământ. . DESFĂŞURAREA JOCULUI: În funcţie de imaginaţia fiecărui învăţător se pot folosi diferite materiale care să contribuie la realizarea scopului propus. • Poluarea naturii cu gunoaie (gunoaie în poieniţă şi în pădure după plecarea excursioniştilor).Planeta Albastră’’. • Importanţa plantelor (mai ales a pădurilor) pentru viaţa animalelor şi a omului.Jucătorul care a primit mingea este obligat să denumească o fiinţă care trăieşte în mediul respectiv. echipa primeşte (pe un panou) stimulente diverse.Balenele’’ etc. animalelor şi omului (apă.). CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ SCOPUL: Sistematizarea cunoştinţelor despre: • Elementele necesare vieţii plantelor.)şi vor premii care constă în cărţi cu conţinut ecologic(. • Ape poluate şi peşti morţi sau alte animale(păsări. exerciţiul... Învăţătorul îşi fixează întrebările corespunzător obiectivelor operaţionale urmărite şi materialul folosit. AŞA DA! AŞA NU! SARCINA DIDACTICĂ: gruparea propoziţiilor după criteriul AŞA DA! AŞA NU! Prin ridicarea mâinii pentru AŞA DA! Şi verbalizarea pentru AŞA NU! DESFĂŞURAREA JOCULUI Pe jetoane vor fi scrise propoziţiile: Îngrijesc animalele şi plantele. imaginate de învăţătoare.. • Strângerea materialelor refolosibile (hârtie.Delfinii’’ şi . • Să enumere cauzele care determină dezechilibrele în natură. soare). maşini care elimină gaze de eşapament. La sfârşit este câştigătoare echipa care a însumat mai multe stimulente. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. SARCINA DIDACTICĂ: • Sortarea imaginilor corespunzătoare cerinţelor conducătorului de joc. explicaţia. Chinuiesc animalele. problematizarea. CD. • Să explice de ce pădurea este .. Echipele vor avea nume (din domeniul ecologiei:. plastic). casete video. • Aspecte din natură în timpul secetei. Jucătorii care nu răspund repede sau numesc fiinţe care nu trăiesc în mediul respectiv primesc câte un punct penalizare. aceleaşi pentru ambele echipe. De exemplu: dacă se strigă apă se va răspunde delfinul. REGULI DE JOC: • Elevii se consultă (pe grupe) îşi aleg un reprezentant care formulează răspunsul. secetă. aer. defrişări. • Să înţeleagă ce se întâmplă când lipseşte unul dintre elemente. După rezolvarea fiecărei sarcini. • Cauzele producerii dezechilibrelor în natură (încălzirea planetei. mamnifere etc. MATERIAL DIDACTIC: imagini (desene. • Să găsească soluţii pentru salvarea planetei şi implicit a animalelor şi plantelor. sub forma de întrecere. diapozitive) cu: • Plante(animale)cărora le lipsesc unul două elemente necesare vieţii (câte unul pentru fiecare echipă). dispariţia unor animale etc. • ELEMENTE DE JOC: întrecerea şi mânuirea materialelor. • Aspecte din oraşe cu fabrici care poluează aerul.plămânul verde’’ al planetei.). • Să enumere câteva reguli de comportare în excursie. insigne etc.Doxi’’. • Păduri incendiate. .. Jocul se desfăşoară pe două echipe. furtuni.

gunoaie’’. apoi se întorc în fugă. curăţenia unei zone. O specie aleasă va figura pe câte 4 cartoane.. hotărând să colecţioneze o specie sau alta şi păstrând acest lucru secret. La comanda start. colectare de fonduri. Echipa care ghiceşte subiectul mimat capătă un punct. fie cartea dată jos de jucătorul numărul 1. DE-A DIVERSITATEA DESFĂŞURAREA JOCULUI . dacă acesta completează colecţia sa îl va opri depunând un alt carton în dreapta sa. Distrug plantele. şi apoi cartoanele se amestecă şi se împart câte 4 la fiecare. dând ştafeta următorului elev. Rup florile îndrăgite din parc. etc. adică cel din dreapta numărului 1. . acesta rămânând în mână cu subiectele care nu-l interesează. imitând mişcările peştilor prin apă. Câştigă echipa care termină mai repede..6 elevi prinşi de mâini vor executa mişcările apei unui râu. Pe una din feţele acestor cartonaşe se lipesc poze reprezentând plante şi animale din diferite specii.) Toate echipele urmează să mimeze acţiunea respectivă.detergenţi’’. realizarea unor afişe sau a unui reportaj la radio/tv. aruncând toate gunoaiele în coş. 5 sau 6 elevi vor reprezenta peştii. protecţia animalelor. POLUAREA RÂULUI DESFASURAREA JOCULUI: 5. Ocrotesc plantele şi animalele.peştii’’ îşi revin şi încep să înoate iar prin apă. . Jocul începe cu jucătorul numărul 1 care ridică un carton din pachet (cartonul de deasupra)... peştii se îmbolnăvesc şi copiii încep să tuşească. jucătorii vor observa subiectele de pe cartoane.. În faţa fiecărui şir la o distanţă de 5 m se aşează câte un coş de gunoi. Fiecare elev va aduna din curtea şcolii câte un ambalaj aruncat sau o cutie goală de lapte.sticle’’.Mă joc frumos cu animalele. . ÎN momentul când poluanţii intră în apă. iar . . Apoi. ghemuindu-se la pământ. pe masă în faţa jucătorului.) şi modul în care tinerii se pot implica (participare directă în campanie. Hrănesc păsările şi le fac adăposturi. Jucătorii se numerotează.. Jocul continuă cu jucătorul numărul 2. pe care să o arunce în coşul de gunoi. cele care rămân se pun la pachet la mijlocul mesei. elevii aleargă spre coşurile de gunoi. în formă de evantai. aruncă deşeurile în coş. Dacă dimpotrivă acest carton nu îl interesează. . ŞTAFETA GUNOIULUI DESFĂŞURAREA JOCULUI: Elevii sunt împărţiţi în două şiruri. Apar 3 copii care curăţă apele de gunoaie. pe fiecare carton fiind însă o altă plantă sau animal din specia respectivă.ambalaje’’. care trebuie să ridice o carte. COLECŢIONARII NATURALIŞTI PARTICIPANŢI:se joacă în jurul mesei. CAMPANIE ECOLOGICĂ DESFĂŞURAREA JOCULUI: Echipelor li se acordă un anumit timp(15 minute) pentru a stabili de comun acord care este campania ecologică pe care o consideră prioritară (reciclarea deşeurilor. Cartoanele care fac obiectul colecţiei vor fi puse jos. etc. protecţia unui copac etc. Respect animalele şi plantele. îl poate pune pe el în dreapta jos. Ţinând cartoanele în mână. pe grupe formate din 5-7 jucători. MATERIALE FOLOSITE: se confecţionează 32 de cartonaşe de 7/10 cm. În apă vor apărea 5 – 6 elevi care au în piept etichete pe care sunt scrise numele unor deşeuri sau poluanţi:.chimicale’’. De data aceasta el poate ridica fie o carte din pachet.

situaţiile surpriză. perioada când înfloreşte. cu care va uda copacul. pături. primăvara şi vara.capcane surprize’’ şi vor trebui să facă ce li se cere. invitaţi copiii să . SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC: În drumul prin pădure elevii vor descoperii . DESFĂŞURAREA JOCULUI: Când ieşiţi la plimbare. coş de nuiele în care se află alimentele..Cabana Pădurarului’’. mirosul pe care îl răspândesc florile. casa noastră! . studiaţi florile şi fructele. copacul va deveni un reper important pentru cunoştinţele de botanică ale copilului. –Dacă sarcinile au fost îndeplinite. căutând.împrieteni’’ cu un copac şi poate să-l îngrijească. dezvoltarea spiritului de echipă şi de competiţie. MATERIALE NECESARE: un copac. aparat foto. dar că omul se poate . • Activarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin joc.muncă’’. este penalizată sau va primi un supliment de . Este Terra. De aceea cu ajutorul creionului şi al hârtiei desenaţi copacul iarna.. o trăistuţă. –Echipa ai căror membri greşesc răspunsurile. fiecare copil trebuie să aducă apă într-o sticlă. Prin acest gest se dezvoltă legătura dintre copii şi mediul înconjurător.ÎNFIAZĂ’’ UN COPAC SCOPUL: • Educarea atitudinii ecologice faţă de mediul înconjurător. hârtie. Aceasta este lumea noastră. În final.iar cea ai căror membri greşesc ştiu să răspundă corect va înainta mai repede pe traseu.înfia’’ un copac şi vor trebui să îl îngrijească. SARCINA DIDACTICĂ: participarea la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. în care pot nota înălţimea. • Evaluarea unor deprinderi practic-gospodăreşti. pe cărarea şerpuită dintre copaci.deţine’’ un pom? În primul rând trebuie să cunoască foarte bine copacul. creion de desen. Răsăritul soarelui.. Tunetul ploii. Inocenţa ciocârliei.. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Prima echipă va purta în piept buline de culoare roşie. mişcarea. stimulente.. pubelă pentru resturi alimentare. Ce răspunderi ar putea avea cineva care . Cu timpul. Energia vântului.înfieze’’ un copac (din parc sau de pe stradă). carneţel. • Formarea şi dezvoltarea unor comportamente civilizate.înfiat’’. Tot ce ne înconjoară. REGULI DE JOC: elevii vor . sau toamna.. copiii pornesc spre pădure. De exemplu: DIVERSITATE Dansul florilor. se vor deplasa mai departe în adâncul pădurii. iar a doua echipă buline de culoare verde.. Vâltoarea apelor. ELEMENTE DE JOC: competiţia. o carte de imagini despre ocrotirea naturii. buline. Copiii mai mari pot să facă un calendar al copacului. tacâmuri şi veselă unică folosinţă. JOC DE ROL . ajungând prima la . adunaţi frunzele căzute pe jos şi presaţi-le. ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialelor. MATERIAL DIDACTIC: cărţi.. hârtie. În lumina amiezii. până la un alt indiciu. forma fructelor etc. ghicirea. • Întărirea comportamentelor pozitive de îngrijire a copacilor. Ei sunt invitaţi . Se dă startul şi. aplauze. Susurul pâraielor.. ambalaje ouă Kinder. Când ieşiţi la plimbare. recompense.. Explicaţi-i că de fapt nimeni nu poate avea un copac al lui într-un domeniu public.ÎN EXCURSIE LA PADURE’’ SCOP: • Evaluarea cunoştinţelor despre ocrotirea mediului înconjurător. casetofon. o dată sau de două ori pe an faceţi fotografii copilului împreună cu copacul .Se poate face un exerciţiu de imaginaţie: fiecare elev să încerce să compună propoziţii despre diversitate care să înceapă cu o literă din acest cuvânt. cuib de păsări natural. mişcarea.

observă cum pe crenguţa unui stejar stă atârnată o trăistuţă.aşa da’’ şi prin . adăposturile unor animale. o fetiţă care omoară gâzele şi calcă în picioare florile. observă cum .. un grup de copii care aruncă pe apă flacoane de plastic. Pentru că timpul trece. cu ce se hrănesc. flacoane de plastic. Folosindu-se metoda descoperirii prin surpriză. apoi vom continua traseul până la marginea pădurii pe malul Dunării.. În ea se descoperă nişte plicuri în care se găsesc bileţele cu anumite sarcini (întrebări la care trebuie să răspundă ): Echipa 1 : .un medic veterinar care pansează lăbuţa unui căţel. se propune alerge uşor unii după alţii pentru a ajunge în poieniţa unde îi aşteaptă nişte surprize plăcute. Odată ajunşi la acest popas. .Păstraţi curăţenia!’’. şerveţele şi vesela de unică folosinţă ) într-o pubelă aflată în apropiere. din coş se vor scoate bunătăţi cu care copiii se vor ospăta. un cetăţean care aruncă hârtia jos. pe rând.. CEVA…………. Aici într-un cuib de păsărele care a căzut.Cum este apa Dunării faţă de a pârâului? Care sunt cauzele? Ce credeţi că se întâmplă cu peştii? Cum este malul Dunării? Care sunt cauzele? Ce se întâmplă cu plantele şi vieţuitoarele? Înaintează echipa care . vom vorbi de animale şi păsările din pădure. ei îşi vor aduna masa de la picnic şi îşi vor depune resturile alimentare (pungi. s-o aşeze uşor pe iarba verde şi moale.Cum sunt copacii? Cum sunt păsările? Cum este apa din pârâu? După ce echipele răspund la întrebări (vom lua trăistuţa cu noi ). aflăm întrebările: Echipa 1 : . DESFĂŞURAREA JOCULUI În timpul unei plimbări. care reprezintă diferite modele de comportamente.Cum credeţi că este corect? Şi cum nu ?’’ Echipa 1 : . oameni care taie şi defrişează copacii. să salveze de la înec o gâză mică ce a căzut în apă. Copiii sar apoi peste un pârâiaş. să culeagă floricele. conducătorul jocului distribuie fiecărei echipe o foaie de hârtie pe care sunt notate următoarele întrebări: Poţi să-mi arăţi: Ceva înalt şi drept? Ceva rotund? Ceva încovoiat? Ceva ascuţit? Ceva strălucitor? Ceva verde cu galben? . Li se prezintă aici o carte cu imagini pregătită anterior...să observe vegetaţia unor copaci. ce foloase aduc. Deschizând fiecare ou.doctorul pădurii’’ îşi face datoria şi. să asculte susurul unui pârâiaş ce străbate pădurea.aşa nu’’ la întrebarea: .. Echipa câştigătoare va primii cărţi drept premiu. câteva curiozităţi. În acest sens. o căsuţă din lemn cu flori la ferestre. se consemnează răspunsurile. un grup de oameni care plantează pomi şi răsădesc flori.s-a descurcat’’ cel mai bine. un grup de oameni care montează o cantină pentru păsărele într-un copac.Cum este solul? Cum este iarba? Cum este aerul? Echipa 2 : . copiii descoperă în mijlocul poieniţei însorite un coş mare de nuiele. pe care scrie . deodată. probabil dintr-un copac înalt descoperim printr-o mulţime de păsări o mulţime de ouă Kinder (ambalaje). În continuare au loc discuţii pe marginea temei .De ce mor plantele? Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi pădurea? De ce nu este voie să se defrişeze pădurea? De ce trebuie să păstrăm acest loc curat? Echipa 2 : .casa pădurarului’’. un muşuroi de furnici.imaginea reprezintă o fetiţă care udă florile cu stropitoarea. Se vor consemna răspunsurile după care se totalizează punctele.. Răsfoind filă cu filă.Să ocrotim natura!’’. vor răspunde prin . Echipa 2 : . Nu departe se vede ..

Copilul solicitat va răspunde indicând ce face pasărea.Ceva făcut de mâna omului? Ceva important pentru echilibrul Ceva ce nu-şi găseşte locul în naturii? natură? Grupul se opreşte pentru 5 minute într-o anumită zonă şi notează răspunsurile. Focul făcea. limba ghemuită în fundul cavităţii bucale. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor sta fie pe scăunele. În introducerea activităţii se vor reactualiza reprezentările despre foc şi vânt. Regulile jocului: copiii reproduc prin mişcări şi onomatopee fenomenele despre care se relatează în povestirea educatoarei. Copiii vor reproduce mişcarea vântului... care se citesc apoi cu voce tare. În cursul jocului vor fi executate cu cele două păsări diferite acţiuni menţionate mai sus. FOCUL ŞI VÂNTUL Sarcina didactică: redarea corectă a unor sunete izolate şi a sunetelor din componenţa unor NOTĂ cuvinte. apoi tata a ieşit în curte să aducă altele. mai ales pentru gâscă.”.. Regulile jocului: copiii imită sunetele emise de păsările care apar pe rând la teatrul de păpuşi. cu degetul mare şi cel arătător îşi palpează. pasăre mai puţin cunoscută de către copiii de 3-4 ani. educatoarea introduce exerciţiile de pronunţare în contextul unei poveşti simple. Regula jocului cere copiilor ca atunci când povestea se întrerupe. denumirea acesteia. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Aşezarea copiilor se poate face în semicerc sau ca la vizionările de spectacole pe 4-5 rânduri a câte 4-5 scaune. vâjj-vâjj. În partea a doua a jocului educatoarea imită unul din fenomenele discutate mai sus. Copilul numit enunţă acţiunea şi o execută împreună cu întreaga grupă. Copiii care au dificultăţi în pronunţarea consoanelor c-g. În acest scop se vor prezenta pe rând cele două ilustraţii şi se vor denumi fenomenele : foc şi vânt. construirea unei propoziţii simple care să se refere la acţiunea percepută. Jocul se desfăşoară prin prezentarea pe rând a celor două păsări în cadrul teatrului de păpuşi. JOCURI DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII 1. respectând sensul acesteia. cerându-se copiilor să reproducă onomatopeele fâşş-fâşş. iar copiii formulează propoziţii simple în legătură cu acţiunea percepută: „focul arde” sau „focul face fâşş-fâşş” . ei să reproducă sunetele corespunzătoare fenomenului enunţat în contextul poveştii. După denumirea celor două păsări se pot face câteva exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor prevăzute c şi g. COCOŞUL ŞI GÂSCA Sarcina didactică: recunoaşterea păsării. vor fi solicitaţi să încerce articularea. „S-au ars lemnele şi focul s-a stins. Povestea poate continua sau poate fi reluată într-o altă formă asigurându-se repetarea pronunţării de către copii a sunetelor corespunzătoare.”. prin poziţia gurii larg deschise. De exemplu: „În casă s-a făcut frig. Educatoarea poate motiva sosirea lor. zgomotul produs de acesta (vâj-vâj). 2. în timp ce. astfel încât toţi să aibă scena în faţa ochilor. Copiii vor imita zgomotul focului.. Educatoarea prezintă modul de articulare: se va urmări ca limba să fie retrasă spre fundul cavităţii bucale. imitarea sunetelor emise. Cu această ocazie se precizează şi denumirea lor. Afară era frig şi bătea vântul. În continuare. după care grupa va imita mişcarea şi va pronunţa onomatopeea corespunzătoare. Mama a pus lemne în sobă şi a aprins focul. apăsând uşor regiunea superioară a gâtului. fie pe covor în semicerc.

ca spaţiul deschis să nu fie mai mare de 1-2 mm. În cursul jocului se vor asigura momente de odihnă. 3. reproducând vântul. Jocul continuă schimbând-se rolurile. 5. un grup de copii execută deplasarea pe un traseu. evitându-se prelungirea acestuia. ş).TRENUL ŞI VÂNTUL Sarina didactică: pronunţarea corectă a consoanelor ş şi j. o parte dintre ei vor fi albine. Nu se va scăpa din vedere faptul că. în cazul în care copiii articulează incorect. j. În partea a doua a jocului. Jocul se continuă schimbându-se rolurile. vântul (j. Fiecare din subgrupe va avea un rol prestabilit. având în vedere că alergarea poate să influenţeze corectitudinea emiterii sunetelor prin modificările în respiraţie. . 4. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea va avea înainte de începerea jocului un cadru care să sugereze linia ferată.s). apoi cea a albinelor. ŞARPELE ŞI ALBINUŢA Sarcina didactică: pronunţarea corectă a consoanelor s şi z. alergând cu o viteză mai mare. limba va fi plasată jos. La alt semnal albinele pornesc spre şarpe ca să-l alunge reproducând zumzăitul acestora. imitând trenul. se recomandă articularea exgerat conturată prin aducerea buzei inferioare sub incisivii superiori. z.. Şarpele se retrage la locul său ferindu-se să nu fie înţepat. Se recomandă articularea exagerat conturată prin strângerea dinţilor. ş. Regulile jocului: la semnalul educatoarei. acţiunea se amplifică prin prezenţa a patru grupe: albinuţele (z. Regulile jocului: la semnalul dat de educatoare. iar restul vor alcătui şarpele. Grupa de copii va fi împărţită în două. iar colţurile gurii puternic trase în părţi. Grupa de copii va fi împărţiă în două. z). ş. Grupul de copii reprezentând şarpele se va deplasa pe traseul desenat dinainte in linie şerpuită reproducând şuieratul şarpelui: sss. Educatoarea conduce jocul indicănd deplasarea trenului ş. se recomandă atragerea atenţiei asupra locului de articulare. grupul de copii care alcătuieşte şarpele. un alt grup ajunge trenul. ş. execută deplasarea pe un traseu dat imitănd sunetele emise de şarpe. În pronunţarea unor onomatopee care încep cu consoanele s-z. dacă consoanele s-z necesită articularea prin plasarea limbii în spatele incisivilor inferiori şi colţurile gurii bine trase în părţi. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea va amenaja înainte de începerea jocului un cadru care să sugereze o poiană cu flori. j. (acţiune însoţită de mişcarea braţelor). În pronunţarea onomatopeelor care încep cu consoanele f-v. j (braţele lateral). j).. vârful limbii este inspre palat şi gura rotunjită. SPUNE CUM SE FACE Sarcina didactică: recunoaşterea animalelor şi reproducerea onomatopeelor corespunzătoare glasului acestora. în spatele incisivilor inferiori. trenul (ş. La un semnal al educatoareo copiii-albine vor imita zborul şi zumzetul acestora înaintând spre şarpe. cu limba ieşită printre dinţi consoanele s-z. La alt semnal. În acelaşi scop se va doza atent timpul afectat alergării.(educatoarea şi copiii mimează acţiunea de aprindere a focului) sau „vântul bate” (educatoarea şi copiii leagănă puternic braţele deasupra capului). şarpele (s. A doua grupă de copii aşteaptă semnalul pentru a depăşi trenul. Educatoarea conduce jocul indicând deplasarea şarpelui. eventual marcat. în timp ce albinele stau într-o parte a sălii de grupă. în timp ce pronunţă j. în articularea consoanelor ş-j dimpotrivă.

SPUNE CE FACE Sarcina didactică: indicarea acţiunii executate. Acesta va spune: „Trezeşte-te. Se va urmări sistematic ca reproducerea să se facă la început individual. Ţinând seama de cunoştinţele copiilor intuirea se face integral. Pentru executarea acţiunilor necesare desfăşurării poate să fie invitat un copil mai mare (la început) sau se face apel la toţi copiii din grupă. se va asigura o anumită succesiune în prezentarea imaginilor sau a jucăriilor. cocoşul. În faţa semicercului se va aşeza la o mică distanţă o masă cu un scaun la care va sta copilul numit de educatoare (trimis la culcare). Material didactic: creion. Educatoarea va trece apoi prin dreptul copiilor (pe la spatele lor) şi va atinge pe unul din ei. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Organizarea grupei de copii se realizează în semicerc pe scăunele. Regulile jocului: copilul chemat de educatoare execută mişcarea indicată. după cum li se cere. Formularea corectă a genitivului. AL CUI GLAS ESTE ? Sarcina didactică: recunoaşterea copiilor din grupă după glas.alegerea de către copil a obiectului necesar acţiunii. Regulile jocului: copilul indicat de către educatoare printr-un gest.Regulile jocului: la privirea jucăriei sau a imaginii. gâsca. perie. toţi copiii imită glasul animalului şi execută mişcări corespunzătoare acestuia. În răspunsul său copilul va formula o propoziţie ca: „Este glasul lui Vasilică Popescu”. calul. lingură. iar ceilalţi copii trebuie să-l recunoască şi să-l denumească.executarea acţiunii de către copil. Material didactic: animale-jucării sau imagini reprezentând câinele. va da semnalul de sculare al copilului care simulează că doarme. pieptăne.. minge etc. păpuşă. pensulă... La întrebarea „Spune ce face?” copilul atins pe umăr exprimă verbal acţiunea. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copii stau pe scăunele în semicerc. În desfăşurarea jocului. pisica.”.exprimarea în propoziţii scurte a acţiunii percepute de către copilul atins pe umăr sau numit de educatoare. Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în jurul mesei cu materialul de joc. Cel strigat va trebui să numească copilul care l-a trezit. Copiii ascultă onomatopeea (reprodusă de educatoare. . 6. În acest timp se va face linişte desăvârşită pentru a se crea condiţii de somn. găina. . „Este glasul Ioanei Manolescu” etc. albina etc. Acţiunea jocului cuprinde câteva momente pe care copiii la vor desprinde din desfăşurare: chemarea unui copil lângă educatoare.. începând cu cele al căror glas este mai uşor de pronunţat (pisica) şi terminând cu cele al căror glas (onomatopee) prezintă oarecare dificultate în reproducere.indicarea unei acţiuni astfel încât să nu fie auzită de ceilalţi copii. cuburi. raţa. cu braţele pe masă. apoi se va trece la pronunţarea în mod individual cu copiii care întâmpină dificultăţi în pronunţarea unor sunete. selectiv sau nu se face deloc. măturică. prosop. În complicarea jocului se modifică ordinea acţiunilor. 7. înregistrată pe bandă de magnetofon) apoi aleg animalul al cărui glas l-au auzit şi-l reproduc individual sau în colectiv. . . oaia. pahar. vrabia. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Materialul necesar jocului va fi acoperit sau introdus într-un săculeţ (coşuleţ) pentru a crea surpriza la prezentare şi a da posibilitatea să se perceapă pe rând fiecare animal al cărui glas va trebui imitat. Copilul în cauză se va întoarce cu faţa spre grupă şi va răspunde la întrebarea adresată în cor: „Al cui glas este?”. . cu capul pe braţe şi va simula că doarme.. Mihai. copilul trebuie să imite glasul animalului respectiv. La semnalul dat. El se va aşeza cu spatele la grupă.

CÂND FACEM AŞA ? Sarcina didactică: determinarea momentului din zi în care se efectuează o anumită acţiune. balon albastru – rochiţă albastră etc. de exemplu: Câinele: 1. În timp ce copiii stau cu capul aplecat pe masă. Răspunsul copilului întrebat va cuprinde atât denumirea animalului cât şi a unei acţiuni pe care acesta o poate efectua. prinde şoareci 3. Copiii vor căuta alte obiecte de aceeaşi culoare cu a balonului educatoarei şi vor denumi culoarea acestora. latră pisica: 1. Regulile jocului: copiii deschid şi închid ochii la semnalul educatoarei. 8. fuge vrăbiuţa: 1. ţinând seama de tendinţele preşcolarilor de a extinde forma masculină. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Mobilierul va fi aşezat în formă de careu deschis.Se va acorda atenţie în mod special folosirii corecte a genitivului substantivelor proprii feminine. muşcă 2. Se vor utiliza şi întrebări adresate în mod individual: „Cu ce balon te joci?” pentru a determina şi folosirea singularului. 10. Regulile jocului: copiii care au jetoanele de coloarea corespunzătoare balonului prezentat de educatoare. educatoarea le poate sugera acţiunea prin mişcări imitative sau crearea de situaţiiproblemă. educatoarea ridică un anumit balon. formulând corect o propoziţie care să cuprindă atât substantivul cât şi adjectivul corespunzător. zgârie 4. zboară Pentru stimularea copiilor să găsească un număr cât mai variat de acţiuni (să utilizeze cât mai multe verbe). 9. La întrebarea educatoarei. La semnal copiii privesc ce s-a aflat la flanelograf sau la tablă. La întrebarea „Cine este şi ce face?” copiii răspund pe rând denumind animalul şi precizând de fiecare dată altă acţiune posibilă. iar copiii răspund: „Ne jucăm cu baloanele roşii” etc. În prima parte a jocului se va urmări ridicarea corectă de către copii a jetonului cu imaginea balonului de aceeaşi culoare cu culoarea aceluia ridicat de educatoare. În acest sens educatoarea pune întrebarea „Cu ce baloane ne jucăm?”. Regulile jocului: copiii trebuie să recunoască acţiunea din imaginea la care s-a oprit acul cadranului şi momentul în care se petrece ea. ciripeşte 5. CINE ESTE ŞI CE FACE ? Sarcina didactică: denumirea corectă a fiinţelor şi a acţiunilor specifice acestora. NE JUCĂM CU BALOANE Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor. păzeşte casa 2. le vor ridica şi vor preciza culoarea baloanelor cu care se joacă. roade oase 3. copilul indicat relatează cele observate iar ceilalţi copii imită acţiunile caracteristice în succesiunea lor. iar cealaltă parte fiind de culoare inchisă. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi la măsuţele dispuse în careu deschis. Pe fiecare parte se vor fixa câte trei-patru imagini reprezentând acţiuni efectuate de copii: . educatoarea afişează silueta unui animal. mianună 2. formularea corectă a propoziţiei respectând acordul dintre substantiv şi adjectiv. Material didactic: un cadran din carton sau placaj (material plastic) – împărţit în două – una din părţi fiind colorată deschis (eventual un soare deasupra acesteia). Se va insista asupra acordului corect între substantiv li adjectivul care îl însoţeşte: balon roşu – minge roşie. iat copiii indicaţi caută pe o masă special pregătită obiectele sau imaginile acestora de aceeaşi culoare. Copiii vor denumi culoarea baloanelor respective. În partea a doua a jocului.

se descoperă pe rând o singură imagine. prin mişcarea acului se vor alterna acţiunile de dimineaţă cu cele de seară. La mijlocul cadranului este un ac indicator ce poate fi îndreptat spre oricare din imagini. îl denumesc şi îl aşează la locul potrivit pa masă sau panou. Pe acest disc este fixat de un ax. scot obiectul (imaginea lui). se va preciza în introducere semnificaţia cuvintelor utilizate mai frecvent – respectiv: dimineaţa şi seara. de aceeaşi categorie. Copiii numiţi vor alege de pe masă un jeton reprezentând un obiect sau mai multe obiecte după cum indică imaginea de pe disc. De exemplu: masă pentru mobilier. Regulile jocului: copiii trebuie să recunoască imaginea la care s-a oprit roata şi să indice corect dacă este a unui obiect sau a mai multor obiecte. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Pentru a asigura reuşita jocului. batistă. serveşte micul dejun. pentru seară: copilul se dezbracă.pentru dimineaţă: un copil se dă jos din pat. îl denumeşte şi-l oferă vecinului cu . Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Înainte de începerea jocului educatoarea aşează pe panou sau pe mai multe mese câte un obiect care să indice criteriul de clasificare a obiectelor găsite de copii în săculeţ. se joacă etc. solniţă etc. GRUPA MIJLOCIE 12. doarme.a oprit la măr”. Prin învârtirea acestuia. Se discută cu copiii ce alte obiecte pot fi aşezate alături de cele aflate pe mese în funcţie de criteriul utilităţii. o pisică pentru animale. La semnalul educatoarei săculeţul se opreşte. cratiţă. se urcă în pat. prosop. pieptăne pentru obiecte de uz personal. de exemplu „Roata s-a oprit la creionul albastru”. raportarea lui la alte obiecte. UNDE S-A OPRIT ROATA ? Sarcina didactică: diferenţierea şi enunţarea corectă a substantivelor la singular şi la plural constituind corect propoziţia. pleacă spre grădiniţă. SĂCULEŢUL FERMECAT Sarcina didactică: denumirea corectă a obiectului scos din săculeţ. chibrit. Copilul la care s-a oprit săculeţul trebuie să scoată un singur obiect. Rochiţă pentru obiecte de îmbrăcăminte. Materialul didactic: un săculeţ de pânză de dimensiune mică în care se introduc jucării sau alte obiecte de uz personal ca de exemplu: creion. Materialul didactic: un disc cu segmente pe care sunt desenate obiecte într-un grup sau întrun singur exemplar. şerveţel. În funcţie de nivelul de dezvoltare a grupei se poate cere copiilor să însoţească substantivele de adjectivul care arată culoarea obiectului din imagine. un alt disc cu un segment lipsă. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele dispuse în semicerc. În săculeţ vor fi introduse obiecte din categorii diferite.. de exemplu: la prânz. 11. cretă. copilul face duş. La grupe avansate se pot folosi şi alte adverbe de timp. se spală la chiuvetă. În timpul jocului se va acorda atenţia formulării corecte de către copii a propoziţiilor: „Roata s. În desfăşurarea jocului. Ele vor fi date copiilor aşezaţi în semicerc pentru a le trece din mână în mână. Regulile jocului: copiii la care se opreşte săculeţul la semnalul educatoarei.

iar altele eronat. 15. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Se vor pronunţa silabe perechi după cum urmează: . CINE (CE) FACE AŞA ? Sarcina didactică: reprezentarea corectă a onomatopeii la acţiunea ilustrată. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea pronunţă sunetele emise de unul din obiectele sau personajele ilustrate şi pune întrebarea: „Ce (cine) face aşa?”. Regulile jocului: educatoarea va pronunţa o anumită silabă (sau un cuvânt). Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Introducerea în joc se poate realiza prin prezentarea personajului de la teatru de păpuşi in jurul căruia se poate purta o scurtă discuţie. Unul din copii va pronunţa forma corectă iar un altul va construi o propoziţie cu acel cuvânt. Dacă cel solicitat nu răspunde promt. Material didactic: ilustraţii reprezentând: un copil rupe o creangă uscată (prrr). ridicat în spatele incisivilor superiori. un ceas deşteptător (sună ţrrr). Grupa repetă onomatopeea şi redă prin mişcare acţiunea. după care răspunde la întrebarea pusă. Regulile jocului: copii trebuie să aleagă imaginea corespunzătoare onomatopeii pronunţată de educatoareşi să răspundă complet. Aşchiuţă) va prezenta pe rând câte un obiect şi-l va denumi pronunţând unele cuvinte corect. Deoarece consoana r este extrem de dificilă de pronunţat. educatoarea trece la un alt copil. trebuie să repete şi să găsească o altă silabă asemnănătoare (sau un alt cuvânt). 14. iar copilul cu care aceasta dă mâna. Educatoarea va supune pe Aşchiuţă unui examen de vorbire corectă pentru a stabili dacă mai trebuie să înveţe în grădiniţă sau nu. pronunţarea onomatopeii în contextul unei propoziţii. diferind doar printr-un singur sunet. după caz.rugămintea de a-l aşeza la locul potrivit. Acesta va căuta grupul de obiecte corespunzător şi va motiva aşezarea efectuată. Grupa repetă cuvântul în cor atunci când este corect spus. 13. se va avea în vedere ca sunetul respectiv să fie articulat prin vibraţii ale vârfului limbii. cu musculatura facială încordată. iar atunci când este greşit întrerupe păpuşa printr-un semnal convenit. bunica toarce (fusul sfârâie sfârr) etc. A SPUS BINE SAU N-A SPUS BINE ? Sarcina didactică: compararea pronunţării corecte cu cea incorectă. găsirea formei corecte de pronunţare a cuvintelor auzite. Apoi educatoarea va interveni cu întrebarea leit-motiv a jocului – „A spus bine sau n-a spus bine?”. Material didactic: obiecte cunoscute de copii sau imagini ale acestora. Va descoperi obiectele de pe masă şi va cere păpuşii să aleagă una dintre ele să spună copiilor cum se numeşte. Regulile jocului: păpuşa (Ţăndărică. Unul din copii se deplasează şi arată imaginea corespunzătoare onomatopeii. REPETĂ CE SPUN EU Sarcina didactică: găsirea unor silabe paronimice. La semnalul educatoarei toţi copiii imită onomatopeea. Pe baza comparaţiei cu forma corectă copiii vor reacţiona repetând forma corectă sau corectând păpuşa.

Copilul care se află la masa educatoarei trece la plural propoziţia respectivă. o acţiune specifică profesiunii . ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş multe flori”. Copilul precizează: „Croitorul coase cu aţa”. 16. Copilul răspunde: „Fiindcă pe ea este desenat un mosor cu aţă”. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe. Regulile jocului: copilul chemat de educatoare vine la masa ei. trebuie să spună de cine a fost trimisă. ridică acel cartonaş sus. repede şi formulează propoziţia. Copilul care are jetonul cu imaginea mai multor elemente de acelaşi fel (sau o imagine a obiectului). Până când copiii pot formula fraze atât de lungi se pot folosi două sau chiar trei întrebări consecutive. Astfel. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului În organizarea jocului se va urmăricrearea atmosferei prin anunţarea şi sosirea poştaşului. copilul poate răspunde: „Eu am primit scrisoarea de la croitor. orientându-se după imaginile uneltelor sau a produsului din ilustrată. TU SPUI MULTE Sarcina didactică: alegerea corectă a jetonului cu una sau mai multe imagini şi exprimarea corectă a singularului şi pluralului. De exemplu. A treia întrebare va fi: „Ce face croitorul cu aţa?”. la întrebarea: „De la cine ai primit scrisoarea?”. Apoi se vor căuta combinaţii de silabe care să aibe un sens: casa-masa cal-car corn-horn mere-pere ceaţă-gheaţă varză-barză aşă-raţă cine-ţine muscă-muşcă lac-rac vine-şine patru-patu etc. Atmosfera de joc va fi imprimată prin rapiditatea cu care educatoarea va solicita copiilor răspunsurile provocând o întrecere pentru găsirea silabei sau cuvântului corespunzător.pa-ta fa-va ma-la ca-ga sa-ca şa-ga la-ra etc. La grupele cu nivel mai dezvoltat se va putea solicita denumirea uneltei sau a pronumelui de către un alt copil. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o singură floare”. Grupa de copii mimează a acţiune specifică lucrătorului de la care a primit scrisoarea. 17. deoarece pe ea este desenat acul cu care el coase”. grupa va mima dacă se poate. Apoi copilul formulează propoziţia despre floare. deoarece pe ea este desenat un cozonac pe care-l pregăteşte bucătarul”. unul cu un singur element. La început educatoarea va utiliza un exemplu cu ajutorul căruia va explica şi demonstra. După „lectura” scrisorii. iar copiii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. iar altul cu două sau mai multe elemente. EU SPUN UNA. Pe rând câte un copil vine la masa educatoarei şi alege un cartonaş. POŞTAŞUL Sarcina didactică: recunaşterea şi denumirea lucrătorului care foloseşte anumite unelte sau face anumite produse. alege un cartonaş şi spune dacă pe el este reprezentat un element sau mai multe elemente. De exemplu: „De la cine ai primit scrisoarea?” copilul răspunde: „De la croitor”. Urmează cea de-a doua întrebare: „De unde şti?”. Regulile jocului: copilul care a primit scrisoarea de la poştaş. sau: „Eu am primit scrisoarea de la bucătar. În partea a doua a jocului educatoarea (sau copiii) spune un cuvânt la singular (sau plural).

reproducând aceeaşi relaţie spaţială. păpuşa va fi aşezată în aceeaşi poziţie. copiii denumesc obiectele primite şi precizează culoarea acestora („Coşuleţul meu este roşu”. Materialul didactic: rafturi sau mese pentru amenajarea cadrului asemănător unui magazin de jucării. La început va acţiona cu un singur obiect – realizând aşezarea unei jucării sau a alteia pe ceva sau sub ceva. descrierea jucăriei preferate subliniind unele caracteristici ale acesteia. educatoarea va respecta o anumită gradare în succesiunea modificărilor. În prima parte a jocului. compararea poziţiei obiectelor unele faţă de altele. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului . De exemplu: să aşeze păpuşa în aceeaşi poziţie cu piticul de pe machetă. se va avea grijă ca rolul poştaşului să fie interpretat. dacă piticul stă pe scaun. accentul va cădea pe gruparea obiectelor în funcţie de culoare. „Panglica mea are culoarea albastră”). copilul va aşeza păpuşa tot pe scaun sau dacă piticul se află în spatele scaunului. Un alt copil va modifica poziţia unei jucării din sala de grupă. Propunerea acţiunii o face la începutul jocului educatoarea. La semnalul educatoarei: „Care este culoarea ta?” copiii care au obiecte de aceeaşi culoare trebuie să le aducă la masa educatoarei şi să le grupeze în funcţie de culoare. UNDE AM AŞEZAT JUCĂRIA ? Sarcina didactică: folosirea corectă a cuvintelor care indică poziţia în spaţiu. CARE ESTE CULOAREA TA ? Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor. Vânzătorul eliberează jucăria numai dacă a fost bine descrisă. Regulile jocului: copilul întrebat de educatoare va trebui să răspundă repede şi corectcare este culoarea obiectului primit. două şi chiar mai multe obiecte pentru a utiliza adjectivele nu numai la genul masculin şi feminin ci şi la singular şi plural. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi la măsuţe dispuse în careu deschis. El are voie să pună întrebări referitoare la structura şi caracteristicile jucăriei. iar unul dintre ei să răspundă la întrebarea acestuia.DE-A MAGAZINUL CU JUCĂRII Sarcina didactică: folosirea corectă a formulelor de adesare. În desfăşurarea jocului. Astfel. apoi o pot sugera copiii. Regulile jocului: solicitarea jucăriei se face nu prin denumirea ei ci prin descriere şi menţionarea jocului în care va fi folosită. În complicarea jocului educatoarea poate folosi flanelograful sau o machetă cu personaje din poveşti cunoscute şi va efectua unele schimbări. pe rând de mai mulţi copii. solicitând copiilor să le transpună în acţiunea cu obiectele. 20. În cursul jocului. În partea a doua a jocului. Regulile jocului: copiii închid şi deschid ochii la semnal. diverse jucării cunoscute de copii. Educatoarea va avea grijă să ofere alternativ un obiect. 18. formularea corectă a propoziţiilor. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaţi la măsuţe aranjate ăn careu deschis. 19. Pentru stimularea vorbirii se va putea cere copiilor să construiască propoziţii despre acelaşi material cum ar fi: „Steguleţele roşii împodobesc casele noastre”. Ulterior vor putea fi utilizate două jucării deodată. Ei trebuie să observe ce schimbări de poziţie a jucăriilor a efectuat conducătorul jocului (educatoarea).respective.

echipa respectivă fiind în situaţia de a avea mai puţine jucării la sfârşitul jocului. În a doua parte a jocului se va renunţa la întrebări pentru a obţine o descriere independentă a jucăriei. „Din ce material este făcută?”. În acest scop va putea pune întrebări de genul: „Ce părţi are jucăria?”. Scăunelele din fiecare grup vor fi aşezate în semicerc. 2) prin prezentarea unor propoziţii cu dezacorduri sau cu alte greşeli de ordin gramatical. În funcţie de numărul copiilor educatoarea îi împarte apoi îm 3-4 echipe şi oragnizează trimiterea pe rând a reprezentanţilor la magazin. zarzavat. . se poate recomanda ca să se fixeze tema unui joc şi în funcţie de aceasta să se cumpere jucăriile corespunzătoare din magazin. fiecare echipă îşi va desfăşura jocurile preferate. Înainte de solicitarea jucăriei copiii din fiecare echipă se vor sfătui asupra jucăriei ce urmează a fi cumpărată şi eventual asupra modului de descriere. pentru a-şi alege jucărille pe care doresc să le cumpere. Jocul poate începe cu prezentarea lui Aşchiuţă sau a unui alt personaj de la teatrul de păpuşi. pătrunjel. Acolo unde nivelul grupei permite. Regulile jocului: copiii aplaudă atunci când Aşchiuţă (sau alt personaj) pronunţă corect cuvintele şi îl corectează atunci când acesta greşeşte.CE E BINE. Se pronunţă un cuvânt greşit. GRUPA MARE 21. cumpărătorul n-o va primi. iar cel care a primit mingea. 3) prin prezentarea unor propoziţii simple formate din mai multe cuvinte pronunţate greşit. răspunde pronunţând cuvântul corect. Se vor face greşeli – de omisiune a unor sunete: pâne-pâine ahăr-zahăr macaoane-macaroane – cheion-creion gaben-galben abastru-albastru de înlocuiri de sunete: mală-mamă pală-pară cată-casă coln-corn cascaval-caşcaval laţă-raţă În cursul jocului se poate complica pe trei căi: 1)prin găsirea unor cuvinte cu un grad de dificultate mai mare în pronunţare: portocală.Scăunelele pe care se vor aşeza copiii sunt grupate în funcţie de numărul de echipe ce se vor forma. În desfăşurarea jocului educatoarea va acorda atenţie la început alegerii unor cuvinte mai cunoscute de copii. „În ce jocuri vrei s-o foloseşti?”. În acest caz. În introducere copiii vor vizita „magazinul de jucării” pentru a vedea ce se află în el de vânzare. CE E RĂU ? Sarcina didactică: găsirea greşelilor în pronunţarea unor cuvinte şi enenţarea lor în forma corectă. În încheiere. Îninţial educatoarea va interpreta rolul de vânzător pentru a putea orienta mai bine modul în care copiii descriu jucăria. castravete etc. În cazul în care descrierea jucăriei este necorespunzătoare. Fiecare echipă ocupă un grup de scăunele. apoi altele cu un grad de dificultate mai mare în pronunţare. portocaliu. Acţiunea de corectare a greşelilor va fi motivată prin necesitatea de a-l învăţa pe Aşchiuţă să pronunţe cuvintele corect. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii stau pe scăunele în semicerc. jocul începe după ce echipele şi-au stabilit fiecare tema.

grădină. j. mătură ladă. je. carte. gutuie. v.Se va exersa distingerea după auz a articulaţiilor greşite şi corecte şi cu alte ocazii. Regulile jocului: la semnalul dat. Ea se deplasează prin spatele copiilor şi atinge pe rând copiii cu bagheta punându-i în situaţia de a completa silaba spusă pentru a forma un cuvânt. mazăre. lacăt b) cuvinte care conţin două-trei consoane consecutive: capră. Va putea accepta şi cuvinta care au silaba în interiorul cuvântului. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Fiecare echipă formată din 5-6 copii primeşte un coşuleţ cu 20-25 jetoane reprezentând diferite obiecte cunoscute. castel. .JOCUL SILABELOR Sarcina didactică: să completeze silaba dată cu alte silabe pentru a obţine un cuvânt. taburet. de exemplu: a) casă. copiii pot asocia pronunţarea silabelor cu bătăi ritmice din palme. şoşoni. echipele selectează din imaginile obiectelor primite pe acelea a căror denumire începe cu sunetul dat. castană. se poate introduce cerinţa de a se formula propoziţii cu cuvinte găsite. la. ş-j. Copiii au un timp limitat pentru alegerea imaginilor. Regulile jocului: copilul indicat prin intermediul unei baghete va pronunţa silaba enunţată de educatoare şi o va completa construind un cuvânt. Copiii vor căuta alte cuvinte care să aibă în cuprinsul lor aceeaşi silabă şi se vor anunţa să le spună. sau pentr g: gâscă. de pildă s: sanie. pentru a familiariza copii cu noţiunea de silabă. guler. sapă. 23 . greblă. Educatoarea organizeazăîn introducere cîteva exerciţii de analiză a structurii unor cuvinte cunoscute. cretă. na. Educatoarea va pronunţa un sunet de preferinţă din sunetele mai dificil de pronunţat: c. Material didactic: ilustraţii care să sugereze copiilor diferite cuvinte cu silabele mai frecvent întâlnite în vorbire. r. şorţ. lăsând doar un loc pentru educatoare. scrisoare. Având în vedere că stigmatismul interdentar reprezintă cea mai frecventă articulare uncorectă a consoanelor (sz. mălai. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor sta pe scăunele în cerc. scară etc. şopârlă etc. sac. va începe jocul. În amplificarea jocului. şi lasă timp copiilor. 22. macara tavă. şosete. porc. ca etc. scafandru. pentru ca pauzele necesare să fie cât mai bine maracte. ţ) educatoarea va pronunţa cuvinte care încep cu unul din sunetele amintite în mod corect sau incorect. Se notează pe echipe numărul răspunsurilor corecte sau al jetoanelor corect alese. castravete creion. parc. Nu va limita copiii în ceea ce priveşte numărul sau structura silabelor. Ea pronunţă o silabă din cele mai frecvent întâlnite în structura cuvintelor: ma. g. solniţă. mănuşă. cu palmele bine întinse oblic. şi va cere copiilor să aleagă acele imagini care corespund cuvintelor ce încep cu sunetul respectiv. patru . În încheierea jocului se stabileşte echipa câştigătoare totalizând punctele obţinute de fiecare echipă. cadă. ce. da. taxi măgar. grâu. sacoşă. ci. Pe rând fiecare copil din echipă va fi solicitat să denumească o imagine din cele alese de echipa din care face parte.CINE SPUNE MAI MULTE CUVINTE ? Sarcina didactică: alegerea imaginilor corespunzătoare unor cuvinte care încep cu sunetul dat şi pronunţarea corectă a cuvintelor. şapcă. stropitoare. cană masă. crap. ş. menţionând numărul silabelor din fiecare cuvânt spus. Să alcătuiască propoziţii cu cuvântul dat şi să despartă apoi toate cuvintele în silabe. ji. ţ. pentru ş: şarpe. lamă. în faţă. scaun. După ce educatoarea va da exemple. pa. Câştigă echipa care în timupl acordat selectează corect cele mai multe imagini. s. şoarece.

Toamna. . bun-rău. copiii merg la . reluând apoi întreaga propoziţie cu un cuvânt dat. Se va stimula spiritul de creativitate a copiilor în găsirea unor antonime cât mai variate pornind de la aspecte concrete: dimensiuni.Merele se culeg din. temperatură. Regulile jocului: fiecare echipă are dreptul să spună. Grupa de copii aprobă prin aplauze răspunsurile corecte. steguleţe (câte 20 de fiecare echipă) aşezate într-un vas sau pe un suport.. rapiditate... Echipele n-au voie să repete un cuvânt care s-a mai spus.. se va stabili echipa câştigătoare. Echipa care nu se încadrează în timp sau nu răspunde corect pierde un punct sau un steguleţ din cele ce i-au fost repartizate la început. Fiecare echipă trebuie să respecte timpul dat pentru consultare: la sunetul clopoţelului să pună întrebarea sau să dea răspunsul. Se va insista pe baza unui exemplu sau două asupra însuşirii tehnicii de a adresa o întrebare de către un grup prin reprezentantul său şi a tehnicii de a se consulta în formularea întrebării şi în alegerea reprezentantului. Se va urmări respectarea regulii de a nu enunţa de mai multe ori acelaşi cuvânt şi nici ca aceeaşi copii să fie mereu reprezentanţii echipei (la întrebări şi răspunsuri).Primăvara. Material didactic: un clopoţel sau un alt instrument cu care se poate da un semnal auditiv.Pentru înviorarea jocului se poate utiliza întrecerea între copii. culori.GĂSEŞTE CUVINTELE POTRIVITE Sarcina didactică: completarea propoziţiei enunţate de conducătorul jocului cu cuvântul corespunzător. Alegerea unui conducător nu este o cerinţă obligatorie ci rămâne la latitudinea educatoarei. în funcţie de nivelul dezvoltării copiilor. corect-incorect. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele dispuse în semicerc. În funcţie de nivelul grupei. .. . copiii pot fi solicitaţi să găsească mai multe cuvinte potrivite pentru aceeaşi propoziţie. formularea unor propoziţii cu acestea. ascultător-neascultător. 25.. educatoarea va formula propoziţii eliptice începând cu cele cărora copilul trebuie să le adauge fie complementul. Astfel se pot utiliza propoziţii de tipul: . intensitate. Unul din copii sau educatoarea va avea grijă ca la fiecare greşeală să îndepărteze un steguleţ din colecţia echipei respective. Educatoarea va participa alternativ la o echipă sau la alta în prima parte a jocului pentru a-i organiza în consultarea reciprocă şi la alegerea reprezentantului. Regulile jocului: copilul atins pe umăr cu bagheta. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului La începutul jocului copiii vor fi împărţiţi în două echipe. formularea unor propoziţii în care să se includă în mod logic un cuvânt dat. ... asperitate. În încheiere. care va avea latitudinea să ofere echipei necâştigătoare un dar de consolare. fie subiectul. ajungând până la însuşiri morale: harnic-leneş. pomii. fie atributul. pe rând.. 24. cu un număr egal de membri. În partea a doua a jocului va acorda independenţă cât mai mare copiilor în rezolvarea sarcinilor jocului.Cireşele. curajos-fricos. 2-3 cuvinte la care cealaltă echipă trebuie să-i găsească antonimul.RĂSPUNDE REPEDE ŞI BINE Sarcina didactică: găsirea antonimelor unor cuvinte.. fie predicatul.. În genere. veseltrist. duritate. grutate.. Câştigă echipa care cele mai multe din steguleţele primite. completează cuvântul care lipseşte din propoziţie..

În partea a doua a jocului. iar copiii trebuie să construiască o propoziţie cu sens în care să fie inclus cuvântul respectiv. o masă pătra 27. Copilul sau copiii care trebuie să ghicească vor sta în afara clasei în timpul cât se alcătuieşte ghicitoarea şi vor reveni numai la chemarea educatoarei. Conducătorul jocului spune un cuvânt. o masă rotundă. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor primi atâtea cartonaşe câte răspunsuri li se vor cere. copiii trebuie să treverseze asigurându-se întâi din stânga până la jumătatea şoselei dacă nu vin maşini. Material didactic: imagini reprezentând obiectele despre care ar urma să se alcătuiască ghicitoarea ca: greblă. Un copil din fiecare echipă va fi însoţitorul grupului. Regulile jocului: alegerea şi descrierea imaginii de pe cartonaş de către copil se va face la indicaţia conducătorului jocului. Regulile jocului: traversarea străzilor numai la semnalul dat de educatoare şi numai acolo unde întâlnesc indicatoarele: trecere pietoni (zebre şi semafor).să circule numai la culoarea verde a semaforului. Cel care are cartonaşul ce exprimă inversul se va anunţa foarte repede şi va răspunde. De asemenea. copiii vor fi deprinşi să circule numai pe partea „stângă” pentru observarea vehiculelor care vin din faţă. Conducătorul face un semn ca la „jocul tăcerii” prin mişcarea degetului arătător. apoi din dreapta. Educatoarea va avea rolul poliţistului care va schimba mereu culorile semaforului pentru a-i face atenţi pe copii la trecere. cazma.CUM ESTE ? Sarcina didactică: găsirea răspunsului corect. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Jocul se va desfăşura în curtea grădiniţei sub formă de întrecere între două echipe. educatoarea împarte copiilor jucării având caracteristici diferite: o păpuşă mare. ac cu aţă. În partea a doua a activităţii copiii vor veni şi vor alege indicatoarele după cum le spune educatoarea.CUM CIRCULĂM? Sarcina didactică: traversarea numai prin locurile marcate sau cu circulaţie dirijată.În partea a doua a jocului pot să fie antrenaţi copiii în calitatea de conducători ai jocului. iar după însuşirea lor de către copii. Ghicirea se va face numai pe baza descrierii. Ghicitoarea trebuie să se refere la părţile componente. forma şi materialul din care sunt făcute obiectele sau uneltele. 28. denumeşte succint elementul cu caracteristica lui – „un coş gol”. Dacă cei întrebaţi nu reuşesc să ghicească au voie să pună grupei întrebarea: „La ce foloseşte”. un tren scurt. exprimarea corectă a motivului: găsirea indicatoarelor cerute şi aşezarea lor acolo unde se potrivesc. o păpuşă mică. Regulile jocului: copiii vor face ghicitori numai despre obiecte sau unelte. Copilul indicat vine la masa educatoarei şi alege un cartonaş.GHICEŞTE LA CE M-AM GÂNDIT ? Sarcina didactică: alcătuirea unei ghicitori prin unificarea tuturor sugestiilor date de un grup de copii. În cursul jocului de conducător va fi interpretat la început de educatoare . . stropitoare. un tren lung. maşină de cusut. se modifică sarcina didactică. foarfece. 26. În mediul rural. centimetru. Copilul care are imaginea coşului plin o aduce la masă şi spune o propoziţie în care cuprinde elementul redat cu caracteristica lui: „Coşul plin este greu” sau „Mama aduce acasă un coş plin cu fructe”. degetar. Pe străzile fără indicatoare. le aşează pe şosele .

1.In partea a 2 a a jocului. buline.să participe cu plăcere şi interes la activitate. Copiii răspund precizând piesa geometrică şi atributele ei.Eu spun una. respectand acordul dintre subiect si predicat. alcatuirea de propozitii corecte din punct de vedere gramatical.Pe un panou sunt aşezate toate piesele geometrice învăţate. Variante ale jocului :Pentru complicarea jocului substantivele vor fi incluse in propozitie avand grija ca sa se faca direct acordul intre subiect si predicat. floare rosie. Sarcina didactica: -Recunoasterea formelor geometrice şi precizarea aributelor acestora.flori rosii. copiii se vor desprinde de material fiecare spunand un cuvant ce indica un obiect sau mai multe obiecte . rindea etc. ciocan. . În prima parte a jocului educatoarea va participa împreună cu copiii la compunerea ghicitorilor. Pentru o mai bună coordonare. Material didactic :jetoane teprezentand substantive la singular si la plural.fise de evaluare .Unde s-a ascuns furnicuta? Scopul didactic: Verificarea cunostinţelor copiilor despre atributele pieselor geometrice. iar educatoarea aşează furnicuta lângă o piesă geometrică. Copii închid ochii. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în semicerc. Apoi deschid ochii iar educatoarea întreabă: Unde s-a ascuns furnicuta?. La semnal un copil va ridica un jeton cu un obiect. Obiective operationale : sa gaseasca forma opusa a cuvantului ( a substantivelor enuntate) sa separe jetoanele cu un obiect de jetoanele cu mai multe obiecte . Educatoarea va urmări toate echipele. -Recunoaşterea şi denumirea poziţiilor spaţiale. Va aprecia în final echipa care a creat cele mai frumoase ghicitori şi care a colaborat în cele mai bune condiţii.Fiecare propozitie este trecuta la plural. Regului institutite :In timp ce un copil ridica un jeton cu un singur obiect. Totodată. . Ele se vor folosi numai în cazul unei grupe de copii cu greutăţi în elaborarea ghicitorul fără ajutorul unui suport intuitiv. .Un alt copil va formula o propozitie cu acel cuvant la singular si la plural. . ferăstrău.calapod.să identifice poziţii spaţiale. Scopul didactic :insusirea corecta a singularului si pluralului. Îi va stimula să-şi spună fiecare părerile cu privire la unealta pusă în discuţie. Sarcina didactica :denumirea corecta a singularului si pluralului unui substantiv si alcatuirea de propozitii cu acestea Continutul jocului : Se va imparti grupa in doua echipe dispuse pe scaunele fata in fata. Apoi va sugera copiilor să valorifice cele discutate elaborând ghicitoarea.Intrecerea intre echipe va continua primind cate o bulina pentru fiecare raspuns bun. După ce se însuşeşte tehnica alcăuirii în comun a ghicitoarei. va acorda însă ajutor numai atunci când copiii nu reuşesc să se descurce în grup. sa respecte regulile jocului .să rezolve corect itemii fişei. Dezvoltarea operatiilor gandirii Obiective operationale: . Raspunsul corect va fi apreciat cu acordarea unei buline. tu spui multe ! 2. un copil din grupa adversa va ridica un jeton opus( cu mai multe obiecte).să denumească figurile geometrice. fiecare echipă poate să-şi aleagă un conducător. echipa adversa enunta cuvantul la numarul opus. copiii sunt împărţiţi în 2-3 echipe şi alcătuiesc în mod independent ghicitori despre obiecte şi unelte care n-au mai fost discutate în cursul jocului. flanelograf. În această situaţie vor fi trimişi în afara clasei tot atâţia copii câte echipe au fost stabilite (dacă sunt trei echipe – câte un copil din fiecare echipă). Continutul jocului: Se prezintă invitatul zilei – Furnicutal – care le cere ajutorul copiilor pentru a-o învăţa formele geometrice. cel din fata lui va ridica jetonul opus cu mai multe obiecte.Raspunsul bun va fi motivat si apreciat cu acordarea unei buline. se va stabili în comun care din copii va expune ghicitoarea pentru cel care a fost izolat temporar.dupa ce copiii se obisnuiesc vor insoti substantivele si de un adjectiv : creion albastru-creioane albastre.

vor fi aduşi cinci copii în faţa grupei care se vor prezenta.. Sarcina didactica: -identificarea locului rămas liber şi denumirea lui prin intermediul numeralului ordinal. Variante ale jocului: Educatoarea enumeră zilele săptămânii şi de fiecare dată lipseşte din enumerare o zi. al câtelea era în şir şi între care copii era aşezat. stimulente Variante ale jocului: Educatoarea aşează piese geometrice în diferite locuri din grupă. să-l denumească utilizând numeralul ordinal corespunzător respectând acordul verbal între numeral şi substantivul care-l însoţeşte. Obiective operationale: . • Incurajarea copiilor sa participe activ la joc. La întrebarea educatoarei : Unde sunt aşezate cercurile?. Material didactic:furnicuta. La semnal. imitarea zborului albinuţelor. Continutul jocului: Copii sunt aşezaţi la măsuţele aranjate în formă de careu. Material didactic: o imagine pe care sunt poziţionate cele 10 albine pentru fiecare copil şi pentru educatoare.să stabilească vecinii numerelor naturale în şirul numeric 1-10. -verificarea cunoştinţelor despre zilele săptămânii. copiii enumeră locurile unde sunt aşezate acele piese: Cercurile sunt pe masă / sub scaun / lângă furnicuta. Dacă răspunsul copilului este corect. JOCURI DIDACTICE PENTRU SCOLARII MICI (CLS I ) SI PRESCOLARI Jocul “ Sa face cunostinta. ce figură geometrică se află în acel loc şi care sunt atributele acesteia. Desfasurarea jocului . 3. cel al gradinitei sau al scolii. Educatoarea le cere copiilor să închidă ochii atunci când aud bâzâitul albinei. Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor. iar în faţa lor este aşezat suportul cu 10 albine. A cata albinuta a zburat? Scopul didactic: -folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale. Dacă raspunsul este corect. Copiii trebuie să ghicească cine lipseşte. . Scopul: • Facilitarea cunoasterii intre membrii grupei si . Elemente de joc Fiecare raspuns corect va fi rasplatit cu aplauze Cei care gresesc sunt ajutati de educatoare. toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe suport pentru a imita zborul ei.Reguli institutite: La solicitarea educatoarei copiii închid ochii. Regulile jocului: Copilul care raspunde trebuie sa spuna numele tuturor colegilor care au raspuns inaintea lui. iar când îi deschid trebuie să spună unde sa ascuns furnicuta. iar dupa ea urmeaza a opta albinuta. -cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric.A cata albinuta a zburat?/ A zburat a saptea albinuta. Dacă răspunsul este corect toţi copii se joacă cu albinuţele imitând zborul lor. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare locului elementului luat. apoi unul se va ascunde. Copii descoperă ziua care lipseşte şi precizează locul ei în cadrul zilelor săptămânii. Reguli instituite: Copii închid şi deschid ochii când aud bâzâitul unei albinuţe. În ultima parte a jocului. stimulente albinuţe.să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr-un şir format. deschid ochii şi spun a câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea.piese geometrice.. Toţi copii trebuie să ia aceiaşi albinuţă din şirul lor ca cea luată de educatoare şi să spună a câta albinuţă a zburat. sa-si depasasca dificultatile si sa fie deschisi la schimbari. destinderea’’ atmosferei in perioada de adaptare a copiilor cu noul mediu. copilul va primi drept recompensă un stimulent în formă de furnicuta.Ex.. Sarcina jocului: Autoprezentarea si respectarea sunetului initial in alegerea cuvantului care denumeste obiectul cumparat.

mentionandu-le numele si ce doresc sa cumpere.este dat din mână în mână de la un copil la altul până ce se aude semnalul:Stop”. Cand . Din momentul care steguletul rosu este ridicat nici un copil nu mai are voie sa traverseze. anunta ce doreste sa cumpere pentru el si va fi atat de amabil incat sa cumpere si obiectul pentru cei dinaintea sa .urmatorul trebuie sa puna in saculet un obiect nou. ca atare.Copiii sunt . prin 2 linii paralele .. Un copil spune .. de indata ce .. Jocul continua apoi cu un alt. Jocul se desfasoara in sensul acelor de ceasornic.strada ‘’. un disc de carton pe care e desenat un automobil..agentul de circulatie’’ lasa steguletul verde. steguletul verde . Eu sunt Tincuta si vreu sa cumpar un trandafir si un ananas pentru Alexandru’’ Varianta Copiii stau in cerc .Copiii care traverseaza cand steguletul rosu e ridicat vor primi amenda.Copilul la care s-a oprit plicul.Regulile jocului precizează că plicul în care este câte o ilustraţie..agentul de circulatie’’a lasat . el ridica repede pe cel rosu. El conduce circulatia prin ridicarea laterala a bratelor.. este marcat . taversand strada.. Varianta: De aceasta data.. elementul de joc... denumirea şi descoperirea acţiunilor prezentate în ilustraţii.. sta . In momentul cand un copil uita sa mentioneze un obiect . in picioare. o papusica si un prosopel.arată celorlalţi ilustraţia găsită în plic. atat pentru scolari si prescolari.. pietonii’’ pot traversa.Agentul de circulatie’’ Scopul: Cunoasterea semnelor de circulatie si a semnificatiilor acestora Sarcina : Sa recunoasca semnele agentului de circulatie si sa actioneze conform acestora.. Jocul poate fi folosit atat la scolari cat si la prescolari si chiar la o activitate desfasurata impreuna. nu reclamă o participare suficient de activă din partea copiilor. agentul de circulatie’’ care are in mana 2 stegulete: unul rosu si unul verde. pe care am desfasurat-o cu elevii clasei I. Educatoarea isi spune numele si adauga ca vrea sa cumpere un obiect al carui nume incepe cu primul sunet al numelui sau: .Eu sunt Tincuta si vreu sa cumpar un trandafir ‘’.trecerea plicului din mână în mână nu are darul să-i mobilizeze în vederea realizării sarcinii didactice.. Fiecare copil se prezinta . Ex . reprezentand . Acest joc l-am folosit in cadrul lectiei de comunicare cu tema Meseria-bratara de aur. Jocul didactic”Ce face mama?”are ca sarcină didactică recunoaşterea.. am desfasurat acest joc in cadrul activitatii de dezvoltare a limbajului cu tema Despre meserii. In centrul acestor portiuni. pietonii’’. . dar sa nu uite sa mentioneze obiectele puse in saculet de cei dinaintea lui.. Jocul. agent de circulatie’’. In mijlocul strazii. pietoni’’ iar ceilalti. Desfasurarea jocului: (jocul se va desfasura pe terenul de joc ) Pe terenul de joc sunt marcate 2 linii paralele la distanta de 3-4 metrii intre ele. calculatorul. pentru a le capta mai mult atentia . incet. copiii se vor grabi sa se refugieze pe trotuare.în momentul semnalului.care înfăţişează diferite ocupaţii ale mamei. In mijlocul strazii . o bicicleta. Lucrand si cu prescolarii (1990-2000). copiiii sunt impartiti in 2 grupe: unii. de la un trotuar la altul . trotuarele’’. sta un copil . iese din cerc si jocul continua fara el.Am plecat la gradinita si mi-am pus in saculet o papusica. de exemplu.pe un scaunel.pietoni ‘’ printr-un semn distinctiv.Participantii sunt asezati in cerc..’’..apoi o descrie. De o parte si de alta a strazii sunt ....agentul de circulatie’’ .Vehiculele’’ se deosebesc de . . pe scaunel . in picioare . locul unde.agentul de circulatie’’ ridica steguletul verde copiii pot circula liber de pe un trotuar pe celalalt. urmatorul spune: .. mijloace si materiale moderne in procesul instructiv-educativ.’’.îl deschide. Dupa ce .. astfel introducand ca .. Pentru a fi mai atractiv . in locul plicului cu imagini eu am folosit imagini pe calculator. Joc didactic .. vehicule’’ .

dacă nu. ciripind. Descrierea succinta a jocului -conducatorul jocului. copiii fiecărei echipe aleargă spre marginea proprie. « Puişori. dezvoltarea capacitatii copiilor de a aprecia distantele intre obiecte. trece mingea copilului din spate. educatoarea îi cheamă din nou. După fiecare alergare se schimbă rolurile. trece alt copil în cerc. Se penalizează jucătorul care greşeşte locul. « Mingea deasupra » Copiii sunt împărţiţi în două echipe şi stau în coloană câte unul. cere copiilor sa execute comenzi date si pentru fiecare comanda executata corect i se ofera copilului cate o bila rosie. iar educatoarea îi prinde cu mâinile întinse şi spune : « aţi sosit. departe. 2. 5. sus. îl leagă la ochi cu o basma. În centrul lui se trasează prin 2 linii paralele o fâşie de 2 m lăţime. la stanga. Câştigă echipa care obţine punctajul maxim. veniţi la mine ! Copiii aleargă. pâna ce mingea ajunge la ultimul copil. Jocul se repetă de mai multe ori. La semnalul educatoarei. Purtătorii acestor numere trebuie să schimbe locurile între ei prin mijlocul cercului. « v răbiuţele » sar uşor pe vârfuri ca ea. de exemplu 1 si 4. procedând la fel. in spate. schimbă locul cu copilul atins. el aleargă cu ea în faţa şirului. Pe fiecare latruă a fâşiei centrale se aşează spate în spate câte o echipă A şi B. Vrăbiuţele se sperie şi aleargă la un punct fix.Un alt joc care poate fi folosit atat in cadrul activitatilor cu prescolarii cat si cu scolarii mici (cls I ) este jocul didactic matematic “Asaza obiectul la locul indicat’’. la al doile semnal vor trebui să revină la locul de plecare. Primul jucător din fiecare echipă are o minge. jucătorii din afară aleargă în jurul cercului. După ce toţi se liniştesc şi se odihnesc puţin. Câştigă echipa care are mai puţine penalizări. La semnalul eudcatoarei. La primul semnal de începere al educatoarei. « Vrăbiuţele » Vrăbiuţele stau adunate într-un cerc desenat de educatoare pe sol. După trei încercări nereuşite. « Găseşte-ţi perechea ! » Copiii se aşează pe perechi. Cel care reuşeşte să intre în posesia mingii câştigă un punct. copilul din faţă ridică mingea deasupra capului şi cu braţele întinse în sus. O fetiţă stă într-un colţ şi se face că doarme. iar paznicul neîndemânatic primeşte o pedeapsă hazlie. inainte. Când mingea a ajuns la acesta. Sarcina didactica este de a observa pozitia obiectelor unul fata de altul si de a folosi termenii corespunzatori pentru a aprecia distantele intre ele: aproape. El stă în mijlocul cercului unde are voie să se mişte liber. jos. 4. Educatoarea notează punctele. « Paznicul orb » Copiii formează un cerc mare iar educatoarea alege un copil. de la 1 la 10. acum alergaţi înapoi. . « Paznicul » strigă două numere deodată. care este «paznic ». care. Fetiţa se trezeşte. se ridică în picioare. Dacă reuşeşte. Educatoarea spune : « Puişori. iar catelul sus! Jocuri 1. Copiii care formează cercul capătă câte un număr. jocul continuă în aceeaşi formaţie. Scopul jocului : formarea deprinderii de a stabili pozitia unui obiect in raport cu un altul. La mijlocul laturii mici a terenului se află câte o minge. sde uită cu mâinile la ochi. “Cine ia mai repede mingea?” Jocul se desfăşoară între 2 echipe egale numeric. copiii se întorc la start şi se aşteaptă din nou semnalul de plecare. 3. » Copiii aleargă spre scaunele lor şi se aşează. faţă în faţă. la rândul său o transmite mai departe. Echipa al cărei 6. veniţi la mine ! » Copiii se aşează pe scăunelele care se află pe lângă un perete. pe circumferinţa unui cerc desenat pe sol. la dreapta. inapoi. cel mai indepartatat si a pozitiei unui obiect fata de altul: in fata. în timp ce paznicul încearcă să-l atingă sau să-l prindă pe unul dintre ei. mai aproape. La semnalul dat de educatoare. Ex: Papusa jos. in speta cadrul didactic. Se repetă de mai mult ori. după câţi copii sunt.

dinainte fixat. fiecare lângă un cub.... Unul dintre copii stă în mijlocul cercului mare (rândunica). Cel ce rămâne fără cuib trece în mijlocul cercului mare. 9.prim jucător revine cel dintâi la locul său este câştigătoare. Toţi ceilalţi copii stau în cuibul lor... să revină la locul său şi să continue jocul. dormi ? » Într-o parte a clasei se stabileŞte căsuţa iepuraşilor iar în cealaltă casa vulpii. adică .Copiii. Dacă un jucător scapă mingea. Rândunica din mijloc care nu are cuib.miau.unde se opresc şi strigă: .Vulpea somnoroasă S-a închis în casă. La acest semnal. una reprezentând „pisicile”.pisoii” aleargă liber împrejur.Pisoii” au voie să alerge prin sala de grupă doar atât cât doarme pisica. .aleargă dupa iepuraşii care se întorc cât de repede pot la casuţele lor. el trebuie să o ridice. „şoriceii” rostesc ultimul vers. Mijlocul cercului va reprezenta nisipul..construim cercul” copiii iau fiecare un cub şi-l transportă pe linia cercului.pisoii” se adună împrejurul ei.« Copiii harnici » Se organizează cu toată grupa..zburaţi”.pisica” strigă: . se ghemuiesc. În timpul jocului mai multi copii vor fi în rolul de vulpe.La semnalul de începere. care stă în culcuşul ei. . Jocul se repetă. Când se trezeşte. urmăreşte şi ea să ocupe un cuib. 10.La comanda educatoarei. « Tunelul acrobaţilor » Copiii se împart în 3-4 grupe. Iepuraşul prins este dus în casuţa vulpii şi va fi eliberat când va prinde alt copil. rolul pisicii poate fi deţinut de unul dintre copii.iepuraşii” ies din căsută imitând săritura iepuraşilor şi se duc la linia ce marchează culcuşul vulpii.. ridică cubul şi-l transportă spre un colţ al clasei. executată la comandă. După învaţarea jocului. Jocul continuă. « Pisica la pândă » Copiii sunt împărţiţi în 2 grupe.miau”.Un copil va fi vulpea.strângem jucăriile” toţi copiii sar deodata în cercul mare. educatoarea deţine rolul pisicii şi stă pe un scaun în mijlocul grupei. formând un tunel prin depărtarea picioarelor.” Vulpea se trezeşte.Cercul se trasează cu creta pe sol. toţi ..Pisica” închide ochii.pisoii” stau ghemuiţi în jurul ei. „şoriceii” merg ţinându-se de mână pe un cerc cântând: „Cand pisica nu-i acasă Şoarecii joacă pe masă De ea poţi să te fereşti Dacă ştii s-o păcăleşti.. restul vor fi iepurasii. iar pe linia lui se vor aşeza cuburile. care este aşezată în jurul unui cerc mare. 11. cealaltă „şoriceii”. . « Pisica şi pisoii » La început. Fiecare copil îşi desenează în jurul său un cerc mic(cuibul)... rîndunelele îşi schimbă cuiburile între ele. aşezaţi în şir. Se delimitează căsuţele prin două linii.” În timp ce „pisicile” se îndreaptă spre ei în patru labe sau pe genunchi şi palme. unul câte unul.. 8. în spatele liniei de plecare. Pisicile sunt aşezate pe genunchi şi palme. « Vulpe. timp în care . La semnalul educatoarei . La 5-6 m. Jocul se repetă.La comanda educatoarei.. 7 . iar „pisicile” se ridică în picioare şi caută să prindă un şoricel care să le ia locul. cu faţa spre el. Se insistă pe săritura corecta pe ambele picioare. « Rândunica fără cuib » Educatoarea deseneaza pe sol un cerc mare pe marginea căruia stau copiii la egală distanţă unul de altul. 12.

se deplasează pe distanţa stabilită. înapoia liniei de plecare. pornesc transportându-l pe cel din mijloc.La semnal. următorul din coada şirului pleacă în tunel. egale ca număr aşezate pe două coloane. se întorc prin alergare la echipe. La semnalul educatoarei primii copiii trebuie să sară peste apă (cu mingea în mână) şi de pe malul celălalt se întorc şi aruncă mingea următorilor doi din rândurile respective. Când ajung la capătul tufelor. doar transportatorii schimbând directia Câştigă echipa care termină prima traseul 20. “ Coşuleţul” Jucătorii se organizează pe două echipe egale ca număr. “Ştafetă cu transport de mingi” . Coloanele se aşează în spatele râului. « Mingea peste sfoară » Copii aşezaţi pe două rânduri faţă-n faţă având între ei o sfoară aruncă mingea în zig-zag de la unul la altul încercând să nu atingă sfoara cu mingea.La semnal ultimul din şir se culcă facial şi încearcă să strabată tunelul prin târâre pe antebraţe şi genunchi.pornind altă grupă de elevi. Câştigă echipa care a executat corect căţărarea şi escaladarea. apoi se aşează la coada şirului propriu şi jocul continuă până ce execută toţi copiii. 15. În faţa fiecărei echipe se află câte două tufe (imaginar din hârtie creponată aplicată pe sârmă. Primul care a ajuns în faţa tunelului este evidenţiat şi echipa primeşte un punct. ceilalţi doi apucă cu ambele mâini pe sub axilă. din culcat înainte . se marchează râul. următorul din coada şirului pleacă în tunel. 18. coboară. celălalt de braţul drept jucătorul care s-a ghemuit. La semnalul educatoarei . La semnal.Cei doi copii din margine ridică cu ambele mâini (sau cu o mână) unul de braţul stâng.În faţa fiecărui şir se aşează câte o bancă de gimnastică. predând ştafeta următorului prin atingere. îi ating pe următorii. Aceştia prind mingea. La semnal ultimul din şir se culcă facial şi încearca să strabată tunelul prin târâre pe antebraţe şi genunchi. Primul care a ajuns în faţa tunelului este evidenţiat şi echipa primeşte un punct. aleargă şi se caţără pe scară până la un punct fix. 14. La semnal.La semnal. « Curajoşii » Elevii sunt împărţiţi în 2-3 echipe aşezate pe şiruri în dreptul scării fixe. primii din fiecare echipă. a terminat prima. Printr-o fâşie de hârtie creponată aşezată pe teren. el rămânând în faţa şirului. 13. sau măsuţe). ocolesc punctual de întoarcere (care a fost fixat de la început cu creta sau o minge medicinală) şi se întorc la coada şirului lor.Fiecare echipă se aşează pe trei şiruri. 19. Un copil va fi transportat pe o distanţă de 8-10 metri după următorul procedeu:doi apucă cu ambele mâini câte un picior. 17. formând un tunel prin depărtarea picioarelor. Primul copil din fiecare coloană are o minge în mână. Vor forma echipa mingilor galbene şi echipa mingilor roz. el rămânând în faţa şirului. primii din fiecare şir escaladează banca.Patru copii din fiecare echipă vor fi transportatorii iar ceilalţi călătorii.Jucătorii aşteaptă pregătiţi pentru comandă. Câştigă echipa care termină prima traseul. trecând apoi la coada şirului. la întoarcere copilul transportat rămânând în poziţia iniţială. Câştigă echipa care termină prima şi a scăpat de cele mai puţine ori mingea. « Pe furiş printre tufe » Se împarte grupa în două echipe. aşezaţi în şir. jucătorii fiind aliniaţi şi disciplinaţi. execută târârea pe sub tufe. sar peste râu şi arunca mingea următorilor. După ce jocul a fost explicat şi demonstrat se dă semnalul de începere a competiţiei. « Vrăbiuţele la mâncare » Copiii se împart în 3-4 grupe. unul câte unul.Jucătorii din mijloc se ghemuiesc şi îşi apucă cu mâinile genunchii. “Ştafetă cu transport de persoane” Se împarte efectivul clasei în 2-3 echipe egale ca număr. La semnal. « Mingea peste râu » Grupa de copiii se împarte în două şi se aliniază pe două rânduri. 16.

Jucătorii sunt împărţiţi în 2-3 echipe aşezate pe şiruri. La întrebarea educatoarei „Cu ce ne jucăm?” un copil numit de ea va veni.Se vor deplasa apoi prin clasă imitând mersul trenului şi sunetul specific: „u. • Valorificarea cunoştinţelor acumulate în situaţii noi OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. se vor aşeza în rând ţinându-se unul de altul pentru a forma un tren.. 3. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte şi precizarea utilităţii acestora. 2. predau mingea şi trec la coada şirului.În faţa fiecărui şir se aşează câte o minge medicinală. 3. imitarea unor acţiuni. ELEMENTE DE JOC:mişcarea. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. REGULI DE JOC: • La întrebarea educatoarei „Ce este?”. Exemplu: „Noi ne jucăm cu maşinuţa”. .o aşează pe cap ţinând-o cu ambele mâini. 2.... un copil va alege o jucărie şi o va denumi.) CU CE NE JUCĂM? SCOP: • Exersarea pronunţării corecte a unor consoane (r. copilul va numi obiectul. având în faţa lor jucăriile.La semnal. să denumească obiecte sau imaginile unor obiecte..apoi. să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie. tiii. ti.să alcătuiască propoziţii simple cu cuvântul denumit.primii copii din şir apucă mingea cu două mâini. Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei şi vor imita mersul cu maşina. j) integrate în cuvinte. apoi vor mima acţiunea de a se juca. REGULI DE JOC: • La solicitarea educatoarei „Cu ce ne jucăm?”. Se solicită formularea răspunsurilor printr-o propoziţie completă. reproducând sunetul claxonului” ti. u. ş. ţ. JOCURI DIDACTICE GRUPA MICĂ 1. • Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei. să se exprime în propoziţii formulate corect gramatical. vin în alergare cu mingea ţinută sub braţul drept. v. • Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple şi dezvoltate. merg până la un punct fix. MATERIAL DIDACTIC: jucării din sala de grupă.să precizeze utilitatea obiectului ales. • Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi obiecte şi fiinţe ( substantive comune simple).) CE ESTE ŞI LA CE FOLOSEŞTE? SCOP: Consolidarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple sau dezvoltate. Câştigă echipa care termină prima traseul. la întoarcere. va alege o jucărie şi o va denumi. să pronunţe corect denumirile unor jucării din sala de grupă. u. SARCINA DIDACTICĂ: • Pronunţarea corectă a denumirii unor jucării din grupă.” 2.” VARIANTĂ: Educatoarea va imita mersul unui tren şi va întreba copiii: „Cu ce credeţi că mă joc?” După ce copiii vor recunoaşte şi vor denumi jucăria.

Educatoarea ridică un steguleţ şi spune copiilor: „Ridicaţi şi voi un steguleţ de aceeaşi culoare cu al meu”. Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea culorii şi realizarea acordului între substantiv şi adjectiv. • Formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele limbii române. respectând acordul între substantiv şi adjectiv. Exemplu: Când educatoarea mimează spălatul pe dinţi. Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii simple sau dezvoltate. copilul va preciza utilitatea acestuia. 3. • Răspunde numai copilul solicitat. pentru obiecte de veselă se va amenaja o masă festivă etc. MATERIAL DIDACTIC: steguleţe de patru culori.). OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. iar copiii ridică steguleţul care are aceeaşi culoare cu jucăria. jucării care au aceleaşi culori. Copiii primesc o căsuţă de jucărie sau o imagine cu o căsuţă de o anumită culoare. galben. o va denumi. Educatoarea denumeşte o culoare.) NE JUCĂM CU STEGULEŢE SCOP: • Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi culorile: roşu.” „Am luat steguleţul albastru pentru că am o căsuţă albastră.• La întrebarea „La ce foloseşte?”. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea şi copiii au pe masă câte 4 steguleţe de 4 culori. • Copiii potrivesc căsuţei lor steguleţul de aceeaşi culoare. căsuţe sau imagini cu căsuţe din cele patru culori. Educatoarea întreabă: „La ce foloseşte?”. ELEMENTE DE JOC: mânuirea obiectelor. amenajate în funcţie de tema şi conţinutul ales. „Ce steguleţ aţi ridicat?” Copiii răspund: „Eu am ridicat steguleţul roşu pentru că şi steguleţul dvs. să recunoască şi să pronunţe corect numele celor patru culori. Ei au sarcina de a alege steguleţul potrivit culorii căsuţei. VARIANTA 2. iar copiii vor fi stimulaţi să indice obiectul folosit şi să denumească acţiunea într-o singură propoziţie. mimarea unor acţiuni. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jocul se poate desfăşura la diferite colţuri. îmbrăcăminte etc. verde. 2. iar copiii ridică steguleţul cu culoarea precizată. motivând „Mingea este roşie şi eu am ridicat steguleţul roşu”.” . Exemplu: Pentru obiecte de uz personal jucăriile pot fi amplasate la colţul „gospodinei”. motivând alegerea: „La căsuţa albastră am pus steguleţul albastru”. veselă. iar la întrebarea educatoarei: „Ce este?”. • Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii.” VARIANTA 1. • Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii. iar copilul trebuie să spună care este utilitatea ei. să formuleze propoziţii în care se respectă acordul substantiv-adjectiv. Este roşu. ELEMENTE DE JOC: acţiunea cu obiectele. albastru. aplauze. REGULI DE JOC: • La semnalul educatoarei copiii ridică steguleţul de aceeaşi culoare cu cel arătat de ea. VARIANTĂ: Educatoarea va mima o acţiune specifică. Un copil alege o jucărie. copiii spun: „Ne spălăm pe dinţi cu periuţa”. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. VARIANTA 3. aplauze. „Toate căsuţele galbene au steguleţe galbene. Educatoarea arată o jucărie. MATERIAL DIDACTIC: Jucării sau imagini cu obiecte din mediul înconjurător în funcţie de tema dorită ( obiecte de uz personal.

4. aplauze. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea personajelor din poveştile cunoscute şi plasarea lor la cadrul de poveste corespunzător. precum şi a locului unde vor fi aşezate în grupă. 5. copiii stabilesc locul ei în sala de grupă. 2. folosind corect prepoziţiile: în şi pe. Să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a jucăriilor. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii vor fi lăsaţi să aleagă din cutie o jucărie pe care o vor denumi şi o vor aşeza în locul ei. La sfârşit vor fi lăsaţi să se joace la sectorul dorit cu jucăriile preferate. REGULILE JOCULUI: . să asocieze personajele cu cadrul de poveste adecvat. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. VARIANTĂ: Copiii merg împreună cu educatoarea la locurile unde au aşezat jucăriile. REGULI DE JOC: • După ce denumesc jucăria. verbalizând acţiunea.” Jocul se va desfăşura până ce toate jucăriile vor fi aşezate la locul lor. Să denumească locul ei în sala de grupă. ELEMENTE DE JOC: mişcarea.) SĂ AŞEZĂM JUCĂRIILE SCOP: • corect.” „Eu am luat un iepuraş şi îl aşez pe raft. 4.) RECUNOAŞTE PERSONAJUL SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre personajele din poveştile cunoscute. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 2. o cutie mare. Exemplu: „Eu am luat o cutie şi o aşez în coş. • Formarea deprinderii de a se exprima corect şi coerent. Se va urmări pronunţarea corectă a cuvintelor. Formarea capacităţii de a distinge sunetele ce compun cuvinte simple şi de a le pronunţa • Formarea capacităţii de a utiliza corect prepoziţiile „în” şi „pe” corespunzătoare unor poziţii spaţiale. să recunoască personajele după replica audiată la casetofon. să recunoască titlul unei poveşti după un fragment audiat. 5. 3. Educatoarea va întreba „Ce jucării am aşezat în ordine pe raft ?” sau „Ce jucării am aşezat frumos pe masă?” Copiii vor enumera jucăriile pe care le-au aşezat în locurile alese. să redea replici scurte ale personajelor din poveştile cunoscute. MATERIAL: jucării. ghicirea. Să denumească jucăria aleasă. să identifice personajele găsite în cutia cu poveşti.

Copiii trebuie să dea replici scurte din poveştile din care fac parte personajele. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea cere copiilor să asculte vocea înregistrată a unui personaj dintr-o poveste cunoscută. După ce spun despre ce personaj este vorba îl vor aşeza pe panou. • Dezvoltarea acuităţii auditive. ELEMENTE DE JOC: mişcarea personajelor. păpuşa. MATERIAL DIDACTIC: casetofon. VARIANTA 2. Păpuşa va prezenta copiilor un fragment din povestea „Punguţa cu doi bani”. la cadrul de poveste adecvat. Exemplu: „Eu am ales ursul din povestea Ursul păcălit de vulpe şi îl aşez la imaginea din această poveste. casetofon. Ei trebuie să recunoască personajul din replica audiată. MATERIAL DIDACTIC: siluete.) CINE ESTE ŞI DE UNDE VINE SCOP: . mai poate întreba cui i se adresează (îi vorbeşte) personajul pe care l-au recunoscut. 6. îi vor spune numele şi îi vor asocia cadrul potrivit.) AL CUI GLAS ESTE? ( A CUI VOCE ESTE?) SCOP: • Verificarea cunoştinţelor legate de folosirea corectă a substantivelor în cazul genitiv şi dativ. ghicirea. cadru de poveste. Păpuşa îi îndeamnă să aleagă o siluetă a unui personaj. să utilizeze corect în răspunsurile formulate substantivele în cazul genitiv şi dativ. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Păpuşa-marionetă aduce copiii în lumea poveştilor. Opţional. siluete de personaje. păpuşa marionetă. VARIANTĂ: Copiii recunosc personajul înregistrat pe casetofon şi apoi educatoarea le cere să răspundă la întrebarea: „Cui i se aresează? (Cui îi vorbeşte. să recunoască personajul dintr-o poveste după replica audiată. Copiii vor asculta la casetofon replica unui personaj din povestea „Capra cu trei iezi”. • Verificarea cunoştinţelor legate de personajele din poveştile sau basmele audiate anterior. • Copiii ascultă la casetofon replica unui personaj. 2. după care va întreba: „Al cui glas este?” (A cui voce este?) În funcţie de complexitatea acţiunii. Prin versurile:Hai.marionetă copiii vor alege un personaj din poveste.) Exemplu: „Cui îi cere cocoşul punguţa?” „Cui îi spune vulpea de unde să ia peşte?” 7. copiii pot fi solicitaţi să aleagă şi să afişeze silueta personajului recunoscut. cerând acestora să spună titlul poveştii audiate. îl recunosc şi îl denumesc.marionetă. REGULILE JOCULUI: • Copilul care recunoaşte primul personajul şi răspunde folosind corect substantivul în cazul genitiv este recompensat cu un ecuson. ecusoane. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.• La cererea unei păpuşi. te rog pofteşte Personajul îl alege În poveste-l potriveşte.” VARIANTA 1. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea personajului şi folosirea corectă a substantivelor în cazul genitiv şi dativ.

. formulele de politeţe potrivite. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate cu ecusoane pe care sunt desenate personajele identificate de ei. • Dacă nu se folosesc formulele de politeţe. folosirea banilor de jucărie. identifică personajul şi povestea din care face el parte. SARCINA DIDACTICĂ • Identificarea personajului. Educatoarea explică şi demonstrează modul de folosire a cărţii. o punguţă. ecusoane cu personaje din poveste. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea are rolul de vânzător iar copiii au rolul de cumpărător. MATERIAL DIDACTIC: obiecte specifice magazinului. să redea dialogul între două personaje ale poveştii. 2... REGULILE JOCULUI: • Cartea trece de la copil la copil. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. salută apoi cere politicos obiectul dorit.. personajul şi povestea căreia îi aparţine. identifică personajele şi povestea din care fac parte. să recunoască obiectele prezentate şi poveştile în care apar.. 3. SARCINA DIDACTICĂ: • Folosirea adecvată a formulelor de politeţe. • Consolidarea deprinderii de a folosi corect dialogul. Copilul la care se termină numărătoarea deschide cartea la întâmplare. 8. pe filele căreia sunt lipite elemente din poveştile cunoscute ( o salbă.• Fixarea conţinutului unor poveşti cunoscute. ELEMENTE DE JOC: imitarea. Copilul care doreşte să cumpere un obiect intră în magazin. ea este dată de la un copil la altul.). MATERIAL DIDACTIC: o carte confecţionată de educatoare. să se adreseze „vânzătorului” în propoziţii complete şi corecte gramatical. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. • Activizarea vocabularului. să precizeze personajul căruia aparţine obiectul descoperit. în funcţie de cunoştinţele copiilor la momentul respectiv. sacoşe.. etc. bani de jucărie. • Copilul care are în acel moment cartea o deschide şi denumeşte. REGULI DE JOC: • La intrarea în „ magazin” copiii trebuie să salute şi să ceară politicos un obiect: „Vă rog să-mi daţi. În funcţie de nivelul grupei se va reda parţial sau integral dialogul dintre aceste personaje. pe baza elementului dat.. Magazinul poate fi: alimentar.”. denumeşte imaginea ( pe baza dialogului educatoare-copil).. aplauze.. asocierea lui cu povestea şi redarea cât mai exactă a unui dialog scurt dintre două personaje.. Educatoarea va cere apoi altor copii să redea un scurt dialog dintre personajul ales şi un altul din aceeaşi poveste. ELEMENTE DE JOC: mânuirea cărţii. 2. să imite acţiunile desfăşurate într-un magazin... timp în care are loc numărătoarea sub forma unor versuri: „A fost odată ca-n poveşti /A fost ca niciodată”. de jucării sau de îmbrăcăminte.) DE-A MAGAZINUL SCOP: • Exersarea deprinderii de a folosi adecvat formulele de politeţe în diverse cazuri.. 3.. Vânzătorul . vânzătorul poate refuza să-i dea obiectul... în situaţiile create. VARIANTĂ: Copiii ascultă începutul unui dialog dintre două personaje ( redat de educatoare sau înregistrat). o pălărie de vânător. 4. să precizeze corect produsul pe care doreşte să-l cumpere. o scufiţă roşie.. DESFĂŢURAREA JOCULUI: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. coşuri de jucărie. să folosească în timpul jocului.

DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a jocului educatoarea se foloseşte de o păpuşă pentru a verifica cunoştinţele copiilor. „Mama citeşte”. VARIANTĂ: Copiii au coşuri pentru cumpărături. Exemplu: „Ghici ce fac eu?” „Dumneavoastră vă pieptănaţi”. . • După ce recunosc acţiunea imitată de educatoare o efectuează şi ei. Toţi copiii imtă acţiunea. • Formarea deprinderii de a utiliza corect verbele în propoziţii. 3. „Iepurele fuge”. „Mărul are culoarea roşie”. să precizeze denumirea unor părţi componente ale corpului omenesc. • Imitarea unor acţiuni făcute de om. • Folosirea corectă a verbelor în propoziţiile formulate. Ei îşi iau singuri un obiect şi merg cu el la casă pentru a-l plăti. mulţumeşte vânzătorului. ELEMENTE DE JOC: mimarea unor acţiuni. SARCINA DIDACTICĂ: • Denumirea corectă a părţilor corpului omenesc. Acolo trebuie să spună ceva despre obiectul cumpărat.poate cere unele amănunte despre obiectul solicitat. Exemplu: „Copilul desenează”. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. apoi salută şi pleacă. obiectul este plătit. În a doua parte a jocului educatoarea va arăta copiilor imagini în care se efectuează acţiuni. întrebând: „Ce face păpuşa?”. cumpărătorul mulţumeşte. copiii precizează acţiunile utilizând verbe potrivite. Exemplu: „Eu am cumpărat un măr”.să denumească acţiunea pe care o sugerează educatoarea. Exemplu: „Păpuşa se spală pe faţă” sau „Păpuşa se spală pe mâini”. 4. Sau „Mărul este un fruct”. salută şi pleacă. În ultima parte a jocului educatoarea va imita unele acţiuni şi va întreba copiii: „Ghici ce fac eu?” Copiii vor recunoaşte acţiunile. Copiii precizează acţiunile având grijă să folosească verbele potrivite.să utilizeze corect verbele în cadrul unor propoziţii simple. Exemplu: „Ce culoare are tricoul pe care-l doreşti?” sau „Ce vei face cu mingea pe care o cumperi?” După ce primeşte obiectul. 2. iar copiii trebuie să răspundă în propoziţii. ghicirea. „Câinele latră”. precizând ce parte a corpului spală păpuşa. REGULI DE JOC: • Educatoarea arată imagini în care se efectuează anumite acţiuni. După această scurtă conversaţie. aplauze. cumpărătorul plăteşte cu bani de jucărie. JOCURI INTERDISCIPLINARE GRUPA MICĂ 1.) PĂPUŞA SE SPALĂ SCOP: • Exersarea deprinderii de a se exprima în propoziţii complete şi corecte gramatical. Ea va imita spălatul păpuşii. • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre părţile componente ale corpului omenesc.să imite şi ei aceeaşi acţiune. iar răspunsurile trebuie date în propoziţii complete şi corecte din punct de vedere gramatical. apoi le vor mima şi ei. prezentându-l vânzătorului.

3. • Copiii răspund doar la solicitarea educatoarei. . • Pentru fiecare răspuns corect copiii sunt aplaudaţi. • Formarea deprinderii de a cânta în colectiv. un săculeţ. • Gruparea jucăriilor în funcţie de criteriul dat: formă sau mărime. să folosească corect numeralul ordinal.) ARATĂ LOCUL POTRIVIT SCOP: • Verificarea cunoaşterii denumirii obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 2. să aleagă obiecte de îmbrăcăminte sau încălţăminte în funcţie de anotimpul în care este folosit. • Decorarea siluetelor folosind elemente de forme. MATERIAL DIDACTIC: jucării.) CE AI SCOS DIN SĂCULEŢ? SCOP: • Fixarea cunoştinţelor copiilor despre jucăriile din sala de grupă. • Indicarea corectă a locului unui obiect într-un şir. mărimi şi culori diferite variate. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. două siluete de fetiţe şi două de băieţi. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a unor jucării din sala de grupă. grupa copiilor cu păpuşi. 3. să interpreteze un cântec învăţat anterior. • Formarea deprinderii de a acţiona numai atunci când sunt solicitaţi. obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte detaşabile. cifre. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte. cercuri mari de diferite culori. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. În final copiii vor interpreta în colectiv un cântecel al cărui conţinut se referă la un animal: „Cocoşelul meu isteţ”. REGULILE JOCULUI: • Obiectul de îmbrăcăminte sau încălţăminte va fi aşezat pe siluetă în funcţie de sarcina dorită. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi aşezarea lor la anotimpul în care se pot purta. grupa copiilor cu maşinuţe. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. să recunoască şi să denumească jucăria pe care a găsit-o în săculeţ. iar în cercul roşu jucăriile mici. Educatoarea aşează pe covor două cercuri de culori diferite: roşu şi albastru şi le cere copiilor să aşeze jucăriile pe care le au în cele două cercuri în funcţie de mărime: în cercul albastru jucăriile mari. copilul ales de educatoare răstoarnă un sac cu jucării şi cere colegilor să-şi aleagă o jucărie. REGULI DE JOC: • Copilul numit de educatoare scoate din săculeţ o singură jucărie. forme şi culori variate. să grupeze jucăriile în funcţie de cerinţa formulată. utilizând numeralul ordinal. „Ursuleţul”. • Consolidarea deprinderii de a folosi corect numeralul ordinal. • Formarea deprinderii de a decora obiecte folosind tehnica lipirii. 2. să decoreze obiecte de îmbrăcăminte prin lipirea unor elemente de mărimi. 3. MATERIAL DIDACTIC: două tablouri reprezentând iarna şi vara. grupa copiilor cu ursuleţi. • Copiii grupează jucăriile în funcţie de criteriul precizat de educatoare şi în locul stabilit.2. Apoi educatoarea le cere ca jucăriile de acelaşi fel să fie grupate în spaţii bine delimitate (în cerculeţe).

îl denumeşte şi apoi îmbracă / încalţă copilul care se află lângă tabloul anotimpului corespunzător ( prin suprapunere). aer. SARCINA DIDACTICĂ: • Gruparea animalelor pe cele trei medii de viaţă: apă. îl denumesc şi-l aşează pe panoul ce reprezintă mediul său de viaţă. . siluete de animale. În a doua parte a jocului se vor verifica cunoştinţele legate de numeralul ordinal. Se porneşte de la cele patru siluete pe care s-a lucrat în prima parte. 4.” În locul imaginilor folosite ca suport pentru formularea de propoziţii se pot mima diferite acţiuni. • Educarea unor deprinderi elementare de protejare a mediului înconjurător. VARIANTĂ: Educatoarea cere copiilor să închidă ochii şi schimbă obiectele de îmbrăcăminte între anotimpuri. Dacă acţiunea este în favoarea naturii copiii ridică bila albă. În funcţie de nivelul grupei se poate cere copiilor să mai adauge la fiecare propoziţie formulată câte un cuvânt. pământ). lipind ornamente din hârtie glasată. câte o bilă albă şi una neagră pentru fiecare copil. Dacă timpul este frumos se poate ieşi în curte unde copiii pot sădi flori. dacă acţiunea dăunează naturii ridică bila neagră.DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a jocului. privesc panoul şi corectează greşeala motivându-şi acţiunea. • Verificarea unor deprinderi de muncă şi practic-gospodăreşti. aer. educatoarea afişează pe un panou cele două tablouri reprezentând anotimpurile iarna şi vara. să grupeze animalele în funcţie de mediul de viaţă ( apă. aer. Exemplu: „Copilul plantează un pom. pot aduna hârtii. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.”Copilul sapă o groapă. După gruparea animalelor. educatoarea arată pe rând câte o imagine ce reprezintă o acţiune întreprinsă de om. Vin apoi pe rând şi aleg de pe masa educatoarei câte un jeton cu un animal. câte un copil chemat de educatoare alege de pe masa acesteia un obiect de îmbrăcăminte sau de încălţăminte. 3. • Îngrijirea plantelor şi peştişorilor de la colţul naturii.să formuleze propoziţii simple pe baza imaginilor prezentate. • Înlăturarea din tablou a elementelor poluante pentru mediul de viaţă respectiv.) „ Ridicaţi cifra care ne arată al câtelea copil are cizme”. fie de către un copil. 2.să înlăture din tablouri acele elemente care pot polua natura. imagini reprezentând acţiuni realizate de copii. pământ. La semnalul educatoarei copiii deschid ochii. copiii privesc tablourile încercând să găsească acele elemente care pot dăuna naturii ( poluează mediul). cutii. pământ. Educatoarea alege şi ea un jeton pe care îl aşează greşit iar copiii trebuie să o corecteze. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte copiii intuiesc cele trei tablouri afişate. pământ). Exemplu: Pune păpuşii dela anotimpul vara o căciulă. Copiii precizează într-o propoziţie acţiunea apoi stabilesc dacă ceea ce face copilul din imagine dăunează sau nu naturii. Exemplu: În apă sunt aruncate sticle. În aer este mult fum. În final se pot desfăşura activităţi gospodăreşti la colţul naturii.) POŢI SĂ RĂSPUNZI CORECT? SCOP: • Consolidarea cunoştinţelor legate de cele trei medii de viaţă ( apă.”. fie de deucatoare. Copiii răspund unor întrebări cum ar fi: „Al câtelea copil are rochie ( pantaloni scurţi? etc. • Verificarea capacităţii copiilor de a formula propoziţii.să aplice la colţul naturii deprinderile practic-gospodăreşti formate. MATERIAL DIDACTIC: Trei tablouri reprezentând cele trei medii de viaţă: apă. Pe rând. În ultima parte a jocului copiii vor primi siluetele unor obiecte de îmbrăcăminte pe care trebuie să le decoreze. în mod creativ. aer. În a doua parte a jocului. Lângă fiecare se află câte o siluetă de băiat şi una de fetiţă. 4.

să denumească corect obiectele întîlnite în sala de gupă.” La cerinţa educatoarei.) DE-A GRĂDINIŢA SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre obiectele din sala de grupă. mânuirea materialului. • Formularea unor propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. REGULI DE JOC: • Copiii învârtesc roata. • Copiii care nu reuşesc să găsească imaginea corectă sunt ajutaţi de colegi. să interpreteze un cântec respectând linia melodică şi textul acestuia. să sorteze imaginile în funcţie de categoria din care fac parte. aplauze. şi alcătuiesc propoziţii dezvoltate răspunzând la întrebarea: „Ce ne-a adus toamna?”. Copilul care aşează primul imaginea este recompensat.. Roata este învârtită şi când se opreşte la o imagine educatoarea întreabă: „Ce ne-a adus toamna?” iar copilul solicitat denumeşte imaginea (fructul sau leguma) şi stabileşte categoria din care face parte. în raport cu un reper dat. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Exemplu: „ Acesta este un morcov. 5. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 2. 3. diferite obiecte precizănd locul în raport cu un reper dat. • Este recompensat copilul care dă cel mai complet răspuns. să plaseze conştient în spaţiul clasei. . • Exersarea deprinderii de a lipi elemente într-un ansamblu. Morcovul este o legumă. să lipească elemente într-un ansamblu ales de ei. să recunoască şi să denumească fructe şi legume prezentate de educatoare în imagini. mişcarea. 3.. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea unor fructe şi legume precum şi principalele lor însuşiri. 2.) ROATA TOAMNEI SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre legumele şi fructele de toamnă.5. să descrie fructe şi legume în propoziţii dezvoltate. 6. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea prezintă copiilor o roată pe care sunt imagini cu fructe şi legume. • Consolidarea deprinderii de a interpreta un cântec în colectiv. 4. Un alt copil va descrie corect şi coerent fructul sau leguma respectivă. să identifice fructele şi legumele după descrierea însuşirilor lor caracteristice. În ultima parte a jocului copiii îşi aleg de pe masa educatoarei trei imagini cu fructe sau legume pe care trebuie să le lipească pe o foaie de hârtie. • Lipirea unor elemente într-un ansamblu. Copiii care ghicesc despre ce este vorba aleg imaginea corespunzătoare şi o duc pe un panou. „Căutaţi şi voi aceeaşi imagine”. • Consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte gramatical. VARIANTĂ: Educatoarea spune ghicitori despre fructe şi legume. copiii aleg jetonul ce reprezintă morcovul. • Formarea capacităţii de a plasa obiecte sau pe ei înşişi într-un spaţiu. ELEMENTE DE JOC: surpriza. • Formarea deprinderii de a completa o propoziţie cu cuvintele care denumesc locuri în care se află situate obiectele. respectând tehnica de lipire învăţată.

. câte un copil vine şi îşi alege din săculeţ un obiect şi. Exemplu: „Am luat o carte. ceilalţi cumpără bilete pentru spectacol. • Dramatizarea unei poveşti cunoscute. să interpreteze un rol dintr-o poveste dată respectând textul şi momentele principale ale acesteia.. Maşinuţa este în.. batistă. • Completarea unei propoziţii cu cuvinte potrivite. ceilalţi copii caută în plicul pe care fiecare îl are pe masă jetonul care reprezintă obiectul respectiv. pe raft.. în spatele scăunelelor.. Pe rând.. doar prin pipăit. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea prin pipăire a obiectelor de uz personal. • Dacă răspunsul nu este corect sau complet copilul este ajutat de alt coleg. îl denumeşte.” Educatoarea poate interveni cu întrebări ajutătoare: Lângă cine (ce) ai aşezat obiectul? Ce este aşezat în faţa jucăriei? În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj. După ce au găsit jetonul căutat copiii mimează şi modul de folosire.. periuţe de dinţi. apoi vor fi aşezate la locul lor. în picioare. REGULI DE JOC: • Obiectele vor fi scoase pe rând de copii. • Dezvoltarea promptitudinii şi a rapidităţii în gândire. pe masă se află un săculeţ cu diferite obiecte de uz personal. să completeze prin desen o planşă reprezentând obiecte de uz personal.... 3. Este o carte cu poveşti şi o aşez în bibliotecă. • Dezvoltarea sensibilităţii tactile. precizând poziţia pe care o ocupă. pastă de dinţi. REGULILE JOCULUI: • Copilul care alege din săculeţ obiectul mimează şi modul de folosire. etc. mânuirea obiectelor. ELEMENTE DE JOC: mişcarea. • Copiii care au roluri în povestea „Maricica” urcă pe scenă. pe covor. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea va aduce în grupă. În continuare. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a activităţii. o cutie cu jucării.. 2.. Păpuşa este pe... 7.) SĂCULEŢUL FERMECAT SCOP: • Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de obiectele de uz personal. • Interpretarea corectă a unui cântec. Pe rând.. Fiecare răspuns corect este aplaudat. • Dezvoltarea capacităţii de a reda prin desen obiecte de uz personal. Copiii vor completa cu cuvinte potrivite propoziţiile eliptice formulate de educatoare.. • Completarea planşei cu obiecte de uz personal folosite într-un anumit moment al zilei. Ursuleţul este lângă. aşezaţi în diferite poziţii: pe scăunele. În ultima parte a activităţii copiii vor interpreta un cântec despre grădiniţă. surpriza.. VARIANTĂ: . fără să-l scoată.. Plicuri cu jetoane pe care sunt desenate obiecte de uz personal pentru fiecare copil. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. prosop.. sub formă de surpriză. MATERIAL DIDACTIC: Săculeţ de pânză. pieptene.. perie de păr.. precizându-se poziţia pe care o ocupă. să recunoască obiectele de uz personal cu ajutorul simţului tactil. câte un copil chemat de educatoare scoate din cutie un obiect pe care îl denumeşte apoi îl aşează în clasă la locul său.SARCINA DIDACTICĂ: • Aşezarea obiectelor din clasă la locul solicitat utilizând termeni adecvaţi. de haine..

prin pipăit. animalelor.dezvoltarea capacităţii de a sesiza legăturile dintre fenomene ale naturii şi viaţa plantelor. va gusta şi descrie fructul sau leguma aleasă şi întreabă „Foaie verde lemn uscat /Spune-mi te rog ce-am gustat?”. GUSTĂ ŞI GHICEŞTE! SCOP: verificarea cunoştinţelor despre fructele şi legumele de toamnă. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să identifice fructele şi legumele de toamnă.să le descrie şi să ghicească denumirea acestora. confirmarea răspunsurilor corecte şi incorecte prin stimulente. iar un copil vine şi caută în săculeţ.  Copiii aleg un jeton pe baza căruia formulează o ghicitoare. descrie şi solicită recunoaşterea fructului sau a legumei alese. relaţiile dintre fenomenele ce au loc în natură. activitatea omului. ghicitori. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre fructe şi legume de toamnă: formă. Ceilalţi copii caută în plicul primit jetonul cu acelaşi obiect.gust. VARIANTE:  Copilul gustă. ÎN CE ANOTIMP? SCOPUL JOCULUI: consolidarea cunoştinţelor despre caracteristicile celor 4 anotimpuri. aşezând imaginile la grupa din care face parte(grupa fructelor .tăiate. apoi verbalizează acţiunea. ELEMENTE DE JOC: folosirea versurilor. obiectul respectiv.” Acolo unde există mai multe obiecte care pot avea aceeaşi utilizare li se cere copiilor să le caute. legumelor). dezvoltarea sensibilităţii gustative. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre cele 4 anotimpuri. Exemplu: „Eu am un pieptene şi cu el îmi pieptăn părul.miros şi importanţa pentru sănătatea omului. SARCINA DIDACTICĂ: . • Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie. mărime. plantelor şi munca oamenilor. Copilul în dreptul căruia s-a oprit coşuleţul la recitarea versurilor .Educatoarea sau un copil mimează o acţiune legată de folosirea unui obiect de uz personal. trece de la un copil la altul pe versurile: „Iată ţi-am adus mâncare/Spune-mi cum se chemă oare?”.” sau „Eu am un prosop şi cu el mă şterg pe faţă. (ex. REGULILE JOCULUI: • Coşuleţul cu fructe şi legume. Pieptene. tăiate şi amestecate. • Răspunsurile corecte vor fi formulate în propoziţii fiind apreciate prin stimulente – imagine simbol.perie de păr) În finalul activităţii copiii vor dramatiza povestea „Maricica”. moment de aşteptare. viaţa animalelor. culoare. • Copiii formulează ghicitori despre legume şi fructe folosind jetoanele primite.

• Educatoarea enunţă un criteriu de asemănare pentru un grup de animale iar copiii trebuie le denumească alegând imaginea corespunzătoare pentru a fi afişată la panou. copite. grupându-le pe anotimpuri la panou. VARIANTE:  Copiii completează tabloul cu imaginile corespunzătoare anotimpului pe care îl reprezintă.). reprezentând anotimpurile cu elemente specifice naturii şi muncii omului.  Se prezintă mai multe imagini cu aspecte specifice celor 4 anotimpuri. o poezie iar copiii trebuie să recunoască. • Răspunsurile corecte sunt recompesate printr-un medalion cu animalul preferat. • Răspunsurile trebuie să fie formulate în propoziţii. galben – vara. motivând aşezarea imaginilor corecte. • Imaginile necorespunzătoare tabloului sunt descrise şi cerute de echipa la care se potrivesc. Se descriu jetoanele necorespunzătoare argumentând nepotrivirea acestora în tablou şi prin întrebarea „În ce anotimp?” cere echipelor recunoaşterea şi solicitarea jetonului potrivit. • Câştigă echipa care completează cel mai repede tabloul. fiecare reprezentând un anotimp printr-o culoare simbol. REGULILE JOCULUI: • Jocul se desfăşoară pe 4 echipe. ELEMENTE DE JOC: • Limitarea timpului pentru completarea tabloului prin clinchetul unui clopoţel. Educatoarea descrie un anotimp folosindu-se de o ghicitoare. • Fiecare echipă primeşte un număr de 10 jetoane ce conţin imagini cu aspecte. • Fiecare echipă completează tabloul anotimpului reprezentat într-un timp limitat. • Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie adecvată temei(onomatopee. clasificându-le după un criteriu dat. fiecare echipă îşi desemnează un reprezentant. REGULILE JOCULUI: • Copilul desemnat alege imaginea animalului preferat. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe referitoare la animalele domestice şi sălbatice: mediul de viaţă. ELEMENTE DE JOC: . descrie şi stabileşte o caracteristică specifică(gheare. • Nu se admit răspunsurile în cor. foloase. • Folosirea culorii simbol pentru anotimpul reprezentat: alb – iarna. a hranei animalelor şi a foloaselor aduse de ele. • Membrii unei echipe au voie să se consulte. blană. fenomene specifice anotimpului reprezentat dar şi 2-3 imagini despre alte anotimpuri. coadă. înfăţişare. verde – primăvara. ruginiu – toamna. să aleagă. coarne etc. identifică. • Mişcare pentru preluarea jetonului. dezvoltarea capacităţii de a efectua clasificări pe baza unui criteriu dat. diferite mişcări specifice animalelor). • Descoperirea elementelor ce nu corespund anotimpului respectiv. PRIN CE SE ASEAMĂNĂ? SCOPUL: consolidarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile înfăţişării. hrană. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să identifice cu ajutorul unor imagini animale domestice şi sălbatice. să găsească elemente caracteristice acestora.• Completarea celor 4 tablouri. un cântec. să descrie imginile potrivite. motivând alegerea făcută.

Interpretare de roluri. Manipularea materialului didactic: jetoane. croitor – centimetru. • După răspunsul la întrebare se descrie imaginea. mediu de viaţă. VARIANTE:  Echipa desemnează un reprezentant care se deplasează la celelalte echipe pentru a-şi găsi uneltele necesare şi să motiveze alegerea făcută. REGULILE JOCULUI: • Copiii sunt împărţiţi în 4 echipe.  Se stabileşte o acţiune caracteristică unei profesii şi copiii identifică meseria şi uneltele necesare.• • • Folosirea unei baghete magice pentru nominalizarea copilului. constructor – cască. Mimarea unei acţiuni specifice. reprezentate printr-o costumaţie adecvată: bucătar – bonetă. acţiuni şi denumirea profesionistului care le foloseşte sau le produce. VARIANTE:  Copilul desemnat cu bagheta magică alege un jeton. motivând răspunsul. medic – stetoscop. utilitatea acestora. foloase. • Câştigă echipa care obţine cel mai repede jetoanele cu unelte specifice meseriei. CE ÎMI TREBUIE? SCOPUL JOCULUI: sistematizarea cunoştinţelor despre meserii şi uneltele necesare practicării lor. produse. educarea capacităţii de a efectua asocieri. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe cu privire la anumite meserii/ profesii. aşezând imaginea pe panou. • Membrii unei echipe au voie să se consulte. materiale. GHICEŞTE DIN CE ESTE FĂCUT? .  Educatoarea propune să clasifice animalele după un element comun: înfăţişare. mimând acţiunea respectivă. descrie sumar şi stabileşte o caracteristică. ELEMENTE DE JOC: • • • • • Costumaţie adecvată. stabilirea legăturii între unelte. Mişcarea. • Fiecare echipă trebuie să obţină uneltele necesare meseriei pe care o reprezintă prin întrebarea: „Ce îmi trebuie?”. ustensile specifice unei meserii. SARCINA DIDACTICĂ: să selecteze jetoane cu unelte. identifică animalul. hrana. • Se distribuie fiecărei echipe un număr de 7-8 jetoane ce conţin imagini cu diferite unelte. uneltele necesare practicării lor. Folosirea unor semne distinctive(medalioane) Interpretarea de roluri. • Răspunsurile trebuie să fie formulate în propoziţii corecte.

VARIANTE:  Copii inched ochii. metal. lână. amiaza.SCOPUL JOCULUI: precizarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la unele materiale utilizate în confecţionarea obiectelor. Aplauza. • Prezenţa semnalelor sonore. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre materiale utilizate în confecţionarea obiectelor: lemn. REGULILE JOCULUI: • Recunoaşterea obiectelor se va face numai după pipăit şi sunetul ce-l produce prin lovire. clasificarea obiectelor după materialul din care sunt confecţionate. medalioane colorate din plastic. denumirea acestora şi precizarea materialului din care sunt făcute. Recompense. • Moment de aşteptare. să precizeze momentul din zi în care se efectuează acţiunea. mătase etc. . îl introduce în sac şi pune întrebarea :” Ghiceşte ce am lovit şi din ce este făcut?”  Copiii stau cu mâinile la spate şi conducătorul jocului le pune în mâinile lor câte un obiect solicitând să-l recunoască după pipăit. material plastic. Imitarea acţiunilor. ŞTIŢI CÂND? SCOPUL JOCULUI: consolidarea cunoştinţelor referitoare la reprezentările de timp şi acţiunile efectuate în cursul unei zile. ELEMENTE DE JOC: • • • • Mânuirea obiectelor. un copil scoate un obiect din sac. ELEMENTE DE JOC: • Elemente de mişcare. SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea după pipăit a obiectelor. sticlă. • Se recompensează răspunsurile corecte prin stimulente confecţionate din materialele folosite în activitate: fluturaşi din mătase. seara şi acţiuni specifice acestor momente ale zilei. • Răspunsurile să fie formulate în propoziţii. produce un zgomot prin lovirea lui cu un beţişor. dimineaţa. • Limitarea timpului de răspuns. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe cu privire la reprezentările de timp: ziua. educarea grijii copiilor în mânuirea obiectelor fragile şi a spiritului de ordine. pânză. hârtie. • Manipularea obiectelor fragile să se facă numai la semnalul educatoarei. REGULILE JOCULUI: • • • Copilul care primeşte ilustraţia o arată tuturor copiilor din grupă. • Valorificarea de semne distinctive. noaptea. steguleţe din hârtie. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să descrie acţiunea care se desfăşoară pe o imagine. Membrii grupului pun în cor întrebarea: “Ştii când se întâmplă?” Răspunde numai copilul solicitat.

se opreşte la un copil care alege o imagine. personaj surpriză care face introducerea în joc. „Capra cu trei iezi”. lingură. recunosc personajul şi povestea. • Răspunsurile corecte se aplaudă şi sunt răsplătite cu stimulente reprezentând personajul recunoscut. VARIANTE:  Se execută acţiunea specifică unui moment al zilei având la dispoziţie şi obiectul adecvat: pieptene. despărţirea cuvintelor în silabe.• Pedepse hazlii pentru greşeli. semnale luminoase. formarea deprinderii de a găsi cuvinte care să înceapă cu o silabă dată. Copiii sunt solicitaţi să identifice obiectul corespunzător acţiunii şi să precizeze în ce moment al zilei se petrece acţiunea. se identifică povestea şi copiii dramatizează o scenă reprezentativă. să găsească cuvinte care să înceapă cu o silabă dată. • Răspunsurile incomplete sau greşite sunt corectate de un copil numit de conducătorul jocului. VARIANTE:  Într-o „cutie fermecată” sunt siluete ale unor personaje din poveşti. recunoaşte povestea din care face parte povestind fragmentul respectiv. stimulente. „Scufiţa roşie”. „Ciuboţelele ogarului”.  Se audiază un fragment din poveste. . JOCUL SILABELOR SCOPUL: formarea deprinderii de a formula propoziţii cu un cuvânt dat. să povestească fragmentul ilustrat. să recunoască şi să caracterizeze sumar personajele din poveşti. SARCINA DIDACTICĂ: să identifice povestea după imaginile prezentate. REGULILE JOCULUI: • „Trăistuţa cu poveşti” se plimbă de la un copil la altul şi la semnalul luminos al baghetei fermecate dat de conducătorul jocului. prosop. să despartă cuvintele în silabe menţionînd numărul silabelor. • Un alt copil stabileşte care sunt personajele din poveste. reproduc câteva din replicile acestuia şi îl caracterizează. prânz. copii extrag o siluetă. CONŢINUTUL JOCULUI: poveştile învăţate de copii: „Ursul păcălit de vulpe”.  – – – Educatoarea adresează întrebări cu privire la acţiunile discutate: Când se duc copiii la grădiniţă? Ştiţi când se spală pe dinţi copiii? Când iau copiii micul dejun. ELEMENTE DE JOC: • Aplauze. periuţa de dinţi. cina? RECUNOAŞTE POVESTEA! SCOPUL JOCULUI: fixarea şi consolidarea unor poveşti învăţate anterior.furculiţă etc. SARCINA DIDACTICĂ: să alcătuiască propoziţii cu cuvântul sugerat prin imagine sau verbal.

exprimarea a cât mai multor cuvinte care încep cu o anumită silabă. Aplauze. • Răspunsurile trebuie să se încadreze într-o limită de timp marcată de bătăi din palme. REGULILE JOCULUI: • Copilul numit de educatoare alege un jeton. denumeşte obiectul şi formulează o propoziţie . • Vecinii copilului la care se află jucăria sau alt copil numit de educatoare trebuie să spună grupei numele şi prenumele copilului la care se află aceasta. Se începe cu cuvinte cu 2 silabe şi se continuă cu cuvinte care conţin mai multe silabe. REGULILE JOCULUI: • Jucăria trebuie să meargă din mână în mână fără să fie reţinută de copil. ELEMENTE DE JOC: . • Răspunsurile incomplete sau greşite sunt corectate de un copil numit de conducătorul jocului. Grupa de copii scoate din coşuleţ atâtea beţişoare câte silabe are cuvântul. precizarea unor reguli de comportare în grup. Copilul cu care a dat mâna adaugă imediat o altă silabă pentru a construi un cuvânt cu sens. VARIANTE:  Educatoarea pronunţă o silabă. • Jetonul este transmis altui copil care desparte cuvântul în silabe precizând numărul acestora. ELEMENTE DE JOC: • • • Limitarea timpului prin bătăi din palme. SARCINA DIDACTICĂ: să recunoască şi să denumească membrii grupului din care fac parte. • Răspunsurile corecte sunt apreciate prin aplauze. LA CINE S-A OPRIT MINGEA? Grupa mică SCOPUL JOCULUI: cunoaşterea numelor şi prenumelor. apoi îl repetă în întregime.CONŢINUTUL JOCULUI: formulare de propoziţii cu sau fără suport material.  Educatoarea spune un cuvânt iar copilul cu care a dat mâna îl desparte în silabe. despărţirea cuvintelor în silabe şi precizarea numărului acestora. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoaşterea colegilor din grupă după nume şi prenume. Elemente de mişcare. • Este interzis ca un cuvânt nou format să fie pronunţat de mai multe ori. • La semnalul educatoarei “Stop” sau alt semnal auditiv jucăria se opreşte la copilul la care se află în acel moment. • Se stabileşte prima silabă a cuvântului şi se cere găsirea altor cuvinte care să conţină aceeaşi silabă. educarea sentimentelor de ataşament faţă de copiii din grupă.

ÎNCHIDEREA ŞI DESCHIDEREA OCHILOR. COMPLICAREA JOCULUI: ŞI VA SPUNE CÂTE SUNT ŞI CE SUNT. GHICIREA ŞI APLAUZE. GÂNDIRII ŞI DEZVOLTAREA SARCINA DIDACTICĂ: SEPARAREA. MATERIAL: CINCI – ŞASE FELURI DE OBIECTE (MINGI. INDEPENDENŢA ŞI RAPIDITATEA. COPILUL VA FI DEZLEGAT LA OCHI PENTRU A VEDEA DACĂ RĂSPUNSUL ESTE CORECT. PĂPUŞI. CĂUTAREA. ÎL DENUMEŞTE.• • • Manipularea jucăriei. MATERIAL: UN SĂCULEŢ CU JUCĂRII (DOUĂ MINGI. Semnale sonore. MIŞCARE. VARIANTE:  Educatoarea aruncă de la distanţă mică o minge. JOCUL VA CONTINUA ÎN ACEST FEL PÂNĂ SE VOR TERMINA JUCĂRIILE DIN SAC. DACĂ ÎN SAC NU VOR MAI FI JUCĂRII DE ACELEŞI FEL. MAŞINI. CORECTITUDINEA. LEGAREA OCHILOR ŞI REGULI DE JOC: COPILUL NUMIT INTRODUCE MÂNA ÎN SAC FĂRĂ SĂ PRIVEASCĂ. BEŢIŞOARE . PIPĂIE JUCĂRIA ŞI. PE MASĂ SE VA LĂSA O SINGURĂ GRUPĂ DE OBIECTE FORMATĂ DIN UNA SAU DOUĂ JUCĂRII DE ACELAŞI FEL. FĂRĂ S-O PRIVEASCĂ. APLAUZE. O ARATĂ COPIILOR ŞI O AŞAZĂ PE MASĂ. O SCOATE DIN SAC. apoi întreabă grupa: Cine a primit mingea (biluţa)? Răspunde copilul vecin cu acesta sau altul indicat de copilul care a primit mingea. Aplauze . GRUPAREA ŞI DENUMIREA CORECTĂ A GRUPELOR DE OBIECTE DE ACELAŞI FEL. o biluţă unui copil. CASTANE. CONSOLIDAREA NUMĂRATULUI ÎNTRE 1 ŞI 2. ALT COPIL VA CĂUTA ÎN SAC ŞI TOT PRIN PIPĂIRE VA TREBUI SĂ SCOATĂ O JUCĂRIE LA FEL CU PRECEDENTA. DESFĂŞURAREA JOCULUI: COPILUL NUMIT DE EDUCATOARE INTRODUCE MÂNA ÎN SAC. GÂNDIRII LOGICE ŞI A ANALIZA- SARCINA DIDACTICĂ: ELEMANTE DE JOC: TORULUI TACTIL. ÎL SCOATE ŞI ÎL AŞAZĂ PE MASĂ. COPILUL CHEMAT LA MASA EDUCATOAREI VA FI LEGAT LA OCHI. O DENUMEŞTE. EI ACŢIONEAZĂ INDEPENDENT PRIN ÎNTRECERE ŞI DENUMESC PE RÂND GRUPELE DE OBIECTE FORMATE. Răspunsul copilului va fidat într-o propoziţie care să cuprindă numele şi prenumele colegului la care se află mingea.) SURPRIZA. ELEMENTE DE JOC: MÂNUIRE. REGULI DE JOC: COPIII SEPARĂ ŞI GRUPEAZĂ OBIECTELE DE ACELAŞI FEL CONFORM EXEMPLARULUI PRIMIT. UN COŞ ŞI UN ŞERVEŢEL PENTRU ACOPERIT COŞUL.DOUĂ CUBURI. ETC. PE CARE LE VA PIPĂI CU AMÂNDOUĂ MÂINILE DUPĂ ACEASTĂ ACŢIUNE. SURPRIZĂ.O MAŞINĂ ETC. GRUPA MIJLOCIE JOC DIDACTIC: CINE AŞAZĂ MAI BINE? SCOPUL: ALCĂTUIREA DE GRUPE DE OBIECTE DE ACELAŞI FEL. SE VOR AŞEZA CU FAŢA SPRE CEILALŢI COPII ŞI SPRE OBIECTELE . DUPĂ CÂTE FELURI DE OBIECTE SUNT FOLOSITE ÎN JOC) VOR PRIMI PRIMI CÂTE UNUL DIN OBIECTELE EXISTENTE. ALT COPIL VA CĂUTA OBIECTE DE ACELAŞI FEL. O PĂPUŞĂ. RĂSPUNSURILE CORECTE VOR FI APLAUDATE. JOC DIDACTIC: SĂCULEŢUL CU SURPRIZE SCOPUL: RECUNOAŞTEREA NUMĂRULUI DE OBIECTE PRIN ANALIZATORUL TACTIL. SPUNÂND CE JUCĂRIE A SCOS. ÎNTRECERE. PIPĂIE OBIECTUL. DEZVOLTAREA ATENŢIEI. COPILUL VA TREBUI SĂ PRECIZEZE ACEASTA. DESFĂŞURAREA JOCULUI: COPIII NUMIŢI DE EDUCATOARE (CINCI-ŞASE. ATÂT ÎN PRIMA PARTE CÂT ŞI ÎN CEA DE-A DOUA. ACŢIUNEA VA FI VERBALIZATĂ. FOLOSIREA CORECTĂ A NUMERALULUI CARDINAL. MIŞCAREA.). SEPARAREA OBIECTELOR DE ACELAŞI FEL ŞI DENUMIREA LOR PRIN ANALIZATORUL TACTIL. PROMPTITUDINEA. PROCEDÂND CA MAI SUS. STIMULAREA OPERAŢIILOR CALITĂŢILOR EI.

Ma opresc.. COMPLICAREA JOCULUI: COPIII NUMIŢI SĂ GRUPEZE OBIECTELE NU VOR MAI PRIMI CÂTE UN EXEMPLAR.GIMNASTICA DE INVIORARE Daca vreau sa cresc voinic. EI TREBUIE SĂ PRIVEASCĂ RĂŢUŞTELE. Merg in pas alergator. TEATRU DE PĂPUŞI. PE LAC VA FI UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE. SĂ LE NUMERE ŞI CEL CARE ARE PE JETON UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE EGAL CU NUMĂRUL CELOR AFLATE PE LAC. MOTIVÂND ACŢIUNEA. DE EXEMPLU: ÎN GRUPAMAŞINILOR MAI APARE ŞI O PĂPUŞĂ SAU ÎN GRUPA MINGILOR APARE O CASTANĂ ET. RAPORTAREA NUMĂRULUI LA CANTITATE. REGULI DE JOC: LA DESCHIDEREA CORTINEI APARE UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE.. ÎN CONTINUAREA JOCULUI. ÎN CONTINUARE SE PROCEDEAZĂ CA MAI SUS (SE NUMĂRĂ. PATRU). EU AM FORMAT GRUPA MAŞINILOR” ETC. ÎN ACEL MOMENT. COPIII LE NUMĂRĂ ÎN GÎND ŞI LE RAPORTEAZĂ LA CANTITATEA DE RĂŢUŞTE DE PE JETONUL PRIMIT. PE LAC APARE UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE ( EX. UN ALT COPIL VA ALEGE CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE RĂŢUŞTE DE PE LAC. Fac gimnastica de mic. Sar apoi intr-un picior. Intind bratele sa zbor. UN PANOU. ASTFEL JOCUL VA CONTINUA ÎN LIMITA TIMPULUI AFECTAT. Asta-i doar un inceput Ia priviti cat am crescut ! 2. APLAUZE. Toata lumea e a mea Cand m-asez jos la podea. COPILUL VA MOTIVA ACŢIUNEA. COPIII DESCHID OCHII ŞI TREBUIE SĂ SESIZEZE GREŞEALA ŞI SĂ O CORECTEZE. MATERIAL: PENTRU FIECARE COPIL. LA CERINŢA VERBALĂ A EDUCATOAREI.. REPETAREA GRUPĂRII OBIECTELOR RĂMÂNE LA LATITUDINEA EDUCATOAREI. SE VA ÎNCHIDE CORTINA. CINE AŞAZĂ MAI BINE?”. SE MOTIVEZA ). CÂTE UN JETON CU 1-10 RĂŢUŞTE.dragi pitici! Ma bucur ca sunteti aici! A-nceput o noua zi -Buna dimineata copii! MANA-joc linistitor . APOI JETONUL CU CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI.respir usor. SARCINA DIDACTICĂ: EFECTUAREA UNOR OPERAŢII DE ADUNARE ŞI SCĂDERE. LA AL DOILEA SEMNAL. O VULPE. RECUNOAŞTEREA DE EXEMPLU: . EU AM FORMAT GRUPA MINGILOR”. EI VOR GRUPA OBIECTELE DE ACELAŞI FEL ŞI PE RÂND LE VOR .POEZIE DE DIMINEATA(la inceputul activitatilor pe sectoare) Dimineta ne-am trezit La gradinita ne-am intalnit Cu totii sa salutam : -Buna dimineata . GRUPA MARE JOC DIDACTIC: CINE ARE ACELAŞI NUMĂR? SCOPUL: COMPARAREA NUMERELOR ALĂTURATE PE BAZĂ DE MATERIAL CONCRET. DESFĂŞURAREA JOCULUI: EDUCATOAREA ATRAGE ATENŢIA COPIILOR CĂ PE LAC VOR VENI PE RÂND RĂŢUŞTE. POEZII DISTRACTIVE SI LINISTITOARE 1. GRUPAREA SE FACE PRIN ÎNTRECERE ŞI CEI CARE AŞAZĂ REPEDE ŞI BINE SUNT APLAUDAŢI. SE RIDICĂ JETONUL CU ACELAŞI NUMĂR DE RĂŢUŞTE. SE SIMULEAZĂ APARIŢIA VULPII CARE MĂNÂNCĂ O RĂŢUŞCĂ. ELEMENTE DE JOC: MÂNUIREA MATERIALULUI. CI. SURPRIZA. DECÂT CELE DE PE LAC. ÎNŢELEGEREA ŞI FOLOSIREA TERMENILOR MATEMATICI NECESARI VERBALIZĂRII OPERAŢIILOR EFECTUATE. CIFRELOR ŞI RAPORTAREA LOR LA CANTITATEA. LA PRIMUL SEMNAL.DE PE COVOR. EDUCATOAREA VA CERE COPIILOR SĂ RIDICE JETONUL CU O RĂŢUŞCĂ MAI PUŢIN (MAI MULT). IAR LA CUVINTELE: DENUMI. ZECE BOBOCI DE RAŢĂ ŞI CIFRELE 1-10. COPIII VOR ÎNCHIDA OCHII. VOR EFECTUA ACŢIUNEA TOT PRIN ÎNTRECERE. AŞA SE VA PROCEDA PÂNĂ VOR FI AŞEZATE TOATE CELE ZECE RĂŢUŞTE. . APOI VOR RAPORTA NUMĂRUL LA CIFRA CORESPUNZĂTOARE. RIDICĂ JETONUL. COMPLICAREA JOCULUI: EDUCATOAREA DESCHIDE CORTINA. LA REDESCHIDEREA CORTINEI. ÎN TIMP CE EDUCATOAREA MAI ADAUGĂ ŞI ALTE OBIECTE PRIN GRUPELE DE OBIECTE DEJA FORMATE.

micule vant Care-alergi pe pamant ! (imitam miscarea vantului.(aratatorul de la mana dreapta.miau.zbor-pasari mari .chit.Buna dimineata cer frumos!(ridic mana spre cer) Buna dimineata soare luminos! (mainile sub forma de cerc deasupra capului) Buna dimineata.la animale mari sarim in sus) Si-n lume s-o raspandim! JOCURI DE MIŞCARE PENTRU PREŞCOLARI Cântecul cocoşului Formaţie de lucru: cerc Desfãşurarea jocului: .desenat chipul) C-un ciocanel atata de micut(indoi aratatorul de la mana dreapta) Cioc.cioc.ascult pumnul) Mana floare se desface (ambele maini cu degetele desfacute) Daca vrei in sus sa zbori Fa-ti degetele pocnitori Si pocneste de trei ori !(pocnim de trei ori.sarim in sus) 3.tulpina drept in jos) Buna dimineata pasarele mari si mici! (desfacem bratele lateral pt.palmele in fata pt.miau.bum.Mana mea-i ca un cuvant( miscam degetele rasfirate de la o mana) Care-ti ravaseste-un gand (miscam mana pe langa cap) Mana bate.chit.miau.pasari mici) Buna dimineata pietre tari!(palmele bat podeaua) Buna dimineata animale mici si mari! (animale mici stam ghemuit.chit.bum(fiecare deget se inchide cand trece uriasul) Si darama garduletul! Dar iata vine-un piticut.bum.privim in sus) Iubire sa daruim (strangem bratele spre piept si apoi le desfacem) De gand rau.bum.mana tace.(trecem palmele peste fata) Catre soare sa privim (desfacem bratele in forma de cerc.cioc(ciocanesc fiecare deget.merge pe gard) Dar iata vine-un soricel : chit.(bat in masa cu pumnisorii. sa ne ferim (mana alunga gandul rau ) S-adunam doar bucurie! (strangem bratele spre piept si apoi le desfacem) (sarim in sus cu bratele desfacute) Si-atunci orisice copil.chit.cu bratele) Buna dimineata .cioc.JOCURI DE DEGETE-linistitor Eu am un gardulet ( mana stanga cu degetele desfacute) Si vine pisica miaunica: ( de la mana dreapta aratatorul si mijlociul merg pe gard) Miau . BUNA DIMINEATA! 5.(mieunat languros.care se ridica) Si repara garduletul! 4.ZICERE DE DIMINEATA In fiecare dimineata S-avem gandul bun pe fata .pe gard) Dar iata vine-un urias : Bum. In fiecare dimineata Are gandul bun pe fata!(trecem palmele peste fata).cioc.copaci infloriti (mainile arata forma copacului-coroana rotunda.miau.(trece repede .

Ah! Ce mai cocoş. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un câine Sã-nhaţe pe vulpe. Ah! Ce mai cocoş. hi. ca: cocoş. de pãmânt.Copiii sunt aşezaţi în cerc. Cum cântã la moş. Popovici): “Cãlare pe bãţ. Ah! Ce mai cocoş. acesta este primul. Cum cântã la moşi! Cântã. ce mai cocoş. Fiecare are trasat în jurul lui un cerculeţ. Ambele echipe formeazã douã cercuri concentrice. de pãmânt. Copiii se învârt şi cântã “Şi era un moş Şi avea un cocoş Ah. hop. apoi urmeazã cocoşul. hi. hop! Aşa el fugea Mereu se-ntrecea Cãluţu-şi bãtea Şi îi tot zicea: Hi. lup. Şi-a venit o vulpe Sã-nhaţe cocoşul. zdup! Zdup. vine şi se prinde de mijlocul moşului. Vulpea pe cocoş. zdup!” La terminarea cântecului. “cãlãreţul”. una reprezintã “caii”. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un lup Sã-nhaţe pe câine. Câinele pe vulpe. hop! Hop în galop. vulpe. vulpea. iar “cãlãreţul” fãrã cal trece sã conducã în continuare jocul. nu are cal. cãluţ. La comanda de începere a jocului. ei trebuie sã-şi schimbe “caii”. lupul. Ah! Ce mai cocoş. cãluţ. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! bis bis bis bis bis De câte ori unul dintre copii îşi aude numele strigat. Cântã cocoşule Scoalã joacã moşule. zdup. iar cealaltã “cãlãreţii”. câine. cu faţa spre interior. hop. zdup. Unul este “moşul” şi stã în mijlocul cercului. Un copil. cântând una sau mai multe strofe din cântecul “Copilul cãlãreţ” (melodie prelucratã de T. La ursul din pãdure . hi! Dar calul ca zmeu Sãrind sus voios Se-mpiedicã rãu Şi-ndatã-l dã jos: Zdup. Astfel. “cãlãreţii” ţin mâinile pe umerii “cailor”. Cum cântã la moşi! Cântã. hop. Cel care rãmâne fãrã cerculeţ îndeplineşte rolul de “moş” şi jocul se reia. iar restul copiilor poartã nume de animale. hi! Hi. urs etc. Vulpea pe cocoş. Cum cântã la moşi! Cântã. şi se învârt în cerc. egale ca numãr. Caii şi cãlãreţii Formaţie de lucru: douã cercuri concentrice Desfãşurarea jocului: Grupa este împãrţitã în douã echipe. Copilul sãrea Şi calul de hãţ Mândru şi-l purta Hop în galop. Dupã aceste cuvinte. ţinându-se de mâini. Câinele pe vulpe. Lupul pe câine. Educatoarea împarte rolurile copiilor. câinele. ursul. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un urs Sã-nhaţe pe lup. La versul “Cântã cocoşule” din ultima strofã. Cum cântã la moşi! Cântã. toţi aleargã sã ocupe un loc în “cerculeţ”. toţi spun: “Alungã-i pe toţi moşule!”.

“povestitorul”. imitând culesul florilor şi recitând: “Culegem ciuperci şi mure. În faţa lor. Împreunã cu educatoarea. stã un copil. acesta începe sã latre şi sã alerge dupã ei. Dupã ce au fost prinşi mai mulţi copii. în spatele liniei de plecare. Copiii repetã cele spuse de povestitor. Nu latrã. la câţiva paşi. liniştit. Sã scape cine poate Elementul exersat: alergare la semnal Formaţie de lucru: şir Desfãşurarea jocului: Copiii sunt dispuşi pe o linie în mijlocul sãlii. “ursul” aleargã sã-i prindã pe copii. Ceilalţi copii se plaseazã în alt loc. folosind propoziţii scurte. înainte de a fi atinşi de “urs”. nu muşcã. Câinele ciufulit Elementul exersat: mers şi alergare Desfãşurarea jocului: Educatoarea delimiteazã un spaţiu care reprezintã “cuşca câinelui”. în care se plaseazã un copil care va fi “ursul”. ţinându-se de mâini. Ursul doarme nemişcat. În direcţia opusã acestui spaţiu se delimiteazã un loc. s-a-nfuriat! Mârâie. Doarme? Haide sã-l trezim. de exemplu: Povestitorul: “Câţiva copii se plimbau într-o pãdure”. Sã vedem ce face Ş-apoi sã fugim!” La atingerea “câinelui” de cãtre copii. Ne-a vãzut. marcat la o distanţã mai mare de “cuşcã”. Aceştia scapã numai dacã ajung la “casa copiilor”. Povestitorul: “S-au speriat grozav”. iar ceilalţi se întorc la “casa copiilor” şi jocul se reia. ţinându-se de mâini şi având în spatele lor rezervat un spaţiu mai mare pentru alergare. spre noi se-ndreaptã Fugim toţi… Nimeni n-aşteaptã!” Dupã ultimul vers. Copiii. copiii se duc spre “bârlogul” ursului. în locul “ursului” trece un alt copil şi jocul se reia. Unul dintre copii este “câinele ciufulit” şi stã în aceastã cuşcã. care trebuie sã se termine cu cuvintele: “Sã scape cine poate!”. denumit “casa copiilor”. De la ursul din pãdure. Povestitorul: “Sã scape cine poate!” . care le spune o istorioarã. se apropie tiptil de câine.Elementul exersat: mers şi alergare Desfãşurarea jocului: Copiii stau grupaţi într-un spaţiu limitat printr-un cerc denumit “casa copiilor”. “bârlogul”. Povestitorul: “Deodatã au zãrit un urs”. Stã cuminte. Copiii repetã. Copilul prins îi ia locul. iar copiii repetã întocmai ce spune acesta. Copiii repetã. recitând urmãtoarele versuri: “Câinele cel ciufulit S-a culcat în cuşcã.

„mai puţine”. 2. Pe panou se aşează o grupă de obiecte.La auzul acestor cuvinte. Regulile jocului: Prin vocea educatoarei. Zâna Toamnei va indica sarcinile jocului ce vor fi scpecificate pe jetoane în formă de frunze ruginii. Colegii dintr-o echipă se vor sprijini între ei pentru a rezolva sarcinile. LA APROZAR Scopuri: • consolidarea deprinderii de a construi grupe de obiecte după formă. coroniţe surpriză de la Zâna Toamnă. realizarea corespondenţei între elementele a duoă mulţimi şi sesizarea diferentei dintre acestea. efectuând operaţii logice în ceea ce priveşte sortarea pieselor în funcţie de cerinţele exprimate de către educatoare.UNDE S-A ASCUNS GREIERAŞUL? Scop: • • Verificarea cunostinţelor copiilor despre atributele pieselor geometrice. coşul Toamnei plin cu fructe şi legume. Obiective operaţionale: să constituie mulţimi după unul sau mai multe criterii date. Copiii vor grupa fructele şi legumele din aprozar după formă. Dezvoltarea operaţiilor gândirii.să recunoască şi să denumească figurile geometrice. fişe individuale de lucru. Cine va avea cele mai multe va câştiga jocul. Fiecare copil din cele două echipe aşează pe masă o grupă care să aibă cu un obiect mai mult sau mai puţin decât în grupa dată.Cele două grupe de copii răspund pe rând. Va cere copiilor să aşeze în coşul toamnei „mai multe” . Aşează în perechi obiectele celor două grupe pentru a aprecia raportul cantitativ dintre acestea. Echipele vor primi câte două grupe de obiecte. 2. Material didactic: prezenţa Zânei Toamnei. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect. Desfăşurarea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. 3. închiderea şi deschiderea ochilor. să rezolve itemii propuşi în fişa de lucru individuală. . • consolidarea deprinderii de a compara grupe de obiecte şi de a sesiza unele relaţii cantitative. sau „tot atâtea” legume sau fructe din aprozar. să compare mulţimile din punct de vedere cantitativ. „mai puţine”. • dezvoltatarea rapidităţii şi a promtitudinii în gândire. Obiective operaţionale: . Ei vor lua pe rând o frunză din copacul toamnei şi vor rezolva sarcina cerută: 1. 1. unde trebuie sã atingã peretele. Coechipierii au voie să se ajute între ei. Variantă: Educatoarea are cartonaşe pe care sunt desenate legume sau fructe de toamnă în număr variabil. frunze pe care sunt scrise sarcinile. echipa va primi din parte Zânei Toamnei o crizantemă. Elemente de joc: prezenţa Zânei Toamnei. copiii se întorc cu spatele la “povestitor” şi aleargã în partea opusã a sãlii. „tot atâtea”) şi sesizând constanţa cantităţii indiferent de locul mulţimii. fiecare răspuns corect fiind recompensat cu o crizantemă. Sarcina didactică:  Gruparea obiectelor după formă. Cel care este prins înainte de a atinge peretele îl înlocuieşte pe povestitor şi jocul continuã. jetoane cu fructe şi legume de toamnă. utilizând limbajul matematic corespunzător („mai multe”.

- să identifice poziţii spaţiale, şi să plaseze piesele în poziţia spaţială indicată; - să rezolve corect itemii fişei; - să participe cu plăcere şi interes la activitate; Sarcina didactică:  Recunoasterea formelor geometrice şi precizarea aributelor acestora;  Recunoaşterea şi denumirea poziţiilor spaţiale; Reguli de joc: La solicitarea educatoarei copiii închid ochii, iar când îi deschid trebuie să spună unde s-a ascuns greieraşul, ce figură geometrică se află în acel loc şi care sunt atributele acesteia. Dacă raspunsul este corect, copilul va primi drept recompensă un stimulent în formă de chitară. Elemente de joc: închisul şi deschisul ochilor, mişcarea. Material didactic: greieraş, chitare stimulente, piese geometrice. Desfăşurarea jocului: Se prezintă invitatul zilei – Greieraşul – care le cere ajutorul copiilor pentru a-l învăţa formele geometrice.Pe un panou sunt aşezate toate piesele geometrice învăţate. Copii închid ochii, iar educatoarea aşează greieraşul lângă o piesă geometrică. Apoi deschid ochii iar educatoarea întreabă: Unde s-a ascuns greieraşul?. Copiii răspund precizând piesa geometrică şi atributele ei. Variantă: Educatoarea aşează piese geometrice în diferite locuri din grupă. La întrebarea educatoarei : Unde sunt aşezate cercurile?, copiii enumeră locurile unde sunt aşezate acele piese: Cercurile sunt pe masă / sub scaun / lângă greieraş.

3. FURNICUŢA HARNICĂ!

consolidarea deprinderii de a raporta numărul ca cantitate şi cantitatea la număr; verificarea număratului în limitele 1-5; educarea independenţei în acţiune; Obiective operaţionale: - să formeze mulţimi cu 1-5 elemente după criteriul formei; - să numere în limitele 1-5 prin încercuire; - să asocieze cifra numărului corespunzător de obiecte şi invers. - să participe cu plăcere şi interes la activitate. Sarcina didactică:  Raportarea cantităţii la număr folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil; Regulile jocului: Educatoarea va alege un cartonaş care se va opri la semnalul Stop. Copilul la care s-a oprit cartonaşul îl arată tuturor pantru că va aşeza la muşuroi atâtea furnicuţe câte arată cifra de pe cartonaş sau câte bătăi din palme a auzit. Elemente de joc: mişcarea, surpriza. Materialul didactic:cartonaşe cu cifrele de la 1 la 5, siluete furnicuţe, imagine cu un muşuroi, saculeţul furnicuţei. Desfăşurarea jocului: Educatoarea va da drumul unui cartonaş pe care este scrisă o cifră să circule de la un copil la altul. La semnalul educatoarei, copilul la care s-a oprit cartonaşul îl va arăta tuturor şi va avea sarcina de a aşeza la muşuroi tot atâtea furnicuţe câte arată cifra. Se motivează acţiunea: Eu am aşezat la muşuroi 5 furnicuţe pentru că pe jeton este cifra 5. În continuarea jocului, se vor înlocui semnalele vizuale cu cele auditive. Copii vor grupa furnicuţele după numărul bătăilor educatoarei. Varianta: Copiii primesc săculeţul furnicuţei pe care îl plimbă din mână în mâmă. La semnalul educatoarei: Stop, copilul la care se află săculeţul îl pipăie şi spune câte „boabe” (obiecte) sunt în el. • • •

Scop:

4. DETECTIVII

Scopuri: • consolidarea deprinderii de a raporta cantitate la număr şi a numărului la cantitate; • sesizarea locului unui număr în şirul numeric (limitele 1-5); • verificarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 1-5; Obiective operaţionale: - să numere în limitele 1-5; să determine locul fiecărui număr în şirul numeric 1-5 stabilind vecinii, să rezolve operaţii simple de calcul oral folosind simboluri matematice. Sarcina didactică:  stabilirea locului unui număr în şirul numeric;  raportarea corectă a numărului la unitate şi a unuităţii la număr; efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu una sau două unităţi. Regulile jocului: Copilul numit de educatoare va corecta greşeala şi va primi insigna de detectiv. Dacă răspunde corect este aplaudat , dacă greşeste alt copil va corecta greşeala. În a doua parte a jocului, copilul indicat a fi detectiv va număra elementele unei mulţimi şi va spune dacă doreşte să adauge sau să ia un element. Elemente de joc: ghicirea, aplauzele, întrecerea. Materialul didactic: cifre, siluete cu oameni de zăpadă, mături, fulgişori, insigna de detectiv. Desfăşurarea jocului: Educatoarea le propune copiilor să fie detectivi. Ei trebuie să descopere mai multe mistere. 1) Pe un panou sunt aşezate cifrele în dezordine. Copii trebuie să aşeze cifrele în ordine crescătoare şi apoi descrescătoare. 2) Educatoarea aşează o cifră pe panou, iar copii afişează vecinii numărului dat; 3) Educatoarea aşează două cifre diferite pe panou, iar copii trebuie să aşeze cifrele intermediare. Exemplu: 2 şi 5. Copiii aşează 3 şi 4. 4) Educatoarea prezintă imagini cu un anumit număr de elemente, iar copii vor vor forma grupe cu tot atâtea, cu un element mai mult sau cu un element mai puţin . Veriantă: Copilul ales detectiv va trebui să caute vecinul unui număr şi să formeze o grupă cu tot atâtea elemente câte arată cifra. Apoi va spune dacă doreşte să mai adauge sau să ia un element. Exemplu: Caută vecinul mai mare al lui 4 şi formează o grupă cu tot atâtea elemente. Adaugă sau ia un element! Un alt copil va rezolva şi afişa exerciţiul: 4+1=5.

6. TRĂISTUŢA LUI MOŞ CRĂCIUN

Scopuri: • consolidarea cunoştinţelor copiilor despre atributele pieselor geomentrice (formă, culoare, mărime, grosime); • dezvoltarea gândirii logice şi a spiritului de echipă; Obiective operaţionale: - să recunoască şi să denumească figurile geometrice, efectuând operaţii logice în ceea ce priveşte sortarea pieselor în funcţie de cerinţele exprimate de către educatoare; - să identifice deosebiri între elementele unei mulţimi şi să le caracterizeze prin negaţie logică;

-să fomeze mulţimi după două, trei însuşiri considerate simultan şi să le caracterizeze folosind conjuncţia logică; - să rezolve corect itemii fişei; Sarcina didactică:  recunoaşterea pieselor geometrice prin acţiunea analizatorilor;  sortarea figurile geometrice după criteriul stabilit de educatoare: mărime, culoare, grosime, utilizând negaţia logică sau conjuncţia logică. Regulile jocului: Un copil legat va alege o piesă din sacul lui Moş Crăciun, o pipăie şi precizează forma,mărimea şi grosimea acesteia. În partea a doua a jocului copiii vor preciza atributele pieselor alese prin folosirea negaţiei logice şi a conjuncţiei logice.Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi un globuleţ. Echipa care va avea cele mai multe globuri în braduţ va câştiga. Elemente de joc: aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor, stimulente în formă de brăduţ, trăistuţa lui Moş Crăciun. Material didactic: trusa Dienes, creioane, fişe, stimulente, brăduţi şi globuleţe pentru a ţine scorul, trăstuţa lui Moş Crăciun. Desfăşurarea jocului: Educatoarea va prezenta săculeţul lui Moş Crăciun care, înainte de a veni să le aducă daruri copiilor, va testa cunoştinţele acestora despre piesele geometrice. Copiii vor fi solicitaţi de educatoare să participe la joc prin versurile: Să vină acum la mine, Un copil ce ştie bine, Atingând o piesă doar, Forma să o spună clar. Copilul chemat este legat la ochi. El introduce mâna în săculeţ, alege o piesă, o pipăie şi precizează forma. După precizarea formei, acelaşi copil va preciza şi celelalte atribute (mărime, culoare, grosime) prin folosirea cojuncţiei logice. Exemplu: Această piesă este şi mare, şi subţire, şi albastră. Pe masa educatoarei sunt aşezate şi alte piese geometrice. Un copil de la cealaltă echipa va alege alte piese care au aceiaşi formă cu piesa din săculeţ şi formează o grupă. Variantă: Educatoarea le va cere copiilor o piesa folosind negaţia logică: Alegeţi piesa care nu este nici pătrat, nici triunghi, nici dreptunghi. În final li se va cere copiilor să dea exemple de obiecte sala de grupă care au aceiaşi formă cu piesa aleasă.

7. ÎN CURTEA BUNICILOR

Scopuri: • consolidarea număratului în limitele 1-7; • verificarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat; Obiective operaţionale: să constituie mulţimi cu 1-7 elemente; să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr; - să compună şi să descompună numere în limitele 1-7, utilizând o gamă largă de variante; - să perceapă numărul în întregul său; să rezolve sarcinile fişei; Sarcina didactică:  compunerea şi descompunerea unui număr; Regulile jocului: Copilul numit va aşeza fiecare animal la căsuţa lui. Se vor denumi grupele formate. Se va asocia cifra corespunzătoare numărului de elemente ale fiecărei mulţimi. Copiii vor enumera grupele cu cele mai multe, respectiv cele mai puţine animale. Copiii vor compune şi descompune numerele aşezând animalele unei grupe în 2 adoposturi (descompunere), ori copletând elementele unei mulţimi (compunere). Se motivează de fiecare dată aşezarea. Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului.

5 4 sau 3) animale. Exemplu: În coteţ erau 5 găini. Ea pe pomi se caţără. Obiective operaţionale: . Eu am aşezat încă 2 şi acum sunt 7 găini. 8. Ei au sarcina de a aşeza animale în duoă casuţe şi apoi vor spune cum le-au aşezat.Veveriţa.cai.  efectuarea de operaţii de calcul matematic în limitele 1-9. “Muuuu” e vorba ei.să compună şi să descompună un număr dat în variante posibile. Vor număra fiecare grupă si vor asocia cu cifra care corespunde numărului de animale din casă.4. Exemple de întrebări: Face ouă zeci şi sute Clăi de lână-n patru beţe Dacă-i dai grăunţe multe. Elemente de joc: Riţa. Pasc răzleţe prin fâneţe (Găina) (Oile) Are coarne şi bărbiţă. consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una-două unităţi. Exemplu:Eu am aşezat cele sapte oiţe astfel: cinci în primul grajd si două în al doilea grajd. căte un copil de la fiecare echipă va alege câte un plic şi va rezolva sarcina dată pentru a o ajuta pe Riţa. Iedul drag îşi apără. Copii le vor ajuta să intre în căsuţa lor. Sarcina didactică:  numără crescător şi descrescător în limitele 1-9. alune. imagini cu căsuţele animalelor. Un copil va primi rolul de fermier . cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale.să efectueze operaţii simple de calcul oral. 4 animale. Desfăşurarea jocului: • • • • . –. recunoscând semnificaţia simbolurilor aritmetice (+.Veveriţa. Dacă rezolvă correct primeşte o alună drept recompensă. verificarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat. pisici. Împreună sunt şapte oiţe. Copiii numără animalele din căsuţe.Material didactic: siluete cu animale domestice (găini. Materialul didactic: veveriţa.etc. respective la cifra corespunzătoare. Regulile jocului. Fiecare fermier va verbaliza acţiunea efectuată.să raporteze cantitatea la număr. plicuri. . Este tot al ei. Se verifică prin numărare şi se alege cifra corespunzătoare. recunoscând şi stabilind vecinii numerelor.). Rolul de fermier îl va primi acel copil care ştie să raspundă la o ghicitoare despre animale domestice. Câştigă echipa care a adunat cele mai multe alune. Pe rand. =). Desfăşurarea jocului: Animalele au ieşit la păscut şi trebuie să se întoarcă la casele lor. . jetoane cu cifre. Ghiceşte dacă vrei! (Capra) (Vaca) Variantă: Copilul ales va primi 7 (5. Laptele ce-l bei Părul aspru şi-o codiţă. traseul veveriţei. În fiecare căsuţă vor fi 2. Vor fi solicitaţi mai mulţi copii să spună cum au aşezat animalele de la fermă. Copilul a primit rolul de fermier va trebui să copleteze numărul animalelor astfel încât în fiecare adăpost să fie câte 7 ( 6.să resolve corect sarcinile fişei.  fixarea locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale. AJUTĂ-O PE RIŢA-VEVERIŢA! Scopuri: consolidarea număratului în limitele 1-9. 6) animale. căţeluşi. întrecerea. . La fel se va proceda şi cu celelalte căsuţe. oi. 3.

Câte au rămas?. 3. să-l denumească utilizând numeralul ordinal corespunzător respectând acordul verbal între numeral şi substantivul care-l însoţeşte. Găseşte vecinul mai mare al lui 5. Dacă rezolvă corect primeşte drept recompensă o alună. La semnal. 13. În ultima parte a . Pe rând. Dacă răspunsul este corect toţi copii se joacă cu albinuţele imitând zborul lor. imitarea zborului albinuţelor. 7. Compeletează florile din vază astfel încât să fie 9 (compunere)! Căştigă echipa care a adunat cele mai multe alune în coşuleţ. 8. Sarcina didactică:  identificarea locului rămas liber şi denumirea lui prin intermediul numeralului ordinal. Pentru a ajunge la scorbura sa trebuie să rezolve mai multe sarcini. toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe suport pentru a imita zborul ei. Numără crescător de la 6. Variantă: Educatoarea enumeră zilele săptămânii şi de fiecare dată lipseşte din enumerare o zi. Educatoarea le cere copiilor să închidă ochii atunci când aud bâzâitul albinei. 12. stimulente albinuţe. Găseşte vecinul mai mic al lui 9.Educatoarea o prezintă pe Riţa-veveriţa care sete foarte supărată pentru că s-a rătăcit. Formeată o grupă cu un element mai mult decât numărul picioarelor unei veveriţe. Desfăşurarea jocului: Copii sunt aşezaţi la măsuţele aranjate în formă de careu. Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor. să stabilească vecinii numerelor naturale în şirul numeric 1-10. Copii descoperă ziua care lipseşte şi precizează locul ei în cadrul zilelor săptămânii. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare locului elementului luat. iar în faţa lor este aşezat suportul cu 10 albine. 9. Exemple: 1. Formează o grupă cu tot atâtea elemenete câte fete sunt prezente azi în grupă. Regulile jocului: Copii închid şi deschid ochii când aud bâzâitul unei albinuţe. deschid ochii şi spun a câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea. 10. Exemplu: A câta albinuţă a zburat? / A zburat a şaptea albinuţă. Găseşte mai multe variante de descompunere. Material didactic: o imagine pe care sunt poziţionate cele 10 albine pentru fiecare copil şi pentru educatoare. Adună alunele în coş. iar după ea urmează a opta albinuţă. A CÂTA ALBINUŢĂ A ZBURAT? Scopuri: • folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale. 6. • cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric. 9. Scrie operaţia corespuntătoare: 8–2=6 . 2. 5. Copiii sunt împărţiţi în două echipe. va câştiga echipa care a adunat cele mai multe alune. câte un copil de la fiecare echipă va alege un plic şi va încerca să rezolve sarcina pentru a ajuta veveriţa. Ia din coş 2 alune. Numără descrescător de la 8. Toţi copii trebuie să ia aceiaşi albinuţă din şirul lor ca cea luată de educatoare şi să spună a câta albinuţă a zburat. • verificarea cunoştinţelor despre zilele săptămânii. Descoperă cifra care lipseşte. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine descrescătoare. Copii vor primi drept recompense alune şi nuci din proviziile veveriţei. Scrie operaţia corespunzătoare: 6+2=8. Obiective operaţionale: să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr-un şir format. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine crescătoare. 4. În final. 11. Aşeză cele 9 nuci în două coşuleţe. Este amenajat un traseu pe care exictă din loc în loc sarcini. Dacă răspunsul copilului este corect.

Variantă: Magicianul citeşte pentru fiecare grupă probleme-ghicitori. al câtelea era în şir şi între care copii era aşezat. să rezolve independent itemii propuşi pe fişă. . să rezolve oral probleme prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv având ca material intuitiv o situaţie ilustrată. aplauze. Dacă copilul greşeşte este ajutat de coechipieri. Elemente de joc: prezenţa Magicianului.. • dezvoltarea spiritului de echipă. MAGICIANUL Scopuri: • consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 1-10. să efectueze calcul oral cu 1-2 unităţi.jocului. Răspunsurile corecte sunt recompensate cu aplauze şi baghete magice. Căte fetiţe se vor juca în continuare cu mingea? 5 – 1= 4. un panou pentru afişarea punctelor (baghetelor magice) fiecărei echipe. ghiceşti nepoate? Căţi au mai rămas acum? (6+1=7) (8-2=6) Cinci căţei cu botul mic Jucau fotbal între ei Doi se iau după pisic Şi-au rămas acuma…… Am pus pentru Nicuşor Şapte mere la cuptor Şi mai pun unul la copt Sunt acum de toate. Rezolvarea problemelor se realizează de către un reprezentant al fiecărei echipe care este ales prin rostirea de către Magician a formulei magice: Ini mini hop şi-aşa / Ieşi la tablă dumneata. zum albiniţa mea! 10. apoi problemele vor fi formulate de către copii. vor fi aduşi cinci copii în faţa grupei care se vor prezenta. Magicianul formulează pe baza materialului ilustrativ probleme pentru fiecare echipă. care a venit se va juca împreună cu copiii dândule diferite sarcini. Regulile jocului: Copilul chemat prin atingerea de către magician cu bagheta magică va rezolva sarcinile date de acesta. jetoane cu cifre. Exemplu: Într-o curte-s cinci căţei Gâsca mea cea gălbioară Pe portiţă pleacă unul Şi-a scos puii-n ulicioară Câţi au mai rămas din ei? Cinci sunt mici şi unul mare (3 – 1= 2) Socotiţi câţi pui ea are? (5+ 1=6) Şase rate sunt pe lac Sunt opt porumbei pe casă Încă una-i sub copac Şi stau bucuroşi la masă Dacă le numeri pe toate Doi zboară jos îin drum Câte fac. Grupa este împărţită în două echipe. O fetiţă pleacă acasă. Sarcina didactică:  compunerea şi rezolvarea de probleme matematice. jetoane cu imagini. Copilul ales să rezolve problema este ajutat de colegii din echipa lui. Cu ajutorul jetoanelor cu cifre conducătorul echipei scrie exerciţiul problemei. zum. Desfăşurarea jocului: Educatoare îl va prezenta copiilor pe magician. mânuirea materialului. La început. tiţi copii vor cânta cântecelul „Zum. Obiective operaţionale: să identifice semnul operaţiei şi să-l localizeze în funcţie de situaţia ilustrată. apoi unul se va ascunde. Copiii trebuie să ghicească cine lipseşte. La final echipa care va avea cele mai multe baghete va câştiga. Exemple: Cinci fetiţe se joacă cu mingea.. Material didactic: planşe cu probleme ilustrate. În final.

cifre. 1. Sarcina didactică :  raportarea corectă a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate . Sarcina didactică :  compunerea şi descompunerea unui număr natural. 9 sau 10) cărţi pe două rafturi găsind mai multe variante. Copiii vor trebui să sesizeze greşelile şi să le corecteze.2=3) (7+ 1=8) 11. Spre deosebire de prima parte a jocului. Se pot afişa patru-cinci tablouri din poveştile cunoscute. Regulile jocului : Copilul numit de educatoare va număra elementele grupei indicate şi va aşeza cifra corespunzătoare.să reprezinte grafic rezolvarea exerciţiilor efectuate . 3. .să rezolve corect fişa de lucru individuală . 12. Câţi au rămas ? Această sarcină implică rezolvarea şi afişarea exerciţiului matematic : 7 – 1 = 6. „=”. 5. La cererea educatoarei. efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu un element.(5. Se motivează aşezarea. CU MATEMATICA ÎN LUMEA POVEŞTILOR Scopuri: • verificarea număratului în limitele 1-10 prin raportarea numărului la cantitate. Dacă aşează corect. 6. Aşezaţi cifra corespunzătoare numărului de pitici. siluetele personajelor. Obiective operaţionale: . grupele.să utilizeze corect simbolurile « +. Formaţi o grupă de pătuţuri în care să fie tot atâtea câţi pitici sunt. • consolidarea deprinderii de a forma grupe echipotente prin punerea în corespondenţă. . • efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere folosind corect simbolurile matematice: „+”. • • . În partea a doua a jocului. cifrele şi exerciţiile matematice vor fi intenţionat aşezate greşit. 4. „-”. Regulile jocului : Copiii-bibliotecari aşează cărţi pe raft în aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8.să efectueze operaţii simple de calcul oral de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 110 . grupe diverse legate de personajele din poveştile cunoscute. Câte personaje sunt ? (piticii şi Albă-ca-Zăpada) : 7 + 1= 8. alt copil va veni să corecteze greşeala. mânuirea personajelor. Câţi pitici sunt în imagine ? 2. Exemplu : Tabloul afişat prezintă o secvenţă din basmul Albă-ca-Zăpada. va mai forma o grupă cu tot atâtea elemente câte elementeare cea indicată. Desfăşurarea jocului : Educatoarea afişează un tablou dintr-o poveste. Variantă : Se vor afişa imagini cu scene din poveştile sau basmele cunoscute. apoi ei vor rezolva sarcinile cu conţinut matematic. .şi = » . . BIBLIOTECA Scopuri : consolidarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat. Dacă nu rezolvă corect sarcina. ei primesc o recompensă. Material didactic : tablouri cu imagini din poveşti. ei trebuie să aşeze un număr de 7 (8. aplauze. Elemente de joc : surpriza. Formaţi o grupă de scăunele în care să fie cu unul mai multe decât pătuţurile. exerasarea număratului în limitele 1-10. îl intuieşte cu ajutorul copiilor. 9 sau 10). Un pitic pleacă la plimbare.

13. La fel se va proceda şi cu celelalte rafturi. de adunare şi scădere cu o unitate şi/sau două unităţi. • dezvoltarea operatiilor gândirii (comparaţia. • verificarea capacităţii copiilor de a efectua operaţii simple de calcul oral. în limitele 1-10. Exemple de întrebări : Cum se numeşte povestea în care ursul îşi pierde coada ? Care sunt lunile anopimpului primăvara ? Câte silabe are cuvântul « matematică » ? Cu ce sunet începe cuvântul « şase » ? etc. Pe fiecare raft din bibliotecă sunt aşezate câte 3. 9 sau 10) cărţi. Fiecare bibliotecar va verbaliza acţiunea efectuată. până vor fi exemplificate toate variantele.» si « = » . . eu am aşezat încă două şi acum sunt şapte. Exemplu : Eu am aşezat cele zece cărţi astfel : şase cărţi pe primul raft şi patru cărţi pe al doilea raft.să rezolve corect fişa de lucru individuală. Material didactic : cărţi şi jetoane reprezentând cărţi. Ei deschid pachetul şi descoperă cărţile primite. identificarea numărului vecin mai mare sau mai mic cu o unitate. Exemplu : Pe raft erau cinci cărţi.să reprezinte grafic rezolvarea exerciţiilor efectuate. sinteza.să efectueze operaţii simple de calcul oral de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 110. 5 sau 6 cărţi. Desfăşurarea jocului : Educatoarea anunţă copiii că au primit un pachet de la poştă.să utilizeze corect simbolurile « +.  Compunerea şi rezolvarea unor probleme care propun operaţii de adunare şi scădere cu una sau două unităţi.să raporteze corect numărul la cantitate şi cantitatea la număr. • recunoaşterea şi folosirea simbolurilor « + ». analiza. . imagini pe care sunt desenate două rafturi de bibliotecă. Sarcina didactică:  Raportarea directă a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate. . mişcarea.să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-10. Copilul care va primi rolul de bibliotecar va completa rafturile în aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8. Împreună sunt şapte cărţi. Copiii numără cărţile de pe raft. 4. • sistematizarea cunoştinţelor privind rezolvarea unor pobleme simple în concentrul 1-10.DE-A ŞCOALA Scopuri : • consolidarea capacităţii copiilor de a înţelege şi utiliza numerele (1-10). Acestea trebuie aşezate în bibliotecă alături de celelalte cărţi. Vor fi solicitaţi mai mulţi copii să spună cum au aşezat cărţile. generalizarea) : Obiective operaţionale : . Regulile jocului:  jocul se desfăşoară pe două echipe.să determine locul fiecărui număr în şirul natural recunoscând vecinii numerelor. Variantă : Fiecare copil primeşte câte 10 jetoane reprezentând cărţi şi o foaie pe care este desenată o bibliotecă cu rafturi. Se verifică prin numărare.să rezolve probleme simple având ca suport ilustraţii.Elemente de joc : surpriza. . . . . Rolul de bibliotecar va fi primit pe rând de acei copii care pot răspunde educatoarei la o întrebare sau ghicitoare. Ei au sarcina de a aşeza cărţile pe cele două rafturi.si = ». « . . apoi să spună cum le-a aşezat. .

aplauzele. La sfârşitul activităţii toţi copii vor primi diplome. 3) Aşează cifrele în ordine crescătoare (descrescătoare). ridică un şerveţel şi descoperă o grupă de obiecte . echipa sa va primi o faţă zâmbitoare. MATERIAL :şapte – opt grupuri de obiecte ( jucării din sala de grupă : maşinuţe . Copiii aşează 3. 8. 6. închiderea şi deschiderea ochilor. probleme ilustrate. următoarele exerciţii: . siluete reprezentând rechizite. . Material didactic: ghiozdan. închiderea şi deschiderea ochilor . aplauze .pune deoparte atâtea pătrate câte degete arătătoare ai la ambele mâini. recompensele. Ce semn folosim? 10 – 2= 8. fiecare răspuns este recompensat cu o faţă zâmbitoare. (se vor folosi două imagini: o carte. avioane . VARIANTE DE JOC I . Educatoarea aruncă mingea unui copil . ELEMENTE DE JOC : prinderea mingii . Elemente de joc: surpriza. Dacă aceasta este rezolvată corect. clopoţel. păpuşi . Ce semn folosim? Câte anopimpuri au rămas? 4 – 1= 3. Clopoţelul va suna de fiecare dată de un anumit număr de ori şi va veni în faţă acel copil care are în piept cifra corespunzătoare. cifre de pus în piept. REGULI DE JOC : copilul care primeşte mingea o va da din nou educatoarei . deprinderea de a acţiona cu grupuri de obiecte . 1: „7 – 1=8 4+ 2=2” . 7. ursuleţi . 8) ” Găseşte greşeala!” – se vor propune spre corectare. câte un copil de la fiecare echipă va veni în faţă şi va alege din ghiozdan o siluetă pe care va fi scrisă sarcina. 6. 5. 2: „8 – 2=10 5+2=3” În final se vor rezolva probleme pe baza unor versuri. dezvoltarea atenţiei . cuburi . întrecerea. Desfăşurarea jocului: La sunetul clopoţelului. Copilul din cealaltă echipă va denumi vecinii acestei cifre. o priveşte cu atenţie şi la întrebarea educatoarei : „Ce ai găsit?” . 5. sunetul clopoţelului.    „CE AI GĂSIT” SCOP : recunoaşterea şi denumirea unor grupuri de obiecte din sala de grupă . Ex: 3. SARCINA DIDACTICĂ : denumirea corectă a grupurilor de obiecte . diferenţierea grupurilor de obiecte după însuşirile lor (formă . El va fi cel care va descoperi grupul de obiecte şi îl va denumi . jetoane cu cifre. scrisoare. . mânuirea materialului.fiecare copil trebuie să rezolve sarcinile. acesta o prinde . Exemple de sarcini: 1) Încercuieşte cifra care ne arată câte silabe are obiectul din imagine. 7. apoi merge la masa cu material . deplasarea.(Pe un panou sunt aşezate mai multe cifre în dezordine. o aruncă din nou educatoarei .pentru echipa nr. mărime). 6) Aşează atâtea pătrate galbene câte degete ai la ambele mâini.) 2) Alege cifra care corespunde numărului de feţite prezente în sala de grupă . .peştişori ) . castigă echipa care are cele mai multe feţe zâmbitoare.) 5) Aşează tot atâtea cercuri câte anotimpuri are anul. 8. a spiritului de observaţie . descoperirea grupurilor de obiecte . diplome. un stilou. răspunde : „ Eu am găsit un grup de maşinuţe „ Educatoarea întreabă : „Cum sunt maşinuţele pe care le-ai găsit :mari sau mici?” La fel se procedează şi cu celelalte grupuri de obiecte . iepuraşi . Grupurile de obiecte sunt acoperite cu câte un şerveţel .pune deoparte atâtea cercuri câte anopimpuri sunt cu zăpadă.pentru echipa nr.

Copiii sesizează lipsa şi răspund : „Lipseşte grupa de avioane mici „ .două coşuleţe (unul cu imaginea unei pere . copiii deschid ochii şi li se atrage atenţia asupra grupurilor de obiecte : „Ce grupă lipseşte ?” . Trebuie să adune din grădină legumele corespunzătoare imaginii de pe coşuleţ . cartofi ) . III. mari şi mici plantate în grădină. închiderea şi deschiderea ochilor . ardei. „SĂ ADUNĂM LEGUME” SCOP : alcătuire de mulţimi de obiecte după criteriul formei şi al mărimii . apoi fiecare verbalizează acţiunea :”Eu am format mulţimea de mere verzi „ . toate . mânuirea materialului . Educatoarea ascunde una din grupele de obiecte . Lăzile cu fructele culese şi sortate sunt aşezate în faţa copiilor. Un copil numit de educatoare denumeşte lădiţa lipsă : „Lipseşte mulţimea merelor roşii „ IV. întrecerea .Ei vor culege din pomi fructele de acelaşi fel cu cele din imaginea de pe coş (mere sau pere) . SARCINA DIDACTICĂ : separarea şi gruparea după formă şi mărime . copiii deschid ochii . unul merele roşii . celălalt cu imaginea unui mere) . La alt semnal . Se numesc cinci copii care vor trebui să adune legumele din grădină . copiii verbalizează acţiunea . unul merele verzi . MATERIAL : doi pomi reprezentând un măr şi un păr (din crengi) : mărul are mere roşii şi verzi . În acest timp se ascunde una din lădiţe .închiderea şi deschiderea ochilor . VARIANTE DE JOC I. La semnalul educatoarei copiii închid ochii . sesizând lipsa unei lădiţe. vinete . cinci coşuleţe . Sortarea se face prin întrecere . VARIANTE DE JOC I. legumele adunate sunt aşezate în coşuri . Se cere copiilor să închidă ochii . Doi copii solicitaţi de educatoare vor primi câte un coşuleţ . copilul verbalizează acţiunea îndeplinită . Se atrage copiilor atenţia asupra culorii merelor din coş . Li se spune că trebuie să le sorteze după culoare pentru a fi depozitate în cămară. Fructele culese sunt aşezate în coş . MATERIAL : macheta unei grădini de legume . pătlăgele . ELEMENTE DE JOC : surpriza .Copiii adună legumele şi apoi verbalizează acţiunea :”Eu am adunat mulţimea de ardei . „SĂ CULEGEM FRUCTE” SCOP : alcătuirea de mulţimi de obiecte după criteriul formei şi al culorii . mânuirea materialului . surpriza . La fel se procedează şi cu perele . Grupurile de obiecte sunt aşezate în ordine şi rămân descoperite . la bătaia din palme a educatoarei .Sunt numiţi doi copii care să sorteze.După ce au cules vor veni în faţa copiilor şi vor spune : „Eu am cules o mulţime de mere „ .patru lădiţe . legume decupate( morcovi. Pentru aceasta au nevoie de două lădiţe . Fiecare copil primeşte un coşuleţ pe care are imaginea unei legume . fiecare în câte o lădiţă.II . întrecerea . II. denumirea corectă a grupurilor de obiecte . „Eu am format mulţimea de mere roşii „. zece lădiţe . ELEMENTE DE JOC : mişcarea . . „Eu am cules o mulţime de pere”. REGULI DE JOC : vor fi numiţi doi copii care vor culege fructele indicate prin imaginea de pe coşuleţul înmânat de educatoare . La alt semnal . părul are pere verzi şi galbene . SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea şi denumirea corectă a grupurilor de obiecte după criteriul formei şi al culorii . REGULI DE JOC :copiii acţionează la comanda şi indicaţiile educatoarei . Răspunsurile corecte se aplaudă .

„Aşează al treilea ursuleţ în spatele copacului „ . timp în care educatoarea aşează un ursuleţ în faţa copacului . Ei trebuie să răspundă al câtelea ursuleţ se află în acea poziţie . La deschiderea ochilor copiii sesizează lădiţa lipsă : „Lipseşte lădiţa cu vinete mari „. Educatoarea întreabă :”Al câtelea ursuleţ s-a ascuns ?” . Copilul numit trebuie să răspundă :”Al doilea ursuleţ s-a ascuns”. Educatoarea întreabă:”Al câtelea ursuleţ s-a aşezat în faţa copacului ?” . lângă . familiarizarea cu poziţiile spaţiale : în faţă . Se atrage copiilor atenţia că unul din ursuleţii din şirul nostru vor ocupa una din aceste poziţii . închiderea şi deschiderea ochilor . La fluierul educatoarei . timp în care educatoarea ascunde un ursuleţ . În acest timp se va ascunde o lădiţă . „Eu am sortat mulţimea de ardei mici „.Copilul numit răspunde :”Al treilea ursuleţ s-a aşezat în faţa copacului „ . II. Lădiţele cu legume vor fi aşezate în ordine în faţa copiilor .Răspunsul corect este răsplătit cu aplauze . Se vor intui poziţiile spaţiale : în . Se descoperă copacul . copiii închid ochii . MATERIAL : un copac din crengi fixat într-un suport de brad (acoperit) . fixarea locului numerelor în şirul numeric . „Aşează al doilea ursuleţ în copac „ . lângă copac . Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu aplauze . Ursuleţii sunt aşezaţi în sistem liniar orizontal cu distanţă potrivită între ei . în faţa . III. .II.etc. REGULI DE JOC : copilul numit de educatoare va preciza al câtelea ursuleţ s-a ascuns şi ce loc ocupă el în şirul numeric . La următorul fluier copiii deschid ochii . Unul va sorta legumele mici . după care vor verbaliza acţiunea : „ Eu am sortat mulţimea de ardei mari „ . La următorul fluier copiii deschid ochii . „AL CÂTELEA URSULEŢ S-A ASCUNS” SCOP : folosirea corectă a numeralelor ordinale până la 3 . Sortarea se realizează prin întrecere .La fluierul educatoarei copiii închid ochii . Vor inchide şi vor deschide ochii la fluierul educatoarei . trei ursuleţi (jucărie) aşezaţi în ordine pe o măsuţă în faţa copiilor . în spatele . La fiecare coşuleţ vor veni câte doi copii cu câte o lădiţă. ELEMENTE DE JOC : mişcarea . în . La semnalul educatoarei copiii vor închide ochii . în spate . exersarea atenţiei . Se va atrage copiilor atenţia asupra mărimii legumelor . a memoriei . III. a spiritului de observaţie . aplauze . Li se spune că trebuie să sorteze legumele după mărime . SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea locului ocupat de ursuleţ şi a numărului în şirul numeric . unul pe cele mari . VARIANTE DE JOC I. Copiii vor fi solicitaţi să aşeze ei un ursuleţ în poziţia indicată de educatoare : „ Aşează primul ursuleţ lângă copac „ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful