JOCURI DIDACTICE PENTRU ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI COPIILOR PREŞCOLARI

Dezvoltarea vorbirii copiilor constituie una dintre problemele de bază ale activităţii din grădiniţă, învătământul preşcolar având ca obiective principale îmbogăţirea vocabularului acestora, precum şi însuşirea corectă a structurii fonetice şi gramaticale a limbii române. Experienţa acumulată în munca cu copiii, mi-a dat posibilitatea să văd în jocul didactic unul dintre cele mai eficiente mijloace de dezvoltare a vocabularului copiilor, deoarece el asigură o participare activă, atractivă şi deconectantă din partea lor . Munca cu vocabularul are o importanţă covârşitoare, cuvintele alcătuind materialul de construcţie al limbii. Înflorirea vorbirii, cultivarea şi îmbogăţirea ei, constituie o preocupare majoră a fiecarei educatoare. Pornind de la faptul că Programa activităţilor instructiv– educative din grădiniţă prevede pentru fiecare grupă o multitudine de jocuri didactice atât de cunoaşterea mediului cât şi de limbaj, care faciliteaza îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor, mi-am propus să realizez următoarele obiective cu copiii grupei mari: 1 - dezvoltarea posibilităţilor copiilor de a percepe cuvintele ca unităţi lexicale şi de a-şi însuşi corect semnificaţia lor; 2 - folosirea de către copii a cuvintelor cu semnificaţia corespunzăoare în situaţii adecvate; 3 - clarificarea şi precizarea unor noţiuni prin exersarea în forme noi a jocurilor didactice cunoscute. Toate aceste obiective mi-am propus să le realizez printr-o desfăşurare în variante noi, cu elemente ludice cât mai pronunţate şi prin suplimentarea zestrei jocurilor didactice cunoscute cu altele concepute de mine. Mi-am propus, de asemenea, să folosesc procedee didactice care să vizeze cu precădere influenţarea înţelegerii sensului cuvintelor nou însuşite şi activizarea vorbirii copiilor, prin exersarea şi folosirea acestora în situaţii de joc anume create de mine, în diferite momente ale zilei. Pe baza analizei rezultatelor obţinute în urma evaluărilor iniţiale, am reuşit să desprind unele concluzii şi anume că, în aceasta fază, sfârşitul grupei mijlocii şi începutul grupei mari, noţiunile copiilor sunt încă neclare, reduse, reprezentările lor sunt încă slabe, superficiale, iar uşurinţa în exprimare lasă de dorit. Alegerea celor mai bune metode şi procedee pentru explicarea cuvintelor noi, repetarea lor planificată în contexte diferite şi folosirea lor în practică printr-un sistem de exerciţii bine organizat, poate duce la însuşirea temeinică şi folosirea lor în vorbirea curentă. După ce am desfăşurat cu copiii activităţile din programă care se referă la meserii - observări, lecturi după imagini, jocuri didactice - am conceput o variantă nouă de joc didactic, Ca să vezi şi să nu crezi, prin care am urmărit clarificarea noţiunilor copiilor referitoare la meserii şi rezultatele muncii meseriaşilor. Această variantă am exersat-o în cadrul etapelor trei şi patru ale zilei. Jocul a constat în prezentarea unor texte greşite, cu conţinut hazliu, copiii având sarcina de a preciza unde este greşeala. - 1Exemple de texte : Blocul meu e construit de brutarul cel vestit. Mare pâine face un croitor cu patru ace . 1

Tractoristul, îl vezi bine, face pâine pentru tine . Bucătarul cel vestit un cui mare a prăjit . Avionul de conduci , un bun doctor o să ajungi . Un pescar cu plasa deasă înalţă şi el o casă . Desfăşurarea jocului sub această formă hazlie a contribuit din plin la crearea unei atmosfere plăcute, relaxate, în care copiii erau dornici să descopere greşelile şi să dea răspunsurile corecte, iar eu am putut urmări în ce măsură şi-au însuşit noţiunile despre meserii şi meseriaşi . Pe tot parcursul activităţii cu copiii, am urmărit să denumesc clar şi corect cuvintele implicate, să dau explicaţii acolo unde simţeam că este nevoie, deoarece este necesar să nu lăsăm copilul singur în faţa observaţiei fără a interveni, spre a introduce în memoria lui noţiunile exacte, ce se vor fixa şi păstra în acest fel, contribuind astfel la formarea şi dezvoltarea vocabularului. În rândul jocurilor prin care am urmărit îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele noţiuni referitoare la aspecte caracteristice anotimpurilor, am folosit cu mare succes jocul Case minunate. La acest joc, copiii aveau în faţa lor câteva case din carton cu ferestre mobile. În spatele ferestrelor erau fixate imagini reprezentând diferite aspecte din anotimpuri. Pe măsură ce copiii deschideau ferestrele, ei spuneau ce văd de la fereastra casei lor. Elementul de joc folosit, deschiderea ferestrelor, a constituit un procedeu deosebit de atractiv, copiii participând cu mare interes la joc, iar imaginile privite de la geam le-au rămas întipărite în memorie mult timp. Tot pentru activizarea vocabularului copiilor cu noţiuni specifice anotimpurilor, am organizat jocul didactic La piaţă, în cadrul tematicii Toamna, prin care am urmărit fixarea denumirii părţilor componente ale legumelor. Copilul care interpreta rolul vânzătorului trebuia să precizeze care este partea necomestibilă a fiecărei legume vândute. Exemple : Roşia se consumă fără codiţă . Ardeiul se consumă fără seminţe şi cotor . Vinetele se consumă fără coajă . Morcovul se mănâncă fără frunze . Un alt joc pe care îl organizez adeseori cu copiii este jocul Şi jucăriilor le place să fie alintate, tot pentru diversificarea modului de exprimare al copiilor. Fiecare copil primeşte câte o jucărie pe care o denumeşte şi apoi o alintă (urs – ursuleţ, păpuşă – păpuşică etc). În continuare, copiii pot fi încurajaţi să alcătuiască propoziţii scurte, corecte din punct de vedere grammatical, cu sens şi originale, folosind diminutivele formate de ei . Jocul Eu sunt… este un joc care dezvoltă autocunoaşterea şi intercunoaşterea copiilor într-un cadru de joc bazat pe încredere şi colaborare, fixând, în acelaşi timp, noţiunile care se referă la trăsături de caracter. Pe masă sunt aşezate jetoane cu imagini ce reflectă în acţiuni astfel de trăsături, de exemplu : un copil care udă florile cu stropitoarea (hărnicie), doi copii care dau mâna (prietenie), un copil care ajută o batrânică să treacă strada (politeţe) etc. După ce copiii s-au familiarizat cu imaginile şi cu sensul lor, se alege din grup nu copil care va fi caracterizat în acel joc, iar restul se aşază în cerc, în jurul celui ales şi iau, pe rând, câte un jeton care consideră că reprezintă o calitate a acestuia, rostind cu voce tare : Andrei este harnic . -2Dacă el consideră că acea trăsătură i se potriveste, va spune : Eu, Andrei, sunt harnic, iar dacă nu crede că îl caracterizează, va pune jetonul deoparte. La sfârşit el va spune toate trăsăturile pozitive de caracter care i-au fost atribuite şi cu care a fost de acord: Eu sunt harnic , vesel, politicos , atent etc. Un alt joc folosit pentru dezvoltarea vocabularului copiilor şi fixarea unor noţiuni despre cele învăţate, precum şi pentru formarea imaginii de sine prin exprimarea alegorica a acesteia, a fost 2

jocul Ce aş fi , dacă aş fi …? Astfel, fiecare copil a trebuit să spună şi să motiveze de ce i-ar place să fie un anumit animal, pasăre, legumă, fruct, pom etc. în funcţie de tema la care eram în acea săptămână. Exemple : Dacă ai fi un animal, ce animal crezi că ai fi ? Aş fi un leu pentru că este puternic . Dacă ai fi culoare, ce culoare crezi că ai fi ? Aş fi culoarea portocaliu pentru că este veselă . În cadrul aceleaşi tematici Omul, am folosit jocul didactic Ascultaţi ce se spune la radio, cu scopul de a recunoaşte numele şi prenumele colegilor de grupă, unele însuşiri fizice şi calităţi sufleteşti ale acestora, de a-şi identifica adresa şi, nu în ultimul rând, de a se exprima corect în propoziţii, făcând dovada că stăpânesc toate informaţiile pe care le folosesc. Sarcina didactică a jocului a fost aceea de a-şi recunoaşte şi denumi corect colegii după descrierea fizionomiei şi a unor calităţi individuale ale acestora. Regulile jocului cereau copiilor să asculte ce spune crainicul la radio şi apoi să ghicească despre ce coleg este vorba. La început, rolul crainicului este interpretat de către educatoare, mai apoi acesta putând fi preluat şi de către copii. Motivaţia jocului era rătăcirea unui copil de părinţi şi prezentarea anunţului la radio. Am acordat atenţie selecţionarii caracteristicilor care să fie reprezentative pentru fiecare copil, cu accent pe manifestări pozitive sau fapte deosebite din viaţa lor, chiar amănunte cu privire la îmbrăcăminte, mai ales când copiii nu reuşeau să-l recunoască pe cel descris. Problema eficientizării procesului instructiv-educativ presupune, pe de o parte, perfecţionarea metodelor tradiţionale şi, pe de altă parte, introducerea unor metode, procedee şi tehnici educative noi care să răspundă mai bine nevoilor actuale de formare a indivizilor. Toate aceste mutaţii apărute în metodologia acţiunii instructiv-educative determină schimbări de prim ordin în ceea ce priveşte rolul şi funcţiile educatorului. În principal, are loc o modificare a poziţiei educatorului în raport cu obiectul şi subiectul educaţiei, în sensul structurării unei noi funcţii, aceea de îndrumător, de animator, de descoperitor şi de stimulator al efortului propriu al copiilor. Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Cadrul necesar învăţării active trebuie să fie stimulativ, bazat pe încredere şi respect între educator şi educat. Trebuie acceptată diversitatea de idei, promovată gândirea şi stimulată implicarea activă a tuturor copiilor. În procesul predării interactive, rolul educatorului se schimbă. Acesta formulează probleme, ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile acestora, dar niciodată nu impune un punct de vedere. Cu alte cuvinte, este organizatorul şi conducătorul acţiunii, devine consilier, dar şi coechipier. -3Tinând seama de aceste considerente, am încercat să folosesc pe tot parcursul anului astfel de metode în jocurile didactice pe care le-am organizat cu copiii şi am observat imediat rezultatele. Astfel, o metodă intens şi cu succes utilizată a fost aceea a ping-pongului verbal care s-a dovedit a fi foarte îndrăgită de către copii. Această metodă se aplica astfel: copiii sunt aşezaţi în semicerc, în faţa lor aflându-se o măsuţă cu două scăunele; se aleg doi jucători, restul grupului formând mulţimea arbitrilor; din coşuleţul cu bileţele de pe masă, se alege unul care va arăta tema meciului. Temele pot varia în funcţie de tema săptămânii: animale, păsări, fructe, legume, flori etc. Cei doi copii, aşezaţi faţă în faţă la măsuţă, numesc, pe rând, obiecte care fac parte din clasa enunţată prin temă. Copiii - arbitri sunt atenţi dacă afirmaţiile jucătorilor sunt corecte. Meciul este câştigat de copilul care a formulat mai multe răspunsuri, în funcţie de tema dată. 3

Exemple la sectorul Biblioteca : a ) . sunt mulţi copii care vin din familie cu un bagaj mare de cunoştinţe. camion etc. printr-un joc de aruncare. a originalităţii . oaie . a fost metoda Răspunde -Aruncă .pentru cultivarea gândirii analogice – să atribuie cât mai multe însuşiri unor obiecte sau fiinţe – joc Să înconjurăm … Exemple : Iepuraşul . În acest sens. păsări călăoare. Papuşă . cântă .iute . Baiatul construieşte castele din nisip. Exemple : Culeg flori .pentru cultivarea fluiditaţii. Copilul care aruncă mingea trebuie să adreseze o întrebare legată de tema propusă celui căruia i-o aruncă. Păsările zboară . Participanţii activi se selectează ad-hoc. aşadar.Interoghează. copii care culeg mere etc. -4c ) . ursuleţ. este discutabil pentru că cei mai mulţi dintre ei depăşesc pe cont propriu această limită. roşu . dar nu ştie răspunsul.joc Spune ce vezi ! Exemplu : Eu văd copaci . o influenţă mare având emisiunile transmise prin mass-media. flexibilităţii şi a capacităţii de generalizare .joc De ce am nevoie ca să…(aduc de la piaţă trei pepeni) ? Exemplu : Un cărucior.să enumere cât mai multe cuvinte din noţiunea gen de care aparţine exemplul . alb . frunze ingălbenite .O altă metodă activă folosită de mine în cadrul jocurilor didactice desfăşurate cu copiii. De asemenea. adresându-i acestuia o noua întrebare. că este mai benefic să îmi propun obiective specifice subsumate celor generale. Copilul care prinde mingea. care pot fi foarte bine sistematizate şi consolidate în grădiniţă prin astfel de procedee.minge .scriu . mai multe sacoşe etc.joc Ce poţi face cu mâinile ? (Ce fac păsările ? ) etc. cal .pentru cultivarea capacităţii de asociere –să enumere acţiuni . d ) . dulce .o maşină.să observe nedirijat elemente componente ale unei imagini precizând acţiunile ilustrate . să facem lung ! Exemplu : Baiatul construieşe … Baiatul construieşte castele ….pentru cultivarea fluenţei ideaţionale . Mărul – rotund . pufos etc . Aceasta este o metoda de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor copiilor.pentru dezvoltarea imaginaţiei.să găsească soluţii pentru o situaţie problemă . 4 .pisică . e ) . Argumentul supraâncărcării copiilor prin folosirea în mod sistematic a unor astfel de jocuri. prin organizarea unor jocuri . având la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii acestora de a comunica prin întrebări şi răspunsuri ceea ce au învăţat. dar şi de verificare a acestora. zemos etc . mănâncă etc. b ) .exerciţiu deosebit de agreate de către copii. Am considerat. f ) . fricos .joc Găseşte-i pe fraţii mei! Exemple : Câine . ariile de stimulare mi-au oferit un prilej foarte bun pentru a-mi realiza scopul propus. apoi o aruncă altui coleg.pentru cultivarea fluidităţii expresionale .sterg praful .să completeze sau să lungească propoziţia prin adăugarea unor cuvinte .prindere a unei mingi uşoare. iese din joc. porc etc. axându-mă pe concretizarea comportamentelor pe care doream să le dezvolt în fiecare activitate.joc Găseşe cuvintele potrivite ! sau Din scurt . Acesta răspunde la întrebare după ce prinde mingea.mă spăl etc.

este aceea că jocurile didactice îşi îndeplinesc cu succes sarcina de a îmbogăţi. În timpul jocului este interzisă schim-barea piciorului. Pierde jucătorul care coboară pe sol celălalt picior. la activizarea lui. La semnal. Imperativ al învătământului modern tratarea diferenţiată reprezintă o necesitate a învaţământului preşcolar. îşi fac un ţel nobil din a dezvolta o personalitate armonioasă copiilor pe care îi au în grijă. optimizându-le. de integrare eficientă în mediul natural. am putut constata nu numai progrese din partea celor mai puţin vorbăreţi şi cu un ritm mai lent de lucru. alcatuite din câte un copil din echipele A şi B. bine dezvoltaţi. contribuind în acelaşi timp din plin. Cel care reuşeşte să calce umbra adversarului său câştigă un punct pentru propria echipă. Copiii formează un cerc. în acelaşi timp. ci şi o participare voluntară tot mai deschisă a tuturor copiilor din grupă. Bucuria firească a părinţilor este împărtăşită şi de părinţii spirituali .educatorii. Jucătorii se dispun în perechi. 5 . Consider că rezultatele obţinute la sfârşitul grupei mari. capacitatea de relaţionare atât cu adulţii cât şi cu alţi copii. găsind forme şi mijloace cât mai originale pe care să le adapteze nevoilor acestora. sporindu-le în acest fel capacitatea de a aplica cele învăţate în situaţii noi . a treia pereche ş. vorbirea lor este neclară.Cea mai mare bucurie a părinţilor este aceea de a-şi vedea copiii sănătoşi. Mingea trece mai departe. social şi cultural. Făcând din învăţarea prin jocurile didactice un stil obişnuit de lucru cu copiii. Cu timpul. MINGEA ÎN CERC Temă: Aruncarea cu schimbare de direcţie la comanda dată. părinţi şi educatori.m. până când conducătorul de joc dă semnalul de schimbare a direcţiei. În centrul cercului stă conducătorul jocului. -5- JOCUL UMBRELOR Întregul efectiv se împarte în două echipe.a. dar alţii se poticnesc. Concluzia generală desprinsă după o perioada de un an de muncă după modelul prezentat. Unii vorbesc fără dificultăţi. cursiv. cu un interval între ei cât întinderea laterală a mâinii drepte. mă îndreptăţesc să cred că desfăşurarea acestor jocuri le-a creat copiilor o experienţă colectivă plăcută. un interes sporit pentru activităţi. însoţind-o de indicaţia: „Mingea la dreapta !”. Acesta aruncă unui copil mingea. un principiu de organizare. Educatoarea are datoria de a fructifica în permanenţă noile modalităţi de realizare a activităţilor cu copiii. un apăsător complex de inferioritate. ci le-a oferit oportunitatea de a folosi cele învăţate în situaţii de viaţă variate. cu vorbirea “ frumos curgătoare şi limpede ca cristalul “. Co-pilul care greşeşte este scos din joc până ce alt jucător greşeşte. ca urmare a reacţiei celorlalţi. expresiv şi frumos. Toţi. clarifica şi preciza noţiunile nou introduse în vocabularul copiilor. constând în egalizarea şanselor de instruire a preşcolarilor în vederea integrării în clasa I.d. copiii din prima pereche încep săsară într-un picior. Câştigă echipa care obţine un număr mai mare de puncte. nu i-a obosit. Urmează a doua pereche. cum ar fi zis marele nostru povestitor Ion Creangă. Co-pilul care a primit mingea o trimite la dreapta. la aceşti copii se dezvoltă un penibil sentiment de jenă. nesigură şi uneori peltică. Cum vorbesc copiii noştri ? -este o problemă permanentă pentru cei mari.

Scop — Dezvoltarea vitezei de execuţie şi a îndemînării. Cei care greşesc sînt eliminaţi din joc. cu hârtie sau cu sfoară. Copiii stau în coloană cîte unul. In faţa fie cărei echipe. Materiale — Fluier. copiii să execute două genoflexiuni. Câştigă cel care rămîne . — Participanţi Materiale Două.Jocuri de exterior pentru şcolari şi preşcolari Atenţie la fluier Loc — în aer liber. Dacă nu bate din palme sau scapă mingea este eliminat. Culesul mingilor Loc — în aer liber. primii din fiecare echipă avînd un coşuleţ cu 3—4 mingii. în centrul căruia se află con ducătorul jocului. Participanţi — Două sau mai multe echipe.ultimul în joc. trei echipe a cîte 8—20 copii. să execute 4 sări turi pe loc. în spatele unei linii.. înainte de a prinde mingea.. — învăţarea prinderii şi pasării mingii. iar ordinea semnalelor să surprindă pe copil jocului stabileşte că. iar la trei semnale. vitezei şi promptitudinii. Participanţii formează un cerc. Conducătorul la un semnal cu fluierul. toţi trebuie să drepţi. Acesta pasează mingea la întâmplare. — 20 —30 de copii. menţină poziţia de se desfăşoare Bate din palme Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber. Componenţii echipelor stau în coloană cîte unul. joc care trebuie să rapid. la două semnale. La semnalul 6 . — 3— 4 mingi de oină sau tenis şi un coşuleţ pentru fiecare echipă. se găsesc nişte spaţii dinainte marcate cu cretă. — O minge uşoară. iar cel care o primeşte este obligat să bată din palme. pe o distanţă de 5—8 m. Scop — Dezvoltarea atenţiei.

toţi copiii încep să înfăşoare panglica în jurul degetului arătător de la mâna stângă.. ajunge la al treilea ş. fără ca ele să se răstoarne. trăgând în felul acesta vaporaşele spre ei. fie din hârtie. se întorc şi strâng pe rând fiecare minge. Organizaţi în două sau mai multe echipe. — 10 —30 de copii. . trebuie să-1 repună în poziţia iniţială şi apoi va relua jocul. condu-cînd câte un cerc. la semnal. trei ori. scaune care sânt aşezate unul lîngă altul . la repetarea jocului se pot amplasa eventual un număr de obstacole care vor trebui ocolite fără a fi atinse sau doborâte. Predarea cercului şi a beţişorului următorului din echipă se face pe linia de plecare. cel căruia îi aparţine.conducătorului de joc.Dezvoltă îndemînarea.în sală.a. Jocul poate fi repetat de două. fie din lemn.d. Jocuri de interior pentru şcolari şi preşcolari Căpitan de navă Loc Materiale . Cursa cu cercul Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber. primii din fiecare echipă aleargă pînă la primul spaţiu unde lasă o minge.m. apoi mai străbate încă 2—3 m pînă la un reper. — 2-4 cercuri — Dezvoltarea îndemînării şi vitezei. Celălalt capăt va fi ţinut în mină. Cîştigă jocul echipa care termină prima de parcurs traseul. Participanţii la acest joc stau fiecare pe câte un scaun. primii din fiecare echipă vor porni să parcurgă traseul stabilit.6 — 15 copii. Dacă unul dintre vaporaşe se răstoarnă. 7 .Sfoară. Distanţa dintre spaţiile de plantare a mingilor este de circa 2 m. La un capăt al panglicii fiecare leagă cîte un vaporaş confecţionat în prealabil. Pe traseul de deplasare a copiilor. ei primesc cîte o panglică (sforicică) lungă de 4—6 m. Va câştiga echipa care termină prima. . La un semn al conducătorului jocului. predînd ştafeta următorului. scaune şi vaporaşe confecţionate de copii. Participanţi Scop . apoi aleargă la al doilea spaţiu unde lasă o minge. Cercul este lovit succesiv cu palma sau cu un beţişor pe o distanţă de 10—15 metri.

m.Dezvoltarea îndemînării.Dezvoltarea spiritului de observaţie. După 60 secunde de .în sală. aleargă spre masă. trasată înaintea scaunelor.a.. avînd câte două beţişoare în mină. Echi pele sau jucătorii se află în faţa unei linii. cel care 1-a pierdut.a.. Dacă se pierde bobul pe traseu. următorului Ce s-a schimbat? Loc Materiale . Va fi câştigător cine are spirit de observaţie mai dezvoltat şi va remarca mai repede şi mai multe schimbări. sunt chemaţi în cameră şi trebuie să remarce şi să numească schimbările survenite în legătură cu copiii observaţi. la o distanţă de 4— 6 m. să observe şi să memoreze poziţia şi ţinuta lor vestimentară. Figuri geometrice 8 . apucă cu beţişoarele un singur bob de porumb şi revin la echipa lor unde intro duc bobul în cutiuţă. fac un număr de schimbări în ceea ce priveşte poziţia.m. Trei. „căpitan de navă” ! Cărăuşii de porumb Loc Materiale Scop . altul îşi poate sufleca mânecile sau descheia haina .d. este desigur cel mai bun. Pe o masă se găseşte o grămadă de boabe de porumb.Cine reuşeşte să treacă primul vaporaşul său peste linia de sosire. La semnalul con ducătorului de joc. dând beţişoarele următorului din echipă. primii din fiecare echipă.examinare" vizuală. echipa sau participant.). poate preda beţişoarele. Câştigă echipa care a terminat prima transportul boabelor. locul şi îmbrăcămintea lor.. patru copii se aşează unul lingă altul. iar cei 3—4 copii. (De exemplu : unul dintre ei îşi poate pune sau scoate o insignă . . care au ieşit din încăpere. trebuie să se ducă să ia altul şi numai după ce a pus bobul în cutie.d.Boabe de porumb sau ghindă şi cîte Participanţi -Individual sau pe echipe de cîte 4 — 6 copii. două beţişoare pentru fiecare . alţii îşi pot schimba hainele sau locurile între ei ş. iar în dreptul echipei este câte o cutiuţă. cei doi părăsesc camera. Apoi cei doi copii. el trecând la coada şirului ş. - Participanţi -10-30 copii Scop .în sală. Conducătorul jocului invită alţi doi participanţi să se uite la cei 3—4 copii. stabiliţi iniţial.

— Dezvoltarea memoriei. — O tablă. Conducătorul de joc desenează pe tablă 5 figuri geometrice. pentru că după 30— 60 secunde educatoarea va şterge tabla şi va indica copiilor să deseneze şi ei pe hârtie cele 5 figuri care au fost pe tablă. Câştigă cei care au efectuat desenul corect în timpul cel mai scurt. Copiii trebuie să fie atenţi. una lângă alta. cretă. 9 . — 20—30 copii.Loc Participanţi Materiale Scop — In sală. creion şi hîrtie pentru fiecare copil.

primeşte cîte un ac de cusut şi o aţă. mici Scop Copiii stau în poziţia şezând cu picioarele sub ei (turceşte). în acelaşi sens şi cât mai repede. predînd apoi acul cu aţă următorului copil din echipă. care vor fi consideraţi câştigători. se formează două sau mai multe echipe. sau „sol”. ei introduc aţa în ac. spunând. Jucătorul în dreptul căruia cele două mingi se întîlnesc este eliminat. din fiecare echipă. Cel care primeşte mingea trebuie — dând mingea din nou conducătorului — să numească o fiinţă care trăieşte în mediul numit de conducător. Jocul poate fi îngreunat. Doi copii care stau pe linia cercului faţă în faţă.m. din joc. 8—40 copii. în sensul că se mai pot introduce încă o „pisică” şi un „căţel”. sol Loc Participanţi Materiale Scop — în aer liber sau în sală. La un semnal.Căţelul şi pisica Loc Participanţi Materiale — In sală. 2—4 ace şi aţă de cusut. Scopul jocului este ca mingea mare (căţelul) să ajungă mingea mică (pisica). — O minge de cauciuc sau de handbal.a. Jocul continuă pînă când în cerc mai rămîn 1—2 jucători. La semnalul conducătorului de joc. Aer. în acelaşi timp. — în aer liber sau în sală. Aţa-n ac — — — Dezvoltarea îndemînării. . apă. Din copiii care iau parte la joc. au unul o minge mare — „căţelul” şi celălalt o minge mică — „pisica”. cu voce tare : „aer”. — 10—20 copii — Două mingi mari şi două mingi — Dezvoltarea vitezei de execuţie . El începe jocul arunând mingea unuia dintre copiii aflaţi în cerc. Dacă el nu răspunde repede. Invingătoare este echipa care a terminat prima de trecut aţa prin ac. Conducătorul jocului se află în centrul cercului avînd în mâini o minge. sau „apă”. mingiile încep să fie deplasate în cerc prin faţa copiilor. Primul jucător. Participanţii la joc sunt aşezaţi în cerc. — Dezvoltă promptitudinea. gîndirea rapidă. pe circumferinţa unui cerc.d. răspunde greşit sau repetă o denumire dată anterior de un alt copil. — 20—20 copii. Acesta va scoate aţa din ac şi o introduce din nou ş. este eliminat din joc.

fiecare să le aşeze pe care trebuie să le aşeze pe panou după următoarele criterii: . să aşeze în albumul potrivit imaginea decupată anterior. • Demonstrarea şi denumirea acţiunii pe care o întreprindem cu ajutorul acestora. 3. Ceilalţi vor executa acţiunea care poate fi îndeplinită cu obiectul respectiv( acolo unde este cazul). cele greşite sunt corectate de colegi. Elevii chemaţi vor veni în faţa clasei. să identifice acţiunile omului prin care se deteriorează natura (care produc distrugeri). oglindă. să găsească antonimele unor cuvinte date. pieptene. • Activizarea vocabularului elevilor cu cuvinte care denumesc antonime. motivând alegerea. • Consolidarea unor deprinderi de igienă personală. 2. 5. MATERIAL DIDACTIC: un săculeţ în care se găsesc diferite obiecte de uz personal: pahar. ghicirea. REGULI DE JOC: Răspunsurile bune sunt aplaudate. ELEMENTE DE JOC: Mişcarea. 4. va fi chemat alt elev pentru a da răspunsul bun.Eu am găsit o periuţă de dinţi’’. când şi de ce este bine să-l folosim într-un anumit fel) după care va trebui să imite folosirea ei. aplauzelor. • Alegerea unor cuvinte cu sens opus şi utilizarea lor corectă în propoziţii. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. • Interpretarea adecvată a unui cântec cunoscut. să identifice imaginile în care omul acţionează în favoarea mediului. să interpreteze corect melodia şi textul unui cântec. imitarea acţiunilor. surpriza. Câştigă echipa care aşează prima jetoanele corect. savonieră. prosop. perie de ghete. Dacă răspunsul este bun va fi aplaudat. o va arăta şi va explica necesitatea şi importanţa folosirii acesteia (cum trebuie utilizat. periuţă de dinţi. şerveţel. O va scoate din săculeţ. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Grupa va fi împărţită în două subgrupe.. şi fără să se uite introduc mâna în săculeţ şi spun: . săpun. • Consolidarea deprinderii de a interpreta cât mai expresiv un cântec cunoscut. ELEMENTEDE JOC: deschiderea şi închiderea sacului. batistă. perie de haine. mânuirea materialelor.JOCURI DIDACTICE FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ JOC DIDACTIC: SĂCULEŢUL CU SURPIZE! SCOP: • Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte de uz personal. îl pipăie şi fără să se uite îl numeşte. SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC: Elevul chemat alege un obiect din săculeţ. iar dacă nu este corect. aplauze. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Învăţătoarea va aduce în clasă un săculeţ cu surprize. JOC DIDACTIC: SĂ PROTEJĂM NATURA (Micii ecologişti) SCOP: • Verificarea cunoştinţelor elevilor în legătură cu normele de comportare specifice asigurării şi protejării naturii. • Formarea deprinderii de a culege date necesare în scopul informării pe o temă dată. SARCINA DIDACTICĂ: • Identificarea şi gruparea imaginilor în funcţie de urmările acestora asupra mediului (protejarea sau distrugerea lui). apoi îl arată copiilor şi spune după ce l-a recunoscut de ce trebuie folosit.

poluat – nepoluat. pământ).. VARIANTĂ: Elevii au două albume: 1.) . motivând alegerea.pe panoul gri se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de deteriorare a mediului:(tăiere pomilor.. Nu distrugeţi natura. li se mai acordă doar un punct. Câştigă echipa care nu a făcut nici o greşeală . Un elev vine la catedră. • Verificarea unor deprinderi de muncă şi practic – gospodăreşti. să înlăture din tablouri acele elemente care pot polua aceste medii (natura). să grupeze animalele în funcţie de mediul lor de viaţă (apă. adunarea şi aruncarea gunoaielor în locuri special amenajate. • Consolidarea deprinderilor de orientare. Se face aprecierea şi se acordă câte două puncte(câte unul din cele două) pentru ambele răspunsuri corecte(unul pentru asociere şi unul pentru formularea propoziţiilor).) DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jocul se desfăşoară individual. După ce fiecare echipă aşează imaginile se verifică cu întreaga grupă dacă au fost corect aşezate. Elevii care nu reuşesc să facă o asociere între vieţuitoare şi locul ei de trai au dreptul să mai tragă un cartonaş şi dacă răspund bine. apoi se aşează în dreptul imaginii de pe planşă care arată mediul de viaţă al animalului respectiv. aer. îl priveşte şi denumeşte vieţuitoarea reprezentată de imagine. Se întoarce către clasă şi formulează propoziţia. După rezolvarea sarcinii de către elev se comunică aprecierea de către învăţător. păsări etc. Se amestecă imaginile şi se aşează pe catedră. foc în pădure.Frumoasă-i strada noastră ’’. aruncarea gunoaielor pe jos). aer. JOC DIDACTIC UNDE TRĂIEŞTE FIECARE VIEŢUITOARE SCOPUL: • Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre natură. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea locului sau mediului în care trăiesc diferite vieţuitoare şi formularea acestor relaţii în propoziţii dezvoltate. În ultima parte a jocului vor interpreta un cântec cunoscut în care este evidenţiată dragostea şi grija faţă de natură: . iar ei vor găsi opusul lui (antonimul) şi va formula propoziţii cu cele două antonime. Anterior planificării şi desfăşurării jocului. • Educarea unor deprinderi elementare de protejare a mediului înconjurător. JOC DIDACTIC: POŢI SĂ RASPUNZI CORECT? SCOP: • Consolidarea cunoştinţelor legate de cele trei medii de viaţă( apă. ia un cartonaş. 2.pe panoul alb se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de îngrijire a mediului(sădirea pomilor. elevii au drept sarcină de a decupa acasă din reviste sau din cărţi imagini cu acţiuni ale omului asupra mediului. . OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 2. Cuvintele alese trebuie să corespundă temei jocului şi să pună elevii în situaţia de a conştientiza cele două modalităţi de acţiune asupra mediului: una benefică şi alta dăunătoare. etc. MATERIAL DIDACTIC: • coală mare de desen la care se vor face 4-5 pliuri prin îndoirea în sus a hârtiei • cartonaşe cu imagini reprezentând diferite vieţuitoare(animale. pământ). Fiecare copil va lipi imaginea sa în albumul la care crede că se potriveşte. În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj: li se vor spune elevilor cuvinte. bun – rău etc. Exemplu: curat – murdar. Să ocrotim natura. • Verificarea capacităţii elevilor de a formula propoziţii.

apă. a locului pe care îl ocupă. oameni. iar conducătorul jocului în mijlocul cercului. Dacă acţiunea este în favoarea naturii ridică bila albă. ELEMENTE DE JOC: surpriza. reguli. Elevii se vor uni în perechi în funcţie de legăturile dintre plante şi animale pe care le reprezintă. MATERIAL DIDACTIC: ecusoane reprezentând plante. arbore. aer. USCAT.vierme. 4.cerb’’. pământ. a legăturilor care se fac între plante şi animale.3.iarba’’ se va uni cu elevul care are ecusonul . aplauze.siluete de animale. să aplice la colţul naturii deprinderile practic –gospodăreşti formate. • Înlăturarea din tablou a elementelor poluante pentru mediul de viaţă respectiv. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jucătorii se aşează în cerc. SARCINA DIDACTICĂ: denumirea elementelor din mediul înconjurător. În locul imaginilor folosite ca suport se pot mima diferite acţiuni. întrecere. dacă acţiunea dăunează naturii ridică bila neagră.. fie de către învăţătoare. SARCINA DIDACTICĂ: • Gruparea animalelor pe cele trei medii de viaţă:apă. întrecere. cutii. îl denumesc şi îl aşează pe panoul ce reprezintă mediul său de viaţă. bufniţă. să formuleze propoziţii pe baza imaginilor prezentate. aplauze. iepure. animale. Elevii precizează dacă imaginea dăunează sau nu naturii. pământ. iarbă. aranjarea copiilor care au jetoane corespunzătoare. • viaţă. cerb. aer. câte o bilă albă şi una neagră pentru fiecare copil. care se va prinde apoi de mână cu elevul care are ecusonul .oameni’’. Aceste etichete se prind de piept. adună hârtii... În final toţi elevii se vor prinde de mâini formând cercul naturii. insectă. de unde aruncă mingea unui jucător rostind totodată şi unul din cuvintele: uscat. etc. fie de către elevi. AER. elevii privesc tablourile încercând să găsească acele elemente care pot dăuna naturii (poluează mediul). După gruparea animalelor. iar apoi elevii vor sădi în curtea şcolii flori. În partea a doua învăţătoarea arată pe rând câte o imagine ce reprezintă o acţiune întreprinsă de către om. • MATERIAL DIDACTIC: Trei tablouri reprezentând cele 3 medii de viaţă: apă. În aer este mult fum. Ex: În apă sunt aruncate sticle. grâu. în poziţia şezând. APĂ SCOP: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre animale şi mediul lor de ELEMENTE DE JOC: ghicirea animalului. 5. . Învăţătoarea alege şi ea un jeton pe care îl aşează greşit iar elevii trebuie s-o corecteze. Vin apoi pe un rând şi aleg de pe masă câte un jeton cu un animal. Elevul care are ecusonul . imagini reprezentând acţiuni realizate de elevi. şoarece. CERCUL NATURII SCOPUL: Înţelegerea conexiunilor. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte elevii intuiesc cele trei tablouri afişate. În final se desfăşoară activităţi gospodăreşti la colţul naturii. MATERIAL DIDACTIC:o minge mică PARTICIPANŢI: poate fi jucat de orice număr de jucători într-o încăpere. • Îngrijirea plantelor şi peştişorilor de la colţul naturii. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Se împart elevilor etichete cu numele unor plante şi animale cum ar fi: lup. pasăre. REGULI: elevii se vor uni în perechi în funcţie de legăturile dintre plante şi animale pe care le reprezintă. aer.

echipa primeşte (pe un panou) stimulente diverse.. Echipele vor avea nume (din domeniul ecologiei:. De exemplu: dacă se strigă apă se va răspunde delfinul. • Cauzele producerii dezechilibrelor în natură (încălzirea planetei. CD.plămânul verde’’ al planetei. animalelor şi omului (apă. • Importanţa plantelor (mai ales a pădurilor) pentru viaţa animalelor şi a omului.. • Copiii lucrează pe două echipe. soare). • Aspecte din oraşe cu fabrici care poluează aerul.). sub forma de întrecere. • Să enumere câteva reguli de comportare în excursie.. diapozitive) cu: • Plante(animale)cărora le lipsesc unul două elemente necesare vieţii (câte unul pentru fiecare echipă). La sfârşit este câştigătoare echipa care a însumat mai multe stimulente.Doxi’’. explicaţia.Planeta Albastră’’. • Strângerea materialelor refolosibile (hârtie. insigne etc. plastic). Jocul se desfăşoară pe două echipe. casete video. După rezolvarea fiecărei sarcini. MATERIAL DIDACTIC: imagini (desene. .)şi vor premii care constă în cărţi cu conţinut ecologic(. SARCINA DIDACTICĂ: • Sortarea imaginilor corespunzătoare cerinţelor conducătorului de joc. imaginate de învăţătoare. • Să explice de ce pădurea este . • Să înţeleagă ce se întâmplă când lipseşte unul dintre elemente. • Ape poluate şi peşti morţi sau alte animale(păsări. exerciţiul. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • Să enumere elementele necesare vieţii pe Pământ.Jucătorul care a primit mingea este obligat să denumească o fiinţă care trăieşte în mediul respectiv. • Să găsească soluţii pentru salvarea planetei şi implicit a animalelor şi plantelor. Chinuiesc animalele. maşini care elimină gaze de eşapament. Jucătorii care nu răspund repede sau numesc fiinţe care nu trăiesc în mediul respectiv primesc câte un punct penalizare.Delfinii’’ şi . • ELEMENTE DE JOC: întrecerea şi mânuirea materialelor. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În funcţie de imaginaţia fiecărui învăţător se pot folosi diferite materiale care să contribuie la realizarea scopului propus. defrişări.). dispariţia unor animale etc.Balenele’’ etc. secetă. REGULI DE JOC: • Elevii se consultă (pe grupe) îşi aleg un reprezentant care formulează răspunsul. CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ SCOPUL: Sistematizarea cunoştinţelor despre: • Elementele necesare vieţii plantelor. • Aspecte din natură în timpul secetei. mamnifere etc.. AŞA DA! AŞA NU! SARCINA DIDACTICĂ: gruparea propoziţiilor după criteriul AŞA DA! AŞA NU! Prin ridicarea mâinii pentru AŞA DA! Şi verbalizarea pentru AŞA NU! DESFĂŞURAREA JOCULUI Pe jetoane vor fi scrise propoziţiile: Îngrijesc animalele şi plantele. furtuni. problematizarea. .. aer. • Poluarea naturii cu gunoaie (gunoaie în poieniţă şi în pădure după plecarea excursioniştilor). Învăţătorul îşi fixează întrebările corespunzător obiectivelor operaţionale urmărite şi materialul folosit. • Să enumere cauzele care determină dezechilibrele în natură. • Păduri incendiate. aceleaşi pentru ambele echipe.

În faţa fiecărui şir la o distanţă de 5 m se aşează câte un coş de gunoi. O specie aleasă va figura pe câte 4 cartoane. . iar . etc. ghemuindu-se la pământ. elevii aleargă spre coşurile de gunoi. colectare de fonduri. imitând mişcările peştilor prin apă. fie cartea dată jos de jucătorul numărul 1.) şi modul în care tinerii se pot implica (participare directă în campanie. . Hrănesc păsările şi le fac adăposturi. şi apoi cartoanele se amestecă şi se împart câte 4 la fiecare. care trebuie să ridice o carte. peştii se îmbolnăvesc şi copiii încep să tuşească. protecţia unui copac etc. dacă acesta completează colecţia sa îl va opri depunând un alt carton în dreapta sa. COLECŢIONARII NATURALIŞTI PARTICIPANŢI:se joacă în jurul mesei. Apar 3 copii care curăţă apele de gunoaie. adică cel din dreapta numărului 1.chimicale’’. hotărând să colecţioneze o specie sau alta şi păstrând acest lucru secret. pe care să o arunce în coşul de gunoi.6 elevi prinşi de mâini vor executa mişcările apei unui râu.peştii’’ îşi revin şi încep să înoate iar prin apă. POLUAREA RÂULUI DESFASURAREA JOCULUI: 5. Câştigă echipa care termină mai repede. jucătorii vor observa subiectele de pe cartoane. De data aceasta el poate ridica fie o carte din pachet.. Pe una din feţele acestor cartonaşe se lipesc poze reprezentând plante şi animale din diferite specii. Distrug plantele. Echipa care ghiceşte subiectul mimat capătă un punct.. Respect animalele şi plantele. CAMPANIE ECOLOGICĂ DESFĂŞURAREA JOCULUI: Echipelor li se acordă un anumit timp(15 minute) pentru a stabili de comun acord care este campania ecologică pe care o consideră prioritară (reciclarea deşeurilor. Ţinând cartoanele în mână. curăţenia unei zone. Fiecare elev va aduna din curtea şcolii câte un ambalaj aruncat sau o cutie goală de lapte. Rup florile îndrăgite din parc. aruncând toate gunoaiele în coş.. ÎN momentul când poluanţii intră în apă. pe grupe formate din 5-7 jucători. pe masă în faţa jucătorului. ŞTAFETA GUNOIULUI DESFĂŞURAREA JOCULUI: Elevii sunt împărţiţi în două şiruri. Jocul începe cu jucătorul numărul 1 care ridică un carton din pachet (cartonul de deasupra).ambalaje’’. . etc. dând ştafeta următorului elev.sticle’’. protecţia animalelor. Jocul continuă cu jucătorul numărul 2.detergenţi’’. Ocrotesc plantele şi animalele. . pe fiecare carton fiind însă o altă plantă sau animal din specia respectivă.gunoaie’’. aruncă deşeurile în coş. La comanda start. Dacă dimpotrivă acest carton nu îl interesează.Mă joc frumos cu animalele. realizarea unor afişe sau a unui reportaj la radio/tv. Apoi.. îl poate pune pe el în dreapta jos. 5 sau 6 elevi vor reprezenta peştii. cele care rămân se pun la pachet la mijlocul mesei. Cartoanele care fac obiectul colecţiei vor fi puse jos. apoi se întorc în fugă. MATERIALE FOLOSITE: se confecţionează 32 de cartonaşe de 7/10 cm. în formă de evantai. DE-A DIVERSITATEA DESFĂŞURAREA JOCULUI .. . În apă vor apărea 5 – 6 elevi care au în piept etichete pe care sunt scrise numele unor deşeuri sau poluanţi:. Jucătorii se numerotează.) Toate echipele urmează să mimeze acţiunea respectivă. acesta rămânând în mână cu subiectele care nu-l interesează..

Se poate face un exerciţiu de imaginaţie: fiecare elev să încerce să compună propoziţii despre diversitate care să înceapă cu o literă din acest cuvânt. ghicirea. ELEMENTE DE JOC: competiţia. casa noastră! .iar cea ai căror membri greşesc ştiu să răspundă corect va înainta mai repede pe traseu. aparat foto. copacul va deveni un reper important pentru cunoştinţele de botanică ale copilului. Cu timpul. studiaţi florile şi fructele. • Activarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin joc. dezvoltarea spiritului de echipă şi de competiţie. • Evaluarea unor deprinderi practic-gospodăreşti. Susurul pâraielor. pe cărarea şerpuită dintre copaci. SARCINA DIDACTICĂ: participarea la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului.. hârtie.capcane surprize’’ şi vor trebui să facă ce li se cere. ajungând prima la . SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC: În drumul prin pădure elevii vor descoperii . Tot ce ne înconjoară.. ambalaje ouă Kinder. JOC DE ROL . o dată sau de două ori pe an faceţi fotografii copilului împreună cu copacul . În lumina amiezii. perioada când înfloreşte. forma fructelor etc. coş de nuiele în care se află alimentele... situaţiile surpriză.înfiat’’. Este Terra. cu care va uda copacul. Energia vântului. cuib de păsări natural. De exemplu: DIVERSITATE Dansul florilor. ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialelor. invitaţi copiii să . • Întărirea comportamentelor pozitive de îngrijire a copacilor.. –Dacă sarcinile au fost îndeplinite. Când ieşiţi la plimbare. pubelă pentru resturi alimentare. tacâmuri şi veselă unică folosinţă. mişcarea. pături.. În final. aplauze. dar că omul se poate . casetofon. fiecare copil trebuie să aducă apă într-o sticlă. carneţel. adunaţi frunzele căzute pe jos şi presaţi-le. sau toamna. Tunetul ploii. în care pot nota înălţimea. stimulente.înfieze’’ un copac (din parc sau de pe stradă). o carte de imagini despre ocrotirea naturii.deţine’’ un pom? În primul rând trebuie să cunoască foarte bine copacul. o trăistuţă.ÎNFIAZĂ’’ UN COPAC SCOPUL: • Educarea atitudinii ecologice faţă de mediul înconjurător.înfia’’ un copac şi vor trebui să îl îngrijească. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Prima echipă va purta în piept buline de culoare roşie. Vâltoarea apelor. –Echipa ai căror membri greşesc răspunsurile.. se vor deplasa mai departe în adâncul pădurii. MATERIAL DIDACTIC: cărţi. mişcarea.ÎN EXCURSIE LA PADURE’’ SCOP: • Evaluarea cunoştinţelor despre ocrotirea mediului înconjurător. primăvara şi vara. REGULI DE JOC: elevii vor . iar a doua echipă buline de culoare verde. Răsăritul soarelui. Prin acest gest se dezvoltă legătura dintre copii şi mediul înconjurător. De aceea cu ajutorul creionului şi al hârtiei desenaţi copacul iarna. MATERIALE NECESARE: un copac.împrieteni’’ cu un copac şi poate să-l îngrijească. Ei sunt invitaţi . recompense. Inocenţa ciocârliei. Explicaţi-i că de fapt nimeni nu poate avea un copac al lui într-un domeniu public. mirosul pe care îl răspândesc florile. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Când ieşiţi la plimbare. căutând.Cabana Pădurarului’’.. buline. Copiii mai mari pot să facă un calendar al copacului. Aceasta este lumea noastră. până la un alt indiciu. creion de desen.. copiii pornesc spre pădure. este penalizată sau va primi un supliment de . • Formarea şi dezvoltarea unor comportamente civilizate..muncă’’. Se dă startul şi. hârtie. Ce răspunderi ar putea avea cineva care .

Să ocrotim natura!’’.De ce mor plantele? Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi pădurea? De ce nu este voie să se defrişeze pădurea? De ce trebuie să păstrăm acest loc curat? Echipa 2 : . vor răspunde prin .un medic veterinar care pansează lăbuţa unui căţel. probabil dintr-un copac înalt descoperim printr-o mulţime de păsări o mulţime de ouă Kinder (ambalaje).casa pădurarului’’. CEVA…………. Deschizând fiecare ou. s-o aşeze uşor pe iarba verde şi moale. o căsuţă din lemn cu flori la ferestre. din coş se vor scoate bunătăţi cu care copiii se vor ospăta. un grup de oameni care plantează pomi şi răsădesc flori. deodată.imaginea reprezintă o fetiţă care udă florile cu stropitoarea. Odată ajunşi la acest popas.doctorul pădurii’’ îşi face datoria şi.Păstraţi curăţenia!’’. un muşuroi de furnici.aşa da’’ şi prin . Nu departe se vede . ei îşi vor aduna masa de la picnic şi îşi vor depune resturile alimentare (pungi..Cum credeţi că este corect? Şi cum nu ?’’ Echipa 1 : . vom vorbi de animale şi păsările din pădure. apoi vom continua traseul până la marginea pădurii pe malul Dunării. Copiii sar apoi peste un pârâiaş.s-a descurcat’’ cel mai bine. Pentru că timpul trece. un grup de copii care aruncă pe apă flacoane de plastic. Folosindu-se metoda descoperirii prin surpriză.Cum este solul? Cum este iarba? Cum este aerul? Echipa 2 : . adăposturile unor animale. copiii descoperă în mijlocul poieniţei însorite un coş mare de nuiele. pe rând..aşa nu’’ la întrebarea: . aflăm întrebările: Echipa 1 : ...Cum sunt copacii? Cum sunt păsările? Cum este apa din pârâu? După ce echipele răspund la întrebări (vom lua trăistuţa cu noi ). să culeagă floricele. să salveze de la înec o gâză mică ce a căzut în apă. să asculte susurul unui pârâiaş ce străbate pădurea. ce foloase aduc. se propune alerge uşor unii după alţii pentru a ajunge în poieniţa unde îi aşteaptă nişte surprize plăcute. câteva curiozităţi. În continuare au loc discuţii pe marginea temei .Cum este apa Dunării faţă de a pârâului? Care sunt cauzele? Ce credeţi că se întâmplă cu peştii? Cum este malul Dunării? Care sunt cauzele? Ce se întâmplă cu plantele şi vieţuitoarele? Înaintează echipa care . În acest sens. flacoane de plastic. conducătorul jocului distribuie fiecărei echipe o foaie de hârtie pe care sunt notate următoarele întrebări: Poţi să-mi arăţi: Ceva înalt şi drept? Ceva rotund? Ceva încovoiat? Ceva ascuţit? Ceva strălucitor? Ceva verde cu galben? . Aici într-un cuib de păsărele care a căzut. Răsfoind filă cu filă. Li se prezintă aici o carte cu imagini pregătită anterior. pe care scrie . În ea se descoperă nişte plicuri în care se găsesc bileţele cu anumite sarcini (întrebări la care trebuie să răspundă ): Echipa 1 : . observă cum . cu ce se hrănesc. observă cum pe crenguţa unui stejar stă atârnată o trăistuţă... Echipa câştigătoare va primii cărţi drept premiu..să observe vegetaţia unor copaci. . DESFĂŞURAREA JOCULUI În timpul unei plimbări. oameni care taie şi defrişează copacii. care reprezintă diferite modele de comportamente.. o fetiţă care omoară gâzele şi calcă în picioare florile. un grup de oameni care montează o cantină pentru păsărele într-un copac. se consemnează răspunsurile. şerveţele şi vesela de unică folosinţă ) într-o pubelă aflată în apropiere. Echipa 2 : . un cetăţean care aruncă hârtia jos. Se vor consemna răspunsurile după care se totalizează punctele.

cu degetul mare şi cel arătător îşi palpează. După denumirea celor două păsări se pot face câteva exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor prevăzute c şi g. ei să reproducă sunetele corespunzătoare fenomenului enunţat în contextul poveştii. cerându-se copiilor să reproducă onomatopeele fâşş-fâşş. după care grupa va imita mişcarea şi va pronunţa onomatopeea corespunzătoare. Educatoarea poate motiva sosirea lor. prin poziţia gurii larg deschise. limba ghemuită în fundul cavităţii bucale. vâjj-vâjj. vor fi solicitaţi să încerce articularea. COCOŞUL ŞI GÂSCA Sarcina didactică: recunoaşterea păsării. denumirea acesteia.. Educatoarea prezintă modul de articulare: se va urmări ca limba să fie retrasă spre fundul cavităţii bucale.”. mai ales pentru gâscă. Copiii vor reproduce mişcarea vântului. fie pe covor în semicerc. apoi tata a ieşit în curte să aducă altele. care se citesc apoi cu voce tare. De exemplu: „În casă s-a făcut frig. FOCUL ŞI VÂNTUL Sarcina didactică: redarea corectă a unor sunete izolate şi a sunetelor din componenţa unor NOTĂ cuvinte. Focul făcea. construirea unei propoziţii simple care să se refere la acţiunea percepută. Copilul solicitat va răspunde indicând ce face pasărea.. „S-au ars lemnele şi focul s-a stins. pasăre mai puţin cunoscută de către copiii de 3-4 ani. În introducerea activităţii se vor reactualiza reprezentările despre foc şi vânt. imitarea sunetelor emise. Jocul se desfăşoară prin prezentarea pe rând a celor două păsări în cadrul teatrului de păpuşi. Afară era frig şi bătea vântul. În continuare. Copilul numit enunţă acţiunea şi o execută împreună cu întreaga grupă. În partea a doua a jocului educatoarea imită unul din fenomenele discutate mai sus. iar copiii formulează propoziţii simple în legătură cu acţiunea percepută: „focul arde” sau „focul face fâşş-fâşş” . Cu această ocazie se precizează şi denumirea lor. zgomotul produs de acesta (vâj-vâj). astfel încât toţi să aibă scena în faţa ochilor. respectând sensul acesteia. Regulile jocului: copiii imită sunetele emise de păsările care apar pe rând la teatrul de păpuşi.”.. Copiii care au dificultăţi în pronunţarea consoanelor c-g. în timp ce. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor sta fie pe scăunele. Mama a pus lemne în sobă şi a aprins focul. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Aşezarea copiilor se poate face în semicerc sau ca la vizionările de spectacole pe 4-5 rânduri a câte 4-5 scaune. În cursul jocului vor fi executate cu cele două păsări diferite acţiuni menţionate mai sus. În acest scop se vor prezenta pe rând cele două ilustraţii şi se vor denumi fenomenele : foc şi vânt. educatoarea introduce exerciţiile de pronunţare în contextul unei poveşti simple.Ceva făcut de mâna omului? Ceva important pentru echilibrul Ceva ce nu-şi găseşte locul în naturii? natură? Grupul se opreşte pentru 5 minute într-o anumită zonă şi notează răspunsurile. JOCURI DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII 1. Copiii vor imita zgomotul focului. Regulile jocului: copiii reproduc prin mişcări şi onomatopee fenomenele despre care se relatează în povestirea educatoarei.. Povestea poate continua sau poate fi reluată într-o altă formă asigurându-se repetarea pronunţării de către copii a sunetelor corespunzătoare. Regula jocului cere copiilor ca atunci când povestea se întrerupe. apăsând uşor regiunea superioară a gâtului. 2.

Jocul se continuă schimbându-se rolurile. 3. A doua grupă de copii aşteaptă semnalul pentru a depăşi trenul. reproducând vântul. Regulile jocului: la semnalul dat de educatoare. În pronunţarea onomatopeelor care încep cu consoanele f-v. trenul (ş. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea va amenaja înainte de începerea jocului un cadru care să sugereze o poiană cu flori.TRENUL ŞI VÂNTUL Sarina didactică: pronunţarea corectă a consoanelor ş şi j. ŞARPELE ŞI ALBINUŢA Sarcina didactică: pronunţarea corectă a consoanelor s şi z. Grupa de copii va fi împărţită în două. limba va fi plasată jos. eventual marcat. În pronunţarea unor onomatopee care încep cu consoanele s-z. în articularea consoanelor ş-j dimpotrivă. Se recomandă articularea exagerat conturată prin strângerea dinţilor. În cursul jocului se vor asigura momente de odihnă. vârful limbii este inspre palat şi gura rotunjită. Educatoarea conduce jocul indicând deplasarea şarpelui. cu limba ieşită printre dinţi consoanele s-z. ş). Regulile jocului: la semnalul educatoarei.s). În acelaşi scop se va doza atent timpul afectat alergării. ş. La alt semnal. imitând trenul. un grup de copii execută deplasarea pe un traseu. 4. ş. Nu se va scăpa din vedere faptul că. alergând cu o viteză mai mare. un alt grup ajunge trenul. iar colţurile gurii puternic trase în părţi. SPUNE CUM SE FACE Sarcina didactică: recunoaşterea animalelor şi reproducerea onomatopeelor corespunzătoare glasului acestora. o parte dintre ei vor fi albine. apoi cea a albinelor. Fiecare din subgrupe va avea un rol prestabilit. se recomandă atragerea atenţiei asupra locului de articulare. execută deplasarea pe un traseu dat imitănd sunetele emise de şarpe. Grupul de copii reprezentând şarpele se va deplasa pe traseul desenat dinainte in linie şerpuită reproducând şuieratul şarpelui: sss.. dacă consoanele s-z necesită articularea prin plasarea limbii în spatele incisivilor inferiori şi colţurile gurii bine trase în părţi. j (braţele lateral). se recomandă articularea exgerat conturată prin aducerea buzei inferioare sub incisivii superiori. (acţiune însoţită de mişcarea braţelor). Şarpele se retrage la locul său ferindu-se să nu fie înţepat. în timp ce albinele stau într-o parte a sălii de grupă. ca spaţiul deschis să nu fie mai mare de 1-2 mm. având în vedere că alergarea poate să influenţeze corectitudinea emiterii sunetelor prin modificările în respiraţie. grupul de copii care alcătuieşte şarpele. În partea a doua a jocului. z. j. La alt semnal albinele pornesc spre şarpe ca să-l alunge reproducând zumzăitul acestora. şarpele (s. iar restul vor alcătui şarpele.(educatoarea şi copiii mimează acţiunea de aprindere a focului) sau „vântul bate” (educatoarea şi copiii leagănă puternic braţele deasupra capului). acţiunea se amplifică prin prezenţa a patru grupe: albinuţele (z. j. vântul (j.. Grupa de copii va fi împărţiă în două. în timp ce pronunţă j. Jocul continuă schimbând-se rolurile. La un semnal al educatoareo copiii-albine vor imita zborul şi zumzetul acestora înaintând spre şarpe. în cazul în care copiii articulează incorect. în spatele incisivilor inferiori. Educatoarea conduce jocul indicănd deplasarea trenului ş. z). evitându-se prelungirea acestuia. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea va avea înainte de începerea jocului un cadru care să sugereze linia ferată. ş. 5. . j).

găina. Cel strigat va trebui să numească copilul care l-a trezit. apoi se va trece la pronunţarea în mod individual cu copiii care întâmpină dificultăţi în pronunţarea unor sunete. oaia. prosop. Copilul în cauză se va întoarce cu faţa spre grupă şi va răspunde la întrebarea adresată în cor: „Al cui glas este?”. calul. iar ceilalţi copii trebuie să-l recunoască şi să-l denumească. se va asigura o anumită succesiune în prezentarea imaginilor sau a jucăriilor. El se va aşeza cu spatele la grupă. perie.executarea acţiunii de către copil.. Formularea corectă a genitivului. .Regulile jocului: la privirea jucăriei sau a imaginii. În complicarea jocului se modifică ordinea acţiunilor. copilul trebuie să imite glasul animalului respectiv. Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în jurul mesei cu materialul de joc. Mihai. va da semnalul de sculare al copilului care simulează că doarme. SPUNE CE FACE Sarcina didactică: indicarea acţiunii executate.. albina etc. cu braţele pe masă. Educatoarea va trece apoi prin dreptul copiilor (pe la spatele lor) şi va atinge pe unul din ei. 7. Se va urmări sistematic ca reproducerea să se facă la început individual. înregistrată pe bandă de magnetofon) apoi aleg animalul al cărui glas l-au auzit şi-l reproduc individual sau în colectiv. cocoşul. . . pahar. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copii stau pe scăunele în semicerc. pieptăne.. 6.. În răspunsul său copilul va formula o propoziţie ca: „Este glasul lui Vasilică Popescu”. selectiv sau nu se face deloc. AL CUI GLAS ESTE ? Sarcina didactică: recunoaşterea copiilor din grupă după glas.exprimarea în propoziţii scurte a acţiunii percepute de către copilul atins pe umăr sau numit de educatoare. La întrebarea „Spune ce face?” copilul atins pe umăr exprimă verbal acţiunea. Pentru executarea acţiunilor necesare desfăşurării poate să fie invitat un copil mai mare (la început) sau se face apel la toţi copiii din grupă. „Este glasul Ioanei Manolescu” etc. minge etc. Regulile jocului: copilul indicat de către educatoare printr-un gest.indicarea unei acţiuni astfel încât să nu fie auzită de ceilalţi copii. începând cu cele al căror glas este mai uşor de pronunţat (pisica) şi terminând cu cele al căror glas (onomatopee) prezintă oarecare dificultate în reproducere. pisica. măturică.alegerea de către copil a obiectului necesar acţiunii. Regulile jocului: copilul chemat de educatoare execută mişcarea indicată. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Materialul necesar jocului va fi acoperit sau introdus într-un săculeţ (coşuleţ) pentru a crea surpriza la prezentare şi a da posibilitatea să se perceapă pe rând fiecare animal al cărui glas va trebui imitat. În desfăşurarea jocului. raţa. după cum li se cere. Material didactic: animale-jucării sau imagini reprezentând câinele. lingură. . Acesta va spune: „Trezeşte-te.”. păpuşă. cuburi. Copiii ascultă onomatopeea (reprodusă de educatoare. Acţiunea jocului cuprinde câteva momente pe care copiii la vor desprinde din desfăşurare: chemarea unui copil lângă educatoare. În faţa semicercului se va aşeza la o mică distanţă o masă cu un scaun la care va sta copilul numit de educatoare (trimis la culcare). Ţinând seama de cunoştinţele copiilor intuirea se face integral. . toţi copiii imită glasul animalului şi execută mişcări corespunzătoare acestuia. La semnalul dat. cu capul pe braţe şi va simula că doarme.. pensulă. gâsca. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Organizarea grupei de copii se realizează în semicerc pe scăunele. În acest timp se va face linişte desăvârşită pentru a se crea condiţii de somn. Material didactic: creion. vrabia.

Răspunsul copilului întrebat va cuprinde atât denumirea animalului cât şi a unei acţiuni pe care acesta o poate efectua. de exemplu: Câinele: 1. ciripeşte 5. CÂND FACEM AŞA ? Sarcina didactică: determinarea momentului din zi în care se efectuează o anumită acţiune. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi la măsuţele dispuse în careu deschis. ţinând seama de tendinţele preşcolarilor de a extinde forma masculină. păzeşte casa 2. În acest sens educatoarea pune întrebarea „Cu ce baloane ne jucăm?”. Copiii vor denumi culoarea baloanelor respective. zgârie 4. balon albastru – rochiţă albastră etc. educatoarea ridică un anumit balon. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Mobilierul va fi aşezat în formă de careu deschis. În prima parte a jocului se va urmări ridicarea corectă de către copii a jetonului cu imaginea balonului de aceeaşi culoare cu culoarea aceluia ridicat de educatoare. La întrebarea „Cine este şi ce face?” copiii răspund pe rând denumind animalul şi precizând de fiecare dată altă acţiune posibilă. formularea corectă a propoziţiei respectând acordul dintre substantiv şi adjectiv. Copiii vor căuta alte obiecte de aceeaşi culoare cu a balonului educatoarei şi vor denumi culoarea acestora. CINE ESTE ŞI CE FACE ? Sarcina didactică: denumirea corectă a fiinţelor şi a acţiunilor specifice acestora. iat copiii indicaţi caută pe o masă special pregătită obiectele sau imaginile acestora de aceeaşi culoare. copilul indicat relatează cele observate iar ceilalţi copii imită acţiunile caracteristice în succesiunea lor. În timp ce copiii stau cu capul aplecat pe masă.Se va acorda atenţie în mod special folosirii corecte a genitivului substantivelor proprii feminine. 10. Pe fiecare parte se vor fixa câte trei-patru imagini reprezentând acţiuni efectuate de copii: . Se vor utiliza şi întrebări adresate în mod individual: „Cu ce balon te joci?” pentru a determina şi folosirea singularului. La întrebarea educatoarei. NE JUCĂM CU BALOANE Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor. iar cealaltă parte fiind de culoare inchisă. În partea a doua a jocului. latră pisica: 1. Regulile jocului: copiii deschid şi închid ochii la semnalul educatoarei. educatoarea le poate sugera acţiunea prin mişcări imitative sau crearea de situaţiiproblemă. Regulile jocului: copiii care au jetoanele de coloarea corespunzătoare balonului prezentat de educatoare. iar copiii răspund: „Ne jucăm cu baloanele roşii” etc. mianună 2. le vor ridica şi vor preciza culoarea baloanelor cu care se joacă. Regulile jocului: copiii trebuie să recunoască acţiunea din imaginea la care s-a oprit acul cadranului şi momentul în care se petrece ea. formulând corect o propoziţie care să cuprindă atât substantivul cât şi adjectivul corespunzător. 8. fuge vrăbiuţa: 1. La semnal copiii privesc ce s-a aflat la flanelograf sau la tablă. roade oase 3. prinde şoareci 3. zboară Pentru stimularea copiilor să găsească un număr cât mai variat de acţiuni (să utilizeze cât mai multe verbe). Se va insista asupra acordului corect între substantiv li adjectivul care îl însoţeşte: balon roşu – minge roşie. muşcă 2. 9. educatoarea afişează silueta unui animal. Material didactic: un cadran din carton sau placaj (material plastic) – împărţit în două – una din părţi fiind colorată deschis (eventual un soare deasupra acesteia).

îl denumeşte şi-l oferă vecinului cu . În săculeţ vor fi introduse obiecte din categorii diferite. şerveţel. se va preciza în introducere semnificaţia cuvintelor utilizate mai frecvent – respectiv: dimineaţa şi seara. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele dispuse în semicerc. doarme. copilul face duş. În desfăşurarea jocului. În funcţie de nivelul de dezvoltare a grupei se poate cere copiilor să însoţească substantivele de adjectivul care arată culoarea obiectului din imagine. de exemplu: la prânz. 11. La grupe avansate se pot folosi şi alte adverbe de timp.a oprit la măr”.pentru dimineaţă: un copil se dă jos din pat. Ele vor fi date copiilor aşezaţi în semicerc pentru a le trece din mână în mână. Se discută cu copiii ce alte obiecte pot fi aşezate alături de cele aflate pe mese în funcţie de criteriul utilităţii. Rochiţă pentru obiecte de îmbrăcăminte. Regulile jocului: copiii la care se opreşte săculeţul la semnalul educatoarei. Regulile jocului: copiii trebuie să recunoască imaginea la care s-a oprit roata şi să indice corect dacă este a unui obiect sau a mai multor obiecte. un alt disc cu un segment lipsă. serveşte micul dejun. îl denumesc şi îl aşează la locul potrivit pa masă sau panou. De exemplu: masă pentru mobilier. scot obiectul (imaginea lui). de exemplu „Roata s-a oprit la creionul albastru”. se joacă etc. se urcă în pat. UNDE S-A OPRIT ROATA ? Sarcina didactică: diferenţierea şi enunţarea corectă a substantivelor la singular şi la plural constituind corect propoziţia. batistă. GRUPA MIJLOCIE 12. raportarea lui la alte obiecte. de aceeaşi categorie.. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Înainte de începerea jocului educatoarea aşează pe panou sau pe mai multe mese câte un obiect care să indice criteriul de clasificare a obiectelor găsite de copii în săculeţ. pentru seară: copilul se dezbracă. se descoperă pe rând o singură imagine. o pisică pentru animale. Prin învârtirea acestuia. pieptăne pentru obiecte de uz personal. cretă. La mijlocul cadranului este un ac indicator ce poate fi îndreptat spre oricare din imagini. Materialul didactic: un săculeţ de pânză de dimensiune mică în care se introduc jucării sau alte obiecte de uz personal ca de exemplu: creion. prin mişcarea acului se vor alterna acţiunile de dimineaţă cu cele de seară. Pe acest disc este fixat de un ax. Copiii numiţi vor alege de pe masă un jeton reprezentând un obiect sau mai multe obiecte după cum indică imaginea de pe disc. pleacă spre grădiniţă. solniţă etc. SĂCULEŢUL FERMECAT Sarcina didactică: denumirea corectă a obiectului scos din săculeţ. chibrit. Copilul la care s-a oprit săculeţul trebuie să scoată un singur obiect. prosop. La semnalul educatoarei săculeţul se opreşte. Materialul didactic: un disc cu segmente pe care sunt desenate obiecte într-un grup sau întrun singur exemplar. se spală la chiuvetă. cratiţă. În timpul jocului se va acorda atenţia formulării corecte de către copii a propoziţiilor: „Roata s. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Pentru a asigura reuşita jocului.

iar altele eronat. A SPUS BINE SAU N-A SPUS BINE ? Sarcina didactică: compararea pronunţării corecte cu cea incorectă. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Se vor pronunţa silabe perechi după cum urmează: . 13. Regulile jocului: copii trebuie să aleagă imaginea corespunzătoare onomatopeii pronunţată de educatoareşi să răspundă complet. Grupa repetă onomatopeea şi redă prin mişcare acţiunea. după care răspunde la întrebarea pusă. găsirea formei corecte de pronunţare a cuvintelor auzite. CINE (CE) FACE AŞA ? Sarcina didactică: reprezentarea corectă a onomatopeii la acţiunea ilustrată. Educatoarea va supune pe Aşchiuţă unui examen de vorbire corectă pentru a stabili dacă mai trebuie să înveţe în grădiniţă sau nu. Apoi educatoarea va interveni cu întrebarea leit-motiv a jocului – „A spus bine sau n-a spus bine?”. Material didactic: obiecte cunoscute de copii sau imagini ale acestora. Acesta va căuta grupul de obiecte corespunzător şi va motiva aşezarea efectuată. Pe baza comparaţiei cu forma corectă copiii vor reacţiona repetând forma corectă sau corectând păpuşa.rugămintea de a-l aşeza la locul potrivit. Unul din copii se deplasează şi arată imaginea corespunzătoare onomatopeii. bunica toarce (fusul sfârâie sfârr) etc. Va descoperi obiectele de pe masă şi va cere păpuşii să aleagă una dintre ele să spună copiilor cum se numeşte. Unul din copii va pronunţa forma corectă iar un altul va construi o propoziţie cu acel cuvânt. Material didactic: ilustraţii reprezentând: un copil rupe o creangă uscată (prrr). pronunţarea onomatopeii în contextul unei propoziţii. Deoarece consoana r este extrem de dificilă de pronunţat. Regulile jocului: educatoarea va pronunţa o anumită silabă (sau un cuvânt). ridicat în spatele incisivilor superiori. iar copilul cu care aceasta dă mâna. La semnalul educatoarei toţi copiii imită onomatopeea. 15. diferind doar printr-un singur sunet. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Educatoarea pronunţă sunetele emise de unul din obiectele sau personajele ilustrate şi pune întrebarea: „Ce (cine) face aşa?”. un ceas deşteptător (sună ţrrr). Dacă cel solicitat nu răspunde promt. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Introducerea în joc se poate realiza prin prezentarea personajului de la teatru de păpuşi in jurul căruia se poate purta o scurtă discuţie. 14. Regulile jocului: păpuşa (Ţăndărică. iar atunci când este greşit întrerupe păpuşa printr-un semnal convenit. REPETĂ CE SPUN EU Sarcina didactică: găsirea unor silabe paronimice. Aşchiuţă) va prezenta pe rând câte un obiect şi-l va denumi pronunţând unele cuvinte corect. se va avea în vedere ca sunetul respectiv să fie articulat prin vibraţii ale vârfului limbii. Grupa repetă cuvântul în cor atunci când este corect spus. educatoarea trece la un alt copil. după caz. cu musculatura facială încordată. trebuie să repete şi să găsească o altă silabă asemnănătoare (sau un alt cuvânt).

La grupele cu nivel mai dezvoltat se va putea solicita denumirea uneltei sau a pronumelui de către un alt copil. unul cu un singur element. orientându-se după imaginile uneltelor sau a produsului din ilustrată. În partea a doua a jocului educatoarea (sau copiii) spune un cuvânt la singular (sau plural). iar copiii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. Astfel. Urmează cea de-a doua întrebare: „De unde şti?”. EU SPUN UNA. repede şi formulează propoziţia. deoarece pe ea este desenat un cozonac pe care-l pregăteşte bucătarul”. Apoi copilul formulează propoziţia despre floare. 16. grupa va mima dacă se poate. Grupa de copii mimează a acţiune specifică lucrătorului de la care a primit scrisoarea. POŞTAŞUL Sarcina didactică: recunaşterea şi denumirea lucrătorului care foloseşte anumite unelte sau face anumite produse. deoarece pe ea este desenat acul cu care el coase”. Atmosfera de joc va fi imprimată prin rapiditatea cu care educatoarea va solicita copiilor răspunsurile provocând o întrecere pentru găsirea silabei sau cuvântului corespunzător. Apoi se vor căuta combinaţii de silabe care să aibe un sens: casa-masa cal-car corn-horn mere-pere ceaţă-gheaţă varză-barză aşă-raţă cine-ţine muscă-muşcă lac-rac vine-şine patru-patu etc. Regulile jocului: copilul chemat de educatoare vine la masa ei. După „lectura” scrisorii. Copilul răspunde: „Fiindcă pe ea este desenat un mosor cu aţă”. 17. la întrebarea: „De la cine ai primit scrisoarea?”. alege un cartonaş şi spune dacă pe el este reprezentat un element sau mai multe elemente. ridică acel cartonaş sus. Până când copiii pot formula fraze atât de lungi se pot folosi două sau chiar trei întrebări consecutive. iar altul cu două sau mai multe elemente. De exemplu: „De la cine ai primit scrisoarea?” copilul răspunde: „De la croitor”. trebuie să spună de cine a fost trimisă. ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş multe flori”. De exemplu. Pe rând câte un copil vine la masa educatoarei şi alege un cartonaş. copilul poate răspunde: „Eu am primit scrisoarea de la croitor. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului În organizarea jocului se va urmăricrearea atmosferei prin anunţarea şi sosirea poştaşului. Copilul care are jetonul cu imaginea mai multor elemente de acelaşi fel (sau o imagine a obiectului). o acţiune specifică profesiunii .pa-ta fa-va ma-la ca-ga sa-ca şa-ga la-ra etc. sau: „Eu am primit scrisoarea de la bucătar. TU SPUI MULTE Sarcina didactică: alegerea corectă a jetonului cu una sau mai multe imagini şi exprimarea corectă a singularului şi pluralului. Copilul precizează: „Croitorul coase cu aţa”. Regulile jocului: copilul care a primit scrisoarea de la poştaş. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o singură floare”. La început educatoarea va utiliza un exemplu cu ajutorul căruia va explica şi demonstra. A treia întrebare va fi: „Ce face croitorul cu aţa?”. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe. Copilul care se află la masa educatoarei trece la plural propoziţia respectivă.

păpuşa va fi aşezată în aceeaşi poziţie. Un alt copil va modifica poziţia unei jucării din sala de grupă. 19. Ulterior vor putea fi utilizate două jucării deodată. formularea corectă a propoziţiilor.respective. Materialul didactic: rafturi sau mese pentru amenajarea cadrului asemănător unui magazin de jucării. reproducând aceeaşi relaţie spaţială. Pentru stimularea vorbirii se va putea cere copiilor să construiască propoziţii despre acelaşi material cum ar fi: „Steguleţele roşii împodobesc casele noastre”. apoi o pot sugera copiii. 18. Ei trebuie să observe ce schimbări de poziţie a jucăriilor a efectuat conducătorul jocului (educatoarea). accentul va cădea pe gruparea obiectelor în funcţie de culoare.DE-A MAGAZINUL CU JUCĂRII Sarcina didactică: folosirea corectă a formulelor de adesare. Regulile jocului: copilul întrebat de educatoare va trebui să răspundă repede şi corectcare este culoarea obiectului primit. se va avea grijă ca rolul poştaşului să fie interpretat. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului . Astfel. Regulile jocului: copiii închid şi deschid ochii la semnal. copilul va aşeza păpuşa tot pe scaun sau dacă piticul se află în spatele scaunului. dacă piticul stă pe scaun. pe rând de mai mulţi copii. 20. În complicarea jocului educatoarea poate folosi flanelograful sau o machetă cu personaje din poveşti cunoscute şi va efectua unele schimbări. descrierea jucăriei preferate subliniind unele caracteristici ale acesteia. copiii denumesc obiectele primite şi precizează culoarea acestora („Coşuleţul meu este roşu”. Regulile jocului: solicitarea jucăriei se face nu prin denumirea ei ci prin descriere şi menţionarea jocului în care va fi folosită. educatoarea va respecta o anumită gradare în succesiunea modificărilor. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi la măsuţe dispuse în careu deschis. CARE ESTE CULOAREA TA ? Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor. La semnalul educatoarei: „Care este culoarea ta?” copiii care au obiecte de aceeaşi culoare trebuie să le aducă la masa educatoarei şi să le grupeze în funcţie de culoare. solicitând copiilor să le transpună în acţiunea cu obiectele. În cursul jocului. În desfăşurarea jocului. În prima parte a jocului. Propunerea acţiunii o face la începutul jocului educatoarea. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaţi la măsuţe aranjate ăn careu deschis. diverse jucării cunoscute de copii. iar unul dintre ei să răspundă la întrebarea acestuia. Educatoarea va avea grijă să ofere alternativ un obiect. „Panglica mea are culoarea albastră”). compararea poziţiei obiectelor unele faţă de altele. UNDE AM AŞEZAT JUCĂRIA ? Sarcina didactică: folosirea corectă a cuvintelor care indică poziţia în spaţiu. două şi chiar mai multe obiecte pentru a utiliza adjectivele nu numai la genul masculin şi feminin ci şi la singular şi plural. De exemplu: să aşeze păpuşa în aceeaşi poziţie cu piticul de pe machetă. La început va acţiona cu un singur obiect – realizând aşezarea unei jucării sau a alteia pe ceva sau sub ceva. El are voie să pună întrebări referitoare la structura şi caracteristicile jucăriei. În partea a doua a jocului. Vânzătorul eliberează jucăria numai dacă a fost bine descrisă.

se poate recomanda ca să se fixeze tema unui joc şi în funcţie de aceasta să se cumpere jucăriile corespunzătoare din magazin. 2) prin prezentarea unor propoziţii cu dezacorduri sau cu alte greşeli de ordin gramatical. „În ce jocuri vrei s-o foloseşti?”. zarzavat. CE E RĂU ? Sarcina didactică: găsirea greşelilor în pronunţarea unor cuvinte şi enenţarea lor în forma corectă. Regulile jocului: copiii aplaudă atunci când Aşchiuţă (sau alt personaj) pronunţă corect cuvintele şi îl corectează atunci când acesta greşeşte. În a doua parte a jocului se va renunţa la întrebări pentru a obţine o descriere independentă a jucăriei. Se pronunţă un cuvânt greşit.Scăunelele pe care se vor aşeza copiii sunt grupate în funcţie de numărul de echipe ce se vor forma. portocaliu. jocul începe după ce echipele şi-au stabilit fiecare tema. În încheiere. În funcţie de numărul copiilor educatoarea îi împarte apoi îm 3-4 echipe şi oragnizează trimiterea pe rând a reprezentanţilor la magazin. Fiecare echipă ocupă un grup de scăunele. „Din ce material este făcută?”. iar cel care a primit mingea. Acţiunea de corectare a greşelilor va fi motivată prin necesitatea de a-l învăţa pe Aşchiuţă să pronunţe cuvintele corect. . răspunde pronunţând cuvântul corect. În introducere copiii vor vizita „magazinul de jucării” pentru a vedea ce se află în el de vânzare. GRUPA MARE 21. În cazul în care descrierea jucăriei este necorespunzătoare. apoi altele cu un grad de dificultate mai mare în pronunţare. pentru a-şi alege jucărille pe care doresc să le cumpere. castravete etc. În acest caz. Înainte de solicitarea jucăriei copiii din fiecare echipă se vor sfătui asupra jucăriei ce urmează a fi cumpărată şi eventual asupra modului de descriere. pătrunjel. Jocul poate începe cu prezentarea lui Aşchiuţă sau a unui alt personaj de la teatrul de păpuşi. În acest scop va putea pune întrebări de genul: „Ce părţi are jucăria?”. Se vor face greşeli – de omisiune a unor sunete: pâne-pâine ahăr-zahăr macaoane-macaroane – cheion-creion gaben-galben abastru-albastru de înlocuiri de sunete: mală-mamă pală-pară cată-casă coln-corn cascaval-caşcaval laţă-raţă În cursul jocului se poate complica pe trei căi: 1)prin găsirea unor cuvinte cu un grad de dificultate mai mare în pronunţare: portocală. 3) prin prezentarea unor propoziţii simple formate din mai multe cuvinte pronunţate greşit. cumpărătorul n-o va primi. Îninţial educatoarea va interpreta rolul de vânzător pentru a putea orienta mai bine modul în care copiii descriu jucăria. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii stau pe scăunele în semicerc. În desfăşurarea jocului educatoarea va acorda atenţie la început alegerii unor cuvinte mai cunoscute de copii. Acolo unde nivelul grupei permite. Scăunelele din fiecare grup vor fi aşezate în semicerc. fiecare echipă îşi va desfăşura jocurile preferate.CE E BINE. echipa respectivă fiind în situaţia de a avea mai puţine jucării la sfârşitul jocului.

mazăre. şoşoni. Copiii vor căuta alte cuvinte care să aibă în cuprinsul lor aceeaşi silabă şi se vor anunţa să le spună. na. ji. stropitoare. patru . şosete. pentru a familiariza copii cu noţiunea de silabă. ţ.CINE SPUNE MAI MULTE CUVINTE ? Sarcina didactică: alegerea imaginilor corespunzătoare unor cuvinte care încep cu sunetul dat şi pronunţarea corectă a cuvintelor. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Fiecare echipă formată din 5-6 copii primeşte un coşuleţ cu 20-25 jetoane reprezentând diferite obiecte cunoscute. În amplificarea jocului. sacoşă. s. cretă. Câştigă echipa care în timupl acordat selectează corect cele mai multe imagini. În încheierea jocului se stabileşte echipa câştigătoare totalizând punctele obţinute de fiecare echipă. Pe rând fiecare copil din echipă va fi solicitat să denumească o imagine din cele alese de echipa din care face parte. taxi măgar. Nu va limita copiii în ceea ce priveşte numărul sau structura silabelor. r. la. şopârlă etc.JOCUL SILABELOR Sarcina didactică: să completeze silaba dată cu alte silabe pentru a obţine un cuvânt. va începe jocul. parc. sau pentr g: gâscă. şorţ. Ea pronunţă o silabă din cele mai frecvent întâlnite în structura cuvintelor: ma. pa. ş-j. Material didactic: ilustraţii care să sugereze copiilor diferite cuvinte cu silabele mai frecvent întâlnite în vorbire. se poate introduce cerinţa de a se formula propoziţii cu cuvinte găsite. sapă.Se va exersa distingerea după auz a articulaţiilor greşite şi corecte şi cu alte ocazii. Copiii au un timp limitat pentru alegerea imaginilor. sac. copiii pot asocia pronunţarea silabelor cu bătăi ritmice din palme. j. lamă. în faţă. şoarece. scară etc. castel. gutuie. castană. scaun. După ce educatoarea va da exemple. pentru ş: şarpe. Educatoarea organizeazăîn introducere cîteva exerciţii de analiză a structurii unor cuvinte cunoscute. scafandru. guler. greblă. ci. lacăt b) cuvinte care conţin două-trei consoane consecutive: capră. mănuşă. Educatoarea va pronunţa un sunet de preferinţă din sunetele mai dificil de pronunţat: c. cadă. taburet. porc. Având în vedere că stigmatismul interdentar reprezintă cea mai frecventă articulare uncorectă a consoanelor (sz. scrisoare. şapcă. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor sta pe scăunele în cerc. Ea se deplasează prin spatele copiilor şi atinge pe rând copiii cu bagheta punându-i în situaţia de a completa silaba spusă pentru a forma un cuvânt. mălai. lăsând doar un loc pentru educatoare. solniţă. je. Se notează pe echipe numărul răspunsurilor corecte sau al jetoanelor corect alese. de exemplu: a) casă. ce. menţionând numărul silabelor din fiecare cuvânt spus. v. crap. macara tavă. castravete creion. ca etc. 22. 23 . cu palmele bine întinse oblic. de pildă s: sanie. pentru ca pauzele necesare să fie cât mai bine maracte. ş. Regulile jocului: copilul indicat prin intermediul unei baghete va pronunţa silaba enunţată de educatoare şi o va completa construind un cuvânt. Să alcătuiască propoziţii cu cuvântul dat şi să despartă apoi toate cuvintele în silabe. mătură ladă. grâu. da. g. echipele selectează din imaginile obiectelor primite pe acelea a căror denumire începe cu sunetul dat. şi va cere copiilor să aleagă acele imagini care corespund cuvintelor ce încep cu sunetul respectiv. Regulile jocului: la semnalul dat. carte. . şi lasă timp copiilor. grădină. ţ) educatoarea va pronunţa cuvinte care încep cu unul din sunetele amintite în mod corect sau incorect. Va putea accepta şi cuvinta care au silaba în interiorul cuvântului. cană masă.

Fiecare echipă trebuie să respecte timpul dat pentru consultare: la sunetul clopoţelului să pună întrebarea sau să dea răspunsul. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului La începutul jocului copiii vor fi împărţiţi în două echipe. pe rând. copiii merg la . fie subiectul. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele dispuse în semicerc. Se va stimula spiritul de creativitate a copiilor în găsirea unor antonime cât mai variate pornind de la aspecte concrete: dimensiuni.. În funcţie de nivelul grupei. În genere. În încheiere. fie atributul. 24.. grutate. Se va insista pe baza unui exemplu sau două asupra însuşirii tehnicii de a adresa o întrebare de către un grup prin reprezentantul său şi a tehnicii de a se consulta în formularea întrebării şi în alegerea reprezentantului..Merele se culeg din. curajos-fricos. pomii.Cireşele.Toamna..Pentru înviorarea jocului se poate utiliza întrecerea între copii. care va avea latitudinea să ofere echipei necâştigătoare un dar de consolare. fie predicatul. Regulile jocului: copilul atins pe umăr cu bagheta. Regulile jocului: fiecare echipă are dreptul să spună. reluând apoi întreaga propoziţie cu un cuvânt dat.GĂSEŞTE CUVINTELE POTRIVITE Sarcina didactică: completarea propoziţiei enunţate de conducătorul jocului cu cuvântul corespunzător. educatoarea va formula propoziţii eliptice începând cu cele cărora copilul trebuie să le adauge fie complementul.. Se va urmări respectarea regulii de a nu enunţa de mai multe ori acelaşi cuvânt şi nici ca aceeaşi copii să fie mereu reprezentanţii echipei (la întrebări şi răspunsuri).RĂSPUNDE REPEDE ŞI BINE Sarcina didactică: găsirea antonimelor unor cuvinte. în funcţie de nivelul dezvoltării copiilor. cu un număr egal de membri. Câştigă echipa care cele mai multe din steguleţele primite. intensitate. culori. Educatoarea va participa alternativ la o echipă sau la alta în prima parte a jocului pentru a-i organiza în consultarea reciprocă şi la alegerea reprezentantului. rapiditate. ajungând până la însuşiri morale: harnic-leneş. se va stabili echipa câştigătoare. ascultător-neascultător. . Echipele n-au voie să repete un cuvânt care s-a mai spus... Echipa care nu se încadrează în timp sau nu răspunde corect pierde un punct sau un steguleţ din cele ce i-au fost repartizate la început... . bun-rău. 25. 2-3 cuvinte la care cealaltă echipă trebuie să-i găsească antonimul. copiii pot fi solicitaţi să găsească mai multe cuvinte potrivite pentru aceeaşi propoziţie. . În partea a doua a jocului va acorda independenţă cât mai mare copiilor în rezolvarea sarcinilor jocului. asperitate.. Unul din copii sau educatoarea va avea grijă ca la fiecare greşeală să îndepărteze un steguleţ din colecţia echipei respective. corect-incorect. formularea unor propoziţii în care să se includă în mod logic un cuvânt dat.. Astfel se pot utiliza propoziţii de tipul: .. steguleţe (câte 20 de fiecare echipă) aşezate într-un vas sau pe un suport. Grupa de copii aprobă prin aplauze răspunsurile corecte.Primăvara. temperatură.. completează cuvântul care lipseşte din propoziţie. Material didactic: un clopoţel sau un alt instrument cu care se poate da un semnal auditiv. veseltrist. duritate. . formularea unor propoziţii cu acestea. Alegerea unui conducător nu este o cerinţă obligatorie ci rămâne la latitudinea educatoarei.

Regulile jocului: alegerea şi descrierea imaginii de pe cartonaş de către copil se va face la indicaţia conducătorului jocului. o masă pătra 27. se modifică sarcina didactică. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Jocul se va desfăşura în curtea grădiniţei sub formă de întrecere între două echipe. centimetru. educatoarea împarte copiilor jucării având caracteristici diferite: o păpuşă mare. o păpuşă mică. În mediul rural. foarfece. un tren lung. o masă rotundă. Un copil din fiecare echipă va fi însoţitorul grupului. stropitoare.GHICEŞTE LA CE M-AM GÂNDIT ? Sarcina didactică: alcătuirea unei ghicitori prin unificarea tuturor sugestiilor date de un grup de copii. Pe străzile fără indicatoare. În cursul jocului de conducător va fi interpretat la început de educatoare . Conducătorul jocului spune un cuvânt. un tren scurt. 28. maşină de cusut. Ghicirea se va face numai pe baza descrierii. . copiii trebuie să treverseze asigurându-se întâi din stânga până la jumătatea şoselei dacă nu vin maşini. Regulile jocului: copiii vor face ghicitori numai despre obiecte sau unelte. De asemenea.CUM CIRCULĂM? Sarcina didactică: traversarea numai prin locurile marcate sau cu circulaţie dirijată. Ghicitoarea trebuie să se refere la părţile componente. le aşează pe şosele . În partea a doua a jocului. Copilul sau copiii care trebuie să ghicească vor sta în afara clasei în timpul cât se alcătuieşte ghicitoarea şi vor reveni numai la chemarea educatoarei. Copilul indicat vine la masa educatoarei şi alege un cartonaş. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor primi atâtea cartonaşe câte răspunsuri li se vor cere. ac cu aţă. forma şi materialul din care sunt făcute obiectele sau uneltele. apoi din dreapta.să circule numai la culoarea verde a semaforului.CUM ESTE ? Sarcina didactică: găsirea răspunsului corect. denumeşte succint elementul cu caracteristica lui – „un coş gol”. copiii vor fi deprinşi să circule numai pe partea „stângă” pentru observarea vehiculelor care vin din faţă. Dacă cei întrebaţi nu reuşesc să ghicească au voie să pună grupei întrebarea: „La ce foloseşte”. Regulile jocului: traversarea străzilor numai la semnalul dat de educatoare şi numai acolo unde întâlnesc indicatoarele: trecere pietoni (zebre şi semafor). Cel care are cartonaşul ce exprimă inversul se va anunţa foarte repede şi va răspunde. 26. iar copiii trebuie să construiască o propoziţie cu sens în care să fie inclus cuvântul respectiv. exprimarea corectă a motivului: găsirea indicatoarelor cerute şi aşezarea lor acolo unde se potrivesc. Educatoarea va avea rolul poliţistului care va schimba mereu culorile semaforului pentru a-i face atenţi pe copii la trecere. degetar. iar după însuşirea lor de către copii.În partea a doua a jocului pot să fie antrenaţi copiii în calitatea de conducători ai jocului. Material didactic: imagini reprezentând obiectele despre care ar urma să se alcătuiască ghicitoarea ca: greblă. Copilul care are imaginea coşului plin o aduce la masă şi spune o propoziţie în care cuprinde elementul redat cu caracteristica lui: „Coşul plin este greu” sau „Mama aduce acasă un coş plin cu fructe”. cazma. Conducătorul face un semn ca la „jocul tăcerii” prin mişcarea degetului arătător. În partea a doua a activităţii copiii vor veni şi vor alege indicatoarele după cum le spune educatoarea.

să identifice poziţii spaţiale. Material didactic :jetoane teprezentand substantive la singular si la plural. copiii sunt împărţiţi în 2-3 echipe şi alcătuiesc în mod independent ghicitori despre obiecte şi unelte care n-au mai fost discutate în cursul jocului. Totodată. copiii se vor desprinde de material fiecare spunand un cuvant ce indica un obiect sau mai multe obiecte . floare rosie. Dezvoltarea operatiilor gandirii Obiective operationale: . Educatoarea va urmări toate echipele. Variante ale jocului :Pentru complicarea jocului substantivele vor fi incluse in propozitie avand grija ca sa se faca direct acordul intre subiect si predicat. Copii închid ochii. Sarcina didactica: -Recunoasterea formelor geometrice şi precizarea aributelor acestora. Apoi deschid ochii iar educatoarea întreabă: Unde s-a ascuns furnicuta?.Un alt copil va formula o propozitie cu acel cuvant la singular si la plural. Regului institutite :In timp ce un copil ridica un jeton cu un singur obiect.dupa ce copiii se obisnuiesc vor insoti substantivele si de un adjectiv : creion albastru-creioane albastre. iar educatoarea aşează furnicuta lângă o piesă geometrică. sa respecte regulile jocului . tu spui multe ! 2.Pe un panou sunt aşezate toate piesele geometrice învăţate.Unde s-a ascuns furnicuta? Scopul didactic: Verificarea cunostinţelor copiilor despre atributele pieselor geometrice.calapod. La semnal un copil va ridica un jeton cu un obiect.să participe cu plăcere şi interes la activitate. va acorda însă ajutor numai atunci când copiii nu reuşesc să se descurce în grup. Pentru o mai bună coordonare. un copil din grupa adversa va ridica un jeton opus( cu mai multe obiecte). După ce se însuşeşte tehnica alcăuirii în comun a ghicitoarei.Eu spun una. Va aprecia în final echipa care a creat cele mai frumoase ghicitori şi care a colaborat în cele mai bune condiţii. Copiii răspund precizând piesa geometrică şi atributele ei.Intrecerea intre echipe va continua primind cate o bulina pentru fiecare raspuns bun. . se va stabili în comun care din copii va expune ghicitoarea pentru cel care a fost izolat temporar. respectand acordul dintre subiect si predicat. . Îi va stimula să-şi spună fiecare părerile cu privire la unealta pusă în discuţie. .In partea a 2 a a jocului. Scopul didactic :insusirea corecta a singularului si pluralului. buline. alcatuirea de propozitii corecte din punct de vedere gramatical. Apoi va sugera copiilor să valorifice cele discutate elaborând ghicitoarea. Sarcina didactica :denumirea corecta a singularului si pluralului unui substantiv si alcatuirea de propozitii cu acestea Continutul jocului : Se va imparti grupa in doua echipe dispuse pe scaunele fata in fata. fiecare echipă poate să-şi aleagă un conducător. ferăstrău. rindea etc. 1.să rezolve corect itemii fişei.Raspunsul bun va fi motivat si apreciat cu acordarea unei buline. Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în semicerc. flanelograf. ciocan.să denumească figurile geometrice. În prima parte a jocului educatoarea va participa împreună cu copiii la compunerea ghicitorilor.flori rosii.fise de evaluare . echipa adversa enunta cuvantul la numarul opus. Raspunsul corect va fi apreciat cu acordarea unei buline. Obiective operationale : sa gaseasca forma opusa a cuvantului ( a substantivelor enuntate) sa separe jetoanele cu un obiect de jetoanele cu mai multe obiecte . -Recunoaşterea şi denumirea poziţiilor spaţiale. Continutul jocului: Se prezintă invitatul zilei – Furnicutal – care le cere ajutorul copiilor pentru a-o învăţa formele geometrice. În această situaţie vor fi trimişi în afara clasei tot atâţia copii câte echipe au fost stabilite (dacă sunt trei echipe – câte un copil din fiecare echipă). . cel din fata lui va ridica jetonul opus cu mai multe obiecte.Fiecare propozitie este trecuta la plural. Ele se vor folosi numai în cazul unei grupe de copii cu greutăţi în elaborarea ghicitorul fără ajutorul unui suport intuitiv.

Material didactic: o imagine pe care sunt poziţionate cele 10 albine pentru fiecare copil şi pentru educatoare.A cata albinuta a zburat?/ A zburat a saptea albinuta.. JOCURI DIDACTICE PENTRU SCOLARII MICI (CLS I ) SI PRESCOLARI Jocul “ Sa face cunostinta. vor fi aduşi cinci copii în faţa grupei care se vor prezenta. apoi unul se va ascunde.să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr-un şir format. Reguli instituite: Copii închid şi deschid ochii când aud bâzâitul unei albinuţe. Sarcina didactica: -identificarea locului rămas liber şi denumirea lui prin intermediul numeralului ordinal. iar în faţa lor este aşezat suportul cu 10 albine. Obiective operationale: . iar când îi deschid trebuie să spună unde sa ascuns furnicuta. 3. . stimulente Variante ale jocului: Educatoarea aşează piese geometrice în diferite locuri din grupă. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare locului elementului luat. iar dupa ea urmeaza a opta albinuta. Sarcina jocului: Autoprezentarea si respectarea sunetului initial in alegerea cuvantului care denumeste obiectul cumparat. Material didactic:furnicuta. -cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric. copiii enumeră locurile unde sunt aşezate acele piese: Cercurile sunt pe masă / sub scaun / lângă furnicuta. destinderea’’ atmosferei in perioada de adaptare a copiilor cu noul mediu. Continutul jocului: Copii sunt aşezaţi la măsuţele aranjate în formă de careu. Dacă răspunsul copilului este corect. Elemente de joc Fiecare raspuns corect va fi rasplatit cu aplauze Cei care gresesc sunt ajutati de educatoare.să stabilească vecinii numerelor naturale în şirul numeric 1-10. Dacă răspunsul este corect toţi copii se joacă cu albinuţele imitând zborul lor. La semnal. Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor. să-l denumească utilizând numeralul ordinal corespunzător respectând acordul verbal între numeral şi substantivul care-l însoţeşte. cel al gradinitei sau al scolii. A cata albinuta a zburat? Scopul didactic: -folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale.Ex. imitarea zborului albinuţelor. toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe suport pentru a imita zborul ei. Desfasurarea jocului . Scopul: • Facilitarea cunoasterii intre membrii grupei si . • Incurajarea copiilor sa participe activ la joc. al câtelea era în şir şi între care copii era aşezat. În ultima parte a jocului... La întrebarea educatoarei : Unde sunt aşezate cercurile?. Copii descoperă ziua care lipseşte şi precizează locul ei în cadrul zilelor săptămânii. Toţi copii trebuie să ia aceiaşi albinuţă din şirul lor ca cea luată de educatoare şi să spună a câta albinuţă a zburat.Reguli institutite: La solicitarea educatoarei copiii închid ochii. deschid ochii şi spun a câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea. Variante ale jocului: Educatoarea enumeră zilele săptămânii şi de fiecare dată lipseşte din enumerare o zi.piese geometrice. -verificarea cunoştinţelor despre zilele săptămânii. stimulente albinuţe. sa-si depasasca dificultatile si sa fie deschisi la schimbari. ce figură geometrică se află în acel loc şi care sunt atributele acesteia. Educatoarea le cere copiilor să închidă ochii atunci când aud bâzâitul albinei. Regulile jocului: Copilul care raspunde trebuie sa spuna numele tuturor colegilor care au raspuns inaintea lui. Copiii trebuie să ghicească cine lipseşte. copilul va primi drept recompensă un stimulent în formă de furnicuta. Dacă raspunsul este corect.

. denumirea şi descoperirea acţiunilor prezentate în ilustraţii.apoi o descrie. el ridica repede pe cel rosu. copiii se vor grabi sa se refugieze pe trotuare.în momentul semnalului. In momentul cand un copil uita sa mentioneze un obiect . nu reclamă o participare suficient de activă din partea copiilor.. Din momentul care steguletul rosu este ridicat nici un copil nu mai are voie sa traverseze.pietoni ‘’ printr-un semn distinctiv. o bicicleta.Copiii sunt .. . Ex . este marcat . El conduce circulatia prin ridicarea laterala a bratelor..’’. Jocul didactic”Ce face mama?”are ca sarcină didactică recunoaşterea.Am plecat la gradinita si mi-am pus in saculet o papusica. prin 2 linii paralele . in picioare . de exemplu.. de la un trotuar la altul . un disc de carton pe care e desenat un automobil. urmatorul spune: .. ca atare. Fiecare copil se prezinta . calculatorul.trecerea plicului din mână în mână nu are darul să-i mobilizeze în vederea realizării sarcinii didactice. vehicule’’ . Jocul se desfasoara in sensul acelor de ceasornic. Educatoarea isi spune numele si adauga ca vrea sa cumpere un obiect al carui nume incepe cu primul sunet al numelui sau: .Copilul la care s-a oprit plicul. astfel introducand ca .. mentionandu-le numele si ce doresc sa cumpere. pietonii’’ pot traversa. taversand strada.agentul de circulatie’’ lasa steguletul verde.Regulile jocului precizează că plicul în care este câte o ilustraţie.agentul de circulatie’’ ridica steguletul verde copiii pot circula liber de pe un trotuar pe celalalt. de indata ce .. Joc didactic . in picioare...îl deschide. Acest joc l-am folosit in cadrul lectiei de comunicare cu tema Meseria-bratara de aur.strada ‘’. pentru a le capta mai mult atentia ..Participantii sunt asezati in cerc. pe care am desfasurat-o cu elevii clasei I. agent de circulatie’’. in locul plicului cu imagini eu am folosit imagini pe calculator... incet.agentul de circulatie’’ . reprezentand . pe scaunel . atat pentru scolari si prescolari.Vehiculele’’ se deosebesc de . Desfasurarea jocului: (jocul se va desfasura pe terenul de joc ) Pe terenul de joc sunt marcate 2 linii paralele la distanta de 3-4 metrii intre ele. In centrul acestor portiuni.pe un scaunel. pietoni’’ iar ceilalti..care înfăţişează diferite ocupaţii ale mamei.’’. Jocul poate fi folosit atat la scolari cat si la prescolari si chiar la o activitate desfasurata impreuna. In mijlocul strazii .. pietonii’’. Varianta: De aceasta data.... Jocul. Pentru a fi mai atractiv . dar sa nu uite sa mentioneze obiectele puse in saculet de cei dinaintea lui. am desfasurat acest joc in cadrul activitatii de dezvoltare a limbajului cu tema Despre meserii.. Lucrand si cu prescolarii (1990-2000).agentul de circulatie’’a lasat . Jocul continua apoi cu un alt.Agentul de circulatie’’ Scopul: Cunoasterea semnelor de circulatie si a semnificatiilor acestora Sarcina : Sa recunoasca semnele agentului de circulatie si sa actioneze conform acestora.este dat din mână în mână de la un copil la altul până ce se aude semnalul:Stop”. sta un copil . Cand . Dupa ce . o papusica si un prosopel..Eu sunt Tincuta si vreu sa cumpar un trandafir ‘’. trotuarele’’.urmatorul trebuie sa puna in saculet un obiect nou. copiiii sunt impartiti in 2 grupe: unii. Eu sunt Tincuta si vreu sa cumpar un trandafir si un ananas pentru Alexandru’’ Varianta Copiii stau in cerc . anunta ce doreste sa cumpere pentru el si va fi atat de amabil incat sa cumpere si obiectul pentru cei dinaintea sa .. sta .arată celorlalţi ilustraţia găsită în plic. Un copil spune ... locul unde..Copiii care traverseaza cand steguletul rosu e ridicat vor primi amenda. In mijlocul strazii. steguletul verde . iese din cerc si jocul continua fara el. mijloace si materiale moderne in procesul instructiv-educativ.. De o parte si de alta a strazii sunt . . agentul de circulatie’’ care are in mana 2 stegulete: unul rosu si unul verde. elementul de joc.

mai aproape. sus. « Găseşte-ţi perechea ! » Copiii se aşează pe perechi. acum alergaţi înapoi. cel mai indepartatat si a pozitiei unui obiect fata de altul: in fata. trece mingea copilului din spate. la dreapta. El stă în mijlocul cercului unde are voie să se mişte liber. 5. dacă nu. “Cine ia mai repede mingea?” Jocul se desfăşoară între 2 echipe egale numeric. la al doile semnal vor trebui să revină la locul de plecare. la stanga. jos. copilul din faţă ridică mingea deasupra capului şi cu braţele întinse în sus. de la 1 la 10. la rândul său o transmite mai departe. Câştigă echipa care obţine punctajul maxim. inapoi. La primul semnal de începere al educatoarei. Educatoarea notează punctele. Se repetă de mai mult ori. el aleargă cu ea în faţa şirului. La semnalul educatoarei. Scopul jocului : formarea deprinderii de a stabili pozitia unui obiect in raport cu un altul. pe circumferinţa unui cerc desenat pe sol. faţă în faţă. iar paznicul neîndemânatic primeşte o pedeapsă hazlie. Jocul se repetă de mai multe ori. « Vrăbiuţele » Vrăbiuţele stau adunate într-un cerc desenat de educatoare pe sol. procedând la fel. Se penalizează jucătorul care greşeşte locul. dezvoltarea capacitatii copiilor de a aprecia distantele intre obiecte. veniţi la mine ! Copiii aleargă. inainte. Când mingea a ajuns la acesta. 2. Pe fiecare latruă a fâşiei centrale se aşează spate în spate câte o echipă A şi B. se ridică în picioare. În centrul lui se trasează prin 2 linii paralele o fâşie de 2 m lăţime. Descrierea succinta a jocului -conducatorul jocului. educatoarea îi cheamă din nou. de exemplu 1 si 4. jucătorii din afară aleargă în jurul cercului. iar educatoarea îi prinde cu mâinile întinse şi spune : « aţi sosit. departe. « Puişori. Vrăbiuţele se sperie şi aleargă la un punct fix. . pâna ce mingea ajunge la ultimul copil. Educatoarea spune : « Puişori. « v răbiuţele » sar uşor pe vârfuri ca ea. » Copiii aleargă spre scaunele lor şi se aşează. Ex: Papusa jos.Un alt joc care poate fi folosit atat in cadrul activitatilor cu prescolarii cat si cu scolarii mici (cls I ) este jocul didactic matematic “Asaza obiectul la locul indicat’’. 4. Echipa al cărei 6. « Paznicul orb » Copiii formează un cerc mare iar educatoarea alege un copil. ciripind. Copiii care formează cercul capătă câte un număr. « Mingea deasupra » Copiii sunt împărţiţi în două echipe şi stau în coloană câte unul. copiii se întorc la start şi se aşteaptă din nou semnalul de plecare. Fetiţa se trezeşte. La semnalul dat de educatoare. in speta cadrul didactic. îl leagă la ochi cu o basma. veniţi la mine ! » Copiii se aşează pe scăunelele care se află pe lângă un perete. Sarcina didactica este de a observa pozitia obiectelor unul fata de altul si de a folosi termenii corespunzatori pentru a aprecia distantele intre ele: aproape. La mijlocul laturii mici a terenului se află câte o minge. iar catelul sus! Jocuri 1. sde uită cu mâinile la ochi. care este «paznic ». 3. « Paznicul » strigă două numere deodată. Dacă reuşeşte. Purtătorii acestor numere trebuie să schimbe locurile între ei prin mijlocul cercului. Primul jucător din fiecare echipă are o minge. După fiecare alergare se schimbă rolurile. în timp ce paznicul încearcă să-l atingă sau să-l prindă pe unul dintre ei. care. jocul continuă în aceeaşi formaţie. După ce toţi se liniştesc şi se odihnesc puţin. O fetiţă stă într-un colţ şi se face că doarme. cere copiilor sa execute comenzi date si pentru fiecare comanda executata corect i se ofera copilului cate o bila rosie. trece alt copil în cerc. după câţi copii sunt. schimbă locul cu copilul atins. La semnalul eudcatoarei. După trei încercări nereuşite. Câştigă echipa care are mai puţine penalizări. Cel care reuşeşte să intre în posesia mingii câştigă un punct. in spate. copiii fiecărei echipe aleargă spre marginea proprie.

Vulpea somnoroasă S-a închis în casă. 9. . . el trebuie să o ridice. 11.Copiii. toţi . Rândunica din mijloc care nu are cuib. 8.prim jucător revine cel dintâi la locul său este câştigătoare. timp în care .Pisica” închide ochii. « Pisica la pândă » Copiii sunt împărţiţi în 2 grupe. aşezaţi în şir.. La 5-6 m. una reprezentând „pisicile”. Fiecare copil îşi desenează în jurul său un cerc mic(cuibul).iepuraşii” ies din căsută imitând săritura iepuraşilor şi se duc la linia ce marchează culcuşul vulpii. . Jocul se repetă. Dacă un jucător scapă mingea. dormi ? » Într-o parte a clasei se stabileŞte căsuţa iepuraşilor iar în cealaltă casa vulpii.strângem jucăriile” toţi copiii sar deodata în cercul mare. iar „pisicile” se ridică în picioare şi caută să prindă un şoricel care să le ia locul. Pisicile sunt aşezate pe genunchi şi palme.. unul câte unul.zburaţi”. formând un tunel prin depărtarea picioarelor. fiecare lângă un cub. Cel ce rămâne fără cuib trece în mijlocul cercului mare. cu faţa spre el.. să revină la locul său şi să continue jocul. care este aşezată în jurul unui cerc mare. După învaţarea jocului. adică . „şoriceii” rostesc ultimul vers.unde se opresc şi strigă: . se ghemuiesc. La acest semnal. Unul dintre copii stă în mijlocul cercului mare (rândunica). 7 . „şoriceii” merg ţinându-se de mână pe un cerc cântând: „Cand pisica nu-i acasă Şoarecii joacă pe masă De ea poţi să te fereşti Dacă ştii s-o păcăleşti. Mijlocul cercului va reprezenta nisipul.. educatoarea deţine rolul pisicii şi stă pe un scaun în mijlocul grupei. restul vor fi iepurasii.La comanda educatoarei.” Vulpea se trezeşte. dinainte fixat.pisoii” se adună împrejurul ei. care stă în culcuşul ei.pisoii” stau ghemuiţi în jurul ei.aleargă dupa iepuraşii care se întorc cât de repede pot la casuţele lor.Pisoii” au voie să alerge prin sala de grupă doar atât cât doarme pisica.miau”. ridică cubul şi-l transportă spre un colţ al clasei. « Tunelul acrobaţilor » Copiii se împart în 3-4 grupe..Un copil va fi vulpea.. « Rândunica fără cuib » Educatoarea deseneaza pe sol un cerc mare pe marginea căruia stau copiii la egală distanţă unul de altul. La semnalul educatoarei . Iepuraşul prins este dus în casuţa vulpii şi va fi eliberat când va prinde alt copil.La semnalul de începere... rîndunelele îşi schimbă cuiburile între ele. Jocul continuă. rolul pisicii poate fi deţinut de unul dintre copii. executată la comandă. « Pisica şi pisoii » La început.« Copiii harnici » Se organizează cu toată grupa. Se delimitează căsuţele prin două linii. « Vulpe.Cercul se trasează cu creta pe sol..” În timp ce „pisicile” se îndreaptă spre ei în patru labe sau pe genunchi şi palme.miau. Când se trezeşte. cealaltă „şoriceii”.. În timpul jocului mai multi copii vor fi în rolul de vulpe.. 12.La comanda educatoarei..pisoii” aleargă liber împrejur..pisica” strigă: .construim cercul” copiii iau fiecare un cub şi-l transportă pe linia cercului. iar pe linia lui se vor aşeza cuburile. 10. urmăreşte şi ea să ocupe un cuib. Toţi ceilalţi copii stau în cuibul lor.. în spatele liniei de plecare. Se insistă pe săritura corecta pe ambele picioare. Jocul se repetă.

primii din fiecare şir escaladează banca. Printr-o fâşie de hârtie creponată aşezată pe teren. Câştigă echipa care a executat corect căţărarea şi escaladarea. se întorc prin alergare la echipe. După ce jocul a fost explicat şi demonstrat se dă semnalul de începere a competiţiei. “Ştafetă cu transport de mingi” . a terminat prima. 17. Vor forma echipa mingilor galbene şi echipa mingilor roz. La semnalul educatoarei primii copiii trebuie să sară peste apă (cu mingea în mână) şi de pe malul celălalt se întorc şi aruncă mingea următorilor doi din rândurile respective. îi ating pe următorii. sau măsuţe).La semnal. Coloanele se aşează în spatele râului. Câştigă echipa care termină prima şi a scăpat de cele mai puţine ori mingea. La semnal ultimul din şir se culcă facial şi încearca să strabată tunelul prin târâre pe antebraţe şi genunchi.La semnal. trecând apoi la coada şirului. “Ştafetă cu transport de persoane” Se împarte efectivul clasei în 2-3 echipe egale ca număr. 19. La semnal.La semnal ultimul din şir se culcă facial şi încearcă să strabată tunelul prin târâre pe antebraţe şi genunchi. 14. În faţa fiecărei echipe se află câte două tufe (imaginar din hârtie creponată aplicată pe sârmă. « Pe furiş printre tufe » Se împarte grupa în două echipe. ceilalţi doi apucă cu ambele mâini pe sub axilă. coboară. aşezaţi în şir. « Mingea peste sfoară » Copii aşezaţi pe două rânduri faţă-n faţă având între ei o sfoară aruncă mingea în zig-zag de la unul la altul încercând să nu atingă sfoara cu mingea. Primul care a ajuns în faţa tunelului este evidenţiat şi echipa primeşte un punct. 15.Cei doi copii din margine ridică cu ambele mâini (sau cu o mână) unul de braţul stâng.Fiecare echipă se aşează pe trei şiruri. « Mingea peste râu » Grupa de copiii se împarte în două şi se aliniază pe două rânduri. 13. La semnal. înapoia liniei de plecare. doar transportatorii schimbând directia Câştigă echipa care termină prima traseul 20. la întoarcere copilul transportat rămânând în poziţia iniţială. “ Coşuleţul” Jucătorii se organizează pe două echipe egale ca număr. ocolesc punctual de întoarcere (care a fost fixat de la început cu creta sau o minge medicinală) şi se întorc la coada şirului lor.Jucătorii aşteaptă pregătiţi pentru comandă. execută târârea pe sub tufe. Primul care a ajuns în faţa tunelului este evidenţiat şi echipa primeşte un punct. se deplasează pe distanţa stabilită. el rămânând în faţa şirului. Un copil va fi transportat pe o distanţă de 8-10 metri după următorul procedeu:doi apucă cu ambele mâini câte un picior. pornesc transportându-l pe cel din mijloc. predând ştafeta următorului prin atingere. următorul din coada şirului pleacă în tunel.pornind altă grupă de elevi. primii din fiecare echipă. aleargă şi se caţără pe scară până la un punct fix. La semnal. celălalt de braţul drept jucătorul care s-a ghemuit. sar peste râu şi arunca mingea următorilor. 16.În faţa fiecărui şir se aşează câte o bancă de gimnastică. « Curajoşii » Elevii sunt împărţiţi în 2-3 echipe aşezate pe şiruri în dreptul scării fixe.Patru copii din fiecare echipă vor fi transportatorii iar ceilalţi călătorii. Când ajung la capătul tufelor. Aceştia prind mingea. La semnalul educatoarei . egale ca număr aşezate pe două coloane. se marchează râul. unul câte unul. formând un tunel prin depărtarea picioarelor. Primul copil din fiecare coloană are o minge în mână. jucătorii fiind aliniaţi şi disciplinaţi. Câştigă echipa care termină prima traseul. « Vrăbiuţele la mâncare » Copiii se împart în 3-4 grupe. următorul din coada şirului pleacă în tunel. din culcat înainte .Jucătorii din mijloc se ghemuiesc şi îşi apucă cu mâinile genunchii. apoi se aşează la coada şirului propriu şi jocul continuă până ce execută toţi copiii. 18. el rămânând în faţa şirului.

o aşează pe cap ţinând-o cu ambele mâini. la întoarcere. Se solicită formularea răspunsurilor printr-o propoziţie completă.. v. imitarea unor acţiuni. 2. să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie. La întrebarea educatoarei „Cu ce ne jucăm?” un copil numit de ea va veni. tiii. REGULI DE JOC: • La întrebarea educatoarei „Ce este?”.Se vor deplasa apoi prin clasă imitând mersul trenului şi sunetul specific: „u.. Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei şi vor imita mersul cu maşina. • Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei. • Valorificarea cunoştinţelor acumulate în situaţii noi OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. un copil va alege o jucărie şi o va denumi. să denumească obiecte sau imaginile unor obiecte. 3. • Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi obiecte şi fiinţe ( substantive comune simple). • Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple şi dezvoltate. Exemplu: „Noi ne jucăm cu maşinuţa”.La semnal.) CE ESTE ŞI LA CE FOLOSEŞTE? SCOP: Consolidarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple sau dezvoltate. reproducând sunetul claxonului” ti. ELEMENTE DE JOC:mişcarea. merg până la un punct fix.să alcătuiască propoziţii simple cu cuvântul denumit. ti... având în faţa lor jucăriile. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte şi precizarea utilităţii acestora. 2.” VARIANTĂ: Educatoarea va imita mersul unui tren şi va întreba copiii: „Cu ce credeţi că mă joc?” După ce copiii vor recunoaşte şi vor denumi jucăria. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. se vor aşeza în rând ţinându-se unul de altul pentru a forma un tren. u. . JOCURI DIDACTICE GRUPA MICĂ 1. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. să se exprime în propoziţii formulate corect gramatical.) CU CE NE JUCĂM? SCOP: • Exersarea pronunţării corecte a unor consoane (r. apoi vor mima acţiunea de a se juca.apoi. să pronunţe corect denumirile unor jucării din sala de grupă. MATERIAL DIDACTIC: jucării din sala de grupă. copilul va numi obiectul.să precizeze utilitatea obiectului ales. ş. vin în alergare cu mingea ţinută sub braţul drept. REGULI DE JOC: • La solicitarea educatoarei „Cu ce ne jucăm?”. Câştigă echipa care termină prima traseul. j) integrate în cuvinte. ţ.primii copii din şir apucă mingea cu două mâini..” 2. va alege o jucărie şi o va denumi.Jucătorii sunt împărţiţi în 2-3 echipe aşezate pe şiruri. u. predau mingea şi trec la coada şirului. 3. SARCINA DIDACTICĂ: • Pronunţarea corectă a denumirii unor jucării din grupă.În faţa fiecărui şir se aşează câte o minge medicinală.

motivând „Mingea este roşie şi eu am ridicat steguleţul roşu”. 2.• La întrebarea „La ce foloseşte?”. o va denumi. veselă. „Ce steguleţ aţi ridicat?” Copiii răspund: „Eu am ridicat steguleţul roşu pentru că şi steguleţul dvs. VARIANTĂ: Educatoarea va mima o acţiune specifică. VARIANTA 2. iar copilul trebuie să spună care este utilitatea ei. • Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii. copilul va preciza utilitatea acestuia. Educatoarea întreabă: „La ce foloseşte?”. Exemplu: Când educatoarea mimează spălatul pe dinţi. iar copiii ridică steguleţul care are aceeaşi culoare cu jucăria. MATERIAL DIDACTIC: Jucării sau imagini cu obiecte din mediul înconjurător în funcţie de tema dorită ( obiecte de uz personal. • Copiii potrivesc căsuţei lor steguleţul de aceeaşi culoare. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. copiii spun: „Ne spălăm pe dinţi cu periuţa”. Ei au sarcina de a alege steguleţul potrivit culorii căsuţei. VARIANTA 3. jucării care au aceleaşi culori. îmbrăcăminte etc. 3. verde. Educatoarea ridică un steguleţ şi spune copiilor: „Ridicaţi şi voi un steguleţ de aceeaşi culoare cu al meu”.). iar copiii ridică steguleţul cu culoarea precizată. Un copil alege o jucărie. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. căsuţe sau imagini cu căsuţe din cele patru culori. Este roşu. iar la întrebarea educatoarei: „Ce este?”. să recunoască şi să pronunţe corect numele celor patru culori. să formuleze propoziţii în care se respectă acordul substantiv-adjectiv. Exemplu: Pentru obiecte de uz personal jucăriile pot fi amplasate la colţul „gospodinei”. MATERIAL DIDACTIC: steguleţe de patru culori. mimarea unor acţiuni. respectând acordul între substantiv şi adjectiv. REGULI DE JOC: • La semnalul educatoarei copiii ridică steguleţul de aceeaşi culoare cu cel arătat de ea. Educatoarea arată o jucărie. motivând alegerea: „La căsuţa albastră am pus steguleţul albastru”. Copiii primesc o căsuţă de jucărie sau o imagine cu o căsuţă de o anumită culoare. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea culorii şi realizarea acordului între substantiv şi adjectiv.” . • Formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele limbii române. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jocul se poate desfăşura la diferite colţuri. aplauze. pentru obiecte de veselă se va amenaja o masă festivă etc. albastru. Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii simple sau dezvoltate. amenajate în funcţie de tema şi conţinutul ales.) NE JUCĂM CU STEGULEŢE SCOP: • Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi culorile: roşu. iar copiii vor fi stimulaţi să indice obiectul folosit şi să denumească acţiunea într-o singură propoziţie. „Toate căsuţele galbene au steguleţe galbene. ELEMENTE DE JOC: mânuirea obiectelor. Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate.” VARIANTA 1. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea şi copiii au pe masă câte 4 steguleţe de 4 culori. aplauze. galben.” „Am luat steguleţul albastru pentru că am o căsuţă albastră. Educatoarea denumeşte o culoare. • Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii. • Răspunde numai copilul solicitat. ELEMENTE DE JOC: acţiunea cu obiectele.

Formarea capacităţii de a distinge sunetele ce compun cuvinte simple şi de a le pronunţa • Formarea capacităţii de a utiliza corect prepoziţiile „în” şi „pe” corespunzătoare unor poziţii spaţiale.4. Se va urmări pronunţarea corectă a cuvintelor. 4. Educatoarea va întreba „Ce jucării am aşezat în ordine pe raft ?” sau „Ce jucării am aşezat frumos pe masă?” Copiii vor enumera jucăriile pe care le-au aşezat în locurile alese. ghicirea. precum şi a locului unde vor fi aşezate în grupă. Să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a jucăriilor. verbalizând acţiunea. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea personajelor din poveştile cunoscute şi plasarea lor la cadrul de poveste corespunzător.) SĂ AŞEZĂM JUCĂRIILE SCOP: • corect. 2. să recunoască personajele după replica audiată la casetofon. să asocieze personajele cu cadrul de poveste adecvat. aplauze.) RECUNOAŞTE PERSONAJUL SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre personajele din poveştile cunoscute. să identifice personajele găsite în cutia cu poveşti. VARIANTĂ: Copiii merg împreună cu educatoarea la locurile unde au aşezat jucăriile. La sfârşit vor fi lăsaţi să se joace la sectorul dorit cu jucăriile preferate. să redea replici scurte ale personajelor din poveştile cunoscute. 3. MATERIAL: jucării. o cutie mare. REGULI DE JOC: • După ce denumesc jucăria.” Jocul se va desfăşura până ce toate jucăriile vor fi aşezate la locul lor. să recunoască titlul unei poveşti după un fragment audiat.” „Eu am luat un iepuraş şi îl aşez pe raft. Să denumească jucăria aleasă. 5. Să denumească locul ei în sala de grupă. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. • Formarea deprinderii de a se exprima corect şi coerent. REGULILE JOCULUI: . 5. folosind corect prepoziţiile: în şi pe. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii vor fi lăsaţi să aleagă din cutie o jucărie pe care o vor denumi şi o vor aşeza în locul ei. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Exemplu: „Eu am luat o cutie şi o aşez în coş. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. ELEMENTE DE JOC: mişcarea. copiii stabilesc locul ei în sala de grupă. 2.

SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea personajului şi folosirea corectă a substantivelor în cazul genitiv şi dativ. la cadrul de poveste adecvat. ecusoane. 6. siluete de personaje. cerând acestora să spună titlul poveştii audiate. ELEMENTE DE JOC: mişcarea personajelor. După ce spun despre ce personaj este vorba îl vor aşeza pe panou. Păpuşa va prezenta copiilor un fragment din povestea „Punguţa cu doi bani”. Opţional. îi vor spune numele şi îi vor asocia cadrul potrivit.) AL CUI GLAS ESTE? ( A CUI VOCE ESTE?) SCOP: • Verificarea cunoştinţelor legate de folosirea corectă a substantivelor în cazul genitiv şi dativ. • Verificarea cunoştinţelor legate de personajele din poveştile sau basmele audiate anterior. casetofon. • Dezvoltarea acuităţii auditive. păpuşa. te rog pofteşte Personajul îl alege În poveste-l potriveşte. să utilizeze corect în răspunsurile formulate substantivele în cazul genitiv şi dativ. să recunoască personajul dintr-o poveste după replica audiată. Exemplu: „Eu am ales ursul din povestea Ursul păcălit de vulpe şi îl aşez la imaginea din această poveste.) CINE ESTE ŞI DE UNDE VINE SCOP: .” VARIANTA 1. VARIANTA 2. MATERIAL DIDACTIC: siluete. ghicirea. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Păpuşa-marionetă aduce copiii în lumea poveştilor. 2. • Copiii ascultă la casetofon replica unui personaj.marionetă. Copiii vor asculta la casetofon replica unui personaj din povestea „Capra cu trei iezi”. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.) Exemplu: „Cui îi cere cocoşul punguţa?” „Cui îi spune vulpea de unde să ia peşte?” 7.• La cererea unei păpuşi.marionetă copiii vor alege un personaj din poveste. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea cere copiilor să asculte vocea înregistrată a unui personaj dintr-o poveste cunoscută. cadru de poveste. după care va întreba: „Al cui glas este?” (A cui voce este?) În funcţie de complexitatea acţiunii. VARIANTĂ: Copiii recunosc personajul înregistrat pe casetofon şi apoi educatoarea le cere să răspundă la întrebarea: „Cui i se aresează? (Cui îi vorbeşte. Copiii trebuie să dea replici scurte din poveştile din care fac parte personajele. REGULILE JOCULUI: • Copilul care recunoaşte primul personajul şi răspunde folosind corect substantivul în cazul genitiv este recompensat cu un ecuson. păpuşa marionetă. copiii pot fi solicitaţi să aleagă şi să afişeze silueta personajului recunoscut. Ei trebuie să recunoască personajul din replica audiată. Prin versurile:Hai. mai poate întreba cui i se adresează (îi vorbeşte) personajul pe care l-au recunoscut. MATERIAL DIDACTIC: casetofon. Păpuşa îi îndeamnă să aleagă o siluetă a unui personaj. îl recunosc şi îl denumesc.

să precizeze corect produsul pe care doreşte să-l cumpere.. identifică personajele şi povestea din care fac parte. formulele de politeţe potrivite. • Consolidarea deprinderii de a folosi corect dialogul. 8. aplauze. 2. de jucării sau de îmbrăcăminte. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1..) DE-A MAGAZINUL SCOP: • Exersarea deprinderii de a folosi adecvat formulele de politeţe în diverse cazuri.. ELEMENTE DE JOC: mânuirea cărţii. să precizeze personajul căruia aparţine obiectul descoperit. personajul şi povestea căreia îi aparţine. • Copilul care are în acel moment cartea o deschide şi denumeşte. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea are rolul de vânzător iar copiii au rolul de cumpărător.. Educatoarea explică şi demonstrează modul de folosire a cărţii.. să redea dialogul între două personaje ale poveştii. vânzătorul poate refuza să-i dea obiectul... • Dacă nu se folosesc formulele de politeţe. sacoşe. 2. salută apoi cere politicos obiectul dorit. Magazinul poate fi: alimentar. să folosească în timpul jocului. pe filele căreia sunt lipite elemente din poveştile cunoscute ( o salbă. Educatoarea va cere apoi altor copii să redea un scurt dialog dintre personajul ales şi un altul din aceeaşi poveste. denumeşte imaginea ( pe baza dialogului educatoare-copil). • Activizarea vocabularului.. • Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate cu ecusoane pe care sunt desenate personajele identificate de ei. identifică personajul şi povestea din care face el parte.• Fixarea conţinutului unor poveşti cunoscute. SARCINA DIDACTICĂ: • Folosirea adecvată a formulelor de politeţe.”.. ecusoane cu personaje din poveste.. să recunoască obiectele prezentate şi poveştile în care apar. în funcţie de cunoştinţele copiilor la momentul respectiv.). MATERIAL DIDACTIC: o carte confecţionată de educatoare. Copilul care doreşte să cumpere un obiect intră în magazin.. MATERIAL DIDACTIC: obiecte specifice magazinului.. Vânzătorul .. În funcţie de nivelul grupei se va reda parţial sau integral dialogul dintre aceste personaje. asocierea lui cu povestea şi redarea cât mai exactă a unui dialog scurt dintre două personaje. pe baza elementului dat. SARCINA DIDACTICĂ • Identificarea personajului. etc. DESFĂŢURAREA JOCULUI: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. să imite acţiunile desfăşurate într-un magazin. 3. ea este dată de la un copil la altul. în situaţiile create. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.. folosirea banilor de jucărie. REGULI DE JOC: • La intrarea în „ magazin” copiii trebuie să salute şi să ceară politicos un obiect: „Vă rog să-mi daţi.. o scufiţă roşie.. REGULILE JOCULUI: • Cartea trece de la copil la copil. o punguţă. 4.. să se adreseze „vânzătorului” în propoziţii complete şi corecte gramatical. Copilul la care se termină numărătoarea deschide cartea la întâmplare. ELEMENTE DE JOC: imitarea. coşuri de jucărie. o pălărie de vânător. 3. bani de jucărie. VARIANTĂ: Copiii ascultă începutul unui dialog dintre două personaje ( redat de educatoare sau înregistrat). timp în care are loc numărătoarea sub forma unor versuri: „A fost odată ca-n poveşti /A fost ca niciodată”.

. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.să denumească acţiunea pe care o sugerează educatoarea. întrebând: „Ce face păpuşa?”. apoi salută şi pleacă. • După ce recunosc acţiunea imitată de educatoare o efectuează şi ei. „Mama citeşte”. iar răspunsurile trebuie date în propoziţii complete şi corecte din punct de vedere gramatical. cumpărătorul plăteşte cu bani de jucărie. Exemplu: „Ce culoare are tricoul pe care-l doreşti?” sau „Ce vei face cu mingea pe care o cumperi?” După ce primeşte obiectul. SARCINA DIDACTICĂ: • Denumirea corectă a părţilor corpului omenesc. După această scurtă conversaţie. • Formarea deprinderii de a utiliza corect verbele în propoziţii. „Mărul are culoarea roşie”. • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre părţile componente ale corpului omenesc. să precizeze denumirea unor părţi componente ale corpului omenesc. cumpărătorul mulţumeşte. • Imitarea unor acţiuni făcute de om. Exemplu: „Păpuşa se spală pe faţă” sau „Păpuşa se spală pe mâini”. precizând ce parte a corpului spală păpuşa. obiectul este plătit. Exemplu: „Ghici ce fac eu?” „Dumneavoastră vă pieptănaţi”. mulţumeşte vânzătorului. ghicirea. Exemplu: „Eu am cumpărat un măr”. iar copiii trebuie să răspundă în propoziţii. Ea va imita spălatul păpuşii. aplauze. 3. Acolo trebuie să spună ceva despre obiectul cumpărat. 2.să utilizeze corect verbele în cadrul unor propoziţii simple. 4. Exemplu: „Copilul desenează”. apoi le vor mima şi ei. Ei îşi iau singuri un obiect şi merg cu el la casă pentru a-l plăti. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a jocului educatoarea se foloseşte de o păpuşă pentru a verifica cunoştinţele copiilor.să imite şi ei aceeaşi acţiune. JOCURI INTERDISCIPLINARE GRUPA MICĂ 1. Copiii precizează acţiunile având grijă să folosească verbele potrivite. Toţi copiii imtă acţiunea. VARIANTĂ: Copiii au coşuri pentru cumpărături. În a doua parte a jocului educatoarea va arăta copiilor imagini în care se efectuează acţiuni.) PĂPUŞA SE SPALĂ SCOP: • Exersarea deprinderii de a se exprima în propoziţii complete şi corecte gramatical. „Câinele latră”. prezentându-l vânzătorului. „Iepurele fuge”. În ultima parte a jocului educatoarea va imita unele acţiuni şi va întreba copiii: „Ghici ce fac eu?” Copiii vor recunoaşte acţiunile.poate cere unele amănunte despre obiectul solicitat. REGULI DE JOC: • Educatoarea arată imagini în care se efectuează anumite acţiuni. • Folosirea corectă a verbelor în propoziţiile formulate. ELEMENTE DE JOC: mimarea unor acţiuni. salută şi pleacă. copiii precizează acţiunile utilizând verbe potrivite. Sau „Mărul este un fruct”.

grupa copiilor cu maşinuţe. 3. să interpreteze un cântec învăţat anterior. • Pentru fiecare răspuns corect copiii sunt aplaudaţi. cercuri mari de diferite culori. să decoreze obiecte de îmbrăcăminte prin lipirea unor elemente de mărimi. mărimi şi culori diferite variate. să folosească corect numeralul ordinal. REGULILE JOCULUI: • Obiectul de îmbrăcăminte sau încălţăminte va fi aşezat pe siluetă în funcţie de sarcina dorită. MATERIAL DIDACTIC: jucării. iar în cercul roşu jucăriile mici.2. • Copiii grupează jucăriile în funcţie de criteriul precizat de educatoare şi în locul stabilit. „Ursuleţul”.) ARATĂ LOCUL POTRIVIT SCOP: • Verificarea cunoaşterii denumirii obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte. REGULI DE JOC: • Copilul numit de educatoare scoate din săculeţ o singură jucărie. Apoi educatoarea le cere ca jucăriile de acelaşi fel să fie grupate în spaţii bine delimitate (în cerculeţe). • Formarea deprinderii de a decora obiecte folosind tehnica lipirii. MATERIAL DIDACTIC: două tablouri reprezentând iarna şi vara. un săculeţ. În final copiii vor interpreta în colectiv un cântecel al cărui conţinut se referă la un animal: „Cocoşelul meu isteţ”. Educatoarea aşează pe covor două cercuri de culori diferite: roşu şi albastru şi le cere copiilor să aşeze jucăriile pe care le au în cele două cercuri în funcţie de mărime: în cercul albastru jucăriile mari. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte. 3. forme şi culori variate. copilul ales de educatoare răstoarnă un sac cu jucării şi cere colegilor să-şi aleagă o jucărie. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a unor jucării din sala de grupă. • Indicarea corectă a locului unui obiect într-un şir. • Copiii răspund doar la solicitarea educatoarei. . • Răspunsurile corecte sunt aplaudate. grupa copiilor cu păpuşi. • Consolidarea deprinderii de a folosi corect numeralul ordinal. să aleagă obiecte de îmbrăcăminte sau încălţăminte în funcţie de anotimpul în care este folosit. obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte detaşabile. • Decorarea siluetelor folosind elemente de forme.) CE AI SCOS DIN SĂCULEŢ? SCOP: • Fixarea cunoştinţelor copiilor despre jucăriile din sala de grupă. 3. • Formarea deprinderii de a acţiona numai atunci când sunt solicitaţi. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. utilizând numeralul ordinal. să grupeze jucăriile în funcţie de cerinţa formulată. 2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. • Gruparea jucăriilor în funcţie de criteriul dat: formă sau mărime. să recunoască şi să denumească jucăria pe care a găsit-o în săculeţ. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea şi denumirea corectă a obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi aşezarea lor la anotimpul în care se pot purta. două siluete de fetiţe şi două de băieţi. 2. • Formarea deprinderii de a cânta în colectiv. cifre. grupa copiilor cu ursuleţi.

Dacă acţiunea este în favoarea naturii copiii ridică bila albă. • Îngrijirea plantelor şi peştişorilor de la colţul naturii.DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a jocului. lipind ornamente din hârtie glasată. Se porneşte de la cele patru siluete pe care s-a lucrat în prima parte. pământ). îl denumesc şi-l aşează pe panoul ce reprezintă mediul său de viaţă.să aplice la colţul naturii deprinderile practic-gospodăreşti formate. câte o bilă albă şi una neagră pentru fiecare copil. În a doua parte a jocului. imagini reprezentând acţiuni realizate de copii. câte un copil chemat de educatoare alege de pe masa acesteia un obiect de îmbrăcăminte sau de încălţăminte.) „ Ridicaţi cifra care ne arată al câtelea copil are cizme”. 3. aer. în mod creativ. 4. Exemplu: În apă sunt aruncate sticle. MATERIAL DIDACTIC: Trei tablouri reprezentând cele trei medii de viaţă: apă. La semnalul educatoarei copiii deschid ochii.” În locul imaginilor folosite ca suport pentru formularea de propoziţii se pot mima diferite acţiuni. aer. Copiii răspund unor întrebări cum ar fi: „Al câtelea copil are rochie ( pantaloni scurţi? etc. • Verificarea capacităţii copiilor de a formula propoziţii. să grupeze animalele în funcţie de mediul de viaţă ( apă. fie de către un copil. 4. educatoarea afişează pe un panou cele două tablouri reprezentând anotimpurile iarna şi vara. În funcţie de nivelul grupei se poate cere copiilor să mai adauge la fiecare propoziţie formulată câte un cuvânt. După gruparea animalelor. • Verificarea unor deprinderi de muncă şi practic-gospodăreşti. Educatoarea alege şi ea un jeton pe care îl aşează greşit iar copiii trebuie să o corecteze. Pe rând. dacă acţiunea dăunează naturii ridică bila neagră. Lângă fiecare se află câte o siluetă de băiat şi una de fetiţă. Copiii precizează într-o propoziţie acţiunea apoi stabilesc dacă ceea ce face copilul din imagine dăunează sau nu naturii. • Educarea unor deprinderi elementare de protejare a mediului înconjurător. pământ. Exemplu: „Copilul plantează un pom. cutii.”. pământ). DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte copiii intuiesc cele trei tablouri afişate.să înlăture din tablouri acele elemente care pot polua natura. îl denumeşte şi apoi îmbracă / încalţă copilul care se află lângă tabloul anotimpului corespunzător ( prin suprapunere). aer. siluete de animale. În a doua parte a jocului se vor verifica cunoştinţele legate de numeralul ordinal. Vin apoi pe rând şi aleg de pe masa educatoarei câte un jeton cu un animal. Dacă timpul este frumos se poate ieşi în curte unde copiii pot sădi flori. VARIANTĂ: Educatoarea cere copiilor să închidă ochii şi schimbă obiectele de îmbrăcăminte între anotimpuri.să formuleze propoziţii simple pe baza imaginilor prezentate. În aer este mult fum. . SARCINA DIDACTICĂ: • Gruparea animalelor pe cele trei medii de viaţă: apă. În final se pot desfăşura activităţi gospodăreşti la colţul naturii. pot aduna hârtii. • Înlăturarea din tablou a elementelor poluante pentru mediul de viaţă respectiv. privesc panoul şi corectează greşeala motivându-şi acţiunea. pământ. În ultima parte a jocului copiii vor primi siluetele unor obiecte de îmbrăcăminte pe care trebuie să le decoreze. aer. copiii privesc tablourile încercând să găsească acele elemente care pot dăuna naturii ( poluează mediul).) POŢI SĂ RĂSPUNZI CORECT? SCOP: • Consolidarea cunoştinţelor legate de cele trei medii de viaţă ( apă. educatoarea arată pe rând câte o imagine ce reprezintă o acţiune întreprinsă de om. Exemplu: Pune păpuşii dela anotimpul vara o căciulă. 2. fie de deucatoare.”Copilul sapă o groapă. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.

) ROATA TOAMNEI SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre legumele şi fructele de toamnă. REGULI DE JOC: • Copiii învârtesc roata. şi alcătuiesc propoziţii dezvoltate răspunzând la întrebarea: „Ce ne-a adus toamna?”. mişcarea. • Este recompensat copilul care dă cel mai complet răspuns. • Formarea capacităţii de a plasa obiecte sau pe ei înşişi într-un spaţiu. • Copiii care nu reuşesc să găsească imaginea corectă sunt ajutaţi de colegi. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea prezintă copiilor o roată pe care sunt imagini cu fructe şi legume. „Căutaţi şi voi aceeaşi imagine”. să descrie fructe şi legume în propoziţii dezvoltate. Copilul care aşează primul imaginea este recompensat. să plaseze conştient în spaţiul clasei. să interpreteze un cântec respectând linia melodică şi textul acestuia. 2. să lipească elemente într-un ansamblu ales de ei. ELEMENTE DE JOC: surpriza. În ultima parte a jocului copiii îşi aleg de pe masa educatoarei trei imagini cu fructe sau legume pe care trebuie să le lipească pe o foaie de hârtie. VARIANTĂ: Educatoarea spune ghicitori despre fructe şi legume. • Exersarea deprinderii de a lipi elemente într-un ansamblu. Morcovul este o legumă. 3. să denumească corect obiectele întîlnite în sala de gupă. diferite obiecte precizănd locul în raport cu un reper dat. • Consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte gramatical. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea unor fructe şi legume precum şi principalele lor însuşiri. 3. • Formularea unor propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. să identifice fructele şi legumele după descrierea însuşirilor lor caracteristice. • Consolidarea deprinderii de a interpreta un cântec în colectiv. . Roata este învârtită şi când se opreşte la o imagine educatoarea întreabă: „Ce ne-a adus toamna?” iar copilul solicitat denumeşte imaginea (fructul sau leguma) şi stabileşte categoria din care face parte.” La cerinţa educatoarei. • Lipirea unor elemente într-un ansamblu. • Formarea deprinderii de a completa o propoziţie cu cuvintele care denumesc locuri în care se află situate obiectele. Copiii care ghicesc despre ce este vorba aleg imaginea corespunzătoare şi o duc pe un panou. 5. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. aplauze. respectând tehnica de lipire învăţată.) DE-A GRĂDINIŢA SCOP: • Verificarea cunoştinţelor copiilor despre obiectele din sala de grupă. să recunoască şi să denumească fructe şi legume prezentate de educatoare în imagini.5. mânuirea materialului. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. în raport cu un reper dat.. 4. Exemplu: „ Acesta este un morcov. 6.. copiii aleg jetonul ce reprezintă morcovul. 2. Un alt copil va descrie corect şi coerent fructul sau leguma respectivă. să sorteze imaginile în funcţie de categoria din care fac parte.

. Copiii vor completa cu cuvinte potrivite propoziţiile eliptice formulate de educatoare. Exemplu: „Am luat o carte.. fără să-l scoată.. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. ceilalţi cumpără bilete pentru spectacol.. • Interpretarea corectă a unui cântec. REGULILE JOCULUI: • Copilul care alege din săculeţ obiectul mimează şi modul de folosire. • Dezvoltarea promptitudinii şi a rapidităţii în gândire. • Completarea unei propoziţii cu cuvinte potrivite.. Maşinuţa este în. Fiecare răspuns corect este aplaudat. Pe rând. surpriza. DESFĂŞURAREA JOCULUI: În prima parte a activităţii. o cutie cu jucării. aşezaţi în diferite poziţii: pe scăunele. ceilalţi copii caută în plicul pe care fiecare îl are pe masă jetonul care reprezintă obiectul respectiv. Plicuri cu jetoane pe care sunt desenate obiecte de uz personal pentru fiecare copil. Este o carte cu poveşti şi o aşez în bibliotecă.... batistă.. mânuirea obiectelor... apoi vor fi aşezate la locul lor. Ursuleţul este lângă... • Dramatizarea unei poveşti cunoscute. 3. • Dezvoltarea capacităţii de a reda prin desen obiecte de uz personal. Păpuşa este pe. MATERIAL DIDACTIC: Săculeţ de pânză. • Dacă răspunsul nu este corect sau complet copilul este ajutat de alt coleg.” Educatoarea poate interveni cu întrebări ajutătoare: Lângă cine (ce) ai aşezat obiectul? Ce este aşezat în faţa jucăriei? În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj. După ce au găsit jetonul căutat copiii mimează şi modul de folosire. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea va aduce în grupă. În ultima parte a activităţii copiii vor interpreta un cântec despre grădiniţă. în picioare.. îl denumeşte.. să completeze prin desen o planşă reprezentând obiecte de uz personal. precizându-se poziţia pe care o ocupă. pe masă se află un săculeţ cu diferite obiecte de uz personal. câte un copil chemat de educatoare scoate din cutie un obiect pe care îl denumeşte apoi îl aşează în clasă la locul său. sub formă de surpriză. 7. pieptene..SARCINA DIDACTICĂ: • Aşezarea obiectelor din clasă la locul solicitat utilizând termeni adecvaţi. să recunoască obiectele de uz personal cu ajutorul simţului tactil. doar prin pipăit. VARIANTĂ: . prosop. câte un copil vine şi îşi alege din săculeţ un obiect şi. pe covor.) SĂCULEŢUL FERMECAT SCOP: • Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de obiectele de uz personal.. de haine. în spatele scăunelelor. periuţe de dinţi. precizând poziţia pe care o ocupă. În continuare.. Pe rând. 2. pastă de dinţi. perie de păr... pe raft. • Dezvoltarea sensibilităţii tactile. • Completarea planşei cu obiecte de uz personal folosite într-un anumit moment al zilei. etc.. să interpreteze un rol dintr-o poveste dată respectând textul şi momentele principale ale acesteia. REGULI DE JOC: • Obiectele vor fi scoase pe rând de copii.. SARCINA DIDACTICĂ: • Recunoaşterea prin pipăire a obiectelor de uz personal. ELEMENTE DE JOC: mişcarea. • Copiii care au roluri în povestea „Maricica” urcă pe scenă.

viaţa animalelor. ghicitori.” Acolo unde există mai multe obiecte care pot avea aceeaşi utilizare li se cere copiilor să le caute.perie de păr) În finalul activităţii copiii vor dramatiza povestea „Maricica”.” sau „Eu am un prosop şi cu el mă şterg pe faţă.miros şi importanţa pentru sănătatea omului. Copilul în dreptul căruia s-a oprit coşuleţul la recitarea versurilor .gust. descrie şi solicită recunoaşterea fructului sau a legumei alese. VARIANTE:  Copilul gustă. legumelor). activitatea omului.Educatoarea sau un copil mimează o acţiune legată de folosirea unui obiect de uz personal. prin pipăit. obiectul respectiv. plantelor şi munca oamenilor.tăiate. trece de la un copil la altul pe versurile: „Iată ţi-am adus mâncare/Spune-mi cum se chemă oare?”. • Copiii formulează ghicitori despre legume şi fructe folosind jetoanele primite. ÎN CE ANOTIMP? SCOPUL JOCULUI: consolidarea cunoştinţelor despre caracteristicile celor 4 anotimpuri. aşezând imaginile la grupa din care face parte(grupa fructelor . apoi verbalizează acţiunea. GUSTĂ ŞI GHICEŞTE! SCOP: verificarea cunoştinţelor despre fructele şi legumele de toamnă. culoare. • Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie. • Răspunsurile corecte vor fi formulate în propoziţii fiind apreciate prin stimulente – imagine simbol. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre cele 4 anotimpuri. mărime. Exemplu: „Eu am un pieptene şi cu el îmi pieptăn părul. ELEMENTE DE JOC: folosirea versurilor. REGULILE JOCULUI: • Coşuleţul cu fructe şi legume.dezvoltarea capacităţii de a sesiza legăturile dintre fenomene ale naturii şi viaţa plantelor. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să identifice fructele şi legumele de toamnă. iar un copil vine şi caută în săculeţ. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre fructe şi legume de toamnă: formă. SARCINA DIDACTICĂ: . va gusta şi descrie fructul sau leguma aleasă şi întreabă „Foaie verde lemn uscat /Spune-mi te rog ce-am gustat?”.  Copiii aleg un jeton pe baza căruia formulează o ghicitoare. (ex. animalelor. relaţiile dintre fenomenele ce au loc în natură. tăiate şi amestecate. Pieptene.să le descrie şi să ghicească denumirea acestora. Ceilalţi copii caută în plicul primit jetonul cu acelaşi obiect. confirmarea răspunsurilor corecte şi incorecte prin stimulente. moment de aşteptare. dezvoltarea sensibilităţii gustative.

fiecare echipă îşi desemnează un reprezentant. coarne etc. motivând aşezarea imaginilor corecte. înfăţişare. Educatoarea descrie un anotimp folosindu-se de o ghicitoare. o poezie iar copiii trebuie să recunoască. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să identifice cu ajutorul unor imagini animale domestice şi sălbatice. un cântec. diferite mişcări specifice animalelor). • Fiecare echipă completează tabloul anotimpului reprezentat într-un timp limitat. • Nu se admit răspunsurile în cor.). • Răspunsurile trebuie să fie formulate în propoziţii. fiecare reprezentând un anotimp printr-o culoare simbol. • Folosirea culorii simbol pentru anotimpul reprezentat: alb – iarna. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe referitoare la animalele domestice şi sălbatice: mediul de viaţă. ELEMENTE DE JOC: . motivând alegerea făcută. verde – primăvara. foloase. descrie şi stabileşte o caracteristică specifică(gheare. REGULILE JOCULUI: • Copilul desemnat alege imaginea animalului preferat. dezvoltarea capacităţii de a efectua clasificări pe baza unui criteriu dat. • Mişcare pentru preluarea jetonului. VARIANTE:  Copiii completează tabloul cu imaginile corespunzătoare anotimpului pe care îl reprezintă. • Descoperirea elementelor ce nu corespund anotimpului respectiv.• Completarea celor 4 tablouri. grupându-le pe anotimpuri la panou. a hranei animalelor şi a foloaselor aduse de ele. • Educatoarea enunţă un criteriu de asemănare pentru un grup de animale iar copiii trebuie le denumească alegând imaginea corespunzătoare pentru a fi afişată la panou. • Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie adecvată temei(onomatopee. • Răspunsurile corecte sunt recompesate printr-un medalion cu animalul preferat. galben – vara. să găsească elemente caracteristice acestora. • Câştigă echipa care completează cel mai repede tabloul. coadă. ELEMENTE DE JOC: • Limitarea timpului pentru completarea tabloului prin clinchetul unui clopoţel. hrană. • Imaginile necorespunzătoare tabloului sunt descrise şi cerute de echipa la care se potrivesc. reprezentând anotimpurile cu elemente specifice naturii şi muncii omului. ruginiu – toamna. • Fiecare echipă primeşte un număr de 10 jetoane ce conţin imagini cu aspecte. Se descriu jetoanele necorespunzătoare argumentând nepotrivirea acestora în tablou şi prin întrebarea „În ce anotimp?” cere echipelor recunoaşterea şi solicitarea jetonului potrivit. copite. să aleagă. fenomene specifice anotimpului reprezentat dar şi 2-3 imagini despre alte anotimpuri. să descrie imginile potrivite. clasificându-le după un criteriu dat. REGULILE JOCULUI: • Jocul se desfăşoară pe 4 echipe. PRIN CE SE ASEAMĂNĂ? SCOPUL: consolidarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile înfăţişării. identifică. blană.  Se prezintă mai multe imagini cu aspecte specifice celor 4 anotimpuri. • Membrii unei echipe au voie să se consulte.

mediu de viaţă. • Răspunsurile trebuie să fie formulate în propoziţii corecte. Manipularea materialului didactic: jetoane. • Se distribuie fiecărei echipe un număr de 7-8 jetoane ce conţin imagini cu diferite unelte. identifică animalul. • Membrii unei echipe au voie să se consulte. mimând acţiunea respectivă. motivând răspunsul. educarea capacităţii de a efectua asocieri. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe cu privire la anumite meserii/ profesii. foloase. medic – stetoscop. croitor – centimetru.  Educatoarea propune să clasifice animalele după un element comun: înfăţişare. utilitatea acestora.• • • Folosirea unei baghete magice pentru nominalizarea copilului. uneltele necesare practicării lor. GHICEŞTE DIN CE ESTE FĂCUT? . ELEMENTE DE JOC: • • • • • Costumaţie adecvată. aşezând imaginea pe panou. Folosirea unor semne distinctive(medalioane) Interpretarea de roluri. Mişcarea. stabilirea legăturii între unelte. hrana.  Se stabileşte o acţiune caracteristică unei profesii şi copiii identifică meseria şi uneltele necesare. reprezentate printr-o costumaţie adecvată: bucătar – bonetă. CE ÎMI TREBUIE? SCOPUL JOCULUI: sistematizarea cunoştinţelor despre meserii şi uneltele necesare practicării lor. Mimarea unei acţiuni specifice. REGULILE JOCULUI: • Copiii sunt împărţiţi în 4 echipe. acţiuni şi denumirea profesionistului care le foloseşte sau le produce. • Câştigă echipa care obţine cel mai repede jetoanele cu unelte specifice meseriei. VARIANTE:  Echipa desemnează un reprezentant care se deplasează la celelalte echipe pentru a-şi găsi uneltele necesare şi să motiveze alegerea făcută. SARCINA DIDACTICĂ: să selecteze jetoane cu unelte. Interpretare de roluri. • Fiecare echipă trebuie să obţină uneltele necesare meseriei pe care o reprezintă prin întrebarea: „Ce îmi trebuie?”. • După răspunsul la întrebare se descrie imaginea. produse. materiale. VARIANTE:  Copilul desemnat cu bagheta magică alege un jeton. ustensile specifice unei meserii. descrie sumar şi stabileşte o caracteristică. constructor – cască.

material plastic. noaptea. VARIANTE:  Copii inched ochii. • Prezenţa semnalelor sonore. Imitarea acţiunilor. • Moment de aşteptare. mătase etc. • Manipularea obiectelor fragile să se facă numai la semnalul educatoarei. Membrii grupului pun în cor întrebarea: “Ştii când se întâmplă?” Răspunde numai copilul solicitat. • Răspunsurile să fie formulate în propoziţii. ELEMENTE DE JOC: • • • • Mânuirea obiectelor. produce un zgomot prin lovirea lui cu un beţişor. îl introduce în sac şi pune întrebarea :” Ghiceşte ce am lovit şi din ce este făcut?”  Copiii stau cu mâinile la spate şi conducătorul jocului le pune în mâinile lor câte un obiect solicitând să-l recunoască după pipăit. • Limitarea timpului de răspuns. metal. să precizeze momentul din zi în care se efectuează acţiunea. ŞTIŢI CÂND? SCOPUL JOCULUI: consolidarea cunoştinţelor referitoare la reprezentările de timp şi acţiunile efectuate în cursul unei zile. dimineaţa. educarea grijii copiilor în mânuirea obiectelor fragile şi a spiritului de ordine. lână. steguleţe din hârtie. ELEMENTE DE JOC: • Elemente de mişcare.SCOPUL JOCULUI: precizarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la unele materiale utilizate în confecţionarea obiectelor. medalioane colorate din plastic. seara şi acţiuni specifice acestor momente ale zilei. REGULILE JOCULUI: • • • Copilul care primeşte ilustraţia o arată tuturor copiilor din grupă. hârtie. • Se recompensează răspunsurile corecte prin stimulente confecţionate din materialele folosite în activitate: fluturaşi din mătase. pânză. SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să descrie acţiunea care se desfăşoară pe o imagine. • Valorificarea de semne distinctive. REGULILE JOCULUI: • Recunoaşterea obiectelor se va face numai după pipăit şi sunetul ce-l produce prin lovire. denumirea acestora şi precizarea materialului din care sunt făcute. . Aplauza. Recompense. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe cu privire la reprezentările de timp: ziua. SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea după pipăit a obiectelor. un copil scoate un obiect din sac. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre materiale utilizate în confecţionarea obiectelor: lemn. sticlă. amiaza. clasificarea obiectelor după materialul din care sunt confecţionate.

JOCUL SILABELOR SCOPUL: formarea deprinderii de a formula propoziţii cu un cuvânt dat. prosop. • Un alt copil stabileşte care sunt personajele din poveste. prânz. să găsească cuvinte care să înceapă cu o silabă dată. „Capra cu trei iezi”. . • Răspunsurile corecte se aplaudă şi sunt răsplătite cu stimulente reprezentând personajul recunoscut. semnale luminoase. CONŢINUTUL JOCULUI: poveştile învăţate de copii: „Ursul păcălit de vulpe”. copii extrag o siluetă. recunoaşte povestea din care face parte povestind fragmentul respectiv. formarea deprinderii de a găsi cuvinte care să înceapă cu o silabă dată. cina? RECUNOAŞTE POVESTEA! SCOPUL JOCULUI: fixarea şi consolidarea unor poveşti învăţate anterior. personaj surpriză care face introducerea în joc. să recunoască şi să caracterizeze sumar personajele din poveşti. să povestească fragmentul ilustrat. „Scufiţa roşie”. „Ciuboţelele ogarului”. se identifică povestea şi copiii dramatizează o scenă reprezentativă. SARCINA DIDACTICĂ: să identifice povestea după imaginile prezentate. Copiii sunt solicitaţi să identifice obiectul corespunzător acţiunii şi să precizeze în ce moment al zilei se petrece acţiunea. VARIANTE:  Într-o „cutie fermecată” sunt siluete ale unor personaje din poveşti. despărţirea cuvintelor în silabe. se opreşte la un copil care alege o imagine. reproduc câteva din replicile acestuia şi îl caracterizează. • Răspunsurile incomplete sau greşite sunt corectate de un copil numit de conducătorul jocului. lingură.  – – – Educatoarea adresează întrebări cu privire la acţiunile discutate: Când se duc copiii la grădiniţă? Ştiţi când se spală pe dinţi copiii? Când iau copiii micul dejun.furculiţă etc. REGULILE JOCULUI: • „Trăistuţa cu poveşti” se plimbă de la un copil la altul şi la semnalul luminos al baghetei fermecate dat de conducătorul jocului. SARCINA DIDACTICĂ: să alcătuiască propoziţii cu cuvântul sugerat prin imagine sau verbal. recunosc personajul şi povestea. periuţa de dinţi.• Pedepse hazlii pentru greşeli. ELEMENTE DE JOC: • Aplauze. să despartă cuvintele în silabe menţionînd numărul silabelor.  Se audiază un fragment din poveste. VARIANTE:  Se execută acţiunea specifică unui moment al zilei având la dispoziţie şi obiectul adecvat: pieptene. stimulente.

 Educatoarea spune un cuvânt iar copilul cu care a dat mâna îl desparte în silabe. VARIANTE:  Educatoarea pronunţă o silabă. Elemente de mişcare. • Răspunsurile trebuie să se încadreze într-o limită de timp marcată de bătăi din palme. • Răspunsurile incomplete sau greşite sunt corectate de un copil numit de conducătorul jocului. apoi îl repetă în întregime. • Se stabileşte prima silabă a cuvântului şi se cere găsirea altor cuvinte care să conţină aceeaşi silabă. Aplauze. • Vecinii copilului la care se află jucăria sau alt copil numit de educatoare trebuie să spună grupei numele şi prenumele copilului la care se află aceasta. precizarea unor reguli de comportare în grup.CONŢINUTUL JOCULUI: formulare de propoziţii cu sau fără suport material. REGULILE JOCULUI: • Copilul numit de educatoare alege un jeton. LA CINE S-A OPRIT MINGEA? Grupa mică SCOPUL JOCULUI: cunoaşterea numelor şi prenumelor. ELEMENTE DE JOC: • • • Limitarea timpului prin bătăi din palme. ELEMENTE DE JOC: . Grupa de copii scoate din coşuleţ atâtea beţişoare câte silabe are cuvântul. • Jetonul este transmis altui copil care desparte cuvântul în silabe precizând numărul acestora. • Răspunsurile corecte sunt apreciate prin aplauze. SARCINA DIDACTICĂ: să recunoască şi să denumească membrii grupului din care fac parte. REGULILE JOCULUI: • Jucăria trebuie să meargă din mână în mână fără să fie reţinută de copil. • La semnalul educatoarei “Stop” sau alt semnal auditiv jucăria se opreşte la copilul la care se află în acel moment. • Este interzis ca un cuvânt nou format să fie pronunţat de mai multe ori. despărţirea cuvintelor în silabe şi precizarea numărului acestora. CONŢINUTUL JOCULUI: cunoaşterea colegilor din grupă după nume şi prenume. educarea sentimentelor de ataşament faţă de copiii din grupă. Se începe cu cuvinte cu 2 silabe şi se continuă cu cuvinte care conţin mai multe silabe. Copilul cu care a dat mâna adaugă imediat o altă silabă pentru a construi un cuvânt cu sens. denumeşte obiectul şi formulează o propoziţie . exprimarea a cât mai multor cuvinte care încep cu o anumită silabă.

) SURPRIZA. PIPĂIE JUCĂRIA ŞI. GHICIREA ŞI APLAUZE. SURPRIZĂ. PROMPTITUDINEA. COPILUL VA FI DEZLEGAT LA OCHI PENTRU A VEDEA DACĂ RĂSPUNSUL ESTE CORECT. SEPARAREA OBIECTELOR DE ACELAŞI FEL ŞI DENUMIREA LOR PRIN ANALIZATORUL TACTIL. ELEMENTE DE JOC: MÂNUIRE. COPILUL CHEMAT LA MASA EDUCATOAREI VA FI LEGAT LA OCHI. MIŞCARE. JOCUL VA CONTINUA ÎN ACEST FEL PÂNĂ SE VOR TERMINA JUCĂRIILE DIN SAC. MATERIAL: CINCI – ŞASE FELURI DE OBIECTE (MINGI. CĂUTAREA. PROCEDÂND CA MAI SUS. O SCOATE DIN SAC. EI ACŢIONEAZĂ INDEPENDENT PRIN ÎNTRECERE ŞI DENUMESC PE RÂND GRUPELE DE OBIECTE FORMATE. COPILUL VA TREBUI SĂ PRECIZEZE ACEASTA. GÂNDIRII LOGICE ŞI A ANALIZA- SARCINA DIDACTICĂ: ELEMANTE DE JOC: TORULUI TACTIL.DOUĂ CUBURI. GRUPAREA ŞI DENUMIREA CORECTĂ A GRUPELOR DE OBIECTE DE ACELAŞI FEL. O DENUMEŞTE. O PĂPUŞĂ. BEŢIŞOARE . DESFĂŞURAREA JOCULUI: COPILUL NUMIT DE EDUCATOARE INTRODUCE MÂNA ÎN SAC. apoi întreabă grupa: Cine a primit mingea (biluţa)? Răspunde copilul vecin cu acesta sau altul indicat de copilul care a primit mingea. GÂNDIRII ŞI DEZVOLTAREA SARCINA DIDACTICĂ: SEPARAREA. ACŢIUNEA VA FI VERBALIZATĂ. DESFĂŞURAREA JOCULUI: COPIII NUMIŢI DE EDUCATOARE (CINCI-ŞASE. o biluţă unui copil. ÎNCHIDEREA ŞI DESCHIDEREA OCHILOR. STIMULAREA OPERAŢIILOR CALITĂŢILOR EI. PIPĂIE OBIECTUL. UN COŞ ŞI UN ŞERVEŢEL PENTRU ACOPERIT COŞUL. REGULI DE JOC: COPIII SEPARĂ ŞI GRUPEAZĂ OBIECTELE DE ACELAŞI FEL CONFORM EXEMPLARULUI PRIMIT. INDEPENDENŢA ŞI RAPIDITATEA. ÎNTRECERE. DEZVOLTAREA ATENŢIEI. DACĂ ÎN SAC NU VOR MAI FI JUCĂRII DE ACELEŞI FEL. LEGAREA OCHILOR ŞI REGULI DE JOC: COPILUL NUMIT INTRODUCE MÂNA ÎN SAC FĂRĂ SĂ PRIVEASCĂ. DUPĂ CÂTE FELURI DE OBIECTE SUNT FOLOSITE ÎN JOC) VOR PRIMI PRIMI CÂTE UNUL DIN OBIECTELE EXISTENTE. ALT COPIL VA CĂUTA ÎN SAC ŞI TOT PRIN PIPĂIRE VA TREBUI SĂ SCOATĂ O JUCĂRIE LA FEL CU PRECEDENTA. MIŞCAREA. ÎL DENUMEŞTE. SE VOR AŞEZA CU FAŢA SPRE CEILALŢI COPII ŞI SPRE OBIECTELE . CORECTITUDINEA. VARIANTE:  Educatoarea aruncă de la distanţă mică o minge. Răspunsul copilului va fidat într-o propoziţie care să cuprindă numele şi prenumele colegului la care se află mingea.• • • Manipularea jucăriei. CASTANE. CONSOLIDAREA NUMĂRATULUI ÎNTRE 1 ŞI 2.). ETC. RĂSPUNSURILE CORECTE VOR FI APLAUDATE. PĂPUŞI. SPUNÂND CE JUCĂRIE A SCOS. Aplauze . MATERIAL: UN SĂCULEŢ CU JUCĂRII (DOUĂ MINGI. ATÂT ÎN PRIMA PARTE CÂT ŞI ÎN CEA DE-A DOUA.O MAŞINĂ ETC. MAŞINI. JOC DIDACTIC: SĂCULEŢUL CU SURPRIZE SCOPUL: RECUNOAŞTEREA NUMĂRULUI DE OBIECTE PRIN ANALIZATORUL TACTIL. FĂRĂ S-O PRIVEASCĂ. Semnale sonore. PE MASĂ SE VA LĂSA O SINGURĂ GRUPĂ DE OBIECTE FORMATĂ DIN UNA SAU DOUĂ JUCĂRII DE ACELAŞI FEL. GRUPA MIJLOCIE JOC DIDACTIC: CINE AŞAZĂ MAI BINE? SCOPUL: ALCĂTUIREA DE GRUPE DE OBIECTE DE ACELAŞI FEL. O ARATĂ COPIILOR ŞI O AŞAZĂ PE MASĂ. COMPLICAREA JOCULUI: ŞI VA SPUNE CÂTE SUNT ŞI CE SUNT. FOLOSIREA CORECTĂ A NUMERALULUI CARDINAL. ALT COPIL VA CĂUTA OBIECTE DE ACELAŞI FEL. ÎL SCOATE ŞI ÎL AŞAZĂ PE MASĂ. APLAUZE. PE CARE LE VA PIPĂI CU AMÂNDOUĂ MÂINILE DUPĂ ACEASTĂ ACŢIUNE.

ÎN ACEL MOMENT. APOI JETONUL CU CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI. LA AL DOILEA SEMNAL. RECUNOAŞTEREA DE EXEMPLU: . SARCINA DIDACTICĂ: EFECTUAREA UNOR OPERAŢII DE ADUNARE ŞI SCĂDERE. CI. Merg in pas alergator. DE EXEMPLU: ÎN GRUPAMAŞINILOR MAI APARE ŞI O PĂPUŞĂ SAU ÎN GRUPA MINGILOR APARE O CASTANĂ ET. EI TREBUIE SĂ PRIVEASCĂ RĂŢUŞTELE. DECÂT CELE DE PE LAC. DESFĂŞURAREA JOCULUI: EDUCATOAREA ATRAGE ATENŢIA COPIILOR CĂ PE LAC VOR VENI PE RÂND RĂŢUŞTE. PE LAC VA FI UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE.. Ma opresc. Sar apoi intr-un picior. Asta-i doar un inceput Ia priviti cat am crescut ! 2. Intind bratele sa zbor. TEATRU DE PĂPUŞI. UN PANOU. EI VOR GRUPA OBIECTELE DE ACELAŞI FEL ŞI PE RÂND LE VOR . Toata lumea e a mea Cand m-asez jos la podea. IAR LA CUVINTELE: DENUMI. ÎNŢELEGEREA ŞI FOLOSIREA TERMENILOR MATEMATICI NECESARI VERBALIZĂRII OPERAŢIILOR EFECTUATE. AŞA SE VA PROCEDA PÂNĂ VOR FI AŞEZATE TOATE CELE ZECE RĂŢUŞTE. SĂ LE NUMERE ŞI CEL CARE ARE PE JETON UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE EGAL CU NUMĂRUL CELOR AFLATE PE LAC. CÂTE UN JETON CU 1-10 RĂŢUŞTE. GRUPAREA SE FACE PRIN ÎNTRECERE ŞI CEI CARE AŞAZĂ REPEDE ŞI BINE SUNT APLAUDAŢI.POEZIE DE DIMINEATA(la inceputul activitatilor pe sectoare) Dimineta ne-am trezit La gradinita ne-am intalnit Cu totii sa salutam : -Buna dimineata . SURPRIZA. APOI VOR RAPORTA NUMĂRUL LA CIFRA CORESPUNZĂTOARE. ASTFEL JOCUL VA CONTINUA ÎN LIMITA TIMPULUI AFECTAT. GRUPA MARE JOC DIDACTIC: CINE ARE ACELAŞI NUMĂR? SCOPUL: COMPARAREA NUMERELOR ALĂTURATE PE BAZĂ DE MATERIAL CONCRET. LA REDESCHIDEREA CORTINEI. ÎN TIMP CE EDUCATOAREA MAI ADAUGĂ ŞI ALTE OBIECTE PRIN GRUPELE DE OBIECTE DEJA FORMATE. O VULPE. COPILUL VA MOTIVA ACŢIUNEA. ÎN CONTINUARE SE PROCEDEAZĂ CA MAI SUS (SE NUMĂRĂ. COPIII DESCHID OCHII ŞI TREBUIE SĂ SESIZEZE GREŞEALA ŞI SĂ O CORECTEZE. EDUCATOAREA VA CERE COPIILOR SĂ RIDICE JETONUL CU O RĂŢUŞCĂ MAI PUŢIN (MAI MULT). SE SIMULEAZĂ APARIŢIA VULPII CARE MĂNÂNCĂ O RĂŢUŞCĂ. RIDICĂ JETONUL. ZECE BOBOCI DE RAŢĂ ŞI CIFRELE 1-10. SE VA ÎNCHIDE CORTINA.. ELEMENTE DE JOC: MÂNUIREA MATERIALULUI. SE RIDICĂ JETONUL CU ACELAŞI NUMĂR DE RĂŢUŞTE. UN ALT COPIL VA ALEGE CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE RĂŢUŞTE DE PE LAC. Fac gimnastica de mic. POEZII DISTRACTIVE SI LINISTITOARE 1. COPIII LE NUMĂRĂ ÎN GÎND ŞI LE RAPORTEAZĂ LA CANTITATEA DE RĂŢUŞTE DE PE JETONUL PRIMIT. REPETAREA GRUPĂRII OBIECTELOR RĂMÂNE LA LATITUDINEA EDUCATOAREI.GIMNASTICA DE INVIORARE Daca vreau sa cresc voinic. RAPORTAREA NUMĂRULUI LA CANTITATE. ÎN CONTINUAREA JOCULUI.respir usor. COMPLICAREA JOCULUI: EDUCATOAREA DESCHIDE CORTINA. COMPLICAREA JOCULUI: COPIII NUMIŢI SĂ GRUPEZE OBIECTELE NU VOR MAI PRIMI CÂTE UN EXEMPLAR. PE LAC APARE UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE ( EX. LA PRIMUL SEMNAL. VOR EFECTUA ACŢIUNEA TOT PRIN ÎNTRECERE. REGULI DE JOC: LA DESCHIDEREA CORTINEI APARE UN NUMĂR DE RĂŢUŞTE. . SE MOTIVEZA ). CINE AŞAZĂ MAI BINE?”. CIFRELOR ŞI RAPORTAREA LOR LA CANTITATEA. COPIII VOR ÎNCHIDA OCHII.DE PE COVOR. EU AM FORMAT GRUPA MAŞINILOR” ETC. MATERIAL: PENTRU FIECARE COPIL.. MOTIVÂND ACŢIUNEA. PATRU).dragi pitici! Ma bucur ca sunteti aici! A-nceput o noua zi -Buna dimineata copii! MANA-joc linistitor . LA CERINŢA VERBALĂ A EDUCATOAREI. APLAUZE. EU AM FORMAT GRUPA MINGILOR”.

Buna dimineata cer frumos!(ridic mana spre cer) Buna dimineata soare luminos! (mainile sub forma de cerc deasupra capului) Buna dimineata.zbor-pasari mari .chit.cioc.pe gard) Dar iata vine-un urias : Bum.chit.JOCURI DE DEGETE-linistitor Eu am un gardulet ( mana stanga cu degetele desfacute) Si vine pisica miaunica: ( de la mana dreapta aratatorul si mijlociul merg pe gard) Miau .cu bratele) Buna dimineata .la animale mari sarim in sus) Si-n lume s-o raspandim! JOCURI DE MIŞCARE PENTRU PREŞCOLARI Cântecul cocoşului Formaţie de lucru: cerc Desfãşurarea jocului: .copaci infloriti (mainile arata forma copacului-coroana rotunda.bum(fiecare deget se inchide cand trece uriasul) Si darama garduletul! Dar iata vine-un piticut.ZICERE DE DIMINEATA In fiecare dimineata S-avem gandul bun pe fata . BUNA DIMINEATA! 5.miau.ascult pumnul) Mana floare se desface (ambele maini cu degetele desfacute) Daca vrei in sus sa zbori Fa-ti degetele pocnitori Si pocneste de trei ori !(pocnim de trei ori.Mana mea-i ca un cuvant( miscam degetele rasfirate de la o mana) Care-ti ravaseste-un gand (miscam mana pe langa cap) Mana bate.bum.sarim in sus) 3.tulpina drept in jos) Buna dimineata pasarele mari si mici! (desfacem bratele lateral pt.(bat in masa cu pumnisorii.mana tace.bum.cioc.miau.cioc.desenat chipul) C-un ciocanel atata de micut(indoi aratatorul de la mana dreapta) Cioc.miau.care se ridica) Si repara garduletul! 4.chit. In fiecare dimineata Are gandul bun pe fata!(trecem palmele peste fata).bum.miau.palmele in fata pt. micule vant Care-alergi pe pamant ! (imitam miscarea vantului.privim in sus) Iubire sa daruim (strangem bratele spre piept si apoi le desfacem) De gand rau.(trecem palmele peste fata) Catre soare sa privim (desfacem bratele in forma de cerc.(mieunat languros.(aratatorul de la mana dreapta.(trece repede .pasari mici) Buna dimineata pietre tari!(palmele bat podeaua) Buna dimineata animale mici si mari! (animale mici stam ghemuit.chit. sa ne ferim (mana alunga gandul rau ) S-adunam doar bucurie! (strangem bratele spre piept si apoi le desfacem) (sarim in sus cu bratele desfacute) Si-atunci orisice copil.cioc(ciocanesc fiecare deget.merge pe gard) Dar iata vine-un soricel : chit.

şi se învârt în cerc. Un copil.Copiii sunt aşezaţi în cerc. Ambele echipe formeazã douã cercuri concentrice. de pãmânt. egale ca numãr. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un câine Sã-nhaţe pe vulpe. Cântã cocoşule Scoalã joacã moşule. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un urs Sã-nhaţe pe lup. Caii şi cãlãreţii Formaţie de lucru: douã cercuri concentrice Desfãşurarea jocului: Grupa este împãrţitã în douã echipe. Cel care rãmâne fãrã cerculeţ îndeplineşte rolul de “moş” şi jocul se reia. lupul. hi. iar “cãlãreţul” fãrã cal trece sã conducã în continuare jocul. ţinându-se de mâini. urs etc. Popovici): “Cãlare pe bãţ. hi. ce mai cocoş. Câinele pe vulpe. Vulpea pe cocoş. cu faţa spre interior. ursul. Copiii se învârt şi cântã “Şi era un moş Şi avea un cocoş Ah. nu are cal. toţi aleargã sã ocupe un loc în “cerculeţ”. acesta este primul. “cãlãreţii” ţin mâinile pe umerii “cailor”. câinele. Fiecare are trasat în jurul lui un cerculeţ. Unul este “moşul” şi stã în mijlocul cercului. cãluţ. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! bis bis bis bis bis De câte ori unul dintre copii îşi aude numele strigat. toţi spun: “Alungã-i pe toţi moşule!”. zdup. Ah! Ce mai cocoş. Ah! Ce mai cocoş. Copilul sãrea Şi calul de hãţ Mândru şi-l purta Hop în galop. zdup!” La terminarea cântecului. hi! Dar calul ca zmeu Sãrind sus voios Se-mpiedicã rãu Şi-ndatã-l dã jos: Zdup. hop! Hop în galop. hop. vine şi se prinde de mijlocul moşului. de pãmânt. cântând una sau mai multe strofe din cântecul “Copilul cãlãreţ” (melodie prelucratã de T. “cãlãreţul”. Cum cântã la moşi! Cântã. hop! Aşa el fugea Mereu se-ntrecea Cãluţu-şi bãtea Şi îi tot zicea: Hi. La ursul din pãdure . Câinele pe vulpe. Ah! Ce mai cocoş. hop. cãluţ. zdup. iar restul copiilor poartã nume de animale. La comanda de începere a jocului. hop. ca: cocoş. Lupul pe câine. Ah! Ce mai cocoş. Astfel. Educatoarea împarte rolurile copiilor. Cum cântã la moşi! Cântã. zdup! Zdup. Şi-a venit o vulpe Sã-nhaţe cocoşul. vulpea. Vulpea pe cocoş. ei trebuie sã-şi schimbe “caii”. iar cealaltã “cãlãreţii”. cocoşule! Sãri şi joacã moşule! Şi-a venit un lup Sã-nhaţe pe câine. vulpe. apoi urmeazã cocoşul. lup. Cum cântã la moşi! Cântã. câine. hi! Hi. una reprezintã “caii”. Dupã aceste cuvinte. Cum cântã la moşi! Cântã. La versul “Cântã cocoşule” din ultima strofã. Cum cântã la moş.

ţinându-se de mâini. folosind propoziţii scurte. Ne-a vãzut. denumit “casa copiilor”. Copilul prins îi ia locul. Povestitorul: “Deodatã au zãrit un urs”. marcat la o distanţã mai mare de “cuşcã”. Copiii repetã. spre noi se-ndreaptã Fugim toţi… Nimeni n-aşteaptã!” Dupã ultimul vers. Dupã ce au fost prinşi mai mulţi copii. Ursul doarme nemişcat. În faţa lor. în spatele liniei de plecare. iar ceilalţi se întorc la “casa copiilor” şi jocul se reia. copiii se duc spre “bârlogul” ursului. Ceilalţi copii se plaseazã în alt loc. în locul “ursului” trece un alt copil şi jocul se reia. Sã scape cine poate Elementul exersat: alergare la semnal Formaţie de lucru: şir Desfãşurarea jocului: Copiii sunt dispuşi pe o linie în mijlocul sãlii. ţinându-se de mâini şi având în spatele lor rezervat un spaţiu mai mare pentru alergare. care le spune o istorioarã. De la ursul din pãdure. care trebuie sã se termine cu cuvintele: “Sã scape cine poate!”. Doarme? Haide sã-l trezim. “povestitorul”. nu muşcã. imitând culesul florilor şi recitând: “Culegem ciuperci şi mure. Unul dintre copii este “câinele ciufulit” şi stã în aceastã cuşcã. Copiii repetã. Împreunã cu educatoarea. se apropie tiptil de câine. iar copiii repetã întocmai ce spune acesta. Câinele ciufulit Elementul exersat: mers şi alergare Desfãşurarea jocului: Educatoarea delimiteazã un spaţiu care reprezintã “cuşca câinelui”. acesta începe sã latre şi sã alerge dupã ei. Povestitorul: “S-au speriat grozav”. Aceştia scapã numai dacã ajung la “casa copiilor”. Copiii. recitând urmãtoarele versuri: “Câinele cel ciufulit S-a culcat în cuşcã.Elementul exersat: mers şi alergare Desfãşurarea jocului: Copiii stau grupaţi într-un spaţiu limitat printr-un cerc denumit “casa copiilor”. s-a-nfuriat! Mârâie. în care se plaseazã un copil care va fi “ursul”. “bârlogul”. Copiii repetã cele spuse de povestitor. Stã cuminte. înainte de a fi atinşi de “urs”. Nu latrã. În direcţia opusã acestui spaţiu se delimiteazã un loc. stã un copil. liniştit. la câţiva paşi. “ursul” aleargã sã-i prindã pe copii. Sã vedem ce face Ş-apoi sã fugim!” La atingerea “câinelui” de cãtre copii. Povestitorul: “Sã scape cine poate!” . de exemplu: Povestitorul: “Câţiva copii se plimbau într-o pãdure”.

La auzul acestor cuvinte. „mai puţine”. 2. Cine va avea cele mai multe va câştiga jocul. copiii se întorc cu spatele la “povestitor” şi aleargã în partea opusã a sãlii. sau „tot atâtea” legume sau fructe din aprozar. Sarcina didactică:  Gruparea obiectelor după formă. unde trebuie sã atingã peretele. „mai puţine”. Coechipierii au voie să se ajute între ei.Cele două grupe de copii răspund pe rând. • dezvoltatarea rapidităţii şi a promtitudinii în gândire. echipa va primi din parte Zânei Toamnei o crizantemă. Desfăşurarea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. fiecare răspuns corect fiind recompensat cu o crizantemă. 1. Echipele vor primi câte două grupe de obiecte.UNDE S-A ASCUNS GREIERAŞUL? Scop: • • Verificarea cunostinţelor copiilor despre atributele pieselor geometrice. efectuând operaţii logice în ceea ce priveşte sortarea pieselor în funcţie de cerinţele exprimate de către educatoare. Elemente de joc: prezenţa Zânei Toamnei. Copiii vor grupa fructele şi legumele din aprozar după formă. Aşează în perechi obiectele celor două grupe pentru a aprecia raportul cantitativ dintre acestea. Zâna Toamnei va indica sarcinile jocului ce vor fi scpecificate pe jetoane în formă de frunze ruginii. să compare mulţimile din punct de vedere cantitativ. Regulile jocului: Prin vocea educatoarei. coroniţe surpriză de la Zâna Toamnă. LA APROZAR Scopuri: • consolidarea deprinderii de a construi grupe de obiecte după formă. Ei vor lua pe rând o frunză din copacul toamnei şi vor rezolva sarcina cerută: 1. jetoane cu fructe şi legume de toamnă. Pe panou se aşează o grupă de obiecte.să recunoască şi să denumească figurile geometrice. Obiective operaţionale: să constituie mulţimi după unul sau mai multe criterii date. Colegii dintr-o echipă se vor sprijini între ei pentru a rezolva sarcinile. utilizând limbajul matematic corespunzător („mai multe”. Material didactic: prezenţa Zânei Toamnei. Fiecare copil din cele două echipe aşează pe masă o grupă care să aibă cu un obiect mai mult sau mai puţin decât în grupa dată. închiderea şi deschiderea ochilor. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect. Dezvoltarea operaţiilor gândirii. 2. Variantă: Educatoarea are cartonaşe pe care sunt desenate legume sau fructe de toamnă în număr variabil. să rezolve itemii propuşi în fişa de lucru individuală. 3. • consolidarea deprinderii de a compara grupe de obiecte şi de a sesiza unele relaţii cantitative. frunze pe care sunt scrise sarcinile. „tot atâtea”) şi sesizând constanţa cantităţii indiferent de locul mulţimii. Va cere copiilor să aşeze în coşul toamnei „mai multe” . coşul Toamnei plin cu fructe şi legume. . realizarea corespondenţei între elementele a duoă mulţimi şi sesizarea diferentei dintre acestea. Obiective operaţionale: . Cel care este prins înainte de a atinge peretele îl înlocuieşte pe povestitor şi jocul continuã. fişe individuale de lucru.

- să identifice poziţii spaţiale, şi să plaseze piesele în poziţia spaţială indicată; - să rezolve corect itemii fişei; - să participe cu plăcere şi interes la activitate; Sarcina didactică:  Recunoasterea formelor geometrice şi precizarea aributelor acestora;  Recunoaşterea şi denumirea poziţiilor spaţiale; Reguli de joc: La solicitarea educatoarei copiii închid ochii, iar când îi deschid trebuie să spună unde s-a ascuns greieraşul, ce figură geometrică se află în acel loc şi care sunt atributele acesteia. Dacă raspunsul este corect, copilul va primi drept recompensă un stimulent în formă de chitară. Elemente de joc: închisul şi deschisul ochilor, mişcarea. Material didactic: greieraş, chitare stimulente, piese geometrice. Desfăşurarea jocului: Se prezintă invitatul zilei – Greieraşul – care le cere ajutorul copiilor pentru a-l învăţa formele geometrice.Pe un panou sunt aşezate toate piesele geometrice învăţate. Copii închid ochii, iar educatoarea aşează greieraşul lângă o piesă geometrică. Apoi deschid ochii iar educatoarea întreabă: Unde s-a ascuns greieraşul?. Copiii răspund precizând piesa geometrică şi atributele ei. Variantă: Educatoarea aşează piese geometrice în diferite locuri din grupă. La întrebarea educatoarei : Unde sunt aşezate cercurile?, copiii enumeră locurile unde sunt aşezate acele piese: Cercurile sunt pe masă / sub scaun / lângă greieraş.

3. FURNICUŢA HARNICĂ!

consolidarea deprinderii de a raporta numărul ca cantitate şi cantitatea la număr; verificarea număratului în limitele 1-5; educarea independenţei în acţiune; Obiective operaţionale: - să formeze mulţimi cu 1-5 elemente după criteriul formei; - să numere în limitele 1-5 prin încercuire; - să asocieze cifra numărului corespunzător de obiecte şi invers. - să participe cu plăcere şi interes la activitate. Sarcina didactică:  Raportarea cantităţii la număr folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil; Regulile jocului: Educatoarea va alege un cartonaş care se va opri la semnalul Stop. Copilul la care s-a oprit cartonaşul îl arată tuturor pantru că va aşeza la muşuroi atâtea furnicuţe câte arată cifra de pe cartonaş sau câte bătăi din palme a auzit. Elemente de joc: mişcarea, surpriza. Materialul didactic:cartonaşe cu cifrele de la 1 la 5, siluete furnicuţe, imagine cu un muşuroi, saculeţul furnicuţei. Desfăşurarea jocului: Educatoarea va da drumul unui cartonaş pe care este scrisă o cifră să circule de la un copil la altul. La semnalul educatoarei, copilul la care s-a oprit cartonaşul îl va arăta tuturor şi va avea sarcina de a aşeza la muşuroi tot atâtea furnicuţe câte arată cifra. Se motivează acţiunea: Eu am aşezat la muşuroi 5 furnicuţe pentru că pe jeton este cifra 5. În continuarea jocului, se vor înlocui semnalele vizuale cu cele auditive. Copii vor grupa furnicuţele după numărul bătăilor educatoarei. Varianta: Copiii primesc săculeţul furnicuţei pe care îl plimbă din mână în mâmă. La semnalul educatoarei: Stop, copilul la care se află săculeţul îl pipăie şi spune câte „boabe” (obiecte) sunt în el. • • •

Scop:

4. DETECTIVII

Scopuri: • consolidarea deprinderii de a raporta cantitate la număr şi a numărului la cantitate; • sesizarea locului unui număr în şirul numeric (limitele 1-5); • verificarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 1-5; Obiective operaţionale: - să numere în limitele 1-5; să determine locul fiecărui număr în şirul numeric 1-5 stabilind vecinii, să rezolve operaţii simple de calcul oral folosind simboluri matematice. Sarcina didactică:  stabilirea locului unui număr în şirul numeric;  raportarea corectă a numărului la unitate şi a unuităţii la număr; efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu una sau două unităţi. Regulile jocului: Copilul numit de educatoare va corecta greşeala şi va primi insigna de detectiv. Dacă răspunde corect este aplaudat , dacă greşeste alt copil va corecta greşeala. În a doua parte a jocului, copilul indicat a fi detectiv va număra elementele unei mulţimi şi va spune dacă doreşte să adauge sau să ia un element. Elemente de joc: ghicirea, aplauzele, întrecerea. Materialul didactic: cifre, siluete cu oameni de zăpadă, mături, fulgişori, insigna de detectiv. Desfăşurarea jocului: Educatoarea le propune copiilor să fie detectivi. Ei trebuie să descopere mai multe mistere. 1) Pe un panou sunt aşezate cifrele în dezordine. Copii trebuie să aşeze cifrele în ordine crescătoare şi apoi descrescătoare. 2) Educatoarea aşează o cifră pe panou, iar copii afişează vecinii numărului dat; 3) Educatoarea aşează două cifre diferite pe panou, iar copii trebuie să aşeze cifrele intermediare. Exemplu: 2 şi 5. Copiii aşează 3 şi 4. 4) Educatoarea prezintă imagini cu un anumit număr de elemente, iar copii vor vor forma grupe cu tot atâtea, cu un element mai mult sau cu un element mai puţin . Veriantă: Copilul ales detectiv va trebui să caute vecinul unui număr şi să formeze o grupă cu tot atâtea elemente câte arată cifra. Apoi va spune dacă doreşte să mai adauge sau să ia un element. Exemplu: Caută vecinul mai mare al lui 4 şi formează o grupă cu tot atâtea elemente. Adaugă sau ia un element! Un alt copil va rezolva şi afişa exerciţiul: 4+1=5.

6. TRĂISTUŢA LUI MOŞ CRĂCIUN

Scopuri: • consolidarea cunoştinţelor copiilor despre atributele pieselor geomentrice (formă, culoare, mărime, grosime); • dezvoltarea gândirii logice şi a spiritului de echipă; Obiective operaţionale: - să recunoască şi să denumească figurile geometrice, efectuând operaţii logice în ceea ce priveşte sortarea pieselor în funcţie de cerinţele exprimate de către educatoare; - să identifice deosebiri între elementele unei mulţimi şi să le caracterizeze prin negaţie logică;

-să fomeze mulţimi după două, trei însuşiri considerate simultan şi să le caracterizeze folosind conjuncţia logică; - să rezolve corect itemii fişei; Sarcina didactică:  recunoaşterea pieselor geometrice prin acţiunea analizatorilor;  sortarea figurile geometrice după criteriul stabilit de educatoare: mărime, culoare, grosime, utilizând negaţia logică sau conjuncţia logică. Regulile jocului: Un copil legat va alege o piesă din sacul lui Moş Crăciun, o pipăie şi precizează forma,mărimea şi grosimea acesteia. În partea a doua a jocului copiii vor preciza atributele pieselor alese prin folosirea negaţiei logice şi a conjuncţiei logice.Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi un globuleţ. Echipa care va avea cele mai multe globuri în braduţ va câştiga. Elemente de joc: aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor, stimulente în formă de brăduţ, trăistuţa lui Moş Crăciun. Material didactic: trusa Dienes, creioane, fişe, stimulente, brăduţi şi globuleţe pentru a ţine scorul, trăstuţa lui Moş Crăciun. Desfăşurarea jocului: Educatoarea va prezenta săculeţul lui Moş Crăciun care, înainte de a veni să le aducă daruri copiilor, va testa cunoştinţele acestora despre piesele geometrice. Copiii vor fi solicitaţi de educatoare să participe la joc prin versurile: Să vină acum la mine, Un copil ce ştie bine, Atingând o piesă doar, Forma să o spună clar. Copilul chemat este legat la ochi. El introduce mâna în săculeţ, alege o piesă, o pipăie şi precizează forma. După precizarea formei, acelaşi copil va preciza şi celelalte atribute (mărime, culoare, grosime) prin folosirea cojuncţiei logice. Exemplu: Această piesă este şi mare, şi subţire, şi albastră. Pe masa educatoarei sunt aşezate şi alte piese geometrice. Un copil de la cealaltă echipa va alege alte piese care au aceiaşi formă cu piesa din săculeţ şi formează o grupă. Variantă: Educatoarea le va cere copiilor o piesa folosind negaţia logică: Alegeţi piesa care nu este nici pătrat, nici triunghi, nici dreptunghi. În final li se va cere copiilor să dea exemple de obiecte sala de grupă care au aceiaşi formă cu piesa aleasă.

7. ÎN CURTEA BUNICILOR

Scopuri: • consolidarea număratului în limitele 1-7; • verificarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat; Obiective operaţionale: să constituie mulţimi cu 1-7 elemente; să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr; - să compună şi să descompună numere în limitele 1-7, utilizând o gamă largă de variante; - să perceapă numărul în întregul său; să rezolve sarcinile fişei; Sarcina didactică:  compunerea şi descompunerea unui număr; Regulile jocului: Copilul numit va aşeza fiecare animal la căsuţa lui. Se vor denumi grupele formate. Se va asocia cifra corespunzătoare numărului de elemente ale fiecărei mulţimi. Copiii vor enumera grupele cu cele mai multe, respectiv cele mai puţine animale. Copiii vor compune şi descompune numerele aşezând animalele unei grupe în 2 adoposturi (descompunere), ori copletând elementele unei mulţimi (compunere). Se motivează de fiecare dată aşezarea. Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului.

4 animale.să compună şi să descompună un număr dat în variante posibile. Un copil va primi rolul de fermier . consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una-două unităţi. Exemplu:Eu am aşezat cele sapte oiţe astfel: cinci în primul grajd si două în al doilea grajd. –. Exemplu: În coteţ erau 5 găini. Exemple de întrebări: Face ouă zeci şi sute Clăi de lână-n patru beţe Dacă-i dai grăunţe multe. Sarcina didactică:  numără crescător şi descrescător în limitele 1-9. . căţeluşi. pisici. întrecerea. Eu am aşezat încă 2 şi acum sunt 7 găini. Împreună sunt şapte oiţe.  fixarea locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale. În fiecare căsuţă vor fi 2. Câştigă echipa care a adunat cele mai multe alune. Pe rand. recunoscând semnificaţia simbolurilor aritmetice (+. verificarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat. 8. oi. traseul veveriţei. Fiecare fermier va verbaliza acţiunea efectuată. =). Ei au sarcina de a aşeza animale în duoă casuţe şi apoi vor spune cum le-au aşezat. Vor fi solicitaţi mai mulţi copii să spună cum au aşezat animalele de la fermă. AJUTĂ-O PE RIŢA-VEVERIŢA! Scopuri: consolidarea număratului în limitele 1-9.). jetoane cu cifre. “Muuuu” e vorba ei. Desfăşurarea jocului: Animalele au ieşit la păscut şi trebuie să se întoarcă la casele lor.să raporteze cantitatea la număr. Regulile jocului.să efectueze operaţii simple de calcul oral. . Pasc răzleţe prin fâneţe (Găina) (Oile) Are coarne şi bărbiţă.Veveriţa.  efectuarea de operaţii de calcul matematic în limitele 1-9. Vor număra fiecare grupă si vor asocia cu cifra care corespunde numărului de animale din casă.cai. Copiii numără animalele din căsuţe. 5 4 sau 3) animale.să resolve corect sarcinile fişei. La fel se va proceda şi cu celelalte căsuţe. Este tot al ei. Desfăşurarea jocului: • • • • . cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale.etc. plicuri. alune. . 3.Veveriţa. imagini cu căsuţele animalelor. Dacă rezolvă correct primeşte o alună drept recompensă. respective la cifra corespunzătoare. Laptele ce-l bei Părul aspru şi-o codiţă. căte un copil de la fiecare echipă va alege câte un plic şi va rezolva sarcina dată pentru a o ajuta pe Riţa.Material didactic: siluete cu animale domestice (găini. Copilul a primit rolul de fermier va trebui să copleteze numărul animalelor astfel încât în fiecare adăpost să fie câte 7 ( 6. recunoscând şi stabilind vecinii numerelor. Materialul didactic: veveriţa. 6) animale. Ghiceşte dacă vrei! (Capra) (Vaca) Variantă: Copilul ales va primi 7 (5. Iedul drag îşi apără. Elemente de joc: Riţa. Ea pe pomi se caţără.4. Rolul de fermier îl va primi acel copil care ştie să raspundă la o ghicitoare despre animale domestice. Se verifică prin numărare şi se alege cifra corespunzătoare. Obiective operaţionale: . Copii le vor ajuta să intre în căsuţa lor.

6. Compeletează florile din vază astfel încât să fie 9 (compunere)! Căştigă echipa care a adunat cele mai multe alune în coşuleţ. Variantă: Educatoarea enumeră zilele săptămânii şi de fiecare dată lipseşte din enumerare o zi. Copii descoperă ziua care lipseşte şi precizează locul ei în cadrul zilelor săptămânii. 4. 10. Găseşte mai multe variante de descompunere. Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor. • cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric. Regulile jocului: Copii închid şi deschid ochii când aud bâzâitul unei albinuţe. 13. Câte au rămas?. 8. Pentru a ajunge la scorbura sa trebuie să rezolve mai multe sarcini. A CÂTA ALBINUŢĂ A ZBURAT? Scopuri: • folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale. Educatoarea le cere copiilor să închidă ochii atunci când aud bâzâitul albinei. Scrie operaţia corespunzătoare: 6+2=8. 7. 3. Ia din coş 2 alune. Dacă rezolvă corect primeşte drept recompensă o alună. La semnal. să stabilească vecinii numerelor naturale în şirul numeric 1-10. 12. Formează o grupă cu tot atâtea elemenete câte fete sunt prezente azi în grupă. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine descrescătoare. 2. 9. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare locului elementului luat. 9. 5. • verificarea cunoştinţelor despre zilele săptămânii. Desfăşurarea jocului: Copii sunt aşezaţi la măsuţele aranjate în formă de careu. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine crescătoare. Material didactic: o imagine pe care sunt poziţionate cele 10 albine pentru fiecare copil şi pentru educatoare.Educatoarea o prezintă pe Riţa-veveriţa care sete foarte supărată pentru că s-a rătăcit. Dacă răspunsul copilului este corect. Adună alunele în coş. va câştiga echipa care a adunat cele mai multe alune. iar după ea urmează a opta albinuţă. În final. Formeată o grupă cu un element mai mult decât numărul picioarelor unei veveriţe. Scrie operaţia corespuntătoare: 8–2=6 . iar în faţa lor este aşezat suportul cu 10 albine. Exemplu: A câta albinuţă a zburat? / A zburat a şaptea albinuţă. Numără descrescător de la 8. Exemple: 1. Aşeză cele 9 nuci în două coşuleţe. Toţi copii trebuie să ia aceiaşi albinuţă din şirul lor ca cea luată de educatoare şi să spună a câta albinuţă a zburat. Găseşte vecinul mai mic al lui 9. Numără crescător de la 6. Dacă răspunsul este corect toţi copii se joacă cu albinuţele imitând zborul lor. În ultima parte a . toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe suport pentru a imita zborul ei. Obiective operaţionale: să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr-un şir format. Este amenajat un traseu pe care exictă din loc în loc sarcini. 11. Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Găseşte vecinul mai mare al lui 5. Copii vor primi drept recompense alune şi nuci din proviziile veveriţei. Descoperă cifra care lipseşte. imitarea zborului albinuţelor. deschid ochii şi spun a câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea. Sarcina didactică:  identificarea locului rămas liber şi denumirea lui prin intermediul numeralului ordinal. Pe rând. câte un copil de la fiecare echipă va alege un plic şi va încerca să rezolve sarcina pentru a ajuta veveriţa. să-l denumească utilizând numeralul ordinal corespunzător respectând acordul verbal între numeral şi substantivul care-l însoţeşte. stimulente albinuţe.

Magicianul formulează pe baza materialului ilustrativ probleme pentru fiecare echipă. apoi problemele vor fi formulate de către copii. ghiceşti nepoate? Căţi au mai rămas acum? (6+1=7) (8-2=6) Cinci căţei cu botul mic Jucau fotbal între ei Doi se iau după pisic Şi-au rămas acuma…… Am pus pentru Nicuşor Şapte mere la cuptor Şi mai pun unul la copt Sunt acum de toate. Căte fetiţe se vor juca în continuare cu mingea? 5 – 1= 4. Dacă copilul greşeşte este ajutat de coechipieri. jetoane cu imagini. tiţi copii vor cânta cântecelul „Zum. Copilul ales să rezolve problema este ajutat de colegii din echipa lui. Exemplu: Într-o curte-s cinci căţei Gâsca mea cea gălbioară Pe portiţă pleacă unul Şi-a scos puii-n ulicioară Câţi au mai rămas din ei? Cinci sunt mici şi unul mare (3 – 1= 2) Socotiţi câţi pui ea are? (5+ 1=6) Şase rate sunt pe lac Sunt opt porumbei pe casă Încă una-i sub copac Şi stau bucuroşi la masă Dacă le numeri pe toate Doi zboară jos îin drum Câte fac. un panou pentru afişarea punctelor (baghetelor magice) fiecărei echipe. zum. care a venit se va juca împreună cu copiii dândule diferite sarcini. aplauze. Obiective operaţionale: să identifice semnul operaţiei şi să-l localizeze în funcţie de situaţia ilustrată. mânuirea materialului. În final. Material didactic: planşe cu probleme ilustrate. Cu ajutorul jetoanelor cu cifre conducătorul echipei scrie exerciţiul problemei. să rezolve independent itemii propuşi pe fişă. O fetiţă pleacă acasă. Regulile jocului: Copilul chemat prin atingerea de către magician cu bagheta magică va rezolva sarcinile date de acesta. să rezolve oral probleme prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv având ca material intuitiv o situaţie ilustrată. apoi unul se va ascunde. • dezvoltarea spiritului de echipă. MAGICIANUL Scopuri: • consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 1-10. Rezolvarea problemelor se realizează de către un reprezentant al fiecărei echipe care este ales prin rostirea de către Magician a formulei magice: Ini mini hop şi-aşa / Ieşi la tablă dumneata. Copiii trebuie să ghicească cine lipseşte.. al câtelea era în şir şi între care copii era aşezat. Elemente de joc: prezenţa Magicianului. zum albiniţa mea! 10. să efectueze calcul oral cu 1-2 unităţi. vor fi aduşi cinci copii în faţa grupei care se vor prezenta. Grupa este împărţită în două echipe. Sarcina didactică:  compunerea şi rezolvarea de probleme matematice. Răspunsurile corecte sunt recompensate cu aplauze şi baghete magice.jocului. jetoane cu cifre. Desfăşurarea jocului: Educatoare îl va prezenta copiilor pe magician. Variantă: Magicianul citeşte pentru fiecare grupă probleme-ghicitori. Exemple: Cinci fetiţe se joacă cu mingea. La început.. . La final echipa care va avea cele mai multe baghete va câştiga.

cifrele şi exerciţiile matematice vor fi intenţionat aşezate greşit. 9 sau 10). • • . 3. 5.(5. cifre. Se motivează aşezarea. „-”.2=3) (7+ 1=8) 11. Regulile jocului : Copilul numit de educatoare va număra elementele grupei indicate şi va aşeza cifra corespunzătoare. „=”. 9 sau 10) cărţi pe două rafturi găsind mai multe variante. CU MATEMATICA ÎN LUMEA POVEŞTILOR Scopuri: • verificarea număratului în limitele 1-10 prin raportarea numărului la cantitate. Obiective operaţionale: . apoi ei vor rezolva sarcinile cu conţinut matematic. alt copil va veni să corecteze greşeala. Elemente de joc : surpriza. . Se pot afişa patru-cinci tablouri din poveştile cunoscute. Regulile jocului : Copiii-bibliotecari aşează cărţi pe raft în aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8. Sarcina didactică :  compunerea şi descompunerea unui număr natural. . Copiii vor trebui să sesizeze greşelile şi să le corecteze. Dacă aşează corect. Desfăşurarea jocului : Educatoarea afişează un tablou dintr-o poveste.şi = » . grupe diverse legate de personajele din poveştile cunoscute. aplauze. 12. 4. Exemplu : Tabloul afişat prezintă o secvenţă din basmul Albă-ca-Zăpada.să rezolve corect fişa de lucru individuală . . siluetele personajelor. 6. ei primesc o recompensă. La cererea educatoarei. mânuirea personajelor. Variantă : Se vor afişa imagini cu scene din poveştile sau basmele cunoscute. Dacă nu rezolvă corect sarcina. 1. grupele.să reprezinte grafic rezolvarea exerciţiilor efectuate . Un pitic pleacă la plimbare. va mai forma o grupă cu tot atâtea elemente câte elementeare cea indicată. Formaţi o grupă de pătuţuri în care să fie tot atâtea câţi pitici sunt.să utilizeze corect simbolurile « +. BIBLIOTECA Scopuri : consolidarea capacităţii de a compune şi descompune un număr dat. îl intuieşte cu ajutorul copiilor. Aşezaţi cifra corespunzătoare numărului de pitici. • consolidarea deprinderii de a forma grupe echipotente prin punerea în corespondenţă. Câte personaje sunt ? (piticii şi Albă-ca-Zăpada) : 7 + 1= 8. . Spre deosebire de prima parte a jocului. Câţi pitici sunt în imagine ? 2. ei trebuie să aşeze un număr de 7 (8. Sarcina didactică :  raportarea corectă a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate . • efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere folosind corect simbolurile matematice: „+”. În partea a doua a jocului. Formaţi o grupă de scăunele în care să fie cu unul mai multe decât pătuţurile.să efectueze operaţii simple de calcul oral de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 110 . efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu un element. exerasarea număratului în limitele 1-10. Câţi au rămas ? Această sarcină implică rezolvarea şi afişarea exerciţiului matematic : 7 – 1 = 6. Material didactic : tablouri cu imagini din poveşti.

Variantă : Fiecare copil primeşte câte 10 jetoane reprezentând cărţi şi o foaie pe care este desenată o bibliotecă cu rafturi.să determine locul fiecărui număr în şirul natural recunoscând vecinii numerelor.» si « = » . 5 sau 6 cărţi. imagini pe care sunt desenate două rafturi de bibliotecă. . identificarea numărului vecin mai mare sau mai mic cu o unitate. sinteza. mişcarea.să reprezinte grafic rezolvarea exerciţiilor efectuate. Ei au sarcina de a aşeza cărţile pe cele două rafturi. eu am aşezat încă două şi acum sunt şapte. « . Vor fi solicitaţi mai mulţi copii să spună cum au aşezat cărţile.să rezolve corect fişa de lucru individuală. • sistematizarea cunoştinţelor privind rezolvarea unor pobleme simple în concentrul 1-10. . . Acestea trebuie aşezate în bibliotecă alături de celelalte cărţi.să utilizeze corect simbolurile « +. La fel se va proceda şi cu celelalte rafturi. 13. Sarcina didactică:  Raportarea directă a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate.să rezolve probleme simple având ca suport ilustraţii. Regulile jocului:  jocul se desfăşoară pe două echipe.si = ». Copiii numără cărţile de pe raft. Exemplu : Pe raft erau cinci cărţi. • recunoaşterea şi folosirea simbolurilor « + ». . Rolul de bibliotecar va fi primit pe rând de acei copii care pot răspunde educatoarei la o întrebare sau ghicitoare. Pe fiecare raft din bibliotecă sunt aşezate câte 3. Material didactic : cărţi şi jetoane reprezentând cărţi. generalizarea) : Obiective operaţionale : . de adunare şi scădere cu o unitate şi/sau două unităţi. în limitele 1-10. analiza. Se verifică prin numărare.Elemente de joc : surpriza.  Compunerea şi rezolvarea unor probleme care propun operaţii de adunare şi scădere cu una sau două unităţi.să raporteze corect numărul la cantitate şi cantitatea la număr. Copilul care va primi rolul de bibliotecar va completa rafturile în aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8. 9 sau 10) cărţi. . 4. . apoi să spună cum le-a aşezat. Exemplu : Eu am aşezat cele zece cărţi astfel : şase cărţi pe primul raft şi patru cărţi pe al doilea raft. Exemple de întrebări : Cum se numeşte povestea în care ursul îşi pierde coada ? Care sunt lunile anopimpului primăvara ? Câte silabe are cuvântul « matematică » ? Cu ce sunet începe cuvântul « şase » ? etc.DE-A ŞCOALA Scopuri : • consolidarea capacităţii copiilor de a înţelege şi utiliza numerele (1-10). până vor fi exemplificate toate variantele. Desfăşurarea jocului : Educatoarea anunţă copiii că au primit un pachet de la poştă.să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-10. Ei deschid pachetul şi descoperă cărţile primite. . • verificarea capacităţii copiilor de a efectua operaţii simple de calcul oral. • dezvoltarea operatiilor gândirii (comparaţia. Fiecare bibliotecar va verbaliza acţiunea efectuată.să efectueze operaţii simple de calcul oral de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 110. Împreună sunt şapte cărţi. . .

7.    „CE AI GĂSIT” SCOP : recunoaşterea şi denumirea unor grupuri de obiecte din sala de grupă . un stilou. . scrisoare. închiderea şi deschiderea ochilor. Elemente de joc: surpriza. siluete reprezentând rechizite. deplasarea. 8. Material didactic: ghiozdan.pune deoparte atâtea cercuri câte anopimpuri sunt cu zăpadă. castigă echipa care are cele mai multe feţe zâmbitoare. SARCINA DIDACTICĂ : denumirea corectă a grupurilor de obiecte . mânuirea materialului. ELEMENTE DE JOC : prinderea mingii . cifre de pus în piept. . 6) Aşează atâtea pătrate galbene câte degete ai la ambele mâini. El va fi cel care va descoperi grupul de obiecte şi îl va denumi . descoperirea grupurilor de obiecte . păpuşi . recompensele. o aruncă din nou educatoarei . Clopoţelul va suna de fiecare dată de un anumit număr de ori şi va veni în faţă acel copil care are în piept cifra corespunzătoare. 5. o priveşte cu atenţie şi la întrebarea educatoarei : „Ce ai găsit?” .) 5) Aşează tot atâtea cercuri câte anotimpuri are anul. Copilul din cealaltă echipă va denumi vecinii acestei cifre. deprinderea de a acţiona cu grupuri de obiecte . diferenţierea grupurilor de obiecte după însuşirile lor (formă . diplome.peştişori ) . Educatoarea aruncă mingea unui copil .) 2) Alege cifra care corespunde numărului de feţite prezente în sala de grupă . sunetul clopoţelului. Ce semn folosim? 10 – 2= 8. probleme ilustrate. închiderea şi deschiderea ochilor . (se vor folosi două imagini: o carte. dezvoltarea atenţiei . câte un copil de la fiecare echipă va veni în faţă şi va alege din ghiozdan o siluetă pe care va fi scrisă sarcina. aplauze . mărime). 6.pentru echipa nr. 6. aplauzele. iepuraşi .pentru echipa nr. Ex: 3. Ce semn folosim? Câte anopimpuri au rămas? 4 – 1= 3. ridică un şerveţel şi descoperă o grupă de obiecte . 3) Aşează cifrele în ordine crescătoare (descrescătoare). a spiritului de observaţie . jetoane cu cifre.fiecare copil trebuie să rezolve sarcinile. 2: „8 – 2=10 5+2=3” În final se vor rezolva probleme pe baza unor versuri. ursuleţi . 1: „7 – 1=8 4+ 2=2” . 8) ” Găseşte greşeala!” – se vor propune spre corectare. întrecerea. Exemple de sarcini: 1) Încercuieşte cifra care ne arată câte silabe are obiectul din imagine. Dacă aceasta este rezolvată corect. clopoţel. 5. VARIANTE DE JOC I .pune deoparte atâtea pătrate câte degete arătătoare ai la ambele mâini. cuburi . MATERIAL :şapte – opt grupuri de obiecte ( jucării din sala de grupă : maşinuţe . echipa sa va primi o faţă zâmbitoare. La sfârşitul activităţii toţi copii vor primi diplome. fiecare răspuns este recompensat cu o faţă zâmbitoare. următoarele exerciţii: . 7. . apoi merge la masa cu material . Desfăşurarea jocului: La sunetul clopoţelului. REGULI DE JOC : copilul care primeşte mingea o va da din nou educatoarei . acesta o prinde . Copiii aşează 3. avioane .(Pe un panou sunt aşezate mai multe cifre în dezordine. 8. răspunde : „ Eu am găsit un grup de maşinuţe „ Educatoarea întreabă : „Cum sunt maşinuţele pe care le-ai găsit :mari sau mici?” La fel se procedează şi cu celelalte grupuri de obiecte . Grupurile de obiecte sunt acoperite cu câte un şerveţel .

copiii deschid ochii şi li se atrage atenţia asupra grupurilor de obiecte : „Ce grupă lipseşte ?” . . ELEMENTE DE JOC : surpriza .După ce au cules vor veni în faţa copiilor şi vor spune : „Eu am cules o mulţime de mere „ . REGULI DE JOC : vor fi numiţi doi copii care vor culege fructele indicate prin imaginea de pe coşuleţul înmânat de educatoare . SARCINA DIDACTICĂ : separarea şi gruparea după formă şi mărime . mânuirea materialului . La semnalul educatoarei copiii închid ochii . Doi copii solicitaţi de educatoare vor primi câte un coşuleţ . fiecare în câte o lădiţă. Se atrage copiilor atenţia asupra culorii merelor din coş . apoi fiecare verbalizează acţiunea :”Eu am format mulţimea de mere verzi „ . „Eu am format mulţimea de mere roşii „. Un copil numit de educatoare denumeşte lădiţa lipsă : „Lipseşte mulţimea merelor roşii „ IV. ardei. Trebuie să adune din grădină legumele corespunzătoare imaginii de pe coşuleţ .Copiii adună legumele şi apoi verbalizează acţiunea :”Eu am adunat mulţimea de ardei . închiderea şi deschiderea ochilor . MATERIAL : doi pomi reprezentând un măr şi un păr (din crengi) : mărul are mere roşii şi verzi . legumele adunate sunt aşezate în coşuri .Sunt numiţi doi copii care să sorteze. MATERIAL : macheta unei grădini de legume . II. mânuirea materialului . mari şi mici plantate în grădină. „SĂ CULEGEM FRUCTE” SCOP : alcătuirea de mulţimi de obiecte după criteriul formei şi al culorii . ELEMENTE DE JOC : mişcarea . La fel se procedează şi cu perele . denumirea corectă a grupurilor de obiecte . pătlăgele . Li se spune că trebuie să le sorteze după culoare pentru a fi depozitate în cămară. unul merele roşii . părul are pere verzi şi galbene . III. copilul verbalizează acţiunea îndeplinită . Grupurile de obiecte sunt aşezate în ordine şi rămân descoperite . În acest timp se ascunde una din lădiţe . vinete . Lăzile cu fructele culese şi sortate sunt aşezate în faţa copiilor. Fiecare copil primeşte un coşuleţ pe care are imaginea unei legume . sesizând lipsa unei lădiţe. la bătaia din palme a educatoarei . întrecerea . Educatoarea ascunde una din grupele de obiecte . VARIANTE DE JOC I. SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea şi denumirea corectă a grupurilor de obiecte după criteriul formei şi al culorii . unul merele verzi . cartofi ) . Pentru aceasta au nevoie de două lădiţe . Sortarea se face prin întrecere . legume decupate( morcovi.II . Se cere copiilor să închidă ochii . surpriza .patru lădiţe . VARIANTE DE JOC I. „SĂ ADUNĂM LEGUME” SCOP : alcătuire de mulţimi de obiecte după criteriul formei şi al mărimii .Ei vor culege din pomi fructele de acelaşi fel cu cele din imaginea de pe coş (mere sau pere) . zece lădiţe . La alt semnal . toate . celălalt cu imaginea unui mere) . Răspunsurile corecte se aplaudă . Copiii sesizează lipsa şi răspund : „Lipseşte grupa de avioane mici „ . „Eu am cules o mulţime de pere”. REGULI DE JOC :copiii acţionează la comanda şi indicaţiile educatoarei . întrecerea . copiii verbalizează acţiunea .două coşuleţe (unul cu imaginea unei pere .închiderea şi deschiderea ochilor . Se numesc cinci copii care vor trebui să adune legumele din grădină . cinci coşuleţe . copiii deschid ochii . Fructele culese sunt aşezate în coş . La alt semnal .

Ursuleţii sunt aşezaţi în sistem liniar orizontal cu distanţă potrivită între ei .Răspunsul corect este răsplătit cu aplauze . închiderea şi deschiderea ochilor .etc. lângă . Lădiţele cu legume vor fi aşezate în ordine în faţa copiilor . Se atrage copiilor atenţia că unul din ursuleţii din şirul nostru vor ocupa una din aceste poziţii . Copiii vor fi solicitaţi să aşeze ei un ursuleţ în poziţia indicată de educatoare : „ Aşează primul ursuleţ lângă copac „ . aplauze . Vor inchide şi vor deschide ochii la fluierul educatoarei . copiii închid ochii . La următorul fluier copiii deschid ochii . Educatoarea întreabă :”Al câtelea ursuleţ s-a ascuns ?” . În acest timp se va ascunde o lădiţă . în spate . timp în care educatoarea aşează un ursuleţ în faţa copacului . La deschiderea ochilor copiii sesizează lădiţa lipsă : „Lipseşte lădiţa cu vinete mari „. familiarizarea cu poziţiile spaţiale : în faţă . în . „Eu am sortat mulţimea de ardei mici „. La următorul fluier copiii deschid ochii . VARIANTE DE JOC I. exersarea atenţiei . Se va atrage copiilor atenţia asupra mărimii legumelor . Se vor intui poziţiile spaţiale : în . REGULI DE JOC : copilul numit de educatoare va preciza al câtelea ursuleţ s-a ascuns şi ce loc ocupă el în şirul numeric . „Aşează al treilea ursuleţ în spatele copacului „ . a spiritului de observaţie . „AL CÂTELEA URSULEŢ S-A ASCUNS” SCOP : folosirea corectă a numeralelor ordinale până la 3 . Sortarea se realizează prin întrecere . a memoriei . Educatoarea întreabă:”Al câtelea ursuleţ s-a aşezat în faţa copacului ?” . La fiecare coşuleţ vor veni câte doi copii cu câte o lădiţă. ELEMENTE DE JOC : mişcarea . SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea locului ocupat de ursuleţ şi a numărului în şirul numeric . fixarea locului numerelor în şirul numeric . III. III. după care vor verbaliza acţiunea : „ Eu am sortat mulţimea de ardei mari „ .La fluierul educatoarei copiii închid ochii . trei ursuleţi (jucărie) aşezaţi în ordine pe o măsuţă în faţa copiilor . Li se spune că trebuie să sorteze legumele după mărime . Copilul numit trebuie să răspundă :”Al doilea ursuleţ s-a ascuns”. în faţa . timp în care educatoarea ascunde un ursuleţ . II. Unul va sorta legumele mici . „Aşează al doilea ursuleţ în copac „ . MATERIAL : un copac din crengi fixat într-un suport de brad (acoperit) . Se descoperă copacul . Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu aplauze . La semnalul educatoarei copiii vor închide ochii .Copilul numit răspunde :”Al treilea ursuleţ s-a aşezat în faţa copacului „ . lângă copac . unul pe cele mari . La fluierul educatoarei . în spatele . . Ei trebuie să răspundă al câtelea ursuleţ se află în acea poziţie .II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful