You are on page 1of 1

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

KYKSİS Yönetim Bilişim Sistemleri Projesi


İletişim Mimarisi

100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps


M256-2M Rsegment Ssegment M64-128 Rsegment Ssegment M64-128 Rsegment Ssegment

Ek Bina 1 (Kredi Dairesi Başkanlığı)* Ek Bina 2 (Arşiv Müdürlüğü)* Ek Bina 3 (Stok Ambarı)*

Yeni çekilecek Yeni çekilecek


Mevcut 64 Kbps kiralık hat 128 Kbps kiralık hat 64 Kbps kiralık hat
(1 Mbps çıkacak)

Bölge ve yurt müdürlüklerinin networke dahil


edileceği zaman çekilecek iletişim hattı (bu
şartname kapsamında söz konusu hat için
herhangi bir teklif istenmemektedir) M256-2M M256-2M M64-128 M64-128

intrane
Rbackbone
t M256-2M Web-dhcp-proxy 1000 Mbps
1000 Mbps
1000 Mbps
Rinternet

Bilgi İşlem Müdürlüğü*


100 Mbps Sbackbone
interne 1000 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
Yeni çekilecek

t 1 Mbps kiralık hat


100 Mbps
S segment

(internet bağlantısı için ) uygulama sunumcuları veri tabanı sunumcusu


(application servers) (database server)
Firewall

M256-2M : 256 Kbps – 2 Mbps TDM modem [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Ek Bina 1; internet; intranet]
Mevcut fiber optic bağlantı
M64-128
Sbackbone
: 64 Kbps -128 Kbps TDM modem [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Ek Bina 2 ; Ek Bina 3]
: omurga switch (backbone switch) 1000 Mbps Ssegment
Ssegment : segment switch
Rbackbone : omurga yönlendirici (backbone router)
Rsegment : segment yönlendirici (segment router) Genel Müdürlük*
Rinternet : internet yönlendirici (internet router; kurumsal internet hat çıkışı için kullanılacak)
: mevcut fiber optic bağlantı [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Genel Müdürlük]
: mevcut 64 Kbps kiralık hat (1 Mbps çıkacak) [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Ek Bina 1]
: yeni çekilecek 128 Kbps kiralık hat [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Ek Bina 2]
: yeni çekilecek 1 Mbps kiralık hat (kurumsal internet çıkışı) [Bilgi İşlem Müdürlüğü  internet]
: yeni çekilecek 64 Kbps kiralık hat [Bilgi İşlem Müdürlüğü  Ek Bina 3]

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu – Bilgi İşlem Müdürlüğü


KYKSİS Projesi Altyapı Satın Alım Şartnamesi

Rate