WIKIPEDIA

Wikipedia este o enciclopedie electronică. Este scrisă de către voluntari de pe internet ce colaborează pentru a cuprinde cât mai multe informații în articole. Oricine are acces la internet poate interveni asupra articolelor, adăugând sau modificând informația din acestea, cu excepția cazurilor de restricție a editării ce previn distrugerea articolului. Wikipedia operează într-un cadru litiginos ce permite atât libera modificare a articolelor de către autori voluntari anonimi cât si publicarea și distribuirea acestora în regim colectiv. Wikipedia a fost dezaprobată public1, iar folosirea ei ca referință academică a fost interzisă2. Au fost efectuate sondaje care arată că utilizatorii Wikipediei nu sunt în cunoștință de cauză în ceea ce privește defectele acesteia, autenticitatea și corectitudinea informațiilor prezentate în articole. Cel mai mare impact negativ este cu siguranță asupra tinerilor care se folosesc de informațiile prezentate pe Wikipedia pentru a face prezentări și proiecte academice. Cu toate acestea, tinerii nu sunt singurii care cad în această „capcană” a internetului, profesorii citând din Wikipedia în cursurile lor de asemenea. Nu există nici un fel de metodă sigură de verificare a informațiilor de pe Wikipedia.3 Informația relevantă articolelor Wikipedia nu poate fi selectată întrucât oricine are posibilitatea de a o modifica, iar o verificare a tuturor informațiilor din articole în scopul selectării lor ar fi infernală. Scopul și motivația celor ce contribuie la articolele Wikipedia rămân necunoscute întrucât aceștia pot pe de o parte fi pur și simplu altruiști, însă pe de altă parte poate exista interesul de a promova anumite aspecte. Fiecare informație a Wikipediei trebuie verificată de către utilizatori mai ales în situația în care aceștia doresc folosirea informației respective intr-o lucrare academică. Este de preferat totuși, ca Wikipedia să nu fie adăugată ca sursă de referință bibliografică. Herring consideră acest tip de colaborare a voluntarilor fără nici un fel de control ca o invitație de tipul „Copii, hai să ne construim o navă spațială!”. Farsele de pe Wikipedia nu pot fi

1 2

Gibson 2006 Carvin 2007 3 Honeyford 2009

depistate decât de un ochi antrenat, astfel, politica acesteia rămâne criticabilă în ciuda faptului că a fost nevoită să adopte un standard editorial mai strict. 4 Wikipedia a recunoscut faptul că nu ar trebui folosită ca sursă principală pentru o cercetare. Bibliotecarul Philip Bradley a declarat în octombrie 2004 într-un interviu că principala problemă a Wikipediei este lipsa de autoritate, iar că editorii ar trebui să se asigure că datele introduse de utilizatorii enciclopediei electronice sunt fiabile. Robert McHenry a remarcat în mod similar faptul că cititorii Wikipediei nu pot ști cine a scris un anumit articol sau daca acesta a fost scris de un expert sau nu. Wikipedia privește problema dintr-un punct neutru, ca fiind unul dintre principiile sale nenegociabile. Cu toate acestea, admite că articolele sale ar trebui scrise fără părtinire „în măsura în care este posibil”. Jurnalistul Mark Glaser spune că acest lucru este un ideal imposibil din cauza distorsiunilor inevitabile ale editorilor. Putem conchide astfel că Wikipedia nu este cea mai potrivită sursă ce poate fi data ca referință bibliografică întrucât informațiile articolelor nu sunt verificate și nu există nici un fel de certitudine că acestea au fost scrise de cineva „în domeniu”, de un expert.

4

Herring 2007

BIBLIOGRAFIE:

Carvin, Andy (2007) Wikipedia Receives a Citation. [Online] Disponibil la: http://www.pbs.org/teachers/learning.now/2007/02/wikipedia_receives_a_citation_1.html [Accesat 5 februarie 2013]

Cohen, Noam (luni, 29 ianuarie 2007) Courts Turn to Wikipedia, but Selectively. The New York Times. [Online] Disponibil la: http://www.nytimes.com/2007/01/29/technology/29wikipedia.html?_r=1& [Accesat 5 februarie 2013]

Herring, Mark Y. (2007) Fool's Gold: Why the Internet Is No Substitute for a Library, Jefferson, McFarland

Honeyford, Gareth (2009) ICT. În: Robertson, Leena Helavaara (ed.) Equality in the Primary School: Promoting Good Practice Across the Curriculum. Londra & New York, Continuum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful