MAŠINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC

BOGDAN NEDIĆ MIODRAG LAZIĆ

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBRADA METALA REZANJEM
PREDAVANJA

Kragujevac, 2007.

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBADA METALA REZANJEM
skripta

Autori:

Dr Bogdan Nedić, vanredni profesor Mašinski fakultet, Kragujevac Dr Miodrag Lazić, redovni profesor Mašinski fakultet, Kragujevac Mašinski fakultet 34000 Kragujevac Sestre Janjić 6

Višegodišnji rad autora skipte i ostalih saradnika Laboratorije za obradu metala rezanjem Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, omogućio je izradu velikog broja publikavija iz oblasti proizvodnih tehnologija, posebno obrade metala rezanjem. Mnogobrojne knjige, udžbenici i priručnici sadrže obilje saznanja i podataka do kojih su saradnici došli kroz dogogodišnji stručni rad i istraživanja i veoma korisno služe kako studentima tako i inženjerima stručnjacima u praksi za svakodnevno rešavanje niza problema. Ova skripta je namenjena studentima osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i bazirana je na nastavnom planu i programu zajedničkog predmeta PROIZVODNE TEHNOLOGIJE (deo koji se odnosi tehnologije obrade metala rezanjem). Skripta sadrži osnovne i neophodne podatke potrebne za razumevanje problematike definisanje tehnologija i tehnoloških postupaka, izbor i primenu alata, pribora, merne opreme, mašinai parametara režima obrade u obradi metala rezanjem. Skripta sadrži i neophodne podatke potrebne za ovladavanje znanjima na laboratorijskim vežbama i izradu samostalnog rada. Autori

SADRŽAJ
1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA 1.1. Proizvodne tehnologije 1.2. Tehnologije mašinogradnje 1.3. Tehnologije obrade 1.4. Obrada metala rezanjem 1.4.1. Postupci obrade metala rezanjem 1.4.2. Osnovi procesa rezanja 1.4.3. Osnovna kretanja alata i predmeta obrade 1.4.4. Osnovna geometrija reznog alata 1.4.5. Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem 1.4.6. Naučne oblasti OMR 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI 2.1. Obradni sistemi 2.2. Obradni procesi 2.3. Mašine u obradi metala rezanjem 2.3.1. Prenosnici alatnih mašina 2.4. Rezni alati 2.4.1. Klasifikacija reznih alata 2.4.2. Oblik i osnovni konstruktivni elementi reznih alata 2.4.3. Alatni materijali 2.5. Pomoćni pribori 2.5.1. Uloga i klasifikacija pribora 2.5.2. Univerzalni (stezni) pribori 2.5.3. Specijalni pribori 2.6. Merni pribori (merila) 2.6.1. Osnovi merenja i kontrole 2.6.2. Sredstva merenja i kontrole (merila) 3. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM 3.1. Obrazovanje strugotine 3.1.1. Mehanizam nastanka strugotine 3.1.2. Vrste i oblici strugotine 3.1.3. Naslaga na reznom klinu alata 3.1.4. Faktor sabijanja strugotine 3.2. Mehanika rezanja 3.2.1. Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju 3.2.2. Snaga rezanja i pogonska snaga mašine 3.3. Termodinamika rezanja 3.3.1. Toplota rezanja 3.3.2. Temperatura rezanja 3.4. Tribologija rezanja 3.4.1. Priroda triboloških procesa 3.4.2. Habanje reznih elemenata alata 1 1 1 3 5 5 7 10 11 13 14 15 15 15 17 18 20 20 21 27 31 31 32 36 37 37 38 43 43 43 45 46 47 49 49 51 52 52 54 55 55 57

4. OBRADA GLODANJEM 6.2 Otpori i snaga rezanja 6.4.5.2.1 Proizvodne operacije i alati 5.2.2. Troškovi obrade 3.3. Tačnost obrade 3.3.2 Proizvodne operacije u obradi bušenjem 5.1 Proizvodne operacije i alati 4.2 Strugovi za serijsku proizvodnju 4. Postojanost alata 4. Kvalitet obrade 3.2 Snaga mašine 4.2. Ekonomika rezanja i režimi obrade 3. OBRADA BUŠENJEM 5.2 Otpori i snaga rezanja 4.1. Obradljivost materijala 3.1.3 Alati u obradi bušenjem 5.3.SHP 3.1 Strugovi za pojedinačnu proizvodnju 4.2 Brzina rezanja u obradi struganjem 4.2.1.2. Sredstva za hladjenje i podmazivanje . OBRADA STRUGANJEM 4.1 Korak u obradi struganjem 4.3 Strugovi za masovnu proizvodnju 5.1.1. Struktura vremena obrade 3.3.4.2 Proizvodne operacije obrade glodanjem 6.6.6.3.2 Alati u obradi struganjem 4.6.2 Otpori i snaga rezanja 5.1.1 Otpori rezanja 6.1 Proizvodne operacije i alati 6.1 Osnovna kretanja 5.2 Brzina rezanja u obradi glodanjem 6.3 Režim obrade u obradi bušenjem 5.1 Osnovna kretanja 6.5 Mašine u obradi glodanjem 64 65 71 71 72 77 77 78 79 81 81 82 83 88 88 89 89 90 91 91 92 93 94 95 95 95 96 98 102 102 103 104 104 106 108 108 108 110 112 115 115 116 116 117 117 118 120 .3.2 Viševretene bušilice 6.4.1 Obrada bušenjem 5. Kvalitet obradjene površine 3.4.4 Podeoni aparati 6.1.1.3.4.4.6.3 Režim obrade u obradi glodanjem 6.4 Mašine u obradi struganjem 4.3 Alati u obradi glodanjem 6.1.4.1 Jednovretene bušilice 5.4 Mašine u obradi bušenjem 5.2 Snaga mašine 6.5.5.1 Korak po zubu 6.3 Režim obrade u obradi struganjem 4.1.1 Proizvodne operacije u obradi struganjem 4.1 Otpori rezanja 4.2.

3 Izrada navoja na glodalici 11.5.5.3 Vertikalne rendisaljke 9.1 Proizvodne operacije u obradi testerisanjem 7. OBRADA PROVLAČENJEM 9.4 Izrada zupčanika provlačenjem 12.1 Proizvodne operacije 10.1 Otpori rezanja i vučna sila mašine 9. OBRADA TESTERISANJEM 7. IZRADA ZUPČANIKA 12. OBRADA RENDISANJEM 8.2 Izrada koničnih zupčanika rendisanjem 12.3 Režim obrade u obradi provlačenjem 9.1.2 Brzina rezanja 7.5 Mašine u obradi rendisanjem 8.4 Specijalni postupci izrade navoja 12.3. OBRADA BRUŠENJEM 10.1 Proizvodne operacije 8.1.1.1 Izrada zupčanika pojedinačnim rezanjem 12.2 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem 12.5.1 Obrada zupčanika brušenjem 12.7.2 Otpori rezanja i snaga mašine 9.5.4 Režim obrade u obradi brušenjem 10.2.3 Obrada zupčanika glačanjem (poliranjem) – uparivanjem 125 125 125 126 127 127 129 129 131 132 133 134 135 136 136 137 137 142 142 142 143 145 145 149 151 151 153 155 155 157 157 158 159 159 159 160 161 161 162 162 163 163 164 164 164 164 . IZRADA NAVOJA 11.5.1 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem 12.2 Alati u obradi testerisanjem 7.5 Završna obrada zupčanika 12.2 Alati u obradi rendisanjem 8.2 Izrada cilindričnih zupčanika rendisanjem 12.1.1 Izrada koničnih zupčanika glodanjem 12.3 Otpori i snaga rezanja 8.3.4 Režim obrade u obradi rendisanjem 8.4 Mašine u obradi provlačenjem 10.3 Mašine u obradi testerisanjem 8.1 Proizvodne operacije i alati 9.1 Izrada navoja na strugu 11.1 Izrada cilindričnih zupčanika glodanjem 12.5 Mašine u obradi brušenjem 11.2.2 Izrada navoja na bušilici 11.3 Izrada koničnih zupčanika 12.1 Kratkohode rendisaljke 8.1 Osnovne operacije i alati 7.2 Alati u obradi brušenjem 10.2 Obrada zupčanika ljušenjem (brijanjem) 12.3 Otpori i snaga rezanja 10.2 Dugohode rendisaljke 8.5.

Elektroeroziona obrada 13.2 EDM .Obrada laserom 13. LITERATURA Prilig 1.6 CM – Hemijska obrada 13.OMR 165 165 166 167 168 169 170 170 171 172 172 173 .2.Ultrazvučna obrada 13.5 PJM . NOVI POSTUPCI OBRADE 13.8 Ostali NPO obrade 14.2.1 ECM . Pitanja za završni ispit iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA . Pitanja za kolokvijum iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA .2.2.13.Elektrohemijska obrada 13.2 Nekonvencionalni postupci obrade 13.2.4 LBM .7 AJM i WJM obrada 13.2.OMR Prilog 2.1 Visokoproduktivni postupci obrade 13.2.3 EUS .2.Obrada plazmom 13.

♦ tehnologije prehrambene industrije.1 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE Tehnologija (od grčkih reči tehnos .. prenosnika . To su tehnologije kojima se menja: » suština materije (dobijanje gvožđa. ♦ obrade. to su tehnologije: ♦ materijala.). » oblik. zupčanika i sl. podsklopova i sklopova (spojnica. automobila itd... navrtki. transporta i organizacije transporta..).. Razvoj tehnologija je inicirao veliki broj postupaka izrade proizvoda u različitim oblastima života. aviona.. menjača.).. zavrtnjeva. Proizvodne tehnologije su tehnologije prerade sirovina i izrade polufabrikata i proizvoda različitih tipova i namena (alatnih mašina. površinska zaštita. . dimenzije i karakteristike delova i proizvoda i » struktura materijala i estetski izgled proizvoda (termička i hemijskotermička obrada. bakra i drugih metala..zanat.). ♦ tehnologije prerade plastičnih masa. Neproizvodne tehnologije proučavaju problematiku transformacije ili prerade energije i informacija. čelika. tehnologija modifikovanja površina . OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA 1. Izučava osobine metala. granulata za izradu sinterovanih delova i delova od plastike. skladištenja. drobljenje. logos . 1.nauka) je nauka koja proučava procese i postupke prerade sirovina (ruda i sl. čuvanja i ispitivanja materijala i proizvoda i sl. ♦ tehnologije prerade drveta. mlevenje i rastvaranje sirovina . automobila.) u polufabrikate i gotove proizvode. ♦ tehnologije prerade papira.) i proizvoda (alatnih mašina. Postoji šest osnovnih tehnologija.) se ostvaruje primenom različitih tehnologija mašinogradnje. nemetala i legura i postupke njihove prerade u poluproizvode ili proizvode. tako da se prema nameni proizvodne tehnologije dele na: ♦ tehnologije mašinogradnje.1. kućišta.2 TEHNOLOGIJE MAŠINOGRADNJE Prerada materijala (metala i nemetala) i oblikovanje različitih delova (vratila. ♦ tehnologije dobijanja cementa itd. brodova . Ona obuhvata materijalne i nematerijalne procese i deli se na: ♦ neproizvodnu ili nematerijalnu i ♦ proizvodnu ili materijalnu tehnologiju.

kovanjem. gasova.) menjaju se karakteristike površinskog sloja obrađenih delova. Predmet obrade (obradak) tehnologija obrade rezanjem Polufabrikat . normalizacija. soli. poboljšanje.. nitriranje. pobakrenje. Pojednostavljeno rečeno obuhvata problematiku izrade i oblikovanja gotovih delova (slika 1..1. Hemijskotermičkom obradom (cementacija. sisteme označavanja i metode ispitivanja materijala. cijanizacija. Postupcima montaže se.. pribori * merila i drugi ure|aji * upravljački sistem Slika 1. otpuštanje. Tehnologija obrade proučava postupke izrade i obrade (oblikovanja) mašinskih delova željenog oblika i dimenzija od polufabrikata... pozlaćivanje . površinske zaštite i modifikovanja površina. problematiku dobijanja materijala. dobijenih livenjem. kiseonika iz vazduha itd. fosfatiranje..) materijala. i hemijskim i elektrohemijskim postupcima: bruniranje. od delova. osobine. kadmijumizacija.) obuhvata postupke promene strukture. kaljenje. hromiranje. premazivanje sredstvima za konzerviranje. namenu. 2 .. Tehnologija materijala proučava postupke prerade sirovina. valjanjem i sl. žilavost itd. bojenje. kalaisanje. formiraju podsklopovi. niklovanje.1).. posrebrivanje.Proizvodne tehnologije ♦ ♦ ♦ ♦ termičke i hemijsko-termičke obrade. baza. montaže. Ilustracija postupka obrade Tehnologija termičke obrade (žarenje. sklopovi i proizvodi različite funkcionalnosti i namene.. lakiranje.. hemijskog sastava i mehaničkih osobina (tvrdoća.. Tehnologija površinske zaštite obezbeđuje: » zaštite metalnih delova i konstrukcija od štetnog dejstva različitih hemijskih uticaja okoline (kiselina. nemetalom: emajliranje.sirovina (pripremak) Gotov deo (izradak) TEHNOLOŠKA ZNANJA: * redovnim obrazovanjem * permanentnim usavršavanjem * kroz praktič an rad know-how SREDSTVA RADA: * alatna mašina * rezni alati. čvrstoća.) i » poboljšanje estetskog izgleda delova i proizvoda Ostvaruje se: metalom: cinkovanje.

obrade na suvo.)... PVD .hemijsko taloženje prevlaka. b) Termohemijski i hemijski postupci nitriranje (klasično. siliciranje. Dve osnovne tehnologije su tehnologije: nanošenja prevlaka i modifikovanja površinskih slojeva.. nanošenja prevlaka čvrstih maziva (molibden disulfid. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA Tehnologijama modifikovanja površina se obezbeđuje poboljšanje karakteristika površinskih slojeva. bez primene SHP. 1. plazma sprej... dekorativne. Poznate su pod nazivom i površinske tehnologije. Kaljenje itd. Najčešće korišćene tehnologije modifikovanja su: a) Termička obrada Poboljšanje.) . strukturno i fizičkometalurško stanje materijala u površinskim slojevima.. nanošenja organskih prevlaka (gumiranje. elektrolučni.1. c) Jonska implantacija d) Deformaciono otvrdnjavanje . Tehnologijama nanošenja prevlaka nanose se ili deponuju anti-habajuće. plazma ... regenerativne i druge prevlake na površinu mašinskog dela. alitiranje .) cementacija karbonitriranje difuziona metalizacija (boriranje.. Zavisno od osnovnih principa uklanjanja viška materijala i oblikovanja gotovih delova (korišćenjem mehaničke ili drugih vidova energije) tehnologije obrade se dele na: tehnologije mehaničke obrade i nekonvencionalne postupke obrade. laserski). nano obrade. nanošenja neorganskih prevlaka (oksidne prevlake.. TD (difuzioni) postupci. 3 . bojenje i lakiranje).) bruniranje . veka trajanja i pouzdanosti mašinskih delova i tehničkih sistema.. Najčešće korišćene tehnologije su: CVD . fosfatiranje.. optičke. galvanizacija. mikro obrade. U tehnologije obrade spadaju i novi postupci obrade kao što su postupci: visokoproduktivne obrade. zaštitne.fizičko taloženje prevlaka. hromiranje... Tehnologijama modifikovanja površinskih slojeva se menja hemijsko.3 TEHNOLOGIJE OBRADE Tehnologija obrade proučava problematiku izrade i oblikovanja gotovih delova. brze izrade prototipa. plastifikacija. elektroforeza (anaforeza i kataforeza).. termalni postupci (gasni. emajliranje .

pod pritiskom. Postupci mehaničke obrade bez uklanjanja viška materijala Obrada spajanjem (slika 1..2c) predstavlja postupke kovanja.Proizvodne tehnologije Tehnologija mehaničke obrade proučava problematiku izrade i oblikovanja gotovih delova mehaničim putem (delovanjem alata na predmet obrade). centrifugalno.a) obuhvata livenje čelika. Obrade spajanjem. Postupci mahaničke obrade se dele na postupke: sa uklanjenjem viška materijala (sa skidanjem strugotine) i bez uklanjanja viška materijala (bez skidanja strugotine). lemljenja. sivog liva. To su postupci: Obrade livenjem.2. obojenih metala i nematala u pesku.2.2b) obuhvata postupke zakivanja. lepljenja .. u obliku košuljice.ta čkasto zavarivanje MIG postupak Zavarivanje u zaš titi argona topljivom metalnom elektrodom F v oblikač gotov deo (izradak) b) Zavarivanje Gornji pokretni deo matrica F Donji nepokretni deo v Kovanje u kalupu duboko izvlač enje lima c) Obrada metala deformisanjem Slika 1.. 8 6 3 2 5 1 4 7 3 12345678- jezgro gotov deo (izradak) gornji deo kalupa donji deo kalupa elementi za vezivanje opterećenje ulivni sistem ispusni otvor 1 5 4 12345- kalup pogonski ure|aj te~ni SL zidovi kalupa gotov deo (izradak) 2 Izgled kalupa za livenje u pesku a) Livenje Centrifugalno livenje u vertikalnom rotirajućem kalupu žičana elektroda Kotur sa žicom Zaštitni gas (Argon) Elektrootporno . Obrada livenjem (slika 1. Obrade deformisanjem. Obrada bez skidanja strugotine obezbeđuje obradu i oblikovanje bez ili sa neznatnim uklanjanjem viška materijala. prosecanja i 4 . Obrada deformisanjem (slika 1. zavarivanja.. kokili.

honovanje. provlačenje. bušenje.3. honovanje i poliranje).) i Obrada metala rezanjem.4 OBRADA METALA REZANJEM 1. svetlosne. superfiniš.. 5 .. prvenstveni.. turpijanje .elektrohemijska obrada EDM . OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA probijanja. bušenje.predmet obrade predmet obrade K .elektroeroziona obrada b) Nekonvencionalni postupci obrade Slika 1.fine obrade Postupci prethodne obrade (struganje. bušenje. To su: Bravarski radovi . glodanje. lepovanje .. ) imaju.ECM. brušenje i glačanje (lepovanje. Obrada sa skidanjem strugotine (slika 1.. hrapavosti obrađene površine i karakteristika površinskog sloja) uklanjanjem viška materijala mehaničkim dejstvom reznog alata na predmet obrade (slika 1. 1. hemijske.4).ručna obrada (sečenje.3) podrazumeva postupke obrade kod kojih se oblikovanje ostvaruje uklanjanjem viška materijala. laserska obrada .) je postupak oblikovanja uklanjanjem viška materijala mehaničkim putem alatima najčešće znatno veće tvrdoće od tvrdoće materijala predmeta obrade.grube obrade i završne . Postupcima završne obrade (razvrtanje.alat ECM . korišćenjem električne. Obrada metala rezanjem (struganje..1. dimenzija. testerisanje (odsecanje).. Osnovni postupci OMR su: struganje.NPO (elektrohemijska . brušenje.anoda . rendisanje. glodanje .) su postupci oblikovanja uklanjanjem viška materijala različitim fizičko-hemijskim mehanizmima.. provlačenje.) se ostvaruje zahtevani kvalitet obrade (tačnost i kvalitet obrađene površine)..4.. savijanja .. rendisanje . glodanje. magnetne i drugih vidova energije.katoda .1 Postupci obrade metala rezanjem Postupci obrade metala rezanjem su postupci oblikovanja (promene oblika. cilj da uklone što veću količinu materijala. Ilustracija nekih postupaka obrade metala rezanjem Nekonvencionalni postupci obrade . elektroeroziona EDM. dubokog izvlačenja. predmet obrade alat D d alat predmet obrade obrada struganjem obrada bu šenjem a) Obrada metala rezanjem A K alat elektrolit dielektrikum A .. Najčešće se razvrstavaju na postupke: prethodne .

. vratila .Proizvodne tehnologije POSTUPCI OBRADE M ETA LA REZANJEM alatima definisane g eometrije struganje alatima nedefinisane geometrije br u{enje spolja{nje kru`no uzdu` no bu{enje popre~ no r avno bu{enje glodanje pro{ irivanje razvrtanje lepovanje obimno pr ovla~ enje ~ eono superfini{ odsecanje honovanje rendisanje poliranje * ~etkama * obrtnim diskovima * elektr ohemijsko Slika 1.) 6 .5): obrade rotacionih delova (osovine. Postupci obrade metala rezanjem Postupci OMR se razvrstaju i prema obliku obrađivanog dela na postupke (slika 1.4..

. obrade u abrazivnoj sredini.1. obrade na povišenim temperaturama.. unutrašnjeg . 1..) izrade navoja (spoljašnjeg.6. brzinom v. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA obrade prizmatičnih površina (kućišta..... Postupci izrade navoja. blokovi motora ..) izrade zupčanika (cilindričnih. zupčanika i ožljebljenih vratila U postupke OMR se često ubrajaju i kombinovani postupci obrade kao što su postupci: vibracionog rezanja. ojačanja površinskih slojeva deformisanjem. slika 1.4. spoljaš nji izrada navoja vretenastim glodalima unutra šnji izrada navoja struganjem a) Izrada navoja izrada navoja buš enjem izrada zuba zup čanika pojedinač nim rezanjem izrada zupč anika relativnim kotrljanjem b) Izrada zupčanika c) Izrada ožljebljenih vratila Slika 1.) izrade ožljebljenih vratila . u materijal predmeta obrade (2). To su različiti postupci kojima se obezbeđuje poboljšanje efekta obrade klasičnih postupaka. Prodiranjem reznog klina alata. pod dejstvom spoljašnje 7 .. koničnih . nareckivanja i sl.5.2 Osnovi procesa rezanja Proces rezanja nastaje prodiranjem reznog klina alata (1).

To je površina koja se potpuno ili delimično uklanja u procesu rezanja.korak ili vp. To je površina koju obrazuje rezna ivica alata u toku rezultujućeg kretanja. Dve grupe osnovnih parametara obrade su: Tehnološki parametri obrade i Geometrijski parametri obrade Tehnološki parametri obrade (slika 1. Nalazi se iza reznog klina i karakteriše je tačnost oblika i dimanzija. m/min . mm/min .brzina rezanja ili n. mm/o .broj obrta.6. Obrađena površina je površina nastala kao rezultat procesa rezanja.dubina rezanja. dolazi do pretvaranja viška materijala debljine a (dubina rezanja) u strugotinu (3) debljine as. 8 . površinska hrapavost i veličina i osobine površinskog sloja. 3 as 1 V 6 7 F a 2 obrada struganjem 4 5 7 6 obrada bušenjem Slika 1. s.brzina pomoćnog kretanja i v. Osnovi procesa rezanja U procesu rezanja se uočavaju tri osnovne površine: Obrađivana površina (4).Proizvodne tehnologije sile (sile rezanja F). Obrađena površina (5) i Površina rezanja (6) Obrađivana površina je površina koja prethodi obradi i nalazi se ispred reznog klina. o/min .7) su: » » » a. Površina rezanja je površina predmeta obrade koja se nalazi u direktnom kontaktu sa reznim alatom. mm .

1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA
1

V, n
2 D

V, n

D

a

d

1

h

S struganje

h1

a

2

Vp

glodanje

Slika 1.7. Tehnološki parametri obrade u obradi struganjem i glodanjem Dubina rezanja a, mm je vrednost debljine sloja materijala koji se uklanja u procesu rezanja, određena rastojanjem obrađivane (1) i obrađene površine (2):

a=

D−d , mm pri obradi rotacionih delova i 2

a = h − h1 , mm pri obradi prizmatičnih delova.

Korak (posmak) s, mm/o je pomeranje alata ili predmeta obrade u pravcu pomoćnog kretanja za jedan obrt alata ili predmeta obrade, za jedan zub alata s1, mm/z (glodanje), za jedan dupli hod alata ili predmeta obrade s, mm/dh (rendisanje) ili jedan hod alata s, mm/hod (ravno brušenje). Brzina pomoćnog kretanja vp, mm/min je pomeranje alata ili predmeta obrade u jedinici vremena. Brzina rezanja v, m/min ili v, m/s (brušenje) je pređeni put glavne rezne ivice alata u jedinici vremena. Osnovni geometrijski parametri obrade su: » širina reznog sloja b, » debljina reznog sloja h i » površina poprečnog preseka reznog sloja A. U obradi struganjem (slika 1.8), na primer, širina i debljina reznog sloja su:

b=

a ; h = S ⋅ sin κ , sin κ

gde je κ - napadni ugao.
d

h A B b C S E

D

a

D κ

Slika 1.8. Rezni sloj u obradi struganjem

9

Proizvodne tehnologije

U procesu rezanja veći deo viška materijala CE uklanja glavno sečivo i pretvara u strugotinu. Manji deo obrađivane površine BE, uz obrađenu površinu, koji obrazuje pomoćna rezna ivica AE, ostaje na obrađenoj površini kao sastavni deo mikrogeometrije obrađene površine. Zato je nominalna površina poprečnog preseka reznog sloja ograničena konturom ABCD i iznosi: A = a ⋅S ≈ b ⋅h .

1.4.3 Osnovna kretanja alata i predmeta obrade
Da bi se proces rezanja ostvario neophodno je da postoje relativna kretanja alata i predmeta obrade. Na mašinama za obradu metala rezanjem se realizuju osnovna i dopunska kretanja (slika 1.9). Osnovna kretanja se izvode u toku procesa obrade, a dopunska na početku i kraju procesa obrade ili u prekidima. Osnovna kretanja se dele na: glavna i pomoćna.
V, n (1)
D

V, n (2) S (2)
D

S (2) struganje bušenje
D

V, n (1)

n L (1) Vr, Vp

Vp (2) glodanje V, n (1)
L

S (2) rendisanje

S (2)

Sa (2)

Vt , nt (1)

Vr, nr (2) razvrtanje brušenje

Slika 1.9. Glavna (1) i pomoćna kretanja (2, 3) u obradi metala rezanjem
Glavna kretanja (kretanje 1, slika 1.9) su kretanja koja omogućavaju stvaranje strugotine i nastanak procesa rezanja. Definisana su:

• •

brzinom rezanja - v, m/min ili m/s (obrada brušenjem), 1000 ⋅ v brojem obrta n: n = , o/min D ⋅π brojem duplih hodova nL, dh/min (rendisanje) ili hodova nL, hod/min (ravno 1000 ⋅ v brušenje): nL = , dh/min (hod/min). L

10

1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA

gde su, pored poznatih veličina: D, mm - prečnik predmeta obrade ili alata i L, mm dužina hoda alata ili predmeta obrade u pravcu glavnog kretanja. Pomoćna kretanja (kretanja 2 i 3) obezbeđuju nastavak procesa rezanja. Definisana su: » korakom - s, mm/o; mm/dh; mm/hod, » »

korakom po zubu s1, mm/z:

s1 = s / Z ili
Vp = n ⋅ S , mm/min

brzinom pomoćnog kretanja - sp, mm/min:

gde je, pored poznatih veličina, Z - broj zuba alata. Glavna i pomoćna kretanja mogu biti: obrtna i/ili pravolinijska, a izvode ih: rezni alat, predmet obrade ili rezni alat i predmet obrade. Dopunska kretanja su kretanja kojima se alat i predmet obrade dovode u tačan međusobni položaj (primicanje, odmicanje ili podešavanje položaja alata i sl.).

1.4.4 Osnovna geometrija reznog alata
Svi rezni alati (slika 1.10) se sastoji od najmanje dva dela:

tela alata na kome se nalaze rezni elementi alata (rezni klin) i drške ili otvora u telu alata, preko kojih se izvodi postavljanje i pričvršćivanje alata na nosač alata i mašinu.
Rezni klin alata ispunjava osnovnu ulogu reznih alata, obezbeđujući rezanje (uklanjanje viška materijala). Rezni alati (slike 1.10 i 1.11) u svom osnovnom obliku imaju zajednički geometrijski oblik - rezni klin (slika 1.12.b).
γ
1 2 α α 2 1 β γ α β 2 1 γ

β

α β

2 1 γ α β

2 1 γ

α β

2 1 γ

α β

2 1 γ

1 2 γ

Slika 1.10. Neki od alata u obradi metala rezanjem
11

Osnovni delovi reznih alata Na reznom klinu alata se uočavaju karakteristične površine. oštrenju i kontroli (osnovna geometrija alata) i 12 .PRI.definisanje geometrije reznih alata kao geometrijskog tela pri njegovoj izradi.PS ili pomoćnu reznu ivicu . PLP .površina po kojoj klizi strugotina. Prema standardu JUS K. » leđna površina.020 spiralna burgija glavno popre čno se čivo sečivo rub (fazeta) Slika 1. Presek glavnog i pomoćnog sečiva je rezni vrh alata .RV.b). linije i tačke: » grudna površina.010 definisanje i utvrđivanje geometrije se izvodi korišćenjem dva koordinatna sistema: ♦ tehnološkog .GS ili glavnu reznu ivicu alata . Z γ Pn Ps Po GP β rezni klin a α X Y GS LP Pr drška osnova alata (noža) b) Osnovna geometrija reznog klina alata a) Tehnološki koordinatni sistem Slika 1. Koordinatne ravni tehnološkog koordinatnog sistema i osnovna geometrija reznog klina alata Osnovna geometrija reznog alata je geometrija reznog klina alata (slika 1.12. LP .A2.11. a presek grudne i pomoćne leđne površine pomoćno sečivo .D2. GP . Presek grudne i leđne površine reznog klina alata predstavlja glavno sečivo .12.GRI.Proizvodne tehnologije drška telo grudna površina glavno sečivo leđ na površina leđ na površina grudna površina pomoćno sečivo rub (fazeta) osnova strugarski nož telo otvor telo drška valjkasto glodalo JUS K.površina okrenuta prema površini rezanja i » pomoćna leđna površina.površina reznog klina alata okrenuta prema obrađenoj površini predmeta obrade.

1.b).predmet obrade 3 .a) čine četiri ravni: » osnovna ravan Pr . u normalnoj ravni Po (osnovni uglovi reznog klina sa ili bez indeksa . radijalni i aksijalni uglovi reznog klina alata. tačnost i kvalitet obrade. najčešće.ravan normalna na glavnu reznu ivicu ili tangentu na sečivo u posmatranoj tački. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA ♦ kinematskog . » ravan rezanja Ps . TMS karakterišu ulazne i izlazne veličine. Položaj grudne i leđne površine reznog klina alata određen je osnovnom geometrijom alata (slika 1.13.12. Tehnološki koordinatni sistem (slika 1. Tribomehanički sistem predstavlja skup međusobno povezanih elemenata u jednu celinu radi ostvarivanja postavljenog cilja: uklanjanje viška materijala i oblikovanje delova uz minimalne troškove izrade i maksimalnu proizvodnost.ugao između grudne i leđne površine reznog klina alata. Vrednosti uglova reznog klina alata se definišu (mere).u normalnoj ravni na glavno sečivo Pn).ravan tangencijalna na glavnu reznu ivicu (sadrži glavnu reznu ivicu alata) i normalna je na osnovnu ravan.ugao između grudne površine reznog klina alata i osnovne ravni i ♦ ugao klina β . ♦ grudni ugao γ . » normalna ravan Po . predmet obrade i sredstvo za hlađenje i podmazivanje.ravan koja prolazi kroz posmatranu tačku na sečivu alata i paralelna je ili upravna na neku ravan ili osu alata od značaja za izradu i oštrenje alata ili kontrolu geometrije alata. γο. βο). γν. Može se definisati i kao ravan koja sadrži osu predmeta obrade ili alata i normalna je na vektor brzine u tački u kojoj se posmatra geometrija alata. Mogu se definisati i normalni (αν. 1.13): rezni klin alata. 13 .4.αο.SHP Slika 1. koja obuhvata tri ugla: ♦ leđni ugao α . βν .definisanje geometrije alata u procesu rezanja (kinematska geometrija alata). Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem Pored strukture.rezni alat 2 .sredstvo za hlađ enje i podmazivanje . Materijal Energija Informacija 2 3 1 V Obra đena površina 1 .ugao između leđne površine reznog klina alata i ravni rezanja.12.5 Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem Proces rezanja u svim vrstama obrade metala rezanjem se ostvaruje u tribomehaničkom sistemu (TMS) čiju strukturu čine (slika 1.ravan upravna na osnovnu i ravan rezanja i » normalna ravan na glavno sečivo Pn .

Izlazna energija je transformisana ulazna energija. ulja za podmazivanje prenosnika i vođica alatnih mašina itd. Energija se troši na ostvarivanje procesa rezanja.ekonomskih efekata obrade (minimalne cene koštanja proizvoda. trenja u zonama kontakta alata i predmeta obrade i habanja alata. Informacija obezbeđuje upravljanje procesom rezanja.predmet obrade). Materijal se odnosi na materijal predmeta obrade i pomoćni materijal (sredstva za hlađenje i podmazivanje. » Izlazni materijal je izradak i otpadni materijal (strugotina. materijal ili deo u toku obrade obradak (predmet obrade). toplote i visokih temperatura u zoni rezanja. maksimalnog profita i sl. savlađivanje otpora rezanja. 1. Tribologija rezanja obuhvata proučavanje procesa trenja u zonama kontakta alata i predmeta obrade i procesa habanja reznih elemenata alata. Izlazne informacije su transformisane ulazne informacije i obuhvataju skupove podataka o: kvalitetu obrade (tačnost oblika. Polazni materijal ili polufabrikat se naziva pripremak. otpora kretanju izvršnih organa obradnog sistema i ostvarivanje potrebnih kretanja alata i predmeta obrade. Izlazne veličine iz tribomehaničkog sistema su: informacija. Termodinamika procesa rezanja je posvećena problemima generisanja i odvođenja toplote iz zone rezanja (obrade).). priborima. Mehanika procesa rezanja je deo nauke o obradi metala rezanjem posvećen problematici određivanja vrednosti otpora i brzina rezanja i dinamičkog ponašanja elemenata obradnog sistema. kao i određivanja temperatura rezanja. a gotov deo izradak.Proizvodne tehnologije Ulazne veličine su: » materijal. energija i informacija. pripremku. energija i materijal. 14 . utrošeno sredstvo za hlađenje i podmazivanje. sistemima upravljanja procesom itd. utrošeno ulje za podmazivanje i sl.4. proizvodnosti i ekonomičnosti obrade. toplotna i kinetička energija elastičnih deformacija i vibracija elemenata tehnološkog sistema (mašina . Predstavljaju skup podataka o mašinama.6 Naučne oblasti OMR Proces rezanja prati pojava otpora kretanju reznog klina alata kroz materijal predmeta obrade. Ekonomika procesa rezanja je oblast nauke o OMR posvećen problematici troškova obrade i obezbeđenja maksimalnih tehno .). režimima obrade. položaja i ostvarenih mera i kvalitet obrađenih površina). alatima. mernim i kontrolnim sredstvima.rezni alat pribor .).

.2 OBRADNI PROCESI Obradni procesi se sastoje od: procesa obrade (direktnih ili efektivnih procesa) i pomoćnih ili dopunskih procesa. 2. glodanje. Podsistem merila čine univerzalna i specijalna sredstva merenja i kontrole (prema standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2001 oprema za merenje. uključivanje i isključivanje mašine. Procesi obrade su procesi direktne transformacije predmeta obrade u gotov proizvod ili poluproizvod za dalju obradu (struganje. reznih alata. Jedan ili više predmeta obrade čine podsistem predmeta obrade. 2. vođenje i stezanje alata i obratka. kontrolisanje i ispitivanje). pribora. Struktura sistema za obradu rezanjem Sredstva rada obuhvataju pet podsistema i to podsisteme: mašina.2..1. odlaganje predmeta obrade.). bušenje. Podsistem alata se sastoji od jednog ili više reznih alata za izvođenje procesa obrade. mernih instrumenata . Podsistem mašina čini jedna ili više alatnih mašina sa svim instalacijama i agregatima..1) se sastoji od sredstava rada i obradnih procesa. Pomoćni procesi omogućavaju izvođenje procesa obrade (pozicioniranje i stezanje alata i predmeta obrade. prikazanim na slici..obradak OBRADNI PROCESI Procesi obrade Pomoć ni procesi Informacije Energija Izradak (gotov deo) Otpadni materijal Pomoćni materijal Slika 2..1 OBRADNI SISTEMI OBRADNI SISTEMI I PROCESI Sistemi za obradu rezanjem ili obradni sistem (slika 2. sa karakterističnim ulaznim i izlaznim veličinama. Podsistem pribora obuhvata sve standardne. univerzalne i specijalne pribore za pozicioniranje.merila i predmeta obrade.). SISTEM ZA OBRADU METALA Informacije Energija Pripremak (sirovina) SREDSTVA RADA Ma šina Rezni alat Pribor Merilo Predmet obrade .

Popreč na obrada 2 . Dva osnovna principa projektovanja tehnoloških procesa (slika 2. uz primenu reznog.Proizvodne tehnologije Tehnološki ili obradni proces (proces izrade delova ili proizvoda) se realizuje kroz tehnološke postupke obrade. podela operacija na zahvate i prolaze Diferencijacija operacija podrazumeva tehnološki proces proizvodnje kod koga su proizvodne operacije svedene na najjednostavnije elemente (zahvate).Buš enje otvora 4 .Popreč na obrada 2 . steznog i mernog alata.Obaranje ivice Operacija 20: Obrada druge strane Operacija 30: Bušenje otvora Operacija 70: Obaranje ivice 1 3 Zahvati: 1 . Diferencijacija i koncentracija operacija.izradak Slika 2.Obaranje ivice 2 Operacija 40: Obaranje ivice Gotov deo .Uzdu žna obrada 3 . Broj operacija je broj priprema ili broj mašina (kada se operacija poklapa sa obradnim procesom) ili broj pozicija obrade.2) su sa: ♦ diferencijacijom i koncentracijom operacija. Tehnološki postupak je skup svih obrada na predmetu obrade u toku izrade na odgovarajućim mašinama. Elementi tehnološkog postupka su tehnološke operacije ili jednostavno operacije.2.Uzdu žna obrada (2 prolaza) 3 . DIFERENCIJACIJA OPERACIJA KONCENTRACIJA OPERACIJA Operacija 10: Operacija 50: Operacija 10: Popreč na obrada Popreč na obrada Obrada jedne strane 3 1 Operacija 20: Operacija 60: Uzduž na obrada Uzduž na obrada 2 4 Zahvati: 1 . 16 . Operacija je obrada pripremka na jednoj mašini (jednom radnom mestu) uz jednu pripremu mašine. Koncentracija operacija je objedinjavanje nekoliko različitih obrada (zahvata) na jednoj mašini i u isto vreme.

Klasifikacija mašina se najčešće izvodi prema nameni. Razlikuje se elementarni.3 MAŠINE U OBRADI METALA REZANJEM Alatne mašine obezbeđuju izradu i obradu delova različitih oblika i dimenzija. Zahvat je proces istovremene obrade jedne ili više površina predmeta obrade korišćenjem jednog ili više alata. OBRADNI SISTEMI I PROCESI U okviru jedne operacije može da postoji više podoperacija. proizvodnoj operaciji.2. centre i sisteme .3.4.. strukturi i konstrukciji.).4) je deo zahvata u kome se jedan sloj materijala uklanja jednim alatom.) do najsloženijih (lopatice turbina.. Alatne mašine se razlikuju po obliku. mašine za provlačenje. Poslednjim prolazom završava se zahvat i proces oblikovanja i obrade posmatrane površine. Elementarni zahvat je obrada jedne površine jednim alatom. Svaka operacija odnosno podoperacija se sastoji od: zahvata i prolaza.3. bregovi i sl. složeni i grupni zahvat. bez promene režima obrade. dimenzijama. fleksibilne tehnološke module. osovinice i sl. Složeni (obrada kopiranjem) i grupni zahvat (obrada višesečnim alatom) a) Jedan prolaz b) Dva prolaza Slika 2.3. Grupni zahvat (slika 2. bušilice. Prolazi u obradi struganjem 2. Prolaz (slika 2. eksploatacijskim karakteristikama i nameni. Složeni zahvat (slika 2. testere. a) Elementarni zahvat b) Složeni zahvat c) Grupni zahvat Slika 2. 17 .b) čini proces istovremene obrade više površina većim brojem alata. osovine. ćelije. počev od najjednostavnijih (vratila. glodalice. rendisaljke. obradne centre.a) je proces oblikovanja složene površine jednim alatom (kopiranjem ili na NU mašinama). na: strugove. Podoperacija predstavlja jedan položaj predmeta obrade u odnosu na mašinu i stezni alat ili pribor.. brusilice.

9 .konji ć. a kod nezavisnih posebnim elektromotorom.... 7 . s m nosa~ alata zadnji oslonac (konjić) 9 1 . Šematski prikaz univerzalnog struga Pogonski sistemi glavnog obrtnog i pravolinijskog kretanja obezbeđuju neophodne momente i brzine rezanja za nastanak procesa rezanja datog spektra materijala i dimenzija predmeta obrade. 2. hidraulični i pneumatski. Sastoje se od prenosnika pomoćnog kretanja. koraka.5) i specijalnih alatnih mašina se razvrstavaju na glavne ili osnovne.. prenosnika i vreteništa kod glavnog obrtnog kretanja. odnosno pogonskog elektromotora. 10 .. izvedeni najčešće kao kaišni ili zupčasti prenosnici (slika 2. obezbeđuju diskretne vrednosti parametara kretanja unutar oblasti izmene parametara kretanja (od minimalne do maksimalne vrednosti).izmenljiva grupa zupč anika. n 2.3.prenosnik pomoć nog kretanja. Mehanički stupnjeviti prenosnici. broja duplih hodova.5) i dele se na prenosnike: glavnog kretanja i pomoćnog kretanja. nm no EM 1 izmenljiva grupa zup čanika 3 prenosnik pomoćnog kretanja 4 prenosnik glavnog kretanja 2 5 6 7 mehanizam pretvaranja obrtnog u pravolinijsko kretanje 8 10 si=s 1. Zavisno od koncepcijskog rešenja i vrste alatne mašine mogu biti zavisni ili nezavisni. mehanizma za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje i izvršnog organa kod glavnog pravolinijskog kretanja. 2 . brzine pomoćnog kretanja i sl. 6 .suport.vuč no vreteno.) su prenosnici alatnih mašina.. s2. 8 .. sistem vođenja i pogonski sistem. kontinualni ili periodični. 5 .vodeć e vreteno. elemente gradnje i montaže i elemente upravljanja.Proizvodne tehnologije Strukturni elementi univerzalnih (na primer struga . prenosnika. električni. Pogonski sistemi pomoćnog kretanja obezbeđuju neophodne momente i brzine kretanja za nastavak procesa rezanja. Glavni ili osnovni elementi su: noseći sistem. Prenosnici alatnih mašina prema principu gradnje mogu biti: mehanički.. mehanizma pretvaranja obrtnog u pravolinijsko kretanje i izvršnog organa.6).prenosnik glavnog kretanja. Predstavljaju jedan od osnovnih elemenata konstrukcije alatnih mašina (slika 2.2 Prenosnici alatnih mašina Mehanizmi koji obezbeđuju izmenu parametara kretanja izvršnih organa alatnih mašina (broja obrta.stezna glava. 3 . 4 .slika 2. 18 . a prema vrednosti izlaznih parametara kretanja odnosno načinu regulisanja izlaznih parametara: kontinualni i stupnjeviti. Kod zavisnih prenosnika pogon se obezbeđuje dopunskim prenosnikom između prenosnika glavnog i pomoćnog kretanja. glavno vreteno ni=n1. Sastoje se od pogonskog elektromotora.predmet obrade Slika 2.pogonski elektromotor.5.

. pojavom frekventnih regulatora nove generacije primena električnih kontinualnih prenosnika postaje dominantna.. no EM EM glavno vreteno ni=nmin . Obezbeđuju bilo koju vrednost parametara kretanja unutar oblasti izmene parametara kretanja. a cena visoka. električni (slika 2. hidraulični ili kombinovani.. Jedna te ista vrednost brzine rezanja V. jer je njihova konstrukcija i izrada veoma složena. n 3 kai šni prenosnik zupčasti prenosnik glavno vreteno n i= n1.7 b). n2.n max varijator .7 a). n 2.n max glavno vreteno ni=n min .n max električni prenosnik Slika 2. pri različitim vrednostima prečnika. se može ostvariti samo različitim brojevima obrta alata ili predmeta obrade. Mehanički i električni kontinualni prenosnici Prenosnici za glavno kretanje se izvode najčešće kao stupnjeviti ili kombinovani (stupnjeviti i kontinualni). 19 . OBRADNI SISTEMI I PROCESI EM no EM no glavno vreteno n i=n 1. Zakonitosti promene parametara kretanja Broj obrta alata ili predmeta obrade: n= 1000 ⋅ V = f ( V .nmax.6. Kako se prečnik kontinualno menja u granicama Dmin .7..mehanički prenosnik ni=nmin . D ⋅π o/min je funkcija brzine (V) i prečnika alata ili predmeta obrade (D). Međutim.2.Dmax. D ). to se utvrđena brzina rezanja može ostvariti prenosnicima sa kontinualnom promenom broja obrta u granicama nmin . n12 Slika 2. Kontinualnih (mehaničkih) prenosnika ima malo i sreću se najčešće u laboratorijskim uslovima. Mehanički stupnjeviti prenosnici Kontinualni prenosnici se izvode najčešće kao mehanički u vidu varijatora (slika 2.

Proizvodne tehnologije Većina obradnih sistema (mašina) ima prenosnike sa stupnjevitom promenom broja obrta. Prenosnici sa stupnjevitom promenom mogu biti sa: aritmetičkom, geometrijskom, dvostrukom geometrijskom i logaritamskom promenom. Najčešće se koristi geometrijska promena. To je promena broja obrta koju karakteriše konstantan odnos dva susedna broja obrta:
n n2 n3 = = ....... = m = ϕ = const . n1 n2 nm−1

Odnos brojeva obrta (koraka ili brzina pomoćnog kretanja) se naziva geometrijskim faktorom promene prenosnika mašine ϕ. Za unifikaciju i standardizaciju mašina i prenosnika za glavno i pomoćno kretanje koriste se standardne vrednosti brojeva obrta i parametara pomoćnog kretanja. Standardne vrednosti se formiraju za geometrijsku promenu korišćenjem osnovnog reda zasnovanog na geometrijskom faktoru promene prenosnika:
R 20 ∴ ϕ = 20 10 = 1,12 .

Pored osnovnog reda najčešće se koriste izvedeni redovi:
R10 ∴ ϕ = 10 10 = 1,25 , i R 20 / 3 ∴ ϕ = 20 / 3 10 = 1,4 , R10 / 3 ∴ ϕ = 10 / 3 10 = 2 .

a ređe

R 5 ∴ ϕ = 5 10 = 1,6

i

Na osnovu navedenih vrednosti geometrijskih faktora promene formiraju se tabele standardnih vrednosti brojeva obrta i koraka (tabele P.20 i P.21 Priručnika). I osnovni i izvedeni redovi ukazuju na niz vrednosti brojeva obrta i koraka, formiran tako da odnos dve susedne vrednosti bude konstantan i odgovara geometrijskom faktoru promene prenosnika.

2.4 REZNI ALATI
2.4.1 Klasifikacija reznih alata
Osnovne oblici reznih alata, dimenzije, namena i tehnički zahtevi standardnih reznih alata su definisani odgovarajućim standardima, odnosno tehničkim uslovima kojima je određen kvalitet i rezna sposobnost alata. U masovnoj i visokoserijskoj proizvodnji, posebno u uslovima visoke automatizacije i fleksibilne proizvodnje, racionalnije je koristiti tzv. specijalne rezne alate. To su alati specijalno projektovani i izrađeni za konkretne uslove obrade i konkretnu proizvodnu opremu. Klasifikacija reznih alata se može vršiti na različite načine. Opšta podela reznih alata je na: ručne i mašinske. Podela mašinskih alata se izvodi na bazi različitih kriterijuma i to prema vrsti obrade, materijalu predmeta obrade, vrsti alatnog materijala, broju reznih ivica, obliku alata i položaju površina obrade, tipu alata, načinu postavljanja alata itd. Najčešća podela alata je prema vrsti obrade i to na rezni alati za: struganje, bušenje, proširivanje i razvrtanje, glodanje, rendisanje, brušenje i glačanje, provlačenje, izradu zupčanika, ožljebljenih vratila, navoja i sl.

20

2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI

Prema vrsti materijala predmeta obrade razlikuju se rezni alati za obradu metala, drveta, plastičnih masa, nemetala (kamen, staklo, mermer, hartiju, grafit i sl.). Prema vrsti alatnog materijala alati se dele na alate od alatnog čelika, brzoreznog čelika, tvrdih metala, keramičkih materijala, dijamantske alate, alate od supertvrdih materijala i sl. Pored ovim alata i alatnih materijala postoje alati od brzoreznih čelika i tvrdih metala sa tvrdim prevlakama. Prema broju reznih ivica razlikuju se jednosečni (noževi za rendisanje, struganje, bušenje, rezanje navoja i sl.), dvosečni (spiralne i ravne burgije i sl.), višesečni (proširivači, razvrtači, upuštači, glodala, ureznici, ...) i mnogosečni alati (alati za brušenje - tocila). Prema obliku alata razlikuju se alati za obradu spoljašnjih površina, izradu otvora, izradu navoja, ožljebljenih vratila i zupčanika. Prema tipu alati se razvrstavaju na alate izrađene izjedna od alatnog materijala (integralni alati), sa umetnutim reznim elementima (zubima), alati sa lemljenim i mehanički pričvršćenim pločicama. Prema načinu postavljanja na mašinu razlikuju se alati sa drškom i nasadni alati ili alati sa otvorom. Najvažnije karakteristike reznih alata su: geometrijski oblik, koji je određen postupkom obrade kome je namenjen, rezna geometrija, koju čine osnovna geometrija i geometrija specifična za pojedine alate i materijal alata, materijal od koga je rezni alat izrađen.

2.4.2 Oblik i osnovni konstruktivni elementi reznih alata
Svi rezni alati se sastoji od najmanje dva osnovna dela (slika 2.8): tela alata na kome se nalaze rezni elementi alata (rezni klin) i drške ili otvora u telu alata, preko kojih se izvodi postavljanje i stezanje alata na nosač alata i mašinu.
drška telo
grudna površina glavno sečivo leđna površina leđna površina grudna površina pomoćno sečivo rub (fazeta)

osnova strugarski nož telo

otvor telo drška valjkasto glodalo JUS K.D2.020

spiralna burgija

glavno poprečno sečivo sečivo rub (fazeta)

Slika 2.8. Osnovni delovi reznih alata

21

Proizvodne tehnologije Rezni klin alata ispunjava osnovnu ulogu reznih alata, obezbeđujući rezanje odnosno uklanjanje viška materijala. Sastoji se od jedne ili više reznih ivica (glavnih i pomoćnih sečiva), utvrđene osnovne geometrije. Telo alata sa reznim klinom alata čini jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu celinu formiranu na različite načine i to kao alat: iz jednog komada (integralno) - slika 2.8, sa umetnutim reznim elementima (zubima), lemljenom ili mehanički pričvršćenom pločicom (slika 2.9).
boraks sredstvo za lemljenje - lem
ploč ica

izgled alata

telo sa drškom

`ica za vezivanje šema lemljenja pločica

Strugarski nož sa lemljenom ploč icom

Dva sistema vezivanja (stezanja)

Strugarski nož sa okretnom pločicom

Slike 2.9. Oblik alata sa lemljenim i mehanički pričvršćenim pločicama Drugi deo, drška odnosno prihvatni i stezni deo, obezbeđuje pravilno postavljanje baziranje, prihvatanje i pouzdano stezanje alata u odgovarajući pribor mašine. U nizu slučajeva drška se koristi i za centriranje alata. Oblik drške zavisi od tipa alata. Kod strugarskih noževa drška je kružnog, pravougaonog ili kvadratnog poprečnog preseka (slika 2.10.a). Kod cilindričnih alata (burgije, razvrtači, vretenasta glodala i sl.) oblici drški (slika 2.10.b-d) se razvrstavaju na: cilindrične i sa Morze konusom i to: » sa ušicama i » bez ušica, pri čemu su završeci cilindričnih drški prikazani na slici 2.10.e-g. Nasadni alati imaju cilindrične ili konične otvore (slika 2.11), preko kojih se ostvaruje postavljanje, centriranje, baziranje i stezanje alata. Uzdužni ili poprečni klin sprečava proklizavanje alata i obezbeđuje prenošenje obrtnog momenta sa vratila mašine na alat. Oblici i karakteristike reznih pločica Rezne pločice se izrađuju od brzoreznog čelika, tvrdog metala, rezne keramike, dijamanta i kubnog nitrida bora, a za nosač alata se vezuju: lemljenjem (lemljene pločice) ili mehaničkim pričvršćivanjem (okretne ili izmenjive pločice).

22

OBRADNI SISTEMI I PROCESI d b b h a) cx h b) D c) 120 o 60 D o l D1 l l1 l2 D2 L l1 d) b l1 l2 d 120 o 60 D d 60 o o 60 D o e) f) b g) Slika 2. Oblici drški strugarskih noževa i cilindričnih alata l1 L hk l1 f D h a) Cilindrični otvori b) Konični otvori D bk L konus 1:30 Slika 2. Oblici otvora kod nasadnih alata 23 .2.10.11.

glodala i sl. Pohabane pločice se skupljaju i vraćaju na reciklažu. Neki oblici izmenjivih (okretnih) pločica 24 . Neki oblici lemljenih pločica Okretne . Nakon habanja jednog sečiva menja se sečivo.3 Slika 2. C1.izmenjive ili višesečne pločice (slika 2. SNGN SNMA SNMM SNMG SPUN. burgija. 153 Tip G Tip H Tip J za mašinske noževe . DNMA CNMA CNMG okrugle specijalne KNUX R 166G R 156. Retko se sreću u savremenim proizvodnim uslovima.12. romb DNMM.JUS K. za laku obradu . a nakon habanja pločice menja se pločica. C1.Proizvodne tehnologije Lemljenje pločice (slika 2.150 za kopirno struganje JUS K.13.12) od brzoreznog čelika ili tvrdog metala se koriste za izradu strugarskih noževa. 151 oblik A oblik B oblik C oblik D oblik E Slika 2. 152 za izradu kaišnika JUS K. razvrtača. SPGN SPGF SPGX SNAN.13) se mehanički vezuju za nosač alata. TPGN TPMR. trouglaste TNUN TNMA TNMM TNMG TPUN.JUS K. DNMG. C1. SNCN romboidne.C1. TPGR kvadratne TPAN TNMX SNUN.

A9.52 11.35 7.03 +0.08 +0.025 +0. OBLIK OKRETNE PLOČ ICE H C 80 O D 55 P E 75 M R V S 35 o o 30 G o 2.0051 +0. 6.082 +0.025 do+0.025 +0.4 3.013 B M 9. SMER REZANJA R T S L od+0. DUŽ INA REZNE IVICE H L l l A B K C D E H V 7.025 od+0. 00 02 04 08 12 16 24 32 40 0.76 6.132 od+0.14. J. tačnosti izrade i sl. 00 o{t.025 do+0.13 5.2 4. kl.052 +0.18 +0. VRSTA LOMAČ A I NAČ IN PRITEZANJA Tolerancija.13 do+0. 10. OBRADNI SISTEMI I PROCESI Okretne pločice su različitog oblika.38 +0.6 2. geometrije.025 E R N 9.08 +0. TOLERANCIJE 4.005 +0.4 +0.2.4 0. Često se izrađuju sa rubom .052 do+0.10 +0.382 2 1 2 Odnosi se na pločice sa brušenom ravnom fazetom Tolerancije zavise od veli čine pločice i date su u gornjoj tabeli N Slika 2.08 do+0.025 2.03 +0.10 +0.12 +0.fazetom duž glavnog sečiva u cilju povećanja čvrstoće.L.13 +0.08 G C +0.025 +0. F A U U N M A +0.18 4.7 +0.13 do+0.18 G +0.94 9.08 +0.182 od+0.13 +0.013 +0.025 +0. SISTEM OBELEŽ AVANJA REZNIH PLOČICA ZA STRUGARSKE NOŽEVE PO ISO STANDARDU 1.013 +0.025 6. vr.13 +0.25 +0.132 T .27 +0. 8.52 +0. OBLIK REZNE IVICE F E 11 12 R 3. imaju veću debljinu i leđni ugao im je 0o.15 +0.8 1.2 0.13 +0. RADIJUS VRHA r L o 3 o A 5 o B O A 85 B o o 7 o o C 15 o D l P l l oznaka 01 03 04 06 07 09 11 oznaka r.025 J K L M U +0. mm T za m T za d Klasa d.14).tolerancija mere od+0.13 +0. DEBLJINA PLOČ ICE S S S 9. klasa s d m mm klasa klasa K.27 +0.013 1 12.13 H +0.132 +0.59 3.025 +0. dimenzija. mm 1.052 do+0. mm okrug.15 +0. Izrađuju se bez centralnog otvora.0 88 K o l 80 55o 20 o E 25 o F R l 0 o N S l s. LEĐ NI UGAO 5.005 +0.025 +0.025 +0.052 25.66 +0.18 +0.35 +0. Prema JUS K.252 2 X specijalni oblik +0.132 od+0.20 +0. 25 .2 1.11 T 11 o T P l S 1 P 2 G R 3 4 12 04 08 E 5 6 7 8 9 10 11.03 +0.0251 od+0.030 oznaka pločica je usklađena sa ISO standardima (slika 2. Sistem označavanja okretnih pločica Pločice od alatne keramike imaju iste oblike kao i pločice od tvrdog metala.05+0.

a sistem pričvršćivanje je standardizovan. Prema ISO standardu oznaka nosača (slika 2. Sistem označavanja nosača reznih pločica 26 .5 o o G 0 o N l S l S T o o 60 85 11 U V W Y o P T l Slika 2. DUŽ INA DR ŽAČ A 11. VISINA DRŽ AČA 8. OBLIK OKRETNE PLOČ ICE 5. DUŽ INA REZNE IVICE 1 11 12 13 14 13. OZNAKE PREMA IZBORU PROIZVOĐ AČA 3. Nosači alata su različite konstrukcije i izrađeni su od konstruktivnih materijala. 12. 7. SISTEM OBELEŽAVANJA DRŽAČA .15) ima 14 simbola (12 obaveznih i dva dopunska).NOSAČA ALATA ZA SPOLJAŠNJU OBRADU PO ISO STANDARDU 1. ŠIRINA DRŽ AČA Pritezanje odozgo M O D 55 o A 85 B o o R P Pritezanje odozgo i preko otvora P E 75 M R V S 35 88 K o o L 80 55o Pritezanje preko otvora S o N Pritezanje vijkom T P 1 90 o S 75 o 2 90 o B 3 N 4 4. SISTEM STEZANJA 2. 14. LEĐ NI UGAO R 25 25 M* 12 __ 5 6 7 8 9 10 10.15.). SMER REZANJA C H C 80 L o 6.Proizvodne tehnologije Mehaničko pričvršćivanje pločica i nosači alata Mehaničko pričvršćivanje pločica za nosač pločica (alata) se ostvaruje na različite načine (preko poluge. NAPADNI UGAO 3 A o 45 B o 60 C o 90 90 o o A 5 o B 1 H l L l A B K C D E H V O 7 1 o C 15 o D D o 93 Eo 75 95 F o 95 o G 50 o l P l l 20 J o 63 K o 75 L o 45 M o 60 o E 25 o F R l 30 N o 93 R 72. klina i zavrtnja ili držača i zavrtnja itd. 9. Mehaničko pričvršćivanje pločica predstavlja osnovu gradnje savremenih reznih alata.

2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI

2.4.3 Alatni materijali
Početkom XX veka brzina rezanja se kretala u granicama 10 - 20 m/min (slika 2.16), da bi u savremenim proizvodnim uslovima dostigla vrednost i do 1.000 m/min, pa i više, u proizvodnim operacijama struganja i čeonog glodanja.
t g, min 100 V, m/min 1000

tg V

1 1903 ugljenič ni alatni čelici 1974 rezna keramika

10 godina

Slika 2.16. Uticaj vrste alatnog materijala na brzinu i vreme obrade U skladu sa razvojem alatnih materijala i porastom brzine rezanja menjala se i konstrukcija reznih alata i alatnih mašina i obradnih sistema, čime su stvoreni uslovi za korišćenje raspoloživih mogućnosti savremenih alatnih materijala, kako u pogledu povećanja brzine rezanja, tako i u pogledu proizvodnosti, ekonomičnosti, tačnosti i kvaliteta obrade. Sve vrste savremenih alatnih materijala su nastale kao rezultat stalne težnje da se obezbedi alatni materijal što veće tvrdoće i žilavosti, odnosno otpornosti na: habanje i udarna opterećenja i vibracije, posebno u uslovima visokih temperatura rezanja. Sa porastom temperature rezanja opadaju vrednosti mehaničkih karakteristika alatnih materijala (slika 2.17). Smanjenje tvrdoće alatnog materijala dovodi do smanjenja otpornosti na habanje i postojanosti alata.
HRC rezna keramika T alat: valjkasto glodalo

alatni čelik

tvrdi metal - TM brzorezni čelik - BČ 400 600 1000 θ, K 64 HRC

Slika 2.17. Uticaj temperature na mehaničke karakteristike alatnog materijala i uticaj promene tvrdoće alatnog materijala na postojanost glodala
27

Proizvodne tehnologije Istovremeno rešenje suprotnih zahteva, posebno zahteva za visokom tvrdoćom i žilavošću, dovelo je do razvoja spektra alatnih materijala kao što su: ♦ ugljenični i legirani alatni čelici, ♦ brzorezni čelici, ♦ tvrdi metali, ♦ alatna ili rezna keramika i ♦ super tvrdi materijali. Sem ovih alatnih materijala koriste se i materijali nedefinisane geometrije namenjeni izradi alata za brušenje, poliranje, honovanje i sl. To su različiti brusni materijali tipa korunda, silicijum karbida i sl. Danas se za izradu reznih alata najčešće koriste: brzorezni čelik i tvrdi metal. Pored alatnih materijala za izradu alata koriste i pomoćni materijali. To su materijali za izradu drške, tela, nosača, nastavaka i sl. Kao pomoćni materijali koriste se: konstruktivni čelici, sivi liv, čelični i aluminijumski liv itd. Ugljenični alatni čelici pripadaju grupi alatnih čelika istorijskog značaja. Koriste se za izradu alata namenjenih obradi metala malim brzinama rezanja (ručni ureznici, razvrtači i sl.) i obradi drveta. Legirani alatni čelici su čelici poboljšanih karakteristika, posebno u pogledu otpornosti na visokim temperaturama i otpornosti na habanje. Koriste se, uglavnom, za izradu alata koji rade sa malim opterećenjima i malim brzinama rezanja. Češće se koriste za izradu alata za isecanje i oblikovanje lima, kao i izradu mernih alata i pribora. Prema osnovnom legirajućem elementu dele se na: hrom, volfram, hrom - volframove, hrom - silicijuumove i hrom - vanadijumove legirane alatne čelike. To su, na primer, čelici tipa Č4140, Č4141, Č4143, ..., Č4149, prokron čelici (Č4170 ... Č4176), merilo čelici (Č3840, Č4840, Č6440, ...), OCR čelici (Č4150, Č4650, Č4750 ...) ... Brzorezni čelik se pretežno koriste za izradu alata za bušenje, glodanje, rendisanje, provlačenje i sl., alata koji pretežno rade u uslovima prekidnog rezanja. Predstavljaju najvažniji i najčešće primenjivani visokolegirani alatni čelik sa većim sadržajem legirajućih elemenata, pre svih: hroma, volframa, molibdena, vanadijuma i kobalta. Variranjem sadržaja legirajućih elemenata menjaju se tvrdoća i otpornost na habanje, žilavost i otpornost na udarna - dinamička opterećenja, otpornost na povišenim temperaturama i sl. Brzorezni čelici sa povećanim sadržajem volframa (18 % W, 4 % Cr i 1 % V) su klasični brzorezni čelici. U savremenim proizvodnim uslovima sve više se ko-riste molibdenski brzorezni čelici sa smanjenim sadržajem volframa (5 % Mo, 6 % W i 2 % V). Brzorezni čelici povećane postojanosti na visokim temperatrama sadrže veći procenat vanadijuma (do 4 %), a brzorezni čelici visoke otpornosti na povišenim temperaturama sadrže veći procenat molibdena, vanadijuma i kobalta. To su tzv. super brzorezni čelici. Povećanjem sadržaja volframa povećava se i osetljivost brzoreznog čelika na pojavu defekata pri brušenju - oštrenju. Povećanjem sadržaja kobalta smanjuje se žilavost brzoreznog čelika. Prema osnovnim legirajućim elementima brzorezni čelici se dele na:

28

2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI

volframove brzorezne čelike: Č6880, Č6881, Č6882, Č6883, Č9782 ... namenjene izradi normalno opterećenih reznih alata, volfram - molibdenske brzorezne čelike: Č7680, Č9780, Č9783... namenjene izradi alata povećanog opterećenja, molibdenske brzorezne čelike: Č7880, ... namenjene izradi alata za prekidno rezanje, jer se odlikuju povećanom žilavošću, vanadijumske brzorezne čelike: Č8780, Č9681, Č9683, Č6981, Č9880, ... koje odlikuje povećana otpornost na habanje i visoke temperature, a namenjeni su izradi alata za završnu obradu i kobaltske brzorezne čelike: Č6980, Č9682, Č9780, ... koje karakteriše otpornost na visokim temperaturama i namenjeni su izradi jače opterećenih alata. Savremeni brzorezni čelici sa prevlakama, najčešće titan - nitrida (TiN) poskupljuju alat za 20 - 40 %, ali obezbeđuju i povećanje postojanosti alata za 2 - 3 pa i nekoliko puta (slika 2.18). Prevlake se izrađuju kao jednoslojne ili višeslojne od TiC, TiN, Al2O3, kubnog nitrida bora ili dijamanta.
h brzorezni č elik brzorezni č elik + TiN

hk

TiN

T1

T2

T

Slika 2.18. Uticaj prevlake na postojanost alata od brzoreznog čelika Tvrdi metali se koriste za izradu strugarskih noževa, čeonih glodala i sl., alata koji pretežno rade u uslovima neprekidnog rezanja. Tvrdi metali su fizičko - metalurška smeša tvrdih (osnovni materijal tipa karbida WC, TiC, TaC, NbC, ...) i žilavih komponenti - vezivnog materijala (metali Co, Ni, ...). Variranjem sadržaja osnovnog i vezivnog materijala prilagođavaju se tvrdoća i žilavost tvrdih metala širokom području primene. Tvrde metale odlikuju visoka postojanost i tvrdoća na povišenim temperaturama (i do 1250oC), što obezbeđuje povećanje brzine rezanja i proizvodnosti. Međutim, manja žilavost dovodi do smanjenja otpornosti na udarna, dinamička opterećenja. Prema sadržaju volfram - karbida WC razlikuju se: tvrdi metali sa velikim sadržajem WC i neznatnim dodatkom ostalih karbida TiC, TaC. Namenjeni su obradi tvrdih i krtih materijala, kada se formira kidana strugotina i tvrdi metali na bazi WC, TiC i TaC (sa povećanim sadržajem TiC i TaC). Namenjeni su obradi žilavih materijala, kada se formira neprekidna strugotina.

29

na primer. čeličnog. Klasifikacija i označavanje tvrdih metala Brojni deo oznake određuje kvalitet tvrdog metala i sužava oblast njegove primene. Al2O3. raste osetljivost na mehanička i termička naprezanja. T tvrdi metal tvrdi metal + TiC TiC T V1 V2 V Slika 2.P50) se koristi za izradu alata namenjenih gruboj obradi. Nedostatci prevlaka se ogledaju u nemogućnosti preoštravanja alata i obrade 30 . otpornost na habanje (tvrdoća) tvrdog metala raste sa porastom sadržaja karbida TiC i TaC (niža brojna oznaka). oć a d tv r tv r d P01 K01 P05 K05 P08 K10 P10 P20 K20 M10 P25 M20 K30 M30 P30 K40 M40 P40 K50 P50 ISO M a oć vo s t žila žila st vo ISO P ISO K Slika 2. čeličnog i temper liva. Prema slovnoj oznaci tvrdi metali se razvrstavaju u tri grupe: » grupa P (plava) .namenjena obradi krtih materijala. kvalitet P tvrdog metala sa većim sadržajem TiC i TaC (P01 .19. koja zavisi od kvaliteta osnovnog materijala tvrdog metala.P10) koristi za izradu alata namenjenih završnoj obradi. » grupa M (žuta) . velikim brzinama rezanja i pri malim presecima strugotine. Otuda se. kubnog nitrida bora. Tehnologijom nanošenja prevlaka (slika 2. Time se obezbeđuje značajno povećanje brzine rezanja ili postojanosti alata.namenjena obradi čelika. dijamanta i sl. Tako. Prevlake i uticaj prevlake na postojanost alata od TM Nanošenjem prevlaka se obezbeđuje povećanje tvrdoće površinskih slojeva (otpornosti na habanje) pri nepromenjenoj žilavosti. jer se odlikuje povećanom žilavošću i otpornošću na dinamička opterećenja. U tim slučajevima opada žilavost.20) nanose se: jednoslojne i višeslojne prevlake od TiC. temper i sivog liva i » grupa K (crvena) . Kvalitet P tvrdog metala sa većim sadržajem WC i Co (P20 .Proizvodne tehnologije Prema ISO i JUS standardima oznaka tvrdog metala sadrži: slovni i brojni deo.19) ukazuje na osnovnu grupu tvrdih metala.20. TiN. Slovni deo oznake (slika 2. na primer.namenjena obradi čelika. manjim brzinama rezanja i pri većim presecima strugotine.

♦ silicijumnitridna keramika Si3N4 . Nije pogodna za obradu lakih metala i njihovih legura zbog porasta intenziteta difuzionog habanja.karbidna) keramika se sastoji od 60 % Al2O3 i 40 % WC. legura obojenih metala i nemetala. Baze su tačke. ♦ mešana (oksidno . Prema nameni dele se na: univerzalne i specijalne. Pri projektovanju konstrukcije i tehnologije obrade delova. Rezna keramika se koristi za izradu alata namenjenih neprekidnom rezanju na mašinama veće krutosti i stabilnosti i to obradu konstruktivnih čelika (ugljeničnih i legiranih). OBRADNI SISTEMI I PROCESI malim dubinama i koracima zbog relativno većeg radijusa vrha. Pravilno koncipiranje pribora. niskom žilavošću i otpornošću na dinamička opterećenja. najčešće.CBN (borozan i elbor) i sintetički dijamant . posebno projektovanju tehnoloških procesa. Zato se koriste alati sa višesečnim izmenjivim okretnim pločicama.5 POMOĆNI PRIBORI 2. U mnogim slučajevima obezbeđuju i potrebno vođenje alata u odnosu na predmet obrade.PKD. 2. Mo2C ili TiC. Nedostatci su niska žilavost i visoka osetljivost na dinamička opterećenja i promenu termičkih naprezanja. Univerzalni pribori su namenjeni obradi različitih pripremaka. Al2O3 . sklopova i proizvoda. projektovanje i konstrukcija. Odlikuju se vrlo visokom tvrdoćom i otpornošću na habanje.1800oC izrađuju se pločice različitog oblika. otpornost na habanje i otpornost na visokim temperaturama. podrazumeva poznavanje i analizu baznih površina dela koji se izrađuje. koje se isključivo mehanički prićvršćuju za nosač alata. Predstavljaju standardni pribor svake alatne mašine. U toku izvođenja procesa obrade i realizacije pomoćnih operacija. visokokvalitetnih čelika. Supertvrdi alatni materijali Supertvrdi alatni materijali su: prirodni dijamant. montaži i kontroli delova. javlja u tri varijante .1 Uloga i klasifikacija pribora Pribori su dopunski uređaji koji se koriste pri obradi. Rezna ili alatna keramika Rezna keramika se.2. linije 31 . sivog i temper liva.tipa kao: ♦ mineralna (čista ili oksidna) keramika. najpre se vrši izbor baznih površina (baza). Prednosti rezne keramike u odnosu na tvrde metale su veća tvrdoća. pribori se koriste za pozicioniranje i stezanje predmeta obrade i alata.5. Presovanjem i sinterovanjem na temperaturi od 1600 . kubni nitrid bora . Specijalni pribori su namenjeni obradi određenih pripremaka ili izvođenju određenih operacija obrade na jednom ili više delova.

Slobodne površine su površine povezuju osnovne i pomoćne površine. Stepenaste površine sprečavaju pomeranje vratila duž ose vratila. Pomoćna površina (baza) određuje položaj montiranih delova podsklopova. merenja ili montaže.21. utvrđivanju dimenzija i normi tačnosti i sl.2 Univerzalni (stezni) pribori Univerzalni pribori ili stezni pribori su namenjeni prvenstveno pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji za postavljanje i stezanje predmeta obrade i alata 32 . na primer pomeranja duž jedne ose i obrtanja oko druge dve ose. bočne površine zuba zupčanika. tehnološke. 2.21 su cilindrična površina čaura 2(2'). njihovog položaja. To su. To su baze koje lišavaju deo ili sklop tri stepena kretanja. osa vratila OO i stepenaste površine 1(1'). Montažne baze se koriste za orijentaciju i postavljanje delova pri montaži. Osnovne površine (baze) su površine u odnosu na koje se određuje položaj dela u proizvodu (sklopu). Za vratilo. Dele se na: konstrukcione. U fazi konstrukcije se identifikuju i: funkcionalne i slobodne površine. Funkcionalne površine su površine preko kojih se ostvaruje funkcija zadatog sklopa. se javljaju dva kompleta pomoćnih površina za postavljanje zupčanika. na primer. pri konstruisanju (izboru oblika površina. To je površina valjka (4). Po pravilu položaj dela u sklopu se određuje kompletom od dve ili tri baze. koje. Karakteristične površine delova sklopa Tehnološka baza je površina koja određuje položaj dela u procesu izrade (obrade) u odnosu na rezni alat i/ili pribor.Proizvodne tehnologije ili površine u odnosu na koje se orijentišu drugi delovi ili površine delova u procesu obrade. O 2 1 3 4 5' 3' 2' 1' O 5 6' 6 Slika 2. jer određuju položaj vratila u kućištu 6(6').5. u pomenutom slučaju. imaju suštinski značaj. merne i montažne. stepenica 5(5') i klin (slika 2. Merne baze se koriste u procesu merenja i kontrole gotovog dela. sa tri elementa: rukavac 3(3'). Osnovne baze vratila prikazanog na slici 2. Merna baza je površina koja određuje relativni položaj dela ili sklopa i sredstva merenja. Grupu konstruktivnih baza čine: osnovne i pomoćne baze.21).).

Neki tipovi mašinskih stega Šiljci (slika 2. Univerzalni pribori su najčešće i standardizovani.23) se koriste za ručno stezanje različitih delova na rendisaljkama. Kao univerzalni pribori koriste se: univerzalna glave za stezanje. primenom nepokretnih (neobrtnih) ili pokretnih (obtnih) šiljaka. Univerzalna glava za stezanje Mašinske stege (slika 2. brzi stezač za alate sa cilindričnom drškom. glodalica i brusilica. obrtni prstenovi.22. mašinske stege. Služi za stezanje okruglih (često i prizmatičnih) delova ili alata sa drškom (burgije. omogućujući orijentaciju dela za obradu površina pod uglom. univerzalni stezač za alate sa cilindričnom drškom. konstrukciji mehanizma za samocentriranje i stezanje. najčešće na strugovima i brusilicama za okruglo brušenje. odstojni prstenovi. Oslanjanju na šiljke prethodi izrada središnjih gnezda na delovima. vretenasta glodala . obrtni stolovi. OBRADNI SISTEMI I PROCESI različitih oblika i dimenzija. magnetne ploče i sl. Razlikuju se po stepenu univerzalnosti. postoje i stege sa mehanizovanim stezanjem. Različite konstrukcije stega. Postoje i druge konstrukcije univerzalnih glava.). hidrauličnim ili elektromehaničkim) stezanjem. Univerzalna glava za stezanje (slika 2.22) sa tri (četiri. elastične stezne čaure. sa ručnim i mehanizovanim (pneumatskim. Delovi se pozicioniraju i oslanjaju sa jedne ili obe strane (slika 2. šiljci.23. 33 .. Slika 2.25). glodalicama i dr. trnovi (vratila). retko dve) čeljusti je standardni pribor strugova. okretne u ravni ili prostoru. stezne čaure.2. pa se nazivaju i standardnim priborima alatnih mašina (isporučuju se uz mašinu). Slika 2. Pored ručnih.. bušilicama. najčešće hidrauličnim.24) se koriste za pozicioniranje i stezanje cilindričnih delova većih dužina (odnos dužine i prečnika L/d iznad 4 do 10).

Slika 2.25.Proizvodne tehnologije standardni zasečeni .26.neobrtni Slika 2. Šiljci Slika 2.popreč na obrada sa kuglicom . kod pozicioniranja pomoću šiljaka (slika 2. Dva osnovna tipa lineta su: pokretne i nepokretne.26). Pozicioniranje pomoću šiljaka Obrtači (srca) služe za prenos obrtnog kretanja sa glavnog vretena na predmet obrade.obrtni sa središ njim gnezdom .27) se koriste za oslanjanje predmeta obrade u toku rezanja sa ciljem sprečavanja i smanjenja deformacija dužih delova. 34 .izrada konusa pokretni .24. Osnovne konstrukcije obrtača (srca) Linete (slika 2.obrada pripremaka malog pre čnika nepokretni . a nepokretne na vođice nosača alata odnosno nosača šiljka. Pokretne se postavljaju na uzdužni nosač alata. sopstvene mase i sl.). nastalih dejstvom spoljašnjih sila (sila i otpora rezanja.

N S N S N S N S Slika 2.31). predmet obrade Slika 2. proširivači.29). Pokretne i nepokretne linete Trnovi (slika 2.30 i 2. Trnovi Magnetne ploče se koriste za postavljanje i stezanje predmeta od feromagnetnih materijala sa ravnim površinama. Magnetna ploča Za stezanje alata sa drškom (burgije.2. Obezbeđuju ravnomernu silu stezanja po oslonoj.. OBRADNI SISTEMI I PROCESI postolje maš ine (vođice) suport a) Nepokretna lineta b) Pokretna lineta Slika 2. Mogu biti sa permanentnim magnetima ili elektromagnetima. 35 .. imaju visoku krutost i jednostavno i brzo stezanje (prebacivanjem ručica ili isključivanjem jednosmerne struje).28.27. baznoj površini obratka.) koriste se univerzalni stezači (slike 2. odnosno stezanje alata. kod brusilica za ravno brušenje (slika 2. vretenasta glodala. razvrtači.29. upuštači.28) se primenjuju za postavljanje i stezanje predmeta sa centralnim otvorom većeg prečnika i manje debljine zida.

32) od: tela pribora.31.3 Specijalni pribori Specijalni pribori ili pomoćni pribori se. Šematski prikaz mogućeg rešenja pribora u obradi glodanjem 36 .30. Brzi stezač i stezne čaure 2. prvenstveno.). Stezanje alata sa drškom brzi stezač za alate sa konič nom dr š kom za već e preč nike za manje preč nike elastič ne čaure elastič na čaura za male prečnike Slika 2.Proizvodne tehnologije čaura za stezanje alata sa MK drš kom alat univerzalni stezač za alate sa cilindrič nom dr š kom Slika 2. predmet obrade mehanizam za stezanje elementi za baziranje telo pribora elementi za povezivanje Slika 2. elemenata za postavljanje (baziranje). mehanizama za pritezanje (stezanje) i elemenata za povezivanje (čivije.5. koriste u serijskoj i masovnoj proizvodnji. zavrtnjevi i sl.32. Sastoje se (slika 2.

minimalno rastojanje srednje aritmetičke vrednosti rezultata meranja i granica specifikacije (Xd.″poklapanja″ pokazatelja kvaliteta izrade sa zahtevima definisanim konstruktivno .2.6 MERNI PRIBORI (MERILA) 2.vrednosti pojedinačnih merenja.konstruktivnom dokumentacijom propisana tolerancija izrade. Xg).standardna devijacija rasipanja rezultata višestruko ponovljene procedure merenja posmatrane dimenzije: 1 n ∑ ( X i − X )2 n i =1 σ= • X .33 Tp 2⋅Δ ≥ 1.Xd. Δr = X − X s . prema unapred utvrđenim kriterijumima.broj merenja. mm . i kontrolu: ♦ kvaliteta izrade proizvoda i ♦ sposobnosti tehnoloških procesa i proizvodne opreme.33 Tp » C pk = gde su (slika 2. mm .prirodna tolerancija koja se obezbeđuje datim procesom izrade. očigledno. mm sredina tolerantnog polja: Xs = Xg − Xd 2 . σ.1 Osnovi merenja i kontrole Prema standardima sistema upravljanja kvalitetom serije ISO 9001: 2001 (standardima QMS) tehnička kontrola kvaliteta izrade proizvoda (merenje. n . mm . između ostalog. mm . Tp = 6 σ.tehnološkom dokumentacijom.33): • • • T = Xg .veličina podešavanja. 37 . mm . mm . kontrolisanje i ispitivanje) obuhvata. Kontrola kvaliteta izrade proizvoda je provera stepena bliskosti .srednja aritmetična vrednost rezultata merenja: X= 1 n ⋅ ∑ Xi n i =1 • • • • • Xi. mm . Δ.6. Kontrola sposobnosti tehnoloških procesa (proizvodne opreme) podrazumeva identifikovanje: » indeksa potencijala (preciznosti): indeksa sposobnosti (tačnosti): Cp = T ≥ 1. OBRADNI SISTEMI I PROCESI 2. Xs. Kontola sposobnosti. predstavlja kontrolu: tačnosti i stabilnosti tehnoloških procesa.

univerzalna merna sredstva.35) je postupak kojim se izvodi provera da li se kontrolisana dimenzija (veličina) nalazi unutar propisanih granica tolerancije (maksimalnog i minimalnog odstupanja). iznad gornje granice i ispod donje granice. 2. 38 .6.34). merke. Ilustracija postupka merenja a d=a Kontrola (slika 2. kontrolnike ili tolerancijska merila. Neusaglašeni delovi se mogu doraditi ako je kontrolisana dimenzija iznad gornje granice kod spoljašnje odnosno ispod donje granice kod unutrašnje dimenzije. kontolne uređaje (poluautomate i automate) i merne sisteme.02 d Slika 2. Vrednost kontrolisane veličine je određena atributima: u granicama. 18. Na osnovu rezultata kontrole delovi se razvrstavaju na usaglašene (u granicama) i neusaglašene (van granica).2 Sredstva merenja i kontrole (merila) Sredstva merenja i kontrole ili merila (oprema za merenje.33. Ilustracija postupka kontrole sposobnosti procesa Osnovni strukturni elementi sistema kvaliteta u oblasti ispitivanja. kontrolisanje i ispitivanje prema QMS . međufazna ili operacijska i završna kontrola. kontrola proizvodnje i verifikacija kvaliteta proizvoda (klasična kontrola kvaliteta proizvoda: ulazna ili prijemna. Merenje je eksperimentalno određivanje numeričke vrednosti fizičke veličine.34.standardima) predstavljaju tehničke uređaje namenjene formiranju merne informacije o izvršenim merenjima i kontrolama.Proizvodne tehnologije f f Xg Xd teorijska kriva stvarna kriva XS X X1=X-3 σ X 2=X+3σ Tp=6σ T Δ Δr X1 X2 X3 Xn X Slika 2. Vrednost se očitava na indikatorskoj jedinici mernog pribora (slika 2. Prema nameni merila se dele na: etalone. kontrolisanja i proveravanja kvaliteta (tehničke kontrole kvaliteta). su: funkcija kvaliteta u proizvodnji. merna sredstva specijalne namene. prema standardima sistema upravljanja kvalitetom serije ISO 9000.

402 35 12 25 0.36. Primarni etalon je nacionalni etalon jedinice mere i nalazi se u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale.35. sekundarni i radni) su merila i merni pribori kojima se identifikuje (materijalizuje). mikrometarska merila i sl. kod kojih rastojanje dve paralelne ravni predstavlja nominalnu vrednost. 35 30 l>1 9 0 9 l<1 0 15 25 l 1.002 17. Granična merila se razvrstavaju uglavnom na granična merila za dužine i uglove. kalibri i sl. Formiranje slogova različite nominalne vrednosti dužine se vrši slepljivanjem.4 . pomična merila. Paralelna granična merila 39 10 5 1. Za merenje i kontrolu dužina najčešće se koriste paralelna granična merila .) ili višestruka merila (merni lenjiri. Šematski prikaz operacija kontrole Etaloni (primarni.elementarni metod kontrole kompleksni .2. Merke su mehanička jednostruka (granična merila.2 l 9 Slika 2. šabloni. odnosno slaganjem merki.36).2 l l>100 25 0.integralni metod kontrole Slika 2.PGM (slika 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI diferencijalni .) za merenje ili kontrolu jedne ili više vrednosti fizičkih veličina. čuva i reprodukuje jedinica mere neke fizičke veličine u odgovarajućem opsegu.

dužine.Proizvodne tehnologije Granična merila za uglove (slika 2.). jer obezbeđuju proveru da li se kontrolisana dimenzija nalazi u granicama dozvoljenih odstupanja. α + β α + α + o - 5 15 o o o o α 10 5' α γ δ α + 15 o 5 o o α = 47 20' + o 90 55' α = 15 . 40 D d .37) po svom obliku mogu biti veoma različita (trougaona. dubine i sl. interferometre. visina. za merenje spoljašnjih i unutrašnjih mera (prečnici.).5 = 10 o o o α = 149 55' o Slika 2. kao i proizvoda koji se mogu doraditi). komparatore. četvorougaona i sl. univerzalni uglomeri i sl. Nezavisno od namene dele se na: instrumente sa nonijusom (kljunasta ili pomična merila. Kontrolnici ili tolerancijska merila Univerzalna merna sredstva su instrumenti i pribori sa indikatorom za očitavanje vrednosti mernih veličina u obliku: skale.slaganjem merki). mikrometarska merila. plotera (uređaja za crtanje dijagramskih zavisnosti) ili signalizatora (uređaja za signalizaciju usaglašenih i neusaglašenih proizvoda. numerički upravljane merne mašine.). merne projektore i mikroskope. C ne ide 59 β - o α = 126 5' C ne ide ide d D 116 o o o α = 15 + 5 = 20 37 α - 10 20' o o ide Kontrolnik za duž ine ide ne ide Kontrolnik za konus ide ne ide ne ide ide dvostrana za merenje prečnika jednostrana dvostrana za već e preč nike Kontrolne rač ve za osovine ne ide ide za manje preč nike za ve će preč nike Kontronik za dubine Kontrolni čepovi za osovine Slika 2.38. Pomična ili kljunasta merila (slika 2. merne mašine.37.39) spadaju u grupu najčešće korišćenih merila u industriji prerade metala.38) se koriste za kontrolu dimenzija. brojčanika. mernokontrolne robote itd. širine. Najpoznatiji kontrolnici su kontrolni čepovi i kontrolne račve. štampača. Obezbeđuju formiranje slogova različite nominalne vrednosti ugla (slepljivanjem . Granična merila za uglove Kontrolnici ili tolerancijska merila (slika 2. međuosnih rastojanja itd.

40.41.mehanizam sa skakavicom. 41 .dobo š sa dopunskom sk alom. 6 4 1 2 3 5 0 .39. a najčešće korišćeni su sat komparatori i subito za kontrolisanje unutrašnjih dimenzija.360o sa tačnošću ±5'. Standardno pomično merilo Mikrometri za spoljašnja i unutrašnja merenja (slika 2.pokretni pipak. OBRADNI SISTEMI I PROCESI 0 10 0 20 5 10 30 40 Slika 2. 6 . 2 . Neki tipovi komparatora Univerzalni mehanički uglomer (slika 2. Mogu biti različitog tipa i konstrukcije. Minimetar Ortotest Sat komparator Subito Slika 2. 5 . 4 .nepokretni pipak.25 1 .40) koriste za iste namene kao i pomična merila.41) ili merni pretvarači su merni instrumenti za merenje i identifikovanje odstupanja merene veličine. 3 .k očnica Mikrometar za unutrašnja merenja Mikrometar za spoljašnja merenja Slika 2.račva. Obezbeđuju znatno tačnija merenja i najčešće se primenjuju u operacijama završne obrade. Mikrometri za spoljašnja i unutrašnja merenja Komparatori (slika 2.42) se koristi za merenje uglova u rasponu od 0 .2.

tolerancijska i granična merila. specijalni merni uređaji itd. interferometri.). Univerzalni mehanički uglomer Merna sredstva specijalne namene su merila za merenje i kontrolu: dužina i uglova (kalibri. Osnovu gradnje fleksibilnih mernih sistema čine numerički upravljane merne mašine i mernokontrolni roboti. ćelije. profilometri. merni projektori i mikroskopi. istraživanja ili drugim objektima radi generisanja.42. tolerancijska merila. Sistem se povezuje sa objektom merenja. pretvaranja. parametara zupčanika (šabloni.Proizvodne tehnologije 6 3 1 2 0 5 123456- osnovna skala dopunska sk ala nepokretni disk nepokretni lenjir pokretni disk pokretni lenjir 4 Slika 2. merne mašine i sl.). Merni sistemi su skup tehničkih uređaja i/ili instrumenata međusobno povezanih u jednu konstruktivnu i funkcionalnu celinu (slika 2. CAQ i sl. stanice i informacioni metrološki sistemi (CIQ. Tok informacija za obezbeđenje kvaliteta izrade proizvoda primenom aktivnog mernog sistema Merni ili metrološki sistemi najviše klase tačnosti su fleksibilni metrološki sistemi kao što su fleksibilni metrološki moduli. OBJEKT UPRAVLJANJA POLAZNI PODACI UPRAVLJAČ KA JEDINICA 4 123456- 5 6 7 pojačivač izvršni organ merni pipak pretvara čki niz predajnik prijemnik signala memorija pretvara č sa pojačivačem 7 . centri.upore đivač MERNI INSTRUMENT indikatorska jedinica dava čko-pretv. merni mikroskopi. 42 . parametara hrapavosti površina (dvojni mikroskopi. profilografi. šabloni. mikrometri. kontrole. analize.43. pojačiva č 32 1 Slika 2.). jed. upravljanja. interferometri itd.). merila sa nonijusom i mikrometarska merila. računarom integrisani sistemi.).43). kolenasta vratila itd. prikazivanje ili korišćenja mernih rezultata i informacija (mernih signala) za odgovarajuće namene. modulna merila. kompleksna merila.). parametara navoja (šabloni. Kontrolni uređaji su uređaji sa nizom funkcionalno povezanih mernih sredstava i pomoćnih pribora namenjenih merenju i kontroli objekata složene konfiguracije (blokovi motora. specijalni uređaji i sl. memorisanja.

Kod kosog rezanja pravac kretanja alata ili predmeta obrade i glavnog sečiva zaklapaju ugao različit od 90o. 1 OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Pri prodiranju reznog klina alata (1 .3) se naziva ravan smicanja. je koso rezanje.1 OBRAZOVANJE STRUGOTINE 3. Rendisanje je koso rezanje. a njen položaj je određen uglom smicanja φ. Većem uglu smicanja odgovara manja debljina strugotine. Struganje je. na primer tocilima. složena naprezanja. Principi kosog ili ortogonalnog rezanja zastupljeni su kod svih vrsta obrade metala rezanjem (slika 3. u osnovi.1. Pri bušenju se javlja koso rezanje.1 Mehanizam nastanka strugotine Formiranje strugotine se odvija kroz tri sukcesivne faze: plastično deformisanje materijala predmeta obrade (stvaranja strugotine). Osnovni principi rezanja: ortogonalno (a) i koso (b) Ortogonalno rezanje nastaje u slučajevima kada je glavna rezna ivica alata (glavno sečivo) normalna na pravac kretanja alata ili predmeta obrade (pravac relativnog kretanja).3. Pri obimnom glodanju koso rezanje nastaje pri obradi valjkastim glodalima sa zavojnim zubima. lokalnim plastičnim deformisanjem materijala predmeta obrade. u materijalu ispred reznog klina. 3.2). Ravan u kojoj su naprezanja na smicanje maksimalna (slika 3. 1 ω=90 GS o ω=90 V 2 GS o V 2 ortogonalno rezanje koso rezanje Slika 3. koso rezanje. mada su uslovi pri kojima se izvodi obrada različiti. Provlačenje je najčešće ortogonalno rezanje. . osim usecanja žljebova kada nastaje ortogonalno rezanje. a ortogonalno pri glodanju glodalima sa pravim zubima.1) u materijal predmeta obrade (2) mogu da se pojave dva slučaja (principa) rezanja: ortogonalno i koso rezanje. Pri odsecanju (usecanju) i obradi kada je napadni ugao 90o nastaje ortogonalno rezanje. Pri prodiranju reznog klina alata u materijal predmeta obrade javljaju se. odvođenje strugotine iz zone rezanja i savijanje i lomljenje strugotine. Proces formiranja strugotine ostvaruje se. Ova faza se ne pojavljuje uvek.1. u opštem slučaju.slika 3. Obrada mnogosečnim alatima.

1 as. već u jednom sloju materijala oko te ravni. Pored primarne zone deformisanja (I) . a završava u ravni OCB.3). Ispred zone ODA metal je elastično deformisan. Pravac u kome se vrši deformisanje zrna materijala izduženjem ne poklapa se nikada sa pravcem ravni smicanja. Usled dejstva sile trenja ( FT ) i normalne sile ( FN ) dolazi do naknadnog deformisanja sabijanjem i povijanja linija tekstura u oblasti kočionog sloja.Proizvodne tehnologije koso ortogonalno struganje koso ortogonalno rendisanje koso bušenje koso ortogonalno glodanje Slika 3.3.2. Primeri kosog i ortogonalnog rezanja γ ravan smicanja φ A O V st β A B as FR V C O a α ravan smicanja a zona deformisanja .rezanja Slika 3. Relativna deformacija u sekundarnoj zoni značajno (do 20 puta) prevazilazi srednju deformaciju slojeva strugotine. koji se naziva zona smicanja ili zona deformisanja (zona rezanja). već zaklapa neki ugao ψ (ugao teksture) u odnosu na ravan smicanja.zona OHC sa kočionim slojem debljine a1 ≈ 0. Ravan i zona smicanja U stvarnosti proces deformisanja se ne odvija u jednoj ravni (ravni smicanja). javlja se i sekundarna zona deformacija (II) . u kojoj je struktura materijala potpuno deformisana (slika 3. Deformacija zrna materijala predmeta obrade započinje u ravni AO.zona ADOHB.4. Debljina deformisanog sloja a2 (tercijalne zone deformisanja) zavisi od osobina materijala predmeta obrade i opterećenja. 44 . Izgled zone deformisanja prikazan je na slici 3.

.2 Vrste i oblici strugotine U zavisnosti od mehanizma i karaktera obrazovanja strugotine formira se strugotina različitog oblika i tipa.1. Proces formiranja prekidne strugotine prate lomovi materijala nestacionarne prirode između kojih teče proces plastičnog deformisanja dela materijala koji se pretvara u strugotinu. metodama obrade itd.5): prekidna ili diskontinualna. stepena i brzine deformisanja. dovodi do velikog broja oblika i tipova strugotine. segmentna itd. po spektru obrađivanih materijala i njihovih osobina. debljina zone smicanja je relativno mala.5.3.trakasta (kontinualna) neprekidna (kontinualna) u uslovima pojave naslage lamelarna Slika 3. Pri visokim brzinama rezanja i korišćenju alata sa malim ili negativnim vrednostima grudnog ugla. 3. Oblik i tip strugotine zavisi od vrste i fizičko-mehaničkih osobina materijala predmeta obrade (pre svega plastičnosti) i uslova plastičnog deformisanja reznog sloja: karaktera naprezanja (prekidno ili neprekidno rezanje). Zona smicanja (zona rezanja) i linije teksture Na debljinu zone smicanja (zone plastičnog deformisanja) utiče vrsta materijala predmeta obrade i uslovi pod kojima se proces rezanja ostvaruje. Njeno formiranje je posledica uglavnom plastičnog deformisanja u zoni smicanja. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM γ strugotina ψ as φ A B H D O E a1 C c1 c φ V O FT rezni klin ψ A a1 FN V st a a) Zona deformisanja a2 b) Linije teksture Slika 3. Nastaje i pri obradi žilavih materijala malim brzinama rezanja i velikim koracima. Šarolikost uslova obrade. vremena. p ( ) p ( ) prekidna (diskontinualna) neprekidna . neprekidna u uslovima pojave naslage i lamelarna. pri rezanju malim brzinama rezanja i korišćenju alata sa velikim vrednostima grudnog ugla debljina zone smicanja je znatna. razvrstana u četiri osnovna tipa (slika 3.) nastaje pri obradi livenog gvožđa.4. livene bronze i drugih krtih materijala. odvajanje materijala se vrši kontinualno u vidu traka 45 . Prekidna ili diskontinualna strugotina (lomljena. tako da se može aproksimirati sa ravni smicanja. Osnovne vrste strugotine Neprekidna ili kontinualna (trakasta) strugotina je najčešće željeni oblik strugotine pri obradi većine materijala. Međutim. neprekidna ili kontinualna (trakasta).

Pojava naslage ima negativan uticaj i na kvalitet obrade. Pojava loma naslage izaziva skraćenje reznog klina. jer se kretanje strugotine ne odvija direktno po grudnoj površini reznog klina alata. 3. Posledice pojave i loma naslage 46 ΔH1 ΔH2 .Proizvodne tehnologije određene debljine.7. stabilnost procesa rezanja i sl. Destruktivno dejstvo naslage nastaje kada se naslaga razara kada se odvajaju delići reznog klina alata. Pri tome je kvalitet obrađene površine veoma dobar. Naslaga štiti rezni klin od habanja.6. Kako je kontakt grudne površine reznog klina alata i strugotine diskontinualne prirode.6). geometriju i postojanost alata. Uticaj naslage na habanje alata je dvojak: zaštita i destrukcija. V st γ γf Δa a V O L H Slika 3. Pri obradi na automatima ovaj oblik strugotine nije poželjan. Δa a formiranje naslage H1 H H2 posle loma naslage Slika 3. u pogodnim uslovima obrade. sile i snagu rezanja. oblik i veličinu zone rezanja. Zavareni spojevi su dobra podloga za dalje nagomilavanje čestica materijala i stvaranje naslage (slika 3.3 Naslaga na reznom klinu alata Visoka specifična toplotna i mehanička opterećenja dovode do visokih temperatura i do 1600 K i kontaktnih pritisaka i do 35000 MPa. Pod naslagom se podrazumeva klinasta manje ili više nepokretna oblast materijala uz reznu ivicu alata.7). Delići se odnose strugotinom i pošto su tvrđi od osnovnog materijala izvode abrazivno habanje grudne površine i leđne površine reznog klina. dolazi do stvaranja zavarenih spojeva u nizu tačaka. smanjenje tačnosti obrade i pojavu većih neravnina na obrađenoj površini (slika 3. Pri manjim vrednostima ugla smicanja višak materijala se pretvara u strugotinu veće debljine i obrnuto. Debljina strugotine zavisi od ugla smicanja. To su idealni uslovi za pojavu zavarivanja dva materijala (materijala predmeta obrade i alata). Neprekidna strugotina u uslovima pojave naslage javlja se u uslovima rezanja pogodnim za stvaranje naslage na reznim elementima alata. kvalitet obrade. habanje alata.1. Šema nastanka i lokacija naslage Periodična pojava i lom naslage utiče na proces nastanka strugotine.

Stepen deformacije materijala koji se pretvara u strugotinu se izražava koeficijentima deformacije (faktorima deformisanja strugotine. što značajno utiče na smanjenje otpora i snage rezanja. relativno klizanje. matematičkom interpretacijom šeme prikazane na slici 3. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Povećanjem naslage menja se stvarni grudni i ugao reznog klina. relativna dilatacija i stvarni ili logaritamski stepen deformacije. kvadratno izduženje.8. slika 3.4 Faktor sabijanja strugotine Kao parametri procesa deformisanja materijala strugotine koriste se faktori deformisanja strugotine. a Vrednost faktora sabijanja strugotine se može definisati na bazi vrednosti grudnog ugla i ugla smicanja. Osnovne veličine za određivanje parametara deformisanja strugotine Za identifikovanje stepena deformisanja strugotine najčešće se koristi faktor sabijanja strugotine koji predstavlja odnos debljine strugotine (as) i dubine rezanja (a): λ= as = 2 − 5. faktor sabijanja strugotine. as ⋅ bs = λ a ⋅ λ b > 1 AS=bS aS a⋅ b a λ = λa = s > 1 A b a b a λb = s > 1 b l λl = s < 1 A=b a l λA = as bs as D B Slika 3.8): faktorima debljine. Otpori se periodično povećavaju i smanjuju i zbog promene dubine rezanja. Periodični nastanak i razaranje naslage.9.3. sin φ 47 . izazivaju i samopobudne oscilacije u obradnom sistemu. promena dubine rezanja i sl. 3. Faktor sabijanja strugotine definisan preko geometrijskih veličina i brzina Iz trouglova OAC i OAB sledi: as = OA ⋅ cos ( φ − γ ) i OA = a . γ γ φ−γ as 90−(φ−γ) C O F Vs A φ Vst A a φ B G V 90−γ O 90−φ+γ a) Geometrijske velič ine b) Brzine u zoni rezanja Slika 3.1..9. brzina relativnog klizanja. širine i dužine strugotine i faktorom površine preseka strugotine.a.

sin φ a cos ( φ − γ ) Prema definiciji faktor sabijanja strugotine je: λ = s = .b). = = a Vst sin φ zavisi od brzine rezanja i strugotine. ugla smicanja i grudnog ugla alata. mm .širina obrade i ρ. gde su: as. Primenom analitičke vage za merenje mase ms i merila dužina za merenje dužine odrezane strugotine ls stvaraju se uslovi za određivanje faktora. tako da za bs ≈ b sledi: as l = = λ. kg/mm3 . na bazi sinusne teoreme primenjene na trougao OFG: Vst V cos ( φ − γ ) V V . mm . Najjednostavniji postupak određivanja faktora sabijanja strugotine se zasniva na jednakosti zapremina sloja materijala pre rezanja i strugotine (zapreminska metoda): V = Vs . debljine strugotine.Proizvodne tehnologije a ⋅ cos ( φ − γ ) . a ls To znači da se postupak svodi na identifikovanje pređenog puta alata ili dužine mateD ⋅ π ⋅ l1 rijala pre rezanja (slika 3. a ⋅ b ⋅ l = as ⋅ bs ⋅ l s . Masa strugotine je: ms = Vs ⋅ ρ = as ⋅ bs ⋅ l s ⋅ ρ = as ⋅ b ⋅ l s ⋅ ρ . dubine rezanja. Vrednost faktora sabijanja strugotine eksperimentalno se određuje na tri načina: merenjem brzine rezanja i brzine strugotine. b. = = sin φ sin [90 − ( φ − γ )] cos ( φ − γ ) Vst sin φ Vrednost faktora sabijanja strugotine: λ= as V cos ( φ − γ ) .debljina strugotine. Šema identifikovanja dužine strugotine pre rezanja Masena metoda je nešto tačnija i bazira na jednakosti mase materijala i strugotine. Naime. 48 . a sin φ što znači da je debljina strugotine: as = Faktor sabijanja strugotine se može definisati i preko brzine rezanja V i brzine klizanja strugotine po grudnoj površini Vst (slika 3.specifična masa materijala predmeta obrade. zapreminskom metodom i masenom metodom. S l1 l S S D Slika 3.9. sledi: = = λ.10): l = . i merenje dužine strugotine nakon rezanja ls.10.

3. Kod ortogonalnog rezanja rezultujuća sila rezanja FR se može razlažiti na: tangencijalnu silu (silu trenja) FT.2. habanja reznih elemenata alata.površina poprečnog preseka strugotine A = a b = a S.2 MEHANIKA REZANJA 3. pogonske snage mašine i sl.12).3. kojim se utvrđuje koeficijent FN Odnos sile smicanja i sile normalne na ravan smicanja 49 . Njihovo poznavanje ima značajnu ulogu u postupku definisanja obradljivosti materijala. Komponente rezultujuće sile rezanja pri ortogonalnom rezanju U slučaju kosog rezanja javlja se i otpor pomoćnom kretanju F3 (slika 3.1 Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju Prodiranju reznog klina alata u materijal predmeta obrade (slika 3. FS = μ s = tg ρ s .11. dimenzionisanja elemenata mašina. b ⋅ ls ⋅ ρ λ= as ms ms = = . koja deluje normalno na obrađenu površinu predmeta obrade. mm2 . a a ⋅ b ⋅ ls ⋅ ρ A ⋅ ls ⋅ ρ gde je: A. koja deluje u ravni grudne površine i normalnu FN. silu u ravni smicanja (silu smicanja) FS i normalnu silu FSN. Za praksu je F značajniji odnos sile trenja i normalne sile T = μ = tg ρ .11) suprotstavljaju se otpori rezanja. koja deluje u ravni normalnoj na ravan smicanja i glavnu silu (glavni otpor rezanja) F1 i silu (otpor) prodiranja F2. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Za bs ≈ b debljina strugotine je: dok je faktor sabijanja strugotine: as = ms . definiše FSN koeficijent unutrašnjeg trenja μs odnosno ugao unutrašnjeg trenja ρs. γ A φ a b FS φ+ρ−γ a F1 F SN FR ρ FN ρ−γ FT γ ρ−γ 90−ρ F2 Slika 3. koja deluje u ravni normalnoj na grudnu površinu reznog klina.

Na osnovu F1 rezultujućeg otpora rezanja: FR = .specifični otpor rezanja čija vrednost zavisi od geometrije i materijala alata. Najuticajnije veličine na glavnu silu rezanja su materijal predmeta obrade i parametri režima obrade. cos ( ρ − γ ) sila smicanja ili sila u ravni smicanja: cos ( φ + ρ − γ ) FS = FR ⋅ cos ( φ + ρ − γ ) = F1 ⋅ = μs ⋅ FSN . jer omogućuje izračunavanje pojedinih komponenti rezultujućeg otpora rezanja. geometrije alata i uslova obrade.Proizvodne tehnologije trenja μ odnosno ugao trenja ρ. Komponente rezultujuće sile rezanja u obradi struganjem Glavna sila rezanja se najčešće i najlakše meri i eksperimentalno određuje. mm2 površina poprečnog preseka strugotine.12. vrste obrade itd. cos ( ρ − γ ) sila normalna na ravan smicanja FSN = FR ⋅ sin ( φ + ρ − γ ) = F1 ⋅ sila prodiranja: sin ( φ + ρ − γ ) i cos ( ρ − γ ) F2 = F1 ⋅ tg ( ρ − γ ) . u kome su Ck1. Jednačinama za proračun najčešće se utvrđuje zavisnost glavne sile rezanja. tako da je najčešće korišćeni izraz oblika: F1 = Ck1 ⋅ a x1 ⋅ S y1 . materijala predmeta obrade. 50 . Na bazi glavne sile rezanja određuju se i ostale komponente. pre svih dubina rezanja (a) i korak (S). Za proračun glavne sile rezanja koriste se različiti izrazi F1 = K s ⋅ A = K s ⋅ a ⋅ S . x1 i y1 . zasnovani na specifičnom otporu rezanja Ks. MPa/mm . n S F3 n F2 F3 F2 S F1 F1 a) uzdužna obrada b) poprečna obrada Slika 3. cos ( ρ − γ ) normalna sila: FN = FR ⋅ cos ρ = F1 ⋅ cos ρ . i A = a S. odnosno glavne sile rezanja ostale cos ( ρ − γ ) komponente rezultujuće sile rezanja mogu se definisati relacijama: sin ρ sila trenja ili tangencijalna sila: FT = FR ⋅ sin ρ = F1 ⋅ = μ ⋅ FN . oblika: 2 gde su: KS.konstanta i eksponenti uticaja materijala predmeta obrade.

otpora prodiranja PF2 i otpora pomoćnog kretanja PF3. Geometrija preseka strugotine u obradi struganjem A φ a b a FS φ+ρ−γ F1 F SN FR ρ FN ρ−γ FT γ ρ−γ 90−ρ F2 Slika 3. γ a Slika 3.14. 51 .3. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM h b κ S h = S⋅ sinκ a b= sinκ Od vrednosti ugla smicanja zavisi utrošak energije pri rezanju. Ugao smicanja se može odrediti na dva načina: ♦ preko faktora sabijanja strugotine i ♦ iz uslova maksimalnog naprezanja na smicanje u ravni smicanja. razvijena količina toplote. veličina deformacija i intenzitet razvoja triboloških procesa na alatu i sl.2 Snaga rezanja i pogonska snaga mašine U procesu rezanja potrebno je savladati otpore rezanja i trenja u obradnom sistemu. To znači da se snaga pogonskog elektromotora obradnog sistema sastoji od snage praznog hoda Po i snage potrebne za savladavanje: glavnog otpora rezanja PF1 . odgovarajućim matematičkim sin φ cos ( φ − γ ) cos φ ⋅ cos γ + sin φ ⋅ sin γ cos γ transformacijama λ= = = + sin γ . sledi sin φ sin φ tg φ cos γ tg φ = ugao smicanja . Šema određivanja ugla smicanja 3.2.ov model analize ugla smicanja. cos ( φ − γ ) Iz izraza za faktor sabijanja strugotine λ = .13. λ − sin γ Određivanje ugla smicanja iz uslova maksimalnog naprezanja na smicanje u ravni smicanja predstavlja Merčant (Merchant) .

intenzitet razvoja procesa habanja reznih elemenata alata i strukturu i debljinu defektnog sloja. a usled zagrevanja menja se i koeficijent trenja.15) u zonama: Q1 = (75 . Generisana toplota (Q) je rezultat pojave četiri toplotna izvora (slika 3. Q2 = (19 . P Snaga pogonskog elektromotora: P = k = η 6 ⋅ 10 4 ⋅ η F1 ⋅ V .1 Toplota rezanja Pojava toplote u zoni rezanja posledica je pretvaranja mehaničke energije u toplotnu. Snaga pomoćnog kretanja: PF3 = F3 ⋅ Vp 6 ⋅ 107 . Toplota utiče na: proces obrazovanja strugotine. J.kontakta grudne površine reznog klina alata i strugotine širine c. N) i brzine pomoćnog kretanja (Vp.4 TERMODINAMIKA REZANJA 3.mehaničkog stepena iskorišćenja snage mašine. Snaga glavnog otpora rezanja: PF1 = 6 ⋅ 10 4 F1 ⋅ V . pojavu naslage.22.5) % Q . N) i brzine rezanja (V. Kratka analiza toplotnih izvora pokazuje da se najveća količina toplote generiše u zoni deformisanja i na kontaktu grudne površine reznog klina alata i strugotine.80) % Q .4. tako da je količina generisane toplote: Q = A = F1 ⋅ V . kW zavisi od vrednosti glavnog otpora rezanja (F1. Snaga otpora prodiranja je snaga potrebna za savladavanje otpora prodiranja.zona elastičnih deformacija (ispod zone smicanja). Q3 =(2 . Kako je brzina prodiranja jednaka nuli ili približno jednaka nuli.smicanja (primarna zona deformisanja). 3. 52 . koji uključuje i snagu praznog hoda obradnog sistema Po. otpore rezanja. to je i snaga PF2 = 0 . kW zavisi od otpora (F3. mm/min).kontakta leđne površine reznog klina alata i obrađene površine i Q4 = oko 0.Proizvodne tehnologije Snaga Po je snaga praznog hoda neopterećene mašine zajedno sa dopunskim gubicima izazvanim opterećenjima pri radu (otpori trenja i drugi otpori u obradnom sistemu). u analizi problematike procesa rezanja i posvećuje najveća pažnja.3.5) % Q . Više od 99. Njena vrednost je promenljiva i zavisi od optrećenja. plastično deformisanje strugotine i faktor sabijanja strugotine.5 % energije (mehaničkog rada) utrošene na deformisanje materijala predmeta obrade i savlađivanje sila trenja na kontaktnim površinama reznog klina alata (grudnoj i leđnoj) pretvara se u toplotu. jer sa opterećenjem rastu pritisci u ležajevima. u kojoj se izvodi plastično deformisanje materijala predmeta obrade i njegovo pretvaranje u strugotinu.5 % Q . Upravo su to i oblasti kojima se. kW zavisi i od η . m/min).

Pri obradi bez primene SHP toplota se odvodi vazdušnim strujanjem u okolinu.a) su: q1 = (68 .5) % q . C a 2000 1500 1000 o ~elik sivi liv bronza 500 0 mesing alumin.22. Toplotni izvori q1=68 .10) % q . % 80 60 40 20 0 50 100 150 strugotina predmet obrade rezni alat Srednja temperatura rezanja θsr.16. q2 = (2 .6) % q . Najveći deo generisane toplote se odvodi strugotinom (slika 3. Toplotni ponori i procentualni udeo odvođenja toplote Karakter odvođenja (distribucije) toplote zavisi od postupka obrade.5 %Q Q 4=0. Sa povećanjem brzine rezanja smanjuje se količina toplote koja se odvodi predmetom obrade i alatom.6 %q q 2=2 . Toplotni ponori (slika 3. odvodi deo ukupne generisane toplote.strugotina. brzine rezanja.b).površinski slojevi alata. a pri obradi uz primenu SHP sredstvom i q5 =(1 . m/min 200 V.10 %q a a) Toplotni ponori 100 Q.3. q3 = (2 .5 %q q3=2 . odvodi veći deo toplote generisane izvorom Q1 i deo toplote od izvora Q2 .rezni alat. Deo toplote se akumulira u površinskim slojevima i izaziva povećanje temperature slojeva.3. odvodi veći deo toplote generisane izvorom Q2 i deo toplote od izvora Q3 . dimenzija predmeta obrade i alata i sl.80 %Q a a Q4 Q2 Q3 Q 2=19 .okolina (sredstvo za hlađenje i podmazivanje).predmet obrade. q4 = (8 . odvodi toplotu generisanu izvorom Q4 i deo toplote od izvora Q2 i Q3 .25) % q .15. Kod malih brzina rezanja količina generisane toplote koja se odvodi strugotinom i predmetom obrade je približno ista.80) % q . 0 1000 2000 3000 4000 5000 Brzina rezanja V.5 %Q Slika 3. Pri primeni savremenih postupaka obrade visokim 53 .25 %q q5=1 .5 %Q Q 3=2 .16. m/min b) Procentualni udeo odvođenja toplote Slika 3.16. toplotne provodljivosti materijala predmeta obrade i alata. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Q1 Q 1=75 .80 %q q4 q1 q5 c q3 q2 q4=8 .

2 Temperatura rezanja Generisana toplota u zoni rezanja dovodi do zagrevanja predmeta obrade. z) 50 o 100 150 o 850 o 800 o A 750 o 700 200 o 150 o 100 o 50 le đ na površ ina reznog klina grudna povr šina reznog klina Slika 3. y.4. Temperatura bilo koje tačke u zoni rezanja zavisi od koordinata te tačke (x.Proizvodne tehnologije brzinama rezanja strugotina odvodi i do 95 % generisane toplote.17). Temperatura Θ3 je temperatura kontakta površine strugotine i grudne površine reznog klina alata. z) i vremena (t): θ = f ( x . t ) .17. z . izotermama (krivama konstantne temperature). y .a) i srednja temperatura rezanja (slika 3. Poznavanjem toplotnih izvora i ponora može se formirati i jednačina toplotnog bilansa procesa rezanja oblika: Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 .18.b). 54 . Zato se često i naziva temperaturom brzine rezanja. Temperaturna polja pri obradi čelika U oba slučaja maksimalna temperatura je na sredini kontakta.17 je evidentno da se različite tačke strugotine i grudne površine reznog klina alata nalaze na različitim temperaturama. Sa slike 3. Kod žilavijih materijala prouzrokovana je sabijanjem strugotine i raste sa porastom brzine rezanja. Svoj maksimum dostiže na polovini kontakta. strugotine i reznog alata i pojave karakterističnih temperaturnih polja i temperatura (slika 3. 850 o 900 400 o o o 800 o o 350 o A 500 o 600 200o 700 o 600 o 500 o 400 o 300 o 250 o 900 30 o o o o A (x. funkcija koordinata te tačke (na primer tačke A). Temperatura Θ1 nastaje kao posledica loma materijala odnosno raskidanja strukture osnovnog materijala predmeta obrade. za proučavanje procesa obrade rezanjem značajne su i: temperature u karakterističnim tačkama zone rezanja (slika 3. za razliku od temperaturskih oblasti ograničenih karakterističnim temperaturnim poljima. Temperatura otpora rezanja Θ2 nastaje u korenu strugotine kao rezultat sabijanja i deformisanja strugotine. Pored temperature u bilo kojoj tački. y. tako da su alat i predmet obrade praktično hladni. 3.18.

3. zavisno od toga da li se meri temperatura u zoni rezanja ili u tački. i to na metode merenja: srednje temperature rezanja i temperature u tački (na pojedinim mestima). metod mikroskopske analize.21) čine: rezni alat (1).18. Tribomehanički sistem ima dva kontaktna para (slika 3. metod promene boje tankog sloja oksida. radijacijski ili optički metod.3. strugotine i predmeta obrade se razvrstavaju u dve grupe. tačnije u uskom području alata.1 Priroda triboloških procesa Osnovni tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem (slika 3. θ θ θ3 θ2 θ1 a θ3 θ4 θ1 a) Temperatura u tački θ 80% 10% 800 600 10% θsr 400 brzina rezanja V. analogije i merenja temperature rezanja. Za merenje temperature rezanja u tački primenjuju se: metod veštačkih termoparova.5 TRIBOLOGIJA REZANJA 3. metod elektrotoplotne analogije i sl. m/min Slika 3. strugotine ili predmeta obrade. preciznih i pouzdanih metoda. predmet obrade (2) i sredina. m/min θ3 a θ sr b) Srednja temperatura 200 0 200 400 V.19): 55 . Sve metode određivanja temperature rezanja se dele u tri grupe i to na metode: proračuna temperature rezanja. Za merenje srednje temperature rezanja najčešće se koriste metode: kalorimetarska. koju najčešće čini sredstvo za hlađenje i podmazivanje (3).5. Temperatura u karakterističnim tačkama i srednja temperatura rezanja Za određivanje vrednosti temperature rezanja postoji veći broj manje ili više tačnih. metod poluveštačkih termoparova. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Na kontaktnoj površini leđne površine reznog klina alata i obrađene površi ne predmeta obrade javlja se kontaktna temperatura Θ4. metod termoosetljivih boja ili premaza i metod prirodnih termoparova. Temperatura zone rezanja je srednja temperatura rezanja Θsr. Metode merenja temperatura alata.

20. od graničnog trenja (veoma retko.kontakt leđne površine reznog klina alata i obrađene površine predmeta obrade.SHP FN strugotina grudna površina reznog klina alata Vst F r=F2 le|na površina reznog klina alata obra|ena povr{ina V F N .sila trenja na leđnoj povr šini reznog klina alata F T . Kretanje masa u procesu ostvarivanja kontakta U uslovima visokih toplotnih i mehaničkih opterećenja dolazi do razvoja procesa formiranja i raskidanja frikcionih veza (zavarenih spojeva) između materijala alata i 56 .čestica alatnog materijala F t2 .kontaktni par A A II . kvalitet obrađene površine.19. neravnomernost naprezanja (napona) i izmena temperature kontakta u širokim granicama od sobne do temperature topljenja. 3 1 .sila trenja na grudnoj površ ini reznog klina alata FT Slika 3. Vst .radijalna sila. V .SHP F t2 1 2 . 3 2 1 I . F r .otpor prodiranja.normalna sila.predmet obrade 2 .brzina rezanja Slika 3.rezni alat 3 .predmet obrade 3 . sile rezanja itd.brzina strugotine. Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem i kontaktni parovi Tribološki procesi na kontaktnim površinama grudne površine alata i predmeta obrade utiču na: karakter i intenzitet habanja alata. skoro nikada) do potpunog mikrozavarivanja kontaktnih površina.kontakt grudne površine reznog klina alata i strugotine i drugi . To znači da se klizanje strugotine duž grudne površine odvija u različitim uslovima. tačnost obrade. F2 .Proizvodne tehnologije prvi .sredstvo za hla đenje i podmazivanje . Kontakt strugotine i grudne površine odlikuje: promenljiv kvalitet površina kontakta.rezni alat 2 .kontaktni par 1 .

3.difuziono habanje 5) zamorno habanje 2 .oksidno habanje Slika 3. Odlazak čestica alatnog materijala dovodi do habanja reznih elemenata alata.zavarenih spojeva. produkti sagorevanja legirajućih elemenata u sredstvu za hlađenje i podmazivanje i sl. Abrazivno habanje (2) je mikrorezanje površinskih slojeva reznog klina alata. Tvrde čestice mogu biti i: delići strugotine. Aktivne komponente. difuziono habanje.. atheziono habanje. Jedan od oblika tribohemijskog habanja je i difuziono habanje (1) nastalo kao rezultat međusobne difuzije pojedinih legirajućih elemenata materijala predmeta obrade i alata (ugljenika. volframa.frikcione veze 3) adhezivno habanje F predmet obrade 1 naponi promenljivi po znaku i intenzitetu _ 2 4 3 Brzina rezanja (Temperatura rezanja) Korak . Pored toga u procesu ostvarivanja kontakta nastaje i kretanje masa između elemenata tribomehaničkog sistema (odlazak čestica alatnog materijala sa strugotinom i obrađenom površinom predmeta obrade . različitih procesa između materijala predmeta obrade i alata i sl. dovode do formiranja prevlake na površinskim slojevima reznog klina alata. produkti habanja. kobalta). Posledica ovih pojava je gubitak energije. uticaja okoline. + rezni alat 1 . Poseban vid tribohemijskog habanja je koroziono habanje. oksidno habanje i habanje usled zamora.adhezivno habanje 4 .3. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM predmeta obrade. Osnovni mehanizmi habanja reznog klina alata 57 ..abrazivno habanje 3 . Tribohemijsko habanje je rezultat hemijskog dejstva sredstva za hlađenje i podmazivanje.slika 3.5. Razaranjem prevlake nastaje i habanje alata. Najčešći vid tribohemijskog habanja je oksidno habanje (4) nastalo kao rezultat difuzije ili athezije kiseonika u površinske slojeve.20). mikroelement predmet obrade rezni alat predmet obrade alat 2) abrazivno habanje Ukupno habanje SHP rezni alat predmet obrade SHP . oksida) u zoni rezanja. Otuda se priroda trenja u procesu rezanja može razjasniti čestom pojavom i raskidanjem frikcionih veza .21) se mogu podeliti na: ♦ mehaničko habanje: abrazivno habanje i mikrorezanje ♦ fizičko-hemijsko habanje: tribohemijsko habanje. Mikrorezanje se javlja u uslovima pojave tvrdih čestica (uključaka. u tečnom i gasovitom stanju.2 Habanje reznih elemenata alata Mehanizmi habanja reznih elemenata alata (slika 3.21. karbida. utrošak rada na raskidanje veza i generisanje toplote.

čelika sklonih pojavi naslage. Javlja se. obradi većim dubinama rezanja i pri primeni sredstva za hlađenje i podmazivanje i sl. Odvajanjem delića stvaraju se karakteristične jamice i krateri ("pitting").22. odlamanja ili razaranja reznog klina alata i habanja reznog klina alata. odlamanje odvajanje čestica dimenzija 0. Ta promena se manifestuje preko pojave: kratera na grudnoj i pojasa habanja na leđnoj površini reznog klina alata.3 mm. ♦ habanje isključivo po leđnoj površini reznog klina alata u vidu pojasa habanja odgovarajuće širine. 58 . obrađenom površinom i sredstvom za hlađenje i podmazivanje dovodi do promene oblika reznog klina alata (habanja alata . Tri osnovna oblika habanja reznih alata (slika 3. odlamanje i razaranje reznog klina je nepovoljan oblik trošenja alata. Krzanje. uglavnom.) i nije funkcija vremena rada.slika 3.3 . Zamorno habanje nastaje u uslovima dinamičkih opterećenja. Dinamička opterećenja su rezultat nedovoljne krutosti i stabilnosti elemenata tehnološkog sistema. jer dovodi do brzog otkaza alata. posebno u uslovima pojave naslage. Karakteristično je za obradu krtih materijala.23 i 3. Manifestuje se pojavom mikropukotina koje prerastaju u makropukotine i dovode do odvajanja sitnih delića alatnog materijala. Habanje reznih elemenata alata predstavlja gubitak rezne sposobnosti alata (slika 3. neravnomernosti dubine rezanja. krzanja. H1 H2 a) Habanje b) Krzanje c) Deformisanje Slika 3.24) su: ♦ habanje isključivo po grudnoj površini reznog klina alata u vidu kratera. Krzanje je odvajanje čestica dimenzija do 0. kod krtih alatnih materijala (rezna keramika. Karakteristično je za završnu obradu i ♦ opšti oblik habanja (habanje i po leđnoj i po grudnoj površini reznog klina alata).1 mm i razaranje odvajanje čestica dimenzija iznad 1 mm. Odlazak čestica alatnog materijala sa strugotinom.zavarenih spojeva na površinama u kontaka alata i strugotine. Karakteristično je za obradu alatima od brzoreznog čelika bez primene sredstva za hlađenje i podmazivanje. a njegov intenzitet raste sa porastom temperature rezanja. Atheziono habanje je prisutno na svim temperaturama. Osnovni oblici gubitka rezne sposobnosti alata Plastično deformisanje reznog klina nastaje pri visokim toplotnim i mehaničkim opterećenjima i manifestuje se izmenom oblika kontaktnih površina alata (povijanje grudne i pojava ispupčenja na leđnoj površini reznog klina alata). nehomogenosti strukture materijala predmeta obrade i sl.Proizvodne tehnologije Atheziono habanje (3) je proces nastanka i razaranja frikcionih veza . tvrdi metali na bazi TiC i sl.22) i rezultat je: plastičnog deformisanja reznog vrha alata.23).

op šti oblik habanja pro širiva č razvrtač valjkasta glodala spiralna burgija vretenasta glodala zup časti no ž odvalno glodalo Slika 3. Oblici habanja reznih elemenata alata strugarski nož . obojeni i laki metali i legure e) Deformisanje: Vrlo velike vrednosti brzine rezanja f) Krzanje: Ploč ice od tvrdog metala i rezne keramike Slika 3. Oblici habanja reznih alata 59 . već e vrednosti dubine i brzine rezanja c) Op šti oblik habanja: srednje vrednosti koraka i brzine rezanja d) Opš ti oblik habanja: Abrazivni. male vrednosti koraka i brzine rezanja b) Krater na grudnoj povr š ini: žilavi materijali.23.krater abeh- b LP .3.24. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM a GP GP .pojas habanja dubina kratera širina kratera polož aj kratera širina pojasa habanja e LP h a) Pojas habanja na leđnoj povr šini: Krti materijali.

b) i/ili širine pojasa habanja na leđnoj površini (h).25. a Ag Vg h sr . Koncentrisano habanje (slika 3. Direktni parametri habanja su parametri kojima se prati promena oblika reznog klina alata.Proizvodne tehnologije Pored osnovnih javljaju se i drugi oblici habanja kao što su: zaobljenje reznog vrha.{irina kratera e .srednja {iri na poj asa habanja i= n 1 hsr = hi n i=1 ∑ hsr b h Ap Vp a . slika 3. Koncentrisano i radijalno habanje reznog klina alata Proces habanja reznih elemenata alata može se pratiti brojnim parametrima koji se dele na: direktne i indirektne parametre habanja. Linijski.{irina pojasa habanja Slika 3. najčešće u zoni prelaza sa pomoćne na glavnu reznu ivicu. Linijski parametri su osnovni parametri habanja. Njima se prate promene dimenzija kratera na grudnoj površini reznog klina alata (a.26) su zapremina pohabanog materijala sa: grudne (Vg) i leđne površine reznog klina (Vp). To su: » linijski ili jednodimenzionalni. sa leđne površine ili ukupna masa pohabanog materijala.26. Parametar habanja može biti i masa pohabanog materijala: sa grudne površine reznog klina.26. 60 e h max h1 hL `ljebovi . koncentrisano habanje na leđnoj površini reznog klina itd. » površinski ili dvodimenzionalni i » zapreminski ili trodimenzionalni. površinski i zapreminski parametri habanja reznog klina alata Površinski parametri habanja (slika 3. hL pomoć na rezna ivica glavna rezna ivica leđna povr š ina grudna povr šina h2 hr h3 a) Oblik habanja leđne površine S leđna povr š ina leđna povr š ina S S c) Radijalno habanje b) Koncentrisano habanje Slika 3.26) su: površina poprečnog preseka kratera na grudnoj površini Ag i površina poprečnog preseka pojasa habanja na leđnoj površini Ap.polo`aj kratera h .25) se manifestuje pojavom niza žljebova. Zapreminski parametri habanja (slika 3.dubina kratera b . radijalno habanje.

krivom promene širine pojasa habanja na leđnoj površini reznog klina alata. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Indirektni parametri habanja (slika 3.27. Retko se primenjuju i ne mogu obezbediti praćenja procesa habanja. To su metode praćenja promena na predmetu obrade i u procesu rezanja. Tri osnovne zavisnosti su: krive habanja. već samo mogu ukazati na momenat zatupljenja alata. dimenzija predmeta obrade (tačnosti obrade). 61 . Indirektne metode su metode praćenja promene: parametara hrapavosti obrađene površine. poznatom pod nazivom kriva habanja (slika 3. Direktne metode praćenja habanja reznih elemenata alata su metode koje obezbeđuju merenje parametera habanja reznih elemenata alata. promena u procesu rezanja i sl.ta čnost glavni otpor rezanja T (h) T (h) temperatura rezanja Slika 3. intenziteta i otpornosti na habanje. Posledica je usporavanje intenziteta razvoja procesa habanja i pojava zone ustaljenog ili normalnog habanja.3. inicijalnog (početnog) ili ubrzanog habanja. najčešće. U zoni inicijalnog habanja intenzitet habanja je prouzrokovan visokim specifičnim toplotnim i mehaničkim opterećenjima. otpora rezanja. Proces habanja se matematički modelira korišćenjem funkcionalnih zavisnosti promene parametra habanja sa vremenom. II. temperature rezanja i sl. kao što su promene: hrapavosti obrađene površine.. otpora rezanja. sa vremenom. kako toplotnih tako i mehaničkih. Indirektni parametri habanja Za praćenje habanja reznih elemenata alata koriste se: direktne i indirektne metode. naglog porasta širine pojasa habanja ili katastrofalnog habanja.27) su parametri koji se odnose na praćenje promena na predmetu obrade. temperature rezanja i sl. To prouzrokuje smanjenje specifičnih opterećenja. Razvoj procesa habanja reznih elemenata alata sa vremenom se prikazuje. metode otisaka i radioaktivne metode. dimenzija predmeta obrade. Rz ΔD T (h) srednja visina neravnina F1 q T (h) promena dimenzije . Kriva habanja ukazuje na tri karakteristične zone habanja reznih elemenata alata i to zone: I. To su: masene. U drugoj fazi alat poprima drugi oblik tako da je masa reznog klina veća. mikroskopske. jer je alat potpuno oštar.28). ustaljenog ili normalnog habanja i III. nastalim kao posledica relativno male mase reznog klina alata.

bez obzira na izabrani parametar habanja.zona ustaljenog habanja III . brzine i vremena rezanja (postojanosti alata) i sl. 0 ≤ T ≤ T1 . min h h T T h=0 h1 hk mogu ći oblici krivih T habanja Slika 3. ⎟ = C1 ⋅ z1 ⋅T 1 dT ⎠I ⎝ ⎛ dh ⎞ z −1 II ∴ III = ⎜ .zona inicijalnog habanja II .Proizvodne tehnologije h h. Alat. po pravilu. što znači da njegova vrednost zavisi od dubine rezanja. T1 ≤ T ≤ T . zbog pojave kritične vrednosti parametra habanja.28..29). Principijelni oblik krive habanja U trećoj fazi (katastrofalno habanje) dolazi do naglog porasta širine pojasa habanja. Primenom polinoma dobija se jedinstvena zavisnost u sve tri faze habanja. ⎟ = C2 ⋅ z2 ⋅T 2 ⎝ dT ⎠II 62 . sa dve parabole oblika: I ∴ h = C1 ⋅ T z1 . Izabrani parametar habanja može se prikazati u funkciji uslova obrade i elemenata režima obrade. 0 ≤ T ≤ T1 . tako da bi dalji rad značio. Promena širine pojasa habanja u jedinici vremena predstavlja intenzitet habanja (slika 3. međukristalnih promena i sl. funkcijom oblika: VB = C ⋅ a x ⋅ S y ⋅V z ⋅T p . koraka. T1 ≤ T ≤ T .T sistemu (slika 3. odnosno do trajne neupotrebljivosti alata. pa može doći do pojave krzanja. i njegov lom. Rezni klin alata se menja. II ∴ h = C2 ⋅T z2 + C3 . u koordinatnom h . gubi rezne sposobnosti i postaje neupotrebljiv.28). mm I .zona katastrofalnog habanja hk h1 I T1 II Tk III T. Krive habanja se analitički mogu aproksimirati. Krive habanja se mogu matematički prikazati i polinomima trećeg ili višeg reda: h = a1 ⋅ T + a2 ⋅ T 2 + a3 ⋅ T 3 . Na osnovu funkcionalne zavisnosti krive habanja h = f (T) proizilazi i intenzitet habanja reznih elemenata: ⎛ dh ⎞ z −1 I ∴ II = ⎜ . z1 < 1 . z2 > 1 .

Kompleksne metode su metode sistematskog ispitivanja alata i formiranja tehnoloških baza podataka. Kriva habanja i otpornosti na habanje reznih elemenata alata Za dati kriterijum zatupljenja hk. ⎟ = K1 ⋅ u1 ⋅ hT 1 ⎝ dh ⎠I ⎛ dT ⎞ u −1 II ∴ RII = ⎜ . h1 ≤ h ≤ h . mm h h1 II I T T1 T. temperature rezanja. tačnost obrade i sl. Izbor alata za konkretne uslove obrade rezanjem podrazumeva izbor: vrste. Kod utvrđivanja kriterijuma zatupljenja alata treba: izbegavati nepotrebna oštećenja alata . i materijala alata.relativne metode zasnovane su na upoređivanju ispitivanog i referentnog alata.30). obezbediti maksimalnu ekonomičnost i proizvodnost obrade i sl. dimenzija. može se odrediti postojanost alata T.30.29. Kriva habanja i intenziteta habanja reznih elemenata alata Vreme rezanja u toku koga se parametar habanja promeni za jedinicu dužine predstavlja otpornost na habanje (slika 3. Komparativne metode ili indeksne . Proizilazi na osnovu funkcionalne zavisnosti krive habanja oblika T = f (h) i određena je relacijom: ⎛ dT ⎞ u −1 I ∴ RI = ⎜ . ⎟ = K 2 ⋅ u2 ⋅ h 2 dh ⎠II ⎝ T. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM h. 0 ≤ h ≤ h1 . mm h1 T hk h. obezbediti zahtevani kvalitet obrade (tačnost obrade i kvalitet obrađene površine). čiji je indeks kvaliteta 100. min mm R1 I II R=f(T) T1 I h h1 h. jer ista predstavlja površinu ispod krive. Za upoređivanje se koriste osnovni: postojanost alata. mm Slika 3.3. mm min h1 I=f(T) I II Slika 3. uz poznavanje i triboloških karakteristika (kvaliteta) alata. min T1 T. kvalitet obrađene površine. Ispitivanje triboloških karakteristika alata se zasniva na primeni dve grupe metoda: kompleksnih i komparativnih metoda.krzanje ili lom alata (nastaje pri visokom stepenu pohabanosti alata). Kriterijum zatupljenja alata definiše trenutak prekida procesa rezanja i zamene alata novim ili preoštrenim. na bazi krive otpornosti na habanje. min T II R. oblika. 63 . brzina rezanja i troškovi obrade i dopunski kriterijumi: otpori rezanja. min I.

parametara hrapavosti obrađene površine i sl. materijal dobre obradljivosti u obradi struganjem može da ima nisku obradljivost. čiji je indeks obradljivosti 100. na primer. otpornost na habanje i sl.31. troškova obrade. h A B hk 100 T Ia T I aB = TB ⋅ 100 TA 100 A B TA TB T A lat Slika 3. Međutim. Postojanosti alata (TA. Kriterijumi za ocenu obradljivosti materijala predmeta obrade.Proizvodne tehnologije Osnovna veličina za utvrđivanje triboloških karakteristika alata je postojanost alata (T).3 Obradljivost materijala Projektanti i konstruktori različitih delova i elemenata pri izboru materijala posebnu pažnju obraćaju samo na osobine materijala (tvrdoća. alat A). koja se definiše kao lakoća kojom se izvodi obrada. Ispitivanje obradljivosti materijala se zasniva na primeni dve grupe metoda: ♦ komparativnih i ♦ kompleksnih metoda. žilavost. 64 . pri komparativnim ispitivanjima. Pojam obradljivosti materijala je složen i razmatra se istovremeno sa više aspekata i u različitim uslovima obrade. Krive habanja pri primeni različitih alata 3. otpornost na koroziju. zatezna čvrstoća. Komparativne metode ili indeksne . temperature rezanja. i TB) su određene na bazi zadatog kriterijuma zatupljenja alata hk. Na osnovu krivih habanja za različite alate (alate od različitih alatnih materijala) identifikuju se odgovarajuće postojanosti alata i određuje indeks triboloških karakteristika alata: T T I aB = B ⋅100. čiji je indeks triboloških karakteristika 100.5. cena i kvalitet projektovanih i konstruisanih elemenata zavise i od obradljivosti materijala.metode relativne obradljivosti su zasnovane na upoređivanju obradljivosti ispitivanog i referentnog (etalon) materijala. Tako. TA Pri tome je jedan od alata etalon alat (npr. se formiraju na osnovu: postojanosti alata. otpora rezanja. Postojanost alata određena je oblikom krive habanja i kriterijumom zatupljenja alata (slika 3. na primer.31). Obradljivost materijala je relativna osobina materijala predmeta obrade. u obradi provlačenjem i sl. ekonomične brzine rezanja.). Kompleksne metode su metode sistematskog ispitivanja obradljivosti i formiranja tehnoloških baza podataka.

h A hk B 100 T T I m I mB = TBi ⋅ 100 TAi 100 A B TA TB T materijal Slika 3. Na osnovu formiranih krivih habanja za različite materijale (slika 3. Primena SHP počela je još u ranim fazama razvoja procesa obrade metala rezanjem sa ciljem da se oblivanjem prostora u kome se izvodi proces rezanja prvenstveno odvede generisana toplota. p SHP p a) Poli vanjem preko strugoti ne SHP p c) Pod viskom pri tiskom kroz rezni alat SHP p SH P SHP p b) Pod pri tiskom u pravcu grudne i le| ne povr{ine d) Unutra{nje hl a| enje kroz dr{ku alata Slika 3. tribologiji i ekonomici rezanja.3. kao i kvalitetu obrade. Zato se i koriste za sistematska i sistemska ispitivanja usmerena formiranju tehnoloških baza podataka (TB) neophodnih za razvoj računarski podržanih sistema projektovanja tehnologija. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Postojanost alata je jedan od osnovni pokazatelja za definisanje indeksa obradljivosti materijala.SHP Sredstva za hlađenje i podmazivanje predstavljaju treći element tribomehaničkog sistema u obradi rezanjem (slika 1.4 Sredstva za hlađenje i podmazivanje .32. a zatim smanji trenje na kontaktnim površinama alata.32) i utvrđenih kriterijuma zatupljenja alata identifikuju se vrednosti postojanosti alata (TE i TA) pri obradi različitih materijala. mB TA Kompleksne metode su metode utvrđivanja skupova funkcija obradivosti. uz veliki utrošak raspoloživih resursa.33. termodinamici. dugotrajna i skupa ispitivanja. koje obezbeđuju kompleksna znanja o mehanici.13). Dovođenje SHP i hlađenje alata i predmeta obrade 65 . 3. Odlikuju ih kompleksna. slika 3.33.5. Krive habanja i indeks obradljivosti materijala Ako se indeks obradljivosti materijala A (etalon materijala) označi sa 100 tada je indeks obradljivosti materijala B: T I T = B ⋅100 .

33). pored ostalog.sprečavanje neželjenih pojava u procesu obrade.toplotna provodljivost. spreče stvaranje otrovnih para i negativne reakcije na koži radnika. pri primeni SHP.34). i količine generisane toplote koja se razvija u zoni rezanja i pritiska između kontaktnih površina.uljni film u uslovima trenja klizanja i obrade rezanjem Sredstva za hlađenje i podmazivanje imaju i značajnu zaštitnu ulogu. Efekat hlađenja zavisi od načina dovođenja (slika 3. Međutim. ostvaruje se u uslovima koje karakterišu visoke temperature rezanja i visoki pritisci na kontaktnim površinama alata i predmeta obrade.Proizvodne tehnologije Uklanjanje viška materijala sa predmeta obrade. vrste i kvaliteta SHP itd. Smanjenje trenja formiranjem nosećeg (uljnog) filma nekog fluida između kontaktnih površina obezbeđuje se kod većine kliznih parova (slika 3. Oblivajući strugotinu. efektivno da podmazuje kontaktne površine alata i predmeta obrade i da pri svemu tome ne utiče negativno na radnika. pri porastu brzine rezanja mogućnosti formiranja nosećeg filma su svedene na minimum. difuziono dejstvo i spirajuće dejstvo. Tribološki procesi koji se u ovakvim uslovima razvijaju dovode do intenzivnog trošenja alata i pojave velikih neravnina na obrađenoj površini. U procesu rezanja prisutni su i drugi mehanizmi dejstva SHP (slika 3. mehanizmi dejstva i uloga (time i karakteristike) SHP: ♦ sposobnost hlađenja . SHP odvodi deo generisane toplote u zoni rezanja. FN element 1 element 2 kl izni par V uljni fil m predmet obrade rezni alat . Noseći . zbog pojave visokih temperatura i kontaktnih pritisaka pri kojima se razara noseći film i ostvaruje direktni kontakt alata i predmeta obrade. Vrste SHP Razvoj SHP zasniva se na stvaranju fluida koji može efikasno da hladi zonu rezanja (odvodi generisanu toplotu). ne poseduju neprijatan miris. je još uvek nedovoljno razjašnjen. Mehanizam podmazivanja kontaktnih površina alata. Intenzitet razvoja triboloških procesa je funkcija. obrazovati penu itd. ♦ sposobnost podmazivanja .predmet obrade FN rezni alat V SH P Slika 3.). bilo kojom vrstom obrade metala rezanjem.59) kao što su: mahaničko dejstvo. 66 . zadrže stabilnost u procesu obrade (ne smeju se razlagati. ne rastvaraju sredstva za podmazivanje (maziva) i ne dovode do drugih negativnih reakcija i sl. Eksperimentalna ispitivanja su pokazala da se pri veoma malim brzinama rezanja može formirati noseći film SHP i da se u tim slučajevima intenzitet trenja smanjuje i do 80 %. alat i predmet obrade. elemente tehnološkog sistema i okolinu. SHP treba da: spreče pojavu korozije na elementima tehnološkog sistema. smanjujući temperaturu rezanja.34.sposobnost smanjenja trenja i ♦ zaštitna sposobnost . Zato su osnovni zadaci. koja zavisi od njihove zaštitne sposobnosti.

sintetička i polusintetička sredstva sadrže i odgovarajuće dodatke . tako da je efekat hlađenja izuzetno mali. Koriste u proizvodnim operacijama u kojima je bitna sposobnost podmazivanja i antikoroziona stabilnost SHP (provlačenje. prozirne ili transparentne emulzije i mlečne emulzije sa EP aditivima (aditivi visokog pritiska). Koriste se u proizvodnim operacijama koje se izvode velikim brzinama rezanja. Čista ulja za rezanje su mineralna ulja sa ili bez aditiva. voda ima izuzetno slaba podmazujuća svojstva. koja se mogu razvrstati u tri grupe: uljne emulzije.. materijala alata. materijala predmeta obrade i sl. U ovim uslovima obrade primarna je sposobnost hlađenja (struganje.sintetička SHP za brušenje i » hemijska . Ali.neprozirne emulzije.). deluju antikoroziono na elemente tehnološkog sistema. Rešavanje ova dva suprotna zahteva dovelo je do razvoja niza SHP. njihova termička provodljivost i specifična toplota su izuzetno niske. podmazuju i klizne parove. U ovu grupu spadaju i masna ulja.sintetička sredstva i čista ulja za rezanje. tipa aditiva. Mineralna ulja imaju izvanredna podmazujuća svojstva. » inhibitore korozije (sprečavanje pojave korozije). pri relativno niskim vrednostima otpora rezanja. koncentracije SHP.sintetička SHP za struganje. hemijska . » baktericide (sprečavanje biološkog zagađenja sredstva) i » EP aditive (obezbeđenje mogućnosti primene sredstva u uslovima obrade sa visokim kontaktnim pritiscima). hemijska .aditive: » emulgatore (stvaranje kvalitetne emulzije). jer ima visoku termičku provodljivost i specifičnu toplotu. 67 . Dele se na: » mlečne . izaziva koroziju i sl. Uljne emulzije su mešavina mineralnih ulja. izrada zupčanika. ispira sredstva za podmazivanje elemenata i sklopova.. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Efikasno hlađenje obezbeđuje voda. bušenje i glodanje. glodanje. Izbor SHP podrazumeva izbor pre svega: vrste SHP.)... » » čiste mlečne. i zavisi od: vrste obrade. bušenje. Međutim. » antipenušavce (sprečavanje penušanja sredstva). Polusintetička sredstva sadrže manju količinu mineralnih ulja od uljnih emulzija i veću količinu emulgatora i površinski aktivnih molekula od hemijskih. Uljne emulzije. Dele se na: » hemijska . emulgatora i vode. Hemijska ili sintetička sredstva su rastvori neorganskih i organskih materija u vodi sa ili bez aditiva za poboljšanje triboloških i drugih karakteristika sredstva.3. Dele se na: » aktivna sa EP aditivima i » neaktivna sa EP aditivima.

sprečavanjem zagađenja izborom SHP (vrsta.evidencija . osnovni i pomo} ni materij al energija voda znanje PRO IZ VOD NI PROCES proizvodi usluge strugotina otpadna SHP ostal i otpad . organska (papir. Osnovu ekološkog sistema poslovanja sredstvima za hlađenje i podmazivanje čini sistem održavanja propisanih osobina SHP sastavljen iz dva nivoa zaštite.regener acija (recikla` a) . 68 . hrana i sl. prečišćavanjem i poštovanjem propisa. Prvi nivo je smanjenje svih zagađenja SHP.35). kvalitetnom pripremom SHP. stalnom kontrolom.). a drugi prečišćavanje i regeneracija SHP. alergija i drugih štetnih dejstava SHP.36) kao što su: otpadne vode. pored izrade delova i proizvoda. čime se sprečava zagađenje životne sredine i stvaraju podloge za razvoj i izgradnju sistema zaštite životne sredine prema zahtevima standarda upravljanja kvalitetom (standardi ISO 9000 i ISO 14000) i međunarodnih konvencija u oblasti zaštite životne sredine. Sve vidove otpada treba evidentirati. To iz razloga što neorganska (strugotina. Posledice se ogledaju u pojavi neprijatnog mirisa i isparenja. pojavi korozije na elementima tehnološkog sistema. ulja i emulzije. produkti habanja.odlaganje . infekcija. cigarete. prati i pojava različitih tipova otpada (slika 3. Smanjenje nivo zagađenja se postiže revitalizacijom sistema podmazivanja mašine (sprečavanje ili svođenje na minimum mogućnosti prodiranja SHP i drugih ulja u SHP). penušanja. elemente tehnološkog sistema i radnu i životni sredinu zahteva razradu ekološkog sistema primene SHP u cilju ekološke zaštite životne sredine (slika 3. kafa.odstranjivanje Slika 3.) i biološka (bakterije i gljvice) zagađenja SHP u toku pripreme i korišćenja dovode do velikog broja posledica. tehničkih uslova i standarda.Proizvodne tehnologije Osnovna veličina kojom se ocenjuju tribološke karakteristike SHP je postojanost alata (T). h SH P A SH P B hk 100 IT shp TB IT ⋅ 100 shpB = TA 100 SH P SH P A B TA TB T SH P Slika 3. Krive habanja pri primeni različitih SHP Ekološki aspekti primene SHP Proizvodne procese. prašina i sl.36. promeni boje i stabilnosti SHP. Postojanost alata određena je oblikom i položajem krive habanja i kriterijumom zatupljenja alata (slika 3. Strukturni elementi proizvodnog procesa Višestruko negativno delovanje SHP na čoveka. odložiti i odstraniti.35. koncentracija i sl.).37). hemikalije i drugi vidovi organskih i neorganskih zagađivača životne sredine.

primenu proizvodne opreme sa sistemima za razgradnju i regeneraciju SHP.pokazatelji aktivnosti EP aditiva . praćenje i kontrolu SHP. Postupak i kvalitet pripreme SHP zadatog sastava i karakteristika određuje vek trajanja i tehnološku efektivnosti SHP u procesu obrade.moguć nost reciklaž e ekološ ka zaš tita ž ivotinjskog sveta .moguć nost razgradnje .37.pokazatelji isparljivih gasova nastalih sagorevanjem SHP . regeneracije (reciklaže) SHP. ultrazvučne disperzije.pokazatelji korozionog delovanja SHP ekološ ka zaš tita ž ivotne sredine ekolo ška za štita prirode .pokazatelji sadrž aja opasnih materija u SHP .38) ili postupaka mešanja. aditiva) u vodu. Emulzije se pripremaju od koncentrata rastvaranjem u vodi ili od vodenih rastvora različitih komponenata. Osnovnu pripreme čini uvođenje komponenti SHP (koncentrata. pripremu. primenom specijalnih uređaja . skladištenje. Rezna ulja su najčešće već pripremljena za upotrebu.pokazatelji dermatološkog uticaja SHP . emulgatora. razradu novih postupaka projektovanja proizvodnih procesa koji uključuju ekološki aspekt primene SHP i sl. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM obaveze preduzetnika zaš tita ljudi zaš tita životinjskog sveta zaš tita na radu za štita ž ivotne sredine za štita prirode EKOLO Š KA ZA ŠTITA ekološ ka zaš tita radne sredine . koloidnog mešanja i sl. razgradnje.miksera (slika 3.3. 69 . primenu tehnologija prečišćavanja. homogenizacije. Sistem ekološke zaštite životne sredine Poslovanje sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje Savremeni sistem poslovanja sredstvima za hlađenje i podmazivanje zahteva poznavanje metodologije poslovanja SHP koja obuhvata: izbor SHP sa tribološkog i ekološkog aspekta.pokazatelji ekološ kih troškova Slika 3.sadrž aj mineralnog ulja u SHP .pokazatelji sklonosti ka reagovanju sa neč istoćama .

39. razgradnja i regeneracija (reciklaža) SHP se sastoje u primeni različitih principa i postupaka: izdvajanje mehaničkih nečistoća. Postupci razgradnje SHP 70 . izdvajanja vode iz čistih reznih ulja i kompleksne razgradnje i regeneracije (reciklaže) SHP. izdvajanja nerastvorljvih ulja iz emulzija i rastvora.Proizvodne tehnologije 12 5 4 3 1 6 7 2 8 NE → 9 10 11 DA → Slike 3.39. H EMI JSK E FLO TA CI JA CENTRI FU GI RA NJE SPA LJI VA NJE RAZ GRAD NJA SHP FI LTRI RA NJE DESTIL ACIJA EL EKTRO LI ZA Slika 3. SHP mikser razvijen u LOMT -u Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Prečišćavanje. slika 3.38. uništavanja mikroorganizama.

OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM 3. koncentričnost. obradnog sistema. Odstupanje oblika je odstupanje stvarnog oblika od idealnog. 3. kružnost. Uslovljena je zahtevima konstruktivne dokumentacije (oblik. Geometrijske greške obrade (slika 3. Pri obradi rezanjem se javljaju greške u mikrostrukturi . Međutim. Odstupanja položaja površina su odstupanja međusobnog položaja u odnosu na idealni. Neki primeri označavanja odstupanja oblika na crtežu.6. Ova dva kompleksna pokazatelja kvaliteta obrade su u međusobnoj zavisnosti. zamenljivost delova i sklopova itd. koaksijalnost i simetričnost) i tačnosti obrtanja (tačnost. a ne koliko je moguće. u granice dozvoljenih odstupanja. Dozvoljena odstupanja oblika su pravost. dimenzije. Kvalitet izrade i obrade je jedan od uslova za postizanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda i obuhvata: tačnost obrade i kvalitet obrađenih površina. Greške obrade su slučajnog karaktera. 243. i funkcije su velikog broja uticajnih faktora. i ne mogu se unapred predvideti. A1.1 Tačnost obrade Tačnost obrade je stepen podudarnosti (bliskosti) obrađenih delova i modela definisanog konstruktivno-tehnološkom dokumentacijom.dimenzija. mesta (lokacija.površinskom sloju i geometrijske greške obrade.40. M AK RO GEO MET RI JSKE GRE[ KE Gre{ka oblika Gre{ka mer e M IK ROG EO METRIJSKE GRE[ KE H r apavost Gre{ka polo` aja T T T T Slika 3.3. oblik linije i oblik površine. pravilnim izborom tehnologija i parametara obrade mogu se svesti na minimum. Dozvoljena odstupanja položaja (slika 3.odstupanja: oblika. odstupanja i sl. 71 . cilindričnost.). retko sistematskog. funkcionalnost. obradnog procesa. Geometrijske greške obrade Mikrogeometrijske greške se odnose na hrapavost obrađene površine.41) su odstupanja: pravca (paralelnost. izrade i obrade.41. klasa tačnosti. položaja i mera .6 KVALITET OBRADE Kvalitet proizvoda je kompleksan pokazatelj i funkcija je kvaliteta: konstrukcije dela. 244 i 246. je proizvoditi delove samo onoliko tačno koliko je potrebno. Osnovni cilj ekonomične proizvodnje. prema standardu JUS M. su prikazani na slici 3. sa minimalnim troškovima obrade. a makrogeometrijske na tačnost . različito za svaki obradni sistem. kružnost i ravnost obrtanja). upravnost i ugao nagiba). pripremka i sl. ravnost.40) su: makrogeometrijske i mikrogeometrijske greške.

42.01 toler ancija za pravost 0. To je tanak sloj materijala sastavljen.2 Kvalitet obrađene površine Izlazna površina iz tribomehaničkog sistema u obradi metala rezanjem je uvek obrađena površina. kao i sloja oksida. Spoljašnji granični sloj debljine oko 0. Sastavljen je od apsorbovane vode. od dva dela: ♦ spoljašnjeg graničnog sloja i ♦ unutrašnjeg graničnog sloja.05 mm je tanak strukturno izmenjen prelazni sloj materijala u odnosu na strukturu materijala pre obrade.01 .41. Zbog strukturnih promena. Pod obrađenom površinom se podrazumeva površinski sloj materijala ispod površine nastale obradom (slika 3.0001 . pojave zaostalih napona i drugih defekata sloj se često naziva i defektnim slojem. 72 R . gasova i drugih organskih jedinjenja.42).0. ulja. a promene su rezultat ukupnih toplotnih i mehaničkih opterećenja. po Schmalz-u.1 0.1 toler ancija za ravnost 0.Proizvodne tehnologije 0. promene hemijskog sastava. mehaničkih karakteristika. površina iza reznog alata.1 0.001 mm je sloj koji razdvaja metalnu površinu predmeta obrade od atmosfere ili nekog naležućeg čvrstog tela. SGS U GS 1 2 3 4 5 6 Ja{} erici n [ malc Slika 3. Primeri označavanja odstupanja oblika 3. Obrađena površina prema Šmalzu i Jašćericinu Unutrašnji granični sloj debljine oko 0. fizičko-hemijskih i drugih međudejstava.6.1 tol erancija za kru` nost tolerancija obli ka povr{ ine 0.0. Fizičke i hemijske osobine sloja se znatno razlikuju od osnovnog materijala. nastalih nakon reakcije obrađene površine sa sredinom u kojoj se izvodi proces obrade.04 toler ancija oblika linije toler ancija cilindr i~nosti Slika 3.

44. Poprečna i uzdužna hrapavost obrađene površine Parametri hrapavosti obrađene površine Za praćenje hrapavosti obrađene površine postoji više od 30 parametara. naslage. uz du `n ah 73 . Hrapavost površine zavisi od uslova rezanja. zaostali naponi). krutosti elemenata tehnološkog sistema i sl. Sv S Slika 3. vibracija. S S V V Hv ra pa vo st popre~na hrapavost S popre~na hrapavost Slika 3. otvrdnjavanje i zagrevanje predmeta obrade.800 μm) i visine neravnina (H=0. fazni i hemijski sastav. Hrapavost obrađene površine je skup svih neravnina koje obrazuju reljef površine u granicama odabranog isečka takve veličine da su eliminisane greške oblika i valovitosti.3. habanja reznih elemenata alata. deformacije. Valovitost obrađene površine je definisana neravninama kod kojih je odnos koraka (Sv) i visine neravnina (Hv) iznad 40 (Sv / Hv ≥ 40). Valovitost i hrapavost obrađene površine Hrapavost obrađene površine čine neravnine kod kojih je odnos koraka (S = 2 . Prema JUS standardima (JUS M.43. naprezanja i sl. Geometrijski parametri podrazumevaju odstupanja od geometrijski pravilnog makro i mikro novoa. stanja reznih ivica alata. mikrotvrdoća. 020) parametri hrapavosti se dele na: osnovne i dopunske.400 μm) ispod 40. Razlikuje se poprečna i uzdužna hrapavost. Hrapavost obrađene površine Osnovne karakteristike mikrogeometrije obrađene površine (slika 3. Dve grupe pokazatelja kvaliteta obrađenih površina su: geometrijske (odstupanje oblika. među kojima odlučujuću ulogu ima plastično deformisanje. posebno oblika alata. Fizičkohemijsko stanje površinskog sloja ocenjuje se parametrima koji karakterišu strukturu. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Osobine površinskog sloja su rezultat dejstva složenog i međusobno uslovljenog kompleksa kinematskih i fizičkohemijskih faktora.03 . valovitost i hrapavost) i fizičkomehaničke karakteristike površinskog sloja (struktura.43) su: valovitost i hrapavost obrađene površine. A1.

referentna dužina. zbir kvadrata odstupanja svih tačaka profila minimalan: i =1 ∑ y i2 → min .45.46) je razlika srednjih aritimetičkih vrednosti pet najviših i pet najnižih tačaka profila u granicama referentne dužine: R + R3 + R5 + R7 + R9 R2 + R4 + R6 + R8 + R10 Rz = 1 .. . − 5 5 74 Rmax Ra .. povučene tako da.Ra (slika 3. u granicama referentne dužine.. Rz .45) je rastojanje dve paralelne prave sa srednjom linijom profila.Rmax (slika 3. yn x m l Slika 3..slika 3. l 0 l Maksimalna visina neravnina . na kojoj su eliminisani uticaji drugih vrsta nepravilnosti (valovitosti.. dodiruju najvišu i najnižu tačku profila.maksimalna visina neravnina..45) je linija koja seče profil obrađene površine tako da je. y2. greške oblika itd. neophodna za pouzdano definisanje paramatara hrapavosti.). y 0 y1 . Srednja linija profila . Srednja visina neravnina .srednja linija profila i » l . Srednje aritmetičko odstupanje profila od srednje linije profila .l je minimalna dužina isečka profila površine. yn) od srednje linije profila u granicama referentne dužine: 1 Ra = ∫ y ⋅ dx . .45) je srednja aritmetička vrednost odstupanja svih tačaka efektivnog profila (y1.. u granicama referentne dužine profila.Proizvodne tehnologije Tri osnovna parametra hrapavosti su: Ra .Rz (slika 3... n Referentna dužina .srednje aritmetičko odstupanje profila od srednje linije profila..m (osa x .srednja visina neravnina i Rmax .. Parametri hrapavosti površina Za njihovo definisanje koriste se dve osnovne veličine: » m .

065 (slika 3. 75 . Sve površine.47. slika 3. razvrstane su u 12 klasa hrapavosti površina (tabela 3.3. A0. Označavanje kvaliteta površina na crtežu je propisano standardom JUS M. koje odseca prava paralelna srednjoj liniji profila na rastojanju (c): y l c1 l c = ∑ l ci .46.pnc je odnos dužine nošenja profila i referentne dužine l profila: pnc = c ⋅100 .47) je zbir dužina svih elementarnih odsečaka na profilu. l Kriva nošenja profila.lc (slika 3. A1. najbolje govori o rasporedu materijala u hrapavom sloju obrađene površine. % . od najgrubljih do najfinijih. Predstavlja grafičku interpretaciju zavisnosti dužine nošenja profila od položaja ravni sečenja (rastojanja ravne površine od gornje granice AA .pi). Dužina nošenja profila . koeficijent nošenja profila. Dužina nošenja profila i relativna kriva nošenja profila Koeficijent nošenja profila .47. u granicama referentne dužine. prema standardu JUS M. 020.52). OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM R1 R7 Rz R3 R8 R5 R4 R10 R2 R6 R9 RR l Slika 3.3). kriva nošenja profila i sl. i =1 l ci l cn k 0 1 Rmax c 0 x l/Σlpi l c/Rmax pi 1 Slika 3. Prema JUS standardima to su: dužina nošenja profila. Srednja visina neravnina Pored osnovnih postoji i veći broj dopunskih parametara hrapavosti.

05 0. osi m R a.3 12. na primer = Ozna~ena povr {ina se obr a| uj e bilo kojim postupkom obrade Ozna~ena povr {ina se obr a| uj e postupcima ski danja materijala Ozna~ena povr {ina se ne obra| uje Ozna~ena povr {ina se obr a| uj e postupcima bez skidanja materi jala a e f .K lasa hrapavosti il i vrednost R a. μm V RSTA 1.5 25 0. Fino br u{enje N ajfinije bru{enje H onovanje Fino honovanje N ajfinije honov. μm.5 5 10 0. μm b . Fino glodanje N ajfinije glodanje Provla~enje Fino pr ovla~ enje Grubo bru{enje N ormalno bru{. mm Z nak N9 N9 Tuma~enje Z na~enje znaka se unosi na crte` u.2 OBRA D E Grubo rendisanje Fino r endi sanje Grubo struganje Prethodno strug.Dodatak za obradu. Fino struganje N ajfinije struganje Bu{enje U pu{tanje Razvrtanje Fino r azvrtanje N ajfinije razvrt.6 3.7 povr{ina 3.025 0.5 sredi{tu 7 10 20 0. Grubo glodanje Prethodno glod.O znaka pr avca prostiranja ner avni na e .1 0.Postupak obrade i li vrsta pr evl ake upi suje se j asno re~ima c . Označavanje kvaliteta površina na radioničkim crtežima Tabela 3. A 1.Referentna du`i na pr ema JUS M.1: Pregled klasa hrapavosti površina pri pojedinim postupcima obrade GRA DACIJE KL ASA KVAL ITETA NA JFI NIJA O BRA DA FI NA OBRA DA PRETH ODNA OBRA DA GRU BA OBRA DA N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 A ritmeti~ko odstupanje od sr ednje linije profila.debljina linija kukice Slika 3. na pr imer R z 12 PRI ME RI O ZNA KA : z B z n N9 OZ NA KE PRAV CA PROSTIRA NJA NERAV NINA Znak Tuma~enje Opi sno Gr afi ~ko V EL I^ INA K UK ICE M M C C R R H 1 Oznaka 60 o 60 o H2 H 1 H 2 d' Upravno na Paralelno ravni pr ojekci je u ravan projekcije u kojoj je znak kojoj je znak postavljen postavljen Uk r{teno u dva kosa pravca relat ivno prema ravni projekcije U vi {e pravaca Pri bli` no k ru`no prema sredi{tu povr{ina Pribli` no radijal no prema 5 7 14 0.48.Proizvodne tehnologije O ZNA KE HRA PAVOSTI RA SPORED D ODATNI H OZNA KA H RA PAV OSTI b c ( f) d a .2 6. 50 76 .8 0. 120 ili broj tal asnog fi ltra λs kada odstupa od standardnog broja d . R a. uz obavezno upi si vanj e oznake i vr ednosti parametra.35 d' .4 0. Fino lepovanje N ajfinije lepov. Grubo lepovanje Prethodno lepov.D rugi parametr i hr apavosti .

Pripremno . OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM U površinskim slojevima obrađene površine.) i raspremanje obradnog sistema (odlaganje pribora.završno vreme je vreme potrebno za proučavanje tehnološke dokumentacije.pripremno završno vreme (tpz = Tpz / Z). min . Određuje se najčešće u funkciji pomoćnog i glavnog vremena: td = p1 ⋅ ( t g + t p ) . otpuštanje i skidanje predmeta obrade i sl. promena mikrostrukture i mikrotvrdoće. tg . alata.dodatno vreme. Snima se i određuje metodama studije rada i vremena. Savremeni obradni sistemi namenjeni serijskoj i masovnoj proizvodnji projektovani su i izgrađeni tako da izvrše potpunu obradu predmeta određenog oblika. min gde su: Tpz. 3. alata i pribora i sl. u kojoj su: tpz .komada.7. 100 Glavno vreme ili vreme efektivnog rezanja je vreme koje se troši na direktno oblikovanje predmeta obrade (vreme kontakta alata i predmeta obrade).pripremno .završnog vremene za seriju i tk. Pomoćno vreme je vreme koje se troši za realizaciju pomoćnih aktivnosti i kretanja u procesu obrade kao što su: postavljanje i stezanje predmeta obrade. Komadno vreme je vreme izvođenja jedne proizvodne operacije se može prikazati relacijom oblika: t k = t pz + t p + t g + t d . Komadno vreme ili vreme obrade po komadu se sastoji od osnovnog redoslednog (tor) i izgubljenog vremena (ti).7 EKONOMIKA REZANJA I REŽIMI OBRADE 3. usled dejstva toplotnih i mehaničkih opterećenja. Izgubljeno vreme obuhvata vremenske gubitke u procesu proizvodnje (organizaciono-tehnički i drugi razlozi).1 Struktura vremena obrade Svi delovi se obrađuju na većem broju obradnih sistema ili jednom obradnom sistem sa većim brojem obradnih jedinica.49): 77 . pojava mestimično nagorelih površina i sl. dok se osnovno redosledno vreme sastoji od osnovnog vremena (to) i međuvremena (tm). uslovljenog tehnološkim razlozima (prelaz sa jedne na drugu tehnološku operaciju). jedne ili više nedelja/meseci.) nakon završetka izrade serije od Z . prazni hodovi.pomoćno vreme. p1 = ( 5 − 20 ) %.komadno vreme (vreme obrade po komadu). min. Broj komada u seriji obuhvata broj komada koji se izradi u toku jedne ili više smena.3. min . Ukupno vreme obrade serije od Z komada je [89.vreme efektivnog rezanja (glavno vreme obrade) i td . pripremu obradnog sistema (mašine. Dodatno vreme je vreme koje se troši na kratke odmore i druge potrebe radnika. Osnovno vreme obuhvata glavno vreme obrade (tg) i pomoćno vreme (tp). min . 126]: Tu = Tpz + Z ⋅ t k . plastično deformisanje i otvrdnjavanje. dolazi do pojave neželjenih efekata kao što su: pojava mikropukotina i zaostalih napona. Definisano je relacijama (slika 3. tp . čišćenje i podmazivanje mašine i sl.

Troškovi obrade koji nastaju u obradnom sistemu: Vo = R + A + M + SHP .troškova rada. zavisi od: k1. min.bruto ličnog dohotka k1 N2 proizvodnog i stručnog radnika i N1. mm . L. Faktor uticaja bruto ličnog dohotka k N stručnog radnika: n = 1 + 3 ⋅ 1 . nL ⋅ S U izrazima su: i . M . rezni alat kojim se izvodi proces rezanja. Osnovni parametri za određivanje glavnog vremena obrade 3. din . L l V.troškova mašine i SHP troškova sredstva za hlađenje i podmazivanje.broja mašina koje opslužuje jedan proizvodni odnosno jedan stručni radnik.dodatni troškovi (kontrole. Vrednost proizvodnje koja se stvara na obradnim sistemima sastoji se iz troškova obrade (Vo) i dodatnih troškova (Vd): V = Vo + Vd = Vo + ∑Vdi . pripreme. sredstvo za hlađenje i podmazivanje kojim se poboljšavaju uslovi obrade i radnik koji upravlja procesom obrade. mm . k3. energija.7.) svedeni na proizvodnu operaciju.broj prolaza. doprinosi. din/min . A . 78 . pare i sl. o znači da se mogu smanjiti smanjenjem komadnog vremena odnosno povećanjem produktivnosti rada. din .širina obrade. bruto ličnom dohotku radnika (k1) i komadnom (ukupnom) vremenu obrade (tk): R = n ⋅ k1 ⋅ t k . n e a S mm/dh e2 b B e2 S L = l+ e a) Obrada struganj em d B= b+ 2 e2 b) Obrada rendisanjem Slika 3. i =1 n gde su: Vo.troškova alata. din/operaciji se sastoje od: R . n ⋅S B tg = i ⋅ . min.Proizvodne tehnologije za mašine sa glavnim obrtnim kretanjem i za mašine sa glavnim pravolinijskim kretanjem: tg = i ⋅ L . vode.2 Troškovi obrade Obradne sisteme u kojima se izvodi proces rezanja i oblikovanja predmeta obrade čine: alatna mašina na kojoj se vrši obrada. Troškovi rada su direktno proporcionalni faktoru uticaja bruto ličnog dohotka stručnog radnika (n).radni hod alata i B.49. N2 .troškovi obrade proizvodne operacije i Vdi. din .

din/l .vreme zamene alata. Postojanost alata zavisi od velikog broja parametara: režima rezanja.180 40. din/min . V o.3 Postojanost alata Postojanost alata (T) je vreme neprekidnog rezanja između dva oštrenja ili dve zamene alata. % 0.nabavna vrednost alata. vrste i načina dovođenja SHP.troškova zamene pohabanog alata novim ili preoštrenim. t2.količine utrošenog sredstva za hlađenje i podmazivanje.8. k2. h raspoloživi godišnji fond časova rada mašine i η .amortizaciona stopa. i +1 ⎠ T ⎝ Troškovi mašine su definisani izrazom: M= Cm ⋅ p ⋅ t k .370 R A M Te T 0 Slika 3. A2 . U izrazu su: t1. površina obrađena u toku procesa rezanja i sl. min . Izražava se u vremenskim jedinicama. vrste rezanja (prekidno ili neprekidno).nabavne cene SHP i tk. geometrije alata. postupka obrade. F.vreme oštrenja alata. brzina i dubina rezanja. Pri optimalnoj geometriji alata i konstantnim uslovima obrade osnovni parametri uticajni na postojanost alata su korak.nabavna vrednost mašine (obradnog sistema) sa priborom. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM Troškovi alata e sastoje od: A1 . din Ukupni troškovi obrade se mogu prikazati kao na slici 3. 79 . Troškovi sredstva za hlađenje i podmazivanje zavise od: Qshp. din .1 0 20 10.5.2 40 0.troškova regeneracije odnosno održavanja alata i A3 . materijala predmeta obrade i alata. Vo V o di o n R M A SH P0. Struktura troškova obrade 3. vreme rada između dva oštrenja alata: C ⎞ tg ⎛ A = A1 + A2 + A3 = ⎜ n ⋅ k1 ⋅ t1 + k 2 ⋅ t 2 + a ⎟ ⋅ . din . % 0. din .postojanost alata.220 0.bruto lični dohodak oštrača. min .vremenski stepen iskorišćenja mašine. vrste proizvodne operacije.troškova amortizacije alata. l . broj obrađenih komada. F ⋅η ⋅100 ⋅ 60 u kome su: Cm.7. mada se koriste i veličine kao što su: pređeni put alata. i broj mogućih oštrenja alata i T.50. min . dinamičkih pojava u procesu itd. % V . min komadnog vremena obrade: SHP = Qshp ⋅ Cshp 60 ⋅ t k . p = 7-12 % . na koju se primenjuje amortizaciona stopa. din . % 0.7. vrste alata.3 60 48.3. Cshp.50. Ca. zapremina skinute strugotine.

80 . To znači da se ekonomična postojanost može proračunati na bazi: troškova obrade. Ekonomični režim obrade je režim obrade određen na bazi troškova obrade odnosno ekonomične postojanosti alata. Za izabrani režim obrade bira se mašina. Na osnovu definicije ekonomične postojanosti alata proizilaze i metode proračuna. Ekonomični i merodavni režimi obrade su definisani parametrima: glavnog i pomoćnog kretanja. Merodovani režim obrade se projektuje za poznatu mašinu relativno male snage. proizvodnosti obrade.Proizvodne tehnologije Ekonomična postojanost alata je vreme neprekidnog rezanja između dva oštrenja alata (dve zamene alata) pri kome su troškovi obrade minimalni ili je specifična proizvodnost obrade maksimalna. vremena izrade i sl.

remenica. m/min) . a alat pomoćno pravolinijsko kretanje (slika 4.odsecanje 2 izrada konusa Slika 4. Osnovni geometrijski parametri obrade su širina i debljina reznog sloja (slika 4. Površina poprečnog preseka strugotine u obradi struganjem .. 1 1 2 3 Uzdu žna obrada 1 Poprečna obrada 1 2 usecanje . o/min). čaura. osovina. izrada konusa i sl.).2): a i h = S ⋅ sin κ . navrtki. .4.). Osnovna kretanja alata i predmeta obrade u obradi struganjem Glavno kretanje (1) je definisano brzinom rezanja (V. vratila.. mm/min).2.brojem obrta predmeta obrade (n.1. d h D a b κ S Slika 4. OBRADA STRUGANJEM 4. Relativna kretanja alata i predmeta obrade uslovljavaju i vrstu proizvodne operacije u obradi struganjem (uzdužna i poprečna obrada.aksijalno pomeranje alata za jedan obrt predmeta obrade) i brzinom pomoćnog kretanja (Vp.1 PROIZVODNE OPERACIJE I ALATI Obrada struganjem je postupak obrade prvenstveno rotacionih delova (vijaka. mm/o . Pomoćno kretanje (2) je određeno korakom (S.1). Ostvaruje se tako što predmet obrade izvodi glavno obrtno kretanje. b= sin κ tako da je površina poprečnog preseka reznog sloja: A = a ⋅ S = b ⋅ h .

prethodno i završno odsecanje . pri čemu su proizvodne operacije prethodne obrade operacije grube obrade.1 Proizvodne operacije u obradi struganjem Proizvodne operacije obrade struganjem se.c).10.dodatak za brušenje.1.a). ♦ izrada profila (profilnim alatom i kopiranjem .Proizvodne tehnologije Dubina rezanja (a) zavisi od dodatka za obradu i iznosi: a= D−d δ ili a = i 2 2 gde su dodaci za obradu (slika 4.f). L δ3p δ3/2 D δ2/2 L Uzdužna obrada Poprečna obrada δ2p δ1p Slika 4. Priručnik [79]): δ1 . prema kvalitetu obrađene površine. a proizvodne operacije završne obrade operacije grube ili fine obrade. Dodaci za obradu u obradi struganjem 4.b).dodatak za finu obradu i δ3 . usecanje.4 . δ2 .dodatak za grubu obradu. razvrstavaju na proizvodne operacije: grube i fine obrade.e).d). ♦ poprečna obrada (spoljašnja i unutrašnja. odnosno proizvodne operacije: ♦ prethodne i ♦ završne obrade.P. ♦ nerotaciono struganje (prizmatičnih delova i leđno struganje .4) se realizuje veliki broj operacija kao što su: ♦ uzdužna obrada (spoljašnja i unutrašnja . tabele P. 82 D . ♦ izrada konusa (spoljašnjeg i unutrašnjeg . Obradom struganjem (slika 4. ♦ izrada navoja (spoljašnjeg i unutrašnjeg . ♦ izrada i obrada otvora i rupa itd.3.3.

pravi savijeni krstasti Slika 4.2 Alati u obradi struganjem Strugarski noževi su raznovrsni po obliku.4. a prema obliku poprečnog preseka drške pravougaoni. OBRADA STRUGANJEM gruba Spoljašnja Spoljaš nja Završna obrada otvora obrada rupa Unutrašnja Unutra šnja a) Uzdužna obrada usecanje prethodno zavr{no odsecanje odsecanje Spoljaš nji c) Izrada konusa Unutraš nji b) Popre čna obrada profilnim nož evima kopiranjem d) Izrada profila Spolja šnji navoj Prizmati čni delovi Leđno struganje e) Nerotaciona obrada uz dopunsko oscilatorno radijalno kretanje alata Unutra šnji navoj f) Izrada navoja Slika 4.4. Proizvodne operacije u obradi struganjem 4. dimenzijama i vrsti alatnog materijala. izradu navoja i sl. Oblici strugarskih noževa 83 .1.5). Prema kvalitetu površine strugarski noževi se razvrstavaju na strugarske noževe za grubu (prethodnu) i završnu (finu) obradu. kvadratni i kružni. usecanje i odsecanje. savijeni i krstasti (slika 4. Prema obliku strugarski noževi mogu biti pravi. Prema vrsti obrade razlikuju se strugarski noževi za spoljašnju obradu (uzdužnu i poprečnu).5. unutrašnju obradu.

a) Strugarski noževi za spoljaš nju obradu b) Strugarski no ževi za unutra šnju obradu Slika 4. desne i čeone (slika 4. Za izradu strugarskih noževa danas se uglavnom koriste tvrdi metali (sa ili bez prevlake). To iz razloga što je njihova izrada skuplja.6.6). sa lemljenim pločicama od tvrdog metala i mehanički pričvršćenim pločicama savremenih alatnog materijala. Strugarski noževi sa okretnim pločicama se ne oštre. Iskorišćene i pohabane pločice se prikupljaju i upućuju na reciklažu. a i troškovi eksploatacije su veći zbog potrebe preoštravanja alata (troškovi oštrenja i obrade). rezna keramika i super tvrdi materijali u vidu okretnih (izmenjivih) pločica.7.7). Orijentacija se određuje položajem palca ruke. desni i poprečni strugarski noževi Prema vrsti alatnog materijala razlikuju se strugarski noževi od brzoreznog čelika.8) se retko koriste u savremenoj industriji.Proizvodne tehnologije Prema smeru kretanja u toku obrade strugarski noževi se dele na leve. tako da se formiraju različiti tipovi strugarskih noževa (slika 4. glavno sečivo levi desni glavno sečivo Poprečni desni levi Slika 4. Levi. već se pločica okreće sve dok se ne iskoriste sve rezne ivice. Strugarski noževi sa lemljenim pločicama (slika 4. Strugarski noževi sa izmenjivim (okretnim) reznim pločicama 84 . Pločice se mehanički vezuju za nosače alata.

8. Profilni strugarski noževi 85 . Strugarski noževi za lemljenim pločicama Brzorezni čelici se koriste za izradu profilnih noževa namenjenih obradi složenih i profilisanih površina na jednovretenim i viševretenim automatskim strugovima (slika 4.9).9. OBRADA STRUGANJEM a) Strugarski noževi za spolja šnju obradu b) Strugarski noževi za unutrašnju obradu Slika 4.4. γ γ α α Kruž ni Prizmati čni paralelni paralelni nagnuti nagnuti Slika 4.

naročito kada je vrednost grudnog ugla. Takvi strugarski noževi spadaju u grupu standardnih strugarskih noževa i proizvode ih visoko specijalizovane kompanije. Osnovni delovi strugarskog noža Leđna i grudna površina reznog klina noža (pločice) se mogu izvoditi sa rubovima (fazetama) utvrđene širine.11. Istovremeno su standardizovane i drške strugarskih noževa i okretne pločice.11). polukružni (manji ili veći). Kanali su različitog oblika i dimenzija. U metaloprerađivačkoj industriji koriste se i specijalni strugarski noževi.10) se sastoji od: tela alata na kome se nalaze rezni elementi (rezni klin) i drške preko koje se izvodi postavljanje i pričvršćivanje na nosač alata. To su kanali.8 -1 γ o1 γ o2 αo α 1= α o+ 2 o α o1 α o2 α1 fina obrada o α o1 α1 α o = 6 − 8o γ o = 0 − 25o λ s = −4o − 0 gruba obrada α o = 6 o − 8o γ o = −20o λ s = −8o − 0 Slika 4.12) ili specijalno oblikovani profili sa jedne (jednostrane) ili obe strane (dvostrane pločice). stepenice (slika 4. bγ γ o1 γ o2 bα 0 . Oblikovanje grudne i leđne površine reznog klina Grudne površine okretnih pločice su izrađene sa elementima za savijanje i lomljenje strugotine. Stepenici su manji i veći ili složene konfiguracije.12. a drugi kod većih koraka) i sl. koji se projektuju i izrađuju od strane korisnika. Drš ka telo pomoć no sečivo pomoć na le đna povr šina rezni vrh glavno sečivo grudna povr šina osnova le đna površina Slika 4.Proizvodne tehnologije Osnovni oblici i dimenzije strugarskih noževa od brzoreznih čelika i sa lemljenim pločicama su standardizovani.10. u oblasti ruba. Oblici grudne površine okretnih pločica 86 . negativna (slika 4. Strugarski nož (slika 4. manji polukrug već i dva kanala manji stepenik već i Slika 4. dva kanala (prvi za savijanje kod manjih koraka.

ugao između projekcija glavne rezne ivice i pravca pomoćnog kretanja na osnovnu ravan. 87 .ugao nagiba rezne ivice (sečiva) .ugao klina. OBRADA STRUGANJEM ravan Pf f κo r Pr Pp γf ravan Po Pr Ps αf βf αo βo γo r Pf ravan Pp βp αp κr εr κ' r oblici vrha reznog klina γp ravan Ps Pr ravan Pr Pr βn γn αn Pn Pr λs Pp Slika 4. Rezni vrh strugarskog noža može biti izveden sa radijusom r ili rubom (fazetom) širine f. Δγ = arc sin .ugao koji zaklapa glavna rezna ivica sa osnovnom ravni i r . Rezna geometrija strugarskog noža Reznu geometriju strugarskog noža (slika 4.pomoćni napadni ugao .13. pravca pomoćnog kretanja na osnovnu ravan. koraka i ugla nagiba rezne ivice. α . κ1 . Vrednosti grudnog i leđnog ugla reznog klina u procesu rezanja se menjaju u zavisnosti od položaja reznog vrha alata u odnosu na osu predmeta obrade. određuju: κ − napadni ugao .13).odstupanje vrha reznog klina od ose predmeta obrade.leđni ugao i β . Ukoliko se rezni vrh alata nalazi iznad ili ispod ose predmeta obrade dolazi do promene uglova u procesu rezanja za vrednost (slika 4.ugao vrha . pri čemu je napadni ugao fazete κo.grudni ugao.14): sin Δγ = 2 ⋅e 2 ⋅e . pored uglova reznog klina γ . D D gde je e .4. λ .ugao između projekcija pomoćne rezne ivice i ε .ugao između projekcija glavne i pomoćne rezne ivice na osnovnu ravan.radijus vrha noža.

» a.14.dubina rezanja i S. 88 .15. tako da je: 2 2 FR = F12 + F2 + F3 .Proizvodne tehnologije γk = γ + Δγ α k = α − Δγ γk = γ − Δγ α k = α + Δγ γk γk D e Δγ γ Δγ α αk αk Slika 4. mm .otpor prodiranja i ♦ F3 . Komponente rezultujućeg otpora rezanja pri uzdužnoj i poprečnoj obradi Otpori rezanja zavise od uslova obrade.15): ♦ F1 . mm/o . ♦ F2 .2. tehnoloških i geometrijskih parametara rezanja. Priručnik [79]). geometrije alata itd. xi i yi .korak.1.otpor pomoćnom kretanju.glavni otpor rezanja. Za orijentacioni proračun komponenti rezultujućeg otpora rezanja u obradi struganjem najčešće se koriste izrazi oblika: Fi = Cki ⋅ a xi ⋅ S y i . Uticaj položaja reznog vrha alata na vrednost uglova reznog klina 4. N gde su: » Cki.2 OTPORI I SNAGA REZANJA 4.konstanta i eksponenti otpora rezanja (tabela 2. n S F3 n F2 F3 F2 F1 Kronenberg: F1 = K s ⋅ A K s = k ⋅ Rm Ks = εk S F1 Ck A b) poprečna obrada a) uzdužna obrada Slika 4.1 Otpori rezanja Rezultujući otpor rezanja FR se razlaže na tri komponente (slika 4.

» Ki . KPO . a ređe i brzinom pomoćnog kretanja: V p = n ⋅ S . mm/min. 4. Kh kriterijuma zatupljenja alata.napadnog ugla na otpore rezanja (tabela P. Osnovni elementi proračuna glavnog vremena obrade 89 d a .16.grudnog ugla.4.glavne vrednosti specifičnih otpora rezanja.leđnog ugla i K .brzina rezanja.1 . o / min i D ⋅π D odnosno brojem obrta predmeta obrade: n= korakom: S.ugla nagiba rezne ivice.1 ⋅ b ⋅ h1− z ⋅ K γ ⋅ K λ ⋅ K a ⋅ KV ⋅ K PO ⋅ K h . Priručnik [79]). K . n S Slika 4.3 REŽIM OBRADE U OBRADI STRUGANJEM Režim obrade u obradi struganjem (slika 4.korekcioni faktori uticaja: K . 4. m / min 1000 320 1000 ⋅ V 320 ⋅ V ≈ .2 Snaga mašine Snaga mašine u obradi struganjem je: P= F1 ⋅ V F1 ⋅ V .pomeranjem alata za jedan obrt predmeta obrade.mehanički stepen iskorišćenja snage mašine (tabela P. OBRADA STRUGANJEM Za tačnije proračune otpora rezanja koriste se složeniji prošireni izrazi ili izrazi u funkciji debljine (h). Ka materijala alata.22.oblika obrađivane površine. Priručnik [79]) i V.brzine rezanja.2.24. kW = 1000 ⋅ 60 ⋅ η 6 ⋅ 10 4 ⋅ η gde su: η . N u kojima su: » KSi1. m/min .16) je određen brzinom rezanja: V = D ⋅π ⋅ n D ⋅ n ≈ . širine reznog sloja (b) i specifičnog otpora rezanja: Fi = K Si1. K . L l e V. mm/o . KV .

3 dok su tačnije vrednosti definisane u tabeli 2.17. ♦ izbor preporučene vrednosti koraka i ♦ proveru i konačni izbor koraka. Zavisnost brzine rezanja i broja obrta u toku obrade (n = const) Glavno vreme izrade u ovom slučaju je: tg = L . 4.dodatak za obradu.L=0. L = l +e. min.hod alata . U tom slučaju režim obrade je određen: korakom S i rasponom brojeva obrta nmin − nmax .23).Proizvodne tehnologije Na osnovu parametara režima obrade definiše se i glavno vreme obrade: L . mm . brzina rezanja je konstantna do prečnika d (slika 4.5(D+2 e) za slučaj potpune čeone obrade i n.17) režim obrade je određen: korakom S.dubina rezanja. min n ⋅S gde su: L. sa kontinualnom promenom brojeva obrta. mm .3.dužina obrade i e = 2 . gde je ekvivalentni prečnik približno: De ≈ D . tg = i ⋅ n ⋅S gde su. Priručnik [79].5 D'=0.broj obrta koji odgovara prečniku De. mm .hod alata.broj prolaza. Poprečna obrada se izvodi na strugovima sa stupnjevitom ili kontinualnom promenom brojeva obrta. o/min .slika 4. pri čemu je: nmin = f (D) i nmax = f (d). Pri poprečnoj obradi na specijalnim strugovima za poprečnu obradu. V n D n=const V=f(r) De r e D/2 0 r Slika 4. Provera koraka se izvodi primenom četiri kriterijuma i to obzirom na: ♦ otpornost drške strugarskog noža. δ. 90 .1 Korak u obradi struganjem Izbor koraka u obradi struganjem obuhvata: ♦ proučavanje proizvodne operacije. ♦ kvalitet obrađene površine i ♦ stabilnost predmeta obrade. ♦ uslove nastanka strugotine.3. mm .5 mm prilaz alata. mm . a. pored poznatih veličina: i = δ /(2 a) . Pri poprečnoj obradi na strugovima sa stupnjevitom promenom (broj obrta predmeta obrade je konstantan . l. mm/o i brojem 2 obrta: n = f (De).

2 Brzina rezanja u obradi struganjem Brzina rezanja u obradi struganjem predstavlja obimnu brzinu predmeta obrade. 4. Geometrija obrade u obradi struganjem Izbor brzine rezanja se ostvaruje na bazi: preporuka (približan izbor) ili proračuna. V S3 S2 S1 V a3 a2 a1 S1> S2> S3 a a1> a 2> a3 0. serijsku proizvodnju i masovnu proizvodnju. Uticaj dubine rezanja na brzinu rezanja je jednoznačan (slika 4. razvrstavaju na strugove za: pojedinačnu proizvodnju. rezne geometrije alata i sl. sa jednim ili više diskontinuiteta. Približan izbor brzine rezanja se izvodi na osnovu preporuka proizvođača alata ili literaturnih podataka (tabela) datih u zavisnosti od vrste materijala predmeta obrade i alata i drugih parametara obrade (dubine rezanja. Sa porastom koraka vrednost brzine rezanja opada. jer sa porastom dubine rezanja vrednost brzine rezanja opada. OBRADA STRUGANJEM 4.4.3. Sa porastom postojanosti alata i tvrdoće materijala predmeta obrade vrednost brzine rezanja opada.32). Definisana je za maksimalnu vrednost prečnika obrade D (slika 4.31. 91 . m/min. Proračun (provera) brzine rezanja se izvodi s obzirom na iskorišćenje: postojanosti alata i snage mašine. koraka).25 S Slika 4.32. 1000 S Slika 4. u zavisnosti od obima proizvodnje.31): V D d V= D ⋅π ⋅ n . To znači da se tvrđi materijali mogu obrađivati pri manjim vrednostima brzine rezanja i da se veća postojanost alata obezbeđuje smanjenjem brzine rezanja. Uticaj dubine rezanja i koraka na brzinu rezanja Zavisnost brzine rezanja i koraka je diskontinualne prirode (slika 4.4 MAŠINE U OBRADI STRUGANJEM Mašine u obradi struganjem (strugovi) se.32).

Šematski prikaz univerzalnog struga Univerzalni strugovi (slika 4. uključuje pri izradi navoja na strugu. s m nosač alata zadnji oslonac (konjic) 9 Slika 4.. radijalno kretanje za vreme obrtnog kretanja predmeta obrade (slika 4. strugovi za poprečnu obradu i sl. Obrtno kretanje se od elektromotora prenosi na glavno vreteno i predmet obrade (10). strugovi sa vodećim vretenom. prenosnik pomoćnog kretanja (4)..33. Alat (2) izvodi dopunsko. umesto vučnog. Strugovi za leđno struganje se. 1 2 Slika 4.4.Proizvodne tehnologije 4. odsecanje itd. usecanje.. n2. periodično oscilatorno. Princip rada struga za leđno struganje Strugovi za poprečnu obradu su namenjeni. strugovi za leđno struganje. prenosnika za pomoćno kretanje i mehanizma za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje.. vodeće vreteno (7). strugovi sa vučnim vretenom. najčešće.34. izmenjiva grupa zupčanika (3)..). poprečnoj obradi (obrada čeonih površina. To su: univerzalni strugovi. Na nosač alata se postavlja rezni alat.. prenosnik glavnog kretanja (2). sa jednih dimenzija na druge..34). koriste za izradu glodala sa leđno struganim zubima (1). Osnovne eksploatacijske karakteristike strugova za pojedinačnu proizvodnju (značajne i pri izboru i nabavci strugova) su: 92 . isključivo. vučno vreteno (6). a preko izmenjive grupe zupčanika. nosač alata (8) i konjic (9). glavno vreteno ni=n1.33) su strugovi namenjeni realizaciji različitih proizvodnih operacija. glavno vreteno (5). Vodeće vreteno se. nm no EM 1 izmenljiva grupa zupčanika 3 prenosnik pomoćnog kretanja 4 prenosnik glavnog kretanja 2 5 6 7 mehanizam pretvaranja obrtnog u pravolinijsko kretanje 8 10 si=s 1.1 Strugovi za pojedinačnu proizvodnju Strugovi za pojedinačnu proizvodnju su strugovi koji se lako mogu prilagoditi prelazu sa jedne konfiguracije predmeta obrade na drugu. Osnovu gradnje čine pogonski elektromotor (1). s2. nosač alata dobija pomoćno pravolinijsko kretanje..

u procesu obrade.36) sa većim brojem alata poređanih prema redosledu izvođenja operacija . pored karakteristika strugova za pojedinačnu proizvodnju. šablon pipak šablona strugarski no` a) Princip višesečnog rezanja b) Princip kopiranja Slika 4.35.4. kreće u skladu sa kretanjem pipka šablona (slika 4.zahvata. i broj nosača alata i broj alata koji prihvata revolver glava. » raspon koraka Smin . » gabariti predmeta obrade (maksimalni prečnik obrade i raspon šiljaka maksimalna dužina) i sl. Višesečni strugovi imaju nosač alata sa većim brojem reznih alata.4.Smax i geometrijski faktor promene prenosnika pomoćnog kretanja ϕS. 93 . » koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk. Strugarski nož se. Pored revolver glave strugovi imaju i dodatne nosače alata (2). Princip rada višesečnog i kopir struga Osnovu konstrukcije revolver strugova čini revolver glava (1.35. OBRADA STRUGANJEM pogonska snaga mašine P i mehanički stepen iskorišćenja snage η. Kod kopir strugova na nosaču alata se nalazi i šablon.slika 4. » » 4. kopirni strugovi. revolver strugovi sa horizontalnom i vertikalnom revolver glavom i sl.a). raspon brojeva obrta nmin .2 Strugovi za serijsku proizvodnju Strugovi za serijsku proizvodnju se koriste za izradu većeg broja istih delova ili izvođenje većeg broja operacija na istom predmetu obrade. To su: višesečni strugovi.nmax i geometrijski faktor promene prenosnika glavnog kretanja ϕn. Time je obezbeđena kompletna izrada delova različite konfiguracije.b) i kopira oblik šablona na predmetu obrade.35. Time je obezbeđena istovremena obrada većeg broja površina (slika 4. Osnovne eksploatacijske karakteristike strugova za serijsku proizvodnju obuhvataju.

automati za dugačke delove. revolver . Šematski prikaz izrade tela ventila na automatskom strugu 94 .3 Strugovi za masovnu proizvodnju Strugovi za masovnu proizvodnju su strugovi koji obezbeđuju smanjenje komadnog vremena i smanjenjem pomoćnog vremena.Proizvodne tehnologije 2 1 I III II III 6 1 5 4 3 III sa horizontalnom revolver glavom I II 2 III III 1-6 pozicije obrade I-III predmeti obrade Priprema revolver struga za grupnu obradu sa vertikalnom revolver glavom Slika 4.36.37) ili grupu sličnih proizvoda: automatski strugovi.37. 1 2 3 4 1 .automatski strugovi i sl.4 pozicije obrade Slika 4. Šematski prikaz revolver strugova 4.4. To su strugovi namenski projektovani i izgrađeni za konkretne proizvode (slika 4.

1.1. a pomoćno korakom (S. mm 2 . mm/o . S V. mm/min). Dubina rezanja u obradi proširivanjem i razvrtanjem je: a= D−d . OBRADA BUŠENJEM 5. m/min) ili brojem obrta (n. n 2ϕ b h V. Z sin ϕ 2 ⋅ sin ϕ (D − d ) ⋅S . mm2 2 ⋅Z dok je površina poprečnog preseka reznog sloja: A = b⋅h = gde je Z . n h S1 S/2 S1 b a d a d D a) Bu šenje D b) Pro širivanje D c) Razvrtanje Slika 5. 4 D 2 ⋅ sin ϕ i h= S ⋅ sin ϕ . Glavno kretanje je definisano brzinom rezanja (V.5. 2 Kod proširivanja i razvrtanja širina i debljina reznog sloja (slika 5. n S b ϕ ϕ h S V. c) su: b= S a D−d = i h = S1 ⋅ sin ϕ = ⋅ sin ϕ .1 Osnovna kretanja Bušenje je postupak izrade i obrade otvora i rupa.b.1.1).1 PROIZVODNE OPERACIJE I ALATI 5.1.broj zuba (reznih ivica) alata za proširivanje ili razvrtanje.a) su: b = tako da je površina poprečnog preseka reznog sloja: A = b⋅h = D ⋅S . mm2. o/min). Glavno obrtno i pomoćno pravolinijsko kretanje izvodi alat (slika 5. Osnovna kretanja i rezni sloj u obradi bušenjem Geometrijski parametri obrade Širina i debljina reznog sloja pri bušenju (slika 5.aksijalnim pomeranjem alata za jedan obrt alata) ili brzinom pomoćnog kretanja (Vp= n·S.

D1 D Buš enje ravnom burgijom D Bu šenje spiralnom burgijom prvo buš enje D1=0. stepenasto u nekoliko faza. Proizvodne operacije bušenja Bušenje otvora spiralnim burgijama je efikasno kod otvora manje dubine (odnosa dubine i prečnika otvora l/D ≤ 5).11 . a konično za vijak sa konusnom glavom.Priručnik [79]): δ1 .dodatak za obradu finim razvrtanjem. bušenje dubokih otvora (duboko bušenje) i izrada navoja.dodatak za obradu proširivanjem. korišćenjem burgija za duboko bušenje (topovske burgije).1. cilindrično za imbus vijak. Sve operacije upuštanja imaju za cilj obezbeđenje pravilnog naleganja vijaka različitog tipa (poravnavanje čeone površine i upuštanje glave vijaka). upuštanja i razvrtanja) bušenjem se mogu realizovati i druge operacije izrade i obrade otvora i rupa kao što su: zabušivanje. 96 .dodatak za obradu grubim razvrtanjem i δ3 . proširivanja. burgijama različitog prečnika.4).5). Ravno upuštanje se primenjuje za obradu čeone površine otvora kroz koji prolazi vijak sa ravnim sedištem (šestougaone glave i sl. Obrada krajeva otvora se izvodi upuštanjem (slika 5. Za otvore veće dubine primenjuje se postupak dubokog bušenja.6 D drugo bušenje Stepenasto buš enje Slika 5. δ2 . Naknadna i konačna obrada otvora ostvaruje se operacijama proširivanja i razvrtanja (slika 5.3.2. Bušenje otvora i rupa (slika 5.3) se izvodi u punom materijalu jednim alatom ili. tabela P.2 Proizvodne operacije u obradi bušenjem Pored osnovnih operacija (bušenja. D D3 D2 δ3/2 δ2/2 D1 δ1/2 Slika 5. kod većih prečnika.). Dodaci za obradu u obradi bušenjem 5.Proizvodne tehnologije dok su dodaci za obradu (slika 5. koje obezbeđuju ostvarenje zadatih dimenzija otvora i propisanog kvaliteta površina.2.

6. OBRADA BUŠENJEM a D a D a D proširivanje prethodno razvrtanje završ no razvrtanje Slika 5.a). do dM Slika 5. Proizvodne operacije zabušivanja Izrada unutrašnjeg navoja se ostvaruje korišćenjem jednostrukih ureznika (slika 5. Proizvodne operacije proširivanja i razvrtanja ravno cilindri č no koni čno Slika 5.4.6) se koristi pre bušenja ili pre obrade osovina i vratila. Zabušivanje gnezda za centriranje. na vratilima i osovinama.7. obezbeđuje pravilno centriranje i stezanje osovina i vratila u obradi struganjem i brušenjem. Izrada unutrašnjeg navoja na bušilici 97 120 60 o o . a) Zabu šivanje pre bu šenja 60 o b) Zabušivanje gnezda Slika 5.5.7). Izvodi se zabušivačima sa jednostrukim konusom (slika 5. Zabušivanje pre bušenja obezbeđuje centriranje i pravilno vođenje spiralne burgije.5. Proizvodne operacije upuštanja Zabušivanje pre bušenja otvora ili gnezda za centriranje (slika 5.7. Pre izrade navoja buši se otvor čiji prečnik odgovara unutrašnjem prečniku navoja.

Alati za bušenje 1 2 3 4 5 6 1. Burgije (slika 5. 2 3 4 6 1 5 1-ravna burgija. 2.sa cilindričnom drškom.sa koničnom drškom. zabušivači i burgije za duboko bušenje. 6-spiralna burgija sa pločicom od tvrdog metala Slika 5.8.Proizvodne tehnologije 5. 4-konični upuštač.3 Alati u obradi bušenjem Za bušenje otvora i rupa koriste se burgije.8) su definisane standardima JUS K.9. 3-spiralna burgija sa cilindričnom drškom. 3-vratni proširivači.D3.1. Alati za proširivanje i upuštanje otvora 98 . 2-spiralna burgija sa koničnom drškom. 5-nasadni proširivač. Prema obliku dele se na ravne i spiralne (sa cilindričnom i koničnom drškom). prema postupku izrade na burgije izrađene glodanjem. 4-specijalna spiralna burgija za dovod SHP. 6-proširivač sa pločicom od tvrdog metala Slika 5. specijalne i sl.063. 5-zabušivač.001 . valjanjem i brušenjem. Prema vrsti alatnog materijala burgije se dele na burgije od brzoreznog čelika i sa pločicama od tvrdog metala.

Zbog toga se leđne površine obrazuju pomoću dva konusa (slika 5.5. slika 5. jer bi u tom slučaju došlo do direktnog kontakta sa materijalom.280 342. specijalne upuštače itd. 3-ručni razvrtač. Telo čini cilindrični deo.D3. 4-ručni podešljivi razvrtači. sa pločicom od tvrdog metala. Leđne površine ne obrazuju centralni konus sa uglom 2ϕ. centriranje i stezanje burgije.100 . prema obliku na cilindrične i konične (slika 5. Grudne površine se poklapaju sa površinama zavojnih žljebova. 2-razvrtač sa zavojnim zubima. 99 . sa povećanjem prečnika ka vratu burgije. 8-razvrtač sa pločicom od tvrdog metala Slika 5.11) ili burgije (alati) poboljšanih karakteristika. Prema obliku razvrstavaju se na: spiralne proširivače sa cilindričnom i koničnom drškom. vrata. rezne keramike i super tvrdih materijala (slika 5. 5 i 7-nasadni razvrtači. Vrh burgije se formira pomoću dva konusa brušenjem na specijalnom uređaju za oštrenje burgija. Na telu se nalaze dva naspramna zavojna žljeba za odvođenje strugotine. koji odgovara nominalnom prečniku burgije. Vrat se koristi za upisivanje osnovnih karakteristika burgije (materijal i prečnik). specijalne i sl. Zavojni žljebovi su složenog profila izrađeni tako da obrazuju konično centralno jezgro zamišljenog prečnika od oko 2/15 D na vrhu burgije. Na reznom vrhu se uočavaju dve grudne i dve leđne površine. Može biti cilindrična (za burgije prečnika do 20 mm) ili konična (za burgije prečnika preko 5 mm). Alati za razvrtanje U savremenim proizvodnim uslovima sve češće se koriste burgije (alati) sa izmenjivim pločicama od tvrdog metala. konične.11. Razvrtači (JUS K.10. kao presek konusa i tela burgije. 6-konični razvrtač. vrsti alatnog materijala na razvrtače od brzoreznog čelika i sa pločicama od tvrdog metala. prema konstrukciji na podešljive i nepodešljive. vratne. 1 2 3 4 5 7 6 8 1-razvrtač sa koničnom drškom.9).10).D3. odnosno cilindrične. Svi alati za obradu otvora se od drške.201) se dele na ručne i mašinske. sa prevlakama. OBRADA BUŠENJEM Za proširivanje i upuštanje otvora koriste se proširivači i upuštači (JUS K.11). Drška obezbeđuje pozicioniranje. nasadne. tela i vrha (slika 5. Glavna sečiva su povezana pomoćnim sečivom nastalim presekom leđnih površina. Presekom leđnih i grudnih površina nastaju dva glavna sečiva. sa vođicama.a).

ψ .135 o w = 10 .na poprečnom sečivu o o do ≈ 0 .ugao nagiba pomoćnog sečiva i ω . β i γ).30 o a = 8 . Rezna geometrija spiralne burgije 100 .12).zavojnice.45 o y < 60 o g= 18 .ugao vrha spiralne burgije.ugao uspona spirale .14 .na priferiji aM = 20 .11.12. definišu i uglovi: 2 ϕ .26 .2 ⋅ D g kx g x m x p dx S' a S S' statički uglovi S' = S⋅ sinϕ S' S tg μ x = = ⋅ sinϕ dx ⋅ π d x ⋅ π γ kx = γ x + μ x α kx = α x − μ x dx 2j Slika 5. kao dvosečnog alata.Proizvodne tehnologije D vrh telo D ≤ 20 vrat drš ka morze konus D≥5 leđna površina grudna površina telo uš ica čaura Osnovni elementi spiralne burgije drška pomoćno sečivo spiralna burgija poprečno rub sečivo glavno sečivo Slika 5. Osnovni konstruktivni elementi Reznu geometriju spiralne burgije (slika 5. gM aM l do f y D w g akx H ax m x kinematski uglovi 2j = 90 . pored uglova reznog klina (α.

Geometrija alata za razvrtanje 5. F2 .glavni otpor rezanja.13.15) se razlaže na tri komponente: F1 .2 OTPORI I SNAGA REZANJA 5. α = 8o − 10o H = π ⋅ D ⋅ tgω do = ( 0 . f1 do D H 101 . a kalibrirajući vođenje alata. Rezni deo. obezbeđuje uklanjanje viška materijala.13 i 5.5 ) ⋅ D Z = 3− 4 f γ α ω 2ϕ D kalibrirajuć i deo rezni deo Slika 5. Geometrija alata za proširivanje kalibrirajuć i deo rezni deo ν B ϕ 45 o D r f γ α=0 α Z = 6 . OBRADA BUŠENJEM Radni deo proširivača i razvrtača (slika 5.5.otpor prodiranja i F3 .14) se sastoje od dva dela: reznog i kalibrirajućeg.14. u vidu konusa sa uglom vrha 2ϕ.1 Obrada bušenjem Rezultujući otpor rezanja u obrdi bušenjem (slika 5.2.otpor pomoćnom kretanju.35 − 0 . kalibrisanje otvora i održavanje dimenzija (prečnika) alata nakon oštrenja (pomeranjem reznog dela prema dršci alata).12 različite vrednosti ugaonog koraka γ γ Slika 5.

specifična proizvodnost obrade i p.25.15): otpor pomoćnom kretanju: obrtni moment (moment uvijanja): gde su: » » Cf. m/min 1000 320 102 . F3 = Cf ⋅ D x1 ⋅ S y1 . x1.3 REŽIM OBRADE U OBRADI BUŠENJEM Režim obrade u obradi bušenjem (slika 5. kW η gde su. o/min .mehanički stepen iskorišćenja snage mašine (tabela P.16) je određen brzinom rezanja: V = D ⋅π ⋅ n D ⋅ n ≈ . Snaga mašine se orijentaciono može proveriti i na osnovu specifične snage rezanja q⋅p preko izraza: P = . mm . y1. cm3/min . Cm.korak.22.prečnik burgije i S.konstanta i eksponenti otpora (tabela 3. 5. Otpori rezanja u obradi bušenjem Međutim. kW pri čemu su: η .55 ⋅ 10 6 ⋅ P ⋅η .55 ⋅ 10 6 ⋅ η . analiza uticaja glavnog otpora rezanja i otpora prodiranja je pokazala da su osnovne komponente rezultujućeg otpora rezanja (slika 5. Nmm Snage mašine Na osnovu obrtnog momenta u obradi bušenjem: M = Cm ⋅ D x ⋅ S y = 9 . Nmm n definiše se snaga mašine: P= Cm ⋅ D x ⋅ S y ⋅ n 9 . Priručnik [79]).prosečna specifična snaga rezanja (tabela P.15. pored poznatih veličina: q. x i y . Priručnik [79]). D.7 − 0 .9) ⋅ F1 ≈ F1 F3 = 2 ⋅ F2 ⋅ sinϕ D D2 ⋅ S M o = 2 ⋅ F1 ⋅ = K s ⋅ 4 8 F1 Slika 5.Proizvodne tehnologije VR HR D D/4 F1 V ϕ F2 S/2 F 3/2 Mo 2ϕ F1 = K s ⋅ A F2 = ( 0 .1.broj obrta alata. mm/o . kW/cm3 min . Priručnik [79]) i n. N i M = Cm ⋅ D x ⋅ S y .

♦ mogućnost odvođenja strugotine i ♦ vrednost kinematskog leđnog ugla. 5.5. mm/o . mm . Izbor brzine rezanja se vrši na bazi: preporuka ili proračunom. mm/min odnosno brojem obrta alata: n= l L e D Na osnovu parametara režima obrade proračunava se i glavno vreme obrade: L tg = . 5.4.pomeranjem alata za jedan obrt alata. Provera koraka se izvodi obzirom na: ♦ otpornost spiralne burgije.4 MAŠINE U OBRADI BUŠENJEM Mašine u obradi bušenjem . Proračun (provera) brzine rezanja se izvedi s obzirom na iskorišćenje: postojanosti alata i snage mašine. mm . o/min i D ⋅π D korakom S. fabrički normativi i sl.prilaz alata i l1 ≈ D/3.17).dubina obrade.1 Jednovretene bušilice Jednovretene bušilice su namenjene pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji.5 mm . min n ⋅S gde su.izlaz alata.hod alata (slika 5. OBRADA BUŠENJEM 1000 ⋅ V 320 ⋅ V ≈ . materijala predmeta obrade i alata i drugih parametara.bušilice se mogu razvrstati na različite načine. e = 2 . a ređe i brzinom pomoćnog kretanja: Vp = n ⋅ S. l1 Slika 5. radijalne. stubne. Pod brzinom rezanja u obradi bušenjem podrazumeva se obimna brzina alata na spoljašnjem prečniku. Preporučena vrednost koraka bira se u zavisnosti od prečnika burgije. Osnovni elementi proračuna glavnog vremena obrade 103 . na osnovu preporuka proizvođača alata za bušenje ili iz drugih literaturnih izvora (priručnici. a prema broju glavnih vretena na: jednovretene i viševretene bušilice. l. mm .16. Ovoj grupi bušilica pripadaju: stone.). univerzalne radijalne i koordinatne bušilice. Prema položaju glavnog vretena na: horizontalne i vertikalne bušilice. pored poznatih veličina: L = l + e + l1.

Predmet obrade (6) se postavlja na radni sto bušilice (5).17. Posredstvom ručice (7) se obezbeđuje automatsko ili ručno pravolinijsko pomoćno kretanje radnog vretena (8) sa alatom.b) je slična radijalnoj bušilici. Koordinatna bušilica obezbeđuje bušenje odnosno obradu prema zadatim koordinatama centra otvora. 4 3 4 8 7 3 1 2 7 1 6 5 5 6 2 Slika 5. 104 . Bušilica obezbeđuje zakretanje konzole u horizontalnoj ravni.18. Šema stone bušilice Slika 5. s tom razlikom što obezbeđuje i zakretanje konzole oko svoje ose.3).Proizvodne tehnologije Stona bušilica (slika 5. Radijalna bušilica (slika 5. Univerzalna radijalna bušilica (slika 5. konzole (2) sa pogonskim agregatom (ektromotor . Radni predmet (6) se postavlja na radni sto mašine (5). čime je obezbeđeno dovođenje alata u radnu poziciju pri bušenju predmeta obrade (4) postavljenog na radni sto mašine (5).19. u pogledu mikroklime. Ručicom (4) se ostvarivanje ručno aksijalno pomoćno pravolinijsko kretanje radnog vretena (7) sa reznim alatom. sastavljenog od elektromotora (4) i prenosnika za glavno i pomoćno kretanje. Šema stubne bušilice Stubna bušilica (slika 5. i obezbeđuje visok kvalitet obrade.3 i prenosnik za glavno kretanje) i radnog stola (5).18) je bušilica kod koje se na nosećem stubu (1) nalaze konzola radnog stola (2) i konzola pogonskog agregata (3). To je posebno značajno kod bušenja predmeta većih gabarita. vertikalno pomeranje konzole duž nosećeg stuba i horizontalno pomeranje pogonskog agregata duž konzole. Zahteva posebne uslove.17) se sastoji od nosećeg stuba (1). u skladu sa programom utvrđenim koordinatama. čime je obezbeđeno bušenje otvora pod uglom. prenosnicima za glavno i pomoćno kretanje i radnim vretenom .19.a) se sastoji od nosećeg stuba (1) na kome se nalazi verikalno pomerljiva konzola (2) sa pogonskim agregatom (elektromotorom.

).21) su bušilice sa većim brojem radnih vretena raspoređenih u zavisnosti od namene (konfiguracije predmeta obrade).20) su bušilice sa većim brojem radnih jedinica (pozicija) za istovremenu obradu. u skladu sa tehnološkim postupkom izrade i obrade otvora (na primer. četvrtoj izrada navoja itd. Na radno vreteno bušilice postavlja se viševretena glava. drugoj proširivanje. pored karakteristika jednovretenih bušilica. » raspon koraka Smin . » raspon brojeva obrta nmin .slika 5. bušilice sa viševretenom glavom i viševretene bušilice.22). » gabariti predmeta obrade (maksimalni prečnik i dubina bušenja) i sl.Smax i geometrijski faktor promene prenosnika pomoćnog kretanja ϕS. To su: redne. » pogonska snaga mašine P i mehanički stepen iskorišćenja snage . Viševretene bušilice (slika 5. 5.nmax i geometrijski faktor promene prenosnika glavnog kretanja ϕn. trećoj razvrtanje. U osnovne eksploatacijske karakteristike viševretenih bušilica se.5. broj agregata itd. 105 . sa većim brojem radnih vretena raspoređenih u skladu sa rasporedom otvora na predmetu obrade. OBRADA BUŠENJEM 2 3 1 4 5 a) Radijalna bu šilica b) Univerzalna radijalna bu šilica Slika 5. Posebna grupa viševretenih bušilica su agregatne bušilice sa većim brojem različito postavljenih agregata (jednovretenih i/ili viševretenih . Šematski prikaz radijalne i univerzalne radijalne bušilice Osnovne eksploatacijske karakteristike jednovretenih bušilica (značajne i pri izboru i nabavci mašina) su: » koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk.2 Viševretene bušilice Viševretene bušilice su namenjene masovnoj proizvodnji. Redne bušilice (slika 5.4. Bušilice sa viševretenom glavom su bušilice koje obezbeđuju istovremenu izradu i/ili obradu većeg broja otvora. ubrajaju i broj radnih vretena. na prvoj bušenje otvora.19.

Proizvodne tehnologije Slika 5. Šematski prikaz redne bušilice Slika 5. Šema viševretene bušilice Slika 5. Neke od šema agregatnih bušilica 106 .21.20.22.

Osnovni postupci obrade glodanjem Prema rasporedu reznih elemenata alata (slika 6. mm/min a) obimno glodanje a Vp . mm/min b) č eono glodanje ax ax V h=0 Vp V m h a a h m h=0 Vp istosmerno glodanje suprotnosmerno glodanje Slika 6. Glavno kretanje (slika 6. m/min n.1) razlikuju se dva postupka obrade glodanjem: obimno glodanje i čeono glodanje. profilisanih (fazonskih) kontura. pri čemu su zubi glodala za obimno glodanje raspoređeni po obimu cilindra.1. m/min. m/min n.1) je obrtno kretanje alata definisano brzinom rezanja V.aksijalnim pomeranjem u jedinici vremena).6. površina specijalnog i složenog oblika.aksijalnim pomeranjem za jedan zub alata) i korakom (S. a kod glodala za čeono glodanje na čeonoj strani diska.1 PROIZVODNE OPERACIJE I ALATI 6. o/min V. mm/o . . V.aksijalnim pomeranjem za jedan obrt alata).1. mm/z . mm/min .1 Osnovna kretanja Obrada glodanjem je postupak obrade ravnih površina. a može biti definisano korakom po zubu (S1. OBRADA GLODANJEM 6. Pomoćno kretanje je pravolinijsko kretanje predmeta obrade i/ili alata i određeno je brzinom pomoćnog kretanja (Vp = n·S. o/min S1 a Vp . žljebova.

O m ax h 2 D/ D C A ψ ϕ D. dok ugao zahvata ϕ definiše trenutni položaj zuba glodala u zahvatu. Osnovni geometrijski parametri procesa rezanja pri čeonom glodanju 108 . Osnovni geometrijski parametri procesa rezanja pri obimnom glodanju D a G H h E E F b D H κ κ S1r h F C A b ϕ B V C Vp ψ S1 A S1r ϕ S1 B Slika 6. Ugao kontakta ψ je centralni ugao koji odgovara luku (FD) dodira alata i predmeta obrade (slika 6. a kod suprotnosmernog od nule do maksimalne vrednosti hmax. srednja i maksimalna. Pored toga kod istosmernog glodanja debljina strugotine se menja od maksimalne vrednosti do nule.3. gde je S1.a 2 C h E ϕ A S1 B a B F H1 Slika 6. Kod obrade istosmernim glodanjem smerovi glavnog i pomoćnog kretanja se poklapaju. Kod obimnog glodanja širina reznog sloja (strugotine) je jednaka širini glodanja b.Proizvodne tehnologije Prema smeru međusobnih kretanja alata i predmeta obrade razlikuju se dva postupka obrade glodanjem (slika 6. trenutna.1) i to obrada: istosmernim glodanjem i suprotnosmernim glodanjem. ugao zahvata ϕ. dok trenutna debljina strugotine (slika 6.2). pored dubine rezanja (a) i širine glodanja (B). dok kod suprotnosmernog glodanja to nije slučaj. Osnovni geometrijski parametri obrade glodanjem.2. širina (b) i debljina reznog sloja strugotine (h). mm/z .2) za proizvoljni ugao zahvata sledi iz trougla ABC: h = S1 ⋅ sin ϕ .korak po zubu. su: ugao kontakta ψ.

6.dodatak za finu obradu glodanjem i δ3 . sin κ gde je κ . obrada stepenastih površina i sl. Priručnik [79]): δ1 . ispupčenja.3 i tabela P.12 i P.3) sledi iz trougla GHD: b= a . površina specijalnog oblika i površina složenog oblika.4. usecanje i odsecanje. zavojnih žljebova. Obrada krivolinijskih kontura (slika 6. složenih kontura i sl. Izrada i obrada površina specijalnog oblika glodanjem (slika 6. Kod čeonog glodanja širina reznog sloja (slika 6. udubljenja.dodatak za brušenje.napadni ugao zuba čeonog glodala.3). krivolinijskih kontura. izrada kanala i žljebova na ravnim i cilindričnim površinama (žljebova za klin). žljebova u vidu ″lastinog repa″. profila prizmi. za čeono glodanje. δ1 δ3 L b Slika 6. Dubina rezanja pri obradi ravnih površina glodanjem iznosi: a = h1 − h .2 Proizvodne operacije obrade glodanjem Osnovne operacije u obradi glodanjem su obrada: ravnih površina. δ2 . mm . površina sa većim brojem stepenica. Obrada ravnih površina (slika 6.2 i 6. vertikalnih ili nagnutih površina. OBRADA GLODANJEM Maksimalna debljina strugotine odgovara uglu kontakta i iznosi: dok je trenutna površina poprečnog preseka reznog sloja: hmax = S1 ⋅ sinψ .1. A = h ⋅ b = S1 ⋅ b ⋅ sin ϕ . gde su h1 i h.dimenzije pre i nakon obrade (slike 6. zaobljenja.5) je obrada horizontalnih. za obimno i A = h ⋅ b = S1 ⋅ a ⋅ sin ϕ . Dodaci za obradu u obradi glodanjem 6. 109 H H3 H2 H1 H δ3 δ2 δ1 δ2 . pravolinijskih i krivolinijskih žljebova itd.7) je izrada T žljebova.6) je obrada profilisanih povr-šina.dodatak za grubu obradu glodanjem. dok su dodaci za obradu (slika 6.13.

Neke proizvodne operacije obrade površina specijalnog oblika glodanjem Izrada i obrada površina složenog oblika glodanjem (slika 6. gravura alata za kovanje.`ljeb "lastin" rep prizma Slika 6. Neke proizvodne operacije obrade ravnih površina glodanjem izrada udubljenja obrada ispup čenja izrada zaobljenja obrada koni čnim glodalom obrada slo ženih površina garniturom glodala Slika 6. presovanje itd. livenje u kokilama.6.5.7. ožljebljenih vratila. Neke proizvodne operacije obrade krivolinijskih kontura glodanjem T . navoja. 110 .Proizvodne tehnologije izrada žljebova koturastim glodalima a a a b obrada ravnih površ ina valjkastim glodalima b odsecanje testerastim glodalima b obrada ravnih površ ina čeonim glodalima a obrada stepenastih površina vretenastim glodalima b a Slika 6.8) je izrada zupčanika.

Prema konstrukciji glodala mogu biti: 111 a d D b .8. Glodala se razvrstavaju primenom različitih kriterijuma.9.glodala pripadaju grupi višesečnih alati cilindričnog oblika sa reznim elementima raspoređenim po obimu i/ili čeonoj površini. 6. OBRADA GLODANJEM 2 1 3 izrada navoja vretenastim glodalima izrada zupčanika odvalnim glodalima izrada ožljebljenih vratila odvalnim glodalima Slika 6. Proizvodne operacije obrade glodanjem prema obliku alata Sa aspekta kvaliteta obrade razlikuju se proizvodne operacije: grube obrade glodanjem i fine obrade glodanjem. Neke proizvodne operacije obrade površina složenog oblika glodanjem Proizvodne operacije obrade glodanjem se često razvrstavaju i prema vrsti i obliku glodala koje se koristi pri obradi (slika 6. čeonim glodalima. vretenastim glodalima. d D d D a a b b D čeona glodala testerasta glodala a b B valjkasta glodala d D a a d D b b koturasta glodala b a=D vretenasta glodala a D d D d D a a b b b dvostrana ugaona glodala ispup čena polukružna glodala udubljena polukru žna glodala Slika 6.9) na glodanje: valjkastim glodalima.6. koturastim glodalima itd.1.3 Alati u obradi glodanjem Alati u obradi glodanjem .

.020 vretenasta glodala JUS K.žljebove.D2. testerasta.D2.ž ljebove JUS K. vretenasta.Proizvodne tehnologije ♦ jednodelna (integralna) glodala . profilna.021 vretenasta glodala JUS K. čeona.D2. konična i sl.10.043 polukruž na polukruž na četvrtkru žna ispup č ena udubljena udubljena glodala glodala glodala JUS K.081 JUS K.nasadna glodala.D2.071 glodalo za T .D2.D2. garniture glodala različitog oblika i namene (slika 6.10) glodala su: sa koničnom ili cilindiričnom drškom i otvorom .090 valjkasta glodala JUS K.D2. vretenasta za T .138 vretenasta ugaona glodala JUS K. Tipovi glodala prema obliku 112 .D2.D2.11) itd.091 jednostrana ugaona glodala JUS K. koturasta glodala testerasta glodala JUS K. Prema načinu postavljanja na mašinu (slika 6.084 čeona glodala JUS K.082 JUS K.D2.glodala iz punog materijala i ♦ višedelna glodala i to sa: » umetnutim zubima. a prema vrsti i obliku: valjkasta.D2.151 JUS K.145 Slika 6.070 simetrična ugaona glodala JUS K. » lemljenim pločicama od tvrdog metala i » mehanički pričvršćenim pločicama alatnih materijala. koturasta.D2.D2.

Glodačke glave Glodala spadaju u grupu višesečnih alata.12. slika 13. Geometriju alata u obradi glodanjem čine osnovne dimenzije (prečnik . a time i veći broj reznih ivica.B.11. OBRADA GLODANJEM garnitura sastavljena od valjkastog. sa lemljenim plo čicama sa izmenjivim pločicama Slika 6.6.12). broj zuba glodala i geometrija reznog klina (α. poznati pod nazivom glodačke glave (slika 6.13. koturastog i konič nog glodala garnitura sastavljena od dva valjkasta i tri koturasta glodala Slika 6. što znači da imaju veći broj reznih elemenata (zuba). Geometrija reznih elemenata glodala za obimno glodanje 113 β α .D.d). β i γ). širina . αo βo γ β α koturasto glodalo valjkasto glodalo γo αN γN βN ω γ GP β γ α LP geometrija reznog klina f glodala sa glodanim zubima α glodalo sa leđnostruganim zubima f β α α K β β mogu ći oblici zuba γ γ γ Slika 6. prečnik otvora ili drške . Garnitura glodala za obradu složenih površina Za obradu ravnih površina posebno su značajni alati sa lemljenim ili mehanički pričvršćenim pločicama.

Fr . alata i elemenata mašine. koja deluje u pravcu brzine rezanja tangencijalno na glodalo. koja deluje u pravcu ose glodala. Obimna sila jednog zuba Fo1: Fo1 = K sm ⋅ A = K sm ⋅ b ⋅ h. Obimna komponenta se koristi za definisanje snage mašine i deformacija predmeta obrade. β1 i γ1).14. odnosno smanjuje se od maksimalne vrednosti do nule kod istosmernog glodanja to glavni otpor rezanja opada od maksimalne vrednosti do nule. koja deluje u radijalnom pravcu i Fa .glavnu ili obimnu .Proizvodne tehnologije Kod čeonih glodala (slika 6.čeono glodalo r Slika 6. Kako se debljina strugotine povećava od nule do svoje maksimalne vrednosti kod suprotnosmernog glodanja to glavni otpor rezanja raste od nule do maksimalne vrednosti. Radijalna komponenta ima važnu ulogu pri proračunu elemenata mašine i alata. Pored geometrije reznog klina geometrija ovih alata je određena i uglom uspona spirale glodala ω. γ γ β α α γο Čeono glodalo sa spiralnim zubima αο GP β ε κ1 r α κ α1 β1 γ1 desnohodo β γ αο βο βο γο=0 levohodo gloda čka glava β γ ε α LP γ1 κo valjkasto.aksijalnu silu. razložiti na tri komponente: Fo . 114 α1 κ1 f κ β 1 . MPa).radijalnu ili silu prodiranja.tangencijalnu silu. mm ) i srednjeg specifičnog otpora rezanja (Ksm.14) geometrija reznog klina je definisana napadnim (κ) i pomoćnim napadnim uglom (κ1).1 Otpori rezanja U opštem slučaju rezultujući otpor rezanja u obradi glodanjem se može.2. radijusom vrha zuba (r) i geometrijom pomoćnog reznog klina (α1. uglom nagiba sečiva (λ). u koordinatnom sistemu glodala. Geometrija reznih elemenata glodala za čeono glodanje 6. kao i identifikovanju vibracija u procesu rezanja. uglom vrha zuba (ε).2 OTPORI I SNAGA REZANJA 6. N 2 je proizvod površine poprečnog preseka strugotine (A.

korakom po zubu S. mm .5. kW gde je η . min.prilaz alata i l1. e = 2 .hod alata (slika 6. 115 . To je srednja obimna sila ili kraće obimna sila. n ⋅S S = S1 ⋅ z . Pomoćno kretanje se može definisati i: S1.2.15). mm . 6 ⋅ 10 4 ⋅ η 6. 6.15.. mm/o .1 Korak po zubu Preporučena vrednost koraka po zubu se usvaja u zavisnosti od vrste glodanja.broj prolaza. pored poznatih veličina: i = δ / a .2 Snaga mašine Snaga mašine u obradi glodanjem proizilazi iz izraza za brzinu rezanja i glavni otpor Fo ⋅ V rezanja: P = .3. materijala predmeta obrade i alata. δ. mm/o gde su.korakom po obrtu: Glavno vreme obrade: tg = i ⋅ L . OBRADA GLODANJEM Za praksu proučavanje i izračunavanje obimne sile jednog zuba nema praktičnog značaja. mm/min. l. mm .6. zahtevanog kvaliteta obrade itd.15).dužina obrade. L = l + e + l1. mm . Osnovni elementi proračuna glavnog vremena obrade Brzina pomoćnog kretanja je: Vp = n ⋅ S = n ⋅ S1 ⋅ z .3 REŽIM OBRADE U OBRADI GLODANJEM Režim obrade u obradi glodanjem (slika 6.mehanički stepen iskorišćenja snage mašine. na bazi preporuka. mm/z .15) je određen brzinom rezanja: D/2 A a O D -a 2 B h L = l + e + l1 = l + e + a ⋅ ( D − a) l L e l1 l1 = ( D 2 D ) − ( − a) 2 = 2 2 = a ⋅ ( D − a) a) obimno glodanje L = l + e + l1 b A b/2 B e l1 D/ 2 O l L D D b − ( )2 − ( )2 = 2 2 2 1 = ( D − D 2 − b2 ) 2 b) čeono glodanje l1 = Slika 6.dodatak za obradu. 6. Zato se utvrđuje obimna sila nastala kao rezultat rezanja zuba glodala koji su istovremeno u zahvatu.izlaz alata (slika 6. mm .

m / min. 1000 320 gde su: D.05 za finu obradu) ili fmax = T/6 .prečnik glodala i n. fabričkim normativima i drugoj literaturi. mm .modul elastičnosti materijala vratila glodalice. ili preporuke definisanih u specijalizovanim priručnicima.dozvoljeni ugib alata. mm .3.16.Proizvodne tehnologije prvenstveno proizvođača alata.. E. Korak po zubu se najčešće proverava obzirom na: dozvoljeni ugib vratila glodalice ili alata i kvalitet obrađene površine. I ≈ 0.prečnik vratila glodalice. vrste glodanja i sl. mm . mm4 . l fmax l/2 d F max b) Čeono glodanje d a F max a b fmax b a) Obimno glodanje Slika 6. o/min . Provera koraka po zubu pri obradi valjkastim i koturastim glodalima (slika 6.prepust glodala.glodala: fmax = ⋅ max . mm .2 mm za grubu i do 0. mm .broj obrta glodala.b) korak po zubu se proverava ⋅ l3 1 F obzirom na dozvoljeni ugib alata . I ≈ 0. na bazi podataka datih u literaturi i prospektnoj dokumentaciji proizvođača alata.moment inercije poprečnog preseka vratila glodalice. MPa . E.2 mm (do 0.16.2 Brzina rezanja u obradi glodanjem Brzina rezanja u obradi glodanjem predstavlja obimnu brzinu glodala: D ⋅π ⋅ n D ⋅ n V = ≈ . d. 116 l .16. mm . Izbor preporučene brzine rezanja se vrši u funkciji vrste materijala predmeta obrade i alata. a najčešće u zavisnosti od koraka po zubu. Ugib vratila glodalice i glodala usled dejstva otpora rezanja Pri obradi vretenastim i čeonim glodalima (slika 6. 6.raspon ležišta vratila glodalice. mm .a) vrši se na osnovu maksimalno dozvoljene vrednosti ugiba vratila glodalice na kome se 1 Fmax ⋅ l 3 glodalo nalazi: fmax = . MPa . ⋅ 110 E ⋅I gde su: l.maksimalno dozvoljena vrednost ugiba vratila glodalice i T.moment inercije poprečnog preseka glodala na mestu uklještenja.05 d4. fmax = 0.0. 3 E ⋅I 4 4 gde su pored poznatih veličina: l.modul elastičnosti materijala alata (glodala) i fmax.širina tolerantnog polja relevantne dimenzije.05 .05 d .

To znači da se zakretanjem 117 . pri bušenju otvora. Slika 6. što znači da je ugao zakretanja predmeta obrade (4) jednak uglu zakretanja podeone ploče (2). 2. Prema načinu ostvarivanja podele podeoni aparati se dele na podeone aparate sa: direktnim (neposrednim) deljenjem i indirektnim (posrednim) deljenjem. . Mehanički se izrađuju sa izmenjivom grupom zupčanika ili planetarnim prenosnikom. pri čemu univerzalni podeoni aparati mogu biti mehanički i optički.18.17.. podeona ploča zakreće za jednu ili k . Time je ostvarena jedna podela. U cilju ostvarivanja željenog broja podela (Z′) utvrđivač podeone ploče (5) se oslobađa. Univerzalni podeoni aparati (slika 6.19) spadaju u grupu podeonih aparata sa indirektnim deljenjem. Stezna glava (1) prihvata stožer (3) sa predmetom obrade (4). gde je k = koji odgovara broju podela podeone ploče (Z) ili ispunjava uslov: k 1.6. . Klasifikacija podeonih aparata Prosti podeoni aparati (slika 6. Zakretanje ručice podeonog aparata (1) se preko zupčanika Z3 i Z4 prenosi na puž Zg i pužni točak Zp.rupa i ponovo fiksira utvrđivačem. Pužni točak je na istom vratilu (2) na kome se nalazi i stezna glava (3) koja prihvata predmet obrade (4).. Prosti podeoni aparat Prosti podeoni aparati obezbeđuju ostvarivanje broja podela na predmetu obrade (Z′) Z Z' = .18) spadaju u grupu podeonih aparata sa direktnim deljenjem.ceo broj. Slika 6. 3. OBRADA GLODANJEM 6. Dele se na: proste i univerzalne. izradi zupčanika i sl.4 PODEONI APARATI Podeoni aparati se koriste za ostvarivanje različitog broja podela u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnje.

60 ili 80). koji predstavlja karakteristiku podeonog aparata (Z = 40. može prikazati jednim razlomkom. 118 .Proizvodne tehnologije pužnog točka zakreće i predmet obrade u skladu sa prenosnim odnosom zupčanika Z3 i Z4 (uglavnom je prenosni odnos 1) i prenosnim odnosom prenosnika puž pužni točak: Z= Zp Zg . dvostruko i diferencijalno deljenje. što znači da je na krugu sa b Z' b podela podeone ploče potrebno ručicu podeonog aparata zaokrenuti za a podela. (Z′) podela se definiše relacijom: Z' Slika 6. Broj obrta ručice podeonog aparata za ostvarivanje Z nr = . sa jedne i druge strane ploče. Univerzalni podeoni aparat U zavisnosti od mogućnosti realizacije željenog broja podela univerzalni podeoni aparati obezbeđuju tri vrste deljenja: jednostruko. Podeona ploča podeonog aparata (5) ima dva niza podela.19. sa različitim brojem podela. Jednostruko deljenje je moguće primeniti kada se broj obrta ručice podeonog Z a aparata: nr = = .

U zavisnosti od sistema upravljanja razlikuju se: konvencionalne i programsle glodalice. ručice. jedinica za glavno kretanje (pogonski elektromotor i prenosnik glavnog kretanja . realizuje zakretanjem ručice za a podela po krugu sa b podela. Međutim. sistem upravljanja (komandna tabla. predmeta obrade relativno niska.navrtka. Kod konzolnih glodalica kretanja u uzdužnom. agregatne. pravcu osa Y i X ili Z). dok ostala dva kretanja izvodi nosač alata.5 MAŠINE U OBRADI GLODANJEM Mašine u obradi glodanjem ili glodalice se. površina specijalnog oblika. prikazati relacijom oblika: Z' b d Pri tome se prvi razlomak (a/b). na primer. jedinica za pomoćno kretanje (pogonski elektromotor.3). dele na: konzolne (horizontalne. Diferencijalno deljenje se primenjuje u slučajevima kada broj obrta ručice podeonog Z . Osnovni elementi horizontalnih glodalica su radno vreteno (1). izradu dugohodih zavojnica i sl. nije moguće transformisati tako da se primeni jednostruko ili aparata: nr = Z' dvostruko deljenje. približan Z željenom broju podela.6. programske. Horizontalne glodalice (slika 6.19. glodalice za navoj i sl. postolje (5). a prema broju glavnih vretena na: jednovretene i viševretene. bezkonzolne (posteljne) . tako da je krutost i stabilnost radnog stola.Z8 (9 . OBRADA GLODANJEM Dvostruko deljenje se primenjuje kada se broj obrta ručice podeonog aparata može Z a c nr = = + . uzdužnim kretanjem. poluge i sl. Bezkonzolne (posteljne) glodalice obezbeđuju visoku krutost i stabilnost radnog stola. radni sto (2). pravcu ose Z ili X.20).slika 6. sistem za podmazivanje. prema konstruktivnom rešenju. Y i Z) izvodi radni sto. Broj obrta ručice podeonog aparata je sada: nr = . sistem za hlađenje i podmazivanje i sl.horizontalne. Posebnu grupu čine univerzalne glodalice koje mogu raditi kao horizontalne i vertikalne. Z" Željeni broj obrta se dobija korekcijom zupčanika Z5 . U tim slučajevima se usvaja fiktivni broj podela (Z″). kopirne. 4). Prema položaju glavnog vretena glodalice se dele na: horizontalne i vertikalne. izradu zupčanika pojedinačnim rezanjem.). odvalne. a drugi (c/d) zakretanjem podeone ploče za c podela na krugu sa d podela. jer isti izvodi dva kretanja (u uzdužnom i poprečnom ili vertikalnom pravcu.). dok nosač alata izvodi jedno kretanja u vertikalnom ili poprečnom pravcu. najnoviji tipovi glodalica se izrađuju sa jednim kretanjem radnog stola. poprečnom i vertikalnom pravcu (pravcu osa X.c) sa Z izmenjive grupe zupčanika: k= 8 Z7 koja se izvodi povezivanjem izmenjive grupe vratilom pužnog točka izborom brojeve zuba Z Z ⋅ ( Z" −Z' ) ⋅ 6 = . vertikalne i univerzalne (slika 6. vertikalne i univerzalne i glodalice specijalne namene (alatne. prenosnik pomoćnog kretanja i sistem prenosnika tipa navojno vreteno .21) se koriste za obradu ravnih površina. 119 . Z5 Z" 6.

Proizvodne tehnologije Slika 6.21. Neki tipovi horizontalnih glodalica Osnovne eksploatacijske karakteristike glodalica su: » pogonska snaga mašine P i mehanički stepen iskorišćenja snage 120 Z . .20. Konzolne glodalice 1 2 X 4 Y 3 3 1 X Y 2 Z Z 5 5 4 MTZ Konzolne glodalice 3 X REGIVA 1 Y 4 2 Bezkonzolna glodalica .HURON 5 Slika 6.

raspon brzina pomoćnog kretanja Vpmin .HURON Y Y X X OERLIKON Z Konzolne glodalice MTZ Slika 6. broj radnih vretena kod viševrtenih glodalica i sl. sa horizontalnim i vertikalnim radnim vretenom. Snabdevene su i uređajima za bušenje i rendisanje. što znatno proširuje nomenklaturu proizvodnih operacija. Neki tipovi vertikalnih glodalica Univerzalne glodalice su koncepcijski tako oblikovane da mogu raditi kao horizontalne ili vertikalne. tako da mogu raditi i kao bušilice ili rendisaljke. Pored toga većina univerzalnih glodalica obezbeđuju i zakretanje radnog stola. Time se stvaraju uslovi za realizaciju velikog broja proizvodnih operacija. OBRADA GLODANJEM » » » » » » raspon brojeva obrta nmin . Kod vertikalnih glodalica (slika 6.Vpmax i geometrijski faktor promene prenosnika pomoćnog kretanja ϕS.6. se koriste za izradu reznih alata. koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk. presovanje i sl.23) položaj radnog vretena je vertikalan. gabariti predmeta obrade. mada se sve češće izrađuju glodalice sa radnim vretenima koja se zakreću za odgovarajući ugao. X Z Y Bezkonzolna glodalica . Univerzalne alatne glodalice (slika 6. Konstruktivno su tako formirane da obezbeđuju obrtanje radnog stola oko jedne ili dve ose i obrtanje nosača alata (glavnog vretena) u cilju postavljanja vertikalnog radnog vretena pod određenim uglom. pa i za izradu zavojnih žljebova i dugohodih zavojnica primenom podeonog aparata.23.24). alata za kovanje.nmax i geometrijski faktor promene prenosnika glavnog kretanja ϕn. 121 Z . maksimalna dužina hoda radnog stola u pravcu sve tri ose.

Poseduju (slika 6.Proizvodne tehnologije kao horizontalna glodalica kao buš ilica kao vertikalna glodalica kao vertikalna rendisaljka Slika 6. Redosled rada pojedinih organa mašine je definisan programom koji se unosi u upravljačku jedinicu glodalice. tako da alat izvodi ista kretanja kao i kopirni šiljak. Univerzalna alatna glodalica Kopirne glodalice su namenjene su za obradu krivolinijskih kontura i profilisanih površina. a vreteno (2) se koristi za smeštaj kopirnog šiljka.25) dva paralelna vretena od kojih je vreteno (1) glavno vreteno sa glodalom.25.24. 2 1 2 1 Slika 6. bez učešća radnika. Kopirni uređaj radi na hidrauličnom ili električnom principu i obezbeđuje prenos kretanja od kopirnog šiljka do alata. 122 . Kopirna glodalica Suština programskog upravljanja se sastoji u automatskom upravljanju radnim organima mašine po unapred zadatom redosledu kretanja.

7. OBRADA TESTERISANJEM 7. razlikuju se postupci obrade na: kružnim. a predmet obrade pomoćno pravolinijsko kretanje brzinom Vp. m/min ili broj obrta testere n. m/min. mm/o). mada se može koristiti i za izvođenje operacija isecanja i usecanja. Prema osnovnim kretanjima alata i predmeta obrade.1) se koristi prvenstveno za realizaciju proizvodnih operacija odsecanja (sečenja) materijala. o/min) i pomoćno pravolinijsko kretanje (korak S.1 OSNOVNE OPERACIJE I ALATI 7. trakastim i okvirnim testerama. Vp V V odsecanj e na kru`nim testerama V Vp odsecanje na trakastim testerama V Vp odsecanj e na okvirnim testerama Slika 7.1.1. U . Pri obradi na trakastim testerama alat izvodi glavno kretanje brzinom rezanja V. mm/min. Osnovni tipovi obrade na testerama Kod obrade na kružnim testerama alat izvodi glavno obrtno kretanje (brzina rezanja V. kao i tipu mašine za obradu testerisanjem.1 Proizvodne operacije u obradi testerisanjem Obrada testerisanjem (slika 7.

a prikazana je geometrija zuba kružne testere. Umetnuti zubi ili zubi u vidu segmenata od brzoreznog čelika ili tvrdog metala mehanički se pričvršćuju za telo testere od konstruktivnog čelika. kubnog nitrida bora ili super tvrdih materijala. Proizvodne operacije isecanja i kopirnog sečenja na testerama 7. naročito dijamanta.3.2). mm/min ili korakom S.Proizvodne tehnologije obradi testerisanjem na okvirnim testerama alat izvodi glavno pravolinijsko oscilatorno (brzinom V. kopirnog sečenja i sl. sa i bez prevlaka. Pri sečenju većih preseka reznog sloja. m/min .4. Na slici 7. izvodi se naizmenično sasecanje zuba testere (slika 7.3). slika 7. mm/dh. bočno povijanje zuba naizmenično na jednu i drugu stranu (slika 7. keramike. trakaste testere i trakasti listovi (lisnate testere. (slika 7. U novije vreme se izrađuju testere sa izmenjivim pločicama od tvrdog metala. tako da u suštini predstavljaju testerasta glodala.4. Kružne testere velikih prečnika (iznad 250 mm) se retko izrađuju iz jednog komada.c).brojem duplih hodova nL. Posebnu grupu proizvodnih operacija obrade testerisanjem čine i operacije isecanja različitih kontura. Tri osnovna tipa alata u obradi testerisanjem Kružne testere se izrađuju u vidu tankog diska sa zubima po obimu. kru žne testere lisnate testere trakaste testere Slika 7. slika 7. 124 . U cilju smanjenja trenja između bočnih površina testere i površina predmeta obrade izvodi se razmetanje.2. predmet obrade testera predmet obrade testera isecanje profila predmet obrade isecanje rondela šablon kopirno sečenje testera Slika 7. integralno.b). dh/min) i pomoćno pravolinijsko kretanje brzinom Vp.4. u cilju smanjenja preseka strugotine po zubu.1. Time se postiže i ravnomerniji rad mašine.2 Alati u obradi testerisanjem Osnovni alati u obradi testerisanjem su testerasta glodala (kružne testere).4.

lisnate testere (slika 7.3 MAŠINE U OBRADI TESTERISANJEM Mašine u obradi testerisanjem (testere) se dele na: okvirne .7. kod kojih je uska traka sa zubima izrađena od brzoreznog čelika. Spajanje se izvodi laserskim zavarivanjem.lisnate. i zavisi od koraka (S) i širine rezanja (b). Geometrija zuba testere Lisnate testere imaju sitne zube. uz naknadno minimalno doterivanje. 7.5.4. Lisnate testere se mogu oplemeniti. Kod trakastih testera oblik zuba je takođe trouglast. obično trouglastog oblika. jer su izložene neprekidnom savijanju i ispravljanju. Kod kružnih testera (slika 7. kao i odizanje pri povratnom hodu. poravnavanje.a) su testere kod kojih se alat (2) postavlja na nosač alata (1). 125 . Brzina rezanja se najčešće definiše na bazi preporuka datih u prospektnoj dokumentaciji proizvođača alata i/ili literaturi: V = f ( S. čime se ostvaruje primicanje alata predmetu obrade (2). kružne i trakaste testere. Novije konstrukcije lisnatih testera su bimetalne lisnate testere. Time se ostvaruje pomoćno kretanje alata ka predmetu obrade (3). Alat izvodi pravolinijsko oscilatorno glavno kretanje i istovremeno visinsko pomeranje. uz istovremeno smanjenje trenja materijala i alata pri povratnom hodu.2 BRZINA REZANJA Brzina rezanja u obradi testerisanjem je obimna brzina testere (kod kružnih). Kod njih se posebna pažnja poklanja izboru materijala. OBRADA TESTERISANJEM B α β b α b) Razmetanje zuba zub levo zub desno segmenti od alatnog materijala γ a) Osnovna rezna geometrija integralna γ telo od konstruktivnog č elika konstrukcija testere sa izmenjivim segmentima c) Sasecanje zuba testere sa segmentima sa umetnutim zubima Slika 7. 7. Okvirne . Naime testere treba da su elastične. presvlačenjem prevlakama od TiN. a ostali deo od konstruktivnog čelika. brzina pravolinijskog kretanja (kod trakastih) i brzina oscilatornog kretanja (kod okvirnih testera).5. b ) . brušenjem. okretanjem oko osovine A.b) alat (1) izvodi glavno obrtno i pomoćno pravolinijsko kretanje.

nmax. Pomoćno pravolinijsko kretanje se ostvaruje pomeranjem predmeta obrade (2) prema tesreri.lisnata testera A 1 3 2 1 2 b) Kružna testera Slika 7. » maksimalni hod alata odnosno predmeta obrade. Okvirna . » koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk. » gabariti predmeta obrade i sl.Proizvodne tehnologije a) Okvirna .6) ima pogonski (3) i vođeni točak (4). preko kojih je prebačena testera (1) u vidu beskonačne trake. Trakasta testera Osnovne eksploatacijske karakteristike mašina u obradi testerisanjem su: » pogonska snaga mašine P i stepen iskorišćenja snage mašine η.Smax ili brzina pomoćnog kretanja Vpmin . 126 .Vmax i geometrijski faktor promene prenosnika mašine za glavno kretanje ϕn. duplih hodova nLmin . » brojevi obrtaja nmin .nLmax ili brzine kretanja trake Vmin .6.Vpmax geometrijski faktor promene prenosnika za pomoćno kretanje ϕs.lisnata i kružna testera Trakasta testera (slika 7.5. » raspon koraka Smin . 4 V 3 1 2 V Vp Slika 7.

2). mm/dh (aksijalno pomeranje alata ili predmeta obrade za jedan dupli hod. nakon povratnog hoda).1). a i h = S ⋅ sin κ . sin κ gde je κ . Izvodi na mašinama sa glavnim i pomoćnim pravolinijskim kretanjem. izradu žljebova u glavčini i sl. dh/min). dok se u toku povratnog hoda (od tačke B do tačke A) proces rezanja ne odvija. Obrada rendisanjem je analogna obradi struganjem. nL .slika 8. vertikalnih. m/min) ili brojem duplih hodova (nL. mm/dh . U zavisnosti od toga da li alat ili predmet obrade izvodi glavno kretanje (slika 8.8. Glavno kretanje je definisano brzinom rezanja (Vr. 8.korak. mm .napadnu ugao. Šema obrade rendisanjem na kratkohodoj i dugohodoj rendisaljci U procesu obrade razlikuju se: radni i povratni hod alata ili predmeta obrade.2) je: pri čemu su širina i debljina reznog sloja: b= A = a ⋅S = b ⋅h. nagnutih i profilisanih površina.1.1) se koristi za obradu horizontalnih. a pomoćno korakom S. Površina poprečnog preseka strugotine (slika 8. jer se ravna površina predmeta obrade može smatrati kružnom površinom beskonačno velikog poluprečnika krivine (slika 8. Radni hod je hod alata ili predmeta obrade u toku koga se izvodi proces obrade (od tačke A do tačke B . dh/min Vr Vp B A S mm/dh a) Obrada na kratkohodim rendisaljkama S Vr Vp b) Obrada na dugohodim rendisaljkama Slika 8.1) dva osnovna postupka obrade su obrada na: kratkohodoj i dugohodoj rendisaljci.dubina rezanja i S. .1 PROIZVODNE OPERACIJE OBRADA RENDISANJEM Obrada rendisanjem (slika 8. a.

brušenje. dok su dodaci za obradu rendisanjem (slika 8.grubu obradu rendisanjem.3.finu obradu rendisanjem i δ3 . δ2 .3.P. profilne površinekopirno rendisanje radni sto alatne maš ine vođice alatnih ma šina Slika 8.4. a u zavisnosti od kvaliteta obrađene površine operacije grube i fine obrade rendisanjem. tabela P. Dodaci u obradi rendisanjem U zavisnosti od tipa mašine i pravca kretanja razlikuju se postupci obrade i proizvodne operacije obrade rendisanjem na: horizontalnoj (slika 8.2.5).4) i vertikalnoj rendisaljci (slika 8.Proizvodne tehnologije S h κ a b b a κ struganje Slika 8. Proizvodne operacije obrade na horizontalnoj rendisaljci 128 H H3 H2 H1 H δ3 δ2 δ1 δ2 .12 .14. Priručnik [79]) dodatak za: δ1 . δ1 δ3 L b Slika 8. Površina poprečnog preseka strugotine u obradi rendisanjem Dubina rezanja je: h S rendisanje a = H1 − H .

M20. Takvo skokovito opterećenje mogu izdržati samo žilavi materijali. K20 itd. OBRADA RENDISANJEM izrada žljebova obrada kosih pro širenja izrada zup častog konusa Slika 8. po obliku.7) su slični strugarskim noževima.6).kopirno rendisanje (slika 8. Zato se za izradu noževa za rendisanje koriste brzorezni čelici i neke žilave vrste tvrdog metala (P40. 129 . Kopirno rendisanje 8.2 ALATI U OBRADI RENDISANJEM Alati za rendisanje ili noževi za rendisanje (slika 8. geometriji i drugim karakteristikama.8. Proizvodne operacije obrade na vertikalnoj rendisaljci Posebnu grupu proizvodnih operacija u obradi rendisanjem čine proizvodne operacije izrade i obrade profilisanih površina . Pločice se postavljaju na dršku noža lemljenjem ili mehaničkim vezivanjem. Kod noževa većih dimenzija drška alata se izrađuje od konstruktivnog čelika.6.). da bi pri izlasku iz zahvata nastupilo njihovo rasterećenje. K10. a rezni deo u vidu pločica od brzoreznog čelika ili tvrdog metala. P50. šablon pipak predmet obrade šablon predmet obrade hidraulični cilindar Rendisanje na kratkohodoj rendisaljci primenom šablona Obrada profila na rendisaljci primeno uređ aja za rendisanje po š ablonu Slika 8. Noževi za rendisanje su pri ulasku u zahvat izloženi jakim udarnim opterećenjima.5.

korak.3 OTPORI I SNAGA REZANJA Kao i u obradi struganjem. F1 = Ck ⋅ a x1 ⋅ S y1 .8): F1 . mm . S F2 F1 F3 V a S Slika 8.konstanta i eksponenti otpora rezanja. F2 . x i y . a.8. N u kome su: Ck.dubina rezanja i S.Proizvodne tehnologije pravi nož savijeni nož nož za završno rendisanje savijeni nož za usecanje pravi nož l l k pravi noževi a k savijeni no ževi r g 60 nož za izradu žljeba o nož sa izmenjivom pločicom od TM Slika 8.7. mm/dh . Komponente otpora rezanja 130 b h α β γ . rezultujući otpor rezanja u obradi rendisanjem se može razložiti na tri komponente (slika 8.otpor prodiranja i F3 . Alati u obradi rendisanjem (noževi za rendisanje) 8.glavni otpor rezanja.otpor pomoćnom kretanju.

8. OBRADA RENDISANJEM

Na osnovu brzine radnog hoda (Vr, m/min) i glavnog otpora rezanja (F1, N) snaga mašine je:
F1 ⋅ Vr 1 + k Ck ⋅ a x1 ⋅ S y1 ⋅ nL ⋅ L = ⋅ P= , kW 1000 ⋅ 60 ⋅ η k 6 ⋅ 107 ⋅ η

gde je, pored prethodno definisanih veličina: η - mehanički stepen iskorišćenja snage mašine.

8.4 REŽIM OBRADE U OBRADI RENDISANJEM
Režim obrade u obradi rendisanjem je određen: » » brojem duplih hodova alata ili predmeta obrade nL, dh/min i korakom S, mm/dh, slika 8.9.
nL , dh/min Vr Vp

a
B

A S mm/dh

e1

l L

e1

e2

b B

e2

Slika 8.9. Osnovni elementi za proračun glavnog vremena izrade
Na osnovu parametara režima obrade proračunava se i glavno vreme izrade korišćenjem relacije: B tg = i ⋅ , min S ⋅ nL u kojoj su, pored poznatih elemenata: i = δ / a - broj prolaza; δ, mm - dodatak za obradu; a, mm - dubina rezanja; B = b+2 e2 - hod alata ili predmeta obrade u pravcu pomoćnog kretanja; e2 = 2 - 5 mm - prilaz i izlaz alata u pravcu pomoćnog kretanja i b širina obrade. Utvrđivanje koraka u obradi rendisanjem obuhvata: proučavanje proizvodne operacije, izbor preporučene vrednosti koraka, provera koraka i izbor merodavnog koraka. Preporučena vrednosti koraka se bira na osnovu preporuka datih u prospektima proizvođača alata ili specijalizovanim priručnicina, literaturi i sl. u zavisnosti od dubine rezanja, materijala alata i predmeta obrade i drugih uslova obrade. Provera koraka u obradi rendisanjem se izvodi korišćenjem tri osnovna kriterijuma: uslova nastanka strugotine, otpornosti drške noža za rendisanje i kvaliteta obrađene površine.

131

Proizvodne tehnologije

Brzina rezanja u obradi rendisanjem je brzina pravolinijskog kretanja alata ili predmeta obrade u toku radnog hoda. Brzina rezanja se bira na osnovu preporuka ili proračunom s obzirom na iskorišćenje postojanosti alata i/ili snage mašine. U cilju definisanja broja duplih hodova polazi se od izraza za glavno vreme obrade koje obuhvata vreme rezanja (td′) i vreme povrtanog hoda (td″), bez vremena potrebnog za promenu smera kretanja. To znači da je vreme trajanja jednog ciklusa (sastavljenog od radnog i povratnog hoda, slika 8.9) određeno izrazom:

t d = t' d +t" d ,
pri čemu su vremena:
L i 1000 ⋅ Vr

radnog hoda: t' d =

povratnog hoda: t" d =

L , 1000 ⋅ Vp

direktna funkcija: L, mm - hoda alata u pravcu glavnog kretanja; Vr, m/min - brzine radnog hoda i Vp, m/min - brzine povratnog hoda. Kako je glavno vreme rezanja za i - prolaza: a vreme trajanja jednog ciklusa:
tg = i ⋅ B ⋅ td , L

td =

L 1000 ⋅ Vr

⎛ V ⎞ ⋅ ⎜1 + r ⎟ , ⎜ Vp ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ V ⎞ ⋅ ⎜1 + r ⎟ . ⎜ Vp ⎟ ⎝ ⎠

to je glavno vreme obrade: t g = i ⋅

B L ⋅ S 1000 ⋅ Vr

Odnos brzina povratnog i radnog hoda:

k=

Vp Vr

= 1,5 − 3 ,

predstavlja karakteristiku mašine. Imajući u vidu karakteristiku mašine glavno vreme obrade je:
tg = i ⋅ B L 1+k B ⋅ ⋅ , =i⋅ S 1000 ⋅ Vr k S ⋅ nL nL = k 1000 ⋅ ⋅ Vr , 1+k L Vr = V = 1+k L ⋅ ⋅ nL . k 1000

što znači da je broj duplih hodova:

odnosno da je brzina radnog hoda - brzina rezanja:

8.4 MAŠINE U OBRADI RENDISANJEM
Mašine u obradi rendisanjem (rendisaljke) se prema dužini hoda (načinu ostvarivanja kretanja) dele na:

132

8. OBRADA RENDISANJEM

kratkohode i dugohode, a prema pravcu glavnog kretanja na: horizontalne i vertikalne. Posebnu grupu renisaljki čine rendisaljke za izradi zupčanika, specijalnih alata i sl. 8.4.1 Kratkohode rendisaljke Kod kratkohodih rendisaljki (slika 8.10) od pogonskog elektromotora (1) kretanje se, posredstvom prenosnika (2) i mehanizma za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje, prenosi na noseću konzolu (3). Na konzoli se nalazi nosač alata (4) koji prihvata rezni alat (5). Time je obezbeđeno glavno pravolinijsko kretanje. Na radnom stolu (6), koji posredstvom mehanizma pomoćnog kretanja obezbeđuje izvođenje pomoćnog kretanja, nalazi se predmet obrade (7).
4 3 5 7 S 6 2 1 V

Šema rendisaljke

Kratkohoda rendisaljka sa zakretnim stolom

Kratkohoda rendisaljka sa već im brojem glava za rendisanje

Slika 8.10. Šema kratkohode rendisaljke
Osnovne eksploatacijske karakteristike rendisaljki su: » » » » » »

pogonska snaga mašine P i stepen iskorišćenja snage mašine η, raspon broja duplih hodova nLmin - nLmax i geometrijski faktor promene prenosnika mašine za glavno kretanje ϕn, raspon koraka Smin - Smax i geometrijski faktor promene prenosnika za pomoćno kretanje ϕs, koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk, maksimalni hod alata odnosno predmeta obrade, gabariti predmeta obrade i sl.

133

4. posredstvom klizača (3). Predmet obrade (1) se postavlja na radni sto (2). koji je najčešće izveden kao obrtni sto na klizaču sa mogućnošću uzdužnog i poprečnog pomeranja.11. kreće naniže.2 Dugohode rendisaljke Kod dugohodih rendisaljki (slika 8.Proizvodne tehnologije 8.4.12.3 Vertikalne rendisaljke Vertikalna rendisaljka (slika 8.12) spada u grupu kratkohodih rendisaljki.11) princip rada je sličan. Šema vertikalne rendisaljke 134 . 3 2 1 Slika 8. pri radnom. i naviše pri povratnom hodu. Nosač alata (4) sa alatom se. 3 V 4 1 2 S Slika 8. s tom razlikom što glavno pravolinijsko kretnje izvodi radni sto (1) sa predmetom obrade (2). Šema dugohode rendisaljke 8. a pomoćno nosač alata (3).

Izuzetak su proizvodne operacije izrade zavojnih žljebova (npr. istovremeno rezanje većim brojem reznih elemenata alata.1).1 PROIZVODNE OPERACIJE I ALATI Obrada provlačenjem predstavlja savremeni postupak obrade metala rezanjem visoke proizvodnosti.provlakača (slika 9.18 m/min. Principijelna šema obrade provlačenjem Proces rezanja ostvaruje se samo jednim kretanjem i to pravolinijskim glavnim kretanjem alata . . 1 1 12344 3 4 provlaka č vođ ica radni sto predmet obrade 3 2 2 a) Unutra šnje provla čenje b) Spoljašnje provlačenje Slika 9. tačnosti i kvaliteta obrade. jer povećanje dimenzija narednog zuba u odnosu na prethodni određuje debljinu sloja meterijala (dubinu rezanja po zubu az) koji uklanja rezni element (zub). Pravolinijskim povlačenjem alata (1).1. Koristi se samo u serijskoj i masovnoj proizvodnji. ne postoji pomoćno kretanje kao samostalno kinematsko kretanje. obezbeđuje se uklanjanje viška materijala na predmetu obrade zahvaljujući postepenom povećanju dimenzija alata.9. kod cevi naoružanja) kada postoji pomoćno obrtno kretanje u skladu sa korakom zavojnice. OBRADA PROVLAČENJEM 9. a kod novijih konstrukcija mašina u obradi provlačenjem i do 30 m/min i sl. postavljenog u prednji prihvatni deo (2). jer su alati veoma skupi i strogo namenski projektovani i izrađeni. Proces rezanja karakteriše: postepeno rezanje zadatog dodatka za obradu u obliku posebnih slojeva male debljine i velike širine. male brzine rezanja 15 .

Proizvodne tehnologije Geometrijski parametri obrade (šeme rezanja) Postepeno odvajanje strugotine pri provlačenju. struganjem i sl.. Proizvodne operacije unutrašnjeg provlačenja 136 b2 a'z az .. Proizvodne operacije obrade provlačenjem se razvrstavaju na dve grupe i to proizvodne operacije: ♦ unutrašnjeg provlačenja i spoljašnjeg provlačenja. čija konfiguracija odgovara konfiguraciji profila predmeta obrade.kružni. U proizvodnim operacijama unutrašnjeg provlačenja (slika 9. az bi b3 b1 a) Profilno b) Slojevito (kombinovano c) Progresivno (kombinovana krug-profil) krug-profil sa preraspodelom dodatka) Slika 9. dok debljina strugotine po zubu raste az' > az. .). Slika 9.2. b2. slojevito i progresivno. kvadratni i sl. Šeme rezanja pri provlačenju Profilno provlačenje karakteriše uklanjanje zadatog dodatka za obradu δ u slojevima debljine az. u cilju pretvaranja polaznog kružnog u željeni profil (slika 9. različitog oblika .).3) prethodno se izrađuje cilindrični otvor (bušenjem..2). Progresivno provlačenje je provlačenje kod koga svaki zub uklanja deo dužine sloja b1. može biti profilno. trougaoni.3. Slojevito provlačenje odlikuje uklanjanje dodatka u ravnim slojevima debljine az ili koncentričnim krugovima lučnog oblika pri proizvoljnom profilu obratka. Kretanjem provlakača kroz otvor obezbeđuje se oblikovanje otvora u skladu sa profilom reznih elemenata alata (formiranje otvora visoke tačnosti i kvaliteta. u cilju obezbeđenja pravilnog vođenja alata i stvaranja uslova za konačno oblikovanje otvora provlačenjem.

Postupak se može primeniti i kao zamena za proizvodne operacije glodanja i rendisanja.5. zbog svoje složenosti.5). OBRADA PROVLA^ENJEM Proizvodne operacije spoljašnjeg provlačenja su operacije obrade površina različite konfiguracije primenom višedelnih alata za provlačenje (slika 9.4). klipnjač a motora ožljebljena navrtka upravljač ka navrtka viljuš kasta poluga viljuš kasti ključ jezgro brave Slika 9. Proizvodne operacije spoljašnjeg provlačenja Alati za provlačenje (provlakači) spadaju u grupu specijalnih alata. visokog kvaliteta i tačnosti obrade. Kod spoljašnjeg provlačenja sa dubinskim primicanjem alati obezbeđuju postepeno oblikovanje profila po dubini. posebno u uslovima obrade površina složene konfiguracije. dok kod bočnog primicanja oblikovanje se postepeno odvija po širini. Dva osnovna postupka provlačenja su sa: dubinskim primicanjem i bočnim primicanjem. Osnovni postupci obrade spoljašnjim provlačenjem Spoljašnjim provlačenjem se mogu formirati profili površina različite konfiguracije i dimenzija (slika 9. Dele se na provlakače za: unutrašnje i spoljašnje provlačenje.9.4. 137 . spolja šnje provla čenje sa dubinskim primicanjem spolja šnje provla čenje sa bo čnim primicanjem Slika 9. tačnosti izrade i drugih specifičnosti.

koja se po izlasku zuba iz zahvata zadržava u međuzublju.5 . kalibrirajućeg dela i zadnjeg prihvatnog dela. d. Mogu biti oplemenjeni prevlakama od TiN. c. Ostali delovi provlakača se izrađuju u zavisnosti od oblika i dimenzija profila koji se izrađuje. vodećeg dela.1).5-1. Vodeći deo obezbeđuje vođenje alata na početku procesa rezanja.rezni deo.5-1 raspored lomač a strugotine Slika 9. Provlakač za unutrašnje provlačenje Provlakači za spoljašnje provlačenje (slika 9.vodeć i deo. izrađeni integralno ili sa segmentima. Sastoje od pet karakterističnih delova: prednjeg prihvatnog dela. Po konstrukciji su znatno složeniji od provlakača za unutrašnje provlačenje i sastoje se od više segmenata. a b c d e a. Njihov oblik i dimenzije zavise od namene provlakača i vrste provlačenja. Reznim delom alata se uklanja višak materijala (dodatak za obradu) i vrši oblikovanje željenog profila u skladu sa profilom alata. Nakon završetka procesa provlačenja preko zadnjeg prihvatnog dela alat se prihvata i dovodi u početnu poziciju. e. Prednji prihvatni deo obezbeđje prihvatanje alata i prenos potrebne sile za provlačenje sa pogonskog sistema mašine na alat. Pri provlačenju zatvorenih kontura nastaje zatvorena strugotina. Da bi se olakšalo uklanjanje strugotine na zubima se izrađuju žljebovi za lomljenje (sitnjenje) strugotine. Prednji i zadnji prihvatni delovi provlakača su standardizovani. reznog dela. Provlakači od brzoreznog čelika. se mogu oplemeniti i prevlakama od TiN. 138 0.prednji prihvatni deo.zadnji prihvatni deo Lk L Lg Lf vrat pred nji prihvatni deo vo|ica zubi za grubu obradu e az sastavni elementi provlaka ča zubi za finu obradu kalibrirajuć i zubi zadnji prihvatni de o a l elementi rezanja 0. dok se kalibrirajućim delom stvaraju uslovi za kalibrisanje profila odnosno postizanje visokog kvaliteta i tačnosti oblika i dimenzija profila.7) se izrađuju od brzoreznog čelika ili sa segmentima od tvrdog metala.6.kalibrirajuć i deo.6) se najčešće izrađuju kao integralni alati od brzoreznog čelika. namenjenih obradi pojedinih delova konture predmeta obrade. poziciju pre obrade (slika 9. b. Segmenti se sastoje od reznog dela sa zubima za grubu i finu obradu i montiraju se na osnovnu ploču.Proizvodne tehnologije Provlakači za unutrašnje provlačenje (slika 9.

35 − 0 . geometrijom reznog klina (α. visinom (H) i širinom zuba (B).slika 9.8. porastom po zubu (dubinom rezanja . OBRADA PROVLA^ENJEM 3 3 3 2 1 4 4 2 3 1-4 segmenti provlakač a (rezni elementi) 2 1 2 OSNOVNA PLO ČA PREDMET OBRADE: klipnjač a motora 4 4 Slika 9.25)e e = ( 1.25 mm − za grubuobradu az = 0 . e az B α H r β A H = ( 0 . oblikom i radijusom međuzublja (r).9. Osnovni elementi geometrije provlakača i oblici međuzublja 139 . koju čine dužine pojedinih delova provlakača . Provlakač za spoljašnje provlačenje Geometrija reznih elemenata alata za provlačenje (zuba) je određena oblikom i dimenzijama reznih elemenata (zuba) provlakača.8. korakom zuba provlakača (e).1 − 0 .7.1 − 0 .1 mm − za finuobradu rezna ivica zub provlakač a f DETALJ A žljeb za sitnjenje strugotine me đuzublje Slika 9. β i γ).02 − 0 .4)e r = ( 0 .az) i dužinom provlakača (L).5 − 2) l l − dubinarezanja r1 γ az = 0 .

Glavni otpor rezanja definisan je relacijom: FR = C ⋅ K s ⋅ A ⋅ Z .specifični otpor rezanja (tabela 6. otpor prodiranja F2. 6. teorijski posmatrano.1 . alati za spoljašnje provlačenje) i aksijalni otpor rezanja F3 = Fa. kod nesimetričnih alata (izrada žljeba za klin. u opštem slučaju.1. Vučna sila mašine se određuje za maksimalnu vrednost površine strugotine po zubu (Amax) i iznosi: Fm = C ⋅ K s ⋅ Amax ⋅ Z .3 .mehanički stepen iskorišćenja snage mašine i V. Na osnovu brzine rezanja definiše se glavno vreme izrade: 140 a z δ m ax . kada su zubi provlakača sa uglom nagiba rezne ivice λ ≠ 0. MPa . Priručnik).2. mm2 površina poprečnog preseka strugotine i Z .3 REŽIM OBRADE U OBRADI PROVLAČENJEM Režim obrade u obradi provlačenjem je određen brzinom kretanja provlakača brzinom rezanja V . m/min .2 OTPORI REZANJA I SNAGA MAŠINE 9. N u kojoj su C = 1.2. Ks. N Vučna sila pri provlačenju je promenljiva zbog periodičnog ulaska i izlaska zuba iz zahvata. razlaže na: glavni otpor rezanja F1.9. Pogonska snaga mašine je: P = Fm ⋅ V . Na početku procesa rezanja dolazi do stepenaste.broj zuba u zahvatu.Proizvodne tehnologije B Amax b d O a l A Slika 9.koeficijent koji uzima u obzir trenje između zuba provlakača i zidova otvora. Osnovni elementi za proračun dužine reznog dela provlakača 9. kW 1000 ⋅ 60 ⋅ η gde su: η .brzina rezanja. promene otpora rezanja do trenutka kada prvi zub provlakača izađe iz zahvata sa materijalom predmeta obrade (nakod dostizanja hoda alata h koji odgovara dužini provlačenja l).1 Otpori rezanja i vučna sila mašine Na svaki zub provlakača deluje rezultujuća sila rezanja FR koja se. A.

postavlja u zadnji vodeći deo mašine (1).5. min 1000 ⋅ V gde je L = LR + l +2 e. Alat se. Vertikalne provlakačice za unutrašnje provlačenje (slika 9.dužina reznog dela provlakača. kada prednji prihvatni deo (4) prihvata alat. prema nameni (vrsti proizvodne operacije provlačenja) na provlakačice za: unutrašnje i spoljašnje provlačenje. mm . mm .hod alata. vrste provlačenja. Šema vertikalne provlakačice za unutrašnje provlačenje 141 . Preporučena brzina rezanja se bira iz prospektne dokumentacije proizvođača alata u funkciji materijala predmeta obrade i alata.6 i mehanizmu za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje) prednji vodeći deo mašine dobija neophodna kretanja i vučnu silu mašine potrebnu za realizaciju procesa obrade. OBRADA PROVLA^ENJEM tg = L .3 mm .9. 9. a prema pravcu kretanja alata i nameni na: horizontalne i vertikalne provlakačice. l. dubine rezanja po zubu i sl. Zahvaljujući pogonskom sistemu mašine (elektromotoru . pre obrade. prenosnom sistemu . Po završetku procesa rezanja (dostizanju donje tačke hoda alata). posredstvom zadnjeg vodećeg dela. a alat se u početnoj fazi obrade. Izbor brzine rezanja se može izvesti na bazi: preporuka i proračunom.prilaz i izlaz zuba provlakača iz zahvata. dovodi u radnu poziciju.10.10) su najčešći vid konstrukcije mašina za unutrašnje provlačenje.provlakačice se razvrstavaju. LR.4 MAŠINE U OBRADI PROVLAČENJEM Mašine u obradi provlačenjem . mm dubina provlačenja i e = 2 . predmet obrade se skida sa radnog stola i alat vraća u početnu poziciju. Predmet obrade (7) se postavlja na radni sto mašine (2). 1 8 7 2 5 3 4 6 Slika 9.

1 2 Slika 9. maksimalna vučna sila mašine. 142 . Horizontalne mašine za provlačenje obezbeđuju mogućnost kontinualnog rada nepokretnim alatom. ako se predmeti obrade postave na obrtni sto ili beskonačnu traku.11.11) rade na sličnom principu.Proizvodne tehnologije Horizontalne provlakačice za unutrašnje provlačenje (slika 9. maksimalni hod alata. s tom razlikom što je kretnje alata (2) u horizontalnom pravcu i što je neophodno obezbediti odgovarajući sistem za prihvatanje i stezanje predmeta obrade (1). gabariti predmeta obrade i sl. Šema horizontalne provlakačice za unutrašnje provlačenje Osnovne eksploatacijske karakteristike mašina u obradi provlačenjem su: koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk. maksimalna brzina provlačenja.

nt Sa V r. m/s: Vt = . jer obezbeđuje: visoku tačnost mera i visok kvalitet obrađene površine. Izvodi se nakon termičke obrade tako da ostvaruje i uklanjanje grešaka nastalih usled toplotnih deformacija pri termičkoj obradi. o/min e B Sa.1) je jedna od najznačajnijih proizvodnih operacija završne obrade. odnosno brojem obrta tocila nt. o/min: nt = . 1000 ⋅ 60 D ⋅π .10. B V t. OBRADA BRUŠENJEM 10. m/s nt.1. m/min n L.1 PROIZVODNE OPERACIJE Brušenje (slika 10. Proizvodne operacije kružnog i ravnog brušenja Glavno kretanje je obrtno kretanje alata (brusne ploče) definisano brzinom rezanja 1000 ⋅ 60 ⋅ Vt D ⋅ π ⋅ nt Vt. nr D d B l L a) spoljašnje kru ž no bru šenje Vt . mm/hod a Vr. Raspored glavnog i pomoćnog kretanja zavisi od vrste proizvodne operacije i alata. hod/min e1 l L e1 B b Bu e2 b) ravno bru šenje koturastim tocilom Slika 10.

. Raspored zrna brusnog materijala je nepravilan što. 144 δ3f . nastala kao posledica uklanjanja viška materijala jednim zrnom.2 δ3). Osnovni oblici strugotine u obradi brušenjem Analizom procesa obrazovanja strugotine kod brušenja.3. ravnog brušenja. δ3g h δ3 L b δ3g = 0..3. kada se uklanja 80 % dodatka (δg = 0. Dodatak pri obradi brušenjem Osnovne proizvodne operacije brušenja su proizvodne operacije: kružnog brušenja. pri konstantnim obimnim brzinama tocila Vt i predmeta obrade Vr ima za posledicu različite dubine rezanja a1 ≠ a2 ≠. mm/o). ≠ an i različite vrednosti koraka po reznom elementu S1i. D Vr Vt d Vt Vr a Vt Vr t1 t2 t3 t4 t5 S11 S12 S13 S14S strugotina u obliku zareza 15 segmentni oblik strugotine Slika 10. ≠ tn. o/min i brojem hodova nL.2. Ukupni dodatak za obradu brušenjem δ3 (slika 10..8 δ3) i » finog brušenja kada se uklanja 20 % dodatka (δf = 0.8 δ3 . tabele P.10 i P14.grubo bru{enje δ3f = 0. Obrtno i pravolinijsko pomoćno kretanje je određeno brzinom Vr.2 δ3 . Kod ravnog brušenja pomoćno pravolinijsko kretanje predmeta obrade ili alata određeno je aksijalnim i radijalnim korakom (Sa ili Sr.Proizvodne tehnologije Pomoćno kretanje je obrtno i pravolinijsko (kod kružnog) ili pravolinijsko kretanje predmeta obrade (kod ravnog brušenja). hod/min kod kružnog brušenja. Rezni elementi tocila (zrna brusnog materijala) su raspoređeni po obimu tocila i po unutrašnjosti mase tocila sa nejednakim rastojanjem (slika 10.fi no bru{enje Slika 10. Priručnik) se uklanja u više prolaza razvrstanih na prolaze: » grubog brušenja. m/min odnosno brojem obrta nr.2) t1 ≠ t2 ≠ .P.8 . brušenja bez šiljaka i brušenja složenih površina. može se uočiti elementarna strugotina..

Spoljašnje kružno aksijalno i radijalno brušenje nt nr Sa nt Vr nt Sa nr Sr klasi čno brušenje planetno brušenje a) Unutrašnje brušenje b) Čeono brušenje Slika 10.6). Čeono brušenje (slika 10. Spoljašnje kružno brušenje je brušenje spoljašnjih površina najčešće aksijalno nepomičnim tocilom (slika 10. nt nt nr Sa a) b) Slika 10.5. pričvršćeni na radni sto.6. unutrašnje i brušenje čeonih površina.5. Ravno brušenje lončastim tocilima može biti sa: ukrštenim ili lučnim tragovima. Planetarno brušenje se izvodi kod teških i velikih predmeta.a) se izvodi tocilima sa drškom i može biti klasično ili planetarno. OBRADA BRU[ENJEM Kružno brušenje može biti spoljašnje.5. Ravno brušenje koturastim i lončasti tocilom Ravno brušenje se može izvesti koturastim tocilima ili lončastim tocilima (slika 10.10.4b).4a) i spoljašnje radijalno brušenje površina (slika 10.4. Unutrašnje i čeono brušenje nt nt nt nL nL Sa nL Sa Sa pravougaona povr{i na ukr{teno lu~no Slika 10.b) se najčešće ostvaruje lončastim tocilima. Unutrašnje brušenje (slika 10. Predmeti obrade. čime se tačnost 145 . ne izvode nikakva kretanja. dok tocilo izvodi sva potrebna kretanja u skladu sa šemom na slici 10.5. Kod ukrštenog brušenja tocilo potpuno naleže na obrađivanu površinu.a.

sečenja materijala i sl.7). Lučno brušenje obezbeđuje manja opterećenja tocila i predmeta obrade. zupčanika (slika 10. honovanje i poliranje. Aksijalno pomoćno kretanje se ostvaruje naginjanjem vodećeg tocila za ugao α. ali i manju tačnost obrade. a vodeće vođenje (obrtanje) predmeta obrade. Postupci spoljašnjeg i unutrašnjeg glačanja se razvrstavaju na: lepovanje. Proizvodne operacije brušenja složenih površina Najfinija obrada brušenjem.7. brušenja ožljebljenih vratila. Ostvaruje se perifernim površinama tocila. Brušenje bez šiljaka U proizvodne operacije brušenja složenih površina spadaju proizvodne operacije završne obrade (u novije vreme i izrade) navoja. Brušenje bez šiljaka je brušenje kod koga je predmet obrade naslonjen na podupirač i postavljen između radnog i vodećeg tocila (slika 10.8). ali su toplotna opterećenja tocila i predmeta obrade veća.Proizvodne tehnologije obrade povećava.8. bru š enje o ž ljebljenog vratila oš trenje strugarskog no ža oš trenje spiralne burgije oš trenje glodala sečenje materijala Slika 10. oštrenja alata. se postiže specijalnim postupcima brušenja poznatim pod nazivom glačanje. površina kvaliteta N1 .N3. superfiniš. 146 . radno tocilo predmet obrade vode će tocilo p Dv nv sin α Dv podupirač brušenje bez š iljaka α Slika 10. Radno tocilo ostvaruje proces obrade.

tocilo. sa paralelnom sa jednim sa dva upust a povr{inom upustom JU S K.brusne ploče ili tocila se mogu razvrstati prema obliku i nameni.F1. karbid bora.041 JU S K. Prema nameni tocila se dele na tocila za: spoljašnje kružno brušenje (koturasta.za dijamantska tocila. kaučuk. Definiše čvrstoću i tvrdoću tocila. dijamant) ili veštačkog porekla (elektrokorund. različitog oblika. OBRADA BRU[ENJEM 10. Prema poreklu vezivni materijal se razvrstava na: ♦ organski (keramička. Osnovne karakteristike tocila su: oblik i dimenzije. tanjirasta.10. brušenje navoja.F1. vrsta brusnog i vezivnog materijala. Osnovni oblici tocila Za izradu tocila koriste se dva osnovna materijala: brusni i vezivni materijali.F1. Prema obliku (slika 10. silicijum karbid.9. Vezivni materijal obezbeđuje povezivanje zrna brusnog materijala u jednu kompaktnu i funkcionalnu celinu .035 tanji rasto segmentno toci la sa dr{kom i navrtkom Slika 10.042 lon~asta t ocil a koni~no sa dr{kom sa navrtkom koni~no JU S K. silikatna i magnezitna veziva). lončasta. brušenje zupčanika itd. 147 . prirodnog (kvarc SiO2. konična. kubni nitrid bora.) i ♦ metalna (čelična i bronzana) .030 koturasta toci la obru~no val jkast o JU S K.). lončasta i sl.020 JU S K. oštrenje alata. prirodni korund Al2O3 . ♦ neorganski (gumena veziva. sintetički dijamant). granit.višedelna.F1. Broj zrna brusnog materijala je ogroman tako da brusne ploče predstavljaju mnogosečne alate. unutrašnje brušenje (nasadna ili sa drškom). borozan. Brusni materijali su sitna zrnca. kao i oblast primene. šmirgla. sečenje. tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna . ravno brušenje (koturasta ili lončasta).F1.9) tocila se dele na: koturasta. prirodna smola itd. brušenje glodala.2 ALATI U OBRADI BRUŠENJEM Alati u obradi brušenjem .

tvrda. meka. gruba. vrlo fina i naročito fina.10.šupljina u tocilu. Prema finoći brusnog materijala tocila se razvrstavaju u 6 klasa: vrlo gruba. vrlo tvrda i naročito tvrda.220. Broj otvora sita. uz postepeno odvajanje vrlo sitnih kristala i ♦ pojava ispadanja kompletnog zrna brusnog materijala. Sa aspekta tvrdoće tocila se dele na: vrlo meka.Proizvodne tehnologije finoća brusnog materijala. d) ispadanje kompletnog zrna Slika 10. jer obezbeđuju pojavu novih oštrih reznih ivica (odvajanje sitnih kristala) i pojavu novih oštrih zrna brusnog materijala (ispadanje kompletnog 148 . Definisana je kvalitetom vezivnog materijala. srednje tvrda. srednje fina. ♦ pojava mikro i makropukotina u zrnu brusnog materijala. otvorena i visokoporozna. Rezultat toga (slika 10. b) mikro i makropukotine u zrnu (krzanje zrna). po pravilu od 8 . fina. Finoća (granulacija) brusnog materijala je merilo veličine (dimenzija) zrna brusnog materijala.10) je: ♦ istiranje vrha reznih elemenata tocila i pojava površine habanja i čestica obrađivanog materijala na površini habanja tocila.). To znači da se ukupna zapremina tocila sastoji od zapremine brusnog materijala (B). c) odvajanje sitnih kristala (lom zrna). Prema strukturi tocila se dele na: zatvorena. Tvrdoća tocila predstavlja otpor vezivnog materijala prema ispadanju zrna brusnog materijala pod dejstvom spoljašnjih sila pri brušenju (centrifugalnih. Habanje reznih elemenata tocila Ovakvi oblici habanja (pojava sitnih kristala i ispadanje kompletnog zrna) dovode do pojave samooštrenja tocila. tvrdoća i struktura tocila. Meri se brojem otvora na dužini jednog cola sita kroz koje zrna brusnog materijala još uvek propadaju. Pod strukturom tocila podrazumeva se odnos zapremine brusnog i vezivnog materijala prema zapremini pora . kao posledica dinamičkog karaktera opterećenja zrna. Habanje tocila Kontakt tocila i predmeta obrade propraćen je veoma visokim specifičnim toplotnim i mehaničkim opterećenjima reznih elemenata tocila. a) b) c) d) a) površina habanja (gnječenje zrna). otpora rezanja i sl. vezivnog materijala (V) i pora šupljina (P). definiše i oznaku finoće.

Komponente rezultujućeg otpora rezanja u obradi brušenjem Na osnovu poznavanja rezultujućeg otpora rezanja Fo.hod alata. kW 1000 ⋅ η gde je η . 10. k = 1.dužina brušenja.7 .tangencijalnu (obimnu). OBRADA BRU[ENJEM zrna).11.2 . L = l + B + e . N i brzine rezanja Vt. min n r ⋅ Sa u kojoj su: i .mehanički stepen iskorišćenja snage mašine.12 i 10. Fy (Fr) . u opštem slučaju. l . Vt Fx Fy Fz Vr FR Fr Fm Vt FR Vr Slika 10.1.prilaz alata. hod/min).koeficijent trošenja tocila.širina tocila i e = 2 . m/s može se izračunati snaga mašine: P= Fo ⋅ Vt .aksijalnu komponentu. Pojavom samooštrenja tocila obezbeđena je visoka rezna sposobnost tocila u toku relativno dugog vremenskog perioda. radijalnim veličina elastičnih deformacija predmeta obrade i tocila. mm/o ili mm/hod) ili radijalnim korakom (Sr. B . Glavno vreme obrade za operacije kružnog brušenja (slika 10. a aksijalnom snaga pogonskog sistema pomoćnog kretanja.11) se razlože na tri komponente: Fz (Fo) . Tangencijalnim ili obimnim otporom rezanja određena je snaga mašine.13) je određen: ♦ brojem obrta tocila nt.broj prolaza. o/min) ili brojem hodova predmeta obrade (nr. o/min.radijalnu i Fx (Fa) .10.5 mm . ♦ aksijalnim (Sa.12). mm/o) i ♦ brojem obrta (nr. 149 . 10.3 OTPORI I SNAGA REZANJA Rezultujući otpor rezanja u obradi brušenjem (slika 10. je određeno relacijom: tg = i ⋅ L⋅k .4 REŽIM OBRADE U OBRADI BRUŠENJEM Režim obrade (slike 10.

kvaliteta obrade i vrste materijala predmeta obrade. o/mi n Sa. m/min n L . Pri tome broj prolaza δ i i = i . nr B l L e Slika 10.dodatak za obradu i dubina ai brušenja u jednom prolazu (i .kod kružnog i mm/hod . Brzina predmeta obrade Vr se može odrediti na osnovu: preporuka i proverom (proračunom) preko: proširenih izraza ili maksimalne debljine strugotine. hod/min d D e1 l L e1 B b Bu e2 Slika 10. Bu = b + B + e2 . Osnovni parametri režima obrade kod ravnog brušenja Za proizvodne operacije ravnog brušenja koturastim tocilom (slika 10. m/s nt .gruba ili fina obrada).hod alata u poprečnom pravcu i b širina brušenja. Radijalni korak (mm/o . min n L ⋅ Sa gde je. nt Sa V r. 150 .34) glavno vreme obrade je: tg = i ⋅ Bu ⋅ k .13.Proizvodne tehnologije B V t. Osnovni parametri režima obrade kod kružnog brušenja Broj prolaza obuhvata prolaze grubog i finog brušenja (i = ig + if).kod ravnog brušenja) odgovara dubini rezanja u jednom prolazu i bira se u zavisnosti od vrste proizvodne operacije. gde su δi i ai . mm/hod a V r. pored poznatih veličina. za pojedine zahvate iznosi: B V t.12. Aksijalni korak se najčešće određuje u funkciji vrste proizvodne operacije brušenja i širine tocila (B).

16) je brusilica za spoljašnje kružno brušenje.14) tocilo (1) se nalazi na nosaču glavnog vretena. a nosač glavnog vretena pomoćno pravolinijsko kretanje. koji ostvaruje aksijalno pomoćno kretanje. OBRADA BRU[ENJEM Broj obrta predmeta obrade za proizvodne operacije kružnog brušenja se određuje na 1000 ⋅ Vr . Tocilo izvodi glavno obrtno kretanje i ima mogućnost radijalnog primicanja ka predmetu obrade (2). Kod brusilica za kružno spoljašnje brušenje (slika 10. Predmet obrade je postavljen između radnog i vodećeg tocila na podupirač (4). Radno tocilo (1) obezbeđuje uklanjanje viška materijala. i dr. Nosači šiljaka se nalaze na uzdužnom klizaču radnog stola (3). hod / min u kome je L = l +2 e1 . pri čemu nosač levog šiljka ima ugrađen prenosnik za promenu broja obrta predmeta obrade. osnovu brzine predmeta obrade iz izraza oblika: nr = d ⋅π Broj hodova predmeta obrade kod proizvodnih operacija ravnog brušenja se određuje 1000 ⋅ Vr iz izraza oblika: nL = .15) na nosaču (1) nalazi se glavno vreteno sa tocilom (2). Brusilice za spoljašnje kružno brušenje Kod brusilica za unutrašnje brušenje (slika 10. dok vodeće tocilo (2) obezbeđuje potrebnu brzinu (koči predmet obrade da se ne bi okretao brzinom tocila) i aksijalno pomeranje predmeta obrade (3).5 MAŠINE U OBRADI BRUŠENJEM Mašine u obradi brušenjem (brusilice) se najčešće dele prema nameni na brusilice za: ♦ spoljašnje i unutrašnje kružno brušenje.10. predmet obrade (2) nr nt alat (1) radni sto Sa 3 Slika 10. Kod ovog tipa brusilica predmet obrade izvodi pomoćno obrtno kretanje.14. dok se predmet obrade (3) postavlja u steznu glavu (4) prenosnika za pomoćno kretanje (5). Brusilica za brušenje bez šiljaka (slika 10.hod predmeta L obrade u uzdužnom pravcu. o / min . ♦ brušenje bez šiljaka i ♦ specijalna brušenja (oštrenje alata. ♦ ravno brušenje. Brusilice ovakvog tipa obezbeđuju kružno spoljašnje brušenje sa aksijalnim i radijalnim pomeranjem (korakom). 151 . čime je obezbeđeno brušenje i koničnih površina. 10.). Predmet obrade se steže između šiljaka. Uzdužni klizač ima mogućnost zakretanja u horizontalnoj ravni.

Brusilice za unutrašnje brušenje Slika 10.17) ima tocilo (1) postavljeno na nosač alata (2).15. Brusilice za ravno brušenje Brusilice za oštrenje alata .Srmax). Osnovne eksploatacijske karakteristike brusilica su: » koeficijent preciznosti Cmp i tačnosti mašine Cmpk. » brojevi obrta tocila nt. Kod univerzalne brusilice za oštrenje alata. Na uzdužnom klizaču (4) nalazi se radni sto sa predmetom obrade. » pogonska snaga mašine i mehanički stepen iskorišćenja snage mašine η. Brusilice za brušenje bez šiljaka Brusilica za ravno brušenje koturastim tocilom (slika 10.17.tocilo (1) predmet obrade (3) radni sto 4 nL Brtusilica za ravno brušenje koturastim tocilom Brusilica za ravno bru š enje lon častim tocilima Slika 10. 152 .Proizvodne tehnologije vode će tocilo (1) nr predmet obrade (3) radno tocilo (2) predmet obrade (3) nr alat (2) nt 5 4 Sa 1 radni sto nv nt Sa podupirač (4) Slika 10.16.nrmax) odnosno broja hodova predmeta obrade (nLmin . » gabariti predmeta obrade itd. koji obezbeđuje vertikalno pomeranje tocila radi primicanja tocila predmetu obrade (3) i regulisanja dubine rezanja.Samax (Srmin . » raspon aksijalnog ili radijalnog koraka Samin . nt 2 alat . postavljenim obično na elektromagnetni stezač. » raspon brojeva obrta (nrmin .ošrilice spadaju u specijalne brusilice namenjene brušenju novih i oštrenju pohabanih alata.nLmax).

a). 11. koja obezbeđuje potrebnu zavisnost glavnog i pomoćnog kretanja.korak vodećeg vretena. S n Z5 Z7 Z6 nv Z8 a) Šema postupka Sv tangencijalno primicanje no ža -gruba obrada radijalno primicanje no ža -fina obrada b) Primicanje noža Slika 11. Sv . brusilici i specijalnim mašinama). izabrati i postaviti izmenjivu grupu zupčanika Z5 .prenosni odnos izmenjive grupe zupčanika Z5 . aksijalno pomeri za korak jednak koraku navoja koji se izrađuje (S). strugovima koji obezbeđuju strogu zavisnost glavnog obrtnog i pomoćnog pravolinijskog kretanja.). IZRADA NAVOJA Metode i postupci izrade navoja se najčešće razvrstavaju prema tipu mašine koja se koristi za izradu navoja (izrada navoja na: strugu. glodalici. S ⋅n = K ⋅n . S. nv. mm .broj obrta vodećeg vretena i Sv.Z8: Da bi se na strugu poznatog koraka navojnog vretena Sv uradio navoj koraka S potrebno je.1. bušilici. na bazi prenosnog odnosa.broj obrta predmeta obrade. kratkohodi ili dugohodi itd. Ostvaruje se na univerzalnim strugovima ili strugovima sa vodećim vretenom (slika 11.korak navoja koji se izrađuje. Iz brzina pomoćnog kretanja proizilazi broj obrta vodećeg vretena: nv = gde je K . gde su: n. To znači da je osnovni uslov jednakost brzina pomoćnog kretanja: S ⋅ n = Sv ⋅ nv . Izbor metoda i postupaka izrade navoja zavisi od obima proizvodnje i vrste navoja (spoljašnji. o/min . unutrašnji.1. o/min .11.1 IZRADA NAVOJA NA STRUGU Izrada navoja na strugu se koristi u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji. Principijelna šema postupka izrade navoja na strugu Suština izrade navoja na strugu je da se za jedan obrt predmeta obrade (n = 1) nosač alata. mm .Z8. zajedno sa alatom.

mm . Režim izrade navoja na strugu je definisan: korakom S. paralelno bočnoj površini profila navoja.broj prolaza grube obrade.6. itd.2. L tg = i ⋅ Z ⋅ Glavno vreme izrade (slika 11. l1 = (0.2).1) S .ukupan broj prolaza (tabela 8.hod alata.broj hodova navoja. čime je obezbeđeno odvajanje samo jedne strugotine. Priručnik [79]).izlaz alata. i = iI + iII . U prolazima grube obrade (slika 11.1. iI . r α r δ1 ε δ2 β γ δ2 δ1>δ 2 spoljaš nji navoj ε δ1 δ1>δ 2 unutra šnji navoj Slika 11. iII . Korak je određen korakom navoja koji se izrađuje. mm . jedno i višeprofilni kružni noževi. Broj obrta predmeta obrade se definiše na bazi brzine rezanja V: n = d ⋅π gde je d.broj prolaza završne obrade i Z . L l1 l l2 ρ Slika 11.5 .b) strugarski nož se primiče tangencijalno.3. o/min.3) je definisano relacijom: .nominalni prečnik navoja koji se izrađuje.prilaz alata. specijalni noževi za izradu trapeznog navoja. Time se uklanja relativno mala količina materijala pa ne postoji opasnost od sabijanja strugotine i ometanja procesa rezanja. 1000 ⋅ V . min n ⋅S u kojoj su: L = l + l1 + l2. l2 = ρ/2 . Pri završnoj obradi navoja primicanje noža je radijalno. Osnovni elementi za proračun glavnog vremena obrade 154 . mm/o i brojem obrta predmeta obrade n. Standardni strugarski noževi za navoj Kao alat za izradu navoja na strugu koriste se standardni strugarski noževi za spoljašnji i unutrašnji navoj (slika 11.Proizvodne tehnologije Izrada navoja se ostvaruje u više prolaza pri čemu se razlikuju prolazi: grube izrade i završne obrade navoja.

Izrada unutrašnjeg navoja.5) se izrađuju primenom vretenastih i valjkastih navojnih glodala. korakom S. S V. l1 . mm/o i brojem obrta alata n.4). Ureznici se razlikuju po dužini i koničnosti početnog dela. što znači da su rezni elementi na početnom delu sa nepotpunim profilom.11. Izrada navoja na bušilici Ureznik ima oblik zavojnice prekinute žljebovima za odvođenje strugotine i formiranje reznog klina alata.broj prolaza. Time je obezbeđena ravnomernija raspodela ukupnog poprečnog preseka strugotine na pojednine rezne elemente ureznika. l2 .4) je definisan. Broj žljebova je obično 3 . To su glodala u vidu zavojnice ispresecane žljebovima za formiranje reznog klina alata. IZRADA NAVOJA 11. Izrada kratkohodog navoja se izvodi na specijalnim glodalicama koje obezbeđuju odgovarajuća kretanja alata i predmeta obrade. o/min. n d b lx l1 l II Ai a) Princip rada ureznika I V IV III l do dM L b) Površine strugotina po pojedinim zubima Slika 11.4. najtačnijih i najekonomičnijih postupaka.prilaz alata.hod alata. Mašine za izradu navoja obezbeđuju pravolinijsko pomoćno kretanje i promenu smera obrtanja alata u cilju ostvarivanja brzog povratnog hoda alata. kao i pri izradi navoja na strugu. min n ⋅S u kojoj su: i . Kratkohodi navoji (slika 11. pri čemu se kod izrade navoja većeg prečnika koriste ureznici sa 4 žljeba.izlaz alata i Z broj hodova navoja. 11. Režim izrade navoja na bušilici (slika 11. Za izradu navoja u rupama ili kod izrade navoja na tvrdim materijalama koristi se dva ureznika (prethodni i završni). Glavno vreme izrade je definisano relacijom: t g = i ⋅ Z ⋅ L .2 IZRADA NAVOJA NA BUŠILICI Na bušilici standardne ili specijalne konstrukcije je moguća izrada unutrašnjeg ili spoljašnjeg navoja primenom ureznika ili nareznica (slika 11. dok 155 l2 ri .3 IZRADA NAVOJA NA GLODALICI Na glodalicama se mogu izrađivati kratkohodi i dugohodi navoji. L = l + l1 + l2 . manjih nominalnih prečnika. Alat izvodi glavno obrtno kretanje i aksijalno pomoćno pravolinijsko kretanje uz prethodno primicanje alata. ureznicima je jedan od najjednostavnijih. Početni deo ureznika je konično sužen.4.

Slika 11.korak navoja koji se izrađuje. postupci. Z7 Z5 S gde su: S. mm/o i brojem obrta alata n.karakteristika podeonog aparata.5. Princip izbora režim obrade je identičam kao i u obradi struganjem. čije se jedan zupčanik vezuje za vodeće vreteno radnog stola glodalice. valjanje navoja navojnim valjcima i navojnim pločama i sl. Na specijalnim mašinama je moguća izrada i navoja na predmetima obrade koji zbog svog oblika nemaju mogućnost obrtnog kretanja. Sv.6) korišćenjem podeonog aparata.4 SPECIJALNI POSTUPCI IZRADE NAVOJA U specijalne postupke izrade navoja spada izrada i obrada navoja na brusilicama. ekscentrično rezanje navoja (tzv. uključujući i planetarno kretanje oko predmeta obrade.Proizvodne tehnologije predmet obrade izvodi lagano obrtno kretanje. S V. Izrada kratkohodog navoja na glodalici Dugohodi navoji se izrađuju na univerzalnim ili horizontalnim glodalicama (slika 11. izrada navoja češljastim noževima. Wirbelgewinde). o/min. Režim obrade je definisan korakom S. mm. (videti Priručnik [79]). 156 . n dM nr Slika 11. U tom slučaju alat izvodi sva neophodna kretanja.korak vodećeg vretena radnog stola glodalice i Z . 11. Jednom obrtu predmeta obrade odgovara aksijalno pomeranje alata za jedan korak. Kao rezni alat najčešće se koristi koturasto profilno glodalo.6. mm . Izrada dugohodog navoja na glodalici Z Z S ⋅Z Izmenjiva grupa zupčanika se definiše iz prenosnog odnosa: K = 8 ⋅ 6 = v .

1. ♦ izrada zupčanika provlačenjem.) se otklanjaju defektni sloj i toplotne deformacije nastale prethodnim obradom i obezbeđuje visoka tačnost i kvalitet obrađenih površina. Metodama završne obrade (brušenjem.brijanjem i sl.1) je moguća na univerzalnim. glačanjem . 12. Izrada cilindričnih zupčanika pojedinačnim rezanjem (slika 12. Metodama prethodne obrade (glodanjem. V. Metode izrade i obrade zupčanika se mogu razvrstati i prema vrsti zupčanika koji se izrađuju i osnovnim postupcima obrade. ♦ izrada zupčanika rendisanjem.1 Izrada zupčanika pojedinačnim rezanjem Metode pojedinačne izrade zupčanika koriste se samo u nedostatku specijalnih mašina. rendisanjem.12.1 IZRADA CILINDRIČNIH ZUPČANIKA GLODANJEM Za izradu cilindričnih zupčanika glodanjem koriste se dve metode izrade: pojedinačnim rezanjem (zub po zub) i relativnim kotrljanjem. ♦ završna obrada zupčanika. 12. kao na primer: ♦ izrada zupčanika glodanjem. IZRADA ZUPČANIKA U zavisnosti od zahtevanog kvaliteta izrade zupčanika metode izrade se dele na dve grupe i to metode: prethodne obrade . Pojedinačno rezanje zuba zupčanika modulnim glodalima . provlačenjem i sl. ljuštenjem .izrade i završne obrade zupčanika.poliranjem.) formira se oblik zuba zupčanika rezanjem iz punog materijala.1. n V. horizontalnim ili vertikalnim glodalicama uz primenu podeonog aparata (prostog ili univerzalnog). n koturasto modulno glodalo vretenasto modulno glodalo a) Izrada zuba zup čanika koturastim modulnim glodalom b) Izrada zuba zup čanika vretenastim modulnim glodalom Slika 12.

pri istoj vrednosti modula zupčanika. Predmet obrade izvodi pomoćno obrtno kretanje. Predmet obrade izvodi pomoćno obrtno. Nanošenjem tvrdih TiN prevlaka postiže se višestruko povećanje postojanosti alata. koristi jedno glodalo. mm/o ili brojem hodova. u praksi se za određeni dijapazon brojeva zuba zupčanika.2) kao reznog alata.Proizvodne tehnologije Kao alat koriste se modulna vretenasta ili koturasta glodala.spiralu puža. 158 . dopunsko obrtno (ukoliko je potrebno) i pomoćno pravolinijsko radijalno kretanje (periodično ili kontinualno). Odvalno glodalo je oblika puža ispresecanog zavojnim žljebovima normalnim na zavojnicu . posredstvom podeonog aparata. o/min. profil međuzublja menja sa brojem zuba zupčanika. To znači da za svaku vrednost modula zupčanika postoji određena garnitura glodala. Princip relativnog kotrljanja obezbeđuje veću tačnosti izrade. Kako se. Alat izvodi glavno obrtno i pomoćno aksijalno pravolinijsko kretanje. Nosač alata sa alatom se vertikalno pomera duž stuba (periodično ili kontinualno) i zakreće oko horizontalne ose u cilju zakretanja odvalnog glodala. n leđna povr šina grudna povr š ina seč ivo β α K γ jednodelno odvalno glodalo Slika 12. Predmet obrade se postavlja na stožer i utvrđuje nosačem. Režim obrade pri izradi zupčanika odvalnim glodanjem je definisan korakom S.2 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem Za serijsku i masovnu proizvodnju zupčanika koriste se specijalne mašine. bolji kvalitet i viši nivo produktivnosti izrade zupčanika. zakoreće za jedan korak. Nakon izrade jednog međuzublja predmet obrade se. koje je u funkciji glavnog kretanja. pri istoj vrednosti modula.1. β V. mm/o i brojem obrta alata n. Profil alata odgovara profilu međuzublja zuba zupčanika. Za izradu zupčanika glodanjem koriste se glodalice tipa Pfauter. koje rade na principu relativnog kotrljanja između alata i predmeta obrade. teorijski bi bio potreban poseban alat za svaki modul i broj zuba. pri čemu se jedno glodalo iz garniture koristi za određeni dijapazon broja zuba zupčanika. kako bi se dobio željeni broj zuba zupčanika. Ostvaruje se na mašinama tipa Pfauter korišćenjem odvalnog glodala (slika 12. Odvalna glodala se izrađuju od brzoreznih čelika ili sa umetnutim segmentima sa zubima od brzoreznog čelika. uz istovremeno pravolinijsko pomoćno kretanje paralelno osi zupčanika koji se izrađuje. 12. Međutim.2). Odvalna glodala U procesu izrade zupčanika odvalno glodalo izvodi lagano glavno obrtno kretanje (slika 12.2. aksijalnim pomeranjem alata Sr.

pored prikazanih kretanja (slika 12. po 159 .2. Kod izrade cilindričnih zupčanika sa zavojnim zubima primenjuju se zupčasti noževi sa zavojnim zubima.a). Pomoćno obrtno kretanje je periodično.3.4.12. Mag (Maag) metoda je metoda izrade cilindričnih zupčanika sa pravim zubima relativnim kotrljanjem primenom pravog zupčastog noža oblika zupčaste letve.2 IZRADA CILINDRIČNIH ZUPČANIKA RENDISANJEM Izrada cilindričnih i koničnih zupčanika rendisanjem predstavlja postupak koji odlikuje veća tačnost izrade u odnosu na glodanje. Alat i šema postupka izrade cilindričnih zupčanika (metod Fellows) Alat (1 .slika 12. Predmet obrade (2) izvodi pomoćno obrtno i pravolinijsko kretanje. odnosno odmicanja predmeta obrade pre početka povratnog hoda (eliminisanje mogućih oštećenja obrađene površine). uz istovremeno pomoćno obrtno kretanje. A α β 3 o A Oblik zuba pravog zup častog noža γ a) Zup časti no ž α1 A-A 2 1 b) Postupak izrade zup čanika Slika 12.b) izvodi i dopunsko obrtno kretanje. ali i manja produktivnost. pre početka radnog hoda.b) izvodi glavno pravolinijsko kretanje u vertikalnom pravcu.3. IZRADA ZUPČANIKA 12. koji predstavlja višeprofilni alat u vidu zupčanika. Alat (1) izvodi vertikalno glavno pravolinijsko kretanje. 12.1 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem U serijskoj i masovnoj proizvodnji se koriste metode zasnovane na principu relativnog kotrljanja i to uglavnom: Felouz i Mag metoda. slika 12. Felouz (Fellows) postupak izrade cilindričnih zupčanika sa pravim zubima je postupak relativnog kotrljanja kod koga se kao alat koristi kružni zupčasti nož (slika 12. Zupčanici sa unutrašnjim ozubljenjem se izrađuju na analogan način kao i zupčanici sa spoljašnjim ozubljenjem. U ovom slučaju alat.3. uz periodično pravolinijsko radijalno kretanje sa ciljem primicanje predmeta obrade i ostvarivanja odgovarajuće dubine rezanja.3. Predmet obrade (2) izvodi kontinualno pomoćno obrtno kretanje.

1 2 zup časta letva Slika 12. zakreće za jedan korak. dh/min. nakon dostizanja krajnjeg položaja. Fiat . dok predmet obrade (3) izvodi istovremeno obrtno i pravolinijsko oscilatorno kretanje sa ciljem ostvarivanja relativnog kretanja.1 Izrada koničnih zupčanika glodanjem Konični zupčanici sa pravim zubima pojedinačnim rezanjem se izrađuju na horizontalnim glodalicama primenom podeonog aparata. 1 2 3 Slika 12. Klingelnberg metoda izrade koničnih zupčanika sa pravim i zavojnim zubima je tačnija metoda i bazira na principu relativnog kotrljanja. Nakon izrade jednog zuba predmet obrade se. Klingelnberg metoda izrade koničnih zupčanika sa pravim zubima 160 .Proizvodne tehnologije završenom povratnom pre radnog hoda alata.5.5) sa umetnutim zubima koji naizmenično izrađuju jednu i drugu bočnu površinu zuba zupčanika. Oerlikon i sl. Alat izvodi glavno obrtno kretanje i pravolinijsko pomeranje duž izvodnice konusa. dok je sistemom prenosa kretanja od glavnog vretena do vretana sa predmetom obrade obezbeđeno odgovarajuće obrtno kretanje predmeta obrade. posredstvom podeonog aparata. mm/dh i brojem duplih hodova alata nL. 12. Glizon.metod Maag Režim obrade pri izradi zupčanika rendisanjem po metodi relativnog kotrljanja (odvalnim rendisanjem) je definisan: korakom S. Izrada cilindričnih zupčanika .Mamano.4. uz vraćanje predmeta obrade u početni položaj. Pomoćno pravolinijsko kretanje se izvodi kontinualno od jednog do drugog kraja alata. Kao alat se koriste dva glodala (1 i 2 slika 12. 12. Metode serijske izrade koničnih zupčanika relativnim kotrljanjem se dele prema tipu mašine na: Klingelnberg. čija je širina jednaka minimalnoj širini međuzublja.3 IZRADA KONIČNIH ZUPČANIKA Dva osnovna postupka izrade koničnih zupčanika su postupci izrade koničnih zupčanika glodanjem i rendisanjem. odgovara srednjem preseku međuzublja zuba zupčanika.3. Profil zuba glodala.

4 IZRADA ZUPČANIKA PROVLAČENJEM Provlačenje je ređe primenjivani postupak izrade zupčanika. 1 3 4 2 Slika 12. srazmerno rastojanju od vrha konusa. Bilgram.6) je metoda kopiranja. IZRADA ZUPČANIKA 12. zbog složenosti alata koji nemaju univerzalnu primenu. Pošto međuzublje predstavlja otvorenu konturu to se pri izradi zupčanika primenjuju metode i postupci spoljašnjeg provlačenja.6.2 Izrada koničnih zupčanika rendisanjem Metode izrade koničnih zupčanika rendisanjem se najčešće razvrstavaju na metode: ♦ kopiranja po šablonu i relativnog kotrljanja.metod kopiranja Glizon (Gleason) metoda izrade koničnih zupčanika sa pravim zubima (slika 12.7. je metoda kod koje se relativno kotrljanje ostvaruje zakretanjem u jednu ili drugu stranu dva zupčasta segmenta (1) i (2). dok šiljak kopira (5) obezbeđuje naginjanje sistema priljubljivanjem uz šablon. Profil šablona je uvećan u odnosu na profil zupčanika koji se izrađuje. Glizon metoda izrade koničnih zupčanika sa pravim zubima 12. mada se mogu razvrstati i prema tipu mašine za izradu koničnih zupčanika na: Oerlikon.3. Nož za rendisanje (4) izvodi glavno pravolinijsko kretanje u pravcu izvodnice konusa. Glizon metode itd. Oerlikon metoda izrade koničnih zupčanika rendisanjem (slika 12. i koristi se eventualno kod velikih serija.7). Oerlikon metoda izrade koničnih zupčanika .12. 161 . 4 1 2 3 5 Slika 12.

glačanja (poliranja) i sl. Za završnu obradu zupčanika se primenjuju različite metode.a). a metode relativnog kotrljanja na primeni dvostranog koničnog tocila (metod Niles).).5 ZAVRŠNA OBRADA ZUPČANIKA Završna obrada zupčanika se izvodi nakon izrade (glodanjem. 12.33. povećanje tačnosti izrade i kvaliteta bočnih površina zuba zupčanika.1) se spreže sa alatnim zupčanikom ili alatnom zupčastom letvom (2 . Metode brušenja zupčanika se razvrstavaju u dve grupe i to na metode: kopiranja i relativnog kotrljanja. Izvodi se relativnim kotrljanjem dva spregnuta zupčanika.Proizvodne tehnologije 12. prenosnika alatnih mašina i sl.5. Pri završnoj obradi ljuštenjem predmet obrade (zupčanik . kao što su metode: brušenja. 2 a) Zub alata za ljuštenje zup čanika 1 2 1 b) Međ usobni polož aj predmeta obrade i alatnog zupčanika c) Me đusobni položaj predmeta obrade i alatne zupčaste letve Slika 12. koristi kao metod završne obrade cilindričnih zupčanika sa pravim i kosim zubima. jednostranog koničnog tocila (metod Maag) ili pužnog tocila (metod Rajshauer).2 Obrada zupčanika ljušenjem (brijanjem) Ljuštenje zupčanika je visokoproduktivni metod završne obrade zupčanika pre termičke obrade. Bočne površine alata su ožljebljene radi dobijanja reznih ivica (slika 12. rendisanjem ili provlačenjem) i termičke obrade. ljuštenja (brijanja). 12. uz neophodna dopunska kretanja i dodatak sredstva za glačanje (tečnosti sa abrazivom).b i c).1 Obrada zupčanika brušenjem Brušenje se. Izglad reznog alata i međusobni položaj alata i predmeta obrade pri ljuštenju zupčanika 12. Metode kopiranja su metode zasnovane na primeni dvostrano (metod Orkut) ili jednostrano profilisanih tocila (metod Minerva).3 Obrada zupčanika glačanjem (poliranjem) – uparivanjem Glačanje je postupak završne obrade zupčanika koji se ne obrađuju brušenjem nakon termičke obrade ili brušenih zupčanika. u cilju dobijanja visokog kvaliteta bočnih površina zuba zupčanika. retko i koničnih zupčanika.slika 12. Ovako upareni zupčanici se ugrađuju zajedno u sklop prenosnika (menjača vozila.1 mm. Završnom obradom se obezbeđuje otklanjanje termičkih deformacija. 162 .5. Relativnim kretanjem predmeta obrade i alata uklanjaju se tanki slojevi materijala debljine oko 0.33.5.33. uglavnom.

Razvoj avionske. Posebno su značajni postupci obrade visokim brzinama rezanja (visokobrzinski postupci obrade). koeficijenta trenja. Obrada ovih materijala je otežana. malim brzinama predmeta obrade i mogućnošću optimizacije (značajnog povećanja) brzine rezanja.1 VISOKOPRODUKTIVNI POSTUPCI OBRADE Savremene proizvodne uslove sve više karakteriše razvoj i uvođenje visokoproduktivnih postupaka obrade rezanjem (slika 13. To su. sile i snage rezanja i intenziteta habanja. abrazivnog delovanja. struganjem alatima za glodanje i visokim brzinama rezanja. kao što su postupci obrade: na povišenim temperaturama. Istovremeno se obezbeđuje i povećanje plastičnosti materijala. raketne. Slika 13.13. postupci obrade struganjem i glodanjem sa brzinama rezanja preko 1000 m/min (i do 10000 m/min). Obrada struganjem alatom za glodanje . a predmet obrade pomoćno obrtno kretanje. debljine oksidnog sloja (sloja manje čvrstoće i koeficijenta trenja) i poboljšanje kvaliteta obrade. nuklearne i drugih tehnika i industrija zahteva primenu novih materijala velike čvrstoće. pored smanjenja čvrstoće i tvrdoće. Zagrevanjem predmeta obrade se. skoro nemoguća.1. To je i bio razlog za pojavu postupaka obrade rezanjem na povišenim temperaturama sa ciljem da se zagrevanjem materijala smanji čvrstoća i olakša proces obrade. Obrada struganjem alatima za glodanje se odlikuje povoljnijim oblicima strugotine (zbog prekidnog rezanja). Alat (vretenasto ili čeono glodalo) izvodi glavno obrtno i pomoćno pravolinijsko kretanje. postiže i smanjenje sklonosti ka otvrdnjavanju. NOVI POSTUPCI OBRADE Nove postupke obrade obuhvataju: visokoproduktivni i nekonvencionalni postupci obrade 13. uglavnom. tvrdoće i otpornosti na visokim temperaturama.1).

Izvodi se specijalnim glodalima za visokobrzinsku obradu. laka i brza izmena alata .18. brzine rezanja i materijala alata) na smanjenje otpora rezanja. upravljačke jedinice. njime se obezbeđuje istovremeno visoka produktivnost i visok kvalitet završne obrade. povećanje produktivnosti i uštede u vremenu obrade. Klasifikacija nekonvencionalnih postupaka obrade je moguća prema: vrsti energije i radnog (prenosnog medijuma). su postupci kod kojih se uklanjanje viška materijala. nekonvencionalni postupci obrade (NPO). kod kojih se posebna pažnja posvećuje podsistemima vreteništa (glavno kretanje sa vrlo velikim brojem obrta i do 100. postavljanja i stezanja (tačno pozicioniranje i ponovljivost položaja. malo radijalno bacanje. i do 98 % generisane količine toplote se odvodi strugotinom. paralelno sa razvojem novih materijala.000 m/min)..). Reč je o mašinama alatkama visoke krutosti i stabilnosti.. osnovnim mehanizmima uklanjanja viška materijala. bornitrid ili polikristalni dijamant.zonu rezanja. magnetne. pogona radnog stola (sistema pomoćnog kretanja). Obrada visokim brzinama.. Istovremno se značajno poboljšava i kvalitet obrađene površine (izuzetno sjajna površina) i tačnost obrade.000 o/min). Zavisnosti postojanosti alata i parametara obrade ukazuju na različit uticaj parametara obrade (koraka po zubu. Kod reznih alata osnovni zahtevi su u pogledu konstrukcije (velika krutost.800 m/min). Zato je neophodno adekvatno proučavanje problematike i projektovanje optimalnih uslova kako bi se dostigli željeni efekti.2 NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE Obrada novih materijala klasičnim postupcima obrade je veoma otežana. nuklearne i drugih vidova energije dovedenih neposredno u proces ..Proizvodne tehnologije Visokobrzinska obrada Istraživanja uticaja brzine rezanja na efekte procesa obrade metala rezanjem su pokazala da sa povećanjem brzine rezanja dolazi do značajnog smanjenja otpora rezanja i temperature predmeta obrade i alata.000 m/min) i ultravisokim brzinama rezanja (preko 18.. poboljšanje kvaliteta površina i tačnosti obrade.800 . 164 . Naime. najčešće pozitivan grudni ugao.). što je posebno značajno kod obrade složenih konfiguracija (gravure alata za kovanje. veće produktivnosti i ekonomičnosti prerade metala.1. svetlosne. Zavisno od vrednosti brzine rezanja visokobrzinski postupci obrade se dele na postupke sa: visokim brzinama rezanja (600 . izmena oblika. optimalna geometrija. livenje i presovanje. često i nemoguća. vrlo visokim brzinama rezanja (1. dimenzija i strukture materijala ostvaruje korišćenjem električne. Zbog toga se. maksimalna uravnoteženost . sistema zaštite i sl.) i materijala i geometrije alata (tvrdi metali. jer se obrada odvija izvan oblasti pojave vibracija. odnosno visokobrzinsko glodanje je sve više prisutno. Novi. rezna keramika. usavršavaju i uvode novi progresivni postupci obrade. hemijske. Visokobrzinska obrada zahteva razvoj odgovarajućih alatnih mašina i reznih alata. tako da su i predmet obrade i alat skoro potpuno hladni. razvijaju. 13. velika vrednost leđnog ugla itd.. tipu izvora energije i slično. matrice. širine glodanja.).

13.ECM .EDM . . .radni zazor a) Princip obrade Profilni alat (katoda) Alat (katoda) Strugotina (pucna) Predmet obrade Izolacija + - Elektrolit - - Predmet obrade (anoda) Protok elektrolita b) Elektrohemijsko čišćenje i brušenje Slika 13. Šematski prikaz postupka ECM obrade Osnovu procesa obrade čine procesi lokalnog anodnog rastvaranja pri prolasku jednosmerne struje visoke gustine (od nekoliko desetina do nekoliko stotina A/cm2).obrade abrazivnim mlazom.elektrohemijske obrade. Prolaskom jednosmerne struje na anodi (predmetu obrade slika 13. .obrade plazmom.1 ECM . NOVI POSTUPCI OBRADE Najčešće se nekonvencoionalni postupci razvrstavaju prema vrsti energije i tipu uklanjanja viška materijala i to na postupke: .EBM .obrade eksplozijom.obrade vodenim mlazom.kombinovani postupci obrade i sl.elektromehaničke obrade. Intenzivnim kretanjem elektrolita rastvoreni metal se uklanja iz zone obrade.elektrohidraulične obrade. . . . baza i soli.CM . najčešće natrijum hlorida) koji 165 .PJM . a predmet obrade poprima oblik alata .anodnomehaničke obrade. .13. . .Elekrohemijska obrada ECM (Electrochemical Machining) obrada se zasniva na hemijskim procesima.kada 7 .2. kroz elektrolit (vodeni rastvori kiselina.ultrazvučne obrade.AJM . koji nastaju pri prolasku jednosmerne struje kroz električno kolo između elektroda potopljenih u elektrolit.obrade u elektromagnetnom polju. .predmet obrade 6 .obrade elektronskim snopom.katode.katoda anoda .EUS .obrade laserom.2.WJM . .hemijske obrade. . 2 R V 1 U A Kretanje alata δ 4 5 6 Nosač alata i mehanizam za povratni hod Elektrolit Izolacija Elektrolit + 3 4 7 5 12345- radni zazor izvor napajanja potenciometar elektrolit alat .2) dolazi do anodnog rastvaranja metala i njegovog prelaska u elektrolit. .elektroerozione obrade.LBM . .

obradu nepristupačnih površina i visokokvalitetnih materijala sklonih obrazovanju pukotina (silicijum.2.1 mm) između elektroda. izbacivanja rastopljenog materijala i njegovog odnošenja iz zone obrade. Osnovni elementi elektroerozione obrade Prekidom pražnjenja (prekidom strujnog kola) dolazi do pucanja jonizujućeg stuba.0.005 . formiranja stuba pražnjenja (jonizujućeg stuba 5).5 mm) uspostavlja se električni luk ili iskra (3).Elekroeroziona obrada EDM (Electric Discharge Machining) obrada obuhvata postupke obrade metala kod kojih se uklanjanje viška materijala ostvaruje serijom električnih pražnjenja periodičnog karaktera. Hlađenje rastopljenog materijala i odnošenje se ostvaruje dielektrikumom (dejonizovana voda.3) i predmeta obrade (anode 2).slika 13. 13. impulsni generator L R A U V C 2 1 4 1 4 2 1 3 2 r Kretanje alata ALAT (elektr oda) 5 Dielektrikum Predmet obrade 4 b) Šema procesa žičana elektroda Predmet obrade Sistem za dovod zice Zazor Boč ni zazor Alat Jonizovani dielektrikum Habanje elektrode Elekt ri čno pražnjenje (mikro varnica) Kavitaciono formiranje kratera nakon elekt ri čnog pra žnjenja Dielektrikum Rez } Protok elekt rolita Obradjena površina y x Zatezanje i namotavanje `ice Predmet obrade Pomeranje predmeta obrade a) Princip obrade c) Obrada žičanom elektrodom Slika 13. izrade površina složenih konfiguracija (gravure alata za kovanje. Intenzivnim kretanjem elektrolita obezbeđuje se odnošenje produkata anodnog rastvaranja iz zone obrade i kopiranje profila katode na površini anode. berilijum i sl. probijanje.). topljenja i isparavanja čestica materijala predmeta obrade. nastalih između alata (katode 1 . stabilnost i visoka proizvodnost obrade. kompresorske i turbinske lopatice) i sl.2 EDM . 166 . preraspodele gustine električne struje. prosecanje. ECM postupcima obrade se realizaciju operacije bušenja otvora različitih profila. kao i realizaciju drugih proizvodnih operacija. izmene hidrodinamičkih i drugih parametara procesa. odvođenje toplote i odgovarajuća vrednost ostalih parametara procesa.05 .3. presovanje.Proizvodne tehnologije cirkuliše. germanijum. livenje. Anodno rastvaranje površinskih slojeva predmeta obrade dovodi do izmene konfiguracije zazora (veličine 0. Elektrohemijska obrada se koristi za izradu delova složene konfiguracije i male krutosti. Pri odgovarajućem rastojanju alata i predmeta obrade (0. Pojava luka ili iskre dovodi do jonizacije radne tečnosti (dielektrikuma 4).

uz pojavu produkata obrade. pri obradi tvrđih materijala (čelika otpornih na visoke temperature. elektroerozione. izrada navoja i obrada delova složenih 167 . elektrohemijske.25 kHz) i velikom količinom zrna brusnog materijala 2 koja se nalaze u procesu (30000 . posebno proizvoda od tvrdih i super tvrdih materijala (izolacioni materijali. princip razaranja alat predmet obrade Visoko frekventni oscilator Emulzija sa abrazivom Protok Predmet obrade sonotroda Alat predmet obrade alat Slika 13.2. u materijal predmeta obrade dolazi do nastanka i širenja mikro i makropukotina koje se međusobno presecaju formirajući mehanički oslabljen sloj koji se relativno lako razara. glodanje.100000 zrna/cm ). koja udarom o predmet obrade. Naizmenično impulsno pražnjenje obezbeđuje razaranje materijala. Ultrazvučna obrada se koristi pri realizaciji proizvodnih operacija kao što su: sečenje.EUS . struganje. brušenje.).) koji cirkuliše. pod dejstvom ultrazvučnih vibracija. hemijske i drugih postupaka obrade).).3 EUS . Otuda se EDM postupci obrade dele na: ♦ EDM postupke obrade punim i ♦ EDM postupke obrade žičanim elektrodama.4.1 mm). čišćenje. NOVI POSTUPCI OBRADE petrolej.13. bušenje.slika 13.1 . Elektroerozionim postupcima obrade je moguće realizovati veliki broj proizvodnih operacija korišćenjem profilisanog ili neprofilisanog alata u vidu pune ili žičane elektrode (slika 13. otvora i proizvoda složene konfiguracije itd.Ultrazvučna obrada Ultrazvučno oscilovanje alata se može iskoristiti za uklanjanje viška materijala (dimenzionalna obrada) ili poboljšanje efektivnosti konvencionalnih i nekonvencionalnih postupaka obrade (obrade rezanjem i deformisanjem.. mineralno ulje. postavljen u kadu sa abrazivnom suspenzijom (najčešće vodeni rastvor brusnog materijala). izradi otvora malog prečnika (0. dovode do razaranja površinskih slojeva i formiranja konfiguracije predmeta obrade u skladu sa konfiguracijom alata. koroziju i sl. prodiranje alata i formiranje profila koji odgovara profilu alata. Oblikovanje površina ostvaruje se kopiranjem oblika alata ili uzajamnim kretanjem alata i predmeta obrade i neprofilisanog alata (žičane elektrode). Prodiranjem zrna abraziva.3). Relativno visok intenzitet procesa obezbeđuje se visokom frekvencijom oscilovanja alata (18 . EDM obrada se koristi u slučajevima kada je mehanička obrada nemoguća ili krajnje otežana. itd.. Energija potrebna za proces obrade se formira preko izvora vibracija i prenosi na abrazivna zrna.4) se koriste za izradu proizvoda bilo koje konfiguracije. 13.. U savremenim proizvodnim uslovima postupci ultrazvučne obrade (Electric Ultrasonic Machining . zavarivanje i lemljenje. Principijelna šema ultrazvučne obrade Ultrazvučna obrada je proces obrade kod kojeg se koriste zrna brusnog materijala (abraziva). elementi elektronike itd.

kao što su bušenje. slika 13. vrlo velika brzina kretanja čestica koje sačinjavaju plazmu itd. energetska nestabilnost.2. u suštini.LBM). stvorenog između anode i katode.5 PJM . sečenja metala i nemetala.PJM. 13. otvrdnjavanje. Usmeravanjem laserskog snopa na predmet obrade (slika 13. identifikacija i defektoskopija različitih parametara i procesa itd. svaka materija zagrejana na visoku temperaturu dovoljnu da se pretvori u jonizovano gasno stanje (četvrto agregatno stanje).Proizvodne tehnologije konfiguracija (gravure alata za kovanje i presovanje) itd. Principijelna šema formiranja laserskog snopa Za realizaciju proizvodnih operacija obrade laserom najčešće se koriste čvrsti rubinski i gasoviti (CO2) laserski uređaji. visokoj gustini energije snopa (do 108 kW/mm2). nanošenje prevlaka. formira se buktinja . u struji plazme.) preko električnog luka. elektroprovodljivost. ispitivanje materijala. 13. mogućnosti jednostavnog upravljanja laserskim snopom i obrade u različitim sredinama. To su procesi topljenja. zavarivanja. razliva po njemu i formira prevlaku koja može biti naneta na metale i nemetale.Obrada laserom Razvojem lasera stvoreni su uslovi za razvoj različitih postupaka obrade laserom (Laser Beam Machining .2. Prah se. 168 . kiseonik i sl.fokusiranju snopa (na površinu reda 10-6 mm2). topljenje itd.5.Obrada plazmom Obrada plazmom (Plasma Jet Machining . pretvara u tečno stanje i pada u vidu kapljica na osnovni materijal. obrada laserom dobija sve veći značaj i ima niz prednosti. lemljenje.4 LBM . sečenje. Pri nanošenju prevlaka dodatni materijal (materijal prevlake) se. zavarivanje itd. vodonik. U takvom stanju materija se ponaša po zakonima karakterističnim za normalne gasove. a njene osnovne karakteristike su: veoma visoka temperatura pojedinih zona. nanošenja prevlaka. Zahvaljujući isključivo visokom usmerenju .6) se koristi za realizaciju proizvodnih operacija koje zahtevaju visoku koncentraciju toplotne energije. u vidu praha. Propuštanjem plazma gasova (radnih gasova kao što su argon. laserski snop Laser Laserska cev 100% nepropustno ogledalo Fleš lampa sočivo za fokusiranje radni gas O2 ili N 2 Propustno ogledalo Laserski snop Sočivo predmet obrade Vp Predmet obrade Slika 13. Plazma je.plazma. dovodi u specijalno oblikovani gorionik ili u obliku žice na vrh mlaznice gorionika.5) moguće je izvesti veliki broj proizvodnih operacija. Pored realizacije pomenutih operacija ultrazvuk se koristi i za povećanje efikasnosti drugih postupaka obrade i izvođenje drugih operacija kao što su zavarivanje.

Za štitni sloj 7.2. azotne. se koriste za hidromehaničko rezanje i oblikovanje lima. Negativ 2.17000 K 10000 .7. Predmet obrade 3. Hemijska obrada se koristi za izvođenje proizvodnih operacija kao što su duboko konturno nagrizanje ili hemijsko glodanje.7). hemijsko poliranje i olakšanje predmeta obrade na neopterećenim ili slabo opterećenim delovima. NOVI POSTUPCI OBRADE plazma gas _ anoda + katoda Katoda Telo gorionika.Hemijska obrada Hemijske metode obrade materijala (Chemical Machining . Fotorezistentni sloj (za štitni sloj) 4. fosforne. Očišćen i zaštićen predmet obrade se stavlja u kadu sa radnom tečnošću. Na nezaštićenim delovima površine dolazi do rastvaranja materijala i njegovog uklanjanja. Radna teč nost 5. anoda Gorionik Spolja šnji oklop Primarni gas Položaj mlaznice > 20000 K Plazmeni luk Sekundarni gas Predmet obrade Odstranjivanje rastopljenog metala Širina reza luk plazme 17000 . Predstavljaju 169 . obrade abrazivnim (AJM) ili vodenim mlazom (WJM).13. bez promene mehaničkih karakteristika (krutosti. specijalne lepljive trake.6 CM . gumene ili galvanske prevlake itd. stabilnosti i sl.).). Predmet obrade NaOH ili H2SO 4 1. Šematski prikaz luka plazme i temperaturnih zona 13. 13. Ispiranje 8.2. sone i drugih kiselina.CM) su metode zasnovane na uklanjanju viška materijala međudejstvima materijala predmeta obrade i radne tečnosti (vodeni rastvori sumporne. Principijelna šema hemijske obrade Površine koje se ne obrađuju (nagrizaju) štite se zaštitnim slojem (različite vrste boja i lakova.15000 K predmet obrade Slika 13.20000 K 15000 . baza ili soli) unutar kupatila (slika 13. Proizvod Slika 13. Ultraviolentno svetlo 6.6. itd.7 AJM i WJM obrada Hidromehaničke metode obrade.

obrada rezanjem sa zagrevanjem.8).2.oko 2-6 l/min da = 0.oko 400 MPa dc < 0. obrada u elektromagnetnom polju.Proizvodne tehnologije progesivne metode zasnovane na korišćenju energije razaranja koju poseduje mlaz tečnosti velike brzine i visokog pritiska. oblikovanje gumom.1.oko 200 .3 mm Q vode .5 kg/min dc l pvode .oko 2.2 . vibraciona obrada. elektroerozionomehanička i sl.8 Ostali NPO obrade U grupu ostalih nekonvencionalnih postupaka se mogu ubrojati anodnomehanička obrada.8. elektrohidraulična obrada. AJM i WJM obrada 13. 170 l b) Obrada abrazivnim mlazom .80 kW visokog pritiska (150 . Primenom hidrauličnih instalacija snage 8 . oblikovanje eksplozijom. ultrazvučnoelektro-hemijska. elektroeroziono-hemijska.1000 MPa i više) i brzine strujanja tečnosti (vode sa ili bez abraziva) stvaraju se uslovi za sečenje i isecanje različitih konfiguracija na predmetima izrađenim od metala i nemetala (slika 13. elektromehanička obrada.oko 0. p p p da pvode .300 MPa dc > 0.8 . kombinovani postupci obrade (hemijskomehanička.) itd.8 l/min dc a) Obrada vodenim mlazom Slika 13.2 mm Q abr az .25 mm Q vode .

.. Kragujevac.LITERATURA 1. Lazić. Ivković B. Lazić. Kragujevac. 2002. Mašinski fakultet. Kragujevc. 2. B. Jugoslovensko društvo za tribologiju.. Nedić. 1994. 3. Nedić. B. 2000. Kragujevac. . Zbirka zadataka. B. Mitrović. Tehnologija obrade metala rezanjem. Mašinski fakultet. B. skripta... M. Obrada metala rezanjem.. proračun elemenata režima obrade. 2002. Tadić. Obrada metala rezanjem. 4. Mašinski fakultet. M. Izbor režima obrade. Tehnologija obrade metala rezanje.

Izvršiti podelu alata za struganje na osnovu vrste obrade. Navesti toplotne izvore u zoni rezanja.sa skidanjem strugotine 3. Navesti osnovne karakteristike tvrdih metala. Objasniti mehanizam formiranja strugotine.bez skidanja strugotine. Šta čini reznu geometriju alata u obradi bušenjem? 32.sa skidanjem strugotine Obrada otvora bušenjem pripada tehnologijama obrade 1 . Šta je leđni a šta grudni ugao reznog alata? Skicirati osnovnu geometriju reznog klina alata. Šta je obrađivana .sa skidanjem strugotine Obrada otvora brušenjem pripada tehnologijama obrade 1 . Šta čini reznu geometriju alata u obradi struganjem? 27. intenziteta i otpornosti na habanje. tehnološki postupak. Navesti tehnološke parametre obrade. nacrtati. 25. Šta je tačnost obrade i čime je uslovljena? Navesti pokazatelje kvaliteta obrađene površine. Kako se određuje glavno vreme obrade kod bušenja? 34. Objasniti šta su: tehnološki proces. 2 . Navesti toplotne ponore u zoni rezanja. skicirati najmanje jedan postupak obrade. Eksploatacione karakteristike mašina u obradi struganjem. Nacrtati osnovni oblik habanja reznog klina alata i nacrtati krive habanja. Navesti osnovne zadatke sredstva za hlađenje i podmazivanje. 2 . Navesti mehanizme habanja reznih alata i objasniti atheziono habanje alata. Navesti osnovne grupe sredstava za hlađenje i podmazivanje. 21. 26. Šta je hrapavost obrađene površine? Koji su osnovni parametri hrapavosti? 23. a šta površina rezanja? 5.bez skidanja strugotine. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi bušenjem? 33. Obrada prosecanjem pripada tehnologijama obrade 1 . Nabrojati osnovne postupke obrade metala rezanjem. šta je korak (posmak). Šta je tehnologija obrade? 2. 10. 20. Šta je glavno kretanje i kako se dešiniše? Šta je pomoćno kretanje i kako se definiše? 7. 2 . 9. 4. 17. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi struganjem? 28. Šta su pomoćni pribori i koja im je namena? 13.bez skidanja strugotine. 30. nacrtati. Izvršiti podelu alata prema vrsti obrade. 19. Navesti proizvodne operacije u obradi glodanjem i izvršiti podelu alata za glodanje na osnovu vrste obrade. Navesti proizvodne operacije u obradi struganjem. Eksploatacione karakteristike mašina u obradi bušenja. zahvat. 35. 18. 16. objasniti šta je dubina rezanja. 12. 22.PRILOG 1 PITANJA ZA KOLOKVIJUM IZ PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA . Navesti proizvodne operacije u obradi bušenjem i izvršiti podelu alata za bušenje na osnovu vrste obrade. 31. šta obrađena površina. Kako se određuje glavno vreme obrade kod struganjem? 29.OMR (2009) 1. Šta je postojanost alata? Šta je ekonomična postojanost alata? 24. 11. tehnološka operacija. a šta brzina rezanja? 6. Nacrtati i objasniti dijagram uticaja temperature na mehaničke karakteristike alatnog materijala. Kada nastaje prekidna a kada neprekidna strugotina? Kada nastaje naslaga na reznom klinu i objasniti njen uticaj na alat? 15. Šta znači pojam tehnologija? Nabrojati osnovne tehnologije. 14. . 8.

. 47. 50.36. Izvršiti podelu alata za brušenje na osnovu namene. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi brušenjem? 49. 43. 46. na kome iz ove grupe pitanja dobija test sa 10 pitanja. Eksploatacione karakteristike mašina u obradi glodanjem. 45. Izvršiti podelu alata za testerisanje. Navesti proizvodne operacije prema tipu mašine u obradi testerisanjem. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi glodanjem? 37. Navesti parametre režima obrade kod brušenja. Navesti proizvodne operacije u obradi rendisanjem. Kako se određuje glavno vreme obrade kod glodanja? 39. Šta čini rezni rezne elemente alata u obradi brušenjem? 48. Kako se određuje glavno vreme obrade kod brušenja? Student polaže jedan kolokvijum iz oblasti PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA . 40. 38. Navesti osnovna kretanja kod obrade rendisanjem i ko ih izvodi? 42. 44. Navesti parametre režima obrade kod glodanja.OMR. Navesti proizvodne operacije u obradi provlačenjem. Izvršiti podelu i navesti osnovne karakteristike mašina u obradi provlačenjem. Navesti proizvodne operacije u obradi brušenjem. 41. Izvršiti podelu mašina u obradi rendisanjem i navesti osnovne karakteristike mašina u obradi rendisanjem.

Pomoćni pribori. Toplotni izvori i toplotni ponori 11. Objasniti mehanizam nastanka strugotine i zonu smicanja. . Izrada navoja 14. Alatni materijali 5. kriva habanja. uloga. Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju 10. primeri (skicirati nekoliko merila) 7. primeri (skicirati nekoliko pribora) 6. Ozubljenje 15. 12. Navesti i objasniti tehnološke i geometrijske parametre obrade 3. Habanje reznih elemenata alata. Priroda triboloških procesa 9.PRILOG 2 PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA .OMR (2009) 1. Postupci obrade metala rezanjem 2. 8. Nekonvencionalni postupci obrade Na završnom ispiti student izvlači jedno pitanje iz ove grupe pitanja. Sredstva za merenje i kontrolu. Troškovi obrade 13. klasifikacija. Osnovna geometrija reznog alata 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful