Κύτταρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διάγραμμα ενός τυπικού ζωικού ευκαρυωτικού κυττάρου, όπου δείχνονται και οι υποκυτταρικές μο
Οργανίδια :
1. Πυρηνίσκος
2. Πυρήνας
3. Ριβόσωμα
4. Κυστίδιο
5. Τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ)
6. Συσκευή G 
7. Κυτταροσκελετός
8. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
9. Μιτοχόνδρια
10. Κενοτόπιο
11. Κυτταρόπλασμα
12. Λυσόσωμα
13. Κεντριόλιο μέσα σε Κεντροσωμάτιο.
Ολόκληρο το κύτταρο περιβάλεται από τη κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη

Κατά την Βιολογία, κύτταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το
1 Μέγεθος
2 Μορφολογία
3 Είδη κυττάρων
4 Δομικά στοιχεία
4.1 Χημική σύσταση
4.2 Κυτταρικά οργανίδια
5 Κυτταρικός κύκλος και θάνατος
6 Ιστορία
7 Δείτε επίσης
8 Βιβλιογραφία
9 Δικτυακοί τόποι
Μέγεθος [Επεξεργασία]

Τα κύτταρα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και διαστάσεων, αντιπροσωπευτικών της ικανότη

Γενικά τα κύτταρα προκειμένου να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους υποχρεώνονται ν' ανταλλάσσ

Εκτός όμως της ανταλλαγής ουσιών που καλύπτει κυρίως τις μεταβολικές ανάγκες παρατηρείται και

Έτσι λοιπόν δικαιολογείται ο μικρός όγκος των κυττάρων με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια (αντ
Μορφολογία [Επεξεργασία]

Ως οργανισμός, το κύτταρο διαθέτει την ικανότητα να ζει ακόμη και χωρίς την ύπαρξη άλλων κυττ
Είδη κυττάρων [Επεξεργασία]

Τα κύτταρα διακρίνονται σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά, ανάλογα με το αν διαθέτουν σχηματισμ

Όλα τα κύτταρα παρουσιάζουν τρισδιάστατες δομές που σφύζουν από δραστηριότητα και που λειτουρ
Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, εντοπίζονται περί τα 200 διαφορετικά είδη κυττάρων, με καθένα
Προκειμένου, έτσι, σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των κυττάρων, να ξεπεραστεί η αδυναμία της
Δομικά στοιχεία [Επεξεργασία]
Χημική σύσταση [Επεξεργασία]

Τα ζωντανά κύτταρα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό χημικών στοιχείων. Ιδιαίτερο ρόλο παί
Ένα ζωικό ή φυτικό κύτταρο αποτελείται κατά προσέγγιση (% κ.β.) από νερό 75-85%, πρωτεΐνες 1
Κυτταρικά οργανίδια [Επεξεργασία]

και την κυττ Όταν τα κύτταρα πάψουν να είναι απαραίτητα επειδή. Βιολογία Κυττάρου. τα οποία επ Κυτταρική μεμβράνη Ενδοπλασματικό δίκτυο. δηλαδή τη διαίρεση του πυρήνα.Σε ένα τυπικό. Ν. το οποίο διακρίνεται σε αδρό και λείο Πυρήνας Σωμάτιο G  Μικροϊνίδια και μικροσωληνίσκοι. U v. τα οποία αποτελούν τον Κυτταρικό σκελετό Ριβόσωμα Κυστίδιο Μιτοχόνδρια Κενοτόπιο Λυσόσωμα Κεντροσωμάτιο (μόνο σε ζωικά κύτταρα) Πλαστίδια (μόνο σε φυτικά κύτταρα) Χυμοτόπιο (μόνο σε φυτικά κύτταρα) Κυτταρόπλασμα Κυτταρικός κύκλος και θάνατος [Επεξεργασία] Ένα κύτταρο αναπαράγεται διεκπεραιώνοντας μια συγκεκριμένη ακολουθία γεγονότων κατά τη διάρκε Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις ή στάδια. Το κύτταρο διαιρεί το πυρήνα του κ Η κυτταρική διαίρεση ή φάση Μ αποτελεί τη μίτωση.. ευκαρυωτικό κύτταρο παρατηρούνται τα εξής διαφοροποιημένα τμήματα. άρχισαν να παρατηρούνται και τα επιμέρους κυτ Δείτε επίσης [Επεξεργασία] Κυτταρική θεωρία Βιβλιογραφία [Επεξεργασία] Θωμόπουλος. Γ. για παράδειγμα η δομή που αποτελούν δεν εί Ιστορία [Επεξεργασία] Πρώτος ο Βρετανός Ρόμπερτ Χουκ (  ) το 1665 παρατηρώντας με το μικροσκόπιό του λεπτ Σταδιακά. και καθώς το μικροσκόπιο βελτιωνόταν.

  .

.

(Θεσσαλονίκη 1990) Μαργαρίτης. Κυτταρική Βιολογία. (Αθήνα 1989) Δικτυακοί τόποι [Επεξεργασία]     j .. Λ. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.Χ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.