200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. C-tin Brâncuºi nr. Arad. Str. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.C.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .251626 e-mail: mmi@rdslink. 87. cod 310389 Tel.L./Fax: 0257 .R. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.

Partea I 5 .

conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . ºi fructe scorþoase migdal. ulei canola ºi conservanþi. ovãz.capacitatea de boabe înmuiate 150g . nuci. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . dupã dorinþã. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex.puterea motorului 250w . Vezi carnetul de garanþie. orz. Când auziþi 6 . exploatare.volumul de apã 1100-1300 ml .A. 2 pahare.numele modelului KB . spargeri din cauza ºocurilor. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã.(2 pahare) . Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). Acoperiþi aparatul. folosinþe industriale. sau combinaþii ale acestora. intrarea apei la motor.603s . umplând vasul cu apã. cocos. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare).capacitatea de boabe de soia uscate . nãut. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. fãrã ingrediente adãugate.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. ºi totodatã pot da un gust plãcut. puneþi întregul set în picioare vertical. Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. orez negru. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. alune.energia electrica de funcþionare 220v-50hz . este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.puterea de încãlzire 700w .

Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . electrozii. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. apoi þineþi sub jet de apã. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus.beep-ul. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. dupã care clãtiþi cu apã. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. senzorul).) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie.) de boabe de soia uscate. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. Motorul începe imediat sã macine boabele. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. • Laptele poate fi consumat imediat. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. unitatea centralã începe sã lucreze. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. apãsaþi butonul “dry bean”. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul.

Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). electricitate ºi tipul de boabe de soia. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. temperaturã. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. ºi spumarea apei. Voltajul este prea slab 2.iarna. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele.

În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. În concluzie. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. grâu. La sfârºitul secolului al XX-lea. dar care este utilizatã de puþin timp. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. împreunã cu orezul. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. 9 . sau carnea pãmântului. În aceastã zonã a lumii soia.Soluþii: 1. Curãþaþi bine filtrul 3. prin anii 1700. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Limba japonezã. fiind privitã ca o curiozitate. În China anticã. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. orz ºi mei). Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Verificaþi sursa de alimentare B. la începutul secolului XVIII. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. în grãdinile botanice mai importante din Europa. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani.

Argentina ºi Japonia. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. SUA este cel mai mare producãtor de soia. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. în mod benefic. asemenea celor ale fasolei. roºie. rotundã. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. Floarea este de culoare alb liliachiu. Soia este o plantã care poate folosi. scundã sau înaltã. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. specia având aproximativ 1500 de soiuri. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. minerale 2. ajungând la înãlþimea de doi metri. ovalã. Denumirea de „soia”. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. Este o plantã de varã. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. mare. este una genericã. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. ea fiind uºor de prelucrat. sunt în pãstãi. neagrã. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. verde. glucide 33%. Aceasta se constatã privind. energia solarã.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. aparþinând familiei leguminoaselor. Este galbenã. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. cât dezvoltarea boabelor de soia. Boabele. soia este consideratã un aliment de bazã. China. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. coaja seminþei de soia. fiind urmatã de Brazilia. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. mãruntã.1%. anotimp. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Unele soiuri cresc. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. cu un procentaj de 65% din producþia globului. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . grãsimi 25%. condiþii meteorologice. Datoritã conþinutului mare de proteine. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. maro. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia.

Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. Din fericire. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. lecitina.drojdia. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele.1% la boabele fierte ºi uscate. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. stopului de spumã. 11 . a materiei de ferment . ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. pãsatul de soia. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. la fabricarea vinului. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. prelucrate în forme foarte diversificate. vopselelor. produsele cu soia. produsele de panificaþie. Soia este o plantã cu totul deosebitã. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. uleiul de soia. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. La noi în þarã. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. linoleumului. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. tot mai mult prezentã în magazine. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. supele din conserve. când din resturi de carne. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. în ultimii ani. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. fructe ºi cereale. ªi mai ales în perioadele de post. industria hârtiei ºi industria textilã. cu multe zarzavaturi. fãina de soia. etc. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. erau o adevãratã delicatesã.20% iar cel de apã de 8-9%.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele.).n. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. pe numele sãu Zhu Yuanzhang.n. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. morþi de obosealã. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang.). Dupã 15 . dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. familia sa era foarte sãracã. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. De exemplu. Vã redãm douã dintre acestea. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. în China. Mai târziu. o istorie de peste 2100 de ani. China. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. Conþine: 20% proteine. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. perioada de reacþie este de 2-3 ani. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. denumitã ºi tofu. pentru a-i potoli foamea. în cazul lui Miºo alb. Existã Miºo roºu.n.265 e. brânza de soia are. Thailanda. Vietnam) reþete milenare. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. alb. negru. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã.

În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . existã sute. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. traversând oceanul. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Doctorul Sun Yatsen. având funcþiile cãrnii. este foarte uºor de digerat. (vezi reþeta de preparat Tofu. nu are un gust propriu.) Aroma e neutrã. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. sos de soia. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. deoarece ea constituie carnea vegetalã. alãturi de budism. marele discipol al lui Sajiamuni. Cea de sud se poate mânca crudã.100 g conþin 85 calorii. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. 16 . Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. praz tãiat mãrunt. amestecându-se cu sare. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. copiii o pot folosi cu încredere. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. A ajuns în Japonia ducând cu el. Deci. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. care a condus revoluþia din 1911. de reþete cu specific diferit. dar neconþinând toxinele din carne. în funcþie de localitate. Este saturabilã. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. brânza de soia este nelipsitã. probleme cardiologice. bãtrânii. neputându-se consuma o cantitate foarte mare.n. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. chiar mii. arteriale. Jianzheng a pornit din Yangzhou.trei zile. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. bolnavii. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. Este recomandatã de medici în diete. arhitecturã.).

cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. senilitatea. adepþilor alimentaþiei naturiste. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. Astfel. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. care mãresc imunitatea. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. numite izoflavone. ateroscleroza.. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. îmbogãþesc 17 . CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. în mare mãsurã. soia are în plus niºte substanþe speciale. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. accidentul vascular etc. regenerarea pielii ºi creºtere. iar acele produse care sunt sãþioase. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. pentru a vedea care este secretul acestei plante. însemnând „mult stimatã coajã”. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . sportivilor.. sau din carnea de pasãre. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. precum lizina. Pornind de la aceste date.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. ce conferã o anumitã protecþie. C. Numele provine din japonezã. vegetarienilor.

(Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. colon. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. În urmã cu 20-30 de ani. spre proprietãþile protectoare. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. ºi a unor compuºi înrudiþi. pentru diabetici. de asemenea previn bolile de inimã. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. De fapt. numiþi izoflavonoizi.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. fier ºi seleniu. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. aceste produse au un aport moderat de zinc. uter. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. Mai mult. Noile studii au arãtat cã. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. existã alte studii epidemiologice care susþin. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. deºi nu conþine zaharuri. datele înclinã înspre efectele favorabile. În privinþa consumului de soia ca aliment. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. magneziu. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. 18 . acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului.

Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. În dereglãri ale ciclului menstrual. Produsele de soia. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. transpiraþii nocturne). Acestea. Soia are o acþiune estrogenã. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu.Mai mult decât atât. În schimb conþine hidrat de carbon. mai ales laptele ºi fãina. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. 19 . adãugate într-o digestie sãnãtoasã. De exemplu.mare consumatoare de soia. adicã produse cu soia. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. pentru cã are foarte puþin amidon. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. la vârste înaintate.adicã al intestinului gros.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. hipermenoree . perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. reduc [riscul de] cancerul de colon . Soluþia: consumaþi carne vegetalã. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. la populaþia baºtinaºã . În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. demenþa senilã. ajutã la buna funcþionare. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei.

a celui la sân ºi uterin. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. Femeile din Japonia ºi din China. faþã de 42% în Marea Britanie. Asia. c) Adepþii acestei leguminoase. În Japonia. contra cancerului la colon. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. unde consumul de soia este cel mai mare. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. În þãrile asiatice. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. iaurtul de soia ºi tofu. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. unde soia se consumã din belºug. decât în cazul finlandezilor. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania.• Cercetãri: a) În Statele Unite. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung.

previne apariþia diverselor eczeme. care ºi-au pierdut apetitul. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare.cunoscute. apatice. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. Atât inozitolul. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. împiedicând depunerea acestora în ficat. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. necunoscându-se efecte secundare. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. persoanelor expuse stresului. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. 21 . Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. etc. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã.

alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. sarmale. salam. sosuri. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. chiftele. iaurt. pâine. îngheþatã.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. a coacerii. piftele ºi multe altele. supã. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. Existã însã ºi soia modificatã genetic. pateu. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. acid uric. etc. drob. (Creme de fructe. ciocolatã. tensiune. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. piatrã de rinichi. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. kefir. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. probleme arteriale. 22 . putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. mici. maionezã. colesterol redus. fripturã. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. reumatism. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. a culorii. riscuri. • Pentru diete cu restricþii de sare. probleme de rinichi. prãjiturã. budincã. diverse creme. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. aºa cum susþin anumite grupãri.

trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. colitã. carne. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. . dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. De fapt.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. (IMPORTANT) 23 . miso. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. .3 gr. dermatitã atipicã. conjunctivitã. febrã. respiraþie dificilã. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva.Glucide: 1. de exemplu. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. etc. conform piramidei alimentaþiei. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. laptele de soia. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. În acest caz. eczeme. diaree.Grãsimi (lipide): 1. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. c) Se recomandã un consum moderat de soia. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. stãri de vomã.91 gr. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. Existã riscuri reale.Fibre alimentare: 1. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. mâncãrimi.Proteine: 2.81 gr. tempeh. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi.75 g . boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . Din acest motiv. fructe. dar nu semnificative în ce priveºte. hipotensiune. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. lapte.

7 mg/100 g 24 .23 mg .17 mg ..5% /100g.03 mg B2 = 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.16 mg Vitamina B2: 0. Reziduuri minerale la cel mult la 2. vit B1 ºi B2 sunt similare.58 mg ./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.5 mg B1 = 0.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.Mangan: 0.1% la boabele uscate fierte.13 mg B2 = 0.3%).Fier: 0.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1. ºi la 3% la boabele uscate crude.87 mg/100 g Fier: 15. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.Zinc: 0.Potasiu: (Kaliu): 141 mg .

1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.3.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.2 (2200) 10.8 (420) 1.3 (2700) gie în general 3.0.1 (500) 2.11.(580.0 (1900) 10.5 (1800) 1.1 980) 4.(580.0-6. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.2.1 980) 12.3 (800) 1.4.9 (2600) 2.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.3 1500) 6.4.3 (7001500) 16.6 (700.5 (3000) 14.4.3 12. sau lipsa vitaminelor necesare.(5804. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.5 (3000) 25 .4 (2000) 9.8 (1400) 8.0 (2400) 2.1 980) 8.1 (500) 2.(700liber (8 ore) 6.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.8 (420) 1.2. de asemenea.2 (1000) 5.3 1500) Consum ener.(5804.0.1 980) 4.4.3. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.9 (1400) 7.06.(700. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.

5 52.8 1.0 9.6 8.0 67.4 40.2 0.0 14.0 9.1 12.8 1.0 92.1 55.0 0.2 77.6 54.1 45.0 10.8 64.2 10.0 0.1 8.9 0.8 1.3 1.8 8.5 41.0 14.4 70.5 9.0 3.4 15.0 1.0 93.4 10.6 76.5 54.8 0.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.0 1.4 70.0 141 121 26 .1 1.0 10.8 6.5 73.8 0.3 47.0 170 82.1 0.0 13.0 13.0 53.0 9.0 5.6 3.8 26.3 53.4 15.3 73.3 10.0 73.

2 9.5 16.4 26. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.0 16.5 0.3 0.0 3.1 Grãsimi Slãninã crudã. 35.8 5.3 0.5 20.0 6.4 21. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.0 80.0 40.8 4.4 0. kefir .9 0.1 4.4 0.5 0.8 0.5 3.8 14.1 20.8 2.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.4 0.6 13.2 0.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.5 1.6 4.6 3.4 1.0 99.7 4.7 19.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.8 99. lapte bãtut.2 0.2 16.0 12.2 0.6 4. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.0 22.3 27 .0 29.4 3.1 0.9 37.5 0.4 0.5 20.4 0.5 50.3 21.5 3.7 84.0 0.5 75.8 0.5 21.5 1.5 2.3 0.5 20.0 99.

3 0.6 20.2 2.5 1.9 0.4 0.0 24.9 26.5 51.3 7.2 0.9 1.3 0.2 0.5 0.6 0.1 0. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.0 6.9 20.7 0.9 0.1 0.2 4.4 1. pãstãioase.4 2.2 0.7 8.1 0.1 0.5 0.2 1.9 5.6 0.3 0.6 1.1 0. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.3 1.6 7.2 Zarzavaturi.2 0.0 24.4 0.1 53.0 5.4 2.0 54.3 5.1 2.2 0. fructe.4 0.4 0.1 1.1 6.8 14.1 4.0 3.8 8.9 2.7 1.0 7.0 0.2 10.4 1.9 9.0 41.1 1.1 26.9 3.5 1.8 3.4 1.0 1.6 4.0 1.1 1.4 0.0 1.2 1.2 21.2 1.7 14. ciuperci.1 0.6 5.2 0.0 1.3 6.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.3 0.3 1.0 6.7 23.2 28 .0 5.2 0.

4 13.3 6.6 26.9 8.1 18.4 1.6 33.5 9.5 0.2 0.9 0.4 0.7 57.8 23.0 65.0 11.0 12.7 0.5 52.7 0.2 1.6 2.1 0.6 1.5 0.3 0.2 63.8 0.7 14.8 3.2 38.5 0.8 8.7 4.5 5.2 0.5 6.5 51.6 6.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.0 11.5 15.3 0.6 29 .0 47.0 8.8 0.7 1.5 14.6 0.6 20.4 0.7 3.8 0.8 27.5 18.7 0.0 9.0 9.3 0.7 32.

arahide. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. alune.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

Okara/pulpã de soia ºi Tofu. are aditivi.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. îndulcitori ºi arome. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. deoarece acel preparat este condimentat. sunt vegetariene. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). 32 . Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. în marea lor majoritate. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. 3 Reþetele de faþã. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt.

3 Pentru a avea un gust plãcut. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. ar fi ½ pahar.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. nu mai este la fel de fragedã 33 . 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. ¼ un sfert etc. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. (ex. la toate reþetele de gãtit. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. 100 gr. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. adicã cele netratate cu chimicale. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. laptele de soia. 3 La cantitãþile date. dacã e cu putinþã. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. la fripturi sau chifteluþe. 200 gr. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. pireu de cartofi. spanac. De asemenea. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. aproximativ 1 sãptãmânã. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider.

seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. . . . .ºi gustoasã.Carne vegetalã în sos tomat . 34 . .Salam vegetal .este un fel de tocãniþã la conservã. cu sare sau cu alte condimente (mãrar. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. chimen).Lapte de soia .este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol.Soia granule .Crochete vegetale dulci . drob. .Tofu (brânza de soia) .se prezintã în mai multe sortimente: natur.Soia cuburi .Ulei pur vegetal din soia . .se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post. musaca. ulei ºi fãinã de soia.sunt preparate din brânzã de soia. cu ciuperci sau alte arome.Pateu vegetal . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.Crochete vegetale în sos tomat . . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. .în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. chiftele. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.picant.au în compoziþie lapte. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . zahãr ºi caramel.

PÂINE. SANDVICIURI. PIZZA 35 . ALUATURI.

Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. pentru ungerea platoului . 36 . 1 praf de copt. 100 gr. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. cu excepþia fãinii. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. 20-30 minute). 2 ceºti piure de tomate. baza de soia ºi oul. 3 linguri ulei de mãsline. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. uleiul. ½ canã pulpã de soia. 4 ceºti apã. fãinã integralã. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline.margarinã sau ulei. tofu. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã.fãinã cu tãrâþe. Se coace la 150o C. 1 lingurã sos sau bazã de soia. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. se taie fâºii de 1 cm lãþime. Pentru întindere . 3. 2 cepe. 2. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. în blender ºi se macinã mãrunt. 1 linguriþã salvie. 1½ linguriþã sare.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr.1. 1 ou. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. 1 lingurã drojdie. ½ linguriþã sare. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. de 2-3 mm. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. 1½ canã apã.

1 praf de copt.margarinã sau ulei. 4 linguri ulei.1 linguriþã. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. tofu. fãinã integralã. 100 gr. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. ½ linguriþã sare. orez (fiert) . Se bagã în cuptor circa 12 minute. în forme de napolitane.1 canã. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. 3 linguri ulei de mãsline. 2 ciorchini de usturoi. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. 4. Se amestecã toate ingredientele.4 cãþei. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe.½ canã. Pentru umpluturã: 300 gr.½ canã. 10 37 . iar pentru ungerea platoului . 1½ ceºti fulgi de ovãz. la 180o C. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. sare vrac .1 linguriþã.1 canã. lapte de soia . boia dulce . Se serveºte cu mult pãtrunjel verde.2 linguri. 125. 1 ceaºcã pulpã de soia. 2 linguri bazã de soia.1 ½ canã. þelinã .3 linguri.2 cãni. 1 ou. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . tofu. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã.1 lingurã. 10 boabe de mãsline uscate. fulgi de ovãz (fierþi) . Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. ceapã (tocatã mãrunt) . 126). nucã (mãcinatã) . usturoi (pisat) . Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã. 121. suc de roºii . 2 cepe mari.Rezultã 4-6 porþii. 6. vegeta naturalã . 5.

dupã care se adaugã tofu. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. Se serveºte cu salatã proaspãtã. 1 lingurã sare. 2 cepe. fiartã. Deasupra se macinã puþinã boia. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. maionezã de tofu. 1 vârf de cuþit piper. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. 8. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. baza de soia ºi oul. crenguþe de 38 . Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. verdeaþã. mai întâi la 115° C. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. linte. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. apoi la 105° C. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. 7. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. 1 ceaºcã susan mãcinat. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. roºii. 500 gr. Se adaugã lintea. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). Se coace câte 5 minute. sare. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 2 roºii. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. uleiul. pânã se înmoaie.

300 gr. castravete. ¼ l apã mineralã carbogazoasã.pãtrunjel. 2 linguri seminþe de chimen.1 linguriþã. dovlecei. 1 linguriþã (micã) delikat. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. sare . 11.½ canã. mãsline. ceapã. pulpã de soia (okara).1½ canã. sos de soia. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . germeni de lucernã. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. 2 linguriþe sare. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. ceapã. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. o felie subþire de tofu. Se taie în fâºii subþiri. 2 linguri gluten (fãinã de soia). castravete. 100 gr. Se ruleazã cât de subþire se poate. ½ canã ulei. fãinã integralã de grâu . 10. mãsline. fãinã integralã. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. avocado.1 canã. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. roºii. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. frunze de pãtrunjel. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. morcovi. caº de vacã rãzãluit 39 . mãrar. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. 9. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. Sandvici cu avocado. avocado. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. Se obþine o pastã finã. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. ceapã ºi morcovi. pe o masã sau un platou. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. dovlecei. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. o felie de roºie. Se lasã la uscat o orã. apã . Se pun felii subþiri de roºii.

Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. 1 linguriþã vegeta. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 5 ouã. 2-3 roºii. 1½ ceaºcã mãlai. 1 linguriþã miere. ceapã/ praz. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. 150 gr. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. 1 lingurã unt/margarinã.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 40 . 300 gr.12 jumãtãþi miez de nucã. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. Pentru ornament . Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. 1 cutie de porumb fiert. pulpã de soia. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. Ingrediente: 200 gr. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. 13. 12. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. sau cu felii de roºii ºi caº. 100 gr. 1 linguriþã sare. apoi se toarnã coca în mod uniform. fãinã integralã (cu tãrâþe). Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. morcovi. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. ½ linguriþã sare. brânzã de vacã. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci.ºi felii de roºii pentru ornamentat. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. În afarã de ulei ºi de ceapã. 50 gr. Se taie ca tortul. 1 lingurã bazã de soia. 1 linguriþã praf de copt. 1 canã smântânã. 2 linguri unt.

Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. sare. Se unge grãtarul pentru vafe. 2 linguriþe vanilie. Se servesc fierbinþi. Dacã compoziþia este prea groasã. o ceaºcã pulpã de soia.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se amestecã toate ingredientele. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. fãinã integralã de grâu. apoi se toarnã din compoziþie. 14. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. porumb fiert. vanilia. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. sare. fãinã de porumb sau de mei. 3 ceºti apã. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. 5 curmale. ½ ceaºcã miez de nucã. curmalele.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. 41 . 1 linguriþã sare. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. miezul de nucã. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz.

42 .

PATEURI.MAIONEZE. UMPLUTURI SÃRATE. CREME DULCI 43 . CREME SÃRATE.

2 morcovi. vegeta naturalã. 400 g orez. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. ciuperci. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. maionezã. 16. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. Se mai poate adãuga. 2 cãni pulpã de soia. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. 2 cepe. Mod de preparare: 1. ceapa tocatã mãrunt. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. aprox. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. 1 kg ardei. 1 canã pulpã de soia.15. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. 1 þelinã. 2 linguri fãinã de mei.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. sare. 4 ardei (potriviþi pentru umplut).5 kg de cartofi se curãþã. Ardeii se spalã bine. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. ½ linguriþã boia de ardei dulce. ardei tocat. 500 gr. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. se taie în douã (pe lungime). o ceapã micã. Se potriveºte de sare. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. boia de ardei dulce. 0. bulion. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. ºi alte legume. mãrarul tocat fin. Orezul se spalã ºi se scurge. 17. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). mãrar verde. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. dupã plãcerea fiecãruia. ardeiul tocat cubuleþe mici. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . tofu.

Dacã pasta este foarte moale.sare. se amestecã bine cu ulei. se toarnã peste cartofi. se adaugã 250 gr. 18. soia se scoate cu spumiera. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. 1 lingurã ulei. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. tofu. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 45 . 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 250 gr. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. ½ linguriþã boia de ardei. La frigider poate sta ºi 5 zile. castraveþi muraþi. tofu. 1 lingurã ulei. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. 50 gr. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. 19. cu atât soia va fi mai gustoasã). 100 gr. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. 1 mãr acriºor. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. ciuperci tãiate mãrunt. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. o ceapã. smântânã din lapte de vacã sau de soia. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. ½ linguriþã sare de mare. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. ¼ linguriþã chimen. 1 lingurã oþet de mere. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. Dupã ce a fiert. Amestecãm toate ingredientele la un loc.

sarea (aproximativ ½ linguriþã. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 1 ceaºcã apã. 1 vârf de cuþit sare. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 21. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. 22. sare dupã gust. 2 cãni lapte de soia.20. ½ linguriþã vanilie. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. usturoiul ºi seminþele de susan. 23. sare (dacã e nevoie). Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. Rezultã 4 porþii. 150 ml ulei de floarea soarelui. 2 linguri miere. ½ canã seminþe de susan. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. 46 . Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. lzeamã de lãmâie. 1 cãþel de usturoi (opþional). Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. amestecându-se continuu. 2 linguri amidon. 15 minute. Se lasã sã se solidifice puþin. 3 linguri suc de lãmâie. ½ linguriþã sare. o ceapã micã. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. 6-8 curmale. 1 porþie. Rezultã 3-4 porþii. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. dacã nãutul este nesãrat). Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. (opþional). 1 lingurã pãtrunjel tocat. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale.

(rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. 4 linguri griº. ulei . 26. se adaugã zeama de lãmâie. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. apoi se lasã la rãcit. suc de lãmâie .1½ canã. ceapã tocatã fin ½ buc. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. 2 avocado. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. usturoi . Maioneza rezultatã. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. amestecându-se continuu.1 canã.7 cãþei. 47 . aproximativ 1 l.1 linguriþã. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. folosind mixerul. ½ lingurã suc de lãmâie. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. 24. sare . 25.1 canã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. Se lasã apoi sã se rãceascã. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Se amestecã cu celelalte ingrediente. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Se mixeazã bine. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. lapte de soia . Rezultã 5 porþii.30 ml. Când se terminã uleiul. toate deodatã. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. sare dupã gust.Dupã ce s-a rãcit. ¼ ceaºcã ceapã tocatã.

Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. 48 . 200 g smântânã de soia. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C.4 linguri. pulpã de soia fiartã . amestecând bine. la foc mic. 1/3 canã fãinã albã. ceapa tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã.1 litru.27. ½ linguriþã sare. vegeta.½ kilogram. boiaua.1 linguriþã. 150 g tofu. 28. Rezultã 8 porþii. 29. sare vrac . Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . vegeta. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. apã . 1½ canã lapte de soia. ¼ linguriþã praf de usturoi. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. ulei de mãsline . Se serveºte ca aperitiv. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . 1 linguriþã boia dulce. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. Mod de preparare: Se curãþã. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã.½ canã. Mod de preparare: Se curãþã þelina. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. Se adaugã tofu ras.7 bucãþi. 100 g ceapã. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. smântâna. Puneþi ºi ingredientele rãmase. 1 linguriþã de miere. usturoi 2 cãþei. 1¾ canã apã. suc de roºii ¼ canã. 2 linguri suc de lãmâie. Se serveºte ca pastã pe pâine.

Se amestecã cu pulpã de linte. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. usturoi. apa. 1 ceaºcã apã. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. apoi se zdrobesc. ardeiul capia. 2 castraveþi muraþi. 1 lingurã zeamã de lãmâie. cimbru. 31. Mod de preparare: Se dau nucile. Se amestecã cu pulpa de linte. pudra de usturoi. sare. maionezã de pufuleþi. maionezã. apoi se zdrobesc. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. Se amestecã cu pulpa de nãut.30. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. usturoi. busuioc. 2 linguriþe suc de lãmâie. maioneza. 300 ml ulei. usturoi. sare. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 400 g cartofi. 1 ceapã. apoi se adaugã sucul de lãmâie. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 1 linguriþã delikat. ½ linguriþã pudrã de ceapã. 400 g cartofi. maioneza. sarea ºi usturoiul pisat. apoi se zdrobesc. 1 lingurã muºtar. sarea. sarea ºi usturoiul pisat. sare. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. maionezã de pufuleþi. amestecându-se mereu. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 1 gogoºar (opþional). 49 . sare. 400 g cartofi. 50-60 gr. 34. 1 morcov. cimbru. sare ºi usturoi pisat. 33. ardei capia roºu. maionezã de pufuleþi. 32.

tofu. tofu. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Uleiul se adaugã treptat. cartofi (fierti în coajã) . Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie).½ canã. 150 gr. dupã gust.1 legãturã. (5 porþii) 38. apã . 36.1 canã. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se serveºte ca pastã pe pâine.2 bucãþi. mãrar verde. dupã rãcire se vor mixa. smântânã ºi sare. 4-5 cãþei de usturoi.5 cãþei. Rezultã 5 porþii.1 litru. muºtarul ºi zeama de lãmâie. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. apoi aromele. sare. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. 37. apoi se amestecã cu tofu ras fin. se opãreºte în apã cu puþinã sare. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. 50 gr. 35. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. 3 cartofi. usturoi .1 linguriþã. maionezã de soia . 100 ml smântânã. o ceapã. pãtrunjel verde . sare dupã gust. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. sare vrac . Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. 150 ml ma- 50 . Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. 100 ml maionezã de soia.

Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. 1 linguriþã condiment Plafar. în afarã de ceapã. 1 legãturã pãtrunjel. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. sarea ºi uleiul. 1 linguriþã sare. ½ canã zeamã/lapte de nãut. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. ceapa ºi restul ingredientelor. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 1 ceapã tãiatã mãrunt. facultativ 4-6 mãsline. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. Rezultã 6 porþii. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 .ionezã de soia. 39. ½ linguriþã busuioc. 10 ml suc de lãmâie. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. ceapa crudã tocatã fin. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Când sunt fierte. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. 1 canã tofu moale. 2-3 cãþei de usturoi. ½ linguriþã mãghiran. 42. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. 1 þelinã micã. 40. pentru un gust mai bun. 1 morcov. Se amestecã nãutul cu cartofii. sare. suc de lãmâie dupã gust. 2 linguri de susan uºor prãjit. 1 linguriþã sare. 41. 1 ceapã. Mod de preparare: Se fierb legumele. dupã gust.

usturoi. 1 canã pulpã de soia. cu mãrar ºi pãtrunjel. 100 gr. delikat. 6 linguri) sau un cartof ras. la foc mic. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. fulgi de cartofi 30 gr. vegeta dupã gust. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. piper. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. pulpã de alune neprãjite. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. cu 2 cepe tocate mãrunt. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 43. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. 44. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). ulei. 250 ml lapte de soia. 45. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. 2-3 linguri de orez. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. pãtrunjel. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. (cca. sare. orez fiert. mãrar. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . 1 pa-chet de soia granule.Ingrediente: 500 gr. 1 canã apã. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. cu 2-3 linguri de orez nefiert. ceapã. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. 2 cepe. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. suc de lãmâie. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. 500 ml ulei (aproximativ). Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. sare. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari.

Rezultã untul de soia. doar cã vom pune ulei mai mult. busuioc . CREME 48. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. 53 . Se pãstreazã în caserole sau borcane.1 linguriþã. la frigider. apa ºi condimentele.1 canã.1 linguriþã. cimbru . Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. puþinã sare. treptat. ¼ linguriþã boia de ardei. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. Dacã dorim sã facem maionezã. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . procedãm la fel. usturoi . condimente dupã gust.dupã care se adaugã uleiul. apã 1½ canã. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. cu mixerul. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci.1 canã. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. ulei de floarea soarelui . ¼ linguriþã praf de usturoi. lapte de soia . Rezistã în frigider 3-5 zile. 3-4 linguri fãinã de cartofi. 1½ ceaºcã apã. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. maghiran . 46. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider.5 cãþei. Rezultã o pastã untoasã. adãugând ulei în picãturi.1 linguriþã. 1-2 linguri miere. sare vrac . pânã când pasta se îngroaºã.1 canã.½ linguriþã. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. 47. ¼ canã tapioca.

100 gr. 51. 49.vanilie (opþional). 200 ml ulei. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. 1 linguriþã suc de lãmâie. 2 linguriþe cacao. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. 100 gr. amestecând din când în când. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). 1 lingurã suc de lãmâie. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. pulpã din orz. la care se adaugã sare. fructe de sezon. cacaua. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. sarea. 1 l lapte de soia. Se amestecã bine. 1 vârf de cuþit sare. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. scorþiºoara. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. (reþeta 28). se pune 54 . 50. 3 linguri bazã sau pastã de soia. Se fierbe 5 minute. Rezultã 4-5 porþii. miere. 1canã pulpã de soia. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Pasta obþinutã. vanilia.

2 cãni. ½ linguriþã vanilie.¼ canã. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. iar la urmã sucul de lãmâie. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. stafide . afine .½ canã. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. deoarece se prinde foarte repede. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. vanilie (esenþã naturalã) .într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . etc. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. orez fiert .1 canã.1 linguriþã.½ canã. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã.½ canã. 54.1 canã. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). clãtite. lapte de soia . Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . 1 ceaºcã de apã. miere . Când este gata. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. amestecându-se pânã la omogenizare. esenþã de vanilie . Se lasã la rece. 53. laptele de soia. sare ¼ linguriþã. puþinã sare. 52. Când s-a rãcit. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute.2 linguri. ulei . Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. cocos . miere 4 linguri. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. zeama de la 1 lãmâie. Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. 55 .2 cãni. 8 curmale. Mod de preparare: Pulpa de soia.2 linguriþe.

2 curmale. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 1 vârf de cuþit sare. 2 linguri curmale tãiate. 3 banane congelate. ¼ linguriþã vanilie. Dupã aceasta. 57. ½ ceaºcã suc de ananas. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã.55. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. 58. Se spalã bine prunele. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). puþinã vanilie. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. ½ ceaºcã apã. Se adaugã celelalte ingrediente. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 56 . 56. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. câteva picãturi suc de lãmâie.

1 ceaºcã suc de portocale. ½ linguriþã miere. amestecânduse bine. Pastã de stafide. 61. 1 ceaºcã stafide. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Se pãstreazã la frigider. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã.59. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. 1 ceaºcã pulpã de migdale. în borcane de sticlã. apoi se fac pireu. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. apoi se mixeazã din nou. ½ linguriþã coriandru. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. 60. 3 cãni lapte de soia. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). 57 . Se taie nucile fin. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã.

58 .

SALATE 59 .

sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile.m. 1 lingurã pãtrunjel.d. 3 linguri fãinã. în orice combinaþie: 60 . Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. 2 banane. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. apoi se pune umplutura º. smântânã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. 500 ml bulion. praful pentru supã sau delikatul.a. 2 linguri ulei. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Se serveºte cu mujdei de usturoi. 1 canã pulpã de soia. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). ½ l apã. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 1 foaie de dafin. 1 canã lapte de soia. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. banana se decojeºte ºi se taie felii. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. 4 cepe. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. 63. condimentele.62. 1 linguriþã chimen. 200 gr. foaia de dafin ºi ceapa. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 64. 2 linguri busuioc mãrunþit. Se adaugã toatã apa. apoi se scoate ºi se scurge. Totul se fierbe 20 minute. busuiocul. sare de mare. pulpã de soia. Se amestecã soia cu ceapa. 2 cepe.

1 lingurã bazã de soia.linte. 100 gr. 4 linguri de ulei presat la rece. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. 66.2 cãni. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Uleiul. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. 1 frunzã de mentã. 61 . spanac proaspãt. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. de preferat nesãrate ºi neprãjite. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. 100 gr. se lasã sã stea puþin. ½ suc de lãmâie. 65. pânã capãtã o culoare maronie). Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. ¼ linguriþã de cafea vegeta. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. salvie. nãut. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. 50 gr. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. Se adaugã oþetul.1 lingurã zahãr. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 2 linguri muºtar. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. salata fiind deosebit de aspectuoasã.). soia. Poate fi servitã fie ca aperitiv. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. fie ca bazã de mâncare. 50 ml ulei de mãsline. tofu. Pulpa se lasã la rãcit. fasole. Dupã ce se amestecã totul. zahãrul. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). se adaugã sare numai dacã este nevoie. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. 1 ceapã mare (aprox. 1 vârf de cuþit tarhon. 1 linguriþã de cafea sare. 1 lingurã muºtar boabe. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia .

Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. Mod de preparare: Vinetele se coc. zeama de la ½ lãmâie. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. sare dupã gust. La sfârºit. 1 ceapã. ciupercile . condimente. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. 200 gr. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25).mãrunt. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. o varzã micã (cam de un kg). 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) .tãiatã cubuleþe. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). morcovi. se curãþã când sunt încã fierbinþi. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. sare dupã gust. tofu. verdeaþã. mãrar ºi pãtrunjel. 200 gr.100 gr. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). zeamã de lãmâie.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . tofu. apoi se pun la scurs 15 minute. Se sãreazã dupã gust. o capãþânã de usturoi. o ceapã. tofu ºi sarea. apoi smântâna de soia. maionezã din soia (reþeta 25). 69. 70. varza . se amestecã varza. 62 . o conservã de ciuperci. sare.fin. ulei. 68. 67. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. cimbru. special pentru vinete.

tofu. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare.jumãtate de roºie.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. roºii. 71. maionezã din tofu (reþeta 25). mãsline negre. 63 . de regulã. 200 gr. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. 1 ceapã roºie. pãrul . braþele . dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. 1 frunzã de salatã. ½ roºie. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Aceastã salatã. ochii ºi gura . 1 lingurã ulei.Mod de preparare: Se rade tofu.mãsline înfipte în roºie. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). corpul . 72. seminþe de lucernã germinate. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. e un aperitiv. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . cu partea bombatã în sus. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã.jumãtate de avocado. tãiat pe lungime.

64 .

DROBURI 65 . CHIFTELE.ªNIÞELE.

dizolvat în 1/4 canã apã. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. chimen. vegeta. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer.73. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). în timp ce se preparã celelalte ingrediente.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . fiind un element natural). 74. 3 linguri fulgi de drojdie. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. Se adaugã celelalte ingrediente. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte.firma SC Hapax Company SRL). 1-2 linguri condimente – ardei. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. 2-3 linguri suc de lãmâie*. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. Dupã ce s-a întãrit la frigider. 1½ linguriþã sare. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. mãrar sau altele 66 . Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. ca sã se dizolve. 100 gr. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. tofu (brânzã). ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. se folosesc 3 linguri de morcov ras. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). În loc de ardei roºu capia. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . 1¼ ceaºcã apã clocotitã. 2 linguriþe pudrã de ceapã. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. Se rãceºte câteva minute.

cayenne ºi frunze de pãtrunjel. cayenne ºi frunze pãtrunjel. Mod de preparare: În laptele fierbinte.1-2 linguri. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se dã tava la cuptor 20 minute. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. Tocãniþa se preparã din 500 gr. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. 2 linguri fãinã. morcov ras .se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic.2 pahare.½ canã sau fãinã albã . Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi.busuioc. tofu. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. vegeta. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Rezultã 6 porþii.¼ canã. tãrâþe cernute . ca aliment pentru animale. ulei . dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. fãinã integralã de grâu .¼ canã. 67 . 26 .1 canã. coriandru (arome pt. 76. vegeta. Se adaugã condimentele. întreþinerea tenului. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. 250 gr. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia .vezi tabelul pag. proaspãt preparat. ciuperci. vegeta. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº).½ canã (opþional). cârnaþi). Apã curatã . 500 gr. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. 75. varzã tocatã . 250 gr. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute.¾ canã. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. ciuperci. spãlat pe pãr. cimbru.dupã preferinþe. condimente .

3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). ½ linguriþã pudrã de ceapã . Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. ¼ linguriþã maghiran. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. în cuptor. 500 gr. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. 2 cãþei de usturoi. apoi tofu mãrunþit cuburi. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 1 linguriþã busuioc. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. apoi se amestecã. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. ½ linguriþã cimbru. tofu. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . 1 canã miez de nucã.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. mazãre. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. 1 lingurã vegeta. 2 linguri vegeta. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. 1 linguriþã sare. 79. 78.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei.opþional. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. 77. ¼ canã apã. 1¾ canã lapte de soia. 1 lingurã ulei. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. 1 lingurã praf pentru supã. piper negru dupã gust. 300 gr. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. Se amestecã împreunã bine. Rezultã 13 burgeri. ¼ l apã. 1 ceapã.

81. fulgi. 2 linguri ovãz. 1 ceapã. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. ½ cãni (250 ml) pesmet. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. tofu foarte ferm. vegeta dupã gust. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. 4 bucãþi cartofi. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. În urmãtoarea zi. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. Se 69 . mãrar. fulgi de cartofi . ¼ linguriþe piper negru. 80. ceapã. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. sare. 1 ou. (cca. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. 12 linguriþe praf de usturoi. sare dupã gust. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. piper. 1 lingurã seminþe de susan. 6 linguri) sau cartof ras. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron.30 gr. pãtrunjel frunze. ½ cãni (250 ml) apã.Ingrediente: 400 gr. apoi daþi prin pesmetul condimentat. în cuptorul cu microunde*. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. 7 cãþei usturoi. dupã gust. sare. 2 ouã. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu.1 canã. Dupã ce s-a dezgheþat bine. usturoi.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

1 canã apã. 2 linguri pastã soia. smântânã. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. vegeta naturalã. 100 gr. 1 lingurã oregano. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. 90. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. 2 cepe. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. 2 ciorchini de usturoi. 4 linguri ulei.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. coriandru. 73 . 1 ceaºcã apã. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. Se dã gust gust cu sos de soia. sau paste fierte. 1 ceaºcã roºii tocate. verdeaþã pentru presãrat. sare. La servire se poate adãuga lapte de soia. foi de dafin. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. 1 linguriþã sare. 1 lingurã chimen. roºiile ºi sarea. pulpã de nãut. Când se înmoaie se adaugã porumbul. Se consumã cu pilaf de orez. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 91. 2 ceºti lapte de soia. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 1 roºie. 3 ceºti cremã de porumb. Se poate consuma cu pâine de porumb. 2 cepe. ulei. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 89. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. roºii. dacã doriþi. Totul se fierbe încã 15 minute. 500 gr.

Se þine 10 minute pe foc. Se obþin germeni de soia fãrã procesare. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale .92. 2 dl lapte de soia.1 linguriþã. 2 cãni pulpã de soia. ¼ linguriþã sare. Mod de preparare: Când fierbe apa.¼ canã. în afarã de boia.¼ canã. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. astfel încât sã putem sã îl umplem. usturoi . Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. apã. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade.1 linguriþã. vreme de 5-7 zile.1 linguriþã. nuci mãcinate . pânã când seminþele ger- 74 . boia de ardei dulce pentru culoare . 93. 94. Apoi. sare . pesmet . Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. pentru rumenire. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. dupã care se scurge apa. Deasupra se poate presãra puþinã boia. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. condimente pentru cârnaþi . Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. ceapã . pentru mai multe ore. se frãmântã tofu cu o furculiþã. chimen . cu gura în jos. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. ¼ l apã. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna.1 bucatã. se presarã meiul ºi pulpa.2 cãni.½ lingurã. 1 borcan. laptele ºi sarea. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire.3-4 cãþei. Se formeazã mici prin presare.

Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. 96. condimente. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. dar sã nu stea în apã. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. suc de lãmâie. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. 1 porþie pulpã de soia. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. Consumat în stare crudã nu este gustos. o ceapã. în general. vezi prima parte a cãrþii.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. orez 75 . Se preparã sub formã de salatã. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. un rând de soia ºi pastã de roºii. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. precum ºi ale boabelor de soia. astfel încât sã fie mereu umede. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. De regulã. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). ovãz. Pulpã de soia sau okara . pastã de roºii. 95. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. sare. la care se adaugã puþin ulei. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan.mineazã. Are un rol important în digestie. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz.

brun) sau fructe (nuci. 1 ceaºcã apã fierbinte. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. 2 cãni sos de tomate. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. 1 ceapã tãiatã mãrunt. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. Dupã ce s-a marinat. migdal. 99. ½ canã mãsline tãiate. 1 ceaºcã pesmet condimentat. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. într-o formã pentru pâine. ulei pentru prãjit. 2 linguri fãina. 2 cãni tofu. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. 1 linguriþã maghiran. timp de 45-60 de minute. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. alune. sau vezi reþeta 123. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. Pastele se servesc calde. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. Se taie migdalele. Rezultã o compoziþie vâscoasã. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. un strat de tofu ºi un strat de sos. sau vezi reþeta 10). se presarã peste carne ºi sos 76 . 126). cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. la foc potrivit. 97. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 1 linguriþã sare. sos de soia (din comerþ. acoperite. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. 98. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline.

se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . 2/3 canã apã (250 ml). apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml).1 bucatã. 250gr. bulion . 100. orez . Se lasã de 30 minute la rece. 101. sare. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. verdeaþa. 1 ciorchine de usturoi. ¼ linguriþã chimen. 1 linguriþã boia dulce. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. Se rãceºte.100 gr. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . caºcaval (de vacã). Se prãjeºte amestecul în ulei încins. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. 20-25 de minute. boia ºi sare. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Se coace în cuptor. fãinã cât cuprinde. Dupã ce se coc ambele foi. la foc mic. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. apã. verdeaþã (cimbru. 10 grame drojdie proaspãtã. 250gr. Se serveºte cu orez fiert. mãrar. 102. Se taie dupã rãcire. 1 bucatã ceapã micã. cepe . caºcaval afumat. drojdie ºi fãinã. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas.2 cãni de 200 gr. ¼ linguriþã de cafea. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. cartof crud ras . Se adaugã pulpa. 2 ouã (opþional). 2 cepe.4-6 linguri. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. varzã dulce sau acrã. 1 vârf de cuþit sare. sarea. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. boia de ardei. se þin în prosop pentru a se menþine moi. pateu de soia (vezi reþeta 47). 1 linguriþã vegeta.. tãiatã mãrunt. pãtrunjel) sare. 3 foi de dafin.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã.3-5 linguri. ulei .3-4 bucãþi.

Rezultã 3 porþii. fierbinte. oregano. se scurg bine. porumb. 150 gr. 5 linguri smântânã de soia. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). 250 ml bulion.foi de varzã dulce sau acrã. piper. ciuperci. Adãugaþi arome dupã preferinþe. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. o lingurã ulei. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. vegeta. 103. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. apoi se amestecã cu sosul alb. o lingurã porumb boabe. tofu. cimbru. Lãsaþi 2 minute. 200 ml smântânã (reþeta 45). apã. chimen. 100 gr. fierbinte. 105. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. Se dã la cuptor 20 de minute. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. apã. brânzã tofu. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. preparat cu blenderul Soia-lakt. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. spaghete. ciuperci fierte. arome (ardei. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. 50 gr. 1 lingurã miere. busuioc. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Se obþin 5 porþii. diferite condimente). se trec sub un jet de apã rece. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). iar deasupra se rade tofu. foi dafin. 104. mãrar. Din ciuperci. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. sare.

106. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. accesorii la aparat). Se serveºte alãturi de salatã. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. Mod de preparare: În reþeta de faþã. sau alte sosuri). Se pune într-o tavã yena un strat de sos. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. Se toarnã peste feliile de tofu. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. Se pun feliile de tofu. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. tofu. 1 canã de pesmet. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. 126. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm.dacã presa este pãtratã. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. ceea ce îi oferã un gust deosebit. Când sunt coapte. 2 cãþei de usturoi tocaþi. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. un strat 79 . Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. 1½ canã de apã caldã. se scot din cuptor. boia de ardei pentru gust. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. 200 gr. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. 107. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. Se obþin 4 porþii. felii de ceapã. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Nu se pune în congelator. 2 linguriþe ulei de susan. întorcându-le o datã sau de douã ori. 1 lingurã vegeta. un strat de vinete. tofu. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). roºii. bine scurs de apã.

pãstârnac. morcovi.de tofu. tofu. pânã sunt puse toate ingredientele. 2 linguriþe vegeta. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. puþin ulei. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. 80 . În loc de vinete se pot folosi dovlecei. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 108. 1 linguriþã sare. Se continuã aºa. sarea ºi oul. 2 cepe. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. morcov. 100 gr. 1 ou. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. fãina. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

1 ceapã. mazãre dulce. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. sub capac. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. 400 gr. ½ linguriþã vegeta. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. la foc încet. tofu. 82 . sare dupã gust. smântânã de soia (vezi reþeta 45). castraveþi pentru salatã. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. l lingurã mãrar mãrunþit. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. ½ linguriþã sare. 1 ceapã.109. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. mazãre proaspãtã. La sfârºit se presarã pãtrunjel. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. praz. 300 gr. 1 linguriþã sare. 1 legãturã mãrar. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. 111. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). 200 ml lapte de soia. tofu. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. 300 gr. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. Se sãreazã dupã gust. 110. 2 linguri pãtrunjel. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 2 linguri fãinã. Rezultã 3 porþii. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. 2 linguri unt. 200 gr. 1 lingurã ulei.

spanac proaspãt. cu drojdia. 750 gr. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se condimenteazã cu piper. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). pânã scade. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). 113. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. ½ canã smântânã sau ulei. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. fãinã integralã. 2 cãþei de usturoi. 115. 50 gr. 114. o linguriþã de pãtrunjel verde. Când a scãzut 83 . morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. 4 ouã. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. tofu. puþin unt. cu praful pentru supã. sare dupã gust. ½ kg ciuperci (champignon). Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. 2 vârfuri de cuþit piper. Se potriveºte cu salate. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. 250 gr. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. pulpã opãritã. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. delikatul. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. 1 lingurã delikat. smântâna. mazãre.112. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. o linguriþã de ulei. o ceapã. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã).

alune mãcinate. 150 gr. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. Fasolea se fierbe. 118. 2½ cãni apã rece. 100 gr. 84 . Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. pulpã din blenderul Soia-lakt. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. 100 gr. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 1 lingurã vegeta. amestecându-se continuu. pânã se îngroaºã. fructe (pot fi agriºe. 2 cãni apã fiartã. iar în final uleiul. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. pere. Se adaugã usturoiul pisat. 116. frunzele de pãtrunjel. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. 117. zmeurã.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. nuci sau migdale. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 500 gr. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. friºcã. Rezultã 2 porþii. prune). Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. ciuperci ºi 500 gr. mere. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. 50 gr. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. uleiul ºi ceapa. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. fasole. 2 linguri de ulei. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. cãpºuni. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. 4 ouã. miere sau zahãr brun. viºine.

1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute.119. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 120. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. cireºe. se amestecã pânã se omogenizeazã. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). Acestea se fierb pânã se înmoaie. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. apoi se condimenteazã cu ceapã. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. Se serveºte ca ºi omleta. 2 cãni tofu. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. sau 1 plic zahãr vanilat. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. dacã doriþi. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ½ linguriþã sare dacã este nevoie. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. ½ linguriþã vegeta. Se poate adãuga usturoi. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. Mod de preparare: Ingredientele. cu pâine prajitã. 2 linguri miere. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. 121. ½ linguriþã boia de ardei. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. ½ linguriþã sare. 1½ dl apã. în afarã de cireºe. coaja rasã de la ½ lãmâie. 2 linguri pulpã de soia. 122. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 .

Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. ceapã .2 linguri. brânzã rasã. 225 gr.½ canã.1 linguriþã. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . suc de lãmâie . Se pune tofu dulce ºi acru. miez de anghinare. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. dovlecei. sare . 1 linguriþã busuioc. ciuperci . viºine. tofu sfãrâmat cu furculiþa.1 lingurã. þelinã (rãzuitã) .1 ceaºcã. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu.1 ceaºcã. zahãr brun . suc de roºii . Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. ciuperci.2 linguri.1 lingurã. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. 125. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . compot fructe (cubuleþe) . 86 . Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. bucãþi de ananas neîndulciþi . 124. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). 123. 1 lingurã pastã de curmale. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia.1 lingurã.poziþiei de mai sus. morcov (rãzuit) . 250 gr. mere. Se coace la 200o C timp de 10 minute. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe.¼ linguriþã. amidon de porumb .4 bucãþi. sare vrac . ºi sucul lui. conopidã (mãrunþitã) .2 linguri. 1 linguriþã oregano. sos de roºii. 1 linguriþã sare. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente.1 linguriþã.¼ ceaºcã. ºi se dau într-un clocot.o canã. ardei gras. cu excepþia amidonului.

2 foi de dafin. apoi se dau la blender 2 minute.4 cãni. 4 cãþei de usturoi tocat.½ lingurã.4 cãni. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . se lasã sã se rãceascã. apoi se adaugã celelalte ingrediente. sare dupã gust. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. morcov ras . 1 linguriþã cimbru. 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. 2 linguri de ulei. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. sare vrac . pulpã de soia .2 bucãþi.2 linguriþe.½ linguriþã. 2 cãni pulpã de soia. suc de lãmâie .2 linguri. apã .1 plic. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . vanilie . 126. 128.1 lingurã. Se ia de pe foc. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare.1 canã. 1 minut.2 cãni. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã. 87 . Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. roºii decojite . 1 linguriþã miere (opþional). apã .apã . 2 linguriþe pãtrunjel verde. 127. nucã mãcinatã . Se serveºte în stare proaspãtã. miere . 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia.½ canã.2 linguri.½ canã (sau nuci mãcinate). sare vrac .

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

¾ ceaºcã nuci. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. 1 ceaºcã stafide. 138. ½ ceaºcã fãinã de orz. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). 1 ceaºcã de caise uscate.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. 3 banane. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. timp de 20 minute. cremã de nuci etc.136.). 1 linguriþã coajã de portocalã. 1 pacheþel drojdie. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. 1 ceaºcã curmale bucãþi. 1 linguriþã vanilie. 1½ ceaºcã miez de nucã. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 94 . Se rãceºte compoziþia. puþinã sare. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. 6 linguri cocos ras. Se lasã sã se rãceascã complet. 2½ ceºti apã fierbinte. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. cereale. orez sau fulgi de ovãz. 1 linguriþã sare. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. 2 ceºti fulgi de ovãz. afine. Se coc la 170° C. 2 ceºti stafide. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale.

(În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). apoi se frãmântã cu apã mineralã. 1 ceaºcã stafide.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. apã mineralã. zahãr brun. timp de 20-25 minute. 200 ml ulei. Se lasã la dospit. câte o foaie de 0. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. apã cãlduþã. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. ½ linguriþã sare. 200 gr. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. Se amestecã toate ingredientele. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. coaja de la o lãmâie. 300 ml ulei.139. 50 gr. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. sarea ºi maiaua. 3 plicuri zahãr vanilat. stafide. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 141. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. 95 . Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. miere. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. Din fiecare parte se obþine. ½ ceaºcã de curmale. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. 200 gr. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. 50 g drojdie. 4 plicuri vanilie. coaja de la 2 lãmâi. 2 linguriþe vanilie. se adaugã restul ingredientelor. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. 140. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). Se coace la temperatura de 170° C. un vârf cuþit de sare. ½ linguriþã de drojdie uscatã. 1 ceaºcã pulpã de nuci. tofu. 1 linguriþã sare. dupã întindere.

1 linguriþã cereale. mãlai . Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. 142. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia.pânã devin o cremã.l lingurã. stafide. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. pulpã de nucã. 1½ linguriþã sare. Se pune în boluri ºi se orneazã. miere. 143. 20 gr. orez. Se acoperã cu o foaie de plastic.2 ceºti. 10-12 curmale. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. Se lasã la rãcit. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). 50 gr. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. 96 .în afarã de mãlai . apã . miere sau pastã de curmale . 120 gr. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ¼ ceaºcã cocos neîndulcit.¼ ceaºcã.2 ceºti. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. 300 ml apã caldã. se îndulceºte adãugându-se mierea. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. 1 linguriþã vanilie. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. 900 ml lapte de soia.2 ceºti. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). ½ linguriþã sare. Se adaugã mãlaiul.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. fulgi de ovãz . 50 gr. 144. 5 linguri amidon de porumb.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob).

1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos.). 1½ canã miez de nucã. dupã care se curãþã de coajã. 1 ceaºcã de cuburi de ananas.145. cald. castraveþi. 1 vârf de cuþit de sare. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. 146. 45 de minute. 147. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele.2 linguri tapioca (sau amidon). ½ ceaºcã susan mãcinat. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. 97 . ardei etc. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. roºii. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. 2 ceºti apã. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. 3 linguri granule de drojdie. 1 ceaºcã banane tãiate felii.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. ½ linguriþã sare. 1 ceaºcã pesmet condimentat. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. Se rãceºte ºi se serveºte. ½ ceaºcã apã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. 1½ . Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. puþinã salvie mãcinatã. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. Se formeazã gãluºti. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. fierbinþi. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. 1 ceapã potrivitã.

Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere. puþinã vanilie. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente.1 canã. miere .1 lingurã.½ ceaºcã.1½ lingurã. nucã de caju sau alte nuci. Se rumenesc pe ambele pãrþi. pulpã de soia . în tigaie de teflon. seminþe de floarea soarelui . ½ linguriþã sare. sare . ketchup. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.1 linguriþã. tocate fin. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). 151. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin.1 lingurã. 2 ceºti orez brun fiert.1 vârf de cuþit. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. 149.1 ceaºcã. 2 cepe verzi. lapte de soia .2/3 canã.2 linguri. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã.½ ceaºcã. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. fãinã integralã . ceapã tocatã .148. 98 . Se servesc cu legume. bananã . Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon.1 bucatã. spanac sau varzã cãlitã. fãinã integralã de grâu . zahãr brun .1½ ceaºcã. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . susan . 150. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu.2 linguri. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. sare de mare .1 linguriþã.

apã mineralã. 1 coajã de lãmâie rasã. Se face un aluat potrivit de tare. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. unt. unt de cocos. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. 1 linguriþã suc de lãmâie. apoi rulãm din nou. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. 1 canã lapte de soia. Crema: 2. 154. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Aluatul se împarte în douã. ½ ceaºcã miez de nucã. miere. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. 4 plicuri vanilie.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. Aluatul se întinde cu sucitorul. 250 gr. Mod de preparare: Foile: 250 gr.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. ½ linguriþã sare. Se ung uniform foile de piºcot. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. sare. ¼ ceaºcã de curmale. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. 1 linguriþã suc de lãmâie. fãinã. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. se rãceºte ºi se serveºte. amidon alimentar (sau praf de budincã). 120 gr. 200 gr. miere sau zahãr brun. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. 250 gr.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Se întinde ºi restul de pastã. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. gem sau nucã de miere. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. 153. de fãinã se amestecã cu sarea. 99 . 1 lãmâie stoarsã. 152.

se pune mierea ºi untul de cocos. fructe preparate termic (gem). 100 . tofu.coaja de la 2 lãmâi. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. pere. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. etc. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 1 foietaj. 300 gr. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. ¼ linguriþã de cafea. 157. 100 gr. prune. 100 gr. bazã de soia. coajã de portocale. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. apoi mierea ºi coaja de portocale. 1-2 cepe. scorþiºoarã. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 1 canã cartofi rãzuiþi. fructe proaspete rãzuite (mere. 4 dl friºcã. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 156. 100 gr. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 2 linguri miere. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 2 vârfuri de cuþit piper. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. 2-3 linguri fãinã integralã. viºine. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. ¼ linguriþã sare. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. Se ia de pe foc.) 1 foietaj. 1 lingurã vegeta. unt de cocos. 155.

laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. 159. curmale tãiate mãrunt .12 buc. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. 160. Se obþin 4 litri. Se þine o orã la frigider.158.2 ceºti. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã.½ ceaºcã. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. spuma devine ºi mai tare. nuci de caju sau alte nuci . 101 . Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. 1 linguriþã vanilie. îngheþare . ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. lapte de soia .1 lingurã. apã . se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. Se poate consuma cu fructe sau simplã. 1 vârf de cuþit sare. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. Se mai bate 2 minute.2 bucãþi. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . apoi se toarnã zeama de lãmâie. miere .55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). banane . 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. suc de la ½ de lãmâie. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). zdrobit fin în lapte de soia. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. 3 ceºti cu bucãþi de ananas.1 lingurã. dupã care se adaugã laptele de soia.1 ceaºcã. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. 4 banane mari.

Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. care se trece prin seminþele de susan. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. 20 linguri lapte de soia. cartofi (pireu) . La acest sos de soia se 102 . mãmãligã . Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. miere. ceapã (tocatã mãrunt) . 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. sare vrac . vegeta naturalã .1 canã.2 cãni. pânã se omogenizeazã.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). sau pe aburi.1 linguriþã. 4 plicuri vanilie. ½ l apã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. se adaugã griºul.3 bucãþi medii.½ canã. 2 plicuri vanilie. miere. fãinã cât cuprinde. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun).1 canã. susan .2 cãni. suc de roºii . boia dulce . fulgi de ovãz (fierþi) . cât o nucã mai mare. Se serveºte cu diverse sosuri. 200 gr. 7 linguri griº. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã.1 lingurã. alune sau cocos mãcinat.161. fructe uscate 200-300 gr. 1 lãmâie (coaja ºi scul). Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. 163. Se întinde pe fiecare foaie.1 linguriþã.2 cãni. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). pãtrunjel verde (tocat) . Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . ½ linguriþã de drojdie uscatã. mierea ºi sucul de lãmâie. 162. coaja de la o lãmâie. cu excepþia susanului. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos.½ canã. pesmet . 150 gr. nuci. la 180o C.

Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. tofu scurs de zãr 450 gr. nuci . ºi se coace 170o C.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã .vor adãuga câte 100 gr.1 ceaºcã. amidon de porumb . 1¼ ceºti apã. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. sare . 165.dovleac pastã. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. ½ ceaºcã de curmale. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. coajã de portocale ºi lãmâie). 1 linguriþã vanilie. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer.½ ceaºcã. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . 450gr. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. piersici. La umpluturã se pot adãuga. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. acoperitã cu o folie de aluminiu. ½ linguriþã sare.2 linguriþe. 164..½ linguriþã. Rezultã 8 porþii. suc de lãmâie . stafide. 166.2 linguriþe. înainte de coacere. foietaj sau foaie de plãcintã.opþional). Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. praf de usturoi .1 lingurã.. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . timp de o orã. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine.2 linguriþe. busuioc .

vanilie . cãpºuni sau ananas. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. etc.½ canã.1 lingurã. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. se împart în douã. suc de lãmâie . esenþã de vanilie . Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . Dacã nu încap toate odatã.2 linguri. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente.1 linguriþã.4 cãni.1 linguriþã. 2/3 canã miere sau zahãr brun. pânã se rumeneºte.1 foaie.½ canã. coriandru 1½ linguriþã. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. miere . sare .2/3 canã. tofu . Oetker. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. coriandru .½ linguriþã . Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. 167. sare . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 . morz.½ linguriþã. suc de ananas ¼ -½ canã. 3 linguri zahãr brun. ovãz.1 lingurã. Dupã ce se rãceºte.) 169. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. ulei .5 l lapte din cereale. (de soia.4 cãni.). 1 plic budincã dr. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. seminþe de floarea soarelui . lãsând ºi bucãþele întregi. 168. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. zeamã de lãmâie .Ingrediente: Tofu . se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.

2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. sau 2 plicuri zahãr vanilat. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. 2 linguri ulei. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. ¼ canã apã.Ingrediente: 200 gr. Se consumã cald. 2 linguri miere. 1 canã miez de cocos. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. 4 piersici. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. 170. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. ½ linguriþã sare. 2 portocale. 105 . Mod de preparare: Untul. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. doar atât cât sã lege soia. tofu. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. ½ canã miere. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. sau 2 banane. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac).

106 .

LAPTE. RÃCORITOARE 107 .BÃUTURI. SUCURI.

SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte din seminþe de dovleac 187. Lapte din arahide etc. Lapte de nucã de Brazilia 184. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de hriºcã 175. Lapte de mei 178. Lapte de nucã Cashew 183. 6-9) 172. Lapte de cocos 180. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte de migdale 179. hrãnitoare. ½ linguriþã de 108 . Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de seminþe de susan 186. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de nuci 181.RÃCORITOARE . uºor digerabile. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Lapte de ovãz 173. Lapte din grâu încolþit 174. 1 bananã coaptã. Nu existã efecte secundare negative. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Lapte de porumb 177. Lapte de orez brun 176. Lapte de alune de pãdure 182.

Înainte de folosire. un praf de sare. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. se amestecã bine. 191. 2 linguri miere sau zahãr brun. se acoperã ºi se pune la frigider. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. Acest lapte nu este o bãuturã. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. 189.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. ¼ linguriþã vanilie. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. 190. nucã de caju). Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. Se poate strecura dupã dorinþã. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). urmãtoarele ingrediente: 1½ . în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. mai puþinã apã = mai cremos). Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. 2 ceaºcã lapte de cocos. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). numai dacã doriþi laptele îndulcit). dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. 109 . 2-4 linguri fãinã de carob. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. se adaugã 1-2 ceºti apã. ¼ linguriþã sare. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. ¼ linguriþã sare.vanilie. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. ¼ linguriþã vanilie.

4 linguri bazã de soia. dar sunt gustoase. 194. sau în cuptor. ananas proaspãt. sau pe plita sobei. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. 195. ½ l lapte de soia. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag.) 196. 193. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. 2 linguriþe miere. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. 110 . deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. 2 linguriþe de miere. arome de îndulcire dupã gust. ½ suc de grapefruit. îngheþarea .Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. o ceaºcã lapte de soia. 5 ouã. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. 5 linguri fulgi de ovãz. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. 4 linguri miere. Rezultã 4 porþii mici. Se serveºte rece sau cald. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. 6-8). Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Se poate încerca ºi cu alte fructe.

ideal pentru desert dulce. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. 199. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare).C. Cotorul trebuie înlãturat. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. 1-4 banane. 198. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte.. 1 vârf de cuþit sare. 1 pachet la max. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. dupã care se scot.) cremos ºi fin. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. acid lactic 95%. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. Mixaþi 1-2 minute.L.. Hapax Company S. Din albuº se bate o spumã tare.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. dar seminþele. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. termometru. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . borcan. cutie din amporã. 197.R. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm.). ferment (se poate comanda la firma importatoare S. 1 plic vanilie.16 ore Ingrediente: Lapte din soia.) 111 .

1 linguriþã sirop de migdal.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. sucul de la o ½ de lãmâie. 200. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. 50 gr. 1 lingurã miere. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. 112 . 100 gr. 1 linguriþã glucozã. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. sau lapte de soia. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. ¼ l apã. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. tofu. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. piersici sau combinaþii). 1/2 bananã. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. portocale. cireºe. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. viºine coapte. ºi închideþi borcanul.

2. 4. 8. 10. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. 1991. 1991. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. 3. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. 5. Doru Laza 2004 Fãgãraº.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 1990. Nicolescu. 6.BIBLIOGRAFIE 1. 113 . 7. Mureº. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. Mureº. 9.

114 .

.............. cu tofu ºi sos de soia ... 5......................................................... 39 Tort din pulpã de soia ............................................ UMPLUTURI SÃRATE.............. 46 Gajar cu lapte de soia ......... Despre planta leguminoasã soia ................. 6 B.............. 44 Ardei umpluþi cu tofu ..... 23.............................................. 36 Hamburger de Tofu ..................................................................................................................................................................... 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto .......... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ..................... 4.......................... 46 15................ 3................ PATEURI........................ 17 Partea a II-a ...................................................................... 20.................................. Blenderul Soia-Lakt ..................................... 12.............. 8............. 17............ 32 1................ SANDVICIURI..... 39 Tãiþei din pulpã de soia ...................... 9............. 37 Pizza cu tofu ......................... 45 Cremã din pulpã de migdale ............... 22.... 16.................................................................. 6..... 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ........................................................... 14............................ CREME DULCI ....... 46 Icre de soia cu pulpã de soia ... 115 ................................. 38 Sandvici cu avocado..... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ............. 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia . 36 Franzelã din pulpã de soia .................... 11................................ 37 Napolitanã cu pulpã de soia .............................................................................. 19.. 13...... ALUATURI.................. PIZZA .31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor .............. 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ...................... 10.... 7.. 35 Batoane cu tofu ..................................................................... PÂINE. 2.......Cuprins Partea 1 .. 40 Turte de mãlai cu lapte de soia .......................................... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ...........5 A ................. 9 C........ 41 MAIONEZE................ 38 Sandvici cu maionezã de tofu ................. CREME SÃRATE.................... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ................................................ 37 Plãcintã de linte cu sos de soia .............................................................................................................. 21.......................... 18..................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ..........................................

........ 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ................... 50................... 57 116 ...................... 35....... 49 Pateu de linte din pulpã de linte .............. 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat .................. 29........................................................... 55.............. 51........ 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte .. 40.......................... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ............................................. miez de nucã ºi pulpã migdale ................... Icre vegetariene cu smântânã de soia ..................................................... 48 Pastã de soia din pulpã de soia .... 49............... 38.......... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ............................ 55 Cremã din miez de nucã ºi banane .. 52 Unt din pulpã de migdale .......... 60....... 59.... 31......... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ...................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã . 53.. 52..... 43........................................................... 48............................................... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ................... 27................ 51 Roºii umplute cu pulpã de soia . 45........... 58............ 56 Pastã de stafide....... 41.......... 52 Smântânã de soia din lapte de soia ..................... 25........24................ 54 Cremã de soia din pulpã de soia ................ 57............ 50 Pateu de þelinã cu tofu ... 33................................ 32... 48 Pastã de þelinã cu tofu .......... 56 Pastã de prune cu miez de nucã ....................................................................................................................................................... 44............ 36............................................................................................... 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ..... 37..................................... 51 Pateu din pulpã de nãut . 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia............ 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ............................................................. 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ........................................................................................... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .......................................... 28...... 56 Pastã din pulpã de alune ......................... 26............................................................................. 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ........ 46........................... 34................. 39.......................... 42.................................. 48 Pastã din miez de nucã ....... 61..................................................................... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia .............................. 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ............... 55 Cremã din miez de nucã ............................................... pulpã de soia ............................... 30............ 47........................... 49 Pateu din pulpã de nãut ....... 54. 50 Pateu de spanac cu tofu ................. 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ......... 53 Cremã de ciocolatã din soia ............ 56......... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ............ 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale .......

.... 65 Brânzã americanã din miez de nucã ...................... 72 Iahnie-sos de nãut . 73........................................ingredient de bazã ...................................... 72.......................... 95.... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ............. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) .................. 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ............. 66...........................62........................................................................ 87................................................................................................... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............................... 82........ SALATE ......................................... 71 Fripturã mexicanã de tofu .................................................. DROBURI ....... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ................. 65.................. 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) .......................................................... 88.... 70............................................ 74.................................... 74 Mici din tofu ............ 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia .......... 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ...... 68 Cartofi cu tofu la tigaie ............. 78.................................................... 75...... 92.... 83......................... 96..... 62 Salatã picantã cu tofu .................................. 64... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ........................................ 63........................................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia .............. 72 Grãtar de tofu cu citrice .............................................................................................................. 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ........................ 76......... 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ..... 89............................................... 69............................... 67.... 73 Mei fiert cu pulpã de soia ....... 90........... 67 Burger din pulpã de soia ............................... 77.... 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia .......................... 73 Mãruntai picant cu tofu ........ 91.............. 93... 79............................................... 71............................................. 84....... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ............................................. 75 Pulpã de soia sau okara ..................................................................... 68 “Chicken Nuggets” tofu ............................ 61 Salatã de spanac cu tofu ..... 81....... 63 ªNIÞELE.. 60 Salatã de germeni cu tofu .... 94.................... 86................................ CHIFTELE........................................... 74 Muguri de soia fãrã procesare ...... 68............ 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor .............. 85......................................... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ..................................................................................................................... 75 117 ........ 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ...... 80.............. 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .......................... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu .............

...... 109........... 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ........ Supã-cremã de soia din pulpã de soia ........................ 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia .................. 107................................................. Pârjoale cu pulpã de migdale ............................................. 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ............. 127......................................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ....................... 83 Omletã din pulpã de soia ...............................97.................................... 76 Ruladã cu pateu de soia ..... 90 118 ............ 98........................................................................ TOCÃNIÞE .............. 77 Salam de soia cu pulpã de soia ....... 84 Omletã de tofu ............................ 124.......................................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe. 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ...... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ................................... 99..... 103................................. 78 Tofu la grille ............................................................... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia .... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ........ 100.......... 86 Sos natural din brânzã tofu ........................................................................ 125... 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia .............. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ............ 120............................................... 80 Castraveþi cu tofu ............. Supã-cremã de soia ............. 87 SUPE................................. 90 130.................. 113............................................................................................................. 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ....... 111.............. 81 Zarzavaturi cu tofu ..... 83 Omletã de ciuperci cu tofu ...................... 117.................................... 123............ 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia .. 105......................... 108.......................... 104............tofu .. 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ........................................................................................................... 116........... 82 Mazãre cu tofu ....................... 85 Sos de tofu pentru pizza ..................... 126......................................... 118....................... 90 131. 128............................... 122... 115.......... 114................ 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ............. 89 129................................................................................................................................................................. 101....... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ........................ 110............ 106....................................... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ........... 79 SOSURI........................... 119... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia .................. 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ............. CIORBE ..................................... 121........................... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ............... 112...........................

................................... 162............................................... 151................................................ 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã .... 148............................................ 152............. 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ....... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia .......... 157..... 95 Brânzoaice cu tofu ................. 160................................................................ 149............................................ 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ......................................................................................... 144.......... 104 119 ........................................................................................................................................ 155..................................................................... 158............... 102 Nuci din pulpã de soia .... 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ............ 136............................... 145......................... 140................................................ 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .. 138.............................. 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ........... 135. 143.......................... 99 Cremeº cu lapte de soia .......... 141........................ 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu ..................... 142............... 102 Nuci de tofu ºi cereale ................. 91 DESERTURI................... 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ................. 139... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ..................... DULCIURI .. 103 Budincã din lapte de cereale ................ 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ........... 150...... 90 Supã egipteanã ....... 165.... 147... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã .................................. 100 Fructe cu tofu ........ 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ..... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ............................ 154........ 167.............................. 146... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ....................................... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ........................................... 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ................................. 153...... 159...................................................................... 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) .................................................... 156........... Supã-cremã de cartofi cu tofu .................................. 91 Zãr de tofu ................................................ 163....................... 166.. 137...................................................... 97 Castane false din miez de nucã ........................... 97 Chifteluþe din tofu ................... 161..........132...... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ...................................................... 134............................... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ......... 133................ 98 Ciocolatã din lapte de soia .................................................... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ............................ 96 Budincã din pulpã de cocos ...... 164..... 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ..................... 95 Brioºe cu porumb ºi soia .........................................

............... 110 Lapte de ananas....................................................................... 176........... 109 Cacao de soia .................................. 174............................................ 173................. 111 Shake de fructe cu tofu .. 195................................................................. 178.................. 108 Lapte de nuci................. 108 Lapte de migdale................... 119 120 ...................................... 109 Lapte de cereale ......... 192...... 108 Lapte de soia cu banane ............................ 6-9) ........................................ 108 Lapte din seminþe de dovleac ............ 199.............................. 186.......................... 200... 182.. 184........................... 108 Lapte de seminþe de susan ......... 112 Bibliografie ......... 194............................................................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ............................................................................................. 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ............ 110 Lapte de soia cu banane ................ 175............. 197... SUCURI............................................. 105 171............................................................... 108 Lapte de alune de pãdure ........ 108 Lapte de cocos .. 181.................................................................. 185................... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ........................................................ 196.............. 189........ 108 Lapte de ovãz .................................................................................................. 198.............. 193.... 179............ 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ..... ....................................................................... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ...................... 180............................... 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag.................... 110 Lapte de pasãre ................................................... 177...... 108 Lapte de mei .......................................................................................... 108 Lapte din grâu încolþit ........................ 108 Lapte de porumb ......................... 108 Lapte de nucã Cashew ... 104 170................................................. 187..... Tofu cu miere .................... 108 Lapte de nucã de Brazilia .....................168...................................................................... 108 Lapte de hriºcã .................................. LAPTE .... 172..................... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ........ 188..... 183....................................... 104 169....................................................................... BÃUTURI.................... 108 Lapte de nucã .......................................................................................... 109 Lapte de cocos ºi migdale ........................................................................................... 191...................................................................... 108 Lapte din arahide etc.... 190........ Tartã cu tofu ....... 108 Lapte de orez brun ..........................................

121 .