Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

SADRŽAJ
SADRŽAJ..........................................................................................................................1 UVOD................................................................................................................................2 PRISUSTVO FIRME NA INTERNETU..........................................................................4 FAZA PRIPREME PRISUSTVA FIRME NA INTERNETU..........................................5 FORMIRANJE INTERNET TIMA..............................................................................5 IDEJA O INTERNET PRISUSTVU.................................................................7 CILJEVI INTERNET PRISUSTVA................................................................7 SM@RT MODEL .......................................................................................................8 Definisanje Internet biznis plana...............................................................................9 Situaciona analiza......................................................................................................9 Izrada i implementacija marketing plana ................................................................11 Kontrolna faza ........................................................................................................11 KONCEPT INTERNET PRISUSTVA............................................................................13 NASTUP FIRME NA WWW SERVISU INTERNETA.....................................16 KREIRANJE WEB SAJTA.........................................................................................18 Faza građenja Internet prisustva..................................................................................24 Internet promocija poslovnog sistema........................................................................24 Prijavljivanje na svetske i domaće pretraživače i kataloge.....................................25 Baner............................................................................................................27 Markica....................................................................................................................29 Pop-up prozor..........................................................................................................29 Pop under prozor......................................................................................................29 Pop up animacije (u rich-media formatu)................................................................29 Rich media ads.........................................................................................................29 Net reklame zasnovane na tekstu.............................................................................30 Nagradne igre Sponzorisane rubrike / linkovi........................................................31 Razmena linkova ....................................................................................................31 Direktni e-mail marketing............................................................................32 Spam....................................................................................................................33 PERMISSION MARKETING.............................................................................33 Mailing liste.......................................................................................................34 NETIKECIJA......................................................................................................36 Ostale internet marketing tehnike ...........................................................................38 PRIMERI USPEŠNIH INTERNET PROMOCIJA.....................................................38 Tell a Friend.............................................................................................................38 E-book efekat...........................................................................................................39 Zaključak.........................................................................................................................40 LITERATURA................................................................................................................41

1

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

UVOD
U početku je Internet predstavljao zajednicu korisnika zatvorenog tipa, a globalna mreža se koristila iz profesionalnih i obrazovnih razloga i kao društveni forum - Usenet. Usenet je predstavljao mesto na kome se sticalo na hiljade oglasnih tabli i gde se raspravljalo o raznim temama. Kao početak marketinga na Internetu uzima se april 1994. godine kad je na skoro sve Usenet grupe bila postavljena prva reklama. I pored velike uzbune i negodovanja koje je izazvao u sajber zajednici ovaj prvi reklamni oglas je doneo i komercijalne efekte na taj način skrećući pažnju poslovnog sveta na mogućnosti koje nudi ovaj medij. Može se reći da se u današnje vreme sve kompanije trude da izgrade svoje prisustvo na Internetu, bilo da se radi o firmama koje posluju samo na Internetu (tzv. dot.com kompanije), ili o onima koje ga koriste samo za deo svog poslovanja. Internet pruža sjajne šanse za rast svim kompanijama jer razvoj proizvoda i njihovo lansiranje postaju jeftiniji. Olakšan je pristup potencijalnim klijentima i investitorima, a takodje je moguće jednostavnije obaviti proces segmentacije i testiranja potencijalnog tržišta. Kako broj Internet korisnika raste iz dana u dan sve firme u okviru planova svog elektronskog poslovanja posebnu pažnju moraju da obrate na reevaluaciju svoje marketing strategije i da konstantno istražuju nove mogućnosti i izvore konkurentske prednosti koje rast Interneta pruža. Internet marketing je u svetu već postao značajan segment u javnom prisustvu svih velikih, pa i malih pravnih i fizičkih lica. U Srbiji se Internet kao medijum jos uvek često bez razloga potcenjuje, ali je sve veći broj ljudi koji razumeju neophodnost i elektronskog prisustva. Priključak ka Internetu više nije stvar prestiža i želje pojedinca, to je postala neophodna stavka u radu svake firme. Ukoliko vas nema na internetu, kao da ne postojite. Internet donosi sa sobom brojne prednostim pa nije iznenadjujuće kada se pogleda broj domaćinstava i pravnih lica koje su se priključile na internet u poslednjih 30-ak godina.Najveći broj korisnika Interneta je iz Azije i po istraživanjima prelazi preko 705 miliona korisnika (slika br.1), dok se po podacima od 30. juna 2009. godine u Srbiji nalazi 2,602,478 korisnika internet usluga (slika br.2). Agencija za statistiku Evropske Unije, EuroStat objavila je rezultate istraživanja, a u vezi korišćenja Interneta, firmi sa 10 i vise zapošljenih iz država članica Evropske Unije u 2008. godini. 93% firmi ima pristup internetu. U tom pogledu idealan je Island gde svih 100% firmi sa 10 i vise zapošljenih ima pritup internetu. Odmah iza njega su Norveška i Finska sa 99% i Danska sa 98%. Na začelju je Rumunija sa 67 procenata. Kada je reč o brzom internetu, i tu je Island prvi sa 99%, pa Španija, Francuska i Finska sa 92%. Manje od 60% firmi koje imaju brz internet su jedino u Rumuniji (44%), Litvaniji (56%) i Poljskoj (59%).

2

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

Slika br.1 Broj korisnika Interneta po kontinentima izražen u milionima

Srbia

7,379,339

2,602,478

35.3 % Procenat korisnika interneta

550.6 % Rast korisnika interneta od 2000-2009

0.6 % Procenat korisnika interneta u Srbiji u odnosu na Evropu

Država

Broj Broj korisnika stanovnika interneta

Slika br.2 Analiza Internet korinika u Srbiji

Prednosti Interneta su mnogobrojne:     Smanjuju se troškovi kroz unapredjenje poslovanja firme. Firma zauzima stratešku poziciju na tržištu čime stvara i pridobija nove klijente, a time održava konkurentnost. Stalno prisustvo na Internetu kroz razne aktivnosti gradi imidž moderne, pouzdane i jake firme. Preko Interneta možete lako ispitati želje i potrebe vaših kupaca.

3

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

PRISUSTVO FIRME NA INTERNETU
Prisustvo firme na Internetu nikako ne bi trebalo da bude bukvalno prenesena brošura ili propagandni letak. Internet prisustvo ne bi smelo da podrazumeva samo predstavljanje proizvodnog programa firme, eventualno sa cenovnikom i kontaktima na web prezentaciji. Prisustvo firme na Internetu ima smisla i doneće uspeh ako je adekvatno osmišljena strategija marketinga i poslovanje firme na Internetu. Posedovanje e-mail adrese ili postavljanje web prezentacije nikako ne znači da je posao oko Interneta završen i da će se samo time ostvariti neka finansijska korist. Cilj kvalitetnog prisustva firme na Internetu treba koncipirati kao stalnu komunikaciju sa potencijalnim, ostvarenim i stalnim klijentima, ili poslovnim partnerima, radi poboljšanja prodaje proizvoda i usluga. Tri važna koraka ka postizanju uspešnog prisustva firme na Internetu: 1. Stvaranje mogućnosti da zainteresovani korisnik na jednostavan način pronađe firmu (“vidljivost” firme na Internetu) 2. Stvaranje online kredibiliteta 3. Ostvarivanje veza sa zainteresovanim korisnicima Ono s čime svaka on-line marketing služba treba da računa, to je princip jednakih šansi za uspeh ili neuspeh. Postoji više razloga za ovu pojavu:  Postavljanje nove web prezentacije, ili jednostavno zakupljivanje e-mail adrese nikom ništa ne znači sve dok se takvi događaji adekvatno ne objave (propagiraju). Nezamisliva je količina podataka i milionski broj firmi on-line ravnopravno dostupnih svima u svako vreme.  Ukoliko krećete u Internet avanturu, pretpostavite da to što vi želite da ostvarite on-line, neko već radi. Niko ne čeka baš vas da odradite posao koji ste zamislili.  Zamislite da je vaše prisustvo na Internetu pravi početak po principu ulaženja u novi posao. Sva prethodna iskustva u poslovanju samo će vam pomoći da uz kvalitetnu Internet marketing strategiju ostvarite vaš cilj online prisustva.

4

trebalo bi da oforme najmanje dva tima stručnjaka: ... U zavisnosti od vrste firme i njenih raspoloživih finansijskih i ljudskih resursa. i . Direktnom komunikacijom sa potencijalnim i ostvarenim klijentima firma dobija uvid u stvarno stanje i raspoloženje koje se odnosi na njene proizvode i usluge. nego obrnuto. FAZA PRIPREME PRISUSTVA FIRME NA INTERNETU FORMIRANJE INTERNET TIMA Kada ozbiljni poslovni sistemi žele da krenu u osmišljavanje i sprovođenje adekvatne strategije razvoja online poslovanja. 5 . isto tako omogućava korisniku da bude Neko. Ostvarivanje veza sa zainteresovanim korisnicima Firma koja koristi mogućnosti direktne online komunikacije izgradiće poverenje Internet korisnika. neophodno je adekvatno poznavanje i korišćenje mogućnosti koje Internet pruža putem svojih servisa.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta ″Vidljivost″ firme na Internetu Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Postizanje mogućnosti da se Internet prisustvom dostigne do većeg broja eventualno zainteresovanih korisnika predstavlja veliki problem upravo zbog velikog broja firmi koje se već nalaze on-line. Stvaranje online kredibiliteta podrazumeva davanje kvalitetnih besplatnih informacija iz oblasti delovanja firme. a ne anonimni kupac.drugi koji održava kreirani poslovni sistem na Internetu. Stvaranje online kredibiliteta Uspeh firme u realnom svetu ne znači automatski i uspeh na Internetu.jedan tim koji kreira strategiju nastupa firme na Internetu. Ovaj problem se premošćava adekvatnom promocijom prisustva firme na Internetu. Mnogo se češće dogodi da firma svojim prisustvom pokvari teško stečeni kredibilitet. a koje će zainteresovati korisnike toliko da će zapamtiti i u svom bookmarku/e-maila dresaru sačuvati informaciju o vama: proizvod/usluga-vaša firma. Da biste postigli ovakvo interesovanje. Veoma je malo naših firmi koje su svoje Internet prisustvo u startu bazirale na korišćenju njegovih mogućnosti u komunikaciji sa zainteresovanim korisnicima. posao kreiranja i sprovođenja strategije nastupa na Internetu može se poveriti specijalizovanim Internet firmama i u sklopu firme.

prilagođene intranet/ekstranet/web okruženju. u samoj firmi mora postojati osoba (osobe. programer se zadužuje za kreiranje HTML 1 koda. Urednik/tim menadžer – osoba odgovorna za funkcionisanje kompletnog Internet tima.osobe koje prate efekte prisustva firme na Internetu. itd. Internet marketing menadžer –.osoba (jedna ili više njih) koje tehnički održavaju kompletno intranet/ekstranet/Internet okruženje. PR menadžer) – osobe zadužene za prikupljanje i kreiranje sadržaja prilagođenih intranet/ekstranet/web okruženju. U slučaju da sajt nema programskih modula (statički HTMLsajt). šta su proizvodi i usluge firme. Da bi se ostvario plan kreiranja i sprovođenja strategije prisustva firme na Internetu mora se oformiti tim koji je zadužen za sprovođenje. održavanje i unapređenje celokupnog poslovnog online nastupa. tim) koja će definisati i pružiti informacije o tome koji su poslovni ciljevi firme.osobe zadužene za osmišljavanje i sprovođenje poslovne komunikacije sa zaposlenima u firmi i van firme.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Bez obzira da li firma prepušta kompletan posao oko kreiranja poslovnog nastupa na Internetu nekoj drugoj firmi ili pojedincu. jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. Web dizajner/dizajner – osobe koje se staraju o vizuelnom identitetu prilagođenom intranet/ekstranet/web okruženju. 1 HTML (HyperText Markup Language. Programer – osobe koje kreiraju i održavaju programske module i baze podataka prilagođene intranet/ekstranet/Internet okruženju. na koji način ona funkcioniše u realnom svetu. ili ima ljudske resurse za samostalno definisanje Internet strategije. Za marketing. ekstranet i Internet. Internet PR menadžer . 6 . upravlja celim projektom. kreiraju i sprovode marketinške strategije prilagođene intranet/ekstranet/web okruženju. kontroliše efekte i kreira izveštaje menadžment timu. Često se dešava da firme za tehničke poslovne funkcije pri kreiranju prisustva na Internetu angažuju spoljne resurse. PR (odnosi s javnošću) i menadžment poslovne funkcije u timu su neophodni: • • • • Kreator sadržaja (novinar. u tim zadužen za prisustvo firme na Internetu treba angažovati za tehničke poslovne funkcije: • • • Administrator sistema . U slučaju da firma u poslovanju koristi intranet.

rukovodstvo preduzeća zaključi da i njihovo preduzeće treba da se pojavi online. preduzeća sve češće angažuju stručnjake. u poslednje vreme. 7 . Najveći broj preduzeća pojavljuje se na Internetu na neki od oprobanih načina. U poslednje vreme skoro svi idejno inovativni pristupi predstavljaju upravo modifikaciju nekog postojećeg pristupa. Ovo je jedan od važnih razloga zašto je potrebno veoma dobro poznavati funkcionisanje Interneta kao medija. Firme ili pojedinci izrađuju ″vidljive″ Web prezentacije samo ako poznaju mogućnosti Interneta i načine da se ta njihova znanja kvalitetno pretoče u online prisustvo firme za koju rade. Kvalitet prisustva preduzeća na Internetu. proizvoda ili usluga? Na koji način se obavlja poslovanje? Koje prednosti postoje u sklopu ukupnog poslovanja firme u odnosu na konkurenciju?  Koji se sistem promocije koristi u realnom svetu?       CILJEVI INTERNET PRISUSTVA Najvažniji ciljevi Internet prisustva firme su: • poboljšanje komunikacije ili odnosa s klijentima. ili formiraju vlastite timove za Internet.[1] Najveće rezerve u otkrivanju novih ideja postoje u sjedinjavanju mogućnosti Internet servisa sa potrebama njihovih korisnika. Od pronalaženja nove ideje. ali nedovoljno brižljivo biraju tim izvršilaca.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 IDEJA O INTERNET PRISUSTVU Iako se stručnjaci koji prate razvoj Interneta slažu sa time da je Internet još u fazi embrionalnog razvoja. • dolaženje do novih klijenata. Obično. Postavlja se pitanje kako doći do ideje o Internet prisustvu firme. Poznati marketinški principi iz realnog sveta uglavnom veoma dobro funkcionišu i na Internetu i čitav arsenal korišćenih ideja iz realnog sveta već funkcioniše online. isključivo zavisi od znanja i sposobnosti zaposlenih u preduzeću ili od pojedinca ili grupe koji su angažovani za taj posao. međutim. Iz tog razloga i kod nas. • smanjenje troškova poslovanja i • povećanje profita. Treba sagledati poslovanje firme u realnom svetu u svetlu sledećih pitanja: Ko predstavlja ciljno tržište? Koji je posao u pitanju? Da li ciljno tržište firme postoji na Internetu? Da li na Internetu postoji interes za tu vrstu posla. idejno novi nastup je veoma teško ostvariti. Ideja vodilja za Internet prisustvo firme u idealnom slučaju je prilagođavanje poslovanja firme poslovanju putem Interneta. mnogo realnije je ići na modifikaciju nekog od postojećih idejnih rešenja Internet prisustva.

: Ellswort-ov model. 8 .  Edukacija. i ako se nigde ne pogreši u proceni. SM@RT MODEL U literaturi koja se bavi internet marketingom (posebno stranoj). ovaj segment korišćenja Interneta u našim uslovima tek očekuje puni razvoj.  Direktna prodaja (Business to Consumer). Pre svega ovi modeli su veoma uopšteni. Ovaj model se bazira na pretpostavci da je e-marketing proširenje. Ako je cilj samo online prodaja – treba biti oprezan. Internet prisustvo firme predstavlja i jedan od načina oglašavanja. tako da je mogućnost njihove implementacije u domaćim uslovima veoma diskutabilna. Bez obzira da li je u pitanju edukacija stalnih ili potencijalnih klijenata. ili edukacija uopšte. kao što su SAD i Evropa. značajno se razlikuju od ostalih sistema oglašavanja. Osnovni razlozi oglašavanja na Internetu u zavisnosti od jasno definisanih ciljeva Internet prisustva su:  Generisanje novih klijenata. Drugi veliki nedostatak jeste orijentisanost ovih modela na razvijene ekonomije.  Podrška klijentima (customer support). u zavisnosti od usvojene ideje o Internet prisustvu. Model Sm@rt je namenjen definisanju marketing nastupa na “našem” Internet prostoru. u pokušaju implementacije ovih modela u našim uslovima uočavaju se brojni nedostaci. Internet Bullsey MarketingMode lSM . Većina velikih firmi prvo se odlučuje na ovaj korak. što takođe može biti definisano kao cilj. Ukoliko je cilj Internet prisustva generisanje/pridobijanje potencijalnih klijenata. pogotovo sa već ostvarenim klijentima.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ciljevi se mogu ostvariti direktno ili indirektno. Ovaj sistem prodaje putem Interneta može biti i najisplativiji.  Business to Business prodaja (poslovanje s firmama). a ne zamena klasičnog (offline) marketinga. Pravo kupovanje online u našoj zemlji tek se očekuje u budućnosti. tada se modeli prisustva i oglašavanja značajno razlikuju u odnosu na slučaj u kome je cilj prodaja proizvoda ili usluga online. Međutim. promociji i realizaciji – može se očekivati visok profit. To su npr. Reedz-ov model i Zimmerman-ov model. Ako se planira ovaj način prodaje. obzirom da je najsigurniji. što dovodi u pitanje praktičnu primenu istih. Sistemi online promocije u poslovanju između firmi. može da se uoči da postoji nekoliko modela marketing nastupa na Internetu koji se favorizuju.

segmentacija prema korisnosti. tehnološku i finansijsku sposobnost. kupaca i tržišta. demografske i ostale karakteristike tržišta. kupce i samo preduzeće/udruženje. demografska segmentacija. tržište. pre svega.kupaca. konkurenciju. • Izrada i implementacija marketing plana.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Slika br. identitet proizvoda i preduzeća. opis proizvoda/usluga. segmentacija industrijskih tržišta). profitabilnost proizvoda. 9  . psihografska segmentacija. konkurencija). Ključ za postizanje ciljeva sastoji se uodređivanju potreba i želja ciljnih grupa i ispunjenju tih želja na uspešniji način od konkurencije. misija i poslovni ciljevi preduzeća/organizacije. Pri definisanju ciljeva važno je izvršiti analizu: tržišne pozicije kompanije i proizvoda. Misija preduzeća je svrha ili razlog postojanja preduzeća/organizacije. Poslovni ciljevi preduzeća se definišu na nivou kompanije tako da zadovolje očekivanja vlasnika i deoničara. • Evaluacija i reevaluacija plana. segmentacija prema statusu korisnika .3 Faze Sm@rt modela Sm@rt model se sastoji od četiri faze: • Definisanje internet biznis plana. kontrolna faza DEFINISANJE INTERNET BIZNIS PLANA Prva faza marketing nastupa preduzeća /organizacije na Internetu predstavlja definisanje Internet biznis plana čime se obuhvata poslovna filozofija. a postoje geografska segmentacija. Zbog toga se preuzimaju sledeće akcije:  istraživanje marketinga koje obuhvata: stanje na tržištu (faktori okruženja. geodemografska segmentacija. odnosno korisnika usluga. trendovi. konkurentnosti. produktivnosti. zadovoljenje potreba i zahteva kupaca. • Situaciona analiza. segmentacija tržišta (omogućava da se pravilno utvrdi ciljno tržište. Poslovna filozofija se bazira na marketing koncepciji koja potvrđuje da su ciljevi preduzeća. SITUACIONA ANALIZA Osnovni zadatak ove faze je detaljna analiza faktora koji se odnose na okruženje. kadrovske sposobnosti.

.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta    Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 analiza konkurencije.polovniautomobili.com Vrlo je važno odrediti mogućnosti plasiranja informacija u Internet okruženju u kojoj želite prezentovati svoj sajt. Pre izlaska sajta www. Weaknesses.co. prilike. 4 Poredjenje internet stranica po broju dnevnih poseta prema podacima sa sajta www.snage.co.polovniautomobili.radar. Slika br. Threats .yu. Neophodno je prikupiti informacije o konkurentima i proceniti broj potencijalnih posetilaca na koje možete računati nakon postavljanja vaše prezentacije na internet. Opportunities.radar. Situaciona analiza sajta www.yu 2 SWOT analiza (engl. Na slici je prikazan jedan od sajtova koji poredi na osnovu broja poseta sajtove sličnih kategorija i rangira ih. SWOT analysis. izvršena je analiza stanja sajtova o automobilima u Srbiji i došlo se do zaključka da potencijalni broj dnevnih poseta može ići od 15 do 20 u realnim okolnostima. akronim od engleskih reči: Strengths. 10 . pretnje) je tehnika strategijskog menadžmenta putem koje se uočavaju strategijski izbori dovođenjem u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju. slabosti. Dat je primer na sajtu www. procena sopstvene pozicije preduzeća (SWOT2 analiza i sagledavanja konkurentske pozicije preduzeća/organizacije) i po potrebi redefinisanje postavljenih marketinških ciljeva.com na Internet.

logo.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 IZRADA I IMPLEMENTACIJA MARKETING PLANA Kod Sm@rt modela. koje se kreiraju u zavisnosti od vrste potrebnih promotivnih aktivnosti. Kontrolna faza se bazira na statističkoj analizi Web saobraćaja koja predstavlja osnovu procesa evaluacije prethodnih aktivnosti u razvoju modela. koji obuhvata definisanje delova Cyber prostora gde se može ostvariti cilj marketinga. a do ovakvih podataka se dolazi istraživanjem. izrada i implementacija marketing plana se bazira na Internet marketing planu Kim Bayne-a: Internet marketing plan je. da li želimo ostvarujemo kontakt sa korisnicima ili jednostavno želimo da se oglašavamo) Analiza statistika Internet tržišta. odnosi s javnošću.). istraživanja i razvoj proizvoda. Često se kreira u sklopu biznis plana. najjednostavnije rečeno. objedinjavanje potrebne dokumentacije Sprovođenje sopstvenih istraživanja tržišta Planiranje različitih manifestacija i sajmova Merenje efekata marketinških aktivnosti KONTROLNA FAZA Kontrolna faza predstavlja poslednji korak u izradi marketing plana. ali može da se pravi i kao samostalan dokument. distribucija i demonstracija proizvoda. usluge i podrška Planiranje Internet marketing budžeta Formiranje marketinškog tima Kreiranje korporativnog identiteta firme (misija. ali usled značaja koji ima u procesu implementacije. marketing taktike. razmatra se kao zasebna faza u razvoju Sm@rt modela. edukacija tržišta. takođe ovaj deo daje sliku o tome da li želimo da uvodimo korisničke servise. opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinškihkompanija. vizija. koji obuhvata cilj marketinga ili cilj promocije na Internetu (između ostalog ovaj deo marketing plana podrazumeva i opredeljenost da li firma/organizacija želi da sarađuje sa novim ili sa već postojećim klijentima. biznis plan marketinških aktivnosti na Internetu. Sastavni delovi Internet marketing plana su:  Sažetak ili apstrakt. vizuelni dizajn Web sajta. slogan. tj. Formulisanje strategija marketing komunikacije. koja se mogu preuzeti iz biznis plana. načini komunikacije sa korisnicima usluga putem Interneta) Definisanje vremenskih rokova Dizajniranje promotivnih kompanija Kreiranje dodatnih marketinških materijala (članci. koji uključuje i tehnologiju izvođenja ovih aktivnosti. marketinške aktivnosti koje imaju za cilj ostvarivanjedirektnog odgovora na promociju (prodaja. Njegova svrha jeste organizacija marketinških aktivnosti na Internetu. uručenjena grada. koje mogu biti: promocija koja ima za cilj povećanje vidljivosti firme ili stvaranje lojalnosti.            11 .

com na pretraživačima www.trafficestimate. sugeriše se vraćanje na prethodnu fazu (izrada i implementacija marketing plana). Konkretni rezultati poseta se mogu proveriti raznim internet alatima koji su u mogućnosti da obezbede široku lepezu podataka o posetiocima. Postoje razni načini da se proveri položaj Internet sajta.com i www.com 12 .polovniautomobili. vreme u koje je poseta registrovana… U slučaju da dobijeni rezultati nisu zadovoljavajući.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Koraci kontrolne faze su: • Definisanje ciljeva kontrolnog mehanizma • Provera ranga kompanijskog sajta na pretraživačima • Prikupljanje podataka i • Analiza rezultata. Testiran je sajt www. Jedan od njih je pronalaženje prezentacije na rang listama pretraživača. Posete se beleže u “log” fajlove koji u sebi sadrže detaljne podatke o posetiocu sajta. 4 Prikaz broja posetilaca za mesec dana prema podacima sa sajta www. Ti podaci sadrže adresu sa koje je posetilac dosao.alexa. vrstu i verziju pretraživača koji koristi.trafficestimate.com Slika br.

4 18. Prikupiti podatke za razradu koncepta prisustva firme na Internetu na osnovu odabranih ideja.2 1% Slika br.5 Procenat internet korisnika koji su posetili sajt www.polovniautomobili. Svi poslovi unutar firme treba da budu u međusobnoj pozitivnoj interakciji. nastup firme na Internetu se planira do najsitnijih detalja.com KONCEPT INTERNET PRISUSTVA Koncept Internet prisustva mora sadržati strogo definisan scenario za sve njegove faze razvoja. Proveriti koliko ovi poslovi međusobno doprinose položaju firme.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 juče 7 dana avg 1 mesec avg 3 meseca avg 3 meseca promena 23 18. 13 . Odabrati ideje o prisustvu firme online koje se uklapaju u poslovnu politiku. Ukratko. To se može postići na sledeći način:     Napraviti spisak svih trenutnih i planiranih poslova kojima se firma bavi.9 19. od primene ideje o Internet prisustvu do načina poboljšanja njegovih efekata. da jedni druge podržavaju.

Ta vrednost za klijente je u uskoj vezi sa konkurentnim prednostima firme. finansijskim sposobnostima. treba odrediti strategiju održavanja odabrane prednosti. obrazovanju itd. polu. Što preciznije treba utvrditi ko su ciljni korisnici. Kada se prouče podaci o tome ko i s kakvim interesom pristupa Internetu. Treba iskoristiti raspoloživa iskustva i na osnovu njih isplanirati kako nastupiti u sajber prostoru:  Odrediti kombinaciju različitih marketinških strategija čiji su rezultati najmanje desetostruko veći u odnosu na njihovu cenu. ali bez volje. vlasnik web stranice sa kojeg je posjetilac došao dobiva proviziju 14 . sledeći taj odličan poklon posetiocu/klijentu danas postoji na desetine hiljada različitih dilerskih programa – ali Amazon održava svoje prednosti nad njima. interesovanjima. 3 Na engleskom jeziku postoji više naziva za ove programe associate. treba odrediti na koji će način upotreba ovih prednosti definisati online nastup i izabrati one prednosti koje najpreciznije dovode do zamišljenog cilja Internet prisustva. treba odrediti ciljnu grupu ili ciljne grupe potencijalnih klijenata. firma Amazon je prva uvela dilerski program3. primena raznorodnih ideja i njihova konceptualna obrada razvodniće kampanju Osmišljavanje koncepta prisustva firme na Internetu bazira se na prepoznavanju potreba korisnika. Program evidentira odakle je posjetilac stigao. prema geografskoj rasprostranjenosti. uzrastu. pa je i u vezi s tim potrebno imati ideju: na koje sve načine. Bez prednosti u odnosu na konkurenciju mali su izgledi da će online posao doneti očekivane rezultate.    Jasno definisanje prednosti firme u odnosu na konkurenciju i prilagođavanje tih prednosti online okruženju je jedan od osnovnih preduslova za formiranje kvalitetnog koncepta Internet prisustva. Iz ovih razloga preporuka je ustanoviti online prednosti firme u odnosu na konkurenciju. Tajna uspeha online leži u kombinaciji konkurentnih prednosti sa entuzijazmom. neće se puno postići. Mnoge firme na Internetu ne razmišljaju o vrednosti onoga što nude klijentima i posledično pozitivni finansijski efekti izostaju. i ako taj posjetilac kupi proizvod. navikama. Detaljna razrada koncepta prisustva firme na Internetu sa validnim podacima i predviđanjima donosi realne pozitivne rezultate Izabrati i fokusirati se na odabrane ideje. affiliate ili refferal programi. ovu informaciju čuva određeno vrijeme. Ako se posao radi dobro. Na Internetu se dobre ideje lako kopiraju. Da bi Internet prisustvo donelo i finansijske efekte. potrebno je ponuditi nešto što ima vrednost za buduće online klijente. kojim elementima održavati prednost nad konkurencijom. Potrebno je napraviti listu osnovnih prednosti u odnosu na konkurenciju. Nakon što se odluči koju prednost firme iskoristiti online. Kvalitetan odabir i integracija ovih strategija trebalo bi da daje veći rezultat nego njihov prosti zbir (sinergija) Većina firmi nastupa u online areni sa upola gotovim konceptom. Npr.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Konkretnoj kampanji online prethodi određivanje koncepta tog nastupa. Takođe.

. Ne postoji jednostavan odgovor na pitanje šta treba uraditi da bi potencijalni klijent postao kupac. Moguće je napraviti kalkulaciju ušteda u komunikaciji telefonom. Zato je potrebno osmisliti koncept Internet prisustva koji se bazira na pružanju opštih i posebnih informacija koji se odnose na proizvode ili usluge firme. smanjenju troškova distribucije. šalje e-mail poruke kupcu. u smanjenju putnih i drugih troškova (slanje dokumenata između poslovnica. ″vezaće″ potencijalne klijente. lakše opredeliti za kupovinu. a s druge strane procentualno veoma mali broj sajtova opstaje na osnovu prodaje proizvoda i usluga. Nasuprot nebrizi većine online prodavnica. Pružiti i dodatne informacije. odnosno sve veći broj online kupaca kupovaće na manjem broju velikih sajtova. i slično). Neko može imati dobar proizvod koji se teško distribuira ili pak. itd. tokom vremena. najvažnije je:    Pružiti najnužnije informacije koje su u vezi sa proizvodom ili uslugom. Na osnovu dobijenih podataka o pomenutim uštedama može se formirati budžet formiranja prisustva firme na Internetu. Najnoviji trendovi idu ka objedinjavanju uspešnih ″online prodavnica″. oni će se. Amazon. s jedne strane. Ova taktika Amazonu povećava za 66% ponovnu prodaju. 15 . Kvalitetno periodično obnavljanje informacija. brzina. do propagandnih brošura. i samim tim. ili sistem distribucije. Budući da je na Internetu moguće pružati mnoštvo informacija. telefaksom i poštom.. ako se potencijalni klijenti samo uopšteno interesuju za poslovanje firme. Prema pomenutom istraživanju kompanije Forrester Research 61% online prodavaca više voli da zadobije nove klijente umesto da prikuplja podatke o stalnim klijentima i stvara lojalne kupce. Smanjenje različitih troškova online komunikacijom. ako se potencijalni klijenti spremaju za eventualnu kupovinu.com svaki put. kada dođe do nekog problema. ako za to postoji spremnost. proizvod koji se teško može prodati putem Interneta. Korišćenjem postojećih baza znanja na Internetu i proučavanjem online konkurencije može se doći do podataka o tome koliko je opravdano postaviti online ili povući iz ponude određeni proizvod. Poznavanje klijenata i njihovih potreba. cena i interaktivnost sa korisnicima predstavljaju najočigledniju prednost Interneta u odnosu na klasične medije. Internet nije raj za trgovinu svim proizvodima i uslugama. i usklađivanje prisustva na Internetu sa njihovim potrebama dovodi ih do ponovne kupovine. izvinjavajući se za pretrpljenu štetu ma kolika ona bila. troškova za oglašavanje u tradicionalnim medijima. Uštede se postižu i u smanjenju obima štampanog materijala (od internih dokumenata koji se mogu prosleđivati intranet mrežom. Pružiti sve vrste informacija koje su potrebne da bi se potencijalni klijenti odlučili za kupovinu. i slično).Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Postavlja se pitanje koje su informacije potrebne potencijalnim klijentima. U svetskim razmerama značajan broj pojedinaca i firmi kupuje putem Interneta sve i svašta. uslugu. službena putovanja.

zato bi bilo poželjno da se svi relevantni podaci o poslovanju. uplašile su se da će im konkurentske firme preuzeti tržište svojim kvalitetnim prisustvom na Internetu. Takođe. IRC (Chat) servis omogućuje trenutnu komunikaciju sa korisnicima. Svaka firma to može da iskoristi na načine koji odgovaraju njenim potrebama. interaktivnost. proizvodima. mada to nije dovoljno. najčešće treba prilagoditi formu ponude za Internet. potrebno je istražiti Internet. godine. najveća kompanija za prodaju knjiga Barnes &Noble je zanemarila dešavanja oko poznatog sajta Amazon. Kombinacijom aktivnosti. Amazon je već bio najbolja investicija na Internetu i podstrek velikom broju vlasnika malih sajtova da krenu u online trgovinu. njihovu dostupnost 24 sata na dan. čime se propuštaju potencijali ostalih servisa.. i sl. uslugama. uz pomoć različitih servisa koji postoje na Internetu. Web servis omogućuje arhiviranje podataka. NASTUP FIRME NA WWW SERVISU INTERNETA Nakon što je definisana ideja i određen okvirni koncept prisustva firme na Internetu. Korisno je imati i dodatne elemente ponude samo za Internet. obezbijede prije donošenja odluke o kreiranju prisustva firme na Internetu. Praksa pokazuje da veliki broj firmi nema definisanu predstavu o svojoj ukupnoj ponudi. Međutim. Zato se pod pojavljivanjem firme na Internetu najpre podrazumeva postojanje web prezentacije. sledeći korak je definisanje nastupa firme na servisu World Wide Web. U zavisnosti od svih prethodno iznetih elemenata koji će na kraju činiti prisustvo firme na Internetu. ukupno poslovanje se veoma često kreira tek kada firma počne da se bavi svojom mogućom Internet ponudom. Email servis omogućuje jednosmernu ili dvosmernu komunikaciju sa ciljanom populacijom korisnika. Yahoo…) i 16 . News (Usenet) servis omogućuje komunikaciju sa velikim brojem potencijalnih korisnika odjednom. dobija se kvalitetnije i efikasnije prisustvo firme na Internetu. potrebno je odrediti koji će se Internet servisi koristiti.com. Web je Internet servis koji omogućava neprestanu prisutnost (24 časa dnevno. proizvodi nisu dovoljno dobro predstavljeni.. To može izazvati mnoštvo nesporazuma. Uspeh Amazona uticao je na to da kupci steknu poverenje u trgovinu putem Interneta. U klasičnom tržišnom svetu žestoke konkurencije pojava jednog moćnog činioca zabrinjava sve ostale koji su zainteresovani za isto ciljno tržište. Dok se kompanija Barnes &Noble osvestila početkom 1998. potrebno je posećivati najbolje svetske pretraživače (Google. Odnosno. na koji način i u koje vreme. U pitanju je bio pojedinac koji je sam pakovao knjige i koristio poštanske distribucione kanale da bi ih poslao na ciljnu adresu. kompanije koje nisu imale sajt.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 U zavisnosti od koncepta prisustva firme na Internetu. 7 dana u nedelji). ili aktivnosti na Web servisu. narudžbine je primao putem Interneta. Često se pod Internet prisustvom podrazumeva samo izrada Web prezentacije. Da bi se realno sagledali dometi konkurencije.

Jedinstvena ponuda na sajtu može se posmatrati i kao misija. zatim se zakupi e-mail adresa. Zatim je potrebno pažljivo pregledati te sajtove.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 domaće (Krstarica. Sajt se napravi. Ipak. cilj. a pogotovu kod nas. Kvalitetno prisustvo firme na Internetu nije nimalo jeftina stvar.5 000 eura. budući da je sve što postoji na sajtu usmereno upravo na cilj firme. Jedinstveni nastup predstavlja sredstvo za jedinstvenu prodajnu ponudu potencijalnim ili ostvarenim klijentima koji dolaze na web kao posetioci. izrade sajta. a njegov kvalitet zavisi od veštine i znanja 17 . Firme uglavnom još nisu počele da formiraju posebna odjeljenja čiji bi direktori imali odgovarajuću moć odlučivanja u vođenju online marketinga ili posla. oni koji po firmama odlučuju o ozbiljnom uključivanju u Internet ekonomiju slabo poznaju Internet. najčešće nedinamičkog (po ugledu na organizaciju sadržaja u štampanim materijalima). svoje prisustvo na Internetu treba da budžetira isto onako kako se to čini pri osnivanju nove poslovne jedinice u firmi. Dakle. a nakon toga se razmišlja o kreiranju sajta. tj. angažovanja tima koji će održavati prezentaciju i promovisati je iznosi trenutno od 500 . ponašati se u skladu sa ponudom i to će doneti uspeh preduzeću. Cena prisustva firme na Internetu izračunava se za svaki od sledećih elemenata:        Izrada koncepta sajta Izrada scenarija sajta Registracija domena Iznajmljivanje prostora Izgradnja sajta i generisanje sadržaja Promocija na Internetu Evaluacija i korigovanje rezultata Iskustvo govori da se kod nas poslovno prisustvo firme na Internetu gradi tako što se obezbedi tehnički pristup Internetu. Kod nas se novčana sredstva određuju uglavnom samo za izradu sajta. malo je naših preduzeća koja ulažu ovolika sredstva za svoje online prisustvo. Tako se dolazi do odgovarajućih informacija koje će pomoći da se definiše jedinstveni nastup firme na Internetu. Fokusiranjem se dobija jedinstvena ponuda po kojoj sajt postaje prepoznatljiv. Slična situacija je na celokupnom tržištu informacionih tehnologija. potom stvoriti koncept sajta u odnosu na ponudu. Ukoliko firma želi uspeh online. Poznavanje funkcionisanja Interneta ostvaruje se njegovim aktivnim korišćenjem. I u svetu. Optimalna cena kvalitetnog prisustva naše firme. prvo treba kreirati preciznu jedinstvenu ponudu.com) da se napravi spisak adresa konkurentskih firmi. i analizirati pozitivne i negativne karakteristike njihovog prisustva na Internetu. koja sadrži stavke izrade koncepta.

Tako se može dogoditi da više posetilaca dođe na web prezentaciju na kojoj se popularno i 18 . npr. web prezentacija već mora biti na webu. Ove četri vrste prezentacija mogu se kombinovati sadržajima. sadržaj (tekst. informacije koje firma posjeduje u bazi podataka ili bazi znanja na Internetu) Prodajom proizvoda drugih firmi (to su različite vrste dilerskih programa. Da bi web sajt počeo da se izrađuje. neophodan je projekat. Zbog prirode navika korisnika online servisa. omogućio je vlasniku male firme da konkurentski stoji rame uz rame s poslovnim gigantima u realnom svetu. čime se povećava posećenost web prezentacije) Prodajom oglasnog prostora na web prezentaciji Prodajom oglasnog prostora u email novinama Internet. Prisutna je tendencija poslednjih godina. Kada krene online promocija. a pre objavljivanja prisustva firme na Internetu. ono što se reklamira mora se odmah pokazati. besplatan e-mail servis. Postoji nekoliko različitih vrsta web prezentacija u odnosu na sticanje finansijske koristi:  Standardne prezentacije firmi: daju se kvalitetne informacije o firmi i njenim proizvodima i (ili) uslugama (korporativne prezentacije)  Promocija firme preko određenog besplatnog servisa: na sajtu firme daju se kvalitetne besplatne informacije i (ili) usluge. To je pravi redosled: prvo sajt. sa svojom tehnološkom infrastrukturom. onda oglašavanje. KREIRANJE WEB SAJTA Kreiranje web sajta je poslednja faza u pripremnom periodu. slike. da se veliki broj sajtova redizajnira. pomoću kojih se promoviše firma i njeni programi  Prodajna web prezentacija: prodaju se proizvodi i (ili) usluge firme  Prezentacije sa plaćenim pristupom: posedovanje informacija za koje će posetioci sajta platiti da bi ih koristili. prodaja nekog proizvoda za određeni procenat od profita) Poslovanje sa komitentima putem Interneta Internet servisom (postavljanjem nekog Internet servisa kao što je npr. i mora biti dostupna. a zarada se može ostvariti na sledeće načine:         Oglašavanjem firme i njenih proizvoda i usluga Prodajom standardnih proizvoda i usluga firme Prodajom specijalnih usluga preko Interneta (npr.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 firme (pojedinca) koja ga je izradila. audio i video materijal) i dizajn stranica web prezentacije. I u našoj zemlji i u svetu postoje timovi ili firme sposobne da naprave web sajt na osnovu projekta koji proizilazi iz prethodnih koraka u ostvarivanju prisustva firme na Internetu (pre svega na osnovu koncepta).

slika. ažuriranje linkova i sitne prepravke postojeće prezentacije. tada poslovi webmastera zavise od vrste prezentacije:  Kada je prezentacija napravljena u HTML-u posao webmastera svodi se na ručnu izmenu pripremljenog sadržaja koju daje urednik prezentacije. 19 . U slučaju da ekipu zaduženu za održavanje prezentacije čine dizajner. programer. Webmasteri su stručnjaci koji obično obavljaju sve radnje koje se odnose na web prezentaciju. kao i komunikaciju sa njenim posetiocima.  Kada je automatizovana (generisanje HTML-a iz baze podataka) webmaster kontroliše rad baze i programa za generisanje HTML-a. webmaster i eventualno administrator servera.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 kvalitetno predstavljaju automobili marke Ford. vertikalna. Webmaster je osoba (ili više njih) koja je zadužena za izgled.) Predlozi koji se odnose na položaj i vrstu banera Prijavljivanje prezentacije na poznate pretraživače. Najčešće je to posao za jednog čoveka (OneManShow).. Isto tako. Radi se o sledećim poslovima:       Izrada prezentacije Ažuriranje Dizajn Urednički poslovi Marketinške aktivnosti Odnosi s javnošću (korespondencija s posetiocima web sajta) To je skup poslova za brojčano ograničeni tim ljudi.. Pitanje je dana kada će se i kod nas moći zarađivati na osnovu kvalitetnog sadržaja web prezentacije. funkcionalnost i efektnost web prezentacije sa tehničkog aspekta. webmaster komunicira sa posetiocima prezentacije u tehničkom smislu reči: kada postoje posebni linkovi za kontakt vezan za delatnost firme i kontakt vezan za webmastera posetioci se obraćaju pitanjima ili predlozima vezanim za prezentaciju.) Predlozi koji se odnose na navigaciju (horizontalna. Tada će skočiti cena rada webmastera. kontroliše i unos podataka u bazu i održavanje te baze.. ažuriranje i praćenje novosti na tom području Pronalaženje strateških linkova za razmenu i predlaganje osobi zaduženoj za marketing Predlaganje prezentacija na kojima bi se trebalo oglašavati Praćenje rada konkurencije Prosleđivanje predloga posetilaca koji mogu uticati na poboljšanje kvaliteta prezentacije ili povećanje zarade Odgovaranje na pitanja posetilaca što se ne mora prenositi nadležnom licu Učešće u diskusijama u kojima webmaster može adekvatno prezentovati sajt. Može se desiti da prvi pomenuti sajt ima veću posećenost i od zvanične prezentacije firme Ford. nego što će posetiti online sajt na kojem se ovakva vozila kupuju. tabela.. Webmaster radi i druge poslove:           Optimizacija stranica (ubrzavanje učitavanja stranica.

Svaka firma se bavi delatnošću koja privlači tačno određene interesente. posećuju i vraćaju se na sajtove sa jedinstvenim. Odabir sadržaja za jednu web prezentaciju u direknoj je vezi s formiranim konceptom prisustva firme na Internetu. Efektno i efektivno prisustvo neke firme na Internetu imaju i imaće one firme koje shvataju ulogu Interneta kao komunikacionog medija koji može uvećati efekte svih delatnosti i proširiti krug klijenata. a kasnije ih vraćaju na njega. doći će jednom. ako se i odluči da izradi svoju prezentaciju. kao i reklamu od-usta-do-usta koju jedni drugima prenose zainteresovani posetioci sajtova (kod nas se visok procenat poseta sajtu zasniva na preporukama prijatelja i poznanika). još manje se brine oko inoviranja podataka u sadržaju. u većini slučajeva. Dinamičke web prezentacije Stacionarne prezentacije se postave jednom i sadržaj im se ne menja. Poznavanje namera. odobrila cenu. Postoje mnoge podele prezentacija na webu. Taj materijal priređuje nadležna osoba u firmi koja je zadužena za odnose sa izvođačem posla izrade web prezentacije. Najvažniji deo ovog materijala predstavlja inicijalni sadržaj koji će biti postavljen na sajt. Ovo je najjeftiniji način predstavljanja firmi. Internet je u našem poslovnom svetu. kao i u odnosu na jedinstvenu ponudu koju sajt treba da pruži. Ali. i dalje stvar prestiža. I kod nas se sve više shvata da brošura preneta na Internet nije kvalitetan web sajt. U skladu s tim generisaće se sadržaji i (ili) servisi koji vode definisanom cilju. Kod ovih prezentacija sadržaj se menja manuelno ili automatski. Razvijen i kvalitetan korisnički servis od slučajnih korisnika stvara lojalne klijente. zanimljivi sadržaji i servisi odabrani u skladu sa delatnošću koja se promoviše dovode korisnike na sajt. odredila rokove za početak i kraj posla. praksa pokazuje da korisnici najviše cene. U odnosu na promenu sadržaja sajtovi se dele na: 1. zanimljivim i autorski koncipiranim sadržajem. želja. Prezentacije kod kojih se menja sadržaj su uvek skuplje.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Firma koja izrađuje web prezentaciju poverava budućem webmasteru materijal koji je potreban da bi sajt nastao. bez obzira što je firma potpisala ugovor. 20 . itd. Dakle. navika i ponašanja korisnika odrediće strategije za privlačenje i obezbeđivanje povratka korisnika na sajt. ali one u osnovi obezbeđuju provratak potencijalnih klijenata. Bez obzira na to koja je vrsta sadržaja odabrana za web prezentaciju. Ako zainteresovani primete da se sadržaj ne menja. budući webmaster.i misli da je završio svoj deo posla. Zbog toga je potrebno uložiti odgovarajući napor da se dođe do nekog sadržaja koji bi mogao zainteresovati budućeg posetioca prezentacije Veliki broj naših firmi. uglavnom. bukvalno mora da ″čupa″ taj sadržaj. ali i najlošiji. Stacionarne web prezentacije 2. dva puta – i neće se više vraćati. Često se dešava da neko od nadležnih samo dostavi odgovarajuću brošuru o firmi . kasnije ne vodi računa o njenom sadržaju.

Da bi se jedan složeni projekat ovog tipa mogao automatizovati. potrebno je napraviti takvu strukturu (organizaciju) sajta u kojoj svaka kategorija ima prethodno definisana pravila (sadržaj i njegov raspored) koja se naknadno neće menjati. pregled statistika servisa. ima kontrolu nad servisima i samostalno prati efekte prisustva na Internetu kroz različite statistike koje se postavljaju u administrativnom delu sajta. jednim dugmetom. Web servisi koji nisu u vezi sa sadržajem sajta samo umanjuju njegovu vrednost. video sadržaja.. Što su izmene češće. Kod ovakvih sajtova najbitnije je definisati sadržaj stranica i pravljenje grafičkih šablona web stranica koji će pratiti svaku posebnu kategoriju na isti način. bar ne često. sajt (web stranica) se ne generiše na zahtev posetioca prezentacije kada klikne na neki link. oglasi. sajt bi trebalo ažurirati periodično. Takođe omogućavaju posetiocima jednostavno pregledanje sadržaja sajta bez obzira na njihovu složenost.da ga dodaje. Korisnik online automatizovanog sajta ima na raspolaganju različite vrste pretraživanja sajta i može da koristi različite web servise koji su implementirani na sajt. administracija specijalnih web servisa. mapa. Automatizovani sajtovi će se i u našoj zemlji zbog svojih prednosti sve češće pojavljivati. nego su sve ažurirane stranice nalogom FTP4 servisu prethodno postavljene na sajt i posetilac prezentacije pregleda stacionarne HTML stranice. 4 FTP (File Transfer Protocol) FTP predstavlja servis za razmenu veće količine podataka između dve udaljene tačke za relativno kratko vreme. Automatski sajtovi omogućavaju logičku organizaciju web prezentacije prema profesijama ljudi koji su zaduženi za izradu i održavanje njenih različitih aspekata. Kada se odredi šablon web stranice koji će pratiti definisane celine. postavljaju na sajt. briše ili premešta. Kada se kompletno završi ažuriranje sajta. Ovaj servis je veoma pogodan za održavanje i ažuriranje poslovnih ili privatnih prezentacija (web sajtova). Vlasnik Web prezentacije online automatizacijom dobija mogućnost upravljanja sadržajem tog sajta.. Vlasnik sajta može sam da vodi računa o svom sadržaju . program automatski formira HTML dokumente (web stranice) koji se jednostavno. vesti. Drugim rečima. veći je i broj posetilaca.com: pretraživač slika. Načelno. online automatizacija jednog web sajta izvodi se paralelno u dva pravca. Primer različitih vrsta pretraživanja na sajtu google.prema posetiocu prezentacije i prema vlasniku sajta. 21 . nedeljno ili mesečno.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 U zavisnosti od koncepcije prezentacije i postavljenog cilja. analiza posećenosti sajta itd. Primer za različite vrste web servisa: slanje besplatnih čestitki. U slučajevima čestih izmena veći su i angažovani resursi. Da bi se to postiglo kreira se administrativni deo sajta u kojem se nalaze opcije za kontrolisanje i ažuriranje sadržaja. Online automatizacija omogućava posetiocu generisanje web stranica prema interesovanju na koje on dolazi tragajući za podacima iz specifičnih oblasti. dnevno. itd. Svaka celina koja ima drugačiji izgled definiše se kao posebna kategorija. postavljaju se sadržaji koje može unositi osoba koja zna da radi u programu MS Word for Windows. Korisnik web prezentacije je u prilici da se veoma jednostavno snalazi na sajtu koji može imati velike količine različitog sadržaja.

tako i gledaju.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Koncept sajta i potrebni sadržaj preduslovi su za kreiranje organizacije web prezentacije.organizacija sajta i njegov dizajn. sledeći korak u formiranju kvalitetne prezentacije predstavlja odabir navigacije koja će se protezati kroz sajt. nije preporučljiv zato što bi dizajn trebalo da bude logična posledica organizacije sajta. Osobe koje rade scenario sajta. Stručni tim će webmasteru potom dostaviti materijal/sadržaj za sajt. Važnije teme uvek idu u vrh strane i ređaju se prema dnu ekrana od važnije ka nevažnijim temama. Pre otpočinjanja rada na web prezentaciji. čini to na osnovu ređanja elemenata koje sajt treba da sadrži. što je navigacija kvalitetnija posetilac će lakše nalaziti tražene sadržaje i češće dolaziti na sajt. U praksi se često dešava da tim koji određuje koncepciju web sajta. stručni tim (iz firme ili van nje) trebalo bi da kreira scenario sajta. Vertikalna navigacija ne bi smela da bude na desnoj strani stranice zato što ljudi koji pišu s leva na desno. Ako želite da postignete definisani cilj svojom web prezentacijom. i samo tako se posetioci prezentacije mogu eventualno pretvoriti u kupce proizvoda i usluga. poštujući odobreni koncept. trebalo bi da poznaju tehnološke principe na kojima će se bazirati određena rešenja na sajtu. tokom realizacije projekta stalno se traže neke izmene. Kada se pravi skica web stranice istovremeno se spajaju dva koraka u kreiranju sajta . Od organizacije sajta u velikoj meri zavisi njegov konačan uspeh. sadržaj i organizaciju. a nalazi se unutar sajta. Ovaj princip važi za bilo koju navigaciju na sajtu. Može se reći da organizacija web sajta predstavlja raspoređivanje njegovih elemenata prema njihovoj važnosti. Organizacija web sajta obično se dobija na osnovu blok-dijagrama sajta. 22 . a samim tim ne poštuju se rokovi i prezentacija kasni. u slučaju manjih sajtova. Takođe. Pošto je konkretan sadržaj to što najviše privlači ili odbija posetioce. vertikalna navigacija je idealno rešenje. ili na osnovu skice izgleda prve stranice sajta (home page) i ostalih stranica. nakon što je sadržaj na sajtu definisan. organizacija sajta se može dobiti pri kreiranju scenarija celokupne web prezentacije. Bez strogo definisanog scenarija sajta. međutim. morate imati jasnu koncepciju. ili na ostalim stranicama. Ukoliko je broj kategorija veliki i ako je potrebno isticati i podkategorije na Home Page-u. Navigacija na sajtu služi posetiocu kao vodič do sadržaja koji ga zanima. Ovaj model rada.

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Da bi se kreirao kvalitetan web sajt treba se pridržavati nekih na izgled jednostavnih pravila:   Sajt mora da odgovori na pitanje koja je njegova svrha. Jedna stranica teksta sa sličicama uglavnom nije dovoljna za sajt. Ako podatke ne organizujete po pravilima medija. morate ih podjednako održavati. moraju biti odvojene na posebnim stranicama. posetioci neće ostati dugo na sajtu jer neće uspjeti da pronađu ono što bi ih ponovo privuklo Sadržaj sajta mora biti u korespondenciji s njegovim ciljem. Obrađivati teme koje veoma dobro poznajete. nemojte ga postavljati na besplatne hosting servise Pratite šta se novo dešava na Internetu u vašoj struci. Posetioci prezentacije uglavnom gledaju sadržaj. Utisak o sajtu može pogoršati svaštarenje. Kontinuitet web dizajna na stranicama sajta najpre govori posetiocu da se on i dalje nalazi na istom sajtu. Ako vi znate zašto pravite sajt. a posebne opcijenedostupne svima. Planirani utrošak vremena kod izrade sajta u odnosu: 70% za sadržaj naspram 30% za dizajn. Kad prvi put poseti vaš sajt. Prijavljivanje na pretraživače nije i jedini sistem promocije. Ako imate različite sadržaje na sajtu. a naročito šta radi konkurencija Sajt sam po sebi ne znači njegovu promociju. Sajt mora biti vidljiv u svim verzijama browsera.      Pri izradi sajta treba voditi računa o sledećem:  Ne praviti takvu organizaciju prezentacije koja će vam oduzimati više od sat vremena ažuriranja dnevno. posetilac bi trebalo da se zadrži makar 1 minut na prezentaciji znači ima šta da vidi. a ne dizajn. Dovoljno je imati po 3-5 tekstova iz svake oblasti koju pokriva prezentacija. to mora biti očigledno na svakoj stranici Organizaciono sajt mora biti razumljiv svakom posetiocu.    23 . ako hoćete da ti sadržaji donose veću posjećenost. Tako na primer. Prezentacija ne mora odmah imati sve planirane delove dovoljno je postaviti najbitnije. postavljanje foruma na sajt podrazumijeva da se tu mora angažovati neko ko će animirati posjetioce da se javljaju i ćaskaju na neku temu Dizajn sajta mora biti prepoznatljiv na svakoj njegovoj stranici. Ovakve opcije se nikako ne postavljaju na Home Page-u Ukoliko hoćete da vam sajt izgleda profesionalno.

jer predstavlja deo kompleksne strategije koja kompaniji obezbeđuje izlazak kako na nacionalno tako i na međunarodno tržište.. to predstavlja najčešću predrasudu koja se javlja kod online oglašavanja. Samim tim menja se koncept tržišta jer na mreži više ne postoje 5 Advertajzing (advertising) je oblik komunikacije sa tržištem odnosno potrošačima putem reklamnih poruka sa ciljem da se utiče na svest potrošača da se odluče baš za vaš proizvod ili uslugu 6 Brend (en: Brand) predstavlja holističku sumu (sinergiju) svih podataka o proizvodima ili grupama proizvoda radi poboljšanja verodostojnosti i ugleda organizacije ili pojedinca. i kod nas je otvorena realna mogućnost pozitivnih efekata Internet promocije. Najočigledniji primeri oglašavanja na webu su baneri i e-mail propagandne poruke. Razlozi za promociju mogu biti različiti – od čiste promocije firme i njenog imena (Brand6 Recognition. Internet kao propagandni medij pružio je ono što nijedan drugi medij nije – mogućnost tačnog merenja rezultata promocije. Internet promocija je zbir inteligentnih načina pronalaženja pravog puta do stvaranja vidljivosti firme koja se oglašava putem Interneta. korišćenjem klasičnih i interaktivnih oblika marketinga. Različita istraživanja (Forrester. pomoću programa za merenje statistika posećenosti. Različite online marketing metode omogućavaju unapređenje poslovanja korišćenjem marketinških resursa Interneta. Ovo je nezamenljiva alatka za svakog ozbiljnog oglašivača. Brand Awareness). Zbog ovih razloga prezentacija firme putem sopstvene web stranice predstavlja identifikaciju same kompanije u svetu. Pravi efekti Internet promocije postižu se istraživanjima navika ciljne grupe korisnika. preko uspostavljanja kontakta sa krajnjim korisnicima. 24 . kao i pobuđivanjem njihovog interesa kroz strateški plasirane promotivne poruke koje najčešće mogu biti slika..Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 FAZA GRAĐENJA INTERNET PRISUSTVA Najveći broj vlasnika sajtova završetak izrade web prezentacije smatra krajem napora da se dođe do kvalitetne vidljivosti firme na Internetu. Kada vlasnici prezentacije smatraju da je celi posao Internet promocije završen samom izradom prezentacije i eventualnim prijavljivanjem na pretraživače. GVU. do poboljšanja online prodaje proizvoda ili usluga.) pokazuju da je Internet servisima potrebno znatno manje vremena za animiranje ciljane populacije nego kad su u pitanju ostali mediji. Pravilno oglašavanje na webu postiže se korišćenjem Internet tehnologija i plasiranjem propagandne poruke na način prilagođen ovom mediju. INTERNET PROMOCIJA POSLOVNOG SISTEMA Online oglašavanje nije jednostavno definisati. To je naravno pogrešno. Imajući u vidu brzinu ekspanzije Interneta i njegovih sadržaja. Internet advertajzing 5 je termin koji označava promociju proizvoda ili usluga putem Interneta. animacija ili tekst na nekom od Internet servisa.

PRIJAVLJIVANJE NA SVETSKE I DOMAĆE PRETRAŽIVAČE I KATALOGE Nakon izrade web sajta.kako stari tako i novodošli. Na osnovu proste analize upita za pretraživanje može se zaključiti da li neko pripada određenoj ciljnoj grupi. ali oglašavanje na posećenim sajtovima je itekako važno:  Reklama na portalima. pored prethodno navedenih informacija jeste definisanje mesta na Internetu gde bi trebalo voditi reklamnu kampanju i na koji način to raditi. U stadijumu pripreme prisustva firme na Internetu trebalo bi doći do osnovnih informacija o tome ko su potencijalni korisnici. koja su njihova interesovanja. i kako se konkurencija oglašava putem Interneta. što zapravo podrazumeva da vaša reklama dolazi samo do grupa ljudi koje su definisane kao vaše ciljne grupe. Da bi neko mogao putem Interneta da nađe i pristupi nekom sajtu.. što je veoma bitno. U tom smislu Internet marketing predstavlja savremeni oblik direktnog marketinga. Najbitniji segment u pripremi reklamne kampanje. direktne prezentacije.. U prevodu. a potom delovati po proverenoj proceduri. Pretraživači (search engines) spadaju među najposećenije web sajtove na Internetu. prvo što treba uraditi je prijavljivanje na svetske i domaće pretraživače i kataloge. . potrebno je da zna URL za određeni sajt ili da pronađe sajt putem nekog od pretraživača tako što će u polje za pretraživanje uneti ključne reči koje su vezane za sajt ili pojam koji se traži.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 klasični tržišni segmenti. 2009. On line marketing predstavlja marketing delovanje interaktivnog tipa koje je usmereno na potrošače u smislu potrošača kao pojedinca. koji se kroz istoriju javlja u obliku direktne pošte. već i male firme dobijaju svoju šansu putem Interneta što predstavlja veliku kako kvalitativnu tako i ključnu promenu u odnosu na klasično tržište i marketing. ili u određenim rubrikama portala Portal – sajt sa kojeg počinje bilo koja aktivnost korisnika na Internetu  Reklama na pretraživačima – prijava od strane web mastera. godine čak 90% surfera na određeni sajt dolazi preko pretraživača. S obzirom da su svi ljudi na Internetu orijentisani ka ovim sajtovima i da ljudi u procesu pretraživanja interaguju sa pretrazivačem tražeći stvari iz domena svojih interesovanja oni predstavljaju sjajno mesto za implementaciju “targerted marketing-a”. šta nudi konkurencija. i biti viđen na nekom od njih može marketinški mnogo da znači. Prema tvrdnjama brojnih naučnika i istraživača ove oblasti. Najbolja mesta za takav marketing su sajtovi pretraživača. prosečan čovek današnjice 25 . Za sigurno je da oglašavanje na nepoznatim sajtovima firmi ne donosi ništa dobro. na koji način to nudi. telemarketinga itd. Surferi sve manje vremena provode na stranicama koje otvore .u proseku 25-60 sekundi) posle čega se ponovo vraćaju na pretraživač tragajući za novom informacijom. Za razliku od klasičnih medija na Internetu se može realizovati posebna vrsta marketinga zvana “Targeted marketing”. pretraživači su ključni interfejs preko kojeg korisnici pristupaju čitavom Internetu .

Najpoznatiji pretraživač ove vrste je Yahoo! Na Internetu postoje brojni pretraživači i katalozi. Druga vrsta pretraživača. Postoje dve osnovne vrste pretraživača u odnosu na mehanizme prijavljivanja sajta koji će se kasnije naći u bazi podataka pretraživača. ali to je praktično neizvodljivo pa se treba skoncentrisati samo na one pretraživače koje koristi većina potencijalnih korisnika sajta. Ovi pretraživači često koriste baze podataka drugih pretraživača ukoliko nemaju podataka u svojoj bazi podataka (zato ih nazivaju i metapretraživačima). dok za druge vidove potrage za informacijama nema vremena ili volje.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 gotovo je u potpunosti zavisan od pretraživača i sadržaja koji mu on prezentuje. Tako imamo pretraživača koji do linkova raznih sajtova dolaze uz pomoć programa koji se zovu Robot ili Crawler. godini je sledeće: Slika br. tj. Po istraživanjima Hitwise-a učešće pretraživača u 2009. Najpoznatiji sajt ove vrste je svakako Google. pretraživači pretražuju Internet iz vlastite ili iz tuđe baze podataka. godini 26 . 6 Učešće pretraživača u 2009. ili kako ih još zovu katalozi su oni pretraživači koji podrazumevaju da određena lica (zaposleni) unose linkove u svoju bazu podataka. na samim sajtovima prikupljaju relevantne podatke o sajtu i zatim ih indeksiraju/upisuju u svoju bazu podataka. Idealna marketinška kampanja bi bila da se sajt prijavi na sve pretraživače.

Ova slika je interaktivna. Dizajn banera je veoma bitna stvar. ako se zna da 92% surfera dolazi na određenu stranicu da bi dobilo tačno određenu informaciju. 7 URL (engl. trebalo bi napraviti nov. koji se nalazi na nekoj web stranici.9% 17. Baner treba da natera surfera da prekine svoj surf i klikom na baner dođe na vaš sajt. već će posjetiti vaš sajt po završetku svog posla. Strategiju promocije putem banera moramo shvatiti kao kontinuiran proces koji se stalno razvija i donosi novine. a obzirom da je to relativno nova oblast ljudskog interesovanja. Baner je jedan od najvažnijih instrumenata u kompleksu Internet marketinga. pa ga ne treba suviše često menjati. Tek kada se primeti da je prvi dizajn banera dostigao maksimalni efekat. 27 .6% 16. URL7 vašeg sajta je podatak koji je veoma koristan na baneru. odnosno klikom na baner odlazite najčešće na stranu oglasivača ili na web stranicu preko koje će više saznati o reklamiranom proizvodu ili usluzi.7 Procenat posetilaca koji su na sajt www.polovniautomobili. ali i on bi trebalo da bude nalik na prvi baner.4% -9% Slika br.6% 19. odnosno da se može lako povezati i drugi sa vašim sajtom. Ovo je posebno bitno. jer je Internet vizuelni medij (70%) i izgled prvo privuče pažnju korisniku. Zbog toga je veoma bitan efikasan i efektivan dizajn vašeg banera. ali isto tako i njegova sadržina. nije čudno da se pravila revolucionarno i korenito menjaju.com došli preko pretraživača BANER Banner je engleska reč za oglasni prostor (slika) na Internetu. pogotovu ako se lako pamti.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Juče 7 dana avg 1 mesec avg 3 meseca avg 3 meseca promena 15. Uniform Resource Locator) je složen iskaz nizova karaktera koje se koristi za lociranje nekog resursa na internetu. jer tako korisnik neće biti primoran da bira između vašeg banera i posla koji je započeo.

i ako je sajt dobro posećen. Animacija skreće pažnju posetioca web stranice na kojoj se baner nalazi i animirani baneri postižu bolje efekte od neanimiranih. Ne preporučuje se baner veći od 15 do 30 kB (za veličinu 468x60). Baner pruža mogućnost da slika bude animirana.000 dnevno. kao i slike u formatu PNG). kao i baneri koji se ne linkuju. Pod banerom se najčešće podrazumeva slika u formatu dokumenta GIF ili JPEG. Međutim. Tarifiranje oglašavanja (rotacioni baner. uveden je opštiji termin za interaktivni sistem oglašavanja putem nekog od servisa Interneta. pod nazivom –interaktivna marketinška jedinica – IMU (Interactive Marketing Unit). postiže jači efekat. tehničari su u online verziji časopisa Wired napravili su reklamu veličine 468x60 pixel-a i to se smatra standardnim dimenzijama banera. U opštem slučaju. određenom periodu dana itd. bez obzira što se do nje došlo slučajno. Ako je tematika sajta takva da dopušta oglašavanje različitih sajtova. Interesantno je da neka istraživanja pokazuju da se prepoznavanje brenda (robne marke) postiže podjednako i sa neanimiranim banerom. baner postavljen više prema vrhu (u zaglavlju strane) i bliže levoj ivici web strane. Pored ovih formata koriste se još neki (FLASH formati. o Animiranost banera. servis za razmenu banera ne predstavlja dobar promotivni potez.) 28 . Ideja i kreacija su veoma bitni. Postoje slučajevi gde korisnik ne zapamti poruku zbog animacije. Većim učešćem skupljih rešenja banera povećava se i njihova kreativnost. 10. za korporativne i druge web prezentacije kod kojih se na prvom mestu vodi briga o kredibilitetu. baneri koji se linkuju u sklopu sajta na kojem se daje usluga oglašavanja. itako dobijamo podelu banera na animirane (animirani gif. Reklama do vašeg sajta se tako nalazi na velikom broju drugih web prezentacija. po broju posetioca. flash animacija) i neanimirane banere. U pogledu postavljanja banera na stranici imamo statične i rotirajuće banere. do određenog broja npr. a u odnosu na njegove tehničke i dizajnerske karakteristike odlučujuću ulogu imaju: o Veličina banera u kB. Kako je vremenom došlo do napretka u poimanju oglasa na web stranici. servis za razmjenu banera je veoma dobro rešenje za povećanje posećenosti. naplata po broju prikazivanja. Što baner ima manje kB brže se učitava i ima veće efekte nego isti baner sa većim brojem kB. o Kreativnost banera. U pogledu efikasnosti banera.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Godine 1994. upotrebljavaju se baneri koji se linkuju sa adresom sajta oglašivača. Postoje i servisi za razmenu banera. dok statični baneri stoje uvijek na istom mestu nepromenjeno (nalik na pokretne i statične reklame na stadionima). statistika poseta. Korišćenje nelinkovanih banera se smata skupom greškom u promociji. u određenoj rubrici. bez istraživanja. U pogledu linkovanja. direktno putem klika. Rotirajući baneri se menjaju pri svakom novom učitavanju iste stranice.

nakon čega više ne smeta korisniku da nastavi surfanje. manjih dimenzija od banera (130x60 pixela) i najčešće je statična. audio. Reč je o vektorskoj animaciji. Veliki broj iskusnih korisnika Interneta odmah isključuje pop-up prozor koji se pojavljuje kada dođu na neku stranicu. Ovo je veoma agresivan i snažan način oglašavanja koji može direktno skrenuti pažnju korisnika. Kada se ovi prozori koriste trebalo bi dobro razmisliti da li je ovakav vid oglašavanja dobro osmišljen da se ne bi dogodilo da korisnik isključi prozor pre nego što se predviđena stranica učita.i polite . RICH MEDIA ADS Sledi pregled nekih od najznačajnijih formata reklama: Expandable baner . dok je kod nas još malo poznat. POP-UP PROZOR Prozor sa reklamnom porukom oglašivača koji se pojavljuju pri učitavanju web strane na koju je došao korisnik (ispred glavnog prozora). animacija. Krajem 2001. 29 . Java. Reklama je vidljiva tek nakon zatvaranja glavne strane.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta MARKICA Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Posebna vrsta oglasnog prostora. koji se tek odnedavno počeo snažnije koristiti u svetu. sa veoma velikim marketing učinkom.učitava se zajedno sa stranicom (30 KB) . može biti ograničenog trajanja. dynamic HTML i ostale tehnologije koje omogućavaju poboljšanje interaktivnosti sa posjetiocem. POP UP ANIMACIJE (U RICH-MEDIA FORMATU) Pop-up animacija korišćenjem rich media tehnologije podrazumeva sve tehnike promocije koje uključuju neke od multimedijalnih elemenata: video. Pravi se u dve varijante i veličine: initial . Ovaj oblik oglašavanja može biti atraktivan i prihvatljiv za posetioca. Ovo je izuzetno atraktivan način oglašavanja. čak ni ne pogledavši o čemu se radi. a zatim se obično smanjuje i povlači na veličinu standardnog Internet banera. Smatra se da je ovo mnogo finiji i mnogo manje agresivan metod oglašavanja. POP UNDER PROZOR Prozor sa reklamnom porukom oglašivača koji se pojavljuje iza glavnog sadražaja web strane koju korisnik otvara.godine počeli su se pojavljivati i na veoma posećenim sajtovima kao što je Yahoo. 3D.učitava se pošto se stranica pojavi na ekranu (70 KB).koji se nakon prelaska miša preko njegove površine proširuje u veći format. koje se pojavljuju preko celog ekrana u kojem korisnik interneta pregleda sadržaj. Ovim tehnikama ostvaruje se viši nivo komunikacije sa korisnikom. zato jer u sebi može sadržati zvuk.

Net reklame zasnovane na tekstu bi mogli podeliti na klasične tekst linkove i content module. s tim što pokriva kompletan vidljivi proctor na ekranu. s bitnom razlikom što se najčešće primenjuju u instant mesindžerima AIM i ICQ kao i u online video-igrama. upravo ta njegova karakteristika predstavlja i najveću prednost nad ovim formatima. pričaju o proizvodima i sl. za sobom ostavlja mali baner na ekranu pretraživača koji prati kretanje posetilaca po stranici (scrool-up/down). koji se mogu menjati u realnom vremenu kako bi se postiglo ciljanje na određene grupe posetilaca po raznim kriterijumima. Naime.reklama koja zamenjuje pozadinu stranice u kombinaciji sa floating window banerom. koriste se i nazivi intromercial ili webmercial. Pored commercial breaka.korisnik sajta . za razliku od televizijskih. bez napuštanja sajta na kojem su postavljeni. Wallpaper ad . NET REKLAME ZASNOVANE NA TEKSTU Pored bogatstva formata rich media ads.u pitanju je samo prepakovani pop-up prozor. radi se o virtuelnim likovima .napravljenim u Flashu. Pri prikazivanju ovih reklama. to jest 100 KB. s tim što se u najvećem broju slučajeva njegovo zadržavanje na ekranu. Njeno pokretanje se inicira kada posetilac klikne na link između dve stranice. obavezni su tasteri STOP i PAUZA. Polite baner predstavlja idealan način za postizanje bolje interaktivnosti na relaciji sajt . in banner surveys . Window ad . Pored njih. Dimenzije nisu ograničene. odgovaraju na FAQ8-ove. Iako je ovakav vid reklama vizuelno siromašniji od banera i ostalih rich media ads formata. koji obitavaju na korisnikovom sajtu i žele posetiocima dobrodošlicu. Commercial break . tematski vezani za njen sadržaj. ograničava na 10-15 sekundi.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Floating ad . Kada se reklama ugasi. Veličina je do standardnih 550 x 480 piksela i 100 KB. Maksimalno trajanje animacije je 10 sekundi. Jedna od verzija floating ada je i floating flash koji se razlikuje po tome što nakon izvršene animacije na stranici nestaje s ekrana.pojavljuje se pre učitavanja cele stranice opcijom skip/close ad. plaćeni od strane oglašivača.inicijalna reklama (oko 30 KB) koja se učitava i postaje vidljiva kada i stranica. ovaj vid reklamiranja je neuporedivo manje "napadan" za posetioce i lakše se vizuelno uklapa u samu straukturu web stranice.baneri namenjeni anketama. pa je ovakvo reklamiranje prihvatljivije mnogim webmasterima. a maksimalna veličina je 2 MB. a nakon toga se nastavlja s učitavanjem veće reklame (oko 70 KB) na istom mestu. Full page overlay . Preload takeover . Zanimljiv je i in-page talking-heads. naglu 8 FAQ „Frequently Asked Question(s)“.firma koja se reklamira.je skoro je u potpunosti sličan floating ad baneru. i sažetih odgovora na ta pitanja.najsličniji su današnjim TV reklamama. 30 . Ovde se zapravo. Nakon provobitne animacije koja prekriva deo ekrana smanjuje se na klasičnu veličinu i smešta negde na stranici. Polite baner . Pravi se u maksimalnoj veličini 500 x 500 piksela. Content moduli su delovi web stranice. na web stranama veoma često susrećemo i reklame koje su zasnovane na običnom tekstu i linkovima (ponekad začinjeni sa minimalno grafike). predstavlja spisak nečešćih pitanja o nekoj temi. a minimalno pet.je reklama koja u transparentnom sloju pliva po ekranu. bez akcije korisnika.glavama ljudi i životinja ili objektima . Video ads .pojavljuje se u prozoru pretraživača pre nego što se učita stranica.

koja koristi banere.com . koji se prikazuju na veb-stranicama (uglavnom su unosi sortirani od najnovijih ka starijim). dužina trajanja. refferal) za razmenu linkova. ostvaruje se bolje prepoznavanje brenda. blog) čini niz hronološki organizovanih unosa teksta. istaknuto mesto. Osim što je korisno da postoji što više linkova sa drugih sajtova na našu internet prezentaciju bitno je i o kakvim se sajtovima radi. NAGRADNE IGRE SPONZORISANE RUBRIKE / LINKOVI Informacija kao resurs. Broj linkova ka našem sajtu na drugim internet prezentacijama. bitno je i koju oblast ti sajtovi obrađuju. Kod posetilaca se stvara navika da sa sponzorskog banera odu na sajt oglašivača. Pre svega bitno je kakav je rejting tih sajtova. na koliko stranica i sl. Što je veći broj linkaova koji upućuju na naš sajt to je rejting sajta veći i značajniji. je sistem sponzorstva na sajtovima u vezi s ciljnom populacijom oglašivača. značajno utiče na pozicioniranje samog sajta na svetskim i domaćim pretraživačima. mesto po odabiru u određenim člancima. uzimajući u obzir oblast kojom se bavi. Razmena linkova se najčešće vrši sporazumno sa drugom institucijom (vlasnikom sajta). od engl. affilate. ili čitav tekst. 10 Blog ili veblog (skraćeno blog. 11 Google ADWords predstavlja sistem tekstualnih reklama koji je prilagođen tematici sajta na kom se nalaze 31 .. Razmena linkova se može izvršiti i učestvujući u nekim od dilerskih programa (associate.polovniautomobili. odnosno šta je predmet sadržaja na tim sajtovima. posećenim sajtovima i sl. I na kraju. insistirajući na recipročnosti (dogovorom se određuje gde će link stajati. Sponzorstvo na sajtovima daje pogodnost koju drugi mediji nemaju: duži period oglašavanja koji donosi bolji rejting na pretraživačima. RSS dokument sadrži ili sažetak sadržaja sa pridružene veb strane. 9 RSS (Really Simple Syndication) je porodica veb formata koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često menjaju. a taj sadržaj se može uvesti u RSS aplikaciju na vašoj strani. tj. da li se radi o referentnim sajtovima. Dobra tehnika promocije. web log. kao što je već rečeno. a uslovi su isti za oba sajta). poruka može da se menja na istom oglašivačkom mestu itd. RSS vam omogućava da budete u toku sa izmenama i novostima sa nekog veb sajta potpuno automatski. kao i novi servisi kao što je Google ADWords11 (sistem tekstualnih reklama koji je prilagođen tematici sajta na kom se nalaze). kao što su novinski naslovi. rubrikama najčešće na portalima. vrši razmenu linkova sa sajtovima koji su slični po oblasti delovanja (pod ovim podrazumevamo sve sajtove koji se stručno bave prodajom automobila) ili koji imaju dodirnih tačaka sa ovom oblašću. RAZMENA LINKOVA Veoma koristan vid marketinga je i razmena linkova sa drugim sajtovima.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 ekspanziju doživljavaju RSS Feeds 9 i Blog10 reklame. Sajt www. Loša strana ovih programa jeste što često ne možemo uticati koji će se linkovi pojaviti na našoj prezentaciji i što često pretraživači ovakve programe karakterišu kao neetički marketing pa postoji mogućnost isključivanja našeg sajta iz baze linkova pretraživača.

com.polovniautomobili. Proaktivna marketinška strategija odnosi se na svaki pristup na Internetu koji je proaktivan i vodi vas do potrošača. kao i na neposrednim i preciznim objašnjenjima o karakteristikama ponuđenog proizvoda. Direktni marketing koji se javlja u formi elektonske pošte svoje prednosti bazira na adresiranom obraćanju ciljno definisanim kupcima. Internet je komunikacioni medij. verovatno samo polovina korisnika ima pristup webu. pa nije čudno što je direktna komunikacija e-mailom i chat servisom najpopularniji oblik komunikacije među Internet korisnicima.co. nasuprot pasivnim pristupima gde se čeka da potrošač dodje do vas. Korisnici i osoblje firme mogu brzo i direktno razmenjivati poruke. a za to nije dobijena saglasnost 32 .rs i mnogim drugim. sa promotivnog aspekta predstavlja jeftinu mogućnost kvalitetnog direktnog marketinga. Ove veze se ostvaruju zbog partnerskih odnosa sa drugim organizacijama. Kada se prezentacija pokrene.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Sajt www. Proaktivne marketinške strategije su idealan način izgradnje odnosa partnerstva sa potrošačima. sa čestim ažuriranjem i jednostavnom navigacijom. Pravljenje zbirke email adresa zainteresovanih korisnika servisa ili posetilaca prezentacije je verovatno najisplativija promotivna aktivnost. ali i zbog predusetljivosti pema posetiocima (pružanje informacija o sadržajima na Internetu o automobilima). Pri tome od presudnog značaja predstavlja fleksibilan. kvalitetan sajt koji prati ovu vrstu aktivnosti. time se podižu usluge na veoma visoki nivo. Suština uspešne proaktivne strategije je u tome što mora da bude potpuno zasnovana na želji potrošača da prima vaše informacije. Takođe ne sme se zanemariti važnost koncepta “added value” koji je osnova za privlačenje potencijalnih kupaca.com primenjuje strategiju ekstenzivnih veza postavljanje velikog broja hiperlinkova ka drugim sajtovima. koji je osnova većine proaktivnih strategija na Internetu.com realizuje sa sajtovim:opelteamserbia. kao i posetioca same web strane. Jedna od osnovnih prednosti proaktivnih strategija koje se sprovode preko e-maila je ta što gotovi svi korisnici Interneta koriste e-mail. zasnivaju se na tekstualnoj osnovi ili na bazi elektronske pošte. Međutim. Razmenu linkova sajt polovniautomobili. koji uveliko nadmašuje tradicionalne sisteme komunikacije. kao i adekvatne mailing liste koje su u ovom slučaju u svakom trenutku dostupne. DIREKTNI E-MAIL MARKETING Web prezentacija je pasivna marketinška strategija. umesto da se nadate da će se jednog dana vratiti na vašu web lokaciju. Korišćenje e-mail servisa u poslovne svrhe. E-mail marketing predstavlja ubedljivo najefikasniju tehniku marketinga online. njen uspeh zavisi od toga kako potrošači pronalaze i prihvataju njen sadržaj. hondaclub. Mnoge proaktivne strategije na Internetu su jednostavne. Sve ovo ide u prilog činjenici da se tendencija ulaganja novca u advertising putem mass-medija sve više pomera u pravcu ulaganja u marketing aktivnosti namenjene određenim kupcima. pored direktne komunikacije sa korisnicima. Međutim ukoliko se poruke promotivne prirode šalju putem e-maila.

SPAM Spam na servisu www je oglašavanje sadržaja koji ne postoji na toj adresi (npr. tek kada stvar dospije do suda. a kada na nju u istom tonu pošalju odgovor jedan ili više korisnika dobija Flame War. Budući da je komunikacija sa posetiocima sajta jedan od najvažnijih segmenata online promocije. pod nazivom Opt-in i Opt-out servisi. jer je isključena mogućnost da treća osoba prijavi e-mail adresu koja nije u njenom vlasništvu. Ovaj sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole (Permission Marketing). naziva se spam. Spam na e-mail servisu je mnogo složeniji i češći od ostalih vidova neželjene komunikacije. uglavnom. korisnik daje dozvolu da na njegovu e-mail adresu stižu poruke (korisnik se dobrovoljno prijavljuje da prima određene sadržaje). Ovakav vid slanja e-mail poruka doveo je do posebne kategorizacije prijavljivanja i odjavljivanja korisnika. PERMISSION MARKETING Kvalitetna poslovna komunikacija e-mail servisom podrazumijeva prethodno dobijenu dozvolu. onda takav vid marketinga ima dalekosežne negativne posledice u poslovanju. Naime. Ta razmena poruka se naziva Flame War. Firme koje koriste spam poruke uz druge tehnike marketinga. Korisnici su se samostalno prijavili da te poruke primaju (email cirkularna pošta). ISP u svoje ugovore i statute unose pravila i zakonske odrednice o ponašanju korisnika. ali ih to ne sprečava da nastave sa nedozvoljenim aktivnostima. Permission Marketing obavlja se isključivo preko mailing lista. pored direktnog marketinga. Zaustavljaju se. Opt-in servis korisnik dobija poslovne e-mail poruke isključivo ako se dobrovoljno prijavio da ih prima. da bi se korisnik obavezao na potvrdu prijavljivanja za primanje e-mail poruka. jeste informacija o tome da su svi prijavljeni na mailing listu osobe koje su zainteresovane za primanje ponuđenih podataka. dobijate reklame za neke sajtove). Neki autori ovaj vid servisa nazivaju Double Opt-in. To je svaka email poruka koju korisnik dobija. Švedska. Mailing liste su oblik komunikacije koji pošiljaocu omogućuje da istu poruku šalje na neograničeni broj korisničkih e-mail adresa. Jedna od osnovnih prednosti korišćenja mailing lista u marketinške svrhe. Pravilan marketing na osnovu dozvole obavlja se isključivo korišćenjem i Double Optin i Opt-out servisa. Kao posledica spama veoma često se razvije poseban tip komunikacije između osobe koja je primila spam i onoga ko ga je poslao. Hrvatska).Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 korisnika. dodatno mora da potvrdi svoju odluku. što je naravno slučaj sa zemljema u kojima postoji zakon protiv spama (Amerika. a koja nema direktne ili indirektne veze sa njim. umesto ponude mobilnih telefona koju očekujete. Double Opt-in servis jedini je ispravan način prijavljivanja korisnika. Opt-out servis omogućava automatsko napuštanje primanja Opt-in poruka. dospevaju na različite crne liste. potrebno je organizovati radno vrijeme osobi koja odgovara na e-mail 33 . Flame u Internet žargonu predstavlja poštu koja je napadna i uvredljiva. U slučaju Interneta sistem neželjenih poruka i loših marketinških aktivnosti. Kad se prijavi da želi ovakve poruke da prima.

vizuelni. ono što je najvažnije to je da korisnik do njega dolazi samostalno (bez prinude). Osnova onoga što pruža Internet je sadržaj. E-mail cirkularna pošta (mailing liste) se deli na: 1. i da pronađe ono što taj sadržaj treba da pruži. i to radite u različitim vremenskim periodima. Informativne mailing liste su najpopularniji tip mailing lista na Internetu. vi naprosto napišete web adresu na kojoj se odgovori nalaze. ne proširujući priču na primenu. U zavisnosti od obima posla i organizacije.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 poruke. ovaj posao može raditi sinhronizovano nekoliko ljudi. ili iskopirate sadržaj koji ste prethodno sačuvali u posebnom fajlu i specijalno pripremili kao odgovor na ovakva pitanja. s obzirom da Net populacija uglavnom traži novosti iz oblasti koje je zanimaju. time lista postaje informativna. Bez obzira da li je u pitanju zabavni. Ono što je najvažnije kod prijavljivanja na mailing listu jeste čin dobrovoljnog pristanka za primanje informacija. Vlasnici web sajtova počeli su da shvataju značaj uvida u tačan broj ljudi koji se za njihov sajt zanimaju dovoljno da bi prihvatili da primaju informacije o tom sadržaju. Naši korisnici dobijaju sve više besplatnih sadržaja putem e-maila. Da biste izbjegli zamorna ponavljanja. Odgovarajući. Kvalitetnim informacijama koje pružate. Ako promovišete proizvod ili uslugu preko vaše mailing liste tako što samo nudite cenovnik. problem se može rešiti ovako: dolazeće poruke mogu se selektovati u različite foldere prema prioritetu i na njih se potom može odgovarati po istom redosledu prioriteta. teoriju. informativni. MAILING LISTE Poslednjih godina i na našim prostorima došlo je do sve većeg razvoja mailing lista. ili neki drugi sadržaj. možete pribjeći popularnoj metodi za odgovaranje na ovakva pitanja: na vaš web sajt postavite odjeljak ″Česta pitanja i odgovori na njih″. komunicirajući s korisnicima vašeg online servisa. novosti i slično verovatno će broj prijavljenih početi da opada. dakle. Najbolje je objavljivati vesti i objašnjenja koja se odnose na proizvode ili usluge. Marketinški značaj mailing lista ogleda se u tome što pokretači mailing liste dobijaju mogućnost da na različite načine kontaktiraju potencijalne klijente. na postavljeno često pitanje. Informativnu (komercijalna i nekomercijalna) 3. Broj osoba koje se prijavljuju na mailing liste ovog tipa direktno zavisi od vrste informacija 34 . auditivni. dobrovoljno prijavljene na listu jer ih zanima sadržaj koji je u direktnoj vezi sa ponuđenim proizvodom ili uslugom. primetićete da vam posetioci postavljaju ista pitanja. Korisnik dakle. svojom voljom prilaže svoju e-mail adresu. raste vam kredibilitet u oblasti kojom se bavite. Posle izvesnog vremena. Mailing liste nisu ništa drugo nego elektronski oblik cirkularne pošte. Diskusionu (komercijalna i nekomercijalna) Kod promotivnog tipa se pružaju besplatne informacije koje se bave tematikom koja se odnosi na vaš proizvod ili uslugu. Kako je tu u našim uslovima uglavnom nerealno. Biti na mailing listi znači biti u grupi onih osoba koje sa jedne određene adrese dobijaju e-mail poruke u određenim vremenskim intervalima. Promotivnu (komercijalna) 2.

kako za korisnike.mikroknjiga. Kreira prodaju i generalno umanjuje troškove . slanje čestih pitanja i odgovora.yu. tako i za firmu .žestoka konkurencija . Veoma često se koriste i programi autoresponderi. proizvod ili uslugu. slanje aktuelnog broja e-mail časopisa. Osigurava prepoznatljivost firme (Branding) Nedostaci koji će se uskori pojaviti ili su već prisutni: . a korisnik gotovo trenutno dobija odgovor na postavljeno pitanje. pravljenje online kurseva. To su automatske. Sveprisutnost. odnosno stupe u kontakt sa nekim ko deli slična interesovanja. Osoba koja je prijavljena na takvu listu dobija poruke. uputstava za upotrebu proizvoda ili usluga.. Dobar primer informativne mailing liste su Vesti Mikro knjige – www. Suviše kvalitetnih sadržaja putem e-mail servisa. Sadržaj se pruža korisniku u obliku koji je firma zamislila .e-mailom se dobija opcija prisustva firme u bilo kojem vremenskom periodu koji odgovara korisniku . Ovakve liste karakteriše dvosmerni tok informacija.vaša poruka se gubi u mnoštvu beznačajnih mejlova .Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 koje se šalju u ovim e-mail porukama (npr. samo slanje podataka o proizvodima firme i popustima ima manju vrednost za većinu korisnika u odnosu na slanje dodatnih podataka koji ne moraju biti u direktnoj vezi s proizvodima). Politika privatnosti e-mail poruka biće sve strožija 35 . Na ovaj način vlasnici sajta štede vreme. Poboljšava servis prema korisnicima i poboljšava odnose s korisnicima . Diskusione mailing liste omogućavaju raznim osobama. korisne web adrese.co. može da šalje svoje poruke. sličnih interesovanja. ili da šalje odgovore na one poruke koje dobija preko ove mailing liste. ponuda. E-mail poruke donose dodatni saobraćaj postojećem web sajtu . Sve veći broj e-mail poruka. Na posjećenim diskusionim grupama možete uspešno promovisati sebe. Mogućnost evaluacije efekata . dnevne vesti iz oblasti računara i Interneta. Brz povratak investicije .. Najvažnije prednosti e-mail marketinga su: . svoju firmu. prethodno generisane poruke koje se šalju korisniku na osnovu njegovog zahteva i nezavisno od vašeg delovanja. Problemi u upravljanju velikim brojem e-mail poruka. Autoresponderi se mogu koristiti za širok spektar usluga: slanje napisanih članaka. da brzim i jednostavnim razmenjivanjem poruka dobiju informacije o nečemu što ih interesuje.

Prvi korak u pisanju e-mail poruke predstavlja određivanje From polja.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 NETIKECIJA Neka pravila pri pisanju e-mail poruka Kod pisanja e-mail poruka nepoznatoj osobi (što je veoma čest slučaj u poslovnoj komunikaciji). Vaša. Objasnite razlog vašeg kontaktiranja e-mailom. raspoloženje. pol. Ovo ime se konfiguriše pri otvaranju novog e-mail naloga u vašem programu za e-mail. uzmite u obzir da li ćete sve adresirati u polju Cc (carbon copy) ili u Bcc (blind carbon copy). Ako se obraćate poznatima. Subject služi da opiše prirodu vaše poruke i obavezan je dieo same poruke. kratka. jer ćete time u slučaju hitnosti biti prioritetni onome koji prima vašu poruku. slanjem attachmenta rizikujete da. uvek naglasite kome pišete e-mail i trudite se da tekst počne pozdravom. Budite prijateljski nastrojeni. Marketing M3). Što se tiče priloga (attachment) poruke. Treba imati u vidu da nemaju svi primaoci isti softver na svojim računarima i da mnogi neće biti u mogućnosti da otvore različite tipove fajlova. Pisanje e-mail poruka može se rasčlaniti na četiri etape:     Predstavite se Napišite ukratno svrhu obraćanja-naslov poruke Napišite sadržaj poruke Potpišite se Kada započinjete pisanje. Za ime koje se pojavljuje u poruci koju šaljete postoji nekoliko preporuka:  Ako se obraćate nepoznatim osobama. koristite vaše ime i prezime.. ali je mnogo manje formalan od poslovnog pisma što dozvoljava određenu dozu opuštenosti u komunikaciji. vaš prilog neće biti pogledan zbog straha od virusa. koristite ime vaše firme. obraćajte se sa Vi. Isto tako. jer će primaocu preuzimanje velikih fajlova sa Interneta oduzeti više vremena. lokaciju. baš kao što je i naslov teksta koji pišete. držite se pravila pravopisa. uviđajni. Radi se o imenu koje se pojavljuje kada vaša poruka stigne do njenog primaoca. sažeta. Poštovani i trudite se da oslovljavate osobu kojoj se obraćate. izbegavate mogućnost da primaoci poruka ide e-mail adrese ostalih primaoca i samim tim ne ugrožavate njihovu privatnost. Poruka treba da bude jasna. što je još važnije. E-mail je formalniji od telefonskog razgovora. Adresiranjem u polju Bcc. njihovo korišćenje treba ograničiti. jer ćete time postići ljubazan kontakt. sektor ili funkciju (npr. ljubazni. između ostalog znači da bi trebalo da budete veoma oprezni u sastavljanju sadržaja e-mail poruka. treba da ostavi najbolji utisak o vama. Pisanje dobrog e-maila zahteva vašu usredsređenost na poruku koju šaljete i stavljanje u ulogu onoga koji će vašu poruku primiti. 36  . u skladu sa strategijom predstavljanja u sklopu firme. Ako imate više od jednog primaoca vaše poruke. Ovo. godine.. ukoliko ne naznačite šta je u tom fajlu. U naslovu poruke uvek napišite značenje vaše pošte. Ukoliko ne poznajete onoga kome šaljete email. neste u mogućnosti da pretpostavite vreme.

zato što se. a i odgovorom ćete dati do znanja da ste primili poruku. Ovim se postiže prepoznatljivost. onda pravite razmak između pasusa zbog preglednosti. Ono što nikako ne bi trebalo da uradite jeste da u polje predviđeno za ime ne napišete ništa. izbegavajte tekstove sa podebljanim i iskrivljenim slovima i nikako ne pišite sve velikim ili sve malim slovima. neki poslovni ljudi primaju i do sto poruka dnevno i ne treba im opširan e-mail prepun nevažnih detalja. Ne bi trebalo da koristite vašu e-mail adresu. Ako šaljete periodičnu poštu na iste e-mail adrese (mailing lista). onda u vašem pismu objasnite zašto je tako i izvinite se zbog dužeg čekanja. Ako postavljate više pitanja u e-mailu. Ovo polje utiče na način kako će se primalac poruke postaviti prema vašem pismu. proizvod. U naslov poruke ne bi trebalo stavljati više od 30 karaktera. nije loše da se posle izvesnog vremena promeni naslov poruke. Redovno proveravanje ″Inbox″ je odlika profesionalaca. Naslov poruke može poslužiti kao dobar način uvođenja primaoca u pravo raspoloženje pri čitanju sadržaja poruke. 37 . . Nije loše napraviti intrigantan naslov poruke. . Polje Subject je najbitniji deo komercijalne e-mail poruke. Pisanje teksta samo velikim slovima može se protumačiti kao vikanje. Zato treba biti što jednostavniji. Saveti za uspešno pisanje naslova poruke su: . sem u slučaju ako u njoj ne postoji informacija o kome (i čemu) se radi. šta. firmu. gdje i zašto pišete. . Takođe. Ukoliko je odugovlačenje neizbežno. Ako se desi da se komunikacija sa korisnikom produži. . Naslov poruke ne bi trebalo da predstavlja suštinu poruke u par reči.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta   Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ako se afirmativno obraćate. u suprotnom. Ovim se potvrđuje verodostojnost vaših odgovora i sagovornik se podseća na svoje iskaze. trebalo bi da koristite delove iz prethodnog pisma putem komandi Replay i Forward iz vašeg programa za e-mail. Prvo i osnovno pravilo u komercijalnoj komunikaciji preko e-maila (i uopšte Interneta) jeste da bi poruke trebalo da budu čitljive i sažete. Držite se dva do tri kratka pasusa u kojima ćete opisati ko. ostatak imena neće videti. Naslov poruke ne bi trebalo da sadrži kompletnu informaciju. Polje za naslov poruke (polje Subject) nikako ne bi trebalo ostaviti prazno. U komunikaciji sa primaocem.. koristite za ime ono što želite da afirmišete-ime. ne bi trebalo da menjate naslov ili ime u poruci. . ili ako želite da vaši korespondenti zapamte tu e-mail adresu. Od naslova poruke (pored imena pošiljaoca) najviše zavisi da li će je primalac poruke uopšte pročitati. za to postoji sadržaj poruke. Ako želite da vaš e-mail bude vredan čitanja. kada. jer ćete odugovlačenjem iznervirati onog koji čeka.. Dužina teksta u polju koje se koristi za predstavljanje u e-mail porukama ne bi trebalo da prelazi 20 karaktera. . može se desiti da će vaš primalac heti odmah da odgovori na neku primamljivu ponudu ili na neki posao koji mu je u interesu i time zapostaviti druga pitanja. kao i odgovaranje.

Jedan od vidova virtualnog marketinga jeste dodavanje linka na sajtu ili u e-mail poruci (sa tekstom "Preporučite prijatelju" ili sl. PRIMERI USPEŠNIH INTERNET PROMOCIJA TELL A FRIEND Primer veoma efektivnog korišćenja Tell-A-Friend (reklama od usta do usta) promotivne alatke jeste sajt www. Kreiranje popularnih servisa . može doprineti ostvarivanju zadatog marketinškog cilja. Da bi povećao svoju posećenost dovođenjem novih posetilaca na sajt kroz korišćenje Tell-A-Friend alatke. E-mail komunikacija može predstavljati dokazni materijal u slučaju zloupotreba. online oglasi.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ukoliko pišete na engleskom jeziku. jer niste jedina osoba koja šalje poštu. podsetnici. Na kraju. ovo je veoma efikasna promocija. Svaki posetilac je bez ikakvih uslovljavanja mogao da 38 . Vodite računa šta pišete u porukama. zanimanjem i kontakt adresom i telefonom. Lakoća i brzina slanja e-mail poruka čini e-mail veoma efikasnim načinom komunikacije. Ovaj postupak ne traje dugo i time ćete poštedjeti sebe neprijatnosti zbog eventualnih grešaka. U suprotnom. Pritiskom na jedno dugme u moći smo da pošaljemo i primimo veliki broj poruka. kalendari i drugi (besplatni) servisi značajno mogu da povećaju broj posetilaca sajta. Zato je problem primanja i slanja neželjene pošte naglašeniji od problema komunikacije standardnim pismima. besplatni e-mail servisi.com. i efekti su negativni. ovaj sajt je odlučio da sprovede nagradnu igru. izvršite spellchecking (u Outlook-u pritiskom na F7 na tastaturi) prije nego što pošaljete nekome e-mail.wz.. Dobro formulisana e-mail poruka.različite diskusione grupe.se definiše kao bilo koja strategija koja stimuliše pojedinca da šire marketinšku poruku drugima.) koji će automatski (kada se klikne na njega) pokrenuti slanje email poruke sa tekstom kao što je "Poseti ovu zanimljivu internet prezentaciju. Cilj je bio stimulisati postojeće posetioce da pošalju preporuku putem ove alatke svojim prijateljima.” News grupe i web forumi – korisnici Interneta vode diskusijama na drugim sajtovima i na taj način indirektno sprovode aktivnu marketinšku kampanju sajta Plasiranje članaka (sadržaja) na druge sajtove . Dužina poruke ne treba da prelazi visinu dva ekrana bez opravdanog razloga. sa svim svojim elementima. OSTALE INTERNET MARKETING TEHNIKE Pored dosad navedenih tehnika internet marketinga često se koriste i neke od sledećih tehnika:     Viralni marketing . Ako želite da budete sigurni da niko drugi sem vašeg sagovornika ne vidi poruku – šifrujte je. jer predugačke poruke neće zadržati pažnju mnogih primaoca..iako se retko koristi. ne zaboravite da se potpišete punim imenom i prezimenom. Organizovana je nagradna igra u kojoj je glavna nagrada bila Sony Play Station 2.

Ovde ćemo navesti primer dobrog korišćenja e-book-a u promotivne svrhe . oni će to smatrati veoma vrednim i masovno će koristiti tu mogućnost.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 učestvuje u nagradnoj igri. knjigu je u roku od mesec dana na svom računaru imalo više od 400. časopis. S obzirom na minimalna ulaganja (uglavnom nefinansijska) u kreiranje knjige. Efekat knjige na posećenost sajta nije izostala. Ipak. ali i broj korisnika besplatnog e-mail časopisa ovog sajta. Korišćenje Tell-A-Friend box-a na sajtu povećano je više nego stostruko. taj pad je ublažen na taj način što su mnogi posetioci svoje e-mail adrese prijavljivali za primanje besplatnog časopisa ovog sajta. Posetiocima je ostajalo samo da unesu mail prijatelja i svoj mail. Rezultati ovog marketinškog poteza bili su zapanjujuće dobri. Mali nedostatak ovakvog marketinškog poteza bio je nagli pad posećenosti po završetku nagradne igre.000 ljudi. Uobičajeno je da se ovakve knjige prodaju online. Knjigu je sa mnogih download sajtova preuzelo više od 100. Zaključak je da se ovaj gotovo potpuno besplatni instrument za povećanje posećenosti mora koristiti u kombinaciji sa drugim instrumentima. što je i bilo očekivano. ovo je još jedan primer izuzetne primene teorije Internet marketinga u praksi. budući da ljudi koji su zadovoljni nečim na Internetu (u ovom slučaju besplatnim dobijanjem knjige) vrlo brzo o tome obaveste svoje prijatelje i rodbinu i predlože im da i oni poruče isto. jer on stvara nove posetioce. ona je već bila kreirana i obaveštavala je o postojanju sajta. broj stalnih posetilaca sajta i pretplatnika na e-mail časopis povećao se za više od 20%. kao npr. Tako je sajt stekao i puno novih stalnih posetilaca. Poruka o sajtu i nagradnoj igri stizala je na gotovo 1000 mail-ova dnevno. tako drastično povećana. Broj ljudi koji je "skinuo" e-book sa download sajtova i ukupan broj ljudi koji je imao knjigu na svom kompjuteru govori o tome da je elektronska knjiga pretvorena u "tell a friend" alatku. U kreiranje elektronskih knjiga veoma često su uključeni vlasnici više sajtova. Pogodnosti koje nudi ovaj način promocije navele su mnoge webmaster-e na kreiranje elektronskih knjiga. Na ovaj način ne samo da je sajt bio zaštićen od loše reklame već je svako ko je primio poruku imao veliki motiv da je šalje dalje svojim prijateljima. jer kada surferima bez naknade dajete stvar koja se obično naplaćuje. nagradnoj igri i većoj mogućnosti za dobijanje nagrade korišćenjem Tell-A-Friend alatke. 39 . ali je ova knjiga mogla da se preuzme potpuno besplatno.000 ljudi. imaju zadatak da te nove posetioce pretvore u stalne. Posećenost je. a s obzirom na to da je njena distribucija bila potpuno slobodna i neograničena. ali oni posetioci koji bi poslali obaveštenje prijateljima o nagradnoj igri na ovom sajtu imali su veće šanse da dobiju glavnu nagradu. Akcija je pokrenula slanje mnoštva preporuka prijateljima i posećenost sajta je naglo rasla. U narednih nekoliko meseci. Mogućnost besplatnog preuzimanja veoma je plodonosna. E-BOOK EFEKAT E-book je poslednjih godina veoma široko upotrebljavan instrument promocije na Internetu. jer je zajednička promocija na ovaj način i moguća i veoma efikasna. po procenama kreatora. Ova knjiga korišćena je za promociju jednog sajta i pokazala se kao veoma efikasna u tom smislu. Poruku nisu kreirali sami posetioci. a drugi instrumenti. "Unleashing The Ideavirus" je elektronska knjiga koja na kompletan način obrađuje problematiku virtuelnog marketinga.

Marketing na internetu ne treba poistovećivati sa klasičnim marketingom. a to dovodi i do sve veće potrebe za valjanim marketinškim nastupom na internetu. Kao vid komunikacije. a ne cilj. Da bi marketing na internetu bio uspešan potrebno je nešto novo. Procene stručnjaka pokazuju da će se buduća trgovina preko interneta uglavnom odvijati bussines to bussines i bussines to customer. Kompanije bez obzira na njihovu veličinu treba da koriste iskustva drugih firmi koje ostvaruju dobre marketinške rezultate na internetu. Brz razvoj tehnologije sigurno će dovesti do novih načina marketinškog nastupa na internetu.). Firme ne smeju da koriste internet za reklamiranje samo zato što to konkurencija radi jer ovakvo razmišljanje može doneti više štete nego koristi. mogućnost jednostavnog pronalaženja najboljeg dobavljača i sl. nešto što se može naći samo na internetu. kao i način njihovog dostizanja. A to pokazuje da se strategije koje su uspele i dale dobre rezultate ne smeju prenositi na internet. Da bi Internet marketing obezbedio ostvarenje željenih rezultata neophodno je da se dobro definišu ciljevi koji se žele postići reklamiranjem na internetu. a to pokazuju primeri brojnih velikih kompanija. naručivanje. internet je sredstvo. koje su uprkos dobro izgrađenom imidžu na internetu doživele pravi poraz. Jeftin pristup Internetu omogućava i malim kompanijama da kreiraju sopstvenu prezentaciju na mreži. Iz ovoga možemo da zaključimo da kompanije internet ne koriste samo za plasman svojih proizvoda nego i za nabavku (lako prikupljanje ponuda. 40 . Ovo im omogućava da originalnim imidžom i kvalitetnom propagandom uspešno konkurišu velikim kompanijama nudeći svoje proizvode na svetskom tržištu. Ne koristite internet ukoliko to nema smisla za vaš biznis.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 ZAKLJUČAK Internet je novi medij i traži formulisanje novih strategija da bi se uspešno koristio u marketingu.

pdf#page=74 10.pretraga.edu.me/E_komerc 3. http://www.co.org/wiki/Интернет_маркетинг 9.modembelgrade. http://www.pedagog.cg. http://www.yu/ 7.wikipedia. http://sr.co. http://www.psee.php 4.ac.yu/marketing/index. http://www. http://www.rs/inm%20marketing%20nastup. http://www.etrgovina.org/ 8.radar.pdf 41 .trafficestimate. http://www.sau.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 LITERATURA 1.alexa.com/ 6.com/papirologija/Marketinginternet. http://www.com/ 5.yu/Volume%20XIII.php 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful