Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo?

May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal,katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya. Nagiging maganda at makabuluhan ito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao. Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t isa. Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Maaaring mayaman o mahirap sila. Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:     isang ina, ama, at mga anak, o isang ina na may isa o higit pang anak, o mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o mag-asawang walang anak.

Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa. Tumutulong silanghumubog ng mga taong nagiging katulad natin. Kung kailangan nating lumaking malulusog at maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya. Pananagutan/Komitment Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutan sa isa’t isa, sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa. Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya. Narito ang ilan:         Maging tapat sa inyong pamilya. Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugol ng mas maraming oras sa piling nila. Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya. Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha. Maging maaasahan. Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi. Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo. Bumuo ng mga alaalang pampamilya. Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento. Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito. Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

Pagpapahalaga Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila. Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba. Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi. Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang. Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata. Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:        Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo. Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw. Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon. Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya. Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya. Sabihin ito sa kanila. Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.) Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya. Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo.

Pag-agapay Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya. Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa. Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag. Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.   Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon. Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan. Tumawag sa isang crisis hotline o minister. Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo. Matutong magsama-sama bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama.Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema. Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro--ay laging stressful. Tandaang ang mga stress, problema at paghihirap ay bahagi ng buhay. Harapin ang mga problema nang dahan-dahan. Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isaisang asikasuhin ito. Huwag alalahanin ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihangkontrolin. Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak. Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks. Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

      

Komunikasyon Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at unawain ang isa’t isa. Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin. Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa. Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito. Narito ang isang halimbawa:        Oras Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa. Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng pamilya. Maraming paraan para magkasama-sama. Nakalista sa ibaba ang ilan:       Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog. Patayin ang TV at maglarong magkakasama. Gugulin ang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya. Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya. Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo. Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura. Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya. Magbigay ng pagkakataon para mag-usap -- sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan. Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay. Sabihin ang masasakit at nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti. Maging isang mabuting tagapakinig -- sa katandaan man o kabataan. Kung mainisin o masyadong tahimik ang isang miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya. Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano angikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito. Maging ispesipiko. Sabihing isa-isa ang problema. Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan. Alisin ang karahasan sa pamilya. Magtalo nang walang paluan. Disiplinang walang sampalan.

  

Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya. Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa. Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyak nang kayo lamang dalawa.

Pagpapahalaga at Paniniwala Nagsisimba man sila o hindi, may pinananaligang dakilang kabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya. Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas atlayunin. Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos. Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:         Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili. Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya. Ipagdiwang ang religious holidays sa piling ng pamilya. Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon. Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ng katapatan,paumanhin at pananagutan. Magboluntir ng oras o pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo. Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayangginagawa ng inyong pamilya. Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

Bilang isang anak, nararapat lamang na gampanan natin ang ating mga tungkulin sa ating mga magulang. Unang-una, nrarapat na suklian natin ng pagmamahal at paggalang ang lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga payo at utos. Pangalawa, ipagmalaki ang pagkakaroon ng magulang na tulad nila. At alagaan sila sa panahon ng kanilang pagtanda. Kung ito'y magulang sa Panginoon, Biblically speaking, ang tungkulin ng anak ay igalang niya ang ama at ina. Kasi kapag sinabing igalang, marami ng nakapaloob na mabuti dito - kumpleto ika nga. Kaya pala iniutos ng Dios sa anak na igalang ang ama at ina gaya ng nakasulat sa EFESO 6:1-3 "Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa." Mga Karapatan ng Kabataan: 1. Karapatang magkaroon ng pangalan. 2. Pantay na karapatan ng mga batang ipinanganak na legal at hindi legal. 3. Karapatan sa edukasyon. 4. Karapatan sa kasanayang bokasyonal. 5. Karapatan sa rehabilitasyon kapag nakagawa ng krimen. 6. Karapatan laban sa kapital na kaparusahan. 7. Karapatan laban sa hindi pag-aasikaso, pagmamaltrato, at pagsasamantala. 8. Karapatan sa tamang gulang sa paggawa. 9. Karapatan sa maayos na paglalaro at paglilibang 10. Karapatan sa panlipuang serbisyo. Ilang tungkulin ng batang Pilipino: 1. Pagpapanatiling malinis, maayos, maganda at mapayapa ang kapaligiran. 2. Pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. 3. Pangangalaga sa kalusugang pansarili. 4. Paggalang sa karapatan ng iba. 5. Pagsaunod sa batas-trapiko. 6. Pakikiisa sa mga inilulunsad na proyekto ukol sa kapaligiran gaya ng wastong pagtatapon ng dumi sa mga basurahan o pagpulot ng mga kalat na makikita sa daan. 7. Pagtatanim ng mga puno at halaman sa mga bakanteng lote upang mapakinabangan sa hinaharap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful