You are on page 1of 2

Group 4 Danielle Soberano Shara Suguitan Xyzryll Medrano Joezac De Castro Kaiza Sanitillan

Insekyuritis ng mga estudyante sa silid-aralan ng St. Ignatius


Ang pagmamaliit sa sarili ay isang pakiramdam ng pangkalahatang nerbiyos na maaaring matrigger sa pamamagitan ng pagiging alarma ng isang tao sa kanyang sarili na mahina sa ilang mga paraan, o ng isang pakiramdam ng kahinaan o kawalang-tatag na nagbabanta ng kaugaliang-imahe o kaakuhan. May mga panahon na ang isang tao ay mawawala sa sarili. Minsan, makakaranas siya ng IDENTITY CONFUSION na ibig sabihin ay kakulangan ng malinaw na katuturan kung sino talaga siya. Ang mga ito ay katibayan na siya ay dumadaan sa depersonalization o ang pagkakahalo halo ng ekspiryensya ng sarili, kung saan ang tao ay karaniwang nakakaramdam ng pagkahiwalay ng katawan sa isipan. Ang mga Tinedyer ay nararanasan ang insekyuritis dahil hindi pa sila nagkaroon ng sapat na karanasan sa buhay. Higit sa lahat, sila ay mga estudyante at mga tinedger pa lamang. Maaaring mayroong isang "bata" sa loob ng ating emosyonal na pampaganda, kung saan ang bahagi ng ating pagkatao ay nakakulong sa pagkabata sa pamamagitan ng isang traumatikong kaganapan - isang bagay na sanhi ng mahusay na emosyonal na pagka sira sa sarili. Ito ay maaaring maging mula sa isang pangkalahatang kawalan ng pag-ibig.

Mga Sanhi ng Insekyuritis Peer Pressure Masyadong mausisa sa lahat ng bagay Laging nasasaktan at sinasaktan Minamaliit ang sarili Walang tiwala sa Sarili at mga sariling kakayahan

Ang Mga Epekto ng Insekyuritis *Depresyon- kahirapan ng pag-isip nang matino, somatic complaints, matinding pag-alala o tensyon, pagtanggi ng pagkamasaya at pagkilala sa halaga ng sarili

*Paranoia-labis na pagkamapagdamdam(lalo na sa sarili), pagkakaroon ng mga ideya ng persekusyon * Lie Scale*Paggamit ng droga pagkkaroon ng hindi makatotohanang pagsagisag sa sarili

Mga Possibleng hakbang upang mawala ang insekyuritis Baguhin ang pananaw sa sarili. Magkaroon ng kumpyansa sa sarili Pagpapahalaga sa nararamdaman Kilalalin ang sarili

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_insecurity http://www.pathwaytohappiness.com/writings-insecurity.htm http://www.ethoughts.org/insecurity.htm http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080109130345AAo1TV3