ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

-

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
Οι χημικοί μοριακοί τύποι είναι ως γνωστό μια απεικόνιση των χημικών
ενώσεων στο χαρτί. Για να γράψουμε ένα χημικό μοριακό τύπο δεν είναι
αρκετό να ξέρουμε τα σύμβολα των στοιχείων που αποτελούν τη χημική
ένωση, αλλά πρέπει επίσης να ξέρουμε την ακριβή αναλογία με την οποία
συμμετέχουν τα άτομά τους, στη χημική ένωση. Αυτή η αναλογία εξαρτάται
από το σθένος των ατόμων των στοιχείων.
Τι πρέπει να ξέρουμε για να γράφουμε σωστά το χημικό μοριακό τύπο μιας
χημικής ένωσης. Οι πιο κάτω κανόνες αφορούν ανόργανες ενώσεις.
1. Πρώτα γράφονται τα μέταλλα, το υδρογόνο και το κατιόν αμμωνίου.
Τα αμέταλλα και τα άλλα πολυατομικά ιόντα γράφονται δεύτερα.
2. Πάνω δεξιά από το σύμβολο του στοιχείου γράφουμε το σθένος του,
και των πολυατομικών ιόντων, το απόλυτο φορτίο τους. Ελέγχουμε τα
σθένη και τα φορτία, αν απλοποιούνται, τα απλοποιούμε και μετά τα
ανταλλάσσουμε χιαστί, δηλαδή το σθένος ή το φορτίο του ενός το
βάζουμε δείκτη κάτω δεξιά στο σύμβολο του άλλου στοιχείου. Όταν ο
δείκτης είναι μονάδα παραλείπεται.
3. Όταν πρέπει να πάρω ένα πολυατομικό ιόν περισσότερο από μία φορά
τότε χρειάζεται να βάλω το πολυατομικό ιόν σε παρένθεση και μετά να
βάλω τον αριθμό που χρειάζεται, κάτω δεξιά.
4. Κατά κανόνα διαβάζουμε πρώτα αυτό που γράφουμε δεύτερο.
Παραδείγματα:
Οξυγόνο και Ψευδάργυρος δίνουν Ζn2Ο2 , ΖnΟ, Οξείδιο του ψευδαργύρου
Υδρογόνο και Θειικό ανιόν δίνουν Η1SO42 Η2SΟ4 , Θειικό οξύ
Ασβέστιο και Φωσφορικό ανιόν δίνουν Ca2ΡΟ43, Ca3(PO4)2 Φωσφορικό
ασβέστιο

1

Τα οξέα είναι ενώσεις του υδρογόνου με ένα αμέταλλο (δυαδικά οξέα) ή ένα πολυατομικό ανιόν (οξυγονούχα οξέα). ΑΙ(ΟΗ)3 Υδροξείδιο του αργιλίου. Νιτρικό οξύ. • Τα δυαδικά οξέα είναι η μόνη εξαίρεση του κανόνα που διαβάζεται πρώτα αυτό που γράφεται πρώτο. Έτσι το CΟ το διαβάζουμε μονοξείδιο του άνθρακα ενώ το CΟ2 το διαβάζουμε διοξείδιο του άνθρακα. ΗCl. οι βάσεις. Παράδειγμα: Υδρογόνο και Χλώριο δίνουν Η1Cl1. τότε απαραίτητα πρέπει να διαβάσουμε και τον αριθμό των ατόμων του οξυγόνου. ΟΗ. • Τα οξυγονούχα οξέα διαβάζονται σύμφωνα με τον κανόνα. 2 .ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Σημαντικές κατηγορίες χημικών ενώσεων είναι : Τα οξείδια. Όταν έχουμε οξείδια μετάλλων και αμετάλλων με περισσότερα από ένα σθένη. • Όταν έχουμε οξυγονούχα άλατα διαβάζουμε πρώτα το πολυατομικό ανιόν και μετά το μέταλλο. Παράδειγμα: Υδρογόνο και Νιτρικό ανιόν δίνουν H1ΝΟ31. Νa2CO3. γι αυτό έχει και περισσότερα από ένα οξείδια. Τα άλατα χωρίζονται όπως και τα οξέα σε δυαδικά (μέταλλο + αμέταλλο) και οξυγονούχα (μέταλλο ή κατιόν αμμωνίου + πολυατομικό ανιόν).με ένα μέταλλο ή το κατιόν αμμωνίου. ΗΝO3. Ανθρακικό νάτριο. Οι βάσεις είναι ενώσεις του ανιόντος υδροξυλίου. ενώ το μέταλλο ή το αμέταλλο γράφεται πρώτο. Κ2S. ΝΗ4+. τα οξέα και τα άλατα. Και πολλά μέταλλα έχουν περισσότερα από ένα σθένη οπότε ακολουθείται ο ίδιος τρόπος ονομασίας. • Όταν έχουμε δυαδικά άλατα διαβάζουμε πρώτα το αμέταλλο με την κατάληξη ούχο και μετά διαβάζουμε το μέταλλο. δηλαδή διαβάζουμε πρώτα το πολυατομικό ανιόν και μετά λέμε τη λέξη οξύ. Ένα αμέταλλο έχει συνήθως περισσότερα από ένα σθένη. ονομάζεται υδροχλωρικό οξύ. Οι βάσεις ονομάζονται υδροξείδια των μετάλλων ή του αμμωνίου. θειούχο κάλιο. Παράδειγμα: Υδροξύλιο και Αργίλιο δίνουν Αl3ΟΗ1. Τα οξείδια είναι ενώσεις του οξυγόνου με μέταλλα ή αμέταλλα όπου το οξυγόνο γράφεται κατά κανόνα δεύτερο. Παράδειγμα: Κάλιο και Θείο δίνουν Κ1S2. Έτσι το FeΟ το διαβάζουμε οξείδιο του σιδήρου ενώ το Fe2Ο3 το διαβάζουμε τριοξείδιο του σιδήρου. Το υδατικό διάλυμα του υδροχλωρίου (στο νερό). υδροχλώριο. Παράδειγμα: Νάτριο και Ανθρακικό ανιόν δίνουν Νa1CO32.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Α. Ζn. CΙ2. δεξιά γράφουμε τα προϊόντα της αντίδρασης. Βάζουμε συντελεστές έτσι ώστε όσα άτομα υπάρχουν στα αντιδρώντα σώματα τόσα ακριβώς άτομα να είναι και στα προϊόντα της αντίδρασης (νόμος της αφθαρσίας της ύλης). Ν2. 1. ΑΙ. Τι πρέπει να ξέρουμε όταν γράφουμε μια χημική εξίσωση. Μέταλλο + Οξυγόνο Οξείδιο του μετάλλου Λεκτικά + Ο2 CaO Χημική αντίδραση 2Ca + Ο2 2CaO Χημική εξίσωση Ca Γ. Γράφουμε σωστά όλους τους χημικούς μοριακούς τύπους των χημικών ενώσεων που λαμβάνουν μέρος στην αντίδραση. O2. Αριστερά γράφουμε τα αντιδρώντα σώματα. 5. στο μέσο βάζουμε ένα βέλος. Τα διατομικά στοιχεία τα δείχνουμε επίσης με το σύμβολο του στοιχείου αλλά κάτω δεξιά από το σύμβολο του στοιχείου γράφουμε το δείκτη 2. Na. 3. 2. Η2. Ποτέ δεν βάζουμε ίσο. 4. Ca. Μg.ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι χημικές εξισώσεις είναι απεικόνιση των χημικών αντιδράσεων στο χαρτί. Μέταλλο + Οξύ Άλας + Υδρογόνο Λεκτικά HCl MgCl2 + H2 Χημική αντίδραση Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 Χημική εξίσωση Mg + Β. Βάση + Οξύ Άλας + Νερό Λεκτικά Ca(OH)2 + HCl CaCl2 + H2O Χημική αντίδραση Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O Χημική εξίσωση 3 . πχ. Τα μονοατομικά στοιχεία τα δείχνουμε μόνο με το σύμβολο του στοιχείου πχ.

υδροξείδιο του μαγνησίου. νιτρικό ασβέστιο. Ca(ΟΗ)2. οξέα. Να γράψετε τους χημικούς μοριακούς τύπους των πιο κάτω ενώσεων: Θειικό μαγνήσιο. οξείδιο του αργιλίου.Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω εξισώσεις βάζοντας συντελεστές όπου χρειάζεται. (β) Να τις ονομάσετε. φωσφορικό οξύ. 2. βάσεις και άλατα. Ca(OH)2 + H3PO4 Ca3(PO4)2 + Mg + Mg3(PO4)2 Al + O2 H3PO4 + H2O H2 Al2O3 Mg(OH)2 + H2SO4 MgSO4 NaOH Na2SO4 + H2O K3PO4 + H2O KOH Zn + H2SO4 + + H3PO4 O2 ZnO 4 + H2O . ΗCl. ΜgCl2. ΖηCO3. FeΟ. οξείδιο του νατρίου. Η2CO3. υδρόθειο. ανθρακικός χαλκός. Cu(ΟΗ)2. Νa3ΡO4. 3. MgO (α) Να κατατάξετε τις πιο πάνω ενώσεις σε οξείδια. Δίδονται οι πιο κάτω χημικές ενώσεις: Η2SO4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful