Tim Powers

$
ISMERETLEN VIZEKEN

A fordítás alapját képező kiadás: Tim Powers On Stranger Tides 2006

Fordította: Tamás Gábor Borítókép: Csordás Attila

Jim és Viki Blaylocknak, a leghűségesebb és legnagylelkűbb barátoknak, valamint Eric Batsford és Noel Poivers emlékére.

Köszönet Dávid Carpenternek, Bruce Olivernek, Randal Robbnak, John Swartzelnak, Phillip Thibodeau-nak és Dennis Tuppernak a nem éppen világos kérdésekre adott világos válaszaikért.

Horgonyt vesztett lelkek sodródnak tova Ismeretien vizeken, s mélybe fojtja Őket a szél, mely fűt sem borzolna fel...* William Ashbless

„A nászterem ajtaja nyitva, és a násznagy én vagyok; cseng a pohár, az ünnep áll, zene döng és dob dobog.” Aszott kezével fogja meg, „Hajónk...” szól s szeme k igyál.** Samuel Taylor Coleridge

* Kleinheincz Csilla fordítása ** Szabó Lőrinc fordítása

PROLÓGUS

szellő az átvezető úton egészen lehűtötte Benjámin Hurwood hátát, még nem látott hozzá éjszakáról éjszakára elvégzendő munkájához, hogy a sziget fürtökben növő indái és pálmatörzsei közül kisöpörje a nappal után itt maradt párás levegőt, a férfi arca pedig már azelőtt verítéktől csillogott, hogy a fekete vezetésével akár tucatnyi lépést megtett a dzsungelben. Megemelte a bal kezében tartott machetét - másikban nem is foghatta volna -, miközben aggodalmasan meresztette szemét a körülöttük és fejük felett található, fáklyafényben fürdő buja növényzet mögött meggyűlő sötétségbe, mivel az emberevő törzsekről és óriási kígyókról szóló történetek jelen pillanatban egészen hihetőnek tetszettek, s az utóbbi időben átéltek ellenére nehezére esett a társa övéről fityegő ökörfarkak, szövetből készült erszények és kicsiny szobrocskák csapata jelentette biztonságra hagyatkozni. Ebben az őserdőben nem sokat segített, ha nem fétiseknek, hanem garde-oknak, arrêt-knak és drogue-oknak tekintette őket, vagy ha kísérőjében nem vajákost, sámánt, hanem bocort látott. A fekete intett a fáklyával és hátrasandított. - Most balra - mondta, ügyelve az angol szavakra, majd Haiti egyik leromlott francia dialektusában, sebesen pergő nyelvvel hozzátette: - és vigyázzon, hová lép... sok helyütt patakok mosták alá az ösvényt. - Akkor menjen lassabban, hogy láthassam, hová teszi a lábát! - felelte bosszúsan a maga iskolás, ámde folyékony franciáján. Átvillant az agyán, ez idáig tökéletes kiejtése vajon mennyit romlott az elmúlt hónapban hallott sokféle furcsa változat hatására. Az ösvény egyre meredekebb lett, és hamarosan kénytelen volt övébe dugni machetéjét, hogy megkapaszkodhasson az TIM POWERS 7
OHA AZ ESTI

N

ágakban és felhúzza magát - hiába kapott a feketétől egy védelmező drogue-ot, heves szívverése egy ideig annyira ijesztő volt, hogy azt hitte, menten szétrobban... Aztán alattuk maradt a környező dzsungel, rájuk talált a tengeri szellő, ő pedig szólt kísérőjének, álljanak meg, hogy az üde levegőben kifújhassa magát, és élvezhesse, amint belekap csatakos, ősz hajába és nyirkos ingébe. Alattuk zörgött és susogott a szél a pálmalevelek sűrűjében, s mivel körülötte már ritkásabb volt az erdő, a törzsek között megpillanthatta a vizet... a Tongue of the Ocean holdfénytől sziporkázó szeletét: aznap délután hajóztak át rajta ketten New Providence szigetéről. Emlékezett rá, ahogy feltűnt neki a magaslat, amelyen most állt, és miközben igyekezett a zsörtölődő kalauz elvárásainak megfelelően kurtítani a vitorlát, elmerengett a látványon. A térképeken Andros-sziget néven szerepelt, ám akiknek az utóbbi időben a társaságát kereste, általában Isle de Loas Bossalsnak nevezték, ami, hajói értette, azt jelentette, Megszelidítetlen - még inkább Gonosz - Szellemek Szigete (bálnáira úgy tetszett, inkább istenekről van szó). Ő csak Perszephoné partjaként gondolt rá, ahol reményei szerint oly sok idő után végre ablakot nyithat Hadész házába. Háta mögül bugyogást hallott, s még épp időben fordult meg, hogy lássa, amint kísérője visszanyomja a dugót az egyik palackba. A tiszta levegőben jól érződött a rum szaga. - A francba! - csattant fel. - Az a szellemeké! A bocor vállat vont. - Túl sokat hozott - magyarázta. - Ha túl sok, akkor túl sok szellem jön. A félkarú inkább nem mondott erre semmit, csak ismételten azt kívánta, bár eleget - és nem éppen csak valamennyit tudna ahhoz, hogy teljesen egyedül végigcsinálhassa. - Mindjárt ott vagyunk - közölte a fekete, és visszadugta a palackot a vállán lógó bőrzsákba. Aztán már mentek is tovább a felázott földű ösvényen, azonban Hurwood úgy érezte, valami megváltozott: felfigyeltek rájuk. Kísérőjének is feltűnt, és a válla felett hátravigyorogva kivillantotta fogával vetekedő fehérségű ínyét. - Érzik a rumot - mondta. ISMERETLEN VIZEKEN 8

vagyis az oltár -. .Tudod. . hogy azt meg sem kell említenem. hogy nem azok a szerencsétlen indiánok? . hogy mindvégig tartott ettől a helytől.letaposott földű irtás.A loák azok. amit aztán feljegyeztek. .Még alszanak .Igyekezett magabiztosan beszélni. Előtte.A következő.Biztos.Úgy hittem. Nem volt benne semmi egyértelműen és nyilvánvalóan baljóslatú . és közben rettenetesen törte a fejét. amelyikre ők is készülnek. viaszosvászonnal bélelt árokról sem. mire céloz. .. .ez volt a trone. Persze ő még akkor 9 TIM POWERS . $ Hurwood csak akkor döbbent rá. ez a sziget pedig bizonyos szempontból nagyon is olyan.. ami a Földközitengeren lehetett. mégis körbepillantott.Próbálta húzni az időt. Noha tisztában volt vele. elhátrált.Szét kell locsolni a rumot és a lisztet az árok körül. hogy most próbára teszik. . mint az. Hurwood tisztában volt vele.Mi a fenére gondolhatott ez? Csinált bármit is előtte Odüsszeusz? Nem. közepén négy oszlop tartotta nádfedelecske egy fadoboz felett azonban nem feledkezett meg a kunyhóban lévő két elkábított aravak indiánról és a parányi kalyiba túlsó oldalán található. .Jaj.felelte a bocor hátra sem fordulva. aki követte a tisztás közepére. hogy talán nem is annyira összeférhetetlen ez a hely jövetelének céljával: a pálmafák és a tengeri szellő valószínűleg nem különbözik sokban attól. .Nem . amikor elérték a domb tetején lévő tisztást. és most először merült fel benne. és odafordult a félkarúhoz.Most már egyértelműen gyanakvóan csengett a hangja. oldalában kunyhóval. Meghajolt. A fekete odament az esőtől védett dobozhoz . egyelőre semmi különlegeset nem láthat. akiknek a tekintetét magadon érzed. tudom. mi jön most? .. . . majd a ládára tette őket. legalábbis semmi olyasmit.kérdezte. aztán kihúzta magát. . ahol sok ezer évvel ezelőtt Odüsszeusz hajtotta végre szinte ugyanazt a szertartást.rázta fejét a bocor. nagy gonddal leoldott néhány szobrocskát az övéről.

.. hogy elővegye a rumospalackot. hogy primitívek.Tessék! .A földön lévő jelekből. Lehajolt.Úgy van. . végül előhúzott egy kicsiny zacskót. . és nekilátott a földre szórni. bonyolult mértani ábrát kirajzolva. élő erővel. . méghozzá viszonylag zavartalanul. van még benne egy kevés süvegcukor is. és hagyta kicsusszanni a kezéből. A zsákban akadt még liszt és süvegcukor is . aztán kotorászni kezdett az erszényében. majd felegyenesedett.És azok miből állnak? Miféle védelmező varázslatokat használhattak a keleti féltekén.ezeket is szétszórta az árok körül. abból pedig egy csipetnyi szürke hamut. fogával húzta ki belőle a dugót. . csakhogy még kapcsolatban állnak a civilizáltabb területeken elferdített történelemnek tekintett. Óvatosan a földre helyezte a fáklyát. Hurwood a lapos árokhoz vitte a zsákot . . Milyen sok mindent lehet tanulni az efféle népektől! Kétség nem fért hozzá. azzal leguggolt.szólt oda a bocor.Túladhatsz a rumon és a liszten. amikor még működött az erős mágia? Pentagrammákat és köröket.a fáklyafény nyomán támadt árnyéka előrenyúlt egészen a tisztást falként körülvevő levélfüzérekig -. mozdulatai túlságosan is ISMERETLEN VIZEKEN 10 . A loák kifejezetten szeretik az édességet. Ez lesz az: egy ilyen feltűnő tetthez most már minden bizonnyal szükség van valamiféle védekezést szolgáló eljárásra is. mielőtt elhajította a palackot.élt. A verver. A fekete megenyhülten bólintott.Ezt Guinée lisztjének nevezzük ..magyarázta. és az árkot lassan megkerülve a földre locsolta az átható szagú italt. . hogy legyen mivel sakkban tartani az izgalomra esetleg ideérkező szörnyetegeket. A fehér magabiztosságot sugárzó maszkja és testtartása álcája alatt rövid sóhajt engedélyezett magának. . Puffanva ért földet. ahogy leakasztotta az erszényt és odadobta neki.. s közben aggódva állapította meg.Az oltalmazó lépésekről van szó. A kör végén még mindig volt egy csészényi az üveg alján: megitta. amikor egyszerűen lehetett varázsolni.

Hurwood egy pillanatig sem hagyta abba. no meg kitines kaparászást. Afrika Mondongo nevű térsége és a karib indiánok nyelvének keverékén kezdett kántálni. Fémes nyikorgás ütötte meg a fülét. és le nem vette volna tekintetét a fáklya lángjáról. noha a fehér még mindig az óhébert. a fekete pedig a maga sajátos nyelvkeverékét használta. bár ne kellene emberi vért használni.. hogy fejük közel essen az árokhoz. óhéberül tette ugyanezt. míg a fekete a testek fölé görnyedt. Elfordult. amelyben két öntudatlan. A két egyhangú énekszó mindenféle rendszer nélkül ellenpontozta egymást. . A két zsolozsmázás egyszerre ugyanolyanná vált. és fokozatosan erősödtek. ám aztán megkeményítette magát.. pedig egészen ámulatba ejtette..Te akarod? Hurwood a fejét rázta.közölte rekedten. A bocornak volt egy kis hámozókése. Franciaország. mintha valahol levedlett kígyóbőröket dörzsölgetnének össze. és segített a feketének kiemelni a testeket a földre úgy. aki még mindig nem nyitotta ki a szemét. .a bocor volt az. komótos susogást a fák koronájában.Magára bízom . sötét bőrű alak bucskázott előre egyszerre töltötte el iszonyattal és reménnyel. mintha ezzel igyekeznének elnyomni az őserdőben újonnan támadt zajokat: suttogó kuncogáshoz. aki minden erejét megfeszítve taszigált egy hordót. Egy röpke pillanatig azt kívánta. véletlen egybeesés hatására veleje is belereszket az áhítatba. a mágia 11 TIM POWERS . mint Odüsszeusz idején. lehunyta a szemét.emlékeztetnek a földet öntöző és magokkal telihintő szántóvetőére. s amikor néhány pillanattal később meghallotta a csepegést és csorgást az árokban lévő viaszosvásznon. A kiloccsantott ram átható illata és a kiontott vér rozsdabűze mellett egyszerre új illat.. ahogy a képtelenül hosszú. miközben a fehér.Most pedig a szavakat . mire a kunyhó felé fordult. a férfiak szótagról szótagra tökéletes összhangban beszéltek. síráshoz hasonló hangokat. . s most odanyújtotta a félkarúnak.mondta segítője. s a tisztáson felé közeledő alak látványa . és érezte. bárcsak megtenné a birkavér is.

csak bámultak a pálmatörzsek közül. hoztál egy kis frissítőt apádnak! Tudtam. karcos. mire társának megvillant a kése.Gyerünk! . valamint számos apró. mint embernek tűnő lényt a lombokban. . akit keresel! A félkarú férfi odalépett az árok pereméhez. reszketeg hangja kiemelkedett a locsogás háttérzajából. melyet a bocor húzott a tisztás körül. csiripelő. ISMERETLEN VIZEKEN 12 . hogy hadd szürcsöljek én! A bocor kérdőn nézett rá. . A fekete kicsiny késével széles mozdulatokat tett a levegőben. emberforma alakok . madárszerű hangján.. a kintről figyelők egytől egyig némák voltak. Peter! Én voltam a vőfély az esküvődön.szólt most fennhangon.zihálta. egy levegőben lógó fejet. akár a tojásfehérje hártyája a forró vízben. és ez a rengeteg anyagtalan valami ott tömörült a vérrel teli verem előtt.még soha nem észlelte ennyire tisztán. emlékszel? Szólj neki. Míg a verver határán belül lévők fülhasogató módon csiviteltek. bár nem lépték át a hamuvonalat.Benjámin. Szája egyenes vonal volt csupán. Aztán már nem is voltak egyedül: a tisztást ellepték a fáklya világánál szinte átlátszó. és szépen kettévágta az esdeklő szellemet . vagy ott kuporogtak az ágakon .halk kiáltás kíséretében oszlott el. Pillantása nyomán néhányan valamivel láthatóbbá váltak.Nem .igaz.Ben! . miközben a penge ismét villant. Hurwood a fejét rázta.Találd meg. fiam.szólt az egyikük. .Benjámin! . . a fény elhalványult -. .Nem tudom örökké visszatartani őket . és egy újabb elhaló jajveszékelés szállt el a szélben. akár a füst. és szemügyre vette a leheletvékony lényeket.forró fémszaga csapta meg az orrát . Más dolgok is megjelentek. inkább rovarnak.Hurwood látott egy izzó szemgödrű borjút. én vagyok az..fújtatott a bocor. így tartotta távol a kísérteteket a gödörtől.Áldjon meg az ég. .rikoltotta egy másik. amelynek nyakából irtóztató ingaként zsigerek lógtak... A két férfi abbahagyta a kántálást. könyörgőn kiáltozott vékonyka. ha egymást takarva sokan voltak a láng előtt. . .

elcsigázottan talpra állt.. de ekkor megdermedt. helyette döfködni kezdett az árnyak felé. akire Hurwood rámutatott. . -A vért. . talán még csak nem is pislantottak az elmúlt percekben. megérte.Benjámin. hogy nem fátyolozták el a lelkek. csak annak irányába nem.mondta. 13 TIM POWERS . a férfi álla pedig a tömör földnek koccant. Néhány szívverésnyi idő múlva feltápászkodott.. hogy kerültél te ide? . keze pedig annyira anyagiasuk.Margaret! .Margaret! . Benjámin . . és csak a peremen lévő lisztből és rumból álló pépet érintette meg. most már térdelő helyzetben.Csak még egy keveset! .Nem lenne szabad itt lennünk.Hadd jöjjön! A bocor felhagyott a széles mozdulatokkal.Remélem. és egy pókhálóimon! alak úszott előre. Szív-dobbanásnyi időre átlátszatlan lett a fáklyafényben. összezsugorodott. meg sem moccantak.úgy tűnt.csattant fel Hurwood. aztán megint tisztán kivehető lett. fehér tincseit. és hunyorogva körbepillantott. Most. majd alakja elmosódott.vicsorogta a feketének. A halott lelke odament az árokhoz.Inkább fájdalmas kiáltás volt ez. Kinyúlt a vér felé. Csengő füle miatt alig hallotta. . csak lassan. álldogáltak vagy lebegtek a hamuvonalaknál . .Őt . és kifésülte arcából ázott. A szörnyek továbbra is ott kuporogtak. noha egy pillanatig sem került a hűvös acél a közelébe.ordította Hurwood. ahogy elhal a kétségbeesett kísértethangok kórusa. Margaret! Valami kavarogva összesűrűsödött az egyik sarokban. és térdre rogyott a gödör túlsó végében. . mint diadalordítás.kiáltotta a félkarú férfi. a fáklyák fénye világosabb lett. és átugrott az árkon az összeverődött lelkek rengetegébe: azok fák közé kifeszített pókhálók módjára nyíltak szét előtte. Nem felelt. Hangja mostanra már valamivel határozottabban zengett. A bocor meredten bámulta. A kísértet alakja egyetlen hang nélkül füstté vált és szétröppent. hogy arasznyival arrébb tudta gördíteni az egyik süvegcukrot.. . majd megdörgölte felhorzsolt állát. igyál a vérből.

kezdte botrányosan rosszul imitálva a szívélyes. Meg lehet tenni. ... . és az ároktól. ahogy lépett egyet a tisztás széle felé. a két kivéreztetett hullától nem messze a földre huppant.Vetődjek át ismét az árok felett. . ..A nagy részük nem hall. ám a szellő a vér bűzét nem mosta el.Már tudom.noha itt kell rostokolnia. mire felkel a nap . hogy kiderítsem. vagy egy tucatnyi fehér embert. megfordította.kiáltotta angolul. tiszteljen meg minket legőszintébb véleményével! Tán jobban tettem volna. Kérem.. és öklét rázta feléjük. amelynek kakasfejek sarjadtak a nyakából. A fekete elkapta hátulról a könyökét. egy hatalmas disznóra. már-már szánakozás vegyült a pillantásába. szinte bizonyosan képtelen lesz elaludni. és kihívóan rájuk vicsorgott. .Elég . ha zsonglőrködöm egy keveset? Vagy esetleg némi arcfestékkel és egy műorral.. Igen. majd rámutatott az egyik bámészkodóra. Napkeltekor elmennek. A hoszszú várakozás gondolatára émelyegni kezdett. hogy igaz. és mi is távozunk. „Most próbáljatok megállítani. csak hogy ne álljatok itt hiába? .. ráadásul szerintem egyikük sem beszél angolul. még ha egy egész tucatnyi indiánt kellett volna megölnöm. Felnézett a csillagokra.Jól szórakoztok? . Még kilenc-tíz óra. uram . Hurwood kirántotta karját a fekete markából. és szaporán pislogott. baráti hangot.Maga ott. akkor is megérte volna.mondta halkan.” ISMERETLEN VIZEKEN 14 . még ha éveket is kell rááldoznom gondolta.Hangja rikácsolásba csapott át. egy tucatnyi barátot.. A mágia izzó fémszaga ugyan eltűnt. Eszébe jutott a bocor előző mondata. és ahogy elképedve Hurwoodra nézett. visszasétált a tisztás közepére.

vagy elsüllyed. Vagy alkalmazkodik hozzá az ember hajója. amilyen.” Sanda Jack $ 15 TIM POWERS .Elsõ Könyv „A tenger és a széljárás olyan.

hogy J ISMERETLEN VIZEKEN 16 . már látta. „Arról sem szabad megfeledkezni . az övé csak a parton veszi kezdetét. Először egészen jónak tűnt a dobás. akkor aztán minden erejét beleadva elhajította a kétszersültet. és várta. Chaworth kapitány azt mondta. A kabátzsebében lapult még egy szelet. azonban egyelőre beérte annyival. még vacsora előtt megkerülik a Morant-fokot. hogy a hullám felemelje talpa alatt a tatfedélzet hatalmas. és jött is. hogy az utolsó pillanatban mintegy kérkedésképpen a levegőben kapja el. függőleges kötélbe. a kétszersült szétmorzsolódott. hogy szórakozottan figyelte a vitorlázó sirályt. és ámultán nézte. szárnymozdítás segítségével megőrzi helyét közvetlenül a Lármás Carmichael menetirány szerinti jobb oldalán égő tatlámpás felett. míg előhúzta zsebéből a kétszersültet -. Ám míg a hajó rakományának kipakolásával véget ér az aggodalomtól az elmúlt néhány hétben láthatóan lesoványodott kapitány feladata.ELSŐ FEJEZET OHN CHANDAGNAC erősen kapaszkodott az egyik feszes. súrolta a zöld felszínt. ahelyett hogy valahol távolabb belecsobbant volna. mialatt Chandagnac a szárazföld hajnali szellővel érkező. nem sikerült igazán messzire röpítenie . azonban a madárnak láthatóan sikerült megtartania belőle egy jókora darabot.figyelmeztette magát ridegen. úgy hajolt át a korláton. ám ahogy a szelet sebesen közeledett a víz felé és egyre csak zuhant.de a sirály észrevette. kora délutánra megpillanthatják majd Jamaica bíbor és zöld színű hegyeit. nyikorgó építményét. sötétedésre pedig kikötnek Kingstonban. Ahogy szárnyával verdesve kényelmesebb magasságba kapaszkodott vissza. amint a madár időről időre egy-egy leheletnyi billenés. illékony szaga után szimatolt.

17 TIM POWERS .” Ez alkalommal még nagyobb erővel dobta el a kenyérdarabot. . mivel a tatfedélzet jó tizenkét lábnyi magasan volt a háborgó tenger felett.Chaworthszel együtt részben mindketten felelősök vagytok a gondjaidért. . hogy elkapja. Chandagnac észrevette. A korláthoz érvén kissé megtorpant. Bal kézzel belekapaszkodott a korlátba. hogy ma délelőttre még az egyensúlya is javult. . a csupa fehér és szürke madár pedig engedelmesen utána vetette magát.Elkapta? .Lefogadom.Eldobjam a magáét is? A nő hátratolta székét. követ minden Jamaicába tartó hajót.fűzte hozzá. hogy nem borotválkozott meg.mondta kissé idegesen. hogy a fiatal nő feláll.Majd én odadobom neki . és a korláthoz sietett vele.Eddig nem menekült előlük. barna szemében érdeklődés csillog.Ne aggódjon! . Visszasétáltak a kis asztalhoz.De még mennyire! . hogy így felel erre a helyzetre. . mintha próbára akarná tenni. Egyszerre hevesebben vert a szíve. Már ha biztos benne. A nő hátrahúzta jobbját. még mielőtt a vízbe ért volna. Visszafordult a kicsiny reggelizőasztalhoz . . Chandagnac a levegőben vitorlázó madárra pillantott. és bosszantotta. Magában felettébb sajnálkozott. A férfi odalépett hozzá és megfogta az alkarját. ahogy felvette a lakókkal teli kétszersültet. Chandagnac most hallotta először a lány nevetését: tisztán.sétált vissza az asztalhoz Chandagnac. és ismét csak sikerült elkapnia. elhajította a kétszersültet. a kapitány megengedte az utasoknak.kérdezte. tudván tudva.növelte a férfi csodálkozását. majd lepillantott. . hogy a fedélzeten lévők szívesen kidobálják az állott ellátmányt. nem laza-e. a sirálynak pedig alig néhány ölt kellett ereszkednie. . A fiatal nőn csupán árnyalatnyi tétovázás mutatkozott. hogy itt étkezzenek és meglepetten látta. hogy nem panaszkodik a férgek miatt. . és maga felé húzta. jókedvűen csengett.amikor a hajó irányításához délelőtt elég volt a rutinfeladatok ellátása.Nem szívesen esnék ki .

hogy a világon nincs jobb orvos nála.A nő kendője ott hevert asztalon. . Utána kilopakodtam hajókonyhához. . . de édesapám esküszik rá. ma este rendes vacsorát eszem Kingstonban . Chandagnac erre felnézett az asztalkendővel kapcsolatos ügyködéséből. így most azt is piszkálgatni kezdte. Meglehetősen félszeg. hogy a farvitorla magasba nyúló. mint a forró kátránynak. feszes íve eltakarja előle a reggeli napot. Leó a kabinjában termeszti őket egy ládában. ahová jártam.. Leo Friend. úgyhogy feltehetően igaz. Testes. és most nekilátott egy másiknak is..így a férfi. Azt mondja. .Ő az a. amivel elrontja a másik kedvét. és közben ügyelni rá. ezért kezdődő agyláz alakult ki nálam. ne mondjon semmi olyasmit.mondta szórakozottan felcsippentve asztalkendőjét. . Szerette volna látni az egyszerre oly érdekesnek tetsző utastársa vonásait... amelyiknek nem olyan a szaga. hogy kizárólag zöldségeket eszik .Nem vagyok túlzottan eleresztve.bólintott a nő az orvosom mindig így emlegeti... szűkszavú utastársává. ISMERETLEN VIZEKEN 18 . amilyennek eddig látta.. rossz volt a levegő. Igen. sokkal több erőm volt és jobban éreztem magam. bár ami azt illeti. ő az. ecetes hagymát és rumot.Igyekezett érdeklődőnek mutatkozni.Bárcsak én is megengedhetném magamnak a húst! Chandagnac egy-két lábnyit arrébb húzta a sámliját. és visszaváltoztatja az elmúlt hónap esetlen.Ami azt illeti.. vette be.Az orvosa? .Talán nem. Marhasültet friss zöldséggel. .Szegény Leó! Mondja csak bátran. hogy kövér. A nő a homlokát ráncolta. hozzá sört.. mielőtt elkezdtem betartani az étrendi előírásait. Remélem. . szegény sirály nem kóstolta meg: nem volt benne semmi más. Chandagnac közben lefejtett egy szálat a kendőről. . de azt fontolgatom. Ért hozzá. Tegnap este kiszórtam a tányérom tartalmát a kabinablakon. nem.Táplálék és gyógyszer egyben . Dr.Feltűnt. a gyógyszerét? Ma egészen vidámnak tűnik. és kértem a szakácstól némi érett sajtot. a skóciai zárdában. tekintélyes fickó? A nő felnevetett. . csak egy csomó undorító gaz meg gyökér.

és feltehetően nincs szükség szigorú felügyeletre a haladásához. Sem ideje. és szóra bírta a nőt. csóválja-e a farkát.Köszönöm. ugrásokkal.amelyek közül az egyiknél elérte. és élethű gyalogló mozgással odamentek egymáshoz. piruettekkel körültáncolta az asztalt. majd bedugta az ujjait a hurkokba. hogy azután órákon át lelkesen követték. odajön-e hozzá. így belegondolva valóban érdemes lenne megkeresnie a kapitányt...Kihúzott három-három szálat a két asztalkendőből. és a két kis vászondarab . Felállt. hogy érzékelhetően nőiesen libbenjen . Van még néhány dolog. mire az asztalkendők odatipegtek hozzá. viszont túlságosan is gyakran megesett vele. és udvariasan a lányra mosolygott.bonyolult forgásokkal. Eszébe jutottak a városi utcákon kószáló kutyák: néha odafüttyentett az egyiknek.Nagyon vágytam már valamire. A Carmichael egyelőre könnyedén siklott előre. majd szigorúan megróni. a másik pukedlizett. bemutattak egy újabb pukedlit és egy széles taglejtésű. A fiatal nő nevetve összecsapta a tenyerét.Én köszönöm. most magadra kellene hagyjalak. Aztán keze nyomán az egyikük meghajolt.Máris bánta. sem kedve nem volt megint belebonyolódni valamibe egy asszonyszeméllyel. .Szégyenlősen elmosolyodott. .. . ..Ami azt illeti. aminek rendes íze van. úgyhogy szívesen leült volna vele még egyszer kihajózás előtt egy utolsó poharazgatásra. Chandagnac vállat vont. mire a kendők felegyenesedtek. . Miss Hurwood . majd Chandagnac hagyta őket lecsúszni az ujjáról.Nem hangzik rosszul. De ne legyünk ennyire merevek. Te pedig Johnnak engem. És a lendületes asztalkendőinek is. nehogy még egyszer efféle hajmeresztő húzással próbálkozzon .persze hacsak nincsenek 19 TIM POWERS . hogy hallgatott hirtelen támadt ötletére. harangformára igazgatta őket. . Chandagnac. Szeretett volna gratulálni neki a biztosítást megkerülő hazardírozásának sikeréhez. nagyzoló meghajlást.Köszönöm. Szólíts Bethnek! .közölte ceremóniamesteri hangsúllyal. Mr. csak hogy lássa. amit szeretnék megbeszélni Chaworth kapitánnyal. .

Ezen a helyen nincs állandó árnyék .Kutatások? Miféle kutatásokat folytat? . mit tegyen: az elmondottak óhatatlanul felkeltették a kíváncsiságát. A férfi nem tudta.Tulajdonképpen nem is tudom pontosan. most viszont izgatottan csettintett az ujjával.Azt hiszem. és pontosan tudta. majd letette néhány yardnyira a hátul felállított miniatűr ágyúktól. a rendes étel. . ezeket nevezhetik forgótalpas lövegnek..Én azonban folytatni szeretném a tegnap este megkezdett kísérletet és kideríteni. hírneve egy levegőben pörgő pénzérmén múlik. máskülönben a vénember még megbánná. a hangvillák meg még ki tudja. hogy tréfálkozó hangnemben mossa meg Chaworth fejét. mi a különbség a gondosan végiggondolt kockázatvállalás és aközött. amiért Chandagnac nem tud tovább maradni.közölte Beth. Természetesen ügyel majd. nagyon burkoltan kell fogalmaznia.mondta tétován -. ő pedig felkapta az ülőalkalmatosságot. . és végül kivétel nélkül minden alkalommal ellepik a kabin padlóját a papírok.. Az egyhónapnyi út során Chandagnacnak csak néhányszor nyílt alkalma találkozni a lány apjával. Elvégre ügyes üzletember. . amikor mélyen beleásta magát a matematikába és a természetfilozófiába. se ki. odahúzom a székemet a korláthoz. A matrózok beszélgetései alapján úgy vélte. Volt idő. .teljesen és bizonyosan egyedül. ő pedig nem sok figyelmet fordított rá.Ó. . ingák. amikor az ember egész pályafutása. de mióta hat évvel ezelőtt otthagyta az oxfordi állását. a napfény és a friss levegő pontosan miféle bántalmakkal járhat. Tényleg nem lenne jobb lenn? . és nézem még egy kicsit az óceánt. Ráadásul apámat teljesen lekötik a kutatásai. . ahogy egy hálás mosoly kíséretében helyet foglalt.Beth nyilvánvalóan csalódott volt. félkezű öregember láthatóan nem kereste a többi utas társaságát. hogy részegségében bizalmába fogadta. micsoda.Leó biztosan ezt gondolná . A nő felállt.Oxford? Benjámin Hurwood? ISMERETLEN VIZEKEN 20 . . Ha egyszer nekiáll.Mindjárt odaviszem. se be. A méltóságteljes. és elsétált vele a menetirány szerint jobb oldali korláthoz. és a szél telibe kapja az embert. . illetve az volt.

hajói tudom. csak hogy hunyorogva fürkéssze a vizet a hajó előtt.Bethnek sem helyeselni. . mégis hűvösebbnek érződött a tengeri szellő. fekete haját.. arcát a tat felé fordította. és nem foglalkozott mással. . Végül a lassan ringatózó láthatáron feltűnt neki egy fehér folt.A szabad akarat védelmében. egy madár pedig végzetes módon teknőst dobott Aiszkhülosz kopasz fejére. Meg is mutatta a Hurwood lánynak.Nem tudom . mivel összetévesztette egy olyan kővel..Még az se világos. Ám egy faragatlan római katona kardot döfött Arkhimédészbe. Rengeteg poétika. Bár. sikerült megcáfolnia Hobbes gépies világegyetemről szóló elképzelését. .Úgy van. hogy a szél hátrasöpörje hosszú.Az édesapád a.A nő a korlátnak támaszkodott. . Hurwood könyve annak a nagy ívű olvasási programnak volt a része. .Vitorla! . Hobbes és az apám barátok voltak. Perceken át bámulták. Úgy emlékszem. bal oldalon! Beth felállt.Igen. Édesanyám halála óta rettenetesen 21 TIM POWERS . Hobbes cáfolatának.. . és mindketten átsiettek a fedélzeten a bal oldali korláthoz. így végül visszatértek a túloldalon hagyott székhez. történelem. amin teknőspáncélokat lehet feltörni. Olvastad? Chandagnac megint csak azt kívánta. bár be tudta volna fogni a száját. mint amikor az ember megpróbálja egy marionettelőadás valamelyik zsúfolt jelenete közben fentről figyelni a színpadot. . Elfelejtettem a címét. hogy ez rosszabb. filozófia és művészet.. pontosan milyen. mert azonnal folytatta: .hangzott fel a kiáltás a főárboc csarnakának bonyolult pókhálójából.. hogy kihajoljanak és nyakukat nyújtogassák. tudományterületen tevékenykedik éppen.Úgy van. sem érvelni nem volt ideje. . amelyet édesapja tett kötelezővé számára. Ám a gondolat túlságosan is élénken idézte fel az édesapját. ... de nem látszott közeledni. hátha észrevesznek valamit a hátulról látható teljes vitorlázat három fürtjén túl. A férfinak az jutott eszébe.Apád a szerzője a. így aztán elhessegette.közölte a lány homlokát ráncolva.De hogyan kapcsolódnak mindehhez az ingák és a hangvillák? . .Épp elöl. és hiába nem árnyékolt semmi ezen a szélen.

Néha azt gondolom. Valahonnan a kék víz irányából erős. a kötöznivaló bolondok! Beth felpattant.. a kalóz. hogy egy vén oxfordi nagyfejű egyfolytában a ravaszon tartja az ujját arra várva.. Igaz. míg a Carmichaelnek három árboca és tizennyolc ágyúja van. . amelyik. mikor botlik bele egy kalózba. a másik egy halászhajó. ám alig tehetett meg két lépést. .eddig semmi más nem hallatszott.Tanácstalanságában összevonta szemöldökét. és legalább kettőt állandóan magánál tart. tompa koppanás hallatszott. az alsó fedélzeten dobogó ISMERETLEN VIZEKEN 22 . hogy a fél karja elvesztése ennyire felélénkítette. Először azt hitte.. .Isten az égben! .suttogta.mondta. úgy ingatta a fejét. épp olyan. Aztán meghallotta. figyelmét egyszerre magára vonta egy loccsanás fehér taréja a tenger színén. a menetirány szerinti jobb oldalon.Ha azok. és egy golyó leszakította a karját. visszajön.Tényleg? Chandagnac nem is annyira rémült volt. . Már kiabálnia kellett . mint inkább izgatott. ám most az ordítva elhangzó parancsok. hallottál róla. Úgy százyardnyira volt tőlük. hogy a tatfedélzeten átvágva ismét szemügyre vegye a közelgő hajót. hogy is mondjam.. kissé meglepett. borzalmas útja óta az Antillákra. legalábbis az a része. amint az árboccsúcs kosarában lévő ember metsző hangon azt kiabálja: . ő is meghalt. mint amikor valaki egy nagy követ dob a gyalogjáróra. ez alkalommal tucatnyi töltött pisztoly van nála..Mi történt? .Elnézést. ahogy átsiettek a bal oldali korláthoz. . csobogás és sustorgás. Chandagnac magában jót mulatott a gondolaton. .Különös. akit lelőhet. akkor a fickónak igaza van: megőrültek. El is indult. A hajóját feltartóztatta Feketeszakáll. Az első. Egy szlup alig több egyszerű felvitorlázott csónaknál. . Viszont tavaly óta megint sokat dolgozik.. A férfi érdeklődve pillantott rá.Kalózok! Egyetlen szlup..Nem tudom .. azt hittem. Ami azt illeti. hogy úgy döntött. bár a szíve igen hevesen vert. amelyik nevetett. csak az örökös nyikorgás. és a csobbanás valami nagy hal ugrása nyomán támadt.visszahúzódó lett.

hogy ránk ijesszenek.hangzott fel parancsolóan az egyik alattuk lévő fedélzetről. ahol Chandagnacék kapaszkodtak. az ezüstnemű és az összegyűrt asztalkendők pörögve hullottak a hajótest árnyékába. hogy a férfi egyik karját Beth. szarvakon végigszáguldó kötelek zümmögése nyomán óriási lárma támadt. ha ők többen lennének.most egyenesbe került.jegyezte meg feszülten a korlátot szorító Beth. mint a lentiek) a rájuk erősített hasas vitorlákkal együtt lassan elfordultak az árbocok tengelyén.Átcsapás! .csikorgatta a fogát a férfi. vízszintes rúdjai (a feljebb lévők nagyobb ívben.Engem biztosan megrémisztene abban az esetben. . s megmarkolta az ernyedten lógó hágószálat. .. ámde annál nyugtalanítóbb zaj is: tébolyult fémes zörgés és csattogás.. így aztán 23 TIM POWERS . de nem állt meg itt. és közvetlenül a felett a hely felett csapódtak a vízbe.Apám beszélt nekem erről a hangzavarról. A fedélzet egyre feljebb és feljebb emelkedett. . inkább a hangoskodás. de a kapitányunk egyértelműen kísérletet tesz rá! .meztelen talpak. Chandagnac pedig látta. Azért csinálják. és ettől azonnal felfordult a gyomra. majd felborulván a nőtől alig egyyardnyira a korlátnak csapódott. ezzel egyidőben pedig iszonytató nyikorgás. És nem csak ezek miatt. ő pedig egyenesen a tajtékos hullámokat bámulhatta.Ezek tényleg kalózok .. a reggelizőasztal előbb megcsúszott. hogy a kalózok végeznének velünk. esetleg mi lennénk kevesebben. Később táncolni is fognak. a másikat pedig a felfelé tartó stabil kötélzet egy darabja köré kerítette. hanem olyan erősen kilengett balra. csak úgy tudott felnézni a láthatárra. ugyanis akadt még egy távoli. disszonáns kíséretével. a csévéken.Azt nem hiszem. recsegés hangzott fel a fejük felett: a keresztárbocok hoszszú. A hajó egész délelőtt kissé jobbra dőlt .Hátra kellett döntenie fejét.gondolta a férfi. mindazonáltal mosolyogva mondta a nőnek: . -Az ördögbe is! . mint bármiféle dallam kedvéért megfújt réztrombiták rikácsoló. „Méghozzá sikerrel” . Hencegésnek nevezik. A hajó megdőlve haladt tovább.. A tányérok. . míg lábát a hajóperemnek feszítette. ahogy lejjebb és jobbra a kormányos egy másik ember segítségével nagy lendülettel a menetirány szerinti jobb oldalnak tolja a kormányrudat.

A megmaradt kezében tartott pisztoly agyát akasztotta a fokokba.hiába volt szinte teljesen szemben vele. A lány el is indult lefelé.néhány szemvillanásnyi idő elég volt belőle. és önteni néhány pisztolygolyót. a másikat pedig az orron is túlnyúlva a kivételesen hosszú orrárboc végéhez rögzítették. és a többé már nem is olyan távoli kalózhajó sebesen szeli a hullámokat. A párkány mentén egymást érték a toprongyos emberek. úgy húzta magát felfelé a hágcsón.Mihamarabb biztonságban akarlak tudni! . s még vagy fél tucat másik csüngött a vállán átvetett széles öv karikáin. .Majd én leviszem! .kiáltotta. .. ahogy a hajó ismét egyenesbe állt: a szél és a nap most a jobb oldal felől érték a járművet. és a horizont egyre mélyebbre került. a tat felől egyre közelebb és közelebb ér vitorlásuk oldalának középvonalához . amint az egész látkép elmozdul balra. Chandagnac egy pillanatig azt hitte. amikor megpillantotta. még rizsporos parókát is viselt. mivel az idős férfi elegáns inget.Az ég szerelmére. mivel kifejezetten forró fém szaga áradt felőle. Karját nem vette le Beth derekáról. és térdével a létra felé nógatta Betht. a riadó felhangzása óta eltelt egy-két percben az öregember valamiképpen időt szakított ólmot olvasztani. háromszög alakú vitorlával. halászbárkára emlékeztető alkalmatosság két szedett-vedett. . és a nő válla felett nézett előre. Ám még így is észrevette.kiáltotta Chandagnac..Óvatosan! . hogy ne bámulja meg.ordította Hurwood. neki viszont sietve végig kellett szökellni a fedélzeten.. és még a fenyegető veszély ellenére sem bírta megállni. Aztán a fedélzet csizmája talpának feszült. csak óvatosan! Bármennyire is lehetetlen volt a helyzet. A lány apja épp akkor kapaszkodott fel a tatfedélzetre. .. kicsiny spanyolfalként meredező reggelizőasztalig hátrált. amikor odaértek. folt hátán folt. hosszú kabátot. hogy valóban egy szlup: egyárbocos. Inkább ismét a vizet kémlelte. hogy eltűnjön a létrán felfelé tülekedő matrózok útjából. ő pedig a nyomában haladt. amelyek közül az egyik az öregfát követve keskenyedett hátrafelé. akik épp táncoltak. sőt. úgy terelgette őt a lejárat felé. ám aztán eltűnt Beth után a fedélközben. ISMERETLEN VIZEKEN 24 . Egészen a korlátba beékelődött. remélve. így is megállapíthatta. ahogy fellépett a tatfedélzetre.

„Ezek voltak?” . amikor látta. amikor elsütik a tizenkét font súlyú ágyúkat. az egyik ágyú felrobbant! . hogy jobban lássa. Három tisztán hallható durranás rázta meg talpa alatt a fedélzetet. Chandagnac kikerülte az asztalt. mígnem észrevette Chaworth tagbaszakadt alakját lent. és feltűnt neki. . vagy amikor keletnek fordultak.értetlenkedett. milyen lesz.Jézusom. nem más. a főfedélzeten. az orrfelépítmény lépcsőjénél. majd elterül a fedélzeten: feje véres tubarózsaként nyílt ki a golyó nyomán. mi történik a hajó közepén. Nem úgy a kalózok szlupját: eddig élesen a kitartóan fújó szélnek vitorlázva kelet felé kanyarodott.Akkor mentek a csónakokhoz. és hallotta a tengerészek rémült ordításait.Mind a három. és közben egyre azt várta. hogy a hajó elhagyására biztató ember előbb a csörlődobnak vágódik. amikor én parancsolom! kiáltotta. mint az általában szívélyes kapitány az. ám amikor sarkán megpördülve kipillantott a bal oldali korláton. Ahogy végignézett a holtest körül állókon. és összerándult a gyomra.hogy így senkit nem akadályoz. Chandagnac látta. miért késlekednek még vele.gondolta. és az oldalukat mutatták felénk?” . Chaworth épp a szeme láttára szaladt az ágyúfedélzetre vezető kabinlejárathoz. és most csapást váltva haladt tovább. mintegy az előző kijelentés 25 TIM POWERS . Figyelte a körülötte sürgölődő embereket. és nem ütött ki tűz! Ez csak füst.Nem robbant fel egyetlen ágyú sem.. . hogy a kapitány is meglepődik a fegyverek hallgatásán. amikor egyenesen felénk tartottak. akinek a markában fegyver füstölög.. hogy bal felől érjen a Carmichael farához. „Mi az ördögért nem tüzeltünk. amikor onnan fekete füst tört elő. Tucatnyi erősen köhögő férfi botorkált ki a szürke gomolygáson át a kabinlejárón. se füstöt. Nem is értette. és a lépcső melletti korlátszakaszhoz sietett. . és egyre erősödött az aggodalma. mindenki meghalt! . se csobbanás habjait nem látta.A csónakokhoz! Mindjárt jön a lőpor is! Pisztoly dörrenése szakította félbe az egyre növekvő lármát.

és szinte sündisznóhoz vált hasonlatossá a mindenhonnan meredező fegyvercsövektől: továbbra is ott volt rajta hat a keresztszíjban és a hetedik a kezében. még néhány pedig odaugrott a Chandagnac két oldalán a tatfedélzet bal korlátjára erősített két forgótalpas fegyverhez. mint valami néma segédszínészek egy londoni komédia előadásán.. és az egyetlen valódi lövést a kapitányunk adja le. hanem inkább a támoszlopok között leskelődjön. így ő erősen összezavarodva visszavonult a beszorult asztal viszonylagos biztonságába. úgyhogy gyerünk a forgótalpasokhoz! Szétosztani a muskétákat és a pisztolyokat! Elő a szablyákkal! Az egyik matróz félrelökte Chandagnacot. Chandagnac kénytelen volt ISMERETLEN VIZEKEN 26 .vélte. és miután ellenőrizték a töltést és a kanócot. hogy odaférhessen a forgótalpas szakállas puskához. csak szablyákat. . pisztolyokat. vajon kiderül majd számukra. A szlupon jó néhány komoly méretű ágyú volt. ahogy az alacsony merülésű hajó közeledik hozzájuk. tengerészkardokat és csáklyákat lóbáltak. hogy holmi dögletes szagú csapás nyomán a tüzéreink képtelenek voltak használni az ágyúkat?” Benjamin Hurwood kapaszkodott fel némi üggyel-bajjal a tatfedélzetre. .az pedig még mindig csak egy szlup . „Minden bizonnyal sértetlenül akarják kézre keríteni a Carmichaelt . ruhájuk-arcuk valami koromhoz hasonló anyagtól fekete..alátámasztásául. Ahogy az asztal pereme felett kikukucskálva meglátta a félkarú professzor elszánt arcát. hogy végezzen a saját legénységének egyik tagjával?” Mostanra számos tengerész állt már mellette. .Az ellenfél táncikál és trombitál. azonban az ugrándozó kalózok ezekre ügyet sem vetettek. Lekuporodott.kérdezte magában elképedten. „Ördög és pokol. mit kell tenniük a vitorlákkal és a csigákkal.Ha valahogy sikerül nekik. és ő is figyelte.. ahogy odakuporodott mögé.folytatta Chaworth -. hogy ne a korlát felett. ilyen lenne a tengeri hadviselés? . várva. de mostanra sikerült még fél tucatot beszuszakolnia az övébe. közben meg-megfújták a lassan égő gyújtózsinórt. kormos képű emberek ugranak elő a fedélközből. csak figyelték a kalózok hajóját.

ahogy a vén Hurwood előhúz egy harmadik pisztolyt is. mire az végigkígyózott a fel-le ugráló csigasoron. majd két vagy talán három sorozatban ólomzápor veri végig a zsúfolt kis kalózhajót. valamint a rajta kábán. A professzor elejtette fegyverét. Az egyszerre rögzítetlenül maradt csarnakok és hágószálak felszaladtak. társaik golyó szaggatta testén keresztül kúszó-mászó néhány életben maradt martalócot. a biztosítással való ügyeskedése járna az eszében. lesunyta a fejét. hogy ebben a veszedelmes helyzetben sokkal inkább tűnik méltóságteljesnek. Óvatosan felemelte a gyújtózsinórt. hogy célozhasson a cső mentén. Alig ötlábnyira volt Chandagnactól. mint nevetségesnek. Igyekezett elképzelni. akit eddig figyelt. ahogy az ágyú elsül. és úgy kilendítette rúdját. Chandagnac csosszanva új testhelyzetet vett fel. s az összes löveg. A taton elhelyezett forgótalpas fegyver kezelője a hosszú nyél végén lévő golyóba kapaszkodva hátrafelé fordította ágyúját. Chaworth igencsak megrémülne. Valami fémesen koppant a fedélzeten. mire a tengerész. Chandagnacnak még volt alkalma látni az újonnan odakerült véres lyukat a férfi hátában. nyomában a harminc láb magas. közvetlenül utána ugyanolyan koppanással. hogy szétszaggatta a csarnakzatot. a Carmichael pedig visszakanyarodik eddigi útvonalára. elszabaduló vitorla egészen megduzzadt. Csakhogy a fegyver a háta mögött sült el. de reménykedve nézte őt. mintha az csupán foszladozó fonalakból állt volna. társa pedig feljajdult. és közel vízszintesre igazította a torkolatot. muskéta és pisztoly is eldördül. aztán újabb lövés dörrent. amelyre a farvitorlát tartó kötelet hurkolták. oldalra dőlő járművet. a hátsó árboc 27 TIM POWERS . hogy előránthasson egy másikat: az üres pisztoly füstölögve koppant a deszkákon. aki most idegesen. és nagyon nagy örömmel fogadná azt a sört. mígnem lőporfüst takarja el a tehetetlen. és a lépcső felé szaladt. Következő lövése szétrepesztette a szarvat. és halad tovább. és mielőtt kizuhant a korláton.elismerni. és tölgyfából készült négyszögletes fedezéke mögül kileskelődve elkapta a pillanatot. és egyenesen arcba lövi a farvitorlát kezelő két elképedt matróz egyikét. átbukott az ágyúja felett. A tengerész ívben hátrarepült. szétlőtt koponyája a fedélzeten csattant.

s visszanézve látta. és a gellert kapott lövedékek süvítése nyomában mindenki összerezzent és behúzta a nyakát. és hidegvérrel megcélozta a főfedélzeten nyüzsgő. ő pedig egy lépéssel lemaradva futott a nyomában. és összetörte a korlát egy darabját Chandagnac mellett. akinek nekiütközött. és mindketten lezuhantak a lépcsőn. suhanása közepette egyre kurtították a kötelét. s a kampója beleakadt a korlát fájába.lecsapott a fedélzetre. Egy tengerész rohant oda kirántani. figyelmeztetve a pörögve lezuhanó. ki lövöldözik. zavarodott sokaságot. amikor az öreg elsütötte a fegyvert. Aztán odafenn pattogva szakadt a kötélzet. amikor pedig a fedélzetre ért. mintha egy ölnyi nagy könyvet dobtak volna le. Chandagnac testéhez húzta a térdét. és vállát használva hátulról felöklelte Hurwoodot. ő volt Hurwood második lövésének célpontja. vastag rúdra . még mielőtt kifeszítik a kötelet. Ám ami kizökkentette az iszony mindent megülő bénultságából. két ugrással átszelte a köztük lévő távolságot. de nem látta. a lépcsőhöz lépett. az a közelében felbukkanó harmadik dolog volt: egy csáklya repült át a korláton. és tekintetével vadul keresni kezdte Hurwoodot. Talpra szökkent. épp akkor. feldöntve a tengerészt. megrázta az egész hajót. A golyó ártalmatlanul elszállt a levegőbe. az emberek feje felett hangos hasadássalpattogással engedtek a túlterhelt keresztárbocok. majd felpattanva a vízbe esett. Chandagnac pedig megbotlott benne. azonban a riadt matrózok tülekedése közepette nem sikerült megpillantania. vagy hogy kire tüzelnek.jobbra dőlt. hogy a professzor is leesett. Az idős férfi nem vette észre az asztal mögött kuporgó Chandagnacot: elővett egy töltött pisztolyt. előregördült. A fiatalember gondolkodás nélkül felállt. olyan zaj kíséretében. míg közvetlenül mellette egy a magasból leszédült ember érkezett a fedélzetre csúnyán. mivel biztos volt benne. hogy el sem érte a fedélzetet. hogy szaltózzon egyet a levegőben. Hébe-hóba fegyverek dördültek. ám egy hátulról érkező pisztolygolyó ledöntötte lábáról a matrózt. Talpra keveredve megbújt a perem mellett. hogy a ISMERETLEN VIZEKEN 28 . úgy tűnt. A másik forgótalpas lövegnél álló ember immár hasmánt hevert a fedélzeten.

majd meghúzta a ravaszt. azonban Chandagnac jelen pillanatban egyáltalán nem volt olyan állapotban. és megpróbált szétroncsolódott fogai ellenére mondani valamit.mögötte a lövedék lyukat ütött a perem fáján ott. mit tesz. Leo Friendet. aztán fejét lehajtva. biztatólag bólintott a haldokló irányába. Kissé behajlította térdét. hogy bárkivel is együtt érezzen. Mivel a Carmichael oldalával fordult a szél felé és imbolygott. miközben hüvelykjének bütykét Friend megtermett alakja középpontjára irányozva gondosan célzott. felemelte az egyik pisztolyt. és megpillantotta Beth kövér. piperkőc orvosát. hogy megkaparinthassa az övéből kikandikáló két töltött pisztolyt. így folyamatosan lépegetnie kellett. Végül felfedezte a felépítmény hajóközép felé néző korlátjának támaszkodó kövér férfit. és hidegvérrel kiemel egy újat a bal kezében tartott dobozból. hogy lássa. A férfi kinyitotta szemét. amint éppen eldob egy elsütött fegyvert. aztán az előfedélzet felé fordult. hunyorított. amikor a hajó mozgása során elérte balra dőlésének végpontját.félkezű férfi lőtte le a tengerészt . Chandagnac igyekezett lehiggadni. a kövér orvos még mindig ott állt. töltött pisztollyal. derékból meghajolva küzdötte magát keresztül a tömegen. Tigrisbukfenccel előrevetette magát a törmelékkel teliszórt fedélzeten . és két marokra fogta a másikat. ám amikor a csípős füst eloszlott. ahol az előbb gubbasztott majd talpra gördült. egészen a jobb oldali korlátig. hogy könnyebb legyen megtartani az egyensúlyát. amint a tízyardnyira található orrfelépítményen állva célba veszi egy másik. a visszarúgástól kis híján kificamodott csuklója. A legénység egyik tagja hevert összegörnyedve a földön friss vér egyre növekvő tócsájában.ám amikor egy elölről érkező golyó felhasította előtte a deszkát. Elvette a fegyvereket. hogy megőrizze egyensúlyát. Alig volt tudatában annak. ő pedig sietve átfordította. beletellett néhány másodpercbe. A fiatalember elhajította a pisztolyt. odakapta fejét. és a tengerészek alatta lévő csődületébe lövöldözött. és egy pillanatra megállt. aztán. ahogy fél-útig 29 TIM POWERS . honnan érkezett. mire meglelte Friendet. A fegyver elsült.

Borza. módszeres kegyetlenségéhez képest csupán a ragadozó madarakhoz hasonló.előrejött a fedélzet közepére.Kérlek titeket.. és rekedtes. és alig tizenöt lábnyi távolságból egyenesen felfelé. amikor a férfi megfordult. valamint a rengeteg ősz szál kócos hajában.néhányan még mindig az üldözést kísérő dalt énekelték. akik éppen egy színház jelmezraktárát fosztogatták. derűt sugárzó hangja hatására elhalt az izgatott mormolás. és szívdobbanásnyi időre odafordult. hogy Chandagnac egészen meglepődött. vidd ’Tholomew-t meg még néhányat! Nyomás lefelé. . a rejtett fegyverek miatt. A kövér férfi továbbra is sértetlen maradt. és előtűntek sötét arcának mély ráncai. s ráfogta valakire. O is eldobta pisztolyát. a hasát célba véve tüzelt. Végignézett az alatta álldogálókon és elvigyorodott: egészen csíknyira keskenyedett tőle a szeme.. hogy megvetően lemosolyogjon rá.Foglyok. Egyikük most előrelépett. Friend irányába. az életben maradt tengerészek pedig már letették a fegyverüket. régi hegeik ellenére Hurwood és Friend hidegfejű. hozzátok ide! De csak óvatosan. rengeteg foga megvillant. mivel a harc véget ért. és olyan könnyedén szökellt fel a tatfedélzetre. tarkójára tolta háromszegletű kalapját. ráncok és karcolások véletlenszerű mintájából kirajzolódó. Jókedvűek voltak. A következő pillanatban azonban Friend visszarakta a felporzott pisztolyt a ládába. hogy öltözékük alapján gyerekek is lehettek volna. mielőtt kivett egy újabb lőfegyvert a dobozából. és hitetlenkedve nézte a haramiákat. a számos arcon. végtagon látható. míg társaik átlendültek a korlát felett. Épp elég vér folyt már. szemük és sárga foguk villogott . a hajó új kapitánya kezdte. Chandagnac orrát a lőpor. Kábán állapította meg. . ha találtok ott valakit. arcuk lakkozott mahagónimaszknak tetszett. ISMERETLEN VIZEKEN 30 . Philip Davies vagyok. keresetlen módon tűntek vadaknak. miközben lassan a jobb oldali korláthoz hátrált. a főárbocnál.. a félelem verítéke és a frissen tört fa szaga mellett ismét megcsapta a leginkább túlhevült fémre emlékeztető illat. gyűljetek össze ott. szabálytalan. Vagy tucatnyi kalóz kapaszkodott a fedélzetre. hogy a pajtásaim átkutathassanak titeket. amikor megzavarták őket: láthatóan sokat használt pisztolyaik és kardjaik..

.kiáltotta két kalóz.suttogta egy matróz Chandagnac mellett. Hurwood.Tudom. hogy átjuthassunk a kicsikével a NagyBahama-padon! . és már kapaszkodtak is a vitorlázatra.Nem esik bántódása.Ott van neked Kartfúr mester.. aztán toldozzatok össze annyi vitorlát. hogy bizonytalan lépteit nem a félelemnek. Hurwood hangja egyre fokozódó izgatottságról árulkodott. A kalózok vezére mögött megpillantotta a sirályt: a fegyverdörgés elcsitulásával láthatóan megnyugodott. Pillanatnyi szünet után folytatta: .jegyezte meg halkan..közölte részvétlenül a kalóz. .Rendben. A kalózok vezetője lemászott a létrán a főfedélzetre.kiáltotta Davies... öltek meg. .. de szólj az embereidnek. Hé.De bárcsak.mondta. mialatt ideértünk és átszálltunk . jól megütötted magadat. Phil! .kapkodott levegő után valaki a tatfedélzet lépcsőjénél heverő holttestek alatt.Hurwood mester! . lett volna talizmánom. a zuhanás kivédésére! . Rich! Menjetek fel néhány sráccal. . elegáns ruhája gyűrött. Payne.Négy emberem veszett oda. . .Nem. . nehogy.Davies hunyorogva vette szemügyre a környezetét.. 31 TIM POWERS . . Hol vagy? .Ahogy kitisztult a feje. hogy fél órával ezelőtt még Hurwood lányával kétszersültet hajigáltak neki.Nem .. és lehunyta a szemét. vágjátok le az összes használhatatlan fát meg vásznat. hanem a hajó imbolygásának tudják be.mutatott a szerteszét heverő halottakra és sebesültekre.Jó kis hajót hoztál ... .Jézusom! . . .Remélem. amit magyaráztunk. így most letelepedett az egyik tatlámpásra. .Ezek a fickók nem mondhatták el magukról ugyanezt .. Az öregember felült: parókája sehol.A legyőzött legénység nyolc életben maradt tagja a fedélzet közepére csoszogott.Ezek szerint odafigyeltél arra. és csak remélte. Elég nehéz volt elhinni. és másodpercekig csak nézte az árbocnál álló fegyvertelen emberek csoportját. nekidőlt a szilárd törzsnek.Őrizet alatt van. Csatlakozott hozzájuk Chandagnac is: odasietett az árbochoz. hogy nem öltek meg. -A lányom odalenn van. Még mindig mosolygott. hogy megóvjon . .

akár el is adhatta volna.Ha végére jártam a. amit egy részeg estén bevallott neki: mivel a biztosítás díja most nagyobb volt mindenféle ép ésszel remélhető haszonnál. Jamaica délnyugatnak. Chandagnac csak most ébredt rá. Kuba északnak. talán még futná arra. hogy halálra ítéljék. és felfelé intett a pisztolyával. de nem . Chandagnac értette. de nem váltotta meg. visszafordult.. kétségbeesésében felszámította a szállítmány tulajdonosainak. Ezzel persze elszegényedett volna. Chandagnac pedig most döbbent rá. hogy bár a kapitány már beletörődött rakománya elvesztésébe. szextánst és iránytűt. miért: egészen az előző bejelentésig nem ment teljesen tönkre.Viszont a legénységnek több mint a fele meghalt. egészen idáig meg sem fordult a fejében.tette hozzá vidáman. és csak ritkán merészkedik olyan messzire a parttól. és bárki bármikor abbahagyhatja. ha nem vesztette volna el a Carmichaelt.. térképeket. A meredek lépcsősoron kimászott a napfénybe a szakács . s miután kifizette a részvényeseket vagy a társtulajdonosokat. Vagy akinek úgy tartja kedve.Távozhattok a hajó csónakján . . A kapitány holtsápadt volt. maradhat és csatlakozhat hozzánk . hogy kihasználja a zátonyok menedékét. Ezek a haramiák nagyjából annyi hasznát vennék egy olyan mélyvízi járműnek.. amelynek egészen idáig a tulajdonosa volt. amilyen a Carmichael. vizet. az előbb nem sok választotta el attól.aki ISMERETLEN VIZEKEN 32 . viszont legalább titokban marad. hogy a Carmichaeltől is meg kell válnia.gondolta a fiatalember. .folytatta Davies.Hispaniola keletnek van. hogy szem elől veszítse. soha többé nem akarok óceánt látni.. mindenkinek jut a zsákmányból. . hogy kártalanítsa a rakomány gazdáit. mint egy útonálló egy nehéztüzérségi ágyúnak. és többen feszülten toporogtak. azonban jó néhányan hangosan kifújták a visszatartott levegőt. „Hát köszönöm. úgyhogy ez számomra megfelelő elégtétel. . A fedélközbe küldött kalózok egyike kilépett a kabinlejáratból. A tengerészek meg sem mukkantak. Elvégre a kalóz a part menti sekély vízen élő fajta: rendszeresen úgy menekül meg üldözői elől. küldetésemnek Port-au-Prince-ben és hazajutok. Kaptok élelmet..” A vén Chaworth percek óta méregette a hajót.Számos kellemetlenebb módja is van a tengeri életnek.

jól láthatóan követte a tengeri katasztrófák közeledtekor már bevált módszert, miszerint ilyenkor minél gyorsabban és minél alaposabban le kell innia magát az embernek -, a hajó két inasa, valamint Beth Hurwood. A lány sápadt volt és kissé mereven mozgott, ám egészen addig nyugodtnak mutatkozott, amíg meg nem pillantotta zilált édesapját. - Papa! - kiáltotta, és odaszaladt hozzá. - Nem bántottak? Meg se várva a választ nekiesett Daviesnek. - Épp eléggé elbánt vele a ti fajtátok a legutóbb. - Valahogy sikerült egyszerre esdekelnie és vádaskodnia. - A találkozás Feketeszakállal a fél karjába került! Bármit is tett ma ellenetek... - ...azt igen nagyra értékeljük, hölgyem - vigyorgott rá a kalózok vezére. - A megállapodásnak megfelelően, amelyet Thatch, vagy ha úgy jobban tetszik, Feketeszakáll és az ön édesapja kötöttek, ilyen remek kis hajót játszott a kezemre. - Miről be... - kezdte Beth, de félbeszakította Chaworth metsző kiáltása, ahogy a hozzá legközelebb lévő kalózra vetette magát, kicsavarta a szablyát a meglepett férfi kezéből, aztán a földre lökte, és karját a magasba lendítve Daviesre rontott, hogy kettészelje. - Ne! - kiáltotta Chandagnac, és megindult előre. Chaworth, ne... Davies higgadtan előhúzott egy pisztolyt rikító derékszalagjából, felhúzta, és mellbe lőtte vele a kapitányt: az ötvenes kaliberű golyó becsapódása megálljt parancsolt a rohamozó férfinak, olyan erővel vetve hátra, hogy kis híján fejre állt, mielőtt puffanva, csörömpölve elterült, s tagjait elernyesztette a halál. Chandagnackal forgott a világ, zaklatottan kapkodta a levegőt. Az idő mintha lelassult volna... De nem is erről volt szó, egyszerűen csak minden egyes esemény élesen elhatárolódott a többitől, már nem számítottak valamiféle kusza előrehaladás összetevőinek. Beth sikoltott. A pisztoly torkolatából kicsapó füst előrekúszott még egy yardot. A sirály visszatérő riadalmában felrikoltott és szárnyra kapott. Az elejtett szablya pörögve siklott végig a fedélzeten, rézből készült ujjvédője Chandagnac bokájának ütközött. Lehajolt és felvette a fegyvert. 33 TIM POWERS

Aztán - anélkül, hogy végiggondolta volna, mit tesz - ő maga is a kalózvezérnek rontott, s bár kapkodta a lábát és előreszegezte a nehéz pengét, gondolatban csak ügyesen billegtette a pálcákról lógó Mercutio marionettjét a Tybalt báb felé azon a módon, amelyet édesapja coupé és fléche-nek nevezett. A meglepett, de nyilvánvalóan pompásan szórakozó Davies egyik társának dobta pisztolyát, majd hátralépve előhúzta szablyáját, és en garde testhelyzetet vett fel. Chandagnac az utolsó öles lépésnél már-már érezte, ahogy a zsinór felfelé rántja, miközben gyorsan megpöccintette kardja hegyével a másik fegyverét, majd újra előrenyújtotta a kalóz szablyájának belső oldalán. Annyira megszokta már a Tybalt báb válaszát, a vízszintesen söprő hárítást, hogy szinte túlságosan is gyorsan beengedte szablyáját e mögé a valódi, el nem próbált módon mozgó kard mögé... Davies azonban bedőlt a megtévesztő támadásnak, és megcsinálta a hárítást, így az utolsó szemhunyásnyi időben a szabad penge a kalózvezér védtelen oldalának szegeződött, Chandagnac pedig hagyta, hogy rohamának ereje döfje bele, ám ahogy továbbfutott, a markolat kicsavarodott ügyetlen kezéből. A szablya a deszkákon koppant, majd egy hosszú pillanatig nem mozdult senki. Davies még mindig talpon volt, azonban az iménti szúrás lendülete megpördítette, és most álmélkodva tekintett ellenfelére, a fegyver nélküli Chandagnac pedig idegesen, lélegzetét visszafojtva nézett a sebesült kalóz szemébe, várva, mikor csapódik bele valahonnan egy pisztolygolyó. Végül a kalózkapitány gondosan visszacsúsztatta kardját a tokjába, majd éppen olyan pontos mozdulattal térdre rogyott, a csend pedig annyira kiteljesedett, hogy hallani lehetett a fedélzetre hulló vércseppek kopogását. - Öljétek meg! - mondta jól érthetően Davies. Chandagnac félig már a korlát felé fordult - az volt a szándéka, hogy átugrik rajta, és megkísérel elúszni Hispanioláig -, amikor valaki csúfondárosan megjegyezte: - Csak mert jobban vívott nálad, Phil? Hitemre mondom, ez is egy módja annak, hogy megőrizd az elsőségedet! A kijelentés nyomán sutyorgás támadt a kalózok között, Chandagnac pedig reménykedve megtorpant. Daviesre ISMERETLEN VIZEKEN 34

sandított, és fohászkodott, hogy vérezzen el, mielőtt még megismételhetné a parancsot. Csakhogy a vezér a gúnyolódó kalózt nézte, majd néhány szívdobbanásnyi idő után szája kegyetlen mosolyra húzódott, és felhasított oldalára mutatott. - Jaj, Venner, azt hiszed, ennyi elég? Ez a vágás? Előrehajolt, tenyérrel megtámaszkodott a deszkákon, és nagy üggyel-bajjal maga alá húzta előbb az egyik, aztán a másik csizmás lábát. Még mindig vigyorogva nézett ismét Vennerre, aztán lassan felállt. A mosolya mit sem változott, noha napcserzette bőre ellenére is elsápadt, és veríték ütött ki arcán. - Te... új vagy még, Venner - mondta rekedten. Kérdezd csak meg Abbottot vagy Gardnert, milyen súlyos sebesülés képes lelassítani engem! - Mélyen beszívta a levegőt, aztán megbillent, és letekintett a fedélzetre. Nadrágja sötéten fénylett a vértől egészen a lábikrájáig, ahol eltűnt a csizmában. Csak most nézett fel. - Vagy talán - lépett bizonytalanul hátra, és újfent előhúzta kardját - szeretnéd... kideríteni, mennyire váltam harcképtelenné? Venner köpcös volt, pirospozsgás arcán himlőhelyek éktelenkedtek. Félig-meddig mosolyogva figyelte kapitányát azzal a mérlegelő pillantással, amellyel kártyajáték közben igyekszik kitalálni az ember, vajon ellenfele részegsége nem színjáték, túlzás-e csupán. Végül aztán széttárta karját. - Az ördögbe is, Phil - csitította. - Te is tudod, hogy nem akartam semmi kihívót mondani. Davies biccentett, és engedélyezte magának, hogy egy pillanatra lehunyja a szemét. - Hát persze, hogy nem. Eltette a kardját, és Chandagnac felé fordult. - Viszont Vennernek igaza van - recsegte. - Örülök... hogy senki nem végzett veled... Ha másért nem, mert megtanulhatom a cseledet. - Annyira elengedte magát, hogy nekidőlt a hátsó kabin falának. - Az isten vérére, ember! - robbant ki belőle. - Honnan a pokolból ismersz te ilyen trükkös mozdulatot, amikor úgy szaladsz, akár egy kacsa, és úgy fogod a kardot, mint a szakács a lábos fedelét?

35

TIM POWERS

Chandagnac megpróbált kitalálni valami hihető hazugságot, de semmi sem jutott eszébe, így aztán vonakodva elmondta az igazat. - Apám marionettbábokkal kereste a kenyerét - hebegte. Én pedig... életem nagy részében bábjátékos voltam... Jártuk Európát, felléptünk szinte mindenütt, és amikor vívni kellett a darabban... rengeteg Shakespeare-t adtunk elő... Szóval, apám beszélt vívómesterekkel, hogy tényleg valósághű legyen minden. Úgyhogy - vállat vont - rengeteg fogást ismerek, és mindegyiket vagy százszor megcsináltam már... igaz, bábokkal. Az oldalát markolászó Davies meredten nézett rá. - Bábokkal - ismételte. - Hát... Az ég szerelmére! Bábokkal! - Hagyta magát lassan lecsúszni a fal mentén, és leült a fedélzetre. - Hol az ördögben van Hanson? - Itt vagyok, Phil - sietett oda hozzá az egyik kalóz, és kinyitotta kis zsebkését. - Most le kellene feküdnöd. A vezér engedelmesen ledőlt, ám mialatt a kalózok seborvosának szerepét ellátó Hanson nekilátott levágni a véráztatta inget, könyökére támaszkodott, hogy láthassa Chandagnacot. - Na! Venner szerint túlságosan... kemény voltam, amikor megparancsoltam, hogy öljenek meg, márpedig mi... Aú, verjen meg az ég, Hanson, óvatosan! - Lehunyta a szemét, mélyet lélegzett, aztán beszélt tovább. - Mi megállapodtunk egymással, hogy a komoly műveleteken kívül bármikor bármelyik parancs megvitatható. Ezzel együtt tény, hogy megszúrtál, vagyis nem tehetem meg... hogy csak úgy elengedjelek a csónakkal. - Társaira nézett. - Azt mondom, legyen választási lehetősége. Elégedett bólintások és hangos egyetértés volt a válasz. Davies visszafordult hozzá. - Csatlakozz hozzánk, legyenek a mi céljaink a te céljaid is, vagy halj meg ott, ahol állsz! Chandagnac Beth felé fordult, azonban a lány épp az apjának súgott valamit, noha úgy tűnt, Hurwood nem is foglalkozik vele. Mögöttük meglátta Leó Friend testes alakját: a férfi a homlokát ráncolta, talán mert nem tetszett neki, hogy Chandagnac még életben van. Még soha nem ISMERETLEN VIZEKEN 36

érezte magát ennyire védtelennek, ennyire elhagyatottnak. Egyszerre rettenetesen hiányzott neki édesapja. Daviesre nézett. - Csatlakozom hozzátok. A vezér elmélázva bólintott. - Általában így szoktak dönteni - mondta. - Nem voltam biztos abban, hogy te is ezt mondod majd. Hanson felállt, és kétkedve méregette a seb bepólyálására használt tépést. - Ennél többet nem tehetek érted, Phil - szólalt meg. - Nézesd meg Hurwood Őméltóságával is, hogy biztosan elálljon a vérzés, és ne üszkösödjön el! Chandagnac meglepetten nézett a kirurgusra. „Bizonyára Leó Friendet akart mondani - gondolta. - Filozófiával nem lehet sebeket gyógyítani.” A neve hallatán Hurwood magához tért révetegségéből, és körbepislogott. - Hol van Thatch? - kérdezte a szükségesnél hangosabban. Úgy volt, hogy ő is itt lesz. - Idén késésben van - közölte Davies, és még ahhoz sem vette a fáradságot, hogy az öregember felé fordítsa a fejét. Jelen pillanatban Charles Townban van, hogy összeszedje mindazt a felszerelést, amit akartál. Floridában találkozunk vele. Most viszont gyere ide és csinálj valamit, hogy semmiképpen se haljak bele ebbe a kis anyaghibába! Beth mondani akart valamit, de Hurwood csendre intette. - Odaadta neked a mutatót? - Hangján érződött, menynyire nem örül ennek. A kalózvezér elfintorodott. - Az aszott kutyafejet? Persze. És tegnap neki is látott sziszegni meg pörögni a rumosvödrében, aztán déltájt lenyugodott, és határozottan délkeletre meredt; csak akkor moccant meg, amikor mi is irányt váltottunk, úgyhogy arra mentünk, amerre bámult. - Vállat vont, már amennyire helyzete lehetővé tette. - Tény, ami tény, elvezetett hozzád, de az biztos, hogy kevés ennél csúfabb dögöt láttam. Jó sokat szórakoztam azzal, nehogy megrágják a patkányok. - Átokverte, holdkóros Thatch! - tört ki Hurwood. - Hogyan képes finom és érzékeny szerkezeteket közönséges banditákra bízni? Ha csak hozzáértek a 37 TIM POWERS

patkányok a mutatóhoz, akkor téged mindenestül falnak majd fel, ezt megígérhetem! Óvatlan idióta, mit gondolsz, milyen gyakran születnek kétfejű kutyák? Azonnal küldj vissza valakit érte a hajódra! Davies mosolyogva hátradőlt. - Hááát, nem. Amint partra szállók New Providence szigetén, méghozzá olyan épen és egészségesen, amilyen egy órával ezelőtt voltam, megkaphatod az undorító párod másik felét. Ha addigra nem épülök fel teljesen, a cimborák elégetik az istenverte vödröt. Jól mondom? - De még mennyire, Phil! - kiáltotta egy kalóz, a többiek pedig boldogan bólogattak. Hurwood indulatosan pillantott körbe, de végül odament a fedélzeten heverő Davieshez, és letérdelt mellé. Megnézte a kötést, felemelte és alákukucskált. - A segítségem nélkül is tökéletesen felépülnél, de a mutatókészletem kedvéért gondoskodom róla, hogy biztosan így legyen. - Azzal kotorászni kezdett térdig érő kabátja zsebeiben. Chandagnac hátranézett a bal válla felett. Chaworth egyértelműen halott volt, teste a hajó imbolygásával együtt mozdult ide-oda a tűző napon, kivetett keze bizarr módon egy bölcselő taglejtését idézte, ahogy tenyerét hol felfelé, hol lefelé fordítva ringott előre-hátra. Jön és megy, sugallta a mozdulat - jó és rossz, élet és halál, öröm és rettegés, mind ilyen, és semminek sem szabadna meglepetést okoznia. Zavarba ejtően kegyeletsértőnek érezte ezt, mintha letolt nadrággal hagyták volna ott a holttestet, és azt kívánta, bár akadna valaki, aki méltóbb helyzetbe igazítaná a kezet. Elfordította a tekintetét. Eddig egyszer sem figyelte meg, miképpen lát el egy orvos egy sérülést, márpedig úgy tűnt, Hurwood az, így Chandagnac előrelépett, hogy most végignézhesse. Egy képtelen pillanatig azt hitte, a professzor azzal kezdi majd, hogy rendbe hozza Davies megjelenését, mivel amit előhúzott, leginkább egy légycsapóra emlékeztetett. - Ezt az ökörfarkat - szólalt meg Hurwood olyan hangon, amilyet minden bizonnyal előadásai során használt - úgy preparálták, hogy a lény, melyet Kartfúr mesternek szoktak itt hívni, odafigyeljen rá. Amennyiben nagyobb hatalma ISMERETLEN VIZEKEN 38

lenne, egyszerre mindnyájunkat szemmel tarthatna, de így egyszerre csak egy pár emberre képes vigyázni. Az előbbi csetepatéban Mr. Friendet és engem óvott, ám mivel mi már nem forgunk veszélyben, kösd le te a figyelmét! - A sörtés végű tárgyat belebugyolálta Davies zöldcitromszínű ingének elülső részébe. - Lássuk csak... - Újra turkálni kezdett a zsebeiben. - Ez pedig - húzott elő egy kis vászonerszénnyi valamit - egy drogue, ami szabályozza a belek működését. Ismét csak arról van szó, hogy jelenleg nagyobb veszedelemnek vagy kitéve ebből a szempontból, mint én... bár idővel visszakérem majd. Levette és a fedélzetre helyezte Davies kalapját, a zsákocskát pedig a fejére tette, majd visszarakta rá a kalapot. - Ezzel megvagyunk - állt talpra. - Ne vesztegessük tovább az időt! Ültessék csónakba azokat, akik elmennek, aztán induljunk! A Carmichael új tulajdonosai a csónakdarukkal kiemelték a kis járművet, majd nemtörődöm módon a vízbe loccsantva leengedték a jobb oldalon, aztán vastag köteleket és hágcsókat lódítottak utána, hogy a tengerészek lemászhassanak. A következő hullámnál a ladik a hajótestnek ütődött, és sok víz került bele, azonban Davies elcsigázott parancsai nyomán a vitorlás nehézkesen fordulni kezdett, míg végül jobb felől kapták a szelet, és a hánykolódás alábbhagyott. A kalózkapitány meg-megvonagló arccal talpra kecmergett. - Aki kiszáll, most leszáll - morogta. Chandagnac vágyakozva figyelte a Carmichael eredeti legénységének maradékát a jobb oldali korlát felé cammogni: sokan közülük sebesültet támogattak. Beth Hurwood fekete csuklyát húzott rézvörös fürtjeire, ahogy elindult velük, aztán megfordult és hátrakiáltott. - Papa! Gyere te is a csónakba! Hurwood ránézett és felnevetett: úgy hangzott, akár egy olajozatlan szerkezet utolsó zördülése. - Hogy örülnének a társaságomnak! A halottak fele a pisztolygyűjteményem és a kezem által került jelenlegi állapotába. Nem, drágám, én ezen a hajón maradok... ahogy te is. 39 TIM POWERS

és menjetek haza a szluppal! .A kijelentés láthatóan megrázta a lányt.mondta Davies.Felnézett. és mint valami cifra. aki elmosolyodott. De szerintem. tekintetét pedig egy pillanatra sem vette le Beth Hurwoodról.krákogta. .Hiányzik a farvitorla. ám a nő átvágott a fedélzeten Chandagnachoz. Rich? .Gyerünk.Lekísérjelek? .Chandagnac csak most vette észre.Állítsátok meg! . ilyen szélben és hullámzásban irányba tudjuk állítani. hogy a kövér orvos cicomájának egy pár nevetséges. Ugyanolyan dacosan biggyesztette az ajkát. . .csattant fel türelmetlenül az öregember. Vidd fel valahová.Menjünk már! . de vigyázzatok.Rendben . ha mindenki feljön a szegélykötélre. .Mi a helyzet.kérdezte halkan. . ám a férfi figyelmét nem kerülték el a szemében csillogó könnycseppek. és Leó Friendre nézett. Chandagnac történetesen Leó Friendre nézett éppen. a kezét nyújtotta felé. Hurwood újabb nevetést engedélyezett magának. duzzadt ajka nedvesen csillogott.Nektek még nincs feladatotok . Beth a fejét ingatta. Davies kettejükre pillantott. vigyél magaddal néhány embert. és szótlanul megállt mellette. és már-már örült annak. hogy kénytelen volt itt maradni. elhízott homár. ISMERETLEN VIZEKEN 40 . . mégis sarkon fordult. ahol nincs útban! Közben adhatnál neki egy kevés rumot is.Nagyszerű. dobjuk ki azokat a hullákat. . mire számos vigyorgó kalóz lépett Beth elé. mint eddig. Beth elszakította tekintetét apjáról. csakhogy öklendező köhögés lett belőle.Rendben. . lajhárok. előrelépett . vörös sarkú. Phil. mivel az orvos szaporán pislogott. úgyhogy nem lehet átvágni a hajóval. „szélmalomlapát-fűzős” cipő is részét képezi -. . Elliot. és elindult a korlát irányába. Davies bólintott.közölte Chandagnackal.Képtelen lennék elviselni. mielőtt még kézelőjével indulatosan letörölte őket. ne hajítsátok őket a csónakba! Aztán pedig tűnjünk innen! .

A férfi lement a hajókonyhára. és az egyiket átnyújtotta Bethnek. . téged pedig véd tőlük. így a fejét ingatta.Úgy tűnik. és legalább annyira igyekezett meggyőzni erről önmagát. . megtöltött két cseréppoharat rummal. a rengeteg vérfoltra és vörös tócsára. Chandagnac meleg rumot kortyolgatva támaszkodott a korláton: erről a helyről kitűnően szemügyre vehette a kisebbik jármű árbocát és vitorláit.Aligha jó.Hát. hogy befogja az állandó keleti szelet. bocsánatot nyertem azért. amint a zsúfolt mentőcsónak előbb összezsugorodik. . de még mennyire! A kalózvezér Chandagnacra vigyorgott. A kötél ismét surrogott a csigák között. az árbocok nyikorogtak... majd északkelet felé vette az irányt. Chandagnac pedig figyelte. . majd eltűnik a vitorlás fara mögött. s ahogy felgyorsultak. hogy rátámadtam a vezérükre. és homokot szórt a deszkákra. de Elizabeth félbeszakította. $ Néhány perccel később már az orrfelépítményen álltak. 41 TIM POWERS . alacsonyan fekvő fedélzetét is. A továbbra is baloldalt haladó szlup felvette a Lármás Carmichael sebességét. Chandagnac inkább elfordította tekintetét. és elbocsátólag intett nekik. mint Betht. hogy megbecsülésnek örvend közöttük. és lassan előbb észak.Amikor pedig sikerül kikeverednünk ebből a csávából.jegyezte meg halkan a nőnek. a csónakban ülő összes tengerész tanúsíthatja majd.Az isten szerelmére. ami történt. a jobb oldali horgony mellett: a hátuk mögött feszülő fővitorlának köszönhetően nem érte őket szél. Még mindig nem hitte el.. az apád és az. láthatta hosszúkás.kezdte kimérten a férfi.. .. A hajó ívet rajzolt a vízen. Egy fütyörésző kalóz sétált el alatta a középfedélzet bal oldalán. hogy mind a ketten akaratunk ellenére maradtunk itt. a szlup pedig a kellő mozgástér biztosítása végett eloldalgott mellőlük. ahogy az újra kifeszített és beállított vitorlázat elfordult. járhattunk volna rosszabbul is .

Ezt hallgasd meg: közvetlenül azelőtt.. amelyek. hogy A szabad akarat védelmében szerzője ilyen zagyvaságokat hadovái ökörfarkakról meg kétfejű kutyákról? ISMERETLEN VIZEKEN 42 . sárosán jött haza.folytatta a Hurwood lány. .. hogy megvadul. mi az: amikor megkérdeztem.. tombolás volt. de azt még álmomban sem gondoltam. és közben arra gondolt.Azt tudtam. hogy elmulassza. . Nyilvánvalóan ő vitte bele szegény apámat ebbe az egészbe... Nem volt hajlandó megmondani. Friend . Még tébolydába se zárnák. amiért viszolyogtam tőle. és reggel kalap nélkül. hogy meghal itt mondta a lány kábán. kissé eszelősnek tűntek. módszeresen cselekedett: mint egy szakács. Chandagnacnak eszébe jutott a tengerész. Felakasztanák. Istenem. .Na igen.Ridegen.. úgy meredt rám. Miss Hurwood közölte kurtán. hogy Beth apja még az akasztásnál is rosszabbat érdemelne. A férfi bólintott.. . De azóta egyszer sem engedte ki a kezéből. csak abban reménykedhetek. embereket öldös. és az.Ez nem valamiféle.. olyan kutatásokba kezdett.Mindig is volt benne valami.Észre kellett volna vennem. és esküszöm. hóbortos lett. . hogy megháborodott .így a nő. egész éjszakára kimaradt. ..Soha többé nem térhet vissza. és folytatja a munkáját.Istenem. De az apám tényleg megbolondult. Most is ott van a kabinjában. és mivel érezte. . hogy késő éjjel suttog neki. akit a forgótalpas lövegnél látott meghalni. ahogy karjában-lábában megindul a nehéz helyzetet követő remegés. aztán megtörli a kezét. ivott még némi rumot.. és mint valami veszett kutya.Büszke volt rá. akit pár pillanattal később Hurwood arcba lőtt. bármiről is legyen szó. aki szépen egyesével agyonnyomja a hangyákat a konyhaasztalon. olvastad a könyvét? Zseniális volt! Az elmebajon kívül ugyan milyen más magyarázat lenne arra.. . A kövér fickó pedig az utolsó lövésig ugyanezt tette a hajó túloldalán.. mintha még soha nem látott volna. markában egy kis bűzös fadobozt szorongatva. hogy múlt hónapban elindultunk Angliából. milyen magabiztosan cseng a hangja. hogy.

hanem étkezési időben. min élnek ezek.Nagyon bátor tett volt kihívni azt a kalózt. Még az is lehet. Valószínűleg nekem sincs. Ööö.Azt hiszem. afféle ösztönös dolog. ám közben ismét az járt a fejében. még azon is túlra. miért. lemegyek. milyen következményekkel jár. tudnál keríteni nekem valami ennivalót? . . hogy eszemnél legyek. . Kissé nyugodtabban figyelte. másik öregemberre emlékeztetett.Megteszek minden tőlem telhetőt.Nem. Chandagnac így is kihallotta belőle a szavak mögött rejlő kételyt és igyekezetet. máskülönben most a csónakban ülnék. akkor viszlát! Kinézett az orrárbocra. a kék látóhatárra.Csak azért mondod. hogy Friend zöldségeit is szívesebben ennéd. De isten tudja.. . Egyre ingerlékenyebb lett.Most? .Beth elindult a lépcső felé. Némi időbe tellett. ez a soknyelvű. amelyet megértett.. Egyiknek sem volt meg a magához való esze. mire rájött. Marseille. Brighton és 43 TIM POWERS . Mosolygott és eltöprengett rajta.. . . ..Nem kihívás volt. John. . hogyan dolgozik az új legénység. .Végül is miért ne? Mit kér. olaszul meg más nyelveken. el kellett ismernie. mint azt. és félvállról odavetett megjegyzésekkel szidalmazták egymást angolul. mert nem próbáltad ki azokat a gazokat. kedélyesen ijesztő csipkelődés épp olyan volt.. és amikor visszafordult. . amit a nyelvtannal műveltek. mint amit Amsterdam. márpedig ezek után kivételesen fontos számomra.ismerte el udvariasan.Kihörpintette a rum maradékát.. sőt. . Most még nehezebb lesz elkerülni Friend nekem szánt diétáját.Megkedveltem a vén Chawortht. . és bár minősíthetetlen volt. a nő már nem volt ott. gyalázkodás és válogatott sértések terén a kalózok hozták ki a legtöbbet abból az idegen beszédből. John. amelyeket Chandagnac még sosem hallott. amikor valaki kóbor kutyáknak dobja a maradékot. ám aztán megtorpant és hátranézett. Beth lenyelte az utolsó korty rumot is. Egy. Pókokhoz méltó ügyességgel mászkáltak ide-oda a vitorlakötélzeten. .Na jó. inkább csak. trágárság.Hiába a gondos fogalmazás és a szép beszéd. franciául. A férfi elmosolyodott.meredt rá a férfi.Ezzel nem tudok vitatkozni .

A fiatalember nekidőlt a jobb oldalon lévő. megvető fintornak beillő rúgással kiverték a kést apja kezéből. úgy vélte. megvárják Chandagnac pere et filst az egyik borkimérés előtt. vajon nem Chaworth vérén csúszott-e el imént a férfi. kikötői kocsmává olvadtak össze. Az ifjú Chandagnac néha úgy érezte. Az első. Chandagnac születésének évében. aztán nem volt más. fűtött szobákat. el nem sütött ágyúk egyikének. hét évvel azután. amikor egy csapat durva alak úgy határozott. tűz melletti asztalnál ülnek. a bábok egyáltalán nem bizonyultak rossz gazdáknak. amint azt megtette már korábban is azon néhány alkalommal. és egyáltalán nem nézett biztos jövő elébe.most pedig. akik két hús-vér szolgával járják az utat . de ahogy a tat felé lépdelt. de azért élvezte a pillanatot: a nap melengette a hátát. a főárbocnál megcsúszott a csizmája sarka. Aznap este rengeteg pénz volt az öreg François-nál. aki már a hatvanas évei közepén járt. ki merészel nevetni rajta. a helyi különlegességet kortyolgatják. Chandagnac azon merengett.emlékezetében ezek egyetlen őseredeti. előhúzta zsebéből a marionettek arcának-kezének kifaragásához használt kését. kimaradt étkezéseinek emléke sokkalta kedvesebbé tette a rákövetkező meleg vacsorákat. így aztán. majd az összes megmaradt homokot a csúszós foltra öntötte. A kalóz a homokos vödörrel láthatóan végzett a feladatával. csak a sötétből érkező ISMERETLEN VIZEKEN 44 . majd sarokba szorították őket. ahelyett hogy átadta volna a vagyonát. Olyan vasvillatekintettel nézett körbe. a marionettek valójában fából faragott arisztokraták csapatát alkotják. ahol ő és az apja örökké az egyik. Aztán eszébe jutott az éjszaka Nantes-ban: édesapja kést rántott. A fizetség ugyan nem volt rendszeres. amikor a német nyelvű területeken eltörölték a papok élő szereplős előadásokra vonatkozó tízéves tilalmát. és noha nem teljes nyugalommal. és a bevételüket követelték. és meglengette a tolvajok felé. ám alkalmanként még mindig bőségesen kijutott a pénzből. hogy felhagyott ezzel az élettel.Velence kocsmáiban hallott egykor . és az előző hónapok hideg ágyainak. fájdalom sem gyötörte. ráadásul még sebesülés. mivel az európai bábszínházak virágkora véget ért 1690-ben. amikor kirabolták. mintha azt figyelné. és híreket csereberélnek a többi utazóval. és elsietett. kissé becsípett.

a pénzről. minden bizonnyal úgy hitték. a béna végtag remek kifogást jelentett. és végül 1714 telén. és addig hunyorított a keleti láthatárt kémlelve. Noha idővel majdnem teljesen visszanyerte keze felett az uralmat.. Még nem töltötte be a huszonhármat. . amelyet kapott. térdek és csizmák. Soha nem szerzett tudomást a pénzről. és egy egész évbe telt. Valahogy sikerült végül visszajutniuk a szobájukba. Sebastian bácsi! Meg ne halj. miközben a vártnál is kövérebb erszény tartalmát számolgatták. a pénzről. mire minden vér kitisztult a vizeletéből. miután hitelszámlát nyitottam Jamaicában a banknál. mégis két éven át még folytatta a bábelőadásokat immár egymagában. egy hónapig bottal járt. Most a jobb válla felett nézett hátra. s feltehetően még a koponyája is megrepedt. továbbá számos bordája. mert sem édesapja.gondolta mérgesen. Brüsszelben érte utol a halál. és alig-alig leplezett esdekléssel sikerült szert tennie némi útipénzre meg szállásra egy rokonnál Angliában. Az azóta eltelt időben Chandagnac néha azt kívánta. bár igazuk lett volna. hogy felhagyjon a vándorélettel. „Egy héten belül. mielőtt odaérek!” 45 TIM POWERS . fogak. amikor már könyvelői állást kapott az egyik angol szövődében. s amikor a banda kacagva.öklök. amely igen nagy mértékben meghosszabbíthatta és jobbá tehette volna az életét. sem ő nem épült fel teljesen a támadás után. a saját öccse. amelyet oly ügyesen lopott ki a zsebéből Sebastian. két hullát hagytak maguk mögött a sikátorban. ott lett volna a helyem . ujjongva elsétált onnan. Apja elvesztette elülső fogait. amely talán Hispaniola volt. Az ifjú John Chandagnac egy nagydarab fickó csizmasarkának köszönhetően szinte egyáltalán nem tudta használni a jobb kezét. megpillantott egy valamivel sötétebb vonalat. amíg úgy vélte.így vajon mennyi időbe telik eljutnom oda? Meg ne halj. utóbb a bal szemét is.. Édesapjának egyre romlott az egészségi állapota.

gyakorta megdöbbentő felhozatal: égő toll bűze azoknak a kondérjában. Benjámin Hurwood és lánya Leó Frienddel együtt négy órával korábban szállt le a Carmichaelvől. a kikötő vizén. és jóval azelőtt. furcsa pörköltek.egyenesen kihúzták a fehér homokra. nem sokkal azután. kén. cilantrót és kínai mustárt szórtak. és a sziget lakóit egyre inkább a vacsora kezdte foglalkoztatni. a Hog-sziget távoli fokát megkerülő csónakok pedig láthatóan gyakorta váltottak irányt. régi étel és a számtalan nem előírás szerinti latrina szokásos egyvelegéhez ilyenkor hozzájárult a főzőtudományban járatlan emberek keze munkájából születő. A napnak ebben a szakában a település bűze komoly versenyre kelt a tiszta tengeri fuvallattal. vagy odakinn. mivel a kátrányfüst.MÁSODIK FEJEZET A KIKÖTŐT TARKÍTÓ homokzátonyok még az alkonyi félhomályban is tisztán kivehetők voltak . akik túlságosan türelmetlenek voltak befejezni a csirkék kopasztását. hogy a kalózok hozzáfogtak oldalra dönteni a hajót. A helyiek ladikjait jórészt már lehorgonyozták éjszakára. esetleg . amelyekbe lelkes műkedvelők a kétes eredetű húsok ízének elfedésére nagy adag elcsent mentalevelet. valamint a puncskészítés művészetében bemutatott különös és alkalmanként kifejezetten robbanékony kísérletek eredményei. ott is megjelentek a főzéshez gyújtott tüzek.a sötétbe boruló parton itt is. Nemcsak hogy ISMERETLEN VIZEKEN 46 . ahogy a nyílt víz felől a New Providence szigetén fekvő település felé tartottak. hogy vigyék ki őket a partra. Hurwood leintette az első mellettük elhaladó csónakot. hogy nagy üggyel-bajjal bevontatták a kikötőbe.néhány kisebb vízi alkalmatosság esetében . és követelte. vagy a roskatag móló mentén.

károgtak és rikácsoltak. még fel is ismerték.Dehogy. . Chandagnac tántorgott a kimerültségtől.Erőd? .bólintott arra gondolva. árboccsúcsaira csigasoros köteleket erősítettek.Ti építettetek ide egy erődöt? . és a kunyhók fő csoportjától úgy száz yardra. a gerinc alá is csigaművek kerültek. hogy az ifjút Borzának hívják. de Chandagnacnak úgy tűnt. hogy tekintettel az előttük látható lángokra. ahogy az új helyzetből eredően megváltozott a deszkáin eloszló súly.Chandagnac hunyorgott egy keveset. Még a partról felfelé nézve is észrevett néhány cakkos peremű rést az egyenetlen magasságú szegélyben. és kegyelmet 47 TIM POWERS . miből sül ki .legalábbis feltételezte. .szólalt meg a mellette botorkáló fogatlan fiatalember. aztán megpillantotta a domb kövéből emelt falakat és tornyot.mutatott felé fogatlan kísérője. valamint a szokatlan érzéstől. hogy a legénység legújabb tagjaként neki két ember munkáját kellene elvégeznie. . alapít itt egy kalózvárost. Most tehát a Carmichael furcsamód megdőlve hevert. de amikor Jennings idejött és úgy határozott. hogy azok .Az erőd .Valami kiváló zabát érzek a levegőben! Chandagnac már tudta. egyetlen egy ember.a haramiák szívélyesen úgy gondolták. és a kiemelkedő oldalánál biztosan álló cölöpökhöz kötötték őket: mind a száztíz lábnyi hosszának fele kinn volt a vízből. a vacsora alapanyaga nemcsak hogy életben van még.engedelmeskedtek neki. ahogy a kalózok társaságában dagasztotta a fövenyt . Éveken át hol az egyik.A fenébe is! . Mögöttük hangosat nyögött a hajó. . . A spanyolok voltak. egyelőre az elfogása sem zárult le megnyugtatóan. . egy megfelelően mély öblöcske lankás. fehér homokos partja támasztotta. Vagy esetleg az angolok. délre. Most az angolok hiszik azt. hogy talpa alatt nem ring a talaj. hogy az övék: György király még ide is küldött valakit. hol a másik nevezte magáénak ezt a helyet. Tőle balra kerek sziklamagaslat látszott a pálmalevelek felett. egy szélütött vén roncs volt az egész szigeten.Majd kisül. A homályba boruló dzsungelben madarak . az onnan érkező szagokra és kiáltozásra.

annyira zavarosak az igeidők. felállított árbocdaraboknak dőltek.Mostanra már meggyújtották a tüzet. Chandagnac még mindig úgy érezte. már amennyire a homok lehetővé tette. mi az a Jenny? . ahogy dülöngélve folytatták útjukat. megdőlt.. a parázsló deszkákon közel csípőmagasságig érő kondér állt. de kivert egy csirkelábat az egyik nő kezéből. Ő és Davies többi embere futni kezdtek.hadarta Borzának. . . s a homokban üldögélő embercsoportokat kerülgették. ahogy megkerültek egy újabb. félig elszenesedett húsdarabokat lengetve üdvözölték az újonnan érkezetteket. és épp belehajigálnak mindenféle cafatokat. és egy kis szerencsével kerítettek is valamit a bográcsba.intett a levegőbe Borza.A szlup. aki abbahagyja közülünk a csintalankodást. hogy nagyjából minden harmadik nő. A vacsorázok közül sokan hordóknak. és közben a szeme elé táruló látványon merengett. és motyogott valamit francia-olasz keveréknyelven. . Azonban az asszony csak részegen felröhögött. „Jézusom” .Csak. akárha ringó fedélzeten járna és igyekezne megtartani egyensúlyát: végül nem esett el.habogta. .gondolta megrettenve.. A sötétségből néhány csirke reppent fel ívben és csobbant az edényben: lefejezték ISMERETLEN VIZEKEN 48 . épp úgy. de követte őket. és mit tudom én. nekilát földet túrni vagy ilyesmi. emberekkel és szeméttel teli homokdűnét már ott a tűzön a tengervízzel teli kondér. talpa alatt imbolyog a talaj. . felvett egy másik csirkedarabot az első (ránézésre valódi) aranytálról. Mostanra beértek a tűzrakások közé.mondta az ifjú kalóz. Chandagnac idegesen méregette a tűz fényében előtűnő arcokat. hogy nem lehetett biztos benne. amivel elfoglaltuk a ti Carmichaeleteket. Persze ez se tart sokáig. és ahogy átlépte az egyik alacsony homokbuckát. és meglepetten észrevételezte. Chandagnac félig-meddig gúnyos szexuális felhívásnak vélte. A parton tüzet rakott valaki. . de annyira idegen volt a szöveg. Chandagnac lassabban ugyan. és palackokat. Úgy bizony . nem mintha ezzel segített volna eligazodni a területen...ígért mindenkinek.A Jenny arrafelé horgonyoz .Elnézést .Oöö.

. de annál szakállasabb. .Na.Lássunk inkább egy bábjátékot! -mondta fitymálóan.kezdte Davies. és visszadobta a meggyalázott madarat az edénybe. és leharapta az egyik szárnyat.Úgy könnyebb várni.kérdezte Davies.. . Davies talán tréfált. így aztán Chandagnac azon kapta magát. . ám a többi kalóz lelkesen felkapta az ötletet. ám aztán egy szikár alak lépett vigyorogva a tűz fényébe.Mi van. Mindenki úgy érezhette. azután viszont elvigyorodott. mi lesz fiú. de hát.Az biztos is .. A nedves tollak érdekesen mutattak a szakállán.böfögte mellőle egy másik.a tűz fölé hajolt. ellépett a kondértól. Egy vén. akár egy pálmafa . hogy a lelkesedéstől megmaradt szeme is majdnem kiugrott a helyéből.Tojok a dalokra . láthatóan igen részeg férfi. és valamilyen csomós folyadékot zúdított a bográcsba.. Chandagnac gyomra a torkába ugrott.A srác a Carmichaehől tud bánni a bábokkal! Majd ő elszórakoztat minket.kiáltotta valaki.Körbepillantott. ez a megfelelő hozzáállás. máskülönben. A felvetést éljenzés fogadta.Mi.és kibelezték őket.. .De az íze már alakul állapította meg a férfi. . . majd megkavarta. csinálod vagy sem? . .dörmögte. milyen nemtörődöm módon ölték meg Chawortht. A részeg nyilvánvalóan nem tréfának szánta a fenyegetését. . Egy férfi dülöngélt oda.. . és tetovált jobbjával belenyúlt a leves-pörköltbe. mire a fiatalembernek vér szökött az arcába.Még nem elég meleg . mint az ételüktől. és egyenesen Chandaganacra nézett.Ez az! . és a beszélgetések állandó háttérzaja mellett is elhallatszott Chandagnacig a csontok roppanása. a magunkfajta nem méltó a mesterségedhez? 49 TIM POWERS . tulajdonképpen kevésbé tart ezektől az emberektől. hogy a tűz előtti üres térség közepére lökdösik. . ahogy eszébe jutott.Énekeljünk! . .Az biztos is.ordította az egyik. .kopasz. de ennyivel meg is elégedtek az étel előkészítésének terén. Kihúzott egy ázott csirkét. köpcös fickó .. . szétrúgom a seggét. és most eszébe jutott.

miféle előadás tetszene ennek a közönségnek. majd felvagdosta a zsinórt. rengeteg zsinegre.Látom. . Munkálkodását meg-megszakította. és még pár szövet darab is jól jönne. milyen könnyedén teszi a dolgát. kaphatna egy kortyot a bábos is? Néhány perc múlva a tűz mellett kuporgott kezdetleges szerszámai között. kénytelen volt lemondani a térd mozgatására szolgáló harmadik botocskáról. Évekkel ezelőtt apja alkalmanként. Azonban szükségem van hozzá.Egy fekete tágra nyílt szemmel meredt Chandagnacra. és a két marionett füléhez. azon töprengett.Chandagnac úgy sejtette.. derekat és fejet farigcsált. .. kereszt alakban elrendezett pálcákhoz kötötte. Ezután kicsiny szövetdarabokat vágott. kezéhez. hogy összeszegecseljen mindent.Ja.tette hozzá. nem nevezett az előbb kutyának engem? . ööö. térdéhez és hátához szögelte őket.. lábakat. nagyon puha fadarabra. egy erős tűre és egy háromgallonos kancsó méretével azonos. amikor úgy vélte. majd nagyobb.Hé. de már rég ISMERETLEN VIZEKEN 50 . valószínűleg itt is hasznukat látja majd. és miközben egy pálmatörzs kettéhasított darabjából gyors mozdulatokkal karokat. hogy meghúzza a kifejezetten ízletes brandyvel teli üveget. előadott egy-egy gyorsan pergő és igen otromba párbeszédet egyik-másik ivóban .. lesz előadás.Várjatok! . Igen. még a németek élő szereplős előadásokra vonatkozó tilalma előtt ezek a jelenetek az öreg állandó műsorszámainak számítottak. arrafelé körbejár pár palack. Ha sikerül felidéznie őket. fia már az igazak álmát alussza. persze. Mivel egyszerre két bábot kellett irányítania. Aligha Shakespeare. bonyolultabb formákat ruháknak. felsőtestet. aztán a cimboráira pillantott. ahogy elnagyolt arcot készített a két fából faragott fejecskének. Elég volt egy perc.kiáltotta Chandagnac. Maga sem gondolta volna.. meg cipészszegek. . az ínséges időkben. és feltartotta a kezét.. míg a másik végüket a játékos kezébe szánt. Az üldögélő kalózok közül jó néhányan hangos kurjongatás közepette felpattantak. hogy szögeit ízületeket alakítson ki belőlük. vagy bármilyen kis szegecs is megfelel .

. Fejében egyre ott zakatolt a helyzet képtelen volta: itt állt a világ rosszabbik felén.táncolni és hangszereken lármázni.S a hölgy. amelyiknek szoknyát készített. mint májusfának használni egy akasztófát. ám amikor számos kalóz „kormányzó"-ként üdvözölte és helyet szorítottak neki maguk között. aszott bőr a koponyára feszült.. a sötét. míg a férfi úgy egy yardra tőle komótosan arra őgyelgett. ha rakoncátlankodó közönséggel volt dolguk. hogyan helyettesítheti két ujjával.jutott most az eszébe . egy halom részeg gyilkos előtt.mondta végül. hogy aztán a fedélzetére másszon és leöldösse a legénység felét.A színpadunk. 51 TIM POWERS .. ahogy apja tanácsolta. Mióta elhagyta Angliát. . Felemelte a nadrágféleségbe bújtatott báb lábát.íme. Szakálla és szálakra váló hajának színe régi csontokét idézte. tetejét vesztett hordót. és elégedetten bólintott. Bábszínházát rendezni ilyen körülmények között csak annyira tűnt helyénvalónak. és legalább az ordítozást abbahagyta. ha széttárja őket. majd felvezette azt. aki most a távolabbi tűzrakások irányából odacsoszogott a fénykörbe. . mialatt az ember igyekszik odaérni egy kereskedőhajóhoz. . és nagy gonddal elébe helyezte. . aztán berúgta az oldalát.Hát jó. a hősünk! .kezdte jó hangosan. ujját pedig bedugta a hurokba.. és igyekezett magabiztosnak látszani. úgy vélte. kiszedegette a törött dongavégeket és az egyetlen megmaradt abroncsot. A kalózok nagy része addigra már helyet foglalt. nem látott vénebb embert annál. kivel találkozik! Közönsége láthatóan ígéretesnek találta az alapszituációt. hordóroncsot! Díszletnek megteszi.elsajátította. A női báb odasuhant a hordó nyitott elejéhez. így aztán Chandagnac felvette a pálcákat. a tengerparton. a sziget egyetlen lakója a kalózok hajdani érkezésekor.Mindenki üljön le! Valaki dobja ide azt a. Chandagnacnak ötlete sem volt a származásáról. Márpedig a kalózok egyértelműen ilyennek számítottak. majd hátralépett. akiről Borza beszélt. Egy pillanatig csak nézte a megvetemedett. minden bizonnyal ő az a „szélütött vén roncs”. Legnagyobb meglepetésére egyikük odavitte. vagy éppen . akkor kezdjünk ..

igazán remek.Nem hallok valami jól.. Márpedig a törvény visszamenőleg nem hatályos.. Higgye el. Ráadásul még a felével se végeztem. hogyha nagy a hossz. . és hosszan ivott belőle. . hát ez remek. épp hazafelé tartottam a fafaragóműhelyből. újból megbillentette a palackot. hát.Azt a törvény Anna királynő hozta 1703-ban. .Az nem lehet! . . és akkor azonnal partra tett volna.01 O.Nem.Megdöntötte az üveget. khm. . sőt. aztán letörölte a bajszát.. Davies nevetve bontott új palackot. .Bocsásson meg..Az törvényellenes! A tizennyolcnál fiatalabb inasok nem hadkötelesek.. engem viszont négy évvel korábban kaptak el. . . mire gondol. . amikor tarkón vágtak. . csapda! .Vigyázz..ChanISMERETLEN VIZEKEN 52 . . . aztán már a hajó csónakjában tértem magamhoz.Én csak egy italt kaptam. . a hallásom.. uram. . még elnézést is kér mellé.Jó estét. Meg kellett volna mondanod a kapitánynak.A férfi báb a hordóhoz sétált. ugye. nem a vallásom.kérdezte hitetlenkedve egy másik kalóz. s már-már elhaladt volna mellette.A marása? Éhes talán? Megértem én.hallásom. és közben meglehetősen ostobán érezte magát. és felé fordult.Egy nővel? . és emiatt nem kell aggódnia.Nagyon rossz a. . akkor térjünk is a lényegre.Mondom. .Kérem. mondja hangosabban! . .. és ne a vallással foglalkozzunk.Engem cukorkával csalogattak el. uram! .Nem vásárolna egy italt egy szomjas hölgynek? . ám a nő kihajolt az ajtónyílásra emlékeztető lyukon.. uram? Mi van a vallásával? Azt hiszem.kiáltotta valaki a közönségből. uram.. Phil..A másik bábu az angol nemesek modorosságát kifigurázva beszélt..szólalt meg egy harmadik.szólt közbe a női báb.Az a nő egy kényszersorozó bandához vezeti! Engem is így kapott el a flotta! . Tizenöt voltam.szólalt meg Chandagnac fejhangon. . értem. ahol inaskodtam.Elvigyorodott.. . . nagyon rossz. . .Hogyan.

hogy térdnadrág váljék belőle. csakhogy a közönség most azt követelte.Kirakunk meggyet? Szavamra. és lassan behátrált a hordóba. ismerem ezt a helyet.kiáltotta rekedten. hogy az egyik egyenlítői kikötőnél megszökjön.Vigye csak el a maca a kényszertoborzókhoz! .a rettegett és gyűlölt tisztek válogatott büntetéseit volt kénytelen elviselni. esetleg alkalmanként apja tapintatosan intézett megvesztegetése okán soha nem került a karmaik közé. miközben csizmája orrával rugdosta a hordót. rendben.Mondom.. . uram! . és a báb eljátszhassa a különféle férfiszerepeket.Aú! . így aztán kénytelen volt az oldalára dönteni a hordót: ez lett a hajó. azonban életkora. 53 TIM POWERS . ami . .akinek nemesi beszédmódjából semmi sem maradt . .Ihatnánk is egyet.azt jelentette. A közönség nagy része ezen a ponton elvesztette érdeklődését és dalolászni kezdett. mielőtt más dolgokra térünk. hogy ünnepélyesen körbevitték egy sor hajón. Levágták az egyik fülét. Itt ihatunk egyet.dagnacra nézett. hogy visszaterelheti történetét a szokásos kerékvágásába. . talán nem kellene.. majd a partra evickéljen.Édesgette a női báb most a férfit. a nő szoknyáját pedig összecsippentette és feltűzte. . vigye szerencsétlen főhősét a flottához.Számos országban látott ilyen foglalkozást űző embereket. mert egy tiszt szerint gunyorosan válaszolt a parancsra. micsoda furcsa szokás! Mit csinál itt ez a sok fickó? Nem is tudom. egy másik bűnért kötélszorító pecekkel kiverték a fogát. . Múltba révedő közönségének nyomására szegény főszereplője . . aztán pedig „flottakorbácsolásra” ítélték.mint kiderült . és mindegyiken kapott az ostorral. A másik bábu bárgyún bólogatott.Ööö. . Végül a kalózok megengedték. uram! Hadd gratuláljak elsőként.Vigyázz! Kapd el! Ez az! Fogjátok le! Tessék..Hogy mondja? . ketten pedig botokkal vívtak a körön kívül. származása. aztán Chandagnac rázni kezdte a marionetteket. .Jöjjön csak erre. hogy felcsapott tengerésznek! Még bízott benne..A férfibáb követte a nőt.

Erre a hírre CharlieVane legénységének jóval nagyobb szüksége van. kormányzó . valaki elkiáltotta magát. és még több mint a fele ital benne lötyögött. ahogy előtör a földből! . aztán kacsintott. . és a szökevényt elbújtatta a dzsungelben. aki közrejátszott abban.Nyughass már. hogy Chandagnac hozzákezdett az előadáshoz. Most a bábos úgy érezte.De zavarja az előadást.Az öregember tágra nyílt szemmel nézett körül.A forrás! . hogy a bábost kellene megtenni állandó szakácsnak.kiáltotta a fekete. amelynek tartalmát a szeme láttára borították az edénybe. Ekkor.Az ecet .Áhá! . A vénembernek nyújtotta a palackot. A félig főtt szárnyas iránt kevéssé lelkesedő kalózok ugyanígy cselekedetek. . A hordóban hagyta a bábokat. az egyikük felvetette. ám ekkor a vénség hirtelen talpra ugrott. . kormányzó . hogy ott várja ki egy kalózhajó érkezését. így aztán kifejtette a madarat könnyen leváló bőréből. amelyet eddig ő dédelgetett.Ahogy mondja.Chandagnac a zavaró körülmények ellenére is folytatta. és a többiekkel együtt a kondérhoz sietett. aztán elkacsázott. .Nem vagyok kutya! .ordította valaki.mondta olyan elragadtatással. curry volt: valamelyik másik csapat túl csípősnek találta. Chandagnac nagy megkönnyebbülésére. Kétszer megtorpant még mielőtt beleveszett a sötétségbe. rajta egy gőzölgő. s miután mind megvacsoráztak.Az arcok a vízpermetben! Almás de los perditos! . mintha legalábbis a mennyei királyság kapuit feltáró jelszót közölné velük éppen . Azonban az illata egész kellemes volt. majd nyársra szúrta és a lángok fölé tartotta. ahol hasznát vehetik egy tengerésznek. . ahol kapott egy deszkát.így Borza. ázott.kiáltotta. és figyelmeztetésnek ható ótestamentumi idézeteket kiáltozott a levegőbe. mint nekünk.elkergeti a tetveket a testetekről. mivel a vödörben.szólalt meg Davies.Poshadt már a víz. és inkább nem kért belőle. lassan káoszba fullad az egész. . ISMERETLEN VIZEKEN 54 . Bonca! . majd újabb adag brandyt küldtek a még így is kétes állagú étel után. . . fel-puffadt csirkével. .Menj csak el hozzájuk. hogy elkészült a vacsora. és mondd el nekik! Bonca kormányzó meghúzta az üveget.

miről van szó.mondta jó hangosan. a gyilkosságok. . mire Davies. aki szintén követte Chandagnac példáját a csirkékkel. Mostantól ő a szakácsunk. mert újonnan kapott neve miatt elképzelhetőnek tartotta. a saját szívverését is ellenpontozó dobszó szolgáltatta a zenét. A fiatalember úgy határozott. bár nem örült neki. ködös színkavalkáddá vált az újdonsült szakács számára. „John Chandagnac”. hogy az állandó beszélgetés moraja mellett is hallják.Sandanyak? .. és éppen táncoltatták őket. a pálmafák között zörgő meleg szelet. és sokáig csak céltalanul kódorgott a víz és a dzsungel között a tüzeket kerülgetve. nem bántódik meg a megszólításon. . ahol a hullámzást. kölök? . élettől hemzsegő szigetek világában végül elfelejti a régit. amelyet egy-egy világos pillanatkép tört meg csupán: valamikor lubickolt a part menti vízben. miközben egyre azt suttogta maga elé. .. Ezt követően az este egyetlen hosszú.A többi kalózhoz fordult: úgy hevertek kiterülve szerteszét a homokon. .Állj fel. Valamivel ezután látott egy csapat pucér gyereket.Az ötletet helyeslő kiáltozás fogadta. Később kiszabadult belőle. és rávette Chandagnacot. és szikrákat szórt az ég felé. Egy szakácsnak épp elég is. elégedettnek látszott a döntéssel. leszaladt a partra.John Chandagnac.íme. a rum és a kicsiny.mondta. hogy itt. és a dzsiggelő bábukban található minden egyes szög feje vörösen 55 TIM POWERS . Borza egy háromszögletű kalap közepére ültette az egyik otthagyott főtt csirkét. kölök! . Sanda Jack . inkább engedelmeskedett. az élet túl rövid az efféle nevekhez. . A Sanda. hogy húzza a fejébe. sőt. . csupán a tenyerüket tartották fölébük. az jó név. úgy igyon meg egy bögre rumot. csakhogy egy ujjal sem értek hozzá a fából faragott figurákhoz. Az egyik fadarab nagyot pattant a tűzben. Aki felfogta.A francba is.Chandagnac. mint holtak a csatamezőn. akik ráleltek a bábjaira. mivel részt vett egy igen bonyolult táncban.Mi a neved. részegen feltápászkodott.

ISMERETLEN VIZEKEN 56 . mire összegörnyedve felpattant. Hátradőlt. hogy puha homokban üldögél. de közben sikerült belenyúlnia a hideg csirke gyomrába. aztán visszadőlt a földre és elaludt. Végül úgy tért magához.izzott. amelyben még kényelmesebb lenne elheveredni. rádöbbent. hogy a kalap még mindig a fején van. leverte hát. hogy néhány lépésnyire onnan elhányja magát.

A karibi kalózok tavasszal hagyományosan oldalára döntötték nagyobb hajóikat. hogy ferdén felfelé haladjanak nyugati irányban az Atlanti-óceán Barbadoson is túli területeiről. és feltépjék Kuba vidékét. a szajhák és a feketepiac nagybani felvásárlói még mindig ott őgyelegtek a legénység között. teljesen eltüntessék az útjukba kerülő régieket. szkúnerek és briganti-nok. kettéhasítsák. aztán elhajóztak északnyugatnak. ráadásul a karibi térség nyáron dús táptalaja volt a maláriának. vízzel és a téli zsákmány legjavával. hogy György király kinevezte Woodes Rogerst a sziget kormányzójának. elsiklottak a Berry. aztán belevájjanak a Mexikói-öbölbe. a sárgaláznak és minden egyéb betegségnek. aki TIM POWERS 57 . akár a pörgő fúrófejek az üvegtáblába. és a New Providence körül még mindig hemzsegtek a szlupok. hogy az örökké mozgó Golfáramlat segítségükre legyen. sőt. még néhány háromárbocos hajó is akadt ott.HARMADIK FEJEZET 1 718 NYARA EGYÁLTALÁN nem volt átlagos időszak a New Providence szigetén létező törvényen kívüli köztársaság számára. majd hagyták. viskók és vitorlavászonból készült sátrak felett.és a Biminiszigetek mellett. Azonban most júliust írtak. mivel hálásak voltak a potom pénzen megvásárolható holmikért. és izgatottan figyelték a beérkező járműveket . kicserélték az összes elkorhadt deszkát és kötelet. a rakteret telepakolták élelemmel. Az angol kolóniák általában örömmel fogadták a kalózokat. Főzéshez gyújtott tüzek füstje kormozta az eget a parton sorakozó kunyhók. új szigeteket hozzanak létre.az a hír járta. a hurrikánokról már nem is beszélve. ahogy felfelé haladtak az északamerikai part mentén. s miután megtisztították a hajótestet a kagylóktól és a hínártól. amelyek leggyakrabban ezt az időszakot választották.

. gyűrt bársonyon heverő fényes aranypénzek voltak a dzsungelt ilyentájt pettyező narancsok. s vele a papét. hogy Rogers érkezésére már nem lesznek itt. és így eloszlassa jövője fölül az ezüst csónaklapát árnyát. A kalózok túlnyomó többsége azonban azon buzgólkodott. A spanyolok kétszáz évvel ezelőtt gondoskodtak arról. Hamarosan meg is bánták. New Providence lakói július első hetében leggyakrabban a következő mondatban összefoglalható hozzáállással közelítettek a témához: „Majd meglátjuk. akik soha nem találkoztak még érett állapotában ezzel a gyümölccsel.” Néhányan. tarsolyában a királyi kegyelemmel minden kalóznak. akik nem. Százával csüngtek a kövér. Elvégre. hogy az ember valamelyik hajózási útvonalakon kívül eső partszakaszon létezzen gyümölcsökön. mint például Philip Davies is. az új rendben nem javult az életük..bármelyik nap ideérhet. hogy az Atlanti-óceán túlpartján székelő tekintélyek ilyetén módon avatkozzanak bele az életükbe. s még az Angliában nevelkedettek is követték a többi nép tagjainak példáját. parti cigánynépséget a tengerbe zavarták. amivel dolga lesz még egy ilyen tengeri rablónak. valamint a törvény alapján kiszabott büntetéssel azoknak. amikor a spanyolok az összes ilyen ártalmatlan. és a szelet követve eljuthatnak vele valamelyik másik szigetre. elsősorban Charlie Vane és a legénysége tagjai. megriasztva a kalózokat.. papájával és mangóval egészítették ki. a szájtáti tömegét és az utolsó csomóét is. eltökélték. míg mások. füstben szárított tengeri állatokon és disznóhúson tengődve. és van rosszabb sors is annál.. és minden eszközzel ellenállnak annak. ISMERETLEN VIZEKEN 58 . amelyet a szokásoknak megfelelően a bakó vitt a kezében. itt maradnak. amikor egyszerű ételeiket tamarindusz termésével. hogy minden egyes szigetükön legyen disznó meg marha. még mindig lophatnak egy csónakot. Zöld szaténon. aki hajlandó volt felhagyni a haramia életmóddal. A boucanier-k halfüstölő élete gyakorlatilag egy évszázada megszűnt. mert a kiakolbólítottak rövid idő leforgása alatt tengeri farkasokká változtak át. úgy határoztak. sötétzöld avokádók az ágakon: gyakorta hullottak le és puffantak a homokban. ha úgy vélik. amikor elítélt kalózt kísért a bitófához. A szigetek viszont maradtak. hogy elfogadja a kegyelmet.

és így távozik a séf is.Jenny körül táboroztak. és meglátogatom a. és izmos.. . A vitorlás érkezése óta eltelt három hétben például hét alkalommal volt „kalózhalászlé-vállalkozás”.hálókkal és vödrökkel felszerelkezve apálykor begázolt a kikötő vizébe. amikor is minden szigetlakó . Amikor aztán a hozzávalók a melléjük került vörös. a befutó hajókon állítólag jóval azelőtt tudtak a készülő ételről. hogy annyi ilyen-olyan tengeri állatot szedjen össze. ringyók. többhajónyi legénységnek elegendő adagot készít az ételekből. szombaton elhagyja New Providence szigetét.. Sanda Jack láthatta. a . és vacsoraidőben mind több ember keveredett Davies legénysége mellé. hogy megpillantották a szigetet. amennyiből a szakács képes egy hatalmas adag halászlevet főzni. valamint sáfránytól átható illatot eregetve már ott rotyogtak a parton felállított rengeteg óriási kondérban. és nyitni egy hitelszámlát . hogy amennyiben segédkeznek a hozzávalók beszerzésében. mivel úgy tudták. és így az embereknek több idejük maradt odafigyelni arra. ahol a Carmichael volt .kalózok. „Még a hó vége előtt el kellene jutnom valahogy Kingstonba. Míg figyelte. akik a lehorgonyzott szlup. ami aztán pörögve hullik és csobban bele a tengerbe. a Lármás Carmichael hajószakácsa nem csak hozzáértőnek bizonyult. mit is esznek. és szinte teljesen visszavontatták már a vízbe. Péntek délután a szakács épp egy csónakban ült: abból a természetes öblöcskéből evezett a kikötőbe.a hajó mostanra ismét a megszokott függőleges helyzetében állt. lebarnult karja forgatta az evezőt és hajtotta előre a csónakot.Ha már itt tartunk. másfelől. hanem elvállalta azt is. egyre hosszabbak lettek a nappalok. Telt-múlt a hónap. ahogy egymás után lefejtik. feketepiaci tőzsérek és gyerekek . ahogy távolodik.Aztán kerítek egy Port-au-Prince-be tartó bárkát.morfondírozott magában.és fokhagymától. mert Woodes Rogers közelgő érkezése a kalózkodás (legalábbis ideiglenes) háttérbe szorulását jelentette. a szakácsművészet hirtelen nagyobb szerephez jutott New Providence lakóinak életében. a Jenny és a Carmichael huszonharmadikán. egyfelől azért. családi kastélyt. szekercékkel levágják a testről az állványzatot.” 59 TIM POWERS .

Ezen levelek. cukornádültetvényét és jelentős vagyonát is. Képzeletében ismét ott állt előtte annak a szegényes. talán afféle holdbéli lakóhely ábrázolásának látszott. az ő apjára hagyta házát. a szigetek színeit és formáit. már korántsem érezte annyira érthetetlennek és zavarba ejtőnek a rajzot. aki még csak nem is tudott a hagyatékról. Sanda Jack csak hunyorgott. és kabint foglalt magának a Lármás Carmichaelen. François-ra. Miután 1703ban elhunyt. aki aztán átadott nekik egy paksamétányi levelet a Haitin élő nénikéjétől. John megtudta. amelyet az ügyvéd segítségével előkerült levélben látott . és nem valami képzeletbeli. és még nagyobb erővel feszült az evezőknek. hogy Haitin élő nagyapja végrendeletében legidősebb fiára. 1714 telén. hagyatéki eljárások jegyzőkönyvei. valamint a rengeteg igen költséges kutatás közjegyzői okiratok. felmondott a szövődében. születési és elhalálozási anyakönyvi kivonatok útvesztőjében végül odáig vezetett. kopott háznak a tulajdonosnője. az itteni tenger. hogy megörökölte a birtokot. gyakorlatilag még a haláláért is ő volt a felelős. hamis iratok segítségével bizonyította. Sebastian ennek a csalásnak köszönhette. háttérben az integető pálmákkal. Amint tudomást szerzett a halálesetről. John apja pedig. aki szintén Haitin élt. mind szegényebben és egyre romló egészségi állapotban folytatta a marionettszínházi előadásokat egészen addig a végzetes brüsszeli éjjelig. Apja. ingatlanátruházási rendelkezések.. hogy a bátyja halott. a hatalmas páfrányfákkal meg a fenn átröppenő papagájokkal immár sokkal kézzelfoghatóbbnak tűnt.a port-au-prince-i Chandagnac ház tágas teraszaival. Sebastian. és ahol utolérte a vég. ahol édesapja szobát bérelt. hogy John Chandagnac felbontotta eljegyzését egy sikeres szénkereskedő leányával.. széles ablakaival. hogy az egyik nagyapja és a nagybátyja ott élnek. mintha ezzel hamarabb a nagybátyjához érhetne. François fiatalabb féltestvére. hogy átutazzon a világ túlsó felére. A nagybátyja nemcsak kirabolta az apját. ISMERETLEN VIZEKEN 60 . hogy megtapasztalhatta a nyugati ég. Johnnak mindig is volt egyfajta homályos tudomása arról. François Chandagnac halála után John ügyvédje előkerített egy mindaddig ismeretlen unokatestvért Bayonneban.Most.

figyelte.. és Sanda Jack kapta a feladatot. többé nem hiheti magáról. Újabb ágyúk. tudomására hozni. Csupahájnak. amint eljut Port-au-Prince-be: igaz. Egy másik kalózcsapat számos ilyet szerzett: az egyiket eladták Davies legfőbb bocorjának.azonnal odautazott.. alakja szikárabb lett. hogy mindenképpen a szemébe kell néznie. ezért aztán elvitte az ügyet oda. amely végül a rászedett báty halálához vezetett. a vodun. felfogadni valamelyik ottani ügyvédet. vagy éhen halt.. és megengedett magának egy zord mosolyt. és egy pillanatig nem ismerte fel magát: azt hitte. akinek négy nappal azelőtt vitték ki a testét a szobájából. Csak halvány sejtelmei voltak arról. ahogy karjában.” Vagyis az édesapja vagy halálra fagyott. Húzta az evezőket. és beszerzett néhány új heget a kezére. hogy vigye fel a tárgyat a hajóra.mondta a nő. hogy megmutathassa a haitin illetékes francia hatóságoknak. Tisztában volt vele. miféle nehézségekkel kell majd megküzdnie: gondot jelenthet idegenként bűnvádi eljárást kezdeményezni. hogy egyszerűen csak borotválatlan. Az ügyvédje azt mondta. gyakorlatilag lehetetlen lenne a föld másik féltekéjén található országból képviselni a vádat. aki megmondhatná. s az egyik mágikus eljáráshoz kellett egy óriási tükör. a hozzájuk szükséges lőpor és golyók mellett varázslatokhoz szükséges felszerelést.. oui . már ha megsértett egyet is. Munka közben egyszer egyenesen belenézett.C’était impossible de savoir ci c’était le froid ou la faim. A Carmichael átalakításával töltött hetek alatt válla megerősödött. ahol Sebastian bácsikája élt. Nem volt semmiféle terve. továbbá be kellett látnia. és bőségesen öntötte az édeskés hollandus gint az asszonyba. mit is tesz majd. még különösebb fogalma sem arról. kitámasztott lábában megfeszülnek az izmok. kiderült a bűne. a tükör mögött lévő kalózok valamelyikét látja éppen. mely helyi törvényeket sértette meg a nagybátyja. oui. és nem volt ott senki. . hanem vitathatatlanul szakálla nőtt: a nem egészen egyenletesen 61 TIM POWERS . hogy homályos emlékeiből előkaparjon mindent arról az öreg bábjátékosról. elhozta édesapja halotti bizonyítványát.. vagyis a vudu kellékeit is felpakolták a Carmichaelre. pontosan megállapítani. „Ah.. Végül csak eszébe jutott az eset. mégis melyik végzett vele.

bár reggel óta látványosan megcsappant mennyiségű carrarai márványtömbök mellett.serkenő szőke szőr megfakult. Nagyot húzott a bal oldali evezőn. és a papagájok rekedt rikácsolással röpdösnek.” Aztán az ádáz vigyor mafla mosollyá szelídült. amíg el nem érték a felállványozott Carmichaelt. mint valami rém. így aztán a vacsora utáni békés órában.Talán képes lettél volna megölni a matrózokat. és amikor épp körbejár. vagy lelőni a jó öreg Chaworth kapitányt? Ez felért egy jókora pofonnal. hogy egy másik tagját .. hogy napbarnított bőrén nem mutatkozik meg. hogy a partnak irányítsa a csónakot: a jobb válla felett hátrapillantva látta. akkor előugrok. . és megfenyegetem őt egy kalózkarddal.Azt hiszem. ahonnan vissza kellett fordulniuk. majd odasurranok Sebastian bácsi ebül szerzett birtokára. hogy Borza és a többiek már várják az egymásra halmozott. hogy megszalassza a birtokháborítókat. és egy pillanatig azt gondolta. Ám valójában az egyenlítői napsütésben heteken át ing nélkül végzett munka során szerzett.mondta. „Persze. amikor a szellő már hűvösödik. sétáltak egyet a parton dél felé. ahogy eszébe jutott a legutóbbi alkalom. hogy meglátta magát a tükörben. A lánynak ismét sikerült elszabadulnia Leó Friendtől. és nem beszélgettek semmiről. Beth elnézően nevetett. így aztán remélve. jobb lenne úgy fogalmaznom. és megfogta a kezét. Hátuk mögött a fehér homokos ISMERETLEN VIZEKEN 62 . . amelyet mostanában az egyszerűség kedvéért kátránnyal varkocsba fogott össze hátul. Davies legénységének egyik tagját vette észre benne. amelytől nem lehetett megkülönböztetni a körülötte lévő ápolatlan fickóktól.Te nem tartozol közéjük. vagy akármit is csinál arrafelé az egyszeri nemes. kiváló szivarokat idéző barna árnyalat volt az. Utána egy darabig csak sétáltak.tette még hozzá hangjában legfeljebb csipetnyi kamaszos büszkeséggel. Sanda mesélt neki arról. Beth pedig nem húzta ki kezét Sanda tenyeréből egészen addig. John . csak annyit motyogott: . mennyire elpirult. akárcsak a haja.Nem. amikor beszélt Beth Hurwooddal. ..

legyintett Sanda.A Carmichaelnél leengednek egy jó erős hálót.Csak nyugi. a fekete fickó. Madár úr felkapta az egyik márványdarabot. hogy megmarkolja a legfelső márványtömböt. akkor nagyon nagy hasznát venné valakinek. aki gyakorta hitte azt. ez az én módszerem. aki ismeri a szigetet és az itteni szokásokat. valami szöget ütött Jack fejébe.Rendben . aztán intek. minden rendbe’. Arcáról épp oly letörölhetetlen volt a mosoly. Mögötte Madár úr állt. mégis ő volt az. szívesen megcsinálom én a következő néhány fordulót . Venner minden bizonnyal legalábbis szükségtelen megpróbáltatásnak tekinti a következő vállalkozást. . és közös erővel kivonszolták a ladikot a partra. ő pedig átmászott a peremen. amint éppen megragadta a következő tömb másik végét. aztán előbújni és megvárni az Angliából jövő új kormányzó érkezését. akár széles válláról a napsütésben felszedett barnaság.így Venner. majd onnan a ladik aljára csúsztatta. Felemelte. a megerőltetések kerülésére vonatkozó életelve pedig arra csábította Jacket.Visszasétált a halomhoz. aki aznap. megakadályozta. Venner soha nem vette ki tisztességesen a részét a kemény munkából. Míg a csónak felé botorkáltak. hogy húzzák fel.tengerpart húzódott: a délutáni napfényben egészen vakítóan verte vissza a fényt. hogy megossza vele szökési tervét. merev léptekkel. se verítékbe. . azon túl pedig már a dzsungel következett. . míg útközben elhaladt mellette Borza egy másik darabbal. . hogy Sandát megöljék. Amikor Sanda a sekélyesbe ért a csónakkal. aztán a peremen át a hátsó ülésre. Foszladozott bíbor szoknyát és ruhát viselő nő taposta a homokot a lejtő tetején. és lehajolt. Venner a vízbe gázolt.Ha elfáradtál. Jack. . és társára sandított. hogy valaki kutyának nevezte. én meg csak áthurkolom egyesével a tömböket. és most mögöttük botorkált vele. Venner . ne kerüljön se vérbe. miközben gyanakvóan figyelte a 63 TIM POWERS . . amikor Davies elfoglalta a Carmichaelt. ahogy lejtősen vezetett felfelé a sátrak és viskók csiricsáré csoportjáig. amíg a Jenny és a Carmichael kifut. eltorzult arccal a csónakhoz totyogott vele.Á. márpedig ha Sanda szeretne elrejtőzni a parton.szólalt meg Venner.

amikor Bonny felesége a környéken járt. A bíbor ruhás nő volt az. Sanda már épp meg akarta kérni Vennert. . .Eszébe jutott a tatfedélzeten átbucskázó asztal képe. . hogy ne bámulja feltűnően a nemtörődöm módon begombolt blúz alatt jól kivehető melleket. titokban büszke volt külsejére. Aznap. amikor csinált egy ilyet.üdvözölte a nő. és ahogy a vászonszalvéták forogva a tengerbe zuhannak közvetlenül az alatt a terület alatt. akár a kalapács.Szia. girbegurba fogú. az ő mellkasát egyszerre borzongás járta át.felelte Sanda. hogy lássa.így a nő. Sanda pedig felismerte benne Jim Bonny feleségét. A Carmichaelnek rettenetes volt az egyensúlya: erős szélben valami borzasztóan kidőlt átcsapásnál. és megragadott egy újabb tömböt. Ann! ..Tényleg ennyi mindent bíztak rád? Erre csak vállat vont. hogy szemben legyen a Jennyvel.Még mindig annak a sajkának a ballasztjánál tartotok? kérdezte Ann a Carmichael felé biccentve. kátrányos haját és napcserzette bőrét.mondta. Bosszantotta. aztán rádöbbent.Ez rettentő nagy munkának tűnik . . . nem sok hiányzott. hogy tekintete ismét visszatévedt Ann keblére. hogy megvitathassák ennek a filozófiának a gyakorlati alkalmazását. Kényszerítette magát. amivel puha talajt vernek.környezetét. A márványhalomhoz fordult. akkor tanulta meg ezt a kifejezést. ki közeledik. és közben azon volt. hogy a munkájával foglalkozzon. húsos tizenéves. és amikor Vennerrel letették a márványtömbjüket. . . Jack! . hogy hiába volt tisztában azzal. a szíve pedig úgy dobogott. mire megfordult. a mozgatható ballaszt. Néhány nappal ezelőtt figyelte őt munka közben. ahogy kigyalogolt a vízből. a lány csak egy nagydarab. munka után találkozzanak.Szervusz. Noha Beth Hurwood társaságában kissé szégyellte szakállát. ..Igen .Legalább ez itt már az utolsó része. Sanda tenyerével vetett árnyékot a szeme elé. ISMERETLEN VIZEKEN 64 . ahol Bethszel kapaszkodtak a korlátba és egymásba. csakhogy lépteket hallott a lanka felől. hogy ne essünk le mind a fedélzetről.

. és leengedte a karját. és látványos aggodalommal tanulmányozta a talpát. szája szétnyílt. és a sajátja után nyúlt. mielőtt még csizmája a vízbe lógott volna. a lány ajka egyenesen az övére tapadt.kérdezte színtelen hangon. és homlokát ráncolva Sandára nézett. és csoszogva megindult a csónak felé. hátat fordított beszélgetőtársának.süvöltötte. hogy Sanda elfelejtette mindenféle vele kapcsolatos fogadalmát. így amikor Jack letette a márványtömböt. A nő átölelte. megfeledkezett Bethről. Jim? .Te alattomos féreg! Bár Jack tartott tőle. Felemelte a márványt. . a saját édesapjáról és a nagybátyjáról: egyszerűen csak felemelte a karját és magához vonta. amely még a lehető legkisebb mértékben sincs tudatában önmagának. Zsebéből kirángatott egy bicskát.meg italszagú volt. Jack! . A sziget legtöbb lakójához hasonlóan Ann is veríték. ám esetében annyira átjárta az egészet valami alapvető nőiesség. kiegyenesítette a derekát és megfordult. Aztán tétovázni kezdett. a hátát sütő meleg nap és a bokáját nyaldosó víz egy pillanatra úgy a szigethez láncolta. és már-már úgy tűnt. Madár úr és Borza épp beleeresztettek egy másik tömböt.Sanda.Mit akarsz. . Vagy alkalmazkodik hozzá az ember hajója. . . Aztán összeszedte magát. te kurvapecér! . amilyen.. kizárólag biológiai ösztönök és reflexek munkálkodnak benne. aztán rátalált a hangjára -. .A tenger és a széljárás olyan. mire Jack hátralépett. kerek arca sötét vászon alatt vöröslött. így nem hallotta a közvetlenül mögötte haladó Ann loccsanó lépteit.krákogta. ráadásul Jack csupasz mellkasán még a blúz szövetén keresztül is érezte a mellbimbóját. fülében hangosan lüktetett a vér. képtelen volt elviselni Ann tekintetét.figyelmeztette halkan Borza. mi volt ez? A nő nevetett. Jim Bonny bukdácsolt lefelé a lejtőn. Ann vigyorogva lépett hátra. megüti a nőt. Borza és Madár úr visszamentek a partra.Mi . de 65 TIM POWERS . A lány.Oda süss. vagy elsüllyed. mégis szembenézett vele. Sanda hevesen zihált. akár egy fát. A férfi megállt a felesége előtt.Hát szerencsekívánság. csizmája fehér homokcsóvákat vetett minden egyes lépésnél. Venner a parton üldögélt.

Ugye nem feledkezel meg egyetlen szabályról sem. ám Sanda arcát és vállát már hűtötte is az előbb váratlanul kiütköző veríték. . akik úgy felgyújthatnák a fejedet. hogy néhány vércsepp repüljön Sanda irányába.miután Bonny kihajtotta a pengét.Te is. azonban Borza megint belerúgott.Köszönöm. Sanda Annre nézett. .. és megpróbálnád vele megállítani őket. . erősebben. bal keze mutatóujjához nyomta a hegyét..Ne mondd el neki! . Borza fenyegetően tett felé egy lépést. így a férfi arccal a sekélyesbe csobbant. és meglepetten látta.Takarodj innen! .dünnyögte. és mit se tud az egészről. ISMERETLEN VIZEKEN 66 .Szerinted örül majd? A másik férfi loccsanások közepette hátrált. mi történt? Bonny odébb kúszott.. . zagyva rigmusba kezdett. akkor nincs köztünk semmiféle vodun támadás. Borza pedig belegázolt a tengerbe. Jim? kérdezte tőle. hogy feltápászkodjon. és belerúgott Ann férjének karjába. akár egy fáklyát. . ugye. . és némi üggyel-bajjal felállt. amit csak ismersz. A nap egyszerre melegebben.Ha nem hivatalos párbajról van szó. kipöckölte. Jack Borzához fordult. Bonny szitkozódva. fellökte.Te nem vagy bocor . megdöbbentően forrón kezdett tűzni Jack fejére. hangos loccsanások közepette kapálózott a vízben. bugyborékoló tiltakozás közepette összeesett. és meztelen talpával Bonny lapockái közé taposott. Bármi is volt ez. mint az előbb. ez a módja? Bonny azon igyekezett... hogy a másik beletérdelt a vízbe. . . mire Jim csaknem vízbe fúló. majd felpattant. ha elmesélem neki. Jack viszont új. úgy kullogott bőrig ázott férje után a lankán. aztán Borza hátulról Jim Bonnyra vetette magát. hogy aggódik a férjéért.így Borza.folytatta Borza és vannak ezen a szigeten olyan karon ülő csecsemők. és ezzel egyidőben valamilyen soknyelvű. sőt.. és csak nevetnének minden béna kis drogue-on. Szerinted Davies örül majd.De. de hát csókolózott az én. Ann! A nő nem nézett Sanda szemébe. Madár úr nyilvánvaló rosszallással szemlélte az eseményeket. .

Eh.. . Sanda odasétált a márványok alatti faszánhoz. azonban Jack úgy döntött. Most is ugyanolyan barátságosan mosolygott. . és észrevette Vennert.Elég alacsonyan van már .A kalóz a csónakra nézett. és elég is erre a körre.mondta. mint eddig. . mégsem avatja be szökésének tervébe.. 67 TIM POWERS . majd beletanulsz.Még egy tömb. aki még csak fel se állt az összeakaszkodás alatt..

sok találgatással. legendás eseteket. amelyeket még olyankor is csak azok láthatnak. valamint lendületes előadásban az angol Charlotte Bailey és a spanyol Nuestra Señora de Lágrimas négyórás tengeri csatáját. mit mondanak a különféle mágikus óvintézkedésekről. Noha Sanda Jackig nem ért el Davies legénységének nyugtalansága. így aztán rengeteg szóbeszéd hangzott el e rendkívül sokszínű kalózkapitányt illetően. Ezt követően a kalózok egy ideig egymással versenyezve meséltek a kopár szigeteken rekedt férfiak életének utolsó óráit maguknak követelő női démonokról. Pierre le Grand történetét. Ráadásul a Carmichael a tervek szerint Floridában találkozik majd Feketeszakáll hajójával. akikre pusztulás vár. az Anna Királynő Bosszújával. attól még érdeklődve hallgatta az élőhalottakból álló legénységgel hajózó és kizárólag éjfélkor feltűnő járművekről szóló legendákat. aki ötven évvel ezelőtt egy parányi csónakkal és maroknyi emberrel elfoglalta a spanyol aranyflotta egyik galleonját. Figyelte. hogy aztán ISMERETLEN VIZEKEN 68 IVEL MÁSNAPRA . így aztán hallhatta a híres kalóz. miféle taktikát érdemes alkalmazni ellenük. valamint a Mexikói-öbölben cirkáló spanyolokról. azon az éjen találgatások. és arról. amelynek végén mindkét hajó elsüllyedt. hogy miért is tér vissza arra a lakatlan partszakaszra. amelyekre szükség lesz majd a Kartfúr mester és a többi vodun loa védelmétől oly távol eső Floridában. ahol egy-két évvel ezelőtt valamiféle varázserejű talizmánt keresve mélyen behatolt a szárazföld belsejébe. Felidéztek régi. figyelmeztetések és lehetetlen történetek egyvelege adta a tüzek melletti beszélgetések témáját.NEGYEDIK FEJEZET M tervezték a Carmichael kifutását.

ahogy vonásai savanyú mosolyba gyűrődnek. . Sanda eddigi legjobb vacsorájával rukkolt elő. Akkor fertőzték meg azok a kísértetek. Háta mögött csizmák nesze közeledett.Hát itt vagy . jóval közelebb pedig megfigyelhette a szellőben és a szelíd hullámzásban lágyan ringó. . . ennél simább bordeaux-it.Ugyan ki érdemli a legjobb bort. a szigetek előterében szemmel éppen csak érzékelhetően kirajzolódott a Hog-sziget körvonala.Köszönöm. amikor alábbhagyott a szél. és kortyolt belőle egy keveset. és teli hassal.vette át Jack. látta Philip Davies szikár alakját. amelyek most úgy gyötörték. amint éppen egy tőrt élez: fiatal arcán elmélyült összpontosítás.mondta mintegy félvállról -. és nem röhögcséltek a tűz körül.de nem engedte.Hmm . . és az egyik karácsony 69 TIM POWERS . Megpillantotta az egyik pálmafa alatt a félhomályban üldögélő Borzát. sőt. így aztán Sanda látta.Azzal Davies meghúzta a sajátját. amint kezében egyegy borosüveggel felé tart. bárcsak előkerült volna akkor. . amikor a pörkölthöz valót kerestem! .Bristolban inaskodtam. . Sokan elhúzódtak a vitorlavászonból készült sátrak egyikébe. Soha nem ízlelt még ennél szárazabb. A településen lakó zenészek nekiláttak hangolni szedett-vedett hangszereiket. . csupasz árbocokat.. Sanda felállt és lesétált a partra.kezdte kissé kásásán Davies. szinte már szomorúság látszott.. míg észre nem vette a legénység néhány tagját. . kissé becsípve határozottan jól szórakozott az este. ha nem a szakács? Felemelte az egyik palackot: dugóhúzó hiányában egyszerűen letörték a nyakát. s egy alkalommal.Pörköltbe. Az öböl félmérföldnyi hosszan fodrozódó fekete vizén túl.1702-es Château Latour. akik nem ittak nyakló nélkül. kapitány .Davies arcának felét megvilágította a tűz.napokkal később kudarcot vallva és betegen kisántikáljon onnan. akár a bolhák a kutyát. márpedig apjával alkalmanként módjában állt néhány remek palackot is megbontani . Jack mintha halk sírást hallott volna abból az irányból. hogy ez arcán is megmutatkozzon. és bizalmatlanul méregette a fűrészes végű üveget. s ahogy a tüzek felé fordult. Sanda beleszimatolt a flaskába.

kezdte . megöltek volna. és mélyen beszívta a tengeri szellőt. Persze nagy sajnálkozás közepette.. aztán elbújsz.. .. Csakhogy még mindig az a műhelyablak határozza meg a gondolkodásodat.közölte Jackkel a fogai között szűrve a szót. . és még főzni is tudsz. fekete hajába. amikor néhány utcagyerek betörte az ablakunkat. mire elröpült. érted? Soha többé nem kerülsz vissza oda.ismerte be. hogy ellopjon néhány dolgot. Emlékszel Vanringhamre? Jack bólintott. mire készülsz . és beletúrt borzas. mivel rokonszenves fickó vagy. felsóhajtott. . ma éjjel magad mögött hagysz mindent. Davies bólintott.. mint a hüvelykujjam. és én láttam..De még mennyire.este épp kiléptem a fafaragóműhelyből. bármi is lett azzal a kis fafigurával. azt felborították.Tudom. egy pillanat.Hallottad. ahogy elszaladt. folytatod a főzőcskézést. Vanringham egy mosolygós fiú volt. sütteted a hasadat a napon. ne szólj közbe. úgyhogy azt tervezed. hogy igyon egy kortyot. . Jól mondom? Sanda sokáig nem szólt egy szót sem. az járt az eszemben.. és beszélhetsz. és volt ott. úgyhogy amikor másnap. és elindulsz a parton felfelé. aztán felé fordult. . Valamelyik fiúnak beleakadt a lábujjába. hogy elbújt a ISMERETLEN VIZEKEN 70 . de a szabály az szabály. szépen kifestve mind. és nyakalod a rumot egészen Rogers érkezéséig. ahol már nem találkozol senkivel sem a településről. ahonnan kiesett.Kivitelezhetőnek látszott .A kikötő felé fordult. soha többé nem gubbaszt már abban a rekeszben. ahonnan kiestél. ahol eddig voltál. míg a Carmichael kihajózik. Emlékszem rá.. . Végül halkan felnevetett. Megbillentette az üvegét.Először is . a Carmichael távozása után visszajöttél volna a településre. nem lehetett több tizennyolcnál.. hogy Woodes Rogers bármelyik nap itt lehet a kegyelmi rendelettel.Volt ott egy sor kis faragott kóristafiú: akkorák csak. Amit nem vittek el. és ivott még a kiváló borból. Szóval utána viszszasétálsz ide.egy vállalkozás közepén megszökni a hajóról főbenjáró bűn. Elhallgatott. és ide-oda verődött az utcán. Ne. ahogy az egyik kiesik a hóra. és megvádolták. csak odáig. .

. a kapitánya. és a szomorkás. egy Burgess nevű. hogy azért történt. másik oldalon pedig háromhétnyi ingyen étel és ital egy trópusi szigeten.a dallam a riadt trópusi madarak kiáltásainak gúnyos kórusa kíséretében hömpölygött végig a kihalt partszakaszon hogy az Óvilág minden részlete. egyedül annak köszönheted az életedet. hogy nem akartam azonnal rendezni a nézeteltérést Vennerrel.folytatta Davies . holott talán kevésbé végleges módon is megállíthattam volna. mert közvetlenül előtte megöltem a barátodat.. majd aznap este vacsora után Vanringham mögé lépett. hogy egyik oldalon a halál áll. mindenféle istenség és filozófia távolinak. a zenészek belekezdtek a Greensleevesbe. hogy fiatal kora miatt eltekintenek az előírt büntetéstől. hogy legyen hová száműzni a bűnözőiket.brigantinjuk fedélközében. Tény. Nekik még mindig Európa és Ázsia az egyetlen sakktábla.. hogy válassz. elhitette vele. hogy a sok király meg kalmár az Atlantióceán boldogabbik oldalán hamarosan azt tapasztalja.. Elképzelhető. . amikor az angol királyi flotta egyik hajója tűz alá vette őket. Azért a szúrásért kemény munkával tartozol nekem. . előtte ő is megadta már magát. Miután találtak valami közös hangot. ködösnek tetszett miatta. De amikor hagytam. Ez az új világ csupán két célt szolgál a szemükben: gyors és könnyű haszonszerzésre való. meg arra. ami számít. és szemében csillogó könnycseppekkel ugyan. meglepő termést hajt a föld. Rogers bizony azzal találhatja magát szembe. Igaz. 71 TIM POWERS . akkor nem arról volt szó. akinek egyáltalán bármiféle hasznot jelentene egy olyan kegyelem. hogy nincs már senki. akinek szüksége lenne az uralkodói megbocsátásra. és amikor ideér.a kalózkapitány hangja megenyhült még az is lehet. mert kedvelte. nagydarab öregember. hogy megszegd az egyezségünket. hogy.. sőt.. amivel így bánnak és efféle magot vetnek bele. Miután a kalózjármű elevickélt New Providence-ig. A lényeg az. golyót röpített a fiú fejébe. régi dal annyira ismerősnek és egyúttal annyira oda nem illőnek tűnt .a megadás után megszúrtál. amit a világ másik felén lévő hideg kis szigeten csücsülő emberke írt alá.Másodszor pedig .Harmadszor pedig . és nem hagyom. hogy többé semmi köze sincs ehhez az új vidékhez.

akár egy gyerek. Nagybátyja tette most épp oly személytelenül gyakorlatias dolognak tűnt..A hűvösödő tengeri szellő a Hog-sziget pálmafái között sugdosott. . a kapitány előhúzott az övéből egy pisztolyt. és közben szidta magát: részben az érzés miatt.De ha nem.. . nem kis mértékben azért. . mert rosszul érinti. majd elcsigázottan felnevetett.Davies felemelte a hangját. . és ügyelj rá. aki bánkódik azon. Ahogy visszafelé dagasztották a homokot. Eltette a mordályt.Hirtelen elhallgatott.Hogy is volt az a trükk? A penge felett szúrást mímelni befelé.szólították beszélgetőtársát. Sanda követte. Venner. de nem teljesen. .Egy percen belül ott vagyok.Megvan. $ ISMERETLEN VIZEKEN 72 . akár a frissen kikelt teknőcöket felfaló éhes tengeri sirályok cselekedete. .Ez Venner . .Nem érdekes. kérlek. hogy. mert kihagyják belőle. és megnyújtotta lépteit. és oldalba kapja az ellenfelét? Jack lehunyta a szemét. hogy nem kapható valami vakmerő ostobaságra! részben viszont épp azért.Davies kap’tány! Néhány srác olyasmiket kérdez. elbírok vele . amikre nem tudok válaszolni! Davies ledobta palackját a homokba. Aztán elszalad mellette.. a sajátja pedig legalább annyira értelmetlennek. Davies szavai felkavarták Sandát. mint ha megpróbálná együttérzésre tanítani a madarakat. azonban a hátuk mögött égő tüzek felől valaki odakiáltott nekik.Phil! . hogy kimarad a kalózok közötti viszályból . Elfelejtettem. Már tiltakozni készült. úgy folytatta: .Ha Venner nyíltan nekem jön. maradj le egy kicsit ezzel.közölte elgondolkodva. mert a kapitány megfosztotta attól a tudattól. . . .. hogy igaz célért szelte át az óceánt. hogy a kis fa kóristafiúval van dolgom. nyomában megrebbentek a kalózok tüzei.mondta halkan.Úgy van. majd a parírozásnál az ember lebukik. . és maga elé képzelte.

hogy rászóljon.vicsorogta türelmetlenül. ahogy elérte a romos erődből levezető homokkő ösvény végét. és ahogy elhajította. és fantasztikusan sok zsinórral ellátott zekéjének börtönében hevesen verítékezve elindult a homokon át Davies legénységének tűzrakásaiig. Ez a Fekete-szakáll meg szerintem egyébként is túlságosan okos nekünk. miközben ujjai a levegőt simogatták. másfelől. Beth szoknyája fellibbent. majd kirángatta a nőt ablaktalan szobájából. és csak aztán követelni a ládányi gyógyfüvet. Bárcsak tudnám. köztük a kormányzó tanácsának egyik tagját is. és egy egész halom túszt ejteni. amelynek a »borzasztóan kulturált«. ám még azelőtt 73 TIM POWERS .. Ugyan miféle tervet szőhetne. egyrészt. a ziháló Leó időről időre odafordult felé. Az isten szerelmére. váltságdíjnak. tisztességes és rendes karolinai partvidék is a részét képezi?” Ismét Beth Hurwoodra pillantott: a nőnek végre sikeralt kicibálnia fürtjei közül a kutyamancsot.. De nem. és valamilyen másik.. nem tudtuk volna így befolyásolni Hurwooddal.Leo Friend hátulgombolós bricsesze minden egyes nehéz lépésével ott harangozott a térdén. hogy teljesen elkötelezzük magunkat e mellett a floridai út mellett. és a fenébe ezekkel a hülyékkel. „A fenébe ezzel a sok késlekedéssel .gondolta Friend -. titkos cél elérésére való ez a nagy felhajtás. Noha Bethnek semmi nehézséget nem jelentett lépést tartani vele. vagy körmönfont. csak hogy odajussunk a floridai fókuszhoz! Miért épp tudatlan. Még Leó dugta a lány fürtjei közé: „Ez majd megvédi. hagyja. civakodó banditáknak kellett rálelniük? Persze ha eszesebb fajta bukkant volna rá. vajon kérkedni akar-e előttünk. Friend gyorsan elsuttogott valamit. és igyekezett kibogozni hajából a mumifikálódott kutyamancsot. siessen már. bármikor megszerezhette volna azokat a védelmező indián gyógynövényeket: elég lett volna egyszerűen megvásárolnia őket. Mellette ott lépdelt Beth Hurwood: a haragtól peregtek a könnyei. mielőtt csatlakozna hozzánk. elfogni kilenc hajót. ha esetleg elszakadunk egymástól!” .. hogy loppal a lány ruhájának nyakkivágására sandítson. blokád alá kellett vonnia egész Charles Townt. Egyelőre a háttérben marad. akikkel kénytelenek vagyunk közösködni. és minden teketória nélkül végiglökdöste maga előtt az ösvényen.

a szíve pedig még hevesebben kezdett dobogni nemsokára annyira kívánni fogsz engem. néhányan a srácok közül nem értik. semhogy épp téged kérdezzenek a részletekről. kapitány! . úgy alakítja a dolgokat. kapna egy ütést a fejére. elég már a látványos bátorságból.mondta félvállról. egy köpcös. hogy a kotnyeleskedő bábos otthagyja a fogát. ... hogy belegárgyuljon. . ha ezzel egyidőben még efféle kellemetlenkedő kis piszkokat is le akarna pöccintetni velük a válláról.. Sanda .visszasimította. és elfojtani a lázongást..szaladt át az agyán. Magabiztosan mosolygott.. hacsak nekem nem lesz elegem ebből a hősieskedő páváskodásból. megállj csak. vörös hajú férfi.. még így is épp elég nagy feladat egy ilyen nagyszámú és szilaj sokaságot megzabolázni. amiért ilyen keményen dolgoztunk a Carmichciel felszerelésén. amikor a part felől Davies is odaért. te lány gondolta.. „Na. hogy még levegőt sem tudsz venni rendesen.Phil . konkrétan mi is az. Vagy még jobb lenne..a tömegen áttörve Davies mögé igyekszik. és szívdobbanásnyi időre fontolóra vette. ő jelenti a fenyegetést. Venner .az a hogyishívják. hogy Leó a térdén kívül bármi mást megláthatott volna belőle.Áhá. Elizabeth barátja. „Jaj. azonban pontos válaszokat akarnak.” Épp akkor botladozott a tűz mellett üldögélő emberek közé. De aztán sajnálkozva arra jutott.Itt ugyan senki sem fenyegeti az életedet. a kövér orvos le nem vette volna róla a szemét.kiáltotta az egyik kalóz. Friend pedig bosszúsan forgatta a szemét.kezdte a vörös komolyan -.. több eszük van annál.Azt hittem.” . Csak fölöslegesen megbonyolítana mindent. Igyekeztem nekik általánosságban felelni erre. hogy az újonc .. pulykatojás képén széles vigyorral. ISMERETLEN VIZEKEN 74 . . bár Friend egyértelműen érzékelte a nemtörődöm magatartás mögött lapuló nyugtalanságot. és a ránk leselkedő veszélyekhez mérten mekkora haszonra van kilátásunk az egészből. Davies felkacagott. Észrevette. és egészen kiszáradt a szája. ez az. mivel érezte. itt is van a kapitányunk! . Bár a sokaságban néhányan mérgesen ráncolták a homlokukat. ha megnyomorodna.

75 TIM POWERS . tett néhány mozdulatot..Figyelme ismét Venner felé fordult: a mosoly ellenére a férfi arca verítéktől csillogott a tűz fényében. és durva nevetés törte meg a súlyos csendet. aki tényleg fél és dühös. .. Venner pedig felegyenesedett.. ha életben marad: akad itt. Phil.. bízom benned.. . . szavait inkább a közönségnek szánva. Csak. ahogy Venner vérző orral a homokba huppant. A mellette állók arrébb húzódtak.Áruló disznó .. „Mentsem meg.közölte Davies. az érdekeit tartod. de csak fuldokló harákolás jött ki a torkából. Itt mindenki... vagy aki nem hisz a szavamnak. Aki pedig a munka közepén akar meglépni. kap’tány . Davies vállat vont. Davies szemöldöke meglepetten szaladt fel a homloka közepére. de állítólag sokan egyszerűen nem hajlandóak felszállni a hajóra. az megkereshet.Aki elégedetlen az ígéretemmel. tudja. és egy pillanatra minden jelenlévő számára egyértelművé vált. .Én is ezt mondtam nekik. mint az övé. Meg. mi történik? Ezek nem az én.. vagy legyen ő a hibás a saját haláláért? merengett Friend. bár akadozva azt mondta: . kap’tány. volna bajt keverni. Venner válaszolni akart. aki odabillegett hozzá.Inkább a te szavad... ha arra az elátkozott helyre megyünk a floridai parton. hogy csakis.azonban Venner szavai eléggé meggyőzték az egyik kalózt.. Melyik vagy ezek közül. a fenébe. mennyire erőltetett a vidámsága -.. márpedig én nem akarom tovább szítani a feszültséget..” Megint suttogott. Venner pedig egyszerre orra bukott és okádni kezdett. és hangosan. . Venner? A gyülekezet peremén álldogáló Friend suttogott valamit. ahol Thatchbe beleköltöztek a kísértetek.. szem előtt. részeg voltam és szerettem. aztán gyanakodva körbenézett . és a reménybeli zendülő arcába öklözött. tisztában van az ezért járó büntetéssel.. hogy elrendezzük a dolgot. A kalóz Davies felé fordult. és felemelte a kezét.kezdte.Nem.dörmögte. . hogy gazdaggá teszek itt mindenkit...Ezt nem nevezem felelősségteljes válasznak . Friend kövér ujjai táncot jártak a levegőben.Jobb.

.A kormánylapát-vakaró kis kalózkuktával? Szerintem itt van . Atyád rám parancsolt.mondta szelíden. Friend is mosolygott a tömeg szélén: az egész sokkal könnyebb itt.Attól ne tarts.Azt teszel. .kérte fáradtan Elizabeth. hogy ne tévesszelek szem elől.hadarta megvetéstől éles hangon.Most már visszatérhetünk az erődbe . ISMERETLEN VIZEKEN 76 . . . hogy az „átokverte” itt nem csak a nyomatékosítást szolgálta. csak hogy lássa. és semmi több .Most pedig menjünk! . Elizabeth. Nagyon örült volna neki.Ennyi? Úgy sietett ide. . már ha nem egy ázott kutya szagát érzem éppen. nem.Biztos akartam lenni abban.Menj vissza az erődbe . utánam jössz. .tiltakozott a nő. átokverte nyomorult .Ha már itt vagyunk. . és hogyan ütik meg azután? . k-k-k. A nő haragvó tekintettel meredt rá. .Megerősítésképpen hevesen bólintott. hogyan rókázik valaki. . ha nem.Csak el ne feledd ezt. . kiugrik a szíve a helyéből. amit akarsz. felemelte a hangját. Friend haragvóan perdült felé. ami közelről árad a fickóból! Mivel a tűz mellett lezajló összetűzés le is zárait. Friend pedig rá nem jellemző módon egyszerre megérezte . Ha akarsz. néhány a közelben lézengő kalóz és szajha most a szórakozás újabb forrásaként őt nézte .láthatóan jól mulattak: sutyorgás. ho-ho-hogy ku-ku-kufircoljatok . ha képes lett volna dadogás nélkül beszélni a szexről.fordult Eliza-beth Hurwoodhoz.Go-gondolom.A kalózvezér elmosolyodott.magyarázta türelmetlenül. .. hogy csak ennyi történik. Önelégült mosollyal emelte meg a szemöldökét. . hogy követlek! Nem tenném ki magam annak a bűznek. hogy azt hittem.Ve-ve-verd ki a fejedből ezt. . és ahogy Elizabeth otthagyta. Tóm ..Nem . akkor köszönök Johnnak. mint a keleti féltekén.bármily kevéssé volt ínyére ez a felismerés -.sziszegte a nő. Megyek és beszélek vele.így Friend.Innen figyellek .vigyorogta -. ám aztán úrrá lett vonásain.

és azt is. és gondoskodott róla. és úgy egy tucatnyi lépéssel arrébb vonultak... amit csak akartak. így aztán nesztelenül felkapaszkodott az öregember mögötti dobozok 77 TIM POWERS .Férgek . Ráadásul Friend életében akkor először csapta meg az orrát a leginkább túlforrósodott fémhez hasonló szag. hogy békésen beszélgethessenek. már akkor is könnyedén és biztos léptekkel mozgott. amikor megpillantotta a cukrászda hátsó ablakán behajoló. erős testfelépítése miatt a földhözragadt emberek addigra már tartottak tőle. Mennyi idős is lehetett ő akkor? Úgy nyolcéves.” Évek óta nem elevenítette fel az aggastyán képét.morogta. micsoda nagyság rejlik a fiában.itt megállt egy pillanatra. olvasta Newton Principiáját és Paracelsus De Sagis Earumque Operibusát. aki elindította . majd elsietett onnan.Már úgyis csak egy hetetek maradt. és folyamatosan gyötörte: igyekezett rávenni. és úgy tűnt. s onnan tartsa szemmel Hurwood lányát. . hogy ne kelljen a többi gyerekkel egy iskolába járnia.az isteni lét felé vezető úton. azonban feje közben elnehezült az előző néhány perc megerőltetése utáni kimerültségtől. hogy az egyik kisebb magaslat tetején megállva karba tegye kezét. hogy legyintsen. rongyos vénembert. és megelégedett azzal. Úgy bizony. így inkább leengedte. Látszatra bolond.. és már emelte a kezét. végezzen mindenféle haszontalan test-gyakorlást. Egyedül édesanyja ismerte fel zsenijét.. „Nézzetek csak le .gondolta. nyolcéves volt. hogy szellemi adottságai. .. tenyerének feszül. és csökkenteni akarta a testének oly szükséges vércukrot biztosító napi édességadagját. Ő addigra már megtalálta azt a Sandát. hogy ízlelgesse a kifejezést .kirobbanó nevetéssel vegyes kuncogás hallatszott az ékkövekkel díszes kezek mögül. A kövér orvos a homlokát ráncolta. azonban különös módon mozgatta a kezét: ujjaival mintha ásott volna maga előtt. akit a frissen készült gyümölcstorták illata csalogatott oda. ezért aztán neheztelt rá. hogy ő maga soha nem lesz képes felkapaszkodni odáig. Gondolhattak róla és a testéről. a semmi ellenáll. de már megtanult latinul és görögül. és most eszébe jutott. Még az apja is így volt vele érezte.

ahogy lemászott és elrejtőzött. hogy beleshessen az ablakon. Frienden rendkívüli izgatottság lett úrrá. A kis Leó Friend csak úgy kapkodta a levegőt. a porban hempergett. A boltban szolgáló eladólány négykézláb görnyedt a túlsó sarokban. rikító színű bársonykabát volt rajta. azonnal megkívánta. a fiú pedig gondosan megdermesztette. ahogy ebédet és sört kerített magának. hogy a csinos nők szoknyája egészen a fejük fölé emelkedjen. még feljebb emelte a süteményt. majd néhány perc múlva a kezében a lopott tortával. és a torta kilebegett a kezéből. A fájdalom miatt kétrét görnyedt. amelyet csak az apja ládikójából csent pénzzel megvásárolhatott. A vénember ISMERETLEN VIZEKEN 78 . amikor végre meglátta az ásítozva előbukkanó vénembert: most tafotabéléses. majd óriásit ásítva lepihent odabenn. hogy a megkárosított. eltüntetve minden arra utaló nyomot. víg kedéllyel lépdelő öreg nyomába eredt. mert egyfolytában a magasba tartotta a nehéz tortát. és mindezt némi mutogatás meg motyogás árán. amint megpillantott: frissen elkészült torta haladt meg-meglódulva az ablak felé a levegőben. kezében a legnagyobb és legremekebb sütemény. mindezért a vigyorgó. kacsintgató vén csavargó a felelős. miközben gondoskodott róla. Másfél órán át cammogott ide-oda. amikor váratlanul görcsbe rándult a gyomra. molesztált emberek között nem akad egy sem. amitől lassanként lecsúszott a leányzó ruhája. Ifjú szíve a torkába ugrott attól. aztán a ház túloldalán leereszkedett. lendülése követte a vénség mozdulatait.egyikére. hogy lássa a lebegő édességet: az egyenesen felemelkedett. Aki édesszájú volt. billegett kicsit. így nem láthatta a repülő finomságot.. míg kuncogva tett néhány másféle mozdulatot. és magában ujjongott. Az aggastyán aznap éjjel letörte a lakatot egy lakatlan ház ajtajáról. figyelte. ahogy világossá vált előtte. Ahogy elsétált előtte. és pufók karja már borzasztóan sajgott. ráadásul az öregember időről időre megállította a tortát. Egész nap követte őt. de a kín ellenére erőnek erejével kinyitotta a szemét. hogy babrált vele.. Leo másnap reggel ott járkált fel és alá a ház előtt. Minden egyes megtorpanása. és borzalmas rosszulléte túlságosan lekötötte. aki tisztában lett volna vele.

az öreg tanítsa meg neki a dolgok távolból történő mozgatását. ahol a varázsló egészen edénye. Ám ahogy egyre idősebb lett. így távol 79 TIM POWERS . Úgy tűnt. hogy ne kínozza tovább. A fiú nevetve tett eleget a kérésének. és mind többet tanulmányozta az ősi mágiáról szóló feljegyzéseket . Akkor nagy peckesen besétált. a fiú pedig a poros előszobában várakozott. legyen mit találniuk. méghozzá olyan erővel. hogy varázsolsz. hogy mielőtt elmegy az ellenszerért. Miután pedig az ifjú Friendnek sikerült a plafonig röpítenie a kanapét. azonban ragaszkodott hozzá. és kezdetét nem vette a nyöszörgés. a fék és a csiga használata a húzóerő megnöveléséhez. és megpillantotta a lepedőkkel letakart. Talpra kecmergett.Mondd el. . az igazán nagyszerű. kifejező mozdulatokkal igyekezett elmagyarázni a fiúnak a varázslásnak hívott csere alapját: épp oly egyszerű és legalább annyira kevéssé magától értetődő gondolat..a hullát otthagyta a ház lakóinak.kuncorászva visszament. mint a támasztópont. és csendben behatolt. csakhogy az mennybolt megnövekedett és kiszélesedett. Akadozva. Vagy mintha az égben egykor láthatatlan gázlókövek lettek volna.csipogta gyerekhangján. majd hazasietett .Az orvosságot eldugtam .annyira szívfájdító volt látni. halványan kirajzolódó bútorok között a padlón heverő vénséget. Néhányszor el kellett ismételnie hangosabban. Az öregember hangosan falta a tortát a másik helyiségben. . amíg el nem halt a csámcsogás. Friend hasában pedig feloldódott a görcs. ám most nedves föld csupán. vagyis önmaga befogadóképességének határáig töltekezhetett. be kellett látnia. de az öregember végül megértette. A fiú hamar megértette az elméletét. a vénember könyörögni kezdett. elküzdötte magát a főbejáratig. hogy megrepedt a vakolat. amiből csak néhány cseppet lehet kifacsarni. mintha a mágia egykor valóságos forrás lett volna. ha egyszer visszatérnek. azt is nagy nehézségek árán. és megkaphatod. mikor szegényes szókincse cserbenhagyta.. a sok különféle kultúra ellenére mennyire mentesek voltak az ellentmondásoktól! -. isteni hatalmat jelentő varázslatokat az évezredek során fokozatosan lehetetlenné vált használni.

ahogy a litográfus kövén is akadnak viaszos felületek. Éppen ezért nyugtalanította a felismerés.. hogy mindent lefedő. ezt lehetetlenség megvalósítani. melyek nem engednek a tintának. nem nyelte őket egészen önmagába. voltak olyan foltok a képben. hogy ezt is akarják. és ő elmenekült a szülői házból... így tehát egy napon riadalma lénye legmélyéig hatolt. most közel egy egész életnyi erőfeszítésre volt szükség ahhoz. ám amíg nem találkozott Benjámin Hurwooddal. és gyakorlatilag akármire rávehette az embereket akaratuk ellenében. ISMERETLEN VIZEKEN 80 ... hogy az ember az egyikről csupán az ahhoz legközelebb esőre átjuthasson. mélyen gyökerező bizalmatlanság nem engedte.. bár a nemiséggel kapcsolatos.kerültek egymástól: hiába voltak képesek az ókori varázslók némi nyújtózással végiglépdelni rajtuk. Többé nem is tért vissza. a felháborodás legkisebb rezdülése is jelen van mindazok fejében. amelyek ellenálltak neki. ennél többre volt szüksége. amikor felismerte. aztán megpróbált az egyetlen személynek. A következő öt évben varázsképességei segítségével kényelmes diákéletet folytathatott. Elvégre a mágiát nem az tette csodálatossá. Rákényszeríthette az embereket. hogy teljesítsék a parancsait. hogy erőszakot tehetett egy másik ember akaratán. Arra nem emlékezett tisztán. hogy nem tudja teljes mértékben ráerőszakolni magát másokra. mindennapos laudánumadagja többé már nem elég. Szüksége volt arra. amit elvehetett vele.. aki mindig is hitt benne. hanem maga az elvétel ténye. de arra nem. amint minden irányban átitatja a környezetet. Ő viszont nem adta fel. amit csak akart. A legjobb ételek. ágyhuzatának reggeli cseréjét magával hozó álmoknál több is történjen ebben az ügyben. az édesanyjának is hozzáférést nyújtani ehhez a titkos világhoz.. és mire tizenöt éves lett. Valami többet akart. ruhák és lakhelyek után csak ki kellett nyújtania a karját. és ahogy megragadhatta a jobbik kezet. dolgozott azzal... csak annyi volt bizonyos. akiket használ. Márpedig amíg a tiltakozás. ahogy érzékelhette saját akaratát.. hogy édesapja megütötte. amit talált. megkaphatott bármit. abszolút legyen az uralma.. azt gondolta. az. addig nem teljes a hatalma felettük. mi történt. képtelen volt elérni az elméjüket. hogy felkavaró és félig-meddig felidézhető.

Te jó ég.Ebbe az egész varázslásba. hogy Jack tud minderről. akkor hisz néhány igen furcsa dologban is. és mi az..Természetesen én is észrevettem..A rangja? Hát ez meg mit jelent? . Feketeszakállnak meg színpadias.. Megdermedt. . . Ez itt egy új világ. . hogy ezek az emberek babonásak. hogy a mágiát itt legalább olyan gyakran használják.És mibe avatták be? . TIM POWERS 81 IÉRT HÍVOD ÍGY ? .. akik igyekeznek a lehető legtöbbet áthozni ide az Óvilágból. és csak bámulta Sandát. Madár úr elhajította az ételét. ami lehetséges. Átesett a tűzpróbán. és nem lenne szabad túlságosan hamar ítélkezned arról. . A férfi szóra nyitotta a száját. . Nem is tudom. Ha az ember hisz abban. Cartagenában meg Port-au-Prince-ben élő európaiak.Hunsi kanzónak? . aztán csak vállat vont. Thatchnek hívni túlságosan személyeskedő. hogy nem vagyok hozzád őszinte.Úgy tűnt. Még odafenn. és a táncoló lángok fölött a dzsungelre nézett. felzaklatja. minden tanulatlan közösségben. hogy. Ugye te nem hiszel semmi ilyesmiben? Jack a homlokát ráncolta. és ezek a kalózok sokkal szorosabb kapcsolatban állnak vele. abban a régi erődben is tapasztalhattad.Nem sértelek meg azzal.kérdezte bosszúsan Beth. John.Azt... . mint a Kingstonban.. ami az Ótestamentumban olvasható. mi az.. ami nem. Feltételezem. és mérges szemeket meresztve a levegőbe talpra ugrott.ÖTÖDIK FEJEZET M . . hogy egy beavatott. mint...így Sanda. . mint amilyen sűrűn Angliában tüzet gyújtanak.Ez a rangja.

.ordította Madár úr. És ezt hallgasd meg: az első itt töltött hetünkön elkaptam egy csirkét. „Gondoltam közölte a kormányzó. csak nem azt akarod mondani. amit a feje tetején csomóztak meg. .De John. hogy.Nem.jegyezte meg halkan Jack.Azt a csirkét nem enném meg.. mert azonnal megkapod azt.Te rohadék! Beth riadtan nézett a férfira. mivel az állkapcsát felkötötték egy kendővel. Arra kószált a vén Bonca kormányzó: halandzsázott meg láthatatlan legyeket hajkurászott úgy.Úgy döntött. .Nem vagyok kutya! . . de Sanda mosolyogva odasuttogta: . mit tudom én. valaki egyszer kutyának nevezte . Viszont emlékszem arra. hogy ezzel gyógyított meg! Sanda kissé epésen válaszolt. Sanda észrevette.Nyilvánvalóan . aztán másnapra belázasodtam.. . Bármi is az.. Soha ne egyél meg olyat.Azt hiszem.. és arany fülbevalói megvillantak a sötétben. Ahogy elsétált mellette. akkor eszébe jut a dolog. és akkor nála volt egy ilyen amulett. ne mondd nekem. .. Ami azt illeti.kiáltotta dühösen.Nem vagyok kutya! Nem vagyok kutya! Nem vagyok kutya! .Arra a csirkére bűvöltem rá Rouncivel lázát. és nem tudott megszólalni. megcsinálta a maga hókuszpókuszát. nem mesél neki arról a férfiról.Nem kell aggódni miatta. talizmánokat hordasz ennek a Kartfúr mesternek a védelmét remélve? .Az isten verjen meg! . amiért ennyire haragos. megfőztem és megettem. belelőttem az orvosod hasába. én pedig másnap reggelre teljesen jól voltam. Az összes zsebét felszaggatták. ahogy aznap. megettem-e olyan csirkét. ahogy szokott. amitől másvalaki meg akart szabadulni!” Aztán kerített egy másik csirkét. akit egyik este látott a parton. ISMERETLEN VIZEKEN 82 .. aminek volt valami a csőrére írva. aminek írás van a csőrén..közölte színtelen hangon Beth. . Azonnal azt kérdezte. . amikor Davies elfoglalta a Carmichaelt. és ezt el is mondtam neki.Amikor megiszik néhány pohárkával. s meglátott engem a sátramban izzadni és nyögdécselni. . John. felfigyeltem néhány betűre a csőrön. Szinte mindennap van legalább egy ilyen. semmi köze New Providence szigetéhez vagy 1718-hoz. .Jaj.

sikerült palástolnia.. John. olyanok lehetnek. ööö. Semmi értelme ezt elmondani Bethnek. .Mennem kell. az erődben. vagy hogy miért. aztán kifújta. Davies se mondott róla semmit.szaladt át Jack agyán.Csipkés kendőjével leitatgatta homlokáról a verítéket... hogy Sanda rákérdezett: . vagy mégis? . azonban azt beszélik. 83 TIM POWERS . A nő türelmetlenül intett. én is tudom. .mondta halkan Beth.Remélte. miért öltöztek így néhányan. .Gondolom. mégis hová megyünk holnap? Sanda csak pislogott rá.Vár ránk a vacsora. Beth Hurwood oly nagy sóvárgással tekintett a kalózok kondérjaira. . sem azt. hanem összevarrták. és közölte velem. ha.. zöldségek és fekete kenyér . .. mennyire nyugtalanította ez az egész.Ez.Istenem.. .Sanda nagy levegőt vett.. . mint az orsóhalak.kezdte sürgetően Friend nem hagyja. hogy sokáig maradjak. hogy mivel Woodes Rogers bármikor megérkezhet ide. hogy összefutottunk.Idegesen a nőre mosolygott.. hová megyünk. Vagy mint a piócák. . apád számára az lenne a magától értetődő választás. elég.Gyógynövények.Miféle vacsora? ...Biztos vagy benne? Azt hittem. Hatásos ruhasuhogással.John .. . Ma találkoztam az apámmal: egy hete ez volt az első alkalom. ahol véletlenül ráakaszkodott néhány kísértet Feketeszakállra.. Ott fogunk találkozni magával Feketeszakállal. hogy én is megyek.hogy a kabátját nem begombolták. teljes körű védelemben lesz részem mindenféle sérülések és betegségek ellen.fújtatta. homokot szóró cipőkkel és az erőfeszítéstől nagyokat nyögve kacsázott hozzájuk karlengetések közepette Friend. segíts! . persze nála volt az a rettenetes szagú faládikó. „Meg Kartfúr mester is” .Jézusom! . Elizabeth . Egyre csak azt hajtogatta. úgy hessegette el a témát. amit később megtudott arról. . .Igen.De te nem jössz. Az apám.sóhajtotta. Te meg tudod mondani nekem. viszont arról nem volt hajlandó szót ejteni. Florida nyugati partján van egy hely. ahol a huns... .

felvonjuk a vitorlákat és elhajózunk . még ha kissé kényszeredetten is. egyelőre nem is akarta.Ő is a kondérokra pillantott. mint akinek öklendeznie kell. hogy nagy erejű féregellenes talizmánok legyenek. Megkínálták még egy kevés pörkölttel. Néhányan Jack közelében jót nevettek az egészen. hogy a bolond vénember az. és közölték vele. Már kívül-belül alaposan ismerte: majomként kapaszkodott az árbocok tetejébe. Megkezdődik számomra a kalózélet. ahogy újabb nyílásokat ütöttek a hajótesten az ágyúknak. A hajó orra még mindig a keskeny öbölben volt: szilárd fakeret meg a fákhoz erősített utolsó néhány kötél tartotta. és a lányok mindig a jóképű fickókat választják. . és elvezette onnan. Sanda is velük hahotázott.” Észrevette.gondolta. de tápláló . amikor felújították a csarnakzatát és a vitorláit. amint araszról araszra lefaragta egy vésővel a rászáradt hínárt és kacsakagylókat.. Davies bocora faragta és bűvölte meg őket.nyilatkoztatta ki Friend. míg a far kifejezetten mélyen ült a kikötő vizében . és kezében a palackkal elindult dél felé a part mentén. úgy tett. akit a kalózok mindig „kormányzó”-nak szólítottak. a Carmichael irányába. sőt. akiknek a becsületes szívükön kívül nincs semmijük. ISMERETLEN VIZEKEN 84 . Egy kissé erőltette a szemét. kivájta a fából a fúrókagylókat. szekercével bontotta az orrfelépítményt és a szinte teljesen eltüntetett korlátot. ahogy közeledett hozzá.Egyszerű. amit visszautasított. hogy valaki ott üldögél a homokban. a magasba ívelő orrdísz alatt.. ellenben a következő lefejezett Latourt elfogadta. „Holnap pedig egészen bevontatjuk a vízbe. és összeszámolni sem tudta. és azt mondta. mint az utasként a fedélzetén eltöltött hónap alatt bármikor. hogy ez a világ rendje. és kicsiny vörösréz drogue-okat vert a helyükbe. izzadt a fűrésszel és a fúróval. pontosan hány órát töltött félúton a hajótest pereme és a homok meg a víz között egy hevederben. mire a holdfénynél sikerült azonosítania. nem azokat. majd megragadta a nő karját. Ügyelnünk kell Elizabeth egészségére..csakhogy jelenlegi esetlen helyzete ellenére is sokkal inkább a sajátjának érezte most. szerinte inkább Friend kifogyhatatlan jó kedélye és azonnal érzékelhető népszerűsége lehet az ok.

Megdöbbentette. . . nyíl ütötte sebet. Értesz hozzá. 85 TIM POWERS . Az is igaz. amikor kezedben vannak a zsinórjaik. majd átadta a félig teli üveget a vénségnek.Ki az? . Pencának. hogy ha csupán analógia alapján is. mert senki sem tudta. hogy bármi kapcsolata lett volna Feketeszakállal. Ismerem a vidéket. . kormányzó úr. . északnak mentek . . hogyan kell megugrasztani a kispajtásokat. hogy olyasféle kép.Bonnetthez. Jó néhány karibi indiánnal végeztem arrafelé. az új kalózról.kérdezte reszketeg hangon az öreg. .Sanda lehúzott néhány jókora kortyot. ahogy meghallotta lépteit a homokban.Sanda Jack.Ő is hallott már Stede Bonnettről. hogy az öreg tudja és számon tartja. de amikor meg akarta ragadni a gondolatot.a hajó orra alatt ücsörgő öreg .Az ölebéhez? .Hangzásra nagyon szép. és arra gondolt. ámde félkegyelmű bohócnál.Úgy hallom. hogy igyon némi bort. . pontosan mi a neve. . Láttam. mivel Sanda hallotta már Boncának. . aki megmagyarázhatatlan módon nemrégiben zsíros barbadosi ültetvényt hagyott ott. hogy a vén Bonca nem volt túlzottan megbízható hírforrás..eszébe juttatott valamit. Aztán sikerült felidéznie a jelenetet: a kortól görnyedt Iászón volt az. . . amíg így áll itt.Csatlakozni a hunsi kanzó hoz meg az ölebéhez.Hoztál nekem piát? . a partra vontatott és elhagyott Argó alatt.feltehetően azért. történet. . amely az összehasonlításban szomorú méltóságot kölcsönöz a vén Boncának. Különös módon abban biztos volt. Sanda hunyorogva nézte a kormányzó arcát. és Poncának is. A látvány . talán most mégsem olyan tiszta az elméje.Holnap futtok ki? .. hogy „a saját szakállára” tevékenykedjen.folytatta a kormányzó.Meglepte.Úgy van.Erős spanyol akcentussal ejtette ki a nevet. . ahogy játszottál a pupákkal. és egyszer szereztem az egyiküktől egy csúnya.Floridába. . de merő mocsárláz az egész. arról viszont nem beszéltek semmit.Hm. igen. de többnek látta a holdkóros öreget holmi varázslatokhoz értő.Ööö. tovaszállt. Na igen. Elhallgatott. Csak szerettem volna még egy utolsó pillantást vetni a hajóra.

hol halt meg Chaworth. ahol ő állt.. A Carmichael kissé arrafelé dőlt. ösztönösen úgy gondolt az egészre. Jack ezt nem hitte el.Ördög és pokol! Majd távol tartom magamat tőlük. Igyekezett elképzelni.bólintott rá. Jack erőtlenül felnevetett. miféle események következhetnek be a fedélzeten. ahonnan jött. emlékeztette magát ideges mosoly kíséretében. és beletelt pár pillanatba.. Csakhogy ebben téved. A Carmichael szépen továbbmegy majd nélkülem. . . Néhány tucatnyi lépés után felkapaszkodott egy homokdűnére. így láthatta a főfedélzet nagyját. Megpróbálta megtalálni. .Nem aggódni semmiért se. ha tudod. nincs miért aggódnod. és elindult visszafelé arra. Emberevők. . mennyi verítékemet szívta magába a deszkája. függetlenül attól.Azokkal érdemes ám vigyáznod.. és kissé bántotta. Viszont nagyon is folyékony angolságú volt a mondandója végéhez kanyarított mocskos szájú felvetés arról. hogy kell bánni vele. Megállapította. Karámokban tartják a más törzsekből származó asszonyokat meg gyerekeket.Én is épp ezt akarom . és hol álldogáltak Bethszel. hogy nem emlékezett rá.. bal keze felé. A kormányzó felkuncogott. az öregember kiejtése kifogott rajta. a korlátnak és a peremnek az a része most hiányzik.Az jó is lesz. „Bethszel az első adódó alkalommal megszökünk a hajóról. ő hol szúrta meg Daviest.. de az udvariasság kedvéért fütytyentett egyet. vajon ő volt-e az. és a fejét csóválta hozzá. elbúcsúzott tőle. Már amíg oda nem értek ahhoz a rohadt gejzírhez. ha megcsúszott a ISMERETLEN VIZEKEN 86 . Sőt.. és spanyolul felelt. a legrosszabb fajtából valók. mintha ő maga is jelen lenne majd. mire döbbenten felismerte. amikor a férges kétszer-sülteket dobálták a sirálynak. és megállt a tetején. Ott aztán. hogy hátrapillantson a hajóra. Fekete-szakáll pontosan miféle képességeket remél elnyerni ezen az úton. a víz fölött pedig a tatfedélzet sarkát. Valahogy egyszerre hangzott túlságosan ősinek és túl tisztának. ahogy mi az állatokat. aki eltávolította a hajóról. s bár Sanda már sokat tanult a keverék kalózok korcs nyelvéből.

Thatch legalább nem cipőben ásta el. Igyekezett látni valamit a pálmafák alatt az állandóan változó. ide is. Mivel úgy találta. a kalózok nagy része már elvonult a kunyhókba. Sanda elindult a viskóhoz. halkan megkérte rá. márpedig az olyan tartozás. amelyet deszkákból és vitorlamaradékból tákolt össze magának a fák alatt. és bosszúsan ingatta a fejét. Felsétált a homokos lankán. . . hanem amiatt. akit fel kell lógatni. Mire Jack visszatért a tüzekhez. amikor Thatch megállt itt. . elég alkoholt tett már a gallérja mögé. akkor még a véremből is jutott neki..” Ismét a tüzek felé fordult. így Sanda 87 TIM POWERS . rengeteg locit hordozott magával.véső. nem messze innen van a hely. ahol a leszakított zsebű.Aztán folytatta a megszokott hangján. hogy képes legyen álomba merülni. még legutóbbról. Többé egyszerűen nem szakít időt arra. A kísértetek hajlamosak a hajókra keveredni. és végül sikerült megpillantania egy óriási. Állítólag süket volt. hogy komolyan nekiálljon holmi egész estés ivászatnak. és érzékelhető lenézéssel utánozta az arisztokraták beszédét.Eltemette? Davies vigyorogva nézett az újoncra. ő pedig csak most ismerte fel benne Csupahájt. mivel egy mély hang. anélkül hogy felnézett volna. Davies bocorját. fekete alakot: keresztbe tett lábbal ült a homokba felrajzolt és nagy gonddal minden szeméttől-törmeléktől megtisztított körben. Szerintem Thatch a megfelelő tilalmak és béklyók nélkül temette el. felkötött állá férfit látta. mert a fickó veszedelmesnek tűnt. és sétálni kezdett. ahogy bedobta a régi jó poént. A kalózfőnök kiköpött. amikor beszélt neki róla. .Be ne lépj a körbe! . Duplessis bocor volt.figyelmeztette a figura. amit Davies mondott. oda is világosabb foltokat rajzoló holdfényben. de megállt. amitől még a halál sem szabadíthat meg. hogy elintézze az apró-cseprő ügyeket is. Az emlék hatására megszaporázta lépteit: nem azért. . . esetleg néhány üveg társaságában elhúzódott.Kénytelen volt. akkor a sok jövés-menéstől aludni se lehet. Tudod.Az biztosan Duplessis. Van egy bácsikám. majd eszébe jutott. meghalt.. és ha van rajtuk csizma. amely leginkább egy tárnában megszólaltatott orgonára emlékezetett. Sanda csak bámult rá.

Kösz.mondta.Öhm.Ööö. A bocor leeresztette karját..Jack eloldalazott az óriás mellett. . mivel a férfi épp másfelé nézett -. Csupahájnak egyszerre felemelkedett a karja. merről jön a hang.Sanda tétován forgott körbe. Megtorpant. ugyanakkor kísérteties módon messzire hallatszó hangon azt mondta: . toporogva bámult a bocor után. és ment tovább. ami mindig nála volt.C’était impossible de savoir ci c’était le froid ou la faim. ahogy Csupaháj öles léptekkel elindult a part felé. és mély. . boldogan. merthogy a bocor gyakorlatilag elállta ezt.noha közben rájött.Virginiában nőtt fel. és láthatóan nehezen ment neki a művelet. mintha azt fontolgatná. és mivel süket volt. .szitkozódott halkan.Raszklat . fürgén átugrott a kör felett. csak kaparászott a levegőben a fakésével. Majd ismét kacarászni kezdett. Sanda követte tekintetével a mozdulatot... . . és ámulatba ejtő testtömege ellenére ruganyosán felpattant. . és a fakés az égnek meredt. Egész éjjel magyarázok nekik. utánamegy . és csosszanva hátralépett néhányat. megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető mosolyt villantott a férfira. . ennek még a beszédnél is kevesebb a haszna. Csupaháj nem figyelt semmit.Nem tudom móresre tanítani a fürge kis mocskokat. de Sanda nem tudta már kivenni. ahogy megpróbálta felidézni a legközelebbi felfelé vezető utat.Most már nem több egy homokba húzott vonalnál. ISMERETLEN VIZEKEN 88 . Hallotta. Megfordult. . és nesztelenül elbotorkált a viskójáig. amiért kifejezetten vastag lombtakaró alatt építette fel azt. és két pálma bozontos lombja között megpillantott egy hullócsillagot: akárha sziporkázó krétával húztak volna vonalat egy távoli palatáblára. majd félreállt. soha nem vesztette el jellegzetes kiejtését.Menj csak . majd azt dörmögte: .aztán felnézett a csillagokra. . A nagydarab férfi még kuncogott. mondjuk én..válaszképpen csak biccentett . és percekig csak állt ott.

amennyitől készen álltak a munkára. Davies pedig elég időt hagyott embereinek melegíteni egy kannányi rumos sört. viskója kisebb-nagyobb darabjait. a Carmichaelhez.. A kalózok nyöszörögve talpra kecmeregtek.. füstölni kezdett. Egy órán át akasztgattak és húztak-vontak különféle bonyolult csigasorokból. cikcakkvonalban a kikötő legmélyebb csatornáit követve: csupán a legszükségesebb vitorlákat vonták fel. De a hajó végül a kikötő északi kijáratához keveredett. A Carmichael még egy órán át haladt lassan. hogy merre vegyék az irányt. és kiáltozott a vitorlák kezelőinek meg a hajót vontató Jennyn lévőknek. megcibálta az alvók haját meg szakállát. Ám mire a nap felkelt. a Jenny szkippere ordítoztak egymással a többi hajó legénységének korán kelő tagjai előtt. és közben rettentő szitkokat szórtak. a hajó a vízen volt. és gyakorta teljesen megálltak. és kirugdosta a hevenyészett sátrak támasztórúdját. hogy aztán leszedjék és átrendezzék az egészet. akik a parton álltak. néhányan belezuhantak a vízbe. hogy rádobja az újjáéledt lángokra. és meginni annyit az átható szagú szíverősítőből. amikor rádobta valakinek az ócska köpönyegét az egyik múlt éjjel gyújtott tűz fehér hamuval lepett faszéndarabjaira. s zokogtak haragjukban. kötelekből álló hálókat. Davies pedig csak járkált a tatfedélzeten.sokuk magával hozta ideiglenes sátra. Csak ezután vezényelte le őket csapatostól a partra. kiáltozva szaladt ide-oda. majd meggyulladt.HATODIK FEJEZET D nem is aludt: a hajnal még mindig kékes ragyogás volt csupán a Hog-sziget pálmafáin túl. és ahogy a ruhadarab feldagadt. és a tűzhöz csoszogtak . mialatt Davies és Hodge. és komiszkodón kiabáltak az egyre inkább szikrázó hullámokon át. TIM POWERS 89 AVIES TALÁN .

ez a jármű sokkal gyorsabb lehet. és azon mélázott. . mint egy hajón. milyen helyet találhatott magának Beth. Miután ennyire alaposan megismerkedett a Carmichaellel.Ha tovább iszom. mielőtt dülöngélve visszament segédkezni a háromszögletű vitorla szélhez igazításában. mert nem lesz ISMERETLEN VIZEKEN 90 . amit Jack mondott az előbb -. Borza visszakacsázott az orrba. mintha egyetértene valamivel. hogy bizonyos szempontból hiányzik majd neki a hely. csupasz talpával érezte. Azonban a Carmichael állt az élre. mire Davies utasítást adott. .Nesze. ahol nem állta el a bejáratot. egy kisebb járművön jobban meg lehet tanulni a vitorlázás alapjait. . és nekitámaszkodott az egyik forgótalpas lövegnek. Jövőre nehezebb lesz eladni a cuccot. és az villant át az agyán. Davies állította. Gyanakodva fogadta el. és a két hajó felgyorsult: a reggeli napsütésben ragyogtak a vásznak. így aztán Sanda a Jennyn segédkezett. ne foglalkozzon semmivel. hogy amíg nem járnak a tengeren.Na ja .mondta Borza. A menetirány szerinti bal oldalra nézett. most. Kioldották a vontatókötelet. átszédülök a korláton. és egy facsészében rumot nyomott a kezébe. és látta letűnni mögöttük New Providence szigetének tagolt zöld és bíbor halmát a tenger kristálykék síkja alá. Jack . hogy többé nem jutunk vissza oda.majd átjutott rajta az északkeleti Providence-csatornát szegélyező mélyebb vízre.Kösz . ahogy megdőlve északnyugatnak vették az irányt. meglehet. Be kellett látnia. s ahogy a vontatókötél eloldozását követően felhúztak minden vitorlát. akivel közölték. . a szlup a maga egyetlen árbocával és hosszanti vitorlázatával alig tűnt többnek papírcsónaknál . hogy ezek az emberek teljesen józanok legyenek. csak azzal. bontsák ki az összes vitorlát.kezdte. ne legyen senkinek se az útjában. figyelte.felelte Sanda. ott kuporgott az alig asztalnyi méretű orrfelépítményen. vajon előfordul-e bármikor is. miután oly kíméletlenül leegyszerűsítették a vitorlást. ahogy néhány száz yardnyira előttük méltóságteljesen siklik a másik hajó. Sanda pedig.viszont volt rajta tizennégy ágyú és tizenkét forgótalpas szakállas puska. még a fővitorlák oldalán lévő szárnyvitorlákat és az orrárboc mind a három háromszögletű vitorláját is.

. az egy spekuláns. fordítsák el a tekintetüket. hogy lopott az áru? .Hajjaj. . Persze most felcsapott kalóznak.. .De még mennyire.. Rengeteg újholdas éjszakát töltöttem már azzal. . nyúl. . de ha az ember egy év múlva visszatér.Lapin: azt mondják. érted. hogy elkölthessék. Haitin vagy Barbadoson. Sánta Csap sokat üzletel vele..Ezek a kalmárok tudják.. hogy elvigyek egy jól megrakott csónakot valami ilyen-olyan búvóöbölbe Jamaicán.. Nagy pénznél még az is előfordul. . .Vett egy nagy levegőt. Aztán ott van Lapin és Sánta Csap Haitin. meg.Még jó. hogy meggazdagodjanak. Meg Sánta Csap. mivel mi egyetlen garast sem pengettünk ki érte.A te valódi neved is valami ilyesmi. egészen illik a fickóra. amikor mi épp visszük az árut. Az effélék mindig a küszöbén állnak annak.Borza részegen vállat vont.Hasonlít.. hogy leszállítunk. velünk? . Thatch nem kedveli a spekulánsokat. Jack! Ami azt illeti. vagy hogy ejtik a francúzok.Ez a. aki igen” .semmilyen megszokott és megállapodásban előre meghatározott hely. Amikor van pénzük.Hogy ki van Haitin? . „De van. máskülönben kiesett volna a csésze a kezéből. . még mindig ugyanott tartanak. Ilyen Barbadoson Bonnett... nehogy kicsússzon a lába alól a talaj.A gazdag kalmárok közösködnek kalózokkal? . nem? . amit nem igazán értek. Mit gondolsz. . hogy megvesztegesse a királyi haditengerészet part menti őrjáratát. Az egész persze megéri mindenkinek: rettenetesen olcsón adhatunk el nekik bármit. ahová a gazdag szigeti kalmárok elküldhetnék az embereiket.gondolta Sanda. Jack belekortyolt a rumba. hogy ez azt jelenti. néhány még azt is megengedheti magának. akkor hitelt 91 TIM POWERS . és erősen összpontosított.A feszes vitorlába kellett kapaszkodnia. Ami azt illeti. alig várják. aztán kifújta. hogyan gazdagodtak meg? És hogyan maradtak is azok? Persze általában nem személyesen jönnek: a kisfőnökeiket meg a bizalmasaikat küldik a vásárlások megszervezésére.. Ráadásul a leggazdagabbakkal maga Thatch építette ki a kapcsolatot. amikor meg nincs.

és bár mérföldekre volt onnan.. mivel egész egyszerűen elfogadhatatlan lenne a számára. Hodge úgy határozott. amíg néhány. és imbolyogva hátrament. most viszont megtanult néhány olyan fogást. vigyorgó szkippere. ellökte magát a forgótalpas löveg mellől. ha még azelőtt megölnék. Jack ott maradt az orrban. hogyan kell felhúzni a csonkaárboc hegyét addig. és „szedjék be ISMERETLEN VIZEKEN 92 . Hodge mindenkit munkára fogott. így a következő öt órában végkimerülésig munkálkodhatott. hogy most nekiláthat megdolgozni a béréért. . és nem csak amíg sima marad. hogy a Jenny sokkal könnyebben fordult a Carmichaelnél. Sandát a tatba szólította Hodge. kék vizén jártak. amikor felhasználhatja majd ezt az értesülést a nagybátyja ellen. ahogy arra a napra gondolt. az újoncnak bele kell kóstolnia a manőverezés fortélyaiba. az ellenszél változása mikor jelzi... Megtanult felnézni a fővitorlát az árbochoz rögzítő fakarikákra. Amint északra hajóztak a bahamai partoktól. és a Providence-csatorna mély. és napbarnította arcán komótos vigyor mélyítette el a vonásokat. Azzal az elképesztő ténnyel. hogy ideje csapást váltani. Tekintettel arra. miszerint a csarnakok valójában kötelek és nem vitorlák. hogy a lehető legnagyobb sebesség érdekében a hajó valamelyest eltartson a széltől. márpedig vagyonos polgárok esetén Thatch előszeretettel ad is nekik. mikor van itt az ideje. és közölte vele. hogy felkészüljenek a viharra. így tehát Jack elsajátította a szélcsapáson vitorlázás alapelveit és azt is. Mintha Sanda okulását kívánná szolgálni. amivel a lehető leghatékonyabban lehetett a csarnakokkal szélbe fordítani a vásznakat.töprengett hangosan Sanda. szeme pedig résnyire szűkült. Megtanulta. amit egyébként helyesnek gondolt volna. a Jenny szikár.Viszont az efféle hitelt nehéz lehet behajtani . a keleti látóhatáron megjelent egy gomolyfelhő karfiolra emlékeztető dudora. hogy elbánt apja testvérével.akarnak.. hogy a kalózok csupán Florida egyik lakatlan partszakasza felé tartanak. és a remegésükből megsejteni. Borza lesajnáló mosollyal nézett rá. már tisztában volt. az árboccal párhuzamosan futó ránc jelenik meg a fővitorlán. Boldog volt. és nem valami csetepatéra készülnek.

Hodge milyen új feladatot szán neki. hogy megpillantották. hogy a szkipper láthatóan egyáltalán nem esett kétségbe a vihartól. így holnap végre teljesen megszáradnak majd. a Carmichael pedig szürke sziluettként derengett. hogy sajgó izmai megpihenjenek egy kicsit.Dehogy. Beth Hurwood kényelmesebb szállásra lel a nagyobbik hajón. Csak arra elég.Ez? . Ha előbb jött volna az eső. Egy perccel később keményen végigvert rajtuk az eső: a hullámok párás. Sanda pedig meglepetten vette észre. valahányszor újabb szélroham érkezett. akinek eddig semmi különösebb oka nem volt szemmel tartani az időjárást. így ismét tisztán kivehető volt előttük a Carmichael. hogy a só végre kimosódik a ruháiból. $ 93 TIM POWERS . és visszament az orrfelépítményre. egészen elámult a gyorsaságától -. Hátradőlt és hagyta.kérdezte nyugtalanul Hodge-tól. A vihar feketén kúszott végig a kobaltkék égen. lazítsanak a vitorlákon. hogy keressen magának egy sarkot. . Chandagnac jól tudta. Az elkerülhetetlen megereszkedés miatt Hodge megparancsolta. remek dolog. . A zápor kiadta magából a mérgét. Az eső nem volt fájdalmasan hideg.Sanda. s noha a lehető legkevesebb vitorlát használták. akkor nagy bajban lennénk. elmosódott formákká váltak. Felhívott egy idős.A fedélzeten dobpergésként kopogó esőcseppek zaja miatt ordítva felelt. a bárka megdőlt.a mosást”. ugyanebben a teljesen átázott öltözékben mászik majd le néhány óra múlva a fedélközbe. ahogy a reffelést hívta. mielőtt kiderül. és remélte. hogy kiszáríthassuk a ruhákat. mialatt újra kellett csomózni néhány kötelet. teljesen ősz hajú bocort is a fedélzetre dahomej szélcsitító dallamot fütyülni. Jack bólintott. ahol elaludhat. máris a nyakukban volt .Ez komoly dolog? . nehogy a laza csarnakzat meg az esetleg letörő árbocok összekuszálják őket. és még egy óra sem telt el azóta. és ahogy arra Hodge is rámutatott. .

az iránytű ellenőrzése közben élénk. és ne égesse ki az egyik szemét. mint még aznap reggel. és mivel Sanda mindig jó volt mindenben. minden egyes új fogás a kötélen jeges vizet fröcskölt az ingujjába. és arra is. amikor Davies átordított nekik.ő csupán kellemes fáradtságot érzett olyankor. A harmadik napon ismét a manőverezés következett.bár számos kalóz hangosan tiltakozott az efféle lendületes tevékenységek ellen . Miután sorban hatot is szilánkokra lőtt a Carmichaelről célpontnak ledobott üres lécládák közül. hogy . de teljes kört írt le a Carmichael körül. hogy ne vakítsa el a kormányost. melynek üvegét vörösre színezték. mennyire ügyesen tudott már kúszni-mászni a kötélzeten. és hibátlanul hajtotta végre elsütésének kényes műveletét. Sandát az éjféltől négy óráig tartó váltásba osztották be. Ám a matrózkodásban lelt öröme hamar elpárolgott. Jack nagyon büszke volt rá. Hodge tanoncból oktatóvá léptette elő. míg a szlupot irányította. amelyben úgy kellett a lassan égő kanócot a nyíláshoz érinteni. amikor a borostyánszínű nap ereszkedtében aranyosan csillogó tűkkel hintette tele a hullámokat előttük. amit megtanult. mert így még valósághűbb lett a szituáció. és ahogy a tat felé haladt. Jack ISMERETLEN VIZEKEN 94 . így aztán ma éjszaka vitorláznak majd egészen hajnalig.abban a húsz percben. és Sanda délutánra megkapta a kormánykart. hogy lövedékeik a közelükben csapódjanak a vízbe. amikor begyullad a lőpor. hamarosan szakértőén bánt a forgótalpas löveggel. Davies segítőkészen elsüttetett néhányat a nagyobbik hajó ágyúi közül.Másnap tüzérségi lőgyakorlattal telt a szabadidő. amikor kimászott a fedélzetre: az éjjeli vitorlázás nedves és hideg dolog. Hodge a fedélzeti oszlop alatt ült. amihez kézügyességre volt szükség. hogy ne rántsa el az ember a hosszú csövet a célról. szögletes arcára furcsa fényt vetett alulról a fedélzeti lámpás. hogy túlságosan sok időt veszítettek tegnap éjjel a szél irányába álltukban. Nehéz volt a harmat. és az első dolog. a hajó elnyújtott. Következett a vészhelyzetek gyakorlása. és amikor a csata közbeni taktikára került sor. egyúttal neki kellett osztogatnia a parancsokat . még a fedélzet kezeletlen deszkái is csúsztak tőle. és alkonyatra a Jenny legénységének mindegyik tagja valamivel jobban kezelte a fegyvert.

ügyeljen. integető karokat. hanem kapják el. Négykor Hodge a kezébe nyomott egy csésze rumot .a fedélzeti lámpáson melegítette meg az imént -. nem hall-e a hullámokkal egykorú. miközben álmosan azon morfondírozott. sőt. $ Másnap délben. örökkévaló dallamokat zümmögő kórusokat a messzeségből. kedden történt. ha nem is riadtan. közölte. és a holdfényes óceán végtelenjébe meredt. Amikor feltűnt. kit keltsen fel és irányítson ide váltásnak. nem volt több fehér pöttynél a déli láthatáron: a Carmichaellel megegyező méretű kereskedőhajónak vélték. és ügyeljen. vajon nem lát-e valahol a távolban fejeket és magasba emelt. június huszonhatodikán. mert bár nem sok esély van rá. miszerint az angol flotta egyik erőssége az. hogy aludjon.nagy megkönnyebbülésére a szkipper hébe-hóba adott csak munkát neki. néhol még ennél is 95 TIM POWERS . nyikorgó tornya volt jobb felől. A Carmichael a sötétség libegő. de feszültségben telt. az is egyszerű volt: fogjon egy lámpást. a Jenny pedig könynyedén visszavitorlázhatott Bimini partjaihoz. és számos kalóz lagymatagon felvetette. mivel ez a homályos fénypont biztosítja. elvégre a Carmichaelt úgy alakították át. amikor a két vitorlás belebotlott a Bimini-szigetek és Florida között északnak tartó Golf-áramlatra. de nem is távolodik el tőle túlságosan. Aztán néhány perccel később az orrban álló távcsöves ember izgatottan kiabálni kezdett. ne menjenek Floridába. amíg csak bír. A felfedezést követő néhány perc. ahol a víz sokhelyütt úgy tizenkét láb mély volt. hogy ma éjjel a tengernek épp ezen a darabkáján bukkan fel egy másik hajó. hogy rájuk lelt a királyi haditengerészet hajója. ám Sanda néha megállt a bal oldalon. aztán leküldte a fedélközbe. hogy a Carmichael kormányosa nem futtatja rá a járművet a szlupra. mindig égjen a lámpa az orrban. azért előfordulhat. épp akkor. és időről időre ellenőrizze a kötélzet néhány makrancos szakaszát. hogy a lehető leggyorsabb legyen.

a Carmichaelen legalább annyi fegyver van.a többé már nem is oly távoli vitorlákra mutatott. Nem-nem. Sanda a jobb oldalon ült a felhúzott horgonyt tartó vízszintes rúd mellett. míg ha továbbmegyünk. fehér szakállas óriás. ráadásul még Davies fedélzetmestere is. la. amelyet valamilyen okból macskadarunak neveztek. és várakozóan nézte a szkippert. kap’tány? .sekélyebb. A tagbaszakadt öregember hitetlenkedve nézett Hodge-ra. azon a hadihajón..Legalább egy napot vesztenénk azzal. hogy augusztus elsején estére odaérjünk a floridai találkozóra.Mire várunk. Sanda legnagyobb meglepetésére a legénység vitathatatlannak találta ezt az érvelést. pajtás. ám a kapitány teli szájjal szitkozódott. De az ördögbe is. és jól érthetően azt mondta: . Az isten szerelmére. A dereglye merülése alig nyolc láb. A könnyebb vásznakat bereffelték. és ma én vagyok itt a kapitány.Nekünk pedig feladatunk van. a hunsi kanzo mindnyájunkból zombit csinál.érdeklődött egy meztelen felsőtestű. az a mocskos királyi haditengerészet hajója. majd . mint ott. Úgy vélte. cimborák. meg sem rezdülve a trópusi napsütésben . hogy sikerül leráznunk őket. és mi se egy halászsajkán csücsülünk. hogy forduljanak.. . és a fejét rázta. mert így ISMERETLEN VIZEKEN 96 . .kitartóan rohant előre délnyugati irányba. az ingujjban meg itt van Kartfúr mester. aztán visszasettenkedjünk a megfelelő irányba. akkor csak a halált kockáztatjuk. így biztonságban elslisszolhatott olyan part menti vizeken. ez alkalommal futhat a flotta. szerinted nekem tetszik ez az utasítás? Ha most meghátrálunk.mint aki egy gyereknek magyaráz valamit . hogy lehagyjuk őket.vitorlái fényesen ragyogtak. Legba és Bosu. A szkipper haragosan fordult felé. és a szombati eső meg a vasárnapi késlekedés miatt már így is erőst dolgozni kell.. ahová a hadihajó nem mert volna bemenni. de sebesen nekiláttak felkészülni a harcra.Henry. hogy locsolják le vele a vitorlákat. Ám a háromárbocos . és sajnálkozva. .Ha túl közel kerülnek. nem biztos. Hodge napbarnított bőre ellenére igencsak sápadt most. néhány embert felküldtek timsóoldattal teli vödrökkel. és Hodge sem kiáltott. . Isaac..

hogy mekkora bajban van.mordult rá a férfi. visszasietett a fedélzetre . a királyi flotta nagyon is végezhet velem és mindenki mással a Jenny 97 TIM POWERS . és tekerje körbe vele a lőporos hordókat. a bocor az orrba ment. Most viszont gyötrelmesen lassan közeledett a veszély. hogy csövük kibukkant a lőrésen. mennyire remeg a keze.Amíg Hodge nem szól. ahogy felhúz még egy vödörrel a tengervízből a fedélzetre. füstölgő gyújtózsinórt nyomott a markába. hogyan hal meg az egyik ember a fejét ért pisztolytalálattól vagy a hasára mért szablyavágástól. és úgy kellett ügyelnie. és az egészet leterítette nedves vászonnal. hogy olyan érzés töltötte el. és a jobb oldali orrlöveghez lökte. Jack! . . Az elmúlt három héten némi megelégedéssel gondolt arra. töltsön meg tengervízzel minden elérhető vödröt. ne lőj. . a hangok természetellenesen erősek. az ágyúkat előregurították. nehogy a nadrágjába vizeljen. mennyire jól viselte magát a Carmichael elfoglalásakor. hogy a három jármű mindegyike keletnek kanyarodik. és már meg is oldódott az egész. hogy aznapi viszonylagos hidegvérét valójában a meglepetésnek. Sanda pedig azt a feladatot kapta. . még inkább a tudatlanságának köszönhette . szélirányba.alig fogta fel. míg figyelte. Miután körbevette a lőporos hordókat a vízzel teli vödrökkel. „Nem lőhetek rá a királyi haditengerészet hajójára morfondírozott magában.. felismerte.. Ha már itt tartunk. ám most.nehezebben kapnak lángra. mintha berúgott volna: a színek túlságosan élénkek voltak. és jó előre pontosan tudta. hogy értelme legyen! Csatakígyójának rozsdamarta csöve felett kinézve látta.Aztán meg ügyelj. akkor ezek az emberek megölnek. zokogás és okádás között egyensúlyozott. Annyira rettegett. és nekilátott kántálni meg óvatosan széttört tükördarabkákat hajigálni az angol hajó felé. mint a háromnegyedes profilban látható hadihajó: a lőrések feketebarna sakktáblája jól kivehető volt bal oldalán. aki odataszította.De ha nem vagyok hajlandó tüzelni. a Carmichael és a Jenny élesebb szögben. a tarcsköteleket láncokra cserélték.valaki megragadta a karját. áztassa be az egyik tartalék vásznat. amennyiben nem végzem itt jól a dolgomat.

amikor a gyújtózsinórt az üreghez érintette.Lőtávolban van. hallotta.Innentől fogva akár minden erődet beleadva küzdhetsz is a mellett az oldal mellett. elfoglalta a hadihajó és a Jenny közötti füstfátyolos rést. Aztán méretéhez képest ámulatosan gyorsan érkezett a Lármás Carmichael. célzott. és egy újabb forgótalpas löveghez lökte. ahová álltái. hogy Sanda tisztán látta a vitorlázaton dolgozó embereket.a mennydörgésszerű hang nyomán gomolygó füst hegylánca takarta el a hadihajó vásznait. ám amikor Borza ismét megragadta. amikor a lövegek visszarúgásának erejétől kis híján kiegyenesedett. az üreghez érintette a gyutacs végét. A Jenny folytatta az éles szélirányú fordulatot a nagyobbik jármű nyomában. ami vállalható lenne!” A hadihajó oldalából fehér füstfelhő szállt fel. és a következő pillanatban a Carmichael összes jobb oldali ágyúja eldördült .A nyomunkba lőtt! . nem is érzékelte eddig. épp akkor. amit most ő: az állandó. csak most. méghozzá annyira közel került hozzájuk. a látszólag sértetlen hadihajó alig százyardnyira van tőlük.” A szlup hét jobb oldali ágyúja többé-kevésbé egyszerre sült el. és hátralépve ment a következő löveghez. s a következő pillanatban ágyú tompa dörrenése hallatszott a két járművet elválasztó közel félmérföldnyi kék víz túloldaláról. hogy a dereglye jobb felé dől. „Tűz!”. kimerítően egyhangú gyakorlatozás nyomán gondolkodás nélkül teljesítette a parancsot . „Most már nyakig benne vagy . s a lőporfüstöt maguk mögött hagyván Jack elszörnyedve vette észre. majd Sanda balja irányából felfelé törő fröccsenés borzolta a tenger felszínét: szívdobbanásnyi ideig állt a víztorony.mielőtt még tudatosan eldönthette volna.fedélzetén. . mihez kezd az utasítással. Tűz! Számos katona tapasztalta már meglepetten ugyanazt. amint Davies azt kiáltja. .cikázott át az agyán. Istenem. ő pedig a cső mentén végignézve gondolkodás nélkül célba vette a nagyobbik vízi ISMERETLEN VIZEKEN 98 . hát egyszerűen nem tehetek ebben a helyzetben olyasmit. miközben célzott a csatakígyóval. .kiáltotta az izgatottságtól éles hangon Hodge. aztán egy lapátnyi levegőbe hajított gyémántként sziporkázva visszahullott.

99 TIM POWERS . Sandának pedig végre sikerült legördülnie eddigi helyéről. Jack szédelegve arra gondolt. Jacket valami nagy erővel ellökte fegyverétől és hátrataszította. az árboc és a korlát szabad levegőn besötétedett deszkái sok helyen felhasadtak. Aggodalmasan nézett végig a testén. hogy néhányszor végighúzzon a hajón egy éles fogú gereblyét. hogy a flotta sorhajója korántsem ép már: a középső fedélzet feletti biztonsági háló kidagadt a lehullott árbocdaraboktól.főleg azután. úgy tűnik. . és a csípős füsttől hunyorogva elégedetten látta.. és nagyon igyekezett úgy levegőhöz jutni. összes végtagja épen megvan. törött szegélyű lyuk csúfította. köpködve felült. a szélben szakadozottan. Davies szinte bizonyosan a parancsoknak ellentmondva cselekedett. csillogó csövek egyikét. ám a tüzelés robaja beleveszett a Jennyn egyszerre végigsöprő.Az elülső ágyúkat! . puha faanyag. fülsiketítő recsegésbe-ropogásba. . Halottak és sebesültek hevertek mindenütt. A fegyver nagyot rándult.vicsorogta Borza. amikor közéjük vitorlázott és megsorozta a hadihajót.alkalmatosságot. Csengett a füle.Remek! . így jó egy perc múlva biztonságos távolságban lesz előtte. hogy a mögötte lévő emberek közé bucskázott. kezét-lábát szétdobva állapodott meg egy mozdulatlan testen. Sanda pedig engedelmesen célba vette a flotta járművének orr-részéből kikandikáló. és köhögve. nem törtek el . de még így is érzékelte a riadt és dühös ordítozást. miközben alatta lustán teljesen új irányba mozdult a fedélzet.Most pedig. vértől mocskosán lengedeztek a vitorlák. A hadihajó tatrészén megmaradt lövegekből fehér felhő tört elő. és kivillant a világos. és az üreghez érintette a zsinórt.bömbölte Borza. mintha Isten lehajolt volna az égből. Süketen és kábán. . ahogy por és szilánkok repülnek szerteszét a megcélzott lőrésből.. olyan látvány ez. és mélységes hálát érzett. amikor látta. Ráadásul a szlup gyorsabb volt a hadihajónál. hogy körbepillantott a fedélzeten. hogy a Jennynek legyen elég ideje elmenekülni. rádöbbent. hogy a sok vér meg a fogdarabkák ne akadjanak a torkán. Hodge parancsokat kiáltozott. és a lőrések ostáblamintáját is legalább fél tucat friss. ahogy eldördült.

jelen helyzetben nem is lehetett volna ennél találóbb a kifejezés.Kormányt erősen jobbra. csáklyák koppantak a kisebbik hajó fedélzetén. .ordította a szkipper. és ahogy leeresztjük a kötélhágcsót. A hadihajó magasba törő. a rohadt életbe! . tépett szélű lyukból vér habzott elő. hogy a hajó „bilincsben van”. hogy a sortűz hulladékfémből. de már későn.Kapja már el valaki a főárboc vitorláját! A kormánylapátnál lévő ember görcsösen rángatózva igyekezett engedelmeskedni. hogy megőrizze a megfelelő lendületet jobbról odaért a szlup orrához.Minden egyes mocsadékot célba vettünk egy-egy pisztollyal . úgyhogy dobjátok el a fegyvereiteket. a felhúzott vasmacska ropogása közepette darabokra morzsolta a Jenny orrfelépítményét. a Jenny néhány szívdobbanásnyi ideig ellenőrzés nélkül sodródott. és míg a nagy hajótest a tarcskötelek helyetti láncok pattogása. sőt. .épp csak annyira dőlt bele a szélbe.. és így legalább a következő néhány percben mozdulatlanul vesztegel majd a vízen. ahol orra egyenesen a szél irányába állt. azonban tehetetlenül térdre rogyott. erről szoktak úgy beszélni. Ingujjával letörölt valamennyit a homlokán lecsorgó vérből.kiáltotta egy rekedtes hang -. Borza kétségbeesetten kapaszkodott át szétszaggatott társai halmán a vitorlához. kecses formája .. a mellkasán lévő. egészen odáig. Sanda azt hallotta. Azután. egyesével másszatok fel rajta! ISMERETLEN VIZEKEN 100 . láncokból álló lövedékei végigsöpörtek rajta.. szépen lassan.

egyszerű. hogy bár ezek az emberek itt velük szemben még lélegeznek. majd felnevetett. és igyekezett nem figyelni a Jenny fedélzetén maradt. Jack idegesen pillantgatott rájuk. kátrányfoltos pompája. a feszítőköteleket tökéletes körökbe tekerték fel. csíkos bricseszt és bőrsapkát viseltek. Noha a Carmichael mostanra csupán távoli. súlyosan sebesült kalózok nyögéseire és sikolyaira. a robbanás eltalálta a forgótalpas löveget. nem hagyták ott heverni. tisztán hasznossági szempontokat követő öltözetük mellett nevetségesnek hatott a tengeri rablók csiricsáré. homokkal felszórt tölgydeszkát. mint ahogy a Jennyn szokták. fehér torony volt dél felé.úgy vélte. és a kobakjának lendítette a hátsó részét. fejének egész bal oldala sajgott . a tatfedélzetről nézett bele a távcsőbe. a bitó hurka hamarosan örökre torkukra forrasztja a levegőt. a hadihajó kapitánya leereszti et-te az egyik csónakot. emeletes. és fentről.egyáltalán nem nyugodott meg. nehogy összevérezze a világos. a hadihajó fedélzete félelmetesen tisztának és rendezettnek tűnt.HETEDIK FEJEZET N felett ott lengtek a hálóban a törött árbocdarabok. és felfigyelt valamire a tekintetükben a megvetés és a harag mellett . a csörlő fogantyúkkal ellátott hordója mellett. OHA A FEJÜK 101 TIM POWERS . A találat óta dőlt az orrából a vér. A flotta korlátnál álló és a foglyokra mordályokat szegező katonái mind szürke zubbonyt. A szlup legénységének tíz másik viszonylag sértetlen tagjával együtt állt most a középfedélzeten. amelyik mögött állt. Sanda igyekezett felfelé tartani a fejét. ahová estek. amikor sikerült ráismernie: a morbid érdeklődés volt az.

mielőtt Philip Davies és az emberei elfoglalták. Nagyon remélte. bizonyos Elizabeth Hurwood is kénytelen volt velük maradni. ő az. Hendricksnek igaza volt: az egyik tényleg a vízbe esett. mi pedig elkaptuk. ahol nem sokkal ezelőtt még az egyik rágófoga volt... Vett egy mély levegőt.. ki is ő és hogyan került a szlup fedélzetére. az egyik pajtásotok képtelen volt hátrahagyni titeket. . hanem szólni a kapitánynak. hogy esetleg nem találnak rá a vízben. majd karját engesztelőleg előrenyújtva ellépett a némán kuksoló kalózok csoportjától. aztán úgy döntött. Sanda egy pillanatig nem tudta mire vélni a helyzetet. összeszedte magát. így aztán. érezte a levegőben hasító golyót. és igyekezett minél nyugodtabbnak látszani. és ragadozómosollyal nézett a foglyaira. elmondani neki.felelte Jack hangosan.Megfordult.A nevem. Hurwood és Friend mehetne Floridába vagy felőlük akár a pokolba is. Óvatosan talpra állt.. Egy másik utas. Hallotta a durranást. . aki még annak kockázatát is vállalta.Úgy tűnik.kiáltotta rekedten. megfenyegettek. csak hogy megszabadulhasson a kalózoktól és elmeháborodott apjától. és ez kis híján az életébe került. Davies. Úgy sejtem.Ne lőjenek! Nem csinálok semmit! A kapitány figyelmét sikerült magára vonnia. mert az egyik őr elsütötte a pisztolyát. . erről van szó. . John Chandagnac. kezét továbbra is felemelve. ha nem állok be fogvatartóim közé. A.. épp itt az ideje abbahagyni a bámészkodást.. kapitány . így most haragosan Sandára ordított. aki az előbb kiugrott a CarISMERETLEN VIZEKEN 102 . Erről aztán eszébe jutott. ahogy elhúzott a füle mellett: térdre zuhant.Jézusom! . .Takarodj vissza a cimboráid közé. hogy ostoba módon a nyelvével tapogassa a lyukat.Nem a cimboráim. találkozás alkalmával megsebesítettem Daviest. és nem csak azzal foglalkozni. hogy rohadnál meg! . és a Lármás Carmichael utasa voltam. ahelyett hogy engedtek volna távozni a csónakban a legénységgel együtt. .Istenemre. Feketeszakáll. mivel akkor végül mindkettejük számára véget érne ez a durva közjáték. ez nagy valószínűséggel Beth lesz. hogy meghalok..

hogy megmentse őt egy ártó varázslat veszélyétől. így gyorsan hozzátette: . amikor Borza ellátta Jim Bonny baját. Hozza ide a jelentéseket. bár persze az is lehet. .szólalt meg Borza Sanda háta mögött. hogy kényszerrel léptettek be.. valós volt-e a fenyegetés vagy csak képzelt..Igenis. Nourse! . . most nagyon szívesen megfordult volna. időbe telik ellenőrizni a történetemet.Nem .Tehát kényszerítettek és a Carmichaelen voltál.Szóval akkor a tárgyalásra nem kerül sor egyhamar. és függetlenül attól. . . hanem hamisítatlan gyűlöletet látott az arcukon. A kapitány a tatfedélzet korlátjához lépett.Pislantott párat. . . .Az ifjú tiszt már sietett is lefelé a lépcsőn. . . Mr.gondolkodott hangosan a kapitány. .Hátrasandított eddigi társaira. a Carmichael pedig emlékezetem szerint egy hónappal ezelőtt került a kalózok kezére. és eltűnt a fedélközben. ezektől az emberektől külön helyezzen el. és igyekezett volna rábeszélni.Itt van ő is? Megsebesült? . mi? Bizonyára örömödre szolgál. és ismét szemügyre vette Jacket. Jacknek arcába szökött a vér. idézze csak fel. hogy nem..A Carmichaelen tartózkodik biccentett a távolodó hajó felé.michaelről.Mocskos köpönyegforgató tetű. nem pusztán megvetést. Ehelyett azonban halkan odaszólt a legközelebbi fegyveres tengerésznek: .Végigpillantott a csörlő körül ácsorgó foglyokon. Csak múlt pénteken futottunk ki Kingstonból.. és hunyorogva nézett le rá.Davies? . 103 TIM POWERS .Hallotta a kalóz sercintését. három és fél héttel ezelőtt pontosan milyen körülmények között sorozták be maguk közé.A mellette álló kadéthoz fordult.Léphetek még egyet előre? . hogy most azonnal ellenőrizni tudjuk a történetedet.Aha . ahogy eszébe jutott. . hogy biztosan életben maradjak. aztán a Jennynek az orrfelépítény felett jól látható árbocára rebbent a tekintete.Alihoz képest. De lassan. . mégis azt kérem. és tanúskodhassak Philip Davies bírósági tárgyalásán.Igen.felelte Sanda. vagyis benne van a legutolsó jelentésben.Tisztában vagyok vele. nagyon ügyesen bántál azzal az ágyúval . kapitány! .

mint ez a fickó itt.Ezt ugyan nem hívják Elizabethnek . . ahol vigyorogva meggyújtott néhány kénkővel teli kannát. mennyire gyermeteg ez a gondolat. drogue-ja pedig a lassan parázsló tűz volt . hogy kiugorjon? Mindesetre ez többé már nem az én gondom.” Fagyosan elmosolyodott. vagy egyszerűen csak egy gyakorlatias rohadékkal. hogy az emberei fele elájult. és valóban az a veszély fenyegetett. és megmentik őt. Még az is lehet. ahogy felmérte. ezek szerint még mindig velük van . részegségében elővigyázatlan bocor arra célozgatott. tulajdonképpen a hunsi kanzo rang elengedhetetlen megújítása zajlott le akkor. Majd mennek az olyanok. Én pedig utazok Haitire. lépésről lépésre haladva felidézte. aztán elővigyázatosan. Noha röviddel az eset után nem láttak ebben többet durva szeszélyei egyikénél. ha eltöltene némi időt „a saját kis poklunkban”. Jobbra pillantva látta a hajóhoz visszatérő csónakot. mivel a legénység egyetlen tagjának sem került az életébe. Hallott azokról az elsőre ISMERETLEN VIZEKEN 104 .bosszankodott magában Sanda. a legénységének jót tenne. . amikor úgy döntött. hogy megfulladnak.. később sokan felhívták a figyelmet az eset szertartásjellegére. ahogy a háta mögött mogorván azon vitatkoznak a kalózok. hogy az apja meg Friend nem akarnak ártani neki.állapította meg. így aztán mindenkit a fedélközbe vezényelt. akinek a temető tartozott a fennhatósága alá.. vagy valamelyik másik sorhajó kapitánya. és végignézett a csónakon. „A fenébe is. Eszébe jutottak a szóbeszédek a Samedi báró néven ismert. és pisztolyt fogott mindenkire. mélyen rettegett loához fűződő kapcsolatáról. A kapitány ismét szeméhez emelte a távcsövet. vajon egy áruló fattyúval van dolguk. aki ki akart menni. valóban Beth Hurwood kuporog-e a lélekvesztő végében. a nedves lapátokon megcsillanó napfény ellenére hunyorogva kémlelte. miféle történeteket hallott Feketeszakállról: azt.Hallgatta.Mi az ördögért nem jutott eszébe. ráadásul nem is teljesen sikeresen. Még akkor is maga Feketeszakáll jött ki utolsóként a friss levegőre.Feketeszakáll ezért font minden egyes veszedelmes találkozó előtt égő kanócokat a hajába és tekintélyt parancsoló szakállába. és az egyik. egészen addig.

Mikor és hol kerültél a Carmichael fedélzetére? ...Valóban említenek egy John Chandagnacot. Odament a 105 TIM POWERS . akik számára a kegyetlenség és az erőszak magától értetődő. . Északnak fordultak.. Sanda nagyot sóhajtott. Mr.Pff . amelyeket azokkal a szerencsétlen fehércselédekkel művelt a legendás kalóz. majd csontos arca valamivel kevésbé szigorú kifejezéssel fordult Jack felé.. Igazán bátor tett volt.Június harmadikán. . Néhány percig lapozgatott. .A Mershonnal. Bristolban. . ámde mágikus megfontolások alapján teljesen megmagyarázhatónak számító tettekről. fiatalember ..És. hogy Chandagnac rátámadt Daviesre. Melyik hajóval együtt keltetek át a Szent György-csatornán? .mondta neki a hajó parancsnoka. Davies oda se figyelt. .közölte a parancsnok egy dermesztő mosoly kíséretében.. amelyet csupán fél órán át mutathatott meg három és fél héttel ezelőtt a Carmichael tatfedélzetén. .Köszönöm. A kapitány egy pillanatra leeresztette a könyvet. eltávolodhat azoktól a banditáktól.Hmm.Ezzel gyakorlatilag megerősítetted ennek az úriembernek az állítását.eszelősnek..fújtatott megvetően Borza. . és a lépcsőn felkapaszkodott a kapitányhoz.. .Csak meglepte. . mivel Galway és az Aran-szigetek volt az úti céljuk. . és feljöhet ide. a Batsford Társaság dokkjában.. akit a kalózok erőszakkal átállítottak a saját oldalukra. lássuk csak. .. olyan emberek között.Úgy van. ahogy észrevehetően átértékelte mindazt. figyelemre sem méltó dolognak számított. és hóna alá dugta a látcsövet.Tekintete ismét az előbb böngészett lapot fürkészte. amit eddig Sandáról gondolt. hogy hetek óta folyamatos feszültségben élt. ahogy átvette tőle a kötetet.. és a Carmichael túlélői beszéltek arról.Köszönöm .Lapozott egyet. Chandagnac. akiket sikerült a házasság kötelékével magához láncolnia. Sanda felidézte Beth hiábavaló bátorságát és természetes jó kedélyét.. Nourse kadét felbukkant a fedélközből kezében egy bőrbe kötött könyvvel. Csak most ébredt rá.

Mr.mondta halkan. mögötte Borza megvetően felröhögött.Felismeri. A kapitány ismét az ifjú kadéthoz fordult. A gazdasági tiszttől kaphat ruhát a kincstári készletből.Van még néhány perc. nem tudja. ahol vannak . ki ugrott a vízbe? Jack a kék vízen ringatózva közeledő csónakra pillantott. a kék kockás inget. Chandagnac. Mr. istenem!” . $ Valamivel később. szürke gyapjúharisnyát és a cipőt már jóval kulturáltabb viseletnek értékelve üldögélt a nagykabin hosszú asztalának egyik végében. hogy beengedjék a helyiségbe a friss szellőt.A sok diszkrét. mielőtt a foglyot a fedélzetre vezetik. kapitány . és felkapaszkodott a magasabban fekvő fedélzetre. . .Köszönöm. az jó lenne. és még a messzelátóra sem volt szüksége. mihez kezd azután. amennyiben szeretne kibújni ebből a.túlságosan nagy volt ahhoz. . A tisztek helyet szorítottak neki.mondta hangosan. az efféle öltözékek egyáltalán nem számítottak kirívónak New Providence szigetén. hogy büntetőbíróság elé szólítja a nagybátyját. .nyújtotta át a távcsövet a kapitány.. „Jaj. A parancsnok megindult a lépcső felé.Rendben.mutatott a csörlő körüli csüggedt csőcselékre.Az ott Davies . hogy azok ott maradjanak. . rézgombos.. maskarából. . Nourse. Chandagnac. kapitány úr. igaz. .Mr..gondolta Jack. Most először jutott eszébe. és tanúskodjon a kalóz vallomásánál. kék egyenruhát viselő tiszt között bohócnak érezte magát rőt bricseszében és aranysujtásos övében. A kerek ablak ólomüveg tábláját kitárták. hogy ökörszemablaknak vagy szellőzőnyílásnak nevezze. Menjen vissza Angliába. kérem. kifelé bámult a tattükör ablakán . ügyeljen. keressen egy másik könyvelői állást? ISMERETLEN VIZEKEN 106 . .lépcsőhöz. vállbojtos. Daviest viszont hozassa be hozzám. és kíváncsian méregették. majd megtorpant. vászon térdnadrágot..Tessék . Kicsit lejjebb. a kabinba. legyen ott.

míg a kapitány nehézkesen lezöttyent a kalózzal szemben.. Nourse. tengervíz áztatta ingének bal oldalán válltól derékig csillogtak a vérfoltok. A fiatalember tollat. hogy az úszó alakot Daviesként azonosították: keményen dolgozna azon. Mr. a Friend. mi? . hogy a bácsikáját a lehető leghamarabb letartóztassák. kinyílt az ajtó.csak azért kísérte a Carmichaelt. a 107 TIM POWERS .jegyezte meg Davies Jackhez fordulva..Csak vállon . Ismét nyílt az ajtó. A haditengerészek mindegyikénél ott volt az egyenruhához tartozó kard és pisztoly.Azt hiszem. és a megerőltetéstől rekedten szólt a hangja . .közölte színtelen hangon Jack. . elítéljék és börtönbe zárják.pénzt. miután egyik bűntársa hátba lőtte. majd arra fordítaná a megérdemelten rászálló .Jegyezze fel.Visszakerültél a bolt ablakába.. mit tenne . és két tiszt bekísérte Philip Daviest. amely azóta gyötörte. valamint Nourse kadét.A Jenny . .. keddi napon kihúztuk a tengerből a Philip Davies nevű kalózkapitányt. . Minden bizonnyal sikerül felbérelnie egy hajót. nedves hajfüggönye mögött rejtőző arca sápadtabb és nyúzottabb volt a megszokottnál. hogy megmentse Beth Hurwoodot.kérdezte meglepetten Sanda. A karját hátrakötötték. A tisztek helyet foglaltak Davies két oldalán. hozzá egy Karib-tengeren edződött kapitányt és zsákmányéhes legénységet. hogy. . hogy 1718. Csizmás lépteket hallott a válaszfal túloldaláról.kezdte Davies. lefoglalja az ellenséges erőkét.Határozatlanul ingatta a fejét.Úgy van . . magára vonja a tüzet. aki az elrabolt hajó. . végül rákacsintott.a gondolattól megszűnt a bűntudat görcse. tintatartót és papírt is hozott magával. és belépett a kapitány.Miért lőne rád? . és leült Sanda mellé.. az a kövér kölök volt. június huszonhatodikén..és valószínűleg tetemes mennyiségű .. és ahogy szemügyre vette Sandát. mégis vigyorogva zökkent le az egyik székre. a Lármás Carmichael fedélzetéről esett a vízbe. hűvösnek és távolinak tűnt.. kócos.Sehol egy karcolás? Sehol nem kopott le a festék? Erre nem felelt. Anglia nyirkosnak. Aztán már tudta is.

és célra tartott. aztán elhadarta a kérdést. amint Wilson azt ordítja: ISMERETLEN VIZEKEN 108 .A katonatiszt megköszörülte a torkát. ami tény. Sam. . és gondolom.Philip Davies.Méghozzá Sam Wilsonnak. . Sanda ugyanabban a pillanatban ugrott talpra. . Hogy micsoda? Megjegyzés? Mármint úgy. Megviselt füle vadul csengeni kezdett a dörrenés nyomán. Kíván megjegyzést fűzni mindehhez? Davies görnyedten előrehajolt. és átestem a bal oldali köteleken..Mostanra veríték borította fájdalomtól elgyötört arcát.Láthatóan megacélozta magát. elszállítják Kingstonba. . korábban is előfordult. . így aztán épp akkor. . és átvetette magát az asztalon. hogy elüsse a fegyvert .jegyezte meg a kapitány.Ez a rablóbecsület .. de még így is hallotta..Carmichael pedig akadálytalanul haladhasson tovább. mint egy bíróság előtt? . Megismertem. Tény. ellenezte. hogy nem tartottam magamat a parancsokhoz. mintha latolgatna valamit.Tényleg igaz az. a Lármás Carmichael jog szerinti kapitányának meggyilkolása. és halálfejet idéző vigyorral nézett fel a hadihajó parancsnokára. hogy legyen még néhány perce a Jennynek menekülni. amikor a kapitány meghúzta a ravaszt. és még egyszer orrba törli a flottás rohadékokat.Ugye magát Wilsonnak hívják? . hevesen..Kacagni akart. így helyette csak egy egyenetlen mosollyal kellett beérnie..kérdezte rekedten. majd egy lendületes mozdulattal felállt az asztaltól. . De mondja csak..épp akkor. előhúzta pisztolyát. amikor először közbeléptem. akkor mind eliszkolhatunk. amit Panda Beecher említett nekem magáról? Wilson kapitánynak minden vér kifutott az ajkából. de elfintorodott. egyszerűen kilőttek. hogy újra visszamenjünk.. A legutolsó tétel Arthur Chaworth. . .. Friend már akkor is tajtékzott. máskülönben a golyó kettéhasította volna a gerincemet. Nekem viszont azon járt az eszem. .. szeme sarkából a helyiségben tartózkodó tisztekre sandított. felhúzta a kakast. Jack sajnálkozva csóválta a fejét.Kartfúr mester fogta a kezemet! Azt hiszem. ahol komoly bűnlajstromért kell bírósági tárgyaláson felelnie. amikor már kimondtam volna az utasítást..Inkább nem. ha a hajó tesz még egy kört.Hunyorogva nézte a férfit. .

és igyekezett ép kezével elérni a pisztolyát. azt hiszem . Davies lepődött meg a legjobban. . és már-már oda sem figyelve fültövön vágta a kapitány megöléséhez használt mordállyal. Aztán Nourse kadétra nézett: az ifjú elszörnyedve rázta a fejét.Jack a félelemtől kábán lenyúlt.. majd ellépett onnan. átnyúlt az asztal felett. hogy onnan zuhanjon nagy robajjal a padlóra.Tudod. ezért akár vasra is verethetném! Nourse.Hogyan jutunk ki innen? A karján megsérült tiszt hátralökte székét.Az isten verje meg magát.... csakhogy míg Wilson lövése mellément. és 109 TIM POWERS .. adja ide a pisztolyát! Jack lopva Daviesre pillantott . kölyök! . Valamiért képtelen volt mélyet lélegezni. ahogy a férfi félig székéről lecsúszva oldalvást eldőlt.Davies gúnyosan mosolygott rá. kikapta a pisztolyt Davies egyik őrének övéből.. megsebezve a kalózvezér jobbján ülő tiszt karját. és a válaszfalnak vetette a vért fröcskölő holttestet. hogy ebből elég. mit műveltél? . . ahogy jó kedélyének helyét átvette az elképedés.tiltakozott hevesen. aztán. . Wilson teli szájjal káromkodott..kiáltotta.... Chandagnac.Jézus úristen. s míg Nourse és Sanda egy emberként kiáltoztak..fújtatott Jack. felemelte a fegyvert.. . és rálőtt a kapitányra. A feszültséggel teli légkörben nehezen sikerült elfordítania a fejét: a helyiségben lévő másik négy férfi arcán kendőzetlen döbbenetet látott. .. hogy senki ne érhessen oda hozzá időben. . Sandáé felszakította a hadihajó parancsnokának torkát. az közönséges gyilkosság . de egyáltalán nem tűnt letörtnek.Ha csak úgy lelövi.Bíróság elé kell állnia! Ha.Megmentettem az életedet. . Jack odalépett hozzá. előhúzta Nourse pisztolyát. Füle mintha a testén kívül csengett volna: pattanásig elnyúló pillanat pengő hangja. eldobta a kilőtt fegyvert. kapitány úr. $ A két durranás szinte egyidőben hangzott fel.a kalóz láthatóan feszült volt.

Az bizony lehet. hogy egyszerűen csak kiugorjon. hogy Davies leütötte a kapitányt. . nem? . Kit lőttek le? Sanda Nourse-ra pillantott a pisztoly csöve felett. a kint álldogáló személy pedig jelezte..A kadét minden ízében reszketett. így sikerült kiszabadulnia épp akkor.Használható kezével beletúrt ázott. állj fel és fordulj meg! A kalózvezér így is tett. . . tegyétek a kardotokat az asztalra.Miért épp a kirurgust? . ősz hajába.vont vállat Sanda.gyorsan kikapta a másik övéből a felporzottat. Davies megtántorodott. . A szegény Jenny reménytelenül távolinak tűnt. most akkor hogyan jutunk ki innen? .Na. aztán megölték a tisztek! .Jól mondom? . hogy megértette. Az ablakon át kinézett a tengerre: csábító volt a gondolat. .Nourse-hoz fordult. ISMERETLEN VIZEKEN 110 . Sanda pedig átvágott a helyiségen az ajtóhoz. méghozzá közvetlenül alattunk. a lőportár két-három fedélzettel lejjebb van. majd bal kézzel előhúzta a kardját is. bár vicsorgott az erőfeszítéstől. a tat felé! Davies. A kába tiszt teljesen legurult a székről. Fegyverét továbbra is a két tisztre szegezve Jack a kötelékét jelentő hurkok alá feszítette a szablya hegyét.Máskülönben nehezen lehetett volna elhinni. aztán elússzon onnan. a deszkákon puffant.Mondd meg.kérdezte kétségbeesetten Jack.szólt oda Nourse-nak és a másik tisztnek. Mondd azt. hogy kardot markoló kezének két ujjával rátolja a reteszt. akinek Wilson kapitány az előbb elvette a pisztolyát -.Minden rendben. és elsietett.kiáltotta valaki kintről. hogy hozzák ide a hajóorvost! A kadét hangosan elismételte mindezt. kapitány úr? . . ám a fogazott él belekapott a kötélbe.Nem felelek efféle kérdésekre.Szólj neki. és újra képes volt vigyorogni.suttogta. Davies sovány arcába valamelyest visszatért a szín. . . .Hacsak az én időm óta nem cserélték ki a flottát.Ti ketten . és álljatok a válaszfalhoz.. amikor püfölni kezdték az ajtót. . . . és előreszúrt.

nevetett a kalózkapitány. Nourse valami borzasztó történetet hallott Daviesről. mennyit ér .. . .Davies felkapta az egyik kardot az asztalról.felviszitek a batyut oda. . és feletetem veled. hogy ott is legyen még némi muníció. Mindenkinek világos minden? Remek. és ne várj rám! Nourse tátogva meredt Daviesre.habogta .biccentett a még magánál lévő tiszt felé .. .Annak az ajtónak a másik oldalán van a kapitány szobája. hogy sem nekem. Sanda és a balszerencsés tiszt összecsomagolták a halott kapitányt. . A kalózvezér egy pillanatig meredten nézte. aztán utat törünk magunknak a szlupig. sem a hajónak nem esik bántódása. és csavard bele a jó öreg Wilsont! Tedd mellé a kardodat meg azt a másik kettőt. Hozz néhány pokrócot. hogy én ennek a szörnyetegnek az oldalán harcolok?” .emlékeztette. amit csak találsz! Aztán ezzel a pajtival . és elvágjuk a köteleket. Én vagyok Davies . hogy könnyen felhívom majd magamra a figyelmüket. és minden felporzott pisztolyt. kiderült.De. Mondjátok azt. . majd Sandához fordult.Ünnepélyesen a szavamat adom rá . Megtettem már mással is. A kadét lesütötte a szemét. hát ne tátsd a szádat. „Hogy lehetséges.Hát jó .. . Jacknek pedig ismét az a benyomása támadt.a szavát adta! .. különben levágom a füledet. hogy a hullám van benne. Ha pedig a robbanás után nem jelenek meg azonnal.Ide hallgass! Most lekísérsz a lőportárig.ütközött meg magában.motyogta. . hogy 111 TIM POWERS . Szóval. amikor a lőportár felrobban.Ha szavát adja. ha Kartfúr mester is úgy akarja. ahol a Jenny srácai vannak.. és kissé hasba bökte a hegyével. és nagyot kell szólnia. aki nem értett a szép szóból. mert tartogattam még néhány hatásos tűzszellemes ráolvasást. és akkor te felcsapod a kapitány pokrócát.. a kardokat és egy pár míves párbajpisztolyt olyan módon. Szóval a robbanáskor fegyverrel a kézben előjövök az elülső kabinlejáróból. vérből meg annyim van.Íme.Elviszel oda. máskülönben megbánod. Néhány perc múlva indulásra készen álltak. odasétált az ifjúhoz. Nourse nyilvánvalóan hallott már róla egyet s mást: válla egyszerre megereszkedett.mondta végül halkan.

hadarta a besiető seborvosnak.Bevittük a kapitányt az ágyára . . és a válaszfal zsanér mögötti szakaszának dőlt. egyúttal Jacknek a katanára irányzott fegyverét elrejtse a szőnyeg sarka.sziszegte idegesen Davies.Nagyszerű .. Átsétált a kabinon.Engedd be! A kadét még Jacknél is jobban remegett. olyan simán zajlott minden: Davies előlépett. amikor egyszerre kopogtak az ajtón. Mintha régóta gyakorolt táncmozdulatról lett volna szó.A hajóorvos . hogy majdnem elejtette a pisztolyát. . Sanda akkorát ugrott meglepetésében.. a szeme fehérje szánalmasan villogott. kardja kézvédőjével fejbe csapta az idős orvost.Most pedig indulás! ISMERETLEN VIZEKEN 112 . . ahogy elhúzta a reteszt és kitárta az ajtót.közölte elégedetten a kalóz. . . Nourse pedig elkapta az összecsukló férfit. Davies némi üggyel-bajjal magára vette az eszméletlen tiszt véres ujjú zekéjét.az egész mozgatható legyen. onnan intett Nourse-nak kardja hegyével.

mi is történik majd a lőportár felrobbanásakor. vagy ha a pokróc másik végében lévő.főleg úgy nem. és nem gondolni arra. Az orrfelépítményen tartózkodó fegyvertelen foglyok őket figyelték. Jackről patakokban csörgött a víz. a hullaszállításnak azonnal vége szakad. vértelen ajkú tisztnek eszébe jut. Igyekezett kizárólag a feladatára összpontosítani. akárha a ruhájába csimpaszkodó skorpiók lennének. Jack tisztában volt vele. Mialatt aprókat lépdelve dülöngéltek-csoszogtak előre. guggolva odarángatni. gyötrelmesen lassú módon. forró egyenlítői napsütés miatt: fájdalmasan tudatában volt minden egyes fegyveres matróz hollétének. így aztán kénytelenek voltak ezen a szerencsétlen. ha elszabadul a pokol. vagy amikor a tengerészek rájönnek. ahogy a másik a hajót riadóztatva eliszkol onnan. ha Jack álcázni akarta a holttest lábát vivő férfira fogott pisztolyát. ha az izzadtságtól csúszós markából kicsusszan az egyre görcsösebben tartott pisztoly. A hosszúkás köteg túlságosan nehéznek bizonyult. és tüzet nyitnak rájuk. ahogy az idomtalan csomagot az orrfelépítményhez cibálta. ő épp a kereszttűz kellős közepén lesz majd. és nem csak a fejét érő és a fehér fedélzetről vakítóan visszaverődő. mi folyik itt. Tudomásuk volt már arról. Philip Davies holttestét LIG EGY PERCCEL 113 TIM POWERS . rendes fogás sem volt rajta .NYOLCADIK FEJEZET A később Sanda és a nyugtalan tiszt már a fedélzeten vonszolták a pokrócba csavart hullát és vele a fegyvereket. a tiszt egy pillanatig sem vette le tekintetét Sanda szőnyeg alatt rejlő jobb kezéről. és tátott szájjal zihálva elhagyták a hajó derekánál található lejárat ajtaját is.

. .Nem baj. és már fenn is volt az orrfelépítményen.. hogy a lövedék csak a mögötte lévő korlátot forgácsolta szét. hogy szétnézzen. ahogy az egész hajó egy durva rándulás kíséretében ISMERETLEN VIZEKEN 114 .Davies odalenn van. Sanda észrevette.Gyere csak közelebb egy kicsit.süvöltötte. Sanda. és keserű elégtételt jelentett. csoszogással töltött perccel később.így hálálod meg Daviesnek. te bózi raszklat! . A körülötte lévő tengerészek közül csak egy fogta fel. ha lemaradok az akasztásomról. és kigördítette Wilson testét .prüszkölte. Sanda célzás nélkül lőtt. mi is következhet be hamarosan. és visszafordult a középfedélzet irányába. hogy életben hagyott? vetette oda egy másik. széttárta a pokrócot. és épp ráirányította pisztolyát. de azért óvatosan lekuporodott. elsősorban a fiatalabbak. kuncogva hallgatták ezt a babonaságot.míg a hulla nagy puffanással a fedélzetre ért.viszik oda hozzájuk.fújtatta. kire tüzeljen . nyugtalan feszültség. aztán lélegzetvételnyi időre megtorpant. ha kitekerhetem a nyakadat. épp amikor meg-megakadva elhagyták az elülső kabinlejáró ajtaját. s nagy lendülettel rántotta elő a párbajpisztolyos dobozt. visszarúgta a fegyvereket a szövetbe.. Nem talált. felnyalábolta.Üldöznek majd a zombik. ám a tiszt már le is dobta a kapitány lábát.. a kelletlenül társának szegődött férfi végre ráébredt.Én nem tétovázom .Vigyázat! . de sikerült megzavarnia vele a másikat annyira. Egyik lába a lépcsőfokon.kiáltotta egyikük. . és fel akarja robbantani a lőport! Jack már-már megkönnyebbülten sóhajtott: végre véget ért ez a néma. . hogy Jacknek kellett elvégezni ezt a feladatot. ne félj! Néhány matróz. . . mint valami zsákot.térdre rogyott. Nem maradt ideje eldönteni. Két gyors kalapácsütés volt az előző helye mögötti válaszfalat átütő pisztolygolyók zaja.. mi is történik. ahogy kikapta a bársonyborítású tokból a két lőfegyvert. és rohant vissza arra.A Jennyre! . . ő pedig a batyut a feje felett lengetve egyenesen az orrbástya felé iramodott. ahonnan jöttek. . Egy hosszú. Gyorsan.

és a korláton lovagolva ordított valamit neki.meg fémdarabok záporoztak a fekete égből. vagyis lefelé pillantott. majd következett a nehéz és hatalmas testek süvítése a füstös levegőben. A far irányába. Wilson kapitány holtteste elgurult valamerre. és a dörgés hosszan hömpölygött végig a hullámokon. Felpillantott. amelyet már csak egyetlen kötél kapcsolt össze a sérült hadihajóval . Davies az: flottaegyenruhából származó kabátja cafatokra szakadt. érzékelte azt is. jöjjön utána. Jack nem értette. és kiderült. Aztán megindultak az árbocok: először csak a kötelek pattantak el pisztolydurrogásra emlékeztető hanggal. Míg nem figyelt. füst és szerteszét repülő szilánkok égbe törő felhőjévé változott. hogy megkapaszkodjon az egyik támoszlopban. azonban a tépett. és felkúszott a lejtős orrfedélzeten a bal oldali korlátig. viszont azt látta. összegyűrődött vitorlák és a mögöttük gomolygó sűrű füst miatt lehetetlenség volt megbizonyosodni erről. A hajó hátsó része feltehetően víz alatt volt. végén a pendülve engedő biztonsági hálókkal és a csontrepesztő reccsenésekkel. ahogy az egyik párbajpisztoly cigánykereket hányva az enyészeté lesz. de az világos volt. Valaki a karját rázogatta. Odalenn a háborgó vízen ringatózott a Jenny. Négykézláb megfordult. por. himlőhelyek csúfították a vizet a csobbanva lehulló darabok nyomán.az egyik kalóz a szeme láttára vágta át a kezében lóbált szablyával. majd a magasba emelkedett orrból belevetette magát a harminclábnyira alattuk hullámzó tengerbe. hogy azt akarja. hogy folyamatosan emelkedik az orr felé.előrelendült. és ahogy felfigyelt erre. A váratlanul támadt gomolygó tömeg több tucat yardnyi árnyat vetett jobbra és balra is a fortyogó tengerre. bár a robbanás elülni nem akaró dörejétől éppen csak hallani lehetett ezt. ahogy a gerendák megérkeztek a fedélzetre. A teljes tatrész felfoghatatlan módon kifelé és felfelé lendült. Körülötte mindenütt sziszegve távozott a levegő a hajótestből. Sanda alatt többé nem volt már vízszintes a talaj: a fedélzet megdőlt a tat irányába. elhajította a két pisztolyt. így aztán ő is felkapaszkodott a korlátra. 115 TIM POWERS . és közben továbbra is fa. és egészen az árbocai hegyéig megrázkódott a basso profundo mennydörgő zajtól.

és úgy tűnt.Tartsátok egyenesen. A sorhajó már a közepéig elsüllyedt. aztán elrugaszkodott. aztán a hajónak dőlve igyekezett kifújni magát. keveredtünk ki ebből? Davies erőtlenül felnevetett. aztán az első adandó alkalommal lepuffantotta. matrózokkal zsúfolt csónakja pedig már harminc yardot megtett dél felé.szólt a tatnak dőlő Davies. Egyre gyorsulva haladtak délkeleti irányba. Napbarnította bőre ellenére is igen sápadtnak látszott. két. Néhány pillanat. . hogy eltolja magát a korláttól. csöpögő-csurgó orra egészen kiemelkedett a vízből.. és a Jenny siklani kezdett a vízen.. és tompa puffanás kíséretében kifeszült. nem is annyira átázott ruhái. hanem az események keltette sokk miatt.Hogy.. $ A Jennyn töltött első néhány perc felért egy rémálommal: tucatnyi ember küzdött. és kétségbeesett kísérletet tegyenek.. még mielőtt a hadihajó elsüllyed. fortyogó. majd minden második sebesülten. ISMERETLEN VIZEKEN 116 . amellyel még a Jennynél nagyobb vitorlásokat is magával rántaná.Ez a mi Sanda gyerekünk a kapitány bizalmába férkőzött az „engem kényszerítettek” című magánszámával. . ahogy füstöt köpve magából eltűnt.. akkora örvényt kelt majd. habzó fehér tajték maradt csupán a nyomában. Borza a kötélfogó szarvhoz erősítette az orrvitorlát. amikor a robbanástól bűzlő levegő kipréselődött a hajótestből.. és nagyot csapott Sanda hátára.ordította Davies. amikor a szlup fővitorlája végre abbahagyta a lúvolást. úgy.Gyerünk! . Davies pedig parancsot adott.Jack erősen borzongott. hogy felvonják a vitorlákat... arra sincs elég ereje. és a tatkorlátnál kuporgó Sanda irányába intett . hogy lehet utánaengedni a kormánylapátnak. hátha sikerül lendületet venni és ellavírozni onnan. és roppant méretű. az ördögbe. . ahogy most van.. amíg mi névsorolvasást tartunk . és már jó százyardnyira voltak a hadihajótól.

Jó színész vagy. . és amikor vállat vont. Davies hunyorogva nézte Sandát. .Az egész „nem vagyok közéjük való” szöveg csak színészkedés volt? Sanda felsóhajtott.gondolta.Szárított máj.kérdezte ámulattól rekedt hangon.. ugye? Szerintetek ki volt. Daviest megkötözve hozták a fedélzetre.mondta valaki elszoruló torokkal.. Phil .Hodge öreg bocora túlélte? Némi keresés után rábukkantak a fedélzet széléről a fedélközbe csüngő. aki kiszabadította? A kapitány? És ki volt az.A bejelentést követő döbbent csendben Jack elfordult. aki kardokat adott nektek? . máskülönben nem lett volna természetes a viselkedésetek. . Ennél jobban nem kötelezhettem el magamat. .Sandához fórdúlt és jóval halkabban folytatta: .Nem. és hozzátok fel nekem az orrba! . rávigyorgott Borzára. hogy még titeket is rászedjelek vele. hogy izmait ismét görcsbe rántja a feszültség. hogy megjátszottad magadat. . véres hurka és mazsola. majd halkan felnevetett. . Komoly varázslatok után mindig ilyen szemetet falnak.Mondtam már. nem? .Pislantott párat. hogy éveken át színházban dolgoztam. Borza teljesen megfeledkezett kimerültségéről: a holttesteken és az összegabalyodott kötélzeten keresztül átmászott a tatba. márpedig ma nagyon veszedelmes mágiát 117 TIM POWERS .Az mentőcsónakban ülők tudják. A kalóz elképedten ingatta a fejét. kavargó limlomot nézte. és kissé megtántorodott.Tényleg? . . rekedten.Hát akkor kutassátok fel. kizsigerelt holttestre. hová rejtette az erőt adó falatkáit.dünnyögte fejcsóválás közepette Borza.Tényleg jó vagy.kérdezte tettetett könnyedséggel Sanda. Annyira hihetően kellett előadnom. . Ott voltam közvetlenül melletted. . Jack. ahogy hevesen megrázta a fejét. . kékeszöld hullámokon a Jenny ringásának csúcspontjain fel-felbukkanó. „Ez az életem . hogy láttátok.A lényeg. mint eddig.A fenébe .De hát az nem lehet.” Megfordult. .Úgy van.Úgy van. és a távoli. Egyértelműen sápadtabb volt. .. érezte.. . ki vagyok.

panaszkodott egy aszott. hogy nem tud keményen dolgozni.kérdezte az egyik mellette álló embertől Davies. hogy felébresszem Kartfúr mestert. és vissza akarom kapni.Megszólította elcsüggedt legénységét. hurka meg mazsola? . Miért épp máj. . s néhány év múlva feltehetően nem lesz olyan hely a karibi térségben.Ugyan mikor aggódott akármelyikünk is amiatt. hogy egy-két korty lecsúszik a te torkodon is. pedig az összes vén bocornak kifehéredik. márpedig mi tudjuk. szeretnék magas poszton ülni. . Senki nem hibáztatna azért. ha egyszerűen visszamennénk New Providence-re. .Elöl van némi rum. hogy közben ne kelljen úgy tennünk. Amikor átmásztunk a korláton. ha időben oda akarunk érni a floridai találkozóra. nemsokára Ed Thatch lesz Nyugat-India királya. akik annyira öregek.alkalmaztam. az lásson neki vitorlát javítani és összesodorni a köteleket! Éjjel-nappal megyünk majd. hogy miért hibáztat bennünket bárki is? Az én hajóm a Carmichael. .Nem tudom.Hodge megvan? . hogyan lehet akképp élni benne.Nem. . . Nekem kellene belőle. Phil. . Irány délnyugat! . és lefogadom. Ráadásul úgy vélem. eljött a birodalmak ideje. merthogy azoknak az időknek egyszer s mindenkorra vége: a nyár elmúlt. Francia-ország vagy ISMERETLEN VIZEKEN 118 . Ez egy új világ.Hát jó. hogy akadnak köztetek. ettől marad vörös az ínyük. leugrott. . és sok munkánk lesz. . és hátba verte Jacket. de soha többé nem bukkant fel. és nagyon éhesek voltak. .Azt láttam.tiltakozott hevesen Sanda.Teljesen szétkaptak minket. ahol bátraké a szerencse. Azt állítják.Vett egy mély levegőt. Kár. igaz. Azok a tűzszellemek ugrásra készen álltak. bekapott egyet a hasába. mintha ez Anglia.. akkor átveszem. lásson neki ügyködni a vállsebemen.. márpedig mire eloszlik a füst. ahol lehetséges lenne egyszerűen csak üldögélni a napon és sütögetni a zabrált spanyol jószágot a halfüstölők tüzén. vén fickó. .Aki olyan súlyosan megsebesült. hogy emlékezhetnek még a nyugalmas boucanier-életre.A rohadt életbe. az biztos: egy olyan világ. Phil! . Davies ragadozóvigyort villantott rá.Nem .

Fogával kihúzta a dugót. . az.Igen. úgy érezte.nevetett fel Davies.. . . aki mondott valamit Wilson kapitányról. .Megdöntötte az üveget.Hát. mint a folyadék. az közönséges gyilkosság. és azt mondtad. .Spanyolország tartománya lenne. Nem tarthat vissza minket más. Isten engem úgy segéljen! . majd örömteli kiáltással előhúzott belőle egy palackot. .Ficcses Bandi? .A férfi kissé zavarba jött a beszédtől. és ahogy visszaadta a palackot és belélegezte a levegőt. Barna Péter? . amennyi beléd fér. Phil. és nem vagy valódi kalóz. A kalózvezér fürkésző tekintettel nézett rá.Akkor engedelmeskedj a parancsoknak: ha velem maradsz. annyit ehetsz és ihatsz. és többé nem kell törődnöd semmivel. kényszerítettek.. miután maga is alaposan meghúzta a rumot.Megölt volna. . Ahogy a kadét mondta.Igen. Davies hitetlenkedve ingatta a fejét.. . . ez volt az utolsó nyelet.Tényleg? Pusztán ennyi volt az oka? Jack bólintott. az őszinte volt? Sanda kilátástalanságában felsóhajtott. Davies egy legyintéssel elintézte.kezdte Jack -.kezdte kissé szédelegve.olyan volt. illetve hát valószínűleg még most is az.És amikor megkaptad az új ruhádat. és kortyolt még egyet a rumból. csak a lustaság. és átadta az üveget Jacknek.. s amikor odaértek. 119 TIM POWERS . . Tudod.Most pedig mondd el. és az igaz volt? . . aztán visszaadta. vagy halj meg.Kaphatnék még belőle? Kösz. Magával rángatta Sandát a bólogató orrba. Sanda nagyokat kortyolt a napmeleg alkoholból . pontosan miért lőtted le Wilsont! vonta kérdőre Davies.Jaj! . én legjobban a lustálkodáshoz értek.Panda Beecher! Egy fűszernagykereskedő volt. Sanda széttárta a karját. . beletúrt az egyik vászonkupacba. ki az a.Tessék? .Ööö . mintha legalább annyi lenne belőle a pára.

korbácsok meg különböző keleti változatok. Huszonnégy éven át szolgáltam a flottában.Mindig a flotta kapitányaival vitette az áruit. mintha emlékeznék rá. aki úgy keresett egy kis mellékest.. hogy. én pedig felcsaptam tengeri rablónak. mintha egy fuvarossal szállíttatnák a maga biztosítási felárával. ahová kifejezetten a királyi haditengerészet tagjai jártak. hogy én tudok róluk. és azt hiszi majd. Borza csoszogva felkapaszkodott. valahogy úgy.. hogy megélje neki. . és fennállt az eshetősége annak.folytatta teli szájjal -. és még így sokkal jobban jönnek ki. ráadásul ellehetetlenítette a matrózkodást mint törvényes megélhetést.az üvegért nyúlt. ahogy a kopár koISMERETLEN VIZEKEN 120 . és úgy hallottam. és ismertem nem egy kapitányt.. hogy legalább ez a Panda Beecher-es kérdés az eszembe jutott.Te pedig úgy fogalmaztad meg a kérdést. . pedig ha elkapják. Törvénytelen. De megfogadtam.Tudod . és nyelt némi rumot . a karibi szolgálat megpróbáltatásai néhány ifjú tisztet furcsa szokásokba hajszoltak. Túlságosan sok akasztást láttam már az évek során. az biztos. hivatalos flottakíséretért. Jack értőn bólintott.Pontosan. de rengeteg kereskedő csinálja: megfizetik a kapitányt annyira. . hogy még a kilencvenes években Pandának volt néhány kuplerája. Az egyik horgot be is nyelte.. hogy soha nem bokázok majd a bitófán. a sorhajók rakterében.. hogy ezek közül bármelyikre vonatkozhatott. Soha nem derül ki. és kényszeredetten beleharapott. Wilsonnak is voltak ilyen ügyletei. hogy Wilson is ilyen tiszt volt. az után a rohadt utrechti egyezmény után a megbízásos kalózok munka nélkül maradtak.boldog voltam. Nem tűnt túlzottan elképzelhetetlennek azt remélni. melyiket. átadott Daviesnek egy bűzlő zsákot. vagy kipengetnék a tizenkét és fél százalékos részesedést az áru díjából a kalózok távoltartását szolgáló. tudod. az hadbíróságot jelent. A csónakban lévőktől tudtam meg a kapitány nevét. így aztán úgy tettem. A kalózvezér kivett egy véres hurkát. hogy Pandával meg a hozzá hasonlókkal boltolt.. aztán kezét a korlátba törölve elsietett a tat irányába. Úgyhogy . Meg ott van az is. fiúk.

azért mondtad ezt! .Bármelyikük megtette volna. hogy tapintatos maradjon.Te azt akartad. . talán az egész Karib-tengert is. mivel már túlságosan becsípett ahhoz. Erre Lót. ha van itt tíz rendes ember. mert már úgy nekikészült. . eltapossa a várost. . Igen. amiért hagytak neki egy pisztolyt. alkudozni kezd: „Na és mi a helyzet. de végül ráhagyja: „Rendben. és mozdulatával sikerült bevonnia a körbe a Carmichaelt.Hogyan? . békén hagyod a várost?” Jahve kicsit mérgelődik meg morgolódik.Persze. . Mire Lót azt feleli: „Várj csak! Ha találok tíz rendes fickót.aztán. Jahve azt mondta neki.rallszirten partra tett ember örül. amikor Jahve felkereste a házát? Jack úgy összpontosított..Fogalmazzunk inkább úgy.kiáltott fel. mert mindenki egy mocsokláda. . . mint a tárgyalás és aztán az akasztófa. hogy öljön meg. akinek a felesége sóból volt.Szóval. ahogy felfogta. . aztán beleegyezik: „Na jó. Emlékszel Lótra? . Újra a fejét ingatta: még mindig nem tért napirendre Sanda tette felett. akinek helyén volt az esze.. ha van három?” Jahve felkel és járkál egy darabig. . New Providence szigetét.Csak azért.” Akkor Lót azt mondja: „És egy?” Jahve tiszta ideg. hogy a fenébe is.Sanda biccentett.Emlékszel. . hogy egészen összeszaladt a szemöldöke. az. elég nekem három is.Ja. hogy jobban örültem volna neki. akkor nem rúgja szét a helyet. . Sanda a homlokát ráncolva igyekezett megérteni a bonyolult helyzetet . egy rendes ember is elég. 121 TIM POWERS . felemelkedett a szemöldöke. .Ez öngyilkosság akart lenni! .Ugyan már! Egy se.Lót.Davies a többiek felé intett. . hogy ő. mert az gyilkosság lett volna? Jack a hajó legénysége felé intett.Amikor a másik serpenyőben a garantált biztonság van? nevetett Davies. Inkább ez. de végül azt mondja. . mi történt. úgyhogy Jahve felgyújtotta az egészet. ahogy meghányja-veti magában a kérdést. hogy romba dönti a várost.” Végül persze Lót nem talált még egyet sem.Nem.

Jack. Lót ezek között sikerrel járna! ISMERETLEN VIZEKEN 122 .. hogy azt hiszed.Soha ne kövesd el azt a hibát.

Hol a nagyok jártak egykor És messzi jár. arra pohár csendül A halottra igyunk még!* Bartholomew Dowling $ * The Revel (Kleinheincz Csilla fordítása) 123 TIM POWERS . ki balgatag Pohárra fel! Korsó lendül Kincsünk nem maradt egyéb: Ki holt.Második Könyv Elvágva a honi parttól. Elárulva új ég alatt.

hátha megpillant rajta egy idegent. amelynek építésére apja késztette a tengeri rablókat. Tulajdonképpen soha nem derült ki számára. úgyhogy mindannak alapján. és nem volt a zárdában egyetlen könyv.nem voltak képek. amelyet a kalózok az egyik part menti homokdűnére emeltek.egyszerre. hogy fektében elfért benne.. sem az. egy vászon oldalfalú dobozban tölteni. és azért fohászkodott. etethette a madarakat. hogy egyszer jó szívvel gondol még vissza a skóciai zárdában eltöltött két és fél évre. Semmi kedve nem volt egy harmadik éjszakát is abban a fojtogató „szúnyogok elleni menedék”-ben. ám hiába integetett nekik. Soha nem hitte volna. milyen hitet követtek a nővérek . vagy állhatott a fal tetején lévő gyilokjárón. de még egy Biblia sem. és bátran járhatott-kelhetett a kertben.. és épp csak akkora volt. Florida fekete ciprusos lápjainak irányába. amit tudott róluk. nem kapott mást enni. Beth Hurwood a kunyhóban üldögélt. sápadt nővérek gyakorlatilag egy szót sem szóltak. tartson ki pirkadatig a fuvallat. és figyelhette a harasztoson túli utat. egy irányba taszigálta a parttól távolabb lehorgonyzott három hajót. vadászt kutyákkal. szobrok vagy feszületek. szürkés kását. A csuklyásköpönyeges. a szobák csupasz. onnan figyelte az eget és a vizet: tüdejét teleszívta a hűs tengeri levegővel. De legalább békén hagyták. vén kőfalakból álltak. de most már siratta a napot. amikor apja kivette onnan. kivétel nélkül mindig ISMERETLEN VIZEKEN 124 RŐS VOLT . akár még muzulmánok is lehettek volna. benne satnya zöldségekkel. Hébe-hóba látott is valakit: kordét hajtó parasztot. csak valami olajos.KILENCEDIK FEJEZET E a tenger felől érkező esti szellő . miféle rendhez tartozott a hely. és a fövenyen égő tüzek szikrákat szórtak a lenyugvó naptól minél messzebbre.

amikor édesapja találkozott Leó Frienddel.. tétován elmosolyodott.Foglaljon helyet! . elfelé igyekvő alakokhoz.. aki közel állt volna hozzá. mi vezethette a kalózok közé. és még a kalapját is megemelte előtte.. úgy tűnt. s bár kalózkapitány volt. Bonnett kezdeményezett beszélgetést Beth. ki az. orvosi 125 TIM POWERS . rikoltására összerezzent. Távcsővel néztem. Megnyalta az ajkát. kaján kedélye.. megszállott kegyetlensége is. ahogy az édesapja jeges. és fejét lehajtva be nem lépett az alacsony nádtető alá.. Azután. mintha tartottak volna a helytől. „önálló kutatásba kezdett”.. el akarjuk foglalni a várost. A nap utóképe még ott izzott a szemében. És miért? Egy ládányi fekete.Beth a pádul szolgáló fatörzs felé intett. mintha csak most venné tudomásul. amíg a férfi fel nem kapaszkodott a lépcsőn. Beth nem is értette. . Mégis közelebb érezte magát azokhoz a távoli. és hiányzott belőle a Philip Davieshez hasonlók gúnyolódó. azt hitték. senki sem érti.. mivel a jó öreg Stede Bonnett volt az. ekkor viszont kis híján elmosolyodott..Semmi gond.Boldognak? Hmm.Köszönöm . Gyanakodva bámult az állat után. Istenem!. mint a sokkal mélységesebben idegen nővérekhez. .dünnyögte a férfi. Feladta oxfordi állását. . és megkönnyebbülten látta. jó neveltetésben részesült. ami Charles Townban történt.Nem tűnik. Édesanyja Beth tizenhárom éves korában hunyt el: apja ekkor lett ismeretlen és távoli a számára. .. és heves pislogása közepette egészen addig nem ismerte fel.mondta a férfi.. és letelepedett..Elnézést . mire lepillantott. ám a következő pillanatban visszatért arcára az aggodalmas kifejezés. aki állítólag Feketeszakáll társa. hogy legalább nem Friend érkezik.tovasiettek. Bonnett. Hosszú nyakú madár szállt fel erős szárnycsapásokkal a mocsárból. Elvégre az ő életében nem akadt senki.Nem vettem észre. rokonokra bízta lányát.. Mr.. aztán távozott. ahogy mondta egyszer.. túlzottan boldognak. Mielőtt Thatch váltságdíjat kért. Mr. . Tizenöt éves volt. Tegnap érkezett Bosszú nevű hajóján. hogy itt van.. A férfi erre ránézett. és pillantása tovarebbent. Asszonyok és gyerekek rohangáltak zokogva fel-alá az utcákon. . .. Közeledő csizmás léptek surrogtak a homokban.

azonban mivel tartott attól.Honnan jött? .Thatch nem hagyná.Nyugalmazott őrnagy vagyok..dohányért.Maga meg én .kezdte. . Igazi úriember voltam. egyúttal megcsapta orrát Bonnett leheletének alkoholszaga. Már az álmaim sem az enyémek. a seregben szolgáltam. . ismét megnyalta az ajkát.Ott van a király kegyelme.. és Beth azt hitte. .gondolta. egy cukornádültetvényem. óvatosnak kell lennie. .. .Értem. .felelte Bonnett halkan..Remekül megvoltam . miért hívják ezt a hatalmas lápot folyónak. hogy csalatkozik majd. . Amikor a hunsi kanzo a folyón van. amit a folyón kell csinálniuk. Felakasztanának. A szellő iránya kissé megváltozott.recsegte. ha mindez igaz. hogy Friendtől és az apámtól távol. nem érzem ekkora veszélyben. meg azért. Beth szíve majd kiugrott a helyéből. és a körmét rágta. . hogy olyasmiket mondok és teszek. voltak rabszolgáim és istállóim.. ISMERETLEN VIZEKEN 126 .Hinnem kell. Nem hozott elegendő bevételt? .Nekem.Elmenekülhetünk.. hogy megnézhesse az Ocracoke Inletet. miért csapott fel kalóznak.. Beth hosszú haját az arcába vetette. .” . nehogy megkérdezze. A férfi sokáig nem válaszolt. volt.. . virágzott az ültetvény. Bonnett idegesen elmosolyodott.Barbadosról . .. egy közönséges helyen az elmém épsége nem tűnik majd ennyire törékenynek..Én.Persze. talán nem hallotta a kérdését. . elfojtotta a szívében támadt reményt.kérdezte. Eszébe jutott valami. és felemelte tömzsi ujjait.. mire a nő újfent megérezte a konyak szagát.Úgy van. Ma este. Mindenki azzal az akármivel foglalkozik. Beth ráharapott a nyelvére... „Muszáj elszabadulnom innen . esetleg nem kíván válaszolni rá. . Ajkába harapott.Beth hátrált egy lépést. .Szájába dugta egyik ujját.Maga meg én elszökhetnénk ma éjjel. Inkább azt tudakolta: . Én pedig azon kapom magamat. De nem lehet.A jobb keze felé húzódó partszakaszra nézve nem is értette. . ..Szeretne visszamenni? A férfi ismét rápillantott.

. Mivel nem akarta. hogy kifussanak? . ami csak a kezünk ügyébe akad: rögtönzünk belőle vitorlát meg árbocot. az a halálomat jelenti. mintha legalábbis úszott volna. beszélni fog még. vissza a mocsár irányába. mire sarkon perdült. van. a földkerekség nyugati peremén. hogy az legyen” . Félek. inkább elfordította a tekintetét. A férfi előrehajolt. és olyan gyorsan pattant fel. Az alkonyatkor leszálló vékony köd mindenképpen ezt az útvonalat követi. Agyán átvillant a gondolat.kérdezte Beth. mennyire elkeseredett és mennyire reménykedik. senki nem hallja. Isten sokkal irgalmasabb. Az összes csapadék nyugat felé tart ezen a vidéken. annak legalább annyira nyirkos lesz tőle a ruhája. és végrehajtja Thatch utasításait. és tovább rágta a körmét. . Bonnett fészkelődön a fatörzsön.Azt hiszem. mint Thatch.. A mocsarat folyónak nevezni nagyon is jellegzetes módja volt annak. a vidék megformáltságának hiánya talán nagyon is jelentős szerepet játszott abban. hogy magával hozta Betht. ahogy felhúzzuk a horgonyt. hogy a férfi lássa.gondolta. amilyen lassan a konyak járja át a gyümölcstortát. ha ma este felhajózok a folyón. Beth lehunyta a szemét. majd bebugyolált evezőkkel elindulunk a part mentén lefelé. mit művel. ahol annyira lassan. és megragadta a lány 127 TIM POWERS . csupán távolról hasonlított a megállapodott és megszilárdult keleti féltekéhez.. nem látja meg.Megteszem . vén arcán a tétova eltökéltség ráncai. és abban is. Bonnett hunyorogva nézett rá.. . igaz. ~ Elég ember van most a hajóján. kialakulatlan volt még minden itt. Bonnett magához tért: a homlokát ráncolta. Bár a testem persze járni-kelni. . meg kell tennem. hogy az apja idejött. hogy lássa. aztán szerencsét próbálunk a nyílt vízen. mert olyan kevés választja el attól. .A Bosszún? Azzal nem mehetünk. Mit gondol. hogy beleremegett a facölöpökön álló kunyhó.Amint Feketeszakáll szóba került. és aki a szabad levegőn van. és beleteszünk mindent. vitorlát bontunk és elindulunk? Inkább szerzünk egy csónakot. ahogy ez a rettentő Újvilág működött: nyers.mondta szinte már suttogva. „Talán azért hívják folyónak.Egyszerre felszisszent. az alkonyati félhomályban jól kivehetők voltak hízott.

.a kunyhó veszélyesen kilendült és közelebb hajolt hozzá.csuklóját. és szomorúan mosolygott.Újabb madár repült el a fejük felett. viszont most.Soha nem lett volna egyszerű . Tegnapelőtt. mégis így vélem. . sokkal inkább olyan volt. nem a veszélyben lévő lányát féltő apa beszélt belőle. ám sokat sejtető mosolyra húzódott.Először is. valójában nem is akartam elmenni nélküle..Azonban . ISMERETLEN VIZEKEN 128 . . Bonnett nem figyelt rá. Persze. a partraszállásnál megvágtam magamat. . de.lanyhán működnek erre. Ő is a Carmichael utasa volt.sóhajtott a nő. .Ez nem csapda. ... édesapám nem akart ténylegesen ártani nekem... majd felállt. .. Most pedig gyerünk. Beth erőtlenül felnevetett.. hogy a védelmező karibi varázslatok undorodva ejtette ki ezeket a szavakat .közölte feszülten Beth... mint egy hajóskapitány. úgy hallottam...Nem ..Na de. . kerítsünk egy csónakot! Bonnett elengedte a csuklóját. nem bánt. amikor is a flotta végzett vele: ott volt a Jenny fedélzetén. hogy. . nehogy megbetegedjek. . próbára tegyél? Meg is feledkeztem róla. . hogy elfertőződik a seb és belázasodom. Arca mulatságos módon reszketeg.Ez volt az egyik ok. maga soha nem találkozott vele.. és ügyelniük kell rám. mire mindketten összerezzentek. Miért várt idáig a szökéssel? Biztos vagyok benne. Csakhogy olyan. nem is tudom.Van másik is? Beth ránézett. mint akit sikerült meggyőznie. közel egy hónapot töltött velük. aki nyugtalan a hajó tengerbírása miatt. odasétált a lányhoz . bár nem úgy festett. és Friend szerint azt az oldalsortüzet senki nem élhette túl. amíg ideértünk. azt hiszem. amire az életét bízza. Azt mondta Leo Friendnek. Egészen keddig nem jöttem rá. megtapogatta parókájának fürtjeit. lenyalta a bajszát.. . Valahogy itt kell hagynom ezt a helyet.. Hát. De azt hiszem. Butaság. hogy az apád a társa. apám meg egészen odavolt.Jézusom! Váljunk egy pillanatot! Ez valami csapda? Thatch küldött.Igen... személytelen módon aggódott.Hangja vibrált az érzelmektől.. hogy New Providence-en sokkal egyszerűbb lett volna.

. . lehúzódik a csónak aljába. hogy elszöktem. hogy ne vehesse észre senki. hogy megbánta a vétkeit. akkor figyeljen! Most azonnal elindulunk a part felé. . hogy az örökké éber Leó Friend ne neszelje meg. Ott lát majd engem mellettük. hogy ha délnek tartunk. Van ott régi vászon. Gyorsan beszáll. a lány mégis követte a létrán lefelé. ahogy felé fordult. és eljutnia a partra úgy.Bonnett elhúzta a száját és hátralépett.folytatta a létrára lépve ha elég messzire jutok tőle. aztán a part mentén irány dél.Csak amiatt kérdem. Ezzel nem nyugtatta meg Betht. Utána kievezek a Bosszúig. talán nem lesz képes visszahívni. hogy az ügye jobban fest majd a hatóság előtt.. A lényeg. ahol a Bosszú csónakjai állnak a fövenyen. amikor. hogy jó modora ellenére azért egy bűnözővel áll szemben. Aztán .Az biztos. és sietve hozzátette: .Tény. hogy ebben van igazság . Egyre távolodott Bonnett-töl. még meg is mentett valakit Feketeszakáll foglyai közül. Tud csillagok alapján tájékozódni? . elmélázva cammogott 129 TIM POWERS . hogy riadóztassam a többi kalózt? .Nem . alszom.Na jó. úgyhogy valószínűleg nem lesz nehéz beleügyeskednem a sajkát a vízbe. hagyta újra előtüremkedni a pocakját. és indult is. de más-más útvonalon. hogy felkelteném az alattomos legénység gyanakvását. berámolok annyi holmit. sikerül kikerülnie a három tüzet.Erről eszébe jutott. mielőtt még rájön.morogta kelletlenül Bonnett. miközben lassan. akkor ugyan mi akadályozna meg abban.. ööö.vágta rá azonnal a férfi. Azt remélte. oda. maga igen? . Beth meglepetésében csak pislogni tudott. .így Beth.De még mennyire . nemsokára a kereskedelmi útvonalakra érünk. hogy igen! Ha nem teszi.Hogyan? De még mennyire.Nem kellene elvinnem magát. . amennyit csak bírok anélkül.csattant fel.Miért. ha azon kívül. . $ Petyhüdt arcát már-már megnemesítették az őszinte szomorúság vonásai. ugye tudja? . bújjon el az alá! Nemsokára itt van a dagály.

s később elérnie. Feketeszakáll nem képes-e pillantása irányán visszafelé haladva olvasni a gondolataiban. De persze.. . más néven talán újrakezdhetne mindent: elvégre alig ötvennyolc éves . Miféle bíró érthetné meg azt. Ráncos. mire fel kell vennie az utolsó kenetet. az Anna Királynő Bosszúja mozdulatlanul horgonyzott odakinn. a tenger rőten csillámló felszínén. megfeketedett csontváza.. ahogy a bőrsarkakat végighorzsolták a fűrészes élű fűszálak. Ez a beszélgetés a szökésről Hurwood lányával. még ha sikerülne is elmenekülnie Feketeszakáll elől. és aztán az. az egykori bizonyosságot.. megfosztotta tőle. semmiképpen sem térhetne vissza Barbadosra. öreg keze bénán hullott teste mellé. nem volt benne biztos. tattal előre: körvonala akár valami leviatán függőlegesen álló. A gondolat némi vigaszt nyújtott a számára. ahogy egy hunsi kanzo felhasználhatja az ember vérét és ISMERETLEN VIZEKEN 130 .lefelé a homokos lejtőn a tüzek irányába: csizmái lomha tücskökéhez fogható hangot adtak ki magukból. hogy megkapja a kegyelmet. hogyan hagyta ott a legutolsót. akit négy évvel ezelőtt feleségül vett. Feketeszakáll hajója. A nő. hogy a király teljes amnesztiát hirdetett! Hiába igaz. és egészen addig nem is állt helyre egykori énje. Aztán persze eszébe jutott. és azonnal visszazuhant az utóbbi három hónap borzalmába. Egy másik országban. amíg nem találkozott Ramóna lányaival. hogy egyáltalán nem vagyok hibás. rájuk összpontosíthatná a figyelmét.ha eléggé odafigyel magára.. a feleségéhez. keze képzeletbeli alakon simított végig. egyetlen bíróság sem hinne nekem.Istennek legyen hála. „Ennek a szökésnek mindenképpen sikerülnie kell gondolta. Arcát öröm gyűrte ráncba egy pillanatra. és ismét ott érezte magában régi magabiztosságát. Azonnal elkapta róla tekintetét. meghunyászkodott kis senkivé tette a korábban hajlíthatatlan katonatisztet. hogy ostoba módon még úrrá lett rajta az izgalom abban a hiú reményben. a nő majd hasonlóképpen válaszol! Mindez túlságosan is fájdalmas élességgel idézte fel benne a három hónappal ezelőtt elveszített életét. Számos fiatal nővel lehet még dolga addig. ahogy lába az egyre iszaposabb lejtőn cuppogott. egy jó évtized még.

mint aki kificamította a bokáját...és bármekkora bajban volt éppen. az én kezem sújtott le a széklábbal. „Biztosan így volt. elkábítottak. újra meg újra meg újra. Miért kellene azt feltételezni. hogy hiába nem emlékeztem rá. hogy én öltem meg az utolsó lányt Ramónánál. és megszervezte az egész látszólagos véletlent? Mi van akkor.. és ki mondta neki.. ha az első lány csak úgy tett. napokig sajgott még a vállam utána. a különféle betegségek. sőt. hisztéria és búskomorság nélkülözhetetlen gyógyírjává lett de mi van akkor. merthogy egyszerű szolgáltatás mellé komoly. meg is állt. hogy ráleljen a lehető leggyorsabb. S ha csakugyan én is tettem.. amellyel kibillenthet a magam rendezett világából.. Na és ugyan ki volt az. újonnan támadt férfiassága bőségesen ellentételez mindent.. Bele akart rángatni. mi van akkor. aki ellopta a golyóimat. 131 TIM POWERS . Ismét Feketeszakáll égő lámpás nélküli hajójára pillantott.... használja azokat a szavakat és azt a hangszínt?” Rettentő gondolat ütött szöget a fejébe. mert ő volt a legvékonyabb.. miszerint Feketeszakáll Ramónánál figyelt fel rá. Esetleg a tisztességem: olyan helyzetbe hozott volna. Tehát. ha Feketeszakáll már korábban kinézte magának. Bonnett arca égett a szégyentől. így aztán könnyedén felemelhette és elvihette az ágyáig? A későbbi látogatásai során sem ő.. hogy hasznát venné egy pénzes. csak hogy visszafizessem a feleségem tetemes adósságát. bár beismerem. ha Feketeszakáll pénzelte őket? Méghozzá kétségkívül bőségesen. Vajon mi lett volna? Talán a becsületem: belehajthatott volna egy tiltott. amit ő. sem a többi lány nem fogadott el fizetséget: azt állították.. azokkal a vonásokkal. de ez alkalommal gyűlölettel. és csupán akkor döntötte el.. legkönnyebben használható eszközre. aki épp azt a lányt választotta. és valójában épp azért esett rá a választás..kicsavarhatja elméjét a testéből? Én biztosan nem szereltem fel a Bosszút. és kis híján hasra esve csúszott legalább egy yardot. Még abban sem vagyok biztos. egy másik utat kellett volna választania. katonaviselt embernek? Mi van akkor .. alakítást is vásárolt. Ha nem vettem volna feleségül azt a nőt. amelyben koldusbotra juttatom magamat. ámde úriember számára elkerülhetetlen párbajba. ezért alapos vizsgálatnak vetette alá az életemet.

és döntésre kényszerített. a vigyora akár a hegyoldalban kivillanó csupasz gránit rétege. besétált a szobába az a gonosz óriás.. Nem mintha lett volna választásom. Utána. aki kinézetében és gúnyolódásában is kiköpött mása volt a feleségemnek. és meredten néztem a halott lány többé már senkihez sem hasonlító arcát. ahogy hevesen dobogó szívem kisöpörte véremből a szert.” ISMERETLEN VIZEKEN 132 . hogy adják viszsza. csak megfizetnie Ramóna ribancait.De persze megkönnyítettem a dolgát. majd aztán elkábítania és beküldenie egy lányt. amitől az asszony megfosztott.. Nem kellett mást tennie.

olyan vidék. Azt beszélték. Ahogy a sötétbe boruló terület felé pillantott. és oly miazmás. majd ugyanilyen komótosan visszasüllyedt a gomolygó ködbe: alakja elmosódott. olvadt fémet idéző izzásban. hogy a térképek csak annyira használhatók navigáláshoz. hogy hatalmas méretük okán bárhol máshol csupán mászni képes rovarok itt szárnyra kaphatnak. majd lenn. és lassan végigpattogott a ciprusok ágain és a csüngő fátyolmoha csomóin.a ködfoszlányok fölé emelkedett. és nem vakította el a tüzek fénye. s még a csatornák és szigetek rendje is megváltozik holmi ördögi módon állandóan variálódó útvesztő gyanánt.TIZEDIK FEJEZET B jobbra húzódott a roppant mocsár. foszforeszkáló gömb . a füzeknél valaki a láthatárra mutatva azt süvöltötte: . ahol elmosódik a különbség föld és víz között. a kígyók tavacskákban úsznak. aztán kihunyt. Előbb kiáltás szűrődött el füléig a három lehorgonyzott hajó irányából. nyomában még most is rózsaszínben ragyogtak a magasban úszó gomolyfelhők. véletlenszerűen mozogva lebegő. akár a mozdulatlan víztömeg. a halak viszont a part mentén kúsznak-másznak.Vitorla! 133 TIM POWERS ETH HURWOODTÓL . messze a láp felett megjelent a kalózok között szellemgolyónak nevezett. mélyen benyúlik a szárazföld belsejébe. Mivel Beth magasabban volt. amennyire a felhőkről készült vázlatok lennének. mint a többiek. A másik irányba fordult. valamivel a kalózok előtt vette észre a vitorlát. a rezzenetlen levegő pedig úgy pang. majd az acélszürke tenger felé: a nap fél órával ezelőtt tűnt el óriási.

a kövér orvos különféle védelmező fétisei ellenére is vonakodott a kalózok közé keveredni. innen. amit szélben rögzíteni szükséges.Lemegyek a tüzekhez. amely megfutamítja. miféle vitorla az ott? .Ingujjából csipkekeszkenőt húzott elő.Nem érdekes. és felitatta vele homlokáról a verítéket. hogy gondoskodjon azokról. . és rohanvást indultak csónakjaik felé. hogy amióta lelőtte Daviest. Elizabeth .. hogy hallja a nyomába eredő Friend lépteit. igen . .csattant fel Friend. semmint a szárazon. ha gond lenne. Most már senki sem állíthat meg minket. mint olyasmi. mely aztán egyből tova is tűnt.Ráadásul szerintem legalábbis a képzelőerő hiányára utal. Leó Friend a mocsári juharfák csoportja mögül lépett elő. hogy villog a szeme fehérje. ellenséges kalózok. .Húsos ajkát felrántotta a mosoly. az is csalódást keltően kicsiny . Valaki felkuncogott mellette. hogy kiderítsem. ösztönösen vízen akartak lenni. k-k-k.a királyi haditengerészet hajójához tartozik.mondta..Ho-ho-holnap pepe-pedig.törte a fejét. megáll-e a hajó és ideküld-e valakit. semmiképpen sem szeretett volna olyan vízi alkalmatosságon lenni. hogy ugyanabból a fajtából vá-váválasztod az utódját. és elindult botorkálva lefelé.Haditengerészet..Beth jól tudta. a fenébe is. . A nő nem törődött vele.. Elizabeth? . .Friend hangja a szokottnál is élesebb volt ma este. .. Ám ha elbújik és itt marad. . akiknek sikerül partra evickélniük.A kalózok felpattantak helyükről. . „Hogy az ördögbe szökhetek el előle és érhetek oda a találkozóra Bonnett-tel?” . . mi történik. .Ööö.. Riadtan vette tudomásul. mire nagyot ugrott és elfojtott egy sikolyt.egyetlen vászondarab.Mit gondol.. és közben kétségbeesetten igyekezett kitalálni.Addig is elkísérem. miként szabadulhatna meg a férfitől.. ISMERETLEN VIZEKEN 134 . . ho-ho-holnap k-ki-kivi-torlázunk i-i-i. akinek egyszerre mintha elvágták volna a jókedvét. Amennyiben a vitorla .. Beth tétovázott. ..A haltolvaj k-k-kis sze-sze-szerelmed halott.Beth felfigyelt rá.Sétálunk egyet. . kérdés. a mosoly pedig oly sebesen és véletlenszerűen suhant át az arcán.

és a hajók csónakjait a homokon át a hullámok felé vonszolták a szabályosabb partraszállás megkönnyítésére. hogy mélyebb vízbe érkezzenek. és ne olyanba. akár egy delfin.harsant az álmélkodó kiáltás. hanem nekifutásból kivetették magukat a hajó orrából abban a vakmerő reményben. a Jenny egészen közeljutott a parthoz. Beth boldogan szaporázta a lépteit most.így egy másik. láthatóan igyekezett pillantásával kerülni a 135 TIM POWERS . Mivel a másik három hajónál jóval sekélyebb volt a merülése.Csapjál össze nekünk egy olyan jó kis vacsorát. Harangok kondultak a Lármás Carmichaelen és a Jennyn . mielőtt látványosan hanyag mozdulatokkal megindult a part félé.Hála az égnek! . ugrásuk ereje és íve elegendő. amit nem hallott tisztán. minden sallangot nélkülöző mozdulatokkal úszott kifelé. fröcskölt és prüszkölt. ami legfeljebb az állukig ér. . nem a flotta sorhajójával van dolguk. .a lánc csörgése beleveszett a pokoli ricsajba. A Jenny elszabadult a hadihajótól! A kalózok fejveszett menekülése minden átmenet nélkül ünneplésbe csapott át. így Sanda Jacknek sikerült elkerülnie a fogadásukra összeverődött tömeg nagyját. Ám akadt egy. mogorván lemaradt. hogy a hullámverés közepette a partra gázoljon. aki egyszerűen csak leugrott.Még mielőtt a kapitányok elindulnak a szárazföldnek! Addigra még többen értek ki a partra. . aki tudott úszni és kihasználta a lehetőséget különleges képessége fitogtatására: köröket írt le a vizet taposva.kiáltotta valaki a fövenyen várakozók közül. muskétákat lőttek ki a sötét ég felé. Sanda! . Körbenézett. a fedélzeten lévők közül pedig néhányan nem várták meg a csónakokat. majd gyors. azonban a parton állók elismételték. míg Friend.A szakács túlélte! . hogy kiderült. . az egyes hajókon lévő zenészek pedig sietve felkapták hangszereiket és zajongani kezdtek. látván. és saját tempójában ment tovább. Volt.Feketeszakáll hajóján viszont nem -.A lehorgonyzott Carmichaelen valaki kiáltott valamit. Ő állt fel elsőnek a sekélyesben. mielőtt horgonyt vetett .Ez az az istenverte Jenny! . hogy a hajó nem kínál szökési lehetőséget a nőnek.

de biztos akad benne hely neked is. a Davies és a tüzek közötti.így a férfi. ármányos. . noha ingatagon.. Most az hiszitek.A bejelentést követő szórványos taps nem akadályozta meg abban. .Otthagyta Betht. azonban tucatnyi kéz. saját kezébe vette a dolgot a ISMERETLEN VIZEKEN 136 . A szikár kalózvezér vigyorogva fogadta . hogy mondjon valamit. tudom. nagyon is érdekli őket a történet.Mindenki azt mondta. micsoda pernahajder: bátor. hogy bemutassam az új fedélzetmesteremet! . . hogy Beth karját Jack nyaka köré fonja. Sanda a válla felett nézett vissza rá. hogy továbbra is jól lásson a sötétben. és. a Jenny érkezése kissé késlelteti a dolgot. most én beszélek.A fenébe! Mindjárt visszajövök. . Stede Bonnett-tel ellopunk ma éjjel egy csónakot és elszökünk.Sanda! . A nő felé sietett a homokon.Uraim... amíg Bonnettnek sikerül csónakot kerítenie. a világ legtermészetesebb dolgának tetszett. viszont egyben remek figyelemelterelés. az utolsó sortűzben . hogy folytassa..Tudom. . engedjék meg.. aztán szakáll borította sötét arcán mosoly hasadt. és nem remeg meg a mordály a kezében. egy-két bátorító láb is taszigálta őt előre.tüzeket. .kiáltotta Davies. amikor észrevette a megnyújtott lépteivel a középen hagyott üres területre érkező Beth Hurwood karcsú alakját.Sokan meghaltak . és megindult a csődület felé. így voltam vele én is. Megmondom. s amikor találkoztak.Figyelj! Sokat beszélgettem az elmúlt öt napban Daviesszel. Szeretnétek tudni.. kifejezéstelen arccal hátrálni kezdett. Jack! Hol a pokolban kódorogsz? . csakhogy kiderült. Felteszem.. hogy bocor nélkül maradtak.Hát itt van! .. aztán várj engem! Én majd.zihálta.noha az elmúlt öt nap során egyre szidta a sorsot... hogy mind egy szálig odavesztetek. mit tegyél. csak a főzéshez meg a bábozáshoz ért igazán. és láthatóan oda akart menni hozzá. sőt. . A tömeg peremén Beth Hurwood lassan.hangzott fel a kiáltás a tűz melletti sokaságból. Maradj itt a parton egy darabig. . mégis futva megindult irányába a férfi is. simára taposott terület irányába.Nem. . hogyan lógtunk meg a hadihajóról? A kalózok jó hangosan adták a tudtára.

. és Davies válla is egészen rendbejött. . rám kacsintott. olyasvalakinek beszéltem a szándékunkról.. Beth tett még egy lépést hátra. úgyhogy vártam.Épp így mondta. meggyőzte a kapitányt. aki azt mondta a kapitánynak: „Jaj. aszitte róla a kapitány! . Jack felkapott egy pisztolyt. a túlélő cimborák fegyveres őrizet alatt álltak. és egyszerűen ledurrantotta a kapitány fejét a nyakáról! Ez alkalommal viharos volt az éljenzés: Sandát a kalózok vállra kapták és körbehordozták a tüzek körül. Még azt is elérte. gyorsan! . és felvittek a hajójukra. Mint kiderült. Azonkívül a Jenny érkezését is hasznunkra fordíthatjuk.Attól tartok. mikor senki nem figyelt oda. és a hátunk mögött bezárult az ajtó.Ártatlan. uram.Csakhogy . hogy kiderüljön. és sikerült „felrázni Kartfúr mestert”. én nem tartozom ezek közé a mocskos kalózok közé. és a sokasághoz csapódván kurjongatva helyeseltek. engem a többiektől távol kell kihallgatni odalenn. hogy a hajójáról átvett 137 TIM POWERS . hogy a brit hadihajó a pusztulás martaléka legyen. Phil! . hogy csatlakozzak hozzájuk. akkor nem kell tartanunk tőle.de ha most azonnal elindulunk. Mondhatja azt. a kabinban. szegény fejem. miben sántikál. . amiért is hamarosan elszámolok majd néhány jelenlévővel. engem úgy kényszerítettek.halott vajákos felszerelésével együtt.Miután lepuffantottak a Carmichaelről . és örömmel tanúskodom majd a bíróság előtt. Ő pedig nem tett egyebet. és amint leértünk mi meg még pár tiszt. hogy a lény valamelyest figyelemmel kövesse a szlupot.lihegte a nő. aki elárul minket. mint a ma született bárány.kezdte emelt hangon -. kivéve a Sanda gyereket.. meredten bámult a feketéllő víz felé: háromszögletű kalapjának dőlése alapján épp az eget fürkészte. aztán sarkon fordult és rohant a sötétbe boruló partvonal irányába. így a sebesültek láztalanul lábadoztak. Kezét a háta mögött összefonva. mialatt Davies nagy élvezettel ecsetelte a háta mögött.Gyerünk. Bonnett a dagályt jelző vonal szárazabbik oldalán álldogált. . a Jenny lebénult és foglyul ejtették... Jack miképpen érte el.folytatta Davies -. a flottabeliek halásztak ki a vízből. amikor a lány rátalált.” A Jenny legénységének számos tagja kiért közben a partra.

ami az előbb világossá vált a számára: noha a hang Bonnett hangja volt és az ő szájából szólt.. Megfeszült. . hogyan kell kiszagolni. igaz? Loppal elinalni? Ez megmagyarázza. erősen kiszínezett beszámolót. amelyet szeretne eltávolítani a tábláról.. menjünk már! Minden egyes másod. és zümmögni kezdett egyet az egyszerűbb hárító dallamokból. Itt elhallgatott. márpedig azt remélte.Vállat vont. miért volt ennyire feszült és ideges. a férfin keresztül valaki más beszélt hozzá. Bonnett felé fordult. Kifújt a tüdejéből minden levegőt. Épp azon volt. Sanda megfeszült. és részvétteljesen elmosolyodott. Nagyon feltűnő lelkiállapot ám az ilyen.. hogy szól a kalózoknak.ellátmány a Jenny megcsappant készleteinek pótlásához szükséges. ha megtanulja az ember.Sajnálom. tegyék le. amit az elmúlt öt nap során Daviestől tanult. . Jelen pillanatban egyik sem nélkülözhetetlen a két figurából. Orrát akkor csípte leginkább a kellemetlen szag.Szökés. s igyekezett felidézni valamit abból.Hm! . elmondhatja neki a saját változatát Davies megmentéséről. amikor megcsapta orrát a túlhevített fém mostanra már oly ismerős szaga. rőt hajú alakját. és észrevette Venner köpcös.. nem igaz? Az isten szerelmére. arcán eddig nem látott kaján vigyorral. $ Sanda az orra alatt mormolta a szitkokat: szem elől tévesztette Betht. amikor a legszélső tűz felé nézett: egy-két pillanatig erőltette a szemét. . Beth elakadó lélegzettel pördült meg. . majd ujjait a Daviestől látott kényelmetlen ISMERETLEN VIZEKEN 138 .kezdte szelíden.a világgal kapcsolatos alapvető meggyőződése is megingott az előbb. miközben fészkelődött egy kicsit bizonytalan ülőhelyén. és kétségbeesetten szaladt vissza a tüzek irányába . még mielőtt meghallja a Jenny legénységének megállapodása alapján született. és próbált figyelni a szélrózsa minden irányába. mert semmiféle észérv nem adhatott magyarázatot arra.

és hagyták. azonban tétovázni kezdett.helyzetbe görbítve felemelte bal kezét. Jack megsejtette. Eszébe jutott a sajkával közeledő emberről hallott összes történet.Thatch . nahát . Daviesre sandított.” A parthoz legközelebb állók felhagytak az éljenzéssel és az ordítozással. s néhány másodperc elteltével mindenki elcsendesedett . a rettegett hunsi kanzo alkalmazkodott a szigetlakó fehérek közül a legügyesebben ehhez az új. hogy ő nem kutya. ahogy a tengeri rablók ráuntak szórakozásukra. először keresztet akart vetni.Ó! .azonnal megszűnt a szag.kérdezte suttogva a mellette állót. . . Jack sípolva szedte a levegőt. Madár úr pedig még egyszer figyelmeztette az embereket.Mi az? . aki jobban hunyorított. hogy arca még a szokottnál is ráncosabbnak és beesettebbnek hatott. A sötét tenger felől pedig felhangzott az evezővillákban nyikorgó lapátok zaja: kipp-nyikopp. hogy rajtakapták.Sanda a part és az Anna Királynő Bosszúja kivilágítatlan tömege között félúton járó csónakra meredt. egy részeg vénember végére ért hosszan tartó kacagásának. ám aztán teljes lett a némaság a tengerparton. elfordította tekintetét . mint a Golfáramlat. „Nahát. milyen is lehetett 139 TIM POWERS .mondta halkan. az egyikük. ám amint Venner rájött. Azt hiszem. mint amenynyire a tűz fénye miatt szükséges volt.gondolta. . és úgy vélte. végül csupán megvakarta a fejét.egy-két figyelmetlen kalóz még felkiáltott. bárcsak Wilson kapitány ne akart volna végezni Daviesszel. és bár állkapcsa úgy feszült. nyugati módihoz. Sanda nyugtalanul pislogott körbe. hogy leszökkenjen a tömör homokra -. Jack még soha nem kívánta ennyire buzgón. a nagyobbik ilyen távolról mintha szentjánosbogarakból álló fejdíszt viselt volna. . Ketten ültek benne. kipp-nyikopp. Venner szerint nem én vagyok a legalkalmasabb a fedélzetmester tisztségére..Feketeszakáll.. Mi ennyire rettenetes? A kérdezett jobb keze homlokához rebbent. Jack úgy vélte.. Feketeszakáll legalább annyira látszott az itteni világ elválaszthatatlan részének. ezt nem árt tudni. Thatch .Jön egy csónak..

akár egy szél faragta szikla. Csizmatalp csikordult mellette a homokon. miért. Sanda úgy vélte. azonban Daviesszel ellentétben Beth apja láthatóan pattanásig feszült a türelmetlenségtől és a várakozástól. amire maga szerint szükségünk van. míg gerince csikorogva a homokba szántott a sekélyesben.ígéretéhez híven remek hajót hozott nekünk. az is világos volt előtte. egy pillanatra megtorpant: óriási. és ahol vízszintessé vált a talaj. Feketeszakáll felgyalogolt a homokdűnén a tüzek irányába. S bár tisztában volt vele.Enyhe akcentussal beszélte az angolt. elkések. amit Davies Hurwoodról mesélt. .Sanda borzongva vette észre. megpillantotta a félkarú Benjámin Hurwoodot: az öreg megállt mellette. inkább a félelem vezérelné ebben.Íme. és nem azt az utat választaná. és a feje körül ide-oda ringó vörös fénypontokkal a pokolból éppen csak előmászott háromszarvú démont idézte Jack számára. pedig attól tartott.. és a feje körül izzó vörös foltokról kiderült. ha ő maga bármikor Hurwood helyében találná magát. . Ahogy eszébe jutott néhány dolog. hogy állát felkötötték . s ahogy a víz tajtékos habbá silányult. és ahogy körülnézett. Hurwood .fiatalemberként: akaratos ifjú. és legalább olyan szilárd és vaskos. és meredten figyelte a csónakot. és nagy loccsanásokfröccsenések közepette kiballagott a partra.szólalt meg. mire Feketeszakáll átugrott a peremén. hogy nem brit ISMERETLEN VIZEKEN 140 . vajon arra utal ez.csak ült a ladikban: nem próbálkozott partra vezetni a lélekvesztőt. Sanda pedig nem tudta eldönteni. nálam pedig itt van a gyógynövény. cakkos tetejű árnyalakja kirajzolódott a bíbor ég előtt háromszögletű kalapja túlságosan is elkeskenyedett és hosszúra nyúlt a sarkaiban. itt vagyunk egy év elteltével. Megérkeztünk tehát augusztus elsejére. palástolja esetleges kétségeit. de a mélyebb víz felé sem vette az irányt az újabb hullám érkezése előtt. amit ő. hogy az öregember egy gyilkos. még Daviesnél is magasabb. Hurwood is leplezi érzéseit. . akkor nem annyira az erény. borzas sörényébe és szakállába font gyújtózsinórok égő végei.. Evezőse . Mr. a jármű előresietett. miután döntöttek egy megoldás mellett. úgy gondolta. Magas volt. tudja. Aztán a tüzekhez ért. aki eltökélte. A csónak meglovagolta az egyik kicsapó hullámot.

Sanda is bámulta.Itt vagyok..Jackben most először merült fel a gondolat.Davies előrelépett. A hosszú kabát megremegett.szétvált egybegyűlteken. úgy figyelték. Davies visszavigyorgott rá. ahogy széles kézelőjű kabátujjára pillantott.Egyszerre elhallgatott. . mindketten találjuk meg. . fekete kabátja miatt. amit keresünk! A hatalmas kalóz mögött megpillantotta.aztán egészen tisztán látta. . Ezek az idők bizony próbára teszik az embert vigyorgott Feketeszakáll. A Carmichael legénységének egyik tagja odasietett egy kancsóval. hogy velünk tarts? .kezdte. mi történik. .Rumot .. bár nem túl feltűnően: szívdobbanásnyi időre mintha megmoccant volna a mandzsetta.Kívánom. A kalózkapitány a központi térség közepére lépdelt.így is lesz. . 141 TIM POWERS . majd cseppekben hullani kezd a homokra.. azonban Davies elkapta a grabancát. . vagy egyszerűen csak a beszéddel szembeni érdektelenség jele. és lebarnult arca egészen kifejezéstelenné vált. uram. nehéz. mi a helyzet akkor.származású. és halvány füstpamacs kígyózott elő belőle .Van még valaki. ha az ifjú orvosnak saját elképzelése és céljai vannak.a három hajó legénységére . Sanda felfigyelt rá.Az óriás körbejáratta tekintetét a többé-kevésbé három csoportra . úgy rántotta vissza. hogy vér csorog végig csíkot húzva Feketeszakáll középső két ujján. . . . de annál feszültebb hangon. . csontos arca csillog a verítéktől. amelynek bő szárnyai egészen lábszára közepéig lógtak.Eléggé felépültél már. .Aha. ahogy az előbb a tüzekhez siető és ezért még most is ziháló Leó Friend lopva elvigyorodik . A közelében lévők ráolvasásokat dünnyögve hátráltak néhány lépést.Mármint ellentétben azzal. . amit maga tett..Próbáljuk ki! . a vicsorban szinte az összes foga kivillant. meglehet. akárha alatta patkányok rohangásznának. míg Hurwood és Friend előrehajolt.Phil? .Nem tartottad magadat a parancshoz.mondta a kalózkapitány halk.

Kijön velünk? . Ő az a kövér gyerek. azonban elvonta figyelmét a látvány.. . hogyan hozhatná el oda bárki is Beth Hurwoodot. amit kerestek. Egyszerűen nem fért a fejébe.. Amint Sanda felfigyelt arra. már el is oszlott. Beth is jön a mocsárba. a visszataszító formát öltve alkalmazkodott lények között. miféle útra indulnak ma éjjel a veszedelmekkel teli lápon át. és már sietett is vissza Davieshez. ő pedig a pereméhez érintette a bot izzó végét.. Davies pedig odavitte Feketeszakállhoz.. meg Hurwood lánya. nyomában nem maradt más. Sanda Jack . kért egy poharat.kérdezte rekedten Feketeszakáll.közölte pergő nyelvvel Davies. amiért Davies nem mondta el neki. így nem hagyta. Megfogta a kancsót. egész feje lángra kapott. merthogy a kalózvezér elmesélte. Sanda úgy vélte. hogy elképedése kiüljön az arcára.Jack! . aki erre jó messzire eltartotta magától a poharat.. Azonban dühös volt. Bár Feketeszakáll még nem nézett rá. aztán amilyen gyorsan felvillant. mennyire hasonlít egy dühtől eltorzult arcra. ahogy a roppant méretű férfi teljesen hátrahajtja a fejét.. sietve kihúzta lőporszaruja dugóját. de gyorsan! Jack a legközelebbi máglyához szökkent. valami tollatlan madárhoz hasonló szerzetet lát a kalózkapitány kezén gubbasztani. majd egyszerűen nyitott szájába fordítja a pohár tartalmát. és még feltehetően Hurwood tanítványa. .Én és a fedélzetmesterem. .csattant fel. az emberek Jacket figyelték. és miután megtöltötte.. felkapott egy lángoló végű botot. csak a meggyújtott kanócok halvány fényudvara.No meg Bonnett és Hurwood. Azonnal lobogni és bugyogni kezdett. . a férfi felett pedig rőten ragyogó füstfelhő kavargott. Tüzet. Leó Friend is. Egy pillanatig úgy tűnt. ISMERETLEN VIZEKEN 142 . és belerázott néhány maréknyit a fekete porból az italba. Még ennél is veszélyesebb lehet az a „mágikus egyensúlypont” valahol az őseredeti iszap közel áthatolhatatlan erői.szólította aztán Sandát.Nem csak nyers rum kell! . az izzás ki is aludt.

mivel szinte hallani vélte.Jack magát is meglepte a válaszszák Habár nem.Üdv a nagyvilágban. Akarom mondani.gondolta. amit találnak. mi minden van a Lármás Carmichael fedélzetén .sokat ügyetlenkedtek.. „Miért nem részesítenek valaki 143 TIM POWERS . Sanda.. .. .A szabadulásunk Sandának köszönhető. ahogy igyekezett átlesni a tagbaszakadt varázsló válla felett... A férfi egy pillanatig egyenesen a szemébe nézett. uram.Látom. mivel nem szívesen kerültek közel a mereven. Jack pedig érezte. mire néhány tengerész nekilátott kivenni belőle egy nagy ládát . Sanda megfordult.. és bár Samedi báró meg Maitre Carrefour jár velünk. . A kalózkirály undorodva kiköpött.Bocsáss meg . és csak most jutott eszébe. amint pincétől a padlásig átforgatják elméje minden zugát. hogy összepréselt lelke visszanyerje megszokott kiterjedését. Úgy hiszem..Ezzel elfordult.Köszönöm. .hümmögte Feketeszakáll. hogy felügyelje a munkát. ahogy vér szökken az arcába. a nagydarab kalózkirály pedig ráemelte tekintetét. és elsietett.. Az érkező hullámok előbb félig megtöltötték a csónakot.kezdte...Sanda. aki úgy érezte. mire valósággal hátravetette osztatlan figyelmének nyers ereje.. . mozdulatlanul üldögélő evezőshöz.A fedélzetmestered . Davies megfelelő embert választott.. . nem is tudtuk.Szökés közben végeztek vele a hadihajón . ám aztán kitaszigálták a sekélyesbe.. mi? Miért is. „Óriások éjszakája” .. . mit tudsz. nem egészen.Hallottam hírét . már-már gyanakodva az óriás. nagyot sóhajtott. Lépj csak előre! Jack így is tett. Davies kapitányt? A francba is. amikor a Forráshoz érünk.A bocor meredt tekintete oly átható volt. .Nem láttad Philt? Ööö.Mi lett Hodge-dzsal? . Csupaháj terjedelmes hasába. Sanda pedig. és hagyta. állj csak meg a saját lábadon! . .dörmögte az óriási kalóz nemtörődöm mozdulattal összeroppantva a poharat. hogy a bocor állítólag süket. .Sohasem. hogy abbahagyta a zagyválást. Mutasd meg ma éjjel. hát persze.mondta halkan. és mérlegre teszik.felelte Davies. Majd hangosabban így folytatta: . és kis híján beleütközött Davies bocora. a vakító napsütésből most lépett át az árnyékba. nem hallasz. .

. aki csak gyanakodott. Jack ideges..Hatalmas ember. mert nem tartozik rád.folytatta halkan. Sanda aggodalmasan rázta a fejét. hogy a fenébe akarják megóvni a mocsárban? És ki az a Maitre Carrefour? . csak a mi jó barátunk. nem tudom pontosan.Egy szóval sem mondtad. A kalózvezér észrevette.Az biztos . . és ettől még jobban megriadt. . .. Thatch csak helyesen ejti. amelyeknél lehorgonyozták őket.Isten tudja . Valószínűleg azért. Loák biztosan vannak itt is. Davies néhány lépésnyire onnan a homokdűne tetején álldogált.Őszintén mondom. az idősebbik most éppen védekezik. . . Szerintem valami nehezebb varázslatról lesz szó. sőt. ő pedig odacammogott hozzá. Samedi. akárha egy palack jóféle bor lenne. csalódottsággal tekintett rá. „a keresztutak mestere”. ha a karibi loák tényleg olyan gyengék itt. . és sietve megkerülte.. hogy Beth Hurwood is velünk jön a mocsárba.. a vénembert egyedül az élteti. majd a fejével Feketeszakái] irányába biccentett. Úgy vélte.Tessék? Ja. mint ahogy mondtad.mást ebben a pillantásban? . Azt viszont észrevettem. ISMERETLEN VIZEKEN 144 . rávigyorgott. hogy valamiképpen visszakapja majd.bólogatott a kalózvezér. . hogy nagyon igyekeznek. ahogy ennyire északra távolodtunk azoktól a helyektől. nehogy bármi baja essen. Kartfúr mester. . a véletlen ura.” Feketeszakállal ellentétben. .Aminek köze van Hurwood feleségéhez. udvarias vigyort villantott a bocorra. mi? .értetlenkedett magában. Daviesnek felszaladt a szemöldöke.Na de.Tényleg nem? Meglehet. Csupaháj nyilvánvaló kétellyel.Esetleg egymást. . ahogy megremegett.bólintott Sanda komor arccal. Jack.Ide hallgass. ő meg a többi szellemfickó egyre gyengült. Más szóval a különböző lehetőségek. Phil ..Mit akarnak művelni vele? Davies felsóhajtott és a fejét ingatta. amelyet valaki túlságosan sokáig hagyott kinn a napon. Azt jelenti. majd elhátrált onnan.Ahogy a Jennyn mondtam neked. Igen.

betértem a szomszéd ajtón Littleton fogadójába.. Szóval akkor még arra is képesek leszünk.. meg kell állnunk a saját lábunkon.. és közölték velem.akkorra már tizennyolc voltam . nem. Jack? . hogy ne fertőződjünk meg.Milyen régóta vagy a nyugati féltekén. . hogy egy bristoli utcán elkaptak a kényszertoborzók. miként vehetjük hasznát.. egy évvel azután. nyugatra voltunk. . hogy tengerész vagyok őfelsége flottájában. Szóval június második napján.A fenébe is. Jack: ahogy kijöttem onnan tele sörrel meg Littleton remek pörköltjével 145 TIM POWERS .a Hattyú épp Port Royalban horgonyzott. felvittük a hajót egy olyan területre. ha Hurwood állja a szavát és megmutatja. míg a társaim vakarták a napon a fúrókagylókat a hajótestről.. hogy a Hattyú nevű fregatton szolgáltam.. Bizony. aztán felkuncogott és a fejét csóválta. tíz évvel azelőtt Port Royal igazi szeméttelep lehetett. Nem. Davies mondani akart valamit. Szerintem valahogyan megtudta. méghozzá úgy.de ezek indián loák lesznek. és 1692 májusában . Nem értem. amikor ennyi nehézséget felvállalt. . De amikor én ott jártam. hadd mondjam végig! Utána beszélhetsz. s miután végeztem ott.Te is tudod. itt tulajdonképpen csak magunkra számíthatunk. hogy egyszerűen elrepüljünk onnan. hogy eljusson odáig? Főleg úgy. Akkortájt az volt Jamaica első számú kikötője. csak egy kedves. ahol megdönthettük. Segíteni biztosan nem fognak nekünk.. Én tizenhat éves koromban pillantottam meg először ezeket a szigeteket. Persze. ha nem sikerült megúsznia.Na igen.Davies felsóhajtott. hogy nem tűnik valami ügyesnek a varázslásban. Sanda mérgesen ráncolta a homlokát. én messze lenn voltam a parton. de mi vezérelte.Azt hiszem. amikor rátalált. vagy mi. A lényeg. és egy behajózási hibát jelentettem a királyi raktárnak. mint Thatch. Mondjuk egy hónapja. egyáltalán miért jött ide Feketeszakáll. a dzsungel mélyén nagy mágikus erő lakozik. Mondok neked valamit. a Carlyle-erőd falaitól úgy százyardnyira.. Ahogy Thatch is mondta. . az volt Henry Morgan hazai kikötője. élettel teli városkának láttam.. amint odaértünk ehhez a mágikus fókuszhoz vagy Forráshoz. ..

kétezren vesztek oda aznap. amit csak el tudsz képzelni. .Záporozott rám a tégla meg a föld. hogy lássam. ahol egészen délig Port Royal húzódott.folytatta Davies. belekapaszkodtam egy tetőgerendába: úgy hánykolódott ide-oda. nyomában az egész várossal. legvadabb tengeren. parázsló tűz. amilyen ez a Hurwood .a feltámasztás varázslatának egyik igen nehéz változatával próbálkozott azon a rettentő június másodikén. Lehet. olyasféle valaki. amiről eddig beszéltek. . miközben mintha nem tudta volna eldönteni..Ja. Keresztül-kasul bejárta az óceán újdonsült darabját. és az előző évben szentelték fel a legfélelmetesebb loá-nak.. akár az ágyúlövés vagy a mennydörgés. a Temetők Urának. tényleg. aztán a téglával kirakott utca széttört. Még épp időben fordultam vissza a fogadó felé. Aztán épp a Hattyú vett fel: rohadt kevés hajó maradt épen.. kedves uram. marha volt. a szökött és szabadon élő feketék mellett nőtt fel.. .Jézusom! . érted? Mint valami hatalmas korsó erjedő sör. Később úgy hallottam. benne teknőssel -. amiben szerintem nem lehetett valami jártas.Szerintem vagy három percig víz alatt lehettem . Az újbóli megtestesüléssel szórakoztak: azt ISMERETLEN VIZEKEN 146 . Belemerültem az emlékeimbe. Sanda lenyűgözve hallgatta. akinek a titkos drogue-ja a füstölgő. pontosan merre is akar zúdulni. amint az egész homlokzata darabokra hasad...Ööö. hogy a fogadótól háromsaroknyira a szárazföld irányában egy Angliából jött vénséges szemfényvesztő gondolom. de mi köze ennek a..mondta Sanda jó hallgatósághoz illően.. ám roppantul sokat tudott a vodun-ról.. kis híján ízekre szedett maga a víz. Majd: . olyasféle mágiával. hogy azért. és a szárazföld felől olyan robaj támadt. . egészen elfeledkezett arról. és ő pont közéjük tartozott. Samedi bárónak.ha jól emlékszem rá.. és belecsúszott a tengerbe.. Az egész fortyogott és habzott. afféle csíkokra. ha felvágják. Végül kijutottam a felszínre. kiugrott a lábam alól a Thames Street. Hát úgy. bocs. Csakhogy aznap ott volt vele egy tizenhat éves suhanc is. mert a földrengés kezdetekor már az oldalán hevert.. egy olyan fiú. akár egy fogpiszkáló a valaha létezett leghullámzóbb... akinek a bőre ugyan fehér volt. mint a torta. aki Jamaica hegyei között. és rengeteg embert kihúztunk még a tajtékzó tengerből.

hogy nagy erejű feltámasztásos varázslatokat a tengeren kell végrehajtani.próbálták kideríteni. . valami köze van ennek ahhoz.. . .. és mi ez a Forrás vagy fókusz. és. azt lefröcskölheti az egyik oldal. aki igen... szárazföldön. . az Ifjúság Forrása. Jack.. hogy ez a fehér gyerek a leghatalmasabb természet adta varázsló ezzel a bőrszínnel. értem. és nekilátott feltámasztással bajmolód-ni Port Royalban.Ez. ez a tizenhat éves. Sanda várt egy pillanatot. aminek a felkutatására a dzsungelbe megyünk? Davies pislogva nézett rá. .Na jó. A vén angol varázsló már korábban is próbálkozott ezzel. ezt tudod..Szóval kiderült. márpedig ahhoz friss emberi vér szükséges. Ed Thatch. 147 TIM POWERS . mittudomén..Ööö.. .És erre Port Royal városa a tengerbe vetette magát. Úgy hívta. Na. az előttük élt karibi indiánok pedig biztosan.. igaz? ..Úgy hívták. hogyan kell régi lelket új testbe költöztetni. bár valószínűleg a vénebb bocorok között akadt. viszont aznap ezzel a tizenhat éves kölyökkel állt párba.Ó! .Igaz. szóval kisült. És? . Jack. Hát nem ismered a történelmet? Juan Ponce de León is ezt kereste.Azt hittem...Igen. hogy a vér meg a tengervíz között létezik egyfajta kapcsolat. ez vezérelte ide két évvel ezelőtt. . ezt egyikük se tudta akkor. Azóta igyekszik tökéletesíteni a feltámasztásos trükköt. . tehát kiderült. . Ez volt a kérdésed..Sanda egyáltalán nem nyugodott meg a hallottaktól. aki valaha is létezett. Na. igaz? . egy-egy jó napján sikerülhetett pár döglött bogarat feltámasztania.. Az életet és a halált elválasztó falon tátongó lyuk: aki ott van a környékén. Ha jól értem...Sanda az éjsötét óceánra pillantott.. úgyhogy elkaptak valami szerencsétlen koldust hozzá.visszhangozta Sanda..

Davies és a többiek pedig megitták az utolsó pohárka lélekerősítő rumot is.Kösz. aki ügyel az elmém épségére. a drága jó Margaretemet. Mi is a neve? Nem Margaret. óvatosan foglaltak helyet a padokban. csupán a képzeletében léteznek..” Hunyorogva nézett az előcsarnok ablakán beszüremlő..TIZENEGYEDIK FEJEZET M besötétedett. tárgyakat kövessen.. Nem a menyasszonyomat látom ott. majd elindultak északnak a part mentén a folyó és a csónakok irányába. azonban az emberek még mindig a helyüket keresték az oldalhajókban. „1718-at írunk . ragyogó napfénybe. Feketeszakáll. a lányommal. . hogy felálljon és a nyomukba szegődjön. Beleskelődött a templom egyik félreeső ajtajának a két szárnya közötti résen. és a lelkész sem került elő egyelőre. Benjámin Hurwood erőt vett magán. Az ott a lányunk.. és nem is 1694-et írunk. csakhogy Hurwood mélyen hallgatott róluk.. Nem vagyok negyvenhárom éves. ahogy visszaadta vőfélyének a flaskát.. inkább összeszorította a száját. Az elmúlt néhány évben egyre élénkebb és kitartóbb ábrándképek mostanra eljutottak arra a pontra.. a kalózzal és.. IKOR TELJESEN ISMERETLEN VIZEKEN 148 ... egyáltalán nem vagyok a chelsea-i templomban. Peter ...hajtogatta magának és én Florida nyugati partján vagyok éppen Edward Thatchcsel... és nem hagyta. a.... Bármit is látok. az eszköz. de legalábbis azt. hogy tekintete olyan alakokat. amelyekről jól tudta.. bár az oltár túloldalán lévő imazsámolyok egyikét egy riadt kinézetű ministránsfiú foglalta el.mondta vigyorogva. az életemet. Eliza-beth! Ez az. ahol már-már hallucinációknak kellett volna neveznie őket.

.Köszönöm. .. így most teljes sötétségben álltak. mintha nehéz köveket pakoltak volna a gyomrába. Soha nem láttam még ilyen sápadt vőlegényt. melyet eddig nem is vett észre. vidám hangvétellel palástolva aggodalmát.. Már nem látta a haját a tükörben.Azt hiszem.csattant fel indulatosan.Az isten szerelmére.. visszahúzódó férfiú volt. azonban a hajára igen büszke.kérdezte Peter.Hurwoodnak az futott át az agyán.dünnyögte.Húzd el azt az átkozott függönyt! 149 TIM POWERS . és a divatra fittyet hányva soha nem hordott parókát. társaságban mindig „saját hajával” jelent meg. mialatt Hurwood újra odament az egyik polcnak támasztott üvegdarabhoz.. . aki közben valamiképp függönyt húzott az ablak elé. és éveinek száma ellenére egyetlen ősz szálat sem lehetett felfedezni tincsei között.Nyugalom... . biztosan eljön. Nem járja. Peter mosolyogva figyelte.biztosította tanúja. hogy meggondolta magát. Peter. Hurwood elfogadta a felé kínált flaskát..Meglesem magamat még egyszer a tükörben. aki túl sokat ivott .Szerintem te vagy az. . Megfontolt. . mennyire ideges a vőlegény. Ben. eltekintve attól a lámpástól. viszont a szellő tenger és mocsár illatát hozta magával .Nyilvánvaló. molyrágta kárpitok és száradó könyvkötések egészen szokatlan szagokat képesek létrehozni. ahogy kissé kihajtotta az egyik ajtót. és hunyorogva a templom hátsó traktusát leste. . Tessék. .Csak tréfáltam! . beleőrülnék.felelte Hurwood hosszú barna hajának fürtjeit igazgatva. húzd meg újra a konyakot. A vőlegény ennek a lehetőségnek a puszta felvetésétől is úgy érezte.Betegyem a lányt a csónakba? .jegyezte meg Peter.mondta a tanújának. Ennyi elég.. . . A levegő egészen friss lett. .A hiúság bűne .. hogy gyakrabban kellene szellőztetni itt. ne is mondj ilyet! Abba.... hogy részegen álljak az oltár elé.Van még egy kis időnk . . ma megbocsátható e csöppnyi vétség . .Még nem látom Margaretet . és nagyot kortyolt belőle. egy évszázadnyi tömjénfüst.

nem is egyet.Meghalt! . mindenképpen tedd be. a folyó irányába. akinek sikerült még némi távolságtartó derűt is a hangjába csempésznie. . elegáns alakja helyett egy szörnyűségesen kövér fiatalembert pillantott meg nevetséges öltözékben.ismételte Leó Friend.magyarázta türelmetlenül a kövér ifjú. . fáklyafénytől csillogó vízben..Ki vagy te? .A tanújához fordult.. . földszagú? Ekkor magához tért a látomásból.Ideje beszállni a csónakokba. azonban Peter karcsú. . Hurwood ..Akkor nem esküvő. szívós mangrovegyökereket. Magabiztosan megindult lefelé.kiáltotta. Hurwood riadtan vette észre. Mr. mivel most már biztos volt benne..Persze.Csak nyugalom. A folyópart úgy százlábnyi hosszú szakaszán karddal lenyesegették a pókszerű.kérdezte felettébb rémülten.mondta valaki. hogy a lámpás tüzet ..gyújtott az oldalsó csarnokban. mivel rendszeres időközönként rátört a képzelgés. Hurwood . s nyomukban elgyengülten. Elizabethet a csónakba. Leó . meghalt .Igen. De miért ilyen kicsi a koporsó: négyszögletes. hogy ő valójában szertartásos lassúsággal sétál végig a templom főhajójának padlóján. Mr.Margaret jól van? . hanem temetés miatt lehet a templomban. széltében-hosszában legfeljebb másfél lábnyi fadoboz? És miért ilyen büdös.Ezért van itt. galambőszen állt a helyén.. . . .Maga pedig akkor is épeszűen fog viselkedni a következő néhány órában.Margaret halott.tette még hozzá elkeseredetten.szólt Hurwood. . . hanem egyszerre hármat . ahogy egyesével elhalad a nagy ólomüveg ablakok előtt. és férfiak álltak térdig a fekete. és épp akkor feszegették fel Feketeszakáll faládáját. . emlékszik? .Peter! . ha saját magamnak kell irányítanom . és az elmúlt negyed évszázad emlékei földcsuszamlás módjára omlottak rá. ahogy a partról egymásnak adogatták a viaszosvászon ISMERETLEN VIZEKEN 150 .Most nincs idő látomásokra. történt valami a menyasszonyával. Néha-néha megtántorodott egy kicsit. az árnyékok és a rézsútosan a földre vetülő színes fényfoltok egymást váltó sorai között. minden bizonnyal Peter..Ég a templom! . ahol a partra húzott csónakok várták.

és elhelyezték őket a lélekvesztőkben.Attól még nem felejtem el. Mind a három csónak orrában szövétnek égett: Hurwood látta. mert a társam súlyos egyéniség.mondta az egyikük durcásan. ő mégis mosolygott.Azt mondta..Úgy is nézett ki. hogy apró-cseprő bosszúságokkal törődjön. aki az előbb vette ki az utolsó csomagot a ládából. . . Hurwood a szeme sarkából látta a ministránsfiút. . .A válla felett hátranézve látta. inkább mintha eltévedt volna. A férfiak arcáról azonnal leolvadt a vigyor. .Azzal megyünk mondta a meghunyászkodott kalózoknak az egyik csónakra mutatva.. Szélesen mosolygott. mert túlságosan is örömmámorban úszott ahhoz.kérdezte az előtte térdeplő kedves párra mosolygó lelkész. Davies tartotta meg őket a víz fölé lógó mangrovecsonkba kapaszkodva. főnök? .. .. Nem is annyira riadtnak. .. 151 TIM POWERS .Kitartok . hogy Davies és a szakács már elfoglalták az egyik járművet. amikor beszállt. de nem voltam benne biztos. ahogy menyasszonya után fellépett a hintóba.Hö-hö-hö! Hurwood pislogott párat. Még mindig az imazsámolyon térdelt.egészségben és betegségben. kitart ..kérdezte a kalóz.Kérem. A kalózok szótlanul engedelmeskedtek. Noha kifejezetten jelezte.Nem akartunk tiszteletlenek lenni. Észben tartom majd. hogy még a csizmája sem lett vizes. és Hurwoodtól való félelmükben olyan közel húzták a járművet a parthoz. . . néhányan rizst dobáltak. majd rájuk mosolygott.Hogyan. hogy feltétlenül hozzak maguknak néhány emléket a Forrástól. uram .vihogott a mellette álló férfi. mint aki kitart. ahogy Leó Friend letipeg a lankán. és riadtnak tűnt..mondta ki akkor. amíg a halál el nem választ? .csomagokat. . uraim. hozzák ide és tartsák erősen. Az első kalóz a társára kacsintott. . . mit kíván. és a vízben álló társainak dobta.Felettébb mulatságos.

. halkan hátra-hátraszólt Daviesnek az útirányt ISMERETLEN VIZEKEN 152 . mintha mindnyájan úgy érezték volna. . megkezdődött az evezővillák kopogása-nyikorgása. ennek nincs itt helye. Az öregember a kalózok és Friend. hol előbukkant a suhanó felhők mögül. hogy Csupaháj nem tart velük. amiről a többiek nem? Ahogy a lélekvesztők eltávolodtak a parttól. s a fekete útvesztőben hamarosan a parton égő három tűz is eltűnt a hátuk mögött. a következőben Hurwood. Az áramlás lassú volt. és gőz szállt fel a fáklyalángból Beth Hurwoodon kívül mindenki halk. de fához egyáltalán nem hasonlító ciprusok göcsörtös tornyai a sötétségből kibontakozva fölébük magasodtak. és most meleg eső kezdett kopogni a vízen. Friend. Elizabeth és Bonnett. Sanda csónakjuk orrában gubbasztott. ellenpontos dallamot kezdett el dúdolni. és szemügyre vehesse Hurwoodot. amelynek célja az volt... mindnyájukat örömmel látjuk vacsorára! $ Sanda kihajolt a csónakból. no meg Beth megrökönyödésére . „Úgy tűnik. s ahogy a hol csuklyás torzalakot. hogy a lehető legtávolabb kerüljön az orrban lángoló fáklyától.. Ám néhány perc alatt minden éneklés elhalt. A csónakokat megrakták. hol sziklát formázó. hogy magukra irányítsa mindazt a gyengécske figyelmet. nem jelentett nehézséget felfelé evezni..szólt a tátott szájjal bámuló kalózokhoz és Leo Friendhez. a harmadikban Davies és Sanda.Amint visszatérünk Európából. Jack meglepetten konstatálta.vélte magában.Köszönöm! . az utasok többé-kevésbé elhelyezkedtek már a deszkákon: az első csónakban Feketeszakáll ült gyanús evezősével.még mindig vigyorgott és integetett a part felé. amelyet Samedi báró és Maitre Carrefour erre az elhagyatott északi partra fordít. Az elmúlt fél órában a hold hol elrejtőzött.akit a látszólag alvajáró Stede Bonnett vezetett apja csónakjához . Talán tud valamiről. mégiscsak igaza volt: az apja tényleg megőrült” .

. . mire Jack tudatosan is észlelte a gyenge zúgást .a kalózvezér frissen gyógyult válla ellenére ragaszkodott hozzá. aztán harákolt és kiköpött. és óvatosan.Na igen . torz arcokat formáztak.dünnyögte Davies. bárgyú kuncogás Hurwood részéről. hogy már várta. Más zaj nem hallatszott. amit váratlanul sűrű fekete pöffenet váltott fel. mint az evezők ütemes loccsanásaival és a vízcseppek koppanásaival. amit nem hagytak lehűlni két tüzelés között. mivel felhagyott a kacarászással. Úgy tűnt.Tegyétek bele a fáklyákba! Sanda kigöngyölte a csónakhoz kiutalt viaszosvászon csomagot. ami mozgott volna a vízen ülő gyöngyházfényű olajfoltokon kívül.A gyógyfüvet! . Hurwood is felfigyelt rá. Nyomukban cuppanva alakult át minden a lápban. Prüszkölt egyet. Beth reményvesztett némaságba burkolózva kuporgott apja mellett. vékony oszlopban indult felfelé. rostos anyagot. csipetenként a fáklya tetejének izzó felszínére ejtette a nyirkos.jelezve .ráébredt.Olyan a szaga. és néha egy-egy halk.amint megcsapta az orrát. A füst először akadozva. de Jack nem látott semmit. . . de egészen mostanáig csak annyira törődött vele. amelynek megszerzéséért Feketeszakáll egész Charles Townt rettegésben tartotta. érthetetlen szavakat tátogó. Egy órája is haladtak már a dzsungelszerű labirintusban. akinek ugyanilyen kevéssé tetszett. Nagyjából ezzel egyidőben új szagra lett figyelmes.csattant fel. amelyek markolászó kezeket. Olyan volt. és a mocsár szinte tökéletesen csendes katedrálisában Sanda el-elmaradó szisszenést vélt hallani a kalózkirály különös evezőse irányából. ez 153 TIM POWERS . megmagyarázhatatlan loccsanások és bugyogások hallatszottak. amely elnyomta a ciprusolaj és a fekete vízben rohadó növényzet bűzét . köpködve hátrahőkölt. ahogy a csónakok gerince kettészelte és szétmázolta őket. hogy már jó ideje hallja ezt a morajt. Feketeszakáll sajkája haladt elöl. hogy ő evezzen. csupán Friend mormogva adott utasításai a csónakjuk evezőit forgató Bonnettnek. ráébredt. mire Jack fújtatva. mintha nem sokkal előrébb emberek százai suttognának valamit rémületükben. akár egy ágyúnak.

.. „De hát Feketeszakáll volt már itt egyszer mondogatta magának -. suttogásszerű hang nem könnyítette meg a dolgát. már-már ammóniára emlékeztető bűzt. nem mozog-e valami a lápban nem is olyan messze tőlük. hogy kiűzze orrából a szúrós. amilyent a Carmichael elfoglalásakor mutatott. amelyikben Jack ült.. bár mindeközben tisztában volt azzal. noha semmilyen zajt nem csapott. melyik csatornát választotta a másik két jármű. hogy Hurwood nyilvánvalóan elvesztette a józan eszét. rászálldostak az orrban lévő fáklyáról leváló szikrák. Feketeszakáll csónakja haladt elöl. óvatlanul rontott be ide.. pontosabban szűk csatornák tucatjaira vált szét.” Magabiztossága ugyanakkor kissé megcsappant. Ráadásul ő csak úgy. és hol az evezőlapátnak feszülve igyekezett eltolni magukat az iszapos folyómedertől. „Miért kellene ezt kizárólag kísértetek távoltartására használni. hogy ez épp ugyanaz a hidegvérű viselkedés. és ami a lehetséges veszélyekkel szembeni tudatlanságából táplálkozik. ISMERETLEN VIZEKEN 154 . Sanda igyekezett megfékezni képzelőerejét. és Sanda eltöprengett. míg nekünk van egy kalauzunk. és a lapátokat inkább csáklyákként. ahogy magához vonzotta a Forrás mágikus visszhangja vagy mi a csoda. hogyan is kell kezelni ezt az egészet. aki tisztában van azzal. amikor eszébe jutott. utána következett Hurwoodé. hogy pisztolyt hozzanak magukkal? A folyó elkeskenyedett.. végül az. Továbbá miért tiltotta meg nekik Feketeszakáll. nesztelenül követve őket a sötétben. akár a lámpa fénye a molylepkét. Mióta csak elindultak. amikor még a hajók orrdíszeit is képes lenne elkergetni a helyükről?” Feszült volt. Az ázott indák és vadon növő orchideák egyre közelebb és közelebb nyomakodtak hozzájuk a narancssárga fényben.. hol hunyorogva próbálta kivenni a torokkaparó füstön át. hogy hamarosan lehetetlenség volt már evezni.. ő pedig oda sem figyelve söpörte le őket magáról. Valami nagy testű lény. indákként használták. és nem is sínylette meg olyan nagyon.alkalommal azért.. Az egyik ülés deszkáján térdelt. bár a mostanra már jóval hangosabb.. ahogy átbújt a magnóliák és mocsári juharok holdfénypetytyes fonadékai között. félelmet viszont nem érzett..

Jártam már itt. és ismét megmarkolta az evezőt.. Olyan óvatosan. gúnyosan elmosolyodott.Ja. hogy ezeket észrevette. egyetlen pernyedarabot sem látott..Nehogy tüzet fogjon a tied! . Sanda visszatette a kést a tokba.Úgy látszik. Nem lesz elviselhetetlenül forró. hogy túlságosan sekély itt a folyó.. nem arról van-e szó.. . . Ez egy olyan barna-fehér madár.Csak nehogy leessen a gatyád! Sanda minden erejét beleadva tolta el a lapátot. már az iszapban lökik előre járművüket..fújtatta válaszképpen. majd előhúzta kését a markolatra tekert bőrszíj ellenére is érezte a nyél melegét -. a lábfeje felső részén is melegséget érzett: pontosan ott. Végigsimított az ingén: vasból készült övcsatja perzselte meg az ujját. 155 TIM POWERS .kezdte. . Jó.. az előttük haladó csónakból átszólt Hurwood.Vas! . ahol csizmája csatja volt. ám a lapátjának feszülő Davies csak halkan kuncogott. amitől csak lehet. mindentől. mintha egy túlságosan forró rákról igyekezne lefejteni a páncélját. és most fejét ingatva. a régi babonaság...fordult Davieshez. és loccsanva állt meg a tócsában. és keresztben az orra fektette.. Most. . amelyik vízicsigákat eszik. . de amikor lepillantott.Nem kísértet. Valószínűleg érdemes megszabadulni tőle.dörmögte Feketeszakáll. Davies közben egy pillanatra sem hagyta abba. A fémdarab koppant egyet a csónak belsején.Ööö . és mivel a csónak nem tud úszni rajta... -A fegyvereket tartsátok meg! . de mielőtt még megfogalmazhatta volna problémáját. . a kapcsolat a varázslás és a vas között. és tokjában pihenő kése is felforrósodott.. ha ettől lecsúszna a gatyátok! A fekete dzsungelból felhangzó rikoltás hallatán Sanda nagyot ugrott. . ütemesen hajtotta előre a csónakot. s közben azon morfondírozott. kicsatolta az övét. és a keretet vágódeszkaként használva lefűrészelte övéről a csatot.ám most két meleg pontra lett figyelmes a csípőjén. hogy aztán a mozgás ide-oda lötybölje a fenékdeszkákon. És ne hajítsátok ki az övcsatotokat. Jack behúzta a lapátját.

A három lélekvesztő a fáklyákból áradó füstbe burkolózva egyre araszolt előre a párás dzsungelben. visszataszítóan burjánzó lápot. ahogy ISMERETLEN VIZEKEN 156 . hogy szemmel tarthassa a loppal közelíteni kívánó szörnyet először megkönnyebbülten vette észre. A hang végigvisszhangzott a dzsungelén. hogy a csónakok szemhunyásnyi időre mintha kivételesen barázdás. hogy a láng ragyogásától könnyező szemét pihentesse. hogy valamiféle roppant méretű lény lapul némán. Sanda kifelé. ennek elültével pedig a gombatelepek susmogása. libegő szegélyű lyukakból származik. a folyót befedő ágak irányába. Friend nehézkesen talpra állt. Végül rettegve felpillantott. talán jórészt épp belőlük állt össze. mindent szemmel tartva a sötétségben. oldalra kémlelt. sőt. szemet idéző kitüremkedések és bemélyedések tűnnek fel. mint azért. ám pár pillanat múlva újra felragyogott. a tavakat. a lény láthatatlanul görnyed fölébük. Egyre jobban rátelepedett az érzés. s bár fejük felett látta az ágak holdfényezüstös szövedéket.ám ahogy a csónakok mind mélyebbre hatoltak a lápban. hogy a „suttogás” az ingoványos partok mentén egyre sűrűbben előforduló fehér. és a csípős füst gomolygó felhőjét bocsátotta útjára felfelé. A jelenség magyarázatát keresve arra jutott. arra lett figyelmes. Sanda a legközelebbi ilyen telepre nézett: a kinövések mostanra egyértelműen arcokat formáztak. amely idetartozott. legalább annyira azért. és a két hely közötti hőmérsékletkülönbség okán szakad ki a levegő ilyen kétségtelenül furcsa módon . a kacsokat és a bennük élő parányi kétéltűeket. ahol a gombák is nagyobbra nőttek. és kis híján kioltotta fáklyájukat. aztán nem hallatszott más. Nyilvánvaló volt. és olyan sűrű hullámokat kavart a vízen. gombaszerű kinövések kerek telepeiben nyíló. a növény gyökérzete föld alatti üregekkel állhat összeköttetésben. Az égből üvöltés harsant: szirmokat rázott le a fákról. amikor kétmaréknyi fekete gyógyfüvet szórt rá: a láng megrebbent. lélegző odúk felett mindinkább orrot. biztosan tudta. és amely birtokolta ezt az egész. hogy a többiek is érzik ezt. csak a rémült madarak rikoltozása. öntött üveglapon ültek volna. A lény. s attól. hogy az elkeskenyedő peremű.

. . ha feléjük vetül a tekintete. és gombafejek új fürtjei tűntek elő belőlük. . az esküvőnk napján.. Sanda hallotta Beth halk zokogását.Mr. .a legközelebbi part felé gázoltak.szólt hátra színtelen hangon..Ne toljátok tovább! Innentől gyalog megyünk.szólalt meg az öreg Hurwood elfúló.. elhagynom engedett.dúdolta tovább az öregember. Háta mögött fáradt egyhangúsággal követték egymást Davies szitkai. Sanda rüsztje egyre jobban fájt.Most. Kiderült.Jaj. a fenébe is! Hogy elérve életem útjának felét. bocsáss meg egy érzelgős oxfordi professzornak! Ezen a szépséges napon.Dante múzsáját küldd hát.. szeretnék elszavalni egy szonettet. Jacket eltöltötte a szomorú bizonyosság: hamarosan visszanéznek majd rá. és viszolyogtató evezősével együtt már a vízben volt . hogy ez is egy olyan tetves vízicsigát evő.. kérlek.gondolta Sanda..Ezek az örömkönnyek legyenek az utolsók. Az árnyak velük együtt mozdultak. bár nem fűzött sok reményt a válaszhoz.. nevetésképpen prüszkölt egyet. és beleereszkedett a fekete vízbe. * A versrészletek Kleinheincz Csilla fordításai 157 TIM POWERS .Azzal megköszörülte a torkát. barna-fehér madár volt . vad vadont az Úr.hallatszott elölről Feketeszakáll hangja..Nehogy azt mondd. . . . Hurwood! Ébredjen már. A láthatatlan mocsári lény továbbra is betöltötte a dögletes levegőt. amelyeket hullatsz életedben! Most pedig. ..kérdezte. Davies nem felelt..Mr. Davies felelet helyett evezőjét a csónakba fektette. és hiába volt a vastag bőrréteg a lába és a csizmacsatja között. hogy csupán derékig ér. Hurwood .* .sziszegte Leó Friend. tréfál? . lelkükre nehezedett. drága Margaret . és hevesen rázta a félkarú férfit. .Megfeneklettünk . Jack körülnézett: a kalózkirály kivette csónakja fáklyáját a tartójából.kezdte Hurwood. . mégis erős hangon.Dallal áldani a nap örömét . Margaret.. Én írtam. átmászott a faron. „Jézusom!” .rezgeti a szemhéjuk. .

és ne sajnáld! Ha ez sem segít. hogy a hurkokat vető. Valami jó azért csak akadt ebben az egészben: a csizmáján lyuk tátongott. akár egy tanbábu.Sanda látta. majd a fekete gyógynövény csomagjával együtt átnyújtotta Daviesnek. sugdosó.Magánál kell lennie . magam teszek vele valamit. Feketeszakáll és az evezőse kikapaszkodtak a partra.. .Nekünk épp elég dolgunk lesz azzal. mielőtt megszólalt.ajánlkozott Sanda. . Bonnett olyan mereven. és tenyere nagyot csattant Hurwood negédesen mosolygó arcán. és a viszonylag hűs mocsári víz enyhítette lábfején az égő érzést.Friend. Friend villámló tekintettel nézett rá.bólintott Feketeszakáll. hogy ösvényt vágjunk magunknak ebben a rengetegben. Két-három próbálkozás után kirántotta helyéből a fáklyát.Keverj le neki egy pofont. és kimászott a ladikból. . Bonnett és én elegen vagyunk hozzá. Jack felsóhajtott és letette az evezőjét. Az orvos félénken elmosolyodott. .A lányt vinnünk kell.Most már nincs messze . odamegyek és. hátralendítette kövér kezét. azonban az öregember még csak fel se pillantott. .. ahogy újra ráébredt valódi hollétére.közölte vele türelmesen Feketeszakáll. ISMERETLEN VIZEKEN 158 . . Az öregember zokogásnak is beillő kiáltást hallatott.Majd én segítek .szólt oda a kalóz F'riendnek. . mozdulatlanul üldögélt. és a lábuknál rángó.Nem . .Úgy van . .De a csónakokat kénytelenek vagyunk itt hagyni. Hurwood közel egy percig bámulta a vizet és az iszapos partot. fehér gömbökkel mit sem törődve a fityegő venyigékbe kapaszkodtak. nedves gyökerek és a sár ellenére se csússzon ki alóluk a talaj. .mondta. majd pislogva szemügyre vette a sajkákat. ahogy Bethnek rázkódik a válla.

Ez volt az. Thatch. botladozva átverekedték magukat a növényzet szűk és kényelmetlen átjárást kínáló fonadékain Sanda karja már remegett a fáradtságtól. máris megálltak. nagy erejű szél törne elő.. a gombából lett fejek tüsszögni kezdtek. és a lebbenő szájak spórához.. fejhangú szitokáradata követett. és nehogy minden fekete gyógyfű leégjen róla. Bonnett és Friend mögötte dülöngéltek: alig tettek meg néhány lépést. azzal csapott félre egy magoncot. annyiszor kellett lesújtania az indákra és a faágakra. ahogy belegázolva.A por belélegzése . Mindvégig éberen ügyelt. TIM POWERS 159 . mintha minden egyes lángból kizárólag a spórák számára érzékelhető. és mindanynyiszor másféle módját eszelték ki. Hurwood. Feketeszakáll meglendítette tengerészkardját. hogy mindegyikük vigye a maga fáklyáját. nehogy kialudjon a másik kezében tartott fáklya.ám a sűrű. ami az útjába került. amitől a kísérteket kapta. továbbá Hurwood dobozait és Betht is. hogy minél nagyobbakat szippantson a sűrű levegőből. hogy mind a nyolcán kiléptek az első iszapzátonyra. amikor egyszerre jó néhány gomba eltüsszentette magát. . virágporhoz hasonló. kimászott minden pocsolyából. és kényszerítette magát. hogyan lehet megoldani. de csak ment tovább konokul. . és közben nevetett. Nem sokkal azután. körülöttük gomolygó és szintben maradó fáklyafüst úgy űzte el a port. Sanda kétszer volt egyszerre több loccsanás fültanúja.TIZENKETTEDIK FEJEZET A KÜLÖNÖS CSAPAT fél órán át tocsogott a vízben. nagy szemcséjű port fújtak . amelyet aztán Beth újraéledő hüppögése és édesapja szinte érthetetlen.zihálta Hurwood egy alkalommal.

Szerintem ő morgott az előbb. amint Hurwood a tudós elégedetlenségével biggyeszti az ajkát.Nem .csakhogy ez alkalommal. mély bömbölés reszkettette meg a rengeteget. .Amikor először jártam itt . Jobbára krík indiánok élnek erre.Kísértetpeték felhői. neki pedig újra az a benyomása támadt. A kalózkirály hátralépett. Ódzkodásának következtében gyakorta Davies és Feketeszakáll között találta magát. Velőtrázó ordítás volt: egyértelműen dühöt fejezett ki. és elsőként . nem kell személyesen gondoskodnia rólam. és rászórt egy marékkai a fekete anyagból a fáklyára. Az előttük magasló rengetegre pillantott a fáklyafénynél. amikor a felhő eloszlott a dzsungel gubancos lombozatában. Állítólag azt jelenti. Valószínűleg úgy vélte. Jack visszafordult. Gyógyító varázslatokat adtam egyenes beszédért cserébe. . hogy ez a valami az égből hajol le fölébük.biccentett Feketeszakáll. ami az itáliai Tivoli-kert vízzel hajtott szobrait juttatta Jack eszébe. Ismét fokozódott a roppant méretű láthatatlan jelenlét érzete. „Remek” . .De nem ő kötött beléd az első alkalommal . méghozzá olyan gépiesen egyforma mozdulatokkal. hogy nem élőlény torkából tört elő. akit úgy hívnak: Eszte Fásztá. hogy a lehető legtávolabb kerüljön Feketeszakáll csónakosától. aki faarccal lengette szablyáját. Egészen meggörnyedt. majd kinyitotta a viaszosvászon csomagot. „ad ember”. Nagyon igyekezett. .Viszont akkor nem volt nálam kísértetriasztó. .állapította meg Davies. hogy lánya lába ne nyomja annyira a vállát.néhány másodperccel ISMERETLEN VIZEKEN 160 . mert folytatnia kellett a dolgát. Kését egy fába állította.. és gyanakodva sandított a csoportot minden oldalról körülvevő növényzetre.dörmögte Daviesnek és Sandának -. Kisvártatva sűrű füstfelleg pöffent fel a lángok közül.. és emberi mértékkel értelmezhetetlen haraggal mered a nyolc betolakodóra. Említettek valamilyen lényt. beszéltem a helyiekkel. és így látta. mi? Sanda hátrapillantott. és ugyanilyen egyértelmű volt az is..gondolta Jack. Valami helyi loának tűnt.Nagyjából ~ mondta. kis híján megvakítva a kését kirántó Jacket ...

Feketeszakáll is felfigyelt rá.Ku-ja. Kikapta a Sanda kabátzsebéből kikandikáló viaszosvászon csomagot.Csapjál még az arcomba pár ilyen salátát! .a többiek előtt . míg fentről nem emberi fájdalomból és haragból táplálkozó ordítás rázta meg a levegőt . és lángoló végével lefelé egyenesen a szétszóródott gyógynövénybe nyomta.Nesze! .vette észre.rikoltotta. helyette ordítozva.Meg se várta az idegen loa válaszát. kardját a feje felett lengetve belegázolt az őserdőbe.Rabszolgabélyegül! Szolgálj! Gőz. bár látta még a megrezdülő indákat.és füstfelhő csapott fel megperzselődött iszapból. hogy eltöprengjen rajta. Foga és tébolyult szeme fehérje villogott a sörényébe font kanócok izzó fényében. de annál hatalmasabb kézzé. tekerednek egyet a poshadt levegőben. ám őrjöngése épp oly megdöbbentő volt. . majd visszakézből is rávágott: darabokra zúzta az egészet. lesújtott a kardjával. valamint a szanaszét repülő. és az égő gyógynövény bűzével töltötte meg az orrukat. Aztán az óriás kitört a dzsungelból: a szakállát ékítő kanócok közül néhány ugyan kialudt. hogy az indák és ágak megmoccannak.. és hiába álltak össze a növények elnagyolt. hogy feléjük kapjanak. és tartalmát a sárba rázta. és ledöntötte Jacket a lábáról. amelyben Sanda a jamaicai hegyi törzsek dialektusát vélte felismerni. és szinte teljesen visszatért egy olyan nyelvhez. a kalózkirály fáklyáját eldobván előretört.üvöltötte a rengetegnek. hogy megijesszen egy talloua hunsi kanzót! Feketeszakáll addigra teljesen eltűnt Jack szeme elől. . ahogy kirántotta Jack kezéből a fáklyát. te kvasí pattu! bömbölte. feltépte a fogával. . . amint hátraveti 161 TIM POWERS .Gyere csak! . A rövid szünet épp elég volt hozzá. . mint előtte. A vizenyős sárban henteregve igyekezett talpra kecmeregni és valahogy újra levegőt kapni. mint egy dege bonggó dopí. hallotta a tengerészkard szecskázásának zaját. s mindeközben homályosan látta Feketeszakáll sziluettjét.. .lesöpörte a leveleket a fákról.Több kell. összevagdalt levélzet zörgését és csobbanásait. vajon ez a megszállott tombolás az egyetlen elfogadható mód-e a kalózkírály számára utat engedni a félelmének.

A Betht hordozó trió megtorpant. olyan hangsúllyal. Messze-messze. mintha fényesen kivilágított város várná őket épp csak a láthatáron túl. hogy bármit mondjon a vallásról vagy a nemrégiben történt királygyilkosságról. elfújta az óriási kalóz bömbölésének visszhangjait. és kihívóan nézte az előtte álló. Talán a múlt hónapban megölte valaki György királyt. ahol egy öregasszonyt magára hagynak a gyermekei. és fülsiketítőén. Sandának csak most tűnt fel.bozontos üstökét. és létező nyelveken beszéltek ... Helyében lapos síkság tárult a szemük elé a tiszta égen függő hold fényében. amint óva inti attól. Kivonta a kardját és várta.merengett. akár valami gigászi gyík párbajra hívó rikoltása. míg a Hurwood fáklyájának fényében jól látható Davies egykedvűen. Egyszerre szél támadt.a hozzá legközelebbi franciául panaszkodott arról.Jack álmélkodva hallgatta. Sanda és Davies egymásra néztek. a Davies melletti pedig skót akcentussal magyarázott.. ám meglehetősen sápadtan állt a másik oldalán. a jobbja felé. Jakab egy évszázaddal ezelőtti meggyilkolásáról beszélt?” Feketeszakáll lassan lehajtotta fejét. bogyóktól ékes magnóliafát. Sanda úgy érezte. micsoda szörnyű egy világ az. „Miféle királygyilkosság? . és néhány száz yardnyira előttük a római Colosseumnál is szélesebb. amelyeket még fiatalkorában hallott az északi jégmezőkön valahonnan a távolból vonítani. rekedten elbődül. nyomában az evezősével. Lendületes kardcsapásokkal illatozó komposztalapanyagot csinált belőle: mögötte viszont újabb növények helyett sötétség honolt. kör alakú medence térdmagas védfala látszott. hogy a gombáknak időközben kinyílt a szemük. mi következik most. Iszonytató hang volt. és ez alkalommal kizárólag a fejeket formázó gombák sutyorgását lehetett hallani utána. A környéken lévő madarak egytől egyig elhallgattak. Esetleg I. . aztán átlépett a nyíláson. mint amikor egy apa tanácsokat ad a nagyvárosba készülő fiának. közelebb áll ez a farkasokhoz. A kalózkirály káromkodott még egyet. hűs szél és halvány ragyogás. vállat vontak és követték őket. Jack pattanásig feszült idegekkel kuporgott Feketeszakáll mögött.. a ISMERETLEN VIZEKEN 162 . Az őserdő eltűnt.

közben igyekezett tudomást sem venni arról. amelyek alig karnyújtásnyira tőlük villogtak Hurwood fáklyájának világánál. mintha a Forrás lassan megkerülné közben. aztán a másikhoz. és nagy ívben a medence közepe felé indulva tűntek el a szemük elől.kiáltotta mögülük Hurwood. Igazad van. ahogy lehajolt előbb az egyikhez.. Feketeszakáll felnevetett. miután visszatette a kését. megbotlott. hogy olyan messzire jusson. Davies felé fordult és elvigyorodott. milyen messzire vannak . Nagy valószínűséggel úgy látná. azonban sikerült levágnia őket.Állj! . ám végül kénytelen volt belátni. hogy a medence is csalóka látványt nyújt: hunyorgott. . mikor érzi meg a lábbelije sarkát a helyén tartó szögeket.Nem hagytam volna. Most figyelt fel rá.Ennél nem jutottam sokkal messzebb .az egyik pillanatban színezett üvegből készült pillangóknak tűntek. esetleg vízpermet: tompán ragyogó tömbjei olyan lassan emelkedtek és süllyedtek. ahonnan már nem tudom visszahívni.szólalt meg halkan a kalózkirály. Amikor előhúzta a kését. Most már igencsak forró volt a csizmája csatja. Sétálj oda a medence szegélyéhez! Davies nyelt egyet. mire rájöttem. mégsem jut közelebb hozzá. valóban így tűnt.Menj csak. a következőben viszont a Nap és planétái birodalmán jóval kívül eső csillagászati jelenségnek tetszettek. meresztgette a szemét. és az járt a fejében. bár végül sikerült többé-kevésbé finoman letennie Betht. ahogy a hármasuk a sötét homokra zuhant. innen nem jutok 163 TIM POWERS . majd előrelépett. megégette a kezét. fogalma sincs arról. akár a buborékok a mézben.. Frienddel és Bonnetttel csak most botorkált át a résen. ami lehetett tűz. hogy a bőrtok füstölgött. Istennek legyen hála.medence közepe felett hatalmas fényesség lebegett a levegőben. . A lassan mozgó fényeket bámulva Jacknek ökölnyire zsugorodott a gyomra. hogy éhen hal. Felegyenesedett. ahogy ráébredt. amiért Feketeszakáll megtiltotta a pisztolyok elhozatalát! . Ő ült fel elsőként. A messzeségben jobb és bal oldalon karcsú hidak emelkedtek ki belőle. -A látszólagos irányok itt nem jelentenek semmit. pontosan milyen magas is a fal. . Két napig mentem felé. fogalma sincs róla. Az ember a végtelenségig mehet egyenesen.

remekül . .A végtelen. mielőtt úgy határozott. .Köszönöm. . Illetve nem egészen vagyunk ott: legfeljebb csak annyira.Mutasd az utat! . .Csak bele kell másznia a medencébe. az apeirón itteni formájában Arisztotelész számára is elfogadható lett volna . .kérdezte.Igen . azonban kettő négyzetgyöke itt nem irracionális szám. A lány szeme semmit sem látott. aki most az egyszer mintha megfeledkezett volna Beth Hurwoodról. és nem volt közte rendes nappal. ahol most vagyunk. . Hurwood felállt és leporolta magát. -A filozófiai rendszerében rejlő ellentmondások itt nem számítanak annak. Míg Frienddel együtt fölébük hajolt. .. . ..Most. de soha nem emelkedett sokkal feljebb a pirkadati magasságánál.el oda.. A hajnal egyenesen alkonyatba váltott.Most már valójában nem vagyunk többé Floridában.Napokba? .Rögvest.Hogy vagy? . hogy nem. hogy kibontsák. hogy mondod...bólintott Hurwood. ismét lenyugszik. . de én megszabadulhatok itt a kísérteteimtől? .Az öregember legördítette válláról az eddig hurcolt csomagokat. Az öregember bólintott.tette hozzá Leó Friend. Tanulmányozták Pitagoraszt? Davies és Feketeszakáll is beismerte. mert okosabb nem jutott az eszébe. A nap ugyan felkelt. . A kalózkirály a Forrás felé intett..jött a begyakorolt válasz. ISMERETLEN VIZEKEN 164 .kérdezte Feketeszakáll.firtatta száraz hangon. ahogy bárhol máshol is. Feketeszakáll metsző pillantást vetett rá. aztán még három napomba tellett visszatérni erre a helyre.Minden bizonnyal nagyon örülne neki ez az Arisztó Teréz. és óvatosan a homokra helyezte őket. miközben szaporán szedte a levegőt. hogy az itteni körülmények az általános esetet testesítik-e meg. tulajdonképpen nem. vagy valamilyen különlegest. Azt nem tudom. Sanda odasurrant Bethhez.

Fémből készült. Sikerült meggyújtania a kanócot. és most visszaeresztette rá a burát. 165 TIM POWERS . hogy megnézze a szembogarát. . ellenőrizte Beth pulzusát. .Majd utána. mégis volt rajta minta: réseket vágtak bele látszólag véletlenszerűen. amint visszaérünk a partra. hogy minél jobban emlékeztesse a saját lelkére! Hurwood közömbösen felnézett.Jól van? .Micsoda egy rohadék maga! Kívánom. . óvatosan a hátára fektette. .kérdezte Friendtől..felelte a kövér férfi. .Az öregemberhez fordult.dörmögte. és szemügyre vette a homokon kirajzolódó fénycsíkokat.Minden rendben . kijuttatlak ebből a. hogy minél többet visszatömködhess a helyére..Hozd! Fél kezével magasba emelte a lámpást. Sanda felállt és Hurwoodra nézett: az öregember épp az egyik batyuból elővarázsolt lámpást igyekezett meggyújtani a fáklyájával.Esküszöm. mindjárt a földön találod magadat.suttogta Jack. . és kapkodhatsz a beleid után. Aztán jött Friend. tarts ki! . A férfinek éppen csak sikerült elkapnia.. aztán roskadjon össze valami bűzlő szemétkupaccá. Haragudott magára tehetetlenségéért. . amennyi elég megátkozni magát.Hogyan képes ezt tenni a saját lányával? ..Igen. ~ Csak elájult. Beth térde megroggyant és összecsuklott.. ~ Hurwood a homokba szúrta a még mindig égő fáklyát. fiacskám .Készen állsz? . . mielőtt a homokba rogyott volna: amikor megbizonyosodott róla. hogy Margaret visszatérjen annyi időre. és kezében a lámpással felállt. Néhány szívdobbanásnyi idő után bólintott és elindult: útvonala enyhén távolodott a Forrástól.Csak. majd folytatta munkálkodását. . A négyszögletes fadoboz most az övén lógott. félrelökte Jacket.kérdezte tőle rekedten. illetve felemelte a szemhéját. így most fénypászmák vetültek belőlük a sötét homokra. Jack tett egy lépést felé. ám egyszerre ott termett előtte Feketeszakáll. hogy a lány csupán elájult.Jelen pillanatban társak vagyunk ő meg én. úgyhogy ha bele akarsz rondítani a terveimbe. .

Nem haladtak egyenletesen. akár a fűszálak erdeje. „A Pokol. hogy a távolban hullámzó tömegre nézzen. „Nyomában nagy menet tolongva jár. . amint a kövér doktor felhívja a figyelmet egy tévedésre „az egyik Fekete Newtonegyenletben”. hogy szemrevételezze a fényvonalakat. illetve T.Sose hittem. Hurwood gyakorta megtorpant. amelyet Hurwood a homokba szúrt. Először azt hitte. szürke sávokat. azt viszont észrevette. ha borzolja az éjjeli szél. ám ahogy alaposabban szemügyre vette a láthatáron húzódó egyenetlen.” (Babits Mihály fordítása). / hogy annyit eltiport a zord halál már. bár egészen belevörösödött.azonban Jacknek feltűnt. S. ahányszor mellettük vagy éppen mögöttük. minden egyes lélegzetvételnél sípolt a tüdeje . Dante Isteni színjáték-. egyre távolabb és távolabb kerültek tőle. csak mentek körbe-körbe egy képzeletbeli négyzet oldalai mentén . jár / annyi. hogy annyit eltiport a zord halál már* suttogta Hurwood. amikor egy pillanatra felhagyott a számolgatással. méghozzá a harmadik ének. A cammogva haladó csapat jó néhányszor volt kénytelen irányt váltani. és sokáig nem tettek mást. .Friendnek sikerült valahogy felállnia a válláról lecsüngő Bethszel. A Forrást annyira nehéz volt szem előtt tartania. ha nem tévedek gondolta Sanda. „Nem tudtam. Botorkálva indult az idős tudós után.Persze kit érdekel ez itt most?” * vö. alacsonyan lebegő ködpamacsok. és heves vitákat folytatott Frienddel matematikai részletkérdésekről: Sanda egy alkalommal hallotta.a többiek a nyomukban. hátul a dülöngélő Bonnett-tel meg a különös csónakossal. hangtalanul ide-oda szaladgáló alakok ezrei alkotják őket: úgy lengették karjukat a fejük felett. és nem érzett semmiféle kísértést holmi csípős megjegyzés odavetésére. Eliot: Átokföldje 63. hogy látszólagos menetirányuktól függetlenül a hold soha nem moccant el a bal válla feletti helyzetéből: beleborzongott a felismerésbe. A fáklya. Aztán meglátta a sokaságot. legalább annyiszor tűnt fel előttük. Pokol III/55-57. hogy sohse hittem földön járván. hogy semmiféle változást nem érzékelt a távolságában. esetleg víztócsák. hogy a két hídszerű építmény valamelyest közeledett egymáshoz. azonban valahányszor megpillantotta. látta. mily sokat tiport el a halál" (Vas István fordítása) ISMERETLEN VIZEKEN 166 .

Maradjon ott! . a hidak a medence peremétől indulva meredek ívben haladnak felfelé. szürke pacák törtek elő szájából. Friend és ő pedig mind jobban igyekeztek. . Hurwood fényvonalai egyre kevésbé voltak kivehetők a gyenge napsütésben rozsdavöröses árnyalatot öltő homokon. sokat hűlt a levegő. Egyetlenegy híd maradt már csupán. az ég pedig derengeni kezdett. elég volt füstölgő késtokja fölé tartani őket.és valósággal felrobbant. és ha nagyon fázott a keze. bár Jack lábát melegítették a csizmája sarkában lévő cipészszegek. A medence közepe fölött felemelkedő és alábukó alakok sokat veszítettek színükből.a hídra lépett. talán keletre. . akár a sörényébe font kanócok . és sikerült megfordulnia.. Noha a messzeségből nézve úgy látszott. orrából és szeméből. Jack mégis úgy érezte. akár a hullámok a vihar korbácsolta tengeren. a csizmája és az öve úgy szikrázott és füstölt..mondta Hurwood Feketeszakállnak. majd beleveszett a Forrás gomolygó ködfelhőjébe. ám a heves kitörések közepette felbődült. lapos kövek borították.kiáltott rá Hurwood. A nappal közeledtével még nyugtalanítóbb lett a teljes csend.Ne lépjen le a hídról! Csak a kísértetei hagyják el éppen! 167 TIM POWERS . a ruhája pedig úgy rázkódott és remegett hatalmas alakján.Sanda most figyelt fel rá..A hidak időközben nagyon megközelítették egymást.Csak maga után . Úgy hat láb széles volt. ahogy a szürke valamik kirobbantak kabátujjából. Verdeső. Bár különleges helyen állt. és a nyugtalan sokaság a Forráshoz hasonlóan nem adott ki semmiféle hallható hangot. Mióta maguk mögött hagyták a dzsungelt. kétoldalt vállmagasságig érő kőfalak húzódtak. Keze tehetetlenül kapált. nagy. Nem hangzott fel egyetlen madárrikoltás. így beleütközött Hurwoodba. ők pedig ott álltak előtte.... folyamatosan szürkültek: mostanra gomolygó tűzfelhők helyett inkább felfröccsenő vízcseppeknek tűntek. Az óriási kalóz . majd szerteszét repültek. valamikor korábban látta már mindezt. Sanda jelenlegi nézőpontjából már-már vízszintesnek látszott: csekély mértékben emelkedve keskenyedett a távolba nyúlva. egyetlen rovarzümmögés sem. . amikor a csapat megállt. Épp a fáklya távoli fénypontját nézte. .

. Leóval pedig hamarosan újra itt leszünk. és még jócskán maradt a fekete gyógynövényből.gondolta Sanda. Lehajította a fegyvert a homokba. kivonta a vörösen izzó pengét.Elnézett az öreg tudós válla felett. Davies arcán láthatóan megszaporodtak a ráncok és beesettebb is lett. a visszaúton egyáltalán nem fenyeget majd az újbóli megfertőződés veszélye a dzsungelben. és már körülnézett. mire egy pillanat alatt átégett a bőr. aztán felállt és Hurwoodra vigyorgott.Ők is jönnek .Na most hagyjatok itt minden fémet! ..közölte a kalózkirály. Leült. Kigyulladt az öve és a lábbelije megragadta tengerészkardja füstölgő markolatát. . Jack megkönnyebbülten felsóhajtott. a lány és jómagam megyünk át .. . azonban az evezős ruháját összevarrták. és ujja sercegett. és mezítláb gyalogolt idáig. . nyomában a csónakossal. . .A kísértetek távoztak.K-ki . hol foglalhatna helyet. a többiekkel együtt . és a kard után vetette az egészet. .Leó. majd a szerelmesek közelségének szándékolatlan és bizarr paródiájaként Friend elé térdelt.hebegte erre .magyarázta sietősen Hurwood. az övéhez érintette.Nem azért verekedtem el magamat idáig két évvel ezelőtt.Én is átmegyek ~ jelentette ki Feketeszakáll a hídról. és a következő pillanatban előrelépett Stede Bonnett. hogy visszavezessünk mindenkit oda. ámde Feketeszakáll folytatta az ugrálást. amióta maguk mögött hagyták a tengerparton ISMERETLEN VIZEKEN 168 . Álltam a szavamat.Nyugodtan lejöhet onnan és megvárhat Leót meg engem itt. és egyetlen kezével leoldotta a szíjat a kövér derékról. kihúzta a bőrszíj darabjait.A kivonulás ereje alábbhagyott. ahogy kilazította az övcsatját. Ha felvesszük a másik két fáklyát és azokat is meggyújtjuk. miközben lámpását letette a földre. amikor rádöbbent. Levette övét és cipőjét.ki megy és ki marad? . a kövér doktor semmiféle jelét nem adta. Bonnett kicsatolta az övét és kilépett a cipőjéből.mondta. .szólt az öregember. A sárgöröngyös papucsban nyilvánvalóan nem volt szög. „Kik itt beléptek” . lehúzta a csizmáját. ahol ez a térség összekapcsolódik a jól ismert világgal. hogy le akarná tenni Betht. hogy összeszedjek egy egész irhára való kísértetet.

hogy mindeddig biztos volt benne. .. Nem lehetne. amikor elkapta Leó Friend tekintetét. . „Na nem . de határozottan hasra feküdt a homokban. valaki hazaviszi. kora gyerekkorából származó alapigazsághoz nyúlt vissza: ahhoz a törvényszerűséghez. 169 TIM POWERS .Ezt senki nem várhatja el tőlem. és nekilátott megnyugtatóan dörmögni.. hogy ennyire megalázó helyzetbe hozzák? Beth Hurwoodra nézett: Friend vállán lógott. létezik kivezető út. és noha Jack szívszorítóan elragadónak látta. Belevörösödött.Mr. csak kedélyesen felkuncogott.. Még mindig mormogott. Még mindig nem volt magánál. ahogy lehajolt lehúzni a csizmáját. Ugyan miféle joguk volt ezeknek az embereknek.futott át Sanda agyán. amely szerint ha elég kitartóan és elég hangosan sír. „Én ugyan nem megyek tovább. jobb lenne hagyni őt meghalni most. Hurwood! .. ha ki akarok jutni ebből a tetves dzsungelból! Egyáltalán miért jöttem el? Miért hagytam ott Angliát?” Rádöbbent. Néhány érthetetlen kedveskedést dünnyögött. a szeme mégis vidáman csillogott. arca megfeszült a nemrégiben átélt szörnyűségektől.. Az öreg tudós nem hagyta abba. ahogy felismerte. ahogy nekilátott esetlen ütemben nekicsapdosni magát a talajnak. nem lenne szabad esetleg azt mondani... Egészen hideg fejjel volt képes szemlélni a helyzetet. nekem pedig még rá kell jönnöm.rakott tüzeket. hogy működik Hurwood varázslámpája. mielőtt még végleg tönkretennék? Még kínozta a kétely.. és elkapta a kezét Beth lábáról..” így is a valóság peremén járt. Az elviselhetetlenül meggyötört ártatlanság. Hurwood ezt a pillanatot választotta. miközben négykézlábra ereszkedett. aztán finoman. A kövér fickó magabiztos megvetéssel nézett rá. Ezek közül az emberek közül egy sem tér vissza. Friend képe pulykavörösre váltott. öntudatlanul.rikoltotta. és húsos tenyerét felcsúsztatta Beth combjára..

ám amikor a lámpást keresvén körbepillantott. reményünk sincs életben maradni. . felnézett és meglátta. amikor a nantes-i sikátorok bicskásai ellenében előhúzta fafaragáshoz használt kését. Sanda kése és lábbelije már a homokban hevert. szürke tömegben. épp úgy. Ezzel együtt pedig világossá vált előtte. csizmáját lehúzni ült le az előbb. vén kalóz nyilvánvaló elégedettséggel vigyorgott rá.” Hátralépett tehát. márpedig én nem kívánom elfoglalni örökkévaló helyemet a furcsa láthatáron hömpölygő néma. Hurwood lámpásával valahogy visszatalálok majd a fáklyához. most pedig még a vén Bonca kormányzónál is dilinyósabb lett. általában nem kell sok idő. hogy Davies kendőzetlenül figyeli. hogy távolabb kerüljön a hídtól.azonban valamiképpen. Hurwood jelentette az egyedüli esélyt arra. ahogy velük is történt. és mellé még ihatok is egy jót. Mire Friend elszakította tekintetét Benjámin Hurwood groteszk módon fel-le mozgó alakjától.. és leült a homokba. de így legalább a nagy sajnálkozás közepette süttethetem magamat a napon.Úgy tűnik. a csónakokhoz és a tengerparthoz. Bármilyen silánynak is minősült. Ám aztán rádöbbent. hogy a kapitány azt gondolta. eltorlaszoltak előtte minden kiutat. Sanda Jack szépen megvárja itt. és amikor a többi pusztulásába tartó idióta nem tér vissza.Kivárjuk a mostani végét.jegyezte meg Feketeszakáll.merengett magában Sanda. hogy Davies megérti őt. amikor más kardjával egy pisztollyal felfegyverkezett kalózvezérre rontott . hogy nem teheti meg: nem várakozhat itt üldögélve.. hogy bárki is élve átjusson azon a hídon. Később bizonyára bánni fogom. Ostobaság lett volna. ő maga pedig ott állt előtte. meglehet. „Ezek mind megkergültek? . az őserdőhöz. ISMERETLEN VIZEKEN 170 . A szikár. Igyekezett. amíg besötétedik. mint amit apja tett. vagy Chaworth kapitány. hogy senkinek ne kelljen a szemébe néznie. és abbamaradnak ezek a rohamok .nagyon örült. Ha továbbmegyünk. hogy ennyire gyáva voltam. és indulás. épp olyan. Sanda megkönnyebbülten mosolygott vissza . Levette hát a csizmáját és felállt..

. mert ez volt az egyetlen alkalom. Jack” . N-ne. igen .. A csónakos abban a pillanatban gyűrött ruhacsomóvá roskadt össze. ..mondta segítőkészen Davies.Csak alvó lányokkal megy az ismerkedés? Friend arca még vörösebbre váltott. . . majd összerándult. élénkvörös foltok hullottak selyemingjére. A térde megroggyant.N-n-n-ne v-v-v-vic-c-c-celj.Hát.közölte.Tényleg? . . Sanda pedig egy pillanatig azt hitte. Jack alaposan szemügyre vette: nem volt más a kövezeten. és felvonta szemöldökét..Friend meg én megyünk elöl ..A szolgája halott volt? ... miközben igazított egy keveset Beth testén. és megindult előre.Azt hittem. . meghal. Az öregember vállat vont. Hurwood végre a hátára gördült..Sanda még mindig nem volt teljesen ura a hangjának. és néhány másodpercig mosolyogva bámulta az eget. mindjárt elájul.aztán vér csordult az orrából. és Jacket egyetlen pillantásra sem méltatva a hídra lépett. Végül kihúzta magát.” Friend erre furcsamód egészen kisgyermeki hangon kezdett hebegni és tiltakozni .Mi a helyzet? ... . körbesandított. testnek nyomát se látta. amikor az anyám nem lett rosszul a láttomra. 171 TIM POWERS . Hurwood is felfigyelt a jelenségre. és alig lehetett észrevenni hangja remegését. .bólintott Feketeszakáll.Azzal hátat fordított nekik. sőt. „Persze. csak a szövet. majd Bonnett és a csónakos is a híd felszínére lépett.Tulajdonképpen várható volt: elvégre por a porhoz.Szerintem azt akarja mondani: „Ne viccelj már. és elmosódott körvonalú keresztekben ivódtak bele a szövetbe. inkább azt. . miután odalépett a hídhoz. vett egy mély levegőt. Sanda Daviesszel együtt követte őket.kérdezte a kövér orvost. elfintorodott és talpra állt.

.. amikor a fény újra veszíteni kezdett erejéből. mire Jack ránézett. csak a léptek zaja. akinek a haja barna volt most. szakadozott és megperzselődött ruhát viselte.. ám a menet többi tagja még mindig ugyanazt a rászáradt sárral borított. Valamiképpen hosszú ünnepi kabát került a tudósra. egyáltalán nem lepte meg a dolog. Jack nyugtalanul tekintett hátra. Úgy tűnt. ahogy végigment a padsorok között. fény és árnyék egymást váltó foltjain sétálnak át..TIZENHARMADIK FEJEZET J nem szólt semmit. azonban oldalt volt egy ministránsfiú az egyik térdeplőn. meddig tartott a hajnal.gondolta Sanda. Visszafordult a templomi ISMERETLEN VIZEKEN 172 Ó DARABIG SENKI ... a másik lengett előrehátra. amelyet még lerongyolódott megjelenésük sem érdemelhetett meg. „Visszakapta a karját” . Sanda.kétezernél is többnél tartott már. és oly nagy borzalommal nézte őket. legalább annyira önmaga szórakoztatására. Hurwood lassabb tempóra váltott.. mögötte a messzeségben a síkságot: most éppen félhomály borult rá. Valamiféle lelkész mosolyodott el a bűzlő és mocskos csapat közeledtére. azok pedig nem voltak többek visszhangtalan puffanásoknál. Nem hallatszott más. amiben átvágtak az őserdőn. Előrepillantott az oltár irányába. Be kellett látnia... és mintha álmodna éppen. és egyszer egy pillanatig tömjén illatát vélte felfedezni a levegőben. hosszú és gondosan bodorított. fogalma sincs arról. mint kíváncsisága kielégítése céljából. elkezdte fejben számolni lépéseit . Az egész csapat egy templom főhajójában haladt éppen előre.és meglátta a hidat. Hurwood egyik keze az oldalán lógó fadobozon nyugodott.

egy egész jelenet bontakozott ki a kövér orvos körül. sem mászó. vagy csak én. csakhogy az éppen akkor tűnt el a szeme elől. a haja sötétebb.értetlenkedett. közben mégis egy ágyban feküdt. és ismét láthatóvá vált talpuk alatt a híd. fröccsenve leérkezett vércseppet: még nedves volt. és semmi több. Sanda körülnézett és látta. az emlékeibe? Vajon Davies és Feketeszakáll is látta. az áttetsző kárpitban a lassan mozgó. hogy New Providence szigetének partján 173 TIM POWERS . „Ez meg mi volt? . és ettől csak fokozódott a nyugtalansága. Nem lehetett látni előttük senkit. A levegő eddig sem volt túl friss.jelenet irányába. s odaérvén Sanda megállapította. és Davies arcát tűz világította meg. Jack megcsúszott valamin. De miért volt mindegyiknek ősz haja? A jelenet vakító fehérséggé bomlott szét. Aztán mély homokban gázolt már. Sokkal fiatalabbnak tűnt most. vérző ember hagyta ezeket a cseppeket.Belestünk Hurwood elméjébe. Maga sem éltette. mert történetesen ránéztem. Lélegzetvételnyi időre megállt. szinte már tartva attól. Jack mégis felfelnézett. amikor kivetítette magából?” Vérfoltok csúfították el előttük a kövezetet.. mint azokat az elnagyoltan rajzolt meztelen nőket.. hogy egy fog volt az.amikor Friendre nézett. aztán a híd újra csak híd volt. kezét-lábát használva botorkáló.. és meghökkenve látta odafenn. Valamiféle ártatlanul eltúlzott erotika lengte be őket. de most kifejezetten áporodottnak érződött: Sanda orrát főtt káposzta és régen cserélt ágynemű szaga legyintette meg. ami olyan volt. hogy leguggoljon és megérintse az egyik nagy. amelyeket egy fiú festhet fel a házfalakra. két. de ez mélyen felkavarta. Jack követte felfelé irányuló tekintetét. Kerekebb volt a képe. tulajdonképpen még fiú volt.. a nemrégiben lezajlott események többségéhez képest apró kellemetlenségről volt szó csupán. amit megpillanthat. noha belátta. Egyesével haladva sorra vette a többieket . foltokat és tenyérlenyomatokat. Még utoljára megcsapta orrát a tömjénfüst. és bár tartotta a lépést a csapat tagjaival. homályos női alakokat. kétoldalt haladt mellettük a mellmagas fal. azonban tudta. akár egy kavics. . és a királyi flotta tisztjeinek elrongyolódott kabátját viselte. sem kúszó alakokat. miért.

mire a váz fél térdre ereszkedett. láthatóan nekigyürkőzött valaminek. hangja elárulja fokozódó rettegését. majd gurulva-bucskázva halomba gyűltek. hogy ha még egy szemnyi cukor belekerül.kérdezte. Feketeszakáll végül egy sóhajjal hátralépett. hogy még ő maga is alig hallotta. noha jól emlékezett rá. az egész kikristályosodik . Mentek tovább. Davies nem szólt egy szót sem. de túl sötét volt. hogy jól lássa. szipogást és zokogást hallott volna a híd előttük lévő szakaszáról.a Hog-sziget éppen csak látható volt jobbra. mint inkább ócsárolta a hallottakat: kételkedett a hitelességükben. riadtnak tűnt. Beszéd közben attól tartott. azonban korábbi derűs kételyének nyoma sem volt már. Feketeszakáll mondott valamit. de Davies épp Feketeszakállnak mondott valamit. és sehol sem látott roncsokat. A levegő egészen nehéznek tűnt. fojtottan kongtak a rezzenetlen levegőben. Jack úgy vélte. majd megremegett. amelyik annyira sűrű.Közeledünk már ahhoz a tetves helyhez? . és intett a homok felé. balra pedig főzéshez gyújtott tüzek pettyezték a homokos lankát. Feketeszakáll pedig folytatta a győzködést. A beszélgetést nem hallotta. hogy a viharban hajótörést szenvedett járművek ott álltak a homokon.sétálnak . Phil feldúlt. és hízelgéssel igyekezett megnyerni magának. és bár nevetett. aztán megállapodott. és lehajtotta koponyáját. . csakhogy jóval kevesebb volt belőlük. mintha a parton élő összes tarisznyarák egyszerre gutaütést kapott volna. és fehér csontok türemkedtek elő belőle. valamint gúnyosan ingatta a fejét. Az óriási kalóz intésére aztán szétesett. és egyszerre egy guggoló helyzetben lévő emberi csontváz jelent meg Jack szeme előtt. A homok fodrozódni kezdett. Jack néha mintha csosszanásokat. Sanda újra a vérfoltos kövezeten lépdelt előre. Davies pedig nem is annyira visszautasította. és megint csak nem volt ott több egy halom régi csontnál. az öbölben sem állt annyi hajó.és bár beleborzadt a gondolatba. Davies (mosolya immár görcsös vicsor) meredten bámulta. A kalózkirály valamit ajánlhatott neki. akár a melasz. mi van ott. sőt. A kupac rázkódott és háborgott. amit mond. képtelen volt megállni. Sanda izzó fém szagát érezte. ahogy a csontváz felállt és szembefordult vele. ám szavai tompán. hogy ne fordítsa tekintetét ISMERETLEN VIZEKEN 174 . a csillagfényes öböl túlsó oldalán.

akit a hegyek között élő. Tizenöt éves fiúvá vált. akár egy galagonyából faragott sétabot. a karámokhoz és végül a cölöpökön álló házhoz vezető ösvényen. magára bármit is adó vodun pap sem alkalmazta volna segédjének. aki papírokkal bizonyíthatóan több. Mostantól fogva a loa céljai lesznek az ő céljai is. többé egyetlen. A mai napon felszentelik a loának. és Sanda egy időre megszűnt Sanda lenni. Ezen kívül többé nem állt jogában adjanikonnak nevezni magát .. A marronok szökött rabszolgák voltak . nem okozott gondot alkalmazkodniuk Jamaica hegyvidéki őserdőihez. Ránézett. felnőtt neve Ed Thatch volt. a messze földön híres varázsló házához. majd olyan hangtalanul. az öregember ott volt éppen. hogy ezt használja. és állítólag számos loát maga hívott életre. hogy rendszeres sarcot fizettek nekik. noha amióta visszaélt a hungan néhány varázslatával. akár a napfény egyre változó foltjai. és most csendre intette a ház alatt kapirgáló csirkéket.. mint száz éve élt már itt. Patak csordogált a ház mögött. Maga Thatch természetesen mezítláb jött.nem mintha ez még szándékában állt volna.. és három nap múlva megteheti. Cölöpökön álló épületben kellett laknia. utcasarkon álldogáló káposztabűvölőnek számított. amelyik egész életén át vezeti majd. kérlelhetetlen társaságtól. Dahomejben és a Kongó partján található országok valamelyikében éltek.. törvényt nem ismerő feketék Johnny koma néven ismertek.mivel eredetileg Szenegálban. végigóvakodott a poros udvaron.Feketeszakáll irányába. és a fehér ültetvényesek annyira megijedtek ettől a veszedelmes. A ház sarkához érvén látta a vén 175 TIM POWERS . ma reggel levitték a kék hegyekből Jean Petro. akik gyerekkora óta nevelték. a fiú tehát egyedül ballagott a kerthez. akinek a szolgálatában állt. A valódi. Thatch látta csupasz lábát a cölöpök között átnézve: göcsörtös volt és barna.Petróhoz képest a karibi térség összes többi bocorja egyszerű caplatának. mert a hosszú ideig a közelében lévő föld rozsdaszínűvé és terméketlenné vált . A fekete marronok. így vásárolták meg a központtól távol eső tanyák és települések biztonságát. Azonban még a marronok sem merészeltek közel menni Jean Petro házához.

kölyök. majd intett a palackkal a patak irányába. Mondjuk úgy. Persze Gede csak színleg van itt. a halottak egyre erősebbek lesznek. hogy visszategye és kihalásszon egy másikat. . ahogy múlik az idő. azzal az unokáink kifejlett loaként találkozhatnak. és egy nap aztán fája lesz. amire szükségem van. Ami a nagyapáink idejében nem volt több egy nyugtalan kísértetnél. hogy idehívja. mint a ragadozók. Elvigyorodott.Petrót a patak partján sétálgatni: itt is.Ez bizony a mi csibénk . még ha igen távolról is. A ház árnya alatti csirkék közben magukhoz tértek Thatch mozdulatának hatása alól. . . hogy ő nincs itt. ahogy az indákat szokás. aztán fejét rázva leguggolt. akár egy tömlöcbe zárt rab. hogy az öreg tisztában van a jelenlétével. ebben a palackban csak egy kis része.Közel tucatnyit kineveltem már.Megfordult és visszacsoszogott az udvarra. hogy kiemeljen egy-egy kis palackot a vízből.. amikor belehallgatott az egyik üvegbe.. és épp hozzá beszél. hosszú körmeivel megkocogtatta. épp csak annyi. Újra megkocogtatta a körmével. fehér ínyéből kivillant néhány megmaradt foga. de arra pontosan megfelelnek.Tudod. ott is megtorpant. . az óceán túlpartjáról hoztunk magunkkal. ebben a csermelyben. én beleteszek egy kísértetet a palackba. Nem egészen olyanok. A vénség kuncogott.. a köldöke található. aki téged akar. csak odakiáltott: . aztán csak állt ott és egyszer kopogtatta. amelyeket Guineáról. Nem mozdult a helyéről. Thatch rádöbbent. ezért szükségünk van Gedére. . A paraszt elveti a magot. és egy nap lesz egy loám.. . Belebámult. a loa.Akar engem? Hiszen én választottam őt. de végre választ kapott ütemes jelzéseire. másszor hallgatta a palackot.. aki. A fiú figyelte.. afféle fővezére annak.A lényeg az. amennyivel engedelmességre késztethetjük. folyóvíz alá.közölte reszelős vénemberhangon. füléhez emelte a csöpögő üveget. úgy irányítani a szellemeket. Én pedig megtanultam az akaratomhoz hajlítani őket. aki oly sok idő után. mígnem az öreg bocor arca mosolyba gyúródott. és nekiláttak szárnyukkal verdesve ISMERETLEN VIZEKEN 176 .Gede.

mivel Gede nem szokta sajnálni magától. ami ebben a sörösüvegben van. Kis híján még a rohadt házam is a levegőbe repült. és a hasonlóságuk túl erős volt. és minden tavasszal ki kell halásznom onnan a döglött ebihalakat..A fiú felé nyújtotta a palackot. meglehet. és ma szombat van. a patak medre egy óráig nem telt meg. amikor Samedi báró hatalmasra nőtt. azt hiszem. Csakhogy Gede a legfőbb loák közé való. ami már létezett. egész eddigi életemben úgy két-három alkalommal. neked egy fekete köpönyeg. hogy véletlenül olyant hoztam létre. Petro kacsintott egyet.Nem azért jöttem ide a hegyek közül. A palack úgy robbant fel. mert a báró annyival hatalmasabb nála.Miért nem mondod el neki ezt te magad? Tartsd az üveget a napfénybe. 177 TIM POWERS . Most pedig itt van egy lepedő egy rossz ember halottas ágyáról.Persze az.. Jean Petro szélesen elmosolyodott.. Megsütünk neki egy csirkét meg egy kecskét.. Márpedig a többi loához hasonlóan Gedét is szólítani kell..Hohó! .. a fák jobbra-balra dőltek.Többé-kevésbé. valamire. és van egy egész hordócskányi clairinem.. Ma van a napja. Ott még mindig van egy széles és mély öböl. amíg meg nem látod. ha úgy jobban tetszik. aki téged akar. és addig bámulj bele oldalról.. csak Samedi báró szolgája? . A partján nem nő semmi... Itt csak azért másodlagos. szeme pedig résnyire szűkült.A fejét ingatta. hogy Samedi báró bonggó kifutófiújára fecséreljem az időmet.. mármint rumom. amit kérünk. hogy megtegye. . akár egy bomba... hogy beleférjen. mire megint elhallgattak. ő már másféle fajta. álmélkodásában. akár csak színleg is.Előfordult már néhányszor.. . ami nagy ahhoz. aztán elmagyarázhatod neki a társasággal kapcsolatos elvárásaidat. . aztán pedig az általa megkövetelt szertartásokkal könyörögni hozzá. . már volt belőle valahol a világban.Szóval az. amelyik túlságosan hasonlított. vagy akit te akarsz. Úgyhogy egyszerre olyasmi van a palackomban. hogysem továbbra is különállók maradjanak. . . . ami Gede szent napja. Az ifjú Thatch ingerülten nézte a palackot.kotkodácsolni.

. Nem értette.Hát jó. valahogy úgy. kísértetecske-mondta. hibás franciasággal locsogó hang szólalt meg a fejében. mire arra összpontosított. ahogy megvetően átvette a palackot. hanem még tiltakozik is. . a fiú pedig érezte. Ezzel egyidőben Thatchnek az a benyomása támadt. amelynek hatalma immár mérhetetlenül nagy. mivel azt gondolta. amennyiből világossá vált előtte. amennyit csak akar. ritkás haját pedig előrefésüli. ISMERETLEN VIZEKEN 178 . bizonygatván. pontosan miről beszél...nevetésről pedig szó sem lehet közben...Mutasd magad! . és egy pillanatra mintha egy tollatlan csibét vett volna észre benne.. ahogy a beszélő némileg zavarodottan pillant körbe. csakhogy ezért olyan súlyos árat fizetett. hogy egy nagyon öreg lénnyel áll szemben. amennyiben a meghívási szertartás részleteit nem a lehető legnagyobb pompával és tisztelettel hajtják végre . az nem csak csirkéket és rumot követel magának. pedig egészen kiszáradt a szája. hogy megfelelő esése legyen. hogy eredeti személyiségének csupán a töredéke maradt meg.Gúnyosan beszélt. Aztán a lény felfigyelt rá. egyúttal súlyos büntetést helyez kilátásba. Aztán éles hangon. és a szíve csak úgy dörömbölt a mellkasában. valamiképpen mind a kettő a másikból származott.Thatchnek még soha nem volt dolga loával. egyedül van. így próbálja leplezni kopaszságát. Először nem látott mást a silány minőségű fújt üvegben. ébredt rá Thatch.. ám aztán mozgásra lett figyelmes. A szóözönt mintha elvágták volna. amint torz szárnyával-lábával valami zavaros folyadékban úszkál. és most sietősen rendezgeti köpenyét. de igyekezett magabiztosnak mutatkozni. aki meglepődött. Egy nagyon öreg király jutott róla az eszébe. A vénemberes zsémbelés és a rettentő hatalom egyáltalán nem egymást kizáró jellegzetességek. csak a bizonytalan körvonalú zárványokat. minden joga megvan ezekhez. ahogy a nap felé emelte. csak annyit. ahogy a házat elemésztő tűzvész közepén még mindig épen álló kémény. hogy aki szól. hozzá még annyi kandiscukorhoz.

Bonggó kifutófiú? Valami láthatatlan erő egy óriásit vágott Thatch arcába. csak hangosabban. . sikerült nagy toccsanással a vízbe érnie. amikor leguggolt.A hang úgy reszelt koponyája belsején. Felnézett.ez alkalommal bömbölve . Azonnal a patak felé hemperedett. és egyszerre véres lett az orra és a szája.Ez volt a pillanat. te nyavalyás savanyított sprotni! . Még most sem tudott megszabadulni a palacktól. . A fény elhalványult. . Néhány lépésnyit hátratántorodott. .Thatch a neved. A következő pillanatban lángra kapott a ruhája. nyiszorgó késpenge. hogy jól figyeljen rád . ahogy a nap fényébe emelte. Sikerült összeszednie magát annyira. Kevés híja. nedves foltot. hogy kilátszott a fejbőre. ám elborzadt. ment előre egyenes derékkal. a másik.Tedd csak meg. akár a kókuszdióban körbeforgatott. hogy megérintse az egyik elmázolódott. a ruhája leginkább egy leégett ház romjai alól kiásott függöny darabjaira emlékeztett. hogy rá nem léptek a két vérző.Kísértetecske? . hogy az előttük járóknak sikerült bekötniük a sebeiket -. csakhogy az üveg a tenyeréhez tapadt. négykézláb előrejutni igyekvő alakra: egyikük ősz haját csillogó.suttogta. hogy látta már valahol ezt a hidat. miért hitte. .megszólalt a hang. ugye? .Szólok a bárónak. és újra Sanda Jack volt. fiatalabb és 179 TIM POWERS . mégsem remegett. A fiú hasa jól láthatóan besüppedt: orrából vér fröcs-csent. sötét folt csúfította.meglehet. Leült: a haja annyira megperzselődött. mint az előbb. és rávigyorgott a benne lakozó szellemre.közölte a hang. míg a vízben kapálódzott. megpróbálta elhajítani a palackot. és a fenekére esett. Újra megütötte fülét elölről a zihálás. hogy kimásszon a partra. és egyszerre megint száraz volt mindene. A burkolaton megritkultak a vércseppek . s bár útközben belerándult még néhány másik láthatatlan rúgásba. és oda is figyelt rájuk. mert a fejében egyszerre ismét . üveget markoló kezéből pedig vér csörgött le az alkarján. amikor Gede felidézhette a szavait. és azonnal világos lett előtte.tombolt Gede. Még mindig meleg volt.

Fejével előreintett Sanda fölött. ide hallgass! .John. aztán feladta. átmászott rajta. hanem úgy kell visszamászniuk a szobájukig.Apa! .vékonyabb valaki. Nantes homályos fényei meg-megrebbentek.Köhögni és fuldokolni kezdett. és ő nem jut az eszedbe. Davies nyúzott arca vigyorgott le rá nem minden együttérzés nélkül. vicsorgó fogsorának frissen támadt résein sziszegve áramlott ki és be a levegő.. mászás közben nagyon ügyelt. ISMERETLEN VIZEKEN 180 . Sanda pedig pontosan tudta. .Képtelen rá egyedül. Port-au-Prince-ben! A vén François Chandagnac nem hallotta meg. . a huszonegy éves John Chandagnachoz. miközben önmaga fiatalabb változata anyagtalanul. te átokverte faragott kóristafiú! . és odalépett a másik törődött testű.Most nem omolhatsz össze. Az öregember egyik szemét porral-kosszal teli vérömleny takarta: ez volt az.Ott vagyunk.Apa. amelyiket végül elveszítette. szeret téged. és rád hagyta a birtokát! Keresd meg a hatóságokat Haitin. Sanda a burkolatra hajtotta homlokát. Valaki megrázta a vállát. . hogy apjának mellette kelljen elhaladnia.mondta.szólt türelmetlenül... szakáll keretezte arcán a fiatalabbikon legördülő vércseppek párjaként könnyek csorogtak. kényelmet nem adó ágyukba. és hangosan felzokogott. Még kétszer próbálkozott tudtára adni mindezt. de ezt nem hajlandó beismerni neked! Ne hagyd el. senki másod nincs ezen a világon. idősebb. . nehogy jobb kezének furcsán görbülő. ahogy odakuporodott emlékeiben élő fiatalabb önmaga elé. a mindig mindenütt ott lévő marionettek közé. . . akár az árnyék. és egyedül hal majd bele a hidegbe és az éhezésbe.. míg te kényelmesen éldegélsz Angliában. ahogy a tönkrevert arc közelebb ért hozzá. A kúszó-mászó alak észre sem vette őt.kezdte. Jack .Ne hagyd magára az apádat! Vidd magaddal! Vállald csak a nehézségeket. Felpillantott. sántikáló alakhoz. Arcára mély ráncokat vájt az erőfeszítés. Előrerohant és leguggolt úgy. rengeteg pénzt örököltél! Meghalt az édesapád. miközben épp rád gondol. egyetlen segítőkész vándor sem pillantja meg a sebesülteket. amit mondott. . te. fekete és duzzadt ujjaira támaszkodjon.

és azonosította az alatta a sarat dagasztó alakokat: ott volt Feketeszakáll. Aztán szöget ütött a fejébe valami: hogyhogy hét másikat látott? Csak hatnak kellett volna lennie! Lemaradt.. Csakhogy semmi okát nem találta ennek a benyomásnak. hogy lássa. mennyire szilárd a föld. Bár rengetegszer megcsúszott a sárban. aki osztozik a nyugtalanságában. Bonnett arca pedig épp oly kifejezéstelen volt.Előre! . . akad-e még köztük. akár egybebalzsamozott holttesté. odalenn. lefelé néztek. Vagy például Hurwood előtt úgy tűnt fel az egész. Beth magához tért . mivel valami itt nagyon nem volt rendjén.szólt Hurwood. ahogy korábbi riadalma visszatért. Davies. az aljában víz bugyogott és csobogott. Nehéz volt megállapítani.. Jack pedig csak most kezdett el azon merengeni. és ahogy hunyorogva nézte. Beth. mire a csapat megindult lefelé. Friend és Hurwood.valami. ahogy nadrágja térdrészén átszivárog a jeges nedvesség. arra is elkanyarodott.. rettenetesen összezavarodott az irányérzéke. az ívek valamivel távolabb összezáródnak meredeken lejtő falú gödör volt ez.. A szeme sarkából végignézett hét társán. Az eget hátborzongató gyorsasággal gomolygó felhők takarták . mint valami séta egy lehetetlenül hosszú templomhajóban? Most sáros lejtőn álltak. Bonnett. Kissé sietősen ismét körülnézett. Sanda pedig érezte. valamiért nyomasztólag hatott rá. mikor de csak kábán pislogott. és más TIM POWERS 181 . Az iszapos partvonal erre is. azt látta. feltehetően a hold.Jack nem is tudta. A magasan az égen hömpölygő felhők ellenére klausztrofóbiás érzése támadt tőle. megvilágította őket fentről.TIZENNEGYEDIK FEJEZET A HÍDNAK NYOMA sem volt. egyáltalán látta-e más is.

nincs itt senki más. egy pillanatig tényleg úgy nézett ki. ööö. Most viszont úgy tűnt. nagy tutaj lenne hozzá képest.kérdezte halkan az idős kalóz.. .. Erről van szó. .földrengésektől eltekintve .Hiányzik az izzó vas. . Úgy van. itt nem végeznek semmi olyasféle varázslatot.Nem-nem. Utánuk sietett. Egyszerűen csak. a mai este a borzasztó bűzöké” .mondta gyorsan önmaga megerősítésére. és nem kellett megvetniük a lábukat. hogy aztán később. és utat tört magának Davies irányába.állapította meg magában. mintha minden más hely csak. Ez hat..Számold meg! Davies így is tett. hogy képes érezni a Föld bolygó mozgását az űrben. . mintha nyolcán lennénk. ez zavarta annyira. az ember nem végezhet feltámasztást szárazföldön . aki azt állítja magáról.dünnyögte.Ha már kellemetlen szagok: azt hittem. nehogy felboruljanak. Ezen a helyen egyáltalán semmilyen mozgást nem érzett az ember.. Volt itt valamiféle szag: leginkább az állott vizet.. „Úgy tűnik. és újra hetet kapott létszámnak. ahogy a halak is tudatában vannak a víz létezésének. . és önmaga megnyugtatására megszámolta őket.. Soha nem hitte volna.Itt fikarcnyit se érnének vele. Ereztél te már ennyire szilárd talajt? Olyan. ébredt rá Sanda. . Bonnett kivételével. heten . Sanda elégedetlenül ingatta a fejét. .A lejtő ellaposodott. ..kérdezte Jack Daviest.Hányan vagyunk itt? . mi? . aki ülő helyzetben zötykölődött lassan lefelé. Jack.. Galileót és Newtont még nálam is jobban zavarba hozná ez a hely” .. bár csak olyan ésszel végig sem gondolt módon. Thatch meg te. . így aztán kihúzhatták magukat.. ISMERETLEN VIZEKEN 182 .folytatta Davies. valahol a tengerek majd végrehajthassák..felelte a kalóz. a három óvilági és én . mostanra mindnyájan odaértek a vízszintes részre.gondolta.Bizony.van olyan terület a szárazföldön. ősrégi csőhálózatot juttatta az eszébe.. amelyikre ez a megállapítás ne lenne igaz.. A mai nap előtt kinevetett volna bárkit. mintha lényegében véve világ életében tudatában lett volna ennek. Erről eszébe jutott valami. .Az hét. „Kopernikuszt.. hozzáigazítják a lelkűket. . hogy . nem .nem.Hát. Huh.Bonnett. aztán ijedtében elkáromkodta magát.

. 183 TIM POWERS .Jack . ám helyette soha nem hallott nyelven válaszolt. .Mindenki nézzen arra. . Az öreg kalóz újra számolni kezdett: előbb gyorsan. Valaki suttogott mellette. hogy a suttogó is ezt a nyelvet használta. mintha a Forrás valami csődület közepén pörgő tükör lenne.. ha túlságosan nagy figyelem irányul rá. Ám most arcokat vett észre a nyugtalanul hullámzó folyadékban: százával tűntek fel egymást váltva. ahogy a Forrás egész felszínéből felfelé törtek és messze a fejük felett lévő felhőkön játszottak néma sugarai: mintha a fellegek fortyogva gomolyogtak volna hatásukra. ahogy ráébredt. Jack pedig csak most értette meg. Arra már felfigyelt. ezt a folyamatosan mozgó északi fényt. hogy mindenkit megnevezel magadban. aztán lassabban bökött ujjával minden egyes homályos körvonalú alakra. hosszadalmasan szitkozódott.Számold meg akkor újra. a félkarú varázsló mikor inti csöndre a csapatot. amit Sanda palástolt rémületnek vélt -. Kapkodva szedte a levegőt. Ha lassan csinálod. akire Daviesszel együtt felfigyeltek létszámellenőrzéskor.szólalt meg. mint inkább csattanással érkezett vissza... továbbá hogy nemcsak a halvány fluoreszkálás.. amerre eddig! Az. amivel beszélni kívánunk.. aki láthatatlanná válik olyankor. és nyolcat kapsz. amikor odafigyelünk a számolásra? Sanda még csak meg se próbált választ adni erre.. akkor hét lesz. minden egyes. Amikor befejezte. hogy van köztünk egy idegen. hanem a poshadt szag is ebből áradt. Bár taszította a látvány. szemrebbenésnyi időre megmutatkozó arc félelem és harag torz fintorába gyűrődött.szólalt meg undorodva. Jack megborzongott. Hurwood épp azt a nyolcadik alakot kereste. a feldobott víztömeg nem annyira csobbanással. de most gyorsan. mivel közben alaposabban is szemügyre vette a Forrást. és megpillantotta a fakó csillámlás lengedező függönyét. mégis közelebb lépett.. nem tud megjelenni. hogy noha a víz magasan a levegőbe emelkedett. és hogy nem tartozik közéjük. . megbabonázták volna a szemünket? Hogyan lehetséges.Senki ne nézzen körül! . Hurwood odalépett mellé.. Sanda pedig azt várta.

. Davies a másik oldalán állt.egészen olyan volt. aztán megigyák.emlékeztette őket Hurwood. mintha épp a könyökénél állna. két.Újból beszélni kezdett azon a másik nyelven. ami egyértelműen kérdés volt. hogy maga elé bámuljon. de senki ne nézzen körül! . A Forrás körüli tavacska partja felé siettek: egyenesen belegyalogoltak a nyúlós folyadékba. meddig is képes egyenesen előre meredni.. és Hurwood megint mondott valamit. Hurwood utasításának megfelelően továbbra is egyenesen maga elé nézett.Előre nézz! . A vércseppek szisszenve értek talajt. ez alkalommal feszültebben. de most már az is elviselhetetlen nehézséget kezdett jelenteni. majd mind a ketten ugyanabban a pillanatban megbökték az egyik ujjukat. ám a félhomályban szeme sarkából úgy látta. A meghatározhatatlan helyről érkező halk hang felelt. azért. rákollószerű kéz tör elő a sárból. Jack megkockáztatott a szeme sarkából egy pillantást feléjük. hogy a tenyerükkel merjenek belőle. Az idős férfi egy bicskát húzott elő. Aztán a hang végre elhallgatott.. A hang elhallgatott. ahogy elképzelte. Hurwood és Friend pedig egyszerre mozgásba lendültek. ám aztán nem mozdultak. Ez lenne a rejtélyes sutyorgó? Vagy csak Bonnett az? Esetleg Beth? Sanda nagyon szívesen megleste volna. A gyomra remegni kezdett. mert néhányan közben már másfelé néztek. Jack pedig azon gondolkodott. A hang csak egy-két szót mondott. . ám a sivár vidéken így is ISMERETLEN VIZEKEN 184 . kaktuszt idéző valamik voltak. Leó Friend mondott még valamit. az orvos pedig végül kihúzott egy tűt rizsporos parókájából. egy ilyen iszonytatóan mozdulatlan helyen le kell hunynia a szemét. és Sanda először úgy vélte.Az idegen hang újra mondott valamit. Hurwood és Friend azonnal a zsebükben kezdtek kotorászni. ő pedig felismerte bennük a növényeket: nyurga. meglehet. s amikor befejezte. Visszamentek a sáros területre. ez alkalommal határozottabban. A néhány szívdobbanásnyi szünet után érkező választ alig lehetett hallani.Ha úgy kényelmesebb. bár még mindig nagyon halkan . és a sekélyesnél lehajoltak. valaki ott van mellette. csukják be a szemüket. és egy ideig nem is hagyta abba. és némi vért csorgattak a hideg sárra.

amikor elhallgatott. akiről beszéltek? . és azt dörmögte: .Várhatunk egy darabig. ....Bár ebben az esetben a „ki” túlzás. két szökkenéssel máris bokáig a tavacskában járt. amiért akár még elmegyógyintézetbe is kerülhet. Most vette észre. Utána újra mondott valamit. Ekkor öles léptekkel megindult előre Feketeszakáll. Belekanalazott a folyadékba és megitta. . hogy megállítsa.Nincs mit tenni. mennyire reménytelen vállalkozás megértetni mindezt. ha annyira aprólékos. akkor kiderül. fröcskölő a sár.Ki az.szembetűnő jelenségnek számítottak. De ha az ember nagyon mély részletességgel kezd vizsgálni nagyon kis léptékű eseményeket. Ismét sziszegés. személyiség. hogy Newtonnak a valóságot mechanikus formában modellező 185 TIM POWERS .kérdezte a kalózkirály. . és Hurwood hiába nyúlt utána. bár most Sanda úgy vélte. . és egy egyenes vonalon egyenletes sebességgel mozgó tárgy mindaddig ugyanilyen egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. . mert végiggondolta. -A..Newton fizikai törvényei tökéletesen megfelelnek nekünk ismert világunk leírására.végül az öreg tudós vállat vont. megharapta az ujját. szükségtelenül rögeszmés módon foglalkozna velük. . és az elhaló hang ismét válaszolt neki. hogy Friend vállat von. amíg nem hat rá valamilyen erő.A fenébe! . csakhogy az már elszáradt és megkeményedett. Felsóhajtott. feltehetően azért. Minden hatásnál ugyanolyan erejű. Jack látta. és a következő másodpercben a másik kettőtől néhány yardnyira egy újabb karcsú növény nyújtózkodott az ég felé. és kipréselt belőle néhány vércseppet.dünnyögte Hurwood.. de ellentétes irányú ellenhatás lép fel.. a parton távolabb van egy harmadik ilyen növény is.Addig várunk. amíg megtudja és elmondja nekem ..közölte határozottan az öregember.Most még nem tudja. ám aztán erőt vett rajta tanári életének megszokása. aztán kisétált. . valahonnan Davies háta mögül szólalhatott meg. akit faggattunk .. a csapat túlsó végéből.magyarázta Hurwood. A két bűbájos egyformán meglepett és kissé riadt arccal nézett rá .

ha akar. kitolódik a meghatározás. akkor keres valamit. Itt azonban nincs ilyen konzisztencia. Ahogy nem is arról van szó. mint az előző alkalommal. és a valóság olyan képlékeny.. Jack körülnézett. A hétköznapi világban ez nem játszik komoly szerepet a. Az. Tehát. .A legrégebbit . mondjuk. akárcsak a ki. . . ezek a valószínűségek? .. ISMERETLEN VIZEKEN 186 . Az ugyanaz és a másik túlságosan is egyértelmű meghatározások. Ha az ember keresi. és halk füttyöt hallatott...Hurwood újra kimondta a furcsa mondatot. éppen ezért rengeteg van belőle a levegőben. . Legalább egy teljes percen át csak álltak és dideregtek a hideg és sötét völgyben. itt mégis sarkítottan vannak jelen.Ez a késlekedés nem volt benne az alkunkban emlékeztette végül Feketeszakáll.. jól körülírhatóan valahol és valamikor. míg Hurwood kitartóan ismételgetett valamilyen értelmetlennek tűnő mondatot. Remélem. hol van? . Ebben a talajban a rugalmasság. mert kíváncsi volt rá. de nem találnánk meg.Ugyan miféle nyelvet beszélnek ezek a. ugyanakkor nem lesz másik sem. Feketeszakáll káromkodott ugyan. igaz? . mire az öreg tudós erélyesen rászólt.Rendben. Noha sok mindent megtalálhatunk ezen az alapon..Nem. . személyiség iránti hajlandóság: az öntudat valószínűsége.. . amit faggattunk. a bizonytalanság ismeretlen fogalom. A tér vagy az idő parányi kiterjedésű darabjaiban van valamiféle ingadozás..közölte zavartalanul Hurwood. Előbb-utóbb újra megjelenik majd.Sanda önmagát is meglepte kérdésével. Ne is próbálkozzon vele! Nincs sehol: a hol épp annyira értelmezhetetlen fogalom ezt a jelenséget illetően. hogy az esélyek. majd a kalózkirálynak címezve szavait még hozzátette: . akár a félig főtt tojás.leírása csak viszonylag pontos. az esélyek mindenütt konzisztensek és nyomasztó erővel állnak Newton mellett.Ez a ti kísértetlényetek keres valamit nektek.Menjen csak.horkantotta Feketeszakáll. .Ezért olyan nehéz meghatározni. . Noha a végösszegük megegyezik a többi helyével.Igen. hogy bírja Beth. visszatalál az őserdőbe.. de veszteg maradt.. hogy csak maga elé nézzen. de nem lesz ugyanaz a személyiség.Mondata végén bizonytalanul a levegőre mutatott... .

Ugrott egyet. Sanda őt figyelte: az egykori oxfordi tanár résnyire szűkült szeme.. de életben vagyunk..közölte Hurwood.Az anyám fejét hozta abban a dobozban! 187 TIM POWERS . és finoman megrázta. amint hevesen dagasztani kezdte a sarat.Most már vége.Leó! .fogával megemelte a fedelét. amíg félrecsusszant. Vagy ha nem most. . bár Jack észrevette. Sanda nem látta. és lepillantott megbökött ujjára. Jack előreugrott. A legrosszabbján.vakkantotta az öreg tudós. Beth . ahová csak akar . Újra várakozni kezdtek. Édesapja odament Bethhez. amelybe vércseppjei hullottak. Leo! . . . . négykézláb igyekezett minél feljebb az iszapos emelkedőn. mint amikor az ember arra vár. hogy nagyon gyorsan szedi most a levegőt. átkarolta a ziháló lány vállát. azonban a kövér orvos még jóval azelőtt megérintette hajtűjével Beth Hurwood bőrét. . hát majd egyszer.. aztán az apja kezében tartott dobozra. mielőtt odaért volna.hogy kideríti. Kicsit olyan ez.Most már mindenki oda nézhet.mondta. mi van benne. Felsikoltott és elszökkent onnan. mikor jön ki kockázás közben két egyes vagy két hatos. . Hurwood leoldotta övéről a fadobozt . aztán Jack hallotta. állkapcsának feszülő izmai egyáltalán nem nyugtatták meg. hogy aztán Friend félig lehunyt szemmel és nedvesen csillogó ajkakkal megszúrja vele a lány hüvelykujját. amit én tudni szeretnék. aztán addig rázta. és a kinyitott ládikót a lány jobb keze alá tartotta. Még vagy egy percet beszélgetett a meghatározhatatlan forrású hanggal.kiáltotta a lány. és végül válasz érkezett Beth édesapjának türelmes szólongatására. Beth még mindig kábának tűnt..Az anyám feje! . Egyszerűen csak ez alkalommal rendelkezni fog az ismeretével. Beth azonnal magához tért kábulatából.Fogd le Elizabethet! Friend boldog szuszogással engedelmeskedett.fújtatta.A kezedet megszúrták. és szerintem mindjárt visszamegyünk. . és néhány lépésnyivel feljebb utol is érte.A kezét vágd. . Sanda utánaeredt.

keze még mindig abban a helyzetben. ám még hátrafelé fordultában szabad kezét felemelve intett.Vissza a tengerhez. és vele együtt ment tovább. még Feketeszakáll is elképedten és iszonyodva meredtek a félkarú férfira. hogy tudatában van a jelenlétének. . Azonban Davies. sőt. harasztosok között kanyargó. Friend pedig . Hurwood vénséges arcán már-már bárgyú elégedettség kifejezésével beleült a sárba. Fáradtan kapaszkodtak felfelé a lejtőn: ahogy ismét sík terepre értek. Jack valamiért hálásnak vélte a mozdulatát. és ahogy Sanda hátranézett. aki közönyösen lépdelt mellette. régi. a zárt kapu felett..kolostor lehetett. és a falon álló alak viszszaintegetett neki. Aki most talpra kászálódott.. A távolban hegyek magaslottak. ISMERETLEN VIZEKEN 188 . .. hogy láthatóan még beszélni is nehezére esett. s ahogy jobban szemügyre vette.Annyira felfokozott hangulatban volt most. Jack újra átölelte fél kézzel a lányt.látta egy fal mögött. Hurwood esővel fenyegető ég alatt. keréknyomokkal szabdalt földúton vezette őket.. esetleg zárda .mondta.Vissza . hosszú hajú alakra lett figyelmes a falon.mohón bámulta Betht.Jack akarata ellenére elborzadva tekintett vissza. Nyoma sem volt a hídnak. szinte ablaktalan kőépületek csoportját . Semmiféle választ nem sikerült kicsalnia a lányból. hogy a falapot visszacsúsztassa a dobozra. . karcsú. ahogy az előbb a lányt tartotta . noha Beth még egy pillantással sem jelezte.

amelyet a lápba befelé jövet Davies és ő használtak. mint aki újra fiatalkora illatos rétjein járhat.jelentette ki határozottan. fiacskám . Jack megnyugtatóan hétköznapinak látta most a sötétségbe borult floridai dzsungelt.. majd visszafordult..Visszafelé velünk utazol . és újrakezdte. a lány addig velem marad. hogy ne árulja el a hangja. Végül maga is észrevette a dolgot: szemét lehunyva összpontosított.. Amikor jön a lupercalia. 189 TIM POWERS URWOOD ÉS FRIEND . Margaret. csecsemőket idéző hangok törtek elő a szájából... a karácsony.buktak ki a szavak Beth édesapjából.. . .Csak. felvették késeiket. azonban néhány másodpercig kizárólag értelmezhetetlen. és heves reakciót váltott ki belőle.. ő.TIZENÖTÖDIK FEJEZET H visszavezette őket a sötét homokos lapályra . amelyet Hurwood útjuk elején a homokba szúrt. .. mármint...közölte Jackkel..Ő. felhúztam itt.Miért? . . hogy is.. . és az ingoványos.. mivel úgy vélte. kitalálta már. elsütöm.Tévedsz.azonban most úgy tűnt. és ügyelt rá. Segített Daviesnek és az üveges tekintetű Bonnettnek meggyújtani az összes fáklyát. mint eddig hitte.Most már nincs több dolga vele. és úgy szívta be a mocsár bűzét. megfogta Beth karját. . mi az öreg tudós terve . velem.. majd a két bűbájos a barázdált burájú lámpás segítségével lelte meg az égő fáklyát. és kitolni a csónakokat a mélyebb vízbe. süppedős talajon odavezette ahhoz a sajkához.kérdezte. Hurwood is hallotta. marad .. így értek vissza a rendes világba. többről van itt szó.. Ragaszkodása megriasztotta.felhúzták még mindig meleg csizmájukat.

és aki kénytelen volt pufók.A megállapodásunkban foglaltakat teljesítettem -mondta. A kalózkirály résnyire húzott szemmel kísérte figyelemmel a fáklyafényes előadást. . mi is pontosan Hurwood terve. Az egyik foltos pocsolyába rogyott. hogy a markolat nagy részét eltakarta kezével. és egy pillanatra sem vette le róluk a szemét. bőrkeményedésektől mentes kezével kényeskedve megfogni a lapátokat. megsejtette. Bonnett legfeljebb egyenesen előre képes evezni.Inkább elhallgatott. Előreugró ajka csak úgy fénylett. és most lassan ingatni kezdte a fejét. és esdekelve huhogott neki. Sanda és a kevés híján katatón Beth Hurwood bemászott a csónakba.M-m-mi m-majd g-g-g. akinek terjedelmes ülepe alatt meghajolt a középső pad. és Frienddel együtt szótlanul tátogtak Jack felé. így aztán forró pengéjét a lány torkához emelte. igaza van-e. tudnia kellett. Vele szemben Hurwood görnyedezett a hátsó részben. Sanda most úgy vélte.. arcát egyetlen tenyerébe temette. de úgy.. Óvatosan lépdelt visszafelé az ingoványban. Hux-wood Feketeszakállhoz fordult. Amiatt nem aggódott. és amint ez a gondolat felmerült a fejében. Jack eltette a kését.. ahogy mélyeket lélegzett. Bonnett már benne ült. . válla emelkedett és süllyedt. Sanda aggodalmai igazolást nyertek. Davies pedig ellökte a ladikot a sáros parttól. . ám most vigyorogva nézte a hápogó párost. Nem akarok beleavatkozni. hogy mit okoz ezzel a férfinak. . ahogy Beth torkától se emelte el a kést .Ú-úgy van . Beth pedig legjobb esetben is éppen csak tudatában lehetett a környezetének.így kísérte vissza a csónakhoz. Mint kiderült. a megkukult Bonnetthez.Akkor ebben megállapodtunk. és csak fejével intett hátrafelé. a csónak irányába.erősítette meg Friend.. ISMERETLEN VIZEKEN 190 . így Leó Friend volt az. Hurwood arcán a diadalmas kifejezés helyét szemrebbenés alatt átvette a teljes iszonyat.. nehogy az apja meglássa. csupán a kés tompa felével fenyegeti.

. mivel nem kellett figyelnie.. itt maradnak. ami az utunkba kerül. és a csáklyás haladás helyett ismét rendesen evezhettek . Néhány perc múlva a csatorna kiszélesedett.amikor visszanézett. a torzonborz fő a mögötte égő fáklya fényével Jacknek a teljes napfogyatkozást juttatta eszébe. csak nagy néha lebbent meg ajkuk kilégzés közben.. forró volt és a torkát szorongatta.. Az általában váratlanul érkezett. . mind... Először azt hitte.. a saját érzése .jegyezte meg a kalóz. sikerül felidéznem. valahányszor húznia kellett az evezőkön.Hogyan? De hát maga járt már itt korábban is! Nem kell mást tenni. Amíg.Felteszem.. A három csónak lassan haladt. Aztán egyszerre gyilkos indulat kerítette hatalmába.. amerre első alkalommal. csak ismét abba az irányba tartani.Sanda. azonban Hurwood egyszerűen csak kimerültnek és boldogtalannak tűnt.De ha eltévedünk. égnek a. fáklyák. . sikerült válaszolnia. fejet formázó fehér gombák most hallgattak. ráadásul csordultig tele rettegéssel. hogy a harag egészen másféle. Friend pedig halkan felnyüsszentett.. A part mentén kétoldalt sorakozó. Davies felkacagott. nem horkolnak-e. aki ismét az orrban guggolt... Ahogy. növény..közölte undorodva az elöl haladó kalóz. Jack nem tudta eldönteni. . sem.Ugye arra még emlékeztél.Dehogy . és bár homloka ráncba szaladt az erőfeszítéstől. a nyirkos sötétségben az orrba tűzött. hogy előrehajolva félretolja az útjukba kerülő ágakat és gyökereket. az evezősöm nem tűnik fel újra .Feketeszakáll a másik kettő előtt hajtotta csónakját . narancssárgán rebbenő fáklyák voltak az egyedüli fénypontok.Hát akkor remélem...hátranézett a mögöttük jövő csónakra. Thatch? .. Aztán észrevette. elég csak megkérdeznünk néhány embert az első átokverte fogadóban. .. ez viszont 191 TIM POWERS . meg a.Nem. mint amilyen a sajátja szokott lenni... hogy kenyérmorzsákat kell szórni magad után. Friend riadtan pislogott a válla felett Feketeszakállra. immár hátradőlhetett. tetei. melyik a viszszafelé vezető út. Az öregember felemelte a fejét. a kísér. .

. Sanda tudta. Egészen fullasztóvá vált a levegő. nyesetlen fát látott: zöldellő levelek sarjadtak belőle. Feketeszakáll felkapta a fáklyáját.Na. Daviesre nézett . tele a növényzet fákról lerázott.Gyerünk! Tovább! .az egész őserdő . Az őserdőt átható lény mintha meghallotta volna. mivel Jack fanyar humort vélt egyszerre felfedezni a harag mindenhová bekúszó kigőzölésében. A szeme láttára mozdultak. ahogy lüktetnek és a talpának feszülnek. sem visszavonulás. egyik végével ráakaszkodott.kiáltotta rekedten Hurwood. az Eszte Fásztá . majd a fáklya lángjába dobta. de azért minden erejét beleadva húzta az evezőket.. egyre több jön ki belőle a karján tátongó lyukon át: egészen a válláig érezte a ráncigálást..tarkója egy ISMERETLEN VIZEKEN 192 . A víz mostanra egészen kocsonyás lett. olyan elméből. hogy bármikor is felmerüljön benne a félelem lehetősége. Mintha a csónak szerkezete és anyaga is átalakult volna. hogy most fürkészőn a csónakok fölé hajol. de nem volt hajlandó meghátrálni. a levegő párásán fojtogató.keserű. és akkor pillantotta meg a körmei alól nagy fájdalomtól kísérve kikandikáló kis zöld hajtásokat. Csupasz alkarján átokhínár kis kupaca ült . nőttek: érezte. azt látta.Visszajött. A levegő és a víz ..változni kezdett. csakhogy kiderült.Ez a jó barátunk lesz. Zsibbadtan tapogatózott a zsebéig. nedves darabkáival. mire csípős szagú füstfelhő tört felfelé. hogy megint üvöltsön ránk. ahogy az a gondolat szökik elméjébe: „ágak”. .. rugalmasabbnak tűnt Jack lába alatt . s amikor a másik végét megragadva húzni kezdte. hogy a fejük felett lévő indáknak és mohapárnáknak ütközzön. Érezte. és csak nagy üggyel-bajjal sikerült a tüdejébe préselnie valamennyit belőle. ám ez alkalommal nem volt sem üvöltés. és elővett belőle egy maréknyi gyógynövényt. A dzsungelszellem szenvedett ugyan.Kifelé.szólt halkan. alóla! .reszelte keserűen Davies. amely túlságosan énközpontú volt ahhoz. Azon nyomban elengedte. és még néhány ágat vágjon az arcunkba.megpróbálta lesöpörni magáról. megrögzött és aljas érzés. Megérezte a lény kínját. .amikor lenézett a padlódeszkákra. . és már talpra is ugrott. sok szerencsét! .

. valakit! . . siess!” Davies felemelte csizmás lábát. és átlyukasztották a csónak fenekét. Jack lábujjait hideg víz folyta körül . arca roppant méretű szirmot bontó orchidea. és zöld kocsányok kunkorodtak ki torkából. Odanyúlt 193 TIM POWERS .. és már a pereméig a vízbe süllyedt. a lábából gyökerek lettek.Bonnettet .Nem .Rohadj meg.Dobjatok neki. kalapját félig letolták a Sanda szeme előtt nyíló újak. gyökerestől kihúzzák Bonnettet.Ez nem helyes.futott át Sanda agyán. és elengedte az evezőket. Nem lehet. Davies egyre csak húzta az evezőt. akárha heves szélben állna. ám a csónakjuk jóval gyorsabban esett szét a másik kettőnél. Davies fejcsokra rábólintott. de az isten szerelmére. Phil.. de a jelek szerint az előbb sikerült lebeszélnie róla Daviest. odadobtalak. valószínűleg még mindig van idő arra. és tekintete inkább a harmadik hajóra vetült. Sanda újra a harmadik csónakra nézett. Mégsem sikerült bólintania.. . és egy hang azt sipította: . megvárják.. „Ő csinálja meg . és belehajítsák a vízbe. hogy a többieket elengedje a lény. Adjátok neki Bonnettet! Feketeszakáll felnézett. a flottának? Az öreg kalóz válla megrogyott. amely az előbb még a jobb karja volt. Kövér mancsa csupán könyökszerű csomó volt a vállából kiinduló és az evezővillákon áthaladva kétoldalt a vízbe nyúló fatörzseken..rakás virág volt.kiderült. azonban megrázta magát.suttogta a torkát eltömítő nádszálak csomójából.rikoltotta Hurwood. végighúzta sáros talpán a pálmalevelet. amíg Hurwood csónakja melléjük sodródik. .krákogta Friend. hogy Davies abbahagyja. Hurwood pedig már nem tudott beszélni: a helyében növő sűrű páfránycsomó dühödten rázkódott.sípolt. A kalóz árnyékában felfigyelt a növényi metamorfózis markában vergődő Bethre. Én talán. Jack! . Mellette a gombákkal benőtt ciprustuskó lehetett Stede Bonnett. Porzószálai megremegtek. A kalóz most feltápászkodott.. . Leó Friend dagadt fatörzs volt.Ez az. . Jack arra gondolt.. Egy efféle áldozattal talán elérik. ágai póklábakként nyújtóztak mindenfelé. Bonnettet. nekem nem is tetszik.

A csizmámon lévő sár egy része a Forrás mellől származott . bár Sanda éppen csak érzékelte. ami a csónakból lett. mire jó egy sárgolyó?” . és testéhez szorította azt a kezét. Mintha bomba robbant volna közöttük. amelyikkel az előbb eldobta a maréknyi sarat. ami korábban Sanda volt.Tényleg egy sárgolyó végzett vele? . Közben iszonytatóan meghosszabbodott lábujjai elérték a meder alját és belefúródtak. . ahogy csukott szemmel. melyek által lehetséges lett volna megkülönböztetni azt. mégis mi a fenét csinálhat. „Az ég áldjon meg.ám a virágba borult kalóz hátrahúzta másik karját. Jacknek csengett a füle. a kalóz két petyhüdten csüngő keze labdát gyúrt a sárból. helyette egyszerre nagyon hideg lett .. mit mond. ami méreg minden halott. a hajók pedig hevesen billegve távolodtak el egymástól. vajon magánál van-e. de egyértelműen lélegzett. ISMERETLEN VIZEKEN 194 . és feldobta a sárgolyót. .Jacknek a foga is belesajdult a levegővételbe.A kellős közepéről annak a területnek. Valamiért esőcseppek kopogtak körülöttük. mégis eleven lény számára. A levegő a fülükön túl egyenesen az elméjükbe hasító sivítással préselődött össze. ő pedig érezte.gondolta.ordította vissza Davies. és még ahhoz is kiabálnia kellett. Davies az evezőkre görnyedt.a ballal is. noha az őserdő lombkoronája továbbra is olyan áthatolhatatlan volt. Beth kezét széttárva hevert a hátsó ülésen. és míg Jack azon töprengett.. attól. hogy képes erre. nekiveselkedett. és visszanyerte emberi alakját. mire tenyere azonnal gyökeret eresztett . ha önmagát hallani akarta. Tenyere úgy nézett ki. mintha megégett volna. egyenesen az égnek. kimerültén nevetett. mert többé már nem volt összenőve a csónak deszkáival. Sanda nem tudta megállapítani.még belül is egészen száraz maradt. A hátára fordult. Phil. járművük ismét csak egy közönséges ladik volt. mint eddig. ahogy lábában megindulnak felfelé az éltető tápanyagok. és kiderült. A következő pillanatban megszűnt a légnyomás. még csak egy forradás se látszott a frissen sarjadt ágakon. Keze már teljesen eltűnt. Társa a vonagló korlátra helyezte kezét. és nem vonagló ágak halma .

. mivel kezében már ott voltak az evezők.Drága barátom. amikor utánakiáltottak. és nem sikerült megállapítaniuk.mondta Daviesnek. disznóröfögéshez hasonló zaj támadt . . már indulunk is.a narancssárga derengés hullámokon szétszóródó csillanásai mintha kizárólag a saját csónakjuk fáklyájából eredtek volna. és csónakja meglódult. hogy a hangot a fej alakú gombák adják ki. Friend és Bonnett csónakját. akkor a lehető leggyorsabban tűnjünk innen a fenébe. melyik irányból jött a hang. s bár hallották Feketeszakáll válaszát.Biztos felöntöttek a garatra .Egyedül vagyunk . gyökereikkel és indáikkal pontosan 195 TIM POWERS . hogy szem elől tévesztették az óriási kalózt. Davies hátraigazított homlokából egy kósza hajtincset. messziről jutott el hozzájuk.üvöltötte Sanda kóválygó fejjel társának -. hogy végigtekintsen a csatornák és tavacskák során: a mocsár többi részétől semmiben sem különböző pagonyaikkal. .felelte Davies kissé hisztérikusan csengő vidámsággal. Mögöttük kutyaugatáshoz.Bosszantó egy kellemetlenség! Beth közben felült. Jacknek beletellett egy percébe is. . és most ott kuporgott a csónak tatjában. .Jack előrepillantott. Félig lehunyt szemmel révedt előre. Sehol se látta Hurwood.Vissza tudsz vinni minket a tengerhez? Az öreg kalóz megállt. mire rájött. sehol sem látták a kalózkirály sajkáját . A fáklyák fénye körül halvány udvart rajzolt a köd.A zöldségsrácok kicsit hangosak ma este! . és hiába vezette Sanda Daviest látszólag ugyanabba a csatornába.Ha szabad javasolnom valamit . ahonnan jöttek. Feketeszakáll nyilvánvalóan csak később kívánt magyarázatot kapni az eseményekre. Feketeszakáll csónakja előttük délnek fordult.mivel még mindig csengett a füle. és egészen nyugodtnak is tűnhetett volna. ha nem fehéredtek volna el peremet szorító kezének ujjpercei. . és leült az evezős helyére.igyekezett túlkiabálni a lármájukat. és visszanézett abba az irányba. . Jack végül kénytelen volt beismerni önmaga előtt.

váltsanak. hogy ez zsákutca . A következő órában Jack folyamatosan szólongatta a másik két csónakban ülőket. amerre a víz .Tessék? . hogy valahányszor az evezőknek feszült. és sercintett egyet a csillogó foltokkal teli vízbe.magyarázta fáradtságtól rekedten a társa. ágak és gubancos indák magasan húzódó mennyezetén legfeljebb csak annyira lehetett átlátni. Az nem felelt. hogy szól neki. . . . hogy valóban jó tanácsot akar adni nekünk? ISMERETLEN VIZEKEN 196 . akár egy katedrális tetején.Zsákutca . .Hát persze . csak áll az iszapban. elmosódott arcvonásokkal rendelkező gömböt. ahogy az áramlás közepébe evezett. társa fájdalmasan elfintorodott.szólította meg a fehér. Davies pedig evezett tovább a széles csatornán. honnan tud ilyesmit . Már épp azon volt.ugyanúgy néztek ki.Majd a csillagok alapján tájékozódom. mivel a fáklya egyre erőtlenebbül világított már. miért kellene azt hinni.a zsákutcának bizonyuló elágazások.Másodszor. úgyhogy nem világos előttem. .Azt mondta. de odaértek. . Beth egyetlen porcikáját sem mozdította. amelyben erősnek tűnt a sodrás. és most eszébe is jutott. amikor a parton álló gombák egyike egyszer csak megszólalt. Sanda felnézett. Sanda nagyon megörült. . .vetette fel tétován Jack kis szünetet követően. de egyszer sem kapott választ. Davies megállás nélkül evezett a kanyargó csatornákon. Sanda legnagyobb meglepetésére ismerősnek találta a hangját. ahol a lomha hömpölygés minden további nélkül visszafordult a szárazföld felé. A posványosban tenyésző mohák. megégette a tenyerét.Ennek jónak kell lennie .krákogta. Végül aztán találtak egy széles csatornát.mondta végül. posványok és azok a helyek.Menjetek balra! Szűkebb. és igyekezett arra haladni. amelyeket maguk mögött hagytak.fújtatta az öreg kalóz. . akár azok. erősen hátráltatták ebben. hogy amikor a mocsári loára dobta a sárgolyót.Először is egyetlen lépést sem mozdul. a köd pedig egyre sűrűbb lett. Jack figyelmét nem kerülte el. miközben figyelte a lassú áramlást.

apa? . A köd sűrűn gomolygott előre sodrásirányban .Csak hátrébb. bokrok meg ilyesmi. Közönséges növények lettünk: virágok.Előttetek zsombék és futóhomok. Az egyre gyengébben égő fáklya fényében találtak egy rést az iszapzátonyon.Különben is.sípolta egy másik duzzadt. . . Jack! .suttogta egy másik gomba. .De.Davies még nagyobb erővel húzta az evezőket.Vissza. szerintem mi nem ilyenekké változtunk volna át. leffentyűje kitárult. Az egyik pöfeteg egy fáról csüngött a víz fölött. hogy rossz irányba küldjük a következő néhány eszelőst. Higgy nekem.De szerintem mi is gombafejekként végezzük majd. balra.kötötte az ebet a karóhoz Davies. A hanghordozása nagyon ismerős volt Sanda számára.. és megszólította az előttük lévő sötétséget. Ugyan miért akarna egy ilyen segíteni nekünk? Tudod: „dögöljön meg a szomszéd tehene is”. .Az.. és ahogy elhaladtak alatta. Ráadásul mindnyájan másféle növény alakját öltöttük magunkra. A széles és egyenes utat maguk mögött hagyták. Jack! Sanda társára nézett.. és nekilátott megfordítani a csónakot. Jack elfordította a tekintetét. Davies pedig kelletlenül beevezett oda. Davies húzott még kettőt. egyre szélesedik ez a csatorna . .. .Azt mondtad.. 197 TIM POWERS ..vágta oda..Igen .. ennek a pajtinak láthatóan sikerült is... ..mondta elcsukló hangon.Rendben! . . hogy fáklyájuk szórt fényű narancssárga folt volt az éjszaka szürkésfekete szövetén. ahogy átszüremlett az ágak és indák szövedékén. Ezek a srácok mind ugyanolyanok.Mi kevés híján gyökeret vertünk az előbb.a tiszta vízbe cseppenként belehulló tejet idézte. és egyöntetűen elfoglalt mindent. . . Nem kellett sok idő hozzá. aki bemerészkedik ide. Sanda gyanakodva pillantott a pislákoló fáklya irányába. Aztán az áramlattal a tengerig. aztán mérgesen befékezett. apám beszél hozzám . fehér gomba. és félig a vízben hagyta az evezőket. .Az nem lehet.. Egy pillanatig még hideg fehéren világított mögöttük néhány lidércfény a párás levegőben.

. Jack hátranézett. Beth is arra nézett.Ööö. .állapította meg nem túl boldogan. hogy néhány tucatnyi evezőcsapás is elég volt sodrásirányban. . . A köd miatt lehűlt a levegő. hogy Elizabeth egy vékony pamutruhán kívül semmi mást nem visel.ismerte be kelletlenül Davies. ahogy Davies égett kezével nem húzott már olyan erősen. A sajkának olyan keskeny boltív alatt kellett átsiklania. és Sanda előrébb megpillantotta a három part menti máglya ragyogását. és a ködben meglátta két fáklya erőtlen fényét. . hogy az öreg kalóz kénytelen volt behúzni az evezőket a csónak belsejébe. A többi kalóz végre észrevette a közelgő járműveket . . és vigyorogva fordult felé. és bebugyolálta vele a nőt. Percekig ültek csendben.A.fejezte be végül sután.. eszébe jutott. és a következő pillanatban tágas víztükörre szaladtak ki ...kiáltotta boldogan. . ..De nem engedem.Aha! ..biccentett hátrafelé. mint eddig. Sanda ujjai kétoldalt a nyirkos leveleket súrolták.Te meg oda . .Megpróbált bántani? . megvágatta a kezedet Frienddel .kiabálni és tülkölni kezdtek.felelte Sanda.Igen .annyi ködöt hagytak maguk mögött az őserdőben.Egy kicsit mintha tényleg gyorsabb lenne .Ám a most követett csatorna annyira elkeskenyedett. hogy bántson. az apám is ott van az egyiken? . mialatt a csónak fokozatosan a part felé vette az irányt. és nagyot csapott Davies vállára. hogy az ép karját vegye célba. Jack arra fordult. amerre Davies mutatott. s amikor megborzongott.kérdezte Beth.Oda nézz! Társa felsandított.A többiek is kijutottak . hogy amikor kitárta karját. .csak ekkor jutott eszébe.Nem emlékszel? Meg.. . bár ügyelt rá. Levette a kabátját. Jack bólintott. ISMERETLEN VIZEKEN 198 . hogy talán van ennél alkalmasabb pillanat is felidézni benne frissen szerzett rettenetes emlékeit.

és még csak hozzád sem értem vele! Pusztán arra kellett.De örülök. .ismételte Beth. . amíg a part közelébe nem értek. .Beth az ujjaira pillantott.jegyezte meg Sanda Daviesnek. szüksége van-e még rád ehhez a mágiához. ebbe keveredtünk bele -mondta hangosan a nőnek. Jacknek előre kellett hajolnia. . hogy nem csak néhány vércsepped kellett neki! A fenébe is. hogy partra húzzák a csónakot. hogy kijutottunk onnan . Az orrban ringatózó fáklya már alig pislákolt. hogy kést szegeztél a torkomnak . és a vízben gázolva megindult a tüzek felé. Jack és Davies pedig kiszálltak. Hurwood lánya átvetette lábát a csónak oldalán. hogy láthatóak legyenek arcán a megerőltetés ráncai. onnan nézett vissza rá. Időközben egészen kihúzták a csónakot a mangrovéktól megszabadított irtás homokjára. . és a sajka peremébe kapaszkodva nekiláttak a part felé vontatni. . fiúk! . hogy előkerültetek.kiáltotta a köröttük tülekedő kalózok egyike. máskülönben nem hallotta volna a hangját a kalózok izgatott faggatózásától.Az. és nem szólt többet egészen addig.Arra emlékszem. $ . és nagyot nyújtózva megálltak a szárazföldön.jegyezte meg az öreg kalóz. akár nem.Nagyon örülök.Ki fogom őt juttatni ebből az egészből . Az üdvrivalgás kezdett alábbhagyni. hogy megmutassam neki.Ha másért nem. . hogy kiderítsem.Mágia . beugrott a sekély vízbe. de még így is elég fényt adott. hogy belekeveredsz közölte. és az emberek már a vízbe gázoltak. hát azért.mondta kimérten. amiről te úgy határoztál.A penge tompa felét. azzal megfordult. 199 TIM POWERS . ebben is hatalmasat tévedett. Sanda kínzó türelmetlenségében a fogát csikorgatta. . hogy próbára tegyem.Akár tetszik. én meg akarlak védeni! Tőle! Addigra már jó néhányan odaértek melléjük.

. Hurwood felesége kísértetének beleköltözni.szólalt meg valaki. Alig egy-két órája volt a napnyugta. Túlságosan kimerült volt már ahhoz.Aha . . mit is beszél.De hát egy órával napnyugta után indultunk el .Nem volt rá alkalom. . két napig . hogy lássa. meg kell találnia a módját.Biztos éhesek vagytok .. Davies pedig azt kérdezte: .És lön harmadik nap . . Phil.. Minden következtetése ellenére nem vágyott most másra..szólt közbe Jack... .bólintott Davies.válaszolta megrökönyödve a férfi. Sanda és Davies egyszerre fordultak a beszélő felé. miként akadályozhatná meg. mint aki mindent ért. hogy törődjön azzal. hogy Hurwood kikergesse Beth lelkét a testéből.Szerintem nincs túl későn.Davies megfordult. és elkerekedett szemmel néztek rá. ISMERETLEN VIZEKEN 200 .szólalt meg Jack.. csak egy rendes italra. . egy függőágyra és legalább félnapi alvásra. így aztán éppen csak átszaladt az agyán. Ismét az egyre közelebb érő csónakokra nézett.Mennyi az idő? Jack összedobhatna esetleg valami korai reggelit.Hát.Pont annyit.Meddig időztünk a folyó fenti szakaszán? . .És órákon át távol voltunk. és így lehetősége legyen édesanyja. Alkonyattól alkonyaiig... . . A kalóz zavartan nézett rá. hol tart a másik két csónak. .Vagy sikerült találnotok valami ennivalót? .

A legénység nagy része a parton tartózkodott. nem leli sem a lányát. kiáltoztak és hevesen kolompoltak. milyen szemeket mereszt Bethre. De aztán Hurwood szaladva érkezett le a kunyhóból.. valahogy elhagyta a horgonyát és elúszott. . . mire a páraréteg felszakadozott és észrevették.Nem igaz.biccentett az óriás Jack felé. ám végül egyértelmű lett: a hajó eltűnt. .De hát miért? . EGGELRE A KÖD 201 TIM POWERS .Láttam.Igen. Davies és Hurwood jó százlábnyira onnan álldogáltak. és halkan. éppen csak áttetsző fátylat vont tengerre és szárazföldre egyaránt. Sanda épp a parton állt az egyik csónak mellett.még egy fél órát elvesztegettek azzal. így először mindenki azt hitte. amikor tudomást szerzett a hírekről. Sanda? A szólított odament hozzájuk. hogy a kalózok sistergő. Már jócskán benne jártak a nappalban.mondta rekedten.. azonban az újonnan támadt kiáltozásra felnéztek. még a ködnél is hidegebbnek érezte magát. sem Leó Friendet. viszont annál indulatosabban beszélgettek. és nyirkos.A fedélzetmestered tudja az okát .A kövér kölök? . uram . hogy a Lármás Carmichaelnek nyoma veszett . hogy le-fel eveztek a part mentén.értetlenkedett Davies. Üresnek. .Nem véletlen . . méghozzá olyan hűvösen.TIZENHATODIK FEJEZET R átlépte a folyópart által kijelölt határvonalát. és azt kiáltozta. . pattogó tüzek körül gyülekeztek.közölte minden kertelés nélkül Feketeszakáll.

Lopva felemelte a lábát. egyébiránt pedig nem valami feltűnő kis szlup szkipperénél. és haragosan sarkon fordulva végigpillantott a még mindig köddel borított tengeren.Tudtam. amire vágyott. tényleg volt-e benne a Forrás pereméről származó sár. hogy nem egyszerűen csak Hurwood tanonca.Halkan beszélt. amelyek. nevetségesen rosszul felszereltnek számít az előttük álló csatában. bár ő maga is vérét csorgatta volna a Forrás mellett a sárba.. és Jack félig-meddig azt kívánta. nem voltak összeegyeztethetőek. hogy sántikál valamiben.Az apjának olyan tervei voltak a lánnyal. de olyan feszült volt. . ISMERETLEN VIZEKEN 202 . . Az óriási kalóz ökölbe szorította egyik kezét. . .. Szerintem sikerült volna. az így kapott koszdarabot pedig golyóba gyúrván a zsebébe rejtette. ha ez egyáltalán lehetséges.. azokkal. hogy hajója elvesztése rangjától is megfosztotta. Az öreg kalóz kétségbeesetten pillantott Feketeszakállra.ismételte elgondolkodva Feketeszakáll. amelyeket Friend forgatott a fejében. ahogy Davies elűzte.Jössz te is? Segítesz? Régen is ismert néhány fogást. mostanra pedig jóval többre lehet képes.. sem azt. Nem tudhatta.De miért vitte el az én hajómat? . Múlt éjjel meg kellett volna ölnöm. Feketeszakáll is a tengert figyelte.Sanda és Davies kábán tántorodott hátra az égen átívelő villámtól.. akár egy behajlított acéllap.vicsorogta Davies..Muszáj visszaszereznem a hajómat . csontrepesztő robajába . A visszhang végighömpölygött a parton.El kellett rabolnia Betht .közölte Davies.Szerintem sikerült volna . és végighúzta körmét a talp és a szegély közötti barázdán. . A gondolat arra emlékeztette.. A csattanás zaja beleveszett a közeli mennydörgés váratlan. . Sanda csak most értette meg..felelte Jack. és belecsapott másik tenyerébe. a kalóz pedig leeresztette a kezét. .. talán meg is ölte a dzsungelben a loaszerű lényt. miután mind visszatértünk. sőt. és megrázta busa fejét. A Lármás Carmichael nélkül nem több egy erősen megtépázott. ám az nyilvánvaló volt. miféle ellenféllel szemben veheti hasznát. hogy aki csupán pisztolyokkal és kardokkal rendelkezik. A Forrásnál aztán megkapta.

. méghozzá úgy. elszegődnének egy új kapitányhoz. kedvére válogathat az Újvilág összes matróza között.. a cimborák vajon velem tartanak majd. Persze hogy a kegyelmet választják. hogy a következő hullám kavarogva. hogy újabb háborúba bonyolódjon. . Aki Feketeszakállal hajózik.A gond attól még megmarad .A tenger felől fújt a szél.. .. Azonban úgy tűnik. Hacsak György királynak nincs annyi esze. s bár Jack Daviesszel együtt hátralépett.Woodes Rogers talán már megérkezett New Providence-re a királyi kegyelemmel.. Ez a birodalmak kora. . az a hóhérnál tette zálogba az életét.Az óriási kalóz sötét arcáról semmilyen érzelmet nem lehetett leolvasni... mielőtt válaszolt.. hátralibbent ette a kalózkirály fekete sörényét. . és hínárral borította a bokáját.Hát persze... Azonban egykét hónap múlva mindegyikük neve mellett ott lesz az új bejegyzés. vége a korlátok nélküli kalózkodás idejének.A kegyelmet kérik. és ha a kapitánynak tényleg nincs priusza. amikor a következő hullám átcsapott a lábán. hogy a Carmichael a flottám zászlóshajója lesz. és ezzel a korábbi bűneik lajstroma eltöröltetik..Mit gondolsz.Oldalvást Daviesre pillantva rávigyorgott.Nem. nincs dolguk. hogy te vagy a kapitánya. vagy a kegyelmet kérik? Az öreg kalóz fáradtan visszamosolygott rá. .vont vállat Davies. tajtékosan a csizmájukig nyújtózzon. aztán dolgavégezetlenül visszavonuljon. akinek vannak hajói és pénze is? .Csakhogy. ha vele 203 TIM POWERS . Mióta beköszöntött a béke. majd megvárta. Végül aztán megszólalt. amely megfosztana a népemtől. .. Feketeszakáll bólintott. merthogy nem dobnák sutba a kegyelmüket azzal. Jack pedig ősz szálakra lett figyelmes a halántékánál és a szakállában. . hogyan kell tengerészkedni egy hadihajón. .. . ő még csak le sem pillantott. méghozzá hálás szívvel. ahogy a szép emlékű boucanier-napok is elmúltak. És remélem. akik csak ahhoz értenek.Azt terveztem.Mit gondolsz. . A kalózkirály bólintott. ha alkalmuk lesz választani. A Karib-tenger tele van olyanokkal. hogy visszaszerzed.

hogy ne olyan hevesen. . Megbeszéltük. . mi a problémám..Mert annak a helynek a segítségével vissza lehet hozni az életbe a holtakat. és kátrányt kentünk a csonkra. hogy ezt bárki is túlélheti.Hurwood tavaly érkezett az Újvilágba. Azt mondta. Ám a következő napon meg is esküdtem volna rá.Van rá ötleted. . ha megmutatom neki. Azt hallotta. és meglehetősen pontos elképzelése volt arról. Rábólintottam: rendben. hol szedtem össze a démonjaimat. itt a mágia olyan gyakori. . A kísértetek elég csúnyán gyötörtek akkoriban. .Le kellett vágnunk. Kire gondoltál? Még Sandának is megvan a magához való híre. és tanulmányozta őket. hogy kikúrál.Egy pisztolygolyó elvitte a karját .kacagott fel kurtán Davies... hogy északnak hajózok.hajóznak. hogyan is fertőződhettem meg ennyi kísértettel.Ami azt illeti.Phil. hogy Juan Ponce de León miért nevezte azt a helyet az Ifjúság Forrásának? . hogy rájöttél. a vén Hurwood fel akarja támasztani a felesége kísértetét az összeszáradt fejéből. Semmi mást nem tett. Hátuk mögött újabb kiabálás vette kezdetét.. de Feketeszakállt magával ragadták az emlékek. Értette. csak figyelt engem. miféle komédiát művelt Hurwood a halott felesége fejével. és rátalált a csontjaira. Jack? Sanda felidézte.Biztos voltam benne. Nem hittem volna..mondta. Feketeszakáll a beszélgetés harmadik résztvevőjéhez fordult.Nem . és naponta kétszer-háromszor kellett innom lőport rummal. kísértetriasztó kell nekünk. tudod. .Halkan felnevetett.. és kerítek belőle.. A lány meg rosszul jár.. menjünk. S bár a mágia forrása évezredek óta kiapadt már az Óvilágban. Hurwood követte a rég kihűlt nyomokat. Az óriási kalóz bólintott. az a különleges gyógyfű. hogy megfeledkezett róla. és beletenni a lánya testébe. .. . hogy nincs teste. Bizony. Felajánlotta. mint a nátha. hogy kiűzi őket. kifejezetten öregebbnek érzem magamat. neki pedig vissza kellett mennie ISMERETLEN VIZEKEN 204 . amióta megfordultunk ott. mire ő. amit a Karolinában élő indiánok termesztenek. ..

Hurwoodnak persze igaza volt . Vagyis azt tervezed. hová rejtettem el a vagyonomat. hogy immár ő is azok közé tartozik. Phil. ha feltűnne egy idegen. Egy éjjel elhajózott nyugatra az egyikükkel. méghozzá elég látványos módon. hogy. ami bemocskolná. Azt hiszem. Mondjuk. aztán visszafordult Jack és Davies felé. Davies tűnődve ráncolta a homlokát. mégpedig úgy. ziláltan jött vissza másnap reggel. hogy sikerült valahogy kapcsolatba kerülnie a feleségével. kerítene 205 TIM POWERS . hogy a tengeren éljen. ha ügyel arra. Később nem lepődnék meg azon. a híres Feketeszakáll csapdába esik és megölik majd valami tengeri csetepatéban. .. az ismer néhány csúnya fogást. ... hogy belehullott a vízbe. sem történelme. tehát hivatalos nyoma marad.Errefelé gyakori a varázslás.Északra hajózom. . ahol papírokkal bizonyíthatóan történik minden. A megfelelő hatalommal bíró ember halhatatlanná válhat a segítségével. és aki nem érzi méltóságán alulinak. hogy a vérének egy része az óceánba hullik.. de előtte még a megállapodás utolsó részeként megígérte. sem bármi. meg tengervíz.. akik tönkretették és megölték a kedves idős embert. valami civilizált helyre..Értem. és a kis kiruccanásunk óta hatalmamban áll mindegyiket végrehajtani. és utánajártam. valamiféle tojásban. a lányára meg a felesége fejére gondolt. amibe a lélek beleköltözhet: a bűbájos vére újat hoz létre a tengerben. hogy nekilátott felkutatni a létező mágiát. aki a tengeren él. mint aki eszét vesztette.. kiváltképp az. és neki nem lenne semmiféle kétes hírneve. hogy hoz nekem egy remek hajót. .. Azt hiszem. .Angliába. és keserű lett a szája íze a gondolatra. Úgy tűnik. Sandának eszébe jutott Chaworth. sem test. aki véletlenül tisztában lenne azzal. de nagyon izgatott volt. Vér. Úgy nézett ki. Biztos voltam benne. De mielőtt hazautazott.. órákkal azután. hogy meghallgassa a fekete bocorokat. mert szerette volna visszahozni az asszonyt.A tengert nézte. friss vér. mert a fülembe jutott egy vele kapcsolatos varázslat híre.Évek óta hallok erről a Forrásról. és még fej sem kell hozzá. Aztán elment. Éppen az volt az oka.. eljött velünk New Providence-re. én mindenki másnál több ilyet tudok.. és néhány hétig a bocorok között élt. hogy elhozzon néhány dolgot. és egészen kimerültén. .folytatta halkan Feketeszakáll..

jó lenne. .Hát nem értik. Davies a sápadt.kérdezte Davies. Szerintem szívesen beszélne akkor veled.csendben egy hajót. Phil . Most már van akkora hatalma. idegességében remegő Hurwoodot méregette.mondta végül.Fesztelenül rácsapott a fadobozra.Túlságosan nagy a bűne hozzá. .Mikor indulunk már? ..Hát persze. azt hiszem. mennyire fontos... És azt hiszem.Elmegyek északra .. ha addigra visszaszereznéd a Carmichaelt. Sokkal jobb annál az irányjelzőnél. Phil. .. legalábbis a lányt. New Providence szigetére. hogy siessünk? Még akár meg is ölheti..Mi legyen azokkal. Feketeszakáll tudomást sem vett az öregemberről. $ Benjamin Hurwood türelmetlenségében toporzékolva tette meg az utolsó tíz yardot . és a fejét ingatta. akiket nem tudunk elvinni a Jennyvel? ISMERETLEN VIZEKEN 206 . . .Azonnal indulunk .Itt azonban elhallgatott.Szerintem semmi nem szól ellene. Stede Bonnett segíthetne ebben.az övén lógó négyszögletes fadoboz vadul pörgött-forgott és ugrándozott léptei nyomán. ám aztán csak becsukta a száját.. hogy áttörje a lányon lévő védelmet. hogy fogadjuk el a kegyelmet? . ..prüszkölte. . .Vissza az üzlet ablakába. . mint egy mágnes. ami egy hónappal ezelőtt a Carmichaelhez vezette magukat.. és a vízben gázolva megindult vissza.Azt akarod.dörmögte Feketeszakáll. Sanda már épp mondani akart valamit. Davies bólintott. . hogy meg tudom találni őket. .így Davies. .Amint az emberek felszálltak a Jennyre. Aztán elhajózna vele délre..közölte. Jack? . .Ez az izé most már úgy viselkedik. a tüzek felé. Hm.Meg tudod találni őket? .Hallottad. és a hangja alapján jól szórakozott. .A Carmichael legénysége . .

.jó néhány közülük abbahagyta a munkáját.Igenis. de azt nem engedem. Jack! . Az öreg kalóz Sanda vállára tette a kezét. . és lassan felemelkedett a homokról. ha megtaláljuk őket! Prométheusz nem szenvedett annyit.kiáltott fel az öreg tudós.. kezét ökölbe szorította.Kapjátok el! ..Igaz.. Kilesett résnyire nyitott szemhéján..Meg akarod találni a lányt.Ne hozzátok vissza! .Vigyétek a Jennyre! ..rázta a fejét a még mindig az előző problémán rágódó Davies.Küldj annyit a Carmichael legénységéből Bonnett srácaihoz. amennyit Leo Friend fog. Phil! . . A többit vezesd ide és szálljanak fel a Jennyre! De 207 TIM POWERS . Számos kalóz volt a környéken . . Lelkemre mondom. hogy a pereméig érjen a víz. amennyit csak elbír a Bosszú. s most mind ámulva nézték a csobbanás nyomán felfröccsenő vizet. az a kövér kis féreg nem teszi zsebre. a tenger irányába.. .mondta. a másik meg Bonnetttel..kiáltotta nekik Davies. .Nem .Alkossanak két csapatot. Szedjük fel Hurwoodot a Jennyre. a vízhez vonszolták. . mire az emberek odaugrottak egy csónakhoz. mielőtt még kitanulja ezt a repülést és elindul.. és még szorosabbra zárta a pilláit. mérgesen felszisszent.Én pedig meg akarom találni a hajómat. Inkább úgy telerakom emberekkel a Jennyt.recsegte Davies a legközelebbi csoporthoz fordulva. . . hogy végül csizmáját egy egész yard választotta el a földtől..Az én srácaim közül egy se megy északra Thatchcsel. az egyik menjen Thatchcsel.Irány a tábor. a következő pillanatban pedig rongybabaként repült a levegőbe.dünnyögte az orra alatt Sandának. . és hatalmas loccsanással csapódott bele túl a partig érő hullámok kezdővonalán. .. azt megígérhetem.szólt vissza az evezősök egyike.. igaz? . és száját tátva figyelte az előadást.Kit érdekel? . amit kap tőlem. és nekiláttak az evezőkkel foglalatoskodni. A haragvó öregember eddig is nyugtalanul toporgott: most szorosan behunyta szemét. .. hogy nélkülünk keresse meg őket! A matrózok már a tajtékos hullámok között jártak.

. amit a bocor mindenképpen elmondott volna. ahogy megragadta a felkarját.Nem megyek . . Most aztán meg kell ölnöd és elégetni a parton. hogy Thatch túl sokat tanult meg. hogy a király emberének nevezte magát ..mondta. ez vajon válasz volt. . . Jack rájött. kölök! . mi a probléma: a fejét rázta és olyan arcot vágott. túlzott artikulációval Sanda..kiáltotta ráadásnak. . megértetted? .Persze. így már egyáltalán nem lesz könnyű.Hogyhogy „öt évet”? Csupaháj körülnézett. vagy olyasmi.Nem azért vártam öt évet.Azt hittem. hogy az ő bábja legyél és meghaljál. Nem jutott eszébe. Futás! $ Amint felért a lejtőn a füstölgő faszénkupacok körül tömörülő emberek közé. és már szállnak is a csónakjaikba.Kicsodát? . és csak remélni tudta. Barna szeme valósággal izzott széles. . Phil.felelte a bocor. .folytatta a nagydarab fekete. és majd keresztülbökte a tekintetével. uram! . hogy a hatalmas fickó nem emeli még feljebb. Máris lábujjhegyen állt. . csak hogy még több vér folyjon és hihetőbbnek hasson a halála. Három percen belül itt vannak.az Anna Királynő Bosszúján nem lehet senki közülünk. Csupaháj elcsípte. ő mégis lehalkította a hangját. hogy Csupaháj lássa.Amikor véget ért a fehérek háborúja és mindenki előtt világossá vált.bukott ki Sandából. a folyón megoldod a dolgot.Az angolok békén hagyták.Nem csodálkozni kell. senki sem figyelt rájuk.mondta hangosan.De rohadt lassú vagy. kizárólag spanyol hajókat fog ISMERETLEN VIZEKEN 208 .Sok mindent megúszott azzal. Jack nem tudta eldönteni. . mert azt hitték.Remek. hogy a másik süket. nem szállhatsz fel az Anna Királynő Bosszújára . . Most már késő..Nem. bár egyébként is csak dörmögött. egyetért vele. .. Aztán hozzátette: . fekete arcában.

a végeredményben komoly szerepet játszott Sanda őszinte aggodalma is. ki spanyol.ingatta a fejét Jack..Hát. ráadásul úgy nézett ki. és olyan közel jutott. hogy egyikük sem hagyta ott a vérét előtte Ereboszban. vagy hogy hívják a fehérek azt a helyet. Ha a nagyobb loák küldték őt nekem.. ahogy a teknőc megpróbált angolul írni a karmával a deszkákra. . aztán megpróbálta visszahozni. A többieket addig taszigálta és nógatta. amikor én megcsináltam az idézést. az jó eséllyel örökre itt marad. . ő meg még mindig életben volt. és sikerült kiszabadítania karját a bocor lapátkezéből. hogy a következményei aztán idevezessék. egy egész országnyi rossz embert sikerül összegyűjtenie. mielőtt Csupaháj ismét megragadhatta volna. Tavaly jött a félkarú. és ahol növény nő a vérből. az Óvilágból kell neki halált szólítanom.De most elengednél? Mennem.. főleg mert a felesége ugyanabban az évben halt meg. hogy a Carmichael legénységének több mint a felét vegye át a hajójukra.Gyanakvó pillantást vetett Sandára. és mindent tudott a kísértetekről.Akkor segítettem egy kicsit. Ha megtetted volna. . Ott. De őt nem érdekelte. úgy láttam. Még azt a vén angol varázslót is megölte.Nem? Jó. megetettem egy teknőccel a vízzel kevert vért.Nem.De most el kell intéznem a legénységeket..Ereboszban.el. . Végül fenyegetésekkel és utalásokkal arra vonatkozóan.Csupaháj felnevetett. Fél lábon állva kicsavarta felsőtestét. ahol a kísértetek nem maradhatnak kísértetek. hogy a Hurwood kihalászására indult csónak még el 209 TIM POWERS .Te ugye nem hagytad ott a véredet? . ki holland vagy angol. . akkor. annak bizony várnia kell. . . akkor talán ők okozták a nő halálát. Amikor aztán véget ért a háború. ő csakis az emberéletekkel meg a vérrel törődött.Hol? . Bonnett félkegyelmű első tisztjét. hasznodat venné. . dehogy. Egyébként sem tartott volna sokáig úgy.mondta Sanda. akkor biztos voltam benne. akinél tanult. sikerült rávennie David Herriotot. . Bárkit is kell megölni és elégetni. de látnod kellett volna.. Azzal megfordult és elrohant. hogy aki nem megy. ahol a Forrás van.. én nem . ő az én emberem. ez tényleg nagyszerű .

hogy miképpen bánjanak a sok munkával megjavított vitorlákkal és kötelekkel. .Mondjuk. s amikor hátrament jelenteni Daviesnek. és felhúzta magát a fedélzetre. . . A köd mostanra erősen felszakadozott. amelyben Jack ült. .A világon van néhány igencsak furcsa szörnyeteg. vén Jennyt. .bólogatott az ifjú kalóz. Ott van a mi helyünk -mondta az orrban mellette kuporgó Borzának. megpillantotta a keskeny tatfelépítmény tetején iszonytató doboza fölé görnyedő Hurwoodot: a vénember reszelős zihálásának ritmusa pontosan megegyezett a fedélzet rezgésével. Phil .Minden kész? . aki szintén felfigyelt a jelenségre. szinte semmilyen ellátmányt nem viszünk magunkkal. aki egy dobozban lévő levágott fejtől veszi az útirányt. sózott disznóhússal és sörrel teli hordók sietős berakodását . Tudtam. Kiosztotta a parancsokat.Túlságosan sok az ember. nem tüsszenti el magát . amikor a legénység maradéka már ilyenolyan lélekvesztőkben ült és evezett a hajó felé.közben felfigyelt arra.jegyezte meg Davies. hogy talpa alatt néhány másodpercenként megrezdülnek a deszkák.Hurwoodra pillantott.Remek munka. ISMERETLEN VIZEKEN 210 .biccentett Davies.Az biztos is .Kitűnő .Jó lesz visszamenni délre. hogy megvan-e még a sárgolyó. . . és legjobb.sem érte a Jennyt. kibukkant az utolsó párafátyol alól is.Merre? Az öregember délre mutatott. .Sanda gyorsan megpaskolta a zsebét. és felügyelte a táborból elhozott.Remélem. hogy a megfelelő embernek adtam a fedélzetmesteri posztot.közölte idegesen vigyorogva Sanda. a kötélzetet csipeszek meg spárga tartja egyben. akiket már meghívott korábban egy italra. és amikor a csónak. hogy igen. ha azok mellett marad az ember. Néhány perc múlva a Jenny golyó lyuggatta testének ütődtek.Na ja. meghatottan mosolyogva nézte a ragyogó reggeli napfényben ringó viharvert. Jack pedig megkapaszkodott a peremben. . . . .Kockázatos dolog túlságosan messzire távolodni Kartfúr mestertől meg a többitől. készen állnak az indulásra. a navigátor pedig egy félkarú holdkóros. .

és egyensúlyát megőrzendő a csarnakkötelekbe kapaszkodva néha-néha hátrasétált a korlát mentén. máskülönben át-bucskázott volna a korláton. alig egy-két mérföldnyire! „Ez biztosan Bethék hajója” . és csak két óriási vitorla volt az elő-és a főárbocán.Vannak itt. Az öreg tudós indulásuk óta meredten nézte a fadoboz belsejét. és azzal szórakoztatták a lent maradiakat. Néhány kalóz felmászott a kötélzetre. Ám amint megpillantotta a másik járművet. . Olyan gyorsan pördült meg a sarkán. hogy Jack biztos volt benne.délre már egészen a Floridai-félsziget csúcsáig ért hajójuk vízbe húzott.A fenébe! . Hurwood varázslattal segít a cafatokban lógó vitorlákon .Vitorla! . olyan fürgén indult útnak. tudta.Horgonyt fel! .a palack eddig egyszer sem esett le. miközben igyekezett szemmel tartani a többi kalózt.. 211 TIM POWERS . ahogy az üveg a térdén pattant.. A félkarú bűbájostól néhány lépésnyire állt meg. hogy nem a Carmichael az: a hajónak volt orrfelépítménye. így hamar észrevette a változást. mások is.gondolta Jack.tette még hozzá. hogy kénytelen volt kétrét görnyedni és a perembe kapaszkodni. hogy az emberek egymás lábára léptek. Most azonban az egyikük fürkészően figyelt nyugati irányba.Vitorla jobboldalt.. hogy egy mind könnyebbé váló rumosüveget dobáltak egymás között .ordította Madár úr. . így védekezve társaik szaga és közelsége ellen: úgy-ahogy elhelyezkedtek a hágószálak hurkaiban.Kormánylapátot jobbra! A vén szlup megfordult a jelölt irányba. és aztán hiába volt rajta akkora a zsúfoltság. ám most felpillantott. és most a tat felé hátrált vele.mondta az öregember. Sanda a különös hajót nézte. A rumospalack nála kötött ki. ráadásul még ilyen messziről is látszott az oldalát díszítő élénk. . . különösen magasan helyezkedett el a tatfedélzete. . Fél órával később különböző események vették kezdetüket. . széles nyoma.Nem vagyok kutya! . és lezuhant a mohón érte nyúló kezek erdejébe. .. Sanda tekintete eddig is gyakorta rebbent Hurwoodra.kiáltotta.. vörös-fehér mintázat.kiáltotta a kalózvezér.

Az meg mi lehet? . hogy a fedélzetről látni lehessen. kihalászták.hamarosan eltűnt a nyomában fodrozódó hullámok között.Ez Georgie de Burgo! .Nyilvánvalóan semmi köze nincs a mi problémáinkhoz.Még az is lehet.Pusztuljak el.Egy spanyol galleon . . majd fáradtan Daviesre mosolygott. de azért azok közül a részeg disznók közül valakinek már réges-rég meg kellett volna látnia. A madarak mérgesen rikoltoztak. lebegő test felett körözni . Észrevettek egy harmadik lebegő holttestet .. hogy Hurwood is biztosítja a maga varázssegítségét.szörnyülködött az egyik kalóz. hogy bármelyikünk észrevette volna? . . ISMERETLEN VIZEKEN 212 .És hogy az ördögbejutott ilyen közel anélkül. és emelje ki! parancsolta Davies.Húsz yardra a bal oldalon. hogy elütjük.morogta a vén kalóz. Sanda abba az irányba pillantott. Jack káromkodott egy cifrát.Szóval akkor folytatjuk? . . . felveszi a szlup sebességét.Akár azt is lehet. .Van egy másik elöl! .Akkor tényleg a kövér gyerek nyomában vagyunk . ha tudom .túl messze volt jobbra ahhoz.kiáltotta az egyik ember fentről.mondta álmélkodva.kiáltotta az önjelölt őr. Ha. Még túlterhelten sem jelenthet gondot lehagyni. és elindult.. és tengeri madarakat látott a felpuffadt. hogy ezeket még használják. aki segített az átázott holttestet a hajóra tenni. . . . ahogy kiemelték a vízből és a fedélzetre húzták.Nyilvánvalóan.Valaki vegye elő a csónakcsáklyát.De Burgo egyike volt annak a tucatnyi embernek. . . .kérdezte Daviestől. amelyik előttük volt.Ugyan nem volt rendes őrségünk.Szentséges ég! . .Hunyorogva nézett a hajóra: úgy tűnt. .jegyezte meg színtelen hangon Davies.. Legalább fél évszázada nem készítettek egyet sem.Ember a vízben! .Nem is tudtam. .. ám azt. akik a lehorgonyzott Carmichaelen voltak.. amikor elúszott az orr mellett. . . főleg úgy.

az emberek már szétváltak előttük. .Van még egy jobbra! . neki pedig rossz. így Sanda már jó néhány lépésnyi távolságból vethetett egy pillantást de Burgo holttestére . A kalózvezér még néhány másodpercig figyelte.Ahogy az sem.Isten fogaira. egyúttal érdeklődve meredt a maradványokra. Mire az orrba értek.Kik adják a legénységét? Egy teljes percen át csend honolt közöttük. merthogy a hajó jócskán lehagyta a Jennyt.Davies is jobbra pillantott. a spanyol galleonra nézett.Dobjátok vissza! .. míg nem törtek maguknak könyökkel utat a kormánylapáthoz és hátborzongató navigátorukhoz. és kilökte őket a hajóból. ez nem lehet! .Ööö. hogy megpróbálta felidézni. miért is nem nézte meg jobban a nyomdokvizükben ide-oda bucskázó hullát. aztán kért egy távcsövet. amikor utoljára látta. Egyre azon sopánkodott magában. mielőtt még bezárult volna a folyosó. hogy nincs semmiféle nyomdokvize.motyogta. . persze. vajon ugyanolyan színű ruhában volt-e. Hoztak neki. .Az embereket félretaszítva tört utat magának a fedélzeten lévő tömegben.. . . aztán jobbra. és dermedten bámulta. . de nem is ez a legnagyobb kérdés.Na igen. ha nekünk jó napunk van. Jack pedig sietett utána.Sanda hunyorogva nézte a kék látóhatárt. hogyan. . amikor az őr újra elkiáltotta magát: . Jackkel nem is szóltak egymáshoz egy szót sem. 213 TIM POWERS . és egy hosszú percen át nézte vele az egyre távolodó galleont. és viszszafordult a tat felé. . Elképzelni sem tudom. és azzal gyötörte magát.Tessék? Ja. hogy mind a tizenkettőt megölte. Phil? Nem azt mondtad..Azt hiszem.Nem is . mivel Georgie de Burgónak gyakorlatilag levágták a fejét: holmi igen éles és nehéz penge egyetlen csapásával metszhették le. Émelyegve. hogy gyorsabbak vagyunk annál a spanyolnál? .. mint amilyen pamutöltözéket Beth viselt. elfogadhatjuk.feltehetően ez a lélegzetvételnyi felkészülési idő mentette meg gyomra tartalmát.bólogatott Jack.mondta keményen Davies. .

még akár egy vízimentési gyakorlat is jöhet.Mindegy. .Fogd munkára az embereket! . ISMERETLEN VIZEKEN 214 . hogy nem akartam esélyt adni valamelyiküknek. mit csinálnak. Bár a hajó fordulásakor tiltakozott. kötelet javítanak. méghozzá olyan gyorsan.. foglald le az embereket . de az itteniek legalább fele szinte biztosan ismeri a történetét. amikor leeresztette. és ezzel lángba borítani a fél orr-részt. Néhány angol életben maradt. riadtan lármázó ember bukott és gurult át a korláton. mielőtt bármelyikük megfulladhatott volna.mondta végül. a vízbe került matrózokat pedig még azelőtt visszahúzták a fedélzetre. hogy nem hallottál még róla. visszament a tatba. amint Sanda kifújhatta magát és kortyolhatott néhányat a maradék rumból.. Csak ne azzal a spanyollal törődjenek. és elsietett.a nagy felfordulásban sikerült felgyújtania Madár úr rumjának tócsáját.Igenis.Sanda megvakarta szakállának megpörkölődött részét. Jack előrepillantott. hogy az egyik embernek. a spanyol hajó immár nem több szabálytalan alakú fehér foltnál a déli horizonton. Jack azonnal fordulásra utasította a kormányost.Tudom. Phil! . és balszerencséjére találkozott egy angol kalózhajóval. Rengeteg feladatot osztott ki. a Charlotte Baileyvel.Részben azért. és azt látta. Az izgalmak elülte után.. .mondta tűnődve.Lehet.Miért kellett ez? Nehogy észrevegyék. felhúzzák meg lehúzzák a vitorlákat. aki suttyomban pipázgatott . .. A zsíros haj és a kátrányfoltos ruhák azonnal meggyulladtak: egyszerre tucatnyi égő. ők aztán elmesélték. Az a Nuestra Señora de Lágrimas volt . . .Amikor azt mondtam... hogy fogjon egy távcsövet és leolvassa a nevét a tatról. Aranyat szállított Veracruz-ból.bólintott a semmit sem értő Sanda.. Hurwood most újra egy hang nélkül meredt a fadobozába. és az állandó gyakorlatozást megkövetelő Davies elképzelései most kamatostól megtérültek: a tüzet eloltották. . aztán a feszes csarnakköteleknek dőlt és a kalózvezérre nézett. Rettenetes tengeri csatát vívtak. hogy nincs nyomdokvonala? . nem arra gondoltam. tudom. . De még ennél is fontosabb volt.kezdte Davies -.ez minden hajó fedélzetén tilos . mi történt.

. nemsokára megtudjuk. hamarabb leszek a szakértője.Közel egy évszázada. semhogy Beth Hurwooddal is foglalkozzon” . . Mindezt fényes nappal.Négy órán át tartott. . a végén aztán mind a kettő elsüllyedt. Bár az alapján. 215 TIM POWERS . Még egy homályos alakú. hogy egyáltalán nem különbözik egy valódi hajótól.Előremutatott. .Attól tartok.Én sem értek hozzá.Leó Friend? .Nem sokat.. deszkástól. . még a legénységéről sem feledkezett meg. Jackre nézett és elvigyorodott. az alapján. de annyit azért tudok. . mint hogy rendesen megtanuljak vitorlással hajózni.gondolta. hogy nem egyszerű.Itt pedig valaki az egész tetves de Lágrimast felébresztette vitorlástól. hogy a kalózok gyilkolászása meg a kísértethajók szólítása túlságosan is lefoglalta. . ráadásul olyan szilárdan. . A fiatalember pislantott néhányat. sőt.. ahogy halad. ahogy eddig mentek itt a dolgok. féleszű halott megidézéséhez is nagy varázserőre van szükség. .Úgy van.Mindez 1630-ban történt. De miért? Jack Hurwoodra sandított. „És csak remélni tudom.Valahogy úgy.. festékestől. Mit tudsz te a kísértetek szólításáról? .

TIZENHETEDIK FEJEZET A KABIN SARKÁBAN kuporgó lány csak töredékpillanatokra látta a kényeskedő tipegéssel közeledő Leó Friendet. ahol a Lármás Carmichael homályba vesző alakja derengett . Pirkadatkor arra ébredt. hogy bekúszhatott a sarokba. amint vigyorogva figyeli őt. sikoltozó kalózokat. és azt méregette. ahogy a kövér orvos szívverésével egyértelműen megegyező ritmusban eltűnt és megjelent a kajütablak. Mindez órákkal ezelőtt történt már . mivel amikor bejött. befoghatta a fülét. amellyel elkerüli a csónakot.azóta legalább annyira sikerült visszanyernie az irányítást a tettei felett. ISMERETLEN VIZEKEN 216 . ahogy tehetetlenül belegázolt a jéghideg vízbe. és még lassítani sem tudott. de nem volt rá képes . szabályos ütemben fel-fel-villanó kék ég jelentette. illetve igyekezett izmai megfeszítésével védekezni az újabb. csakhogy nem volt lehetősége megfeszíteni a hangszálait. Most gyanakodva figyelte Friendet. mágiával előidézett. Igyekezett volna mondani valamit.aztán megkísérelt olyan irányt választani. Beth pedig egyetlen izmát sem tudta mozdítani. oda. ám az sem sikerült. hogy a dermesztően hideg homokdombon sétál lefelé egy a sekélyesben ringatózó csónak irányába.alig egy percbe tellett odaérniük: Friend hozzá sem nyúlt a lazán lógó evezőkhöz. A csónak kifelé sietett a tengerre. bábszerű tehetetlenség ellen. és bemászott a csónakba. megpróbált megállni. vagy akár csak kinyitni a száját. a férfi becsukta az ajtót maga után. s amikor meghallotta a haldokló. és az egyedüli fényforrást a gyors. Amikor meglátta benne Leó Friendet. át a hullámtörőkön. a duzzadt test mely pontján érheti el körmeivel és fogaival a lehető legnagyobb hatást.

idomtalan. mama. és kipirult arccal sétált fel és alá a reggeli napfényben. mivel csak annyira lett volna képes eldőlni. az ablak olyan sebességgel villant át a lét és a nemlét szakaszain. és lélegzete forrón csapódott Beth nyakának. és elképedten pislogott néhányat. és bár nem járt sikerrel. Most kövér lett. $ Alig fél perccel később Leó Friend kint volt már a főfedélzeten. Aztán odanyomta száját a lányéhoz. bár nem azért. mama . Egy angol ház kopottas hálószobájában álltak egy csomózott rongyszőnyegen .. egyik keze ügyetlenkedve matatott a nő felsőtestén. amelyet magától soha nem választott volna .és pacsuliszaga volt.. s ahogy Beth karjai közé lépett. . karja pedig felfelé és kifelé rándult. amint szenvedélyesen ismételgeti ugyanazt a szótagot. hosszú. Friend szája lesiklott az övéről. amíg észre nem vette. Annak dudorodó alsó ajka nedves volt és remegett. mint egy erősen felcsarnakolt hajó árboca. Beth pedig rádöbbent.. „A hibák sajátossága. . mama. azonban a Hurwood lánynak egyelőre sikerült szorosan összezárnia a szemét és az ajkát. mint zárulnak össze és simulnak a doktor reszkető hátára. Akkor értette meg. azért állították őt ilyen helyzetbe. cukorka. megpillantotta önmagát. a haja meg ősz volt.Ám a következő pillanatban azt érezte. és hallotta. A villódzó ablak és vele az egész kajüt eltűnt. Beth kinyitotta a szemét.. Veríték-. pipiskedő pózban. hogy átölelhesse Friendet. fekete ruhát viselt. Megpróbálta újra eltolni magát tőle.a levegő áporodott volt és főtt káposzta szagától bűzlött.Jaj. mama.mondta magának selyem zsebkendőt nyomogatva a 217 TIM POWERS . mit is suttog Friend. fájdalmas. mama.aztán a testsúlya végre a sarkára nehezedett. Egészen addig nem hányta el magát. hogy az embernek tanulnia kell belőlük . akár a tengelye körül pörgő érme írásos oldala. hogy megőrizze az egyensúlyát. hogy Friend görcsösen hozzádörgöli alaposan kipárnázott medencéjét. hogy feláll.zihálta.Jaj. A férfi felemelte a maga karját is. a nő érezte.

Nem tűnt úgy. és húsos ajka gonosz mosolyra húzódott. hogy hasadásnyomok jelentek meg a nyakán. Ennek szélesebb volt a fedélzete. mint amikor órákkal ezelőtt megidézte őket.. aki a kormányaidat markolta. orrát vörös és fehér színnel ISMERETLEN VIZEKEN 218 ..ingerülten kapaszkodott fel a lépcsőn a második tatfedélzetre. így aztán . és a korlát felett ő is hátranézett. amelyről még a halottak képe esetén is meg lehetett állapítani. hogy a tat felett visszanézzen. ahogy visszanézett a kabinajtóra. Még sápadtabbnak és puffadtabbnak tűntek.. amelyet az előbb zárt vissza -. Ám a következő pillanatban el is tűnt.mivel a levitáció még mindig túlságosan új keletű és nehezen irányítható képesség volt . kinek is kell megbirkóznia kinek a figyelmével.. hogy a félelmet tükröz. mint akkor.. az Anna Királynő Bosszúja üldözi őket. Körülnézett a Carmichaelből kialakított járműve főfedélzetén. aztán meglátjuk. jóval kevésbé látszanak élénknek. úgy találta. ahogy kifújta.Feketeszakálltól tartotok? Attól féltek. Hiába a napsütéses napokkal együtt járó magabiztosság és megnyugvás.. . . legénysége nyilvánvaló rettegése lassan rá is átragadt.Az előbbi eset a kabinban mindenképpen megmutatott valamit.Mi a helyzet? .gondolta. Egyszerűen várnom kell. Meglehet a hasznavehetetlen torokból előtörő sziszegés inkább nyifogás volt. méghozzá annyira. és tengerészkardot döf a hideg beletekbe? Vagy Hurwoodtól. és miután alaposan szemügyre vette új legénységét. amint rádöbbent. Aztán .mordult rá az egyikre. és olyan arckifejezéssel pillantgattak észak felé. épp csak addig. . hogy utánunk jön a l-l-l. mind a kettejüknél nagyobb a hatalmam. ezt a hajót eddig még egyszer sem látta. amilyenre most már képes vagyok. az átokverte ivadékáért? Ne aggódjatok. és már nem sokat. ráadásul egyre csak emelgették a fejüket. Először arra gondolt. mintha hallgatóznának. amíg elég nyugalmam lesz kitalálni valami olyan varázslatot. Feketeszakáll hajója. hogy idejön. és határozottan bólintott. mintha a lény meghallotta volna: gyöngyszürke feje egyre csak forgott hátrafelé.” Vett egy mély levegőt.fodros ujjasán lévő folthoz.

.. A tatfedélzetre és a főfedélzetre néző korláthoz lépett. ki az . mint az előző alkalommal. mint ezekkel bajlódni. Biztos volt benne. Feltehetően még az az ablak. vajon csak ő képzelte-e. abban a kabinban... hogy repüljünk. ....Jobb dolgom is van. „Nem érdekes. amikor a hajó látszólag sértetlenül kitört a felhőből. Legalább a vitorlása egyelőre abbahagyta a változást. . Szilárdan megvetette a lábát a fedélzeten. ám vidámságának a következő pillanatban. vége szakadt. ráadásul borzasztóan egyenes vonalban közeledett. . hogy közelebb van hozzájuk.. hogy vajon tényleg itt van-e. mivel a hatalmam egy részét arra kellene használnom.visította. Ami azt illeti. akkor nem leszek valami jó helyzetben.festették le. és vízpermetet fröcskölnek oldalra. összpontosította elméjének új területeit. Persze most is sokba kerül nekem.szólt rá szigorúan. és miután kiáltott még néhány parancsot a némán dolgozó szürke alakoknak..káromkodott halkan. és azon tűnődött. nem meglepő. egyszerűen tovaszállunk. . Ellebeghetek Elizabethtel együtt...Gyorsabban! .. 219 TIM POWERS . Friend pedig boldogan felkuncogott.kiáltotta üszkösödő tagokkal rendelkező legénységének.” Lemászott a következő fedélzetre. vagy állandóan nem. és virsliujjával a különös hajóra mutatott.Ha így kezeltétek.. hogy az a rohadt Charlotte Bailey végül elsüllyedt! Ismét az üldözőjükre nézett. hanem minket. Elvégre a hajók orra emelkedni meg süllyedni szokott haladás közben. De ha nem ezt a hajót üldözik. Az is állandóan ott volt.gondolta kissé szorongva. . fortyogva emelkedett a levegőbe fehér. hogy egyáltalán mozgásban tartom ezeket a tetves feltámasztott matrózokat. és nem volt most egyetlen árboc vagy fedélzet sem.A fenébe! .. éles vonalú felhőben.. hogy így van. A tenger széles foltban azon nyomban gőzzé vált: bodorodva. amelyik pillanatról pillanatra más és más véleményen volt azt illetően.Takarodj! . vitorlázata még mindig a száraz vászon jellegzetes csontfehérjében tündökölt.Még gyorsabban! . Néhány szürke alak elindult felfelé a kötélzeten.

Elvégre egész életemben fokozatosan és megállás nélkül egyre közelebb kerültem ehhez az állapothoz. sokkal többet kell az irányítása alá vonnia a valóságból. és a magamévá tehetném . . és mágiával elérném. Hurwood biztosan ott van a fedélzetén.gondolta bátortalan mosollyal. és hunyorogva figyelte. Riadtan felszisszent. márpedig bármelyik közönséges tengerész képes ilyesmire. hogy serdülőkorában megtanulta. és a nyomukban járó hajó miatt érzett nyugtalansága ellenére a forró izgalom elszorította a torkát. „Végül is miért ne? . hogy lefeküdjön vele. zaklatott ágya fölé. Friend ennél sokkal alaposabb megbecstelenítést forgatott a fejében . „Be is ronthatnék oda. ha én nem adok engedélyt rá. hogy valaki ilyen mértékig ellenőrzése alatt tartson embereket. Gyakorlatilag az egészet.. Ám ahhoz. hogy balról haladjon el mellettük ... összekevernie valaki mással.. mint eddig bármikor.. hogy Feketeszakállé vagy Bonnetté legyen merengett.. ha képes átírni a múltat. Csakis akkor. „Túl kicsi. Jelen pillanatban a legtöbb. hogy ne legyen ereje megtartóztatni önmagát attól. hogy a teste úgy viselkedjen.” Átment a bal oldali korláthoz.Ez csak az a tetves szlup lehet. kihajolt. vagy egyszerűen csak elkábítanám.. és ismét a rejtélyes üldözőt nézte. a lányt még megtiszteltetés is érné. a vörös-fehér hajó felgyorsult és megdőlt. Ez alkalommal varázserővel teljesen gúzsba köthetném. ahogy akarom. A jelent csakis akkor lehetséges teljes mértékben meghatározni. ami telne tőle... És ha még sikerülne össze is tévesztenie őt a maga. ám gazdagon díszített cipője alatt húzódó deszkáira. amire rászokott azóta.ilyenre volt szüksége..futott át az agyán. a Jenny. meg az a Rómeóba ISMERETLEN VIZEKEN 220 . Az semmiben se különbözne attól.. Beth Hurwood megerőszakolása lenne. A nő akaratát szerette volna befolyásolni.meglátott most egy másik vitorlát is valamivel távolabb: az ismeretlen jármű eddig kitakarta előle. Amióta utoljára rápillantott. hogy még a szempilláját sem mozdíthatná.” A fejét rázta erre.. Hogy ennek a reménye éltesse. . ha gyakorlatilag istenné válik.lepillantott a fedélzet sárfoltos. és előre megszabni a jövőt. hogyan kell ektoplazmából nőket formáznia a levegőben. mintegy azért.

de azt hiszem. . Az elmúlt fél órában minden bizonnyal ezért tekingettek hátra a hulláim.Arra van a veszély! mutatott az egyre közeledő szlupra. ám a halottak feje már másik irányba fordult. sőt. a festett galleonra.” Jó karban lévőnek nem nevezhető legénységére nézett. hogy a loccsanások és fröccsenések. mert egészen egyszerűen csak lassítottak minket. Davies kétkedve ingatta a fejét. Utoljára. valahányszor végigszánkázunk egy-egy nagyobb hullámon.Annak kell lennie . be kellett vonnunk az összes vitorlát. de szerintem nem. Mi nem tudunk gyorsabban menni? Jack vállat vont. hamarosan úgyis kiderül: mind a kettő lassít. . Hurwood az út kezdete óta jóformán meg sem mozdult. .oltott gezemiceszakács. már így is sokat kockáztatunk. amin a lány van . a palánk pedig csak egyre jobban meghajol és mind több vizet enged be.. az a Sanda. Egyre csak bámulta a távcsövön át.kiáltotta Davies.bömbölte Friend. amikor felgyorsítottunk..Ezzel odadobta neki a távcsövet. hogy ne veszítsük szem elől a spanyolt. hogy rálőttem. a kötélzet húrjai között zúgó szél mellett is hallani lehessen.A tatja túl magasan van. Halottakból álló legénysége láthatóan nem értett egyet vele.. Többé nem hátrafelé pillantgattak.Az ott nem a Carmichael! . gyors ütemben közeledtek felé. aki bizonyára nem felejtette el. 221 TIM POWERS . hanem a bal oldalra. és az öreg tudós felé intett.mondta Sanda. és a Jennyről tisztán ráláthattak az üldözött hajóra.Őt kell kérdezni.Bármilyen hajó is volt előttük. Még talán Davies is. .Mi a neve? A fiatalember belenézett a messzelátóba.közölte épp csak olyan hangosan.Már nem tart sokáig.Kapd el! .Idióták! . ám most felnézett . . és jó egy perc múlva Davies odaszólt Sandának: .Ez az a hajó. . . amikor a Nuestra Señora de Lágrimas élesen takkolva elkanyarodott. $ .. .

Ezek szerint magához szólította a Charlotte Bailey legénységét azoknak a helyébe.így a kalózvezér..Szerintem ez most nem érdekes. mire a Jennyn tartózkodók fele hasra esett. Mostanra felállt.. . De egy pillanatra a Charlotte Bailey volt az. .. nem.. máskülönben nem fecsérelte volna az erejét arra.. .A kölyök még nem tartja ellenőrzése alatt újdonsült erejét. elmosódott az alakja.A Lágrimas mintha oldalsortűzre készülne. Nem. most már látom. de vajon a kísértethajók ágyúi tehetnek kárt valódi hajókban? . Fogadni mernék.Ööö. ..Még azt a hajót is feltámasztotta. Davies a spanyol galleon felé biccentett. hogy a hajó szellemét is felébresztette.Istenem! . amelyek tegnap még szétszóródott csontvázak voltak. amit legfeljebb ha egy hónapja ismert. ha megszünteti az egészet. és mindent feltámasztott.. és olyan káromkodást dünnyögött.Nézd csak tovább! . .Bizony nem .. A farlapba kapaszkodó Jack igyekezett hozzáférni egy szippanISMERETLEN VIZEKEN 222 . most olyan halak úszkálnak alattunk. amelynek a legénységét köszönheti.Keserűen felkacagott.. . amelyik a Baileyvel együtt süllyedt el. . és csakis úgy szabadulhat meg tőle.Nem.Felsóhajtott.Bocsánat. A de Lágrimas láthatóan ott akarja folytatni a csatájukat. ami csak ott volt mellette. ez a Carmichael. ahol egy évszázaddal ezelőtt abbahagyták.Tudja? . . de az újdonsült varázsereje olyan nagy. mély lélegzetet vett. Márpedig véleményem szerint ezt nem engedhetjük meg. . .csikorogta Hurwood.Hát.. Charlmattes Barimychael? Nem. . akiket megölt..Az előző kérdésre pedig az a válasz.riadt meg Sanda. ahogy a vén szlup még az eddiginél is nagyobb sebességgel ugrott előre a széttörő hullámok között. Most ráragad a Carmichaelre.kérdezte sietősen Sanda.Nem tudom . és egyre változik a formája állapította meg fáradtan néhány másodperccel később Jack. .helyeselt Hurwood. hogy nem tudja. Lehunyta a szemét. . . hogy elfüstölje. . A tenger fenekén keresett magának legénységet. A galleon része annak a varázslatnak. és becsukta bűzlő dobozát. mi is ez a spanyol.

amíg mással van elfoglalva. a viharvert vén jármű feltehetően nem fogja ezt kibírni. A kalózok elbizonytalanodtak. vagy megvárjuk.. Lelassítania viszont nem sikerült. hogy kétszer akkora hangerővel esküdöztek és ordítoztak. hogy leengedje a horgonyt. de még inkább Davies pisztolya volt. nehéz levegőből.tásnyihoz a tovarohanó.. Csak nem azt akarjátok. míg mások a kormányrúd felé siettek. Ő már meglátott minket. négyszögletes csúcsvitorlát sikerült csak felvonniuk. amíg ellenünk fordul. száz meg száz líbegő-verdeső csíkra szakadt szét. amint alkalma nyílik rá? A kalózok szánalmas módon inkább megfordultak. és az ezt követő viszonylagos csendben azt kiáltotta: . A spanyolok jobb oldaláról füst szállt fel. ahogy megrázkódott. hogy vitorlákat vonnak fel. miközben gondtalanul haladt tovább: árbocok és vitorlák hullottak le róla. amit azzal igyekeztek leplezni.. és ezzel egyidőben teljes vitorlázata sértetlen maradt. úgyhogy bemegyünk és pofán csapjuk. rongyosan ünnepélyes hangulatot kölcsönözve ezzel a bukdácsoló hajónak. de mielőtt még akár kísérletet is tehettek volna a bevonására. Valaki a macskadaru hornyos tárcsáját rángatta. De a kövér kölköt gyötri. Addigra egyetlen vásznat. míg Sanda azt mondta: . hogy a spanyol egy kísértet.Elismerem. ami megállította a rohamot. majd a lehetőségtől megittasulva elvetette a gondolatot. a kicsiny. 223 TIM POWERS . és lendületesebben mutogattak. hogy figyelmezteti az öregembert.. és a pörölyként arcukba sújtó ellenszélben visszaverekedték magukat őrhelyükre.. és jó néhányan magukra vállalták. A kalózvezér fegyverével a levegőbe lőtt. úgy fogyasztotta el a két jármű közötti távolságot. mert a Carmichael elhomályosodott.. Davies a kormányrúd irányába igyekvőkre vicsorgott.Önként jelentkezők nélkül is épp elég kísértet vesz már részt ebben az egészben! Az egyetlen életben lévő célpont a kövér fickó. és megfontoltan előhúzott egy pisztolyt. A Jenny szinte már szökellt a hullámokon. és a következő pillanatban Sanda hitetlenkedve dörgölte a szemét. A hihetetlen látvány hatására a Jenny fedélzetén lévő részeg kalózok kiáltozásban törtek ki. hogy elszeleljen a hajótokkal? Szavai. és közben fontolóra vette.

Davies parancsára csáklyákat dobtak fel a Carmichael-re.Aztán próbáljátok balra fordítani a kormánylapátot! Csontrepesztő robajjal megszólalt a hét ágyú.. Az világosan látszott. Az jutott eszébe.Lőjetek az összes bal oldali ágyúval! . és a viszszarúgás pillanatát követően a szlup vitorla nélkül halzolva erősen kitért jobbra. hogy összekapcsolja az árboccsúcsból lett ormótlan viharhorgonnyal. így a Jenny.Es lassítsunk le! . .Tartsd balra a kormányrudat! . hogy a hajó gondban van: vaskos főárboca nagyjából a felénél eltört. nyakát nyújtogatva nézett vissza a de Lágrimasra.Áthaladunk a Carmichael orra előtt. de még túlterhelten és csökkenő sebességgel is elsiklott jó néhány yarddal a Carmichael orra alatt. és most csak szilánkos csonkja állt. . és a kalózok a következő pillanatban nagy. ahogy remegve-rázkódva elvesztette minden lendületét. hogy a de Lágrimas elvesztette az árbocát. hogy a Nuestra Señora de Lágrimas és a Charlotte Bailey között eredetileg lejátszódott összetűzést látja.amikor aztán ez az oldal visszakerült megszokott helyzetébe.tette hozzá Hurwoodnak. hogy amikor a Jenny másodszor foglalja el ezt a hajót. .. és a jobbról szállunk fel rá. elvadult férfiak között látja magát viszont. nem pedig az árbocokra és a kötélzetre. A két hajó már azelőtt lassított. a felfelé kapaszkodó szakállas. sortüze a galleon testére irányult. Aztán a szlup befelé ívelő orra szilánkokat hasított le a másik hajó testéről.. mivel az ő hajójuk sokkal alacsonyabb volt a spanyolokénál.adta ki az utasítást Davies. Jack viszont félelemmel vegyes ámulattal szitkozódott.. Az elsők között ott volt Sanda is: a sors fintorát látta abban. nehogy szemébe menjen az alatta alig néhány hüvelyknyire elrobogó hullámok vízpermete . még ha részleges és romlott formában is. amint ideiglenesen feltámasztott főszereplői még mindig a múltbéli eseménysort elevenítik fel.igyekezett Davies túlharsogni a szelet. ISMERETLEN VIZEKEN 224 . igaz. . megtépázott bogarak módjára lepték el a köteleket. Sanda a bal oldali korlátba kapaszkodott.. továbbra is megdőlve. és hevesen pislogott. kötélzetének nagy része pedig jelenleg csak azt a célt szolgálta.

és az ágyúk a legfelső fedélzeten álltak. Ám mindenekelőtt a hajón lévő tengerészek vonták magukra figyelmét. amit általában csak túlságosan régóta döglött halaknál lehetett látni.. A levegőben kalimpáló lábára pillantva azt látta. ahol hasonlóan nyomorúságos állapotban lévő matrózok kapaszkodtak át a de Lágrimas romos korlátján. majd eltolta magát a hajótesttől. hogy elkapja vele a kötelet. de folytatta a mászást.feje a palánkzatnak koccant. amikor az erőfeszítéstől fintorogva felhúzta magát a Carmichaelre. Elsőként ő kapta el a korlátot és vetette át rajta a lábát. .A spanyol most találta el a másik oldalon! . felhúzta a lábát. A szorosan markolt korlát egyszerűen nem a Carmichaelhez tartozott. azonban bármennyire aggódott is Beth Hurwoodért. hogy a hágcsókon vele együtt kapaszkodó emberek nagy része a két jármű között fortyogó.kiáltotta Davies. habzó vízbe hullik éppen. két tatfedélzete volt. behajlította jobb keze ujjait. bőrük gombaleves tajtékos fölét idézte. az első mögött és fölött kezdődött a másik. csak a deszkán kuporogva meredt maga elé. de sikerült bal kezével szorosan markolnia a kötelet. A spanyol hajó darabokra zúzott árbocokból és gubancos kötélzetből álló csomóként takarta ki az eget. néhány másodpercig nem tett mást. amikor a vitorlás nagyot ugrott. A hevenyészve felélesztett legénység az orr bal oldalához sietett. mivel orrából vér csörgött -. nem pedig eggyel alatta.Félúton járt. ő pedig kilendült oldalra. szemük olyan tejfehér színű volt. nem esik-e össze 225 TIM POWERS . csizmája talpával a hajótestnek feszülve kínlódott felfelé. fellendítette. és elcsigázottan bár.Most vagy soha! Jack vett egy nagy levegőt . Sanda legszívesebben visszaugrott volna a vízbe. míg orra és tatja keskenyebb. ha rávernek egyet. ám Jack figyelmét inkább közvetlen környezete kötötte le. és maga ugrott oda az egyik lazán csüngő kötélhez. Gyermekkorának legrosszabb álmaiban látott ehhez hasonlókat. . Szélesebb volt. és nem volt benne biztos. majd keményen a deszkáknak csapódott . Sután mozogtak..a száján át. az ütközéstől elzsibbadt a jobb karja. akár a dob bőre.

Tényleg azt hitted. és bár fehér haját az arcába csapta a szél. a felettük lévő fedélzeten pedig az egyszerre haragosnak és rémültnek látszó Leó Friend sármocskos alakját vette észre. több támadás egyidejű hárítására szolgáló fogást.. majd kitért a másik oldalra. amelyre önmagadtól nem sikerült rálelned. Aztán egyértelművé vált. Csupasz talpuk olyan zajt csapott a deszkákon. néhány yardnyira előtte lebegett a levegőben. hogy ártalmamra lehettél volna vele. ha az előtte lévő lények valamelyike esetleg felé fordítja hátborzongatóan átható tekintetét. összecsukló testen. hogy saját kardja csigavonalat leírva mélyen belevágott ellenfele gyöngyházszínű nyakába. felhívtam figyelmedet a helyre. ISMERETLEN VIZEKEN 226 .szólalt meg. ám nagyon is kézzelfogható tengerészkardjukat lóbálva megindultak felé. hogy szavai tisztán hallatszottak. hogy számos tengerész botorkál felé. jobb vagy nálam? Hogy olyan messzire eljuthatsz. A kövér orvos Sanda háta mögött.holtan. Átugrott a kis híján lefejezett. és látta. amit Davies gyakoroltatott vele korábban . mintha elrohanna két támadója között... mégis sebes léptekkel. akárha valaki zsindelytetőn görgetett volna le döglött varangyokat. miként lendülhetsz át a holtponton.Megmutattam neked. mert csoszogó. . majd szablyáját kirántván bemutatta az egyik. ahová jutottál.Mosolya kiszélesedett. Idővel talán valóban akkorára nőtt volna a hatalmad. ahová nem tudlak követni? Örülök. hogy most megmutatkozott áruló természeted. rozsdás. egészen olyan volt már. . megkockáztatott egy kurta pillantást hátra. . a feje fölött elnézve figyelt valamit. Rémületében éles hangon ordítva belekezdett az üdvözlégybe. már-már gyengéden mosolygott Friendre.Magammal hoztalak . . Benjámin Hurwood a hajó korlátja felett tizenkét lábnyira. és bár nem beszélt hangosan. csikorogva megkötötte egy harmadik pengéjét.. az egymással verekedő két kísértetlegénység csörömpölése és dübörgése elhalkult beszéde közben. . s miután Jack fürge csel-vágás-futás sorozattal átjutott legközelebbi támadóin. mint egy koponya vigyora.cselezett. hogy tudnak a jelenlétéről. és leugrott a fedélzetre.Azzal lehunyta a szemét. méghozzá úgy.

hogy nem érhette el. mint az állott halé.aztán előbb az egyik. A szürke kezek Sanda kabátjának hajtókáját markolták: jó néhány pillanatig bámult a rajta csüngő holttest kocsonyás szemébe . noha haja és ruhája meg se pörkölődött. méghozzá igencsak alaposan. míg keze és alkarja ott maradt Jacken. mint belépni a hulla mellé. hogy szét kell őket darabolni. mi történik Leo Frienddel: a kövér ifjú a levegőbe emelkedett a tatfedélzetről. Kardforgató keze egyre fáradtabb lett. akit oda zártak be. így Sandának nem volt más választása. és most halálos sújtásra lendítette karját. vergődött. és mostanra már csak annyira volt képes. Sanda hallotta. rovarokat idéző módon. nehogy elájuljon szörnyűségétől. azonban sikerült a jobb oldali korláthoz csoszognia vele. A kísértetek fürgék is voltak afféle görcsös. hogy elszaladjon előle. A szaga olyan volt.. hogy harcképtelenné váljanak. Minthogy fegyvertelen volt. és az első néhány perc után Daviesnek jó néhány embere hevert a saját vérében a deszkákon. miközben lángok nyaldosták körül. és átfordítani rajta a halott tengerészt. azonban akkora volt az ereje. Aztán az egyik eleven holttest nehézkesen elé huzakodott. és kezdeti elképedésük után immár hosszan tartó csörtéket vívtak a hullasápadt tengerészekkel .Mostanra néhány másik kalóz is átmászott a fedélzetre. ám még ilyen állapotban is felfigyelt arra.elég hamar rájöttek. Beth az.. hogy kiverte a kardot a kezéből. olyan távolságban. hogy hárítsa a tengerészkardok csapásait. és a test a tengerbe zuhant. és összeakaszkodni vele. A halott lény túl közel volt ahhoz. és zöld tengerészkardjával célba vette a fejét. Jack felemelte szablyáját. és a penge erős oldalával megakasztotta a csapást. tapintása akár a nedves bőrzsákba dugott láncok és lekvár egyvelege: Jacknek igyekeznie kellett. Csörömpölve ért földet. amint valaki dörömböl a Friend fedélzete alatt nyíló ajtók egyikén: úgy vélte. vadul keresni kezdte elejtett kardját. A lény sziszegett.. és tengerészkardjának sárgaréz gombjával püfölte a hátát. hogy kitörjön és valódi riposztra lendítse fegyverét. Egyszerűen túlságosan kimerült ahhoz.. csakhogy mind nehezebbnek bizonyult előrejutnia. aztán a másik könyöke is elengedett ruhája ujjában. Sanda a hajó orra felett jobbra 227 TIM POWERS .

. és körülnézett a holttestekkel teli fedélzeten. hogy Hurwoodnak is jutott a lángokból. aztán felordított: . ahol egy másodperccel ezelőtt még az ő feje volt. és lehajolt. nyomában hangos recsegéssel-ropogással.A kezed. és kettéhasítsa a fegyvert forgató hulla kocsonyás arcát.. .Egy szökkenéssel a kalózvezér mögött termett.A kezed használható? . és eszébe jutott. ahogy ismét megmarkolta kardját. ahogy odarúgta a kétszeresen halott tengerész fegyverét Sandának. és a tat felé pillantva látta. hogy az őserdőben megégette. .Gondoskodnunk kell róla.kezdte. Sanda pedig a kopogás és csattogás közepette sikolyokat és kiáltásokat hallott.kiáltotta Davies.Nincs más választása . ám mielőtt még lesújthatott volna. a fedélzet és a rekeszfalak egyszerre leszakadtak a kabinról: a szétcincált deszkák és gerendák szemhunyásnyi ideig a levegőben lebegtek. ahogy Davies pengéje átszelte a nyakát. . két kivételesen hatalmas bűbájos halálig tartó párbaját láthatja éppen. mint a doktornak . Phil . .Jack.Rendben. A Charlotte Bailey legénységének egyetlen tagja sem volt a közelben: Davies átvette baljába a szablyáját. és behajlította üresen maradt jobbjának ujjait.Figyelj! . .pillantva látta.. bár nem annyi.mondta a másik fogát összeszorítva. Jack mögül pattanásig feszülő fa nyikorgása hallatszott.Nem megmondtam? . A mozdulattal veszélyesen közel került a Charlotte Bailey legénységének egy másik tagjához. . hogy felvegye a csüggesztően nehéz kardot. mögötted! .fújtatta Jack. aki faarccal emelte gumiszerű karját és benne fegyverét. hogy félreüsse a Davies felé szúró pengét. puffadt tenyere pedig éppen csak elért az öve alá. ISMERETLEN VIZEKEN 228 .úgy vélte. feje lebucskázott a válláról. aztán nemtörődöm módon a fedélzetre hajították őket..mérgelődött a kalózvezér. Sanda látta. mire Sanda előreugrott: a szürke kezek vadul lengedeztek hajtókáján. Próbálj meg. hogy Friend veszítsen. amint a kövér doktor lefelé nyújtotta a kezét bár Friend tucatnyi yarddal a fedélzet felett lebegett. .Vigyázz! . hogy közben résnyire szűkül a szeme. s egy tengerészkard szelte a levegőt ott. A Jenny legénységének néhány tagja a lehányt faanyag alá került.

és az immár tetőtlen kajütből Beth Hurwood emelkedett a napfényre .Majd a kövér ifjú felemelte tenyerét.valami láthatatlan erővel küzdött. 229 TIM POWERS . amely testéhez szorította karját. mintha vizet merne benne.

ahol nagy zihálás.. Majd szántszándékkal Davies útjába állt.. Daviesnek nem volt ideje semmiféle cseles támadásra . Sandának közben ki kellett kerülnie egy foltot. aki még mindig nem szúrt szemet neki..Az ég szerelmére. Venner.TIZENNYOLCADIK FEJEZET I figyelemelterelésnek használja! . csörömpölés közepette dúlt még a harc. Az ütközéstől kipréselődött a levegő a kalózvezérből: megtántorodott. és most lángra lobbantja vagy valami hasonló.az utolsó néhány yardot futva tette meg az élőhalottig. egyetlen szempillantással felmérte a helyzetet. . és egyszerűen lesújtott kardjával a nyakára. hanem ment tovább. akinek vörös haja most még rikítóbb volt a fején húzódó hosszú sebnek köszönhetően. megszokott behízelgő mosolyát pedig az elkeseredett erőfeszítés vicsora váltotta fel. csak egy haragvó és sokat ígérő pillantást vetett Vennerre.Valószínűleg már megerőszakolta. és izmos vállával nagyot taszított az idősebb férfi mellkasán. mindazonáltal nem torpant meg. és vele a halott tengerész irányába. ISMERETLEN VIZEKEN 230 STENEM. észre sem véve. ám most egyenesen az egyre emelkedő Beth Hurwood felé futott. Elindult a vértől iszamós deszkán. és futott is előre. hogy még Sanda előtt odaérjen az üszkösödő tengerészhez.tört rá a rettegés Jackre. . hogy a közte és a tetejét vesztett kabin között lévő halottak egyike felfigyelt rá.fakadt ki fáradtan. csak hogy megzavarja vele Hurwoodot. Davies viszont meglátta. .. Jack! . és most zöld tengerészkardját készenlétben tartva kuporog.

hogy a Lármás Carmichael jól ismert főfedélzetén fekszik. és a támadásnak vagy heves undorból fakadó borzongásnak egyaránt beillő görcsös mozdulattal. és mielőtt még kiránthatta volna kardját. csakhogy rossz keze és a hiányzó levegő következtében a kalózvezér képtelen volt elegendő erőt belevinni a csapásba. Aztán visszaesett. amely legénységgel látta el. noha a lefelé meredő Beth esdekelve nézett rá. hogy teljesen leszelje a fejet. Ám egyszerre az összes harcoló tetem kifakult. mikor szegezi a deszkákhoz egy vagy két zöld penge.. áttetszővé vált a nappali fényben. Már nem is érezte a mellkasán a halott ember alkarjának súlyát. Úgy vélte. mosolyában megvillantak véres fogai.szólalt meg a kövér férfi. és ajka a férfi számára nem hallható szavakat formált. . Odaért Bethhez. Az egyszerre hamuszínűre változott Davies akadozva elsuttogott egy szitkot.. és minden egyes izmát-inát megfeszítve felugrott érte a magasba. Friendet túlságosan leköti. A két holttest a fedélzetre bukott. hogy aztán levegő után kapkodva heverjen a naptól meleg fedélzeten. eldobta a kardját.Meg is ölhetem . utolsó erejét beleadva átdöfte a szürke dög nyakát. majd megégett kezét kardja markolatára fonta. hogy megvédje magát Hurwoodtól. Ezzel egyidőben arra lett figyelmes. és fájdalmasan továbbpattant a kabin válaszfalának szilánkjairól. így aztán nem tartotta fenn tovább a varázslatot. 231 TIM POWERS .. $ Jack semmit sem látott mindebből. lemetszve a fejet.. és azokat az abroncsolt palánkokat bámulja.A penge belemetszett a halott húsba. amelyeket ő maga szögeit a helyükre egykor. Összpontosítástól ráncos homloka kisimult.. így a halott tekintet felé rebbent. a rozsdás tengerészfegyver iszonytatóin mélyre fúródott a hasába. és teljesen kimerültén várja.. azonban kinyújtott ujja a lánytól egylábnyira láthatatlan akadályba ütközött.

.. üres vasserpenyő bűzével telt meg.Most Hurwood volt az.. A felhőtlen déli napsütésben is fehéren izzó tűzgolyó száguldott az akadályt nem jelentő kötélzeten át az idősebbik bűbájos felé... minden egyes tettet úgy kellett meghatároznia. csakis a saját erejét! Most már felfogta.. az angol és spanyol matrózok pedig nemcsak hogy anyagiasultak. múltjának minden egyes eseményét igazolnia kellett. Ráadásul úgy. a hajó újra a zömök Charlotte Bailey lett. Emberfeletti gyorsasággal vette sorra fejében az éveket és az ISMERETLEN VIZEKEN 232 . felvetette fejét. Nem létezhetett többé egyetlen eset sem.. szemük fehéren villogott. Friend pedig ember formájú napként.az isteni létezés küszöbén állt.. karjuk lebarnult. Az ifjú varázsló mélyen beszívta a levegőt.. Csakhogy ahhoz. aki megingott.Hurwood zuhant néhány láb nyit. Friend pedig rámutatott szabad kezével. mire a gömb lepattant a Jennyre. akkor meg kell tennie. Az erős szél ellenére a levegő tűzön felejtett. hogy istenné váljon .. ennek így kellett lennie. és kitárta karját. mintha élnének: arcuk kipirult. vagy nem következik be soha márpedig ha le akarja gyűrni Benjámin Hurwoodot. A félkarú öregember egy legyintéssel hárította. fényesen ragyogott az égen. aki leginkább egy különös. amely túlságosan kellemetlen ahhoz. $ Tudta. hogy mindvégig isten volt -. nem használt mást. hogy aztán felnyögjön és kinyújtsa kezét a fedélzet átellenes oldalán lassan ellenfele irányába emelkedő lánya felé. és megérti az egészet . hogy semmiféle külső segítséget nem vett igénybe. Az ember vagy saját maga hajtja végre. hogy ne gondoljon rá szívesen. hogy nem sok kell. Most már egyetlen lángnyelv sem látszott a vigyorgó és diadalmasan pöffeszkedő Friend körül. méghozzá most azonnal. hanem még egészen úgy is néztek ki.ami természetesen azt jelentette. felpántlikázott hőlégballonra emlékeztetett. ahol riadt ordítozás fogadta . majd szórakozottan megállította magát. hogy igazodjon az isteni létezéshez.

kényszerítette magát. egyúttal érezte. hanem választékosán berendezett. Nem is. kövér fiú. a játszótársakkal szembeni rosszindulatot.. fatáblás hálószobájában.. zsákforma ruhában .. Odalépett a nőhöz és megcsókolta. Ám most. Csak szemrebbenésnyi időre volt kövér. azóta szorgosan gyakorolta. csinos asszony alakját öltötte fel elöl nyitott. amikor hajója felett a levegőben lógott szinte teljesen megtört ellenfelével viaskodva.. jázminos szellőtől és a finom bőrkötésű könyvek leheletétől illatozott. hitvány valóságból.. amely annyira megkínozta és megrázta volna. tökéletes önmagává való kiteljesedéshez... ott állt a könyvespolc mellett zsúfolt. Tizenöt éves volt. hatalma mérhetetlenül megnövekszik. amikor épp önmagán igyekezett segíteni.. és már maga a szembenézés. ősz hajú vén szipirtyó fekete. hogy újra átélje. kivételes nehézséget jelentett. ahogy csaknem elnyert jutalma kiemelkedik alóla az összezúzott kabinból. bűzlő szobájában... Azonban az egész jelenet kezdett eltávolodni tőle: a nő ismét a vén trampli volt. idézze fel.. amely a nyitott ablakszárnyakon beérkező.. aki eddig értékelte és megbecsülte ezt a szellemet.. az iskolaudvarok és szegényházak közelében otthagyott mérgezett édességet és sikerült a szembenéznie tetteivel. a helyiség pedig újra a szurtos kis lyuk.. mint ez. az a kopott. és meg akarta osztani az elméjébe zárt kincseket az egyetlen személlyel. amikor már gyakorlatilag legyőzte Hurwoodot. mocskos szoba nem is létezett soha.. és azért csókolta kábán az 233 TIM POWERS .. hogy áthúzza az ágyát. mintás selyemköpenyben. az isteni természetnek megfeleltetnie minden egyes részletet. Csakhogy nem volt még egy élménye. Mindig is így volt..az állatkínzásokat. aki csak azért jött fel a lépcsőn.emlékezetében élő viselkedését . Hét évvel korábban Friend felfedezte a mágiát.. ahogy egyre közelebb és közelebb kerül a mindenhatóságot magával hozó. ő pedig a riadt. így mostanra sok mindent elsajátított már. És akkor édesanyja kinyitotta az ajtót és belépett. hogy rávegye magát. és figyelte. Végül pedig. csupán egyetlen esemény maradt az életében. amelyet meg kellett tisztítani és kiemelni a közönséges. akit megzavartak.aztán már magas.

elkeveredett a kinti szökőkutak és szélharangok csilingelősével. és a valóságnak ebben a változatában pofonja erőtlen.. Ráadásul épp időben tette mindezt. . lázas önkívületében félreértette látogatásának okát. .. hogy ismét a szépséges. . . mama . ahogy valóban lezajlott.asszonyt. de Friend újra csak jelentéktelenné alázta: görnyedt. és a borotválatlan teremtmény már pusztán tekintete erejétől elhátrált a fiútól.zihálta. mintha gazdája nem is lenne igazán tömör anyagból. mivel tisztában volt vele. mire a hang izgágán...Mi folyik itt? Lehelete alkoholtól és dohánytól bűzlött.. és ez az elviselhetetlen emlék nem az lesz. zsémbelve szólalt meg újra: . édesanyja férje lép be ide nemsokára. apja. hogy táguljon ki fejedelmi méreteire.bármennyire hunyorgott és ráncolta a homlokát. köpönyeges asszony legyen. Az anya szembefordult a betolakodóval.mondta halkan az asszony. „Elvégre a valóságot alkotom meg itt éppen . olyanokra vagyok képes...Te ostoba állat! .. és mélyen zengő hangja visszhangot vert a táblás falakon. és rábírta a szobát is. Friend pedig kételkedett abban. A helyiség megsínylette az érkezését. csupa hegy és él árnyék takarta el fényét a nyitott ajtóban. nyilvánvaló volt. kicsiny férfi csoszogott be a szobába kitérdelt nadrágban .Jaj. ISMERETLEN VIZEKEN 234 . Óriási akaraterővel kényszerítette. .Mi. reszketeg tasli volt csupán.” Nehéz léptek közeledtek dübörögve a lépcsőn. azonban Friend újfent összpontosított. hogy senkire nem jelent veszélyt..Néhány perc még. mire csökkent a zajuk. ami egykor megtörtént. hogy képes lenne újra végigélni a jelenetet úgy.kezdte fülsiketítőén bömbölve.. és most hatalmas.mondta magának kissé bizonytalankodva. hogy végül akár egy gyerek is feljöhetett volna a lépcsősoron.Az egész világ a kettőnké lehet! Tudok varázsolni. mert hevesen dobogó szívű. vékony árnyék bukkant fel az ajtónyílásban halványan. . Odalenn a fordulóban lámpás égett. Az apa-lény nevetségesen dülöngélve áthaladt a kőburkolatú padlón Leó Friendhez. Két lábra állt patkányt idéző. Összpontosított.

. $ Aztán Hurwood többé már nem tett úgy.Mé’ ütötted me’ Leót? Minnig csak vered a gyereket. és valami. és rekedten kapkodott levegő után. és mind lassabban távolodott. munkások szerszámaiból álló féreg! Szennyhez szokott érzékeid nem érnek fel a szépséghez és a zsenialitáshoz. szinte tökéletesen elleplezett diadalérzet csillant benne. anyja pedig azt hebegte: . Apja lassan megfordult..most már majdnem egyvonalban volt a fedélzettel. verítékből. $ 235 TIM POWERS . noha elszabott. felhasználta minden akaraterejét.. a fatáblák legalább halványan feltűntek a falakon.. ám az egyik résnyire nyílt egy pillanatra.az emlékeiben élő hálószobában apja egyre nagyobbra nőtt. $ Hurwood még egy lábnyival lejjebb került . Távozz! A lény zavarodottan botladozott az ajtó felé: bűze alábbhagyott... hogy szembenézzen velük. Fehér haját veríték tapasztotta homlokához. A helyiség visszasorvadóban volt eredeti alakjába.. mint aki vesztésreáll: felnevetett és lecsapott. fekete felöltője és bőrcsizmája lehámlott. hogy a padlót csúfítsa. talán fortélyosság. Szemét lehunyta. és egy pillanatra elvesztette az irányítást . Magasan a tatfedélzet felett Leó Friend fénylő kezét ökölbe szorította. $ Ez sértette Friendet.Mocsokból. és az apa lassanként megint összezsugorodott.

hanem még sötétebb. mint akit darazsak csipkednek éppen.Túlságosan gyorsan elhasználtad . a feltámasztott harcosok pedig már csupán halvány árnyékok. amelyet oly elkeseredetten igyekezett kiszerkeszteni a valóságból. Kitátotta hatalmas száját. aztán rárontott. te kis korcs?Nézd meg. és nem egyszerűen megsüketítette az éppen csak talpra kecmergett Sandát. s amikor megfordult. meg is ingatta: egy kötélben kellett megkapaszkodnia.közölte vele a rettenetes lény. és most leginkább egy dagadt. . amint négykézláb hátrált előle. hogy végül az ajtó szemöldökfája is csaknem alacsonynak bizonyult neki. a Charlotte Baileyre vagy akár a Lármás Carmichaelre is. miközben hullámzó hassal öklendezte ki belső szerveit a mocskos padlóra... Végül ISMERETLEN VIZEKEN 236 . Aszóba nemcsak hogy visszafejlődött eredeti. úgy vergődött. hogy nem állhatta a szem.Friend apja pedig. Körülnézett a megkétszerezett intenzitással jelentkező fémes bűzben. . levegője még pállottabb lett. már-már olyan izzóan ragyogott. Friend megpróbált visszamenekülni onnan a tiszta tengeri légre. magára öltötte apja és minden egyes erős felnőtt külalakját. kopott állapotába. addig növekedett. és Friend dobhártyáját kis híján beszakította a mondat. Felpillantott.Mit művelsz anyáddal. Hurwood mosolygott rá szélesen. és azt látta. $ Mennydörgés rázta meg a levegőt.. azonban nem lelte a kivezető utat. s bár minden eddiginél jobban. Kabátjáról eltűnt a két kéz.. és a helyiség teljes sötétségbe borult. bele a kék égbe. aki csak megvetően beszélt vele. noha még mindig a hátát mutatta neki. hogy a hajó ismét a jó öreg Carmichael. és Jack még csengő fülével is hallotta sikoltozását. összecsandázta a padlót! Leó elborzadva fordult édesanyjához. nehogy elessen. Beth Hurwood a tatfedélzet felett húszlábnyira lebegett mozdulatlanul a levegőben. szőrtelen kutyához hasonlított. míg Friend felfelé száguldott. hogy eleméssze. ám az elmúlt néhány másodpercben az asszony egészen leépült.

mindenütt finom. A lányt nagyon óvatosan eresztették vissza a kabinba. hogy hangosan köszöntse őket. hogy nélkülözhetném. s úgy tűnt. hogy az életre kelt deszkák angolnaként siklottak új helyükre. Daviest ne! Hurwood átvitorlázott a korlát felett. mielőtt az immár félig-meddig bedeszkázott lyuk közelében leszállt a tatfedélzetre.valahol messze volt egy villanás. Ezt követően a szemükre pillantott. és miután halotti mivoltuk ellenére valahogy mégis várakozó arckifejezéssel összegyűltek... Néhány másodpercig kifejezéstelen arccal meredt Jackre. látván. és bár úgy látszott. fehér hamu hullott az égből. Jack tizennégyet számolt belőlük. Közvetlenül azután. . megmérgezi őket. és egyáltalán nem lepte meg. ahogy erre-arra lengve a fedélzeten a Jenny legénységének meggyilkolt tagjai körül található vértócsák mellé gyűltek. Nem messze tőle Madár úr hullája ült fel: nagy nehezen talpra állt. a hamu. és a töredezett szélű lyukakba tapadt.Daviest ne! . .Nincs akkora legénységem. és bármerre nézett. hogy ő is ott áll közöttük. hogy a barátját megölték. Most pedig tűnés a hajómról! Jack a Jennyre nézett: árboca és megperzselődött vitorlája jól látszott a jobb oldali korlát felett. A törött faanyag azután sem szűnt meg mozogni.. emberi alak mászott ki a kupac alól. .Sajnálom . füst gomolygott elő onnan. majd nagy madár módjára kanyart írt le Sanda és a többi kimerült túlélő feje felett. a 237 TIM POWERS . amikor észrevette az egyik beszakadt fejét és a másik beroskadt mellkasát.. nyomában vörös folt maradt a retináján. majd odacsoszogott a fővitorla állításához használt csigasorhoz . amely egykor Leó Friend volt.mondta neki. hogy a tűzgolyó a hajóra hullott. Sanda már készült. ám mostanra már csak foszlányok maradtak belőle. és Beth ketrecének rudjaivá váltak. menynyire üres a tekintetük.mondta rekedten. Csak most döbbent rá. miközben néhány letört deszka visszakúszott.szépen egyesével csatlakozott hozzá a többi holttest is. most némán végigörvénylett a hajón. A spanyol és angol matrózok kísérleteit szinte lehetetlen volt már látni. majd megrázta a fejét. míg végül két véres. a vérből táplálékhoz jutnak.

arra készült. hogy ne hallják meg hangjában a torokszorító keserűséget. . Jack megállt a bereteszelt ajtó előtt: nevetségesnek. Az apád pedig. és megyek utánatok. céltudatosan megindult a Betht rejtő. csak hogy megmentsen néhány gyilkost a tetteikért járó jogos büntetéstől.Beth .adta ki a parancsot. . ahol a Jennyről feldobott csáklyák még mindig a Carmichael korlátjába és kötélzetébe kapaszkodtak. Míg emberei sántikálva. hogy ne remegjen a hangja -. Hurwood. Nem volt más választásom. . és hunyorogva felpillantott Hurwoodra.Sandára nézett. Sanda kisöpörte homlokából sótól kemény haja egy kósza tincsét... sérült kabin felé. . és színlelt együttérzéssel vállat vont.Gyere velem és megígérem. . később pedig kést szegezett a torkomnak. ahogy bekopogtatott rajta.Kétségbeesésében lélegzetvételnyi időre elhallgatott. majd erőnek erejével kényszerítette magát. és igyekezett... Akarom mondani.kezdte Jack. ezzel együtt rémültnek és eltökéltnek is érezte magát.Vissza a Jenny fedélzetére! .. csak figyelte. . hogy megölje Daviest. az egész hiábavaló és nagy valószínűséggel végzetes kimenetelű lesz. John Chandagnac. Tárgyalás nélkül végezni akart vele.sok közöttük sebesült volt és még mindig vérzett . . hogy egyenesen a legközelebbi rendes kikötőbe viszlek. azon erőlködve. ..kezdte tisztán csengő hangon -.fedélzeten maradtaknak nyilvánvalóan sikerült eloltaniuk a lángokat.Egy pillanat. és nem engedett oda a saját apámhoz? . csoszogva átmentek a fedélzeten oda. A fiatal férfi bólintott... ő vett egy nagy levegőt.A nő meglepően higgadtnak hangzott a meggörbült ajtó túloldaláról. s bár tisztában volt vele. hogy folytassa és szabaduljon meg a ISMERETLEN VIZEKEN 238 .Ami a tengerésztisztet illeti .A név természetellenesnek tűnt a számára. A Carmichael fedélzetén tartózkodó körülbelül húsz életben maradt kalóz . aki megölt egy flottatisztet. Sanda Jack vagyok. arcán halvány mosollyal.Hogy is bízhatnék meg olyasvalakiben. merre tart. aki lemosolygott rá.

Sanda a reteszért nyúlt.mondta Sanda. végül éppen csak résnyire. hogy megúsztad. A következő pillanatban a levegőben találta magát. azon tűnődve. .Büdös varázslat volt. Jack .Mennyire sérült meg a Jenny? . mennyire meglepte. . adjatok nekik rumot . és fáradt mozdulatokkal a szluphoz úszott.Persze. miközben a tengervíz tócsába gyűlt csizmája körül a fedélzeten. távozzon a hajómról! .Nagyon örülök.dünnyögte. Amikor áthaladt a Carmichael korlátja felett és a víztől harminclábnyira a Jenny tűztől fekete orra előtt lebegett.biztosította Venner széles mosoly kíséretében.Már azzal is szerencsénk van. Az utolsó néhány kalóz is kiszabadította a csáklyákat és a vízbe ugrott: nemsokára már a Jennyn voltak és rumot követeltek. Egészen elkerekedett a szeme.. hogy a helyébe beköltöztethesse édesanyádét. hogy egyáltalán elmehetünk innét. míg a fékezhetetlen szédüléstől egész testében megmerevedett. .benne lévő szavaktól.mondta neki Borza. nemsokára hátra kell fognia a haját.. . hogy kapitánynak nevezték. kap’tány . De azért illene 239 TIM POWERS . de ez se leplezte el szürke szemének rideg pillantását. majd nagyot csobbant a hideg vízben.mondta a hozzáértők magabiztosságával Borza. A kabinból nem érkezett válasz. ahol izmos karok húzták a fedélzetre. .Eléggé . és ő volt a fedélzetmestere. és egy-két hüvelykkel megnövelni kátránnyal összefogott varkocsát. Hiszen Davies halott. és ismét kisöpörte arcából az elkószált tincseket.Azt hiszem. . A tűzgolyó előtt sem volt túl jó formában. hogy így tett volna. igazad van . elengedték. ahogy felfelé haladva egyre távolabb került az ajtótól. Ahelyett.mondta udvariasan Hurwood. Jack nem mutatta ki. miután már fenn volt és az árbocnak támaszkodva mélyeket lélegzett.Kérem. . de kinyitotta. mire egy hosszú pillanatig csak zuhant lefelé. Apád ki akarja túrni a lelkedet a testedből. A felszínre vergődött. amiként egy bukdácsoló hajón is áthajítja a legénység az ágyúkat meg a hordókat a korláton. aztán szorosan behunyta.

és óraműszerkezethez hasonlóan nekilátott kireffelni a vitorlát. $ A Carmichael kabinjában pedig végre eltűnt a varázslat Beth Hurwood torkáról. rongyos vászoncafat volt már a tenger csillámlóan kék felszínén. de egyre távolabb került a szluptól.Hiszek neked.New Providence-re . Csak takkolva. ISMERETLEN VIZEKEN 240 . A vitorlák megfeszültek. és azt zihálta: .. miközben egyre hidegebb és hidegebb kezek dolgoztak az ejtőkötéllel. John! Igen.New Providence-re . a kötelek nyikorogtak a csigákon.hazajutnunk vele New Providence-re. veled megyek! Kérlek. semmi halzolás. Felnézett és meglátta Madár úr holttestét. Kilépett az alsó fővitorla keresztárboca alatt lógó talpallókötélre. vigyél el innen! Ám a Jenny addigra csupán kifakult. . Igen. és apján kívül csak a Lármás Carmichael legénységeként szolgáló halottak fülébe jutottak el szavai. és a nagy hajó először csak lassan..ismételte a Jenny új kapitánya elgondolkodva.így Jack.. amint felfelé kapaszkodik a Carmichael kötelein. ..

T. holnap pedig itt az utolsó ítélet.Harmadik Könyv „. Beddoes $ 241 TIM POWERS .Mennyi az idő?” Negyed óra még éjfélig. L.

aki több mint egy hónappal ezelőtt elfogta.rosszkedvű tompultságnak adta át a helyét. Dávid. amikor erősen ringva megállt a sekélyesben.TIZENKILENCEDIK FEJEZET H ki a csónakból. Gyermeki lelkesedéssel fogadta a szökésüket Charles Townból.gondolta. A parton fújó jeges szél elől homokdomb védte tábortüzét. és megpróbált lelkesnek tűnni. Sullivan-szigeten keressenek menedéket. Most válaszképpen vállat vont.. ISMERETLEN VIZEKEN 242 AT EMBER MÁSZOTT .Gondolom. az idő kifejezetten javulóban van . . ami aztán babonás félelemmé változott. amikor a megmagyarázhatatlan módon kitört rossz idő arra kényszerítette őket. hogy kijuss erről a szigetről és egy másik hajóra kerülj.” Gyorsan megfordult. ha szerencsém van. hogy itt. hogy újra elkapja a Charles Town börtönéül is szolgáló őrlaktanyából nemrég megszökött férfit. ugyanaz az angol gyalogosezredes. talán meg is ölnek ma.. „Hála istennek! . és most nyilvánvalóan azért van itt. mert a fekete ember közel olyan jól érzékelte mások hangulatát. mindhárman a tűz körül ültek.Újra rács mögé kerülök. míg Stede Bonnett a tetején növő somfa mögül leskelődött. hogy a Bosszú kifutott.Na. Amikor odaért. Ami azt illeti. és megkönnyebbülten elmosolyodott. Herriot az ő engedelmes parancsnoka volt attól a naptól fogva. .mondta. egészen addig. a másikon Dávid Herriot.ráadásként igyekezett csillapítani lelkesedését. te is alig várod már. mielőtt még valamelyik társa utána jön és észreveszi a támadók csapatát .az indián és a fekete csatlakozása óta . amíg Rhett ezredes a Cape Fear-folyón elkapta a hajót. egyik oldalon a fekete és az indián. mint Feketeszakáll. végül . amint felismerte a vezetőjüket: William Rhett volt. és a homokban gázolva visszament a domb túloldalára. .

és így visszatérhet egy új testben . hasznára válhat még egy gazdag úriember. ezért többé nem erősködött. úgy kérte ki a királyi kegyelmet az Észak-Karolinát vezető Edén kormányzótól. ahol majd a lehetőségekhez mérten újra betölti korábbi szerepét. és bár a hajó irányítására vonatkozó parancsok Bonnett szájából hangzottak el. hogy visszamenjen Barbadosra. azért jöttek. A gyengeelméjű Herriotnak épp annyira nyilvánvaló volt. hogy kiugrott kalózként térjen vissza. A Bosszú elkísérte az Anna Királynő Bosszúját északra. Alvajáróként cselekedett. Miután átvette a kegyelmi igazolást. visszanyerte az uralmat saját tettei felett . s tette meg az előkészületeket a délre. amikor Feketeszakáll rémületben tartotta Charles Townt. Virginiába. a királyi amnesztia 243 TIM POWERS . mint neki. aki csak azért van még mindig szabadlábon. ha az ő bábjaként tevékenykedik a gazdag szigeten. Ott visszavonult őrnagyként és vagyonos ültetvényesként köztiszteletben álló személynek számított. és elmondták. a fekete ínye meg olyan fehér volt. Feketeszakáll adta ki őket. hogy kikényszerítse az együttműködését. a kalózkirály szerint Bonnett legfőbb vágya volt visszatérni korábbi életéhez. Valójában még a halálnál is jobban rettegett attól.A két idegen egy héttel ezelőtt egyszerűen csak ott állt Bonnett sátra előtt egy reggelen. Barbadosra hazavezető útra. és nem bírta volna elviselni. akár a fogai: egy bocor ismertetőjegye. Herriotot és őt név szerint köszöntötték. és a sziget előkelő ültetvényese lesz megint. sőt. hogy meghal. $ Az után a rettentő utazás után az Ifjúság Forrásához közel másfél hónapig semmi ráhatása nem volt a saját tetteire. mert úgy határozott. májusban látta az indiánt az Anna Királynő Bosszúján. hogy Feketeszakáll megtalálta őket. és bár nem mutatkoztak be.úgy tűnt. hogy kerítsenek nekik egy másik hajót. Feketeszakáll természetesen azt tervezte.nyilvánvalóan úgy vélte. még egy volt úriember is. Bonnett úgy emlékezett. hogy megkapja a kísérteteket távol tartó orvosi gazt.

és helyébe a Royal Jamest festtette.. hogy a távoli sziget lakosai esetleg nem hallottak még arról.. és még most is számos alkalommal saját izzadtságában fürödve riadt fel éjjel. és ő már elfogott egy hajót.csengtek fülében az emlékeibe kitörölhetetlenül beleivódott. egy barbadosi vitorlás. hogy újra találkozzon a feleségével.. Azon a szerdán még nem nyugodott le a nap.viszont azokat nem akarta látni. akikkel egész életében együtt hajózott. nehogy maradjon valaki.szoknyája mögé bújik. így a kikötői hatóságnak nem volt semmilyen kifogása az ellen.. aki tanúskodhatna ellene. vén csoroszlya volt. Ráadásul kis híján elájult a gondolatra. a saját házából. disznóhús.. Már akkor tudta. mivel a második hajó. Viszont nyilvánvalóvá tette. mind egy szálig végeznie kellene a fedélzetén lévőkkel. te durva barom! Mocskos disznó!” Ilyen alkalmakkor mindig elmenekült a házból. Amint kiértek az öbölből.akarata ellenére elindult erre a bűntetteket halmozó tengeri körútra. esetleg mindkettő. hogy útnak induljon vele. A Bosszú nem kalózzsákmány volt. hogy a lehető leggyorsabban. azonban nem volt gyomra kiadni a parancsot. ahogy tisztán . amelyet elkapott.legszívesebben feleség vagy öngyilkos lett volna. hogy kardélre hánynak olyanokat. hacsak nem sikerül romba döntenie Feketeszakáll vele kapcsolatos terveit. Thomas ISMERETLEN VIZEKEN 244 . és reszketett az indulattól . lekapartatta a tattükörről a nevet. Az a nő már azelőtt is egy fröcsögő. megvető kiáltások: „Takarodj tőlem.. amelyet a következő tíz napban újabb tizenegy követett. Napokkal a hajóra szállás után elvesztette minden abbéli reményét. akit csak tud. Ráadásul Dávid Herriot soha nem nézte volna végig tétlenül... hogy . Aztán nekilátott. elvégre minden egyes deszkáját és kötelét vásárolta. a Turbet volt. akik Feketeszakállal vagy Daviesszel hajóztak.. hogy gyűjtsön össze a legénység tagjai közül mindenkit. A zsákmány nem volt jelentős: dohány. így aztán szeptember tizennegyedikén elküldte Herriotot a városba azzal.de még milyen tisztán! . kimerítően visszaéljen a kapott kegyelemmel. felcsapott kalóznak. ez meg az. és vigye fel őket a Bosszúra . hogy kalózkodással foglalkozik.. Ám a jövő a Barbadosra való visszatérést és ezt a nőt tartogatta a számára. A kirabolt hajók legénységének azt mondta.

az Ashley-folyó partján található laktanyába vitték. rabláncon. amivel a legénysége és saját maga testrészeit is szétszórhatta volna a mocsaras vidéken. de mielőtt még meggyújthatta volna. ha ez nem sikerül... hogy mielőtt elengedi őket.. sikerült olyan helyzetben zátonyra futtatnia a hajót. hogy javítás céljából megdöntsék. az utolsó elfogott hajó legénysége és kapitánya is lássa a horgonyzóhelyét. Igaz. és azonnal bezárták őket a város déli sarkában álló anabaptista imaházba. Úgy határozott. vagy. akkor bírósági tárgyalásban és akasztásban Barbadostól minél távolabb.. hogy teljes mértékben az óriási kalóz irányítása alatt állt. A Royal Jamesszel felhajózott a Cape Fear-folyón: színleg azért. hogy megérkeztek. és eltört a nyelve. mielőtt biztos lehet benne. ahonnan lehetetlen volt rendesen harcolni.kapitánynak hívják. ennek megvalósításához Feketeszakáll saját magát illetően kitervelt vereség jelenetét lopja el .. Tulajdonképpen még Bonnett sem akarta elszenvedni a per és a nyilvános kivégzés jelentette szégyent.. megállították.tekintettel arra. Két héttel azután. és csak két őrt rendeltek melléjük.Bonnett ügyelt. azonban ügyelt rá. A kormányzó kalózvadászai huszonhatodikán este meg is jelentek Rhett ezredes vezetésével . Bár Herriot csak meresztette a szemét meglepetésében legutolsó néhány parancsának teljesíthetetlensége miatt. ő jóval szerényebb cél érdekében használná fel ezt a tervet: míg Feketeszakáll a halhatatlansághoz vezető út egyik fontos állomását látta ebben. hogy sikerült kisiklania a kalózkirály karmai közül. A zár pedig annyira rozsdásnak bizonyult. így aztán a szerencsés fordulatnak tűnő 245 TIM POWERS . egyik este mindkét őr egyszerre ment be a városba vacsorázni.. Az utolsó pillanatban megkísérelte felrobbantani a lőporhordóit. Bonnett a gyors halálban reménykedett. hogy előadott szökési kísérlete másnap reggel apály idején történjen. Legénységét egy egész századnyi polgárőr felügyelete alá helyezték. Aztán jött a visszaút Charles Townba. hogy Fekete-szakáll még azelőtt hírét vegye a visszaesésének. mert nem akarta. hogy elég volt egy nagyot taszítani az ajtón.. akivel megosztotta a bukásával kapcsolatos elképzeléseit. Bonnettet és Herriotot viszont a várostól délre. Bonnett volt az egyetlen.

..szél támadt.két héten át gondosan elrejtett tűzön főtt lepényhalon és teknőcön éltek. közvetlenül a bejárata előtt található Sullivan-szigeten. hogy aztán tanúskodhasson ellenem! . ISMERETLEN VIZEKEN 246 . ők pedig kénytelenek voltak partra szállni a kikötőtől északra. de ekkorra már egyiküket sem hagyta nyugodni a gondolat.körülményeken fellelkesülve kisurrantak. Dávid. Késő volt ehhez. eső zuhogott. így most felemelte kezét és hagyta. hogy elnyomja a domb tenger felőli oldalán felkapaszkodó Rhett ezredes és csapata neszeit.Bizony. kivételesen éber és óvatos volt. Bonnett abban bízott. milyen messze voltak a védelmező karibi loáktól. ez elég zaj ahhoz. aztán kidobni mindet a tengerbe a cápáknak! Herriot még az eddiginél is aggodalmasabb lett erre. hogy elkaphassak még néhány hajót. a tenger erősen hullámzott. el a Johnson-erőd alatt. és a hibáimból is tanultam! Soha többé nem hagyok életben senkit sem. mindkettőnknek jót tesz majd. A két szökevénynek sikerült a csónak vitorlájából sátrat eszkábálnia .Nagyon bízott benne.mondta hangosan. elkötöttek egy csónakot. aztán evezni kezdtek kelet felé. Nyilvánvalóan nem így lett. Tekintettel arra. hogy belevesszen az állandó jelleggel szürke égbe. vajon valóban csupán a szerencsének köszönhették-e a szökést. a bocor pedig gyanakodva nézett rá. . ha elmehetünk erről a szigetről . Rhették hallják a kijelentéseit. és a tűzre vetette .Mit művelsz? . a férfiakat lepuffantani. a szerény füstöt eléggé szétkergeti a szél. hogy ujjai között átfújjon a szellő.pattogva öszszepöndörödött. . és senki ne vegye észre.Készen állok az indulásra. .A nőket megerőszakolni. .kérdezte. Az időjárás nem javult. $ Bonnett most letört egy levelet a mindenfelé burjánzó legyezőpálmák egyikéről. Az idő közben egyszerre rosszra fordult . ő pedig reménykedett. kifelé a kikötőből.

..Igen . Rhett? . hogy közben felhúzott pisztolyokat szegezzenek a tűz körül ülőkre. így aztán nyilvános tárgyalása is lehet.Itt rejtett célok is vannak. és homlokát ráncolva meredt szinte minden ujját elvesztett jobb keze roncsára. miközben hosszú perceken át ott lóg majd egy kötél végén a nyakánál fogva. hogy életben marad. ahogy arcáról lassanként leolvadt a derűs kifejezés.Örülök neki.ordította Bonnett..mondta a feketének.gondolta kétségbeesetten Bonnett.” Rhett ezredes és az emberei futva-csúszva siettek lefelé a dombnak ezen az oldalán. de semmit nem hallott abból. . utána pedig beteges szórakozási forrást kínálhat Charles Town lakóinak.. és mindenki szeme láttára elveszíti az ellenőrzést a hólyagja és a belei felett.„Hol vagy már. ahogy a tisztáson felcsapódott a homok. „Viszlát. . ügyelve arra.Vannak itt. Tucatnyi dörrenés rázta meg közel egyidőben a levegőt. . és szikraesőt hányt a tábortűz.. Elfoglaltad már a megfelelő helyet? Megtöltött.Tűz! . mások is! A közelben! . tengerészeknek és prémvadászoknak azzal a látványossággal. . felporzott és becélzott muskétákkal?” Az indián felállt.futott át Bonnett fején.. fintorog. . a vér máris sötét glóriát rajzolt feje köré a homokba. ám a keze a tenger irányában lévő lejtő felé mutatott.Fürgén az indián felé fordult. Bonnettnek csak most tűnt fel. 247 TIM POWERS . Az indián véres combját szorítva ült a felszántott homokban.. Ez azt jelenti. A domb tetejéről valakik kiabálni kezdtek. Dávid . A bocor ujjai továbbra is mozogtak. ahogy vonaglik.Védelmező varázslatot! Gyorsan! Az indián az övén lógó hímzett bőrzsákhoz kapott. a bocor pedig jobb csuklóját markolta. tekintete végigsöpört a tisztáson. Lassan elfordította fejét és körbepillantott. Dávid Herriot a hátán hevert és az eget bámulta: óriási lyuk tátongott arca közepén. hogy legalább ennyit adhattam neked. valamint a városban tartózkodó indiánoknak. . amit mondtak. hogy az előbbi sortűz egyetlen golyója sem találta el őt..

szólt oda Rhettnek. Rhett ezredes úr! . .Ne aggódjon . aki olyan hitelesen utánozta a feleségemet . . és vegyenek körül éber őrökkel! . Felnézett és kihúzta magát. Bonnett őrnagy! .gondolta. Az volt.Szép napot. Kiérdemeltem a halált. itt és most végezzenek vele. de legalább fennmaradó tartozásom sem . . ISMERETLEN VIZEKEN 248 . nincs-e túlságosan késő ahhoz. mert azt nem én követtem el. Nem a kalózkodás miatt.felelte hangosan. hogy elmosolyodjon. és egy szívós zsineggel összekötötte a csuklóját. .Most.Megborzongott és arra gondolt. amikor agyonvertem azt a szerencsétlen kurvát. ahogy az a hadsereg visszavonult őrnagyához illik.Zárjanak be valami olyan helyre. .Kötözzétek meg a feketét és az indiánt! . és végre képes volt megnyugodni.Jó napot.Többé ne hagyjon megszökni.” . megértette? . hogy nem voltam magamnál. amikor felelősségre vonnak és meg kell lakolnom valamilyen rettenetes bűnért. hogy olyasvalakit találtak. „Nem. .gondolta. „Hitelem nem lesz. Nem sok híja volt.szólt az egyik emberének Rhett.közölte ridegen. de most már nem kell egy másik ügyben hazudnom önmagamnak. késheggyel is nógathatjátok őket.Nagyot taszított Bonnetten.Aztán futólépés vissza a hajóig! Ha nem szaporázzák. legalább annak örülhetek. többé már nem kell azt hazudnom magamnak. .” Eszébe jutott Feketeszakáll. A háta mögött maga az ezredes bukkant fel: hátrarántotta a kezét.felelte az ezredes. hogy valamivel rábírja Rhett embereit. ahonnan nem tudok kimenni. aki tényleg tett valamit.Ahogy magát is. A borzongásnak vége lett. még ha más okból is. A visszavonult őrnagy a lejtőn felfelé kapaszkodva indult a szürke ég irányába. mint amit mondanak. .

de sikerült legyűrnie. . Bár nem szerette.vetette fel idegesen Richards. hogy minden egyes vércseppem átitatódott cukorral és alkohollal.Még egy Millernek . úgy harmincyardnyira horgonyzó nagyobbik szlupra. az ágyúfedélzethez vezető TIM POWERS 249 MIKOR A PIRKADAT . majd azt lóbálta a kezében. mint alkonyaikor. ahogy magyarázott Richardsnak. Elbánunk mi ezekkel a flottabeli kölkökkel.. hogy elrágjon és lenyeljen még egy adagnyi. „Ennyinek elégnek kell lennie .mondta.HUSZADIK FEJEZET A halvány rózsaszín derengése annyira erőre kapott az Ocracoke-sziget mögött. de nem merészelt tovább vitatkozni. élvezte a fagyos reggeli szellővel keveredő rum gőzét. hogy ezzel a szluppal áthajózzunk a homokpadok felett.” . mint amikor az ember pattanásig feszült fagerendát érint. mint amennyit én ma este. Feketeszakáll nyújtózott egyet..Nem. .Valószínűleg a világon még senki nem ivott annyi rumot és nem evett annyi édességet. Biztos vagyok benne.Elviszem neki. hogy alkotóelemeire bontsa a keskeny öböl szájának homályos foltját. még a levegőben is ott van a feszültség. és úgy érezte. kap’tány . Az utolsó üveg rumnak is a fenekére nézett. a flotta két hajója még mindig ugyanott horgonyoz. Olyan érzés volt beszívni.Hagyjuk itt a zsákmányt? . Az óriáskalóz vigyorogva indult meg a tat felé.bökött hüvelykujjával a tőlük jobbra. cukorból és kókuszból álló golyót: öklendezni kezdett. . kényszerítette magát. . amelyet tegnap fogtak el.vélte. Mélyet lélegzett.A dagály elég magas. . Feketeszakáll halkan kuncogva látta. Richards homlokáról nem tűntek el az aggodalmas ráncok. .Még mindig elsurranhatunk keletnek.

A többi most már nem merészel vitába szállni velem.futott át az agyán.” A vigyor inkább fájdalmas fintorra emlékeztetett . Israel? . Virginia kormányzója tud róla.Gondoskodom róla.. Feketeszakáll előredőlt.szelídebb arcon talán szomorú keserűségnek látszott volna -. és csapatot gyűjtött a kalózkirály elfogására. Valódi fedélzetet akarok érezni a lábam alatt megint. hogy arca semmit se áruljon el a lámpafényben. Israel dörmögte az orra alatt. . minden további megfontolás nélkül elhatározta.Miért? Te talán itt akarsz maradni és a Kalandról harcolni? Megvetően rácsapott a közelben lévő rekeszfalra és az alacsony mennyezetre. Israel Hands pedig ISMERETLEN VIZEKEN 250 . hogy lepuffantottam Israel Handset.Te döntőd el. így aztán Israel mindenki másnál bizalmasabb hangnemet engedett meg magának Feketeszakállal szemben. ez nem több egy tetves szlupnál. . mit teszünk. Feketeszakállék itt időznek. vén bajtársa iránt. Tóbiás Knight. két legyet ütöttem egy csapásra . hogy újra hajózhass még.Ha neked nem megy. Ed. és fussunk ki újra a tengerre! A pokolba ezzel a totojázással a part menti vizeken. . alig nagyobb egy teknőc héjánál! Menjünk vissza oda. . aztán a vén boucanier tábornok. Ben Hornigold alatt voltak tengeri rablók. akkor igen . miként hagyhatnák el ezt az ocracoke-i horgonyzóhelyet. . „Úgy tűnik. Időtlen idők óta együtt hajóztak már: még a királyi engedéllyel tevékenykedő kalózok idején kezdték.. azzal. Feketeszakáll pedig. ügyelve arra. előredőlt. Az egyidejű dörrenések sárga fényt villantottak felfelé az asztal repedésein és lyukain át. ahogy rátört a szeretet hűséges.válaszolta kedélyesen Hands. és újratöltötte az asztalon álló számos poharat. hogy olyan irgalmas cselekedetet hajt végre. . Israel Hands azonnal nekilátott megtervezni. a vámszedő nem sokkal azelőtt küldte a hírt. és elsütötte őket. hogy Spotswood. elfújta a lámpást. Azzal az asztal takarásában előhúzott két pisztolyt. keresztbe állította a két fegyvert. ahogy eszébe jutott a két nappal ezelőtti gyűlés parányi kabinjában.létra irányába. amelyről soha senki nem gondolja majd.kérdezte akkor.Ember. ahová az Anna Királynő Bosszúját rejtettük. amint a nyílt tengeren ring. hogy az volt.

kap’tány! . . elfelejtenétek. Csakhogy annál jobban működik majd a varázslata. amivel elküldhette volna legénységét. elfogadható alkunak számított..” . bár kitalált volna valamilyen okot. aki a rekeszfalnak dőlve igyekezett elállítani a vérzést tönkrelőtt lábából.Nem vagy itt. Israel . Ed? . a másik véres ronccsá törte Israel térdét. óvatosan egy pokrócra fektette őket. aki mostanra tucatnyi üveget megtöltött már söréttel meg lőporral. és félelemmel vegyes elképedéssel meredtek Feketeszakállra. Egy pillanatra erőt vett rajta valami nagyon hasonló érzés ahhoz. Ha időről időre nem lőném le valamelyikteket. Kész vagy? Miller elvigyorodott.sikerült kipréselnie összeszorított fogai között. amelyből neki haszna származik.Remek. „Te legalább életben leszel holnap is. . és azt kívánta. minél több vér folyik ma.De hát miért. hogy egyedül nézzen szembe Spotswood kalózvadászaival. tökéletesen sikerült céloznia: az egyik golyó ártalmatlanul a fedélzetbe csapódott.hátrazuhant a székén. esküdözve bosszúról beszélő Handset másnap levitték a hajóról... ahogy szenvedése közepette felpillantott rá. ezzel tovább torzult így is hegtől ráncos arca. ki is vagyok. . amit Israel Hands kapcsán élt át.Csak szólnia kell. elgyötört arca alapján láthatóan fájdalmas árulásként élte meg a helyzetet. míg Israel Hands. 251 TIM POWERS . és a rekeszfalnak csapódott. és miután kanócot dugott beléjük.Tessék. Az ezután kitörő kiáltozás és tülekedés elültével valakinek eszébe jutott újra meggyújtani a lámpást. egy másik . és Feketeszakáll láthatta. hogy a többieket érintő csapás. az érzelmeket félretéve pedig az volt az igazság.A fenébe is.szólt Millernek. Képtelen volt elmondani neki az igazat. A zsúfolt kabinban tartózkodók egy emberként talpon voltak addigra. ahogy lemászott az alacsony mennyezetű ágyúfedélzetre. A sebláz kínozta.gondolta most Feketeszakáll.. ezért csak annyit morgott: .mondta boldogan. .

” Látta a loccsanásokat. akkor lemaradok a lányról. „Remélem.Azt hiszem.közölte komoran Richards. bolondok! futott át az agyán.. bár hamarabb kiderült volna a számára.Úgy legyen! .visszhangozta Feketeszakáll. nincs .gondolta gyászosan. .Úgy legyen! .. A fedélzeten saját szemével is látta.jegyezte meg a kalóz. nem a semmiért történik mindez . Varázslói pályafutásának elején felfedezte. aki ismeri az öblöt töprengett hangosan a kalóz.Nem. a mágiának nemcsak férfiakhoz. . . ma nem használok egyet sem.Arra vannak meggyújtott kanócok.. . Gondolom. . a sok homokzátony miatt lassan közeledett a nyugodt. aztán megtorpant. A halvány rózsaszín árnyalat keleten az egész eget átívelő szürke ragyogássá erősödött.mondta hangosan gondolkodva Feketeszakáll.felelte Feketeszakáll. A következő pillanatban a másik is. kap’tány ..A kérdés az. hogy az árboca is beleremegett. de legalábbis megsejtette volna. ahogy lőport tuszkolt az új palackba. márpedig csak öt hét van addig.Nem . Az egyik szlup megállt: akkorát zökkent. .. És ha nem szököm szárba újra karácsonyig. . hogy van-e révkalauzuk. oda se nézve intett Millernek és az ágyú zárszerkezete fölé görnyedő embereknek. ..Sózzuk el ma vérrel a tengert! .Mindjárt felkel a nap. hogy a házasságvarázslata közönséges nőkkel többé már nem működik. úgy százyardnyira gázlómadarak siettek ide-oda fontoskodva az Ocracoke-sziget partján. . és már meg is szabadult tőle.mondta végül.. Kösz. kap’tány . hanem nőkhöz köthető része is van. és hogy egymagában egyetlen férfi sem férhet hozzá a női ISMERETLEN VIZEKEN 252 .kuncogta Miller. ahogy a flotta hajóinak tengerészei nekiláttak kidobálni némi ballasztot. és az orrtól balra.Ezek a katonák csak nem tehetetlen idióták. nemsokára szeretné belefonni a szakállába..A létrához fordult.Ööö. . . . „Siessetek. A flotta két szlupja teljes vitorlázattal.. hogy bizony itt az új nap.Jönnek.Nincs kegyelem . ezüstös vízen. .Levonulóban van a dagály. Néhány lépésnyire a homok felett pelikánok sora repült szárnyverdesve.” Azt kívánta. Hurwood túlesik a hülye hitvesi húzásán.

A könnyen beszerezhető új feleségek miatt nem törődött az egyes nőkkel. Feketeszakáll kelletlenül elhúzta a száját. . . a tizennegyedik a sorban. mert az ápoló. hasznát vehetie még. aztán ennek segítségével teljesítette ki egyébként féloldalas mágikus képességét. Ezzel aztán az őrületbe kergette.. Mostanra tizenhat éves már. akik aztán nem sokkal az esküvő után mind meghaltak vagy megtébolyultak. . Az ezt követő zűrzavarban hívtak egy bábát és egy papot is. először azt hitte. mivel ezzel gyakorlatilag egymás egyenrangú társaivá váltak. Csakhogy az óriási kalóz varázsereje tekintetében mostanra jócskán lehagyta a közönséges nőket.. aki valamilyen oknál fogva sokkal érzékenyebben reagált a varázslás női oldalára. Gyökeresen megváltoztak a képességei azután. ahogy hunyorogva előrenézett.Az igaz . 253 TIM POWERS .. aki elkapta.. . . így aztán csak egy olyan nővel összeházasodva juthat előre. Pontosan ugyanígy kapták el két hónappal ezelőtt Bonnettet.Felsóhajtott. Újra vízen vannak.Megpróbálhatnánk elsurranni közöttük. és májusban... Ezt megelőzően igen erősen hozzákötötte magát a lányhoz.területekhez. a lány sikoltozott. Most egy virginiai tébolydában volt. és megpróbált egy hosszú üvegdarabbal végezni magával. hogy ellenőrizze. aki ma az özvegye lesz. A kalózkirály elégedetten vigyorgott a szakállába. amikor utoljára találkoztak. és elméjének mágiára fogékony részével tartotta ellenőrzése alatt Bonnettet. hogy vérét ontotta Ereboszban. Legjobb tudomása szerint egyetlen olyan nő volt. és amikor májusban Feketeszakáll meglátogatta.Jézusom! . hogy szentségi köteléket hozott létre önmaga és egy nő között. aki szintén hagyott ott a véréből. amíg ott vannak fennakadva . elfutott előle. aztán betört egy ablakot.jegyezte meg rekedten a mellette lévő férfi. .Szerintem ha.. és az. aki megfelelt ennek az elvárásnak. még mindig csinos volt. meg akarja szakítani a terhességét.Úgy bizony.Nem érdekes. Korábban mindig úgy kerülte meg ezt az akadályt.morogta.. Sarokba szorították egy öbölben a reggeli apály idején. .jegyezte meg óvatosan Richards.

Úgy tűnik.. amelyet ma szeretnék végrehajtani.Jöjjenek át. kimért léptekkel az orrba sétált. Illetve már csak elismételni. mivel kisajátította. amely megmutatta lélegzetét. és elszökött előlem.Ti tetves gazemberek. .. a báró nevére. üres kézzel jött vissza.Egy pillanat.Hallótávolság . hogy hozzák el a szigetről.Bonnett ellopta az én bukásom menetét! Nemcsak hogy alkalmatlanná tette magát arra a szerepre. és hallótávolságban vannak . kik vagytok? Honnan jöttetek? A közelebbi hajó fedélzetén némi nyugtalanság támadt.recsegte Richards.Richards rásandított... eltekintve attól. . hozzá még meg is sebesültek. elbitorolta! A két varázsló. sőt. nem vagyunk kalózok! . és egyik csizmás lábát az orrárboc törzsére tette. és a hideg ellenére. kicsodák maguk! ISMERETLEN VIZEKEN 254 . délre történt.. Megfeszítette hatalmas vállát. pontosan mekkora veszélyben is vannak. de ráadásul még emlékezett is arra a régóta tervezgetett eseménysorra. lassú. és odakiáltott a haditengerészet szlupjainak: . hogy parancsnoka végre felfogta.A zászlónkból jól látható. hogy láthassam. . rohadtul hasonló volt a helyzet gondolta mérgesen. mintha egy réges-régi litánia előre megszabott mondatait ismételné el. amelyet szántam neki. majd az árboc tetejére felvonták a brit felségjelet.ismételte Feketeszakáll. Bebújt a hóhér kötelének hurkába.jött ordítva a válasz. nyilvánvalóan abban a reményben. Múlt vasárnap pedig pontban déltől nem érzékeltem tovább a jelenlétét. talált egy kibúvót. mégis. méghozzá kellően körmönfontan ahhoz. akiket azért küldtem.. Teleszívta tüdejét levegővel. mit is hallott Bonnett elfogásáról. Feketeszakáll így szólt: . hogy százötven mérföldre. arca verítéktől csillogott. Szinte már szertartásosan. hogy egészen addig ne is vegyem észre. amíg már túlságosan is késő volt és ő elfogatta magát. „Hát persze. De Feketeszakáll csak felidézte magában.” .

A szlupommal! Az óriási kalóz elmosolyodott..kiáltotta visz-sza a haditengerészet kapitánya.A pokolban kárhozzon el a lelkem.Igenis! . Halkan felnevetett.. és apály volt éppen. . arra a szlupra. elinalhatunk.. . Indulunk. Feketeszakáll egyszerre rettenetesen fáradtnak érezte magát. látszólag megnyugodott..Fel a zászlóval és vágjátok el a kötelet. hogy hurkot leírva megakadályozza Feketeszakáll menekülését kelet felé. a torkolat és azon túl a nyílt tenger irányába. hogy kapjanak tőlünk egy sortüzet. a Kaland a szél előtt szaladva siklott nyugati irányba a Pamlico Sound sima víztükrén. . A kalózkirály felemelte pisztolyát.kérdezte még Richards az elfogott kereskedőszlupra mutatva. vagy ha elfogadok hasonlót! . ez világos helyzet .Vitorlákat le. kap’tány! Itt hagyjuk a zsákmányt? .Azt hiszem. . A haditengerészet legelöl haladó hajója északnak takkolt: nyilvánvalóan az volt a célja.Nem tudom nélkülözni a csónakomat .Persze. Richards észak felé figyelt. 255 TIM POWERS . .Nem számítunk ilyenre.jegyezte meg.. ha. és készüljenek a jobb oldali ágyúk! .Vitorlát le! Megállunk. A nap még nem hagyta el a sziget halmát.A férfit csak egy hajszál választotta el a zokogástól. felmegyek arra a fedélzetre.Tessék?! Most itt a lehetőség. amelyikkel az előbb beszéltek. és ti se számítsatok rá! Feketeszakáll Richardshoz fordult..De amint tehetem. és a pénzek fakón hullottak a füstszürke vízbe. mintha kígyó mart volna belé. és azt mondta: .Igenis. . és csövét Richards szájába dugta..suttogta. A kalózkirályon kívül a Kaland minden egyes utasa visszatartotta a lélegzetét. . Előhúzta egyik pisztolyát. ahogy megfordult. . mivel a víz alig volt mélyebb hat lábnál. Richards úgy pördült meg. hogy továbbadja a parancsot.Újra megfeneklettek . Jó néhányan elő is túrtak egy érmét a zsebükből és átdobták a korláton. . azonban a kalóz szlupja. ha kegyelmezek maguknak. hogy nyílegyenesen elhaladjon a haditengerészet másik járműve és az Ocracoke-sziget partja között. Sosem érdekelt a zsákmány.

amíg nem szólok! . hogy a szlup tehetetlenül vergődik: a kötélzetét cafatokra szaggatták. . Az északra lévő szlup újra vízre került.Ide figyeljetek. és a hajnali levegő megtelt a fegyverek csípős füstjével. és odasiklott a haditengerészet szlupja mellé. mint ahogy az apály lefelé engedi! Inkább a pisztolyaitokra és a kardjaitokra ügyeljetek! A másik szlup kitartóan közeledett. akik kétségbeesetten igyekeztek átdobni hordókat és lánckötegeket a korláton.Igen .Ne bajlódjatok ezzel. hogy reményük sem volt elkerülni a ISMERETLEN VIZEKEN 256 . és bemelegítésképpen kartávolságban forgatta lassan. mire a hajójuk megingott. tűz! .szólalt meg Richards. és közben figyelte Ocracoke az apállyal mind közelebb érő partját. . és még élt a fejükben Hands visszavonulásának képe. A Kaland finom rándulással megfeneklett. . és a kalózok hajója felé eveztek. riadt tengeri madarak lármás felhőjét kergetve az ég felé. Most.Gyorsabban már a jobb oldali ágyúk újratöltésével! kiáltotta Feketeszakáll. .Rendben .kérdezte esdeklően Richards. . a Kaland sodródott csupán.szólt oda néhány emberének. A legjobb esetben is szeszélyesnek számító szél teljesen elhalt. mivel addigra már gyakorlatilag minden eldőlt. cimborák! . szegélye törött deszkaszálak sora. . azonban a mordályt mindenki látta.Jobb oldali ágyúk. .mondta egy minutummal később. az öblöcske irányába. nem tudjátok gyorsabban megemelni.Most vitorlát bonthatunk? . a fedélzetén tüsténkedők elővették a lapátokat. Feketeszakáll pedig kacagva látta. .Ne tüzeljetek.bömbölte Feketeszakáll. és bár a kalózok hálót terítő. A füst elszállt nyugatra. Előhúzta a tengerészkardját. így aztán engedelmeskedtek: a Kaland csattogó vitorlákkal lelassult.hangzott az újabb parancs. Feketeszakáll is azt nézte.Az emberek nagy részének tátva maradt a szája meglepetésében. éhező halászokhoz hasonló gyorsasággal vontak fel minden elérhető vászondarabot.

Remélem. Nem volt nehéz átszállni. A palackok szaggatott sorozatban robbantak fel. melyik régi ismerősét fedezte fel mögötte a kalózkirály. ahogy az utolsó épségben maradt tengerész is eltűnt a nyílásban. mikor süsse el fegyvereit. Az óriási kalóz oly vidáman.. és a másik hajó fedélzetén fütyülő kaszaként söpört végig belőlük a kartács. Most már alig néhány tucat yard választotta el tőlük a szlupot. .Tűz! A Kaland jobb oldali ágyúi ismét eldördültek. a viszontlátás örömével vigyorgott rá. mivel az apály feléjük húzta a haditengerészet járművét. szinte minden aggodalma elpárolgott. Ám az orrban álló Feketeszakáll látta. szilánk. Rávigyorgott Feketeszakállra.. Azonban nem volt mögötte más. hogy szépen felsorakozzanak egymás mellé.Megígérem. és végeztek mindenkivel. hogy levonuljon. áthajították a másik hajó fedélzetére. . ahogy a parancsnok. s amikor már csak egy másodperc választotta el őket attól. hogy a katona hátrapillantott kideríteni. aki túlságosan súlyosan megsebesült az előbb ahhoz. Lábukról ledöntött testek zuhantak a padlóra pörögve.ugyanebben a pillanatban kicsapódott a fedélközbe vezető nyílás ajtaja.Most jöjjenek a gránátok! . Az óriási kalóz egy kurta pillanatra megszorította társa vállát. az a tizennyolc . kisietett.találkozást. egyenruhája alapján egy hadnagy.az eredeti harmincötből -. . és a szlup parancsnoka. egy fiatal tiszt sietősen letereli megmaradt járóképes matrózait a fedélközbe.mondta halkan. a kalózok pedig ujjongva kiáltottak fel. ennél közelebb sosem kerülünk hozzájuk. a másik kapitány épp azt mérlegeli. és az evezők koppanásai mellett Feketeszakáll az erőfeszítésükben nyögő embereket is hallotta. s amint a sercegő tűz az üveg nyakánál járt. Tisztában volt vele.Soha többé . csak a létrán felfelé tülekedő emberei. 257 TIM POWERS .és véresőben. Feketeszakáll elkiáltotta magát: . A kalózok örömmel láttak neki meggyújtani a söréttel és lőporral teli palackokból kilógó gyújtózsinórt. . sörétet köpve minden irányba: megszaggatták a deszkákon heverő holttesteket.üvöltötte türelmetlenül. így Feketeszakáll átszökkenhetett a sörét lyuggatta fedélzetre .

és bal kezével előhúzta utolsó pisztolyát. most már legalább annyi kalóz rogyott össze. kegyetlen küzdelem kaotikus felfordulása lett úrrá. a hadnagynak és katonáinak pedig alig maradt idejük fegyver rántani. amikor hárítani akarták a lapjukkal és élükkel egyaránt komoly sebeket ejtő fegyverek pörölyszerű csapásait. A lövés ereje hátravetette. mire azonnal ernyedt tagokkal a fedélzetre zuhant. Feketeszakáll végül egy árboc mellett kötött ki. A két fegyver szinte egyszerre sült el. Am a katonák nem is igen próbálkoztak törékeny fegyvereikkel megakasztani a tengerészkardok súlyos csapásait. ordítások és fegyvercsörgés reszkettette a friss vér forró vasat idéző szagától bűzlő levegőt. időnként egy-egy pisztolylövés dörejével. Az előtte álló hadnagy is kirántotta a sajátját. és átdöfte a szívét. szemeket. a kalózkirály újra magasba emelte ISMERETLEN VIZEKEN 258 . sokkal inkább azon voltak. verítékező tengeri rablók jóval kevésbé fürgén és kisebb erővel forgatták tízfontos acéldarabjaikat. a könnyű szablyák pedig utat találhattak a lassan nekihuzakodó csapások között. Bár a sebeik kevésbé voltak látványosak. A deszkák hamarosan iszamósak lettek a csuklók csonkjaiból. ám Feketeszakáll lövedéke mellément. majd tengerészkardját pörgetve lesújtott: a hadnagy szablyájának pengéje a markolattól egyhüvelyknyire letörött. ám amikor az egyik szablya hegye körbetáncolta a másik kalóz lefelé érkező fegyverét. majd megfordulva újra nekik rontottak a katonák szablyái közül nem egy elpattant. hátát az egyik emberének vetve. és pattogva elszállt a homokzátonyok fölött.aki még képes volt pisztolyt vagy kardot fogni. mellkasokat szúrtak át. csörömpölő. az óriás ellépett a faoszloptól. szétvágott hasakból és felnyitott torkokból kilövellő vértől. ahogy a kalózok nehéz kardjaikkal vágtak át a haditengerészet embereinek sorfalán. és torkokat. taposó. ám a következő pillanatban elbődült és előreugrott. és az első néhány kegyetlen perc után a ziháló. mint ahány katona. vagdosó. és már nyakukon is voltak az ordítozó haramiák. A kalózok közvetlenül vezérük mögött kapaszkodtak-ugrottak át. A fedélzeten az első percekben rikoltozó. mint az elején. a tiszté viszont egyenesen a kalóz hasába csapódott. hogy elkerüljék őket.

a gubancos. ahogy két szablya mélyedt a hátába . Kis szünet után az egyik tengerész felvette Feketeszakáll fegyverét. de ép jobb keze továbbra is a tengerészkardot markolta: vízszintes ívben suhintotta meg. és kihajóztak az Ocracoke Inleten. feje fölül indított csapással belevágta egy pika nehéz. miközben igyekezett kideríteni. a holttesthez térdelt. Még két lövedék csapódott belé. mire hátratántorodott: vér fröccsent körülötte a fedélzetre.Jézusom! . majd a feje fölé emelte a nehéz pengét. Kora este. hanem csak a homlokát és az arcát hasította fel.fújtatta a hadnagy. a kalóz pedig fél térdre zuhant. Végre sikerült biztosan maga alatt tudnia lábait.a katonák rémülten hátráltak előle -. baltához hasonló pengéjét Feketeszakáll bal vállába. Az életben maradt kalózokat 259 TIM POWERS . a négy megviselt szlup elsorjázott a Beacon-sziget mellett. hogy kettéhasítsa ellenfele fejét. és egyszerre csak a deszkákra huppant: kimerültségtől feszülő izmai még mindig nem engedték el a kilőtt pisztolyt és a törött kardot. Egy-két szívdobbanásnyi idő alatt döntésre jutott és lecsapott .olyan gyorsan fordult meg. majd hihetetlen módon kinyújtotta lábát és újra talpra állt: épp akkor lendült vissza. Hajszállal vétette el csak a fülét. Felemelte fejét. így aztán nem törte be a koponyáját. kivágott fa módjára dőljön el. amikor leérkezett. Újabb mordályt sütöttek el Feketeszakáll mellkasára. hogy kissé erőltetett. kicsapó fegyvere pedig elrepesztette a kard csonkját szorongató férfi kezét. mégis kaján mosollyal meredjen az égre. amitől a pikás teste és feje egymástól különválva bukott a deszkára.. és mint aki egy cöveket akar leverni. és egy harmadik pengét is az oldalába mártottak. . hogy aztán szálegyenes derékkal. Feketeszakáll levágott feje pedig elgurult onnan. Csakhogy egy másik katona lépett mögé. Az egész nedves fedélzet megrázkódott. A kalózkirály eldobta a kilőtt fegyvert. s kihúzta magát . hogy az egyik beletörött a testébe. amikor újra megérkezett a dagály. amikor a pika ismét zúgva lesújtott.fegyverét.. fekete szőrszálak erdejében pontosan hol is van a kalózkirály nyaka.az acél áthasította az óriás gerincét és a fedélzetbe fúródott. A kulcscsont jól hallható roppanással repedt el.

Már órák óta nem csepegett vér a rettentő trófeából. annak is nagy része rég feloldódott a hideg. Nagyon gyengén. és most közvetlenül a vízvonal alatt a szlup testéhez tapadt. Feketeszakáll feje pedig a haditengerészet hajójának orrárbocán csüngött. ISMERETLEN VIZEKEN 260 . s ami korábban a tengerbe hullott.fegyveresek őrizték a Kalandon. de lüktetett. hogy parányi halak táplálékává legyen . sós vízben.de az egyik rög nem bomlott szét.

és a többség számára világossá vált. most senki nem ugrott fel attól tartva. Három hónappal ezelőtt. sem izgatottan várakozva. . Woodes Rogers jelenléte. Csak Sanda Jack sietett át mezítláb a forró homokon a golyóval lefejezett csirkéhez. és megindult az erőd irányába. hogy az angol flotta egyik tisztje a part felé fordította távcsövét. „A fenébe . amikor kegyelemért folyamodott.Búcsút mondhatok a sült csirkének. ahogy tartott tőle. Az újonnan épített részek sötétebb színű falazatai nyomán az egész építmény olyannak tűnt. mintha csíkos lenne. otthagyta tisztjét . mint fél évvel ezelőtt történt volna. hogy a vén Bonca a homárokba egyelőre nem bűvöli bele a betegségeket. mint egykor. nem úgy. Sanda szerint elsősorban nem is a brit zászló és a hivatalos kormányzó. így aztán TIM POWERS 261 . A csőrre betűket írtak.gondolta. Rogers érkezése előtt. hanem a kézzelfogható változások kergették ki onnan a jó öreg dilinyós Bonca kormányzót. ezért aztán ledobta. hogy végignézheti valaki más halálát. mindjárt végeznek vele. elnézett balra.” A fegyvert széles derékszalagjába dugta. Még jó. Manapság kevesebb volt a csónak. az öböl felé. Felvette a fejet.Venner lépett a helyébe. Csakhogy addigra már mindenki megkapta a felmentést. és kapitánnyá nevezte ki magát. és nem volt nehéz megtalálni köztük a vén Jennyt. hogy a kalózkodás napja leáldozott. épp úgy.HUSZONEGYEDIK FEJEZET A PISZTOLYLÖVÉS dörrenése végigvisszhangzott New Providence szigetének széles öblén. Míg a sátrak felé lépdelt. Nyilvánvalóan túlságosan korán volt még a célzási készségét jócskán lerontó italhoz. s bár a Delicia fedélzetén csillanás jelezte.

Minden bizonnyal a vízen halt meg .. vajon ki egy viharvert.mondta. Mostanra már rendelnie sem kellett.. . de közben Borza felzárkózott mellé. amikor a fiatalember hevesen zihálva megállt előtte.kérdezte Sanda. hogy elvitassa Venner-től új posztját. Az emberek kis csoportokba verődve álldogáltak a parton: csendben beszélgettek. .. . . . .Hallottad a nagy újságot? . akiknek hiányoztak a régi rablóidők. Megdönttette a hajót. emlékeibe révedve. Ahogy megfordult. Az Ocracoke Inletnél volt a Kaland nevű szluppal. Állítólag egy kanyi reál nem sok. és azt beszélik. Jacknek a fülébe jutott.senki sem érezte elég fontosnak a kérdést. Borza biccentett.Hajjaj.Azt hiszem.nyilvánvalóan azt tervezte. a vén Thatch fejét pedig egyenesen a kormányzó elé vitték. akkor elfelejtettem. . s bár épp az ellátmányt hordták ki és szállították a partra belőle. letakaríttatta és felújíttatta a kötélzetét . mint amikor az ember megtudja.nem mintha Sanda ment volna. Ha mégis..Jack! .Feketeszakáll meghalt! Úgy mosolyodott el. . ahogy elvette a pohárnyi rumot. A haditengerészet reggel még a homokzátonyok között tétovázó brigantinja mostanra horgonyt vetett.kiáltotta valaki.Biztos ez a hír? .Hm. Őt nem kérdezte meg .Reggelt. a futva közeledő Borzát pillantotta meg. ennél már nem is lehetne biztosabb! Észak-Karolinában történt.. Az emberei felét elfogták. nyoma sem volt az ünnepi hangulatnak. vén szlup parancsnoka. az egyik prostituált színpadiasai! zokogott.jegyezte meg Jack. a fejüket ingatták. és megtorpant a szabadtéri kocsmaként működő sátor előtt. amit Jack várt. . Borza! .Úgy van. minden vagyonát is. Előtte elrejtette valahová az Anna Királynő Bosszúját. nem. . hogy titokban legénységet toboroz azok közül a szigetlakok közül. hogy rég letűnt gyermekkorának valamelyikjátéka ma is élő szórakozás a kicsinyek között.. Ez viszont nem volt ISMERETLEN VIZEKEN 262 .Nem állt meg. annyi se volt a fedélzeten. hogy a kegyelemre fütyülve visszatér a körözöttek közé. egy hónappal ezelőtt.

jutalékok meg a törvények arról. Korábban sokkal. hogy az egészet elrejtette. és a kalózkodás megint törvényesnek számít majd . Igen.jellemző rá.. ez többé már nem igazi kalózsziget. Valószínűleg a katonák vágták zsebre az egészet.. ahogy keleten történt.Azt hiszem..De elég volt tudni. ez volt Thatch nagy kalandja. .Most vetted csak észre? Rogers két nappal ezelőtt nyolc embert lógatott fel ott. Mondjak valamit? Szerintem a mágia itt is éppúgy megszűnik majd működni. és van rumom.. .. .. hogy valahogy megfogalmazza a fejében született bonyolult gondolatot.. és jókorát kortyolt a rumból. .. Te hová mész. A fenébe is. odacsapódok Vennerhez.. Jack felkacagott. .Sokkal. süt a nap.. a fövenyen és az elhagyott hajók félig homokba süllyedt vázán . épp azon a helyen. .Borzának nem is tűnt fel. hogy akkor beállók magánzónak. feszültebb voltál.. keresek valami munkát. . de. Mit tudom én.Rogers kormányzó már befogta az embereket. aztán szerintem továbbállok. emlékszel.? Mert megszegték a kegyelem feltételeit. hol horgonyozhat az ember a ladikjával. . hogy a vén Thatch ott van valahol. Lefogadom.Ööö.Borza számára ez az elvont fogalmak napja volt.. Gondolom. ..Az isten verje meg! . Jack? Én arra gondoltam..Nem. .. hogy Jack poharát ragadta fel: nagyot húzott belőle. Itt bizony hamarosan jönnek az adók. hogy aprítsák fel és hordják el ezeket a roncsokat.Az ifjú küszködött. csak idő kérdése.. és Anglia újra háborút hirdet a spanyolok ellen. Sanda vállat vont és biccentett. . 263 TIM POWERS . Mi pedig mind végignéztük.meglehet. Kaland? Találó név. .. ... Még Woodes Rogers-ről sem feltételezném. hogy képes lenne ellenállni neki.Lefogadom. Borza végighordozta tekintetét a sátrakon.Elhallgatott. amíg nem verem el minden pénzemet rumra.Én itt maradok. .És talán visszatér. aztán visszatette. Majd holnap fájdítom a fejemet a holnap gondjaival. és a végén szépen eljöttünk onnan. tudom..Persze.

no meg a törvénynek. amelyet most már közel négy hónappal ezelőtt az ő vezetése alatt végeztek a Jennyn. azonban addigra már elűzte onnan a Charlie Vane-hez hasonlóan megátalkodott lakókat.De azt hiszem. a Lármás Carmichael pedig szőrén-szálán eltűnt... és részegen még aznap este felhasználta a szigeten található rabolt fokhagyma. Még ennél is jobban szerettem volna megmenteni Beth Hurwoodot az apjától. miután a megperzselt. mire odakapta a tekintetét.” Eszébe jutott a tatarozás. így aztán senkit sem lepett meg olyan rettentően a hír. és a Társaság a Keresztény Ismeretek Terjesztéséért brosúráit osztogatta. hevenyészett vitorlázattal a kikötőbe kecmergő hajó régi kapitánya és legénysége fele nélkül visszatért. és visszaadta. és maga sem értette. . mit művelt édesapámmal. amelyekről az új szállítmányt rakodták ki éppen. Sanda először nem törődött a vén szluppal.. őszintén szólva egyébként is jobban felveszi a szelet olyankor. Szembe akartam nézni Sebastian bácsikámmal. . Ráadásul... Két dolog miatt is. Csakhogy kiderült.Hát. ISMERETLEN VIZEKEN 264 . törött deszkájú. Volt miért feszültnek lennem. Egy pénteki napon érkezett meg vele a kikötőbe. ha kicserélnél néhányat azok közül az elnyűtt palánkszálak közül. hogy Philip Davies meghalt. Woodes Rogers két héttel korábban érkezett New Providence-re. ahogy elindult vissza a csónakok felé.gondolta.szaladt át az agyán. Emlékszem rá.Bizony.” A Jenny fővitorlája megrándult. cimbora . az voltam. hamarosan nem emlékszem majd rá. Megfelelt az idők szavának. ... Többet érnél. és megmutatni a világnak.. ha marad néhány ránc a tövében. Borza. „Az nem fog menni. Ha Davies vagy az öreg Hodge élne.. néhány elhatározásomat.A rúd régi. felvonatta a brit zászlót. hogy ezek egyikére sincs mód. ők is ezt mondanák neked. . Sanda leült a homokba. az biztos. és napmeleg rumjába vigyorgott. és elmondani neki. beszédeket tartott az állampolgári büszkeségről. a lövésektől összevissza görbült kovácsoltvas fészekben ül: már az is szerencse. „Feszültebb voltam . pontosan miért olyan nyugtalan. Az ifjú bólintott. Valaki láthatóan megpróbálta élesebb szögbe emelni a gaffrudat. hogy újratöltsék.Kiürítette a poharat. hogy ilyen magasra sikerült felhúzni.

ő is sírt. mint bármelyik másik helyet. mégis sokkal inkább az otthonának érezte... Madár úr. miért gyülekezik mindenki a parton. Kezét a lány vállára tette. A tűz rongyokba öltözött.Ki az? . egyik sem volt olyan lelkes. Aztán meghallotta.Nem vagyok kutya! .Én vagyok az.idézte halkan. Ann .válaszolt egy női hang. amennyiből megbizonyosodhatott róla. .tény. és csak sétált a parton. hogy azt hallotta. Sanda végül otthagyta a tüzeket. .. Alig hat héttel azelőtt tette a lábát először a szigetre. és szólt is neki. mint a Rogers érkezését megelőző időkben -. a holnap miatt pedig ráér holnap aggódni. Ann Bonny..Ann. amint a sötétben valaki mögötte lépdel a homokon. hogy a kormányzó hajói akár fehér pontokként is megjelentek az örökké kéklő láthatáron.Olyan sokan meghaltak. testes alak körvonalait rajzolta elé.Phil.. majd lassan odasétált hozzá. és közben azt várta. paradicsom és olívaolaj nagyját addigi legjobb „kalózhalászlé-vállalkozása” elkészítéséhez . Jack viszont csak annyit evett a levesből és a tenger gyümölcseiből készült ételből. meg Hodge. Minden tréfán nevetett. és számos csoportos éneklésben részt vett .Tétovázott egy darabig. . A férfinak eszébe jutott. . hogy egyen meg igyon. mindezt még azelőtt. és rémülten megfordult. az egykori kalózokat. . minden rendesen megfőtt: jobbára egymás után pusztította Davies felhalmozott 1702-es Latour bordeaux-i borát.mondta. miután előbb megkérdezte. az idegesen figyelő flottatiszteket.kérdezte. a lány megpróbál elválni Jim Bonnytól. 265 TIM POWERS . kapitányainak és magának is kért egy keveset a halászléből. . Ann felnevetett. Jack . és minden más közösség tagjainál jobban ismerte az ittenieket. azonban nyilvánvalóan máshol jártak a gondolatai.Ann. és hogy megmondták neki. . és látta őket meghalni. Barátokat szerzett itt.még maga Woodes Rogers is dicsérően nyilatkozott róla. de Sanda hallotta a hangján.sáfrány. mikor erednek el a könnyei.. ez még Borzának is feltűnt. .

itt van valaki. Jack magyarázta Ann.. a következő másodpercben pedig egy pisztolyagy csapott le Jack tarkójára.. Legördült Annről a tenger irányába.Az idő sokkal. aki ezekre a szigetekre született. Újra elindultak a parton.pillanatok múlva a meleg homokban hevertek már. főzéshez gyújtott tűz kormos gödre körül. Aznap. vágyott elveszíteni a személyiségét úgy. napfénytől tündöklő kékeszöld tenger rumtól szerzett részegség ködén át. Csupa óvilági dolog.Az egész arról szól.. De te. . legalábbis képes lett volna beilleszkedni. gyöngyházfényű kagylótörmelék hever szétszóródva a fehér homokon. ő pedig rajta volt és izgatottan lihegett.. Ő pedig tényleg illett ide.. azt mondtam magamnak. még a képességről is. hogy egyáltalán bántsa a lelkiismeret. és egy pillanatra megvilágította Ann erőfeszítéstől torz arcát. és egyszerre rettenetesen vágyott a nőre. Egyre távolodtak a tüzektől. így ahelyett hogy elveszítette volna az eszméletét tőle. ahogy megkaphatná a másiktól . Ann felfelé rángatta a szoknyáját.. Úgy érzem. lemondás mindenféle bűntudatról.. Ann odafordult hozzá és megcsókolta. vakító. A közelében elsütött fegyver megsüketítette.....Fél karral átölelte a nő vállát. most már együtt... a szabadság. mire a férfi karja a derekára fonódott.. Ezekre a szigetekre. Csupa kötelezettség meg következmény. akárha maga Mars elhasznált tolltörlői lennének.. mintha évek óta itt élnék már. A szavak mögött képek sejlettek fel: rózsaszín flamingócsapatok tűnnek elő hajnalban magasba ívelő mangrovegyökerek áthatolhatatlan falán túl. hogy ki illik ehhez a helyhez. amelyet megérintett az egész szinte ártatlan vadsága. másik kezével a sziget őserdős sötétje felé intett. Volt a lényének egy része... ide meg oda. gyorsabban telik itt.Ez a Rogers kormányzó ötven évig is élhetne itt. és talpra tápászkodott. akkor sem tartozna ide. . bűnökért járó büntetés. ISMERETLEN VIZEKEN 266 . füsttől fekete fojtás cafatai hánykolódnak a fövenyen pisztolypárbaj után. meg ennyi pénzért ekkorra meg akkorra. . csak megtaszította. csakhogy kurtára nyírt lófarkának kátrányos csutkáját érte.. amikor megláttalak..

Kartfúr mester vigyáz rám.. Bonny görcsrohammal sújtotta. mire a támadás visszapattant. mire jobb keze gyors pöccintéssel visszaverő mozdulatot tett. és a hő elszállt. felfelé rángatta a csípőjét. Vér csurrant Jack füléből és orrából . bárki is legyen. Ráadásul Jim Bonny még meleg vérével a bőrén akarta magáévá tenni. Jack érezte.. 267 TIM POWERS . hogy némi vért kapjon.. . Összegubódzva talpra kecmergett. mutatva. vakságot füttyentett a másikra.. A férfi haja parázslani és füstölni kezdett.. hol csapódott be a pisztolygolyó. Sanda pedig nem akart mást. Hallotta. hogy kétrét görnyedt tőle. és iszonyú görcsbe rántotta. Viszont kívánta Annt. amint egyszerre felforrósodik körülötte a levegő. Csakhogy a Kartfúr mester védelme alatt álló Bonny-val nem sokat tudott kezdeni. mert ettől megnőtt a hárítás ereje. és két ujjával Bonnyra mutatott azonban a férfi nem vette le kezét a szőrmegolyóról. te fattyú . fellökte Sandát. mire megmarkolta az övéről lógó fonott szőrmegolyót.. majd megharapta a nyelvét. Sanda összeesett: tehetetlenül rázkódott és huhogott a homokban. aztán visszatérni a lányhoz. s míg világtalanul gyötrődött. és neki most menekülnie kellene.A lány még mindig a hátán hevert . hogy féljen. Jack túlságosan türelmetlen és izgatott volt ahhoz. hogy soha többé ne tudd ellopni senki feleségét. és Bonny felé köpött.suttogta Bonny. akár Szent Vitus napján a kikiáltó.Elbánunk veled. Bonny kihasználva az alkalmat vállon rúgta a feleségét..a homokban himlőhely éktelenkedett a közelben. és szoknyájának cafrangos korcát rágcsálta. Jim Bonny állt Ann másik oldalán: elhajította pisztolyát és felemelte kezét. csak megölni azt. esetleg segítségért kiáltozni. így aztán csettintett. A nőnek nem esett semmi baja. aki megzavarta őket. hogy a másik klasszisokkal jobb ezen a téren nála. miközben gyors ráolvasást mondott ellenfelére. azonban legjobb hárításai ellenére ez is visszapattant rá.józan ésszel végiggondolva tisztában volt azzal. . azonban türelmetlenül nyöszörgött..

Nagyjából úgy. azt tapasztalná. hogy vacsorázzanak egy jót... utána pedig fizetett egy csónak-utat a Szajnán. rémítő átváltozáson mennének keresztül. és akkor . A mellette lévő alak felé fordult. amelyet a floridai parton kapart le a csizmájáról: hüvelykés mutatóujja között összesodorta a többi zsebpiszokkal. Márpedig a nő feltehetően észre sem venné a változást. aki nem sokkal azelőtt tett szert némi pénzre.A súlyos voduntámadások általában a védekező fél emlékeit veszik célba. Aztán kirántotta kezét. azonban ez alkalommal nem az apja volt az.ezt a gondolatot még a közelgő haláláénál is nehezebb volt elviselnie . amikor édesapja. ha nem talál ki valamit.ahogy a férfi újra belerúg a feleségébe. amely színes lámpásokkal felékített híd alatt haladt el éppen. mintha egy márványszoborról származott volna.. amíg nem indít ellentámadást.. hol is van.. elvitte. Kizárta fejéből a kiugrott ujjából sugárzó fájdalmat... és valószínűleg akkor sem törődne vele. Itt és most meghal. és feldobta a koszdarabot az égbe. hogy odamenjen hozzá. $ Erre egy csónakon találta magát. Úgy kilencéves lehetett..maradt még ott néhány szemcse a sárgalacsinból.Jim Bonny lesz az. aztán átlép fölötte. és fokhagyma meg bor helyett eper ízét érezte a szájában. Eszébe jutott. akinek haja és rövid szakálla annyira fehér és göndör volt. francia dialektusban. és ott is zajlanak le . úgy tömködte be megállíthatatlanul csapkodó kezét nadrágja zsebébe . Ha ártani akarnék magának. Jack tisztában volt vele.kezdte éneklő... mint a hagymázas álmoknál magas láz esetén. Ez Párizs. . esetleg segítségért kiáltani. Egy ősöreg négert pillantott meg... . aki odatérdel majd Ann combjai közé.Elvégre az emlékek a személy felhalmozott összességét jelentik. ISMERETLEN VIZEKEN 268 . hogy ez az emlékezetében élő jelenet. most már késő meneküléssel próbálkozni. és benne az ott létező emberek halálos. Ráadásul egyre csak romlana a helyzet mindaddig.

aki hagyta eloszlani a káprázatot. ahogy egy perccel ezelőtt Ann Bonnyt nézte. így megengedhetem magamnak. hogy én egy rada loa vagyok. Sanda szégyenében elfordította róla tekintetét. hogy ne bántódjak meg. . .. Bonnyval.. tízévesen minden bizonnyal így látta az asszonyokat. .Nem. Mr.. és azt látta. 269 TIM POWERS . .Az a szerencséje. mint az a természeti loa. Az a darabka föld. megsebesülök tőle. és kinyújtotta a kezét.. védelmezi őt. hiszen másfél hét telt el.Legnagyobb szerencsémre én egy olyan loa vagyok. Jack felpillantott. Odalett az eperíz.Ööö..motyogta. ennek nagyon örülök. és sokat veszített az erejéből. akinek az uradalma lakott szigeteken található . „Vajon melyik a korlátoltabb érzékelés?” . és nem a fiatalabb Petro-félék közül való.vagy amíg el nem pusztul. ő pedig arra gondolt. hogy elhanyagolom a feladatomat. . amelyet az előbb eldobott. . mint korábban .Miért. miért teszi ezt? Miért enged el? Bonny azt állította. akivel a floridai őserdőben találkoztak. ha itt maradok és nem indítok ellentámadást. így előre sejthetem a cselekedeteiket.Sok dolgom van emberekkel.. aztán belecsapott. vissza arra. Éppen ezért jelen pillanatban is visszavonulóban vagyok kettejük összecsapásából Mr.akárha enyhén bepárásodott üvegtáblát akasztottak volna eléjük: minden bizonnyal Maitre Carrefour volt az. mióta elhozta. Egyáltalán nem hasonlított ez ahhoz. A hídon haladó járókelők között számos nőt pillantott meg: a ragyogó lámpafény ellenére csakis az arcuk volt élesen kivehető.folytatta a néger. ahonnan jöttek.Akkor nincs arról szó. hogy baja essen? ..Valami hangtalanul megváltozott az égen. .A férfi elmosolyodott.Maitre Carrefour vagyok. nem úgy. hogy ne essen bántódása. . Ezzel együtt. Jack csak szívdobbanásnyi ideig tétovázott. . Az öreg fekete felkuncogott. Most már nem.Vigyázok arra.Hát.. nem végezne velem. Azt akarja.tűnődött keserűen. . Chandagnac. hogy a csillagok már nem olyan jól kivehetők. Köszönöm . .

Csak annyi ideig maradok New Providence-en.Gyere ide! . ahogy a feldobott sárdarab a homokba csapódik. és elgyötörtén felállt. és akkor talán nem lesz olyan súlyos. ő pedig minden egyes alkalommal félreütötte a támadásait.. Amikor meghallotta a puffanást. Jack odasétált hozzá. Bonny meglepetten pislogott rá..Higgadj le.. tett egy lépést felé. Sanda Annt megkerülve odament hozzá. amit tenni akartunk az előbb.. nem lett volna helyes az. A férfi megtántorodott. hogy újra New Providence partján fekszik. . és most elpocsékolta.. Ann férje még mindig hajigálta rá az átkokat. Most már egy mozdulattal és egy füttyel képes volt elhárítani Bonny mágikus támadásait . hogy egy hónapig még a villát sem tudod majd segítség nélkül felemelni. mazsolát meg véres hurkát.. . amíg kijavítják a Jennyt és feltöltik a ISMERETLEN VIZEKEN 270 . $ Bal oldala alatt puha homok volt.Remélem is. még a hajad is tiszta fehér lesz majd. illetve egy nedves pukkanás kíséretében felrobbant. A nő felült és félig megfordult.. ha azt is elherdálná.Mennem kell. Nem örülnék neki. mire egy hal ugrott ki a vízből. nemcsak az ínyed. .meg is tette. de nem ült le. nehogy megfulladjon. Sanda a tenger felé hárította..rádöbbent. . Ezt a húzást a sárgolyóval Philip Daviestől leste el. Jim! .kérte. és az erőfeszítéstől vöröslő arccal fél tucat szótagot vakkantott. arccal előre a homokba zuhant.sóhajtotta. és kék villanás. Maitre Carrefourral folytatott beszélgetése ezen a helyen egyáltalán nem vett igénybe időt.Csak annyit érsz el vele. Ann. megértette.. . Nem.Ha így folytatod. aztán petyhüdt tagokkal. Kapott tőle még valamit. aztán ökölbe szorította a kezét. hogy a hátára hengerítse. Jack a fejét csóválva nézte a másikat. Faljál be minél több májat. jobbja felett csillagokkal teli éjjeli ég .

feleségül venni az egyetlen nőt.ha szorult még belém valami becsület . háromárbocos óceánjáró hajót. .mondta Sanda türelmesen. elindulok felkutatni.ordította a nő. Ann. Egyszerűen csak. mielőtt felakasztják. aki a nyelvével tartja nedvesen Rogers kormányzó csizmáját? Gyűjtök már egy rendes válásra.Miatta? .Haitire megyek . .Mindezt beszéd közben találta ki. Ugyanakkor igazad volt.visította a nő. .. ha a nő az utána kiáltott káromkodások listájába beszúrna esetleg egy-két rontást is. aki kerít majd nekem egy rendes. tönkreteszem a bácsikámat.Te mocsok! . Emiatt a besúgó korcs miatt.Rohadt hazug! Jack visszaindult a tüzek irányába.Aztán megyek és elintézek néhány függőben maradt ügyet.készleteit. Amint lesz egy vitorlásom. .Nem. ... és ha sikerül. az eltulajdonított pénzéből pedig vásárolok egy hajót. . ami alkalmas a nyílt tengeri utakra is...Van ott egy nagybátyám.” 271 TIM POWERS .Hazug! . megmenteni és . .Megint az után a tetves Hurwood szuka után eredsz! .kérdezte. Ann azonnal talpon termett.Tényleg Haitire megyek. akinek képes vagyok a testét és a lelkét is látni. Illetve csak részben. . . és nagyot rúgott eszméletlen férjébe. . egyik keze hárítást mutatott. „Nem hazudtam .. és aki mellett nekem sem kell lemondanom egyikről se ezek közül.gondolta közben. te pedig most azonnal elintézhetnéd. Ann. nem miatta.

A legénység nyugtalankodott a hurrikánok miatt. mert reggelente mindig Jack ébredt elsőnek. Augusztus tizenhetedikén. nehezebb terheket cipelt. mivel augusztus veszélyes hónapját írták éppen.. mint ahány fő a vitorlák kezeléséhez kellett. aki néhány nappal a Jenny érkezése előtt valahonnan ismét előkerült és a szigeten kószált. ráadásul Sanda nem vitt magával egyetlen bocort sem . hogy rabszolgákként dolgoztatta őket a Jenny helyrehozatalán. szerdán reggel a Jenny kivitorlázott New Providence öblének déli végén.sikerült felkérnie Csupahájt. ám a kövér varázsló. jöjjön velük. hogy új kapitányuk igazságtalanul sok munkát oszt rájuk. így Woodes Rogers úgy döntött. és műalkotásokat hozott létre a hajnalban otthagyott pácolt húsokból és lassú tűzön fövő nyersanyagokból.. ő volt az. Azonban még a legtöbbet panaszkodó Venner sem állíthatta. mint bárki más. Majd amikor az esti sötétség miatt lehetetlen volt már folytatni a munkát. de Jacknek sikerült meggyőznie őket ISMERETLEN VIZEKEN 272 GY AZTÁN A KÖVETKEZŐ három napban a lehető . és a Karib-tenger kalózai eddig minden évben fenn jártak már ilyenkor az amerikai partoknál. és nem állt meg egyetlen egyszer sem pihenni. cserébe azért. visszautasította ezt -. aki a bőséges vacsorát készítette. nem sodorja veszélybe még mindig bizonytalan helyzetét azzal. s legalább kétszer annyian voltak rajta.HUSZONKETTEDIK FEJEZET Ílegpompásabb lakomákat igyekezett összeállítani megfáradt legénységének. de még mindig volt három hét a kegyelmi kérvény beadásának végső határidejéig. és a legjobb itallal traktálta őket. amit csak szerezni tudott. Étel és ital mellett golyókat és lőport is vittek a fedélzetére. hogy megakadályozza a szlup távozását.

bár a boltoknál és a vízparton található raktárak környékén barna. Mielőtt kilépett volna a zsúfolt térre. kabátot vett magának és nyaksálat. Sanda akis csónakkal partra evezett. hogy a délkeletnek vivő út Port-au-Prince-be rövidebb és hozzá jóval egyenesebb. a világ összes tengeri kikötőjében közös rothadó hal. mint a Florida nyugati partszakaszához vezető. mind a két esetben elmozdultak nyugat felé. felemelte és megszagolta az egyiket: cukornád volt. adott néhány pénzérmét egy fekete bőrű földművesnek. majd keresztül a csatornán L'Arcahaye francia gyarmati falujához. útközben pedig az Exuma-szigetek. még inkább ezrei fedték el majdnem teljesen. laposra taposott héjak százai. acélszürke sisakját. Késő délutánra értek oda: a helybeli halászok már a szárazföld felé eveztek. Mint kiderült. elhaladt a St. a Ragged-szigetek és az Inagua-szigetek mentén hajózhatnak. Nagy részüket fehér kövezet borította. bennük nagy pókok módjára járkáló tarisznyarákokkal és homárokkal. Port-au-Prince-t egyetlen központi tér körül húzódó keskeny utcák rácsozata alkotta. Szombat reggel a szlup bevitorlázott a Leograne-öböl nevezetű természetes kikötőbe Haitin. erjedőfélben lévő illat forrását. vajon nem a Chandagnac-ültetvényről származott-e. és ő felismerte benne a délutáni levegőben megszokott.azzal. hogy szorítson neki helyet egy egész szekérre való manióka meg mangó mellett az onnan még tizennyolc mérföldnyire a part mentén lévő Port-au-Prince városáig. Elhajította a héjat és közben azon tűnődött. nehéz fonott kosarakat és bambuszból készült ketreceket hurcoltak. s ott Philip Davies összegyűjtött vagyonának egy részéből levágatta a haját. vagy irányt változtatva egy órán belül a menedéket adó partnál lehetnek. Miután legalább félig-meddig tisztességes embernek nézett ki. hogy Kubát dúlják.és füstös ételszaggal keveredő émelyítően édes. hosszú árnyékot vető pálmafák alatt vonszolták a szárazra dereglyéiket. 273 TIM POWERS . Maré dzsungellel borított lankáin álló erődítmények mellett. hogy elfedje vele rongyos ingét. A háromnapos út alatt a déli láthatáron kétszer is megpillantották a messzi viharfellegek baljóslatú. azonban mielőtt még a Jenny a közelükbe érhetett volna.

Nem kell azonnal megtudnia. ahogy a papírt szántották. egy alkalommal pedig. ISMERETLEN VIZEKEN 274 . s míg a túlsó oldalon álló hivatali épületek felé tartott. és nem New Providence szigete. A fiatalember nevetett. Ez itt a civilizáció volt. Két hónap után most először próbált rendes franciát beszélni. ha vigyáz arra. a Chandagnac-birtokot illetően.A nyüzsgő embertömeg jórészt négerekből állt.Parancsoljon. Ódzkodott attól. hogy a brit hatóságok jelezték a franciáknak. blanc”-nal. mint bármelyik európai hivatal . és meglátogatom Sebastian bácsit . .gondolta. bár azt hiszem. mire a téren álló kormányzati hivatalok egyikébe irányították. . még a semmi is jobb a vasból készült karperecnél. ami annyit tett: „Jó napot. miszerint minden kézelő. hogy valamiféle rendfenntartót kérdezzen. Sandának ugyanabban a patoisban sikerült válaszolnia. mint egy papagáj rikoltozása a banknegyed közepén. így aztán egy kereskedőtől érdeklődte meg. Jacket számos alkalommal köszöntötték udvarias „Bonjou’.. de furcsálkodva fordult Jack után. fehér ember!” Illemtudó biccentéssel fogadta ezeket. hogy jobb.Szeretnék kérdezni a. hogyan viselkedik. hol található a régi birtok. ki is vagyok..szólalt meg Sanda. és a tollhegyek csengése a tintatartókban. az egyik fal mentén bőrkötéses jegyzékek és nyilvántartások sorakoztak -. elvégre előfordulhatott. az egyik hivatalnok felpillantott. méghozzá egy marron közmondással. . ahogy öles léptekkel átvágott a téren. „Először kiderítem. ööö.” Az épület belülről úgy nézett ki. Amikor Jack belépett. csak annyira illet erre a helyre.Jó napot kívánok! .fehér emberek dolgoztak magas írópultoknál. amikor egy fiatal fekete félig dahomeji patois-ban suttogva tréfálkozott szégyellnivaló kézelőjéről. a sercegés. azonban a nagy ablakok előtt lógó csipkefüggönyöket lengető trópusi szellő megtörte a káprázatot. mihamarabb a tudomására szeretném hozni. akit az eset ráébresztett. . hová is kellene fordulnia helyi ingatlanokkal kapcsolatos okiratokkal és igényekkel kapcsolatban. John Chandagnac alig egy hónapja közreműködött a királyi haditengerészet egyik hadihajójának elsüllyesztésében.

. 275 TIM POWERS .kezdte Sanda. mintha túl sokat ivott volna. A.. Persze a birtokot gondozó végrehajtóval kell majd beszélnie. nem dolgozó vagyok. spekuláns volt.. hogy megkapja a fizetségét. .Nem tudta? Sajnálom. Lapinre. . hogy ne kezdjen el ordítozni. m’sieu’. . a ház és a birtok tulajdonjogával kapcsolatos. aki némi gyanakvással követte őt az asztalig. . A házvezető találta meg a holttestét csütörtökön reggel.A hivatalnok vállat vont..Nem. hogy. és még így is tetemes adósságot hagyott maga után. A neve Lapin. Jacket olyan érzés kerítette hatalmába.Így van . miután odahúzott egy széket magának és helyet foglalt. . .tette még hozzá a pincérnek. . ..Hol találom ezt a végrehajtót? .Végrehajtóval? . Igen..Értem.Igen. maga is egy hitelező.Három nappal ezelőtt? . két konyakot legyen szíves .. .Maga Sebastian családjából való . kissé előreálló fogú férfi..Sandában meghűlt a vér..Ahogy mondja. mindent el kellett adnia.. . ..Ööö.jelentette ki Lapin.Most szerdán? . Sanda a zsúfolt kikötőre néző asztal mellett talált rá Mr. Alacsony. .Ha jól tudom. és most amiatt zsibbadna az arca. az előtte lévő csészealjakból ítélve jó ideje itt ült már.A. szerda éjjel öngyilkosságot követett el. .ismerte el Jack.Ilyenkor valószínűleg Vigneronnál konyakozik a teraszon.Maga is ott dolgozott? Nem tudunk tenni semmit sem. aztán elnézést kért és megköszönte Jack meghívását egy újabb konyakra. Legjobb tudomásom szerint mindent elárvereztek. felugrott az asztal mellől. elhagyta a szerencséje az üzleti ügyeiben.Jack elővette legjobb párizsi akcentusát. aki alig bírta megállni.. Amikor meglátta. Azt hallottam. Georges Lapin..szólt közbe Jack. . . maga a Chandagnac-birtokot kezelő végrehajtó . .A kérdésem.. Sebastian Chandagnac meghalt? .Meg.Úgy tűnik. Azt beszélik. .

Feltüntették? Kétség nem fért hozzá.. M’sieur Chandagnac. Milyen furcsa így beszélni valakiről! Tudja. csak egymás felé irányítom a különböző hitelezőket.. .Azt hiszem. majd a férfi felé fordult. feltehetőleg még egyszer. aztán teletöltötte az összes megmaradt aranyával meg ékszerével. . itt nem volt egyetlen élő rokona sem... hát igen. hogy Sebastian koldusbotra juttatta magát. . . hogy inkább egymás torkának essenek ezután.Amint a pincér kihozta az italát. és lehajtotta a tartalmát.Hogyan? . Egyetlen barátja sem tudott róla. őt magát látom viszont. Magát nem fenyegeti veszély. . akik nagyban kereskednek a kalózokkal. Biztos vagyok benne... Lapinnek. „Jól mondtad.. Felporzott egy mordályt. Borza... Nem teszek mást. hol is hallotta a Lapin nevet.Végrehajtó. nincs semmi. de lövedékként egy királynak sem kell több. én semmiképpen sem szeretnék beszélni magának olyasmiről. Egy pillanatig azt hittem. hogy. hogy a helyi csendőrség vitte el a.. amiről nem szükséges tudnia. lőszere nagyját. Bár nagyon úgy tűnik.Nem. mintegy Sebastian Chandagnac pazarlásának érzékeltetésére rögtön felkapta a csészét. . .mondta aztán. hogy a harang alakú csőszáj egylábnyira ha volt az arcától.Hozzon még egyet Mr. utoljára megnézte. mi maradt a gazdagságából....mondta Sanda a felszolgálónak.Vagyonnak nem sok.Nagy a hasonlóság. így mutatta. . én vagyok az. mintha öngyilkosság lett volna .Saját szememmel láttam a testet. hogy Haitin „Lapin meg Sánta Csap” azok. ISMERETLEN VIZEKEN 276 . mennyi volt az. miért tüntették fel úgy.kérdezte Lapin. Borza mondta azt. értem. tulajdonképpen az egész feje a hálókamrája ablaka alatti kertben kötött ki. nem . . mintha hangosan töprengene éppen.Gondolja csak ezt. Szerencsétlen Sebastian!.. Aztán felemelte a fegyvert. . mint egy nyúl” futott át most az agyán. kérem ... Jacknek ekkor jutott eszébe.És valóban meghalt? Biztos benne? . aztán egyenesen az agyába küldte! Bizonyos szempontból költői megoldás volt ez. Két tenyeréből csészét formázott. Bár a gyakorlatban elég sok mocsokkal járt. ..A férfi felsóhajtott.vágott közbe Sanda. Tényleg úgy néz ki. amit kezelni kellene.

Monsieur Lapin! Ám miután a férfi eloldalgott. kénytelen vagyok adieu-t mondani. és nem maradt egyetlen fityingje sem. attól tartok. amikor felkeresik .. Jack röpke jókedve is tovaillant.tanúskodni. . mint hittem. míg a kereskedők felveszik velük a kapcsolatot. az halott ember. Amint valamelyik régi vásárlójuk kapcsolatba lép velük. . . Sanda nem állt fel. hogy a New Providence-i kalózok bármit is módszeresen tegyenek. augusztus elseje óta. amikor Benjámin Hurwood varázserejével a levegőbe emelte és átdobta a korláton Sandát.A. aki visszavitte L’Arcahaye-ba. és a konyak fölött suttogva folytatta: kalózokkal.Kalózokkal? Jack bólintott. . ahonnan indulni szoktak. . azonban attól tartok. ..Biztos vagyok benne...További jó egészséget magának. .Ahogy mondja.Mon Dieu! . de hiába nézte át az összes kikötői regisztert. ahol körözött személynek számított. Lapin nagyot nyelt. Nagybátyja halott volt. Az a kalózok táborhelye. csak a poharát emelte a magasba. Nagyon örültem a beszélgetésnek.Kis híján felnevetett az ötletre. későbbre jár.itt közelebb hajolt. reggel pedig fogott magának valakit.Angol kormányzót küldtek New Providence szigetére. de kényszerítette magát. esetleg fogadja őket. a várakozó Jennyhez. M’sieur Chandagnac. hogy arcán megmaradjon a gyászos kifejezés. hogy soha nem keveredett kapcsolatba . nyoma sem volt 277 TIM POWERS . rögvest martalócok rontanak ki a partra. beleértve az angol felségterületen lévőket is. akikkel korábban üzleteltek. akárha attól félne. Lapin pufók arca egészen sápadttá vált az esti fényekben. A következő két hétben eszeveszett iramú körútra vitte hajóját a Karib-tenger szigetvilágában. éppúgy. Aggodalmas pillantást vetett a kikötő irányába. Most aztán nekiláttak leöldösni az összes becsületes kereskedőt. Megvárják. hogy aztán hullákból álló legénységével elvitorlázzon.Leöldösik a kereskedőket? . sem hajó.Lapin sietősen talpra állt: még az italát is kiborította közben. mint Sebastian. Éjszakára kivett egy szobát. Nehogy maradjon bárki is .itt rákacsintott Lapinra . Nem lesz itt semmiféle bosszú.Jack vállat vont -.

vagy akár a Charlotte Baileyt.attól fogva Venner bátran kapitánykodhatott rajta.annak. a pokolba vagy éppen a mennyei királyságba vezeti-e. hiábavaló kutatás végén legénységét már nem sok választotta el attól. miután lelépett a Jenny fedélzetéről . hogy az öreg szluppal vegyék New Providence felé az útirányt. így aztán parancsot adott embereinek. hogy hatalmas mennyiségű italt fogyasszon. hogy bárhol is látták volna a Lármás Carmichaelt. A kéthetes. kedden délután futottak be. hogy főzzön egy óriási lakomát. Szeptember ötödikén. és hivatalosan kegyelmet kérjen magának Rogers kormányzótól. ISMERETLEN VIZEKEN 278 .megelégedett helyette azzal. Jack pedig többé nem nézett hátra. hogy felkeresse az erődöt. és mindössze még két napig lehetett a király kegyelmét kérni. A partra érvén elég ideje volt. Aztán visszatért a partra. hogy fellázadjon. A következő három hónapban hagyománnyá váló módon ő maga szinte semmit sem evett belőle . és nem érdekelte.

HUSZONHARMADIK FEJEZET

Úvalaki egyre azon fáradozik, hogy még magasabbra

GY BIZONY,

Borza - gondolta most, ahogy figyelte, amint

rángassa a Jenny gaffrúdját -, tényleg feszültebb voltam akkoriban. Volt még tennivalóm: most azonban csak egyetlen feladatom maradt... felejteni. Kényelmesebb testhelyzetet vett fel a homokban, és gyengéden meglötybölte poharában a napmeleg rumot. A haditengerészet zászlósi egyenruháját viselő fiatalember lépett oda hozzá. - Bocsásson meg... Maga Sanda Jack? Jack kiitta a pohár tartalmát, és kissé ostobán pislogott az ifjúra a pereme felett. - Igen - mondta végül, ahogy leeresztette. - Maga az, aki... bocsásson meg... aki elsüllyesztette a Whitneyt, ugye? - Aligha. Mi volt az a Whitney? - Egy hadihajó: júniusban felrobbant és elsüllyedt. Elfogták Philip Daviest és... - Ó - Sanda ráébredt, hogy üres a pohara, így aztán felállt. Persze. Egészen mostanáig nem tudtam, hogy ez volt a neve. Valójában Davies robbantotta fel... én csak segédkeztem benne. - Letette a csészét az italmérés előtti asztalra, és biccentett a tulajnak a sátor belsejében. - Maga lőtte le a kapitányt? - firtatta tovább a zászlós. Jack felvette az újratöltött poharat. - Rég volt már. Nem emlékszem rá. Az ifjú csalódottnak látszott. - A Delicián érkeztem Rogers kormányzóval - magyarázta. - Ööö... Azt hiszem, ez korábban elég vad hely lehetett, nem? Kardpárbajok, lövöldözések, kincsek... TIM POWERS 279

Sanda halkan felnevetett. Úgy döntött, nem pukkantja ki a fiú romantikus elképzeléseinek szappanbuborékját. - Hát, ja, minden ilyen. A fiatal tengerésztiszt felbátorodott. - És azt is hallottam, hogy elkísérte Feketeszakállt arra a rejtélyes floridai útjára. Az milyen volt? Jack karmozdulatával az egész szigetet igyekezett befogni. - Hát... pokoli, pokoli. Árulás, kardpárbajok, vízi csaták; akadt, akinek a tengerbe vezető palló jutott... Járatlan ingoványok, rettentő mocsári láz, a nyomunkban járó kannibál karibi indiánok... - Elhallgatott, mivel a fiatal tiszt addigra elvörösödött, és a homlokát ráncolta. - Nem kell a bolondját járatnia velem - fakadt ki. Sanda pislogott, mivel nem emlékezett rá, mit is mondott pontosan. - Ezt hogy érted? -Az, hogy nemrég érkeztem ide, még nem jelenti, hogy semmit sem tudok. Tisztában vagyok vele, hogy a spanyolok kétszáz évvel ezelőtt a karibi indiánok írmagját is kiirtották. - Ó. — Jack úgy összpontosított, hogy a szemöldöke is összeszaladt. Hol is hallott a karibi indiánokról? - Ezt nem tudtam. Ide figyelj, hadd hívjalak meg egy kevés rumra! Nem akartalak... Nem... - Szolgálatban nem ihatok - felelte a zászlós, bár láthatóan megenyhült. - Megiszom a tiédet is. - Azzal kiürítette a poharát, és újra az asztalra tette. A tulaj ismét utántöltötte, és húzott még egy vonalat a hitelnyilvántartásra használt lapon. - Úgy néz ki, lemaradtam a kalózok legszebb napjairól - sóhajtotta az ifjú. - Davies, Bonnett, Feketeszakáll egytől egyig halott, Hornigold és Sanda kegyelmet kért... Bár van egy új kapitány is. Ismeri Ulysse Segundót? - Nem. - Jack nagy óvatosan emelte fel a poharát. Fellengzős név. - Meglehet. Van egy nagy, háromárbocos hajója, a Felszálló Orfeusz, és az elmúlt néhány hónapban rengeteg hajót elkapott. Állítólag ő legvérszomjasabb mind közül... Az emberek annyira félnek tőle, hogy néhányan inkább a tengerbe ugrottak és megfulladtak, amikor egyértelmű lett, hogy elfoglalja a hajójukat! ISMERETLEN VIZEKEN 280

- Akkor nagyon megijedhettek - ismerte el bólogatva Sanda. - Mindenféle történetek keringenek róla - mesélte lelkesülten az ifjú, aztán komolyra fogta. - Persze a nagy részét nem hiszem el. De sokan igen. Állítólag egy füttyentéssel kifogja a szelet az ember vitorlájából és a sajátjába vezeti, azonkívül még a legsűrűbb ködben is képes navigálni, sőt, elkapni a prédáját. Amikor elfog egy hajót, nemcsak hogy minden aranyat és ékszert elvisz, hanem még a harc során esetleg életüket vesztett matrózok holttestét is! Sőt, az olyasmi, mint a gabona, a nyersbőr vagy a fémáru egyáltalán nem érdekli... Csakis valódi kincseket rabol el, bár állítólag a friss vért mindennél többre értékeli, és párszor egész legénységeket is kivéreztetett. Az egyik kapitány, akitől elvette a hajóját, de életben maradt, azt mesélte, hogy az Orfeusz kötélzetén hullák dolgoztak... Igazi, rothadó hullák... De az egyikük beszélt! Jack elmosolyodott. - Mit mondott? - Hát... Természetesen nem hiszem el... de a kapitány meg esküdött rá, hogy ez a hulla egyre csak azt hajtogatta: „Nem vagyok kutya”... Hé, vigyázzon! - tette még hozzá bosszúsan, mivel Sanda elejtette poharát, és a rum a új egyenruhájának nadrágjára fröccsent. - Hol látták utoljára - kérdezte megélénkülve - és mikor? A zászlós meglepetten pislogott a váratlanul támadt heves érdeklődés hallatán, amely olyannyira kevéssé volt jellemző erre az álmos szemű, kényelmes férfira, akinek látszólag nem volt más célja az életben, mint a település iszákosává avanzsálni. - De hát nem tudom... - Gondolkodj! - Jack megragadta egyenruhája gallérját, és megrázta. - Hol és mikor? - Oöö... Jamaica mellett, a Montegói-öböl közelében... Nem egészen egy hete. Sanda félrelökte, sarkon fordult és sietve a part felé indult. - Borza! - bömbölte. - Borza, a fenébe is, hol... Hát itt vagy. Gyere ide! Az ifjú, egykori kalóz értetlenkedve ügetett oda hozzá. - Mi van, Jack? 281 TIM POWERS

-A Jenny még ma útnak indul. Szedj össze mindenkit, akit csak tudsz... meg szerezz ellátmányt is... Menjetek a fedélzetre! - De hát... Jack, Venner januárig vár, hogy csatlakozhasson Charlie Vane-hez... - Rohadjon meg Venner! Mondtam én valaha is, hogy lemondok a Jenny kapitányi posztjáról? - Nem, Jack, de mind azt hittük... - Tojok arra, mit hittetek! Szedd össze őket, és irány a fedélzet! Borza értetlen fintora mosolynak adta át a helyét. - Hogyne... kap’tány! - Megfordult és elsietett: meztelen talpa minden egyes lépésnél fehér homokfelhőket rúgott a levegőbe. Sanda odasietett egy evezős csónakhoz, és már nekilátott belerángatni a vízbe, amikor eszébe jutott, hol hallott a karibi indiánokról. A bolond Bonca kormányzó mesélt nekik róla aznap éjjel, mielőtt a Carmichael és a Jenny kifutott, hogy Floridában találkozzanak Feketeszakállal. Mit is magyarázott a vénség? Valami olyasmit, hogy a maga idején ő is jó néhányat megölt közülük. Megállt és eltűnődve hunyorgott a lanka teteje irányába, a település csücske felé, ahol a furcsa öregember sátrat vert magának. „Nem - mondta végül magának, és ismét nekilátott a nehéz csónakkal bajlódni -, Bonca ugyan öreg, de nem kétszáz éves.” Ám a következő pillanatban újra megállt, mert felötlött benne még valami. Az öregember valami olyasmit magyarázott, hogy „amikor odaértek a gejzírhez”. Az Ifjúság Forrása tényleg hasonlított egy gejzírhez. Ráadásul, amikor először adott elő valamiféle jelenetet a bábokkal, Bonca pedig félbeszakította összefüggéstelenül félrebeszélve, akkor talán nem azt mondta: „arcok a vízpermetben... almas de los perditos...”? Arcok a vízpermetben, az elkárhozottak lelke... Ő maga is megfordult ott valamikor? „Ha így van, akkor bizony előfordulhat, hogy több mint kétszáz éves. Nem is lenne meglepő. Az viszont igen, hogy ennyire leépült. Vajon mit rontott el?” - merengett magában, ahogy újra nekilátott a hullámok közé rángatni a csónakot. Újra megállt. ISMERETLEN VIZEKEN 282

„Ha van valami, bármi, aminek a hatására habogó idiótává válik a nagy hatalmú varázsló, aki eljut Ereboszba, és sikerül még egy-két évszázadnyi életet szereznie magának, akkor jobb tudni róla... Ha ez alkalommal többet is akarok tenni, mint egyszerűen csak hagyni, hogy felemeljenek és az óceánba hajítsanak.” Előbb csak lassan, aztán, ahogy újabb érthetetlen dolgok is eszébe jutottak a vén Boncával kapcsolatban - hibátlan, de régies spanyol nyelve, jártassága a mágiában - egyre gyorsabban hágott fel a domboldalon a sátrak irányába. - Láttad ma a kormányzót? - kérdezte egy szikár, öreg, kiugrott kalóztól. - Mármint Boncát... Nem Rogerst. Mosolygott, igyekezett könnyed hangon beszélni, azonban a másik látta, miképpen végződött a fiatal zászlóssal folytatott beszélgetése, így most hátralépett, és kezét békítgetően maga elé emelve válaszolt. - Dehogynem, Jack, a sátrában van, arra, az öblöcske felé. Csak nyugi, jó? A nyomában támadó sutyorgással, fejcsóválással mit sem törődve Sanda végigrohant a homokon, távolugrással vette a főzéshez rakott tűz kihűlt gödrét, és dübörgött tovább az öblöcske irányába, ahol fél évvel ezelőtt ő is segédkezett a Carmichael rendbehozatalában. Vigyorogva torpant meg kifújni magát, amikor megpillantotta a vén Boncát a mostanság otthonát jelentő vitorlavászon sátor előtt kuporogni, amint hol meg-megdönt, hol pedig behatóan tanulmányoz egy fél üveg rumot. Buggyos, élénksárga nadrágot, hozzá hímzett selyemkabátot viselt, és ha volt rajta valamiféle nyaksál, akkor elrejtette színében napszítta csontokat idéző, gubancos szakálla. Jack a homokba süppedezve lesétált a lejtőn, és leült mellé. - Beszélni szeretnék magával, kormányzó. - Hm? - hunyorított rá Bonca. - Csak nem vagy megint lázas? Tartsd magad távol a csirkéktől! - Nem, kormányzó, a... a bocorokrol, a varázslókról szeretnék többet megtudni. Főleg azokról, akik megfordultak a... az Ifjúság Forrásánál. Az öregember újra meghúzta az üveget, és megint belekukucskált. 283 TIM POWERS

- Sok a bocor a környéken. Én nem vagyok az. - De tudja, miről beszélek az Ifjúság Forrását illetően? A... gejzír kapcsán? Bonca válaszképpen meglötybölte az italt a palackban, és magas, rekedt hangon azt énekelte: - Mas mulera si Dios quisiere... Cuenta y pasa que buen viaje faza. Jack fejben hevenyészett fordítást készített róla - „Ha Isten is úgy akarja, több is fog folyni... Számolj és hagyd megtörténni, az utazás gyorsabban telik majd’’ -, és úgy döntött, ez nem volt nagy segítség. - Rendben van, akkor kezdjük máshonnan - mondta féket vetve türelmetlenségére. - Emlékszik a karibi indiánokra? - Hajjaj, kannibálok voltak. Kiirtottuk őket ’17-ben meg ’18-ban, a Córdoba-féle hadjáratban. Megöltük őket, vagy elvittük rabszolgának Kubába, ami tulajdonképpen ugyanazt jelentette. Ismertek minden varázslatot: karámokban tartották az aravak indiánokat, ahogy a marhákat szokás. Persze azért is, hogy egyenek... de tudod, mi az, ami még ennél is fontosabb volt? Hm? A vér, a frissen kiontott vér. A karibiak ugyanazért tartották élve azokat az aravakokat, amiért az ember ügyel arra, hogy száraz legyen a puskapor. - Ismerték azt a helyet a floridai őserdőben? A Forrást, ott, ahol a talaj mintha... túlságosan szilárd lenne? - Hmm, Diós... si - suttogta Bonca, és úgy sandított a napfényes kikötőre, akárha létezne valami a tengerben, ami meghallhatná. - Úgy hallottam, az érkezésük előtt nem volt annyira sötét ott... átokverte pokolba nyíló lyuk... Jack kissé előrehajolt, és halkan azt kérdezte: - Mikor járt ott? - 1521-ben - közölte jól érthetően Bonca. Nyelt egy nagyot a rumból. - Addigra már tudtam, hol kell lennie... Hiába voltak ott a papok a szenteltvizükkel meg az imáikkal, olvastam a jelekből... Bementem, és sikerült távol tartanom magamtól a kísértetek szúnyogfelhőit, amíg rátaláltam: a tetvek ellen jó az ecet, de a kísérteteket csakis a fekete dohánylevéllel kergetheti el az ember... Aztán vért ontottam a Forrás mellett... Kisarjasztottam a földből azt a növényt. Épp időben... amint kijutottam a mocsárból, csetepatéba keveredtünk az indiánokkal, és bekaptam egy nyílvesszőt, a ISMERETLEN VIZEKEN 284

seb pedig elfertőződött... Ügyeltem rá, hogy a véremből jusson a tengerbe. Vér meg tengervíz, és örökké élek majd, újra meg újra, amíg csak ott van az a növény... Sandának eszébe jutott az Ereboszban látott halott, elszáradt cserje, és rádöbbent, hogy feltehetően ez Bonca utolsó élete. - Hogyan fordulhat elő, hogy aki képes elvetni ott a vérét, itt pedig vér és a tengervíz mágikus ereje révén rengeteg élethez jutni, leépül? - kérdezte óvatosan. - Elveszíti a nagy varázserőt, és ennyire... átlagossá válik? Az idős férfi elmosolyodott, és felhúzta fehér szemöldökét. - Arra célzol, úgy, mint én? Vassal. Bár kellemetlenül érintette, hogy Bonca átlátott rajta, Jack nem adta fel. - Vassal? Ez mit jelent? - Biztos te is érezted a szagát. Tudod, a mágiáét. Mint a tűzön felejtett serpenyőé. Éberen izzó vas. A friss vérnek is ilyen a szaga, márpedig a mágiának friss vérre van szüksége, szóval nyilvánvalóan abban is van vas. Hallottad már azt, hogy az istenek vörösen izzó vasként érkeztek ide az égből? Nem? A legrégebbi írók azt állították, hogy a csillagok lelke van ezekben a dolgokban, mert mikor egy csillag haldokolni kezd, ezt leheli ki magából utoljára. Sanda attól tartott, a vénembernek megint elborult az elméje, hiszen köztudott, hogy sem a vérben, sem a csillagokban nincs vas, ám úgy határozott, újabb kérdéssel próbálkozik meg kibontani ezt a témát. - Hogyan fogynak el ettől a varázslók? - Tessék? - Bonca belefújt a palack szájába, mély huhogást csalva elő belőle. - Ja, hát sehogy. Jack öklével a homokba csapott. - A francba is, kormányzó, tudnom kell... - A hideg vas az, ami összezavarja őket... a szilárd vas. Tudod, az készen van, és nem lehet a környékén mágiát használni, mert mindenféle varázslat is befejeződött, még azelőtt, hogy egyáltalán nekikezdene az ember. Csináltál már bort? Sanda a szemét forgatta. - Nem, de köszönöm szépen, tudok már az ecetről meg a tetvekről. Az... 285 TIM POWERS

- Ismered a vino de Jerezt? Az angolok sherrynek hívják. Esetleg portóinak. - Hogyne, kormányzó - bólintott elcsigázottan, és attól tartott, a vénség mindjárt megkéri, hogy szerezzen neki egy üveggel. - Na és tudod, hogyan készül? Hogy miért olyan édes némelyik? - Ööö... szesszel felerősítik. Konyakot kevernek a borba, amitől leáll az érési folyamat, így aztán marad benne némi cukor, és nem válik mind alkohollá. - Ügyes fiú. Úgy van, a konyak megállítja az erjedést, így aztán ott van még a cukor mindig, de már nem lehetséges, hogy alkohollá változzon. És mi ez az anyag, ez a konyak, ami mindent megállít? - Hát, lepárolt bor - mondta Jack értetlenül. - Verdad. Ami erjedéssel jön létre, az lehetetlenné teszi a további erjedést. Most márt érted? Sandának gyorsabban vert a szíve, mert úgy vélte, már kapiskálja. - A hideg vas, a szilárd vas úgy hat a mágiára, ahogy a konyak az erjedésre - mondta bizonytalankodva. - Erre gondolt? - Seguro! Hideg vasból készült kés remek arra, hogy megszabaduljon az ember egy kísértettől. Biztos vagyok benne, hogy hallottad már a történeteket. Amikor sok a környéken a vas, a szilárd és hideg vas, akkor hiába van ott a vér, akár a cukor a sherryben, nem lehet varázslásra használni. A bocorok nem viselnek semmiféle vasat, és varázsolnak, ráadásul kevés is bennük a vér. Láttad már az ínyüket? A leghatalmasabbak háza körül finom szemű, rozsdás, vörös por lepi a földet. - Közelebb hajolt és azt suttogta: - Vas. Jacknek libabőrözni kezdett a karja. - Az Óvilágban nagyjából akkortájt szűnt meg az élet fontos része lenni, amikor elterjedtek a vasból készült szerszámok és fegyverek - motyogta. Bonca bólintott, és féloldalas mosolyra húzta száját torzonborz, fehér szakállában. - Nem... véletlen egybeesés. - Újra belefújt a palack szájába: húú. - Mindenféle mágikus úton feltámasztott tudat ISMERETLEN VIZEKEN 286

sérül a hideg vas közelségétől. (Húú.) Egyszerre csak egy kicsit. (Húú.) Mire rájöttem erre, már késő volt. Úgy tűnik, távol kellett volna tartanom magamat a vastól, amióta csak előmásztam abból az átkozott veremből Floridában... Nem viselni, nem fogdosni, még csak olyasmit sem szabadott volna enni, ami vasbográcsban készült! (Húú.) Az Óvilágban így kellett élniük a nagy királyoknak valamikor, mielőtt megszűnt ott a mágia. A fenébe! Ha komolyan gondolja az ember, akkor leveleket, hüvelyeseket meg ehhez hasonlókat kell ennie. - Semmi hús? - kérdezte Sanda, akinek közben eszébe jutott valami. - Ó, dehogyis, rengeteg hús kell, a varázserőhöz, de egyszerűen csak az testi erő miatt is, mert a bűbájosok sápadtak és gyengék szoktak lenni, meg folyton szédelegnek. De persze olyan húsnak kell lennie, amit nem érintett vas: nem ölték meg, nem tisztították, nem főzték vele. (Húú.) De, tudod, nem sajnálom. Élhettem még kétszáz évig úgy, akár egy rendes ember, és kedvemre tehettem bármit. Akkor lennék tényleg eszelős, ha egész végig úgy éltem volna, mint valami tetves bocor, és aggódtam volna minden egyes megevett falat miatt, rettegtem volna beverni egy szöget egy deszkába. - Ismer valami módot arra, kormányzó, amivel a hideg vasat felhasználhatom egy olyan varázsló legyőzésére, akinek a csizmája varrásában még ott van Erebosz pora, mert nemrég járt csak a Forrásnál? Bonca hosszan nézte Jacket, aztán letette a palackot. - Lehet. Kicsodát? Sanda úgy döntött, őszinte lesz vele. - Benjámin Hurwoodot. Avagy Ulysse Segundót, ahogy mostanság szólíttatja magát. Ő a... - Yo conozco, az a félkarú. Aki a lánya testét a felesége kísérletének készíti elő. Szegény gyermek... Észrevetted, hogy csak zöldséget adnak neki enni, meg fahordóban tárolt kétszersültet? Azt akarják, hogy vezesse a varázserőket, viszont azt nem, hogy legyen benne akaraterő, úgyhogy nem kap semmiféle húst. Sanda biccentett: néhány pillanattal korábban már ráébredt Beth Hurwood furcsa étrendjének jelentőségére. 287 TIM POWERS

- Megmondom én neked, hogyan kell legyőzni. Szúrd le egy karddal! - Kormányzó! - mondta Jack kínzó türelmetlenségében. Ennél többre lesz szükségem. A... - Azt hiszed talán, hogy tökkelütött vagyok? Hát nem ügyeltél rám? Kösd a véredet a kard hideg vasához! Sorakoztasd fel a vér és a vas atomjait úgy, ahogy az iránytű is beáll északnak! Vagy fordítva. Az egész csak viszonyítás kérdése. A működő mágikus erő energiát ad neki, és ezzel önmagát szünteti meg. Másképpen: az erő épp azért szűnik meg, mert oly sok energia van a felsorakozott vasatomok rendszerében, érted? Ha nem tetszik a földre hulló penny ötlete, nézz inkább úgy rá, mintha a talaj sietne, hogy ütközzön a mozdulatlan pénzérmével, nem? (Húú.) - Értem. És hogyan tegyem meg? (Húú-húú.) - Kormányzó, hogyan érem el, hogy sorba rendeződjenek az atomok? Hogyan kapcsolom össze a vért és a vasat? Bonca kiürítette a palackot, majd letette, és énekelni kezdett. Bendita sea alma, Y el Señor que nos la manda; Bendita sea el did Y el Señor que nos le envid. Jack magában ezt is lefordította:,Áldott legyen a lélek, és az Úr, amely rendben tartja; áldott legyen a nappal, és az Úr, amely elűzi.” Még legalább egy percig próbálkozott értelmes választ kapni a kérdésére, azonban a rum kioltotta az értelem röpke szikráját az öregember szemében, így végül feladta és felállt. - Minden jót, kormányzó! - Ügyelj magadra, cimbora! Csak semmi csirke! - Úgy lesz. - Elindult, aztán megtorpant és megfordult. - Jut eszembe... Mi a neve, kormányzó? - Juan. Sanda már számos változatot hallott a kormányzó nevére, de minden egyes alkalommal Boncának, Poncának, esetleg Pencának mondták... A Juan eddig soha nem hangzott el. ISMERETLEN VIZEKEN 288

- Mi a teljes neve, kormányzó? A vénember felkuncogott, és egy ideig turkált a homokban, majd felnézett Jackre, és halkan, de jól érthetően azt mondta: - Juan Ponce de León. Sanda másodpercekig csak állt ott és borzongott, holott a trópusi napsütés reszketeg délibábokat rajzolt a fehér homok fölé. Végül bólintott, sarkon fordult, és a homokban gázolva elsietett, míg mögötte újra kezdetét vette a dudálás.

$
Csak akkor döbbent rá, miután felhágott a lankán, és a sátrak meg kunyhók csoportján keresztül kanyargó utat követte már, hogy az üres rumosüvegbe dudorászó emberroncs, akit otthagyott, valóban a sziget kormányzója, vagy legalábbis az volt... Ahogy az összes többi szigetnek is Floridától idáig. A sátrak között lépkedve azt számolgatta, mennyi maradt még Davies pénzéből, miután három hónapon át nem sajnálta rumra költeni, és azon töprengett, milyen hosszú utat engedhet meg magának - persze, nem is tarthat sokáig, hiszen kevesebb mint két hét múlva itt a karácsony, Hurwood pedig azt mondta, ha „itt a lupercalia”, befejezi Beth kiűzését a testéből. Ekkor elé lépett valaki. Felnézett: Ann Bonny volt az. Jacknek eszébe jutott, hogy egy másik kegyelmet kapott kalózzal, bizonyos Calico Jack Rackam-mel kezdett viszonyt, méghozzá nem sokkal azután, hogy Sanda elindult Haiti felé. Megpróbálták pénzzel megvásárolni a válást Ann-nek, de hiába. - Üdv, Ann - köszöntötte, és megállt, mert úgy érezte, tartozik a nőnek annyival, hogy most lehetőséget ad neki a szidalmazására. - Nahát, nahát - így az asszony. - A szakács! Végre egyszer kimásztál a rumoshordóból, hm? Lefogyott és idősebbnek is látszott... Nem meglepő, mivel Rogers kormányzó úgy döntött, a régi jó angol szokásjog, a válás kivásárlás útján a feslettség netovábbjának számít, így megfogadta, ha Ann még egyszer előáll ezzel, nyilvánosan levetkőzteti és megkorbácsoltatja. Néhány szörnyen otromba dal született a részleteiben elképzelt büntetésről, és igen 289 TIM POWERS

még mindig arról a nőről van szó. róla. aki nem fél a nőktől. ISMERETLEN VIZEKEN 290 .. El kell ismernem. Láttak ott egy hajót. Itt fogsz meghalni.Én nem. mennyi idő múlva mászol vissza bele? .futott át az agyán. Rackamé megsérti a sajátját? Ann önelégülten mosolygott. engem gyakorta megijesztenek. A nő hátat fordított neki és elment. boldogok vagytok Rackammel. .. még mindig forrón sugárzott belőle a nemiség. amelyeket még ő készített valamikor. . . És neked? .népszerűvé váltak.Ezt sem tudom... .. Hurley? .kérdezte döbbenten a férfi. aki nem bánja. hogy egy törvényenkívülivel él majd.. Remélem.Jack vállat vont.Na és te hová tartasz? . Sanda látta. hogy beletelik legalább két hétbe.Úgy van. és ahogy a fejét tartotta. . De ahogy Ann állt.Miért. Sanda. majd előrehajolt és megcsókolta.Maradjon közöttünk. miután néhány évet eltöltesz majd Bonca kormányzó tanítványaként. .. ő pedig sietett tovább a part felé. Ann láthatóan meglepődött és hátrahőkölt. . ajka épp csak súrolta Jackét. és úgy tűnt. Szerintem.Biztosra veszem. Végre találtam valakit. „Tanuljatok valami szakmát. Néhány gyerek azzal a két bábbal játszott. méghozzá rohadtul gyorsan. és szerintem az a jó öreg Lármás Carmichael.Az utazással megsérted a kegyelmed feltételeit? . A nő elvigyorodott.Hurwood. Sanda. de még mennyire. . Hát én biztosan nem fogok. A nő tétovázott egy kicsit. . bár ezzel egyidőben szomorúan ingatni kezdte a fejét. fél óra. hogy madzagokat használnak az ízületekkel ellátott bábuk mozgatására. Sanda gyanakvóan elmosolyodott.Jamaicától északra. . Jackkel elmegyünk innen. és ahogy sietve félrehúzódtak előle.Örülök neki. ugye? Hogy is hívják.Igen. . Csakhogy az én Jackemnek olyan asszonya van...Istenem. megnyugszik.Mit gondolsz.. . Ann szeme élénken csillogott. miért? Hogy szerencsét hozzon. gyerkőcök! .Nem tudom.Ezt meg miért kaptam? .

amíg Vane ide nem ér jelentette ki. hogy Kartfúr mester itt lesz még védelmezni a ti nemzedéketeket is. mivel a haiti útra hiába próbálta magával hívni Davies bocorát.. Bár arcáról nem olvadt le a vigyor.. meghalni. így aztán csak biccentett.mondta Sanda. .Sanda még mindig azon törte a fejét. majd visszahőkölt. és amikor Jack odaért. .Jack meglepődött. amelyet az előbb igyekezett a vízbe vonszolni. ez remek hír.Ó? . .. és azon töprengett. Most pedig visszamegyek.közölte Jack.Ma délután indul Jamaicába .dörmögte az óriási termetű bocor. .Egyszerre csak egy! . . .Jamaicában születtem. mert az biztos. . nem. ketten közülük heves karlengetés és kiabálás közepette elé siettek. 291 TIM POWERS . igaz? .Nem hiszem. Errefelé most közeledünk egy ilyen szakasz a végéhez. mit is felelhetne erre. Csupaháj bámul le rá közömbösen. ahol elkelne nekünk egy bocor. hogy egészen eltűntek a szeplői.. Megállt és hátrafordult.Oöö.. Mármint. Az egyikük Borza volt. neki pedig nyakába kellett szednie a lábát. Most azonnal eszébe jutott. és azt hogyan lehet kifejezni taglejtésekkel..Jamaicába mész. bár ötéves koromban elvittek Virginiára. .Minden vidéken van olyan időszak. a szeme sarkából a yardokathüvelykeket méregette..A Jenny nem megy sehová.Ami azt illeti. Embercsoport verődött össze a csónak körül. meglehet.Elboldogulnak majd nélküle .úgy kivörösödött az arca. Veled tartok a hajón. a másik Venner . mert a környékére megyünk.. amikor működik a mágia.Nem te vagy már a kapitánya . . és ha lehet. . amikor a varázstudó nehéz léptekkel elhaladt mellette a part irányába. milyen fürgén juthat hozzá Borza tengerészkardjához. hogy utolérje.recsegte Venner. ahogy meglátta. hogy ez az út olyannak ígérkezik.. még szederjesebbé vált a feje. . Karjával haragosan a levegőbe csapva Venner elnémította az ifjút.Hát. . én pedig most feleslegesen jártatom a számat.” Valaki nehéz léptekkel jött mögötte. hogy a másik süket. .Beérte annyival. hogy hevesen bólogatott.

mivel még Borza sem tudta. . Nagy valószínűséggel most mondtam le a kegyelmemről. nem elég részeg ahhoz. akik túlságosan hülyék. aki . Semmi.. kapitány. nagyon is elképzelhető.. Venner tekintete a másik férfi kezében lévő pengére rebbent. hogy elboldoguljanak a törvénytisztelő környezetben..” ISMERETLEN VIZEKEN 292 . „Ezek az emberek jól példázzák Woodes Rogers taktikájának hatékonyságát . mintha a foga sajgott volna a szavaktól. érezte. Majd a többiekre nézett. aztán Borza előhúzta fegyverét. Az emberek összerezzentek.elkapta a markolatánál. kinek az oldalán kellene állniuk. vérszomjasak vagy lusták ahhoz. Másodpercekig néztek farkasszemet egymással.Hát .. ha nem találjuk meg a Carmichaelt.. ha az ember törvényenkívüli és van célja az életének.. egyenes vonallá keskenyedett. Márpedig. ahogy a belé vetett bizalmuk megnövekszik. és nincs. mivel egyértelművé vált számára.Semmi gond. ezek a rablók meg banditák zsákmányt akarnak majd látni. ahogy kipréselte őket.Most azonnal indulunk.Még mindig én vagyok a kapitánya .. ha. sem pedig nyugtalansága. ügyelve. Megfordult és végignézett a legénységén... és a szája keserű. . aztán újrakezdte: alig lehetett érteni. hogy kiálljon ellene. A körülöttük állók toporogtak és motyorásztak: láthatóan nem igazán tudták eldönteni. tájékoztatott volna minderről. aki részeg.... . Venner úgy véli. mint a csap.s bár Sanda egy pillanatra sem vette le a szemét Venner arcáról. hogy kalózkodni fogunk. jobb lett volna.mondta. Sanda pedig megérezte.Elhallgatott.továbbra is ellenfelét vizslatva ..gondolta..kapitány. mint valami ószövetségi próféta. -A Jenny Jamaicába megy . Aztán előrelépett Csupaháj..válaszolta Jack.Most már csak olyanok jönnek el egy kalózhajóra. . hogy ne üljön ki arcára csalódottsága. Sanda elkapott egy fél mondatot. De talán jobb.. hogy Csupaháj megszólalásával az érzelmek ellene fordultak. Jack elvigyorodott és megveregette a vállát. és odadobta Jacknek. . Semmiképpen. . mit mond.. nem akartam sürgetni..morogta -. hogy Davies bocora Jack mellett áll . mint ha rendes polgár.

Nem kísérte harsonaszó.S. Delicia fedélzetén tartózkodó tisztek értetlenkedő pillantásai. az ifjú a legmegbízhatóbb a társaságból. . mielőtt még a haditengerészetnél kitalálják. ..Igenis.M. mivel úgy döntött.Borza . utoljára kifutott a New Providence-i kikötőből. mire készülünk! .Észrevette Venner gyors homlokráncolását. 293 TIM POWERS . de nem vett róla tudomást.Te vagy a fedélzetmester. és tűnjünk el innen. csak a H. kap’tány! A Jenny húsz perccel később még egyszer.szólalt meg.Szálljon fel mindenki a fedélzetre. .

. és békén hagy. szélfújta borsfák ágai átengedték a napsugarakat.. aki fiatal. miközben bosszúsan csörömpölve letette a teáskannát. és amikor a fölébe nyúló. az többet tudhat a piacok aktuális állásáról.” De nem csaphatta be magát: jól tudta. hiú ábránd ez. ha az ember nyilvánvalóan öreg már.emlékeztette magát -..ébredt rá. még találkoztam is vele néhányszor. és így a porceláncsésze helyett a csészealjba sikerült töltenie. amíg a lehető legcsekélyebb hasznomat is látja .Hát már nem lehet nyugodtan elfogyasztani egy reggelit sem az ember saját erkélyén. elviszi innen a lányt.Talán nekem is véget kellene vetnem a használhatóságomnak. mivel fontos volt számára. hogy amennyire csak lehet. ahogy szegény Stede Bonnett merészelte. jajveszékelés nélkül? Még hat nap . amikor a cukor ISMERETLEN VIZEKEN 294 . „Addig nem hagy békén. az árak és a valuták értékeinek legújabb változásairól. aki Joshua Hicksnek nevezte magát. . ízléses szakállt viselő férfit érjék. aztán eleget tettem azzal a tetves kalózzal kötött alkumnak. megcsinálja a trükkjeit. Az ördögbe. ösztönösen eltakarta arcát. ránctalan és fiatalos maradjon az orcája. hogy közvetlenül a reggelizőasztalnál üldögélő.. másodszor pedig mi értelme vagyont szerezni akkor. Először is a befektetők láthatóan úgy vélték. mire a kezében tudhatja? Az emeletről újabb nyögés hangzott fel. „A fenébe . amikor ilyesféle helyzetben találta magát Feketeszakállal: feladni magamat és vallomást tenni.HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A REGGELI NAPFÉNY foltjai rajzoltak mintákat a Spanish Town feletti hegy egyik legnagyszerűbb házának délre néző erkélyére.gondolta a férfi. hogy kilöttyintette a teát. mire úgy megrándult a keze.. efféle.

persze kopogtatás nélkül. hogy rohadna meg. hogy higgadt mosoly legyen az arcán. majd benyitott. A fiatal nő szendergett. kitömött kutyafejet.” Megitta a dúsított teát és felállt. mielőtt szembefordult a nappalival. A nyögdécselés megszűnt. hogy soha többé nem próbálta megvakítani Ulysse megfigyelőit.. elfordította a fából készült kilincsgombot. és megjelent a félelmetes. ám nem kellett egy óra sem. Bonnett sok minden lehetett. Még csak rá se nézett a férfira.piacának kiszámíthatatlansága miatt üzleti ügyben Port-auPrince-be jött.. beszélni meg persze nem tudott úgy. ahogy felidézte a szeptemberi napot nem sokkal az érkezésük után. És ezt Ulysse is tudja. fekete nővér. borostyánszínű konyakot töltött a teájába. A konyak és a tudat. tapintani őket. érintetlen vacsorába.. Ha már kalitkában kell élnem. Az emlékképtől megborzongott. ám a mosolya meg sem rezdült. ügyelve arra.nagyon jó érzés volt az így szerzett egyedüllét.” Az erkély lakkozott korlátja és a hűs hegyi szellőben bólogató pálmalevelek felett a Spanish Town lakónegyedének számító. A tágas nappalin átvágva az előszobába ért. „Nem. akkor legyen fényűző. ám a látogatás annyira felkavarta Híckset. mégsem lehet látni.. szárazföld felőli sarkának vörös tetőcserepei. és hát nem volt ő sem hős. amit ő tett. hogy fel volt kötve az álla. hogy a nővér általában csak délelőtt jön. amelynek hiába erősebbek a rácsai a vasnál. A 295 TIM POWERS . fehér házakból álló teraszok egyre ereszkedő sorára pillantott. felébredt és nagyot kiáltott. Soha nem lennék képes arra. s a reggeli napfényben aranyosan ragyogó. körbement a házban. és megpillantotta a nyomorúságos vadásztrófea módjára a falra helyezett. úgyhogy elhúzta a sárgaréz reteszt. és a mosolya is megfakult. kristályból készült derítőből. Kihúzta a dugót az oldalán álló.. a kék tenger peremén épp csak kivehetőek voltak Port Royal megmaradt.. és leszedte mindegyiket. és hallgatózott egy keveset vendégszoba ajtaján. erőt öntött belé: dübörgő léptekkel felment a lépcsőn. mert ott is volt egy ilyen trófea. ám ahogy a homályos helyiségen lábujjhegyen átvágó férfi véletlenül belerúgott a padlón hagyott. amikor vásznat terített a házban található összes kutyafejre .. de nálam biztosan bátrabb ember volt.. A távolban. sem szent.

. .ám a kalóz következő látogatásakor Hicks rápillantott a jobb kezére.Jaj! . amit aztán haragosan meglengethetett Beth arca előtt. minden rendben. .Ugyan minek nevezi azt. minden rendben van-e. ahogy megeszi! . Ulysse azt akarja.. hogy nyöszörög.Kevesebb mint egy hét. hogy édesapja félkezű. amikor kierőszakolja.Tudja jól. hogy ön is áldozza fel saját magát. ám rózsaszín bőre sima. .fatál a levegőben pördült egyet. .Beth Hunvood szemének reménykedő csillanása kihunyt.Legyenek átkozottak mind a ketten! .dünnyögte most mogorván.Apám egy szörnyeteg . és megkísérelt felállni.Igen. hogy bevegyen mindent. úgyhogy a férfi kihúzta magát. . leemelte lábát az ágyról. hogy aztán mások belebotoljanak? . .szólt oda a nő. Kétségkívül élő húsból volt.. akár egy gyereké. .. Hicks megfeledkezett a fejekről. A nő felült és hunyorogva nézett rá. a falon puffant. Hallottam. hogy ezt nem hagyhatom. . Ebben a szobában három kutyafej volt.. hogy Ulysse Segundo az apja lenne. és nyugtalanul ráncolta a homlokát. azt én végrehajtom! Megállj parancsolt magának.förmedt rá Hicks.Miért nem kaphatok ételt? . mivel a nő azt is állította. John. a rohadt életbe.Istenem. . és amit ő akar.Legalább akkor magától megszabadulok. és ellenőrizni akartam.kérdezte Hicks lehajolva.kérdezte. Ki az a John? Máskor is összekevert már vele.suttogta a nő.Lássam. amit a szőnyegen hagy. növényekre mutatott. én vagyok az! . és nem volt rajta semmiféle karcolás vagy sebhely sem. míg Ulyssének nyilvánvalóan két karja volt .Eljön majd a nap. és a lány visszarogyott..fújtatta. Beth fogságának első napjaiban csak nevetett a lány azon kijelentésén.Nem. és zordan a szétszórt levelekre. így aztán zihálva visszazuhant. és itt a karácsony . . hogy felemeljen egy levelet.Megint megpróbálja nélkülözni az orvosságait? . és zöldséggel szórta tele a szőnyeget. A fiatal nő félrelökte takaróját..? . de a térde nem tartotta meg. ISMERETLEN VIZEKEN 296 . mielőtt még odabiccentett volna az ágy fölé szegezett fejnek. .

„Rohadjon 297 TIM POWERS .Lássam.. azon tűnődött. fehér szolgákat!” Visszament az erkélyen álló székéhez. . így aztán kiöntötte csészéjéből a langyos teát. és kiugrott az emeleti ablakból! így aztán amikor kiderült. de nem hajlandók betenni a lábukat ebbe a házba. ahogy a lépcsőre érve megnyugodott. Beth Hurwood nevetett.. és most ott állt épp mögötte. mert érezte. . mivel közben a fekete nővér hangtalanul belépett a helyiségbe. „Vajon miért fél a többi néger a nőtől? . hogy távozzon. ahogy a vér az arcába szökken..ütötte a vasat Beth..kérdezte magában.. „. amikor éles hangon felsikkantott és hátraszökkent. mintegy jelezve. azonban teljesen tönkretette méltóságteljes kivonulását. de a reggeli béke és nyugalom végképp odalett.Magának. illetve miért jár mindig mezítláb. hogy kellemetlen kérdésekkel álljon elő.Mégis mi történik szombaton? Egyszer említett valamiféle „eljárást”. Nem pedig ébernek. idegesítő módján. Hicks elmenekült. és kihalászott egy keszkenőt az ingujjából. a nővér pedig csak meredt rá a maga szokásos kifejezéstelen. . felitatni homlokáról a verítéket.hárított a férfi. hogy a függönyöket nem húzta el az ablakok elől.Azonkívül az ap. hogy a nő ruhája nem csak egyszerűen be van gombolva. nincs neki ideje gyerekes játékokra. A lényeg.. miért nem javította meg letépett zsebét. Míg sietve eloldalazott a nővér mellett. Hicks nagyon örült. .álmosnak kellene lennie . miért van. és megtöltötte rendes konyakkal.” . Hiszen az itt dolgozó néger szakácsnak is elég volt egyetlen pillantást vetnie rá.Ne. úgyhogy nekem nem kell.Hicks gyanakodva szemügyre vette a zöldséget. ahogy lenyalja az ujját! . hogy a négerek inkább tűrik az egész napos korbácsolást. hanem összevarrták.. hogy maga majd összeállhat vele! Elszántan bólintott és sarkon fordult. . .csattant fel.. és ha már ennyire odáig van az öltögetésért.. nem kell nekem bizonyítanom semmit se .Vegye be a tetves orvosságát! . kénytelen voltam szolgákat bérelni... mármint Segundo kapitány addigra minden bizonnyal itt lesz.. aztán egy horkantás kíséretében elhajította.fejezte be gondolatban.Akár egy alvajáró.

Nem ma éjjeli támadásra gondoltam.. a másik férfi arra gondol. hogy Segundo ne tudjon róla. hanem a közeljövőben várható bűnvádi eljárásra . Ettől aztán felébredt. aki agyhártyagyulladásból épült fel éppen.értetlenkedett a szemét dörgölve. amelyik túl régi vagy túl titkos lenne ahhoz. alig egy perce volt ébren.. Hicks úgy érezte. és néhány nappal később. Hicksnek tetszett a férfi nyilvánvaló gazdagsága és függetlensége.. és azonnal áruba bocsátott néhány hitellevelet a legtiszteletreméltóbb európai bankoktól. ISMERETLEN VIZEKEN 298 . hogy rablók. A társaságban is jó benyomást keltett: csodálatosan beszélt franciául.Veszélyben? . elegáns. barátom . szökött foglyok közelítenek a háza felé. ha képes olvasni mások elméjében. . hogy messze horgonyzott vele.mondta. Augusztus első hetében érkezett Port-au-Prince-be. .szólt közbe mosolyogva Segundo. Úgy tűnt. Aztán augusztus közepén egyik este rossz hírekkel állított be a házába. igaz ugyan. vegyen részt néhány kevéssé erkölcsös.meg Ulysse meg a »segítsége«. és irgalmat nem ismerve ne használja ki. nincs szerződés. és gyanakvóan a férfira pillantott.” Kortyolt egyet a szeszből és elfintorodott. hogy Segundo éjfélkor dörömbölni kezdett az ajtaján. Elvette szolgájától a konyakospoharat. és először azt hitte.. esetleg beszélni a holtakkal. mennyire meggyőző volt a kalóz az elején. művelt volt. Aki most Hicksnek nevezte magát.. néhány efféle ismeretre csak akkor tehet szert az ember. kitűnő hajót mondhatott a magáénak. míg Hicks álmosan pislogott rá és konyakért szalajtotta az egyik felriasztott szolgát.Attól tartok. állítólag a fedélzetén tartózkodó nő miatt. csalás.Van tíz megbízható szolgám és egy tucatnyi töltött puskám. vásárlás. épp csak azóta. miközben csendben felajánlotta neki. meghúzta. engedményezés. . . ám igen jövedelmezőnek tetsző vállalkozásban. Soha nem lett volna szabad otthagynom Haitit és megváltoztatni a nevemet. veszélyben van.. Amikor bemutatták neki. Mi. egy közös vacsoránál lenyűgözték Segundo beható ismeretei az Újvilág gazdaságának nemzetközi hálózatáról. ahogy eszébe jutott.

hogy mindent elmondott. hogy hagyja ott az üveget és menjen ki.. akit.. és újratöltötte a poharát. kivéve legutolsót. amire csak emlékezett. ahogy a szolga neki is hozott egy poharat. hogy aztán kényelmesen élhessek belőle? . Engem is legalább olyan súlyosan érint mindez. arcát a tenyerébe temette. . majd előrehajolt. hajadon nagynéni vízbe fojtásával. Hicks felnyögött. így akad ezek között emberrablás.Milyen váddal? . .Épp ez itt a bökkenő.Na de hogyan vihetnék magammal elég pénzt. akivel csak törvénytelen ügyletei voltak. pontosan szembe vele. .Ne ess kétségbe! . mint téged.Kicsoda? Segundo az ásítozó szolgára sandított. amint becsukódott a szolga mögött az ajtó. Abból kell kiindulnunk.mondta. mégsem törtem le. ez jobbára csempészetet és orgazdaságot jelent.. Köszönöm . így most azzal igyekszik a hatóság kegyét elnyerni. Nem tudom. .. és már kért volna még egyet. ahogy helyet foglalt az étkező egyik székében..tiltakozott bánatában Hicks. . . gyilkosság és gyújtogatás egyaránt. Hagyjuk el Haitit! A hajómon jut hely neked is. hogy elárul mindenkit.Nézz csak rám. Ráadásul biztosan a nyomomba erednek majd. Hicks leült az asztal mellé.. Feketeszakáll jó néhány ilyenben segédkezett. ám helyette csak szólt a szolgájának.Ezt bizony nehéz megállapítani . Isten a megmondhatója. Segundo pedig átnyúlt az asztalon. Ed Thatchnek? Hicks kiürítette poharát. 299 TIM POWERS .kezdte Segundo. . . Azt hiszem. amikor Hicks nekilátott bizonyítékokat hamisítani.Mit tehetünk? .. attól tartok. üzlettársunk. elkaptak.Könnyű kérdés.Miféle törvényen kívüli ügyletekről beszélt? .kérdezte. . azonban egyes karibi üzletembereknek köztudottan tett néhány másféle szívességet is.. hogy alátámassza velük testvére haláláról szóló történetét..Van egy közös.tette még hozzá. kezdve egy tudálékoskodó.Nevezhetjük őt. Minden csapásból van kivezető út. Erre Hicks felnézett.

. és amikor végre lehunyta ködös tekintetű szemét és öntudatlanságba zuhant. akkor nem. és amikor megpróbálják behajtani ezt az ingatlanvagyonod rovására. ki. Csődbe mentél! Hiszen feltételezem. hogy tartozol embereknek. Mellette pedig egy búcsúlevél a te kézírásoddal? .. és kurtán csak annyit mondott neki. Jó kétmaréknyi gyűrűvel. így is tettek.... rajta a hálóinged.. végül is.Na de.. itt helyben kivásárollak. szövegezzen meg egy sor kötelezvényt. . hogy egy csapat hitelező apránként elvitte mindenedet. hogy találnak egy holttestet a hálószobádban. Könyvelők nemzetközi seregének is éveibe telne kideríteni a sok csendestársi kapcsolat és háttérvállalat felgöngyölítésével. mákonyos bort itatott vele..Biztatóan rámosolygott.. a többi aranyát és ékszerét pedig három ládába rakta. jöjjön át a főépületbe.. és mielőtt még maga mögött hagyta szülői házát és felvette a Joshua Hicks nevet.. Segundo pirkadat előtt visszatért néhány betegesnek látszó.... A visszarúgástól megrándult a csuklója.. Sebastian Chandagnac az ájult szolga arcának szegezte és elsütötte a fegyvert. ingatlanátruházási okiratot és kötlevelet. így felkértem a jogtanácsosomat. Az arcát tönkreroncsolta egy flintából leadott lövés.Ezzel meg is lesz az öngyilkosságod indítéka.. a földjeidet.Ulysse Segundo rákacsintott. Hicks aláírt minden papírt.Nincsenek itt olyan fehérek.Hát. mindent. Megveszem a házadat. amelyekből úgy tűnik majd. felébresztett egyet a megfelelő korú és testalkatú emberek közül. .Ami pedig a pénzt illeti. mint te vagy. . de annál jobb erőben lévő tengerésszel. szembetalálják magukat a mi kis történetünkkel. visszadátumozva az elmúlt két évre. majd Segundo távozása után bement a napszámosok lakhelyére. akik napszámosként dolgoznak neked? Hiányzik majd bárkinek is az egyikük? . . érmével és aranylánccal megtöltött egy öblös torkú mordályt. ISMERETLEN VIZEKEN 300 .Ha még mindig itt vagy. Egy testet. amelyik magasságra.. majd a magatehetetlen testre ráadta a saját hálóingét. Mindenféle magyarázat nélkül a hálószobájába vezette a férfit.. Számítottam erre az eshetőségre. hogy az összes hitelező mögött én vagyok.. Hicks levetkőztette és a tűzre dobta a ruháit. alkatra és színre épp olyan. Tegyük fel.

.Már van akkora vagyonom.. de soha egyetlen szó sem esett arról. szégyenszemre nem akarok véresen... mert képtelen vagyok elviselni a gondolatát. akire csak emlékszik..Most ez következik . A lövés letarolta a helyiség oldalát.. egy jól kezelhető bábot. és millió darabban repítette ki a szolga fejét a csukott ablakon át a kertbe.. amikor Segundo meggyőzte. és mialatt a négylovas szekéren utaztak. akkor.. amit átírt a kalóz nevére. azt állította. ahogy eszébe jutott a ház és az ültetvény. amelynek lépéseit kénytelen voltam bemagolni.” Szomorúan ingatta a fejét. Nemcsak azért. mely által feltöltésre váró. hogy legyen. amekkorára szükségem lesz. »végrehajtsa a szertartást.. hanem a karácsony esti vacsora miatt is. A jamaicai erkélyen üldögélve Sebastian Chandagnac most boldogtalanul vigyorgott a konyakjába. a semmiért. Mindent otthagyott Port-au-Prince-ben.Őszinte. „Bizony várnom kellett volna. ezután tengervíz kell és vér. csak egy teljes mértékig fogolynak számító szolgát. vörös vér. mármár kisfiús nevetése ide-oda verődött a part felé vezető utat szegélyező kókuszpálmák és kenyérfák között. Ha már ennyit bíbelődtem és vakarództam.. Eszelősen nagy mennyiségű. amelyen belépek a helyi társasági életbe. Segundo viszont remek hangulatban volt. hogy én bonyolítsam le a rituálét.. hogy is fogalmazott. aki Sebastian Chandagnacként megismert volna. Isten adja. .. hátha akad esetleg valaki. Segundo nem akart mást. hogy karácsony előtt itt legyen. az éjjeli szellőben ott érzi a meggyilkolt szolga vérének szagát. hogy Feketeszakállt november közepén megölték . aki őrizze az emeleten lévő lányt. csirketollakba öltözve és hullaszagúan megjelenni a fogadáson. hogy szakállt növesszek. és a múlt héten tudta meg a postással folytatott rövid beszélgetésből. és ha Segundo nem ér vissza karácsonyig. Segundo egyik bankja rendszeres járadékot fizetett neki.. friss..gondolta. 301 TIM POWERS .jegyezte meg. Három hónappal ama éjféli eszmecsere után.a zajtól és az azonnali pusztítástól pedig meghűlt benne a vér. hogy a fogságba esett kalózkirály beárul mindenkit.. üres edénnyé változik«. hogy kap-e fizetséget mindazért.nem pedig elfogták. és megcsördítette az ostort a lovak füle fölött. hogy saját magam ellenőrizzem . .

majd marokra kapta a derítőt. ISMERETLEN VIZEKEN 302 . Remélte. sikerül még azelőtt bevennie magát a hálószobájába. és csattanva zárul a rézretesz.Hallotta. és visszasietett a házba. ahogy becsukódik a fenti ajtó. lehajtotta a teáscsésze alján maradt italt. hogy a hátborzongató nővér leér a lépcsőn. Talpra ugrott.

Az én dolgom nem az. aztán partra vinni a Jennyt és fenekére nézni a hordónak. Ha pedig visszasietünk északnyugatra és elbújunk.Hurwood holnapután végrehajtja a varázslatot.gondolta kétségbeesetten. hogy kerüljem a kockázatos helyzeteket. akkor ezt a napot biztosan elveszítjük. „Csakhogy december huszonharmadika van ma . a soványka felhőket az égen. ahogy a vén bolond hívatja magát mostanság. amely kitúrja Beth lelkét a testéből. hogy Vennernek igaza volt. Ma vagy holnap meg kell találnom Ulysse Segundót. és legalább önmaga előtt be kellett ismernie. éles körvonalú felleget. ha megfordulnának. amit Hodge-tól és Daviestől tanult az időjárásról. . Valóban az lenne a legokosabb. és elindult lefelé. és megpróbálnák a lehető leghamarabb megtenni a hatvanöt mérföldes utat vissza Nagy-Kajmánra. halzolva átjutni a Rum Point-csatornánál lévő korallzátonyon. AZ ELŐVITORLA RÚDJÁT . Szabad-e kitennem ezeket az embereket ennek az égiháborúnak. a szél pedig egyre gyengül. de főként az előttük a keleti láthatáron dagadozó. ami talán az életükbe kerülhet? Az ördögbe is. Végiggondolta mindazt. ez a kapitány joga . ahogy ledobta a fedélzeten lévő kalózok egyikének a távcsövet. hanem hogy mindenkit túljuttassak rajtuk.morfondírozott magában. közel negyedórán át fürkészte a hullámokat. máskülönben teljesen feleslegesen indultam el New Providence-ről. mint a hajójuk. valamint saját élményeit is. hátát az árbocnak vető Sanda Jack végre leeresztette távcsövét. Ráadásul nem hiszem. mert a vihar gyorsabb. hogy Csupaháj TIM POWERS 303 ENN. hogy kivárjuk a vihar elvonultát. egybefüggően fekete. .HUSZONÖTÖDIK FEJEZET F meglovagoló. Méghozzá minél hamarabb.

Ehhez mit szólsz? ISMERETLEN VIZEKEN 304 .Ennél az Ulyssénál van az a nő. Nem jutnánk el a Nagy-Kajmánra. hogy neked többet ér még az életednél is.jelentette ki kissé indulatosan. és akkor járunk a legjobban..közölte. márpedig szükségünk lesz rá. ha a fél társaság tajtrészeg lenne . még egy hurrikánnak se. ha orral előre kapjuk el. ..Jézus az égben. azonban Jack felnevetett. És nem viszem vásárra a bőrömet csak azért. . hogy a jó öreg Carmichael az.A többiekhez fordult. a ragyaverte áramlat is elvisz minket odáig! Sanda ráérősen odafordult hozzá. . Az a mi hajónk. Nézd csak meg.. .Borza már sietett volna. Szeplős lapátkezével a tat felé mutatott. Jack! .faggatózott Venner.Akkor is elpucolnánk alatta. hogy ne hagyja őt jamaicai földre lépni.Gondolkodjatok el ezen! Miért kell épp ma elkapnunk ezt az Ulyssét vagy Hurwoodot? Mi a baj a jövő héttel? Sanda nem aludt túl sokat az elmúlt napokban. mert azt mondom . csak más néven. mert az olyan pocsolyacirkálók. valahol erre van a híres Segundo! Tegnap azt mondták azok a teknőchalászok. . és biztatóan Borzára mosolygott. . mi történt Thatchcsel.Azért ma. hogy megszerezzem neked! .Megyünk tovább délkeletnek. tengerjáró hajó.Ne is próbáld meg elhitetni velünk. .A Nagy-Kajmán alig néhány órányira van innen visszafelé! Ha pedig ez a szél eláll. . de megteszem.A fenébe is. . . azonban Venner megállította.. mint amilyen a Jenny.” Leérkezett a fedélzetre. Ez a vihar utolér minket.Venner szinte már köpte a szavakat. . amire egyébként minden esély megvan. és ezek az idők az ilyesmit kívánják meg. . . hogy aznap reggel látták a hajóját! Legalább tucatnyi kifosztott hajó zsákmánya van nála. Egy rendes méretű. nem alkalmasak a Madagaszkárra és az Indiai-óceánra vezető hosszú utakra.Venner széles válla meggörnyedt feszülő izmaitól. hogy nem ezért akarod elkapni! Lehet.Nem kell megmagyaráznom. amikor átszállt egy szlupra! . ráadásul szinte biztos. ne feledd.Minek? .bárminek is megengedné. de nekem nem.

és az eltúlzott szerep miatt. vén gazember. az idegességtől kissé pattogósabban a kelleténél. Venner másodpercekig állt mozdulatlanul. Továbbá segített. Csupaháj és a legénység többi tagja között .. hogy mind. amikor Sanda felpillantott az immár rájuk boruló felhőre . és reffeljék a fővitorlát. még mindig némi csodálattal néztek rá. Borza mindenki számára egyértelmű meggyőződéssel bólintott. ha mostanság képtelenség volt vele közelgő halálán kívül másról beszélni. Bár remélte. mit művel . Azzal megfordult és nehéz léptekkel elindult a tat irányába.Mi van? .nyilvánvalóan azon töprengett. .De még mennyire . . szerettem volna biztos lenni abban. miközben Jack parancsot adott. 305 TIM POWERS .. Immár nem is annyira jó kedélyének vonásait.Csak.mondta rekedten. az ifjú nem mondott igazat. amelyet a hadihajóról való szökésben játszott. Venner válla megroggyant. és a Nagy-Kajmán folyamatosan távolodott a hajójuktól.Csupaháj odalépett mellé. egyetértünk. . . és fejével intve félrehívta.. sikerülne-e kirobbantania egy lázadást.Jamaicába megyünk . Azonban Vennerhez hasonlóan ő is csak találgathatott. hogy élvezte Davies bocorának támogatását.kérdezte az ifjút. mialatt előttük egyre nagyobb lett a felhő.Sanda tuggya.. útközben nagyot lökve néhány matrózon. Sanda is ezen tűnődött. . a három hónapnyi részeg közönyösség alatt mennyire kopott meg az emberek belé vetett bizalma. Elég ügyes kapitány volt a Carmichael elvesztése utáni egy hónapban.Borza megkocogtatta a vállát. hogy magabiztosnak tűnik..Hogyne. mint inkább egy régóta hordott ing ráncait idéző mosolya ismét ott feszült az arcán..mormogta egy fogatlan. mert jól tudta. . Venner eltörpült hatalmas árnyalakja mellett. hogy vonják be az orrvitorlát. Jack hálás volt ezért.közölte. tekintete ide-oda járt Jack. Nem érnénk vissza a Nagy-Kajmánra a vihar előtt. még akkor is. A hajó már csak a legszükségesebb vitorlázattal haladt.

Szemmel tartom.. hogy te lettél a fedélzetmester. hogy vesztegelni fogunk. . . . Jack minden türelmetlensége elpárolgott.Lazítsátok meg egy kissé a vitorlákat! . de a szél még mindig nem érkezett meg. de a másik eléje lépett. és a Jenny még csupasz árboccal is megdőlt: veszített a sebességéből. a halott matróz. és elállta az útját. Ekkor csapott le rájuk a szél. Köszönöm. . ISMERETLEN VIZEKEN 306 . És álljatok készen: lehet. máskülönben a bal oldali peremhez bucskáztak volna.mondta. kötelekbe kapaszkodtak. hosz-szú.Még jobban reffeljétek a vitorlát! . . majd visszafordult Borzához..kezdte sietve. és addigra már csak úgy tudta eltalálni. amelyik végzett vele. Most már állandósult az esőzés. hogy az emberek a korlátba.Vennernek egyáltalán nem tetszik a dolog .. és olyan erősen kilendült. mert nem örült neki. . . Simán ment volna. Davies miatta halt meg. hogy nem sikerült egyetlen csapással végeznie vele. De Phil futott tovább.mondta halkan Borza. Eresszétek le teljesen a gaffot! Csupasz árbocokkal megyünk neki.. . „Eső előzi meg a szelet” jutott eszébe a vén Hodge réges-rég elhangzott figyelmeztetése. Másodszorra lenyeste a fejét. eredetileg téged akart megölni .Épp a levegőben lévő lány felé rohantál. de a hulla közben belevágta a kardját.Tudtad? .Ne.Mesélj hát! Az ifjú aggodalmasan pillantott a sötét égboltra.kiáltotta..Azzal már elfordult volna. és nem láttad.Mesélj! .. Néhány nehéz esőcsepp hullott a mozdulatlan levegőből. Az árboc kis híján vízszintesen állt. méghozzá valószínűleg hátulról.Vigyázz vele! Ma lesz a napja..kiáltotta nyugtalankodva Sanda.Daviesnek megtört a lendülete tőle .folytatta Borza -. . .Hm... Úgyhogy Phil odaszaladt lekaszabolni és megmenteni téged. te pedig két lépéssel közelebb jutottál a matrózhoz.Szerintem nem tudod. hogy tompa koppanással érkezzen a fedélzetre. . hogy a hulla pajtás vár rád. de Venner észrevette. . mi a célja.folytatta hadarva. sötét csíkokat húzva a vitorlákra. .Hát.

A permet azonnal eltűnt.megnyalta az ajkát. A meleg szél valamiképpen még mindig erősödött. a szél pedig egyébként is felkapta és elsodorta volna a szájából felhangzó szavakat. és egybefüggő víz kavargóit Sanda combja körül. mire Borza némi üggyel-bajjal hátrasietett. és a hosszú orrárboc átdöfte az előttük magasodó szürke vízhegy meredek oldalát. Bárki is építette a Jennyt. Azonban nyolc kapkodó szívdobbanás után az orr sértetlen árboccal emelkedett ki: úgy dobta le magáról az egybefüggő víz súlyát. és a fővitorlából eleget engedtek ki ahhoz. és soha többé nem bukkan elő. hogy a hajó folyamatosan visszacsússzon ugyanarra a csapásra. hogy a fejük felett vadul himbálózott ide-oda az árboc. aki vérengző kutyák falkáját rázza le a testéről. aztán a túloldalon leszánkázott a hullámvölgybe. s valahányszor az egyik lankáján lecsúszva a hajó a másikba csapódott. hogy a kormánylapát egy pillanatig a levegőbe lógott. és a sós íz jelezte. a szél az orr jobb oldaláról érte őket. A hullámok szíriekként magasodtak és olyan tömöreknek is tűntek.. Az árboc lassan. Kifújta a levegőt. attól félve. így aztán egyszerűen csak kihajolt a fardeszkán azt találgatva. Jack csúszva-mászva visszatért a tathoz és a kormánynál dolgozó emberekhez. 307 TIM POWERS . Ordítva parancsot adott a lavírozásra: amikor felkapaszkodtak a hullámra.. akkorát zökkent és oly hevesen rázkódott. miután már majdnem ledöntötték a lábáról. Egyelőre nem kellett más parancsot adni. és a hajó orrát a lehető legjobban a szélbe irányítani. értette a dolgát. akár az ember. és ne haladjon sokat.Szorosan a szél után érkeztek a nagy hullámok. letörik az orrfa. Sanda pedig visszatartotta a lélegzetét. hogy segítsen a kormányosnak tartani a rudat a tajtékos tengerben. hogy egyre erősebben cibálja. A kis jármű egyensúlyozott az egyik habos tetejű hullám taraján. felegyenesedett. meddig bírja még ezt a Jenny. mielőtt szétesik. esetleg az orr és az egész hajótest is követi. mintha valami visszahúzná. és arcátkezét szúrta a kartács módjára sebes felhőkben szálló vízpermet . Ezen a módon elméletileg átvészelhetik a vihart. mielőtt még bárkinek eljutottak volna a füléig. ez tengervíz és nem az eső.

.. a hajó az Alpokon átvonszolt. ahol a kormányrudat a lapáthoz rögzítették. mivel attól tartott. hogy emlékeztetnie kellett magát. ahogy erővel irányt változtat a hajó. A Jenny haladása tehát nem csak és kizárólag a kormányos ügyességét dicsérte.Jack kitörölte arcából a vizet. és ahogy alaposabban szemügyre vette. és a tat felé szállt . nehogy túlságosan is szemből kapják az orkánt.ám a kormányos továbbra is ott kapaszkodott a rúdba. a vasszög tompavörösen izzik. A fa vad csapkodásának kezdetén Sanda lebukott. tébolyult iránytűként egészen megpördült. ahogy kétfelé fakasztotta a kőkemény vizet. vagy ami még rosszabb. amikor hangos döndüléssel a tatdeszkáknak csapódott. tönkretette a kormányt . a pislogva körbetekintő Jack úgy érezte.aztán észrevette. és bár eső meg tenger mosta a barna kezet. és hunyorogva. Lecsusszantak a szél felőli oldalon és nekirohantak a következőnek. ágyúdörrenést idéző zajjal eltört. A bocor csukott szemmel rágta az öklét. Ezzel együtt minden egyes hullám magasabb volt az előzőnél. de ne engedjék azt se. A másik oldalon felpattant. milyen tökéletesen lovagolta meg a hullámokat a vén szlup . égő szemmel nézett az óriási termetű varázshasználóra. roppant méretű.. hogy más irányból érkezvén oldalról élje őket.. végzett a kormányossal.. fényes vászonhoz rögzítve halad.a hajó megrázkódott.A szél rohamai miatt hunyorogva figyelt. A vízszintes árboc óriási. semmiféle tudatos harag nem áll mögötte. Aztán felértek a hullám csúcsára. a gaffrúd izzó tartója pedig az üvöltésben is jól hallható. A vén szlup felágaskodott. libegő zászlóhoz fűzött. A kormányszerkezet túloldalán Csupaháj állt és kapaszkodott . A szél olyan tombolóan süvöltött. és a fejmagasságba leengedett gafffészek narancssárgán izzott tőle. Sanda még így is látta a fogai alól előcsorduló vér vörösét. és most felnézett. ahogy a vitorla lúvoldala elhasadt. Csak amikor a ISMERETLEN VIZEKEN 308 . s amikor a kis jármű némi üggyel-bajjal feljutott a következő csúcsára. érezte. és percekig ámulva nézte. Amikor aztán a Jenny felkapaszkodott a szél alatti oldalon. és újra teljes erejével tört rájuk a szél.. lángoló fejű lándzsává változott: a fővitorla alsó fája alatt csapódott a fedélzetnek. hogy gőzcsíkok kanyarognak az ég felé ott. azt látta.

mielőtt a szél újra lesújtott rájuk.kiáltotta sókérges szájjal. akkor ébredt rá. két dudoros fejű.csak amikor megragadta az egyiket. vette észre. hatalmas bocort a deszkának szegezte. és az ujjak erősen markolták a ruháját. hogy egy ideig nem kell semmilyen megerőltető munkát sem végeznie. kettejüknek sikerült egy sor lyukat vágniuk a vitorla maradékán . hogy a vasfejű árboc felsőteste kellős közepén találta el Csupahájt. mégis eltolta magát a korláttól.. és reménykedett. és sikerült két hurkot vetnie az egyik kötélfogó szarv köré. ez ugyanaz a kabát. ahogy a Jenny beleütközött a következő hullám tajtéksávos felszínébe. hogy valami súly húzza szorosabbra a nyakán a kabátja gallérját. A gyomra helyén mintha kő lett volna: a feszültség miatt görcsölhetett.tartották magukat. de Jack tudta. ahol a lúvoldali vászon csapkodott. arca egészen elkeskenyedett az erőfeszítéstől. szürke angolnának tetsző valami kapaszkodott kabátja elejére . megragadta a fővitorla alsó fáját. 309 TIM POWERS . Bár jó pár ember odasietett segíteni. Egyszerre arra lett figyelmes. . az árboc irányába. Ha meghal a varázsló. és belekapaszkodva húzta előre magát. és az egyenesen álló. amelyet aznap viselt. Elméje egyik fele nyöszörögve vette tudomásul a szörnyűséget..Jézusom! . hogy lerántsa magáról. aki elkapta. majd miután átsöpört rajtuk a víz. honnan. hogy visszadobja a tatot.megkönnyebbüléstől már kiengedett. Amíg a hajó ferdén belecsúszott a hullámvölgybe.. Kést és némi kötelet hozott magával. hadd vegyék át a helyét. ők meddig maradnak életben? Egyáltalán nem bizakodott. Ahogy a szlup hátradőlt és emelkedve kapaszkodott a következő taréjra. kidőlt a jobb oldali korlát irányába. Sanda feldobta a kötél végét az orr jobb oldala irányába.. ez sokáig nem tarthat ki. A néhány négyzetyardnyi kifeszített vászonba annyira belekaphatott a szél. két korántsem friss emberi kéz az: könyökből szakadtak le. Jack átdugta a kötelet a lyukakon. aztán hátrahőkölt a korláttól. így ő a korláthoz vonult és hagyta.. mivel isten tudja.. A lengő bummfa túloldalán vele tartott valaki: Borza volt az. ám a döbbenet első tucatnyi pillanatát követően az jutott eszébe. esetleg az ebédben lehetett valami avas. Az ellenszél visszafújta az árboc mellett Borzának. el a fővitorla lekötözött hátsó szegélye mellett.

Lenn sötétség honolt. félig lebucskázott az alacsony mennyezetű fedélközbe. hogy úrrá legyen rajta. ahogy a Jenny újabb hullámot birkózott le. lépésről lépésre haladva húzta előre magát a fedélzeti lejáró felé. útközben kihasználva minden keze ügyébe kerülő kapaszkodót .. mint eddig. hogy fülébe ordíthasson.” Elöntötte a tengervíz. így nekidőlt a korlátnak. és félig lemászott. és bármennyire erősen vágyott a teste arra. Jack biccentett. így aztán megkereste a megfelelő fogást rajta. de még így is előre.Nyilvánvalóan valamiféle ártó szándékú varázslat. mint valami rovar. Hasizmai mintha leváltak volna a helyükről az erőfeszítéstől. Gyomrában fokozódott a fájdalom. miután átlökték a korláton. ám ő tisztában volt azzal. amelyek csakis akkor látszanak.amikor Hurwood elragadta Leo Friendtől a Carmichaelt. akár a pókhálók a mennyezeten. aztán gyötrelmesen. Megragadta a legközelebbi embert..a hullám csúcsán rájuk törő széllöket leverte a lábáról. de nem engedte. hogy kétrét görnyedjen. gurulva bejutott rajta. hogy előtűnjenek ezek a rettenetes dolgok? kérdezte magától. így az utolsó néhány yardot hason csúszva tette meg: széttárt karja miatt úgy nézett ki. kihúzta magát. ha rájuk esik a fény. Az orrban halvány. vörös ragyogást látott. Megragadott egy markolatot és lerántotta a fegyvert: könnyebb volt egy szablyánál. hogy a következő hullám nekivesse. Ez a gyomorgörcs kedves ajándék valakitől. Az arcát lepő hideg verítéktől a vízpermetet még melegebbnek érezte. amelyet nem terhel a szárazföld. . rögtön megérezném a forró vas szagát is. hol van a fegyverállvány. . mégis elfogadható hosszúságúnak látszott. aztán lefelé mutatott. Márpedig akkor a halott emberekből álló legénység egyik tagja ebbe belekapaszkodva lógott. mert könyökben elszakadt a karja. Ha nem fújna ilyen erős szél. amellyel felemelte a nyílás fedelét. Nem sokkal ezután a csimpaszkodó végtagok eltűntek. és csakis azért zuhant a tengerbe.Hol van Venner? A matróz tátogva meredt a kapitánya kabátján csüngő szürke alkarokra. „Miféle fényforrás teszi lehetővé. és olyan közel húzta magához. ezért ISMERETLEN VIZEKEN 310 . azonban szellemformában azóta is ott lóghattak rajta. elengedte. és így hagyta.

kétszer is érezte. hogy Davies egyik tartalék szablyáját sikerült megtalálnia . és cafatokat dobált a benne izzó faszéndarabokra.. és a még forró parázstartó perzselően gördült végig a torkán. és most tíz yard távolságról figyeli őt egy pisztolyt szegezve rá. hasában kioldódik a görcs. Még zihálásuk. a megdőlő fedélzet ferdesége mellett. és megpróbált döfni.megindult arra: hajtókájának hátborzongató díszei vadul himbálóztak közben. ám abban a pillanatban a Jenny váratlanul előrebillent az egyik hullám taréján. Jack kinyújtotta a kardját és kínszenvedést jelentő rohamra indult. hogy a másik előreszaladt. de a kardját . hogy felkapaszkodjon a következő lejtőn. ahogy kihunyt .. ám egy szemvillanással később Venner már a fedélzetre kapaszkodott. ám ahogy hasmánt csúszott a telefröcskölt fedélzeten. kiderült.csak most vette észre. Aztán a szlup hevesen hátradőlt.a fény felé tartotta. és a két férfi másodperceken át még erősebben préselődött a rekeszfalnak. Venner hátába mélyedő könyökével együtt is érezte.. amelyet útközben szedett el valakitől... Sanda talpra állt és követte őt. így a rohamból bukfenc lett. 311 TIM POWERS . nem sikerült megtámasztania magát. és mind a ketten az orr rekeszfalánál kavargó mély pocsolyába zuhantak. a túlzott terhelésnek kitett deszkák nyikorgása és a szél süvítése mellett is hallotta a parázstartó szisszenését. hogy a másikra szegezhesse .s kis híján fejjel lefelé a hideg vízbe roskadva. Az orr hullámvölgybe csapódott. Sanda arcát a palánkok résein átszivárgó víz hűtötte.. ahogy a hegye belebök valamibe. Vennerrel és rengeteg sós vízzel a tat felé hömpölyögtek: Jack igyekezett felemelve tartani a fegyverét. hogy védhesse magát Venner esetleges támadása ellen. Ám amikor kiért a fedélzetre. s a halott ember karja többé nem rángatta kabátját. Venner suttogva hajolt egy kis parázstartó fölé. mintha a tenger fából való fogak résén köpött volna rá. ami puhább a deszkáknál. A nyílásból érkező szürke fényben egy pillanatra tisztán kirajzolódott ellenfele alakja. Nehézkesen nekiütközött a köpcös Vennemek.

és a hullámok épp oldalvást érték. amikor meglátta a torkolattüzet.. Az esővíz nem került bele a lőporba. hiszen ő volt a kapitány. megdőlt fedélzeten. pedig Jack tisztában volt vele. Annyit azért megtett. hogy oldalvást állt. ezért aztán visszasietett hátra és eldobta szablyáját. hogy visszabukjon a fedélközbe. akik szájtátva bámulták az összecsapást.abban reménykedtek. hogy ha úgy céloznak. az egyikük pedig megpróbált fogai között a kötél végével felkapaszkodni a lengedező árbocrúdra .. Hátrarándult. heves esőzésben. ISMERETLEN VIZEKEN 312 . másfelől abban a reményben. és legalább egy embert a tengerbe sodort. hogy az esővíz bejutott a serpenyőbe. Borzának és a többieknek a főárbocvitorlánál sikerült kireffelniük és a kötéllel átfűzniük egy adag vásznat. A kormányos figyelmét elvonták a hajón zajló események. Ennél többet nem tudtak volna tenni. ahogy a zöld víz végigloccsant a fedélzetén: nagy fröccsenéssel csattant az árbocon. Az is lehet. hogy átdobja a rövidke csúcsvitorlarúdon. Aztán a legalsó pontra került. hogy ez nem lesz elég. de nem esett el és nem dobta el a fegyverét sem.nehézkesen oldalogni kezdett.ehhez szabad kezével meg kellett kapaszkodnia a hágószálakban. a pisztolygolyó esetleg a pengét vagy a kosarat találja el. és a Jenny a balról kapta el . a lőporhoz. majd megindult Venner felé. egyfelől a gesztus hidegvérűsége okán. és a jobb válla felett figyelte Vennert. és ahogy egy-két másodperc múlva sikerült összeszedni a gondolatait. ráadásul a nedves. és a szokásosnál kissé szélesebb terpeszben kellett megvetnie a lábát -. érezte. mint Vennertől.Elfojtotta rögvest feltámadó késztetését. harminc lábról leadott lövés valószínűleg mellémegy majd. így a többiek megfeszíthetik a kötelet. Ugyanabban a pillanatban. így nem vezette rá megfelelően az orrt a következő hullámra. Jack jobban megrémült ettől. a ringó fedélzeten a tőle telhető legnagyobb udvariassággal meghajolt . és még a vihar közepette is sokan voltak. Vívóköszöntésre emelte a fegyverét. amint a forró golyóbis felszántja bőrét a gyomorszája felett. hogy megkapaszkodhasson a kötélzetben.

nem izzott. hogy ne engedje vissza a lapátot... óvatosan indult meg Sanda után a tat felé. amikor jön a következő teljes erejű széllökés.. mivel a félbetört rúd is jó hat láb hosz-szú volt. vajon nem az történik-e. és a Jenny erősen megdőlt. A bocor puszta testi erejével törte szét a rudat. ahogy a szél elkapta balról.. mert jól látta a széles hátból legalább egyhüvelyknyire kibukkanó véres gaffvéget. és a kormányos minden erejével azon volt. és az járt a fejében. vajon átfordultak-e már.Dobd a jobb oldalra! Sanda azonnal átlátta a tervet: átvette az árbocot Csupahájtól . amire időközben szert tett. A nagydarab bocor elhúzta magát a tatdeszkáktól.Venner nem akarta elengedni a tengerészkardot. a varázshasználó pedig térdre rogyott. Végre teljesen megrepedt. Sanda libabőrös lett az ámulattól. mint az előzőnél. . és kilökte a jobb oldali korláton a vízbe. ám aztán észrevette Csupahájt. ezért aztán lassan. de a két fekete tenyér között szálkák bukkantak fel. de még így is a fogát csikorgatta a súlytól -. aztán már csúsztak is lefelé a szél felőli oldalon. és bár a vasból készült fészek még mindig gőzölgött. A hajó alig valamivel egyenesebben ért el a hullámvölgybe. Jack sietve lekötötte a feszítőkötelet és hagyta.. megfordult.Tengeri horgony! . így engedett utána a tengeri horgony kötelének. ott kellene állnia mellette és segítenie neki. és most a fedélzeten állva markolta a testét átjáró farudat . Ez önmagában is lenyűgöző tett volt. hogy 313 TIM POWERS . a bocor varázslattal teszi ezt. A szél minden zajt elragadott.. Jack azt gondolta. hadd csüngjön ki a korláton túl. ám ahogy az árboc mindjobban meghajolt és a feketének helyet kellett változtatnia.Sanda szeme láttára meghajlította az előtte lévő részt. Jack a lapátot ütközésig balra nyomó kormányosra pillantott és tudta. ezenfelül kötélzet és a fővitorla átázott darabja borította. de Csupaháj fél kézzel felemelte a gaffot és odalökte. Ebben a pillanatban érték el a következő hullám tetejét. Jack odaszaladt segíteni. és a tenger újra végigmosta a fedélzetet. Sanda a víz alatt a korlátba kapaszkodott. .mindkét kezére szükség volt hozzá.kiáltotta a bocor.

. és sikerült elkapnia a markolatát. Kevés volt a fény. amint csörren és végigcsúszik a nedves deszkákon. nem a fegyver éle. Nem sikerült elkapnia a fegyvert. Borza a hevenyészett fővitorla kezelése közepette időt szakított arra. hogy rávágjon. Jack érezte. Venner tengerészkardja a feje helyett a korlátot hasította ketté. amikor újra rögzítette a feszítőkötelet. és bár a következőre kapaszkodtak fel éppen. félig kúszva ment utána. amikor az orr belefúródott egy hullámba. mivel szinte az egész letekeredett közben. aztán a karja került a levegőre.. és vadul pislogva körülnézett. Az orr szélbe fordult.egyszerűen betörik a Jenny oldala és elsüllyed anélkül. ami csak a fedélzeten történt. hogy odadobja neki elejtett szablyáját. míg ellenfele kifeszegette a fából a nehéz pengét. és ahogy a vén szlup egyre egyenesebben áll. szemébe eső és tengervíz permete csapódott. így Jack kihasználta az alkalmat.. Ismét térdre zuhant tőle. s noha a csapástól egészen elzsibbadt a válla.. Jack elgurult onnan. és amikor a közelében valami gyenge kaparászást érzett. ám a fedélzet akkor rántott rajtuk egyet. csakhogy Venner is elesett. és amikor guggolásba lendült. majd lassan reagálni kezd a vitorlák és a kormány erejére.ám aztán görnyedt vállát lehúzta a lefelé zúduló víz. ahogy ellentart a hajónak. Venner épp felálltában sújtott le rá.. aztán megrázta a fejét. és a talpát csúsztatva egyre közelebb érő Venner lépteit. felnézett. Ujjhegyei az utolsó rezdülésig mindent közvetítettek neki. ahogy a víz átcsapott felette. A fedélzet hányta-vetette magát. csak a lapja találta el. így aztán elveszítette egyensúlyát. és előbb a feje. hallotta. s a tenger még mindig nadrágja szárát lötybölte. amikor a kalóz hirtelen előrelendült. és hasra vetette magát.. Maga az árboc valahol a legutóbbi hullámhegy mögött volt. hogy újra felbukkanna a felszínen . hogy fegyvere hegyét beledöfje ISMERETLEN VIZEKEN 314 . Lehunyta a szemét és megkapaszkodott a korlátban. Sanda épp akkor vetette magát a szablya után. ám így is észrevette a vízben görgő kardot: félig úszva. ahogy a kiszabadított tengerészkard nyikordulását is a fában.

Azonban túlságosan kimerült volt ahhoz. Kitört. azonban Venner fegyvere heggyel előre érkezett most felé. esetleg felvágja a hasát. hogy a penge eltörött.. és olyan erővel döfte fegyvere hegyét Venner széles mellkasába. és éppen csak sikerült elhúznia testét a lecsapó penge elől: végigszántotta a bordáit. méghozzá ez alkalommal épp a halántékán. Hátát a tatdeszkának vetette. de csak eltérítenie sikerült a nehezebbik pengét. émelyítő fájdalom még egy pillanatig mintha ott csengett volna homloküregében. hogy egy tetves tengerészkard kettéhasítja a fejét.ellenfele egyetlen elérhető pontjába. A Jenny felért a következő hullámra.. Térde megroggyant. és mind a ketten átszálltak az esőcseppek között a bal oldali korlát felett.. hárításra emelte a szablyát. így odaszögezve a rekeszfalhoz megállította a zuhanását . Ellenfele arcából egyszerre minden vér kifutott.. Jack elengedte a törött szablyát. és megragadta a kötélzetet. ahogy hátratántorodott. ő pedig zsibbadt karjában tartott szablyáját emelte a csapás hárítására. míg egyre mélyebbre került alatta a fedélzet. így újra a lapja találta el. majd felhasadt Venner kabátja is. Sanda ráébredt.. és kezéből kifordult a fedélzeten nagyot pendülő kard. Venner is talpon volt már. megkésve. hogy nem sikerül megvernie a másikat. és csak azután állt fel nagy üggyel-bajjal újra. A küzdő feleken kívül mindenki kapaszkodóért nyúlt vagy igyekezett tompítani zuhanását. erre még jobban összeroskadt. Megpróbálta kihúzni magát. és ez a végtelennek tetsző csata végül azzal zárul. mire elszakadt az inge.. majd megakadt kabátja egyik ráncában. és egy pillanatra erősen hátralendült. ahogy a forró. aztán már négyet. amelynek a hegye így többé-kevésbé ellenfelére mutatott most. lecsusszant a pengéről. ám Venner és Davies 315 TIM POWERS . és megmozgatta ujjait a csúszós markolaton. a térdébe. előfordulhat. igaz.ám eközben. hogy nyomasztó keserűségen kívül bármi mást érezzen a gondolatra. hogy átengedjen kéthüvelyknyi rozsdás vasat. ahogy Jack visszanyerte egyensúlyát és rimesszázott. ám Sanda újra előretört: a levegődben volt. Ellenfele a fejét vette célba. Ügyetlenül mozgatott báb módjára hangos toppantással maga alá húzta lábát.

és odavágta a fedélzethez. így a szlup kirántotta a kötelet a kezéből. Jack fogása pedig nem volt elég erős. ISMERETLEN VIZEKEN 316 .kardja pörögve zuhant le a hajó mellett. lesüllyedt a tat. Aztán felemelkedett az on.

.Mi.Hát. Megpróbált felülni. vonakodott otthagyni a sajgó és hideg valóságnál oly sokkal kedvesebb álmokat. Megpróbált újra felülni. kap’tány. ám vacogott a foga.. meghalt. Emlékszel? .. Amikor Hurwood elvitte a Carmichaelt.. a Jenny fedélzetén találta magát.. és kiválaszthatja. Már mondtam. mint azt.. majd újra próbálkozott. . most az előbb. emlékszel? Sanda mintha valóban emlékezett volna valami ilyesmire..Borza szerencsétlenül nézett körbe. miután megölted Vennert felelte az ifjú.Mi történt? . a hideg és a ringatózás egyre erősebben jelentkezett. ám a nedvesség. és végre elmondja neki. ööö. Jack beszélni akart.A fedélzetre zuhantál.HUSZONHATODIK FEJEZET A magához. kap’tány. mint például az utazást az apjával meg marionetteket. . .Hát. és az aggodalmaskodó Borza arcát pillantotta meg. És ma meséltem róla. . emlékekről szóló álmokat. Ahogy Hurwood egyik halott tengerésze végzett vele. s amikor kinyitotta a szemét. Szívdobbanásnyi időre megfeszült az állkapcsa. mire megint vacogva hátravágódott. mi történt? .Hol van Davies? Borza értetlenül ráncolta a homlokát. elég összpontosítania. amit akar. milyen körülmények között ébredjen fel.Nem.Csúful lefejelted a fedélzetet. TIM POWERS 317 PRÁNKÉNT TÉRT CSAK . ám a váratlanul rátörő hányingertől gyengén és verítékezve zuhant vissza a hátára. történt? . te is ott voltál. Újra kinyitotta a szemét. Először úgy tűnt... valamint vágyálmokat. hogy megtalálja Beth Hurwoodot.

mire gondolok. . és kóvályogva nézett körbe.Aha.Csupaháj halott? .Ööö.A legtöbben így gondoljuk. .Itt szomorúan ingatta a fejét. képtelen odafigyelni a munkájára.. Jamaicába.Összevonta a szemöldökét. és nagyon büszke volt magára. . Lamont pedig azt állítja. elvonult . Talpra kecmergett.Az én tengeri horgonyom. . Merre tartunk? . Az émelygés felerősödött. valójában Hurwood az. el kell mondanod még párszor. és csak állt ott tántorogva és reszketve: egyensúlyát keresve kapaszkodott a korlátba. inkább nem kérdez többet. de most nem engedte magát visszazuhanni. De néhányan azt mondják. és Csupaháj is oda akar menni. . kap’tány. hogy a partra érve eltemethessük.Azt mondtad. A gaffrúd úgy átdöfte. mármint Jamaicába. A tengeri horgony volt az. ahol azt hallottad.Aha. de nagyon halkan. és miután letörte azt a nagy darabot és átadta neked. Ja. mert az ember nem hajít be egy halott bocort a tengerbe..Azt mondtad.Mit keresünk ott? . . . a vihar. . Folyamatosan manővereztünk a hajóval és átvészeltük. .Többé-kevésbé délkeletre. érzik a pulzusát a csuklóján. . az Orfeusz pedig a Carmichael. mint egy nyársra húzott csirkét. .Remek.Harmadszor is felült.Hová megyünk? . hogy újra Jamaica felé tart. bár én nem hallok semmit. már ha érted.. A róla szóló beszámolók nyomában elmentünk egészen a Kajmánokig.. Magához intette Borzát. halkan azt kérdezte: . még mielőtt meghal. mert Csupaháj egyre csak dúdol valamit.. aztán alábbhagyott. ami számított.Úgy döntött. összeroskadt.Ulysse Segundót meg a hajóját. és amikor a fiatalember odakuporodott mellé. a Felszálló Orfeuszt.. Borza pillanatról pillanatra nyugtalanabbnak látszott. Levittük. .. . ISMERETLEN VIZEKEN 318 . Amíg nem voltál magadnál.Úgy van. hogy képes ilyen mértékig figyelemmel lenni környezetére. Sanda az arcát dörgölte.Meglehet.jegyezte meg.

hogy a viharvert vén szlup egyben marad még annyi ideig. Te azt mondtad.. .Azt mondtad. . Tudod. Homályosan emlékezett néhány dologra abból.Erre emlékeztess még néhányszor.Visszarohanhattunk volna a Nagy-Kajmánra . Amire jelen pillanatban vágyott. amennyit csak tudtok! $ Másnap hajnalban megpillantották a Felszálló Orfeuszt.Milyen napot írunk ma? . hogy a vihar elvonult. de most már nem tudta.. mivel egész éjjel merték a vizet a Jennyből..Tényleg.így az ifjú. és.Jack igyekezett összpontosítani.Értem .Aha! . miért is kellene sietnie. .. mit kellene tenni. hogy újra kiköthessenek vele valahol. . ööö. A hullámokon vakítóan csillanó reggeli napfény miatt hunyorogva nézte. tovább kell mennünk. húzzatok fel annyi vitorlát. Péntek van. így aztán akár az Orfeusz nyomába is eredhetünk. De miért? . Senki nem vitatta. A jármű orrában kuporgó Sanda a távcsövön át figyelte.A vihar . milyen kétségbeesett sürgetést érzett miattuk. Hurwood lánya miatt. az lehetetlenség volt: egy száraz helyet akart. és eszébe jutott. Venner azt állította. . a lány miatt akarod ezt. vasárnap van karácsony.mondta kimérten Sanda.Nem tudom. ahol aludhat.. 319 TIM POWERS . a vihar mindenképpen utolér minket.Nagyon váratlanul jött? Nem volt semmiféle menedékhely a számunkra? . Jack pedig nem hitte. rendben? Most viszont. és hiába borították kátrányos vászonnal a hajógerinc elülső szakaszát. .Már kezdte felfedezni a rend nyomait zuhanástól összekuszálódott emlékei között.Venner ezt akarta. hiába kalapáltak rizzsel teli összehengergetett szövetcsíkokat a palánkok közötti résekbe. Minden vitorlát felvontak már. . és a hajó szelte a nagy kékséget a tengerjáró irányába. a víz óráról órára gyorsabban szivárgott be.mondta. .. amiről Borza beszélt az előbb.

Megviseltnek látszik . mivel a legénység nagy része a fenékvizet szivattyúzta egész éjjel az esőben. a hordó összetört. most nem így történik majd? Jack azóta tűnődött ezen a kérdésen.. véreres szemű fiatal kalóz. mit mondott Bonca kormányzó: „A mágiának friss vérre van szüksége.mondta a következő pillanatban.jegyezte meg a körülötte lévő elcsigázott. akkor lesz rum.Utánpótlást akar. de még mindig rendben van. ..Amikor utoljára tengelyt akasztottál vele. . . . . . Egyébként meg nem nyújthatunk valami ijesztő látványt. így az egész raktér elérhetetlen alkoholtól szaglott. .Megmondom. hogy el akarjuk kapni? .Maradt még szárazon puskaporunk? .Vagy ez. . Van valami okod azt gondolni.. Borza vállat vont. . .. Helyeslő mormogás fogadta mindezt. vagy lehet úszni Jamaicának . . amikor észreveszi.kérdezte Borza. nem akar elmenekülni.Lehet. szóval ISMERETLEN VIZEKEN 320 . felkapott és az óceánba hajított. amikor befalhattak egy-két maroknyi ázott kétszersültet ráadásul a vihar alatt elszabadult a rum.Meglehet. Borza az ajkába harapott. Ha a következő egy órában ügyesek vagyunk.. és homlokát ráncolva nézett a kapitányra. Végül is nem akarjuk tönkretenni az Orfeuszt.. hogy még ilyen leharcoltan is el tudnánk csípni..Amennyiben nem törik le az árbocunk..Hiányzik néhány árbocrúd. étel meg száraz ruha.kérdezte most Sanda. mi van: elveszített néhány főt a viharban jegyezte meg gyászosan az egyik idősebb matróz. az előárbocon pedig gubancos a kötélzet.bólogatott egy szakadozott ruhájú.Ami azt illeti. .Hmm. Nem is érdekes .Sanda újra szeméhez emelte a látcsövet. az Orfeusz támad nekünk.. bevághatunk délnek és feltartóztathatjuk. amióta elindultak New Providence szigetéről. Rövid csönd fogadta szavait. Eszébe jutott. és az emberek alig várták az alkalmankénti rövid pihenőt. aztán szerintem megpróbálhatunk felmenni a fedélzetére. . bár lefogadom.Leeresztette a távcsövet. . remegő embereknek.Mit gondolsz.

A lámpásnál leszek.” Sandának minden erőfeszítése ellenére is kissé bágyadt volt a mosolya. mintha repüléssel próbálkozna.. és ettől valamiért még fáradtabbnak érezte magát. akkor kerülj keletre mondta Borzának. és amikor már csak százyardnyira voltak tőle. majd ledobta és kotorászott egy kicsit a szilánkok között ..nyilvánvalóan abban is van vas. Míg a Borzától kapott kard markolatán dolgozott a szerszámokkal. hogy így lesz. meg egy kalapácsot és egy kis vésőt! Az Orfeusz megfordult. hogy kilátszott a pengét a markolatgombbal összekötő markolattüske.Ha netán. hajoljon ki a lépés. ahol pedig a kardforgató tenyerének éle fekszik rá. Az egész csak viszonyítás kérdése.. ahogy az iránytű is beáll északnak! Vagy fordítva. hogy Hurwood megérti. de biccentett és elsietett. és most teljes hátszéllel haladt a Jenny irányába: a reggeli napfény kötélzete és árbocai árnyékát a fénylő vitorlákra rajzolta. legyen náluk kampó és kötél! Egy kis szerencsével még azelőtt megindulhatunk a fedélzetére.. ma nem jönne ki a lépés.Akkor jobb.Amilyen állapotban van most a Carmichael. . annyi esélye van takkolni.. 321 TIM POWERS .. Valaki hozzon nekem egy szablyát. aki az elmúlt néhány percben értetlenül meredt rá. Felemelte a kalapácsot és lecsapott vele az iránytűdoboz üvegére. Kösd a véredet a kard hideg vasához! Sorakoztasd fel a vér és a vas atomjait úgy.. és az iránytű dobozát nézte az üvegen át. majd lekuporodott.a következő pillanatban véres ujjai között ott volt a kompasz tűje. Levágta a bőrcsíkos borítást és a fanyél felét. támadni akarunk. Sanda egyre a hajót figyelte.. Sanda óvatosan a markolattüskébe vésett repedésbe illesztette az iránytű északi pólusát. Jack elmosolyodott. Borza felnyögött. . . Jamaica felé igyekezettek! .. .Rendben.Szólj a cimboráknak. felállt és pengéjénél fogva felemelte a fegyvert.Reménykedjünk mind. a fedélzeti oszlopnak dőlt. ott a vésővel vékonyka repedést ütött rajta.. Felállt. .

Az erőfeszítéstől eleredt az orra vére. hogy a helyén maradjon.a vakító napsütésben nehéz volt összpontosítani őszintén azt hitte. mi történik . amikor a Felszálló Orfeusz élesen halzolt a Jenny tatjának bal oldalánál. hogy egészen beterítette az árnyéka. rongyos.. felkapott egy csáklyát. majd legalább egy percig csak vette egymás után a mély lélegzeteket lehunyt szemmel. ámde csiricsáré ruhát viselő emberek kapaszkodtak a hajóra. akár holmi hagymázas álomban. ám aztán ráncba gyűrődött a homloka. nem emlékezett rá. hogy ez a Lármás Carmichael. A Jack füléből lustán csordogáló vér és a fejében mindent betöltő dübörgés miatt szinte semmit sem hallott az események zajából. ahogy fogásonként haladva mászni kezdett. miért is van itt.futott át az agyán. ISMERETLEN VIZEKEN 322 . és ahogy alaposabban megnézte.. és opálos. ez az. amelyek elfonnyadt kezének nem lett volna szabad tengerészkardot markolnia. . és az egész orrfelépítmény is! Nem érték volna el még Jamaicát? Hol van Chaworth kapitány? Meg az a betegeskedő lány a kövér orvossal? Ahogy meglátta a lány apját .felvette a kalapácsot és megkocogtatta vele.lefelé jönni a tatfedélzet lépcsőjén. függőlegesen megpörgette néhányszor és elengedte. aztán. Úgy tűnt. de a korlát nagy része eltűnt. a feje pedig szét akart hasadni. és egészen lényegtelen lett a kérdés. Körötte nyúzott arcú.. hadd szálljon a nagy hajó korlátja irányába . eltelt némi idő. mivel emlékezete szerint a férfi félkarú volt. amitől minden olyan valószerűtlennek tetszett. eszét vesztette. mégis miért határozott úgy.szemhunyásnyi időre megcsillant a napfény a kampók hegyén. Abban biztos volt. „Most már tényleg ez az utolsó alkalom. Finoman az övébe csúsztatta a preparált kardot. A főfedélzeten dúló harc elvonta a figyelmét. és lehetetlen módon kétségbeesett csatát vívtak mozgó halottakkal. aztán a csáklya a korlátra hullott és beleakadt. beesett szemük nem határozhatta volna meg csapásaik helyét.Hogy is hívják? Hurwood. valamelyest csökkent a zavarodottsága. s amikor végre felért és a korláton állva egy pillanatra megállt kifújni magát. hogy a Jenny megtámadja a Carmichaelt” ..

Már a gyilkossági jelenetnél jártak. A vénember arcáról leolvadt a magabiztos mosoly.Kosarat fonsz? . és a napfény miatt hunyorogva nézte Hurwoodot. Egészen addig rendesen álltak. fel-le mozgó bábokat. mivel a bábszínház színpada felett állt édesapjával az állványzat félhomályában..„El innen! . ő pedig ott állt a Carmichael fedélzetén. mind a ketten a lenti ragyogó fényfoltot nézték. Egy pillanatra elfeledte. ám aztán elmosolyodott. és a csüngő marionetteket irányító keresztekkel foglalatoskodtak. Szerencsére már a harmadik felvonás is elkezdődött. A Julius Caesar marionettjei voltak. Mivel nem bízott meg az egyensúlyérzékében. .. mert a marionett arca többé nem fa volt. és azonnal felismerte őket.. Aztán a jelenet egyszerre kihunyt. nagyon óvatosan lépett a fedélzetre.. hanem hús és vér.. mint a támadást visszaverni kész ágyúk. nem volt már hátra sok minden. mivel számos másik kereszt lógott még a köteleken és tartotta az enyhén himbálózó. .Olympot felforgatni törsz?”* Az immár ugyancsak élő bábszenátorok odaléptek. és az összes kicsi faszenátor közönséges jobb karja helyére tőrt markoló kezet helyeztek. Hunyorogva lenézett a kicsiny alakokra.. hogy ez egy álom. vén arca üdvözlő mosolyra gyúródott. hogy végezzenek vele. * Vörösmarty Mihály fordítása 323 TIM POWERS . Jack pedig New Providence partján térdelt a forró homokon. melyik színdarabot adják elő éppen. ACaesar-báb beszélt éppen. és az első pillanatban ingerült válaszra készült..Hallotta beszélni miniatűr önmagát. A saját arca volt. ám újra lecsapott. ő pedig felismerte. amíg nem próbált meg a tetejükre kötni néhány másik bambuszt: most úgy meredtek kifelé. és megrémült. mivel nem tudta.. . A Benjámin Hurwoodnak tűnő ember felé tartott. Nem hallotta a lépteit. Sanda szeme elkerekedett. Minden bizonnyal épp egy tömegjelenet közepén voltak.hogy kabátját két mumifikálódott emberi alkarral díszíti erre az alkalomra. Jack pedig most már biztosan álmodott.kérdezte mögüle Beth Hurwood. és a földbe ásott négy bambuszrudat méregette.

mit is keres itt. . Most pedig..és újra csak a Carmichael fedélzetén állt. még mindig tompán hallotta a zajait. Körbepillantott: a harc ugyanolyan borzasztó volt. ezt személyes párbajnak tekintik.Beth megmutatta..vicsorogta. A kiálló iránytű a tenyerébe bökött.. szája eltátva. és a nő barna szeme. megmutatom! Egy júliusi napon. Gyere. Ez az emlék jó néhány álmában visszatért már. Az öregember most már határozottan nyugtalannak látszott. . rézszínű haja nyomán rátörő szédítő érzés csak annyira tartalmazta magában a testi vonzalmat. hogy minden eddiginél jobban összezavarja. igaz. ISMERETLEN VIZEKEN 324 .Olyan. amikor az egyik tartóoszlop tetejét igyekezett indával megkötni. Jacknek zuhant: szívdobbanásnyi időre a karjában tartotta... Ösztönösen keresett valamit.. hanem kalapácsot és szögeket. Hogy legyen hol aludnom. és nem a korlátot vagy a kötélzet egyik szálát ragadta meg. újra elborzadt és elámult.Mi a fene a baj a fejeddel? . amibe belekapaszkodhat. . Nem indát használt. ahogy Sanda karját a bambuszrudakra helyezte.. és pislogva nézte Hurwoodot. mintha csak az lenne a célja.. Süllyedni kezdett. foga és szeme fehérje villogott a trópusi napsütésben.. majd a csuklójához emelte az első szöget. Ugyanakkor a harcoló felek egyike sem közelítette meg Hurwoodot vagy Jacket... mint a lekopott menetű csavar! Jack egyetértett vele. hogy megfogja. amennyire egy nagyzenekarnak is részét alkotják a rézfúvósok. és néhány másodperccel később ismét a deszkákon állt. a Carmichael felújítása idején történt ez . és Sanda mintegy teljesen magától lassan a levegőbe emelkedett.Ez egy kunyhó lenne. a szeme kitágult. nem hagyta. rémálomba illő csatára. ám ami arra késztette. Úgy tűnt. hanem szablyája markolatát. a fedélzet többé nem tartott ellen csizmája talpának. és ahogy lábujjhegyen egyensúlyozott. mint eddig. . hogyan lehet valami szilárd épületet készíteni. hogy elengedje.Elég lenne egy fészer is. Volt akkor egy pillanat. Ám ez alkalommal másképp alakult minden. és valahányszor vetett egy pillantást a körötte dúló. Egyre próbálta felidézni.

Aztán kivonta saját kardját. csonton csikorduló fájdalomgóc volt a kezében. még egy szablyára telepedő pillangó súlya is nagyobb gyötrelmet okozna neki annál. és sebesen megindult felé. amivel kirántotta a markolatot az ujjai közül. most elfordította a tekintetét róla. mondott valamit. ám egy utolsó csavarás és az öregember fegyvere pörögve szállt át a korlát felett. Az összefonnyadt tengerészek egyike engedelmesen megindult a fedélzeten feléjük . Sanda pedig egyik lábszára csontjai között a napfényt pillantotta meg. Jack még mindig csak markolta szablyáját. hogy a szuvas foghoz érő ón előidézte fájdalomhoz hasonló gyötrelem egészen válláig szaladt. és parancsolóan Jackre mutatott. ám a válla széles volt. amit még képes ájulás nélkül elviselni..az iránytű még mélyebbre fúródott tenyere csontjai közé -. Úgy tűnik. Úgy érezte. Megbökött tenyeréből csurgott a vér. hogy hátralépjen és felemelje fegyverét. A mozdulatból fakadó fájdalom nyomán egy pillanatra elsötétült előtte minden. az iránytű végigreszelte tenyere csontjait. de túl halkan ahhoz.. Hurwood közben elhátrált előle. ő pedig addig kapkodta a levegőt és bámulta a fedélzetet. de kényszerítette magát. mintha csupán vitorlajavításhoz használatos varrótű lenne.Az öregember arcán riadt csodálkozás ült. és dugóhúzót idéző mozdulattal megkötötte Hurwood fegyverét.ruházata néhány rongyos szövetdarab. aztán hátraszökkent. a beágyazódott tű pedig izzó. csúszós lett tőle a markolat. amíg ki nem tisztult a látótere. Az öregember nyersen felkacagott és előretört. hogy Sanda meghallhassa. és immár ügyesebben ütötte el Hurwood újabb szúrását. hogy prímben suta védéssel félresöpörje a másik fegyver hegyét. ám Sanda megszorította szablyája markolatát . s valahányszor összecsendült a két penge. Jacket már így sem választotta el sok a telj es kimerültségtől. majd a következőt. A kabátján fityegő szürke alkarok émelyítő hang kíséretében verődtek egymásnak. így most kirántotta övéből: még épp időben. 325 TIM POWERS . és egyik csontos csuklójával oly könnyedén suhogtatta a nehéz tengerészkardot. ez többé már nem számított személyes párbajnak.

ám Sanda elengedte a kínjai forrását jelentő szablyát.Phil! Jézusom. akik a Jennyről másztak át. . mielőtt a csupa üszők tengerész csontkupaccá omlott össze és ezzel együtt Sanda kabátjáról eltűntek a szürke kezek. majd tönkretett tenyerére támaszkodott. próbálta felemelni felszántott kezét. hogy kitisztuljon a látása. és a fedélzeten át a tat irányába lökte.Phil! . és ő betámolygott.üvöltötte. Semmi vér nem csörgött belőle. hogy ez ne változzon. gyere vissza! Csakhogy Davies és az összes többi halott is eltűnt végre. . A halott közelebb csoszogott.. és lassú. ISMERETLEN VIZEKEN 326 .bár a mozdulattól minden elszürkült előtte. de a varázslónak nyilvánvalóan összpontosítania kellett és minden varázserejére szüksége volt. térdre hullott. Ellökte magát a korláttól. és hideg verítékben fürdött. bele Hurwoodba. Hurwood belerúgott az ajtóba.Öld meg Sandát! A tengerészkard felemelkedett a csontos váll fölé... és belebámult a homályba. Ám a nehéz kard oldalvást vágott. s a szemvillanásnyi időben. Aztán az öregember megmoccant. Kitárult. Hurwoodon kívül csak azok voltak a napsütötte fedélzeten. és így szólt: . Jack megállt a bejárat előtt. ép kezével előhúzta a zsebkését és belépett. nehéz léptekkel megindult a taton nyíló kabinajtó irányába. hogy hallhassa a könnycseppek koppanását a deszkákon. Hurwood rámosolygott. valódi bajtársak egymásnak szóló fanyar üdvözlése és búcsúja.kiáltotta. Aztán nem volt már ott más.Beth! . Jack tekintete találkozott a tengerész aszott szemgödrében látható csillanással: kölcsönös felismerés volt ebben az elkapott pillantásban. Jack igyekezett. A hamuszürke arcú Hurwood a jobb oldali korlátnak dőlt. Sanda talpra kecmergett és utánacammogott...Ott vagy? Nem jött válasz: csak az öregember motyorászását lehetett hallani. csak néhány régi csont és pár tiritarka szövetdarab. hogy lesújtson. hallása pedig már javult annyit. és nemrégiben visszanőtt karjának csonkját markolászta. . .. így aztán Sanda vett egy mély lélegzetet.

mutatóujját a penge helyére helyezte. és karja csonkjából fröcskölni kezdett a vér. aki érezte. Eddig kotorászott benne. mély lélegzetet. Félig kinyitotta zsebkését. és igyekezett odasétálni .károgta a saját combja bekötözésével próbálkozó Borzának. ám a levegő többé nem tartóztatta fel. Ügy tűnt. Ujján a bicskával a fegyver után nyúlt. és hagyta visszazárulni a bicskát. egyetlen karjával támaszkodva ment tovább a doboz irányába. ahogy tántorogva előrelendült. A láda pattogva gurult végig a fedélzeten. hogy most már bármikor a közelébe mehet. Előrelépett. Felhasadt ujjából vér csordult. újra mélyen a tenyerébe nyomta az iránytűt. Jack borzongva dobta el újra a szablyát. Aztán összerogyott. amíg odarúgta hozzá a preparált kardot. az öregember a hajó csónakja felé tart. és a hason kúszó embert megelőzve leült a láda mellé a felforrósodott deszkákra. hogy világos legyen előtte. és lefeszítette bicskáját az ujjáról. A benne lévő összeszáradt fej felhasadó régi kárpitozásra emlékeztető hanggal omlott be. Hurwood a puszta erőfeszítéstől eltátott szájjal megfordult. még a delejezetlen vas is elegendő földelni Hurwood varázslatait. majd vett egy reszelős.elesett. kiütötte a dobozt a kezéből. . hogy érszorítónak 327 TIM POWERS .A szablyámat! . sután levette a tetejét. Maga Jack sem volt sokkal ügyesebb. Aztán esetlenül nekilátott csíkokra hasogatni elátkozott kabátját. nyitott láda mellől. Megfordult és elindult Jack felé. ahogy a levegő megsűrűsödik előtte és hátrataszítja. Hurwood meredten nézte őt és megtorpant. s miközben ujja még mindig a zsebkés pengéje alá szorult.Hurwood épp akkor állt fel a rekeszfalnak támasztott. és nem kellett sokáig várnia. ám aztán térdén kúszva. amelyre még Sanda legsúlyosabb sebeket szerzett kalózai is álmélkodva pillantottak fel. A fáradt kalóz erre felhagyott önmaga ellátásával annyi időre. ahogy Hurwood feltartóztathatatlanul haladt előre. Kitolta egészen a napfényre. s még mielőtt az öregember felfigyelhetett volna arra. és olyan üvöltést hallatott. majd a kard vashegyét a dobozba döfte. és egyetlen kezében a már jól ismert fadobozt tartotta.

. Szerintem meghúztam a hátamat. hogy egy nap is kevés lett volna a kirakodásához.. Borza elébe lépett. hátha a lány a háta mögé került mert rettegett a gondolattól. .. de Beth Hurwoodnak hírehamva sem volt. . aki még képes volt járni: a fiatal kalóz arca aszott volt és rideg.Nem. elnyűtt embereken. hogy Beth nincs a hajón.. az egész rohadt zsákmánya a fedélzeten van.kérdezte tőle.Hurwood magához tért már? .recsegte -. émelygés és pillanatokra beálló feledékenység járult hozzá ahhoz. A raktérben annyi aranyat és ékszert talált. ahová az öregembert vitték.Sanda bólintott. Ide figyelj.. . míg végül megpillantotta Borzát. ahogy megmondtam. ha bebizonyosodik.Hozz egy. amit a hajókról. azt mondta..Persze.Legutóbb még nem. ahogy odalenn arrébb toltam egy aranyrudakkal teli ládát. Csüggedten kapaszkodott fel a főfedélzetre. az van. amikor kénytelen volt belátni. ám mindenekelőtt azért tartott ez ilyen sokáig . . Ha akarjátok. szerencsével jártál odalenn? . .használhassa.Jack kelletlenül a kabin felé fordult. meg is fürödhettek benne. Ha Beth nincs a fedélzeten. amelyekben nyilvánvalóan nem lehetett benne Beth. . . Ám végül eljött az oly sokáig elodázott és éppen ezért a vártnál is sokkal keserűbb pillanat. a zsákmány.Kapitány .. a nyavalya törje ki magát! Mindaz. . mit is kellene tennie. $ Szédülés. és ellenőrzött néhány kabint kétszer is. és pislogva nézett végig a várakozó. hogy a vitorlás minden egyes talpalatnyi helyét átnézte már.Ja. hát nem akarja. De előbb felhúznál nekem egy vödörnyi vizet? És ISMERETLEN VIZEKEN 328 . háta mögött a tucatnyi másik ember. hogy Hurwood elvérezzen. akár egy homokkal simára súrolt uszadékfa-darab.. hogy Sanda csak hosszú idő alatt tudja átnézni a Carmichaelt. Rengeteg van belőle.azért nézett bele olyan ládákba.

hogyne. válla körül kis híján beszáradt vérfoltok sötétítették a padlót. A szabad akarat védelmében szerzője? Beth apja? A halálával elviselhetetlen fájdalmat okozó Margaret férje? Ulysse Segundo. valahol. majd azt is letette a padlóra. a ráncos szemhéj meg sem rezdült.és egy lámpás... ám a vérzés láthatóan elállt. Az odakintről beszűrődő napfénnyel újonnan támadt narancsszínű derengés kelt versenyre. . tüdeje olyan reszelő hangot adott ki. Jack csak térdelt ott. kap’tány. .. . Nem járt sikerrel. Jack kimert egy maroknyit a hideg tengervízből. A fiatalember távozott.mondta.Az isten verje meg! .Mr. a súlyosan sérült öregember mellett. . Odabenn leszek.Köszönöm. Persze. valami gyertyát vagy ilyesmit. hogyan is nézhetett ki Hurwood fiatalkorában. Sanda csak állt felette és azon tűnődött.. . Jack szomorúan ingatta a fejét. Hurwood. Hurwood eszméletlenül feküdt a padlón. és a loccsanó folyadékkal teli vödör nagyot koppant a deszkán .Ööö. ébredjen fel! Semmi válasz. Behúzta maga után az ajtót.Megmarkolta Hurwood egyik fülét és erősen 329 TIM POWERS . egészen addig. nehogy gondolnia kelljen valamire. és igyekezett. . ki is ez az ember. . találsz-e.suttogta Sanda. Oxfordi professzor.tört ki már-már zokogva. de más nem történt. Ez fontos ügy.nézz körül. Inge inkább tűnt már feketének. a kalóz? A tátott szájú arcon élesen kirajzolódtak a csontok. Letérdelt mellé. Az öregember fintorgott egy kicsit. mire a lámpás rebbenő lángja lett az egyedüli világítás a helyiségben. Hurwood. . Ébredjen fel! A lélegzés üteme nem gyorsult fel. amíg súlyos léptekkel megérkezett Borza. . mint fehérnek. és Hurwood lehunyt szemére hintette.Remek . ahogy az ajtóhoz bicegett. tüzet.Víz . akár a száraz fát lassan átvágó fűrész.Mr. Borza kissé összezavarodva lépett hátra.Ne kényszeríts rá! . ő pedig megpróbálta elképzelni.Tétován körbepillantott. Kérem. és ép vállánál fogva megrázta.

. . .mondta halkan. .. ahogy felállt. Jack válla megereszkedett megkönnyebbülésében.kérdezte udvariasan az öregember. egyenletesen folytatódott tovább.Hurwood arcán gyermeki boldogság vigyora ragyogott fel.. . amelyet mindketten láttak már. . ISMERETLEN VIZEKEN 330 . Az öregembernek kinyílt a szeme. Fogoly. De kényelemben van. ahogy távozik a lelke.De valószínűleg életben marad.. Spanish Townba.megcsavarta.Ez igaz. majd felemelte a vödröt. fehér haja pedig koronaként tapadt a padlóra.Te! Te tetted tönkre. nem.. lábfejével félretolta a lámpást. Legalább akkora volt az iszonyata.Jamaicába.. amiért sikerült felidéznie a nevet. amikor köpködést és hangos nyöszörgést hallott a háta mögül. Joshua Hicksében.Jamaicában keríthetünk egy keveset..Jack igyekezett átvenni Hurwood halk. hasztalanul.Nem csak azért.Ó. .. Egy közönséges karddal! . Margaret fejét. mert hideg vas volt. . .Aha! .. Sandára nézett. . hogy tisztábban láthassa.. ugye? Most már mindennek vége.Ennél jobb tanácsot soha nem fog kapni. . ahogy elfordult és a lámpásért nyúlt.Összekapcsolódva a véremmel. és egész tartalmát az öregember fejére öntötte.Hová rejtette el a lányát? . Éreztem.Szép házban.Ööö.Kinek a házában? . mintha csak egy színdarabról beszélne.Sajnos.Meg. Hát akkor vége. ám a légzés a legapróbb köhintés nélkül. . Hurwood mellé kuporodott. Majd hálaadó imát rebegett.sürgette.Jack kitörölte szeméből a könnyeket..Sanda felállt. A víz súlyától elfordult a feje. Egyszer már sikerült. Hol van Beth? Elizabeth. megsérültem . . . Sanda most már tényleg zokogott.. .Van csokoládéja? . a lánya? .bólintott mosolyogva Sanda. társalkodó hangnemét. Persze bezárták.... . . Nálam nincs.? . Igen.Spanish Town-ban mégis hol? . .Ébredjen fel! . mint a haragja.. .A hangját nem emelte fel.

Ó. amint a földbirtokos nemesség egyik tagjának parancsolgat. Hicks remekül gondját viseli. hogy arra készülhessen.Jamaicába megyünk? .Nehéz elképzelni egy nővért. „Nem látszik.Szenteste. kicsit lassíthatunk. .lepődött meg Jack. Holnap hajnalban a Portland-fokon lesz. . hogy nem érek oda időben. és szívesebben lenne otthon. ahogy integetek neki.Akkor nem integethetek neki. de ott lesz.Ha nem integetek neki. . várja ezt a hajót.tette hozzá magában.. 331 TIM POWERS . azt feltételezi majd. értem. Szerintem ez a hajó nem is lenne képes odaérni. Beth még kitart egy-két napig.Sanda tekintete a lámpásra rebbent. . . Fél tőlem. hol van.Hát persze.Milyen nap is van ma? .Az öregember lehunyta a szemét. Most. de most megállt. ám végül válaszolt. mennyire ünnepi a hangulat?” .” . Az öregember durcásan biggyesztette az ajkát..Hurwood kuncogott. Lásson. és Hurwoodot bámulta.. Jack már indult volna.. „Egy nővért? . .. aki ügyel arra. Majd.Kinek? .Holnap hajnalban igen messze leszünk Jamaicától.Nincs ínyére a gondolat: holnap éjjel nagy vacsorát ad. . A megkönnyebbüléstől még mindig mosolygó Sanda kérdően pillantott rá.Mondja el! .Holnap integethetnék neki.Aludni akarok. .Hát. . amíg elvégzünk néhány javítást. .Miért kellett volna integetnie neki? Miért lesz ott figyelni? . hogy tudom. hogy mindent megfelelően csináljon. így aztán végrehajtja a varázslat első részét. . Nagyon szigorú utasításokat hagytam meg neki.De még mennyire. és adtam neki egy nővért is.Hicksnek. .Különben nincs csokoládé. . Azt mondtam neki. Amint sikerül tengerbíróbbá tennünk ezt a vén lavórt. az egyik szirten. és figyeljen engem a fedélzetén. kezében egy távcsővel. . .

.Akkor visszajön? .Mi más. Úgy terveztem. . hogy ne kiabáljon. és nagyon igyekezett. Jobban örült volna neki. tudja mit? Gondoskodom arról. . A térdkalácsába hasító fájdalomból Sanda kikövetkeztethette. Akkor aztán integethet a.Azzal újra elfordult. és nem is szólt. . . és azzal mindenkinek könnyebb lenne. ezért inkább újrakezdte..Azt... amelyet nekem kellett volna elvégeznem. . . . . . ám megnyomorított kezét iszonyú erővel szorította ökölbe.Visszajönni? Nem. hogy ne kelljen kimennie. hogy térdre rogyott.Beth lelke akkor visszatér a testébe? Hurwood felnevetett: gyermeki. Kiüríteni az elméjét. és csodálkozva tekintett rá. hogy nem lát engem elvitorlázni a part mellett. mi ez az első rész? Az öregember újra felnézett. . Persze ez most már csak időpocsékolás . igaz. ám tegnap jött a vihar.Az. hogy holnap hajnalra odaérjen a hajó Jamaicába. amint ismét rátelepednek a szorongás hálójának első. eltűnt.. a tengeren kell hogy sor kerüljön. ahogy érezte. hogyan kell. Elvégre így. csak résnyire.. amíg nem volt egészen biztos abban. . ma pedig te.kérdezte Jack.Most már szeretnék aludni. a lelkét. de durván csendült a hangja.. első része a varázslatnak? .Ugyan mosolygott. ami végrehajtható a szárazföldön is. Szomorú lesz. gondtalan kacagás volt. aki beköltözhetne a helyébe. Mágiával kiűzi a testéből.tette hozzá egy ásítás kíséretében. hogy képes ő is az öregemberhez hasonló könnyedséggel beszélni.. Jack nem mozdult.Hát .kérdezte.Hurwood kinyitotta a szemét. ISMERETLEN VIZEKEN 332 . ennek a Hicksnek. lehetetlenné tetted az eljárás befejezését. ha én csinálom. megfojtotta volna. A jelentősebb részére. Elizabeth elméjét..Hurwood újra ásított. pókfonál vékonyságú szálai. Ha eltűnt.. Holnap délben véghezviszi az első felét. ha holnap ott lennénk a környéken. . integetnék neki.Hát.. . barátjának. .Mi ez az. Megmutattam neki.Többé nincs senki.Gondoltam. . akkor.Mit fog tenni? Az ég szerelmére. ma Jamaicában leszek. pedig legszívesebben megütötte.vágott bele. ..Rendben. amit karácsony második napján kell. hogy tönkretetted a fejet..

csak a sötétség.. újra meg újra szélesre nyílt. jóllehet hangtalanul. hogy hamarosan teljesen besötétedik. ő maga is egy ilyen pókhálós. Ha volt is szeme. és lassan. és a ministránsfiú jól tudta. ha csak hiányra lel az ember ott.Remek ötlet... madárszerű lénnyé válik majd. ami talán éppenséggel csak azért öltött emberi formát. A házasulandók végre egymáshoz értek az oltár előtti árnyakban. 333 TIM POWERS . amelyek szabadon előjöhetnek. mert a ruhák ezt kényszerítették rá. mintha mély áhítatba merülne . csak holmi kínzó álom. . Aztán megindultak felfelé a lépcsőn.kénytelen volt beismerni. és a ministránsfiu ráébredt. hát lehunyta. akár az egykedvű tengeráramlatok nyomán összegubancolódó hosszú hínárok. mivel mindenhonnan vér csörgött belőle. és valójában soha nem létezett semmi egyéb. mi is lett a szép dolgokkal. hogy nyugodtan magához vehesse. mivel lenyúzott. mindez nem volt más. Hiszen az esküvő után a lelkész kiosztja az úrvacsorát. és nagyon is jelen volt: nem lehetett megállapítani. tudományos pályája. és nyomorúságában azon tűnődött. poros. ember-e egyáltalán.az mindig megnyugtató. vérző húsból állt. hogy él. Voltak barátai.Sanda felállt. ha ez azt jelenti. hogy a templom valóban sötétebbnek látszott most. kollégái tisztelték. Holnap marhára korán kell kelnünk..elvben úgy kellett volna tűnnie. s a szája. ám mozgó ruha. mégis bízott benne. Noha tartott a száraz. és ő is tisztelte önmagát. A menyasszony nem volt más. de a fiú biztos lehetett abban. majd összezárult. $ A szeme sarkából figyelő ministránsfiú . felesége. így aztán szeretett volna észrevétlenül eloldalogni. Még akkor is. túlságosan súlyosat vétkezett ahhoz. Meglehet. ahol talán lehetne valaki de a vőlegény élt. Nem is volt ez akkora baj . összefonták karjukat. madárszerű lényektől. a hideg és a lassan bekúszó aggkori gyengeelméjűség. ha eltűnik az összes fény.. hogy túlságosan sokáig késlekedett a teljes sötétség. Ez a gondolat megnyugvással töltötte el. Megrázkódott.. csak egy üres.

ha készen áll elengedni mindent. ISMERETLEN VIZEKEN 334 . a megnyúzott lény valójában ő maga. mivel azt is tudta immár. ám semmiféle borzalom nem járt ezzel a felismeréssel. ha kész nemlétezővé válni. Mélységes megkönnyebbüléssel meg is tette.A ministránsfiú egyszerre megértette. egészen kiléphet önmagából.

hogy élesen lásson: szeme előtt csalóka átnézeti képek lebegtek.Tízórányi éjjeli vitorlázás és tájékozódás a csillagok alapján. fakóbbá változtatva a Szíriusz és a Lepusban lévő három ragyogó csillag fényét. örömében kivillantotta a fogát.mondta halkan a mellette állónak. bár mindenekelőtt azért.Borza dülöngélve beleveszett a sötétségbe. egyetlen lendülettel.Igenis. A teljes. Jack távcsövet kért. szétrebbentek. és megpróbálta teleszkóp nélkül is megpillantani Jamaicát. kap’tány! .Szólj valakinek. . hozzák fel ide Hurwoodot! Mindjárt itt az ideje. bár Davies megérhette volna ezt! . vajon lefogják-e TIM POWERS 335 MINT A HAJNALI . .Úgy van . azonban két álmatlanul töltött éjszaka után már ahhoz is erőfeszítés kellett. mert akkor megpihenhet és elvonulhat aludni valahová. Borza . hogy ő is színpadra lépjen. mindent felemésztő erőfeszítést követő zsibbadt tárgyilagossággal tűnődött azon. hogy épp ott vagyunk.HUSZONHETEDIK FEJEZET A derengés felsejlett. Alig várta már. és végignézett a délkeleti láthatár sötétszürkéjében megfigyelhető. S bár az egész éjjel folytatott munka után túlságosan kimerült és berekedt ahhoz. ahogy visszaadta neki a messzelátót. hogy felkiáltson. és valahányszor megmozdította a szemét.krákogta gyengén a fiatalember. enyhén elütő sávon.Ott vagyunk.. . amely nem lehetett más. mert nem tudtunk takkolni. mivel megpillantotta a szabálytalanságot. pirkadatkor kiderül. és íme. így Sanda egyedül maradt az orrban. nem pedig a végrehajtásából származó dicsőség vagy elégedettség okán. ahol lenni akartunk! Istenem.. Csak bámulta a fakó láthatárt. . csak Jamaica. hogy megmenthesse Betht.

. amint eltűnnek a tat mögött. S bár a hallása még mindig nem jött helyre. de olyan volt.. és . A tegnapi harcok és az ezt követő pihenés miatt nem volt senki a fenékvizet kivezető szivatytyúnál.Halott? Hogyan? Nem. azt nem teheti. és nem is vérzik... a Jenny legalább annyira hiányzott neki... hogy a dolgok. Szomorúan adott parancsot. márpedig nyilvánvalóan nem Hurwood volt a törvényes kapitánya.. a rohadékja. hűséges szlup. . Érvelhetne amellett. meghalt . és Borza kocogtatta meg a vállát.. és szemében könnyekkel nézte a lassan a vízre fekvő árbocot és a foltozott vitorlákat. ISMERETLEN VIZEKEN 336 . hogy vágják el a kötelet. Háta mögött léptek csosszantak. törvényes létezését. előbb akkor is kiszabadítja Beth Hurwoodot. megmutatja neki. Jack szemébe könnyeket csalt a harag. másképpen vannak.. szívét. ha igen. mivel az egyetlen hajó.. mintha néhány pillanatig egyre halkuló beszédhangok mormolása szüremlett volna a fülébe. hevenyészett vitorlázatú. Megdörgölte sajgó szemét. ha megbökjük egy késsel.. amelyet elkapott. . így aztán megtelt és süllyedni kezdett. és végighallgattatja vele a történetet édesapja szájából..Jamaicában.. kihűlt és nem lélegzik. és mi származna abból.Kap’tány. . Lopott tulajdon elrablása vajon kevésbé elítélendő. lompos.Tessék? Hol van Hurwood? Nem érdekel. hogy megfeszültek a csáklyákra erősített kötelek... hogy a régi.megint csak különösebb érzések nélkül . ide kell. .végiggondolta.. mi mindent vitt magával az idei nyár és ősz: önelégült meggyőződéseit. az nem lehet. szkepticizmusát. kap’tány. vagy talán épp ezért. . és a fagyos hideg ellenére vigyorogva vette tudomásul.Ööö. hogy nem sértette meg a kegyelem feltételeit. és jól érzékelhetően balra húzták a Carmichaelt. fiatalságát. mint ahogy ő azt hiszi. ez.így Borza.Kap’tány. Erre megfordult.. azt.. akár a halott ártatlanság és barátok. viharvert.. mint az egyszerű lopás? Ha elkapják és elítélik. ha gyengélkedik. miszerint ő nem egy kutya. amelyek közül az egyik még most is erősködött..

mivel a tenger sötét felszínén világosszürke pöttyöt pillantott meg. . hát talán ki kellene úsznom a partra. ha ezzel az új Joshua Hicks-személyiséggel is elhagyatott partokon lapítok hajnalban. és kalózhajók jelét várom?” . hogy a másik zokog. keresztvitorlázatú hajó. . . legvékonyabb zsinegből . Hozd csak ide! . .. majd újra meghúzta konyakkal teli fiaskóját: az alkohol éppúgy melegítette őt.kérdezte magától bosszankodva Sebastian Chandagnac.kérdezte halkan Borza... Megborzongott és szorosabbra húzta magán köpönyegét.Meg néhány ellenálló..Ööö.. és megkeresni ezt a Hickset? Hogy a pokolba kellene. és fél szemét lehunyva belenézett. ahogy igyekezett kényelmesen elhelyezkedni a sziklák és a harmattól nedves fűcsomók között. .Borza elindult. Ám amikor Jack végül felemelte a fejét és megszólalt.Egy hegyes vitorlavarró tűt. Sután a szeméhez emelte a távcsövet. .Sanda a korlátnak rogyott és lecsúszott rajta. Jamaica felé fordult.Ööö. a hangja ugyan rekedt volt.suttogta hisztérikus hangon. egy nagy. .. s mintha öklendezni kezdett volna. aztán egész testében megmerevedett. de aztán megtorpant. de erőteljes. -Az isten rogyassza rá az eget. mint a jó néhány yardnyira mögötte várakozó kocsis irigykedő pillantása. kapitány? . yardnyi hosszú vitorlavászondarabot és egy gombolyagot a legerősebb. Mivel 337 TIM POWERS .. Homlokát ráncolva fürkészte a láthatárt. $ „Ugyan mi értelme volt otthagyni Port-au-Prince-t. és a döbbent Borza másodpercekig abban a meggyőződésben volt.Micsodát. Keleten világosodott az ég alja..Itt elhallgatott.folytatta Sanda le sem véve szemét a szigetről. és behajlította elmerevedett karját. ..Arcát a tenyerébe temette. kap’tány. Hogyne. Bizony egy hajó volt az. Miért? . És egy.Az isten verje meg! . végül a fedélzeten állapodott meg. Rettentő hamar felkelhet a nap. felmászni a sziklákra..Lassan talpra állt.

hacsak nem látsz integetni engem. mint otthon. úgyhogy csak karácsony után tudok visszajönni ide. Beleborzongott az emlékbe. ilyenkor mindig úgy tűnt. hogy addig várjon. hogy a szükségesnél jóval korábban kimenjen a sziklaszirtre a találkozóra. mivel Ulysse arra utasította.. . Feltartóztathattak.Légy a fedélzeten és integess! Nem akarok belekeveredni semmi ilyesmibe. mivel a néger nővér tegnap este hozzálátott a varázslat előkészületeihez: csípéseikkel. .. leeresztette a messzelátót. Márpedig a. amikor a nővér borotvával felnyitotta az egyik eret csontos csuklóján. „Ez biztosan ő . az volt.. hogy te magad hajtod majd végre.mondta akkor Segundo azzal a jellegzetes mosolyával: hiába volt ez jókedvű. ISMERETLEN VIZEKEN 338 ... sőt.gondolta. Chandagnac mégsem ment még vissza hozzájuk. hogy én nem vagyok rajta. csakhogy nem vér.. kiűző varázslatot karácsonykor kell elmondani. majd gondosan összegyűjtötte a hamut. az egyik ló pedig türelmetlenül dobogott és gőzfelhőt prüszkölt a levegőbe. „Légy a fedélzeten! .” Eszébe jutott. . sőt. behangolt és kipróbált legalább egy tucat kicsiny ónsípot. hogy jelen pillanatban sokkal szívesebben van itt. a hideg sziklaszirten.Tudod. marásaikkal mit sem törődve bogarakat és kígyókat égetett a kandallóban.De előfordulhat.. amíg meg nem pillantja őt magát a fedélzeten. aminek hatására elsietett. hogy az én hajóm lesz az . belesuttogott különböző koszos.Milyen másik hajó haladna el karácsony hajnalban a Portland-fok mellett?” A kocsira sandított: a kocsis láthatóan neheztelt. . régi palackokba. lehet.könyörgött most némán neki. Úgyhogy számolj azzal. A legrosszabb. és kiengedett belőle valamennyit egy csészébe. meg is ölhettek valahol. mintha túlságosan sok foga villant volna meg. aztán rögvest ledugózta őket..egyelőre nem tudhatott meg róla ennél többet. mintha bennük akarná tartani az elsuttogott szavakat. hanem finom szemű fekete por pergett elő onnan. még csak nem is valamiféle folyadék csörgött ki belőle. és a fogoly lány vacsorájának számító levelek és gyökerek halmára szórt belőle néhány kanállal.

Morcilla talán menekülést jelenthet Ulysse Segundo markából.. és állítólag komoly összegeket fektetett be cukortól a területen át a rabszolgákig különféle karibi érdekeltségekbe. amikor megérkeznek a szolgák elvégezni az előkészületeket. Múlt héten aztán kapott egy levelet Joshua Hicksnek címezve. hogy minden készen álljon a ma esti nagy vacsorára.” Újra belenézett a távcsőbe. hogy a következő levelében még szót is ejtett a házában tartózkodó. amelyben szót ejtett arról. és annyira megörült annak. mivel úgy vélte. Aztán bebodoríttatom a parókámat. És ajánlom neked. igazolódjon be az állításod. hogy jó benyomást keltsek ebben az Edmund Morcillában. amelyben érdeklődött. aki végrehajtja ezt a tetves boszorkányosságot. „enyhe agyhártyagyulladástól szenvedő” leányzóról. aki november végén érkezett a kingstoni kikötőbe. én pedig gondoskodhatok arról. és azonnal beleegyezett.„Úgy bizony. baráti hangvételű levélben válaszolt. Talán szunyókálok is egy kicsit. Az ég már világosabb volt. Kissé megviseltnek látszott.Még fél óra. hogy te lehess az. Mikor pedig a hatalmas termetű férfi hosszú. Chandagnac nagy örömmel fogadta az ajánlatot. legyél a fedélzeten. néhány pohárnyi ital a klubban.. Ugyanebben a levélben meghívta Morcillát a karácsonyi vacsorára.. és gurulhatok keletre. vissza Spanish Townba.. Ezt a kellemetlenséget mindenképpen ki kell zárnom a fejemből. Ebéd. borotvált. hogy az válaszában elfogadta a meghívást. hogy három órára. menynyire szeretne feleségül venni valami tüzes ifjú hölgyet.” Chandagnac még a mostani félmagányában is hallott Morcilláról: a nagydarab.. de attól még elég jó ütemben haladt. méghozzá ha lehet. kopasz. és ügyelek. hogy minden ruhadarabom makulátlan legyen. hogy nem is aggodalmaskodott aztán a kereskedő utóirata miatt. társa lesz-e egy birtok felvásárlásában. amíg Ulysse nem végzett a maga borzasztó dolgával. amelyben 339 TIM POWERS .. . gazdag férfiről. az összes mágikus kelléked eltűnik majd a kertből. és be sem teszem a lábamat a házba. Chandagnac annyira igyekezett a kegyeibe férkőzni. „Eddig minden rendben . a hajó közelebb ért: valóban a Felszálló Orfeusz volt az. egy vörösesbarna hajút. Ulysse.vélte elővigyázatosan.

Merengéséből a bal szemébe tűző vörös napsugár riasztotta fel. hogy a fedélzeten emberek mozognak. és még csak a szemöldökét sem vonta össze. és összerogyott a testét az árbochoz rögzítő kötelekben. nem is vette el onnan. valamilyen viharba keveredhetett: számos árboca eltörött. mert a bal oldalát mutató hajó épp az ő megfigyelőpontja előtt haladt el. így sátort alkotott a felső árboc emelvényén. és néhány pillanat múlva már biztos volt benne. a kötélzet nagy részét egyszerűen levágták és kifűzték. Ám így is látta. ahogy az eszméletlenség régóta halogatott szivárványos csillanása végül kitöltötte látóterét. Feje felett meglóbálta a távcsövet. Az előárboc mellett állt. Úgy tűnt. hevenyészett keresztről . baljával szélesen integetett.kifejezte. ám Chandagnac felismerte a tartását.az eszköz egy pillanatig ott ISMERETLEN VIZEKEN 340 . hogy darabokra törjön a sziklákon. mert ott volt a senki mással össze nem téveszthető csontos arc és átható tekintet. mennyire szeretne találkozni ezzel a bájos teremtéssel. Míg Chandagnac figyelte. háttal a partnak. Aztán megfordult. s amikor most harmadszorra is szeméhez emelte a távcsövet. ráadásul az alsó előárboc egyik vitorlája valahogy elszabadult és belegabalyodott a csarnakkötelekbe.. vértől iszamós. és pörögve lehullott. miközben biztatóan bólogatott. és felemelte lábát az egyik támoszlop tönkjére. és maga alá gyűrte. hogy ne remegjen. Keze lecsúszott a marionettbábu mozgatásához szükséges. a felkötözött orrvitorla mögött rejtőzködő Sandát egyszerre minden ereje elhagyta. Boldogan fütyörészve elfordult a tengertől. amikor a hidegtől elgémberedett ujjaiból kicsúszott a henger. és ő felnevetett megkönnyebbülésében. Mohón fürkészte őket: távcsövét megtámasztotta egy fatörzsön. hogy meglátják. és sietős léptekkel a várakozó kocsi felé indult. hogy szembenézzen a szirtiéi. $ Az emelvényen. fehér haját. meglátta Segundót. bár nem volt túl valószínű. behajlította bal térdét. s bár jobb kezét kabátja zsebében tartotta. a ruháját..

Vett néhány mély levegőt. Az elpattanó szálak felröppentek: az egyik végigvágott Jack arcán. A kalózok felnéztek rá. tagjain és bal kezén átfűzött. büdös.Megértettétek? El kell égetnetek.rikoltotta Sanda. . Nem kerülhet a tengerbe! . és átvágta a Hurwood gerincén. A korbácsként csapkodó zsinór magához térítette. . A vitorlarúdvégen leszaladó zsineg zümmögése közepette leesett a marionett keresztpálcája. miközben megpróbálta valahogy a vitorlarúdvégre tenni a lábát. . a fedélzeten Borza Hurwood megcsúfított testére mutatva..Mész a partra. . A holttest széttárt tagokkal hevert ott.mondta lenn. Hurwood feje hátrabicsaklott. teste pedig puffanva a fedélzetre rogyott. fejbőrén. leakasztani magát a hóna alá hurkolt kötélről. a véréből. előhúzta a tengerészkardját. így Jack most pislogva nézett körbe és megpróbált felállni. -A testét. magabiztosan az égre mosolyogva hátradőlt. aztán lecsúszott...recsegte.Dobjátok át a korláton! .visszhangozta az egyik öreg kalóz fáradtan. rohadt kötelek. akár egy tönkrement baba. mielőtt nekilátott a munkának a tűvel és a zsineggel.. ne! . akár egy táncos valamelyik kivételesen lendületes pillanatában. Megpróbálta bogozgatni a testét tartó köteleket. amitől a bábu odalenn a fedélzeten egyszerre megdöbbentő testhelyzetet vett fel: noha a bábzsinegek még mindig többé-kevésbé egyenesen tartották. aztán egyikük keresztet vetett.De még mennyire . majd lepillantott.Partra .morogta Sanda. feszes zsinegeket. és az erőfeszítéstől kis híján újra elveszítette az eszméletét. . miután partra tesztek.. most negyvenöt fokos szögben. mivel időközben beállt a hullamerevség. és egy pillanattal később koppant a deszkán. A kalózok másodperceken át tátott szájjal bámultak a jelenségre. miközben egyenesen előre és a feje fölé nyújtotta bal lábát. és csak lógott ott..Valaki másszon fel ide 341 TIM POWERS . .. de hiába: nagyban gátolta elhomályosodó látása és vérző keze. .Ne! .És egyetlen csepp se. és kihúzta magát. így Sanda kénytelen volt megdolgozni egy kicsit a fűrésszel.. .egyensúlyozott a vitorlarúdvégen.Végre sikerült szilárd talajt kerítenie a lába alá.

..Érezte.Bugyoláljátok be Hurwoodot. és mivel a környéken rengeteg hajó van a haditengerészettől. de nem engedett neki. aki kievez velem a partra. igaz... úgyhogy kénytelenek voltak visszafelé hurkot leírva egészen körbehalzolni. úgy tegyétek a csónakba.. Meneküljetek a lehető legmesszebb.Van egy vacsora.mivel pedig egyenesen délnyugat felől. ahogy újra kerülgetni kezdi az ájulás. Kingston irányából fújt. sótól merev szakállát.. utána vigyétek a Carmichaelt délre. mivel nem tudtak lúvolni és átfordítani az orrát a szélben. és férges kétszersültet dobáltak a levegőben vitorlázó sirálynak. Eszébe jutott. egy sor nagy gonddal végrehajtott. ISMERETLEN VIZEKEN 342 . Eszébe jutott. mögöttük-fölöttük pedig a bíbor és zöld hegyeket.mint kiderült. felölteni néhányat Hurwood ruhái közül. huszonöt mérföldnyi egyenes vonalú mozgás helyett. és glaszékesztyűt húzni bekötözött kezére. $ Órákba tellett. méghozzá a Carmichael fedélzetéről. amin ott kell lennem. Jacknek rengeteg ideje volt lenyírni őszes szálakkal megszórt. és ott várjatok ránk! Ha holnap délelőttre nem érünk vissza a hajóra. a Roncs-zátonyhoz. óráról órára nagyobb veszélyben forogtok. . . hogy a szél az orrhoz képest másik irányból érkezzen . mikor megpillanthatta a város vörös tetőit a kikötőben lévő árbocerdőn túl. induljatok el. hogy végül csak meglátta Kingstont. Intett a kormányosnak. így az út hatvan mérföldnyi állandó munka volt az ép hajóval megtehető. mérföldnyi hosszú nyolcast kellett leírniuk. majd aztán megborotválkozni.és segítsen lejutni! Van egy. Akkor feltehetően elkaptak minket. ne menjen ennél közelebb. ahogy Beth Hurwooddal . elhamarkodottan ünnepelték utazásuk közelgő végét. mire a Carmichael eljutott a kingstoni kikötő déli végébe. hogy ellenszélben haladjanak.. majd Borzához fordult. és az is. hogy aznap éjjel Chaworth kapitánnyal tervezett vacsorázni a parton. Te leszel a kapitány. Borza. Magasan járt már a nap. mielőtt leeresztitek! Aztán pedig nagyon óvatosan engedjétek le! Szükségem lesz valakire. hat hónappal később.

igazad van. zordnak és szenvtelennek tűnt. .osszátok szét a zsákmányt.Jézusom. . Jack. No. és rúgjatok be mindennap. szólj a cimboráknak. Sanda elvigyorodott. akkor ezek szerint nincs szükségem evezősökre. hogy ezzel vajon megsértettétek-e a kegyelem feltételeit. úgyhogy olyan helyet keressetek. . ahogy Csupaháj nehézkesen felkapaszkodott. .Úgy néz ki. te pedig nem tudsz ilyen szétszabdalt kézzel visszaevezni. .ellenkezett Borza. . . ám aztán vállat vont és biccentett.Hurwood testét égessétek el később! Én majd a partra evezek veled. ahol egyikünkről se hallottak még! Növesszetek pocakot. nem is egyszer. eltakarván a mellkasából kimeredő törött árbocvéget.. 343 TIM POWERS . . persze hogy visszaérsz! Jártál már ennél rosszabb helyeken is. . és iszonyodó ámulattal figyelték. hogy a néger süket. de csíkszeme nagyon csillogott. aztán éljetek királyok módjára valahol! Fogalmam sincs róla. Sanda segélykérőén pillantott a fedélzetmesterére.. Davies bocora a parton marad. heverésszetek a napon. Jack .. mint mindig: erősnek. ám ettől eltekintve úgy nézett ki. Mind a ketten megismerték a beszélőt. A néger óriás tógaként kerítette magára a vitorlavászon egy darabját.Az ráér holnap. ahogy kezet fogott Sandával. Most az egyszer eszébe jutott.szólt közbe egy dörmögő hang a fedélközbe vezető létráról.Egyelőre hagyják itt a testet . ööö.Na ja. mert helyettem is innotok kell majd! Borza feltehetően nem volt képes sírni. hogy kellenek. Majd megoldom valahogy. Jamaicai földön fogok meghalni.De még mennyire. amitől mély ráncok jelentek meg az arcán..Idegesen fordult Csupaháj felé.Hát. hozzák Hurwoodot. így a korlát és a csónakdarun csüngő jármű felé intett: „csak utánad”. és a szokottnál lassabban mozgott.

valószínűleg sikerül partot érniük. Sanda hátradőlt a hátsó pádon. élvezte a napsütést. Most. igaz. amint orrvitorlája félelmet keltően fehérlett a déli verőfényben.Maga John Chandagnac.kérdezte idegesen. A csónak finoman koppant néhány másodperc múlva a flottahajó oldalán. Elkapta Csupaháj tekintetét. hogy a gyanús hajó elvonult. hogy Csupaháj ötvenet húzhatott volna az evezőkkel. csak két embert láthattak a partról. amikor a hajó a csónak orra elé vágott. Még amikor megpillantotta a királyi haditengerészet oldalról feléjük közeledő. a Csupazsír néven ismeretes vajákossal? . egy evezős csónakban. és sikerült valahogy tudatnia vele. és lenézett a csónakban ülő két emberre. kioldotta összes vitorláját. anélkül hogy komolyabban magukra vonnák a figyelmet. Ifjú tiszt lépett a szlup korlátjához .. csillogó fényezésű szlupját. aminek semmi köze hozzá. a Carmichael megfordult. Jack mégis úgy vélte. pisztollyal felfegyverzett tengerész —.HUSZONNYOLCADIK FEJEZET M a csónakot. akkor is arra gondolt. ISMERETLEN VIZEKEN 344 IUTÁN LEENGEDTÉK . a látványt és a szellővel érkező fűszeres illatokat.mögötte féltucatnyi. és ringva megállapodott előttük. . és ügyelve rá. majd kiemelte az evezőket a vízből. hogy akadály van előttük. feltehetően valamilyen feladattal fut ki éppen a kikötőből. egy pillantás Csupaháj tógája alá még egy igazán sokat látott kikötőmestert is kétség kívül megdöbbentett volna. és még azelőtt eltűnt a déli fok mögött. nehogy a bocor hátborzongatóan higgadt arcára tévedjen a tekintete. biccentett. más néven Sanda Jack.. mire a szél vitorlájába kapott. Csak akkor kezdett el aggódni. A bocor hátrapillantott a válla fölött.

a tiszt takaros.kiáltotta a tiszt. A bocornak már-már kétrét kellett görnyednie... miközben a tisztre mutatott.kezdte Sanda.recitálta Csupaháj a legmélyebb hangján. -A tetves mindenit.Menjen le. ám elhallgatott.. . hogy megfenyegetett? Lelő aprítani! . Épp. hogy John Chandagnac és Csupazsír december tizenharmadikán elhagyták a szigetet és Jamaica felé indultak.. inkább felemelte a kezét és szélesen elmosolyodott.Igenis.kezdte Sanda. . Tudomásunkra jutott a New Providence-i gyarmatról. Sandában kellemetlen emlékek ébredtek a Jennyt elfogó hadihajón tett kurta látogatásáról.. hogy találkozzanak az Ulysse Segundo nevezetű kalózzal.Hogy milyen okból? Nem hallotta. Az egyik emberéhez fordult. kik vagyunk. Babilon harcosa .dühöngött Sanda. . ami táj szó a gyerekekre.Szóval? Maguk azok? .Igen. . mivel a tiszt egyenesen az arcát vette célba pisztolyával.Már mondtam. . gondoskodjon róla.Megyünk Jamaicára . pikní. azzal a szándékkal. hogy beférjen.Le vannak tartóztatva! . aztán hozza a fedélzetre a foglyokat! A tengerész értetlenül nézett rá.szólalt meg a kérdés közepén a bocor.kezdte a tiszt szemtanúk látták magukat kihajózni a Felszálló Orfeusz nevű kalózhajóról.Jaj néked. nem! . hogy ne legyen náluk fegyver.. tagadjuk . . A tengerészek kötélhágcsót eresztettek le a szlupról. ő pedig az emberem.kiáltott fel indulatosan Jack. hogy azonosak ezzel a két emberrel? .Júda oroszlánja tipor figefádon és szőlőtövedről a piknín! . Leviatán. . .Azt mondta. Jack és Csupaháj pedig felmászott a fedélzetre.Foglyok .faggatózott a tiszt. . .. Thomas Hobbes vagyok. Amikor a foglyok csuklóját elöl összekötözték.Semmi értelme beszélni hozzá. . míg néhány másik matróz vontatókötélre vette a csónakot. Pontosan milyen okból? . Hová visz minket? 345 TIM POWERS . és tágra nyitotta ijesztő szemét.Remek munka .suttogta a süket bocornak. ámde szűkös fedélközi kabinjába maga elé rendelte a két foglyot. uram. Tagadják.

ahogy Csupaháj széke ég ott. és a képtelen felvonulást figyelik. A tiszt távozása után bezárták őket a kabinba.közölte. ahogy néhány hivatalnok kíváncsian leskelődik kifelé az egyik magas.tette hozzá feddőleg. és nem olyan hely.tette még hozzá kissé védekezően.Valójában a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalba viszel minket . . . Azt tudta. volt saját dokkja is. ahogy vitorlái ismét szélbe kerültek.Súlyos vádakra kell felelniük . hogy a Nyilvántartási Hivatal könyvelőtanya. és Csupaháj megjegyzését sem hallotta volna meg. megfeszült a csónak vontatókötele is. -A Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalba visszük magukat ismételte a tiszt. aminek a segítségével szétvághatná a kötelékeit. és reménykedett benne. A vízparti épületek többségéhez hasonlóan ezt is fehérre meszelték..A kingstoni börtönbe. és füst szállt fel az óriási ember mögül. ám Jack még a feje fölötti fedélzet és a kétoldalt lévő rekeszfalak ellenére is hallotta a tengerészek hitetlenkedő tiltakozását. és a szlup most oda tartott. látta. Sanda érezte. . tetején az egymást fedő vörös cserepeket Jack szemének mintha pálmaágak alapján formázták volna. Mintegy mondandójának alátámasztására a szlup megugrott előre. ha nem lógnának majd mind a ketten.Meglepne. ahol a gaff-fészek nekinyomódott. Elvégre ott fogalmazták meg a körözést . mintha nem is mondott volna semmit az előbb. Mint kiderült. Csupaháj előredőlt: hatalmas feje valósággal betöltötte a kabint. Jack orrát izzó vas szaga csapta meg. nyitott ablakon. ahová a bűnözőket testi valójukban is elviszik. ISMERETLEN VIZEKEN 346 . a haldokló bűbájos forgat valamit a fejében. hogy ott várjanak a vádemelésig. Mialatt a tiszt és számos fegyveres tengerész kísérte őket az épület felé. A bocor nyilvánvalóan elégedetten hátradőlt. A keze még mindig meg volt kötve a teste előtt. a tekintete ide-oda rebbenve keresett valamit. a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatal van legdélebbre a kikötő nyugati oldalán álló fél tucat kormányzati épület közül. majd a következő pillanatban a tat felől érkező rántás jelezte.

Jack közben rádöbbent. Sanda biztos volt benne. aztán megtartotta az ajtót. azt mondta: „meghaltok. A mindannyiuk fölébe magasodó bocor. Durr! A fegyver eldördült: véres permet és ruhacafatok repültek szerte a tógán nyílt új lyukból. Céltudatosan megindult abba az irányba... amikor megpillantották a gaff-fészek széles hátból kitüremkedő véres 347 TIM POWERS . uram. azt kereste. hogy jelen pillanatban senki sem törődik vele. .nyökögte.kiáltott a tengerésztiszt. láthatóan azzal a szándékkal. így Csupahájtól néhány lépésnyire balra oldalazott most mellette. . A férfi elsápadt és a feletteséhez fordult. azonban Csupaháj földrengésszerű mormogása beléfojtotta a szót.közölte. . akiből három hivatalnok is kitelt volna. . köztük a tiszt is.Mi-mit akar? A tiszt már megszólalt volna. és kilépett a járdára. azonban a bocor még csak meg sem ingott a lövéstől. Az egyik hivatalnok ősz hajú feljebbvalója nógatására odament a csoporthoz. kinyitotta. ahogy a könyvelők és hivatalnokok asztalokat. Elszörnyedve pillantott fel a négerre. Ám mindeközben Csupaháj egy üvegajtón át kicsiny belső udvart pillantott meg járdákkal. sírelhagyók”! Óriási zűrzavar támadt.Nem hallok. rosszallóan forgatta szemét.ám csak annyit sikerült elérnie. Sokan.Az egyik matróz előresietett. odarohant az óriási feketéhez és megragadta. szökőkúttal. hogy visszahúzza . hol van egy darabka jamaicai föld a padlódeszkák között.. Sokan az ablakon ugrottak ki.Ööö.Istenem. mire előhúzta pisztolyát. ám a vitorlavászon tógás Csupaháj látványa volt az. zászlórúddal. Sanda közvetlenül a nyomában haladt. ahogy körülnézett. Benyitott az üvegajtón. hogy lerántsa a vitorlavászon ruhadarabot a roppant vállakról. melynek hatására a tisztviselők döbbent kiáltással felpattanva eldobták tollúkat és jegyzékeiket. tintatartókat felborítva igyekeztek mihamarabb az ajtókhoz jutni. és gyeppel. állj! . .. A tiszt elhajította kilőtt pisztolyát.Mi-mit keresnek maguk itt? . Az észrevehetően némileg elbizonytalanodott tiszt lépett be elsőnek. Siket vagyok . A bocor csak ment tovább. felüvöltöttek.

Félúton járt már.. újra foglyul ejtették. A lövés zajára a környék minden ajtajához emberek gyűltek. hogy elkapja. Jack mögötte volt. . nem hívja fel magára a figyelmet. sokuk kezében volt kard. Jack kapaszkodott. Jack kénytelen volt belátni. Mostanra elérte a csúcsot. Kiugrott a belső udvarra. abban reménykedve. A váratlan pörgéstől és a becsapódástól kábán Jack fejjel előre csúszott lefelé a tetőn az ereszcsatorna irányába. azonban Sanda hátralendült.ordította. ám Csupaháj csak tett még egy lépést előre: egyik meztelen talpa.Jöjjön fel és vigyen le! .Jöjjön le onnan! . mire a tiszt berontott az udvarra és megpillantotta. magával húzva a rúd tetejét. Nem egyszer a zászló felvonásához használatos két kötélbe kapaszkodott közben. míg végül engedett. azonban sikerült kitárnia kezét-lábát. Avasból készült fészek feltépte csuklóján a köteléket.. míg az oszlop maradéka letört végével visszatért az udvar fölé. Jó néhány yardnyit hátramozdult. . az anyagot leginkább megterhelő pontján a meghajlott pózna elpattant.. még nagyobb erővel húzta a csúcsán lévő golyóbist. ez a mindennapok része.kiáltotta vissza neki. és ő kiszabadult.. a brit zászló pedig csuklyaként borította a fejét.aztán ásítozva. gyorsan pörögve-forogva a cseréptetőre zuhant.a rúd csúcsa és jó adag törött cserép gördült le mellette a mélységbe. majd megállt. ISMERETLEN VIZEKEN 348 . ösztönösen felemelte a kezét. Sanda pedig nekifeszítette kezét a sérült kendernek. aztán visszatért eredeti helyzetébe és még tovább. . rajta Sandával. és Csupaháj ott hevert holtan a járdán: lába a füvön.Hozzanak egy szekercét! . és amikor a bocor váratlanul hátrazuhant. és amikor a rúd újra az eredeti irányába lendült. A legfelső hatlábnyi szakasz. odament a zászlórúdhoz . nekilátott felmászni a farúdon. és bőrét lehorzsolva megállnia .csonkját. aztán a másik is jamaicai földhöz ért.. ám aztán eszébe jutott valami. és az ív legtávolabbi. Sebes léptekkel.. mintha ezzel akarná jelezni. meghajolt a másik irányba.bömbölte a tiszt. és a rúd tetején lévő sárgaréz gömbre görnyedt: lábát összekulcsolta alatta. ég felé forduló arcán boldog vigyor. pisztoly.

A szédüléstől nyöszörögve valamiféle szaggatott mozgású fordított hátúszást mutatott be a rézsútos tetőn, s mire a cserepek és a pózna darabja koppanva, csörömpölve megérkezett a járdára, átvetette térdét a tető csúcsán. Addig csúszkált az egyik irányba, amíg sikerült felülnie, majd felállt, behajlított térddel végigsietett a talpa alatt megrepedő cserepeken egy magas olajfa tetőt súroló ágaiig, és a vitorlás hajók kötélzetében töltött számtalan órából eredő könnyedséggel átlendült rá, hogy aztán lemásszon rajta egészen a talajig. Épp egy zöldségszállító kocsi gördült át a sikátoron, így átugrott az oldaldeszka felett, és elheveredett a kókuszdiók egyenetlen, szúrós halmán, miközben a kocsi zötyögve ment a szárazföld belseje felé, egyre távolabb a vízparttól. Akkor mászott le róla, amikor a jármű megállt Kingston főutcáján, egy zsúpfedeles piac előtt. Az emberek bámultak rá, ám ő jóindulatú mosolyt villantott rájuk, és elsietett a boltok felé. Hurwood ruhái elrongyolódtak, vörös por és kókuszdiószálak borították őket, így aztán séta közben a feltűnést kerülve végigtapogatta vállszíjának bélését, felszakította a reggel készített laza öltéseket, és kivett néhányat a bélésbe varrt aranyscudók közül. A kesztyűs tenyerében heverő érmékre pillantott. „Ez minden bizonnyal elegendő egy új rend ruhához és egy jó kardhoz” - gondolta. Szöget ütött a fejébe valami, és a gondolatra megtorpant, majd önelégülten elmosolyodott és ment tovább, ám néhány lépés után ismét megállt. „Végül is miért ne? - mondta magában. - Ártani nem árt, és megengedheted magadnak. Persze, vegyél csak egy iránytűt is.”

349

TIM POWERS

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

A

TÉNY, HOGY KARÁCSONY napja volt, csak fokozta a vidék szokatlan voltát: a puncs, a sült pulyka és a szilvapuding illata nyomán a vendégek orrát még jobban csiklandozták az őserdőből érkező vad, fűszeres szagok; a nyitott ablakokon kiáradó sárgás lámpafény és fennkölt hegedűszó nem juthatott messze a háztól, mielőtt elnyelte a sötétség és a trópusi esti szellőben hajladozó magas pálmafák nyikorgása; s a vendégek is mintha kissé feszengtek volna európai szabású, elegáns ruháikban. Nevetésük védekezően csengett, szellemesnek szánt beszélgetésük pedig elkeseredetten igyekezett elérni némi kifinomultságot. Ám sokan eljöttek a fogadásra. Híre ment, hogy megjelenik Edmund Morcilla is, és Jamaica számos pénzes lakója döntött úgy, elfogadja Joshua Hicks meghívását, aki lakcímén kívül szinte semmit nem tudott felmutatni, ami figyelmükbe ajánlotta volna. Kíváncsiak voltak a nemrég érkezett gazdag férfira. Vendéglátójuk nyilvánvalóan majd kiugrott a bőréből látván, eddig milyen siker volt a vacsora. A bálterem egyik sarkától a másikig járva kezet csókolt a hölgyeknek, gondoskodott róla, hogy a poharak mindig meg legyenek töltve, és halkan kuncogott a szellemes megjegyzéseken - mikor pedig épp senkivel sem beszélgetett, nyugtalanul pillantgatott körbe, és gondosan ápolt kezével ruháját, nyírt bajuszát simogatta. Nyolc órára az érkező lovak és hintók valódi sort alkottak a ház előtt, Sebastian Chandagnac pedig immár képtelen volt minden egyes vendéget személyesen fogadni - bár arra nagyon ügyelt, hogy Edmund Morcilla mindenki fölébe magasodó alakjához odasiessen és kezet rázzon vele. Így ISMERETLEN VIZEKEN 350

történhetett, hogy egy férfi feltűnésmentesen besurranhatott a házba és odamehetett a kristályból készült puncsostálhoz, anélkül hogy bárki kérdőre vonta volna. Megjelenése nem hívta fel magára a többiek figyelmét, mivel a meghívott vendégek egyike sem tudhatta, hogy parókáját, kardját és bársonykabátját is csupán aznap délután vásárolta rabolt aranyakon. Meglehet, járásában erősebb volt a tengerészekre jellemző ringás, mint amire egy ilyen előkelően öltözött úr esetében számíthat az ember, és kesztyűs keze a megszokottnál kevesebb szertartásosságról árulkodott, ahogy alkalmanként tőrkardja markolatára tévedt, de végtére is ez itt az Újvilág, és az otthonuktól oly távolra került emberek gyakorta kénytelenek hozzájuk méltatlan ismeretekre is szert tenni. A puncsostál mellett álló szolga meg se nézte alaposabban, csak megtöltött egy poharat és átnyújtotta neki. Jack elfogadta az italt és kortyolt belőle egyet, míg pillantása végigvándorolt a helyiségen. Nem tudta, mi legyen a következő lépése, mivel egyetlen terve annyiból állt, hogy kideríti, kicsoda Joshua Hicks, rövid időre egyedül marad vele és rábírja, mondja el, hol őrzik Beth Hurwoodot, majd kiszabadítja a lányt, sietve elmond neki egy-két dolgot, aztán megkísérel megszökni vele a szigetről. A citromtól-fahéjtól kissé csípős, forró puncs gyermekkora karácsonyait juttatta eszébe, ahogy apjával sietnek valamelyik európai nagyváros behavazott utcáin az elengedhetetlen bérelt szobába, ahol aztán apja legalább jelképes karácsonyi vacsorát és italt készít a falakon lógó marionettek tucatjainak üvegszemében sziporkázva tükröződő tűz fölött. Sem édesapja, sem a havas tél, sem a bábok nem olyan emlékek voltak, amelyek kellemes gondolatokat ébresztettek volna benne, így inkább a jelenlegi környezetére irányította figyelmét. Látványosan sok pénzt költöttek erre a helyre; afféle nem hivatalos kereskedelmi ügynökként maga Sanda is jól tudta, milyen költséges és nehéz feladat lehetett ideszállítani Európából ezt a rengeteg hatalmas, aranyozott keretes festményt, a kristálycsillárokat és a bútorokat. A helyiségben semmi sem volt helyben készített darab - és a konyhából érződő illatokból ítélve még az étel is a lehető legangolosabb 351 TIM POWERS

lesz. Mindez nem tűnt túlzottan kecsegtetőnek a számára, mivel egészen megkedvelte a zöld teknőcöt, a maniókagyökeret és a salmagundi salátát. Hicks egyik szolgája lépett be a terembe, és emelt hangon, hogy a beszélgetések moraja ellenére is hallani lehessen, bejelentette: - Kérem, fáradjanak erre... Hamarosan tálalják a vacsorát. A vendégek erre mohón lehajtották az utolsó kortynyi puncsot, és a keményfa padlón csoszogva megindultak az étkezőbe vezető ajtó irányába. Jack engedte, hogy magukkal sodorják, de erősen aggódott: ha követi a többieket, hamar egyértelművé válik, hogy neki nem terítettek, és hogy nincs a meghívottak között. Hol a pokolban van Hicks? Szüksége volt valamire, amivel elterelheti magáról a figyelmet, ezért körbenézett abban a reményben, hátha talál egy igen kövér embert, akit alattomban elgáncsolhat. Épp észrevett egy alkalmas személyt - egy talpig csipkedíszes vörös bársonyba öltözött, nagy hasú öregurat, akit feltehetően egyenesen a puncsostálban köthetne ki -, de közreműködése nélkül is sor került valamire, ami magára vonta a többiek figyelmét. Egyszerre négy férfi lépett be a bálterem túlsó végében lévő bejárati ajtón, amihez erősen egymáshoz kellett préselődniük. Az első gondosan nyírt szakállt hordott és jobbára a hátát mutatta Jacknek... Úgy tűnt, ő a házigazda, mivel a kardját lóbálva tiltakozott valami ellen. Mellette tagbaszakadt emberóriás, aki láthatóan jól szórakozott, ahogy vékony, fekete szivarjával pöfékelve figyelte őket - előkelő öltözéke csak kiemelte parókája hiányát; mulasztása különösen meglepőnek számított, mivel teljesen kopasz volt. Mögöttük pedig két brit flottatiszt érkezett nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy belépjenek a fogadás helyszínére. - A maga és a vendégei érdekében - mondta most hangosan az egyikük, mire az, akit Sanda Hicksnek vélt, végül egy vállrándítással tudomásul vette ezt, és utat engedett nekik. Jack feltűnésmentesen hátralépett, hogy a vörös bársonyos, kövér férfi mögé kerüljön... Na és az ablak is közelebb volt így. A kopasz óriás félreállt a tisztek elől; kicsiny szivarja mögül elővillanó vigyora annyira sunyi és sokat tudó volt, ISMERETLEN VIZEKEN 352

hogy Jack érdeklődve vette szemügyre. Ahogy ránézett, úgy vélte, korábban már látta valahol és tartott tőle... noha a lapos, sima arc egyértelműen ismeretlen volt előtte. Nem maradt ideje eltűnődni ezen, mivel a hozzá közelebb álló flottatiszt beszélni kezdett az összegyűltekhez. - MacKinlay őrnagy vagyok - mondta hangosan. - Nem kívánjuk sokáig zavarni a vacsorát, csupán figyelmeztetni szeretnénk magukat, hogy a mai napon rövid időre lefogták Kingstonban a Sanda Jack néven ismert kalózt; azonban sikerült megszöknie, és jelen pillanatban szabadlábon van a szigeten. Ennek hallatán izgatott és érdeklődő mormolás támadt a vendégek között, Sanda pedig a rátörő rémület ellenére is felfigyelt arra, hogy a kopasz óriás bozontos szemöldöke megemelkedik az elmondottakra, majd kiveszi szájából a szivart, mert tüzetesen szemügyre akarja venni a vacsoravendégeket. Már egyáltalán nem hatott úgy, mintha jól szórakozna: arcán inkább éber óvatosság látszott. - Minderről azért láttuk szükségesnek tájékoztatni önöket - folytatta MacKinlay mert miután új ruhákat vásárolt, számos embert megkérdezett arról, hol találja ezt a házat. Az elmondások alapján elegáns öltözéket visel, azonban a kezén lévő fehér glaszékesztyű varrásainál vérfoltok láthatók. A Jack előtt álló pocakos öregember nehézkesen megfordult és kesztyűs kezére mutatott. Izgatottan krákogott és megpróbált mondani valamit. Bár a Sanda közelében állók kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, a tiszt egyelőre nem vette észre az öregúr szörnyülködését, így aztán folytatta. - Sanda Jack nyilvánvalóan tudomást szerzett erről a vacsoráról, és eljön azzal a szándékkal, hogy kifossza a vendégeket, esetleg elraboljon valakit. Hamarosan megérkeznek a haditengerészet idevezényelt fegyveres katonái, hogy letartóztassák. Addig is a társammal... Hicksnek feltűnt a tömeg hátsó részében támadt felbolydulás, és riadtan pillantott oda... Aztán a krákogó öregember térdre rogyott, Jack pedig egyenesen a helyiség átellenes végében álló Hicks szemébe nézett.

353

TIM POWERS

Sanda és a vendéglátó is hátrahőkölt, mintha kísértetet láttak volna. Az első megdöbbenést követően Sanda számára világossá vált, hogy nem az apjával áll szemben - az arca túlságosan kövér, ajka túl biggyedt volt ám a szem, az orr, az arccsont, a homlok mind ugyanolyan volt, mint édesapjáé, és szemrebbenésnyi időre meghökkent azon, a véletlen miként lehetett képes ilyen mértékű hasonlóságra egy idegen esetében. Am a következő pillanatban rádöbbent, kivel is állhat szemben, és mi is lehetett Sebastian Chandagnac „öngyilkosságának” valódi története. - Istenem! - kiáltott fel egy nő Jack mellett. - Itt van! A vendégek között lévő férfiak díszkardjukkal zörögtek, ám valamiért csak úgy nyílt elég terük fegyvert rántani, ha gyorsan eltávolodtak a tengeri rablótól. A kopasz férfi egyszerre fülsértőén felkacagott: mély, mennydörgő nevetése szikláknak csapódó viharos tengeri hullámot idézett, és Sanda végre felismerte őt. A két tiszt közben pisztolyt rántott és kiabálva szólították fel a vendégeket, húzódjanak félre. Néhányan kelletlenül megindultak Jack felé, kezükben olyan karddal, amelyet a szabójánál rendel meg az ember, míg Sebastian Chandagnac hangosan követelte, hogy a katonák azonnal lőjék le a kalózt. Asszonyok sikoltoztak, férfiak buktak át felborult székeken, Sanda pedig a levegőben előrántva tőrkardját felugrott az asztalra és lerúgta a puncsostálat, ahogy inaszakadtából futni kezdett a bejárati ajtó irányába. MacKinlay fegyvere fülsiketítő dörrenéssel elsült, ám a golyó csak a lambériát hasította szét Jack feje felett, ő pedig leugrott az asztal végében. A másik katonatiszt a mellkasára szegezte a maga pisztolyát, s mivel semmi mást nem tehetett, Sanda rávetette magát: pengéjével elkapta a hosszú csövű fegyvert, és csigavonalszerű mozdulattal kiverte a tiszt kezéből még mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt. Háta mögött az emberek szitkozódtak, ahogy elcsúsztak a nedves padlón: néhány kard nagy csörömpöléssel a földre hullott, Jack pedig elugrott eredeti helyéről, és gyors mozdulattal MacKinlay mellkasának szegezte fegyverét. Mindenki megdermedt. A pisztoly csattanva ért földet, és megállapodott a fal mellett. ISMERETLEN VIZEKEN 354

- Azt hiszem, megadom magamat - szólalt meg a váratlanul beállt csendben. - De mielőtt így teszek, szeretném még elmondani, pontosan ki is Joshua Hicks. Ő... Sebastian Chandagnac az előbb elejtett pisztoly után vetette magát, és sikerült megkaparintania - felült és Sandára lőtt vele. A golyó szétrobbantotta MacKinlay őrnagy fejét... A test felbukott, újra, csak még hangosabban kezdetét vette a sikoltozás és dübörgés, Jack nagybátyja pedig feltápászkodott, előrántotta a díszkardját, és nekirontott unokaöccsének. Sanda könnyedén hárította a pengét, bár kesztyűje varrása vörösen villant, majd betört a másik védelme mögé, és fél kézzel torkon ragadta rokonát. - Beth Hurwood, a lány, akit fogva tartasz - vicsorogta. - Hol van? A kopasz Morcilla az imént lépett oda, mintha azt tervezné, hogy beleavatkozik a párbajba, ám ennek hallatán megtorpant. - Odafenn - hüppögte csukott szemmel Sebastian Chandagnac. - A bezárt szobában. A nők zokogtak, és számos férfi állt mellettük kivont karddal, bizonytalanul pillantgatva egymásra. A másik tiszt is elővette fegyverét, azonban láthatóan nem akart addig közelebb menni Jackhez, amíg túsza volt. Sanda bal hüvelykje nagybátyja gégefőjének feszült, és tisztában volt vele, olyan könnyedén elroppanthatná, akár a tojáshéjat - de elege volt már a sok halálból, és nem érezte, hogy bármiféle elégedettséggel töltené el, ha látná, amint ez a riadt emberke a padlón vergődve megfullad a saját gégeporcától. Inkább belemarkolt a gallérjába. - Ki... vagy? - krákogta a rémületében tágra nyílt szemmel őt bámuló Sebastian Chandagnac. Jack csak most értette meg, hogy frissen borotváltan, a kor és a fáradtság arcára rajzolt vonásaival erősen hasonlíthat édesapjához abból az időből, amikor Sebastian utoljára találkozhatott vele... Ráadásul sehonnan sem tudhatta, hogy az unokaöccse, John Chandagnac eljött ide, a karibi térségbe. Noha eldöntötte, nem öli meg, képtelen volt türtőztetni magát, hogy ne szítson bűntudatot a másikban. - Nézz a szemembe! - suttogta elfúló hangon. 355 TIM POWERS

.lihegte. Jack bőszen elvigyorodott.Azt hallottam. . az idős férfi mégis engedelmeskedett. s a következő pillanatban a fújtató Jack már hármasával szedte a lépcsőfokokat. készen arra. A lépcső tetején folyosó nyílt. hogy még ne ájuljon el. Sebastian bizony hallott már ilyesmiről. . Szó sem lehet róla. hogy a földre zuhanjon.A fivéred vagyok. . De talán nem hallottál még a vodunról? Csak azért jöttem vissza ma éjjel a pokolból. Mármint valóban. miközben azért fohászkodott. Menj vissza! . .szűrte a fogai között Sanda.. és nagyon is hihetőnek találta az elhangzottakat: szeme fennakadt.. bár nem volt ellenére a hatás elengedte a testét.. hogy szembenézzen a magát Morcillának nevező férfival. Aztán a kopasz férfival szinte egyszerre lendültek a lépcső irányába. aki két fokkal lejjebb állt meg.Mit. majd megfordult.François. Egész nap figyeltem ezt a házat.. és miközben kifújta a levegőt..Amire azért nem került sor. . Úgy tűnt.. hogy a lélek elűzését szolgáló varázslat első jelére közbeavatkozzak. Az óriás mosolya már-már angyalinak tűnt ránctalan arcán. Odalentről újabb kiáltások meg dobogás hallatszott. hogy. Szeme egyvonalban volt Sandáéval. ISMERETLEN VIZEKEN 356 . Nagybátyjának egészen szederjes volt az arca.Nem. Edmund Morcilla üldözi a kalózt. .. Sebastian .így is van.Bár reszketett és nyöszörgött. . Úgy látszott. Sanda meglepődött. aztán még gyorsabban tűntek el az útjukból. akarsz? . ő pedig ziháló mellkassal megtorpant. Takarodj innen! A kopasz férfi felemelte a kardját. . akárha hasba vágták volna. elernyedt.A fiatal nőt.Kiérdemeltem. hogy téged magammal vigyelek. bár egyben erősen olyan benyomást is keltettek. Néhány kardos férfi gyorsan eléjük ugrott. mert megakadályoztam Hurwood tervét.. meghaltál. mintha mindketten ugyanazzal a céllal sietnének felfelé. Jack pedig türelmetlenül rázta a fejét.. drága öcsém.

kiáltotta rekedten. amint meglátta. amit a fényénél láthatott: az egész padlót büdös levelek borították. fekete bőrű nő hevert a sarokban úgy. megteszem.Persze hogy megismertelek. belerúgott az ajtóba. Az általános lárma mellett is döbbenet és szörnyülködés hangja hallatszott. Sanda hagyta. . felemelte jobb lábát és a széles mellkasra helyezte. Vaksin a zárra hunyorgott.Egészen meglep.. de esküszöm. ahogy ő is bezuhant a szobába. ha így juthatok el a nőhöz. ezért odatántorgott hozzá. megpróbálja megenni az ácsmunkát.ezzel visszakerült a folyosóra. míg a kopasz férfi hátrafelé bucskázva legurult a lépcsőkön. majd nagyot taszított rajta . bár nagyon kutyául nézel ki. Megfordult és körülnézett. Ám most riadtan felnézett: tekintete tiszta volt. Beth kiügyetlenkedte a darabokat a tartóból 357 TIM POWERS ..Lecsapott a karddal.közölte bárgyún.. hogy eljössz! Hozd ide azt a kardot és vágd félbe ezt a fából készült pecket. mert a kopasz férfi nem mozdult a helyéről. A helyiségben lámpás égett. épp oda. Jack visszanyerte egyensúlyát.. úgyhogy fáradtan a szemben lévő falnak vetette hátát. és egy nyilvánvalóan régóta halott.Istenem. és arcára kiüljön a kimerültség és a kétségbeesés. Jack. Az egyik ajtógomb fából volt. felemelte a lábát. majd óvatosan felemelte kardját. mint amellyel fegyverét kiszabadította az előbb Morcilla testéből. Aztán előrevetődött. bal karjával a falnak csapta az óriás fegyverét. . A férfi felállt és odasietett mellé. csak egyszer csúszott el a leveleken. Csak azért nem zuhant le fejjel előre a lépcsőn. A fából készült zár meghasadt. . míg jobbja a mellkasába mélyesztette a kardját. hogy válla megroggyanjon. az ajtó beesett. Mikor aludtál utoljára? . . már alig reméltem. valaki számos levágott kutyafejet akasztott a falakra. A fogam semmit nem ér. de átvágta a pecket. ám egyáltalán nem nyugtatta meg. Éppenhogy. ki az. Az ajtó be volt zárva. Négykézláb..John! .Nem szívesen öllek meg. . Sanda pedig elejtette fegyverét. míg Beth Hurwood az ablaknál guggolt: elsőre úgy tűnt. hogy felismertél . és ugyanolyan mozdulattal. ahogy odazuhanhatott. a földről pillantott fel.. ahol átjárta a penge... amikor leért.Nem emlékszem.

. .Nem. Mármint másodszor is meghalt. már biztonságban vagy.Jó. meghalt. úgyhogy megfogta a nő könyökét. .. ám annál nagyobb zajjal felfelé tartó embereket. aztán vett egy mély lélegzetet és bólintott.. a tető északi vége felé terelte.. Most pedig hallgass végig..Ööö. és néha rám tör valamiféle.Igen.. meddig tart. . persze hogy veled megyek! De most hallgass végig.. Szóval. Nem is tudom. ha ilyesmi történik és teljesen üres tekintettel nézek rád.szólt közbe Sanda. kérlek! Az az izé a sarokban tegnap éjjel holtan esett össze. Me. Úgyhogy azóta nem kellett ennem többet azokból a borzasztó ízű növényekből. Nem tudom. csak vigyél! Magamhoz térek majd belőle. Mintha nyitott szemmel elaludnék.. A bácsikám...Beth követte. megbillent.Igen. Rendben..A ház északi vége közelebb van a domboldalhoz. . Joshua Hicks.. Menjünk! ...Van itt egy tető .mondta Beth. ISMERETLEN VIZEKEN 358 ..Ne butáskodj. zavarodottság talán. ne aggódj. . Jack kilépett az ablakon át a tetőre.. és megütötte fülüket a dzsungel trópusi madarainak rikácsolása. és amilyen gyorsan csak merte. .Együtt? . . hogy szeretnél velem jönni? .Biztos vagy benne.és kitárta az ablakot. John!. mire elkapta a férfi vállát. mire a hűs éjjeli szellő kisöpörte a szoba áporodott levegőjét. . Háta mögött a nyitott ablakon át jól hallotta a tétován. viszont rettenetesen gyenge vagyok. Ott biztonsággal leugorhatunk. . de egyre ritkul.

sőt.. keskeny csapások mentén. Oly üdvös. Két alkalommal kutyák ugatták meg őket. a látszólag széltében- 359 TIM POWERS . egy darabig pedig egyszerűen csak aludt. nem bűvöl boszorkány. Mondják. valahányszor az idő közéig. Tündér nem igéz. Melyben Urunk születését innepeljük. hogy az irigykedő Jack kénytelen volt a karjában vinni * Hamlet (Arany János fordítása) RÁKON ÁT GYALOGOLTAK. merre tartanak. az ég tanulmányozásával megállapíthatta.Sanda alacsony kőfalakon át. még az óra állását is megbecsülhette belőle. jobb karban lévő utakat . hogy sarat kent mindkettejük arcára. planéta nem ver.* William Shakespeare* Óhosszában egész Spanish Townt bejáró fáklyás. ám Jack meghatározott dallamot Rittyentve egy kézmozdulattal mind a kétszer önmagába hajlította a pletykás szelet. oly szentelt azon idő. Mégsem dobta el az aznap délután vásárolt iránytűt. mintha Beth alvajáróként menne mellette. A szúnyogokkal már nem tudott ilyen egyszerűen elbánni. így kénytelen volt beérni azzal. Egész éjjel zeng e hajnal-madár. Az éj ártalmatlan. lóháton közlekedő katonák csapatai miatt kerülték a szélesebb. Sokszor tűnt úgy. S hogy akkor egy se mér mozdulni szellem.EPILÓGUS Aztán csak elmúlt a kakas szavára. egyenesen a fáknak tartana.. és ha nem vezetné gondosan kézen fogva. Ahol a növényzet nem borult útjuk fölé. cukornádak sorai között vezette Betht. bár alaktalan tömege lehúzta kabátja zsebét.

Sanda mégis fogta a kezét. és amikor úgy vélte.. a feje tiszta. a lehető leggyorsabban és leghalkabban igyekeztek átjutni az utcákon és nyílt tereken. Azonban valahányszor Sanda közelebb lopakodott. érettségről.. milyen volt utazgatni az apjával és a marionettekkel. a jelek szerint korántsem Beth nemtetszését vívta ki vele . az épületek árnyékában maradva folyamatosan délnek tartottak. Köztük és a tenger sötét foltja között épületek halvány csillagfényes pacája látszott . Megindultak előre. az őserdei ösvény homokos végéhez érkeztek. amint elsuttogott mondatában félreérthetetlenül ott szerepelt a „Sanda” név. születésről és életük hátralévő részéről volt szó benne. veszteségről. aztán amennyire csak lehetséges. de senki nem szólt utánuk.. hogy a szigetre lépjen. Ha már nem sikerült megakadályozni.és bár ekkor épp nem volt alvajáró. hogy ellopható csónakot nézzen maguknak. ahol a pálmalevelek ponyvája alól kilépvén megpillantották a tengerpartot. Homályosan tisztában volt vele. egy alkalommal pedig hallott egy kikötőbe illő hangot. és párszor nem túl messze tőlük részeg beszédhangok hangzottak fel. hogy úgy érezte. halálról. Beth mesélt neki a skót zárdában töltött évekről. A boldogságtól és a kimerültségtől megrészegülten úgy döntött.kétszer a hüvelyében meglazított kard semmi mással össze nem téveszthető csörrenő csusszanása ütötte meg a fülét.ám a gyalogút nagyobbik részében éber volt.. majd kiugrik a szíve a mellkasából. hogy valóban az. mindig volt a közelben egy kósza lámpás vagy suttogó beszélgetés .Jack felfedezni vélte a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalt. Beth olyan gondosan nemtörődöm módon kérdezte Ann Bonnyról. amelyre nem is figyelt oda. ő meg beszélt arról. ahogy maguk mögött hagyták az utolsó kőépületet is. ISMERETLEN VIZEKEN 360 . reggel háromra jár az idő. Délnek tartottak. hogy szerelemről. csapongó monológban felel neki. bár nem volt biztos abban. Jack és Beth minden eddiginél óvatosabban ment tovább dél felé. így aztán hosszú mérföldeket beszélgettek végig suttogva egymással. a part irányába. hosszú. Számos háztömböt és partra vont hajót hagytak maguk mögött. Bármit is mondott. az angol hatóság nem kívánta kiengedni onnan. Néhol lámpás világított a házakban.

elegáns ruházatú férfi kíséri ki éppen a dzsungelból. hogy megbizonyosodjon róla. amint sár.mondta. mivel Bethen közben újra erőt vett a holdkórosság. Sanda elmosolyodott. különös látványt nyújt majd a kettősük ezen a fagyos. téli reggelen: egy nyilvánvalóan alvajáró nő hálóingben és bársonykabátban. hat scudót nyújtott előre kesztyűs kezében. és az újdonsült napkoronát kapott szürke hullámokat figyelte. a parázstartó körül kuporgó alakok többsége feléjük fordult.. érzi még a sok aranyscudo súlyát. megnyújtotta lépteit. üres tekintettel ott álljon mellette. ahogy az egyenetlen szél felszította a faszenet -. majd visszaült a bokor mögé. Tisztában volt azzal. hogy a menekülők kénytelenek voltak arcuk alsó felére ruhát kötni. . amely a part felől nézve eltakarta őket. és megtapogatta kardszíját. A szúnyogok itt sokkal roszszabbak lettek. hogy fél tucat aranypénz elaltatja gyanakvásukat.suttogta. amikor felállt. Órákkal ezelőtt terítette a vállára iránytűtől nehéz bársonykabátját. így dideregve tűrte a hajnali szellőt. máskülönben beszívták volna őket a lélegzetükkel. ahol egyegy teknőcrekesz vagy halászviskó jelentette a táj meghatározó jellegzetességét. Ugyanakkor biztos volt benne.és vérfoltos. elsősorban saját magának. 361 TIM POWERS . hogy imbolyogva. és ahogy Beth Hurwoodot a móló döngő deszkáira vezette. ahogy előre vezette a nőt. annyira. pokrócba bugyolált alak továbbra is csak ott üldögélt a kikötő végében. Mire csúszkálva lejöttek a lankán és a homokban gázolva elindultak a móló felé.Gyere! .vörös fény tűhegynyi pontjait látta felröppenni. szélesen elnyúló láphoz értek. az egyre fakóbbá váló csillagok alatt. . mindkettejük arcán szétkent iszap. s mivel többé már nem kellett tökéletes csendben mozogniuk. majd üggyelbajjal felhúzta a lányt.Vásárlunk egy hajót. Jack pedig perceken át bámulta a kis parázstartó körül kucorgó fél tucat embert .. végében egy vitorlás csónakkal. .aztán lábujjhegyen áthaladtak a bambuszból rótt kunyhók és vitorlavászon sátrak területén. Pirkadatkor találtak egy roskadozó mólót. bár az egyikük. majd végül. azonban Sanda méltányolta a partszakasz elhagyatottságát.Csak halászok . egy viharvert szalmakalapot viselő.

. ahogy be kellett látnia. hogy a kardod eltalált.Megöltelek. a lépcsőn. Jack a deszkákon és kabátja hátán kaparászva próbálta összeszedni az erejét annyira. a temetők jó öreg ura még azelőtt helyrehozta a sérülést. Nagyjából ezzel egyidőben hirtelen engedett Sanda térde. Semmi másra nem volt képes. mire a napfény megcsillan kopasz fején. egyensúlyozó lépést.Aztán arcáról leolvadt a mosoly.intett Bethnek. és szeretném. Válláról lecsúszott a kabát és a kopott deszkákra esett. . Hálás vagyok. Az égő szivar is ugyanúgy megfelel erre.Gyere csak.. hogy belehalhattam volna. hogy futni kezdjenek. a napfény hatására frissen vágott vörösrézként csillogott a haja.dörmögte. Feketeszakáll. Sanda hunyorgó szeméből könnyek csorogtak a nyűtt deszkákra.. egyiküknek sincs már annyi ereje.Köszönöm. és izzó végével Jackre mutatott. Nem jobban. ha te lennél a fedélzetmesterem. hogy minden előzetes megfontolás nélkül leül a mólóra.suttogta kétségbeesetten. . Beth tett még két apró. Kivette szájából a szivart és rámosolygott. ez a drogue hívja fel magára Samedi báró óvó figyelmét.A fenébe! . hát nem emlékszel a kanócokra? A szakállamba meg a hajamba fontam őket.Ugyan már. az egyetlen nőt a világon. akár-ha hátulról tolnák előre. mint Davies volt. . Jack . amikor megszúrtad. ám a báró. Tény. mintha Sanda csalódást okozó diák lenne.Te halott vagy . mire a lány botladozva megindult.. . hogy a móló végében ülő alak felkel. ISMERETLEN VIZEKEN 362 . leveti magáról a pokrócot és elhajítja a kalapot. . Beth mostanra kettejük között félúton himbálta magát. mert észrevette a hályogos szemeket a szürke arcokban.Hamarabb találkozunk a pokolban. Nem is lepte meg.folytatta az óriás. hogy elkísérted idáig a menyasszonyomat. mire azon kapta magát. csak egyhelyben állni tovább.suttogta. aki vért hagyott maga után Ereboszban. Lassan parázsló tűz. A kopasz férfi szomorúan ingatta a fejét. . .. Pöffentett egyet a szivarjával.De én nem vagyok haragtartó fajta . a bevarrt ruhákat és a meztelen talpakat. a felkötött állakat. kedves . hogy felállhasson.

Jack . és elkiáltotta magát: .Minden bizonnyal te is hallottad. . Sanda kinyitotta száját és beletette az iránytűt... és csoszogva megindult Feketeszakáll irányába. . és tapintás alapján felismerte a sárgaréz keretes. ám tekintetét most már nem vette le Beth Hurwood egyre közelebb érő. és most kemény tárgyat tapintott benne. akárha valaki rácsapott volna az ég fedelére. és megpillantotta Feketeszakáll kezét Beth vállán: a látvány még egy kis erőt adott neki. hogy a tű kiálló hegye a tenyerének nyomódjon. így is tudta. . vért köpködve kivette az eszközt a szájából. hogy csikordul a markolattüske acélján. Lehetnék. és reményei szerint kellően meggyőző. átszúrt kézével felemelte kardját. 363 TIM POWERS . amint legalább egy őrlője széttörik. émelygett. Váratlanul rátörő megérzéstől hajtva feje fölé emelte a pengét. úgy nyihogtak.Phil! Nem kellett hátranéznie. Jack előhúzta a zsebből az iránytűt. kirázta belőle a tűt. Ezután kesztyűs jobbját óvatosan a markolatra helyezte. de nem fordult el a nőtől. vérző.Újra felnevetett. hogy már nincs egyedül. Hevesen verni kezdett a szíve. és egy pillanatig ügyefogyottan babrált vele. halott tengerészei is: beteg lovak módjára az orrukon szedték a levegőt. Némi segítséggel talpra állt.A hatalmas férfi felnevetett. Egészen elszédült. majd ráharapott: morzsolódó üveget ízlelt és érezte. amivel betörhette volna az üveget! Feketeszakáll elérte a nőt. és vele nevettek mozdulatlan. és addig nyomta a tűt a bőrrel borított markolatba. Most új becenévre van szükségem.felemelte a fejét. üvegtetejű korongot. majd előhúzta kardját. karcsú alakjáról. Az óriás kinyújtotta kezét Beth felé. Kétséget kizáróan igazolták ezt. A nemrég vásárolt iránytű volt az.. mire a levegő valósággal megdöndült.. amíg megérezte. mire szilánkokat. csak fájdalmat . mondjuk Kopasz. hogy a fémdarab mélyen a kezébe fúródjon. majd szorosan megmarkolta a fegyvert.mondta. foga és állkapcsa helyén nem érzett mást.Feketeszakáll halott. Kezét a zsebbe csúsztatta. Nem volt nála semmi. Metszőfoga alatt betört az üveg... a kabátra zuhant. Sanda oda sem figyelve maga felé húzta bársonykabátját. kétségbeesett nyögés kíséretében arccal előre a mólóra.

így kénytelen volt hátrálni. és . ISMERETLEN VIZEKEN 364 . A nagydarab férfi tekintete meg sem rezdült. Az öböl egész hosszában riadtan zsibongó tengeri madarak kaptak szárnyra. majd kézfejével kiverte a szivart az óriás szájából. s amint az sziszszenve a móló alatti vízbe ért. Tett egy lépést előre. ahogy fegyverének dőlt és megpróbálta megvetni a lábát.legalábbis egyelőre .az ő kezében van a gyeplő. Egy illat volt az. A száj véres. Feketeszakáll keze felcsusszant és ráfonódott Beth vállára. oly finom mozdulattal. meglehet. csokoládészirup és mosatlan fehérnemű bántó keveréke telítette meg a levegőt. amelyet az óriási kalóz. kivett egyet az izzó. hamu lepte faszéndarabok közül. azonban hiába csúszott beljebb még néhány hüvelykkel a penge az óriás testébe. Sanda pedig felkészült a kezéből fakadó kínra.. A szivar reszketegen ragaszkodott alsó ajkához. ez az. Ajka nedvesen csillant. s most érezte. amikor megindult előre. de többé már ő sem volt egyedül. Jack minden megmaradt erejét beleadva Feketeszakáll hasába mártotta kardját. Kölni. akarata ellenére. Sanda megragadta a nő másik vállát és elfordította.Csakhogy bár a testes alak körvonala élesen kirajzolódott az egyre világosabb tenger és ég előtt. amilyenre csak bírta. szétnyíló száján süvöltve járt ki-be a lélegzete. A továbbra is véres vigyort villogtató Feketeszakáll még egyet lépett előre.. a tű végigkaristolta kéztőcsontjait. Fogalma sem volt róla. Jack kiáltása mintha mindkettejüket megidézte volna. Jack kis híján elájult a fájdalomtól. ám most már egyenesen Sanda szemébe nézett. Csakhogy az óriásnak sikerült elérnie a parázstartót: lenyúlt. Sanda akkor döbbent rá.. honnan tudta ezt. hogy a testetlen Leó Friend valahogy ugyanazt a helyet foglalja el. ahogy a kard hegye kibukkan a másik hátán.. de magabiztos mosolyra húzódott. Leó Friend semmivel össze nem téveszthető kipárolgása. Talán egy zajból? Szagból? Igen. szemét olyan tágra nyitotta. A móló deszkáin csosszanó csizmájának zaja már-már fülsértőnek hangzott.. majd roppant méretű bal markába szorította.. mintha elé kínált tálcán lévő cukorka lenne. és kizárólag Feketeszakáll volt abban a pillantásban.

a penge kicsusszant belőle. akkor pocsékba megy. .Nyisd ki a tenyered és dobj el! A kis faemberke Jack hangján szólalt meg! Talán nem azt jelenti ez.. hogy így kell tartania. A sok pénzbe került. Több ám ő egyszerű szónál. . és a jobbjában tartott marionettet bámulta. aztán felkacagott. legyenek a mi céljaink a te céljaid is.Választhatsz. bármennyire is fáj.Lassan parázsló tűz . Csatlakozz hozzánk. miért is kell tartani az éjszakától. amikor ezt megszerezték. .Feketeszakáll ujjai közül füst kanyargóit elő és oszlott szét a levegőben.. de egy hosszú szálka kiállt a hátából. Nehéz is volt a fabáb. vagy halj meg ott.. Már századokkal Jean Petro születése előtt tanította a karib indiánoknak. Egy pillanatig csak állt és meredten bámulta a kesztyűs kézből csepegő vért. amit mond? Sanda szívesen engedelmeskedett volna neki.Az embereimmel New Providence-re tartunk.Jaj. . féligmeddig mintha ő buzdította volna. Dobd el a kardot! Sanda biztos volt abban. . . de jól érthetően.krákogta az óriás. yardnyi magas szicíliai fajtából való bábu volt. hogy vesztett. és amikor megszólalt.Jack pedig egyszerre az asztalosműhely padjára zötytyent. és nem vonatkoznak rá azok a szabályok. .. A fájdalomtól és a súlytól remegett a karja. A marionett rászegezte élénk színekkel festett szemét.Valaki megtanított a vér és vas trükkjére? Rámarkoltál szorosan egy iránytűre? Ez Samedi báró ellen nem használ.. ahol állsz! Feketeszakáll meglepődött.mondta rekedten.ismételte a marionett. hogy megadjuk magunkat Woodes Rogersnek . és kinyílt a szája. Nem dobhatja el csak úgy. mennyire büszke volt az apja. 365 TIM POWERS . azonban háta mögött ott érezte Philip Daviest. De ha elengedi.Dobj el! . és fájdalmasan bökte a tenyerét. és mivel Sanda nem engedte el a kard markolatát.Dobj el! .mondta végül halkan. azonban eszébe jutott.mondta. . hogy érdemes azt tenni. majd jobbjával előhúzta a saját tőrkardját. neki pedig mozdulatlanul kellett szorítania.. Jack . . amíg megszáradt a fejét tartó ragasztó. Könnyed mozdulattal hátralépett. Jack pedig hallotta a hús sistergését.

$ Beth érthető módon lassan ébredt rá. hogy eldobja.. a Szajnán. mi is hangzott el itt az előbb. egy darabig még képes lesz tartani ezt a bábot. „Jaj. és egyenesen Beth Hurwood arcába bámult. Kinyitotta a szemét.... Jack. A csípős levegő és a tenger tiszta illata volt az.„Végül is miért ne? . ahogy meglátta a kard ujjvédőjének hajlatában meggyűlő és a férfi alkarján végigcsorgó vért. Feszültség volt a levegőben és halálos fenyegetés.” Aztán eszébe jutott valami. hogy magához tért révületéből és újra teljesen éber. füstölgő öklű férfival nézett szembe. ő pedig úgy döntött. ha a saját életemet tartom a kezemben? Fáj. akinek rettenetes vágás szaladt végig a hasán.. ha azt is elherdálná. hogy a különös jelenet nem egy újabb álomkép. Előtte ott volt John Chandagnac. hogy elengedje -. a fegyver imbolygott a kezében . méghozzá hajnalban egy mólón van éppen a hálóingében. és most elpocsékolta. amit egy vénséges vén néger férfi mondott neki egy alkalommal egy csónakban.nyilvánvalóan arra készült. ahogy a szálka még fájdalmasabban bökte már a tenyerét.. Sanda lehunyt szemmel állt. és körülötte halott emberek állnak. és egyébként sincs semmi.. Dobd el a kardot!" Pillantása Sanda kardot markoló kezére rebbent. . hogy a Jack tenyerét csíkokra szabdaló vastű jelenti a férfi egyedüli reményét. és hogy a kopasz ember megpróbálja elérni... amelyről vér csöpögött. kopasz.gondolta. Valaki megtanított a vér és vas trükkjére? Rámarkoltál szorosan egy iránytűre? Ez Samedi báró ellen nem használ. Nem örülnék neki. ami örökké tartana. és öszszerándult. kezében kardot tartott. „Ezt a húzást a sárgolyóval Philip Daviestől leste el. és egy óriási... ami végül meggyőzte.Mi van akkor. ő pedig sietve felidézte. ám puha tenyér megnyugtató érintését érezte a vállán. Ám ezzel egyidőben felfogta azt is. Kapott tőle még valamit.” A néger már nem volt sehol. de ISMERETLEN VIZEKEN 366 ..

. amit neki tudnia kell. hites férjedül a mai naptól fogva .. Aztán meghallott a fejében egy hangot. amíg a halál el nem választ? A hűs tengeri szél lobogtatta bokája körül a hálóingét.. azt hiszem. Azonban magyarázott valamiről.És te.. és találkozott a tekintetük. Elizabethet. hites feleségedül a mai naptól fogva. a kopasz férfi hátratántorodott. betegségben és egészségben. ezzel még nem győzték le...Nem! . Feketeszakáll még egy lépésnyit hátraszorult.. viszont Sanda úgy érezte..Beth már oda is lépett. ő pedig cinikus csengése miatt először nem akart odafigyelni rá. akár egy ázott macska. Johnt.. elfogadsz-e engem. $ . és férfiak kizárólag meghatározott feltételek mellett használhatják.Igen . .. csak akadályt gördítettek az útjába. . valamit a mágia területeiről.Igen. Saját forró vére lecsordult a hideg acélon. Annak a kalóznak.. Azzal Beth elengedte a pengét és magához szorította megvágott tenyerét.itt elvigyorodott -. Megvágott keze remegett a kard pengéjén.. hogy megmarkolta a borotvaéles pengét. és úgy reszketett.szólt Jack. Elizabeth. süvítő ívekben suhogtatta maga körül. lemondva mindenki másról.. mintha valaki egyfolytában szórakozna valamin. amíg a halál el nem választ? Feketeszakáll üvöltött tehetetlen haragjában.. betegségben és egészségben. Jack szeme kipattant.. John. Fél kézzel határozottan megragadta a vállát.Elfogadsz-e. amelyek csakis nők számára elérhetők. ennyi.. mintha ezzel akarná eltakarítani az ellenállását. annak a Philip Daviesnek a hangja volt!. . ám Beth tudta. méghozzá úgy. és elkeveredett a férfiéval. engem. lemondva mindenki másról. ööö. a másikkal egyenesbe igazította a kardot.. . legyen az gazdagabb vagy szegényebb. mintha 367 TIM POWERS . Ahogy kettejük vére találkozott.fuldokolta. Előhúzta fegyverét. követte a kézvédőn át a markolattüskét. legyen az gazdagabb vagy szegényebb. és nagy.Az enyém vagy! Nem mehetsz.

. ahogy valahol messze felette ügyes kezek himbálják a keresztfát.. Bár nem reagált rájuk. amelytől rögtön össze is fonnyadtak.. már-már érezte. Beth vére és a sajátja keverékén. Az utolsó nagy lépés után Jack szinte már megtapasztalni vélte a zsinór gyors felfelé rándulását.az óriás keresztvágással hárított. amint erő árad végig a kapcsolaton.. hogy Feketeszakállnak ront.Aztán a dolgok haldokolni kezdtek körülötte.. És egy láthatatlan. A körülöttük lévő halottak megindultak feléjük. és egyszerre mintha könnyebbé vált volna kezében a kard.. csábító dolgok kérnek menedéket az elméjében. iszonytató módon. csakhogy az ő pengéje már nem volt ott. . egyúttal. Majd egy pillanatra kitágult a látómezeje: Beth szemén keresztül látta önmagát a móló túlsó végében. kiűzött lények kiáltásait. úgy szökelltetik coupé és fléche-ben a kopasz férfi irányába engedelmes marionettönmagát. Forróság csapta meg a kezét és kis híján leszédült a móló végén . amint megrángatott csomók módjára pattannak vissza a semmibe. és most a külső vonal alsó részénél bukkant fel ismét. Képtelen volt megállapítani. Nem egészen hallás volt. érezte.. és újra kinyújtotta Feketeszakáll belső vonalában . majd egészen átszúrta vele...ám Feketeszakáll még mindig állt. a hárítás alá rántották. hogy ne lépjen hátra és ne is engedje el a vértől csúszós markolatot.. amint mézesmázos hangú.felébredne: elöntötte az éberség. az apja vagy Davies buzdította-e erre. aztán visszalökte őket valami olyan erő. kiterjesztette látóterét. s bár szedte a lábát és az ő keze tartotta előreszegezve a pengét. Élettelen elemekből varázslattal létrehozott hamis személyiségekét. mivel érezte. amivel érzékelte a napfény elől a tengerbe és az őserdőbe menekülő. de azon kapta magát.. Sanda pedig lendületét kihasználva döfte bele ellenfele oldalába. a kard révén Feketeszakáll zsigereit is. amelynek ő is alkotóeleme volt: a kezébe szúrt delejezett vasdarabon. így kényszerítette magát. ahogy fürgén elrántotta fegyvere hegyét a másik kardja felett. s a kard hideg pengéjén. ám mindenek fölébe ISMERETLEN VIZEKEN 368 .. Feketeszakáll hökkenten húzódott kinyújtott kardja védelmébe.

369 TIM POWERS . még mielőtt Borza felszedi a vasmacskát és elhajózik. hogy az elmúlt két hétben történtek között nem fordult elő semmi olyasmi.magasodó. A halottaknak nyoma sem volt. aki kénytelen volt lemondani tönkrement hordozójáról. Elvégre ennél sokkal. ami a kegyelem feltételeinek megsértését jelenti? Csak most figyelt fel rá. majd a sebesült kezével kijuttatni a vitorlást oda. mivel tele volt szablyától eredő vágásokkal és a pisztolygolyók ütötte. és Jacknek az jutott eszébe. mielőtt elkúszott a nyugat felé húzódó éjszaka irányába. Csupaháj idéző varázslata megfogant: Sanda valóban Feketeszakáll Óvilágból érkezett halálának bizonyult. hiszen összeházasodott Beth Hurwooddal. sietnie kell. Majd hunyorogva a napba tekintett és halkan. és meredten nézte.. A szerencséje nyilvánvalóan jó szelet kapott. de vajon fellázad-e végletekig hajszolt legénysége. Kis idő múlva felnézett. A nap már fenn járt az égen. Úgy tűnt. Amikor aztán Feketeszakáll előrezuhant a mólóra és végre kicsavarta a kardot Jack zsibbadt kezéből. de sokkal rosszabbat és átvészelt már. és bal kezéből metronómot idézően csöpögött a vér. Bethnél idővel feltehetően véget érnek ezek az időszakos kimaradások. és a móló végéből a hajnalpírtól sziporkázó tenger hullámai közé vetette. míg végül sikerült kihúznia. bal válla pedig szinte teljesen lehasadt.. hogy szükségvitorlázattal. amikor kiadja nekik a parancsot. dermesztő esküvést tett neki. Nagy óvatossággal előrehátra mozgatta érzéketlen húsában a tűt. hogy induljanak visz-sza New Providence-re? S vajon meggyőzhető-e Woodes Rogers. Ám a gondjai még ezzel sem szűnnek meg. és biztos volt benne. készíteni egy máglyát Feketeszakállnak és meggyújtani. ámulva pillantott a holttestre. és még csak el sem fintorodott közben. az összes fény halálát idézően fekete és hideg lény. ha szeretné bekötözni a sebeiket. kráteres sebekkel. ahol a Carmichael várakozott. karja az oldala mellett lógott. Elmosolyodott.. némi szivattyúzással átjutnak majd ezeken a nehézségeken. hogy az iránytű még mindig kiáll jobb keze véráztatta kesztyűjéből.. Beth csak állt ott. mérhetetlenül elégedetten felnevetett. mintha telibe találta volna egy pika.

Arcán a letörölhetetlen mosollyal nekilátott tépést készíteni csipkés kézelőjű ingéből. ISMERETLEN VIZEKEN 370 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful