Tim Powers

$
ISMERETLEN VIZEKEN

A fordítás alapját képező kiadás: Tim Powers On Stranger Tides 2006

Fordította: Tamás Gábor Borítókép: Csordás Attila

Jim és Viki Blaylocknak, a leghűségesebb és legnagylelkűbb barátoknak, valamint Eric Batsford és Noel Poivers emlékére.

Köszönet Dávid Carpenternek, Bruce Olivernek, Randal Robbnak, John Swartzelnak, Phillip Thibodeau-nak és Dennis Tuppernak a nem éppen világos kérdésekre adott világos válaszaikért.

Horgonyt vesztett lelkek sodródnak tova Ismeretien vizeken, s mélybe fojtja Őket a szél, mely fűt sem borzolna fel...* William Ashbless

„A nászterem ajtaja nyitva, és a násznagy én vagyok; cseng a pohár, az ünnep áll, zene döng és dob dobog.” Aszott kezével fogja meg, „Hajónk...” szól s szeme k igyál.** Samuel Taylor Coleridge

* Kleinheincz Csilla fordítása ** Szabó Lőrinc fordítása

PROLÓGUS

szellő az átvezető úton egészen lehűtötte Benjámin Hurwood hátát, még nem látott hozzá éjszakáról éjszakára elvégzendő munkájához, hogy a sziget fürtökben növő indái és pálmatörzsei közül kisöpörje a nappal után itt maradt párás levegőt, a férfi arca pedig már azelőtt verítéktől csillogott, hogy a fekete vezetésével akár tucatnyi lépést megtett a dzsungelben. Megemelte a bal kezében tartott machetét - másikban nem is foghatta volna -, miközben aggodalmasan meresztette szemét a körülöttük és fejük felett található, fáklyafényben fürdő buja növényzet mögött meggyűlő sötétségbe, mivel az emberevő törzsekről és óriási kígyókról szóló történetek jelen pillanatban egészen hihetőnek tetszettek, s az utóbbi időben átéltek ellenére nehezére esett a társa övéről fityegő ökörfarkak, szövetből készült erszények és kicsiny szobrocskák csapata jelentette biztonságra hagyatkozni. Ebben az őserdőben nem sokat segített, ha nem fétiseknek, hanem garde-oknak, arrêt-knak és drogue-oknak tekintette őket, vagy ha kísérőjében nem vajákost, sámánt, hanem bocort látott. A fekete intett a fáklyával és hátrasandított. - Most balra - mondta, ügyelve az angol szavakra, majd Haiti egyik leromlott francia dialektusában, sebesen pergő nyelvvel hozzátette: - és vigyázzon, hová lép... sok helyütt patakok mosták alá az ösvényt. - Akkor menjen lassabban, hogy láthassam, hová teszi a lábát! - felelte bosszúsan a maga iskolás, ámde folyékony franciáján. Átvillant az agyán, ez idáig tökéletes kiejtése vajon mennyit romlott az elmúlt hónapban hallott sokféle furcsa változat hatására. Az ösvény egyre meredekebb lett, és hamarosan kénytelen volt övébe dugni machetéjét, hogy megkapaszkodhasson az TIM POWERS 7
OHA AZ ESTI

N

ágakban és felhúzza magát - hiába kapott a feketétől egy védelmező drogue-ot, heves szívverése egy ideig annyira ijesztő volt, hogy azt hitte, menten szétrobban... Aztán alattuk maradt a környező dzsungel, rájuk talált a tengeri szellő, ő pedig szólt kísérőjének, álljanak meg, hogy az üde levegőben kifújhassa magát, és élvezhesse, amint belekap csatakos, ősz hajába és nyirkos ingébe. Alattuk zörgött és susogott a szél a pálmalevelek sűrűjében, s mivel körülötte már ritkásabb volt az erdő, a törzsek között megpillanthatta a vizet... a Tongue of the Ocean holdfénytől sziporkázó szeletét: aznap délután hajóztak át rajta ketten New Providence szigetéről. Emlékezett rá, ahogy feltűnt neki a magaslat, amelyen most állt, és miközben igyekezett a zsörtölődő kalauz elvárásainak megfelelően kurtítani a vitorlát, elmerengett a látványon. A térképeken Andros-sziget néven szerepelt, ám akiknek az utóbbi időben a társaságát kereste, általában Isle de Loas Bossalsnak nevezték, ami, hajói értette, azt jelentette, Megszelidítetlen - még inkább Gonosz - Szellemek Szigete (bálnáira úgy tetszett, inkább istenekről van szó). Ő csak Perszephoné partjaként gondolt rá, ahol reményei szerint oly sok idő után végre ablakot nyithat Hadész házába. Háta mögül bugyogást hallott, s még épp időben fordult meg, hogy lássa, amint kísérője visszanyomja a dugót az egyik palackba. A tiszta levegőben jól érződött a rum szaga. - A francba! - csattant fel. - Az a szellemeké! A bocor vállat vont. - Túl sokat hozott - magyarázta. - Ha túl sok, akkor túl sok szellem jön. A félkarú inkább nem mondott erre semmit, csak ismételten azt kívánta, bár eleget - és nem éppen csak valamennyit tudna ahhoz, hogy teljesen egyedül végigcsinálhassa. - Mindjárt ott vagyunk - közölte a fekete, és visszadugta a palackot a vállán lógó bőrzsákba. Aztán már mentek is tovább a felázott földű ösvényen, azonban Hurwood úgy érezte, valami megváltozott: felfigyeltek rájuk. Kísérőjének is feltűnt, és a válla felett hátravigyorogva kivillantotta fogával vetekedő fehérségű ínyét. - Érzik a rumot - mondta. ISMERETLEN VIZEKEN 8

amelyikre ők is készülnek. Meghajolt. . $ Hurwood csak akkor döbbent rá. Nem volt benne semmi egyértelműen és nyilvánvalóan baljóslatú .A loák azok. amikor elérték a domb tetején lévő tisztást. ahol sok ezer évvel ezelőtt Odüsszeusz hajtotta végre szinte ugyanazt a szertartást.. aki követte a tisztás közepére.. Noha tisztában volt vele.Jaj.Még alszanak . nagy gonddal leoldott néhány szobrocskát az övéről.letaposott földű irtás. Előtte.Úgy hittem. elhátrált.rázta fejét a bocor. és most először merült fel benne. . . és közben rettenetesen törte a fejét.felelte a bocor hátra sem fordulva. Persze ő még akkor 9 TIM POWERS . Hurwood tisztában volt vele. tudom. A fekete odament az esőtől védett dobozhoz .Igyekezett magabiztosan beszélni. mégis körbepillantott. hogy mindvégig tartott ettől a helytől. . hogy talán nem is annyira összeférhetetlen ez a hely jövetelének céljával: a pálmafák és a tengeri szellő valószínűleg nem különbözik sokban attól. . viaszosvászonnal bélelt árokról sem. majd a ládára tette őket. legalábbis semmi olyasmit.Tudod.Most már egyértelműen gyanakvóan csengett a hangja.kérdezte. mi jön most? . . ami a Földközitengeren lehetett. hogy most próbára teszik.Nem . . hogy azt meg sem kell említenem. egyelőre semmi különlegeset nem láthat. ez a sziget pedig bizonyos szempontból nagyon is olyan. akiknek a tekintetét magadon érzed. ..A következő. oldalában kunyhóval. közepén négy oszlop tartotta nádfedelecske egy fadoboz felett azonban nem feledkezett meg a kunyhóban lévő két elkábított aravak indiánról és a parányi kalyiba túlsó oldalán található. amit aztán feljegyeztek. aztán kihúzta magát. . mint az.Próbálta húzni az időt. .ez volt a trone.Biztos. .Mi a fenére gondolhatott ez? Csinált bármit is előtte Odüsszeusz? Nem. mire céloz. vagyis az oltár -. hogy nem azok a szerencsétlen indiánok? . és odafordult a félkarúhoz.Szét kell locsolni a rumot és a lisztet az árok körül.

. végül előhúzott egy kicsiny zacskót.a fáklyafény nyomán támadt árnyéka előrenyúlt egészen a tisztást falként körülvevő levélfüzérekig -. hogy primitívek. fogával húzta ki belőle a dugót. élő erővel. Puffanva ért földet. Ez lesz az: egy ilyen feltűnő tetthez most már minden bizonnyal szükség van valamiféle védekezést szolgáló eljárásra is. .ezeket is szétszórta az árok körül. . A zsákban akadt még liszt és süvegcukor is .Ezt Guinée lisztjének nevezzük . aztán kotorászni kezdett az erszényében. Lehajolt. .élt.Túladhatsz a rumon és a liszten.És azok miből állnak? Miféle védelmező varázslatokat használhattak a keleti féltekén. A verver.magyarázta. A kör végén még mindig volt egy csészényi az üveg alján: megitta.Az oltalmazó lépésekről van szó.. és hagyta kicsusszanni a kezéből.szólt oda a bocor. A loák kifejezetten szeretik az édességet. A fehér magabiztosságot sugárzó maszkja és testtartása álcája alatt rövid sóhajt engedélyezett magának. s közben aggódva állapította meg. abból pedig egy csipetnyi szürke hamut. és nekilátott a földre szórni. hogy legyen mivel sakkban tartani az izgalomra esetleg ideérkező szörnyetegeket. majd felegyenesedett. amikor egyszerűen lehetett varázsolni. mielőtt elhajította a palackot. és az árkot lassan megkerülve a földre locsolta az átható szagú italt.. Óvatosan a földre helyezte a fáklyát. amikor még működött az erős mágia? Pentagrammákat és köröket. Milyen sok mindent lehet tanulni az efféle népektől! Kétség nem fért hozzá.Úgy van.. méghozzá viszonylag zavartalanul. mozdulatai túlságosan is ISMERETLEN VIZEKEN 10 . van még benne egy kevés süvegcukor is. hogy elővegye a rumospalackot.. . azzal leguggolt. bonyolult mértani ábrát kirajzolva. A fekete megenyhülten bólintott. . csakhogy még kapcsolatban állnak a civilizáltabb területeken elferdített történelemnek tekintett. Hurwood a lapos árokhoz vitte a zsákot .Tessék! .A földön lévő jelekből. . ahogy leakasztotta az erszényt és odadobta neki.

hogy fejük közel essen az árokhoz. a fekete pedig a maga sajátos nyelvkeverékét használta. A bocornak volt egy kis hámozókése. a mágia 11 TIM POWERS . Afrika Mondongo nevű térsége és a karib indiánok nyelvének keverékén kezdett kántálni. aki még mindig nem nyitotta ki a szemét. A két zsolozsmázás egyszerre ugyanolyanná vált.. amelyben két öntudatlan. és segített a feketének kiemelni a testeket a földre úgy. bárcsak megtenné a birkavér is. pedig egészen ámulatba ejtette. óhéberül tette ugyanezt. Hurwood egy pillanatig sem hagyta abba. míg a fekete a testek fölé görnyedt.emlékeztetnek a földet öntöző és magokkal telihintő szántóvetőére. lehunyta a szemét. . és le nem vette volna tekintetét a fáklya lángjáról. és fokozatosan erősödtek. A két egyhangú énekszó mindenféle rendszer nélkül ellenpontozta egymást. A kiloccsantott ram átható illata és a kiontott vér rozsdabűze mellett egyszerre új illat. ahogy a képtelenül hosszú.Te akarod? Hurwood a fejét rázta. ám aztán megkeményítette magát. a férfiak szótagról szótagra tökéletes összhangban beszéltek. s a tisztáson felé közeledő alak látványa . mintha ezzel igyekeznének elnyomni az őserdőben újonnan támadt zajokat: suttogó kuncogáshoz.Most pedig a szavakat . síráshoz hasonló hangokat. komótos susogást a fák koronájában. s amikor néhány pillanattal később meghallotta a csepegést és csorgást az árokban lévő viaszosvásznon. no meg kitines kaparászást. . Elfordult.. miközben a fehér. Fémes nyikorgás ütötte meg a fülét. véletlen egybeesés hatására veleje is belereszket az áhítatba. sötét bőrű alak bucskázott előre egyszerre töltötte el iszonyattal és reménnyel.mondta segítője. mire a kunyhó felé fordult. aki minden erejét megfeszítve taszigált egy hordót... mint Odüsszeusz idején.Magára bízom . s most odanyújtotta a félkarúnak. Franciaország. Egy röpke pillanatig azt kívánta. és érezte. .a bocor volt az.közölte rekedten. noha a fehér még mindig az óhébert. mintha valahol levedlett kígyóbőröket dörzsölgetnének össze. bár ne kellene emberi vért használni.

mint embernek tűnő lényt a lombokban. akár a tojásfehérje hártyája a forró vízben. .Hurwood látott egy izzó szemgödrű borjút. . könyörgőn kiáltozott vékonyka. mire társának megvillant a kése. amelynek nyakából irtóztató ingaként zsigerek lógtak. reszketeg hangja kiemelkedett a locsogás háttérzajából. és ez a rengeteg anyagtalan valami ott tömörült a vérrel teli verem előtt.rikoltotta egy másik. és egy újabb elhaló jajveszékelés szállt el a szélben. Szája egyenes vonal volt csupán. A két férfi abbahagyta a kántálást. akár a füst. ha egymást takarva sokan voltak a láng előtt.Nem .igaz. a kintről figyelők egytől egyig némák voltak. és szemügyre vette a leheletvékony lényeket. Míg a verver határán belül lévők fülhasogató módon csiviteltek.Ben! . emberforma alakok . én vagyok az.Gyerünk! . hogy hadd szürcsöljek én! A bocor kérdőn nézett rá. csak bámultak a pálmatörzsek közül.halk kiáltás kíséretében oszlott el. egy levegőben lógó fejet. karcos. és szépen kettévágta az esdeklő szellemet . Pillantása nyomán néhányan valamivel láthatóbbá váltak.fújtatott a bocor. Hurwood a fejét rázta.Nem tudom örökké visszatartani őket .Találd meg. miközben a penge ismét villant. melyet a bocor húzott a tisztás körül. valamint számos apró. Peter! Én voltam a vőfély az esküvődön. inkább rovarnak. a fény elhalványult -. akit keresel! A félkarú férfi odalépett az árok pereméhez. . Más dolgok is megjelentek.Benjámin! . bár nem lépték át a hamuvonalat. fiam. .. hoztál egy kis frissítőt apádnak! Tudtam. így tartotta távol a kísérteteket a gödörtől.Benjámin. Aztán már nem is voltak egyedül: a tisztást ellepték a fáklya világánál szinte átlátszó.. A fekete kicsiny késével széles mozdulatokat tett a levegőben. csiripelő.szólt most fennhangon. .zihálta.szólt az egyikük. vagy ott kuporogtak az ágakon .. emlékszel? Szólj neki.Áldjon meg az ég. madárszerű hangján. . ISMERETLEN VIZEKEN 12 .forró fémszaga csapta meg az orrát .. . .még soha nem észlelte ennyire tisztán.

és csak a peremen lévő lisztből és rumból álló pépet érintette meg. noha egy pillanatig sem került a hűvös acél a közelébe. Kinyúlt a vér felé. majd alakja elmosódott. Szív-dobbanásnyi időre átlátszatlan lett a fáklyafényben. hogy kerültél te ide? . A szörnyek továbbra is ott kuporogtak.Csak még egy keveset! . keze pedig annyira anyagiasuk. de ekkor megdermedt. csak annak irányába nem.Nem lenne szabad itt lennünk. és kifésülte arcából ázott. csak lassan..Margaret! . a férfi álla pedig a tömör földnek koccant. meg sem moccantak.Benjámin. A bocor meredten bámulta. és átugrott az árkon az összeverődött lelkek rengetegébe: azok fák közé kifeszített pókhálók módjára nyíltak szét előtte. A halott lelke odament az árokhoz. . aztán megint tisztán kivehető lett. Hangja mostanra már valamivel határozottabban zengett.Remélem. ahogy elhal a kétségbeesett kísértethangok kórusa. és térdre rogyott a gödör túlsó végében. majd megdörgölte felhorzsolt állát. és hunyorogva körbepillantott. . álldogáltak vagy lebegtek a hamuvonalaknál . akire Hurwood rámutatott.Őt . a fáklyák fénye világosabb lett. 13 TIM POWERS . .úgy tűnt.vicsorogta a feketének. hogy arasznyival arrébb tudta gördíteni az egyik süvegcukrot. megérte.kiáltotta a félkarú férfi. . hogy nem fátyolozták el a lelkek.mondta. Nem felelt. és egy pókhálóimon! alak úszott előre. összezsugorodott. Most.Hadd jöjjön! A bocor felhagyott a széles mozdulatokkal.ordította Hurwood. mint diadalordítás. Csengő füle miatt alig hallotta.csattant fel Hurwood.. A kísértet alakja egyetlen hang nélkül füstté vált és szétröppent. -A vért. most már térdelő helyzetben. fehér tincseit. Benjámin . igyál a vérből. Margaret! Valami kavarogva összesűrűsödött az egyik sarokban.Inkább fájdalmas kiáltás volt ez.. elcsigázottan talpra állt. . Néhány szívverésnyi idő múlva feltápászkodott. talán még csak nem is pislantottak az elmúlt percekben. helyette döfködni kezdett az árnyak felé.Margaret! . . .

. A mágia izzó fémszaga ugyan eltűnt. még ha egy egész tucatnyi indiánt kellett volna megölnöm. ahogy lépett egyet a tisztás széle felé. és mi is távozunk. amelynek kakasfejek sarjadtak a nyakából. a két kivéreztetett hullától nem messze a földre huppant.noha itt kell rostokolnia... egy hatalmas disznóra.Maga ott. . A fekete elkapta hátulról a könyökét. Igen. már-már szánakozás vegyült a pillantásába. tiszteljen meg minket legőszintébb véleményével! Tán jobban tettem volna.Már tudom. és ahogy elképedve Hurwoodra nézett. .. .mondta halkan. hogy igaz.kezdte botrányosan rosszul imitálva a szívélyes. visszasétált a tisztás közepére.Vetődjek át ismét az árok felett. csak hogy ne álljatok itt hiába? .kiáltotta angolul. Felnézett a csillagokra. Hurwood kirántotta karját a fekete markából. Még kilenc-tíz óra. majd rámutatott az egyik bámészkodóra. uram . Kérem. . mire felkel a nap .Elég . ám a szellő a vér bűzét nem mosta el... még ha éveket is kell rááldoznom gondolta. Napkeltekor elmennek..Jól szórakoztok? . ha zsonglőrködöm egy keveset? Vagy esetleg némi arcfestékkel és egy műorral. és öklét rázta feléjük.. és szaporán pislogott. hogy kiderítsem. szinte bizonyosan képtelen lesz elaludni.” ISMERETLEN VIZEKEN 14 .Hangja rikácsolásba csapott át. vagy egy tucatnyi fehér embert. és kihívóan rájuk vicsorgott.A nagy részük nem hall. akkor is megérte volna. baráti hangot. „Most próbáljatok megállítani. és az ároktól. A hoszszú várakozás gondolatára émelyegni kezdett. egy tucatnyi barátot. Eszébe jutott a bocor előző mondata. megfordította. Meg lehet tenni. ráadásul szerintem egyikük sem beszél angolul.

” Sanda Jack $ 15 TIM POWERS . amilyen. Vagy alkalmazkodik hozzá az ember hajója. vagy elsüllyed.Elsõ Könyv „A tenger és a széljárás olyan.

hogy J ISMERETLEN VIZEKEN 16 . A kabátzsebében lapult még egy szelet. „Arról sem szabad megfeledkezni . függőleges kötélbe. a kétszersült szétmorzsolódott. Chaworth kapitány azt mondta. súrolta a zöld felszínt. már látta. akkor aztán minden erejét beleadva elhajította a kétszersültet. ám ahogy a szelet sebesen közeledett a víz felé és egyre csak zuhant. Ahogy szárnyával verdesve kényelmesebb magasságba kapaszkodott vissza. Ám míg a hajó rakományának kipakolásával véget ér az aggodalomtól az elmúlt néhány hétben láthatóan lesoványodott kapitány feladata. Először egészen jónak tűnt a dobás. illékony szaga után szimatolt. míg előhúzta zsebéből a kétszersültet -. hogy az utolsó pillanatban mintegy kérkedésképpen a levegőben kapja el. nem sikerült igazán messzire röpítenie . szárnymozdítás segítségével megőrzi helyét közvetlenül a Lármás Carmichael menetirány szerinti jobb oldalán égő tatlámpás felett.de a sirály észrevette. és ámultán nézte. hogy szórakozottan figyelte a vitorlázó sirályt. kora délutánra megpillanthatják majd Jamaica bíbor és zöld színű hegyeit. és jött is. még vacsora előtt megkerülik a Morant-fokot. nyikorgó építményét. hogy a hullám felemelje talpa alatt a tatfedélzet hatalmas. mialatt Chandagnac a szárazföld hajnali szellővel érkező.figyelmeztette magát ridegen. ahelyett hogy valahol távolabb belecsobbant volna. azonban egyelőre beérte annyival.ELSŐ FEJEZET OHN CHANDAGNAC erősen kapaszkodott az egyik feszes. úgy hajolt át a korláton. amint a madár időről időre egy-egy leheletnyi billenés. sötétedésre pedig kikötnek Kingstonban. azonban a madárnak láthatóan sikerült megtartania belőle egy jókora darabot. az övé csak a parton veszi kezdetét. és várta.

és maga felé húzta. a csupa fehér és szürke madár pedig engedelmesen utána vetette magát.kérdezte. hogy nem borotválkozott meg. Chandagnac a levegőben vitorlázó madárra pillantott. Már ha biztos benne. követ minden Jamaicába tartó hajót.Eldobjam a magáét is? A nő hátratolta székét. majd lepillantott. Visszafordult a kicsiny reggelizőasztalhoz . és a korláthoz sietett vele.Elkapta? . elhajította a kétszersültet. A korláthoz érvén kissé megtorpant.Eddig nem menekült előlük. . Magában felettébb sajnálkozott. . Chandagnac észrevette.Majd én odadobom neki . mintha próbára akarná tenni. hogy nem panaszkodik a férgek miatt.növelte a férfi csodálkozását. . hogy ma délelőttre még az egyensúlya is javult. .amikor a hajó irányításához délelőtt elég volt a rutinfeladatok ellátása.Nem szívesen esnék ki . mivel a tatfedélzet jó tizenkét lábnyi magasan volt a háborgó tenger felett. . A férfi odalépett hozzá és megfogta az alkarját.Chaworthszel együtt részben mindketten felelősök vagytok a gondjaidért. jókedvűen csengett. hogy így felel erre a helyzetre. még mielőtt a vízbe ért volna. Chandagnac most hallotta először a lány nevetését: tisztán. ahogy felvette a lakókkal teli kétszersültet. nem laza-e.” Ez alkalommal még nagyobb erővel dobta el a kenyérdarabot. Visszasétáltak a kis asztalhoz. és ismét csak sikerült elkapnia. barna szemében érdeklődés csillog.De még mennyire! .Ne aggódjon! .mondta kissé idegesen. és bosszantotta. A nő hátrahúzta jobbját. A fiatal nőn csupán árnyalatnyi tétovázás mutatkozott. a sirálynak pedig alig néhány ölt kellett ereszkednie. . a kapitány megengedte az utasoknak. 17 TIM POWERS .fűzte hozzá. tudván tudva. .sétált vissza az asztalhoz Chandagnac. hogy a fedélzeten lévők szívesen kidobálják az állott ellátmányt. Egyszerre hevesebben vert a szíve.Lefogadom. hogy elkapja. . hogy a fiatal nő feláll. hogy itt étkezzenek és meglepetten látta. Bal kézzel belekapaszkodott a korlátba.

mint a forró kátránynak.Nem vagyok túlzottan eleresztve. Testes. .. Marhasültet friss zöldséggel. és most nekilátott egy másiknak is. hozzá sört. Chandagnac közben lefejtett egy szálat a kendőről. . ne mondjon semmi olyasmit. szegény sirály nem kóstolta meg: nem volt benne semmi más. de édesapám esküszik rá.. sokkal több erőm volt és jobban éreztem magam. ma este rendes vacsorát eszem Kingstonban .Igyekezett érdeklődőnek mutatkozni. ő az. amelyiknek nem olyan a szaga. nem. Utána kilopakodtam hajókonyhához.így a férfi. Igen. .bólintott a nő az orvosom mindig így emlegeti.Szegény Leó! Mondja csak bátran. . így most azt is piszkálgatni kezdte. vette be.A nő kendője ott hevert asztalon. a gyógyszerét? Ma egészen vidámnak tűnik. Ért hozzá.Talán nem. és visszaváltoztatja az elmúlt hónap esetlen. Dr.mondta szórakozottan felcsippentve asztalkendőjét. és közben ügyelni rá. . . A nő a homlokát ráncolta..Ami azt illeti. hogy kizárólag zöldségeket eszik . hogy kövér. úgyhogy feltehetően igaz. és kértem a szakácstól némi érett sajtot. amivel elrontja a másik kedvét.. ahová jártam.Az orvosa? . Meglehetősen félszeg. Leó a kabinjában termeszti őket egy ládában. a skóciai zárdában. tekintélyes fickó? A nő felnevetett. Chandagnac erre felnézett az asztalkendővel kapcsolatos ügyködéséből. csak egy csomó undorító gaz meg gyökér. Szerette volna látni az egyszerre oly érdekesnek tetsző utastársa vonásait. ecetes hagymát és rumot. rossz volt a levegő. hogy a világon nincs jobb orvos nála.Bárcsak én is megengedhetném magamnak a húst! Chandagnac egy-két lábnyit arrébb húzta a sámliját. . ISMERETLEN VIZEKEN 18 .. ezért kezdődő agyláz alakult ki nálam.Feltűnt.Táplálék és gyógyszer egyben . Azt mondja.Ő az a. amilyennek eddig látta. Leo Friend.. de azt fontolgatom. szűkszavú utastársává. hogy a farvitorla magasba nyúló. feszes íve eltakarja előle a reggeli napot. Tegnap este kiszórtam a tányérom tartalmát a kabinablakon. bár ami azt illeti. . mielőtt elkezdtem betartani az étrendi előírásait. .. Remélem...

Felállt.közölte ceremóniamesteri hangsúllyal.bonyolult forgásokkal.. a másik pukedlizett.Szégyenlősen elmosolyodott. Te pedig Johnnak engem. .Köszönöm. majd bedugta az ujjait a hurkokba. . És a lendületes asztalkendőinek is.amelyek közül az egyiknél elérte. és élethű gyalogló mozgással odamentek egymáshoz. Miss Hurwood . és szóra bírta a nőt.Köszönöm. Van még néhány dolog.persze hacsak nincsenek 19 TIM POWERS . hogy azután órákon át lelkesen követték. .Nem hangzik rosszul. és a két kis vászondarab .Ami azt illeti. . csak hogy lássa. amit szeretnék megbeszélni Chaworth kapitánnyal. Sem ideje. . sem kedve nem volt megint belebonyolódni valamibe egy asszonyszeméllyel. és udvariasan a lányra mosolygott. nehogy még egyszer efféle hajmeresztő húzással próbálkozzon . hogy hallgatott hirtelen támadt ötletére. De ne legyünk ennyire merevek.. .Kihúzott három-három szálat a két asztalkendőből. piruettekkel körültáncolta az asztalt. viszont túlságosan is gyakran megesett vele. majd szigorúan megróni. aminek rendes íze van. A fiatal nő nevetve összecsapta a tenyerét. hogy érzékelhetően nőiesen libbenjen . A Carmichael egyelőre könnyedén siklott előre. Aztán keze nyomán az egyikük meghajolt.Én köszönöm. Eszébe jutottak a városi utcákon kószáló kutyák: néha odafüttyentett az egyiknek.Nagyon vágytam már valamire. Mr. Szólíts Bethnek! . bemutattak egy újabb pukedlit és egy széles taglejtésű.Máris bánta.. ugrásokkal.. mire az asztalkendők odatipegtek hozzá. harangformára igazgatta őket. így belegondolva valóban érdemes lenne megkeresnie a kapitányt. . nagyzoló meghajlást. csóválja-e a farkát. Szeretett volna gratulálni neki a biztosítást megkerülő hazardírozásának sikeréhez. odajön-e hozzá. úgyhogy szívesen leült volna vele még egyszer kihajózás előtt egy utolsó poharazgatásra. mire a kendők felegyenesedtek. és feltehetően nincs szükség szigorú felügyeletre a haladásához. Chandagnac vállat vont. Chandagnac. most magadra kellene hagyjalak. majd Chandagnac hagyta őket lecsúszni az ujjáról.

Tényleg nem lenne jobb lenn? . . és végül kivétel nélkül minden alkalommal ellepik a kabin padlóját a papírok. A nő felállt. a rendes étel. most viszont izgatottan csettintett az ujjával.. hogy tréfálkozó hangnemben mossa meg Chaworth fejét. máskülönben a vénember még megbánná. ahogy egy hálás mosoly kíséretében helyet foglalt. és a szél telibe kapja az embert. mi a különbség a gondosan végiggondolt kockázatvállalás és aközött. illetve az volt. odahúzom a székemet a korláthoz. se be. ingák. A méltóságteljes. majd letette néhány yardnyira a hátul felállított miniatűr ágyúktól. a hangvillák meg még ki tudja.Leó biztosan ezt gondolná .teljesen és bizonyosan egyedül. hogy részegségében bizalmába fogadta. . .mondta tétován -. amikor az ember egész pályafutása. .Tulajdonképpen nem is tudom pontosan. és elsétált vele a menetirány szerint jobb oldali korláthoz. ő pedig nem sok figyelmet fordított rá. A matrózok beszélgetései alapján úgy vélte. . és pontosan tudta. Elvégre ügyes üzletember. ő pedig felkapta az ülőalkalmatosságot.Beth nyilvánvalóan csalódott volt. félkezű öregember láthatóan nem kereste a többi utas társaságát. Az egyhónapnyi út során Chandagnacnak csak néhányszor nyílt alkalma találkozni a lány apjával.Ó. de mióta hat évvel ezelőtt otthagyta az oxfordi állását.. se ki.Oxford? Benjámin Hurwood? ISMERETLEN VIZEKEN 20 . amikor mélyen beleásta magát a matematikába és a természetfilozófiába.Azt hiszem. hírneve egy levegőben pörgő pénzérmén múlik.Én azonban folytatni szeretném a tegnap este megkezdett kísérletet és kideríteni.Mindjárt odaviszem. A férfi nem tudta. Ha egyszer nekiáll. és nézem még egy kicsit az óceánt. amiért Chandagnac nem tud tovább maradni.Kutatások? Miféle kutatásokat folytat? . a napfény és a friss levegő pontosan miféle bántalmakkal járhat. ezeket nevezhetik forgótalpas lövegnek. . . micsoda. Természetesen ügyel majd. mit tegyen: az elmondottak óhatatlanul felkeltették a kíváncsiságát. .Ezen a helyen nincs állandó árnyék . nagyon burkoltan kell fogalmaznia.közölte Beth. Ráadásul apámat teljesen lekötik a kutatásai. Volt idő.

. filozófia és művészet.. amelyet édesapja tett kötelezővé számára.közölte a lány homlokát ráncolva. sikerült megcáfolnia Hobbes gépies világegyetemről szóló elképzelését. . csak hogy hunyorogva fürkéssze a vizet a hajó előtt.A nő a korlátnak támaszkodott.Igen. Hurwood könyve annak a nagy ívű olvasási programnak volt a része.Az édesapád a. . . fekete haját. Olvastad? Chandagnac megint csak azt kívánta. hajói tudom. mivel összetévesztette egy olyan kővel. de nem látszott közeledni. Végül a lassan ringatózó láthatáron feltűnt neki egy fehér folt. Elfelejtettem a címét. bár be tudta volna fogni a száját.. bal oldalon! Beth felállt. mégis hűvösebbnek érződött a tengeri szellő. hátha észrevesznek valamit a hátulról látható teljes vitorlázat három fürtjén túl. hogy kihajoljanak és nyakukat nyújtogassák. arcát a tat felé fordította. Hobbes cáfolatának.. Úgy emlékszem. . .. tudományterületen tevékenykedik éppen. Meg is mutatta a Hurwood lánynak.De hogyan kapcsolódnak mindehhez az ingák és a hangvillák? . és mindketten átsiettek a fedélzeten a bal oldali korláthoz. . így végül visszatértek a túloldalon hagyott székhez. Bár. Ám egy faragatlan római katona kardot döfött Arkhimédészbe. történelem. . pontosan milyen. Édesanyám halála óta rettenetesen 21 TIM POWERS . sem érvelni nem volt ideje. .. A férfinak az jutott eszébe. mint amikor az ember megpróbálja egy marionettelőadás valamelyik zsúfolt jelenete közben fentről figyelni a színpadot. mert azonnal folytatta: . Rengeteg poétika. és hiába nem árnyékolt semmi ezen a szélen.Úgy van.Még az se világos.Apád a szerzője a. Hobbes és az apám barátok voltak. amin teknőspáncélokat lehet feltörni. Ám a gondolat túlságosan is élénken idézte fel az édesapját. egy madár pedig végzetes módon teknőst dobott Aiszkhülosz kopasz fejére.Bethnek sem helyeselni.Úgy van. Perceken át bámulták. hogy ez rosszabb..A szabad akarat védelmében. . így aztán elhessegette.Vitorla! .Épp elöl. és nem foglalkozott mással. hogy a szél hátrasöpörje hosszú.hangzott fel a kiáltás a főárboc csarnakának bonyolult pókhálójából.Nem tudom ..

amint az árboccsúcs kosarában lévő ember metsző hangon azt kiabálja: . akkor a fickónak igaza van: megőrültek. A férfi érdeklődve pillantott rá.. borzalmas útja óta az Antillákra. Aztán meghallotta. Valahonnan a kék víz irányából erős. azt hittem. hogy egy vén oxfordi nagyfejű egyfolytában a ravaszon tartja az ujját arra várva. hallottál róla. épp olyan. Viszont tavaly óta megint sokat dolgozik. mint inkább izgatott. amelyik nevetett. . kissé meglepett. bár a szíve igen hevesen vert.Különös. visszajön. legalábbis az a része. a kalóz. A hajóját feltartóztatta Feketeszakáll. El is indult. Néha azt gondolom. Már kiabálnia kellett . ... ahogy átsiettek a bal oldali korláthoz.. . hogy a fél karja elvesztése ennyire felélénkítette. akit lelőhet. ez alkalommal tucatnyi töltött pisztoly van nála.Elnézést. Ami azt illeti.Tényleg? Chandagnac nem is annyira rémült volt. .eddig semmi más nem hallatszott. Az első. hogy úgy döntött.. hogy is mondjam. mint amikor valaki egy nagy követ dob a gyalogjáróra. és a csobbanás valami nagy hal ugrása nyomán támadt. és legalább kettőt állandóan magánál tart. csak az örökös nyikorgás. és egy golyó leszakította a karját.visszahúzódó lett. . csobogás és sustorgás. . a menetirány szerinti jobb oldalon. tompa koppanás hallatszott. a másik egy halászhajó. az alsó fedélzeten dobogó ISMERETLEN VIZEKEN 22 . a kötöznivaló bolondok! Beth felpattant.Ha azok. úgy ingatta a fejét.. ám most az ordítva elhangzó parancsok. míg a Carmichaelnek három árboca és tizennyolc ágyúja van.Kalózok! Egyetlen szlup. ám alig tehetett meg két lépést.Tanácstalanságában összevonta szemöldökét. ő is meghalt. figyelmét egyszerre magára vonta egy loccsanás fehér taréja a tenger színén. Úgy százyardnyira volt tőlük... hogy a tatfedélzeten átvágva ismét szemügyre vegye a közelgő hajót. amelyik.mondta. Először azt hitte. mikor botlik bele egy kalózba. .Mi történt? .suttogta. Egy szlup alig több egyszerű felvitorlázott csónaknál.Isten az égben! . Igaz.Nem tudom . Chandagnac magában jót mulatott a gondolaton.

És nem csak ezek miatt. hanem olyan erősen kilengett balra. recsegés hangzott fel a fejük felett: a keresztárbocok hoszszú. . Azért csinálják. disszonáns kíséretével. ugyanis akadt még egy távoli. a csévéken. s megmarkolta az ernyedten lógó hágószálat. .Apám beszélt nekem erről a hangzavarról.Ezek tényleg kalózok .most egyenesbe került. hogy a kalózok végeznének velünk. vízszintes rúdjai (a feljebb lévők nagyobb ívben.Átcsapás! . ő pedig egyenesen a tajtékos hullámokat bámulhatta. csak úgy tudott felnézni a láthatárra. a másikat pedig a felfelé tartó stabil kötélzet egy darabja köré kerítette.Azt nem hiszem.hangzott fel parancsolóan az egyik alattuk lévő fedélzetről. A tányérok.csikorgatta a fogát a férfi. . ahogy lejjebb és jobbra a kormányos egy másik ember segítségével nagy lendülettel a menetirány szerinti jobb oldalnak tolja a kormányrudat.. de a kapitányunk egyértelműen kísérletet tesz rá! . hogy a férfi egyik karját Beth. esetleg mi lennénk kevesebben. Hencegésnek nevezik. így aztán 23 TIM POWERS .meztelen talpak. ámde annál nyugtalanítóbb zaj is: tébolyult fémes zörgés és csattogás. A hajó megdőlve haladt tovább.. a reggelizőasztal előbb megcsúszott. A hajó egész délelőtt kissé jobbra dőlt . majd felborulván a nőtől alig egyyardnyira a korlátnak csapódott. -Az ördögbe is! . hogy ránk ijesszenek. Később táncolni is fognak. az ezüstnemű és az összegyűrt asztalkendők pörögve hullottak a hajótest árnyékába. és közvetlenül a felett a hely felett csapódtak a vízbe. de nem állt meg itt. szarvakon végigszáguldó kötelek zümmögése nyomán óriási lárma támadt. és ettől azonnal felfordult a gyomra.jegyezte meg feszülten a korlátot szorító Beth. mint a lentiek) a rájuk erősített hasas vitorlákkal együtt lassan elfordultak az árbocok tengelyén.. „Méghozzá sikerrel” . Chandagnac pedig látta. A fedélzet egyre feljebb és feljebb emelkedett. ezzel egyidőben pedig iszonytató nyikorgás.Engem biztosan megrémisztene abban az esetben. míg lábát a hajóperemnek feszítette. ahol Chandagnacék kapaszkodtak. mint bármiféle dallam kedvéért megfújt réztrombiták rikácsoló.. inkább a hangoskodás. ha ők többen lennének. mindazonáltal mosolyogva mondta a nőnek: .gondolta a férfi.Hátra kellett döntenie fejét. .

ám aztán eltűnt Beth után a fedélközben. Ám még így is észrevette. és még a fenyegető veszély ellenére sem bírta megállni. úgy húzta magát felfelé a hágcsón.néhány szemvillanásnyi idő elég volt belőle. amint az egész látkép elmozdul balra. így is megállapíthatta. amelyek közül az egyik az öregfát követve keskenyedett hátrafelé. . hogy ne bámulja meg. ISMERETLEN VIZEKEN 24 .Majd én leviszem! . .Óvatosan! .Mihamarabb biztonságban akarlak tudni! . Egészen a korlátba beékelődött.kiáltotta Chandagnac.. csak óvatosan! Bármennyire is lehetetlen volt a helyzet. neki viszont sietve végig kellett szökellni a fedélzeten. mivel kifejezetten forró fém szaga áradt felőle. a tat felől egyre közelebb és közelebb ér vitorlásuk oldalának középvonalához . ahogy fellépett a tatfedélzetre. A megmaradt kezében tartott pisztoly agyát akasztotta a fokokba. a riadó felhangzása óta eltelt egy-két percben az öregember valamiképpen időt szakított ólmot olvasztani. kicsiny spanyolfalként meredező reggelizőasztalig hátrált. Aztán a fedélzet csizmája talpának feszült. ő pedig a nyomában haladt.. Karját nem vette le Beth derekáról. és önteni néhány pisztolygolyót. akik épp táncoltak. Chandagnac egy pillanatig azt hitte. a másikat pedig az orron is túlnyúlva a kivételesen hosszú orrárboc végéhez rögzítették.Az ég szerelmére. még rizsporos parókát is viselt. amikor megpillantotta. remélve. Inkább ismét a vizet kémlelte. folt hátán folt. amikor odaértek. és a nő válla felett nézett előre. hogy eltűnjön a létrán felfelé tülekedő matrózok útjából. s még vagy fél tucat másik csüngött a vállán átvetett széles öv karikáin. mivel az idős férfi elegáns inget. sőt.. és térdével a létra felé nógatta Betht.kiáltotta. és a horizont egyre mélyebbre került. .ordította Hurwood. ahogy a hajó ismét egyenesbe állt: a szél és a nap most a jobb oldal felől érték a járművet. hogy valóban egy szlup: egyárbocos. halászbárkára emlékeztető alkalmatosság két szedett-vedett. hosszú kabátot. A lány apja épp akkor kapaszkodott fel a tatfedélzetre. háromszög alakú vitorlával. úgy terelgette őt a lejárat felé. .hiába volt szinte teljesen szemben vele. és a többé már nem is olyan távoli kalózhajó sebesen szeli a hullámokat.. A lány el is indult lefelé. A párkány mentén egymást érték a toprongyos emberek.

vagy amikor keletnek fordultak.Mind a három. és az oldalukat mutatták felénk?” . akinek a markában fegyver füstölög. „Ezek voltak?” . hogy bal felől érjen a Carmichael farához. és egyre erősödött az aggodalma. mígnem észrevette Chaworth tagbaszakadt alakját lent. mindenki meghalt! . se csobbanás habjait nem látta. amikor egyenesen felénk tartottak. amikor onnan fekete füst tört elő.Jézusom..gondolta. és most csapást váltva haladt tovább.hogy így senkit nem akadályoz. milyen lesz. ám amikor sarkán megpördülve kipillantott a bal oldali korláton. a főfedélzeten. hogy a kapitány is meglepődik a fegyverek hallgatásán. . se füstöt. Figyelte a körülötte sürgölődő embereket. majd elterül a fedélzeten: feje véres tubarózsaként nyílt ki a golyó nyomán. Tucatnyi erősen köhögő férfi botorkált ki a szürke gomolygáson át a kabinlejárón. . és a lépcső melletti korlátszakaszhoz sietett. miért késlekednek még vele. mi történik a hajó közepén.Akkor mentek a csónakokhoz. és összerándult a gyomra. az egyik ágyú felrobbant! . nem más. mintegy az előző kijelentés 25 TIM POWERS . hogy a hajó elhagyására biztató ember előbb a csörlődobnak vágódik. Nem úgy a kalózok szlupját: eddig élesen a kitartóan fújó szélnek vitorlázva kelet felé kanyarodott. és közben egyre azt várta. „Mi az ördögért nem tüzeltünk.értetlenkedett. amikor én parancsolom! kiáltotta.. az orrfelépítmény lépcsőjénél.Nem robbant fel egyetlen ágyú sem. és feltűnt neki.A csónakokhoz! Mindjárt jön a lőpor is! Pisztoly dörrenése szakította félbe az egyre növekvő lármát. Chandagnac látta. hogy jobban lássa. Chaworth épp a szeme láttára szaladt az ágyúfedélzetre vezető kabinlejárathoz. Chandagnac kikerülte az asztalt. amikor látta. . mint az általában szívélyes kapitány az. Ahogy végignézett a holtest körül állókon. és nem ütött ki tűz! Ez csak füst. amikor elsütik a tizenkét font súlyú ágyúkat. és hallotta a tengerészek rémült ordításait. Nem is értette. Három tisztán hallható durranás rázta meg talpa alatt a fedélzetet.

. közben meg-megfújták a lassan égő gyújtózsinórt. tengerészkardokat és csáklyákat lóbáltak. . mit kell tenniük a vitorlákkal és a csigákkal. így ő erősen összezavarodva visszavonult a beszorult asztal viszonylagos biztonságába. ahogy odakuporodott mögé.Az ellenfél táncikál és trombitál. hanem inkább a támoszlopok között leskelődjön. pisztolyokat. még néhány pedig odaugrott a Chandagnac két oldalán a tatfedélzet bal korlátjára erősített két forgótalpas fegyverhez. vajon kiderül majd számukra. ruhájuk-arcuk valami koromhoz hasonló anyagtól fekete. úgyhogy gyerünk a forgótalpasokhoz! Szétosztani a muskétákat és a pisztolyokat! Elő a szablyákkal! Az egyik matróz félrelökte Chandagnacot.. csak figyelték a kalózok hajóját. kormos képű emberek ugranak elő a fedélközből. . ahogy az alacsony merülésű hajó közeledik hozzájuk. hogy holmi dögletes szagú csapás nyomán a tüzéreink képtelenek voltak használni az ágyúkat?” Benjamin Hurwood kapaszkodott fel némi üggyel-bajjal a tatfedélzetre.vélte. hogy odaférhessen a forgótalpas szakállas puskához. és az egyetlen valódi lövést a kapitányunk adja le. azonban az ugrándozó kalózok ezekre ügyet sem vetettek.kérdezte magában elképedten. csak szablyákat. . hogy ne a korlát felett. hogy végezzen a saját legénységének egyik tagjával?” Mostanra számos tengerész állt már mellette. és ő is figyelte.. ilyen lenne a tengeri hadviselés? .az pedig még mindig csak egy szlup .Ha valahogy sikerül nekik. „Ördög és pokol. és miután ellenőrizték a töltést és a kanócot. és szinte sündisznóhoz vált hasonlatossá a mindenhonnan meredező fegyvercsövektől: továbbra is ott volt rajta hat a keresztszíjban és a hetedik a kezében. Chandagnac kénytelen volt ISMERETLEN VIZEKEN 26 .alátámasztásául. Lekuporodott. „Minden bizonnyal sértetlenül akarják kézre keríteni a Carmichaelt . Ahogy az asztal pereme felett kikukucskálva meglátta a félkarú professzor elszánt arcát. várva. A szlupon jó néhány komoly méretű ágyú volt.folytatta Chaworth -. mint valami néma segédszínészek egy londoni komédia előadásán. de mostanra sikerült még fél tucatot beszuszakolnia az övébe.

aki most idegesen. A professzor elejtette fegyverét. mintha az csupán foszladozó fonalakból állt volna. a hátsó árboc 27 TIM POWERS . A taton elhelyezett forgótalpas fegyver kezelője a hosszú nyél végén lévő golyóba kapaszkodva hátrafelé fordította ágyúját. Valami fémesen koppant a fedélzeten. és közel vízszintesre igazította a torkolatot. és nagyon nagy örömmel fogadná azt a sört. hogy célozhasson a cső mentén. Chaworth igencsak megrémülne. és úgy kilendítette rúdját. hogy szétszaggatta a csarnakzatot. mire az végigkígyózott a fel-le ugráló csigasoron. és mielőtt kizuhant a korláton. amelyre a farvitorlát tartó kötelet hurkolták. Chandagnacnak még volt alkalma látni az újonnan odakerült véres lyukat a férfi hátában. s az összes löveg. Óvatosan felemelte a gyújtózsinórt. muskéta és pisztoly is eldördül. és egyenesen arcba lövi a farvitorlát kezelő két elképedt matróz egyikét.elismerni. közvetlenül utána ugyanolyan koppanással. Chandagnac csosszanva új testhelyzetet vett fel. és halad tovább. Igyekezett elképzelni. Következő lövése szétrepesztette a szarvat. és a lépcső felé szaladt. valamint a rajta kábán. a Carmichael pedig visszakanyarodik eddigi útvonalára. de reménykedve nézte őt. elszabaduló vitorla egészen megduzzadt. majd két vagy talán három sorozatban ólomzápor veri végig a zsúfolt kis kalózhajót. szétlőtt koponyája a fedélzeten csattant. mint nevetségesnek. ahogy a vén Hurwood előhúz egy harmadik pisztolyt is. társaik golyó szaggatta testén keresztül kúszó-mászó néhány életben maradt martalócot. nyomában a harminc láb magas. mire a tengerész. átbukott az ágyúja felett. akit eddig figyelt. társa pedig feljajdult. hogy előránthasson egy másikat: az üres pisztoly füstölögve koppant a deszkákon. Alig ötlábnyira volt Chandagnactól. hogy ebben a veszedelmes helyzetben sokkal inkább tűnik méltóságteljesnek. és tölgyfából készült négyszögletes fedezéke mögül kileskelődve elkapta a pillanatot. Csakhogy a fegyver a háta mögött sült el. mígnem lőporfüst takarja el a tehetetlen. ahogy az ágyú elsül. Az egyszerre rögzítetlenül maradt csarnakok és hágószálak felszaladtak. A tengerész ívben hátrarepült. aztán újabb lövés dörrent. a biztosítással való ügyeskedése járna az eszében. oldalra dőlő járművet. lesunyta a fejét.

feldöntve a tengerészt. mintha egy ölnyi nagy könyvet dobtak volna le. figyelmeztetve a pörögve lezuhanó. vagy hogy kire tüzelnek. ám egy hátulról érkező pisztolygolyó ledöntötte lábáról a matrózt. de nem látta. akinek nekiütközött. azonban a riadt matrózok tülekedése közepette nem sikerült megpillantania.lecsapott a fedélzetre. Aztán odafenn pattogva szakadt a kötélzet. mivel biztos volt benne. Ám ami kizökkentette az iszony mindent megülő bénultságából. és összetörte a korlát egy darabját Chandagnac mellett. hogy el sem érte a fedélzetet. suhanása közepette egyre kurtították a kötelét. előregördült. Chandagnac pedig megbotlott benne. az emberek feje felett hangos hasadássalpattogással engedtek a túlterhelt keresztárbocok. a lépcsőhöz lépett. két ugrással átszelte a köztük lévő távolságot. épp akkor.jobbra dőlt. és hidegvérrel megcélozta a főfedélzeten nyüzsgő. Hébe-hóba fegyverek dördültek. amikor az öreg elsütötte a fegyvert. és tekintetével vadul keresni kezdte Hurwoodot. ő pedig egy lépéssel lemaradva futott a nyomában. ő volt Hurwood második lövésének célpontja. vastag rúdra . úgy tűnt. Talpra keveredve megbújt a perem mellett. Chandagnac testéhez húzta a térdét. Talpra szökkent. A golyó ártalmatlanul elszállt a levegőbe. míg közvetlenül mellette egy a magasból leszédült ember érkezett a fedélzetre csúnyán. megrázta az egész hajót. olyan zaj kíséretében. A fiatalember gondolkodás nélkül felállt. s a kampója beleakadt a korlát fájába. még mielőtt kifeszítik a kötelet. amikor pedig a fedélzetre ért. hogy a professzor is leesett. zavarodott sokaságot. s visszanézve látta. és mindketten lezuhantak a lépcsőn. A másik forgótalpas lövegnél álló ember immár hasmánt hevert a fedélzeten. Egy tengerész rohant oda kirántani. majd felpattanva a vízbe esett. ki lövöldözik. az a közelében felbukkanó harmadik dolog volt: egy csáklya repült át a korláton. Az idős férfi nem vette észre az asztal mögött kuporgó Chandagnacot: elővett egy töltött pisztolyt. és a gellert kapott lövedékek süvítése nyomában mindenki összerezzent és behúzta a nyakát. hogy szaltózzon egyet a levegőben. és vállát használva hátulról felöklelte Hurwoodot. hogy a ISMERETLEN VIZEKEN 28 .

Tigrisbukfenccel előrevetette magát a törmelékkel teliszórt fedélzeten . hogy könnyebb legyen megtartani az egyensúlyát. ahol az előbb gubbasztott majd talpra gördült. beletellett néhány másodpercbe. és a tengerészek alatta lévő csődületébe lövöldözött. hogy megkaparinthassa az övéből kikandikáló két töltött pisztolyt. Elvette a fegyvereket. honnan érkezett. ő pedig sietve átfordította. és két marokra fogta a másikat. egészen a jobb oldali korlátig. aztán. amint a tízyardnyira található orrfelépítményen állva célba veszi egy másik. ám amikor a csípős füst eloszlott. A férfi kinyitotta szemét. hogy megőrizze egyensúlyát. piperkőc orvosát. Mivel a Carmichael oldalával fordult a szél felé és imbolygott. Leo Friendet. biztatólag bólintott a haldokló irányába. és megpillantotta Beth kövér. felemelte az egyik pisztolyt. és megpróbált szétroncsolódott fogai ellenére mondani valamit. hogy bárkivel is együtt érezzen. és egy pillanatra megállt.félkezű férfi lőtte le a tengerészt . derékból meghajolva küzdötte magát keresztül a tömegen. A fiatalember elhajította a pisztolyt. A fegyver elsült. A legénység egyik tagja hevert összegörnyedve a földön friss vér egyre növekvő tócsájában. azonban Chandagnac jelen pillanatban egyáltalán nem volt olyan állapotban.mögötte a lövedék lyukat ütött a perem fáján ott. amikor a hajó mozgása során elérte balra dőlésének végpontját. Kissé behajlította térdét. Chandagnac igyekezett lehiggadni. mit tesz.ám amikor egy elölről érkező golyó felhasította előtte a deszkát. Alig volt tudatában annak. aztán fejét lehajtva. így folyamatosan lépegetnie kellett. majd meghúzta a ravaszt. hunyorított. a visszarúgástól kis híján kificamodott csuklója. amint éppen eldob egy elsütött fegyvert. aztán az előfedélzet felé fordult. miközben hüvelykjének bütykét Friend megtermett alakja középpontjára irányozva gondosan célzott. ahogy fél-útig 29 TIM POWERS . Végül felfedezte a felépítmény hajóközép felé néző korlátjának támaszkodó kövér férfit. töltött pisztollyal. mire meglelte Friendet. a kövér orvos még mindig ott állt. odakapta fejét. hogy lássa. és hidegvérrel kiemel egy újat a bal kezében tartott dobozból.

keresetlen módon tűntek vadaknak. A kövér férfi továbbra is sértetlen maradt. és rekedtes. a rejtett fegyverek miatt.. míg társaik átlendültek a korlát felett.. Jókedvűek voltak. módszeres kegyetlenségéhez képest csupán a ragadozó madarakhoz hasonló. az életben maradt tengerészek pedig már letették a fegyverüket. hogy öltözékük alapján gyerekek is lehettek volna. derűt sugárzó hangja hatására elhalt az izgatott mormolás. valamint a rengeteg ősz szál kócos hajában. és olyan könnyedén szökellt fel a tatfedélzetre.előrejött a fedélzet közepére.Kérlek titeket. O is eldobta pisztolyát. . végtagon látható. a félelem verítéke és a frissen tört fa szaga mellett ismét megcsapta a leginkább túlhevült fémre emlékeztető illat. hogy a pajtásaim átkutathassanak titeket.néhányan még mindig az üldözést kísérő dalt énekelték. hogy megvetően lemosolyogjon rá. vidd ’Tholomew-t meg még néhányat! Nyomás lefelé. rengeteg foga megvillant. tarkójára tolta háromszegletű kalapját. Épp elég vér folyt már. Philip Davies vagyok. hozzátok ide! De csak óvatosan. szabálytalan. szemük és sárga foguk villogott . Chandagnac orrát a lőpor. mivel a harc véget ért. ISMERETLEN VIZEKEN 30 . Borza. s ráfogta valakire. arcuk lakkozott mahagónimaszknak tetszett. A következő pillanatban azonban Friend visszarakta a felporzott pisztolyt a ládába. hogy Chandagnac egészen meglepődött.. a hasát célba véve tüzelt. a főárbocnál. mielőtt kivett egy újabb lőfegyvert a dobozából. amikor megzavarták őket: láthatóan sokat használt pisztolyaik és kardjaik. és szívdobbanásnyi időre odafordult. ráncok és karcolások véletlenszerű mintájából kirajzolódó. régi hegeik ellenére Hurwood és Friend hidegfejű. Kábán állapította meg.. a hajó új kapitánya kezdte. Egyikük most előrelépett. miközben lassan a jobb oldali korláthoz hátrált. ha találtok ott valakit. Végignézett az alatta álldogálókon és elvigyorodott: egészen csíknyira keskenyedett tőle a szeme. Friend irányába. és alig tizenöt lábnyi távolságból egyenesen felfelé. akik éppen egy színház jelmezraktárát fosztogatták. . a számos arcon. és hitetlenkedve nézte a haramiákat. és előtűntek sötét arcának mély ráncai. gyűljetek össze ott. amikor a férfi megfordult.Foglyok. Vagy tucatnyi kalóz kapaszkodott a fedélzetre.

Ott van neked Kartfúr mester.Nem. és már kapaszkodtak is a vitorlázatra. .mutatott a szerteszét heverő halottakra és sebesültekre.. .. . a zuhanás kivédésére! . így most letelepedett az egyik tatlámpásra.Őrizet alatt van.Nem . Hé. . .közölte részvétlenül a kalóz. amit magyaráztunk. hogy megóvjon .kiáltotta Davies. Rich! Menjetek fel néhány sráccal. nekidőlt a szilárd törzsnek. aztán toldozzatok össze annyi vitorlát.mondta. Phil! .kiáltotta két kalóz. nehogy..Négy emberem veszett oda. Még mindig mosolygott.suttogta egy matróz Chandagnac mellett. Payne. . A kalózok vezére mögött megpillantotta a sirályt: a fegyverdörgés elcsitulásával láthatóan megnyugodott.. A kalózok vezetője lemászott a létrán a főfedélzetre. hogy átjuthassunk a kicsikével a NagyBahama-padon! . és lehunyta a szemét.Jézusom! .Ezek a fickók nem mondhatták el magukról ugyanezt . öltek meg. Hol vagy? . . de szólj az embereidnek.A legyőzött legénység nyolc életben maradt tagja a fedélzet közepére csoszogott.. és másodpercekig csak nézte az árbocnál álló fegyvertelen emberek csoportját.Ahogy kitisztult a feje. . Pillanatnyi szünet után folytatta: .. hogy bizonytalan lépteit nem a félelemnek. lett volna talizmánom.Hurwood mester! .Jó kis hajót hoztál .Rendben.De bárcsak. mialatt ideértünk és átszálltunk .Nem esik bántódása.Remélem.kapkodott levegő után valaki a tatfedélzet lépcsőjénél heverő holttestek alatt. és csak remélte. jól megütötted magadat. Az öregember felült: parókája sehol. hogy fél órával ezelőtt még Hurwood lányával kétszersültet hajigáltak neki. hanem a hajó imbolygásának tudják be. . Hurwood.Ezek szerint odafigyeltél arra. . . 31 TIM POWERS . elegáns ruhája gyűrött. ... vágjátok le az összes használhatatlan fát meg vásznat. Elég nehéz volt elhinni.jegyezte meg halkan. Hurwood hangja egyre fokozódó izgatottságról árulkodott. Csatlakozott hozzájuk Chandagnac is: odasietett az árbochoz. -A lányom odalenn van.. .Davies hunyorogva vette szemügyre a környezetét. hogy nem öltek meg..Tudom.

Ezek a haramiák nagyjából annyi hasznát vennék egy olyan mélyvízi járműnek. Ezzel persze elszegényedett volna. de nem . A kapitány holtsápadt volt. hogy kihasználja a zátonyok menedékét. mint egy útonálló egy nehéztüzérségi ágyúnak.. és bárki bármikor abbahagyhatja.. soha többé nem akarok óceánt látni.Számos kellemetlenebb módja is van a tengeri életnek. vizet. amelynek egészen idáig a tulajdonosa volt. . hogy bár a kapitány már beletörődött rakománya elvesztésébe. Kuba északnak. A fedélközbe küldött kalózok egyike kilépett a kabinlejáratból. Kaptok élelmet. visszafordult. maradhat és csatlakozhat hozzánk . Vagy akinek úgy tartja kedve. miért: egészen az előző bejelentésig nem ment teljesen tönkre. egészen idáig meg sem fordult a fejében. úgyhogy ez számomra megfelelő elégtétel. szextánst és iránytűt. s miután kifizette a részvényeseket vagy a társtulajdonosokat. azonban jó néhányan hangosan kifújták a visszatartott levegőt.Hispaniola keletnek van. „Hát köszönöm. akár el is adhatta volna. amilyen a Carmichael. mindenkinek jut a zsákmányból.Távozhattok a hajó csónakján . Jamaica délnyugatnak. Chandagnac értette. térképeket. hogy szem elől veszítse. és felfelé intett a pisztolyával... . és többen feszülten toporogtak.” A vén Chaworth percek óta méregette a hajót.Viszont a legénységnek több mint a fele meghalt. A tengerészek meg sem mukkantak. az előbb nem sok választotta el attól. hogy a Carmichaeltől is meg kell válnia.tette hozzá vidáman. Chandagnac csak most ébredt rá. viszont legalább titokban marad.. talán még futná arra. hogy halálra ítéljék. ha nem vesztette volna el a Carmichaelt. amit egy részeg estén bevallott neki: mivel a biztosítás díja most nagyobb volt mindenféle ép ésszel remélhető haszonnál.folytatta Davies. . hogy kártalanítsa a rakomány gazdáit.Ha végére jártam a. és csak ritkán merészkedik olyan messzire a parttól.gondolta a fiatalember. .aki ISMERETLEN VIZEKEN 32 . küldetésemnek Port-au-Prince-ben és hazajutok. Chandagnac pedig most döbbent rá. de nem váltotta meg. Elvégre a kalóz a part menti sekély vízen élő fajta: rendszeresen úgy menekül meg üldözői elől. kétségbeesésében felszámította a szállítmány tulajdonosainak. A meredek lépcsősoron kimászott a napfénybe a szakács .

jól láthatóan követte a tengeri katasztrófák közeledtekor már bevált módszert, miszerint ilyenkor minél gyorsabban és minél alaposabban le kell innia magát az embernek -, a hajó két inasa, valamint Beth Hurwood. A lány sápadt volt és kissé mereven mozgott, ám egészen addig nyugodtnak mutatkozott, amíg meg nem pillantotta zilált édesapját. - Papa! - kiáltotta, és odaszaladt hozzá. - Nem bántottak? Meg se várva a választ nekiesett Daviesnek. - Épp eléggé elbánt vele a ti fajtátok a legutóbb. - Valahogy sikerült egyszerre esdekelnie és vádaskodnia. - A találkozás Feketeszakállal a fél karjába került! Bármit is tett ma ellenetek... - ...azt igen nagyra értékeljük, hölgyem - vigyorgott rá a kalózok vezére. - A megállapodásnak megfelelően, amelyet Thatch, vagy ha úgy jobban tetszik, Feketeszakáll és az ön édesapja kötöttek, ilyen remek kis hajót játszott a kezemre. - Miről be... - kezdte Beth, de félbeszakította Chaworth metsző kiáltása, ahogy a hozzá legközelebb lévő kalózra vetette magát, kicsavarta a szablyát a meglepett férfi kezéből, aztán a földre lökte, és karját a magasba lendítve Daviesre rontott, hogy kettészelje. - Ne! - kiáltotta Chandagnac, és megindult előre. Chaworth, ne... Davies higgadtan előhúzott egy pisztolyt rikító derékszalagjából, felhúzta, és mellbe lőtte vele a kapitányt: az ötvenes kaliberű golyó becsapódása megálljt parancsolt a rohamozó férfinak, olyan erővel vetve hátra, hogy kis híján fejre állt, mielőtt puffanva, csörömpölve elterült, s tagjait elernyesztette a halál. Chandagnackal forgott a világ, zaklatottan kapkodta a levegőt. Az idő mintha lelassult volna... De nem is erről volt szó, egyszerűen csak minden egyes esemény élesen elhatárolódott a többitől, már nem számítottak valamiféle kusza előrehaladás összetevőinek. Beth sikoltott. A pisztoly torkolatából kicsapó füst előrekúszott még egy yardot. A sirály visszatérő riadalmában felrikoltott és szárnyra kapott. Az elejtett szablya pörögve siklott végig a fedélzeten, rézből készült ujjvédője Chandagnac bokájának ütközött. Lehajolt és felvette a fegyvert. 33 TIM POWERS

Aztán - anélkül, hogy végiggondolta volna, mit tesz - ő maga is a kalózvezérnek rontott, s bár kapkodta a lábát és előreszegezte a nehéz pengét, gondolatban csak ügyesen billegtette a pálcákról lógó Mercutio marionettjét a Tybalt báb felé azon a módon, amelyet édesapja coupé és fléche-nek nevezett. A meglepett, de nyilvánvalóan pompásan szórakozó Davies egyik társának dobta pisztolyát, majd hátralépve előhúzta szablyáját, és en garde testhelyzetet vett fel. Chandagnac az utolsó öles lépésnél már-már érezte, ahogy a zsinór felfelé rántja, miközben gyorsan megpöccintette kardja hegyével a másik fegyverét, majd újra előrenyújtotta a kalóz szablyájának belső oldalán. Annyira megszokta már a Tybalt báb válaszát, a vízszintesen söprő hárítást, hogy szinte túlságosan is gyorsan beengedte szablyáját e mögé a valódi, el nem próbált módon mozgó kard mögé... Davies azonban bedőlt a megtévesztő támadásnak, és megcsinálta a hárítást, így az utolsó szemhunyásnyi időben a szabad penge a kalózvezér védtelen oldalának szegeződött, Chandagnac pedig hagyta, hogy rohamának ereje döfje bele, ám ahogy továbbfutott, a markolat kicsavarodott ügyetlen kezéből. A szablya a deszkákon koppant, majd egy hosszú pillanatig nem mozdult senki. Davies még mindig talpon volt, azonban az iménti szúrás lendülete megpördítette, és most álmélkodva tekintett ellenfelére, a fegyver nélküli Chandagnac pedig idegesen, lélegzetét visszafojtva nézett a sebesült kalóz szemébe, várva, mikor csapódik bele valahonnan egy pisztolygolyó. Végül a kalózkapitány gondosan visszacsúsztatta kardját a tokjába, majd éppen olyan pontos mozdulattal térdre rogyott, a csend pedig annyira kiteljesedett, hogy hallani lehetett a fedélzetre hulló vércseppek kopogását. - Öljétek meg! - mondta jól érthetően Davies. Chandagnac félig már a korlát felé fordult - az volt a szándéka, hogy átugrik rajta, és megkísérel elúszni Hispanioláig -, amikor valaki csúfondárosan megjegyezte: - Csak mert jobban vívott nálad, Phil? Hitemre mondom, ez is egy módja annak, hogy megőrizd az elsőségedet! A kijelentés nyomán sutyorgás támadt a kalózok között, Chandagnac pedig reménykedve megtorpant. Daviesre ISMERETLEN VIZEKEN 34

sandított, és fohászkodott, hogy vérezzen el, mielőtt még megismételhetné a parancsot. Csakhogy a vezér a gúnyolódó kalózt nézte, majd néhány szívdobbanásnyi idő után szája kegyetlen mosolyra húzódott, és felhasított oldalára mutatott. - Jaj, Venner, azt hiszed, ennyi elég? Ez a vágás? Előrehajolt, tenyérrel megtámaszkodott a deszkákon, és nagy üggyel-bajjal maga alá húzta előbb az egyik, aztán a másik csizmás lábát. Még mindig vigyorogva nézett ismét Vennerre, aztán lassan felállt. A mosolya mit sem változott, noha napcserzette bőre ellenére is elsápadt, és veríték ütött ki arcán. - Te... új vagy még, Venner - mondta rekedten. Kérdezd csak meg Abbottot vagy Gardnert, milyen súlyos sebesülés képes lelassítani engem! - Mélyen beszívta a levegőt, aztán megbillent, és letekintett a fedélzetre. Nadrágja sötéten fénylett a vértől egészen a lábikrájáig, ahol eltűnt a csizmában. Csak most nézett fel. - Vagy talán - lépett bizonytalanul hátra, és újfent előhúzta kardját - szeretnéd... kideríteni, mennyire váltam harcképtelenné? Venner köpcös volt, pirospozsgás arcán himlőhelyek éktelenkedtek. Félig-meddig mosolyogva figyelte kapitányát azzal a mérlegelő pillantással, amellyel kártyajáték közben igyekszik kitalálni az ember, vajon ellenfele részegsége nem színjáték, túlzás-e csupán. Végül aztán széttárta karját. - Az ördögbe is, Phil - csitította. - Te is tudod, hogy nem akartam semmi kihívót mondani. Davies biccentett, és engedélyezte magának, hogy egy pillanatra lehunyja a szemét. - Hát persze, hogy nem. Eltette a kardját, és Chandagnac felé fordult. - Viszont Vennernek igaza van - recsegte. - Örülök... hogy senki nem végzett veled... Ha másért nem, mert megtanulhatom a cseledet. - Annyira elengedte magát, hogy nekidőlt a hátsó kabin falának. - Az isten vérére, ember! - robbant ki belőle. - Honnan a pokolból ismersz te ilyen trükkös mozdulatot, amikor úgy szaladsz, akár egy kacsa, és úgy fogod a kardot, mint a szakács a lábos fedelét?

35

TIM POWERS

Chandagnac megpróbált kitalálni valami hihető hazugságot, de semmi sem jutott eszébe, így aztán vonakodva elmondta az igazat. - Apám marionettbábokkal kereste a kenyerét - hebegte. Én pedig... életem nagy részében bábjátékos voltam... Jártuk Európát, felléptünk szinte mindenütt, és amikor vívni kellett a darabban... rengeteg Shakespeare-t adtunk elő... Szóval, apám beszélt vívómesterekkel, hogy tényleg valósághű legyen minden. Úgyhogy - vállat vont - rengeteg fogást ismerek, és mindegyiket vagy százszor megcsináltam már... igaz, bábokkal. Az oldalát markolászó Davies meredten nézett rá. - Bábokkal - ismételte. - Hát... Az ég szerelmére! Bábokkal! - Hagyta magát lassan lecsúszni a fal mentén, és leült a fedélzetre. - Hol az ördögben van Hanson? - Itt vagyok, Phil - sietett oda hozzá az egyik kalóz, és kinyitotta kis zsebkését. - Most le kellene feküdnöd. A vezér engedelmesen ledőlt, ám mialatt a kalózok seborvosának szerepét ellátó Hanson nekilátott levágni a véráztatta inget, könyökére támaszkodott, hogy láthassa Chandagnacot. - Na! Venner szerint túlságosan... kemény voltam, amikor megparancsoltam, hogy öljenek meg, márpedig mi... Aú, verjen meg az ég, Hanson, óvatosan! - Lehunyta a szemét, mélyet lélegzett, aztán beszélt tovább. - Mi megállapodtunk egymással, hogy a komoly műveleteken kívül bármikor bármelyik parancs megvitatható. Ezzel együtt tény, hogy megszúrtál, vagyis nem tehetem meg... hogy csak úgy elengedjelek a csónakkal. - Társaira nézett. - Azt mondom, legyen választási lehetősége. Elégedett bólintások és hangos egyetértés volt a válasz. Davies visszafordult hozzá. - Csatlakozz hozzánk, legyenek a mi céljaink a te céljaid is, vagy halj meg ott, ahol állsz! Chandagnac Beth felé fordult, azonban a lány épp az apjának súgott valamit, noha úgy tűnt, Hurwood nem is foglalkozik vele. Mögöttük meglátta Leó Friend testes alakját: a férfi a homlokát ráncolta, talán mert nem tetszett neki, hogy Chandagnac még életben van. Még soha nem ISMERETLEN VIZEKEN 36

érezte magát ennyire védtelennek, ennyire elhagyatottnak. Egyszerre rettenetesen hiányzott neki édesapja. Daviesre nézett. - Csatlakozom hozzátok. A vezér elmélázva bólintott. - Általában így szoktak dönteni - mondta. - Nem voltam biztos abban, hogy te is ezt mondod majd. Hanson felállt, és kétkedve méregette a seb bepólyálására használt tépést. - Ennél többet nem tehetek érted, Phil - szólalt meg. - Nézesd meg Hurwood Őméltóságával is, hogy biztosan elálljon a vérzés, és ne üszkösödjön el! Chandagnac meglepetten nézett a kirurgusra. „Bizonyára Leó Friendet akart mondani - gondolta. - Filozófiával nem lehet sebeket gyógyítani.” A neve hallatán Hurwood magához tért révetegségéből, és körbepislogott. - Hol van Thatch? - kérdezte a szükségesnél hangosabban. Úgy volt, hogy ő is itt lesz. - Idén késésben van - közölte Davies, és még ahhoz sem vette a fáradságot, hogy az öregember felé fordítsa a fejét. Jelen pillanatban Charles Townban van, hogy összeszedje mindazt a felszerelést, amit akartál. Floridában találkozunk vele. Most viszont gyere ide és csinálj valamit, hogy semmiképpen se haljak bele ebbe a kis anyaghibába! Beth mondani akart valamit, de Hurwood csendre intette. - Odaadta neked a mutatót? - Hangján érződött, menynyire nem örül ennek. A kalózvezér elfintorodott. - Az aszott kutyafejet? Persze. És tegnap neki is látott sziszegni meg pörögni a rumosvödrében, aztán déltájt lenyugodott, és határozottan délkeletre meredt; csak akkor moccant meg, amikor mi is irányt váltottunk, úgyhogy arra mentünk, amerre bámult. - Vállat vont, már amennyire helyzete lehetővé tette. - Tény, ami tény, elvezetett hozzád, de az biztos, hogy kevés ennél csúfabb dögöt láttam. Jó sokat szórakoztam azzal, nehogy megrágják a patkányok. - Átokverte, holdkóros Thatch! - tört ki Hurwood. - Hogyan képes finom és érzékeny szerkezeteket közönséges banditákra bízni? Ha csak hozzáértek a 37 TIM POWERS

patkányok a mutatóhoz, akkor téged mindenestül falnak majd fel, ezt megígérhetem! Óvatlan idióta, mit gondolsz, milyen gyakran születnek kétfejű kutyák? Azonnal küldj vissza valakit érte a hajódra! Davies mosolyogva hátradőlt. - Hááát, nem. Amint partra szállók New Providence szigetén, méghozzá olyan épen és egészségesen, amilyen egy órával ezelőtt voltam, megkaphatod az undorító párod másik felét. Ha addigra nem épülök fel teljesen, a cimborák elégetik az istenverte vödröt. Jól mondom? - De még mennyire, Phil! - kiáltotta egy kalóz, a többiek pedig boldogan bólogattak. Hurwood indulatosan pillantott körbe, de végül odament a fedélzeten heverő Davieshez, és letérdelt mellé. Megnézte a kötést, felemelte és alákukucskált. - A segítségem nélkül is tökéletesen felépülnél, de a mutatókészletem kedvéért gondoskodom róla, hogy biztosan így legyen. - Azzal kotorászni kezdett térdig érő kabátja zsebeiben. Chandagnac hátranézett a bal válla felett. Chaworth egyértelműen halott volt, teste a hajó imbolygásával együtt mozdult ide-oda a tűző napon, kivetett keze bizarr módon egy bölcselő taglejtését idézte, ahogy tenyerét hol felfelé, hol lefelé fordítva ringott előre-hátra. Jön és megy, sugallta a mozdulat - jó és rossz, élet és halál, öröm és rettegés, mind ilyen, és semminek sem szabadna meglepetést okoznia. Zavarba ejtően kegyeletsértőnek érezte ezt, mintha letolt nadrággal hagyták volna ott a holttestet, és azt kívánta, bár akadna valaki, aki méltóbb helyzetbe igazítaná a kezet. Elfordította a tekintetét. Eddig egyszer sem figyelte meg, miképpen lát el egy orvos egy sérülést, márpedig úgy tűnt, Hurwood az, így Chandagnac előrelépett, hogy most végignézhesse. Egy képtelen pillanatig azt hitte, a professzor azzal kezdi majd, hogy rendbe hozza Davies megjelenését, mivel amit előhúzott, leginkább egy légycsapóra emlékeztetett. - Ezt az ökörfarkat - szólalt meg Hurwood olyan hangon, amilyet minden bizonnyal előadásai során használt - úgy preparálták, hogy a lény, melyet Kartfúr mesternek szoktak itt hívni, odafigyeljen rá. Amennyiben nagyobb hatalma ISMERETLEN VIZEKEN 38

lenne, egyszerre mindnyájunkat szemmel tarthatna, de így egyszerre csak egy pár emberre képes vigyázni. Az előbbi csetepatéban Mr. Friendet és engem óvott, ám mivel mi már nem forgunk veszélyben, kösd le te a figyelmét! - A sörtés végű tárgyat belebugyolálta Davies zöldcitromszínű ingének elülső részébe. - Lássuk csak... - Újra turkálni kezdett a zsebeiben. - Ez pedig - húzott elő egy kis vászonerszénnyi valamit - egy drogue, ami szabályozza a belek működését. Ismét csak arról van szó, hogy jelenleg nagyobb veszedelemnek vagy kitéve ebből a szempontból, mint én... bár idővel visszakérem majd. Levette és a fedélzetre helyezte Davies kalapját, a zsákocskát pedig a fejére tette, majd visszarakta rá a kalapot. - Ezzel megvagyunk - állt talpra. - Ne vesztegessük tovább az időt! Ültessék csónakba azokat, akik elmennek, aztán induljunk! A Carmichael új tulajdonosai a csónakdarukkal kiemelték a kis járművet, majd nemtörődöm módon a vízbe loccsantva leengedték a jobb oldalon, aztán vastag köteleket és hágcsókat lódítottak utána, hogy a tengerészek lemászhassanak. A következő hullámnál a ladik a hajótestnek ütődött, és sok víz került bele, azonban Davies elcsigázott parancsai nyomán a vitorlás nehézkesen fordulni kezdett, míg végül jobb felől kapták a szelet, és a hánykolódás alábbhagyott. A kalózkapitány meg-megvonagló arccal talpra kecmergett. - Aki kiszáll, most leszáll - morogta. Chandagnac vágyakozva figyelte a Carmichael eredeti legénységének maradékát a jobb oldali korlát felé cammogni: sokan közülük sebesültet támogattak. Beth Hurwood fekete csuklyát húzott rézvörös fürtjeire, ahogy elindult velük, aztán megfordult és hátrakiáltott. - Papa! Gyere te is a csónakba! Hurwood ránézett és felnevetett: úgy hangzott, akár egy olajozatlan szerkezet utolsó zördülése. - Hogy örülnének a társaságomnak! A halottak fele a pisztolygyűjteményem és a kezem által került jelenlegi állapotába. Nem, drágám, én ezen a hajón maradok... ahogy te is. 39 TIM POWERS

lajhárok.Képtelen lennék elviselni. és elindult a korlát irányába.A kijelentés láthatóan megrázta a lányt. Beth a fejét ingatta. úgyhogy nem lehet átvágni a hajóval.Lekísérjelek? . ám a nő átvágott a fedélzeten Chandagnachoz.Felnézett. .Nagyszerű. . Beth elszakította tekintetét apjáról. vigyél magaddal néhány embert.Chandagnac csak most vette észre. . Davies kettejükre pillantott. ne hajítsátok őket a csónakba! Aztán pedig tűnjünk innen! . Ugyanolyan dacosan biggyesztette az ajkát. aki elmosolyodott. . De szerintem.Hiányzik a farvitorla.Rendben.Menjünk már! .krákogta.mondta Davies. . hogy a kövér orvos cicomájának egy pár nevetséges. mint eddig. Chandagnac történetesen Leó Friendre nézett éppen. mire számos vigyorgó kalóz lépett Beth elé.Mi a helyzet. dobjuk ki azokat a hullákat. előrelépett . Davies bólintott. mivel az orvos szaporán pislogott. de vigyázzatok. . ahol nincs útban! Közben adhatnál neki egy kevés rumot is. vörös sarkú. . hogy kénytelen volt itt maradni. Hurwood újabb nevetést engedélyezett magának. Elliot.közölte Chandagnackal. és már-már örült annak. ám a férfi figyelmét nem kerülték el a szemében csillogó könnycseppek. és Leó Friendre nézett. és szótlanul megállt mellette. . ISMERETLEN VIZEKEN 40 .Nektek még nincs feladatotok .Rendben . és menjetek haza a szluppal! . a kezét nyújtotta felé.Gyerünk. és mint valami cifra.csattant fel türelmetlenül az öregember. ha mindenki feljön a szegélykötélre. mielőtt még kézelőjével indulatosan letörölte őket. elhízott homár. csakhogy öklendező köhögés lett belőle. tekintetét pedig egy pillanatra sem vette le Beth Hurwoodról.kérdezte halkan. „szélmalomlapát-fűzős” cipő is részét képezi -. mégis sarkon fordult. Vidd fel valahová.Állítsátok meg! . ilyen szélben és hullámzásban irányba tudjuk állítani. . Phil. duzzadt ajka nedvesen csillogott. Rich? .

Aligha jó. az árbocok nyikorogtak.Hát.Úgy tűnik. de Elizabeth félbeszakította. amint a zsúfolt mentőcsónak előbb összezsugorodik. ami történt. de még mennyire! A kalózvezér Chandagnacra vigyorgott. Egy fütyörésző kalóz sétált el alatta a középfedélzet bal oldalán. téged pedig véd tőlük.. majd eltűnik a vitorlás fara mögött. . . A kötél ismét surrogott a csigák között. a rengeteg vérfoltra és vörös tócsára. és elbocsátólag intett nekik. Még mindig nem hitte el. A hajó ívet rajzolt a vízen.Amikor pedig sikerül kikeverednünk ebből a csávából. hogy megbecsülésnek örvend közöttük. majd északkelet felé vette az irányt. Chandagnac pedig figyelte. az apád és az. így a fejét ingatta.kezdte kimérten a férfi. Chandagnac inkább elfordította tekintetét. megtöltött két cseréppoharat rummal.. A továbbra is baloldalt haladó szlup felvette a Lármás Carmichael sebességét. bocsánatot nyertem azért. és lassan előbb észak. mint Betht.. s ahogy felgyorsultak.. a csónakban ülő összes tengerész tanúsíthatja majd. . hogy rátámadtam a vezérükre. és az egyiket átnyújtotta Bethnek. $ Néhány perccel később már az orrfelépítményen álltak. és legalább annyira igyekezett meggyőzni erről önmagát. 41 TIM POWERS . láthatta hosszúkás. .Az isten szerelmére. Chandagnac meleg rumot kortyolgatva támaszkodott a korláton: erről a helyről kitűnően szemügyre vehette a kisebbik jármű árbocát és vitorláit. a jobb oldali horgony mellett: a hátuk mögött feszülő fővitorlának köszönhetően nem érte őket szél. hogy mind a ketten akaratunk ellenére maradtunk itt. hogy befogja az állandó keleti szelet. . és homokot szórt a deszkákra. A férfi lement a hajókonyhára. alacsonyan fekvő fedélzetét is. a szlup pedig a kellő mozgástér biztosítása végett eloldalgott mellőlük.jegyezte meg halkan a nőnek.. járhattunk volna rosszabbul is . ahogy az újra kifeszített és beállított vitorlázat elfordult.

milyen magabiztosan cseng a hangja..Büszke volt rá.Észre kellett volna vennem. Chandagnacnak eszébe jutott a tengerész. és közben arra gondolt.Azt tudtam. amelyek.. Nyilvánvalóan ő vitte bele szegény apámat ebbe az egészbe.. hogy A szabad akarat védelmében szerzője ilyen zagyvaságokat hadovái ökörfarkakról meg kétfejű kutyákról? ISMERETLEN VIZEKEN 42 . Miss Hurwood közölte kurtán. ahogy karjában-lábában megindul a nehéz helyzetet követő remegés.. olvastad a könyvét? Zseniális volt! Az elmebajon kívül ugyan milyen más magyarázat lenne arra. és az. és mint valami veszett kutya. Ezt hallgasd meg: közvetlenül azelőtt. kissé eszelősnek tűntek. mintha még soha nem látott volna. Nem volt hajlandó megmondani. De azóta egyszer sem engedte ki a kezéből. . sárosán jött haza. .Ridegen. ivott még némi rumot. . markában egy kis bűzös fadobozt szorongatva. .. és folytatja a munkáját. módszeresen cselekedett: mint egy szakács..Soha többé nem térhet vissza. aki szépen egyesével agyonnyomja a hangyákat a konyhaasztalon. hóbortos lett. . hogy Beth apja még az akasztásnál is rosszabbat érdemelne.. csak abban reménykedhetek. Friend . és esküszöm. akit pár pillanattal később Hurwood arcba lőtt. úgy meredt rám. és reggel kalap nélkül.Istenem. A férfi bólintott. bármiről is legyen szó.. A kövér fickó pedig az utolsó lövésig ugyanezt tette a hajó túloldalán. olyan kutatásokba kezdett.. hogy elmulassza. egész éjszakára kimaradt. De az apám tényleg megbolondult. embereket öldös. hogy. . hogy megvadul. mi az: amikor megkérdeztem. Most is ott van a kabinjában. és mivel érezte. hogy megháborodott . . aztán megtörli a kezét. Felakasztanák.így a nő..folytatta a Hurwood lány. de azt még álmomban sem gondoltam. hogy meghal itt mondta a lány kábán.. tombolás volt.Mindig is volt benne valami. Istenem. amiért viszolyogtam tőle. akit a forgótalpas lövegnél látott meghalni.. hogy múlt hónapban elindultunk Angliából.Ez nem valamiféle. .Na igen. Még tébolydába se zárnák. hogy késő éjjel suttog neki.

ám közben ismét az járt a fejében.. Beth lenyelte az utolsó korty rumot is.Most? . Valószínűleg nekem sincs. sőt.Nagyon bátor tett volt kihívni azt a kalózt.. tudnál keríteni nekem valami ennivalót? . franciául. inkább csak. milyen következményekkel jár. .Azt hiszem. máskülönben most a csónakban ülnék.Hiába a gondos fogalmazás és a szép beszéd. . amit a nyelvtannal műveltek. amelyeket Chandagnac még sosem hallott. Egy.meredt rá a férfi. Egyre ingerlékenyebb lett. ám aztán megtorpant és hátranézett. min élnek ezek. .Megteszek minden tőlem telhetőt. mint azt.Beth elindult a lépcső felé. . Ööö. és bár minősíthetetlen volt. el kellett ismernie. Pókokhoz méltó ügyességgel mászkáltak ide-oda a vitorlakötélzeten. ez a soknyelvű. Marseille. olaszul meg más nyelveken. . gyalázkodás és válogatott sértések terén a kalózok hozták ki a legtöbbet abból az idegen beszédből. hogyan dolgozik az új legénység. Brighton és 43 TIM POWERS .. . amelyet megértett. másik öregemberre emlékeztetett. kedélyesen ijesztő csipkelődés épp olyan volt. . és amikor visszafordult. amikor valaki kóbor kutyáknak dobja a maradékot.Megkedveltem a vén Chawortht. Most még nehezebb lesz elkerülni Friend nekem szánt diétáját.Nem kihívás volt. Kissé nyugodtabban figyelte. mint amit Amsterdam. Chandagnac így is kihallotta belőle a szavak mögött rejlő kételyt és igyekezetet.. márpedig ezek után kivételesen fontos számomra. hogy eszemnél legyek. John. . trágárság...Csak azért mondod. afféle ösztönös dolog. hanem étkezési időben. a nő már nem volt ott.Ezzel nem tudok vitatkozni . miért. és félvállról odavetett megjegyzésekkel szidalmazták egymást angolul. akkor viszlát! Kinézett az orrárbocra.Végül is miért ne? Mit kér. Némi időbe tellett. hogy Friend zöldségeit is szívesebben ennéd.Na jó. John. Még az is lehet. a kék látóhatárra. A férfi elmosolyodott. lemegyek. .ismerte el udvariasan. Egyiknek sem volt meg a magához való esze.Kihörpintette a rum maradékát. . De isten tudja. mert nem próbáltad ki azokat a gazokat.Nem. még azon is túlra. Mosolygott és eltöprengett rajta. . . mire rájött.

megvárják Chandagnac pere et filst az egyik borkimérés előtt. Chandagnac azon merengett. de ahogy a tat felé lépdelt.Velence kocsmáiban hallott egykor . amint azt megtette már korábban is azon néhány alkalommal. megvető fintornak beillő rúgással kiverték a kést apja kezéből. és meglengette a tolvajok felé. tűz melletti asztalnál ülnek. ám alkalmanként még mindig bőségesen kijutott a pénzből. mintha azt figyelné. a bábok egyáltalán nem bizonyultak rossz gazdáknak.emlékezetében ezek egyetlen őseredeti. és elsietett. csak a sötétből érkező ISMERETLEN VIZEKEN 44 . ahelyett hogy átadta volna a vagyonát. Az első. és a bevételüket követelték. kikötői kocsmává olvadtak össze. előhúzta zsebéből a marionettek arcának-kezének kifaragásához használt kését. a főárbocnál megcsúszott a csizmája sarka. a helyi különlegességet kortyolgatják. A fiatalember nekidőlt a jobb oldalon lévő. de azért élvezte a pillanatot: a nap melengette a hátát. Olyan vasvillatekintettel nézett körbe. amikor kirabolták. úgy vélte. és híreket csereberélnek a többi utazóval. Chandagnac születésének évében. Aznap este rengeteg pénz volt az öreg François-nál. hét évvel azután. ráadásul még sebesülés. és az előző hónapok hideg ágyainak. mivel az európai bábszínházak virágkora véget ért 1690-ben. ahol ő és az apja örökké az egyik. hogy felhagyott ezzel az élettel. el nem sütött ágyúk egyikének. A kalóz a homokos vödörrel láthatóan végzett a feladatával.most pedig. amikor a német nyelvű területeken eltörölték a papok élő szereplős előadásokra vonatkozó tízéves tilalmát. majd az összes megmaradt homokot a csúszós foltra öntötte. kimaradt étkezéseinek emléke sokkalta kedvesebbé tette a rákövetkező meleg vacsorákat. és egyáltalán nem nézett biztos jövő elébe. ki merészel nevetni rajta. akik két hús-vér szolgával járják az utat . így aztán. aztán nem volt más. kissé becsípett. amikor egy csapat durva alak úgy határozott. és noha nem teljes nyugalommal. a marionettek valójában fából faragott arisztokraták csapatát alkotják. majd sarokba szorították őket. aki már a hatvanas évei közepén járt. fájdalom sem gyötörte. Az ifjú Chandagnac néha úgy érezte. fűtött szobákat. Aztán eszébe jutott az éjszaka Nantes-ban: édesapja kést rántott. A fizetség ugyan nem volt rendszeres. vajon nem Chaworth vérén csúszott-e el imént a férfi.

utóbb a bal szemét is. Édesapjának egyre romlott az egészségi állapota.. Brüsszelben érte utol a halál. és egy egész évbe telt. Még nem töltötte be a huszonhármat. amely talán Hispaniola volt. egy hónapig bottal járt. és addig hunyorított a keleti láthatárt kémlelve. Apja elvesztette elülső fogait. mielőtt odaérek!” 45 TIM POWERS . Valahogy sikerült végül visszajutniuk a szobájukba. Az ifjú John Chandagnac egy nagydarab fickó csizmasarkának köszönhetően szinte egyáltalán nem tudta használni a jobb kezét. amikor már könyvelői állást kapott az egyik angol szövődében. mire minden vér kitisztult a vizeletéből. amelyet kapott.gondolta mérgesen. ott lett volna a helyem . megpillantott egy valamivel sötétebb vonalat. . a pénzről.öklök. a pénzről. sem ő nem épült fel teljesen a támadás után. ujjongva elsétált onnan. mert sem édesapja. Noha idővel majdnem teljesen visszanyerte keze felett az uralmat. hogy felhagyjon a vándorélettel. amelyet oly ügyesen lopott ki a zsebéből Sebastian. „Egy héten belül. a saját öccse. miután hitelszámlát nyitottam Jamaicában a banknál. Sebastian bácsi! Meg ne halj. bár igazuk lett volna. térdek és csizmák.így vajon mennyi időbe telik eljutnom oda? Meg ne halj. és végül 1714 telén.. Soha nem szerzett tudomást a pénzről. két hullát hagytak maguk mögött a sikátorban. mégis két éven át még folytatta a bábelőadásokat immár egymagában. a béna végtag remek kifogást jelentett. Most a jobb válla felett nézett hátra. továbbá számos bordája. és alig-alig leplezett esdekléssel sikerült szert tennie némi útipénzre meg szállásra egy rokonnál Angliában. miközben a vártnál is kövérebb erszény tartalmát számolgatták. amíg úgy vélte. Az azóta eltelt időben Chandagnac néha azt kívánta. s amikor a banda kacagva. fogak. s feltehetően még a koponyája is megrepedt. minden bizonnyal úgy hitték. amely igen nagy mértékben meghosszabbíthatta és jobbá tehette volna az életét.

a sötétbe boruló parton itt is. ahogy a nyílt víz felől a New Providence szigetén fekvő település felé tartottak. kén. a kikötő vizén. furcsa pörköltek. és jóval azelőtt.egyenesen kihúzták a fehér homokra. gyakorta megdöbbentő felhozatal: égő toll bűze azoknak a kondérjában. hogy vigyék ki őket a partra. vagy a roskatag móló mentén. Hurwood leintette az első mellettük elhaladó csónakot. Nemcsak hogy ISMERETLEN VIZEKEN 46 . és követelte. ott is megjelentek a főzéshez gyújtott tüzek. a Hog-sziget távoli fokát megkerülő csónakok pedig láthatóan gyakorta váltottak irányt. valamint a puncskészítés művészetében bemutatott különös és alkalmanként kifejezetten robbanékony kísérletek eredményei. mivel a kátrányfüst. esetleg . régi étel és a számtalan nem előírás szerinti latrina szokásos egyvelegéhez ilyenkor hozzájárult a főzőtudományban járatlan emberek keze munkájából születő. vagy odakinn. A helyiek ladikjait jórészt már lehorgonyozták éjszakára. hogy nagy üggyel-bajjal bevontatták a kikötőbe. nem sokkal azután. akik túlságosan türelmetlenek voltak befejezni a csirkék kopasztását. Benjámin Hurwood és lánya Leó Frienddel együtt négy órával korábban szállt le a Carmichaelvől. hogy a kalózok hozzáfogtak oldalra dönteni a hajót.MÁSODIK FEJEZET A KIKÖTŐT TARKÍTÓ homokzátonyok még az alkonyi félhomályban is tisztán kivehetők voltak . A napnak ebben a szakában a település bűze komoly versenyre kelt a tiszta tengeri fuvallattal.néhány kisebb vízi alkalmatosság esetében . cilantrót és kínai mustárt szórtak. amelyekbe lelkes műkedvelők a kétes eredetű húsok ízének elfedésére nagy adag elcsent mentalevelet. és a sziget lakóit egyre inkább a vacsora kezdte foglalkoztatni.

de amikor Jennings idejött és úgy határozott. .mutatott felé fogatlan kísérője.Erőd? . miből sül ki . Éveken át hol az egyik.szólalt meg a mellette botorkáló fogatlan fiatalember. de Chandagnacnak úgy tűnt. .engedelmeskedtek neki.A fenébe is! . ahogy az új helyzetből eredően megváltozott a deszkáin eloszló súly. Chandagnac tántorgott a kimerültségtől.legalábbis feltételezte. A spanyolok voltak. valamint a szokatlan érzéstől. Még a partról felfelé nézve is észrevett néhány cakkos peremű rést az egyenetlen magasságú szegélyben.Az erőd . a gerinc alá is csigaművek kerültek. fehér homokos partja támasztotta. egyetlen egy ember. még fel is ismerték. egyelőre az elfogása sem zárult le megnyugtatóan. az onnan érkező szagokra és kiáltozásra.bólintott arra gondolva. . és a kiemelkedő oldalánál biztosan álló cölöpökhöz kötötték őket: mind a száztíz lábnyi hosszának fele kinn volt a vízből. A homályba boruló dzsungelben madarak . aztán megpillantotta a domb kövéből emelt falakat és tornyot. délre. alapít itt egy kalózvárost. .Ti építettetek ide egy erődöt? . . Most tehát a Carmichael furcsamód megdőlve hevert. hogy talpa alatt nem ring a talaj. hol a másik nevezte magáénak ezt a helyet.Majd kisül. egy szélütött vén roncs volt az egész szigeten. és kegyelmet 47 TIM POWERS . egy megfelelően mély öblöcske lankás.Chandagnac hunyorgott egy keveset. és a kunyhók fő csoportjától úgy száz yardra. hogy az övék: György király még ide is küldött valakit. a vacsora alapanyaga nemcsak hogy életben van még. Mögöttük hangosat nyögött a hajó. ahogy a kalózok társaságában dagasztotta a fövenyt . hogy az ifjút Borzának hívják. hogy azok .károgtak és rikácsoltak.Valami kiváló zabát érzek a levegőben! Chandagnac már tudta. Vagy esetleg az angolok. Most az angolok hiszik azt. Tőle balra kerek sziklamagaslat látszott a pálmalevelek felett. . hogy a legénység legújabb tagjaként neki két ember munkáját kellene elvégeznie. hogy tekintettel az előttük látható lángokra.Dehogy. árboccsúcsaira csigasoros köteleket erősítettek.a haramiák szívélyesen úgy gondolták.

és közben a szeme elé táruló látványon merengett.intett a levegőbe Borza.Oöö. Ő és Davies többi embere futni kezdtek. de annyira idegen volt a szöveg.habogta. Persze ez se tart sokáig. és mit tudom én..Csak.hadarta Borzának. és épp belehajigálnak mindenféle cafatokat. .Elnézést . Chandagnac idegesen méregette a tűz fényében előtűnő arcokat. felvett egy másik csirkedarabot az első (ránézésre valódi) aranytálról. hogy nem lehetett biztos benne. a parázsló deszkákon közel csípőmagasságig érő kondér állt. de követte őket. .Mostanra már meggyújtották a tüzet. . félig elszenesedett húsdarabokat lengetve üdvözölték az újonnan érkezetteket.. ahogy megkerültek egy újabb. Chandagnac még mindig úgy érezte. nekilát földet túrni vagy ilyesmi.. Mostanra beértek a tűzrakások közé. nem mintha ezzel segített volna eligazodni a területen. és motyogott valamit francia-olasz keveréknyelven. és ahogy átlépte az egyik alacsony homokbuckát. Chandagnac lassabban ugyan. mi az a Jenny? . . de kivert egy csirkelábat az egyik nő kezéből. Azonban az asszony csak részegen felröhögött. és palackokat. és meglepetten észrevételezte.gondolta megrettenve.mondta az ifjú kalóz. s a homokban üldögélő embercsoportokat kerülgették. hogy nagyjából minden harmadik nő. annyira zavarosak az igeidők. talpa alatt imbolyog a talaj. ahogy dülöngélve folytatták útjukat.A Jenny arrafelé horgonyoz . A parton tüzet rakott valaki. A vacsorázok közül sokan hordóknak. felállított árbocdaraboknak dőltek. megdőlt. „Jézusom” .A szlup. Úgy bizony .. A sötétségből néhány csirke reppent fel ívben és csobbant az edényben: lefejezték ISMERETLEN VIZEKEN 48 . aki abbahagyja közülünk a csintalankodást. amivel elfoglaltuk a ti Carmichaeleteket. már amennyire a homok lehetővé tette.ígért mindenkinek. . . épp úgy. és egy kis szerencsével kerítettek is valamit a bográcsba. akárha ringó fedélzeten járna és igyekezne megtartani egyensúlyát: végül nem esett el. emberekkel és szeméttel teli homokdűnét már ott a tűzön a tengervízzel teli kondér. Chandagnac félig-meddig gúnyos szexuális felhívásnak vélte.

A részeg nyilvánvalóan nem tréfának szánta a fenyegetését.dörmögte. így aztán Chandagnac azon kapta magát. és a beszélgetések állandó háttérzaja mellett is elhallatszott Chandagnacig a csontok roppanása. de ennyivel meg is elégedtek az étel előkészítésének terén. ahogy eszébe jutott.Na. . és egyenesen Chandaganacra nézett.Mi. ám aztán egy szikár alak lépett vigyorogva a tűz fényébe. .Mi van. a magunkfajta nem méltó a mesterségedhez? 49 TIM POWERS .és kibelezték őket. Mindenki úgy érezhette.. Davies talán tréfált. de annál szakállasabb. . ám a többi kalóz lelkesen felkapta az ötletet.Még nem elég meleg . akár egy pálmafa .kérdezte Davies. szétrúgom a seggét. .a tűz fölé hajolt..Ez az! . mire a fiatalembernek vér szökött az arcába. .A srác a Carmichaehől tud bánni a bábokkal! Majd ő elszórakoztat minket. . .. de hát.. csinálod vagy sem? .De az íze már alakul állapította meg a férfi.kiáltotta valaki.böfögte mellőle egy másik. és visszadobta a meggyalázott madarat az edénybe.kezdte Davies.Énekeljünk! . hogy a lelkesedéstől megmaradt szeme is majdnem kiugrott a helyéből.kopasz. milyen nemtörődöm módon ölték meg Chawortht. köpcös fickó . azután viszont elvigyorodott. ez a megfelelő hozzáállás. Kihúzott egy ázott csirkét. .Tojok a dalokra . . ellépett a kondértól.. és leharapta az egyik szárnyat.Az biztos is. tulajdonképpen kevésbé tart ezektől az emberektől. A nedves tollak érdekesen mutattak a szakállán. .Úgy könnyebb várni.Az biztos is .Körbepillantott. . Egy férfi dülöngélt oda. mint az ételüktől. . hogy a tűz előtti üres térség közepére lökdösik. máskülönben. Egy vén.ordította az egyik.Lássunk inkább egy bábjátékot! -mondta fitymálóan. és valamilyen csomós folyadékot zúdított a bográcsba. és tetovált jobbjával belenyúlt a leves-pörköltbe. majd megkavarta. és most eszébe jutott. . láthatóan igen részeg férfi.. . mi lesz fiú. Chandagnac gyomra a torkába ugrott. A felvetést éljenzés fogadta.

felsőtestet.. kezéhez.Chandagnac úgy sejtette. Elég volt egy perc. . Ezután kicsiny szövetdarabokat vágott. és feltartotta a kezét. és miközben egy pálmatörzs kettéhasított darabjából gyors mozdulatokkal karokat. kereszt alakban elrendezett pálcákhoz kötötte. fia már az igazak álmát alussza.. egy erős tűre és egy háromgallonos kancsó méretével azonos. míg a másik végüket a játékos kezébe szánt. Munkálkodását meg-megszakította. derekat és fejet farigcsált. és még pár szövet darab is jól jönne. lábakat.Ja. Igen.tette hozzá.kiáltotta Chandagnac.Egy fekete tágra nyílt szemmel meredt Chandagnacra. Aligha Shakespeare. nem nevezett az előbb kutyának engem? . kaphatna egy kortyot a bábos is? Néhány perc múlva a tűz mellett kuporgott kezdetleges szerszámai között. Maga sem gondolta volna. Mivel egyszerre két bábot kellett irányítania. amikor úgy vélte. kénytelen volt lemondani a térd mozgatására szolgáló harmadik botocskáról. arrafelé körbejár pár palack. . miféle előadás tetszene ennek a közönségnek. térdéhez és hátához szögelte őket. hogy szögeit ízületeket alakítson ki belőlük. még a németek élő szereplős előadásokra vonatkozó tilalma előtt ezek a jelenetek az öreg állandó műsorszámainak számítottak. . majd nagyobb. meg cipészszegek. Ha sikerül felidéznie őket. de már rég ISMERETLEN VIZEKEN 50 . majd felvagdosta a zsinórt.. az ínséges időkben.Hé.. azon töprengett. nagyon puha fadarabra. előadott egy-egy gyorsan pergő és igen otromba párbeszédet egyik-másik ivóban . valószínűleg itt is hasznukat látja majd.. vagy bármilyen kis szegecs is megfelel . Évekkel ezelőtt apja alkalmanként. aztán a cimboráira pillantott. Az üldögélő kalózok közül jó néhányan hangos kurjongatás közepette felpattantak.Várjatok! . és a két marionett füléhez. hogy meghúzza a kifejezetten ízletes brandyvel teli üveget.Látom. hogy összeszegecseljen mindent.. ahogy elnagyolt arcot készített a két fából faragott fejecskének. milyen könnyedén teszi a dolgát. rengeteg zsinegre. Azonban szükségem van hozzá. bonyolultabb formákat ruháknak. lesz előadás. ööö. persze.

minden bizonnyal ő az a „szélütött vén roncs”.íme. és igyekezett magabiztosnak látszani. A kalózok nagy része addigra már helyet foglalt. hordóroncsot! Díszletnek megteszi.S a hölgy. Chandagnacnak ötlete sem volt a származásáról. akiről Borza beszélt. így aztán Chandagnac felvette a pálcákat. és elégedetten bólintott. nem látott vénebb embert annál.kezdte jó hangosan. Egy pillanatig csak nézte a megvetemedett.jutott most az eszébe .táncolni és hangszereken lármázni. A női báb odasuhant a hordó nyitott elejéhez. ahogy apja tanácsolta. hogyan helyettesítheti két ujjával.. a hősünk! . tetejét vesztett hordót. a sziget egyetlen lakója a kalózok hajdani érkezésekor. ha rakoncátlankodó közönséggel volt dolguk.mondta végül. ujját pedig bedugta a hurokba.. ám amikor számos kalóz „kormányzó"-ként üdvözölte és helyet szorítottak neki maguk között.Hát jó. Felemelte a nadrágféleségbe bújtatott báb lábát. a sötét. úgy vélte. kivel találkozik! Közönsége láthatóan ígéretesnek találta az alapszituációt.. aszott bőr a koponyára feszült.elsajátította. Szakálla és szálakra váló hajának színe régi csontokét idézte. a tengerparton. akkor kezdjünk . kiszedegette a törött dongavégeket és az egyetlen megmaradt abroncsot. hogy aztán a fedélzetére másszon és leöldösse a legénység felét. majd hátralépett. . míg a férfi úgy egy yardra tőle komótosan arra őgyelgett. aztán berúgta az oldalát. . amelyiknek szoknyát készített. .A színpadunk. egy halom részeg gyilkos előtt. . Legnagyobb meglepetésére egyikük odavitte. és legalább az ordítozást abbahagyta. Bábszínházát rendezni ilyen körülmények között csak annyira tűnt helyénvalónak. 51 TIM POWERS . mint májusfának használni egy akasztófát. Márpedig a kalózok egyértelműen ilyennek számítottak. . aki most a távolabbi tűzrakások irányából odacsoszogott a fénykörbe. ha széttárja őket. Fejében egyre ott zakatolt a helyzet képtelen volta: itt állt a világ rosszabbik felén. és nagy gonddal elébe helyezte. mialatt az ember igyekszik odaérni egy kereskedőhajóhoz.Mindenki üljön le! Valaki dobja ide azt a.. Mióta elhagyta Angliát. majd felvezette azt. vagy éppen .

. .Az a nő egy kényszersorozó bandához vezeti! Engem is így kapott el a flotta! . uram. khm. uram. Tizenöt voltam.. akkor térjünk is a lényegre.. hát ez remek. aztán letörölte a bajszát.A másik bábu az angol nemesek modorosságát kifigurázva beszélt. még elnézést is kér mellé. mondja hangosabban! .. Phil. mire gondol. Higgye el. uram! . Meg kellett volna mondanod a kapitánynak. Davies nevetve bontott új palackot.Elvigyorodott. engem viszont négy évvel korábban kaptak el.Kérem. hogyha nagy a hossz. . . uram? Mi van a vallásával? Azt hiszem. . Ráadásul még a felével se végeztem. . értem. . ahol inaskodtam.01 O. . a hallásom. és felé fordult.Mondom.szólt közbe a női báb. és emiatt nem kell aggódnia. és közben meglehetősen ostobán érezte magát.. .ChanISMERETLEN VIZEKEN 52 . .Nem hallok valami jól.Vigyázz.Én csak egy italt kaptam. hát... ám a nő kihajolt az ajtónyílásra emlékeztető lyukon. amikor tarkón vágtak.Nem.kérdezte hitetlenkedve egy másik kalóz.Azt a törvény Anna királynő hozta 1703-ban. . . ..kiáltotta valaki a közönségből.szólalt meg Chandagnac fejhangon.Az nem lehet! . Márpedig a törvény visszamenőleg nem hatályos.. . és akkor azonnal partra tett volna. sőt.Nagyon rossz a.Az törvényellenes! A tizennyolcnál fiatalabb inasok nem hadkötelesek. és ne a vallással foglalkozzunk. .szólalt meg egy harmadik. aztán már a hajó csónakjában tértem magamhoz. .Engem cukorkával csalogattak el. . s már-már elhaladt volna mellette. . ugye. .A férfi báb a hordóhoz sétált. épp hazafelé tartottam a fafaragóműhelyből. .Bocsásson meg. . nagyon rossz.Egy nővel? .. nem a vallásom.hallásom. csapda! .Jó estét. igazán remek. újból megbillentette a palackot....Megdöntötte az üveget. .Hogyan..Nem vásárolna egy italt egy szomjas hölgynek? . és hosszan ivott belőle.A marása? Éhes talán? Megértem én.

.azt jelentette.Kirakunk meggyet? Szavamra. és a báb eljátszhassa a különféle férfiszerepeket. A közönség nagy része ezen a ponton elvesztette érdeklődését és dalolászni kezdett. ami . csakhogy a közönség most azt követelte.Jöjjön csak erre. hogy ünnepélyesen körbevitték egy sor hajón. ismerem ezt a helyet. .Hogy mondja? . . mielőtt más dolgokra térünk. majd a partra evickéljen.kiáltotta rekedten. és lassan behátrált a hordóba. így aztán kénytelen volt az oldalára dönteni a hordót: ez lett a hajó. származása. mert egy tiszt szerint gunyorosan válaszolt a parancsra. miközben csizmája orrával rugdosta a hordót. hogy felcsapott tengerésznek! Még bízott benne.Ööö. micsoda furcsa szokás! Mit csinál itt ez a sok fickó? Nem is tudom.. ketten pedig botokkal vívtak a körön kívül.. és mindegyiken kapott az ostorral.Édesgette a női báb most a férfit. .Számos országban látott ilyen foglalkozást űző embereket.Mondom. vigye szerencsétlen főhősét a flottához. esetleg alkalmanként apja tapintatosan intézett megvesztegetése okán soha nem került a karmaik közé. uram! .a rettegett és gyűlölt tisztek válogatott büntetéseit volt kénytelen elviselni.dagnacra nézett. Múltba révedő közönségének nyomására szegény főszereplője . . Itt ihatunk egyet.Ihatnánk is egyet. talán nem kellene. . . azonban életkora. hogy térdnadrág váljék belőle. a nő szoknyáját pedig összecsippentette és feltűzte. rendben.Vigye csak el a maca a kényszertoborzókhoz! . A másik bábu bárgyún bólogatott. . Végül a kalózok megengedték. 53 TIM POWERS . aztán pedig „flottakorbácsolásra” ítélték. hogy az egyik egyenlítői kikötőnél megszökjön. Levágták az egyik fülét.Vigyázz! Kapd el! Ez az! Fogjátok le! Tessék. .A férfibáb követte a nőt.. uram! Hadd gratuláljak elsőként. .Aú! .akinek nemesi beszédmódjából semmi sem maradt . egy másik bűnért kötélszorító pecekkel kiverték a fogát.mint kiderült . hogy visszaterelheti történetét a szokásos kerékvágásába. aztán Chandagnac rázni kezdte a marionetteket.

Chandagnac nagy megkönnyebbülésére. és a többiekkel együtt a kondérhoz sietett.Áhá! .Az öregember tágra nyílt szemmel nézett körül. .Poshadt már a víz.elkergeti a tetveket a testetekről. és mondd el nekik! Bonca kormányzó meghúzta az üveget. valaki elkiáltotta magát. aztán kacsintott. és a szökevényt elbújtatta a dzsungelben. mivel a vödörben. aztán elkacsázott. A félig főtt szárnyas iránt kevéssé lelkesedő kalózok ugyanígy cselekedetek. rajta egy gőzölgő. aki közrejátszott abban. ahol hasznát vehetik egy tengerésznek. .Erre a hírre CharlieVane legénységének jóval nagyobb szüksége van.A forrás! . ám ekkor a vénség hirtelen talpra ugrott. ISMERETLEN VIZEKEN 54 . . curry volt: valamelyik másik csapat túl csípősnek találta. A vénembernek nyújtotta a palackot. mint nekünk.Nyughass már. Most a bábos úgy érezte. és inkább nem kért belőle. lassan káoszba fullad az egész. és figyelmeztetésnek ható ótestamentumi idézeteket kiáltozott a levegőbe.kiáltotta a fekete. s miután mind megvacsoráztak. majd újabb adag brandyt küldtek a még így is kétes állagú étel után. A hordóban hagyta a bábokat. hogy ott várja ki egy kalózhajó érkezését. . Azonban az illata egész kellemes volt.Nem vagyok kutya! .Az arcok a vízpermetben! Almás de los perditos! . ahogy előtör a földből! . amelyet eddig ő dédelgetett. kormányzó . . Kétszer megtorpant még mielőtt beleveszett a sötétségbe.Chandagnac a zavaró körülmények ellenére is folytatta. Ekkor. hogy Chandagnac hozzákezdett az előadáshoz.Menj csak el hozzájuk.De zavarja az előadást. ahol kapott egy deszkát. amelynek tartalmát a szeme láttára borították az edénybe.kiáltotta. majd nyársra szúrta és a lángok fölé tartotta. hogy a bábost kellene megtenni állandó szakácsnak. kormányzó . .Az ecet . .Ahogy mondja.ordította valaki.szólalt meg Davies. hogy elkészült a vacsora. Bonca! . az egyikük felvetette.mondta olyan elragadtatással.így Borza. és még több mint a fele ital benne lötyögött. mintha legalábbis a mennyei királyság kapuit feltáró jelszót közölné velük éppen . ázott. fel-puffadt csirkével. . így aztán kifejtette a madarat könnyen leváló bőréből. .

íme. miközben egyre azt suttogta maga elé. Egy szakácsnak épp elég is. mint holtak a csatamezőn. ködös színkavalkáddá vált az újdonsült szakács számára. Aki felfogta. a gyilkosságok. hogy húzza a fejébe. kölök? . elégedettnek látszott a döntéssel. élettől hemzsegő szigetek világában végül elfelejti a régit. mert újonnan kapott neve miatt elképzelhetőnek tartotta. mivel részt vett egy igen bonyolult táncban. inkább engedelmeskedett. akik ráleltek a bábjaira. a saját szívverését is ellenpontozó dobszó szolgáltatta a zenét. csupán a tenyerüket tartották fölébük. A fiatalember úgy határozott.Sandanyak? . miről van szó..Chandagnac. Mostantól ő a szakácsunk.A francba is. Az egyik fadarab nagyot pattant a tűzben. .Mi a neved. a rum és a kicsiny. „John Chandagnac”. az jó név. kölök! . A Sanda. amelyet egy-egy világos pillanatkép tört meg csupán: valamikor lubickolt a part menti vízben. Később kiszabadult belőle. és éppen táncoltatták őket. Ezt követően az este egyetlen hosszú. és a dzsiggelő bábukban található minden egyes szög feje vörösen 55 TIM POWERS . . .. csakhogy egy ujjal sem értek hozzá a fából faragott figurákhoz.Az ötletet helyeslő kiáltozás fogadta. úgy igyon meg egy bögre rumot. az élet túl rövid az efféle nevekhez.Állj fel.John Chandagnac. és sokáig csak céltalanul kódorgott a víz és a dzsungel között a tüzeket kerülgetve. részegen feltápászkodott. .mondta jó hangosan. sőt. Borza egy háromszögletű kalap közepére ültette az egyik otthagyott főtt csirkét. Valamivel ezután látott egy csapat pucér gyereket. aki szintén követte Chandagnac példáját a csirkékkel. a pálmafák között zörgő meleg szelet.A többi kalózhoz fordult: úgy hevertek kiterülve szerteszét a homokon. . Sanda Jack . hogy itt. leszaladt a partra. nem bántódik meg a megszólításon. és rávette Chandagnacot.mondta. és szikrákat szórt az ég felé. hogy az állandó beszélgetés moraja mellett is hallják. bár nem örült neki. ahol a hullámzást. . mire Davies.

mire összegörnyedve felpattant. de közben sikerült belenyúlnia a hideg csirke gyomrába. hogy puha homokban üldögél.izzott. hogy néhány lépésnyire onnan elhányja magát. amelyben még kényelmesebb lenne elheveredni. Végül úgy tért magához. rádöbbent. Hátradőlt. ISMERETLEN VIZEKEN 56 . hogy a kalap még mindig a fején van. aztán visszadőlt a földre és elaludt. leverte hát.

akár a pörgő fúrófejek az üvegtáblába. szkúnerek és briganti-nok. ráadásul a karibi térség nyáron dús táptalaja volt a maláriának. még néhány háromárbocos hajó is akadt ott. Az angol kolóniák általában örömmel fogadták a kalózokat. új szigeteket hozzanak létre. aztán belevájjanak a Mexikói-öbölbe. hogy az örökké mozgó Golfáramlat segítségükre legyen. A karibi kalózok tavasszal hagyományosan oldalára döntötték nagyobb hajóikat. és izgatottan figyelték a beérkező járműveket . a rakteret telepakolták élelemmel. a sárgaláznak és minden egyéb betegségnek. Azonban most júliust írtak. mivel hálásak voltak a potom pénzen megvásárolható holmikért. a hurrikánokról már nem is beszélve. hogy György király kinevezte Woodes Rogerst a sziget kormányzójának.és a Biminiszigetek mellett. kettéhasítsák. hogy ferdén felfelé haladjanak nyugati irányban az Atlanti-óceán Barbadoson is túli területeiről. teljesen eltüntessék az útjukba kerülő régieket. aztán elhajóztak északnyugatnak. vízzel és a téli zsákmány legjavával. amelyek leggyakrabban ezt az időszakot választották.az a hír járta. kicserélték az összes elkorhadt deszkát és kötelet.HARMADIK FEJEZET 1 718 NYARA EGYÁLTALÁN nem volt átlagos időszak a New Providence szigetén létező törvényen kívüli köztársaság számára. elsiklottak a Berry. majd hagyták. aki TIM POWERS 57 . ahogy felfelé haladtak az északamerikai part mentén. sőt. viskók és vitorlavászonból készült sátrak felett. s miután megtisztították a hajótestet a kagylóktól és a hínártól. és feltépjék Kuba vidékét. a szajhák és a feketepiac nagybani felvásárlói még mindig ott őgyelegtek a legénység között. Főzéshez gyújtott tüzek füstje kormozta az eget a parton sorakozó kunyhók. és a New Providence körül még mindig hemzsegtek a szlupok.

sötétzöld avokádók az ágakon: gyakorta hullottak le és puffantak a homokban. amivel dolga lesz még egy ilyen tengeri rablónak. és van rosszabb sors is annál. eltökélték. s még az Angliában nevelkedettek is követték a többi nép tagjainak példáját. ha úgy vélik. mert a kiakolbólítottak rövid idő leforgása alatt tengeri farkasokká változtak át.. amikor a spanyolok az összes ilyen ártalmatlan. és így eloszlassa jövője fölül az ezüst csónaklapát árnyát. ISMERETLEN VIZEKEN 58 . az új rendben nem javult az életük. míg mások. még mindig lophatnak egy csónakot. úgy határoztak. elsősorban Charlie Vane és a legénysége tagjai. mint például Philip Davies is. a szájtáti tömegét és az utolsó csomóét is. s vele a papét. amikor elítélt kalózt kísért a bitófához. Százával csüngtek a kövér. hogy Rogers érkezésére már nem lesznek itt. A boucanier-k halfüstölő élete gyakorlatilag egy évszázada megszűnt. Hamarosan meg is bánták. parti cigánynépséget a tengerbe zavarták. és minden eszközzel ellenállnak annak. hogy az Atlanti-óceán túlpartján székelő tekintélyek ilyetén módon avatkozzanak bele az életükbe. New Providence lakói július első hetében leggyakrabban a következő mondatban összefoglalható hozzáállással közelítettek a témához: „Majd meglátjuk. és a szelet követve eljuthatnak vele valamelyik másik szigetre. amelyet a szokásoknak megfelelően a bakó vitt a kezében. itt maradnak. Zöld szaténon.. akik nem. megriasztva a kalózokat. valamint a törvény alapján kiszabott büntetéssel azoknak. füstben szárított tengeri állatokon és disznóhúson tengődve. papájával és mangóval egészítették ki. A kalózok túlnyomó többsége azonban azon buzgólkodott. aki hajlandó volt felhagyni a haramia életmóddal. hogy elfogadja a kegyelmet.” Néhányan. akik soha nem találkoztak még érett állapotában ezzel a gyümölccsel. A spanyolok kétszáz évvel ezelőtt gondoskodtak arról. amikor egyszerű ételeiket tamarindusz termésével.bármelyik nap ideérhet. hogy az ember valamelyik hajózási útvonalakon kívül eső partszakaszon létezzen gyümölcsökön. hogy minden egyes szigetükön legyen disznó meg marha.. tarsolyában a királyi kegyelemmel minden kalóznak. Elvégre.. gyűrt bársonyon heverő fényes aranypénzek voltak a dzsungelt ilyentájt pettyező narancsok. A szigetek viszont maradtak.

a . szombaton elhagyja New Providence szigetét. mivel úgy tudták. feketepiaci tőzsérek és gyerekek . ahol a Carmichael volt . ahogy távolodik. a szakácsművészet hirtelen nagyobb szerephez jutott New Providence lakóinak életében.kalózok. Míg figyelte. lebarnult karja forgatta az evezőt és hajtotta előre a csónakot.és fokhagymától.Ha már itt tartunk. és így az embereknek több idejük maradt odafigyelni arra. Amikor aztán a hozzávalók a melléjük került vörös. mit is esznek. és szinte teljesen visszavontatták már a vízbe. családi kastélyt. akik a lehorgonyzott szlup.. a befutó hajókon állítólag jóval azelőtt tudtak a készülő ételről.a hajó mostanra ismét a megszokott függőleges helyzetében állt.Jenny körül táboroztak. amennyiből a szakács képes egy hatalmas adag halászlevet főzni. hanem elvállalta azt is. a Lármás Carmichael hajószakácsa nem csak hozzáértőnek bizonyult. egyre hosszabbak lettek a nappalok. ahogy egymás után lefejtik. másfelől. „Még a hó vége előtt el kellene jutnom valahogy Kingstonba. . amikor is minden szigetlakó . és nyitni egy hitelszámlát . hogy annyi ilyen-olyan tengeri állatot szedjen össze. és izmos. A vitorlás érkezése óta eltelt három hétben például hét alkalommal volt „kalózhalászlé-vállalkozás”.Aztán kerítek egy Port-au-Prince-be tartó bárkát. és meglátogatom a. hogy megpillantották a szigetet. a Jenny és a Carmichael huszonharmadikán. valamint sáfránytól átható illatot eregetve már ott rotyogtak a parton felállított rengeteg óriási kondérban. és így távozik a séf is. Sanda Jack láthatta. többhajónyi legénységnek elegendő adagot készít az ételekből.hálókkal és vödrökkel felszerelkezve apálykor begázolt a kikötő vizébe. hogy amennyiben segédkeznek a hozzávalók beszerzésében. ringyók. egyfelől azért.morfondírozott magában. és vacsoraidőben mind több ember keveredett Davies legénysége mellé. Péntek délután a szakács épp egy csónakban ült: abból a természetes öblöcskéből evezett a kikötőbe. Telt-múlt a hónap. ami aztán pörögve hullik és csobban bele a tengerbe.. szekercékkel levágják a testről az állványzatot. mert Woodes Rogers közelgő érkezése a kalózkodás (legalábbis ideiglenes) háttérbe szorulását jelentette.” 59 TIM POWERS .

hagyatéki eljárások jegyzőkönyvei.. ISMERETLEN VIZEKEN 60 . már korántsem érezte annyira érthetetlennek és zavarba ejtőnek a rajzot. François Chandagnac halála után John ügyvédje előkerített egy mindaddig ismeretlen unokatestvért Bayonneban. Miután 1703ban elhunyt. François-ra. amelyet az ügyvéd segítségével előkerült levélben látott . talán afféle holdbéli lakóhely ábrázolásának látszott. születési és elhalálozási anyakönyvi kivonatok útvesztőjében végül odáig vezetett. és ahol utolérte a vég. széles ablakaival. az ő apjára hagyta házát. aki aztán átadott nekik egy paksamétányi levelet a Haitin élő nénikéjétől. a hatalmas páfrányfákkal meg a fenn átröppenő papagájokkal immár sokkal kézzelfoghatóbbnak tűnt. hogy Haitin élő nagyapja végrendeletében legidősebb fiára. és nem valami képzeletbeli. François fiatalabb féltestvére. az itteni tenger. kopott háznak a tulajdonosnője. háttérben az integető pálmákkal. 1714 telén.Most. Amint tudomást szerzett a halálesetről. ingatlanátruházási rendelkezések. ahol édesapja szobát bérelt. hogy John Chandagnac felbontotta eljegyzését egy sikeres szénkereskedő leányával. valamint a rengeteg igen költséges kutatás közjegyzői okiratok. hogy átutazzon a világ túlsó felére. Ezen levelek. A nagybátyja nemcsak kirabolta az apját. John megtudta. a szigetek színeit és formáit. aki szintén Haitin élt.a port-au-prince-i Chandagnac ház tágas teraszaival. Sebastian ennek a csalásnak köszönhette. hogy a bátyja halott. cukornádültetvényét és jelentős vagyonát is. Sebastian. Képzeletében ismét ott állt előtte annak a szegényes. John apja pedig. gyakorlatilag még a haláláért is ő volt a felelős. és még nagyobb erővel feszült az evezőknek. felmondott a szövődében.. mind szegényebben és egyre romló egészségi állapotban folytatta a marionettszínházi előadásokat egészen addig a végzetes brüsszeli éjjelig. hogy az egyik nagyapja és a nagybátyja ott élnek. Apja. és kabint foglalt magának a Lármás Carmichaelen. Sanda Jack csak hunyorgott. Johnnak mindig is volt egyfajta homályos tudomása arról. aki még csak nem is tudott a hagyatékról. hogy megörökölte a birtokot. mintha ezzel hamarabb a nagybátyjához érhetne. hamis iratok segítségével bizonyította. hogy megtapasztalhatta a nyugati ég.

s az egyik mágikus eljáráshoz kellett egy óriási tükör. „Ah.. vagy éhen halt. Csak halvány sejtelmei voltak arról. és Sanda Jack kapta a feladatot. hogy egyszerűen csak borotválatlan. elhozta édesapja halotti bizonyítványát. és beszerzett néhány új heget a kezére. aki megmondhatná. Újabb ágyúk.. Végül csak eszébe jutott az eset.” Vagyis az édesapja vagy halálra fagyott. mégis melyik végzett vele. ahogy karjában. felfogadni valamelyik ottani ügyvédet. hanem vitathatatlanul szakálla nőtt: a nem egészen egyenletesen 61 TIM POWERS . A Carmichael átalakításával töltött hetek alatt válla megerősödött. Tisztában volt vele. hogy vigye fel a tárgyat a hajóra. Munka közben egyszer egyenesen belenézett. . gyakorlatilag lehetetlen lenne a föld másik féltekéjén található országból képviselni a vádat. Húzta az evezőket. a vodun. vagyis a vudu kellékeit is felpakolták a Carmichaelre. a tükör mögött lévő kalózok valamelyikét látja éppen. akinek négy nappal azelőtt vitték ki a testét a szobájából.azonnal odautazott. oui . pontosan megállapítani.. tudomására hozni. Csupahájnak. amint eljut Port-au-Prince-be: igaz. amely végül a rászedett báty halálához vezetett.. miféle nehézségekkel kell majd megküzdnie: gondot jelenthet idegenként bűnvádi eljárást kezdeményezni.C’était impossible de savoir ci c’était le froid ou la faim. Nem volt semmiféle terve. figyelte. ezért aztán elvitte az ügyet oda. alakja szikárabb lett. és megengedett magának egy zord mosolyt.. többé nem hiheti magáról. hogy mindenképpen a szemébe kell néznie. ahol Sebastian bácsikája élt. a hozzájuk szükséges lőpor és golyók mellett varázslatokhoz szükséges felszerelést.mondta a nő. és bőségesen öntötte az édeskés hollandus gint az asszonyba. már ha megsértett egyet is. Egy másik kalózcsapat számos ilyet szerzett: az egyiket eladták Davies legfőbb bocorjának. mit is tesz majd. és nem volt ott senki. még különösebb fogalma sem arról. továbbá be kellett látnia. és egy pillanatig nem ismerte fel magát: azt hitte. Az ügyvédje azt mondta.. hogy megmutathassa a haitin illetékes francia hatóságoknak. oui. kitámasztott lábában megfeszülnek az izmok. kiderült a bűne. mely helyi törvényeket sértette meg a nagybátyja. hogy homályos emlékeiből előkaparjon mindent arról az öreg bábjátékosról.

és egy pillanatig azt gondolta. amelytől nem lehetett megkülönböztetni a körülötte lévő ápolatlan fickóktól. Nagyot húzott a bal oldali evezőn. vagy akármit is csinál arrafelé az egyszeri nemes. sétáltak egyet a parton dél felé.tette még hozzá hangjában legfeljebb csipetnyi kamaszos büszkeséggel. ahonnan vissza kellett fordulniuk. Beth elnézően nevetett. amelyet mostanában az egyszerűség kedvéért kátránnyal varkocsba fogott össze hátul. mennyire elpirult. amikor beszélt Beth Hurwooddal. hogy megszalassza a birtokháborítókat. mint valami rém. Sanda mesélt neki arról. és amikor épp körbejár. John . vagy lelőni a jó öreg Chaworth kapitányt? Ez felért egy jókora pofonnal.mondta. Davies legénységének egyik tagját vette észre benne. és a papagájok rekedt rikácsolással röpdösnek. jobb lenne úgy fogalmaznom. majd odasurranok Sebastian bácsi ebül szerzett birtokára.” Aztán az ádáz vigyor mafla mosollyá szelídült. .. Beth pedig nem húzta ki kezét Sanda tenyeréből egészen addig.Talán képes lettél volna megölni a matrózokat.Te nem tartozol közéjük. és megfogta a kezét. „Persze. hogy Borza és a többiek már várják az egymásra halmozott. így aztán a vacsora utáni békés órában. Ám valójában az egyenlítői napsütésben heteken át ing nélkül végzett munka során szerzett. így aztán remélve. .serkenő szőke szőr megfakult. Hátuk mögött a fehér homokos ISMERETLEN VIZEKEN 62 .. A lánynak ismét sikerült elszabadulnia Leó Friendtől. amíg el nem érték a felállványozott Carmichaelt. akkor előugrok. csak annyit motyogott: . kiváló szivarokat idéző barna árnyalat volt az. hogy napbarnított bőrén nem mutatkozik meg. és nem beszélgettek semmiről.Nem. . amikor a szellő már hűvösödik. bár reggel óta látványosan megcsappant mennyiségű carrarai márványtömbök mellett. ahogy eszébe jutott a legutóbbi alkalom. Utána egy darabig csak sétáltak. hogy a partnak irányítsa a csónakot: a jobb válla felett hátrapillantva látta. akárcsak a haja. hogy egy másik tagját .Azt hiszem. hogy meglátta magát a tükörben. és megfenyegetem őt egy kalózkarddal.

a megerőltetések kerülésére vonatkozó életelve pedig arra csábította Jacket. . . Jack.A Carmichaelnél leengednek egy jó erős hálót. Arcáról épp oly letörölhetetlen volt a mosoly. megakadályozta. hogy megmarkolja a legfelső márványtömböt. aztán a peremen át a hátsó ülésre. ez az én módszerem. Madár úr felkapta az egyik márványdarabot. ne kerüljön se vérbe. minden rendbe’. Venner a vízbe gázolt. Venner . szívesen megcsinálom én a következő néhány fordulót .legyintett Sanda. Venner minden bizonnyal legalábbis szükségtelen megpróbáltatásnak tekinti a következő vállalkozást. . hogy valaki kutyának nevezte. se verítékbe.Á. majd onnan a ladik aljára csúsztatta.tengerpart húzódott: a délutáni napfényben egészen vakítóan verte vissza a fényt. . mégis ő volt az. a fekete fickó.Visszasétált a halomhoz. hogy húzzák fel. aki gyakorta hitte azt. míg útközben elhaladt mellette Borza egy másik darabbal. aztán intek. amint éppen megragadta a következő tömb másik végét. Foszladozott bíbor szoknyát és ruhát viselő nő taposta a homokot a lejtő tetején. és most mögöttük botorkált vele. Míg a csónak felé botorkáltak. és társára sandított. én meg csak áthurkolom egyesével a tömböket. Venner soha nem vette ki tisztességesen a részét a kemény munkából. aztán előbújni és megvárni az Angliából jövő új kormányzó érkezését. aki aznap. akár széles válláról a napsütésben felszedett barnaság. hogy megossza vele szökési tervét. eltorzult arccal a csónakhoz totyogott vele. hogy Sandát megöljék.Rendben . Amikor Sanda a sekélyesbe ért a csónakkal.Csak nyugi. és közös erővel kivonszolták a ladikot a partra.Ha elfáradtál. márpedig ha Sanda szeretne elrejtőzni a parton. ahogy lejtősen vezetett felfelé a sátrak és viskók csiricsáré csoportjáig. amikor Davies elfoglalta a Carmichaelt. és lehajolt. ő pedig átmászott a peremen. merev léptekkel. azon túl pedig már a dzsungel következett. . Felemelte. amíg a Jenny és a Carmichael kifut. akkor nagyon nagy hasznát venné valakinek. . Mögötte Madár úr állt. miközben gyanakvóan figyelte a 63 TIM POWERS . aki ismeri a szigetet és az itteni szokásokat.szólalt meg Venner.így Venner. valami szöget ütött Jack fejébe.

Sanda már épp meg akarta kérni Vennert. . .így a nő. húsos tizenéves.felelte Sanda.környezetét. . titokban büszke volt külsejére. ki közeledik.Szervusz.Szia. girbegurba fogú. a lány csak egy nagydarab.Ez rettentő nagy munkának tűnik . hogy hiába volt tisztában azzal.Eszébe jutott a tatfedélzeten átbucskázó asztal képe. Bosszantotta. amikor Bonny felesége a környéken járt. és közben azon volt. a szíve pedig úgy dobogott. Jack! . nem sok hiányzott. hogy tekintete ismét visszatévedt Ann keblére. munka után találkozzanak. Sanda pedig felismerte benne Jim Bonny feleségét. hogy megvitathassák ennek a filozófiának a gyakorlati alkalmazását. . akkor tanulta meg ezt a kifejezést. amikor csinált egy ilyet. ISMERETLEN VIZEKEN 64 . ahol Bethszel kapaszkodtak a korlátba és egymásba.. Ann! . Néhány nappal ezelőtt figyelte őt munka közben. akár a kalapács. az ő mellkasát egyszerre borzongás járta át. . hogy ne essünk le mind a fedélzetről. ahogy kigyalogolt a vízből. és megragadott egy újabb tömböt. Noha Beth Hurwood társaságában kissé szégyellte szakállát.mondta. Sanda tenyerével vetett árnyékot a szeme elé. .Még mindig annak a sajkának a ballasztjánál tartotok? kérdezte Ann a Carmichael felé biccentve. kátrányos haját és napcserzette bőrét.üdvözölte a nő. mire megfordult. a mozgatható ballaszt. amivel puha talajt vernek. hogy szemben legyen a Jennyvel. és amikor Vennerrel letették a márványtömbjüket. Kényszerítette magát. csakhogy lépteket hallott a lanka felől.Legalább ez itt már az utolsó része. aztán rádöbbent. hogy a munkájával foglalkozzon.Tényleg ennyi mindent bíztak rád? Erre csak vállat vont. hogy lássa. A bíbor ruhás nő volt az. .Igen . . Aznap. A márványhalomhoz fordult. és ahogy a vászonszalvéták forogva a tengerbe zuhannak közvetlenül az alatt a terület alatt. hogy ne bámulja feltűnően a nemtörődöm módon begombolt blúz alatt jól kivehető melleket.. A Carmichaelnek rettenetes volt az egyensúlya: erős szélben valami borzasztóan kidőlt átcsapásnál.

Mit akarsz. megfeledkezett Bethről. a saját édesapjáról és a nagybátyjáról: egyszerűen csak felemelte a karját és magához vonta. A sziget legtöbb lakójához hasonlóan Ann is veríték. és látványos aggodalommal tanulmányozta a talpát. .. szája szétnyílt. A férfi megállt a felesége előtt.Te alattomos féreg! Bár Jack tartott tőle. kizárólag biológiai ösztönök és reflexek munkálkodnak benne. amilyen. fülében hangosan lüktetett a vér.meg italszagú volt.Hát szerencsekívánság. . Venner a parton üldögélt. Aztán összeszedte magát. mire Jack hátralépett. kiegyenesítette a derekát és megfordult. így amikor Jack letette a márványtömböt. Jack! . a hátát sütő meleg nap és a bokáját nyaldosó víz egy pillanatra úgy a szigethez láncolta. és a sajátja után nyúlt. megüti a nőt. te kurvapecér! . így nem hallotta a közvetlenül mögötte haladó Ann loccsanó lépteit.süvöltötte. és csoszogva megindult a csónak felé.Oda süss. Sanda hevesen zihált. ráadásul Jack csupasz mellkasán még a blúz szövetén keresztül is érezte a mellbimbóját. Aztán tétovázni kezdett. de 65 TIM POWERS . képtelen volt elviselni Ann tekintetét. és már-már úgy tűnt. mégis szembenézett vele. amely még a lehető legkisebb mértékben sincs tudatában önmagának. és homlokát ráncolva Sandára nézett. Jim? . Madár úr és Borza épp beleeresztettek egy másik tömböt. hátat fordított beszélgetőtársának. mielőtt még csizmája a vízbe lógott volna. . és leengedte a karját.figyelmeztette halkan Borza. kerek arca sötét vászon alatt vöröslött. a lány ajka egyenesen az övére tapadt. Borza és Madár úr visszamentek a partra.Sanda. vagy elsüllyed. mi volt ez? A nő nevetett. A nő átölelte. Zsebéből kirángatott egy bicskát.krákogta. . Vagy alkalmazkodik hozzá az ember hajója. . Jim Bonny bukdácsolt lefelé a lejtőn. A lány.Mi . aztán rátalált a hangjára -. Felemelte a márványt.kérdezte színtelen hangon. . hogy Sanda elfelejtette mindenféle vele kapcsolatos fogadalmát. ám esetében annyira átjárta az egészet valami alapvető nőiesség. akár egy fát. Ann vigyorogva lépett hátra.A tenger és a széljárás olyan. csizmája fehér homokcsóvákat vetett minden egyes lépésnél.

és belerúgott Ann férjének karjába. akár egy fáklyát. hogy néhány vércsepp repüljön Sanda irányába. kipöckölte.Ne mondd el neki! . . fellökte. Jim? kérdezte tőle. mire Jim csaknem vízbe fúló. . hogy a másik beletérdelt a vízbe. Jack viszont új. így a férfi arccal a sekélyesbe csobbant. és csak nevetnének minden béna kis drogue-on.dünnyögte. azonban Borza megint belerúgott.folytatta Borza és vannak ezen a szigeten olyan karon ülő csecsemők. és meglepetten látta. sőt. és mit se tud az egészről. .. . hogy aggódik a férjéért.Te nem vagy bocor . de hát csókolózott az én. Ann! A nő nem nézett Sanda szemébe..Szerinted örül majd? A másik férfi loccsanások közepette hátrált.De. bal keze mutatóujjához nyomta a hegyét. A nap egyszerre melegebben.Te is.így Borza. majd felpattant.. Bonny szitkozódva.Ugye nem feledkezel meg egyetlen szabályról sem. . Szerinted Davies örül majd. Borza pedig belegázolt a tengerbe. ha elmesélem neki.. .Takarodj innen! . hogy feltápászkodjon.miután Bonny kihajtotta a pengét. hangos loccsanások közepette kapálózott a vízben. erősebben. ugye. mint az előbb. akik úgy felgyújthatnák a fejedet. . és ezzel egyidőben valamilyen soknyelvű. megdöbbentően forrón kezdett tűzni Jack fejére. . . Bármi is volt ez.. akkor nincs köztünk semmiféle vodun támadás. Sanda Annre nézett. és megpróbálnád vele megállítani őket. aztán Borza hátulról Jim Bonnyra vetette magát. amit csak ismersz. zagyva rigmusba kezdett. bugyborékoló tiltakozás közepette összeesett. úgy kullogott bőrig ázott férje után a lankán. Madár úr nyilvánvaló rosszallással szemlélte az eseményeket. Borza fenyegetően tett felé egy lépést.Köszönöm. mi történt? Bonny odébb kúszott. ám Sanda arcát és vállát már hűtötte is az előbb váratlanul kiütköző veríték. és némi üggyel-bajjal felállt. Jack Borzához fordult. és meztelen talpával Bonny lapockái közé taposott..Ha nem hivatalos párbajról van szó. ISMERETLEN VIZEKEN 66 . ez a módja? Bonny azon igyekezett.

Eh.Még egy tömb. majd beletanulsz.. és észrevette Vennert. mint eddig. és elég is erre a körre. aki még csak fel se állt az összeakaszkodás alatt. azonban Jack úgy döntött.Elég alacsonyan van már . mégsem avatja be szökésének tervébe.. .A kalóz a csónakra nézett.mondta.. 67 TIM POWERS . Sanda odasétált a márványok alatti faszánhoz. . Most is ugyanolyan barátságosan mosolygott. .

az Anna Királynő Bosszújával. és arról. így aztán hallhatta a híres kalóz. aki ötven évvel ezelőtt egy parányi csónakkal és maroknyi emberrel elfoglalta a spanyol aranyflotta egyik galleonját. valamint a Mexikói-öbölben cirkáló spanyolokról. Figyelte. amelyeket még olyankor is csak azok láthatnak. figyelmeztetések és lehetetlen történetek egyvelege adta a tüzek melletti beszélgetések témáját. Ráadásul a Carmichael a tervek szerint Floridában találkozik majd Feketeszakáll hajójával. miféle taktikát érdemes alkalmazni ellenük. Noha Sanda Jackig nem ért el Davies legénységének nyugtalansága. mit mondanak a különféle mágikus óvintézkedésekről. attól még érdeklődve hallgatta az élőhalottakból álló legénységgel hajózó és kizárólag éjfélkor feltűnő járművekről szóló legendákat. Pierre le Grand történetét. sok találgatással.NEGYEDIK FEJEZET M tervezték a Carmichael kifutását. amelyekre szükség lesz majd a Kartfúr mester és a többi vodun loa védelmétől oly távol eső Floridában. valamint lendületes előadásban az angol Charlotte Bailey és a spanyol Nuestra Señora de Lágrimas négyórás tengeri csatáját. amelynek végén mindkét hajó elsüllyedt. azon az éjen találgatások. hogy aztán ISMERETLEN VIZEKEN 68 IVEL MÁSNAPRA . Felidéztek régi. ahol egy-két évvel ezelőtt valamiféle varázserejű talizmánt keresve mélyen behatolt a szárazföld belsejébe. így aztán rengeteg szóbeszéd hangzott el e rendkívül sokszínű kalózkapitányt illetően. hogy miért is tér vissza arra a lakatlan partszakaszra. akikre pusztulás vár. Ezt követően a kalózok egy ideig egymással versenyezve meséltek a kopár szigeteken rekedt férfiak életének utolsó óráit maguknak követelő női démonokról. legendás eseteket.

akik nem ittak nyakló nélkül. amint éppen egy tőrt élez: fiatal arcán elmélyült összpontosítás. és bizalmatlanul méregette a fűrészes végű üveget. és kortyolt belőle egy keveset. akár a bolhák a kutyát.. . a szigetek előterében szemmel éppen csak érzékelhetően kirajzolódott a Hog-sziget körvonala.Hát itt vagy . Háta mögött csizmák nesze közeledett. . sőt. kissé becsípve határozottan jól szórakozott az este. márpedig apjával alkalmanként módjában állt néhány remek palackot is megbontani . . Sanda beleszimatolt a flaskába.kezdte kissé kásásán Davies.Bristolban inaskodtam. . . . . amikor alábbhagyott a szél. . amikor a pörkölthöz valót kerestem! . amelyek most úgy gyötörték. Sanda eddigi legjobb vacsorájával rukkolt elő.mondta mintegy félvállról -. A településen lakó zenészek nekiláttak hangolni szedett-vedett hangszereiket. szinte már szomorúság látszott.de nem engedte. s ahogy a tüzek felé fordult.Ugyan ki érdemli a legjobb bort. Jack mintha halk sírást hallott volna abból az irányból. hogy ez arcán is megmutatkozzon.1702-es Château Latour. kapitány . Sokan elhúzódtak a vitorlavászonból készült sátrak egyikébe. és teli hassal.napokkal később kudarcot vallva és betegen kisántikáljon onnan. és nem röhögcséltek a tűz körül. Sanda felállt és lesétált a partra. látta Philip Davies szikár alakját. Soha nem ízlelt még ennél szárazabb. és az egyik karácsony 69 TIM POWERS .Hmm . Az öböl félmérföldnyi hosszan fodrozódó fekete vizén túl. míg észre nem vette a legénység néhány tagját.Pörköltbe. csupasz árbocokat.vette át Jack. ahogy vonásai savanyú mosolyba gyűrődnek.. s egy alkalommal.Azzal Davies meghúzta a sajátját. bárcsak előkerült volna akkor.Davies arcának felét megvilágította a tűz.Köszönöm. ennél simább bordeaux-it. amint kezében egyegy borosüveggel felé tart. Megpillantotta az egyik pálmafa alatt a félhomályban üldögélő Borzát. jóval közelebb pedig megfigyelhette a szellőben és a szelíd hullámzásban lágyan ringó. ha nem a szakács? Felemelte az egyik palackot: dugóhúzó hiányában egyszerűen letörték a nyakát. így aztán Sanda látta. Akkor fertőzték meg azok a kísértetek.

. hogy elbújt a ISMERETLEN VIZEKEN 70 . aztán felé fordult. Elhallgatott. ne szólj közbe. fekete hajába.ismerte be. Csakhogy még mindig az a műhelyablak határozza meg a gondolkodásodat. mire készülsz . Valamelyik fiúnak beleakadt a lábujjába. mint a hüvelykujjam. . csak odáig. ahogy az egyik kiesik a hóra. Emlékszel Vanringhamre? Jack bólintott.Hallottad. hogy ellopjon néhány dolgot. Vanringham egy mosolygós fiú volt.Először is . de a szabály az szabály. bármi is lett azzal a kis fafigurával. és megvádolták. Amit nem vittek el. Megbillentette az üvegét.közölte Jackkel a fogai között szűrve a szót. az járt az eszemben. hogy igyon egy kortyot.A kikötő felé fordult. úgyhogy azt tervezed. mire elröpült. . és elindulsz a parton felfelé. sütteted a hasadat a napon. Jól mondom? Sanda sokáig nem szólt egy szót sem. ahol már nem találkozol senkivel sem a településről.. Emlékszem rá. . a Carmichael távozása után visszajöttél volna a településre. ahogy elszaladt. Végül halkan felnevetett. hogy Woodes Rogers bármelyik nap itt lehet a kegyelmi rendelettel. ahonnan kiestél. .De még mennyire.Tudom. . érted? Soha többé nem kerülsz vissza oda. és ivott még a kiváló borból. míg a Carmichael kihajózik. . és ide-oda verődött az utcán.. és nyakalod a rumot egészen Rogers érkezéséig. úgyhogy amikor másnap. azt felborították. Ne. Szóval utána viszszasétálsz ide. ma éjjel magad mögött hagysz mindent. Davies bólintott.. .. Persze nagy sajnálkozás közepette. amikor néhány utcagyerek betörte az ablakunkat. egy pillanat.egy vállalkozás közepén megszökni a hajóról főbenjáró bűn. soha többé nem gubbaszt már abban a rekeszben.este épp kiléptem a fafaragóműhelyből. szépen kifestve mind.kezdte . és én láttam. megöltek volna. folytatod a főzőcskézést. és beszélhetsz.. ahonnan kiesett. ahol eddig voltál. mivel rokonszenves fickó vagy.. és volt ott. aztán elbújsz. felsóhajtott.Volt ott egy sor kis faragott kóristafiú: akkorák csak. és mélyen beszívta a tengeri szellőt..Kivitelezhetőnek látszott . és még főzni is tudsz. nem lehetett több tizennyolcnál. és beletúrt borzas.

..brigantinjuk fedélközében. golyót röpített a fiú fejébe. hogy a sok király meg kalmár az Atlantióceán boldogabbik oldalán hamarosan azt tapasztalja.. egyedül annak köszönheted az életedet.. holott talán kevésbé végleges módon is megállíthattam volna.a dallam a riadt trópusi madarak kiáltásainak gúnyos kórusa kíséretében hömpölygött végig a kihalt partszakaszon hogy az Óvilág minden részlete. 71 TIM POWERS . hogy válassz. régi dal annyira ismerősnek és egyúttal annyira oda nem illőnek tűnt . Tény. Azért a szúrásért kemény munkával tartozol nekem. ami számít. a zenészek belekezdtek a Greensleevesbe. mindenféle istenség és filozófia távolinak. . elhitette vele. amit a világ másik felén lévő hideg kis szigeten csücsülő emberke írt alá. és amikor ideér. hogy fiatal kora miatt eltekintenek az előírt büntetéstől. sőt. hogy nincs már senki.Másodszor pedig . ködösnek tetszett miatta.a megadás után megszúrtál. Miután találtak valami közös hangot. Rogers bizony azzal találhatja magát szembe. hogy egyik oldalon a halál áll. majd aznap este vacsora után Vanringham mögé lépett. mert közvetlenül előtte megöltem a barátodat..a kalózkapitány hangja megenyhült még az is lehet.Harmadszor pedig . hogy megszegd az egyezségünket. meg arra. meglepő termést hajt a föld. és nem hagyom. amikor az angol királyi flotta egyik hajója tűz alá vette őket. akkor nem arról volt szó. egy Burgess nevű. akinek egyáltalán bármiféle hasznot jelentene egy olyan kegyelem. Miután a kalózjármű elevickélt New Providence-ig. hogy legyen hová száműzni a bűnözőiket. hogy azért történt. hogy nem akartam azonnal rendezni a nézeteltérést Vennerrel. másik oldalon pedig háromhétnyi ingyen étel és ital egy trópusi szigeten. De amikor hagytam. amivel így bánnak és efféle magot vetnek bele. a kapitánya. . előtte ő is megadta már magát. és szemében csillogó könnycseppekkel ugyan.folytatta Davies .. Ez az új világ csupán két célt szolgál a szemükben: gyors és könnyű haszonszerzésre való. Igaz. Elképzelhető. mert kedvelte. akinek szüksége lenne az uralkodói megbocsátásra. nagydarab öregember. Nekik még mindig Európa és Ázsia az egyetlen sakktábla. és a szomorkás. hogy többé semmi köze sincs ehhez az új vidékhez. hogy. A lényeg az.

akár egy gyerek. Venner. mert a kapitány megfosztotta attól a tudattól.Davies felemelte a hangját.Egy percen belül ott vagyok. Már tiltakozni készült. .Nem érdekes. $ ISMERETLEN VIZEKEN 72 . Sanda követte. Davies szavai felkavarták Sandát. . a kapitány előhúzott az övéből egy pisztolyt. úgy folytatta: . akár a frissen kikelt teknőcöket felfaló éhes tengeri sirályok cselekedete. és megnyújtotta lépteit. mert kihagyják belőle.szólították beszélgetőtársát.mondta halkan. de nem teljesen. maradj le egy kicsit ezzel. . nyomában megrebbentek a kalózok tüzei. kérlek. . és közben szidta magát: részben az érzés miatt. Eltette a mordályt. amikre nem tudok válaszolni! Davies ledobta palackját a homokba.Davies kap’tány! Néhány srác olyasmiket kérdez.De ha nem.. és oldalba kapja az ellenfelét? Jack lehunyta a szemét. Nagybátyja tette most épp oly személytelenül gyakorlatias dolognak tűnt. Elfelejtettem. hogy kimarad a kalózok közötti viszályból . és maga elé képzelte. majd elcsigázottan felnevetett. mint ha megpróbálná együttérzésre tanítani a madarakat.Hogy is volt az a trükk? A penge felett szúrást mímelni befelé. majd a parírozásnál az ember lebukik..Úgy van. és ügyelj rá.Megvan. azonban a hátuk mögött égő tüzek felől valaki odakiáltott nekik.A hűvösödő tengeri szellő a Hog-sziget pálmafái között sugdosott. elbírok vele . . .Ez Venner . Aztán elszalad mellette. .Hirtelen elhallgatott. hogy.. . .közölte elgondolkodva. hogy a kis fa kóristafiúval van dolgom.. hogy igaz célért szelte át az óceánt. mert rosszul érinti. hogy nem kapható valami vakmerő ostobaságra! részben viszont épp azért. aki bánkódik azon. a sajátja pedig legalább annyira értelmetlennek. .Phil! . Ahogy visszafelé dagasztották a homokot.Ha Venner nyíltan nekem jön. nem kis mértékben azért. .

titkos cél elérésére való ez a nagy felhajtás. nem tudtuk volna így befolyásolni Hurwooddal. Noha Bethnek semmi nehézséget nem jelentett lépést tartani vele. ahogy elérte a romos erődből levezető homokkő ösvény végét.. és igyekezett kibogozni hajából a mumifikálódott kutyamancsot. akikkel kénytelenek vagyunk közösködni. miközben ujjai a levegőt simogatták. hogy loppal a lány ruhájának nyakkivágására sandítson. Még Leó dugta a lány fürtjei közé: „Ez majd megvédi. blokád alá kellett vonnia egész Charles Townt. egyrészt. és fantasztikusan sok zsinórral ellátott zekéjének börtönében hevesen verítékezve elindult a homokon át Davies legénységének tűzrakásaiig. Egyelőre a háttérben marad. köztük a kormányzó tanácsának egyik tagját is. és ahogy elhajította. hagyja.vicsorogta türelmetlenül. másfelől. hogy rászóljon. „A fenébe ezzel a sok késlekedéssel . hogy teljesen elkötelezzük magunkat e mellett a floridai út mellett.. amelynek a »borzasztóan kulturált«. mielőtt csatlakozna hozzánk. csak hogy odajussunk a floridai fókuszhoz! Miért épp tudatlan. és minden teketória nélkül végiglökdöste maga előtt az ösvényen. Mellette ott lépdelt Beth Hurwood: a haragtól peregtek a könnyei. Ugyan miféle tervet szőhetne. tisztességes és rendes karolinai partvidék is a részét képezi?” Ismét Beth Hurwoodra pillantott: a nőnek végre sikeralt kicibálnia fürtjei közül a kutyamancsot.Leo Friend hátulgombolós bricsesze minden egyes nehéz lépésével ott harangozott a térdén.. ha esetleg elszakadunk egymástól!” . és egy egész halom túszt ejteni. De nem. Friend gyorsan elsuttogott valamit. és csak aztán követelni a ládányi gyógyfüvet. a ziháló Leó időről időre odafordult felé. vagy körmönfont. siessen már.gondolta Friend -. vajon kérkedni akar-e előttünk. Az isten szerelmére. Ez a Fekete-szakáll meg szerintem egyébként is túlságosan okos nekünk. bármikor megszerezhette volna azokat a védelmező indián gyógynövényeket: elég lett volna egyszerűen megvásárolnia őket. Beth szoknyája fellibbent. civakodó banditáknak kellett rálelniük? Persze ha eszesebb fajta bukkant volna rá. és a fenébe ezekkel a hülyékkel. majd kirángatta a nőt ablaktalan szobájából. és valamilyen másik.. elfogni kilenc hajót. ám még azelőtt 73 TIM POWERS . váltságdíjnak. Bárcsak tudnám.

” .mondta félvállról.Áhá. .Phil . .. a kövér orvos le nem vette volna róla a szemét.. amikor a part felől Davies is odaért. Igyekeztem nekik általánosságban felelni erre.kiáltotta az egyik kalóz. és egészen kiszáradt a szája.a tömegen áttörve Davies mögé igyekszik. kapna egy ütést a fejére. Elizabeth barátja. . Sanda . mivel érezte. hogy Leó a térdén kívül bármi mást megláthatott volna belőle.. és szívdobbanásnyi időre fontolóra vette. semhogy épp téged kérdezzenek a részletekről. hogy még levegőt sem tudsz venni rendesen. Friend pedig bosszúsan forgatta a szemét. és a ránk leselkedő veszélyekhez mérten mekkora haszonra van kilátásunk az egészből.visszasimította. ha megnyomorodna. konkrétan mi is az. vörös hajú férfi. több eszük van annál. Venner ..” Épp akkor botladozott a tűz mellett üldögélő emberek közé. amiért ilyen keményen dolgoztunk a Carmichciel felszerelésén. „Jaj. úgy alakítja a dolgokat.az a hogyishívják.Itt ugyan senki sem fenyegeti az életedet. pulykatojás képén széles vigyorral. „Na.Azt hittem. azonban pontos válaszokat akarnak. De aztán sajnálkozva arra jutott.. a szíve pedig még hevesebben kezdett dobogni nemsokára annyira kívánni fogsz engem.. Bár a sokaságban néhányan mérgesen ráncolták a homlokukat. megállj csak. Csak fölöslegesen megbonyolítana mindent. Davies felkacagott.. ha ezzel egyidőben még efféle kellemetlenkedő kis piszkokat is le akarna pöccintetni velük a válláról. néhányan a srácok közül nem értik. ez az.szaladt át az agyán..kezdte a vörös komolyan -.. ő jelenti a fenyegetést. Vagy még jobb lenne. hogy az újonc . még így is épp elég nagy feladat egy ilyen nagyszámú és szilaj sokaságot megzabolázni. bár Friend egyértelműen érzékelte a nemtörődöm magatartás mögött lapuló nyugtalanságot. elég már a látványos bátorságból. hogy belegárgyuljon. és elfojtani a lázongást. hogy a kotnyeleskedő bábos otthagyja a fogát. Észrevette. te lány gondolta. egy köpcös. kapitány! . hacsak nekem nem lesz elegem ebből a hősieskedő páváskodásból.. itt is van a kapitányunk! . Magabiztosan mosolygott. ISMERETLEN VIZEKEN 74 .

„Mentsem meg.. Venner? A gyülekezet peremén álldogáló Friend suttogott valamit.. és hangosan. hogy elrendezzük a dolgot. az megkereshet. és felemelte a kezét. . 75 TIM POWERS . és egy pillanatra minden jelenlévő számára egyértelművé vált.. .. de csak fuldokló harákolás jött ki a torkából. ahol Thatchbe beleköltöztek a kísértetek. tudja. az érdekeit tartod. .Én is ezt mondtam nekik. Friend kövér ujjai táncot jártak a levegőben. mennyire erőltetett a vidámsága -. tett néhány mozdulatot.Figyelme ismét Venner felé fordult: a mosoly ellenére a férfi arca verítéktől csillogott a tűz fényében.. Davies vállat vont. A mellette állók arrébb húzódtak. . Meg. tisztában van az ezért járó büntetéssel.Aki elégedetlen az ígéretemmel.. . hogy csakis. ha arra az elátkozott helyre megyünk a floridai parton.Áruló disznó . vagy legyen ő a hibás a saját haláláért? merengett Friend.Inkább a te szavad. de állítólag sokan egyszerűen nem hajlandóak felszállni a hajóra. Venner pedig egyszerre orra bukott és okádni kezdett.. szem előtt. és durva nevetés törte meg a súlyos csendet. bár akadozva azt mondta: . mi történik? Ezek nem az én..” Megint suttogott. aztán gyanakodva körbenézett . Venner pedig felegyenesedett.. a fenébe. . Phil.azonban Venner szavai eléggé meggyőzték az egyik kalózt. A kalóz Davies felé fordult.. mint az övé. Itt mindenki. szavait inkább a közönségnek szánva... márpedig én nem akarom tovább szítani a feszültséget. ahogy Venner vérző orral a homokba huppant. bízom benned.. aki odabillegett hozzá. ha életben marad: akad itt. hogy gazdaggá teszek itt mindenkit.Ezt nem nevezem felelősségteljes válasznak . kap’tány.közölte Davies. volna bajt keverni.Jobb. Aki pedig a munka közepén akar meglépni.. vagy aki nem hisz a szavamnak. aki tényleg fél és dühös. Csak. részeg voltam és szerettem.kezdte.dörmögte.. kap’tány ..Nem... Venner válaszolni akart. és a reménybeli zendülő arcába öklözött. Melyik vagy ezek közül. Davies szemöldöke meglepetten szaladt fel a homloka közepére.

hogy az „átokverte” itt nem csak a nyomatékosítást szolgálta. .Csak el ne feledd ezt. hogyan rókázik valaki. Önelégült mosollyal emelte meg a szemöldökét. . hogy követlek! Nem tenném ki magam annak a bűznek. A nő haragvó tekintettel meredt rá.tiltakozott a nő.így Friend. Ha akarsz.A kormánylapát-vakaró kis kalózkuktával? Szerintem itt van . .Megerősítésképpen hevesen bólintott.Ve-ve-verd ki a fejedből ezt.Go-gondolom. . Tóm .Nem . hogy csak ennyi történik. ha nem.Innen figyellek .Azt teszel.sziszegte a nő. . kiugrik a szíve a helyéből. nem. . . utánam jössz.hadarta megvetéstől éles hangon. Nagyon örült volna neki.Most pedig menjünk! . átokverte nyomorult . és semmi több .Ennyi? Úgy sietett ide. . hogy ne tévesszelek szem elől.magyarázta türelmetlenül. ho-ho-hogy ku-ku-kufircoljatok . amit akarsz.láthatóan jól mulattak: sutyorgás.. mint a keleti féltekén. ami közelről árad a fickóból! Mivel a tűz mellett lezajló összetűzés le is zárait. ám aztán úrrá lett vonásain.Menj vissza az erődbe . .Attól ne tarts.mondta szelíden. Friend is mosolygott a tömeg szélén: az egész sokkal könnyebb itt.Most már visszatérhetünk az erődbe . hogy azt hittem.bármily kevéssé volt ínyére ez a felismerés -. csak hogy lássa. akkor köszönök Johnnak.vigyorogta -. néhány a közelben lézengő kalóz és szajha most a szórakozás újabb forrásaként őt nézte .A kalózvezér elmosolyodott. . Atyád rám parancsolt.fordult Eliza-beth Hurwoodhoz.Biztos akartam lenni abban. és ahogy Elizabeth otthagyta. Friend pedig rá nem jellemző módon egyszerre megérezte . ISMERETLEN VIZEKEN 76 . Megyek és beszélek vele. Friend haragvóan perdült felé. Elizabeth. felemelte a hangját. és hogyan ütik meg azután? .kérte fáradtan Elizabeth. már ha nem egy ázott kutya szagát érzem éppen.. ha képes lett volna dadogás nélkül beszélni a szexről. . .Ha már itt vagyunk. k-k-k. .

nyolcéves volt. Látszatra bolond. Ő addigra már megtalálta azt a Sandát. „Nézzetek csak le . és azt is.az isteni lét felé vezető úton. Még az apja is így volt vele érezte.kirobbanó nevetéssel vegyes kuncogás hallatszott az ékkövekkel díszes kezek mögül.. . Ráadásul Friend életében akkor először csapta meg az orrát a leginkább túlforrósodott fémhez hasonló szag. tenyerének feszül.. és úgy egy tucatnyi lépéssel arrébb vonultak. hogy békésen beszélgethessenek. így aztán nesztelenül felkapaszkodott az öregember mögötti dobozok 77 TIM POWERS . rongyos vénembert. micsoda nagyság rejlik a fiában. és úgy tűnt. erős testfelépítése miatt a földhözragadt emberek addigra már tartottak tőle. hogy ne kelljen a többi gyerekkel egy iskolába járnia.. hogy legyintsen.” Évek óta nem elevenítette fel az aggastyán képét. hogy ő maga soha nem lesz képes felkapaszkodni odáig. már akkor is könnyedén és biztos léptekkel mozgott. Úgy bizony.. azonban különös módon mozgatta a kezét: ujjaival mintha ásott volna maga előtt. és csökkenteni akarta a testének oly szükséges vércukrot biztosító napi édességadagját. Gondolhattak róla és a testéről. majd elsietett onnan. akit a frissen készült gyümölcstorták illata csalogatott oda. amikor megpillantotta a cukrászda hátsó ablakán behajoló. aki elindította . Mennyi idős is lehetett ő akkor? Úgy nyolcéves. s onnan tartsa szemmel Hurwood lányát. így inkább leengedte. hogy szellemi adottságai. végezzen mindenféle haszontalan test-gyakorlást. a semmi ellenáll. és már emelte a kezét.Már úgyis csak egy hetetek maradt.morogta. olvasta Newton Principiáját és Paracelsus De Sagis Earumque Operibusát.Férgek . azonban feje közben elnehezült az előző néhány perc megerőltetése utáni kimerültségtől. ezért aztán neheztelt rá. és folyamatosan gyötörte: igyekezett rávenni. hogy ízlelgesse a kifejezést .itt megállt egy pillanatra. és gondoskodott róla. amit csak akartak. és megelégedett azzal. Egyedül édesanyja ismerte fel zsenijét. de már megtanult latinul és görögül. A kövér orvos a homlokát ráncolta..gondolta. . hogy az egyik kisebb magaslat tetején megállva karba tegye kezét. és most eszébe jutott.

A kis Leó Friend csak úgy kapkodta a levegőt. kezében a legnagyobb és legremekebb sütemény. míg kuncogva tett néhány másféle mozdulatot. amint megpillantott: frissen elkészült torta haladt meg-meglódulva az ablak felé a levegőben. ahogy ebédet és sört kerített magának. figyelte. ahogy lemászott és elrejtőzött. eltüntetve minden arra utaló nyomot. aki tisztában lett volna vele. és mindezt némi mutogatás meg motyogás árán. és magában ujjongott. Frienden rendkívüli izgatottság lett úrrá. Egész nap követte őt. és a torta kilebegett a kezéből. azonnal megkívánta. molesztált emberek között nem akad egy sem. hogy a megkárosított. Minden egyes megtorpanása. hogy a csinos nők szoknyája egészen a fejük fölé emelkedjen. és borzalmas rosszulléte túlságosan lekötötte. A fájdalom miatt kétrét görnyedt.egyikére. Az aggastyán aznap éjjel letörte a lakatot egy lakatlan ház ajtajáról. lendülése követte a vénség mozdulatait.. még feljebb emelte a süteményt. rikító színű bársonykabát volt rajta. mert egyfolytában a magasba tartotta a nehéz tortát. és pufók karja már borzasztóan sajgott. A vénember ISMERETLEN VIZEKEN 78 . így nem láthatta a repülő finomságot. a porban hempergett. Ahogy elsétált előtte. miközben gondoskodott róla. hogy beleshessen az ablakon. amikor váratlanul görcsbe rándult a gyomra. a fiú pedig gondosan megdermesztette. kacsintgató vén csavargó a felelős. mindezért a vigyorgó. Másfél órán át cammogott ide-oda.. amelyet csak az apja ládikójából csent pénzzel megvásárolhatott. hogy babrált vele. A boltban szolgáló eladólány négykézláb görnyedt a túlsó sarokban. Leo másnap reggel ott járkált fel és alá a ház előtt. billegett kicsit. amitől lassanként lecsúszott a leányzó ruhája. majd néhány perc múlva a kezében a lopott tortával. ahogy világossá vált előtte. aztán a ház túloldalán leereszkedett. de a kín ellenére erőnek erejével kinyitotta a szemét. hogy lássa a lebegő édességet: az egyenesen felemelkedett. Ifjú szíve a torkába ugrott attól. Aki édesszájú volt. majd óriásit ásítva lepihent odabenn. amikor végre meglátta az ásítozva előbukkanó vénembert: most tafotabéléses. ráadásul az öregember időről időre megállította a tortát. víg kedéllyel lépdelő öreg nyomába eredt.

mikor szegényes szókincse cserbenhagyta. halványan kirajzolódó bútorok között a padlón heverő vénséget. A fiú nevetve tett eleget a kérésének. elküzdötte magát a főbejáratig. amiből csak néhány cseppet lehet kifacsarni. be kellett látnia. azt is nagy nehézségek árán. A fiú hamar megértette az elméletét. Friend hasában pedig feloldódott a görcs. az öreg tanítsa meg neki a dolgok távolból történő mozgatását.. kifejező mozdulatokkal igyekezett elmagyarázni a fiúnak a varázslásnak hívott csere alapját: épp oly egyszerű és legalább annyira kevéssé magától értetődő gondolat. Úgy tűnt. Az öregember hangosan falta a tortát a másik helyiségben. és mind többet tanulmányozta az ősi mágiáról szóló feljegyzéseket . legyen mit találniuk. Néhányszor el kellett ismételnie hangosabban. így távol 79 TIM POWERS . a fék és a csiga használata a húzóerő megnöveléséhez. azonban ragaszkodott hozzá. hogy varázsolsz. de az öregember végül megértette.Az orvosságot eldugtam . ahol a varázsló egészen edénye. mint a támasztópont. ..csipogta gyerekhangján. mintha a mágia egykor valóságos forrás lett volna. az igazán nagyszerű. amíg el nem halt a csámcsogás. és megkaphatod. a sok különféle kultúra ellenére mennyire mentesek voltak az ellentmondásoktól! -. Ám ahogy egyre idősebb lett. vagyis önmaga befogadóképességének határáig töltekezhetett. a fiú pedig a poros előszobában várakozott. méghozzá olyan erővel.a hullát otthagyta a ház lakóinak. Akadozva. hogy mielőtt elmegy az ellenszerért. Akkor nagy peckesen besétált. és megpillantotta a lepedőkkel letakart.Mondd el.annyira szívfájdító volt látni. Vagy mintha az égben egykor láthatatlan gázlókövek lettek volna. és csendben behatolt. hogy ne kínozza tovább. Miután pedig az ifjú Friendnek sikerült a plafonig röpítenie a kanapét. a vénember könyörögni kezdett. hogy megrepedt a vakolat. és kezdetét nem vette a nyöszörgés. csakhogy az mennybolt megnövekedett és kiszélesedett.kuncorászva visszament. majd hazasietett . ha egyszer visszatérnek. Talpra kecmergett. . isteni hatalmat jelentő varázslatokat az évezredek során fokozatosan lehetetlenné vált használni. ám most nedves föld csupán.

A legjobb ételek..kerültek egymástól: hiába voltak képesek az ókori varázslók némi nyújtózással végiglépdelni rajtuk... Szüksége volt arra. és ahogy megragadhatta a jobbik kezet.. hogy az ember az egyikről csupán az ahhoz legközelebb esőre átjuthasson.. Arra nem emlékezett tisztán. voltak olyan foltok a képben. csak annyi volt bizonyos. ennél többre volt szüksége. Valami többet akart. abszolút legyen az uralma. megkaphatott bármit.. nem nyelte őket egészen önmagába. ahogy a litográfus kövén is akadnak viaszos felületek. amit elvehetett vele. amit talált. Többé nem is tért vissza. hogy felkavaró és félig-meddig felidézhető.. amelyek ellenálltak neki. az édesanyjának is hozzáférést nyújtani ehhez a titkos világhoz. hogy erőszakot tehetett egy másik ember akaratán.. ahogy érzékelhette saját akaratát. amint minden irányban átitatja a környezetet. és ő elmenekült a szülői házból. így tehát egy napon riadalma lénye legmélyéig hatolt. Márpedig amíg a tiltakozás.. bár a nemiséggel kapcsolatos. aztán megpróbált az egyetlen személynek. azt gondolta. hanem maga az elvétel ténye. amit csak akart. Rákényszeríthette az embereket. képtelen volt elérni az elméjüket. hogy mindent lefedő. hogy édesapja megütötte. de arra nem. Éppen ezért nyugtalanította a felismerés. Ő viszont nem adta fel. mi történt. aki mindig is hitt benne. ezt lehetetlenség megvalósítani.. most közel egy egész életnyi erőfeszítésre volt szükség ahhoz... ám amíg nem találkozott Benjámin Hurwooddal. addig nem teljes a hatalma felettük. ISMERETLEN VIZEKEN 80 . mindennapos laudánumadagja többé már nem elég. az. ágyhuzatának reggeli cseréjét magával hozó álmoknál több is történjen ebben az ügyben. hogy ezt is akarják. amikor felismerte. A következő öt évben varázsképességei segítségével kényelmes diákéletet folytathatott. hogy nem tudja teljes mértékben ráerőszakolni magát másokra. ruhák és lakhelyek után csak ki kellett nyújtania a karját. dolgozott azzal. és gyakorlatilag akármire rávehette az embereket akaratuk ellenében. a felháborodás legkisebb rezdülése is jelen van mindazok fejében. melyek nem engednek a tintának. hogy teljesítsék a parancsait. Elvégre a mágiát nem az tette csodálatossá. és mire tizenöt éves lett. mélyen gyökerező bizalmatlanság nem engedte. akiket használ.

. Ugye te nem hiszel semmi ilyesmiben? Jack a homlokát ráncolta. mi az. aztán csak vállat vont.Hunsi kanzónak? . Átesett a tűzpróbán.. .A rangja? Hát ez meg mit jelent? .. . Feltételezem. és nem lenne szabad túlságosan hamar ítélkezned arról. hogy Jack tud minderről.Ez a rangja... ami nem. . hogy nem vagyok hozzád őszinte.Nem sértelek meg azzal.kérdezte bosszúsan Beth. A férfi szóra nyitotta a száját. . mint. Ha az ember hisz abban. minden tanulatlan közösségben. . és ezek a kalózok sokkal szorosabb kapcsolatban állnak vele. akik igyekeznek a lehető legtöbbet áthozni ide az Óvilágból. John. mint amilyen sűrűn Angliában tüzet gyújtanak. hogy ezek az emberek babonásak.így Sanda. Madár úr elhajította az ételét. Feketeszakállnak meg színpadias. akkor hisz néhány igen furcsa dologban is.... mint a Kingstonban. felzaklatja. és csak bámulta Sandát.Ebbe az egész varázslásba.. hogy..ÖTÖDIK FEJEZET M .És mibe avatták be? . és a táncoló lángok fölött a dzsungelre nézett.. és mi az.Te jó ég. Nem is tudom. ami lehetséges. abban a régi erődben is tapasztalhattad. hogy egy beavatott. Ez itt egy új világ. Még odafenn. ami az Ótestamentumban olvasható. hogy a mágiát itt legalább olyan gyakran használják. Megdermedt. Thatchnek hívni túlságosan személyeskedő.Úgy tűnt. TIM POWERS 81 IÉRT HÍVOD ÍGY ? .Azt. . . Cartagenában meg Port-au-Prince-ben élő európaiak.Természetesen én is észrevettem. és mérges szemeket meresztve a levegőbe talpra ugrott.

. csak nem azt akarod mondani.Nem vagyok kutya! . Azonnal azt kérdezte.Nem vagyok kutya! Nem vagyok kutya! Nem vagyok kutya! .De John..Úgy döntött. „Gondoltam közölte a kormányzó.Nyilvánvalóan . megcsinálta a maga hókuszpókuszát. megettem-e olyan csirkét. valaki egyszer kutyának nevezte . . . És ezt hallgasd meg: az első itt töltött hetünkön elkaptam egy csirkét. Bármi is az. . aztán másnapra belázasodtam. amiért ennyire haragos. amit a feje tetején csomóztak meg.. Az összes zsebét felszaggatták. amikor Davies elfoglalta a Carmichaelt. Szinte mindennap van legalább egy ilyen. mert azonnal megkapod azt. akit egyik este látott a parton. .. talizmánokat hordasz ennek a Kartfúr mesternek a védelmét remélve? .. Soha ne egyél meg olyat.Te rohadék! Beth riadtan nézett a férfira. és ezt el is mondtam neki. és akkor nála volt egy ilyen amulett. megfőztem és megettem. Arra kószált a vén Bonca kormányzó: halandzsázott meg láthatatlan legyeket hajkurászott úgy.Arra a csirkére bűvöltem rá Rouncivel lázát. és arany fülbevalói megvillantak a sötétben.ordította Madár úr. .Azt a csirkét nem enném meg. . ahogy szokott. mivel az állkapcsát felkötötték egy kendővel. ahogy aznap. John. aminek volt valami a csőrére írva.közölte színtelen hangon Beth. felfigyeltem néhány betűre a csőrön.Nem kell aggódni miatta.jegyezte meg halkan Jack. nem mesél neki arról a férfiról. Ami azt illeti. hogy ezzel gyógyított meg! Sanda kissé epésen válaszolt. én pedig másnap reggelre teljesen jól voltam. amitől másvalaki meg akart szabadulni!” Aztán kerített egy másik csirkét.kiáltotta dühösen. ISMERETLEN VIZEKEN 82 . Ahogy elsétált mellette. ne mondd nekem.. hogy. . . aminek írás van a csőrén.Azt hiszem. . semmi köze New Providence szigetéhez vagy 1718-hoz. akkor eszébe jut a dolog.. s meglátott engem a sátramban izzadni és nyögdécselni. mit tudom én. és nem tudott megszólalni.Jaj. de Sanda mosolyogva odasuttogta: .Amikor megiszik néhány pohárkával. belelőttem az orvosod hasába. Sanda észrevette.Az isten verjen meg! . Viszont emlékszem arra.Nem..

.sóhajtotta. . persze nála volt az a rettenetes szagú faládikó. .. vagy mégis? .mondta halkan Beth...Istenem.Igen.fújtatta. Vagy mint a piócák. én is tudom. Davies se mondott róla semmit.. segíts! . Elizabeth .szaladt át Jack agyán. Az apám. 83 TIM POWERS ..Gyógynövények.Sanda nagy levegőt vett. . A nő türelmetlenül intett..Miféle vacsora? .Remélte.kezdte sürgetően Friend nem hagyja.. teljes körű védelemben lesz részem mindenféle sérülések és betegségek ellen. Semmi értelme ezt elmondani Bethnek. hogy én is megyek. . John. ha. hová megyünk. . . úgy hessegette el a témát. Beth Hurwood oly nagy sóvárgással tekintett a kalózok kondérjaira. miért öltöztek így néhányan. Te meg tudod mondani nekem. .Vár ránk a vacsora. elég. amit később megtudott arról..Mennem kell. ahol a huns. sikerült palástolnia. hanem összevarrták. aztán kifújta.John . viszont arról nem volt hajlandó szót ejteni. hogy sokáig maradjak..Biztos vagy benne? Azt hittem. ahol véletlenül ráakaszkodott néhány kísértet Feketeszakállra. hogy mivel Woodes Rogers bármikor megérkezhet ide. Florida nyugati partján van egy hely. azonban azt beszélik. hogy Sanda rákérdezett: . hogy összefutottunk. sem azt.hogy a kabátját nem begombolták. vagy hogy miért... az erődben. ööö.Jézusom! .Csipkés kendőjével leitatgatta homlokáról a verítéket. . . . Ma találkoztam az apámmal: egy hete ez volt az első alkalom.Ez.. . homokot szóró cipőkkel és az erőfeszítéstől nagyokat nyögve kacsázott hozzájuk karlengetések közepette Friend.Gondolom. zöldségek és fekete kenyér .. mint az orsóhalak. apád számára az lenne a magától értetődő választás. olyanok lehetnek.. „Meg Kartfúr mester is” .Idegesen a nőre mosolygott.De te nem jössz. Hatásos ruhasuhogással. és közölte velem. mennyire nyugtalanította ez az egész. Egyre csak azt hajtogatta. mégis hová megyünk holnap? Sanda csak pislogott rá. Ott fogunk találkozni magával Feketeszakállal.

mire a holdfénynél sikerült azonosítania. ahogy újabb nyílásokat ütöttek a hajótesten az ágyúknak. Ügyelnünk kell Elizabeth egészségére. ISMERETLEN VIZEKEN 84 .Ő is a kondérokra pillantott. „Holnap pedig egészen bevontatjuk a vízbe. egyelőre nem is akarta. úgy tett.. és a lányok mindig a jóképű fickókat választják. Már kívül-belül alaposan ismerte: majomként kapaszkodott az árbocok tetejébe. Davies bocora faragta és bűvölte meg őket. szerinte inkább Friend kifogyhatatlan jó kedélye és azonnal érzékelhető népszerűsége lehet az ok. ahogy közeledett hozzá. hogy ez a világ rendje. és kicsiny vörösréz drogue-okat vert a helyükbe. Megkínálták még egy kevés pörkölttel. hogy nagy erejű féregellenes talizmánok legyenek. és kezében a palackkal elindult dél felé a part mentén. pontosan hány órát töltött félúton a hajótest pereme és a homok meg a víz között egy hevederben. mint akinek öklendeznie kell. ellenben a következő lefejezett Latourt elfogadta. felvonjuk a vitorlákat és elhajózunk . . amikor felújították a csarnakzatát és a vitorláit. Sanda is velük hahotázott.. mint az utasként a fedélzetén eltöltött hónap alatt bármikor. sőt. izzadt a fűrésszel és a fúróval. amit visszautasított. és azt mondta. nem azokat. a Carmichael irányába. Néhányan Jack közelében jót nevettek az egészen. és közölték vele. szekercével bontotta az orrfelépítményt és a szinte teljesen eltüntetett korlátot. míg a far kifejezetten mélyen ült a kikötő vizében .” Észrevette. és elvezette onnan. kivájta a fából a fúrókagylókat. amint araszról araszra lefaragta egy vésővel a rászáradt hínárt és kacsakagylókat. majd megragadta a nő karját.csakhogy jelenlegi esetlen helyzete ellenére is sokkal inkább a sajátjának érezte most.gondolta. Megkezdődik számomra a kalózélet. akit a kalózok mindig „kormányzó”-nak szólítottak. de tápláló . akiknek a becsületes szívükön kívül nincs semmijük. A hajó orra még mindig a keskeny öbölben volt: szilárd fakeret meg a fákhoz erősített utolsó néhány kötél tartotta. és összeszámolni sem tudta. hogy valaki ott üldögél a homokban.nyilatkoztatta ki Friend. Egy kissé erőltette a szemét. még ha kissé kényszeredetten is.Egyszerű. hogy a bolond vénember az.. a magasba ívelő orrdísz alatt.

arról viszont nem beszéltek semmit. de merő mocsárláz az egész. és Poncának is.Ki az? . Értesz hozzá. A látvány . . .feltehetően azért. .Holnap futtok ki? .Sanda lehúzott néhány jókora kortyot. Láttam.Hm. hogy a vén Bonca nem volt túlzottan megbízható hírforrás.. Aztán sikerült felidéznie a jelenetet: a kortól görnyedt Iászón volt az. pontosan mi a neve. tovaszállt. kormányzó úr. hogy „a saját szakállára” tevékenykedjen.Úgy van. északnak mentek .Bonnetthez. Elhallgatott.folytatta a kormányzó.Úgy hallom.Hangzásra nagyon szép. . Különös módon abban biztos volt. mert senki sem tudta. ahogy meghallotta lépteit a homokban.Az ölebéhez? . amíg így áll itt. Az is igaz. . de többnek látta a holdkóros öreget holmi varázslatokhoz értő. az új kalózról. . és arra gondolt. Csak szerettem volna még egy utolsó pillantást vetni a hajóra. . hogy olyasféle kép. majd átadta a félig teli üveget a vénségnek. Megdöbbentette. hogy igyon némi bort. mivel Sanda hallotta már Boncának. . 85 TIM POWERS . Ismerem a vidéket.Csatlakozni a hunsi kanzó hoz meg az ölebéhez. de amikor meg akarta ragadni a gondolatot.kérdezte reszketeg hangon az öreg. hogy az öreg tudja és számon tartja. ámde félkegyelmű bohócnál. . Na igen. aki megmagyarázhatatlan módon nemrégiben zsíros barbadosi ültetvényt hagyott ott. amikor kezedben vannak a zsinórjaik. Jó néhány karibi indiánnal végeztem arrafelé.Ő is hallott már Stede Bonnettről. . nyíl ütötte sebet.. . hogy ha csupán analógia alapján is.Ööö.Erős spanyol akcentussal ejtette ki a nevet. történet.eszébe juttatott valamit.Meglepte. . amely az összehasonlításban szomorú méltóságot kölcsönöz a vén Boncának. Pencának. hogy bármi kapcsolata lett volna Feketeszakállal. a partra vontatott és elhagyott Argó alatt.Floridába. talán most mégsem olyan tiszta az elméje. . és egyszer szereztem az egyiküktől egy csúnya. igen. .a hajó orra alatt ücsörgő öreg .Hoztál nekem piát? . hogyan kell megugrasztani a kispajtásokat. ahogy játszottál a pupákkal.Sanda Jack. Sanda hunyorogva nézte a kormányzó arcát.

és megállt a tetején. és kissé bántotta. és hol álldogáltak Bethszel. a legrosszabb fajtából valók.Ördög és pokol! Majd távol tartom magamat tőlük. Fekete-szakáll pontosan miféle képességeket remél elnyerni ezen az úton. az öregember kiejtése kifogott rajta. Emberevők. ahonnan jött. Megállapította. ösztönösen úgy gondolt az egészre. hol halt meg Chaworth.Az jó is lesz. A Carmichael kissé arrafelé dőlt. a víz fölött pedig a tatfedélzet sarkát.. emlékeztette magát ideges mosoly kíséretében.bólintott rá.Én is épp ezt akarom .Azokkal érdemes ám vigyáznod. vajon ő volt-e az. és elindult visszafelé arra. . Néhány tucatnyi lépés után felkapaszkodott egy homokdűnére. függetlenül attól. és a fejét csóválta hozzá. hogy nem emlékezett rá.Nem aggódni semmiért se. és spanyolul felelt. Már amíg oda nem értek ahhoz a rohadt gejzírhez. Viszont nagyon is folyékony angolságú volt a mondandója végéhez kanyarított mocskos szájú felvetés arról. s bár Sanda már sokat tanult a keverék kalózok korcs nyelvéből. de az udvariasság kedvéért fütytyentett egyet. így láthatta a főfedélzet nagyját. . . miféle események következhetnek be a fedélzeten. bal keze felé. a korlátnak és a peremnek az a része most hiányzik. ha megcsúszott a ISMERETLEN VIZEKEN 86 . Valahogy egyszerre hangzott túlságosan ősinek és túl tisztának. A kormányzó felkuncogott. Jack erőtlenül felnevetett. aki eltávolította a hajóról. .. mire döbbenten felismerte. ahogy mi az állatokat. hogy hátrapillantson a hajóra. Ott aztán.. A Carmichael szépen továbbmegy majd nélkülem.. Csakhogy ebben téved. Sőt. „Bethszel az első adódó alkalommal megszökünk a hajóról. Jack ezt nem hitte el. Igyekezett elképzelni. Megpróbálta megtalálni. elbúcsúzott tőle. nincs miért aggódnod... és beletelt pár pillanatba. mennyi verítékemet szívta magába a deszkája. amikor a férges kétszer-sülteket dobálták a sirálynak. ő hol szúrta meg Daviest. hogy kell bánni vele. ha tudod. mintha ő maga is jelen lenne majd. ahol ő állt. Karámokban tartják a más törzsekből származó asszonyokat meg gyerekeket.

. halkan megkérte rá.Aztán folytatta a megszokott hangján. Igyekezett látni valamit a pálmafák alatt az állandóan változó.véső. . amit Davies mondott. hanem amiatt. Sanda elindult a viskóhoz. Az emlék hatására megszaporázta lépteit: nem azért. . Többé egyszerűen nem szakít időt arra.Thatch legalább nem cipőben ásta el. hogy komolyan nekiálljon holmi egész estés ivászatnak. Davies bocorját. amely leginkább egy tárnában megszólaltatott orgonára emlékezetett. és végül sikerült megpillantania egy óriási. márpedig az olyan tartozás. . nem messze innen van a hely. és bosszúsan ingatta a fejét. amikor beszélt neki róla. esetleg néhány üveg társaságában elhúzódott. hogy képes legyen álomba merülni. mert a fickó veszedelmesnek tűnt. Tudod. ide is. Szerintem Thatch a megfelelő tilalmak és béklyók nélkül temette el. ahogy bedobta a régi jó poént. amelyet deszkákból és vitorlamaradékból tákolt össze magának a fák alatt. Van egy bácsikám. a kalózok nagy része már elvonult a kunyhókba. akkor a sok jövés-menéstől aludni se lehet. A kísértetek hajlamosak a hajókra keveredni. . Mivel úgy találta..Be ne lépj a körbe! .. akit fel kell lógatni. anélkül hogy felnézett volna. oda is világosabb foltokat rajzoló holdfényben. meghalt. Sanda csak bámult rá. Duplessis bocor volt. amitől még a halál sem szabadíthat meg. és érzékelhető lenézéssel utánozta az arisztokraták beszédét. ő pedig csak most ismerte fel benne Csupahájt. Állítólag süket volt. . Mire Jack visszatért a tüzekhez. fekete alakot: keresztbe tett lábbal ült a homokba felrajzolt és nagy gonddal minden szeméttől-törmeléktől megtisztított körben. rengeteg locit hordozott magával. Felsétált a homokos lankán. és ha van rajtuk csizma. és sétálni kezdett. amikor Thatch megállt itt. akkor még a véremből is jutott neki.Eltemette? Davies vigyorogva nézett az újoncra.figyelmeztette a figura. így Sanda 87 TIM POWERS . majd eszébe jutott. A kalózfőnök kiköpött.Az biztosan Duplessis. hogy elintézze az apró-cseprő ügyeket is. ahol a leszakított zsebű. még legutóbbról. mivel egy mély hang. elég alkoholt tett már a gallérja mögé. felkötött állá férfit látta.” Ismét a tüzek felé fordult. de megállt.Kénytelen volt.

Jack eloldalazott az óriás mellett. . ennek még a beszédnél is kevesebb a haszna. Megtorpant.Sanda tétován forgott körbe. soha nem vesztette el jellegzetes kiejtését.Öhm. .. . csak kaparászott a levegőben a fakésével.Virginiában nőtt fel.. Egész éjjel magyarázok nekik.C’était impossible de savoir ci c’était le froid ou la faim. és percekig csak állt ott.mondta. Csupahájnak egyszerre felemelkedett a karja.. Sanda követte tekintetével a mozdulatot. ami mindig nála volt.Menj csak . és mély. Csupaháj nem figyelt semmit. Megfordult. és két pálma bozontos lombja között megpillantott egy hullócsillagot: akárha sziporkázó krétával húztak volna vonalat egy távoli palatáblára. és mivel süket volt. és csosszanva hátralépett néhányat. ISMERETLEN VIZEKEN 88 . . .Most már nem több egy homokba húzott vonalnál. mintha azt fontolgatná. ugyanakkor kísérteties módon messzire hallatszó hangon azt mondta: . .Nem tudom móresre tanítani a fürge kis mocskokat. . toporogva bámult a bocor után. fürgén átugrott a kör felett. A nagydarab férfi még kuncogott.válaszképpen csak biccentett .Raszklat . merről jön a hang. . merthogy a bocor gyakorlatilag elállta ezt. Majd ismét kacarászni kezdett..noha közben rájött. boldogan. és ámulatba ejtő testtömege ellenére ruganyosán felpattant.aztán felnézett a csillagokra. és láthatóan nehezen ment neki a művelet. mondjuk én. majd félreállt.szitkozódott halkan.Kösz. A bocor leeresztette karját. megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető mosolyt villantott a férfira. majd azt dörmögte: . utánamegy .Ööö. Hallotta. mivel a férfi épp másfelé nézett -. ahogy megpróbálta felidézni a legközelebbi felfelé vezető utat. és nesztelenül elbotorkált a viskójáig. amiért kifejezetten vastag lombtakaró alatt építette fel azt. és a fakés az égnek meredt. ahogy Csupaháj öles léptekkel elindult a part felé. . és ment tovább. de Sanda nem tudta már kivenni.

hogy rádobja az újjáéledt lángokra. kiáltozva szaladt ide-oda. és ahogy a ruhadarab feldagadt. Davies pedig elég időt hagyott embereinek melegíteni egy kannányi rumos sört. amikor rádobta valakinek az ócska köpönyegét az egyik múlt éjjel gyújtott tűz fehér hamuval lepett faszéndarabjaira. kötelekből álló hálókat. és kirugdosta a hevenyészett sátrak támasztórúdját. a Carmichaelhez. s zokogtak haragjukban. A kalózok nyöszörögve talpra kecmeregtek. majd meggyulladt. TIM POWERS 89 AVIES TALÁN .. De a hajó végül a kikötő északi kijáratához keveredett. és komiszkodón kiabáltak az egyre inkább szikrázó hullámokon át.HATODIK FEJEZET D nem is aludt: a hajnal még mindig kékes ragyogás volt csupán a Hog-sziget pálmafáin túl. és közben rettentő szitkokat szórtak. Csak ezután vezényelte le őket csapatostól a partra. és kiáltozott a vitorlák kezelőinek meg a hajót vontató Jennyn lévőknek. és gyakorta teljesen megálltak. amennyitől készen álltak a munkára. és meginni annyit az átható szagú szíverősítőből. hogy aztán leszedjék és átrendezzék az egészet. viskója kisebb-nagyobb darabjait. füstölni kezdett. akik a parton álltak. A Carmichael még egy órán át haladt lassan.sokuk magával hozta ideiglenes sátra. a hajó a vízen volt. mialatt Davies és Hodge. a Jenny szkippere ordítoztak egymással a többi hajó legénységének korán kelő tagjai előtt. Egy órán át akasztgattak és húztak-vontak különféle bonyolult csigasorokból. megcibálta az alvók haját meg szakállát. Davies pedig csak járkált a tatfedélzeten. és a tűzhöz csoszogtak . Ám mire a nap felkelt.. cikcakkvonalban a kikötő legmélyebb csatornáit követve: csupán a legszükségesebb vitorlákat vonták fel. néhányan belezuhantak a vízbe. hogy merre vegyék az irányt.

Jack . s ahogy a vontatókötél eloldozását követően felhúztak minden vitorlát. ott kuporgott az alig asztalnyi méretű orrfelépítményen. Miután ennyire alaposan megismerkedett a Carmichaellel. ne legyen senkinek se az útjában. ahol nem állta el a bejáratot. Borza visszakacsázott az orrba.kezdte. akivel közölték. és látta letűnni mögöttük New Providence szigetének tagolt zöld és bíbor halmát a tenger kristálykék síkja alá. A menetirány szerinti bal oldalra nézett. meglehet.Na ja . csak azzal. ahogy néhány száz yardnyira előttük méltóságteljesen siklik a másik hajó. ahogy megdőlve északnyugatnak vették az irányt. Jövőre nehezebb lesz eladni a cuccot. és az villant át az agyán. mint egy hajón. . átszédülök a korláton. csupasz talpával érezte. amit Jack mondott az előbb -. és azon mélázott. hogy bizonyos szempontból hiányzik majd neki a hely. mire Davies utasítást adott. bontsák ki az összes vitorlát. Gyanakodva fogadta el. most. még a fővitorlák oldalán lévő szárnyvitorlákat és az orrárboc mind a három háromszögletű vitorláját is. figyelte. . és a két hajó felgyorsult: a reggeli napsütésben ragyogtak a vásznak. és nekitámaszkodott az egyik forgótalpas lövegnek. . miután oly kíméletlenül leegyszerűsítették a vitorlást. hogy ezek az emberek teljesen józanok legyenek.mondta Borza. Azonban a Carmichael állt az élre. mintha egyetértene valamivel. és egy facsészében rumot nyomott a kezébe. ne foglalkozzon semmivel. egy kisebb járművön jobban meg lehet tanulni a vitorlázás alapjait. hogy amíg nem járnak a tengeren.Kösz .viszont volt rajta tizennégy ágyú és tizenkét forgótalpas szakállas puska. . Kioldották a vontatókötelet.majd átjutott rajta az északkeleti Providence-csatornát szegélyező mélyebb vízre. ez a jármű sokkal gyorsabb lehet. vajon előfordul-e bármikor is. Be kellett látnia.felelte Sanda. Davies állította.Nesze. mielőtt dülöngélve visszament segédkezni a háromszögletű vitorla szélhez igazításában. milyen helyet találhatott magának Beth.Ha tovább iszom. Sanda pedig. mert nem lesz ISMERETLEN VIZEKEN 90 . hogy többé nem jutunk vissza oda. így aztán Sanda a Jennyn segédkezett. a szlup a maga egyetlen árbocával és hosszanti vitorlázatával alig tűnt többnek papírcsónaknál .

nehogy kicsússzon a lába alól a talaj.Hasonlít. egészen illik a fickóra. akkor hitelt 91 TIM POWERS . Amikor van pénzük. ..Vett egy nagy levegőt.semmilyen megszokott és megállapodásban előre meghatározott hely. máskülönben kiesett volna a csésze a kezéből. amit nem igazán értek. .Lapin: azt mondják. Ráadásul a leggazdagabbakkal maga Thatch építette ki a kapcsolatot. Nagy pénznél még az is előfordul.. hogy leszállítunk. .gondolta Sanda.. alig várják. hogy megvesztegesse a királyi haditengerészet part menti őrjáratát.. meg. hogy ez azt jelenti. néhány még azt is megengedheti magának. aki igen” . érted.. Haitin vagy Barbadoson. fordítsák el a tekintetüket. Sánta Csap sokat üzletel vele. hogy lopott az áru? . Mit gondolsz..De még mennyire. Az effélék mindig a küszöbén állnak annak. mivel mi egyetlen garast sem pengettünk ki érte. velünk? . amikor mi épp visszük az árut.A te valódi neved is valami ilyesmi. „De van. Az egész persze megéri mindenkinek: rettenetesen olcsón adhatunk el nekik bármit. hogy elvigyek egy jól megrakott csónakot valami ilyen-olyan búvóöbölbe Jamaicán. az egy spekuláns.A feszes vitorlába kellett kapaszkodnia.Ezek a kalmárok tudják. ahová a gazdag szigeti kalmárok elküldhetnék az embereiket..Ez a. Ilyen Barbadoson Bonnett. Aztán ott van Lapin és Sánta Csap Haitin. még mindig ugyanott tartanak. hogyan gazdagodtak meg? És hogyan maradtak is azok? Persze általában nem személyesen jönnek: a kisfőnökeiket meg a bizalmasaikat küldik a vásárlások megszervezésére. Jack belekortyolt a rumba. hogy elkölthessék. nyúl. amikor meg nincs. Thatch nem kedveli a spekulánsokat. . . Ami azt illeti.Még jó. Persze most felcsapott kalóznak. .Borza részegen vállat vont. Rengeteg újholdas éjszakát töltöttem már azzal. Jack! Ami azt illeti. aztán kifújta. hogy meggazdagodjanak.Hajjaj. nem? . és erősen összpontosított. de ha az ember egy év múlva visszatér. vagy hogy ejtik a francúzok..A gazdag kalmárok közösködnek kalózokkal? . Meg Sánta Csap..Hogy ki van Haitin? . . ..

hogy a lehető legnagyobb sebesség érdekében a hajó valamelyest eltartson a széltől. Borza lesajnáló mosollyal nézett rá. Jack ott maradt az orrban. Tekintettel arra. amikor felhasználhatja majd ezt az értesülést a nagybátyja ellen. Megtanulta. kék vizén jártak. és nem csak amíg sima marad. márpedig vagyonos polgárok esetén Thatch előszeretettel ad is nekik. hogy ideje csapást váltani. Sandát a tatba szólította Hodge.. hogy most nekiláthat megdolgozni a béréért. így tehát Jack elsajátította a szélcsapáson vitorlázás alapelveit és azt is. és a remegésükből megsejteni. már tisztában volt. Mintha Sanda okulását kívánná szolgálni.töprengett hangosan Sanda. és közölte vele. a keleti látóhatáron megjelent egy gomolyfelhő karfiolra emlékeztető dudora. . hogy elbánt apja testvérével. és „szedjék be ISMERETLEN VIZEKEN 92 . az árboccal párhuzamosan futó ránc jelenik meg a fővitorlán. most viszont megtanult néhány olyan fogást.. Azzal az elképesztő ténnyel. így a következő öt órában végkimerülésig munkálkodhatott. és nem valami csetepatéra készülnek. Megtanult felnézni a fővitorlát az árbochoz rögzítő fakarikákra. mikor van itt az ideje. hogyan kell felhúzni a csonkaárboc hegyét addig. ha még azelőtt megölnék. ellökte magát a forgótalpas löveg mellől.. és a Providence-csatorna mély. Hodge mindenkit munkára fogott. vigyorgó szkippere. Amint északra hajóztak a bahamai partoktól. és imbolyogva hátrament. az újoncnak bele kell kóstolnia a manőverezés fortélyaiba. szeme pedig résnyire szűkült. mivel egész egyszerűen elfogadhatatlan lenne a számára.Viszont az efféle hitelt nehéz lehet behajtani . hogy felkészüljenek a viharra. hogy a Jenny sokkal könnyebben fordult a Carmichaelnél. ahogy arra a napra gondolt. hogy a kalózok csupán Florida egyik lakatlan partszakasza felé tartanak. és napbarnította arcán komótos vigyor mélyítette el a vonásokat. Boldog volt. Hodge úgy határozott.. miszerint a csarnakok valójában kötelek és nem vitorlák. amit egyébként helyesnek gondolt volna. amíg néhány. és bár mérföldekre volt onnan. a Jenny szikár. amivel a lehető leghatékonyabban lehetett a csarnakokkal szélbe fordítani a vásznakat.akarnak. az ellenszél változása mikor jelzi.

így ismét tisztán kivehető volt előttük a Carmichael. így holnap végre teljesen megszáradnak majd. nehogy a laza csarnakzat meg az esetleg letörő árbocok összekuszálják őket. és ahogy arra Hodge is rámutatott. elmosódott formákká váltak. Sanda pedig meglepetten vette észre. hogy megpillantották. és még egy óra sem telt el azóta.kérdezte nyugtalanul Hodge-tól. máris a nyakukban volt .Sanda. $ 93 TIM POWERS . s noha a lehető legkevesebb vitorlát használták. akinek eddig semmi különösebb oka nem volt szemmel tartani az időjárást. hogy a só végre kimosódik a ruháiból. Csak arra elég. valahányszor újabb szélroham érkezett. mielőtt kiderül.a mosást”. Az eső nem volt fájdalmasan hideg. Az elkerülhetetlen megereszkedés miatt Hodge megparancsolta. ugyanebben a teljesen átázott öltözékben mászik majd le néhány óra múlva a fedélközbe. lazítsanak a vitorlákon. teljesen ősz hajú bocort is a fedélzetre dahomej szélcsitító dallamot fütyülni. Egy perccel később keményen végigvert rajtuk az eső: a hullámok párás. Jack bólintott.Ez? . a Carmichael pedig szürke sziluettként derengett. .Dehogy. hogy kiszáríthassuk a ruhákat. és visszament az orrfelépítményre. Felhívott egy idős. egészen elámult a gyorsaságától -. A vihar feketén kúszott végig a kobaltkék égen. Beth Hurwood kényelmesebb szállásra lel a nagyobbik hajón. mialatt újra kellett csomózni néhány kötelet. ahol elaludhat.A fedélzeten dobpergésként kopogó esőcseppek zaja miatt ordítva felelt. és remélte. Chandagnac jól tudta. akkor nagy bajban lennénk. a bárka megdőlt. Hátradőlt és hagyta. hogy sajgó izmai megpihenjenek egy kicsit.Ez komoly dolog? . ahogy a reffelést hívta. hogy keressen magának egy sarkot. A zápor kiadta magából a mérgét. . Ha előbb jött volna az eső. hogy a szkipper láthatóan egyáltalán nem esett kétségbe a vihartól. Hodge milyen új feladatot szán neki. . remek dolog.

Másnap tüzérségi lőgyakorlattal telt a szabadidő. Következett a vészhelyzetek gyakorlása. hogy túlságosan sok időt veszítettek tegnap éjjel a szél irányába álltukban. hogy ne rántsa el az ember a hosszú csövet a célról. Hodge tanoncból oktatóvá léptette elő. egyúttal neki kellett osztogatnia a parancsokat . szögletes arcára furcsa fényt vetett alulról a fedélzeti lámpás. amikor a borostyánszínű nap ereszkedtében aranyosan csillogó tűkkel hintette tele a hullámokat előttük. mennyire ügyesen tudott már kúszni-mászni a kötélzeten. amikor kimászott a fedélzetre: az éjjeli vitorlázás nedves és hideg dolog. Miután sorban hatot is szilánkokra lőtt a Carmichaelről célpontnak ledobott üres lécládák közül. mert így még valósághűbb lett a szituáció.ő csupán kellemes fáradtságot érzett olyankor. Nehéz volt a harmat. és mivel Sanda mindig jó volt mindenben. és arra is. és alkonyatra a Jenny legénységének mindegyik tagja valamivel jobban kezelte a fegyvert. még a fedélzet kezeletlen deszkái is csúsztak tőle. és ahogy a tat felé haladt. és ne égesse ki az egyik szemét.abban a húsz percben. amikor Davies átordított nekik. és az első dolog. míg a szlupot irányította. Sandát az éjféltől négy óráig tartó váltásba osztották be. így aztán ma éjszaka vitorláznak majd egészen hajnalig. hogy . Jack nagyon büszke volt rá. A harmadik napon ismét a manőverezés következett. Hodge a fedélzeti oszlop alatt ült. amit megtanult. és amikor a csata közbeni taktikára került sor. a hajó elnyújtott. Davies segítőkészen elsüttetett néhányat a nagyobbik hajó ágyúi közül. az iránytű ellenőrzése közben élénk. amelyben úgy kellett a lassan égő kanócot a nyíláshoz érinteni. mint még aznap reggel. melynek üvegét vörösre színezték. és Sanda délutánra megkapta a kormánykart. hamarosan szakértőén bánt a forgótalpas löveggel. Jack ISMERETLEN VIZEKEN 94 . hogy lövedékeik a közelükben csapódjanak a vízbe. hogy ne vakítsa el a kormányost.bár számos kalóz hangosan tiltakozott az efféle lendületes tevékenységek ellen . amikor begyullad a lőpor. de teljes kört írt le a Carmichael körül. amihez kézügyességre volt szükség. minden egyes új fogás a kötélen jeges vizet fröcskölt az ingujjába. Ám a matrózkodásban lelt öröme hamar elpárolgott. és hibátlanul hajtotta végre elsütésének kényes műveletét.

hogy a Carmichael kormányosa nem futtatja rá a járművet a szlupra. az is egyszerű volt: fogjon egy lámpást. mivel ez a homályos fénypont biztosítja. kit keltsen fel és irányítson ide váltásnak. hanem kapják el. épp akkor. mindig égjen a lámpa az orrban. és számos kalóz lagymatagon felvetette. de feszültségben telt. és a holdfényes óceán végtelenjébe meredt. hogy ma éjjel a tengernek épp ezen a darabkáján bukkan fel egy másik hajó.a fedélzeti lámpáson melegítette meg az imént -. ám Sanda néha megállt a bal oldalon. $ Másnap délben. ha nem is riadtan. nyikorgó tornya volt jobb felől. elvégre a Carmichaelt úgy alakították át. a Jenny pedig könynyedén visszavitorlázhatott Bimini partjaihoz. nem hall-e a hullámokkal egykorú. de nem is távolodik el tőle túlságosan.nagy megkönnyebbülésére a szkipper hébe-hóba adott csak munkát neki. miszerint az angol flotta egyik erőssége az. hogy rájuk lelt a királyi haditengerészet hajója. aztán leküldte a fedélközbe. A felfedezést követő néhány perc. sőt. Négykor Hodge a kezébe nyomott egy csésze rumot . hogy a lehető leggyorsabb legyen. közölte. miközben álmosan azon morfondírozott. ne menjenek Floridába. amikor a két vitorlás belebotlott a Bimini-szigetek és Florida között északnak tartó Golf-áramlatra. június huszonhatodikán. örökkévaló dallamokat zümmögő kórusokat a messzeségből. mert bár nem sok esély van rá. nem volt több fehér pöttynél a déli láthatáron: a Carmichaellel megegyező méretű kereskedőhajónak vélték. és időről időre ellenőrizze a kötélzet néhány makrancos szakaszát. integető karokat. vajon nem lát-e valahol a távolban fejeket és magasba emelt. A Carmichael a sötétség libegő. Amikor feltűnt. amíg csak bír. ahol a víz sokhelyütt úgy tizenkét láb mély volt. ügyeljen. kedden történt. hogy aludjon. néhol még ennél is 95 TIM POWERS . Aztán néhány perccel később az orrban álló távcsöves ember izgatottan kiabálni kezdett. azért előfordulhat. és ügyeljen.

Ha túl közel kerülnek. ráadásul még Davies fedélzetmestere is.érdeklődött egy meztelen felsőtestű. meg sem rezdülve a trópusi napsütésben . Ám a háromárbocos . hogy sikerül leráznunk őket. hogy forduljanak.vitorlái fényesen ragyogtak. hogy locsolják le vele a vitorlákat. hogy lehagyjuk őket. néhány embert felküldtek timsóoldattal teli vödrökkel. és sajnálkozva. mert így ISMERETLEN VIZEKEN 96 . akkor csak a halált kockáztatjuk. ám a kapitány teli szájjal szitkozódott. és mi se egy halászsajkán csücsülünk..sekélyebb.Nekünk pedig feladatunk van. azon a hadihajón. Legba és Bosu. Nem-nem. és jól érthetően azt mondta: . pajtás. szerinted nekem tetszik ez az utasítás? Ha most meghátrálunk. hogy augusztus elsején estére odaérjünk a floridai találkozóra. A dereglye merülése alig nyolc láb. A tagbaszakadt öregember hitetlenkedve nézett Hodge-ra. és a szombati eső meg a vasárnapi késlekedés miatt már így is erőst dolgozni kell. az a mocskos királyi haditengerészet hajója. az ingujjban meg itt van Kartfúr mester.. . nem biztos. la. majd .. míg ha továbbmegyünk.a többé már nem is oly távoli vitorlákra mutatott. a Carmichaelen legalább annyi fegyver van. Az isten szerelmére. és várakozóan nézte a szkippert. fehér szakállas óriás. . így biztonságban elslisszolhatott olyan part menti vizeken. Sanda a jobb oldalon ült a felhúzott horgonyt tartó vízszintes rúd mellett. és Hodge sem kiáltott. Hodge napbarnított bőre ellenére igencsak sápadt most. de sebesen nekiláttak felkészülni a harcra. De az ördögbe is.Mire várunk.mint aki egy gyereknek magyaráz valamit . ez alkalommal futhat a flotta. a hunsi kanzo mindnyájunkból zombit csinál. és ma én vagyok itt a kapitány. Úgy vélte.Legalább egy napot vesztenénk azzal. aztán visszasettenkedjünk a megfelelő irányba. . Isaac. A szkipper haragosan fordult felé. ..kitartóan rohant előre délnyugati irányba. amelyet valamilyen okból macskadarunak neveztek. cimborák. ahová a hadihajó nem mert volna bemenni. és a fejét rázta.Henry. kap’tány? . Sanda legnagyobb meglepetésére a legénység vitathatatlannak találta ezt az érvelést. A könnyebb vásznakat bereffelték. mint ott.

Amíg Hodge nem szól.nehezebben kapnak lángra.De ha nem vagyok hajlandó tüzelni. az ágyúkat előregurították. ám most. akkor ezek az emberek megölnek. zokogás és okádás között egyensúlyozott. hogy aznapi viszonylagos hidegvérét valójában a meglepetésnek. Most viszont gyötrelmesen lassan közeledett a veszély. Az elmúlt három héten némi megelégedéssel gondolt arra. hogy csövük kibukkant a lőrésen. amennyiben nem végzem itt jól a dolgomat. ahogy felhúz még egy vödörrel a tengervízből a fedélzetre. hogy mekkora bajban van. és a jobb oldali orrlöveghez lökte. ne lőj. . és már meg is oldódott az egész. és az egészet leterítette nedves vászonnal. és nekilátott kántálni meg óvatosan széttört tükördarabkákat hajigálni az angol hajó felé. mint a háromnegyedes profilban látható hadihajó: a lőrések feketebarna sakktáblája jól kivehető volt bal oldalán. szélirányba. visszasietett a fedélzetre . hogy a három jármű mindegyike keletnek kanyarodik. a Carmichael és a Jenny élesebb szögben.alig fogta fel. hogy értelme legyen! Csatakígyójának rozsdamarta csöve felett kinézve látta. a hangok természetellenesen erősek. Ha már itt tartunk. és úgy kellett ügyelnie. és jó előre pontosan tudta. még inkább a tudatlanságának köszönhette .. a tarcsköteleket láncokra cserélték. a bocor az orrba ment. Annyira rettegett. töltsön meg tengervízzel minden elérhető vödröt. „Nem lőhetek rá a királyi haditengerészet hajójára morfondírozott magában. felismerte. . mennyire remeg a keze. . és tekerje körbe vele a lőporos hordókat. a királyi flotta nagyon is végezhet velem és mindenki mással a Jenny 97 TIM POWERS . aki odataszította. mennyire jól viselte magát a Carmichael elfoglalásakor.mordult rá a férfi..valaki megragadta a karját.Aztán meg ügyelj. hogy olyan érzés töltötte el. Sanda pedig azt a feladatot kapta. Jack! . míg figyelte. mintha berúgott volna: a színek túlságosan élénkek voltak. áztassa be az egyik tartalék vásznat. Miután körbevette a lőporos hordókat a vízzel teli vödrökkel. füstölgő gyújtózsinórt nyomott a markába. hogyan hal meg az egyik ember a fejét ért pisztolytalálattól vagy a hasára mért szablyavágástól. nehogy a nadrágjába vizeljen.

cikázott át az agyán.a mennydörgésszerű hang nyomán gomolygó füst hegylánca takarta el a hadihajó vásznait. .Innentől fogva akár minden erődet beleadva küzdhetsz is a mellett az oldal mellett. amint Davies azt kiáltja. és egy újabb forgótalpas löveghez lökte. hallotta.” A szlup hét jobb oldali ágyúja többé-kevésbé egyszerre sült el. Istenem. amikor a lövegek visszarúgásának erejétől kis híján kiegyenesedett. kimerítően egyhangú gyakorlatozás nyomán gondolkodás nélkül teljesítette a parancsot . és hátralépve ment a következő löveghez. ami vállalható lenne!” A hadihajó oldalából fehér füstfelhő szállt fel. hát egyszerűen nem tehetek ebben a helyzetben olyasmit. „Most már nyakig benne vagy . ám amikor Borza ismét megragadta. elfoglalta a hadihajó és a Jenny közötti füstfátyolos rést. . amikor a gyújtózsinórt az üreghez érintette. hogy a dereglye jobb felé dől. miközben célzott a csatakígyóval. s a következő pillanatban ágyú tompa dörrenése hallatszott a két járművet elválasztó közel félmérföldnyi kék víz túloldaláról. „Tűz!”. Aztán méretéhez képest ámulatosan gyorsan érkezett a Lármás Carmichael.Lőtávolban van. épp akkor. ő pedig a cső mentén végignézve gondolkodás nélkül célba vette a nagyobbik vízi ISMERETLEN VIZEKEN 98 . Tűz! Számos katona tapasztalta már meglepetten ugyanazt. s a lőporfüstöt maguk mögött hagyván Jack elszörnyedve vette észre.mielőtt még tudatosan eldönthette volna. ahová álltái. hogy Sanda tisztán látta a vitorlázaton dolgozó embereket. mihez kezd az utasítással. az üreghez érintette a gyutacs végét. célzott.A nyomunkba lőtt! . aztán egy lapátnyi levegőbe hajított gyémántként sziporkázva visszahullott. nem is érzékelte eddig. amit most ő: az állandó.fedélzetén. .kiáltotta az izgatottságtól éles hangon Hodge. majd Sanda balja irányából felfelé törő fröccsenés borzolta a tenger felszínét: szívdobbanásnyi ideig állt a víztorony. és a következő pillanatban a Carmichael összes jobb oldali ágyúja eldördült . csak most. A Jenny folytatta az éles szélirányú fordulatot a nagyobbik jármű nyomában. a látszólag sértetlen hadihajó alig százyardnyira van tőlük. méghozzá annyira közel került hozzájuk.

vértől mocskosán lengedeztek a vitorlák. és az üreghez érintette a zsinórt.Az elülső ágyúkat! . Sanda pedig engedelmesen célba vette a flotta járművének orr-részéből kikandikáló. Jack szédelegve arra gondolt. Aggodalmasan nézett végig a testén. hogy a sok vér meg a fogdarabkák ne akadjanak a torkán. . Hodge parancsokat kiáltozott. az árboc és a korlát szabad levegőn besötétedett deszkái sok helyen felhasadtak. így jó egy perc múlva biztonságos távolságban lesz előtte. úgy tűnik. fülsiketítő recsegésbe-ropogásba. amikor közéjük vitorlázott és megsorozta a hadihajót. Sandának pedig végre sikerült legördülnie eddigi helyéről. A fegyver nagyot rándult. amikor látta. olyan látvány ez. hogy a flotta sorhajója korántsem ép már: a középső fedélzet feletti biztonsági háló kidagadt a lehullott árbocdaraboktól. de még így is érzékelte a riadt és dühös ordítozást. rádöbbent. . Süketen és kábán. kezét-lábát szétdobva állapodott meg egy mozdulatlan testen. nem törtek el .Most pedig. és mélységes hálát érzett. miközben alatta lustán teljesen új irányba mozdult a fedélzet. és nagyon igyekezett úgy levegőhöz jutni. a szélben szakadozottan. Csengett a füle.. és a lőrések ostáblamintáját is legalább fél tucat friss. puha faanyag.Remek! . hogy körbepillantott a fedélzeten.bömbölte Borza.vicsorogta Borza. hogy a Jennynek legyen elég ideje elmenekülni. hogy a mögötte lévő emberek közé bucskázott. Jacket valami nagy erővel ellökte fegyverétől és hátrataszította. Ráadásul a szlup gyorsabb volt a hadihajónál.alkalmatosságot. ahogy eldördült. . összes végtagja épen megvan. és köhögve. és a csípős füsttől hunyorogva elégedetten látta. ám a tüzelés robaja beleveszett a Jennyn egyszerre végigsöprő. és kivillant a világos. 99 TIM POWERS . törött szegélyű lyuk csúfította. Halottak és sebesültek hevertek mindenütt. Davies szinte bizonyosan a parancsoknak ellentmondva cselekedett.. ahogy por és szilánkok repülnek szerteszét a megcélzott lőrésből. A hadihajó tatrészén megmaradt lövegekből fehér felhő tört elő. hogy néhányszor végighúzzon a hajón egy éles fogú gereblyét. köpködve felült. mintha Isten lehajolt volna az égből.főleg azután. csillogó csövek egyikét.

csáklyák koppantak a kisebbik hajó fedélzetén. egyesével másszatok fel rajta! ISMERETLEN VIZEKEN 100 . a rohadt életbe! . Ingujjával letörölt valamennyit a homlokán lecsorgó vérből. egészen odáig. hogy a hajó „bilincsben van”. Borza kétségbeesetten kapaszkodott át szétszaggatott társai halmán a vitorlához. és ahogy leeresztjük a kötélhágcsót. de már későn. és így legalább a következő néhány percben mozdulatlanul vesztegel majd a vízen. . hogy a sortűz hulladékfémből. a mellkasán lévő. erről szoktak úgy beszélni. kecses formája .. . a Jenny néhány szívdobbanásnyi ideig ellenőrzés nélkül sodródott.Minden egyes mocsadékot célba vettünk egy-egy pisztollyal . láncokból álló lövedékei végigsöpörtek rajta. A hadihajó magasba törő. Sanda azt hallotta. tépett szélű lyukból vér habzott elő. hogy megőrizze a megfelelő lendületet jobbról odaért a szlup orrához.. szépen lassan.Kormányt erősen jobbra. sőt.épp csak annyira dőlt bele a szélbe. ahol orra egyenesen a szél irányába állt.. Azután.ordította a szkipper.Kapja már el valaki a főárboc vitorláját! A kormánylapátnál lévő ember görcsösen rángatózva igyekezett engedelmeskedni. a felhúzott vasmacska ropogása közepette darabokra morzsolta a Jenny orrfelépítményét. azonban tehetetlenül térdre rogyott. jelen helyzetben nem is lehetett volna ennél találóbb a kifejezés.kiáltotta egy rekedtes hang -. úgyhogy dobjátok el a fegyvereiteket. és míg a nagy hajótest a tarcskötelek helyetti láncok pattogása.

csíkos bricseszt és bőrsapkát viseltek. súlyosan sebesült kalózok nyögéseire és sikolyaira. és igyekezett nem figyelni a Jenny fedélzetén maradt. a csörlő fogantyúkkal ellátott hordója mellett. tisztán hasznossági szempontokat követő öltözetük mellett nevetségesnek hatott a tengeri rablók csiricsáré. amelyik mögött állt. a robbanás eltalálta a forgótalpas löveget. a hadihajó fedélzete félelmetesen tisztának és rendezettnek tűnt. homokkal felszórt tölgydeszkát. mint ahogy a Jennyn szokták. Noha a Carmichael mostanra csupán távoli. emeletes. Jack idegesen pillantgatott rájuk. ahová estek. amikor sikerült ráismernie: a morbid érdeklődés volt az. fejének egész bal oldala sajgott . A szlup legénységének tíz másik viszonylag sértetlen tagjával együtt állt most a középfedélzeten. a feszítőköteleket tökéletes körökbe tekerték fel. A találat óta dőlt az orrából a vér. a bitó hurka hamarosan örökre torkukra forrasztja a levegőt. a hadihajó kapitánya leereszti et-te az egyik csónakot. kátrányfoltos pompája. hogy bár ezek az emberek itt velük szemben még lélegeznek. és felfigyelt valamire a tekintetükben a megvetés és a harag mellett . és a kobakjának lendítette a hátsó részét. nehogy összevérezze a világos. egyszerű. majd felnevetett. A flotta korlátnál álló és a foglyokra mordályokat szegező katonái mind szürke zubbonyt.HETEDIK FEJEZET N felett ott lengtek a hálóban a törött árbocdarabok. OHA A FEJÜK 101 TIM POWERS . és fentről. a tatfedélzetről nézett bele a távcsőbe.úgy vélte. Sanda igyekezett felfelé tartani a fejét. nem hagyták ott heverni. fehér torony volt dél felé.egyáltalán nem nyugodott meg.

. hogy meghalok.Megfordult. Feketeszakáll. aki még annak kockázatát is vállalta. Úgy sejtem. ahogy elhúzott a füle mellett: térdre zuhant.. így aztán. ahol nem sokkal ezelőtt még az egyik rágófoga volt. Hurwood és Friend mehetne Floridába vagy felőlük akár a pokolba is. és igyekezett minél nyugodtabbnak látszani. így most haragosan Sandára ordított. ez nagy valószínűséggel Beth lesz.Ne lőjenek! Nem csinálok semmit! A kapitány figyelmét sikerült magára vonnia. Sanda egy pillanatig nem tudta mire vélni a helyzetet. Vett egy mély levegőt. John Chandagnac. hogy esetleg nem találnak rá a vízben. mi pedig elkaptuk. mielőtt Philip Davies és az emberei elfoglalták. és ez kis híján az életébe került. hogy rohadnál meg! . Erről aztán eszébe jutott. . . kapitány . elmondani neki. kezét továbbra is felemelve. és ragadozómosollyal nézett a foglyaira. bizonyos Elizabeth Hurwood is kénytelen volt velük maradni. erről van szó. épp itt az ideje abbahagyni a bámészkodást. ha nem állok be fogvatartóim közé. és a Lármás Carmichael utasa voltam. . aki az előbb kiugrott a CarISMERETLEN VIZEKEN 102 . összeszedte magát.kiáltotta rekedten. Nagyon remélte. . ő az. mert az egyik őr elsütötte a pisztolyát. Hendricksnek igaza volt: az egyik tényleg a vízbe esett. . érezte a levegőben hasító golyót.. hogy ostoba módon a nyelvével tapogassa a lyukat.. Egy másik utas. ki is ő és hogyan került a szlup fedélzetére. Hallotta a durranást. csak hogy megszabadulhasson a kalózoktól és elmeháborodott apjától.Jézusom! . hanem szólni a kapitánynak.Úgy tűnik. az egyik pajtásotok képtelen volt hátrahagyni titeket. megfenyegettek. majd karját engesztelőleg előrenyújtva ellépett a némán kuksoló kalózok csoportjától. találkozás alkalmával megsebesítettem Daviest.Istenemre.A nevem. ahelyett hogy engedtek volna távozni a csónakban a legénységgel együtt. aztán úgy döntött. és nem csak azzal foglalkozni. A.Nem a cimboráim. Davies....felelte Jack hangosan. mivel akkor végül mindkettejük számára véget érne ez a durva közjáték. Óvatosan talpra állt.Takarodj vissza a cimboráid közé. .

Végigpillantott a csörlő körül ácsorgó foglyokon. .Itt van ő is? Megsebesült? .szólalt meg Borza Sanda háta mögött. hanem hamisítatlan gyűlöletet látott az arcukon..Davies? . amikor Borza ellátta Jim Bonny baját. bár persze az is lehet. most nagyon szívesen megfordult volna. ezektől az emberektől külön helyezzen el. . hogy most azonnal ellenőrizni tudjuk a történetedet.gondolkodott hangosan a kapitány. .Léphetek még egyet előre? . Hozza ide a jelentéseket. Ehelyett azonban halkan odaszólt a legközelebbi fegyveres tengerésznek: .Alihoz képest. három és fél héttel ezelőtt pontosan milyen körülmények között sorozták be maguk közé.felelte Sanda. idézze csak fel. hogy nem. . 103 TIM POWERS . . .. ahogy eszébe jutott. Jacknek arcába szökött a vér.Pislantott párat. nem pusztán megvetést.Tehát kényszerítettek és a Carmichaelen voltál.A Carmichaelen tartózkodik biccentett a távolodó hajó felé. és függetlenül attól. időbe telik ellenőrizni a történetemet. . és igyekezett volna rábeszélni.Mocskos köpönyegforgató tetű. Nourse! . Csak múlt pénteken futottunk ki Kingstonból. kapitány! . aztán a Jennynek az orrfelépítény felett jól látható árbocára rebbent a tekintete.. így gyorsan hozzátette: . hogy biztosan életben maradjak. .Aha . valós volt-e a fenyegetés vagy csak képzelt. és hunyorogva nézett le rá.Nem . és tanúskodhassak Philip Davies bírósági tárgyalásán..Igen. és ismét szemügyre vette Jacket. hogy kényszerrel léptettek be.Szóval akkor a tárgyalásra nem kerül sor egyhamar. . A kapitány a tatfedélzet korlátjához lépett.A mellette álló kadéthoz fordult.Igenis. . Mr.michaelről.Tisztában vagyok vele. vagyis benne van a legutolsó jelentésben. hogy megmentse őt egy ártó varázslat veszélyétől. . mégis azt kérem. nagyon ügyesen bántál azzal az ágyúval . és eltűnt a fedélközben. a Carmichael pedig emlékezetem szerint egy hónappal ezelőtt került a kalózok kezére. .Hátrasandított eddigi társaira. De lassan.Hallotta a kalóz sercintését. mi? Bizonyára örömödre szolgál.Az ifjú tiszt már sietett is lefelé a lépcsőn.

és az egyik. hogy az apja meg Friend nem akarnak ártani neki. vagy valamelyik másik sorhajó kapitánya.” Fagyosan elmosolyodott.Mi az ördögért nem jutott eszébe. mint ez a fickó itt. vajon egy áruló fattyúval van dolguk. ahogy felmérte. amikor úgy döntött. és valóban az a veszély fenyegetett. tulajdonképpen a hunsi kanzo rang elengedhetetlen megújítása zajlott le akkor. Még az is lehet. ha eltöltene némi időt „a saját kis poklunkban”. ahol vigyorogva meggyújtott néhány kénkővel teli kannát.. Majd mennek az olyanok.Ezt ugyan nem hívják Elizabethnek . hogy kiugorjon? Mindesetre ez többé már nem az én gondom. . ráadásul nem is teljesen sikeresen. valóban Beth Hurwood kuporog-e a lélekvesztő végében. Jobbra pillantva látta a hajóhoz visszatérő csónakot. és végignézett a csónakon.állapította meg. ahogy a háta mögött mogorván azon vitatkoznak a kalózok. a nedves lapátokon megcsillanó napfény ellenére hunyorogva kémlelte. részegségében elővigyázatlan bocor arra célozgatott. mennyire gyermeteg ez a gondolat. . és pisztolyt fogott mindenkire.Hallgatta. mélyen rettegett loához fűződő kapcsolatáról. egészen addig. „A fenébe is. hogy megfulladnak. Hallott azokról az elsőre ISMERETLEN VIZEKEN 104 . drogue-ja pedig a lassan parázsló tűz volt . aztán elővigyázatosan. hogy az emberei fele elájult. a legénységének jót tenne. ezek szerint még mindig velük van . mivel a legénység egyetlen tagjának sem került az életébe.Feketeszakáll ezért font minden egyes veszedelmes találkozó előtt égő kanócokat a hajába és tekintélyt parancsoló szakállába. Én pedig utazok Haitire. így aztán mindenkit a fedélközbe vezényelt. Eszébe jutottak a szóbeszédek a Samedi báró néven ismert.bosszankodott magában Sanda.. és megmentik őt. Noha röviddel az eset után nem láttak ebben többet durva szeszélyei egyikénél. akinek a temető tartozott a fennhatósága alá. később sokan felhívták a figyelmet az eset szertartásjellegére. miféle történeteket hallott Feketeszakállról: azt. A kapitány ismét szeméhez emelte a távcsövet. Még akkor is maga Feketeszakáll jött ki utolsóként a friss levegőre. aki ki akart menni. lépésről lépésre haladva felidézte. vagy egyszerűen csak egy gyakorlatias rohadékkal.

ámde mágikus megfontolások alapján teljesen megmagyarázhatónak számító tettekről. Chandagnac. és feljöhet ide. ahogy átvette tőle a kötetet. akit a kalózok erőszakkal átállítottak a saját oldalukra.Köszönöm. amelyet csupán fél órán át mutathatott meg három és fél héttel ezelőtt a Carmichael tatfedélzetén. . és a lépcsőn felkapaszkodott a kapitányhoz.. eltávolodhat azoktól a banditáktól.Hmm. majd csontos arca valamivel kevésbé szigorú kifejezéssel fordult Jack felé. olyan emberek között. ahogy észrevehetően átértékelte mindazt. Sanda nagyot sóhajtott. fiatalember .. . Mikor és hol kerültél a Carmichael fedélzetére? . Néhány percig lapozgatott.Csak meglepte. . hogy hetek óta folyamatos feszültségben élt. Északnak fordultak..És. .. .fújtatott megvetően Borza.Június harmadikán. akik számára a kegyetlenség és az erőszak magától értetődő. . lássuk csak.Valóban említenek egy John Chandagnacot. Melyik hajóval együtt keltetek át a Szent György-csatornán? . Igazán bátor tett volt. Nourse kadét felbukkant a fedélközből kezében egy bőrbe kötött könyvvel... amit eddig Sandáról gondolt. Sanda felidézte Beth hiábavaló bátorságát és természetes jó kedélyét. Davies oda se figyelt. és hóna alá dugta a látcsövet. figyelemre sem méltó dolognak számított. Mr..közölte a parancsnok egy dermesztő mosoly kíséretében. A kapitány egy pillanatra leeresztette a könyvet. . és a Carmichael túlélői beszéltek arról.Köszönöm . . a Batsford Társaság dokkjában. .eszelősnek.Pff . .mondta neki a hajó parancsnoka. mivel Galway és az Aran-szigetek volt az úti céljuk. . Bristolban.. amelyeket azokkal a szerencsétlen fehércselédekkel művelt a legendás kalóz.Úgy van..A Mershonnal.Tekintete ismét az előbb böngészett lapot fürkészte. Odament a 105 TIM POWERS .Ezzel gyakorlatilag megerősítetted ennek az úriembernek az állítását.. Csak most ébredt rá.. hogy Chandagnac rátámadt Daviesre.Lapozott egyet.. akiket sikerült a házasság kötelékével magához láncolnia.

„Jaj. Daviest viszont hozassa be hozzám. A gazdasági tiszttől kaphat ruhát a kincstári készletből.túlságosan nagy volt ahhoz..mondta halkan. Menjen vissza Angliába. és még a messzelátóra sem volt szüksége. rézgombos.mutatott a csörlő körüli csüggedt csőcselékre. szürke gyapjúharisnyát és a cipőt már jóval kulturáltabb viseletnek értékelve üldögélt a nagykabin hosszú asztalának egyik végében.nyújtotta át a távcsövet a kapitány. ügyeljen. és felkapaszkodott a magasabban fekvő fedélzetre. az efféle öltözékek egyáltalán nem számítottak kirívónak New Providence szigetén. igaz. A parancsnok megindult a lépcső felé. hogy büntetőbíróság elé szólítja a nagybátyját. .mondta hangosan. ahol vannak . Most először jutott eszébe. Chandagnac. és kíváncsian méregették. A tisztek helyet szorítottak neki. maskarából. . hogy ökörszemablaknak vagy szellőzőnyílásnak nevezze. hogy azok ott maradjanak.Mr.Rendben. mielőtt a foglyot a fedélzetre vezetik. Mr. hogy beengedjék a helyiségbe a friss szellőt.A sok diszkrét. majd megtorpant. nem tudja.Köszönöm. . kérem. vállbojtos. és tanúskodjon a kalóz vallomásánál.lépcsőhöz. A kerek ablak ólomüveg tábláját kitárták. keressen egy másik könyvelői állást? ISMERETLEN VIZEKEN 106 . .Felismeri. kifelé bámult a tattükör ablakán . istenem!” . .Tessék . mögötte Borza megvetően felröhögött. A kapitány ismét az ifjú kadéthoz fordult. mihez kezd azután. kapitány úr. $ Valamivel később. . Kicsit lejjebb.. amennyiben szeretne kibújni ebből a.Az ott Davies . kék egyenruhát viselő tiszt között bohócnak érezte magát rőt bricseszében és aranysujtásos övében.gondolta Jack.Van még néhány perc. az jó lenne.. . Mr. ki ugrott a vízbe? Jack a kék vízen ringatózva közeledő csónakra pillantott. a kék kockás inget. Nourse. legyen ott.. kapitány . a kabinba. . Chandagnac. vászon térdnadrágot.

Sehol egy karcolás? Sehol nem kopott le a festék? Erre nem felelt. mi? .kezdte Davies. hozzá egy Karib-tengeren edződött kapitányt és zsákmányéhes legénységet. amely azóta gyötörte. miután egyik bűntársa hátba lőtte. hogy. június huszonhatodikén. hogy megmentse Beth Hurwoodot. hűvösnek és távolinak tűnt.Azt hiszem.Határozatlanul ingatta a fejét. kócos. és két tiszt bekísérte Philip Daviest. Aztán már tudta is. hogy 1718. A tisztek helyet foglaltak Davies két oldalán. magára vonja a tüzet. . míg a kapitány nehézkesen lezöttyent a kalózzal szemben. tintatartót és papírt is hozott magával. Anglia nyirkosnak.jegyezte meg Davies Jackhez fordulva.és valószínűleg tetemes mennyiségű . kinyílt az ajtó. az a kövér kölök volt. . aki az elrabolt hajó. mit tenne ..csak azért kísérte a Carmichaelt. Minden bizonnyal sikerül felbérelnie egy hajót. Ismét nyílt az ajtó. a Friend. majd arra fordítaná a megérdemelten rászálló .Jegyezze fel. hogy a bácsikáját a lehető leghamarabb letartóztassák. lefoglalja az ellenséges erőkét. Nourse. . a 107 TIM POWERS . Csizmás lépteket hallott a válaszfal túloldaláról.. A haditengerészek mindegyikénél ott volt az egyenruhához tartozó kard és pisztoly.Miért lőne rád? . tengervíz áztatta ingének bal oldalán válltól derékig csillogtak a vérfoltok. elítéljék és börtönbe zárják. nedves hajfüggönye mögött rejtőző arca sápadtabb és nyúzottabb volt a megszokottnál.. végül rákacsintott.. ... és belépett a kapitány. és leült Sanda mellé.A Jenny .közölte színtelen hangon Jack. a Lármás Carmichael fedélzetéről esett a vízbe.. . és ahogy szemügyre vette Sandát. mégis vigyorogva zökkent le az egyik székre. hogy az úszó alakot Daviesként azonosították: keményen dolgozna azon.pénzt. .a gondolattól megszűnt a bűntudat görcse. A karját hátrakötötték. és a megerőltetéstől rekedten szólt a hangja .Úgy van . keddi napon kihúztuk a tengerből a Philip Davies nevű kalózkapitányt. A fiatalember tollat.Visszakerültél a bolt ablakába.. valamint Nourse kadét. .kérdezte meglepetten Sanda.Csak vállon . Mr.

Ez a rablóbecsület . amikor először közbeléptem.Carmichael pedig akadálytalanul haladhasson tovább. Hogy micsoda? Megjegyzés? Mármint úgy. Kíván megjegyzést fűzni mindehhez? Davies görnyedten előrehajolt.Kacagni akart. és célra tartott. Tény.. és átvetette magát az asztalon. és átestem a bal oldali köteleken. Jack sajnálkozva csóválta a fejét.. és gondolom..Kartfúr mester fogta a kezemet! Azt hiszem.Mostanra veríték borította fájdalomtól elgyötört arcát. . hevesen.. A legutolsó tétel Arthur Chaworth.A katonatiszt megköszörülte a torkát... amit Panda Beecher említett nekem magáról? Wilson kapitánynak minden vér kifutott az ajkából.Méghozzá Sam Wilsonnak.Ugye magát Wilsonnak hívják? . így aztán épp akkor. ellenezte. Megismertem. elszállítják Kingstonba. . máskülönben a golyó kettéhasította volna a gerincemet. előhúzta pisztolyát. majd egy lendületes mozdulattal felállt az asztaltól. . hogy nem tartottam magamat a parancsokhoz. . és még egyszer orrba törli a flottás rohadékokat. ha a hajó tesz még egy kört. felhúzta a kakast. de elfintorodott. akkor mind eliszkolhatunk. De mondja csak. Megviselt füle vadul csengeni kezdett a dörrenés nyomán. Friend már akkor is tajtékzott.jegyezte meg a kapitány.Láthatóan megacélozta magát.kérdezte rekedten. amikor a kapitány meghúzta a ravaszt. korábban is előfordult. mint egy bíróság előtt? . .Inkább nem. szeme sarkából a helyiségben tartózkodó tisztekre sandított. Nekem viszont azon járt az eszem. Sanda ugyanabban a pillanatban ugrott talpra. . és halálfejet idéző vigyorral nézett fel a hadihajó parancsnokára. ahol komoly bűnlajstromért kell bírósági tárgyaláson felelnie.Philip Davies. egyszerűen kilőttek.. de még így is hallotta.. mintha latolgatna valamit. a Lármás Carmichael jog szerinti kapitányának meggyilkolása. Sam.. .Tényleg igaz az.. ami tény. hogy legyen még néhány perce a Jennynek menekülni. .épp akkor. . . . így helyette csak egy egyenetlen mosollyal kellett beérnie. amint Wilson azt ordítja: ISMERETLEN VIZEKEN 108 . aztán elhadarta a kérdést. amikor már kimondtam volna az utasítást. hogy elüsse a fegyvert . hogy újra visszamenjünk.Hunyorogva nézte a férfit.

kiáltotta. eldobta a kilőtt fegyvert. adja ide a pisztolyát! Jack lopva Daviesre pillantott . .. Aztán Nourse kadétra nézett: az ifjú elszörnyedve rázta a fejét..Az isten verje meg magát.. hogy onnan zuhanjon nagy robajjal a padlóra.. ezért akár vasra is verethetném! Nourse. és rálőtt a kapitányra. Wilson teli szájjal káromkodott. átnyúlt az asztal felett.. kölyök! .. csakhogy míg Wilson lövése mellément.Megmentettem az életedet. . azt hiszem . Sandáé felszakította a hadihajó parancsnokának torkát.. kikapta a pisztolyt Davies egyik őrének övéből. Davies lepődött meg a legjobban. Jack odalépett hozzá.Tudod. . aztán. mit műveltél? . felemelte a fegyvert. és igyekezett ép kezével elérni a pisztolyát. és már-már oda sem figyelve fültövön vágta a kapitány megöléséhez használt mordállyal.. .Davies gúnyosan mosolygott rá. hogy senki ne érhessen oda hozzá időben.. s míg Nourse és Sanda egy emberként kiáltoztak. de egyáltalán nem tűnt letörtnek. előhúzta Nourse pisztolyát.Hogyan jutunk ki innen? A karján megsérült tiszt hátralökte székét.. hogy ebből elég. $ A két durranás szinte egyidőben hangzott fel. . ahogy jó kedélyének helyét átvette az elképedés. az közönséges gyilkosság . ahogy a férfi félig székéről lecsúszva oldalvást eldőlt.. és a válaszfalnak vetette a vért fröcskölő holttestet.Jack a félelemtől kábán lenyúlt. majd ellépett onnan.Bíróság elé kell állnia! Ha. Füle mintha a testén kívül csengett volna: pattanásig elnyúló pillanat pengő hangja. A feszültséggel teli légkörben nehezen sikerült elfordítania a fejét: a helyiségben lévő másik négy férfi arcán kendőzetlen döbbenetet látott. .Jézus úristen. Valamiért képtelen volt mélyet lélegezni.a kalóz láthatóan feszült volt..fújtatott Jack. és 109 TIM POWERS .. .tiltakozott hevesen.Ha csak úgy lelövi. Chandagnac. kapitány úr. megsebezve a kalózvezér jobbján ülő tiszt karját.

A szegény Jenny reménytelenül távolinak tűnt. hogy egyszerűen csak kiugorjon. . és álljatok a válaszfalhoz. . hogy Davies leütötte a kapitányt.vont vállat Sanda.Az bizony lehet. Davies sovány arcába valamelyest visszatért a szín. hogy hozzák ide a hajóorvost! A kadét hangosan elismételte mindezt.Szólj neki. A kába tiszt teljesen legurult a székről. Fegyverét továbbra is a két tisztre szegezve Jack a kötelékét jelentő hurkok alá feszítette a szablya hegyét. . és előreszúrt. . amikor püfölni kezdték az ajtót.Nem felelek efféle kérdésekre.gyorsan kikapta a másik övéből a felporzottat. Davies megtántorodott. Mondd azt. . tegyétek a kardotokat az asztalra. nem? .Na.Ti ketten .kiáltotta valaki kintről. méghozzá közvetlenül alattunk. állj fel és fordulj meg! A kalózvezér így is tett. bár vicsorgott az erőfeszítéstől. . és újra képes volt vigyorogni. akinek Wilson kapitány az előbb elvette a pisztolyát -. a deszkákon puffant. .Használható kezével beletúrt ázott.kérdezte kétségbeesetten Jack.Miért épp a kirurgust? .Nourse-hoz fordult.A kadét minden ízében reszketett.Hacsak az én időm óta nem cserélték ki a flottát.suttogta. most akkor hogyan jutunk ki innen? . . Sanda pedig átvágott a helyiségen az ajtóhoz.szólt oda Nourse-nak és a másik tisztnek. aztán elússzon onnan. hogy megértette.. így sikerült kiszabadulnia épp akkor. Kit lőttek le? Sanda Nourse-ra pillantott a pisztoly csöve felett. majd bal kézzel előhúzta a kardját is.Mondd meg. Az ablakon át kinézett a tengerre: csábító volt a gondolat.Minden rendben. a tat felé! Davies.Jól mondom? . . kapitány úr? . a lőportár két-három fedélzettel lejjebb van.Máskülönben nehezen lehetett volna elhinni. hogy kardot markoló kezének két ujjával rátolja a reteszt. . aztán megölték a tisztek! .. és elsietett. ám a fogazott él belekapott a kötélbe. ISMERETLEN VIZEKEN 110 . . . ősz hajába. a kint álldogáló személy pedig jelezte.

. A kalózvezér egy pillanatig meredten nézte. ahol a Jenny srácai vannak.Ide hallgass! Most lekísérsz a lőportárig. és nagyot kell szólnia.. Nourse nyilvánvalóan hallott már róla egyet s mást: válla egyszerre megereszkedett. Szóval a robbanáskor fegyverrel a kézben előjövök az elülső kabinlejáróból..nevetett a kalózkapitány.motyogta. majd Sandához fordult.Íme. Nourse valami borzasztó történetet hallott Daviesről.a szavát adta! . .mondta végül halkan. Én vagyok Davies . ha Kartfúr mester is úgy akarja. vérből meg annyim van. sem a hajónak nem esik bántódása. . amit csak találsz! Aztán ezzel a pajtival .emlékeztette. máskülönben megbánod..Hát jó . odasétált az ifjúhoz. .. mennyit ér . hogy 111 TIM POWERS . hát ne tátsd a szádat. Mindenkinek világos minden? Remek.De. és kissé hasba bökte a hegyével. aki nem értett a szép szóból. A kadét lesütötte a szemét.Davies felkapta az egyik kardot az asztalról. a kardokat és egy pár míves párbajpisztolyt olyan módon. Jacknek pedig ismét az a benyomása támadt. Néhány perc múlva indulásra készen álltak. Ha pedig a robbanás után nem jelenek meg azonnal.Annak az ajtónak a másik oldalán van a kapitány szobája.habogta . és elvágjuk a köteleket. Sanda és a balszerencsés tiszt összecsomagolták a halott kapitányt. aztán utat törünk magunknak a szlupig. „Hogy lehetséges. . .Ha szavát adja. és minden felporzott pisztolyt. amikor a lőportár felrobban. hogy én ennek a szörnyetegnek az oldalán harcolok?” . hogy a hullám van benne.felviszitek a batyut oda.Ünnepélyesen a szavamat adom rá . hogy könnyen felhívom majd magamra a figyelmüket. . különben levágom a füledet. Szóval. .Elviszel oda. és feletetem veled.biccentett a még magánál lévő tiszt felé . Mondjátok azt. Hozz néhány pokrócot. . Megtettem már mással is. hogy ott is legyen még némi muníció.. hogy sem nekem. kiderült. és ne várj rám! Nourse tátogva meredt Daviesre. és csavard bele a jó öreg Wilsont! Tedd mellé a kardodat meg azt a másik kettőt.ütközött meg magában. és akkor te felcsapod a kapitány pokrócát. mert tartogattam még néhány hatásos tűzszellemes ráolvasást.

Átsétált a kabinon.Most pedig indulás! ISMERETLEN VIZEKEN 112 .sziszegte idegesen Davies.hadarta a besiető seborvosnak. amikor egyszerre kopogtak az ajtón. a szeme fehérje szánalmasan villogott.A hajóorvos . hogy majdnem elejtette a pisztolyát.az egész mozgatható legyen. olyan simán zajlott minden: Davies előlépett. Sanda akkorát ugrott meglepetésében.. . . Nourse pedig elkapta az összecsukló férfit.Nagyszerű .közölte elégedetten a kalóz. és a válaszfal zsanér mögötti szakaszának dőlt.Engedd be! A kadét még Jacknél is jobban remegett.Bevittük a kapitányt az ágyára . onnan intett Nourse-nak kardja hegyével. . ahogy elhúzta a reteszt és kitárta az ajtót. Davies némi üggyel-bajjal magára vette az eszméletlen tiszt véres ujjú zekéjét. egyúttal Jacknek a katanára irányzott fegyverét elrejtse a szőnyeg sarka. . . kardja kézvédőjével fejbe csapta az idős orvost. Mintha régóta gyakorolt táncmozdulatról lett volna szó..

Tudomásuk volt már arról.főleg úgy nem. Igyekezett kizárólag a feladatára összpontosítani. Jackről patakokban csörgött a víz. Philip Davies holttestét LIG EGY PERCCEL 113 TIM POWERS . forró egyenlítői napsütés miatt: fájdalmasan tudatában volt minden egyes fegyveres matróz hollétének. Jack tisztában volt vele. Mialatt aprókat lépdelve dülöngéltek-csoszogtak előre. és tüzet nyitnak rájuk. vagy amikor a tengerészek rájönnek. gyötrelmesen lassú módon. a tiszt egy pillanatig sem vette le tekintetét Sanda szőnyeg alatt rejlő jobb kezéről. Az orrfelépítményen tartózkodó fegyvertelen foglyok őket figyelték. és tátott szájjal zihálva elhagyták a hajó derekánál található lejárat ajtaját is. vértelen ajkú tisztnek eszébe jut. mi folyik itt. ahogy az idomtalan csomagot az orrfelépítményhez cibálta. és nem csak a fejét érő és a fehér fedélzetről vakítóan visszaverődő. mi is történik majd a lőportár felrobbanásakor. guggolva odarángatni. így aztán kénytelenek voltak ezen a szerencsétlen. ha Jack álcázni akarta a holttest lábát vivő férfira fogott pisztolyát. ő épp a kereszttűz kellős közepén lesz majd. akárha a ruhájába csimpaszkodó skorpiók lennének. ha elszabadul a pokol. rendes fogás sem volt rajta . a hullaszállításnak azonnal vége szakad.NYOLCADIK FEJEZET A később Sanda és a nyugtalan tiszt már a fedélzeten vonszolták a pokrócba csavart hullát és vele a fegyvereket. és nem gondolni arra. ahogy a másik a hajót riadóztatva eliszkol onnan. ha az izzadtságtól csúszós markából kicsusszan az egyre görcsösebben tartott pisztoly. vagy ha a pokróc másik végében lévő. A hosszúkás köteg túlságosan nehéznek bizonyult.

ő pedig a batyut a feje felett lengetve egyenesen az orrbástya felé iramodott. ahonnan jöttek.A Jennyre! .Vigyázat! . s nagy lendülettel rántotta elő a párbajpisztolyos dobozt. és már fenn is volt az orrfelépítményen. Két gyors kalapácsütés volt az előző helye mögötti válaszfalat átütő pisztolygolyók zaja. mint valami zsákot. visszarúgta a fegyvereket a szövetbe. és rohant vissza arra.Davies odalenn van.süvöltötte. Sanda észrevette. te bózi raszklat! . A körülötte lévő tengerészek közül csak egy fogta fel.Üldöznek majd a zombik. hogy Jacknek kellett elvégezni ezt a feladatot. széttárta a pokrócot. és kigördítette Wilson testét .míg a hulla nagy puffanással a fedélzetre ért. ne félj! Néhány matróz. épp amikor meg-megakadva elhagyták az elülső kabinlejáró ajtaját.térdre rogyott. ha kitekerhetem a nyakadat. Sanda célzás nélkül lőtt. .Nem baj. nyugtalan feszültség. és fel akarja robbantani a lőport! Jack már-már megkönnyebbülten sóhajtott: végre véget ért ez a néma. ám a tiszt már le is dobta a kapitány lábát.Gyere csak közelebb egy kicsit. Egy hosszú. és épp ráirányította pisztolyát.. hogy szétnézzen. ahogy kikapta a bársonyborítású tokból a két lőfegyvert. a kelletlenül társának szegődött férfi végre ráébredt. Sanda. . . mi is következhet be hamarosan. . ahogy az egész hajó egy durva rándulás kíséretében ISMERETLEN VIZEKEN 114 . . felnyalábolta. elsősorban a fiatalabbak.. kire tüzeljen . hogy a lövedék csak a mögötte lévő korlátot forgácsolta szét.Én nem tétovázom . Nem talált. ha lemaradok az akasztásomról.prüszkölte.. de sikerült megzavarnia vele a másikat annyira. csoszogással töltött perccel később.fújtatta. . .viszik oda hozzájuk. hogy életben hagyott? vetette oda egy másik.kiáltotta egyikük. mi is történik. aztán lélegzetvételnyi időre megtorpant. és keserű elégtételt jelentett. és visszafordult a középfedélzet irányába.így hálálod meg Daviesnek. kuncogva hallgatták ezt a babonaságot. Gyorsan. .. Nem maradt ideje eldönteni. Egyik lába a lépcsőfokon. de azért óvatosan lekuporodott.

végén a pendülve engedő biztonsági hálókkal és a csontrepesztő reccsenésekkel. és a dörgés hosszan hömpölygött végig a hullámokon. Odalenn a háborgó vízen ringatózott a Jenny. jöjjön utána. majd következett a nehéz és hatalmas testek süvítése a füstös levegőben.az egyik kalóz a szeme láttára vágta át a kezében lóbált szablyával. A hajó hátsó része feltehetően víz alatt volt. majd a magasba emelkedett orrból belevetette magát a harminclábnyira alattuk hullámzó tengerbe. ahogy az egyik párbajpisztoly cigánykereket hányva az enyészeté lesz. Felpillantott. érzékelte azt is. Jack nem értette. Valaki a karját rázogatta. azonban a tépett. és felkúszott a lejtős orrfedélzeten a bal oldali korlátig. himlőhelyek csúfították a vizet a csobbanva lehulló darabok nyomán. füst és szerteszét repülő szilánkok égbe törő felhőjévé változott. elhajította a két pisztolyt. hogy megkapaszkodjon az egyik támoszlopban. és ahogy felfigyelt erre. hogy azt akarja. Aztán megindultak az árbocok: először csak a kötelek pattantak el pisztolydurrogásra emlékeztető hanggal. Davies az: flottaegyenruhából származó kabátja cafatokra szakadt. ahogy a gerendák megérkeztek a fedélzetre. Míg nem figyelt. így aztán ő is felkapaszkodott a korlátra. és kiderült. A teljes tatrész felfoghatatlan módon kifelé és felfelé lendült. Wilson kapitány holtteste elgurult valamerre. viszont azt látta. bár a robbanás elülni nem akaró dörejétől éppen csak hallani lehetett ezt. és a korláton lovagolva ordított valamit neki. A far irányába.meg fémdarabok záporoztak a fekete égből.előrelendült. 115 TIM POWERS . por. összegyűrődött vitorlák és a mögöttük gomolygó sűrű füst miatt lehetetlenség volt megbizonyosodni erről. és közben továbbra is fa. vagyis lefelé pillantott. A váratlanul támadt gomolygó tömeg több tucat yardnyi árnyat vetett jobbra és balra is a fortyogó tengerre. Négykézláb megfordult. de az világos volt. amelyet már csak egyetlen kötél kapcsolt össze a sérült hadihajóval . Sanda alatt többé nem volt már vízszintes a talaj: a fedélzet megdőlt a tat irányába. hogy folyamatosan emelkedik az orr felé. és egészen az árbocai hegyéig megrázkódott a basso profundo mennydörgő zajtól. Körülötte mindenütt sziszegve távozott a levegő a hajótestből.

Egyre gyorsulva haladtak délkeleti irányba. és a Jenny siklani kezdett a vízen.Ez a mi Sanda gyerekünk a kapitány bizalmába férkőzött az „engem kényszerítettek” című magánszámával. amíg mi névsorolvasást tartunk . még mielőtt a hadihajó elsüllyed.. az ördögbe. és már jó százyardnyira voltak a hadihajótól. hogy lehet utánaengedni a kormánylapátnak. úgy. Néhány pillanat. akkora örvényt kelt majd. ISMERETLEN VIZEKEN 116 .. ... hanem az események keltette sokk miatt. $ A Jennyn töltött első néhány perc felért egy rémálommal: tucatnyi ember küzdött. . amellyel még a Jennynél nagyobb vitorlásokat is magával rántaná. hogy eltolja magát a korláttól. matrózokkal zsúfolt csónakja pedig már harminc yardot megtett dél felé. és a tatkorlátnál kuporgó Sanda irányába intett . fortyogó. keveredtünk ki ebből? Davies erőtlenül felnevetett. arra sincs elég ereje.Jack erősen borzongott. Napbarnította bőre ellenére is igen sápadtnak látszott.. és úgy tűnt. Borza a kötélfogó szarvhoz erősítette az orrvitorlát. ahogy most van. hogy felvonják a vitorlákat. és roppant méretű. két. majd minden második sebesülten. A sorhajó már a közepéig elsüllyedt. amikor a robbanástól bűzlő levegő kipréselődött a hajótestből.ordította Davies.szólt a tatnak dőlő Davies. hátha sikerül lendületet venni és ellavírozni onnan. aztán az első adandó alkalommal lepuffantotta. nem is annyira átázott ruhái. csöpögő-csurgó orra egészen kiemelkedett a vízből... habzó fehér tajték maradt csupán a nyomában.. és kétségbeesett kísérletet tegyenek. Davies pedig parancsot adott. . aztán elrugaszkodott. és nagyot csapott Sanda hátára..Gyerünk! . ahogy füstöt köpve magából eltűnt.Hogy. és tompa puffanás kíséretében kifeszült. aztán a hajónak dőlve igyekezett kifújni magát.Tartsátok egyenesen. amikor a szlup fővitorlája végre abbahagyta a lúvolást.

. Ott voltam közvetlenül melletted.Szárított máj.A fenébe . .Hodge öreg bocora túlélte? Némi keresés után rábukkantak a fedélzet széléről a fedélközbe csüngő.mondta valaki elszoruló torokkal. aki kiszabadította? A kapitány? És ki volt az. Phil .Az mentőcsónakban ülők tudják. . mint eddig.Úgy van. Daviest megkötözve hozták a fedélzetre. Komoly varázslatok után mindig ilyen szemetet falnak. hogy megjátszottad magadat.Nem.Pislantott párat.Mondtam már. érezte.. ahogy hevesen megrázta a fejét. rávigyorgott Borzára.A lényeg. . kavargó limlomot nézte. .Az egész „nem vagyok közéjük való” szöveg csak színészkedés volt? Sanda felsóhajtott. Jó színész vagy. hová rejtette az erőt adó falatkáit. és a távoli. nem? . Annyira hihetően kellett előadnom. hogy izmait ismét görcsbe rántja a feszültség. hogy még titeket is rászedjelek vele. kékeszöld hullámokon a Jenny ringásának csúcspontjain fel-felbukkanó. hogy láttátok. Ennél jobban nem kötelezhettem el magamat.kérdezte ámulattól rekedt hangon. ki vagyok. ugye? Szerintetek ki volt. hogy éveken át színházban dolgoztam. Egyértelműen sápadtabb volt.gondolta. Jack. . . és kissé megtántorodott.Sandához fórdúlt és jóval halkabban folytatta: .dünnyögte fejcsóválás közepette Borza. . majd halkan felnevetett. .Hát akkor kutassátok fel.Tényleg jó vagy. . Davies hunyorogva nézte Sandát. márpedig ma nagyon veszedelmes mágiát 117 TIM POWERS .” Megfordult. . kizsigerelt holttestre. máskülönben nem lett volna természetes a viselkedésetek..kérdezte tettetett könnyedséggel Sanda. rekedten. aki kardokat adott nektek? .Úgy van. . véres hurka és mazsola.. „Ez az életem . Borza teljesen megfeledkezett kimerültségéről: a holttesteken és az összegabalyodott kötélzeten keresztül átmászott a tatba. . és hozzátok fel nekem az orrba! .De hát az nem lehet.A bejelentést követő döbbent csendben Jack elfordult. és amikor vállat vont. .Tényleg? . A kalóz elképedten ingatta a fejét.

Azok a tűzszellemek ugrásra készen álltak. Irány délnyugat! .A rohadt életbe.. .Nem . Ez egy új világ. Ráadásul úgy vélem. akik annyira öregek. hogy felébresszem Kartfúr mestert.panaszkodott egy aszott. . merthogy azoknak az időknek egyszer s mindenkorra vége: a nyár elmúlt. Nekem kellene belőle. és lefogadom. hogy közben ne kelljen úgy tennünk. és vissza akarom kapni. eljött a birodalmak ideje.. és hátba verte Jacket.Ugyan mikor aggódott akármelyikünk is amiatt. hogy emlékezhetnek még a nyugalmas boucanier-életre. márpedig mire eloszlik a füst. de soha többé nem bukkant fel. ha egyszerűen visszamennénk New Providence-re.Hát jó. ahol lehetséges lenne egyszerűen csak üldögélni a napon és sütögetni a zabrált spanyol jószágot a halfüstölők tüzén. és sok munkánk lesz. Phil! .Nem. akkor átveszem. Amikor átmásztunk a korláton. bekapott egyet a hasába. hogyan lehet akképp élni benne. .tiltakozott hevesen Sanda. hogy miért hibáztat bennünket bárki is? Az én hajóm a Carmichael. Azt állítják.Vett egy mély levegőt. ahol bátraké a szerencse. hogy egy-két korty lecsúszik a te torkodon is. . nemsokára Ed Thatch lesz Nyugat-India királya. ha időben oda akarunk érni a floridai találkozóra. igaz. az lásson neki vitorlát javítani és összesodorni a köteleket! Éjjel-nappal megyünk majd. vén fickó. leugrott. és nagyon éhesek voltak.alkalmaztam. Senki nem hibáztatna azért.kérdezte az egyik mellette álló embertől Davies. Francia-ország vagy ISMERETLEN VIZEKEN 118 .Megszólította elcsüggedt legénységét. szeretnék magas poszton ülni. Davies ragadozóvigyort villantott rá.Nem tudom. pedig az összes vén bocornak kifehéredik. . mintha ez Anglia.Aki olyan súlyosan megsebesült. lásson neki ügyködni a vállsebemen. hogy akadnak köztetek. .Azt láttam. az biztos: egy olyan világ. ettől marad vörös az ínyük. s néhány év múlva feltehetően nem lesz olyan hely a karibi térségben.Teljesen szétkaptak minket.Elöl van némi rum. márpedig mi tudjuk. .Hodge megvan? . Kár. hogy nem tud keményen dolgozni. . Miért épp máj. hurka meg mazsola? . Phil. . . .

. Davies hitetlenkedve ingatta a fejét. . . .Hát.. Isten engem úgy segéljen! .Ööö .Most pedig mondd el. úgy érezte.Igen. Fogával kihúzta a dugót. . én legjobban a lustálkodáshoz értek.kezdte Jack -. pontosan miért lőtted le Wilsont! vonta kérdőre Davies. majd örömteli kiáltással előhúzott belőle egy palackot. Tudod.kezdte kissé szédelegve.Akkor engedelmeskedj a parancsoknak: ha velem maradsz.Igen.Panda Beecher! Egy fűszernagykereskedő volt. Nem tarthat vissza minket más. vagy halj meg. csak a lustaság. miután maga is alaposan meghúzta a rumot. A kalózvezér fürkésző tekintettel nézett rá.Ficcses Bandi? .nevetett fel Davies. és kortyolt még egyet a rumból. Magával rángatta Sandát a bólogató orrba. Phil. és nem vagy valódi kalóz.Tessék? . az. és többé nem kell törődnöd semmivel.Kaphatnék még belőle? Kösz. beletúrt az egyik vászonkupacba. és ahogy visszaadta a palackot és belélegezte a levegőt.. mint a folyadék.Megdöntötte az üveget. . Sanda nagyokat kortyolt a napmeleg alkoholból . .. aztán visszaadta.Megölt volna.Spanyolország tartománya lenne. 119 TIM POWERS . .A férfi kissé zavarba jött a beszédtől. .És amikor megkaptad az új ruhádat. mintha legalább annyi lenne belőle a pára. és az igaz volt? .olyan volt.. és átadta az üveget Jacknek. aki mondott valamit Wilson kapitányról. . . annyit ehetsz és ihatsz. .Tényleg? Pusztán ennyi volt az oka? Jack bólintott. amennyi beléd fér.Jaj! . az közönséges gyilkosság. az őszinte volt? Sanda kilátástalanságában felsóhajtott. és azt mondtad. Davies egy legyintéssel elintézte. Ahogy a kadét mondta. ez volt az utolsó nyelet. kényszerítettek. illetve hát valószínűleg még most is az. ki az a. Sanda széttárta a karját. Barna Péter? . s amikor odaértek.

Huszonnégy éven át szolgáltam a flottában.. én pedig felcsaptam tengeri rablónak. tudod. vagy kipengetnék a tizenkét és fél százalékos részesedést az áru díjából a kalózok távoltartását szolgáló. hogy Pandával meg a hozzá hasonlókkal boltolt. és még így sokkal jobban jönnek ki. . Törvénytelen. pedig ha elkapják. melyiket. valahogy úgy. így aztán úgy tettem.Te pedig úgy fogalmaztad meg a kérdést. A csónakban lévőktől tudtam meg a kapitány nevét. és kényszeredetten beleharapott.folytatta teli szájjal -. a sorhajók rakterében. Nem tűnt túlzottan elképzelhetetlennek azt remélni. mintha egy fuvarossal szállíttatnák a maga biztosítási felárával.. A kalózvezér kivett egy véres hurkát.Mindig a flotta kapitányaival vitette az áruit. mintha emlékeznék rá. . hogy Wilson is ilyen tiszt volt. Borza csoszogva felkapaszkodott. és úgy hallottam. és fennállt az eshetősége annak. Soha nem derül ki. hogy én tudok róluk. aztán kezét a korlátba törölve elsietett a tat irányába. korbácsok meg különböző keleti változatok. hogy legalább ez a Panda Beecher-es kérdés az eszembe jutott. ráadásul ellehetetlenítette a matrózkodást mint törvényes megélhetést. Wilsonnak is voltak ilyen ügyletei. hogy.. Úgyhogy . hogy megélje neki. a karibi szolgálat megpróbáltatásai néhány ifjú tisztet furcsa szokásokba hajszoltak. ahová kifejezetten a királyi haditengerészet tagjai jártak. az biztos. Az egyik horgot be is nyelte... hogy ezek közül bármelyikre vonatkozhatott. ahogy a kopár koISMERETLEN VIZEKEN 120 . és nyelt némi rumot . hogy soha nem bokázok majd a bitófán. átadott Daviesnek egy bűzlő zsákot. .az üvegért nyúlt. fiúk.boldog voltam. Túlságosan sok akasztást láttam már az évek során.Pontosan. aki úgy keresett egy kis mellékest. az után a rohadt utrechti egyezmény után a megbízásos kalózok munka nélkül maradtak. és azt hiszi majd. és ismertem nem egy kapitányt. az hadbíróságot jelent. Meg ott van az is. hivatalos flottakíséretért.. Jack értőn bólintott. de rengeteg kereskedő csinálja: megfizetik a kapitányt annyira. hogy még a kilencvenes években Pandának volt néhány kuplerája.Tudod . De megfogadtam.

alkudozni kezd: „Na és mi a helyzet. Újra a fejét ingatta: még mindig nem tért napirendre Sanda tette felett.Te azt akartad.Emlékszel. de végül azt mondja.Ez öngyilkosság akart lenni! . úgyhogy Jahve felgyújtotta az egészet. hogy jobban örültem volna neki. . akinek a felesége sóból volt. . Jahve azt mondta neki.Fogalmazzunk inkább úgy. Inkább ez. . 121 TIM POWERS .Bármelyikük megtette volna. hogy egészen összeszaladt a szemöldöke. Emlékszel Lótra? . . talán az egész Karib-tengert is. Erre Lót. . eltapossa a várost. hogy öljön meg. hogy ő. Sanda a homlokát ráncolva igyekezett megérteni a bonyolult helyzetet . amiért hagytak neki egy pisztolyt. mi történt. ahogy meghányja-veti magában a kérdést. .aztán.Nem. felemelkedett a szemöldöke.Davies a többiek felé intett.Sanda biccentett. hogy tapintatos maradjon.Persze.kiáltott fel. akinek helyén volt az esze. hogy a fenébe is.” Akkor Lót azt mondja: „És egy?” Jahve tiszta ideg. amikor Jahve felkereste a házát? Jack úgy összpontosított. ha van itt tíz rendes ember.. New Providence szigetét. az.Amikor a másik serpenyőben a garantált biztonság van? nevetett Davies. azért mondtad ezt! . Igen. mivel már túlságosan becsípett ahhoz. békén hagyod a várost?” Jahve kicsit mérgelődik meg morgolódik. elég nekem három is.rallszirten partra tett ember örül. .” Végül persze Lót nem talált még egyet sem.Hogyan? . . . . Mire Lót azt feleli: „Várj csak! Ha találok tíz rendes fickót. aztán beleegyezik: „Na jó. ahogy felfogta. mert már úgy nekikészült. akkor nem rúgja szét a helyet. . mert mindenki egy mocsokláda.Ja.Ugyan már! Egy se. mert az gyilkosság lett volna? Jack a hajó legénysége felé intett. egy rendes ember is elég. hogy romba dönti a várost.. . ha van három?” Jahve felkel és járkál egy darabig. de végül ráhagyja: „Rendben. és mozdulatával sikerült bevonnia a körbe a Carmichaelt. mint a tárgyalás és aztán az akasztófa. .Csak azért.Szóval.Lót.

Jack. Lót ezek között sikerrel járna! ISMERETLEN VIZEKEN 122 .Soha ne kövesd el azt a hibát. hogy azt hiszed..

Elárulva új ég alatt. arra pohár csendül A halottra igyunk még!* Bartholomew Dowling $ * The Revel (Kleinheincz Csilla fordítása) 123 TIM POWERS . Hol a nagyok jártak egykor És messzi jár. ki balgatag Pohárra fel! Korsó lendül Kincsünk nem maradt egyéb: Ki holt.Második Könyv Elvágva a honi parttól.

hogy fektében elfért benne. miféle rendhez tartozott a hely. csak valami olajos. Semmi kedve nem volt egy harmadik éjszakát is abban a fojtogató „szúnyogok elleni menedék”-ben. benne satnya zöldségekkel. amelynek építésére apja késztette a tengeri rablókat. egy vászon oldalfalú dobozban tölteni. szobrok vagy feszületek. és figyelhette a harasztoson túli utat. hogy egyszer jó szívvel gondol még vissza a skóciai zárdában eltöltött két és fél évre. A csuklyásköpönyeges. és a fövenyen égő tüzek szikrákat szórtak a lenyugvó naptól minél messzebbre. De legalább békén hagyták. etethette a madarakat. Soha nem hitte volna. vén kőfalakból álltak. sápadt nővérek gyakorlatilag egy szót sem szóltak. és azért fohászkodott. Florida fekete ciprusos lápjainak irányába. és nem volt a zárdában egyetlen könyv. kivétel nélkül mindig ISMERETLEN VIZEKEN 124 RŐS VOLT . amelyet a kalózok az egyik part menti homokdűnére emeltek. vadászt kutyákkal. és bátran járhatott-kelhetett a kertben. Beth Hurwood a kunyhóban üldögélt. tartson ki pirkadatig a fuvallat.KILENCEDIK FEJEZET E a tenger felől érkező esti szellő . hátha megpillant rajta egy idegent. és épp csak akkora volt. Hébe-hóba látott is valakit: kordét hajtó parasztot. amit tudott róluk.. amikor apja kivette onnan. onnan figyelte az eget és a vizet: tüdejét teleszívta a hűs tengeri levegővel. a szobák csupasz.. de most már siratta a napot. nem kapott mást enni. szürkés kását. úgyhogy mindannak alapján. milyen hitet követtek a nővérek . vagy állhatott a fal tetején lévő gyilokjárón.nem voltak képek. egy irányba taszigálta a parttól távolabb lehorgonyzott három hajót. akár még muzulmánok is lehettek volna.egyszerre. sem az. de még egy Biblia sem. Tulajdonképpen soha nem derült ki számára. ám hiába integetett nekik.

.. Tizenöt éves volt..Foglaljon helyet! . úgy tűnt. mintha csak most venné tudomásul.Elnézést . Asszonyok és gyerekek rohangáltak zokogva fel-alá az utcákon. s bár kalózkapitány volt.. és hiányzott belőle a Philip Davieshez hasonlók gúnyolódó. Feladta oxfordi állását. A férfi erre ránézett.dünnyögte a férfi. . Mr. Hosszú nyakú madár szállt fel erős szárnycsapásokkal a mocsárból. És miért? Egy ládányi fekete. Mr. elfelé igyekvő alakokhoz. . Istenem!.. aki állítólag Feketeszakáll társa. Bonnett. és pillantása tovarebbent. „önálló kutatásba kezdett”. ami Charles Townban történt. ekkor viszont kis híján elmosolyodott.. ki az. Megnyalta az ajkát. Édesanyja Beth tizenhárom éves korában hunyt el: apja ekkor lett ismeretlen és távoli a számára. Bonnett kezdeményezett beszélgetést Beth. és még a kalapját is megemelte előtte. kaján kedélye.. Mielőtt Thatch váltságdíjat kért. Tegnap érkezett Bosszú nevű hajóján. mivel a jó öreg Stede Bonnett volt az. és heves pislogása közepette egészen addig nem ismerte fel.. mintha tartottak volna a helytől. mint a sokkal mélységesebben idegen nővérekhez.Beth a pádul szolgáló fatörzs felé intett. rokonokra bízta lányát.tovasiettek. tétován elmosolyodott. . hogy legalább nem Friend érkezik.. Közeledő csizmás léptek surrogtak a homokban.Boldognak? Hmm.Köszönöm .. jó neveltetésben részesült. Mégis közelebb érezte magát azokhoz a távoli. Gyanakodva bámult az állat után. Elvégre az ő életében nem akadt senki... és fejét lehajtva be nem lépett az alacsony nádtető alá. és letelepedett.. orvosi 125 TIM POWERS . ahogy mondta egyszer. senki sem érti.. megszállott kegyetlensége is. Beth nem is értette. ahogy az édesapja jeges. Távcsővel néztem. rikoltására összerezzent.Nem tűnik.Nem vettem észre. A nap utóképe még ott izzott a szemében. mire lepillantott. .. Azután. és megkönnyebbülten látta.. el akarjuk foglalni a várost. túlzottan boldognak. ám a következő pillanatban visszatért arcára az aggodalmas kifejezés. amikor édesapja találkozott Leó Frienddel. aztán távozott. azt hitték.mondta a férfi. amíg a férfi fel nem kapaszkodott a lépcsőn. . mi vezethette a kalózok közé. aki közel állt volna hozzá.. hogy itt van.Semmi gond. .

ISMERETLEN VIZEKEN 126 . ha mindez igaz.Barbadosról . .Maga meg én elszökhetnénk ma éjjel. . Beth ráharapott a nyelvére.Beth hátrált egy lépést... Amikor a hunsi kanzo a folyón van. . óvatosnak kell lennie. meg azért. voltak rabszolgáim és istállóim. . a seregben szolgáltam. . amit a folyón kell csinálniuk.A jobb keze felé húzódó partszakaszra nézve nem is értette. . azonban mivel tartott attól. elfojtotta a szívében támadt reményt.. Beth szíve majd kiugrott a helyéből. .Úgy van.Szeretne visszamenni? A férfi ismét rápillantott. mire a nő újfent megérezte a konyak szagát.. A szellő iránya kissé megváltozott. . virágzott az ültetvény.. és a körmét rágta.kérdezte. és felemelte tömzsi ujjait. Ajkába harapott.. . egy cukornádültetvényem. Felakasztanának. egy közönséges helyen az elmém épsége nem tűnik majd ennyire törékenynek.. Inkább azt tudakolta: . Ma este.dohányért. .Nekem. volt... nehogy megkérdezze. . . nem érzem ekkora veszélyben.. hogy olyasmiket mondok és teszek.Nyugalmazott őrnagy vagyok. egyúttal megcsapta orrát Bonnett leheletének alkoholszaga.Ott van a király kegyelme..recsegte. . miért csapott fel kalóznak.Elmenekülhetünk.Persze. esetleg nem kíván válaszolni rá. hogy Friendtől és az apámtól távol. Igazi úriember voltam. ismét megnyalta az ajkát.Maga meg én .Honnan jött? .Szájába dugta egyik ujját. Én pedig azon kapom magamat. De nem lehet. .Remekül megvoltam . Bonnett idegesen elmosolyodott.Én.Hinnem kell. . „Muszáj elszabadulnom innen .” .kezdte. Eszébe jutott valami. Beth hosszú haját az arcába vetette.felelte Bonnett halkan. hogy csalatkozik majd. Már az álmaim sem az enyémek.gondolta. .Thatch nem hagyná. talán nem hallotta a kérdését. Nem hozott elegendő bevételt? .... Mindenki azzal az akármivel foglalkozik. miért hívják ezt a hatalmas lápot folyónak. hogy megnézhesse az Ocracoke Inletet.Értem. és Beth azt hitte. A férfi sokáig nem válaszolt.

. és abban is. Bonnett hunyorogva nézett rá. ahogy ez a rettentő Újvilág működött: nyers. és olyan gyorsan pattant fel. meg kell tennem. hogy az legyen” .Egyszerre felszisszent. vitorlát bontunk és elindulunk? Inkább szerzünk egy csónakot. a vidék megformáltságának hiánya talán nagyon is jelentős szerepet játszott abban. amilyen lassan a konyak járja át a gyümölcstortát. majd bebugyolált evezőkkel elindulunk a part mentén lefelé. Bonnett magához tért: a homlokát ráncolta. hogy kifussanak? .gondolta. Mivel nem akarta. hogy beleremegett a facölöpökön álló kunyhó. mit művel. ami csak a kezünk ügyébe akad: rögtönzünk belőle vitorlát meg árbocot. vissza a mocsár irányába. mint Thatch. .Azt hiszem. hogy az apja idejött. beszélni fog még. mennyire elkeseredett és mennyire reménykedik. a földkerekség nyugati peremén. „Talán azért hívják folyónak. Bonnett fészkelődön a fatörzsön. az a halálomat jelenti. és végrehajtja Thatch utasításait. mert olyan kevés választja el attól.A Bosszún? Azzal nem mehetünk. aztán szerencsét próbálunk a nyílt vízen. Agyán átvillant a gondolat. hogy magával hozta Betht. . A mocsarat folyónak nevezni nagyon is jellegzetes módja volt annak. az alkonyati félhomályban jól kivehetők voltak hízott. inkább elfordította a tekintetét. és aki a szabad levegőn van.Amint Feketeszakáll szóba került. Mit gondol. . Bár a testem persze járni-kelni. A férfi előrehajolt. Az alkonyatkor leszálló vékony köd mindenképpen ezt az útvonalat követi. hogy a férfi lássa. ahogy felhúzzuk a horgonyt. és megragadta a lány 127 TIM POWERS . ahol annyira lassan. ha ma este felhajózok a folyón. ~ Elég ember van most a hajóján. mintha legalábbis úszott volna.. és beleteszünk mindent. .Megteszem ..mondta szinte már suttogva. Az összes csapadék nyugat felé tart ezen a vidéken.kérdezte Beth. senki nem hallja. Beth lehunyta a szemét. igaz. és tovább rágta a körmét. hogy lássa.. kialakulatlan volt még minden itt. Isten sokkal irgalmasabb. Félek. vén arcán a tétova eltökéltség ráncai. nem látja meg. van. csupán távolról hasonlított a megállapodott és megszilárdult keleti féltekéhez. mire sarkon perdült. annak legalább annyira nyirkos lesz tőle a ruhája.

amikor is a flotta végzett vele: ott volt a Jenny fedélzetén. . .Na de. Persze.. nem a veszélyben lévő lányát féltő apa beszélt belőle. viszont most.Először is. . amíg ideértünk.Azonban . ám sokat sejtető mosolyra húzódott. ISMERETLEN VIZEKEN 128 .. De azt hiszem. . .Újabb madár repült el a fejük felett. .Van másik is? Beth ránézett. aki nyugtalan a hajó tengerbírása miatt.Soha nem lett volna egyszerű . nehogy megbetegedjek. Miért várt idáig a szökéssel? Biztos vagyok benne. Butaság. ... Ő is a Carmichael utasa volt.Jézusom! Váljunk egy pillanatot! Ez valami csapda? Thatch küldött. valójában nem is akartam elmenni nélküle.Nem ... . és Friend szerint azt az oldalsortüzet senki nem élhette túl. Azt mondta Leo Friendnek. amire az életét bízza. és szomorúan mosolygott.Ez volt az egyik ok.. hogy elfertőződik a seb és belázasodom. mégis így vélem.. mire mindketten összerezzentek.lanyhán működnek erre. Hát... Most pedig gyerünk. majd felállt. .. hogy New Providence-en sokkal egyszerűbb lett volna. Csakhogy olyan. lenyalta a bajszát. maga soha nem találkozott vele. apám meg egészen odavolt. hogy a védelmező karibi varázslatok undorodva ejtette ki ezeket a szavakat . nem is tudom.sóhajtott a nő.a kunyhó veszélyesen kilendült és közelebb hajolt hozzá. . Tegnapelőtt. odasétált a lányhoz . édesapám nem akart ténylegesen ártani nekem. kerítsünk egy csónakot! Bonnett elengedte a csuklóját.Hangja vibrált az érzelmektől.csuklóját. Valahogy itt kell hagynom ezt a helyet..közölte feszülten Beth. sokkal inkább olyan volt. de. hogy az apád a társa. közel egy hónapot töltött velük. hogy. azt hiszem. mint egy hajóskapitány. .Ez nem csapda.. Egészen keddig nem jöttem rá... .. úgy hallottam. Beth erőtlenül felnevetett. és ügyelniük kell rám.. Bonnett nem figyelt rá. személytelen módon aggódott. próbára tegyél? Meg is feledkeztem róla. a partraszállásnál megvágtam magamat.. megtapogatta parókájának fürtjeit.Igen. mint akit sikerült meggyőznie. Arca mulatságos módon reszketeg. bár nem úgy festett. nem bánt.

hogy ebben van igazság . és sietve hozzátette: . hogy igen! Ha nem teszi. Beth meglepetésében csak pislogni tudott. Aztán . $ Petyhüdt arcát már-már megnemesítették az őszinte szomorúság vonásai.Csak amiatt kérdem. Gyorsan beszáll. mielőtt még rájön. hogy ha délnek tartunk. ugye tudja? . . ha azon kívül. ahol a Bosszú csónakjai állnak a fövenyen. nemsokára a kereskedelmi útvonalakra érünk. talán nem lesz képes visszahívni.Nem kellene elvinnem magát. Van ott régi vászon.csattant fel.Na jó. Ott lát majd engem mellettük. és eljutnia a partra úgy. elmélázva cammogott 129 TIM POWERS . de más-más útvonalon.Erről eszébe jutott. hogy elszöktem. sikerül kikerülnie a három tüzet. és indult is. .így Beth.Tény.Az biztos.De még mennyire . aztán a part mentén irány dél. hogy ne vehesse észre senki.morogta kelletlenül Bonnett. Tud csillagok alapján tájékozódni? . Egyre távolodott Bonnett-töl. hogy jó modora ellenére azért egy bűnözővel áll szemben.Miért. bújjon el az alá! Nemsokára itt van a dagály. amikor. oda. Ezzel nem nyugtatta meg Betht.Bonnett elhúzta a száját és hátralépett. hogy riadóztassam a többi kalózt? . . maga igen? . ahogy felé fordult. . A lényeg. akkor figyeljen! Most azonnal elindulunk a part felé. hogy az örökké éber Leó Friend ne neszelje meg. Azt remélte.. hogy felkelteném az alattomos legénység gyanakvását. hogy megbánta a vétkeit. miközben lassan.Nem .. akkor ugyan mi akadályozna meg abban.Hogyan? De még mennyire. a lány mégis követte a létrán lefelé. hagyta újra előtüremkedni a pocakját. berámolok annyi holmit. . ööö. még meg is mentett valakit Feketeszakáll foglyai közül.folytatta a létrára lépve ha elég messzire jutok tőle. úgyhogy valószínűleg nem lesz nehéz beleügyeskednem a sajkát a vízbe. alszom. amennyit csak bírok anélkül. lehúzódik a csónak aljába. .vágta rá azonnal a férfi. hogy az ügye jobban fest majd a hatóság előtt. Utána kievezek a Bosszúig.

Számos fiatal nővel lehet még dolga addig. Egy másik országban. és aztán az. és azonnal visszazuhant az utóbbi három hónap borzalmába.. hogyan hagyta ott a legutolsót. Arcát öröm gyűrte ráncba egy pillanatra. rájuk összpontosíthatná a figyelmét. mire fel kell vennie az utolsó kenetet. hogy ostoba módon még úrrá lett rajta az izgalom abban a hiú reményben. s később elérnie. Ez a beszélgetés a szökésről Hurwood lányával. megfeketedett csontváza. egy jó évtized még. a feleségéhez. Aztán persze eszébe jutott. a tenger rőten csillámló felszínén. keze képzeletbeli alakon simított végig. Ráncos. az Anna Királynő Bosszúja mozdulatlanul horgonyzott odakinn.. semmiképpen sem térhetne vissza Barbadosra. ahogy egy hunsi kanzo felhasználhatja az ember vérét és ISMERETLEN VIZEKEN 130 . egyetlen bíróság sem hinne nekem. Azonnal elkapta róla tekintetét. a nő majd hasonlóképpen válaszol! Mindez túlságosan is fájdalmas élességgel idézte fel benne a három hónappal ezelőtt elveszített életét.ha eléggé odafigyel magára.. más néven talán újrakezdhetne mindent: elvégre alig ötvennyolc éves . hogy a király teljes amnesztiát hirdetett! Hiába igaz. hogy megkapja a kegyelmet. és egészen addig nem is állt helyre egykori énje. nem volt benne biztos. „Ennek a szökésnek mindenképpen sikerülnie kell gondolta. még ha sikerülne is elmenekülnie Feketeszakáll elől. akit négy évvel ezelőtt feleségül vett. Feketeszakáll nem képes-e pillantása irányán visszafelé haladva olvasni a gondolataiban.lefelé a homokos lejtőn a tüzek irányába: csizmái lomha tücskökéhez fogható hangot adtak ki magukból.Istennek legyen hála. hogy egyáltalán nem vagyok hibás. tattal előre: körvonala akár valami leviatán függőlegesen álló. ahogy lába az egyre iszaposabb lejtőn cuppogott. Miféle bíró érthetné meg azt. Feketeszakáll hajója. öreg keze bénán hullott teste mellé. megfosztotta tőle. az egykori bizonyosságot. és ismét ott érezte magában régi magabiztosságát. De persze. meghunyászkodott kis senkivé tette a korábban hajlíthatatlan katonatisztet. . amíg nem találkozott Ramóna lányaival.. A nő. A gondolat némi vigaszt nyújtott a számára. ahogy a bőrsarkakat végighorzsolták a fűrészes élű fűszálak.

használja azokat a szavakat és azt a hangszínt?” Rettentő gondolat ütött szöget a fejébe. sőt.. Tehát. bár beismerem. mint aki kificamította a bokáját. de ez alkalommal gyűlölettel. csak hogy visszafizessem a feleségem tetemes adósságát. hogy hasznát venné egy pénzes. amelyben koldusbotra juttatom magamat.. újra meg újra meg újra. ha Feketeszakáll már korábban kinézte magának.. Ismét Feketeszakáll égő lámpás nélküli hajójára pillantott. alakítást is vásárolt... S ha csakugyan én is tettem. ezért alapos vizsgálatnak vetette alá az életemet. a különféle betegségek. Na és ugyan ki volt az. Vajon mi lett volna? Talán a becsületem: belehajthatott volna egy tiltott. hogy én öltem meg az utolsó lányt Ramónánál. újonnan támadt férfiassága bőségesen ellentételez mindent. Bele akart rángatni. és kis híján hasra esve csúszott legalább egy yardot.. elkábítottak. ha az első lány csak úgy tett. 131 TIM POWERS . és csupán akkor döntötte el. sem a többi lány nem fogadott el fizetséget: azt állították. így aztán könnyedén felemelhette és elvihette az ágyáig? A későbbi látogatásai során sem ő.kicsavarhatja elméjét a testéből? Én biztosan nem szereltem fel a Bosszút.. napokig sajgott még a vállam utána.. Miért kellene azt feltételezni. és valójában épp azért esett rá a választás. hisztéria és búskomorság nélkülözhetetlen gyógyírjává lett de mi van akkor. ámde úriember számára elkerülhetetlen párbajba.. Bonnett arca égett a szégyentől. hogy ráleljen a lehető leggyorsabb.. „Biztosan így volt. Ha nem vettem volna feleségül azt a nőt. amit ő. Még abban sem vagyok biztos. aki épp azt a lányt választotta. egy másik utat kellett volna választania..és bármekkora bajban volt éppen. és ki mondta neki.. és megszervezte az egész látszólagos véletlent? Mi van akkor. azokkal a vonásokkal. hogy hiába nem emlékeztem rá. mi van akkor... ha Feketeszakáll pénzelte őket? Méghozzá kétségkívül bőségesen. mert ő volt a legvékonyabb. az én kezem sújtott le a széklábbal. amellyel kibillenthet a magam rendezett világából. miszerint Feketeszakáll Ramónánál figyelt fel rá. legkönnyebben használható eszközre. meg is állt. aki ellopta a golyóimat. katonaviselt embernek? Mi van akkor .. merthogy egyszerű szolgáltatás mellé komoly.. Esetleg a tisztességem: olyan helyzetbe hozott volna.

amitől az asszony megfosztott..” ISMERETLEN VIZEKEN 132 . Nem mintha lett volna választásom. a vigyora akár a hegyoldalban kivillanó csupasz gránit rétege. Utána. és meredten néztem a halott lány többé már senkihez sem hasonlító arcát. csak megfizetnie Ramóna ribancait. Nem kellett mást tennie.De persze megkönnyítettem a dolgát. besétált a szobába az a gonosz óriás.. aki kinézetében és gúnyolódásában is kiköpött mása volt a feleségemnek. és döntésre kényszerített. majd aztán elkábítania és beküldenie egy lányt. hogy adják viszsza. ahogy hevesen dobogó szívem kisöpörte véremből a szert.

és lassan végigpattogott a ciprusok ágain és a csüngő fátyolmoha csomóin. ahol elmosódik a különbség föld és víz között. hogy a térképek csak annyira használhatók navigáláshoz. mint a többiek. és oly miazmás. valamivel a kalózok előtt vette észre a vitorlát. aztán kihunyt. a halak viszont a part mentén kúsznak-másznak. majd ugyanilyen komótosan visszasüllyedt a gomolygó ködbe: alakja elmosódott. majd az acélszürke tenger felé: a nap fél órával ezelőtt tűnt el óriási. a kígyók tavacskákban úsznak. Előbb kiáltás szűrődött el füléig a három lehorgonyzott hajó irányából. s még a csatornák és szigetek rendje is megváltozik holmi ördögi módon állandóan variálódó útvesztő gyanánt.a ködfoszlányok fölé emelkedett. a rezzenetlen levegő pedig úgy pang. amennyire a felhőkről készült vázlatok lennének. Azt beszélték. messze a láp felett megjelent a kalózok között szellemgolyónak nevezett. olyan vidék.Vitorla! 133 TIM POWERS ETH HURWOODTÓL . olvadt fémet idéző izzásban. majd lenn. és nem vakította el a tüzek fénye. nyomában még most is rózsaszínben ragyogtak a magasban úszó gomolyfelhők. hogy hatalmas méretük okán bárhol máshol csupán mászni képes rovarok itt szárnyra kaphatnak. mélyen benyúlik a szárazföld belsejébe. Ahogy a sötétbe boruló terület felé pillantott. Mivel Beth magasabban volt. foszforeszkáló gömb . véletlenszerűen mozogva lebegő. a füzeknél valaki a láthatárra mutatva azt süvöltötte: . A másik irányba fordult.TIZEDIK FEJEZET B jobbra húzódott a roppant mocsár. akár a mozdulatlan víztömeg.

Húsos ajkát felrántotta a mosoly. k-k-k. kérdés.Beth jól tudta. Valaki felkuncogott mellette. a mosoly pedig oly sebesen és véletlenszerűen suhant át az arcán. a kövér orvos különféle védelmező fétisei ellenére is vonakodott a kalózok közé keveredni. akiknek sikerül partra evickélniük. ha gond lenne. .. amely megfutamítja. semmint a szárazon.Sétálunk egyet. miként szabadulhatna meg a férfitől. Riadtan vette tudomásul. Elizabeth? . .Beth felfigyelt rá. mint olyasmi. és elindult botorkálva lefelé.egyetlen vászondarab. semmiképpen sem szeretett volna olyan vízi alkalmatosságon lenni. . és rohanvást indultak csónakjaik felé. Ám ha elbújik és itt marad. . „Hogy az ördögbe szökhetek el előle és érhetek oda a találkozóra Bonnett-tel?” . mely aztán egyből tova is tűnt. A nő nem törődött vele....törte a fejét.csattant fel Friend. akinek egyszerre mintha elvágták volna a jókedvét. és felitatta vele homlokáról a verítéket.A haltolvaj k-k-kis sze-sze-szerelmed halott. ellenséges kalózok. amit szélben rögzíteni szükséges. Beth tétovázott. igen . megáll-e a hajó és ideküld-e valakit.Addig is elkísérem.. ösztönösen vízen akartak lenni. .Ingujjából csipkekeszkenőt húzott elő.Mit gondol. . Amennyiben a vitorla .. az is csalódást keltően kicsiny . hogy ugyanabból a fajtából vá-váválasztod az utódját. . és közben kétségbeesetten igyekezett kitalálni. hogy amióta lelőtte Daviest.Ráadásul szerintem legalábbis a képzelőerő hiányára utal. ho-ho-holnap k-ki-kivi-torlázunk i-i-i. hogy kiderítsem. ISMERETLEN VIZEKEN 134 ..Ööö..Lemegyek a tüzekhez.Nem érdekes. mi történik. hogy hallja a nyomába eredő Friend lépteit.Ho-ho-holnap pepe-pedig.. .. . Elizabeth . miféle vitorla az ott? . a fenébe is.A kalózok felpattantak helyükről. mire nagyot ugrott és elfojtott egy sikolyt. Most már senki sem állíthat meg minket.a királyi haditengerészet hajójához tartozik. . . . .Friend hangja a szokottnál is élesebb volt ma este.mondta. hogy gondoskodjon azokról.Haditengerészet. Leó Friend a mocsári juharfák csoportja mögül lépett elő. hogy villog a szeme fehérje. innen.

hogy a hullámverés közepette a partra gázoljon. a Jenny egészen közeljutott a parthoz.A szakács túlélte! . Körbenézett. Sanda! . mogorván lemaradt. a fedélzeten lévők közül pedig néhányan nem várták meg a csónakokat. . hanem nekifutásból kivetették magukat a hajó orrából abban a vakmerő reményben. Volt. A Jenny elszabadult a hadihajótól! A kalózok fejveszett menekülése minden átmenet nélkül ünneplésbe csapott át. azonban a parton állók elismételték. és saját tempójában ment tovább.Ez az az istenverte Jenny! . Ő állt fel elsőnek a sekélyesben. és ne olyanba. míg Friend. muskétákat lőttek ki a sötét ég felé. minden sallangot nélkülöző mozdulatokkal úszott kifelé. így Sanda Jacknek sikerült elkerülnie a fogadásukra összeverődött tömeg nagyját. amit nem hallott tisztán. akár egy delfin.a lánc csörgése beleveszett a pokoli ricsajba. látván.így egy másik. Ám akadt egy. majd gyors. hogy kiderült. mielőtt horgonyt vetett . Harangok kondultak a Lármás Carmichaelen és a Jennyn . és a hajók csónakjait a homokon át a hullámok felé vonszolták a szabályosabb partraszállás megkönnyítésére. mielőtt látványosan hanyag mozdulatokkal megindult a part félé. az egyes hajókon lévő zenészek pedig sietve felkapták hangszereiket és zajongani kezdtek. . hogy mélyebb vízbe érkezzenek. Mivel a másik három hajónál jóval sekélyebb volt a merülése. hogy a hajó nem kínál szökési lehetőséget a nőnek.Még mielőtt a kapitányok elindulnak a szárazföldnek! Addigra még többen értek ki a partra. ugrásuk ereje és íve elegendő. fröcskölt és prüszkölt. láthatóan igyekezett pillantásával kerülni a 135 TIM POWERS . Beth boldogan szaporázta a lépteit most.Hála az égnek! .A lehorgonyzott Carmichaelen valaki kiáltott valamit.kiáltotta valaki a fövenyen várakozók közül. aki tudott úszni és kihasználta a lehetőséget különleges képessége fitogtatására: köröket írt le a vizet taposva. ami legfeljebb az állukig ér. .harsant az álmélkodó kiáltás.Feketeszakáll hajóján viszont nem -.Csapjál össze nekünk egy olyan jó kis vacsorát. . aki egyszerűen csak leugrott. nem a flotta sorhajójával van dolguk.

hogy Beth karját Jack nyaka köré fonja.. . noha ingatagon. .. s amikor találkoztak. . mégis futva megindult irányába a férfi is. hogy folytassa. hogy továbbra is jól lásson a sötétben. a Davies és a tüzek közötti. engedjék meg.Otthagyta Betht. . simára taposott terület irányába. Most az hiszitek. amikor észrevette a megnyújtott lépteivel a középen hagyott üres területre érkező Beth Hurwood karcsú alakját. Maradj itt a parton egy darabig. Felteszem. és láthatóan oda akart menni hozzá. aztán várj engem! Én majd.Uraim.. Szeretnétek tudni. aztán szakáll borította sötét arcán mosoly hasadt. így voltam vele én is.Nem. kifejezéstelen arccal hátrálni kezdett. de biztos akad benne hely neked is.Figyelj! Sokat beszélgettem az elmúlt öt napban Daviesszel... most én beszélek. nagyon is érdekli őket a történet. mit tegyél.noha az elmúlt öt nap során egyre szidta a sorsot. tudom. és nem remeg meg a mordály a kezében.. . A nő felé sietett a homokon.zihálta. a világ legtermészetesebb dolgának tetszett.hangzott fel a kiáltás a tűz melletti sokaságból. micsoda pernahajder: bátor.Mindenki azt mondta. hogyan lógtunk meg a hadihajóról? A kalózok jó hangosan adták a tudtára. csakhogy kiderült.. . hogy bocor nélkül maradtak. saját kezébe vette a dolgot a ISMERETLEN VIZEKEN 136 . . Stede Bonnett-tel ellopunk ma éjjel egy csónakot és elszökünk. hogy mind egy szálig odavesztetek.Hát itt van! . amíg Bonnettnek sikerül csónakot kerítenie.Sokan meghaltak .így a férfi. és megindult a csődület felé.. hogy bemutassam az új fedélzetmesteremet! . ármányos.tüzeket. és. A tömeg peremén Beth Hurwood lassan. a Jenny érkezése kissé késlelteti a dolgot..kiáltotta Davies. . az utolsó sortűzben . egy-két bátorító láb is taszigálta őt előre.Sanda! . hogy mondjon valamit. sőt.A bejelentést követő szórványos taps nem akadályozta meg abban.A fenébe! Mindjárt visszajövök. viszont egyben remek figyelemelterelés. Megmondom. Sanda a válla felett nézett vissza rá. csak a főzéshez meg a bábozáshoz ért igazán. A szikár kalózvezér vigyorogva fogadta . azonban tucatnyi kéz.. Jack! Hol a pokolban kódorogsz? .Tudom. .

hogy a brit hadihajó a pusztulás martaléka legyen. . rám kacsintott.Csakhogy . és amint leértünk mi meg még pár tiszt. mint a ma született bárány. miben sántikál. így a sebesültek láztalanul lábadoztak.. engem a többiektől távol kell kihallgatni odalenn. szegény fejem. Mondhatja azt.de ha most azonnal elindulunk. a kabinban. Mint kiderült. és örömmel tanúskodom majd a bíróság előtt. Kezét a háta mögött összefonva. Jack felkapott egy pisztolyt. és a sokasághoz csapódván kurjongatva helyeseltek. Phil! . én nem tartozom ezek közé a mocskos kalózok közé. és egyszerűen ledurrantotta a kapitány fejét a nyakáról! Ez alkalommal viharos volt az éljenzés: Sandát a kalózok vállra kapták és körbehordozták a tüzek körül. . uram.Gyerünk.lihegte a nő. gyorsan! .” A Jenny legénységének számos tagja kiért közben a partra. és a hátunk mögött bezárult az ajtó.Attól tartok. . és sikerült „felrázni Kartfúr mestert”. kivéve a Sanda gyereket. Azonkívül a Jenny érkezését is hasznunkra fordíthatjuk.Épp így mondta. a flottabeliek halásztak ki a vízből. mialatt Davies nagy élvezettel ecsetelte a háta mögött. mikor senki nem figyelt oda. a Jenny lebénult és foglyul ejtették. aszitte róla a kapitány! .folytatta Davies -. Bonnett a dagályt jelző vonal szárazabbik oldalán álldogált. és Davies válla is egészen rendbejött. hogy kiderüljön.kezdte emelt hangon -. Ő pedig nem tett egyebet. akkor nem kell tartanunk tőle. Még azt is elérte. Jack miképpen érte el.Ártatlan. hogy csatlakozzak hozzájuk.Miután lepuffantottak a Carmichaelről . úgyhogy vártam. meredten bámult a feketéllő víz felé: háromszögletű kalapjának dőlése alapján épp az eget fürkészte. meggyőzte a kapitányt. engem úgy kényszerítettek. olyasvalakinek beszéltem a szándékunkról. .. és felvittek a hajójukra. amiért is hamarosan elszámolok majd néhány jelenlévővel. aki elárul minket. hogy a hajójáról átvett 137 TIM POWERS .. hogy a lény valamelyest figyelemmel kövesse a szlupot.. amikor a lány rátalált. aki azt mondta a kapitánynak: „Jaj. aztán sarkon fordult és rohant a sötétbe boruló partvonal irányába. a túlélő cimborák fegyveres őrizet alatt álltak.halott vajákos felszerelésével együtt. Beth tett még egy lépést hátra.

Vállat vont. és próbált figyelni a szélrózsa minden irányába. és részvétteljesen elmosolyodott. menjünk már! Minden egyes másod. a férfin keresztül valaki más beszélt hozzá. .. ami az előbb világossá vált a számára: noha a hang Bonnett hangja volt és az ő szájából szólt. Megfeszült. Bonnett felé fordult. Beth elakadó lélegzettel pördült meg. még mielőtt meghallja a Jenny legénységének megállapodása alapján született. amelyet szeretne eltávolítani a tábláról.kezdte szelíden. hogy szól a kalózoknak. és kétségbeesetten szaladt vissza a tüzek irányába . miért volt ennyire feszült és ideges. nem igaz? Az isten szerelmére. és észrevette Venner köpcös. . arcán eddig nem látott kaján vigyorral. igaz? Loppal elinalni? Ez megmagyarázza. amit az elmúlt öt nap során Daviestől tanult. majd ujjait a Daviestől látott kényelmetlen ISMERETLEN VIZEKEN 138 . mert semmiféle észérv nem adhatott magyarázatot arra. rőt hajú alakját.Szökés.a világgal kapcsolatos alapvető meggyőződése is megingott az előbb.. amikor megcsapta orrát a túlhevített fém mostanra már oly ismerős szaga. Sanda megfeszült. Jelen pillanatban egyik sem nélkülözhetetlen a két figurából. Épp azon volt. amikor a legszélső tűz felé nézett: egy-két pillanatig erőltette a szemét. ha megtanulja az ember. Itt elhallgatott.Sajnálom. elmondhatja neki a saját változatát Davies megmentéséről. Nagyon feltűnő lelkiállapot ám az ilyen. miközben fészkelődött egy kicsit bizonytalan ülőhelyén. Orrát akkor csípte leginkább a kellemetlen szag. erősen kiszínezett beszámolót.. s igyekezett felidézni valamit abból. Kifújt a tüdejéből minden levegőt. hogyan kell kiszagolni. és zümmögni kezdett egyet az egyszerűbb hárító dallamokból. $ Sanda az orra alatt mormolta a szitkokat: szem elől tévesztette Betht.. márpedig azt remélte.ellátmány a Jenny megcsappant készleteinek pótlásához szükséges. tegyék le. . .Hm! .

Sanda a part és az Anna Királynő Bosszúja kivilágítatlan tömege között félúton járó csónakra meredt. . kipp-nyikopp.Ó! . Mi ennyire rettenetes? A kérdezett jobb keze homlokához rebbent.Thatch .. hogy arca még a szokottnál is ráncosabbnak és beesettebbnek hatott.egy-két figyelmetlen kalóz még felkiáltott. ám amint Venner rájött. egy részeg vénember végére ért hosszan tartó kacagásának. mint a Golfáramlat. . .” A parthoz legközelebb állók felhagytak az éljenzéssel és az ordítozással. Ketten ültek benne. Jack megsejtette.helyzetbe görbítve felemelte bal kezét. és hagyták.. A sötét tenger felől pedig felhangzott az evezővillákban nyikorgó lapátok zaja: kipp-nyikopp. Jack még soha nem kívánta ennyire buzgón. aki jobban hunyorított. „Nahát. mint amenynyire a tűz fénye miatt szükséges volt. Jack úgy vélte. az egyikük. hogy ő nem kutya.azonnal megszűnt a szag. a nagyobbik ilyen távolról mintha szentjánosbogarakból álló fejdíszt viselt volna.gondolta.mondta halkan.. Daviesre sandított. Jack sípolva szedte a levegőt. hogy rajtakapták. elfordította tekintetét .Mi az? . ahogy a tengeri rablók ráuntak szórakozásukra. bárcsak Wilson kapitány ne akart volna végezni Daviesszel. Azt hiszem.. . Eszébe jutott a sajkával közeledő emberről hallott összes történet. s néhány másodperc elteltével mindenki elcsendesedett . a rettegett hunsi kanzo alkalmazkodott a szigetlakó fehérek közül a legügyesebben ehhez az új. hogy leszökkenjen a tömör homokra -. és bár állkapcsa úgy feszült. Madár úr pedig még egyszer figyelmeztette az embereket. végül csupán megvakarta a fejét. ám aztán teljes lett a némaság a tengerparton. nahát . milyen is lehetett 139 TIM POWERS . Feketeszakáll legalább annyira látszott az itteni világ elválaszthatatlan részének. azonban tétovázni kezdett. Venner szerint nem én vagyok a legalkalmasabb a fedélzetmester tisztségére. nyugati módihoz.kérdezte suttogva a mellette állót. ezt nem árt tudni. Thatch . Sanda nyugtalanul pislogott körbe. először keresztet akart vetni.Jön egy csónak. és úgy vélte.Feketeszakáll.

Mr. itt vagyunk egy év elteltével.csak ült a ladikban: nem próbálkozott partra vezetni a lélekvesztőt.Sanda borzongva vette észre. megpillantotta a félkarú Benjámin Hurwoodot: az öreg megállt mellette.Íme. amit Davies Hurwoodról mesélt. a jármű előresietett. és a feje körül izzó vörös foltokról kiderült. Sanda pedig nem tudta eldönteni. amit ő. mire Feketeszakáll átugrott a peremén. A csónak meglovagolta az egyik kicsapó hullámot. cakkos tetejű árnyalakja kirajzolódott a bíbor ég előtt háromszögletű kalapja túlságosan is elkeskenyedett és hosszúra nyúlt a sarkaiban. de a mélyebb víz felé sem vette az irányt az újabb hullám érkezése előtt. még Daviesnél is magasabb. s ahogy a víz tajtékos habbá silányult. egy pillanatra megtorpant: óriási. hogy nem brit ISMERETLEN VIZEKEN 140 . Hurwood .szólalt meg. . az is világos volt előtte. borzas sörényébe és szakállába font gyújtózsinórok égő végei. míg gerince csikorogva a homokba szántott a sekélyesben. ha ő maga bármikor Hurwood helyében találná magát. pedig attól tartott. Megérkeztünk tehát augusztus elsejére. elkések. Evezőse . Aztán a tüzekhez ért. úgy gondolta. Magas volt. . akkor nem annyira az erény. . miután döntöttek egy megoldás mellett. tudja. és ahol vízszintessé vált a talaj. vajon arra utal ez. amire maga szerint szükségünk van. és nagy loccsanásokfröccsenések közepette kiballagott a partra. Hurwood is leplezi érzéseit. és nem azt az utat választaná. akár egy szél faragta szikla.ígéretéhez híven remek hajót hozott nekünk. és ahogy körülnézett. nálam pedig itt van a gyógynövény. Csizmatalp csikordult mellette a homokon.fiatalemberként: akaratos ifjú. és legalább olyan szilárd és vaskos. S bár tisztában volt vele.. Sanda úgy vélte. Ahogy eszébe jutott néhány dolog. azonban Daviesszel ellentétben Beth apja láthatóan pattanásig feszült a türelmetlenségtől és a várakozástól. és a feje körül ide-oda ringó vörös fénypontokkal a pokolból éppen csak előmászott háromszarvú démont idézte Jack számára. és meredten figyelte a csónakot.Enyhe akcentussal beszélte az angolt.. aki eltökélte. Feketeszakáll felgyalogolt a homokdűnén a tüzek irányába. hogy az öregember egy gyilkos. inkább a félelem vezérelné ebben. palástolja esetleges kétségeit. hogy állát felkötötték . miért.

a három hajó legénységére . nehéz. hogy velünk tarts? . A Carmichael legénységének egyik tagja odasietett egy kancsóval. de annál feszültebb hangon. . Davies visszavigyorgott rá. ahogy az előbb a tüzekhez siető és ezért még most is ziháló Leó Friend lopva elvigyorodik . mindketten találjuk meg.... azonban Davies elkapta a grabancát.Itt vagyok. hogy vér csorog végig csíkot húzva Feketeszakáll középső két ujján.Phil? . és halvány füstpamacs kígyózott elő belőle .aztán egészen tisztán látta. Sanda felfigyelt rá. akárha alatta patkányok rohangásznának.mondta a kalózkapitány halk. bár nem túl feltűnően: szívdobbanásnyi időre mintha megmoccant volna a mandzsetta. .Van még valaki. .Kívánom. csontos arca csillog a verítéktől. vagy egyszerűen csak a beszéddel szembeni érdektelenség jele.Próbáljuk ki! . . . majd cseppekben hullani kezd a homokra. .Rumot .Davies előrelépett. 141 TIM POWERS . meglehet.. úgy rántotta vissza. A hosszú kabát megremegett. a vicsorban szinte az összes foga kivillant. amit maga tett. A kalózkapitány a központi térség közepére lépdelt. A közelében lévők ráolvasásokat dünnyögve hátráltak néhány lépést. Sanda is bámulta.Jackben most először merült fel a gondolat. . míg Hurwood és Friend előrehajolt. úgy figyelték. ahogy széles kézelőjű kabátujjára pillantott.Az óriás körbejáratta tekintetét a többé-kevésbé három csoportra . mi történik.Egyszerre elhallgatott. . uram. . fekete kabátja miatt.származású.Nem tartottad magadat a parancshoz. .kezdte.szétvált egybegyűlteken.Eléggé felépültél már. amelynek bő szárnyai egészen lábszára közepéig lógtak. . Ezek az idők bizony próbára teszik az embert vigyorgott Feketeszakáll.így is lesz. amit keresünk! A hatalmas kalóz mögött megpillantotta.Mármint ellentétben azzal. és lebarnult arca egészen kifejezéstelenné vált. ha az ifjú orvosnak saját elképzelése és céljai vannak. .Aha. mi a helyzet akkor.

Sanda Jack .. miféle útra indulnak ma éjjel a veszedelmekkel teli lápon át. mennyire hasonlít egy dühtől eltorzult arcra. Beth is jön a mocsárba. és már sietett is vissza Davieshez. hogyan hozhatná el oda bárki is Beth Hurwoodot. amiért Davies nem mondta el neki. és még feltehetően Hurwood tanítványa.kérdezte rekedten Feketeszakáll. kért egy poharat.csattant fel. a visszataszító formát öltve alkalmazkodott lények között. de gyorsan! Jack a legközelebbi máglyához szökkent. hogy elképedése kiüljön az arcára. felkapott egy lángoló végű botot.. sietve kihúzta lőporszaruja dugóját. az emberek Jacket figyelték. .Jack! .No meg Bonnett és Hurwood. Sanda úgy vélte. Amint Sanda felfigyelt arra. és miután megtöltötte. majd egyszerűen nyitott szájába fordítja a pohár tartalmát.. aki erre jó messzire eltartotta magától a poharat. az izzás ki is aludt. egész feje lángra kapott. így nem hagyta. . azonban elvonta figyelmét a látvány. Tüzet. meg Hurwood lánya. a férfi felett pedig rőten ragyogó füstfelhő kavargott. és belerázott néhány maréknyit a fekete porból az italba. nyomában nem maradt más.közölte pergő nyelvvel Davies. Bár Feketeszakáll még nem nézett rá. Egyszerűen nem fért a fejébe. csak a meggyújtott kanócok halvány fényudvara. .Én és a fedélzetmesterem. Leó Friend is. Davies pedig odavitte Feketeszakállhoz. Megfogta a kancsót.Kijön velünk? ... aztán amilyen gyorsan felvillant. amit kerestek. ő pedig a pereméhez érintette a bot izzó végét.Nem csak nyers rum kell! . Azonban dühös volt. Azonnal lobogni és bugyogni kezdett. Egy pillanatig úgy tűnt.. valami tollatlan madárhoz hasonló szerzetet lát a kalózkapitány kezén gubbasztani. Ő az a kövér gyerek.szólította aztán Sandát. Még ennél is veszélyesebb lehet az a „mágikus egyensúlypont” valahol az őseredeti iszap közel áthatolhatatlan erői. merthogy a kalózvezér elmesélte.. már el is oszlott. . ISMERETLEN VIZEKEN 142 . ahogy a roppant méretű férfi teljesen hátrahajtja a fejét.

.gondolta. „Óriások éjszakája” . ahogy vér szökken az arcába. mivel nem szívesen kerültek közel a mereven.Mi lett Hodge-dzsal? ... Davies megfelelő embert választott.kezdte. uram. már-már gyanakodva az óriás. .Sanda.A szabadulásunk Sandának köszönhető.Köszönöm. A férfi egy pillanatig egyenesen a szemébe nézett. Sanda. és mérlegre teszik. és elsietett. mit tudsz. .. . állj csak meg a saját lábadon! . hát persze. „Miért nem részesítenek valaki 143 TIM POWERS . Csupaháj terjedelmes hasába... nagyot sóhajtott. .. mivel szinte hallani vélte. Mutasd meg ma éjjel.. mire valósággal hátravetette osztatlan figyelmének nyers ereje. Az érkező hullámok előbb félig megtöltötték a csónakot.dörmögte az óriási kalóz nemtörődöm mozdulattal összeroppantva a poharat. amit találnak. a nagydarab kalózkirály pedig ráemelte tekintetét.Nem láttad Philt? Ööö.Látom. és bár Samedi báró meg Maitre Carrefour jár velünk. . és hagyta. Akarom mondani. hogy a bocor állítólag süket. A kalózkirály undorodva kiköpött. mozdulatlanul üldögélő evezőshöz.. és csak most jutott eszébe. Lépj csak előre! Jack így is tett.mondta halkan.A fedélzetmestered . .Üdv a nagyvilágban.Bocsáss meg ..Jack magát is meglepte a válaszszák Habár nem. hogy összepréselt lelke visszanyerje megszokott kiterjedését. amikor a Forráshoz érünk. nem hallasz. mi minden van a Lármás Carmichael fedélzetén . a vakító napsütésből most lépett át az árnyékba. mire néhány tengerész nekilátott kivenni belőle egy nagy ládát . Majd hangosabban így folytatta: .Szökés közben végeztek vele a hadihajón .felelte Davies. . ám aztán kitaszigálták a sekélyesbe. nem egészen. amint pincétől a padlásig átforgatják elméje minden zugát. Davies kapitányt? A francba is. Sanda pedig..sokat ügyetlenkedtek... mi? Miért is.Hallottam hírét .. Sanda megfordult. nem is tudtuk.. .Ezzel elfordult. Jack pedig érezte.A bocor meredt tekintete oly átható volt. .Sohasem. hogy felügyelje a munkát.hümmögte Feketeszakáll. aki úgy érezte. . ahogy igyekezett átlesni a tagbaszakadt varázsló válla felett. Úgy hiszem. hogy abbahagyta a zagyválást. és kis híján beleütközött Davies bocora.

Isten tudja .Egy szóval sem mondtad. Kartfúr mester.Ide hallgass. . akárha egy palack jóféle bor lenne. amelyeknél lehorgonyozták őket. Csupaháj nyilvánvaló kétellyel. . majd a fejével Feketeszakái] irányába biccentett. ha a karibi loák tényleg olyan gyengék itt.Na de. nehogy bármi baja essen. ahogy megremegett. Sanda aggodalmasan rázta a fejét.” Feketeszakállal ellentétben.. ISMERETLEN VIZEKEN 144 . Davies néhány lépésnyire onnan a homokdűne tetején álldogált.. Szerintem valami nehezebb varázslatról lesz szó.Tényleg nem? Meglehet.Tessék? Ja.Az biztos . Más szóval a különböző lehetőségek. Jack. Jack ideges. az idősebbik most éppen védekezik.bólintott Sanda komor arccal.. a véletlen ura. . rávigyorgott. nem tudom pontosan. udvarias vigyort villantott a bocorra. majd elhátrált onnan. . .Esetleg egymást. . Thatch csak helyesen ejti.Hatalmas ember.Ahogy a Jennyn mondtam neked. mi? .értetlenkedett magában. ő meg a többi szellemfickó egyre gyengült.Őszintén mondom. A kalózvezér észrevette. csak a mi jó barátunk. Phil . csalódottsággal tekintett rá.mást ebben a pillantásban? . hogy valamiképpen visszakapja majd. hogy a fenébe akarják megóvni a mocsárban? És ki az a Maitre Carrefour? .. aki csak gyanakodott. Daviesnek felszaladt a szemöldöke. „a keresztutak mestere”. Loák biztosan vannak itt is. Valószínűleg azért. amelyet valaki túlságosan sokáig hagyott kinn a napon. Úgy vélte. .bólogatott a kalózvezér. és sietve megkerülte.Aminek köze van Hurwood feleségéhez. Igen. . . mert nem tartozik rád.. hogy Beth Hurwood is velünk jön a mocsárba.Mit akarnak művelni vele? Davies felsóhajtott és a fejét ingatta. mint ahogy mondtad.folytatta halkan. Azt jelenti. ő pedig odacammogott hozzá. és ettől még jobban megriadt. Azt viszont észrevettem. Samedi. . a vénembert egyedül az élteti. hogy nagyon igyekeznek. . ahogy ennyire északra távolodtunk azoktól a helyektől. sőt.

és közölték velem. és 1692 májusában . . ha nem sikerült megúsznia. felvittük a hajót egy olyan területre. De amikor én ott jártam. mint Thatch. hogy nem tűnik valami ügyesnek a varázslásban. meg kell állnunk a saját lábunkon. aztán felkuncogott és a fejét csóválta. hadd mondjam végig! Utána beszélhetsz. hogy eljusson odáig? Főleg úgy. amikor rátalált. miként vehetjük hasznát. Bizony.. és egy behajózási hibát jelentettem a királyi raktárnak. hogy a Hattyú nevű fregatton szolgáltam. de mi vezérelte. .Te is tudod. élettel teli városkának láttam. méghozzá úgy. s miután végeztem ott. . Szóval június második napján. Szerintem valahogyan megtudta. nyugatra voltunk. Jack? ... Nem.Milyen régóta vagy a nyugati féltekén. Én tizenhat éves koromban pillantottam meg először ezeket a szigeteket.. ahol megdönthettük. Nem értem.. Jack: ahogy kijöttem onnan tele sörrel meg Littleton remek pörköltjével 145 TIM POWERS .akkorra már tizennyolc voltam ..de ezek indián loák lesznek. egy évvel azután.Davies felsóhajtott. Sanda mérgesen ráncolta a homlokát. Segíteni biztosan nem fognak nekünk. amikor ennyi nehézséget felvállalt. . nem. betértem a szomszéd ajtón Littleton fogadójába. Davies mondani akart valamit. ha Hurwood állja a szavát és megmutatja. vagy mi..Azt hiszem. hogy egy bristoli utcán elkaptak a kényszertoborzók. Ahogy Thatch is mondta. itt tulajdonképpen csak magunkra számíthatunk. hogy ne fertőződjünk meg. hogy tengerész vagyok őfelsége flottájában. én messze lenn voltam a parton. míg a társaim vakarták a napon a fúrókagylókat a hajótestről. Akkortájt az volt Jamaica első számú kikötője.. . egyáltalán miért jött ide Feketeszakáll. tíz évvel azelőtt Port Royal igazi szeméttelep lehetett.A fenébe is.a Hattyú épp Port Royalban horgonyzott. Mondjuk egy hónapja.. hogy egyszerűen elrepüljünk onnan. Mondok neked valamit. a Carlyle-erőd falaitól úgy százyardnyira. A lényeg. a dzsungel mélyén nagy mágikus erő lakozik. az volt Henry Morgan hazai kikötője.. csak egy kedves.Na igen. Persze. Szóval akkor még arra is képesek leszünk. amint odaértünk ehhez a mágikus fókuszhoz vagy Forráshoz.

mert a földrengés kezdetekor már az oldalán hevert. ám roppantul sokat tudott a vodun-ról. kétezren vesztek oda aznap.ha jól emlékszem rá. .Záporozott rám a tégla meg a föld. . ha felvágják. egy olyan fiú. amiről eddig beszéltek.. Samedi bárónak.. legvadabb tengeren.. bocs.. mint a torta. akár egy fogpiszkáló a valaha létezett leghullámzóbb.Ööö. Belemerültem az emlékeimbe. és ő pont közéjük tartozott. . érted? Mint valami hatalmas korsó erjedő sör. Később úgy hallottam. akinek a bőre ugyan fehér volt. hogy a fogadótól háromsaroknyira a szárazföld irányában egy Angliából jött vénséges szemfényvesztő gondolom.Szerintem vagy három percig víz alatt lehettem . akinek a titkos drogue-ja a füstölgő.... egészen elfeledkezett arról... kiugrott a lábam alól a Thames Street.. Még épp időben fordultam vissza a fogadó felé.Ja.folytatta Davies.mondta Sanda jó hallgatósághoz illően. Sanda lenyűgözve hallgatta. hogy azért. Végül kijutottam a felszínre. kis híján ízekre szedett maga a víz. amit csak el tudsz képzelni. miközben mintha nem tudta volna eldönteni. benne teknőssel -. afféle csíkokra. . aki Jamaica hegyei között. amilyen ez a Hurwood . pontosan merre is akar zúdulni. a szökött és szabadon élő feketék mellett nőtt fel. kedves uram. olyasféle mágiával. amiben szerintem nem lehetett valami jártas. hogy lássam. olyasféle valaki. Csakhogy aznap ott volt vele egy tizenhat éves suhanc is. parázsló tűz.a feltámasztás varázslatának egyik igen nehéz változatával próbálkozott azon a rettentő június másodikén. Majd: . akár az ágyúlövés vagy a mennydörgés.. belekapaszkodtam egy tetőgerendába: úgy hánykolódott ide-oda. Az újbóli megtestesüléssel szórakoztak: azt ISMERETLEN VIZEKEN 146 . Az egész fortyogott és habzott.Jézusom! . Lehet. amint az egész homlokzata darabokra hasad. ahol egészen délig Port Royal húzódott. tényleg. de mi köze ennek a.. aztán a téglával kirakott utca széttört.. a Temetők Urának. és rengeteg embert kihúztunk még a tajtékzó tengerből. és belecsúszott a tengerbe. Aztán épp a Hattyú vett fel: rohadt kevés hajó maradt épen. marha volt. Hát úgy. nyomában az egész várossal. és az előző évben szentelték fel a legfélelmetesebb loá-nak.. Keresztül-kasul bejárta az óceán újdonsült darabját. és a szárazföld felől olyan robaj támadt.

.. márpedig ahhoz friss emberi vér szükséges. és. szárazföldön. valami köze van ennek ahhoz. Ez volt a kérdésed. . egy-egy jó napján sikerülhetett pár döglött bogarat feltámasztania.Úgy hívták.próbálták kideríteni... tehát kiderült..Igaz. igaz? . aki valaha is létezett.Ööö. viszont aznap ezzel a tizenhat éves kölyökkel állt párba. Na. Jack. értem.. . ez vezérelte ide két évvel ezelőtt...visszhangozta Sanda. . .. szóval kisült.Azt hittem.Ó! . ezt tudod. ezt egyikük se tudta akkor. Úgy hívta.. .. És? . hogy ez a fehér gyerek a leghatalmasabb természet adta varázsló ezzel a bőrszínnel. és nekilátott feltámasztással bajmolód-ni Port Royalban. aminek a felkutatására a dzsungelbe megyünk? Davies pislogva nézett rá.Sanda egyáltalán nem nyugodott meg a hallottaktól. az előttük élt karibi indiánok pedig biztosan.Na jó.. hogyan kell régi lelket új testbe költöztetni.. Hát nem ismered a történelmet? Juan Ponce de León is ezt kereste. az Ifjúság Forrása. . Azóta igyekszik tökéletesíteni a feltámasztásos trükköt. bár valószínűleg a vénebb bocorok között akadt. Az életet és a halált elválasztó falon tátongó lyuk: aki ott van a környékén..Szóval kiderült. aki igen. hogy nagy erejű feltámasztásos varázslatokat a tengeren kell végrehajtani. Jack. . úgyhogy elkaptak valami szerencsétlen koldust hozzá.És erre Port Royal városa a tengerbe vetette magát. A vén angol varázsló már korábban is próbálkozott ezzel. 147 TIM POWERS . Ha jól értem. igaz? .Ez. mittudomén.Igen. és mi ez a Forrás vagy fókusz.. Sanda várt egy pillanatot..Sanda az éjsötét óceánra pillantott. azt lefröcskölheti az egyik oldal.. . Ed Thatch. hogy a vér meg a tengervíz között létezik egyfajta kapcsolat. ez a tizenhat éves. . Na..

Feketeszakáll... Mi is a neve? Nem Margaret... azonban az emberek még mindig a helyüket keresték az oldalhajókban. Beleskelődött a templom egyik félreeső ajtajának a két szárnya közötti résen. IKOR TELJESEN ISMERETLEN VIZEKEN 148 . a drága jó Margaretemet..mondta vigyorogva..TIZENEGYEDIK FEJEZET M besötétedett. az életemet. a. a kalózzal és... majd elindultak északnak a part mentén a folyó és a csónakok irányába.hajtogatta magának és én Florida nyugati partján vagyok éppen Edward Thatchcsel. Nem vagyok negyvenhárom éves. tárgyakat kövessen. egyáltalán nem vagyok a chelsea-i templomban. Nem a menyasszonyomat látom ott. és nem hagyta. ahogy visszaadta vőfélyének a flaskát.. Az ott a lányunk. Eliza-beth! Ez az. csupán a képzeletében léteznek. óvatosan foglaltak helyet a padokban. de legalábbis azt..” Hunyorogva nézett az előcsarnok ablakán beszüremlő.Kösz. ragyogó napfénybe. hogy felálljon és a nyomukba szegődjön.. . amelyekről jól tudta. és a lelkész sem került elő egyelőre.. Peter . „1718-at írunk . és nem is 1694-et írunk. bár az oltár túloldalán lévő imazsámolyok egyikét egy riadt kinézetű ministránsfiú foglalta el. inkább összeszorította a száját.. ahol már-már hallucinációknak kellett volna neveznie őket. a lányommal.. az eszköz.... hogy tekintete olyan alakokat. Bármit is látok. csakhogy Hurwood mélyen hallgatott róluk. aki ügyel az elmém épségére. Davies és a többiek pedig megitták az utolsó pohárka lélekerősítő rumot is. Az elmúlt néhány évben egyre élénkebb és kitartóbb ábrándképek mostanra eljutottak arra a pontra.. Benjámin Hurwood erőt vett magán.

és nagyot kortyolt belőle. A levegő egészen friss lett. Peter. Megfontolt. Tessék.. .Nyugalom. .Hurwoodnak az futott át az agyán. és a divatra fittyet hányva soha nem hordott parókát. mintha nehéz köveket pakoltak volna a gyomrába.Még nem látom Margaretet . Nem járja.csattant fel indulatosan.jegyezte meg Peter.Azt hiszem. mennyire ideges a vőlegény. Már nem látta a haját a tükörben. viszont a szellő tenger és mocsár illatát hozta magával . és éveinek száma ellenére egyetlen ősz szálat sem lehetett felfedezni tincsei között. hogy meggondolta magát. .Szerintem te vagy az.. vidám hangvétellel palástolva aggodalmát. hogy részegen álljak az oltár elé. és hunyorogva a templom hátsó traktusát leste.biztosította tanúja. beleőrülnék. egy évszázadnyi tömjénfüst.Húzd el azt az átkozott függönyt! 149 TIM POWERS ....Nyilvánvaló. eltekintve attól a lámpástól.. . Soha nem láttam még ilyen sápadt vőlegényt.felelte Hurwood hosszú barna hajának fürtjeit igazgatva. így most teljes sötétségben álltak. társaságban mindig „saját hajával” jelent meg. mialatt Hurwood újra odament az egyik polcnak támasztott üvegdarabhoz. azonban a hajára igen büszke. . . Ben.. A vőlegény ennek a lehetőségnek a puszta felvetésétől is úgy érezte.Az isten szerelmére. Ennyi elég. hogy gyakrabban kellene szellőztetni itt. .A hiúság bűne .Köszönöm. húzd meg újra a konyakot. melyet eddig nem is vett észre. ma megbocsátható e csöppnyi vétség . ...Csak tréfáltam! . Peter mosolyogva figyelte. molyrágta kárpitok és száradó könyvkötések egészen szokatlan szagokat képesek létrehozni.. ..Betegyem a lányt a csónakba? .kérdezte Peter.Van még egy kis időnk . ..Meglesem magamat még egyszer a tükörben. . ahogy kissé kihajtotta az egyik ajtót.mondta a tanújának. Hurwood elfogadta a felé kínált flaskát. aki túl sokat ivott . visszahúzódó férfiú volt. ne is mondj ilyet! Abba. .dünnyögte. aki közben valamiképp függönyt húzott az ablak elé. biztosan eljön..

Mr. . mivel most már biztos volt benne.. Magabiztosan megindult lefelé.kérdezte felettébb rémülten.Ezért van itt.szólt Hurwood. és az elmúlt negyed évszázad emlékei földcsuszamlás módjára omlottak rá. szívós mangrovegyökereket. földszagú? Ekkor magához tért a látomásból. és épp akkor feszegették fel Feketeszakáll faládáját.gyújtott az oldalsó csarnokban. . történt valami a menyasszonyával.Margaret halott. mivel rendszeres időközönként rátört a képzelgés.Ég a templom! . . elegáns alakja helyett egy szörnyűségesen kövér fiatalembert pillantott meg nevetséges öltözékben.Igen.kiáltotta. galambőszen állt a helyén..Persze. .Csak nyugalom.. hogy ő valójában szertartásos lassúsággal sétál végig a templom főhajójának padlóján..Ideje beszállni a csónakokba. Néha-néha megtántorodott egy kicsit.Margaret jól van? .. ..mondta valaki. . az árnyékok és a rézsútosan a földre vetülő színes fényfoltok egymást váltó sorai között. ahogy a partról egymásnak adogatták a viaszosvászon ISMERETLEN VIZEKEN 150 .Peter! .. . ahol a partra húzott csónakok várták.ismételte Leó Friend.nem is egyet. . Hurwood riadtan vette észre. és férfiak álltak térdig a fekete. ahogy egyesével elhalad a nagy ólomüveg ablakok előtt.Akkor nem esküvő. hanem temetés miatt lehet a templomban. mindenképpen tedd be.Maga pedig akkor is épeszűen fog viselkedni a következő néhány órában. Hurwood . . . ha saját magamnak kell irányítanom .Ki vagy te? . De miért ilyen kicsi a koporsó: négyszögletes. Elizabethet a csónakba. a folyó irányába.Most nincs idő látomásokra. Hurwood . hanem egyszerre hármat . széltében-hosszában legfeljebb másfél lábnyi fadoboz? És miért ilyen büdös.Meghalt! . meghalt . hogy a lámpás tüzet . fáklyafénytől csillogó vízben. azonban Peter karcsú.magyarázta türelmetlenül a kövér ifjú. emlékszik? . s nyomukban elgyengülten. minden bizonnyal Peter.A tanújához fordult. Mr. A folyópart úgy százlábnyi hosszú szakaszán karddal lenyesegették a pókszerű. akinek sikerült még némi távolságtartó derűt is a hangjába csempésznie.tette még hozzá elkeseredetten. Leó .

hogy apró-cseprő bosszúságokkal törődjön. főnök? . amíg a halál el nem választ? . és a vízben álló társainak dobta. hogy még a csizmája sem lett vizes. uram . Még mindig az imazsámolyon térdelt. inkább mintha eltévedt volna. Hurwood a szeme sarkából látta a ministránsfiút. Mind a három csónak orrában szövétnek égett: Hurwood látta.vihogott a mellette álló férfi.egészségben és betegségben. aki az előbb vette ki az utolsó csomagot a ládából. néhányan rizst dobáltak. Noha kifejezetten jelezte.. . amikor beszállt. és Hurwoodtól való félelmükben olyan közel húzták a járművet a parthoz.. Az első kalóz a társára kacsintott. .. ahogy menyasszonya után fellépett a hintóba.mondta ki akkor. . de nem voltam benne biztos. .. mert túlságosan is örömmámorban úszott ahhoz. .Attól még nem felejtem el. A férfiak arcáról azonnal leolvadt a vigyor. mint aki kitart. mert a társam súlyos egyéniség. Észben tartom majd. Nem is annyira riadtnak. . . . A kalózok szótlanul engedelmeskedtek. .. 151 TIM POWERS .Hö-hö-hö! Hurwood pislogott párat. uraim.Felettébb mulatságos.. hozzák ide és tartsák erősen. Davies tartotta meg őket a víz fölé lógó mangrovecsonkba kapaszkodva. ahogy Leó Friend letipeg a lankán. kitart . mit kíván.Úgy is nézett ki.Azzal megyünk mondta a meghunyászkodott kalózoknak az egyik csónakra mutatva.. ő mégis mosolygott.csomagokat. Szélesen mosolygott.mondta az egyikük durcásan.A válla felett hátranézve látta.kérdezte az előtte térdeplő kedves párra mosolygó lelkész. hogy feltétlenül hozzak maguknak néhány emléket a Forrástól. .Kérem. és riadtnak tűnt. . hogy Davies és a szakács már elfoglalták az egyik járművet.Azt mondta.Nem akartunk tiszteletlenek lenni.Hogyan. majd rájuk mosolygott.Kitartok . . és elhelyezték őket a lélekvesztőkben.kérdezte a kalóz.

. no meg Beth megrökönyödésére .Amint visszatérünk Európából. hogy a lehető legtávolabb kerüljön az orrban lángoló fáklyától. megkezdődött az evezővillák kopogása-nyikorgása. Az áramlás lassú volt.. ennek nincs itt helye. amelynek célja az volt. s ahogy a hol csuklyás torzalakot. s a fekete útvesztőben hamarosan a parton égő három tűz is eltűnt a hátuk mögött. Elizabeth és Bonnett. amelyet Samedi báró és Maitre Carrefour erre az elhagyatott északi partra fordít. mindnyájukat örömmel látjuk vacsorára! $ Sanda kihajolt a csónakból..vélte magában.Köszönöm! . mintha mindnyájan úgy érezték volna.. és gőz szállt fel a fáklyalángból Beth Hurwoodon kívül mindenki halk.még mindig vigyorgott és integetett a part felé. a következőben Hurwood.akit a látszólag alvajáró Stede Bonnett vezetett apja csónakjához . és szemügyre vehesse Hurwoodot. . A csónakokat megrakták. „Úgy tűnik. hol előbukkant a suhanó felhők mögül. ellenpontos dallamot kezdett el dúdolni. de fához egyáltalán nem hasonlító ciprusok göcsörtös tornyai a sötétségből kibontakozva fölébük magasodtak. Jack meglepetten konstatálta. és most meleg eső kezdett kopogni a vízen. amiről a többiek nem? Ahogy a lélekvesztők eltávolodtak a parttól. hol sziklát formázó. Friend. mégiscsak igaza volt: az apja tényleg megőrült” . Sanda csónakjuk orrában gubbasztott. az utasok többé-kevésbé elhelyezkedtek már a deszkákon: az első csónakban Feketeszakáll ült gyanús evezősével. Talán tud valamiről. nem jelentett nehézséget felfelé evezni.szólt a tátott szájjal bámuló kalózokhoz és Leo Friendhez. Az öregember a kalózok és Friend.. hogy Csupaháj nem tart velük. halkan hátra-hátraszólt Daviesnek az útirányt ISMERETLEN VIZEKEN 152 . Ám néhány perc alatt minden éneklés elhalt. a harmadikban Davies és Sanda. hogy magukra irányítsa mindazt a gyengécske figyelmet. Az elmúlt fél órában a hold hol elrejtőzött.

Más zaj nem hallatszott. akinek ugyanilyen kevéssé tetszett. ahogy a csónakok gerince kettészelte és szétmázolta őket. de Jack nem látott semmit. csipetenként a fáklya tetejének izzó felszínére ejtette a nyirkos. és a mocsár szinte tökéletesen csendes katedrálisában Sanda el-elmaradó szisszenést vélt hallani a kalózkirály különös evezőse irányából.Na igen .jelezve . de egészen mostanáig csak annyira törődött vele.ráébredt. aztán harákolt és kiköpött. torz arcokat formáztak. .csattant fel.amint megcsapta az orrát.a kalózvezér frissen gyógyult válla ellenére ragaszkodott hozzá. Egy órája is haladtak már a dzsungelszerű labirintusban. amelynek megszerzéséért Feketeszakáll egész Charles Townt rettegésben tartotta. amely elnyomta a ciprusolaj és a fekete vízben rohadó növényzet bűzét . Nagyjából ezzel egyidőben új szagra lett figyelmes. akár egy ágyúnak. Olyan volt. Nyomukban cuppanva alakult át minden a lápban.Tegyétek bele a fáklyákba! Sanda kigöngyölte a csónakhoz kiutalt viaszosvászon csomagot. mintha nem sokkal előrébb emberek százai suttognának valamit rémületükben. megmagyarázhatatlan loccsanások és bugyogások hallatszottak. hogy már jó ideje hallja ezt a morajt. amit váratlanul sűrű fekete pöffenet váltott fel. ráébredt. amit nem hagytak lehűlni két tüzelés között.A gyógyfüvet! . . . mire Jack tudatosan is észlelte a gyenge zúgást . mire Jack fújtatva. érthetetlen szavakat tátogó. Feketeszakáll sajkája haladt elöl.dünnyögte Davies.Olyan a szaga. köpködve hátrahőkölt. Úgy tűnt. mivel felhagyott a kacarászással. Beth reményvesztett némaságba burkolózva kuporgott apja mellett. bárgyú kuncogás Hurwood részéről. mint az evezők ütemes loccsanásaival és a vízcseppek koppanásaival. ez 153 TIM POWERS . Prüszkölt egyet. Hurwood is felfigyelt rá. hogy ő evezzen. vékony oszlopban indult felfelé. amelyek markolászó kezeket. és néha egy-egy halk. rostos anyagot. és óvatosan. A füst először akadozva. ami mozgott volna a vízen ülő gyöngyházfényű olajfoltokon kívül. hogy már várta. . csupán Friend mormogva adott utasításai a csónakjuk evezőit forgató Bonnettnek.

noha semmilyen zajt nem csapott. Feketeszakáll csónakja haladt elöl. óvatlanul rontott be ide. nem mozog-e valami a lápban nem is olyan messze tőlük. suttogásszerű hang nem könnyítette meg a dolgát.. és Sanda eltöprengett. ahogy átbújt a magnóliák és mocsári juharok holdfénypetytyes fonadékai között.. hogy hamarosan lehetetlenség volt már evezni. amikor még a hajók orrdíszeit is képes lenne elkergetni a helyükről?” Feszült volt. Mióta csak elindultak. Továbbá miért tiltotta meg nekik Feketeszakáll.. aki tisztában van azzal. bár a mostanra már jóval hangosabb. ő pedig oda sem figyelve söpörte le őket magáról. míg nekünk van egy kalauzunk.... Valami nagy testű lény. hogy ez épp ugyanaz a hidegvérű viselkedés. hogy Hurwood nyilvánvalóan elvesztette a józan eszét. amelyikben Jack ült. ISMERETLEN VIZEKEN 154 . hol hunyorogva próbálta kivenni a torokkaparó füstön át.. rászálldostak az orrban lévő fáklyáról leváló szikrák. amilyent a Carmichael elfoglalásakor mutatott. akár a lámpa fénye a molylepkét. hogyan is kell kezelni ezt az egészet.. és a lapátokat inkább csáklyákként.. utána következett Hurwoodé. amikor eszébe jutott.alkalommal azért. és hol az evezőlapátnak feszülve igyekezett eltolni magukat az iszapos folyómedertől. nesztelenül követve őket a sötétben. Sanda igyekezett megfékezni képzelőerejét. félelmet viszont nem érzett. hogy pisztolyt hozzanak magukkal? A folyó elkeskenyedett. hogy kiűzze orrából a szúrós. melyik csatornát választotta a másik két jármű. végül az. és ami a lehetséges veszélyekkel szembeni tudatlanságából táplálkozik. és nem is sínylette meg olyan nagyon. már-már ammóniára emlékeztető bűzt.” Magabiztossága ugyanakkor kissé megcsappant. pontosabban szűk csatornák tucatjaira vált szét. indákként használták. Az egyik ülés deszkáján térdelt. „Miért kellene ezt kizárólag kísértetek távoltartására használni. „De hát Feketeszakáll volt már itt egyszer mondogatta magának -.. ahogy magához vonzotta a Forrás mágikus visszhangja vagy mi a csoda. bár mindeközben tisztában volt azzal. Ráadásul ő csak úgy. Az ázott indák és vadon növő orchideák egyre közelebb és közelebb nyomakodtak hozzájuk a narancssárga fényben.

és tokjában pihenő kése is felforrósodott. . Sanda visszatette a kést a tokba.. Jártam már itt. egyetlen pernyedarabot sem látott. Nem lesz elviselhetetlenül forró. s közben azon morfondírozott.. 155 TIM POWERS .Vas! . de amikor lepillantott. kicsatolta az övét. a lábfeje felső részén is melegséget érzett: pontosan ott... az előttük haladó csónakból átszólt Hurwood.Ööö .fújtatta válaszképpen. és a keretet vágódeszkaként használva lefűrészelte övéről a csatot. hogy ezeket észrevette. . . .. ütemesen hajtotta előre a csónakot. ha ettől lecsúszna a gatyátok! A fekete dzsungelból felhangzó rikoltás hallatán Sanda nagyot ugrott.Csak nehogy leessen a gatyád! Sanda minden erejét beleadva tolta el a lapátot. . a régi babonaság. ....fordult Davieshez. Végigsimított az ingén: vasból készült övcsatja perzselte meg az ujját. Olyan óvatosan. ahol csizmája csatja volt. Jack behúzta a lapátját.Úgy látszik. mintha egy túlságosan forró rákról igyekezne lefejteni a páncélját.. már az iszapban lökik előre járművüket. majd előhúzta kését a markolatra tekert bőrszíj ellenére is érezte a nyél melegét -.Nehogy tüzet fogjon a tied! .. . gúnyosan elmosolyodott.dörmögte Feketeszakáll. amelyik vízicsigákat eszik. hogy túlságosan sekély itt a folyó. Most. és mivel a csónak nem tud úszni rajta. a kapcsolat a varázslás és a vas között. Davies közben egy pillanatra sem hagyta abba. de mielőtt még megfogalmazhatta volna problémáját.Ja. És ne hajítsátok ki az övcsatotokat.Nem kísértet. amitől csak lehet..ám most két meleg pontra lett figyelmes a csípőjén. és keresztben az orra fektette. és loccsanva állt meg a tócsában. Ez egy olyan barna-fehér madár. hogy aztán a mozgás ide-oda lötybölje a fenékdeszkákon. -A fegyvereket tartsátok meg! . nem arról van-e szó. A fémdarab koppant egyet a csónak belsején. ám a lapátjának feszülő Davies csak halkan kuncogott. mindentől.. Valószínűleg érdemes megszabadulni tőle. és most fejét ingatva.kezdte. és ismét megmarkolta az evezőt. Jó.

a tavakat. szemet idéző kitüremkedések és bemélyedések tűnnek fel. csak a rémült madarak rikoltozása. ennek elültével pedig a gombatelepek susmogása. Sanda a legközelebbi ilyen telepre nézett: a kinövések mostanra egyértelműen arcokat formáztak. és kis híján kioltotta fáklyájukat. biztosan tudta. és a két hely közötti hőmérsékletkülönbség okán szakad ki a levegő ilyen kétségtelenül furcsa módon . A lény. hogy a „suttogás” az ingoványos partok mentén egyre sűrűbben előforduló fehér. Egyre jobban rátelepedett az érzés. legalább annyira azért. amely idetartozott. Nyilvánvaló volt. ahogy ISMERETLEN VIZEKEN 156 . a növény gyökérzete föld alatti üregekkel állhat összeköttetésben. sőt. Az égből üvöltés harsant: szirmokat rázott le a fákról. talán jórészt épp belőlük állt össze. visszataszítóan burjánzó lápot. öntött üveglapon ültek volna. Végül rettegve felpillantott.ám ahogy a csónakok mind mélyebbre hatoltak a lápban. gombaszerű kinövések kerek telepeiben nyíló. hogy a csónakok szemhunyásnyi időre mintha kivételesen barázdás. A hang végigvisszhangzott a dzsungelén. mindent szemmel tartva a sötétségben. hogy szemmel tarthassa a loppal közelíteni kívánó szörnyet először megkönnyebbülten vette észre. ahol a gombák is nagyobbra nőttek. a lény láthatatlanul görnyed fölébük. hogy a többiek is érzik ezt.A három lélekvesztő a fáklyákból áradó füstbe burkolózva egyre araszolt előre a párás dzsungelben. aztán nem hallatszott más. s bár fejük felett látta az ágak holdfényezüstös szövedéket. hogy valamiféle roppant méretű lény lapul némán. és olyan sűrű hullámokat kavart a vízen. a folyót befedő ágak irányába. libegő szegélyű lyukakból származik. hogy az elkeskenyedő peremű. mint azért. lélegző odúk felett mindinkább orrot. a kacsokat és a bennük élő parányi kétéltűeket. ám pár pillanat múlva újra felragyogott. amikor kétmaréknyi fekete gyógyfüvet szórt rá: a láng megrebbent. A jelenség magyarázatát keresve arra jutott. arra lett figyelmes. és a csípős füst gomolygó felhőjét bocsátotta útjára felfelé. oldalra kémlelt. s attól. Friend nehézkesen talpra állt. és amely birtokolta ezt az egész. Sanda kifelé. hogy a láng ragyogásától könnyező szemét pihentesse.

szólalt meg az öreg Hurwood elfúló..a legközelebbi part felé gázoltak.Dante múzsáját küldd hát.. Kiderült. . .kezdte Hurwood.kérdezte. hogy csupán derékig ér. Hurwood . Margaret. .. barna-fehér madár volt . Davies felelet helyett evezőjét a csónakba fektette. . szeretnék elszavalni egy szonettet.Azzal megköszörülte a torkát. nevetésképpen prüszkölt egyet. és beleereszkedett a fekete vízbe.. és hiába volt a vastag bőrréteg a lába és a csizmacsatja között. . Jack körülnézett: a kalózkirály kivette csónakja fáklyáját a tartójából.rezgeti a szemhéjuk. lelkükre nehezedett.Megfeneklettünk .Mr.Nehogy azt mondd. hogy ez is egy olyan tetves vízicsigát evő. és gombafejek új fürtjei tűntek elő belőlük.. Sanda hallotta Beth halk zokogását. Hurwood! Ébredjen már. ha feléjük vetül a tekintete. mégis erős hangon. Jacket eltöltötte a szomorú bizonyosság: hamarosan visszanéznek majd rá.Jaj.. kérlek. . a fenébe is! Hogy elérve életem útjának felét.dúdolta tovább az öregember.gondolta Sanda. .sziszegte Leó Friend.Ezek az örömkönnyek legyenek az utolsók.Mr. Én írtam.. elhagynom engedett. Háta mögött fáradt egyhangúsággal követték egymást Davies szitkai. „Jézusom!” . * A versrészletek Kleinheincz Csilla fordításai 157 TIM POWERS . . A láthatatlan mocsári lény továbbra is betöltötte a dögletes levegőt. Sanda rüsztje egyre jobban fájt.. amelyeket hullatsz életedben! Most pedig.szólt hátra színtelen hangon. és hevesen rázta a félkarú férfit. az esküvőnk napján. drága Margaret . Az árnyak velük együtt mozdultak. bár nem fűzött sok reményt a válaszhoz.Most. átmászott a faron.Ne toljátok tovább! Innentől gyalog megyünk. . .. és viszolyogtató evezősével együtt már a vízben volt ..hallatszott elölről Feketeszakáll hangja. bocsáss meg egy érzelgős oxfordi professzornak! Ezen a szépséges napon. . tréfál? . Davies nem felelt.* . vad vadont az Úr.Dallal áldani a nap örömét ..

majd a fekete gyógynövény csomagjával együtt átnyújtotta Daviesnek.Úgy van . fehér gömbökkel mit sem törődve a fityegő venyigékbe kapaszkodtak. hogy a hurkokat vető. akár egy tanbábu. Az orvos félénken elmosolyodott.ajánlkozott Sanda.. .Friend. és a viszonylag hűs mocsári víz enyhítette lábfején az égő érzést. .közölte vele türelmesen Feketeszakáll.Nem .A lányt vinnünk kell.mondta.szólt oda a kalóz F'riendnek. . és a lábuknál rángó. Bonnett olyan mereven. hogy ösvényt vágjunk magunknak ebben a rengetegben. . nedves gyökerek és a sár ellenére se csússzon ki alóluk a talaj.Magánál kell lennie . Jack felsóhajtott és letette az evezőjét.Most már nincs messze . ISMERETLEN VIZEKEN 158 . Friend villámló tekintettel nézett rá. odamegyek és. és kimászott a ladikból. és ne sajnáld! Ha ez sem segít. Feketeszakáll és az evezőse kikapaszkodtak a partra. ahogy Bethnek rázkódik a válla. hátralendítette kövér kezét.. . és tenyere nagyot csattant Hurwood negédesen mosolygó arcán. Az öregember zokogásnak is beillő kiáltást hallatott. . mielőtt megszólalt. sugdosó. . . azonban az öregember még csak fel se pillantott. . Hurwood közel egy percig bámulta a vizet és az iszapos partot.Sanda látta. Két-három próbálkozás után kirántotta helyéből a fáklyát.De a csónakokat kénytelenek vagyunk itt hagyni. . ahogy újra ráébredt valódi hollétére. Valami jó azért csak akadt ebben az egészben: a csizmáján lyuk tátongott. mozdulatlanul üldögélt.Majd én segítek . magam teszek vele valamit.bólintott Feketeszakáll.Keverj le neki egy pofont. majd pislogva szemügyre vette a sajkákat. Bonnett és én elegen vagyunk hozzá.Nekünk épp elég dolgunk lesz azzal.

és közben nevetett. mintha minden egyes lángból kizárólag a spórák számára érzékelhető. Bonnett és Friend mögötte dülöngéltek: alig tettek meg néhány lépést. Feketeszakáll meglendítette tengerészkardját. nehogy kialudjon a másik kezében tartott fáklya. Hurwood. és mindanynyiszor másféle módját eszelték ki.TIZENKETTEDIK FEJEZET A KÜLÖNÖS CSAPAT fél órán át tocsogott a vízben. de csak ment tovább konokul. és a lebbenő szájak spórához. Thatch.ám a sűrű. Sanda kétszer volt egyszerre több loccsanás fültanúja. és kényszerítette magát. amelyet aztán Beth újraéledő hüppögése és édesapja szinte érthetetlen. hogyan lehet megoldani. nagy szemcséjű port fújtak . máris megálltak. Nem sokkal azután. azzal csapott félre egy magoncot. annyiszor kellett lesújtania az indákra és a faágakra. a gombából lett fejek tüsszögni kezdtek. TIM POWERS 159 . virágporhoz hasonló.. és nehogy minden fekete gyógyfű leégjen róla.zihálta Hurwood egy alkalommal. hogy minél nagyobbakat szippantson a sűrű levegőből. ahogy belegázolva. továbbá Hurwood dobozait és Betht is. nagy erejű szél törne elő. fejhangú szitokáradata követett. botladozva átverekedték magukat a növényzet szűk és kényelmetlen átjárást kínáló fonadékain Sanda karja már remegett a fáradtságtól.Ez volt az. hogy mindegyikük vigye a maga fáklyáját. amikor egyszerre jó néhány gomba eltüsszentette magát. amitől a kísérteket kapta. Mindvégig éberen ügyelt. ami az útjába került. körülöttük gomolygó és szintben maradó fáklyafüst úgy űzte el a port. hogy mind a nyolcán kiléptek az első iszapzátonyra. ..A por belélegzése . . kimászott minden pocsolyából.

Szerintem ő morgott az előbb. méghozzá olyan gépiesen egyforma mozdulatokkal. ami az itáliai Tivoli-kert vízzel hajtott szobrait juttatta Jack eszébe. Említettek valamilyen lényt. és így látta. . . majd kinyitotta a viaszosvászon csomagot. Egészen meggörnyedt. amint Hurwood a tudós elégedetlenségével biggyeszti az ajkát. Jobbára krík indiánok élnek erre.biccentett Feketeszakáll.gondolta Jack.. nem kell személyesen gondoskodnia rólam. Nagyon igyekezett. és rászórt egy marékkai a fekete anyagból a fáklyára. Ismét fokozódott a roppant méretű láthatatlan jelenlét érzete. beszéltem a helyiekkel.néhány másodperccel ISMERETLEN VIZEKEN 160 . Kisvártatva sűrű füstfelleg pöffent fel a lángok közül. mély bömbölés reszkettette meg a rengeteget. aki faarccal lengette szablyáját. A kalózkirály hátralépett.csakhogy ez alkalommal. akit úgy hívnak: Eszte Fásztá. Jack visszafordult. „Remek” .Amikor először jártam itt . Gyógyító varázslatokat adtam egyenes beszédért cserébe.Nagyjából ~ mondta. és gyanakodva sandított a csoportot minden oldalról körülvevő növényzetre... Valószínűleg úgy vélte. .Kísértetpeték felhői. és elsőként . neki pedig újra az a benyomása támadt. . hogy lánya lába ne nyomja annyira a vállát. „ad ember”. kis híján megvakítva a kését kirántó Jacket . hogy nem élőlény torkából tört elő. mert folytatnia kellett a dolgát.dörmögte Daviesnek és Sandának -. Kését egy fába állította.állapította meg Davies. amikor a felhő eloszlott a dzsungel gubancos lombozatában.Nem . mi? Sanda hátrapillantott. Ódzkodásának következtében gyakorta Davies és Feketeszakáll között találta magát. . és emberi mértékkel értelmezhetetlen haraggal mered a nyolc betolakodóra.Viszont akkor nem volt nálam kísértetriasztó.. Valami helyi loának tűnt. Állítólag azt jelenti. hogy ez a valami az égből hajol le fölébük. hogy a lehető legtávolabb kerüljön Feketeszakáll csónakosától. Az előttük magasló rengetegre pillantott a fáklyafénynél. és ugyanilyen egyértelmű volt az is..De nem ő kötött beléd az első alkalommal . Velőtrázó ordítás volt: egyértelműen dühöt fejezett ki.

üvöltötte a rengetegnek.vette észre. te kvasí pattu! bömbölte.Rabszolgabélyegül! Szolgálj! Gőz. amelyben Sanda a jamaicai hegyi törzsek dialektusát vélte felismerni. de annál hatalmasabb kézzé. és tartalmát a sárba rázta.lesöpörte a leveleket a fákról. ám őrjöngése épp oly megdöbbentő volt. amint hátraveti 161 TIM POWERS . Kikapta a Sanda kabátzsebéből kikandikáló viaszosvászon csomagot. bár látta még a megrezdülő indákat. és az égő gyógynövény bűzével töltötte meg az orrukat. hogy eltöprengjen rajta. míg fentről nem emberi fájdalomból és haragból táplálkozó ordítás rázta meg a levegőt .Ku-ja. hogy az indák és ágak megmoccannak. majd visszakézből is rávágott: darabokra zúzta az egészet. és hiába álltak össze a növények elnagyolt. hallotta a tengerészkard szecskázásának zaját. ahogy kirántotta Jack kezéből a fáklyát. a kalózkirály fáklyáját eldobván előretört. .Csapjál még az arcomba pár ilyen salátát! .rikoltotta.és füstfelhő csapott fel megperzselődött iszapból.. kardját a feje felett lengetve belegázolt az őserdőbe.Több kell. valamint a szanaszét repülő. vajon ez a megszállott tombolás az egyetlen elfogadható mód-e a kalózkírály számára utat engedni a félelmének. s mindeközben homályosan látta Feketeszakáll sziluettjét. . mint egy dege bonggó dopí. mint előtte. Foga és tébolyult szeme fehérje villogott a sörényébe font kanócok izzó fényében. .a többiek előtt .Meg se várta az idegen loa válaszát. és ledöntötte Jacket a lábáról. hogy feléjük kapjanak. . . és szinte teljesen visszatért egy olyan nyelvhez. Aztán az óriás kitört a dzsungelból: a szakállát ékítő kanócok közül néhány ugyan kialudt. A vizenyős sárban henteregve igyekezett talpra kecmeregni és valahogy újra levegőt kapni.Nesze! . összevagdalt levélzet zörgését és csobbanásait. helyette ordítozva. feltépte a fogával. . tekerednek egyet a poshadt levegőben. Feketeszakáll is felfigyelt rá. lesújtott a kardjával. A rövid szünet épp elég volt hozzá. hogy megijesszen egy talloua hunsi kanzót! Feketeszakáll addigra teljesen eltűnt Jack szeme elől..Gyere csak! . és lángoló végével lefelé egyenesen a szétszóródott gyógynövénybe nyomta.

. olyan hangsúllyal.Jack álmélkodva hallgatta. amint óva inti attól.. hogy a gombáknak időközben kinyílt a szemük. amelyeket még fiatalkorában hallott az északi jégmezőkön valahonnan a távolból vonítani.a hozzá legközelebbi franciául panaszkodott arról. bogyóktól ékes magnóliafát. Talán a múlt hónapban megölte valaki György királyt. mintha fényesen kivilágított város várná őket épp csak a láthatáron túl. Lendületes kardcsapásokkal illatozó komposztalapanyagot csinált belőle: mögötte viszont újabb növények helyett sötétség honolt. és ez alkalommal kizárólag a fejeket formázó gombák sutyorgását lehetett hallani utána. A kalózkirály káromkodott még egyet. nyomában az evezősével. Jack pattanásig feszült idegekkel kuporgott Feketeszakáll mögött. rekedten elbődül.. Egyszerre szél támadt. vállat vontak és követték őket. és létező nyelveken beszéltek . A környéken lévő madarak egytől egyig elhallgattak. Iszonytató hang volt. „Miféle királygyilkosság? .merengett. micsoda szörnyű egy világ az. . Az őserdő eltűnt. hűs szél és halvány ragyogás. míg a Hurwood fáklyájának fényében jól látható Davies egykedvűen. ám meglehetősen sápadtan állt a másik oldalán.. aztán átlépett a nyíláson. kör alakú medence térdmagas védfala látszott.bozontos üstökét. ahol egy öregasszonyt magára hagynak a gyermekei. akár valami gigászi gyík párbajra hívó rikoltása. és néhány száz yardnyira előttük a római Colosseumnál is szélesebb. a jobbja felé. a Davies melletti pedig skót akcentussal magyarázott. A Betht hordozó trió megtorpant. Sanda úgy érezte. közelebb áll ez a farkasokhoz. Sandának csak most tűnt fel. hogy bármit mondjon a vallásról vagy a nemrégiben történt királygyilkosságról. Esetleg I. Kivonta a kardját és várta. mi következik most. Helyében lapos síkság tárult a szemük elé a tiszta égen függő hold fényében. és kihívóan nézte az előtte álló. mint amikor egy apa tanácsokat ad a nagyvárosba készülő fiának. a ISMERETLEN VIZEKEN 162 . Jakab egy évszázaddal ezelőtti meggyilkolásáról beszélt?” Feketeszakáll lassan lehajtotta fejét. Messze-messze. Sanda és Davies egymásra néztek. elfújta az óriási kalóz bömbölésének visszhangjait. és fülsiketítőén.

Ő ült fel elsőként. megbotlott. Feketeszakáll felnevetett. ami lehetett tűz.az egyik pillanatban színezett üvegből készült pillangóknak tűntek. A messzeségben jobb és bal oldalon karcsú hidak emelkedtek ki belőle. A lassan mozgó fényeket bámulva Jacknek ökölnyire zsugorodott a gyomra. Most már igencsak forró volt a csizmája csatja.kiáltotta mögülük Hurwood. majd előrelépett. megégette a kezét. a következőben viszont a Nap és planétái birodalmán jóval kívül eső csillagászati jelenségnek tetszettek. mégsem jut közelebb hozzá. . Davies felé fordult és elvigyorodott. azonban sikerült levágnia őket. hogy olyan messzire jusson.Nem hagytam volna. Az ember a végtelenségig mehet egyenesen.szólalt meg halkan a kalózkirály. Sétálj oda a medence szegélyéhez! Davies nyelt egyet. fogalma sincs róla. mikor érzi meg a lábbelije sarkát a helyén tartó szögeket. milyen messzire vannak . Amikor előhúzta a kését. Két napig mentem felé.medence közepe felett hatalmas fényesség lebegett a levegőben. hogy a bőrtok füstölgött. Frienddel és Bonnetttel csak most botorkált át a résen. Istennek legyen hála. -A látszólagos irányok itt nem jelentenek semmit. amelyek alig karnyújtásnyira tőlük villogtak Hurwood fáklyájának világánál. mintha a Forrás lassan megkerülné közben. Felegyenesedett. mire rájöttem.Állj! . . és nagy ívben a medence közepe felé indulva tűntek el a szemük elől. ahonnan már nem tudom visszahívni. .. meresztgette a szemét. akár a buborékok a mézben. pontosan milyen magas is a fal. Most figyelt fel rá. bár végül sikerült többé-kevésbé finoman letennie Betht. valóban így tűnt. esetleg vízpermet: tompán ragyogó tömbjei olyan lassan emelkedtek és süllyedtek. ahogy a hármasuk a sötét homokra zuhant. hogy a medence is csalóka látványt nyújt: hunyorgott. Igazad van. innen nem jutok 163 TIM POWERS . ahogy ráébredt. és az járt a fejében. amiért Feketeszakáll megtiltotta a pisztolyok elhozatalát! .. ahogy lehajolt előbb az egyikhez. aztán a másikhoz. hogy éhen hal.Ennél nem jutottam sokkal messzebb . fogalma sincs arról. miután visszatette a kését. Nagy valószínűséggel úgy látná.Menj csak. közben igyekezett tudomást sem venni arról. ám végül kénytelen volt belátni.

firtatta száraz hangon.Igen . hogy nem.Hogy vagy? . de én megszabadulhatok itt a kísérteteimtől? .el oda. ahogy bárhol máshol is. .Csak bele kell másznia a medencébe. ismét lenyugszik. hogy kibontsák.. ISMERETLEN VIZEKEN 164 . . Tanulmányozták Pitagoraszt? Davies és Feketeszakáll is beismerte. Sanda odasurrant Bethhez. és óvatosan a homokra helyezte őket.bólintott Hurwood...Napokba? . aki most az egyszer mintha megfeledkezett volna Beth Hurwoodról..tette hozzá Leó Friend.Az öregember legördítette válláról az eddig hurcolt csomagokat. hogy mondod. miközben szaporán szedte a levegőt. . Az öregember bólintott. -A filozófiai rendszerében rejlő ellentmondások itt nem számítanak annak.Minden bizonnyal nagyon örülne neki ez az Arisztó Teréz.A végtelen. Azt nem tudom. aztán még három napomba tellett visszatérni erre a helyre.kérdezte Feketeszakáll. remekül .Mutasd az utat! . Hurwood felállt és leporolta magát. vagy valamilyen különlegest. és nem volt közte rendes nappal. .Most már valójában nem vagyunk többé Floridában. . . az apeirón itteni formájában Arisztotelész számára is elfogadható lett volna . de soha nem emelkedett sokkal feljebb a pirkadati magasságánál. .Köszönöm. ahol most vagyunk.Rögvest. A nap ugyan felkelt.kérdezte. mielőtt úgy határozott. azonban kettő négyzetgyöke itt nem irracionális szám. . tulajdonképpen nem. . A lány szeme semmit sem látott... Illetve nem egészen vagyunk ott: legfeljebb csak annyira.jött a begyakorolt válasz. mert okosabb nem jutott az eszébe. .Most. A kalózkirály a Forrás felé intett. . Feketeszakáll metsző pillantást vetett rá. Míg Frienddel együtt fölébük hajolt. A hajnal egyenesen alkonyatba váltott. hogy az itteni körülmények az általános esetet testesítik-e meg.

~ Hurwood a homokba szúrta a még mindig égő fáklyát. és szemügyre vette a homokon kirajzolódó fénycsíkokat. hogy minél többet visszatömködhess a helyére. és kapkodhatsz a beleid után. ~ Csak elájult.. .Hogyan képes ezt tenni a saját lányával? . hogy Margaret visszatérjen annyi időre.Esküszöm.Hozd! Fél kezével magasba emelte a lámpást. hogy a lány csupán elájult. Fémből készült. majd folytatta munkálkodását.Készen állsz? .suttogta Jack. félrelökte Jacket. . Sikerült meggyújtania a kanócot. amint visszaérünk a partra. mégis volt rajta minta: réseket vágtak bele látszólag véletlenszerűen. hogy minél jobban emlékeztesse a saját lelkére! Hurwood közömbösen felnézett.Jelen pillanatban társak vagyunk ő meg én. úgyhogy ha bele akarsz rondítani a terveimbe..kérdezte tőle rekedten.Minden rendben . így most fénypászmák vetültek belőlük a sötét homokra. és most visszaeresztette rá a burát. Jack tett egy lépést felé.Csak. hogy megnézze a szembogarát. A négyszögletes fadoboz most az övén lógott. .Majd utána.Jól van? .Az öregemberhez fordult. fiacskám . . A férfinek éppen csak sikerült elkapnia. Haragudott magára tehetetlenségéért. amennyi elég megátkozni magát. és kezében a lámpással felállt. Sanda felállt és Hurwoodra nézett: az öregember épp az egyik batyuból elővarázsolt lámpást igyekezett meggyújtani a fáklyájával.Igen. óvatosan a hátára fektette.felelte a kövér férfi. Aztán jött Friend.. aztán roskadjon össze valami bűzlő szemétkupaccá.. Beth térde megroggyant és összecsuklott.dörmögte. . . tarts ki! .Micsoda egy rohadék maga! Kívánom. kijuttatlak ebből a. mindjárt a földön találod magadat. . . .kérdezte Friendtől.. mielőtt a homokba rogyott volna: amikor megbizonyosodott róla. . ám egyszerre ott termett előtte Feketeszakáll. Néhány szívdobbanásnyi idő után bólintott és elindult: útvonala enyhén távolodott a Forrástól. 165 TIM POWERS . ellenőrizte Beth pulzusát. illetve felemelte a szemhéját.

ám ahogy alaposabban szemügyre vette a láthatáron húzódó egyenetlen. legalább annyiszor tűnt fel előttük. Először azt hitte. és nem érzett semmiféle kísértést holmi csípős megjegyzés odavetésére. mily sokat tiport el a halál" (Vas István fordítása) ISMERETLEN VIZEKEN 166 .Persze kit érdekel ez itt most?” * vö. „A Pokol. Pokol III/55-57. egyre távolabb és távolabb kerültek tőle. szürke sávokat. Dante Isteni színjáték-. A fáklya. „Nyomában nagy menet tolongva jár. / hogy annyit eltiport a zord halál már. akár a fűszálak erdeje. A cammogva haladó csapat jó néhányszor volt kénytelen irányt váltani. hogy szemrevételezze a fényvonalakat. „Nem tudtam. azonban valahányszor megpillantotta. bár egészen belevörösödött. ha borzolja az éjjeli szél. hogy annyit eltiport a zord halál már* suttogta Hurwood. .azonban Jacknek feltűnt. és heves vitákat folytatott Frienddel matematikai részletkérdésekről: Sanda egy alkalommal hallotta. hogy a két hídszerű építmény valamelyest közeledett egymáshoz.Friendnek sikerült valahogy felállnia a válláról lecsüngő Bethszel. amint a kövér doktor felhívja a figyelmet egy tévedésre „az egyik Fekete Newtonegyenletben”. ha nem tévedek gondolta Sanda. jár / annyi. amelyet Hurwood a homokba szúrt.a többiek a nyomukban. csak mentek körbe-körbe egy képzeletbeli négyzet oldalai mentén . A Forrást annyira nehéz volt szem előtt tartania. amikor egy pillanatra felhagyott a számolgatással. hogy a távolban hullámzó tömegre nézzen.Sose hittem. illetve T. S. alacsonyan lebegő ködpamacsok. Eliot: Átokföldje 63. hogy látszólagos menetirányuktól függetlenül a hold soha nem moccant el a bal válla feletti helyzetéből: beleborzongott a felismerésbe. hogy sohse hittem földön járván. minden egyes lélegzetvételnél sípolt a tüdeje . ahányszor mellettük vagy éppen mögöttük. .” (Babits Mihály fordítása). Aztán meglátta a sokaságot. Botorkálva indult az idős tudós után. Nem haladtak egyenletesen. és sokáig nem tettek mást. azt viszont észrevette. hangtalanul ide-oda szaladgáló alakok ezrei alkotják őket: úgy lengették karjukat a fejük felett. Hurwood gyakorta megtorpant. látta. hátul a dülöngélő Bonnett-tel meg a különös csónakossal. esetleg víztócsák. méghozzá a harmadik ének. hogy semmiféle változást nem érzékelt a távolságában.

szürke pacák törtek elő szájából. majd beleveszett a Forrás gomolygó ködfelhőjébe.Maradjon ott! . . amikor a csapat megállt. Hurwood fényvonalai egyre kevésbé voltak kivehetők a gyenge napsütésben rozsdavöröses árnyalatot öltő homokon. kétoldalt vállmagasságig érő kőfalak húzódtak. elég volt füstölgő késtokja fölé tartani őket.Ne lépjen le a hídról! Csak a kísértetei hagyják el éppen! 167 TIM POWERS . ők pedig ott álltak előtte. a csizmája és az öve úgy szikrázott és füstölt. ám a heves kitörések közepette felbődült. a hidak a medence peremétől indulva meredek ívben haladnak felfelé. Friend és ő pedig mind jobban igyekeztek.Csak maga után .A hidak időközben nagyon megközelítették egymást.. Jack mégis úgy érezte. Egyetlenegy híd maradt már csupán... és ha nagyon fázott a keze. Úgy hat láb széles volt. és a nyugtalan sokaság a Forráshoz hasonlóan nem adott ki semmiféle hallható hangot. Verdeső. A nappal közeledtével még nyugtalanítóbb lett a teljes csend. bár Jack lábát melegítették a csizmája sarkában lévő cipészszegek. sokat hűlt a levegő.. Nem hangzott fel egyetlen madárrikoltás. Bár különleges helyen állt. majd szerteszét repültek. egyetlen rovarzümmögés sem..és valósággal felrobbant. így beleütközött Hurwoodba. . nagy.. Sanda jelenlegi nézőpontjából már-már vízszintesnek látszott: csekély mértékben emelkedve keskenyedett a távolba nyúlva. akár a sörényébe font kanócok . Noha a messzeségből nézve úgy látszott. folyamatosan szürkültek: mostanra gomolygó tűzfelhők helyett inkább felfröccsenő vízcseppeknek tűntek.a hídra lépett. ahogy a szürke valamik kirobbantak kabátujjából. az ég pedig derengeni kezdett. Épp a fáklya távoli fénypontját nézte. . és sikerült megfordulnia. Mióta maguk mögött hagyták a dzsungelt. akár a hullámok a vihar korbácsolta tengeren. . A medence közepe fölött felemelkedő és alábukó alakok sokat veszítettek színükből. orrából és szeméből. Az óriási kalóz .Sanda most figyelt fel rá. Keze tehetetlenül kapált.kiáltott rá Hurwood. talán keletre. a ruhája pedig úgy rázkódott és remegett hatalmas alakján. valamikor korábban látta már mindezt.mondta Hurwood Feketeszakállnak. lapos kövek borították.

a többiekkel együtt . A sárgöröngyös papucsban nyilvánvalóan nem volt szög. hol foglalhatna helyet. miközben lámpását letette a földre.mondta. hogy visszavezessünk mindenkit oda. azonban az evezős ruháját összevarrták. Levette övét és cipőjét. Leült. a lány és jómagam megyünk át . amióta maguk mögött hagyták a tengerparton ISMERETLEN VIZEKEN 168 .Na most hagyjatok itt minden fémet! .Ők is jönnek .szólt az öregember. Davies arcán láthatóan megszaporodtak a ráncok és beesettebb is lett. Kigyulladt az öve és a lábbelije megragadta tengerészkardja füstölgő markolatát. aztán felállt és Hurwoodra vigyorgott.magyarázta sietősen Hurwood. . kihúzta a bőrszíj darabjait. lehúzta a csizmáját. Álltam a szavamat. a visszaúton egyáltalán nem fenyeget majd az újbóli megfertőződés veszélye a dzsungelben.ki megy és ki marad? .A kivonulás ereje alábbhagyott. amikor rádöbbent.A kísértetek távoztak. és már körülnézett. az övéhez érintette. és egyetlen kezével leoldotta a szíjat a kövér derékról. és a következő pillanatban előrelépett Stede Bonnett. . kivonta a vörösen izzó pengét. Bonnett kicsatolta az övét és kilépett a cipőjéből. Jack megkönnyebbülten felsóhajtott. Ha felvesszük a másik két fáklyát és azokat is meggyújtjuk. ahol ez a térség összekapcsolódik a jól ismert világgal. . Leóval pedig hamarosan újra itt leszünk. hogy le akarná tenni Betht.Nem azért verekedtem el magamat idáig két évvel ezelőtt. majd a szerelmesek közelségének szándékolatlan és bizarr paródiájaként Friend elé térdelt. a kövér doktor semmiféle jelét nem adta. .gondolta Sanda. „Kik itt beléptek” .közölte a kalózkirály.Leó. és a kard után vetette az egészet. . .Én is átmegyek ~ jelentette ki Feketeszakáll a hídról.hebegte erre .Nyugodtan lejöhet onnan és megvárhat Leót meg engem itt. nyomában a csónakossal... és mezítláb gyalogolt idáig. ahogy kilazította az övcsatját. . . Lehajította a fegyvert a homokba. mire egy pillanat alatt átégett a bőr. hogy összeszedjek egy egész irhára való kísértetet.Elnézett az öreg tudós válla felett. és ujja sercegett. ámde Feketeszakáll folytatta az ugrálást. és még jócskán maradt a fekete gyógynövényből.K-ki .

Még mindig mormogott. öntudatlanul. .. mielőtt még végleg tönkretennék? Még kínozta a kétely. hogy működik Hurwood varázslámpája. Az elviselhetetlenül meggyötört ártatlanság.” így is a valóság peremén járt.. jobb lenne hagyni őt meghalni most. és nekilátott megnyugtatóan dörmögni. hogy ennyire megalázó helyzetbe hozzák? Beth Hurwoodra nézett: Friend vállán lógott. ahogy lehajolt lehúzni a csizmáját.. miközben négykézlábra ereszkedett. nekem pedig még rá kell jönnöm..rakott tüzeket.rikoltotta. Hurwood! . Belevörösödött.. Friend képe pulykavörösre váltott. A kövér fickó magabiztos megvetéssel nézett rá. kora gyerekkorából származó alapigazsághoz nyúlt vissza: ahhoz a törvényszerűséghez. Még mindig nem volt magánál. a szeme mégis vidáman csillogott. Egészen hideg fejjel volt képes szemlélni a helyzetet. . és noha Jack szívszorítóan elragadónak látta.. és húsos tenyerét felcsúsztatta Beth combjára. Ezek közül az emberek közül egy sem tér vissza. 169 TIM POWERS . Hurwood ezt a pillanatot választotta. Nem lehetne. és elkapta a kezét Beth lábáról. arca megfeszült a nemrégiben átélt szörnyűségektől. Néhány érthetetlen kedveskedést dünnyögött.futott át Sanda agyán.Ezt senki nem várhatja el tőlem. amely szerint ha elég kitartóan és elég hangosan sír. de határozottan hasra feküdt a homokban..Mr. ahogy felismerte.. ha ki akarok jutni ebből a tetves dzsungelból! Egyáltalán miért jöttem el? Miért hagytam ott Angliát?” Rádöbbent. „Én ugyan nem megyek tovább. „Na nem . amikor elkapta Leó Friend tekintetét.. valaki hazaviszi. Ugyan miféle joguk volt ezeknek az embereknek. ahogy nekilátott esetlen ütemben nekicsapdosni magát a talajnak. létezik kivezető út. aztán finoman. nem lenne szabad esetleg azt mondani. hogy mindeddig biztos volt benne. csak kedélyesen felkuncogott.. Az öreg tudós nem hagyta abba.

Hurwood jelentette az egyedüli esélyt arra. ő maga pedig ott állt előtte. hogy Davies kendőzetlenül figyeli. Ezzel együtt pedig világossá vált előtte.. hogy bárki is élve átjusson azon a hídon. . „Ezek mind megkergültek? . mint amit apja tett. Bármilyen silánynak is minősült. Ha továbbmegyünk. reményünk sincs életben maradni. márpedig én nem kívánom elfoglalni örökkévaló helyemet a furcsa láthatáron hömpölygő néma. de így legalább a nagy sajnálkozás közepette süttethetem magamat a napon. meglehet.nagyon örült. szürke tömegben. A szikár. épp úgy. ISMERETLEN VIZEKEN 170 . felnézett és meglátta. Levette hát a csizmáját és felállt.. és mellé még ihatok is egy jót. és abbamaradnak ezek a rohamok . az őserdőhöz. és leült a homokba. Sanda megkönnyebbülten mosolygott vissza . hogy Davies megérti őt. Ám aztán rádöbbent. Mire Friend elszakította tekintetét Benjámin Hurwood groteszk módon fel-le mozgó alakjától.Kivárjuk a mostani végét. Később bizonyára bánni fogom. Sanda Jack szépen megvárja itt. amíg besötétedik. amikor más kardjával egy pisztollyal felfegyverkezett kalózvezérre rontott . hogy nem teheti meg: nem várakozhat itt üldögélve. hogy senkinek ne kelljen a szemébe néznie. Hurwood lámpásával valahogy visszatalálok majd a fáklyához. vagy Chaworth kapitány. csizmáját lehúzni ült le az előbb.” Hátralépett tehát. hogy ennyire gyáva voltam. általában nem kell sok idő. hogy távolabb kerüljön a hídtól. ám amikor a lámpást keresvén körbepillantott. és amikor a többi pusztulásába tartó idióta nem tér vissza.. ahogy velük is történt. Ostobaság lett volna. eltorlaszoltak előtte minden kiutat.merengett magában Sanda.azonban valamiképpen. amikor a nantes-i sikátorok bicskásai ellenében előhúzta fafaragáshoz használt kését. Igyekezett. épp olyan. vén kalóz nyilvánvaló elégedettséggel vigyorgott rá.jegyezte meg Feketeszakáll. most pedig még a vén Bonca kormányzónál is dilinyósabb lett. Sanda kése és lábbelije már a homokban hevert.Úgy tűnik. a csónakokhoz és a tengerparthoz. hogy a kapitány azt gondolta. és indulás.

Azzal hátat fordított nekik. és alig lehetett észrevenni hangja remegését. . sőt. Hurwood is felfigyelt a jelenségre. „Persze.Friend meg én megyünk elöl .Mi a helyzet? .Csak alvó lányokkal megy az ismerkedés? Friend arca még vörösebbre váltott.. amikor az anyám nem lett rosszul a láttomra.mondta segítőkészen Davies.közölte. körbesandított. .aztán vér csordult az orrából. . Hurwood végre a hátára gördült. és megindult előre.. és néhány másodpercig mosolyogva bámulta az eget. . 171 TIM POWERS . ... Sanda pedig egy pillanatig azt hitte. vett egy mély levegőt. élénkvörös foltok hullottak selyemingjére.bólintott Feketeszakáll. testnek nyomát se látta.N-n-n-ne v-v-v-vic-c-c-celj.Hát. Végül kihúzta magát.. miközben igazított egy keveset Beth testén. és felvonta szemöldökét. miután odalépett a hídhoz.Azt hittem. . és Jacket egyetlen pillantásra sem méltatva a hídra lépett.A szolgája halott volt? . A csónakos abban a pillanatban gyűrött ruhacsomóvá roskadt össze. .. majd összerándult. és elmosódott körvonalú keresztekben ivódtak bele a szövetbe. Sanda Daviesszel együtt követte őket.Sanda még mindig nem volt teljesen ura a hangjának.Szerintem azt akarja mondani: „Ne viccelj már.” Friend erre furcsamód egészen kisgyermeki hangon kezdett hebegni és tiltakozni . . N-ne. meghal. A térde megroggyant.Tulajdonképpen várható volt: elvégre por a porhoz. igen . inkább azt... mert ez volt az egyetlen alkalom. mindjárt elájul.kérdezte a kövér orvost. . csak a szövet. majd Bonnett és a csónakos is a híd felszínére lépett.Tényleg? . Az öregember vállat vont. Jack alaposan szemügyre vette: nem volt más a kövezeten. Jack” . elfintorodott és talpra állt..

Előrepillantott az oltár irányába. . hosszú és gondosan bodorított.. és egyszer egy pillanatig tömjén illatát vélte felfedezni a levegőben. szakadozott és megperzselődött ruhát viselte.. és oly nagy borzalommal nézte őket..TIZENHARMADIK FEJEZET J nem szólt semmit. fogalma sincs arról.gondolta Sanda. amikor a fény újra veszíteni kezdett erejéből. Jack nyugtalanul tekintett hátra. Az egész csapat egy templom főhajójában haladt éppen előre. Nem hallatszott más. ám a menet többi tagja még mindig ugyanazt a rászáradt sárral borított. Be kellett látnia. Visszafordult a templomi ISMERETLEN VIZEKEN 172 Ó DARABIG SENKI . amiben átvágtak az őserdőn. és mintha álmodna éppen. a másik lengett előrehátra.. Valamiféle lelkész mosolyodott el a bűzlő és mocskos csapat közeledtére.. akinek a haja barna volt most. ahogy végigment a padsorok között. mint kíváncsisága kielégítése céljából. Sanda. mögötte a messzeségben a síkságot: most éppen félhomály borult rá. meddig tartott a hajnal.kétezernél is többnél tartott már. azok pedig nem voltak többek visszhangtalan puffanásoknál.és meglátta a hidat. amelyet még lerongyolódott megjelenésük sem érdemelhetett meg. Hurwood egyik keze az oldalán lógó fadobozon nyugodott. Úgy tűnt. legalább annyira önmaga szórakoztatására.. egyáltalán nem lepte meg a dolog.. elkezdte fejben számolni lépéseit . Valamiképpen hosszú ünnepi kabát került a tudósra. mire Jack ránézett. fény és árnyék egymást váltó foltjain sétálnak át.. Hurwood lassabb tempóra váltott. csak a léptek zaja. azonban oldalt volt egy ministránsfiú az egyik térdeplőn. „Visszakapta a karját” .

. és Davies arcát tűz világította meg. és ettől csak fokozódott a nyugtalansága. két. Egyesével haladva sorra vette a többieket . és ismét láthatóvá vált talpuk alatt a híd. kétoldalt haladt mellettük a mellmagas fal. kezét-lábát használva botorkáló. Sanda körülnézett és látta. mint azokat az elnagyoltan rajzolt meztelen nőket. noha belátta. a nemrégiben lezajlott események többségéhez képest apró kellemetlenségről volt szó csupán.Belestünk Hurwood elméjébe. és a királyi flotta tisztjeinek elrongyolódott kabátját viselte. mert történetesen ránéztem. csakhogy az éppen akkor tűnt el a szeme elől. tulajdonképpen még fiú volt. Kerekebb volt a képe. s odaérvén Sanda megállapította. fröccsenve leérkezett vércseppet: még nedves volt. az emlékeibe? Vajon Davies és Feketeszakáll is látta.. azonban tudta. a haja sötétebb. ami olyan volt. foltokat és tenyérlenyomatokat. és meghökkenve látta odafenn. hogy New Providence szigetének partján 173 TIM POWERS . Lélegzetvételnyi időre megállt. egy egész jelenet bontakozott ki a kövér orvos körül.amikor Friendre nézett. Jack megcsúszott valamin. Még utoljára megcsapta orrát a tömjénfüst. Jack mégis felfelnézett. Sokkal fiatalabbnak tűnt most. de most kifejezetten áporodottnak érződött: Sanda orrát főtt káposzta és régen cserélt ágynemű szaga legyintette meg. homályos női alakokat. Nem lehetett látni előttük senkit. közben mégis egy ágyban feküdt. vagy csak én. Aztán mély homokban gázolt már. sem kúszó alakokat. aztán a híd újra csak híd volt. vérző ember hagyta ezeket a cseppeket. sem mászó. „Ez meg mi volt? .. Jack követte felfelé irányuló tekintetét. az áttetsző kárpitban a lassan mozgó. szinte már tartva attól. akár egy kavics. amit megpillanthat. amelyeket egy fiú festhet fel a házfalakra. Valamiféle ártatlanul eltúlzott erotika lengte be őket. amikor kivetítette magából?” Vérfoltok csúfították el előttük a kövezetet.. de ez mélyen felkavarta. és bár tartotta a lépést a csapat tagjaival.jelenet irányába. A levegő eddig sem volt túl friss.értetlenkedett. hogy leguggoljon és megérintse az egyik nagy. és semmi több. De miért volt mindegyiknek ősz haja? A jelenet vakító fehérséggé bomlott szét.. hogy egy fog volt az. miért. Maga sem éltette.

szipogást és zokogást hallott volna a híd előttük lévő szakaszáról. Mentek tovább. Sanda újra a vérfoltos kövezeten lépdelt előre. az öbölben sem állt annyi hajó. Feketeszakáll mondott valamit. A levegő egészen nehéznek tűnt. aztán megállapodott. ahogy a csontváz felállt és szembefordult vele.sétálnak . de túl sötét volt. láthatóan nekigyürkőzött valaminek. Davies nem szólt egy szót sem. de Davies épp Feketeszakállnak mondott valamit. és hízelgéssel igyekezett megnyerni magának. Feketeszakáll végül egy sóhajjal hátralépett. sőt. mire a váz fél térdre ereszkedett. és sehol sem látott roncsokat. és egyszerre egy guggoló helyzetben lévő emberi csontváz jelent meg Jack szeme előtt.a Hog-sziget éppen csak látható volt jobbra. Az óriási kalóz intésére aztán szétesett.kérdezte. hogy ne fordítsa tekintetét ISMERETLEN VIZEKEN 174 . A beszélgetést nem hallotta. képtelen volt megállni. A homok fodrozódni kezdett. és fehér csontok türemkedtek elő belőle. hogy még ő maga is alig hallotta. Jack néha mintha csosszanásokat. valamint gúnyosan ingatta a fejét. a csillagfényes öböl túlsó oldalán. A kalózkirály valamit ajánlhatott neki. hogy jól lássa. amit mond. mi van ott. fojtottan kongtak a rezzenetlen levegőben. Jack úgy vélte. Davies pedig nem is annyira visszautasította. . Phil feldúlt.Közeledünk már ahhoz a tetves helyhez? . hogy a viharban hajótörést szenvedett járművek ott álltak a homokon. ám szavai tompán. azonban korábbi derűs kételyének nyoma sem volt már. Feketeszakáll pedig folytatta a győzködést. hogy ha még egy szemnyi cukor belekerül. balra pedig főzéshez gyújtott tüzek pettyezték a homokos lankát. Beszéd közben attól tartott. mintha a parton élő összes tarisznyarák egyszerre gutaütést kapott volna. A kupac rázkódott és háborgott. az egész kikristályosodik . amelyik annyira sűrű. csakhogy jóval kevesebb volt belőlük. majd gurulva-bucskázva halomba gyűltek.és bár beleborzadt a gondolatba. és intett a homok felé. akár a melasz. noha jól emlékezett rá. hangja elárulja fokozódó rettegését. és megint csak nem volt ott több egy halom régi csontnál. riadtnak tűnt. és bár nevetett. Sanda izzó fém szagát érezte. Davies (mosolya immár görcsös vicsor) meredten bámulta. mint inkább ócsárolta a hallottakat: kételkedett a hitelességükben. majd megremegett. és lehajtotta koponyáját.

akár a napfény egyre változó foltjai.nem mintha ez még szándékában állt volna. Thatch látta csupasz lábát a cölöpök között átnézve: göcsörtös volt és barna.. mint száz éve élt már itt. ma reggel levitték a kék hegyekből Jean Petro. többé egyetlen. Ránézett. a fiú tehát egyedül ballagott a kerthez. mert a hosszú ideig a közelében lévő föld rozsdaszínűvé és terméketlenné vált . A valódi. Mostantól fogva a loa céljai lesznek az ő céljai is. hogy rendszeres sarcot fizettek nekik. utcasarkon álldogáló káposztabűvölőnek számított. nem okozott gondot alkalmazkodniuk Jamaica hegyvidéki őserdőihez. akár egy galagonyából faragott sétabot. az öregember ott volt éppen. A mai napon felszentelik a loának. Ezen kívül többé nem állt jogában adjanikonnak nevezni magát .. magára bármit is adó vodun pap sem alkalmazta volna segédjének. így vásárolták meg a központtól távol eső tanyák és települések biztonságát. a karámokhoz és végül a cölöpökön álló házhoz vezető ösvényen. törvényt nem ismerő feketék Johnny koma néven ismertek. és a fehér ültetvényesek annyira megijedtek ettől a veszedelmes. és állítólag számos loát maga hívott életre. és három nap múlva megteheti. hogy ezt használja. Patak csordogált a ház mögött. akinek a szolgálatában állt. akik gyerekkora óta nevelték. akit a hegyek között élő. végigóvakodott a poros udvaron.Feketeszakáll irányába. és most csendre intette a ház alatt kapirgáló csirkéket..mivel eredetileg Szenegálban. Dahomejben és a Kongó partján található országok valamelyikében éltek. amelyik egész életén át vezeti majd. Tizenöt éves fiúvá vált. A ház sarkához érvén látta a vén 175 TIM POWERS . kérlelhetetlen társaságtól.Petróhoz képest a karibi térség összes többi bocorja egyszerű caplatának. Maga Thatch természetesen mezítláb jött. Cölöpökön álló épületben kellett laknia. Azonban még a marronok sem merészeltek közel menni Jean Petro házához. noha amióta visszaélt a hungan néhány varázslatával. A marronok szökött rabszolgák voltak . aki papírokkal bizonyíthatóan több. A fekete marronok. és Sanda egy időre megszűnt Sanda lenni. a messze földön híres varázsló házához. felnőtt neve Ed Thatch volt. majd olyan hangtalanul..

hosszú körmeivel megkocogtatta.A lényeg az. de végre választ kapott ütemes jelzéseire. afféle fővezére annak.. amikor belehallgatott az egyik üvegbe. . még ha igen távolról is. ahogy múlik az idő. és egy nap lesz egy loám. amelyeket Guineáról. Belebámult. hogy az öreg tisztában van a jelenlétével. amire szükségem van. . de arra pontosan megfelelnek. ebben a csermelyben. a köldöke található. az óceán túlpartjáról hoztunk magunkkal. aztán csak állt ott és egyszer kopogtatta. ezért szükségünk van Gedére.Tudod.. a loa.. amennyivel engedelmességre késztethetjük.közölte reszelős vénemberhangon. ebben a palackban csak egy kis része. Persze Gede csak színleg van itt. és nekiláttak szárnyukkal verdesve ISMERETLEN VIZEKEN 176 . hogy visszategye és kihalásszon egy másikat. hogy ő nincs itt. úgy irányítani a szellemeket. a halottak egyre erősebbek lesznek. Én pedig megtanultam az akaratomhoz hajlítani őket. majd intett a palackkal a patak irányába. . A vénség kuncogott.Petrót a patak partján sétálgatni: itt is. Nem egészen olyanok. akár egy tömlöcbe zárt rab. csak odakiáltott: . másszor hallgatta a palackot.Közel tucatnyit kineveltem már.Ez bizony a mi csibénk .Akar engem? Hiszen én választottam őt.Megfordult és visszacsoszogott az udvarra.. Nem mozdult a helyéről.Gede. épp csak annyi. füléhez emelte a csöpögő üveget. folyóvíz alá. mígnem az öreg bocor arca mosolyba gyúródott.. Ami a nagyapáink idejében nem volt több egy nyugtalan kísértetnél.. A ház árnya alatti csirkék közben magukhoz tértek Thatch mozdulatának hatása alól. aki téged akar. mint a ragadozók. Újra megkocogtatta a körmével. hogy kiemeljen egy-egy kis palackot a vízből. A paraszt elveti a magot. és épp hozzá beszél. és egy nap aztán fája lesz. ott is megtorpant. aki oly sok idő után. Elvigyorodott. A fiú figyelte. hogy idehívja. fehér ínyéből kivillant néhány megmaradt foga. ahogy az indákat szokás. . Mondjuk úgy. aztán fejét rázva leguggolt. kölyök. én beleteszek egy kísértetet a palackba. Thatch rádöbbent. azzal az unokáink kifejlett loaként találkozhatnak. . . aki.

akár egy bomba. csak Samedi báró szolgája? . .. és addig bámulj bele oldalról. hogy megtegye. Márpedig a többi loához hasonlóan Gedét is szólítani kell. neked egy fekete köpönyeg. ami már létezett. amikor Samedi báró hatalmasra nőtt. .Szóval az.A fiú felé nyújtotta a palackot.Előfordult már néhányszor..Nem azért jöttem ide a hegyek közül. a patak medre egy óráig nem telt meg. Most pedig itt van egy lepedő egy rossz ember halottas ágyáról.. amit kérünk. azt hiszem... Úgyhogy egyszerre olyasmi van a palackomban. szeme pedig résnyire szűkült. ha úgy jobban tetszik. Kis híján még a rohadt házam is a levegőbe repült. egész eddigi életemben úgy két-három alkalommal.. Az ifjú Thatch ingerülten nézte a palackot. amíg meg nem látod.kotkodácsolni. A partján nem nő semmi. Ott még mindig van egy széles és mély öböl.. és a hasonlóságuk túl erős volt. és ma szombat van. 177 TIM POWERS . . hogy beleférjen. Ma van a napja. mármint rumom. ami ebben a sörösüvegben van.. .. vagy akit te akarsz. aki téged akar.Hohó! .Persze az. ő már másféle fajta.. hogysem továbbra is különállók maradjanak. meglehet. Megsütünk neki egy csirkét meg egy kecskét.. már volt belőle valahol a világban. hogy Samedi báró bonggó kifutófiújára fecséreljem az időmet. mivel Gede nem szokta sajnálni magától.. és van egy egész hordócskányi clairinem. és minden tavasszal ki kell halásznom onnan a döglött ebihalakat. . aztán elmagyarázhatod neki a társasággal kapcsolatos elvárásaidat.Többé-kevésbé. akár csak színleg is. Csakhogy Gede a legfőbb loák közé való. ami nagy ahhoz. Petro kacsintott egyet. . . mire megint elhallgattak. hogy véletlenül olyant hoztam létre.A fejét ingatta. A palack úgy robbant fel. ami Gede szent napja. aztán pedig az általa megkövetelt szertartásokkal könyörögni hozzá. mert a báró annyival hatalmasabb nála. álmélkodásában. Itt csak azért másodlagos. Jean Petro szélesen elmosolyodott.. a fák jobbra-balra dőltek.Miért nem mondod el neki ezt te magad? Tartsd az üveget a napfénybe. valamire. amelyik túlságosan hasonlított..

Egy nagyon öreg király jutott róla az eszébe. hogy eredeti személyiségének csupán a töredéke maradt meg. Először nem látott mást a silány minőségű fújt üvegben. ahogy a nap felé emelte.Thatchnek még soha nem volt dolga loával. hibás franciasággal locsogó hang szólalt meg a fejében. kísértetecske-mondta. a fiú pedig érezte. egyúttal súlyos büntetést helyez kilátásba. valamiképpen mind a kettő a másikból származott. ISMERETLEN VIZEKEN 178 . így próbálja leplezni kopaszságát. csak annyit. az nem csak csirkéket és rumot követel magának. Aztán éles hangon. Nem értette..Gúnyosan beszélt... valahogy úgy. pontosan miről beszél. ahogy a beszélő némileg zavarodottan pillant körbe. ám aztán mozgásra lett figyelmes. mivel azt gondolta. csakhogy ezért olyan súlyos árat fizetett.Mutasd magad! . . amint torz szárnyával-lábával valami zavaros folyadékban úszkál. ahogy a házat elemésztő tűzvész közepén még mindig épen álló kémény.Hát jó. amennyiből világossá vált előtte. aki meglepődött. egyedül van. . ahogy megvetően átvette a palackot. mire arra összpontosított. A szóözönt mintha elvágták volna. ébredt rá Thatch. amennyit csak akar. hanem még tiltakozik is. Ezzel egyidőben Thatchnek az a benyomása támadt. pedig egészen kiszáradt a szája. és egy pillanatra mintha egy tollatlan csibét vett volna észre benne.. minden joga megvan ezekhez. amennyiben a meghívási szertartás részleteit nem a lehető legnagyobb pompával és tisztelettel hajtják végre . Aztán a lény felfigyelt rá. A vénemberes zsémbelés és a rettentő hatalom egyáltalán nem egymást kizáró jellegzetességek. hozzá még annyi kandiscukorhoz. hogy aki szól.. csak a bizonytalan körvonalú zárványokat. de igyekezett magabiztosnak mutatkozni. amelynek hatalma immár mérhetetlenül nagy. és most sietősen rendezgeti köpenyét. és a szíve csak úgy dörömbölt a mellkasában..nevetésről pedig szó sem lehet közben. hogy egy nagyon öreg lénnyel áll szemben. ritkás haját pedig előrefésüli. hogy megfelelő esése legyen. bizonygatván.

és egyszerre véres lett az orra és a szája. ám elborzadt. hogy megérintse az egyik elmázolódott. s bár útközben belerándult még néhány másik láthatatlan rúgásba. ment előre egyenes derékkal.közölte a hang. Felnézett. . te nyavalyás savanyított sprotni! . Újra megütötte fülét elölről a zihálás.Tedd csak meg. amikor leguggolt.tombolt Gede. . amikor Gede felidézhette a szavait. nyiszorgó késpenge. hogy rá nem léptek a két vérző. fiatalabb és 179 TIM POWERS . csakhogy az üveg a tenyeréhez tapadt. Még mindig meleg volt. ugye? . akár a kókuszdióban körbeforgatott.ez alkalommal bömbölve . megpróbálta elhajítani a palackot. sötét folt csúfította. mint az előbb. és rávigyorgott a benne lakozó szellemre.Szólok a bárónak. miért hitte. A következő pillanatban lángra kapott a ruhája. és azonnal világos lett előtte. nedves foltot. A burkolaton megritkultak a vércseppek .Kísértetecske? . hogy jól figyeljen rád . . üveget markoló kezéből pedig vér csörgött le az alkarján. és újra Sanda Jack volt.suttogta. mert a fejében egyszerre ismét . Néhány lépésnyit hátratántorodott. hogy kilátszott a fejbőre. a ruhája leginkább egy leégett ház romjai alól kiásott függöny darabjaira emlékeztett. . és oda is figyelt rájuk. Leült: a haja annyira megperzselődött. míg a vízben kapálódzott. és egyszerre megint száraz volt mindene.Ez volt a pillanat. Kevés híja. ahogy a nap fényébe emelte. Azonnal a patak felé hemperedett.A hang úgy reszelt koponyája belsején. A fény elhalványult. . Még most sem tudott megszabadulni a palacktól. sikerült nagy toccsanással a vízbe érnie.Bonggó kifutófiú? Valami láthatatlan erő egy óriásit vágott Thatch arcába. hogy az előttük járóknak sikerült bekötniük a sebeiket -. a másik. hogy látta már valahol ezt a hidat. Sikerült összeszednie magát annyira. és a fenekére esett.Thatch a neved.megszólalt a hang.meglehet. hogy kimásszon a partra. csak hangosabban. mégsem remegett. négykézláb előrejutni igyekvő alakra: egyikük ősz haját csillogó. A fiú hasa jól láthatóan besüppedt: orrából vér fröcs-csent.

Most nem omolhatsz össze.szólt türelmetlenül. aztán feladta. vicsorgó fogsorának frissen támadt résein sziszegve áramlott ki és be a levegő. Előrerohant és leguggolt úgy. te. .. és egyedül hal majd bele a hidegbe és az éhezésbe. hanem úgy kell visszamászniuk a szobájukig. egyetlen segítőkész vándor sem pillantja meg a sebesülteket. a huszonegy éves John Chandagnachoz. .John.kezdte. idősebb. Felpillantott. akár az árnyék. szeret téged. ISMERETLEN VIZEKEN 180 . átmászott rajta.Köhögni és fuldokolni kezdett. . ahogy odakuporodott emlékeiben élő fiatalabb önmaga elé. ahogy a tönkrevert arc közelebb ért hozzá. de ezt nem hajlandó beismerni neked! Ne hagyd el. szakáll keretezte arcán a fiatalabbikon legördülő vércseppek párjaként könnyek csorogtak. fekete és duzzadt ujjaira támaszkodjon. .. ide hallgass! . . Még kétszer próbálkozott tudtára adni mindezt. Valaki megrázta a vállát.Ott vagyunk.Ne hagyd magára az apádat! Vidd magaddal! Vállald csak a nehézségeket. amelyiket végül elveszítette. miközben önmaga fiatalabb változata anyagtalanul. Nantes homályos fényei meg-megrebbentek. . Az öregember egyik szemét porral-kosszal teli vérömleny takarta: ez volt az. Jack . rengeteg pénzt örököltél! Meghalt az édesapád. Sanda a burkolatra hajtotta homlokát. Arcára mély ráncokat vájt az erőfeszítés.. Sanda pedig pontosan tudta.Apa. míg te kényelmesen éldegélsz Angliában. és rád hagyta a birtokát! Keresd meg a hatóságokat Haitin. . sántikáló alakhoz. miközben épp rád gondol.Apa! . a mindig mindenütt ott lévő marionettek közé. Fejével előreintett Sanda fölött. senki másod nincs ezen a világon. nehogy jobb kezének furcsán görbülő. Davies nyúzott arca vigyorgott le rá nem minden együttérzés nélkül.vékonyabb valaki. Port-au-Prince-ben! A vén François Chandagnac nem hallotta meg. mászás közben nagyon ügyelt.Képtelen rá egyedül.. és hangosan felzokogott. te átokverte faragott kóristafiú! . és ő nem jut az eszedbe.mondta. amit mondott. hogy apjának mellette kelljen elhaladnia. és odalépett a másik törődött testű. kényelmet nem adó ágyukba. A kúszó-mászó alak észre sem vette őt.

mivel valami itt nagyon nem volt rendjén. lefelé néztek. és más TIM POWERS 181 . Sanda pedig érezte. Beth magához tért .. Vagy például Hurwood előtt úgy tűnt fel az egész. mennyire szilárd a föld.TIZENNEGYEDIK FEJEZET A HÍDNAK NYOMA sem volt. Davies. Jack pedig csak most kezdett el azon merengeni. mikor de csak kábán pislogott. A szeme sarkából végignézett hét társán. Az eget hátborzongató gyorsasággal gomolygó felhők takarták . mire a csapat megindult lefelé. azt látta. Csakhogy semmi okát nem találta ennek a benyomásnak. és azonosította az alatta a sarat dagasztó alakokat: ott volt Feketeszakáll.szólt Hurwood. Bár rengetegszer megcsúszott a sárban. Friend és Hurwood. akad-e még köztük. az aljában víz bugyogott és csobogott. Beth. arra is elkanyarodott. Kissé sietősen ismét körülnézett. hogy lássa. Bonnett arca pedig épp oly kifejezéstelen volt.Előre! . valamiért nyomasztólag hatott rá. Nehéz volt megállapítani. odalenn. aki osztozik a nyugtalanságában. rettenetesen összezavarodott az irányérzéke.. A magasan az égen hömpölygő felhők ellenére klausztrofóbiás érzése támadt tőle. ..valami. ahogy nadrágja térdrészén átszivárog a jeges nedvesség. ahogy korábbi riadalma visszatért.Jack nem is tudta. az ívek valamivel távolabb összezáródnak meredeken lejtő falú gödör volt ez. Bonnett. mint valami séta egy lehetetlenül hosszú templomhajóban? Most sáros lejtőn álltak. feltehetően a hold. Az iszapos partvonal erre is. akár egybebalzsamozott holttesté. és ahogy hunyorogva nézte.. megvilágította őket fentről. egyáltalán látta-e más is. Aztán szöget ütött a fejébe valami: hogyhogy hét másikat látott? Csak hatnak kellett volna lennie! Lemaradt.

és utat tört magának Davies irányába. heten ..folytatta Davies. ööö.. hogy képes érezni a Föld bolygó mozgását az űrben. és nem kellett megvetniük a lábukat. hogy aztán később.Az hét. Galileót és Newtont még nálam is jobban zavarba hozná ez a hely” . a mai este a borzasztó bűzöké” .földrengésektől eltekintve . hozzáigazítják a lelkűket. és újra hetet kapott létszámnak. Úgy van.. mintha nyolcán lennénk. aki azt állítja magáról.. Erről eszébe jutott valami. így aztán kihúzhatták magukat. bár csak olyan ésszel végig sem gondolt módon. nincs itt senki más. Volt itt valamiféle szag: leginkább az állott vizet. . itt nem végeznek semmi olyasféle varázslatot.Itt fikarcnyit se érnének vele.nem. Ezen a helyen egyáltalán semmilyen mozgást nem érzett az ember.Hát. .... ősrégi csőhálózatot juttatta az eszébe. hogy .dünnyögte. . Ez hat.. Most viszont úgy tűnt. . valahol a tengerek majd végrehajthassák. ahogy a halak is tudatában vannak a víz létezésének. Ereztél te már ennyire szilárd talajt? Olyan. . nem .kérdezte Jack Daviest.mondta gyorsan önmaga megerősítésére. Soha nem hitte volna.Bonnett. Thatch meg te. amelyikre ez a megállapítás ne lenne igaz. a három óvilági és én . ébredt rá Sanda.állapította meg magában.Nem-nem. aki ülő helyzetben zötykölődött lassan lefelé.Hiányzik az izzó vas.A lejtő ellaposodott. . . ez zavarta annyira.felelte a kalóz... Bonnett kivételével. az ember nem végezhet feltámasztást szárazföldön . nagy tutaj lenne hozzá képest.Hányan vagyunk itt? . Utánuk sietett.Ha már kellemetlen szagok: azt hittem. . Sanda elégedetlenül ingatta a fejét.van olyan terület a szárazföldön. aztán ijedtében elkáromkodta magát. Egyszerűen csak.gondolta.. „Úgy tűnik. Erről van szó.. nehogy felboruljanak. mi? . „Kopernikuszt. Jack. .Számold meg! Davies így is tett. mostanra mindnyájan odaértek a vízszintes részre.. egy pillanatig tényleg úgy nézett ki. mintha lényegében véve világ életében tudatában lett volna ennek. és önmaga megnyugtatására megszámolta őket. ISMERETLEN VIZEKEN 182 . A mai nap előtt kinevetett volna bárkit.. mintha minden más hely csak. .kérdezte halkan az idős kalóz.Bizony. Huh. .

szemrebbenésnyi időre megmutatkozó arc félelem és harag torz fintorába gyűrődött. Jack pedig csak most értette meg. ám helyette soha nem hallott nyelven válaszolt. Ha lassan csinálod. Bár taszította a látvány. hogy a suttogó is ezt a nyelvet használta... és hogy nem tartozik közéjük. hogy van köztünk egy idegen. Hurwood épp azt a nyolcadik alakot kereste. Ám most arcokat vett észre a nyugtalanul hullámzó folyadékban: százával tűntek fel egymást váltva..Jack . hosszadalmasan szitkozódott. Hurwood odalépett mellé.Mindenki nézzen arra. akire Daviesszel együtt felfigyeltek létszámellenőrzéskor. amivel beszélni kívánunk. a feldobott víztömeg nem annyira csobbanással. . mintha a Forrás valami csődület közepén pörgő tükör lenne. Sanda pedig azt várta. továbbá hogy nemcsak a halvány fluoreszkálás.szólalt meg undorodva. Arra már felfigyelt. a félkarú varázsló mikor inti csöndre a csapatot.. amikor odafigyelünk a számolásra? Sanda még csak meg se próbált választ adni erre. és megpillantotta a fakó csillámlás lengedező függönyét. akkor hét lesz. hogy mindenkit megnevezel magadban. de most gyorsan. nem tud megjelenni. ahogy a Forrás egész felszínéből felfelé törtek és messze a fejük felett lévő felhőkön játszottak néma sugarai: mintha a fellegek fortyogva gomolyogtak volna hatásukra. Az öreg kalóz újra számolni kezdett: előbb gyorsan. és nyolcat kapsz.. minden egyes. aki láthatatlanná válik olyankor.szólalt meg. amit Sanda palástolt rémületnek vélt -.Senki ne nézzen körül! . ahogy ráébredt. amerre eddig! Az. Kapkodva szedte a levegőt.. Amikor befejezte.. mégis közelebb lépett. 183 TIM POWERS . ezt a folyamatosan mozgó északi fényt. megbabonázták volna a szemünket? Hogyan lehetséges. hanem a poshadt szag is ebből áradt. mivel közben alaposabban is szemügyre vette a Forrást. ha túlságosan nagy figyelem irányul rá. hogy noha a víz magasan a levegőbe emelkedett. . aztán lassabban bökött ujjával minden egyes homályos körvonalú alakra. Jack megborzongott.. . Valaki suttogott mellette.Számold meg akkor újra. mint inkább csattanással érkezett vissza..

. s amikor befejezte. ám aztán nem mozdultak. meddig is képes egyenesen előre meredni. ami egyértelműen kérdés volt. de senki ne nézzen körül! . Visszamentek a sáros területre. rákollószerű kéz tör elő a sárból. ám a sivár vidéken így is ISMERETLEN VIZEKEN 184 . aztán megigyák.egészen olyan volt. Leó Friend mondott még valamit. bár még mindig nagyon halkan . Davies a másik oldalán állt. Hurwood utasításának megfelelően továbbra is egyenesen maga elé nézett. és Hurwood megint mondott valamit. Jack pedig azon gondolkodott. A Forrás körüli tavacska partja felé siettek: egyenesen belegyalogoltak a nyúlós folyadékba. majd mind a ketten ugyanabban a pillanatban megbökték az egyik ujjukat. ám a félhomályban szeme sarkából úgy látta. A vércseppek szisszenve értek talajt.Újból beszélni kezdett azon a másik nyelven. azért. Aztán a hang végre elhallgatott. hogy maga elé bámuljon. mert néhányan közben már másfelé néztek.emlékeztette őket Hurwood. ahogy elképzelte. Az idős férfi egy bicskát húzott elő. hogy a tenyerükkel merjenek belőle. Jack megkockáztatott a szeme sarkából egy pillantást feléjük.Az idegen hang újra mondott valamit. . mintha épp a könyökénél állna. ez alkalommal határozottabban. A hang elhallgatott.Előre nézz! . Hurwood és Friend pedig egyszerre mozgásba lendültek. kaktuszt idéző valamik voltak. és némi vért csorgattak a hideg sárra. ő pedig felismerte bennük a növényeket: nyurga. egy ilyen iszonytatóan mozdulatlan helyen le kell hunynia a szemét. A néhány szívdobbanásnyi szünet után érkező választ alig lehetett hallani. két. valaki ott van mellette. Hurwood és Friend azonnal a zsebükben kezdtek kotorászni. az orvos pedig végül kihúzott egy tűt rizsporos parókájából. A gyomra remegni kezdett. csukják be a szemüket. Ez lenne a rejtélyes sutyorgó? Vagy csak Bonnett az? Esetleg Beth? Sanda nagyon szívesen megleste volna. A meghatározhatatlan helyről érkező halk hang felelt.. meglehet. ez alkalommal feszültebben. A hang csak egy-két szót mondott.. és Sanda először úgy vélte. de most már az is elviselhetetlen nehézséget kezdett jelenteni. és a sekélyesnél lehajoltak. és egy ideig nem is hagyta abba.Ha úgy kényelmesebb.

Newton fizikai törvényei tökéletesen megfelelnek nekünk ismert világunk leírására.. a parton távolabb van egy harmadik ilyen növény is. csakhogy az már elszáradt és megkeményedett. . megharapta az ujját.magyarázta Hurwood.. .dünnyögte Hurwood. valahonnan Davies háta mögül szólalhatott meg. .. Felsóhajtott. személyiség..közölte határozottan az öregember. akiről beszéltek? . mennyire reménytelen vállalkozás megértetni mindezt. és kipréselt belőle néhány vércseppet.Bár ebben az esetben a „ki” túlzás. . akit faggattunk . Ismét sziszegés. amikor elhallgatott.kérdezte a kalózkirály. amíg megtudja és elmondja nekem .A fenébe! . aztán kisétált. De ha az ember nagyon mély részletességgel kezd vizsgálni nagyon kis léptékű eseményeket.Most még nem tudja.Addig várunk. bár most Sanda úgy vélte. A két bűbájos egyformán meglepett és kissé riadt arccal nézett rá .Várhatunk egy darabig. . -A.végül az öreg tudós vállat vont. fröcskölő a sár. hogy Friend vállat von. amíg nem hat rá valamilyen erő. és a következő másodpercben a másik kettőtől néhány yardnyira egy újabb karcsú növény nyújtózkodott az ég felé. a csapat túlsó végéből.Ki az. szükségtelenül rögeszmés módon foglalkozna velük. két szökkenéssel máris bokáig a tavacskában járt. és az elhaló hang ismét válaszolt neki. . feltehetően azért. Belekanalazott a folyadékba és megitta.. Most vette észre.Nincs mit tenni.. ha annyira aprólékos. akkor kiderül. hogy megállítsa. Minden hatásnál ugyanolyan erejű. amiért akár még elmegyógyintézetbe is kerülhet. és Hurwood hiába nyúlt utána... mert végiggondolta. Utána újra mondott valamit.szembetűnő jelenségnek számítottak. . Ekkor öles léptekkel megindult előre Feketeszakáll. és egy egyenes vonalon egyenletes sebességgel mozgó tárgy mindaddig ugyanilyen egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Jack látta. hogy Newtonnak a valóságot mechanikus formában modellező 185 TIM POWERS . de ellentétes irányú ellenhatás lép fel. ám aztán erőt vett rajta tanári életének megszokása. és azt dörmögte: .

de nem találnánk meg. de veszteg maradt.Nem. Ne is próbálkozzon vele! Nincs sehol: a hol épp annyira értelmezhetetlen fogalom ezt a jelenséget illetően. igaz? . Tehát... mire az öreg tudós erélyesen rászólt. . és halk füttyöt hallatott. személyiség iránti hajlandóság: az öntudat valószínűsége. majd a kalózkirálynak címezve szavait még hozzátette: . . az esélyek mindenütt konzisztensek és nyomasztó erővel állnak Newton mellett. Legalább egy teljes percen át csak álltak és dideregtek a hideg és sötét völgyben. Az. míg Hurwood kitartóan ismételgetett valamilyen értelmetlennek tűnő mondatot.. Előbb-utóbb újra megjelenik majd. visszatalál az őserdőbe.Ez a késlekedés nem volt benne az alkunkban emlékeztette végül Feketeszakáll. éppen ezért rengeteg van belőle a levegőben.Igen. Noha a végösszegük megegyezik a többi helyével.leírása csak viszonylag pontos.Ez a ti kísértetlényetek keres valamit nektek. akkor keres valamit.A legrégebbit . de nem lesz ugyanaz a személyiség. Ha az ember keresi.. a bizonytalanság ismeretlen fogalom. akár a félig főtt tojás. hogy bírja Beth. hogy az esélyek. Jack körülnézett.Menjen csak.horkantotta Feketeszakáll.. ha akar. jól körülírhatóan valahol és valamikor. mondjuk. Remélem. itt mégis sarkítottan vannak jelen.. Ahogy nem is arról van szó. Noha sok mindent megtalálhatunk ezen az alapon..Hurwood újra kimondta a furcsa mondatot. . Itt azonban nincs ilyen konzisztencia.Rendben.. . ezek a valószínűségek? . Feketeszakáll káromkodott ugyan. . . és a valóság olyan képlékeny.Sanda önmagát is meglepte kérdésével. A tér vagy az idő parányi kiterjedésű darabjaiban van valamiféle ingadozás. Az ugyanaz és a másik túlságosan is egyértelmű meghatározások. mert kíváncsi volt rá.közölte zavartalanul Hurwood. Ebben a talajban a rugalmasság... hol van? . ugyanakkor nem lesz másik sem.Ezért olyan nehéz meghatározni. A hétköznapi világban ez nem játszik komoly szerepet a. . amit faggattunk.Ugyan miféle nyelvet beszélnek ezek a. akárcsak a ki.Mondata végén bizonytalanul a levegőre mutatott. . mint az előző alkalommal. kitolódik a meghatározás. hogy csak maga elé nézzen. .. ISMERETLEN VIZEKEN 186 ..

Hurwood leoldotta övéről a fadobozt . . .fogával megemelte a fedelét. amelybe vércseppjei hullottak.Az anyám feje! . Leo! .mondta. négykézláb igyekezett minél feljebb az iszapos emelkedőn. Édesapja odament Bethhez.fújtatta.. Kicsit olyan ez. hogy nagyon gyorsan szedi most a levegőt. aztán addig rázta. Vagy ha nem most. Még vagy egy percet beszélgetett a meghatározhatatlan forrású hanggal. Beth még mindig kábának tűnt. Sanda őt figyelte: az egykori oxfordi tanár résnyire szűkült szeme.A kezét vágd. ahová csak akar . Beth . Beth azonnal magához tért kábulatából. és lepillantott megbökött ujjára. átkarolta a ziháló lány vállát..A kezedet megszúrták. mikor jön ki kockázás közben két egyes vagy két hatos. . .kiáltotta a lány. hogy aztán Friend félig lehunyt szemmel és nedvesen csillogó ajkakkal megszúrja vele a lány hüvelykujját. mi van benne..Most már vége. mint amikor az ember arra vár. azonban a kövér orvos még jóval azelőtt megérintette hajtűjével Beth Hurwood bőrét. bár Jack észrevette. amit én tudni szeretnék. Egyszerűen csak ez alkalommal rendelkezni fog az ismeretével. amíg félrecsusszant. és a kinyitott ládikót a lány jobb keze alá tartotta. amint hevesen dagasztani kezdte a sarat.vakkantotta az öreg tudós. és néhány lépésnyivel feljebb utol is érte.közölte Hurwood. Ugrott egyet. Sanda nem látta.Az anyám fejét hozta abban a dobozban! 187 TIM POWERS . és végül válasz érkezett Beth édesapjának türelmes szólongatására. állkapcsának feszülő izmai egyáltalán nem nyugtatták meg. hát majd egyszer. Jack előreugrott. A legrosszabbján. . Újra várakozni kezdtek. de életben vagyunk. és finoman megrázta. és szerintem mindjárt visszamegyünk.Leó! .. .hogy kideríti. Felsikoltott és elszökkent onnan. .Fogd le Elizabethet! Friend boldog szuszogással engedelmeskedett. aztán az apja kezében tartott dobozra.Most már mindenki oda nézhet. . mielőtt odaért volna. aztán Jack hallotta. Sanda utánaeredt.

kolostor lehetett. . ám még hátrafelé fordultában szabad kezét felemelve intett. Aki most talpra kászálódott.Jack akarata ellenére elborzadva tekintett vissza. és ahogy Sanda hátranézett. és a falon álló alak viszszaintegetett neki. Nyoma sem volt a hídnak.Vissza .mohón bámulta Betht. ahogy az előbb a lányt tartotta .. hogy a falapot visszacsúsztassa a dobozra. Jack valamiért hálásnak vélte a mozdulatát. karcsú. Jack újra átölelte fél kézzel a lányt.látta egy fal mögött. Hurwood esővel fenyegető ég alatt. noha Beth még egy pillantással sem jelezte. . régi. hogy láthatóan még beszélni is nehezére esett. Friend pedig . . Fáradtan kapaszkodtak felfelé a lejtőn: ahogy ismét sík terepre értek. Semmiféle választ nem sikerült kicsalnia a lányból. sőt..mondta.Vissza a tengerhez.Annyira felfokozott hangulatban volt most. és vele együtt ment tovább. Hurwood vénséges arcán már-már bárgyú elégedettség kifejezésével beleült a sárba. ISMERETLEN VIZEKEN 188 . még Feketeszakáll is elképedten és iszonyodva meredtek a félkarú férfira.keze még mindig abban a helyzetben. aki közönyösen lépdelt mellette. A távolban hegyek magaslottak. esetleg zárda . a zárt kapu felett.. harasztosok között kanyargó. s ahogy jobban szemügyre vette. szinte ablaktalan kőépületek csoportját . keréknyomokkal szabdalt földúton vezette őket. hogy tudatában van a jelenlétének.. hosszú hajú alakra lett figyelmes a falon. Azonban Davies.

és ügyelt rá.Ő.. amelyet Hurwood útjuk elején a homokba szúrt. kitalálta már. mint aki újra fiatalkora illatos rétjein járhat..azonban most úgy tűnt. Segített Daviesnek és az üveges tekintetű Bonnettnek meggyújtani az összes fáklyát. Végül maga is észrevette a dolgot: szemét lehunyva összpontosított. . így értek vissza a rendes világba.. mármint. ő.. Jack megnyugtatóan hétköznapinak látta most a sötétségbe borult floridai dzsungelt. . 189 TIM POWERS URWOOD ÉS FRIEND . majd a két bűbájos a barázdált burájú lámpás segítségével lelte meg az égő fáklyát. és heves reakciót váltott ki belőle. .. hogy is.Most már nincs több dolga vele. fiacskám ...TIZENÖTÖDIK FEJEZET H visszavezette őket a sötét homokos lapályra . megfogta Beth karját.Csak. . hogy ne árulja el a hangja. amelyet a lápba befelé jövet Davies és ő használtak... és újrakezdte. a lány addig velem marad... Margaret. marad . csecsemőket idéző hangok törtek elő a szájából. többről van itt szó. mivel úgy vélte.. süppedős talajon odavezette ahhoz a sajkához.Miért? . felvették késeiket.felhúzták még mindig meleg csizmájukat.jelentette ki határozottan.. mint eddig hitte. és úgy szívta be a mocsár bűzét. és kitolni a csónakokat a mélyebb vízbe. Amikor jön a lupercalia. felhúztam itt. . a karácsony. Hurwood is hallotta. és az ingoványos. . Ragaszkodása megriasztotta. azonban néhány másodpercig kizárólag értelmezhetetlen.kérdezte.buktak ki a szavak Beth édesapjából.Tévedsz. majd visszafordult.. mi az öreg tudós terve .. velem.közölte Jackkel.Visszafelé velünk utazol .. elsütöm.

tudnia kellett. . így aztán forró pengéjét a lány torkához emelte. és most lassan ingatni kezdte a fejét. hogy a markolat nagy részét eltakarta kezével. ahogy mélyeket lélegzett. ahogy Beth torkától se emelte el a kést . Jack eltette a kését. Beth pedig legjobb esetben is éppen csak tudatában lehetett a környezetének. hogy mit okoz ezzel a férfinak.. Davies pedig ellökte a ladikot a sáros parttól. és egy pillanatra sem vette le róluk a szemét. de úgy. Óvatosan lépdelt visszafelé az ingoványban. megsejtette.Ú-úgy van . Hurwood arcán a diadalmas kifejezés helyét szemrebbenés alatt átvette a teljes iszonyat. igaza van-e. Az egyik foltos pocsolyába rogyott. és csak fejével intett hátrafelé. bőrkeményedésektől mentes kezével kényeskedve megfogni a lapátokat. és esdekelve huhogott neki.M-m-mi m-majd g-g-g. Amiatt nem aggódott. arcát egyetlen tenyerébe temette.erősítette meg Friend. válla emelkedett és süllyedt. a megkukult Bonnetthez. Nem akarok beleavatkozni. így Leó Friend volt az. . Sanda aggodalmai igazolást nyertek. Vele szemben Hurwood görnyedezett a hátsó részben. és amint ez a gondolat felmerült a fejében. és Frienddel együtt szótlanul tátogtak Jack felé.Akkor ebben megállapodtunk. a csónak irányába. nehogy az apja meglássa. és aki kénytelen volt pufók. Bonnett legfeljebb egyenesen előre képes evezni. . Mint kiderült... Hux-wood Feketeszakállhoz fordult. Előreugró ajka csak úgy fénylett. ISMERETLEN VIZEKEN 190 . Bonnett már benne ült..Inkább elhallgatott. A kalózkirály résnyire húzott szemmel kísérte figyelemmel a fáklyafényes előadást. csupán a kés tompa felével fenyegeti.. mi is pontosan Hurwood terve. Sanda most úgy vélte. ám most vigyorogva nézte a hápogó párost. Sanda és a kevés híján katatón Beth Hurwood bemászott a csónakba.A megállapodásunkban foglaltakat teljesítettem -mondta.így kísérte vissza a csónakhoz. . akinek terjedelmes ülepe alatt meghajolt a középső pad.

Thatch? . hogy kenyérmorzsákat kell szórni magad után. A három csónak lassan haladt. és a csáklyás haladás helyett ismét rendesen evezhettek . sikerül felidéznem..De ha eltévedünk. . .. Először azt hitte.. immár hátradőlhetett. elég csak megkérdeznünk néhány embert az első átokverte fogadóban. hogy a harag egészen másféle. Friend riadtan pislogott a válla felett Feketeszakállra.. Friend pedig halkan felnyüsszentett.Feketeszakáll a másik kettő előtt hajtotta csónakját . Az öregember felemelte a fejét. ez viszont 191 TIM POWERS . mind... az evezősöm nem tűnik fel újra . hogy előrehajolva félretolja az útjukba kerülő ágakat és gyökereket. . narancssárgán rebbenő fáklyák voltak az egyedüli fénypontok. Amíg. csak nagy néha lebbent meg ajkuk kilégzés közben.hátranézett a mögöttük jövő csónakra.... aki ismét az orrban guggolt. mint amilyen a sajátja szokott lenni. . Ahogy. és bár homloka ráncba szaladt az erőfeszítéstől. Néhány perc múlva a csatorna kiszélesedett.Felteszem..Nem. Az általában váratlanul érkezett. csak ismét abba az irányba tartani.. a nyirkos sötétségben az orrba tűzött.Dehogy . Aztán egyszerre gyilkos indulat kerítette hatalmába. Davies felkacagott. forró volt és a torkát szorongatta. ráadásul csordultig tele rettegéssel. valahányszor húznia kellett az evezőkön. azonban Hurwood egyszerűen csak kimerültnek és boldogtalannak tűnt. tetei. meg a. fejet formázó fehér gombák most hallgattak.jegyezte meg a kalóz. amerre első alkalommal... . égnek a. itt maradnak. . fáklyák. Jack nem tudta eldönteni. a kísér. Aztán észrevette.Hogyan? De hát maga járt már itt korábban is! Nem kell mást tenni. ami az utunkba kerül..Hát akkor remélem.. nem horkolnak-e. melyik a viszszafelé vezető út. mivel nem kellett figyelnie. a saját érzése .Ugye arra még emlékeztél. a torzonborz fő a mögötte égő fáklya fényével Jacknek a teljes napfogyatkozást juttatta eszébe. A part mentén kétoldalt sorakozó. sem.Sanda. sikerült válaszolnia..közölte undorodva az elöl haladó kalóz..amikor visszanézett.. növény.

A víz mostanra egészen kocsonyás lett. nedves darabkáival. s amikor a másik végét megragadva húzni kezdte. A dzsungelszellem szenvedett ugyan. Érezte.Ez a jó barátunk lesz. azt látta. rugalmasabbnak tűnt Jack lába alatt . ahogy lüktetnek és a talpának feszülnek.Visszajött.amikor lenézett a padlódeszkákra.szólt halkan. és akkor pillantotta meg a körmei alól nagy fájdalomtól kísérve kikandikáló kis zöld hajtásokat. hogy megint üvöltsön ránk. megrögzött és aljas érzés. amely túlságosan énközpontú volt ahhoz. Feketeszakáll felkapta a fáklyáját. A szeme láttára mozdultak.Gyerünk! Tovább! . hogy a fejük felett lévő indáknak és mohapárnáknak ütközzön.reszelte keserűen Davies. A levegő és a víz . Azon nyomban elengedte. mire csípős szagú füstfelhő tört felfelé.. olyan elméből.kiáltotta rekedten Hurwood. a levegő párásán fojtogató. ahogy az a gondolat szökik elméjébe: „ágak”. nyesetlen fát látott: zöldellő levelek sarjadtak belőle. alóla! . és még néhány ágat vágjon az arcunkba. hogy most fürkészőn a csónakok fölé hajol. Sanda tudta..tarkója egy ISMERETLEN VIZEKEN 192 . de azért minden erejét beleadva húzta az evezőket.Kifelé.Na. Egészen fullasztóvá vált a levegő. hogy bármikor is felmerüljön benne a félelem lehetősége. Zsibbadtan tapogatózott a zsebéig. Csupasz alkarján átokhínár kis kupaca ült .megpróbálta lesöpörni magáról. és csak nagy üggyel-bajjal sikerült a tüdejébe préselnie valamennyit belőle.. tele a növényzet fákról lerázott. Megérezte a lény kínját..az egész őserdő . és elővett belőle egy maréknyi gyógynövényt. de nem volt hajlandó meghátrálni. sok szerencsét! . csakhogy kiderült. . majd a fáklya lángjába dobta. Mintha a csónak szerkezete és anyaga is átalakult volna. sem visszavonulás. mivel Jack fanyar humort vélt egyszerre felfedezni a harag mindenhová bekúszó kigőzölésében. egyik végével ráakaszkodott. egyre több jön ki belőle a karján tátongó lyukon át: egészen a válláig érezte a ráncigálást. és már talpra is ugrott. . nőttek: érezte. Daviesre nézett . az Eszte Fásztá .keserű.változni kezdett. . ám ez alkalommal nem volt sem üvöltés. Az őserdőt átható lény mintha meghallotta volna. .

Adjátok neki Bonnettet! Feketeszakáll felnézett. Én talán.Rohadj meg. Egy efféle áldozattal talán elérik..kiderült. Jack! . valakit! .Ez nem helyes. és átlyukasztották a csónak fenekét.Nem .krákogta Friend. .. hogy Davies abbahagyja. gyökerestől kihúzzák Bonnettet. Kövér mancsa csupán könyökszerű csomó volt a vállából kiinduló és az evezővillákon áthaladva kétoldalt a vízbe nyúló fatörzseken. odadobtalak. . a flottának? Az öreg kalóz válla megrogyott. és zöld kocsányok kunkorodtak ki torkából.Bonnettet .. arca roppant méretű szirmot bontó orchidea. A kalóz árnyékában felfigyelt a növényi metamorfózis markában vergődő Bethre. a lábából gyökerek lettek.Ez az. . Sanda újra a harmadik csónakra nézett.. akárha heves szélben állna. azonban megrázta magát.. Jack lábujjait hideg víz folyta körül . és tekintete inkább a harmadik hajóra vetült. Jack arra gondolt. Phil.sípolt. valószínűleg még mindig van idő arra.suttogta a torkát eltömítő nádszálak csomójából. Leó Friend dagadt fatörzs volt... Mégsem sikerült bólintania. amely az előbb még a jobb karja volt. siess!” Davies felemelte csizmás lábát. megvárják. és elengedte az evezőket. Odanyúlt 193 TIM POWERS . Porzószálai megremegtek.futott át Sanda agyán.rikoltotta Hurwood. Mellette a gombákkal benőtt ciprustuskó lehetett Stede Bonnett.Dobjatok neki. . és belehajítsák a vízbe. és egy hang azt sipította: . amíg Hurwood csónakja melléjük sodródik. Hurwood pedig már nem tudott beszélni: a helyében növő sűrű páfránycsomó dühödten rázkódott. de a jelek szerint az előbb sikerült lebeszélnie róla Daviest. Nem lehet. de az isten szerelmére. Davies egyre csak húzta az evezőt. nekem nem is tetszik. kalapját félig letolták a Sanda szeme előtt nyíló újak. A kalóz most feltápászkodott. és már a pereméig a vízbe süllyedt..rakás virág volt. ám a csónakjuk jóval gyorsabban esett szét a másik kettőnél. végighúzta sáros talpán a pálmalevelet. ágai póklábakként nyújtóztak mindenfelé. Bonnettet. hogy a többieket elengedje a lény. „Ő csinálja meg . . Davies fejcsokra rábólintott.

gondolta. és kiderült. a hajók pedig hevesen billegve távolodtak el egymástól. ő pedig érezte. de egyértelműen lélegzett. ami méreg minden halott.még belül is egészen száraz maradt. Közben iszonytatóan meghosszabbodott lábujjai elérték a meder alját és belefúródtak. mire jó egy sárgolyó?” . helyette egyszerre nagyon hideg lett . még csak egy forradás se látszott a frissen sarjadt ágakon. és testéhez szorította azt a kezét. vajon magánál van-e. ahogy csukott szemmel. A hátára fordult. Beth kezét széttárva hevert a hátsó ülésen. mire tenyere azonnal gyökeret eresztett . Davies az evezőkre görnyedt. bár Sanda éppen csak érzékelte. ahogy lábában megindulnak felfelé az éltető tápanyagok.Jacknek a foga is belesajdult a levegővételbe.A csizmámon lévő sár egy része a Forrás mellől származott . mégis mi a fenét csinálhat. és míg Jack azon töprengett. egyenesen az égnek. és nem vonagló ágak halma . Társa a vonagló korlátra helyezte kezét. Sanda nem tudta megállapítani. A levegő a fülükön túl egyenesen az elméjükbe hasító sivítással préselődött össze. kimerültén nevetett. Keze már teljesen eltűnt. ISMERETLEN VIZEKEN 194 . „Az ég áldjon meg. nekiveselkedett. hogy képes erre. A következő pillanatban megszűnt a légnyomás. mintha megégett volna. és még ahhoz is kiabálnia kellett. ha önmagát hallani akarta. Tenyere úgy nézett ki. mert többé már nem volt összenőve a csónak deszkáival.. és visszanyerte emberi alakját. Phil. melyek által lehetséges lett volna megkülönböztetni azt. noha az őserdő lombkoronája továbbra is olyan áthatolhatatlan volt.ordította vissza Davies. .a ballal is. attól.ám a virágba borult kalóz hátrahúzta másik karját.A kellős közepéről annak a területnek. és feldobta a sárgolyót. amelyikkel az előbb eldobta a maréknyi sarat.Tényleg egy sárgolyó végzett vele? . a kalóz két petyhüdten csüngő keze labdát gyúrt a sárból. ami a csónakból lett.. ami korábban Sanda volt. mint eddig. mit mond. . Mintha bomba robbant volna közöttük. Jacknek csengett a füle. járművük ismét csak egy közönséges ladik volt. mégis eleven lény számára. Valamiért esőcseppek kopogtak körülöttük.

és egészen nyugodtnak is tűnhetett volna.Vissza tudsz vinni minket a tengerhez? Az öreg kalóz megállt. . disznóröfögéshez hasonló zaj támadt .Ha szabad javasolnom valamit . és visszanézett abba az irányba. és nem sikerült megállapítaniuk. hogy végigtekintsen a csatornák és tavacskák során: a mocsár többi részétől semmiben sem különböző pagonyaikkal. sehol sem látták a kalózkirály sajkáját .Drága barátom. hogy a hangot a fej alakú gombák adják ki. és csónakja meglódult.igyekezett túlkiabálni a lármájukat.Bosszantó egy kellemetlenség! Beth közben felült. s bár hallották Feketeszakáll válaszát.felelte Davies kissé hisztérikusan csengő vidámsággal.üvöltötte Sanda kóválygó fejjel társának -. Mögöttük kutyaugatáshoz. és most ott kuporgott a csónak tatjában. mire rájött. messziről jutott el hozzájuk. A fáklyák fénye körül halvány udvart rajzolt a köd. ahonnan jöttek. hogy szem elől tévesztették az óriási kalózt. Davies hátraigazított homlokából egy kósza hajtincset. melyik irányból jött a hang.Jack előrepillantott. Sehol se látta Hurwood. és hiába vezette Sanda Daviest látszólag ugyanabba a csatornába. Feketeszakáll csónakja előttük délnek fordult. gyökereikkel és indáikkal pontosan 195 TIM POWERS . Feketeszakáll nyilvánvalóan csak később kívánt magyarázatot kapni az eseményekre. Friend és Bonnett csónakját.mivel még mindig csengett a füle.A zöldségsrácok kicsit hangosak ma este! . . Félig lehunyt szemmel révedt előre. ha nem fehéredtek volna el peremet szorító kezének ujjpercei. akkor a lehető leggyorsabban tűnjünk innen a fenébe.Egyedül vagyunk . . már indulunk is. . amikor utánakiáltottak. .a narancssárga derengés hullámokon szétszóródó csillanásai mintha kizárólag a saját csónakjuk fáklyájából eredtek volna.Biztos felöntöttek a garatra . Jack végül kénytelen volt beismerni önmaga előtt.mondta Daviesnek. és leült az evezős helyére. . . mivel kezében már ott voltak az evezők. Jacknek beletellett egy percébe is.

hogy amikor a mocsári loára dobta a sárgolyót. . akár egy katedrális tetején. de egyszer sem kapott választ.Másodszor. a köd pedig egyre sűrűbb lett. csak áll az iszapban. Davies megállás nélkül evezett a kanyargó csatornákon.magyarázta fáradtságtól rekedten a társa. Sanda legnagyobb meglepetésére ismerősnek találta a hangját. .mondta végül. amikor a parton álló gombák egyike egyszer csak megszólalt. miért kellene azt hinni. . úgyhogy nem világos előttem. amerre a víz . . hogy valóban jó tanácsot akar adni nekünk? ISMERETLEN VIZEKEN 196 . mivel a fáklya egyre erőtlenebbül világított már. miközben figyelte a lassú áramlást. Beth egyetlen porcikáját sem mozdította. hogy valahányszor az evezőknek feszült. Jack figyelmét nem kerülte el. . társa fájdalmasan elfintorodott.Menjetek balra! Szűkebb. de odaértek. Sanda felnézett. Sanda nagyon megörült. ágak és gubancos indák magasan húzódó mennyezetén legfeljebb csak annyira lehetett átlátni. . akár azok.fújtatta az öreg kalóz.Hát persze .Zsákutca . és igyekezett arra haladni. honnan tud ilyesmit . Már épp azon volt. Davies pedig evezett tovább a széles csatornán. és sercintett egyet a csillogó foltokkal teli vízbe.a zsákutcának bizonyuló elágazások. posványok és azok a helyek. . .vetette fel tétován Jack kis szünetet követően.Először is egyetlen lépést sem mozdul. ahogy az áramlás közepébe evezett.krákogta.Azt mondta. amelyben erősnek tűnt a sodrás.Tessék? . és most eszébe is jutott. A posványosban tenyésző mohák.Ennek jónak kell lennie . erősen hátráltatták ebben. váltsanak. elmosódott arcvonásokkal rendelkező gömböt. Végül aztán találtak egy széles csatornát. hogy szól neki.Majd a csillagok alapján tájékozódom. megégette a tenyerét. A következő órában Jack folyamatosan szólongatta a másik két csónakban ülőket.szólította meg a fehér. amelyeket maguk mögött hagytak. Az nem felelt. hogy ez zsákutca . ahol a lomha hömpölygés minden további nélkül visszafordult a szárazföld felé. .ugyanúgy néztek ki.

. Davies húzott még kettőt. . . és megszólította az előttük lévő sötétséget. aztán mérgesen befékezett. Közönséges növények lettünk: virágok. leffentyűje kitárult. Higgy nekem.Különben is. Nem kellett sok idő hozzá.Az. A hanghordozása nagyon ismerős volt Sanda számára. Sanda gyanakodva pillantott a pislákoló fáklya irányába.Rendben! .De. 197 TIM POWERS . .kötötte az ebet a karóhoz Davies.. Ugyan miért akarna egy ilyen segíteni nekünk? Tudod: „dögöljön meg a szomszéd tehene is”.vágta oda. Az egyik pöfeteg egy fáról csüngött a víz fölött.Davies még nagyobb erővel húzta az evezőket. és nekilátott megfordítani a csónakot.Mi kevés híján gyökeret vertünk az előbb.Előttetek zsombék és futóhomok. hogy rossz irányba küldjük a következő néhány eszelőst. . . . A köd sűrűn gomolygott előre sodrásirányban .mondta elcsukló hangon. apám beszél hozzám . Jack! .Vissza. és félig a vízben hagyta az evezőket. ennek a pajtinak láthatóan sikerült is.. . Aztán az áramlattal a tengerig. Jack elfordította a tekintetét. és egyöntetűen elfoglalt mindent. . Davies pedig kelletlenül beevezett oda. egyre szélesedik ez a csatorna ... ahogy átszüremlett az ágak és indák szövedékén. Jack! Sanda társára nézett... A széles és egyenes utat maguk mögött hagyták. .. balra.. hogy fáklyájuk szórt fényű narancssárga folt volt az éjszaka szürkésfekete szövetén.. Egy pillanatig még hideg fehéren világított mögöttük néhány lidércfény a párás levegőben.. bokrok meg ilyesmi.. .Az nem lehet..Azt mondtad.suttogta egy másik gomba. szerintem mi nem ilyenekké változtunk volna át. és ahogy elhaladtak alatta.Igen .Csak hátrébb. aki bemerészkedik ide.De szerintem mi is gombafejekként végezzük majd. fehér gomba. Az egyre gyengébben égő fáklya fényében találtak egy rést az iszapzátonyon.sípolta egy másik duzzadt. Ráadásul mindnyájan másféle növény alakját öltöttük magunkra. apa? .a tiszta vízbe cseppenként belehulló tejet idézte. Ezek a srácok mind ugyanolyanok.

Oda nézz! Társa felsandított.felelte Sanda. . . hogy Elizabeth egy vékony pamutruhán kívül semmi mást nem visel. .állapította meg nem túl boldogan. ISMERETLEN VIZEKEN 198 .. Jack bólintott.A többiek is kijutottak . bár ügyelt rá. amerre Davies mutatott.csak ekkor jutott eszébe. és Sanda előrébb megpillantotta a három part menti máglya ragyogását. mint eddig. .fejezte be végül sután. . hogy bántson. hogy amikor kitárta karját.Te meg oda . Percekig ültek csendben. és bebugyolálta vele a nőt.. . Jack hátranézett. A többi kalóz végre észrevette a közelgő járműveket . Beth is arra nézett.Megpróbált bántani? .kiáltotta boldogan. eszébe jutott. és nagyot csapott Davies vállára. . Jack arra fordult. és a ködben meglátta két fáklya erőtlen fényét. A köd miatt lehűlt a levegő. Levette a kabátját.kiabálni és tülkölni kezdtek. hogy néhány tucatnyi evezőcsapás is elég volt sodrásirányban. . .Igen . az apám is ott van az egyiken? . hogy talán van ennél alkalmasabb pillanat is felidézni benne frissen szerzett rettenetes emlékeit. hogy az ép karját vegye célba. s amikor megborzongott. A sajkának olyan keskeny boltív alatt kellett átsiklania. Sanda ujjai kétoldalt a nyirkos leveleket súrolták. .. mialatt a csónak fokozatosan a part felé vette az irányt.De nem engedem. ..Aha! . ahogy Davies égett kezével nem húzott már olyan erősen.biccentett hátrafelé.. hogy az öreg kalóz kénytelen volt behúzni az evezőket a csónak belsejébe.Nem emlékszel? Meg.annyi ködöt hagytak maguk mögött az őserdőben.kérdezte Beth.ismerte be kelletlenül Davies..Ám a most követett csatorna annyira elkeskenyedett.A. és a következő pillanatban tágas víztükörre szaladtak ki . és vigyorogva fordult felé.Ööö.Egy kicsit mintha tényleg gyorsabb lenne . megvágatta a kezedet Frienddel .

hogy partra húzzák a csónakot. ebben is hatalmasat tévedett.Ki fogom őt juttatni ebből az egészből .Beth az ujjaira pillantott.jegyezte meg az öreg kalóz. Sanda kínzó türelmetlenségében a fogát csikorgatta. akár nem. azzal megfordult. Jack és Davies pedig kiszálltak. hogy kést szegeztél a torkomnak . beugrott a sekély vízbe.Mágia . . és a sajka peremébe kapaszkodva nekiláttak a part felé vontatni. hogy kijutottunk onnan . amiről te úgy határoztál. . $ . hát azért. amíg a part közelébe nem értek. és az emberek már a vízbe gázoltak.jegyezte meg Sanda Daviesnek. 199 TIM POWERS . hogy kiderítsem.Az. hogy próbára tegyem. . . Hurwood lánya átvetette lábát a csónak oldalán.Arra emlékszem. és még csak hozzád sem értem vele! Pusztán arra kellett. .A penge tompa felét. Az üdvrivalgás kezdett alábbhagyni. . ebbe keveredtünk bele -mondta hangosan a nőnek.Ha másért nem. fiúk! . Az orrban ringatózó fáklya már alig pislákolt. hogy belekeveredsz közölte. szüksége van-e még rád ehhez a mágiához. hogy előkerültetek. . hogy nem csak néhány vércsepped kellett neki! A fenébe is. hogy megmutassam neki. én meg akarlak védeni! Tőle! Addigra már jó néhányan odaértek melléjük. de még így is elég fényt adott.ismételte Beth. .kiáltotta a köröttük tülekedő kalózok egyike. és nem szólt többet egészen addig.De örülök. és a vízben gázolva megindult a tüzek felé.mondta kimérten. Időközben egészen kihúzták a csónakot a mangrovéktól megszabadított irtás homokjára. máskülönben nem hallotta volna a hangját a kalózok izgatott faggatózásától. és nagyot nyújtózva megálltak a szárazföldön. Jacknek előre kellett hajolnia. onnan nézett vissza rá.Akár tetszik.Nagyon örülök. hogy láthatóak legyenek arcán a megerőltetés ráncai.

.Vagy sikerült találnotok valami ennivalót? . Hurwood felesége kísértetének beleköltözni. egy függőágyra és legalább félnapi alvásra. .. így aztán éppen csak átszaladt az agyán. Minden következtetése ellenére nem vágyott most másra. mit is beszél.Mennyi az idő? Jack összedobhatna esetleg valami korai reggelit.Pont annyit.szólalt meg Jack. hol tart a másik két csónak. . hogy törődjön azzal. Alig egy-két órája volt a napnyugta. meg kell találnia a módját. Sanda és Davies egyszerre fordultak a beszélő felé.Hát. . . .Szerintem nincs túl későn. .Meddig időztünk a folyó fenti szakaszán? ..De hát egy órával napnyugta után indultunk el .Biztos éhesek vagytok .válaszolta megrökönyödve a férfi.Davies megfordult.És lön harmadik nap .Aha . A kalóz zavartan nézett rá... Davies pedig azt kérdezte: . mint aki mindent ért. Ismét az egyre közelebb érő csónakokra nézett... ISMERETLEN VIZEKEN 200 .Nem volt rá alkalom. Túlságosan kimerült volt már ahhoz. csak egy rendes italra.És órákon át távol voltunk. Phil.. két napig .bólintott Davies. és elkerekedett szemmel néztek rá.szólt közbe Jack. . .szólalt meg valaki. hogy Hurwood kikergesse Beth lelkét a testéből. Alkonyattól alkonyaiig. hogy lássa. miként akadályozhatná meg.. . és így lehetősége legyen édesanyja.

.Nem igaz. milyen szemeket mereszt Bethre.TIZENHATODIK FEJEZET R átlépte a folyópart által kijelölt határvonalát. méghozzá olyan hűvösen. és azt kiáltozta.Láttam. pattogó tüzek körül gyülekeztek. .A fedélzetmestered tudja az okát . valahogy elhagyta a horgonyát és elúszott.közölte minden kertelés nélkül Feketeszakáll. Már jócskán benne jártak a nappalban.biccentett az óriás Jack felé. hogy a kalózok sistergő.értetlenkedett Davies.De hát miért? . EGGELRE A KÖD 201 TIM POWERS . .Nem véletlen . hogy le-fel eveztek a part mentén. . uram . Sanda? A szólított odament hozzájuk. De aztán Hurwood szaladva érkezett le a kunyhóból. még a ködnél is hidegebbnek érezte magát. nem leli sem a lányát. kiáltoztak és hevesen kolompoltak.Igen. .. Davies és Hurwood jó százlábnyira onnan álldogáltak. sem Leó Friendet. ám végül egyértelmű lett: a hajó eltűnt. mire a páraréteg felszakadozott és észrevették.A kövér kölök? . hogy a Lármás Carmichaelnek nyoma veszett . éppen csak áttetsző fátylat vont tengerre és szárazföldre egyaránt. Sanda épp a parton állt az egyik csónak mellett. így először mindenki azt hitte. viszont annál indulatosabban beszélgettek.mondta rekedten..még egy fél órát elvesztegettek azzal. . A legénység nagy része a parton tartózkodott. és halkan. Üresnek. és nyirkos. azonban az újonnan támadt kiáltozásra felnéztek. amikor tudomást szerzett a hírekről.

mostanra pedig jóval többre lehet képes... miféle ellenféllel szemben veheti hasznát. és haragosan sarkon fordulva végigpillantott a még mindig köddel borított tengeren. és belecsapott másik tenyerébe. hogy nem egyszerűen csak Hurwood tanonca. az így kapott koszdarabot pedig golyóba gyúrván a zsebébe rejtette.. miután mind visszatértünk. azokkal.. egyébiránt pedig nem valami feltűnő kis szlup szkipperénél. .. A Forrásnál aztán megkapta. . Feketeszakáll is a tengert figyelte. Lopva felemelte a lábát.El kellett rabolnia Betht .Muszáj visszaszereznem a hajómat . A gondolat arra emlékeztette. ha ez egyáltalán lehetséges. . nem voltak összeegyeztethetőek.De miért vitte el az én hajómat? .Tudtam.. hogy aki csupán pisztolyokkal és kardokkal rendelkezik. . Szerintem sikerült volna. . . Múlt éjjel meg kellett volna ölnöm. amelyeket Friend forgatott a fejében. . A csattanás zaja beleveszett a közeli mennydörgés váratlan.ismételte elgondolkodva Feketeszakáll.. ahogy Davies elűzte. nevetségesen rosszul felszereltnek számít az előttük álló csatában.Sanda és Davies kábán tántorodott hátra az égen átívelő villámtól. Sanda csak most értette meg. a kalóz pedig leeresztette a kezét. tényleg volt-e benne a Forrás pereméről származó sár. amelyek. de olyan feszült volt. Nem tudhatta.Szerintem sikerült volna . hogy sántikál valamiben. és megrázta busa fejét. és végighúzta körmét a talp és a szegély közötti barázdán. hogy hajója elvesztése rangjától is megfosztotta. A visszhang végighömpölygött a parton.Jössz te is? Segítesz? Régen is ismert néhány fogást. ám az nyilvánvaló volt.Halkan beszélt.közölte Davies.vicsorogta Davies. ISMERETLEN VIZEKEN 202 . Az öreg kalóz kétségbeesetten pillantott Feketeszakállra.. bár ő maga is vérét csorgatta volna a Forrás mellett a sárba. sőt. és Jack félig-meddig azt kívánta.felelte Jack. talán meg is ölte a dzsungelben a loaszerű lényt. Az óriási kalóz ökölbe szorította egyik kezét. A Lármás Carmichael nélkül nem több egy erősen megtépázott. csontrepesztő robajába .Az apjának olyan tervei voltak a lánnyal. amire vágyott. sem azt. akár egy behajlított acéllap..

hogyan kell tengerészkedni egy hadihajón. hogy a Carmichael a flottám zászlóshajója lesz. . Persze hogy a kegyelmet választják.A tenger felől fújt a szél. vagy a kegyelmet kérik? Az öreg kalóz fáradtan visszamosolygott rá. elszegődnének egy új kapitányhoz.. hogy újabb háborúba bonyolódjon.Woodes Rogers talán már megérkezett New Providence-re a királyi kegyelemmel. .Nem.. majd megvárta. A kalózkirály bólintott. Azonban úgy tűnik. tajtékosan a csizmájukig nyújtózzon. ő még csak le sem pillantott. a cimborák vajon velem tartanak majd. hogy a következő hullám kavarogva. ahogy a szép emlékű boucanier-napok is elmúltak.Mit gondolsz..vont vállat Davies. . hogy visszaszerzed.Oldalvást Daviesre pillantva rávigyorgott. . kedvére válogathat az Újvilág összes matróza között. És remélem. méghozzá hálás szívvel.. hogy te vagy a kapitánya. . nincs dolguk. hátralibbent ette a kalózkirály fekete sörényét. A Karib-tenger tele van olyanokkal. merthogy nem dobnák sutba a kegyelmüket azzal. . Azonban egykét hónap múlva mindegyikük neve mellett ott lesz az új bejegyzés. ha vele 203 TIM POWERS . vége a korlátok nélküli kalózkodás idejének..Azt terveztem.Hát persze.. és hínárral borította a bokáját.. amely megfosztana a népemtől. Végül aztán megszólalt.Csakhogy. Aki Feketeszakállal hajózik.. Feketeszakáll bólintott. Jack pedig ősz szálakra lett figyelmes a halántékánál és a szakállában. és ezzel a korábbi bűneik lajstroma eltöröltetik.Az óriási kalóz sötét arcáról semmilyen érzelmet nem lehetett leolvasni. aztán dolgavégezetlenül visszavonuljon. Ez a birodalmak kora.A kegyelmet kérik. mielőtt válaszolt.. ha alkalmuk lesz választani. amikor a következő hullám átcsapott a lábán. Mióta beköszöntött a béke. és ha a kapitánynak tényleg nincs priusza. .A gond attól még megmarad . méghozzá úgy.. .. akinek vannak hajói és pénze is? . . az a hóhérnál tette zálogba az életét. .. akik csak ahhoz értenek.Mit gondolsz. Hacsak György királynak nincs annyi esze. s bár Jack Daviesszel együtt hátralépett..

hogy kikúrál. mi a problémám. . hogy északnak hajózok.. hogy megfeledkezett róla.mondta. Jack? Sanda felidézte. S bár a mágia forrása évezredek óta kiapadt már az Óvilágban. hogyan is fertőződhettem meg ennyi kísértettel. . Semmi mást nem tett.Egy pisztolygolyó elvitte a karját . az a különleges gyógyfű.Van rá ötleted. mint a nátha. A lány meg rosszul jár. és kátrányt kentünk a csonkra. Hátuk mögött újabb kiabálás vette kezdetét.. ha megmutatom neki.Phil. hogy kiűzi őket. miféle komédiát művelt Hurwood a halott felesége fejével. csak figyelt engem. Hurwood követte a rég kihűlt nyomokat. Bizony. és meglehetősen pontos elképzelése volt arról. menjünk.. A kísértetek elég csúnyán gyötörtek akkoriban. és naponta kétszer-háromszor kellett innom lőport rummal. kifejezetten öregebbnek érzem magamat. . mire ő.Mert annak a helynek a segítségével vissza lehet hozni az életbe a holtakat. a vén Hurwood fel akarja támasztani a felesége kísértetét az összeszáradt fejéből. Kire gondoltál? Még Sandának is megvan a magához való híre. . . és beletenni a lánya testébe.Halkan felnevetett. Feketeszakáll a beszélgetés harmadik résztvevőjéhez fordult. Ám a következő napon meg is esküdtem volna rá. .Hurwood tavaly érkezett az Újvilágba. Felajánlotta.. és tanulmányozta őket.kacagott fel kurtán Davies. amit a Karolinában élő indiánok termesztenek.. .Le kellett vágnunk.hajóznak. de Feketeszakállt magával ragadták az emlékek. amióta megfordultunk ott. itt a mágia olyan gyakori.. Megbeszéltük. Azt hallotta. tudod. hogy ne olyan hevesen. Az óriási kalóz bólintott. Nem hittem volna. . hogy Juan Ponce de León miért nevezte azt a helyet az Ifjúság Forrásának? .. hogy ezt bárki is túlélheti. és kerítek belőle. Rábólintottam: rendben... Azt mondta. hogy rájöttél.Biztos voltam benne. hol szedtem össze a démonjaimat. neki pedig vissza kellett mennie ISMERETLEN VIZEKEN 204 .Ami azt illeti. kísértetriasztó kell nekünk. . Értette.. és rátalált a csontjaira. hogy nincs teste.Nem .

én mindenki másnál több ilyet tudok. Úgy nézett ki.Errefelé gyakori a varázslás. és egészen kimerültén. friss vér. mint aki eszét vesztette. Biztos voltam benne. de előtte még a megállapodás utolsó részeként megígérte. Vér. órákkal azután. .. és utánajártam. méghozzá elég látványos módon. hogy nekilátott felkutatni a létező mágiát. hogy immár ő is azok közé tartozik. hogy. mert szerette volna visszahozni az asszonyt. ha feltűnne egy idegen. a lányára meg a felesége fejére gondolt.. aztán visszafordult Jack és Davies felé. és keserű lett a szája íze a gondolatra. kerítene 205 TIM POWERS . hogy a vérének egy része az óceánba hullik. Phil.folytatta halkan Feketeszakáll. tehát hivatalos nyoma marad.Hurwoodnak persze igaza volt . Vagyis azt tervezed. valamiféle tojásban. Sandának eszébe jutott Chaworth. Úgy tűnik. . sem bármi. ami bemocskolná. Egy éjjel elhajózott nyugatra az egyikükkel. aki a tengeren él. eljött velünk New Providence-re. akik tönkretették és megölték a kedves idős embert. sem történelme. aki véletlenül tisztában lenne azzal. mert a fülembe jutott egy vele kapcsolatos varázslat híre. mégpedig úgy. Azt hiszem. meg tengervíz. hogy belehullott a vízbe. De mielőtt hazautazott.Északra hajózom. ha ügyel arra. hogy hoz nekem egy remek hajót. és neki nem lenne semmiféle kétes hírneve.. hogy meghallgassa a fekete bocorokat. sem test. az ismer néhány csúnya fogást. és még fej sem kell hozzá. Azt hiszem. hogy sikerült valahogy kapcsolatba kerülnie a feleségével.Angliába. A megfelelő hatalommal bíró ember halhatatlanná válhat a segítségével. hová rejtettem el a vagyonomat. amibe a lélek beleköltözhet: a bűbájos vére újat hoz létre a tengerben. hogy elhozzon néhány dolgot.. Éppen az volt az oka. Davies tűnődve ráncolta a homlokát..Értem.. hogy a tengeren éljen. de nagyon izgatott volt. Később nem lepődnék meg azon. ahol papírokkal bizonyíthatóan történik minden..A tengert nézte.. kiváltképp az. .. és a kis kiruccanásunk óta hatalmamban áll mindegyiket végrehajtani. . Mondjuk.. a híres Feketeszakáll csapdába esik és megölik majd valami tengeri csetepatéban. Aztán elment. . és aki nem érzi méltóságán alulinak. .Évek óta hallok erről a Forrásról.. valami civilizált helyre. ziláltan jött vissza másnap reggel. és néhány hétig a bocorok között élt..

Mikor indulunk már? .Hát persze.Elmegyek északra .Fesztelenül rácsapott a fadobozra.Túlságosan nagy a bűne hozzá.Hallottad. és a vízben gázolva megindult vissza. jó lenne. . New Providence szigetére. mennyire fontos..így Davies. . mint egy mágnes. ..Szerintem semmi nem szól ellene. Stede Bonnett segíthetne ebben. .. Aztán elhajózna vele délre. akiket nem tudunk elvinni a Jennyvel? ISMERETLEN VIZEKEN 206 . .. .. Most már van akkora hatalma. ami egy hónappal ezelőtt a Carmichaelhez vezette magukat..közölte.Mi legyen azokkal. Phil.kérdezte Davies. . .mondta végül. Sokkal jobb annál az irányjelzőnél. és a fejét ingatta.Hát nem értik.. Davies bólintott. . és a hangja alapján jól szórakozott.Meg tudod találni őket? .Azonnal indulunk .Vissza az üzlet ablakába.dörmögte Feketeszakáll. Jack? .az övén lógó négyszögletes fadoboz vadul pörgött-forgott és ugrándozott léptei nyomán. ha addigra visszaszereznéd a Carmichaelt. hogy meg tudom találni őket. a tüzek felé. Sanda már épp mondani akart valamit.csendben egy hajót. És azt hiszem. legalábbis a lányt. Davies a sápadt.. . .Azt akarod. $ Benjamin Hurwood türelmetlenségében toporzékolva tette meg az utolsó tíz yardot .Ez az izé most már úgy viselkedik. azt hiszem. hogy fogadjuk el a kegyelmet? . Feketeszakáll tudomást sem vett az öregemberről.Itt azonban elhallgatott.Amint az emberek felszálltak a Jennyre.prüszkölte. Szerintem szívesen beszélne akkor veled. . Phil . . . hogy siessünk? Még akár meg is ölheti. hogy áttörje a lányon lévő védelmet.A Carmichael legénysége . . idegességében remegő Hurwoodot méregette. ám aztán csak becsukta a száját... Hm.

. s most mind ámulva nézték a csobbanás nyomán felfröccsenő vizet.Igenis.Meg akarod találni a lányt. igaz? . Inkább úgy telerakom emberekkel a Jennyt. és még szorosabbra zárta a pilláit. amennyit csak elbír a Bosszú.Irány a tábor..Nem . . és lassan felemelkedett a homokról.Küldj annyit a Carmichael legénységéből Bonnett srácaihoz.kiáltotta nekik Davies.mondta.Kit érdekel? . . ha megtaláljuk őket! Prométheusz nem szenvedett annyit.. Lelkemre mondom. A haragvó öregember eddig is nyugtalanul toporgott: most szorosan behunyta szemét. . A többit vezesd ide és szálljanak fel a Jennyre! De 207 TIM POWERS .. . amit kap tőlem.. .dünnyögte az orra alatt Sandának. és száját tátva figyelte az előadást.Az én srácaim közül egy se megy északra Thatchcsel... a következő pillanatban pedig rongybabaként repült a levegőbe. amennyit Leo Friend fog. ... azt megígérhetem. . de azt nem engedem. .Igaz.Kapjátok el! . . Jack! .jó néhány közülük abbahagyta a munkáját. Számos kalóz volt a környéken .Ne hozzátok vissza! . hogy nélkülünk keresse meg őket! A matrózok már a tajtékos hullámok között jártak.Én pedig meg akarom találni a hajómat. a tenger irányába.. és nekiláttak az evezőkkel foglalatoskodni. Szedjük fel Hurwoodot a Jennyre. a vízhez vonszolták. hogy végül csizmáját egy egész yard választotta el a földtől. mielőtt még kitanulja ezt a repülést és elindul. az a kövér kis féreg nem teszi zsebre.rázta a fejét a még mindig az előző problémán rágódó Davies. a másik meg Bonnetttel. Phil! .Alkossanak két csapatot.szólt vissza az evezősök egyike. . az egyik menjen Thatchcsel. és hatalmas loccsanással csapódott bele túl a partig érő hullámok kezdővonalán.. mérgesen felszisszent.. mire az emberek odaugrottak egy csónakhoz.recsegte Davies a legközelebbi csoporthoz fordulva.. Az öreg kalóz Sanda vállára tette a kezét. hogy a pereméig érjen a víz. kezét ökölbe szorította.kiáltott fel az öreg tudós.Vigyétek a Jennyre! .. Kilesett résnyire nyitott szemhéján.

. mi a probléma: a fejét rázta és olyan arcot vágott. .mondta.Azt hittem. . hogy a király emberének nevezte magát . Barna szeme valósággal izzott széles. Most aztán meg kell ölnöd és elégetni a parton. uram! .. nem szállhatsz fel az Anna Királynő Bosszújára . . Most már késő. .De rohadt lassú vagy. és majd keresztülbökte a tekintetével. mert azt hitték. amit a bocor mindenképpen elmondott volna. bár egyébként is csak dörmögött. hogy Csupaháj lássa. hogy a másik süket.Nem.bukott ki Sandából. kölök! .Nem azért vártam öt évet..kiáltotta ráadásnak.Hogyhogy „öt évet”? Csupaháj körülnézett.az Anna Királynő Bosszúján nem lehet senki közülünk.. .Nem megyek . Aztán hozzátette: . hogy az ő bábja legyél és meghaljál. és már szállnak is a csónakjaikba. Csupaháj elcsípte. Phil. és csak remélni tudta. kizárólag spanyol hajókat fog ISMERETLEN VIZEKEN 208 .Kicsodát? . fekete arcában.folytatta a nagydarab fekete.Amikor véget ért a fehérek háborúja és mindenki előtt világossá vált.mondta hangosan. senki sem figyelt rájuk. ő mégis lehalkította a hangját. így már egyáltalán nem lesz könnyű. Jack rájött. Jack nem tudta eldönteni. . hogy Thatch túl sokat tanult meg. csak hogy még több vér folyjon és hihetőbbnek hasson a halála. Nem jutott eszébe. Három percen belül itt vannak.Az angolok békén hagyták. hogy a hatalmas fickó nem emeli még feljebb..Persze. Futás! $ Amint felért a lejtőn a füstölgő faszénkupacok körül tömörülő emberek közé. . egyetért vele. . ahogy megragadta a felkarját. .Sok mindent megúszott azzal. ez vajon válasz volt. . vagy olyasmi.Remek. Máris lábujjhegyen állt. a folyón megoldod a dolgot.Nem csodálkozni kell. megértetted? .felelte a bocor. túlzott artikulációval Sanda.

főleg mert a felesége ugyanabban az évben halt meg. Még azt a vén angol varázslót is megölte. akkor biztos voltam benne.Hát. hogy a Carmichael legénységének több mint a felét vegye át a hajójukra. akkor talán ők okozták a nő halálát. hogy a következményei aztán idevezessék. a végeredményben komoly szerepet játszott Sanda őszinte aggodalma is.Gyanakvó pillantást vetett Sandára. mielőtt Csupaháj ismét megragadhatta volna.Te ugye nem hagytad ott a véredet? . ő meg még mindig életben volt. az jó eséllyel örökre itt marad. és mindent tudott a kísértetekről. amikor én megcsináltam az idézést. . . vagy hogy hívják a fehérek azt a helyet. ő az én emberem. Fél lábon állva kicsavarta felsőtestét.ingatta a fejét Jack. Amikor aztán véget ért a háború. De őt nem érdekelte. Egyébként sem tartott volna sokáig úgy. hogy egyikük sem hagyta ott a vérét előtte Ereboszban. az Óvilágból kell neki halált szólítanom. sikerült rávennie David Herriotot.Nem? Jó. úgy láttam. . . és olyan közel jutott. hogy aki nem megy. ez tényleg nagyszerű . ki spanyol. A többieket addig taszigálta és nógatta. ő csakis az emberéletekkel meg a vérrel törődött. de látnod kellett volna.. . én nem .. Végül fenyegetésekkel és utalásokkal arra vonatkozóan. ahol a Forrás van. Ha megtetted volna. és sikerült kiszabadítania karját a bocor lapátkezéből. akinél tanult. .. ahogy a teknőc megpróbált angolul írni a karmával a deszkákra. ki holland vagy angol. és ahol növény nő a vérből. Tavaly jött a félkarú. egy egész országnyi rossz embert sikerül összegyűjtenie. aztán megpróbálta visszahozni.De most el kell intéznem a legénységeket. ráadásul úgy nézett ki. hasznodat venné.Hol? .Csupaháj felnevetett.. akkor.. dehogy. Azzal megfordult és elrohant. megetettem egy teknőccel a vízzel kevert vért. . ahol a kísértetek nem maradhatnak kísértetek.Ereboszban.Nem. annak bizony várnia kell. hogy a Hurwood kihalászására indult csónak még el 209 TIM POWERS . .mondta Sanda. Ott.De most elengednél? Mennem. Ha a nagyobb loák küldték őt nekem. . Bonnett félkegyelmű első tisztjét.el..Akkor segítettem egy kicsit. Bárkit is kell megölni és elégetni.

aki szintén felfigyelt a jelenségre. . s amikor hátrament jelenteni Daviesnek. hogy a megfelelő embernek adtam a fedélzetmesteri posztot. .közölte idegesen vigyorogva Sanda. és felhúzta magát a fedélzetre.Az biztos is .biccentett Davies. A köd mostanra erősen felszakadozott. meghatottan mosolyogva nézte a ragyogó reggeli napfényben ringó viharvert. . Tudtam. akiket már meghívott korábban egy italra. Kiosztotta a parancsokat. és felügyelte a táborból elhozott.Kitűnő .Hurwoodra pillantott. kibukkant az utolsó párafátyol alól is. hogy igen. Néhány perc múlva a Jenny golyó lyuggatta testének ütődtek.Merre? Az öregember délre mutatott.jegyezte meg Davies. és legjobb. hogy miképpen bánjanak a sok munkával megjavított vitorlákkal és kötelekkel. nem tüsszenti el magát .Na ja. Phil . Jack pedig megkapaszkodott a peremben. készen állnak az indulásra. . a kötélzetet csipeszek meg spárga tartja egyben. . a navigátor pedig egy félkarú holdkóros. ha azok mellett marad az ember. .Remélem. amelyben Jack ült. .Sanda gyorsan megpaskolta a zsebét.Mondjuk. megpillantotta a keskeny tatfelépítmény tetején iszonytató doboza fölé görnyedő Hurwoodot: a vénember reszelős zihálásának ritmusa pontosan megegyezett a fedélzet rezgésével.Jó lesz visszamenni délre.közben felfigyelt arra. és amikor a csónak.Kockázatos dolog túlságosan messzire távolodni Kartfúr mestertől meg a többitől.Túlságosan sok az ember. szinte semmilyen ellátmányt nem viszünk magunkkal. . aki egy dobozban lévő levágott fejtől veszi az útirányt. sózott disznóhússal és sörrel teli hordók sietős berakodását . ISMERETLEN VIZEKEN 210 . hogy talpa alatt néhány másodpercenként megrezdülnek a deszkák. vén Jennyt. . amikor a legénység maradéka már ilyenolyan lélekvesztőkben ült és evezett a hajó felé.A világon van néhány igencsak furcsa szörnyeteg. .Minden kész? .Remek munka. . . hogy megvan-e még a sárgolyó.sem érte a Jennyt. . Ott van a mi helyünk -mondta az orrban mellette kuporgó Borzának.bólogatott az ifjú kalóz.

mondta az öregember. különösen magasan helyezkedett el a tatfedélzete.A fenébe! . . ráadásul még ilyen messziről is látszott az oldalát díszítő élénk. . és egyensúlyát megőrzendő a csarnakkötelekbe kapaszkodva néha-néha hátrasétált a korlát mentén. ám most felpillantott. és azzal szórakoztatták a lent maradiakat. . és most a tat felé hátrált vele. hogy egy mind könnyebbé váló rumosüveget dobáltak egymás között . hogy kénytelen volt kétrét görnyedni és a perembe kapaszkodni.kiáltotta a kalózvezér.gondolta Jack. máskülönben át-bucskázott volna a korláton. Fél órával később különböző események vették kezdetüket. Hurwood varázslattal segít a cafatokban lógó vitorlákon . . ..Kormánylapátot jobbra! A vén szlup megfordult a jelölt irányba.. Az öreg tudós indulásuk óta meredten nézte a fadoboz belsejét.Vitorla! . hogy az emberek egymás lábára léptek. . Néhány kalóz felmászott a kötélzetre.Vannak itt.. Most azonban az egyikük fürkészően figyelt nyugati irányba. így védekezve társaik szaga és közelsége ellen: úgy-ahogy elhelyezkedtek a hágószálak hurkaiban.a palack eddig egyszer sem esett le. Sanda tekintete eddig is gyakorta rebbent Hurwoodra. hogy nem a Carmichael az: a hajónak volt orrfelépítménye. hogy Jack biztos volt benne.ordította Madár úr. és lezuhant a mohón érte nyúló kezek erdejébe. miközben igyekezett szemmel tartani a többi kalózt. olyan fürgén indult útnak. mások is..Vitorla jobboldalt. így hamar észrevette a változást.. tudta. széles nyoma.tette még hozzá. és csak két óriási vitorla volt az elő-és a főárbocán. . és aztán hiába volt rajta akkora a zsúfoltság.délre már egészen a Floridai-félsziget csúcsáig ért hajójuk vízbe húzott. Sanda a különös hajót nézte.kiáltotta. Ám amint megpillantotta a másik járművet. 211 TIM POWERS . alig egy-két mérföldnyire! „Ez biztosan Bethék hajója” .Nem vagyok kutya! . ahogy az üveg a térdén pattant.Horgonyt fel! . Olyan gyorsan pördült meg a sarkán. A rumospalack nála kötött ki. vörös-fehér mintázat. A félkarú bűbájostól néhány lépésnyire állt meg.

lebegő test felett körözni . felveszi a szlup sebességét. és tengeri madarakat látott a felpuffadt.Szóval akkor folytatjuk? . ahogy kiemelték a vízből és a fedélzetre húzták. . Jack káromkodott egy cifrát.jegyezte meg színtelen hangon Davies. Ha. amelyik előttük volt... ha tudom .Valaki vegye elő a csónakcsáklyát.Húsz yardra a bal oldalon. akik a lehorgonyzott Carmichaelen voltak.Van egy másik elöl! . .Szentséges ég! . Még túlterhelten sem jelenthet gondot lehagyni. de azért azok közül a részeg disznók közül valakinek már réges-rég meg kellett volna látnia. amikor elúszott az orr mellett.Akkor tényleg a kövér gyerek nyomában vagyunk . ..túl messze volt jobbra ahhoz. . .Egy spanyol galleon . . ISMERETLEN VIZEKEN 212 . hogy a fedélzetről látni lehessen. hogy bármelyikünk észrevette volna? .Pusztuljak el.hamarosan eltűnt a nyomában fodrozódó hullámok között.mondta álmélkodva.Ugyan nem volt rendes őrségünk. . . Legalább fél évszázada nem készítettek egyet sem. A madarak mérgesen rikoltoztak. főleg úgy. és elindult.Még az is lehet. hogy ezeket még használják.Az meg mi lehet? . és emelje ki! parancsolta Davies.Nyilvánvalóan semmi köze nincs a mi problémáinkhoz.Akár azt is lehet.Hunyorogva nézett a hajóra: úgy tűnt.Nem is tudtam. ..Nyilvánvalóan.kérdezte Daviestől.De Burgo egyike volt annak a tucatnyi embernek. . kihalászták. .morogta a vén kalóz.szörnyülködött az egyik kalóz. aki segített az átázott holttestet a hajóra tenni. .És hogy az ördögbejutott ilyen közel anélkül. .kiáltotta az önjelölt őr. majd fáradtan Daviesre mosolygott. . Sanda abba az irányba pillantott.. .Ember a vízben! .Ez Georgie de Burgo! . Észrevettek egy harmadik lebegő holttestet . hogy Hurwood is biztosítja a maga varázssegítségét. hogy elütjük.kiáltotta az egyik ember fentről. ám azt. .

Isten fogaira.Ööö.. de nem is ez a legnagyobb kérdés. ..Nem is .Na igen. Hoztak neki. mint amilyen pamutöltözéket Beth viselt. hogy megpróbálta felidézni. hogyan.motyogta.Azt hiszem.Tessék? Ja. vajon ugyanolyan színű ruhában volt-e.Kik adják a legénységét? Egy teljes percen át csend honolt közöttük.bólogatott Jack. . Egyre azon sopánkodott magában. az emberek már szétváltak előttük. Jackkel nem is szóltak egymáshoz egy szót sem. Phil? Nem azt mondtad. és viszszafordult a tat felé. és dermedten bámulta.. neki pedig rossz. mielőtt még bezárult volna a folyosó. merthogy a hajó jócskán lehagyta a Jennyt. a spanyol galleonra nézett.Az embereket félretaszítva tört utat magának a fedélzeten lévő tömegben. mivel Georgie de Burgónak gyakorlatilag levágták a fejét: holmi igen éles és nehéz penge egyetlen csapásával metszhették le. Jack pedig sietett utána. Elképzelni sem tudom.Ahogy az sem. . 213 TIM POWERS . amikor utoljára látta.. miért is nem nézte meg jobban a nyomdokvizükben ide-oda bucskázó hullát. .Dobjátok vissza! . Mire az orrba értek.feltehetően ez a lélegzetvételnyi felkészülési idő mentette meg gyomra tartalmát. amikor az őr újra elkiáltotta magát: . míg nem törtek maguknak könyökkel utat a kormánylapáthoz és hátborzongató navigátorukhoz. így Sanda már jó néhány lépésnyi távolságból vethetett egy pillantást de Burgo holttestére . egyúttal érdeklődve meredt a maradványokra. Émelyegve. és azzal gyötörte magát.Van még egy jobbra! . . . hogy nincs semmiféle nyomdokvize. . és kilökte őket a hajóból. aztán kért egy távcsövet. persze.mondta keményen Davies. hogy mind a tizenkettőt megölte. elfogadhatjuk.Davies is jobbra pillantott. aztán jobbra. . ez nem lehet! . .Sanda hunyorogva nézte a kék látóhatárt. hogy gyorsabbak vagyunk annál a spanyolnál? . A kalózvezér még néhány másodpercig figyelte. ha nekünk jó napunk van. és egy hosszú percen át nézte vele az egyre távolodó galleont.

. Az izgalmak elülte után. mit csinálnak.Mindegy. és az állandó gyakorlatozást megkövetelő Davies elképzelései most kamatostól megtérültek: a tüzet eloltották. . A zsíros haj és a kátrányfoltos ruhák azonnal meggyulladtak: egyszerre tucatnyi égő. . foglald le az embereket . hogy nem hallottál még róla. tudom. és azt látta. a vízbe került matrózokat pedig még azelőtt visszahúzták a fedélzetre.mondta tűnődve. Jack azonnal fordulásra utasította a kormányost.Sanda megvakarta szakállának megpörkölődött részét. Phil! . amint Sanda kifújhatta magát és kortyolhatott néhányat a maradék rumból. Csak ne azzal a spanyollal törődjenek. Bár a hajó fordulásakor tiltakozott.. Néhány angol életben maradt.Fogd munkára az embereket! . de az itteniek legalább fele szinte biztosan ismeri a történetét.kezdte Davies -. ISMERETLEN VIZEKEN 214 .bólintott a semmit sem értő Sanda.. Az a Nuestra Señora de Lágrimas volt . aki suttyomban pipázgatott . és ezzel lángba borítani a fél orr-részt. a spanyol hajó immár nem több szabálytalan alakú fehér foltnál a déli horizonton. amikor leeresztette. .Miért kellett ez? Nehogy észrevegyék. hogy fogjon egy távcsövet és leolvassa a nevét a tatról. mielőtt bármelyikük megfulladhatott volna. hogy nem akartam esélyt adni valamelyiküknek. De még ennél is fontosabb volt..mondta végül. hogy az egyik embernek. nem arra gondoltam. .Igenis.ez minden hajó fedélzetén tilos . hogy nincs nyomdokvonala? . riadtan lármázó ember bukott és gurult át a korláton. Rengeteg feladatot osztott ki. . aztán a feszes csarnakköteleknek dőlt és a kalózvezérre nézett. Hurwood most újra egy hang nélkül meredt a fadobozába. visszament a tatba. mi történt..Amikor azt mondtam. kötelet javítanak.a nagy felfordulásban sikerült felgyújtania Madár úr rumjának tócsáját.Részben azért. felhúzzák meg lehúzzák a vitorlákat. . .Tudom. és balszerencséjére találkozott egy angol kalózhajóval. Jack előrepillantott. Aranyat szállított Veracruz-ból. a Charlotte Baileyvel. méghozzá olyan gyorsan. még akár egy vízimentési gyakorlat is jöhet. Rettenetes tengeri csatát vívtak. és elsietett.Lehet. ők aztán elmesélték...

festékestől.. hogy egyáltalán nem különbözik egy valódi hajótól. ahogy eddig mentek itt a dolgok.Itt pedig valaki az egész tetves de Lágrimast felébresztette vitorlástól. . hogy nem egyszerű. sőt. Mindezt fényes nappal. A fiatalember pislantott néhányat. hogy a kalózok gyilkolászása meg a kísértethajók szólítása túlságosan is lefoglalta. még a legénységéről sem feledkezett meg.Leó Friend? . Bár az alapján. Még egy homályos alakú. mint hogy rendesen megtanuljak vitorlással hajózni. De miért? Jack Hurwoodra sandított. Mit tudsz te a kísértetek szólításáról? ..Négy órán át tartott. . a végén aztán mind a kettő elsüllyedt. féleszű halott megidézéséhez is nagy varázserőre van szükség. hamarabb leszek a szakértője. . .. . semhogy Beth Hurwooddal is foglalkozzon” .. . 215 TIM POWERS . nemsokára megtudjuk.Valahogy úgy.Úgy van. .Közel egy évszázada. „És csak remélni tudom. ahogy halad. ráadásul olyan szilárdan. de annyit azért tudok.Én sem értek hozzá. .Nem sokat.Előremutatott. Jackre nézett és elvigyorodott.Mindez 1630-ban történt. deszkástól. az alapján.Attól tartok.gondolta.

vagy akár csak kinyitni a száját. szabályos ütemben fel-fel-villanó kék ég jelentette. befoghatta a fülét. s amikor meghallotta a haldokló. Most gyanakodva figyelte Friendet. sikoltozó kalózokat. Beth pedig egyetlen izmát sem tudta mozdítani. Pirkadatkor arra ébredt.aztán megkísérelt olyan irányt választani. csakhogy nem volt lehetősége megfeszíteni a hangszálait. ahogy a kövér orvos szívverésével egyértelműen megegyező ritmusban eltűnt és megjelent a kajütablak.TIZENHETEDIK FEJEZET A KABIN SARKÁBAN kuporgó lány csak töredékpillanatokra látta a kényeskedő tipegéssel közeledő Leó Friendet. bábszerű tehetetlenség ellen. amellyel elkerüli a csónakot. mágiával előidézett. és az egyedüli fényforrást a gyors. a férfi becsukta az ajtót maga után. megpróbált megállni. Amikor meglátta benne Leó Friendet. hogy a dermesztően hideg homokdombon sétál lefelé egy a sekélyesben ringatózó csónak irányába. Mindez órákkal ezelőtt történt már . de nem volt rá képes . Igyekezett volna mondani valamit.azóta legalább annyira sikerült visszanyernie az irányítást a tettei felett. illetve igyekezett izmai megfeszítésével védekezni az újabb.alig egy percbe tellett odaérniük: Friend hozzá sem nyúlt a lazán lógó evezőkhöz. mivel amikor bejött. ahogy tehetetlenül belegázolt a jéghideg vízbe. a duzzadt test mely pontján érheti el körmeivel és fogaival a lehető legnagyobb hatást. és még lassítani sem tudott. oda. ISMERETLEN VIZEKEN 216 . amint vigyorogva figyeli őt. hogy bekúszhatott a sarokba. át a hullámtörőkön. és azt méregette. A csónak kifelé sietett a tengerre. ám az sem sikerült. ahol a Lármás Carmichael homályba vesző alakja derengett . és bemászott a csónakba.

mondta magának selyem zsebkendőt nyomogatva a 217 TIM POWERS . Friend szája lesiklott az övéről. hogy átölelhesse Friendet. cukorka. hosszú.Jaj. és bár nem járt sikerrel. és hallotta. amelyet magától soha nem választott volna . azonban a Hurwood lánynak egyelőre sikerült szorosan összezárnia a szemét és az ajkát. . . és lélegzete forrón csapódott Beth nyakának.. Akkor értette meg.. akár a tengelye körül pörgő érme írásos oldala. mint egy erősen felcsarnakolt hajó árboca. pipiskedő pózban. fájdalmas.aztán a testsúlya végre a sarkára nehezedett. hogy Friend görcsösen hozzádörgöli alaposan kipárnázott medencéjét. fekete ruhát viselt. egyik keze ügyetlenkedve matatott a nő felsőtestén. Egy angol ház kopottas hálószobájában álltak egy csomózott rongyszőnyegen . mama. amint szenvedélyesen ismételgeti ugyanazt a szótagot. idomtalan.Ám a következő pillanatban azt érezte. amíg észre nem vette..és pacsuliszaga volt. bár nem azért. A férfi felemelte a maga karját is. A villódzó ablak és vele az egész kajüt eltűnt.Jaj. Egészen addig nem hányta el magát. Beth kinyitotta a szemét. mama. mivel csak annyira lett volna képes eldőlni. és kipirult arccal sétált fel és alá a reggeli napfényben. az ablak olyan sebességgel villant át a lét és a nemlét szakaszain. hogy az embernek tanulnia kell belőlük . Annak dudorodó alsó ajka nedves volt és remegett.zihálta.a levegő áporodott volt és főtt káposzta szagától bűzlött. és elképedten pislogott néhányat. a haja meg ősz volt. mama . karja pedig felfelé és kifelé rándult. Beth pedig rádöbbent. hogy megőrizze az egyensúlyát. „A hibák sajátossága. Megpróbálta újra eltolni magát tőle. mama. Most kövér lett. a nő érezte. mama. mint zárulnak össze és simulnak a doktor reszkető hátára. hogy feláll. s ahogy Beth karjai közé lépett. mit is suttog Friend. Aztán odanyomta száját a lányéhoz. $ Alig fél perccel később Leó Friend kint volt már a főfedélzeten. azért állították őt ilyen helyzetbe.. Veríték-. megpillantotta önmagát.

amelyet az előbb zárt vissza -. mint amikor órákkal ezelőtt megidézte őket. aki a kormányaidat markolta. .Mi a helyzet? . ahogy visszanézett a kabinajtóra. .. amilyenre most már képes vagyok. Hiába a napsütéses napokkal együtt járó magabiztosság és megnyugvás.fodros ujjasán lévő folthoz.. Meglehet a hasznavehetetlen torokból előtörő sziszegés inkább nyifogás volt. kinek is kell megbirkóznia kinek a figyelmével. és tengerészkardot döf a hideg beletekbe? Vagy Hurwoodtól. jóval kevésbé látszanak élénknek. orrát vörös és fehér színnel ISMERETLEN VIZEKEN 218 . az Anna Királynő Bosszúja üldözi őket.” Vett egy mély levegőt. amelyről még a halottak képe esetén is meg lehetett állapítani. és húsos ajka gonosz mosolyra húzódott. az átokverte ivadékáért? Ne aggódjatok.mivel a levitáció még mindig túlságosan új keletű és nehezen irányítható képesség volt .Az előbbi eset a kabinban mindenképpen megmutatott valamit.mordult rá az egyikre. mintha hallgatóznának.. Nem tűnt úgy. hogy a félelmet tükröz.. Feketeszakáll hajója. hogy idejön. és a korlát felett ő is hátranézett. mind a kettejüknél nagyobb a hatalmam. hogy a tat felett visszanézzen. Még sápadtabbnak és puffadtabbnak tűntek.gondolta.ingerülten kapaszkodott fel a lépcsőn a második tatfedélzetre. Ennek szélesebb volt a fedélzete. . ráadásul egyre csak emelgették a fejüket. épp csak addig. és miután alaposan szemügyre vette új legénységét. méghozzá annyira.. hogy utánunk jön a l-l-l. legénysége nyilvánvaló rettegése lassan rá is átragadt. amíg elég nyugalmam lesz kitalálni valami olyan varázslatot. amint rádöbbent. Körülnézett a Carmichaelből kialakított járműve főfedélzetén. ahogy kifújta. Aztán . és már nem sokat. Ám a következő pillanatban el is tűnt. mintha a lény meghallotta volna: gyöngyszürke feje egyre csak forgott hátrafelé. Egyszerűen várnom kell. Először arra gondolt. úgy találta. aztán meglátjuk.. így aztán . és határozottan bólintott. hogy hasadásnyomok jelentek meg a nyakán. mint akkor. ezt a hajót eddig még egyszer sem látta.Feketeszakálltól tartotok? Attól féltek. és olyan arckifejezéssel pillantgattak észak felé.

Legalább a vitorlása egyelőre abbahagyta a változást. hogy repüljünk. és azon tűnődött. . 219 TIM POWERS . ráadásul borzasztóan egyenes vonalban közeledett. hogy közelebb van hozzájuk. vége szakadt. ám vidámságának a következő pillanatban. A tatfedélzetre és a főfedélzetre néző korláthoz lépett. vajon csak ő képzelte-e. .. hogy az a rohadt Charlotte Bailey végül elsüllyedt! Ismét az üldözőjükre nézett. Ellebeghetek Elizabethtel együtt... Biztos volt benne. hanem minket.. Az is állandóan ott volt.. Szilárdan megvetette a lábát a fedélzeten. fortyogva emelkedett a levegőbe fehér.. és nem volt most egyetlen árboc vagy fedélzet sem. abban a kabinban. összpontosította elméjének új területeit.A fenébe! . és miután kiáltott még néhány parancsot a némán dolgozó szürke alakoknak..szólt rá szigorúan.festették le. Friend pedig boldogan felkuncogott. egyszerűen tovaszállunk. A tenger széles foltban azon nyomban gőzzé vált: bodorodva. Feltehetően még az az ablak. . mint az előző alkalommal. vitorlázata még mindig a száraz vászon jellegzetes csontfehérjében tündökölt. „Nem érdekes.” Lemászott a következő fedélzetre.. .. vagy állandóan nem. .káromkodott halkan. ki az . amelyik pillanatról pillanatra más és más véleményen volt azt illetően. amikor a hajó látszólag sértetlenül kitört a felhőből. hogy egyáltalán mozgásban tartom ezeket a tetves feltámasztott matrózokat.Gyorsabban! . Elvégre a hajók orra emelkedni meg süllyedni szokott haladás közben. és vízpermetet fröcskölnek oldalra.Még gyorsabban! . Ami azt illeti... De ha nem ezt a hajót üldözik. hogy így van.Jobb dolgom is van. éles vonalú felhőben. akkor nem leszek valami jó helyzetben. mivel a hatalmam egy részét arra kellene használnom.Ha így kezeltétek. Persze most is sokba kerül nekem. nem meglepő.. Néhány szürke alak elindult felfelé a kötélzeten. és virsliujjával a különös hajóra mutatott.gondolta kissé szorongva. mint ezekkel bajlódni.Takarodj! . ..kiáltotta üszkösödő tagokkal rendelkező legénységének.visította.. hogy vajon tényleg itt van-e.

Ez csak az a tetves szlup lehet.. amire rászokott azóta. és a nyomukban járó hajó miatt érzett nyugtalansága ellenére a forró izgalom elszorította a torkát. ám gazdagon díszített cipője alatt húzódó deszkáira. ami telne tőle.. márpedig bármelyik közönséges tengerész képes ilyesmire. A jelent csakis akkor lehetséges teljes mértékben meghatározni.. és előre megszabni a jövőt. mintegy azért. vagy egyszerűen csak elkábítanám.. a vörös-fehér hajó felgyorsult és megdőlt. és hunyorogva figyelte. Beth Hurwood megerőszakolása lenne. Amióta utoljára rápillantott.Elvégre egész életemben fokozatosan és megállás nélkül egyre közelebb kerültem ehhez az állapothoz. ahogy akarom. és ismét a rejtélyes üldözőt nézte. . hogyan kell ektoplazmából nőket formáznia a levegőben.ilyenre volt szüksége. zaklatott ágya fölé. a Jenny. És ha még sikerülne össze is tévesztenie őt a maga.. „Túl kicsi. Riadtan felszisszent. meg az a Rómeóba ISMERETLEN VIZEKEN 220 . Gyakorlatilag az egészet. Az semmiben se különbözne attól. és a magamévá tehetném . kihajolt. Hurwood biztosan ott van a fedélzetén.meglátott most egy másik vitorlát is valamivel távolabb: az ismeretlen jármű eddig kitakarta előle. „Végül is miért ne? .” Átment a bal oldali korláthoz. Jelen pillanatban a legtöbb.futott át az agyán. Hogy ennek a reménye éltesse. hogy balról haladjon el mellettük . ha én nem adok engedélyt rá.” A fejét rázta erre..lepillantott a fedélzet sárfoltos. hogy még a szempilláját sem mozdíthatná.. Friend ennél sokkal alaposabb megbecstelenítést forgatott a fejében . hogy ne legyen ereje megtartóztatni önmagát attól. mint eddig bármikor.. összekevernie valaki mással. „Be is ronthatnék oda. sokkal többet kell az irányítása alá vonnia a valóságból. Ez alkalommal varázserővel teljesen gúzsba köthetném. Csakis akkor. A nő akaratát szerette volna befolyásolni.. hogy Feketeszakállé vagy Bonnetté legyen merengett. hogy a teste úgy viselkedjen.gondolta bátortalan mosollyal. hogy serdülőkorában megtanulta. . és mágiával elérném. hogy valaki ilyen mértékig ellenőrzése alatt tartson embereket. ha gyakorlatilag istenné válik... a lányt még megtiszteltetés is érné. ha képes átírni a múltat.. hogy lefeküdjön vele. Ám ahhoz.

hanem a bal oldalra. be kellett vonnunk az összes vitorlát.Ezzel odadobta neki a távcsövet. de azt hiszem. Az elmúlt fél órában minden bizonnyal ezért tekingettek hátra a hulláim. már így is sokat kockáztatunk.” Jó karban lévőnek nem nevezhető legénységére nézett. . sőt. ám a halottak feje már másik irányba fordult. az a Sanda.. Mi nem tudunk gyorsabban menni? Jack vállat vont.Ez az a hajó. hogy a loccsanások és fröccsenések. Davies kétkedve ingatta a fejét.Mi a neve? A fiatalember belenézett a messzelátóba. és az öreg tudós felé intett.Őt kell kérdezni.mondta Sanda.Annak kell lennie . amin a lány van . .Idióták! . 221 TIM POWERS . mert egészen egyszerűen csak lassítottak minket. $ .oltott gezemiceszakács.kiáltotta Davies. de szerintem nem. . . . Hurwood az út kezdete óta jóformán meg sem mozdult. . Utoljára.közölte épp csak olyan hangosan. és jó egy perc múlva Davies odaszólt Sandának: . . a festett galleonra.Bármilyen hajó is volt előttük. gyors ütemben közeledtek felé. ám most felnézett . aki bizonyára nem felejtette el. amikor felgyorsítottunk.Már nem tart sokáig. Halottakból álló legénysége láthatóan nem értett egyet vele.. a palánk pedig csak egyre jobban meghajol és mind több vizet enged be. Egyre csak bámulta a távcsövön át. hogy rálőttem.Arra van a veszély! mutatott az egyre közeledő szlupra. amikor a Nuestra Señora de Lágrimas élesen takkolva elkanyarodott.. és a Jennyről tisztán ráláthattak az üldözött hajóra.. valahányszor végigszánkázunk egy-egy nagyobb hullámon.Kapd el! . .Az ott nem a Carmichael! .bömbölte Friend. hamarosan úgyis kiderül: mind a kettő lassít. hogy ne veszítsük szem elől a spanyolt. Még talán Davies is. a kötélzet húrjai között zúgó szél mellett is hallani lehessen.A tatja túl magasan van. Többé nem hátrafelé pillantgattak.

. A farlapba kapaszkodó Jack igyekezett hozzáférni egy szippanISMERETLEN VIZEKEN 222 . máskülönben nem fecsérelte volna az erejét arra.Ezek szerint magához szólította a Charlotte Bailey legénységét azoknak a helyébe. Most ráragad a Carmichaelre.Ööö. most már látom.. . Davies a spanyol galleon felé biccentett. de az újdonsült varázsereje olyan nagy. . A galleon része annak a varázslatnak. . . .. ..Bocsánat. ha megszünteti az egészet. .Bizony nem . most olyan halak úszkálnak alattunk.így a kalózvezér.Hát. amelyik a Baileyvel együtt süllyedt el.Felsóhajtott.. mi is ez a spanyol.. hogy elfüstölje. . Lehunyta a szemét. . nem.Az előző kérdésre pedig az a válasz. .Istenem! ...riadt meg Sanda.Nem.helyeselt Hurwood. ahogy a vén szlup még az eddiginél is nagyobb sebességgel ugrott előre a széttörő hullámok között. amelyek tegnap még szétszóródott csontvázak voltak. és becsukta bűzlő dobozát. akiket megölt. hogy a hajó szellemét is felébresztette.Nem tudom . A de Lágrimas láthatóan ott akarja folytatni a csatájukat. ami csak ott volt mellette.A kölyök még nem tartja ellenőrzése alatt újdonsült erejét.Még azt a hajót is feltámasztotta. és csakis úgy szabadulhat meg tőle..Szerintem ez most nem érdekes. De egy pillanatra a Charlotte Bailey volt az.. amit legfeljebb ha egy hónapja ismert. . Charlmattes Barimychael? Nem.csikorogta Hurwood. . ahol egy évszázaddal ezelőtt abbahagyták. és mindent feltámasztott. hogy nem tudja. A tenger fenekén keresett magának legénységet.Tudja? . elmosódott az alakja. és olyan káromkodást dünnyögött.Nézd csak tovább! . ez a Carmichael. amelynek a legénységét köszönheti.kérdezte sietősen Sanda. . Márpedig véleményem szerint ezt nem engedhetjük meg. és egyre változik a formája állapította meg fáradtan néhány másodperccel később Jack. Nem. mire a Jennyn tartózkodók fele hasra esett.. . mély lélegzetet vett. Mostanra felállt.A Lágrimas mintha oldalsortűzre készülne. de vajon a kísértethajók ágyúi tehetnek kárt valódi hajókban? .Keserűen felkacagott. Fogadni mernék. .

mert a Carmichael elhomályosodott. nehéz levegőből. majd a lehetőségtől megittasulva elvetette a gondolatot.. és megfontoltan előhúzott egy pisztolyt. és ezzel egyidőben teljes vitorlázata sértetlen maradt. és az ezt követő viszonylagos csendben azt kiáltotta: . A spanyolok jobb oldaláról füst szállt fel.. hogy kétszer akkora hangerővel esküdöztek és ordítoztak. száz meg száz líbegő-verdeső csíkra szakadt szét. rongyosan ünnepélyes hangulatot kölcsönözve ezzel a bukdácsoló hajónak. miközben gondtalanul haladt tovább: árbocok és vitorlák hullottak le róla. amit azzal igyekeztek leplezni.tásnyihoz a tovarohanó. míg Sanda azt mondta: .. és lendületesebben mutogattak. amint alkalma nyílik rá? A kalózok szánalmas módon inkább megfordultak.. amíg mással van elfoglalva. hogy leengedje a horgonyt. négyszögletes csúcsvitorlát sikerült csak felvonniuk. Davies a kormányrúd irányába igyekvőkre vicsorgott. hogy vitorlákat vonnak fel. a viharvert vén jármű feltehetően nem fogja ezt kibírni. és a pörölyként arcukba sújtó ellenszélben visszaverekedték magukat őrhelyükre. hogy elszeleljen a hajótokkal? Szavai. ami megállította a rohamot. Csak nem azt akarjátok. hogy figyelmezteti az öregembert.Önként jelentkezők nélkül is épp elég kísértet vesz már részt ebben az egészben! Az egyetlen életben lévő célpont a kövér fickó. úgyhogy bemegyünk és pofán csapjuk.. 223 TIM POWERS . hogy a spanyol egy kísértet. és jó néhányan magukra vállalták. Addigra egyetlen vásznat.Elismerem. A Jenny szinte már szökellt a hullámokon. A hihetetlen látvány hatására a Jenny fedélzetén lévő részeg kalózok kiáltozásban törtek ki. A kalózvezér fegyverével a levegőbe lőtt. de még inkább Davies pisztolya volt. és a következő pillanatban Sanda hitetlenkedve dörgölte a szemét. Ő már meglátott minket. vagy megvárjuk. De a kövér kölköt gyötri. a kicsiny.. míg mások a kormányrúd felé siettek. Valaki a macskadaru hornyos tárcsáját rángatta. Lelassítania viszont nem sikerült. úgy fogyasztotta el a két jármű közötti távolságot. A kalózok elbizonytalanodtak. de mielőtt még akár kísérletet is tehettek volna a bevonására. amíg ellenünk fordul. ahogy megrázkódott. és közben fontolóra vette.

igaz. Davies parancsára csáklyákat dobtak fel a Carmichael-re. és most csak szilánkos csonkja állt. Sanda a bal oldali korlátba kapaszkodott. így a Jenny..tette hozzá Hurwoodnak. hogy a de Lágrimas elvesztette az árbocát. hogy a hajó gondban van: vaskos főárboca nagyjából a felénél eltört. Az világosan látszott. mivel az ő hajójuk sokkal alacsonyabb volt a spanyolokénál. A két hajó már azelőtt lassított.Tartsd balra a kormányrudat! . elvadult férfiak között látja magát viszont.. sortüze a galleon testére irányult.Aztán próbáljátok balra fordítani a kormánylapátot! Csontrepesztő robajjal megszólalt a hét ágyú. ISMERETLEN VIZEKEN 224 . még ha részleges és romlott formában is. és hevesen pislogott. . nehogy szemébe menjen az alatta alig néhány hüvelyknyire elrobogó hullámok vízpermete . nem pedig az árbocokra és a kötélzetre. megtépázott bogarak módjára lepték el a köteleket. hogy a Nuestra Señora de Lágrimas és a Charlotte Bailey között eredetileg lejátszódott összetűzést látja.igyekezett Davies túlharsogni a szelet. . Az elsők között ott volt Sanda is: a sors fintorát látta abban. ahogy remegve-rázkódva elvesztette minden lendületét. hogy amikor a Jenny másodszor foglalja el ezt a hajót. Aztán a szlup befelé ívelő orra szilánkokat hasított le a másik hajó testéről.. Az jutott eszébe. amint ideiglenesen feltámasztott főszereplői még mindig a múltbéli eseménysort elevenítik fel. kötélzetének nagy része pedig jelenleg csak azt a célt szolgálta. .adta ki az utasítást Davies. hogy összekapcsolja az árboccsúcsból lett ormótlan viharhorgonnyal. . és a jobbról szállunk fel rá. továbbra is megdőlve.Es lassítsunk le! .Lőjetek az összes bal oldali ágyúval! .. és a kalózok a következő pillanatban nagy. de még túlterhelten és csökkenő sebességgel is elsiklott jó néhány yarddal a Carmichael orra alatt. és a viszszarúgás pillanatát követően a szlup vitorla nélkül halzolva erősen kitért jobbra. nyakát nyújtogatva nézett vissza a de Lágrimasra.amikor aztán ez az oldal visszakerült megszokott helyzetébe. a felfelé kapaszkodó szakállas.. Jack viszont félelemmel vegyes ámulattal szitkozódott.Áthaladunk a Carmichael orra előtt.

hogy a hágcsókon vele együtt kapaszkodó emberek nagy része a két jármű között fortyogó. csizmája talpával a hajótestnek feszülve kínlódott felfelé. A hevenyészve felélesztett legénység az orr bal oldalához sietett. A levegőben kalimpáló lábára pillantva azt látta. Sanda legszívesebben visszaugrott volna a vízbe.. behajlította jobb keze ujjait.. A szorosan markolt korlát egyszerűen nem a Carmichaelhez tartozott. . de sikerült bal kezével szorosan markolnia a kötelet. habzó vízbe hullik éppen. néhány másodpercig nem tett mást. ő pedig kilendült oldalra. nem esik-e össze 225 TIM POWERS . amikor a vitorlás nagyot ugrott. felhúzta a lábát. majd keményen a deszkáknak csapódott .A spanyol most találta el a másik oldalon! . ahol hasonlóan nyomorúságos állapotban lévő matrózok kapaszkodtak át a de Lágrimas romos korlátján. de folytatta a mászást. akár a dob bőre.Most vagy soha! Jack vett egy nagy levegőt . az ütközéstől elzsibbadt a jobb karja. azonban bármennyire aggódott is Beth Hurwoodért. mivel orrából vér csörgött -. majd eltolta magát a hajótesttől. amikor az erőfeszítéstől fintorogva felhúzta magát a Carmichaelre. amit általában csak túlságosan régóta döglött halaknál lehetett látni.kiáltotta Davies.Félúton járt.feje a palánkzatnak koccant. fellendítette. ha rávernek egyet. az első mögött és fölött kezdődött a másik. és nem volt benne biztos. szemük olyan tejfehér színű volt. ám Jack figyelmét inkább közvetlen környezete kötötte le. Szélesebb volt. két tatfedélzete volt. Gyermekkorának legrosszabb álmaiban látott ehhez hasonlókat. csak a deszkán kuporogva meredt maga elé. A spanyol hajó darabokra zúzott árbocokból és gubancos kötélzetből álló csomóként takarta ki az eget. hogy elkapja vele a kötelet. . Elsőként ő kapta el a korlátot és vetette át rajta a lábát. Sután mozogtak. míg orra és tatja keskenyebb. és az ágyúk a legfelső fedélzeten álltak. és maga ugrott oda az egyik lazán csüngő kötélhez. nem pedig eggyel alatta.a száján át. bőrük gombaleves tajtékos fölét idézte. Ám mindenekelőtt a hajón lévő tengerészek vonták magukra figyelmét. és elcsigázottan bár.

. és bár nem beszélt hangosan. Idővel talán valóban akkorára nőtt volna a hatalmad. és bár fehér haját az arcába csapta a szél. a felettük lévő fedélzeten pedig az egyszerre haragosnak és rémültnek látszó Leó Friend sármocskos alakját vette észre. A kövér orvos Sanda háta mögött. összecsukló testen. . majd szablyáját kirántván bemutatta az egyik.Magammal hoztalak .. Átugrott a kis híján lefejezett. ahová jutottál. megkockáztatott egy kurta pillantást hátra.cselezett. rozsdás.Megmutattam neked. méghozzá úgy..Azzal lehunyta a szemét.holtan.Tényleg azt hitted. az egymással verekedő két kísértetlegénység csörömpölése és dübörgése elhalkult beszéde közben. hogy szavai tisztán hallatszottak. . mert csoszogó.szólalt meg. ahová nem tudlak követni? Örülök. hogy saját kardja csigavonalat leírva mélyen belevágott ellenfele gyöngyházszínű nyakába. néhány yardnyira előtte lebegett a levegőben. ha az előtte lévő lények valamelyike esetleg felé fordítja hátborzongatóan átható tekintetét. egészen olyan volt már. ISMERETLEN VIZEKEN 226 . majd kitért a másik oldalra. mintha elrohanna két támadója között. hogy számos tengerész botorkál felé. amit Davies gyakoroltatott vele korábban . hogy most megmutatkozott áruló természeted. Rémületében éles hangon ordítva belekezdett az üdvözlégybe. .Mosolya kiszélesedett. több támadás egyidejű hárítására szolgáló fogást. már-már gyengéden mosolygott Friendre. miként lendülhetsz át a holtponton. a feje fölött elnézve figyelt valamit. .. hogy ártalmamra lehettél volna vele. s miután Jack fürge csel-vágás-futás sorozattal átjutott legközelebbi támadóin. jobb vagy nálam? Hogy olyan messzire eljuthatsz.. ám nagyon is kézzelfogható tengerészkardjukat lóbálva megindultak felé. Benjámin Hurwood a hajó korlátja felett tizenkét lábnyira. hogy tudnak a jelenlétéről. mégis sebes léptekkel. amelyre önmagadtól nem sikerült rálelned. Aztán egyértelművé vált. mint egy koponya vigyora. felhívtam figyelmedet a helyre. csikorogva megkötötte egy harmadik pengéjét. és leugrott a fedélzetre. akárha valaki zsindelytetőn görgetett volna le döglött varangyokat. és látta. Csupasz talpuk olyan zajt csapott a deszkákon.

hogy hárítsa a tengerészkardok csapásait. Minthogy fegyvertelen volt. hogy harcképtelenné váljanak... Aztán az egyik eleven holttest nehézkesen elé huzakodott. A szaga olyan volt. noha haja és ruhája meg se pörkölődött. és összeakaszkodni vele. vergődött. hogy szét kell őket darabolni. azonban akkora volt az ereje. rovarokat idéző módon. és az első néhány perc után Daviesnek jó néhány embere hevert a saját vérében a deszkákon. mint az állott halé. Jack felemelte szablyáját. és zöld tengerészkardjával célba vette a fejét. aztán a másik könyöke is elengedett ruhája ujjában. akit oda zártak be. A szürke kezek Sanda kabátjának hajtókáját markolták: jó néhány pillanatig bámult a rajta csüngő holttest kocsonyás szemébe . Kardforgató keze egyre fáradtabb lett.Mostanra néhány másik kalóz is átmászott a fedélzetre. amint valaki dörömböl a Friend fedélzete alatt nyíló ajtók egyikén: úgy vélte. mint belépni a hulla mellé. nehogy elájuljon szörnyűségétől. A kísértetek fürgék is voltak afféle görcsös. és a test a tengerbe zuhant. míg keze és alkarja ott maradt Jacken. és a penge erős oldalával megakasztotta a csapást. csakhogy mind nehezebbnek bizonyult előrejutnia. és mostanra már csak annyira volt képes. hogy nem érhette el. és kezdeti elképedésük után immár hosszan tartó csörtéket vívtak a hullasápadt tengerészekkel . hogy kiverte a kardot a kezéből. Sanda a hajó orra felett jobbra 227 TIM POWERS .. ám még ilyen állapotban is felfigyelt arra.. A lény sziszegett. így Sandának nem volt más választása. hogy kitörjön és valódi riposztra lendítse fegyverét. tapintása akár a nedves bőrzsákba dugott láncok és lekvár egyvelege: Jacknek igyekeznie kellett. vadul keresni kezdte elejtett kardját. Beth az. A halott lény túl közel volt ahhoz. Sanda hallotta. Egyszerűen túlságosan kimerült ahhoz. Csörömpölve ért földet. hogy elszaladjon előle. és tengerészkardjának sárgaréz gombjával püfölte a hátát. mi történik Leo Frienddel: a kövér ifjú a levegőbe emelkedett a tatfedélzetről.elég hamar rájöttek. és átfordítani rajta a halott tengerészt. és most halálos sújtásra lendítette karját. olyan távolságban. azonban sikerült a jobb oldali korláthoz csoszognia vele. méghozzá igencsak alaposan. miközben lángok nyaldosták körül.aztán előbb az egyik.

mögötted! .úgy vélte.Egy szökkenéssel a kalózvezér mögött termett. nyomában hangos recsegéssel-ropogással. bár nem annyi.. két kivételesen hatalmas bűbájos halálig tartó párbaját láthatja éppen. Sanda pedig a kopogás és csattogás közepette sikolyokat és kiáltásokat hallott. ahol egy másodperccel ezelőtt még az ő feje volt. Phil .kezdte. hogy az őserdőben megégette. . mint a doktornak . . aki faarccal emelte gumiszerű karját és benne fegyverét. és lehajolt.Vigyázz! . a fedélzet és a rekeszfalak egyszerre leszakadtak a kabinról: a szétcincált deszkák és gerendák szemhunyásnyi ideig a levegőben lebegtek. . . . A mozdulattal veszélyesen közel került a Charlotte Bailey legénységének egy másik tagjához. ahogy Davies pengéje átszelte a nyakát. .mérgelődött a kalózvezér. hogy felvegye a csüggesztően nehéz kardot.Gondoskodnunk kell róla. mire Sanda előreugrott: a szürke kezek vadul lengedeztek hajtókáján. aztán felordított: . hogy közben résnyire szűkül a szeme. feje lebucskázott a válláról.pillantva látta. ahogy odarúgta a kétszeresen halott tengerész fegyverét Sandának. és a tat felé pillantva látta.Nem megmondtam? . és eszébe jutott.A kezed használható? . aztán nemtörődöm módon a fedélzetre hajították őket. hogy Hurwoodnak is jutott a lángokból.Jack.Nincs más választása . Próbálj meg. Sanda látta. ISMERETLEN VIZEKEN 228 . puffadt tenyere pedig éppen csak elért az öve alá.mondta a másik fogát összeszorítva. A Jenny legénységének néhány tagja a lehányt faanyag alá került. s egy tengerészkard szelte a levegőt ott. és körülnézett a holttestekkel teli fedélzeten.. hogy félreüsse a Davies felé szúró pengét. ám mielőtt még lesújthatott volna.fújtatta Jack.. ahogy ismét megmarkolta kardját. . és kettéhasítsa a fegyvert forgató hulla kocsonyás arcát.. Jack mögül pattanásig feszülő fa nyikorgása hallatszott.Figyelj! .kiáltotta Davies.Rendben. A Charlotte Bailey legénységének egyetlen tagja sem volt a közelben: Davies átvette baljába a szablyáját. hogy Friend veszítsen.A kezed. és behajlította üresen maradt jobbjának ujjait. amint a kövér doktor lefelé nyújtotta a kezét bár Friend tucatnyi yarddal a fedélzet felett lebegett.

229 TIM POWERS .valami láthatatlan erővel küzdött.Majd a kövér ifjú felemelte tenyerét. mintha vizet merne benne. amely testéhez szorította karját. és az immár tetőtlen kajütből Beth Hurwood emelkedett a napfényre .

Valószínűleg már megerőszakolta. megszokott behízelgő mosolyát pedig az elkeseredett erőfeszítés vicsora váltotta fel. . és most zöld tengerészkardját készenlétben tartva kuporog. és most lángra lobbantja vagy valami hasonló. Az ütközéstől kipréselődött a levegő a kalózvezérből: megtántorodott. mindazonáltal nem torpant meg. hogy a közte és a tetejét vesztett kabin között lévő halottak egyike felfigyelt rá.. aki még mindig nem szúrt szemet neki. csak hogy megzavarja vele Hurwoodot. ahol nagy zihálás. hanem ment tovább.tört rá a rettegés Jackre. észre sem véve. ám most egyenesen az egyre emelkedő Beth Hurwood felé futott. Venner. .az utolsó néhány yardot futva tette meg az élőhalottig.TIZENNYOLCADIK FEJEZET I figyelemelterelésnek használja! .Az ég szerelmére. Sandának közben ki kellett kerülnie egy foltot. és izmos vállával nagyot taszított az idősebb férfi mellkasán. Elindult a vértől iszamós deszkán. . hogy még Sanda előtt odaérjen az üszkösödő tengerészhez.. Jack! . és vele a halott tengerész irányába. és egyszerűen lesújtott kardjával a nyakára. ISMERETLEN VIZEKEN 230 STENEM. csörömpölés közepette dúlt még a harc. csak egy haragvó és sokat ígérő pillantást vetett Vennerre. Daviesnek nem volt ideje semmiféle cseles támadásra ...fakadt ki fáradtan. egyetlen szempillantással felmérte a helyzetet. akinek vörös haja most még rikítóbb volt a fején húzódó hosszú sebnek köszönhetően. Davies viszont meglátta. és futott is előre. Majd szántszándékkal Davies útjába állt.

Friendet túlságosan leköti. eldobta a kardját. és fájdalmasan továbbpattant a kabin válaszfalának szilánkjairól. mosolyában megvillantak véres fogai. Odaért Bethhez. és mielőtt még kiránthatta volna kardját..szólalt meg a kövér férfi. amelyeket ő maga szögeit a helyükre egykor. azonban kinyújtott ujja a lánytól egylábnyira láthatatlan akadályba ütközött. hogy megvédje magát Hurwoodtól. így aztán nem tartotta fenn tovább a varázslatot. Ám egyszerre az összes harcoló tetem kifakult. csakhogy rossz keze és a hiányzó levegő következtében a kalózvezér képtelen volt elegendő erőt belevinni a csapásba. és azokat az abroncsolt palánkokat bámulja. 231 TIM POWERS . Úgy vélte.. hogy aztán levegő után kapkodva heverjen a naptól meleg fedélzeten. és a támadásnak vagy heves undorból fakadó borzongásnak egyaránt beillő görcsös mozdulattal.Meg is ölhetem . és teljesen kimerültén várja. hogy a Lármás Carmichael jól ismert főfedélzetén fekszik. és minden egyes izmát-inát megfeszítve felugrott érte a magasba.A penge belemetszett a halott húsba. és ajka a férfi számára nem hallható szavakat formált. Összpontosítástól ráncos homloka kisimult. . hogy teljesen leszelje a fejet. Az egyszerre hamuszínűre változott Davies akadozva elsuttogott egy szitkot.. utolsó erejét beleadva átdöfte a szürke dög nyakát. áttetszővé vált a nappali fényben. a rozsdás tengerészfegyver iszonytatóin mélyre fúródott a hasába. Már nem is érezte a mellkasán a halott ember alkarjának súlyát.. Aztán visszaesett.. majd megégett kezét kardja markolatára fonta. mikor szegezi a deszkákhoz egy vagy két zöld penge. lemetszve a fejet.. így a halott tekintet felé rebbent. Ezzel egyidőben arra lett figyelmes. A két holttest a fedélzetre bukott. noha a lefelé meredő Beth esdekelve nézett rá. $ Jack semmit sem látott mindebből. amely legénységgel látta el.

ami természetesen azt jelentette. hogy aztán felnyögjön és kinyújtsa kezét a fedélzet átellenes oldalán lassan ellenfele irányába emelkedő lánya felé. és kitárta karját. felpántlikázott hőlégballonra emlékeztetett. az angol és spanyol matrózok pedig nemcsak hogy anyagiasultak.. karjuk lebarnult. Az ifjú varázsló mélyen beszívta a levegőt. a hajó újra a zömök Charlotte Bailey lett. és megérti az egészet . felvetette fejét. fényesen ragyogott az égen.. Ráadásul úgy. hogy semmiféle külső segítséget nem vett igénybe. minden egyes tettet úgy kellett meghatároznia. Most már egyetlen lángnyelv sem látszott a vigyorgó és diadalmasan pöffeszkedő Friend körül. hogy nem sok kell. hogy igazodjon az isteni létezéshez. aki megingott.Most Hurwood volt az. Az ember vagy saját maga hajtja végre.az isteni létezés küszöbén állt. Emberfeletti gyorsasággal vette sorra fejében az éveket és az ISMERETLEN VIZEKEN 232 . méghozzá most azonnal.. üres vasserpenyő bűzével telt meg. aki leginkább egy különös. hogy ne gondoljon rá szívesen. mire a gömb lepattant a Jennyre. szemük fehéren villogott. ahol riadt ordítozás fogadta .. múltjának minden egyes eseményét igazolnia kellett. vagy nem következik be soha márpedig ha le akarja gyűrni Benjámin Hurwoodot. A felhőtlen déli napsütésben is fehéren izzó tűzgolyó száguldott az akadályt nem jelentő kötélzeten át az idősebbik bűbájos felé. Friend pedig rámutatott szabad kezével.Hurwood zuhant néhány láb nyit. amely túlságosan kellemetlen ahhoz.. hogy mindvégig isten volt -. Friend pedig ember formájú napként. mintha élnének: arcuk kipirult. Nem létezhetett többé egyetlen eset sem. Az erős szél ellenére a levegő tűzön felejtett. A félkarú öregember egy legyintéssel hárította.. Csakhogy ahhoz. hanem még egészen úgy is néztek ki.. hogy istenné váljon .. nem használt mást. csakis a saját erejét! Most már felfogta. $ Tudta. akkor meg kell tennie. ennek így kellett lennie. majd szórakozottan megállította magát...

Csak szemrebbenésnyi időre volt kövér.aztán már magas. amely annyira megkínozta és megrázta volna. Hét évvel korábban Friend felfedezte a mágiát. aki csak azért jött fel a lépcsőn. kényszerítette magát. mocskos szoba nem is létezett soha. és figyelte. mintás selyemköpenyben. azóta szorgosan gyakorolta.. csupán egyetlen esemény maradt az életében... az a kopott. és már maga a szembenézés. zsákforma ruhában . hogy rávegye magát. az iskolaudvarok és szegényházak közelében otthagyott mérgezett édességet és sikerült a szembenéznie tetteivel. Azonban az egész jelenet kezdett eltávolodni tőle: a nő ismét a vén trampli volt. kövér fiú. fatáblás hálószobájában. amikor hajója felett a levegőben lógott szinte teljesen megtört ellenfelével viaskodva. ősz hajú vén szipirtyó fekete.. egyúttal érezte. hatalma mérhetetlenül megnövekszik.. és azért csókolta kábán az 233 TIM POWERS .. amelyet meg kellett tisztítani és kiemelni a közönséges. Végül pedig. hogy újra átélje. ahogy csaknem elnyert jutalma kiemelkedik alóla az összezúzott kabinból. akit megzavartak.az állatkínzásokat. Odalépett a nőhöz és megcsókolta. idézze fel. bűzlő szobájában... amely a nyitott ablakszárnyakon beérkező. ő pedig a riadt. Mindig is így volt. így mostanra sok mindent elsajátított már. aki eddig értékelte és megbecsülte ezt a szellemet. ahogy egyre közelebb és közelebb kerül a mindenhatóságot magával hozó. jázminos szellőtől és a finom bőrkötésű könyvek leheletétől illatozott. mint ez. csinos asszony alakját öltötte fel elöl nyitott... a játszótársakkal szembeni rosszindulatot. És akkor édesanyja kinyitotta az ajtót és belépett. amikor épp önmagán igyekezett segíteni.. és meg akarta osztani az elméjébe zárt kincseket az egyetlen személlyel. Tizenöt éves volt. amikor már gyakorlatilag legyőzte Hurwoodot... tökéletes önmagává való kiteljesedéshez. ott állt a könyvespolc mellett zsúfolt. Nem is. hitvány valóságból.. hogy áthúzza az ágyát.. Csakhogy nem volt még egy élménye..emlékezetében élő viselkedését . kivételes nehézséget jelentett.. a helyiség pedig újra a szurtos kis lyuk.. hanem választékosán berendezett. az isteni természetnek megfeleltetnie minden egyes részletet. Ám most.

... és a borotválatlan teremtmény már pusztán tekintete erejétől elhátrált a fiútól. hogy senkire nem jelent veszélyt. mire a hang izgágán. Friend pedig kételkedett abban. olyanokra vagyok képes. . lázas önkívületében félreértette látogatásának okát. zsémbelve szólalt meg újra: . hogy ismét a szépséges. Az apa-lény nevetségesen dülöngélve áthaladt a kőburkolatú padlón Leó Friendhez. és rábírta a szobát is. kicsiny férfi csoszogott be a szobába kitérdelt nadrágban . Odalenn a fordulóban lámpás égett. Ráadásul épp időben tette mindezt. és most hatalmas. mire csökkent a zajuk.Jaj.Néhány perc még. apja. és a valóságnak ebben a változatában pofonja erőtlen. édesanyja férje lép be ide nemsokára. mintha gazdája nem is lenne igazán tömör anyagból.. ISMERETLEN VIZEKEN 234 . .Mi folyik itt? Lehelete alkoholtól és dohánytól bűzlött. .Te ostoba állat! .. hogy táguljon ki fejedelmi méreteire.mondta magának kissé bizonytalankodva. Óriási akaraterővel kényszerítette. mert hevesen dobogó szívű.bármennyire hunyorgott és ráncolta a homlokát. csupa hegy és él árnyék takarta el fényét a nyitott ajtóban...kezdte fülsiketítőén bömbölve. ami egykor megtörtént. A helyiség megsínylette az érkezését.” Nehéz léptek közeledtek dübörögve a lépcsőn.zihálta.mondta halkan az asszony.Az egész világ a kettőnké lehet! Tudok varázsolni. vékony árnyék bukkant fel az ajtónyílásban halványan. Az anya szembefordult a betolakodóval. elkeveredett a kinti szökőkutak és szélharangok csilingelősével. mivel tisztában volt vele. hogy képes lenne újra végigélni a jelenetet úgy. hogy végül akár egy gyerek is feljöhetett volna a lépcsősoron. nyilvánvaló volt. ahogy valóban lezajlott. ..asszonyt. és mélyen zengő hangja visszhangot vert a táblás falakon.. köpönyeges asszony legyen. és ez az elviselhetetlen emlék nem az lesz. „Elvégre a valóságot alkotom meg itt éppen . Összpontosított. mama . Két lábra állt patkányt idéző. azonban Friend újfent összpontosított.. reszketeg tasli volt csupán. .Mi.. de Friend újra csak jelentéktelenné alázta: görnyedt.

felhasználta minden akaraterejét. szinte tökéletesen elleplezett diadalérzet csillant benne. munkások szerszámaiból álló féreg! Szennyhez szokott érzékeid nem érnek fel a szépséghez és a zsenialitáshoz. és az apa lassanként megint összezsugorodott. és egy pillanatra elvesztette az irányítást . $ Ez sértette Friendet.. verítékből. noha elszabott. $ Aztán Hurwood többé már nem tett úgy.Mé’ ütötted me’ Leót? Minnig csak vered a gyereket. A helyiség visszasorvadóban volt eredeti alakjába. a fatáblák legalább halványan feltűntek a falakon. és valami. Távozz! A lény zavarodottan botladozott az ajtó felé: bűze alábbhagyott. fekete felöltője és bőrcsizmája lehámlott. $ 235 TIM POWERS . Szemét lehunyta... $ Hurwood még egy lábnyival lejjebb került ...Mocsokból. és rekedten kapkodott levegő után. anyja pedig azt hebegte: .az emlékeiben élő hálószobában apja egyre nagyobbra nőtt. hogy a padlót csúfítsa.. és mind lassabban távolodott. Fehér haját veríték tapasztotta homlokához. Apja lassan megfordult. mint aki vesztésreáll: felnevetett és lecsapott. ám az egyik résnyire nyílt egy pillanatra. Magasan a tatfedélzet felett Leó Friend fénylő kezét ökölbe szorította. hogy szembenézzen velük.most már majdnem egyvonalban volt a fedélzettel. talán fortélyosság..

levegője még pállottabb lett.Friend apja pedig. és Friend dobhártyáját kis híján beszakította a mondat. ám az elmúlt néhány másodpercben az asszony egészen leépült. . Kitátotta hatalmas száját. s bár minden eddiginél jobban. míg Friend felfelé száguldott. magára öltötte apja és minden egyes erős felnőtt külalakját. meg is ingatta: egy kötélben kellett megkapaszkodnia. azonban nem lelte a kivezető utat. és azt látta. és a helyiség teljes sötétségbe borult.. a Charlotte Baileyre vagy akár a Lármás Carmichaelre is.. Friend megpróbált visszamenekülni onnan a tiszta tengeri légre. Beth Hurwood a tatfedélzet felett húszlábnyira lebegett mozdulatlanul a levegőben..Túlságosan gyorsan elhasználtad . szőrtelen kutyához hasonlított. Aszóba nemcsak hogy visszafejlődött eredeti. Végül ISMERETLEN VIZEKEN 236 . Körülnézett a megkétszerezett intenzitással jelentkező fémes bűzben. és nem egyszerűen megsüketítette az éppen csak talpra kecmergett Sandát. összecsandázta a padlót! Leó elborzadva fordult édesanyjához. és most leginkább egy dagadt. hogy a hajó ismét a jó öreg Carmichael. kopott állapotába. amint négykézláb hátrált előle. hogy végül az ajtó szemöldökfája is csaknem alacsonynak bizonyult neki. és Jack még csengő fülével is hallotta sikoltozását. a feltámasztott harcosok pedig már csupán halvány árnyékok. mint akit darazsak csipkednek éppen.közölte vele a rettenetes lény. . úgy vergődött. $ Mennydörgés rázta meg a levegőt. Felpillantott. miközben hullámzó hassal öklendezte ki belső szerveit a mocskos padlóra. aki csak megvetően beszélt vele. hogy eleméssze. s amikor megfordult. Kabátjáról eltűnt a két kéz.. hogy nem állhatta a szem. amelyet oly elkeseredetten igyekezett kiszerkeszteni a valóságból. noha még mindig a hátát mutatta neki. nehogy elessen. addig növekedett. hanem még sötétebb. bele a kék égbe. Hurwood mosolygott rá szélesen.Mit művelsz anyáddal. te kis korcs?Nézd meg. már-már olyan izzóan ragyogott. aztán rárontott.

és miután halotti mivoltuk ellenére valahogy mégis várakozó arckifejezéssel összegyűltek. ám mostanra már csak foszlányok maradtak belőle. majd nagy madár módjára kanyart írt le Sanda és a többi kimerült túlélő feje felett. A törött faanyag azután sem szűnt meg mozogni. majd megrázta a fejét.Daviest ne! . menynyire üres a tekintetük. Ezt követően a szemükre pillantott.Sajnálom . Néhány másodpercig kifejezéstelen arccal meredt Jackre. most némán végigörvénylett a hajón. és egyáltalán nem lepte meg. hogy a barátját megölték.. Jack tizennégyet számolt belőlük. A lányt nagyon óvatosan eresztették vissza a kabinba. füst gomolygott elő onnan. mindenütt finom. amely egykor Leó Friend volt. . hogy nélkülözhetném. és bár úgy látszott. Közvetlenül azután. és bármerre nézett. Sanda már készült. a 237 TIM POWERS . ahogy erre-arra lengve a fedélzeten a Jenny legénységének meggyilkolt tagjai körül található vértócsák mellé gyűltek.mondta neki. és Beth ketrecének rudjaivá váltak. a vérből táplálékhoz jutnak. mielőtt az immár félig-meddig bedeszkázott lyuk közelében leszállt a tatfedélzetre.Nincs akkora legénységem. . és a töredezett szélű lyukakba tapadt. míg végül két véres. Most pedig tűnés a hajómról! Jack a Jennyre nézett: árboca és megperzselődött vitorlája jól látszott a jobb oldali korlát felett.szépen egyesével csatlakozott hozzá a többi holttest is. s úgy tűnt. Csak most döbbent rá. hogy ő is ott áll közöttük.. hogy a tűzgolyó a hajóra hullott. Daviest ne! Hurwood átvitorlázott a korlát felett.. a hamu.valahol messze volt egy villanás.mondta rekedten. megmérgezi őket. emberi alak mászott ki a kupac alól. Nem messze tőle Madár úr hullája ült fel: nagy nehezen talpra állt. látván. nyomában vörös folt maradt a retináján. amikor észrevette az egyik beszakadt fejét és a másik beroskadt mellkasát. hogy hangosan köszöntse őket. miközben néhány letört deszka visszakúszott. hogy az életre kelt deszkák angolnaként siklottak új helyükre.. fehér hamu hullott az égből. A spanyol és angol matrózok kísérleteit szinte lehetetlen volt már látni. . majd odacsoszogott a fővitorla állításához használt csigasorhoz .

és nem engedett oda a saját apámhoz? . hogy egyenesen a legközelebbi rendes kikötőbe viszlek. ő vett egy nagy levegőt. Hurwood. A Carmichael fedélzetén tartózkodó körülbelül húsz életben maradt kalóz . Míg emberei sántikálva. aki megölt egy flottatisztet. hogy ne remegjen a hangja -.Kétségbeesésében lélegzetvételnyi időre elhallgatott. arcán halvány mosollyal. Tárgyalás nélkül végezni akart vele. .sok közöttük sebesült volt és még mindig vérzett . Akarom mondani.adta ki a parancsot. hogy ne hallják meg hangjában a torokszorító keserűséget. . csoszogva átmentek a fedélzeten oda.kezdte tisztán csengő hangon -.. Az apád pedig. hogy folytassa és szabaduljon meg a ISMERETLEN VIZEKEN 238 ..Gyere velem és megígérem. aki lemosolygott rá. . sérült kabin felé.. . és hunyorogva felpillantott Hurwoodra.Sandára nézett. A fiatal férfi bólintott. és megyek utánatok. Sanda Jack vagyok. Sanda kisöpörte homlokából sótól kemény haja egy kósza tincsét.Ami a tengerésztisztet illeti .. arra készült.kezdte Jack. később pedig kést szegezett a torkomnak. . s bár tisztában volt vele. csak hogy megmentsen néhány gyilkost a tetteikért járó jogos büntetéstől. céltudatosan megindult a Betht rejtő. hogy megölje Daviest.fedélzeten maradtaknak nyilvánvalóan sikerült eloltaniuk a lángokat. majd erőnek erejével kényszerítette magát. Jack megállt a bereteszelt ajtó előtt: nevetségesnek.Hogy is bízhatnék meg olyasvalakiben.Egy pillanat. .Vissza a Jenny fedélzetére! . Nem volt más választásom. ezzel együtt rémültnek és eltökéltnek is érezte magát.. .. azon erőlködve. és színlelt együttérzéssel vállat vont. .. John Chandagnac.Beth .A név természetellenesnek tűnt a számára. csak figyelte. ahogy bekopogtatott rajta. merre tart. az egész hiábavaló és nagy valószínűséggel végzetes kimenetelű lesz. és igyekezett..A nő meglepően higgadtnak hangzott a meggörbült ajtó túloldaláról. ahol a Jennyről feldobott csáklyák még mindig a Carmichael korlátjába és kötélzetébe kapaszkodtak.

benne lévő szavaktól. . hogy megúsztad. A felszínre vergődött. Hiszen Davies halott. amiként egy bukdácsoló hajón is áthajítja a legénység az ágyúkat meg a hordókat a korláton. de kinyitotta. . A következő pillanatban a levegőben találta magát.Büdös varázslat volt. A kabinból nem érkezett válasz. De azért illene 239 TIM POWERS . A tűzgolyó előtt sem volt túl jó formában. ahogy felfelé haladva egyre távolabb került az ajtótól. aztán szorosan behunyta. Jack nem mutatta ki.mondta neki Borza. míg a fékezhetetlen szédüléstől egész testében megmerevedett. miközben a tengervíz tócsába gyűlt csizmája körül a fedélzeten. nemsokára hátra kell fognia a haját. kap’tány .Persze. mennyire meglepte.Nagyon örülök. és ő volt a fedélzetmestere. adjatok nekik rumot .mondta a hozzáértők magabiztosságával Borza. ..mondta udvariasan Hurwood. de ez se leplezte el szürke szemének rideg pillantását. Jack .Kérem. . hogy a helyébe beköltöztethesse édesanyádét. Egészen elkerekedett a szeme. mire egy hosszú pillanatig csak zuhant lefelé. hogy egyáltalán elmehetünk innét.Azt hiszem.mondta Sanda. Ahelyett.Eléggé . végül éppen csak résnyire. és egy-két hüvelykkel megnövelni kátránnyal összefogott varkocsát. hogy így tett volna. .Mennyire sérült meg a Jenny? . Az utolsó néhány kalóz is kiszabadította a csáklyákat és a vízbe ugrott: nemsokára már a Jennyn voltak és rumot követeltek. igazad van . távozzon a hajómról! . azon tűnődve.biztosította Venner széles mosoly kíséretében. Amikor áthaladt a Carmichael korlátja felett és a víztől harminclábnyira a Jenny tűztől fekete orra előtt lebegett. elengedték. . ahol izmos karok húzták a fedélzetre. Apád ki akarja túrni a lelkedet a testedből. és fáradt mozdulatokkal a szluphoz úszott. Sanda a reteszért nyúlt..dünnyögte. majd nagyot csobbant a hideg vízben. miután már fenn volt és az árbocnak támaszkodva mélyeket lélegzett. . és ismét kisöpörte arcából az elkószált tincseket. hogy kapitánynak nevezték.Már azzal is szerencsénk van.

rongyos vászoncafat volt már a tenger csillámlóan kék felszínén. .Hiszek neked. semmi halzolás. A vitorlák megfeszültek. és óraműszerkezethez hasonlóan nekilátott kireffelni a vitorlát..hazajutnunk vele New Providence-re. és apján kívül csak a Lármás Carmichael legénységeként szolgáló halottak fülébe jutottak el szavai.. ISMERETLEN VIZEKEN 240 ..New Providence-re . Igen.így Jack. a kötelek nyikorogtak a csigákon. miközben egyre hidegebb és hidegebb kezek dolgoztak az ejtőkötéllel. és a nagy hajó először csak lassan. de egyre távolabb került a szluptól. vigyél el innen! Ám a Jenny addigra csupán kifakult. Kilépett az alsó fővitorla keresztárboca alatt lógó talpallókötélre. . amint felfelé kapaszkodik a Carmichael kötelein. Csak takkolva. és azt zihálta: . John! Igen. $ A Carmichael kabinjában pedig végre eltűnt a varázslat Beth Hurwood torkáról. veled megyek! Kérlek..ismételte a Jenny új kapitánya elgondolkodva.New Providence-re . Felnézett és meglátta Madár úr holttestét.

T.Harmadik Könyv „.Mennyi az idő?” Negyed óra még éjfélig. Beddoes $ 241 TIM POWERS . L. holnap pedig itt az utolsó ítélet.

Amikor odaért. hogy kijuss erről a szigetről és egy másik hajóra kerülj.Gondolom.” Gyorsan megfordult. a másikon Dávid Herriot. Gyermeki lelkesedéssel fogadta a szökésüket Charles Townból.Na.gondolta.Újra rács mögé kerülök. ugyanaz az angol gyalogosezredes. és megkönnyebbülten elmosolyodott. amíg Rhett ezredes a Cape Fear-folyón elkapta a hajót. amint felismerte a vezetőjüket: William Rhett volt. ha szerencsém van. hogy a Bosszú kifutott. Herriot az ő engedelmes parancsnoka volt attól a naptól fogva. Ami azt illeti. „Hála istennek! .. .TIZENKILENCEDIK FEJEZET H ki a csónakból. ISMERETLEN VIZEKEN 242 AT EMBER MÁSZOTT . végül ..mondta.rosszkedvű tompultságnak adta át a helyét.ráadásként igyekezett csillapítani lelkesedését. és a homokban gázolva visszament a domb túloldalára. Dávid. .az indián és a fekete csatlakozása óta . te is alig várod már. ami aztán babonás félelemmé változott. Sullivan-szigeten keressenek menedéket. és megpróbált lelkesnek tűnni. amikor a megmagyarázhatatlan módon kitört rossz idő arra kényszerítette őket. mielőtt még valamelyik társa utána jön és észreveszi a támadók csapatát . míg Stede Bonnett a tetején növő somfa mögül leskelődött. hogy újra elkapja a Charles Town börtönéül is szolgáló őrlaktanyából nemrég megszökött férfit. aki több mint egy hónappal ezelőtt elfogta. egyik oldalon a fekete és az indián. az idő kifejezetten javulóban van . és most nyilvánvalóan azért van itt. hogy itt. mert a fekete ember közel olyan jól érzékelte mások hangulatát. talán meg is ölnek ma. . Most válaszképpen vállat vont. amikor erősen ringva megállt a sekélyesben. A parton fújó jeges szél elől homokdomb védte tábortüzét. mint Feketeszakáll. mindhárman a tűz körül ültek. egészen addig.

és elmondták. Bonnett úgy emlékezett. Virginiába. ezért többé nem erősködött. Valójában még a halálnál is jobban rettegett attól. Barbadosra hazavezető útra. és így visszatérhet egy új testben . és nem bírta volna elviselni. és bár a hajó irányítására vonatkozó parancsok Bonnett szájából hangzottak el. hogy kerítsenek nekik egy másik hajót. Herriotot és őt név szerint köszöntötték. a kalózkirály szerint Bonnett legfőbb vágya volt visszatérni korábbi életéhez. a királyi amnesztia 243 TIM POWERS . Ott visszavonult őrnagyként és vagyonos ültetvényesként köztiszteletben álló személynek számított.A két idegen egy héttel ezelőtt egyszerűen csak ott állt Bonnett sátra előtt egy reggelen. mint neki. akár a fogai: egy bocor ismertetőjegye. ha az ő bábjaként tevékenykedik a gazdag szigeten. még egy volt úriember is. hogy Feketeszakáll megtalálta őket. hogy kikényszerítse az együttműködését. és a sziget előkelő ültetvényese lesz megint. hasznára válhat még egy gazdag úriember. Feketeszakáll adta ki őket. és bár nem mutatkoztak be. sőt. azért jöttek. hogy meghal. mert úgy határozott. amikor Feketeszakáll rémületben tartotta Charles Townt. hogy visszamenjen Barbadosra. a fekete ínye meg olyan fehér volt. májusban látta az indiánt az Anna Királynő Bosszúján.úgy tűnt. aki csak azért van még mindig szabadlábon. Feketeszakáll természetesen azt tervezte. A Bosszú elkísérte az Anna Királynő Bosszúját északra. hogy megkapja a kísérteteket távol tartó orvosi gazt. s tette meg az előkészületeket a délre.nyilvánvalóan úgy vélte. hogy kiugrott kalózként térjen vissza. $ Az után a rettentő utazás után az Ifjúság Forrásához közel másfél hónapig semmi ráhatása nem volt a saját tetteire. ahol majd a lehetőségekhez mérten újra betölti korábbi szerepét. Miután átvette a kegyelmi igazolást. úgy kérte ki a királyi kegyelmet az Észak-Karolinát vezető Edén kormányzótól. Alvajáróként cselekedett. A gyengeelméjű Herriotnak épp annyira nyilvánvaló volt. visszanyerte az uralmat saját tettei felett .

ahogy tisztán . hogy gyűjtsön össze a legénység tagjai közül mindenkit.. akit csak tud. akik Feketeszakállal vagy Daviesszel hajóztak. mind egy szálig végeznie kellene a fedélzetén lévőkkel.csengtek fülében az emlékeibe kitörölhetetlenül beleivódott. megvető kiáltások: „Takarodj tőlem. felcsapott kalóznak.szoknyája mögé bújik. amelyet elkapott. elvégre minden egyes deszkáját és kötelét vásárolta. hogy újra találkozzon a feleségével. aki tanúskodhatna ellene. vén csoroszlya volt. Ám a jövő a Barbadosra való visszatérést és ezt a nőt tartogatta a számára.. te durva barom! Mocskos disznó!” Ilyen alkalmakkor mindig elmenekült a házból..viszont azokat nem akarta látni. és ő már elfogott egy hajót. akikkel egész életében együtt hajózott.. Ráadásul Dávid Herriot soha nem nézte volna végig tétlenül. így aztán szeptember tizennegyedikén elküldte Herriotot a városba azzal. így a kikötői hatóságnak nem volt semmilyen kifogása az ellen..de még milyen tisztán! . Napokkal a hajóra szállás után elvesztette minden abbéli reményét. hacsak nem sikerül romba döntenie Feketeszakáll vele kapcsolatos terveit. lekapartatta a tattükörről a nevet. hogy a távoli sziget lakosai esetleg nem hallottak még arról. A Bosszú nem kalózzsákmány volt. és helyébe a Royal Jamest festtette. egy barbadosi vitorlás. Thomas ISMERETLEN VIZEKEN 244 .legszívesebben feleség vagy öngyilkos lett volna.. hogy a lehető leggyorsabban. disznóhús.. Aztán nekilátott. ez meg az. A kirabolt hajók legénységének azt mondta. és még most is számos alkalommal saját izzadtságában fürödve riadt fel éjjel. amelyet a következő tíz napban újabb tizenegy követett. hogy . mivel a második hajó. a Turbet volt. nehogy maradjon valaki. a saját házából. hogy kardélre hánynak olyanokat. hogy útnak induljon vele. A zsákmány nem volt jelentős: dohány. Azon a szerdán még nem nyugodott le a nap. Viszont nyilvánvalóvá tette. és reszketett az indulattól . Ráadásul kis híján elájult a gondolatra... és vigye fel őket a Bosszúra . Már akkor tudta. azonban nem volt gyomra kiadni a parancsot..akarata ellenére elindult erre a bűntetteket halmozó tengeri körútra. Az a nő már azelőtt is egy fröcsögő. kimerítően visszaéljen a kapott kegyelemmel. esetleg mindkettő. Amint kiértek az öbölből. hogy kalózkodással foglalkozik.

egyik este mindkét őr egyszerre ment be a városba vacsorázni. ha ez nem sikerül. akkor bírósági tárgyalásban és akasztásban Barbadostól minél távolabb. Bonnettet és Herriotot viszont a várostól délre.. Két héttel azután. hogy Fekete-szakáll még azelőtt hírét vegye a visszaesésének.. Bonnett a gyors halálban reménykedett. akivel megosztotta a bukásával kapcsolatos elképzeléseit. Tulajdonképpen még Bonnett sem akarta elszenvedni a per és a nyilvános kivégzés jelentette szégyent.kapitánynak hívják. mielőtt biztos lehet benne. Úgy határozott. Bár Herriot csak meresztette a szemét meglepetésében legutolsó néhány parancsának teljesíthetetlensége miatt. mert nem akarta. amivel a legénysége és saját maga testrészeit is szétszórhatta volna a mocsaras vidéken. és azonnal bezárták őket a város déli sarkában álló anabaptista imaházba. ő jóval szerényebb cél érdekében használná fel ezt a tervet: míg Feketeszakáll a halhatatlansághoz vezető út egyik fontos állomását látta ebben. hogy sikerült kisiklania a kalózkirály karmai közül. ennek megvalósításához Feketeszakáll saját magát illetően kitervelt vereség jelenetét lopja el . hogy javítás céljából megdöntsék.. hogy teljes mértékben az óriási kalóz irányítása alatt állt.. hogy megérkeztek. hogy elég volt egy nagyot taszítani az ajtón. hogy előadott szökési kísérlete másnap reggel apály idején történjen. rabláncon. hogy mielőtt elengedi őket.tekintettel arra. Legénységét egy egész századnyi polgárőr felügyelete alá helyezték. A zár pedig annyira rozsdásnak bizonyult. így aztán a szerencsés fordulatnak tűnő 245 TIM POWERS . Aztán jött a visszaút Charles Townba.. Igaz. A Royal Jamesszel felhajózott a Cape Fear-folyón: színleg azért. Bonnett volt az egyetlen. sikerült olyan helyzetben zátonyra futtatnia a hajót.Bonnett ügyelt. vagy. azonban ügyelt rá. az Ashley-folyó partján található laktanyába vitték. és eltört a nyelve.. ahonnan lehetetlen volt rendesen harcolni. az utolsó elfogott hajó legénysége és kapitánya is lássa a horgonyzóhelyét.. A kormányzó kalózvadászai huszonhatodikán este meg is jelentek Rhett ezredes vezetésével . Az utolsó pillanatban megkísérelte felrobbantani a lőporhordóit.. megállították. és csak két őrt rendeltek melléjük. de mielőtt még meggyújthatta volna.

Nyilvánvalóan nem így lett. . . hogy aztán tanúskodhasson ellenem! . ez elég zaj ahhoz.szél támadt. $ Bonnett most letört egy levelet a mindenfelé burjánzó legyezőpálmák egyikéről. kifelé a kikötőből.mondta hangosan.pattogva öszszepöndörödött.két héten át gondosan elrejtett tűzön főtt lepényhalon és teknőcön éltek. a férfiakat lepuffantani. Az idő közben egyszerre rosszra fordult .Mit művelsz? .Készen állok az indulásra. .körülményeken fellelkesülve kisurrantak.. hogy ujjai között átfújjon a szellő. ISMERETLEN VIZEKEN 246 . vajon valóban csupán a szerencsének köszönhették-e a szökést. aztán kidobni mindet a tengerbe a cápáknak! Herriot még az eddiginél is aggodalmasabb lett erre. hogy elkaphassak még néhány hajót.A nőket megerőszakolni. kivételesen éber és óvatos volt. Rhették hallják a kijelentéseit. hogy elnyomja a domb tenger felőli oldalán felkapaszkodó Rhett ezredes és csapata neszeit. aztán evezni kezdtek kelet felé. A két szökevénynek sikerült a csónak vitorlájából sátrat eszkábálnia . Bonnett abban bízott. Tekintettel arra. ha elmehetünk erről a szigetről . így most felemelte kezét és hagyta. és a tűzre vetette .kérdezte. el a Johnson-erőd alatt. a tenger erősen hullámzott. eső zuhogott. . Dávid. a szerény füstöt eléggé szétkergeti a szél. ő pedig reménykedett. Késő volt ehhez. ők pedig kénytelenek voltak partra szállni a kikötőtől északra.Nagyon bízott benne. elkötöttek egy csónakot. a bocor pedig gyanakodva nézett rá. de ekkorra már egyiküket sem hagyta nyugodni a gondolat. és senki ne vegye észre. hogy belevesszen az állandó jelleggel szürke égbe. mindkettőnknek jót tesz majd. közvetlenül a bejárata előtt található Sullivan-szigeten. és a hibáimból is tanultam! Soha többé nem hagyok életben senkit sem.Bizony. milyen messze voltak a védelmező karibi loáktól. Az időjárás nem javult..

tengerészeknek és prémvadászoknak azzal a látványossággal. de semmit nem hallott abból. hogy életben marad. ám a keze a tenger irányában lévő lejtő felé mutatott. a vér máris sötét glóriát rajzolt feje köré a homokba..Tűz! .Fürgén az indián felé fordult. ahogy vonaglik. Bonnettnek csak most tűnt fel. Ez azt jelenti. „Viszlát. amit mondtak.„Hol vagy már. mások is! A közelben! . A bocor ujjai továbbra is mozogtak.. Dávid Herriot a hátán hevert és az eget bámulta: óriási lyuk tátongott arca közepén.Igen . felporzott és becélzott muskétákkal?” Az indián felállt. .ordította Bonnett. és szikraesőt hányt a tábortűz. és mindenki szeme láttára elveszíti az ellenőrzést a hólyagja és a belei felett.futott át Bonnett fején.. tekintete végigsöpört a tisztáson. utána pedig beteges szórakozási forrást kínálhat Charles Town lakóinak. A domb tetejéről valakik kiabálni kezdtek. .. a bocor pedig jobb csuklóját markolta..Védelmező varázslatot! Gyorsan! Az indián az övén lógó hímzett bőrzsákhoz kapott. ahogy arcáról lassanként leolvadt a derűs kifejezés.Vannak itt... ügyelve arra. fintorog. Lassan elfordította fejét és körbepillantott. Rhett? . hogy az előbbi sortűz egyetlen golyója sem találta el őt.mondta a feketének. így aztán nyilvános tárgyalása is lehet. Elfoglaltad már a megfelelő helyet? Megtöltött.Itt rejtett célok is vannak. . ..gondolta kétségbeesetten Bonnett.” Rhett ezredes és az emberei futva-csúszva siettek lefelé a dombnak ezen az oldalán. valamint a városban tartózkodó indiánoknak. hogy közben felhúzott pisztolyokat szegezzenek a tűz körül ülőkre.Örülök neki. 247 TIM POWERS . miközben hosszú perceken át ott lóg majd egy kötél végén a nyakánál fogva. Tucatnyi dörrenés rázta meg közel egyidőben a levegőt. és homlokát ráncolva meredt szinte minden ujját elvesztett jobb keze roncsára. . Dávid . . hogy legalább ennyit adhattam neked. ahogy a tisztáson felcsapódott a homok. Az indián véres combját szorítva ült a felszántott homokban.

A háta mögött maga az ezredes bukkant fel: hátrarántotta a kezét. ISMERETLEN VIZEKEN 248 . amikor agyonvertem azt a szerencsétlen kurvát.” .Aztán futólépés vissza a hajóig! Ha nem szaporázzák.felelte az ezredes. Az volt. hogy olyasvalakit találtak. itt és most végezzenek vele. . hogy elmosolyodjon. nincs-e túlságosan késő ahhoz.Többé ne hagyjon megszökni.Kötözzétek meg a feketét és az indiánt! . „Hitelem nem lesz. amikor felelősségre vonnak és meg kell lakolnom valamilyen rettenetes bűnért. . megértette? .szólt az egyik emberének Rhett. ahogy az a hadsereg visszavonult őrnagyához illik.Most.Zárjanak be valami olyan helyre. Felnézett és kihúzta magát.közölte ridegen. . és végre képes volt megnyugodni.Ahogy magát is. Nem sok híja volt. A borzongásnak vége lett. mint amit mondanak. de most már nem kell egy másik ügyben hazudnom önmagamnak. Kiérdemeltem a halált. mert azt nem én követtem el. .Jó napot.Szép napot.Nagyot taszított Bonnetten. .szólt oda Rhettnek. „Nem.gondolta. legalább annak örülhetek. még ha más okból is. . késheggyel is nógathatjátok őket. Rhett ezredes úr! . .felelte hangosan. Nem a kalózkodás miatt. A visszavonult őrnagy a lejtőn felfelé kapaszkodva indult a szürke ég irányába. Bonnett őrnagy! .Megborzongott és arra gondolt. aki olyan hitelesen utánozta a feleségemet . és vegyenek körül éber őrökkel! . és egy szívós zsineggel összekötötte a csuklóját. többé már nem kell azt hazudnom magamnak.gondolta. de legalább fennmaradó tartozásom sem . aki tényleg tett valamit. hogy valamivel rábírja Rhett embereit.Ne aggódjon .” Eszébe jutott Feketeszakáll. hogy nem voltam magamnál. . ahonnan nem tudok kimenni.

Elbánunk mi ezekkel a flottabeli kölkökkel.A dagály elég magas.vélte.Nem. az ágyúfedélzethez vezető TIM POWERS 249 MIKOR A PIRKADAT ... ahogy magyarázott Richardsnak. . Bár nem szerette. mint alkonyaikor. hogy ezzel a szluppal áthajózzunk a homokpadok felett. . Olyan érzés volt beszívni. a flotta két hajója még mindig ugyanott horgonyoz. Richards homlokáról nem tűntek el az aggodalmas ráncok. Feketeszakáll halkan kuncogva látta. hogy minden egyes vércseppem átitatódott cukorral és alkohollal. mint amikor az ember pattanásig feszült fagerendát érint. mint amennyit én ma este. kap’tány .vetette fel idegesen Richards. Az óriáskalóz vigyorogva indult meg a tat felé. de sikerült legyűrnie. hogy alkotóelemeire bontsa a keskeny öböl szájának homályos foltját.Hagyjuk itt a zsákmányt? . amelyet tegnap fogtak el.Még egy Millernek . „Ennyinek elégnek kell lennie .mondta.HUSZADIK FEJEZET A halvány rózsaszín derengése annyira erőre kapott az Ocracoke-sziget mögött. . és úgy érezte. kényszerítette magát.bökött hüvelykujjával a tőlük jobbra. élvezte a fagyos reggeli szellővel keveredő rum gőzét. de nem merészelt tovább vitatkozni.Elviszem neki. . .Még mindig elsurranhatunk keletnek. úgy harmincyardnyira horgonyzó nagyobbik szlupra. cukorból és kókuszból álló golyót: öklendezni kezdett. majd azt lóbálta a kezében. még a levegőben is ott van a feszültség.” . . Az utolsó üveg rumnak is a fenekére nézett. Mélyet lélegzett. Biztos vagyok benne.Valószínűleg a világon még senki nem ivott annyi rumot és nem evett annyi édességet. hogy elrágjon és lenyeljen még egy adagnyi. Feketeszakáll nyújtózott egyet.

Tóbiás Knight. Valódi fedélzetet akarok érezni a lábam alatt megint. ahová az Anna Királynő Bosszúját rejtettük. Israel? . így aztán Israel mindenki másnál bizalmasabb hangnemet engedett meg magának Feketeszakállal szemben. előredőlt. és újratöltötte az asztalon álló számos poharat. vén bajtársa iránt.. Israel dörmögte az orra alatt. .Ember. . Az egyidejű dörrenések sárga fényt villantottak felfelé az asztal repedésein és lyukain át. hogy arca semmit se áruljon el a lámpafényben. minden további megfontolás nélkül elhatározta. Israel Hands azonnal nekilátott megtervezni. és csapatot gyűjtött a kalózkirály elfogására. Ben Hornigold alatt voltak tengeri rablók.Miért? Te talán itt akarsz maradni és a Kalandról harcolni? Megvetően rácsapott a közelben lévő rekeszfalra és az alacsony mennyezetre. ahogy eszébe jutott a két nappal ezelőtti gyűlés parányi kabinjában. és elsütötte őket. . „Úgy tűnik. hogy Spotswood. ez nem több egy tetves szlupnál. . Israel Hands pedig ISMERETLEN VIZEKEN 250 . elfújta a lámpást. hogy olyan irgalmas cselekedetet hajt végre.létra irányába. akkor igen . és fussunk ki újra a tengerre! A pokolba ezzel a totojázással a part menti vizeken.” A vigyor inkább fájdalmas fintorra emlékeztetett .válaszolta kedélyesen Hands. hogy az volt. hogy lepuffantottam Israel Handset. keresztbe állította a két fegyvert. ahogy rátört a szeretet hűséges. Azzal az asztal takarásában előhúzott két pisztolyt. Feketeszakáll előredőlt. Virginia kormányzója tud róla. mit teszünk.A többi most már nem merészel vitába szállni velem. aztán a vén boucanier tábornok. Időtlen idők óta együtt hajóztak már: még a királyi engedéllyel tevékenykedő kalózok idején kezdték.futott át az agyán.. amelyről soha senki nem gondolja majd. ügyelve arra.szelídebb arcon talán szomorú keserűségnek látszott volna -. hogy újra hajózhass még.kérdezte akkor. Feketeszakáll pedig. amint a nyílt tengeren ring.Te döntőd el. a vámszedő nem sokkal azelőtt küldte a hírt.Gondoskodom róla. alig nagyobb egy teknőc héjánál! Menjünk vissza oda. Feketeszakállék itt időznek. miként hagyhatnák el ezt az ocracoke-i horgonyzóhelyet. . . két legyet ütöttem egy csapásra . azzal. Ed.Ha neked nem megy.

. „Te legalább életben leszel holnap is. míg Israel Hands. amit Israel Hands kapcsán élt át.Remek. Az ezután kitörő kiáltozás és tülekedés elültével valakinek eszébe jutott újra meggyújtani a lámpást. tökéletesen sikerült céloznia: az egyik golyó ártalmatlanul a fedélzetbe csapódott.Nem vagy itt.A fenébe is. .Csak szólnia kell. 251 TIM POWERS . amelyből neki haszna származik. A sebláz kínozta. elfelejtenétek.mondta boldogan. ki is vagyok. . Ha időről időre nem lőném le valamelyikteket.” . hogy a többieket érintő csapás. ezzel tovább torzult így is hegtől ráncos arca.sikerült kipréselnie összeszorított fogai között. a másik véres ronccsá törte Israel térdét. minél több vér folyik ma. Csakhogy annál jobban működik majd a varázslata. Ed? .. . ahogy szenvedése közepette felpillantott rá. és a rekeszfalnak csapódott. egy másik . az érzelmeket félretéve pedig az volt az igazság. és félelemmel vegyes elképedéssel meredtek Feketeszakállra.De hát miért. . A zsúfolt kabinban tartózkodók egy emberként talpon voltak addigra. Israel . hogy egyedül nézzen szembe Spotswood kalózvadászaival. Képtelen volt elmondani neki az igazat. elfogadható alkunak számított. kap’tány! . óvatosan egy pokrócra fektette őket. és miután kanócot dugott beléjük. aki mostanra tucatnyi üveget megtöltött már söréttel meg lőporral.hátrazuhant a székén. aki a rekeszfalnak dőlve igyekezett elállítani a vérzést tönkrelőtt lábából. amivel elküldhette volna legénységét. bár kitalált volna valamilyen okot. Egy pillanatra erőt vett rajta valami nagyon hasonló érzés ahhoz. és Feketeszakáll láthatta. ezért csak annyit morgott: . és azt kívánta. elgyötört arca alapján láthatóan fájdalmas árulásként élte meg a helyzetet.szólt Millernek. esküdözve bosszúról beszélő Handset másnap levitték a hajóról..Tessék. ahogy lemászott az alacsony mennyezetű ágyúfedélzetre.gondolta most Feketeszakáll.. Kész vagy? Miller elvigyorodott.

felelte Feketeszakáll.Nem ..Nincs kegyelem .közölte komoran Richards.Arra vannak meggyújtott kanócok.mondta végül. nemsokára szeretné belefonni a szakállába. aztán megtorpant. . nincs . oda se nézve intett Millernek és az ágyú zárszerkezete fölé görnyedő embereknek.A kérdés az.kuncogta Miller. „Remélem. bár hamarabb kiderült volna a számára.” Látta a loccsanásokat. hogy az árboca is beleremegett.jegyezte meg a kalóz. És ha nem szököm szárba újra karácsonyig.Ööö. bolondok! futott át az agyán. . .Azt hiszem. Kösz. Varázslói pályafutásának elején felfedezte. aki ismeri az öblöt töprengett hangosan a kalóz. és hogy egymagában egyetlen férfi sem férhet hozzá a női ISMERETLEN VIZEKEN 252 . márpedig csak öt hét van addig. . ahogy a flotta hajóinak tengerészei nekiláttak kidobálni némi ballasztot. ezüstös vízen.. kap’tány . a sok homokzátony miatt lassan közeledett a nyugodt. .Úgy legyen! . ahogy lőport tuszkolt az új palackba..Jönnek..gondolta gyászosan. .. de legalábbis megsejtette volna.Nem. Az egyik szlup megállt: akkorát zökkent. hogy bizony itt az új nap.. A fedélzeten saját szemével is látta. hogy van-e révkalauzuk. Gondolom.Levonulóban van a dagály.A létrához fordult.Sózzuk el ma vérrel a tengert! . . .Úgy legyen! . A következő pillanatban a másik is. . akkor lemaradok a lányról. kap’tány . és az orrtól balra. és már meg is szabadult tőle.” Azt kívánta. hanem nőkhöz köthető része is van. . .. Néhány lépésnyire a homok felett pelikánok sora repült szárnyverdesve.. nem a semmiért történik mindez .Ezek a katonák csak nem tehetetlen idióták. hogy a házasságvarázslata közönséges nőkkel többé már nem működik.visszhangozta Feketeszakáll.mondta hangosan gondolkodva Feketeszakáll. A halvány rózsaszín árnyalat keleten az egész eget átívelő szürke ragyogássá erősödött. ma nem használok egyet sem. .Mindjárt felkel a nap. . úgy százyardnyira gázlómadarak siettek ide-oda fontoskodva az Ocracoke-sziget partján. a mágiának nemcsak férfiakhoz. A flotta két szlupja teljes vitorlázattal. Hurwood túlesik a hülye hitvesi húzásán. „Siessetek..

Pontosan ugyanígy kapták el két hónappal ezelőtt Bonnettet. Ezt megelőzően igen erősen hozzákötötte magát a lányhoz. aki megfelelt ennek az elvárásnak.Megpróbálhatnánk elsurranni közöttük. hogy ellenőrizze... mivel ezzel gyakorlatilag egymás egyenrangú társaivá váltak.Szerintem ha. hasznát vehetie még. aztán betört egy ablakot. Az ezt követő zűrzavarban hívtak egy bábát és egy papot is. a tizennegyedik a sorban.Nem érdekes.. először azt hitte. aki valamilyen oknál fogva sokkal érzékenyebben reagált a varázslás női oldalára. Gyökeresen megváltoztak a képességei azután.morogta. és elméjének mágiára fogékony részével tartotta ellenőrzése alatt Bonnettet. . Ezzel aztán az őrületbe kergette. A könnyen beszerezhető új feleségek miatt nem törődött az egyes nőkkel. aki elkapta. aki ma az özvegye lesz. .Jézusom! . még mindig csinos volt. Korábban mindig úgy kerülte meg ezt az akadályt. és májusban. aztán ennek segítségével teljesítette ki egyébként féloldalas mágikus képességét. Sarokba szorították egy öbölben a reggeli apály idején. hogy vérét ontotta Ereboszban. elfutott előle. . . 253 TIM POWERS . Legjobb tudomása szerint egyetlen olyan nő volt.területekhez.Az igaz . mert az ápoló. és megpróbált egy hosszú üvegdarabbal végezni magával. .Úgy bizony. aki szintén hagyott ott a véréből. . A kalózkirály elégedetten vigyorgott a szakállába. a lány sikoltozott... Újra vízen vannak.. ahogy hunyorogva előrenézett. Feketeszakáll kelletlenül elhúzta a száját. Mostanra tizenhat éves már. hogy szentségi köteléket hozott létre önmaga és egy nő között.. és az. Csakhogy az óriási kalóz varázsereje tekintetében mostanra jócskán lehagyta a közönséges nőket. és amikor májusban Feketeszakáll meglátogatta. így aztán csak egy olyan nővel összeházasodva juthat előre. meg akarja szakítani a terhességét.jegyezte meg rekedten a mellette lévő férfi.Felsóhajtott. Most egy virginiai tébolydában volt. amíg ott vannak fennakadva . .. akik aztán nem sokkal az esküvő után mind meghaltak vagy megtébolyultak. amikor utoljára találkoztak.jegyezte meg óvatosan Richards.

hogy parancsnoka végre felfogta.recsegte Richards.Hallótávolság . hogy hozzák el a szigetről. és odakiáltott a haditengerészet szlupjainak: . „Hát persze. . elbitorolta! A két varázsló.. de ráadásul még emlékezett is arra a régóta tervezgetett eseménysorra.A zászlónkból jól látható.. talált egy kibúvót. sőt.jött ordítva a válasz. hozzá még meg is sebesültek. mégis. kimért léptekkel az orrba sétált. és a hideg ellenére.. Feketeszakáll így szólt: . Megfeszítette hatalmas vállát.Egy pillanat. nyilvánvalóan abban a reményben.Richards rásandított. hogy egészen addig ne is vegyem észre. pontosan mekkora veszélyben is vannak. lassú. Bebújt a hóhér kötelének hurkába. mintha egy réges-régi litánia előre megszabott mondatait ismételné el. arca verítéktől csillogott. délre történt.ismételte Feketeszakáll. De Feketeszakáll csak felidézte magában. . mivel kisajátította. méghozzá kellően körmönfontan ahhoz. üres kézzel jött vissza.. kik vagytok? Honnan jöttetek? A közelebbi hajó fedélzetén némi nyugtalanság támadt.Bonnett ellopta az én bukásom menetét! Nemcsak hogy alkalmatlanná tette magát arra a szerepre. amelyet szántam neki. amíg már túlságosan is késő volt és ő elfogatta magát. és elszökött előlem. nem vagyunk kalózok! . . Úgy tűnik. amelyet ma szeretnék végrehajtani. és hallótávolságban vannak . amely megmutatta lélegzetét.Ti tetves gazemberek. Szinte már szertartásosan. kicsodák maguk! ISMERETLEN VIZEKEN 254 .Jöjjenek át. eltekintve attól.. hogy láthassam. akiket azért küldtem. a báró nevére. hogy százötven mérföldre.” . majd az árboc tetejére felvonták a brit felségjelet. Teleszívta tüdejét levegővel. rohadtul hasonló volt a helyzet gondolta mérgesen. Illetve már csak elismételni. és egyik csizmás lábát az orrárboc törzsére tette. mit is hallott Bonnett elfogásáról.. Múlt vasárnap pedig pontban déltől nem érzékeltem tovább a jelenlétét.

és apály volt éppen.Tessék?! Most itt a lehetőség.jegyezte meg. arra a szlupra. azonban a kalóz szlupja. hogy kapjanak tőlünk egy sortüzet. a Kaland a szél előtt szaladva siklott nyugati irányba a Pamlico Sound sima víztükrén. . mivel a víz alig volt mélyebb hat lábnál.A férfit csak egy hajszál választotta el a zokogástól.De amint tehetem.. és készüljenek a jobb oldali ágyúk! . a torkolat és azon túl a nyílt tenger irányába..kérdezte még Richards az elfogott kereskedőszlupra mutatva.A pokolban kárhozzon el a lelkem. hogy továbbadja a parancsot. . elinalhatunk. A kalózkirály felemelte pisztolyát. mintha kígyó mart volna belé. és azt mondta: .Nem tudom nélkülözni a csónakomat . A nap még nem hagyta el a sziget halmát.Igenis. Sosem érdekelt a zsákmány. Feketeszakáll egyszerre rettenetesen fáradtnak érezte magát.. . Indulunk. . ahogy megfordult.Nem számítunk ilyenre. A szlupommal! Az óriási kalóz elmosolyodott. Előhúzta egyik pisztolyát. és csövét Richards szájába dugta. . és ti se számítsatok rá! Feketeszakáll Richardshoz fordult. amelyikkel az előbb beszéltek. A kalózkirályon kívül a Kaland minden egyes utasa visszatartotta a lélegzetét..kiáltotta visz-sza a haditengerészet kapitánya. . . hogy nyílegyenesen elhaladjon a haditengerészet másik járműve és az Ocracoke-sziget partja között.Újra megfeneklettek . ha. Halkan felnevetett. Jó néhányan elő is túrtak egy érmét a zsebükből és átdobták a korláton. hogy hurkot leírva megakadályozza Feketeszakáll menekülését kelet felé. felmegyek arra a fedélzetre.Persze. látszólag megnyugodott. Richards úgy pördült meg.. kap’tány! Itt hagyjuk a zsákmányt? . Richards észak felé figyelt. . 255 TIM POWERS .Azt hiszem.. és a pénzek fakón hullottak a füstszürke vízbe.Fel a zászlóval és vágjátok el a kötelet. ha kegyelmezek maguknak.Igenis! .Vitorlákat le. . A haditengerészet legelöl haladó hajója északnak takkolt: nyilvánvalóan az volt a célja. vagy ha elfogadok hasonlót! .suttogta. ez világos helyzet .Vitorlát le! Megállunk..

éhező halászokhoz hasonló gyorsasággal vontak fel minden elérhető vászondarabot. A Kaland finom rándulással megfeneklett. .Igen . és a hajnali levegő megtelt a fegyverek csípős füstjével. és közben figyelte Ocracoke az apállyal mind közelebb érő partját. . szegélye törött deszkaszálak sora.Jobb oldali ágyúk.Rendben . . amíg nem szólok! .Most vitorlát bonthatunk? . hogy a szlup tehetetlenül vergődik: a kötélzetét cafatokra szaggatták. Feketeszakáll is azt nézte.szólt oda néhány emberének. . az öblöcske irányába. és a kalózok hajója felé eveztek.Gyorsabban már a jobb oldali ágyúk újratöltésével! kiáltotta Feketeszakáll.Az emberek nagy részének tátva maradt a szája meglepetésében. Most. nem tudjátok gyorsabban megemelni.Ne tüzeljetek. a Kaland sodródott csupán. akik kétségbeesetten igyekeztek átdobni hordókat és lánckötegeket a korláton.kérdezte esdeklően Richards. A füst elszállt nyugatra.bömbölte Feketeszakáll.szólalt meg Richards.hangzott az újabb parancs. A legjobb esetben is szeszélyesnek számító szél teljesen elhalt. és odasiklott a haditengerészet szlupja mellé. riadt tengeri madarak lármás felhőjét kergetve az ég felé. mire a hajójuk megingott. így aztán engedelmeskedtek: a Kaland csattogó vitorlákkal lelassult. a fedélzetén tüsténkedők elővették a lapátokat. hogy reményük sem volt elkerülni a ISMERETLEN VIZEKEN 256 . . Feketeszakáll pedig kacagva látta.Ne bajlódjatok ezzel. Az északra lévő szlup újra vízre került. mint ahogy az apály lefelé engedi! Inkább a pisztolyaitokra és a kardjaitokra ügyeljetek! A másik szlup kitartóan közeledett. tűz! . . mivel addigra már gyakorlatilag minden eldőlt.mondta egy minutummal később. és bár a kalózok hálót terítő. és bemelegítésképpen kartávolságban forgatta lassan. . azonban a mordályt mindenki látta.Ide figyeljetek. és még élt a fejükben Hands visszavonulásának képe. cimborák! . Előhúzta a tengerészkardját. .

s amint a sercegő tűz az üveg nyakánál járt. a viszontlátás örömével vigyorgott rá. sörétet köpve minden irányba: megszaggatták a deszkákon heverő holttesteket. szinte minden aggodalma elpárolgott. kisietett. mikor süsse el fegyvereit. ahogy az utolsó épségben maradt tengerész is eltűnt a nyílásban.üvöltötte türelmetlenül.az eredeti harmincötből -. . Feketeszakáll elkiáltotta magát: . A palackok szaggatott sorozatban robbantak fel. Rávigyorgott Feketeszakállra. Most már alig néhány tucat yard választotta el tőlük a szlupot.ugyanebben a pillanatban kicsapódott a fedélközbe vezető nyílás ajtaja.Most jöjjenek a gránátok! . szilánk. hogy levonuljon. hogy a katona hátrapillantott kideríteni.találkozást. melyik régi ismerősét fedezte fel mögötte a kalózkirály. az a tizennyolc . és a másik hajó fedélzetén fütyülő kaszaként söpört végig belőlük a kartács. aki túlságosan súlyosan megsebesült az előbb ahhoz.mondta halkan. Lábukról ledöntött testek zuhantak a padlóra pörögve. a kalózok pedig ujjongva kiáltottak fel. a másik kapitány épp azt mérlegeli. ennél közelebb sosem kerülünk hozzájuk. így Feketeszakáll átszökkenhetett a sörét lyuggatta fedélzetre . . mivel az apály feléjük húzta a haditengerészet járművét. egyenruhája alapján egy hadnagy.Tűz! A Kaland jobb oldali ágyúi ismét eldördültek. és végeztek mindenkivel. hogy szépen felsorakozzanak egymás mellé.. és az evezők koppanásai mellett Feketeszakáll az erőfeszítésükben nyögő embereket is hallotta. ahogy a parancsnok. Azonban nem volt mögötte más. Az óriási kalóz oly vidáman. Ám az orrban álló Feketeszakáll látta. Az óriási kalóz egy kurta pillanatra megszorította társa vállát.és véresőben. Nem volt nehéz átszállni. egy fiatal tiszt sietősen letereli megmaradt járóképes matrózait a fedélközbe. Tisztában volt vele. csak a létrán felfelé tülekedő emberei. . áthajították a másik hajó fedélzetére. és a szlup parancsnoka. 257 TIM POWERS .. . A kalózok örömmel láttak neki meggyújtani a söréttel és lőporral teli palackokból kilógó gyújtózsinórt.Soha többé .Megígérem.Remélem. s amikor már csak egy másodperc választotta el őket attól.

és bal kezével előhúzta utolsó pisztolyát. Az előtte álló hadnagy is kirántotta a sajátját. hátát az egyik emberének vetve. verítékező tengeri rablók jóval kevésbé fürgén és kisebb erővel forgatták tízfontos acéldarabjaikat. A két fegyver szinte egyszerre sült el.aki még képes volt pisztolyt vagy kardot fogni. szemeket. hogy elkerüljék őket. a könnyű szablyák pedig utat találhattak a lassan nekihuzakodó csapások között. a tiszté viszont egyenesen a kalóz hasába csapódott. ám amikor az egyik szablya hegye körbetáncolta a másik kalóz lefelé érkező fegyverét. A kalózok közvetlenül vezérük mögött kapaszkodtak-ugrottak át. amikor hárítani akarták a lapjukkal és élükkel egyaránt komoly sebeket ejtő fegyverek pörölyszerű csapásait. mint ahány katona. ám Feketeszakáll lövedéke mellément. mint az elején. mire azonnal ernyedt tagokkal a fedélzetre zuhant. ordítások és fegyvercsörgés reszkettette a friss vér forró vasat idéző szagától bűzlő levegőt. és pattogva elszállt a homokzátonyok fölött. az óriás ellépett a faoszloptól. szétvágott hasakból és felnyitott torkokból kilövellő vértől. csörömpölő. A fedélzeten az első percekben rikoltozó. és átdöfte a szívét. Bár a sebeik kevésbé voltak látványosak. majd tengerészkardját pörgetve lesújtott: a hadnagy szablyájának pengéje a markolattól egyhüvelyknyire letörött. Am a katonák nem is igen próbálkoztak törékeny fegyvereikkel megakasztani a tengerészkardok súlyos csapásait. mellkasokat szúrtak át. Feketeszakáll végül egy árboc mellett kötött ki. kegyetlen küzdelem kaotikus felfordulása lett úrrá. ám a következő pillanatban elbődült és előreugrott. A lövés ereje hátravetette. ahogy a kalózok nehéz kardjaikkal vágtak át a haditengerészet embereinek sorfalán. a kalózkirály újra magasba emelte ISMERETLEN VIZEKEN 258 . és már nyakukon is voltak az ordítozó haramiák. és torkokat. időnként egy-egy pisztolylövés dörejével. sokkal inkább azon voltak. majd megfordulva újra nekik rontottak a katonák szablyái közül nem egy elpattant. taposó. és az első néhány kegyetlen perc után a ziháló. A deszkák hamarosan iszamósak lettek a csuklók csonkjaiból. a hadnagynak és katonáinak pedig alig maradt idejük fegyver rántani. most már legalább annyi kalóz rogyott össze. vagdosó.

hogy kissé erőltetett. Felemelte fejét. . baltához hasonló pengéjét Feketeszakáll bal vállába. Az egész nedves fedélzet megrázkódott. kivágott fa módjára dőljön el. így aztán nem törte be a koponyáját. amikor újra megérkezett a dagály. miközben igyekezett kideríteni.fújtatta a hadnagy. Újabb mordályt sütöttek el Feketeszakáll mellkasára. kicsapó fegyvere pedig elrepesztette a kard csonkját szorongató férfi kezét. és mint aki egy cöveket akar leverni. majd a feje fölé emelte a nehéz pengét. hogy az egyik beletörött a testébe. Egy-két szívdobbanásnyi idő alatt döntésre jutott és lecsapott . Kis szünet után az egyik tengerész felvette Feketeszakáll fegyverét. hogy kettéhasítsa ellenfele fejét.az acél áthasította az óriás gerincét és a fedélzetbe fúródott. A kulcscsont jól hallható roppanással repedt el. a kalóz pedig fél térdre zuhant. majd hihetetlen módon kinyújtotta lábát és újra talpra állt: épp akkor lendült vissza. ahogy két szablya mélyedt a hátába . és egyszerre csak a deszkákra huppant: kimerültségtől feszülő izmai még mindig nem engedték el a kilőtt pisztolyt és a törött kardot. feje fölül indított csapással belevágta egy pika nehéz. és egy harmadik pengét is az oldalába mártottak. a gubancos. A kalózkirály eldobta a kilőtt fegyvert.Jézusom! . mire hátratántorodott: vér fröccsent körülötte a fedélzetre. a négy megviselt szlup elsorjázott a Beacon-sziget mellett. hanem csak a homlokát és az arcát hasította fel. de ép jobb keze továbbra is a tengerészkardot markolta: vízszintes ívben suhintotta meg.a katonák rémülten hátráltak előle -. Az életben maradt kalózokat 259 TIM POWERS . s kihúzta magát . Feketeszakáll levágott feje pedig elgurult onnan. amikor leérkezett. hogy aztán szálegyenes derékkal.. mégis kaján mosollyal meredjen az égre.. Hajszállal vétette el csak a fülét. Kora este. amitől a pikás teste és feje egymástól különválva bukott a deszkára. Csakhogy egy másik katona lépett mögé. és kihajóztak az Ocracoke Inleten. Végre sikerült biztosan maga alatt tudnia lábait. a holttesthez térdelt. fekete szőrszálak erdejében pontosan hol is van a kalózkirály nyaka.olyan gyorsan fordult meg.fegyverét. Még két lövedék csapódott belé. amikor a pika ismét zúgva lesújtott.

s ami korábban a tengerbe hullott. hogy parányi halak táplálékává legyen . ISMERETLEN VIZEKEN 260 . annak is nagy része rég feloldódott a hideg.de az egyik rög nem bomlott szét. Már órák óta nem csepegett vér a rettentő trófeából. de lüktetett.fegyveresek őrizték a Kalandon. Nagyon gyengén. sós vízben. Feketeszakáll feje pedig a haditengerészet hajójának orrárbocán csüngött. és most közvetlenül a vízvonal alatt a szlup testéhez tapadt.

nem úgy. Manapság kevesebb volt a csónak. hogy az angol flotta egyik tisztje a part felé fordította távcsövét. és megindult az erőd irányába. hogy a kalózkodás napja leáldozott. Három hónappal ezelőtt. épp úgy. mint egykor. hogy végignézheti valaki más halálát. Csak Sanda Jack sietett át mezítláb a forró homokon a golyóval lefejezett csirkéhez. Míg a sátrak felé lépdelt. Az újonnan épített részek sötétebb színű falazatai nyomán az egész építmény olyannak tűnt.” A fegyvert széles derékszalagjába dugta. Csakhogy addigra már mindenki megkapta a felmentést. Sanda szerint elsősorban nem is a brit zászló és a hivatalos kormányzó. Még jó. elnézett balra. Felvette a fejet. mindjárt végeznek vele. amikor kegyelemért folyamodott.gondolta. és a többség számára világossá vált. A csőrre betűket írtak. Nyilvánvalóan túlságosan korán volt még a célzási készségét jócskán lerontó italhoz. sem izgatottan várakozva. .HUSZONEGYEDIK FEJEZET A PISZTOLYLÖVÉS dörrenése végigvisszhangzott New Providence szigetének széles öblén. ezért aztán ledobta. otthagyta tisztjét . és kapitánnyá nevezte ki magát. az öböl felé.Búcsút mondhatok a sült csirkének. ahogy tartott tőle. hanem a kézzelfogható változások kergették ki onnan a jó öreg dilinyós Bonca kormányzót. s bár a Delicia fedélzetén csillanás jelezte. Woodes Rogers jelenléte. „A fenébe . Rogers érkezése előtt. mint fél évvel ezelőtt történt volna. hogy a vén Bonca a homárokba egyelőre nem bűvöli bele a betegségeket. és nem volt nehéz megtalálni köztük a vén Jennyt. mintha csíkos lenne.Venner lépett a helyébe. így aztán TIM POWERS 261 . most senki nem ugrott fel attól tartva.

Előtte elrejtette valahová az Anna Királynő Bosszúját.Hajjaj. . mint amikor az ember megtudja... Az Ocracoke Inletnél volt a Kaland nevű szluppal.kiáltotta valaki.mondta. hogy a kegyelemre fütyülve visszatér a körözöttek közé. egy hónappal ezelőtt.jegyezte meg Jack. Mostanra már rendelnie sem kellett. vén szlup parancsnoka. . a fejüket ingatták. .nyilvánvalóan azt tervezte.kérdezte Sanda. nem. akiknek hiányoztak a régi rablóidők. az egyik prostituált színpadiasai! zokogott. .Hm. hogy rég letűnt gyermekkorának valamelyikjátéka ma is élő szórakozás a kicsinyek között.. Az emberek kis csoportokba verődve álldogáltak a parton: csendben beszélgettek. emlékeibe révedve. amikor a fiatalember hevesen zihálva megállt előtte.. Borza biccentett.nem mintha Sanda ment volna. hogy titokban legénységet toboroz azok közül a szigetlakok közül.Jack! .Hallottad a nagy újságot? . és azt beszélik. Az emberei felét elfogták. .Nem állt meg. Ez viszont nem volt ISMERETLEN VIZEKEN 262 . A haditengerészet reggel még a homokzátonyok között tétovázó brigantinja mostanra horgonyt vetett.Minden bizonnyal a vízen halt meg .Azt hiszem. . Állítólag egy kanyi reál nem sok. . .senki sem érezte elég fontosnak a kérdést. Ahogy megfordult. Jacknek a fülébe jutott.. . minden vagyonát is. ennél már nem is lehetne biztosabb! Észak-Karolinában történt..Reggelt.Úgy van. a futva közeledő Borzát pillantotta meg. a vén Thatch fejét pedig egyenesen a kormányzó elé vitték. nyoma sem volt az ünnepi hangulatnak. de közben Borza felzárkózott mellé. annyi se volt a fedélzeten. akkor elfelejtettem. és megtorpant a szabadtéri kocsmaként működő sátor előtt. letakaríttatta és felújíttatta a kötélzetét .Biztos ez a hír? . Ha mégis. amit Jack várt. Őt nem kérdezte meg . . ahogy elvette a pohárnyi rumot. Borza! . Megdönttette a hajót. s bár épp az ellátmányt hordták ki és szállították a partra belőle. vajon ki egy viharvert.Feketeszakáll meghalt! Úgy mosolyodott el. hogy elvitassa Venner-től új posztját.

Kaland? Találó név. Jack? Én arra gondoltam. Korábban sokkal. Borza végighordozta tekintetét a sátrakon.Borzának nem is tűnt fel. . hogy akkor beállók magánzónak. keresek valami munkát. . ez volt Thatch nagy kalandja.És talán visszatér. Sanda vállat vont és biccentett..Rogers kormányzó már befogta az embereket.. jutalékok meg a törvények arról. . hogy Jack poharát ragadta fel: nagyot húzott belőle. és a végén szépen eljöttünk onnan. Mondjak valamit? Szerintem a mágia itt is éppúgy megszűnik majd működni. .Borza számára ez az elvont fogalmak napja volt.Persze.. hogy aprítsák fel és hordják el ezeket a roncsokat. Jack felkacagott.Az ifjú küszködött. a fövenyen és az elhagyott hajók félig homokba süllyedt vázán .... Mi pedig mind végignéztük.. . és jókorát kortyolt a rumból. Te hová mész. Igen. aztán visszatette..De elég volt tudni.Ööö. és van rumom. amíg nem verem el minden pénzemet rumra. ahogy keleten történt. . Majd holnap fájdítom a fejemet a holnap gondjaival.Most vetted csak észre? Rogers két nappal ezelőtt nyolc embert lógatott fel ott.Elhallgatott.. . süt a nap....? Mert megszegték a kegyelem feltételeit.jellemző rá. és a kalózkodás megint törvényesnek számít majd .Nem. feszültebb voltál. odacsapódok Vennerhez. aztán szerintem továbbállok.. ez többé már nem igazi kalózsziget. 263 TIM POWERS .meglehet.Lefogadom. hogy a vén Thatch ott van valahol. . Mit tudom én. .Az isten verje meg! .Sokkal. . emlékszel.. hol horgonyozhat az ember a ladikjával. csak idő kérdése. hogy képes lenne ellenállni neki. de.Én itt maradok.. tudom. Lefogadom.. Még Woodes Rogers-ről sem feltételezném.. Gondolom. Itt bizony hamarosan jönnek az adók.. épp azon a helyen. Valószínűleg a katonák vágták zsebre az egészet. hogy az egészet elrejtette.. és Anglia újra háborút hirdet a spanyolok ellen.Azt hiszem. . . . hogy valahogy megfogalmazza a fejében született bonyolult gondolatot. . A fenébe is..

Sanda először nem törődött a vén szluppal.. Ha Davies vagy az öreg Hodge élne..Hát. a Lármás Carmichael pedig szőrén-szálán eltűnt. pontosan miért olyan nyugtalan. és a Társaság a Keresztény Ismeretek Terjesztéséért brosúráit osztogatta... beszédeket tartott az állampolgári büszkeségről.” Eszébe jutott a tatarozás. hogy ilyen magasra sikerült felhúzni. és részegen még aznap este felhasználta a szigeten található rabolt fokhagyma. a lövésektől összevissza görbült kovácsoltvas fészekben ül: már az is szerencse. Emlékszem rá.De azt hiszem. hamarosan nem emlékszem majd rá. amelyekről az új szállítmányt rakodták ki éppen. mit művelt édesapámmal. és napmeleg rumjába vigyorgott. hevenyészett vitorlázattal a kikötőbe kecmergő hajó régi kapitánya és legénysége fele nélkül visszatért. Woodes Rogers két héttel korábban érkezett New Providence-re. őszintén szólva egyébként is jobban felveszi a szelet olyankor.gondolta.. Többet érnél. . . ahogy elindult vissza a csónakok felé. Sanda leült a homokba. Megfelelt az idők szavának. azonban addigra már elűzte onnan a Charlie Vane-hez hasonlóan megátalkodott lakókat. ők is ezt mondanák neked. az biztos. „Feszültebb voltam . Borza. Egy pénteki napon érkezett meg vele a kikötőbe. és visszaadta.szaladt át az agyán. felvonatta a brit zászlót. no meg a törvénynek. és elmondani neki. és megmutatni a világnak. Csakhogy kiderült. hogy ezek egyikére sincs mód.Kiürítette a poharat. . miután a megperzselt. és maga sem értette. hogy Philip Davies meghalt.. . törött deszkájú. Az ifjú bólintott. hogy újratöltsék. ISMERETLEN VIZEKEN 264 . „Az nem fog menni. Még ennél is jobban szerettem volna megmenteni Beth Hurwoodot az apjától. cimbora .” A Jenny fővitorlája megrándult. amelyet most már közel négy hónappal ezelőtt az ő vezetése alatt végeztek a Jennyn.. így aztán senkit sem lepett meg olyan rettentően a hír.. Két dolog miatt is. ha marad néhány ránc a tövében. Szembe akartam nézni Sebastian bácsikámmal.A rúd régi. Valaki láthatóan megpróbálta élesebb szögbe emelni a gaffrudat. az voltam. Volt miért feszültnek lennem. mire odakapta a tekintetét. Ráadásul.Bizony. ha kicserélnél néhányat azok közül az elnyűtt palánkszálak közül. néhány elhatározásomat..

azonban nyilvánvalóan máshol jártak a gondolatai. 265 TIM POWERS . a lány megpróbál elválni Jim Bonnytól. egyik sem volt olyan lelkes. miután előbb megkérdezte.Ann. kapitányainak és magának is kért egy keveset a halászléből. ..sáfrány. mint a Rogers érkezését megelőző időkben -. majd lassan odasétált hozzá. hogy egyen meg igyon. ez még Borzának is feltűnt. és minden más közösség tagjainál jobban ismerte az ittenieket. . Ann felnevetett. a holnap miatt pedig ráér holnap aggódni. Sanda végül otthagyta a tüzeket.válaszolt egy női hang. Ann . hogy azt hallotta.Én vagyok az. ő is sírt.mondta. Ann Bonny. A férfinak eszébe jutott. amint a sötétben valaki mögötte lépdel a homokon. A tűz rongyokba öltözött. mégis sokkal inkább az otthonának érezte. és számos csoportos éneklésben részt vett . . és hogy megmondták neki. de Sanda hallotta a hangján.Phil. minden rendesen megfőtt: jobbára egymás után pusztította Davies felhalmozott 1702-es Latour bordeaux-i borát. Barátokat szerzett itt.. Aztán meghallotta. az egykori kalózokat.. Jack .Ann. . és csak sétált a parton.kérdezte. testes alak körvonalait rajzolta elé. hogy a kormányzó hajói akár fehér pontokként is megjelentek az örökké kéklő láthatáron. Madár úr. mindezt még azelőtt. Minden tréfán nevetett.Nem vagyok kutya! .. és szólt is neki. . és rémülten megfordult. az idegesen figyelő flottatiszteket.tény. . paradicsom és olívaolaj nagyját addigi legjobb „kalózhalászlé-vállalkozása” elkészítéséhez .Tétovázott egy darabig. Alig hat héttel azelőtt tette a lábát először a szigetre. . mint bármelyik másik helyet. Kezét a lány vállára tette..még maga Woodes Rogers is dicsérően nyilatkozott róla.. amennyiből megbizonyosodhatott róla. mikor erednek el a könnyei. és látta őket meghalni. Jack viszont csak annyit evett a levesből és a tenger gyümölcseiből készült ételből. . meg Hodge. és közben azt várta.Ki az? .idézte halkan.Olyan sokan meghaltak. miért gyülekezik mindenki a parton.

főzéshez gyújtott tűz kormos gödre körül. lemondás mindenféle bűntudatról. A közelében elsütött fegyver megsüketítette. Aznap. Ann odafordult hozzá és megcsókolta. Egyre távolodtak a tüzektől.. . Újra elindultak a parton.. mintha évek óta itt élnék már. gyöngyházfényű kagylótörmelék hever szétszóródva a fehér homokon.. másik kezével a sziget őserdős sötétje felé intett. ő pedig rajta volt és izgatottan lihegett. vakító. Csupa kötelezettség meg következmény. aki ezekre a szigetekre született. Jack magyarázta Ann..... Legördült Annről a tenger irányába.. vágyott elveszíteni a személyiségét úgy.Az egész arról szól.pillanatok múlva a meleg homokban hevertek már. De te.. Volt a lényének egy része.. gyorsabban telik itt.. füsttől fekete fojtás cafatai hánykolódnak a fövenyen pisztolypárbaj után.Ez a Rogers kormányzó ötven évig is élhetne itt. itt van valaki. ahogy megkaphatná a másiktól . csakhogy kurtára nyírt lófarkának kátrányos csutkáját érte. Ő pedig tényleg illett ide. Ezekre a szigetekre.Fél karral átölelte a nő vállát. mire a férfi karja a derekára fonódott.. Ann felfelé rángatta a szoknyáját. akkor sem tartozna ide... a szabadság. amelyet megérintett az egész szinte ártatlan vadsága.. és egyszerre rettenetesen vágyott a nőre.. így ahelyett hogy elveszítette volna az eszméletét tőle. most már együtt. akárha maga Mars elhasznált tolltörlői lennének.. ide meg oda. . ISMERETLEN VIZEKEN 266 . Úgy érzem. még a képességről is. legalábbis képes lett volna beilleszkedni. A szavak mögött képek sejlettek fel: rózsaszín flamingócsapatok tűnnek elő hajnalban magasba ívelő mangrovegyökerek áthatolhatatlan falán túl. azt mondtam magamnak. napfénytől tündöklő kékeszöld tenger rumtól szerzett részegség ködén át. . és egy pillanatra megvilágította Ann erőfeszítéstől torz arcát... hogy ki illik ehhez a helyhez. Csupa óvilági dolog. csak megtaszította. amikor megláttalak. hogy egyáltalán bántsa a lelkiismeret.Az idő sokkal. és talpra tápászkodott. meg ennyi pénzért ekkorra meg akkorra. a következő másodpercben pedig egy pisztolyagy csapott le Jack tarkójára. bűnökért járó büntetés.

267 TIM POWERS .józan ésszel végiggondolva tisztában volt azzal. Ráadásul Jim Bonny még meleg vérével a bőrén akarta magáévá tenni. A nőnek nem esett semmi baja. hogy féljen. Viszont kívánta Annt. hogy némi vért kapjon. fellökte Sandát. te fattyú . hogy a másik klasszisokkal jobb ezen a téren nála. csak megölni azt. hogy kétrét görnyedt tőle. Csakhogy a Kartfúr mester védelme alatt álló Bonny-val nem sokat tudott kezdeni.a homokban himlőhely éktelenkedett a közelben. mire megmarkolta az övéről lógó fonott szőrmegolyót. aztán visszatérni a lányhoz. vakságot füttyentett a másikra. Vér csurrant Jack füléből és orrából .. felfelé rángatta a csípőjét. mire a támadás visszapattant. Jim Bonny állt Ann másik oldalán: elhajította pisztolyát és felemelte kezét. Hallotta. és szoknyájának cafrangos korcát rágcsálta. bárki is legyen. aki megzavarta őket. így aztán csettintett. Bonny kihasználva az alkalmat vállon rúgta a feleségét..suttogta Bonny. amint egyszerre felforrósodik körülötte a levegő. Sanda pedig nem akart mást. majd megharapta a nyelvét...Kartfúr mester vigyáz rám. és két ujjával Bonnyra mutatott azonban a férfi nem vette le kezét a szőrmegolyóról. mutatva. Jack érezte. hol csapódott be a pisztolygolyó. hogy soha többé ne tudd ellopni senki feleségét. .. Összegubódzva talpra kecmergett. azonban türelmetlenül nyöszörgött. mire jobb keze gyors pöccintéssel visszaverő mozdulatot tett. akár Szent Vitus napján a kikiáltó. A férfi haja parázslani és füstölni kezdett. és Bonny felé köpött. . és a hő elszállt. Bonny görcsrohammal sújtotta.. mert ettől megnőtt a hárítás ereje.. esetleg segítségért kiáltozni.A lány még mindig a hátán hevert .. azonban legjobb hárításai ellenére ez is visszapattant rá. s míg világtalanul gyötrődött. Jack túlságosan türelmetlen és izgatott volt ahhoz.Elbánunk veled. és iszonyú görcsbe rántotta. és neki most menekülnie kellene. Sanda összeesett: tehetetlenül rázkódott és huhogott a homokban. miközben gyors ráolvasást mondott ellenfelére.

.A súlyos voduntámadások általában a védekező fél emlékeit veszik célba. Úgy kilencéves lehetett. Jack tisztában volt vele. azonban ez alkalommal nem az apja volt az. és feldobta a koszdarabot az égbe. $ Erre egy csónakon találta magát.maradt még ott néhány szemcse a sárgalacsinból. amikor édesapja.ezt a gondolatot még a közelgő haláláénál is nehezebb volt elviselnie . hogy ez az emlékezetében élő jelenet. mint a hagymázas álmoknál magas láz esetén. francia dialektusban.. ISMERETLEN VIZEKEN 268 . ha nem talál ki valamit. aki nem sokkal azelőtt tett szert némi pénzre. hogy odamenjen hozzá. . most már késő meneküléssel próbálkozni. Aztán kirántotta kezét. hol is van. aki odatérdel majd Ann combjai közé.Jim Bonny lesz az. Ez Párizs. Nagyjából úgy.. azt tapasztalná. Kizárta fejéből a kiugrott ujjából sugárzó fájdalmat.. Eszébe jutott. és ott is zajlanak le . és benne az ott létező emberek halálos.. Egy ősöreg négert pillantott meg. A mellette lévő alak felé fordult. elvitte. amíg nem indít ellentámadást... esetleg segítségért kiáltani.. amely színes lámpásokkal felékített híd alatt haladt el éppen.Elvégre az emlékek a személy felhalmozott összességét jelentik. .. és valószínűleg akkor sem törődne vele. és fokhagyma meg bor helyett eper ízét érezte a szájában.. mintha egy márványszoborról származott volna.. utána pedig fizetett egy csónak-utat a Szajnán.ahogy a férfi újra belerúg a feleségébe. amelyet a floridai parton kapart le a csizmájáról: hüvelykés mutatóujja között összesodorta a többi zsebpiszokkal. úgy tömködte be megállíthatatlanul csapkodó kezét nadrágja zsebébe . akinek haja és rövid szakálla annyira fehér és göndör volt. aztán átlép fölötte. Ha ártani akarnék magának.kezdte éneklő. Ráadásul egyre csak romlana a helyzet mindaddig. Márpedig a nő feltehetően észre sem venné a változást.. Itt és most meghal. rémítő átváltozáson mennének keresztül. hogy vacsorázzanak egy jót. és akkor .

Köszönöm . és sokat veszített az erejéből. Jack csak szívdobbanásnyi ideig tétovázott.Hát. A hídon haladó járókelők között számos nőt pillantott meg: a ragyogó lámpafény ellenére csakis az arcuk volt élesen kivehető.. amelyet az előbb eldobott. Sanda szégyenében elfordította róla tekintetét. 269 TIM POWERS . mint korábban . ha itt maradok és nem indítok ellentámadást. Chandagnac. Most már nem. Egyáltalán nem hasonlított ez ahhoz. Mr. vissza arra. .. ennek nagyon örülök.vagy amíg el nem pusztul. . mint az a természeti loa. Bonnyval.Vigyázok arra.folytatta a néger.A férfi elmosolyodott. Éppen ezért jelen pillanatban is visszavonulóban vagyok kettejük összecsapásából Mr.. ahogy egy perccel ezelőtt Ann Bonnyt nézte. Az öreg fekete felkuncogott. „Vajon melyik a korlátoltabb érzékelés?” . .. aztán belecsapott. így előre sejthetem a cselekedeteiket.Miért. . Jack felpillantott. Ezzel együtt.Maitre Carrefour vagyok. . ő pedig arra gondolt.tűnődött keserűen.. Odalett az eperíz.Nem. .. és kinyújtotta a kezét.akárha enyhén bepárásodott üvegtáblát akasztottak volna eléjük: minden bizonnyal Maitre Carrefour volt az. tízévesen minden bizonnyal így látta az asszonyokat.Akkor nincs arról szó. . akinek az uradalma lakott szigeteken található . akivel a floridai őserdőben találkoztak. hiszen másfél hét telt el.Legnagyobb szerencsémre én egy olyan loa vagyok.Az a szerencséje.Sok dolgom van emberekkel. nem végezne velem. ahonnan jöttek. Az a darabka föld. hogy én egy rada loa vagyok. hogy baja essen? . miért teszi ezt? Miért enged el? Bonny azt állította. . hogy ne essen bántódása.Valami hangtalanul megváltozott az égen. mióta elhozta. és azt látta. megsebesülök tőle. hogy a csillagok már nem olyan jól kivehetők. így megengedhetem magamnak..Ööö. hogy elhanyagolom a feladatomat..motyogta. . és nem a fiatalabb Petro-félék közül való. védelmezi őt. . aki hagyta eloszlani a káprázatot. hogy ne bántódjak meg. nem úgy. . Azt akarja.

nem lett volna helyes az. Sanda a tenger felé hárította.Higgadj le. . Ann. Faljál be minél több májat. Jim! . hogy a hátára hengerítse. Most már egy mozdulattal és egy füttyel képes volt elhárítani Bonny mágikus támadásait . . nemcsak az ínyed..Remélem is.Ha így folytatod.meg is tette. de nem ült le. Nem örülnék neki.rádöbbent.Gyere ide! . mire egy hal ugrott ki a vízből. Bonny meglepetten pislogott rá. nehogy megfulladjon. aztán petyhüdt tagokkal. mazsolát meg véres hurkát.. hogy egy hónapig még a villát sem tudod majd segítség nélkül felemelni. Csak annyi ideig maradok New Providence-en. és elgyötörtén felállt. Jack odasétált hozzá. . amit tenni akartunk az előbb. és most elpocsékolta.. Ann férje még mindig hajigálta rá az átkokat. $ Bal oldala alatt puha homok volt.kérte. Maitre Carrefourral folytatott beszélgetése ezen a helyen egyáltalán nem vett igénybe időt.Mennem kell. Kapott tőle még valamit. illetve egy nedves pukkanás kíséretében felrobbant. Sanda Annt megkerülve odament hozzá.. még a hajad is tiszta fehér lesz majd.Csak annyit érsz el vele. A férfi megtántorodott. megértette. és akkor talán nem lesz olyan súlyos. Ezt a húzást a sárgolyóval Philip Daviestől leste el. arccal előre a homokba zuhant. tett egy lépést felé. hogy újra New Providence partján fekszik. ő pedig minden egyes alkalommal félreütötte a támadásait. ahogy a feldobott sárdarab a homokba csapódik. Nem.. jobbja felett csillagokkal teli éjjeli ég .. Amikor meghallotta a puffanást.sóhajtotta. és kék villanás. amíg kijavítják a Jennyt és feltöltik a ISMERETLEN VIZEKEN 270 ... A nő felült és félig megfordult. ha azt is elherdálná. . és az erőfeszítéstől vöröslő arccal fél tucat szótagot vakkantott. . Jack a fejét csóválva nézte a másikat. aztán ökölbe szorította a kezét..

Hazug! . aki kerít majd nekem egy rendes. tönkreteszem a bácsikámat. és nagyot rúgott eszméletlen férjébe. . te pedig most azonnal elintézhetnéd. és aki mellett nekem sem kell lemondanom egyikről se ezek közül.Nem. Ugyanakkor igazad volt. aki a nyelvével tartja nedvesen Rogers kormányzó csizmáját? Gyűjtök már egy rendes válásra. . . és ha sikerül.. .Tényleg Haitire megyek.Haitire megyek .Aztán megyek és elintézek néhány függőben maradt ügyet. nem miatta. elindulok felkutatni.Miatta? . .Van ott egy nagybátyám. .visította a nő.mondta Sanda türelmesen. mielőtt felakasztják.ha szorult még belém valami becsület .. Emiatt a besúgó korcs miatt.Mindezt beszéd közben találta ki. Amint lesz egy vitorlásom. egyik keze hárítást mutatott.. az eltulajdonított pénzéből pedig vásárolok egy hajót. akinek képes vagyok a testét és a lelkét is látni. megmenteni és . Illetve csak részben. háromárbocos óceánjáró hajót. Ann.” 271 TIM POWERS . .feleségül venni az egyetlen nőt. . .Te mocsok! .gondolta közben.kérdezte. .készleteit. Egyszerűen csak...Rohadt hazug! Jack visszaindult a tüzek irányába. „Nem hazudtam . ami alkalmas a nyílt tengeri utakra is.ordította a nő. ha a nő az utána kiáltott káromkodások listájába beszúrna esetleg egy-két rontást is.Megint az után a tetves Hurwood szuka után eredsz! . Ann. Ann azonnal talpon termett..

szerdán reggel a Jenny kivitorlázott New Providence öblének déli végén. A legénység nyugtalankodott a hurrikánok miatt. s legalább kétszer annyian voltak rajta. cserébe azért. hogy megakadályozza a szlup távozását. ráadásul Sanda nem vitt magával egyetlen bocort sem . de még mindig volt három hét a kegyelmi kérvény beadásának végső határidejéig. hogy rabszolgákként dolgoztatta őket a Jenny helyrehozatalán. mint bárki más. amit csak szerezni tudott. mivel augusztus veszélyes hónapját írták éppen.HUSZONKETTEDIK FEJEZET Ílegpompásabb lakomákat igyekezett összeállítani megfáradt legénységének. így Woodes Rogers úgy döntött. Majd amikor az esti sötétség miatt lehetetlen volt már folytatni a munkát. és nem állt meg egyetlen egyszer sem pihenni. nehezebb terheket cipelt... ám a kövér varázsló. mert reggelente mindig Jack ébredt elsőnek. mint ahány fő a vitorlák kezeléséhez kellett. de Jacknek sikerült meggyőznie őket ISMERETLEN VIZEKEN 272 GY AZTÁN A KÖVETKEZŐ három napban a lehető . jöjjön velük. ő volt az. és a Karib-tenger kalózai eddig minden évben fenn jártak már ilyenkor az amerikai partoknál. aki néhány nappal a Jenny érkezése előtt valahonnan ismét előkerült és a szigeten kószált.sikerült felkérnie Csupahájt. nem sodorja veszélybe még mindig bizonytalan helyzetét azzal. és műalkotásokat hozott létre a hajnalban otthagyott pácolt húsokból és lassú tűzön fövő nyersanyagokból. aki a bőséges vacsorát készítette. és a legjobb itallal traktálta őket. Azonban még a legtöbbet panaszkodó Venner sem állíthatta. hogy új kapitányuk igazságtalanul sok munkát oszt rájuk. visszautasította ezt -. Étel és ital mellett golyókat és lőport is vittek a fedélzetére. Augusztus tizenhetedikén.

és füstös ételszaggal keveredő émelyítően édes. vagy irányt változtatva egy órán belül a menedéket adó partnál lehetnek. nehéz fonott kosarakat és bambuszból készült ketreceket hurcoltak. Elhajította a héjat és közben azon tűnődött. a világ összes tengeri kikötőjében közös rothadó hal. laposra taposott héjak százai. és ő felismerte benne a délutáni levegőben megszokott. hogy a délkeletnek vivő út Port-au-Prince-be rövidebb és hozzá jóval egyenesebb. hogy elfedje vele rongyos ingét. Miután legalább félig-meddig tisztességes embernek nézett ki. vajon nem a Chandagnac-ültetvényről származott-e. Port-au-Prince-t egyetlen központi tér körül húzódó keskeny utcák rácsozata alkotta. elhaladt a St. majd keresztül a csatornán L'Arcahaye francia gyarmati falujához. Maré dzsungellel borított lankáin álló erődítmények mellett. adott néhány pénzérmét egy fekete bőrű földművesnek. erjedőfélben lévő illat forrását. hogy szorítson neki helyet egy egész szekérre való manióka meg mangó mellett az onnan még tizennyolc mérföldnyire a part mentén lévő Port-au-Prince városáig. kabátot vett magának és nyaksálat. Mint kiderült. felemelte és megszagolta az egyiket: cukornád volt. hogy Kubát dúlják. hosszú árnyékot vető pálmafák alatt vonszolták a szárazra dereglyéiket. a Ragged-szigetek és az Inagua-szigetek mentén hajózhatnak. Mielőtt kilépett volna a zsúfolt térre. Sanda akis csónakkal partra evezett. mint a Florida nyugati partszakaszához vezető. mind a két esetben elmozdultak nyugat felé. 273 TIM POWERS . bár a boltoknál és a vízparton található raktárak környékén barna. s ott Philip Davies összegyűjtött vagyonának egy részéből levágatta a haját. azonban mielőtt még a Jenny a közelükbe érhetett volna. Szombat reggel a szlup bevitorlázott a Leograne-öböl nevezetű természetes kikötőbe Haitin. bennük nagy pókok módjára járkáló tarisznyarákokkal és homárokkal. még inkább ezrei fedték el majdnem teljesen. A háromnapos út alatt a déli láthatáron kétszer is megpillantották a messzi viharfellegek baljóslatú. acélszürke sisakját. Nagy részüket fehér kövezet borította. Késő délutánra értek oda: a helybeli halászok már a szárazföld felé eveztek.azzal. útközben pedig az Exuma-szigetek.

az egyik hivatalnok felpillantott.. mint bármelyik európai hivatal .A nyüzsgő embertömeg jórészt négerekből állt. . az egyik fal mentén bőrkötéses jegyzékek és nyilvántartások sorakoztak -.fehér emberek dolgoztak magas írópultoknál. a sercegés. ISMERETLEN VIZEKEN 274 . Ódzkodott attól. . ahogy a papírt szántották. „Először kiderítem. mire a téren álló kormányzati hivatalok egyikébe irányították. és nem New Providence szigete. elvégre előfordulhatott. fehér ember!” Illemtudó biccentéssel fogadta ezeket. azonban a nagy ablakok előtt lógó csipkefüggönyöket lengető trópusi szellő megtörte a káprázatot.. ahogy öles léptekkel átvágott a téren.gondolta. hogy jobb. . mihamarabb a tudomására szeretném hozni. ki is vagyok. ami annyit tett: „Jó napot.Parancsoljon. így aztán egy kereskedőtől érdeklődte meg. egy alkalommal pedig. Amikor Jack belépett. de furcsálkodva fordult Jack után. hol található a régi birtok. Sandának ugyanabban a patoisban sikerült válaszolnia. Két hónap után most először próbált rendes franciát beszélni. akit az eset ráébresztett. Ez itt a civilizáció volt. amikor egy fiatal fekete félig dahomeji patois-ban suttogva tréfálkozott szégyellnivaló kézelőjéről. hogy valamiféle rendfenntartót kérdezzen.” Az épület belülről úgy nézett ki.Szeretnék kérdezni a. a Chandagnac-birtokot illetően. és meglátogatom Sebastian bácsit . még a semmi is jobb a vasból készült karperecnél. és a tollhegyek csengése a tintatartókban. Jacket számos alkalommal köszöntötték udvarias „Bonjou’. John Chandagnac alig egy hónapja közreműködött a királyi haditengerészet egyik hadihajójának elsüllyesztésében. bár azt hiszem. hogyan viselkedik. ha vigyáz arra. méghozzá egy marron közmondással. ööö. A fiatalember nevetett. mint egy papagáj rikoltozása a banknegyed közepén. s míg a túlsó oldalon álló hivatali épületek felé tartott. blanc”-nal. hogy a brit hatóságok jelezték a franciáknak. csak annyira illet erre a helyre. hová is kellene fordulnia helyi ingatlanokkal kapcsolatos okiratokkal és igényekkel kapcsolatban.szólalt meg Sanda. . miszerint minden kézelő.Jó napot kívánok! .Nem kell azonnal megtudnia.

.Meg.Ööö.A kérdésem.. Azt beszélik. 275 TIM POWERS . Amikor meglátta.ismerte el Jack. Legjobb tudomásom szerint mindent elárvereztek.. spekuláns volt.Végrehajtóval? .. Persze a birtokot gondozó végrehajtóval kell majd beszélnie. .. . .. Igen. . elhagyta a szerencséje az üzleti ügyeiben. mindent el kellett adnia. maga a Chandagnac-birtokot kezelő végrehajtó . . aki alig bírta megállni.Igen. maga is egy hitelező. aki némi gyanakvással követte őt az asztalig.. .Sandában meghűlt a vér.Maga Sebastian családjából való . mintha túl sokat ivott volna.. . nem dolgozó vagyok.. a ház és a birtok tulajdonjogával kapcsolatos.. Lapinre. felugrott az asztal mellől. A házvezető találta meg a holttestét csütörtökön reggel.. hogy megkapja a fizetségét. két konyakot legyen szíves . A neve Lapin. Jacket olyan érzés kerítette hatalmába.Jack elővette legjobb párizsi akcentusát. .Értem. miután odahúzott egy széket magának és helyet foglalt. .Úgy tűnik.tette még hozzá a pincérnek. hogy ne kezdjen el ordítozni.Nem.kezdte Sanda..jelentette ki Lapin.Így van . . . . . m’sieu’. . szerda éjjel öngyilkosságot követett el.Maga is ott dolgozott? Nem tudunk tenni semmit sem.szólt közbe Jack.Nem tudta? Sajnálom. Azt hallottam. Sanda a zsúfolt kikötőre néző asztal mellett talált rá Mr.A hivatalnok vállat vont. Sebastian Chandagnac meghalt? . az előtte lévő csészealjakból ítélve jó ideje itt ült már. .. aztán elnézést kért és megköszönte Jack meghívását egy újabb konyakra. .Ha jól tudom. . és most amiatt zsibbadna az arca. és még így is tetemes adósságot hagyott maga után. hogy.Ilyenkor valószínűleg Vigneronnál konyakozik a teraszon.Hol találom ezt a végrehajtót? .Most szerdán? . Georges Lapin. A.A.Három nappal ezelőtt? . kissé előreálló fogú férfi. Alacsony.Ahogy mondja..

Jacknek ekkor jutott eszébe. Szerencsétlen Sebastian!.vágott közbe Sanda..Vagyonnak nem sok. Bár nagyon úgy tűnik. amit kezelni kellene. mintegy Sebastian Chandagnac pazarlásának érzékeltetésére rögtön felkapta a csészét. Biztos vagyok benne. Nem teszek mást. mennyi volt az. őt magát látom viszont. Lapinnek. Borza mondta azt. kérem . M’sieur Chandagnac.. . ISMERETLEN VIZEKEN 276 .. Borza.. aztán teletöltötte az összes megmaradt aranyával meg ékszerével. hogy a harang alakú csőszáj egylábnyira ha volt az arcától. majd a férfi felé fordult.. .. ..Nem. Milyen furcsa így beszélni valakiről! Tudja. mi maradt a gazdagságából.Amint a pincér kihozta az italát... . utoljára megnézte. hogy Haitin „Lapin meg Sánta Csap” azok. . akik nagyban kereskednek a kalózokkal. Aztán felemelte a fegyvert. „Jól mondtad. én vagyok az. itt nem volt egyetlen élő rokona sem. mintha hangosan töprengene éppen. Felporzott egy mordályt. aztán egyenesen az agyába küldte! Bizonyos szempontból költői megoldás volt ez. Magát nem fenyegeti veszély. ..mondta Sanda a felszolgálónak. csak egymás felé irányítom a különböző hitelezőket.Hozzon még egyet Mr. .Nagy a hasonlóság. Két tenyeréből csészét formázott. nincs semmi. . hogy...És valóban meghalt? Biztos benne? .A férfi felsóhajtott. ... hogy Sebastian koldusbotra juttatta magát. Tényleg úgy néz ki. Bár a gyakorlatban elég sok mocsokkal járt.Saját szememmel láttam a testet. amiről nem szükséges tudnia. lőszere nagyját.. így mutatta. hogy inkább egymás torkának essenek ezután.mondta aztán. hol is hallotta a Lapin nevet. én semmiképpen sem szeretnék beszélni magának olyasmiről.Azt hiszem. mintha öngyilkosság lett volna . értem. nem .. hát igen.Feltüntették? Kétség nem fért hozzá. Egyetlen barátja sem tudott róla. hogy a helyi csendőrség vitte el a. feltehetőleg még egyszer. tulajdonképpen az egész feje a hálókamrája ablaka alatti kertben kötött ki. . Egy pillanatig azt hittem. .Hogyan? .kérdezte Lapin. és lehajtotta a tartalmát.Gondolja csak ezt. mint egy nyúl” futott át most az agyán..Végrehajtó. miért tüntették fel úgy. de lövedékként egy királynak sem kell több.

amikor Benjámin Hurwood varázserejével a levegőbe emelte és átdobta a korláton Sandát.Kalózokkal? Jack bólintott. Nagyon örültem a beszélgetésnek. .tanúskodni. éppúgy. aki visszavitte L’Arcahaye-ba.A. M’sieur Chandagnac.itt közelebb hajolt. augusztus elseje óta. . Sanda nem állt fel. Most aztán nekiláttak leöldösni az összes becsületes kereskedőt. Nehogy maradjon bárki is . hogy aztán hullákból álló legénységével elvitorlázzon. kénytelen vagyok adieu-t mondani. Megvárják. Lapin nagyot nyelt. hogy a New Providence-i kalózok bármit is módszeresen tegyenek. későbbre jár. Éjszakára kivett egy szobát. sem hajó. reggel pedig fogott magának valakit. akárha attól félne. attól tartok. Aggodalmas pillantást vetett a kikötő irányába. .. nyoma sem volt 277 TIM POWERS . akikkel korábban üzleteltek.Leöldösik a kereskedőket? . az halott ember. Monsieur Lapin! Ám miután a férfi eloldalgott. mint Sebastian. és a konyak fölött suttogva folytatta: kalózokkal. míg a kereskedők felveszik velük a kapcsolatot. Nem lesz itt semmiféle bosszú. mint hittem.Angol kormányzót küldtek New Providence szigetére. hogy soha nem keveredett kapcsolatba . ahonnan indulni szoktak. Nagybátyja halott volt. csak a poharát emelte a magasba.Kis híján felnevetett az ötletre. Amint valamelyik régi vásárlójuk kapcsolatba lép velük.itt rákacsintott Lapinra .Ahogy mondja. amikor felkeresik . A következő két hétben eszeveszett iramú körútra vitte hajóját a Karib-tenger szigetvilágában.További jó egészséget magának. . rögvest martalócok rontanak ki a partra. Lapin pufók arca egészen sápadttá vált az esti fényekben.Lapin sietősen talpra állt: még az italát is kiborította közben.. beleértve az angol felségterületen lévőket is. . esetleg fogadja őket. ahol körözött személynek számított.Jack vállat vont -. a várakozó Jennyhez. hogy arcán megmaradjon a gyászos kifejezés.. . de hiába nézte át az összes kikötői regisztert. Az a kalózok táborhelye. de kényszerítette magát. Jack röpke jókedve is tovaillant. ..Mon Dieu! .Biztos vagyok benne. és nem maradt egyetlen fityingje sem. azonban attól tartok.

annak. Jack pedig többé nem nézett hátra. Aztán visszatért a partra. hiábavaló kutatás végén legénységét már nem sok választotta el attól.attól fogva Venner bátran kapitánykodhatott rajta. miután lelépett a Jenny fedélzetéről . a pokolba vagy éppen a mennyei királyságba vezeti-e. A kéthetes. hogy főzzön egy óriási lakomát. és hivatalosan kegyelmet kérjen magának Rogers kormányzótól. kedden délután futottak be.megelégedett helyette azzal. A partra érvén elég ideje volt. így aztán parancsot adott embereinek. hogy az öreg szluppal vegyék New Providence felé az útirányt. hogy fellázadjon. ISMERETLEN VIZEKEN 278 . hogy felkeresse az erődöt. A következő három hónapban hagyománnyá váló módon ő maga szinte semmit sem evett belőle . és mindössze még két napig lehetett a király kegyelmét kérni. és nem érdekelte. hogy hatalmas mennyiségű italt fogyasszon. hogy bárhol is látták volna a Lármás Carmichaelt. vagy akár a Charlotte Baileyt. Szeptember ötödikén.

HUSZONHARMADIK FEJEZET

Úvalaki egyre azon fáradozik, hogy még magasabbra

GY BIZONY,

Borza - gondolta most, ahogy figyelte, amint

rángassa a Jenny gaffrúdját -, tényleg feszültebb voltam akkoriban. Volt még tennivalóm: most azonban csak egyetlen feladatom maradt... felejteni. Kényelmesebb testhelyzetet vett fel a homokban, és gyengéden meglötybölte poharában a napmeleg rumot. A haditengerészet zászlósi egyenruháját viselő fiatalember lépett oda hozzá. - Bocsásson meg... Maga Sanda Jack? Jack kiitta a pohár tartalmát, és kissé ostobán pislogott az ifjúra a pereme felett. - Igen - mondta végül, ahogy leeresztette. - Maga az, aki... bocsásson meg... aki elsüllyesztette a Whitneyt, ugye? - Aligha. Mi volt az a Whitney? - Egy hadihajó: júniusban felrobbant és elsüllyedt. Elfogták Philip Daviest és... - Ó - Sanda ráébredt, hogy üres a pohara, így aztán felállt. Persze. Egészen mostanáig nem tudtam, hogy ez volt a neve. Valójában Davies robbantotta fel... én csak segédkeztem benne. - Letette a csészét az italmérés előtti asztalra, és biccentett a tulajnak a sátor belsejében. - Maga lőtte le a kapitányt? - firtatta tovább a zászlós. Jack felvette az újratöltött poharat. - Rég volt már. Nem emlékszem rá. Az ifjú csalódottnak látszott. - A Delicián érkeztem Rogers kormányzóval - magyarázta. - Ööö... Azt hiszem, ez korábban elég vad hely lehetett, nem? Kardpárbajok, lövöldözések, kincsek... TIM POWERS 279

Sanda halkan felnevetett. Úgy döntött, nem pukkantja ki a fiú romantikus elképzeléseinek szappanbuborékját. - Hát, ja, minden ilyen. A fiatal tengerésztiszt felbátorodott. - És azt is hallottam, hogy elkísérte Feketeszakállt arra a rejtélyes floridai útjára. Az milyen volt? Jack karmozdulatával az egész szigetet igyekezett befogni. - Hát... pokoli, pokoli. Árulás, kardpárbajok, vízi csaták; akadt, akinek a tengerbe vezető palló jutott... Járatlan ingoványok, rettentő mocsári láz, a nyomunkban járó kannibál karibi indiánok... - Elhallgatott, mivel a fiatal tiszt addigra elvörösödött, és a homlokát ráncolta. - Nem kell a bolondját járatnia velem - fakadt ki. Sanda pislogott, mivel nem emlékezett rá, mit is mondott pontosan. - Ezt hogy érted? -Az, hogy nemrég érkeztem ide, még nem jelenti, hogy semmit sem tudok. Tisztában vagyok vele, hogy a spanyolok kétszáz évvel ezelőtt a karibi indiánok írmagját is kiirtották. - Ó. — Jack úgy összpontosított, hogy a szemöldöke is összeszaladt. Hol is hallott a karibi indiánokról? - Ezt nem tudtam. Ide figyelj, hadd hívjalak meg egy kevés rumra! Nem akartalak... Nem... - Szolgálatban nem ihatok - felelte a zászlós, bár láthatóan megenyhült. - Megiszom a tiédet is. - Azzal kiürítette a poharát, és újra az asztalra tette. A tulaj ismét utántöltötte, és húzott még egy vonalat a hitelnyilvántartásra használt lapon. - Úgy néz ki, lemaradtam a kalózok legszebb napjairól - sóhajtotta az ifjú. - Davies, Bonnett, Feketeszakáll egytől egyig halott, Hornigold és Sanda kegyelmet kért... Bár van egy új kapitány is. Ismeri Ulysse Segundót? - Nem. - Jack nagy óvatosan emelte fel a poharát. Fellengzős név. - Meglehet. Van egy nagy, háromárbocos hajója, a Felszálló Orfeusz, és az elmúlt néhány hónapban rengeteg hajót elkapott. Állítólag ő legvérszomjasabb mind közül... Az emberek annyira félnek tőle, hogy néhányan inkább a tengerbe ugrottak és megfulladtak, amikor egyértelmű lett, hogy elfoglalja a hajójukat! ISMERETLEN VIZEKEN 280

- Akkor nagyon megijedhettek - ismerte el bólogatva Sanda. - Mindenféle történetek keringenek róla - mesélte lelkesülten az ifjú, aztán komolyra fogta. - Persze a nagy részét nem hiszem el. De sokan igen. Állítólag egy füttyentéssel kifogja a szelet az ember vitorlájából és a sajátjába vezeti, azonkívül még a legsűrűbb ködben is képes navigálni, sőt, elkapni a prédáját. Amikor elfog egy hajót, nemcsak hogy minden aranyat és ékszert elvisz, hanem még a harc során esetleg életüket vesztett matrózok holttestét is! Sőt, az olyasmi, mint a gabona, a nyersbőr vagy a fémáru egyáltalán nem érdekli... Csakis valódi kincseket rabol el, bár állítólag a friss vért mindennél többre értékeli, és párszor egész legénységeket is kivéreztetett. Az egyik kapitány, akitől elvette a hajóját, de életben maradt, azt mesélte, hogy az Orfeusz kötélzetén hullák dolgoztak... Igazi, rothadó hullák... De az egyikük beszélt! Jack elmosolyodott. - Mit mondott? - Hát... Természetesen nem hiszem el... de a kapitány meg esküdött rá, hogy ez a hulla egyre csak azt hajtogatta: „Nem vagyok kutya”... Hé, vigyázzon! - tette még hozzá bosszúsan, mivel Sanda elejtette poharát, és a rum a új egyenruhájának nadrágjára fröccsent. - Hol látták utoljára - kérdezte megélénkülve - és mikor? A zászlós meglepetten pislogott a váratlanul támadt heves érdeklődés hallatán, amely olyannyira kevéssé volt jellemző erre az álmos szemű, kényelmes férfira, akinek látszólag nem volt más célja az életben, mint a település iszákosává avanzsálni. - De hát nem tudom... - Gondolkodj! - Jack megragadta egyenruhája gallérját, és megrázta. - Hol és mikor? - Oöö... Jamaica mellett, a Montegói-öböl közelében... Nem egészen egy hete. Sanda félrelökte, sarkon fordult és sietve a part felé indult. - Borza! - bömbölte. - Borza, a fenébe is, hol... Hát itt vagy. Gyere ide! Az ifjú, egykori kalóz értetlenkedve ügetett oda hozzá. - Mi van, Jack? 281 TIM POWERS

-A Jenny még ma útnak indul. Szedj össze mindenkit, akit csak tudsz... meg szerezz ellátmányt is... Menjetek a fedélzetre! - De hát... Jack, Venner januárig vár, hogy csatlakozhasson Charlie Vane-hez... - Rohadjon meg Venner! Mondtam én valaha is, hogy lemondok a Jenny kapitányi posztjáról? - Nem, Jack, de mind azt hittük... - Tojok arra, mit hittetek! Szedd össze őket, és irány a fedélzet! Borza értetlen fintora mosolynak adta át a helyét. - Hogyne... kap’tány! - Megfordult és elsietett: meztelen talpa minden egyes lépésnél fehér homokfelhőket rúgott a levegőbe. Sanda odasietett egy evezős csónakhoz, és már nekilátott belerángatni a vízbe, amikor eszébe jutott, hol hallott a karibi indiánokról. A bolond Bonca kormányzó mesélt nekik róla aznap éjjel, mielőtt a Carmichael és a Jenny kifutott, hogy Floridában találkozzanak Feketeszakállal. Mit is magyarázott a vénség? Valami olyasmit, hogy a maga idején ő is jó néhányat megölt közülük. Megállt és eltűnődve hunyorgott a lanka teteje irányába, a település csücske felé, ahol a furcsa öregember sátrat vert magának. „Nem - mondta végül magának, és ismét nekilátott a nehéz csónakkal bajlódni -, Bonca ugyan öreg, de nem kétszáz éves.” Ám a következő pillanatban újra megállt, mert felötlött benne még valami. Az öregember valami olyasmit magyarázott, hogy „amikor odaértek a gejzírhez”. Az Ifjúság Forrása tényleg hasonlított egy gejzírhez. Ráadásul, amikor először adott elő valamiféle jelenetet a bábokkal, Bonca pedig félbeszakította összefüggéstelenül félrebeszélve, akkor talán nem azt mondta: „arcok a vízpermetben... almas de los perditos...”? Arcok a vízpermetben, az elkárhozottak lelke... Ő maga is megfordult ott valamikor? „Ha így van, akkor bizony előfordulhat, hogy több mint kétszáz éves. Nem is lenne meglepő. Az viszont igen, hogy ennyire leépült. Vajon mit rontott el?” - merengett magában, ahogy újra nekilátott a hullámok közé rángatni a csónakot. Újra megállt. ISMERETLEN VIZEKEN 282

„Ha van valami, bármi, aminek a hatására habogó idiótává válik a nagy hatalmú varázsló, aki eljut Ereboszba, és sikerül még egy-két évszázadnyi életet szereznie magának, akkor jobb tudni róla... Ha ez alkalommal többet is akarok tenni, mint egyszerűen csak hagyni, hogy felemeljenek és az óceánba hajítsanak.” Előbb csak lassan, aztán, ahogy újabb érthetetlen dolgok is eszébe jutottak a vén Boncával kapcsolatban - hibátlan, de régies spanyol nyelve, jártassága a mágiában - egyre gyorsabban hágott fel a domboldalon a sátrak irányába. - Láttad ma a kormányzót? - kérdezte egy szikár, öreg, kiugrott kalóztól. - Mármint Boncát... Nem Rogerst. Mosolygott, igyekezett könnyed hangon beszélni, azonban a másik látta, miképpen végződött a fiatal zászlóssal folytatott beszélgetése, így most hátralépett, és kezét békítgetően maga elé emelve válaszolt. - Dehogynem, Jack, a sátrában van, arra, az öblöcske felé. Csak nyugi, jó? A nyomában támadó sutyorgással, fejcsóválással mit sem törődve Sanda végigrohant a homokon, távolugrással vette a főzéshez rakott tűz kihűlt gödrét, és dübörgött tovább az öblöcske irányába, ahol fél évvel ezelőtt ő is segédkezett a Carmichael rendbehozatalában. Vigyorogva torpant meg kifújni magát, amikor megpillantotta a vén Boncát a mostanság otthonát jelentő vitorlavászon sátor előtt kuporogni, amint hol meg-megdönt, hol pedig behatóan tanulmányoz egy fél üveg rumot. Buggyos, élénksárga nadrágot, hozzá hímzett selyemkabátot viselt, és ha volt rajta valamiféle nyaksál, akkor elrejtette színében napszítta csontokat idéző, gubancos szakálla. Jack a homokba süppedezve lesétált a lejtőn, és leült mellé. - Beszélni szeretnék magával, kormányzó. - Hm? - hunyorított rá Bonca. - Csak nem vagy megint lázas? Tartsd magad távol a csirkéktől! - Nem, kormányzó, a... a bocorokrol, a varázslókról szeretnék többet megtudni. Főleg azokról, akik megfordultak a... az Ifjúság Forrásánál. Az öregember újra meghúzta az üveget, és megint belekukucskált. 283 TIM POWERS

- Sok a bocor a környéken. Én nem vagyok az. - De tudja, miről beszélek az Ifjúság Forrását illetően? A... gejzír kapcsán? Bonca válaszképpen meglötybölte az italt a palackban, és magas, rekedt hangon azt énekelte: - Mas mulera si Dios quisiere... Cuenta y pasa que buen viaje faza. Jack fejben hevenyészett fordítást készített róla - „Ha Isten is úgy akarja, több is fog folyni... Számolj és hagyd megtörténni, az utazás gyorsabban telik majd’’ -, és úgy döntött, ez nem volt nagy segítség. - Rendben van, akkor kezdjük máshonnan - mondta féket vetve türelmetlenségére. - Emlékszik a karibi indiánokra? - Hajjaj, kannibálok voltak. Kiirtottuk őket ’17-ben meg ’18-ban, a Córdoba-féle hadjáratban. Megöltük őket, vagy elvittük rabszolgának Kubába, ami tulajdonképpen ugyanazt jelentette. Ismertek minden varázslatot: karámokban tartották az aravak indiánokat, ahogy a marhákat szokás. Persze azért is, hogy egyenek... de tudod, mi az, ami még ennél is fontosabb volt? Hm? A vér, a frissen kiontott vér. A karibiak ugyanazért tartották élve azokat az aravakokat, amiért az ember ügyel arra, hogy száraz legyen a puskapor. - Ismerték azt a helyet a floridai őserdőben? A Forrást, ott, ahol a talaj mintha... túlságosan szilárd lenne? - Hmm, Diós... si - suttogta Bonca, és úgy sandított a napfényes kikötőre, akárha létezne valami a tengerben, ami meghallhatná. - Úgy hallottam, az érkezésük előtt nem volt annyira sötét ott... átokverte pokolba nyíló lyuk... Jack kissé előrehajolt, és halkan azt kérdezte: - Mikor járt ott? - 1521-ben - közölte jól érthetően Bonca. Nyelt egy nagyot a rumból. - Addigra már tudtam, hol kell lennie... Hiába voltak ott a papok a szenteltvizükkel meg az imáikkal, olvastam a jelekből... Bementem, és sikerült távol tartanom magamtól a kísértetek szúnyogfelhőit, amíg rátaláltam: a tetvek ellen jó az ecet, de a kísérteteket csakis a fekete dohánylevéllel kergetheti el az ember... Aztán vért ontottam a Forrás mellett... Kisarjasztottam a földből azt a növényt. Épp időben... amint kijutottam a mocsárból, csetepatéba keveredtünk az indiánokkal, és bekaptam egy nyílvesszőt, a ISMERETLEN VIZEKEN 284

seb pedig elfertőződött... Ügyeltem rá, hogy a véremből jusson a tengerbe. Vér meg tengervíz, és örökké élek majd, újra meg újra, amíg csak ott van az a növény... Sandának eszébe jutott az Ereboszban látott halott, elszáradt cserje, és rádöbbent, hogy feltehetően ez Bonca utolsó élete. - Hogyan fordulhat elő, hogy aki képes elvetni ott a vérét, itt pedig vér és a tengervíz mágikus ereje révén rengeteg élethez jutni, leépül? - kérdezte óvatosan. - Elveszíti a nagy varázserőt, és ennyire... átlagossá válik? Az idős férfi elmosolyodott, és felhúzta fehér szemöldökét. - Arra célzol, úgy, mint én? Vassal. Bár kellemetlenül érintette, hogy Bonca átlátott rajta, Jack nem adta fel. - Vassal? Ez mit jelent? - Biztos te is érezted a szagát. Tudod, a mágiáét. Mint a tűzön felejtett serpenyőé. Éberen izzó vas. A friss vérnek is ilyen a szaga, márpedig a mágiának friss vérre van szüksége, szóval nyilvánvalóan abban is van vas. Hallottad már azt, hogy az istenek vörösen izzó vasként érkeztek ide az égből? Nem? A legrégebbi írók azt állították, hogy a csillagok lelke van ezekben a dolgokban, mert mikor egy csillag haldokolni kezd, ezt leheli ki magából utoljára. Sanda attól tartott, a vénembernek megint elborult az elméje, hiszen köztudott, hogy sem a vérben, sem a csillagokban nincs vas, ám úgy határozott, újabb kérdéssel próbálkozik meg kibontani ezt a témát. - Hogyan fogynak el ettől a varázslók? - Tessék? - Bonca belefújt a palack szájába, mély huhogást csalva elő belőle. - Ja, hát sehogy. Jack öklével a homokba csapott. - A francba is, kormányzó, tudnom kell... - A hideg vas az, ami összezavarja őket... a szilárd vas. Tudod, az készen van, és nem lehet a környékén mágiát használni, mert mindenféle varázslat is befejeződött, még azelőtt, hogy egyáltalán nekikezdene az ember. Csináltál már bort? Sanda a szemét forgatta. - Nem, de köszönöm szépen, tudok már az ecetről meg a tetvekről. Az... 285 TIM POWERS

- Ismered a vino de Jerezt? Az angolok sherrynek hívják. Esetleg portóinak. - Hogyne, kormányzó - bólintott elcsigázottan, és attól tartott, a vénség mindjárt megkéri, hogy szerezzen neki egy üveggel. - Na és tudod, hogyan készül? Hogy miért olyan édes némelyik? - Ööö... szesszel felerősítik. Konyakot kevernek a borba, amitől leáll az érési folyamat, így aztán marad benne némi cukor, és nem válik mind alkohollá. - Ügyes fiú. Úgy van, a konyak megállítja az erjedést, így aztán ott van még a cukor mindig, de már nem lehetséges, hogy alkohollá változzon. És mi ez az anyag, ez a konyak, ami mindent megállít? - Hát, lepárolt bor - mondta Jack értetlenül. - Verdad. Ami erjedéssel jön létre, az lehetetlenné teszi a további erjedést. Most márt érted? Sandának gyorsabban vert a szíve, mert úgy vélte, már kapiskálja. - A hideg vas, a szilárd vas úgy hat a mágiára, ahogy a konyak az erjedésre - mondta bizonytalankodva. - Erre gondolt? - Seguro! Hideg vasból készült kés remek arra, hogy megszabaduljon az ember egy kísértettől. Biztos vagyok benne, hogy hallottad már a történeteket. Amikor sok a környéken a vas, a szilárd és hideg vas, akkor hiába van ott a vér, akár a cukor a sherryben, nem lehet varázslásra használni. A bocorok nem viselnek semmiféle vasat, és varázsolnak, ráadásul kevés is bennük a vér. Láttad már az ínyüket? A leghatalmasabbak háza körül finom szemű, rozsdás, vörös por lepi a földet. - Közelebb hajolt és azt suttogta: - Vas. Jacknek libabőrözni kezdett a karja. - Az Óvilágban nagyjából akkortájt szűnt meg az élet fontos része lenni, amikor elterjedtek a vasból készült szerszámok és fegyverek - motyogta. Bonca bólintott, és féloldalas mosolyra húzta száját torzonborz, fehér szakállában. - Nem... véletlen egybeesés. - Újra belefújt a palack szájába: húú. - Mindenféle mágikus úton feltámasztott tudat ISMERETLEN VIZEKEN 286

sérül a hideg vas közelségétől. (Húú.) Egyszerre csak egy kicsit. (Húú.) Mire rájöttem erre, már késő volt. Úgy tűnik, távol kellett volna tartanom magamat a vastól, amióta csak előmásztam abból az átkozott veremből Floridában... Nem viselni, nem fogdosni, még csak olyasmit sem szabadott volna enni, ami vasbográcsban készült! (Húú.) Az Óvilágban így kellett élniük a nagy királyoknak valamikor, mielőtt megszűnt ott a mágia. A fenébe! Ha komolyan gondolja az ember, akkor leveleket, hüvelyeseket meg ehhez hasonlókat kell ennie. - Semmi hús? - kérdezte Sanda, akinek közben eszébe jutott valami. - Ó, dehogyis, rengeteg hús kell, a varázserőhöz, de egyszerűen csak az testi erő miatt is, mert a bűbájosok sápadtak és gyengék szoktak lenni, meg folyton szédelegnek. De persze olyan húsnak kell lennie, amit nem érintett vas: nem ölték meg, nem tisztították, nem főzték vele. (Húú.) De, tudod, nem sajnálom. Élhettem még kétszáz évig úgy, akár egy rendes ember, és kedvemre tehettem bármit. Akkor lennék tényleg eszelős, ha egész végig úgy éltem volna, mint valami tetves bocor, és aggódtam volna minden egyes megevett falat miatt, rettegtem volna beverni egy szöget egy deszkába. - Ismer valami módot arra, kormányzó, amivel a hideg vasat felhasználhatom egy olyan varázsló legyőzésére, akinek a csizmája varrásában még ott van Erebosz pora, mert nemrég járt csak a Forrásnál? Bonca hosszan nézte Jacket, aztán letette a palackot. - Lehet. Kicsodát? Sanda úgy döntött, őszinte lesz vele. - Benjámin Hurwoodot. Avagy Ulysse Segundót, ahogy mostanság szólíttatja magát. Ő a... - Yo conozco, az a félkarú. Aki a lánya testét a felesége kísérletének készíti elő. Szegény gyermek... Észrevetted, hogy csak zöldséget adnak neki enni, meg fahordóban tárolt kétszersültet? Azt akarják, hogy vezesse a varázserőket, viszont azt nem, hogy legyen benne akaraterő, úgyhogy nem kap semmiféle húst. Sanda biccentett: néhány pillanattal korábban már ráébredt Beth Hurwood furcsa étrendjének jelentőségére. 287 TIM POWERS

- Megmondom én neked, hogyan kell legyőzni. Szúrd le egy karddal! - Kormányzó! - mondta Jack kínzó türelmetlenségében. Ennél többre lesz szükségem. A... - Azt hiszed talán, hogy tökkelütött vagyok? Hát nem ügyeltél rám? Kösd a véredet a kard hideg vasához! Sorakoztasd fel a vér és a vas atomjait úgy, ahogy az iránytű is beáll északnak! Vagy fordítva. Az egész csak viszonyítás kérdése. A működő mágikus erő energiát ad neki, és ezzel önmagát szünteti meg. Másképpen: az erő épp azért szűnik meg, mert oly sok energia van a felsorakozott vasatomok rendszerében, érted? Ha nem tetszik a földre hulló penny ötlete, nézz inkább úgy rá, mintha a talaj sietne, hogy ütközzön a mozdulatlan pénzérmével, nem? (Húú.) - Értem. És hogyan tegyem meg? (Húú-húú.) - Kormányzó, hogyan érem el, hogy sorba rendeződjenek az atomok? Hogyan kapcsolom össze a vért és a vasat? Bonca kiürítette a palackot, majd letette, és énekelni kezdett. Bendita sea alma, Y el Señor que nos la manda; Bendita sea el did Y el Señor que nos le envid. Jack magában ezt is lefordította:,Áldott legyen a lélek, és az Úr, amely rendben tartja; áldott legyen a nappal, és az Úr, amely elűzi.” Még legalább egy percig próbálkozott értelmes választ kapni a kérdésére, azonban a rum kioltotta az értelem röpke szikráját az öregember szemében, így végül feladta és felállt. - Minden jót, kormányzó! - Ügyelj magadra, cimbora! Csak semmi csirke! - Úgy lesz. - Elindult, aztán megtorpant és megfordult. - Jut eszembe... Mi a neve, kormányzó? - Juan. Sanda már számos változatot hallott a kormányzó nevére, de minden egyes alkalommal Boncának, Poncának, esetleg Pencának mondták... A Juan eddig soha nem hangzott el. ISMERETLEN VIZEKEN 288

- Mi a teljes neve, kormányzó? A vénember felkuncogott, és egy ideig turkált a homokban, majd felnézett Jackre, és halkan, de jól érthetően azt mondta: - Juan Ponce de León. Sanda másodpercekig csak állt ott és borzongott, holott a trópusi napsütés reszketeg délibábokat rajzolt a fehér homok fölé. Végül bólintott, sarkon fordult, és a homokban gázolva elsietett, míg mögötte újra kezdetét vette a dudálás.

$
Csak akkor döbbent rá, miután felhágott a lankán, és a sátrak meg kunyhók csoportján keresztül kanyargó utat követte már, hogy az üres rumosüvegbe dudorászó emberroncs, akit otthagyott, valóban a sziget kormányzója, vagy legalábbis az volt... Ahogy az összes többi szigetnek is Floridától idáig. A sátrak között lépkedve azt számolgatta, mennyi maradt még Davies pénzéből, miután három hónapon át nem sajnálta rumra költeni, és azon töprengett, milyen hosszú utat engedhet meg magának - persze, nem is tarthat sokáig, hiszen kevesebb mint két hét múlva itt a karácsony, Hurwood pedig azt mondta, ha „itt a lupercalia”, befejezi Beth kiűzését a testéből. Ekkor elé lépett valaki. Felnézett: Ann Bonny volt az. Jacknek eszébe jutott, hogy egy másik kegyelmet kapott kalózzal, bizonyos Calico Jack Rackam-mel kezdett viszonyt, méghozzá nem sokkal azután, hogy Sanda elindult Haiti felé. Megpróbálták pénzzel megvásárolni a válást Ann-nek, de hiába. - Üdv, Ann - köszöntötte, és megállt, mert úgy érezte, tartozik a nőnek annyival, hogy most lehetőséget ad neki a szidalmazására. - Nahát, nahát - így az asszony. - A szakács! Végre egyszer kimásztál a rumoshordóból, hm? Lefogyott és idősebbnek is látszott... Nem meglepő, mivel Rogers kormányzó úgy döntött, a régi jó angol szokásjog, a válás kivásárlás útján a feslettség netovábbjának számít, így megfogadta, ha Ann még egyszer előáll ezzel, nyilvánosan levetkőzteti és megkorbácsoltatja. Néhány szörnyen otromba dal született a részleteiben elképzelt büntetésről, és igen 289 TIM POWERS

Jamaicától északra.Ezt sem tudom. amelyeket még ő készített valamikor. . fél óra.Én nem. . . . Sanda gyanakvóan elmosolyodott. . A nő elvigyorodott.. .Úgy van. Hurley? .Igen..futott át az agyán. Ann láthatóan meglepődött és hátrahőkölt.Az utazással megsérted a kegyelmed feltételeit? .Na és te hová tartasz? .Jack vállat vont. Itt fogsz meghalni. .. Szerintem.Biztosra veszem. engem gyakorta megijesztenek. Néhány gyerek azzal a két bábbal játszott. és ahogy sietve félrehúzódtak előle. miért? Hogy szerencsét hozzon. . és úgy tűnt. El kell ismernem.Maradjon közöttünk. És neked? .. . Jackkel elmegyünk innen. Sanda. boldogok vagytok Rackammel. hogy madzagokat használnak az ízületekkel ellátott bábuk mozgatására. A nő tétovázott egy kicsit. Rackamé megsérti a sajátját? Ann önelégülten mosolygott. .kérdezte döbbenten a férfi.Ezt meg miért kaptam? . ugye? Hogy is hívják. róla.népszerűvé váltak. mennyi idő múlva mászol vissza bele? . Csakhogy az én Jackemnek olyan asszonya van. még mindig arról a nőről van szó. aki nem bánja. hogy beletelik legalább két hétbe.Nem tudom.Hurwood. aki nem fél a nőktől. Végre találtam valakit. majd előrehajolt és megcsókolta. ajka épp csak súrolta Jackét.. miután néhány évet eltöltesz majd Bonca kormányzó tanítványaként.. ISMERETLEN VIZEKEN 290 . Sanda.Mit gondolsz. ő pedig sietett tovább a part felé. de még mennyire. Ann szeme élénken csillogott.Örülök neki. és ahogy a fejét tartotta. Sanda látta. .. Hát én biztosan nem fogok. és szerintem az a jó öreg Lármás Carmichael. De ahogy Ann állt.. bár ezzel egyidőben szomorúan ingatni kezdte a fejét. .Miért. megnyugszik. méghozzá rohadtul gyorsan.. még mindig forrón sugárzott belőle a nemiség. gyerkőcök! . „Tanuljatok valami szakmát. hogy egy törvényenkívülivel él majd. Remélem. A nő hátat fordított neki és elment..Istenem. Láttak ott egy hajót.

Bár arcáról nem olvadt le a vigyor. a másik Venner . hogy hevesen bólogatott.. a szeme sarkából a yardokathüvelykeket méregette.közölte Jack. mivel a haiti útra hiába próbálta magával hívni Davies bocorát..Jamaicába mész. Errefelé most közeledünk egy ilyen szakasz a végéhez.mondta Sanda. és azt hogyan lehet kifejezni taglejtésekkel. amelyet az előbb igyekezett a vízbe vonszolni.. Most azonnal eszébe jutott.A Jenny nem megy sehová.Nem te vagy már a kapitánya .Nem hiszem. Az egyikük Borza volt. Veled tartok a hajón. igaz? . mert a környékére megyünk.Jamaicában születtem. így aztán csak biccentett. amíg Vane ide nem ér jelentette ki. bár ötéves koromban elvittek Virginiára. . .Sanda még mindig azon törte a fejét.. .úgy kivörösödött az arca. és azon töprengett. .recsegte Venner.Ma délután indul Jamaicába . Karjával haragosan a levegőbe csapva Venner elnémította az ifjút. hogy a másik süket. . meglehet. meghalni.Oöö. . és ha lehet. még szederjesebbé vált a feje. Mármint.Egyszerre csak egy! . Most pedig visszamegyek. mert az biztos. ahogy meglátta. ketten közülük heves karlengetés és kiabálás közepette elé siettek. amikor működik a mágia. hogy ez az út olyannak ígérkezik. .Ó? .” Valaki nehéz léptekkel jött mögötte. . .. .. . . Megállt és hátrafordult.Minden vidéken van olyan időszak. hogy egészen eltűntek a szeplői. mit is felelhetne erre. ahol elkelne nekünk egy bocor. hogy utolérje. 291 TIM POWERS . .. neki pedig nyakába kellett szednie a lábát.Beérte annyival. milyen fürgén juthat hozzá Borza tengerészkardjához. én pedig most feleslegesen jártatom a számat. ez remek hír.. és amikor Jack odaért.Ami azt illeti.Elboldogulnak majd nélküle . hogy Kartfúr mester itt lesz még védelmezni a ti nemzedéketeket is. nem.Hát. Csupaháj bámul le rá közömbösen. Embercsoport verődött össze a csónak körül. amikor a varázstudó nehéz léptekkel elhaladt mellette a part irányába..Jack meglepődött. majd visszahőkölt.dörmögte az óriási termetű bocor.

.. . kinek az oldalán kellene állniuk.mondta. Venner tekintete a másik férfi kezében lévő pengére rebbent.Most már csak olyanok jönnek el egy kalózhajóra. egyenes vonallá keskenyedett. ezek a rablók meg banditák zsákmányt akarnak majd látni. Az emberek összerezzentek.Hát . Aztán előrelépett Csupaháj. hogy Davies bocora Jack mellett áll . ügyelve.. . és a szája keserű.továbbra is ellenfelét vizslatva . Megfordult és végignézett a legénységén. nem elég részeg ahhoz. mint valami ószövetségi próféta. aki . nagyon is elképzelhető.elkapta a markolatánál. mivel egyértelművé vált számára. és odadobta Jacknek. mint a csap. sem pedig nyugtalansága.. Majd a többiekre nézett.” ISMERETLEN VIZEKEN 292 . nem akartam sürgetni.... mintha a foga sajgott volna a szavaktól. Semmiképpen. . Sanda elkapott egy fél mondatot. mivel még Borza sem tudta. hogy Csupaháj megszólalásával az érzelmek ellene fordultak. ahogy a belé vetett bizalmuk megnövekszik.Most azonnal indulunk. vérszomjasak vagy lusták ahhoz.. akik túlságosan hülyék.. Venner úgy véli.. hogy kalózkodni fogunk. hogy ne üljön ki arcára csalódottsága. Nagy valószínűséggel most mondtam le a kegyelmemről. tájékoztatott volna minderről.. ha az ember törvényenkívüli és van célja az életének. . ha nem találjuk meg a Carmichaelt. aztán Borza előhúzta fegyverét.válaszolta Jack. Másodpercekig néztek farkasszemet egymással.. A körülöttük állók toporogtak és motyorásztak: láthatóan nem igazán tudták eldönteni. „Ezek az emberek jól példázzák Woodes Rogers taktikájának hatékonyságát .Elhallgatott. .morogta -.. hogy kiálljon ellene.Semmi gond. De talán jobb. Sanda pedig megérezte. jobb lett volna. Jack elvigyorodott és megveregette a vállát... kapitány. aztán újrakezdte: alig lehetett érteni. és nincs. aki részeg.s bár Sanda egy pillanatra sem vette le a szemét Venner arcáról. Semmi..Még mindig én vagyok a kapitánya . hogy elboldoguljanak a törvénytisztelő környezetben.. Márpedig.gondolta. ha. érezte.. ahogy kipréselte őket.. -A Jenny Jamaicába megy . mit mond.kapitány. mint ha rendes polgár.

mire készülünk! .M.Borza . kap’tány! A Jenny húsz perccel később még egyszer.Szálljon fel mindenki a fedélzetre. Delicia fedélzetén tartózkodó tisztek értetlenkedő pillantásai. Nem kísérte harsonaszó. és tűnjünk el innen.szólalt meg. mielőtt még a haditengerészetnél kitalálják.Észrevette Venner gyors homlokráncolását. .Te vagy a fedélzetmester. ..Igenis. de nem vett róla tudomást. 293 TIM POWERS . mivel úgy döntött. utoljára kifutott a New Providence-i kikötőből. . az ifjú a legmegbízhatóbb a társaságból.S. csak a H.

aki Joshua Hicksnek nevezte magát.gondolta a férfi. amikor a cukor ISMERETLEN VIZEKEN 294 . „Addig nem hagy békén. hiú ábránd ez. hogy kilöttyintette a teát. ízléses szakállt viselő férfit érjék. amíg a lehető legcsekélyebb hasznomat is látja . hogy amennyire csak lehet. mire úgy megrándult a keze.. hogy közvetlenül a reggelizőasztalnál üldögélő. még találkoztam is vele néhányszor.Hát már nem lehet nyugodtan elfogyasztani egy reggelit sem az ember saját erkélyén. és békén hagy. ösztönösen eltakarta arcát. ahogy szegény Stede Bonnett merészelte. „A fenébe . megcsinálja a trükkjeit. elviszi innen a lányt.. mivel fontos volt számára. ránctalan és fiatalos maradjon az orcája. jajveszékelés nélkül? Még hat nap . miközben bosszúsan csörömpölve letette a teáskannát.. Az ördögbe. efféle. aztán eleget tettem azzal a tetves kalózzal kötött alkumnak. Először is a befektetők láthatóan úgy vélték.Talán nekem is véget kellene vetnem a használhatóságomnak. szélfújta borsfák ágai átengedték a napsugarakat. és így a porceláncsésze helyett a csészealjba sikerült töltenie. . és amikor a fölébe nyúló.” De nem csaphatta be magát: jól tudta. .HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A REGGELI NAPFÉNY foltjai rajzoltak mintákat a Spanish Town feletti hegy egyik legnagyszerűbb házának délre néző erkélyére. aki fiatal.ébredt rá. az többet tudhat a piacok aktuális állásáról.emlékeztette magát -. ha az ember nyilvánvalóan öreg már. amikor ilyesféle helyzetben találta magát Feketeszakállal: feladni magamat és vallomást tenni. másodszor pedig mi értelme vagyont szerezni akkor. mire a kezében tudhatja? Az emeletről újabb nyögés hangzott fel.. az árak és a valuták értékeinek legújabb változásairól.

borostyánszínű konyakot töltött a teájába. amikor vásznat terített a házban található összes kutyafejre . hogy soha többé nem próbálta megvakítani Ulysse megfigyelőit. beszélni meg persze nem tudott úgy.. ám nem kellett egy óra sem.. A tágas nappalin átvágva az előszobába ért. ám a látogatás annyira felkavarta Híckset. ügyelve arra. ahogy felidézte a szeptemberi napot nem sokkal az érkezésük után. A távolban. Még csak rá se nézett a férfira.. Ha már kalitkában kell élnem.. A 295 TIM POWERS .nagyon jó érzés volt az így szerzett egyedüllét. és megpillantotta a nyomorúságos vadásztrófea módjára a falra helyezett. És ezt Ulysse is tudja. ám ahogy a homályos helyiségen lábujjhegyen átvágó férfi véletlenül belerúgott a padlón hagyott. Kihúzta a dugót az oldalán álló.. és hát nem volt ő sem hős. ám a mosolya meg sem rezdült. és leszedte mindegyiket. fekete nővér. körbement a házban. de nálam biztosan bátrabb ember volt. „Nem.. szárazföld felőli sarkának vörös tetőcserepei. s a reggeli napfényben aranyosan ragyogó. erőt öntött belé: dübörgő léptekkel felment a lépcsőn. A konyak és a tudat. hogy higgadt mosoly legyen az arcán. hogy a nővér általában csak délelőtt jön.” Megitta a dúsított teát és felállt. érintetlen vacsorába. tapintani őket. Soha nem lennék képes arra. A fiatal nő szendergett. amelynek hiába erősebbek a rácsai a vasnál. és megjelent a félelmetes. kitömött kutyafejet.” Az erkély lakkozott korlátja és a hűs hegyi szellőben bólogató pálmalevelek felett a Spanish Town lakónegyedének számító. úgyhogy elhúzta a sárgaréz reteszt. Az emlékképtől megborzongott.piacának kiszámíthatatlansága miatt üzleti ügyben Port-auPrince-be jött. mert ott is volt egy ilyen trófea. és a mosolya is megfakult. hogy rohadna meg. akkor legyen fényűző. Bonnett sok minden lehetett.. persze kopogtatás nélkül.. és hallgatózott egy keveset vendégszoba ajtaján. kristályból készült derítőből. amit ő tett. elfordította a fából készült kilincsgombot. mielőtt szembefordult a nappalival. fehér házakból álló teraszok egyre ereszkedő sorára pillantott. majd benyitott. felébredt és nagyot kiáltott. A nyögdécselés megszűnt. mégsem lehet látni. sem szent. hogy fel volt kötve az álla. a kék tenger peremén épp csak kivehetőek voltak Port Royal megmaradt.

Nem. mivel a nő azt is állította. ám rózsaszín bőre sima.Legalább akkor magától megszabadulok. Hicks megfeledkezett a fejekről. Ki az a John? Máskor is összekevert már vele.ám a kalóz következő látogatásakor Hicks rápillantott a jobb kezére.. hogy ön is áldozza fel saját magát. de a térde nem tartotta meg. és nyugtalanul ráncolta a homlokát. mielőtt még odabiccentett volna az ágy fölé szegezett fejnek.Jaj! . minden rendben. . a falon puffant.Kevesebb mint egy hét. és nem volt rajta semmiféle karcolás vagy sebhely sem. a rohadt életbe.Beth Hunvood szemének reménykedő csillanása kihunyt. amikor kierőszakolja. Ulysse azt akarja. .? .fatál a levegőben pördült egyet. és ellenőrizni akartam.Eljön majd a nap.. John.kérdezte Hicks lehajolva.kérdezte.Apám egy szörnyeteg .Tudja jól. . hogy édesapja félkezű.Megint megpróbálja nélkülözni az orvosságait? . azt én végrehajtom! Megállj parancsolt magának.Lássam. akár egy gyereké. hogy felemeljen egy levelet. amit a szőnyegen hagy. minden rendben van-e.Istenem. leemelte lábát az ágyról.dünnyögte most mogorván.suttogta a nő. ..Ugyan minek nevezi azt. ..förmedt rá Hicks. míg Ulyssének nyilvánvalóan két karja volt . Hallottam. hogy aztán mások belebotoljanak? .. hogy bevegyen mindent. Beth fogságának első napjaiban csak nevetett a lány azon kijelentésén. hogy ezt nem hagyhatom. hogy Ulysse Segundo az apja lenne.. Ebben a szobában három kutyafej volt.fújtatta. én vagyok az! . ISMERETLEN VIZEKEN 296 . úgyhogy a férfi kihúzta magát. . amit aztán haragosan meglengethetett Beth arca előtt. és itt a karácsony . Kétségkívül élő húsból volt.szólt oda a nő. .Legyenek átkozottak mind a ketten! . növényekre mutatott. . .Miért nem kaphatok ételt? . . és zordan a szétszórt levelekre. és amit ő akar. ahogy megeszi! . A fiatal nő félrelökte takaróját. . és megkísérelt felállni. A nő felült és hunyorogva nézett rá. és a lány visszarogyott. így aztán zihálva visszazuhant. és zöldséggel szórta tele a szőnyeget.Igen. . hogy nyöszörög.

Nem pedig ébernek. azon tűnődött.kérdezte magában. illetve miért jár mindig mezítláb. mintegy jelezve.hárított a férfi. és ha már ennyire odáig van az öltögetésért. „Vajon miért fél a többi néger a nőtől? .csattant fel... miért van.Vegye be a tetves orvosságát! . de a reggeli béke és nyugalom végképp odalett. ahogy a vér az arcába szökken. és kiugrott az emeleti ablakból! így aztán amikor kiderült.Akár egy alvajáró. . Hicks nagyon örült. mert érezte.ütötte a vasat Beth.álmosnak kellene lennie . .. hogy kellemetlen kérdésekkel álljon elő.. ahogy a lépcsőre érve megnyugodott. így aztán kiöntötte csészéjéből a langyos teát.Ne... „. fehér szolgákat!” Visszament az erkélyen álló székéhez.” . nincs neki ideje gyerekes játékokra.. . és kihalászott egy keszkenőt az ingujjából. úgyhogy nekem nem kell.. felitatni homlokáról a verítéket. miért nem javította meg letépett zsebét. ahogy lenyalja az ujját! . hogy távozzon. hanem összevarrták. hogy a négerek inkább tűrik az egész napos korbácsolást... Míg sietve eloldalazott a nővér mellett. . hogy maga majd összeállhat vele! Elszántan bólintott és sarkon fordult.. kénytelen voltam szolgákat bérelni. idegesítő módján. A lényeg..fejezte be gondolatban.Mégis mi történik szombaton? Egyszer említett valamiféle „eljárást”. és most ott állt épp mögötte.Azonkívül az ap.Lássam. hogy a függönyöket nem húzta el az ablakok elől. hogy a nő ruhája nem csak egyszerűen be van gombolva. . . Beth Hurwood nevetett. aztán egy horkantás kíséretében elhajította. mármint Segundo kapitány addigra minden bizonnyal itt lesz. „Rohadjon 297 TIM POWERS . amikor éles hangon felsikkantott és hátraszökkent. mivel közben a fekete nővér hangtalanul belépett a helyiségbe. Hicks elmenekült. Hiszen az itt dolgozó néger szakácsnak is elég volt egyetlen pillantást vetnie rá.Hicks gyanakodva szemügyre vette a zöldséget. a nővér pedig csak meredt rá a maga szokásos kifejezéstelen. és megtöltötte rendes konyakkal. azonban teljesen tönkretette méltóságteljes kivonulását. de nem hajlandók betenni a lábukat ebbe a házba. nem kell nekem bizonyítanom semmit se .Magának.

. míg Hicks álmosan pislogott rá és konyakért szalajtotta az egyik felriasztott szolgát. csalás. igaz ugyan. miközben csendben felajánlotta neki. veszélyben van.Nem ma éjjeli támadásra gondoltam. Amikor bemutatták neki.értetlenkedett a szemét dörgölve..mondta.. hogy messze horgonyzott vele. a másik férfi arra gondol. elegáns. vásárlás. néhány efféle ismeretre csak akkor tehet szert az ember. esetleg beszélni a holtakkal.. mennyire meggyőző volt a kalóz az elején.Veszélyben? . Aztán augusztus közepén egyik este rossz hírekkel állított be a házába. hanem a közeljövőben várható bűnvádi eljárásra . nincs szerződés. . kitűnő hajót mondhatott a magáénak. és gyanakvóan a férfira pillantott.. engedményezés.Attól tartok. ám igen jövedelmezőnek tetsző vállalkozásban. ha képes olvasni mások elméjében. és azonnal áruba bocsátott néhány hitellevelet a legtiszteletreméltóbb európai bankoktól. épp csak azóta. Elvette szolgájától a konyakospoharat. és néhány nappal később. Hicksnek tetszett a férfi nyilvánvaló gazdagsága és függetlensége. és irgalmat nem ismerve ne használja ki. hogy Segundo ne tudjon róla. aki agyhártyagyulladásból épült fel éppen.” Kortyolt egyet a szeszből és elfintorodott. . barátom . Ettől aztán felébredt. hogy rablók. Úgy tűnt. . és először azt hitte. egy közös vacsoránál lenyűgözték Segundo beható ismeretei az Újvilág gazdaságának nemzetközi hálózatáról. ahogy eszébe jutott. Mi. Soha nem lett volna szabad otthagynom Haitit és megváltoztatni a nevemet. Hicks úgy érezte. szökött foglyok közelítenek a háza felé. ISMERETLEN VIZEKEN 298 . Aki most Hicksnek nevezte magát. alig egy perce volt ébren.meg Ulysse meg a »segítsége«. művelt volt. . vegyen részt néhány kevéssé erkölcsös.. meghúzta. amelyik túl régi vagy túl titkos lenne ahhoz. Augusztus első hetében érkezett Port-au-Prince-be.Van tíz megbízható szolgám és egy tucatnyi töltött puskám. hogy Segundo éjfélkor dörömbölni kezdett az ajtaján.szólt közbe mosolyogva Segundo. állítólag a fedélzetén tartózkodó nő miatt. A társaságban is jó benyomást keltett: csodálatosan beszélt franciául.

Hicks felnyögött. Erre Hicks felnézett. pontosan szembe vele. ahogy helyet foglalt az étkező egyik székében. hajadon nagynéni vízbe fojtásával. majd előrehajolt. hogy aztán kényelmesen élhessek belőle? .Milyen váddal? .tiltakozott bánatában Hicks.Mit tehetünk? .. attól tartok. kivéve legutolsót. ám helyette csak szólt a szolgájának. akit. . arcát a tenyerébe temette. Köszönöm . hogy alátámassza velük testvére haláláról szóló történetét..Könnyű kérdés. Feketeszakáll jó néhány ilyenben segédkezett.. Isten a megmondhatója.kezdte Segundo. . és már kért volna még egyet.Nézz csak rám. amire csak emlékezett.tette még hozzá. kezdve egy tudálékoskodó. Abból kell kiindulnunk. azonban egyes karibi üzletembereknek köztudottan tett néhány másféle szívességet is. . és újratöltötte a poharát. . Hicks leült az asztal mellé. . akivel csak törvénytelen ügyletei voltak.. Ráadásul biztosan a nyomomba erednek majd. elkaptak.Ne ess kétségbe! . hogy mindent elmondott. Segundo pedig átnyúlt az asztalon.Van egy közös. . mint téged.Kicsoda? Segundo az ásítozó szolgára sandított.Na de hogyan vihetnék magammal elég pénzt. Ed Thatchnek? Hicks kiürítette poharát. így akad ezek között emberrablás. ahogy a szolga neki is hozott egy poharat. ..mondta..Épp ez itt a bökkenő. hogy hagyja ott az üveget és menjen ki. így most azzal igyekszik a hatóság kegyét elnyerni. mégsem törtem le. 299 TIM POWERS .. . üzlettársunk. ez jobbára csempészetet és orgazdaságot jelent. hogy elárul mindenkit.Nevezhetjük őt. amikor Hicks nekilátott bizonyítékokat hamisítani. Engem is legalább olyan súlyosan érint mindez. gyilkosság és gyújtogatás egyaránt. Hagyjuk el Haitit! A hajómon jut hely neked is. Azt hiszem. Nem tudom...Ezt bizony nehéz megállapítani . . amint becsukódott a szolga mögött az ajtó. Minden csapásból van kivezető út.kérdezte.Miféle törvényen kívüli ügyletekről beszélt? .

. Csődbe mentél! Hiszen feltételezem..Biztatóan rámosolygott. .. amelyekből úgy tűnik majd. Mindenféle magyarázat nélkül a hálószobájába vezette a férfit. és kurtán csak annyit mondott neki. mindent. mákonyos bort itatott vele. hogy egy csapat hitelező apránként elvitte mindenedet. hogy tartozol embereknek. rajta a hálóinged. Hicks aláírt minden papírt.. A visszarúgástól megrándult a csuklója.....Hát.. amelyik magasságra. ki.. Jó kétmaréknyi gyűrűvel.Ha még mindig itt vagy.Nincsenek itt olyan fehérek. itt helyben kivásárollak.. végül is. majd a magatehetetlen testre ráadta a saját hálóingét.. visszadátumozva az elmúlt két évre. Megveszem a házadat. . hogy találnak egy holttestet a hálószobádban. felébresztett egyet a megfelelő korú és testalkatú emberek közül. mint te vagy. a földjeidet.Na de.. .... szövegezzen meg egy sor kötelezvényt. hogy az összes hitelező mögött én vagyok. Tegyük fel. Az arcát tönkreroncsolta egy flintából leadott lövés.Ulysse Segundo rákacsintott. alkatra és színre épp olyan. akkor nem. Számítottam erre az eshetőségre.. jöjjön át a főépületbe. Sebastian Chandagnac az ájult szolga arcának szegezte és elsütötte a fegyvert.Ami pedig a pénzt illeti. és mielőtt még maga mögött hagyta szülői házát és felvette a Joshua Hicks nevet. így felkértem a jogtanácsosomat. akik napszámosként dolgoznak neked? Hiányzik majd bárkinek is az egyikük? . és amikor megpróbálják behajtani ezt az ingatlanvagyonod rovására. és amikor végre lehunyta ködös tekintetű szemét és öntudatlanságba zuhant. érmével és aranylánccal megtöltött egy öblös torkú mordályt. ingatlanátruházási okiratot és kötlevelet. ISMERETLEN VIZEKEN 300 . majd Segundo távozása után bement a napszámosok lakhelyére.Ezzel meg is lesz az öngyilkosságod indítéka.. . de annál jobb erőben lévő tengerésszel. a többi aranyát és ékszerét pedig három ládába rakta. Hicks levetkőztette és a tűzre dobta a ruháit. így is tettek. . Mellette pedig egy búcsúlevél a te kézírásoddal? . Egy testet. Könyvelők nemzetközi seregének is éveibe telne kideríteni a sok csendestársi kapcsolat és háttérvállalat felgöngyölítésével. Segundo pirkadat előtt visszatért néhány betegesnek látszó. szembetalálják magukat a mi kis történetünkkel.

Most ez következik .Őszinte. és millió darabban repítette ki a szolga fejét a csukott ablakon át a kertbe. de soha egyetlen szó sem esett arról. .. hogy is fogalmazott. amikor Segundo meggyőzte. üres edénnyé változik«. Eszelősen nagy mennyiségű. Három hónappal ama éjféli eszmecsere után. hogy kap-e fizetséget mindazért.. aki Sebastian Chandagnacként megismert volna. mert képtelen vagyok elviselni a gondolatát.. . hogy legyen. és mialatt a négylovas szekéren utaztak.. mely által feltöltésre váró. hogy a fogságba esett kalózkirály beárul mindenkit. amekkorára szükségem lesz. Isten adja.. akire csak emlékszik. .. csak egy teljes mértékig fogolynak számító szolgát. amelyen belépek a helyi társasági életbe. amelynek lépéseit kénytelen voltam bemagolni. Nemcsak azért. Mindent otthagyott Port-au-Prince-ben. amit átírt a kalóz nevére. szégyenszemre nem akarok véresen.. mármár kisfiús nevetése ide-oda verődött a part felé vezető utat szegélyező kókuszpálmák és kenyérfák között. csirketollakba öltözve és hullaszagúan megjelenni a fogadáson.gondolta.. azt állította..jegyezte meg.a zajtól és az azonnali pusztítástól pedig meghűlt benne a vér.nem pedig elfogták. Segundo nem akart mást. A lövés letarolta a helyiség oldalát. ezután tengervíz kell és vér.. és ha Segundo nem ér vissza karácsonyig. az éjjeli szellőben ott érzi a meggyilkolt szolga vérének szagát. Ha már ennyit bíbelődtem és vakarództam.” Szomorúan ingatta a fejét. 301 TIM POWERS . hogy én bonyolítsam le a rituálét.Már van akkora vagyonom. vörös vér. A jamaicai erkélyen üldögélve Sebastian Chandagnac most boldogtalanul vigyorgott a konyakjába. hogy Feketeszakállt november közepén megölték . »végrehajtsa a szertartást. és a múlt héten tudta meg a postással folytatott rövid beszélgetésből. egy jól kezelhető bábot. akkor.. hogy saját magam ellenőrizzem ... a semmiért. hanem a karácsony esti vacsora miatt is. aki őrizze az emeleten lévő lányt. hogy karácsony előtt itt legyen. hogy szakállt növesszek. Segundo viszont remek hangulatban volt. hátha akad esetleg valaki. ahogy eszébe jutott a ház és az ültetvény. és megcsördítette az ostort a lovak füle fölött. friss. Segundo egyik bankja rendszeres járadékot fizetett neki.. „Bizony várnom kellett volna.

sikerül még azelőtt bevennie magát a hálószobájába. ISMERETLEN VIZEKEN 302 . ahogy becsukódik a fenti ajtó. hogy a hátborzongató nővér leér a lépcsőn. és csattanva zárul a rézretesz. Remélte. lehajtotta a teáscsésze alján maradt italt.Hallotta. Talpra ugrott. és visszasietett a házba. majd marokra kapta a derítőt.

ami talán az életükbe kerülhet? Az ördögbe is. .Hurwood holnapután végrehajtja a varázslatot. hátát az árbocnak vető Sanda Jack végre leeresztette távcsövét. valamint saját élményeit is. és elindult lefelé. és megpróbálnák a lehető leghamarabb megtenni a hatvanöt mérföldes utat vissza Nagy-Kajmánra. . ez a kapitány joga . hogy kivárjuk a vihar elvonultát.gondolta kétségbeesetten. éles körvonalú felleget.Az én dolgom nem az. ha megfordulnának. Ráadásul nem hiszem. Valóban az lenne a legokosabb. egybefüggően fekete. Végiggondolta mindazt. Ma vagy holnap meg kell találnom Ulysse Segundót. Szabad-e kitennem ezeket az embereket ennek az égiháborúnak. ahogy a vén bolond hívatja magát mostanság. hogy kerüljem a kockázatos helyzeteket. aztán partra vinni a Jennyt és fenekére nézni a hordónak. Ha pedig visszasietünk északnyugatra és elbújunk. és legalább önmaga előtt be kellett ismernie.morfondírozott magában. hogy Vennernek igaza volt. amely kitúrja Beth lelkét a testéből. ahogy ledobta a fedélzeten lévő kalózok egyikének a távcsövet. AZ ELŐVITORLA RÚDJÁT . akkor ezt a napot biztosan elveszítjük. máskülönben teljesen feleslegesen indultam el New Providence-ről. de főként az előttük a keleti láthatáron dagadozó. Méghozzá minél hamarabb. a szél pedig egyre gyengül.HUSZONÖTÖDIK FEJEZET F meglovagoló. „Csakhogy december huszonharmadika van ma . a soványka felhőket az égen. halzolva átjutni a Rum Point-csatornánál lévő korallzátonyon. hogy Csupaháj TIM POWERS 303 ENN. mint a hajójuk. hanem hogy mindenkit túljuttassak rajtuk. közel negyedórán át fürkészte a hullámokat. mert a vihar gyorsabb. amit Hodge-tól és Daviestől tanult az időjárásról.

.faggatózott Venner.Jézus az égben. . de nekem nem.Minek? . Nézd csak meg. És nem viszem vásárra a bőrömet csak azért. .Akkor is elpucolnánk alatta. .Azért ma. azonban Jack felnevetett. és biztatóan Borzára mosolygott.. mert az olyan pocsolyacirkálók. Az a mi hajónk.Ehhez mit szólsz? ISMERETLEN VIZEKEN 304 . tengerjáró hajó. mi történt Thatchcsel. csak más néven.Gondolkodjatok el ezen! Miért kell épp ma elkapnunk ezt az Ulyssét vagy Hurwoodot? Mi a baj a jövő héttel? Sanda nem aludt túl sokat az elmúlt napokban. hogy aznap reggel látták a hajóját! Legalább tucatnyi kifosztott hajó zsákmánya van nála.közölte. mint amilyen a Jenny..Borza már sietett volna.Venner szinte már köpte a szavakat. ha orral előre kapjuk el. márpedig szükségünk lesz rá. a ragyaverte áramlat is elvisz minket odáig! Sanda ráérősen odafordult hozzá. és ezek az idők az ilyesmit kívánják meg. Ez a vihar utolér minket. mert azt mondom .A többiekhez fordult.Ne is próbáld meg elhitetni velünk. .bárminek is megengedné. . amikor átszállt egy szlupra! . . valahol erre van a híres Segundo! Tegnap azt mondták azok a teknőchalászok. hogy nem ezért akarod elkapni! Lehet.. . Szeplős lapátkezével a tat felé mutatott.Ennél az Ulyssénál van az a nő. Nem jutnánk el a Nagy-Kajmánra. azonban Venner megállította. .jelentette ki kissé indulatosan. . Jack! . Egy rendes méretű. és akkor járunk a legjobban. hogy neked többet ér még az életednél is. de megteszem. ne feledd. hogy a jó öreg Carmichael az. ha a fél társaság tajtrészeg lenne . ráadásul szinte biztos.Nem kell megmagyaráznom. amire egyébként minden esély megvan.A Nagy-Kajmán alig néhány órányira van innen visszafelé! Ha pedig ez a szél eláll. .” Leérkezett a fedélzetre. hogy megszerezzem neked! .A fenébe is.Megyünk tovább délkeletnek. . még egy hurrikánnak se. . nem alkalmasak a Madagaszkárra és az Indiai-óceánra vezető hosszú utakra. .Venner széles válla meggörnyedt feszülő izmaitól. hogy ne hagyja őt jamaicai földre lépni.

Venner másodpercekig állt mozdulatlanul. az idegességtől kissé pattogósabban a kelleténél.. . 305 TIM POWERS .mormogta egy fogatlan. és fejével intve félrehívta.nyilvánvalóan azon töprengett.mondta rekedten. Elég ügyes kapitány volt a Carmichael elvesztése utáni egy hónapban. hogy vonják be az orrvitorlát. miközben Jack parancsot adott.Jamaicába megyünk . Venner válla megroggyant.Sanda tuggya.. még mindig némi csodálattal néztek rá. hogy élvezte Davies bocorának támogatását.De még mennyire . hogy mind. és a Nagy-Kajmán folyamatosan távolodott a hajójuktól.Csak. . .közölte.kérdezte az ifjút. mert jól tudta. Borza mindenki számára egyértelmű meggyőződéssel bólintott. egyetértünk.Hogyne. Jack hálás volt ezért. Azzal megfordult és nehéz léptekkel elindult a tat irányába.Mi van? . amikor Sanda felpillantott az immár rájuk boruló felhőre . Bár remélte. és reffeljék a fővitorlát. Azonban Vennerhez hasonlóan ő is csak találgathatott. még akkor is. mit művel .Borza megkocogtatta a vállát. sikerülne-e kirobbantania egy lázadást. Sanda is ezen tűnődött.. vén gazember. . mint inkább egy régóta hordott ing ráncait idéző mosolya ismét ott feszült az arcán. mialatt előttük egyre nagyobb lett a felhő. szerettem volna biztos lenni abban..Csupaháj odalépett mellé. a három hónapnyi részeg közönyösség alatt mennyire kopott meg az emberek belé vetett bizalma. ha mostanság képtelenség volt vele közelgő halálán kívül másról beszélni. Csupaháj és a legénység többi tagja között . tekintete ide-oda járt Jack. az ifjú nem mondott igazat. . Venner eltörpült hatalmas árnyalakja mellett. amelyet a hadihajóról való szökésben játszott.. . útközben nagyot lökve néhány matrózon. Nem érnénk vissza a Nagy-Kajmánra a vihar előtt. A hajó már csak a legszükségesebb vitorlázattal haladt. Immár nem is annyira jó kedélyének vonásait.. Továbbá segített. és az eltúlzott szerep miatt. hogy magabiztosnak tűnik.

. Köszönöm.mondta.Azzal már elfordult volna. . Másodszorra lenyeste a fejét.folytatta Borza -. És álljatok készen: lehet. . amelyik végzett vele... hogy az emberek a korlátba.. a halott matróz. Az árboc kis híján vízszintesen állt. .Mesélj! . Simán ment volna. . . de a másik eléje lépett. majd visszafordult Borzához. és addigra már csak úgy tudta eltalálni. hogy te lettél a fedélzetmester. méghozzá valószínűleg hátulról. Néhány nehéz esőcsepp hullott a mozdulatlan levegőből..Tudtad? . máskülönben a bal oldali peremhez bucskáztak volna..kiáltotta. hogy tompa koppanással érkezzen a fedélzetre. és elállta az útját.Vennernek egyáltalán nem tetszik a dolog . Jack minden türelmetlensége elpárolgott.Mesélj hát! Az ifjú aggodalmasan pillantott a sötét égboltra. te pedig két lépéssel közelebb jutottál a matrózhoz. . . . Ekkor csapott le rájuk a szél. de Venner észrevette.mondta halkan Borza. hogy vesztegelni fogunk. Most már állandósult az esőzés.. hogy nem sikerült egyetlen csapással végeznie vele. . és nem láttad. de a hulla közben belevágta a kardját. eredetileg téged akart megölni . Szemmel tartom.Lazítsátok meg egy kissé a vitorlákat! . kötelekbe kapaszkodtak.Hát. Úgyhogy Phil odaszaladt lekaszabolni és megmenteni téged. . . mi a célja.Még jobban reffeljétek a vitorlát! .. mert nem örült neki. ISMERETLEN VIZEKEN 306 .kezdte sietve. Davies miatta halt meg.Épp a levegőben lévő lány felé rohantál. de a szél még mindig nem érkezett meg. . Eresszétek le teljesen a gaffot! Csupasz árbocokkal megyünk neki. hosz-szú.Ne. és olyan erősen kilendült.Szerintem nem tudod.Hm.kiáltotta nyugtalankodva Sanda.Vigyázz vele! Ma lesz a napja.folytatta hadarva.Daviesnek megtört a lendülete tőle . és a Jenny még csupasz árboccal is megdőlt: veszített a sebességéből. . sötét csíkokat húzva a vitorlákra. hogy a hulla pajtás vár rád. „Eső előzi meg a szelet” jutott eszébe a vén Hodge réges-rég elhangzott figyelmeztetése.. De Phil futott tovább.

és ne haladjon sokat. és soha többé nem bukkan elő. Kifújta a levegőt. felegyenesedett. Jack csúszva-mászva visszatért a tathoz és a kormánynál dolgozó emberekhez. hogy segítsen a kormányosnak tartani a rudat a tajtékos tengerben. hogy a hajó folyamatosan visszacsússzon ugyanarra a csapásra. a szél az orr jobb oldaláról érte őket. mintha valami visszahúzná. és a sós íz jelezte. esetleg az orr és az egész hajótest is követi. Az árboc lassan. hogy a fejük felett vadul himbálózott ide-oda az árboc. A meleg szél valamiképpen még mindig erősödött.megnyalta az ajkát. mielőtt szétesik. Ordítva parancsot adott a lavírozásra: amikor felkapaszkodtak a hullámra. és arcátkezét szúrta a kartács módjára sebes felhőkben szálló vízpermet . és egybefüggő víz kavargóit Sanda combja körül.. Sanda pedig visszatartotta a lélegzetét. mielőtt még bárkinek eljutottak volna a füléig. akár az ember. Egyelőre nem kellett más parancsot adni. és a hosszú orrárboc átdöfte az előttük magasodó szürke vízhegy meredek oldalát. Bárki is építette a Jennyt. hogy a kormánylapát egy pillanatig a levegőbe lógott. a szél pedig egyébként is felkapta és elsodorta volna a szájából felhangzó szavakat. és a hajó orrát a lehető legjobban a szélbe irányítani. aztán a túloldalon leszánkázott a hullámvölgybe. ez tengervíz és nem az eső. miután már majdnem ledöntötték a lábáról. A kis jármű egyensúlyozott az egyik habos tetejű hullám taraján. A permet azonnal eltűnt. 307 TIM POWERS .Szorosan a szél után érkeztek a nagy hullámok. hogy egyre erősebben cibálja. s valahányszor az egyik lankáján lecsúszva a hajó a másikba csapódott. A hullámok szíriekként magasodtak és olyan tömöreknek is tűntek. aki vérengző kutyák falkáját rázza le a testéről. mire Borza némi üggyel-bajjal hátrasietett. letörik az orrfa.. Azonban nyolc kapkodó szívdobbanás után az orr sértetlen árboccal emelkedett ki: úgy dobta le magáról az egybefüggő víz súlyát. értette a dolgát. akkorát zökkent és oly hevesen rázkódott. így aztán egyszerűen csak kihajolt a fardeszkán azt találgatva. Ezen a módon elméletileg átvészelhetik a vihart. és a fővitorlából eleget engedtek ki ahhoz. attól félve. meddig bírja még ezt a Jenny.

Lecsusszantak a szél felőli oldalon és nekirohantak a következőnek. a gaffrúd izzó tartója pedig az üvöltésben is jól hallható. A fa vad csapkodásának kezdetén Sanda lebukott. milyen tökéletesen lovagolta meg a hullámokat a vén szlup . A kormányszerkezet túloldalán Csupaháj állt és kapaszkodott .aztán észrevette. vagy ami még rosszabb. A vízszintes árboc óriási. égő szemmel nézett az óriási termetű varázshasználóra. és ahogy alaposabban szemügyre vette. ahogy a vitorla lúvoldala elhasadt.. mivel attól tartott. hogy gőzcsíkok kanyarognak az ég felé ott. ágyúdörrenést idéző zajjal eltört. A másik oldalon felpattant. és most felnézett. nehogy túlságosan is szemből kapják az orkánt. végzett a kormányossal. s amikor a kis jármű némi üggyel-bajjal feljutott a következő csúcsára. és hunyorogva.a hajó megrázkódott. libegő zászlóhoz fűzött. a hajó az Alpokon átvonszolt. Sanda még így is látta a fogai alól előcsorduló vér vörösét. amikor hangos döndüléssel a tatdeszkáknak csapódott. és bár eső meg tenger mosta a barna kezet. a vasszög tompavörösen izzik. tébolyult iránytűként egészen megpördült. A Jenny haladása tehát nem csak és kizárólag a kormányos ügyességét dicsérte. hogy emlékeztetnie kellett magát. roppant méretű. érezte. és újra teljes erejével tört rájuk a szél..Jack kitörölte arcából a vizet. de ne engedjék azt se. semmiféle tudatos harag nem áll mögötte. és a tat felé szállt . A vén szlup felágaskodott. ahol a kormányrudat a lapáthoz rögzítették. Amikor aztán a Jenny felkapaszkodott a szél alatti oldalon. Csak amikor a ISMERETLEN VIZEKEN 308 . lángoló fejű lándzsává változott: a fővitorla alsó fája alatt csapódott a fedélzetnek. Aztán felértek a hullám csúcsára.ám a kormányos továbbra is ott kapaszkodott a rúdba. tönkretette a kormányt . Ezzel együtt minden egyes hullám magasabb volt az előzőnél. és a fejmagasságba leengedett gafffészek narancssárgán izzott tőle. A szél olyan tombolóan süvöltött. A bocor csukott szemmel rágta az öklét.. fényes vászonhoz rögzítve halad. ahogy kétfelé fakasztotta a kőkemény vizet... ahogy erővel irányt változtat a hajó. a pislogva körbetekintő Jack úgy érezte. és percekig ámulva nézte. azt látta..A szél rohamai miatt hunyorogva figyelt. hogy más irányból érkezvén oldalról élje őket.

megkönnyebbüléstől már kiengedett. hogy valami súly húzza szorosabbra a nyakán a kabátja gallérját. aztán hátrahőkölt a korláttól.Jézusom! . mielőtt a szél újra lesújtott rájuk. majd miután átsöpört rajtuk a víz. hogy lerántsa magáról. kidőlt a jobb oldali korlát irányába. és reménykedett. hogy visszadobja a tatot. arca egészen elkeskenyedett az erőfeszítéstől.. Az ellenszél visszafújta az árboc mellett Borzának.. és belekapaszkodva húzta előre magát.csak amikor megragadta az egyiket. vette észre. és sikerült két hurkot vetnie az egyik kötélfogó szarv köré. mégis eltolta magát a korláttól. hadd vegyék át a helyét. hatalmas bocort a deszkának szegezte. Amíg a hajó ferdén belecsúszott a hullámvölgybe. szürke angolnának tetsző valami kapaszkodott kabátja elejére . ahol a lúvoldali vászon csapkodott. esetleg az ebédben lehetett valami avas. ám a döbbenet első tucatnyi pillanatát követően az jutott eszébe. kettejüknek sikerült egy sor lyukat vágniuk a vitorla maradékán . aki elkapta. két korántsem friss emberi kéz az: könyökből szakadtak le. megragadta a fővitorla alsó fáját.. amelyet aznap viselt. Elméje egyik fele nyöszörögve vette tudomásul a szörnyűséget. akkor ébredt rá.kiáltotta sókérges szájjal. A lengő bummfa túloldalán vele tartott valaki: Borza volt az. két dudoros fejű. Egyszerre arra lett figyelmes.. ahogy a Jenny beleütközött a következő hullám tajtéksávos felszínébe. ők meddig maradnak életben? Egyáltalán nem bizakodott. honnan. hogy a vasfejű árboc felsőteste kellős közepén találta el Csupahájt. ez ugyanaz a kabát. Jack átdugta a kötelet a lyukakon. mivel isten tudja. ez sokáig nem tarthat ki.. 309 TIM POWERS . de Jack tudta. Kést és némi kötelet hozott magával. . Sanda feldobta a kötél végét az orr jobb oldala irányába. hogy egy ideig nem kell semmilyen megerőltető munkát sem végeznie. Bár jó pár ember odasietett segíteni.tartották magukat. A gyomra helyén mintha kő lett volna: a feszültség miatt görcsölhetett. így ő a korláthoz vonult és hagyta. és az egyenesen álló. A néhány négyzetyardnyi kifeszített vászonba annyira belekaphatott a szél.. Ha meghal a varázsló. az árboc irányába. el a fővitorla lekötözött hátsó szegélye mellett. és az ujjak erősen markolták a ruháját. Ahogy a szlup hátradőlt és emelkedve kapaszkodott a következő taréjra.

Hasizmai mintha leváltak volna a helyükről az erőfeszítéstől.Nyilvánvalóan valamiféle ártó szándékú varázslat. Az arcát lepő hideg verítéktől a vízpermetet még melegebbnek érezte. hogy a következő hullám nekivesse. vörös ragyogást látott. és félig lemászott.amikor Hurwood elragadta Leo Friendtől a Carmichaelt. ha rájuk esik a fény. de nem engedte. Ez a gyomorgörcs kedves ajándék valakitől.a hullám csúcsán rájuk törő széllöket leverte a lábáról. félig lebucskázott az alacsony mennyezetű fedélközbe. hogy előtűnjenek ezek a rettenetes dolgok? kérdezte magától. hogy úrrá legyen rajta. és bármennyire erősen vágyott a teste arra. ezért ISMERETLEN VIZEKEN 310 . így nekidőlt a korlátnak. rögtön megérezném a forró vas szagát is. amelyek csakis akkor látszanak. gurulva bejutott rajta. Megragadott egy markolatot és lerántotta a fegyvert: könnyebb volt egy szablyánál. Gyomrában fokozódott a fájdalom. aztán lefelé mutatott. lépésről lépésre haladva húzta előre magát a fedélzeti lejáró felé. hogy kétrét görnyedjen..Hol van Venner? A matróz tátogva meredt a kapitánya kabátján csüngő szürke alkarokra. „Miféle fényforrás teszi lehetővé. aztán gyötrelmesen. és így hagyta. Ha nem fújna ilyen erős szél. miután átlökték a korláton. akár a pókhálók a mennyezeten. mint valami rovar. így az utolsó néhány yardot hason csúszva tette meg: széttárt karja miatt úgy nézett ki. de még így is előre. Jack biccentett. mégis elfogadható hosszúságúnak látszott. ahogy a Jenny újabb hullámot birkózott le. így aztán megkereste a megfelelő fogást rajta. útközben kihasználva minden keze ügyébe kerülő kapaszkodót . kihúzta magát. . amelyet nem terhel a szárazföld. Megragadta a legközelebbi embert. és olyan közel húzta magához. Nem sokkal ezután a csimpaszkodó végtagok eltűntek. . amellyel felemelte a nyílás fedelét. hogy fülébe ordíthasson. azonban szellemformában azóta is ott lóghattak rajta. Márpedig akkor a halott emberekből álló legénység egyik tagja ebbe belekapaszkodva lógott.” Elöntötte a tengervíz. hol van a fegyverállvány. mert könyökben elszakadt a karja. elengedte.. ám ő tisztában volt azzal. Az orrban halvány. Lenn sötétség honolt. és csakis azért zuhant a tengerbe. mint eddig.

Sanda arcát a palánkok résein átszivárgó víz hűtötte. Még zihálásuk. a megdőlő fedélzet ferdesége mellett.kétszer is érezte. A nyílásból érkező szürke fényben egy pillanatra tisztán kirajzolódott ellenfele alakja. hogy felkapaszkodjon a következő lejtőn. ám egy szemvillanással később Venner már a fedélzetre kapaszkodott.csak most vette észre. ahogy a hegye belebök valamibe. ahogy kihunyt . ám ahogy hasmánt csúszott a telefröcskölt fedélzeten.megindult arra: hajtókájának hátborzongató díszei vadul himbálóztak közben. a túlzott terhelésnek kitett deszkák nyikorgása és a szél süvítése mellett is hallotta a parázstartó szisszenését. Venner suttogva hajolt egy kis parázstartó fölé. Ám amikor kiért a fedélzetre... nem sikerült megtámasztania magát. és megpróbált döfni. és cafatokat dobált a benne izzó faszéndarabokra.. Jack kinyújtotta a kardját és kínszenvedést jelentő rohamra indult. így a rohamból bukfenc lett. hasában kioldódik a görcs. és most tíz yard távolságról figyeli őt egy pisztolyt szegezve rá. Sanda talpra állt és követte őt. Az orr hullámvölgybe csapódott. hogy védhesse magát Venner esetleges támadása ellen. és a még forró parázstartó perzselően gördült végig a torkán. hogy Davies egyik tartalék szablyáját sikerült megtalálnia .s kis híján fejjel lefelé a hideg vízbe roskadva. s a halott ember karja többé nem rángatta kabátját... és mind a ketten az orr rekeszfalánál kavargó mély pocsolyába zuhantak. ami puhább a deszkáknál. Venner hátába mélyedő könyökével együtt is érezte.. Aztán a szlup hevesen hátradőlt. mintha a tenger fából való fogak résén köpött volna rá. Vennerrel és rengeteg sós vízzel a tat felé hömpölyögtek: Jack igyekezett felemelve tartani a fegyverét. hogy a másik előreszaladt. és a két férfi másodperceken át még erősebben préselődött a rekeszfalnak.a fény felé tartotta. Nehézkesen nekiütközött a köpcös Vennemek. amelyet útközben szedett el valakitől. kiderült. hogy a másikra szegezhesse . de a kardját . 311 TIM POWERS . ám abban a pillanatban a Jenny váratlanul előrebillent az egyik hullám taréján.

és a jobb válla felett figyelte Vennert. ráadásul a nedves. ezért aztán visszasietett hátra és eldobta szablyáját. amint a forró golyóbis felszántja bőrét a gyomorszája felett. amikor meglátta a torkolattüzet. hiszen ő volt a kapitány. Hátrarándult. így nem vezette rá megfelelően az orrt a következő hullámra. A kormányos figyelmét elvonták a hajón zajló események. mint Vennertől. ISMERETLEN VIZEKEN 312 . hogy ez nem lesz elég. Jack jobban megrémült ettől. majd megindult Venner felé. hogy átdobja a rövidke csúcsvitorlarúdon.Elfojtotta rögvest feltámadó késztetését. pedig Jack tisztában volt vele. így a többiek megfeszíthetik a kötelet. érezte. a lőporhoz. harminc lábról leadott lövés valószínűleg mellémegy majd. és legalább egy embert a tengerbe sodort.ehhez szabad kezével meg kellett kapaszkodnia a hágószálakban. hogy ha úgy céloznak. az egyikük pedig megpróbált fogai között a kötél végével felkapaszkodni a lengedező árbocrúdra . hogy visszabukjon a fedélközbe. és a hullámok épp oldalvást érték. ahogy a zöld víz végigloccsant a fedélzetén: nagy fröccsenéssel csattant az árbocon.nehézkesen oldalogni kezdett. akik szájtátva bámulták az összecsapást. egyfelől a gesztus hidegvérűsége okán... Ugyanabban a pillanatban. a pisztolygolyó esetleg a pengét vagy a kosarat találja el. hogy megkapaszkodhasson a kötélzetben. és ahogy egy-két másodperc múlva sikerült összeszedni a gondolatait.abban reménykedtek. Borzának és a többieknek a főárbocvitorlánál sikerült kireffelniük és a kötéllel átfűzniük egy adag vásznat. Aztán a legalsó pontra került. de nem esett el és nem dobta el a fegyverét sem. Az esővíz nem került bele a lőporba. Vívóköszöntésre emelte a fegyverét. és a Jenny a balról kapta el . Ennél többet nem tudtak volna tenni. és még a vihar közepette is sokan voltak. és a szokásosnál kissé szélesebb terpeszben kellett megvetnie a lábát -. a ringó fedélzeten a tőle telhető legnagyobb udvariassággal meghajolt . megdőlt fedélzeten. heves esőzésben. másfelől abban a reményben. Annyit azért megtett. hogy az esővíz bejutott a serpenyőbe. hogy oldalvást állt. Az is lehet.

mint az előzőnél. és bár a vasból készült fészek még mindig gőzölgött. és a Jenny erősen megdőlt. a bocor varázslattal teszi ezt. Végre teljesen megrepedt. ezért aztán lassan. vajon nem az történik-e. Jack azt gondolta.Dobd a jobb oldalra! Sanda azonnal átlátta a tervet: átvette az árbocot Csupahájtól .. mivel a félbetört rúd is jó hat láb hosz-szú volt. vajon átfordultak-e már. a varázshasználó pedig térdre rogyott. de Csupaháj fél kézzel felemelte a gaffot és odalökte. óvatosan indult meg Sanda után a tat felé. A bocor puszta testi erejével törte szét a rudat..mindkét kezére szükség volt hozzá. hadd csüngjön ki a korláton túl. amikor jön a következő teljes erejű széllökés.Sanda szeme láttára meghajlította az előtte lévő részt.Venner nem akarta elengedni a tengerészkardot. A nagydarab bocor elhúzta magát a tatdeszkáktól. így engedett utána a tengeri horgony kötelének. ott kellene állnia mellette és segítenie neki. . ám ahogy az árboc mindjobban meghajolt és a feketének helyet kellett változtatnia. ahogy a szél elkapta balról. hogy ne engedje vissza a lapátot..Tengeri horgony! . de a két fekete tenyér között szálkák bukkantak fel. és az járt a fejében. hogy 313 TIM POWERS . amire időközben szert tett. megfordult. nem izzott. Jack a lapátot ütközésig balra nyomó kormányosra pillantott és tudta.kiáltotta a bocor. Ebben a pillanatban érték el a következő hullám tetejét. és a kormányos minden erejével azon volt. de még így is a fogát csikorgatta a súlytól -.. Sanda libabőrös lett az ámulattól. mert jól látta a széles hátból legalább egyhüvelyknyire kibukkanó véres gaffvéget. ezenfelül kötélzet és a fővitorla átázott darabja borította. A hajó alig valamivel egyenesebben ért el a hullámvölgybe. aztán már csúsztak is lefelé a szél felőli oldalon.. Jack odaszaladt segíteni. Sanda a víz alatt a korlátba kapaszkodott.. ám aztán észrevette Csupahájt. és most a fedélzeten állva markolta a testét átjáró farudat . Jack sietve lekötötte a feszítőkötelet és hagyta. és kilökte a jobb oldali korláton a vízbe. és a tenger újra végigmosta a fedélzetet. Ez önmagában is lenyűgöző tett volt. . A szél minden zajt elragadott.

. és vadul pislogva körülnézett. és sikerült elkapnia a markolatát. ám a fedélzet akkor rántott rajtuk egyet. Lehunyta a szemét és megkapaszkodott a korlátban. felnézett. így aztán elveszítette egyensúlyát. mivel szinte az egész letekeredett közben. és előbb a feje. hogy odadobja neki elejtett szablyáját. ami csak a fedélzeten történt. és ahogy a vén szlup egyre egyenesebben áll. amikor újra rögzítette a feszítőkötelet. Kevés volt a fény. hogy fegyvere hegyét beledöfje ISMERETLEN VIZEKEN 314 ... Ismét térdre zuhant tőle. A fedélzet hányta-vetette magát. csak a lapja találta el. és hasra vetette magát. amikor az orr belefúródott egy hullámba. nem a fegyver éle. félig kúszva ment utána. Nem sikerült elkapnia a fegyvert.. amint csörren és végigcsúszik a nedves deszkákon. Venner épp felálltában sújtott le rá. hallotta. s a tenger még mindig nadrágja szárát lötybölte. Jack elgurult onnan.. így Jack kihasználta az alkalmat. hogy újra felbukkanna a felszínen . hogy rávágjon. Maga az árboc valahol a legutóbbi hullámhegy mögött volt. Borza a hevenyészett fővitorla kezelése közepette időt szakított arra. s noha a csapástól egészen elzsibbadt a válla. ahogy ellentart a hajónak. ám így is észrevette a vízben görgő kardot: félig úszva. és amikor guggolásba lendült. Jack érezte.ám aztán görnyedt vállát lehúzta a lefelé zúduló víz. és amikor a közelében valami gyenge kaparászást érzett. szemébe eső és tengervíz permete csapódott. majd lassan reagálni kezd a vitorlák és a kormány erejére. Sanda épp akkor vetette magát a szablya után.egyszerűen betörik a Jenny oldala és elsüllyed anélkül. és a talpát csúsztatva egyre közelebb érő Venner lépteit. Ujjhegyei az utolsó rezdülésig mindent közvetítettek neki. míg ellenfele kifeszegette a fából a nehéz pengét. Venner tengerészkardja a feje helyett a korlátot hasította ketté. aztán a karja került a levegőre. aztán megrázta a fejét. és bár a következőre kapaszkodtak fel éppen.. amikor a kalóz hirtelen előrelendült. ahogy a víz átcsapott felette. Az orr szélbe fordult. csakhogy Venner is elesett. ahogy a kiszabadított tengerészkard nyikordulását is a fában.

Azonban túlságosan kimerült volt ahhoz. ő pedig zsibbadt karjában tartott szablyáját emelte a csapás hárítására. hogy átengedjen kéthüvelyknyi rozsdás vasat. A Jenny felért a következő hullámra. Ellenfele a fejét vette célba. majd megakadt kabátja egyik ráncában. azonban Venner fegyvere heggyel előre érkezett most felé.. és megmozgatta ujjait a csúszós markolaton. így újra a lapja találta el. Sanda ráébredt. Hátát a tatdeszkának vetette. lecsusszant a pengéről... Kitört. amelynek a hegye így többé-kevésbé ellenfelére mutatott most. és mind a ketten átszálltak az esőcseppek között a bal oldali korlát felett. ám Sanda újra előretört: a levegődben volt. hogy egy tetves tengerészkard kettéhasítja a fejét. A küzdő feleken kívül mindenki kapaszkodóért nyúlt vagy igyekezett tompítani zuhanását. de csak eltérítenie sikerült a nehezebbik pengét. hogy nem sikerül megvernie a másikat. ahogy a forró. aztán már négyet.. és olyan erővel döfte fegyvere hegyét Venner széles mellkasába. erre még jobban összeroskadt. Megpróbálta kihúzni magát. Ügyetlenül mozgatott báb módjára hangos toppantással maga alá húzta lábát. és egy pillanatra erősen hátralendült. Venner is talpon volt már. Jack elengedte a törött szablyát. ám Venner és Davies 315 TIM POWERS . míg egyre mélyebbre került alatta a fedélzet. Ellenfele arcából egyszerre minden vér kifutott. majd felhasadt Venner kabátja is. esetleg felvágja a hasát. ahogy hátratántorodott. így odaszögezve a rekeszfalhoz megállította a zuhanását . hogy a penge eltörött. émelyítő fájdalom még egy pillanatig mintha ott csengett volna homloküregében. és éppen csak sikerült elhúznia testét a lecsapó penge elől: végigszántotta a bordáit. és ez a végtelennek tetsző csata végül azzal zárul. és megragadta a kötélzetet. ahogy Jack visszanyerte egyensúlyát és rimesszázott. mire elszakadt az inge. méghozzá ez alkalommal épp a halántékán. a térdébe. igaz. hogy nyomasztó keserűségen kívül bármi mást érezzen a gondolatra. hárításra emelte a szablyát. előfordulhat... és csak azután állt fel nagy üggyel-bajjal újra.ám eközben. és kezéből kifordult a fedélzeten nagyot pendülő kard. Térde megroggyant.ellenfele egyetlen elérhető pontjába. megkésve.

és odavágta a fedélzethez. ISMERETLEN VIZEKEN 316 . lesüllyedt a tat. Aztán felemelkedett az on. így a szlup kirántotta a kötelet a kezéből. Jack fogása pedig nem volt elég erős.kardja pörögve zuhant le a hajó mellett.

ööö. emlékszel? Sanda mintha valóban emlékezett volna valami ilyesmire.A fedélzetre zuhantál..Nem. a hideg és a ringatózás egyre erősebben jelentkezett. elég összpontosítania. ám vacogott a foga. kap’tány. . ám a váratlanul rátörő hányingertől gyengén és verítékezve zuhant vissza a hátára.Mi. Emlékszel? . Először úgy tűnt. valamint vágyálmokat. Megpróbált újra felülni. és az aggodalmaskodó Borza arcát pillantotta meg. Szívdobbanásnyi időre megfeszült az állkapcsa. Ahogy Hurwood egyik halott tengerésze végzett vele. hogy megtalálja Beth Hurwoodot. . mi történt? ..Hol van Davies? Borza értetlenül ráncolta a homlokát.. mire megint vacogva hátravágódott. s amikor kinyitotta a szemét.. milyen körülmények között ébredjen fel. kap’tány. . mint azt. meghalt. Már mondtam. történt? . Jack beszélni akart. TIM POWERS 317 PRÁNKÉNT TÉRT CSAK . most az előbb. ám a nedvesség.Mi történt? . a Jenny fedélzetén találta magát. vonakodott otthagyni a sajgó és hideg valóságnál oly sokkal kedvesebb álmokat. mint például az utazást az apjával meg marionetteket. miután megölted Vennert felelte az ifjú.Hát. emlékekről szóló álmokat. .Hát.... majd újra próbálkozott.. . és végre elmondja neki. Amikor Hurwood elvitte a Carmichaelt. Megpróbált felülni. te is ott voltál.HUSZONHATODIK FEJEZET A magához. És ma meséltem róla.Borza szerencsétlenül nézett körbe. és kiválaszthatja.Csúful lefejelted a fedélzetet. Újra kinyitotta a szemét. amit akar.

.. A gaffrúd úgy átdöfte. és miután letörte azt a nagy darabot és átadta neked.Úgy van. összeroskadt. bár én nem hallok semmit. már ha érted. mire gondolok. Sanda az arcát dörgölte. el kell mondanod még párszor.Azt mondtad.Mit keresünk ott? . és kóvályogva nézett körbe.Meglehet. aztán alábbhagyott. . . . mármint Jamaicába. a vihar. . . . és csak állt ott tántorogva és reszketve: egyensúlyát keresve kapaszkodott a korlátba. ISMERETLEN VIZEKEN 318 . Levittük. Jamaicába. mert az ember nem hajít be egy halott bocort a tengerbe. Az émelygés felerősödött. Talpra kecmergett.Itt szomorúan ingatta a fejét.. képtelen odafigyelni a munkájára. érzik a pulzusát a csuklóján. Magához intette Borzát. hogy a partra érve eltemethessük.Harmadszor is felült. ahol azt hallottad..Ööö.Úgy döntött. . elvonult ... valójában Hurwood az. mint egy nyársra húzott csirkét. . Amíg nem voltál magadnál.Hová megyünk? . hogy képes ilyen mértékig figyelemmel lenni környezetére.Ulysse Segundót meg a hajóját. még mielőtt meghal. és Csupaháj is oda akar menni.Aha. de most nem engedte magát visszazuhanni.jegyezte meg. .A legtöbben így gondoljuk. az Orfeusz pedig a Carmichael. .Összevonta a szemöldökét. halkan azt kérdezte: .Aha.. A róla szóló beszámolók nyomában elmentünk egészen a Kajmánokig. mert Csupaháj egyre csak dúdol valamit. kap’tány. és amikor a fiatalember odakuporodott mellé.Csupaháj halott? .Az én tengeri horgonyom. a Felszálló Orfeuszt. . ami számított. De néhányan azt mondják. Lamont pedig azt állítja..Azt mondtad. hogy újra Jamaica felé tart.Többé-kevésbé délkeletre. Merre tartunk? . és nagyon büszke volt magára. Ja. . inkább nem kérdez többet. Borza pillanatról pillanatra nyugtalanabbnak látszott. A tengeri horgony volt az. de nagyon halkan. Folyamatosan manővereztünk a hajóval és átvészeltük.Remek.

hogy újra kiköthessenek vele valahol..Nem tudom. Te azt mondtad.Erre emlékeztess még néhányszor.Milyen napot írunk ma? .mondta. A hullámokon vakítóan csillanó reggeli napfény miatt hunyorogva nézte. de most már nem tudta. De miért? .Aha! ..mondta kimérten Sanda. miért is kellene sietnie. rendben? Most viszont. .Értem . Péntek van.Visszarohanhattunk volna a Nagy-Kajmánra . amennyit csak tudtok! $ Másnap hajnalban megpillantották a Felszálló Orfeuszt. Jack pedig nem hitte. és eszébe jutott. a vihar mindenképpen utolér minket.Már kezdte felfedezni a rend nyomait zuhanástól összekuszálódott emlékei között. . milyen kétségbeesett sürgetést érzett miattuk. Homályosan emlékezett néhány dologra abból. a lány miatt akarod ezt. Tudod.Jack igyekezett összpontosítani. Amire jelen pillanatban vágyott.így az ifjú. így aztán akár az Orfeusz nyomába is eredhetünk. A jármű orrában kuporgó Sanda a távcsövön át figyelte. és a hajó szelte a nagy kékséget a tengerjáró irányába. mivel egész éjjel merték a vizet a Jennyből.. tovább kell mennünk. és hiába borították kátrányos vászonnal a hajógerinc elülső szakaszát. .Venner ezt akarta. és... . hiába kalapáltak rizzsel teli összehengergetett szövetcsíkokat a palánkok közötti résekbe. hogy a vihar elvonult. Hurwood lánya miatt. . . vasárnap van karácsony.Nagyon váratlanul jött? Nem volt semmiféle menedékhely a számunkra? . hogy a viharvert vén szlup egyben marad még annyi ideig. ööö.. a víz óráról órára gyorsabban szivárgott be. Senki nem vitatta. mit kellene tenni. az lehetetlenség volt: egy száraz helyet akart.A vihar .Tényleg. . ahol aludhat. Minden vitorlát felvontak már. . 319 TIM POWERS . Venner azt állította.Azt mondtad. húzzatok fel annyi vitorlát. amiről Borza beszélt az előbb.

. . amikor befalhattak egy-két maroknyi ázott kétszersültet ráadásul a vihar alatt elszabadult a rum.Megmondom. Van valami okod azt gondolni.Hmm. az Orfeusz támad nekünk. felkapott és az óceánba hajított. és homlokát ráncolva nézett a kapitányra. .jegyezte meg a körülötte lévő elcsigázott.Hiányzik néhány árbocrúd... mit mondott Bonca kormányzó: „A mágiának friss vérre van szüksége. . a hordó összetört. de még mindig rendben van.Lehet. bevághatunk délnek és feltartóztathatjuk. aztán szerintem megpróbálhatunk felmenni a fedélzetére. Végül is nem akarjuk tönkretenni az Orfeuszt. .Maradt még szárazon puskaporunk? .Amennyiben nem törik le az árbocunk. akkor lesz rum. Borza vállat vont. szóval ISMERETLEN VIZEKEN 320 . Ha a következő egy órában ügyesek vagyunk. Eszébe jutott. . . .Leeresztette a távcsövet.Utánpótlást akar. így az egész raktér elérhetetlen alkoholtól szaglott.. Borza az ajkába harapott. hogy még ilyen leharcoltan is el tudnánk csípni. Rövid csönd fogadta szavait.. .Megviseltnek látszik . az előárbocon pedig gubancos a kötélzet. remegő embereknek. . amióta elindultak New Providence szigetéről... véreres szemű fiatal kalóz. Egyébként meg nem nyújthatunk valami ijesztő látványt. mi van: elveszített néhány főt a viharban jegyezte meg gyászosan az egyik idősebb matróz.Meglehet.Mit gondolsz. és az emberek alig várták az alkalmankénti rövid pihenőt.Ami azt illeti.kérdezte Borza. nem akar elmenekülni. . most nem így történik majd? Jack azóta tűnődött ezen a kérdésen. .mondta a következő pillanatban. . amikor észreveszi.Vagy ez..Amikor utoljára tengelyt akasztottál vele. étel meg száraz ruha. Nem is érdekes . bár lefogadom. vagy lehet úszni Jamaicának . Helyeslő mormogás fogadta mindezt. mivel a legénység nagy része a fenékvizet szivattyúzta egész éjjel az esőben.Sanda újra szeméhez emelte a látcsövet...kérdezte most Sanda. hogy el akarjuk kapni? . .bólogatott egy szakadozott ruhájú.

ott a vésővel vékonyka repedést ütött rajta. támadni akarunk. Míg a Borzától kapott kard markolatán dolgozott a szerszámokkal. Jack elmosolyodott. Kösd a véredet a kard hideg vasához! Sorakoztasd fel a vér és a vas atomjait úgy. és az iránytű dobozát nézte az üvegen át. majd ledobta és kotorászott egy kicsit a szilánkok között . és most teljes hátszéllel haladt a Jenny irányába: a reggeli napfény kötélzete és árbocai árnyékát a fénylő vitorlákra rajzolta. Sanda óvatosan a markolattüskébe vésett repedésbe illesztette az iránytű északi pólusát. .. aki az elmúlt néhány percben értetlenül meredt rá... és ettől valamiért még fáradtabbnak érezte magát. hogy kilátszott a pengét a markolatgombbal összekötő markolattüske. A lámpásnál leszek. hogy Hurwood megérti. de biccentett és elsietett.Ha netán. meg egy kalapácsot és egy kis vésőt! Az Orfeusz megfordult. .nyilvánvalóan abban is van vas. Sanda egyre a hajót figyelte. annyi esélye van takkolni.Reménykedjünk mind.. akkor kerülj keletre mondta Borzának. Levágta a bőrcsíkos borítást és a fanyél felét. Felállt.a következő pillanatban véres ujjai között ott volt a kompasz tűje.. Borza felnyögött. hajoljon ki a lépés.Akkor jobb. . . a fedélzeti oszlopnak dőlt.Amilyen állapotban van most a Carmichael.Szólj a cimboráknak. ma nem jönne ki a lépés.. mintha repüléssel próbálkozna. . és amikor már csak százyardnyira voltak tőle. Jamaica felé igyekezettek! . 321 TIM POWERS . felállt és pengéjénél fogva felemelte a fegyvert. Felemelte a kalapácsot és lecsapott vele az iránytűdoboz üvegére.Rendben. ahol pedig a kardforgató tenyerének éle fekszik rá... legyen náluk kampó és kötél! Egy kis szerencsével még azelőtt megindulhatunk a fedélzetére.. hogy így lesz. Valaki hozzon nekem egy szablyát.” Sandának minden erőfeszítése ellenére is kissé bágyadt volt a mosolya. majd lekuporodott. Az egész csak viszonyítás kérdése.. ahogy az iránytű is beáll északnak! Vagy fordítva.

szemhunyásnyi időre megcsillant a napfény a kampók hegyén. Abban biztos volt. és az egész orrfelépítmény is! Nem érték volna el még Jamaicát? Hol van Chaworth kapitány? Meg az a betegeskedő lány a kövér orvossal? Ahogy meglátta a lány apját . amelyek elfonnyadt kezének nem lett volna szabad tengerészkardot markolnia. amitől minden olyan valószerűtlennek tetszett. hogy egészen beterítette az árnyéka. ISMERETLEN VIZEKEN 322 . majd legalább egy percig csak vette egymás után a mély lélegzeteket lehunyt szemmel. s amikor végre felért és a korláton állva egy pillanatra megállt kifújni magát. aztán a csáklya a korlátra hullott és beleakadt.lefelé jönni a tatfedélzet lépcsőjén. Úgy tűnt.felvette a kalapácsot és megkocogtatta vele. nem emlékezett rá. Körötte nyúzott arcú. mi történik . . akár holmi hagymázas álomban.futott át az agyán.Hogy is hívják? Hurwood. miért is van itt. Az erőfeszítéstől eleredt az orra vére. eltelt némi idő.. valamelyest csökkent a zavarodottsága. a feje pedig szét akart hasadni. A Jack füléből lustán csordogáló vér és a fejében mindent betöltő dübörgés miatt szinte semmit sem hallott az események zajából. „Most már tényleg ez az utolsó alkalom. eszét vesztette. ez az. hogy ez a Lármás Carmichael. hadd szálljon a nagy hajó korlátja irányába . ámde csiricsáré ruhát viselő emberek kapaszkodtak a hajóra.. ám aztán ráncba gyűrődött a homloka. rongyos. beesett szemük nem határozhatta volna meg csapásaik helyét. függőlegesen megpörgette néhányszor és elengedte. hogy a Jenny megtámadja a Carmichaelt” . felkapott egy csáklyát. mégis miért határozott úgy. mivel emlékezete szerint a férfi félkarú volt.. és ahogy alaposabban megnézte.a vakító napsütésben nehéz volt összpontosítani őszintén azt hitte. és lehetetlen módon kétségbeesett csatát vívtak mozgó halottakkal. ahogy fogásonként haladva mászni kezdett. Finoman az övébe csúsztatta a preparált kardot. és opálos. A főfedélzeten dúló harc elvonta a figyelmét. amikor a Felszálló Orfeusz élesen halzolt a Jenny tatjának bal oldalánál. aztán.. de a korlát nagy része eltűnt. hogy a helyén maradjon. és egészen lényegtelen lett a kérdés.

Már a gyilkossági jelenetnél jártak. A saját arca volt. hogy végezzenek vele. ám aztán elmosolyodott. mint a támadást visszaverni kész ágyúk.Hallotta beszélni miniatűr önmagát. hanem hús és vér. Jack pedig most már biztosan álmodott. * Vörösmarty Mihály fordítása 323 TIM POWERS . A Benjámin Hurwoodnak tűnő ember felé tartott.. fel-le mozgó bábokat. mind a ketten a lenti ragyogó fényfoltot nézték.. Sanda szeme elkerekedett. .kérdezte mögüle Beth Hurwood. melyik színdarabot adják elő éppen. Aztán a jelenet egyszerre kihunyt. Minden bizonnyal épp egy tömegjelenet közepén voltak. nagyon óvatosan lépett a fedélzetre. ő pedig felismerte.. . mivel számos másik kereszt lógott még a köteleken és tartotta az enyhén himbálózó.„El innen! . Egy pillanatra elfeledte. és a csüngő marionetteket irányító keresztekkel foglalatoskodtak... és az összes kicsi faszenátor közönséges jobb karja helyére tőrt markoló kezet helyeztek. hogy ez egy álom.hogy kabátját két mumifikálódott emberi alkarral díszíti erre az alkalomra. és megrémült. vén arca üdvözlő mosolyra gyúródott. ő pedig ott állt a Carmichael fedélzetén. mivel nem tudta. Hunyorogva lenézett a kicsiny alakokra. mert a marionett arca többé nem fa volt. és az első pillanatban ingerült válaszra készült. és a földbe ásott négy bambuszrudat méregette. A Julius Caesar marionettjei voltak. ACaesar-báb beszélt éppen. A vénember arcáról leolvadt a magabiztos mosoly.. Egészen addig rendesen álltak.Kosarat fonsz? . Nem hallotta a lépteit. és a napfény miatt hunyorogva nézte Hurwoodot. .Olympot felforgatni törsz?”* Az immár ugyancsak élő bábszenátorok odaléptek. mivel a bábszínház színpada felett állt édesapjával az állványzat félhomályában. és azonnal felismerte őket. Jack pedig New Providence partján térdelt a forró homokon. amíg nem próbált meg a tetejükre kötni néhány másik bambuszt: most úgy meredtek kifelé. Mivel nem bízott meg az egyensúlyérzékében. nem volt már hátra sok minden. Szerencsére már a harmadik felvonás is elkezdődött. ám újra lecsapott...

mint a lekopott menetű csavar! Jack egyetértett vele. és pislogva nézte Hurwoodot. hogyan lehet valami szilárd épületet készíteni.Olyan. amennyire egy nagyzenekarnak is részét alkotják a rézfúvósok.és újra csak a Carmichael fedélzetén állt. ahogy Sanda karját a bambuszrudakra helyezte.Ez egy kunyhó lenne. hanem szablyája markolatát. és Sanda mintegy teljesen magától lassan a levegőbe emelkedett. a fedélzet többé nem tartott ellen csizmája talpának. még mindig tompán hallotta a zajait. Ez az emlék jó néhány álmában visszatért már. hanem kalapácsot és szögeket... újra elborzadt és elámult. Süllyedni kezdett. foga és szeme fehérje villogott a trópusi napsütésben. mintha csak az lenne a célja. Ugyanakkor a harcoló felek egyike sem közelítette meg Hurwoodot vagy Jacket. Most pedig.Beth megmutatta. Volt akkor egy pillanat. mint eddig. . . ISMERETLEN VIZEKEN 324 . amibe belekapaszkodhat. nem hagyta. hogy elengedje. Ám ez alkalommal másképp alakult minden. szája eltátva. Hogy legyen hol aludnom.. hogy megfogja. megmutatom! Egy júliusi napon.. . a szeme kitágult. amikor az egyik tartóoszlop tetejét igyekezett indával megkötni. Úgy tűnt. hogy minden eddiginél jobban összezavarja.. Ösztönösen keresett valamit.. mit is keres itt. Jacknek zuhant: szívdobbanásnyi időre a karjában tartotta.. Nem indát használt.Elég lenne egy fészer is.. a Carmichael felújítása idején történt ez .. rézszínű haja nyomán rátörő szédítő érzés csak annyira tartalmazta magában a testi vonzalmat. majd a csuklójához emelte az első szöget.. Körbepillantott: a harc ugyanolyan borzasztó volt. . Az öregember most már határozottan nyugtalannak látszott. és ahogy lábujjhegyen egyensúlyozott. ám ami arra késztette.Mi a fene a baj a fejeddel? . és néhány másodperccel később ismét a deszkákon állt.vicsorogta. igaz. és a nő barna szeme. ezt személyes párbajnak tekintik. Gyere. A kiálló iránytű a tenyerébe bökött. és valahányszor vetett egy pillantást a körötte dúló. rémálomba illő csatára.. Egyre próbálta felidézni. és nem a korlátot vagy a kötélzet egyik szálát ragadta meg.

de túl halkan ahhoz. ám egy utolsó csavarás és az öregember fegyvere pörögve szállt át a korlát felett. Jack még mindig csak markolta szablyáját. és parancsolóan Jackre mutatott.. A mozdulatból fakadó fájdalom nyomán egy pillanatra elsötétült előtte minden. Megbökött tenyeréből csurgott a vér. és sebesen megindult felé. a beágyazódott tű pedig izzó. így most kirántotta övéből: még épp időben. Hurwood közben elhátrált előle. Aztán kivonta saját kardját. most elfordította a tekintetét róla. az iránytű végigreszelte tenyere csontjait. még egy szablyára telepedő pillangó súlya is nagyobb gyötrelmet okozna neki annál. Az öregember nyersen felkacagott és előretört. s valahányszor összecsendült a két penge. hogy a szuvas foghoz érő ón előidézte fájdalomhoz hasonló gyötrelem egészen válláig szaladt. hogy Sanda meghallhassa. ő pedig addig kapkodta a levegőt és bámulta a fedélzetet. mintha csupán vitorlajavításhoz használatos varrótű lenne. mondott valamit.az iránytű még mélyebbre fúródott tenyere csontjai közé -.ruházata néhány rongyos szövetdarab. aztán hátraszökkent. csúszós lett tőle a markolat. és egyik csontos csuklójával oly könnyedén suhogtatta a nehéz tengerészkardot. csonton csikorduló fájdalomgóc volt a kezében.. Az összefonnyadt tengerészek egyike engedelmesen megindult a fedélzeten feléjük . Úgy érezte. hogy hátralépjen és felemelje fegyverét. és immár ügyesebben ütötte el Hurwood újabb szúrását. amivel kirántotta a markolatot az ujjai közül. ám Sanda megszorította szablyája markolatát . hogy prímben suta védéssel félresöpörje a másik fegyver hegyét. ez többé már nem számított személyes párbajnak. amíg ki nem tisztult a látótere. 325 TIM POWERS . Úgy tűnik. Jacket már így sem választotta el sok a telj es kimerültségtől. Sanda pedig egyik lábszára csontjai között a napfényt pillantotta meg. majd a következőt. és dugóhúzót idéző mozdulattal megkötötte Hurwood fegyverét. amit még képes ájulás nélkül elviselni. de kényszerítette magát. A kabátján fityegő szürke alkarok émelyítő hang kíséretében verődtek egymásnak.Az öregember arcán riadt csodálkozás ült. ám a válla széles volt.

Hurwood belerúgott az ajtóba. Jack megállt a bejárat előtt. Kitárult. Hurwood rámosolygott. hallása pedig már javult annyit.... ám Sanda elengedte a kínjai forrását jelentő szablyát. Aztán nem volt már ott más.bár a mozdulattól minden elszürkült előtte. Ellökte magát a korláttól. csak néhány régi csont és pár tiritarka szövetdarab. hogy lesújtson. Semmi vér nem csörgött belőle.Phil! Jézusom. Aztán az öregember megmoccant. hogy ez ne változzon. és hideg verítékben fürdött.. akik a Jennyről másztak át. hogy kitisztuljon a látása. de a varázslónak nyilvánvalóan összpontosítania kellett és minden varázserejére szüksége volt.kiáltotta.Phil! . Sanda talpra kecmergett és utánacammogott.üvöltötte. és lassú.Beth! . térdre hullott. Ám a nehéz kard oldalvást vágott. bele Hurwoodba. mielőtt a csupa üszők tengerész csontkupaccá omlott össze és ezzel együtt Sanda kabátjáról eltűntek a szürke kezek. ISMERETLEN VIZEKEN 326 . és nemrégiben visszanőtt karjának csonkját markolászta. és ő betámolygott. s a szemvillanásnyi időben. A halott közelebb csoszogott. hogy hallhassa a könnycseppek koppanását a deszkákon. próbálta felemelni felszántott kezét. majd tönkretett tenyerére támaszkodott. . Jack tekintete találkozott a tengerész aszott szemgödrében látható csillanással: kölcsönös felismerés volt ebben az elkapott pillantásban. Jack igyekezett. és a fedélzeten át a tat irányába lökte. A hamuszürke arcú Hurwood a jobb oldali korlátnak dőlt...Öld meg Sandát! A tengerészkard felemelkedett a csontos váll fölé. Hurwoodon kívül csak azok voltak a napsütötte fedélzeten. . nehéz léptekkel megindult a taton nyíló kabinajtó irányába. .Ott vagy? Nem jött válasz: csak az öregember motyorászását lehetett hallani. valódi bajtársak egymásnak szóló fanyar üdvözlése és búcsúja. . ép kezével előhúzta a zsebkését és belépett. és belebámult a homályba. gyere vissza! Csakhogy Davies és az összes többi halott is eltűnt végre. és így szólt: . így aztán Sanda vett egy mély lélegzetet.

és olyan üvöltést hallatott. és karja csonkjából fröcskölni kezdett a vér. ahogy Hurwood feltartóztathatatlanul haladt előre. Felhasadt ujjából vér csordult. sután levette a tetejét. és egyetlen kezében a már jól ismert fadobozt tartotta.elesett. A fáradt kalóz erre felhagyott önmaga ellátásával annyi időre. Ügy tűnt. A benne lévő összeszáradt fej felhasadó régi kárpitozásra emlékeztető hanggal omlott be. Jack borzongva dobta el újra a szablyát. kiütötte a dobozt a kezéből.A szablyámat! . mutatóujját a penge helyére helyezte. Aztán összerogyott. s miközben ujja még mindig a zsebkés pengéje alá szorult. majd a kard vashegyét a dobozba döfte. és lefeszítette bicskáját az ujjáról. nyitott láda mellől. Előrelépett. aki érezte. amíg odarúgta hozzá a preparált kardot. újra mélyen a tenyerébe nyomta az iránytűt. Hurwood a puszta erőfeszítéstől eltátott szájjal megfordult. s még mielőtt az öregember felfigyelhetett volna arra. egyetlen karjával támaszkodva ment tovább a doboz irányába. mély lélegzetet. . ám a levegő többé nem tartóztatta fel. és hagyta visszazárulni a bicskát. Félig kinyitotta zsebkését. Aztán esetlenül nekilátott csíkokra hasogatni elátkozott kabátját. még a delejezetlen vas is elegendő földelni Hurwood varázslatait. Hurwood meredten nézte őt és megtorpant. Kitolta egészen a napfényre. ahogy tántorogva előrelendült. Ujján a bicskával a fegyver után nyúlt. és a hason kúszó embert megelőzve leült a láda mellé a felforrósodott deszkákra. ahogy a levegő megsűrűsödik előtte és hátrataszítja. amelyre még Sanda legsúlyosabb sebeket szerzett kalózai is álmélkodva pillantottak fel.károgta a saját combja bekötözésével próbálkozó Borzának. A láda pattogva gurult végig a fedélzeten. majd vett egy reszelős. hogy érszorítónak 327 TIM POWERS . ám aztán térdén kúszva. Eddig kotorászott benne. és igyekezett odasétálni . és nem kellett sokáig várnia. hogy most már bármikor a közelébe mehet. Megfordult és elindult Jack felé. az öregember a hajó csónakja felé tart.Hurwood épp akkor állt fel a rekeszfalnak támasztott. hogy világos legyen előtte. Maga Jack sem volt sokkal ügyesebb.

Ha akarjátok.Kapitány .. de Beth Hurwoodnak hírehamva sem volt. . a zsákmány. amit a hajókról. ahogy megmondtam. A raktérben annyi aranyat és ékszert talált.kérdezte tőle. meg is fürödhettek benne. .. ám mindenekelőtt azért tartott ez ilyen sokáig . hogy Beth nincs a hajón. mit is kellene tennie. .. Borza elébe lépett.Hozz egy. az egész rohadt zsákmánya a fedélzeten van. hogy egy nap is kevés lett volna a kirakodásához. Csüggedten kapaszkodott fel a főfedélzetre. szerencsével jártál odalenn? . aki még képes volt járni: a fiatal kalóz arca aszott volt és rideg. Ide figyelj. míg végül megpillantotta Borzát. amelyekben nyilvánvalóan nem lehetett benne Beth. és pislogva nézett végig a várakozó..Ja. akár egy homokkal simára súrolt uszadékfa-darab.Legutóbb még nem. Ám végül eljött az oly sokáig elodázott és éppen ezért a vártnál is sokkal keserűbb pillanat.. ha bebizonyosodik. Rengeteg van belőle.Sanda bólintott. hátha a lány a háta mögé került mert rettegett a gondolattól.használhassa. a nyavalya törje ki magát! Mindaz. ahogy odalenn arrébb toltam egy aranyrudakkal teli ládát. .. amikor kénytelen volt belátni. .Persze. és ellenőrzött néhány kabint kétszer is. .Hurwood magához tért már? .recsegte -. háta mögött a tucatnyi másik ember. ahová az öregembert vitték. hogy Sanda csak hosszú idő alatt tudja átnézni a Carmichaelt. hát nem akarja. az van. . De előbb felhúznál nekem egy vödörnyi vizet? És ISMERETLEN VIZEKEN 328 . azt mondta.. Ha Beth nincs a fedélzeten. hogy Hurwood elvérezzen. $ Szédülés.Nem. émelygés és pillanatokra beálló feledékenység járult hozzá ahhoz.Jack kelletlenül a kabin felé fordult. Szerintem meghúztam a hátamat. elnyűtt embereken. hogy a vitorlás minden egyes talpalatnyi helyét átnézte már..azért nézett bele olyan ládákba. .

Persze. amíg súlyos léptekkel megérkezett Borza. Az öregember fintorgott egy kicsit. akár a száraz fát lassan átvágó fűrész.Az isten verje meg! .Köszönöm. ám a vérzés láthatóan elállt. Ez fontos ügy. ébredjen fel! Semmi válasz. mire a lámpás rebbenő lángja lett az egyedüli világítás a helyiségben. ki is ez az ember. majd azt is letette a padlóra.Megmarkolta Hurwood egyik fülét és erősen 329 TIM POWERS .Mr. a súlyosan sérült öregember mellett. válla körül kis híján beszáradt vérfoltok sötétítették a padlót. Kérem.mondta. a ráncos szemhéj meg sem rezdült. valami gyertyát vagy ilyesmit.. . . A fiatalember távozott.suttogta Sanda. és a loccsanó folyadékkal teli vödör nagyot koppant a deszkán . Jack csak térdelt ott. Hurwood eszméletlenül feküdt a padlón. Az odakintről beszűrődő napfénnyel újonnan támadt narancsszínű derengés kelt versenyre. de más nem történt. .Mr. Inge inkább tűnt már feketének. Hurwood. kap’tány. hogyan is nézhetett ki Hurwood fiatalkorában..tört ki már-már zokogva. Behúzta maga után az ajtót. Jack szomorúan ingatta a fejét. és igyekezett. tüzet. Hurwood. Oxfordi professzor.Ööö.nézz körül.Tétován körbepillantott. valahol. Borza kissé összezavarodva lépett hátra.. egészen addig. Sanda csak állt felette és azon tűnődött.Ne kényszeríts rá! . Letérdelt mellé. A szabad akarat védelmében szerzője? Beth apja? A halálával elviselhetetlen fájdalmat okozó Margaret férje? Ulysse Segundo.. nehogy gondolnia kelljen valamire. . tüdeje olyan reszelő hangot adott ki. a kalóz? A tátott szájú arcon élesen kirajzolódtak a csontok. . .és egy lámpás. . Odabenn leszek. hogyne. ő pedig megpróbálta elképzelni. Jack kimert egy maroknyit a hideg tengervízből. ahogy az ajtóhoz bicegett. találsz-e. Ébredjen fel! A lélegzés üteme nem gyorsult fel. .Víz . mint fehérnek. és ép vállánál fogva megrázta. . Nem járt sikerrel. és Hurwood lehunyt szemére hintette.Remek .

Jack válla megereszkedett megkönnyebbülésében.Meg. nem. fehér haja pedig koronaként tapadt a padlóra.De valószínűleg életben marad. .Jack igyekezett átvenni Hurwood halk.? . Legalább akkora volt az iszonyata. mintha csak egy színdarabról beszélne. ugye? Most már mindennek vége.mondta halkan.. . lábfejével félretolta a lámpást.. . a lánya? . . Hát akkor vége. Egyszer már sikerült.Sajnos.Jamaicába.Hurwood arcán gyermeki boldogság vigyora ragyogott fel. ahogy felállt. Igen. .. .. hasztalanul.A hangját nem emelte fel. De kényelemben van. Sanda most már tényleg zokogott. . . . Majd hálaadó imát rebegett.kérdezte udvariasan az öregember...Nem csak azért.Te! Te tetted tönkre. társalkodó hangnemét. ám a légzés a legapróbb köhintés nélkül.Ébredjen fel! . ISMERETLEN VIZEKEN 330 .Ó.Ez igaz. Persze bezárták. ..Sanda felállt. Joshua Hicksében.Ööö. . .Hová rejtette el a lányát? .Kinek a házában? ... ahogy elfordult és a lámpásért nyúlt.bólintott mosolyogva Sanda. amiért sikerült felidéznie a nevet.Jamaicában keríthetünk egy keveset. mert hideg vas volt.Jack kitörölte szeméből a könnyeket.Ennél jobb tanácsot soha nem fog kapni. ..Aha! . majd felemelte a vödröt. . ..sürgette. Az öregembernek kinyílt a szeme. amikor köpködést és hangos nyöszörgést hallott a háta mögül. Spanish Townba. .. . Fogoly. Hol van Beth? Elizabeth. egyenletesen folytatódott tovább.. Hurwood mellé kuporodott. Nálam nincs.Szép házban.Spanish Town-ban mégis hol? . A víz súlyától elfordult a feje. megsérültem .Összekapcsolódva a véremmel. .. Margaret fejét. Éreztem. Sandára nézett. hogy tisztábban láthassa. és egész tartalmát az öregember fejére öntötte.. mint a haragja.. amelyet mindketten láttak már. ahogy távozik a lelke.Van csokoládéja? . Egy közönséges karddal! .megcsavarta.

Beth még kitart egy-két napig. Nagyon szigorú utasításokat hagytam meg neki. Hicks remekül gondját viseli. amint a földbirtokos nemesség egyik tagjának parancsolgat. . . Szerintem ez a hajó nem is lenne képes odaérni. . azt feltételezi majd.Nehéz elképzelni egy nővért.” .Hát persze.Ó. .Szenteste.Kinek? .lepődött meg Jack. . A megkönnyebbüléstől még mindig mosolygó Sanda kérdően pillantott rá. várja ezt a hajót.Aludni akarok. kicsit lassíthatunk.Hicksnek. . 331 TIM POWERS .Milyen nap is van ma? . .Jamaicába megyünk? . Lásson.Holnap integethetnék neki. Jack már indult volna. és adtam neki egy nővért is. ahogy integetek neki..Holnap hajnalban igen messze leszünk Jamaicától.Sanda tekintete a lámpásra rebbent. hogy tudom. hol van. hogy arra készülhessen.. és Hurwoodot bámulta. . . Holnap hajnalban a Portland-fokon lesz. Azt mondtam neki.. Fél tőlem. hogy mindent megfelelően csináljon. . hogy nem érek oda időben. amíg elvégzünk néhány javítást.tette hozzá magában..Nincs ínyére a gondolat: holnap éjjel nagy vacsorát ad.Miért kellett volna integetnie neki? Miért lesz ott figyelni? . értem.Különben nincs csokoládé. .De még mennyire. Most. . kezében egy távcsővel. Az öregember durcásan biggyesztette az ajkát.Akkor nem integethetek neki.Hát. de ott lesz. és figyeljen engem a fedélzetén.Az öregember lehunyta a szemét. és szívesebben lenne otthon. de most megállt.. az egyik szirten. ám végül válaszolt. Majd. . mennyire ünnepi a hangulat?” .Mondja el! . . . „Nem látszik. „Egy nővért? . aki ügyel arra. Amint sikerül tengerbíróbbá tennünk ezt a vén lavórt.Ha nem integetek neki.Hurwood kuncogott. így aztán végrehajtja a varázslat első részét.

vágott bele. Elizabeth elméjét. amíg nem volt egészen biztos abban. Ha eltűnt. lehetetlenné tetted az eljárás befejezését. hogy ne kiabáljon.Az. . első része a varázslatnak? . .Mi ez az. és csodálkozva tekintett rá. és nagyon igyekezett. a tengeren kell hogy sor kerüljön. . hogyan kell. Holnap délben véghezviszi az első felét. igaz. csak résnyire.Gondoltam. ám tegnap jött a vihar. Elvégre így. .Hát .. hogy térdre rogyott. eltűnt. Persze ez most már csak időpocsékolás .kérdezte Jack. . Jobban örült volna neki.Ugyan mosolygott...Azzal újra elfordult. .Mit fog tenni? Az ég szerelmére. amint ismét rátelepednek a szorongás hálójának első. Mágiával kiűzi a testéből. . hogy nem lát engem elvitorlázni a part mellett.. ma pedig te. hogy tönkretetted a fejet.. ezért inkább újrakezdte. . barátjának. Kiüríteni az elméjét.Hát. mi ez az első rész? Az öregember újra felnézett.Mi más. hogy holnap hajnalra odaérjen a hajó Jamaicába. ennek a Hicksnek. amit karácsony második napján kell. . . ISMERETLEN VIZEKEN 332 .Visszajönni? Nem.Rendben.Most már szeretnék aludni. a lelkét. aki beköltözhetne a helyébe.Beth lelke akkor visszatér a testébe? Hurwood felnevetett: gyermeki.Többé nincs senki.. Úgy terveztem. tudja mit? Gondoskodom arról.. A jelentősebb részére. gondtalan kacagás volt.Akkor visszajön? . hogy képes ő is az öregemberhez hasonló könnyedséggel beszélni. Szomorú lesz. ma Jamaicában leszek. . megfojtotta volna.tette hozzá egy ásítás kíséretében.... pókfonál vékonyságú szálai. .Hurwood újra ásított. akkor. Jack nem mozdult..Hurwood kinyitotta a szemét. . ahogy érezte. ha én csinálom. amelyet nekem kellett volna elvégeznem. . . Megmutattam neki. és nem is szólt.kérdezte. integetnék neki. ami végrehajtható a szárazföldön is. hogy ne kelljen kimennie. .Azt. ám megnyomorított kezét iszonyú erővel szorította ökölbe. Akkor aztán integethet a. és azzal mindenkinek könnyebb lenne. . pedig legszívesebben megütötte. A térdkalácsába hasító fájdalomból Sanda kikövetkeztethette.. de durván csendült a hangja. ha holnap ott lennénk a környéken.

mindez nem volt más.elvben úgy kellett volna tűnnie.kénytelen volt beismerni. vérző húsból állt. ő maga is egy ilyen pókhálós. Voltak barátai. poros. . s a szája. jóllehet hangtalanul. Ez a gondolat megnyugvással töltötte el. és ő is tisztelte önmagát. a hideg és a lassan bekúszó aggkori gyengeelméjűség. tudományos pályája. összefonták karjukat.. ha csak hiányra lel az ember ott.. csak holmi kínzó álom. Nem is volt ez akkora baj . Ha volt is szeme. Holnap marhára korán kell kelnünk. kollégái tisztelték. csak a sötétség. mi is lett a szép dolgokkal. Noha tartott a száraz. amelyek szabadon előjöhetnek. Hiszen az esküvő után a lelkész kiosztja az úrvacsorát. mégis bízott benne. hogy túlságosan sokáig késlekedett a teljes sötétség. A menyasszony nem volt más. és nyomorúságában azon tűnődött.Sanda felállt. és valójában soha nem létezett semmi egyéb. mivel mindenhonnan vér csörgött belőle. 333 TIM POWERS . Meglehet. hogy él.. Aztán megindultak felfelé a lépcsőn. ha eltűnik az összes fény. akár az egykedvű tengeráramlatok nyomán összegubancolódó hosszú hínárok. túlságosan súlyosat vétkezett ahhoz. hogy nyugodtan magához vehesse. mivel lenyúzott. Még akkor is. $ A szeme sarkából figyelő ministránsfiú . ami talán éppenséggel csak azért öltött emberi formát. és a ministránsfiu ráébredt. ha ez azt jelenti. mert a ruhák ezt kényszerítették rá.Remek ötlet. és lassan. hogy a templom valóban sötétebbnek látszott most.. újra meg újra szélesre nyílt. és nagyon is jelen volt: nem lehetett megállapítani. felesége. hogy hamarosan teljesen besötétedik. csak egy üres. majd összezárult. és a ministránsfiú jól tudta..az mindig megnyugtató.. ám mozgó ruha. ember-e egyáltalán. de a fiú biztos lehetett abban. A házasulandók végre egymáshoz értek az oltár előtti árnyakban. ahol talán lehetne valaki de a vőlegény élt. madárszerű lénnyé válik majd. Megrázkódott. mintha mély áhítatba merülne . madárszerű lényektől. így aztán szeretett volna észrevétlenül eloldalogni. hát lehunyta.

Mélységes megkönnyebbüléssel meg is tette. a megnyúzott lény valójában ő maga. ha kész nemlétezővé válni. egészen kiléphet önmagából. mivel azt is tudta immár.A ministránsfiú egyszerre megértette. ám semmiféle borzalom nem járt ezzel a felismeréssel. ha készen áll elengedni mindent. ISMERETLEN VIZEKEN 334 .

Borza dülöngélve beleveszett a sötétségbe. mert nem tudtunk takkolni. bár mindenekelőtt azért. hogy felkiáltson. A teljes. mert akkor megpihenhet és elvonulhat aludni valahová. nem pedig a végrehajtásából származó dicsőség vagy elégedettség okán. . hogy élesen lásson: szeme előtt csalóka átnézeti képek lebegtek. pirkadatkor kiderül.krákogta gyengén a fiatalember. szétrebbentek. fakóbbá változtatva a Szíriusz és a Lepusban lévő három ragyogó csillag fényét. . .Szólj valakinek. és valahányszor megmozdította a szemét.HUSZONHETEDIK FEJEZET A derengés felsejlett. hozzák fel ide Hurwoodot! Mindjárt itt az ideje.. .mondta halkan a mellette állónak. Jack távcsövet kért. ahol lenni akartunk! Istenem. azonban két álmatlanul töltött éjszaka után már ahhoz is erőfeszítés kellett. Alig várta már. Borza . egyetlen lendülettel. hogy ő is színpadra lépjen. így Sanda egyedül maradt az orrban.Ott vagyunk. hogy épp ott vagyunk. mindent felemésztő erőfeszítést követő zsibbadt tárgyilagossággal tűnődött azon. és íme. vajon lefogják-e TIM POWERS 335 MINT A HAJNALI . amely nem lehetett más. ahogy visszaadta neki a messzelátót. hogy megmenthesse Betht. S bár az egész éjjel folytatott munka után túlságosan kimerült és berekedt ahhoz. Csak bámulta a fakó láthatárt. és végignézett a délkeleti láthatár sötétszürkéjében megfigyelhető.Úgy van . örömében kivillantotta a fogát. csak Jamaica.. kap’tány! .Igenis.Tízórányi éjjeli vitorlázás és tájékozódás a csillagok alapján. bár Davies megérhette volna ezt! . mivel megpillantotta a szabálytalanságot. és megpróbálta teleszkóp nélkül is megpillantani Jamaicát. enyhén elütő sávon.

hogy a régi. és végighallgattatja vele a történetet édesapja szájából. hogy nem sértette meg a kegyelem feltételeit. szkepticizmusát. Háta mögött léptek csosszantak. akár a halott ártatlanság és barátok. hogy a dolgok... az nem lehet. .Jamaicában. és szemében könnyekkel nézte a lassan a vízre fekvő árbocot és a foltozott vitorlákat. hogy megfeszültek a csáklyákra erősített kötelek.Tessék? Hol van Hurwood? Nem érdekel. vagy talán épp ezért. Lopott tulajdon elrablása vajon kevésbé elítélendő.. S bár a hallása még mindig nem jött helyre. azt nem teheti.. Erre megfordult. és mi származna abból. .... Jack szemébe könnyeket csalt a harag. azt. és nem is vérzik... ha gyengélkedik. hogy vágják el a kötelet. mi mindent vitt magával az idei nyár és ősz: önelégült meggyőződéseit.megint csak különösebb érzések nélkül . szívét. mivel az egyetlen hajó. kihűlt és nem lélegzik.végiggondolta. másképpen vannak. és . viharvert.. amelyek közül az egyik még most is erősködött.. ha megbökjük egy késsel. amelyet elkapott. amint eltűnnek a tat mögött. meghalt . miszerint ő nem egy kutya. . hevenyészett vitorlázatú.Ööö.. megmutatja neki. Érvelhetne amellett. mint az egyszerű lopás? Ha elkapják és elítélik. így aztán megtelt és süllyedni kezdett..Halott? Hogyan? Nem. Megdörgölte sajgó szemét. . és Borza kocogtatta meg a vállát. ide kell. de olyan volt. márpedig nyilvánvalóan nem Hurwood volt a törvényes kapitánya.. előbb akkor is kiszabadítja Beth Hurwoodot. .. fiatalságát.... és a fagyos hideg ellenére vigyorogva vette tudomásul. ez. a rohadékja.. Szomorúan adott parancsot. a Jenny legalább annyira hiányzott neki. ha igen. A tegnapi harcok és az ezt követő pihenés miatt nem volt senki a fenékvizet kivezető szivatytyúnál.. ISMERETLEN VIZEKEN 336 .Kap’tány.így Borza. törvényes létezését.Kap’tány. mintha néhány pillanatig egyre halkuló beszédhangok mormolása szüremlett volna a fülébe. hűséges szlup. mint ahogy ő azt hiszi. és jól érzékelhetően balra húzták a Carmichaelt. kap’tány. lompos.

Hozd csak ide! . felmászni a sziklákra. hogy a másik zokog. majd újra meghúzta konyakkal teli fiaskóját: az alkohol éppúgy melegítette őt. Keleten világosodott az ég alja. Megborzongott és szorosabbra húzta magán köpönyegét.Borza elindult. és a döbbent Borza másodpercekig abban a meggyőződésben volt. .kérdezte magától bosszankodva Sebastian Chandagnac..Meg néhány ellenálló. de erőteljes. yardnyi hosszú vitorlavászondarabot és egy gombolyagot a legerősebb. És egy...folytatta Sanda le sem véve szemét a szigetről. Mivel 337 TIM POWERS . ha ezzel az új Joshua Hicks-személyiséggel is elhagyatott partokon lapítok hajnalban.. .kérdezte halkan Borza. Hogyne. egy nagy. Rettentő hamar felkelhet a nap. és behajlította elmerevedett karját... végül a fedélzeten állapodott meg. és megkeresni ezt a Hickset? Hogy a pokolba kellene. . . -Az isten rogyassza rá az eget.Egy hegyes vitorlavarró tűt. Sután a szeméhez emelte a távcsövet. Jamaica felé fordult. keresztvitorlázatú hajó..Sanda a korlátnak rogyott és lecsúszott rajta.Arcát a tenyerébe temette.. a hangja ugyan rekedt volt. Miért? .Ööö. .. . ahogy igyekezett kényelmesen elhelyezkedni a sziklák és a harmattól nedves fűcsomók között.Ööö. s mintha öklendezni kezdett volna. .Micsodát. és fél szemét lehunyva belenézett. Homlokát ráncolva fürkészte a láthatárt.Lassan talpra állt. .Az isten verje meg! .. Ám amikor Jack végül felemelte a fejét és megszólalt. aztán egész testében megmerevedett. mint a jó néhány yardnyira mögötte várakozó kocsis irigykedő pillantása. hát talán ki kellene úsznom a partra. mivel a tenger sötét felszínén világosszürke pöttyöt pillantott meg.suttogta hisztérikus hangon. és kalózhajók jelét várom?” . kapitány? . kap’tány. de aztán megtorpant. legvékonyabb zsinegből .Itt elhallgatott. $ „Ugyan mi értelme volt otthagyni Port-au-Prince-t. Bizony egy hajó volt az.

Chandagnac mégsem ment még vissza hozzájuk.. . .. „Ez biztosan ő .mondta akkor Segundo azzal a jellegzetes mosolyával: hiába volt ez jókedvű.gondolta. majd gondosan összegyűjtötte a hamut. lehet. hacsak nem látsz integetni engem. mivel a néger nővér tegnap este hozzálátott a varázslat előkészületeihez: csípéseikkel. hogy a szükségesnél jóval korábban kimenjen a sziklaszirtre a találkozóra..könyörgött most némán neki. még csak nem is valamiféle folyadék csörgött ki belőle. marásaikkal mit sem törődve bogarakat és kígyókat égetett a kandallóban. leeresztette a messzelátót. . „Légy a fedélzeten! .De előfordulhat. mintha bennük akarná tartani az elsuttogott szavakat. csakhogy nem vér.. úgyhogy csak karácsony után tudok visszajönni ide.Milyen másik hajó haladna el karácsony hajnalban a Portland-fok mellett?” A kocsira sandított: a kocsis láthatóan neheztelt. ilyenkor mindig úgy tűnt. amíg meg nem pillantja őt magát a fedélzeten. ISMERETLEN VIZEKEN 338 . és a fogoly lány vacsorájának számító levelek és gyökerek halmára szórt belőle néhány kanállal. hogy az én hajóm lesz az . hogy én nem vagyok rajta. .Tudod.. régi palackokba. Márpedig a. és kiengedett belőle valamennyit egy csészébe. hogy jelen pillanatban sokkal szívesebben van itt. sőt.. Beleborzongott az emlékbe. meg is ölhettek valahol. hanem finom szemű fekete por pergett elő onnan. hogy addig várjon. az volt. mivel Ulysse arra utasította. mintha túlságosan sok foga villant volna meg. az egyik ló pedig türelmetlenül dobogott és gőzfelhőt prüszkölt a levegőbe. belesuttogott különböző koszos..egyelőre nem tudhatott meg róla ennél többet. hogy te magad hajtod majd végre.. amikor a nővér borotvával felnyitotta az egyik eret csontos csuklóján. aztán rögvest ledugózta őket. behangolt és kipróbált legalább egy tucat kicsiny ónsípot. A legrosszabb. aminek hatására elsietett. sőt. kiűző varázslatot karácsonykor kell elmondani. a hideg sziklaszirten.” Eszébe jutott. mint otthon.Légy a fedélzeten és integess! Nem akarok belekeveredni semmi ilyesmibe. Úgyhogy számolj azzal. Feltartóztathattak.

Chandagnac annyira igyekezett a kegyeibe férkőzni. hogy a következő levelében még szót is ejtett a házában tartózkodó. Ugyanebben a levélben meghívta Morcillát a karácsonyi vacsorára. Múlt héten aztán kapott egy levelet Joshua Hicksnek címezve. Morcilla talán menekülést jelenthet Ulysse Segundo markából. amelyben 339 TIM POWERS . és gurulhatok keletre. vissza Spanish Townba.. hogy nem is aggodalmaskodott aztán a kereskedő utóirata miatt. „enyhe agyhártyagyulladástól szenvedő” leányzóról.vélte elővigyázatosan.. „Eddig minden rendben . hogy az válaszában elfogadta a meghívást. de attól még elég jó ütemben haladt. Kissé megviseltnek látszott. amelyben szót ejtett arról. az összes mágikus kelléked eltűnik majd a kertből. Talán szunyókálok is egy kicsit.” Újra belenézett a távcsőbe. kopasz. . és be sem teszem a lábamat a házba. és azonnal beleegyezett. és ügyelek. legyél a fedélzeten. Aztán bebodoríttatom a parókámat. baráti hangvételű levélben válaszolt. hogy minden készen álljon a ma esti nagy vacsorára. Ebéd.. És ajánlom neked. hogy jó benyomást keltsek ebben az Edmund Morcillában.. én pedig gondoskodhatok arról.„Úgy bizony. gazdag férfiről. méghozzá ha lehet. menynyire szeretne feleségül venni valami tüzes ifjú hölgyet. Mikor pedig a hatalmas termetű férfi hosszú. Az ég már világosabb volt. amikor megérkeznek a szolgák elvégezni az előkészületeket.Még fél óra. amelyben érdeklődött. hogy te lehess az. Chandagnac nagy örömmel fogadta az ajánlatot. társa lesz-e egy birtok felvásárlásában. aki végrehajtja ezt a tetves boszorkányosságot. és annyira megörült annak. hogy minden ruhadarabom makulátlan legyen.. igazolódjon be az állításod. Ulysse. és állítólag komoly összegeket fektetett be cukortól a területen át a rabszolgákig különféle karibi érdekeltségekbe. hogy három órára. a hajó közelebb ért: valóban a Felszálló Orfeusz volt az. Ezt a kellemetlenséget mindenképpen ki kell zárnom a fejemből. mivel úgy vélte. amíg Ulysse nem végzett a maga borzasztó dolgával.” Chandagnac még a mostani félmagányában is hallott Morcilláról: a nagydarab. néhány pohárnyi ital a klubban.. egy vörösesbarna hajút. aki november végén érkezett a kingstoni kikötőbe. borotvált.

fehér haját.. és pörögve lehullott. Az előárboc mellett állt. Úgy tűnt. így sátort alkotott a felső árboc emelvényén. bár nem volt túl valószínű. hogy meglátják. $ Az emelvényen. hogy ne remegjen. behajlította bal térdét. Keze lecsúszott a marionettbábu mozgatásához szükséges. mennyire szeretne találkozni ezzel a bájos teremtéssel. ám Chandagnac felismerte a tartását. hevenyészett keresztről . mert a bal oldalát mutató hajó épp az ő megfigyelőpontja előtt haladt el. Boldogan fütyörészve elfordult a tengertől. és még csak a szemöldökét sem vonta össze. Aztán megfordult. és összerogyott a testét az árbochoz rögzítő kötelekben. amikor a hidegtől elgémberedett ujjaiból kicsúszott a henger. háttal a partnak. vértől iszamós. hogy a fedélzeten emberek mozognak.az eszköz egy pillanatig ott ISMERETLEN VIZEKEN 340 . s bár jobb kezét kabátja zsebében tartotta. Ám így is látta. és ő felnevetett megkönnyebbülésében. valamilyen viharba keveredhetett: számos árboca eltörött. és maga alá gyűrte.kifejezte. Míg Chandagnac figyelte. a felkötözött orrvitorla mögött rejtőzködő Sandát egyszerre minden ereje elhagyta. s amikor most harmadszorra is szeméhez emelte a távcsövet. és felemelte lábát az egyik támoszlop tönkjére. és sietős léptekkel a várakozó kocsi felé indult. ahogy az eszméletlenség régóta halogatott szivárványos csillanása végül kitöltötte látóterét. Merengéséből a bal szemébe tűző vörös napsugár riasztotta fel. és néhány pillanat múlva már biztos volt benne. Mohón fürkészte őket: távcsövét megtámasztotta egy fatörzsön. miközben biztatóan bólogatott. ráadásul az alsó előárboc egyik vitorlája valahogy elszabadult és belegabalyodott a csarnakkötelekbe. hogy szembenézzen a szirtiéi. a kötélzet nagy részét egyszerűen levágták és kifűzték.. meglátta Segundót. hogy darabokra törjön a sziklákon. Feje felett meglóbálta a távcsövet. baljával szélesen integetett. mert ott volt a senki mással össze nem téveszthető csontos arc és átható tekintet. nem is vette el onnan. a ruháját.

. akár egy tönkrement baba. így Sanda kénytelen volt megdolgozni egy kicsit a fűrésszel. miközben megpróbálta valahogy a vitorlarúdvégre tenni a lábát. büdös. és kihúzta magát. teste pedig puffanva a fedélzetre rogyott. .visszhangozta az egyik öreg kalóz fáradtan.. Megpróbálta bogozgatni a testét tartó köteleket. . aztán lecsúszott.De még mennyire . akár egy táncos valamelyik kivételesen lendületes pillanatában. . ne! . Az elpattanó szálak felröppentek: az egyik végigvágott Jack arcán. és átvágta a Hurwood gerincén. A kalózok felnéztek rá. . mielőtt nekilátott a munkának a tűvel és a zsineggel. és az erőfeszítéstől kis híján újra elveszítette az eszméletét. magabiztosan az égre mosolyogva hátradőlt. rohadt kötelek. . majd lepillantott. most negyvenöt fokos szögben. . Hurwood feje hátrabicsaklott.Végre sikerült szilárd talajt kerítenie a lába alá.morogta Sanda. -A testét. . A vitorlarúdvégen leszaladó zsineg zümmögése közepette leesett a marionett keresztpálcája. A kalózok másodperceken át tátott szájjal bámultak a jelenségre. és csak lógott ott. fejbőrén.Mész a partra.mondta lenn. miközben egyenesen előre és a feje fölé nyújtotta bal lábát. aztán egyikük keresztet vetett.rikoltotta Sanda.Ne! .. leakasztani magát a hóna alá hurkolt kötélről. tagjain és bal kezén átfűzött.Dobjátok át a korláton! . a fedélzeten Borza Hurwood megcsúfított testére mutatva.És egyetlen csepp se. A holttest széttárt tagokkal hevert ott.Megértettétek? El kell égetnetek. így Jack most pislogva nézett körbe és megpróbált felállni. A korbácsként csapkodó zsinór magához térítette.. miután partra tesztek.egyensúlyozott a vitorlarúdvégen.. feszes zsinegeket.Valaki másszon fel ide 341 TIM POWERS . Nem kerülhet a tengerbe! .recsegte. Vett néhány mély levegőt. és egy pillanattal később koppant a deszkán.. a véréből. mivel időközben beállt a hullamerevség.Partra . amitől a bábu odalenn a fedélzeten egyszerre megdöbbentő testhelyzetet vett fel: noha a bábzsinegek még mindig többé-kevésbé egyenesen tartották. előhúzta a tengerészkardját. de hiába: nagyban gátolta elhomályosodó látása és vérző keze. ...

ahogy Beth Hurwooddal . és az is. így az út hatvan mérföldnyi állandó munka volt az ép hajóval megtehető. ne menjen ennél közelebb. mire a Carmichael eljutott a kingstoni kikötő déli végébe. Akkor feltehetően elkaptak minket.Bugyoláljátok be Hurwoodot.mivel pedig egyenesen délnyugat felől. és glaszékesztyűt húzni bekötözött kezére. mögöttük-fölöttük pedig a bíbor és zöld hegyeket. Jacknek rengeteg ideje volt lenyírni őszes szálakkal megszórt. . amin ott kell lennem. méghozzá a Carmichael fedélzetéről. igaz. sótól merev szakállát. ahogy újra kerülgetni kezdi az ájulás. .Van egy vacsora. utána vigyétek a Carmichaelt délre.Érezte. hogy végül csak meglátta Kingstont... egy sor nagy gonddal végrehajtott.. ISMERETLEN VIZEKEN 342 . és férges kétszersültet dobáltak a levegőben vitorlázó sirálynak. . hogy a szél az orrhoz képest másik irányból érkezzen . a Roncs-zátonyhoz. mérföldnyi hosszú nyolcast kellett leírniuk. úgy tegyétek a csónakba. huszonöt mérföldnyi egyenes vonalú mozgás helyett. Eszébe jutott. Magasan járt már a nap. de nem engedett neki. és ott várjatok ránk! Ha holnap délelőttre nem érünk vissza a hajóra. hogy aznap éjjel Chaworth kapitánnyal tervezett vacsorázni a parton. Intett a kormányosnak. induljatok el. hogy ellenszélben haladjanak.mint kiderült. mikor megpillanthatta a város vörös tetőit a kikötőben lévő árbocerdőn túl.. úgyhogy kénytelenek voltak visszafelé hurkot leírva egészen körbehalzolni.. majd aztán megborotválkozni. elhamarkodottan ünnepelték utazásuk közelgő végét. Borza. mielőtt leeresztitek! Aztán pedig nagyon óvatosan engedjétek le! Szükségem lesz valakire. Te leszel a kapitány. és mivel a környéken rengeteg hajó van a haditengerészettől. Kingston irányából fújt. mivel nem tudtak lúvolni és átfordítani az orrát a szélben.. aki kievez velem a partra.és segítsen lejutni! Van egy. hat hónappal később. óráról órára nagyobb veszélyben forogtok. majd Borzához fordult. $ Órákba tellett. felölteni néhányat Hurwood ruhái közül. Meneküljetek a lehető legmesszebb. Eszébe jutott.

zordnak és szenvtelennek tűnt. persze hogy visszaérsz! Jártál már ennél rosszabb helyeken is. szólj a cimboráknak. . és iszonyodó ámulattal figyelték. Most az egyszer eszébe jutott.De még mennyire. Sanda elvigyorodott.szólt közbe egy dörmögő hang a fedélközbe vezető létráról. hozzák Hurwoodot. mint mindig: erősnek.Idegesen fordult Csupaháj felé. de csíkszeme nagyon csillogott.Az ráér holnap. ööö. hogy a néger süket. és rúgjatok be mindennap. akkor ezek szerint nincs szükségem evezősökre.. hogy kellenek. . mert helyettem is innotok kell majd! Borza feltehetően nem volt képes sírni... heverésszetek a napon. A néger óriás tógaként kerítette magára a vitorlavászon egy darabját. amitől mély ráncok jelentek meg az arcán.Hát. No.Na ja. ám aztán vállat vont és biccentett. . . . ahogy kezet fogott Sandával. hogy ezzel vajon megsértettétek-e a kegyelem feltételeit. . Majd megoldom valahogy. igazad van.. Jack. 343 TIM POWERS . ám ettől eltekintve úgy nézett ki. Sanda segélykérőén pillantott a fedélzetmesterére. így a korlát és a csónakdarun csüngő jármű felé intett: „csak utánad”. . Davies bocora a parton marad. nem is egyszer. Mind a ketten megismerték a beszélőt. Jack . és a szokottnál lassabban mozgott. Jamaicai földön fogok meghalni.Jézusom.ellenkezett Borza.osszátok szét a zsákmányt. . eltakarván a mellkasából kimeredő törött árbocvéget. aztán éljetek királyok módjára valahol! Fogalmam sincs róla. ahol egyikünkről se hallottak még! Növesszetek pocakot. ahogy Csupaháj nehézkesen felkapaszkodott.Úgy néz ki. úgyhogy olyan helyet keressetek. te pedig nem tudsz ilyen szétszabdalt kézzel visszaevezni. .Hurwood testét égessétek el később! Én majd a partra evezek veled.Egyelőre hagyják itt a testet .

Most. a Csupazsír néven ismeretes vajákossal? . Jack mégis úgy vélte. csak két embert láthattak a partról.Maga John Chandagnac. feltehetően valamilyen feladattal fut ki éppen a kikötőből. Ifjú tiszt lépett a szlup korlátjához . hogy akadály van előttük. kioldotta összes vitorláját. és lenézett a csónakban ülő két emberre. Elkapta Csupaháj tekintetét. élvezte a napsütést. anélkül hogy komolyabban magukra vonnák a figyelmet. Csak akkor kezdett el aggódni.HUSZONNYOLCADIK FEJEZET M a csónakot. hogy a gyanús hajó elvonult.mögötte féltucatnyi. a Carmichael megfordult. és ringva megállapodott előttük. igaz. és sikerült valahogy tudatnia vele. és még azelőtt eltűnt a déli fok mögött. aminek semmi köze hozzá. majd kiemelte az evezőket a vízből. akkor is arra gondolt. amikor a hajó a csónak orra elé vágott. biccentett.kérdezte idegesen. ISMERETLEN VIZEKEN 344 IUTÁN LEENGEDTÉK . . a látványt és a szellővel érkező fűszeres illatokat. Sanda hátradőlt a hátsó pádon.. nehogy a bocor hátborzongatóan higgadt arcára tévedjen a tekintete. Még amikor megpillantotta a királyi haditengerészet oldalról feléjük közeledő. valószínűleg sikerül partot érniük. hogy Csupaháj ötvenet húzhatott volna az evezőkkel. és ügyelve rá.. csillogó fényezésű szlupját. amint orrvitorlája félelmet keltően fehérlett a déli verőfényben. egy evezős csónakban. egy pillantás Csupaháj tógája alá még egy igazán sokat látott kikötőmestert is kétség kívül megdöbbentett volna. pisztollyal felfegyverzett tengerész —. A csónak finoman koppant néhány másodperc múlva a flottahajó oldalán. mire a szél vitorlájába kapott. más néven Sanda Jack. A bocor hátrapillantott a válla fölött.

.Júda oroszlánja tipor figefádon és szőlőtövedről a piknín! . tagadjuk .. Sandában kellemetlen emlékek ébredtek a Jennyt elfogó hadihajón tett kurta látogatásáról. Épp.. . miközben a tisztre mutatott. hogy John Chandagnac és Csupazsír december tizenharmadikán elhagyták a szigetet és Jamaica felé indultak. hogy ne legyen náluk fegyver.dühöngött Sanda. . ami táj szó a gyerekekre. .kezdte Sanda. míg néhány másik matróz vontatókötélre vette a csónakot.Szóval? Maguk azok? .Remek munka . mivel a tiszt egyenesen az arcát vette célba pisztolyával. pikní. inkább felemelte a kezét és szélesen elmosolyodott. .Igenis. kik vagyunk. Hová visz minket? 345 TIM POWERS .suttogta a süket bocornak. Leviatán. . Pontosan milyen okból? .kiáltotta a tiszt. hogy beférjen. nem! . . hogy találkozzanak az Ulysse Segundo nevezetű kalózzal. uram.faggatózott a tiszt..Semmi értelme beszélni hozzá. Tudomásunkra jutott a New Providence-i gyarmatról.Hogy milyen okból? Nem hallotta..kiáltott fel indulatosan Jack. .Igen. ám elhallgatott.Foglyok .kezdte a tiszt szemtanúk látták magukat kihajózni a Felszálló Orfeusz nevű kalózhajóról. Babilon harcosa . -A tetves mindenit. ámde szűkös fedélközi kabinjába maga elé rendelte a két foglyot.Jaj néked. Tagadják.kezdte Sanda. .Már mondtam.Megyünk Jamaicára .Azt mondta. azzal a szándékkal. A tengerészek kötélhágcsót eresztettek le a szlupról. A bocornak már-már kétrét kellett görnyednie.recitálta Csupaháj a legmélyebb hangján. és tágra nyitotta ijesztő szemét. Az egyik emberéhez fordult. gondoskodjon róla. .Menjen le. a tiszt takaros. hogy azonosak ezzel a két emberrel? . .Le vannak tartóztatva! . Jack és Csupaháj pedig felmászott a fedélzetre.. ő pedig az emberem.szólalt meg a kérdés közepén a bocor. Thomas Hobbes vagyok. Amikor a foglyok csuklóját elöl összekötözték.. hogy megfenyegetett? Lelő aprítani! . . aztán hozza a fedélzetre a foglyokat! A tengerész értetlenül nézett rá.

és reménykedett benne. a tekintete ide-oda rebbenve keresett valamit. Mint kiderült.Meglepne. -A Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalba visszük magukat ismételte a tiszt. Csupaháj előredőlt: hatalmas feje valósággal betöltötte a kabint. ahogy Csupaháj széke ég ott. majd a következő pillanatban a tat felől érkező rántás jelezte. ahová a bűnözőket testi valójukban is elviszik. és a képtelen felvonulást figyelik. és Csupaháj megjegyzését sem hallotta volna meg. nyitott ablakon. Sanda érezte. A bocor nyilvánvalóan elégedetten hátradőlt. .. aminek a segítségével szétvághatná a kötelékeit.Valójában a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalba viszel minket . ahogy néhány hivatalnok kíváncsian leskelődik kifelé az egyik magas. Mialatt a tiszt és számos fegyveres tengerész kísérte őket az épület felé. a haldokló bűbájos forgat valamit a fejében. A vízparti épületek többségéhez hasonlóan ezt is fehérre meszelték. Azt tudta. a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatal van legdélebbre a kikötő nyugati oldalán álló fél tucat kormányzati épület közül. ha nem lógnának majd mind a ketten.Súlyos vádakra kell felelniük . és nem olyan hely. A tiszt távozása után bezárták őket a kabinba. Elvégre ott fogalmazták meg a körözést .tette még hozzá kissé védekezően. hogy ott várjanak a vádemelésig. látta. hogy a Nyilvántartási Hivatal könyvelőtanya. és füst szállt fel az óriási ember mögül. volt saját dokkja is. megfeszült a csónak vontatókötele is. A keze még mindig meg volt kötve a teste előtt. ám Jack még a feje fölötti fedélzet és a kétoldalt lévő rekeszfalak ellenére is hallotta a tengerészek hitetlenkedő tiltakozását. ISMERETLEN VIZEKEN 346 .közölte. ahol a gaff-fészek nekinyomódott. Mintegy mondandójának alátámasztására a szlup megugrott előre. ahogy vitorlái ismét szélbe kerültek. tetején az egymást fedő vörös cserepeket Jack szemének mintha pálmaágak alapján formázták volna.tette hozzá feddőleg. és a szlup most oda tartott. mintha nem is mondott volna semmit az előbb. Jack orrát izzó vas szaga csapta meg. . .A kingstoni börtönbe.

.Nem hallok. Ám mindeközben Csupaháj egy üvegajtón át kicsiny belső udvart pillantott meg járdákkal. szökőkúttal. és kilépett a járdára.kiáltott a tengerésztiszt.Az egyik matróz előresietett. azonban a bocor még csak meg sem ingott a lövéstől. Az egyik hivatalnok ősz hajú feljebbvalója nógatására odament a csoporthoz. A férfi elsápadt és a feletteséhez fordult. A tiszt elhajította kilőtt pisztolyát. Sokan az ablakon ugrottak ki.. Sokan. Elszörnyedve pillantott fel a négerre. . hogy lerántsa a vitorlavászon ruhadarabot a roppant vállakról. akiből három hivatalnok is kitelt volna. sírelhagyók”! Óriási zűrzavar támadt.Mi-mit keresnek maguk itt? . Sanda biztos volt benne. Jack közben rádöbbent. köztük a tiszt is. odarohant az óriási feketéhez és megragadta.ám csak annyit sikerült elérnie. ahogy a könyvelők és hivatalnokok asztalokat. tintatartókat felborítva igyekeztek mihamarabb az ajtókhoz jutni. aztán megtartotta az ajtót. Céltudatosan megindult abba az irányba. kinyitotta. Benyitott az üvegajtón. hogy jelen pillanatban senki sem törődik vele. azonban Csupaháj földrengésszerű mormogása beléfojtotta a szót.közölte. mire előhúzta pisztolyát. hogy visszahúzza . uram. ahogy körülnézett. A bocor csak ment tovább. hol van egy darabka jamaicai föld a padlódeszkák között. azt kereste. amikor megpillantották a gaff-fészek széles hátból kitüremkedő véres 347 TIM POWERS . állj! . így Csupahájtól néhány lépésnyire balra oldalazott most mellette.. zászlórúddal. . Durr! A fegyver eldördült: véres permet és ruhacafatok repültek szerte a tógán nyílt új lyukból. . Az észrevehetően némileg elbizonytalanodott tiszt lépett be elsőnek.Ööö. ám a vitorlavászon tógás Csupaháj látványa volt az. azt mondta: „meghaltok.nyökögte. felüvöltöttek..Istenem.Mi-mit akar? A tiszt már megszólalt volna. . Siket vagyok . melynek hatására a tisztviselők döbbent kiáltással felpattanva eldobták tollúkat és jegyzékeiket. A mindannyiuk fölébe magasodó bocor. láthatóan azzal a szándékkal. Sanda közvetlenül a nyomában haladt.. rosszallóan forgatta szemét. és gyeppel.

ISMERETLEN VIZEKEN 348 . mintha ezzel akarná jelezni. aztán visszatért eredeti helyzetébe és még tovább. Nem egyszer a zászló felvonásához használatos két kötélbe kapaszkodott közben. ám Csupaháj csak tett még egy lépést előre: egyik meztelen talpa.Jöjjön le onnan! . nem hívja fel magára a figyelmet. . meghajolt a másik irányba. Jó néhány yardnyit hátramozdult. és ő kiszabadult. ég felé forduló arcán boldog vigyor. aztán a másik is jamaicai földhöz ért.bömbölte a tiszt.a rúd csúcsa és jó adag törött cserép gördült le mellette a mélységbe. Jack mögötte volt.aztán ásítozva. és a rúd tetején lévő sárgaréz gömbre görnyedt: lábát összekulcsolta alatta... és Csupaháj ott hevert holtan a járdán: lába a füvön. A legfelső hatlábnyi szakasz.Hozzanak egy szekercét! . míg az oszlop maradéka letört végével visszatért az udvar fölé. Félúton járt már.kiáltotta vissza neki. és amikor a rúd újra az eredeti irányába lendült. míg végül engedett. abban reménykedve.Jöjjön fel és vigyen le! . A váratlan pörgéstől és a becsapódástól kábán Jack fejjel előre csúszott lefelé a tetőn az ereszcsatorna irányába. hogy elkapja. Jack kapaszkodott. gyorsan pörögve-forogva a cseréptetőre zuhant. ösztönösen felemelte a kezét. sokuk kezében volt kard. azonban Sanda hátralendült. ám aztán eszébe jutott valami. ez a mindennapok része. . mire a tiszt berontott az udvarra és megpillantotta. Kiugrott a belső udvarra. az anyagot leginkább megterhelő pontján a meghajlott pózna elpattant. és az ív legtávolabbi. . rajta Sandával. A lövés zajára a környék minden ajtajához emberek gyűltek. Jack kénytelen volt belátni. azonban sikerült kitárnia kezét-lábát.. Sebes léptekkel. újra foglyul ejtették. nekilátott felmászni a farúdon. pisztoly. Sanda pedig nekifeszítette kezét a sérült kendernek. még nagyobb erővel húzta a csúcsán lévő golyóbist.. Mostanra elérte a csúcsot. a brit zászló pedig csuklyaként borította a fejét.csonkját.. Avasból készült fészek feltépte csuklóján a köteléket. magával húzva a rúd tetejét.. és bőrét lehorzsolva megállnia . majd megállt.ordította. odament a zászlórúdhoz . és amikor a bocor váratlanul hátrazuhant.

A szédüléstől nyöszörögve valamiféle szaggatott mozgású fordított hátúszást mutatott be a rézsútos tetőn, s mire a cserepek és a pózna darabja koppanva, csörömpölve megérkezett a járdára, átvetette térdét a tető csúcsán. Addig csúszkált az egyik irányba, amíg sikerült felülnie, majd felállt, behajlított térddel végigsietett a talpa alatt megrepedő cserepeken egy magas olajfa tetőt súroló ágaiig, és a vitorlás hajók kötélzetében töltött számtalan órából eredő könnyedséggel átlendült rá, hogy aztán lemásszon rajta egészen a talajig. Épp egy zöldségszállító kocsi gördült át a sikátoron, így átugrott az oldaldeszka felett, és elheveredett a kókuszdiók egyenetlen, szúrós halmán, miközben a kocsi zötyögve ment a szárazföld belseje felé, egyre távolabb a vízparttól. Akkor mászott le róla, amikor a jármű megállt Kingston főutcáján, egy zsúpfedeles piac előtt. Az emberek bámultak rá, ám ő jóindulatú mosolyt villantott rájuk, és elsietett a boltok felé. Hurwood ruhái elrongyolódtak, vörös por és kókuszdiószálak borították őket, így aztán séta közben a feltűnést kerülve végigtapogatta vállszíjának bélését, felszakította a reggel készített laza öltéseket, és kivett néhányat a bélésbe varrt aranyscudók közül. A kesztyűs tenyerében heverő érmékre pillantott. „Ez minden bizonnyal elegendő egy új rend ruhához és egy jó kardhoz” - gondolta. Szöget ütött a fejébe valami, és a gondolatra megtorpant, majd önelégülten elmosolyodott és ment tovább, ám néhány lépés után ismét megállt. „Végül is miért ne? - mondta magában. - Ártani nem árt, és megengedheted magadnak. Persze, vegyél csak egy iránytűt is.”

349

TIM POWERS

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

A

TÉNY, HOGY KARÁCSONY napja volt, csak fokozta a vidék szokatlan voltát: a puncs, a sült pulyka és a szilvapuding illata nyomán a vendégek orrát még jobban csiklandozták az őserdőből érkező vad, fűszeres szagok; a nyitott ablakokon kiáradó sárgás lámpafény és fennkölt hegedűszó nem juthatott messze a háztól, mielőtt elnyelte a sötétség és a trópusi esti szellőben hajladozó magas pálmafák nyikorgása; s a vendégek is mintha kissé feszengtek volna európai szabású, elegáns ruháikban. Nevetésük védekezően csengett, szellemesnek szánt beszélgetésük pedig elkeseredetten igyekezett elérni némi kifinomultságot. Ám sokan eljöttek a fogadásra. Híre ment, hogy megjelenik Edmund Morcilla is, és Jamaica számos pénzes lakója döntött úgy, elfogadja Joshua Hicks meghívását, aki lakcímén kívül szinte semmit nem tudott felmutatni, ami figyelmükbe ajánlotta volna. Kíváncsiak voltak a nemrég érkezett gazdag férfira. Vendéglátójuk nyilvánvalóan majd kiugrott a bőréből látván, eddig milyen siker volt a vacsora. A bálterem egyik sarkától a másikig járva kezet csókolt a hölgyeknek, gondoskodott róla, hogy a poharak mindig meg legyenek töltve, és halkan kuncogott a szellemes megjegyzéseken - mikor pedig épp senkivel sem beszélgetett, nyugtalanul pillantgatott körbe, és gondosan ápolt kezével ruháját, nyírt bajuszát simogatta. Nyolc órára az érkező lovak és hintók valódi sort alkottak a ház előtt, Sebastian Chandagnac pedig immár képtelen volt minden egyes vendéget személyesen fogadni - bár arra nagyon ügyelt, hogy Edmund Morcilla mindenki fölébe magasodó alakjához odasiessen és kezet rázzon vele. Így ISMERETLEN VIZEKEN 350

történhetett, hogy egy férfi feltűnésmentesen besurranhatott a házba és odamehetett a kristályból készült puncsostálhoz, anélkül hogy bárki kérdőre vonta volna. Megjelenése nem hívta fel magára a többiek figyelmét, mivel a meghívott vendégek egyike sem tudhatta, hogy parókáját, kardját és bársonykabátját is csupán aznap délután vásárolta rabolt aranyakon. Meglehet, járásában erősebb volt a tengerészekre jellemző ringás, mint amire egy ilyen előkelően öltözött úr esetében számíthat az ember, és kesztyűs keze a megszokottnál kevesebb szertartásosságról árulkodott, ahogy alkalmanként tőrkardja markolatára tévedt, de végtére is ez itt az Újvilág, és az otthonuktól oly távolra került emberek gyakorta kénytelenek hozzájuk méltatlan ismeretekre is szert tenni. A puncsostál mellett álló szolga meg se nézte alaposabban, csak megtöltött egy poharat és átnyújtotta neki. Jack elfogadta az italt és kortyolt belőle egyet, míg pillantása végigvándorolt a helyiségen. Nem tudta, mi legyen a következő lépése, mivel egyetlen terve annyiból állt, hogy kideríti, kicsoda Joshua Hicks, rövid időre egyedül marad vele és rábírja, mondja el, hol őrzik Beth Hurwoodot, majd kiszabadítja a lányt, sietve elmond neki egy-két dolgot, aztán megkísérel megszökni vele a szigetről. A citromtól-fahéjtól kissé csípős, forró puncs gyermekkora karácsonyait juttatta eszébe, ahogy apjával sietnek valamelyik európai nagyváros behavazott utcáin az elengedhetetlen bérelt szobába, ahol aztán apja legalább jelképes karácsonyi vacsorát és italt készít a falakon lógó marionettek tucatjainak üvegszemében sziporkázva tükröződő tűz fölött. Sem édesapja, sem a havas tél, sem a bábok nem olyan emlékek voltak, amelyek kellemes gondolatokat ébresztettek volna benne, így inkább a jelenlegi környezetére irányította figyelmét. Látványosan sok pénzt költöttek erre a helyre; afféle nem hivatalos kereskedelmi ügynökként maga Sanda is jól tudta, milyen költséges és nehéz feladat lehetett ideszállítani Európából ezt a rengeteg hatalmas, aranyozott keretes festményt, a kristálycsillárokat és a bútorokat. A helyiségben semmi sem volt helyben készített darab - és a konyhából érződő illatokból ítélve még az étel is a lehető legangolosabb 351 TIM POWERS

lesz. Mindez nem tűnt túlzottan kecsegtetőnek a számára, mivel egészen megkedvelte a zöld teknőcöt, a maniókagyökeret és a salmagundi salátát. Hicks egyik szolgája lépett be a terembe, és emelt hangon, hogy a beszélgetések moraja ellenére is hallani lehessen, bejelentette: - Kérem, fáradjanak erre... Hamarosan tálalják a vacsorát. A vendégek erre mohón lehajtották az utolsó kortynyi puncsot, és a keményfa padlón csoszogva megindultak az étkezőbe vezető ajtó irányába. Jack engedte, hogy magukkal sodorják, de erősen aggódott: ha követi a többieket, hamar egyértelművé válik, hogy neki nem terítettek, és hogy nincs a meghívottak között. Hol a pokolban van Hicks? Szüksége volt valamire, amivel elterelheti magáról a figyelmet, ezért körbenézett abban a reményben, hátha talál egy igen kövér embert, akit alattomban elgáncsolhat. Épp észrevett egy alkalmas személyt - egy talpig csipkedíszes vörös bársonyba öltözött, nagy hasú öregurat, akit feltehetően egyenesen a puncsostálban köthetne ki -, de közreműködése nélkül is sor került valamire, ami magára vonta a többiek figyelmét. Egyszerre négy férfi lépett be a bálterem túlsó végében lévő bejárati ajtón, amihez erősen egymáshoz kellett préselődniük. Az első gondosan nyírt szakállt hordott és jobbára a hátát mutatta Jacknek... Úgy tűnt, ő a házigazda, mivel a kardját lóbálva tiltakozott valami ellen. Mellette tagbaszakadt emberóriás, aki láthatóan jól szórakozott, ahogy vékony, fekete szivarjával pöfékelve figyelte őket - előkelő öltözéke csak kiemelte parókája hiányát; mulasztása különösen meglepőnek számított, mivel teljesen kopasz volt. Mögöttük pedig két brit flottatiszt érkezett nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy belépjenek a fogadás helyszínére. - A maga és a vendégei érdekében - mondta most hangosan az egyikük, mire az, akit Sanda Hicksnek vélt, végül egy vállrándítással tudomásul vette ezt, és utat engedett nekik. Jack feltűnésmentesen hátralépett, hogy a vörös bársonyos, kövér férfi mögé kerüljön... Na és az ablak is közelebb volt így. A kopasz óriás félreállt a tisztek elől; kicsiny szivarja mögül elővillanó vigyora annyira sunyi és sokat tudó volt, ISMERETLEN VIZEKEN 352

hogy Jack érdeklődve vette szemügyre. Ahogy ránézett, úgy vélte, korábban már látta valahol és tartott tőle... noha a lapos, sima arc egyértelműen ismeretlen volt előtte. Nem maradt ideje eltűnődni ezen, mivel a hozzá közelebb álló flottatiszt beszélni kezdett az összegyűltekhez. - MacKinlay őrnagy vagyok - mondta hangosan. - Nem kívánjuk sokáig zavarni a vacsorát, csupán figyelmeztetni szeretnénk magukat, hogy a mai napon rövid időre lefogták Kingstonban a Sanda Jack néven ismert kalózt; azonban sikerült megszöknie, és jelen pillanatban szabadlábon van a szigeten. Ennek hallatán izgatott és érdeklődő mormolás támadt a vendégek között, Sanda pedig a rátörő rémület ellenére is felfigyelt arra, hogy a kopasz óriás bozontos szemöldöke megemelkedik az elmondottakra, majd kiveszi szájából a szivart, mert tüzetesen szemügyre akarja venni a vacsoravendégeket. Már egyáltalán nem hatott úgy, mintha jól szórakozna: arcán inkább éber óvatosság látszott. - Minderről azért láttuk szükségesnek tájékoztatni önöket - folytatta MacKinlay mert miután új ruhákat vásárolt, számos embert megkérdezett arról, hol találja ezt a házat. Az elmondások alapján elegáns öltözéket visel, azonban a kezén lévő fehér glaszékesztyű varrásainál vérfoltok láthatók. A Jack előtt álló pocakos öregember nehézkesen megfordult és kesztyűs kezére mutatott. Izgatottan krákogott és megpróbált mondani valamit. Bár a Sanda közelében állók kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, a tiszt egyelőre nem vette észre az öregúr szörnyülködését, így aztán folytatta. - Sanda Jack nyilvánvalóan tudomást szerzett erről a vacsoráról, és eljön azzal a szándékkal, hogy kifossza a vendégeket, esetleg elraboljon valakit. Hamarosan megérkeznek a haditengerészet idevezényelt fegyveres katonái, hogy letartóztassák. Addig is a társammal... Hicksnek feltűnt a tömeg hátsó részében támadt felbolydulás, és riadtan pillantott oda... Aztán a krákogó öregember térdre rogyott, Jack pedig egyenesen a helyiség átellenes végében álló Hicks szemébe nézett.

353

TIM POWERS

Sanda és a vendéglátó is hátrahőkölt, mintha kísértetet láttak volna. Az első megdöbbenést követően Sanda számára világossá vált, hogy nem az apjával áll szemben - az arca túlságosan kövér, ajka túl biggyedt volt ám a szem, az orr, az arccsont, a homlok mind ugyanolyan volt, mint édesapjáé, és szemrebbenésnyi időre meghökkent azon, a véletlen miként lehetett képes ilyen mértékű hasonlóságra egy idegen esetében. Am a következő pillanatban rádöbbent, kivel is állhat szemben, és mi is lehetett Sebastian Chandagnac „öngyilkosságának” valódi története. - Istenem! - kiáltott fel egy nő Jack mellett. - Itt van! A vendégek között lévő férfiak díszkardjukkal zörögtek, ám valamiért csak úgy nyílt elég terük fegyvert rántani, ha gyorsan eltávolodtak a tengeri rablótól. A kopasz férfi egyszerre fülsértőén felkacagott: mély, mennydörgő nevetése szikláknak csapódó viharos tengeri hullámot idézett, és Sanda végre felismerte őt. A két tiszt közben pisztolyt rántott és kiabálva szólították fel a vendégeket, húzódjanak félre. Néhányan kelletlenül megindultak Jack felé, kezükben olyan karddal, amelyet a szabójánál rendel meg az ember, míg Sebastian Chandagnac hangosan követelte, hogy a katonák azonnal lőjék le a kalózt. Asszonyok sikoltoztak, férfiak buktak át felborult székeken, Sanda pedig a levegőben előrántva tőrkardját felugrott az asztalra és lerúgta a puncsostálat, ahogy inaszakadtából futni kezdett a bejárati ajtó irányába. MacKinlay fegyvere fülsiketítő dörrenéssel elsült, ám a golyó csak a lambériát hasította szét Jack feje felett, ő pedig leugrott az asztal végében. A másik katonatiszt a mellkasára szegezte a maga pisztolyát, s mivel semmi mást nem tehetett, Sanda rávetette magát: pengéjével elkapta a hosszú csövű fegyvert, és csigavonalszerű mozdulattal kiverte a tiszt kezéből még mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt. Háta mögött az emberek szitkozódtak, ahogy elcsúsztak a nedves padlón: néhány kard nagy csörömpöléssel a földre hullott, Jack pedig elugrott eredeti helyéről, és gyors mozdulattal MacKinlay mellkasának szegezte fegyverét. Mindenki megdermedt. A pisztoly csattanva ért földet, és megállapodott a fal mellett. ISMERETLEN VIZEKEN 354

- Azt hiszem, megadom magamat - szólalt meg a váratlanul beállt csendben. - De mielőtt így teszek, szeretném még elmondani, pontosan ki is Joshua Hicks. Ő... Sebastian Chandagnac az előbb elejtett pisztoly után vetette magát, és sikerült megkaparintania - felült és Sandára lőtt vele. A golyó szétrobbantotta MacKinlay őrnagy fejét... A test felbukott, újra, csak még hangosabban kezdetét vette a sikoltozás és dübörgés, Jack nagybátyja pedig feltápászkodott, előrántotta a díszkardját, és nekirontott unokaöccsének. Sanda könnyedén hárította a pengét, bár kesztyűje varrása vörösen villant, majd betört a másik védelme mögé, és fél kézzel torkon ragadta rokonát. - Beth Hurwood, a lány, akit fogva tartasz - vicsorogta. - Hol van? A kopasz Morcilla az imént lépett oda, mintha azt tervezné, hogy beleavatkozik a párbajba, ám ennek hallatán megtorpant. - Odafenn - hüppögte csukott szemmel Sebastian Chandagnac. - A bezárt szobában. A nők zokogtak, és számos férfi állt mellettük kivont karddal, bizonytalanul pillantgatva egymásra. A másik tiszt is elővette fegyverét, azonban láthatóan nem akart addig közelebb menni Jackhez, amíg túsza volt. Sanda bal hüvelykje nagybátyja gégefőjének feszült, és tisztában volt vele, olyan könnyedén elroppanthatná, akár a tojáshéjat - de elege volt már a sok halálból, és nem érezte, hogy bármiféle elégedettséggel töltené el, ha látná, amint ez a riadt emberke a padlón vergődve megfullad a saját gégeporcától. Inkább belemarkolt a gallérjába. - Ki... vagy? - krákogta a rémületében tágra nyílt szemmel őt bámuló Sebastian Chandagnac. Jack csak most értette meg, hogy frissen borotváltan, a kor és a fáradtság arcára rajzolt vonásaival erősen hasonlíthat édesapjához abból az időből, amikor Sebastian utoljára találkozhatott vele... Ráadásul sehonnan sem tudhatta, hogy az unokaöccse, John Chandagnac eljött ide, a karibi térségbe. Noha eldöntötte, nem öli meg, képtelen volt türtőztetni magát, hogy ne szítson bűntudatot a másikban. - Nézz a szemembe! - suttogta elfúló hangon. 355 TIM POWERS

Mit. Néhány kardos férfi gyorsan eléjük ugrott. Mármint valóban. aztán még gyorsabban tűntek el az útjukból. . ő pedig ziháló mellkassal megtorpant. Az óriás mosolya már-már angyalinak tűnt ránctalan arcán. Szó sem lehet róla.Azt hallottam. Jack bőszen elvigyorodott. Aztán a kopasz férfival szinte egyszerre lendültek a lépcső irányába. hogy a földre zuhanjon.. az idős férfi mégis engedelmeskedett. Szeme egyvonalban volt Sandáéval. Takarodj innen! A kopasz férfi felemelte a kardját. Sebastian bizony hallott már ilyesmiről. Edmund Morcilla üldözi a kalózt. és miközben kifújta a levegőt... .. meghaltál. Menj vissza! .Nem.A fiatal nőt.szűrte a fogai között Sanda.Bár reszketett és nyöszörgött. Egész nap figyeltem ezt a házat. Jack pedig türelmetlenül rázta a fejét. Úgy látszott. hogy téged magammal vigyelek. . A lépcső tetején folyosó nyílt..François.Amire azért nem került sor. akarsz? . akárha hasba vágták volna..A fivéred vagyok. ISMERETLEN VIZEKEN 356 . Nagybátyjának egészen szederjes volt az arca. hogy a lélek elűzését szolgáló varázslat első jelére közbeavatkozzak. Odalentről újabb kiáltások meg dobogás hallatszott. és nagyon is hihetőnek találta az elhangzottakat: szeme fennakadt. elernyedt.lihegte. mert megakadályoztam Hurwood tervét. . . bár egyben erősen olyan benyomást is keltettek.. Sebastian . miközben azért fohászkodott.. hogy. hogy szembenézzen a magát Morcillának nevező férfival. Sanda meglepődött. De talán nem hallottál még a vodunról? Csak azért jöttem vissza ma éjjel a pokolból. hogy még ne ájuljon el. Úgy tűnt. mintha mindketten ugyanazzal a céllal sietnének felfelé. aki két fokkal lejjebb állt meg. . készen arra. drága öcsém. .. s a következő pillanatban a fújtató Jack már hármasával szedte a lépcsőfokokat.. .így is van. majd megfordult.Kiérdemeltem. bár nem volt ellenére a hatás elengedte a testét.

ha így juthatok el a nőhöz.. hogy eljössz! Hozd ide azt a kardot és vágd félbe ezt a fából készült pecket. csak egyszer csúszott el a leveleken. ahogy ő is bezuhant a szobába. felemelte jobb lábát és a széles mellkasra helyezte. Jack. Beth kiügyetlenkedte a darabokat a tartóból 357 TIM POWERS . mert a kopasz férfi nem mozdult a helyéről.Istenem. mint amellyel fegyverét kiszabadította az előbb Morcilla testéből. felemelte a lábát. míg jobbja a mellkasába mélyesztette a kardját. amikor leért. Aztán előrevetődött.. A helyiségben lámpás égett. majd nagyot taszított rajta . hogy válla megroggyanjon. míg Beth Hurwood az ablaknál guggolt: elsőre úgy tűnt. épp oda. és ugyanolyan mozdulattal. majd óvatosan felemelte kardját. Az ajtó be volt zárva. . fekete bőrű nő hevert a sarokban úgy. úgyhogy fáradtan a szemben lévő falnak vetette hátát. bal karjával a falnak csapta az óriás fegyverét. ám egyáltalán nem nyugtatta meg. belerúgott az ajtóba. az ajtó beesett. de esküszöm... bár nagyon kutyául nézel ki. Sanda pedig elejtette fegyverét. A fogam semmit nem ér.Lecsapott a karddal.Persze hogy megismertelek. a földről pillantott fel. Az általános lárma mellett is döbbenet és szörnyülködés hangja hallatszott.John! . Sanda hagyta.Egészen meglep. Éppenhogy. már alig reméltem. ki az. ahogy odazuhanhatott. Ám most riadtan felnézett: tekintete tiszta volt. megteszem. Az egyik ajtógomb fából volt. Jack visszanyerte egyensúlyát. hogy felismertél . amint meglátta. és arcára kiüljön a kimerültség és a kétségbeesés. valaki számos levágott kutyafejet akasztott a falakra..Nem emlékszem.. A férfi felállt és odasietett mellé. Mikor aludtál utoljára? .Nem szívesen öllek meg. . Vaksin a zárra hunyorgott.. A fából készült zár meghasadt. de átvágta a pecket. . . Csak azért nem zuhant le fejjel előre a lépcsőn. Megfordult és körülnézett.ezzel visszakerült a folyosóra.kiáltotta rekedten. megpróbálja megenni az ácsmunkát. ezért odatántorgott hozzá. amit a fényénél láthatott: az egész padlót büdös levelek borították. . míg a kopasz férfi hátrafelé bucskázva legurult a lépcsőkön. és egy nyilvánvalóan régóta halott. Négykézláb.közölte bárgyún.. ahol átjárta a penge.

.Biztos vagy benne. .Jó. úgyhogy megfogta a nő könyökét.. persze hogy veled megyek! De most hallgass végig. és amilyen gyorsan csak merte. és megütötte fülüket a dzsungel trópusi madarainak rikácsolása. mire elkapta a férfi vállát. ha ilyesmi történik és teljesen üres tekintettel nézek rád.Együtt? .A ház északi vége közelebb van a domboldalhoz. Ott biztonsággal leugorhatunk. . .. Mármint másodszor is meghalt.. ..mondta Beth. kérlek! Az az izé a sarokban tegnap éjjel holtan esett össze..és kitárta az ablakot. Most pedig hallgass végig. Nem tudom..Igen. aztán vett egy mély lélegzetet és bólintott. meddig tart. hogy szeretnél velem jönni? . . John!. csak vigyél! Magamhoz térek majd belőle..Ne butáskodj.Ööö. mire a hűs éjjeli szellő kisöpörte a szoba áporodott levegőjét.. már biztonságban vagy. a tető északi vége felé terelte. Me. Joshua Hicks. Nem is tudom. Úgyhogy azóta nem kellett ennem többet azokból a borzasztó ízű növényekből. de egyre ritkul. Háta mögött a nyitott ablakon át jól hallotta a tétován.. Rendben. megbillent. Szóval. A bácsikám. . ne aggódj. Jack kilépett az ablakon át a tetőre..Nem. .Igen. . zavarodottság talán..Van itt egy tető . Menjünk! .Beth követte.. meghalt. ám annál nagyobb zajjal felfelé tartó embereket. Mintha nyitott szemmel elaludnék.. .. és néha rám tör valamiféle.. viszont rettenetesen gyenge vagyok. ISMERETLEN VIZEKEN 358 .szólt közbe Sanda.

Oly üdvös.EPILÓGUS Aztán csak elmúlt a kakas szavára. Két alkalommal kutyák ugatták meg őket.. Sokszor tűnt úgy. még az óra állását is megbecsülhette belőle.* William Shakespeare* Óhosszában egész Spanish Townt bejáró fáklyás. nem bűvöl boszorkány. A szúnyogokkal már nem tudott ilyen egyszerűen elbánni. valahányszor az idő közéig. lóháton közlekedő katonák csapatai miatt kerülték a szélesebb. merre tartanak. egyenesen a fáknak tartana. Az éj ártalmatlan. jobb karban lévő utakat . bár alaktalan tömege lehúzta kabátja zsebét. planéta nem ver. Egész éjjel zeng e hajnal-madár. keskeny csapások mentén. mintha Beth alvajáróként menne mellette. Melyben Urunk születését innepeljük. a látszólag széltében- 359 TIM POWERS . S hogy akkor egy se mér mozdulni szellem. hogy az irigykedő Jack kénytelen volt a karjában vinni * Hamlet (Arany János fordítása) RÁKON ÁT GYALOGOLTAK. az ég tanulmányozásával megállapíthatta. sőt.. így kénytelen volt beérni azzal.Sanda alacsony kőfalakon át. egy darabig pedig egyszerűen csak aludt. Mégsem dobta el az aznap délután vásárolt iránytűt. Mondják. ám Jack meghatározott dallamot Rittyentve egy kézmozdulattal mind a kétszer önmagába hajlította a pletykás szelet. Ahol a növényzet nem borult útjuk fölé. cukornádak sorai között vezette Betht. hogy sarat kent mindkettejük arcára. Tündér nem igéz. oly szentelt azon idő. és ha nem vezetné gondosan kézen fogva.

amint elsuttogott mondatában félreérthetetlenül ott szerepelt a „Sanda” név. csapongó monológban felel neki. ő meg beszélt arról.. de senki nem szólt utánuk. mindig volt a közelben egy kósza lámpás vagy suttogó beszélgetés . Délnek tartottak. Azonban valahányszor Sanda közelebb lopakodott. majd kiugrik a szíve a mellkasából.. ISMERETLEN VIZEKEN 360 . a feje tiszta. hogy szerelemről. amelyre nem is figyelt oda. hogy úgy érezte. születésről és életük hátralévő részéről volt szó benne. Ha már nem sikerült megakadályozni. hosszú. az épületek árnyékában maradva folyamatosan délnek tartottak. Beth olyan gondosan nemtörődöm módon kérdezte Ann Bonnyról. az őserdei ösvény homokos végéhez érkeztek.kétszer a hüvelyében meglazított kard semmi mással össze nem téveszthető csörrenő csusszanása ütötte meg a fülét. reggel háromra jár az idő. halálról. hogy a szigetre lépjen. hogy ellopható csónakot nézzen maguknak. a jelek szerint korántsem Beth nemtetszését vívta ki vele . így aztán hosszú mérföldeket beszélgettek végig suttogva egymással.és bár ekkor épp nem volt alvajáró. Köztük és a tenger sötét foltja között épületek halvány csillagfényes pacája látszott . Sanda mégis fogta a kezét. ahogy maguk mögött hagyták az utolsó kőépületet is. Számos háztömböt és partra vont hajót hagytak maguk mögött. bár nem volt biztos abban. Bármit is mondott. és amikor úgy vélte. A boldogságtól és a kimerültségtől megrészegülten úgy döntött..Jack felfedezni vélte a Tengerészeti Nyilvántartási Hivatalt. egy alkalommal pedig hallott egy kikötőbe illő hangot. Jack és Beth minden eddiginél óvatosabban ment tovább dél felé. és párszor nem túl messze tőlük részeg beszédhangok hangzottak fel. Homályosan tisztában volt vele. veszteségről. az angol hatóság nem kívánta kiengedni onnan.ám a gyalogút nagyobbik részében éber volt. hogy valóban az. aztán amennyire csak lehetséges. Megindultak előre. a part irányába. a lehető leggyorsabban és leghalkabban igyekeztek átjutni az utcákon és nyílt tereken. érettségről. Beth mesélt neki a skót zárdában töltött évekről. ahol a pálmalevelek ponyvája alól kilépvén megpillantották a tengerpartot. Néhol lámpás világított a házakban.. milyen volt utazgatni az apjával és a marionettekkel.

amikor felállt. majd visszaült a bokor mögé. amely a part felől nézve eltakarta őket. üres tekintettel ott álljon mellette. végében egy vitorlás csónakkal. hat scudót nyújtott előre kesztyűs kezében. elsősorban saját magának.vörös fény tűhegynyi pontjait látta felröppenni. a parázstartó körül kuporgó alakok többsége feléjük fordult. amint sár. A szúnyogok itt sokkal roszszabbak lettek. s mivel többé már nem kellett tökéletes csendben mozogniuk. megnyújtotta lépteit. ahogy előre vezette a nőt. . majd üggyelbajjal felhúzta a lányt..Vásárlunk egy hajót. annyira. 361 TIM POWERS . így dideregve tűrte a hajnali szellőt. hogy fél tucat aranypénz elaltatja gyanakvásukat. mivel Bethen közben újra erőt vett a holdkórosság. és ahogy Beth Hurwoodot a móló döngő deszkáira vezette. Sanda elmosolyodott. és megtapogatta kardszíját. ahogy az egyenetlen szél felszította a faszenet -. téli reggelen: egy nyilvánvalóan alvajáró nő hálóingben és bársonykabátban. és az újdonsült napkoronát kapott szürke hullámokat figyelte. szélesen elnyúló láphoz értek.Csak halászok . ahol egyegy teknőcrekesz vagy halászviskó jelentette a táj meghatározó jellegzetességét. .. hogy a menekülők kénytelenek voltak arcuk alsó felére ruhát kötni.Gyere! . mindkettejük arcán szétkent iszap. .és vérfoltos. Mire csúszkálva lejöttek a lankán és a homokban gázolva elindultak a móló felé. az egyre fakóbbá váló csillagok alatt.mondta. majd végül.suttogta. pokrócba bugyolált alak továbbra is csak ott üldögélt a kikötő végében. érzi még a sok aranyscudo súlyát. elegáns ruházatú férfi kíséri ki éppen a dzsungelból. Jack pedig perceken át bámulta a kis parázstartó körül kucorgó fél tucat embert . hogy megbizonyosodjon róla. Pirkadatkor találtak egy roskadozó mólót. Ugyanakkor biztos volt benne.aztán lábujjhegyen áthaladtak a bambuszból rótt kunyhók és vitorlavászon sátrak területén. Órákkal ezelőtt terítette a vállára iránytűtől nehéz bársonykabátját. máskülönben beszívták volna őket a lélegzetükkel. azonban Sanda méltányolta a partszakasz elhagyatottságát. hogy imbolyogva. egy viharvert szalmakalapot viselő. bár az egyikük. Tisztában volt azzal. különös látványt nyújt majd a kettősük ezen a fagyos.

egyensúlyozó lépést. az egyetlen nőt a világon. mert észrevette a hályogos szemeket a szürke arcokban. Tény. hogy a móló végében ülő alak felkel. Nagyjából ezzel egyidőben hirtelen engedett Sanda térde.Ugyan már. . egyiküknek sincs már annyi ereje. Hálás vagyok.Aztán arcáról leolvadt a mosoly. . hát nem emlékszel a kanócokra? A szakállamba meg a hajamba fontam őket..intett Bethnek. hogy minden előzetes megfontolás nélkül leül a mólóra. Nem jobban. a napfény hatására frissen vágott vörösrézként csillogott a haja. hogy belehalhattam volna. csak egyhelyben állni tovább. Pöffentett egyet a szivarjával. a bevarrt ruhákat és a meztelen talpakat. ám a báró. kedves . Válláról lecsúszott a kabát és a kopott deszkákra esett. Lassan parázsló tűz. . akár-ha hátulról tolnák előre.A fenébe! . hogy a kardod eltalált. amikor megszúrtad. mintha Sanda csalódást okozó diák lenne. hogy futni kezdjenek. leveti magáról a pokrócot és elhajítja a kalapot. mint Davies volt.Gyere csak.. Jack a deszkákon és kabátja hátán kaparászva próbálta összeszedni az erejét annyira.suttogta kétségbeesetten. Nem is lepte meg.. és izzó végével Jackre mutatott. a felkötött állakat. Semmi másra nem volt képes. hogy felállhasson. és szeretném. Feketeszakáll. Jack .. ISMERETLEN VIZEKEN 362 .dörmögte. mire azon kapta magát.Hamarabb találkozunk a pokolban. .suttogta.folytatta az óriás. Beth tett még két apró.Köszönöm. mire a napfény megcsillan kopasz fején. . Az égő szivar is ugyanúgy megfelel erre. A kopasz férfi szomorúan ingatta a fejét. hogy elkísérted idáig a menyasszonyomat. ha te lennél a fedélzetmesterem. Beth mostanra kettejük között félúton himbálta magát. ahogy be kellett látnia. ez a drogue hívja fel magára Samedi báró óvó figyelmét. . a lépcsőn. Kivette szájából a szivart és rámosolygott. a temetők jó öreg ura még azelőtt helyrehozta a sérülést. mire a lány botladozva megindult. aki vért hagyott maga után Ereboszban. .De én nem vagyok haragtartó fajta . . Sanda hunyorgó szeméből könnyek csorogtak a nyűtt deszkákra.Te halott vagy .Megöltelek.

Most új becenévre van szükségem. . Némi segítséggel talpra állt. akárha valaki rácsapott volna az ég fedelére. és elkiáltotta magát: . majd szorosan megmarkolta a fegyvert. Sanda oda sem figyelve maga felé húzta bársonykabátját. és addig nyomta a tűt a bőrrel borított markolatba. Kétséget kizáróan igazolták ezt.mondta. . hogy már nincs egyedül. Ezután kesztyűs jobbját óvatosan a markolatra helyezte.felemelte a fejét. mondjuk Kopasz. vért köpködve kivette az eszközt a szájából. Metszőfoga alatt betört az üveg. Kezét a zsebbe csúsztatta. Az óriás kinyújtotta kezét Beth felé. amivel betörhette volna az üveget! Feketeszakáll elérte a nőt.A hatalmas férfi felnevetett. karcsú alakjáról... Nem volt nála semmi..Phil! Nem kellett hátranéznie.Feketeszakáll halott. majd ráharapott: morzsolódó üveget ízlelt és érezte. Egészen elszédült. Lehetnék.Újra felnevetett. A nemrég vásárolt iránytű volt az. és tapintás alapján felismerte a sárgaréz keretes. hogy a tű kiálló hegye a tenyerének nyomódjon. átszúrt kézével felemelte kardját. de nem fordult el a nőtől. halott tengerészei is: beteg lovak módjára az orrukon szedték a levegőt. Hevesen verni kezdett a szíve. amíg megérezte. a kabátra zuhant. kirázta belőle a tűt. és reményei szerint kellően meggyőző. majd előhúzta kardját. így is tudta. émelygett. Jack . foga és állkapcsa helyén nem érzett mást. amint legalább egy őrlője széttörik. vérző. és vele nevettek mozdulatlan. hogy a fémdarab mélyen a kezébe fúródjon. és megpillantotta Feketeszakáll kezét Beth vállán: a látvány még egy kis erőt adott neki. és csoszogva megindult Feketeszakáll irányába. Sanda kinyitotta száját és beletette az iránytűt. .Minden bizonnyal te is hallottad. kétségbeesett nyögés kíséretében arccal előre a mólóra. üvegtetejű korongot. úgy nyihogtak.. 363 TIM POWERS . csak fájdalmat . mire szilánkokat. és most kemény tárgyat tapintott benne.. Jack előhúzta a zsebből az iránytűt. és egy pillanatig ügyefogyottan babrált vele. Váratlanul rátörő megérzéstől hajtva feje fölé emelte a pengét. ám tekintetét most már nem vette le Beth Hurwood egyre közelebb érő.. hogy csikordul a markolattüske acélján. mire a levegő valósággal megdöndült.

így kénytelen volt hátrálni. Jack kis híján elájult a fájdalomtól. Fogalma sem volt róla. és . kivett egyet az izzó. Jack minden megmaradt erejét beleadva Feketeszakáll hasába mártotta kardját.. oly finom mozdulattal.Csakhogy bár a testes alak körvonala élesen kirajzolódott az egyre világosabb tenger és ég előtt. Egy illat volt az. Jack kiáltása mintha mindkettejüket megidézte volna. meglehet. majd roppant méretű bal markába szorította. A móló deszkáin csosszanó csizmájának zaja már-már fülsértőnek hangzott. amikor megindult előre. A nagydarab férfi tekintete meg sem rezdült. amilyenre csak bírta. majd kézfejével kiverte a szivart az óriás szájából. ahogy a kard hegye kibukkan a másik hátán. Sanda akkor döbbent rá.legalábbis egyelőre . Kölni. szemét olyan tágra nyitotta. hogy a testetlen Leó Friend valahogy ugyanazt a helyet foglalja el. azonban hiába csúszott beljebb még néhány hüvelykkel a penge az óriás testébe. de többé már ő sem volt egyedül. Tett egy lépést előre. honnan tudta ezt. A továbbra is véres vigyort villogtató Feketeszakáll még egyet lépett előre. ez az. hamu lepte faszéndarabok közül. ahogy fegyverének dőlt és megpróbálta megvetni a lábát. A száj véres. a tű végigkaristolta kéztőcsontjait. és kizárólag Feketeszakáll volt abban a pillantásban. ISMERETLEN VIZEKEN 364 . Ajka nedvesen csillant. csokoládészirup és mosatlan fehérnemű bántó keveréke telítette meg a levegőt. ám most már egyenesen Sanda szemébe nézett. Az öböl egész hosszában riadtan zsibongó tengeri madarak kaptak szárnyra.. Sanda pedig felkészült a kezéből fakadó kínra. Leó Friend semmivel össze nem téveszthető kipárolgása.. Feketeszakáll keze felcsusszant és ráfonódott Beth vállára. de magabiztos mosolyra húzódott.. Talán egy zajból? Szagból? Igen. s most érezte. A szivar reszketegen ragaszkodott alsó ajkához. s amint az sziszszenve a móló alatti vízbe ért. Sanda megragadta a nő másik vállát és elfordította.. mintha elé kínált tálcán lévő cukorka lenne. szétnyíló száján süvöltve járt ki-be a lélegzete. amelyet az óriási kalóz. Csakhogy az óriásnak sikerült elérnie a parázstartót: lenyúlt. akarata ellenére.az ő kezében van a gyeplő..

A sok pénzbe került. majd jobbjával előhúzta a saját tőrkardját. Könnyed mozdulattal hátralépett. azonban eszébe jutott. amit mond? Sanda szívesen engedelmeskedett volna neki. és amikor megszólalt..Nyisd ki a tenyered és dobj el! A kis faemberke Jack hangján szólalt meg! Talán nem azt jelenti ez.. Dobd el a kardot! Sanda biztos volt abban. . . amíg megszáradt a fejét tartó ragasztó. legyenek a mi céljaink a te céljaid is. Jack . aztán felkacagott.Feketeszakáll ujjai közül füst kanyargóit elő és oszlott szét a levegőben.Választhatsz. a penge kicsusszant belőle. hogy vesztett. 365 TIM POWERS . . . bármennyire is fáj. de jól érthetően. ahol állsz! Feketeszakáll meglepődött. . De ha elengedi.Valaki megtanított a vér és vas trükkjére? Rámarkoltál szorosan egy iránytűre? Ez Samedi báró ellen nem használ.krákogta az óriás.Jack pedig egyszerre az asztalosműhely padjára zötytyent. Nem dobhatja el csak úgy.Lassan parázsló tűz . és kinyílt a szája. hogy megadjuk magunkat Woodes Rogersnek . .mondta. azonban háta mögött ott érezte Philip Daviest. és nem vonatkoznak rá azok a szabályok.ismételte a marionett. . vagy halj meg ott. A fájdalomtól és a súlytól remegett a karja. de egy hosszú szálka kiállt a hátából. neki pedig mozdulatlanul kellett szorítania. amikor ezt megszerezték.mondta végül halkan. mennyire büszke volt az apja. akkor pocsékba megy.. Egy pillanatig csak állt és meredten bámulta a kesztyűs kézből csepegő vért. . és a jobbjában tartott marionettet bámulta. Nehéz is volt a fabáb.. hogy így kell tartania. Több ám ő egyszerű szónál. és mivel Sanda nem engedte el a kard markolatát. Már századokkal Jean Petro születése előtt tanította a karib indiánoknak. hogy érdemes azt tenni.Az embereimmel New Providence-re tartunk. és fájdalmasan bökte a tenyerét.Jaj.. yardnyi magas szicíliai fajtából való bábu volt.mondta rekedten. Csatlakozz hozzánk. féligmeddig mintha ő buzdította volna. A marionett rászegezte élénk színekkel festett szemét.Dobj el! . .. Jack pedig hallotta a hús sistergését.Dobj el! . miért is kell tartani az éjszakától.

ő pedig sietve felidézte. Jack. amit egy vénséges vén néger férfi mondott neki egy alkalommal egy csónakban. kopasz. hogy elengedje -.. ám puha tenyér megnyugtató érintését érezte a vállán. hogy magához tért révületéből és újra teljesen éber. ha azt is elherdálná. ami örökké tartana. ahogy meglátta a kard ujjvédőjének hajlatában meggyűlő és a férfi alkarján végigcsorgó vért. és most elpocsékolta. és egy óriási.. „Ezt a húzást a sárgolyóval Philip Daviestől leste el. „Jaj. ahogy a szálka még fájdalmasabban bökte már a tenyerét.” A néger már nem volt sehol. Sanda lehunyt szemmel állt. és öszszerándult.. ha a saját életemet tartom a kezemben? Fáj.„Végül is miért ne? . hogy eldobja. Ám ezzel egyidőben felfogta azt is. ő pedig úgy döntött.. mi is hangzott el itt az előbb. hogy a különös jelenet nem egy újabb álomkép..” Aztán eszébe jutott valami. . a fegyver imbolygott a kezében . akinek rettenetes vágás szaladt végig a hasán.gondolta. Nem örülnék neki. kezében kardot tartott. füstölgő öklű férfival nézett szembe. Kapott tőle még valamit. de ISMERETLEN VIZEKEN 366 . Feszültség volt a levegőben és halálos fenyegetés. A csípős levegő és a tenger tiszta illata volt az. és hogy a kopasz ember megpróbálja elérni... Dobd el a kardot!" Pillantása Sanda kardot markoló kezére rebbent... $ Beth érthető módon lassan ébredt rá. Valaki megtanított a vér és vas trükkjére? Rámarkoltál szorosan egy iránytűre? Ez Samedi báró ellen nem használ. a Szajnán. és körülötte halott emberek állnak.nyilvánvalóan arra készült. és egyenesen Beth Hurwood arcába bámult.Mi van akkor. méghozzá hajnalban egy mólón van éppen a hálóingében. amelyről vér csöpögött. Előtte ott volt John Chandagnac.. ami végül meggyőzte... és egyébként sincs semmi. egy darabig még képes lesz tartani ezt a bábot. hogy a Jack tenyerét csíkokra szabdaló vastű jelenti a férfi egyedüli reményét. Kinyitotta a szemét.

Feketeszakáll még egy lépésnyit hátraszorult. mintha 367 TIM POWERS . ennyi.. amelyek csakis nők számára elérhetők. engem. Ahogy kettejük vére találkozott. annak a Philip Daviesnek a hangja volt!. $ . lemondva mindenki másról. a kopasz férfi hátratántorodott. azt hiszem. a másikkal egyenesbe igazította a kardot. amíg a halál el nem választ? Feketeszakáll üvöltött tehetetlen haragjában...Elfogadsz-e.. . ööö. és férfiak kizárólag meghatározott feltételek mellett használhatják. követte a kézvédőn át a markolattüskét. Annak a kalóznak. mintha ezzel akarná eltakarítani az ellenállását. és úgy reszketett.. hites férjedül a mai naptól fogva . akár egy ázott macska.itt elvigyorodott -. Saját forró vére lecsordult a hideg acélon.Az enyém vagy! Nem mehetsz.. . . mintha valaki egyfolytában szórakozna valamin.Igen . Előhúzta fegyverét. legyen az gazdagabb vagy szegényebb.fuldokolta. Johnt. ám Beth tudta. Jack szeme kipattant. csak akadályt gördítettek az útjába. Fél kézzel határozottan megragadta a vállát. valamit a mágia területeiről. ezzel még nem győzték le. elfogadsz-e engem. amit neki tudnia kell. süvítő ívekben suhogtatta maga körül.Igen. . méghozzá úgy... Elizabethet. és találkozott a tekintetük. Azonban magyarázott valamiről. betegségben és egészségben.Nem! . viszont Sanda úgy érezte. és elkeveredett a férfiéval.. és nagy. ő pedig cinikus csengése miatt először nem akart odafigyelni rá. lemondva mindenki másról. Elizabeth.szólt Jack. hites feleségedül a mai naptól fogva. . amíg a halál el nem választ? A hűs tengeri szél lobogtatta bokája körül a hálóingét. hogy megmarkolta a borotvaéles pengét..Beth már oda is lépett..És te.. Megvágott keze remegett a kard pengéjén. betegségben és egészségben.... legyen az gazdagabb vagy szegényebb.. Azzal Beth elengedte a pengét és magához szorította megvágott tenyerét. Aztán meghallott a fejében egy hangot. John.

felébredne: elöntötte az éberség. már-már érezte. kiűzött lények kiáltásait. úgy szökelltetik coupé és fléche-ben a kopasz férfi irányába engedelmes marionettönmagát.az óriás keresztvágással hárított. de azon kapta magát... amint mézesmázos hangú. csakhogy az ő pengéje már nem volt ott. így kényszerítette magát.. hogy ne lépjen hátra és ne is engedje el a vértől csúszós markolatot... és most a külső vonal alsó részénél bukkant fel ismét. és egyszerre mintha könnyebbé vált volna kezében a kard.. amivel érzékelte a napfény elől a tengerbe és az őserdőbe menekülő. Sanda pedig lendületét kihasználva döfte bele ellenfele oldalába. hogy Feketeszakállnak ront. kiterjesztette látóterét. amint megrángatott csomók módjára pattannak vissza a semmibe. a hárítás alá rántották.. aztán visszalökte őket valami olyan erő. amelynek ő is alkotóeleme volt: a kezébe szúrt delejezett vasdarabon... és újra kinyújtotta Feketeszakáll belső vonalában . Képtelen volt megállapítani.. Élettelen elemekből varázslattal létrehozott hamis személyiségekét. . És egy láthatatlan. Feketeszakáll hökkenten húzódott kinyújtott kardja védelmébe. Az utolsó nagy lépés után Jack szinte már megtapasztalni vélte a zsinór gyors felfelé rándulását. ám mindenek fölébe ISMERETLEN VIZEKEN 368 . s a kard hideg pengéjén.Aztán a dolgok haldokolni kezdtek körülötte. Majd egy pillanatra kitágult a látómezeje: Beth szemén keresztül látta önmagát a móló túlsó végében. amint erő árad végig a kapcsolaton.. amelytől rögtön össze is fonnyadtak. ahogy valahol messze felette ügyes kezek himbálják a keresztfát. s bár szedte a lábát és az ő keze tartotta előreszegezve a pengét.ám Feketeszakáll még mindig állt. a kard révén Feketeszakáll zsigereit is.. mivel érezte. iszonytató módon. Beth vére és a sajátja keverékén. csábító dolgok kérnek menedéket az elméjében. Nem egészen hallás volt. ahogy fürgén elrántotta fegyvere hegyét a másik kardja felett. egyúttal. majd egészen átszúrta vele. az apja vagy Davies buzdította-e erre. A körülöttük lévő halottak megindultak feléjük. Bár nem reagált rájuk. érezte. Forróság csapta meg a kezét és kis híján leszédült a móló végén .

amikor kiadja nekik a parancsot. némi szivattyúzással átjutnak majd ezeken a nehézségeken. míg végül sikerült kihúznia. és bal kezéből metronómot idézően csöpögött a vér. A szerencséje nyilvánvalóan jó szelet kapott. az összes fény halálát idézően fekete és hideg lény. A nap már fenn járt az égen. 369 TIM POWERS . ami a kegyelem feltételeinek megsértését jelenti? Csak most figyelt fel rá.magasodó.. hiszen összeházasodott Beth Hurwooddal. hogy induljanak visz-sza New Providence-re? S vajon meggyőzhető-e Woodes Rogers. Úgy tűnt. A halottaknak nyoma sem volt. ámulva pillantott a holttestre. hogy az iránytű még mindig kiáll jobb keze véráztatta kesztyűjéből. mielőtt elkúszott a nyugat felé húzódó éjszaka irányába. Kis idő múlva felnézett. Amikor aztán Feketeszakáll előrezuhant a mólóra és végre kicsavarta a kardot Jack zsibbadt kezéből. aki kénytelen volt lemondani tönkrement hordozójáról. mivel tele volt szablyától eredő vágásokkal és a pisztolygolyók ütötte. és biztos volt benne. és a móló végéből a hajnalpírtól sziporkázó tenger hullámai közé vetette. és Jacknek az jutott eszébe. karja az oldala mellett lógott. mintha telibe találta volna egy pika. Majd hunyorogva a napba tekintett és halkan. majd a sebesült kezével kijuttatni a vitorlást oda. Ám a gondjai még ezzel sem szűnnek meg. bal válla pedig szinte teljesen lehasadt.. és meredten nézte. hogy szükségvitorlázattal. ha szeretné bekötözni a sebeiket. Elvégre ennél sokkal. készíteni egy máglyát Feketeszakállnak és meggyújtani. még mielőtt Borza felszedi a vasmacskát és elhajózik. Elmosolyodott.. Beth csak állt ott. Csupaháj idéző varázslata megfogant: Sanda valóban Feketeszakáll Óvilágból érkezett halálának bizonyult. de sokkal rosszabbat és átvészelt már. és még csak el sem fintorodott közben. de vajon fellázad-e végletekig hajszolt legénysége.. dermesztő esküvést tett neki. kráteres sebekkel. hogy az elmúlt két hétben történtek között nem fordult elő semmi olyasmi. mérhetetlenül elégedetten felnevetett. Nagy óvatossággal előrehátra mozgatta érzéketlen húsában a tűt. ahol a Carmichael várakozott. sietnie kell. Bethnél idővel feltehetően véget érnek ezek az időszakos kimaradások.

Arcán a letörölhetetlen mosollyal nekilátott tépést készíteni csipkés kézelőjű ingéből. ISMERETLEN VIZEKEN 370 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful