Deepak Chopra Merlin és Artúr király

A MÁGUS ÚTJA
- Hallottál már a mágus útjának nevezett tanításról? – kérdezte egyszer Merlin. Artúr felpillantott sikertelen tűzrakási kísérletéből. A tűzgyújtás nehéz művelet volt a nyugati tartományok kora tavaszi párás reggelein. - Nem, sohasem hallottam róla – mondta Artúr rövid gondolkodás után. – Mágusok? Arra gondolsz, hogy ők különleges dolgokat visznek végbe? - Nem, csak olyasmiket, amiket mi is teszünk – válaszolt Merlin. Ujjainak egyetlen csettintésével lobbantotta lángra az Artúr által összegyűjtött aprófa nedves halmát, mert elunta a fiú ügyetlen kísérletezését. Azonnal fellobbant a láng. Merlin ekkor kitárta tenyerét, és ennivalót szerzett a puszta légből: két vörösesbarna burgonyát és egy maréknyi gombát. – Tűzd ezeket a nyársra, és süsd meg! Mondta. Artúr magától értetődően bólintott. Kb. tízesztendős volt, és csak Merlint ismerte. Ameddig csak vissza tudott emlékezni, mindig együtt voltak. Bizonyára volt valaha édesanyja, de arcát még haloványan sem tudta felidézni. Megszületése után néhány órával a fehér szakállú öregember már érvényesítette a királyi csecsemőre vonatkozó jogait. - Én vagyok a mágus tudományának utolsó őre – mondta Merlin -, és talán te leszel az utolsó, aki megtanulja azt. Artúr a nyársakat a tűz fölé rakva hátratekintett a válla fölött. Kíváncsi lett. Merlin Mágus lenne? Sohasem tűnt föl neki. Kettesben éltek az erdőben és a kristálybarlangban. A barlang derengése adott nekik fényt. Artúr úgy tanult meg úszni, hogy hallá változott. Ha enni akart, megjelent az élelem, vagy éppen Merlin adott neki valamit. Nem így áll a helyzet mindenkivel? - Tudod, hamarosan elmész innen – folytatta Merlin. - Vigyázz, ne ejtsd azt a burgonyát a tűzbe! – Persze a fiú már bele is ejtette. Mert Merlin visszafelé élt az időben, és figyelmeztetései mindig túl későn érkeztek, mindig csak az apróbb balesetek után. Artúr letörölte a hamut a burgonyáról és visszatette a zöldellő fáról vágott nyársra. - Sose bánd, majd az lesz a tied! – mondta Merlin. - Mit értesz azon, hogy elmegyek? – kérdezte Artúr. Csak ritka alkalmakkor járt a közeli faluban, amikor Merlin piacra ment, de ilyenkor a mágus elővigyázatosan mindkettőjüket vastag, csuklyás köpönyegbe öltöztette. Mivel a fiú jó megfigyelő volt, nyugtalanította az, amit másoknál látott. Merlin különös, bandzsító tekintettel nézett tanítványára. – A mocsárba küldelek, vagy – ahogyan a halandók nevezik – a világba. Azért őriztelek meg ennyi éven át a mocsártól, hogy olyasmire tanítsalak, amit sosem szabad elfelejtened. – Merlin hatásszünetet tartott, majd folytatta – A mágus útjára. Miután kiejtette ezeket a szavakat, hosszú ideig egyikük sem szólalt meg, ahogyan ez régi barátoknál már csak lenni szokott. Szinte együtt lélegzett az öregember és a fiú, s így Merlinnek éreznie kellett, milyen nyugtalanul, ketrecbe zárt tigrishez hasonlóan vágtatnak Artúr gondolatai. Elköltötték az étket, és a fiú elment, hogy megmosdjon a barlang alatti azúrkék tavacskában. Amikor visszatért, Merlin a kedvenc szikláján napozott (bár a napozás kifejezés sajátosan értendő: a boglyas felhők épp csak annyira nyíltak meg, hogy egyetlen

napsugár áthatolhasson a fák koronáján, és elérje a mágus hófehér haját). Ekkor szólalt meg először a fiú: - és mi lesz veled? - Velem? Ne légy beképzelt! Egész jól elleszek a segítséged nélkül is, köszönöm. – Amint rövid visszavágása végére jutott, Merlin máris érezte, nagyon megbántotta a fiú érzelmeit. De a mágusok nem szívesen kérnek elnézést. Ekkor egy szép, fehér kőrisből készült íj jelent meg Artúr előtt a földön, aki buzgón lehajolt érte, és rögtön kezdte felhúrozni. Saját jelrendszerüket ismerve, ez volt az öregember bocsánatkérése. - Nem magam miatt aggódom – folytatta Merlin -, hanem a tudás elvesztése miatt. Mint mondtam, talán te leszel az utolsó, aki megismeri a mágus útját. - Akkor majd gondoskodom róla, hogy el ne vesszen! – ígérte Artúr. Merlin bólintott. Aznap már nem beszélt a mágus útjáról és számos további napon sem. Aztán egy júniusi reggelen Artúr arra ébredt, hogy fenyőtű ágyát hó borítja. Didergett és felült. Őzbőr takarójáról fehér hópelyheket söpört a levegőbe. - Azt hittem, ezt csak decemberben csinálod – mondta. Merlin nem válaszolt. Némán állt a táborukat borító hóban. Valami furcsa termett előtte: egy nagy szikladarabból kiálló kard. A hideg ellenére egyetlen hópihe sem tapadt a kőre, az ötlábnyi ragyogó damaszkuszi acélból kovácsolt penge ragyogóan szikrázott. - Mi ez? Kérdezte Artúr. A kő látványa mélyen felzaklatta, de fogalma sem volt róla, miért. - Semmi – válaszolta Merlin -, csak emlékezz rá! Egy perc múlva a kard és a kő elhalványodott, s mire Artúr visszatért a reggeli mosdásából, a tisztáson ismét meleg volt, a hópihék elolvadtak a nyári nap melegében, és a kő, mint álom, eltűnt. A fiúnak sírhatnékja támadt, mert megértette: a jelenés Merlin búcsúját jelezte, a búcsút és az emlékeztetést. Artúr további életének eseményeit jól ismerjük a legendából. Egy havas karácsonyi reggelen, Londonban a kőbe szorult kard csodás módon újra megjelent a katedrális előtt. A templomból kijövő tömeg meglepetésére kihúzta a kardot, és ezzel megérdemelte a királyságot. Hosszú, elkeseredett harcot folytatott ellenfeleivel a trónért, majd királyi székhelyként megalapította Camelotot. Napról napra, életre váltotta a mágus útjának titkait. Halála után történelmi figurává lett. A későbbi korokra maradt, hogy eleltöprengjenek azon, mit tanított Merlin a kis tanítványának az erdőben töltött évek során, még mielőtt Artúr a kőhöz lépett volna, hogy a drágaköves markolattal egyben a sorsát is megragadja. Azután Camelot elesett, és rövid idő alatt szertefoszlott Artúr világa. Az ország viszálykodásba és tudatlanságba süllyedt. Merlin – jóslatának megfelelően – fajtája utolsó képviselőjének bizonyult. Utána nincs több mágus a nyugati kultúrában. De Merlin sohasem hitte, hogy a mágus útjának sorsa a történelem alakulásától függene. - Amit tudok, az a levegőben van – szokta volt mondani. – Lélegezz, s máris jelen lesz! – A mágusok időtlen dolgokat ismernek, és ennek megfelelően tudásuk tárháza kívül van az időn. Az ösvény nyitva áll. Bárhol kezdődhet, nem vezet sehová, mégis igaz. Mindez kibontakozik számunkra is, ha Merlint hallgatjuk. ELSŐ LECKE A mágus mindannyiunkban létezik. A mágus mindent lát, és mindent tud.

A mágus minden ellentét, így például a világosság és a sötétség, a jó és a rossz, az öröm és a szenvedés ellentétei fölött áll. Mindaz, amit a mágus lát, a láthatatlan világban gyökerezik. A természet a mágus hangulatait tükrözi. A test és a tudat szunnyadhatnak, de a mágus mindig ébren van. A mágus birtokolja a halhatatlanság titkát. - Tessék, kóstold meg – szólt egy napon Merlin, és egy tál levest tolt a gyermek Artúr elé. Artúr bizonytalankodva engedelmeskedett. De az étel nagyszerű vadhúsleves volt, amit Merlin erdei gyökerekkel ízesített, amikor a fiú éppen nem nézett oda. Ellenállhatatlanul finom volt, s Artúr mohón mártotta bele ismét kanalát, de a mágus ekkor kivette kezéből a tálat. - Várj, kérek még! -, szólt még mindig teli szájjal. Merlin azonban a fejét rázta. Az egész lakoma benne van az első kanálban – dorgált szelíden. Artúr először csalódottságot érzett, de azután rájött, olyan elégedett, mintha megette volna az egész tálnyi levest. Később, míg Artúr a fa alatt szundikált, Merlin csendesen odalépett, és az egész nagy tálat letette melléje. Elmenőben így szólt: - Csak gondolj bele, mire szolgálna a mágus iskolája, ha bemutathatnék mindent már az első leckében?! A LECKE MEGÉRTÉSE Egy élet kell ahhoz, hogy megtanuljuk a mágus tanítását, de mindaz, ami majd évek, évtizedek során bontakozik ki számunkra, már ott van Merlin legelső leckéjében. Ekkor mutatkozik be a mágus. Leírja számunkra az élet, a halandó és halhatatlan közötti feszültséget. Mindezt csodás módon. Mert Merlin nem jelenik meg testi alakjában. A formáknak nincs jelentősége az ő számára. Látta a világok keletkezését és elmúlását, korszakok kibontakozását, és hozzáállása mindig mindenhez, örökké azonos volt: ő a látó. A mágusok látók. Mit látnak? A teljesség valóságát, nem csupán sok-sok részletet. - Te mindig mágus voltál? – kérdezte Artúr. - Hogyan lehettem volna? – válaszolta Merlin. – Egykor én is ugyanúgy járkáltam, mint most te. Ha az emberre tekintettem, csupán hús-vér alakban láttam. De az idő múlásával észrevettem, hogy az az ember egy házban lakik, s ezáltal kitágítja testét: a boldogtalan és zavaros érzelmű emberek rendetlen házban laknak, a boldog és kiegyensúlyozott emberek pedig rendezett házakban. Ez csak egyszerű megfigyelés volt, de aztán arra gondoltam, hogy amikor megnézek egy házat, valójában a lakóját ismerem meg jobban. Azután a látásom szélesebb lett. Ha rátekintettem valakire, elkerülhetetlenül megláttam vele a családját és a barátait is. Ezek is a személy kiterjesztéseit jelentették, s még többet mondtak el róla. A látásom pedig tovább szélesedett: az ember megjelenése mögé láttam. Láttam az érzelmeit, a vágyait, a félelmeit és az álmait. Ezek is minden kétséget kizáróan a személyiség részei, csak épp észre kell venni!

A minden emberből kiáradó energiákra kezdtem figyelni. Ekkorra a hús-vér valóság veszített jelentőségéből, s lassan bárki, akivel találkoztam, egész világokat jelentett számomra. Végül rájöttem, hogy minden élő az egész világmindenséget hordozza magában, csak éppen különböző álruhákban. - Valóban így van? – kérdezte Artúr. - Egy nap majd felfedezed, hogy magadban hordozod a világmindenséget, s ekkor te magad is mágussá leszel. A mágus nem a világban él, hanem a világ él őbenne. Századról századra a mágust mindig felkutatták, akár a mély erdő barlangjaiban élt, akár tornyokban vagy templomokban. A mágusok különböző neveket is viseltek, mint pl. filozófus, csodatevő, látnok, sámán, guru. “Mondd meg, miért szenvedünk? Mondd meg, miért vagyunk túl gyengék ahhoz, hogy jó életet alakítsunk ki a magunk számára?” A halandók csak a mágusoknak tehették fel e nehéz kérdéseiket. Figyelmes hallgatás után a mágusok, a mesterek és a guruk mindig ugyanazt mondták: “Meg tudok oldani minden tudatlanságot és szenvedést, ha azt megérted, hogy: benned lakozom. Ez az elkülönült ember, akihez látszólag beszélsz, valójában nem különálló. Egyek vagyunk és azon a bizonyos szinten, a kérdéseid közül már egyik sem létezik.” Amikor Artúr egyszer arról panaszkodott, hogy Merlin az erdőben szinte fogva tartja őt, és csupán pillanatokra láthatja az emberi világot, a mágus rámordult. A világot? Miből gondolod, hogy azok az emberek, akiket a faluban láttál, élnek? Az öröm és a bánat foglalkoztatja őket, az egyiket keresik, a másikat minden erővel igyekeznek elkerülni. Állandóan az izgatja őket, és az okoz nekik mélységes aggódást, hogy gazdaggá vagy szegénnyé lesznek-e. Szerencsére a bennünk lakó mágus semmi ilyesmit nem él át. Ő az igazságot látja, s nem látja a valótlant. Az ellentétek játéka – öröm és bánat, gazdagság és szegénység, jó és gonoszság – csupán addig tűnik valósnak, amíg nem a mágus tágabb szemszögéből nézed a dolgokat. Természetesen az átlagember számára a napi élet fenti drámái nagyon is valósak. Az élet külső megnyilvánulásai jelentik magát az életet mindaddig, amíg az érzékeidnek hiszel: annak, amit látsz és érzel. A halandók midig a mágushoz fordulnak, hogy a jelenségek e rabságából kiszabaduljanak, s minden értelmet kapjon. “Kell valami többletnek lennie, amiért élnünk érdemes”, gondolták, bár nem tudták pontosan, mi lehet ez a többlet. - Tölts némi időt azon töprengve, hogy miért látsz valamit, s ne csupán azzal, hogy mit látsz! - tanácsolta Merlin Artúrnak. Az első lecke tehát: tekints a határos énednél mélyebbre, hogy megpillanthasd határtalan énedet! Less a halandó álarca mögé, hogy megleld a mágust! Benned lakik, s nem találod meg sehol máshol. Ha viszont egyszer fölfedezted, te magad is látóvá leszel. Lépésről lépésre fog ez megvilágosodni számodra. Mielőtt igazi látóvá lennél, már érzed majd, hogy az élet többet hordoz, mint amennyit megélünk belőle. Olyan az, mintha egy csendes hang suttogná: - Találj meg! – E hang érzelemmentesen, békésen, önmagával harmóniában és nehezen megfoghatóan szólít. A mágus hangja, de a tiéd is! A LECKE MEGÉLÉSE Merlin mondanivalója finoman hat, ahogy a víz is mélyen beszivárog a földbe. A ma fakadó források vize évezredekkel, talán évmilliókkal ezelőtt hullott esőként a Földre. Senki sem ismeri igazán e rejtett vizek életét, hogy merre haladnak, mi történik velük a

Amikor e lecke feldolgozásán töprengve üldögélsz. Az értelem és az érzelmek a fájdalmat. Ez a szeretet fénye. A finomabb rétegben a kiválasztás elutasítást is tartalmaz. Összehasonlítja az új élményt a régiekkel és döntést kínál: ez jó. az erős megszólításra adott pozitív válasz. hogy a bölcsesség elvégezze a maga munkáját! Ne várj. Értelmed azzal teszi fontossá magát. az jó lesz. Az érzelem bevonja az emlékbankot majd késleltetett választ ad. az övétől különböző látásmódra. A létezést vagy a szeretetet nem tudjuk erőfeszítéssel elérni. S bár mindannyian azt tanultuk. Az érzelem egyszerre egy valamire összpontosít. Az agy emlékek óriási tárházát őrzi és újra meg újra. ne feltételezz bármiféle eredményt. Tehát az érzelem is. Mielőtt azt mondhatnád “ezt szeretem”. de erőfeszítést igényel. sőt örömmel nyugtázza mindazt. De kiszabadulva a gravitáció erejéből. hogy elutasít. hogy minden én magam vagyok. átszáguld közöttük. a csalódottság. ott van a béke! Tehát a Merlin világába vezető első lépésként elég azt felismerni. de ettől alig eltérő útjai: a “szeretem ezt…” alapvetően azt jelenti: “Szeretem megismételni azt. . Így van ez Merlinnel is. Merlin egyszerűen csak van. de a mágus szerint a szeretet a csendben rejtőzik. mert az értelemnek állandóan készenlétben kell állnia. Ez igencsak különbözik a Te . hogy az erőfeszítés hasznos. Furcsának tűnhet. értelmed fellázadhat. engedd. Ez mégsem tehetetlen létezés csupán! A mágus világában minden azon a meglátáson alapszik. ami olyan jó érzést okozott korábban”. Engedd. unalomhoz. hasonlítanak a tengeri rózsa minden érintésre összeránduló karjaihoz. Éveken keresztül hűséggel szolgált. A választás nem rossz. Érzelmeid azonnaliak. a dolog nem egészen így áll. Marad-e így még helye a csendnek? Mert csend nélkül nem jut szóhoz a mágus! Csend nélkül nincs mód az élet igazi érzékelésére.gondolataidtól és érzelmeidtől meghatározott – látásmódodtól. és csodásan tiszta forrást hoznak létre. vagy munka nélkül nem érhetünk el semmit. Ha kis időt csendes üldögéléssel és odafigyeléssel töltesz. nem tekintik közömbösnek: félnek tőlük. Az érzelmek tehát azonnali. de légy készen mindarra. Amikor a halandók tanácsot kérnek a mágustól. ami felmerül benned. – Hogyan tudsz ilyen lelki békében élni? – kérdezik a halandók. A kiválasztás szokása igen sok energiát emészt fel. nem azért teszik. az értelem is kiválasztó elem. hogy megtaláld a mágust és megtanuld becsülni a látásmódját. sem késleltetettek -. az rossz. nemet mondva minden. az öröm pedig kiterjeszkedést és felszabadultságot. megszokott érzelmek. A mágus elfogadással. Érzelmeid csatlakozhatnak ehhez a bizalmatlansághoz. mást viszont nem. ezért elutasítják.Nézz magadba. hogy létezik. a szeretet érzéshullám. el kell utasítanod más lehetőségeket. ami történik! Mert akármi történik. Ne állj ellent az ilyen érzelmeknek! Ezek a választáshoz kapcsolódó régi. aggódáshoz. holott az olyan finom a mélyebb rétegekben. átgondolatlan választ adnak minden helyzetre. ami éri. kételkedéshez vagy bármi máshoz.mélyben rejlő kövek közt. e vizek a felszínre törnek. Ha érzelemként nézzük. És a mágus válasza: . hogy ez megtörténjen. Az első lecke arra szolgál. A fájdalom érzelmi összehúzódást okoz. mintha észrevették volna. A mágusnak viszont nincsenek ehhez hasonló válaszai – sem azonnaliak. miként a csecsemő is önkéntelenül mosolyog vagy sír. ügyelnie kell arra. mint a zárt rózsabimbóban nyugvó szirmok. hogy a megbántottság. ezt érdemes megismételni. a magányosság és számos további fájdalmas tapasztalás ne ismétlődjön. Az értelem nem azonnali módon válaszol. a szavak lassan átjárnak. Az elutasított dolgok könnye kapják a félelem színezetét. Érzelmi éned érez és válaszol. hogy a mágus félelem nélkül él. A mágus világelfogadása tehát az önelfogadás fényében történik. Az értelemnek megvannak a saját. a szenvedést.

A LECKE MEGÉRTÉSE Az ártatlanság természetes állapotunk. amit meglátsz belső világodban. bárhova tekint. még ha igyekszünk is teljesen őszintének lenni. kiteljesedetté és önmagaddal békében élővé lenni. de a mágus nem gondolkodik. A mágus tisztában van én-je és önképe létezésével. hogy nézek ki. Amikor . győzelmekről és vereségekről. Mint minden fiú. címkék. mert Merlin őszinte örömmel tekintett rá. és azt sem. Az ember arcán a vonások és a ráncok elmúlt örömökről és bánatokról. és figyelj. a fecsegő szarkák vagy bármi más. De ártatlanság nélkül az én csak torzított képet közvetít. ő sem lelkesedett különösebben ezért a feladatért. az évek alatt felépített. engedd a bölcsesség cseppjeit belső éned titkos mélységeibe szivárogni.Lassan babot vethetek a füled mögé! Nem bánom. megvalósítod külső világodban is. álmokról és tapasztalásokról árulkodnak. és igencsak meglepődött. Amikor magunkra tekintünk. hatékonyak voltak-e az értelem taktikái? Az értelem sikeresen tehet eszessé. nincs önképed sem. Ez a varázslat kulcsa! Mindazt. de tévedtem. Nem homályosítják el ítéletek. Csak lát. de ettől még aligha leszel képes boldoggá. A mágus benned van. és jutalmul egy nagy smaragdot nyomott a fiú kezébe (amivel Artúr később a vízen kacsázott). hol kellene tisztára mosakodnom. mert a tekintete ártatlan. Kérdés az.Féltem bevallani Merlin. Figyelmét gyakran elvonták a csevegő mókusok. .hiszen a kellemetlen dolgokat távol tartotta tőled. nem látom az arcom visszatükröződését.A fiú feltekintett. csakis az ártatlanság állapotában lehetsz. de ezek nem vonják el figyelmét. S ha figyelmedet nem vonja el az önmagadról alkotott kép. Nem tudom. az élet összefüggéseiben látja azokat. De végül aztán kitört: . és egyetlen dolgot akar: megszületni! MÁSODIK LECKE A csoda visszatérése csak az ártatlanság visszatérésével lehetséges A mágus lényege az átváltozás Artúr minden reggel elsétált mosakodni az erdőben levő kis tóhoz. . és meghatározások. ha csak egyetlen percet töltesz a tóban. . de tisztálkodj meg végre! Artúr lehorgasztotta a fejét. A mágus mindig önmagát látja. Merlint láthatóan nem zavarta különösebben a fiú arcán és egyebütt növekvő piszok.Fogd! – mondta. Az ártatlanság állapotában ez a nézőpont tiszta. engedetlenséged az ártatlanságod elvesztését jelentette. Minden vitát a gondolkodás okoz. de amikor a víz fölé hajolok. mielőtt az önképünk eltakarja. Élj együtt ezzel az első leckével. Az én jelenti legsajátabb nézőpontodat. mint az átlátszó lencse. A teljesség távlatában.Azt hittem. Ha nincs tükörképed. . Merlin nem száll vitába az értelemmel. egymással szorosan összefonódó rétegekből álló képet látunk. ami érdekesebb volt a szappannál és a víznél.

A barátot átölelheti. . Hallom az értelmed sóhajtozását: “Már megint ez az ősi jószág”. – folytatta Merlin. s amennyiben bennünket saját képére és hasonlatosságára alkotott.Nem értem miért baj ez – mondta egy falusi öregember. Kifelé lenyűgözik őket a dolgok. A Földet felfedezni. a dámvad vagy a csillagképek – a nevét sem tudják. Az egymás leírására használt legegyszerűbb szavaink. örökösen újnak látja azokat. És máris rohansz valami újért. Ugyanakkor órákig el tudnak nézni egy göcsörtös fát. látásmódunkat elhomályosítják. mert érdekeik más irányba húzzák őket. De saját magadnak kell állandóan átalakulnod. Nem adhatod állandóan saját megposhadt önmagadat a világnak. s elmélkedésük minden perce magában foglalja a mindenséget.úgy hiszed. Ezt egyszerű szemléltetni. Mindannyian milliónyi előre gyártott címkét hordozunk fejünkben. A halandók is örömmel éltek volna e megragadott figyelemmel. A történelem során bármit megláttak. Merlin szerint a dolgok ilyen mániákus felcímkézése az értelem tevékenysége. – ismerte e Merlin. . Merlint mindez szinte egyáltalán nem érdekelte.Pedig kimondtad a megfelelő szót: átalakulás. értelmünk villámgyorsan átszáguld közöttük. A mágusok gyakran a legközönségesebb dolgoknak – mint például a tölgyfa. megkérheti. Merlin azt mondta: . miért látja mindig újnak a világot.Hiányzik belőletek az ártatlanság. Amint megpillantja – de csak akkor! – a jelet.Csodálkozol. Bármit gondolsz. többé nem az adott dolgot látod. hogy ismersz valamit . már korábban megtapasztaltad. – A világ hatalmas és a természet tele van különféle nézőpontokkal és átalakulásokkal. idővel elunod. Mindenből ugyanaz a halk dallam szól: . Az ott kint lévő dolgok végtelenségét nem is lehet tagadni. a szarvast. Növényeket neveltek az élelmezésre és az örömszerzésre. hogy mondja el történetét. -. de az érvelésed alapján soha semmi sem válna unalmassá. tiszta és világos. . már ítéleteket hordoznak. hogyan viselkedjék. Ha egyszer már címkét ragasztottál valamire. azt elnevezték. egy legelésző őzsutát vagy az éjszakai égboltot. hogy egy percig sem tudod a tölgyet. a mi világunk is tükör. Számára nincs por a lencsén. Az ellenséggel csak megküzdeni tud. valójában saját ítéleteidet. nem? – Az öreg bólintott. Az értelem sebessége lenyűgöző. és használni kezdték. de a sebesség nem tud mindenkor megkímélni az áporodottságtól. mint aki körültekintve mindenhol önmagát látja. a csillagokat nézni? – kérdezte. A barát és az idegen értelme között tátongó hatalmas szakadék telis-tele van értelmezésekkel. . Még ha ítéleteinket nem is hozzuk a felszínre. hogy az viszont mindig új legyen számodra.legyen az akár saját magad -.és legyőznivalónak tekintették. rögtön valamilyen jelzést vagy zászlót keresnek egymáson. . Minden madár és állat nevet kapott. Pedig az unalom a közös panasza a halandóknak. mint a por a lencsét. A barátot az adott módon kezeljük. címkéidet látod. Mivel a mágus nem tesz címkéket a dolgokra. hanem csupán a címkét helyette. meghívhatja lakomára. azt várva. ami elárulja.Ez így igaz. rokon idegen -. barát vagy ellenség-e a másik. s bármit tapasztaltál. Az értelem nem tud e címkék nélkül működni.Vedd észre önmagad! – Istent olyannak írhatnánk le. Amikor arról kérdezték. mint például – barát. a lovag máris tudja. az idegent másképpen. s így számára a világ frissen ragyog. Ha két ismeretlen lovag találkozik az erdőben. A halandók igen különlegesnek találják a mágus látásmódját.

A mágus sosem látja ugyanazt a dolgot kétszer egyformának. Amikor pillantása az erdőn nyugszik, nem magának az őznek a látványa ragadja meg, hanem létezésének valamely új vonása: kedvessége, kecsessége, félénksége, finomsága. Friss szemmel mindenki észreveheti ezeket a tulajdonságokat. Úgy bontakoznak ki, mint a rózsa szirmai. Türelmesnek kell lenned, de megéri! Saját ártatlanságod az egyetlen létező virág. Sosem hervad el, s ezért a világ sem veszít frissességéből. A LECKE MEGÉLÉSE Miután elolvastad ezt a leckét, adj magadnak egy kis időt, és próbáld meg visszaszerezni az ártatlanságodat! Először is tudnod kell, mit ne csinálj. Ne ítélkezz a jelen élethelyzeteden! Ettől fáradttá és borúlátóvá válhatsz. Harag, félelem és vádaskodás boríthat el. Felejtsd el mindezt, hiszen Merlin szerint az ártatlanság az értelem fölött áll. Olvasd el a következő szavakat: Súlyos – Könnyű Fekete – Fehér Nap – Hold Vedd őket sorba, és tapasztald meg hordozott tulajdonságaikat. Mindegy, hogy képeket hívsz-e ehhez segítségül, érzelmeket, elképzeléseket vagy konkrét tárgyakat. A megközelítés működni fog. Észrevetted, hogy a tudatod nem képes elfojtani a súlyossághoz, a könnyűséghez, a feketeséghez, a fehérséghez kapcsolódó érzéseket? Elolvasni sem tudod ezeket a szavakat anélkül, hogy a tulajdonságok valami halvány érzést ne keltsenek benned. A tulajdonságok létéhez a te közreműködésed szükséges. Ha részvételed ártatlan, akkor frissen, újszerűen léteznek. Így lát a festő. Rátekint egy kosár gyümölcsre, egy hajóra, egy felhőre, s ahelyett hogy e dolgok egyszerű befogadója lenne, ő hozza létre azokat – látása által. Saját lelkével ad nekik életet. S így teszünk valamennyien, a legnagyszerűbb helyzetekben is, amikor közönséges dolgokat látunk meg. Ez a tapasztalat mutatja, hogy az ártatlanság nem veszhet el, csupán más dolgok eltakarhatják. Az ártatlan látás titka az új nézőpontból való látásban rejlik, olyan látásban, amelyet nem határoz meg az, amit látni akarsz. - Ha tényleg látnád amott azt a fát, úgy meglepődnél, hogy hanyatt esnél – mondta Merlin. - Tényleg? Miért? – kérdezte Artúr. – Hiszen az csak egy fa. - Nem – mondta Merlin. – Az értelmed szerint csupán fa. De a másik értelem számára a végtelen lélek és a szépség kifejeződése. Az Isten értelmében egy kedves teremtmény minden elképzelhetőnél kedvesebb. Amíg az értelem a világ színét, fényét, vastagságát és tapintását jegyzi, valójában önmagát érzékeli. A súlyos vagy a fehér szó olyan érzéseket kelt benned, melyek kizárólagosan a tieid. Nincs semmiféle érzékelés nélküli súlyosság vagy fehérség “odakint”. Nincs kép, hang, tapintás, íz vagy szag a tudatosság bármily kicsi közreműködése nélkül. Küldj egy kamerát a holdra, hogy felvételeket készítsen az összes kráterről és völgyről, majd hozza vissza a filmet a földre! Ha nincs emberi lény, aki megnézze a képeket, valójában a képek sem léteznek, hanem csupán a fotonok pillanatnyi

hatását tükröző kémiai anyagok. A film éppoly halott, mint maga a Hold. Merlin azt mondaná, ha senki sem nézi a Hold képeit, maga a Hold sincsen. Éppen ezért rendkívül fontos ártatlanul tekintenünk a világra, mert egyedül ez ad számunkra életet. A szemed életadó. A lét minden molekulája mögött tudatosságnak és értelemnek kell állnia, másként a világegyetem élettelen gázok és holt csillagok összevisszasága lenne, ami hiába vágyakozna megszületésre. Értelem nélkül nincs élet, nincs tevékenység. Valahányszor kipillantasz az ablakon, tekinteted alkotásra buzdítja az élet erejét. Ezért vette Merlin annyira komolyan a fák, szarvasok és a csillagok szemlélésének feladatát. Nem akarta, hogy elpusztuljanak, hiszen szerette az életet. A lecke végkövetkeztetése tehát: - Láss ártatlanul, hogy életet adhass! – Ez Merlin életének varázslatos hitvallása. A halandók nehezen értik meg ezt az egyszerű tételt, mert ellentétesen hangzik a legmélyebb előítéletükkel, mely szerint “előbb van a világ, azután jövök én”. De mi magunk sem léteznénk, ha először egy ártatlan Létező nem látott volna meg bennünket. Ez volt az egész világegyetem létrehozását megalapozó cselekedet, mégpedig szeretetből fakadó tett. Visszanyered saját ártatlanságodat, ha majd felismered a teremtés minden elemében ott lélegző szeretetet. HARMADIK LECKE A mágus szemléli ugyan a világ keletkezését és elmúlását, De lelke a fény birodalmában lakozik A díszlet változik, de a látó ugyanaz marad Tested az a hely, amit emlékeid otthonnak mondanak Merlin általában szívesen kivonult a halandók látómezejéből, de egy-egy késő nyári estén olykor fél lábon ácsorogva találták a szántóföld szélén. Kíváncsi parasztok jöttek oda hozzá, de Merlin szoborként állt ott, hangot sem adott, a jelenlétüket sem vette tudomásul. Ilyenkor Artúrnak úgy tűnt, a mestere vén darumadárhoz hasonló, amely a lápban ácsorogva halra vár. Egy nap, miután Merlin több órán keresztül bámult a tavacskába, a fiú nem tudott ellenállni a kísértésnek, és megkérdezte, mit nézett. - Nem tudom megmondani! – válaszolta Merlin. – Észrevettem egy szitakötőt és meg akartam nézni közelebbről. Úgy repült át az ösvény fölött, mint egy röppenő álom, de később már nem tudtam volna megmondani, hogy én álmodom-e a szitakötőről, vagy az álmodik rólam. - Hát nem nyilvánvaló a válasz? – kérdezte Artúr. Merlin keményen a fiú fejére koppantott. - Azt hiszed, az álmaid itt vannak: bent. De én mindenütt megtalálom magamat, tehát ki tudhatja, melyik részem álmodik egy másik részemről? A LECKE MEGÉRTÉSE A bennünk élő mágust tanúnak is nevezhetnénk. A tanú feladata nem az, hogy beavatkozzék a változó világ dolgaiba, hanem nézi és megérteni. A tanú sosem pihen,

mindig ébren van, akkor is ha álmodsz, vagy akár álom nélkül alszol. Ezért nem a te szemed segítségével kell látnia, s ez bizony egészen különlegesen hangzik. Nem a szem a látás nélkülözhetetlen szerve? Mindaz, amit a viszonylagos világban látunk, hallunk, vagy érintünk, alapvetően energiából és közlésből áll. Minden egyes atom felbontható ezekre az összetevőkre. Ősi állapotukban ezek az alkotórészek formátlanok. Egy köteg energia, kis füstfelhőhöz hasonlóan, kaotikus sebességgel szállhat el, a közlés véletlenszerűen apró darabkákra hullhat szét. Ezért másik erőre van szükség ahhoz, hogy létrehozza a világ csodálatos életét. Az értelem a világegyetem kötőanyaga. A mágus számára ez nem puszta elméleti fogalom, mert saját belső látásával látja, hogy ő maga az értelem. A halandók zavarba jönnek az ilyen kijelentés hallatán, mert ez nem az értelemtől származik. Tudnak dolgokat, de nem szoktak hozzá magához a Tudáshoz. - A legragyogóbb halandó sem jobb, mint a legnagyobb bolond, amint mindketten aludni térek. – mondta Merlin. - Ugyanazokat a félelmetes rémálmokat álmodják és aggódnak a halál miatt. A félelem velünk született, és a gyönyörűség egyetlen pillanatát sem vagyunk képesek az elmúlás miatti aggodalom nélkül élvezni. A mágus tudása még alvás közben is jelenvaló marad. A mágus számára az éber, mindig tudatos, mindent tudó, egyetemes értelem nem csupán valami távoli alkotó erő. Benne él minden atomban. Szem a szem mögött, fül a fül mögött, értelem az értelem mögött. A mágusnak nem kell nyitott szemmel ébren lennie ahhoz, hogy lásson. A látás – a szó legszélesebb értelmében – akár álmodás vagy alvás közben is történhet, hiszen látni annyit jelent, mint ébernek lenni az egyetemes értelem számára. Amikor a tanú tökéletesen jelen van, mindent megért. A mágus tudása tiszta forrás, és nem külső tényekben bízik. Közvetlenül a forrásból meríti az élet vizét. Függetlenül attól, hogy milyen hogy milyen változások történnek a világegyetemben, a mágus tudása nem változhat: a díszlet jön és megy, de a látó ugyanaz marad. Mielőtt találkozunk a bennünk élő mágussal, ahhoz, hogy bármit is tudhassunk, az érzékelésünket és az értelmünket kell igénybe vennünk. A mi tudásunk tanult magatartás, amelyet emlékezetünkben raktározunk, és érdeklődésünk szerint csoportosítunk, s ebből következően sajátosan válogat. A mágus tudása veleszületett. Egy alkalommal Artúrban megfagyott a vér a félelemtől, amikor Merlin egy hatalmas mészároskéssel őrülten hadonászva futkosott. - Mit csinálsz? – kérdezte a fiú reszketve. - Gondolkodom – válaszolt Merlin. – Te nem így gondolkodsz? - Nem – válaszolta Artúr. Merlin hirtelen megállt. – Nos akkor valószínűleg tévedtem. Az volt a benyomásom, hogy a halandók késként használják az értelmüket, vagdalnak és darabolnak. Kipróbáltam, milyen érzés. Ami azt illeti nagy adag erőszak rejlik abban, amit ti, halandók ésszerűségek mondotok. A mágus szeme olyan, akár a lencse, ami minden képet összegyűjt és torzítás nélkül továbbít. Enne a fajta tudatosságnak előnye, hogy egyesít, míg a racionális gondolkodás mindig szétválaszt. A racionális értelem a világban “kint” levő tárgyakat időben és térben nézni, a mágus viszont mindent önmaga részeként lát. Ahelyett, hogy “ott kint” és “itt bent” besorolásokban gondolkodna, csak a szüntelen folyamatot érzékeli.

Ebből adódik Merlin válasza, miszerint alig tudja megmondani, vajon ő álmodott-e a szitakötőről vagy a szitakötő álmodott-e őróla. A különbség csak a szétválasztás esetén, az értelem működésével jön létre. A mágus szemében ők ketten azonosak. A LECKE MEGÉLÉSE Nem könnyű elmagyarázni, mit jelent ebben az összefüggésben tanúnak lenni. Rendes ébrenléti állapotban mindannyian látjuk a tárgyakat, de a tanú fényt lát. Önmagát pedig a fény középpontjában levőnek, a tárgyat egy másik középpontban levőnek, s mindet csupán fénynek az óriási állandóan változó térben. A fény a magasabbrendű létezés tartalmi hasonlata, Amikor valaki halálközeli élményt él át, és azt mondja, “beléptem a nagy fényességbe” valójában csak énje finomabb rétegét tapasztalta meg. A fény megjelenhet a menny, vagy egy másik világ képében, de a mágus számára a mi megszokott világunk is csupán kép: a tudat kivetítése. - Minden tudatosság fény – mondta Merlin. -, és a fény is tudatosság. A határok, amelyekkel szétválasztjuk a mennyeit és a földit, a szellemit és a tárgyit, a valóságosat és a nemvalóságosat, csupán megszokásokból épülnek föl. S mivel mi húztuk meg a határokat, éppolyan könnyen el is tüntethetjük őket. Nézz figyelmesen erre a könyvoldalra! Ez egy tárgy. Szilárd abban az értelemben, hogy a fa rostjait dolgozták fel papírrá, de elvont is, hiszen gondolatok alkotják. Akkor tehát ez a tárgy most papír, gondolat, vagy esetleg mindkettő? Figyeld meg, milyen könnyedén meglátod benne mindkettőt, de vedd észre azt is, hogy nem látod egyszerre mindkettőnek! A különböző valóságok létezhetnek együtt, más szavakban, de mindegyik a létezés számára annak megfelelő lépcsőjén áll. Valamely szó egy adott szinten csupán tintapontokból áll, de másik szinten kulcsfontosságú gondolatok hordozója. A létezés valamennyi formája – legfinomabbtól és leganyagtalanabbtól kezdve a legdurvábbig és legszilárdabbig – a szemlélőtől függ. Ha úgy akarnánk, a szilárd papírt is semmivé oszlathatnánk szét a következőképpen: a könyvoldal papírból készült, a papírt molekulák, a molekulákat pedig atomok alkotják. Kvantum szinten az atomok korlátlan energiát képviselnek, és a korlátlan energia 99, 9999 százalékban üres térből áll. Mivel a szomszédos atomok közötti távolság óriási, - arányaiban nagyobb, mint a Föld és Nap távolsága-, nevezheted ezt a papírt szilárdnak, ha kész vagy a nap és a közöttünk levő teret is szilárdnak mondani. A szilárdnak tűnő tárgyak semmivé változtatásának tapasztalatát meg is lehet fordítani. Kiindulhatunk az “üres” térből, energianyalábokat építhetünk, atomokat, molekulákat és így tovább, mígnem a teremtés folyamata eljut a kívánt tárgyakhoz, akár a saját testedhez. Más energianyalábok, mint pl. a téged is körülvevő ultraibolya sugárzás teljesen elkerüli a figyelmünket. A világ változásai tehát teljes mértékben az érzékelés erején múlnak. Te látónak teremtettél, a világ pedig látnivalónak. Rátekintés nélkül a világ láthatatlan lenne. Tekintsük a fentieket megértettnek és lépjünk tovább! A Földön mindent a Nap nevű csillag táplál. Az étel átalakított csillagfény, s amikor elfogyasztod, a saját testedet is ebből a forrásból építed. Más szóval az étkezés csupán annak megvalósulása, hogy a csillagfény csillagfényt vesz magához. Ez a fény – bár sokféle formát ölt az örvénylő gázoktól és a kvazároktól kezdve a lóherét rágcsáló nyúlig – mégis mindig csak fény marad. Nincs meghatározott helye, de mindenütt jelen van. Úgy tűnik, neked meghatározott helyed van, de ez csak azért igaz, mert most éppen egy kiemelten teremtő

és az erdő sosem emlékeztetett – vetette ellen a fiú. hogy azok azután életet adjanak mindannak. Ez nem metafizikai misztérium. stb. Ha nem tudnád. de ezek egyike sem te vagy. mi a könyv. az orr. miközben valójában a tudatok közlésének eszköze. önmagad vagy. A látó szem mögött csupán a maga a tudatosság van.folyamat részeseként az univerzum fényét egyetlen fókuszban a saját testeddé és értelmedé alakítod át. mégis a testnek Nevezett ujjlenyomatban lakozik. – Ha valaha elfelejtesz valamit. az egész világ az önmagával folytatott közlés eszköze volt. hogy az idő lapjain keresztül bontakozzék ki. majd figyelmeztet az erdő – bíztatta Artúrt.Nem igaz – válaszolt Merlin. Bár a lélek nem helyhez kötött. csupán furcsa kódokat hordozó jelek gyűjteménye. .Úgy szeretnék csodákat tenni! – kérte egy napon Artúr. aki a nagyobb világról álmodik. vagy könyv álmodik téged? NEGYEDIK LECKE Ki vagyok én? Egyedül ezt a kérdést érdemes feltenni. – Nem elég nagy csoda ez? A mágus ezt a csodás érvelést a végsőkig elviszi. Nem csoda. hogy a szem látott volna? A válasz: a tudatosság. Ilyen például ez a könyv. megtermékenyített sejtben. S erre az egyetlenre sosincs válasz. hol ér véget saját teste. . A szem egyáltalán nem úgy néz ki.Ez a világ csak általad létezik – válaszolta Merlin. Ha tekinteted tette láthatóvá a világot – kérdi – ki vagy mi alkotta a tekintetet? Ki látta szemet azelőtt. s az minden fa tövében megtalálható. ami körülvesz bennünket. és hol kezdődik a világ. Az információ a tudatosság tárolható formában történő megnyilvánulása. . idővel a sejthalmaz meghatározott részei változatos funkciókra kezdenek koncentrálni: ezekből a funkciókból alakulnak ki a szemek. ha a mágus nem tudja megmondani. és különböző alakjaik megtévesztőek.Gyakran és sok mindent elfelejtettem már eddig is. hogy végtelen sok szerepet játssz el. azután szaporodó sejteké alakul át. a fülek. Az anya méhében az embrió egyetlen sejtje még érzékek nélkül jön létre. mint a fül. Miért létezik a világ? Mert valami hatalmas tudatosság meg akarta írni az élet kódját úgy. – Az egyetlen. . amely a helyi jelenségekről álmodik. azt mondhatnád. amely életet ad az érzékeinknek. A mágus nem helyi jelenségnek gondolja magát. a nyelv. . amit elfelejthetsz. Álmodod ezt a könyvet. Merlin szemével nézve. A mágus maga a világ. A sorsod. De minden érzékszervünk kódolt információként már jelen volt legelső.

– Így kellett tennem. De kíváncsiságában egy nyitott ajtóhoz ment.A szél? Hiszen nem mondott semmit! . amikor Camelot erdején átsétált. . Merlin a pillantásával kereste – és őt is kutasította teremből. – Pillanatnyi mérlegelés után Merlin a korábbiakhoz hasonlóan ezt a választ is elutasította. és kurtán-furcsán kiküldte az apródot a teremből. Férfi a férfiak között stb. de mielőtt tiltakozhatott volna. . azután egy napon hirtelen újra feltűnt. . és hangosan így szólt: . Camelot uralkodója.Merlin a fejét rázta. még nem ismersz engem – magyarázta Merlin. ki vagy te? . Ezért lényegtelen számukra bármiféle helymeghatározás. Az egész udvar zavarban volt. hogy ismered az arcomat.Attól. Attól.Artúr igen meglepődött.Talán részt vehetek a lakomán. . Meglepődve figyelte. mert csak a szél mondta meg. Anglia királya. ahonnan beláthatott a nagy terembe. aki megmondja. és igencsak bosszankodtak. . .Számos válasz röppent fel: Uther Pendragon fia. Sorban mindenkit elbocsátott. hogy kicsoda ő? – kérdezte ismét.Miért dobtad ki az értékes aranyat? – kiáltott fel Artúr nem tudván uralkodni magán. .Ez az én szeretett férjem. s végül csak a mágus meg a király maradtak a nagy csarnokban. De én biztosan tudom. Hosszas várakozás után jelentkezett egy fiatal apród: . . mint hogy ő is elmenjen. Végül Guinevere maga is megszólalt: . De Merlin zavartan viselkedett. mint Ádám fia. Artúr király a mester viszontlátása feletti örömében. Merlin az egybegyűlt udvarhoz fordult. akinek tartalak.Ezt a zacskó aranyport annak adom. kicsoda ez az ember. mintha sosem látta volna még. hogy ki vagy te – válaszolt. amint Merlin az ablakhoz lépett. mindannyiunkon kifogtál – ismerte el Artúr. De Merlin ismét csak a fejét rázta. Merlin egyik választ sem fogadta el. – suttogta. de egyikük sem lépett előre. – És a keze között megjelent az aranyportól duzzadó zsákocska.Nem tudja egyikőtök sem. hogy ki vagyok.Merlin sok évre eltűnt Artúr világából. s a királynak nem maradt más választása.Mindannyian tudjuk. . hogy valaki a nevemen szólít. Nem szívesen tartózkodnak olyan helyeken. . – mondta Merlin.Ő Artúr! – kiáltotta egy hang -. minden bolond tudja.Pontosan A LECKE MEGÉRTÉSE A mágusok és a hozzájuk hasonlók általában örömmel maradnak névtelenek és helyhez nem kötöttek. És válaszom ez: régi barátod és tanítványod. – De mondd meg.A mágusok a kozmosz polgárainak tekintik magukat. Merlin feltekintett.A Kerekasztal lovagjai zavarba jöttek. királyi lakomát rendezett. kinyitotta az erszényt és a levegőbe szórta az aranyport. de a mágus kérdése hamarosan játékká alakult. ahol a halandók otthonosan mozognak. és úgy nézett egykori növendékére.Merlin. ha az vagy. Albion virága. igaz lelkedre. még idegen. . . hogy ő a király. például az olyan szellemes válaszokat sem.

– Lehetnek e tények pontosak. vetted észre. A neved címke. Feltételezzük. Amikor kisgyermek voltál. de csak akkor. továbbá kölcsönt vett fel. de mégis félrevezetők. miszerint a “szilárd” egyenlő a “valódi”-val. inkább a levegőben laknak. előítéleteket és álmokat aggattak. hogy “én vagyok”. Néhány év elmúltával jelzi. dolgozó nő stb. Ha túl sok kabátot rakunk a fogasra. – Ám mondjuk erre az adagnyi húsra és csontra. hogy gondolataink a fejünkben zajlanak. milyen iskolába jártál és mi a foglalkozásod. és meghatározások jelölnek. Nem korlátozzák a határok. hogy az ő életében más is létezhet. legelőre. miért ragaszkodnak a halandók testükhöz. Merlin mégsem tekintette magát hontalannak. melyik születési bizonyítvány a tiéd. ebből tudhatod. magát a fogast már nem is látni. Csak amikor felnőttél. a test viszont szilárd. Tudatgomolyagnak látja. de hamarosan korláttá lesz. ahogyan a sziklák. Harmincéves kor körül a személyazonosságodat már a szavak ládájába lehet zárni. Test nélkül az ember még azt sem tudná.A testem olyan. A legtöbb esetben a határok által tapasztaljuk meg önmagunkat. ki vagy valójában.A halandó éltben bennünket nevek. Ki látott már akár csak egyetlen gondolatot is megszületése előtt? Ki képes követni a gondolatot a maga változásaiban? Merlin sosem értette. A feltételekhez nem kötött szellemet zárnák a feltételek csapdájába. De olyan gyorsan röppennek ki meg be. mint valami pihenőhely. A halandók nem létezhetnek korlátok nélkül. s te magad sokkal több vagy testednél. A halandó test Merlin szemével nézve ruhafogas. Leírja. hogy más szerepeket is átél: feleség. kik a szüleid. A mágusokban nincs meg a mi megszokott előítéletünk. hol vannak. Merlin szerint ezt cselekedték a halandók a saját testükkel. A legtöbb gyermek számára nehéz elfogadni. mikor és hol születtél. A mágus nem helyi jelenségnek gondolja magát. hogy anyja életében az anyaszerepen túl másnak is helye van: ilyen a kisgyermek természetes önzése. A mágus maga a világ. nős. A ládika falai például a következő mondatokból lehetnek: katolikus adófizető. a fák. amire hiteket. ha arra a dombra. a szavak. Azt mondta: . de ezt sem tudjuk bizonyítani. édesanyád mindennél fontosabb volt számodra. Szerepet játszani is korlátozottságot jelent. felfedezheted. Cornellben tanult. ami helyi jelenségekről álmodik. e határok közül sok tartozik hozzád. címkék. pedig csupán a testedhez tartoznak. Úgy tűnhet. mint az anyaszerep: rögzült elképzelésed alakult ki személyéről. Az emberi testtől többé már nem látni a valóságot – a tudatosság időn áthaladó folyamát – mert a múlt súlya nehezedik rá. három gyermeke van. hiszen az otthonban talál a test védelmet és nyugalmat. ami formát ölt a világban. kastélyra is azt mondjuk. Testük határozza meg. A mágus különös viszonyban van testével. a vágyak és az álmok is áradnak és alakot öltenek. A LECKE MEGÉLÉSE E lecke megtapasztalásához egy időre el kell felejtened a nevedet. félelmeket. testvér. hol van otthon. hogy az is “én vagyok”. hogy akár azt is mondhatnánk. Az az egyszerű tény nem zavarja a mágust. Fel sem merült benned. ha van neved – pl. Bár hasznos. mégis mindenki állandóan különböző szerepeket tölt be. aki nagyobb világról álmodik. hogy a vágyak és az álmok nem kötődnek anyaghoz. Akkor tedd fel a kérdést: Ki vagyok én? Ha elhagyod a nevet és a formát. a helyek. gyermek. ahová gondolataim haza-hazatérnek. De idővel szüleink példáján valamennyien megtanuljuk .

Ha több szerepet viselünk. stb. ÖTÖDIK LECKE . ha szorosan azonosulsz az általad játszott szerepekkel. s az élet minden gazdagságát magában rejtő kincseskamrát őrzi. kívülálló. mielőtt értelmed zakatolásba kezd. akire gondolsz. ha elveszíti az állását. A valóságosság nem meghatározható. hogy mi lehet vele az iskolában. hogy nem maradt idejük valódi énjük felfedezésére. aminek a falait ellenség soha nem veszi be. akad egy röpke pillanat: amikor már ébren vagy. Csak önmagad vagy a tudatosság állapotában. vagy mit készítsen neki vacsorára. mert minden megfigyelésen túl ott áll a változatlan megfigyelő. életét fojtogatónak láthatja. Figyelj az olvasóra. Ugyanakkor a másodperc töredéke alatt kiléphetsz szerepeidből ha akarsz.saját szerepeinket. beszéd. Az egyszerű létezésnek ez az állapota meg-megismétlődik a nap során. Számára a teljesség a minden szereptől való elszabadulást jelenti. Egészen emberivé lennünk valóságossá tesz bennünket. mintha kitágítanánk tapasztalásunkat. Nehezen hihetőnek találod ezt. Ha mondjuk a gyermekére gondoló asszony vagy. ha szeretett társuk meghal. Ez a trükk bepillantást ad létezésed teljes bizonyosságába. Veszélyes dolog kilépni a szerepjátszásból. tulajdonképpen nem te gondolod mindezt. csak megtapasztalható. “Én” érzékelésük annyira nevekhez. receptekről gondolkodom. Időtlennek lenni ijesztő távlat lehet. – Szabad lélek vagyok. és egy napon mindannyiunknak szembe kell néznie a “Ki vagyok én valójában?” kérdésével. akinek az jár a fejében. A nevedhez. címkékhez és szerepekhez kapcsolódott. hogy elkapd tekinteteddel a megfigyelőt. “Teljes”-nek lenni a mai társadalmunkban azt jelenti: a lehető legtöbb szerepet hordozni. a felvett szerepeidhez tartoznak. De valójában nem az vagy. bármennyire is jól töltöttük be azokat. akkor ezek bennem az orvos gondolatai. de véges. mert szokásaink alapján a gondolkodási folyamattal azonosulunk. Az anyaszerep vagy az orvosszerep természetesen hasznos. Figyeld éberen a nap során azokat a kurta perceket. csendes mégis nagyon is élő tudatot. vagy cselekvés nem éri el. névtelen állapot rendkívül megnyugtató. De a mágus egyáltalán nem így látja a helyzetet. Mit jelent a minden szereptől való szabadság megtapasztalása? Valójában eléggé egyszerű. és ez a látó te magad vagy. s az is végighúzódik a napunkon. amikor zenét hallgatsz! Vagy amikor szivárványt nézel. amíg ezt az oldalt olvasod. Erre általában nem adnak választ a szerepeink. Amikor reggel felébredsz. ha gyermekei felnőnek és elhagyják a szülői házat. Csak kevesen veszik észre. A látó minden időhöz kötött tapasztalás időtlen szereplője. amikor alapvető emberi énedet megtapasztalod egy lélegzet. igyekezd elkapni a tiszta és egyszerű létezés pillanatát! Ez a mozdulatlan. egy érzelem. Amikor orvosi gyakorlatom során diagnózisokról. – Hüvelyk és mutatóujjaddal körbefoghatod a Napot. de attól a fénye még betölti az égboltot. csendes. pedig a fejedben lakozó gondolatok nem tartoznak hozzád. Vagy fordítsd figyelmedet a hallgatóra. aminek léte ehhez a kis testhez kötődik – mondaná Merlin. Mit csinálsz hát tulajdonképpen? Megszakítod a megfigyelés folyamatát. Gondolkodás. pillants a szemlélőre! Ezekben az esetekben azonnal érzékelni fogod az éber. Olyan vár. Ha egy nő csupán anya volt. Számtalan ember összeroskad. de még mindig határozott gondolat nélkül. mielőtt elkezdenél az előtted álló napon gondolkodni. de nem léphetsz be a mágus birodalmába. egy érzékelés mögött! Mielőtt holnap kiugranál az ágyból. Ezek az anya gondolatai. ha azonosítod magad hordozott szerepeiddel.

. . De mélyebb értelemben a középkori gondolkodó számára. A LECKE MEGÉRTÉSE Az Artúr-mondakör elbeszélései egyszerűsítenek. tudtad volna. Megjelent egy temetésen. .Mi a véleményed az elvégzett munkáról? .Megmagyaráznád. Ennek eredményeként néhányan prófétának vagy jövendőmondónak tekintették.A mágusok nem hisznek a halálban. hogy visszafelé él az időben. Minden Merlinről szóló történet . aztán amikor már nagyon kimerült volt. Merlin ősút nyomott a fiú kezébe. Sok előnye van. s a vadrózsák szinte a földre lankadtak. s Merlin olyan különös szokásai ötlöttek eszébe. Minden prófétáról azt állíthatnánk. Ez saját korában sok megrökönyödést váltott ki a halandók köréhen. .kérdezte őt egyszer Artúr. A molekulák felbomlanak és eltűnhetnek. mit jelenthet visszafelé élni az időben.Figyelj. . Forró nyári nap volt. éppen elég .mondta Merlin. amint Merlin a temetőben keresztelői ajándékokat osztott szét a fejfák között.vetette ellen Artúr.De miért van? .tört ki a fiú. megmutatom! . de ez az utasítás nagyon nem volt a kedvére való. mintha újszülött kisbaba lett volna.Vigyázz! . de a tudat túléli hordozójának pusztulását.még a legzavarosabb is . és álla alatt megcsipkedte a holttestet.Most pedig ülj mellém! .szólt Merlin. hogy ő visszafelé élt az időben. teljes erővel ásott. ha valaki visszafelé él az időben. Sőt. a falubeliek elbeszélése szerint. Ha te is visszafelé élnél az időben.Igen. . kérdezte: . Ha egészen élő akarsz lenni.És most töltsd be megint! Artúr ugyan megszokta.Egyiket sem látom . meg kell halnod a múlthoz képest. A régi mesélők szívesen okoztak megdöbbenést.természetesnek veszi. A mágus szármára ezek csapán a képzelet alkotásai. hogy az illető ellene szegül az élet és a halál természetes ciklusának. az kiszabadult a minden élő öregedését és . . már a munka elvégzése után. . .Pontosan. igencsak álmélkodott Merlin különös lényén. míg csak az egész árkot be nem temette. s a hallgató. és kivezette Artúrt a kristálybarlangból. s így áll a dolog a legtöbb emberi erőfeszítéssel.kiáltott az öreg mágus egy másodperccel az után. aki igyekezett megfejteni.Áss egy árkot innen arrafelé. és Merlin még mindig nem szólt. mint a lefekvés előtti reggeli. s addig ne hagyd abba. a nap épp a fejük felett állt. és így szólt: .mondta. Izzadva és morcosan erőlködött a tűző napon.Ezt választottuk. amikor azt állítják. hogy engedelmeskedjék. A tudatosság fényében minden élő: Nincsenek kezdetek és végek. hogy Artúr magára rántotta a forrásban lévő vizet. De az értelmetlenség csak többnyire túl későn derül ki. azt a jelentést hordozta.Elég hosszú már? Merlin megnézte a mintegy 3 méter hosszú és 60 centi mély árkot. Ha valaki napról napra fiatalodik. .Mert minden mágus így él . miért élsz visszafelé az időben? . s neki se kezdtél volna. hogy értelmetlen dolog megásni az árkot. látták időként.Hogy értelmetlen volt! . hogy Merlin visszafelé élt az időben. . amíg nem szólok! Artúr nekiveselkedett a feladatnak. hiszen még meg nem történt dolgokról beszél.válaszolta Merlin.

megváltoztathatatlan törvény hatalma alól. önazonosságunkat az időköz kötöttből át kell tennünk az időtlenségbe. gyorsulását és lassulását bizonyította. Vajon az idő ilyen új elképzelése valóban megszabadítana a haláltól? A mágus szerint a halál csupán hiedelem.mondta Merlin a kristálybarlangban. Úgy tűnik. megöregszik és meghal. kiszabadulsz az idő hálójának rabságából.akarta tudni Artúr. s mindmáig ez a jellemző ránk.Ez nem igazságos .Nem. amelyek megkönnyítenék a halhatatlanságba vetett hitünket.állította Merlin. . mint elfogadni a halált. A relativitás megengedi. . hogy megkérdőjelezzük a lineáris időbe vetett hitünket. Artúrt a legenda úgy tartja számon. Mit talált vajon? Mi a mágusok szerinti téves logikai lépés a halandóság mögött? Alapvetően a testünkkel való azonosulásunk.halálát jelentő. hogy megtörjük a varázst.Először is menj vissza a szokás forrásához! Itt egy cseppnyi téves okfejtést találsz. minden valószínűség szerint kicsit átcsusszant a mágus világába. Számunkra az idő az események egymásutánjában halad. . Azután keresd meg a hibát a logikai okfejtésben. A LECKE MEGÉLÉSE A mágus tapasztalatában az idő csupán a mennyiségekre bontott örökkévalóság.tiltakozott Artúr. minden fájdalmas pedig lelassítja. de ha egyszer magunkévá tettük ezt a logikát. ha az Élet alkotásainak hinnétek önmagatokat. Az időt valamennyien viszonylagos és folyékony dolognak éljük meg: minden örömteli tapasztalás felgyorsítja. Nyomon akarta követni az időt egészen annak gyökeréig. . mert láttok másokat megöregedni és meghalni. A szerelem egy napja csak másodpercnek. miszerint Merlin visszafelé élt az időben. Az időnek eme elképzelését mozdította ki a holtpontjáról Einstein. hogy mit kezdünk vele? Az időtlen apró darabokra való felszabdalása hozza létre az időt. amikor az idő relativitását. mielőtt még matematikailag bizonyítani tudta volna. Ezért indul a mágus utazásra. Ennek megértéséhez föl kell dolgoznunk a varázslók gyakorlatát.A halált nem mi választottuk! Arra ítéltettünk. de a fogorvosi székben eltöltött óra örökkévalóságnak tűnik. . így mérik a múltból a jelenen át a jövőbe vezető hosszú menetelést. s ez győzött meg arról. Hozhatunk más példákat is. órákat tiktakolnak.Ti halandók a Haláltól veszitek a neveteket is . . Érezte a relativitás elméletét.Eldobni a halált? Hogyan? . . magunkat is halálra ítél.Valamennyiünket az időtlenség vesz körül . A halandóság bűbájának fennhatósága alá kerülünk. mi-szerint legfőbb tulajdonságod a halandó voltod. csak egyszerűen megszoktátok. s onnan hozta magával ezt a meglepő elképzelést. . a mágus akkor születik meg. amikor kilép a világból. Tévedés azonosulnunk ezzel a folyamattal. akkor az energia .A kérdés csak az. Az emberi test megszületik. Ugyan Einstein némileg hasonlított Merlinhez. Az órák másodperceket. és vágd ki! Nagyon egyszerű. mint aki "király a múltban és a jövőben" és ő is kitört a halál bűvköréből. Például ha a világegyetemet energiaraktárnak tekintjük. s nem marad más választásunk. Halhatatlanoknak hívnátok magatokat. Ahhoz. perceket. ha ugyan egyáltalán meghal. bennünket. Minden tévhit téves érvelésben gyökerezik. De ha egyszer eldobod ezt a megunt szokást. hogy felfedezze az időre vonatkozó igazságot: ez a valódi jelentése annak a mesének. Valamennyien megöregszetek és meghaltok.

fejezz be újabb és újabb "Félek attól.különös és nem várt összefüggést fedezhetsz fel.Én nem akarok energia lenni . ceruzával egy csendes. hogy te magad az lehetsz. A napsugár láthatatlan.. Az olyan látnoki gondolkodók. Mindezen változások az agy szüleményeiként léteznek. függetlenül attól. nehéz lesz abbahagynod a sort! Ha szabadon végzed ezt a gyakorlatot. e nélkül sokkal nehezebb lenne elérni a félelem tudatalatti rétegét. A falevél él és növekszik." kezdetű mondatokat! Ha sikerül felszabadulnod." és megint fejezd be azzal. s azt hiszed.Ne félj. . hogy mi élőnek vagy halottnak tekintjük. . Látva a fiú csalódott képét. a levél és a föld színe különbözik stb. kimérten. ami idővel lehullik. mint jelenséget félelembe burkolták. Ülj le papírral. zavaró körülményektől mentes szobában! Tedd a tollad hegyét az első papírra és határozd el. Energiaként mindig itt leszel! . A mágusok szerint a halált.mutatott rá Merlin.tiltakozott Artúr. nem tudod elképzelni.. ami-kor a fenti logikával szembesült. Pedig csak arra mutattam rá. folytasd tovább a gyakorlatot. hogy hatását nem is lehet rögtön látni. Valójában a napsugárban lévő energia nem változik: fotonok és elektronok állandó játéka van minden mögött. egyenletes. .A jelen testeddel azonosulsz. míg a falevél és a talaj látható. Miközben a folyamatos. térj vissza újra meg újra e légzésmódhoz és ne emeld fel tollad a papírról. A molekulák alakulnak és felbomlanak. hanem írd le újra ugyanazt a mondatkezdést.a félelemhez kapcsolódó . megállás nélküli ki-és belégzést végzed. sőt dühöt. nincs kezdete és vége. A tudat viszont túléli az őt hordozó molekulák halálát. mert az energia nem elpusztítható. Mivel az energia alaktalan. sok . ha a gyakorlat végén lefekszel és pihensz.. szünetet ne tarts! E légzésmóddal az ember megkerülheti a tudatos agyműködést. igen egyszerű gyakorlat segítségével azonban kiki felfedezheti saját magának. lélegezz lassan. bár ez a félelem annyira mélyen gyökerezik. A következő. visszatérnek az atomok őstengerébe. A haláltól való érzelmi félelem ezen gátak egyike. gondolataidat az ellenőrzés kísérlete nélkül engeded kibontakozni. ezzel visszajutsz a normális egyensúlyi helyzetbe. amíg nem végeztél! Figyelmeztetés: ha rosszul érzed magad. Merlin még biztatóan hozzá-tette: . mint Einstein csak segíteni tudnak bennünket a szellemi határok átlépésében. a napsugár pedig nem. sosem találod meg lényed halhatatlan részét. de az érzelmi és az ösztönös gátakat nekünk magunknak kell lerombolnunk." majd fejezd be akarod szerint! Ne hagyd abba. ami eszedbe jut! Amíg ezt csinálod. hagyd abba! Jó lehet az is. E nem várt félelmek érzelmeket is hoznak majd magukkal. hogy. A napsugár energiája falevéllé alakul. most meg kell tanulnunk annak megfelelően élni.szempontját tekintve soha semmi nem hal meg. és talajjá lesz. ami nem születik és nem is hal meg soha. szükséged van valamilyen alakra. hanem van. hogy kezdeted van. hogy öt percig fel sem emeled! Írd le azt a mondatkezdést: "Félek attól. "Félek attól. Az állapotok változása sok határon jut át. A modern tudomány már átvezette gondolkodásunkat a meg-felelő új távlatba. hogy alaktalanná tegyelek! Csak meg kell látnod az alaktalant az alakban. hogy. hogy az energia nem születik. A fény.Ez a te végzetes hibád . s akkor a halandóság közepette is tiéd lesz a halhatatlanság.. hogy. bánatot és nagy megkönnyebbülést. és titkos félelmeidet is lemered írni. Töröld le kicsorduló könnyeidet! Engedd valamennyit felszínre jutni. nem rablom el a testedet. Amíg nem szakítasz azzal az elképzeléssel.

A halhatatlanság ott van az emberi élet legközepében.kérdezte Merlin. hanem élő valóság. Artúr szomorúnak tűnt.Ne hidd.Nos. ahogyan a mágus a halhatatlanságot látja? Az. Ezeket a hiteket mozgósítja a mindennapi élet: félelmeket. hogy a halát mindenütt jelen van a természetben.kérdezte Artúr. mégis külön utakon lépdeltünk. akkor erre az egyedi tapasztalat-együttesre utalsz.Ezt álmodtad? . mintha mindenki a végsőkig egyedül lenne .Véleményed szerint a Földön élő egyetlen ember egyben az utolsó ember is. És akkor halhatatlanságom nem puszta eszme lesz csupán.Hogy mondhatsz ilyet? Te meg én együtt vagyunk itt. álmokat. Halhatatlan vagyok és nem hat rám az idő. Energia fodrokként élünk az energia hatalmas óceánjában. nem? Jártunk falvakban és a városokban. . Az e térben lévő tudás örök és mindig áramlik. mit látsz? Egy tapasztalatokból álló lény vagy. .Igen. vajon elfogadj-e vagy elutasíts! Merülj a mélybe. vágyakat. Egyetlen könnyet vagy nevetést sem oszthatunk meg igazán egymással. mert azt állítja. Mi köze van mindennek ahhoz. de számos ezzel ellentétes hitbó'1 álló réteg borítja. . . a kételkedő mögött a gondolkodó. . Semmi sem sajátabb. . hogy "én". hogy Merlin a barlang túloldaláról őt Egyeli.Azt álmodtam. hogy én vagyok az utolsó ember a Földön. a senki mással meg nem osztható egyéni történetedre. de bármikor megismételhető. de rajtam kívül sehol nincs senki. hogy ez álomi Te vagy az utolsó ember a Földön. ahol emberek ezreinek kell élniük! Merlin azonban a fejét rázta.Rossz álmom volt . tudni fogod. A kétség mögött ott a kételkedő. ugye? . . Én vagyok a tudatosság e cseppje.Nézd kicsit közelebbről a kétségeidet. Egy reggel Artúr korán ébredt. . melynek már ott kellett lennie minden gondolat megszületése előtt. Merlin így mondaná: .szólt a fiú. hogy ne legyenek a tieidtó'1 elkülönülő élményeim.Hogyan? . és vizsgáld. ki vagyok. azzal hitrendszerünk egy rétegét lehámozzuk. te vagy az egyetlen. . erdőkben és utcákon vándorolok. mint az emlékek. HATODIK LECKE A mágus tudata a mindent magába ölelő tér. meg kell halnunk. öntudatlan társításokat élünk meg. Nem tudok úgy egy virágra nézni. önképed felöl nézve. Amikor Merlin elhallgatott.Ez úgy hangzik. . Te meg én ugyan együtt jártunk. s végül legmélyebb meggyőződésünk szerint. hámozd le magadról a kétkedés rétegeit! Amikor végre találkozunk. didergett fekhelyén és azt vette észre. Ne csak töprengj velem kapcsolatban. . Ha az ént félreállítod. amelyet majd a későbbi korokban énnek (egónak) neveznek.motyogta Artúr. a gondolkodó mögött a tiszta tudatosság egy cseppje. Századok tudása van jelen a felfedezések pillanataiban. akiben minden folyamatosan emlékké válik.Tapasztalatom szerint ez a gyakorlat az első alkalommal a leghatásosabb. ha öt percet a fenti "félelemgyakorlatnak" szentelünk.Ha őszintén magadba nézel. Amikor azt mondod. hozzáférsz emlékeid teljes tárházához. A racionális ész valószínűleg védi ezt a tételt.

A LECKE MEGÉRTÉSE Mint már láttuk. A legsajátabb és legszemélyesebb birtokod .De az én-t félre lehet állítani.Mit gondolsz. Tény és valamennyien elfogadjuk. Merlin vállat vont. az én válogat a tapasztalatok között.Teljes mértékben .Én még alszom egy sort .kérdezte a Szíriuszra mutatva. meg ott is és a köztünk lévő hídon is.lehet megosztani. ha barátok lennénk! De ha emlékeimben őrizlek. Az emlék semmi többet nem hordoz: a valamikor élő valóság holt . s onnan ide. félelmedbe.Micsoda? .válaszolta Artúr. Nem léphetek be minden érzelmedbe.Mit? . Nyár közepe lévén. ahol a pirkadat előtti ég tele volt csillagokkal.Mi-előtt visszafeküdnél. . ami ne lenne mindenki másé is. mindannyiunkat egyetlen fénymezőben. hanem csak az élettelen képedet. . mert élményeink nem azonosak: az én-ünk elválaszt. ha lehet! . csak hát az én másként látja.Túl távolinak tűnik. ha félreraknád az énedet. sőt némelyeket el is utasít. . a fényének be kell jutnia a szemedbe! A fénysugarak folyamatosan. de csak azért.Majd gondolkodom azon. kérlek. messzebb van. Mindketten részei vagytok ugyanannak a megszakítás nélküli áramlásnak. vágyadba és álmodba. ahová senki más nem jut be.emlékeid és tapasztalataid tárháza . mert az éri nincs jelen abban.Nézd.Merlin a fejét rázta.kérdezte kisvártatva. Rés van közted és az elutasított valami között.. Így az én szétválasztást hoz létre. Azt hiszem. hogy közlési hidakat építünk.Tedd azt! . . hogy a Szíriusz ott hever előtte.Az elkülönültség csak illúzió.aggódás töltötte el.Nem tudom.s ezzel visszament a meleg és kényelmes barlangba.ásított Merlin. mint amennyit meg tudok mérni. mivel minden kiválasztással és kiemeléssel rés keletkezik.Artúr töprengő képpel szólt: . Merlin szelídebb hangon folytatta.kiáltott fel döbbenten Artúr. . A mágus soha nem elszigetelt. A legtöbb. . a tudat terében látnál! Ez a tér mindenütt jelenvaló és láthatatlan hidat képez minden létező között. ahogyan a dolgokat látja. Te meg én meg bárki más különállónak tűnünk. Az én alatt most a személyesnek. és a tudat egyetemes óceánjába merülsz! . Gyere velem! . . Közted és közöttem is.válaszolta Merlin nyugodtan. azt szeretném. Nincs olyan részed.Soha nem foglak és nem is akarlak elfelejteni! . Merlin egyszer azt mondta a gyermek Artúrnak: .Felkelt és kivezette Artúrt a barlangból.vagy legalábbis a maguk teljességében nem . hátha Merlin valamiképpen elutasítja őt.Te el akarsz felejteni engem? . hogy lásd a csillagot. . hogy élményeinket nem .Nem én állítom ezt .Igyekezz elfelejteni engem. milyen messze van az a csillag? . De biztosíthatlak. akkor nincs elkülönültség közted és a csillag között. . a megoszthatatlannak tűnő ént értem. Mi más a csillag. láthatatlan hidat alkotnak áramlanak innen oda.válaszolt Merlin. .Az én (ego) működése tesz magányossá: olyan világba zár. akaszd vissza azt a micsodát! .Nincs távolság. az ragyogóan és alacsonyan állt a horizont fölött.Artúr lepillantott a lábához és döbbenten látta. mit őrizhetek? Nem téged magadat. ahogyan te sem az enyéimbe. vagy akár el tudok képzelni . amit tehetünk.tiltakozott Artúr. . . Végül is nem vehetem le az égről . . amit mondtál. . . . Haladd meg az én-t. mert éned elkülönültnek és magányosnak tekint.Tanítványának zavarát látva. Gondolj bele: ahhoz.a születésed óta egyedülléthez és szétválasztottsághoz vezet. mint fény? Ha tehát fény van itt is. bár ezek gyakran túl gyengének bizonyulnak.

Ha az ember egyszer ezt megtette. a testvéredre vagy egy barátodra! Gondolatban hívd magad elé.Egy-egy csepp beleolvad és elvész az óceánban? . érzelmet és élményt magába ölel. ami neked emlékezetes. Mivel látásmódod viszonylagos. s így a személyleírásod még inkább egyéni. hogy áttételesen rólad szól. mit tudsz valójában erró'1 az emberről! Haladd meg az egyszerű tényeket. a foglalkozása vagy a lakcíme! Gondolj a személyesebb jellemzőire. arra. egyszerűen csak van. Az érzékek otthona nem-valós világ. hiszen a valós világ a mágusé. Egy másik nézőpontból ugyanezt a személyt tökéletesen ellen tétesen is le lehetne írni. hogy az adott személy pontos leírását állítottad össze. az adott személyről lévő élményeid kizárólagosan a tieidek. akárha kémlelőnyíláson át néznénk a világot. de az egyetemes tudat részeként te vagy az egész óceán . a szerinted súlyosat ő könnyűnek tekintheti. Az én félreállítása tehát az emlékek félretételét jelenti. Egyéni látásmódunk nyomán feldaraboljuk a világot.Nem. mégis így van. ahová senki más nem juthat be. látni kezded majd a láthatatlant. Az egyéni ész leszűkíti a tudatot. mindig újra téged veszlek észre. és minden gondolatot. az emlékeidbó1 származik: a te saját szemszögedbó1 írtad le az illetőt. Egyetlen személyként az óceán egyetlen cseppje vagy. Valójában a saját látásodat írod le. . a barátságost barátságtalannak stb. az élénk emlékekre és a kölcsönhatásokra! A gyakorlat végén talán megállapíthatod. a szó1cét sötétnek. hogy mit kedvel és mit nem.képpé válik. A valóságnak nincs szüksége nézőpontra.nyugtatta meg Merlin. . A LECKE MEGÉLÉSE Mindannyian ragaszkodunk az emlékeinkhez. Ez örökké árad. A különállás megszüntetéséhez meg kell ismernünk az emlékek igazi természetét. alig találkozunk a valódi világgal. az más számára taszító lehet. a mérgezett gondolatoktól. a mágus világát. Gondolj valakire. mert azok határoznak meg bennünket. azt valaki más régen elfelejthette. akkor valahányszor felébredek. Mégis mindaz. nem pedig az adott személyt. De amíg napról napra el tudlak felejteni. elszigetelt cellákat hozunk létre. .kérdezte Artúr. az egyént még a tudat óceánjának megtapasztalásával sem lehet megsemmisíteni . Miközben magánvilágunkban időzünk. A valós énedet látom. amit felsorakoztattál. soha többé nem magányos. amit egy másik emberről gondoltál. a súlya. megszabadítva a régi képektől. mint például a szeme színe. Be kell majd látnod. A benned levő életforráshoz járulhatsz tisztulásért és átalakulásért. nem mondhatod valósnak. akkor az emlékek végképp az elszigetelődést szolgálják. Csupán az emlékek függönye mögött fedezheted föl a valóságot! HETEDIK LECKE Ha megtisztítod az érzékelés ajtaját. A mágus világában mindenki ugyanannak az egyetemes tudatosságnak részét alkotja.Lehetsz egyszerre önmagad és a Mindenség. az másnak csak alacsony vagy átlagos lesz. a leírásodban minden teljesen viszonylagos.tanította Merlin. a mérgezett kapcsolatoktól. az-tán kérdezd meg magadtól. A tisztulás az életed mérgeitől való megszabadulást jelenti: szabadulást a mérgezett érzelmektó1. Sőt. Ha pedig mindaz. Amit te képzelsz a magasról. Ez misztérium. kiderült. akit jól ismersz: a feleséged re. . Ami számodra kedves.

szilárd vagy szellemi . gyönyörű virágot? S mi történik. Merlin megszólalt: . rögtön felismerhető lennél. mint a múltról. mert ez a vers túl szép ahhoz. S mi történik. ha álmodban a mennyben jársz. a személyiség. és leszakítasz egy különös. mintha nem hallanál . mert érzelmeink személyiségünk jelentős részét képezik. hogy ne is figyelj rá! Mi történik. mi van akkor? A LECKE MEGÉRTÉSE Amikor ébren vagyunk. mit szólsz hozzá? Artúr úgy tett. A test több. Kíváncsi vagyok. Valahányszor Merlin úgy beszélt a jövőről. a vágyaidnak stb. ha felébredvén a virág ott a kezedben? Nos. Nevezzük ezt ok-testnek! Ez teszi lehetővé. Ha szellemi testben vagy ok-testben lépnél be egy szobába.szervezet. a fiúnak nagy erőfeszítésébe került követnie. cselekedni és érezni tud. Ebben találhatók az emlékezés és a vágyakozás legmélyebb gyökerei.Ne csinálj úgy. az "én-érzés" e testek tudatosításából fakad.folytatta Merlin -. A veled azonos ént először is a hiedelmeid és az élet okának .szintén láthatatlan . Ilyen a tudásból keletkező tested. Nevezzük ezt szellemi testnek! A tudás finomabb réteg. arcát a kezével takarta el a júliusi nap sugarai elől. figyelmünk az anyagi világ látványaihoz és hangjaihoz tapad. mint nap a sejtekéhez hasonlatos különálló érzelmeket élünk meg. a barátaid azonnal felismernének. Ha ezeket mind összerakjuk. a reményeidnek. közvetlenül is észlelhető energiakötegekből áll. mert el-vont elképzelések alkotják. a félelmeidnek. a legdurvábbig. amikor álmos. Az önazonosság. megkapjuk az érzelmi testet. Ha érzelmi testedben lépnél be egy szobába. De még finomabb réteget jelent a saját életed okával és értelmével. mintha aludna. A mágus jól tudja. mint az érzelmek. ami az önálló sejtek számára lehetetlen. a léttel. amely születésedtől veled növekszik. ha álmot látsz? S mi történik.Bármely élő . Alkalmazzuk ezt a meghatározást most egy másik. nyári hangulatban Merlin és Artúr a folyó partján heverésztek. Egyediségünk létrehozásában még számos . a réges-régi jövőben olvastam egy verset. amit szeretsz és nem szeretsz. ha alszol. mint az alkotórészek összessége. hogy az "Én" ragyogása a legbelsőbbtől kifelé árad.test vesz részt. . szokatlan területre: az érzelmekre! Nap.Kisfiú koromban. Érzelmi tested elsősorban élő történelme mindannak. így könnyen hisszük fizikai testünket az egyetlen létező testnek. melyek egy nagyobb egységet képeznek. az élet természetével kapcsolatos hited. Mi a test? A legtágabb meghatározás szerint a sejtek együttese. Mindezek csak rád jellemzőek. Egy napon. hogy megértsd a létet.

a mágus birodalmához tartozó mély erdőben tett vándorútjukról. a fantáziálásodat. . éltető erő nyomán jött létre. A legfinomabb munka csendben zajlik. Holott valójában gondolatok. hogy valaki oldalba bökte. Még szinte be sem hunyta a szemét. belesűríti az évmilliók összes tudományát az élet másodperceibe.a meggyőződése szerint . hogy a napi ébrenlét és tevékenység erőfeszítése után a különböző testeinket ismét rendezni tudjuk. a félelmeidet. aki némi mocorgás és forgolódás után. . A mágusok szerint azért megyünk esténként aludni. akkor tested valójában nem sejtekből épül.szólt Merlin egyszerűen. magyarázta Merlin a tanítványának.elsősorban szellemi lény. Nem azok jelentik az élet építőköveit.Hagyj aludni! Merlin ismét megböködte a mogyoróvesszővel.Szükség van az erődre az út utolsó szakaszán! Ha szundítasz egyet. Ha valaha egy pillanatra gondolatok.jegyezte meg Merlin.morogta álmosan. Fizikai tested a DNS-ben hordozott sürgető. és a fejét csóválta: . kimerült leszel.Ó. hogy a mindenség története vezetett bennünket ehhez a pillanathoz? A teremtés kedves gyermekei vagyunk. amit valaha véghezvihetsz: önmagadat alkotod. Ha igazi gyökereid inkább a finom. mint az. hogy főleg és elsősorban fizikai létező vagy. Megszámlálhatatlan . vágyak és érzések nélküli csend van benned. máris erezte. A LECKE MEGÉLÉSE E tudás óriási jelentőséggel bír a gyakorlatban. De a mágus még mélyebbre hatol a láthatatlan világába.De hiszen sokkal többet dolgozol álmodban.Milyen munkát végzek álmomban? És miért nem tudok róla? .kérdezte. az erőfeszítés után Artúr a mesterénél jóval fáradtabb volt. Éppen ez a legalkotóbb tett. sem az atomok és a molekulák. vagy nagyszerű ötletük támad. Csak a sor végén kel életre a fizikai test. láthatatlan világban vannak. Egy ízben Artúr és Merlin hazatérőben voltak a Questing Woodban. . amit az emberek Mennynek neveznek. mindenfélét . információnak és energiának nevezett láthatatlan absztrakciók építik fel. . . hirtelen szinte a semmiből rájönnek valaminek a megoldására.válaszolt Artúr. . valóban felült a fa alatt a puha fűben. mint amennyit ébren valaha is tevékenykedtél! . Hasonlóképpen gondolataid és érzelmeid is az értelem láthatatlan kisugárzásából erednek. hogy legmélyebb meggyőződésed képezi a legerősebb alkotóerőt.rétegben zajlik. a fizikai tested pihen. és ledőlt szunyókálni egy fa tövébe.Kimerült? Éppen ezért akarok elszundítani .Amikor alszol. és helyreállítja önmagát. mivel kelti fel Artúr kíváncsiságát. Ok-tested visszatér a fény birodalmába. s így építik fel a legfinomabb testedet. s nem a fizikai valóságban. mivel tudja. a reményeidet.Mi van? . amelyekre a sejtek épülnek. Nem veszed észre. amelyek megtanultak fizikai szerkezeteket létrehozni. Egyesek ébredés után. és mindez nekünk készült -. Mint lenni szokott. az ok-testet. egészen másként fogod berendezni az életedet. ne tekintsd ezt szórakozottságnak! Ilyenkor tudatod . Mint Merlin mondta: A halandók azt hiszik.látható és láthatatlan . Mindezzel csak helyreállítod a bonyolult összhangot a két-féle tested között. majd az alapra épülnek a gondolataid (szellemi test) és az érzelmeid (érzelmi test). amelyek megtanultak gondolkodni. aki . Jól tudta. Álmodban az érzelmi tested éli meg a vágyaidat. . Elrendezi a világegyetem minden értelmét. A testet a DNSben elraktározott.megragadása (ok-test) alkotja. Ennek indító lökése nélkül az információ és az energia halott maradt volna. hogy fizikai szerkezetek. Ha úgy gondolod.

hogy ég-e vagy sem? . .kisurran a fizikai.Nem kapcsolódik egyik általad hangoztatott tanításhoz sem. NYOLCADIK LECKE Az erő kétélű kard. .kérdezte. . Mielőtt Artúr kikerült Merlin védőszárnyai alól.kérdezte Merlin. . . . érzelmi. a tiszta Léthez. . s nedvébó1 két cseppet Artúr ujjaira sajtolt. s ez önmagad vagy.utasította.mondta. megláthatod minden volt.Szomorú vagyok. Leszakított egy vad tárnicsvirágot. Artúr elfintorodott.Érzel benne bármi keserűt? . megragadta és elrepült zsákmányával a magas sziklák között lévő fészke felé. A mágus ereje a szeretet ereje. Kisvártatva néhány méternyire tőlük egy egér bújt ki a tisztásra.. hogyan. .Először is: semmi okod szégyenkezni. . . De van valami a szeretetben.. . azután így szólt: . szenvedélyek rabjává tesz. Ereje mámorító.Most kóstold meg a vizet! .Talán azt szeretnéd tudni. mert közéjük kell menned? . .De mi köze mindennek a szerelemhez? Merlin ismét nem válaszolt.Azért vagy szomorú. de nem tudom. van és lesz forrását. Most pedig gyere velem! Merlin elvezette Artúrt egy tisztásra.és zavartan elhallgatott.Kóstold meg! . .Nagyon keserű. Artúr úgy tett.kérdezte a fiú. De amit mindennél jobban szeretnék tudni. Kezében égő gyertyát emelt a nap felé.Hiszen végül is az ő fajtájukból való vagy! Artúr elkapta a tekintetét. amit nem lehet szavakba foglalni.Nem .Hát akkor miért? . amiért Merlin kisegítette szorult helyzetébó1. majd végül rombol.Mi köze ennek a szerelemhez? .válaszolta Artúr. ahol bepillanthatsz a teremtés méhébe. A nap ragyogása láthatatlanná tette a gyertyalángot. csak mélyebbre vezette a fiút az erdőbe.Meg tudod-e állapítani. rosszkedvűvé vált.Csak rajta! Artúr gondban volt. Az én ereje ellenőrizni és uralkodni akar. Az öreg mágus töprengett egy percig. . amikor az ember szerelmes? Artúr hálásan bólintott. . mert igazán fontos dolgot kérdeztél. A erő lakóhelye a belső én. . Az erő örök küzdelme az egységben ér véget.ismerte el Artúr. De Merlin nem válaszolt. s mielőtt az egér mozdulni tudott volna. Majd tizenöt évesen alig találkozott más emberekkel.Nem . . A mély csendben visszatérsz valamennyiünk ős okához. az az.mondta Merlin.Figyelj! . ha megmondanád nekem.Szeretnék megkérdezni valamit.Ülj csendesen szólt halkan. és egy gyapotgombolyagot tartott a gyertyához. milyen az. ahogyan mestere kérte. de nem ezért. lecsapott rá a sas. amely azonnal lángra lobbant. Merlin a tóhoz vezette és kezet mosatott vele. Énünk sötét árnyékként követ. szellemi és ok-testek közötti résen. . ahová besütött a nap. . Azután egy árnyék jelent meg.

úgy oldódik fel éned a szerelem mindent el-söprő erejében. nem vagy képes igazán szeretni. a félelem és az önzés rétegei alól. nem tudsz igazán szeretni . minden más erő gyenge.Bármennyire tisztátalan vagy is. Ez a végső erő. ki kell szabadítani a harag. mert erőszak nélkül bármit megvalósít. A LECKE MEGÉRTÉSE A szeretet ereje a tisztaság ereje. mint egy király? . A szeretet sok titka kívül marad az emberek figyelmén. Az igazi erő bennünk van.figyelmeztet Merlin. mert ezek elhomályosítják. . . több. meg kell tisztítanod a jelenlegi életedet.szólt a mester. amelyik kétségbeesetten keresi a vizet . . valójában csak kölcsönben van nála.A szeretetet kétségbeesetten kereső ember egy halra emlékeztet. a valódit hagyja meg. A szeretet megkeresi a tisztátalanságot. és meg nem hajol neki.válaszolt Merlin. csak azután tudsz másokat szeretni. megingathatatlan békében él.Nos.Amíg félsz.Olyan hatalmas vagy. mint érzelem vagy érzés. Hatalmával összevetve. az félelem nélkül. akár a legédesebb és legfrissebb víz. ha egyszer magával ragad a szerelem. nem pedig a "kinti világ" foszt meg bárkit a szeretettót. Ezért él minden király rettegésben: amit birtokol. a harag és az önzés olykor magukkal ragadják. mint valami elöregedett lakk. Mint a sas zsákmánya. . hogy szeretni tudj. Ahhoz. Aki a világot a szeretet belülről jövő fényében látja.Artúr kitört teljesen összezavarodva: .kérdezett vissza Merlin. és csak az igazat. először adnod kell. A szeretet szót sokféle értelemben használják. hogy a félelem. de valójában a befogadó személy. . Többnyire mindez magától értetődőnek tűnik! Miért nem eszerint élünk?! A mágus szerint a szeretetet ki kell bontani. . hogy szeretetet kapj.Amíg harag lakozik benned. amit belélegzünk.Hallgass ide! . Egyetemes forrásából mindent táplál. hogy a királynak bármiféle hatalma van? . éppen ez a titok . A mágus szerint a szeretet a levegő. saját fontosságod is csak szemvillanásnyi lesz. életed keserűsége is olyan lesz. a minden sejtet elérő keringés.Mibó1 gondolod. nem szeretsz igazán. mert számára a szeretet minden tisztátalanságot feloldó. A másik ember feltétel nélküli szeretetéhez te sem állíthatsz feltételeket az ő számára.mondta Merlin. Még a szenvedésben. akik bármikor fellázadhatnak és megfoszthatják őt attól. Az élet olykor szeretetlennek tűnhet. . akik nem érzik a szeretet erejét. hogy kiégethesse azt. Nincs szeretet nélküli személy. A király a hatalmát az alattvalóitól kapja. Az ország legszegényebb alattvalója is gazdagabb a királynál.Azt ígérted.kérdezte Artúr. a szerelemről tanítasz! Mi köze van ennek a szerelemhez? . amíg csak hatalmát oda nem adja. hogy életed szerető élet lehessen. Ahogyan a keserűség már nem érződik a vízben. . Először meg kell tanulnod magadat szeretni. de a mágus számára szent szó. .Akkor hogyan szerethetek?! . csak olyanok varrnak. ha egyszer feloldódik a szerelemben. Több. mint élvezet vagy önkívület. Ahhoz.Mint a gyertya lángja a napfényben. . A szeretet láthatatlan és mindig jelen lévő.kérdezte Artúr Merlint. A szeretetnek nincs jó vagy rossz megközelítése. az én és az értelem látókörén kívül is tovább hat a szeretet. Amíg önző vagy. a szeretet felkutat és megmunkál. mert eszébe jutott.

a mágus szerint legjobb esetben is csak töredékes meghatározásnak tekinthetők. először is megszabadultak minden önzéstől. hogy a szeretetet egyetemes erőnek tekintsük. majd pici fényt fedezel föl a szívedben. a te szívedben lesz mindez. Egyik vágyott tárgyáról a másikra vált.válaszolt Merlin. . ami az elfogadottság érzését adja. . pedig a belső valójában a lélek . Kezdetben csupán szikrányi.mondta Merlin. mert sosem indít kifelé. ellenőrizni és uralkodni akar. és nem változhat át másik érzelemmé. . mert az enyém vagy”. szeretett lény is csak önmagad kiterjesztése. A valakitől remélt szeretet csak a saját tudatosságodat veti alá a korlátoknak. a megszokás. . a szeretetet először saját magadban fedezheted fel.A halandók lázasan. öröm és gyönyörűség. az igazi szeretet nem okozhat nyugtalanságot. Így egészen új tapasztalás nyílt meg előttük. és álmélkodnak csodás szerkezetén és szépségén.vitatta Artúr. mert már kezdetben nem volt érzelem. . Ha az ész vállalja az új távlatot. az uralkodásról és a birtoklásról jelent ki valamit. a csillagok keletkezésén át a DNS megjelenéséig. és tekints a föléd boruló csillagos égboltra! Századok óta nézik az emberek.kérdezte Artúr. meghalnak. Ez az óriási időtartam nincs fonalra . De a szeretet. akit szeretnek. Próbáld ki a következő gyakorlatot: menj ki éjszaka a szabadba. Mi az értelem új szempontjának alapja? Egyszerűen az. Az igazi szeretet változatlan.Ahhoz. mit értesz ezen a fogalmon ma.magyarázta Merlin.Összekevered a belső világot az énnel. nincs tárgya. Amikor a csillagos égre tekintünk. Bár a szeretet valamennyire jelen van mindezekben. .Ez hihetetlenül önzőnek hangzik .Az milyen? Megismerem-e valaha? .Az önzés az énből ered. A mágus számára minden szeretet belülrő1 fakad. . ahogyan azt ti. . a te életedben is rendet és békét hoz létre. a félelem. mi marad? A válasz az önelfogadás körül kezd bontakozni. . amely mindig birtokolni. Legtöbbünk szerint a szeretet valaki máshoz való vonzódás. az önzés és a düh sok-sok rétege akadályoz bennünket abban. halandók meghatározzátok. s a végén lobogó máglyává nő. a természet rendjének tökéletes megnyilvánulását látjuk.A ti úgynevezett szeretetetek jön és megy. idővel szükségképpen el kell halványodnia és végül e kell pusztulnia . Vezető szerep jut az észnek ebben a tanulási folyamatban. mint a gyertya lángja. erős érzés vagy érzelem. Ha elhagyod a szeretet minden felszínes formáját. amikor már túljutottál a lázas nyugtalanságon.Ha nem kapják meg azt. ha vágyai meghiúsulnak.Annak a szeretetnek. nem pedig a szeretetről. A LECKE MEGÉLÉSE Az én félreállításának megtanulása lépésenként történik. Amikor ráébredsz erre. Könnyen gyűlöletbe fordul. a Holdat és a csillagokat. és hidd el. Rácsodálkozhatunk az idő végtelen folyamára. amint terád irányul. Az elszigeteltség. nyugtalanul és aggódva forgolódnak a szeretet körül . Akik igazán megtanultak szeretni. az érzelmek és a hiedelmek majd követik. ami az évmilliók során a világmindenség minden életét magában hordozta az első hidrogénatom kialakulásától. mégis benned. tápláló erő. A leginkább vágyott. hogy életedben teljes és megingathatatlan alapkó1cént legyen jelen a szeretet. Abban a pillanatban majd kizárólag a szeretet tölti be az egész világmindenséget.Egyszer. Belső erő lévén. úgy hiszik. hogy a szeretetet úgy éljük meg. azután. először meg kell határoznod. hogy a szeretet ereje mindenhol jelen van. a lángok eltakarják a Napot. Amikor ez az én azt mondja. ahogyan azt a mágus ismeri. “szeretlek.

A félelem és a kétség azt mondatja veled. KILENCEDIK LECKE . az életet fenntartó és tápláló erő. ott látod a teljes múlt élő képét. állandóan ingatagnak és veszélyben lévőnek tekintsük. hanem a mágus szeretetfogalma. Valójában a tudat nem képes előre látni vagy megtervezni az élet születését. valamennyien létezhetnek és alakulhatnak a természet növekedési irányai szerint.fűzve. Mégis a benned lévő értelem és rendező erő minden erőfeszítés nélkül túljutott ezeken az akadályokon. hogy ez nem lehet igaz. hogy a világmindenség kivételezett gyermeke vagy: tökéletes biztonságban. hogy eddig már átvészelt évmilliókat. érzésre és cselekvésre indító ösztönzéseid olyanok. a környezet millió támadást intézett szennyezés. esetleg a sejtekben lezajló téves mutációjával ellened a fogantatásodtól mind a mai napig. és mégis minden erőfeszítés nélkül megvalósult. örökké előre visznek a jövő felé. ha nem harcolnánk a túlélésért. s akkor az a valami. A mágus szerint rend nem jöhet létre összevisszaságból. Ez a szeretet meghatározása! Nem valami népszerű eszme. ahol a félelem. Pedig az élet története azt bizonyítja. támogatottságban. és a soha nem veszélyeztetett mély értelem által állandóan megteremtette a saját túlélése feltételeit. mint például a gravitáció vagy a csillagokat fűtő óriási energiák . Ezzel megcáfolta a tudat meggyőződését. Az űrben száguldó titáni erők nem harcolnak egymással. melyek a hidrogénatomokat. Gondolj annak legkezdetére: amikor annyi akadály ellenére egyetlen hímivarsejt megtermékenyítette anyád méhében a petesejtet! A mai léted kizárólag ennek a függvénye. Amint átláttad. Pusztán ennek a bekövetkeztére alig volt esély. mégis azok a folyamatok. Manapság hozzászoktunk az összevisszasághoz. a csillagokat vagy a DNS-t létrehozták. Ezen a szinten kezdi felfogni az értelem a szeretet valódi erejét. fejlődés és értelem. miért ne lenne képes erre a tudatos rétegben? EI tudod képzelni magadat. nem jött volna létre. gondolkodásra. maga az élet elpusztíthatatlan! Ezt a meglátást a saját életedre is alkalmazhatod. az erőszak és a rombolás csak a saját téves hiedelmeink tükröződése. rendkívül finomak. sugárzás. Ezek közül bármelyik megfoszthatott volna a túlélés esélyétől. mint a hullám taraja. Mindegy. milyen ridegek a feltételek. hiszen a lehetőségek száma végtelen. olyan világba hív. hogy ha ma megfigyelőként a kozmoszba tekintesz. Ha a titáni erők. A küzdelemre vonatkozó mély meggyőződésünk szerint. ez a bizalom kezdete lesz. amint az élet hullámának taraján lovagolsz? Mert tulajdonképpen így teszel minden pillanatban. A szervezettség és az értelem tartják egyensúlyban a folyamatokat. s mindig megújulnak alulról. akkor a természet közömbössége eltaposna. ahhoz. Az információ és az energia minden része úgy fejlődött. miszerint az életet csak küzdelemmel lehet fenntartani. Az idő során kibontakozó bizalom fényében majd rájössz. szeretetben. Az életet fenntartó szeretet hullámzása hasonló az egyes hullámokban megújuló óceán mozgásához. Most rakjuk össze mindezeket a tulajdonságokat: rend. egymás elpusztítása nélkül létezni a te életed is fennmarad. A mágus más utat nyit meg előttünk. hogy az életet. A világmindenségben lévő erők minden elképzelhetőnél hatalmasabbak. egyensúly. Ha ez az erőfeszítés nélküliség működni tud a tudattalanban és a sejtek szintjén. Hasonlóképpen. a rend már benne van a teremtésben. fenntartását és sok-sok veszélytől való védelmét. amit most saját magadnak mondasz. Személyes.tudnak együtt. A dolgok alakulhattak volna másképpen is.

mint a csapóajtók a föld alatti járatok fölött. a világba való visszatérése után értette meg. . A szavakban tömörített szándékok varázserővel bírnak.Igézetre. . azt mondta "Aludj!".tanácsolta Merlin a fiúnak.A kifejezést majd veled és a körülötted élőkkel azonosítják.kérdezett vissza Artúr. még mindig a kérdésen töprengve. magával vitte az erdőbe.Camelotnak nevezd majd a királyságodat! . de az emberek nem voltak vele elégedettek. Akkor tehát ezek jól ható varázsigék voltak.valójában az egész történelmet bele lehet sűríteni alig néhány szótagba. S azóta is eszem. hanem azon töprengtek. s titkokat takarnak. és az ifjú csak évekkel később.mondták. Ha pedig a túl későig maradtam fenn. így szólt "Járj!".Merlin sokszor tanított a szavakkal kapcsolatban . különleges szavakra. A tudás és a szándék . bűbájosságra.az erők. feltárul előttük egész birodalmad és minden hőstetted.mondták az emberek (már akikben fölmerült. A LECKE MEGÉRTÉSE A szavak ereje nem azok felszíni jelentésében mutatkozik meg. és értetlenkedését látva. amik Merlin erejét adják . A tudatosság tere a szándékaink köré rendeződik. Ha tényleg találkoztál Merlinnel . vajon ez a Sir Ector által befogadott mafla fickó viszi-e valaha valamire az életben. azt mondta "Egyél!". mire Artúr végül méltányolna tudta a mágus tanításait. . .válaszolt Artúr -. Minden szó tudást és szándékot takar. ugye? Senki nem értett vele egyet. az a javadra változtatja meg a téged körülvevő teret. Fordulópontként fog hatni. hogy a tapasztalás sok-sok rétegét . Amikor kicsit nagyobb lettem. hogyan működött Merlin bűbája. Megéli azt itt és most Hosszú időbe telt. Amikor az emberek kimondják. hogy a szavaknak ereje van. alig néhány órával a születése után. hogy a fiú talán mégsem egyszerűen csak bolond) -. E magyarázat jól hangzott. Merlin őt. . . Tudni akarták. A tudás maga vezényli a saját megvalósulását.Miért? . ugyan miféle varázsigékre tanított meg? .Varázsigékre? . milyen különleges volt a kapcsolata a mágussal. amely az Anglia elnevezéshez tapad válaszolt Merlin. hogy Artúr vagy rendkívül buta vagy pedig alaposan becsapta őt a mestere. A mágus nem igyekszik megfejteni az élet misztériumát. mielőtt az nekivágott a világnak. járok és alszom. mint amikor a kilincset lenyomva megnyílik a kincseskamra ajtaja. S ezek mágikus tartalmak. hanem a tekintet alól elrejtett tartalmakban. arra gondoltak.Nos . Amit szándékozol. A tudás varázslata az.Mert ez az új szó nem hordozza mindazt a terhet.A mágus a tudás állapotában él. amikor még szinte csecsemő voltam. Azt mondta. .mondta Artúr lassan.

hogy kitörjünk régi szokásainkból és korlátozott én-azonosságunkból? Ha minden szó nyomot hagy az értelemben. A szándék nyilvánult meg abban. de most. Bizonyos szinten ez a könyv hasonlót tesz: a régi. A szavak szándéka belénk ivódott. hogy egyen. meg a légy is. ahogyan Artúr tette? Igen. akkor minden szó korlátoz is egyben? .És mindez így is történt. . sikertelenség és bírálat a gyengének. De melyek segítenek bennünket. Minden üzenet meghallgatásra talál és választ vált ki. mint "Adj nekem gyógyulást!" nem csupán gondolatok szóbeli kifejezései. mert az egyetemes tudatosság teljesítőképessége határtalan.azt mondta a gyermeknek. . A szavak által a szülők jó vagy rossz érzést okoznak a gyermekeikben. Másra nincs is szükség vágyad beteljesüléséhez. . Mindannyian szavakat használunk arra. és szavakkal előhívható. az emberek változhatnak. vagy az Istenhez szóló ima. a szándék még erősebb. mert saját magadat börtönzöd be a szavak hálójával.A halandók úgy csomagolják be magukat a szavakba. Ha egy szó szándékot tartalmaz. hogy képes vagy rá.Csak ebben a helyzetben te vagy a pók is. s így valamely szándék szavakba foglalása az első lépés a megvalósulás irányába. jól megtanult jelentéstartalmakat újakra akarja cserélni. A leginkább erővel telt kifejezések az igen és a nem. hogy használnod kell őket önnevelésed és tanulásod érdekében . hogy bevéssük azokat a szokásokat. mint pók a legyet a pókhálóba magyarázta Merlin. Ejtsd ki bárki előtt az iskola szót.A szavak paradoxonja. Azonban a szavak másik tartalma.Mert bár a szavak megmondják. Minden. melyek segítségével az élet öntudatlanul is megy tovább. Egész életünk bennünk van. Az olyan állítás.magyarázta Merlin. ugyanezektől származó régi nemet tartalmaz. amikor már tudjuk azokat. – Az írás. A mindenség tájékoztatást kapott a vágyadról. . amiről ma úgy gondolod. Siker és dicséret kapcsolódik hozzá a jó tanuló számára. Valamennyien e szavak által tanultunk meg fontos tevékenységeket. nemet kell mondanunk. márpedig azok is értelemszerűen mind szavak. az üzenetként és kérésként lép a tudatosság terébe. A szülők igazítják el őt a világ dolgaiban. rejtett igent hordoz. amit vagy szülő vagy tanár mondott ki a régmúltban. hogy a szavaknak pszichológiai jelentése is van. amire képtelennek érzed magadat. miszerint "Jó vagyok". E két szó képes határokat húzni vagy eltörölni azokat. az olvasás tudományával az újszülött még nem rendelkezik. A mágus gyakran olyasmikre mond igent. mert ha egyszer a szó által hordozott szándék beépült. A gond az. kik vagyunk. s csupán néha emlékeztetőre van szükségünk a kívánt eredmény eléréséhez: "Azt hiszem. ez szavakkal történik. és azonnal megjelenik előtte az iskolába járás képe." Lehet ezt varázsigének nevezni. amire úgy tanultuk.Miért paradox ez? . mint amennyi szavakba foglalható. S mindaz. A nevekkel és a címkékkel való azonosulás kérdéskörével már foglalkoztunk. nem csak korlátozni.minden más szülőhöz hasonlóan . Bármennyire erősek a varázsigék. mégis sokkal többek vagyunk. A szavak tudást és szándékot hordoznak. amikor Merlin . Két jó példa erre az imádság és az állítás. a szavakra többé nincs szükségünk. s ezáltal új világot bontakoztat ki. most elmegyek aludni. . A nyelv minden gazdag szava a jelentés és a tudás rejtett ösvényeit nyitja meg. De még mélyebb titok is lappang itt.kérdezte Artúr. járjon és aludjon. A szavak ereje újat is létre tud hozni. a beszéd. a varázsige értelmi bevésődésként hat.

ősi félelmekkel és vágyakkal. de nem tudatosan tesszük. de ugyanakkor rendkívül határozott állításokkal. amelyek akadályozzák a mindenséget vágyaid beteljesítésében. Egyes dolgokat meg akarunk valósítani. ha megváltozol. hogy értelmed rádióadó. A változás felé tett első lépés a felismerés. csak valami más. ismétlődő ellentéteket hordozod. azaz sok mindennel. A szándékok egyszerű vágyak. . Ha csendben ülsz és figyeled. hatékonyabban. hogy kevert jeleket közvetít. akkor tulajdonképpen önmagaddal beszélgetsz egy . amikor beszélni akartál vele. melyek az egészen kisgyermekkori emlékekben gyökereznek. Tanításukban a mágusok megmutatják növendékeiknek. . pedig a háttérben a tudattalanod csordultig van beteljesületlen reményekkel. mint gondolnád .Pedig a munkálkodásotok a legtöbb esetben éppen megakadályozza az álmok valóra válását. miszerint minden szándék valamiféle eredményre vezet. hogy "azt akarom" vagy "azt szeretném" vagy "azt remélem" aztán semmi sem történt. és ezek csak akkor tűnnek el. . milyenné szeretnénk alakulni. és vár. azt gondoljátok. . észre fogod venni. mikor Artúr valamit különösképp rendetlenül csinált. Valamennyien a szokások. Továbbá az értelem tele van nem tudatos. hogy tudomásul veszed. hiszen annyi ellentmondás rejlik bennük: az emberi szív ellentmondásai. . . de ugyanakkor kételkedünk is lehetségességükben. tudatosabban. valójában régi és beteljesületlen szúkségletekró1 szól. a vágyak pedig a szükségesre irányulnak. Ha valamely szándékodat elküldöd az egyetemes tudatossághoz. Sok ezer alkalommal gondoltad. Mi is állandóan szándékokat üzenünk.A gondolkodásod tiszta folyam legyen. Vedd észre. holott ez energiapazarlás. ne pedig háborúság.-. Mi többiek. Valószínűleg csak a tudatos és akaratlagos gondolataidra figyelsz.Bárcsak kisöpörhetném az agyadat . de teljesülésének lehetnek akadályai. az aggodalmak és a görcsök rabjai vagyunk. ahonnan nem is vártad.A halandók és a mágusok nem is annyira különbözők. ami nem valósult meg a múltban. valami kevésbé kívánatos. Elképzeljük. Mindez a világegyetem terében zajlik. anélkül.A régi. vannak beteljesült reményeid és vágyaid! Váratlanul.Valamennyien megfogalmazzák a mindenség számára a vágyaikat. Egyetlen szándék sincs elfelejtve. Ennek eléréséhez föl kell számolnod azokat a gondolkodási szokásaidat.Miért nem tudod kisöpörni az agyamat? . és választ várnak. imáid meghallgatásra találtak. ismétlődőek és mániákusak. segítség érkezett. hogy munkálkodnotok kell álmaitok beteljesülésén mondta Merlin. Csak a halandók esetében a viszont-üzenet elferdített és zavaros.mondta Merlin. A mágus pontosan meg tudja fogalmazni szándékát.Mert mindenki és minden benned van .sóhajtotta Merlin. míg a mágusnál kristálytiszta. Becslések szerint az egy adott napon felmerülő gondolatok 90%-a azonos az előző napi gondolatokkal. valaki felhívott telefonon épp akkor. Az értelem meg nem valósulttal foglalkozó működése tehát. . A LECKE MEGÉLÉSE A lecke megélése azt jelenti.A mágus szemszögébő1 nézve a lehető legkevesebb erőfeszítés a legjobb.Ti halandók.morgott egyszer Merlin. . hogy bármit tettél volna. míg beteljesül. nem vagyunk ennyire tudatosak.Képzeld el. . hogyan gondolkodjanak rendezettebben. bár azért ebben is akadnak kétségeink. Az értelem hasonlóképpen tele van értelmetlen ismétlésekkel. Vágyaink összevisszák.kérdezte Artúr ártatlanul. és az űrt üzenetekkel bombázza.

s a világegyetem majd elvégzi érted a maga dolgát! Bocsásd szabadon szándékaidat az időtlenségbe! Minél tágabb a tudatosságod. mi tartalmaz az agyad! Ez a megfigyelés . azt csak az értelem teszi. Amit nem látsz. Ha sikerül elcsendesítened az agyadat és megtisztítanod a régóta őrzött gondoktól. szeretetté változik. szándékaid belépnek a tudatosság terébe. Egyelőre szánj mindennap időt rá. kibontakozik előtted a világmindenség működésének egyszerű valósága. amely fölötte áll a térben-időben korlátozott önmagadnak. Igazában az értelem sötétségei nem bűnök. fogadó és közvetítő. Ha átöleled árnyék-énedet. bűntudattal és minden mással. légy könnyed és természetes az egész folyamatban! Ha ezek a lépések összeálltak. halandók a kell és a ha világában éltek. Az árnyék nem bántani akar. Magam a van birodalmában létezem magyarázta Merlin. nem szükséges semmiféle munkálkodás. Ez saját valóságunk teremtőiként a természetes állapotunk! TIZEDIK LECKE Valamennyiünk árnyék-énje része a teljes valóságnak. és hálózatként kötik össze gondolataidat a mindenséggel. Érzések helyett vond ellenőrzésed alá szándékaid eredményét. vegyes szándékokkal.Ti. Majd még szólunk erró1 a könyv harmadik részében. annál világosabb az elküldött jelzés. És ami még ennél is több: te vagy az üzenet közvetítője is. . Sok változat lehetséges: te vagy a kívánság. a kívánó és a kívánság teljesítője. hogy minden ember valamennyi szívbéli kívánsága teljesüljön. ellentmondással. a megfigyelt és maga a megfigyelés folyamata.bár igen egyszerű . aminek szerintünk történnie kellene. meggyógyul a hiányosságod. E hármas állapotot mondjuk egységnek. Az erőltetés nélküli haladást nem gátolják vagy árnyékolják a félelemmel telt én aggódásai és ragaszkodásai. csak rámutat tökéletlenségeidre.Isten azt akarja. Arra az ürügyre hivatkozik.másik formában. Te vagy a megfigyelő. Tulajdonképpen az én büszkesége eltakarja előled. hibáidat és bűneidet. Éned nem szívesen fogja belátni. A második lépés az. majd pedig választ is kapj. hogy szenvedni fogsz. Mégsem veszünk észre finom eredményeket. hogyan tanuld meg beteljesíteni a szándékaidat! A lépések természetesek. Egységes természetedben mást sem teszel.Mindig emlékezz . de meg kell tanulni azokat. s megakadályozza a van valóságát látnia. azt nem tudod megváltoztatni. De egyben te vagy az üzenet fogadója is. hogy telve vagy tagadással. mivel álruhádban jelen van a magasabbrendű Éned is. mint beteljesíted a szándékaidat. Nincs egyetlen olyan gondolatod. Énedet tedd félre minden elvárásával és előrelátásával. Ahhoz tehát. a van világa. ha nem esnek egybe énünk arra vonatkozó döntésével. és figyeld. . a három vonatkozást együtt kell szemlélned: küldő. Végül. nem Isten ítél. ami sötétbe borítja az agyat. S ha meggyógyult.figyelmeztette gyakran Merlin a gyermek Artúrt -. . Az üzenet küldőjeként itt és most létező egyén vagy. hogy szándékod megfogalmazd és kiküldd az űrbe. szégyennel. ami ne váltana ki valamiféle eredményt. . Ha igazán látni akarod magad. ha nem azonnal illeszkednek a céljainkhoz.a legjelentősebb lépések egyike a változtatás felé. ha látod tévedéseidet. a tiszta tudatosság.

amíg a mágus útját végigjárod. mert megmagyarázza. amíg másik ember van.Talán neked. . hogy magány addig van. miért érezheted magadat magányosnak azzal a sok személyiséggel.. és minden lehetséges irányzatot megmozgatnak. . miért olyan megosztottak és gonddal terheltek a halandók a mágusok szemében. A mágus pedig azért nem magányos. csak más néven. .a mágusokhoz hasonlóan .Mégis egy embernek érzem magam .tiltakozott Artúr. Merlin alaposan a szemébe nézett. .Mindig lesznek más emberek is a világon .válaszolt Merlin.Érthetetlennek tűnik. S a magányosság elszigeteltség. de vajon azok mindig mások lesznek? Várj. .Ezen nem tudok segíteni . Amíg "én" és "ő" van. Annyira zavaró a halandókkal beszélni. . Ki más volna bennem saját magamon kívül? ..kérdezte a fiú. . hiszen annyiféle személyiség küzd benne.szólt egyszer Artúr Merlinhez.Nem.Biztosan lesznek emberek . . .Nos. így hát ismét elhallgatott.ismételte meg még határozottabban Merlin. ki vagy mi az. Ugyan egyedülálló személyiségnek érzed magad. hogyan folytassa..A halandó nem magányos.Képtelenség magányosnak lenni .De akkor hát miért vagyok magányos? Mert . addig örökké jelen lesz az elkülönültség érzése.bizony az vagyok.Ha egyetlen embernek érzed magad. miért .A fiú hirtelen ajkába harapva elhallgatott. sőt! Tucatnyi részre szabdaltak. Merlin átható pillantással nézett rá. akikkel ebből a szempontból érdemes foglalkoznunk: a mágusok és a halandók . de.a teljes éned él.Először is azt kéne megvizsgálni. néha akadnak pillanatok .kezdte Merlin. akkor . Az én szemléletmódom igazabb. egy egész faluval állok szóba egyetlen húsvér emberben! A fiú elgondolkodott. megszokásból fakad.Így vannak ezzel mások is? . s bár apámként szeretlek.kérdezte Merlin. . . s ezek a személyiségeid nem mindig jönnek jól ki egymással. képtelenség magányosnak lenni. . Majd arra a következtetésre jutottam. . . . és ahol elkülönülés lehet. .Nem értem.mondta. Tapasztalatom szerint a halandók állandó belső harcokat folytatnak. Valami élesség volt a hangjában. . .Ha már minden ellentétes tulajdonságoddal együtt tudsz élni. ott elszigeteltség is van. hogy néha az az érzésem.Számomra igenis lehetséges a magányosság! Nincs itt az erdőben senki más rajtad és rajtam kívül.. az élőknek mindössze két csoportja van. ezek aztán a tested birtoklásáért küzdenek. addig a benned lakó egyéniségek harcának foglya vagy.Olyan biztos vagy ebben? . Például a jó és a rossz harca valójában két személyiség. Amíg nem találod meg saját szabadságodat. amit saját magadnak mondasz. valójában számos személyiség összessége vagy.Magányosnak tűnsz . mint én leírtalak.tagadhatatlan -. mert nem lakozik benne személyiség. akik mind a testedért küzdenek.bevallom .Nem értem. . de azután érzelmei úrrá lettek rajta és kitört.vitatkozott Artúr. azt találod. Épp ilyen könnyen láthatnád magadat úgy is.Igen. Ekkor a kíváncsiság uralta Artúr érzelmeit. a szent és a bűnös . . Artúr nem tudta. s azután mondd el az érzéseidet! A LECKE MEGÉRTÉSE Ha alaposan magadba nézel. Mester. sok személyiség küzd benned a tested birtoklásáért.

nincs semmi baj.dörmögte Merlin. bűntudatot és félelmet halmozunk fel.A megelégedettség állapotában lenni e világban . és akkor még nem is érintettük a nemzeti vagy felekezeti hovatartozást.kérdezte Artúr. gyermekfelügyelő stb.Nem lehetsz mágus. hanem azért. . A csecsemő érzi. . szégyent. bármennyire mélyre akarjuk őket ásni.Sok halandó boldog lenne. s a psziché titkos barlangjaiba. Azután ott vannak azok a szerepek. A belső indítás: "Azt akarom" kérdéssé változik: . A bűntudat és a szégyen magvait hamar elvetik. a csecsemő érzi. az olyan állapot. A mágus szemében valamennyien árnyékszemélyiségünk rabtartói vagyunk. A kérdések éveken keresztül csak szaporodnak. amelyben e konfliktusok zöme épp elcsendesedett. Miként változtathatnék? .mondta Merlin.Börtönőr .jegyezte meg egy-szer Merlin. jó baba". majd az újszülött jó kedélyét beárnyékolja a félelem. mindegyik a maga szűk látókörű igazát hangoztatja az összes többivel szemben. mikor éhes vagy álmos. hogy jó érzést vagy fájdalmat okoz-e az neki.küzdelme. Ezek az érzések élők maradnak. férfi ill. nő vagy. pap. s nem volt hajlandó további magyarázattal szolgálni. ahová a nemkívánatos energiákat zárjuk. . sötét celláiba annyi kétséget. amennyit csak lehet. pedig már önmagukban ezek is vége nincs vitákba sodornak. természetes önelfogadási állapotba.jó-e. Amíg a jó-rossz. mert a csecsemő vágyai nem keverednek vitába. .mondta Artúr. Megkezdődik a belső és a külső világ ütközése.A csecsemők csak sírnak és mosolyognak. orvos. míg később el nem sajátítja ezeket az elképzeléseket a szüleitől. . Sosem hagyják abba a vitájukat. s ennek megfelelően válaszol. s akkor még nem is említettük a foglalkozásokat. mert éveken keresztül belénk vésődött sok-sok igen és nem. . mint pl.Korábban nem vettem észre. hogy a halandók valamennyien ugyanazt a foglalkozást űzik. Később elkerülhetetlenül nézeteltérés támad a gyermek igényei és a szülők elvárásai között. az egyik oldal folyton Isten megelégedésére cselekszik.Ebben nincs semmi különös . esznek és alszanak. s nem mindig sikerül ezeknek ellenállni. A jó és a gonosz mindaddig nem harcol benne.válaszolt Merlin. Amikor valamit érzékel. . jogász. és olyanokat mond: "jó". jó baba-rossz baba megfogalmazások egybeesnek azzal.bizony komoly eredmény! Az újszülött ártatlan megérzése jóról és rosszról hamar elvész. A személyiségek általában összeütközésben állnak. a másik oldal újra meg újra "rossz" ösztönzéseket ad. miután Artúr királlyá lett.kérdezte Artúr. melyekkel azonosulsz: gyerek. . hogy visszajussunk az eredetileg velünk született. Artúr elgondolkodott Merlin börtönőrre utaló kijelentésén. amíg nem gondolkozol ismét csecsemőként . majd elment hozzá. ha felnőttként is ezt tehetné .Nem akarok így élni. Hangok szólalnak meg: először az anya hangja. Születésedkor még nem zajlott ez a háborúság benned. . mintha ott kellene lenniük. Amit boldogságnak hívunk. "rossz". jó és rossz minősítés. ha azt akarom? Az egész életünket azzal töltjük.Mindenekelőtt érzésekkel. Az összes nehezen megoldható belső összeütközésünk ehhez az árnyékszemélyiségünkhöz vezethető vissza.De mi ez az egyen-foglalkozás? . A kisgyermek megtanul kételkedni a saját megérzéseiben. Valamennyien jogot formálnak rád. és így szólt: . testvér. A tudattalan az a börtön. . szülő.Érdekes itt lenni az udvarodban .Így tennénk? . Nem azért. "rossz baba".Hogyan gondolkoznak a csecsemők? . . amit a csecsemő akar.

Csak fülelj! Mint minden rab. Az udvariasság és a taktika nevében. Olyanok lettünk. amiről beszélsz? . Az árnyék-én is egyike hordozott szerepeinknek vagy személyiségeinknek. az is üzeneteket kopog a cellája falán. már tudnád. . Amint va1ami negatív kerül a környezetébe. A bomba hasonló elven működik. csalódottságot és félelmet. és végül felnőttként akár évekig is hordozunk haragot.Nem tudom. Mindegyik személyiséged azonosan épül fel. mivel ennyire szabadon fejezi ki magát.Képzelj el egy marhahólyagot. Csak azért beszélek erről. mert a bombák annyira hasonlítanak a halandókhoz.Aztán később meglepődsz. hogy uralkodjunk a negatív erőkön. amitől nem szabadulhattunk.tűnődött Artúr.mondta egyszer Merlin a gyermek Artúrnak. A legtöbb esetben az árnyék-én túlságosan szégyenkezik vagy fél a nappali fényben mutatkozni. azonnal sírni kezd és elfordul tőle. A legrosszabb az egészben pedig. hogy elfelejtettük az elem "kisülésének" ösztönét. Az újszülött számára nem létező gond a "rossz". A csecsemő megszabadul az egyébként hozzátapadó erőktől. hogyan . . . Ám kétségtelenül létezik. Mondjuk például. helyünket tudva vagy szüleinknek engedelmeskedve.. sem az egészségtelen érzésekhez való ragaszkodás. hogy véget vetsz a benned élő személyiségek harcának. De addig hozzá sem tudsz kezdeni a belső feszültségek feloldásához. olyan energiákat hordozó személyiséget.Csak lásd magadat mindkét szerepben: rabként és rabtartóként! Ha az érem mindkét oldalát látod. Ez az értelme. Ez hihetetlenül egészséges válasz. amiért valamit nem csináltál meg.Ha visszafelé élnél az időben. Ha a halandók a megtorlástól való félelem nélkül robbanthatnának fel és ölhetnének meg másokat.Merlin elgondolkodott kissé.Mi az a bomba? . amint azt minden élő-lény teszi. mert semlegesítik egymást. . .ezt hívják robbanófejnek valójában a düh foghatóvá válása.válaszolt Merlin. Megszabadítod árnyék-énedet a múltból visszatartott erők terhétől.Mi sem egyszerűbb -.Hogyan találhatom meg azt az árnyék-ént. A srapnel szétszóródása . neheztelést. . valamennyien megtanultuk. miféle személyiségek lakoznak benned. megbüntettek gyermekkorodban. . Felnövekedvén megtanuljuk. akik maguk is bármikor szétrobbanhatnak. mennyire hasonlítasz egy bombához . . s ezzel egy részszemélyiség születik (a megbántott gyermeké). mint a tartós elemek. A bomba épp azért robban. hogy nem mindig helyénvaló önkéntelen válaszainkat szabadjára engedni. amíg ki nem pukkad. csak éppen az erejével embereket öl meg. és légy szabad! . Valamennyien létrehoztuk árnyékunkat. Vedd ezt észre. bizony a zömük megtenné. akkor egyik sem te vagy. amíg nem tudod. s ezzel megteremted a belső béke feltételét.Te jóságos ég! Nem lehetne ezt a jövőben valahogy megakadályozni? . A LECKE MEGÉLÉSE Belső háborúságod megszüntetése azt jelenti. amit addig fújsz. bár sosem mutatjuk meg nyilvánosan.Nem értesz. Ehhez az emlékhez a megbántódás vagy az igazságtalanság érzése és energiái kapcsolódnak. hogy megöljön embereket. az pedig . mert valami emlékhez tapadó régi energia táplálja. Mert a bántástól való félelem miatt nem bíznak egymásban a benned élő személyiségeid.kérdezte Artúr aggódva.

energia és ragaszkodás. A mágus csak a fényt éli meg. általad. hogy a kapcsolódó érzelmek is feltoluljanak vele. mert minden visszafojtott régi energia a tagadás által maradt fenn benned. önmaga kifejezését. addig megmarad. mint pl. Ha feloldod a tagadást. Ám az egymással ellentétes emlékképek nem semlegesítik egymást. amíg lélegzésed nem nyugodt és egyenletes! Amikor ide eljutottál. A lehető legélénkebben idézd fel ezt az eseményt és engedd. a mágus túljut a személyiségen. és amíg ez meg nem történik. amit az élet áramlása képes fenntartani. Mondjuk. hogy "vannak ilyen valós érzelmeim". fényre . Felszabadítva a belső harcokat. szégyen. A halandó állapotából a máguséba való eljutás rejtélyesnek tűnhet. Az ítéletmondás természetéből következik az az állítás: "Igazam van". hogy a tiszta tudat állapotában legyen. Csak egyensúlyra van szükség. Mindegy. De azt igenis ki kell mondanod. a sok fény és árnyék együttélésévé. Figyelj a lélegzésedre: már nem olyan könnyed! A felidézett érzelemtől függően. a törekvő dolgozó: mind élni akarnak általad. a magányos kisgyermek. elindulhatsz a mélyebb éned felé. majd . félig nyert ügyed van. az tárgyalásunk három alkotóeleme: emlék. a csalódott ifjú. amikor igazságos elbánásban vagy dicséretben részesültünk. Ahelyett. s nem jó érés a bírálatot felidézni. megaláztatás vagy bűntudat. ezért valamennyien igyekszenek legalább kis időre. Jó érzés visszaemlékezni a jó munkáért kapott dicséretre. Egyetlen belső személyiség sem jut soha tökéletes kibontakozáshoz. úgy a mágus sem tart vissza energiát. Az önelfogadásnak fontos szerepe van. Ismét segíthet a lélegzés a tagadás legyőzésében. Mivel vannak örömteli emlékeid is. nem pedig állandósítani azokat. Mint a csecsemő. Ha ez a három együtt van. Feküdj le egy csöndes szobában. Ne állíts ilyet "Jól van az. amíg az energiái fel nem szabadulnak. Könnyű kapcsolatba lépni ezekkel a visszatartott erőkkel. esetleg levegőért kapkodsz vagy éppen visszafojtod a lélegzetedet. Minden mélyebb én ugyanazt akarja.kerülni. táplál minden régi ragaszkodást. és a kapcsolódó erős negatív érzelmeket.lélegzésed megváltoztatása nélkül figyeld meg annak könnyű ritmusát és folytonosságát! Ne menj tovább. megtartják a sajátosságukat és ütköznek az ellentétükkel. újra meg újra visszaidézzük. felszínesen vagy mélyen. Többféle mód van a régi energiák felszabadítására.vagy éppen árnyékba . A síró kisbaba. gyorsan vagy lassan. amikor csaltál a vizsgán vagy loptál valamit. és lazíts! Lélegezz be. A meghántott gyermek csupán emlék. egyszerűen tekints magadra és mondd: "Ezt érzem". hiszen ezektől az energiáktól éppen megszabadulni igyekszel. de valójában természetes. még ha a kelvetkező tapasztalás ezzel szögesen ellentétes is lesz. rajtakaptak. Az egyik leghatékonyabb egyszerűen elismerni a létüket. amíg energiaraktárunk másik szögletében hasonló élénkséggel van jelen az. Gyakran az öntudatosításnak ez a pillanata már elég is. A kialakuló gondok teszik az emberi életet annyira változatossá. a reménykedő szerelmes. A kritikát vagy az igazságtalan büntetést is hordozzuk. idézz fel valami rendkívül rossz élményt. Ülj le kis időre egyedül egy csendes szobában! Lélegezz könnyedén! Most . ahogy akarsz. Eszerint bizonyosan a gondolkodási folyamat a lélegzés hű tükre. a belső személyiségeknek kellemes és kellemetlen alakjai vannak. hogy szégyenkezem és bűntudatot érzek". hogy megszabadulhasson a visszatartott energiáktól. hogy apróságot vagy komoly dolgot: most a régi érzelmet keresed. sőt. csak arra vár. lélegzésed akadozóvá vagy felszínessé vált. hogy letagadnád a szégyenkezést vagy a bűntudatot. különösen a visszaidézett érzelmek esetén.érvényesíteni fogja a maga szűk látókörű szempontjait mindaddig. Amit megtapasztalsz.

hagyd abba a gyakorlatot. Ha megváltozol. TIZENEGYEDIK LECKE A mágus az alkímia tanára. engedj bármilyen érzelmet vagy képet a felszínre bukkanni és elszabadulni! A folyamatot segítheti. gyengéden vagy akár erősen (pl.Te tanultál alkímiát? . a jóindulat és a szeretet . érzelmet hordozó részére összpontosítasz: egyes területek szorosan kapcsolódnak bizonyos érzésekhez. hogy ésszel visszafogod az energiáidat. és így az energiák kiszabadulhatnak az ellenőrzése alól. Kay-vel élt. a remény. de igen hasznos megtanulni azt is.Alkímiához.az időtlenség örökségei. Ahhoz. (Ha érzelmeid túlságosan erőssé válnának. erősnek kell lenned az igazságban. erőltetés vagy visszatartás nélkül! Amíg így lélegzel. hogyan lehet az új. Az alkímia által kezded meg a tökéletesedés keresését. és pihenj csukott szemmel öt percig) Sokan annyi elraktározott energiát hordoznak. szabadulni vágyó érzéseket és érzelmeket is elengedni. Megvalósulásához az első lépésként. sem vagyona. Sir Ector háta mögött az istállófiúk sárral dobálták. nem pedig makacsnak az ítéletben. . hogy e légző gyakorlat során rögtön el is alszanak. A keresés céljai a hősiesség. felszínes és elég gyors levegővétellel! E gyors. a szolgálólányok pedig azt suttogták. Az elengedés olyan jelekkel járhat együtt.kérdezte Kay gyanakodva. csak egyszerűen engedd ki a levegőt! Talán kicsit sóhajtasz vagy zihálsz. hogy Artúr ismeri a fekete mágiát. s Artúr bólintott.válaszolta Artúr a fejét rázva. ez annak jele. a világod is változik. és valójában még azt sem hitték el. visszatartott energiáid elindulnak a felszín felé. mert a felszabaduló erők könnyen túl erőssé válhatnak. . Még a saját ruháit sem tudta megvenni. mint halvány emlékek. majd engedd ki egyszerűen. felszínes és ritmikus légzés elvonja a tudatos ész figyelmét. Sir Ectorral és annak fiával. Valójában Artúrnak nem volt sem családja.Minek? . hogy a mágusok az egyszerű fémet arannyá tudják változtatni. Amíg folytatod ezt a gyakorlatot. Mint éned minden más eleme.átváltozás. nem baj. árnyék-személyiséged is kifejeződni és felszabadulni akar. Az alkímia . . sírásig menően) megnyilvánuló érzelmek. Megint lélegezz be. Te vagy a világ. Ez annak jele. A zihálást egy-két percig folytasd csak.Nem . Ha a fent leírtakból nem tapasztalsz meg semmit. Amikor egy tölgyerdőcske szélén üldögélve bámulta az ütött-kopott ón vizeskancsót. Így aztán Artúr sok időt töltött magányosan. A gyakorlatot meg-megismételheted a régi energiák kilélegzésére. .lelegezz ki természetesen! Ne gondolj ritmusra vagy erőfeszítésre. Az észt ki lehet hagyni a gyakorlat kis változtatásával: lélegezz zihálva. hogy a bennük őrzött faradság szabadult fel és hatalmába kerítette a testüket. csupán névleges címet. Miután Artúr elhagyta Merlin erdejét. . belébotlott Kay.Csak kölcsönvettem. hogy nemesi családból származik. a szellemed rejtett börtöneiben lévő negatív energiákat természetes és kényelmes módon felszabadítod. hogy segítségül hívhasd a mágust.Ha .Elloptad? . Kay szeme tágra nyílt. ha a szívedre vagy tested bármely más. . A pajzshordozó tisztét kapta. Már hallott valamit arról.kérdezte.

A LECKE MEGÉRTÉSE Az alkímia az átváltozás művészete.Sokszor mondtam már. Merlin majd ellátja őt ehhez lóval és térképpel. hogy korlátozott életük van az adott testben. Artúr már gyermekként nagy izgalommal nézett első kereső útja elé. A keresés. Ehhez képest a puszta fém arannyá változtatása jelentéktelen ügy. s minden lépését egyedül kell megtenni. az értelem korszakának adjon helyet. Artúr nyugodtan nézett rá. Mivel magától értetődőnek tekintjük. és amikor a mágusok visszavonultak a legendák homályába. sem időben nincs határa. Az egy évvel korábbi testedet alkotó atomokból már egyetlen százaléknyi sincs mára a testedben! Még az anyagi dolgok vonatkozásában sem állíthatjuk. De Merlin sokat mesélt Artúrnak. mit tudsz! Artúr ismét bólintott.mondta Kay indulatosan.Csaló vagy . .De mi van akkor. Ez csak emlékeztető. mert nem rozsdásodik.válaszolta Merlin.Hát persze. az idő és a tér bizonyos meghatározott pontján. hogy a húsnak-vérnek ez az együttese nem a tested.arannyá tudod változtatni az ónt. Engem a te átváltozásod érdekel. Saját magamat igyekszem arannyá változtatni. és minden keresés egyetlen dologra. a fákat. Türelmetlenül várt. az emberek lassan elfogadták. a változás látszata mögött kezdődik. Az után Kay észrevette. Amint az arany azért a legtökéletesebb a fémek között. Némán bámult az ónkancsóra. az alkímia az atomok és a molekulák felszíne alatt. de mikor negyedóra múlva Artúr kinyitotta a szemét. Nem tudod megakadályozni az élet minden szintjén zajló szüntelen változást. Amikor Merlin így beszélt. A keresések személyes utak. Merlin szerint az alkímia állandóan történik.és szénatomok alkotják a felhőket. és hellyel kínálta Kay-t a füvön. a tökéletesedésre irányul. De Merlin azt mondta: . s azt remélte. Tested tulajdonképpen végtelen és egy az egész világmindenséggel. amikor a szilárdság is üres terekből és állandó változásból áll.A kancsó még mindig ónból van. . nem te magad vagy. sem térben. .A térképek . a mágusok kora már letűnőben volt. hogy egy új kornak. kétségtót és félelemtől való szabadulást jelenti. de ezek az atomok állandóan mozognak és változnak.A titok nem abban van.kérdezte Artúr. . úgy a tökéletesedés az emberek között is a fájdalomtól. mint a testedet. szenvedéstót. hanem milyen mélyre akarsz nézni . hogyan nézel. a kancsó változatlan volt. mielőtt az ifjú nekiindult a maga kereső útjának. oxigén. nitrogén-. Az értelem lehetetlennek tartotta az alkímiát. hogy az a véges személyiség.Mutasd. aminek magadat tapasztalod. hogy a szilárd dolgok az igaziak. a virágokat és az állatokat. ha az embereket nem lehet tökéletesíteni? Ha valóban olyan gyengék és törékenyek vagyunk. hogy szilárd test vagy. A mágusok tanítása szerint az alkímia arra való. mint amilyennek látszunk? . Az alkímia majd megmutatja neked ezeket az igazságokat. a mi családunk lesz a leggazdagabb egész Angliában! szólt izgatottan Kay. Lelked összeér minden lélekkel. . Ugyanazok a hidrogén-. AL alkímia-keresés. a bennünket alkotó szilárd elemeket tekintjük valósnak. . hogy Artúr behunyta a szemét. hogy a halandókat a szenvedés és tudatlanság állapotából a megvilágosodás és boldogság állapotába vezesse. .

A LECKE MEGÉLÉSE Az alkímia tanítása szerint a négy elem . mint ragyogó fények. ki ő maga valójában. Ülj le egy percre és képzeld el az életedet. az időtlenben. és keress egy ismerős képet. a víz és a tűz . és amikor unatkozol.Energiafelhőnek látlak . információkat tárolsz az agyadban. Tehát te vagy az átváltozás. A lényeg. amerre te mész. Egyesek sűrűek. mint az élet áramlása vagy. Ez a legalkotóbb és a legcsodálatosabb tett. mert az előtted lévő terület állandóan változik.Miféle energiákról beszélsz? . azután tekerd tovább a tekercset a középiskola. Amikor átmész a szobán. lélegzel. és amikor szomorú vagy. mások könnyűek. a színfalak mögött dolgozik. Ezek nem rögzíthetők térben és időben. az átváltozó és az átváltozott. izomként.kérdezte Artúr. Tagadhatatlanul földből. De még ez sem igazán te vagy. akinél egyformán rétegződnének. amikor lelkesedsz. mint könyvtekercset. De bármennyire ragyogó is a fény. Tekerd ki. amit az egyre távolabbi múlt felé bontasz ki. E változások. mint sötét árnyékok. szövetként és sejtként. hogy nem kevesebb. mint ahogyan te látsz engem? . a láthatatlan tudatosságból indulnak és oda is térnek vissza. és amikor elfáradsz. gyógyul a sebed. s ezek alakzatait veszed magadhoz az étellel. a családod iránti szeretet ment át? Amikor vizes leszel a fürdőkádban. Az agyat feltérképezhetjük 10 milliárd neuron szüntelen interakciója útvonalrendszereként. azután menj vissza egy kicsit. sosem fogod felismerni az éned legközepén lévő tiszta. mondjuk a tanuló éveidbe. Lásd minél világosabban azokat a képeket. a lényeged lett vizes? A határokat fel lehet térképezni.Nevezzük őket fénynek és árnyéknak. melyek kirajzolják körülötted. amikor a jelenlegi munkahelyedre beléptél. ami emberré teszi az embert. mások. akár az étkezést emészted. amikor örülsz. egyszerű tüze. vírusokat győzöl le és számtalan más tevékenységet folytatsz. s kevesen gondolnak arra.a föld. Az élettelen anyagokat létre lobbantó tüzet nem lehet így kimutatni. . amikor . időtlen magot.És te is annak láthatsz engem.misztikus módon vegyültek. Amíg le nem hámozod a lelked körül lévő rétegeket. érzékeled a környezetedet. . E csodás alkímiának nincs határa. proteinek és enzimek keletkeznek.kérdezte a fiú. levegőből. .Mert ezek az energiák köpönyegek. és vízből való vagy. elhalt sejteket helyettesítesz. Mégis valamennyien sétáló felhőknek néznek ki. . Ennyi erővel akár a fúvó szelet is térképre rajzolhatnád. 1Ia egyszer elfogadod. változtatások zöme tudatosítás nélkül történik. Még így sem azonos a térkép a területtel. akár könyvet olvasol. azaz a létezés és a szeretet . bár finomabb rétegben. amikor izgatott vagy. az a lényeges: a létezés és a szeretet. Ez az átváltozás tiszta. Otthona téren és időn kívül van. mint például azt a napot. az óvoda felé. növekszel.Miért nem látom én is úgy magamat. az emlékezeten túl. akkor a tökéletesedés keresése a határokat meghaladó kereséssé válik. mert nem látható tűzről vagy az anyagcsere során keletkező hőrő1 van szó.hasznavehetetlenek ott. Az alkimista láthatatlan. aki buta és élettelen molekulákat folyamatosan saját élő önmagaddá változtatsz. . A fény más. s így jött létre a csodás eredmény: az élet. . az emberi lény látható vonatkozásait le lehet írni csontként. a levegő. Egyes halandók úgy vonulnak át ezen a világon.mondta Merlin Artúrnak. amit valaha véghezvihetsz. sohasem annyira valóságos.önálló léttel rendelkeznek. Saját magad alkimistája vagy. és nincs két ember. Lásd ezt világosan. amit gondolsz és érzel. Bármely pillanatban. mint benned a tiszta csönd. az általános iskola. Ami tökéletes benned. Ez is csak anyag.

és megpróbálhatod magadat halottnak. az önazonosságod nem szűnik meg! Minden elképzelhető kép vagy test nélkül is az maradsz. milyen voltál ezekben az életkorokban. A mágus rendjében nincsenek szabályok: hiszen az élet természetébő1 fakad. amikor még egyetlen sejttel sem tudsz azonosulni! Amikor átlépsz ezen a küszöbön. a jobb kilátás kedvéért egy másik ágra repült. az élő és a bölcs alkimista. hogy élénk képek kerülnek eléd.el kell ismernünkelég jól boldogul. és meglátta bennük a tanítást.innen már csak elképzelés lesz minden -. akinek fogalma sincs. meg és nézd! . ahol mindennek kezdete és vége van.válaszolt Artúr. hogy ez a tudatosság eltűnik! Más szavakkal: képzeld el a világot a létezésed előtt! Nem tudod megtenni. aki valójában vagy: figyelő. A szarka ideges. felfigyelt egy közeli fenyőfáról cserregő szarkára. áradsz a teremtés délibábjában. . Ez a tudatosságban rejtőzködő önazonosság a szabad. majd megelégelte a dolgot. hogy ez a sejtcsoport csökken: két sejt lesz. azután már csak egy! Végül lépj át a határon. A keresőt mindig bizonytalanság kíséri. Amikor eléred az emlékek. szeszélyes madár.Amikor Artúrral az erdőt járták. s ezért kiszámíthatatlan A rend a káosz másik arca. mert az alkimista nincs az idő világához kötve. a létezés alkímiája minden elképzelhető világot meghalad.kisgyermek voltál. botladozik. meglátod. leszállt a földre. mit tesz majd a következő percben. még mindig megmaradsz a létben.Eszetlen tollcsomóként viselkedik.kérdezte Merlin. vagy nem. Most képzeld el. .Mit tartasz erről az életmódról? . s ott áll a változás állandó áramlásában. azután áttetsző sejtcsoportként! Képzeld el.Állj. állandó tudatosság. de sosem esik el. már az is jó. A természet apró részletei gyakran megragadták Merlin figyelmét.Nem tartom sokra . aztán a harmadikra szállt. hogy akár csak egyetlen gondolatot is szánna a jövőre. . Rövidesen már egy kis tócsában pancsolt. A LECKE MEGÉRTÉSE . . Végül valószínűleg megfeledkezett a jelenlétükről. elkergette a szürke ökörszemet. Az emberi rendet szabályok alkotják. . . Haladj visszafelé a megszületésed napjáig . Miután rárikácsolt a leívatlan vendégre. miközben életed színpadképei folytonosan változnak. Belső bizonytalanságod a bölcsesség kapuja. ha a teremtmény egyedül Istenben bízva él . TIZENKETTEDIK LECKE A bölcsesség élő. az érzések. majd teljesen elmúltnak elképzelni.Az egész napját azzal tölti. s végül rothadt fakérget kezdett csipegetni. a káosz a rend másik oldala.Ilyennek látszik. De . és képzeld el magad a fogantatásod előtt. totyogó. Ha csupán érzed. hogy egyik átgondolatlan indíttatása után a következőt éli anélkül. Ez az áradás állandó változásként van jelen. az érzelmek.mondta Merlin. majd lásd magad embrióként. csecsemő! Mindegy. az elképzelések határát. hogy alaposan szemügyre vegye a fenyőtobozt.szólt Merlin halkan. Ezt sem tudod megtenni. Hasonlóképpen a jövő fele is tekerheted a képzeletbeli könyvtekercset. .

Az élet természetében egyszerre van jelen a káosz és a rend. Mi emberek nagyon aggódunk azon. ha a madarak gondolkodás nélkül élnek? A rózsa is mindig rózsa marad szólt Artúr. de sokkal boldogabbnak tűnik az életem. Merlin vállat vont. nyüzsgő enzimek és proteinek töltik meg a sejteket. Nos. mint aminek születtek. ami végül az emberi DNS kialakulásáig vezetett. megítélésre . bár magocskaként talán alig különbözik a babtól vagy az ibolyától.Így igaz. hogy a halandók minden erejükkel harcolnak ellene. éle messze túl sokat képzeltek róla .én átadtam az agyam automatikus részének. hogy valójában szétválaszthatatlanok. vajon jól fejlődünke. s magkorában egyedüliségének egyetlen biztosítéka DNS-ének apró kettős spiráljában rejtezik. amit ezzel kiváltanak. épp csak sejthető tömegvonzásból események láncolata jött létre. s az automatikusan törődik vele. De ebből a gyenge. A mágus tudja.Én ugyan választások nélkül élek. hiszen a korai világegyetemben az ősi.vitatkozott Artúr. megöregszik és meghal. . . . s megszámlálhatatlan órát töltünk. választásra. s abba is olvadnak vissza.mondta Merlin -. E bonyolult molekula 3 millió genetikai egységéből akár egynek a megváltoztatása már életet és halált befolyásol.Mit számít. A rózsa biztos lehet abban. az agyad pedig rendezett gondolkodásra képes. ezek közül egyikkel sem kell törődnöm. Nektek. mielőtt szikrázó csillaggá válhatnál . s nem veszik észre az óriási rendetlenséget és a káoszt.A halál csak képzelődés . Nézz a kezedre! Kétségkívül hozzád tartozik. hogy rózsává fejlődik. hiszen a sejtek a szervezet funkcióinak vitathatatlan mesterművei. . halandóknak szabad akaratotok van.folytatta Merlin. a neuronnk tüze sem szűnik soha. Minták bukkannak fel a rendezetlenségből. még az agyadban lévő elektromos vihar.Igen. miként mozognak benne az idegek és izmok. érzésre. . A tested bizonyos szinteken igazán kaotikus: örvénylő oxigénatomok jutnak minden levegővétellel a véráramba. hogy az élet mindig belülről szervezte meg magát. mint én . A káoszból a csillagok megszületéséhez vezető gyenge vonzások a természet minden szintjén megtalálhatók. Emberi léptékben valamennyien a rend és a rendetlenség kérdéseivel küzdünk. örvénylő gázok megelőzték a galaxisok keletkezését. . ez a káosz csak a rend egyik oldala.Más szóval ezek nem a te választásaidon múlnak. de a halandók halál elleni küzdelme nagyon is valóságos. nem tudatosan növeszted a körmeidet és a sebes kezedről sem tudod. A dolgok hajlamosak szétesni: ami friss és érett volt. . Ugyanígy mind azt. egyediségünk biztosításával. Először káosszá kell lenned.Téged megtéveszt.Választások nélkül? De hiszen te is épp úgy döntéseket hozol. mérhetetlen erőfeszítés árán. de a közelgő esemény annyira félelmetes.mondta Merlin. de nem választhatod meg. Más szóval alávetettem ezeket Istennek. . hogyan gyógyul be. elfonnyad: ami fiatal. amire te sok időt szánsz . . Káosz és rend annyira közel vannak egymáshoz. Kezdetben ezek a gázok semmiféle alakba nem rendeződtek. s ezért nem lehetnek másokká. . amit látsz. hogyan növekedjenek a sejtjei.például a gondolkodásra. Ez szó szerint igaz. valójában mi a halál. Fogalmad sincs arról.válaszolt Merlin. . Egyetlen halandó sem tudja. csupán valami halvány vonzás létezett közöttük.Ezeket a feladatokat átadtad agyad akaratlan részének.Ezek nem gondolkodnak.

Megint térj vissza. katasztrófákkal teli életet. A jelen pillanatból a lehetőség láthatatlan szálai ágaznak szét. hogy mozdulj vagy beszédbe elegyedj egy idegennel. Ezért a tökéletességet kereső elfogadja. Az én harcosan válaszol a káoszra. valószínűleg kétszer is ellenőrizted az indulási időt. és félnek a rendetlenségtót.. kívül esik ellenőrzésünkön. a hirtelen ötletekre és megvilágosodásokra. hanem minden lehetséges. hogy életedet filmen láthatod! Indítsd el a videót a mai nappal. hogy mindig bizonytalan lesz.kérdezte Artúr. . az ösztökélő erőre. vagy megszenteltet. hogy mindaz. majd az azutánit és tovább! Képzeld el magadat öregedőnek: lásd a jövőt úgy. milyen csodálatos a megjósolhatatlan életet élni. Tedd kívánatossá: fájdalommentes és békés halállá! Ha ezt végignézted. . nem küzdhetsz állandóan ellene. Nem meglepő.Az életből élet fakad.nincs ennél változatosabb. . A gond az. Amikor legközelebb autóval mentél valahová. és kezdd elólró1! A gyakorlat lényege. amikor a dolgaid nem tervszerűen alakulnak. . Az egyik nem létezhet a másik nélkül. majd fejezd be a "vetítést" a haláloddal. de engedd az eseményeket most másként alakulni! Mivel ez csak a képzelet ágyéka.mondta Merlin. elromlott a kocsid az országúton. Én mindennek tanúja vagyok és biztosíthatlak róla . a valóság az. kitalálhatsz magadnak esetleg vad.A világ és az élet befogadására és csodálatára. amit elképzelsz: igaz. a bimbó virággá bomlik. . legföljebb apró kellemetlenség ér. Amikor legközelebb repülőutazásra indultál. Ülj le és képzeld el.Az életed már önmagában rendezett . és képzeld rá a holnapi napot. aggódás. hogy legtöbbünk valamiféle rendet akar rákényszeríteni. A rendetlenség megjósolhatatlan. A lét egyszerre tartalmaz rendet és rendezetlenséget. Ha az élet áramlásában akarsz részesedni. hogy botladozzék. szebb és kielégítőbb előadás. mert az emberek rendre törekszenek. Ugyan éned gyűlöli az előre nem láthatót. A LECKE MEGÉLÉSE A modern élet annyi különböző irányba ható feszülést hordoz. s így kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.A tanítvány feladata. tervezés és ellenőrzés az élet lényege ellen való. és jó korán kimentél a repülőtérre. Nem egyetlen jövőd van. elővigyázatossági intézkedéseket tettél. amikor rendkívüli helyzet lett hirtelen úrrá az életeden: lemaradtál a repülőgépről. a gyermek felnőtté érik. Juss el ismét a halálodig. mintha minden vágyad teljesülne! Engedd a fantáziádat szabadon szárnyalni. hogy újra meg újra csak nyersz általa. a fel sem tételezett segítségekre. A dolgok általában megoldják önmagukat. ünnepeld és engedd. ami által új horizontok nyíltak meg előtted! Ez az élet természetes állapota. Rendezetlen erőket hordozó társadalmunk a végeláthatatlan törvények és szabályok társadalma. félelmet és kényelmetlenséget jelez.mondta Merlin. Gondolj csak a nem várt lehetőségekre. Létezésed nem sérül komolyan. vagy drámait. Gondolj arra. gyere vissza és nézz meg egy teljesen új filmet! Indulj el ismét a mai naptól. de soha el ne essék . nehogy ismét lerobbanj az országúton. és még több ellenőrzést kíván gyakorolni. számodra kedves valaki elveszítette az állását. hogy a következő erőfeszítés nélkül bekövetkezhessen! Egyszerű gyakorlat segítségével megláthatod. Idegrendszered mégis erősen válaszol. hogy mindig egyensúlyát vesztettnek érzi majd magát. hogy mindez a küzdelem.De hát akkor mire használod az agyad tudatos részét? . Bízzál mindegyik állomásban.

Ha napról napra ugyanazt vetítjük magunk köré. De amíg számodra ez a valóság egésze. Guinevere így is tett.mondta egyszer Artúrnak. és alá tudod magadat neki vetni. mivel az a tökéletes világosság birodalma. .kérdezte Guinevere. Olykor ingatták a fejüket. ahol született. Guinevere-el osztotta meg a kristálybarlangban szerzett tudást. vagy ahogyan elképzeled. annak idején a francia udvarban találkoztam mágusokkal. és az éjféli óraütésig ne is térjen vissza. az erdő mindenestül káprázat. a hosszú fehér szakállal. Ez nem lehet érzéki csalódás! . Ha el tudod fogadni az élet áramlását." Rám nézett és megrázta a fejét. – Szerinte. Az énnek meg kell vizsgálnia a félelmeit.Szeretnék mutatni neked valamit . akiket így neveztek . Mindez évekkel Merlin újabb megjelenése előtt történt. koromsötétségben lelte a szobát. . a bársonyfüggönyöket behúzták. mint az egyszarvút vagy más misztikus állatot. Az ezzel ellentétes küzdelem sosem ér véget. a bennünket körülvevő valóság ehhez formálódik. A tökéletes figyelem rendezi áttekinthetővé a zűrzavart. az élet tükörképéről a tényleges élet helyett. amit én valóságnak tartok .Mindenkinek ilyen az élete.a fa. mint amit feltételezel róla. hogy halat fogjon vacsorára. S. . Megkérte a királynét. és bölcsként viselkedtek.válaszolt Artúr. akkor élhetsz békében és boldogságban.De hiszen te meg én egyaránt látjuk ezt a szobát magunk körül. mint mondod. Amikor végül visszatért.Ha olyan zord. ami valóságos. a patak. "Igaz.Ha valóban olyan . . Ugyanakkor az ő világa nyitva áll mindenki számára. egyedül feleségével.Igen . mert a nem valóságossal folytatott küzdelemrő1 van szó. akkor reszketnem kell a találkozástól . hogyan lehet eljutni oda? . Egyszer megkérdeztem tőle: "Miben különbözünk. a fa és körülöttünk minden más csak apró folt az én tudatom tágabb látókörében.világban él.Merlin nem olyan . Ez az általad is járt kereső út egyik jelentős része. minden gyertyát eloltottak. csak amikor elfogadod a valóságosat.folytatta Guinevere. varázslókkal vagy legalábbis olyanokkal.mondta Artúr. és mintha különös hatalmuk lenne. Guinevere zavarba jött.Egészen más.tó1ünk ennyire távoli -. mintha közönséges halandó számára láthatatlan dolgokat látnának. a saját megtévesztő érzéki csalódásom. te meg én? . Guinevere többé-kevésbé hasonló módon képzelte el Merlint. . . . mint Wales sötét hegyei.Uram. csupán két ember hever itt. hogy rendet erőszakolhatunk: a valójában előre nem láthatóra.elvárásaink tükörképe. Artúr mosolygott. de Merlin nem közülük való.Számomra itt csupán két ember hever egy fa alatt a patak partján. mint ahogy bárki más is ugyanígy látná. szólt-e valaha arról.válaszolta Artúr. akkor elfogadod azt. . hogy hagyja el a szobájukat. Miután Artúr király lett. amilyet még soha senki nem tapasztalt." .Számomra egyszerű-a öreg embereknek tűntek.Ilyen mágusokkal én is találkoztam már. . és abba kell hagynia az örökös ellenőrzést. TIZENHARMADIK LECKE A megtapasztalt valóság . csak téves önkontrollunk hiteti el velünk. addig a patak.

Nem értem .válaszolt Artúr.Gyere ide hozzám. amelyek az előző napon. ahogy a király kérte. megmerevedett és halott. és nem pedig a téged körülvevő tényleges valóságot mutattad be. belepusztul. .A királyné igen furcsának találta a próbát.Ne félj. amott meg a tölgyfa láda. hogy az ismeretlen a szabadság birodalmába vezető kapu.De még nappal is . ahol féltél. Amint szavakba öntöd a körülvevő tapasztalati világot. semmi sem lenne valóságos. a hegy pedig hegy? . Minden tapasztalatunk korábbi tapasztalatainkra épül.kérdezi az én. tünékeny képek. hogy milyennek képzeled a valóságot magad körül. rét vagy felhő nem vizsgálható a gondolatvilágodban létrejött képek köréből kilépve. Miután felébredsz. . a fal az fal. a hallásunkra és a tapintásunkra épülő előfeltételezésekre hagyatkozva járunk kelünk. A valóság viszont kényes. mit tegyek? .folytatta Artúr -.kérdezte Merlin. és Guinevere a meglepetéstől másodpercekig csak némán állt. . akárcsak annyit mondasz: "persze. milyen óvatosan lépkedtél ott. amit az imént mondtál. A “valóságos” hegy. az előző másodpercben ivódtak belénk. hogy elég jól ismered-e ezt a szobát . miért mondogatom. . az fa. Ezek azonban csak egy bizonyos tudatállapotban valóságosak. arról szólt. hogy a fa. Lám. tudom". ugyanis minden tudás a múlthoz köt.Szeretném megtudni. Gondolkodásunkban napról napra ugyan-azok a képek élednek újra. rájössz. nézz körül! . .Tudod-e. Álmodban üldögélhetsz a réten. tiszta fényben fürdő valódi világ. az előző urában. hogy a te világod börtön? . elillan valami csodálatos és megfoghatatlan.kérdezte Guinevere. Semmi sem bizonyítja. az ébrenlét állapotában. A szoba változatlan érzést keltett benned. Gyertyát gyújtott. Számára a szabadság kulcsa az ismeretlenben rejlik. A szoba legapróbb részleteit is hűen leírta. mi vesz körül! De ne érints meg semmit! .Nos. hogy belebotlasz valamelyik tárgyba! Guinevere bólintott. hogy a hegy. de az én valóságosnak tekinti azokat. . . A sarokban spanyol acélból készült magas gyertyatartó áll. . de úgy tett. akkor az is igaz. az a ráruházott elképzelések nélküli. vagy megfogalmazod a gondolataidat. hiszen az utolsó párnáig ő rendezte be. . Ha igaz. és bámulhatod a hegy felett tovaúszó felhőket. de ha túl hosszan akarod ott tartani. A megkülönböztetések kalitkát építenek.Mindaz. mindkét oldalán faliszőnyeg függ.Nem világos.Ami csak felmerülhet a gondolatvilágodban. A feltételezés óriási erővel bír. akkor abból. Merlin tanítása szerint: ha minden előfeltételezés nélkül tudnám nézni a világot. Óvatosan lépkedett. . Amit a mágus lát.szólt Artúr. Mi viszont sötétségben tapogatózunk.Uram. amelyben a hozományom érkezett a vízen túlról. hogy meg ne botoljon a tárgyakban. 1A szoba teljesen üres volt. A LECKE MEGÉRTÉSE A mágust nem köti gúzsba az ismeret. mit kívánsz.suttogta. fogalmakhoz kötöz. . a felhők és a rét csupán agysejtjeid véletlenszerű csillámai voltak. hogy az én keretek között érzi jobban magát. A sötétben a feltételezéseid szerint viselkedtél. a látásunkra. itt vagyok . amit ma biztosnak tekintek. Ezek saját magunk tükörképei csupán. finom madár. ..Ez az ágyunk. a tenyeredre rebben.szólt egy hang. hogy az ébrenlét más jellegű volna. és közben mondd el.

Ez a felsőbb valóság jelen van mindennapi. A LECKE MEGÉLÉSE Aki e tanítás szerint él. és a tágas valóság kicsalogatna éned félhomályos börtönéből. Nem kötelező hallgatnunk e hívogató suttogásra.Álmodban is megérintheted a tárgyakat. Bármennyire megnyugtatónak érzed életedet az ismert világban. milyen nehéz még a legismertebb szobán is érzékelés nélkül átjutni. Próbáld ki a Guinevere elé állított feladatot! Az éjszaka sötétjében állj jól ismert szobád közepére! Azután sétálj keresztül rajta! Olyan közel haladj el a tárgyak mellett. és kérj meg valakit.Megszokásból. Ha mindent el tudsz felejteni és semmit sem tekintesz adottnak. néha mérhetetlen a távolság a hétköznapi és a felsőbb valóság között. hogy az tenyerére vesz és kivezet az önmagunk alkotta börtönből. A legtöbbünk retteg a vakság gondolatától is. hogy megmondaná. Észreveszel? Találkozási lehetőségek. a tárgyakban való elbotlástól való félelmünkben. akkor akadálytalanul érzékeled a felsőbb valóságot. és tapinthatónak érzem őket! Ha sziklába verem a fejem. de áporodott.Akkor miért teszünk különbséget az álom és az ébren-. amikor Merlin a látható világot káprázatként elvetette. megjósolhatatlanul felbukkanó örömök. . a szorongás megmarad. a bölcsesség és a mély bizalom érzése . A szív legmélyén kell dönteni: az ismerős.Itt vagyok. amit a világ eléd tár. hogy a tudás nem véd meg a félelemtől. Bármennyire ismered a szobádat. megszokott világunkban. vagy az ismeretlen. Miféle kulcsokat? Percről percre változókat. megvalósuló előérzetek. Egy másik. Kóstold meg ezeket! Gyorsan felismered majd mindegyiket. Merlin. megsebez! .ellenkezett. a baj lehetősége szüntelenül ott lappang a tudatod felszíne alatt. A megszokáson és a tehetetlenségen túl a félelem játszik fontos szerepet abban. Ha a halandók eltanulnák a mágusoktól azt. amikor a . akkor bármit. amiről beszéltem. saját valódi éned néz majd vissza! Az események látszólagos véletlenszerűsége kezd formát és jelentést ölteni. A szívünk hevesebben ver az eleséstől. lét között? Miért nevezi mindenki az egyiket valóságosnak. csak ekkor kissé mélyebbre temetjük a félelmeinket. mert az bizonytalanságérzéssel járna. A határvonalak feloldódnának. a biztonság hirtelen elvesztésétől. A választás személves. a másikat káprázatnak? . hogy abban a röpke pillanatban. az túllép az ismert határain. Nem csupán a sötétségtől félünk. . de csak néhányan vesszük észre az ismeretlen hívogatását. meglepően teljesülő óhajok. mintha önmagunk részeként köszönne vissza ránk: . Kulcsokat kínál egy másik valóságba vezető ajtóhoz. Mindannyian tapasztaljuk az újat és az ismeretlent.emlékeztette. S a nappali világosságban is ez a helyzet.A káprázat nem egyszerűen látvány .Artúr megdöbbent. és különféle érzetek egész sorát tapasztalhatod. hogy helyezzen eléd háromféle ételt anélkül. a megszokott életvitelünk felborulásától. de azért ne ütközz beléjük! Tapasztalni fogod. szintén egyszerű gyakorlattal is tapasztalatot gyűjthetsz az ismeretlenről. Ülj le bekötött szemmel a konyhában. hogy minden továbbra is a régi kerékvágásban haladjon tovább. . hanem a balesettől. de érdemes észrevenned. ébren is megtehetnének. Mégis az egyetlen. amit biztosan tudunk talán az.mindezek úgy formálják a valóságot.De hiszen megérinthetem a dolgokat magam körül. amit most csak álmukban tudnak. amennyire csak lehet. De ha bármit alaposan megnézel abból. Nem fizikai távolság választ el! Mégis. . de üde és végtelen lehetőségeket hordozó távlatok között. mi micsoda. váratlan egybeesések.

milyen a halál. hogy tartósan lekösse a figyelmét. Amíg bizonyos vagy a dolgok felől. . amit már rég elfeledtél. és ehhez az emlékeidben félelem és fájdalom tapad. Amikor a romokba nézel. amikor Merlin az erdőben talált rá. Elárulok neked egy titkot: semmi sem hal meg a halál pillanatában.Azt hiszem.kérdezte a fiú. akár nem. Ez a bizonytalanság hatalma. . Merlin bólintott. A fiú túlságosan fiatal lévén. Mindaddig elégedett volt a Merlintől kapott magyarázattal.mondta Artúr kétségek közt vergődve. A halál kezdet. De a bölcsebb halandók mélyebbre néznének. Az én számára nem könnyű a bizonytalanság útját vállalni.válaszolt Merlin. TIZENNEGYEDIK LECKE A mágus nem bánkódik a veszteség fölött. és fogadj minden veszteséget őrömmel.mondta tizenkét évesen. leheletnyi ízt. s . hogy talán te nézed másnak a világot.Elég érdekesnek kell tehát lennie ahhoz. gondolj arra. Családjuk és nagyra értékelt tapasztalataik vannak. mert a birtokuk elvesztésétől félnek. Aztán van itt valami más is. Négy-vagy ötéves lehetett. A legtöbb halandó halott madárnak mondaná. a halál végső veszteségét is! .Mi történt vele? . amelyeket ismerni vélsz. Ők a halált újrarendeződésnek látják. csecsemő-korod óta formálod elképzelésedet a halálról. Holott a dolgok. A halandók azért félnek a haláltól. nem értette Merlin magyarázatát. talán te veszítetted el az érdeklődésedet. csak saját emlékeikhez ragaszkodnak. . Elhullott állatot látva. hogy elvegyüljenek az élethez szükséges anyagokkal. hogy "halott" azt értik. hogy élete elpusztult. addig korlátok között élsz.mondta Merlin. hogy a halál őt is elérheti. S azon. nézz alaposan! Mint minden gyermek. A madarat alkotó anyagok visszatérnek a földbe. Csak a lélegzés szűnt meg. új arcukat is készek megmutatni. Ezek elvesztése a rémisztő. egyre jobban félni fogok a haláltól . nem csak az erdő állatait. . a sejtek is azonosak. A fiú kis ideig gondolkodott.megtorpant az igazi kérdések feltevése előtt.felismerés még nem fogalmazódott meg.Miért félek ezt látni? . árnyalatnyi zamatot. . . Artúr is felfigyelt a halálra. Igazában senki sem tudja.Az emlékezés miatt. s mindaz. Ha úgy érzed. Egy kis szürke tollcsomó. amit nem akarnék elveszíteni. . Nézz a mágus szemével. nem tudod megmondani.mint általában a gyerekek . emlékeid egyre erősebben térnek vissza.Jó1 van . a dolgok keretek közé szorulnak.Hogy honnan nézed.a valódi mindig megmarad! A pusztulás és a szerencsétlenség romjai között rejtett kincsek bújnak meg. egy halott veréb fölött guggolt. nem befejezés. áporodottak vagy túlságosan előre láthatóak lesznek. Amikor a halandók rettegnek tőle. .Mitől? .De igazad van. . Akár tudod. A halandók házakat és sok mást őriznek saját magukban. amíg rá nem ébredt.Isten alkotta ezt a világot .Amint egyre többet tapasztalsz meg a világból. melyik része pusztult el. valami szokatlant élsz át: váratlan halmazállapotot. ami ennél magasabb rendű.Attól függ . Az utolsó lélegzet után a test súlya változatlan. nagyon sok minden van. Ám veszíts el mindent . . azonban ez az egyetlen út a mágus birodalmába. mert csak a valótlant lehet elveszíteni.

amit felsoroltál. még mielőtt kilépnél a testedből. nem? Merlin a fejét rázta. s a titkait megtartja magának. De ha szerencsés vagy. de ehhez olyan döntést hoztam. a veszteségek fájdalmasnak tűnnek. .válaszolt Artúr. Ti mindig menekültök előle.jegyezte meg Artúr. állatokkal és növényekkel. Inkább átszellemíti a tagadást. ha megértenéd. . a múlt része! Halj meg a pillanatnak. A halál ezt az állapotot teszi felfedezhetővé a számodra. mert az én minden veszteség esetén ragaszkodással válaszol. annál jobb! .Szerintem az élők esznek. . és fiatalon. alszanak. f azonban a természet nem ismer ilyen megkülönböztetést. s a halált végső vereségnek tekinti. A haláltól való félelem a legtöbb ember számára nyomasztó. hogy a Föld milyen gyorsan túlzsúfolódna emberekkel. a veszteséget rossznak ítéli.Mi lenne. el akarjátok törölni a halált . hogy élet és halál nem létezhetnek együtt? Miközben mindazt megteszem. Amikor ezek megtörténnek. és emlékezz: mindaz. az ízlelés és a szaglás tapasztalásaira épül.Nem látszol annak . A mágus szerint a halált más okból nem ismerhetjük: a szokásos tapasztalás. ezért a tudatalattiba szorítja. az ismeretszerzés megszűnik a halál pillanatában. halandók. Elhatároztam. Az én egy életen át minden erejével a veszteség megakadályozásáért harcol. akárcsak én. Egyszerűen az ismeretlentől. amikor személyessé válik. közben már a tudás állapotában vagyok. A halál érzékeny lény. könnyen felfedezed a nyereségek és a veszteségek egész életeden végighúzódó ritmusát. isznak.Így igaz. más szempontból nyereség. . A halállal megszűnik az érzékelés. Te is ezt teszed. azután megnyugtató érzelmi távolságból mérlegeli. amihez ragaszkodsz.. s ha gonosz szellemként kezelik. s nem gondoltok arra. a tapintás. bizonyos szempontból veszteség. és a felfedezed a végtelen élet kapuját! A LECKE MEGÉRTÉSE A változó világban nyereségnek és veszteségnek kell léteznie. sosem születve és soha el nem múlóan. élményeket szereznek. és a mindennapi élet során tagadja azt.Ti. . a tenger hemzsegne a helyért és a levegőért küzdő állatoktól. távoli marad. A gyerekkort elhagyva. addig pusztulásnak is lennie kell. a természet finom egyensúlyának szépsége örökre eltűnne.kérdezte Merlin. Az én a nyereséget jónak. . mint egy szeretőt. hogy én már halott vagyok . mert nem félsz a haláltól.Lazíts egy kicsit a szorításon. Amíg van keletkezés. hogy megkeresem a halált és átölelem. amilyet a legtöbb halandó messzire elkerül. mintha valami rossz szellem volna. Az erdő hamarosan belefulladna a saját életerejébe.Miből gondolod.Jó neked. és az érzékelés új módjára térünk át. a hallás. A születés és az elmúlás körforgása csak akkor lesz félelem és küzdelem tárgyává. nem mer vele szembenézni. Ezekhez gondolatok és érzelmek társulnak. A LECKE MEGÉLÉSE A halál végső esemény a hozzá vezető úton pedig sok apróbb veszteség ér. serdülővé válni. magamat önmagamként tudva. . A köznapi ismeretszerzés a látás. Tulajdonképpen a halállal kapcsolatos minden félelmed a saját tudatlanságod kivetítése. a halált pedig metafizikai titokként fogalmazza meg. magunk mögött hagyjuk az anyagi világot. valójában már halott.mondta Merlin -. eljutsz erre a felismerésre. . Ha belegondolsz.

mert eltávolodnak tőled emberek. s ez annyit jelent. hogy a teremtésben minden pusztán energiából áll. Ez a valaki tölthet bizonyos időt egy házban. ami pedig mindent egyensúlyban tart. Az ilyen viaskodások nem szükségesek. de ha meg akarsz szabadulni a haláltól és a fájdalomtól.Kizárólag saját magad tartoztál önmagadhoz. kapcsolathoz . mert ő azt látja. Az ember mindhalálig küzd. amelyeket igyekszünk védeni az idő múlása során. hogy az embrió kisbabává fejlődjön. . hogy a természet fölött állsz! Amikor képes vagy a lehetőség magvait észrevenni a szerencsétlenség romjai között. Csak az emlék marad. mielőtt lemondanál az ellenőrzésről. Az éned elfogadja ezt tényként a rózsa vagy a kisbaba vonatkozásában. hiszen nincs más körülöttünk. a kép. hogy élnek is? Hasonlóképpen. Tekints a tárgyakra és a birtoklásra hasonlóképpen. és amíg csak lehet.Bizalomra kell szert tenned. és örökké fognak tartani. De te megmaradsz! Az élet tele van kisebb-nagyobb hányattatásokkal. megöregszik és meghal. Az én elvállalta azt a kötöttséget. A stabilitás korszaka után az életerő valami újat akar létrehozni. és mennek. Azok is jönnek és mennek. ezek a saját ritmusukat követve történnek meg. egy kapcsolat. A gondolatok vendégek: jönnek.mondta Merlin. hanem csak az értelem alkotásai. hogy éried ítélete hamis a veszteséggel kapcsolatban. Ezek nem valóságosak. mert mesterséges életet erőltet. az univerzum erejével szállsz szembe. adott mennyiségű pénz fölött rendelkezhet. az elképzelés. s nem akarja ezek feloldódását engedni. aztán idővel mindez megváltozik. Veszteség és nyereség ugyanannak a dolognak két arca. túlhaladott formákat fel kell oldania. s erre irányul minden értelmes keresés. távol tartja a halál képzetét. egy kormány . hogy a természet körforgása épp rátok nem vonatkozik . . hogy őrködik az élet fölött. méltóságot és kincses ládákat hagytok magatok után. s jó oka van erre . . tartja a szólás. felnő. mint élet. a régi. S ahhoz. ugyanakkor társat nyer.Házasságkötéskor az ember elveszíti a független életét. egy ház. amihez ragaszkodsz. amikor az ellenőrzés és a küzdelem szükségességét érzed. . .például pénzhez. hogy halhatatlan épületeket és szobrokat. miközben te mindig jelen vagy.A természet elvesz bizonyos dolgokat a megfelelő időben.Észrevetted már. hogy a rózsa virágba boruljon. kihímezheted azokat. akkor kezd növekedni benned a bizalom. Tégy. amit akarsz. Véd a veszteségektől és szerencsétlenségektől. Az életben az egyetlen tiszta nyereség a tudatosság elérése. . amíg végül a feloldódás lesz az egyetlen választható út. hogy ez bekövetkezhessen. mert eredetileg semmi sem volt a tied? . hogy addig véd valamit. Először észreveszed. s ti közben arról álmodoztok.mondta egyszer Merlin magában mosolyogva. A mágus viszont örömmel fogad minden hányattatást és veszteséget. A feltétel-állításaid bizalmatlansághoz vezetnek. pénz vagy más. A feloldás is az élet nevében történik. Egy rakás pénz.Testetek megszületik. A mágus szemében azonos törvények kormányozzák a világegyetemet. hogy tulajdonképpen nem veszíthetsz el semmit. Ez lépésenként alakul ki. Azért sem kell erőfeszítést tenni. Létrejöttét követően minden energiaforma egy ideig fenntartja aramagát. egy állásban.ott nem. Nincs mit küzdeni azon.kérdezte Merlin. mert ti halandók. De az én ragaszkodik bizonyos energiaformákhoz. házhoz. Ha éppen a nem most nyíló virágokra vágysz. De ugyan ki állítaná.ezek a maguk módján mind energiaformák. És ugye te sem az éned küzdelmének köszönhetően születtél erre a világra? Az én küzdelme az élettel való ellenkezés egyik formája. és ahol ragaszkodsz valamihez . először hagyd el azt a képzelgést. olyan nagyon el akarjátok hinni.

De uram. . hármat is ajánlok neked.Mit tudsz te a szerelemről? .éles pillantással nézett rá.a ragaszkodás nélküliségben. Harmadik lépésként tedd a szégyen és a panasz helyére a nyugodt és biztos tudást. Nemet intett. akik közül választhatsz. s minden veszteséged csak időleges és nem valóságos. Artúr a fejét csóválta és a szemöldökét ráncolta. annyira válsz magad is szeretetté. de nem azért. bibircsókos takarítónőért. hogy a gyermek nagyon szép. Bár nem tapadt hozzá szégyenfolt azért. minden lovagnak egy hölgyet kell szolgálnia tiszta szerelme jeleként. Galahad rátekintett. De mit szólsz ehhez ad hölgyhöz: nemesi származású. A szeretet több. Ha kimondod a szót "szeretet".tanácsolta Merlin. . csinos Arabelle lépett be.mondta Merlin. Galahad elpirult és hebegni kezdett: .jelen-tette ki Artúr. Mögöttük ott a mindenen átragyogó örök fény. de a lényeg kimondhatatlan marad. mert a természet gonosz és közömbös. Gálahad zavarban volt. az ősz. . TIZENÖTÖDIK LECKE Amennyire megismered a szeretetet. .Artúr elküldött Margaretért. Harmadjára is elküldött valakiért. s egységet hoz majd létre a káoszból.Ha olyan nagyon szolgálni akarsz egy hölgyet. A legtisztább szeretet ott rejtezik. és a szépségét neked is el kell ismerned. . S bár egyetértett azzal. hogy szolgáld. s ekkor a tizenkét éves.A fájdalom nem az igazság .mondta Artúr.kérdezte Artúr metsző Rangon. Artúr. hanem mert a valóság felé tett minden lépésed fontos. miszerint a természet őrizete alatt állsz. Ideje volt elmennie annak. hogy egy hölgy bajnokává legyen az udvarban. hogy eljussanak az igazsághoz. öreg. mert Lancelot törvénytelen fia volt. aki . .Hozzátok a másikat! . mint érzelem. ahol legkevésbé várnánk .kérdezte Artúr.házasságon kívül született.. Margaretet túlságosan öregnek és csúnyának találtad. Szolgálnád-e őt tiszta szeretetbók nemes lovag? . .motyogta. Azután vedd észre a szerencsétlenségben vagy a veszteségben a megszületni akaró új apró magvacskáit! .De a halandóknak át kell jutniuk rajta. és elküldte az öregasszonyt. mégis. amit elveszítettél. megragadhat az érzés.Nem akarom. Ebben a megvilágításban majd észreveszed. . hogy a veszteség és a nyereség csupán álcák.Nem értelek. Galahad egyre nagyobb zavarban volt. nézz alaposan! . Artúr legtisztább lelkű lovagja Galahad volt.Amikor a romokba nézel. és igyekezett a haragját féken tartani. amitől Galahad bíborvörös lett. .Kemény mester a te szereteted . amikor eljött a nap. hogy nemes hölgy bajnoka légy .a királyhoz hasonlóan . Most egy újszülött leánygyermeket hoztak be. A természet ereje és ezért az igazság hordozója. uram .parancsolta.

szeretsz valakit.Ti. ez csak egy leányka és a féltestvérem . s elképzeléseink megvédenek valamitől. Ragaszkodásról van szó. A legnagyobb különbség a ragaszkodás körül adódik. Merlintől tanultam. és most már a király lágyabb arcvonásaira lett figyelmes. . már képes vagy a puszta formán túl szeretni. aki a magadban hordozott képnek megfelel. s most megosztom veled: ha egyformán tudsz szeretni egy öregasszonyt.a mi fogalmaink szerint . hol meg . Gálahad feltekintett. kettesben maradtak.. A szerelemnek titka van. . amit a mesteremtől.az egyetemes erő . amikor erősen kötődtök egy másik emberhez mondta Merlin. Ezért okoz annyi fájdalmat. Így kezdődik a ragaszkodás. halandók azt hívjátok szerelemnek.Azt mondtad. úgy változik irántuk való szereteted is.Amirő1 azt állítják. Most már választanod kell! Gálahad döbbenten állt. amikor azt mondod: "Szeretlek. de a te szádból szörnyűségesnek hangzikmondta Galahad. Számunkra a szeretet messzemenően személyes érzés. majdnem tökéletesen ellentétes fogalomról szól. mégpedig egy képhez. A szerelem . de e csendes felhívásnak engedelmeskedik a szerelmed. egy hölgyet akarsz szolgálni . a csecsemőre vagy lánytestvéredre! Ők valamennyien az örök nőt testesítik meg.magyarázta Artúr.S minél szenvedélyesebben kötődnek a hölgyükhöz.Az ifjú lovag ismét bólintott. egy elképzeléshez való ragaszkodás.kérdezte Galahad. s kutasd ki.A szerelmet szépnek és magasztosnak tartják. mert az enyém vagy" E formájában a szereteted valójában az éned kiterjesztése. mint amit mi értünk ezen. Nagylelkűen hármat is eléd állítottam.Uram. valójában arról beszélsz. hogy szeretsz egy nőt. . mondják ők. mely mindig az "én" "nekem" "enyém" fogalmakkal dolgozik. Akkor a szeretet lényege . hogy valakit teljes mértékben birtokoltok. . . annak bemocskolása dühít.Szeretnélek megtanítani valamire. . . de ha megcsal. Gondolj az öregasszonyra. S ahogyan megjelenésük változik.Nem gúnyolódom veled .szólt Artúr.felszabadul benned. a mágus állandóan a szeretet áramlatában él. Nem leszel ragaszkodó.Lovagjaim szeretetből szolgálják a hölgyeket. mi van a kép mögött? A kép csak a fantázia szülötte. . egy csecsemőt vagy egy leánykát. Azt állítod.mondta. . ezért az űr elfedésére képet alkotsz. Amikor azt mondod. ha elutasítják vagy elárulják a szerelmedet: saját vágyaid tátongó sebe kerül a felszínre. Artúr mosolygott. szereteted gyűlöletté változik.Hol azt képzelitek. ugye? .Mit lehet ez ügyben tenni? . s mert valójában azt szeretted. a mágus számára egyetemes erő.általában elhalványul. annál buzgóbban szolgálják. de ez még nem a történet vége. De minden esküvés ellenére. Így van? . . . A LECKE MEGÉRTÉSE Amikor a mágus szeretetről beszél.Merlin másféle szeretetre tanított . Miért? Mert meggyalázták a benned élő képet. Ez esetben az ürességtől.Miért gúnyolódsz telem. . Merlin sok évvel ezelőtt elárulta nekem. uram? Artúr intett a kezével. amivel nem akarunk szembenézni. miszerint szűzien szeretik őket. Szeretethiányod van.Nézz a mindig változó érzelmeid mögé.Galahad bólintott. gyakran szörnyű következményekkel jár. és erre mindenki elhagyta a termet.mondta. . általában szenvedély ébred bennük a szolgált hölgy iránt. hogy szerelem.

mindig vegyes képet látsz: egyes tapasztalataid saját magad vagy mások szeretetére indítottak. szinte lágyan beszélt.válaszolta Merlin. A mágus szeretete hihetetlenül élő. Merlin a fejét rázta. aki visszatükrözi énképünket. Önmagad igazi szeretetének folyamata a lelked megszeretésével írható le. hogy valaki teljesen birtokol benneteket. s igyekszünk annak megfelelőt találni a világban. hogy megtanulod magadat szeretni. és beléd köt. amint kapcsolatba került az emlékképeivel. az elutasítottságot. mert Isten mindig a teljesség állapotában van. . ha engeded megnyílni magadat. eltorzulva bukkan a felszínre. ez a szeretet jele . így másnak nem is marad hely. A jó szeretethez nem szabad titkos gyengeségednek vagy sebednek lennie. Az egyik fajta szeretet tükröt keres.tanácsolta Merlin.Merlin kedvesen. Általában éned szilárd falai mögött élsz. sem birtoklást.Ha úgy akarsz szeretni.fájdalmassá. hogy megosztod az ismeretlent a másik emberrel. A szégyent. de szeretete gyűlöletté vált. . vagy olyat. mint Isten. . Első lépésként derítsd fel a hiányosságaidat.Nem egyszerűen közömbösségről van szó? . Mindkettőt megtapasztalhatod a maga teljességében. de a mindent elborító szerelem ezt elragadtatott állapottá teszi. . s ezért a világmindenség megtöltheti szeretettel. A mágus számára a szeretetnek nincsenek fokozatai. amikor nem érez sem kötődést. A mágus üres. Mindkét esetben azonos szükséglet van a dolog mélyén. Ezeket magunkban hordozzuk. az egyetemes szeretet sűrített változata. a neheztelést és más szeretetlen érzéseket nem lehet szeretetté változtatni. amelyet más által akarsz gyógyítani. és szeret . nem vagy sebezhető. és a kozmosz energiája árad benne.kérdezte Artúr. Védtelenné és sebezhetővé válsz . más élményeid viszont nem. Ezek olyanok. legalább időlegesen leomlanak a falaid.kérdezte Artúr. Kedveled ezt a biztonságot. aki javítani tudja azt. . Az az ítélkezés nyelvezete. A mágus szerint az önmagadról alkotott kép csupán tagadással takarja el a hiányosságaidat. Általában vagy olyat keresünk.A közömbösségnek nincs energiája vagy élete.Lehet-e hidat verni a halandók szeretete és az általad érzett szeretet közé? . Amikor szerelmes leszel. s a hiányt valaki más által akarod betölteni. amit valaki iránt érzel. . A mágus viszont azt nevezi szeretetnek.A személyes szeretet. Hiányosnak érzed magad. de óvatos légy ezzel a kifejezéssel! Túlságosan gyakran összetévesztik az önmagadról alkotott kép szeretetével.korábbi félelmeid szerint . A LECKE MEGÉLÉSE Többnyire elképzelésekbe szeretünk bele.A szeretet érzése indította feléd az ellenségedet. A halandók viszont csordultig vannak a saját énükkel. Mégse feledd: minden kapcsolat szeretet lenne.Ha elsétál melletted az ellenséged. Ha becsületesen tekintesz a múltba. minden ürességedet be kell töltened.A szerelem nagy lehetőség számodra. de ahhoz üres edénnyé kell lenned. Régebbi élmények okozzák. majd második lépésként töltsd be azokat Léttel és lényeggel. ha már a gyökerénél meglátnád! . a bűntudatot. Jó esetben szerelmesnek lenni azt jelenti. Ezt a folyamatot általában úgy nevezik. s készek vagytok együtt a bizonytalanság bölcsességébe lépni.azt.Nem kell hidat építeni. hogy a szeretet érzése már kicsavarodva. . mert csak egyetlen szeretet létezik . s a világmindenség szeretete csupán a személyes szeretet kitágítása. s a mágusok nem mondanak ítéletet .magyarázta Merlin. a másik a hiányzó részt.éppen ahogyan tartottál tőle -. a gyűlöletet. nem pedig . . . amiről képek ezreit őrzöd magadban.

a lényeg közepébe. . mint a szeretethez való visszatérés eltorzított útjait. A féltékenység és a gyűlölet a szeretettel ellentétes érzelmeknek tűnnek. Az emlékeken túl ott van a létezés csendes tapasztalása. mit jelent túljutni az elképzeléseken: képzelj el egy gyönyörű nőt vagy egy jóképű férfit! Olyasvalakit. Ha a szeretetet már nem puszta érzelemnek tekinted.Miért változik a szeretet? . minden érzelem szeretet. a szerelem tükrébe nézel. csak éppen ez nem történhet képzelgéssel.Az egyetlen különbség. Ha becsületes vagy magadhoz. ami sokkal döntőbb: a saját birtokolni akarásod. Amikor azt hiszed. a szeretet nem puszta érzelem. A másik majd meghal egy kis szeretetért. ahogyan csak lehet. majd változtass az arcán: öregedjen fokról fokra. megbántott! Lehetett az közömbösség vagy árulás. vagy valami esemény. az sem tökéletes. ami rávilágított. ha már eljutottál a Létezés tiszta áradásában rejtett kincsként lévő szeretetben. de eltakarta a szeretet. . ráncos valakit látsz! Most is annyira szereted. bármennyire torznak tűnik! Ugyan kevés ember tudja a szeretet egyetemes hatalmát a maga teljességében megtapasztalni. tulajdonképpen csak elmenekülsz saját magadtól. milyen erősen és hirtelen tud a szeretet más érzelemmé változni. féltékenység vagy megbántottság csírájában mindig jelen volt.mondta Merlin -. A mágus szerint a szeretet valóban a teljesség megtapasztalására szolgál. de tekintheted úgy is. De nem gondolkodás vagy érzés által. meglátod. A meditáció sok formáját Keleten és Nyugaton egyaránt gyakorolják. mint kezdetben? Legtöbbünk úgy találja majd. de reménytelenségében gyűlölködik.kérdezte egyszer Artúr. öreg arc iránt. Ahelyett. A másik emberhez ragaszkodó szeretet valójában rólad szól. Irányító alapelve az. Fogadd el őket. A legerősebb szeretet mögött ott rejtőzik az épp annyira erős gyűlölet . aki méltán képviseli szereteted ideális tárgyát! Lásd ezt a személyt magad előtt olyan élénken. hanem valami. kerülöd a saját letagadott félelmeidet és gyengeségeidet. Ez nem bírálat. legfeljebb álruhában. A következő gyakorlat által tapasztalatot szerezhetsz arról. ha a külső kép átalakulása ekkora változást idéz elő? . hogy szembenéznél magaddal. hogy akit szeretsz. és a szerelmed iránti érzelmeidet látod teljességnek. Nem a szeretett lény valósága tartja fenn. Becsüljük meg a szeretet összes kifejeződését. és lépj éned magasabb lépcsőjére. de torzan közelít hozzá. De szeretetnek mondhatod-e az érzést. emlékszel. Ez a szeretet birodalma. Az én meghaladására a szerelem tükre különlegesen nagyszerű lehetőség. Az akkor fellángoló gyűlölet. hanem egyetemes erő. hanem csupán ember. ahová a meditáció által juthatsz el. valamennyien arrafelé igyekszünk! . hogy a szeretet már virágba borult. s csak egy töpörödött. amit érezni akartál. ami már nem emlékekhez kötődik! Az emlékezés bezár személyes múltad fullasztó érzésébe. A féltékeny ember szeretetre vágyik. hogy mindenkit vonz az egyetemes erő: a mágus szeretete. mint a fiatal és a szép esetében. hogy eljuthatsz a létezés. míg a gyűlölet még csak csíraként van jelen. Megpróbálkozhatsz ezzel a gyakorlattal is: gondolj vissza egy esetre. míg csak a szépsége szerte nem foszlik. a tiszta. de tartalom nélküli tudatosság.Ne feledd . rájössz. s ezért igazságot kell hordoznia! Ha ennyire mélyre tudsz ásni. Miért tettél így? Az egyszerű jó érzésen túl van egy másik ok is: az én. birtokolsz valakit. . amikor valaki.felelte Merlin. de csak.amilyenek. hogy nagyon nehéz ugyanazt a szeretetet érezni a ráncos. hanem sokkal inkább a csendbe történő behúzódással. akit igazán szerettél.Mert a szeretet érzése mindig tartalmazza a saját ellentétét is.

mi a legtávolabbi. . A mágus elégedetten nézett rá.Mikor fogom ezt megérteni? .De azt tudod. a dombok. nincs közel meg távol. hogy a barlangon túl ott az erdő. az álmodáson és az álmodozáson túl a tudatnak végtelen távlatai vannak. a trükköt az érzékeid játsszák veled. amit látsz? . amint mérföldeken át egész a látóhatárig nyúlik.Mi van ezen túl? .Ugyan. amit látsz! .szólt a mágus.válaszolta Artúr. . így csak a barlang falait látom . ahol gyakran szundítottak ebéd után.Ez elég trükkösen hangzik! .TIZENHATODIK LECKE Az ébrenléten. Elhitetik. .kérdezte Merlin. a Nap .válaszolta Artúr.Itt mi a legtávolabbi. . Ha ezt megértenéd.De mielőtt ismét kérdeznél. A fiú bólintott. . Kivezette Artúrt egy dombtetőre. és a kristálybarlangba vitte a növendékét. -A fiú egyetértett. A LECKE MEGÉRTÉSE . Ha érzékeid nem tévesztenének meg.Kellő időben.Jegyezd meg hát jól . Tehát Te vagy a világegyetem közepe. az ég. te is holdakba és csillagokba öltözködnél.ajánlotta Merlin. a csillagok és a végtelen üres tér .Szívesen megmutatom neked . a világ pereme.éppúgy. bárhová mész.kíváncsiskodott a fiú. .Ha most megfordulnál.Azt hiszem. mint az előbb beszéltünk róla? . . mindenhol ugyanaz a végtelen vesz körül minden irányban.mutatott a fiú mintegy háromszáz méternyire.És itt mi a legtávolabbi. Valójában a világegyetem minden pontja egyazon pont: a minden irányba kiterjedő végtelenség középpontja. . a látóhatár. Az idő egyenes vonalai valójában az időtlenség felé kinyúló háló fonalai. . . hogy a folyó a tengerbe torkollik és a tenger a látóhatárig ér.Most mondd el nekem. . a saját létezésedben fogod felfedezni a mennyet.Igen . az ég. hogy a Hold és a csillagok itt vannak a közvetlen környezetedben.válaszolt Artúr. meg az üres tér. amit látok .Látom az erdőt. .kérdezte Merlin. máris mondom. ami látható? .És azután a látóhatáron túl ott a világ pereme. Nagyon jó . A mágus egyszerre van jelen minden időben. A mágus szemével nézve csak itt vagy sehol létezik. Ez a legtávolabbi. rájönnél.emelte fel hangját Merlin -. . hogy helyhez vagy kötve.És azon is túl? A csillagok és végtelen üres tér. s a gyermek Artúr kíváncsian kérdezte az okát.Homály van. akkor is ezt mondhatnád? .jegyezte meg Artúr. Amint elcsendesedik a lelked vihara. A mágus minden esemény végtelen számú változatát látja. és ott leültette. . a Nap.Elvezette a fiút a folyópartra.Most gyere velem! . . a csillagok. Merlin köntösét hímzett holdak és csillagok díszítették.A sűrű erdőben nem látok messzire. . az ég. bárhol legyél is. . a Nap. Nincs itt meg ott. csak a folyó következő kanyarulatáig .válaszolt Artúr.

hogy a világ nem csupán a látóhatárig terjed. az csak a saját tudatod finomításán múlik.Természetesen . Már most is mindketten a végtelent látjuk minden irányban. és hogy nem a Nap kúszik fel az égre.A közönséges tér és idő olyan fátyol. Amint túllépsz az érzékeiden. . Valójában csak a jelen létezik. akkor felismered. Feltételezed. hogy az időt a saját agyad hozza létre. Változtass tehát a múlton azáltal.Visszafelé élsz az időben. s a jelenbó1 a jövő. ezt jelenti az időben visszafelé való élés. . és térj vele vissza a jelenbe! Engedd. hogy a megvalósult jövőről való látomásod vezessen! Érted a különbséget? . és minden hely a végtelennel körülvett azonos pont a világegyetemben. Most őrizd meg e jövőkép emlékét. amint a föld véget ér a látóhatár szélén és a nap az égre emelkedik.Ti.Ha hiszünk az érzékeinknek.Pontosan. Ilyen személyes és alkotó módon nézve az időt. Azt már tudod. hogy a múltból születik a jelen.Az ember tényleg változtathat a múlton? . A holnap álomképét már ma megélheted. a megszokott tér és idő fogalmát. A jelen ponton fordul minden elképzelhető jövő. A végtelen használatbavételéhez el kell vetned az érzékelés által közvetített durva tapasztalást. Ó az örök jelenben hisz. a mágus beleszőheti a hálóba az események általa látott változatát. hogy ez a kép a mostani pillanattól kezdve befolyásoljon! Ha békét. Amikor megtanulod. Tudatodban a dolgok működéséről szóló elképzeléseket hordozol. ma még elképzelhetetlen birodalmakba és világokba érkezel. csak éppen különbözően használjuk föl a látványt. s engedd. S hogy mennyit fedezel fel. s ezek a modellek lehetővé teszik. a félelem vagy a hiányérzet emlékképeit.tette hozzá Artúr.És ezzel megváltoztatod a múltat. kezdd el máris megélni! Hagyd el a harag. hogy a barátaid barátok maradnak. hogy nincsen múlt. De ez még nem a vége! A múltat még gyökeresebben meg lehet változtatni.mondta Merlin. A mágus engedi. . mindig ezen az oldalon maradsz. hogy ráébredsz-e ezekre az oly közel lévő valóságokra. elégedettséget és félelem nélküliséget képzeltél el. mindig a mostani pillanattól induló új szál jön létre. . Képzeld el saját tökéletes jövőképedet! Lásd magadat úgy. Amikor döntést hozol. így módosíthat múlton vagy jövőn egyaránt. hogy a jövő alakítsa a jelent. mivel már most is a jövő valamiféle változatát éled. . halandók beleéltétek magatokat. Az idő egyenes vonalban. De a mágus számára a tér és az idő végtelen titokkal terhes. addig ez az időfonal nem létezik. Azonban amíg nem születik meg a döntésed. másodpercenként halad a múltból a jövő felé. s helyettük idézd fel a jövőképed emlékét! Temesd el a múlt korlátait.Jól van. . A mágus számára az idő például finom szálak percről percre szövődő gyűjteménye. hogy ne az befolyásolja a jelen tetteidet . . .felelte Artúr. a jövő csupán lehetőség. de azért ezek is változhatnak. Ez önkényes szemléletmód. hogy minden vágyad teljesült! Artúr előtt hirtelen felsejlett Camelot minden dicsőségében. Mindegyik a teljes tudatosság állapotában van. mint a mágusok. s így a múlt alakítja a jelent. minden eseményt egyidejűnek lát. Ki írta elő.válaszolt Merlin. A múlt pusztán emlék. s a jövőben is lesz állásod és családod.érdeklődött Artúr. hogy csak a múltból élhetsz? Az idő mentén élő halandókat mindig visszahúzza a saját emlékeik terhe. azon. a tér és az idő nem rejtélyes. az elme kísértetének tekinted! Az időben visszafelé való élet nem csak a képzelet játéka.Még nem egészen . . hogy várakozásaidat a jövőbe vetítsd. amin még nem hatoltál át .Amíg az érzékeidben bízol. A dombon állva jól látható. A téves elképzelések helyére lépett tények eléggé biztosnak tűnnek. hogy valótlannak. .

A mágus szemében a legtöbb ember olyan. A még mélyebb rétegben azt is feltételezed. de én döntöm el. A dolgok fennmaradásáról és működéséről való elképzeléseink lélektanilag igen fontosak. ha ezeket az elképzeléseket az életünkben bekövetkező mély vagy váratlan változás fenyegeti. lásd a régebbi századokat. a tavalyi évbe. hogy mennyivel kevesebbek a valóságnál. ami a megjósolható jövő elfogadására ösztökél. Minden esemény hozzájárul a hálószövéshez. hogy a nehézkedési erő.Mélyebb szinten a társadalmi emlékezéseid működnek.magyarázta Merlin -. az igazság és az önelfogadás máris a tiéd! Nem kell erre az állapotra eljutnod ahhoz. mint a vakító lámpával síneken robogó vonat. mikor melyik szálat követem. Csak az előrefelé beállított lámpák fénykörében mozog. Miként tanulhatod meg az időt egészként látni az egyenes vonal helyett? Az előbbi történetben Merlin megmutatta Artúrnak. Jövőképünkbe mindig a jelen életünknél szebb. Nos. az mind a gyermekkorban megtanult előítéletekre épül. hogy a tudatalatti áldozatává válnál. majd lépj vissza a tegnapba.Idő-hálónak nevezem . mindketten az elképzeléseiket fogják előnyben részesíteni a valósággal szemben. vagy ha az optimista nem tökéletes végkifejletet tapasztal. s nem méri fel a kétoldalt lévő végtelen lehetőségek gazdagságát. csak szemlélteti. majd gyorsíts. Tekintsd a síneket időnek! Behatárolt időértelmezésünk szűk körű elképzeléseinkből ered. mert amit "valódinak" gondolunk térben és időben. ám ez is működő jövőkép. mint amire a világegyetem gondviselése ügyel! A tisztább tudatállapot felé növekszel. miként lássa magát a világegyetem középpontjának.ezek belső modelljeink kivetítései -. a Nap és a csillagok születéséig! Majd szétoszlatod a csillagokat. ellenőrzésed alá vonod a képzelőerődet. Valamennyiünknek vannak vágyai. a tieiddé válnak! A LECKE MEGÉLÉSE Amint láttuk. mert úgy látom magamat. az egymástól elkülönülő dolgokat egyetlen egészként látni. a fény és más természeti erők változatlanok maradnak. Az idővel hasonlóképpen bánhatunk. pedig még most sem kellene megállnod. A mágus számára könnyű a helyi időről az egyetemes időre átállni. hogy a jelen pillanatot a maga valóságában élnénk át. Az optimista szerint mindig a magasabb eszmei érték győzedelmeskedik. mi ezt nem tudatosan tesszük. a térről és az időről való régi feltevéseinket le kell cserélnünk. egy évtizeddel korábbra! Haladj egészen a születésedig. a történelem előtti időket. félelmei és hitei . mint egy pókot: az események közepében ülök. Higgy a magasabbrendűbben! Lásd a jövődet úgy. mert elképzelt jövőnk vezet mostani tetteinkben. teljesebb elképzelést vetítünk. függetlenül a tartózkodási helyétől. álmai. s ez leegyszerűsített jövőképet tükröz. Mindez nem a modellek hasznosságát kérdőjelezi meg. Tekintsd a mostani pillanatot. elérkezel az ősködhöz és eljutsz az Ősrobbanáshoz. a világ kezdetét! Menj vissza az idő vonalán a Föld keletkezéséig. amelyek feltételezésekre alapuló másodéletet teremtenek. miszerint a hazád és a kormányod is nagyjából hasonló marad. hogy ezek szerint élj! Ha megéled. Ahelyett. s azok belőlem áradnak ki. valamennyien visszafelé élünk az időben. ennél régebbi múltat valószínűleg nem tudsz elképzelni. Igazában az időnek nincs . mint a finom pókfonál. A mágustól eltérően. A pesszimista szerint semmi sem alakulhat jól. Ahelyett. Ha a pesszimistát valami szerencse éri. . s akkor a szeretet. ezért valóságos szenvedést okoz.

kezdete. hogy te éppen.szólt Merlin csendesen. a csillagrendszerek elmúlásával. azután azt: itt és most. a Nap. Amikor ijedtében felkiáltott. A mágus szerint nincsenek vétetlenek. az itt lévő pillanathoz. hogy mindent egyszerre éljünk át. hogy apróbb baleseteit eltitkolja a mestere elől. és valójában minden időpillanat azonos. a fiút mélyen bántották. a szívednél kezdd! A szív mélye az igazság lakhelye. Az örök folyamatból származtatod azt. függetlenül attól. Értelmed és érzékeid helyhez kötötték számodra az örökkévalót. Aztán másnap a tűzifa aprítása közben megcsúszott kezében a balta. Írd le a sehol szót . mert újra ott a kérdés: és mi történik ezután? Összefoglalva: az idő mindkét irányban az örökkévalóságba mutat. TIZENHETEDIK LECKE A keresők sosem tévednek el. A sehol. korhadt platánfába. Tulajdonképpen minden perc egyben minden más perc is. Az átlagemberek ezeket a kulcsokat csak véletleneknek látják.Jól van. a mágus alig hallhatóan ezt dünnyögte: . Mondják. Ha Artúr leesett egy fáról. Ez tehát az igazság időről és térről. aminek sem időben. Ennek igaznak kell lennie. meg az itt és most közötti kapcsolat egyenlő a végtelennel és az általad megélt pillanattal. Így hát elhatározta. Ha el akarod fogadni a meghívását.Nagyon helyes . vagy a természet az idő útján engedi. zúzódásokkal jött haza. mert a létezés minden percére vonatkozóan felteheted a kérdést: és mi volt azelőtti? Hasonlóképpen. Merlin futva jött felé és szigorú pillantást vetett a cipőre. A szellem találkozni akar veled. De még akkor sem jutsz el az idő végéig. Ha keresel.Egyre jobb . hogy Artúr minden balszerencséjének örült. ha a mostani perctől a jövő felé haladsz az időben. hogy vágyaink sorban beteljesüljenek. Erre már Artúr sem tudott uralkodni magán. A másodperc töredéke alatt éle áthasította Artúr cipőjét. Ennél örömtelibb tapasztalásunk aligha lehet. mágussá lettél. Más alkalommal a zivatar során a villám belecsapott egy öreg. a jelen és a jövő képzetét. s csupán figyelmed összpontosítása hozza létre a múlt. sem térben nincs kezdete. és horzsolásokkal. Bármennyire lágyan ejtette is el ezeket a megjegyzéseket. épp csak nem vágta le a lábujját. Mégis. mert a szellem hívogatja őket. kifogyhatsz a fantáziaképekből a Föld. a természet az idő által véd meg attól. melyik pontján helyezkedsz el. Minden történés a lélek más-más rétegét hozza felszínre. ha az örökkévalóság egyforma távolságra van minden időtől.suttogta Merlin. A keresők egyre újabb megfejtési kulcsokat kapnak a szellem világából. Ez két dologra tanít: te vagy az örökkévalóság közepe. . . . Merlinnek furcsa szokása volt. Amikor ezt az erőt tudatosan használod. védtelennek kell lenned. a véget nem érő folyamatosság megnyilvánul a pillanatban. ami kidőltekor majdnem agyonütötte a fiút. Elméd késként darabolja a tér és az idő végtelenjét a lineáris tapasztalás szeleteire.kérte Merlin Artúrtól.

Nem a baleseteidnek. ugyan nem ismered a szellemi valódat. A múltban elkövetett tetteid eredményei nem azért érnek el most. de ekkor a mágus a vállánál fogva maga felé fordította. . . ha a fa rád esett volna. Az egyik réteget szelleminek nevezzük. hogy veszélytől mentettél meg? . hogy figyelmeztessenek. . . hogy minden véletlenben ott rejtőzik a megoldás kulcsa. Mondok neked valamit. vagy legalábbis tanulgatod azt.Hogyan örülhetsz. mint elvágtam a cipőmet a baltával.Tehát szerinted minden baleset olyan. és őszintén bízott mesterében.vetette ellen a fiú.Te így fogod fel. . ami veled történik. nem kérdőjelezte meg ezt az új szemléletet. hogy éppen ott kerestem védelmet a viharban ." A LECKE MEGÉRTÉSE . mondta. te mentetted meg saját magadat. hogy csak nagyfokú éberséggel lehet ezeket észrevenni. ha mindent elárulnék! Legyen most elég annyi.Örülök? Miró1 beszélsz? .Hogyan előzhetném meg ezeket a megkésett következményeket. hogy valahányszor engem valami baj ér. de a visszhang csak mára ért vissza. .Azt gondolod. . ha egyszer az indítóokról már el is felejtkeztem? . A világegyetemben semmi sem történik véletlenül.Pontosan. Tiszta véletlen volt.kérdezte a fiú. Képzeld el. mint hogy szólongasson. .Nem. pedig nem.Kulcsok? Mihez? Merlin mosolygott. mint a visszhang. csupán eltöprengett rajta. Merlin a fejét rázta. már el is feledkezhettem volna az egészró1. A valóság sok-sok rétegében élsz.Azt hiszed.Azt gondolod. mint a halandók képzelik. . megtanul figyelni. amikor bekövetkezik az okozat. Ha belegondolsz. Olyan sok ok és okozat vesz körül bennünket. nem veszem észre. de az jól ismer téged! Mi sem természetesebb.Éberebbnek kell lenned! Az események minden irányból vissza-visszatérnek hozzánk. Ezek nem véletlen balesetek. nem búslakodnék. . A hirtelen támadó megoldások a szellemi lét üzenetei. az emberek hajlamosak megfeledkezni róla akkor. mint egy rejtvény kulcsai. s hasonlóan jár el a halandók nagy többsége is. de éberebbnek kell lenned ahhoz.. azt mondhatom: "A fiú lassanként. hanem.Hiszen nem történt más. hogy megszökik Merlin kőszívűsége elől. vagy ha ma alaposan megsebesülsz. mennyivel rosszabbul is alakulhattak volna a dolgok! . főleg akkor nem. hogy nem az vagy. te elégedettnek látszol! Merlin összeráncolta a szemöldökét.kérdezte Artúr csodálkozva. valami régi tett eredménye.Nem kellene hallgatóznod. akinek gondolod magad. hogy megragadhasd őket. hanem azt mondanám: "A szellemére gondosan oda kell figyelni!" De mivel egyre jobban el tudod kerülni a bajt.Merlin őszintén zavarban volt. . Mivel Artúr fiatal volt. jó vagy rossz. Ha tegnap kiáltottam. Azt fontolgatta. . észreveszed. amikor magammal beszélgetek. Hangja lágyabb lett. Csak ok és okozat létezik.A választól a fiú egészen elutasítottnak érezte magát. hogy megbüntessenek. . De ha odafigyelsz. Ha az ok időben távol van. .Elrontaná a rejtvényt. vagy majdnem rám esett a kidőlő fa. Bármi. hanem a megmeneküléseidnek örülök. értesz. amikor baj ért? . Olyanok.

Hasonlóan mindaz. nem változtat semmin.mondta Artúrnak. Amikor úgy tűnik. hogy emberek is élnek az okok és okozatok érvényességi terében. hogy egyetlen más teremtmény sincs ennyire hiúsággal telve . talán éppen te küldted el. akkor az események az emberi lét figyelembevétele nélkül zajlanak. Akkor mire való az egész úgynevezett szeretete? . Merlin szemével nézve a természet legapróbb eseményének is van emberi vonatkozása. keresned kell. . A mágusok átlátnak az álcán. Könnyűszerrel tudunk az egyik végletbó1 a másikba.Ezt ma is állítom.Óh. A kisbaba talán rúgkapál és sír. miért nem mutatja meg.Hiúbbnak? Hiszen egyre azt veted a szememre. és az kidől. . Amikor okról és okozatról beszélünk. A feladvány itt az. hogy a gyufásdobozon végighúzott gyufa lángra lobban. aki nem hajlandó megmutatkozni nekem. illetve egy esemény miért fogható fel egyaránt Isten közömbössége vagy szeretete jeleként. hogy a villám belecsap a fába. .Ez elég durva játék lenne . tekintheted támadásnak.szólt Merlin. hogy megmenthessen a nagyobb bajoktól. hogy a Nap vonzza a körülötte keringő Földet. . míg csak a két szélsőség egységbe nem kerül. Mégis állandóan panaszkodtok. hogy ezt ő választotta így! . A mágus nem fogadja el az anyagból eredő szemléletmódon.válaszolt a fiú.A mágus által lakott minden terek közül a két legtávolabbi az anyagi és a szellemi. . Meg kell tisztítania. amíg érzékelésünk nem teljesen tiszta. Minden a nézőponton múlik. . Az. amit balszerencsének vagy akár Isten büntetésének nevezel. Ezek létünk ellentétes pólusai. a szellem világára figyel.Hiúbbnak kellene lennetek. észrevennétek. ha barátnak látod őt. ha ellenséget vélsz benne felfedezni. hogy rájöjj! Talán az egész világ valami isteni bújócskaként működik. például a hitbó1 a kételkedésbe átcsapni. de ha még hiúbbak lennétek. hiszen Isten az egyensúlyvesztések esetén mindig a lehető legkedvesebb módot választja a helyreállításra.Ne légy annyira biztos abban. milyen különleges helyzetben vagytok. Ha anyaginak látod a világot. .Ha Isten nem közömbös. Ha valaki kitárt karral fut feléd. Isten elhagyott. Ezért nevezte Merlin az üzeneteket megoldási kulcsoknak. akkor talán a természet közömbösségnek látszó viselkedése csupán rejtett üzenetet takaró álca. . amikor anyja letisztítja az arcát. az anyagi dolgok egymásra hatásáról beszélünk: például arról. mit akar? . A kulcshoz feladvány is tartozik. Korunkban éppen távolodóban vagyunk az anyagi pólustól. hogy a világ miképpen tud egyszerre anyagi és szellemi lenni. észreveszik a szellem üzenetét minden történésben.Nem azért kerülök látszólagos ellentmondásokba.Nehezen tudnék elképzelni egy szerető atyát. viszont mindez rejtve marad. az a nézőpont kérdése. hogy felfedezze az okok és az okozatok kiindulópontjait. Ő a másik pólusra. de az anya szemével nézve cselekedete a szerető gondoskodás kifejezése. ti halandók! .válaszolta fejcsóválva Artúr. . vagy fogadhatod ölelésként. Számunkra. hogy Isten és a természet közömbös. bár mindennapi gondolkodásunkat most is az határozza meg. mert ezeket élvezem . A természet törvényei nincsenek ránk tekintettel. Amit itt Merlin érint. valójában együttérzésből fakad. Ha viszont a szellemit teleinted a világegyetem meghatározó erejének. Az egész világmindenséget a sorsotok köré rendezték és minden a ti óhaj-sóhajotokat lesi.figyelmeztette a fiút Merlin.

Tudnunk kell. De meg kell tanulnunk a kérdést másként. A szellemvilág néha tiszta kedvességből és együttérzésből küld kemény leckét. . vagy egyáltalán nem érvényesülnek.Ne érts félre. Ezek csupán első hívogatások. meghallasz egy szót. Fontos keretet adnunk az értelmezésünknek. És mi a helyzet az igazán szörnyűségessel? A mágus szerint ez szintén a szellemi által választható legjobb. a magyarázat nem lesz sikeres. . a magyarázatok pedig túlságosan erőltetettek. ébresztgetések.megmenekülések. találkozol valakivel. a halálközeli élmények. Csak tapasztalja a megtörténtüket. Sokféle formában érkezhetnek. hogy túl sok véletlen történik veled ahhoz.A keresők igyekszenek megfejteni a látszólagos ellentmondást Isten közömbössége és szeretete között. nem is gondol utánuk. Pedig minden történés hasznos akar lenni számunkra. Ha a hagyományos logikát (miszerint A az oka B-nek. amiből senki sem vonhatja ki magát. önsajnálat nélkül feltenni. hogy ez a szellemi hívogat téged. A jó kérdés nem az: mi történt? Hanem: miért velem történt meg ez? Az önsajnálat is felvetheti a miért pont velem történt meg kérdést. a megvalósuló megérzések is ebbe a körbe tartoznak. Ha készen állsz annak elfogadósára. valaminek a tönkremenésétó1 tartasz. ami éppen átfutott a gondolataidban. majd megfeledkezik róluk. felfigyelsz arra. az aurák és a mennyei fényességek látványai. akire éppen gondoltál. őszinte kíváncsiságból. Az én azt akarja elhitetni. E helyzetekben a megszokott okokozati összefüggések nem pontosan. ha azt mondom. A szellemi gyakran ilyen módon szól először: nevezhetjük ezeket első találkozásoknak is. Az éppen csak . de igen sokszor tévesen természetfeletti jelenségek címkével illeti azokat. mert a bajból. a szellemvilág sok-sok megfejtési kulcsot kínál! figyelmeztetett Merlin. A mágus szerint viszont ezek a jelek-kulcsok messzemenően személyesen szolgálnak valaki vezetésére. A LECKE MEGÉLÉSE Ha a szellemvilág a megoldási kulcsokat közelünkbe helyezi. Társadalmunk minden korábbit meghaladó figyelmet fordít ezekre a dolgokra. A jelenség szó személytelen. hogyan lelhetünk rájuk? Először is akarnunk kell észrevenni azokat. a katasztrófából olvasható ki a legmélyebb igazság. hogy lényünk másik szellemi . amíg nem érted az értelmét. melyektől a legtöbb ember elfordul. Azokat a válságokat vizsgálják. akkor észre fogod venni a kezedbe adott kulcsokat. A gyorsan elhalványuló és elfelejthető véletlenek helyett az események a szellemi világba mutató felhangot kapnak. Mindenki megfigyel szokatlan eseményeket.Bár a megoldás nem nyilvánvaló. hiszen annak is tekintetbe kell vennie az okok és okozatok szövevényes hálóját. de ha nem tekinti jeleknek. vagy az angyalok jelenlétének érzékelése. Ilyenek a meghallgatott imádságok. Nem fogod tudni megfejteni a rejtett tartalmat. hogy ezek valóban véletlenek legyenek. Így ezek az üzenetek tartalmatlanok maradnak. s eredménye C) alkalmazzuk. Például. a szerencsés kimenetelű balesetek. hogy egy furcsa vagy rossz esemény nem vezethet semmi jóra. E feladvány megoldására érdemes az életet áldozni. a hibából. a rejtvény könnyen megfejthető. . Gyakran a rejtvényfejtő kulcsoknak nincs könnyen felfedezhető szellemi tartalma a mindennapi életben. s ezzel elfordít valami igazán szörnyűségestől.rétege áttűnik az anyagi világ álarca mögül. mert ezek a véletlenek nagyon személyesek. s meglátod benne a rejtett hasznot.

Nem kell a segítséged . máskor olyan csendesen. csupán egy kis szellőzőablakot. ismeri mindkettő halhatatlanságát és elpusztíthatatlanságát.válaszolt a hang. aki nem ebből a világból való . . s így nincs ellentéte. hogy hozzanak elébe bárkit.Ne figyelj ilyen buta pletykákra . . . A szellem szerint maga a küzdelem a gond. de mégis a közeledben maradnak! Örvendezz azon. Semmi sem halott vagy élettelen. . TIZENNYOLCADIK LECKE A halhatatlanságot a halandóság közepette is átélhetjük.Az élet alkotóképes. rozoga viskó állt. mint az éjszakában lopakodó macska léptei. Artúr leszállt a lováról. Megértéséhez örökösen ébernek kell lenned. Amikor Artúr fiatal király volt. . A király parancsára gyere ki! . akárki vagy. Éned minden vonatkozása halhatatlan.Nekem nincs királyom. s így a szellemi is. hogy egy életen át kereső lehetsz. .. mert ha minden titkot egyszerre fednének fel előtted. felolvassa azt! . Az időtlenség mindent magába ölel. Sokórányi lovaglás után a királyi társaság az erdőt átszelő út melletti tisztásra ért. Artúr rövid ideig csendben gondolkodott. és. hogy az egész világ életre kel. . még az általad nem kedveltek is. s többé nem szólt. Az idő és az időtlenség nem ellentétei egymásnak. Hagyj magamra! .Csak egy elmebajos. A lovasok indultak az erdőbe. és odasétált. sorsod az élet láthatatlan forrásából fakad és alakul. Valami azonban izgatta Artúrt. Minden számodra alkotott kulcs.Valaki.De kutasd fáradhatatlanul. Szerették volna rávenni Artúrt.Nincs ennivalód és vized. megint máskor egy mosolyban vagy boldog mámorban.kérdezte. aki felvilágosítást tud adni a bolondról.mondta Artúr. Artúr udvaroncait mélyen megdöbbentette a király érdeklődése az elmebajos iránt. próbálj minden pillanatban a fátylak mögé kukkantani! Az teszi az életedet gazdaggá. pontosan igazodik a tudatossági szintedhez. Magához hívatta a lovagfiait. Annak a közepén sárból és vesszőből összetákolt. . mert minden megfejtési segédeszközként szolgálhat annak a kérdésnek megválaszolásában. hogy a szellemek a látómeződön kívül. A mágus világába való belépés nagy öröme. Nem talált ajtót.válaszolt a hang.Beszélni akarok veled.válaszolt egy elhaló hang. A mágus ismeri az én és a szellem küzdelmét. . .Van itt valaki? . majd kis idő múlva egy rongyokba öltözött asszonnyal tértek vissza. és elindult a bolondhoz. . Segítségre van szükséged .intették az okosak.Ne várd.mondta Merlin. az életed csak kellemes emlékekből. térjen velük haza. meg kedvetlen és unalmas jövőből állna! A szellemvilág állandóan változik.Tiszteld a titkodat! Semmi sem mélyebb ennél .hívja fel a figyelmedet Merlin. de ő e helyett parancsot adott. Az én szintjén küzdünk gondjaink megoldásáért. hogy a szellemi világ könyvet írjon neked. A kulcsok néha derült égbók villámcsapásként érkeznek. hallott a Camelot erdejében élő bolondról. aki a kunyhójába zárkózott. hogy ki vagy valójában. és hamarosan meg fog halni. Légy hálás. hogy minden megismeréssel egyre több felfedeznivalót találsz.

Az Istenre várok . a gonoszság megoldása nem az ellene való küzdelem. Volt egy kisfiunk. . szegényeket. élek-e vagy halok. amíg csak össze nem estünk a fáradtságtól. vagy jelet nem kap Istentói.A gyász még nem ok az öngyilkosságra. majd elengedte a szemmel láthatólag zavart és rettegő asszonyt. Will favágó volt.Itt töltöm az éjszakát és beszélgetni fogok ezzel a szegény nyomorulttal . s ő azt mondta. miképpen lehetne a gonoszt kiküszöbölni a világból. .Csak hallgass tovább! .Valahogyan közelebb érzem magam hozzád. Azt mondta: egy életen át láttam a sok szenvedést. s kíséretét hazafelé indította.mondta a hang keserűen.válaszolt Artúr. Volt egy mesterem. hogy magyarázatot adjon. Udvaroncai nem szívesen hagyták urukat egyedül az erdőben. addig csak átkozza ezt a világot.Miért? . . . Amíg fény és árnyék létezik. Bármerre nézek.Nyugodj meg! Segíteni szeretnék neki .Igaz. A munkájára figyelt. . Nem bírom tovább. s érzékelem az engem körülvevő sok-sok nyomorúságot.Akkor neked is kétségbe kellene esned..erősködött Artúr. és feleljen saját magáért. . akit mindennél jobban szeretett a világon. . Kiáltoztunk és kerestük.De én magamat is látom benned. . . betegeket. hogy szenvedjünk! . akkor úgyis mindegy.Merlin szerint a jó és a gonosz állandóan összecsapnak. Will (angol jelentése a férfinéven túl: akarat) megesküdött.Minden a gyászból fakad.mondta közülük az egyik. .jelentette ki Artúr. Merlinnek hívták. ahogyan a férfi Istenről gondolkodott. amíg meg nem hal.szólt Artúr. miért vette el a gyermekünket. A történet nagyon meghatotta Artúrt. . Az asszony által elmondott történet megrendítő volta ellenére.Bolond beszéd . Artúrt érdekelte.mondta a hang. Azt akarja. hanem annak belátása. amit az asszony elmondott? . mit beszélsz. Gyorsan leszállt az éjszaka. hiszen mindkettő sok-sok emberöltővel ezelőtt jött a világra.Ez a felesége . Sok álmatlan éjszakán töprengtem azon.jelentette ki a szegény asszony . Artúr a köntösébe burkolózva óvta magát a ködös hidegtől.kérdezte a kunyhó felé fordulva. Megláttad Isten igazi érzéseit a világ iránt. . . szem elől tévesztette a fiút.Ezt mondom én is . nyomorékokat látok. hogy e kunyhóba befalazva vár. Azután másnap a folyó magával hozta a kicsi testet. Megfulladt a kisfiunk. hogy valójában nem is létezik. s bezárkóznod velem ebbe a kunyhóba. de azért így szólt: . .Nem régóta uralkodom.szólt közbe a hang a kunyhóból.De ő megesküdött. Csak némi morgás hallatszott. Egész életemet és egész vagyonomat rászánhatom. .Ez így becsületes . s egy napon elment az erdőbe a hatéves gyerekkel. egyébként a favágónak nem volt mondandója. addig van jó és gonosz is. Az asszony remegve válaszolt: Már nem nevez feleségének. hogy a körülöttem lévő szerencsétleneken segítsek. amit Isten megenged. de végül a király rávette őket. . táborozzanak le néhány mérfölddel arrább. Hadd jöjjön Ő. Szenvedésük az enyém is. és nem vállal vele közösséget. Ha nem jön el Ő maga. .kérdezte Artúr. s a férjem nem tud megbocsátani magának. és meg nem magyarázza. de egy helyébe rögtön kettő kerül. uram. hiszen a királyuk vagyok. hogy amíg az Isten maga el nem jön. hogy lovagoljanak el félútig.Nem érdekel. mint bárki máshoz a birodalmamban szólalt meg.Keress magadnak másik mestert! . a hold sem világított.

Hiszünk a dualitásban. s futva indult visszafelé. a tiszta Lét. tényként kezeli. De még a mennyben is élhetnek az elégedetlenség magvai. aki csak azért tartja fenn a mennyet. Az ezt az első ösvényt választó ember tehát az örök körforgást választja: a mennyből a pokol felé. A másik ösvényen járó választásunk eredményének a kettősséget tekinti. hanem messze azon túl. s egy angyal lépett ki belőle: . s mi ítéljük magunkat örök körforgásra. . Te már tudod. "Ne kergesd tovább a saját árnyékodat. erényesen él. ha létezik menny. Artúr elhallgatott. hiszen az ide kerülő ember szabadulni akar a szenvedéseitől. hogy nem szolgálta meg kellőképpen a mennyet. A kunyhó ragyogó fehér fénygömbbé változott. valami felizzik a háta mögött.Szólt nekem Isten. Alig ment néhány száz métert. szorosabbra húzta magán a köntösét.Miféle választásé? . a szerencsétlen ember magára gyújtotta a kunyhót. De van egy másik ösvény is. akkor ebben megtapasztaljuk Istent. Az első ösvényen járó valóságosnak fogadja el a kettősséget.ott van a tiszta fény. miénk a választás lehetősége. hogy Isten nem egyszerűen a mennyben van. akad egyetlen kivétel: a teljesség.Lemondhatunk a kettősség elvéró1.magyarázta Merlin . Amikor saját magunk megértjük a lehetséges választásainkat.szólt végül. mindannyiunkból gúnyt űznek és elátkozottak vagyunk . most is igaza volt. A szellemi teljesség mindent . Artúr felkelt. egyszerűen menj tovább!" A te nevedben nem beszélhetek. A pokolnak léteznie kell.Ha igaz.. hiszen árnyék nélkül fény sincs. hogy ti halandók.A mesterem is épp erre mutatott rá. Ha megértettük ezt. az ilyen ember lassan visszacsúszik. A kunyhóból nem jött válasz. E szavakkal az angyal eltűnt. Az ezen való haladáshoz fel kell ismernünk. amikor érezte.Hosszú ideig én is hozzád hasonlóan gondolkodtam.mondta Artúr. tudtok egy titkot. Egyre süllyed. vagy attól való félelmében. míg a végén a pokolban találja magát. a tiszta szellem birodalmában. De hirtelen földbe gyökerezett a lába. kedves barátom. de számomra ez isteni eligazítás. és soha többé nem szenvedni. Mert az ellentétek játékán túl . egyaránt elvethetjük a poklot és a mennyet. . . s talán pusztán unalmában. a teremtésben mindennek van ellentéte. a tiszta szeretet birodalma. De éppígy szabadságunkban áll kilépni a körforgásból. hogy elérje célját.Igazad van . hogy a jó és a gonosz napról napra ütköznek. de biztosan csak időleges. . "A jó és a gonosz minden baja miattad van." szokta volt mondani. hogy egy sosem látott szegény nyomorulthoz beszél ezekről a dolgokról. Attól tartott. majd meghallotta a lángok ropogását is.Ki tudna szeretni olyan atyát.Elnézésedet kérem. . hogy megzavartam gyászodat! . hogy az életben két ösvény lehetséges. majd ismét a menny felé halad.Most már elmegyek. amit beszélsz. hogy onnan ismét a pokolba taszítson? . A LECKE MEGÉRTÉSE A lecke lényegét elmondja a történet: ez az élet két lehetséges ösvénye. Szabad akaratunk van: örökre beláncolhatjuk magunkat az öröm és a fájdalom körforgásába. de azután Merlin megmutatta. hogy a mennyet és a poklot valójában magunk hozzuk létre. Hirtelen furcsának találta.szólt a hang mély keserűséggel. Bár úgy tűnik. s életét a rossz elleni küzdelemnek szenteli. és ismét felfelé törekszik. és elindult az erdőbe. azaz hogy a jó ellentéteként a gonosznak is léteznie kell. Az egyik ösvényen járó ember a jutalmát a mennyben reméli. . S mint mindig.

le kell mondanod a gonosz elleni küzdelemről. Ha a második ösvényt választod. tudd biztosan. amíg személyiségedben valósággá nem válnak. miképpen tapasztalhatod meg a Merlin által emlegetett fény birodalmát. Ne tekints egyetlen vágyat sem haszontalannak vagy rossznak! Egy szép napon mindegyik tejesül.magvak. A LECKE MEGÉLÉSE Nem fogod tudni elutasítani a jó és a rossz kettősségét. mert szabad akaratunk lehetőséget kínál a jó és a gonosz örök körforgásából történő kitörésre. A szellemi mindig hívogat. akkor az egység magától megszületik. Teljesség és szellem . . Minden vágy valamely korábbira épül.magába ölel. Csak éppen nem azokkal az eszközökkel. hogy amikor gonoszsággal találkozunk. Az első lépésekről már beszéltünk: légy készen a szellemitől adott "megfejtési kulcsok" követésére.mondta Merlin. Egyetlen vágy-magvacskából egész erdő növekedhet. amíg ezeket tapasztalod. mely így soha nem érhet véget? E kérdésekkel már a második ösvényhez érkezünk. A mágus útja együtt érző út. A valóság mindig tapasztalást jelent. S mert az emberek szabadulni akarnak a gonosztól. Vágyaik követésével váltak mágusokká. Ennek eredményeként az emberek elbátortalanodtak. A tapasztalás helyére mélyebb. s a mágusok azért léptek fel. vagy hogy alá kell vetnünk magunkat a gonosz hatalmának! De a gonoszságtól való szabadulás komoly dolog. De mi van akkor. Ápold szíved legjelentéktelenebb kívánságát is! Egy napon ezek elvezetnek Istenhez. Nem arról van szó. Ezért a kérdés az.pusztán szavak. amelyekkel oly régóta kísérletezünk. Ez maga az élet. A vágyak . . ha éppen a félelem és a harag okozza a rosszat? Ha éppen a hozzá való viszonyulásunk tartja fenn a körforgást. hogy a küzdelem rossz. Bármennyit panaszkodnak az emberek a gonosz és az ellene való küzdelem miatt. aki befalazta magát a kunyhóba. a küzdelem jogosnak tűnik. mert a szenvedés dolgát a szellem fényének közeledtével oldja fel.Légy türelmes önmagaddal szemben! A kettősség elhalványodásához idő kell . A vágyak sora sosem ér véget. mint az. nincs ellentéte. Ebből a válaszból küzdelem születik. TIZENKILENCEDIK LECKE A mágusok nem ítélik el a vágyat. félelemmel és haraggal viszonyulunk hozzá. De az ő neve nem véletlenül volt Will (angolul akarat). hogy elmondják: a rossznak véget lehet vetni. Ezt az ígéretet hordozza ez a lecke. Ezen az ösvényen jár a mágus. fedezd fél a meditáció segítségével a benned lévő tiszta csendet. a sarjadási idejükre várnak. a rossz mégis időtlen idők óta velünk van.Amint bekövetkezik. . de új elemet is hordoz. szavakon túli élménynek kell kerülnie. hogy a kitűzött célok valóságosak. s így végtelen a kapcsolatfelvételi lehetőségek száma. Nem kétséges. és érdemes feléjük haladni! Ez a lecke megerősít a lépésekben.

A vágyakozásnak sosincs vége. aki őszintén tisztelte a királyság intézményét.Látod ezeket? – kérdezte Artúr elfulladó hangon. s természetedből fakadóan.Igen. – Miért dobná el bárki a koronát? – kérdezte megbotránkozva. Tizenkét évesen meg minden gondolatom akörül forgott. mint maga az ifjú Artúr. Egy napon majd így hagyom magam mögött a koronát is.Mester. . így némán visszafordult a szoba belseje felé. amíg csak el nem kezdesz a magasabbrendű élet után vágyakozni. Ezt a repedt tükröt pedig tizenkét éves korom körül találtam az erdőben. s ne is áltasd magad. mint a tükör. s ezek jelentek meg. Ezek a dolgok már mind mögöttem vannak. Artúr nem tudta. s ugyanakkor egyik sem tart elég sokáig ahhoz. amikor kétéves voltam. Azt hiszem. Kay. – A vágyakozás vezet az életen át. Az ajtóhoz lépett és kinyitotta. régi vágyainkat úgy dobjuk el. de számomra nem jelentenek semmit. a fogadott bátyja. mert most már tudom. hogy verebekre és mókusokra vadászhassak. Kay egyszerű lélek volt.Egy csodálatos karácsonyon Artúr kihúzta a kardot a kőből. amit ma kívánsz. de maguk idejében mindegyik egy-egy lépcsőfokot jelentett. Hirtelen fényt látott a küszöb fölött. mint a játék baba. bár ma az minden vágyam. kérdezte magában s arra gondolt. . Mélyen meg volt döbbenve. Elakadt a lélegzete. hogy újra látom őket. mondván abban gyökerezik az . Tehát ne szégyelld. A baba volt első játékom – magyarázta Artúr. és mindenki nyugovóra tért. A gyertya lángjának fénye az Artúr ágyán levő három tárgyra esett: egy szalmababára. – Merlin segítségére vágytam. vajon a lányok majd csinosnak vagy csúnyának találnak-e. hogy annyi mindent szeretnél. látom. mindig többet akarsz –magyarázta Merlin. mintha sosem léteztek volna. mert bár mindegyikünk sok-sok vágyat dédelget élete során. de nem a mágus állt ott. Hol van ilyenkor Merlin. hány kívánságunk teljesedett be. Nyugaton a keresztények elítélik alapvető vágyaiért a test gyengeségét. mi válaszolhatna. – Merlin készítette. de Artúr még mindig az ágya szélén üldögélve töprengett királyi jövőjén. Nyolcévesen minden vágyam az volt.Értéktelen kacat – motyogott Kay. olyan haszontalan. szükségem van rád – fohászkodott. Kay csodálkozva válaszolt. Emeld csak magasabbra a mécsest! – szólt Kay-nek. De Merlin nem mutatkozott. Kay volt. . Tudod mi a közös bennük? – Kay a fejét rázta. amikor körülbelül kétéves lehettem. nyolcéves koromban. függetlenül attól. Merlin ezt akarta beláttatni velem. azzal holnap elégedett leszel! Tehát a vágyaknak sosincs vége. A törött csúzlit én csináltam szarvasbőrből és fűzfaágból. amikor az is olyan jelentéktelen lesz. S most nézz rájuk! . hogy leszoktasson a vágyakozásról. és olyan fölös hiuság.Ember vagy. Keleten a buddhizmus a vágyakat hibáztatja. hogy ha megkapod. csak játékokat akartam. – Mert eljön a nap. Merlin vezetett. hogy az ő varázsereje képesítette erre. A tettet figyelő nagy tömegből senki nem volt annyira meglepve. A LECKE MEGÉRTÉSE A vágyaknak különleges helye van szívünkben. – A maga idejében mindegyik a lehető legfontosabb tárgy volt számomra. Már mélyen benn jártak az éjszakában. egy törött csúzlira és egy repedt tükörre. – Mégis boldog vagyok. Ennek ellenére a lélek és a szellem emberei újra meg újra elítélik a vágyakozást. s ezért folyton a tűkörben nézegettem magamat. .Hogy vagy? – kérdezte Kay. mint a törött csúzli. Látod. .

hiszen nincs gyorsabban Istenhez vezető út. mint játékra! A benned ébredő új meg új vágyak nélkül örök éretlenségben maradnál. A LECKE MEGÉLÉSE Merlin gondolatai a vágyakozásról mélyen érintenek. Azután mégsem lesznek boldogabbak. Ha félsz a vágyaidtól. mint készséget Isten valamennyi adományának elfogadására. hanem a csalódással. autóra.A vágyak pedig elvakítják és önzővé teszik az embereket. és embert ember ellen fordítanak. Eredményekkel. . hanem. Erőszakot váltanak ki. ha többre vágysz a világból. mint saját kívánságaid és szükségleteid. de miért nem adott Isten nekünk sima. Miért adna Isten valamit. Ez ezreket fordít majd ellened. Ugyanis a vágyakban lévő rossz valójában nem magából a vágyból származik. ha a külsődleges dolgok felé fordulunk. Szerinted a vágy jó. mint a gazdag embernek a mennyországba” nem a vagyon . birtoklással. A mágus szerint azonban nincs semmi okunk vágyaink elítélésére. – Tekintsd a vágyakozást úgy. – Az itt lappangó titkot – mint minden titkot – csak a látók fedezik fel. nem ez a megoldás – válaszolt Merlin. nagyobb egész részének látja. bízz abban. Például a gyerek semmi többre nem vágyik. bankszámlára vágyni rossz. – Miért ne teremtette volna? Mi rossz van abban. amire sokan áhítoznak.Ha valamennyi vágyad beteljesedhet – s ez az a sors. vagy szégyenletes. tudod-e miért teszed? Amikor megítéled a vágyakat. és egyenes utat önmagához? – kérdezte Artúr. amiért meg kellett volna alkotnia. feltéve.Talán így van. és olyasmit várunk tőle. Gyakran a gazdagodás mögött szellemi üresség áll. nem akar megragadni. hogy a dolgok az ő elképzelése szerint alakuljanak. hogy ez a magasabb szellem hozzásegítsen a beteljesedéshez. elnyerni. hogy vágyakozás nélkül az ember nem tud növekedni. olyan kincset szerzel meg. valójában önmagadtól félsz. hogy házra. Tekints tisztelettel az összes vágyadra! Ápold őket a szíved mélyén! Ne küzdj érte. Isten adakozó szándékának csak a te elfogadókészséged szab határt! . mielőtt akarnád azt? Amikor a saját vágyaidat elítéled. ha vágyad nem teljesedik be. – Ezek mind a vágy alkalmazásai . mert olyan társadalomban élünk. mely szerint “könnyebb a tevének átmenni a tű fokán. azaz önmagadat. – Adott. amelyben az emberek egyre több anyagi javat birtokolhatnak. hogy legyenek vágyaid. s így évekig harcolsz majd koronádért. vagy egyik sem? Segítek a megfejtésben. akkor felismernéd. A vágy igazi természetét csak ítéletektől mentesen értheted meg. azok forrását ítéled meg. A vágyakozás maga az ösvény. Nemtörődömséget okoznak.Akkor Isten miért teremtette a vágyaink tárgyát képező dolgokat? – kérdezte Artúr. A mágus nem küzd azért. A baj tehát nem a vágyakozással van.öröm és a fájdalom vég nélküli körforgása. Ezzel nem azt állítom. Ebben nem segít soha semmi külsődleges. hogy egy magasabb szellem oltotta beléd a vágyat és engedd. vagy ranggal sosem éred el a teljes megelégedettséget. . mert a vágyakat a magasabb szellem által megrajzolt. Ekkor kezdődik a küzdelem és az ítélkezés.Ha majd a világban jársz – mondta egyszer Merlin a gyermek Artúrnak -. Ez a világ – ajándék. A Teremtőnek semmi kötelezettsége nem volt. de Isten akarata. amit Isten mindannyiunknak szán -. hanem a hozzá kapcsolódó emberi küzdelemből. hogy újra meg újra a tökéletesedésre buzdít.mutatott rá Merlin. – Nem. hogy érdemes rá vágynod? – válaszolt Merlin. vagy birtokolni. . – Akkor inkább lemondok róla – mondta Artúr elkomorodva. . A mondás. vagy rossz. – A vágyak a halandókat mindenféle zűrzavarba viszik. amire nem alkalmasak. A szellemi ürességet nem ezek az anyagi javak hozzák létre. – A vágy alapvető értelme az. amint épp az előbb mondtad.

nem csak ő.Igen . vajon szomorkodik-e. Mindketten hallgattak. még többet tanulhatna meg a mesterétől. gondolta Artúr. túlélés vagy hatalom. A mágusok szerint a vágyakat ösvényeknek kell tekinteni. Noha áltathatod magad azzal. ugye? . A mágus olvasott a gondolataiban. s ez lesz az Istenhez vezető legrövidebb és legtermészetesebb út. A fiú a szeme sarkából őt leste. Az utolsó együtt töltött napjukon történt. hogy azok védelmet nyújtsanak a világtól. vagy legalább egy kicsit megüli-e a lelkét az elválásuk feletti bánat. Mindegyik apró lépésenként arra vezet. hogy az isteni terv alapján kívánságaidnak teljesülniük kell. Kétlem. ahol már a legmagasabbrendű beteljesedésre vágysz majd.S ekkor a fiú vonakodó lába lépésre mozdult. . hogy ezt vagy azt nem érdemelsz meg. s azok már nem a puszta kielégülést óhajtják. . Az éjszaka nőtte be a sűrű erdő. . igazában csak áthaladsz rajta. S amikor már magad is el tudsz menni. hogy a pénznek nincs lelki-szellemi értéke.Nincs szükség rá. A Merlinnel töltött évek álomszerűvé homályosodtak. .Valójában hiszel nekem .Búcsúajándékot akartam adni neked. Ahogy a gyermek bizonyos életkorban kinő egy-egy játékból. Artúr lépésről lépésre változott. Az ilyen önítélet akadályozza az élet természetes folyását. de ha egyszer elbontod a gátat. . Néhány száz méternyire kanyart vett az út. hogy bármikor véget érhet.hagyta jóvá Merlin. aki mellette állt. s a világ iránti kíváncsisága nőttön-nőtt. Egyszerűen azt állítja. hiszen e veszteséget minden halandó megérzi majd. Egyetlen vágy sem köznapi. ami szintén az éjszaka műve. HUSZADIK LECKE A legtöbb jó. Merlin. Merlin sok tanítását kívülről tudta. A mágus otthona a pillanat.mondta Merlin.Nem jövök már ide vissza. s ahogy közeledett felé.. mert mindegyiknek szellemi jelentése van.elítélése. s így szólt: . és eltakarta a kristálybarlang bejáratát.Az utak a mágus jelei.Nem. Vagy ezt nem tudtad? . amit mondok.mutatott a lábuk előtt kanyargó útra.De nyomát sem látta. hogy magad is mágussá leszel. Isten nem zár el semmitől! Te magad hiszed el a lelked legmélyén. Idővel azonban a vágyak ösvénye messzebbre vezet. . hogy birtokolod a Föld egy darabját. te is mágussá váltál. A mágus arra tanít. ahol az Isten iránti vágy számára mindennél fontosabb lesz. elborította a tisztást.Akkor jegyezd meg jól. . de az már többé nem volt ott. . Ti halandók. amit az emberiségért tehetsz. A tanulással töltött hosszú évek múltával is úgy tűnt. saját isteni természeted megismerésére. mint jó érzés. házakat építetek. . Az ifjú Artúr az erdőből kivezető út mentén állt.Elmeneteled a lehető legnagyobb ajándékom. Artúr szívébe fájdalom hasított. Életbevágóan fontos ismerned vágyaid természetét. a vágyak ösvénye örömtelivé változik.Az idő útján . s látnod. . Lélekben tulajdonképpen az út nyugtalan pora vagy a szélben. A pénz nem jut be a Paradicsomba. .kérdezte..fejezte be Artúr a mondatot. hasonlóképpen az egyre többet kívánó ember is magától értetődően elérkezhet arra a szintre. és a pillanatok egyre haladnak. hogyan kell elmenni. Merlin tisztását kereste. Kezdetben olyasmire irányulnak. A mi dolgunk véget ért. a fejét rázta. és semmi jobb nem jutott eszembe . mint amit már elsajátított.

Azután ez a hang is elhalt. A másik lehetőség. De mindezt csak azért csinálhatod. . A szellemet nem lehet elpusztítani. belerúgott a porba. hogy a mágus úgy igazította a dolgokat. mert neveltetésünk miatt.A kő kapta a rúgást.Jaj! . amit a kő valójában csak visszaadott neked. Az ilyen megközelítés még nem elfogadott a mi társadalmunkban. Annak fájdalma nem érint majd téged. akkor igyekszel semmibe venni a szellemet.Az egész világot akarod birtokolni. már alig várta. s úgy hisszük.Attól függ. s az gondoskodik a jólétünkről. Nem tiszteljük a saját szellemi lényünket sem.jegyezte meg Merlin. De a szellem sosem birtokolható és ellenőrizhető. és alakíthatjuk a sorsunkat. Ragaszkodásaink közül a legelső az e világhoz való viszonyunk.Azt mondod. . . .Mire a kanyarhoz ért. mind másképpen gondolkodunk. S Artúr úgy tett. . míg már csak az elhalkuló hangját hallotta magában: . A természet szelleme magában hordja a tiltakozásnélküliséget. A biztonság az.kiáltott fel. .A szellemről szereztél tudást. mindig Merlin jut az eszébe. de egyre csak terjed és terjed. miszerint birtokolják a világot. A szellemnek nem lehet kárt okozni.Lelked titkos helyeire vezettelek. s ha majd magadat is szellemi lényként látod. hogy nem veszed figyelembe a szellemit. E szellem védelmében élünk.a mágusokhoz hasonlóan . . az neked fájt. Hirtelen ráébredt.Pedig igazat mondok.kérdezte Artúr. Sejtette.Mi a furcsa ebben? . A mágus szerint a halandók tévhitben ringatják magukat. hogy erősebben rúgott a kőbe.Nem hiszem . és mosolygott. hidd el! Ti. Amikor belerúgtál a kőbe. de már a saját erődből. A szikra aprócskának tűnik. hogy valahányszor utat lát majd. A LECKE MEGÉRTÉSE Az úton járás a függetlenség jelképe. mi van azon túl. és sokkal több jóra képes. de végül mindig saját maguknak okoznak kárt. s ha így döntesz. mint akart. Félelemmel és haraggal tekintünk magunkra. Össze akarod zúzni a követ. Lába most már szinte repülve vitte kifelé az erdőből. A mágusok szerint a világnak megvan a maga szelleme.morgott Artúr. s mégis te jajongsz. A számára addig ismeretlen világ minden eseménye és vágya hívogatta. mint ami e nélkül lehetséges. Merlin egy nagy kőre mutatott.Rúgj bele! . ami felgyújtja az egész erdőt. De ha elragad a düh a sebesülésed miatt.a szellemi világban él. ugye? .válaszolt a fiú. mint a szikra. Mindenhez ragaszkodunk.Milyen furcsa . A kődarab nem ellenkezett. akkor nem leszel tekintettel a Földre. . Merlin képe is elhalványodott. amit a Föld a halandóknak tanít. mert a Föld sosem ellenkezik. . Most majd vissza kell találnod e helyekre. ezek a ragaszkodások segítenek élni. . akkor szellemed egyesülni fog a világ szellemével. ahogyan a mestere utasította. hogy részt kérjen belőle a maga számára. . A fiú elérte az útkanyart. . és nem tiltakozik ellene. A szabad ember . mert a Föld békésen viseli a rúgásodat. s a mágusok szerint a függetlenségben van az igazi szabadság.mondta. bár az emberek folyton újabb büntetéseket rónak ki a Földre. és befolyásolni tudják a sorsát. halandók olyanok vagytok. a saját céljaidra akarod majd használni.kérdezte Merlin Artúrtól. hogy el fogjuk pusztítani a világot? .

zavaros és lehangoló napokat is. Ez az indíttatás idestova katasztrófa-közeli helyzetbe juttatott. Ha nem fogadod el a Föld szellemét. Mit jelent az összekapcsolódás? Igyekszünk némi válasszal szolgálni. amikor visszatérünk a szellemi világhoz. az emberiség ősi emlékezetében gyökerezik. Az erdők. Nincs más odakint. megnyered a Földet is. akkor légy önző. Ma nincsenek természeti szellemek. menj és enyhítsd .mondta Merlin. .mondta Merlin -. mint amit az értelem el tud képzelni. meg átél fáradt. A mágus útjának kezdete a mondák ködébe vész. mint például a szeretet. A LECKE MEGÉLÉSE A mágusok nem bátortalanítanak el. mert úgy érzi.vagy balszerencse az ok. A legtöbb ember küzd a saját akarata ellen. hogy otthonod ez a mostani pillanat. Ez titok és látszólagos ellentmondás. Az ősi indíttatás szerint a természettel együtt kell élni.. légy önzetlen. A mágus szerint azonban a jelenlétre való . a jó.talán az utolsó pillanatban . mert a halandók elszakadtak a természettől. mely szerint a természetet le kell győzni. mint az idebent tükrözése. ha összekapcsolódsz a szellemével. hogy te magad vagy a jelen pillanat.mindenki keresi a természethez való visszatérés útját. s ugyanakkor része vagy a világnak. a függetlenség közömbösséggé válik. s ugyanakkor semmi sem távolodik tó1ed gyorsabban. A “most”. Mára átadta a helyét önmaga ellentétének. Merlin akkor nagy erejű.Ha jót akarsz tenni az emberiséggel. A függetlenség nem közömbösséget jelent. a vízpartok és a hegyek nem miattunk növekszenek és pusztulnak el.ban hatalmas erő rejlik. s a legtöbb ember így is értelmezi. Tehát. azaz a tiszta tudatosság állapotához vezet. de végül is minden szellem a szellemvilág része. s ezeket ismerni és tapasztalni kell ahhoz. ha jót cselekszel. Minden erőt önmagadon belül kell meglelned! Mindenki átél energiával telített. . a hit.Ha szenvedést látsz. A részvét szóban a részt vállalás. A békés élet azon múlik. derűs napokat. vérünkkel öntözzük mezeit. s ezt csak a mágus útján járók érhetik el. Amiről itt szó van. varázshatalommal bíró természeti szellemet képviselt. Egyénként jársz a Földön. elég felismerned. így nekik nem kell visszatérniük. Az ember átérezheti a másik fájdalmát. Ha haza akarsz térni. Noha az emberi dráma a Föld színén játszódik. Mi okozza a különbséget? Egyesek szerint a test ciklusai. A mágusok sosem szakadtak el a természettől. Semmi sem lehet hozzád közelebb. amikor még az ember az ősi erdőségek védelmében élt. mások szerint a véletlenszerű erők játéka. vagy a sors. A megfejtéshez érzékelned kell. a Föld mégis független marad. hogy ne rosszakaratú erők irányítsanak. a mezők.mondta Merlin. S a közömbösség nevében kizsákmányolod a Földet. a jelen pillanatban. sokkal több. Az igazi részvét jótétemény.Ha csak magadnak akarsz jót tenni. lelkes. és szenvedés ne tapadjon hozzád! Ez a tanács magáról a részvétről szól. de lelkében mégis biztonságban maradhat. . hogy jóra lehessen használni. és válj magad is mágussá . az együtt szenvedés rejtezik.Elvesztetted a hitbe vetett hitedet . Ott várnak ránk. A Föld felé akkor leszel részvéttel.Már nem bízol a bizalomban. ha ura vagy önmagadnak. vagyonokat gyűjtünk partjain. a bizalom. Az emberiség vágyát képező hatalom és beteljesülés itt van. azok a szellem jellemzői. de akkor is válj mágussá! Ez ellentmondásként hangzik. . nem a maga választotta úton jár. Titkaik feltárásával az út a saját természetedhez. s most . hogy örömmel köszöntsenek. Félelemhez és haraghoz folyamodik.

Minderről esett már szó itt. Az emlékezés és a vágy elfátyolozzák a szellemet. ha nem jut eszébe egy név. de a bizalom teszi lehetővé.képességedből fakad a különbség. Az idő a mostani pillanatból indul. Amikor elengedjük az egész kérdést. bár kevesebben vannak tisztában vele. Bizonytalanságérzésből támadjuk a Földet.Bízzál a bizalomban. amit valaha tudott. hogy egy-egy elfelejtett név vagy adat hirtelen az eszünkbe jutott.akár csak látomásban történő megpillantásáért a vezeklő lovagok serege élt. Szellemed tökéletes. de nem tudod felidézni a nevét. hogy sajátunknak fogadjuk el a Föld szellemét. De mindannyian átéltük már. de ugyanakkor agyadnak egyszer csak eszébe jut bármi. hogy könnyedén lélegezzünk. Ha jelen vagy a mostani percben. Az ember hiába töri a fejét. nem ismeri fel. Hidd el végre. amikor pedig nem is gondolkodtunk rajta.A szívünk legmélyén valamennyien bízva bízunk. A vágy hasonlóképpen működik. miképpen gondoskodik a vágyak beteljesítéséről világegyetem. Csupán elhatárolódtál a jelentől a fájdalom elkerülésére irányuló küzdelmed során. hogy állandóan dolgozunk. Valamennyien akarunk dolgokat. higgyél a hitben! . hogy az erőlködés gondot okoz. hogy van. . akkor a vágyak működési mechanizmusa gondoskodik önmagáról. Ugyanígy hiába erőlködik vágyai beteljesítésén. mert az Isten áldását és védelmét jelentené a királyuk számára. holott már tudod. nem a küzdelem a megoldás! Élvezd csendben a percről percre megérintő életet! Ezzel a csendes elfogadással tiéd lesz a jelenben rejtező valamennyi energia: a bőség. A lét és a szeretet szintén velünk született én-részeink.mondta Merlin. küzdünk a vágyott tárgy megszerzéséért. Például a tudatos agyad nem képes annak mélyére hatolni. mert réges-rég óta félted földi biztonságodat. aggódunk. az erőfeszítés elzárja az emlékezés forrását. hogyan térnek vissza az elfelejtett emlékek. s könnyen beleesünk a csapdába. Gondolj bele. de most mélyebb értelemben szeretném ismét felidézni ezeket a gondolatokat. hogyan működik az emlékezet! Emlékszel valakinek az arcára. A mágus szerint. A jelen pillanatban mágus vagy. . Ez hihetetlennek látszik. sosem szakadtál el Istentől és a természettót. . mert ha bíznánk abban. A Grál . nem pedig megoldást. megérinted az élet forrását. Azért van ez így. az értelem és az alkotókészség. Ha tehát az idő hullámán akarsz lovagolni. Az ember álmélkodhat azon. s ezt mindig a jelenből merítheted. akkor minden lehetséges erőre szükséged van. a béke. mit teszel? Ha töröd a fejedet. HARMADIK RÉSZ AZ ALKÍMIA HÉT LÉPCSŐJE Artúr király idejében a Szent Grál felkutatásánál nem akadt nagyobb szenvedély Artúr valamennyi lovagja meg akarta szerezni ezt a megfoghatatlan kincset. ha erőltetés helyett elengedjük. mint bármi egyebet. ha megrendült a bizalmad és a hited. Egyszerű gyakorlat segít a megértésben. Tudatos gondolkodással nem tudsz emlékezni valamire. hogy a mindenkori most a jelen. aki táplál és óv. Mindezek a Föld szellemének csöndbe burkolt ajándékai. S ezt éppoly könnyen eszünkbe véshetjük. ahogyan a festők is egyre csodálatosabb képeket készítettek az Utolsó Vacsoráról. . hogyan szakadhat el tőlünk. nem lennénk ennyire hisztérikusak a túlélés kérdésében.Ez az egyetlen megoldás. akkor éppen ez hozza működésbe az emlékezetünket.

Galahad.mondta egykor Merlin Artúrnak. amikor a mezők még épp csak felengedtek a téli fagy után. mint gondoljátok..Merlínnel kapcsolatban. nemde? . mint ti magatok hisztek.Minden lovag első akar lenni. Sir Percivel és Sir Galahad ült a király mellett. mint amit kiolt -. uram? .válaszolt Artúr csendesen -. . amire mások nem bátorkodtak. Galahad azonban mégis osztotta Percivel egyre növekvő vágyát.Egykor haszontalan szeszélynek tartottam. de közszájon forognak bizonyos történetek. de Galahad csupán bólintott. de én évekre hátat fordítottam saját vágyaimnak.Miért? Te talán nem hiszel a Szent Grálban? . legyen az bármennyire szent . . hogy elnyerjem a Grált . Egy kora tavaszi éjszakán. mert ez volt az első alkalom. ebben is ott van az igazság szikrája.Magam sem tudom. amelyik valóban a béke védelméért él. az bizonyára közülünk való mondta.kérdezte Galahad sokkal szelídebb hangvétellel. ma lelkem tűzben ég a kincsért. és az alig körömnyi nárciszok virágozni kezdtek az elhervadó fekete hunyor helyén tüzet láttak. A király azonban tartózkodóan tekintett erre a buzgalomra. hogy a Szent Grál megszerzésén álmodozzam . s nem is úgy. eléggé tiszta-e ahhoz a szívem. azt mondván. hogy azt higgyem. Kay-t a bátyjának tekintették. . A válasz eléggé körmönfont volt Kay számára. . Artúr eltöprengett.szólalt meg Percivel. s így ő néha olyasmit is meg mert kérdezni.Valóságos a Szent Grál. Mielőtt Artúr kihúzta volna a kardot a kőből.Úgy kérdezed. Még túl korán volt a lelkigyakorlathoz. Néhány száraz mogyoróvesszőt dobott a tűzre.Mint minden történetben. .válaszolt Galahad vonakodva -. majd az ölembe hullik -. .Mi vagyunk a lovagok egyetlen olyan társasága.Szinte lehetetlen a halandókat meggyőzni arról. mert mélyen az erdőben még piszkos hókupacok olvadoztak a fák tövében. a vár falaitól távol. hadd valljam be neked. téli hónapokban. Így a két lovag a király lakosztályából jól látható kis sátorban imádkozott és böjtölt.Ha bárkit is arra rendelt a sors. különösen a hosszú. nyugtalanul egyre hevesebb "Grál-lázban" égtek. . . S ő jól emlékezett ezekre a szavakra. ahol a Szent Grált fellelhetőnek hitték. s nem csupán rettegést hintve gázolja le a vidéket. ha akartok.mondta. bármely mitikus vagy valós helyre.. mintha én birtokolnám . Néha az imádság és a böjt csak nagyobb tüzet gyújt. s figyelte.emlékeztette a fiatalabb lovag.. ahol évszázadokon keresztül titokban rejtezett. mit higgyek . A két lovag vezeklési fogadalmat tett.mondta Artúr. . hogy megszerezze a Grált. . .Hit? Azt gondolom. . hogyan kapnak belé a lángok. amikor a lovagok unatkozván. el kellene ismernetek a hitemet . Nem tudom. De. Artúr azonban nem folytatta.Percivel hangja kihívóan csengett.kérdezte Sir Kay hevesen. de hangja elhalt. . gondolta. amikor a király bármit is szólt a valamennyiük által áhított kintsról. Az udvar elnémult. de addig nem nyughatok. . . .nem vagyok sem annyira hiú. hogy a kutatás tárgya sosem valami külső. Állítólag ő maga hozta el a kelyhet a Szentföldről. hogy azok csupán hiúságom játékai. csak nem úgy. sem annyira buta.Ám menjetek.Szerinte Merlin hozta Angliába. A fiatalabbak már indultak volna a Szentföldre vagy a Monserrat hegyére.A király szerint az nem csupán tárgy . amíg meg nem próbálom. Te magad is hallottad.Miféle történetek? . aki elharapta arcátlanabb kérdéseit.

intett a mágus. a királyotok jól beszélt . akkor inkább megyek! Merlin modora némiképp enyhült. ki vagyok. S Percivel kínzó fájdalma megszűnt. s végül ott leszek. Merlin elismerően vizsgálgatta. csinálj magadnak tüzet! Itt két lovag vezekel.Minden buta bevezetés nélkül azonnal rájöttél. aki vagy.Merlin elégedettnek tűnt ezzel a rejtvénnyel.Te balga. S mielőtt még szavai elhaltak volna. mégis Artúr részletekbe menő leírása nyomán azonnal felismerték. Percivel hirtelen felállt. . amikor az ismeretlen így szólt: . bár nincs szüksége őrizetre.Azt mondod. . akkor miért lenne.Nem a szemtelen barátod . azt hiszem. . . bármely elhagyatott. Feszülten figyeltek a jövevényre. mintha már felfedezték volna a dohányt. mint egy rókát. S ez elég jó az Isten szemében. Mielőtt kiálthatott volna.Őrzöm. gondolkodom! . ami nem vezet sehová.Nos. . majd a sötétségbe nézett. . .kiáltott fel Galahad. .Ugye létezik a Grál? . sem azt nem fogod látni.kérdezte Galahad.Igen. ösztövér figura jött át hozzájuk a lángokon. Leült Galahad mellé. Percivel rémültem ugrott talpra. ha az egész világ Isten alkotása. igazat beszéltek.Mi hozott erre oly hosszú távollét után? . ha az ember hátsó fele tüzet fogott. . Egyikük sem látta korábban a mágust. Ülj le. Gúnyolódó nevetés volt a válasz.Az vagy.A Grállal kapcsolatban? .A király azt mondta.Tudjátok. amikor megtalálod a Grált. Percivel nem irigyli tőle ezt a nem várt elismerést.Ígéretes szólt Merlin. ha rejtegeti. s elég ritka ebben a reménytelen világban. és engedjetek békében távoznom! Tűzre lenne szükségem. . aki igencsak igyekezett méltóságának romjaiból annyit menteni. s kis füstfelhőt fújt.kérdezte Galahad. mint a többi rész? . mit kezdjünk vele. Merlinnel szemközt. gyújtsak magamnak tüzet? Ezt fogom tenni.kérdezte Percivel.Foglalj helyet! . . .Feltétlenül folytatni akarjuk a kutatást.mondta Merlin. Galahad döbbenten nézett körül. ha megosztanátok velem. . Galahad a természetéből fakadó szerénységgel sütötte le a szemét.Ebben a pillanatban a két férfi a földkérget borító vékony jégréteget megroppantó lépésekre figyelt fel. . kérlek! . Kis idő múltán az arckifejezése meglágyult. amennyi csak lehetséges.válaszolt Merlin Percivel felé. . egy magas. kicsiny és jelentéktelen része kevésbé áldott.Eredj a dolgodra.Ne bámulj. s most szinte a gondolataimban olvasol. . de sem engem. te vagy az őrzője! Merlin bólintott. Nem aranyból és drágakövekből való. aki alig tudott érzelmein uralkodni. Birtoklása nem közvetíti jobban Isten áldását. . . irányítom a kutatást. mint a nem-birtoklása.Hogy mondhatsz ilyet? A Grálnak közvetítenie kell Isten áldását! Merlin szúrós pillantással hallgattatta el. Percivel Galahadra pillantott.Merlin . mert lába alatt lángba borult a talaj. Percivel egyre izgatottabb lett. végül közbevágott.Ne féljetek.mondta Merlin.toldotta meg a mágus. Most már csak az a kérdés. amit az ember lóhátról vesz üldözőbe.És ne is vágj közbe! . . . . mert a fagyott földből fellobbant lánggyűrű ölelte körül őket.Mirő1? . ha itt én vagyok a balga. s nem léphetnek most kapcsolatba a tisztátalan világgal. -A Grál nem olyasmi. s őszintén remélte. s ezért semmi haszna nem származik senkinek.

mert tudom. ugye? . sokatmondóan elmosolyodott. de felnőttként a saját akaratotok és vágyatok növekvő szerepet játszik.engedett az udvarias kérésnek. sem titokzatosak. ha továbbra is kételkedik a szavában.A kereső út a Grál elnyeréséhez.válaszolt Merlin: .Nem sokat. hiszen nem raboskodsz. E tekintetben senki sem született kivételezettebbnek. Értitek? Most.A létező legnagyobb pazarlás . Bevezető megjegyzéseim nem voltak sem durvák. amelynek fehér hajkoronáján megcsillant a kelő Hold sugara. amikor már belemelegedett a mondanivalójába. hogy verjetek ki a fejetekből minden. . . majd idővel újra visszaszerzi. Felnőttként pedig ismeritek a célt. Mindketten hallottatok már az alkímiáról.bár kissé morcosan . hogy a mágus ismét csak rejtvényekben beszél. mint bárki más. A két lovag csak egy hosszú árnyat látott.Az alkímia az átváltozás művészete . így hát gyorsan megkérdezte: . hogy az alkimisták.Én nem vagyok szabad? . Az isteni terv mindig gondoskodik rólatok. s csak az nyerheti el a Grált.Nem véletlenül jöttem a tüzetekhez.Ugye. beléphetnél a végtelen lehetőségek birodalmába. . A mágus már látja. Minden halandó azért érkezett a világra. . a keresésetek tárgyára vonatkozó félrevezető elképzelést! Merlin egy kézmozdulattal enyhe derengéssé szelídítette a tűzgyűrűt. s vonásait épp csak megvilágította a pislákoló parázs. .Létezik egy megkerülhetetlen törvény: ha a növendék kész rá.Szamárság! .S ennél vannak még mélyebb jelentései is. aki végigjárta a hét lépcsőt. a mágus nem várt válaszra. El kell ismerned: a múlt rabja vagy. azután néhány a gyermekkorban következik. . . hogy bármit bármikor megtehess . hogy felkutassa a Grált. . vagy tán semmit sem tudtok erről a tudományról. megjelenik a mester... mint amilyenre egyes tudatlan lovagok vágynak. . pedig születésetek óta gyakoroljátok! Minden újszülött alkimistának születik.intette le Merlin.folytatta Merlin -. Galahad attól tartott. Belső utazás. A szabad akarat bevezetése okozta a Grál elvesztését. átalakulásra irányuló keresés. De én a szabadság szó mélyebb értelemét használom: a képességet értem alatta. . de ugyanakkor éppen azáltal nyerhetitek vissza a végén.Hét lépcső? . sötét alakjuk alig vált ki az őket körülvevő éjszakai sötétségből.Akkor tehát a Grál mégiscsak aranyból van.kérdezte Percival.Percivel és Galahad bólintottak. de az utolsókat már rátok bízták.folytatta Merlin -. megmutatod nekünk a hét lépcsőt? Merlin halványan. . a szellem eltékozlása. nem olyan utazás. Az első lépésre a születéskor kerül sor. Csecsemőként ugyan a Grálhoz méltóan tisztaszívűek voltatok. hogy mindenki a szabadság és a beteljesülés megvalósítására teremtetett. AZ ELSŐ LÉPCSŐ: AZ ÁRTATLANSÁG .Azt mondtam.A legegyszerűbb értelemben az vagy. mielőtt beleegyezően bólintott. de még mit sem tudtatok róla. hogy Percival talán akadékoskodni fog. Ha szabad lennél a múlttól. Én megtaníthatom. Csak azt szeretném. .kérdezett közbe Percivel. Azért vagyok itt. inkább hallgatni fog. hogy a Grálhoz vezesselek jelentette ki Merlin. hogy az alkímia hét lépésben vezet a szabadsághoz és a beteljesüléshez. percről percre átléphetnéd az ismeret határait. amit tudni vágytok.Percivel . Percivel sejteni kezdte. mivel emlékeid alakítják az életed menetét. A Grál csupán a látható ígérete a tökéletesség létezésének. Így hát bölcsen úgy döntött. majd elveszíti ezt a képességét. de már elzártátok a megközelítés útját.

a halhatatlanságot -. . a bizalmatlanság és a kétkedés első fájdalmait. Az alkímia erői a látott. kíváncsiság. Bár nem úgy érzel és cselekszel. .Mert a rejtett varázslat ekkor már működésbe lép válaszolta Merlin. Ugyanakkor sugárzóan betölti a tiszta tudatosság. Valójában a teljességet nem lehet részekre tördelni.Az ártatlanság állapotában jöttél a világra. A csecsemő magának az Életnek a forrásából érkezik a világba.válaszolt Merlin. A kétkedés civódó hangja még nem szólalt meg benne. ezt a kegyelem állapota elvesztéseként értelmezitek. az ütéseket és sebeket is osztó világba lép. mint egy újszülött. ám ez tévhit. de tévedtek. A "Ki vagyok én?" kérdése értelmetlen a számára. a hallott és a tapintott valóságnál mélyebben működnek! .A csecsemő növekedésével tűnik el a veleszületett ártatlansága.Miből tudhatom. úgy tűnt. Nincs elképzelése sem múltról. az átváltozás.kérdezte Percival. s az ártatlanság állapotát elhagyva. Ártatlanságod elvesztése valós esemény volt. Minden csecsemő átéli mindezt. mert az idő nélküli élet a elmúlás-nélküliség titka. Amikor a csecsemő szemébe nézel. a maga tisztaságában és teljességében megmarad a mélyben. Valóban ez az öröklétben való élet.Csírák és hajlamok . . És így kezdődik az alkímia.Minden csecsemő magában hordja a hajlamot. Az újszülött csecsemő nem kérdőjelezi meg a létét: önelfogadásban. meglepően új környezet felé. s erre feledés borul. annak bizonyossága. sem jövőről. De ami történik. Egy darabig még az időtlenségben fürdik. hogy a magába-mélyedés helyett az őt körülvevő izgalmas világba merüljön bele. hogy a belső világ békéjét felcserélje a külső világ tevékenykedésére. s csak lassanként függetlenedik tőle. a lényeg megmaradt. hogy az időtlenből átlépjen a világ órákra. Figyeld meg a gyermeket élete első heteiben! Látni fogod. Már érzi a düh és a félelem. hogyan fordul figyelme lépésről lépésre az őt körülvevő. A kegyelem ott működik az emberi élet minden lépésében. ami minden bölcsesség forrása. akkor miért nem vagyunk a születésünktől kezdve mind halhatatlanok? szólt Galahad komolyan.Ha a bensődben rejtőző ártatlanságot akarod meglelni.Mi köze ennek a szomorú történetnek az alkímiához? . hogy ez az ártatlanság valóban jelen van még? . rácsodálkozás. mely ettől kezdve ott rejtezik majd a múló évek valamennyi szívdobbanásának mélyén. mintha önmagadat veszítetted volna el. napokra. de ugyanakkor nem lehetett igaz. bár korlátozott érzékelésetek miatt általában nem fedezitek fel. Most töredékesen élsz. Ha nem teljesíthető kívánságai támadnak első ízben éli át a szenvedést. évekre tagolt idejébe. számodra a világ korlátok közé szorult én-érzékelésedet egyéni tapasztalataid és emlékeid határozzák meg. Amikor elfelejtetted a teljességet. az időtlenség tökéletes békéjének érzése stb. csupán az erre bontakozó jelenről. Az alkimisták által használt összetevők közül ez a legfontosabb. hiszen mi más lenne az örök. Ti halandók. MÁSODIK LÉPCSŐ: AZ ÉN SZÜLETÉSE . még mindig kétségek közt hánykolódva.. . hogy helyed van itt a Földön. még ennél is csodálatosabb: az ártatlanság sértetlenül. az igazságnak nem árt a nem-igazság. bizalomban és szeretetben él. A csecsemő nem angyal: tisztasága rövid életű. kevés egyénit találsz benne.Ha ez igaz. keresd a kisgyermek jellemvonásait: éberség.kérdezte Galahad. . ha nem a jelen pillanat állandó megújulása?! Minden csecsemő átélte már a Grál ígéretét . . .

aki mindenhatónak gondolja magát a saját világában! Bármerre néz..Ezzel megszülettünk a fájdalom számára is. mert bármennyire tökéletes is az anyai szeretet. amiről beszélsz.mondta Percival. . Az alkímia minden lépcsője felborítja a korábbi állapotot. a régi világot. Hiszen mi másból fakadhatna.Igen. hogy valójában a saját énedhez való ősi. ugye? . Amikor az újszülött hozzáért az anyamellhez. . Senki nem emlékszik erre a megrázó élményre.. de talán ez a lépcsőfok a legdöbbenetesebb. nem volt szükség visszaszerezned Isten áldását . A természet terve szerint a csecsemő az anyját a szeretet és a gondoskodás forrásaként azonosítja...kérdezte Galahad. Az én megszületésével kialakul a kettősség.. De egyszerre az emberek és a tárgyak elkezdenek önálló életet élni. míg a csecsemő önmagára-irányuló volt. fájdalmam.Igen. a bölcső oldalához vagy a falhoz. Kezdetben nem volt szétválasztás.enyém világa. mindenki más színrelépése előtti viszonyulásod elmúltát sajnálod. Az énhez te meg az is tartozik. . Később azonban a csecsemő érzékeli a rajta kívül lévő dolgokat. az önsajnálat stb.Ez a lépcső nem veszett el a gyermek növekedésével. s ehhez kapcsolódva megindul az ellenállás. a külvilágot. Azután megteszi az első lépéseit. Ám ez a forrás már a csecsemőn kívül van. a gondban levés. éhségem. ." Sorrendek alakulnak ki.bólintott rá Merlin. Itt a csapda. stb.." Fokozatosan bizonyos dolgok az énnel azonosulnak: "az én anyukám. .De ha igaz. A HARMADIK LÉPCSŐ: A SZERZÉS VÁGYA ..Amint éned lett . amíg isteni lényként érzékelted magadat. Már nem te vagy az isten! Képzelj el valakit. Ellentétek vesznek körül.. az elválás miatti aggódás. a birtoklásvágy. Pedig ez a születéssel azonos jelentőségű változás! Istenként boldog voltál. mint már mondtam. kíváncsian kutatni kezd.A következő lépcső . már nem önszeretet. boldogságodat azoktól teszed függővé. Ne veszítsd el a reményt: mind e változások mélyén egy óriási erő működött. állandó érzékelés részeként élte meg.. s új biztatásokat érzel magadban annak felfedezésére és meghódítására. a nem . mint a szétválasztottságból? . S amikor hosszú éveken keresztül a tökéletes szeretet elvesztésén bánkódsz.folytatta Merlin -. az elismerés szükségessége. Mit lát a csecsemő. ugye? Feltétlenül szükséges volt ez a lépés? . s most halandóvá lettél. mert már nem töltött el a csecsemőkre jellemző egyszerű teljességérzés. s megfogalmazódik a nem-én. az pedig nem én vagyok. A csecsemő megfogni és megtartani akar dolgokat. játékom. megszületett a "külső világ". Már nem mindezek forrásaként látod magad. az én színrelépése.Nem emlékszem erre a születésre . . de azért anyja közelségét maga mögött akarja tudni. Az én így beszél: "Ez én vagyok. . ágyam.A szétválasztottságban magadat kezded a tárgyakban és eseményekben keresni. Az én születése olyan szempontok kialakulása előtt nyitott utat. idővel felismered.. amelyek máig hatnak: az elhagyatottságtól való félelem. akkor a Grál keresése innen indul. mindezt a felosztatlan. csírák és hajlamok..kérdezte Percival. Amikor kezded felderíteni a külső világot s annak tárgyait. A világ rabja lettél. minden őt tükrözi. mert kora gyermekkorban történik. s hamarosan . Így tárgyra-irányuló leszel.Soha semmi sem vész el. A változás első jelei igen egyszerűek.az . amikor a kíváncsiság figyelmét a körülötte lévő világra irányítja? Elsőként édesanyja arcát.folytatta Merlin -. Csecsemőként önmagad az élet forrásaként érzékelted.

s ettől majd boldog leszel!" Egy darabig a halandók követik ezt a tanácsot. hogy boldogság nem csak a szerzésben. a munkával vagy a helyzetével . hogy a szétválasztottság elviselhető. aki korábban biztonságérzetre. az egység. . A mágus szemében az én gátolja a beteljesülés érzésének megszületését. addig él az eredményességre való törekvés is. az én megszabadul e félelmektől. amihez a tökéletes önzés vezet. ha anyja valamit nem enged. vagy az ellenségtől való félelemtől. Sőt.kérdezte Galahad.Ha ez lenne a vége. Az átélhető élmények száma végtelen. A hírnév vagy a vagyon szomja elnyomja bennük a törekvés igazi célját. Amikor adakozóvá válik. mint korábban. S ha a gyermek nem akarná meghódítani a világot. s nem mindenki azonosítja azt a pénzzel. már nem azt a tiszta tudatosságot találja.sóhajtott föl Porcival. mert az én tisztában van azzal. . védelemre vágyott.mondta Merlin. vagy a veszteségtől való félelemtől. akkor igen . amit megtanulandó.Nem mindenki lesz eredményes. Sokak hosszú életszakaszon át törekszenek a sikerre. most szabadulni akar. Ellenőrzése ugyanis szeretetlen.De az eredményességre való törekvés ennél elemibb. Az élmények személyessé válnak. . . éppen az eredményesség biztosítja.Rájön arra. Apró elkalandozási kísérletei először egészen óvatosak. Például az elszigeteltségtől való félelemtől. A tárgyakban és az eseményekben megvalósuló világ egyetlen dologról szól: az egyéniséggé válásról. Ugyanaz a gyermek. a hatalom. A működő én bizonyítja. mert sokféle félelemtől megszabadítja az ént. Rendkívül jelentős felfedezés. De Isten tökéletes szabadságot hagy: ha valakinek a kinti világ. Amikor a gyermek önmagába mélyed. A lélek fölött az én veszi át az uralmat. bár egy kis hangocska meg-megszólal a mélyben: "Hol marad a szeretet? Hol a létezés?" S így jut el az ember a negyedik lépcső. mely a mindent megszerezni és megtartani akarásból fakad. . Isten felől nézve nincs is benne semmi rossz.De az eredményt elérő én ugyanakkor önbizalmat és az egyediség érzését adja. Szükséges állomás ez? . Az én növekedése fojtogatja a lelket a vagyon. fontosabb. s a maguk teljességében már nem megoszthatók.haladt tovább a gondolataiban Merlin. mert amíg él az én. E kapcsolat új összetartozási érzéshez vezet. mert az valamit elvesz majd.Újabb szomorú történet .válaszolt Merlin. Egyre távolodunk a béke. de legalábbis lényegesen csökkenti azokat. és a világ hihetetlenül változatos. hogy a szabad akarat birtokában majd ki-ki jól választ. akkor áhítozhat hírnévre és vagyonra. .Nem mindenki a sikert tartja a lehető legfontosabbnak. az énkép rárakódó rétegeivel. a negyedik születés küszöbére. A sikeréhség nem csillapítható. mint a belső. Egy kínzó gonddal kevesebb! De ennél több történik: az adás két embert kapcsol össze: az adót és a fogadót. hanem kavargó emlékeket. Azt mondja: "Figyelj ide! Szerezz meg magadnak mindent. elérendő dolgokból áll.tiltakozni kezd. Tehát e harmadik fokozat is veletek marad. A NEGYEDIK LÉPCSŐ: AZ ADAKOZÓ SZÜLETÉSE . akkor egyre jobban félne tó1e.Idővel az ín új elképzelésre bukkan . . . hanem az adakozásban is rejlik. a bizalom veleszületett valóságától. mert Ő bízik abban. Ez egészséges indíttatás. Az énre szükség van az általatok és a halandók által választott úton. a világ örömeit. hogy az ismeretlen szüli a féleiemet.

önzetlen. hogyan lehetsz egyéniséggé! De az egyéniség . egyetlen cselekedeted sem nem jó.Igen . Sőt.Isten terve az.Aki ebben az életben szent. Miért ne tenné? Hiszen Ő nem hoz ítéletet. Ha ki akarod próbálni. Mindez magától értetődő. ez már az én elhalásának jele? . milyen önzőnek. hogy az én ellenőrzést gyakorol és szeretetlen . mert a bűnös vagy a szent csupán álarcok . . Meglepő módon.hagyta rá Merlin.A “mi jó nekem?” kérdése volt döntő minden meggondolásban. A legtöbb ember már kisgyermekként átéli az adás örömét: szüleik megtanítják őket arra. aminek alapja az örömszerzés. s nem érzi azt veszteségnek. Ebben az új állapotban viszont a személy már szívesen válik meg bizonyos dolgoktól. a ma vétkese pedig levonhatja a tapasztalatot. . Bár még mindig az én uralkodik. . Amíg azért adsz. nem érez szeretetet. sem nem rossz az Ő szemében. Merlin elhúzta a száját.folytatta Merlin.Egyenlők. Megváltoztatja az én teljes szemléletmódját. mintha bizonyos részeidet Isten elítélné. S bár néha ezeket is szeretetnek mondják. egyedül a korlátozott egyéni látás tűnt valóságosnak. már körülnéz önmagán kívül is. de lehetett az önértékelés vagy a fontosság tudatának csökkenése is.De hiszen az előbb azt mondtad. De az adakozó valódi megszületése csak jóval később következik be. Semminek nem kell elpusztulnia ahhoz. hogy osztozzanak másokkal. ennek a relatív világnak célja van: meg akar tanítani.Amíg az én csak önérdeket követ.Válaszolt Merlin. Az adakozó megszületése előtt mindennél fontosabb volt a veszteség elleni védekezés.vélte Galahad. Amint már mondtam. tiszta szeretet. . .Amikor az ember adni kezd.ami már nem a csecsemő öntudatlan kapcsolódása az anyjával.Nem arra születtél. az adomány vételének öröme sosem volt ilyen! Galahad elgondolkodva nézett maga elé. vagy ragaszkodást. .Szerinted a gyilkos és a szent egyenlőtik? .szólt Merlin.Ez döbbenetes! . de az igazi szeretet . Az adásnak önkéntesnek kell lennie: az “ezt akarom tenni” érzése töltsön el. önmagad odaadása. . mert véleményed szerint ez a helyes. még bűnös lehet egy másikban. Átélhet jó érzést. . s csak az önzetlen cselekedetből születik szeretet. mert így tanítottak. hogy megtaláld önmagadat .A szívben megjelent a szeretet. önelégültséget. hanem aktív összetartozás. s én így mutatom az előttetek lévő utat. s szentté válhat. hogy elnyerd a Grált.Az alkímia nem ismeri a halált. . Az odaadás és az adományozás alkotó tevékenység.Ez is Isten terve volna velünk? . ez okozza különbséget. AZ ÖTŐDIK LÉPCSŐ: A KERESŐ SZÜLETÉSE . Az adás nem korlátozódik csupán pénz vagy anyagi javak adományozására. Isten mindezeket a tapasztalatokat megengedi. birtokra.Hosszú ideig minden az én játékszabályai szerint zajlott . gonosznak vagy hitetlennek lenni.kérdezte Percival. Mindezek miatt az adakozó megszületése örömteli és felszabadító élmény. Lehet az szolgálat. Isten szemében e szerepek csupán a képzelet játékai. örül az énje.vetette ellen Percival. . Ez a veszteség vonatkozhatott pénzre. tudatlannak.é! . hogy elérj valami eleve meg-határozott célt. addig nem éled át az ajándékozás mélyről fakadó örömét. . Az én haláláról szóló régi elképzelés azt tükrözi. Nem kell magatokra kényszerítenetek ezt a látásmódot! De tanácsot kértetek tőlem.a természetéből adódóan . ne csak “az ezt kell tenni” .

de ez is csupán látszat. Grálnak.Miért csapnak be minket ilyen látszatok? . ekkor indul el az ember a Grál keresésére . de az ártatlanság elmúlása óta átélt valamennyi lépcső a kutatás része. Ha a szeretetlen és ellenőrzést gyakorló éné lenne az utolsó szó. A kereső színre lépésével végre nevet adunk az addig névtelenül maradt vágynak. és egyszersmind ragaszkodsz a kialakult véleményedhez is. Azt gondolhatnád. fényben akar élni. Isten ugyan mindenütt jelen van. azután már jótékony és közösségi célokra is. Nevezhetjük Istennek. pedig valójában az élet óriási. Egyetlen indítéka van: a teljes tudás és beteljesülés felé halad. Az én értelme kitágul.válaszolt Merlin. a látómező kiszélesítésével kezdődik. Valamennyire mégis igazad van.A szellem nem tud tőled távol maradni. isteni kiáradás.válaszolt Merlin -.Azt hiszem. végül az adományozás szellemét már csak az emberiség egészének szóló adással tudja kielégíteni.kérdezte Percival. Ebben a szakaszban az én régi. de az alkímia láthatatlanul. Az egyetemes életbe születtél bele. és keresővé válik. Nincsenek titkos helyek. mert ez a világ iskola. Az adakozó. s különösképpen az én elismerés és fontosságigénye már nem vezet elégedett jó érzéshez. talán ez lenne a sorsotok. a szellem ne lenne ott a legkisebb homokszemcsében?! Igen és nem. a tiszta tudat csendjében akar megmerítkezni. de mit sem használ ez neked. . . . aki korábban magához akarta ölelni az egész világot. a lélek titkos mélységeiben működik. Abban valamennyien egyetértenek. Azért tapasztalsz korlátozottságot. akkor ez távol tartja tőled Istent. hiszen minden szellem. egyszeriben észreveszi. Ugyan te találkozni akarsz Vele. amelyekre nem tudja a választ. Ha hiányosnak és méltatlannak tűnsz a saját szemedben. hogy ez már nem okoz elégedettséget. istenire és istentelenre.Így Isten nem jut a közeledbe . . hogy ki akarjunk törni az idő és a tér ránk kényszerített korlátai közül. A világ ugyan időben és térben határosnak tűnik. Miért? Ha egyszer Isten mindenhol jelen van. ma unalmasnak tűnik. ahogyan saját magadat látod. Ti halandók. szentre és bűnösre. mindig felosztjátok a valóságot jóra és rosszra. Isten szerint semmi baj sincs! Hadd szóljak még a keresőről. még ha akarna se. ahol nincs jelen. . mindegy. amikor a mágus . hogy az adakozó életállapot olyan kérdéseket vet fel. .fejezte be bánatosan a gondolatot Galahad. Mert lényeged határtalan. ha nem veszed észre Őt! A kereső azon fáradozik. s ezzel a következő életállapot megszületéséhez vezet. Merlin együtt érzően pillantott rá. Az adakozó legjobb állapotában őszinte emberbaráttá vált.tulajdonképpen megnyílással. Mind azért ösztökélnek. Az ember nyitottá válik a lelki élményekre. a szeretet és a beteljesülés olyan forrását sejti meg. S a kérdésre csak a szentek ismerik a választ. .Nem tréfál meg. gyakorlótér.A halandók közül néhányak számára valóban ekkor válik a Grál a mély belső igény jelképévé . megszokott aggodalmai lényegtelenné válnak.Akkor tehát a Grál keresése sosem ér véget. Ami egykor örömet jelentett. olyannak fogod a világot is látni. Idővel az adakozó eljut az újabb lépcsőfokra. hogy az anyagi világ nem elégíti már ki vágyaikat. isteni létezésnek vagy szellemnek. . hogy a szabad akarat birtokában az emberek egyre önzőbbek lesznek.A világegyetem nem rejteget előled semmit . S az alapvető szabály szerint. Kezdetben csak a családjának és a barátainak adott. hogy lásson. Ez az új állomás is megrázó élményként hat. Könnyen megérthető.szólt Galahad. A kereső vágya sokféle formát ölthet: szemtől szembe akarja látni Istent. Lehetséges egyénként az egész emberiségnek adnunk valamit? Ezzel a kérdéssel eljutsz az individualitás határához. mert ez az az állapot. amelyet ember mégoly nagy szeretettel sem adhat másnak.

Az én nem fogadja szívesen e tényt. az én ereje nevetségesen korlátozott és . nem tiltakozik. Bármi. . ha egyszer a szellemi nem fejt ki erőt? kérdezte Percival. amit a saját tudata alapján létrehoz. A játék. és csupán kijelentéseket tesz. De az idő nem foszt-e meg végül a tulajdonodtól és az életedtől? Nem bűntény? Lehet a világot úgy tekinteni. a szétválasztáshoz.A keresők mindig megkapják mindazokat az elképzeléseket és tapasztalatokat. A szellemi a Lét csöndes hangja. Ezzel összehasonlítva. mintha lovas kocsi lennél! Hosszú ideig nem ült kocsis a bakon.válaszolt Merlin.Hogyan érhet valaha véget ez a küzdelem. a pénz. adakozó állapot nem tűnik el. hogy a bűn csupán káprázat. Bár minden korábbi lépés is isteni. Képzeld el magad úgy. A tolvaj a vagyonban okoz veszteséget. hogy aki lopni készül vagy gyilkosságot tervez. addig természetesen elítéled az okozójukat is. a hírnév vagy a szeretet iránti vágy. S még vadabb iramban száguldanak. hogy teljes békét és kielégülést ad. egy hajszállal sem csökkenti Isten szeretetét. Ebből következően a kereső világra-jötte rendkívül viharos lehet. és amire a halandók a leginkább felkészületlenek! Csecsemőkorod óta egyre többre vágytál. amiről úgy gondolod. amikor ezek voltak számodra a legfontosabbak.A szeretet egyetemes. hanem az őszinte együttérzés. a gyilkos pedig az életben. A keresőt a magasabb valóság iránti vágy hajtja. . bár a korábbi. és a világegyetem összes atomját egyensúlyban tartja. Ez sem magasabbrendű. hogy a szellem maga a végtelen erő. a te akkori Istenelképzelésed. hiszen: nincs parancsolójuk. . . s a hang a kocsi belsejében a szellemi éned. mert küzdelem nélkül nem mond le az eddigi hatalmáról. amit bűnnek mondanak. s azt súgja: "Állj!" Kezdetben a lovak meg sem hallják. Van. mert feltétlennek gondolja a saját erejét.eljut hozzád. A kereső megszületésével egyre inkább hallod ezt a hangot. az én először oda sem figyel. De a szellem nem az én által megszokott erőket használja. Azután egy napon a kocsi mélyében megszólal egy hang.Azt mondod tehát. . A kocsi az egész személyiséged. a pénz. Azt mondhatja: "Én megérdemlem Isten szeretetét. . Aztán amint egyik állapotból belenősz a másikba." Ez ugyan nem Isten álláspontja.Mert a szellemi nem az én által ismert erőt használja. a befogadáshoz. Idővel majd megtanulod. Amíg e veszteségek valóságosak a számodra. amelyekre vágynak? .Mindenki az isteninek olyan változatát tapasztalja meg. s így a lovak lassan elhitték. egyre közelebb kerülsz az igazi célhoz: Istenképzeted közelít a valóságoshoz. csak ismétli: "Állj!" Ez zajlik benned. Amikor a szellemi színre lép. Csak az adományozást már nem önző indítékok hatják át. A keresőknek sok fajtája létezik.mondta Percival. És bármi. az Ó tiszta szellemi mivoltához. Az én a dolgok elutasításához szokott hozzá: az ítéletalkotáshoz. mások egy virágban. aki csodás közbenjárást és megváltást vár.kérdezte Galahad. Szervező erő. de az a másik ember nem. Egyesek látomásokban tapasztalják meg Istent. a lovak az éned. de készen kell állnod az én heves válaszára. A belső hang nem erőszakos. az valami isteni indíttatást követ? Hiszen ezek is vágyak! . a hírnév vagy a szeretet a maguk idejében Isten arcát hordozták számodra. A kereső eljutott odáig. hogy már csak egyedül az Istennel szemtől szemben való találkozás elégítheti ki a vágyait. s ezért nem foglal állást . Ekkor kérdőjelezhető meg először az én mindent-tudása és mindenek fölötti hatalma. de a hangocska újra meg újra ismétli: "Állj!” s lovak nem hisznek a fülüknek. . hogy a kocsi tulajdonképpen az övék. mint a játék. más a legköznapibb jelenségekben felbukkanó erőt követi.

. de ez főként a láthatóság miatt van így. és a fénybe tekintesz. addig a változó képekre figyelsz.Valóban nem tűnik nagynak a keresők tábora. Amikor színre lép a kereső. tapasztalja Isten és a halhatatlanság jeleit. A testet a szellem azért veszi fel formaként. hiszen olyan kemény ez a küzdelem! . akik magányba vonulnak. Az én végét jelenti. választ fogsz kapni! Nem akarlak azonban becsapni: a látó megszületése éppoly forradalmi. hogy mélyebb kapcsolatba kerülsz a természettel.Bizonyára sokan feladják. Az ima és a meditáció a mindennapi élet szerves részévé válik. Ereje e három dologra korlátozódott. Külső jelekből nem tudod megállapítani. ha éned feladta mindent ellenőrző. mások viszont . hogy már keresővé lett? . az ember be-bepillant a magasabb valóság eddig láthatatlan világába. nem csupán azt a gyarló képet. ki a kereső. . és valósnak fogadod el azokat. de még hálát sem. . Ehhez felemelkedni újabb feladat. még azt is. mint bármelyik korábbi születés. . és elveszítik a reményüket. S bár mindezek a szellemi tapasztalatok az anyagi világból kifelé vonzanak. Önmagában a keresés nem hordoz beteljesedést. A látó megszületésével hátat fordítasz a vászonnak. Akadnak közöttük. többé nem lehet becsapni.Mindenki arra született.továbbra is a társadalomban élnek. a kereső megszületése már elég lenne. s ki nem. ahol otthont ad a léleknek. Szerencsére az isteni tervben minden kérdésre rögtön válasz is kapható. mindent előre megmondó és mindent megvédeni akaró bástyáit. Ha egyszer igazán azt a kérdést teszed fel. s ez hamarosan be is következik. hogy minden a szellem.Mondtam már nektek . Képzeld el az életedet vászonra vetített filmként! Amíg az én határoz meg. nem vár viszonzást. a látó megszületése már egészen felszín-közeli a kereső életében. A látó már átlát mindezen. minden kifelé irányuló azonosulás végét. Már nem hús és vér alkotta épületnek látja önmagát. látható. a kereső minden vágya a látás. A társadalom nem emeli ki a keresőket. Ha éned képes egy pillanat alatt behódolni. amit az én hozott felszínre. ami vele ellentétesnek tűnhet! A HATODIK LÉPCSŐ: A LÁTÓ SZÜLETÉSE . Mindezt megsejteni is majd csak akkor leszel képes. jobban érzed magad a bőrödben. a megérzés a cselekedetek megbízható rugójává lesz.akár magas állásban . mégis azt fogod tapasztalni. hogy fontosságot adjon az időhöz kötött észnek és testnek. kevesen vannak a keresők. hogy "hol van az Isten?". hogy az érzékek elérhessék: tapintható.A kereső belső jegyei a következők: az adás indítóokává az önzetlen szeretet és az együttérzés válik. hogy megtalálja a Grált! Emlékeztette Merlin. szagolható legyen.folytatta Merlin -. Ezért lelik meg csak oly kevesen a Grált? . kezded érezni nemvalós voltukat. A korábbi megrögzöttségek elmúlóban vannak. Ez azért van így. átveszi a hűvös ész szerepét. Most már igazi valóságában látod önmagadat. . a társadalmi megítéléstől való függetlenedés.Miből tudja meg az ember.elenyésző. a további növekedésre már nincs szükség. és könnyebben elfogadsz másokat. Az ész a szellem hallható és megérthető formája. minden cél tulajdonképpen már a forrásnál elérhető. A dolog nem így áll! A szellemi hangja magasabb valóságról szól. s annak növekvő jelenléte az életedet jobbá teszi. Mert ez a keresés belső folyamat. mert a szellemi nem az anyagi ellentéte! Minden szellemi.jelentette ki Galahad. .Azt hiszem. s a rátalálás élménye nélkül a kereső élete száraz és csalódott lenne. A hatodik lépcső.kérdezte Percival. E jeleket a magány egyre növekvő élvezete. a Lét iránti lelkesedés és a bizalomkészség kíséri. hanem felfigyel arra.

Milyen lesz hát ez az új élet? . A látóknak nincsenek külső megkülönböztető jeleik. Te már belekóstoltál. . ha csak elgondolni tudnád. de még sosem látott táj. aki venni. Amikor a mágus a keresőről beszélt. . . mint amikor a hegymászó sok fáradsággal eléri a tetőt. amint a gyertya is ragyog a sötét szobában. akkor a láthatatlan világ felé mutatok. a harcos megpihenhet.Azután Percivalhoz fordult: .Nem éppen Róla beszélsz most? . A hosszú belső harc véget ér. hogy a köznapi élet elhalványul Isten színe előtt. Percinalt és Galahadot mélyen megérintették Merlin gondolatai. ahol minden egyszerűen csak van.Bárcsak látó lehetnék! .Egy rózsa is titokzatos lenne. azok viszont nem ismerik. de lángja láthatatlanná válik a déli nap fényében.Téged is erre a lépcsőfokra állítalak. engedik. mint gondolod.Készen állsz rá. A mágus az embereket mindössze három csoportba sorolja: akik még nem tapasztalták meg a tiszta Létet. . vagy nincs jelen az Isten. aki beszélnek Róla. A szellem közvetlenül tapasztalható. de meghaladja e világ korlátait. de belül nyitottságot és boldogságot éreznek. A megismerés során mindig valamiről tudást szerzel. A látó abban különbözik a keresőtót.kérdezte némi értetlenkedéssel Galahad. akkor az élő tested a lehető legnagyobb megvalósítható szellemi célkitűzés. Amikor egy szikláról beszélek. A messzi Indiában úgy mondják. ugyan másképp ítéltelek meg korábban. ez is újjászületésnek tűnik. . birtokolni és elpusztítani akar. Amikor a szellemről beszélek. s kitárul előtte a rég vágyott. Percival mélyen elpirult.Mint mindig. akkor csupán elfogadja azt. nem gördítenek akadályokat sem emberek.Ezek egyike sem a tiszta. láthatod és megérintheted. . Ismered a mondást: "Akik ismerik. mert nincs oka: a birtoklási vágy kiürült. A küzdelem helyére tapasztalás kerül: összes vágyad természetesen és erőfeszítés nélkül beteljesedik. Számodra ez a szilárd világ lassan el fog merülni a Létezés mindent elborító ragyogásában.Ez elég különösen hangzik . Merlin bólintott. kifinomult megérzésekkel közelíthető szellem. Ha a látó rátekint valamire. és akik már egészen fel is fedezték azt. akkor magát a tudást ismered meg! A kérdések véget érnek. Fénynyilak röppennek felénk abból a világból. s lemondtak énjük legapróbb maradékáról is. róluk szól. s nem alkot róla ítéletet. de mi nem tudunk gondolatnyilakat visszaküldeni. sem események elé. majd szinte dadogva kérdezte: . akik már megízlelték. és sosem láttál volna egyet sem. A kereső még mindig a képzetek rabja. mert a valóság méhében találod magad. hogy megvilágosítsák a szívünket. Ha végül megismered a szellemet. S ha nincs üresség. az adakozó ismerősen csengett.mormolta Percival." Ez a szellem titka. amikor körüljárva azt mondja: "Itt jelen van. hogy ki-ki azzá legyen. Már nincs én. az eredményes. s most teljes egészében meg akarod ismerni. a két lovag úgy érezte. A látó említése tiszteletet ébresztett bennünk.kiáltott föl hevesen Galahad. Nincs félelem." A látó már az egész életében magát Istent látja. hogy többé már nem kell választania a dolgok között. . amit be akarnál tölteni. amivé válni akar.Nem úgy. A tökéletes csend végtelen lehetőségeket hordoz. A HETEDIK LÉPCSŐ: A SZELLEM . A korábbi lépcsőfokokról szóló magyarázatot is figyelmesen hallgatták: az én. nem beszélnek Róla.

amint Ő ismeri önmagát.Ez az alkímia hetedik lépcsője: a tiszta szellem. távolinak találjátok. ahol épp lakik. jönnek-mennek. a két lovag úgy érezte. teljesen és örök módon. lelkiismeret-furdalást. a szellemi létállapotra való megszületés óriási dolog! Ahogyan érlelődik az egység. mint érez a mágus. Galahad feltekintett az éjszakai égboltra. de az énben.Lehet-e szavakba foglalni ezt az állapotot? . ahogy most itt ülsz a csillagok alatt. Azonban ez az ártatlanság már más. Ugyanígy a születés és a halál képzete is. Amikor már képes vagy önmagadat szellemi valóságként látni. az én darabokra szabdaltsága. . mit jelent az isteni lét. hogy eggyé válhattok az Ő természetével. akkor olyan egyszerűnek és magától értetődőnek tűnik majd. Ez Isten látásmódja. . mert ami táplálta. s minden elmét adatrendszerként tekintenek.kérdezte Percival. De a teljességet nem éred el. mindenütt csak önmagát látja. A tökéletes rózsaszál nem érzi az ő rózsa mivoltát. mert azóta tudásra tettél szert. amíg egészen meg nem ismered Istent. Mert a mágus. mint a végtelen létezést. tested és eszed megszűnik.Óvatosan bánj a magasabbrendű szóval! . úgy. helyesre és hibásra. de akkor már minden szikrázó csillag te magad leszel! Amint az a mágusok beszéde alatt szokott. Az Isten jelenvalóságába történő belépés még nem a kereső út vége. Az ész és a test számára olyan. amíg a csecsemőnek csupán érzései voltak. mely végtelen távlatokat jár be végtelen sebességgel. Létezésedben ott rejlik az egész világegyetem minden vonatkozása. valójában mindegyik állapot jelen volt kezdettől fogva. Tulajdonképpen csak a figyelmed középpontja változott. A világegyetem testének egyetlen kis sejtje leszel. mindig csodákra vágytok. Egységes önmagad leszel. úgy válik egyre ismerősebbé számodra az isteni. a látó megérti. Nem érzel többé kétséget. s oda is érkezel. s hirtelen . Ezt az állapotot nem lehet sok-sok gondolkodással vagy érzésekkel megközelíteni.Nehéz elképzelni ennél magasabbrendű életállapotot . pedig a legnagyobb csoda magatok vagytok. hanem a kezdete. Az én igényli a magasabb és az alacsonyabb minősítést. mint az. hiszen Ő bármerre tekint. akit mélyen meghatott Merlin leírása a látóról. mint most a jelenlegi tested. Amikor eljő. elárulok egy titkot. de nem tölti ott minden idejét. mert Isten megadta nektek ezt az egyedülálló képességet. A szellem a tiszta csendből születik. már nincs jelen. Az ész belső párbeszéde örökre véget ér. amit el tudok mondani arról. . amint újszülöttként is az voltál. az adakozóban vagy a keresőben is. S mégis. Ha felsejlik ez a félelmetes tapasztalás. Az én kettősség-igénye a világot jóra és rosszra. mint a szoba. a hetedik lépcsőfok másik elnevezése.szólt kisvártatva Galahad. Értsétek meg: a mágus számára a születés csupán gondolat: "ez a testem". hogy a tökéletes öröm és teljesség képes tovább gazdagodni. Isten a maga teljességével ott van az ártatlanság állapotában. Ha ezt a célt túlságosan fennköltnek. Ez a legtöbb. szégyent. s a halál egy másik gondolat: "már nincsen testem". Életed célja a szabadság és a beteljesülés. elragadtattak abba az állapotba. Ártatlanságból indultál. E rendszerek pedig állandóan változnak. az eredményesben. amelyről Merlin beszélt. de a kiteljesedett ember tudja. mintha hét lépcsőfokot jártatok volna meg az alkímia útján. fényre és árnyékra osztotta. Mivel a mágusok már nem elképzelések rabjai. de ez a kozmikus test majd éppolyan közeli lesz számodra. míg végül Istent úgy tapasztalod meg. Ti halandók. Noha úgy tűnik..figyelmeztette Merlin. de maga a mágus örök. Most felismered. minden testet energiarendszerként. hogy ezek az ellentétek egybeolvadnak. akár maga az univerzum.

A két lovagnak sejtelme sem volt. hanem pusztán a tudatából. ezt a képet? . nem csupán annak látomását.Idevezettelek titeket őszinte vágyatok miatt. A benned élő szellem tökéletes egységet alkot minden más szellemmel. Szívét elöntötte a világgal való összetartozás érzése. adakozónak. itt ér véget a keresés! . a tested valójában csak a Létezés végtelen óceánjának partján lévő apró homokszemcse lesz. .suttogta Merlin.Kereső utatok kibontakozása során most látomásban pillanthatjátok meg a célt: a tiszta fényt. hogy a Létezés magasságaiba ragadtattak. s az egyes rétegek úgy bomlottak ki előttük.motyogta Percivel. Annak közepében forgó. . Ez az erő nem Isten tetteiből származik. A tiszta alkotóképesség állapota. úgy te is majd mindent a szellem áradásának érzel.Végül visszatérünk a kezdethez . Mindenki szeretetből indul. nem pedig elfogadónak látjátok majd. hogy szívük méltó legyen e látomásra. A világegyetem kivételezett gyermekei vagytok. . .A lovagok a hideg földön térdepelve imádkoztak. A tökéletes tudás és a bizalom állapotában élsz.úgy érezte.Mi ez? .szólt halkan Galahad. meg tudná érinteni a csillagokat.Az igazi Grált?! . mikor a Grál-látomás halványodni kezdett.suttogta maga elé Percival.Merlin hangja elhalkult. . A szellem csodaállapot. Harmadjára pedig ti magatok váltok a csodává az egység-tudat állapotában. s a körülöttük lévő fénykör egészen elhalványult. mint a virág szirmai. Az anyagi eseményeknek szellemi oka lesz. s a jelképek korszakról korszakra változnak. amikor egyesültök Isten világokat és eseményeket mozgató erejével. azután áthalad a küzdelem. . mert ahogyan a csecsemő csak önmagát érzékeli.Íme a Grál! . amikor megérinti az ágya mellett a falat vagy a bölcsője oldalát. Másodjára ti magatok képesek lesztek csodás tettekre az isteni tudatosság állapotában. csodákra vágytok. mennyi időt vett igénybe Merlin magyarázata. áttetsző gyémántot pillantottak meg.Ezek az érzések újak számotokra. Kibontakozik visszatérésed az ártatlanságba. de most majd el kell nyernetek az igazi Grált. . akiktől az semmit sem tagad meg. . . S bár látszatra még mindig e testben lakozol. Bármely szerény óhajotok hatalmas erőket hoz mozgásba a beteljesülés érdekében.Mit keressünk. Mindenben szépséges ragyogásként fedezitek majd fel az isteni tudatosságot. de nem mert megszólalni.biztatta őket Merlin csendes szóval.Ti halandók. se ne feltételezz! . . De te most az igazságot pillantottad meg.Az ember jelképek után ered. bizalmas kapcsolat az élet minden formájával. s három fokozatban bontakozik ki előttetek: Először a kozmikus tudat állapotának csodáját tapasztaljátok majd. Érezték. hogy az anyag a szellem megnyilvánulása.óvta Merlin. Minden apró helyi ügy egyben a világegyetem eseménye is.Ne ijedjetek meg! . hogy a végén visszatérjen a szeretetbe.akarta kérdezni Galahad.szólt Merlin. s nem teremtettnek. a lelketekben égő gyémánt-lényeget. nem csupán annak jelképét. Már jóval a kozmikus tudat megtapasztalása előtt megélitek majd. . Szenteljétek az életeteket e pillanatnak! . hogy vágyaitok különösebb igyekezet nélkül megvalósulnak.Ne várj semmit. Itt már eltűnik minden különbségtétel teremtő és teremtmény között. .Valóban. s végül eggyé válás a saját Létezésetekkel: ez a sorsotok. a szenvedés.Itthon vagyunk . Az isteni tudatosság fényében saját magatokat is teremtőnek. A világ belső fényt hordoz. a fájdalom állomásain. A Grál a Lét . A természetes állapot az egyesülés a világegyetemmel. s egyértelművé válik. . azért ragadnak meg most ilyen erővel. .

Mindketten remegtek. aki így szólt: . a sátrukban. és azt kérdezitek: Ki volt hát ez a Merlin? Az időn kívülről válaszolok nektek: Az vagyok. Nyilván ő is átélte mindezt. amint királyi lakosztálya ablakában állt. hogy elmeséljük neki mindezt? . ha Artúr tudná.Egy napon majd visszagondoltok erre az éjszakára. Kitárta két karját és felállt. Galahad a fejét rázta. s számomra az ittlét már épp eléggé csodálatos! Hiszen mi lenne csodálatosabb. mit jelent. csupán a csillagos ég alatt.kérdezte Percivel. Még fogva tartotta őket Merlin szavainak varázsa. különben miért húzódozna annyira attól. és teljes sötétség borult rájuk. és fölöttébb sajnálták. szótlanul álltak.Bizonyára a király pontosan tudja. mint maga az élet?! Az utolsó szikra ellobbanásával az öreg eltűnt. de ezekből a visszaverődésekből jön létre az érzékeiddel megtapasztalt tested-lelked. mi történt. A felkelő nap aranyló fényében Percivel észrevette Artúrt. . Percivel és Galahad mégis érezték Merlin rajtuk nyugvó tekintetét. de a tiszta Létezés áttetsző gyémántja még sokkal valódibb! Merlin váratlanul ásított egyet. Percivel és Galahad csendben. Tükröződésként mind valódiak. Nevezzük ezt az éjszakát a kristálybarlang éjszakájának! S a király tudni fogja. bár a bűvölet lassan szertefoszlott. akinek nincs szüksége csodákra.kristálycseppje a szívedben. hogy vissza kell térniük a világba. hogy társai vagyunk a merlini kereső úton. A tűz már elhamvadt. mintha ez lenne a világ legélvezetesebb tette. hogy a Grálról beszéljen? Én csak azt szeretném. bár nem jártak semmiféle barlangban. Mágus vagyok. Gyengén veri vissza felületéről a fényt.Gondolod. . . Percivel azonnal egyetértett. Pirkadatkor a kastély felé vették útjukat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful