JÁTÉKSZABÁLYKÖNYV

KÉSZÜLT A 2011 - 2012. ÉVI NCAA ÉS AZ EFAF MÓDÓSÍTÁSA ALAJÁN, A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL RÉSZÉRE

2012.

1

BEVEZETŐ

Jelen játékszabályt a Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) adja ki minden egyesület, játékos, edző, játékvezető, és szurkoló számára. A játékszabály magyar kiadása teljes egészében először a 2006. évi bajnokság megszervezésének részeként lett elkészítve, amely az alapot jelenti az elkövetkezendő évekre is. Ezért a játékszabály többek között kitér az edzők, játékosok, játékvezetők és más, a játékhoz kötődő személyek kapcsolatára, úgymint a sportszerű magatartásra és játékkultúrára. Minden játékos és edző felelős azért, hogy az amerikai football sok évtizedes etikai szabályait betartsa!

Jelen játékszabály a 2011-2012. évi NCAA szabálykönyv, valamint az NCAA által kibocsájtott Bulletin-ek alapján készült, azok teljes lefordításával. Ennek során a szerzők törekedtek arra, hogy pontosan adják vissza a szabályok adta szellemiséget, előírásokat, a szabályok értelmezését. A könyv tartalmazza az eredeti szabálymagyarázatokat is (A.R.), amelyek az előírások könnyebb értelmezését, azok megértését segítik. Mivel jelen szabálykönyv a magyarországi football csapatok részére készült, ezért az eredeti szabályokhoz képest néhány változtatást tartalmaz. Ezek a változtatások összhangban vannak az európai szövetség (EFAF) előírásaival és a hazai viszonyokkal is. A módosításokat a könyvben kiemeléssel jeleztük.

A fordítás során a szerzők szándékosan nem törekedtek minden egyes fogalom, esemény, meghatározás lefordítására. Ennek az oka, hogy pontosan nem lehetne magyarra fordítani az összes fogalmat, viszont az edzők, játékosok és nézők számára mindezek egyértelműek, a játék során általánosak, a mindennapi edzések és a mérkőzések során használatosak. Ahol lehetséges volt a kifejezés lefordítása, ott ezt természetesen megtettük, de zárójelben feltüntettük az eredeti kifejezést/meghatározást is, ezáltal segítve a pontos szabályértelmezést.

A MAFSZ minden tagjának, a játékosoknak, edzőknek, szurkolóknak és a sportág minden hazai barátjának eredményes felkészülést, sok sikert és jó szórakozást kívánunk!

Szerzők

2

TARTALOMJEGYZÉK:
2011-12-ES JELENTŐS SZABÁLYVÁLTOZÁSOK ....................................................................................4 SZERZŐI VÁLTOZÁSOK INDEXE .............................................................................................................4 HANGSÚLYOS PONTOK ...........................................................................................................................5 ÁLLÁSFOGLALÁS A SPORTEMBERI VISELKEDÉSRŐL ........................................................................8 A FOOTBALL TÖRVÉNYKÖNYVE ............................................................................................................8

ELSŐ FEJEZET: A SZABÁLYOK: ........................................................................................ 11
1. SZABÁLY: A MÉRKŐZÉS, A PÁLYA, JÁTÉKOSOK, FELSZERELÉS ................................................15 2. SZABÁLY: ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK (DEFINÍCIÓK) .................................................28 3. SZABÁLY: JÁTÉKRÉSZEK, IDŐBELI TÉNYEZŐK ÉS CSERÉK ........................................................49 4. SZABÁLY: ÉLŐ-LABDA, HALOTT-LABDA, PÁLYÁN KÍVÜL...............................................................62 5. SZABÁLY: AKCIÓK SOROZATA, MEGTEENDŐ TÁVOLSÁG............................................................65 6. SZABÁLY: RÚGÁSOK ..........................................................................................................................68 7. SZABÁLY: „SNAP” ÉS A LABDA PASSZOLÁSA .................................................................................77 8. SZABÁLY: PONTOZÁS ........................................................................................................................87 9. SZABÁLY: JÁTÉKOSOK VISELKEDÉSE ÉS SZABÁLYOK ÁLTAL MÁS ÉRINTETT SZEMÉLYEK .94 10. SZABÁLY: BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA ..................................................................................109 11. SZABÁLY: A JÁTÉKVEZETŐK: JOGKÖRÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK .......................................114 12. SZABÁLY: VIDEÓBÍRÓ ....................................................................................................................114 „A” FÜGGELÉK: ÚTMUTATÓ JÁTÉKVEZETŐK RÉSZÉRE EGY PÁLYÁN FEKVŐ SÉRÜLT JÁTÉKOS ESETÉRE .....................................................................................................................................119 „B” FÜGGELÉK: ÚTMUTATÓ JÁTÉKVEZETŐK ÉS A MÉRKŐZÉS RENDEZŐINEK RÉSZÉRE VILLÁMLÁS ESETÉRE ................................................................................................................119 „C” FÜGGELÉK: AGYRÁZKÓDÁSOK ....................................................................................................122 „D” FÜGGELÉK: PÁLYARAJZOK ...........................................................................................................124 „E” FÜGGELÉK: FELSZERELÉSEK: TOVÁBBI RÉSZLETEK...............................................................128 JÁTÉKVEZETŐI KÉZJELEK: .................................................................................................................130

MÁSODIK FEJEZET: SZABÁLYÉRTELMEZÉS ................................................................. 132
1. SZABÁLY: A MÉRKŐZÉS, PÁLYA, JÁTÉKOSOK, FELSZERELÉS .................................................133 2. SZABÁLY: ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK (DEFINÍCIÓK) ...............................................134 3. SZABÁLY: JÁTÉKRÉSZEK, IDŐBELI TÉNYEZŐK ÉS CSERÉK ......................................................137 4. SZABÁLY: ÉLŐ-LABDA, HALOTT-LABDA, PÁLYÁN KÍVÜL.............................................................145 5. SZABÁLY: AKCIÓK SOROZATA, MEGTEENDŐ TÁVOLSÁG..........................................................147 6. SZABÁLY: RÚGÁSOK ........................................................................................................................149 7. SZABÁLY: „SNAP” ÉS A LABDA PASSZOLÁSA ...............................................................................158 8. SZABÁLY: PONTSZERZÉS ...............................................................................................................169 9. SZABÁLY: JÁTÉKOSOK VISELKEDÉSE ÉS SZABÁLYOK ÁLTAL MÁS ÉRINTETT SZEMÉLYEK177 10. SZABÁLY: BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA ..................................................................................187 HIVATALOS JÁTÉKVEZETŐI KARJELZÉSEK ......................................................................................196 TÁRGYMUTATÓ:....................................................................................................................................197

3

2011-12-es jelentős szabályváltozások
A bal oldali számok és írásjelek a szabályokra, szekciókra, bekezdésekre vonatkoznak. A megváltozott vagy módosított részek árnyékolt (szürke) háttérrel kerültek kiemelésre, hacsak a vonatkozó rész nem lett törölve.
Jelentősebb változások 1-4-6-b A kesztyű bármilyen szinű lehet FR-24 1-4-11-Kivétel TV monitor engedélyezett az edzői boxban FR-25 3-4-4 10 másodperc lepörgetése a mérkőzés órájából FR-52 3-5-3 Túl sok játékos a pályán – 5-yardos büntetés FR-54 6-1-10 „Illegal wedge formation” kirúgások során FR-63 6-3-14 Védő falemberek korlátozása állított-rúgások esetén FR-66 7-1-3-b (Törölve) Szabályos a támadó falemberek lábainak összekulcsolása 7-3-2 „Ésszerű lehetőség a passz elkapására” nem szükséges elvárás a labda szabályos földredobásához FR-73 9-1-6 Derék alatti blokkolás FR-84 9-1-7-c Szabálytalan kimenni a pályáról blokkolni egy pályán kívüli játékost FR-85 9-2-1 „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanságok: élő-labda, vagy halott-labda szabálytalanságok FR-87 9-4 A labda szabálytalan ütése, vagy rúgása 10-yardos büntetés FR-93 12-3-5 Félidő végi óra-igazítás lehetséges visszanézés után FR-103

Szerzői változások indexe
2011-12-re számos szerzői változtatás került bevezetésre. A jelentősebb szerzői változások alább felsorolásra kerültek, ezek mindegyike pedig a szabályok tisztázására és egyszerűsítésére született. SZERZŐI VÁLTOZÁSOK: Rule 1-1-3-b, Tisztázza, hogy amikor a „referee” kihirdeti a mérkőzés végét, akkor alakul ki a végeredmény. Rule 1-2-8, Még egyértelműbben meghatározza a játékvezetők feladatait-felelősségét a pálya vizsgálata során és meghatározza azt is, hogy a felelősség mikor hárul át a rendezőkre. Rule 1-3-2-f, Tisztázza, hogy a játékvezetők felelősek a mérkőzések labdáiért attól a pillanattól kezdve, hogy azokat átadták nekik. Rule 1-4: átdolgozva; a korábbi Szabáy 1-4-2-b pontja átkerült a Szabály 7 pontjába. Rule 2-4, átdolgozva Rule 2-16-7-c, átfogalmazás Rule 2-22, a támadó csapat váltásának („shift”) még részletesebb kidolgozása Rule 2-25-8-h, Tisztázásra kerültek a lendületre vonatkozó szabályok, mivel ez kapcsolatban van a labda helyzetével. Rule 2-25-11-Speciális esetek, tisztázásra került a „postscrimmage kick spot”. Rule 2-27-5, eltávolításra került a kitétel, hogy a passzt szabályosan kell eldobni ahhoz, hogy a játékost passzoló játékosnak tekintsük. Rule 2-27-14, példák hozzáadva a védtelen játékos definíciójához. Rule 2-31-6, hozzáadva az oldalzóna definíciója. Rule 2-34, tisztázásra került, hogy a szerelési zóna („tackle box”) megszűnik, amikor a labda elhagyja azt. 4

hogy késleltessék a játékvezetőket a labda játékra alkalmassá nyilvánításában. amikor a labda halottá válik. Rule 12-3-5-a. átdolgozva az egyszerűbb hivatkozás lehetősége miatt. a játékvezetők és a football vezetői között. Rule 9-2-3-a. Fontos megjegyezni. Rule 12-3-1-a. hozzáadott magyarázatok az időváltoztatásokhoz Videóbíró használata esetére. Rule 8-5-1-a (Kivétel 3). Kirívóan durva szabálytalanságot elkövető játékost ki kell zárni. Rule 3-3-2-e (10). Hangsúlyos pontok Az NCAA Football Szabályalkotó bizottsága rendkívül büszke a Football törvénykönyvére. ami a küzdelmet tiszta és sportszerű környezetbe helyezi. A labdának a célterületen kell maradnia ahhoz. feltéve ha egy rúgójátékos olyan pozícióba helyezkedett a „snap” során. A mérkőzés óráját nem kell megállítani akkor. amely erősíti az amerikai football hagyományainak erősödését. Rule 9-1. Ez az irányelv olyan közös megegyezés az edzők. hogy a „lendület-szabályt” alkalmazni lehessen. A szabályalkotó bizottság kihangsúlyozza. amikor a futójátékos sisakja lejött a fejéről. Rule 3-4-2-b (8). a „safety”-re vonatkozó szabály átfogalmazása. A játékosok számának visszanézésére vonatkozó szabály. Rule 3-2-2-h. ha olyan taktikát használnak a csapatok. Rule 10-2-3.Rule 3-1-3-g. -3 és -4 átdolgozva Rule 7-3-2. hogy a tartójátékos („holder”) térde a földön lehet. A sisak a játékosok védelmére szolgál…” és „a játékosoknak és edzőknek hangsúlyozniuk kell. Rule 4-1-3-b (Kivétel). a játékosok. UNS szabálytalanságok a hosszabbításban. amelyek egyértelműen arra lettek kidolgozva. a „postscrimmage kick”-szabályok tisztázása. tisztázza. Az egyetemi football minden résztvevője felelősséggel tartozik a etikus viselkedésért. A sisak fegyverként való használata és szándékos (célzott) kontaktus kezdeményezése az ellenfél fejével. hogy egy rúgást végrehajthasson. Rule 7-1-2. Ezek a cselekedetek most két különböző szabálypontban jelennek meg: Kontakt kezdeményezése sisak tetejével (Szabály 9-1-3) és a Védtelen játékos: kontaktus annak nyakával és a fejével (Szabály 9-1-4). hozzáadott segítség a „delay of game” szabálytalanságok megítéléséhez. Rule 8-5-1-a (Kivételek). A visszanézhető kísérletekre vonatkozó szabályok átfogalmazásra kerültek „touchdown” és „safety” esetére. Védtelen játékosok védelmezése és a sisak tetejével kezdeményezett cselekedetek – 2008-ban bevezetésre került egy külön új szabály a sisakkal történő kontaktus kezdeményezésének és a védtelen játékosok támadásának tiltására. hogy meg kell szüntetni a védtelen játékosok támadását és/vagy a sisak tetejével történő kontaktus kezdeményezését ”. hogy az 5 . vagy nyakával súlyos biztonsági probléma (balesetveszélyes). amit 1916-ban adtak ki és amely azóta több alkalommal is frissítésre került. hogy a Törvénykönyv kihangsúlyozza a következő etikátlan gyakorlatokat: „A sisak fegyverként való használatát. átdolgozva a szabálytalan előre-passzra vonatkozó szabály. A játék akadályozására vonatkozó szabályok átkerültek ide.

Oldalvonal felügyelete – A Szabályalkotó Bizottság felhívja a tagszövetségeinek figyelmét a következő szabálypontok szigorú betartására: csapatterületre és edzői területre (Szabály 1-2-4-a egészen a határoló vonalakig tartó terület a 25-yardos vonalak között). Habár ez a szabály nem lett bevezetve. A személyek. Mérkőzés rendezőinek és a biztonsági szolgálat tagjainak a feladata ezen korlátozások érvényesítése. a mérkőzést hivatalosan közvetítő media tagjai. Emiatt fontos a sisakok pontos rögzítése. Ez a terület azok számára van fenntartva. A mérkőzés közben a határvonalaktól kifelé a lelátóig tartó területet kizárólagosan fenn kell tartani az akkreditációval rendelkező operatőrők (TV kamera) és a hangrögzítők. a játékvezetőknek pedig szigorúan kell alkalmazniuk az állvédők helyes használatával kapcsolatos szabályokat. hogy az így ne jöhessen le a játék közben. hogy a jövőben a megfelelő intézkedéseket meghozhassák. 12 láb távolságra az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól kifelé). akinek lejön a sisakja játék közben. vagy a mérkőzés rendezésében közreműködnek. Az edzőknek és tanároknak folyamatosan figyelniük kell a sisak helyes viseletére. chain crew. (A teljes felszerelés a jelen Szabálykönyv alapján van definiálva és azt jelenti. Sisakok – A sisak a játékosok védelmét hivatott ellátni a fejsérülések ellen.részt vehetne) Az akkreditációkat 1-től 60-ig meg kell sorszámozni. hogy a játékosok megértik és be is tartják ezeket a szabályokat. technikusok). akik közvetlenül részt vesznek a mérkőzésen. csapatvezetők. A bizottság komolyan vizsgálja egy új szabály bevezetésének lehetőségét. a bizottság a továbbiakban is fokozottan fogja figyelni ezeket az eseményeket. kommunikációs csapat tagjai és a rendező gárda tagjai (pl. orvosi és edzői csapat tagjai. Semmilyen más akkreditáció nem lehet érvényes a csapatterületre. akik valamilyen feladatot látnak el a mérkőzésen. akik közvetlenül részt vesznek a mérkőzésen (Szabály 1-1-6 és Szabály 1-2-4-b pontja alapján): edzők. Ezeket csak olyan személyeknek lehet kiadni. A játéktér nem a nézők számára van kialakítva.edzőknek és játékvezetőknek folyamatosan biztosítaniuk kell azt. hogy az érintett személy a mérkőzésre szabályos felszereléssel van felszerelve és azzal a mérkőzésen –játékosként. az nem jogosult az oldalvonalak mellett tartózkodni! Minden csapat területén maximum 60 személy tartózkodhat (nem beleértve azokat a játékosokat. labdaszedők. miszerint annak a játékosnak el kellene hagynia egy kísérlet idejére a mérkőzést. Ezeket a területek a mérkőzés időtartama alatt szabadon kell tartani és ott egyetlen olyan személy sem tartózkodhat. Legyszerűsítve: akinek nincs munkája. valamint a határoló vonalak és az oldalvonalak közötti területre vonatkozó szabályok (Szabály 1-2-3-a és b. A Szabály 2-27-14 pontja felsorolja és részletesen definiálja a védtelen játékos ismertetőjeleit. MEGJEGYZÉS: Az MAFSZ égisze alatt lejátszott mérkőzéseken az akkreditációra vonatkozóan az MAFSZ hatályos szabályozásai az irányadóak! Biztonsági és egészségügyi szempontok – A NATA-val (National Athletic Trainers’ Association) történt egyeztetések után a szabályalkotók határozottan felszólítják az 6 . akik teljes felszerelésben vannak) és nekik személyre szabott akkreditációt kell viselniük. akinek nincsen közvetlen feladata a mérkőzéssel kapcsolatban. a cheerleader-ek és a biztonsági szolgálat tagjainak számára.

aminek védelmére azokat megalkották.com weboldalon megtalálható. hogy különös figyelmet fordítsanak a kötelező felszerelések használatának betartására. Érdemes utánanézni az NCAA Sport Gyógyászati Kézikönyvben. A fertőzés nem terjed levegőben. A football játékosok különösen veszélyeztetettek a vérrel terjedő betegségek (MRSA) tekintetében. amelyek csökkentik az MRSA fertőzés veszélyét. vagy a sárban és nem tud megélni semmilyen műfüves pályán. hogy a különböző védőfelszerelések betakarják azt a testrészt.ncaapublications. nem található meg a füvön. Agyrázkódás – Az edzőknek és az egészségügyi személyzetnek különös figyelmet kell fordítani azokra a játékosokra. vagy különböző tárgyakon (pl. Részletes információk a C kiegészítésben találhatók. amelyek eltakarják a játékos térdeit. ha azok védtelenek. Kiemelt figyelmet kell fordítani olyan nadrágok viselésére. amely betegségek általában ellenállóak a gyakran használt antibiotikumokkal szemben Az MRSA nem csak elvesztegetett jatékidőt eredményez. amelyek könnyen megsérülhetnek. akik az agyrázkódás jeleit mutatják. amely a www. A bizottság javasolja. amikor a fertőzött seb érintkezik egy másik játékossal. 7 . törölköző) keresztül terjedhet.Ezek a betegségek tipikusan a testi érintkezés során terjednek. hanem számos játékos halálát is okozta az utóbbi néhány évben. hogy megelőző intézkedések történjenek.edzőket és a játékvezetőket. amikor az a fertőzött testrésszel érintkezik. Különösen fontos.

játékvezetők és a sportág szerelmeseinek folyamatos erőfeszítései őrizhetik meg azokat a magas etikai normákat. a sportszerűtlen taktikának és viselkedésnek. Csak az edzők. Amennyiben az ilyen sportszerűtlen viselkedés egy csapat esetében többször megismétlődik a liga büntetést szabhat ki a vezetőedző vagy a klub ellen. hogy a kezdő kirúgáskor már büntetéseket kell végrehajtani. melyet figyelmesen el kell olvasni és betartani. sportszerűtlen viselkedésnek. 8 . vagy szándékos sérülésokozásnak. mint aki nem felkészült a footballal való együttműködésre. De a szabályok egyedül nem érhetik el ezt a célt. eltúlzott módszerekkel hívja fel magára a figyelmet. játékosoktól és másoktól. vagy akár játékosokat kell kizárni a mérkőzés hátralévő részéről. Csak a legmagasabb fokú sportszerűség és viselkedés fogadható el az edzőktől. Előnyszerzés céljából a szabályok semmibevétele. akik kapcsolatba kerülnek a mérkőzéssel. Ezen szabálytalanságok elkövetőinek egy része olyan játékos. Ilyen akciók odáig vezethetnek. A játékosokat óvni kell olyan mérkőzés előtti sportszerűtlen viselkedéstől.) A Football Törvénykönyve A football egy agresszív. ahogy azok jelenleg is le vannak írva és ahogy azokat a játékvezetők alkalmazzák is a napi gyakorlatban. kemény kontakt-sport. alatt és után is. A bizottság emlékezteti az edzőket. A játékosokat arra az elvre kell tanítani. Nincs helye a sportszerűtlen taktikának. megkerülése megbélyegzi az edzőt vagy játékost. hogy érvényesítsék a football csapatjáték jellegét. (Megjegyzés: Az eredeti NCAA-könyv szövegében az egyetem szerepel a klub helyett. előre megfontolt. amely viselkedés a pályán a csapatok konfrontálódásához vezethet.ÁLLÁSFOGLALÁS A SPORTEMBERI VISELKEDÉSRŐL NCAA Football Szabályozási Bizottság Átvéve 2009 Februárjában Számos sportszerűtlen viselkedést magába foglaló kísérlet és play visszanézése után a bizottság szilárdan meggyőződve támogatja a sportszerűtlen viselkedésekkel kapcsolatos szabályokat. aki nem helyén való.: b. Az Edzők Etikai Kódexe kimondja: A Football Törvénykönyve fontos része ennek a kódexnek. melyek Amerika legkedveltebb játékává tették a footballt. a. játékosok. hogy Ők felelősek a játékosaik viselkedéséért a mérkőzések előtt.: Az évek folyamán a bizottság határozott törekvése a szabályok és büntetések kidolgozásával megelőzni minden formáját a felesleges durvaságnak.

sérülés színlelésére. vagy szándékosan provokálni egy fizikai válaszlépést vagy szóban megsérteni az ellenfelet.: f. Az ilyen utasítás nem csak sportszerűtlen az ellenféllel szemben. szabálytalan mozgásra. igazolhatatlan cselekedet. mely szándékosan az indítás előtti pillanatban előnyt jelent a támadóknak. Az edzőknek kötelessége gyakran szóvá tenni ezt a viselkedést és megadni a segítséget a játékvezetők minden ítéletéhez ennek kézbentartásához. labdaütésre.: c. A sisak a játékosok védelmét szolgálja. csak mint egy érdemtelen előny szerzésére történő szándékos kísérlet.: h. mint nem megengedett előnyszerzés az ellenféllel szemben. de rombolja az edzők megítélését a játékosok szemében. Ez nem más. „Labda ütögetése” egy fajtája az indító jel sportszerűtlen használatának. és így nincs helye a játékban. mely az indulást utánozza. hogy szabálytalanságot kövessenek el. mint építi a játékosok személyiségét. az edzők és a játékvezetők számára a következő szabálykönyvet tette közzé: Edzők Etikai Kódexe: Szándékosan arra tanítani a játékosokat. Az ilyen taktikák elfogadhatatlanok. edzők és a játékvezetők határozottan ki kell zárják az ellenfél támadását és kontaktus kezdeményezését egy védtelen játékossal szemben és/vagy a sisak tetejével történő kontaktust. szabálytalan passzra. vagy olyan egyéb sportszerűtlen taktika alkalmazása. mely az ellenfelet megtéveszti és „offside”-ot eredményez.: b. Ez olyan. remélve. A sisak fegyverként való használata. vulgáris. de a sérülés szimulálása tisztességtelen. A védtelen ellenfél támadása és kontakt kezdeményezése. 9 . Elfogadhatatlan ez a segítség az amatőr sportolóknál. Sérült játékost a szabályoknak maximálisan védelmezni kell. vagy szándékos durvaságra tanítani a játékost inkább rombolja. Drogok és teljesítményfokozó szerek használata a footballban. A játékosok. sértő beszéd. szabálytalan.: A számok cserélgetése a mérkőzés alatt az ellenfél megtévesztése céljából.: Beszéd az ellenfelekkel Az ellenféllel szemben történő bármilyen megalázó.: d. Sérülés szimulálása bármilyen célból etikátlan. mintha egy titkos megállapodás alapján a 100 méteres sprinter kapna egy figyelmeztetést a rajtpisztoly elsütése előtt. Határozott indítójelre van szükség. A következők etikátlan gyakorlatok: a. akadályozásra.: g. de az olyan jel. Olyan mozgás. hogy a játékvezetők nem veszik észre. Önműködő gép használata a blokkolások és ütközések tanítására. sportszerűtlen és szemben áll a szabályok szellemiségével. e. Ez másként nem értelmezhető.Ezért a bizottság a játékosok. Szándékos fogásra. szabálytalan.

ezért nincs helye a mérkőzésen. vagy olyan viselkedés. aláássa a játék jó hírnevét. ügyesség és gyorsaság segítségével az ellenfél szabálytalan akadályozása nélkül. amelyet neki játékosként vagy edzőként őriznie kellene. Minden játékosnak és edzőnek meg kell érteni a szabályokat a támadók és a védők szabályos kézhasználatára vonatkozóan. akár nem. egyszerűen csak végzi a dolgát.Beszéd a játékvezetőkkel Amikor a játékvezető megítél egy büntetést. 10 . A Etikai Kódex kimondja: a. hogy fenntartsa a játékszabályok sérthetetlenségét. rombolja a képességeket. Fogás („Holding”) A kéz és a karok szabálytalan használata sportszerűtlen. A játék célja a labda előrejuttatása stratégia. mely a játékosokat. b. a döntése végleges és perdöntő és azt el kell fogadnia minden edzőnek és játékosnak.: Az edző bármely játékvezetővel kapcsolatos minden tiszteletlen megjegyzése a mérkőzés ideje alatt. A fogás („holding”) egy gyakran megítélt szabálytalanság. ezért fontos kihangsúlyozni a büntetés komolyságát. vagy a nézőket a játékvezetők ellen hangolja a szabályok megsértése és méltatlan viselkedés egy edző számára. vagy meghoz egy ítéletet. ahogy Ő látta.: A játékvezetők minden hivatalos és nem-hivatalos kritizálása etikátlannak tekintendő. Azért van a pályán. vagy megengedni bárkinek a padon hasonló tiszteletlen megjegyzést bármely játékvezető felé. és akár megbüntették a szabálytalanságáért. Sportszerűség Az a játékos vagy edző. aki szándékosan megszegi a szabályt bűnös sportszerűtlen játék és sportszerűtlen viselkedés tekintetében.

1: ELSŐ FEJEZET
A SZABÁLYOK:

11

Minimális követelmények a MAFSZ égisze alá tartozó mérkőzéseken: 1., Az ábrák a hivatalos pályarajzot, kapukat, és pályaelemeket jelölik. (1 foot=30,48 méter, 1 inch= 2,5 centiméter. Ettől eltérni csak az alábbiakban foglaltak szerint lehetséges: a.: A pálya teljes hossza minimum 90 yard, maximum 120 yard lehet. b.: Minimálisan felfestendők az oldalvonalak, a célzónát jelölő vonalak (gólvonalak), az alapvonalak, 10 yardonként a pálya teljes szélességében a vonalazás, valamint az edzői- és játékos-területet határoló vonalak. c.: A kapulécek távolsága minimum 5,63 méter, maximum 7,32 méter lehet, magasságuk a földtől mérve minimum 5 méter kell legyen. (Igazodva a labdarúgó kapuk méretéhez) d.: A kapu keresztléce minimum 2,44 méter, maximum 3,05 méter magasan lehet. (Igazodva a labdarúgó kapuk méretéhez) e.: Amennyiben a pálya talajára a 10 yardokat jelző számok felfestése nem lehetséges, úgy ezeket a jelzéseket legalább a pálya egyik oldalához közel, feltűnő színű, jól látható yard-jelző bólyákkal kell pótolni. Minden csapatnak törekednie kell arra, hogy a pálya lehetőségeihez képest a legjobban megközelítse a hivatalos pályaméretet, valamint pályarajzot. Amennyiben a pálya mérete eltér a hivatalostól, az alábbiak szerint köteles eljárni: a.: A célterület mérete kötelezően 10 yard kell legyen. b.: Amennyiben a pálya hossza eltér a hivatalos mérettől, a hosszbeli eltérést a két 40 yardot jelző vonal között kell arányosan felosztani.

2., 3.,

12

13

14

a pálya. Gólvonal 1. 15 . 2. Csapatkapitányok 1.a több pontot szerzett csapat lesz a győztes.: „Snap”-kor a „scrimmage line”-on legalább öt támadó játékosnak 50-79 közötti számot kell viselnie és négynél több játékos nem tartózkodhat a “backfield”-en.: Az A-csapatból legalább 4 játékosnak kell a rúgó mindkét oldalán lenni kirúgáskor (Szabály 6-1-2-c) 2. tojás alakú labdával. PARAGRAFUS: Általános intézkedések A mérkőzés 1.) MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a számozásra vonatkozó szabály megsértését nem büntetik. 1. 1. vagy rúgással. b. 11 játékosból álló . b.: A mérkőzés a játékvezetők felügyelete alatt játszható le.: A mérkőzés két – egyenként nem több mint.: Az eredmény végleges. passzal. 4.: A csapatok pontokat szerezhetnek a szabályok előírásai szerint. egy téglalap alakú pályán. SZAKASZ: a. ha nem felel meg az alábbi előírásoknak: 1. hogy a labdát átjuttassák a másik csapat gólvonalán futással. játékosok. Játékvezetők 1. valamint a „referee”-nek és az „umpire”-nek is minden érintett kísérlet előtt! Ennek a játékosnak lehetőség szerint valamilyen jól látható jelzést kell viselnie a kísérlet során. A mérkőzés végén – feltéve. 1. 1. 3. hogy a mérkőzést nem szakították félbe . 1. 5. SZAKASZ: Mindkét csapatnak meg kell jelölnie maximum 4 játékost csapatkapitánynak. SZAKASZ: Gólvonalak a játéktér két szemközti végén találhatóak (egy-egy gólvonal mindkét csapatnak) és a csapatoknak lehetőséget kell biztosítani. amikor a “Referee” kihirdeti a mérkőzés végét. Győztes csapat és végeredmény 1. SZABÁLY A mérkőzés.1. felszerelés 1. Közülük egyszerre egy játékos konzultálhat a játékvezetőkkel minden kérdésben. 2-27-4 és 7-1-4-a) (Kivétel:Szabály 7-1-4a-5) (AR. SZAKASZ: a. 1. de “Illegal formation” szabálytalanságot követ el és emiatt meg lesz büntetve. ha a “számozás-szabálynak” nem megfelelő falember jelzi a pozícióját a mérkőzés előtt a „referee”-nek.: Egy csapat legálisan játszhat 11-nél kevesebb játékossal is.1-4-2-I-V. (Szabály 2-21-2.csapat között játszódik. SZAKASZ: a.

aki a csapatterületen tartózkodik. vonalakkal.: A gólvonal lehet egy elütő színnel kiemelve. a gólvonalak lehetnek 10-20 centiméter közötti szélességűek a Szabály 1-2-1-g pontja szerint).: Azok az NCAA tagintézmények és társintézmények akik nem alkalmazzák az NCAA szabályokat. 2.: 60 centiméter hosszú yard-jelző vonalak 10 centiméternyire az oldalvonalaktól és a belső vonalaknál (“hash mark”) kötelezőek. de nem takarhatják el a yard-vonalakat. oldalon. b. 2. azokkal szemben az NCAA szankciókat alkalmazhat.: A reklám tilos a pályán. h. e. viszont a logó felfestése nem engedélyezett] 16 . (Szabály 2-12-6) c. 1. SZAKASZ: a.: NCAA tagintézmények és társintézmények kötelesek a mérkőzéseket a Szervezet hivatalos szabályai szerint vezetni.Érintett személyek köre 1. g. területekkel.: Összefüggő fehér terület kötelező az oldalvonal és az edzői terület között. 7. 6. (Kivétel: Az oldalvonalak és az alapvonalak lehetnek 10 centiméternél szélesebbek. vezetőedző.és hangfelvevők kezelői. és minden yard-vonalnak 10 centiméterre kell lennie az oldalvonalaktól. de minimum 120 centiméternyire kell lenniük a határvonalaktól. amelynek az elnevezése valamilyen szponzorhoz köthető. b.: Eltérő színű vonalakkal ki lehet emelni a célterület vonalait. kapuval és bójákkal. cserejátékos. valamint a MAFSZ JB hivatalos kézikönyve (Mechanics Manual) alapján végezni tevékenységüket. SZAKASZ: A pálya téglalap alakú. cheerleaderek. ahogy az jelölve és elnevezve van az ábrán a 11. [Kivételek: (1) engedélyezett olyan rájátszásbeli mérkőzéseken. c. edzők. b.: Minden határvonalnak fehérnek és 10 centiméter szélesnek kell lennie. d. zenekar tagjai.: A játékvezetők által hozott döntések mindenkire vonatkoznak. akik az érintett személyek köréhez tartoznak. meghatározott méretekkel. a gólvonalat. kép.: Az érintett személyek köréhez tartozik: mindenki. SZAKASZ: a. 1. a. kabalafigura.: Elütő színű díszítő elemek lehetnek a pályán belül a gólvonalak között. kommentátorok. (3) amennyiben reklám céljából a stadionnak van névadó szponzora. akik kötelesek a MAFSZ hivatalos Játékszabálya. bárki. f. vagy az oldalvonalakat. akkor annak nevét fel lehet festeni a pályára. PARAGRAFUS: A pálya Méretek 1.: Fehér pályajelölések vagy elütő díszítések használhatók a célterületen. aki kapcsolatban áll a csapatokkal. MEGJEGYZÉS: a magyarországi mérkőzéseken a MAFSZ delegált játékvezetői közreműködnek. Érintett Tagintézmények köre 1.: NCAA-tagintézmények kötelesek a Collegiate Commissioners Association hatásköre alá tartozó Football Bírói Kézikönyvet használni. 1. lecserélt játékos. játékos. (2) engedélyezett a Szövetség logója.

: A határvonalak 30 centiméteres (szaggatott) vonalak az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól 4 méternyire. A „hash mark”-ok 60 centiméter hosszúak lehetnek. A gólvonalakig 25 cm-es jelölések szükségesek minden 5 yardos vonalnál6 yardra az oldalvonaltól. 120 centiméter szélesek és a felső széleik 9 yardra vannak az oldalvonaltól. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken ezekről a kérdésekről a Mérkőzések rendezési feltételei című szabályzat rendelkezik. Ezekben a stadionokban is minimum 2 méternyi helynek kell lennie az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól. 2. c. amely a down jelző és a lánc referenciáinak meghatározását segíti elő.: Fehér yard-jelző számok felfestése javasolt. edzők és más csapathoz tartozó személyek számára. Csapatterület és edzői terület 1. 2. SZAKASZ: A mérés mindig a határoló jelzések (vonalak) belső oldaláról történik. ha a stadion méretei azt megengedik. (Szabály 1-1-6) A 60 személy. köteles speciális akkreditációt viselni 1-60-ig. Határterületek jelzése 1. aki nincs beöltözve. j.: A határvonalakon belül nem tartózkodhat senki sem a csapatterületeket kivéve.: A pálya mindkét oldalán. A nyíl egy háromszög legyen. b. 2. Határvonalak 1.: Két belső vonal vonal („Hash mark”) az oldalvonaltól 20 yardnyira található. Az edzői terület elejének jelzésére egy folytonos vonalat kell húzni 2 yardra az oldalvonaltól a 25-yardos vonalak között. Más akkreditáció nem érvényes a csapatterületre.: Határvonalnak kell lennie a csapat-terület mögött és mellett 2 méternyire. b. ha a pálya számozva van a Szabály 1-2-1-i pontja szerint. A csapatterületeket jelölő vonalaknak folyamatos vonalnak kell lenniük. SZAKASZ: a.i. 46 cm alappal és a két szára 91 cm. Nem kötelezőek. 4. A csapatterületen tartózkodó minden személy az érintett személyek köréhez tartozik és a játékvezetők által hozott döntések vonatkoznak rájuk. valamint a 25-yardos vonalak közötti területet átlós vonalakkal. A határvonal 10 centiméter széles és lehet sárga színű is.: A „9 yard-jelző vonalakat” kötelező felfesteni minden Tízes-yardvonalra. Mérkőzés rendezőinek és a biztonsági szolgálat tagjainak a feladata ezen korlátozások érvényesítése. 3. Az edzői területet jelző vonal és a határvonal. SZAKASZ: a. mely számok maximum 180 centiméter magasak. aki közvetlenül a mérkőzés lebonyolításához szükséges. 17 .: A csapatterület a beöltözött csapattagok számára van fenntartva és maximum 60 egyéb személy tartózkodhat ott.: Fehér „irányjelző” nyíl felfstése javasolt a yard-jelző számok mellett (kivéve az 50es). vagy más elütő jelzéssel kell megjelölni (Szabály 9-2-5). a közelebb eső célterület felé mutatva. l. Mindkét gólvonal teljes egészében a célterülethez tartozik. a határvonalakon és a 25-yardos vonalakon belül ki kell jelölni egy területet a cserék. 9 yardnyira az oldalvonalaktól 30 cm hosszan. ahol a terület nem engedi ezt a méretet. 2. k. kivéve az olyan stadionokban.

45 centiméter magas bóják szükségesek. 6. narancs színűek és nem lehet rajtuk semmilyen reklám. és semmilyen média-személy nem kommunikálhat a csapatterületen vagy az edzői területen tartózkodókkal. ott ki kell jelölni egy átjárási lehetőséget a médiaszemélyek számára a pálya mindkét oldalán.32 méter között lehet. ahol a csapatterület egészen a nézőtérig tart.: Nem lehet a csapatterületen vagy az edzői területen semmilyen média-személy. melyeket egy vízszintes keresztléc köt össze a talajtól 3 méter magasságban.: Edzők tartózkodhatnak a határvonalak (oldalvonalak). beleértve az újságírót. (Kivétel: azokban a stadionokban.6 méter távolságra helyezkednek egymástól MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken – igazodva az európai lehetőségekhez – ez a távolság 5. f. (Kivétel: 25 cm hosszúságú narancs vagy piros színű szélirányjelző díszítő jellegű anyagok használata engedélyezett a függőleges kapufák tetején. c. mint az alapvonal belső oldalának síkja. Ezek lehetnek vörös. e. d. hogy meg tudják közelíteni a pálya mindkét végét. Ez az edzői terület. Csak a gyártó egyetlen logója lehet a kapufákon. A kapufákon hírdetmény.: A szervezőknek el kell távolítaniuk minden illetéktelen személyt. 2. hajlékony.) (Szabály 9-2-1-b-1) Kapuk 1.: A kapufákat ki kell párnázni puha anyaggal a talajtól mérten minimum 1. az edzői vonal és a 25yardos vonalak között.: A kapufákon és a keresztlécen nem lehet semmilyen díszítő anyag.. 2. f. b. A „hash mark” meghosszabbításának és az alapvonal metszéspontját jelelő bójákat az alapvonaltól 1 yardnyira kell elhelyezni az alapvonalon kívül. amelyeknek lehet egy 5 cm-es alátétük. Az olyan stadionokban. A kapufák és a keresztléc belső oldalának ugyanabban a függőleges síkban kell elhelyezkedniük. hasáb alakú. reklám feltüntetése tilos. 5. SZAKASZ: a. rádiós és TV-s személyt. SZAKASZ: Puha.: A gyakorló rúgó-háló nem megengedett a csapatterületen kívül. legalább 9 méter magas kapufát. Bóják 1. ahol a helyhiány miatt nem fér el a rúgó-háló. vagy sárga színűek lehetnek melyek belső oldalai 5. A szövetség és a klub logója a kapufákon engedélyezett.: A hazai csapat felelőssége egy cserélhető kapu biztosítása. valamint azok felszerelése sem.63 méter és 7. Mindkét kapu a pályán kívül van. 18 .) d: A keresztléc magasságát a két végén kell mérni a keresztléc felső oldalától közvetlenül a talajig. Ezeket a célterület sarkain kell elhelyezni az oldalvonalak és az alapvonalak vagy a gólvonalak metszéspontjában.: A keresztléc fölött a kapufák fehér. ha az eredeti valamilyen oknál fogva elmozdul.: Minden kapunak kell tartalmaznia két fehér vagy sárga színű. ott annak használata megengedett a csapatterületen kívül is.c. a normál focikapu méretéhez igazodva.8 méter magasságig. e.

ahol a pálya kerítése ezt a távolságot nem engedi meg. vagy az egyik csapat számára (Kivétel: Szabály: 2-16-4-b és c).: A „referee”-nek jeleznie kell a rendezőség felé minden jelzőtáblát és egyéb tárgyat. b. 2. minimum 1.: Mindenféle reklám tilos a „nyalókán” és a kísérlet-jelzőn. 7. a.: Semmilyen anyaggal. f. A szövetség és a klub logója engedélyezett.: A mérkőzés előtti pályaátvétel után a rendezőség feladata. 5 yard büntetés a „previous spot”-ból.5 méter magas rúdon használják az oldalvonaltól 2 yardnyira.: Egy nem-hivatalos (másodlagos) „nyalóka” és yardjelző használható a szemközti oldalvonalon kívül. BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. SZAKASZ: a. 2. c. 2. vagy más körülményeket. szemben a tudósítóállásokkal.: A yardmérő láncnak két darab. c.Line-to-gain indicator („nyalókák”) és a kísérlet-jelző 1.5 méter magas rúdból kell állnia. vagy narancs színű.: A kísérlet-jelzőt egy minimum 1. Ebbe beletartozik minden. d. Pálya területe 1. 9. b. csúszásmentes yard-jelzők használhatók a talajon. amelyek veszélyesek lehetnek a stadion területén. 19 . ami balesetveszélyes lehet a határvonalakon belül. a tudósító állásokkal szemközti oldalon. [S27] b. kivéve azokban a stadionokban.: Minden jelzőtáblát és egyéb akadályt a pálya határvonalain belül úgy kell elhelyezni vagy megépíteni. maximum a jelzők gyártójának a logója lehet rajtuk. mindkét oldalvonalon kívül. melyeket egy pontosan 10 yard hosszú láncnak kell összekötnie. vagy eszközzel nem lehet javítani.: A mérkőzés előtti pályaátvétel során a “referee” eltávolíttathat minden veszélyes tárgyat a határvonalakon belülről.: Minden „nyalókának” és kísérlet-jelzőnek lapos végűnek kell lennie. vagy rontani a pálya talaját.: A “referee” megkövetelhet bármilyen szükséges javítást a pályán a mérkőzés szabályos és biztonságos lebonyolításához. Ezek 25 x 80 centiméteres jelzők. amelyek előnyt adnak egy játékos. d. hogy elkerülhető legyen a játékosok sérülésének kockázata. e. A hibák kijavítása a rendezőség feladata. SZAKASZ: A hivatalos „nyalókát” és a kísérlet-jelzőt körülbelül 2 yardnyira az oldalvonalon kívül kell használni. hogy a mérkőzés során bizosítsa a biztonságos körülmények fenntartását. Jelzőtáblák és akadályok 1. 8.: Nem-hivatalos vörös. SZAKASZ: a. de a határvonalakon kívül.

R. 2 db 2. 3.: d. 1.: i. (Kivétel: A labda gyártójának logója. Természetes cser színű. 1-3-2-I). varrással összeállított labda legyen. A labdák állagát nem lehet módosítani.5 centiméteres fehér csík legyen 7.5-13. hogy felfestve legyenek.: f. 2. 3.5 centiméterre a labdák végétől. 20 .: g.4-0. (A.) b. c.: A mérkőzés játékvezetői leellenőriznek és jóváhagynak maximum 6 labdát.: Új. vagy a csapatterületen bármilyen labda-szárító berendezés használata tilos.: h. a fehér csíkok a négy részből a varrással szomszédos kettőn kell. Ebbe beletartozik bármilyen szárító anyag használata.. ha a körülmények szükségessé teszik.: j. vagy közel új legyen (A közel új labda nem elöregedett és megfelel az új labda minőségi előírásainak.3. Profi football ligák logójának használata tilos Reklámok használata a labdán tilos.: 4 db bőrből.: k.: A rendezőségnek kell pumpát és mérőeszközöket biztosítania. a klub és a szövetség logója) Adminisztráció és végrehajtás 1. SZAKASZ: A labdának a következő előírásoknak kell megfelelnie: a. PARAGRAFUS: A labda Előírások 1. Az oldalvonal mellett. A hazai csapatnak kell szabályos labdákat biztosítani és ezeket bemutatni az ellenfélnek is. b.5 kilogramm súlyúnak kell lennie. Meg kell felelnie az ábrán jelölt maximum és minimum méreteknek és alaknak a fenti diagrammnak megfelelőren. 12. c.: e. amelyet a csapatok ajánlottak a mérkőzésre.: 1 oldalon egy 8 darabos „varrás”-t kell tartalmaznia.5 psi keménységűre kell felfújni. 0. A mérkőzés játékvezetői engedélyezhetnek cserelabdákat. SZAKASZ: a.

: i. SZAKASZ: Tilos a labda megjelölése bármely játékos. 3. amennyiben azok megfelelnek a szabályoknak és a játékvezetők leellenőrizték azokat. 4. vagy ha mérés („measurement”) szükséges az oldalzónában.: Az egész mérkőzés alatt mindkét csapatnak lehetősége van új labdát választani. vagy egy helyzet jelzésére.d. amelyen egy felállás látható a sok használt támadó-formáció közül: 21 . A vendég csapat felelőssége szabályos labdák bemutatása ellenőrzésre. 3. PARAGRAFUS: felszerelések Javasolt számozás Játékosok és 1. akkor cserelabda csak a labdaszedőktől fogadható el. (A. de nem a varrásoknál.: e.: h. 3. Minden labdát be kell mutatni a játékvezetőknek ellenőrzésre minimum 60 perccel a mérkőzés előtt. 4. 15 yard büntetés a „previous spot”-ból [S27] 4. 1-3-2-I) A „referee” vagy az „umpire” döntheti el a labda szabályosságát. SZAKASZ: Erősen javasolt. A következő eljárást kell követni a labda vizsgálatakor: 1. 1. Miután a labdákat átadták a játékvezetőknek ellenőrzésre. amikor birtokolják a labdát. azok a játékvezetők felügyelete alatt lesznek végig a mérkőzés során.: A kis átmérőt a labda körül kell mérni.: g. mielőtt az játékba kerül. vagy a labda elérhetetlen. hogy a támadó játékosok számozása az alábbi ábra szerint történjen.: A hosszú átmérőt a labda végein keresztül kell mérni. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a labdákat legkésőbb a felszerelések ellenőrzésekor kell bemutatni. 2. Labda megjelölése 1.: Minden mérés a labda szabályos felfújása után történhet meg. Ha a labda az oldalzónában válik halottá és az alkalmatlan a játékra. a varráson keresztül. BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. ha a hazaiak által bemutatott labdák nem felelnek meg nekik és a sajátjaikkal szeretnének játszani.: f.R.: A hosszúságot a labdák végei között kell mérni.

: Sisak. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken az eltérő színű sisakrácsok miatt nem szabnak ki büntetést. A sisakon egy figyelmeztető jelzésnek kell lennie. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken engedélyezett a 2-pontos állvédő használata is. valamint a gyártó igazolását. 4. SZAKASZ: a. 2. c. 4. de az azonos színű rácsok használata erősen javasolt.: Farokcsont-védő. [S23] d. A csapat minden játékosának azonos színű és azonos design-ú sisakot kell viselnie. b. 2. nadrág g. c. [S27] BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. Tartalmaznia kell egy védőt a farokcsont védelmére. vállvédő h.: A számozás nem cserélhető a mérkőzés alatt az ellenfél megtévesztésére.Játékosok számozása 1. sisak b. amikor a labda játékban van.: Két játékos azonos csapatból nem viselhet azonos számot egy kísérleten belül. Design: A mez ujjainak teljesen el kell takarniuk a vállvédőket A meznek szakadásmentesnek kell lennie és meg kell felelnie a Szabály 1-4-5 pontjának és az alábbi 3-as pontnak. Teljes hosszúságú legyen és be kell tűrni a nadrágba. Az állvédőt minden ponton rögízteni kell. SZAKASZ: Minden játékosnak viselnie kell a következő kötelező felszereléseket: a. 1. Minden 0-val kezdődő számozás tilos. mely a mezek színére vonatkozik 22 . 3. zokni i.: Mez.: Az összes játékos számozása 1-től 99-ig lehet. Mellény és/vagy második mez használata a mérkőzés folyamán tilos. Unsportsmanlike conduct. 5-yardos büntetés a „previous spot”-ból. A sisakot ráccsal és 4. térdvédő e. 1. amely a lehetséges sérülésekre hívja fel a figyelmet.vagy 6-pontos állvédővel kell felszerelni. farokcsont-védő c. 4.: A számozások közelében bármilyen jelölés tilos. 2. mez d. BÜNTETÉS [a-c pontok]: Élő-labda szabálytalanság. fogvédő f. 4. b. combvédő Specifikáció: Kötelező felszerelések 1. Kötelező felszerelések 1. A kirívóan vétkes játékost ki kell zárni [S47]. 3. Szín: Lásd a Szabály 1-4-5 pontját. 15-yardos büntetés a „previous spot”-ból [S27]. SZAKASZ: a. mely szerint a sisak megfelel a biztonsági előírásoknak.

a vendég csapat is viselhet színes mezt. Azonos csapat minden játékosának azonos színű és szabású mezt kell viselnie. Tilos fehérnek vagy átlátszónak lennie. Számozás: Tisztán látható. A választás során a hazai csapat meze elsőbbséget élvez. vagy lábszárvédőt azonos színben és fazonban. csapat/iskola jelvénye. a mez színétől jó láthatóan eltérő színben. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanságként kell végrehajtani. akkor a hazai csapat döntése értelmében a soron következő “try”-kísérlet. amely mezek a 2.: e. ha a csapatok erről írásban megegyeznek a szezon előtt. vagy az azt követő kirúgás alkalmával kell végrehajtani a büntetést. SZAKASZ: a. Térdvédő. A fogvédő egy szájon belül használandó eszköz. valamint a mezítlábas rúgó. A vendégeknek kell fehér színűt viselni. A mezeken egyéb helyen található számoknak egyezniük kell a mezeken elől-hátul látható számokkal.: f. ragasztószalag védeni. A fogvédők anyagát az FDA által elfogadott anyagokból kell készíteni (FDCS). ha és amennyiben a következő feltételek teljes mértékben teljesülnek: (a) a hazai csapat írásban beleegyezett a mérkőzést megelőzően. nem leváló arab számok használata kötelező elől és hátul legalább 20-25 centiméteres méretben. vagy „térdgép” nem hordható a nadrágon kívül. 4. Nadrág.) Combvédő. A térdvédőnek minimum 1. A fogvédőnek az összes felső fogat védenie kell. hogy a fogvédők a fogakhoz teljes mértékben illeszkedjenek. 2. Mezek színe és fazonja 1.: i. kegyeleti jelvény és a zászló szerepelhet. fásli. 1. csapat/iskola neve. Semmilyen védő.: A számozáson kívül csak az alábbiak lehetnek a mezeken: a játékosok nevei. b. de a csapatok kötelesek a mérkőzés előtt egymással egyeztetni a mezek színösszeállítását és a lehető legeltérőbb színeket kiválasztani. 3. Fogvédő. A vállvédő nincs külön specifikálva.: g. Ha a félidők elején a kirúgáskor („kick off”) a vendég csapat olyan színű mezt visel. 5. Amennyiben a hazai csapat színes mezt visel. Zokni. akkor sportszerűtlen viselkedés (“Unsportsmanlike conduct”) szabálytalanságot követtek el. a liga logója.5 centiméter vastagnak kell lennie és a nadrágon belül kell hordani. (Kivétel: Térdvédő. mely jól látható színű. A combvédő nincs külön specifikálva. pontba ütköznek (fentebb). Azonos csapat játékosainak azonos színű és fazonú nadrágot kell viselnie. Erősen javasolt.: 3.: h. csíkok a mez ujjain. Ha a kirúgás során a visszahordásból TD-t érnek el. Egy csapat minden játékosának azonos színű és stílusú számot kell viselnie elöl és hátul egyaránt. Fehér mezt hordhat a hazai csapat is. [S27] MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken nem kötelező a vendég csapat számára a fehér mez viselése.d. (b) és a hazai csapat szövetségének képviselői írásban igazolták. Vállvédő. hogy a vendég csapat meze eltérő színű. 23 . Azonos csapat minden játékosnak viselnie kell látható zoknit. A 15-yardos büntetést a „succeeding spot”-ból kell kimérni a kirúgás után. a rájátszásbeli mérkőzés neve.: A különböző csapatoknak eltérő színű mezeket kell viselniük. Ajánlott. vagy megelőzni egy sérülést. hogy a térvédő takarja el a térdet.

Szem alatti csillogásgátló tapasz. feltéve ha a kesztyű nem eredeti sportfelszerelés. melyet a sisakon vagy a mezen lehet elhelyezni. d. betű vagy szám. valamint a mez oldalán egy 10 cm széles sáv.: Törölköző és kézmelegítő. pontban felsorolt díszítőelemekben lehet. 4. amely igazolja. Egyszínű fehér törölköző. 1.: Kemény. Bármely játékos viselhet a játékkal kapcsolatos információkat a csuklóján. c. d. 7. A szemellenzőnek („visor”) teljesen átlátszónak kell lennie. Az ilyen felszerelés csak az “umpire” előzetes engedélyével használható. f. 2. amely 1. 1. 2. merev felszerelés. c. vagy bármilyen más módon „javítani” és megjelölni. durva.: Szabálytalan felszerelés 1.R. Kézmelegítőt lehet használni zord időjárási körülmények között. Bármilyen szem alatti csillogásgátló tapasz csak egyszínű fekete lehet. A kesztyűn lennie kell egy címkének. e.: Ha a színes mez tartalmaz fehér színt is. amely nincs teljesen elfedve és kipárnázva. amely a reklám célját szolgálja! c. kitűző. vagy az alkarján.: f. 1. akkor az csak a fent a b.: Szemellenző. Az iskolának.: Bármely kötszer. 4. szimbólum. csak a csapat logója. SZAKASZ: A következő tárgyak szabályosak: a.: A jelvény maximum 16 négyzetcentiméter nagyságú lehet. 2. e. vagy ragasztószalag. b. vagy a csapatnak a matricája megengedett a sisakon. 6. A kesztyű a kezek védelmét szolgáló rögzített felszerelés. szimbólum.: Jelvény. 1-4-5-I): a. valamint megformázott és merev anyagból kell készülnie. A szabály alól még orvosi igazolással sincs kivétel! d. hogy az megfelel a Sporting Goods Manufacturers Association előírásainak. amely nem egy sérülés védelmére szolgál csak az “umpire” előzetes engedélyével használható.: A mezeket nem lehet ragasztószalaggal. Egy személyről vagy egy eseményről meg lehet emlékezni egy maximum 6x6 centiméteres jelvénnyel. amelyen nem engedélyezett semmilyen felirat.: A mez ujjain és a galléron megengedett egy maximum 3 cm széles csík. SZAKASZ: A következő felszerelések szabálytalanok (A.5 centiméternél hosszabb (a stopli végétől a cipőtalpig mérve) 24 .: Minden olyan felszerelés. mindegyik ujjat teljes egészében eltakarja és nincs semmilyen hozzáadott anyag az ujjak egymáshoz rögzítésére.: Kesztyű. nem lehet színezett.MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken – igazodva az európai tendenciához – reklámok feltüntetése engedélyezett! MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a mezre erősíthető textil anyag engedélyezett. amely veszélyes lehet más játkosra. betű vagy szám Mérkőzéssel kapcsolatos információk. Kiegészítő felszerelések 1.: Stopli. amely 30 centiméternél nem nagyobb. amelyben minden ujjnak külön helye van. Nem lehet rajta semmilyen felirat. b. Nincsen megkötés a kesztyűk színére vonatkozóan.

amely a fent felsorolt kritériumoknak nem felel meg. kivéve a csapat számára fenntartott területet. (A. c.: Egyetlen szabálytalan felszerelést viselő játékos sem vehet részt a mérkőzésen. 8. b. vagy nem hivatalos sportszergyártó cég által eredetileg gyártott stopli használata tilos. SZAKASZ: a. éles. g. kenőanyag. 1-4-7-I és II).) BÜNTETÉS: 15 yard büntetés halott-labda szabálytalanságként végrehajtva a „succeeding spot”-ból. A játékost ki kell zárni.: tájékoztatták. hogy az összes játékost: a. 10. kivéve a törölközőt. 9. vagy egyéb csúszós anyag. 4.: Bármely felszerelés. (Kivétel: hallássérült játékos számára orvosilag előírt hallásjavító készülék használata engedélyezett. oldal) MEGJEGYZÉS: összességében tilos minden olyan stopli használata. Tiltott jeladó eszközök 1.: Bármely felszerelés. amely megzavarhatja. ha egy felszerelés szabálytalanná válik a mérkőzés során. amelyek nincsenek teljesen elfedve. f. [S7. (Szabály 1-4-6-e)] h. vállvédő tartozékai és hátvédők. j. vagy annak kijelölt képviselője írásban igazolja az “umpire”-nél a mérkőzés előtt. vagy becsaphatja az ellenfelet.(Pontos leírás a Függelék E pontjában – 128. vagy más jeladó használata valamilyen kommunikációs célra. Ha a felszerelés egy kísérlet közben válik szabálytalanná.: utasították. amit a pálya területén viselnek. akkor minden szabályszegés „delay of game” szabálytalanságot eredményez. ruházatán.: Egyéb kellékek a felszerelésen. hogy a szabályok szerint melyek a kötelező felszerelések és mely felszereléseket nyilvánítják szabálytalanná. Ebben az esetben nem kell a csapatot időkéréssel terhelni. törött.R. Edző igazolása 1. b. ilyen cipőben a játékos a mérkőzésen nem szerepelhet! e. festék. c. 4. hogy figyelmeztessék az edzői stábot.: Bordavédő. amely sportszerűtlen előnyhöz segíthet egy játékost. (Szabály 1-4-6-a) i. d.: utasították a kötelező felszerelések viselésére és megtanították őket a kötelező felszerelések helyes használatára a mérkőzés alatt. a játékos felszerelésén. akkor a játékos addig nem vehet részt a játékban.: A félidő során az első három szabályszegés időkérést von maga után. melyért 5yardos büntetés jár. 4. S27 és S47] 25 . [Kivéve: szem alatti csillogásgátló tapasz. vagy magán a játékos testén. akkor az érintett csapatot időkéréssel kell megterhelni. amíg a szükséges javításokat el nem végezték a felszerelésén. SZAKASZ: A vezetőedző. SZAKASZ: A játékosoknak tiltott bármilyen elektronikus.: Ragasztó anyag.: ellátták a szabályok által előírt kötelező felszereléssel. amennyiben van még rendelkezésre álló időkérése a csapatnak.: Ha egy játékvezető szabálytalan felszerelést fedez fel.: Látható fejkendő. Amennyiben az érintett csapat felhasználta az időkérési lehetőségeit. mechanikus. sérülésveszélyes és a résztvevők testi épségét veszélyezteti! Mindenféle sérült. Kötelező és szabálytalan felszerelések szankciói 1.

edzőinek.: Tilos bármilyen audió.) használatának és azok elhelyezésének meghatározása a játéktér környezetében a mérkőzés rendezőségének a feladata.) e. c. amíg a „referee” kihirdeti a mérkőzés végét. 11. úgy az ilyen kommunikáció a 25 yardos vonalak meghosszabítása között a stadion felső szintjéig engedélyezett. A mérkőzés rendezője köteles biztosítani mindkét csapatnak azonos televíziós elérhetőséget a coordinátorok helyiségeiben. Itt sem lehet azonban a felvételek rögzítésére és visszajátszására alkalmas felszerelés.: A csapatok. (Kivétel: monitor használható kizárólag élő tévéközvetítés. vagy internetes közvetítés nézésére. fax. vagy az edzők részére fenntartott helyen senki sem használhat kihangosító eszközöket a pályán tartózkodó csapattagokkal való kommunikáció céljából. vagy videó felvételt készíteni az ellenfél játékosainak. hangtovábbítsára alkalmas eszközökkel megengedett. hogy a készülék megfelelően rögzítve legyen és az kívülről nem látszódhat! Tiltott pályatartozékok 1. Filmfelvevő.: A kommunikációs eszközök (kamera. (Kivétel: Csak az edzőkkel lehet interjúkat készíteni a második negyed vége és a harmadik negyed kezdete közötti időszakban. b. A kapufák és a keresztléc mögé helyezett kamerák. videókamera. vagy a pálya és a csapatok számára fenntartott hely fölött elhelyezni. az újságírói állásokban. A csapatok képviselőivel nem lehet interjút készíteni az első negyed kezdetétől addig. hangrögzítő bertendezések. amely hangfelvétel készítésére nem alkalmas a csapatok részére fenntartott hely és a játéktér fölött. fényképezőgép. Kábelre erősített kamera. vagy bárhol máshol a játéktéren edzői célokra. szigorúan tilos a pályán vagy a csapatterületen. d. beleértve a kamerákat. mikrofonokat és számítógépeket is.: A mérkőzésen résztvevő médiák felszereléseit. Az „umpire” sapkájára erősített kamera.: Az edzőkre médiakommunikációs célokra mikrofont kapcsolni tilos. 2. Ennek feltétele. vagy a csapathoz tartozó egyéb személyeknek a jelzéseiről. Semmilyen más kommunikációs csatorna nem megengedett a stadion bármely részén tartózkodókkal. 26 . Kivétel: 1. 3. illetve a klubok előzetes engedélyével. f. (Szabály 2-31-1).: A csapatterület és az újságírói állások között a kommunikáció csak nem képi. azaz pl. g. az „umpire” és az érinett szövetség.: Televíziós visszajátszásra alkalmas felszerelés tiltott a pályán az oldalvonal mellett.MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken az ilyen berendezések használata engedélyezett KIZÁRÓLAG az edző és a játékosok közötti kommunikáció céljára. amely hangfelvétel készítésére nem alkalmas. Amennyiben nincs elegendő hely az újságírói állásokban. 4. stb.) MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a képrögzítésre alkalmas berendezések használata csak a nézőtéren megengedett! A felvételeket az edzők csak a félidők közötti szünetben használhatják fel. SZAKASZ: a. computer használata az edzői stáb számára tilos a mérkőzés ideje alatt és a szünetekben.

managerek. 4. 4. A mikrofon csak a büntetések bejelentésekor lehet kihangosítva. fejhallgatója nem tartozik a szabályok hatálya alá a mérkőzés előtt illetve a mérkőzés során. játékvezetők) semmilyen dohányterméket nem fogyaszthatnak attól kezdve. 14. BÜNTETÉS: Kizárás. 12. Ezt a mikrofont csak a „referee” kezelheti. SZAKASZ: Az edzők telefonja. hogy a játékvezetők ítéletei érvényesek rájuk a mérkőzés hivatalos lefújásáig. 27 . SZAKASZ: A játékosok. 4. Dohánytermékek használata 1. [S47]. SZAKASZ: A hazai csapat által biztosított mikrofon a vezetőbíró („referee”) részére kötelező. 13. kerettagok és a mérkőzéshez kapcsolódó személyek (pl. A „referee” mikrofonja 1. edzők. A többi játékvezetőn a mikrofon tiltott.Edzők telefonja 1. A pályán elkövetett szabálytalanság halott-labda szabálytalanságként lesz büntetve a “succeeding spot“-ból. de az erősen javasolt. MEGJEGYZÉS: Magyarországi mérkőzéseken a „referee” számára nem kötelező a mikrofon biztosítása.

től 47-ig találhatók a Játékvezetők Karjelzései című fejezetben. az alatt az időtartam alatt. 1. el-nemkapták („incomplete”). elkapni vagy visszaszerezni egy „fumble” miatt szabaddá vált labdát (Kivételek: Szabály 7-2-2-a-2 és 8-3-2-d-5). Labda játékra alkalmas Élő-labda 2. Az elfogadott szabályozás és a szabályok között a kapcsolat olyan. miután egy szabályos előre-passzt megérintettek és még mielőtt a passzt elkapták („complete”).: Minden játékos jogosult megérinteni. ha a labda nincs játékban. mint a Legfelsőbb Bíróság és az írott törvények között. 2. SZAKASZ: a. 3. vagy “fumble”. Ennek feladata a szabályok szellemiségének és előírásainak bemutatása.) egy hivatalos döntés egy adott tényállásról. Egy olyan passz. Ezen időtartam egy előrepassz-játék során van és ezalatt bármely. Szabad-labda. b. SZABÁLY Alapfogalmak. 2. vagy mielőtt a labda „halottá” lett nyilvánítva a szabályok által. vagy elfogták („interception”). mielőtt a labdát megszerezték. a labda megérintésére jogosult játékos elütheti a labdát bármely irányba. ha a labda játékban van.: A „szabad” labda olyan élő-labda. b. 3. 2.: A játékvezetők hivatalos karjelzései [S] 1. amely nincs egyetlen játékos birtokában sem: 1.2. amely még nem ért talajt. vagy egy hátra-passz miatt szabaddá vált labdát. rúgás. Szabad-labda 2. 2. az levegőben lévő élő labdának számít. SZAKASZ: „Élő” a labda. kirúgás vagy „scrimmage-rúgás” esetén. visszaszerezték. futójáték közben.: Elfogadott szabályozás (A. Meghatározások (definíciók) 1. Egy rúgás miatt szabaddá vált labda (6 SZABÁLY) és egy előre-passz miatt szabaddá vált labda (7 SZABÁLY) megérintésének jogosultságát az érintett szabályok előírásai szabályozzák. 1. Halott-labda 2. SZAKASZ: a. PARAGRAFUS: Elfogadott játékvezetők hivatalos jelzései szabályozás és a 2. 2. PARAGRAFUS: A labda: Élő-labda.R. 1. 2. SZAKASZ: „Halott” a labda. Halott-labda. 28 .

mely során az eredeti kontaktus ereje az ellenfél dereka alatt van úgy. SZAKASZ: a. (A.).R.A labda a játékra alkalmas 2. 3. 3. akár egymás után. az nem egy derék alatti blokkolást hajtott végre. b.: futó 40-másodperces óránál. de hátulról érkezik. 4. akkor annak megfelelően kell használni a játék-órát. vagy a [S1] („Ready for play”) jelet mutatja. 1. akár egyszerre történik a két kontaktus (blokk). Derék alatti blokkolás 2. úgy hogy az ellenfél egy vagy mindkét lába a talajon van. 3. 2. 9-3-3-I-VII. az "alacsony" blokk az ellenfél combjánál. amikor egy játékvezető a pályán elhelyezi a labdát a “hash mark”-on. Ha kérdéses. amikor: a.: Az a blokkoló. 3. EFAF által rendezett sorozatok mérkőzésein.: 25-másodpercre beállított játék-óránál. vagy egy védőjátékos sérülése után 40 másodpercre beállított játék-óránál a “referee” a sípjába fúj és vagy a [S2] („Start the clock”) jelet. PARAGRAFUS: Blokkolás Blokkolás 2.) MEGJEGYZÉS: A MAFSZ égisze alatt lejátszott mérkőzések során csak (az eddigi gyakorlatnak megfelelően) a 25-másodperces órát használjuk. pontban leírt eljárást kell alkalmazni. b. 29 . SZAKASZ: A „chop block” bármely két játékos által magas-alacsony. 2. és II. SZAKASZ: a. vagy alacsony-magas kombinációban elkövetett blokkolás egy ellenfél ellen (nem a labdavivő ellen) a pálya bármelyik részén. (Szabály 9-1-6) „Chop”-blokk 2. tehát a b. 4. 9-1-10-I-V. 3. SZAKASZ: Egy „halott” labda játékra alkalmassá válik.: Blokkolás derék alatt: az ellenfél blokkolása. akkor a blokk derék alatti (Szabály 9-1-6). 3. akkor a blokk derék alattinak minősül. vagy fölötte. akkor a blokkoló egy szabályos derék fölötti blokkolást hajtott végre.R.. aki az első kontaktust a derék fölött kezdi és utána csúszik le a derék alá. 10-2-2-XII). ha van látható 40-másodperces óra. b. vagy azon belül és ellép onnan a saját pozíciójába b.4-1-4-I. SZAKASZ: a. vagy lábának pozíciója nem határozza meg szükségszerűen a blokkolás kezdőpontjának helyét. ha a blokkoláshoz szükséges erő az ellenfél csípője fölött. (Szabály: 9-3-3-c) (A.R. vagy az alatt végrehajtott blokkolást jelenti.: A blokkolás az ellenfél feltartóztatása a blokkoló játékos bármely testrészével.: A blokkoló játékos fejének. (A.: A lökés az ellenfél blokkolása nyitott tenyérrel.R. és A. Háton blokkolás (“Block in the back”) 2. Ha a blokkoló az ellenfél kezével érintkezik először annak derekánál. Ha kérdéses.: A háton blokkolás akkor történik.

(„recovery”) Elfogás („interception”). vagy „field goal”-rúgást). 30 . Elkapás („recovery”). c. 3. „szabad”-labda esetén egyik játékosa birtokolta utoljára a labdát. Labdabirtoklás 4. vagy egy csapat labdabirtoklására. hogy valaki átmenetileg őriz egy halottá vált labdát. Ez a labdaőrzés lehet átmeneti. amikor az megkísérel egy „punt”-ot. hogy egy játékos teljes mértékben fogja. vagy egy kirúgásra letett labdát. vagy kontrollál egy élő-labdát. beleértve azt is. b. SZAKASZ: Egy labda elkapása azt jelenti. Ez vonatkozhat egy játékos labdabirtoklására. Ezután a labda egy játékos birtokában van. PARAGRAFUS: („catch”). ha a csapat birtokolja a labdát. birtokba vesz (Szabály 2-4-1) egy élő-labdát. 5.: Egy játékos „megszerzi” a labdabirtoklást.A játékos teste (“frame”) 2. mert a labdát az adott helyzet megítélése után a szabályoknak megfelelően a jogosult csapatnak kell adni és a következő kísérlet során a labdát ez a csapat jogosult játékba hozni. 4.: Egy csapat szabályosan birtokolja a labdát. ha 1. SZAKASZ: „Labdaőrzés” a labda „birtoklásával” ellentétben azt jelenti. 2. hogy egy játékos: 1. vagy visszaszerzésére. : A zóna megszűnik. melynek közepén a középső támadó falember helyezkedik el. kivéve a játékos hátát. 4.: A blokkolási zóna egy négyszög alakú terület. annak levegőben repülése közben. és határai öt yard szélességgel mindkét oldalirányban és három yard hosszúsággal előre. Visszaszerzés 2. SZAKASZ: A labda birtoklása azt jelenti. SZAKSZ: a. 2. egyik játékosa birtokolja a labdát. (Ahol a blokkolás végrehajtható!) (Szabály: 9-3-3-a-1-(c) Kivétel) Blokkolási zóna (“Blocking zone”) 2. „drop”. 3. 6. 3. az egyik játékosa által dobott előre-passz a levegőben van. a.vagy „place-kick”–et (drop-. amikor a csapat játékosai jogosultak a labda elkapására. Elkapás („catch”). ha a labda elhagyja a zónát.: Egy csapat birtokolja a labdát. 3. oldal) b. 4. Labda valakihez tartozik (labdaőrzés) 2. 1. vagy kontrollálja a labdát. SZAKASZ: A játékos teste a vállánál és attól lefelé van. Visszaszerzés Labdabirtoklás 2. (Pontos leírás a Függelék D pontjában – 124. illetve hátra a gólvonalak irányában találhatók. amikor határozottan megfogja. miközben a talajt érinti a pályán belül.

vagy Őt úgy megtartják a levegőben. amikor egy játékos egy halott labdát megkísérel mozgatni (előnyre szert tenni).R. 4. majd ha a labda érinti meg először a talajt a pálya területén belül és a játékos továbbra is tökéletesen kontrollálja a labdát. PARAGRAFUS: „Clipping” 2. b.) d. vagy fekvő játékos által egy sikeres elkapásnak. 2-4-3-I-IV. ha a következő lépésével a pályát elhagyja. 1. Ha a játékos először egyik lábával a pálya területén ér talajt és tökéletesen birtokolja a labdát. vagy elfogást („interception”) hajtott végre még akkor is. amikor a labdát a pályán tartózkodó ellenfél játékosok egyszerre közösen birtokolják. vagy lábának pozíciója nem határozza meg szükségszerűen a blokkolás kezdőpontjának helyét.) 5. SZAKASZ: A szimultán elkapásnak („catch”). 7-3-6-I és II. elugrik és határozottan birtokba vesz egy élő-labdát annak repülése közben. PARAGRAFUS: Halott labda szándékos mozgatása A labda szándékos mozgatása az a cselekedet.R. vagy 3.) kell alkalmazni. vagy miután a labdát valamilyen szabály már halottá nyilvánította. f.: A blokkoló játékos fejének. Szimultán elkapás. 4. szimultán visszaszerzés 2. vagy szimultán visszaszerzésnek („recovery”) az az elkapás.: Egy elfogás („interception”) az ellenfél labdavesztésének („fumble”). e. vagy elfogásnak (“interception”) minősül. és A.: Ha a játékos elveszíti a labdabirtoklást a talajraérkezéssel egy időben. 7-3-6-XV). (Szabály 7-3-6 és Szabály 7-3-7.2. 4.: Egy játékos visszaszerez egy labdát („recovery”).R.: A labda elkapása egy térdelő. akkor egy sikeres elkapást. aki megfelel bármely fenti állításnak. vagy a visszaszerzés sikertelen. vagy az alatt ér. (A. vagy passzának elkapását jelenti. Az a játékos. miután egy labda megérintette a talajt és az még mindig élő-labdának számít. vagy visszaszerzés minősül. (A. elfogás. visszaszerzések („recovery”).: Kérdéses esetben az elkapás. amikor az eredeti kontaktus ereje az ellenfél játékosát hátulról a csípő vonalánál. elugrik és határozottan birtokba vesz egy élő-labdát annak repülése közben és bármely testrészével először a pálya területén belül ér talajt. (Kivétel: Szabály 4-1-3-b Kivétel) 31 .. (Szabály 9-1-5) b. vagy elfogásnak („interception”). ha teljesíti az elkapás három kritériumának valamelyikét. R. vagy a lábán kívül más testrésze már a talajhoz ért. 6. 7-3-6-III. miután a kezén. c.: “Clipping”-nek minősül az a blokk. SZAKASZ: a. vagy a pályán kívülre esik. akkor az nem minősül elkapásnak. hogy a Szabály 4-1-3-p halott-labdára vonatkozó pontjait (A. az egy elkapást hajtott végre.

amely akkor kezdődik. A labdát halottá nyilvánítják az elkapás. SZAKASZ: a.: Ha a visszahordó a szeme elé teszi a kezét integető mozgás nélkül. SZAKASZ: A kísérlet a játék alapvető eleme. 32 . Kísérletek között és a Kísérletvesztés Kísérlet 2. 1. PARAGRAFUS: Kísérletek. vagy a jelzés pontjában. hogy a támadó csapat elveszti a jogát a kísérlet megismétlésére. hogy a nap ne süssön a szemébe. ha az egy szabályos jelet mutatott („fair catch” jele) a rúgójáték alatt úgy. [Kivétel: a “try”kísérlet egy olyan “scrimmage-kísérlet”. mint egy alkalommal. SZAKASZ: A kísérletek közötti időtartam. 7. 2. miután a labda játékra alkalmasnak volt nyilvánítva. vagy a visszaszerzés pontjában. ha az egy szabályos jelet mutatott („fair catch” jele) a kirúgás alatt úgy.: Egy „scrimmage”-rúgás elkapása „Fair catch” a neutrális zóna előtt a B-csapat egyik játékosa által. 2. vagy egy kirúgással („kirúgás-kísérlet”) kezdődik. b. Szabályos jelzés 2. amikor a labda halott. ha az elkapás megelőzte a “Fair catch”-jelzést. 8. Az integető mozdulatnak legalább vállszélességűnek kell lennie. hogy a kezével integető mozdulatot tesz jobbra-balra több. amikor a B-csapat egyik játékosa nyilvánvalóan jelzi szándékát úgy. 1. vagy szabálytalan jelzés esetén az elkapó csapat elveszti a jogát a labda előrejuttatásához. 8. akkor a labda élő marad és lehet vele előrehaladni. amikor legközelebb a labda halottá válik. 3. Kísérletvesztés 2. SZAKASZ: A szabályos „fair catch”-jelzés egy olyan jelzés. A kísérletnek akkor van vége. amely a labda szabályos játékba helyezésével („snap”) („scrimmage-kísérlet”). SZAKASZ: A kísérletvesztés röviden azt jelenti. hogy csak az egyik kinyújtott kezével jelez a feje fölött oly módon. 7. PARAGRAFUS: „Fair catch” „Fair catch” 2. hogy a rúgáshoz még senki sem ért hozzá a neutrális zóna előtt. 7. d. hogy a rúgáshoz még senki sem ért hozzá. amikor a “Referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát (Szabály 8-3-2-b)] Kísérletek között 2. c. 8.: Egy kirúgás elkapása „Fair catch” a B-csapat egyik játékosa által.: Egy szabályos.7.

amit jelen játékszabály büntetéssel súlyt. vagy a kirúgás földet ért. vagy valami előtt (térben) mindkét csapatra vonatkozóan a viszonyítási ponthoz képest meghatározza az irányt az ellenfél gólvonala felé. 6-5-3-III-V. A. Egy kirívóan súlyos személyi szabálytalanság („personal foul”) az a tett. (nem lehet egymást kioltó szabálytalanságok része) 33 . SZAKASZ: Előre. 1. 10. de a tett büntetést nem von maga után.). ezért a szabályszegés nem törölhet egy szabálytalanságot sem. ami a szabályok olyan súlyos. 2. vagy a „scrimmage”-rúgás földet ért vagy megérintett egy másik játékost a neutrális zóna előtt (A. 10. (pl: neutrális zóna előtt = a zónától az ellenfél célterülete felé eső rész) Az ellentétes kifejezések: hátra és mögött. vagy egy levegőben lévő elkapója számára és meghatározza a labda helyzetét. („Forward progress”) Előre. SZAKASZ: Az előrehaladás az a fogalom.: ami nem felel meg a „szabályos jelzés” követelményeinek (2. vagy c.R. vagy b. 8. vagy szándékos megszegése. 8-2-1I-IX. 1. Szabálymegkerülés Szabálytalanság 2. SZAKASZ: Egy szabálytalanság a szabályok megszegését jelenti. hogy egy kirúgást elkaptak. előtt. Előtt Előtt és Előrehaladás 2. vagy megérintett egy másik játékost.: amit az után mutatnak.R. Mivel ez nem szabálytalanság. és A. 9. 3. Előrehaladás („Forward progress”) 2. SZAKASZ: A szabálymegkerülés a szabályok megszegését jelenti.: amit az után mutatnak. Szabály: 5-1-3-a Kivétel) (A. b és p. (Szabály: 4-1-3-a. 8-5-1-I). amely az ellenfelet életveszélyes. Szabály: 4-2-1 és 4.R. 2. SZAKASZ: Szabálytalan minden olyan integető jelzés a B-csapat egyik játékosa által: a. 5-1-3-I-VI. 9. 10. PARAGRAFUS: Előre.R. hogy egy „scrimmage”-rúgást elkaptak a neutrális zóna előtt. Szabálymegkerülés 2.) (Kivétel: Szabály 8-5-1-a. 9. amikor az egy szabály miatt halottá vált. vagy súlyos sérüléssel fenyegető helyzetbe hozza. szakasz fent).Szabálytalan jelzés 2. amely megjelöli a területnyerés végét bármely csapat labdavivője. PARAGRAFUS: Szabálytalanság.

rúgást. vagy a labda irányának szándékos megváltoztatását jelenti kézzel. PARAGRAFUS: Vonalak Oldalvonalak 2. . Egy rúgás blokkolása Labdavesztés („fumble”) 2. A. vagy karral. 2-19-2-I.kivéve egy passzt. vagy visszaszerzésére. „Muff”. mintsem ütötték. 5.R.ami a játékos labdabirtoklásának elvesztését eredményezi. PARAGRAFUS: Labdavesztés („fumble”). annak mindkét oldalán és a pálya területét választja el a pályán kívüli területektől. 11. 2. SZAKASZ: Egy olyan labda érintése. 4-1-3-I) A labda státusza ezután elejtett labda („fumble”) lesz.R. miközben a labdához hozzáértek ezen elkapási/visszaszerzési kísérleten során. akkor a labdát inkább véletlenül érintették meg. A labda érintése („muff”) nem változtatja meg a labda eredeti státuszát. hogy megakadályozza annak a neutrális zóna elé jutását. SZAKASZ: A „muff” egy sikertelen kísérlet a labda elkapására. vagy sikeres labdaátadást .11. 11. hogy a rúgó csapat ellenfele közül valaki megérinti a labdát. SZAKASZ: A labda ütése („batting”) a labda szándékos megütését. 11. 12. 1. amely nincs egyetlen játékos birtokában sem. vagy nem szándékos érintés és mindig megelőzi a labdabirtoklást és a kontrollálását. Ha kérdéses. Labda ütése („batting”) 2. 4. hogy valamilyen fizikai kontaktus történt a labdával. SZAKASZ: A „fumble” egy olyan cselekedet. vagy egy előre-passz alkalmával. 11. A teljes oldalvonal a pályán kívüli területhez tartozik. A szándékos érintés megfontolt vagy tervezett labdaérintést jelent. A labda ütése („batting”) nem változtatja meg a labda eredeti státuszát. 1. Érintés 2. 34 . „Muff” 2. (Kivétel: Szabály 6-1-4-a és b és 6-3-4-a és b) Ez lehet szándékos. akkor a labda nem volt megérintve egy rúgás. azt jelenti. SZAKASZ: Egy „scrimmage”-rúgás blokkolása azt jelenti. Egy „scrimmage”-rúgás blokkolása 2. Labda ütése („Batting”) és érintése. Amikor kérdéses. (Szabály: 6-3-1-b) 12. (A. 3. 11. SZAKASZ: Egy oldalvonal a pálya egyik alapvonalától a másik alapvonaláig húzódik.

9. 9-yardos jelzések 2. A gólvonalak egymástól 100 yard távolságra vannak. amely párhuzamos az alapvonallal. Észak-Dél vonalak 2. 2. 35 . SZAKASZ: Észak-déli vonal minden olyan képzeletbeli vonal. A határvonalak által határolt terület a játék területe („in bounds”). akár nem . 12. 12.a saját gólvonalától számozódnak az 50-yardos vonalig. Ez a sík az oldalvonalak között található és a síknak a részei a bóják is. A kötelező vonal túlnyúlik az oldalvonalakon. Egy csapat gólvonala az a gólvonal. SZAKASZ: A kötelező vonal része egy függőleges síknak. SZAKASZ: A 9-yardos vonalak 30 centiméter hosszú vonalak minden 10 yardnál az oldalvonalaktól 9 yardnyira. 12. 8. amely a játékteret választja el a célterülettől („end zone”). 4. 12.R. hogy a kirúgás (“free kick”) alatt hol helyezkedhet el egy csapat. 10 yardnyira mindkét gólvonal mögött és a célterületet választja el a pályán kívüli területektől. Alapvonalak 2. 2-12-5-I. 6. SZAKASZ: Határvonalaknak nevezzük az oldalvonalakat és az alapvonalakat. 12. Kötelező vonalak („Restraining line”) 2. 12. SZAKASZ: A gólvonal a pálya oldalvonalától a másik oldalvonaláig húzódik a pálya mindkét végén és része egy függőleges síknak. 12. A belső vonalak és a rövid yard-jelző vonalak 60 centiméter hosszúak lehetnek. az ezen túli terület. ha a pálya fel van számozva a Szabály 1-2-1-i pontja szerint. 12. (A. SZAKASZ: Egy alapvonal az oldalvonalak között húzódik. Belső vonalak („Hash marks”) 2.Gólvonalak 2. SZAKASZ: A két belső vonal („hash mark”) 20 yardnyira van az oldalvonalaktól. 3. Határvonalak („Boundary lines”) 2. amelyiket a csapat védelmezi. A teljes alapvonal a pályán kívüli területhez tartozik. amely meghatározza. amely párhuzamos az oldalvonalakkal és a két alapvonalig terjed. A teljes gólvonal a célterület része. Egy csapat yardvonalai – akár megjelölték azokat. 7. Nem szükségesek. beleértve a határvonalakat is a játék területén kívül van („out of bounds”). 5. SZAKASZ: Yard-vonal minden olyan vonal a játéktéren.) Yard-vonalak 2.

6-1-2-I). vagy a kirúgás előtt. amikor egy játékos a két lábán álló ellenfelét megkísérel egy. c. 13. vagy állított rúgás („place kick”). ahol kettő. amit a szabályok szerint hajtott végre az A-csapat egyik játékosa a labda-birtoklás cseréje előtt. ahol a labdavivő tartózkodott.: A játékszabály által engedélyezett eseteken kívül a labdának az előre felé történő átadása szabálytalan. lábszárral.: Szabályos rúgás: a „punt”. vagy „scrimmage-kick” mindaddig rúgásnak minősül. vagy két lábbal előre átugrani. 36 . d. [Kivétel: A labdaindítás („snap”) (Szabály: 2-23-1-c)] d. 14. mint szándékosan rúgva. mely során egy játékos a labdabirtoklását átadja egy csapattársának dobás. a pattintott rúgás („drop kick”). b. 14. (Szabály 9-1-13) b. PARAGRAFUS: Átugrás 2.: Az átugrás az a mozdulatsor. vagy rúgás nélkül. 2. akkor a labda inkább véletlenül lett megérintve.: Bármely kirúgás. vagy több játékos tartózkodik együtt miután a labdát játékra alkalmasnak nyilvánították. vagy a labda halottá válik. A labda bármilyen más módon végrehajtott rúgása szabálytalan (A. Szabályos és szabálytalan rúgások 2. SZAKASZ: a. 16. mielőtt a labda túljut azon a vonalon.: A „lábán áll” kifejezés azt jelenti. 16. 1. de még a „snap”. SZAKASZ: A „huddle” az a felállás. mely során a rúgó a labdát elejti és még annak földet érése előtt elrúgja.R.: A labda átadása az a cselekedet. „Punt” 2. ha a labdavivő a labdát az előtt engedi el. PARAGRAFUS: Rúgások A labda rúgása. SZAKASZ: a. PARAGRAFUS: A labda átadása 2.: Rúgás: a labda szándékos rúgása térddel. 16.13. labdavesztés („fumble”).: Ha kérdéses. 1. amíg egy játékos a labdát elkapja. 1. b. vagy lábfejjel. c.: A labda birtoklásának elvesztése a labdaátadás sikertelen végrehajtása következtében egy labdavesztésnek („fumble”) minősül a labdát utoljára birtokló játékos által. hogy az ellenfél testének a lábain kívül semmilyen más része nem érinti a talajt.: Egy hátrafelé történő labdaátadás történik akkor. vagy visszaszerzi. SZAKASZ: A „punt” az a rúgás. SZAKASZ: a. 15. 1. 15. PARAGRAFUS: „Huddle” 2.

: A „scrimmage-kick” keresztezte a neutrális zónát. SZAKASZ: A pattintott rúgás („drop kick”) az a rúgás.: Egy „scrimmage-kick” szabálytalan rúgásnak minősül. Az állvány nem emelheti a labda legalacsonyabb pontját a talajtól 2. 3. 4. 6-1-1 és 6-1-2 pontjai által szabályozott módon rúgja el.R. mielőtt a csapatok között a labdabirtoklás megváltozott b. (Kivétel: hosszabbítás során). vagy a zóna mögül egy „scrimmage”-kísérlet során.: A szabadrúgás („free kick”) egy olyan állított rúgás. mely során a labdabirtokló csapat egyik játékosa rúgja el a labdát azután.: Az állvány egy olyan segédeszköz. 16.: A szabadrúgás („free kick”) egy olyan állított rúgás. “drop kick” vagy “place kick”. Kirúgás („Kick off”) 2. A labdát a földre is lehet helyezni és az állványnak támasztani. Állított rúgás (“Place kick”) 2. SZAKASZ: a. Az a rúgás szabályos. 16. SZAKASZ: a. vagy a talajra van helyezve. (A.5 centiméternél magasabbra. hogy a labdabirtoklás már felcserélődött az adott 37 . hogy az egy állványra. ha a labda megérinti a földet. mely során a labdabirtokló csapat egyik játékosa úgy rúgja el a labdát. ha a rúgó teljes teste a neutrális zóna előtt van. (Kivétel: Szabály: 6-3-1-b) (A.) c. melyet az A-csapat végez el a neutrális zónából. egy játékvezetőt. vagy egy mezőnygól („field goal”) lehet. 6. 6-3-1-I-IV. vagy bármit a neutrális zóna előtt. b. SZAKASZ: a. egy játékost. Szabadrúgás („Free kick”) 2. 7. 5. mely során a labdabirtokló csapat egyik játékosa úgy rúgja el a labdát. egy pattintott rúgás („drop kick”). 16. SZAKASZ: A „kick off” egy olyan szabadrúgás. valamint egy „field goal” vagy „try-kísérlet” után végeznek el. mely során a labdabirtokló csapat egyik játékosa a labdát a Szabály 4-1-4. ami miatt a labda halottá válik.R. 16. amelyet a félidők elején. c.: A mezőnygól („field goal”) egy olyan állított rúgás. (Szabály 6-3-10-c) Visszarúgás 2. mely során a rúgó a labdát elejti és annak földet érése pillanatában elrúgja. Ez csak állított rúgás („Place kick”).Pattintott rúgás („Drop kick”) 2.: A „scrimmage-kick” egy „punt”. amely a labdát megemeli a rúgáshoz. A labdát egy csapattársa kontrollálhatja. 8. SZAKASZ: A visszarúgás egy olyan rúgás. vagy pattintott rúgás („drop kick”) lehet. b. „Scrimmage-kick” 2. 16.: A szabadrúgás (“free kick”) egy “safety” után lehet: “punt”. 16. Ez egy élő-labda szabálytalanság. hogy azt egy csapattársa a földhöz tartja. 2-16-4-I).

ami miatt a labda halottá válik. 18. b. 1. 9. Ez egy szabálytalan rúgás. élő-labda szabálytalanság. hogy azt “scrimmage-kick” -formációból hajtotta végre. vagy pattintott rúgás (“drop kick”). PARAGRAFUS: „Encroachment” és „Offside” „Encroachment” 2. akkor minden akció. hogy megkísérelhetnek egy rúgást (A. SZAKASZ: Miután a labda játékra alkalmasnak lett nyilvánítva „Encroachment” történik.: A neutrális zóna a két „scrimmage-line” között található terület. 7-1-3-VII és A. 18.: Ha az A-csapat “scrimmage-kick” formációban állt fel a “snap” pillanatában. vagy amíg a labda halottá nem lesz nyilvánítva. 10. amíg a csapatok labdabirtoklása meg nem cserélődik. 2. miután a “snapper” megérinti a labdát. (Szabály 6-3-10-b) Mezőnygól kísérlet („Field goal”) 2. 17.kísérlet során. 9-1-14-I-III. amely a két oldalvonal között húzódik és a labda hosszával megegyező szélességű. b. vagy a térde alatt vannak) a „snap” előtt. 1. PARAGRAFUS: Neutrális zóna 2.). ha egy védekező játékos: 38 . amíg egy „scrimmage-kick” nem keresztezte a neutrális zónát.: A neutrális zóna addig létezik. c. SZAKASZ: a. miközben egyetlen játékos sem helyezkedik úgy. vagy a zóna előtt tartózkodik. SZAKASZ: Miután a labda játékra alkalmasnak lett nyilvánítva „Offside” történik (Szabály 7-1-5). vagy színleli a labdaérintést (kezei a térdénél. hogy a hossztengelye merőleges a „scrimmage”vonalakra és párhuzamos az oldalvonalakkal. ha egy támadó játékos a neutrális zónában. „Offside” 2. ha a neutrális zónában tartózkodik).: A neutrális zóna akkor alakul ki. „Srimmage-kick” formációk 2. 16. Ez lehet állított rúgás (“place kick”). SZAKASZ: A mezőnygól kísérlet („field goal”) egy “scrimmage-kick”. 17.: A ”scrimmage-kick” formáció egy olyan felállás. amikor játékra alkalmasnak nyilvánították és letették a földre a labdát úgy. mely során legalább egy játékos minimum hét yardra áll a neutrális zóna mögött.R. SZAKASZ: a. (Kivétel: Amikor a labdát játékba helyezik.R. hogy a “snapper”-től közvetlenül a kezébe kaphassa a labdát a „snapper” lábai között és nyilvánvaló. 18. amit az A-csapat hajt végre úgy tekintendő. 16. a “snapper” nem hajt végre „encroachment”-et.

(Kivétel: a “kicker” és a “holder” nincsenek “offside”-on. d. akkor a kezének vagy karjának minden szándékos előre irányuló mozdulata az előre-passz indulását jelenti. ha kérdéses.) (Szabály 6-1-2). A passz addig számít passznak.R. hozzáér az ellenfél egyik játékosához a neutrális zóna előtt.).: Ha kérdéses. SZAKASZ: a. Minden más passz hátra-passznak minősül. ha az először a neutrális zóna előtt ér földet. ha a kötelező vonaluk előtt vannak. (A. (A. ha a labda először hozzáér a talajhoz. figyelmen kívül hagyva azt.: c. 2-23-1-I). vagy bármi máshoz ér hozzá a labda elengedésének a pontja előtt. SZAKASZ: a. 19. vagy érint meg egy játékost.: b. Neutrális zóna keresztezése 2. amikor a labdát szabályosan „snap”-elték. megijeszti az ellenfél falemberét.R. hogy azt előredobja a neutrális zóna irányába.R. vagy amíg a labda halottá nem válik. vagy nincs a saját kötelező vonala („restraining line”) mögött egy szabályos szabadrúgás (“free-kick”) során. mint hátra-passz. akkor inkább előre-passz történt. amikor a labdát egy szabályos szabasdrúgással (“free-kick”) elrúgják.a. amíg egy játékos elkapta. akkor inkább egy előre-passz. aki erre azonnal reagál a „snap” előtt.: e. akkor a szabály előre-passzt ítél. A neutrális zónából. átlépi a neutrális zónát és tovább halad az A-csapat egyik „back”-je felé (A.: Amikor az A-csapat egyik játékosa fogja a labdát. egy játékvezetőhöz.: a neutrális zónában. vagy elfogta („interception”) azt. Előre-passz és Hátra-passz 2. PARAGRAFUS: Passzok Passzolás 2. 19. 2. mielőtt a labdát szabályosan „snap”-elték. ha a 39 . hogy a labda hol ért földet vagy érintett meg egy játékost. vagy a zóna mögül eldobott passz esetén.: Egy passz előre-passznak számít. c. amikor egy előre-passzt megkíséreltek eldobni. 19. b. 2-19-2-I). amint a „snapper” elengedi (eldobja) a labdát. 3. 7-1-5-III.: f. 1. Nem keresztezte a neutrális zónát a passz.: d. vagy bármi mást a pálya területén. Ha a B-csapat egyik játékosa hozzáér a passzolóhoz.: Egy szabályos előre-passz keresztezte a neutrális zónát. “Offside” történik. (A. ha a rúgó csapat egy vagy több játékosa nincs a saját kötelező vonala mögött. SZAKASZ: Passzolás a labda eldobását jelenti.R. vagy a labdához miután az előre irányuló mozdulat elkezdődött és a labda elhagyja a passzoló kezét. játékvezetőt. mint „fumble” történt. hozzáér a labdához a „snap” előtt.: A „snap” hátra-passznak minősül. 19. 7-1-3-V Megjegyzés). egy játékoshoz. vagy a zóna előtt tartózkodik.

4. Ha kérdéses. amikor kettő.b. 2. kísérletvesztés. A büntetés az alábbiak közül egy. vagy bármi mást a neutrális zónában. 22. és A. SZAKASZ: a.: A váltás („shift”) akkor ér véget. 21. Elkapható előre-passz 2.: A váltás („shift”) folytatódik. SZAKASZ: A „scrimmage-line” mindkét csapat számára akkor alakul ki. amelyhez még nem értek hozzá és egy jogosult elkapó felé dobták. vagy kizárás. a passz elkapható passznak minősül. 40 . SZAKASZ: Elkapható előre-passz az a szabályos előre-passz a neutrális zóna előtt.: földet. 7-1-2-I-IV). mielőtt az egy másodperces időtartam letelik. PARAGRAFUS: Büntetés A büntetés egy szabálytalanság elkövetésének a szabályok által előírt következménye az ellen a csapat ellen. és amely a labda saját gólvonalhoz közelebbi végpontján halad keresztül. amikor az összes játékos mozdulatlanul megállt egy teljes másodpercre. hogy hol keresztezte a passz az oldalvonalat. PARAGRAFUS: „Scrimmage” „Scrimmage”-kísérlet 2. vagy helyzetet vált miután a labdát játékra alkalmasnak nyilvánították egy normal „scrimmage”-kísérlethez. ha a teljes testével a neutrális zóna elé került.R. SZAKASZ: Egy „scrimmage-játék” az az akció a két csapat között egy kísérlet során. PARAGRAFUS: Váltás („Shift”) 2. automatikus első kísérlet („Automatic first down”). (A. amikor a labdát játékra alkalmasnak nyilvánítják. 21. (Szabály 10-1-1-b) 21.R. vagy a zóna mögött érint meg a labda először a pálya területén. amely meghatároz egy függőleges síkot mindkét csapat részére. „Scrimmage-Line” 2. 1. b. 20. függően attól. ha egy vagy több játékos mozgásban van. akinek reális esélye van a labda elkapására. vagy több támadó játékos egyszerre pozíciót.: A váltás („shift”) az az esemény. 19. c. de még a következő „snap” előtt. egy játékost. 1. Egy játékos keresztezte a neutrális zónát. A „scrimmage-line” az a yard-vonal. 22. vagy több elemet tartalmazhat: yard-vesztés. játékvezetőt.: c. amely az előírt szabálytalanságot elkövette. amely egy szabályos „snap”-pel kezdődik. 7-1-3-I és II. Egy szabályos előre-passz a neutrális zóna előtt vagy mögött van.

PARAGRAFUS: Támadássorozat. 24. akkor a labda halott marad és a B-csapatot megbüntetik. (Szabály 4-11). 23. 24. PARAGRAFUS: Labdaindítás („Snap”) 2. SZAKASZ: Az a pont. 7-1-5-I-II). vagy azokon belül kell indulnia. PARAGRAFUS: Pontok Végrehajtási pont („Enforcement spot”) 2. (A. 7-1-5-I-II). 1. 24. ha a labda először előre mozdul. ahonnan egy szabálytalanság. d. (Szabály 4-1-4). SZAKASZ: Birtokolt támadássorozat egy csapat folyamatos labdabirtoklását jelenti a hosszabbítás során.R.23. e. h. vagy kezek gyors és folyamatos mozdulatával és a labda ténylegesen elhagyja a “snapper” kezét/kezeit. b. SZAKASZ: A támadássorozat egymást követő négy kísérletet jelent.: A szabályos labdaindítás („snap”) az a mozdulatsor.R. 1. amikor a labda szabályosan megmozdul és akkor fejeződik be. 41 . akkor a labda halott marad és az A-csapatot megbüntetik. vagy felemelik azt. amelyek mindegyike “snap”-pel kezdődik.: Amikor a labda a földön fekszik a „snap” előtt. (Szabály 3-1-3). 1.: A „snap”-nek mindig a „hash mark”-on. mely során a labdát hátraadják. Ha a B-csapat egyik játékosa egy szabálytalan „snap” közben hozzáér a labdához. (A. 25. 2. Birtokolt Támadássorozat: 2. de hogy szabályos legyen. c. g. Birtokolt Támadássorozat Támadássorozat: 2.: A „snap” akkor indul. 25. Ez egy vagy több támadássorozatból állhat. hacsak nem hátrafelé irányba történik. ahhoz gyors és folyamatos hátrafelé irányuló mozdulatnak kell történnie. amikor elhagyja a “snapper” kezét. (Szabály 5-1-1). Nem szabályos a „snap”. vagy hátradobják annak a földön lévő kiinduló helyéről a kéz. vagy szabályszegés után kiszabott büntetést végrehajtanak.: Ha a B-csapat egyik játékosa egy szabályos „snap” közben hozzáér a labdához. f.: A „snap”-nek nem szükséges a “snapper” lábai között történni. akkor egy hátra-passz történik és a labda játékban van. SZAKASZ: a.: A labda mozgatása nem jelenti egy szabályos „snap” kezdetét.: Ha a labda a szabályos „snap” hátrafelé mozgása közben kicsúszik a “snapper” kezéből. a labda hossztengelyének merőlegesnek kell lennie a „scrimmage”-vonalra (Szabály 7-1-3).

b. ahol a labdát legutoljára játékba hozták.: ahonnan egy szabálytalan „scrimmage”-rúgást elrúgnak a neutrális zóna előtt. ahol egy szabálytalanság történt. 6. SZAKASZ: Az a pont. akkor a szabálytalanság pontja a célterületen van. SZAKASZ: Az a pont. Következő pont („Succeeding spot”) 2. 5.: ahol egy vissza-rúgás történt.: ahol egy labdaátadás történt. Ha ez a pont a pályán kívül van (“out of bound”) a két gólvonal között: a ponton áthaladó yard-vonal és a közelebbi „hash mark” metszéspontjában lesz a szabálytalansági pont. Futás végét jelző pont 2. ahol a labda halottá vált. f.: ahol egy játékos a labda birtoklását elveszti („fumble”). 3. 25. 4. Belső (pályán belüli) pont 2. SZAKASZ: Az a pont. (Szabály 2-16-1-c) 42 . vagy a szabályok pályán kívülinek nyilvánították. SZAKASZ: Az a pont. 25. 2. vagy ahol a labdát egy szabály halottnak nyilvánította. ahol a labda a szabályok által halottá lett nyilvánítva. 25. g. vagy visszaszerezték. vagy az alapvonal mögött történt.: ahol egy játékos a labdabirtoklást megszerzi a „lendület-szabály” –ra vonatkozó leírás szerint (Szabály 8-5-1-a Kivételek) Rúgás végét jelző pont 2. Ha a szabálytalanság a pályán kívül a gólvonal és az alapvonal között.Megelőző pont („Previous spot”) 2. d.amely keresztezte a neutrális zónát . ahonnan a labda legközelebb útjára fog indulni. 7. 8.: ahonnan egy szabálytalan előre-passzt eldobnak. SZAKASZ: A futás végét jelző pont ott van: a.: ahonnan egy hátra-passzt eldobnak. 25. vagy az oldalzónában lévő azon a ponton. 25. SZAKASZ: Belső pont: a közelebbi „hash mark” és annak a yard-vonalnak a metszéspontja. Szabálytalanság pontja 2. Pályán kívüli pont 2. h.abban a pontban van vége. 25. c. e.: ahol egy játékos birtokában lévő labdát halottnak nyilvánítanak. Halott-labda pontja 2. ahová egy büntetés a labdát helyezte. SZAKASZ: Az a pont. ami áthalad az oldalzónában lévő halott-labda ponton. 25. 25. SZAKASZ: Egy „scrimmage”-rúgásnak . 9. mert az a pályán kívülre került. ahol a labdát elkapták.

11. SZAKASZ: A „basic spot” referenciapontként szolgál azon büntetések végrehajtása során. akkor a rúgás végét jelző pont (“postscrimmage kick spot”) ott lesz. 43 . A különböző kísérlet-fajták esetén a „basic spot” meghatározását a Szabály 10-2-2-d pontja ismerteti. akkor a rúgás végét jelző pont (“postscrimmage kick spot”) a B-csapat 20-yardos vonalán lesz. akkor a “postscrimmage kick spot” a B-csapat 20-yardos vonalán van. 27. SZAKASZ: Szerelés („tackle”) az ellenfél kézzel.: Sikertelen mezőnygól kísérlet esetén . SZAKASZ: A “postscrimmage kick spot” “basic spot”-ként szolgál. akkor az alább felsorolt speciális eseteken kívül a “postscrimmage kick spot” ott van. 3. a. (b) a B-csapat 20-yardos vonalán lesz.: Amennyiben a rúgás a pálya területén ér véget. 25.: Amikor a Szabály 6-3-11 pontja lép életbe. A csapatok ezen jelölése addig tart. 2. ha a “postscrimmage kick enforcement” szerinti büntetés-végrehajtást kell alkalmazni. 25. ahol az elkapó először megérintette a labdát. vagy karral történő megragadása. ahol az adott rúgás véget ért.és B-csapat Csapatok és játékosok 2. 10-2-3-V). 27. 26. (Szabály 10-2-3). körülölelése. 26. (A.„Basic spot” 2.a neutrális zóna előtt halottnak nyilvánított labda után a “postscrimmage kick spot”: (a) a “previous spot”-ban lesz. 1.: Amikor egy rúgás a B-csapat célterületén ér véget. 1. Speciális esetek: 1. PARAGRAFUS: megnevezései A. ahol a végrehajtási pont („Enforcement spot”) helyét a “Három-és-egy alapelv”-nek (Szabály 2-33) megfelelően kell meghatározni. amelyiknek joga van a következő alkalommal a labdát játékba helyezni.: Amikor a Szabály 6-5-1-b pontja lép életbe. “Scrimmage”-rúgás utáni pont (“postscrimmage kick spot”) 2. PARAGRAFUS: Szerelés (“Tackle”) 2.ha a labda keresztezte a neutrális zónát és azt a B-csapat játékosa még nem érintette meg . az ellenfelet pedig B-csapatnak jelöljük.R. ha a “previous spot” a B-csapat 20yardos vonala és a gólvonal között van. amíg a következő alkalommal a játékvezető a labdát játékra alkalmasnak nyilvánítja. 10. ha a “previous spot” a B-csapat 20-yardos vonalán vagy azon kívül van. SZAKASZ: A-csapatnak azt a csapatot jelöljük. b.

27. Az A-csapat játékosa a saját „scrimmage line”-ján helyezkedik. hogy a rúgást elvégezze. Falemberek és „Back”-ek 2. Rúgó (“kicker”) és Tartójátékos (‘holder’) 2. akinek a mezszáma 50 és 79 között van és a kezei a térdénél. (Szabály 2-21-2) 2. SZAKASZ: a. 4. egészen addig. 3. c. 2. pattintott rúgással („drop kick”). a vállai párhuzamosak azzal és vagy (a) Ő a „snapper” (Szabály 2-27-8).: Korlátozott falember: Korlátozott falember bármely belső falember. aki a játékszabályok szerint a labdát elrúgja „punt”-tal. „Back” az A-csapat bármely játékosa. SZAKASZ: a. ha egy „back” pozíciójába elmozog és ott megáll. 2. Ez a játékos passzoló lesz attól a pillanattól kezdve. hogy részt vesz a kísérletben. Addig marad rúgójátékos.: „Back”: 1. SZAKASZ: Passzoló az a játékos. Egy falember az A-csapat bármely játékosa. vagy elfogták (“interception”). amíg a passzt elkapták (“complete”). amíg egy játékos olyan pozícióban van. hogy egy közvetlenül kézbe adott „snap”-et megkaphasson. aki nem falemberként olyan pozícióban van. aki szabályosan a csapat „scrimmage line”-ján tartózkodik. 27. amelyik a labdát birtokolja. 27.Támadó és Védekező Csapat 2. az ellenfél pedig a védekező csapat. b. vagy amelyikhez a labda tartozik. ha az ellenfél gólvonalával szemben áll. vagy (b) a feje áttöri a “snapper” derekánál húzott síkot. vagy amíg a rúgójátékosnak a labda elrúgását követően volt ésszerű ideje az egyensúlyának visszaszerzésére. aki nem a „scrimmage line” végén helyezkedik. SZAKASZ: A támadó csapat az. 44 . amikor elengedte a labdát. aki nem falember és a feje.: A tartójátékos („holder”) az a játékos. 27. vagy úgy mozog. amíg a labda elrúgását követően volt ésszerű ideje az egyensúlyának visszaszerzésére. Passzoló játékos (“Passer”) 2. vagy bármely olyan falember. vagy az állványon megtartja. 5. vagy a teste nem töri át a hozzá legközelebb lévő falember derekánál húzott síkot. 3. nem kapták el (“incomplete”).: Rúgójátékos (“kicker”) az a játékos. Egy „scrimmage”-rúgó kísérlet esetén addig marad tartójátékos. „Back” az a játékos is.: Belső falember: Belső falember az a falember. aki a labdát a rúgás során a földhöz. d. vagy a térde alatt vannak. aki egy előre-passzt dob. b. Egy falember „back”-ké válik a „snap” előtt.: Falemberek: 1. vagy állított rúgással („palce kick”).

aki részt vett az előző kísérletben és leváltotta Őt egy cserejátékos.: Játékos a mérkőzés bármely résztvevője. beáll egy támadó-. aki egy élő-labda birtokában van.: Levegőben lévő játékos az a játékos. Labdafeladó (“Snapper”) 2. 27. vagy a célterületekre lép és a csapattársaival. vagy a térde alatt vannak).: Futójátékos egy olyan játékos. 27. 27. 45 . 27.: Labdavivő egy olyan játékos. SZAKASZ: Lecserélt játékos egy olyan játékos. vagy egy megüresedett helyre. amikor egy csapatban 11-nél kevesebb játékos van a játékban. Lecserélt játékos 2. aki nem érinti a talajt. Olyan helyen kell maradnia a mérkőzés hátralévő részében. SZAKASZ: a. 9.Játékos 2.: A pályát elhagyó játékos az a játékos. 6. b. vagy a célterületet. vagy úgy tesz. Kizárt játékos 2. SZAKASZ: A labdafeladó az a játékos. c. vagy a játékvezetőkkel kommunikál. 27. aki a labdát játékba hozza („snap”).: Szabályosan beálló cserejátékos akkor válik játékossá. majd elhagyta a pálya területét. aki éppen elhagyja a pálya területét és egy cserejátékos jön be helyette. beáll a „huddle”-ba. vagy színleli a labdaérintést (keze(i) a térdénél. Akkor válik labdafeladóvá. vagy lecserélt játékos és a szabályok érvényesek rá a pályán és a pálya területén kívül. (Szabály: 7-1-3) Cserejátékos 2. vagy részt vesz egy kísérletben. 10. SZAKASZ: a. SZAKASZ: a. SZAKASZ: Játékos helyének üresedése akkor történik. akit jogosulatlan játékosnak nyilvánítottak a mérkőzés további részére. 12. Futójátékos és Labdavivő 2.: Cserejátékos egy olyan játékos.: A kizárt játékosnak el kell hagynia a játékteret a kizárása után ésszerű időn belül. SZAKASZ: a. amikor elfoglalja a pozícióját a labda mögött és megérinti a labdát. 27. aki nem cserejátékos. Játékos helyének üresedése 2. 11. 8. mintha egy élő-labda birtokában lenne. b. ahol a csapat felügyelete alatt van és nem lehet őt látni a pálya területéről. b. aki egy élő-labda birtokában van. 7. amikor a pályára. aki a két kísérlet közötti időben szabályosan beállhat egy játékos helyére. 27. vagy védő-formációba.: Kizárt játékos az. b.

aki egy rúgás elrúgásának a mozdulatsorát hajtja végre. 29. SZAKASZ: A mérkőzés órája a megfelelő játékvezető hatásköre alá tartozó óra. Az az elkapó. aki tagja a potenciális játékosok csoportjának. amikor a labdát egy kísérlet bármelyik játékvezető jelzi. A játék-órának (“Play clock”) alkalmasnak kell lennie arra. (Szabály 9-1-2-c) 29. Az a rúgójátékos. vagy visszaszerzésére koncentrál. 1.Kerettag 2. SZAKASZ: Gáncsolás az. b. aki nyílvánvalóan nem vesz részt a kísérletben. f. annak térdei alatt. 28. 1. (NCAA – 60 perces órát használ) Játék-óra („Play-clock”) 2. aki a földön van egy kísérlet után. vagy közvetlenül ez után van. aki éppen egy passz elkapására koncentrál. 28. egyenruhában van. e. A játék-órának képesnek kell lennie visszaszámolni egyaránt 25 másodpercről és 40 másodpercről nullára. aki éppen egy rúgás után a levegőben lévő labda elkapására. SZAKASZ: Védtelen játékosnak számít egy olyan játékos. 2. aki a fizikai helyzete és figyelmének összpontoítása miatt különösen sérülésveszélyes helyzetben van. SZAKASZ: A stadionban a pálya mindkét végén kell lennie egy jól látható játék-órának (“Playclock”). aki egy passz eldobásának a mozdulatsorát hajtja végre. Védtelen játékos 2. amely a mérkőzés 48 percét méri. Egy olyan játékos. hogy a labda halottá vált. 13. hogy automatikusan 40 másodpercre tudják állítani és elindítani. és nevezve van a következő mérkőzésre. 27. Az a visszahordó játékos. PARAGRAFUS: Gáncsolás 2. Megjegyzés: a magyarországi mérkőzéseken nem kötelező a látható játék-óra a támadóidő mérésére. Egy játékos. 14. c. amikor egy játékos szándékosan használja a lábát az ellenfél akadályozására. 27. vagy éppen ez után van. SZAKASZ: Kerettag egy olyan személy. d. Az a játékos. Példák a védtelen játékosokra: a. 29. PARAGRAFUS: Időmérő eszközök Mérkőzés óra 2. 46 .

amíg a labdát egy szabály halottá nyilvánítja. SZAKASZ: A „pálya” az oldalvonalak és a gólvonalak közötti terület.R. vagy addig. 2. b. c. A futójáték tartalmaz egy futást. akkor a futójátéknak ott lesz a végpontja (Szabály 2-25-8). 31. d. Futó kísérlet és a futás 2. PARAGRAFUS: A pálya részei Játéktér 2. 4. vagy szabályos előre-passz játék. 1.: Egy új futójáték kezdődik. SZAKASZ: A játéktér a határvonalakon belüli terület. SZAKASZ: Egy „scrimmage”-rúgás kísérlet időtartama a labda szabályos „snap”-jétől a labdának egy játékos általi birtokba vételéig tart. amely nem egy szabályos szabadrúgás. vagy elfogásáig („interception”) tart. vagy azt a szabályok halottá nyilvánítják. amíg a labdát egy szabály halottá nyilvánítja. 3. vagy visszaszerzi a labdabirtoklást. 2-30-4-I és II). 30. beleértve a határvonalakat és a csapatok számára fenntartott területet. 47 . elnem-kapásáig („incomplete”). vagy egy szabálytalan előre-passzal. amikor egy játékos a labdát birtokba veszi. 30. vagy addig. 30.: Ha a labdavivő elveszti a labdabirtoklást a labda elejtésével (“fumble”). SZAKASZ: Egy szabadrúgás kísérlet időtartama a labda szabályos elrúgásától a labdának egy játékos általi birtokba vételéig tart. SZAKASZ: a. ahol a labdavivő elveszti a labdabirtoklást. 31.: Egy futójáték minden olyan élő-labda akció. “scrimmage”-rúgás.30.) A pálya 2. egy hátra-passzal. 30. (Kivétel: pályán kívül lévő elkerített részek. „Scrimmage”-rúgás kísérlet 2.: A futás a futójáték egyik része: azon időtartam. 31. SZAKASZ: Egy szabályos előre-passz kísérlet időtartama a „snap”-től a labda elkapásáig. PARAGRAFUS: Akciófajták Előre-passz kísérlet 2. Szabadrúgás kísérlet („Free kick”) 2. (A. valamint egy “szabad-labda”-időszakot. mielőtt a labdát újra birtokba veszi egy játékos. valamint az azok feletti teret is. 2. amíg a labdavivő egy labdát birtokol. 1.

31. PARAGRAFUS: “Három-és-egy alapelv” 2. b. amikor egy játékos. függetlenül attól. Oldalzóna 2.: Egy csapat célterülete az a célterület. amely az ellenfelet arra sarkallja. SZAKASZ: Verekedés minden olyan kísérlet. b. beleértve a célterületeket is. nézőtér. PARAGRAFUS: Verekedés 2. kézzel.R. vagy rúgására karral. csarnok. SZAKASZ: A pálya környezete az a terület. ha a szabálytalanság büntetésének definíciója nem határozza meg a végrehajtás pontját („enforcement spot”). 32. SZAKASZ: A pálya talaja az az anyag. hogy történt-e kontaktus. 31.: egy kísérlet az ellenfél megütésére.: minden olyan sportszerűtlen viselkedés az ellenfél irányába. (Kivétel: az eredményjelző nem része a pálya környezetének). vagy lábbal. 1. SZAKASZ: A “Három-és-egy alapelv” a büntetések kimérésének az alapelve és akkor alkalmazandó. a gólvonal. 8-6-1-I).: A gólvonal. Pálya környezete 2. Pálya talaja 2. 8-5-1-VII és A. edző. amelyet körbevesz a stadion. hogy megbosszulja azt verekedéssel. (Szabály 9-2-1 és 9-5-1-ac) 33. vagy bármilyen más építmény. de nem csak ezeket beleértve: a. 5. amivel a pálya fedve van.: A célterület egy téglalap alakú terület a pálya két végén. 4. 32. az oldalvonalak és az alapvonal által határolt területen. SZAKASZ: Az oldalzóna a „hash mark” és az ahhoz közelebbi oldalvonal közötti terület. Ilyen cselekmény többek között. kerítés. 3. 33. (A.R. amelyet az adott csapat védelmez. 31.Célterület („End zone”) 2. Ennek az elvnek az alkalmazását a Szabály 10-2-2-c pontja írja le. c. valamint az oldalvonal és a gólvonal metszéspontján álló bója a célterület része. 31. vagy mezt viselő kerettag megpróbál megütni egy ellenfelet valamilyen harcias szándékkal és az semmilyen kapcsolatban nincs a football-al. vagy borítás. 1. 48 . 6. SZAKASZ: a.

A tackle box megszűnik.: f. A vendég csapat kijelölt csapatkapitánya választ először a feldobáskor.: A „referee” három perccel a mérkőzés tervezett kezdete előtt a félpályánál a két csapat maximum négy csapatkapitánya és egy másik játékvezető jelenlétében pénzfeldobással eldönti a kezdés jogát. 1. A pénzfeldobás akkor kezdődik.: A pénzfeldobás alatt a csapatok kötelesek a számukra kijelölt csapatterületen. b. 3.: Minden félidő kirúgással kezdődik. amikor a labda elhagyja azt. oldalról a “snapper”-től öt yardnyira meghúzott és az oldalvonalakkal párhuzamos egyenesek.34. opciót választotta.: A pénzfeldobás győztese az alábbiak közül köteles egyet választani: 1. vagy 2. akkor az ellenfél választása után a fennmaradó opciók valamelyikéből is választania kell (fenti 1. 2. 49 . vagy 2. PARAGRAFUS: Játékrészek kezdete Első és harmadik negyed 3. SZAKASZ: a. amikor a csapatok kijelölt kapitányai a 9-yardos vonalon belülre lépnek és akkor van vége. SZAKASZ: a. amelyiket a győztes nem választotta. időbeli tényezők és cserék 1. hogy melyik csapat végezze el a kirúgást. Megjelölni. (Lásd diagram a Szabálykönyv 11. 1. (Pontos leírás a Függelék D pontjában – 124. amikor a csapatkapitányok visszatérnek a 9-yardos vonalhoz. opció). Ha a pénzfeldobás győztese a fenti 3. A pénzfeldobás vesztese ezután a fenti 1. vagy a 9–yardos vonalak és az oldalvonal közötti területen tartózkodni. Elhalasztani a választását a második félidőre. oldal) b. SZAKASZ: Az első és második. A második félidő előtt a “Referee” megkérdezi a csapatok második félidei választásait. valamint az A-csapat alapvonala határol. oldalán). Megjelölni. Szerelési zóna (“Tackle box”) 2. hogy melyik gólvonalat fogja védeni a csapata. e. 1. A szerelési zóna (“tackle box”) egy négyszög alakú terület. c.: Második és negyedik negyed 3. 2. valamint a harmadik és negyedik negyedek között a csapatok térfelet cserélnek és az ellenkező gólvonalat fogják védeni. 1. BÜNTETÉS: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból [S19] d. SZABÁLY Játékrészek. 3. 34. opció valamelyikéből választ. melyet a neutrális zóna.

: b.és B-csapat jelölése ugyanaz. miután a labdabirtoklás joga már egyszer felcserélődött a kísérlet során. f. 50 . 3. Mindazonáltal az A-csapat nem érhet el újabb „first down”-t (“First & 10”). Ha további hosszabbításokra kerül sor.: Birtokolt támadássorozat: mindkét csapat megkapja a labdát egy birtokolt támadássorozat során addig. vagy azon belülről. hogy a támadók a birtokolt támadássorozatot az ellenfél 25-yardos vonaláról kezdik. amíg az adott csapat pontot szerez. azon a térfélen. SZAKASZ: A Szövetség hosszabbításokra vonatkozó szabályait akkor kell alkalmazni. kivéve. vagy ameddig nem tud egy újabb első kísérletet („first down”) szerezni.R. amelyek során mindkét csapat az ellenfél 25-yardos vonalán (feltéve. kivéve ha a támadó csapat a labdát annak játékra alkalmassá nyilvánítása előtt máshová nem teteti a „hash mark”-okra vagy azon belülre. 2. ahol az előző negyed végén volt. vagy egymást kioltó szabálytalanságok. akkor őt illeti meg az első választás joga minden második hosszabbítás alkalmával. A „snap”-et a 25-yardos vonal közepéről kell elvégezni. mint a Szabály 2-27-1 pontjában. A. (A.: A labdát a gólvonalakhoz és az oldalvonalakhoz viszonyítva pontosan ugyanarra a helyre kell helyezni. d. amikor az eredmény döntetlen a négy negyed lejátszása után. hogy a saját csapatterületükre menjenek vissza. A „referee” a két csapat maximum négy csapatkapitánya és egy másik játékvezető jelenlétében pénzfeldobással eldönti a kezdés jogát.: a játékvezetők a rendes játékidő letelte után azonnal utasítják mindkét csapatot. 3-1-3-I-IX). A labdabirtoklás joga. ahogy azt a fenti (e) pontban szabályozzák. úgy. Extra játékidő (hosszabítás) 3. c. A labdát annak játékra alkalmassá nyilvánítása után már csak egy csapatidőkérés árán lehet máshova helyeztetni. ha a B-csapat szerez pontot (nem „try”-kísérlet közben). A pénzfeldobás győztese nem halaszthatja el a választást és az alábbiak közül köteles egyet választani: 1.: Pontszerzés: A játékidő és a hosszabbítás során több pontot elérő csapat lesz a mérkőzés győztese. hogy azt egy büntetés másként nem rendeli) „snap”-pel hozza játékba a „hash mark”-on.: Extra játékidő (hosszabbítás): egy hosszabbítás két birtokolt támadássorozatból áll. kivéve ha ezt megelőzi egy A-csapat által elkövetett szabálytalanság.a. A játékvezetők összegyűlnek a félpályánál és átbeszélik a hosszabbításra vonatkozó szabályokat. A pálya melyik végét használják a csapatok a hosszabbítás során mindkét birtokolt támadássorozathoz.: a pénzfeldobás vesztese a győztes által nem választott opciót kell meghatározza az első hosszabbításra. Támadás.: a játékvezetők a pálya közepére kísérik a csapatkapitányokat (Szabály 3-1-1) a pénzfeldobáshoz. A labda élő marad a labdabirtoklás cseréje után mindaddig. b. e. A vendég csapat kijelölt csapatkapitánya választ először a feldobáskor. míg azt halottá nem nyilvánítják. a kísérlet száma és a megteendő távolság változatlan marad. 1. A hosszabbításban is a rendes játékidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi kivételekkel: a. ha az visszaszerzi a labdát. amelyiket a pénzfeldobásnál megjelöltek. A hosszabbításban mindkét csapat azonos számú birtokolt támadássorozatot vezethet. vagy védekezés.

: Egyetlen negyed sem tekinthető befejezettnek. [S14] b. bármelyik csapat is a vétkes (Kivéve: kirívóan durva személyi hiba („personal foul”). 2. Időkérések: Mindkét csapatnak egy-egy lehetősége van az időkérésre minden hosszabbításban. Az első és második negyed (első félidő).: A félidők közötti szünet 20 perc. A hosszabbítások között kikért időkérésekkel a következő hosszabbítást terhelik. amelyek halott-labda szabálytalanságként kerülnek büntetésre. SZAKASZ: A mérkőzés megkezdése előtt a játékrészek és / vagy a szünetek hossza a játékvezető („referee”) által lerövidíthető. valamint a harmadik és negyedik negyed (második félidő) között egy perces szünetek vannak. A csapatidőkérést nem lehet meghosszabbítani a médiák kérésére. A hosszabbításban a büntetéseket a szabályok értelmében törölni kell.): 1. A rendes játékidőben fel nem használt időkéréseket nem lehet átvinni a hosszabbítás(ok)ra. a következő kísérlet során lesznek végrehajtva). 2. Szabálytalanságok a labdabirtoklás cseréje után (A. (A. (Kivétel: Az első és második. halott-labda személyi hiba („personal foul”) és olyan élő-labda szabálytalanságok. PARAGRAFUS: Játékidő és Játékmegszakítás Játékrészek hossza és a Játékmegszakítások 3. A hosszabbítás(ok) akkor kezdődnek.R. A játékrészeket úgy kell lerövidíteni. SZAKASZ: Egy mérkőzés teljes hossza 48 perc. 1. 51 . ha a rövidítésre még a mérkőzés megkezdése előtt került sor. amíg a labda nem vált halottá és a „referee” nem nyilvánítja a negyedet befejezettnek. hogy azok egyenlő hosszúságúak legyenek. 2.g. [S2] Időmérés korrekciója 3. Ugyan nem szabálytalan.: A hosszabbítás harmadik játékrészétől kezdve a TD-t elérő csapatnak kötelessége 2-pontos „try”-kísérletet megpróbálnia. A csapatok a mérkőzés előtt kölcsönösen megegyezhetnek a módosításról. akkor a szabálytalanságok kioltják egymást és a kísérletet nem kell megismételni. 3.: h. A félidők közötti szünet azonnal megkezdődik a játékrész vége után a “referee” „órindítás”-jelére. ha véleménye szerint a sötétedés veszélyeztetheti a mérkőzés befejezését.: A mérkőzés során bármikor lerövidíthető a hátralévő játékrészek és a szünetek hossza a két vezető edző és a játékvezető („referee”) közös megegyezése után. valamint a harmadik és negyedik negyedek közötti 1 perces szünetek média-időkéréssel meghosszabbíthatók.) a. Szabálytalanságot elkövető csapat által szerzett pontokat törölni kell. amikor a labdát először snap-pel játékba hozzák 2. Ha mindkét csapat szabálytalankodik és a B-csapat nem szabálytalankodott a labdabirtoklás cseréje előtt. 3-1-3-X). „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanság. 2. 3-1-3-XI-XIV. a. A média időkérés csak a hosszabbítások közötti időszakban engedélyezett. de ilyenkor az A-csapat 1-pontos „try”-kísérlete nem fog pontot eredményezni. amely négy egyenként 12 perces játékrészre van osztva. A hosszabbításban fel nem használt időkéréseket nem lehet átvinni a következő hosszabbítás(ok)ra.R.

R. akkor az órát megfelelően korrigálhatják. ahol Videóbíró is közreműködik. (Kivétel: Szabály 8-32-a) Időmérő berendezések 3.) 2. hogy a labda halottá vált.: g. Ha a játék-órával („play clock”) mért felkészülési időt (25-.: A negyedet meg kell hosszabbítani. akkor a mérkőzés óráját („game clock”) azonnali hatállyal helyreállíthatja és a megfelelő módon indíthatja. A mérkőzés óráját („game clock”) nem állítják meg. 3-2-3-I-VIII): 1. ha a 25-másodperces órát elindították a Szabály fenti f pontjával ellentétben. b.: Ha egy TD-t érnek el a kísérlet során.: e. amíg a kísérlet mentes nem lesz a Szabály 3-2-3-a pontjában felsorolt 1-es. hogy pontosan ismernék a mérkőzés óráján eltelt időt). ha a negyedből kevesebb. A játék-órát („play clock”) nem kell elindítani. amelyet egy asszisztens kezel az egyik kijelölt játékvezető felügyelete mellett. hogy mennyi idő telt el. (A.: h. Ha a „referee” pontosan tudja. és 3-as eseményektől. vagy egy játékvezető egy hibás jelzéssel halottnak nyilvánítja a labdát. Negyedek meghosszabbítása 3. mint 25/40 másodperc van hátra. A játék-órán („play clock”) történt hibákat a „referee” javíthatja. b. ha a kísérlet során. 2. 3. a “back judge”. 2-es. de csak abban a játékrészben.: c.: d. SZAKASZ: a. amelyikben a hiba történt.: f. Egy büntetést elfogadnak egy élő-labda szabálytalanság(ok) után (Kivétel: Szabály 10-2-5-a). Ha nem szándékos sípszó hangzik el. Ha „offsetting” (egymást kioltó) szabálytalanságok történtek. ha a büntetést a labdát birtokló csapat követte el és a szabálytalanság büntetési tétele kísérletvesztést is eredményez. vagy a “side judge” méri.b. akkor a játék-óra 40 másodperctől elkezd visszaszámolni. c. akkor a játékórát újra kell indítani. 52 . vagy egy olyan órával mérik. (Szabály 2-29-2).: Ha bármilyen időmérési hibát észlelnek a mérkőzés órájának („game clock”) kezelése során. a mérkőzés óráját pedig a Szabály 3-2-4-b pontjában leírtak szerint kell újra elindítani. egy időntúli kísérlet erejéig.R. Amikor egy játékvezető jelzi. 4. ott az időváltoztatásokat a a Szabály 12-3-5 pontja szabályozza. amely alatt az idő lejárt. és ezután ezt az órát újra kell indítani. akkor a játékrészt meg kell hosszabbítani a „try”-kísérlet erejéig. 2. vagy 40 másodpercet) a csapatokon kívülálló okok miatt kell félbeszakítani (anélkül. SZAKASZ: a. 3.: 40-másodperces játék-óra („play clock”): 1. A játékidőt mérő óra fajtáját a mérkőzés rendezői határozzák meg. 3-2-3-VIII. amely alatt az idő lejárt egy. Azokon a mérkőzéseken.: Mérkőzés órája („game clock”): A játékidőt egy stopperórával a “line judge”. vagy több feltétel teljesül az alábbiak közül (A.: További időntúli kísérleteket kell játszani mindaddig. A negyedet nem hosszabbítják meg. a “field judge”.

akkor „referee” jelezni fogja (egyik nyitott tenyerével a feje felett pumpáló mozdulatokkal). Videóbíró használata esetén 12. d.: 25-másodperces játék-óra („play clock”): Ha valamelyik játékvezető jelzi a mérkőzés órájának megállítását a következő okok valamelyike miatt. Pontszerzés esetén 9. ha az futott.Ha a 40 másodperces óra nem indult el. majd jeleznie kell (mindkét nyitott tenyerével a feje felett pumpáló mozdulatokkal) a 40 másodperc visszaállítását a játékórán és annak újbóli elindítását. a játékvezetők. A támadó csapat játékosának sérülése esetén. Mérések (“Measurement”) 6. amikor a “Referee” időt kért – ebben az esetben a mérkőzés órája a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor fog újra elindulni. vagy az óra kezelőjének hibáján kívüli ok miatt (pl. Büntetés végrehajtása 2. 3. akkor erről a „referee”-nek értesítenie kell mindkét vezetőedzőt és mindkét órát ki kell kapcsolni.: Berendezések (órák) meghibásodása: Ha egy látható 25/40-másodperces óra (a pálya két végén) elromlik. az óra meghibásodása). Csapat időkérés 3. Média időkérés 4. Egyéb adminisztratív szünet esetén Amint lehetséges a játék folytatása a “Referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát [S1] és elindítja a 25-másodpercet mérő játék-órát. vagy a visszaszámolást meg kell szakítani valamilyen. Ha a 40-másodperces óra fut és bármilyen ok miatt 20 másodperc eltelte után még nem tudták játékra alkalmassá nyilvánítani a labdát. (Szabály 3-3-2f) c. Az IFAF égisze alatt lejátszott mérkőzéseken a fent leírtak szerinti eljárásokat kell alkalmazni!!!! 2. akkor a “referee”-nek meg kell állítania a mérkőzés óráját („game clock”). Amint lehetséges a játék folytatása a „referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát [S1] és elindítja a 25-másodpercet mérő játék-órát. kivéve. Minden játékrész kezdése esetén 10. A mérkőzés órája “snap”-kor fog újraindulni. A játék-óráját 40 másodpercre kell állítani. Labdabirtoklás cseréje 7. hogy a játék-órát 25 másodpercre kell beállítni: 1. Egyik csapat birtokolt támadássorozatának kezdete esetén a hosszabbításban 11. akkor a “Referee”-nek játékvezetői időt kell kérnie és el kell rendelni a játék-óra beállítását 25 másodpercre. MEGJEGYZÉS: Az EFAF és az MAFSZ égisze alatt lejátszott mérkőzések során csak (az eddigi gyakorlatnak megfelelően) a 25-másodperces órát használjuk. 53 . amennyiben a védekező csapat egyik játékosa sérül meg. 5. Rúgó-kísérlet után 8.

kivéve a félidei szünetet. amikről a Szabálykönyv nem rendelkezik.3. a mérkőzés órája akkor indul. SZAKASZ: a. (A.: A játékvezetőnek az időkérés jelét kell mutatni. Ezután az órát azonnal megállítják egy játékvezető jelzésére. akkor a játékvezetőknek nem szabad figyelemmel lenniük az időkérési szándékra. c. b. A fentebb leírt (a) pont szerint indul a mérkőzés órája ismét. Óra indítása és megállítása 3. akkor a mérkőzés órája “snap”-re indul újra: 1. ha a kísérletet megismétlik – ebben az esetben a mérkőzés órája akkor indul. kivéve. vagy amikor a gólvonalat keresztezte a labda. (Szabály 3-3-4). c. amikor a labdát szabályosan játékba hozták (“snap”). amikor a labdát a szabályok értelmében halottá nyilvánították. b.1. 2. vagy a “referee” egy korábbi jelzésére. A mérkőzés órája („game clock”) nem fut “try”-kísérlet alatt. vagy egy “safety” után. Minden más “scrimmage”-kísérlet esetén a mérkőzés órája akkor indul újra. (Kivétel: ha az A-csapat “fumble”-ja előre történt. 3. SZAKASZ: a.: “Scrimmage”-kísérlet: Ha a játékrész egy “scrimmage”-kísérlettel kezdődik.: Pontszerzés után: A mérkőzés óráját meg kell állítani egy játékvezető jelzésére egy TD. akkor a mérkőzés órája a „referee” jelére indul. miután a B-csapat egyik játékosa szabályosan megérintette azt a saját célterületén. A többi játékvezetőnek meg kell ismételnie az időkérés jelét. A “referee” nyilatkozhat úgy és kérhet időkérést magának tetszés szerint. vagy a “referee”.: Amennyiben egy csapatnak nincs több időkérésre lehetősége. egy “fumble”-t. amikor a labdát szabályosan játékba hozták (“snap”) (Szabály 3-3-2-d). vagy egy hátra-passzt a pályán kívülinek nyilvánítanak. d. amikor a labdát szabályosan játékba hozták (“snap”). vagy időkérést kért az egyik csapat. amennyiben azt a szabályok megkövetelik az óra megállítását. egy mezőnygól. 3-3-2-I-IV). mint két perc van hátra a félidőből és az A-csapat labdavivőjét. PARAGRAFUS: Időkérések: Az óra indítása és megállítása Időkérés 3. ha olyan előre nem látott események történtek. 3-3-1-IV). vagy a hosszabbításban (A.: Szabadrúgás („Free-kick”) : A szabadrúgás után az óra akkor indul egy játékvezető jelzésére. a negyed meghosszabbítása esetén. (Szabály 3-3-2-e). amennyiben kevesebb. amikor a labdát szabályosan megérintették a pálya területén.: Indítás „snap”-re: Az alábbi helyzetek mindegyikében a mérkőzés óráját meg kell állítani egy játékvezető jelzésére.3.R.: Amint a mérkőzés elkezdődik a játékosok nem gyakorolhatnak labdával a pályán vagy a célterületen.) 54 . “Touchback” 2. Ha a következő kísérlet “snap”-pel indul.R.

e.:

f.

3. a B-csapat első kísérletet szerez és ténylegesen ők fogják “snap”-elni a labdát a következő kísérletnél (A.R. 3-3-2-V). 4. sikertelen előre-passz (“incomplete”) esetén. 5. csapatidőkérés után. 6. a labda szabálytalanná válása esetén. 7. kötelező felszerelés viselésének elmulasztása (Szabály 1-4-4), vagy szabálytalan felszerelés viselése estén (Szabály 1-4-7). 8. szabályos rúgó játék végén. 9. visszarúgás esetén. 10. egy olyan “scrimmage”-rúgás esetén, amelyet a neutrális zóna előtt rúgtak el. 11. ha az A-csapat “scrimmage-kick” formációban egy “delay of game” szabálytalanságot követ el. 12. Amikor a negyednek vége van. Az óra indítása a „referee“ jelére: Az alábbi helyzetek mindegyikében a mérkőzés óráját meg kell állítani egy játékvezető jelzésére. Ha a következő kísérlet „snap“-pel indul, akkor a mérkőzés órája a „referee“ jelére indul újra (a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor): 1. az A-csapat újabb első kísérletet szerez a kísérlet során, vagy egy büntetés következtében. 2. az A-csapat “fumble”-ja a pályát a “fumble” pontjához képest előre hagyja el. 3. amennyiben több, mint két perc van hátra a félidőből, és az A-csapat labdavivője, egy “fumble” vagy egy hátra-passz a pályán kívülinek lett nyilvánítva. 4. egy büntetés végrehajtása miatt. (Kivétel: Szabály 3-4-4-c) 5. egy vagy több játékos, vagy játékvezető sérülése miatti időkérés esetén. (A.R. 3-3-5-I-V). 6. vétlen sípszó esetén. 7. távolságmérés esetén. 8. ha mindkét csapat felelős azért, hogy a labdát ne lehessen játékra alkalmassá nyilvánítani. (A.R. 3-3-1-III). 9. ha egy élő-labda egy játékvezető birtokába kerül. 10. vezetőedzői konferencia esetén, vagy “challenge” esetén, amikor a felvételeket visszanézik. 11. a “referee” média időkérést hirdet ki. 12. a “referee” tetszése szerinti időkérés esetén. 13. a “referee” döntése alapján, amennyiben az sportszerűtlen zaj miatt történt. (Szabály 9-2-1-b-6). 14. ha egy szabálytalan passzt dobtak el az óra megállítása céljából. (A.R. 73-2-II-VII). (Kivétel: Szabály 3.4.4.c) 15. a “referee” megszakítja a 40/25 másodperces játék-óra működését. A “snap” hatályon kívül helyezi az óra jelre való indulását. Bármikor, ha egy olyan eset történik, amikor a mérkőzés órája a “referee” jelére indulna (Szabály 3-3-2-e) egyidőben egy olyan esettel, amikor az óra “snap”-re indulna (Szabály 3-3-2-c és Szabály 3-3-2-d), akkor a mérkőzés óráját a “snap”kor kell elindítani.

55

Mérkőzés felfüggesztése
3. 3. 3. SZAKASZ: a.: Abban az esetben, ha a körülmények a mérkőzés lefolytatását veszélyeztetik, a „referee” a saját jogkörében átmenetileg felfüggesztheti a mérkőzést. b.: Ha a mérkőzés felfüggesztésre kerül egy olyan személy miatt, aki nem tartozik a szabályok hatálya alá, vagy egy olyan dolog miatt, amely nem szerepel a Szabálykönyvben és nem lehet folytatni a játékot, akkor a „referee“: 1. Megszakítja a játékot és a csapatokat a nekik kijelölt helyre utasítja. 2. Jelenti a problémát a mérkőzés rendezőségének. 3. Elrendeli a mérkőzés folytatását, ha minden körülményt megfelelőnek ítél. c.: Ha a mérkőzés a Szabály 3-3-3-a vagy b pontjaiban leírt okok miatt szakadt félbe a negyedik negyed vége előtt és nem tudják befejezni azt, akkor a következő négy lehetőségből kell választani: 1. Folytatni a mérkőzést egy későbbi időpontban. 2. Befejezettnek nyilvánítani a mérkőzést és megállapítani a végeredményt. 3. Megsemmisíteni a pályán elért eredményt. 4. Lezárni a mérkőzést. A megfelelő opció kiválasztása a Versenybizottság feladata, ha mindkét csapat azonos szövetség tagja. Ha két különböző szövetség tagjai az érintett csapatok, akkor a szövetségek képviselőiből összeállított bizottságnak kell meghoznia a döntést a fenti lehetőségek közül a vezetőedzőkkel történt egyeztetés után, az érintett csapatok képviselőinek egyetértésével. Amennyiben a mérkőzést befejezettnek nyilvánították, akkor a határozatnak tartalmaznia kell a megállapított végeredményt is. (Szabály 8-1-2) d.: Ha a mérkőzés a Szabály 3-3-3-a vagy b pontjaiban leírt okok miatt szakad félbe a negyedik negyed vége után és nem tudják befejezni azt, akkor a mérkőzés végeredménye döntetlen lesz. A mérkőzés végeredménye az utolsó befejezett játékrész végén aktuális eredmény lesz. (Megjegyzés: Olyan mérkőzésen, ahol az eredmény nem lehet döntetlen – például a rájátszás során - a Szövetség feladata a mérkőzés befejező időpontjának és helyének meghatározása) e.: Egy felfüggesztett mérkőzést, ha folytatják, ugyanazzal a hátralévő idővel, ugyanabban a pozícióban, feltételekkel, megteendő távolsággal és kísérletszámmal és a játékosok játékjogosultságával kell folytatni, ahogy az a felfüggesztéskor volt.

Csapat időkérés
3. 3. 4. SZAKASZ: Amikor az időkérési lehetőségek még nincsenek kihasználva, egy játékvezetőnek el kell fogadnia az időkérést, ha azt bármely játékos, vagy a vezetőedző kéri, amikor a labda halott. a.: Minden csapatnak félidőnként 3-3 csapat-időkérése van. b.: A labda halottá nyilvánítása után és a következő „snap” előtt egy szabályos (pályára lépő) cserejátékos is időt kérhet, ha a 9-yardos vonalak között tartózkodik. (A.R. 3-3-4-I). c.: Egy játékos, aki az előző kísérletben részt vett időt kérhet a labda halottá nyilvánítása után és a következő „snap” előtt, akkor is, ha nincs a 9-yardos vonalak között. (A.R. 3-3-4-I).

56

d.:

e.:

A vezetőedző, aki a csapat, vagy az edzők számára kijelölt területen, vagy annak közelében tartózkodik időt kérhet a labda halottá nyilvánítása után és a következő „snap” előtt. Egy játékos, egy pályára lépő cserejátékos, vagy a vezetőedző egy edzői megbeszélést kérhet a „referee”-től, ha a vezetőedző véleménye szerint a szabályokat nem megfelelően alkalmazták. Ha a szabályok alkalmazását nem változtatták meg, akkor az edző csapatát csapat időkéréssel, vagy - ha nincs több időkérésük - időhúzás-büntetéssel („delay of game”) sújtják. 1. Csak a „referee” állíthatja meg az órát vezetőedzői megbeszélés összehívására. 2. A vezetőedzői megbeszélés kikérése a következő „snap” vagy szabadrúgás előtt lehetséges, illetve a második és a negyedik negyed vége előtt (Szabály 5-2-9 és Szabály 11-1-1). 3. A vezetőedzői megbeszélés után egy teljes csapat időkérés engedélyezett, ha a játékvezetők valamelyik csapatot időkéréssel sújtották.

Időkérés sérülés után
3. 3. 5. SZAKASZ: a.: Játékos(ok) sérülése esetén: 1. Egy játékvezető saját hatáskörében időkérést jelez és a sérült játékos(ok)nak el kell hagynia a mérkőzést. A sérült játékosnak legalább egy kísérlet idejére el kell hagynia a mérkőzést. Amikor kérdéses, akkor a játékvezetők időt fognak kérni egy sérült játékos számára. 2. A játékos(ok) addig nem térhet vissza a játékba, amíg meg nem kapja az arra kijelölt hivatalos egészségügyi személyzet engedélyét. 3. A játékvezetőknek és az edzőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az esetleges agyrázkódásra utaló jelekre. (Pontos leírás a Függelék C pontjában – 122. oldal) 4. Bármikor ha egy résztvevő (játékos vagy játékvezető) vérzik, véres lett a felszerelése, vagy véres lett a fedetlen bőre, akkor a játékosnak, vagy a játékvezetőnek a csapatok számára fenntartott helyre kell mennie és a megfelelő egészségügyi ellátásban kell részesíteni. Addig nem térhet vissza a játékba, amíg meg nem kapja az arra kijelölt hivatalos egészségügyi személyzet engedélyét. (A.R.3-3-5-I-VII.) b.: A sérülések szimulálása miatti lehetséges időhúzások megelőzősére a szabálykönyv Etikai Kódexe szigorúan felszólít minden résztvevőt a szimulálások megelőzésére. (Edzők Etikai Kódexe, h pont) c.: Egy sérülés miatti időkérés lehetséges egy csapat-időkérés után. d.: A „referee” fog kihirdetni egy játékvezetői időkérést egy játékvezető sérülése esetén. e.: A védő csapat egyik játékosának sérülése esetén kért időkérés után a kísérlet óráját (játék-órát) 40 másodpercre kell állítani.

Időkéréssel kapcsolatos szabályszegés
3. 3. 6. SZAKASZ: Ha egy csapat egy kísérlet közben összeütközésbe kerül a Szabály 1-4-7, Szabály 14-8 vagy Szabály 9-2-2-d pontjaival; vagy amikor halott a labda összeütközésbe kerül a Szabály 3-3-4-e pontjaival, akkor a csapatot időkéréssel kell sújtani a végrehajtási pontban („succeeding spot”). (Szabály 3-4-2-b).

57

Időkérések hossza
3. 3. 7. SZAKASZ: a.: Bármely játékos, vagy vezetőedző által kikért csapat-időkérés hossza, nem lehet több, mint 1 perc 30 másodperc. (Kivétel: Szabály 3-3-4-e-3) Ez magába foglalja a 25 másodperces (játék-óra) intervallumot is. b.: Élő TV-közvetítés során a csapatidőkérés hossza lehet 30 másodperc plusz a 25 másodperc (játék-óra) időtartama. c.: A vezetőedző kérhet bármikor egy olyan csapat-időkérést, melynek időtartama 30 másodperc. Ezt a vállak megérintésével kell jeleznie közvetlenül az időkérés kikérése után. d.: Más esetekben egyetlen időkérés sem lehet hosszabb, mint amit a játékvezető szükségesnek tart az időkérés eredeti céljának eléréséhez, beleértve médiaidőkérést is, de meg lehet hosszabbítani egy időkérést és minden lehetőséget meg kell adni a sérült játékos ellátására. (Az ’A’ Függelék tartalmazza a sérült játékos esetén alkalmazandó irányelveket – 119. oldal) e.: Ha a csapat kikérte a normál 90 másodperces időkérését és még 60 másodperc letelte előtt kéri a játék folytatását, akkor amennyiben az ellenfél is jelzi, hogy készen áll a folytatásra, a “referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát. f.: A játékvezetői időkérés hossza az aktuális körülményektől függ. g.: A pályán lévő csapatkapitánynak meg kell mondania a választását büntetés kiszabása, vagy elvetése kérdésében, mielőtt időkérés során Ő, vagy csapattársai elkezdenek az edzőkkel konzultálni. h.: A játék megszakítása nem lehet egy percnél hosszabb „safety”, „try”, vagy sikeres „field goal” után. Ezt az időt meg lehet hosszabbítani média-időkérés miatt.

A „referee” értesítése
3. 3. 8. SZAKASZ: Egy kikért teljes csapat-időkérés (Szabály 3-3-7-a) során 1 perc letelte után a „referee” figyelmezteti mindkét csapatot. 5 másodperccel később játékra alkalmasnak nyilvánítja a labdát. Egy 30-másodperces időtartamra kikért időkérés (Szabály 3-3-7-b és c) során 30 másodperc után a “referee” figyelmezteti a csapatokat, majd 5 másodperccel később játékra alkalmasnak nyilvánítja a labdát. a.: Amikor egy csapat kikérte az adott félidőre vonatkozó harmadik időkérési lehetőségét, a “referee” értesíti erről a pályán lévő csapatkapitányokat és a vezetőedzőt. b.: Abban az esetben, ha a mérkőzés során nincs jól látható mérkőzésóra, a „referee” figyelmezteti a csapatkapitányokat és a vezetőedzőket, amikor a félidőből hátralévő idő körülbelül két perc (“Two-minute warning”). Erre az időre a mérkőzésórát megállítják. 1. A játék-óra nem állítható meg ekkor. 2. A mérkőzés órája a „snap”-re indul a figyelmeztetés után. c.: Abban az esetben, ha a mérkőzés során nincs jól látható mérkőzésóra, a „referee”, vagy egy kijelölt Őt képviselő személy értesíti a csapatkapitányokat és a vezetőedzőket a hátralévő időről minden alkalommal, amikor az órát a szabályok szerint meg kell állítani. Ebben az esetben a csapat egy képviselője elhagyhatja a csapat számára kijelölt területet, hogy továbbítsa az időre vonatkozó információkat.

58

függően az adott körülményektől (Az eredeti NCAA szabálykönyvben hibásan 30 és 25 másodperc szerepel). SZAKASZ: a. szándékosan előrébb vinni a labdát. ha valamelyik csapat egyértelműen sportszerűtlen taktikával kísérli meg az időhúzást. (Szabály 7-1-5-a-3). 3.: A mérkőzés rendezőinek felelőssége a játéktér és a célterület kiürítése a megjelölt időpontra a félidők elkezdéséhez. a védekező csapat olyan bekiabálásai.: A mérkőzés folyamán a játékvezetőknek következetesen kell játékra alkalmasnak nyilvánítani a labdát. BÜNTETÉS: 10 yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S21] (Kivétel: A „referee” eltörölheti a büntetést. olyan cselekedet a védekező csapat részéről. Szabály 3-3-4-e vagy Szabály 9-2-2-d pontjait. miután az halottá vált. vagy egyéb más rendezvény résztvevői a rendezőség felelőssége alá tartoznak és nem adhatnak okot a későbbi kezdésre. A játék-óra a visszaszámlálást a szabályok szerint 40-. ünnepi beszédek. vagy elindítását bármikor. 4. ha a “referee” elrendeli a játékot (A. a kísérlet elindítása mielőtt a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. ha a késés a rendezőség hibáján kívüli ok miatt történik. vagy az óra lefuttatását. 3. ha a játék-óra :00 másodpercet mutat. (A. PARAGRAFUS: Időhúzás / Idővel kapcsolatos taktika A félidő kezdésének késleltetése 3. hogy az órát a „snap”-re indítják. vagy 25-másodpercről fogja megkezdeni. Abban az esetben. amelyek akadályozzák a támadók kommunikációját.) Szabálytalan időhúzás 3. BÜNTETÉS: 15 yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S21] b. SZAKASZ: A “referee” elrendelheti a mérkőzés órájának („game clock”). ha mindkét csapat késlelteti a pályára lépést. előadások. ha a csapat felhasználta a három időkérését és a megszegi a Szabály 1-48. 2. olyan cselekedet. mielőtt a labdát játékba hozták volna. vagy média/csapat-időkérés után. (Szabály 3-2-4) b. A zenekar. vagy a játék-órának („play clock”) megállítását. ha a 59 . “Sideline interference” miatt (Szabály 9-2-5) 8.4. 7. Szabálytalan időhúzás akkor történik.: Az időhúzás az alábbiakra is érvényes: 1. SZAKASZ: a. hogy a játékvezetőket késleltesse a labda játékra alkalmassá nyilvánításában. (Szabály 7-1-5-a-4) 6.R. 3-4-2-I). pontszerzés. 5. vagy bármikor. ha egy csapat nincs felkészülve a játék folytatására a negyedek közötti szünet (nem félidő). 4. 4.R. amely célja a támadó csapat hibás indulásának elérése. Ez azt is jelentheti. amely egyértelműen azt a célt szolgálja. 5 yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S7 és S21] Sportszerűtlen idővel kapcsolatos taktika 3.3-4-2-II) BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság.: Mindkét félidő elején a csapatok kötelesek a megjelölt időben a pályára küldeni a játékosokat a kezdéshez. 2. akkor elsőként a hazai csapatnak kell a pályára lépnie. 4. 1. (Szabály 4-1-4).

Sikertelen szabálytalan előre-passz. amit az óra megállítása céljából követtek el. Ha a szabálytalanságot elkövető csapatnak még van időkérési lehetősége. Bármilyen más szabálytalanság. 3-4-3-I-V). „offside érintkezéssel”.vagy hátra-passzal akarta megállítani azt.szabálytalanságot a mérkőzésen vezető csapat követte el. PARAGRAFUS: Cserék Cserék lebonyolítása 3. 10 másodperc lepörgetése a mérkőzés órájából 3. 4. Ebben az esetben a mérkőzés-óra („game clock”) az időkérés után „snap”-re fog indulni. „Intentional grounding” az óra megállítása céljából. amely megakadályozza a kísérlet indítását (például: „false start”. vagy „try”-kísérlet után. 5. A vétlen csapat elfogadhatja a yardbüntetést és elutasíthatja a 10-másodperc lepörgetését. akkor a 10-másodperc lepörgetését törölni kell a szabályok szerint. ha a mérkőzés-óra („game clock”) nem fut a szabálytalanság elkövetésének pillanatában. miután az A-csapat egy szabálytalan előre.: 5. SZAKASZ: A csapatok bármilyen számú szabályos cserét végrehajthatnak a negyedek között. 1. 5. Bármilyen szabálytalanság. 4. (Szabály 3-3-2-e14) (A. 4.: A 10-másodperces szabály nem érvényes.: Amikor a mérkőzés-óra („game clock”) fut és kevesebb. „encroachment”. akkor annak felhasználásával elkerülheti a 10-másodperc lepörgetését. vagy egy megüresedett hely feltöltése céljából. pontszerzés. c. akkor a játékvezetők levonhatnak 10 másodpercet a hátralévő időből a vétlen csapat kérése alapján. Amennyiben a yardbüntetést nem kérik. amennyiben egy játékos elkövet egy szabálytalanságot. vagy ha a szabálytalanság miatt nem kell megállítani a mérkőzés-óráját („game clock”). mint 1 perc van hátra valamelyik félidőből. 3. (Például: „Illegal formation”) A büntetés végrehajtása után. b. ha le kellett pörgetni 10-másodpercet. stb). 60 . Ha nem történik 10 másodperc levonása. vagy a kísérletek közötti időszakokban a játékos lecserélése. Hátra-passz kidobva a pályáról az óra megállítása céljából. 2. A következő szabálytalanságok tartozhatnak például ebbe a kategóriába (vagyis nem kizárólag ezek): 1.R. akkor a mérkőzés órája („game clock”) „snap”-re indul újra. SZAKASZ: a. A mérkőzés-óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul újra. ami miatt meg kell állítani az órát.: d. akkor a a mérkőzés-órája („game clock”) a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor fog újraindulni.

SZAKASZ: Egy szabályos cserejátékos lecserélhet egy játékost. vagy a pozícióját a cserejátékos érkezését követő 3 másodpercen belül. Ha a labdát korábban játékra alkalmasnak nyilvánították. vagy egy lecserélt játékosnak azon a részen kell lejönnie a pályáról. b. (A. vagy egy sikertelen előre-passz esetén) történik a csere. hogy azonnal elhagyta a pályát. 5-yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S21]. ha nem végzik el a cserét azonnal. 15-yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S27] 11-nél több játékos a pályán 3. ha lejár a játék-óra. 3-5-2-III) BÜNTETÉS: Halott-labda esetén: 5-yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S22]. egy pontszerzés után. a lecserélt játékosnak pedig a játékon kívül kell maradnia. amelyik a legközelebb van a csapata részére kijelölt helyhez és tovább kell mennie a csapatterületre. BÜNTETÉS: (Első alkalommal) Halott-labda szabálytalanság: Időhúzás („delay of game”) a B-csapat által. BÜNTETÉS: (Második és minden további alkalommal) Halott-labda szabálytalanság: „Unsportsmanlike conduct”! Egy játékvezető azonnal sípol.: Az A-csapat nem bonthatja meg a „huddle”-t 11-nél több játékossal és nem tartózkodhat 11-nél több játékos a „huddle”-ban.: Csere végrehajtása közben.R. Egy bejövő szabályos cserejátékosnak egyenesen a csapata részére fenntartott helyről kell a pályára lépnie és egy cserejátékosnak.: 1. SZAKASZ: a. a játékvezetők nem engedik az akció elindítását. amíg a labda játékban van. 2. amíg a B-csapat cserejátékosai a pozíciójukat nem foglalták el és a lecserélt játékosok el nem hagyták a játékteret. 5. akkor azt úgy kell tekinteni.R. aki a pályára lép és játékossá válik egy kísérletet a játékban kell tölteni. (A. játékosnak.3-5-2-I) c. vagy egy játékvezetői időkérés során (kivéve amikor egy élú-labda a pályán kívülre kerül.: A 11 játékoson felüli játékos nem hagyhatja el a pályát vagy a célterületet. vagy időhúzás („delay of game”) az A-csapat által. 3. amíg a labda játékban van. d. aki elhagyta a „huddle”-t. Ha a távozó játékos.Szabályos csere 3. 5. vagy szimulált csere közben az A-csapatnak tilos gyorsan a „scrimmage line”–hoz futni és ezzel nyilvánvaló hátrányba hozni a védekező csapatot. A „referee” figyelmezteti a vezetőedzőt.: Egyetlen bejövő cserejátékos sem léphet a pálya területére. A B-csapatnak azonnal reagálni kell a cseréivel. vagy a célterületre. ha az alábbi előírásokat nem szegik meg: a. A lecserélt játékosnak azonnal el kell hagynia a játékteret.: A cserejátékosnak. 2. hogy legközelebb ilyen esetben sportszerűtlen viselkedésért („unsportsmanlike conduct”) adnak büntetést. Élő-labda esetén: 5-yard büntetés a megelőző pontból („previous spot”) [S22] e. beleértve a célterületet is. kivéve ha a negyedek közötti szünetben. vagy beállhat egy betöltetlen pozícióba. vagy a formációban 3 61 . egy csapat-időkérés során.

4-2-1-II és A. ahol a labdát halottnak nyilvánították.: A B-csapat számára rövid ideig engedélyezett 11-nél több játékost a pályán tartani. b. 216-4-I. BÜNTETÉS: [a-b] Halott-labda szabálytalanság. hátra-passz. b. hogy a játék onnan folytatódjon. (A. 1.R. Élő-labda halottá válik 4. 4-1-4-I és II. akkor a labda halott marad.R. ahol a labdát elvesztették. vagy a kísérletet újrajátsszák. akkor az élővé válik. ha a labda egy játékos birtokában van. akkor a labdát birtokló csapat választhat. vagy szabálytalan passz miatt. nyilvánvalóan a „snap” előtt. SZAKASZ: Ha egy halott-labdát játékra alkalmasnak nyilvánítanak. BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. vagy a kísérletet újrajátsszák. 5-yard büntetés a megelőző pontból („previous spot”) [S22]. Pályán kívül 1. ha a labdát szabályosan „snap”-pel játékba hozzák. PARAGRAFUS: Élő-labda – Halott-labda Halott-labda élővé válik 4. 4. vagy más módon a halott-labda jelét mutatja (Szabály 4-1-3-k és m): 1. akkor a szabálytalanságot élő-labda szabálytalanságként kell kezelni. 1. SZABÁLY Élő-labda. A. ha a labda szabad egy „fumble”. vagy kirúgják. A. Halott-labda. akkor a labdát (előzőleg) birtokló csapat választhat. vagy már éppen megtörtént. c. 7-1-3-IV és A. 2. 5-yard büntetés a végrehajtási pontból („succeeding spot”) [S22]. 1. hogy a kísérletet megkezdték-e.R.R. A játékvezetőknek meg kell állítaniuk minden cselekedetet függetlenül attól. (A. Ha egy labdát annak játékra alkalmassá nyilvánítása előtt „snap”-pel játékba hozzák.R. Amikor a „snap” nyilvánvalóan közelít. ha az véletlen sípszó volt). SZAKASZ: a.).: Ha egy játékvezető kísérlet közben véletlenül a sípjába fújt. de nem lehet 11-nél több játékos a pályán a formációban. 4-2-4-I). 2. vagy szabályosan kirúgják (szabadrúgás). 7-1-5-I és II. vagy sem. (Kivétel: Szabály 12) 62 . vagy amikor a halott-labda jelzést mutatja. vagy amikor egy játékvezető a sípjába fújt (akkor is.: Ha a játékvezetők csak a kísérlet közben vagy a kísérlet után veszik észre a szabályosnál több játékost. hogy reagálni tudjon a támadók felállására.R.: Egy élő-labda halottá válik a jelen szabályok előírásainak megfelelően.másodpercnél hosszabb ideig. akkor a játékvezetőknek meg kell állítaniuk a további eseményeket. hogy a játék onnan folytatódjon.

: „Try”-kísérlet során. vagy a labdát halottá nyilvánítják: a. akkor a labdát vissza kell helyezni a megelőző pontba („previous spot”) és a kísérletet meg kell ismételni.R. vagy szabálytalan „fair catch”-jelet mutatott. (A. (Szabály 8-3-2-d-5) e. akkor a büntetést. hogy ott a „forward progress” is véget ért. miután a B-csapat egyik játékosa már elkapta. f. (Szabály 2-8-1-től 2-8-3-ig) h.R.R.) (A.: Ha egy TD. vagy ha a „snap” pillanatában olyan pozícióban van.c. „field goal”. g. vagy szabdrúgás) közben történt a véletlen sípszó. vagy a szabályok szerint előre juttatni. A labdát lehet rúgni. amikor egy támadó játékos rúgást szimulál. mint minden más esetben. aki egy szabályos. Amikor kérdéses. miközben a B-csapat nem ért hozzá. 4-1-2-I és II). ha az más szabályokkal nem ellentétes (A. vagy egy kirúgást egy olyan játékos kapta el. amelyik előzőleg érintette a kapufákat. vagy bármilyen más módon szabaddá vált labda megáll a pályán és egyetlen játékos sem kísérli meg annak megszerzését. vagy a keresztlécet). vagy a szabályszegés utáni választás lehetőségét ugyanúgy kell végrehajtani. amikor a szabály előírja. „safety”. 4-2-1-II). b. Ha fent említett kísérletek során egy szabálytalanság.: Amikor a labdavivő kezén vagy a lábfején kívül bármely más testrésze a földet érinti. (Kivétel: Szabály 12) 4. amikor a labdavivő játékos a pályán kívülre kerül. vagy rúgás („scrimmage-kick”.: Amikor egy szabadrúgás. vagy szabályszegés is történik. ha egy szabályos előre-passz. (Szabály 6-3-9-I) d. „touchback”. vagy egy olyan „scrimmage”-rúgás során. vagy egy olyan sikertelen „field goal”-kísérlet esetén. amikor a földet megérinti a kezén vagy a lábfején kívül bármely más testrészével. vagy a hosszabbításban a birtokolt támadás-sorozatnak vége van. vagy szerezte vissza („recover”). j. 1. még a labdabirtoklás cseréje előtt az A-csapat „fumble”-je során elvesztett labdáját az A-csapat egy 63 . a labda halott lesz. passzolni. vagy visszaszerezte a labdát.: Amikor egy visszarúgás.: Amikor egy előre-passzt sikertelennek ítéltek. akkor a „try”-kísérletnek. miután a B-csapat megszerezte a labdabirtoklást egy „try”-kísérlet során. vagy egy „try”-kísérlet során. hogy a csapattársa által a rúgáshoz földre tartott labdát elrúgjon. vagy amikor egy szabálytalan „fair catch”-jelzést mutattak.: Amikor a labda pályán kívülre kerül (kivéve egy olyan sikeres „field goal”-t. amely keresztezte a neutrális zónát.: Ha a “scrimmage”-rúgást (amelyik keresztezte a neutrális zónát). c. (Kivétel: A labda élő marad. vagy a pályán kívül ért földet. kirúgás. vagy sikeres „try”-kísérlet történt.: 3. amely keresztezte a neutrális zónát és a B-csapat célterületén. 4-1-3-I). vagy amikor a labdavivő játékos előremozgását úgy megállították („megfogták”). 3. vagy a hosszabbításban. Labdát halottá nyilvánítják 4. i.: Ha a rúgó csapat egyik játékosa elkapja. SZAKASZ: Egy élő-labda halottá válik és a játékvezetőnek sípolni kell. vagy egy neutrális zóna előtti „scrimmage”-rúgás történik.: Amikor egy negyedik kísérlet. vagy amikor a labdavivőt szerelik vagy bármely más okból elesik és a földetéréskor elveszíti a labdabirtoklást. vagy visszaszerzi a labdát egy szabadrúgás után.

vagy játékvezetőt.R.: Amikor egy labdavivő sisakja teljesen lejött.) n.R.R. amely nincs egyetlen játékos birtokában sem. SZAKASZ: a. Szabály 8-3-2-d-5). k. mielőtt játékra alkalmassá nem nyilvánítják azt.2.: Amikor valamelyik csapat levegőben lévő „receiver”-ét elkapták és megakadályozzák az azonnali földre való visszatérésében (A. 5-yard büntetés a következő pontból („succeeding spot”) [S21] Játék-óra mérése 4. az idő mérése újra indul. aki hozzáér egy bójához az a pályán kívül van. (A véletlen sípszóra érvényes előírások alkalmazandók.) l. PARAGRAFUS: Pályán kívül Játékos a pályán kívül van 4.másik játékosa szerzi vissza. kivéve. 2. 4-2-1-I és II). 1. vagy szerzi meg. ami nem egy játékos vagy annak felszerelése. vagy azon kívül van – kivéve egy másik játékost. 1. 4-1-4-I és II). (A véletlen sípszóra érvényes előírások alkalmazandók.: Amikor egy élő-labda egy játékvezető birtokába kerül. vagy nem a talaj.: Egy játékos a pályán kívül van. Játékra alkalmas labda 4. 4. ha a labda. SZAKASZ: Egy játékos által birtokolt labda a pályán kívül van.: Egy játékos. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem helyezheti játékba a labdát. vagy azokon kívül. Ha a játékot felfüggesztették.: Amikor egy labdavivő úgy tesz. 2. 7-3-6-III. vagy bármi máshoz. ha ez alatt az idő alatt a játék fel lett függesztve. (A. vagy nem egy játékvezető vagy annak felszerelése.a határvonalakon. 5. ami a határvonalon. 1. p.: Amikor egy élő-labdát a két csapat egyszerre több játékosa kapja el. 5-yard büntetés a következő pontból („succeeding spot”) [S21] 2. vagy játékvezetőt . Birtokolt labda a pályán kívül van 4.4). (A. mint a labdát elejtő játékos (Szabály 7-2-2-a és b. vagy a labdavivő bármely testrésze hozzáér a talajhoz. 2. hozzáér valamihez a pálya területén belül. SZAKASZ: A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után 25/40 másodperccel játékba kell hozni azt (Szabály 3. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság játékkésleltetés miatt (“Delay of game”). amikor bármihez hozzáér – kivéve egy másik játékost.) o. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság játékkésleltetés miatt (“Delay of game”). mintha a térdét a földhöz érintené. b.: Ha egy élő-labda. 64 . m.) q.: Amikor egy labda illegálissá válik a játék közben. (A véletlen sípszóra érvényes előírások alkalmazandók.

vagy a támadó csapatnak a hosszabbítás során. (A. mielőtt. d. egy játékoshoz. ahol keresztezte az határvonalat. Pályán kívül egy előrébb lévő pontban 4. 2. A. ahol a legelőrébb lévő pontja volt. PARAGRAFUS: Egy akciósorozat: kezdete. amikor halottá nyilvánították. SZAKASZ: a. SZAKASZ: a. b. vagy bármihez. (Kivétel: Amikor egy labdavivő a levegőben van. akkor ott lesz pályán kívülinek nyílvánítva. 1. c. elkapást kell ítélni.: Egy olyan labda. akkor a pályán kívülinek nyilvánítás pillanatában a labda legelső pontja határozza meg a „forward progress” helyét. SZABÁLY Akciók sorozata. az a pályán kívülinek számít a gólvonal mögött. (A. ha hozzáér a talajhoz.8-5-1-I) b. ha az kinyúlt az oldalvonalon. 3.: Egy „receiver” számára. 2.: Amikor egy labdát pályán kívülinek nyilvánítanak a gólvonalak között.: Ha egy olyan élő-labda. c. vagy az alapvonalon túlra és úgy kapott el egy szabályos passzt.R. ami a határvonalon. 8-2-1-II és IX). amely megérint egy bóját. 65 . amely nincs valamely játékos birtokában (kivéve sikeres „field goal” esetén) a pályán kívül van. 8-5-1-VII). megújulása Akciósorozat megítélése 5. akkor az ott lett pályán kívüli.Labda a pályán kívül van 4.: TD-t kell ítélni. 4.: Ha egy labdát pályán kívülinek nyilvánítottak és az nem keresztezte a határvonalat. vagy abban a pillanatban. vagy azon kívül van.: Egy támadássorozatot (Szabály 2-24-1) -négy egymást követő kísérletetítélnek annak a csapatnak. amely nincs játékos birtokában keresztez egy határvonalat és utána pályán kívülinek nyilvánították. 8-2-1-I és A.áttöri a gólvonal síkját (Szabály 2-12-2). amikor az keresztezte az oldalvonalat. SZAKASZ: a. Megteendő távolság 1. akkor a „forward progress” helyét a labda pozíciója határozza meg abban a pillanatban. 5. egy játékvezetőhöz. amelyik jogosult a labdát „snap”-pel játékba hozni egy szabadrúgás. aki az ellenfél célterületén a talajt érinti.: Egy labda. vége. 1.R. „touchback”. ha a labda – amely a pályán belül van . „fair catch”. 4-2-4-I). amikor keresztezi az oldalvonalat. a labdabirtoklás cseréje után. (Kivétel: Szabály 8-5-1a.R. (A. amikor a labdavivő játékos a pályán kívülre kerül.R.R.

A mérés előtt a labdát mindig úgy kell letenni. III. 3.: A labdabirtoklás joga megcserélődik a kísérlet során.: e. 4.R.R. vagy megáll a pályán és senki sem próbálja meg birtokba venni azt. Ha egy „scrimmage”-rúgás keresztezte a neutrális zónát. „Forward progress” 5. ha egy „scrimmage”-rúgás után a B-csapat azt választja. (Kivétel: Szabály 8-5-1-a) Egy új támadássorozatot ítélnek annak a csapatnak a javára.: Egy rúgás után a labda megáll a pályán és senki sem kísérli meg birtokba venni azt. 7-3-6-V). ahol a labda megfogása történt. (Kivétel: (1) Ha a kísérletet megismétlik. hogy a hossztengelye párhuzamos legyen az oldalvonallal. amelyik szabályosan birtokolja a labdát.R. 1. Támadássorozat megszakítása 5. 8-2-1-I-III. ha a negyedik kísérlet után az A-csapat nem tudott újabb „first down”-t elérni (A. akkor a labda legelső pontja fogja meghatározni a távolságmérés pontját. 10-1-5-I). (A. c. Egy új támadássorozatot ítélnek a B-csapat javára. Egy új támadássorozatot ítélnek a B-csapat javára. e. 2.: Egy „scrimmage-rúgás” keresztezi a neutrális zónát.: f.b. d. b. amikor a labdát halottá nyilvánítják.: Egy rúgás a pályán kívülre kerül. SZAKASZ: A támadássorozatban a megteendő távolság a labda legelső pontjához képest 10 yard előre. IV és VI. vagy a vonal előtt. hogy a szabálytalan érintés pontjába helyeztetik a labdát. 1. Felesleges esetben nem kell engedélyezni a távolságmérést.: Amikor a labdát halottá nyilvánítják a két alapvonal között.R. Ha a labdabirtoklás joga felcserélődik a kísérlet során. c.) (Szabály 4-1-3-p) (A.) (Kivétel: Amikor bármelyik csapat egy levegőben lévő elkapója (“receiver”) elkap egy labdát a pálya területén belül és ezután az ellenfél hátraviszi őt és a labda halottá válik az elkapás pontjában. 1. A.: Kérdéses esetben a távolságot le kell mérnie a játékvezetőknek külön kérés nélkül.: d.: c. akkor a „forward progress” helye abban a pontban lesz. (Kivétel: Ha a kísérletet megismétlik) (Szabály: 6-3-2-a és b). Ha egy elfogadott büntetés a labdát a vétlen csapatnak adja. 4. 66 . (2) Szabály 6-3-7) 3.. akkor a megteendő távolság pontja a gólvonal lesz. b. SZAKASZ: a.: Egy új támadássorozatot ítélnek az A-csapat javára. Ha ez a pont az ellenfél célterületén belül van. Ha egy elfogadott büntetés újabb „first down”-t ítél. SZAKASZ: A támadássorozat megszakad. ha az A-csapat „scrimmage”-rúgása után a labda a pályán kívülre kerül. amikor: a. amely alapján megállapítják a kísérlet során megszerzett vagy elvesztett távolságot.: Egy kísérlet végén az A-csapat elért egy újabb „first down”-t. amikor azt halottá nyilvánítják: 1.: A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után még kérésre sem lehet engedélyezni a távolságmérést. Egy új támadássorozatot ítélnek a B-csapat javára. 5-1-3-I. 2. Megteendő távolság 5. amikor az szabályosan birtokolja a labdát az elérendő yard-vonalán.

: j. 4. 5.: i. akkor a büntetés 1. b. SZAKASZ: a. Egy elfogadott büntetés „first down”-t ítél. 2. a labdabirtoklás cseréje előtt követtek el. 2.). 2. b. SZAKASZ: Egy új „First down” és új megteendő távolság következik. (A. amely szabálytalanságot egy kísérlet során labdabirtoklás cseréje után követtek el.: g.: Ha egy büntetést elfogadtak egy olyan szabálytalanság miatt. 2. SZAKASZ: Ha egy kísérletre egy olyan büntetés végrehajtása után kerül sor.: a büntetés a labdát az A-csapat birtokában hagyja és azt a megteendő távolság pontja elé helyezi. kísérletet és új megteendő távolságot eredményez. Büntetés eltörlése 5. ha: a.10-2-3-I). 67 . mintha az a sorozat egyik kísérlete lett volna.: A negyedik kísérlet után az A-csapat nem tudta elérni az újabb „first down”-t. 2. 1. mintha nem történt volna semmilyen szabálytalanság. vagy ha a labdát a megteendő távolság pontjára. vagy az elé helyezi. SZAKASZ: Ha egy büntetést eltörölnek. (A.f. Szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje után 5. akkor a labda az A-csapathoz tartozik. bármelyik csapat számára. Pontszerzés után. Szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje előtt 5.R. PARAGRAFUS: Kísérlet és Labdabirtoklás egy büntetés után Szabálytalanság egy szabadrúgás során 5. SZAKASZ: Ha egy büntetést elfogadtak egy olyan szabálytalanság miatt. A kísérletet meg kell ismételni. ha a büntetés kísérletvesztést is ítél. „First down”-t eredményező büntetés 5. 10-2-3. 8-7-2-V. 3. A második negyed véget ér. 2. akkor a labda ahhoz a csapathoz tartozik. ha újabb „First down”-t is ítél. „Touchback” esetén. amely szabálytalanságot egy kísérlet során a gólvonalak között. 2. A kiszabott yardbüntetés fogja meghatározni a „first down” helyét és az új megteendő távolságot.: k.: egy büntetés „first down”-t ítél. A negyedik negyed véget ér. (Kivétel: Szabály 10-2-5-a). akkor a kísérletet úgy kell számolni.R. a következő kísérletet úgy kell számolni. mely büntetést egy szabadrúgás során elkövetett szabálytalanság miatt ítéltek. (Kivétel: Szabály 8-3-3-b-1. amelyik a labdát birtokolta a szabálytalanság elkövetésének pillanatában.: h. 10-2-4 és 10-2-5). kivéve.: Ha a büntetés kísérletvesztést ítél.

R. (A. 5-2-6-I. 6. illetve. SZAKASZ: Bármely szabadrúgás formáció esetén a rúgó csapat kötelező vonala azon a yardvonalon van. pedig ettől a ponttól 10 yard távolságban lesz.Szabálytalanság a kísérletek között 5. A kirúgó csapat kötelező vonala a saját 30-yardos vonalán lesz. 68 . az elkapó csapat kötelező vonala. SZAKASZ: Egyetlen ítéletet sem lehet megváltoztatni. ha a büntetés „first down”-t ítél (Szabály 9-1) (A. szabályos kirúgás megtörtént. akkor a kísérletet meg kell ismételni.R. 10-1-5-I-III). és A. ahonnan a rúgást el kell végezniük. akkor a következő kísérlet száma ugyanaz marad. 6. 7. ill. Kivétel. 2.R. vagy a második. A szabályok ítéletei véglegesek 5. miután a következő szabályos „snap”. 2. SZAKASZ: Ha egy yardbüntetéssel járó szabálytalanságot a kísérletek között követtek el.R. mint amit a szabálytalanság elkövetése előtt meghatároztak. Mindkét csapat által elkövetett szabálytalanság 5. (Szabály 3-2-1-a. kivéve. ha egy büntetés máshová helyezi azt. 1. 3-3-4-e-2 és 11-1-1). SZAKASZ: Ha egymást semlegesítő szabálytalanságot követtek el a csapatok a kísérlet során. ha a B-csapat szabálytalansága miatt kiszabott yardbüntetés a labdát az A-csapat megteendő pontjára. 2. 9. amelyeket halott-labda szabálytalanságként hajtanak végre) -. PARAGRAFUS: Szabadrúgások Kötelező vonalak („Restraining Lines”) 6. SZAKASZ: Minden halott-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetést . (Szabály 10-1-4 Kivételei) (A. a megteendő távolság meghatározása előtt hajtanak végre. VIII). negyedik negyednek vége van. 1.5-2-7-I-IV. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után elkövetett minden halott-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetést a megteendő távolság meghatározása után hajtanak végre. „safety” után pedig a saját 20-yardos vonalán lesz. de még a labda játékra alkalmassá nyilvánítása előtt követtek el. amelyet a támadássorozat vége után.). 2. 8. 10-1-4-III-VI. vagy az elé helyezi. SZABÁLY Rúgások 1. Szabálytalanság a támadássorozatok között 5.(beleértve azokat az élő-labda szabálytalanságokat is.

miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították.: Az A-csapat összes játékosának a pályán belül kell tartózkodnia. vagy 5 yard büntetés abból a pontból.: A B-csapat minden játékosának a saját kötelező vonala mögött kell tartózkodnia. 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. vagy bármihez a B-csapat kötelező vonala előtt. vagy 5 yard büntetés abból a pontból. ha „punt”-tal. 6-1-2-V) [S18] b. Amikor a labdát elrúgták (A.a labda mögött kell tartózkodnia (A. [S19] i.Szabadrúgás formációk 6.6-1-2-VI. ahol a Bcsapathoz tartozik a labda a kísérlet után. [S18 vagy a megfelelő jelzés] e. [S19] c.: A rúgójátékos mindkét oldalán az A-csapatból legalább 4 játékosnak kell tartózkodnia. ha a rúgó csapat kötelező vonalát máshová helyezte egy előző büntetés. de azonnal megkísérel visszatérni oda. Miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították és a labda valamilyen okból leesik a tartóról. vagy azon belülről. 69 . [S18 vagy S19] (A. 1. SZAKASZ: a. miután a labdát megkapta a rúgójátékos. 3. Ha egy élő-labda szabálytalanság miatt kiszabott yard-büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani.R.R. 6-1-2-I-IV): a.: Az A-csapat egyetlen játékosa sem blokkolhatja az ellenfelét. amíg a labda meg nem érintette a B-csapat egyik játékosát (Kivétel: Szabály 6-1-4 és 6-5-1-b). 5-yard büntetés a „previous spot”-ból. az A-csapat nem rúghatja el a labdát és a játékvezetőknek azonnal sípolniuk kell. A “referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát. [S19] d. [S19] f. 2-12-5-I). a rúgást a rúgó csapat kötelező vonala mögül kell elvégezni. amíg az A-csapat jogosulttá nem válik az elrúgott labda megérintésére. nem térhet vissza oda a kísérlet során. amikor a játékvezetők a kijelölt pozícióikban vannak. akkor a kimérés a 20-yardos vonalról történik. a talajhoz.R.) [S19] g. amíg a labda nem keresztezte a B-csapat kötelező vonalának síkját és előtte nem marad (Kivétel: Szabály 6-4-1) (A. 2.R. [S19] BÜNTETÉS: [a-g pontok] Élő-labda szabálytalanság. [S18 vagy S19] Szabadrúgás megérintése és visszaszerzése („recovery”) 6. 2. SZAKASZ: A labdát egy szabadrúgás formációból szabályosan az A-csapat kötelező vonaláról (Kivétel: Szabály 6-1-2-d) kell elrúgni a „hash-mark”-ról.: Az A-csapat minden játékosának a 9-yardos vonalon belül kell tartózkodnia.: Az A-csapat azon játékosa. [S18] BÜNTETÉS: [h-i pontok] Élő-labda szabálytalanság. akit kilöktek a pályáról.: A B-csapat minden játékosának a pályán kell tartózkodni.: Egy „safety” után. kivéve. 1. ahová a labda kerülne a “Touchback” után.) h. amíg a labda hozzá nem ért egy játékoshoz. vagy „drop-kick”-kel rúgják el a labdát. egy játékvezetőhöz. aki a szabadrúgás alatt elhagyta a pályát. (Kivétel.kivéve a rúgót és a labdatartót . vagy 3. Ez nem vonatkozik az A-csapat azon játékosára.: Az A-csapat egyetlen játékosa sem érhet hozzá az elrúgott labdához: 1.: Az A-csapat minden játékosának .

6-1-3-I). 5. vagy ha egymást semlegesítő szabálytalanságok történtek. mert az ellenfele a labdát nekiütötte. d. hogy a B-csapat egyik játékosa megérintette volna azt. 4. 1. ha a labda halottá válása előtt elkövetett élő-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetést elfogadták. SZAKASZ: a.: Ha egy labdához egy pályán lévő játékos azért ért hozzá. 8. b. ha a rúgó csapat szabályosan birtokolja a labdát.: Az A-csapat célterületén elkövetett szabálytalan érintést figyelmen kívül kell hagyni. Vétlen labdaérintés figyelmen kívül hagyása 6. 6-1-7 és 6-5-1 és 2) Ha a rúgást a rúgó csapat egyik játékosa kapja el. Szabadrúgás elkapása. egy szabályszegés. (Kivétel: Szabály 4-13-g. 1. vagy szerzi vissza („recovery”). b. vagy elkapására. A második esetben a labda a rúgó csapathoz tartozik. akkor a labda a megállás pontjában halottá válik és az elkapó csapat birtokába kerül a halott-labda pontjában.: Amikor a két különböző csapat a labda megérintésére jogosult játékosai egyszerre kapnak el. akkor a labda halottá válik. visszaszerzésére. akkor az nem tekinthető szándékos labdaérintésnek. amely a labda halottá válása után azt a jogot adja az elkapó csapat számára. akkor az nem tekinthető szándékos labdaérintésnek. A talaj megérintése a Gólvonalon vagy a Célterületen 6. 6. SZAKASZ: Ha a labda egy szabadrúgás után megérinti a talajt a B-csapat gólvonalán. hogy a labdát a szabálytalan érintés helyére vitesse.4. SZAKASZ: a. pontja) 70 . A labda a visszahordó csapathoz tartozik a labda halottá válásának pontjában. akkor a labda folyamatosan játékban marad. kivéve.: Ha egy játékost az ellenfele nekilöki a labdának a pálya területén. b. SZAKASZ: Ha a szabadrúgás után a labda megállt a pályán és nem kísérli meg senki sem birtokba venni azt. Szabály 6. 7. vagy a célterületén anélkül. 1. akkor a labda halottá válik és a B-csapathoz fog tartozni.: Ha a rúgást az elkapó csapat egyik játékosa kapja el. amikor azt halottá nyilvánítják. vagy visszaszerzése 6. c.Attól kezdve az A-csapat összes játékosa jogosulttá válik a labda megérintésére. Szabálytalanságok a rúgó csapat által 6. Megállt labda 6.: Az A-csapat minden egyéb labdaérintése szabálytalan. 1. Az ilyen közös birtoklás miatt halottá nyilvánított labdát a szabályok az elkapó csapatnak ítélik. (A. SZAKASZ: Egy szabadrúgás során a rúgó csapat által elkövetett összes szabálytalanság (kivétel: az elkapás akadályozása “Kick catch interference”. akkor a közös birtoklás miatt a labda halottá válik.R. vagy szereznek vissza („recovery”) egy szabadrúgást.: Abban az esetben. 1. vagy szerzi vissza („recovery”). akkor ez a jogosultság megszűnik.

BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. vagy 15 yard büntetés abból a pontból. vagy több játékos vállvetve. 2. [S19]. Szabálytalanságok a rúgójátékossal („kicker”) szemben 6. BÜNTETÉS: 15 yard büntetés a megelőző pontból („previous spot”) [S40] „Illegal Wedge Fromation” szabadrúgások során 6.R. [S27] 15 yard büntetés a „previous spot”-ból a kísérlet megismétlésével. SZAKASZ: Amikor egy szabadrúgás a pályán kívülre került a gólvonalak között. akkor a labda az elkapó csapat birtokába kerül a pálya elhagyásának pontjával egy vonalban a pályán belüli pontban.miatt kiszabott büntetést a “previous spot”-ból kell végrehajtani és a kísérletet meg kell ismételni. 1. 2. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból. vagy abból a pontból kell végrehajtani. 2. SZAKASZ a. Ez egy élő-labda szabálytalanság. vagy sem. PARAGRAFUS: Szabadrúgás a pályán kívül Rúgó csapat 6. függetlenül attól. ha a rúgás nyílvánvalóan „onside kick”formációból lett elvégezve. vagy az elkapó csapat a labdát a rúgó csapat kötelező vonalától 30-yarddal előbbre helyezheti játékba.: Nincs szabálytalanság. 9. d. 10.: A „wedge formation” definíciója: 2. hogy az elkapó csapat pályán lévő játékosai közül senki sem ért hozzá. szabálytalan a visszahordó csapat 3. (A. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén. b. hogy volt-e kontaktus ellenfél játékosával. 6-2-1-I-II). egy játékvezetőt. vagy annál több játékosának szándékosan „wedge formation”-t kialakítani a labdavivő előtti blokkolás céljából. 1. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén. 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. ha ez a pont a szabálytalanság pontja mögött van. ha a kísérlet eredménye „touchback”. ha a halott-labda az A-csapathoz tartozik a kísérlet végén. Elkapó csapat 6. Amikor egy szabadrúgás a pályán kívülre került a 71 .: Csak szabadrúgásoknál: miután a labdát elrúgták. SZAKASZ: Szabálytalanság történt. ha egy szabadrúgás elhagyja a pályát a gólvonalak között úgy. amíg az el nem jut 5yardnyira a saját kötelező vonala elé.: A „wedge formation” nem szabálytalan. c. egymástól 2 yardnál kisebb távolságra helyezkednek a blokkoláshoz. BÜNTETÉS: Érintkezés nélküli szabálytalanság. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet után. vagy amíg a labda meg nem érintett egy játékost. SZAKASZ Egy szabadrúgás után a rúgójátékost nem lehet blokkolni. 1. vagy a talajt. vagy 5 yard büntetés abból a pontból. 2.

3. (Szabály 2-11-5).R.R. SZAKASZ: a. 6-2-2-I-IV) 3. akkor valamennyi játékos jogosulttá válik a labda elkapására. 6-3-2-I) b. (Szabály 6-3-1-b) (Kivétel: Szabály 6-3-4 és 6-5-1-b). (A.6-3-4-I és III).R.: Egy „scrimmage-rúgás”. Mindenki jogosulttá válik 6.: Ha egy pályán tartózkodó játékost az ellenfele nekilöki a labdának.: Ha egy pályán tartózkodó játékos azért ért hozzá a labdához. amely nem keresztezte a neutrális zónát. Bármelyik játékos elkaphatja.: Ez a jogosultság megszűnik akkor is.R.: Egy „scrimmage-rúgás” blokkolása esetén (ha a B-csapat egy olyan játékosa által lett blokkolva. SZAKASZ: a. A “scrimmage”-rúgás ilyen érintése szabályszegés. 3. (Kivétel: Szabály 6-3-11) (A. (A. SZAKASZ: Amikor egy neutrális zónát keresztező „scrimmage-rúgás”-t az elkapó csapat valamelyik pályán tartózkodó játékosa megérintette. 6-3-11-I-III és A. b.: Ez a jogosultság megszűnik.R. c. akkor az nem tekinthető szándékos labdaérintésnek. A.gólvonal mögött. d. vagy a zóna mögött történt. 1. ha egymást semlegesítő szabálytalanságok történtek („offsetting fouls”). b.R. hogy a labdát a szabálytalan érintés helyére vitesse. (Kivétel: Szabály 6-3-4) (A. mert az ellenfele a labdát nekiütötte. folyamatosan játékban marad.: Egy neutrális zónát keresztező „scrimmage-rúgás” esetén a rúgó csapat pályán belül lévő játékosa nem érhet a labdához.R. ha a labda keresztezte a neutrális zónát a „scrimmage”-rúgás során. PARAGRAFUS: „Scrimmage”-rúgások Neutrális zóna mögött 6. amelyik az adott gólvonalat védte. 3. 6-3-1-I-III). 3. Neutrális zóna előtt 6.R. 2-12-2-I és A. 3. 72 . mielőtt az ellenfél játékosai közül valaki azt megérintette volna. 10-1-4-VII). aki a neutrális zóna előtt maximum 3 yard távolságra volt) úgy kell tekinteni. (A. akkor az nem tekinthető szándékos labdaérintésnek. 4. ha egy bármely csapat által elkövetett élő-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetést elfogadtak. amely a labda halottá válása után azt a jogot adja az elkapó csapat számára.R. akkor a labda annak a csapatnak a birtokába kerül. hogy a blokkolás a neutrális zónában. SZAKASZ: a. 6-3-4-II). (A. vagy visszaszerzésére („recovery”). 6-3-2-I-IV. 2. Vétlen labdaérintés figyelmen kívül hagyása 6. vagy visszaszerezheti („recovery”) azt a neutrális zóna mögött és futhat vele.: Az A-csapat célterületén történt szabálytalan érintést figyelmen kívül kell hagyni.

SZAKASZ: Ha egy „scrimmage-rúgás” során a labda a pályán kívülre kerül a gólvonalak között. akkor a labda folyamatosan játékban marad. 3. Pályán kívüli labda a gólvonalak között. 3. (Kivétel: Szabály 8-4-2-b). és 6-5-1 és 2) (A. A második esetben a labda a rúgó csapathoz tartozik. SZAKASZ: a. amely csapat az adott gólvonalat védte. 6-3-1-IV). (Szabály 8-4-2-b). (Kivétel: Szabály 4-1-3-g. akkor a közös birtoklás miatt a labda halottá válik. (A. SZAKASZ: Ha a „scrimmage-rúgást” az elkapó csapat egyik játékosa kapja el. vagy mozdulatlanná válik a pálya területén belül és senki sem kísérli meg birtokba venni azt. 3. kivéve. 8-4-2-V) Elkapás. akkor a labda halottá válik és az elkapó csapathoz tartozik a halottá válásának pontjában. vagy a labda visszaszerzése („recovery”) az elkapó csapat által 6. Szabályos és Szabálytalan rúgások 6. amelyet a jelen játékszabályok alapján hajtottak végre. 10. vagy a labda visszaszerzése („recovery”) a rúgó csapat által 6. 6-3-9. 73 . akkor a labda halottá válik és annak a csapatnak a birtokába kerül. A labda a visszahordó csapathoz tartozik a labda halottá válásának pontjában. 3. vagy szerezik vissza („recovery”) a rúgást. vagy mozdulatlan labda a pálya területén 6. 9. amikor azt halottá nyilvánítják. SZAKASZ: Ha egy „scrimmage-rúgás” során a labda a pályán kívülre kerül a gólvonalak mögött (kivéve egy sikeres „Field goal” során). SZAKASZ: Ha egy neutrális zónát keresztező „scrimmage-rúgás” során a labda megérinti a gólvonalat. 5. 6.: Ha egy neutrális zónát keresztező „scrimmage-rúgást” a rúgó csapat egyik játékosa kapja el. 8. amely csapat az adott gólvonalat védte. Az ilyen közös birtoklás miatt halottá vált labdát a szabályok az elkapó csapatnak ítélik. A talaj megérintése a Gólvonalon vagy a Célterületen 6. Pályán kívüli labda a gólvonalak mögött 6. vagy a célterületet anélkül.Elkapás. (Szabály 2-4-4 és 4-1-3-1). 6-3-9-III). SZAKASZ: a.R. akkor a labda halottá válik. hogy a B-csapat bármely játékosa előtte hozzáért volna.R. ha a rúgó csapat szabályosan birtokolja a labdát. b. „drop-rúgás”. (Szabály 8-4-2-b) (A.R. vagy állított rúgás („placekick”). 7. 3.: Szabályos „scrimmage-rúgás”: „punt”. vagy szerzi vissza („recovery”). vagy szerzi vissza („recovery”). 3.: Amikor a két különböző csapat a labda megérintésére jogosult játékosai egyszerre kapják el. akkor a labda halottá válik és annak a csapatnak a birtokába kerül.

ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén.R. SZAKASZ: Egy “scrimmage”-rúgás során (kivéve “field goal” kísérlet) a rúgó csapat által elkövetett összes szabálytalanság (kivétel: az elkapás akadályozása . 5-yard büntetés a szabálytalanság helyéről [S31] c. amely egy állított „scrimmage”-rúgás helyét megjelöli. (Szabály 6-3-2). (Kivétel. vagy berendezés használata tilos. (Szabály 2-16-8) BÜNTETÉS: Visszarúgás: élő-labda szabálytalanság. amely során a rúgó teste teljes egészében a neutrális zóna előtt van az egy szabálytalan rúgás. akit kilöktek a pályáról. Ez a szabálytalan érintés egy speciális esete: a B-csapat szabályszegés miatti jogosultsága nem szűnik meg egy elfogadott büntetés miatt. SZAKASZ: Az A-csapat azon játékosa. (Szabály 6-3-13 és 10-24) (A.4. élő-labda szabálytalanságnak számít. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból és kísérletvesztés [S31 és S9] d. (Szabály 6-3-2-b) A szabályszegés pontja a B-csapat 20-yardos vonala. 3. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból. 6-3-11-I-III és A. (Szabály 6. akkor szabályszegést követ el szabálytalan érintés miatt. vagy a labdát megemeli.: Bármilyen anyag. Pályán kívüli játékos 6. nem térhet vissza oda a kísérlet során. amely a rúgás utáni pont is („postscrimmage kick spot”) a B-csapat által elkövetett szabálytalanságok miatti büntetések végrehajtásához (Szabály 2-25-11). de azonnal megkísérel visszatérni oda.A visszarúgás egy szabálytalan rúgás.R. SZAKASZ: Ha egy neutrális zónát keresztező “scrimmage-rúgás” során a labdát még nem érintette meg a B-csapat egyetlen játékosa sem és az A-csapat valamelyik játékosa elüti azt a B-csapat célterületén. ahol a halott labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén [S19]. Ez egy szabálytalanság a „snap”-pel egy időben. élő-labda szabálytalanság. 3.) BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. vagy abból a pontból.“Kick catch interference”. BÜNTETÉS: Szabálytalan rúgás a neutrális zóna előtt: élő-labda szabálytalanság. Szabálytalanság a rúgó csapat által 6. pontja)) miatt kiszabott büntetést a “previous spot”-ból kell végrehajtani a kísérlet megismétlésével. amely miatt a labda halottá válik. BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S19] b. 74 . 11. 13. 12. 3. aki egy „scrimmage”-rúgás alatt elhagyta a pályát. Ez a jogosultság megszűnik viszont akkor. amely miatt a labda halottá válik. ha egymást semlegesítő szabálytalanságok történtek („offsetting fouls”).: Szabad labda a Gólvonal mögött 6. vagy 5-yard büntetés abból a pontból. 2-12-2-I). Ez nem vonatkozik az A-csapat azon játékosára.: Egy olyan „scrimmage-rúgás”. A Bcsapat 20-yardos vonala lesz a büntetés végrehajtásának a pontja („enforcement spot”) a rúgás során az A-csapat által elkövetett szabálytalanságok miatti büntetések végrehajtásához.

6-4-1-II. vagy a célterületen. 4. 5. annak lehetőséget kell biztosítani a labda zavartalan elkapására.R. ha a rúgó csapat játékosa hozzáér a lehetséges elkapóhoz mielőtt. 6-4-1-IV). akkor a labda halottá válik az elkapás helyén és a B-csapat birtokába kerül abban a pontban. vagy abban a pillanatban. amikor a labda földet ér. vagy „try”-kísérlet) megkísérléséhez. PARAGRAFUS: „Fair catch” A labda halottá válik az elkapás helyén 6.R. III. c. 4. 14. (A.R. PARAGRAFUS: Lehetőség egy rúgás elkapására („catch”) Lehetőség akadályozása 6.) BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság.Védő falemberek állított rúgások („place kick”) során 6. vagy „scrimmage”-rúgás zavartalan elkapására akkor is él. SZAKASZ: Az elkapó csapat egyik játékosának.6-3-14-I és II. úgy hogy az elsődleges érintkezés az A-csapat egyetlen játékosával szemben történik. akkor a lehetőség a szabadrúgás. 6-3-1-III. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S19]. a. amikor az először hozzáér a labdához.: Amikor a B-csapat egyik játékosa „fair catch”-t hajt végre. A kirívóan durva játékost ki kell zárni [S47].R. akkor az nem szabálytalanság. A. (A. 1. SZAKASZ: Ha az A-csapat „scrimmage”-rúgó formációban van egy állított rúgás („field goal”. Ez a védelem 75 . b.R. BÜNTETÉS: Ha a szabálytalanság a gólvonalak között történt: Elkapó csapatnak „First & 10” 15 yardra a szabálytalanság helyétől. (Kivétel: Szabály 6-5-1-b) (A. aki a pályán a határvonalakon belül tartózkodik és úgy helyezkedik.: Ha az akadályozás azért történt. [S33]. Ha a szabálytalanság célterületen történt: „Touchback” és a következő pontból („succeeding spot”) mérik a 15-yardos büntetést. b.: Az szabálytalan akadályozás. vagy amikor egy szabadrúgáshoz a Bcsapat játékosai közül valaki hozzáér vagy „muff”-olja azt a pálya területén. SZAKASZ: a. 6-4-1-V és IX). akkor szabálytalanság történt. és VIII) Amikor kérdéses. hogy reális esélye van egy rúgás elkapását megkísérelni a neutrális zóna előtt. akkor szabálytalan a B-csapat 3 játékosának a saját „scrimmage-line”-jukon a blokkolási zónán belül vállt vállnak vetve felsorakozni és együtt előre mozogni a „snap” után. 5. 3. mert a játékost az elkapó csapat egyik tagja nekilökte az elkapónak.: Amikor a B-csapat egyik játékosa egy szabályos „fair catch”-jelet mutatott. vagy amikor egy “scrimmage-rúgáshoz” a B-csapat valamelyik játékosa hozzáér vagy „muff”-olja azt a neutrális zóna előtt. ha a játékos megkísérelte elkapni a labdát („muff”) és még mindig van lehetősége az elkapás végrehajtására (annak befejezésére). (A.: Ez a védelem megszűnik abban a pillanatban. 1.

(Kivétel: Szabály 6-5-1-b. vagy szabálytalanul bemutatott egy „fair catch” jelet és nem ért a labdához. ahol elkapták vagy visszaszerezték.R.: e. Ha a játékos ezután elkapja a labdát.: d.: Egy neutrális zóna előtti szabálytalan jelzés csak akkor lehetséges. SZAKASZ: A B-csapat azon játékosa. vagy szabadrúgás esetén.R.: A labda elkapása egy szabálytalan jelzés után nem „fair catch”.c. akkor a labda halottá válik az első jelzés pillanatában (A. akkor a labdát oda kell helyezni. 6-5-4-I és II). miután a B-csapat egyik játékosa bemutatott egy szabályos. aki egy „fair catch”-t hajtott végre. (A. SZAKASZ: A B-csapat egyetlen játékosa sem futhat két lépésnél többet az elkapott. Ha a jelzés az elkapás vagy visszaszerzés után történik. 6-5-3-I). illetve nem követhet el vele szemben semmilyen szabálytalanságot a kísérlet során. b. c. ha a labda keresztezte a neutrális zónát (Szabály 2-16-7) (A. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság.R. (A.: megszűnik. az nem blokkolhatja az ellenfelét. 2. 7-1-3 és 8-6-1-b). akkor az elkapó csapat fogja játékba hozni a labdát „snap”-pel az elkapás helyéről. 3. vagy Kontaktus 6. 6-55-III). 4. hogy Ő. A „fair catch”-re vonatkozó szabályok arról gondoskodnak.R. 15-yard büntetés a szabálytalanság helyétől. vagy visszaszerzett („recovered”) labdával egyik irányban sem. Csak a jelzést bemutató játékosra vonatkozik ez a védelem. 6-5-5-I és III) 76 . vagy blokkolhatja az ellenfél játékosát. vagy a csapattársa nem kísérli meg a labda előrejuttatását az elkapás után. aki szabályosan.R.R. hogy védjék az elkapó játékost. Ha a rúgást elkapták. vagy szabálytalan „fair catch”–jelzést. A „fair catch”-re vonatkozó szabályok csak akkor érvényesek. (A. 6-51-I-II). 5. ha a labda megérintette a talajt. 5.elismeri. 5. aki – a „fair catch”-jelzése által . SZAKASZ: a. (A. ha a labda keresztezte a neutrális zónát egy „scrimmage-rúgás” során. Tiltott előrehaladás 6. és a labda halottá válik abban a pontban. 5. 6-5-1-I). Szabálytalan blokkolás. [S7 és S21] Szabálytalan jelzés: Elkapás vagy visszaszerzés („recovery”) 6.: A neutrális zóna előtti szabálytalan jelzésre vonatkozó szabály csak a Bcsapatra érvényes. [S40] „Scrimmage-rúgás” során: 15-yard büntetés a “scrimmage”-rúgások esetére alkalmazott szabályok szerint (“Postscrimmage kick enforcement”) [S40] Tiltott ütközés 6. 5-yard büntetés „succeeding spot”ból.R. (A. SZAKASZ: A rúgó csapat egyetlen játékosa sem ütközhet („tackle”). BÜNTETÉS: Szabadrúgás során: Elkapó csapat labdája. 6-5-2-I-II). 5. ahol először megérintette azt.

R. Az elkapó csapat labdája. 2. vagy egy váltás („shift”) (Szabály 2-22-1) után. hirtelen mozdulata a „snap” előtt. (A. a könyökének hajlítgatása. 7-1-3-V)] 4. 2. karjának. ha az A-csapat egyik falembere a B-csapat neutrális zónában tartózkodó védőjátékosának az ijesztgetésére azonnal reagál. .az ujjainak vagy hüvelykujjának mozgatása. és minden játékos a támadó formációban van: 1.nem kizárólagosan . [S7 és S19] b.: A labdát szabályos „snap”-pel kell játékba hozni. 7-1-2-I). a lábainak. 4-1-4-I és II). [S7 vagy S38]. 77 . hirtelen mozgatása bármely irányba. ha azok a labda játékra alkalmassá nyilvánítása után. fejének. SZAKASZ: a. (Szabály 2-31-6) Ha bármilyen „scrimmage”-kísérlet kiindulópontja az oldalzónában lenne. A „snapper” egy másik pozícióba történő mozgása. vagy karjainak a mozgatása nélkül (A. Egy támadó játékos bármely gyors. 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból.a következők is lehetnek: (a) Egy falember lábainak. SZABÁLY „Snap” és a Labda Passzolása 1. amelyek. [Kivétel: Nem „false start”. vagy egy gyors mozdulata. (Szabály 7-1-5-a-2) (A. de még a „snap” előtt az A-csapat összes játékosának egy teljes másodpercre teljesen mozdulatlanul kell állnia a pozíciójában. amely a kísérlet kezdetét utánozza. (b) A “snapper” labdamozgatása. Egy vagy több játékos olyan mozgása. 5-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. vállának. kezének. de még a „snap” előtt történnek.BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság. vagy a kezek cserélgetése . 7. vagy fejének gyors.R. Váltás és „False start” 7. 1. PARAGRAFUS: A „scrimmage” Indulás „snap”-pel 7. 1. SZAKASZ: a. 1. b. a fejének szaggatott mozgatása. testének.: A „snap”-et nem lehet végrehajtani az oldalzónából. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság. Egy korlátozott falember (Szabály 2-27-4) kezének a mozgatása. ha a szabály szabadrúgást ír elő.: „False start”: Az alább felsoroltak mind „false start”-nak minősülnek az Acsapat által. szaggatott (hirtelen) mozdulata. vagy a vállainak vagy csípőjének mozgatása. amely a kísérlet indítását szimulálja. testének. kivéve akkor. 3.R. (c) Az irányító bármilyen gyors. akkor a labdát be kell vinni a „hash mark”-ig.: Váltás („shift”): egy „huddle” (Szabály 2-14-1).

aki az ellenfelére mutat és eközben a keze belóg a neutrális zónába] d. 3. és (2) a támadó csapat játékosa rúgó formációban. 5-yard büntetés a “succeeding spot”-ból. [S7 és S19 vagy S20]. 2.: „Snapper”: A „snapper” (Szabály 2-27-8) 1.R. vagy egy játékrész vége után. nem mozoghat egy másik pozícióba és a testének egyetlen része sem lehet a neutrális zóna előtt. A támadó csapat sohasem állt meg egy teljes másodpercig a „snap” előtt.: „Encroachment”: Miután a „snapper” elfoglalta a pozícióját az A-csapat egyetlen másik játékosa sem tartózkodhat a neutrális zónában. Az összes játékosnak a pályán belül kell tartzózkonia. de még a „snap” előtt: a. vagy a zóna előtt. pont előírásai érvényesek. c. miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. 3-3-4-I).: Formáció: a „snap” pillanatában az A-csapat formációjának a következő előírásoknak kell megfelelnie: 1. 2. amely a kísérlet kezdetét szimulálja.(d) Egy „back” utánozza a labdaelkapást egy gyors. Legalább 5 falembernek kell 50 és 79 közé eső mezszámot viselni. SZAKASZ: Az összes alább felsorolt (a-c pontok) eset élő-labda szabálytalanság és a kísérletet lehet folytatni. Az A-csapat azon játékosainak. leveheti a kezét a labdáról. vagy „back”-nek kell lennie. 1. (Szabály 227-4) 3.) BÜNTETÉS: [a-d pontok] Halott-labda szabálytalanság.R. 2. 3. akik részt vettek az előző kísérletben. egy médiaidőkérés után.: „False start”: Az A-csapat egyetlen játékosa sem követhet el „False start” szabálytalanságot (Szabály 7-1-2-b) és nem érhet az ellenfeléhez (A. de csak úgy ha ez nem utánozza a kísérlet indítását.7-1-3III. (Kivétel: Amikor a „snap”-et „scrimmage-kick” formációból indítják. Az összes játékosnak falembernek. 1. Az A-csapat összes játékosának a 9-yardos vonalon belül kell(ett) tartózkodnia egy csapat-időkérés. hirtelen mozdulattal. nem teheti azt a neutrális zóna elé és nem utánozhatja a kísérlet indítását.: 9-yardos vonalak: 1. 4. Támadó csapat előírásai – a „snap” pillanatában 7. SZAKASZ: Az összes alább felsorolt (a-d pontok) eset halott-labda szabálytalanság. [Kivételek: (1) A cserejátékosok és a pályáról levonuló játékosok. a 9-yardos vonalak között kell tartózkodniuk az előző kísérlet után és a következő „snap” előtt (A. a. Támadó csapat előírásai – a „snap” előtt 7. Az A-csapat összes becserélt játékosának a 9-yardos vonalak között kell(ett) tartózkodnia. b. A játékvezetőknek sípolniuk kell és nem engedhetik tovább a játék folytatását.) 78 . egy sérülés miatti időkérés. akkor az alábbi 5. Miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. nem emelheti fel a labdát. 5.

ha a Szabály 7-1-3-a-1 pontja szerint szabálytalanul mozgatták azt. S19. (A. vagy az “umpire”-t és az ellenfelet figyelmeztették. [S18. kivéve ha először egy „back” lett belőle és teljesen megállt. vagy vagy egy csapatidőkérés vagy játékvezetői időkérés történt.R:7-1-3-I-II) b. akinek a mezszáma nem 50 és 79 közé esik és jogosulatlan elkapó a pozíciója alapján egy kivétel lesz a számozásra vonatkozó szabály alól. 4. de az sem mozoghat az ellenfél gólvonala felé. (a) Az összes falember. ha a ”referee” a mérkőzés előtt tájékoztatva lett és minden érintett kísérlet előtt a “referee”-t.7-1-3-I-III) BÜNTETÉS: [a-c pontok] Élő-labda szabálytalanság esetén: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S19 vagy S20] Ha a szabálytalanságot egy “scrimmage”-rúgás (kivéve field goalkísérletet) során követik el a “snap” pillanatában vagy az után: akkor a Bcsapat választhat: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból. (c) Az összes ilyen játékos kivétel marad a számozásra vonatkozó szabály alól végig a kísérlet során és jogosulatlan elkapó marad mindaddig. amíg az összes váltás („shift”) be nem fejeződött. A játékvezetőknek sípolniuk kell és nem engedhetik tovább a játék folytatását. de még a „snap” előtt: 1. akinek a mezszáma 50 és 79 közé esik. SZAKASZ: A védekező csapat előírásai a következők: a. aki kivétel a számozásra vonatkozó szabály alól. Egyéb esetben az A-csapat „Illegal formation” szabálytalanságot követ el. Az a játékos. kivéve. amíg jogosulttá nem válik a Szabály 7-3-5 pontja alapján (egy előrepasszt megérint egy játékvezető. sérülések) el lehet térni.R. vagy 5-yard büntetés onnan. (Szabály 2-22-1-c) c. 7-1-5-I-III) 79 . 5. 5.: Az összes alább felsorolt (1-5 pontok) eset halott-labda szabálytalanság. Maximum 4 játékos lehet „back”. Egyetlen játékos sem érhet a labdához.: Mozgásban lévő ember („Motion”): 1. a „scrimmage-line”-on kell helyezkednie és nem lehet a fal szélén. (b) Az összes ilyen játékos. vagy a B-csapat játékosa) Az 5(a) . A „snap” pillanatában mozgásban lévő játékosnak is teljesíteni kell az „egy másodperces szabály” előírásait – vagyis nem kezdheti meg a mozgását. Miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. 3.MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a számozásra vonatkozó szabályoktól indokolt esetben (pl. Csak egy „back” lehet mozgásban. Egy „scrimmage-kick” formációban a „snap” pillanatában (Szabály 2-16-10) az A-csapatnak lehet ötnél kevesebb olyan falembere. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén. nem érhet egyetlen játékos sem az ellenfélhez és nem akadályozhatja semmilyen módon az ellenfelet. vagy S20] Védekező csapat előírásai 7. amikor a „snapper” elfoglalja a pozícióját.: Szabálytalan váltás („Illegal shift”): A „snap” pillanatában az A-csapat nem hajthat végre szabálytalan váltást („illegal shift”). ha az alábbi előírásoknak megfelel. 1.5(c) pontok előírásai a továbbiakban nem érvényesek. (A. (Szabály 7-1-2-a) (A. ha a „snap” előtt egy játékrész véget ér. aki mozgásban van („motion”) nem indulhat a „scrimmageline”-ról.R. 2.

(1-2 yard távolságon belül) BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból és kísérletvesztés [S19 és S9] 80 . de elhagyta a vonalat mindkét lábának az olyan mozgásával. ha az A-csapat követte el a szabálytalanságot a labdabirtoklás cseréje előtt egy scrimmage kísérlet alatt.R.Egyetlen játékos sem léphet be a neutrális zónába. Minden játékosnak a pálya területén kell tartózkodnia. 7-1-5-III) 3. (Szabály 2-18-2 és 7-1-2-b-3 pontjának Kivétele) (A. nem tehet olyan hirtelen. Egyetlen játékos sem keresztezheti a neutrális zónát és nem folytathatja mozgását érintkezés nélkül sem egy „back” felé. 2. BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. Labda átadása előre 7. BÜNTETÉS: [1-5 pontok] Halott-labda szabálytalanság. vagy a zóna előtt. 1. ha mindketten a „scrimmage-line” mögött tartózkodnak. Egy játékos. (A.: Az A-csapat egyik „back”-je előre átadhatja a labdát egy másik „back”-nek. vagy jeleket. amikor megkapja a labdát. aki mozdulatlan pozícióban van a „scrimmage line”-tól egy yard távolságon belül. [S18 vagy S21] Amikor a „snap” elindul: 1. 5. amely nem része egy megszokott védőmozgásnak (A. 7-1-3-V és A. Egyetlen játékos sem használhat olyan jeleket a védő formációk bemondására.: Az A-csapat egyik „back”-je a „scrimmage-line” mögött előre átadhatja a labdát egy olyan csapattársának. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S18] b. Kísérletvesztés is. [S35 és S9] Szándékos labdavesztés 7. ha a labdavesztés a “snapper” közvetlen közelében történt. b.: 2. valamint nem követhet el semmilyen egyéb halott-labda “Offside” szabálytalanságot. aki a „snap” pillanatában a „scrimmage line”-on tartózkodott. SZAKASZ: Az A-csapat egyetlen játékosa sem haladhat előre egy szándékosan elveszített labdával. kivéve az alábbi helyzeteket: a. Egyetlen játékos sem használhat olyan szavakat. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem adhatja át előre a labdát egy „scrimmage”-kísérlet során.R. 5-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. 7. 6. 7-1-6-I). A játékvezetőnek azonnal sípolnia kell.R. amelyek megzavarják az ellenfelet a labda indításához történő felkészülésben. mely során a saját alapvonala felé fordult és legalább 2-yarddal a „scrimmage-line” mögött tartózkodik. amelyek utánozzák (vagy bármilyen más módon akadályozzák) a támadók indító jelzéseit.R. 7-1-5-IV). BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a szabálytalanság helyétől. A „snap” pillanatában nem lehet egyetlen játékos sem a neutrális zónában. 4. 1. váratlan mozdulatot. hogy a támadó falembert azonnali reakcióra kényszerítsen.

b.) 81 .: Ha egy hátra-passzt vagy egy „fumble”-t egyszerre kap el. vagy „safety” az ítélet. (Szabály 8-5-1. a labda elejtésének pontja előtt. PARAGRAFUS: Hátra-passz és a „Fumble” Élő-labda esetén 7. SZAKASZ: Egyik támadó falember sem kaphat „snap”-et közvetlenül kézbe. Szabály 8-3-2-d-5. (A-csapat “fumble”-ja egy “try”-kísérlet során). BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a szabálytalanság helyétől. 2. hogy a labda kezdeti lendülete melyik csapattól származik. SZAKASZ: a. akkor „touchback”. 2. vagy előtt: Ha egy „fumble”. de azt nem dobhatja szándékosan a pályán kívülre a mérkőzés órájának megállítása céljából. 8-7-2-V-VI. vagy szerzi vissza azt. vagy „fumble”-t bármelyik pályán tartózkodó játékos elkap. 3.: “Fumble”: Amikor egy “fumble” a pályát elhagyja a gólvonalak között: 1. SZAKASZ: a. 1. A. vagy visszaszerzés („recovery”) 7. vagy szerez vissza két játékos a két csapatból. Kísérletvesztés is. 2. 2. „Snap” után 7. 7-2-4-I. Ha az elejtett labdát az elejtés pontja előtt kapják el.: Hátra-passz: Amikor egy hátra-passz pályán kívülre kerül a gólvonalak között. vagy hátra-passz a pályát a gólvonal mögött/előtt hagyja el (valamelyik célterületen).: Gólvonalak mögött.R. akkor a labda folyamatosan játékban marad (A.R. vagy szerzik vissza. Ha az elejtett labdát az elejtés helye mögött kapják el. 8-6-1-I és A.R. akkor a labda halottá válik és a labdát utoljára birtokló csapat birtokába kerül (Kivétel: Szabály 7-2-2-a Kivételek). vagy szerzik vissza. ha az A-csapat által elejtett labdát nem az A-csapat labdát elejtő játékosa kapja el. vagy visszaszerez. SZAKASZ: Egy labdavivő bármikor hátra-passzolhatja. (Szabály: 3-3-2-e-2). akkor a labda halottá válik. akkor a labda visszakerül az elejtő csapat birtokába az elejtés pontjában. Szabály 8-6-1 és Szabály 8-7) (A.2. attól függően.R. BÜNTETÉS: Élő-labda szabálytalanság. és azért melyik csapat a felelős. Negyedik kísérlet során.R. akkor a labda halottá válik és visszatér az elejtés („fumble”) helyére. ha az A-csapat követte el a labdabirtoklás cseréje előtt egy normál “scrimmage-kísérlet” során. Kivételek: 1. 2. akkor a labda az elkapás/visszaszerzés pontjában marad. 2-23-1-I). 3-4-3-III) [S35 és S9] Elkapás. 2. 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S19] Pályán kívül 7. akkor a labda a passzoló csapathoz tartozik a pálya elhagyásának pontjában.: Ha egy hátra-passzt. b. 4. (A. a labdabirtoklás cseréje előtt. vagy hátrafelé átadhatja a labdát. a „fumble” pontja mögött. 2. akkor a labda visszakerül az elejtő csapat birtokába a pálya elhagyásának pontjában c.

Szabálytalan előre-passz 7.R.: ez a passz már a második előre-passz ugyanazon kísérlet során. vagy „fumble” a pályán belül mozdulatlanná válik és semelyik játékos sem kísérli meg megszerezni azt. 3. BÜNTETÉS: [a-g pontok] 5-yard büntetés a szabálytalanság helyétől. vagy (2) nem rögtön azután. vagy a zóna mögül történik.Mozdulatlan labda 7.R. vagy a kísérlet során volt már azon kívül. (A. SZAKASZ: Az A-csapat minden kísérlet során jogosult egy előre-passzt végrehajtani a labdabirtoklás jogának cseréje előtt.R. c.: a passzoló játékos az óra megállítása céljából a labdát egyenesen a földre dobja (1) miután az már a földet érte.: a passzoló játékos az yardvesztés elkerülése céljából dobja előre a labdát olyan területre. akinek a teljes teste a neutrális zóna előtt van. 3-4-3-IV és A. ha ez a passz a neutrális zónából. hogy a „snap” után kontrollálja a labdát.: a labdát a neutrális zónából. (A. 7-3-2-I) [Kivétel: Ha a passzoló már a szerelési zónán („tackle box”-on) kívül van. EZ a szabály csak arra a játékosra vonatkozik. ha: a. ahol az A-csapatnak nincsen jogosult elkapója. amikor a kísérlet során egy szabályos előre-passz történt. b.: a passzt azután dobják. 7-3-2-II-VII) g. ahol az A-csapatnak nincsen jogosult elkapója. amikor elengedi a labdát. [S36 és S9] Jogosultság egy szabályos előre-passz megérintésére 7. SZAKASZ: Amikor egy hátra-passz. f. d. vagy annak meghosszabbítása előtt ér földet. akkor eldobhatja a labdát. vagy elejtő csapat birtokába kerül. illetve a neutrális zóna. Kísérletvesztés is. e. hogy a labdabirtoklás joga a kísérlet során már felcserélődött.: az A-csapat olyan játékosa dobja. 3. SZAKASZ: Egy előre-passz szabálytalan. (A. aki közvetlenül kapta a labdát a „snap” után] BÜNTETÉS: Kísérletvesztés a szabálytalanság helyétől. akkor a labda halottá válik és ebben a pontban a passzoló. vagy a zóna mögül dobják el azután. 2. (Szabály 2-19-3) (A. hogy egy labdavivő játékos a labda birtokában már volt a neutrális zóna előtt.: a B-csapat egyik játékosa dobja. 3. feltéve. 3. SZAKASZ: a.: a passzoló játékos az óra megállítása céljából a labdát olyan területre dobja előre.R.R. 5. ha az A-csapat követte el a szabálytalanságot a labdabirtoklás cseréje előtt egy „scrimmage”-kísérlet alatt. 82 . feltéve hogy a passz során a labda keresztezi a neutrális zónát.: A jogosultsági szabály akkor alkalmazandó. PARAGRAFUS: Előre-passz Szabályos előre-passz 7. 7-3-2-VIII). 1. 7-3-2-II) [S35 és S9] h. 3. 2.

vagy ha két ellentétes csapathoz tartozó játékos egyszerre kapta el a labdát. 7-3-7-I) b. (A. vagy elkapására. Sikeres elkapás esetén a labda élő marad.A B-csapat összes játékosa jogosult egy passz megérintésére. 7.] BÜNTETÉS: Kísérletvesztés a „previous spot”-ból [S16 és S9]. amikor azt nem kontrollálja tökéletesen az egyik játékos. 3. vagy egy játékvezető hozzáér egy szabályos előre-passzhoz. kivéve. minden falember. SZAKASZ: Bármely előre-passz sikeres. amíg a labdát az ellenfél játékosai közül valaki.: Amikor egy szabályos előre-passz sikertelen. 2-4-3-III és A. Sikeres passz 7. (Szabály 4-1-3-p) (A. (Szabály 2-2-7) (A. akit az ellenfél egyik játékosa lökött ki a pályáról és azonnal megpróbál visszatérni a pályára. SZAKASZ: Amikor a B-csapat egyik játékosa. vagy az “umpire”-t figyelmeztették. aki a határvonalakon belül tartózkodik. c. 4.: Jogosultság elvesztése a pálya elhagyása miatt 7. kivéve ha az elkapó mozgását (“Forward progress”) a pálya területén. sérülések. 7-3-5-I). Jogosultság megszerzése. vagy azon kívül ér talajt. vagy amíg a labda a levegőben van.R. akinek a mezszáma nem 50 és 79 között van.R.R. vagy ha a labda a talajt megérintette. Akkor is sikertelen a passz. aki a „scrimmage line” végén áll és a mezszámuk nem 50 és 79 között van.R. mezek megrongálódása) el lehet térni. akkor a labda a passzoló csapathoz tartozik a megelőző pontban („previous spot”).: A „snap” pillanatában az A-csapat következő játékosai jogosultak a passz megérintésére: 1. ha a labdát pályán kívülinek nyilvánították a szabályok szerint. b. 2-4-3-III és A. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken a számozásra vonatkozó szabályoktól indokolt esetben (pl. (A. vagy egy játékvezető meg nem érintette. minden „back”. 3. 7-3-4-I-II). 6. 7-3-4-III). vagy a célterületen már megállították. ha a játékos felugrik a labda elkapásához és a leérkezéskor először a határvonalon.R.: Bármely előre-passz sikertelen. 2. ha az elkapás az ellenfél célterületén történt. 3. 5. vagy visszaszerzése 7. SZAKASZ: a. 7-3-6-I-VIII). akkor a labda halottá válik és a passzoló csapathoz tartozik. ha a ”referee” a mérkőzés előtt tájékoztatva lett és minden érintett kísérlet előtt a “referee”-t.R. ha a kísérlet során elhagyta a pályát. Sikertelen passz 7. (A. egészen addig.R. SZAKASZ: Egyetlen elkapásra jogosult támadó elkapó („receiver”) sem érinthet meg egy szabályos előre-passzt a pálya területén és a célterületen. 83 . akkor az összes játékos jogosulttá válik. Ha egy szabályos előrepassz után két ellentétes csapathoz tartozó játékos egyszerre kapta el a labdát a pálya területén. 3. [Kivétel: Ez a szabály nem vonatkozik arra a jogosult támadó játékosra. ha a támadó csapat egy olyan játékosa kapta el azt.

míg egy játékos. vagy „interception”-t csinálni. V. A támadó játékos felelőssége az ellenféllel való érintkezés elkerülése. vagy elütését. 3.R. (A. 8.R.: Amikor egy szabálytalan előre-passz sikertelen. XV és XVI) ha: 1.: „Offensive Pass interference”. (A. amely során egy szabályos előre-passz keresztezte a neutrális zónát. vagy több elkapásra jogosult játékos van azon a helyen. akkor a szabályos előre-passz elkapható volt. attól a pillanattól kezdve. kettő. vagy több jogosult elkapó egyszerre és jóhiszeműen kísérli meg a labda elkapását. a labda a levegőben van és kettő. 2. 2. és egy támadó játékos ezen a területen akadályozza az ellenfelét. Nem „Offensive Pass interference”.R. VII. SZAKASZ: a. akkor a következő kísérletet a “previous spot”-ból kell végrehajtani. vagy elütését. kettő. (A. 7-3-8-X).) (A. Ha kérdéses. 3. VIII. 7-3-7II-III). (Kivétel: Ha a vétlen csapat elutasítja a büntetést egy a célterületről eldobott szabálytalan előre-passz miatt. vagy egy játékvezető a labdához hozzá nem ért. az A-csapat potenciális rúgójátékosa – „scrimmage-rúgó” felállásból .R. ha az A-csapat egyik játékosa úgy érintkezik a Bcsapat egyik jogosult elkapó játékosával a neutrális zóna előtt. amikor nyilvánvalóan szándékosan akadályozza az elkapásra jogosult ellenfelét és ezzel elveszi az elkapható előre-passz megszerzésének lehetőségét.R. a B-csapat játékosa szabályosan érintkezik az ellenfelével a passz eldobása előtt (A.a rúgást utánozza egy magasra és messzire dobott labdával. tilos minden szabálytalan érintkezés az A-csapat és a B-csapat játékosai álatl egyaránt.: Olyan kísérlet alkalmával. BÜNTETÉS: 15-yard a „previous spot”-ból [S33]. hogy a labdát elindították („snap”) egészen addig. Szabálytalan érintkezés és „Pass Interference” 7. Mindkét csapat elkapásra jogosult játékosai számára azonos jogokat biztosítanak a szabályok a labda elkapására. Mindkét csapat elkapásra jogosult játékosai számára azonos jogokat biztosítanak a szabályok a labda elkapására. (A.c.R. hogy zavarja azt egy olyan szabályos passz-kísérlet alkalmával. és ekkor a Bcsapat játékosa hozzáér az ellenfeléhez. amely során egy előre-passz keresztezte a neutrális zónát. 84 . 7-3-8-III.R. „Defensive Pass interference”-t csak a szabályos előre-passz eldobása után lehet elkövetni. c. 7-3-8-IX). XI és XII) ha: 1. 4. a „snap” után a játékos azonnal megtámadja és érintkezik az ellenfelével maximum 1 yard távolságon belül a neutrális zóna előtt. Nem „Defensive Pass interference”.: „Defensive Pass interference” a B-csapat játékosától az az érintkezés a neutrális zóna előtt. akkor a labda a passzoló csapathoz tartozik a passzolás pontjában. b. 7-3-8-II). vagy több jogosult elkapó egyszerre és jóhiszeműen kísérli meg a labda megszerzését. (A. 3. X. a „snap” után az A-csapat jogosulatlan elkapója azonnal megtámadja és érintkezik az ellenfelével maximum 1 yard távolságban a neutrális zóna előtt és ez az érintkezés maximum 3 yard távolságig tart a neutrális zóna előtt. de a passz elkaphatatlan. 7-3-8-IX). elkapását. 7-3-8-IV. ahol a labdát el akarják kapni.

7-3-8-XIV). amelyeket egy olyan kísérlet közben követnek el. mely során egy előre-passz keresztezte a neutrális zónát. b. Ha a „previous spot” előtt több.: A „Pass interference”-re vonatkozó szabályok csak olyan kísérlet alkalmával érvényesek. SZAKASZ: a. 9.BÜNTETÉS: Ha a „previous spot” előtt 15-yardon belül történik: A-csapat labdája a szabálytalanság helyén és „first down”. ha az ellenfél nincs olyan pozícióban. akkor ez a szabálytalanság büntethető „pass interference”-ként. 15-yard büntetés a „previous spot”-ból és „first down” [S33]. f.: Minden játékosnak azonos joga van a “területszerzéshez”. Azok a szabálytalanságok. amikor a „snap” a 3-yardos vonalról indul. miután a passzt valaki megérintette (A.: A B-csapat játékosának az olyan érintkezése egy jogosult elkapóval.: A szabálytalanság megállapításához a játékosok közötti fizikai kontaktus szükséges. (Szabály 2-19-3 és 7-3-8-a és c) e. nem helyezheti a labdát a 2-yardos vonalon belülre. mint 15-yarddal történik: A-csapat labdája. 2. Érintéses akadályozás 7. aki keresztezte a neutrális zónát.R. amely akadályozza egy elkapható előre-passz elkapásában és ez a szabálytalanság személyi hibának („personal foul”) is minősíthető. akkor a szabálytalanságot elkövető játékost ki kell zárni a mérkőzésből. ezért a véletlen érintkezéseket a Szabály 7-3-8 pontjában meghatározott módon (“…kísérli meg 85 . d. mely során egy előre-passz nem keresztezte a neutrális zónát. csak akkor „Pass interference”. amelyeket egy olyan kísérlet közben követnek el. 3. Ha a „previous spot” a 2-yardos vonalon belül volt: a büntetés megfelezi a gólvonalig megteendő távolságot és „first down” az Acsapatnak (Szabály 10-2-6 Kivétele). amely más esetben a játékos kizárását vonná maga után. Szabály 10-2-5-b). vagy személyi hibaként (15 yard büntetés a „previous spot”-ból) is. a Szabály 93-4 pontja szerint kerülnek elbírálásra és a büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. ha az akadályozás olyan cselekedetet is tartalmaz. 1.: Az A-csapat és a B-csapat játékosai egyaránt szabályosan akadályozhatják az ellenfelet a neutrális zóna mögött. amelyet a 2-yardos vonalon kívülről mérnek.: Mindkét csapat játékosai szabályosan akadályozhatják az ellenfelet a neutrális zóna előtt. 7-3-9-I).R. Azok a szabálytalanságok. Ha a labda a B-csapat 17-yardos és 2-yardos vonala között indult és a szabálytalanság a 2-yardos vonal előtt történt: a büntetés a labdát a B-csapat 2-yardos vonalára helyezi és „first down” az A-csapatnak (A. A Szabály 7-3-8 pontja speciális egy passz közbeni érintkezés szempontjából. Azonban. g. ha az elkapónak („receiver”) lehetősége volt egy elkapható előre-passz elkapására. c. amely során egy szabályos előre-passz keresztezte a neutrális zónát.: Védekező játékos szabályosan érintkezhet azzal az ellenfelével. (Kivétel: „trykísérlet” során. Az olyan büntetés. hogy egy elkapható előre-passzt elkapjon.

amikor a passz nyilvánvalóan rövid.bizonyítja. BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S16] 86 . 5-2-3-I és A. vagy egy játékvezető hozzá nem ért. vagy a nekirohanás az elkapónak („receiver”). Miután egy passzt megérintettek. SZAKASZ: Egyetlen eredetileg elkapásra jogosulatlan elkapó sem lehet a neutrális zóna előtt több.R. 3. hanem a Szabály 9-1-12-a pontjának a megszegése és 15-yardos büntetést von maga után a „previous spot”-ból + „first down”. 11. BÜNTETÉS: 5-yard büntetés a „previous spot”-ból [S37] Szabálytalan érintés 7. Ütközés. akkor a büntetést az elkövetett szabálytalanság miatt kell megítélni és nem „pass interference” miatt. Kirívóan súlyos szabálytalanságot elkövető játékost ki kell zárni.R.: a labda megszerzését…”) kell elbírálni. 10. hogy a védő nem a labdára figyel és ezáltal szabálytalan. 7-3-10-I és II). ha az előrepassz elkapható.R. (A. ha az ellenfél akadályozásának szándéka nyilvánvaló. Jogosulatlan elkapó játékos a pálya mélyén 7. Ha a neutrális zóna előtt a passzolt labda felé mozogó ellenfelek összeütköznek.: k.h. 7-3-9-I). Ez csak akkor lehet „pass interference”.: i. vagy hosszú. a szabálytalanság csak akkor ítélhető egyik. ha a passzhoz bárhol a pálya területén hozzáért egy pályán belül tartózkodó játékos. Ha egy ellenféllel eközben szabálytalankodtak. mint három yarddal.R. vagy bármilyen más szándékos érintkezés a játékossal . (A. Ez nem „pass interference”. Ütközés. a labda további repülése közben. 7-3-11-I-II). az elkapó („receiver”) rángatása. vagy mindkét játékos ellen. amíg egy neutrális zónát keresztező szabályos előrepasszt el nem dobtak. vagy egy játékvezető.: j. míg a labdához az ellenfél egyik játékosa. bármely játékos végrehajthat egy szabályos blokkot. A „pass interference” szabályok nem alkalmazhatóak azután.mielőtt az a labdához hozzáérne . a labda figyelmen kívül hagyását jelenti és ezáltal szabálytalan. SZAKASZ: Az elkapásra eredetileg jogosulatlan és a határvonalakon belül tartózkodó játékos szándékosan nem érhet hozzá a szabályos előre-passzhoz mindaddig. (A. 3.

1. PARAGRAFUS: „Touchdown” TD elérése 8.R. 2.R.: egy játékos elkap egy előre-passzt az ellenfél célterületén (A. amikor a mérkőzés félbeszakadt. 2. SZAKASZ: „Touchdown”-t ér el egy csapat. 1.: egy labdavivő játékos által szabályosan birtokolt élő-labda a játéktér felől szabályosan áttöri az ellenfél gólvonalának síkját. (Kivétel: Szabály 7-2-2-a pontjának 2-es Kivétele. 8-2-1-I-IX). elfogtak („intercepted”). 2-23-1-I és A. 7-2-4-I). ha a játékos a célterületen belül érinti a talajt. és Szabály 9-2-3-a és b).R. 1. c.: egy szabadrúgást. (Szabály 3-3-3-a és b. vagy egy „scrimmage-rúgás”-t szabályosan elkapnak. vagy hozzáér a bójához. vagy „Safety” 6 pont 3 pont 2 pont 2 pont 1 pont Félbeszakadt mérkőzés 8. (A. amely később sem fejezhető be: Vétlen csapat: 1. vagy egy olyan felfüggesztett mérkőzés végeredménye.8. amikor: a.: egy hátra-passzt vagy egy „fumble”-t elkaptak. b. 1. SZAKASZ: Egy félbeszakadt mérkőzés végeredménye.: a „referee” TD-t ítél a Szabály 9-2-3 pontja büntetésének előírásai szerint.Ellenfél: 0. (A.R. vagy megítéltek az ellenfél célterületén. PARAGRAFUS: Pontok értékei Pontszerzés 8. és 8-3-2-d-5) (A. vagy visszaszereznek („recovered”) az ellenfél célterületén. SZABÁLY Pontozás 1. 5-1-3-I és II). 87 . akkor az aktuális eredményt kell elfogadni.R. SZAKASZ: Az elérhető pontok a következők normál kísérlet esetén: „Touchdown” „Field Goal” „Safety” (pontok az ellenfélnek ítélve) Sikeres „try”-kísérlet esetén: „Touchdown” „Field goal”. 6-3-9-III) e. Ezt a síkot csak akkor kell meghosszabbítani a bóján túlra is. MEGJEGYZÉS: az MAFSZ égisze alatt lejátszott és félbeszakadt mérkőzések végeredményének megállapítása az MAFSZ Versenybizottságának feladata és kompetenciája! 2. visszaszereztek („recovered”). d. Ha a vétlen csapat vezet.

Szabálytalanság egy „try”-kísérlet során. kivéve. a. hogy azokon a meccseken/tornákon. b. 3.R.R. miközben a mérkőzés órája áll az elért TD után. 3. a labda a szabályok szerint halottá válik (A.R. ahol a pontkülönbség számíthat a “try”-kísérlet nem maradhat el. d. amely kizárólag büntetés-végrehajtási szempontból tartalmazza magát a kísérletet és az előtte lévő “felkészülési” időszakot is (a labda játékra alkalmassá nyilvánítása után). amikor a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. egy elfogadott büntetés pontszerzést eredményez. feltéve ha a megszerezhető pont(ok) nem befolyásolják a mérkőzés végkimenetelét.R. 2. vagy „field goal” az egyéb alkalmakkor használt szabályoknak megfelelően. Ebben az esetben az A-csapat nem érhet el pontot (A.: A „snap”-et az ellenfél 3-yardos vonaláról kell elvégezni középről. az A-csapat szabálytalansága miatt elfogadott büntetés kísérletvesztést eredményez (Szabály 8-3-3-c-2).: A „try”-kísérlet – amely egy normál „scrimmage-kísérlet” .: Egymást semlegesítő szabálytalanságok: Ha mindkét csapat szabálytalanságot követett el a kísérlet során. A. „safety” (Kivétel: Szabály 8-3-4-a). 10-2-5-X-XV). amikor: 1. vagy szerzi vissza („recovery”). vagy pontokat a Szabály 8-1-1 pontja alapján kell megítélni. vagy egymást semlegesítő szabálytalanságok előzték meg. A. MEGJEGYZÉS: Az EFAF úgy döntött. és a B-csapat által elkövetett szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje előtt történt. (Szabály 8-3-3-a és 8-3-3-c-1). A labdát bármelyik csapat időkérése után is át lehet helyeztetni máshová. vagy akár hátrébbról is. akkor a 88 . Lehetőség a pontszerzésre 8. 3. ha a labdabirtoklás jogának cseréje előtt az A-csapat egyik játékosa által elejtett labdát („fumble”) egy másik csapattársa (nem a labdát elejtő játékos) kapja el. akkor a „try”-kísérlet elmarad. Erről a csapatokat/ játékvezetőket értesítenie kell az EFAF-nak.3. Ez egy olyan speciális időszaka a mérkőzésnek.: A labdát az a csapat hozhatja játékba. 3. (A. A „snap” elvégezhető a „hash mark”-okon belül a 3-yardos vonal másik pontjáról is. a labdabirtoklás cseréje előtt 8. ha a „try”kísérlet sikeres. 5.R. amelyek a következők lehetnek: TD. 8-3-1-I-II. 8-3-2-IV és VI). 2. Ha a csapat egy olyan kísérlet során érte el a TD-t. SZAKASZ: a. 1. 4. ha a labda játékra alkalmassá nyilvánítása előtt a labdát játékba hozni jogosult csapat kéri annak áthelyezését egy másik pontra. amelyik 6 pontos TD-t szerzett. amely közben a negyedik negyed végén lejárt az óra. SZAKASZ: A pontot. SZAKASZ: Egy „try”-kísérlet lehetőséget ad mindkét csapat számára egy. c. az egyik csapat pontot ér el.: A „try”-kísérletnek vége van. PARAGRAFUS: „Try”-kísérlet Pontszerzés 8. vagy két pont megszerzésére. 8-3-2-VIII). 3. 8-3-2-I-III és VI. ha ezt már az A-csapat által elkövetett szabálytalanság.akkor kezdődik.

az elért pontokat meg kell semmisíteni és a yardbüntetéseket a következő kirúgás („kick off”) során nem kell végrehajtani.R. Ha a “try”kísérletet megismétlik. még abban az esetben is. A B-csapat által elkövetett szabálytalanság miatt kiszabott büntetés után arról a yardvonalról. (A. vagy nincs pontszerzés. A “try”-kísérlet során elkövetett olyan élő-labda szabálytalanságok miatt kiszabott büntetéseket. 2.: B-csapat által elkövetett szabálytalanságok egy “try”-kísérlet során: 1. ha a labdabirtoklás cseréje után egyéb szabálytalanságok is történnek.R. b. 89 .: Rúgás elkapásának akadályozása (“Kick catch interference”): A rúgás elkapásának akadályozása miatt megítélt büntetést a szabályok értelmében törölni kell. vagy a hosszabbításban a következő kísérlet során hajtják végre.10-2-5-IX-XI). amelyet kísérletvesztéssel kell büntetni.szabálytalanságok semlegesítik egymást („offsetting fouls”) és a kísérletet meg kell ismételni. vagy a hosszabbításban a következő kísérlet során a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. akkor ezeket a büntetéseket a kísérlet megismétlése előtt kell végrehajtani. A. 3-2-3-VI. A. (Szabály 10-1-6) (A. 2. f. ahová a labdát a büntetés helyezte. 8-3-3-I és III). 8-3-2-II.R. (A.R. Egymást semlegesítő szabálytalanságok („offsetting fouls”) miatt megismételt kísérletet a „previous spot”-ból kell végrehajtani. akkor a büntetést a szabályok értelmében törölni kell. c. amelyeket halott-labda szabálytalanságként büntetnek. de még a „snap” előtt elkövetett szabálytalanságok miatt kiszabott büntetéseket még a következő „snap” előtt kell végrehajtani. Ezt a büntetést a „try”-kísérletet követő kirúgás („kick off”). A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után.: „Roughing the kicker/holder”. vagy „running into the kicker/holder”: Ezek a szabálytalanságok élő-labda szabálytalanságok. 2. Az A-csapat választhat: vagy eltörölteti az elért eredményt és végrehajtatja a büntetést. vagy eltörölteti a kiszabott büntetéseket és elfogadja a kísérlet során elért eredményt. A kísérletet ekkor is a „hash mark”-on belülről kell indítani. 3-2-3-VII). e. majd megismétli a „try”-kísérletet. Az A-csapat pontszerzését törölni kell.R. ahová a büntetés a labdát helyezi. (A. Egy sikeres „try”-kísérlet során az A-csapat által elkövetett szabálytalanság után a kísérletet meg kell ismételni abból a pontból. 3. Ha az A-csapat olyan szabálytalanságot követ el. a kísérletet követő kirúgás („kick off”). vagy a yardvonal mögül kell elvégezni a kísérlet indítását. d.: Büntetés végrehajtása halott-labda szabálytalanság esetén: 1.: Az A-csapat által elkövetett szabálytalanságok egy “try”-kísérlet során: 1. Ha egy labdabirtoklás jogának cseréje előtt az A-csapat egyik játékosa szabálytalankodik és ezt a szabálytalanságot nem semlegesíti egy másik szabálytalanság (“Offsetting fouls”) és a kísérlet során nincs több labdabirtoklás-csere.R. 8-33-I és A.R. Az A-csapat csapat elfogadhatja az eredményt bármely személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt megítélt büntetés elfogadása mellett. akkor a “try”-kísérletnek vége van. 8-3-3-II).

az „Unsportsmanlike conduct”-ért. 4. mielőtt a labda hozzáérne a rúgó-csapat egyik játékosához. Azonban. 4. 90 . és az olyan élő-labda szabálytalanságok miatt kiszabott büntetéseket. A TD-t elérő csapatnak kell a kirúgást elvégeznie. ha a “try”kísérletet megismétlik. 3.: Bármely yardvesztéssel járó büntetést mindkét csapat esetében törölni kell a szabályok értelmében. a kísérletet nem kell megismételni. (Szabály 8-3-5)] (A. [Kivétel: A kirívóan durva szabálytalanságért (“Personal foul” – amelyet kizárással kell büntetni!).: A kísérlet során a szabálytalankodó csapat által elért pontokat törölni kell. SZAKASZ: a.: Ha a kísérlet során mindkét csapat szabálytalanságot követett el és a B-csapat nem szabálytalankodott a labdabirtoklás cseréje előtt. (A.R.R. vagy a hosszabbításban a következő kísérlet során a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. (Szabály 10-1-6) (A. amelyeket halott-labda szabálytalanságként büntetnek. a kísérletet követő kirúgás („kick off”). vagy a hosszabbításban a „succeeding spot”-ból kell azt elindítani. a labdabirtoklás cseréje után 8.R. 4. akkor a szabálytalanságok kioltják egymást (“Offsetting fouls”). 8-3-2-VII). SZAKASZ: Egy „try”-kísérlet után egy kirúgással kell játékba hozni a labdát. 10-2-5-XIII-XV és A. b. 1. vagy a hosszabbításban a következő kísérlet során a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. 3. vége a “try”-kísérletnek. c. PARAGRAFUS: „Field goal” (Mezőnygól) „Field goal” elérése 8. akkor a „field goal” sikeres. ha egy pattintott.: Egy „field goal”-t akkor érhet el a rúgó-csapat. Következő kísérlet 8. 6.: Ha egy szabályos „field goal” során a labda átrepült a kapufák között a keresztléc fölött és a labda az alapvonalon túl vált halottá. a keresztléc fölött. 8-3-4-I és II). A rúgás csak „scrimmage”-rúgás lehet. b. de szabadrúgás („free kick”) nem.R. de nem a keresztléc fölött (!) és a labda bárhol halottá válik. 3. akkor a büntetést az ismétlés előtt kell végrehajtani. SZAKASZ: a. vagy földről elvégzett rúgással („place kick”) a labdát átjuttatja az ellenfél kapufái között. vagy a talajhoz. 5. A „forward progress” meghatározásához a kapufákat és a keresztlécet vonalként kell értelmezni és nem síkként.3-2-3-VII). A „try”-kísérlet utáni szabálytalanságok 8. a halott-labda személyi hibáért (“Personal foul”).(„drop kick”). SZAKASZ: A „try”-kísérlet után elkövetett szabálytalanságok miatt kiszabott büntetéseket a kísérletet követő kirúgás („kick off”).Szabálytalanság egy „try”-kísérlet során. vagy ha a labdát a szél visszafújta.

2. vagy ott a szabályok értelmében válik halottá és az adott gólvonalat védő csapat felelős azért. Ebbe beletartozik egy olyan „fumble” is. A. vagy „fumble”-t. ahol azt halottá nyilvánítják a csapatának a birtokában. A ”field goal”-t elérő csapatnak kell a kirúgást elvégeznie. A. vagy egymást semlegesítő szabálytalanságok előzték meg. A. kivéve. Ha a „previous spot” a B-csapat 20-yardos vonala és a gólvonala között volt.R. IV és VI-VIII. (A. PARAGRAFUS: „Safety” „Safety”-t kell ítélni 8. akkor a labda a Bcsapathoz tartozik. A „snap” elvégezhető a 20-yardos vonal más pontjáról is a „hash mark”-on belülről. ha egy játékos a saját 5-yardos vonala és saját gólvonala között: 1. 8-4-2-I-VI és A. 5. Ha kérdéses. SZAKASZ: „Safety”-t kell ítélni: a. A. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után azt bármelyik csapat időkérése után is át lehet helyeztetni máshová. 9-4-1-VIII). 91 . hogy a labda oda került. ha a labda játékra alkalmassá nyilvánítása előtt a B-csapat kéri a labda áthelyezését.R. elfog („interception”) egy előre-passzt. b. a labda a saját gólvonala mögött marad. 8-5-1-I-II.: Sikeres „field goal”-kísérlet: egy sikeres „field goal” után egy kirúgással kell játékba hozni a labdát. kivéve. 7-2-4-I. Kivételek: Nem „safety”. nem „safety”-t. amely a célterületről a pályára jut. majd onnan a pályán kívülre kerül. vagy a B-csapat megérinti a labdát a neutrális zóna előtt. (Szabály 7-24-b-1) Ha a fenti 1-3 feltételek teljesülnek. 6-3-1-IV. vagy a gólvonala mögött. 2. vagy ha a labda egy játékos birtokában válik halottá a saját gólvonalán. akkor a labda ennek a játékosnak a csapatához tartozik abban a pontban. és 2. Ha a labda nem keresztezi a neutrális zónát. ha ezt már az A-csapat által elkövetett szabálytalanság. A „snap”-et a 20yardos vonalról kell elvégezni középről.R.: Ha a labda halottá válik a pályán kívül a gólvonal mögött. 8-7-2-II és A. a saját eredeti lendülete beviszi Őt a célterületére.Következő kísérlet 8. feltéve hogy a „previous spot” nem a B-csapat 20-yardos vonala és a gólvonala között volt.R. ha sikertelen előre-passz történt. ahol a játékos a labdát birtokba vette. akkor inkább „touchback”-et kell ítélni. Egy hosszabbítást kivéve a B-csapat hozhatja játékba a labdát „snap-„pel a következő kísérletkor a „previous spot”-ból. 1. akkor a labdát a B-csapat a saját 20-yardos vonaláról hozza játékba. SZAKASZ: a.R. 6-3-4-II. 10-2-3-V).R. 5. a gólvonala fölött. 4.R. Ha a labdát a neutrális zóna előtt nyilvánítják halottá és a B-csapat játékosai közül senki sem ért hozzá a labdához a neutrális zóna előtt. akkor a „scrimmage”-rúgásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. visszaszerzi az ellenfél „fumble”-jét vagy hátra-passzát.: Sikertelen „field goal”-kísérlet: 1. (A. és 3.R. vagy elkap vagy visszaszerez egy „scrimmage”-rúgást. vagy a hosszabbításban a „succeeding spot”-ból kell azt elindítani.

A „snap” elvégezhető a 20-yardos vonal más pontjáról is a „hash mark”-ról vagy azon belülről belülről. 2. 6. 10-2-2-VI). Rúgás egy „safety” után 8. és A.R. vagy ha a labda egy játékos birtokában válik halottá a saját gólvonalán. vagy egymást semlegesítő szabálytalanságok előzték meg. PARAGRAFUS: „Touchback” „Touchback”-et kell ítélni 8. amely lehet: „punt”. a 92 . vagy egy földről elvégzett rúgás (“place kick”). 6-3-4-III). vagy azért. vagy a gólvonala mögött.R. kivéve. 1. SZAKASZ: Egy „safety” után a labda a „safety”-t elszenvedő csapathoz tartozik a saját 20yardos vonalánál. hogy a labda oda került. pattintott rúgás (“drop kick”). 7-2-4-I. a gólvonala fölött. kivéve. mert a labda egy játékos birtokában halottá vált a saját gólvonalán.R. 2.: Ha a labda egy rúgás után halottá válik a szabályok szerint a védekező csapat gólvonala mögött és a támadó csapat felelős azért.: Ha a labda halottá válik a pályán kívül egy gólvonal mögött. 7. b. (Kivétel: Szabály 8-4-2-b) (A. 1.R. SZAKASZ: „Touchback”-et kell ítélni: a. és ennek a csapatnak a „hash mark”-ról vagy azon belülről kell játékba hozni a labdát egy szabadrúgással.b. vagy ott a szabályok értelmében válik halottá és az adott gólvonalat támadó csapat felelős azért. 6. 6.R. ha egy sikertelen előre-passz történt. valamint hosszabbításban a hosszabbításra vonatkozó szabályok miatt). A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után azt bármelyik csapat időkérése után is át lehet helyeztetni máshová. vagy a gólvonala mögé helyezi (Kivétel: Szabály 3-1-3-g-3 és Szabály 8-3-4-a) (A.R. 8-5-1-III és A.) A „snap”-et a 20-yardos vonalról kell elvégezni középről.: Ha egy elfogadott büntetés a labdát a vétkes csapat gólvonalára. ha ezt már az A-csapat által elkövetett szabálytalanság. (Kivétel: egy “try”-kísérlet esetén. 10-2-2-XVI). ha a labda játékra alkalmassá nyilvánítása előtt a labdát játékba hozni jogosult csapat kéri annak áthelyezését. 7. (Szabály 7-2-4-a és b) (A. SZAKASZ: Egy „touchback” után a labda a gólvonalat védő csapathoz tartozik a saját 20-yardos vonalánál és ennek a csapatnak a „hash mark”-on belülről kell játékba hozni a labdát egy „snap”-pel (Kivétel: A hosszabbításra vonatkozó szabályok szerint a hosszabbításban. hogy a labda oda került. „Snap” egy „touchback” után 8. 8-6-1-I és II. A. PARAGRAFUS: Felelősség és Lendület (Impulzus) Felelősség 8. SZAKASZ: Az a csapat felelős a labda pályán kívülre kerüléséért egy gólvonal mögött. 5.

ha a célterületen belül a földön mozdulatlanul fekvő labda megmozdul egy játékvezető. vagy egy másik játékoshoz hozzáért. 6-3-4-I-III). amelyik csapat játékosa a labdát vitte. azért. vagy amelyik csapatnak a játékosa egy olyan impulzust adott a labdának. 7. még akkor is. ha a szabad labdába a célterületen ütnek. 2. vagy amelyik csapatnak a játékosa felelős egy szabad labda gólvonalra. mert a labda földet ért. 8-7-2-I-VI). c. Az eredeti impulzus nem változik meg. belerúg egy olyan labdába. amelyik már érintette a talajt. vagy elejtette („fumble”) felelős a labda kezdeti impulzusáért. Szabály 6-1-4-a és 6-3-4-a pontjai.: A szabad labda megtartja eredeti státuszát. VI ésVIII. 8-5-1-II. A. vagy gólvonalon keresztül juttatta azt. amely meghatározza a labda mozgását bármelyik irányba. Kivétel: 1. amelyik nincs egy játékos birtokában sem. amely a gólvonalra. a gólvonal fölé. vagy gólvonal mögé kerüléséért. dobta. vagy a gólvonal mögött. Eredeti lendület 8.) 2. (A. a gólvonal fölé. ha a mozgás iránya megváltozott.R. 2. b. vagy egy játékos érintése miatt. „snap”-pelte.: Az a játékos. (A. aki a labdát rúgta. ha egy új impulzust kap.: Az eredeti lendületet elfogy és a labda mozgásának felelőssége átszáll arra a játékosra.R. 6-3-4-III. SZAKASZ: a.R.R. vagy beleüt egy olyan szabad labdába. A. vagy egy játékvezetőhöz. (vagyis: továbbra is szabad labda marad) 93 . (Kivétel: A kezdő lendület nem változik meg.gólvonal fölött. aki: 1. vagy rúgnak bele. a labda mozdulatlanná válása után új impulzust ad a labdának annak bármilyen megérintésével.

sarokkal.9. nyakát. S38. vagy a lábának térd alatti részével. Kirívó szabálytalanság 9. „Safety”-t kell ítélni. Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett élő-labda személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt kirótt büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. ököllel. ha az más szabállyal nem áll ellentétben. arcát. B-csapat szabálytalansága esetén: Automatikus „first down”. PARAGRAFUS: Személyi hibák („Personal fouls”) Az ebben a fejezetben szereplő összes szabálytalanság (hacsak nincs külön megjelölve) és egyéb szükségtelen durvaság Személyi hibának („Personal foul”) minősül. S24. (Szabály 61-8 és 6-3-13). vagy szabadrúgás során elkövetett szabálytalanság esetén: a büntetést ki lehet mérni a “previous spot”-ból. 94 . A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét ki kell zárni [S47].: Az Érintett Személyek Köréből senki sem rúghatja meg az ellenfelét térddel. vagy bármely más testrészét kinyújtott alkarral. a mérkőzés közben. (A. nem ütheti meg az ellenfél sisakját (a sisakrácsot is beleértve). S45 vagy S46].: Az Érintett Személyek Köréből senki sem rúghatja meg az ellenfelét a lábfejével. SZABÁLY Játékosok viselkedése és szabályok által más érintett személyek 1. könyökkel. ha ez nem ütközik más szabályba. Halott-labda szabálytalanság esetén: 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. 15-yardos büntetés. Az A-csapat által egy “scrimmage”-rúgás. 1. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet végén(a „field goal”-kísérletek kivételével). b. SZAKASZ: A mérkőzés előtt. és nem lehet belevájni az ellenfélbe. kézfejjel vagy tenyéréllel. 91-2-I). tenyérrel. SZAKASZ: a. S39. Ütések és a gáncsolás 9. Kirívóan durva szabálytalanság esetén szövetségi vizsgálat szükséges a Szabály 9-6 pontja alapján.R. A személyi hiba („Personal foul”) szabálytalanságok büntetései a következők: BÜNTETÉS: Personal foul. vagy abból a pontból. A Bcsapat játékosa által elkövetett kizárással járó személyi hiba („personal foul”) „first down”-t is eredményez az ellenfélnek. 2. S34. ha az élő-labda szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt [S7. S41. vagy a játékrészek között elkövetett kirívóan durva szabálytalanságok kizárást vonnak maguk után (Szabály 2-10-1). S40. 1. 1.

egy hátra-passzt. 1. SZAKASZ: Nem lehet derék alatti blokkolást végrehajtani. Egy futójátékos ellen.R. már nem térhet oda vissza szabályosan “clipping”-et csinálni. amikor a labda elhagyta a blokkolási zónát. Amikor egy játékos hátat fordít egy potenciális blokkolónak. vagy annak nyakánál (vállai felett). Az a támadó játékos. (Szabály 9-3-3-c Kivétel 5) 5. (Szabály 2-27-14 és Szabály 9-6) „Clipping” 9. 6. akkor szabálytalanság történt. miután elhagyta a zónát. vagy elkapni egy „fumble”-t. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem kezdeményezhet kontaktust és nem támadhatja ellenfelét a sisakjának tetejével. aki aki megkezdte a blokkolási folyamatot és a mozgásának irányát. 1. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem támadhatja meg.: Nem lehet gáncsolni (Kivétel: a futójátékos gáncsolása nem szabálytalan). vagy kezdeményezhet kontaktust a védtelen ellenfelének fejénél. Amikor egy játékos megkísérel elakpni egy futójátékost. (Szabály 9-6) Védtelen játékos: Érintkezés a fejjel. 3. rúgást. SZAKASZ: Nem lehet “clipping”-et csinálni. aki a „snap” pillanatában a „scrimmage line”-on helyezkedett a blokkolási zónán (“Blocking zone”) belül (Szabály 2-3-6). vagy szabályosan megkísérel visszaszerezni („recover”). vagy a nyak környéki területtel 9. 4. 3.9-1-6-VII) Kivételek: 1. vagy a mozdulatát. Amikor egy elkapásra jogosult játékos a neutrális zóna mögött meglöki az ellenfelét derék alatt. könyökkel. (Szabály 2-3-6) 2. vagy a térde alatt van. vagy annak fenekénél. vagy vállakkal. 1. Támadás / kontakt kezdeményezése a sisak tetejével 9. (Szabály 9-3-3-c Kivétel 3) 4. 1.c. az csinálhat szabályos “clipping”-et a blokkolási zónán belül. (b) A blokkolási zónán (“Blocking zone”) belül a „scrimmage line”-on helyezkedő játékos. Derék alatti blokkolás („Block below the waist”) 9. sisakkal. 95 . Ha az eset kérdéses. akkor ennek során meglökheti az ellenfelét derék alatt (annak fenekénél). miközben megpróbál elkapni egy előre-passzt. „Clipping” engedélyezett egy futójátékos ellen. vagy már megérintett előre-passzt. 5. (Szabály 2-3-2) (A. alkarral. (c) A blokkolási zóna (“Blocking zone”) megszűnik. akkor szabálytalanság történt. Ha az eset kérdéses. az alábbi megkötésekkel: (a) a blokkolási zónán (“Blocking zone”) belül tartózkodó játékos nem blokkolhatja úgy az ellenfelét. hogy a blokk eredeti iránya a játékos háta mögött és annak a térdénél. (Szabály 2-5) Kivételek: 1.

Ez eddig jónak tűnő fordítás. blokkolhat derék alatt kizárólag az észak-déli vonal (Szabály 2-12-9) mentén (azzal párhuzamosan).2. (2) a “backfield”-en (a “scrimmage-line” mögött) helyezkedik úgy. ha egy egyértelműen pályán kívül lévő játékos blokkolást kezdeményez egy pályán kívül lévő ellenfelével szemben. vagy a „snap” pillanatában a blokkoló játékoshoz közelebb lévő oldalvonal irányába. A szabálytalanság pontja ott van. akik a „snap” pillanatában a blokkolási zónában (“Blocking zone”) vagy annak oldalvonalig történő meghosszabbításában tartózkodnak. ahol egy hátra-passzt elkaphat. miután a labda halottá vált. c. Sisak és sisakrács ellen elkövetett szabálytalanságok 9. az állvédőjét. ha a labda már halottá vált. állvédő. vagy a „snap” pillanatában a „scrimmage line”-on helyezkednek a 7-yardos határon belül. 9-1-7-I) b. vagy szerelheti (“tackle”) a futójátékost. vagy a sisak nyílásának megfogása és utána annak rángatása. (3) aki mozgásban („motion”) van. hogy a testének bármely része a szerelési zónán („tackle box”) kívül van. vagy csavargatása. Az nem szabálytalan. (b) Derék alatt blokkolhatnak a támadó csapat azon játékosai. ahol a blokkoló keresztezte az oldalvonalat a pálya elhagyásakor. akik a „snap” pillanatában: (1) a “scrimmage-line”-on állt a támadó formáció középső falemberétől 7 yardnál nagyobb távolságra. 7. húzása. akik a „snap” pillanatában teljesen a szerelési zónán („tackle box”) belül vannak. amikor nem történt a kísérlet során rúgás.: Egyetlen játékos sem rángathatja. ha az A-csapat játékosa olyan pozícióban van. ameddig a blokkolási zóna (“Blocking zone”) meg nem szűnik (Szabály 2-3-6-b). vagy karral folyamatosan az ellenfél sisakjával (beleértve sisakrácsot is). SZAKASZ: a. vagy csavargathatja az ellenfele sisakjának a rácsát. ha az nyilvánvalóan a pályán kívül tartózkodik. Ha az esemény kérdéses. a labdabirtoklás cseréje előtt a derék alatti blokkolás engedélyezett az alábbi kitételekkel: (a) A támadó csapat játékosainak. 8.: Egyetlen játékos sem érintkezhet kézzel. vagy a sisakjának egyetlen nyílását sem. de lesz egy újabb szabályértelmezés!!! „Late hit” és pályán kívüli események 9. vagy a futójátékos ellen). ráesni. akkor szabálytalanság történt. (A. SZAKASZ: a.: Szabálytalan. 1. Olyan „scrimmage”-kísérletek esetén. valamint nem lehet a földre lökni őt. húzogathatja. ha nem történt a sisakrács. (kivétel: A Futójátékosnak. rávetődni. azok derék alatt blokkolhatnak ezen a területen belül.: Nem lehet az ellenfélre ráugrani.R. (c) A védekező csapat azon játékosai. 96 .: Az ellenfél nem blokkolhatja. b. 1. Ez alól kivétel.

vagy állhat az ellenfelére előnyszerzés céljából. „Chop block” 9. b. 1. 9-1-10-I-V). (1) Az nem szabálytalan. ha az a neutrális zóna előtt van és nem történt labdabirtoklás cseréje a kísérlet során.: Egyetlen játékos sem futhat neki vagy ütközhet egy olyan játékossal.„Roughing the passer” 9. ugorhat. (Lásd még: Szabály 9-3-5-b) b. (3) Az nem szabálytalan. ha a “scrimmage-line” elől előrefutva még a “scrimmage-line” előtt felugrik. 1. 12. akit az A-csapat játékosa(i) olyan erővel blokkolt.) (A. 9-1-9-I. vagy a zóna mögül ugrik fel. (2) Az nem szabálytalan. Kontaktus egy játékon kívüli ellenféllel szemben 9.: Egyetlen védőjátékos sem eshet rá egy másik játékosra. SZAKASZ: a. vagy futhat neki egy elkapónak („receiver”). vagy lökheti Őt a földre.2-30-4-I és II.R.: Egyetlen védőjátékos sem léphet. (Szabály 2-3-3) (A. A.R. (Kivétel: A labdavivő átugorhatja az ellenfelét) Kontaktus a „snapper”-rel szemben 9. 11.: Egyetlen játékos sem ütközhet („tackle”). ha a játékos a „snap” pillanatában álló helyzetben volt a „scrimmage line”-hoz képest egy yardon belül. 1. amikor nyilvánvalóan megkísérel blokkolni egy rúgást. (Kivétel: az olyan védőjátékos ütközése. ha neki egy nyilvánvalóan elkaphatatlan előre-passzt dobtak. amíg a „snap” után legalább egy másodperc el nem telik. Ugyanakkor ez nem mentesíti a védőjátékost a jelen bekezdésben leírt egyéb személyi hiba („personal foul”) szabálytalanságok felelőssége alól. 9. sem a labda halottá válása előtt.R. SZAKASZ: Egyetlen védőjátékos sem támadhatja a passzolót. SZAKASZ: Nem lehet „chop”-blokkot elkövetni. A kiszabott büntetés hozzáadódik az utolsó futás végpontjához. és A.102-2-XIII). 1. SZAKASZ: Egy normál „scrimmage”-rúgó formációba felálló csapat “snapper”-e ellen a védő csapat egyetlen játékosa sem kezdeményezhet kontaktust. 14. (A. 1. hogy ezáltal a védőjátékosnak nem volt esélye a kontaktus elkerülésére. sem azután. 97 . ugrás és földre érkezés 9. SZAKASZ: Nem lehet átugrani az ellenfélen. 1. aki nyilvánvalóan nem vesz részt a játékban. miután az a labdát már nyilvánvalóan eldobta. Emelés. SZAKASZ: a. ha egy támadójátékos kezdeményez kontaktust egy blokkoláshoz felugrott játékossal szemben. 9-1-14-I-III).R. 10. 13. Átugrás 9. Ez egy személyi hiba szabálytalanság („personal foul”) és nem „pass interference”. ha a játékos a neutrális zónából.R.

7. amely veszélyezteti a rúgót / labdatartót. vagy tartó pozíciójából. mert az ellenfele blokkolta Őt (szabályosan. „Running into the kicker/holder” egy élő-labda szabálytalanság. Ez nem érvényes azon labdavivő ellen – beleértve egy lehetséges passzolót is -. vagy hátsó részét annak „gallérjánál” és annál fogva AZONNAL lerántani a labdavivőt. 4. 9-1-16-I. vagy mezének belső oldalsó. 16. vagy egy labdatartó játékost („holder”) egy “place kick” során. akkor a védő nem követett el „Roughing/Running into the kicker/holder” szabálytalanságot. 9-1-16IV). Ha egy játékos érintkezik a rúgó / tartó játékossal. vagy egy játékvezető. hogy a szerelési zóna („tackle box”) megszűnik. „Roughing the kicker/holder” egy élő-labda személyi hiba szabálytalanság („personal foul”). vagy “running into the kicker” szabálytalanságot. akkor tilos nekirohanni („running into”). III és VI). hogy szabálytalanságot (“roughing”. 6. 1. 9-1-16-V). akkor a játékos nem követett el “roughing the kicker”. vagy döntötte le („Roughing/Running into the kicker/holder”) a rúgót /tartójátékost. Ha kérdéses. 3. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés a „previous spot”-ból [S40]. hogy “roughing”. 98 .: Ha egy rúgó. A rúgó védelme véget ér ezen szabály szerint: (a) miután volt ésszerű ideje az egyensúlyának visszaszerzésére.R.R. vagy “running into”) követtek el ellene. vagy “running into” szabálytalanság történt. akkor „roughing the kicker/holder” az ítélet b. 1. miután hozzáért a rúgáshoz. 1. vagy labdatartó játékos eljátssza. akkor szabálytalanság történt. 2. amíg az meg nem tesz 5 yardot a saját csapata kötelező vonala (“restraining line”) előtt. Amikor egy védő játékos azért érintkezik a rúgó / tartó játékossal.: Egy szabadrúgást („free kick”) elvégző rúgót nem lehet blokkolni.„Horse collar tackle” 9. (Szabály 9-1-16-II) Fontos: a „running into the kicker” szabálytalanság miatt 5-yardos büntetést kell ítélni. amikor a labda elhagyja azt. (Szabály 2-34) Fontos megjegyezni. 8. (A. vagy addig amíg a rúgáshoz egy játékos. vagy (b) amikor a labdával kifut (kiviszi a labdát) a szerelési zónán (“Tackle box”) (Szabály 2-34) kívülre a rúgás előtt.: Ha nyilvánvalóan rúgás fog következni. SZAKASZ: Az összes játékosnak tilos megragadnia az ellenfél vállvédőjének. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés a „previous spot”-ból [S27] c. akkor az sportszerűtlenül viselkedik. vagy feldönteni („roughing”) egy rúgójátékost („kicker”). Véletlen érintkezés egy rúgóval / tartóval nem szabálytalan. Ha a rúgást blokkoló játékoson kívül más futott neki. (A. 5.R. 15. vagy a talaj hozzá nem ért. aki a szerelési zónán (“tackle box”) belül van. vagy szabálytalanul). SZAKASZ: a. (A. „Roughing / Running into the Kicker / Holder” 9. ha egy rúgó / tartójátékost elmozdítanak az eredeti rúgó. de nem döntik fel („roughing”).

cserejátékosok. 1. a játékrészek között. sérülés. 99 . B-csapat által elkövetett szabálytalanság: „Automatic first down”. gúnyolhatja.személyek részéről semmilyen sportszerűtlen viselkedés. vagy a labdával az ellenfélre. magalázására! (e) Nyilvánvalóan megváltoztatott (elnyújtott) lépések. személy gúnyolására. obszcén. vagy “meghajolni” a közönség előtt. mielőtt a játékos a csapat számára fenntartott helyre ér. vagy a mellkas előtt keresztbefont karok tiltottak egy földön fekvő játékos fölött állva (h) Kimenni a nézőkhöz és azokkal közösen ünnepelni. amely provokálja az ellenfelet. a. vagy az egyedül hagyott labdavivő bevetődése a célterületre. (f) A sisak levétele.: Különösen tiltottak a következő cselekedetek és viselkedések: 1. vagy más csoport. vagy a közönséget semmilyen más módon. mint például fegyverrel való lövöldözést utánozva. (Kivétel: A sisak levétele csapat-. vagy más . a kezével. vagy más . SZAKASZ: Nem megengedett a játékosok. vagy média időkérés. hogy azok mikor történtek. vagy aláássa az ellenfél. edző. 2. a játékvezetők. [S7 és S27]. vagy a távolságmérés idejére megengedett). fenyegető kifejezést.személy sem használhat támadó. amikor az egyedül hagyott labdavivő a célterületet megközelíti. (g) A mellkas veregetése. BÜNTETÉS: Egy játékos élő-labda szabálytalansága: 15-yard büntetés [S27]. (c) Nem izgathatja az ellenfelet.a szabályok hatálya alá tartozó .a szabályok hatálya alá tartozó . cserejátékos. a mérkőzés közben. zaklathatja szóban. megkoreografált cselekmény. Nem-játékos élő-labda szabálytalansága és minden halott-labda szabálytalanság: 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. vagy a kezét a füléhez tartva válaszra várva. PARAGRAFUS: Sportszerűtlen viselkedés („Unsportsmanlike conduct”) szabálytalanságok Sportszerűtlen cselekedetek 9. (b) Az ellenfelet nem csúfolhatja. vagy gesztust. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken engedélyezett az előre nem megtervezett/megkoreografált gólöröm. függően attól. Ilyenek különösen: (a) Nem mutogathat az ujjával. ha az nem ellentétes más szabályokkal. vagy egyéb cselekedet. vagy a játék szellemiségét. A játékosok által elkövetett ilyen cselekedetek miatti büntetések élő-labda. elnyújtott. előre megtervezett. és nem utánozhatja a torkának az átvágását. szerelésigazítás alkalmával. a karjával. edzők.2. (d) Semmilyen túlzott. vagy a játékrészek között. engedéllyel rendelkező vendégek. de ez sem irányulhat az ellenfél. vagy halott-labda szabálytalanságként lesznek végrehajtva. amely akadályozza a szabályok alkalmazását a mérkőzés előtt. vagy nem vehet rész olyan cselekményben. amellyel a játékos(ok) a figyelmet magára (vagy magukra) kívánja fordítani. Semelyik játékos.

A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. játékvezetőket és a jogosult cserejátékosokat .R.kivéve a játékosokat. hogy a játékvezetőnek érte kelljen mennie. 2. vagy a labda halottá válásának pontjához közel le kell tennie azt. b. 9-2-1-I). elpörgetését. vagy bármilyen más kísérlet után a labdát birtokló játékosnak azonnal vissza kell adnia azt egy játékvezetőnek. Egyetlen a szabályok hatálya alá tartozó személy. vagy viselkedést. vagy elvitelét (beleértve a labda levitelét a pályáról) olyan távolságra. de ebben az esetben is a játékvezetők engedélye szükséges. sem kelthet olyan zajt. amely késlelteti a játékot. (Szabály 9-2-6) 3. (c) a labda magasan a levegőbe dobását.A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét (ha az játékos. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság: 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból [S7 és S27]. beleértve a zenekart is. edző. ha az nem ellentétes más szabályokkal! A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét (ha az egy játékos. Egyetlen kizárt személy sem tartózkodhat a pályáról is látható helyen.: Más tiltott cselekmények: 1. Ez megtiltja az alábbiakat: (a) a labda elrúgását. (A. (Kivétel: Szabály 1-2-4-f és 3-3-8-c) 2. A mérkőzés ideje alatt egyetlen cserejátékos. ha az nem ellentétes más szabályokkal! A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét (ha az játékos. A szabályok hatálya alá tartozó egyetlen személy. vagy cserejátékos) ki kell zárni [S47]. illetve amikor elhagyja azt. vagy egy megüresedett pozíció betöltésére. hogy visszaszerezze azt. A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. (b) a labda földhöz vágását [Kivétel: egy előre-passz az óra megállítása céljából (Szabály 7-3-2-e)]. 4. vagy a csapat számára kijelölt helyen engedéllyel tartózkodó személy sem tartózkodhat a pálya területén. vagy a 25-yardos vonalakon kívül a “referee” engedélye nélkül. S27]. 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból [S7. (d) bármilyen más sportszerűtlen cselekedetet. vagy cserejátékos) ki kell zárni [S47]. Egy pontszerzés. kivéve amikor valaki szabályosan a pályára lép. Sérülés esetén az ápoló személyzet is a pályára léphet a sérült ellátására. amely akadályozza a csapatot a saját jelzéseinek használata közben (Szabály 1-1-6) BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság. vagy kabalafigura . 100 . Egyetlen cserejátékos sem léphet a pályára vagy a célterületre más célból. 5. eldobását. mint egy másik (lejövő) játékos lecserélésére.sem tartózkodhat a pályán vagy a célterületen semmikor a „referee” engedélye nélkül. Ebbe beletartozik bármely sikeres akció utáni ünneplés is. vagy cserejátékos) ki kell zárni [S47].

(Szabály 3-5-2-e) (A. akkor az eltiltást a következő szezon első mérkőzésén kell letölteni.: A “referee” írásban értesíti a játékvezető-küldésért felelős szervezetet a szabálytalan stoplik miatti kizárásokról. SZAKASZ: a. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken történt szabálytalanságok. 15-yard büntetés a „previous spot”-ból [S27]. fegyelmi ügyek szankcionálása a Fegyelmi és Etikai Bizottság hatálya alá tartoznak. fegyelmi ügyek szankcionálása a Fegyelmi és Etikai Bizottság hatálya alá tartoznak. amely a jelen játékszabályban nincs szabályozva. 4-2-1-II). bármely személynek .: ha egy csapat elutasítja a játékot két perccel azután. 3. b. méltányosnak tart a szabálytalansággal szemben. vagy egy játékvezető bármilyen módon történő akadályozása.: Egyetlen játékos sem használhat 1.: Semmilyen szimulált csere nem alkalmazható az ellenfél megtévesztésére. A játékvezető-küldésért felelős szervezet felelős a büntetések végrehajtásáért.R. 101 . vagy a cserélési eljárással kapcsolatos taktika nem alkalmazható az ellenfél megtévesztésére. SZAKASZ: Az alábbiak sportszerűtlen cselekedetek: a. vagy felszerelése alá a labdát. e. d. c. vagy cserélheti azt ki egy másik tárgyra. BÜNTETÉS: [a-c pontok] Élő-labda szabálytalanság. Sportszerűtlen cselekedet 9. pontszerzést.R. 2.: ha egy csapat folyamatosan (ismétlődően) olyan szabálytalanságot követ el. amelyet arányosnak.kivéve az aktív játékosokat és a játékvezetőket – a labda. egy játékos. ha az nem ellentétes más szabályokkal! A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét ki kell zárni [S47]. hogy a “referee” erre felszólította őket.Sportszerűtlen taktika 9. [S27 és S47] Halott-labda szabálytalanságként kell büntetni a „succeeding spot”-ból. BÜNTETÉS: A „referee” kiszabhat bármilyen büntetést.5 centiméternél nagyobb stoplit (Szabály 14-7-d). A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. amelyet csak a gólvonalig megteendő távolság megfelezésével lehet büntetni. vagy félbeszakítását is [S27].: ha olyan nyilvánvalóan sportszerűtlen cselekedet történik a mérkőzés folyamán. BÜNTETÉS: Kizárás a mérkőzés hátralevő részéről és a következő mérkőzésről. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken történt szabálytalanságok.: amíg a labda játékban van. 2. a mérkőzés felfüggesztését. b. amely tartalmazhatja a kísérlet megismétlését. c. Semmilyen a cserékkel.: Semmilyen felszerelés sem használható az ellenfél megtévesztésére (Szabály 1-4-2-d). S3 vagy S21] Ha az eltiltás a szezon utolsó mérkőzésén történt. (A.: Egyetlen játékos sem rejtheti a ruhája. 9-2-2-I-V). A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. ha az nem ellentétes más szabályokkal! + Csapat időkérés! SZABÁLYSZEGÉS: (Szabály 3-3-6 és 3-4-2-b) [S23. 15-yardos büntetés végrehajtását. d. 2.

BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanságként kell büntetni. 2. SZAKASZ: a. A labdavivő/passzoló akadályozása vagy segítése 9. az első két szabálytalanság esetén: 5-yard büntetés a „succeeding spot”-ból (“Delay of game for sideline interference”) [S21 és S29]. Kéz és kar használata Ki blokkolhat 9. Kizárt játékosok 9. S27 és S47]. b. vagy a csapat számára kijelölt helyen engedéllyel tartózkodó személy sem lehet az oldalvonal és az edzői vonal között. 2. ha az nem ellentétes más szabályokkal! Automatikus kizárás! [S7. SZAKASZ: a.: Bármely játékost vagy a csapat egyenruhájában tartózkodó beazonosított személyt. 1. ha ez nem „pass interference”. 3.: A labdavivő. az ellenfél akadályozása egy rúgás elkapása közben (“Kick catch interference”). SZAKASZ: a. Illetékes személyek interference”) akadályozása („Game administration 9. 3. 3. 5. vagy személyi hiba („personal foul”). 2. 6. 102 . 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. SZAKASZ: Mindkét csapat bármely játékosa blokkolhatja ellenfelét.: A kizárt játékosnak A kizárása után elfogadható időn belül el kell hagynia a játéktér környékét. A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. SZAKASZ: A szabályok hatálya alá tartozó személynek tilos a mérkőzés folyamán szándékosan fizikailag érintkezni a játékvezetőkkel. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanságként kell büntetni.: Amíg a labda játékban van. egyetlen cserejátékos. vagy a passzoló játékos használhatja a kezét/karját az ellenfél eltolására.Érintkezés a játékvezetőkkel 9. A mérkőzés hátralévő részében a csapat felügyelete alatt kell tartózkodnia a pályáról nem látható helyen. kivédésére. a harmadik és minden további szabálytalanság esetén: 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból (“Unsportsmanlike conduct for sideline interference”) A B-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén Automatikus „First down”. 2. PARAGRAFUS: Blokkolás. feltéve. ki kell zárni az adott mérkőzésről. edző. aki egyazon mérkőzésen két „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanságot követ el. vagy a pálya területén. 4. ha az nem ellentétes más szabályokkal! [S27 és S29]. (Kivétel: Szabály 6-1-2-g és Szabály 6-5-4).

akik a „snap” pillanatában a „scrimmage line”-on helyezkedtek el a blokkolási zónán (“Blocking zone” – Szabály 2-3-6) belül. 3. miután elhagyta a zónát. A kezeket és a karokat nem lehet fojtásra. tolhatja. vagy az ellenfél átkarolására. c. a karjaik külső részével. már nem térhet oda vissza szabályosan hátulról blokkolni. 9-3-3-IIV és VI-VIII) BÜNTETÉS: 10-yard büntetés.: Fogás (“holding”). (d) külön kell lenniük és soha sem kulcsolhatják össze azokat. vetődik vagy kúszik). vagy a passzoló játékos csapattársa részéről a Szabály 9-3-3-a pontjában szabályozottak szerint a következők: 1. BÜNTETÉS: 5-yard büntetés [S44]. de nem az ellenfél felé fordítva. és A. 2.R. Azok a támadó játékosok. az alábbi előírásoknak megfelelően: 1. (Kivétel: Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanság („Holding”) miatt megítélt büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani.: A labdavivő. Kivételek: 1.R. és egyik csapattársa sem húzhatja.: . Szabálytalan hátulról blokkolni (kivéve a labdavivő ellen) (A. de nem kapaszkodhatnak egymásba semmilyen módon miközben az ellenféllel érintkeznek. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. azok szabályosan blokkolhatnak hátulról ezen a blokkolási zónán (“Blocking zone”) belül. „Safety”-t kell ítélni. vagy a vállak alatt kell lenniük (Kivéve: ha az ellenfél guggol. vagy mehet neki. A kezeknek (kézfejnek): (a) a könyök előtt kell lenniük. A kezeket és a karokat nem lehet rángatásra. [S42].: A támadó csapat kézhasználata 9. 9-3-3-VI és VII). leszorításra.: A labdavivő.R.A labdavivő játékos nem akaszkodhat bele a csapattársába. húzásra. „Safety”-t kell ítélni. hogy ezzel segítse őt az előrejutásban. vagy bármilyen más módon az ellenfél szabálytalan akadályozására használni. 2.R. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. vagy bármilyen szabálytalan akadályozás a labdavivő. 103 c. 9-3-3-I és VII. b. (A. b. (c) a blokkoló és az ellenfelének a vállainál. (b) az ellenfél testén („frame”) belül kell lennie (Kivétel: Ha az ellenfél a blokkolónak hátat fordít) (A. A kézfejeknek vagy nyitott tenyérrel az ellenfél teste („frame”) felé kell nézniük. Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanság („illegal use of hands”) miatt megítélt büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. az alábbi korlátozások figyelembevételével: (a) A „scrimmage line”-on a blokkolási zónán (“Blocking zone”) belül helyezkedő játékos. vagy a passzoló játékos csapattársai az előrejutást szabályos blokkokkal segíthetik. 3. kezükkel. BÜNTETÉS: 10-yard büntetés. vagy a passzoló játékos csapattársai szabályosan blokkolhatnak a vállaikkal. vagy a testük bármelyik részével. 10-2-2-XII). vagy bármilyen más módon az ellenfél szabálytalan akadályozására használni. vagy ökölbe szorítva. emelheti fel őt.) [S42]. SZAKASZ: a.

Folyamatos érintkezés az ellenfél sisakjával (beleértve a sisakrácsot is) kézzel. Az A-csapat által egy szabadrúgás. (Szabály 7-3-5. ha a neutrális zóna előtt tartózkodik. vagy játékvezető hozzáért.: A rúgó-csapat egyik játékosa használhatja: 1. 2. 3. miközben megpróbál elérni egy olyan szabad labdát. vagy a passzoló játékos csapattársainak az alábbi megmozdulásai szabálytalanok: 1. amelyhez egy szabályos előre-passz után már egy játékos. „Safety”-t kell ítélni. vagy “scrimmage”-rúgás („field goal”kísérlet kivételével) közben elkövetett szabálytalanság: a végrehajtás pontja lehet a “previous spot”. f. 2. ahol a halott-labda a Bcsapathoz tartozik a kísérlet végén. vagy ellökésére. amikor a labda elhagyta a zónát. Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanság miatt kiszabott büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt.R. miközben megpróbálja megszerezni a szabadlabdát. 9-3-3-IV). vagy egy már megérintett előre-passzt. (Szabály 9-1-5 Kivétel 3) 4.A blokkolási zóna (“Blocking zone”) megszűnik. hogy blokkolni fogja Őt. egy „scrimmage”-rúgás. 7-3-8. e. (Szabály 9-1-5 Kivétel 4) BÜNTETÉS: 10-yard büntetés. 7-3-9 és 7-3-11) (b) 104 . akkor ennek során hátulról meglökheti az ellenfelét annak dereka fölött. rúgást. egy hátra-passzt. A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét ki kell zárni [S47]. vagy karral (Szabály 9-1-8-a). miközben megpróbál elkapni egy előre-passzt. 3.) [S38]. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés. 5. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. egy „scrimmage”-rúgás során a kezét és/vagy a karját egy ellenfél blokkolási kísérletének elhárítására. Amikor egy játékos hátat fordít egy potenciális blokkolónak. [S43]. vagy egy szabadrúgás („free kick”) során a kezét és/vagy a karját az ellenfél ellökésére. d. vagy az a pont. vagy elkapni egy „fumble”-t. aki már eldöntötte a mozgása irányát és szándéka arra utal. Az öklöket és a karokat nem lehet ütésre használni. (Szabály 9-1-2-a) (A. Amikor egy elkapásra jogosult játékos a neutrális zóna mögött hátulról meglöki az ellenfelét annak dereka fölött.: A labdavivő. amikor jogosult a labda megérintésére. Amikor egy ellenfél hátat fordít a potenciális blokkolónak a Szabály 9-3-3-a1-(b) pontja szerint. vagy szabályosan megkísérel visszaszerezni („recover”).: A passzoló csapat elkapásra jogosult játékosa szabályosan használhatja a kezét és/vagy a karját az ellenfél eltartására. „Safety”-t kell ítélni. (Szabály 2-3-6) 2. egy szabadrúgás („free kick”) során a kezét és/vagy a karját egy ellenfél blokkolási kísérletének elhárítására. Amikor egy játékos megkísérel elérni egy futójátékost. Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanság („Illegal block in the back”) miatt megítélt büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani.

: Egy rúgás blokkolásának. SZAKASZ: a. akkor a Szabály 9-3-3-a. vagy a futójátékos elkapását. 9-3-4-I. e.R.: Egyetlen játékos sem állhat a csapattársa vállára. ha a „First down” más szabályokkal nem ellentétes. 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból [S27]. [S38. amíg ez az elkapó el nem foglalja ugyanazt a yard-vonalat.: Amikor egy védőjátékos nem kísérli meg a labda. „fumble” vagy rúgás esetén. támaszkodhat a csapattársára. vagy szabályosan blokkolhatja azt. BÜNTETÉS: 10. c és d pontjának előírásait be kell tartaniuk. b. ugorhat. vagy karját az ellenfél ellökésére. visszahúzására.: Egy védőjátékos szabályosan használhatja a kezét. (Szabály 9-1-5 Kivétel 3 és 4. BÜNTETÉS: 10-yard büntetés. aki nyilvánvalóan megkísérli blokkolni őt. távoltartására. b. egy előre-passz esetén. hogy magasabbra ugorhasson. BÜNTETÉS: 10. 3.R.: Amikor egy szabályos előre-passz kísérlet során a passz keresztezte a neutrális zónát és közben olyan kontakt szabálytalanság történt a neutrális zóna előtt. vagy hátára a „snap” előtt. S42. + „first down” is. [S42] c. S42. addig. lehet felemelni. ha a szabálytalanságot egy jogosult elkapó ellen követték el. S43 vagy S45]. miközben megkísérli elérni a futójátékost. 3.: Egy védőjátékosnak tilos a folyamatos érintkezés az ellenfél sisakjával (beleértve a sisakrácsot is) kézzel. [S38] Játékosokra vonatkozó előírások 9. 4. ami nem „pass interference”. az ellenfél megfogására. vagy karral. vagy karját az ellenfél távoltartására. ha a passzhoz egy játékos. BÜNTETÉS: 10. vagy előrelökni a csapattársai által. vagy karját az olyan támadó játékos ellökésére. BÜNTETÉS: Halott-labda szabálytalanság. (A. S43 vagy S45]. 5.A védő csapat kézhasználata 9.: Egy védő játékos nem használhatja a kezét. felemelésére. vagy 15-yard büntetés. vagy 15-yard büntetés. A folyamatos kontaktus szabálytalan. visszahúzására.: Egy védőjátékos szabályosan használhatja a kezét.9-3-4-I és II). b.R.: Egy védőjátékos szabályosan használhatja a kezét. mint a védő. (Kivétel: A futójátékos ellen) BÜNTETÉS: 15-yard büntetés + „first down” a B-csapat szabálytalansága esetén. g. vagy elkapásának megkísérléséhez egyetlen védőjátékos sem: 1. amikor jogosult a labda megérintésére. S43 vagy S45]. Szabály 9-3-3-c Kivétel 3 és 5): 1. 7-3-9-I és A. vagy bármilyen más módon az ellenfél (kivéve a futójátékost) akadályozására. d. vagy amíg ez az elkapó már nem tudja blokkolni őt. 105 . II). vagy állhat a csapattársára (Szabály 9-1-11) 2. SZAKASZ: a. vagy felemelésére. akkor a büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. vagy blokkolására miközben megkísérel megszerezni egy szabad labdát. 2. (A. amely passz keresztezte a neutrális zónát. [S38. vagy karját „tackle” végrehajtására. Egy védőjátékos távol tarthat egy jogosult elkapót. vagy egy játékvezető már hozzáért. feldobni. Ez vonatkozik a Szabály 9-3-4-c pontjára is. egy hátra-passz. léphet. 3. f. S42. vagy 15-yard büntetés a „previous spot”-ból. elütésének. mielőtt a passzhoz hozzáértek [S38.

4.R. (Szabály 10-2) [S38. nem blokkolhatja szabálytalanul hátulról ellenfelét. Birtokolt labda elütése 9. [Kivétel: Nincs kísérletvesztés. DE ha a 106 . ha a kísérletvesztés más szabályba nem ütközik [S31 és S9]. A labda szabálytalan rúgása 9. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem rúghat el egy szabad-labdát.R. BÜNTETÉS: 10-yard büntetés [S31]. Szabad-labda esetén 9. vagy a sisak nyílásait. PARAGRAFUS: Labda ütése és rúgása Szabad labda elütése 9. (Szabály 2-2-3-a) (Kivétel: Szabály 6-3-11) (A.: Mialatt egy passzolt labda a levegőben van.: Egyetlen játékos sem jogosult egy szabad labda előrefelé ütésére a pálya területén. vagy csavargathatja az ellenfél sisakját.9-4-1-I-XI. húzhatja. SZAKASZ: Egy levegőben lévő hátra-passzt a passzoló csapat játékosa nem ütheti előrefelé. 3. 4. 2. ha a szabálytalanság akkor történik. A. 3. és A. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. vagy a célterületen. amikor egy szabályos „scrimmage”-rúgás után a labda a neutrális zóna előtt van. akkor egyik játékos sem foghatja („holding”) az ellenfelét.: Bármelyik játékos blokkolhat egy „scrimmage”-rúgást a pályán. Az A-csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanságok miatt kiszabott büntetéseket a „previous spot”-ból kell végrehajtani. 6-3-11-I. és nem követhet el személyi hibát („personal foul”) sem. vagy 15-yard büntetés. BÜNTETÉS: 10-yard büntetés és kísérletvesztés is az A-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén. vagy előre-passz marad.BÜNTETÉS: 15-yard büntetés a „previous spot”-ból [S27]. „Safety”-t kell ítélni. 4. 4. ha a labda a célterületen belül van. S43 vagy S45] 4. 1. egy előre-passzt.7-3-9-I) BÜNTETÉS: 10. nem rángathatja. (A. SZAKASZ: Egy játékos birtokában lévő labdát a labdabirtokló csapat egyetlen játékosa sem üthet előrefelé. 4. c. valamint nem használhatja a kezét szabálytalanul. vagy az ellenfél rúgásához a földre tartott labdát.R. 6. SZAKASZ: a. csak a labda megérintésére jogosult játékos ütheti el a labdát bármilyen irányba.R. BÜNTETÉS: 10-yard büntetés [S31].] Hátra-passz elütése 9. SZAKASZ: Amikor a labda szabad. Ezek a szabálytalanságok nem változtatják meg a labda státuszát: az szabadlabda. (Kivétel: Szabály 9-4-2) b. 10-2-2-II). akkor pedig semmilyen irányba sem. S42.

SZAKASZ: a. Ha a szabálytalanság a szezon utolsó mérkőzésén történt. és S47].: A mérkőzés során a cserejátékosok és az edzők nem hagyhatják el a csapatuk számára kijelölt területet. 5. [Kivétel: Nincs kísérletvesztés. A második félidő során a játékosok nem vehetnek részt verekedésben. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens! c. és S47] MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens! b. hogy verekedésben részt vegyenek. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés. ha a szabálytalanság akkor történik. S27 vagy S38. amikor egy szabályos „scrimmage”-rúgás után a labda a neutrális előtt van. ha egy szabadrúgás („free kick”) közben történik mindez. PARAGRAFUS: Verekedés 9. valamint a saját csapatuk számára kijelölt területen sem vehetnek részt verekedésben. Az első félidő során a játékosok nem vehetnek részt verekedésben.: A mérkőzés előtt az egyenruhában lévő kerettagok vagy edzők nem vehetnek részt semmilyen verekedésben (Szabály 2-32-1). ha ez más szabályba nem ütközik. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens! 107 . BÜNTETÉS: 10-yard büntetés és kísérletvesztés is az A-csapat által elkövetett szabálytalanság esetén. ha ez más szabályba nem ütközik. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Kizárás a mérkőzés további részéből [S7. ha a kísérletvesztés más szabályba nem ütközik [S31 és S9]. BÜNTETÉS: 15-yard büntetés. Kizárás a mérkőzés további részéből és a következő mérkőzés első félidejéből [S7. és S47]. S27 vagy S38. ha ez más szabályba nem ütközik.labdatartó játékos a rúgáshoz tartott labda birtoklását veszíti el egy „scrimmage”-kísérlet közben. akkor az eltiltást a következő szezon első mérkőzésén kell letölteni. 1. A B-csapat szabálytalansága esetén „First down” is. Ha a szabálytalanság a szezon utolsó mérkőzésén történt. S27 vagy S38. (A.R.] 5. 8-7-2-IV). akkor a labda halott marad. A B-csapat szabálytalansága esetén „First down” is.: A félidei szünetben az egyenruhában lévő kerettagok vagy edzők nem vehetnek részt semmilyen verekedésben. akkor „fumble” történik és a labda szabaddá válik. A B-csapat szabálytalansága esetén „First down” is. Kizárás a mérkőzés további részéből és a következő mérkőzés első félidejéből [S7. akkor az eltiltást a következő szezon első mérkőzésén kell letölteni. Halott-labda szabálytalanság esetén 15 yard büntetés a “succeeding spot”-ból. Halott-labda szabálytalanság esetén 15 yard büntetés a “succeeding spot”-ból.

ezért a kizárásokról ezt a bizottságot kell értesíteni! Ha a szabálytalanság nem lett bedobva 9. 2. mint abban a szezonban történt első kizárást verekedésért! MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens! 9. SZAKASZ: Amennyiben egy játékost kontaktus kezdeményezése / az ellenfél célzott támadása (Szabály 9-1-3 és 9-1-4) miatt büntetnek meg. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens.: Ha egy kerettag. 5. PARAGRAFUS: Kirívóan durva személyi hibák Játékos kizárása 9. ezért a kizárásokról ezt a bizottságot kell értesíteni! Kontaktus kezdeményezése / Az ellenfél célzott támadása 9. SZAKASZ: Amennyiben egy játékost kirívóan durva személyi hiba („personal foul”) miatt állítanak ki. 108 . SZAKASZ: A „referee” írásban értesíti a játékvezető-küldésért felelős szervezetet a verekedés miatti kizárásokról. akkor a Szövetségnek (amelynek az adott csapat tagja) automatikusan kezdeményeznie kell egy videó visszanézést a lehetséges egyéb szankciók miatt a következő mérkőzés előtt. 3. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens. 6. SZAKASZ: a. amelyet a mérkőzés folyamán a játékvezetők nem jeleztek. 6. vagy edző a szezon során másodszor lett kizárva verekedés miatt.: Ha a verekedésért történő második kizárás a szezon utolsó mérkőzésén történt. SZAKASZ: Amennyiben a mérkőzés után a felvételeken olyan kirívóan durva szabálytalanságot vesznek észre. ami nem eredményezett kizárást. 5. A játékvezető-küldésért felelős szervezet felelős a büntetések letöltéséért. akkor ki kell zárni az adott mérkőzésről és emellett a szezon hátralévő mérkőzéseitől el kell tiltani. 1. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens. 3. ezért a kizárásokról ezt a bizottságot kell értesíteni! 6. b.9. 2. 6. egy játékos. akkor a következő mérkőzésig automatikusan vissza kell nézni a felvételeket a lehetséges egyéb szankciók miatt. akkor az eltiltást a következő szezon első mérkőzésén kell letölteni és ebben az esetben ezt úgy kell tekinteni.

R. úgy tekintendők. a szabályok szerint törölték. hogy ez a csapat a labdabirtoklás 109 . Azonos csapat által elkövetett élő-labda szabálytalanságok 10. (A. ezért a kizárásokról ezt a bizottságot kell értesíteni! 10. PARAGRAFUS: Végrehajtott büntetések Hogyan és Mikor végrehajtott egy büntetés 10. visszautasították.: Bármely büntetést vissza lehet utasítani. 3. Szabálytalanság a „snap”-pel egy időben 10. 1. de a kizárt játékosnak el kell hagynia a pályát. amelyeket egy „snap”-pel. vagy egy szabadrúgással egy időben követtek el. 1. hogy a büntetést elfogadták. akkor a vétlen csapat egyet választhat a büntetések közül. vagy több élő-labda szabálytalanságát jelezték a „referee”-nek. 1.: Egy büntetés végrehajtott.akkor a következő mérkőzés előtt a nem jelzett szabálytalanságokat utólagosan szankcionálhatják. (Szabály 2-27-12) c. 2.: Ha egy szabálytalanság történt. (Kivétel: Szabály 3-5-2-e). ha az más szabályokkal ütközik. 1. 1. SZAKASZ: Ha a kísérlet során ugyanazon csapat kettő. 101-4-I és VIII). Kivétel: 1. ha azt elfogadták. vagy a választás a “referee” számára nyilvánvaló. akkor a megítélt büntetést végre kell hajtani. SZAKASZ: Azon szabálytalanságok. mielőtt a labdát játékra alkalmassá nyilvánítják a következő kísérlethez. függetlenül attól. d. mintha az aktuális kísérlet során követték volna el.: A büntetéseket a szabályban megadott büntetési tételük szerint nem lehet végrehajtani. SZAKASZ: a. Ha a labdabirtoklás joga felcserélődött a kísérlet során. vagy visszautasították. Egymást semlegesítő szabálytalanságok (“Offsetting fouls”) 10. 4. akkor a labdát utoljára birtokló csapat választhat. SZAKASZ: Ha a kísérlet során mindkét csapat élő-labda szabálytalanságát jelezték a „referee”nek. b. SZABÁLY Büntetések végrehajtása 1. MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek ügyében és a határozatok meghozatalában a MAFSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága kompetens. akkor a büntetéseket törölni kell és a kísérletet újra kell játszani. feltéve.

2.utolsó cseréje előtt nem szabálytalankodott. 2. SZAKASZ: A halott-labda szabálytalanságokat külön-külön az elkövetésük sorrendjében kell regisztrálni és a büntetéseket végrehajtani. vagy több halott-labda szabálytalanság követi (beleértve a halott-labda szabálytalanságként büntetett élő-labda szabálytalanságot is) bármelyik csapat részéről.: Jónéhány szabálytalanság esetén a büntetések végrehajtási pontját a szabálytalanság jellege határozza meg – ezt a Szabálykönyvben leírt definíciók “BÜNTETÉS” része tartalmazza. SZAKASZ: a. 1. Szabály 8-3-4-c és 3-1-3-g-3 pontja („try”-kísérlet. SZAKASZ: a. akkor ezen szabálytalanságok semlegesítik egymást. 1. 10-1-6-I-V). (Szabály 5-2-6 és 10-2-2-a)] Élő-labda — Halott-labda szabálytalanság 10. 10-1-4-I-VIII). 10-2-5-I-XII).: Ha az egyik csapat által elkövetett élő-labda szabálytalanságot egy. 2. az első birtokolt támadássorozat kiinduló pontjáról. (Kivétel: Szabály 10-2-5) (A. Holtidőben elkövetett szabálytalanság 10. 1. 1.: Élő-labda szabálytalanságok nem semlegesítenek halott-labda szabálytalanságokat. és a büntetéseket eltörlik . Ha a B-csapat által elkövetett szabálytalanságot a PSKE („postscrimmage kick rules”) alapján kell végrehajtani.R. A szabálytalanságok előtti meghatározott kísérlet típusa és száma változatlan marad.de a kizárt játékosnak el kell hagynia a pályát. mielőtt bármilyen büntetést végrehajtottak volna. 10-1-5-I-III) [Kivétel: Amikor mindkét csapat által elkövetett halott-labda „unsportsmanlike”. vagy halott-labda személyi hibát („personal foul”) jelentenek a „referee”-nek. PARAGRAFUS: Büntetés-végrehajtási eljárás Büntetés-végrehajtás pontjai 10. 5. Amennyiben a végrehajtás pontja nincs meghatározva a büntetési definícióban. (A. de még a hosszabbítás megkezdése előtt elkövetett szabálytalanságok miatt megítélt büntetéseket a 25-yardos vonaltól kell végrehajtani. ekkor kérheti az egymást semlegesítő szabálytalanságok eltörlését és megtarthatja a labdabirtoklás jogát.R. akkor a büntetéseket külön-külön az elkövetésük sorrendjében kell végrehajtani. 7. 3. SZAKASZ: A negyedik játékrész vége után. akkor a büntetés végrehajtásának pontját a “Három-és-egy”-alapelvnek megfelelőn kell meghatározni (Szabály 233 és 10-2-2-c). de ebben az esetben az általa elkövetett szabálytalanságért járó büntetést végrehajtják. akkor a B-csapat kérheti az egymást semlegesítő szabálytalanság eltörlését és elfogadhatja a rúgás utáni büntetésvégrehajtást („postscrimmage kick enforcement”). vagy hosszabbítás során a B-csapat labdabirtoklása után) Halott-labda szabálytalanságok 10.R. 6. (A.R. b. (A. 110 .

(b) “Post scrimmage kick spot”: ha a büntetést a “post scrimmage kick”szabálynak megfelelően kell végrehajtani. b. “holding”. 111 . amennyiben a futás a célterületen ért véget a labdabirtoklás cseréje után (nem “try”-kísérlet): (a) 20-yardos vonal: ha a szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje után történik a célterületen és a kísérlet eredménye “touchback”. Futó játékok esetén: (a) “Previous spot”: ha az érintett futás a neutrális zóna mögött ért véget. (c) Gólvonal: ha a szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje után történik a célterületen. 3. “illegal block” és személyi hiba (“Personal foul”) (Kivétel: amennyiben a szabálytalanság az A-csapat célterületén történik.: A büntetés-végrehajtás lehetséges pontjai: „previous spot”. az érintett futás a célterületen ért véget és a kísérlet eredménye nem “touchback”. Futó játékok esetén. SZAKASZ: a. akkor a büntetés végrehajtásának pontja a “basic spot”. akkor a büntetés végrehajtásának pontja a “basic spot”. a „succeeding spot”. 2. (b) Gólvonal: ha a szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje után történik a pálya területén és az érintett futás a célterületen ér véget (Kivétel: Szabály 8-5-1-Kivételek). akár a “basic spot” mögött).b. akkor “Safety”-t kell ítélni!). Passz-játékok esetén: “Previous spot”: szabályos előre-passz-játék esetén. amennyiben a büntetést nem a “post scrimmage kick”-szabálynak megfelelően kell végrehajtani. a szabálytalanság pontja. Ha a labdát birtokló csapat a “basic spot” előtt követett el szabálytalanságot.: A különböző játékfajták során a kísérletek alatt a “basic spot” a következő: 1. Ha a labdát birtokló csapat a “basic spot” mögött követett el szabálytalanságot.: A “Három-és-egy”-alapelv (Szabály 2-33) a következő: 1. Ha a labdát NEM birtokló csapat követett el szabálytalanságot (akár a “basic spot” előtt. 2.: Támadó csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett szabálytalanság esetén: A támadó csapat által a neutrális zóna mögött elkövetett következő szabálytalanságok miatt megítélt büntetést a “previous spot”-ból kell végrehajtani: “illegal use of hands”. 2. (c) Az érintett futás vége: amennyiben a futás alatt nincs neutrális zóna. (b) Az érintett futás vége: ha az érintett futás a zóna előtt ért véget. Rúgások esetén: (a) “Previous spot”: szabályos rúgás esetén. 2. 4. Végrehajtási pont meghatározása 10. akkor a végrehajtás pontja a „succeeding spot”. c. akkor a büntetés végrehajtásának pontja a szabálytalanság helye (“spot of the foul”). vagy (kizárólag “scrimmage-rúgás” esetén) a „scrimmage”-rúgás végének a helye („postscrimmage kick spot”). 3. a futás végének pontja.: Halott-labda szabálytalanság esetén: Ha a labda halott volt a szabálytalanság elkövetésekor. d.

10-2-3-IV) 2.: Egy „try”-kísérlet során elkövetett „defensive pass interference” szabálytalanság miatt megítélt büntetést a 3-yardos vonaltól kell végrehajtani és meg kell felezni a távolságot a gólvonalig. c. Személyi hiba („Personal foul”). 2.R. 3. vagy a következő kirúgás során. mintha a B-csapat labdabirtoklása közben követték volna el a szabálytalanságot. 2.: A pontot nem elérő csapat által elkövetett szabálytalanságok olyan kísérlet alatt. 5. Minden más egyéb szabálytalanság miatti büntetés nem lesz végrehajtva a „try”-kísérlet.: Ha egy szabálytalanságot a TD után. A B-csapat fogja legközelebb játékba hozni a labdát. A rúgás nem egy “try”-kísérlet. SZAKASZ: a. Ezek a büntetések törölve lesznek a Szabályok által.R. 5. 10-2-3-I. TD. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik a kísérlet után (Szabály 6-1-8 és 6-3-13). A szabálytalanság több. 3. Ha nincs ezután következő kirúgás. vagy ha egy élő112 . (A. 4. de még az előtt követték el. akkor a büntetést a szabályok értelmében törölni kell. A labda keresztezte a neutrális zónát. egy sikeres mezőnygól vagy a hosszabbítás során történt rúgás. II és V). vagy abból a pontból.büntetés végrehajtása 10. 2. mezőnygól. (Szabály 10-2-2-c) Az A-csapat által rúgások alatt elkövetett szabálytalanságok 10. (A. 2. pontban meghatározott körülmények teljesülése esetén úgy kell tekinteni. 4.: A “post scrimmage kick”-szabálynak megfelelően a B-csapat által elkövetett szabálytalanságok és az alábbi b. b. ahol TD-t értek el (a „try”-kísérleteket kivéve): 1. b. SZAKASZ: A rúgó csapat által szabadrúgások. akkor a “try”-kísérlet során kell a büntetést végrehajtani.R. mint három yarddal a neutrális zóna előtt történik.: A “postscrimmage kick enforcement” (PSKE) büntetés-végrehajtási eljárást csak a B-csapat egy „scrimmage”-rúgó kísérlet során elkövetett szabálytalansága esetén alkalmazható és csak a következő feltételek teljesülése mellett: 1. SZAKASZ: a. Ha a “try”-kísérlet sikeres volt. akkor a büntetést a “Három-ésegy”-alapelvnek megfelelően kell végrehajtani. 6-3-2-III és IV). hacsak a büntetést végre lehet hajtani egy rúgás szabálytalan érintése miatt. vagy „try“-kísérlet közben. Amennyiben a fenti feltételek mindegyike teljesül. vagy a következő kirúgás során. A B-csapatot kell a labdát birtokló csapatnak tekinteni és a “post scrimmage kick spot”-ot ezen esetekben “basic spot”ként kell kezelni. vagy „scrimmage“-rúgások (kivéve mezőnygól kísérletek) során elkövetett szabálytalanságok – kivéve „kick catch interference“ (Szabály 6-4) – büntetése a B-csapat választása alapján történhet a „previous spot“-ból. mielőtt a labdát játékra alkalmassá nyilvánították a “try”-kísérlethez. A szabálytalanság a rúgás befejezte előtt történik (A. vagy „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanság miatt kiszabott büntetés végrehajtása a pontot szerző csapat választása alapján történhet a „try”-kísérlet.“Postscrimmage kick enforcement” . vagy után elkövetett szabálytalanságok 10. még akkor is ha a Szabály 2-4-1-b-3 pontja szerint a labdabirtoklás nem cserélődött fel.

amelyek végrehajtása után a csapat szabadrúgáskori kötelező vonalát a csapat 5-yardos vonala mögé helyezné. A B-csapat által elkövetett élő-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetés elfogadásával az A-csapat azt is választja egyben. Távolságfelezéssel járó büntetés-végrehajtási eljárások 10. hogy eltörölteti a sikeres „field goal” kísérlet eredményét és kéri a büntetés végrehajtását a “previous spot”-ból.R. Ha nincs ezután következő kirúgás. (A.] 113 .: f. Azokat a büntetéseket. [Kivételek: (1) „ Defensive pass interference” szabálytalanság egy „scrimmage”-kísérlet esetén (nem „try”-kísérlet!) (a Szabály 7-3-8 és 10-2-5-b). A halottlabda szabálytalanságként elkönyvelt élő-labda szabálytalanságért és a „field goal” utáni halott-labda szabálytalanságért kiszabott büntetést a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. vagy azon belülről) sem lehet nagyobb. ha a labdát a 3-yardos vonalon kívülről indították el. azokat a következő „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. és (2) „try”-kísérlet során. Egy “field goal” kísérlet alatt elkövetett élő-labda szabálytalanságot a szabályok elkőírásai szerint kell büntetni. 8-3-5 és 10-2-5-b pontjai szerint kell végrehajtani. mint a vétkes csapat gólvonalának és a végrehajtási pont távolságának a fele. Egy „try”-kísérlet alatt és egy „try”-kísérlet után elkövetett szabálytalanságok miatti büntetéseket a Szabály 8-3-3. SZAKASZ: Semmilyen távolságvesztéssel járó büntetés (beleértve a „try”-kísérletet is a 3-yardos vonalról.d. Bármely csapat által elkövetett szabálytalanság miatt megítélt és távolságvesztéssel járó büntetés a vétkes csapat szabadrúgáskori kötelező vonalát nem viheti a csapat öt-yardos vonala mögé. 3-2-3-VI).: e. 6. (A. A B-csapat által elkövetett élő-labda szabálytalanságok miatti büntetéseket az A-csapatnak el kell töröltetnie. vagy a következő kirúgás során. 2. akkor a “try”-kísérlet során kell a büntetést végrehajtani. akkor a büntetés végrehajtása a vétlen csapat választása alapján történhet a „try”-kísérlet. „Defensive pass interference” szabálytalanság esetén. 3-2-3-VI-VII). ahhoz.R. 8-3-4.: labda szabálytalanságot halott-labda szabálytalanságként büntettek egy TD-t eredményező kísérlet során. hogy elfogadja a sikeres „field goal” eredményét (3 pontot).

öt. tudása és azok alkalmazása a mérkőzések során.11. ezért azok fordítását jelen Szabálykönyv nem tartalmazza. SZAKASZ: A mérkőzés négy. SZABÁLY A Játékvezetők: Jogkörök és Kötelezettségek 1. . 1.hat -. 11. PARAGRAFUS: Általános kötelezettségek Játékvezetői jogkörök 11. 2. SZAKASZ: A játékvezetői jogkörök a mérkőzés hivatalos kezdése előtt 60 perccel kezdődnek és akkor érnek véget. 2. 12. 1. évente kerül kiadásra a College Football Officiating felügyeletében. SZAKASZ: A játékvezetők felelőssége és a játékvezetés “mechanizmusa” a mindenkor érvényben lévő Football Officials Manual-ban van rögzítve. SZABÁLY Videóbíró A kísérletek visszanézésére vonatkozó szabályok (technikai feltételek hiánya miatt) az MAFSZ és az EFAF égisze alatt lejátszott mérkőzések során nem használatosak. PARAGRAFUS: Felelősségek 11. MEGJEGYZÉS: az MAFSZ égisze alatt rendezett magyarországi mérkőzéseken az Officials’ Mechanics Manual aktuális európai kiadása és annak legfrissebb magyar kiadása irányadó a mérkőzéseken szereplő MAFSZjátékvezetők számára. [S14] 2. vagy hét játékvezető felügyelete alatt bonyolítható le. 2. 1. A játékvezetők kötelessége az adott ismeretanyag elsajátítása. 114 . amikor a „referee” a mérkőzést befejezettnek nyilvánítja. .

... 19 6 3 12 Defensive Linemen—3-on-1 on field goal formation..........................................Büntetések összegzése Jelmagyarázat: “O’’: játékvezetők karjelzése “R’’: Szabály száma................................................................................................................ 31* 6 3 10 Illegally handing ball forward [also loss of five yards]....................................................... 35* 7 2 1 Illegal forward pass by Team A [also loss of five yards].......................... 21 7 1 5 Interference with opponent or ball................................................... 21 4 1 4 Exceeding 40/25-second count....................... 19 7 1 4 Illegal formation due to numbering exception..... 19 7 1 4 Offensive player illegally in motion at the snap....................................................................................... 19 6 1 2 Player out of bounds when ball free-kicked................................................... 22 3 5 3 Putting ball in play before it is ready ........................................................................ 35* 7 3 2 Intentionally grounding forward pass..... 19 7 1 5 115 ......................... 19 6 1 2 Team A blocking during a free kick............ 19 3 1 1 Delay after three timeouts expended................................................................................... 16* 7 3 4 Illegally batting ball [also loss of 10 yards] (see exceptions).... LOSS OF A DOWN O R SA IIllegal scrimmage kick [also loss of five yards]........... 19 7 1 3 Player out of bounds when ball is snapped................................ 19 7 1 3 Encroachment (offense) at snap....................................................................................................................... 19 7 1 3 Team A not within nine-yard marks after ready . 18 7 1 5 Defensive player charging unabated toward a back.................................................... 20 7 1 4 Offside (defense)........................................... 27 1 2 9 Improper numbering............................ 19 7 1 1 Snapper’s position and ball adjustment................................................................................. “A’’: Szakasz száma.............................. 18 7 1 5 Abrupt defensive actions................................................................ 19 7 1 4 Illegal shift......................... 31* 6 3 10 Team A player illegally goes out of bounds (scrimmage kick)............................................................................. 35* 7 1 6 Planned loose ball play [also loss of five yards]........................ 21 4 1 5 Infraction of free kick formation.......................... 19 6 3 14 Taking more than two steps after fair catch........................................................................................................................... 18.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 7 1 4 Illegal Formation............................................................................................................... 19 7 1 3 False start or simulating start of a play........................................................................................................................................... 21 3 4 2 Advancing a dead ball............ 23 1 4 2 Coin-toss infractions.................. 21 3 4 2 Substitution rules infractions.................................................................................... 21 6 5 2 Illegal snap............................................ 21 3 4 2 Disconcerting offensive signals............................................................... 21 3 4 2 Illegal delay of the game........ 19 6 2 1 Illegal kick [also loss of down if by Team A]....................................................... 31* 9 4 1 Illegally kicking ball [also loss of 10 yards] (see exceptions).................................. 31* 9 4 4 LOSS OF FIVE YARDS Alteration of playing surface for an advantage.................. 36* 7 3 2 Forward pass illegally touched by player out of bounds............................................ “S’’: Paragrafus száma.......................................................... 19* 7 1 7 Intentionally throwing backward pass out of bounds [also loss of five yards]................ 19 6 1 2 Free kick out of bounds ........................... 19 6 1 2 Team A player illegally goes out of bounds (free kick)................................................ 22 3 5 2 More Than Eleven Players in the formation or during the play .....

......... 27 1 3 3 Numbers changed to deceive the opponent.......................................................................................................................................... 42 9 3 3 Illegal block in the back (offense)................................. 29 9 2 5 Interlocked interference or helping ball carrier ........................................................................................Defensive player out of bounds at the snap................................31 9 4 1&2 Batting ball in possession by player in possession..................... tripping [first down].......................................................... 38 6 5 5 Offensive pass interference.............................................. 38 9 1 7 Helmet / Face Mask Fouls [first down]............................................ 31* 9 4 10 Illegally batting a backward pass............ 38........... 22.................................................................................................................................................................................................................. 46.. 38 9 1 3 Contact to head/neck area of a defenseless player [first down]............................... 27 6 1 10 Interference with opportunity to catch a kick........................................................................................................................................................ 42 9 3 6 Illegally batting loose ball [also loss of down]. 35* 7 1 6 Planned loose ball play [also loss of down].................. 33 7 3 8 Striking...................................45 9 1 8 Roughing the passer [first down]........................................................................................................................................ 34 9 1 9 Chop Blocking [first down].................... 27 1 4 5 Illegal signal devices [also disqualification]............. 19 7 2 3 Illegal forward pass [also loss of down if by Team A] ................... 39 9 1 5 Blocking below the waist [first down].. 27 1 4 2 Home Jersey Worn Without Permission....... 19 7 1 5 Illegally handing ball forward [also loss of down if by Team A]........................................... 31 9 4 3 Illegally kicking ball [also loss of down]................................................................... 31* 9 4 4 LOSS OF 15 YARDS Marking ball........................................... 27 3 5 2 Illegal Wedge Formation .............. 21 3 4 1 Illegal use of hands or arms (offense).............. 41 9 1 10 116 .................................................................... 42 9 3 4 Illegal block in the back (defense)....... 21 3 4 1 Rapid substitutions to opponents’ disadvantage......................................................................... 44 9 3 2 LOSS OF 10 YARDS Home team delay..................................... 35* 7 2 1 Player on scrimmage line receiving snap............................. 42 9 3 4 Holding or obstruction (defense)....................................................................................................38 9 1 2 Targeting/Initiating Contact w/Crown of Helmet [first down]........................ 38 9 1 4 Clipping [first down].... 43 9 3 3 Locked hands.................................... 30 9 1 16 Game Administration Interference [also 15 yards].............................................................................................................. 42 9 3 3 Illegal use of hands (defense)............................................................................... 27 1 4 10 Team not ready to play at start of either half................ 40 6 5 4 Tackling or blocking fair-catcher........................................... 19* 7 1 7 Intentionally throwing backward pass out of bounds [also loss of down if by Team A]............................................................... 33 7 3 8 Defensive pass interference [first down]............................................................................... 37 7 3 10 Forward pass illegally touched .................................... 40 9 1 6 Late Hit/action out of bounds [first down].................................................................................................................................... 16 7 3 11 Running into kicker or holder............................................................ 42 9 3 3 Holding or obstruction (offense)...................... 35* 7 3 2 Ineligible receiver downfield........................................................... 43 9 3 4 Holding or obstruction (loose ball).......................................................................................................................... 33 6 4 1 Illegal block by fair-catch signaller..................................................................................................

....................... 27 9 2 2 Equipment to confuse opponents.................................................................................... 27 9 3 5 Fighting [also disqualification].............................................................................................................................................................................................. 27 9 1 16 Obscene or vulgar language............ 27 9 2 1 Persons illegally on the field........... 47 9 2 2 Contacting an official.................................................................................. 47 9 5 1 LOSS OF HALF DISTANCE TO GOAL LINE If distance penalty exceeds half the distance (except on defensive pass interference)...................... 27 9 2 1 Noise by persons subject to rules..................... Head coach’s challenge............................................................................................................................................... 27 9 2 2 Intentionally contacting an official [also disqualification]................. Illegal cleats [Also disqualification].............................................................................38 9 1 15 Roughing the kicker [first down]........ 27 9 2 1 Engendering ill will........................................................................... CHARGED TIMEOUT FOR A VIOLATION Not wearing mandatory equipment............................................................................................ — 10 2 3 33 7 3 8 23 1 4 8 23 1 4 8 23 1 4 8 21 3 3 4 21 12 5 1 23 9 2 2 VIOLATION Illegal touching of free kick by kicking team...... 16 6 3 2 Scrimmage-kick-batting exception...... 27 9 2 1 Unsportsmanlike conduct....... 38 9 3 4 Defensive restrictions......................31......................................................................................................................................................................................................... 27......................................................................................................................................................................................................................................................................................... OFFENDED TEAM’S BALL AT SPOT OF FOUL Defensive pass interference (if less than a 15-yard penalty) [first down]............................................................................................................ 27 9 2 4 Continuous contact to the helmet [first down]................................ 30..................... 38 9 1 13 Illegal contact against the snapper [first down]........................ 27 9 2 1 Persons leaving team area........................................................................................................................................................................................... 16 6 1 3 Illegal touching of scrimmage kick....................................................... 38 9 1 14 Horse Collar Tackle [first down]............................... 38 9 1 11 Fouling an opponent obviously out of the play [first down]....................................................................... 27 9 2 2 Simulated replacements or substitutions. 47 1 4 11 Flagrant fouls........................................................................................................... 27 9 2 1 Illegal return of disqualified player.................. 47 9 2 4 117 ......... 47 9 2 1 Illegal cleats................................................................................................................... 38........................ Wearing illegal equipment..........................................................38 9 1 16 Kicker simulating being roughed............................................................. Head coach’s conference........................................................................................................................ ................................................................................................................................. 47 9 1 1 Two unsportsmanlike fouls........... 27 9 2 1 Player not returning ball to official.............. 16 6 3 11 DISQUALIFICATION Prohibited signal devices................ 47 1 4 8 Use of tobacco......................... 38 9 1 12 Hurdling [first down]................................ 27 9 2 1 Concealing the ball....Leverage/Leaping [first down]........................

...............................................................................................................................................................................................38 9 1 16 Illegal contact with eligible receiver................................................................................................................. — 2 2 7 Block below waist....................................30................................................................................................................. 40 9 1 6 Late Hit/action out of bounds. 47 9 5 1 WHEN-IN-QUESTION RULES Catch or recovery not completed............................................... — 2 3 4 Ball not touched on kick or forward pass....................................................................................................................................... — 2 3 3 Block in the back. 38 9 1 11 Fouling an opponent obviously out of the play.................... 47 9 5 1 AUTOMATIC FIRST DOWNS (DEFENSIVE FOULS) Pass interference.................................................................45 9 1 8 Roughing the passer............................................................................................................................................................... — 2 19 2 Forward pass and not fumble.............. — 2 10 4 Ball is accidentally kicked (touched)................................ 38 9 1 7 Helmet / Face Mask Fouls...................................................... 38 9 1 14 Horse Collar Tackle.......................................................................................... 33 7 3 8 Striking.....................................38.................... — 7 3 8 Touchback rather than safety...................... 27.......................... 38 9 1 3 Contact to head/neck area of a defenseless player ................................................................................................................. 41 9 1 10 Leverage/Leaping............................................ 38 9 1 12 Hurdling ............. — 9 1 8 Roughing kicker rather than running into.................Fighting .........................................................................38 9 1 15 Roughing the kicker.....................31.......................................................................... — 2 3 2 Chop block.. — 6 4 1 It is a catchable forward pass....... 38......................................... — 8 5 1 Twisting................................................................. 38 9 3 4 Fighting [also disqualification]...................46........................... 38 9 1 13 Illegal contact against the snapper............................................ — 2 15 1 Forward pass rather than backward pass............................................................................................................................ 38 9 1 4 Clipping .......................... — 9 1 16 REFEREE’S DISCRETION Penalty for unfair acts........................................................ tripping........ — 4 1 3 Kick-catch interference.......................................... 34 9 1 9 Chop Blocking................................................................................ — 2 19 4 Stop clock for injured player................................................... turning or pulling face mask (helmet opening)..................................................................................... — 3 3 5 Forward progress stopped.............................................................................................. — 9 2 3 118 ...................................................................................................... — 2 19 2 It is a catchable forward pass....................................................................................................................................38 9 1 2 Targeting/Initiating Contact w/Crown of Helmet........................................................ 39 9 1 5 Blocking below the waist..............................................

Mindig próbálják megfelelő távolságban tartani a játékosokat a súlyosan sérült játékostól. 7. vagy állvédőt. a játékvezetői csapat minden tagjának ellenőriznie kell a pályát és a csapatok tagjait. hogy kihúzzanak egy sérült játékost a „kupacból”. vagy segíteni a légzésben a játékos derekának megemelésével. ÚTMUTATÓ – 1D Biztonság villámlás esetén A villámlás a leglényegesebb időjárási kockázat a sportolók számára. Az USA területén évente 60-70 halálos kimenetelű és körülbelül tízszer több sérüléssel járó baleset történik villámcsapás miatt (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)). mégis nagyságrendekkel megnő a vihar környezetében. hogy az egészségügyi személyzet zavartalanul tudja végezni a dolgát. Mindig legyen vizuális kapcsolat az orvosi és metőszemélyzet között.„A” FÜGGELÉK Útmutató játékvezetők részére egy pályán fekvő sérült játékos esetére 1. A jelen útmutató komoly kutatómunka eredménye. 4. vagy hogy megelőzhessük a játékosok és edzők egészségügyi tevékenységét. Megjegyzés: A játékvezetőknek minden stadionban tudniuk kell. hogy segítsenek a földön fekvő csapattársnak. 2. A játékosokat és az edzőket megfelelő módon kell ellenőrizni. Ne engedjék meg a játékosoknak a sérült játékos megfordítását. A megfelelő tájékoztatás és a megelőzés a legfontosabb tényezők a biztonság eléréséhez. „B” FÜGGELÉK Útmutató játékvezetők és a mérkőzés rendezőinek részére villámlás esetére Ennek a függeléknek a célja. Amikor az egészségügyi stáb megkezdi a sérült játékos ellátását. Habár a villámcsapás kockázata alapvetően alacsony. akik a mérkőzés felfüggesztéséről. és amikor nem tartják be a megfelelő biztonsági előírásokat. vagy folytatásáról dönteni felelősek villámlás esetén. pl levenni a sisakot. hogy megelőzhessük az egészségügyi személyzet irányítását. A játékosoknak és az edzőknek a csapatok részére kijelölt helyre kell menniük és ott kell maradniuk. hogy információt és iránymutatást adjon mindazok számára. Ne engedjék meg a játékosoknak. 5. 6. 3. A hatóságoknak jóval a sportrendezvények és edzések megkezdése előtt meg kell tegyék a szükséges 119 . azok utasítgatását. hogy az egészségügyi személyzet merre található. Ne engedjék meg a játékosoknak.

hogy sportesemény alatt nehezen hallható a mennydörgés. Bizonyos sportesemények rendezői ezért pl. egy épület vízvezetékrendszerrel és/vagy elektromos hálózattal. Tartózkodjunk a zuhany vagy a vízvezeték használatától. c. A szilárd fém váz és tető az (és nem a gumiabroncsok) ami megvédi a bent tartózkodókat és segít a villámcsapás elektromosságát elvezetni a jármű körül. Minimum követelményként a szakemberek nyomatékosan ajánlják. függetlenül azok távolságától. Pontos információk birtokában kell lenni a viharjelzés tekintetében. pontos jelzéseket kell meghatároznia.előkészületeket a megfelelő terv kidolgozásával. és figyelni kell a közelgő vihar jeleit – pl. 2. hogy addigra amikor már csak 30 mp telik el a villámlás és az ehhez kapcsolódó mennydörgés között. hogy nem lehet villámlás. Ezért fontos. és a villámlással szemben biztonságos helyet kell megjelölnie. időjárási tényezőket és vihartípusokat is figyelembe kell venni. Internet. A biztonsági tervnek tartalmaznia kell pontos utasításokat a sportolók és a nézők számára. vagy hely” definíciója a következő: a. A „biztonságos épület. b. A következő speciális útmutatót villámlásbiztonsági szakemberek dolgozták ki. hogy mennyi idő alatt lehet oda eljutni. vagy elektromos berendezések érintésétől a vihar idején. Ki kell jelölni egy személyt. b. pl. 4. amely az épület elektromos földeléséül is szolgál. Meg kell vizsgálni a helyi időjárás jelentést az esemény. A villámlásbiztonsági terv kidolgozásakor ezt figyelembe kell venni. 5. fel kell készülni a helyszín kiürítésére. erős szél. A villámlással összefüggő veszélyhelyzet fokozódik az első villanáskor. ha villámlás is látható. amikor nincs eső. és valahol kék égbolt látható. úgymint erősödő szél. vagy hely megközelítését. kifejezetten a nyári viharok esetében. vagy hely” és tudni kell. Legalább a villámlások 10 százaléka akkor történik. sötétedő égbolt. 3. hogy hol van a pályához legközelebbi „biztonságos épület. Tudni kell. akkor fontolóra kell venni a sportesemény felfüggesztését és a biztonságos épület. Bármilyen rendszeresen használt épület. és/vagy egyéb feltételek. Kiemelt figyelemmel kell eljárni abban az esetben. iskolabuszokat rendelnek a biztonságos elhelyezés érdekében. mindenkinek el kell hagynia a sportlétesítményt és el kell érnie a biztonságos építményt. Villámlásbiztonsági szakemberek ajánlása szerint amennyiben mennydörgés hallható. lakott építmény hiánya esetén bármilyen kemény fém tetővel rendelkező jármű (golfkocsikon és cabrio autókon kívül) csukott ablakokkal megfelelő biztonságot nyújt. A következő intézkedések javasoltak a villámlás kockázatának csökkentésére: 1. vagy az edzések előtti napokon. Masszív. stb. hogy nem szabad megérinteni a fém alkatrészeket. a. Figyelembe kell venni. akinek feladata a fenyegető időjárás figyelése és a szükséges döntés meghozatala a pálya elhagyására. A kék égbolt és az eső hiánya nem garantálja. ha az esetlegesen kialakuló viharokra lehet számítani a tervezett sportesemény vagy edzés idején. A saját villámlásbiztonsági terv kidolgozásánál a helyi biztonsági szükségleteket. Az időjárás jelentést számos csatornán keresztül be lehet szerezni: helyi TV. Az ilyen jelenségeket figyelmeztető jeleknek kell tekinteni. mennydörgéskor. Villámlás 120 . vagy helyet. különösen nagy nézőszám mellett. vagy sötétedő égbolt esetén.

e. A 104 (mobilról 112) telefonszámon segítséget kell hívni. vagy vihar esetén. A kis. vagy légzési nehézséggel küzdenek. vagy folytassáke. kerítésekhez. megkezdjék-e a helyszín kiürítését. ha szerkezetileg biztosan rögzítettek a talajhoz. és ki is alakul 15 (vagy akár több) km távolságra is az esőfüggönytől. vagy mennydörgést követően lehet folytatni. ereszek. Veszélyes továbbá minden olyan helyszín. vagy vezeték nélküli telefonok biztonságos alternatívát jelentenek. Az defibrillátorok egyszerű és biztonságos megoldást jelentenek a keringési nehézséggel küszködők újraélesztésében. mind a villámlást figyelni kell mielőtt a sportesemény folytatásához szükséges 30 perces szünet elindul. hogy sötétben jóval messzebbről is látható a villámlás. a vezetékes telefon használata kerülendő. vagy helyen található. azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni. Több tragédia történt vihar esetén a vezetékes telefon használata miatt. hogy megfelelő földelést biztosítanak a villámlással szemben. f. Ha villámlás még látható. Mobil.kialakulhat. Az újraélesztés megkezdését azonban nem késleltetheti a defibrillátor keresése. d. valós idejű időjárás jelentések. vagy közel helyezkednek el villanyoszlopokhoz. Sötétben mind a mennydörgés hangját. mert ez nem jelenti azt. Így. úgy a villámlás hatótávolságon kívül van. Ha lehetséges a sérültet biztonságos helyre kell vinni mielőtt az újraélesztést megkezdik. A villámcsapás áldozatai túlélésének esélyeit az újraélesztés azonnali és határozott megkezdése jelentősen növelte. és ha a többi óvintézkedést is megtették. fedett menedékek nem nyújtanak védelmet a villámlással szemben. mint nappal. az újraélesztés biztonságosan megkezdhető. de mennydörgést nem lehet hallani. A defibrillátorhoz való hozzáférés a terv része kell legyen. ami az adott környéken a legmagasabban fekszik. akik keringési. Akit villámcsapás ért nem áll töltés alatt. 121 . tornyokhoz. kifejezetten. Megjegyzés: Időjárás figyelők. amikor a villanás megvilágítja a felhős égboltot. Fedezékek. és növelik a villámlás okozta sérülések esélyeit. amelyek megcsaphatják a közelben tartózkodókat. Általában nagyon veszélyesek. hogy az adott sporteseményt felfüggesszék-e. hogy a villámlás nem jelent továbbá komoly veszélyt. Veszélyes helyszínek A kültéri helyszínek fokozottan veszélyesek villámlás. További veszélyes helyszínek azok. A sporteseményt a szakemberek ajánlása szerint 30 perccel az utolsó villámlás. amik magukban foglalják. menedékek akkor sem nyújtanak védelmet. kereskedelemben kapható készülékek mind felhasználhatóak a döntéshozatalnál. és kisebb valószínűséggel jelent komoly veszélyt. ha az ezeket használó személy. Eltekintve a vészhelyzettől. Figyelembe kell venni. A villámcsapás áldozatait. A nagyobb távolság azt is jelenti. illetve az antenna is a biztonságos épületben.

vagy akár halált is okozhatnak. vagy annak jeleit. vagy homályos látás .Zavartság a feladat. 2. vagy memóriazavarok .Játékok elfelejtése . Biztosítani kell. vagy pozíciót illetően . vagy növelheti a maradandó problémák valószínűségét.Bizonytalanság a játékot. Bármilyen változás a fiatalkorú játékos viselkedésében. vagy „nyomás” érzése a fejben .Esetlen mozgás .Lomhaság.Viselkedésbeli.Egyensúly problémák. szédülés .Kérdések lassú megválaszolása . Erőteljes ütés a fejen. nyakra mért ütés.Zavartság érzése .Érzékenység a fényre . aki az agyrázkódással összefüggésbe hozható viselkedést produkál. Egyes esetekben az ismétlődő agyrázkódások agydaganatot. Az agyrázkódás jeleit és tüneteit kell keresni. hányinger.Érzékenység a zajra . maradandó agysérülést.Émelygés. vagy a test más területére mért olyan ütés okozhat. vagy egyéb egyértelmű jel nélkül is. ami a fejet hirtelen mozdulatra készteti. Egy újabb agyrázkódás. kábaság . aminek következtében erőhatás éri a fejet. a sérült játékos lecserélhető.„Nem érzi jól magát” Azt a játékost. napokkal vagy hetekkel) elszenvedett agyrázkódásból felépült volna. Felismerés és azonosítás: Az agyrázkódás felismeréséhez az alábbi két eseményre kell figyelni a fiatalkorú játékosok mérkőzésein és edzésein: 1. vagy a testen. ha a fiatalkorú játékos fejét ütés érte. vagy személyiségbeli változások . kezelésében. (lásd jelek és tünetek) JELEK ÉS TÜNETEK Jelek: Edzői gárda megfigyelései alapján .Az esés. amíg erre alkalmas orvosi személyzet nem tisztázta állapotát. azonnal el kell távolítani a mérkőzésről.Bódultság.Kettős. úgymint hivatalosan elismert edzőnek. vagy az ütést megelőző eseményekre nem emlékszik a játékos . támolygás érzése .Fejfájás. aki jártas az agyrázkódás kiértékelésében. gondolkodásában. 122 . így minden fiatalkorú játékos megvizsgálható.Az esés. hogy a fiatalkorú játékos félvállról vegye az egészet.Koncentrációs. -ÉS2. AMENNYIBEN AGYRÁZKÓDÁS GYANÚJA MERÜL FEL: 1. hányás . vagy az ellenfelet illetően . hogy az agy a korábban (órákkal. vagy ütést követő eseményekre nem emlékszik a játékos Tünetek: Fiatalkorú játékos jelentése alapján . A fiatalkorú játékost ki kell venni a játékból. Minden egyes sportoló különbözőképpen reagál az agyrázkódásra. Nem szabad a sérülés komolyságát egyénileg megítélni. eredményt. A sport során lehet sérülés miatt időkérést elrendelni. tüneteit mutatja. arcra. vagy egészségügyi szakembernek. hogy a fiatalkorú játékost az erre alkalmas orvosi személyzet mielőbb megvizsgálhassa. Agyrázkódás bekövetkezhet eszméletvesztés. lassíthatja a felépülést. A fiatalkorú játékost mielőbb szakértőknek kell megmutatni. bizonytalanság.„C” FÜGGELÉK Agyrázkódások Az agyrázkódás olyan sérülése az agynak amit a fejre. vagy fizikai állapotában. vagy edzésről és mindaddig nem térhet vissza. Nem szabad hagyni.Eszméletvesztés (akár rövid ideig is) . csapatorvosnak. ami az előtt következik be.

Ki kell dolgozni egy játék tervet. Valójában. Az edzőknek rendelkezniük kellene egy tervvel. amíg a megfelelő orvosi csapat meg nem vizsgálja őket. 4. Követni kell az intézmény orvosának agyrázkódás kezelésére vonatkozó előírásait. Engedni kell. és a visszatérés egyre hosszabb időt vesz igénybe. 123 . hogy az orvosi csapat a saját klinikai szakértelmére és előírásaira építve határozza meg a megfelelő időpontot.3. ami számol annak lehetőségével. ha az agyrázkódás kiértékelésében és kezelésében jártas egészségügyi szakember ezt engedélyezi. Csak abban az esetben szabad hagyni a fiatalkorú játékost visszatérni a játékba. A fiatalkorú játékosok nem térhetnek vissza a játékba. az erőfeszítés és az érintkezés kockázatának fokozatos növelésével kell megvalósulnia. ahogy az agyrázkódás kezelésének folyamata fejlődik az új tudománnyal a gyógyítás egyre konzervatívabbá válik. lépcsőzetes formában. A visszatérési folyamatnak egyénre szabottan. hogy a fiatalkorú játékosok legalább az adott nap hátralévő részében távol kell maradjanak a játéktól. amikor a játékos visszatérhet a játékba.

„D” FÜGGELÉK Pályarajzok Részletek: A kapu: A bója: A számozás követelményei és a célterület: 124 .

A pályarajz: 125 .

A blokkolási zóna: A szerelési zóna: 126 .

A logó pontos elhelyezése: Szabály 1-2-1-f: Elütő színű díszítő elemek lehetnek a pályán belül a gólvonalak között. vagy az oldalvonalakat. de nem takarhatják el a yard-vonalakat. viszont a logó felfestése nem engedélyezett] 127 . [Kivételek: (3) amennyiben reklám céljából a stadionnak van névadó szponzora. a gólvonalat. akkor annak nevét fel lehet festeni a pályára. SZABÁLYTALAN: SZABÁLYOS: Szabály 1-2-1-h: A reklám tilos a pályán.

hogy olyan platformra legyen rögzítve. vagy éles szélei. amelyet rugalmas anyaggal kell bevonni. éles. A cipő orrán lévő stopli platformjának maximális magassága 0. Nem lehet hosszabb 1. 4. sorjás. 6. c.4 centiméter lehet. 2. Ha kúp alakúak. A sisakrácsnak törhetetlen anyagból kell készülnie. 2. Nem lehet semmilyen kiálló fém. ha a stopli egy maximum 0. 6. és annak széleitől 0. Ha acélvégűek. Ha téglalap alakúak. akkor az ívük nem lehet 1 centiméternél nagyobb. vagy sín) használata engedélyezett – kizárólag törés. 5. mint a stopli alja és széltében keresztülfut a cipő talpán. ami megakadályozza a 128 . 7. d. ha az megfelelően be van borítva – kizárólag sérülés védelmére. Nem lehetnek homorú oldalai. Nem lehet semmilyen sérült. A maximum 0. 8.6 x 2 centiméternél. ami a cipő talpán keresztbefut. akkor a lapos végüknek párhuzamosnak kell lenniük a cipő talpával és az átmérőjük nem lehet kisebb 1 centiméternél. lekerekített élekkel és szegélyekkel. vagy gyűrű alakúak. Kemény vagy merev anyag használata engedélyezett.„E” FÜGGELÉK Felszerelések: További részletek A. amely vastagsága a védő külső oldalán minimum 0. vagy ha lekerekített a végük. Kar és kézvédők (beborított gipsz. A gyógyászati térdvédőt („térdgépet”) a nadrág alatt lehet viselni és teljesen el kell takarni. Megjegyzés: A hosszúság az (a) bekezdésben a cserélhető stoplik esetében meghaladhatja a 1. a belső oldalán és a szélein minimum 1 centiméter. vagy ficam védelmére. akkor a lapos végüknek párhuzamosnak kell lenniük a cipő talpával és a méretük nem lehet kisebb 0.4 centiméter a platform legmagasabb pontján mérve értendő. A stopliknak (Szabály 9-2-2-d) az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: a. kivéve ha a teljes felületük be van borítva szivaccsal. A combvédők nem készülhetnek kemény anyagból. Biztosan rögzíthetőek legyenek. A lábszárvédőt mindkét oldalán be kell vonni minimum 1 centiméter vastag szivaccsal. melynek keménysége körülbelül C55 Rockwell. 3. akkor alacsony széntartalmú acélból készülhet.25 centimétert. Nem lehetnek durva felületei. Szabálytalan felszerelések 1.6 centiméter. akkor lekerekített a szélekkel kell rendelkezniük és a falvastagságuk legalább 0.4 centiméter magas platformra van erősítve. 5.6 centiméternél nem végződik hamarabb. Egy különálló stopli a cipő orrán nem kell. ami szélesebb. vagy más kemény tárgy a játékoson. A nem cserélhető stoplik nem készülhetnek semmilyen fémből.25 centiméternél (a stopli végétől a cipőtalpig mérve) (Kivétel a cserélhető stoplik – részletezve alul) b. vagy annak ruházatán.5 centiméter kell legyen. vagy hasonló védelmet biztosító anyaggal. Ha kör-. törött anyagból. Cserélhető stoplik: 1. 3. akkor a lapos végüknek párhuzamosnak kell lenniük Ha hosszúkás alakúak. e. 4.

pólók. hogy időről időre olyan útmutatót bocsát ki a gyártók részére. A játékosok felszerelésén és egyéb kiegészítőin (például: melegítők. Ebbe beletartoznak a művégtagok is: a.sisakrács sérülését. 10. A Szövetség azt javasolja a gyártók számára. ruhavédő. négyzet. professzionális ligák logói tiltottak. 11. csuklószorítók. hogy biztosítsák a biztonságos felszerelések előállítását. A művégtag viselése semmilyen előnyt nem adhat a mérkőzésen a viselőjének. Jelvények. melyek a Szövetség előírásaival összhangban állnak. kopását. címkék: a. mint a váll-lap vastagságának a fele. szemellenzők. Semmilyen felszerelést nem lehet viselni. zoknik. 9. paralelogramma). A felszerelés gyártóinak az elismert felelőssége a felszerelések megfelelő minőségű előállítása. a lekerekítés rádiusza nem lehet nagyobb. sorjásodását. hogy az látható-e vagy sem) maximum 35 cm2 méretű területen (pl: négyszög. A Szövetség nem szavatolja a felszerelések biztonságát. a logót körülvevő anyaggal együtt. A Szövetség szorgalmazza a sportszergyártók és különböző független tesztelő cégek együttműködését. ami veszélyeztet más játékosokat. amely veszélyeztetheti a játékosok testi épségét. Új felszerelések A Szövetség felelős a sportág hivatalos szabályainak kidolgozásáért. Csak az előírásoknak megfelelő méretű és minőségű felszerelések használhatóak a mérkőzések során. A vállvédő felső váll-lapjának pereme nem lehet éles. b. hogy az innovatív változások bevezetése során egyeztessenek a Szabályalkotó bizottsággal a gyártás megkezdése előtt. fejpántok. sapkák és kesztyűk) csak a gyártó és/vagy forgalmazó cég logója lehet (függetlenül attól. c. b. amilyennel a természetes végtagot is kell. A Szövetség nem szabályozza azt. hogy miként lehet a felszereléseket tovább fejleszteni. azonban magára vállalja azt. A Szövetség nem felelős a csapatok által használt felszerelések vizsgálatáért és azok jóváhagyásáért. vagy egyéb nem-logó címke sem lehet a felszerelés külsején. amelyekkel biztosítja a szabályok betartását a felszerelések továbbfejlesztésekor. és nem állít fel semmilyen technikai és tudományos előírásokat a felszerelések teszteléséhez. Semmilyen méretezés. logók. 129 . B. Szükség esetén a művégtagot be kell borítani olyan anyaggal.

Játékvezetői kézjelek: 130 .

131 .

Az összes új szabályozás felsorolásra kerül az alábbiakban: Új elfogadott szabályozások (A.R.) egy hivatalos döntés az adott tényállás alapján. Ez a szabályok szellemének és alkalmazásának a bemutatására szolgál.R.): Rule 1 1-4-8-II Rule 3 3-4-4-I 3-4-4-II 3-4-4-III Rule 6 6-3-4-IV 6-3-14-I 6-3-14-II Rule 7 7-1-2-IV Rule 8 8-2-1-V 8-2-1-VI 8-2-1-VII 8-2-1-VIII 8-2-1-IX Rule 9 9-1-6-VII 9-2-1-II 9-2-1-III 9-2-1-IV 9-2-1-V 9-2-1-VI 9-2-1-VII 9-2-1-VIII 9-4-1-XI Rule 10 10-1-6-II 132 . vagy egy elfogadott szabályozás (A.2: MÁSODIK FEJEZET Szabályértelmezés Egy szabályértelmezés. vagy szükségtelenek lettek. A Szabálykönyv jelenlegi kiadásában az elfogadott szabályozások jelentős száma elavulttá vált. Továbbá a Szabály 7 és 9 pontjának átstrukturálása miatt néhány korábbi szabályozás számozása átalakításra került. amelyek így eltávolításra kerültek.

Amennyiben a csapat az időkéréseit már kihasználta. Az egyik csapat egy játékosa. kísérlet”. . a hazai csapat szövetsége nem iagzolta vissza írásban. akkor büntetés: 5 yard a „succeeding spot”-ból (Szabály 3-3-6 és 3-4-2-b-2). DÖNTÉS: Szabálytalanság a vendég csapat által. Mindkét csapat abban a színes mezben fut ki a pályára a mérkőzés előtt. pálya. vagy ha létezik ilyen megállapodás. hogy viselhet a fehértől eltérő színű mezt. Ha több időkérési lehetősége nincs a csapatnak. vagy zoknit visel. Szabálytalan felszerelés – 7. PARAGRAFUS: Játékosok és felszerelések Kötelező felszerelés . hosszúságú és fazonú rövid zoknit. Olyan fejkendő használható a sisak alatt. III. felszerelés 3. A látható fejkendő a felszerelés tartozékának tekintendő. 133 II. amely a lábát védi. vagy az azt követő kick off során hajtják végre. mely nem látható. . amikor a labda halottá vált. hogy a mezek színei elütnek egymástól. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 1-3-2 I. játékosok. A B-csapat időkérése során a B33-as játékos leveszi a sisakját. Az A-csapatot a félidei három csapat időkéréséből egy időkéréssel kell terhelni. akkor a büntetést a “try”-kísérlet. DÖNTÉS: A B-csapatot egy újabb időkéréssel kell terhelni. amikor a sisakot felvették. A csapat minden tagjának azonos színű.1. A csapat minden tagja hordhat azonos színű. hogy cserélje ki a labdát a következő kísérletre. amely alatt fejkendőt viselt. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 1-4-7 I. A vendég csapat nem rendelkezik a hazai csapat írásos beleegyező nyilatkozatával. 4. hosszúságú és fazonú zoknit. Az A1 rúgójátékos a pályára lép egy engedélyezett mérkőzéslabdával és megkéri a játékvezetőt. vagy néhány játékosa harisnyát. A csapat többi játékosának is viselnie kell ilyen harisnyát.4. a büntetés 5 yard a “succeeding spot”-ból. amelyikben a mérkőzésen szerepelni fog. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 1-4-4 I. DÖNTÉS: A labda cseréje nem megengedett. melynek egy része hátul kilóg a sisak alól. „4. a mez színekre vonatkozó szabály megsértése. vagy térdzoknit azonos színben. Ha a kezdő „kick off”-ot TD-re hordják vissza. DÖNTÉS: Szabályos. 15 yard büntetés minden félidőben a kezdő kick off után a “succeeding spot”-ból. PARAGRAFUS: A labda Adminisztráció és végrehajtás – 2. Az A33-as játékos fejkendőt hord a sisak alatt. DÖNTÉS: Szabálytalan. SZABÁLY A mérkőzés. sportszárat kell hordaniuk.

amely után a labda a levegőbe pattant és az nem keresztezte a neutrális zónát. amikor az A1 játékos felugrott és elkapta a labdát a levegőben. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 1-4-8 I. amikor az A1 levegőben lévő játékos elkapta a labdát. Egy kísérlet végén a „Line Judge” észreveszi. kísérlet” során. DÖNTÉS: A felszerelésekre vonatkozó szabályok megszegése. A játékos részt vehet a következő játékban. Az 5-yardos büntetést a következő pontból („succeeding spot”) kell végrehajtani. „First & 10”. SZABÁLY Alapfogalmak. (Szabály 6-3-7) 134 . kivéve. „3. DÖNTÉS: B-csapat labdája abban a pontban. a csapatot halott-labda „delay of game” szabálytalanság miatt kell megbüntetni. a B1 játékos blokkolta az A-csapat „scrimmage”-rúgását. ha ez sportszerűtlen előnyt jelentene a vétkes csapat számára. (Szabály 1-48. ahol a labda keresztezte az oldalvonalat. Mivel a B-csapatnak nincs több időkérési lehetősége. hogy egy játékos nyilvánvalóan nem használ fogvédőt. .Kötelező és szabálytalan felszerelések szankciói – 8. Miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították az egyik játékvezető észreveszi. DÖNTÉS: B-csapat labdája abban a pontban. Az óra „snap”-re indul az 5-yardos büntetés végrehajtása után. Ezután a labda felpattan a levegőbe. majd a labdával együtt először a pályán kívül ér talajt. II. PARAGRAFUS: („catch”). Labdabirtoklás 4. A labda még nem érintette meg a talajt. Az első félidő végéhez közeledve a B-csapat már felhasználta mindhárom időkérési lehetőségét. B1 játékos megkísérel elkapni egy „punt”-ot (nincs „fair catch” jelzés). 2. Visszaszerzés Visszaszerzés Elkapás („catch”). A B44 játékos nem térhet vissza a játékba ezzel a felszereléssel. Szabály 3-4-2-b-2) II. (Szabály 3-4-3). Meghatározások (definíciók) Elkapás („recovery”). DÖNTÉS: a vétkes játékos csapatát időkéréssel kell terhelni még akkor is. és ha ez nem késlelteti tovább a játék menetét. 5-yardos büntetéssel kell sújtani a csapatot (Szabály 3-4-2-b). Elfogás („recovery”) – 3. („interception”). majd a labdával együtt először a pályán kívül ér talajt. amely keresztezte a neutrális zónát és a labda megütötte a vállát („muff”). ahol a labda keresztezte az oldalvonalat. A labda még nem érintette a talajt. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 2-4-3 I. ha a “snap” vagy a szabadrúgás pillanata vészesen közelít. (Szabály 3-3-6) Ha a csapatnak több időkérési lehetősége nincs. „First & 10”. hogy a B44 játékos – aki részt vett az előző kísérletben – színezett vagy nem teljesen átlátszó szemellenzőt („visor”) visel. ha pótolja a fogvédőjét.

majd a labdával együtt először a pályán kívül ér talajt az A-csapat 37-yardos vonalánál. Amikor elkapja a labdát. Miközben a labda a levegőben van a célterület fölött. (b) A-csapat labdája ott. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 2-12-5 I. az A1 játékos elejti („fumble”) a labdát. a B1 játékos megérinti Őt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 2-16-4 I. A mérkőzés elején a játékot kezdő szabadrúgáshoz a rúgó a csapattársa lábujját használja a labda megemeléséhez. az A81 játékos (aki vagy az 1-yardos vonalon van. vagy egy kis kupacot épít homokból. Halott-labda szabálytalanság.III. ahol a labda keresztezte az oldalvonalat.5. DÖNTÉS: Szabálytalan rúgás. B2 játékos felugorva elkapja a labdát a levegőben. 135 . vagy a következő kísérlet során a saját 20-yardos vonalukról hozhatják játékba a labdát. (Szabály 4-2-4-e) 12. majd áttörte a B-csapat gólvonalának síkját. PARAGRAFUS: Rúgások Állított rúgás . amely megérinti a talajt. IV. majd a labdával együtt először a pályán kívül ér talajt (a) a „fumble” pontjához képest előrébb. DÖNTÉS: (a) A-csapat labdája a „fumble” pontjában. Az A-csapat „scrimmage”-rúgása (melyet még nem érintettek meg) lepattant a talajra a játéktéren. Büntetés: 5-yard büntetés a „succeeding spot”-ból. DÖNTÉS: Szabályszegés szabálytalan érintés (“Illegal touching”) miatt (Szabály 6-3-11). A levegőben lévő A3 játékos elkap egy passzt az A-csapat 40-yardos vonalánál. DÖNTÉS: Szabályos érintés (Szabály 61-3-b) 16. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 2-12-2 I. Egy szabadrúgás keresztezte a B-csapat kötelező („restraining line”) vonalának síkját. PARAGRAFUS: Vonalak Gólvonal – 2. A1 játékos (aki a B-csapat kötelező vonala mögött van) megérinti a labdát. B-csapat választhat: elfogadja a játék eredményét. vagy salakból.4. Miközben a labda a levegőben van. majd magasan felpattan a levegőbe. kísérlet” során. (Kivétel: Szabály 8-4-2-b) Kötelező vonal („Restraining line”) . (b) a „fumble” pontja mögött. vagy a célterületen belül) visszaüti a labdát a játéktérre. DÖNTÉS: „Incomplete pass” (Szabály 7-3-7-a) „2.

de a B1 játékos kiüti a labdát a kezéből. DÖNTÉS: „Fumble” (Szabály 2-10-1) 23. és „first down” az A-csapatnak.19. (a) „Touchdown”. PARAGRAFUS: Passzok Előre. 30. Mivel a „snap” hátra-passznak minősül. II. Büntetés: 15-yard büntetés a futás végének pontjától. miután előrehaladt 10 yardot.2. amely azonnal véget is ért. Az A55 játékos szabályos „snap”-jét az A12 játékos megérinti („muff”). mielőtt az A1 játékos keze. DÖNTÉS: A21 játékos elkapása után egy futás kezdődött. „4. „3. Az A21 játékos elkap egy előre-passzt. (b) a B-csapat egyik játékosa megszerzi és előrehalad a labdával. DÖNTÉS: A „snap” egy hátra-passz és bármelyik játékos előreviheti. vagy karja elindult volna előre. & goal” a B-csapat 5-yardos vonalán. PARAGRAFUS: Labdaindítás („Snap”) Jóváhagyott döntés 2-23-1 I. Az A1 játékos tervezi egy szabályos előre-passz dobását. PARAGRAFUS: Akciófajták Futójáték . A passzolót feldöntötték („roughing”) a passz során. Az A21 játékos elkap egy előre-passzt a földön térdelve. (b) a labda továbbra is a játékban van. nincs korlátozás az A-csapatnál a labda megszerzésére és előre vitelére.és Hátra-passz . SZAKASZ Jóváhagyott döntés 2-30-4 I. A passzolót feldöntötték („roughing”) a passz során. és „first down” az A-csapatnak. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 2-19-2 I.4. 136 . és (a) az A-csapat egyik játékosa megszerzi és előreviszi a labdát a célterületre. DÖNTÉS: 15-yard büntetés az A24-es játékos labdaszerzésének („recovery”) pontjából (Ez a vége az utolsó futásnak!). majd elejti („fumble”) a labdát. A „fumble”-t a földön fekvő A24 játékos szerzi vissza. a „fumble” pontjához képest 5-yarddal előrébb. & 10”.

vagy visszavitt egy blokkolt „field goal”-kísérletet. majd ezután leteszi azt a saját célterületén belül DÖNTÉS: 2 pont az A-csapatnak (“safety”). VI. IV. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozatában a B10 játékos elfogja („interception”) a labdát a saját 6-yardos vonalánál. DÖNTÉS: Az A-csapat birtokolt támadás-sorozata véget ér és a B-csapat birtokolt támadás-sorozata kezdődik. Az A-csapat „field goal”-kísérlete során a labdát blokkolják. ami során a labdát blokkolják. Az A23 játékos visszaszerzi a labdát. vagy harmadik kísérletére „field goal”-t kísérel meg. Az A-csapat visszaszerzi a labdát és TD-t ér el. PARAGRAFUS: A negyedek indítása Hosszabbítás . amely bekerül a B-csapat célterületére. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozata során a B-csapat elfog („interception”) egy előre-passzt. II. Mindkét esetben az A-csapat birtokolt támadás-sorozata véget ért és a B-csapat kezdi a saját birtokolt támadássorozatát. DÖNTÉS: 6 pont az Acsapatnak és a B-csapat kezdi a saját birtokolt támadás-sorozatát a „try”kísérlet után. vagy hátra-passzt. VII. DÖNTÉS: Az A-csapat birtokolt támadássorozata véget ér és a B-csapat támadhat a saját birtokolt támadássorozatában. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes mindkét esetben. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozatának második kísérletében az Acsapat elejti a labdát („fumble”). vagy hátra-passzt. vagy elfog / visszaszerez egy „fumble”-t. de nem szerez pontot. Az A-csapat első. „First & 10”. VIII. az A-csapat visszaszerzi azt és (a) TD-t ér el. Időbeli tényezők és cserék 1. a B-csapat nyert. A Bcsapat visszaszerzi a labdát („recovery”) és a saját célterületén földre kerül. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-1-3 I. második. III.3. Az A23 játékos visszaszerzi a labdát. DÖNTÉS: A hosszabbításnak és a mérkőzésnek vége van. így a labda nem keresztezi a neutrális zónát. A-csapat labdája. majd ezután a megteendő távolság pontja mögött viszik őt földre (nem ér el újabb „first down”-t). A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozatában a B-csapat megszerzi a labdabirtoklást. így a labda nem keresztezi a neutrális zónát.3. SZABÁLY Játékrészek. DÖNTÉS: Az A-csapat megtartja a labdabirtoklás jogát a saját birtokolt támadás-sorozata alatt. amikor a „referee” játékra alkalmassá nyilvánítja a labdát. A B-csapat akkor válik A-csapattá. majd ezután elveszti a labdát. vagy elfogott / visszaszerzett egy „fumble”-t. Nem egy „try”-kísérlet során a B-csapat pontot (TD-t) szerez. majd ezután a megteendő távolság pontja előtt viszik őt földre (vagyis egy újabb „first down”-t ér el). V. miután elfogott („interception”) egy előre-passzt. 6 pont az A-csapatnak. az A-csapat 137 . A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozata alatt az A-csapat „field goal”kísérlete során a labdát blokkolják. DÖNTÉS: A-csapat labdája és következő kísérlet következik. (b) nem szerez TD-t. így a labda nem keresztezi a neutrális zónát.

vagy a B-csapat futásának végétől. birtokolt támadás-sorozata véget ér. a labda játékra alkalmassá nyilvánítása után. XII. “First & 10” a pálya azonos végén. “First & 10” (Szabály 3-1-3 és Szabály 3-1-3-g-1 és 2) 2. A szabálytalanságok semlegesítik egymást („offsetting fouls”) és a kísérletet nem ismétlik meg. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozatában az A12 játékos eldob egy előre-passzt. Az A-csapat „field goal”-kísérlete során – miközben a labdát nem érintették meg a neutrális zóna előtt . A „try”-kísérlet során a B-csapat elfog („interception”) egy passzt és visszaviszi az A-csapat célterületére 2 pontért. DÖNTÉS: A Bcsapat kezdi a saját birtokolt támadás-sorozatát a 40-yardos vonalról. 138 II. mivel a büntetés nem vihető át a következő játékrészre. majd ezután joga van lejátszani a kísérletet. Az A-csapat birtokolt támadás-sorozatának vége van és B-csapat kezdi meg a birtokolt támadás-sorozatát a 25-yardos vonalról. XIII. Az állás a hosszabbításban: 6-2!!! A hosszabbítás során az A-csapat első birtokolt támadás-sorozatának vége után. DÖNTÉS: Az A-csapat birtokolt támadás-sorozata folytatódik: „First & 10” az Acsapat javára a 3-yardos vonalon.a B17-es játékos „muff”-olta a labdát az 5-yardos vonalon. Az idő lejár az A-csapat szabadrúgása során. A hosszabbítás második birtokolt támadás-sorozatában a B25 játékos elfog egy passzt (“interception”) és a labdával áthalad az A-csapat gólvonalán. de még a „snap” előtt az A-csapat elkövet egy szabálytalanságot. B25 elfogja a labdát (“interception”). mely alatt az időt nem mérik.3. A B-csapat birtokolt támadás-sorozata következik a 25-yardos vonalról. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. DÖNTÉS: Nincs TD. A B-csapat kezdi meg a birtokolt támadás-sorozatát a büntetés végrehajtása után a 40-yardos vonalról. PARAGRAFUS: Játékidő és Játékmegszakítás Negyedek hosszabbítása . A büntetést nem lehet átvinni. a B-csapat egy halott-labda szabálytalanságot követ el. XIV. DÖNTÉS: B-csapat pontszerzése nem érvényes és a büntetést átviszik a következő játékrészre. A visszafutás közben a B79 egy “clipping” szabálytalanságot követ el. Vagy vége van a mérkőzésnek.IX. vagy a „touchback spot”-ból és a játékrészt meghosszabbítják. XI. de egy obszcén jelet mutat a legközelebbi ellenfelének. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-2-3 I. Az A1 játékos „offside” szabálytalanságot követ el a rúgás alatt. DÖNTÉS: A pontszerzés nem érvényes. vagy a B-csapatnak ítélnek egy kísérletet. Megismétlik a rúgást. mielőtt B25 TD-t érne el. DÖNTÉS: Büntetés: 5-yardos büntetés a „previous spot”-ból. vagy a következő hosszabbítás következik: “First & 10” a 25-yardos vonalról. . Ezután az A75-ös játékos visszaszerezte azt a 3-yardos vonalon. és az A-csapat egy “illegal shift” szabálytalanságot követ el. majd a B38 játékos “clipping” szabálytalanságot követ el. X. DÖNTÉS: A B-csapat kezdheti meg a saját birtokolt támadás-támadássorozatát a 25-yardos vonalról. Az A-csapatot megbüntetik a szabálytalanságért. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozatában a B37 játékos elfog egy előre passzt (“interception”) és előtte tiszta a pálya a gólvonalig. A hosszabbítás első birtokolt támadás-sorozata során az A-csapat TD-t ért el. A játékrész meghosszabbítása során.

A B-csapat „offside” szabálytalanságot követett el. Az A-csapat elfogadhatja a büntetést és megismételheti a „try”-kísérletet. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. Az idő lejár az első félidőben egy olyan kísérlet alatt. VIII. VII. (Szabály 10-2-2-d-4-a és Szabály 10-2-3). DÖNTÉS: A „try”kísérletet megismételhetik egy olyan élő-labda szabálytalanság miatt. DÖNTÉS: B-csapat kéri a büntetést. VI. Az A45 játékos elejti („fumble”) a labdát 3 yard megtétele után. vagy a következő kirúgás során kell végrehajtani. amely szabálytalanságot a „try”-kísérlet során követtek el. DÖNTÉS: A játékrészt csak a „try”-kísérlet erejéig hosszabbítják meg. 3. & 2 és ½”. Az idő lejár az A-csapat „field goal”-kísérlete során. mialatt a kísérlet során az idő lejárt.1. Az A-csapat egyik játékosa akadályozza az ellenfelét egy rúgás elkapása közben (nem „try”-kísérlet esetén). hogy ki szerezte meg a labdát. de még a „try”-kísérlet előtt az egyik csapat szabálytalanságot követ el. mint 3-yardra a neutrális zóna előtt a rúgás során. Ha a büntetést elfogadják akkor azt a következő negyed elején lévő kirúgás során hajtják végre. 10. Az A-csapat TD-t ér el. vagy bármilyen más szabálytalanságot követ el kevesebb. A büntetést a „try”kísérlet. ebben az esetben a halottlabda szabálytalanságért megítélt büntetést a megismételt „try”-kísérlet során végre lehet hajtani. amíg a labdát megkeresik. aki (a) nem tette meg a szükséges távolságot. DÖNTÉS: Büntetés: 5. Időkérések: Óra indítása és „3. (b) megtette a szükséges távolságot. amikor A12 játékos a neutrális zóna előtt eldob egy sikeres előre-passzt az A88 játékosnak a Bcsapat célterületére. A játékrészt nem hosszabbítják meg egy halott-labda szabálytalanság végrehajtására. mivel a büntetés magába foglal egy kísérletvesztést (“loss of down”) is. ezért a „line judge” (karjelzése) megállítja az órát. vagy 15 yard büntetés a „previous spot”-ból és a játékrészt meghosszabbítják. A TD után. (a) A “referee” azonnal elindítja a mérkőzés óráját. DÖNTÉS: A 40másodpercet mérő órát el kell indítani. IV. (b) Az óra a “referee” jelére indul. amely kirúgás a következő játékrészben lesz. mely kísérlet során az idő lejárt. mely kísérlet során az idő lejárt.III. 139 . vagy eltörölheti a büntetést és elfogadhatja a pontot. Az A-csapat TD-t ér el. A játékvezetők nem tudják megítélni. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-3-1 I. Az első félidő véget ért. Egy személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt megítélt büntetést a következő kirúgáskor. hogy eltöröljék a pontszerzést. de a negyedet nem hosszabbítják meg. Végül a labdát az A45 játékos birtokában találják meg. A „try”-kísérlet után az egyik csapat elkövet egy halott-labda szabálytalanságot. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. DÖNTÉS: Büntetés: 15-yardos büntetés a szabálytalanság pontjától és a játékrészt meghosszabbítják. amikor a labdát halottá nyilvánítják. V. Az A-csapat sikeres „try”-kísérlete során a B-csapat szabálytalanságot követ el. Az A-csapat TD-t ér el. DÖNTÉS: A játékrészt nem hosszabbítják meg a kirúgásra. amikor a labda játékra alkalmassá lett nyilvánítva. PARAGRAFUS: megállítása Időkérés . mely kísérlet során az idő lejárt.

„First down & 10”. hogy ki birtokolja a labdát. mert a B-csapatnak “First down”-t ítéltek. amikor a labdát játékra alkalmassá nyilvánítják. Néhány játékos rávetődik a labdára és „rakás/kupac” keletkezik.2. A második. Amikor biztosak abban. vagy (b) 1:59 perc volt hátra. IV. A második. akit a pályán belül földre vittek. DÖNTÉS: Az A-csapat elfogadja a büntetést és megtartja a labdabirtoklás jogát. mezt vagy felszerelést kijavítsák. „4. hogy a sérült fűzőt. akkor a „referee” jelzi a következő támadás irányát. II. DÖNTÉS: (a) A-csapat labdája. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. sérülése esetén. (b) A-csapat labdája. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. „3. V. „4. B1 játékos „offside” szabálytalanságot követett el a kísérlet során. vagy szabad a labda egy hátra-passz után. DÖNTÉS: A-csapat labdája. de a következő kísérlet során nem a B-csapat fogja játékba hozni a labdát. vagy (b) 5 yardot. aki a hibát észlelte). Óra indítása és megállítása . „First down & 10” a büntetés elfogadása után. & 4”. azonnal az óra indításának a jelét kell mutatnia (annak a játékvezetőnek. DÖNTÉS: A területért felelős játékvezetőnek meg kell állítania a mérkőzés óráját és ekkor el kell indítani a 40 másodpercet mérő órát. Az A-csapat passzát elfogta („interception”) a B1 játékos. (Szabály 3-3-2-d-3 és 3-3-2-e-1). DÖNTÉS: A játékvezető nem kérhet tetszés szerint időt. DÖNTÉS: Amint a hibát egy játékvezető észrevette. DÖNTÉS: (a) Az óra a “referee” jelére indul. vagy a negyedik negyed végéhez közel „2 & 8” az A-csapatnak. és el kell indítani a mérkőzés óráját (a) azonnal. IV. 140 . III. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. (b) A-csapat labdája. Ugyan az óra amiatt lett megállítva. B44 játékos elfog egy szabályos előre-passzt (“interception”) és kifut a pályáról. vagy a negyedik negyed végéhez közel az A37 labdavivő kifut a pályán kívülre. mez vagy felszerelés szakadása. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. „First down & 10”. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-3-2 I. Amikor az órát megállították. majd földre viszik. „2. amely során szerzett (a) 6 yardot. Egy cipőfűző. ha a B-csapat szerezte meg a labdát. & 1”. „4. vagy (b) a „snap”-kor. Az A45 játékos megtesz 6 yardot. & 14”. III. Amikor az órát megállították. vagy (b) 3 yardot. akkor az (a) 2:00-t (b) 1:59-et mutat. Mindkét esetben (a) és (b) az óra jelre indul.II. kicseréljék. „First down & 10”. amely során szerzett (a) 8 yardot. B2 játékos „offside” szabálytalanságot követett el a kísérlet során. & 6”. (b) A mérkőzés órája „snap”-re indul. Az A-csapat elejtette („fumble”) a labdát. B79 játékos a neutrális zónában volt a “snap”-kor. miközben a labdát birtokolja. DÖNTÉS: (a) A-csapat labdája. & 4”. akkor az órán (a) 2:00 perc volt hátra. ha az A-csapat szerezte meg a labdát és nem volt meg a „First down”. Az A-csapat futójátéka a pályán belül ért véget. mivel nem a B-csapat fogja “snap”-pel játékba hozni a labdát a következő kísérlet során. B1 játékos „offside” szabálytalanságot követett el. Az A-csapat futójátéka a pályán belül ért véget. A „linesman” (a „nyalókákat elnézve”) hibásan (karjelzéssel) megállítja az órát.

DÖNTÉS: A “referee” megállítja az órát és bejelenti az „Injury timeout”-t. VII. Az órát ezután megállítják a B-csapat egyik sérült játékosa miatt. III. 141 .R. miután a 9-yardos vonalakon belülre ér. kivéve.) IV. hogy vérzik a karja. (Szabály 7-1-3b). vagy fennáll annak a veszélye. hogy kell-e mezt cserélnie. (Megjegyzés: Ha a ruházat a bőrig átázott. ha a játékvezető úgy ítéli meg. (c) A „referee” média időkérést jelez. A B52 játékos mezén vércsepp van. hogy az A22 játékos vérzik. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-3-4 I. II. Az A12 játékosnak a sérülés ellátása miatt. hogy a vér más játékosra. akkor a 25/40-másodperces órát 25 másodpercre kell állítani és a mérkőzés órája jelre indul (Szabály: 3-2-4-c-4).5. akkor a felszerelés átázott. V.4. hogy az egészségügyi személyzet megfelelően elláthassa a sérülését. DÖNTÉS: Az A22 játékosnak egy játékból ki kell maradnia. Ez a játékos még egyszer időt kér. Minden esetben csak a csapata hivatalos egészségügyi személyzetének engedélyével térhet vissza a játékos a pályára. (a) Nincs más sérült játékos. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-3-5 Egy kísérlet végén.Csapat időkérés . Hacsak nincs egy sérült a B-csapat játékosai közül is a pályán. Egy játékvezető észleli. ha a játékrész véget ért. VI. Önkéntesen levonul a csapat részére fenntartott helyre és helyére az A88 játékos áll. hogy a B10 játékos meze átázott a vértől. kivéve. DÖNTÉS: Az eredeti időkérést nem fogadják el. DÖNTÉS: A B52 játékos a játékban maradhat. mielőtt a 9-yardos vonalakon belülre érne. DÖNTÉS: Szabályos csere és nem változik semmi az időmérésben. hogy az egészségügyi személyzet eldöntse. hogy a B10 játékos meze véres lett. az megkísérel visszatérni a játékba még a következő „snap” előtt. vagy játékvezetőre is átkerülhet. Egy játékvezető felfedezi.3-3-5-I). a B10 játékosnak pedig azért. és időt kér. Mindhárom esetben a mérkőzés órája és a 25/40másodperces óra is jelre indul. (b) Az A-csapatból is található egy sérült játékos a pályán. A „snap” előtt. Időkérés Sérülés miatt . A második időkérést el kell fogadni. futó óra mellet a „referee” észleli. A B10 játékos ledönti az A12 játékost. DÖNTÉS: Mindhárom esetben (a). I. mert az A12 játékos karja vérzik. vagy az A-csapat időt kért. hogy a mez átitatódott a vérrel. Az A85 játékos visszatérhet a játékba a sérülés ellátása után. DÖNTÉS: A B10 játékosnak el kell hagynia a pályát. az egyik csapat szabályos cserejátékosa a kispadról a pályára fut. hogy a játék folytatásához a 25/40-másodperces órát 40 másodpercre kell állítani. Halott-labda idején az A85 játékos észleli. de a szabályos cserére vonatkozó előírásokat be kell tartania. A második kísérlet során az A-csapat labdavivőjét szerelik a pályán belül. Az A22 játékosnak el kell hagynia a pályát (vagy a célterületet). Az egészségügyi személyzet elrendelheti a mez lecserélését. DÖNTÉS: Mindkét játékosnak el kell hagynia a pályát. (b) és (c) a „referee” jelzi. Miután a vérző A22 játékost ellátták (A.

A negyedik negyed során az óra lefuttatása céljából az A-csapat húzza az időt és szándékosan túllépi a 25/40-másodperces óra idejét. V. hogy késleltessék a játékvezetőket a labda játékra alkalmassá nyilvánításában. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-4-2 I.4. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. vagy mögött az óra megállítása céljából. a B-csapat játékosai nyilvánvalóan szándékosan lassítják a labdavivőt a talpra állásban. DÖNTÉS: „Illegal delay”. hogy az időt lepörgethessék és hogy megakadályozzák a játékvezetőt a labda játékra alkalmassá nyilvánításában. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. A mérkőzés órája “snap”-re indul (Szabály 3-4-3). A negyedik negyed végéhez közeledve az A-csapat négy pontos hátrányban van és a pontszerzésért támad. IV. ahol a labdavivőt a pályán belül szerelték. PARAGRAFUS: Időhúzás Szabálytalan Időhúzás . DÖNTÉS: Büntetés: 5 yard büntetés a szabálytalanság pontjából és kísérletvesztés. Büntetés: 5 yard büntetés a “succeeding spot”-ból. A félidő vége felé közeledve egy futójáték során az A-csapat labdavivőjét a pálya területén belül szerelik. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. akkor ez a szabálytalanság a Szabály 3-4-4 pontjának hatálya alá esik. A második negyed vége felé egy labdavivő eldob egy hátra-passzt a pályán kívülre a neutrális zóna előtt. amely szerint 10 másodperc lepörgethető a mérkőzés órájából. Egy labdavivő egy előre-passzt dob a neutrális zóna előtt az óra megállítása céljából. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. amely szerint 10 másodperc lepörgethető a mérkőzés órájából. 142 . “Delay of game”. III. Megjegyzés: Ha a félidőből hátralévő idő 1 percnél kevesebb. DÖNTÉS: Büntetés: 5 yard büntetés a szabálytalanság pontjából és kísérletvesztés. amely szerint 10 másodperc lepörgethető a mérkőzés órájából. de a mérkőzés órája csak “snap”-re indul. Egy futójáték végén. Bármilyen időkérés után az egyik csapat nem készült fel a játékra. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága.2. II. Amikor a labda játékra alkalmas. akkor ez a szabálytalanság a Szabály 3-4-4 pontjának hatálya alá esik. DÖNTÉS: “Delay of game”. Valamelyik félidő végén a B-csapat egyik játékosa (időkérési lehetőség hiányában) átlép a neutrális zónán és megérinti az ellenfél egyik játékosát az óra megállítása céljából. (Szabály 7-3-2 Büntetés) Megjegyzés: Ha a félidőből hátralévő idő 1 percnél kevesebb. B-csapat játékosai szándékosan lassan bontják fel a keletkezett kupacot. Sportszerűtlen óra-taktika . Az óra „snap”-re indul. hogy a játék órát (25/40másodperces órát) 40 másodpercre állítsák. “delay of game”. II. akkor ez a szabálytalanság a Szabály 3-4-4 pontjának hatálya alá esik. DÖNTÉS: Bcsapat halott-labda szabálytalansága.3. vagy másféle taktikát folytatnak. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-4-3 I. Megjegyzés: Ha a félidőből hátralévő idő 1 percnél kevesebb. a “referee” jelzi a 25 másodperces óra indítását. A “referee” dönthet úgy is. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul.

aki a 11 játékoson felül van és nyilvánvalóan elhagyja a pályát. B-csapat elfogadja a távolságvesztéssel járó büntetést és az időlevonást is. (Szabály 7-1-3-b Büntetés és Szabály 7-1-4-b Büntetés). Mivel az „illegal formation” szabálytalanság miatt nem kell megállítani a mérkőzés óráját. Az A-csapat 2 pontos hátrányban van és a félidőben már nincs több időkérése. DÖNTÉS: Az (a) és a (b) esetben is: 5-yardos büntetés „illegal formation” miatt. Miután a labdát már játékra alkalmassá nyilvánították. Amikor az A-csapat elfoglalta a támadó formációt. ezért a 10 másodperces időlevonás nem alkalmazható. Ekkor a B55 játékos átugrik a neutrális zónán és megérinti az A77 játékost. (b) 8 másodpercet mutat. akkor az (a) 13 másodpercet mutat. Ez a lecserélt játékos nem akadályoz egyetlen játékost és a kísérletet sem. „3 & 2” következik a B-csapat 30-yardos vonaláról. Az A-csapat 2 pontos hátrányban van és a félidőben már nincs több időkérése. A mérkőzés óráját 0:28 másodpercre kell állítani. Amikor a labdát halottá nyilvánítják. A B-csapatnak időt kell biztosítani a csere végrehajtására. DÖNTÉS: Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. A B-csapatnak nincs több időkérési lehetősége. akkor a mérkőzés órája (a) 13 másodpercet mutat. III. A „snap” pillanatában az Acsapatnak 5 játékosa tartózkodik a „backfield”-en. Az óra a „referee” jelzésérere indul. A második negyedben fut a mérkőzés órája. az A66 játékos „False start” szabálytalanságot követ el. miközben a mérkőzés órája fut. II. de még nem érte el az oldalvonalat. amikor a mérkőzés órája 0:38 másodpercet mutat. Az A22 előrefut a labdával 3 yardot a B-csapat 27-yardos vonaláig. Amérkőzés végéhez közeledve 1 percnél kevesebb a hátralévő idő és az Acsapat vezet 24-21-re. DÖNTÉS: (a): 5 yard büntetés és 10 másodperc levonása. „2 & 10” a B-csapat 30-yardos vonaláról. a B-csapatnak is azonnal reagálnia kell. a B-csapat megnyerte a mérkőzést. A labdabirtoklás jogának a cseréje. A büntetés végrehajtása után a mérkőzés órája a „referee” jelzésére fog újra elindulni. Büntetés: 5 yard büntetés és 10 másodperc levonása a mérkőzés órájából. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-4-4 I. 5. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-5-2 I. amelyhez már játékra alkalmassá nyilvánították a labdát. mely után a mérkőzés órája 0:03 másodpercet fog mutatni. amikor a labda játékba került. ha nem hajtja végre a cserét azonnal 143 II. (b) Vége a mérkőzésnek. (b) 8 másodpercet mutat. „2 & 15” a B-csapat 35-yardos vonaláról. B-csapat.10 másodperc lepörgetése a mérkőzés órájából . „2 & 15” a B-csapat 35-yardos vonaláról. „2 & 10” a B-csapat 30-yardos vonaláról.4.2. PARAGRAFUS: Cserék Szabályos csere . A büntetés végrehajtása után a mérkőzés órája a „referee” jelzésére fog újra elindulni. és amikor a játékvezetők megállítják a mérkőzés óráját. . DÖNTÉS: Az egyik csapat „delay of game” szabálytalanságot követ el. vagy egy időkérés után a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. A játékvezetők megállítják a játékot. „3 & 7” következik a Bcsapat 35-yardos vonaláról. Egy lecserélt játékos. DÖNTÉS: „Offside” a B-csapat által.

hogy milyen státuszban volt. Miután a labdát játékra alkalmassá nyilvánították és az “umpire” a szokásos helyén tartózkodik. miközben a labda halott. Ebben az időszakban a kísérletek között nem volt más játékvezetői időkérés. Ezután reá is a szabályos cserére vonatkozó előírások érvényesek. a mérkőzés óráját meg kell állítani és a védelem reagálhat az Acsapat késői cseréire. kísérlet” „snap”-je előtt a B75 cserejátékos a pályára lépett. attól függően. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. az A-csapat gyorsan lecseréli néhány játékosát. hogy a Bcsapatnak lehetőséget adjon a reagálásra (cserélhessen). Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. közel az oldalvonalhoz. A teljes csapat 1 másodpercig mozdulatlan marad a „snap” előtt. „3. amikor meg lett állítva. A 25/40-másodperces órát 25 másodpercre kell beállítani és az a jelre indul. de nem tudja megakadályozni. A lecserélt játékos elveszti a résztvevői státuszát. ameddig lehetséges (3 másodpercnél hosszabb ideig).3. amikor a csapata számára kijelölt területre lép. hogy a “snap” elinduljon. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból (Szabály 3-5-2-c) 11-nél több játékos a pályán. Az A-csapatnak 11 játékosa van a „huddle”-ban. VI. DÖNTÉS: A kísérletet meg kell szakítani. és nem történt játékvezetői időkérés sem. (Megjegyzés: Azt a pályát elhagyó játékost. A „4. a becserélt játékosok a szükséges 1 másodpercig mozdulatlanul állnak. A mérkőzés órája jelre vagy “snap”-re indul. vagy több cserejátékosa is a pályára lép. (b) kb. DÖNTÉS: Halottlabda szbálytalanság a B-csapat által. (b) Szabálytalanság. Normál „scrimmage”-kísérletek között a B-csapat egy. . majd a labdát “snap”-el játékba hozzák. a védelem típusát és az alkalmazott védekezési szisztémát. 2 másodperc múlva az A34 játékos elhagyja a „huddle”-t és lemegy a pályáról a saját oldalvonalán. A következő kísérlet indítása előtt a B-csapatnak szándékosan 11-nél több játékosa tartózkodik a pályán. majd elhagyta a pályát egy kísérlet lejátszása nélkül. Nincs szabálytalanság. Azonnal visszaküldik a pályára és elfoglalja a pozícióját a „scrimmage line”-on. vagy az A-csapat a 25-másodperces óra lejárása miatt. V. Az A81 játékos tévesen azt gondolja. kísérlet” során (nem volt csere a labdabirtoklásban) az A27 labdavivő a pályán kívülre került. vagy elfoglalja a helyét a védő 144 II. DÖNTÉS: Élőlabda szabálytalanság. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból.) A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után a B12 játékos (szabályosan becserélt játékos) beáll a „huddle”-ba. vagy elfoglalja a helyét a támadó formációban és ezután (a) kb.III. vagy a pozíciójából 3 másodpercen belül. aki kilépett a „huddle”-ből. (Szabály 3-5-2-d és 9-2-2-b). hogy ezzel álcázza a védekező játékosok személyét. DÖNTÉS: (a) Szabályos. IV. DÖNTÉS: Élő-labda szabálytalanság. függően a védekező csapat reakciójától. hogy lecserélték és a csapata számára kijelölt területre szalad. Az A33 játékos (szabályosan becserélt játékos) beáll a „huddle”-ba. vagy az A-csapat szabályos előre-passza sikertelen („incomplete”) lett. azt úgy kell tekinteni. (Szabály 3-4-2-b-3). 4 másodperc után az A34 játékos elhagyja a „huddle”-t és lemegy a pályáról a saját oldalvonalán. vagy 15 yard a „previous spot”-ból. mintha azonnal hagyta volna el a pályát. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 3-5-3 I. „illegal substitution”. Az “umpire” megpróbál a labdához menni.

Labdát halottá nyilvánítják . egy véletlen sípszó hangzik el. „4. & 16” a félpályánál. (b) kirántja az A1 játékos kezéből. Az A-csapat előrehalad a labdával a 30-yardos vonalig majd ott elejti („fumble”) azt. (Szabály 2-27-9-a) A 3. „First & 10” a B-csapat 35yardos vonaláról. a cserére vonatkozó szabály megszegése. II. Miközben a labda még szabad. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. 145 . DÖNTÉS: Az A-csapat elutasíthatja a büntetést és a 30-yardos vonalról hozhatja játékba a labdát. & 16” a félpályánál.2. DÖNTÉS: Ha az A-csapat elfogadja a büntetést. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. amikor a „huddle” feloszlik. Halott-labda. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 4-1-3 I. Miközben a labda még szabad. a B-csapat egyik játékosa megjátssza a labdát úgy. amikor az A27 játékos megközelíti a „huddle”-t (10 yardon belül). Pályán kívül 1. akkor a kísérletet meg kell ismételni. (Megjegyzés: A játékvezető nem köteles figyelmeztetni/sürgetni a lecserélt játékost a „huddle” azonnali elhagyására. A felelős játékvezetők megszámolják a B-csapatot és biztosak abban. DÖNTÉS: (a) A labda élő marad. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. A „snap” pillanatában a B1 játékos „offside” szabálytalanságot követ el. „4. mint 3 másodperccel később lép ki a „huddle”-ből. a labda ütése szabályos a B-csapat részéről. IV. akkor a B-csapatot az 50-yardos vonaltól büntetik: A-csapat labdája. (c) „Fumble”. hogy (a) visszaszerez (“recover”) egy szabad labdát. 4.3. B1 játékos „clipping”-et csinál a Bcsapat 40-yardos vonalánál és a B2 játékos megérinti („muff”) a labdát a Bcsapat 25-yardos vonalánál. (c) kiüti a labdát az A1 játékos kezéből. DÖNTÉS: A cserére vonatkozó szabály megszegése.III. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. (b) A labda élő marad. „First & 10”. SZABÁLY Élő-labda. formációban és a lecserélt játékos több. hogy 12 játékos tartózkodik a pályán. A-csapat rúgása. PARAGRAFUS: Élő-labda – Halott-labda Egy élő-labda halottá válik .) Az A-csapat 11 játékosa van a „huddle”-ban. Kb. 4 másodperc eltelte után a játékvezetők a sípjukba fújnak és zászlót dobnak. vagy a formációból és ezután hagyja el a pályát. Ha az A-csapat eltörölteti a büntetést. Miközben az A1 játékos a labdát a földhöz tartja egy állított rúgáshoz (“Place kick”). kísérlet végén a B-csapat felküldi a pályára a visszahordó csapatát. egy véletlen sípszó hangzik el. Halott-labda szabálytalanság. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 4-1-2 I.

PARAGRAFUS: Pályán kívül Játékos a pályán kívül . aki az oldalvonalon áll. majd a B1 játékos megszerzi azt. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. hogy a játékos a pályán kívül van („out of bounds”). vagy más szabálytalan akadályozásért („illegal interference”) járó büntetés. DÖNTÉS: A labda pályán kívülinek van nyilvánítva és halottá válik a pályán a legelőrébb lévő pontjában. ami a pályán kívül van. aki az egyik lábával a pályán kívül áll a gólvonal mögött. mielőtt azt játékra alkalmassá nyilvánították volna. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 4-1-4 I. amikor a testének bármely része hozzáér bármihez (kivéve egy játékvezetőt. az A-csapat labdája.4. Az A1 labdavivő a pályán szalad az oldalvonal közelében.4. (Szabály 9-15-a és Szabály 9-2-3). Az A1 rúgójátékos elrúgja a labdát kirúgáskor. „Delay of game” az A-csapat által. II. vagy érintkezik egy. akkor a szabadrúgás van pályán kívül és ez szabálytalan. 2. vagy egy másik játékost). megérint egy szabad labdát.1. A labda nem válik élővé és minden akciót meg kell állítani a játékvezetőknek. Az A1 „Snapper” feladja a labdát. II. Egy játékos. mielőtt azt játékra alkalmassá nyilvánították volna. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. amely labda a pálya területén van. vagy játékvezetővel. DÖNTÉS: A labdavivő nincs a pályán kívül. amikor hozzáér a Bcsapat egyik cserejátékosa. az oldalvonalon tartózkodó játékossal. Egy pályán tartózkodó labdavivő nekiszalad. Az A2 játékos megérinti („muff”) a labdát. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Ha ez a szabad labda egy kirúgás után még érintetlen labda volt. Pályán kívül egy előrébb lévő pontban . DÖNTÉS: Szabály 4-2-1 pontja előírja. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 4-2-1 I. 146 . Büntetés: 15 yard büntetés. A labda nem válik élővé és minden akciót meg kell állítani a bíróknak. vagy a B-csapat labdája 30 yardra az A-csapat kötelező vonala („restraining line”) előtt. SZAKASZ Jóváhagyott döntés 4-2-4 I. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság.Játékra alkalmas labda .

B1 játékos ütközik vele és ezután az elkapott labdával együtt először az 1-yardos vonalon ér földet. DÖNTÉS: “Touchdown”. és ezután az elkapott labdával együtt először az A-csapat 33-yardos vonalon ér földet.5. A levegőben lévő A1 „receiver” elkap egy szabályos előre-passzt egy yardra az ellenfél célterületén belül. abban a pontban. ahol a labda halottá válik. (Szabály 8-2-1-a) A levegőben lévő A1 „receiver” elkap egy szabályos előre-passzt egy yardra az ellenfél célterületén belül. DÖNTÉS: Az A-csapat labdája a 35-yardos vonalon. Az 50-yardos vonal jelenti a „first down”-t az A-csapat számára. V. ahol a kezén és lábán kívül valamely más testrésze is talajt ér. Amint A1 elkapja a labdát. A labda az A-csapaté. DÖNTÉS: Nem „first down”. ahol a kezén és lábán kívül valamely más testrésze is talajt ér. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 5-1-3 I. DÖNTÉS: TD. vége. ahol a labda halottá válik. II. B1 ütközik vele és ezután az elkapott labdával együtt először az 1-yardos vonalon ér földet és állva marad. Miután A1 játékos visszanyerte az egyensúlyát elkezd futni és a Bcsapat 5-yardos vonalán leviszik a földre. DÖNTÉS: Nem „touchdown”. a „forward progress” pontja az A-csapat 49-yardos vonalán van. ahol a kezén és lábán kívül valamely más testrésze is talajt ér. SZABÁLY Akciók sorozata. majd az A-csapat 49-yardos vonalán leviszik a földre. Az 50-yardos vonal jelenti a „first down”-t az Acsapat számára. miközben átvetődik az 50-yardos vonalon. A labda halottá válik. Az A4 játékos birtokában lévő labda áttöri az 50-yardos vonal síkját. Amint A1 elkapja a labdát. „Forward progress” . 147 . DÖNTÉS: „First down” a „forward progress” pontjában. Az A6 játékos folytatja a futást. amikor áttörte a gólvonal síkját az A5 játékos birtokában. VI. Az A5 játékos birtokában lévő labda áttöri a gólvonal síkját. miközben átvetődik a gólvonalon. Ezután visszalökték Őt az A-csapat 49-yardos vonalára. csak visszalökte Őt az 50-yardos vonal mögé. B1 ütközik vele. Ezután visszalökték Őt a B-csapat 1-yardos vonalára. Ez a „forward progress” pontja. ahol halottá nyilvánították azt. III.3. Amint A2 elkapja a labdát. A labda az A-csapaté. (Szabály 4-1-3-b) Az A6 játékos a birtokában lévő labdával átvetődik az 50-yardos vonalon. Megteendő távolság 1. IV. A levegőben lévő A2 „receiver” elkap egy szabályos előre-passzt az A-csapat 35-yardos vonalán. PARAGRAFUS: megújulása Egy akciósorozat: kezdete. miközben az ellenfél játékosai közül senki sem tartotta meg egyértelműen.

SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 5-2-3 I. „First & 10”. Ezután az A61 játékos szabálytalankodik a B60 játékossal szemben. (b) B-csapat labdája. ezután az A-csapatot 15 yarddal büntetik. DÖNTÉS: Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. „3. DÖNTÉS: „First & Goal” Az A-csapat javára a B-csapat 9-yardos vonalán.7. & 4” az 50-yardos vonalon. IV. II. Az A61 játékos szabálytalansága egy személyi hiba („personal foul”). hogy a labda a pályán kívülre került. PARAGRAFUS: Kísérlet Büntetés után és a Labdabirtoklás egy Szabálytalanság a labdabirtoklás cseréje előtt .6. Közvetlenül azután. A nyalókákat az új pozíciójukba kell állítani: „First & 10” az A-csapat 40-yardos vonaláról következik. Ha a büntetést töröltetik. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után. „3. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. Az A-csapat megtesz 6 yardot és új első kísérletet szerez. hogy a labda pályán kívülre került.3. (Szabály 7-3-10). (Kivétel: mindkét félidő utolsó két percén belül) „4. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 5-2-6 I. majd elejti („fumble”) azt a 38-yardos vonalon. & 4” az A-csapat 16-yardos vonalán. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul újra. Szabálytalanság a támadássorozatok között . Az A77 játékos szabálytalanságot követ el közvetlenül azután. „First & Goal” az A-csapat 9-yardos vonalán. vagy (b) az A-csapat 30-yardos vonalánál. A labda kimegy a pályán kívülre az (a) A-csapat 40-yardos vonalánál. Az óra “snap”-kor indul. DÖNTÉS: (a) A-csapat labdája. kísérlete” során egy szabályos előre-passz után a labda földet ér. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után. DÖNTÉS: A B-csapatot büntetik 5 yarddal a B60 játékos „offside”-ja miatt. DÖNTÉS: B-csapat labdája. „First & 10” az A-csapat 15-yardos vonalán. DÖNTÉS: (a) „First & 25”. & 4” a B-csapat 30-yardos vonalán. aki szabálytalanul tartózkodott a neutrális zóna előtt 3 yardnál nagyobb távolságban. az A-csapat egyik játékosa személyi hibát („personal foul”) követ el. & 5”. „4. akkor a B-csapat labdája. Az óra a “snap”-kor indul újra. „4. de még a „snap” előtt a B60 játékos átmegy a neutrális zónán és hozzáér az A50 “snapper”-hez. Szabálytalanság a kísérletek között . (b) „false start” szabálytalanságot. hogy a labda a pályán kívülre került. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 5-2-7 I.2. Az A22 labdavivő kifut a pályáról a Bcsapat 18-yardos vonalánál. & 2” az A-csapat 35-yardos vonalán. Az A-csapat „4. Az A1 játékos kapja a „snap” után a labdát. A B88 játékos szabálytalanságot követ el közvetlenül azután. de még a „snap” előtt az A55 játékos elkövet egy (a) személyi hiba („personal foul”). „First & 10” az A-csapat 23-yardos vonalán. miután azt megérintette egy eredetileg jogosulatlan elkapó. Az A22 labdavivő kifut a pályáról az Acsapat 18-yardos vonalánál. III. 148 . (b) „First & 15”.

IV. vagy 5 yard büntetés abból a pontból. amikor A11 a labdát elrúgja. és újra kell rúgni. ha B27 játékos „fair catch”-et csinál. vagy 5 yard büntetés abból a pontból. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után az A11 játékos elindul a labda felé.6. ha a B-csapat ezt választja. „punt”-olnak kirúgáskor. Ez a tényállás akkor is igaz lenne. mintha elrúgná a labdát. DÖNTÉS: Szabálytalanság az A-csapatnál: szabálytalan formáció („Illegal formation”) Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. a labda egyik oldalán pedig három csapattársa helyezkedik. Az A11 rúgó jobblábas. Az A11 rúgójátékos a 30-yardos vonalon középen egy állványra helyezi a labdát egy szabadrúgáshoz. Halott-labda szabálytalanság. V. A labda halottá válik a visszaszerzése („recovery”) pontjában. Az A12 támaszkodó lába ugyanazon az oldalon van.2. Hirtelen az A12 játékos keresztben elfut az A11 játékos előtt és elrúgja a labdát. A labdát a szél lefújja az állványról. ezért amikor a rúgójátékos elrúgja a labdát csak hárman vannak a labda bal oldalán. hogy szabálytalanul használnak állványt. SZABÁLY Rúgások 1. Az A-csapat a kirúgása közben „offside” szabálytalanságot követ el.aki a labda bal oldalán helyezkedett . vagy 5 yard büntetés a labda halottá válásának helyétől. „First & 10”. ezért az A55 játékos a labda jobb oldalán van. vagy a „hash mark” és az oldalvonalak közötti területről rúgják el. A labdát a B27 játékos szerzi vissza („recover”) a földön térdelve. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után négy csapattársa átfut az A11 játékos jobb oldalára és ezen a területen vannak. II. ezért az A55 játékos . ahol a Bcsapathoz tartozik a labda. Az A12 játékos a labda közelében helyezkedik. B27 játékos labdaszerzésével egy futás kezdődött. (Szabály 2-16-1-a) Az A11 rúgójátékos a pálya közepén egy állványra helyezi a labdát egy szabadrúgáshoz. ahol a három játékos is helyezkedik. Minden csapattársa a bal oldalára helyezkedik. DÖNTÉS: Szabálytalanság az A-csapatnál: ”Offside”. Az A11 rúgójátékos a jobb oldali „hash mark”-on belülre helyezi egy állványra a labdát egy kirúgáshoz. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-1-2 I. PARAGRAFUS: Szabadrúgások Szabadrúgás formációk . amely azonnal véget is ért. DÖNTÉS: Szabálytalanság az A-csapatnál: szabálytalan formáció („Illegal formation”) Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. amikor a rúgójátékos elrúgja a labdát.tartja a labdát az állványon. DÖNTÉS: Szabályos formáció. A labda bal oldalán 4. A rúgás pillanatában az A11 játékos pontosan a labda mögött van. Más játékos nem mozgott. A labdát úgy rúgják el. DÖNTÉS: Szabálytalan rúgás. a jobb oldalán 6 csapattársa helyezkedik. és újra kell rúgni. 149 . Büntetés: A B-csapat választhat: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. III. ahol a B-csapathoz tartozik a labda.

Feltéve. PARAGRAFUS: Szabadrúgás a pályán kívül Rúgó csapat . vagy az A44 csapattársa szabálytalanul megszerzi a labdát. (Szabály 6-1-8) Az A-csapat 30-yardos vonaláról elvégzett kirúgás pályán kívülre kerül. Az A67 játékos megszerzi a labdát a B-csapat 47-yardos vonalán. 2. vagy egymást kioltó szabálytalanságok. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-2-2 I. vagy a szabálytalan csere miatt a B-csapat választhat: elfogadhatja az 5 yard büntetést a „previous spot”-ból és az A-csapat a 25yardos vonaláról újrarúgja a kirúgást. Az A-csapat 30-yardos vonaláról elvégzett szabadrúgás pályán kívülre kerül a gólvonalak között. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-2-1 I. DÖNTÉS: Az „offside”. ahol Ő is elejti („fumble”) a labdát. DÖNTÉS: B-csapat 4 lehetőség közül választhat: (1) „snap”-pel játékba hozhatja a labdát a szabályszegés (a szabálytalan labdaérintés) pontjában. DÖNTÉS: A B-csapat a következő opciók közül választhat: (1) elfogadhatja az 5 yard büntetést a „previous spot”-ból és az A-csapat a 25-yardos vonaláról újrarúgja a 150 . DÖNTÉS: Szabálytalanság az A-csapatnál: ”Offside”. ahol földre viszik. anélkül. B20 játékos visszaszerzi („recover”) a labdát a saját 33-yardos vonalán. (2) elfogadhatja az 5 yard büntetést a „previous spot”-ból és az A-csapat a 25-yardos vonaláról újrarúgja a kirúgást.3. hogy a labdát a szabálytalan érintés helyéről hozzák játékba. A kirúgás során az Acsapat „offside”-ot. majd elfut a B-csapat 35-yardos vonaláig. DÖNTÉS: Mindkét esetben szabálytalan érintés („illegal touching”) történt. hogy bárki megérintette volna a labdát a B-csapat játékosai közül.VI. vagy „snap”-pel hozza játékba a labdát 5 yard büntetés kimérése után a pályaelhagyás pontjától. Ezután a B17 játékos visszafut a labdával a saját 45-yardos vonaláig. Az A-csapat „offside” szabálytalanságot követett el. ahol a labda elhagyta a pályát és ezután a B-csapat innen hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. vagy a B-csapatnak „First & 10” a saját 38-yardos vonaláról. B-csapat választhat: az A-csapat újra rúgja a labdát a „previous spot”-ból kimért 5 yard büntetés után. Az A33 játékos szabálytalanul hozzáér a labdához egy szabdrúgás során. vagy cserével kapcsolatos szabálytalanságot követett el. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-1-3 I. Az A-csapat 30-yardos vonaláról elvégzett kirúgás pályán kívülre kerül. Az A-csapat a kirúgása közben „offside” szabálytalanságot követ el. miután a labdát a B-csapat játékosai közül valaki megérintette.2. Az A-csapat szabálytalanul megérintette a labdát. majd a B17 játékos elkapja a labdát a saját 15-yardos vonalán. hogy nincs egy elfogadott büntetés. Szabadrúgás visszaszerzése („Recovery”) .1. ahol elejti („fumble”) a labdát. Elkapó csapat . vagy (4) 5 yard büntetés végrehajtása abból a pontból. vagy (3) a B-csapat a saját 40-yardos vonaláról hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. hogy bárki megérintette volna a labdát a B-csapat játékosai közül. akkor a B-csapat választhat. anélkül. majd ezután Ő. (Szabály 6-1-8) II.

a levegőben a neutrális zóna elé repül. IV. DÖNTÉS: A labda halottá válik a birtokbavétel pillanatában és azzal előrehaladni nem lehet. Az A-csapat rúgása („punt” vagy „field goal”) . aki hozzáér az A-csapat szabadrúgásához. (2) a B-csapat a saját 40-yardos vonaláról hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről (feltételezve. „First & 10” a B-csapat 3-yardos vonalán a „hash mark”-on belülről. vagy (3) 20 yard büntetést kell kimérni abból a pontból. miközben elkapja a labdát. DÖNTÉS: B-csapat labdája. Ezután a labda a pályán kívülre kerül a 3-yardos vonalnál. (2) a B-csapat az Acsapat 45-yardos vonalról hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. miután a B-csapat játékosa elkapta.amelyhez még nem ért hozzá senki . vagy (3) 5 yard büntetést kell kimérni abból a pontból. vagy (3) 5 yard büntetést kell kimérni abból a pontból. ha a labda nem keresztezte a neutrális zónát. (Szabály 2-15-7) 151 II. DÖNTÉS: A B-csapat választhat: (1) elfogadhatja az 5yardos. III. ahol a labda elhagyta a pályát és ezután a B-csapat innen “snap”-pel hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. egy játékost. Bármely „scrimmage”-rúgást lehet előrevinni. hogy az A-csapat játékosa elkapta. A levegőben lévő B17 játékos felugrik a pályáról és Ő az első játékos. ahol a labda elhagyta a pályát és ezután a B-csapat innen hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. egy játékvezetőt. szabadrúgást. a labdához hozzáér a B33 játékos. DÖNTÉS: Szabálytalanság. Az A-csapat 30-yardos vonaláról elvégzett szabadrúgás pályán kívülre kerül a gólvonalak között. ahol a labda elhagyta a pályát és ezután a B-csapat innen hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. (2) a B-csapat a saját 40-yardos vonaláról hozza játékba a labdát a „hash mark”-on belülről. Miután egy „punt” megtett 5 yardot a neutrális zóna előtt. vagy egy játékvezetőhöz. A labda birtokában először a pályán kívül ér földet. DÖNTÉS: A szabályok értelmében a rúgást addig nem lehet a neutrális zóna előttinek nyilvánítani. (Szabály 6-3-3 és Szabály 6-3-6-a) Az óra „snap”-kor indul újra egy szabályos rúgójáték után.1. vagy bármely játékoshoz. Az A-csapat szabálytalanságot követ el. A B-csapat választhat az alábbi opciók közül: (1) elfogadhatja az 5 yard büntetést a „previous spot”-ból és az A-csapat a 25-yardos vonaláról újrarúgja a szabadrúgást. Szabadrúgás a pályán kívül („Free kick out of bound”). PARAGRAFUS: „Scrimmage”-rúgások Neutrális zóna mögött . vagy visszaszerezte („recover”) a labdát.. amíg a labda nem érintette meg a talajt. 3. vagy a zóna mögött. vagy visszaszerezte („recover”) a labdát a neutrális zónában.5-yardos büntetést a „previous spot”-ból és az Acsapat a 12. aki a saját célterületén áll. anélkül. Egy szabadrúgás a levegőben hozzáér a B-csapat egyik játékosához. Ezután a labda visszapattan a neutrális zóna mögé. miután a labda elhagyta a pályát. ahol az A33 játékos szerzi vissza azt a pálya területén belül. vagy azután. vagy bármit a neutrális zóna előtt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-1 I. . majd a szél visszafújja azt és először a zóna mögött ér hozzá a talajhoz. hogy bárki megérintette volna a labdát a B-csapat játékosai közül. hogy a kirúgást a 30-yardos vonalról végezték el). majd ezután a 12.5-yardos vonaláról újrarúgja a szabadrúgást. „First & 10” az Acsapatnak.II.

Az A20 játékos futása közben a B70 játékos „holding” szabálytalanságot követ el. aki előre fut 5 yardot. IV. de ha az Acsapat eltörölteti a büntetést. Az A-csapat „punt”-ol a saját gólvonala mögül. (Szabály 6-3-3. majd elejti („fumble”) azt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-2 I. DÖNTÉS: Az A-csapat labdaérintése a B-csapat labdaérintése után szabályos. ahová a Bcsapat szabálytalansága miatt kiszabott büntetés helyezte azt.és 10-yardos büntetést nem fogják végrehajtani a “try”-kísérlet. DÖNTÉS: „Safety”. A B40 játékos előrefut a labdával 5 yardot. IV. A labda megüti a B-csapat egyik játékosát. Ha a B2 játékosra ütés miatt dobtak zászlót. hogy a rúgó csapat szabálytalan érintése nem szabálytalan visszaszerzés („recovery”) is egyben és nincs a kísérlet közben szabálytalanság. megszerzésére („recovery”) és a labda előre vitelére. DÖNTÉS: Az A-csapat hozhatná játékba a labdát onnan. Szabály 6-3-6-a és Szabály 8-5-1-a) Neutrális zóna előtt . Ezáltal bármely játékos szabályosan ellökheti az ellenfelét a labda megszerzése céljából. Az A1 játékos akadályozza a B1 játékost egy „scrimmage”-rúgás elkapása közben. mert biztos lehet abban. Az A-csapat “punt”-ja keresztezi a neutrális zónát és először az A80 játékos érinti meg. A B-csapat büntetését a szabály értelmében törölni kell. A labdát az A20 játékos szerzi meg. A rúgás keresztezi a neutrális zónát a pálya felé. ahol az A32 játékos visszaszezi a labdát. Az A20 játékos felkapja a labdát és TD-t ér el. DÖNTÉS: Az elkapás akadályozására vonatkozó szabály nem alkalmazható és minden játékos jogosult a rúgás megérintésére. amit először az A80 játékos érinti meg. akkor Őt ki kell zárni a mérkőzésről. Az A-csapat „punt”-ja a neutrális zóna elé kerül. majd elejti („fumble”) azt. ezután a B-csapat egyik játékosa megérinti a labdát. majd befut vele a B-csapat célterületére. amely után a B1 játékos megszerzi („recover”) a labdát.III. hogy megakadályozzák azt a labda megközelítésében. mely rúgás nem keresztezte a neutrális zónát. előrefut vele. A labda a B-csapathoz tartozik a szabálytalan érintés pontjában. vagy megüti ellenfelét. A B-csapat által elkövetett szabálytalanság miatti büntetést a Szabály 5152 II. majd a visszafutás során a B2 játékos fog („holding”) vagy gáncsol. akkor a B-csapat a szabálytalan érintés miatt a labdát az érintés pontjába tetetné. majd az A-csapat gólvonala mögé pattan a célterületre. majd ezután a B40 játékos kapja föl a labdát. vagy segítsék csapattársukat a labdaszerzésben. akkor az elkapó csapatnak lehetősége van a labda megjátszására. elkapására. vagy a következő kirúgás során. majd az A-csapat egyik játékosa megszerzi („recover”) azt. Az A-csapat egyik játékosa szabálytalanul megérinti a csapata rúgását. hogy a B-csapat megkaphassa a labdát az A-csapat szabálytalan érintésének a pontjába kell tetetnie a labdát. vagy a következő kirúgás során. Egy „scrimmage”-rúgás során az A1 játékos szabálytalanul megérinti a labdát („touching violation”).2. III.és 10-yardos büntetés nem kerül kiszabásra a következő „try”kísérlet (mert nem is lesz). Ezután A2 játékos megszerzi a labdát. DÖNTÉS: Az 5. (Szabály 10-2-5-a-2). DÖNTÉS: Az 5. A B40 játékos futása közben a B70 játékos “holding” szabálytalanságot követ el. Feltéve. Ezután a B40 játékos felveszi a labdát. majd elejti (“fumble”) azt. (Szabály 9-1-2-d Kivétel 3 és Szabály 9-3-3c Kivétel 3). hogy végső esetben választhatja a labda indítását az eredeti szabálytalan érintés pontjában. de nem foghatják meg („holding”) az ellenfelüket. . annak érdekében.

(Szabály 4-1-3-c). A labda a B-csapathoz tartozik. miután végrehajtják a büntetést a B-csapat 20-yardos vonalától. vagy ott ahová a szabálytalanság miatt megítélt büntetés végrehajtása után a labda került. vagy (2) a labdát a szabálytalan érintés helyén hozza játékba. amikor megérinti a talajt a célterületen belül. majd ezután a labda begurul a B-csapat célterületére. A mérkőzés órája „snap”-kor indul. (Szabály 10-2-5-a-2). DÖNTÉS: A-csapat labdája. hanem az a rúgásból származik.9. ahol a labda hozzáér a talajhoz. "First & 10” a B-csapat 30-yardos vonaláról. úgy. Miközben a „punt” után a szabad labda a földön gurul a B22 visszahordó játékos blokkolja az A88 játékost. (Szabály 8-7-1). mintha a B-csapat játékosa nem érintette volna meg a labdát. aki nekiüti a guruló labdát a közelben tartózkodó B1 játékosnak. Vétlen labdaérintés figyelmen kívül hagyása . Gólvonal. ezért úgy kell tekinteni. Az A-csapat távoli „field goal”-kísérlete során a labdát először az A1 játékos érinti meg. (Szabály 8-4-2-b). Az A33 játékos szabálytalanul megérint egy „punt”-ot. IV. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-9 I. amikor az A3 játékos nekilöki a B1 játékost a labdának.2-4 pontja alapján kellene végrehajtani. (Szabály 8-6-1-b). A megérintetlen labda megáll a B-csapat 3-yardos vonalán. DÖNTÉS: “Touchback”. Habár a B22 játékos kontaktusban volt az A88 játékossal. Úgy kell tekinteni. Ezután a B-csapat egyik játékosa visszaszerzi („recover”) a labdát és előrefut vele a pálya területére. Halott-labda szabálytalanság a “Touchback” után. DÖNTÉS: A labda halottá válik. ez a labdaérintés nem az A88 játékos kontaktja miatt történt. A B-csapat választhat: (1) „Touchback”. vagy a Célterület érintése . DÖNTÉS: „Touchback”.4. A labda lendületét/impulzusát nem lehet felróni a B-csapatnak. DÖNTÉS: Szabálytalan érintés („illegal touching”) az A1 játékos által. amikor megérintette Őt a labda. miután a labda megérintette a talajt a célterületen. DÖNTÉS: A labda halottá válik. . Mivel a B1 játékost az A3 játékos lökte neki a labdának. „Touchback” – Az A80 játékos (vétlen) érintését figyelmen kívül kell hagyni. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-4 I. II. „First & 10”. A Szabályok értelmében egyik csapat sem érintette meg a rúgást. Bármelyik csapat egyik játékosa személyi hibát (“personal foul”) követ el. aki a labdát besodorja a célterületre. A két játékos még mindig kontaktusban van. amikor megérinti a talajt a célterületen belül. hogy megakadályozza Őt a labda megszerzésében. mintha B1 játékos nem érintette volna meg azt. Az A-csapat „punt”-ja bekerül a B-csapat célterületére. hogy a labdához a B-csapat egyik játékosa sem ért a neutrális zóna előtt. amely ettől az érintéstől a célterületre kerül. amikor a labda felpattan és megérinti a B22 játékos lábát. B-csapat szabálytalansága esetén a támadás a 10-yardos vonalról. amikor a B22 játékos nekilöki a labdának az A80 játékost. az A-csapat szabálytalansága esetén a B-csapat 35-yardos vonaláról indul a következő kísérlet. Az A-csapat megérintetlen „scrimmage”-rúgása megáll a B-csapat 3-yardos vonalán. III. ott ahol a szabálytalan érintés megtörtént. Az A-csapat rúgást hajt végre a saját 30-yardos vonaláról. A labdát végül az A44 játékos szerzi vissza a B-csapat 30-yardos vonalánál. majd az alapvonalat keresztezve elhagyja a pályát. B-csapat labdája. (Kivétel: Szabály 8-4-2-b) (Megjegyzés: az eredeti angol nyelvű NCAA szabálykönyvben hibásan 153 II.

A rúgáshoz senki nem ért hozzá a neutrális zóna előtt. hogy megpróbálja blokkolni a rúgást. (c) B57 és B78 játékos blokkolja A66 játékost. amely semlegesíti a szabálytalan érintés miatti lehetőséget. Védő falemberek egy állított rúgás során . akkor „4. A megérintetlen labdát az A-csapat egyik játékosa visszaüti a célterületről. amikor azt halottá nyilvánították. majd a labda elhagyja a pálya területét a 2-yardos vonalon. (a) Minhárom játékos első kontaktja az A66 játékos ellen történik. míg a B78 játékos a jobb oldali „tackle”-t tolja el. ahol az A66 játékos földre viszi. így a labda a B-csapat 27-yardos vonalára lesz lehelyezve. „First & 10 a 10yardos vonalon. A “post scrimmage kick”-szabályt a B-csapat szabálytalansága miatti büntetés kimérésére nem lehet alkalmazni. Az A-csapat a labdát a félpályánál “snap”-el hozza játékba. mivel az A-csapat szabályosan birtokolta a labdát. szerepel a döntés – ott nem szerepel az A-csapat szabálytalansága esetére hozott döntés!!!) A B-csapat egyik játékosa megérint egy „scrimmage”-rúgást a levegőben a Bcsapat célterületén. (Szabály 6-3-3 és Szabály 8-2-1-e). Az A-csapat rúgó formációba helyezkedik egy „field goal” kísérlethez. A B1 játékos szabálytalansága miatt megítélt büntetést a “Post scrimmage kick enforcement” alapján kell végrehajtani. majd az A43 játékos visszaszerzi azt a B-csapat 6-yardos vonalán. &2” következik a B-csapat 15-yardos vonaláról. B22 játékos megérinti (“muff”-olja) a labdát a B-csapat 2-yardos vonalánál. Az A-csapat a labdát a félpályánál “snap”-el hozza játékba. majd “punt”-ol. „4. B55. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-11 I. “First és 10”. (b) B55 és B57 játékosok az A66 „guard”-dal érintkeznek. DÖNTÉS: Az A-csapat nem követett el szabálytalanságot. A szereléskor az A66 játékos egy “face mask” szabálytalanságot követ el. majd a kísérletet meg kell ismételni. B55 és B78 játékosok az A66 játékos két oldalán lévő lyukra helyezkednek. majd “punt”-tol. A „snap” után mindhárom védő falember együtt előre mozog. Ha az A-csapat elfogadja a büntetést. DÖNTÉS: “TD” az A-csapatnak. amelyet a “previous spot”-ból kell végrehajtani. Amíg a labda szabad a B77 játékos fogja (“holding”) az A21 játékost a B-csapat 10-yardos vonalánál. DÖNTÉS: (a) Szabálytalanság.11. B22 játékos visszaszerzi a labdát a 2-yardos vonalon és eljut B-csapat 12yardos vonaláig. DÖNTÉS: Az A-csapat elutasíthatja a szabálytalan érintés miatti lehetőséget úgy. DÖNTÉS: B-csapat kérheti a büntetést. II. amikor az A88 játékos átnyúl a B-csapat gólvonalán keresztül és visszaüti a labdát a pálya területére. III. 5-yardos büntetés. amikor az A88 játékos átnyúl a B-csapat gólvonalán keresztül és visszaüti a labdát a pálya területére. &7” a B-csapat 20-yardos vonaláról. (b) és (c) 154 . SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-3-14 I.14. Szabad labda a Gólvonal mögött . B57 játékos közvetlenül az A66 jobb oldali „guard”-dal szemben helyezkedik. a B57 és a B78 védő falemberek vállt vállnak vetve helyezkednek a kísérlet előtt. A rúgáshoz senki nem ért hozzá a neutrális zóna előtt. A-csapat rúgása az 50-yardos vonalról. A rúgás alatt a B1 játékos „clipping”-et csinál a B-csapat 25-yardos vonalánál. hogy kéri a “holding” miatti büntetést.III. míg B55 felugrik. B-csapat labdája. majd az A-csapat egyik játékosa leteszi a labdát a célterületen belül.

PARAGRAFUS: Lehetőség egy rúgás elkapására Lehetőség akadályozása . akkor „touchback”-et kell ítélni és ezután a büntetést a „succeeding spot”-ból kell kimérni és a B-csapat „snap”-pel hozza játékba a labdát.aki el akar kapni egy „scrimmage”-rúgást – földre viszik. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-4-1 I. vagy fut a levegőben szálló labda és a B1 játékos között. &7” a B-csapat 20-yardos vonaláról. amikor az a megfelelő pozícióban volt az elkapás végrehajtásához. Büntetés: (a) és (b) esetben is 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. III. A rúgás elkapásának II. A B-csapat játékosainak elsődleges kontaktusa nem egyetlen játékossal szemben történtek. DÖNTÉS: Szabálytalanság az A-csapat által: „illegal formation”. amely ezután hozzáér az A-csapat egyik játékosához. Ez az A-csapat játékos nem akadályozta az elkapót a labda elkapásában.1. miközben a B1 játékos olyan pozícióban van. ha a labdát csak megérintenék („muff”). Az A1 játékosa a neutrális zóna előtt áll. A döntés akkor is ugyanez. Az A-csapatnak 5 játékosa helyezkedik a „backfield”-en. DÖNTÉS: Nem akadályozás. 4. Büntetés: 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. vagy elejtenék („fumble”). A „holder” megkapja a labdát a „snap” után. IV. A döntés akkor is ugyanez lenne. A B-csapat egyik játékosa megkísérel elkapni egy rúgást („fair catch”. DÖNTÉS: Rúgás elkapásának akadályozása („Kick catch interference”).II. ha egy sikertelen „field goal” kísérlet során történik. Ha a szabálytalanság a két gólvonal között történt. A B-csapat egyik játékosát . Ha a szabálytalanság a B-csapat gólvonala mögött történt. a B57 és a B78 védő falemberek vállt vállnak vetve helyezkednek a kísérlet előtt. ennek következtében akadályozza az ellenfelet a labda elkapásában. mivel a B-csapat a neutrális zóna előtt érintette meg a labdát. DÖNTÉS: Rúgás elkapásának akadályozása („Kick catch interference”). ha a szabálytalanság kirívóan durva volt. esetben nincs szabálytalanság. akkor a büntetést a szabálytalanság helyétől kell végrehajtani és a Bcsapat „snap”-pel hozza játékba a labdát. Minhárom játékos első kontaktja az A66 játékos ellen történik. Büntetés: 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. B55 és B78 játékosok az A66 játékos két oldalán lévő lyukra helyezkednek. így a kísérlet szabályos. B57 játékos közvetlenül az A66 jobb oldali „guard”-dal szemben helyezkedik. (b) B1 játékos miközben megpróbálja elkapni a labdát nekiütközik az A1 játékosnak.jelzés nem volt) és megérinti a labdát („muff”). DÖNTÉS: Rúgás elkapásának akadályozása („Kick catch interference”). Az A-csapat játékosát ki kell zárni. akit a B-csapat 10-yardos vonalán döntenek le. A szabálytalanságok semlegesítik egymást („offsetting fouls”) és a kísérletet meg kell ismételni. feláll és egy sikeres passzt dob az A88 jogosult elkapónak. Az A-csapat egyik játékosa elkap egy szabadrúgást a B25 játékos közvetlen közelében. amikor (a) az A1 játékost eltalálja a labda. 155 . Szabálytalanság a B-csapat által: „triple team against an offensive lineman”. de ennek ellenére esés közben is elkapja a labdát. A „snap” után mindhárom védő falember együtt előre mozog. hogy elkaphassa a labdát. Az A-csapat rúgó formációba helyezkedik egy „field goal” kísérlethez. 4. B55.

II. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-5-1 I. VIII. Egy „scrimmage”-rúgás során a neutrális zóna előtt az A89 játékos azon a területen áll. DÖNTÉS: Nem akadályozás. vagy elkap egy „scrimmage”-rúgást. Az A37 játékos nem fékezi a sebességét és semmilyen kísérletet sem tesz. A pályán történt elkapás szabályos és a labda halottá válik. akadályozása elleni védelem megszűnik abban a pillanatban. DÖNTÉS: A labda halottá válik az elkapás pillanatában és helyén. amikor elkövette a szabálytalanságot. „4. B10 játékos egy „Fair catch”-jelet mutat. mielőtt az hozzáért volna a labdához. PARAGRAFUS: „Fair catch” A labda halottá válik az elkapás helyén . DÖNTÉS: Ha a B10 játékosnak van lehetősége a rúgás elkapására a labdaérintés („muff”) után. amit a B2 játékos – aki nem mutatott „Fair catch”-jelet . Büntetés: 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. aki elkaphatta volna a labdát. A B17 játékos a B-csapat 20-yardos vonalán helyezkedik. az A37 játékos rosszindulatúan és durván nekimegy a B17 játékosnak. „4. Ha a B10 játékos elkapta a megérintett („muffed”) rúgást. hogy elkapja az A-csapat magas „scrimmage”-rúgását. A B1 játékos az egyik lábával a pályán kívül áll. ahol a B23 elkapó tartózkodik olyan pozícióban. hogy elkerülje az ütközést. 156 .1. A B18 játékosnak . majd hozzáér („muff”) a labdához és ezután elkapja azt. amely így a B-csapat 30-yardos vonalánál esik lefelé.aki a 20-yardos vonalon helyezkedett . vagy arra a területre szalad. VII. & 10” az 50-yardos vonalon. Büntetés: 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. DÖNTÉS: Nincsen szabály az elkapó ellen. IX. vagy szabálytalan „Fair catch”-jelet mutat. amikor a Bcsapat egyik játékosa hozzáér („muff”) a labdához. aki a rúgás során kimegy a pályáról.elkap. ahol nem volt a B-csapatból elkapó. Büntetés: 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. Egy szabályos. akkor a labda halottá vált az első érintés pontjában. Miközben a labda lefelé esik a levegőben. DÖNTÉS: A rúgás elkapásának akadályozása. amely a 25-yardos vonalon volt. vagy szabálytalan „Fair catch”-jelzés után B1 játékos megérintette („muff”) a „punt”-ot. 5. hogy elkapja a labdát. akkor zavartalan lehetőséget kell biztosítani neki a labda elkapásának befejezésére. olyan pozícióban. DÖNTÉS: A92 játékos szabálytalansága: a rúgás elkapásának akadályozása. hanem szabálytalan érintés („Illegal touching”). amikor egy szabályos. ahol a A89 játékos helyezkedett. Az A37 játékost ki kell zárni! A-csapat labdája.előre kell futnia és eközben meg kell kerülnie az A92 játékost a 25-yardos vonalnál. hogy A89 akadályozta B23 játékost. Úgy ítélték meg. Az A-csapat egyik játékosa a neutrális zóna előtt megérint. amely ott volt. Az A-csapat „scrimmage”rúgását visszafújta a szél. hogy elkaphassa a labdát a 30-yardos vonalnál. & 10” az 50-yardos vonalon.V. Ezután a labdát a pálya területén belül elkapja. VI. DÖNTÉS: A-csapat kirívoan durva személyi hiba („Personal foul”) szabálytalansága és a rúgás elkapásának akadályozása.

Ha a rúgást a B-csapat célterületén kapták el. DÖNTÉS: B-csapat labdája. ha az ütközés feleslegesen durva. (Szabály 2-7-1-a). vagy visszaszerezte („recover”) a labdát és előrefutott vele. DÖNTÉS: A B1 játékos jelzése miatt a labda halottá vált az elkapás. Szabálytalan blokkolás vagy Érintés . amikor valamelyik csapat megszerzi azt. vagy az alatt). az ellenfelet nem büntetik. B1 játékos „Fair catch”-jelzést mutat és nem érinti meg a labdát egy „punt” után. megblokkolja egy ellenfelét (a) több. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-5-2 I. Az A-csapat „punt”-ol. vagy visszaszerzés pontjában. kivéve. Az előrefutás szabálytalan. hogy maradjanak távol a labdától egy „maradj távol”-jelzéssel (a derekánál. III. amikor megszerezték („recover”) azt. DÖNTÉS: A labda halottá vált a labdaszerzés („recovery”) helyén. Miután a B1 játékos „Fair catch”-jelzést mutatott a saját 20-yardos vonalán. amikor a B17 játékos figyelmezteti a csapattársait. miközben a labda nem keresztezte a neutrális zónát. DÖNTÉS: A jelzések lényegtelenek. majd a B1 játékos elkapta. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-5-4 I. majd megérintette („muff”) a labdát. akkor ”Touchback”-et kell ítélni. IV. Szabálytalan jelzés . II. Az A1. szándékosan hagyja lepattanni a labdát a földre.Tiltott előrehaladás . mivel a labda nem keresztezte a neutrális zónát és a labda élő marad. mielőtt a B2 játékos megérintette („muff”) a labdát. vagy a B1 játékos „Fair catch”-jelzést mutat a neutrális zóna előtt. lépése előtt döntötték le. akkor a B-csapatot 15 yarddal kell 157 . „First & 10”. ami a pályán kívülre került. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-5-3 I. Egy „scrimmage”-rúgás leesik a földre a neutrális zóna előtt és magasan felpattan a levegőbe. akkor csak a ledöntést végrehajtó játékos követett el szabálytalanságot.2. (b) az elkapó csapat célterületén. ahol a B2 játékos megszerzi („recover”) a felpattanó labdát és előrefut vele a B-csapat 35yardos vonaláig. A B1 játékos számára 2 lépés megengedett a megállásra. V. A labda halottá válik a szabályok értelmében. „First & 10” a „hash mark”-nál. DÖNTÉS: Szabálytalan jelzés. ahol a jelzést először mutatták. B-csapat labdája. vagy az egyensúlyának visszaszerzésére. DÖNTÉS: (a) Ha a labda keresztezte a neutrális zónát és a labda a B-csapat birtokában volt a kísérlet végén. mint 3 yardra a neutrális zóna előtt. Ezután a B1 játékos „Fair catch”-jelzést mutat. hogy az elkapó nem akarja előrevinni a labdát. vagy olyan későn érkezik. A 3. amikor a ledöntést végrehajtó játékos már tudhatná. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Egy szabadrúgás során a B17 játékos szabálytalan „Fair catch”-jelzést mutatott közel az oldalvonalhoz. A labda halottá válik. Ha a B1 játékost ezután ledöntik („tackle”). Az A-csapat „scrimmage”-rúgása a földön gurul a neutrális zóna előtt. Miközben a megérintetlen labda szabadon van a pályán. B1 játékos elkap egy „scrimmage”-rúgást a neutrális zóna előtt.3. DÖNTÉS: Szabálytalan jelzés. A labda halottá válik. A B1 játékos „Fair catch”-jelet mutatott. amely a labdaszerzés pontja. Ha a B1 játékost annak 3. II.4. és minden további lépés alapot ad a szabálytalanság megítélésére és kiszabására az elkapás helyétől. majd egy „Fair catch”-jelzést mutat. DÖNTÉS: Szabálytalan jelzés. (Szabály 5-2-7).

akkor ez egy halott-labda II. aki elkapta a labdát. DÖNTÉS: Nem akadályozás. 158 . DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a rúgás utáni pontból (“postscrimmage kick enforcement spot”). vagy 10 yard büntetés abból a pontból. a labda a B-csapathoz tartozik. DÖNTÉS: Szabálytalanság a ledöntő játékos („tackler”) részéről. (b) „Safety”. DÖNTÉS: Az A-csapat mind a 11 játékosának újra mozdulatlanul kell állnia a pozíciójában a „snap” előtt. A „huddle”. a B1 játékos szabálytalanul használja a kezét („illegal use of hands”). mint két lépést előrehaladt volna. miközben megpróbál a labdához jutni. III. A B1 játékos nem élvez semmilyen védelmet az elkapáskor. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-1-2 I. Büntetés: 15 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. A B22 – aki „Fair catch”-jelzést mutatott . hanem „holding”. B1 játékos „Fair catch”-jelzést mutat az 50-yardos vonalnál és nem érinti meg a labdát egy „punt” után.II. mielőtt a labdával több. (Szabály 10-2-3). B1 és B2 játékos egyaránt „Fair catch”-jelet mutattak.2. míg az A1 játékos mozdulatlanul a helyén maradt. vagy több játékos egyszerre pozíciót vált. II. mielőtt egy másodperc eltelt volna és eközben elindítják a labdát. (Szabály 2-22-1). (Szabály 6-5-1-c). Büntetés: 10 yard büntetés a „previous spot”-ból. A döntés ugyanez lesz egy sikertelen „Field goal”-kísérlet esetén is. Tiltott ütközés . A „Fair-catch”-jelzést a B1 játékos egyik csapattársa mutatta. A labda a B-csapat birtokában válik halottá. SZABÁLY „Snap” és a Labda Passzolása 1. ahol a labda a B-csapathoz tartozik. máskülönben ez élő-labda szabálytalanságnak minősül a „snap” pillanatában: „Illegal shift”. vagy egy váltás (“shift”) után az A-csapat összes játékosa megáll és egy másodpercig egy helyben marad. 7.nem állt meg az összes többi csapattársával együtt egy másodpercre a „snap” előtt. majd amikor a B2 játékos készül elkapni a labdát az A1 játékos megragadja és lerántja Őt a földre.ledöntik („tackle”). Ezután még a „snap” előtt kettő. Miközben a labda a B-csapat 45-yardos vonalánál gurul a pályán. PARAGRAFUS: A „scrimmage” Váltás („shift”) és „False start” . Az A-csapat 10 játékosa egyszerre mozog egy másik pozícióba („shift”). Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. Ezután az A1 játékos elindul hátrafelé. B1 játékos megérintette („muff”) a labdát. büntetni a rúgás utáni pontból (“postscrimmage kick enforcement spot”). de ugyanaz a védelem megilleti Őt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 6-5-5 I. DÖNTÉS: Ha az A1 játékos – aki mozgott . mint bármilyen más halott-labda estén.5. DÖNTÉS: A labda az elkapás helyén és pillanatában halottá válik.

miután már a „scrimmage line” végén helyezkedik.aki szabályosan tartózkodik a „backfield”-en .3. de az egész csapatnak mozdulatlanul kell maradnia egy másodpercig a „snap” előtt. Az A-csapat egy másodpercig mozdulatlanul áll. Az A88 kimozog egy külső pozícióba a „scrimmage line”-on. DÖNTÉS: Azonnal sípolni II. vagy az A72 egy korlátozott játékos a “scrimmage line” végén: 1. (Szabály 2-22-1 és Szabály 7-1-4) Az A21 játékos szabályosan helyezkedik a „scrimmage line” végén az A88 játékos mellett. amikor a labdát játékra alkalmassá nyilvánítják. Az A1 „snapper” megemeli. aki sosem állt meg és mozgásban van a „snap” pillanatában is. III. Az A-csapat egy másodpercig mozdulatlanul áll. aki így egy korlátozott falember pozíciójában van. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága („Illegal snap”). hogy a játék szabályos legyen. 159 . Az A-csapat „no-huddle offense”-t játszik és a „scrimmage line”-hoz mozog. majd B3 játékos megszerzi („recover”) azt. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból.szándékosan ütközik a B71 játékossal. a labda halott marad. DÖNTÉS: Az A88 játékos feladhatja a 3pontos állását. ha mindkét játékos mozdulatlanul áll a pozíciójában a „snap” pillanatában. van a csapatban legalább egy olyan játékos. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. IV. vagy előre mozgatja a labdát. majd mielőtt egy másodperc eltelt volna. mielőtt a „snap” során hátrafelé mozdult a labda. hogy bárkit megijesztene az A-csapat játékosai közül. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága: „False start”. (Szabály 7-1-4) B71 játékos keresztezi a neutrális zónát az A-csapat területére. szabálytalanság a „snap” pillanatában: “false start”. a „scrimmage line” végén álló A88 játékos kifut oldalra és megáll. Azonnal felemeli a kezét vagy kezeit a földről. miközben az A21 és A88 játékos a fent említett pozíciókban vannak. DÖNTÉS: Szabályos. anélkül. Ha az A36 játékos még az A88 játékos megállása előtt elindult volna. majd az A21 játékos elhagyja a „scrimmage line”-t és „motion”-ben elmozog „backfield”-re. aki így egy korlátozott falember pozíciójában van. A játékvezetőknek meg kell állítaniuk a játékot és az A-csapatot 5-yardos büntetéssel kell sújtani. Az A21 játékos szabályosan helyezkedik a „scrimmage line” végén az A88 játékos mellett. (Szabály 2-22-1). Támadó csapat előírásai – A „snap” előtt . V. B2 játékos beleüt a labdába. amitől szabadon gurul a labda. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-1-3 I. akkor a két játékos egy időben történő mozgása egy váltásnak (“shift”) minősült volna és ezután az A-csapat összes játékosának egy másodpercig mozdulatlanul kellene állnia a pozíciójában. mivel az A-csapat sosem teljesítette az 1 másodpercre vonatkozó szabályt. amikor a B1 játékos – aki a neutrális zónában tartózkodik – megijeszti Őt. Az A23 játékos . majd az A88 játékos a „scrimmage line”-on kifelé lép. IV. Míg néhány játékos felveszi a kiinduló pozícióját és ott megáll. Ezután az A21 játékos szabályosan hátralép egy „back” pozícióba és megáll. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság: „false start”. az A36-os „back” elindul hátrafelé.III. Miután az A-csapat játékosai megálltak egy másodpercre. (Szabály 4-1-1). DÖNTÉS: Szabályos. Az A66 egy korlátozott falember a „snapper” és a “scrimmage line” végén található játékos között.

Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. és nem utánozza a kísérlet indítását. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-1-4 I. (b) belép a neutrális zónába. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. DÖNTÉS: „Illegal formation”. Az A33 játékosnak a vonal két végén lévő játékos között kell helyezkednie.4. Így az A33 játékos a vonal végén helyezkedik. aki (a) nem lép be a neutrális zónába. vagy egy „back”.) Az A33 játékos egy kivétel a számozásra vonatkozó szabályokra. és „oldalazva” fut. IX. Az A-csapat két cserejátékost küld a pályára A21 és A33 számozással.aki belép a neutrális zónába – az A-csapat maximum három falemberét tudja megijeszteni. Ha a B-csapat játékosa egyenesen az egyik falember felé lép. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. DÖNTÉS: Szabályos játék. Az A-csapat összes vonalon álló játékosa az A33 játékos bal oldalán helyezkedik. & 8”. elfoglalja a pozícióját a „scrimmage line”-on az A88 játékos mellett. az A85 játékos kivételével az összes vonalon álló játékos átmozog a labda túloldalára. Az A33 játékos egy kivétel a számozásra vonatkozó szabályokra. aki a vonal végén áll. vagy az A72 játékos pozícióját. Ha a B-csapat játékosa a két falember közötti lyukba lép be. VIII. elfoglalja a pozícióját a „scrimmage line”-on az A85 „snapper” játékos bal oldalán. aki emiatt egy nem korlátozott belső falember.kell. DÖNTÉS: Mindkét esetben azonnal sípolni kell. Eközben elfordul és még mindig szabályos „motion”-ben van. Ők szabályosan elfoglalják helyüket a „scrimmage line”-on a vonal két végén helyezkedő játékos között. mint kivételeket a számozásra vonatkozó szabályokra. Támadó csapat előírásai – A „snap” pillanatában . A „snap” után az A-csapat „scrimmage”-rúgó formációjában 15 yard mélyen helyezkedő játékos eldob egy sikeres előre-passzt egy jogosult elkapónak. VII. (Megjegyzés: hasonló játék egy „field goal” formációból szintén szabályos. DÖNTÉS: Nincs szabálytalanság. miközben az A33 játékos ebben a pozícióban helyezkedik. Megjegyzés: A „snap” előtt a B-csapat játékosa . A „snap” előtt az A88 játékos átmozog a „backfield”-re. DÖNTÉS: Ha a kísérletet elindítják. Az A-csapat halott-labda szabálytalansága: „False start”.aki szabályosan helyezkedett egy „back” pozícióban szabályosan elindul „motion”-be. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. nem gyors. ezért Ő egy szabálytalan pozícióban van a „snap” pillanatában. 2. akkor „illegal formation” szabálytalanság történik. Azonnal felemeli a kezét vagy kezeit a földről a B1 játékos eredeti mozgására. akkor ez a falember és a két szomszédos csapattársa érezheti magát megtámadva. Az A30 játékos . Mivel az A33 játékos ebben az esetben a „scrimmage line” végén helyezkedik. amivel 10 yardot tesznek meg. miközben a formáció túloldalán helyezkedő „flanker” fellép a vonal másik végére a „scrimmage line”ra. B-csapat halott-labda szabálytalansága: „Offside”. VI. A 160 . elvéti a számolást és egy véletlen mozdulatot tesz. Az A80 játékos a “scrimmage line” végén tartózkodik. „4. Miután egy másodperc eltelik. arccal a saját „scrimmage line”-ja felé. akkor csak ez a két ember érezheti magát megtámadva. nem fenyegeti az A66. (Élő-labda szabálytalanság). aki a vonal végén áll. amely mozdulat nem hirtelen.

A labda halott marad. B-csapat halott-labda szabálytalansága: „Offside”! A labda halott marad. majd azonnal átadja azt az A83 játékosnak. Büntetés: 5 yard büntetés a “succeeding spot”-ból. a B56 játékos a vonal felé cselez és nyilvánvalóan arra törekszik.6.a „scrimmage line” szélén helyezkedik el a „snapper” mellett egy aszimmetrikus T-formációban. vagy egy helyben tapos. de a B2 játékos beleüt a labdába. egy játékos a vonalon 82 számmal tartózkodik. vagy az oldalazó futás iránya megváltozik és kissé előre indul. “delay of game”. DÖNTÉS: Szabályos. mivel az A-csapatnak nem több. A „snap” pillanatában (még mindig a neutrális zóna mögött) az oldalazó futás közben a vállai megmozdulnak előre/fölfelé.5. DÖNTÉS: Élő-labda szabálytalanság a „snap” pillanatában: „Illegal motion”. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-1-6 I. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Az A83 játékos – aki jogosult elkapó . Az A1 “snapper” szabályosan elindítja a „snap”-et.aki szabályosan helyezkedett egy „back” pozícióban szabályosan elindul „motion”-be. mint aki akadályozza az A-csapat formációját. arccal a saját „scrimmage line” felé. mielőtt az A83 játékos megérintette volna a labdát. B56 “linebacker” egy helyben áll a neutrális zóna előtt 1 yardon belül. IV. A „snap”-et megelőzően a B-csapat egyik játékosa keresztezi a neutrális zónát. majd folytatja a támadását az A-csapat falembere mögött egyenesen az irányító. mielőtt a „snap” során hátrafelé mozdult a labda. Az A-csapat a “snap” pillanatában csak 10 játékossal tartózkodik a pályán: 5 játékos a vonalon van 50 és 79 közötti számozással. mert nem helyezték szabályosan játékba. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Amint a támadó csapat a “snap” jelét hívja. A B-csapat játékosa nem érintheti meg a labdát. DÖNTÉS: Ha a labda mozgása előre irányul és elhagyta az A10 játékos kezét. II. vagy a rúgójátékos felé mozog a támadó falemberek mögött. Az A-csapat birtokában marad a labda. mielőtt a „snap”-et befejezték. Az A1 “snapper” megemeli a labdát. III. majd B3 játékos megszerzi („recover”) azt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-1-5 I. III. Eközben elfordul és még mindig szabályos „motion”-ben van. B2 játékos beleüt a labdába. majd B3 játékos megszerzi („recover”) azt. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága. hogy az A-csapat “false start”-ot kövessen el. DÖNTÉS: A B-csapat játékosa. Labda átadása előre .II. DÖNTÉS: A formáció szabályos. aki a neutrális zóna másik oldalán van és egyenesen az irányító. mint 4 játékosa helyezkedik a “backfield”-en és az előírt számozású (50-79) játékosok száma (öt) is a szabályok szerinti volt. négy játékos pedig a “backfield”-en tartózkodik. úgy tekintendő. DÖNTÉS: Az A-csapat halott-labda szabálytalansága: „Illegal snap”. „snap” pillanatában A30 játékos a vállaival kissé előrehajol és vagy továbbra is oldalazva fut. Az A30 játékos . mielőtt az A1 játékos befejezi a „snap”-et. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. akkor ez 161 . Védekező csapat előírásai . Az A10-es irányító közvetlenül kézbe kapja a „snap” során a labdát. eközben nem érintkezik az A-csapat egyetlen tagjával sem. Az A-csapat birtokában marad a labda. és oldalazva fut. A labda halott marad. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. vagy a rúgójátékos felé.

PARAGRAFUS: Előre-passz Szabálytalan előre-passz . A „snap” során a „Shotgun” formációban álló A12 irányító feje fölött eldobják a labdát. de ha ez a cselekedet azonnal a „snap” után történt. (b) B-csapat labdája a 3yardos vonalon. 2. IV.egy szabályos előre-passz. B20 játékos elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt (a) a saját célterületén. DÖNTÉS: „Intentional grounding”. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul.megkísérel yardokat menteni csapatának és kétségbeesetten eldob egy előre-passzt. (Szabály 3-3-2-e-14 és Szabály 3-4-3). 3. DÖNTÉS: A labda a B-csapathoz tartozik a „fumble” pontjában (a B-csapat célterületén). ami előregurul és elhagyja a pályát a Bcsapat 2-yardos vonalánál. majd az A4 tartójátékos. (a) „Touchback”. Büntetés: 5 yard büntetés a szabálytalanság helyétől és II.2. Valamelyik félidő végéhez közeledve a „3. PARAGRAFUS: Hátra-passz és a „Fumble” Pályán kívül . ahol nem volt az Acsapatnak jogosult elkapója. vagy az A3 potenciális rúgójátékos visszaszerzi („recover”) a labdát és azonnal előrefelé a földre dobja.4. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. vagy (c) a pálya területén és visszatolat vele a saját célterületére (nem a saját lendületétől kerül oda). hogy kaphasson egy hátra-passzt. 162 . feltéve ha a Szabály 3-4-4 pontja („10 másodperces szabály”) nem érvényesül. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-2-4 I. amely olyan helyre érkezik. (b) a saját 3-yardos vonalán és a lendülete beviszi Őt a saját célterületére. amikor az A10 irányító nem talál magának szabad elkapót („receiver”). Az A10 irányító – aki nincs a szerelési zónán (“tackle box”) kívül . (c) „Safety”! (Szabály 8-5-1 és Szabály 8-6-1). Az óra megállítása céljából eldob egy előre-passzt. III. Valamelyik félidő végén 1 percnél több idő van hátra. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-2 I. amely olyan helyre érkezik. feltéve ha a Szabály 3-44 pontja („10 másodperces szabály”) nem érvényesül. Nem szabályos kísérlet az óra megállítására. Büntetés: Kísérletvesztés a szabálytalanság helyétől. DÖNTÉS: „Illegal forward pass”. vagy átadást („handoff”-ot) (ez szabályos). Büntetés: 5 yard büntetés a szabálytalanság helyétől és kísérletvesztés. Büntetés: 5 yard büntetés a szabálytalanság helyétől és kísérletvesztés. DÖNTÉS: „Illegal forward pass”. Nem szabályos kísérlet az óra megállítására. Az A12 játékos visszaszerzi („recover”) a labdát és azonnal előrefelé a földre dobja. Mindhárom esetben a B20 játékos elejti (“fumble”) a labdát a saját célterületén. DÖNTÉS: „Illegal forward pass”. Az A83 játékos megfordulhat úgy. (Szabály 3-3-2-e-15 és Szabály 3-4-3). kísérlet” során az A4 tartójátékos (“holder” – “field goal”-kísérlet során) megérinti („muff”) a labdát. ahol nem volt az A-csapatnak jogosult elkapója. Az óra a „snap”-re indul (Szabály 3-3-2-d-4). akkor valószínűleg nem volt elég idő a megfordulásra és a „két yardos kritérium” teljesítésére.

majd ezután előrevetődik és megérinti a labdát (“muff”). Az ellenfél egyik játékosa megfogja Őt („holding”).mivel az A88 játékos nem jogosult egy szabályos előre-passz elkapására. (Szabály 3-3-2-e-14 és Szabály 3-4-3).V. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul. Büntetés: kísérletvesztés (“loss of down”) a “previous spot”-ból. mielőtt visszatért a pályára. Az A1 vagy az A4 játékos elkapja a levegőben lévő. A labda leütése nélkül a labda a neutrális zóna előtt érhetett volna földet. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-4 I. Büntetés: kísérletvesztés a „previous spot”-ból. DÖNTÉS: Szabálytalan érintés (“Illegal touching”). de nem ér a labdához. ami ettől a levegőben marad. 163 . mielőtt bármely játékos megérintette volna a labdát. VII. Az A-csapat sietve feláll a kísérlet elkezdéséhez és a labdát szabályos „snap”-pel megkapja az A12 irányító. aki azonnal előrefelé a földre dobja azt. Jogosultság elvesztése a pálya elhagyása miatt . Az óra a “snap”-kor indul. tehát az A10 játékos cselekedete megegyezett a szabály szellemiségével. amit az egyik védő falember leüt és így az a neutrális zóna mögött ér földet. Ez az érintés a B-csapat célterületén történt. Ezután az A88 játékos elkap egy szabályos előre-passzt a B-csapat célterületén. Büntetés: Kísérletvesztés a „previous spot”-ból Az A44 jogosult elkapó egy passz-útvonalat („pass route”) fut az oldalvonalhoz közel. Valamelyik félidő végéhez közeledve a „3. a vetődés után az A44 játékos a pályán belül ér földre. Az A-csapat formációja nem volt szabályos a „snap” pillanatában. mivel az A88 játékos nem kísérelt meg azonnal visszatérni a pályára. Amikor a labda halottá vált. DÖNTÉS: Nem „pass interference”. kísérlet” során az A1 játékos – aki 7 yardra helyezkedik a “snapper” mögött . Büntetés: 10 yard büntetés a „previous spot”-ból. Az A88 jogosult elkapó játékos önként elhagyja a pályát egy olyan kísérlet során. kísérlet” során az A1 játékos megérinti („muff”) a „snap”-et. Néhány másodperc van hátra a félidőből és a labdát játékra alkalmassá nyilvánították. III. amikor kilép a pályáról és nem válik ismét jogosulttá. akkor a félidőből még van hátra 2 másodperc. DÖNTÉS: Szabályos kísérlet. DÖNTÉS: “Illegal touching”. DÖNTÉS: Szabályos játék.4. Amint a szabályos előre-passz közeledik felé. VIII. Visszatér a pályára. Az A10 irányító kisprintel az egyik oldalvonal irányába és teljesen a szerelési zónán („tackle box”) kívül van. véletlenül rálép az oldalvonalra. IV. DÖNTÉS: „Illegal formation” Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. majd visszatér oda és elsőként érint meg egy szabályos előre-passzt. VI. II. ahol térdelve kapja el a labdát határozottan birtokolva. majd ezután még fut 20 yardot.elkapja a „snap”-et és azonnal előrefelé a földre dobja. mielőtt másodjára megérinti a labdát. kísérletvesztés. Az A88 „receiver”-t kilöki a B1 játékos. melyben egy szabályos előre-passzt eldobtak. Valamelyik félidő végéhez közeledve a „3. megérintett labdát és azonnal előrefelé a földre dobja. DÖNTÉS: „Illegal touching”. amikor eldob egy szabályos előre-passzt. Az A44 játékos elveszti jogosultságát a labda megérintésére. DÖNTÉS: Szabályos játék. Az A88 jogosult elkapó játékos önként elhagyja a pályát.

IV. DÖNTÉS: A B33 játékos labdavivő státuszban van. VIII. A B-csapat egyik játékosa megérint egy szabályos előre-passzt az oldalvonal közelében. A levegőben lévő. (Szabály 22-8). A sikeres elkapás után a B-csapat célterületén ér talajt. az ellenfél egyik játékosa ütközik vele és az nyilvánvalóan megtartotta. . DÖNTÉS: Szimultán elkapás. A levegőben lévő A80 „receiver” elkap egy szabályos előre-passzt a saját 30yardos vonalán.elugrik a pályán kívülről és a levegőben elkapja az A16 játékos szabályos előre-passzát. Egy levegőben lévő játékos elkap egy szabályos előre-passzt. vagy a pályán kívül ér földet.miközben azonnal megpróbál visszatérni a pályára . A sikeres elfogás („interception”) után (a) a játéktéren.5. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-5 I. VII. V. B33 játékos elugrik a pályán kívülről és a levegőben van. Szabály 42-3-a. aki elfogja („interception”) a 164 II. vagy (b) „Touchback”. VI. Szabály 7-34 Kivétel és Szabály 8-2-1-b). Ezután a labda birtokában a pályán. Két ellenfél játékos egyszerre kapja el a labdát. A labda halottá válik azon a ponton. elkapásra jogosult A89 játékos megérint egy előre-passzt és ezzel továbblöki azt a következő irányokba: (a) az A80 jogosult elkapó felé.Jogosultság megszerzése. miközben mindketten a levegőben vannak. Miközben még mindig a levegőben van. A levegőben lévő A80 „receiver” elkap egy szabályos előre-passzt a saját 30yardos vonalán. Két ellenfél játékos egyszerre kapja el a labdát. majd az egyik hamarabb ér talajt a pályán belül. ahol az elkapót/elfogót („interception”-t végrehajtó játékos) megtartották és ezzel megakadályozták az azonnali visszatérését a talajra (Szabály 4-1-3-p). aki elkapja a passzt. (Szabály 4-1-3-c. ahol ledönti. DÖNTÉS: „Touchdown”. miközben az eredetileg jogosult elkapó A1 játékos a pályán kívül tartózkodik.6. (Szabály 4-1-3-c. DÖNTÉS: Sikeres passz. Miközben még mindig a levegőben van. amikor elkapja az Acsapat szabályos előre-passzát. DÖNTÉS: Szabályos játék. majd mindketten egyszerre a pályán belül érnek talajt. a B40 játékos ütközik vele („tackle”) és előrelöki a 34-yardos vonalig. III. a labdát a passzoló csapatnak ítélik. Az A86 játékost szabályosan kilökte a pályán kívülre a B18 játékos a B-csapat 2-yardos vonalánál. a B40 játékos ütközik vele („tackle”) és visszalöki a 26-yardos vonalig. Miközben a levegőben van. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-6 I. amíg el nem veszti a játékos státuszát. vagy amíg a labda halottá válik a szabályok értelmében. DÖNTÉS: A-csapat labdája a 30-yardos vonalon (Szabály 5-1-3-a Kivétel). Szabály 5-1-1-e és Szabály 7-3-4). DÖNTÉS: A-csapat labdája a 34-yardos vonalon (Szabály 5-1-3-a). Sikeres passz . ahol ledöntik Őt. miközben mindketten a levegőben vannak. ahol a labda halottá válik. A B-csapat labdaérintése miatt az összes játékos jogosulttá válik a passz megérintésére a kísérlet hátralevő részében. vagy elfogta („interception”) a pályára hamarabb visszaérkező játékos (Szabály 2-28). (b) a B-csapat célterületén ér először földet. vagy visszaszerzése . Az A86 játékos . Ezután az A1 játékos a pályára lép és megérinti a passzt. Szabály 4-2-3-a. mielőtt bármelyik irányba ellökte Őt. DÖNTÉS: Nem szimultán elkapás! A szabályos előre-passzt elkapta („catch”). (a) „First & 10” a B-csapatnak. vagy (b) a B27 játékos felé.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

labdát. DÖNTÉS: Szabályos játék és mindkét (a) és (b) esetben élő marad a labda. Az A89 játékos egy szabályos előre-passzt ütött el („batt”). (Szabály 2-27, Szabály 2-10-3 és Szabály 9-4-1-a). A levegőben lévő A85 elkapó birtokba veszi a labdát a levegőben, majd a bal lábával a pályán belül érinti meg először a talajt. Közvetlenül a játékos talajra érkezése után a labda szabaddá válik és megérinti a talajt. DÖNTÉS: Sikertelen elkapás (“Incomplete pass”). Az elkapás végrehajtása során a levegőben lévő elkapónak fenn kell tartania a labda birtoklását, miközben a talajra visszaérkezik. A levegőben lévő A85 elkapó birtokba veszi a labdát a levegőben, majd a bal lábával a pályán belül érinti meg először a talajt. Közvetlenül a játékos talajra érkezése után a labda szabaddá válik, de soha nem érinti meg a talajt, mielőtt a játékos újra birtokba veszi a labdát. DÖNTÉS: Sikeres elkapás. Ha a pályára visszaérkező játékost a pályán belülinek nyilvánítják a szabályok és elveszti a labda birtoklását, akkor az jogosult a labda ismételt birtokba vételére egészen addig, amíg a labda nem érintette meg a talajt. A levegőben lévő A85 elkapó birtokba veszi a labdát a levegőben, majd a pályán belül érinti meg először a talajt a bal lábával, majd a pályán kívülre esik a földre. Közvetlenül a játékos talajra érkezése után a labda szabaddá válik. DÖNTÉS: Sikertelen elkapás (“Incomplete pass”) függetlenül attól, hogy a labda megérintette-e a talajt, mivel a játékos pályán kívülinek minősül. Az A85 elkapó nyújtózik a labdáért a B-csapat 2-yardos vonalánál és birtokba veszi a labdát, de a saját lendületétől a földre esik az elkapás közben. Amint a az A85 játékos a célterületen belül a földre esik a labda szabaddá válik és megérinti a talajt. DÖNTÉS: Sikertelen elkapás (“Incomplete pass”). Az elkapás végrehajtása során bármely elkapónak fenn kell tartania a labda birtoklását, miközben a talajra visszaérkezik. Az A85 játékos egy levegőben lévő elkapó, aki az ellenfél célterülete felett van miközben birtokba vesz egy szabályos előre-passzt. Miközben az A85 játékos a levegőben van egy védő ütközik vele, amitől az elkapó a talajra esik. A talajra esés közben az elkapó elveszti a labda birtoklását és a labda szabaddá válik majd megérinti a talajt. DÖNTÉS: Sikertelen elkapás (“Incomplete pass”) Egy levegőben lévő elkapónak, akivel ütköznek az elkapás végrehajtása során, az elkapás teljes befejezéséig meg kell felelnie az elkapás összes feltételének. Tehát a labda birtoklását fenn kell tartani, miközben a talajra visszaérkezik. Az A80 játékos egy levegőben lévő elkapó, amikor elkap egy szabályos előrepasszt. Biztosan megfogja a labdát és teljesen kontroll alatt tartja azt, amint visszaesik a talajra. Először a labda csúcsa érinti meg a talajt, majd ezután a játékos. Eközben az A80 játékos végig fenntartja a labda teljes kontrollját, az nem mozog a kezében. Végül az A80 játékos térde is megérinti a talajt, miközben a játékos a labdát teljes mértékben kontrollálja. DÖNTÉS: Sikeres elkapás. Az A80 egy levegőben lévő jogosult elkapó az oldalvonalhoz közel, amikor elkap egy szabályos előre-passzt. Amint talajt ér arccal a pálya területe felé fordulva, akkor a lábujja (a) tisztán a pálya területén belül szántja fel a talajt, mielőtt kiesik a pályáról; (b) a talajt a pálya területén belül érinti, majd a sarka leér az oldalvonalon egy folyamatos mozgás során. Mindkét esetben teljes mértékben birtokolja a játékos a labdát. DÖNTÉS: (a) Sikeres elkapás („Complete passz”). (b) Sikertelen elkapás („Incomplete passz”). A lábujj-sarok érintés egyetlen folyamat része és szabály értelmezése szerint a pálya területén kívül ért talajt, emiatt ez nem értelmezhető egy elkapásként. 165

Sikertelen passz - 7. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-7
I. Egy jogosult elkapó játékos megérint egy szabályos előre-passzt, miközben hozzáér valamelyik határvonalhoz (oldalvonal, vagy alapvonal). DÖNTÉS: A labda pályán kívül van, a passz sikertelen, a kísérlet lejátszottnak tekintendő. A passzt megérintő játékos jogosultságára vonatkozó szabály nem érinti ezt a döntést. (Szabály 4-2-3-a). „4. & 9” az A-csapat 6-yardos vonalán. Az A1 játékos szándékosan eldob („Intentional grounding”) egy előre-passzt a saját célterületén a távolságvesztés elkerülése céljából. DÖNTÉS: A B-csapat elfogadhatja a büntetést: „Safety”-t; ha eltörölteti a büntetést: a B-csapat labdája, „1. & Goal” a 6-yardos vonalon. „3. & 9” az A-csapat 6-yardos vonalán. Az A1 játékos a kísérlet során eldob egy második előre-passzt a saját célterületén belülről. B2 játékos elfogja („interception”) a labdát és ledöntik Őt az A-csapat 20-yardos vonalánál. DÖNTÉS: A B-csapat elfogadhatja a büntetést: „Safety”-t; vagy elfogadja a kísérlet eredményét és megtartja a labdát. (Így „First & 10” a B-csapatnak a 20yardos vonalon).

II.

III.

Szabálytalan érintkezés és „Pass Interference” - 8. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-8
I. A B-csapat egyik játékosa a neutrális zóna előtt egy szabályos előre-passz ellen védekezik, háttal a labdának. Eközben a kezeivel az A-csapat egyik jogosult elkapójának arca előtt integet, amely elkapó megpróbálja elkapni a passzt és eközben nekiugrik a B-csapat játékosának. DÖNTÉS: B-csapat „pass interference”, és „First down”! A B-csapat játékosa nem tett jóhiszemű kísérletet a passz elkapására vagy elütésére. Az A80 elkapó játékos („receiver”) 15 yarddal a neutrális zóna előtt van háttal a zónának. Az irányító eldobja a labdát az A80 játékos kezei fölött, amelyek a feje fölött vannak kinyújtva. A labdát túldobták és már a „receiver” előtt van (elkaphatatlan passz), amikor a B2 játékos a sisakrácsánál fogva lehúzza a földre az A80 játékost. DÖNTÉS: Személyi hiba („personal foul”), (Szabály 9-12-f), nem „pass interference”. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. „First & 10” az A-csapatnak. A kirívóan durva játékost ki kell zárni. Az A83 elkapó játékos („receiver”) – aki 10 yardra állt fel a legközelebbi belső falembertől - bevág (csinál egy „slant”-et) a pálya közepe felé. A passz eldobása előtt a B1 játékos szabályosan blokkolja Őt és a földre löki. DÖNTÉS: Szabályos, kivéve, ha a blokk derék alatti (Szabály 9-1-6). Az A-csapat a „snap”-hez úgy áll fel, hogy az A88 játékos a “scrimmage-line” szélén áll a „tackle” pozíciójától 10 yard távolságra, az A44 játékos pedig az A88 játékos belső oldalán helyezkedik a “backfield”-en, Tőle 4 yardra. Az Acsapat irányítója passzol és éppen a passz előtti pillanatban az A88 játékos ütközik a B1 játékossal 5 yardra a neutrális zóna előtt. A passzt az A44 játékosnak dobták, aki előre és kifelé mozgott, attól a helytől kifelé, ahol az A88 játékos ütközött a B1 játékossal. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága, „Offensive pass interference”. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. A passz eldobása előtt az A88 elkapó játékos („receiver”) előre mozog 4 yardot egyenesen szembe a B1 védőjátékossal. Ebben a pontban a B1 játékos meglöki az A88 „receiver”-t, aki ezután a kezét használva érintkezik vele. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága, „Offensive pass interference”, ha a

II.

III.

IV.

V.

166

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

szabályos előre-passz a neutrális zóna elé került. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. A passz eldobása előtt az A88 elkapó játékos („receiver”) bevág (fut egy „slant”et) a pálya közepe felé, ahol a B1 védőjátékos megkísérli blokkolni Őt. Az A88 játékos a kezét használva ellöki a B1 játékost. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága, „Offensive pass interference”, ha a szabályos előre-passz keresztezte a neutrális zónát. Ha a B1 játékos kezdeti kontaktusa a derék alatt történt és a neutrális zóna előtt volt, akkor a B-csapat is szabálytalankodott. Ekkor az élő-labda szabálytalanságok semlegesítik egymást. Az A88 elkapó játékos („spread receiver”) előrefut 10 yardot, majd kifordul derékszögben az oldalvonal felé. A passz eldobása után a B2 játékos követi Őt és ütközik vele, blokkolja, rángatja, vagy ellöki mielőtt az A88 játékos megérinti az elkapható előre-passzt. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága, „Defensive pass interference”. Büntetés: „Spot foul” és „First down”! Az A80 játékos („tight end”) előrefut 10 yardot a „secondary” irányába, majd bevág a kapufa felé. A B1 játékos egy yarddal mögötte kívülről követi őt. Miután eldobták a szabályos előre-passzt, a B1 játékos ütközik az A80 játékossal, blokkolja, rángatja, vagy ellöki Őt, miközben a labda elmegy az A80 játékos kinyújtott kezei fölött. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága, „Defensive pass interference”. Büntetés: „Spot foul” és „First down”, ha a szabálytalanság kevesebb, mint 15 yardra történt a „previous spot”-tól; 15 yard büntetés és „First down”, ha a szabálytalanság több, mint 15 yardra történt a „previous spot”-tól. A88 és B2 játékos egymáshoz közel együtt futnak mielőtt, vagy miután a labdát eldobták. Az A88, vagy a B2, vagy mindkét játékos elesik, amikor a lábaik összeakadnak. Egyik játékos sem gáncsolt szándékosan. DÖNTÉS: Nincs szabálytalanság. Mielőtt a passzt eldobták az A88 játékos („receiver”) és a B1 védő egymás mellett vállvetve futnak 15 yardra a neutrális zóna előtt. Az A88 játékos van az oldalvonalhoz közelebb, a B1 pedig a „hash mark”-hoz közelebb. Az A88 játékos bevág a pálya közepe felé - miközben a B1 játékos nem változtat irányt – és nekiütközik a védőnek. DÖNTÉS: Nincs szabálytalanság, mert a labdát még nem dobták el. Az A88 játékos („receiver”) és a B1 védő egymás mellett vállvetve futnak 15 yardra a neutrális zóna előtt. Az A88 játékos van az oldalvonalhoz közelebb, a B1 pedig a „hash mark”-hoz közelebb. Egy szabályos előre-passzt eldobtak a kapufa irányába. Miközben a labda a levegőben repül, az A88 játékos bevág az elkapható előre-passz irányába. A B1 játékos nem változtat irányt és nem próbál meg a passz irányába menni, és az A88 játékos nekiütközik. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága, „Defensive pass interference”. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból és „First down”. Az A44 játékos („slot back”) fut 25 yardra a neutrális zóna előtt a gólvonalon lévő bója felé. B1 játékos (egy „safety”) az A44 játékos és a bója között helyezkedik, amikor eldobják a labdát. B1 játékos nyilvánvalóan lefékezi a sebességét és összeütközik az A44 játékossal, mielőtt az elkapható passz földet ért volna. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága, „Defensive pass interference”. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból és „First down”. Az A80 játékos („tight end”) 25 yard mélyen keresztbe fut a pályán és ott ütközik a B1 „safety”-vel mielőtt, vagy miután eldobták a labdát. Az A88 játékos („receiver”) – aki a „snap” pillanatában a „tight end”-el ellentétes oldalon helyezkedett – az A80 és B1 játékos ütközésének pontja mögött keresztbefut és

167

XIV.

XV.

XVI.

elkapja a szabályos előre-passzt. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága, „Offensive pass interference”. Büntetés: 15 yard a „previous spot”-ból. Az A-csapatnak ”4. & Goal” a B-csapat 5-yardos vonalán. Az A-csapat szabályos előre-passza sikertelen („incomplete”), de a B-csapat szabálytalanságot („Pass interference”) követett el a saját 1-yardos vonalán, vagy a célterületén. DÖNTÉS: Az A-csapatnak „First & Goal” a B-csapat 2yardos vonalán. Az A80 és a B60 játékos megpróbál elkapni egy előre-passzt, amelyet az A80 játékos helyére dobtak a neutrális zóna elé. A passz magas és elkaphatatlannak nyilvánították. Amikor a labda elszáll a fejük felett az A80 játékos meglöki a B60 játékost, annak mellkasánál. DÖNTÉS: Nem „Offensive pass interference”. Az A80 és a B60 játékos megpróbál elkapni egy előre-passzt, amelyet az A80 játékos helyére dobtak a neutrális zóna elé. Az A14 játékos – aki nem próbálja meg elkapni a passzt – blokkolja a B65 játékost a neutrális zóna előtt, miközben a labdát még nem dobták el, vagy egy elkaphatatlan passz már a levegőben repül. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága, „Offensive pass interference”. Büntetés: 15 yard a „previous spot”-ból.

Érintéses akadályozás - 9. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-9
I. Egy szabályos előre-passzt a neutrális zóna előtt megérint valamelyik csapat jogosult elkapója, vagy megpattan egy játékvezetőn. Ezután, - miközben a passz még mindig a levegőben van - az A-, vagy a B-csapat egyik játékosa fogja („holding”) az ellenfelét, vagy valamilyen szabálytalanságot követ el az ellenfelével szemben a neutrális zóna előtt. DÖNTÉS: A „Pass interference”-re vonatkozó szabályok nem érvényesek, miután a passzt valaki megérintette. A büntetést a szabad labdára vonatkozó szabályok szerint kell kiszabni. Büntetés: 10, vagy 15 yard büntetés a „previous spot”-ból (Szabály 9-3-6). Szabályos előre-passz a neutrális zóna mögött. Az A1 játékos „pozícióban van” a B1 játékossal szemben és megpróbálja a passzt megérinteni, amikor B1 játékos meglöki A1-et és a passz sikertelen (“incomplete”) lesz. DÖNTÉS: Szabályos. Az “interference”-re vonatkozó szabályok nem érvényesek a neutrális zóna mögött. (Szabály 7-3-9-d, Szabály 9-1-2-d-Kivétel 4 és Szabály 9-3-3-c Kivétel 5).

II.

Jogosulatlan elkapó játékos a pálya mélyén - 10. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-10
I. Az A70 jogosulatlan elkapó falember előrefut több, mint 3 yardnyira a neutrális zóna elé és eközben nem ér hozzá senkihez. Itt elfordul a pálya széle felé, majd visszatér a neutrális zóna mögé, mielőtt az A10 irányító eldob egy szabályos előre-passzt. DÖNTÉS: „Ineligible downfield”. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. Az A70 jogosulatlan elkapó falember érintkezik az ellenfelével (B4) egy yardon belül a neutrális zónához képest. Ezután az A70 játékos előretolja a B4 játékost több, mint 3 yardra, majd visszafordul és visszatér a neutrális zóna mögé, mielőtt az A1 irányító eldob egy szabályos előre-passzt, amely keresztezi a neutrális zónát. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága: „Ineligible downfield”, vagy „Offensive Pass interference”. Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”ból, vagy 15 yard büntetés a „previous spot”-ból (Szabály 7-3-8-b). 168

II.

PARAGRAFUS: „Touchdown” TD elérése . (c) A kísérletet beszámolják. amely a jobb oldali oldalvonal és a gólvonal metszéspontjában van. aki miközben a saját célterületén tartózkodik (a) megérinti a labdát. Ezt a labda helyzete határozza meg a gólvonalhoz képest. Amennyiben az idő lejárt a negyedben a kísérlet alatt. vagy eltörli a büntetést és elfogadja a kísérlet beszámítását („incomplete pass”-t). hogy az A-csapatnak hol helyezkedik jogosult elkapója. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 7-3-11 I. amikor megkísérli elkapni a passzt. vagy a büntetést a „previous spot”-ból. (b) elkapja a labdát majd ledöntik a célterületen. DÖNTÉS: “Intentional grounding”. amikor a labda halottá válik a szabályok szerint (Szabály 4-2-4-d és Szabály 5-1-3-a). Büntetés: Kísérletvesztés a passz helyéről. majd előre-passzolja a labdát az A70 jogosulatlan játékosnak. aki megkísérelte elkapni a labdát. II. ha a büntetést eltörölték és a labda halottá válásának pontja előnyösebb a B-csapat számára. (b) A labda a célterületen vált halottá az A-csapat lendületétől. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-2-1 I. A B-csapat választhatja a „Safety”-t. Az óra a „snap”-re indul (Szabály 33-2-d-4 és Szabály 7-3-2-f). 3 yarddal a gólvonal előtt érinti meg. akkor nem érvényes a szabálytalan érintésre vonatkozó szabály. [Megjegyzés: Mindhárom (a). amikor a 2-yardos vonalnál a levegőbe kerül.] (Szabály 10-1-1-b). illetve az A10 irányító hol helyezkedik a passzolás pillanatában.11. A játékos a labdát a jobb kezében tartja. Az A1 labdavivő . A földet először a pályán kívül.miközben megpróbál TD-t szerezni – hozzáér a lábával a bójához. A félidő végéhez közel az A10 irányító – aki nincs a szerelési zónán („tackle box”) kívül – kétségbeesetten eldobja a labdát. SZABÁLY Pontszerzés 2. Az A-csapat a saját 10-yardos vonaláról indítja el a labdát. akkor a negyed nem lesz meghosszabbítva. DÖNTÉS: (a) A B-csapat választhat: kéri az 5-yardos büntetést. hogy szándékosan elkerülje a távolságvesztést. . majd előrehalad és a 3yardos vonalon döntik le. (b) és (c) esetben lehetséges „Intentional grounding” szabálytalanság is. amely így az oldalvonal fölött van. 8. 169 II.Szabálytalan érintés . de a passz sikertelen (“incomplete”). Ha „Intentional grounding” szabálytalanságot ítélnek. Nincs szabálytalan érintés. DÖNTÉS: A TD elérése a „forward progress”-től függ. Az A1 labdavivő a pályán szalad előre. DÖNTÉS: „Touchdown”! (Szabály 4-2-4-e). A labda leesik a földre miután először az A58 jogosulatlan játékos ért hozzá. mivel az előre-passz szabálytalan. Az A10 irányító hátrál. attól függően. A labdavivő birtokában lévő labda a bója fölött haladt el. (c) elkapja a labdát.1.

IX.III. Az A22 játékos jobb kezében lévő labda keresztezi a gólvonal meghosszabbítását a bóján kívül (a bója jobb oldalán). Amikor megállították. Az A22 labdavivő a gólvonal jobb oldalán lévő bója felé fut. amikor a játékos lába megérinti azt. mielőtt keresztezte a gólvonal síkját. Az A22 labdavivő előreugrik a B-csapat 1-yardos vonalánál a gólvonal elérése céljából. A labdát pályán kívülinek nyilvánítják a B-csapat 1-yardos vonalánál. DÖNTÉS: (a) „Touchdown”. IV. DÖNTÉS: Mindhárom esetben (a). vagy a talajt a célterületen belül. Az A1 labdavivővel ütköznek és megállítják az előrehaladását („forward progress”) a pályán belül a gólvonal közelében. (b) Nem „Touchdown”. a jobb kéznél lévő oldalvonalnál. DÖNTÉS: (a) „Touchdown”. a gólvonal síkját nem hosszabbítják meg. ahol a labda keresztezte az oldalvonalat. Az A22 labdavivő a gólvonal jobb oldalán lévő bója felé fut. VIII. A büntetést B-csapat választása szerint kell végrehajtani. A gólvonal síkját meghosszabbítják. amikor elengedi a labdát. akkor a kinyújtott jobb kezében lévő labda a gólvonal előtt volt (a) a bóján belül. A labdát pályán kívülinek nyilvánítják ott. Az A22 játékos jobb kezében lévő labda az 1-yardos vonalnál keresztezi az oldalvonalat és a bóján kívül halad el. mert a játékos semmilyen testrészével sem érintette meg a bóját. vagy az ellenfél egyik játékosa a levegőbe löki Őt. Az A22 labdavivő a gólvonal jobb oldalán lévő bója felé fut. vagy a talajt a célterületen belül. ezért a labda halottá válik abban a pillanatban. VII. (a) az A12 játékos a neutrális zóna előtt tartózkodik. A gólvonal síkját nem hosszabbítják meg. majd ezután az A22 játékos rálép (a) a gólvonalra. mert az A22 játékos nem érintette meg a bóját. Az A22 játékos jobb kezében van a labda. mielőtt a labda keresztezi (a) a bóját. Az A12 irányító egy sikeres előre-passzt dob csapattársának. (b) A “receiver” mezszáma 73. 170 . (b) a gólvonal meghosszabbítását a bóján kívül (jobb oldalról). DÖNTÉS: Nem „Touchdown” egyik (a) és (b) esetben sem. (Szabály 2-11-1 és Szabály 4-2-4-e). amikor azt átnyújtotta a gólvonalon. A labda halottá vált. (b) a bóján kívül. A levegőben lévő A21 labdavivő birtokában lévő labda az 1-yardos vonalnál keresztezi az oldalvonalat. DÖNTÉS: A labdát pályán kívülinek nyilvánították az 1-yardos vonalnál. Emiatt a labda mindkét esetben halottá vált. aki a B-csapat célterületén áll. (b) Nem „Touchdown”. (b) az oldalvonalra néhány centiméterrel a gólvonal előtt DÖNTÉS: (a) „Touchdown”. A játékos lába megérinti a bóját. majd keresztezi a gólvonal meghosszabbításának síkját és halottá válik a pályán kívül az A21 játékos birtokában. Mivel a bója pályán kívülinek számít. (b) Nem „Touchdown”. Az A22 játékos birtokában lévő labda mindhárom esetben áttörte a gólvonal síkját. VI. majd ezután az A22 játékos (a) megérinti a bóját a lábával vagy a bal kezével. A B-csapat 2-yardos vonalánál előreugrik. Ebben az esetben a gólvonal síkját nem hosszabbítják meg. (b) a bója fölött halad el. V. mert az A22 játékos megérintette a bóját. (b) és (c) a kísérlet eredménye TD. DÖNTÉS: Mindkét esetben (a) és (b) a kísérlet eredménye TD. (b) a földet először pályán kívül érinti a gólvonal előtt 3 yardnyira. Az A22 játékos a talajt a pályán kívül érinti először a gólvonal előtt. (c) a gólvonalat keresztezi a bóján belül. A birtokában lévő labda (a) megérinti a bóját. mert az A22 játékos megérintette a talajt a célterületen belül. A gólvonal síkját meghosszabbítják.

B19 játékos az első. VII. majd befut vele a B-csapat célterületére. 171 . II. Egy „try”-kísérlet során. PARAGRAFUS: „Try”-kísérlet Pontszerzés . Ezután a labdát az A66 játékos szerzi meg („recover”) a célterületen. ahol ledöntik Őt. a „try”-kísérletnek vége van. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-3-2 I. ahol ledöntik Őt. Egy „Try”-kísérlet során a B2 játékos berúgja a B-csapat célterületére az Acsapat által elejtett („fumble”) labdát. Egy egypontos „try”-kísérlet során a B2 játékos blokkolja az A1 játékos rúgását. majd (a) azt megszerezte („recover”) a B3 játékos a saját 1-yardos vonalán. (b) B3 játékos “clipping”-et csinál a visszafutás közben. amikor a saját célterületén hozzáér („muff”) a rúgáshoz. A labdát megszerezte a B3 játékos. DÖNTÉS: Nincs pontszerzés. (b) A labda halottá vált. aki a neutrális zóna előtt megérinti az A-csapat blokkolt rúgását (PAT kick). A „try”-kísérletnek vége van.3. Egy „Try”-kísérlet során a B2 játékos új lendületet ad az A-csapat által elejtett („fumble”) labdának. (b) az földet ért a B-csapat célterületén. IV. Egy egypontos „try”-kísérlet során blokkolták az A-csapat rúgását.1. ahol az A2 játékos felkapta azt. (b) nincs pontszerzés. DÖNTÉS: (a) B3 játékos előrefuthat a labdával. két pont az A-csapatnak (Szabály 8-3-2-d-1). DÖNTÉS: (a) Két pont a B-csapatnak.2. (c) Két pont a B- II. DÖNTÉS: Egy pont „safety” miatt az A-csapatnak. a labdabirtoklás megszerzése után a B-csapat elejti („fumble”) a labdát. amit a B-csapat egyik játékosa szerez meg a célterületen belül. Egy egypontos „try”-kísérlet során blokkolták az A-csapat rúgását. VI. A B3 játékos visszafutása közben a B4 játékos “clipping”-et csinált. Az A2 játékos felkapja a labdát a zóna előtt. A labda nem keresztezte a neutrális zónát. aki befutott vele az A-csapat célterületére. Egy „Try”-kísérlet során a B1 játékos elfogja („interception”) az A-csapat szabályos előre-passzát a saját célterületén belül. DÖNTÉS: A B-csapat elejtheti („fumble”) a labdát egy „interception”. (Szabály 8-3-1). Ezután előrefut vele az Acsapat célterületére. Az A2 játékos felkapja a labdát. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-3-1 I. TD. és (a) eközben nem történik semmilyen szabálytalanság a visszafutás közben. vagy egy labdaszerzés („recovery”) után. V. Egy egypontos „try”-kísérlet során blokkolják az A-csapat rúgását. DÖNTÉS: Két pont az A-csapatnak. DÖNTÉS: Két pont az A-csapatnak (Szabály 8-3-1). a „try”-kísérletnek vége van és a büntetést a szabályok értelmében törölni kell. DÖNTÉS: „Safety”! Egy pont az A-csapatnak. a „try”-kísérletnek vége van és a büntetést a szabályok értelmében törölni kell (Szabály 8-3-4-b). (Szabály 8-3-1 és Szabály 8-5-1). DÖNTÉS: A labda halottá válik. vagy (c) az A2 játékos követ el szabálytalanságot a visszafutás közben. amit az A-csapat egyik játékosa visszaszerez („recover”) a B-csapat célterületén belül. A labdát még senki sem érintett meg a neutrális zóna előtt. vagy az A-csapat elfogadhatja a büntetést a szabálytalan rúgás miatt (Szabály 8-3-1 és Szabály 8-3-3-b-1) és megismételheti a kísérletet. Lehetőség a pontszerzésre . egy elkapott hátra-passz. III. amelyet a B-csapat egyik játékosa szerez meg a B-csapat célterületén. a pálya területén.

majd a B61 játékost ledöntik. majd őt a sisakrácsánál fogva dönti le az A55 játékos. Ha az A-csapat követte el a szabálytalanságot és a kísérlet sikeres. IV. vagy a „scrimmage line” mögött még mielőtt a passz eldobása megtörtént. DÖNTÉS: „Safety”. Egy „Try”-kísérlet során az A-csapat szabályos rúgása közben a labda a levegőben van. csapatnak és a büntetést a szabályok értelmében törölni kell (Szabály 8-3-1 és Szabály 8-3-4-a és b). akkor az Acsapat kérheti a büntetés végrehajtását és a kísérlet megismétlését. amit az A2 játékos megszerez és befut vele a B-csapat célterületére. DÖNTÉS: Bármilyen ismétlés abból a pontból következik. A játékidő lejárta után egy „try”-kísérlet során mindkét csapat szabálytalanságot követ el és a B-csapat nem szerzi meg a labdabirtoklás jogát. vagy a hosszabbítás során a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. V. vagy (b) az A18 játékos a sisakrácsánál fogva dönti le a labdavivőt. A labda begurul a célterületre. DÖNTÉS: (a) és (b) esetben is egymást semlegesítő szabálytalanság (“offsetting fouls”) történt és a kísérletet meg kell ismételni. akkor a büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. Ha az A-csapat követte el a szabálytalanságot és a kísérlet sikertelen. DÖNTÉS: Egymást semlegesítő szabálytalanság (“offsetting fouls”) történt és a kísérletet meg kell ismételni.VIII. amit a B75 játékos megszerez a 2-yardos vonalnál. Egy “try”-kísérlet során mindkét csapat szabálytalanságot követ el. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-3-3 I. ha az A-csapat választásával elfogadja a kiszabott büntetést és két-pontos kísérletet próbál meg. 172 . DÖNTÉS: Két pont az A-csapatnak (Szabály 2-10-2). de az A-csapat szabálytalanságot követett el a futás közben. amikor egy szabálytalanság történik. Egy pont az Acsapatnak. A B20 játékos elfog (“Interception”) egy előre-passzt. A “try”kísérletre nem érvényes a “post scrimmage kick enforcement” szabályozás. ahová a büntetés a labdát helyezte. vagy ott elkap egy passzt. A B-csapat által elkövetett személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt kiszabott büntetést a soron következő kirúgáskor. II. Ha a szabálytalanságot a B-csapat követte el és a kísérlet sikeres. Egy egypontos „try”-kísérlet során blokkolták az A-csapat rúgását. DÖNTÉS. DÖNTÉS: Meg kell ismételni a kísérletet a „previous spot”-ban. Szabálytalanság egy „try”-kísérlet során a B-csapat labdabirtoklása előtt – 3. kivéve. ahol a B61 megszerzi azt. Egy “try”-kísérlet során a B79 játékos a neutrális zónában van a “snap” pillanatában. III. A B75 játékos megpróbál előrefutni a labdával. A visszahordás során (a) a B23 játékos “Clipping” szabálytalanságot követ el. Ha a kísérlet sikertelen volt. Egy „try”-kísérlet során az A-csapat befut a labdával a B-csapat célterületére. valamint a B-csapat nem szerezte meg a labdát. (Szabály 8-1-1). akkor a „try”-kísérletnek vége van. Egy „Try”-kísérlet során az A1 játékos megérinti („muff”) a közvetlenül kézbe kapott „snap”-et. A kísérlet megismétlésének (választás) lehetősége a „hash mark”-ok között bármely pontból csak akkor áll fenn. de elejti („fumble”) azt. mielőtt a Bcsapat elfog (“Interception”) egy előre-passzt. IX. keresztezte a neutrális zónát és még nem ért hozzá senki. ha a büntetést a B-csapat által elkövetett szabálytalanság miatt szabták ki. akkor a pontot meg kell ítélni.

. DÖNTÉS: A büntetést a szabályok értelmében törölni kell. majd a labda kigurult a pályáról az 5-yardos vonalnál. A B21játékos visszaszerez egy elejtett labdát (“fumble”-t) és visszafut vele az A-csapat célterületére. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-3-4 I. V. ahol a B1 játékos megszerzi (“recover”) a labdát és befut vele az A-csapat célterületére. B1 játékos elfogja („interception”) az A-csapat szabályos előre-passzát és előreszalad a félpályáig. IV. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-4-2 I. A célterületen belül a Bcsapat egyik játékosa elkapja a levegőben lévő labdát. A labdát senki sem érintette meg. A visszafutás közben a B45 játékos “Clipping” szabálytalanságot követ el. B-csapat labdája a B-csapat 20-yardos vonalán. vége a “try”-kísérletnek. (Szabály 6-3-5). A pontszerzés nem érvényes. & 8” a B-csapat 18-yardos vonalán. 173 II. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. egymást semlegesítő szabálytalanságok (“Offsetting fouls”) történtek. Az A-csapat „field goal”-kísérletét a B1 játékos megérintette a B-csapat 10-yardos vonalánál. majd bepattan a célterületre. Az A80 játékos kirívóan durva szabálytalansága miatt megítélt büntetést a következő kirúgás során. A visszafutás közben az A80 játékos megüti az ellenfelét. & 8” a B-csapat 40-yardos vonalán. DÖNTÉS: “Touchback” (Szabály 8-6-1-b). miközben a B15 játékos sisakrácsát húzza és rángatja. majd visszapattan a zónát keresztezve. PARAGRAFUS: „Field goal” (Mezőnygól) Következő kísérlet . Egy kétpontos “try”-kísérlet során az A-csapat “Illegal shift” szabálytalanságot követ el. DÖNTÉS: Az A80 játékos ki kell zárni. vagy hosszabbítás esetén a “Succeeding spot”-ból kell kimérni. & 8” a B-csapat 40-yardos vonalán. „4. & 8” a B-csapat 40-yardos vonalán. B21 játékos visszaszerez egy elejtett labdát (“fumble”-t) és visszafut vele az A-csapat célterületére.2. B15 játékos elfogja („interception”) az A-csapat szabályos előre-passzát és előreszalad a félpályáig. „4. III.Szabálytalanság egy „try”-kísérlet során a B-csapat labdabirtoklása után . DÖNTÉS: B-csapat labdája a B-csapat 40-yardos vonalán. „4. IV.4. Az A-csapat „field goal”-kísérlete a Bcsapat 7-yardos vonalánál megáll a pályán. majd azzal együtt letérdel. „4. a kísérletet nem ismétlik meg. 4. DÖNTÉS: „Touchdown”. Az A-csapat „field goal”-kísérlete a 3yardos vonalnál ér talajt. az A80 játékos pedig megüti az ellenfelét. III. Az A80 játékos ki kell zárni. DÖNTÉS: B-csapat labdája a B-csapat 20-yardos vonalán. DÖNTÉS: A „try”-kísérletnek vége és a büntetést a szabályok értelmében törölni kell. Az A-csapat sikertelen „field goal”kísérlete az alapvonalon keresztül elhagyja a pályát. Egy kétpontos “try”-kísérlet során az A-csapat “Illegal shift” szabálytalanságot követ el. A visszafutás közben a B2 játékos “clipping”-et csinál a B-csapat célterületén. DÖNTÉS: B-csapat labdája a B-csapat 5-yardos vonalán. Az A-csapat sikertelen „field goal”-kísérlete a neutrális zóna előtt ér földet. ahol az A19 játékos ledönti Őt. II.

1. vagy az egyik csapat játékosa megszerzi azt és ledöntik a labdával együtt. Egy „scrimmage”-rúgás. amely nem keresztezte a neutrális zónát. vagy egy elejtett labdát („fumble”). A labda a célterületen belül marad és azt a célterületen belül nyilvánítják halottá a Bcsapat birtokában. egy hátra-passzt. ami az 5-yardos vonal és a gólvonal között van. III. tehát a büntetést onnan kell végrehajtani. Ezután a labda keresztezi az A-csapat gólvonalát és ott az Acsapat egyik játékosa rávetődik. & 6” a B-csapat 18-yardos vonalán. PARAGRAFUS: „Safety” „Safety”-t kell ítélni . vagy elkap egy „scrimmage”-rúgást. V.VI. A Bcsapat egyik játékosa megérinti („muff”) a labdát miközben megkísérli megszerezni azt. A döntés ugyanez lenne. DÖNTÉS: „Safety”. B1 játékos nem jut ki a célterületről és a labda halottá válik. A visszafutás közben a B2 játékos “clipping”-et csinál az A1 játékos ellen a célterületen. ha a B1 játékos visszaszerez („recover”) egy elejtett labdát („fumble”). vagy „fumble” elfogásának („interception”). vagy a labda elhagyja a pályát a célterületnél. VI. vagy hátra-passza leesett a földre. 174 . vagy egy „scrimmage”-rúgás amely keresztezte a neutrális zónát és először a B-csapat egyik játékosa érintette meg. B1 játékos elfog („interception”) egy passzt. B1 játékos elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt (nem „try”-kísérlet során) mélyen a saját célterületén belül. DÖNTÉS: „Safety”. DÖNTÉS: B-csapat labdája a passz. (Szabály 6-3-5 és 6-3-7). DÖNTÉS: B-csapat labdája a B-csapat 28-yardos vonalán. A halott labda egy része a labdavivő csapatának gólvonalán van. Az A-csapat sikertelen „field goal”kísérlete a neutrális zóna előtt ér földet. hogy a labda legelső pontja a pálya területén van. vagy egy elejtett labdát („fumble”). vagy szabadrúgást a saját 5-yardos vonala és a gólvonal között. DÖNTÉS: „Safety” a büntetés miatt! A “basic spot” az érintett futás végpontja: ebben az esetben a labdaszerzés helye. A rúgáshoz a neutrális zóna előtt senki sem ért hozzá. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-5-1 I. majd visszapattan a zónát keresztezve a B-csapat 28-yardos vonalához. DÖNTÉS: „Safety” (Szabály 8-7-2-a). vagy a hátra-passzból származik (Szabály 8-7-2-a). ahol a labda elhagyja a pályát. A birtokában lévő labda a gólvonalon fekszik ekkor úgy. vagy elkap egy „scrimmage”-rúgást. DÖNTÉS: „Safety”! – mivel a büntetés a labdát a B-csapat birtokában a célterületen belül hagyja. vagy egy „scrimmage”-rúgás megérintetlen maradt és visszapattan az A-csapat célterületére és ott halottá vált az A-csapat birtokában. 5. Az A-csapat elejtett labdája („fumble”). „First & 10”. A labda eredeti lendülete a labda elejtéséből („fumble”). „4. Az A10 játékost a „snap” megkapása után a saját célterületén belül ledöntik. IV. B1 játékos elfog („interception”) egy passzt. majd a lendülete beviszi Őt a célterületre. A labda halottá nyilvánítása előtt a B2 játékos “clipping”-et csinál a célterületen belül. vagy szabadrúgást a saját 5-yardos vonala és a gólvonal között. vagy a rúgás elkapásának helyén. majd elindul előre. majd a lendülete beviszi Őt a célterületre. vagy rúgást ugyanilyen körülmények között. II. A szabálytalanság a “Basic spot” mögött történt. de nem jut ki a saját célterületéről és ott ledöntik.

DÖNTÉS: „Touchdown”. DÖNTÉS: Új lendületet adott a Bcsapat játékosa. kivéve. majd ezután az A1 játékos kitépi a kezéből a labdát a Bcsapat célterületén belül. amint a B1 játékos kiüti a kezéből azt. akkor „touchback”-et kell ítélni. amely így keresztezi a B-csapat gólvonalát. majd a B-csapat egyik játékosa beleüt a labdába. PARAGRAFUS: Felelősség és Lendület (Impulzus) Eredeti lendület . DÖNTÉS: „Safety” mindkét (a) és (b) esetben. A lendülete beviszi Őt a célterületre. Ezután a labda bepattan a B-csapat célterületére és ott a B-csapat megszerzi azt.visszaszerzi („recover”) a labdát a célterületen. amikor az A36 labdavivő megérinti a bóját.aki elejtette a labdát . ahol az halottá válik. vagy az oldalvonalat (Szabály 2-31-3 és Szabály 42-4-d és e). „Safety”. PARAGRAFUS: „Touchback” „Touchback”-et kell ítélni . A labda nem válik automatikusan halottá az elfogás („interception”) után. DÖNTÉS: “Touchback”. vagy a labda itt kimegy a pályáról. DÖNTÉS: „Touchback”! Az eredeti lendület a labdát elejtő játékostól (A-csapat) származik. ha csupán megérintették. Az A-csapat által elejtett („fumble”) labda megérinti a B-csapat gólvonala és az oldalvonal metszéspontjában álló bóját. de csak megérinti („muff”) a labdát. Az A36 játékos „punt”-olni akar a saját gólvonala mögül. Mindkét esetben a labdabirtoklást kevéssel a gólvonal előtt veszíti el az A1 játékos. de halottá válik. két pont az A-csapat javára. Azonban. A célterületen a labdát a B-csapat egyik játékosa megszerzi („recover”) és a földre kerül. (Szabály 8-6-1-a). B40 játékos elfog („interception”) egy passzt a B-csapat 4-yardos vonalánál. vagy amint hátulról ledönti Őt. A labda halottá válik a legelőrébb lévő pontjában. Ha a játékvezető döntése értelmében az elkapás után érzékelhető idő elteltével nem kísérelték meg a visszafutást. A labda visszaszerzése („recover”) után az A36 játékos hozzáér az oldalvonal és a gólvonal metszéspontjában lévő bójához. B-csapat labdája a B-csapat 20-yardos vonalán (Szabály 7-2-4-b). A rúgás elütését úgy kell tekinteni. hogy az megsemmisítette a rúgás eredeti lendületét és új impulzust adott a labdának. mikor elejti a labdát („fumble”). miközben az 1-yardos vonalnál elejti („fumble”) a labdát.VII. Az A-csapat valamely rúgása után a labda földet ért. 6. ahol az halottá válik. ha a teljes labda a gólvonal előtt van a bója megérintésének pillanatában. DÖNTÉS: „Safety”.1. II. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-7-2 I. amikor az A1 játékos birtokba veszi azt. B1 játékos elfogja („interception”) az A-csapat szabályos előre-passzát a saját célterületén belül. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 8-6-1 I. VIII. 7.2. (a) B40 játékos . 175 . Az A1 labdavivő előreszalad a B-csapat gólvonala felé. (b) B45 játékos visszaszerzi („recover”) a labdát a célterületen. vagy megpattant valakin II.

VI. a labda a B-csapaté a 16-yardos vonalon. (Szabály 9-4-4 és Szabály 10-2-2-d-4). (a) A labda elütése szabályos. (b) a B-csapat 18-yardos vonalánál. ahol a B40 játékos beleüt (“batting”) a szabad labdába. ezért a B-csapat labdája lesz. V. Ugyanez a döntés érvényes akkor is. IV. A-csapat labdája. A B-csapat egyik játékosa rávetődik a labdára. akkor az nem semmisíti meg a rúgás eredeti lendületét (Szabály 8-5-1-a). amikor a B10 játékos belerúg. DÖNTÉS: A kísérlet eredménye: „Safety”. A labda a B-csapat 3yardos vonalán gurul. A labda előregurul a 10-yardos vonalhoz. (b) a B-csapat 18-yardos vonalánál (Szabály 5-1-4-f és Szabály 7-2-4-b). DÖNTÉS: Mindkét esetben az elejtés („fumble”) miatt került a pályán kívülre a labda. A mérkőzés órája “snap”kor indul újra. A B-csapat ilyenkor visszaszerezheti („recover”) és előreviheti a labdát. akkor az A-csapat megismétli a rúgást az A-csapat 40-yardos vonaláról. ha a Bcsapat labdát birtokló játékosát a célterületen ledöntik. a rúgás. A labdát megérinti a B-csapat egyik játékosa (nem adott új lendületet). A labda előregurul a 10-yardos vonalhoz. így az a B-csapat 18-yardos vonalánál hagyja el a pályát. DÖNTÉS: Mindkét esetben az elejtés (“fumble”) miatt került a labda a pályán kívülre. amely elhagyja a pályát (a) a B-csapat 5-yardos vonalánál. Ha a büntetést (10 yard) elfogadják. (b) szabálytalan labdaütés. & 5” a B-csapat 20-yardos vonalán. Az A30 játékos elejti a labdát („fumble”) a B-csapat 16-yardos vonalánál. „4. Eközben megérinti („muff”) a labdát. miközben megpróbálták elkapni a rúgást. Az A-csapat „punt”-ol.III. A-csapat szabadrúgása a saját 30-yardos vonaláról. vagy „touchback”. a B-csapatot megbüntetik a labda elejtésének (“fumble”) helyétől. „First & Goal”. Mivel egyik esetben sem tette meg az A-csapat az új első kísérlethez szükséges távolságot a labda elejtése („fumble”) előtt. (a) A labdát hátrafelé ütötte és az így a B-csapat 5-yardos vonalánál hagyja el a pályát. Az A30 játékos elejti a labdát („fumble”) a B-csapat 16-yardos vonalánál. vagy a labda elhagyja a pályát a célterületen keresztül. 176 . ahol a B40 játékos megkísérli megszerezni a szabad labdát. majd a labda keresztezi a B-csapat gólvonalát. vagy a játékos a labdával elhagyja a pályát a gólvonal mögött. DÖNTÉS: „Touchback”. „First & 10” a (a) B-csapat 16yardos vonalánál. (Szabály 8-6-1-a). (b) előre üti. Mivel az A-csapat nem tette meg az új első kísérlethez szükséges távolságot. vagy a rúgott labda nekipattan a játékosnak. mivel a B10 játékos új lendületet adott a labdának. mivel a labda a “fumble” pontja előtt hagyta el a pályát (előrefelé történt). A labda ettől elhagyja a pályát a célterületnél. ha a labda a levegőben repülve megérinti a B-csapat egyik játékosát. „4. Szabálytalanság a B-csapat által: szabálytalan rúgás (“Illegal kick”) miatt. (Szabály 5-1-4f és Szabály 7-2-4-b). & 5” a B-csapat 20-yardos vonalán.. vagy csupán megpattan. Az óra a labda játékra alkalmassá nyilvánításakor indul újra.

Büntetés: 15 yard büntetés. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-3 I. Büntetés: 15 yard büntetés. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. 177 . Egy játékos (a) beletérdel az ellenfelébe. Kirívóan durva szabálytalanság esetén a B45 játékost ki kell zárni. DÖNTÉS: „Personal foul”. “First down”. Amikor az A83 játékos próbálja visszanyerni egyensúlyát. mielőtt ütközne az ellenfelével (legtöbbször akkor fordul elő. ha az Acsapat szabálytalansága az A-csapat gólvonala mögött történt. Az A83 elkapó játékos éppen felugrott és elkapott egy előre-passzt. Támadás / kontakt kezdeményezése a sisak tetejével . vagy a nyak környéki területtel . „Safety”-t kell ítélni. (b) felhúzza a térdét.9. II. 1. Védtelen játékos: Érintkezés a fejjel.4. SZABÁLY Játékosok viselkedése és szabályok által más érintett személyek 1. „Safety”-t kell ítélni. ha a szabálytalanságot a B-csapat egyik játékosa követte el.2. vagy a sisakjával ütközik az A83 játékos vállai feletti területen. A kirívóan durva játékost ki kell zárni. DÖNTÉS: Mindkét esetben: (a) és (b): Személyi hiba („Personal foul”) szabálytalanság . A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. Védtelen ellenfelét megtámadta és kontaktust kezdeményezett annak vállai felett. SZAKASZ: 9. ha a szabálytalanság a neutrális zóna mögött történt. ha az A-csapat szabálytalansága a neutrális zóna mögött történt. akkor a B45 játékos elugrik és vállával. Az A12 passzoló játékos a szerelési zónán belül (“Tackle box”) tartózkodik és üresen lévő elkapót keres. A B79 játékos támadja az ellenfelét és a sisakjának tetejével kezdeményez kontaktust az ellenfelével. vagy éppen abban a pillanatban. Mielőtt. DÖNTÉS: Szabálytalanság a B45 játékos által. SZAKASZ: I. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-4 I. 2.térdelés. Az A1 labdavivő játékos kinyújtott alkarral megüti a „tackle”-t végrehajtó B6 játékost éppen az ütközés előtt. PARAGRAFUS: Személyi hiba („Personal foul”) Ütéses szabálytalanságok és a gáncsolás . A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. DÖNTÉS: Szabálytalanság. A kirívóan durva játékost ki kell zárni. amikor a játékos egy blokkolóval találja magát szembe).3. amikor az A12 játékos elengedi a labdát a B79 játékos megüti Őt oldalról a bordáinál/combjánál/térdénél a sisakjának felső részével. Kirívóan durva szabálytalanság esetén a B79 játékost ki kell zárni.

Az A1 játékos blokkolja a B2 játékost a labda eredeti pozíciójától (a „snap” pillanatában) távolodva. hogy a B-csapatnak 12 játékosa van a pályán. valamint egyik játékos sem támadja az ellenfelét a Szabály 91-3 pontja értelmében. A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. Büntetés: 15 yard büntetés. Büntetés: 15 yard büntetés (Szabály 2-23-1-i). Az A1 játékos blokkja derék alatti. DÖNTÉS: Szabálytalan blokk. attól 11 yardnyira. Az A2 játékos blokkja derék alatti és a neutrális zóna mögött. Büntetés: 5 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. Az A2 játékos ekkor derék alatt blokkolja a B2 játékost a neutrális zónában. hogy kifusson az Őt védelmező „zsebből” és oda-vissza szaladgál a pályán. A II. III. Az A1 játékos („flanker”) – aki a formáció bal oldalán helyezkedett – fut egy „reverse”-t mélyen hátul. szabálytalan csere („Illegal substitution”). DÖNTÉS: Halottlabda szabálytalanság. Az A1 irányító a „snap” után arra kényszerül. kísérlet végénél a B-csapat pályára küldi a rúgás-visszahordó csapatát. attól 12 yardnyira – előrefut. DÖNTÉS: Szabálytalan blokk. Az A2 „receiver” – aki a „snap” pillanatában a „snapper” bal oldalán helyezkedett. attól 12 yardnyira. A 3. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-5 I. sem a B89 nem védtelen játékos. Ekkor kicsit lehajtja fejét és ütközik a B89 játékossal (“defensive end”). Az A2 játékos megblokkolja a B2 „defensive end”-et a jobb oldali oldalvonal irányába. majd visszafordul a neutrális zóna irányába. mert az az A1 játékoshoz közelebb lévő oldalvonal felé irányul (Szabály 2-23-1-i).5. Derék alatti blokkolás („Block below the waist”) . Egy futójáték. a bal oldali oldalvonal irányába. miközben az megpróbálja ledönteni Őt. vagy a zóna előtt 1 yard távolságra történik. A létszámért felelős játékvezető megszámolja a játékosokat és biztos abban. át a jobb oldalra. Az ütközés során a játékosok sisakjai találkoznak és érintkeznek. Az A20 játékos a támadó fal végénél bevág és elindul egyenesen előre. majd visszafordul a neutrális zóna irányába. DÖNTÉS: Szabálytalan blokk. Sem az A20. Az A1 játékos („wing back”) szerelési zónán kívül (“Tackle box”) 5 yardnyira helyezkedik a jobb oldalon. DÖNTÉS: Nincs szabálytalanság. Az A2 játékos (“spread end”) a „snap” pillanatában a „snapper”től 10 yardnyira helyezkedett a formáció jobb oldalán. Büntetés: 15 yard büntetés (Szabály 2-23-1-i). Az A2 játékos ezután derék alatt blokkolja a B2 játékost a neutrális zóna előtt 8 yardnyira. vagy „option pass play” során az A2 „receiver” a „snap” pillanatában a „snapper” jobb oldalán helyezkedett. aki a „snap” pillanatában a „snapper” bal oldalán helyezkedik. B2 játékos az A1 játékos eredeti pozíciója és az oldalvonal között van. Körülbelül 4 másodperc elteltével a játékvezető a sípjába fúj és bedobja a zászlót. 178 . A „snap” pillanatában éppen a “snapper” mögött halad a „motion” közben. DÖNTÉS: Szabályos blokk. miután megkapta a labdát egyik csapattársától. a jobb oldali oldalvonal irányába.II. V. Az A1 játékos a „scrimmage line” végén lévő „end”. A “snap” után előrefut. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-6 I. A „snap” előtt elindul „motion”-ben a labda irányába. ha a szabálytalanság a neutrális zóna mögött történt (Szabály 2-23-1-i).6. IV. Szabálytalan akadályozás .

„chop block”. a másik pedig térdnél. Közvetlenül a „snap” után az A65 bal oldali „guard” és A79 bal oldali „tackle” blokkolják a B66 játékost. vagy az ellenfél bármely más földön lévő játékosára ugranak rá. aki a neutrális zóna előtt 3 yardnyira tartózkodik. hogy megkísérelné elkerülni az ütközést. DÖNTÉS: „Chop block”. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-9 I.9. aki a neutrális zónában tartózkodik. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-10 I. (a) mindkét blokk derék fölötti. A “Piling on” szabálytalanság érvényes. 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. a bal oldali oldalvonal irányába. (b) Szabálytalanság. Egy előre-passzjáték során az A75 játékos derekánál blokkolja a B66 játékost a neutrális zóna mögött. „Roughing the Passer” . ha a szabálytalanság a neutrális zóna mögött történt. DÖNTÉS: Személyi hiba szabálytalanság („Personal foul”). (b) az egyik blokk a B66 derekánál van. (b) II. akinél nincs labda. Amint a játék kialakul a jobb oldal irányába. A “snap” pillanatában az A2 játékos („flanker”) a „snapper”-től 10 yardnyira helyezkedett a formáció bal oldalán. VII. „Late hit” és pályán kívüli események . derék alatt blokkolja az egyik védőjátékost. DÖNTÉS: „Roughing the passer”. „snap” után az A1 játékos derék alatt blokkolja a B2 játékost a bal oldali oldalvonal irányába. Az A87 „tight end” és az A43 „wingback” megy blokkolni a játék során (a labda előtt). ha az nem ellentétes más szabályokkal. hogy az A17 irányító már eldobta a labdát és meg kell kísérelnie az ütközés elkerülését. Amint kimozog a közelebbi (bal oldali) oldalvonal felé. Két hosszú lépés után a B68 játékosnak érzékelnie kell.7. ezért maximálisan védelmezni kell. anélkül. az A47 játékos blokkolja B66-ot annak combjánál. DÖNTÉS: Szabályos blokk (Szabály 2-23-1-i). DÖNTÉS: „Chop block”. aki fokozott sérülésveszélynek van kitéve. ha a labdavivőre. Miközben az A75 játékos még kontaktusban van az ellenfelével. IV. A Bcsapat által elkövetett szabálytalanságért „First down”-t is ítélni kell. A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. mindkét blokk derék alatti (alacsony-alacsony kombináció). DÖNTÉS: Szabálytalan blokk (Szabály 2-23-1-i). majd az A27 játékos blokkolja B50-et annak térdénél. Amint a játék kialakul a bal oldal irányába. amikor mindketten egyszerre blokolják a B17 „linebacker”-t. az A22 játékos halad elöl blokkolni és ekkor derék alatt blokolja az egyik „linebacker”-t . az A77 jobb oldali „tackle” megszabadul a B50 játékossal szembeni kontaktusból (amely derék fölötti érintkezés volt). DÖNTÉS: Szabályos blokk bármelyik irányba (Szabály 2-23-1-i). Az irányító védtelen játékos. Miután az A17 passzoló játékos elengedte a labdát. III. A „snap” pillanatában az A22 játékos („back”) szerelési zónán belül (“Tackle box”) helyezkedik mozdulatlanul. a B68 játékos tesz két hosszú lépést és megtámadja az A17 játékost.VI. (a) mindkét blokk a B66 játékos combjánál van. 15 yard büntetés. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-7 I. Büntetés: 15 yard büntetés a „succeeding spot”-ból.10. DÖNTÉS: (a) szabályos blokk. „Chop block” . A labda halottá válása után az egyik játékos rávetődik az ellenfél egyik földön fekvő játékosára. 179 .

Ezután a B1 játékos érintkezett vele. DÖNTÉS: Szabályos. aki inkább fut a labdával. A B71 „nose guard” kezdeti szabályos kontaktusa a “snapper” melletti szomszédos falemberrel történik. de elvéti azt. Az első szabályos kontaktus utáni véletlen érintkezés a “snapper”-rel nem lesz szabálytalan (Szabály 2-15-10). „Roughing / Running into the Kicker / Holder” . Amíg az A54 és B62 játékosok érintkeznek egymással. így a labda leesik a földre. A labdát a neutrális zóna mögött 3 yardra helyezkedő „upback”-nek. A B56 játékos nem szabálytalan.5 yardnyira a “snapper” mögött. az egyik blokk derék fölötti a másik pedig térdnél van. A véletlen érintkezést. hogy egy rúgás fog következni. Az A54 gyengén megérinti B62-t. A labda elindítása után („snap”) az A54 „snapper” súrolja a B62 „nose guard”-ot. A “snapper” csak a szokásos védelmet élvezi a fölösleges durvaságok (“Unnecessary roughness”) ellen. ha az A-csapat rúgó-formációba állt fel és észszerűen valószínűsíthető. amíg a „snap” után egy teljes másodperc el nem telik. mivel a felállásból nem következik nyilvánvalóan. Közvetlenül a „snap” után a B55 „nose guard” megtámadja a “snapper”-t és hátratolja Őt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-16 I. hogy rúgás fog következni (Szabály 2-15-10).16. Az A20 labdavivő az oldalvonal közelében fut előre. vagy a vállvédőjének gallérjánál fogva. DÖNTÉS: Szabályos. Az A54 játékos nem blokkolja B62-t. amikor a B56 játékos megragadja Őt hátulról a mezének nyakrészénél. A “snapper” nem élvez semmilyen speciális védelmet. Közvetlenül a „snap” után a B71 játékos megkísérel átrontani a “snapper” és a szomszédos falember közötti lyukon. emiatt ebben az esetben nem történt „chop block”. (b) Szabálytalanság. vagy a B62 által kezdeményezett érintkezést nem lehet több blokk kombinációjának részeként tekinteni. II. „chop block”. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-15 I. Az A1 játékos elkap egy hosszú “snap”-et és kitámaszt. Az A-csapat rúgó-formációba helyezkedik.V. A “snapper”-el nem lehet érintkezni. Kontaktus a „snapper”-rel szemben . hogy a „scrimmage line” mögül elrúgja („punt”) a labdát. vagy passzol. mert nem rántja le azonnal a földre az A20 játékost. amint előremegy blokkolni egy „linebacker”-t. DÖNTÉS: (a) szabályos blokkok. hogy kontaktust alakítson ki A54-el.14. vagy a lehetséges rúgójátékosnak adják hátra. míg végül egy másik játékos le nem dönti Őt a földre. Közvetlenül a „snap” után a B55 „nose guard” megtámadja a “snapper”-t és hátralöki Őt. Az A-csapat nyilvánvalóan rúgó-formációba áll fel. Büntetés: 15 yard büntetés és “Automatic First down”. III. A B56 játékos néhány yardon keresztül húzza az ellenfelét (“vontatja magát”). vagy a B62 játékos nyújtja ki a kezét. „Horse collar tackle” . de az A20 játékos nem kerül a földre addig. aki lehajtja a fejét és a lábai között néz hátrafelé. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-1-14 I.15. addig az A68 jobb oldali „guard” szemből a térde alatt blokolja B62-t. DÖNTÉS: Szabályos. Az A10 játékos „shotgun” formációban helyezkedik 7. DÖNTÉS: A-csapat elejtette a labdát 180 . DÖNTÉS: Szabálytalanság. DÖNTÉS: Szabályos játék.

amíg a labdát el nem rúgták. mivel a szabály csak akkor érvényes. Miután a B1 játékos nekifutott a rúgójátékosnak. DÖNTÉS: Nem szabálytalan a B1 játékos részéről. Az A1 játékos egy gyors és váratlan rúgást hajt végre olyan hirtelen. (Szabály 9-1-12). PARAGRAFUS: Sportszerűtlen viselkedés („Unsportsmanlike conduct”) szabálytalanságok Sportszerűtlen viselkedés . Ezután elrúgja a labdát. hacsak a labdát ki nem viszi a szerelési zónán (“tackle box”-on) kívülre. 2. VII. hogy azután a B1 játékos már nem tudja elkerülni az ütközést. Addig nincs rúgójátékos státuszban senki. Az A-csapat nem rúgó formációba állt fel. DÖNTÉS: Büntetés: 5 yard büntetés a „previous spot”-ból. amikor megkapja a “long snap” -et. vagy Roughing the kicker”). SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-2-1 I. Ezután megáll és elrúgja (“punt”) a labdát. addig a szabályok szerint ugyanolyan védelmet élvez. („fumble”). miközben sikertelenül megkísérelte blokkolni a rúgást. amit eldobtak a feje fölött. III.a csapatuk számára fenntartott helyről beszalad a célterületre gratulálni a csapattársnak. A B2 játékos ezután érintkezik a rúgóval. vagy „Roughing” szabálytalanság történt. Amíg az A1 játékos a szerelési zónán belül tartózkodik. amikor kiviszi a labdát a szerelési zónán (“tackle box”) kívülre. majd ütközik vele a feléje vetődő B89 játékos. V. ha észszerűen nyílvánvaló. DÖNTÉS: Ez nem szabálytalanság (“Running into”. miután elrúgta a labdát. az A25 rúgó szimulálja a súlyosabb szabálytalanságot („roughing”). Az A1 rúgójátékos – aki „scrimmage”-rúgó formációban helyezkedik – oldalra mozog 2-3 lépést megszerezni a labdát egy rossz „snap” után. akkor a védőjátékosoknak el kell kerülniük Őt. miután megkísérelte blokkolni a rúgást – nekifut a rúgónak. Az A22 játékos elveszti a védelmét a “roughing”. Amikor nyilvánvalóvá válik. DÖNTÉS: Egymást semlegesítő szabálytalanságok. kivéve. vagy a tartójátékosnak („holder”). VI. hogy az egy olyan védtelen játékos ellen követték el. akkor „Roughing the kicker/holder” szabálytalanság miatt 15 yard büntetés és „First down”. vagy “running into” szabálytalanságok tekintetében. IV. Ha kérdéses.1. A büntetést a „try”181 . B1 játékos nem követett el szabálytalanságot. aki nyilvánvalóan nem vesz részt a játékban. hogy „Running into”. hogy el akarja rúgni a labdát a szokásos módon. B1 játékos nekifut az A1 játékosnak. DÖNTÉS: Szabályos játék. Büntetés: 15 yard. mint bármely más rúgószituációban.II. hogy egy rúgás fog következni. vagy hátrafut a labdáért. Az A22 játékos (“punter”) 15 yard mélyen tartózkodik a neutrális zóna mögött. majd ezután a B1 játékos – aki képtelen megállni. DÖNTÉS: Sportszerűtlen cselekedet. A B-csapat TD-t szerez egy kirúgás visszahordása után. aki elrúgta a labdát és volt ésszerű ideje az egyensúlyának visszaszerzésére. DÖNTÉS: Az A1 játékos nem veszti el automatikusan a védelmét egyik esetben sem. jobbra fut ferdén a “scrimmage line” felé és kifut a szerelési zónán (“tackle box”) kívülre. Az A1 játékos elrúgta a labdát. B89 játékos nem követett el szabálytalanságot. ha az ütközést úgy minősítik. majd néhány cserejátékos – akik nem szándékoznak a pályára lépni játékosként .

B77 talpra ugrik. „3. ami miatt a „referee” és a „line judge” zászlót dob. DÖNTÉS: „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanság. vagy a következő szabadrúgás során kell végrehajtani. Az A66 „guard” a futás előtt szabályosan blokkolja (földre löki) a B90 játékost a Bcsapat 30-yardos vonalánál. & 7” a B-csapat 30-yardos vonaláról. meg kell ismételni a kísérletet: „2. de a B77 játékos „sackeli” Őt és így 10 yardot vesztenek a kísérlet során. kísérlet. & 10” a félpályától. „3. megáll az A12 játékos felett és sértegeti Őt. ami a B-csapat 10-yardos vonalánál volt. DÖNTÉS: Egymást semlegesítő szabálytalanságok („offsetting fouls”). amikor a B-csapat 10yardos vonalánál megfordul és hátrafelé betáncol a célterületre. ami a B-csapat 30-yardos vonalánál volt. aki megkerüli a fal jobb oldalát és versenyfutásba kezd a gólvonal felé. A 15-yardos büntetést a szabálytalanság helyétől kell végrehajtani. („Unsportsmanlike conduct”) a B77 játékos ellen.II. „3. „First & 10” a félpályától. (9-2-1-a-Büntetés). („Unsportsmanlike conduct”). majd meg kell ismételni a 3. vagy a következő kirúgás során kell végrehajtani. ütögetni kezdi a mellkasát. Az A88 jogosult elkapó elkap egy passzt a 18-yardos vonalnál és a célterület felé fordul. Halott-labda szabálytalanságként kell végrehajtani a büntetést: a TD érvényes. a 15-yardos büntetést a „try”kísérlet. vagy a következő szabadrúgás során kell végrehajtani. & 7” a B-csapat 30-yardos vonaláról. amikor egy „holding”-ot reklamál a kísérlet során a „tight end” ellen. „1. & 15” a B-csapat 20-yardos vonaláról. & 15” a B-csapat 20-yardos vonaláról. IV. Az irányító kidobja oldalra a labdát az A44 „running back”-nek. Erre a „linesman” zászlót dob. kísérletet: „2. kísérletet: „3. miközben a B-csapat egyetlen játékosa sincs 10 yardnál közelebb hozzá. mutogat a közönségnek. DÖNTÉS: Élő-labda szabálytalanság. A játékvezetőknek fel kell jegyezniük a szabálytalankodó játékosok mezszámát egy lehetséges kizárás miatt. A B-csapat 10-yardos vonalánál elkezd „díszlépésben” futni és ezt folytatja is és így keresztezi az Acsapat gólvonalát. A 15-yardos büntetést a labda halottá válásának pontjából és „automatic first down”. hogy a vetődés kezdőpontja pontosan hol volt. V. Az A88 jogosult elkapó elkap egy passzt a 18-yardos vonalnál és a célterület felé fordul. („Unsportsmanlike conduct”). & 20” a B-csapat 25-yardos vonaláról. DÖNTÉS: Élőlabda szabálytalanság. & 10” a B-csapat 45-yardos vonaláról. amennyiben a vétkes játékos egy második “Unsportsmanlike conduct” szabálytalanságot is elkövet a mérkőzés során. A „Field judge” nem tudja pontosan meghatározni. & 5” a B-csapat 40-yardos vonaláról. III. 182 .Az A22 „back” elkap egy hátra-passzt az irányítótól. A játékot követő „line judge” zászlót dob. & 15” az A-csapat 45-yardos vonalánál. A „snap” pillanatában a B55 „nose guard” a neutrális zónában helyezkedik. Az A44 játékos TD-t ér el. Nagyon közel a gólvonalhoz elugrik előre a célterület felé. DÖNTÉS: Élő-labda szabálytalanság. („Unsportsmanlike conduct”) a B57 játékos ellen. VI. A 15-yardos büntetést az A-csapat választása alapján a „try”-kísérlet. Az A22 „back” megkapja a labdát és középen áttör a falon. „2. A 15-yardos büntetést a szabálytalanság helyétől kell végrehajtani. megkerüli a fal jobb oldalát és előrefordul a gólvonal felé. majd felgyorsít és szabadon fut. Az A12 játékos hátralép passzolni. VII. amikor az A22 játékos már a 10-yardos vonalnál van és fut tovább a célterület felé. „2. DÖNTÉS: Halott-labda szabálytalanság. mert a B57 „linebacker” obszcén kifejezéseket kiabál felé. majd meg kell ismételni a 3. majd megáll fölötte és sértegeti és obszcén kifejezéseket kiabál neki.

Miközben az egyik csapat szabályosan feláll egy „field goal”-kísérlethez. a 15-yardos büntetést a „try”-kísérlet. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. A rúgójátékos egy passzt dob a cipőt kérő csapattársának. 4. Annak a játékosnak. . aki a pályán belül tartózkodott a B-csapat 40-yardos vonalánál. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. mintha elhagyná a pályát. B33 „safety” elfog („interception”) egy passzt a B-csapat 10-yardos vonalánál és visszafut vele TD-re. A labdát ekkor elindítják és a rúgó pozícióban lévő játékosnak dobják hátra. az A2 játékos pedig úgy tesz. Sportszerűtlen taktika . mert nekifutott a B-csapat edzőjének. III. Az A-csapat felállt egy „scrimmage”-rúgó formációba és ott megállt 1 másodpercig. Hirtelen a „snap” előtt a kispadhoz közelebbi két falember lefut a pályáról és azok nincsenek a pályán a „snap” pillanatában. Az A1 játékos elhagyja a pályát egy kísérlet közben. mert azt nem egy játékos követte el: a TD érvényes. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard a „previous spot”-ból. A cipőt bedobják a pályára. IV. akik a kispadjuktól távolabbi két „távoli” falember mellé helyezkedik a „scrimmage line”-on. két támadó falember pedig a “snapper” mellett két oldalon helyezkedik a „scrimmage line”-on. Nem több. Ez a csere szimulálása az ellenfél megtévesztése céljából. Az A1 játékos a pályára lép rúgócipőben. Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. Az egyik „back” odamegy az A40 blokkolóhoz. ezt halottlabda szabálytalanságként kell értelmezni. DÖNTÉS: Habár a szabálytalanság akkor történt. amikor a labda még élő-labda volt. Az A2 játékos azonban az oldalvonal közelében helyezkedik egy gyors oldal-passz elkapásához. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a „previous spot”-ból. vagy a következő szabadrúgás során kell végrehajtani. kísérlet a B-csapat 12-yardos vonalánál. Ezután az A-csapat gyorsan elindítja a kísérletet. hogy menjen le a pályáról. legalább egy kísérletet a pályán kell lejátszania. Az A-csapat pályára küld két cserejátékost. Ez egy olyan 183 II. Miközben a csapattársai kijönnek a „huddle”-ból az A1 játékos elhagyja a pályát a rúgócipőben. aki kommunikált a csapattársaival. DÖNTÉS: A-csapat szabálytalansága. A játékot az oldalvonalon követő és figyelemmel kísérő „line judge” zászlót dobott.VIII. Az A12 cserejátékos a pályára lép. Így az A-csapatnak 9 játékosa lesz a „scrimmage line”-on és 4 játékos szabályosan a „backfield”-en. Az A-csapat 10 játékosa áll be a „huddle”-ba. akik közül öt falembernek a számozása 50 és 79 közé esik. a csapatterület felé mozgó játékos pedig elfordul a gólvonal felé.2. aki a „snap” után előrefordult. Az A40 játékos ezután elfordul a gólvonal felé és „receiver”-ként játszik tovább. hogy cipőt kérjen. Az A1 játékos kiméri a rúgás helyét a „scrimmage line”-tól. V. A „snap” pillanatában az A40 játékos szabályos ”motion”-ben van a saját oldalvonala felé. aki a formáció jobb oldalán áll és azt kiabálja Neki. mint 4 játékos szabályosan a „backfield”-en helyezkedik. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-2-2 I. miközben 11 csapattársa tartózkodik a „huddle”-ben. A labda játékra alkalmassá nyilvánítása után az A-csapat feláll a formációjába: 2-2 ember mindkét oldalon távol. Nem lehet szimulált cserével megtéveszteni az ellenfelet. Így a „snap” pillanatában hét ember tartózkodik a „scrimmage line”-on. a lehetséges labdatartó játékos („holder”) kimegy a csapata számára fenntartott terület felé. Ez a csere szimulálása az ellenfél megtévesztése céljából.

úgy hogy a kezei nem párhuzamosak a talajjal. „Safety”-t kell ítélni. Kéz és kar használata A támadó csapat kézhasználata . „Holding”. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-3-3 I. vagy nyitott) tenyere nem az ellenfél felé néz. DÖNTÉS: Szabályos blokk. VIII. DÖNTÉS: Szabálytalan kézhasználat („Illegal use of hands”) Büntetés: 10 yard büntetés. akinek keze ekkor a B2 játékos hátát érinti. IV. DÖNTÉS: „Illegal block in the back”. II. Az A2 játékos keze érintkezik a B2 védőjátékossal egy szabályosan blokk közben. hogy elkerülje Őt. A passzoló. DÖNTÉS: Szabályos kézhasználat. vagy mögött érintkezik az ellenfelével nyitott tenyérrel. Büntetés: 10 yard büntetés és „First down” a „previous spot”-ból. A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. a zóna előtt. „Safety”-t kell ítélni. Büntetés: 10 yard büntetés. 3. vagy a (csukott. A védő csapat kézhasználata . A büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. DÖNTÉS: Szabályos blokk. ha a szabálytalanság a neutrális zóna mögött történt. A futás közben az A12 játékos erőteljesen blokkolja B2 játékost egy durva lökéssel az ellenfél hátán. annak vállai alatt. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. PARAGRAFUS: Blokkolás. Büntetés: 10-yard. Az A2 játékos keze a B2 játékos hátán van akkor is. vagy csukott (ökölbe szorított) kézzel. Az A2 játékos keze érintkezik a B2 védőjátékossal egy szabályos blokk közben. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. annak vállai fölött. III.sportszerűtlen taktika. DÖNTÉS: Szabályos blokk. aki a neutrális zóna előtt tartózkodik. ha a szabálytalanság a neutrális zóna mögött történt. Az A2 játékos keze érinti a B2 védőjátékos hátát. (Szabály 2-3-4). az A2 játékos előrelép és hátulról meglöki a B2 játékost. Büntetés: 15 yard büntetés. B1 fogja („holding”) az A1 jogosult elkapó játékost. vagy a labdavivő egyik csapattársa csukott kézzel (ököllel) megüti az ellenfelét. VII. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-3-4 I. amikor B2 már az irányító felé tör. B2 lefordul.4. „Safety”-t kell ítélni. hogy megszabaduljon az A2 játékostól. amely a színlelt cserével szándékozik megtéveszteni az ellenfelet. DÖNTÉS: „Illegal block in the back”. Az A6 játékos fut előre a labdával. akinek keze ekkor a B2 játékos hátát érinti. hogy megszabaduljon az A2 játékostól. A neutrális zónát keresztező szabályos előre-passz eldobása előtt. A passzoló. Az A1 játékos a neutrális zónában. Az irányító.3. amikor az megpróbál lefordulni Róla. 184 . Miután ez a kontaktus megszűnt. vagy a labdavivő egyik csapattársa – miközben áttör a neutrális zónán – kézzel és karral érintkezik az ellenfelével. derék fölött. VI. ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött történt. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága. DÖNTÉS: „Personal foul”. V. amely nem az ellenfél felé néz. vagy 15 yard büntetés személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt – a büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. vagy a labdavivő egyik csapattársa a neutrális zóna mögött a talajjal párhuzamos karokkal érintkezik az ellenfelével. B2 lefordul.

A labda ezután visszakerül a játéktérre. Az A-csapat „field goal”-kísérletet hajt végre. A B50 játékos . A B-csapat egyik játékosa a célterületen magasra felugrik és a keresztléc fölött beleüt a repülő labdába. Az A-csapat „Field goal”-kísérletet hajt végre a B-csapat 30-yardos vonaláról. A labda élő marad és az A-csapat választhatja a kísérlet eredményét is. Büntetés: 10 yard büntetés a „previous spot”-ból. DÖNTÉS: Szabálytalanság: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül. amikor elhaladt mellette. 185 . ahol az A-csapat visszaszerzi („recover”) azt. Büntetés: a „previous spot”-tól meg kell felezni a távolságot.II. Az A-csapat eltöröltetheti a büntetést és kérheti a két pontot. DÖNTÉS: Szabálytalanság: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül. majd (a) elengedi. A B-csapat egyik játékosa a célterületen magasra felugrik és a keresztléc fölött beleüt a repülő labdába. nem ért el pontot és elfogadta a büntetést. Ha az Acsapat szerezte vissza („recover”) a labdát. VI. DÖNTÉS: Szabálytalanság: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül.1. ahol az A-csapat visszaszerzi („recover”). SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 9-4-1 I. [Szabály 10-2-3] Az A-csapat egy „try”-kísérlet során egy állított rúgással próbálkozik. Az A-csapat „Field goal”-kísérletet hajt végre a B-csapat 30-yardos vonaláról.húzza az A60 falembert a vállainál fogva. Az A-csapat által elejtett labdát („fumble”) még a levegőben (nem ért talajt a labda) előreüti a B1 játékos és ezután a labda elhagyja a pályát az A-csapat gólvonala mögött. DÖNTÉS: Szabályos játék.miközben megkísérli megközelíteni a rúgójátékost . A labda ezután a célterületen marad. III. (2) „Holding”. Az A-csapat egy „try”-kísérlet során egy állított rúgással próbálkozik. Az levegőben lévő elejtett labda („fumble”. DÖNTÉS: (1) Szabályos. vagy ha a fenti kísérlet a hosszabbításban történt. (b) továbbra is fogja az A60 játékost. IV. 4. Az A-csapat „Field goal”-kísérletet hajt végre a B-csapat 30-yardos vonaláról. ahol az B-csapat visszaszerzi („recover”) azt. II. A B-csapat egyik játékosa a célterületen magasra felugrik és a keresztléc fölött beleüt a repülő labdába. A B-csapat egyik játékosa a célterületen magasra felugrik és a keresztléc fölött beleüt a repülő labdába. A normál játékidőben a “postscrimmage kick enforcement” miatt a büntetés: „Safety”. DÖNTÉS: Szabálytalanság: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül. A célterületen a B23 játékos magasra felugrik és a keresztléc fölött elkapja a labdát. VII. DÖNTÉS: “Safety”. B-csapat szabálytalansága. A kísérlet eredménye: „Safety”. A labda ezután a célterületen marad. A labda ezután a célterületen marad. A kísérlet eredménye: „Touchdown”. A “Postscrimmage kick szabályok nem érvényesek egy „try”-kísérlet során. A B-csapat egyik játékosa a célterületen magasra felugrik és a keresztléc fölött beleüt a repülő labdába. akkor a büntetést a „previous spot”-ból kell végrehajtani. PARAGRAFUS: Labda ütése és rúgása Szabad labda elütése . V. Büntetés: 10 yard. amely még nem ért talajt) elütése nem ad új lendületet a labdának! (Szabály 8-7-2-b). A labda ezután elhagyja a pályát a célterületnél. DÖNTÉS: Szabálytalanság: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül.

VIII.

IX.

X.

XI.

Az A-csapat hátra-passzába a levegőben beleüt a B1 játékos és ezután a labda elhagyja a pályát az A-csapat gólvonala mögött. DÖNTÉS: „Safety”. Egy passzt bármely irányba el lehet ütni és a labda eredeti lendülete az A-csapat passzától származik (Szabály 8-5-1-a). Egy szabadrúgáshoz hozzáért („muff”) a levegőben a B-csapat egyik játékosa a saját célterületén belül. Miközben a labda még mindig szabad a célterületen belül, a B-csapat egyik játékosa elüti a labdát a célterületről. DÖNTÉS: A kísérlet eredménye “Touchback”. B-csapat szabálytalansága: a labda szabálytalan ütése a célterületen belül. Büntetés: 10 yard büntetés a „previous spot”-ból. (Megjegyzés: az NCAA szabálykönyvben hibásan 15 yard büntetés szerepel!) B1 játékos elfogja („interception”) az A-csapat szabályos előre-passzát a Bcsapat 20-yardos vonalánál. A visszafutás közben a B1 játékos elejti a labdát („fumble”) a B-csapat 38-yardos vonalánál. Ezután a B2 játékos szabálytalanul elüti a szabad labdát a 30-yardos vonalnál, majd a labda előrefelé elhagyja a pályát. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága. Büntetés: 10 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. B-csapat labdája, „First & 10” a B-csapat 20-yardos vonalánál. Kísérletvesztést nem lehet ítélni, mivel a B-csapat számára új támadássorozat lett megítélve a büntetés kiszabása után (Szabály 5-1-1-e-1). Az A-csapat egy szabadrúgáshoz („kickoff”) készülődik. A labda az állványon van és a „referee” játékra alkalmassá nyilvánítja azt. Amint a rúgójátékos megközelíti a labdát, az legurul az állványról, éppen amikor a rúgó megkezdi a rúgómozdulatot. A rúgó folytatja a mozdulatot és belerúg a labdába, amint az legurul az állványról, vagy már az állvány közelében gurul. DÖNTÉS: Nincs szabálytalanság szabálytalanság a Szabály 9-4-4 vagy a Szabály 9-2-1-a-2-a pontja értelmében. A. A játékvezetőknek meg kell állítaniuk a játékot és a csapatokat ismét fel kell állítaniuk a kirúgáshoz. Ha az időjárási körülmények megkívánják, akkor az A-csapat egyik játékosának tartania kell a labdát az állványon.

186

10. SZABÁLY
Büntetések végrehajtása
1. PARAGRAFUS: Végrehajtott büntetések
Egymást semlegesítő szabálytalanságok (“Offsetting fouls”) – 4. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-1-4
I. Az A-csapat kirúgása során a B-csapat szabálytalanságot követ el, mielőtt a labda érintés nélkül elhagyja a pályát a gólvonalak között. DÖNTÉS: Egymást semlegesítő szabálytalanságok („offsetting fouls”). Az A-csapat újrarúgja a szabadrúgást a “previous spot”-ból. A-csapat kirúgása a 30-yardos vonaláról. A B-csapat szabálytalanságot követ el, miután a labda érintés nélkül elhagyta a pályát a gólvonalak között. DÖNTÉS: A B-csapat választhatja a rúgás megismétlését az A-csapat 40yardos vonaláról. Ha a B-csapat megtartja a labdát, akkor a labdát a saját 25yardos vonalán helyezheti játékba (a 15-yardos büntetést a B-csapat 40-yardos vonalától mérik ki); vagy abból a pontból, ahová a labda került az A-csapat ellen kiszabott 5-yardos büntetés, majd a 15-yardos büntetés végrehajtása után. (Szabály 6-1-8 és Szabály 10-1-6). Az A-csapat “Illegal formation” szabálytalanságot követ el a “snap” pillanatában. Az A1 irányító előre-passzát a B1 játékos elfogja („interception”) és előrefut vele 5 yardot, majd ott ledöntik. A B-csapat egyik játékosa “Clipping“ szabálytalanságot követ el a B1 játékos visszafutása közben. DÖNTÉS: a Bcsapatnak van lehetősége választani: (1) elfogadja az egymást semlegesítő büntetéseket és a kísérlet újrajátszását választja; vagy (2) eltöröltetheti az egymást semlegesítő szabálytalanságokat (“Ofsetting foul”-t) és megtartja a labdát az általa elkövetett szabálytalanság miatt kiszabott büntetés végrehajtása után. A második esetben az A-csapat elfogadhatja a büntetést a B-csapat „clipping” szabálytalansága miatt. Az A1 irányító eldob egy szabálytalan előre-passzt, a B-csapat egyik játékosa pedig “Offside”-on volt a “snap” pillanatában. A passzt a B23 játékos elfogja (“Interception”), akinek visszafutása közben a B10 játékos “Clipping” szabálytalanságot követ el. A B23 játékost a pálya területén döntik le. DÖNTÉS: Nincs választási lehetőség. Egymást semlegesítő szabálytalanságok (“Offsetting fouls”) és a kísérletet megismétlik. A B-csapat nem kérheti az egymást kioltó szabálytalanságok törlését, mivel a szabálytalanságuk a labdabirtoklás cseréje előtt történt. Az A1 irányító előre-passzát a B1 játékos elfogja („interception”), előrefut vele, majd elejti a labdát („fumble”). B2 játékos felkapja az elejtett labdát és még 5 yardot előrefut vele. Az A-csapat szabálytalanságot követ el a kísérlet közben, vagy a kísérlet után, a B-csapat pedig a B2 játékos futása, vagy a “fumble” közben követ el szabálytalanságot. DÖNTÉS: Ha az A-csapat által elkövetett szabálytalanság élő-labda szabálytalanság volt, akkor a B-csapat választhat: (1) elfogadja az egymást semlegesítő büntetéseket és a kísérlet újrajátszását választja, vagy (2) a B-csapat megtartja a labdát és végrehajtják az általa 187

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

elkövetett szabálytalanság miatt kiszabott büntetést. Ha az A-csapat által elkövetett szabálytalanság halott-labda szabálytalanság volt, akkor a Bcsapatnál marad a labda és mindkét szabálytalanság miatt megítélt büntetést végre kell hajtani. Az A-csapat szabályos előre-passzát elfogja („interception”) a B45 játékos, aki visszafut vele néhány yardot. A visszafutás közben a B23 játékos “Clipping” szabálytalanságot követ el. Az A78 játékos a sisakrácsánál fogva rántja földre a visszafutó B45 játékost. DÖNTÉS: Mivel a B-csapat a labdabirtoklás cseréje után követett el szabálytalanságot, ezért a B-csapat megtarthatja a labdát a “Clipping” miatt kiszabott büntetés végrehajtása után. Az A-csapat „punt”-rúgást hajt végre és szabálytalan érintést („touching violation”) követ el. A B1 játékos “clipping”-et hajt végre a B2 játékos visszahordása közben. A visszafutás során B2 játékos elejti a labdát („fumble”). Az A1 játékos visszaszerzi („recover”) a labdát, majd annak halottá válása után az A2 játékos követ el szabálytalanságot. DÖNTÉS: Az A-csapat választhat, mivel az A-csapat birtokában volt utoljára a labda és az A-csapat nem követett el szabálytalanságot a labdabirtoklás cseréje előtt. Ha az A-csapat eltörölteti a B-csapat által elkövetett szabálytalanság miatt kiszabott büntetést, akkor a labda a B-csapat labdája a szabálytalan érintés („violation”) pontjában és emellett elfogadhatja az A-csapat halott-labda szabálytalansága miatt kiszabott büntetést. Ha az A-csapat elfogadja a B-csapat büntetését, akkor a labda a Bcsapathoz fog tartozni, miután az élő-labda szabálytalanság miatt kiszabott büntetés végrehajtása után kimérik a halott-labda szabálytalanság miatt megítélt büntetést is. Az A1 játékos elkapja a „snap”-et a saját célterületén. A B-csapat „Offside” szabálytalanságot követett el, az A1 játékos pedig rálép az alapvonalra a „snap” előtt, így a pályán kívül van és ott kapja meg a labdát. DÖNTÉS: Az A-csapat szabálytalansága (pályán kívül volt a játékos a „snap” pillanatában és játékba avatkozott) semlegesíti a B-csapat szabálytalanságát („offside”), ezért a kísérletet meg kell ismételni. [Megjegyzés: Ha a B-csapat nem követett volna el a szabálytalanságot („offside”), akkor a B-csapat választhatná az A-csapat szabálytalanságáért megítélt büntetést, vagy „Safety”-t! (Szabály 8-5-1-a)].

Halott-labda szabálytalanságok - 5. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-1-5
I. „4. kísérlet & 8”. Az A-csapat megtesz négy yardot, majd a labdát halottá nyilvánítják. Ezután a B1 játékos rávetődik a ledöntött játékosokra. DÖNTÉS: Bcsapat személyi hiba („personal foul”) szabálytalansága. Büntetés: 15 yard büntetés a „succeeding spot”-ból. „First & 10” a B-csapat javára (Szabály 5-1-1c). Az óra “snap”-kor indul újra. Egy személyi hiba („personal foul”), vagy egy kizárással járó személyi hiba szabálytalanság történt a „snap” utáni események során, de a „snap” előtt a labdát még nem nyilvánították játékra alkalmasnak. DÖNTÉS: Minden erőfeszítést meg kell tenni az idő előtti „snap” és az ebből fakadó cselekmények megakadályozására; de, ha mégis történik ilyenkor szabálytalanság, akkor azt úgy kell elbírálni, mintha a kísérletek között történt volna. Ha mindkét szabálytalanságot az A-csapat követte el, akkor mindkét szabálytalanságért járó büntetést végre kell hajtani. Ha a B-csapat követte el a második szabálytalanságot, akkor mindkét csapat ellen végre kell hajtani a büntetést,

II.

188

III.

amely az A-csapat számára valószínűleg összesen 10 yard “előrehaladást” fog jelenteni. A B-csapat szabálytalansága automatikus „first down”-t eredményez. „2. & Goal” a 3-yardos vonalon. Az A14 labdavivőt ledöntik az 1-yardos vonalon, majd a B67 játékos rávetődik a földön fekvőkre. Ezután az A14 játékos törleszt és megüti a B67 játékost. DÖNTÉS: A büntetéseket eltörlik, mivel egyiket sem hajtották még végre. Az A14 játékost ki kell zárni verekedésért. „3. kísérlet & Goal” következik! (Szabály 10-1-1).

Élő-labda — Halott-labda szabálytalanságok - 6. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-1-6
I. Az A-csapat „punt”-ol és eközben „illegal motion” szabálytalanságot követ el a „snap” pillanatában. A megérintetlen labda a gólvonalak között elhagyja a pályát, majd ezután a B-csapat egy személyi hiba („personal foul”) szabálytalanságot követ el. DÖNTÉS: Lehetséges opciók: (1) ha a B-csapat a kísérlet megismétlését választja, akkor az A-csapatot 5 yarddal büntetik, majd ezután végrehajtják a 15-yardos büntetést a B-csapat ellen, amely büntetés „automatic first down”-t is eredményez; (2) a B-csapat eltöröltetheti az „illegal motion” miatti büntetést és megtarthatja a labdát: ekkor „first & 10” a 15-yardos büntetés végrehajtása után, amelyet a pályelhagyás pontjából hajtanak végre; (3) a B-csapat elfogadhatja az 5-yardos büntetést a pályelhagyás pontjából végrehajtva (Szabály 6-3-13), majd a 15-yardos büntetést hajtják végre a Bcsapat ellen (Szabály 7-1-3-b). Mindegyik esetben a mérkőzés órája „snap”-re indul (Szabály 3-3-2-d-8). A B17 elfogott („interception”) egy passzt, majd a visszahordás során az Acsapat 11-yardos vonalánál (Megjegyzés: az eredeti NCAA szabálykönyvben hibásan B-csapat 11-yardos vonala szerepel!!!) sértegeti az Őt üldöző A55 játékost, mielőtt TD-t érne el. Miután a B17 játékos a célterületre ért, az A55 játékos ledöntötte Őt 5 yardnyira a célterületen belül. DÖNTÉS: „Unsportsmanlike conduct” a B17 és az A55 játékosok által. Mindkét büntetést végre kell hajtani. B17 játékos élő-labda szabálytalansága miatti büntetést az Acsapat 11-yardos vonalától kell végrehajtani, majd az A55 játékos halott-labda szabálytalansága miatti büntetést a „succeeding spot”-ból lesz végrehajtva. Az eredmény: „First &10” az A-csapat 13-yardos vonaláról. A B1 játékos szabálytalanságot követ el a kísérlet során, mielőtt a B2 játékos elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt. A labda halottá válása után az A1 játékos rávetődik a földön fekvő játékosokra. DÖNTÉS: Az A-csapat visszakapja a labdát a B-csapat büntetésének végrehajtása után. Majd ezután az A-csapatot megbüntetik a halott-labda szabálytalanság miatt (Szabály 5-23). A B-csapat „Offside” szabálytalanságot követ el a „snap”-kor a 3-yardos vonalnál (nem „try”-kísérlet során), majd az A-csapat szabályos előre-passzt dob a B-csapat célterületére. A B-csapat egyik játékosa elfogja a passzt (“interception”), majd 101 yardot fut az A-csapat célterületére, majd ezután az A-csapat egyik játékosa “clipping”-et követ el. DÖNTÉS: Meg kell ismételni a kísérletet: az A-csapat a B-csapat „16 és fél˝ -yardos vonaláról támadhat. Nem történt szabálytalanság, amikor a B-csapat elfogja („interception”) az Acsapat szabályos előre-passzát. A visszafutás során a B-csapat egyik játékosa “clipping”-et csinál. Miután a labda halottá vált, az A-csapat egyik játékosa rávetődik a földön fekvőkre. DÖNTÉS: A B-csapat megtarthatja a labdabirtoklást. A B-csapat szabálytalansága („clipping”) miatt megítélt 189

II.

III.

IV.

V.

A B-csapat egyik játékosa személyi hiba („personal foul”) szabálytalanságot követ el az A-csapat célterületén. (Ez az A-csapat 30-yardos vonala) B-csapat labdája. V. 190 . A rúgást az A-csapat 30-yardos vonaláig hordják vissza. ahol az A33 játékos elrúgja.2. (2) vagy elfogadhatja az 5-. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard a „basic spot”ból. Az A-csapat „punt”-rúgást hajt végre a saját célterületéről. Egy kirúgás a pályán kívülre kerül. vagy az a pont. “First & 10. A labdát az A-csapat valamelyik játékosa szabálytalanul megérintette (“Illegal touching”) a pályaelhagyás előtt. Az A-csapat „punt”-rúgást hajt végre a saját célterületéről. B-csapat labdája. vagy 15-yardos büntetés végrehajtása után a labda pálya-elhagyásának pontjából kimérve. A büntetés végrehajtásának pontja vagy a “previous spot” (az A-csapat megtartja a labdabirtoklás jogát). vagy hátra-passz szabad az Acsapat célterületén. majd ezután az A-csapat büntetését kell kimérni a halott-labda szabálytalanság miatt. vagy elüti azt. vagy (4) a következő játékot 30 yardnyira az A-csapat kötelező vonala előtt indíthatja. miután a B-csapat elejtette a labdát („fumble”) és a labda még szabad. 10-. Az A-csapat „punt”-rúgást hajt végre a saját célterületéről. Az A2 játékos a saját célterületén “clipping”-et hajt végre. Az Acsapat egyik játékosa személyi hiba („personal foul”) szabálytalanságot. miközben II. DÖNTÉS: Büntetés: „Safety” (Szabály 8-5-1-b). DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard. Egy A-csapat által elejtett labda („fumble”). IV. A büntetést nem kell kimérni. vagy 15-yardos büntetést a „previous spot”-ból és újrarúgást választ. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard a „basic spot”-ból.büntetést végre kell hajtani. ahol ledöntik. 10-. amely a futás végpontja. amely a labda elejtésének („fumble”) a pontja. amikor az A-csapat „scrimmage”-rúgása megérinti a B-csapat egyik játékosát a játéktéren és a szabad labda még mindig rúgás státuszban van. Az A23 játékos “clipping”-et hajt végre a B35 játékos ellen az A-csapat célterületén. vagy „holding”-ot követ el a rúgás alatt. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-2-2 I. DÖNTÉS: Büntetés: „Safety” (Szabály 9-1-2 Büntetés pontja alapján). ahol a halott labda a B-csapathoz tartozik. Az A-csapat egyik játékosa “clipping”-et hajt végre a B-csapat célterületén. A labda érintés nélkül elhagyja a pályát az A-csapat 40-yardos vonalánál. DÖNTÉS: A B-csapat a következők közül választhat: (1) A B-csapat elindíthatja a labdát a szabálytalan érintés pontjában. 2. miután a büntetést végrehajtották a labda pályaelhagyásának helyéről. mielőtt a labdát elrúgták volna. kivéve ha az egyik végrehajtási pont a 30-yardos vonalon belül van és a büntetést ezen gólvonal irányába kell végrehajtani. vagy a B-csapat hozhatja játékba a labdát az A-csapat 25-yardos vonaláról. “First & 10. A rúgást az A-csapat 30-yardos vonaláig hordják vissza. VII. Az A-csapat a saját 1-yardos vonaláról indítja a labdát és az A1 labdavivő az 5yardos vonalig jut előre. hogy a B-csapat valamelyik játékosa megérintette volna a labdát. VI. anélkül. PARAGRAFUS: Büntetés-végrehajtási eljárás A végrehajtási pont meghatározása . (3) vagy a labdát elindíthatja az 5-. III. Az A23 játékos “clipping”-et hajt végre a B35 játékos ellen az A-csapat célterületén a B-csapat visszafutása közben.

A labdát az A26 játékos szerzi vissza a 2-yardos 191 . XV. a labda játékban van. „First & 10” az A-csapat 40-yardos vonaláról. A futás közben a B1 játékos “clipping”-et hajt végre az A-csapat 45-yardos vonalánál. miután a megítélt büntetést végrehajtották (Szabály 2-27-5. (b) a B-csapat 14-yardos vonalánál. B1 játékos fogja („holding”) az A2 játékost a neutrális zóna mögött. (Szabály 5-2-3) „First & 10” az A-csapat 30-yardos vonaláról. vagy a „fumble” közben a B2 játékos személyi hiba (“Personal foul”) szabálytalanságot követ el a félpályánál. XI. XIII. DÖNTÉS: B-csapat szabálytalansága („Illegal block in the back”). DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a „basic spot”-ból. „First & 10”. Szabály 5-2-4 és Szabály 9-1-2). miközben az A19 játékos “clipping”-et hajt végre a célterületen. „First & 10” a Bcsapat 15-yardos vonalától. A labdabirtoklás joga az Acsapatnál marad. “First down”. (c) a célterületen. miután a labda keresztezte a neutrális zónát és mielőtt a rúgást megérintette volna a B-csapat valamelyik játékosa. ahol ledöntik. Egy „scrimmage”-rúgás visszahordása során a B40 játékos az A80 játékost hátulról blokkolja annak dereka fölött a B-csapat 25-yardos vonalánál. A-csapat labdája. B-csapat labdája. DÖNTÉS: B-csapat labdája. „First & 10” a B-csapat 25-yardos vonaláról. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés. XII. Az A1 játékos futása. (b) „First & 10” a 7-yardos vonalról. A Bcsapat labdavivőjét a labda birtokában a B-csapat 40-yardos vonalánál döntik le. DÖNTÉS: A B-csapatot a „basic spot”-ból kell büntetni. A-csapat labdája. A futás során a B2 játékos “clipping”-et csinál az A1 játékos ellen (a) a B-csapat 25-yardos vonalánál. még mielőtt elhagyta volna a célterületet. A passzoló játékos ellen szabálytalanságot követtek el a B-csapat visszafutása közben. Az A1 játékos futása közben a B2 játékos személyi hiba (“Personal foul”) szabálytalanságot követ el a félpályánál. A szabálytalanság után a B17 játékos elejti a labdát („fumble”). vagy a neutrális zóna előtt 3 yardon belül. Az A1 játékos futása közben a B25 játékos szabálytalanságot követ el a neutrális zóna előtt 10 yarddal. Szabály 8-6-1és Szabály 10-2-2-d-2-a) B17 játékos elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt (nem „try”-kísérlet során) mélyen a saját célterületén és megkísérel előrehaladni a célterületről. Az A1 játékos a 30 yard megtétele után elejti a labdát („fumble”). XIV. (Ez az 5-yardos vonal). ami az érintett futás végpontja (a B-csapat 40-yardos vonala). (a) „First & 10” a 10-yardos vonalról. Az A1 játékos a B-csapat 40yardos vonaláig halad előre. (Szabály 8-5-1-b. Az A1 játékos „punt”-rúgást hajt végre a saját 40-yardos vonaláról a neutrális zóna mögül. ahol ledöntik. 14-yardos vonalánál) DÖNTÉS: A „basic spot” a B-csapat 20-yardos vonalánál van.VIII. A labdát a B1 játékos szerezte vissza (“recovery”). Az A1 játékos a B-csapat 40yardos vonaláig halad előre. amely a labda elejtésének („fumble”) a helye. (Megjegyzés: az eredeti NCAA szabálykönyvben hibásan szerepelnek a példák az A-csapat 25 ill. Az A-csapat megtartja a labdabirtoklás jogát. IX. majd befutott vele az A-csapat célterületére. DÖNTÉS: Büntetés: 10 yard a „previous spot”-ból. (c) Safety. A B-csapat egyik játékosa elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt. B1 játékos elfog („interception”) egy szabályos előre-passzt (nem „try”-kísérlet során) mélyen a saját célterületén és nem képes kijutni a célterületről. Büntetés: 10 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. DÖNTÉS: Büntetés: 15 yard büntetés a “basic spot”-ból. ahol elejti a labdát (“fumble”). B48 játékos visszaszerzi a labdát (“recover”) és befut vele az A-csapat célterületére. X.

Az A-csapat megtartja a labdabirtoklás jogát. vagy “holding” szabálytalanságot követett el. DÖNTÉS: a B-csapat kapitánya választhat: (1) megismételjék a rúgást a 15-yardos vonalról. mielőtt a B-csapat “clipping”. “First & 10”. (Szabály 10-2-2-d-2-c). A A-csapat “punt”-ját blokkolják a neutrális zóna mögött. A labda elhagyja a pályát anélkül. ha egy “scrimmage”-rúgás keresztezte a neutrális zónát. A labda szabad a szabálytalanság elkövetésekor. vagy abból a pontból. DÖNTÉS: B-csapat labdája. miután a labdát valaki megérintette a neutrális zóna előtt. III. (Szabály 6-3-13). IV. A szabálytalanság több. A labda visszapattan a neutrális zóna mögé. B-csapat labdája. A rúgás alatt a B-csapat egyik játékosa szabálytalankodott a B-csapat 15-yardos vonalnál. Egy „safety” után az A-csapat „punt”-ol a saját 20-yardos vonaláról. Az A-csapat “punt”-ját blokkolják. DÖNTÉS: Az A-csapat elutasíthatja a büntetést és megtarthatja a pontokat.XVI. vagy “holding” szabálytalanságot követ el több. és a B-csapat egyik játékosa szabálytalankodik a rúgás alatt a 20yardos vonalnál. (Szabály 2-25-11). amely egyben a „basic spot” is lesz. mint három yarddal a neutrális zóna előtt történt és a B-csapat fogja játékba hozni a labdát a következő kísérlet során. Az A-csapat érintetlen és sikertelen mezőnygól kísérlete a B-csapat 30-yardos vonalától lett elindítva. (Szabály 2-25-11 és Szabály 8-4-2-b). “First down & 10” a 15-yardos vonaltól. hogy a B-csapat megérintette volna azt. (Szabály 10-2-3). mielőtt a B-csapat egyik játékosa “clipping”. amikor a kísérletnek vége van.. ahol a halott-labda a B-csapathoz tartozik. DÖNTÉS: Amennyiben a szabálytalanság (“holding” vagy “clipping”) több. mint három yarddal a neutrális zóna előtt történt és a B-csapat birtokolja a labdát. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-2-3 I. vagy (3) az 5-yardos büntetést labda pályaelhagyásának helyétől kell végrehajtani. miután a büntetést kimérték a “previous spot”-ból. A kísérlet alatt a labda sosem keresztezte a neutrális zónát. vagy a neutrális zóna előtt kevesebb. vagy töröltetheti a pontszerzést és kérheti a B-csapat megbüntetését a “previous spot”-ból. Valamelyik csapat szabálytalankodik egy „scrimmage-rúgás” alatt. „Post Scrimmage Kick enforcement” – 3. V. majd a B-csapat innen indítja a következő kísérletet. Az A-csapat sikeres mezőnygól kísérlete a B-csapat 30-yardos vonaláról lett elindítva. Az Acsapat által elkövetett szabálytalanságok miatt megítélt büntetéseket a „previous spot”-ból kell végrehajtani. vonalon. . és a labda a B-csapat birtokában marad. mint három yarddal a neutrális zóna előtt. B-csapat labdája lesz. akkor a büntetést a “Postscrimmage kick”szabályok szerint kell végrehajtani. 192 II. az keresztezi a neutrális zónát és a B-csapat nem érintette meg a neutrális zóna előtt a labdát. Amennyiben a szabálytalanság a neutrális zóna mögött. mint három yarddal történik. DÖNTÉS: A B-csapat által elkövetett szabálytalanságok miatt megítélt büntetéseket a „Három-és-egy”-alapelvnek megfelelően a „post scrimmage kick spot”-ból kell kimérni. ami a szabálytalanság pontja. „First & 10”. DÖNTÉS: Szabály 10-2-3 pontja csak akkor alkalmazható. A “post scrimmage kick spot” a 30-yardos vonal és a büntetés kimérésének pontja a 15-yardos vonal. Nincs lehetőség a kísérlet megismétlésére. akkor az A-csapat visszakapja a labdát és a büntetést a “previous spot”-ból kell végrehajtani. DÖNTÉS: A 15-yardos büntetést a gólvonaltól kell kimérni. vagy (2) a labdát az 50-yardos vonalról indítják.

B-csapat választhat. de még mielőtt a labdát játékra alkalmassá nyilvánították volna a “try”-kísérlethez. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. vagy után elkövetett szabálytalanságok . majd a Bcsapat követ el szabálytalanságot a sikeres „try”-kísérlet során. A B-csapat játékosát verekedésért ki kell zárni.TD. Az A-csapat a pontszerzés után követ el szabálytalanságot.5. SZAKASZ: Jóváhagyott döntés 10-2-5 Szabálytalanságok az A-csapat TD-ja. II. A sikeres „try”-kísérlet során a B-csapat egyik játékosa „offside”-on van. Ezután az A-csapat választhat. vagy „Field goal”-kísérlete során: I. vagy a következő kirúgás során büntessék. Az A-csapat választhat. vagy a következő kirúgás során büntessék. az A-csapat egyik játékosa is szabálytalanságot követ el. A Bcsapat által elkövetett személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatt megítélt büntetést a következő rúgás alkalmával. VI. Szabálytalanságok az A-csapat TD-ja után: VII. A B-csapat választhat. vagy a célterületen. vagy a következő kirúgás során büntessék. V. DÖNTÉS: A TD érvényes. Az A-csapat választhat. III. vagy a következő kirúgás során büntessék meg. („Roughing the passer”) DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. hogy az A-csapatot a „try”-kísérlet. mely során a B-csapat egyik játékosa szabálytalanságot követ el az irányító ellen. vagy a következő kirúgás során büntessék (Szabály 10-2-5-a-1). A sikeres „try”-kísérlet után az A-csapat választhatja. hogy a B-csapatot a „try”-kísérlet. vagy a következő kirúgás során büntessék meg. Az élőlabda/halott-labda szabálytalanságokért kiszabott yard-büntetések semlegesíthetik egymást (Szabály 10-2-5). vagy a következő kirúgás során büntessék. vagy “Try”-kísérlet alatt. Az A-csapat TD-futása során a B-csapat személyi hiba (“personal foul”) szabálytalanságot követ el. Az A-csapat választhat. Majd a pontszerzés után. hogy megismétli a „try”-kísérletet az „offside” miatt megítélt büntetés végrehajtása után (Szabály 10-2-5 és Szabály 8-3-5). hogy a Bcsapatot a „try”-kísérlet. Az A-csapat TD-futása során. „Field goal”. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. hogy az A-csapatot a „try”kísérlet. hogy az Acsapatot a „try”-kísérlet. Az A-csapat TD-futása során a B-csapat “holding” szabálytalanságot követ el. hogy a B-csapatot a „try”-kísérlet. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. hogy a B-csapatot megbüntessék a „try”-kísérlet megismétlése során. Az A-csapat szabálytalanságot követ el egy TD megszerzése után. DÖNTÉS: Az A-csapat választhat: törli a kísérlet eredményét és elfogadja a büntetés végrehajtását a „previous spot”-ból (megismétlik a kísérletet). Az A-csapat egy sikeres passzal TD-t ér el a kísérletből. DÖNTÉS: Az A-csapat választhat: a Bcsapatot a „try”-kísérlet. A B-csapat “holding”-ja miatti büntetést a szabályok értelmében törölni kell. (Szabály 10-2-5-a-2 és Szabály 10-2-5-c). IV. Ezután a B-csapat is választhat. vagy elfogadja a pontszerzést és töröltetik a megítélt büntetést. vagy a kísérlet után a B-csapat egyik játékosa megüti az ellenfelét. vagy hosszabbítás esetén a 193 . Az A-csapat sikeres „field goal”-kísérlete során a B-csapat egyik játékosa „offside” szabálytalanságot követ el. Az A-csapat TD-futása során a B-csapat egyik játékosa “clipping”-et csinál a pálya területén.

vagy azokat a szabálytalanságokat. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell kimérni. DÖNTÉS: A kísérletet megismétlik a büntetés végrehajtása után. majd a Bcsapat követ el szabálytalanságot a sikeres „try”-kísérlet után. A labda halottá válása után a B-csapat egyik játékosa szabálytalanságot követ el. ha a „try”-kísérlet a mérkőzés utolsó kísérlete volt. DÖNTÉS: A szabálytalanságokat el kell törölni. Ha az A-csapat eltörölteti a büntetést az “offside” miatt és megtartja a pontszerzést. akkor mindkét szabálytalanság miatt megítélt büntetés a “snap” előtt kell végrehajtani (Szabály 10-1-6). hogy az A-csapatot a „try”-kísérlet. mielőtt egy szabálytalanság miatt megítélt büntetést végrehajtották. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. A 3-yardos vonalról végrehajtott sikertelen rúgó „try” -kísérlet során az A-csapat egyik játékosa szabálytalan mozgást („illegal motion”) hajtott végre. DÖNTÉS: A B-csapat ellen a büntetést végre kell hajtani és a „try”-kísérletet meg kell ismételni.) X. DÖNTÉS: A büntetéseket a szabálytalanságok elkövetésének sorrendjében kell 194 . vagy a büntetést a szabályok értelmében törölni kell (és elfogadják a pontszerzést). melyeket halott-labda szabálytalanságként büntettek. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell kimérni. B-csapat választhat. DÖNTÉS: A büntetést a soron következő kirúgás alkalmával kell végrehajtani. A 3-yardos vonalról végrehajtott sikeres rúgó „try”-kísérlet során a B-csapat egyik játékosa „offside”-on volt. Mindkét csapat szabálytalan. A Bcsapat szabálytalansága miatt megítélt büntetést a következő kirúgás alkalmával. A „try”-kísérlet kivétel a „post scrimmage kick” büntetés végrehajtása alól. kivéve. akkor a B-csapat halott-labda szabálytalansága miatt megítélt büntetést a következő kirúgás alkalmával. (Szabály 8-3-3-b-1). (Szabály 10-2-3. A labda halottá válása után a B-csapat egyik játékosa személyi hiba („personal foul”) szabálytalanságot követ el. A B-csapat által a „try”-kísérlet után elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetést a következő kirúgás alkalmával. ezután: 1. DÖNTÉS: A B-csapat nyilvánvalóan elutasítja az A-csapat megbüntetését. A B-csapat szabálytalanságot követ el egy sikertelen „try”-kísérlet közben. vagy a következő kirúgás során büntessék. XI. amelyeket kísérletvesztéssel kell büntetni): IX. XII. A szabálytalanságokért kiszabott yardbüntetések semlegesíthetik egymást. Szabálytalanság egy „try”-kísérlet alatt. A személyi hiba („personal foul”) szabálytalanság miatti büntetést a következő rúgás alkalmával vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból kell végrehajtani. Az egyik csapat szabálytalanságot követ el. A B-csapat szabálytalanságot követ el egy sikeres „try”-kísérlet közben.VIII. XV. XIV. Egy sikeres „try”-kísérlet után a B-csapat által elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetést elfogadták és a büntetést a következő rúgás alkalmával fogják végrehajtani. de még a következő kirúgás előtt: XIII. mely során a labdabirtoklás joga nem cserélődött fel (ez nem tartalmazza azokat az élő-labda szabálytalanságokat. DÖNTÉS: Ha az A-csapat a „try”-kísérlet megismétlését választja. DÖNTÉS: A pontszerzés érvényes. „succeeding spot”-ból kell kimérni. az A-csapat szabálytalanságot követ el a „try”-kísérlet után. Az A-csapat szabálytalanságot követ el egy TD megszerzése után. Szabálytalanságok egy „try”-kísérlet után.

2. A B-csapat által eredetileg elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetést a kirúgás során kell végrehajtani. mindkét csapat szabálytalanságot követ el. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból. DÖNTÉS: Ezeket a szabálytalanságokat el kell törölni. 3. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból. DÖNTÉS: A büntetéseket a szabálytalanságok elkövetésének sorrendjében kell végrehajtani a kirúgás során.végrehajtani a kirúgás során. vagy hosszabbítás esetén a „succeeding spot”-ból. a B-csapat szabálytalanságot követ el a „try”-kísérlet után. mielőtt egy szabálytalanság miatt megítélt büntetést végrehajtották. 195 .

Hivatalos játékvezetői karjelzések 196 .

Tárgymutató: Megnevezés: Adminisztratív szabályok Előrehaladás (definíció) Hírdetés. reklám Elfogadott szabályozás "Back" Hátrafelé (definíció) Hátra-passz (definíció) Hátra-passz elkapva a levegőben Hátra-passz a pályán kívül Hátra-passz visszaszerzése (recover) a pályán Labda cseréje Labda megjelölése Labda visszaadása a játékvezetőnek Labda előírásai Labdavivő "Basic spot" Labda ütése ("Batting") hátra-passz esetén Labda ütése ("Batting") birtokolt labda esetén Labda ütése ("Batting") (definíció) Labda ütése ("Batting") szabad labda esetén Mögött (definíció) Labdaőrzés (definíció) Előtt (definíció) Vérző játékos Blokkolás Blokkolás Blokkolás csípő alatt Blokkolás csípő alatt (definíció) "Scrimmage"-rúgás blokkolása Blokkolás háton (block in the back) (definíció) Blokkolás háton (block in the back) (tilos) Csapatkapitányok Elkapás Elkapható előre-passz Időkérés hossza Időkérést kell ítélni Edzők értesítése 1-1/2-perces limit 30 másodperc 30 másodperces figyelmeztetés "Chop"-blokk (definíció) "Chop"-blokk tiltása “Clipping” (definíció) “Clipping” tiltása Mérkőzés órája Óra indítása Óra megállítása Edző igazolása Edzői terület Labda színe Kesztyűk színe Szabály: Paragrafus: 2 1 2 2 2 2 7 7 7 1 1 9 1 2 2 9 9 2 9 2 2 2 3 2 9 9 2 2 2 9 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 9 2 9 3 3 3 1 1 1 1 9 2 1 27 9 9 2 2 2 3 3 2 3 27 25 4 4 11 4 9 4 9 3 3 3 1 3 11 3 3 1 4 19 3 3 3 3 3 3 1 5 1 2 3 3 4 2 3 4 197 .

Eltérő színű felszerelések Sikeres passz Labda elrejtése Viselkedés (játékosok) Vezetőedzői megbeszélés Támadássorozat Sötétedés Halott labda (definíció) Halott labda élővé válik Labda halottá nyilvánítása Halott labda pontja Büntetések eltörlése Védő csapat (definíció) Védtelen játékos. tiltások Mezőnygól ("Field goal") (definíció) Mezőnygól utáni játék Mezőnygól sikeres/sikertelen Mezőnygól értéke Játéktér 1 7 9 9 3 5 3 2 4 4 2 10 2 9 7 3 2 3 3 2 3 2 7 9 5 2 2 5 2 7 6 7 7 6 2 2 2 2 1 1 9 1 6 2 2 7 7 1 2 1 2 8 8 8 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1 25 1 27 1 1 4 4 4 5 4 27 1 1 1 6 6 2 16 2 1 2 3 3 18 11 31 25 4 4 1 4 5 8 7 1 1 2 31 4 16 4 4 1 31 198 . célzott támadás Védő csapat előírásai Időhúzás Meghatározások Félidő késleltetése Játék késleltetése („delay of game”) Halott labda szándékos mozgatása (definíció) Halott labda szándékos mozgatásának tiltása Játékos kizárása Ellenfél megzavarása Kizárást eredményező szabálytalanságok Távolság elérése Kísérlet (definíció) Kísérlet kezdete-vége Szabálytalanság utáni kísérlet Pattintott rúgás ("Drop kick") Jogosultság elkapásra hátra-passz esetén Jogosultság elkapásra szabadrúgás esetén Jogosultság elkapásra "fumble" esetén Jogosultság elkapásra szabályos/szabálytalan passz esetén Jogosultság elkapásra "Scrimmage"-rúgás esetén "Encroachment" Alapvonalak Célterületek Végrehajtási pont ("Enforcement spot") Felszerelés (kötelező/szabályos/csere/javítás/eltérő színek) Sisakrács (definíció) Sisakrács rángatása/ütése XXX gépek "Fair catch" "Fair catch" (definíció) "Fair catch" (jelzés) "False start" Feigning a charge Pálya Területek a pályán/a játék területe/pálya talaja/körülvevő terület Pálya felszerelései.

sikertelen. labdával Rúgás elkapásának akadályozása Akadályozás passzjáték esetén 1 2 9 9 6 7 2 2 2 32 5 1 1 1 19 19 7 4 2 5 2 10 2 2 3 2 9 1 10 1 3 16 6 2 7 1 2 1 3 1 2 1 2 7 9 2 9 9 2 9 9 2 2 9 9 7 9 8 2 2 7 3 2 7 6 7 1 11 2 1 11 4 1 2 12 1 13 1 3 12 1 3 27 3 1 13 15 1 1 3 3 7 12 25 3 3 4 1 4 3 199 . interference. pályán/pályán kívül/labda nyugalomban/ gólvonolak mögött/szabálytalan érintése/kötelező vonalak/ahonnan el lett rúgva/ ki szerezheti vissza "Fumble" (definíció) "Fumble" elkapása. kezdeti kontakt sisakkal Labdavivő segítése Labdatartó játékos Fogás ("holding") Horse-collar tackle "Huddle" Átugrás Szabálytalan akadályozás (Illetékes személy akadályozása) Szabálytalan részvétel Szabálytalan passz Szabálytalan kézhasználat (labdabirtoklás esetén) Lendület Pályán belüli vonalak Pályán belüli pontok Sikertelen passz Időkérés sérülés esetén Elfogás ("Interception") Akadályozás a neutrális zónában. sikeres. ki szerezheti vissza Mérkőzés Gólvonalak (definíció) Kesztyűk. jogosult elkapó. a talajra dobva. pályán kívül. „gól” választása Pontszerzés. formációk. szabályos. definíció Pontszerzés. jogosulatlan elkapó A labda legelső pontja "Forward progress" "Forward progress" Szabálytalanság (definíció) Szabálytalanság azonos csapattagok által / egymást kioltó/mikor büntetett/mikor bejelentett A játékos teste „frame” Szabadrúgás (definíció) Szabadrúgás érintése. „gól” definíció Gólvonalak meghatározása Gólvonalak helyzete Labda átadása előre (definíció) Labda átadása előre a "line" előtt/mögött Kar és kéz használata labdabirtoklás közben "Hash mark" Sisak. visszaszerzése.A játéktér méretei/jelölései/felülete Verekedés (definíció) Verekedés büntetése Fist. striking with Formációk (szabadrúgáskor) Formációk normál ("scrimmage") játék esetén Előre-passz (definíció) + elkapható Előre-passz keresztezte a neutrális zónát Előre-passz: jogosultság. szabálytalan érintése.

félbeszakítás (negyedek. „illegal motion” "Muff" Neutrális zóna "9-yardos vonal" Játékosok száma Játékosok számozása Obstructions Támadó csapat (definíció) Támadó csapat előírásai Játékvezetők jelei Játékvezetők felelőssége és feladatai "Offside" Pályán kívüli labda/játékos/előrehaladás pontja/megtartott labda Pályán kívüli vonalak Pályán kívüli pontok Irányító Passzok (definíció) Büntetések (definíció) Büntetések elfogadása Büntetések eltörlése Büntetések végrehajtása Büntetések összegzése Játékrészek Hosszabbítás/Játékrész kezdete Személyi hiba (personal foul) Érintett személyek köre Edzők telefonja Rávetődés. félidők.Interlocked akadályozás Szünet. barátságos meccsek) Mezek Rúgás (definíció) Rúgó játékos Játékos megrúgása Labda elrúgása szabályos/szabálytalan Térdelés Használt nyelv Ráugrás Szabályos előre passz Mérkőzés hossza Falemberek (definíció/belső) Megteendő távolság Line to gain indicator. „nyalóka” Élő-labda Élő-labda halottá válik Szabad labda (definíció) Szándékos szabad labda Kísérletvesztés Jelölések Mérés a labda legelőrébb lévő pontjához Találat térddel Szabálytalan mozgás. rázuhanás másik játékosra Állított rúgások Játékok meghatározása (előre passz/szabadrúgás/futójáték/scrimmage rúgás) Játékóra 9 3 1 2 2 9 2 9 9 9 7 3 2 5 1 2 4 2 7 2 1 5 9 7 2 2 2 1 1 1 2 7 11 2 4 2 2 2 2 2 10 5 10 3 3 9 1 1 9 2 2 4 3 2 4 16 27 1 15 1 2 1 3 2 27 1 2 2 1 2 1 7 2 1 1 1 11 18 12 1 4 2 27 1 1 18 2 12 25 27 19 20 1 2 1 2 1 1 1 4 1 16 30 1 200 .

tiltott Játékvezetők jelei Egyidejű. előírásai 3 201 . folyamatosság Labdaindító Labdaindító pozíciója Szabálytalanság. felfüggesztése Labdabirtoklás büntetés után Labda birtoklása Rúgás utáni pont "Previous spot" "Punt"-rúgás A labda játékba hozása (szabálytalanság után) A labda játékba hozása (mezőnygól / sikertelen mezőnygól kísérlet után) A labda játékba hozása (touchback után) A labda játékba hozása (try-kísérlet után) A labda játékba hozása (mielőtt játékra alkalmas) A labda játékba hozása definíció Bóják Labda játékra alkalmas Visszaszerzés (recovered) Kötelező vonal ("Restraining line") 2 3 5 2 2 2 2 3 8 8 8 4 4 1 2 2 2 6 2 9 9 8 8 8 8 8 11 3 8 2 7 2 6 2 10 1 5 2 7 1 1 2 2 7 2 7 2 2 27 2 2 2 25 25 16 2 4 6 3 1 1 2 2 4 12 1 16 1 1 5 7 5 7 1 1 1 1 21 1 16 3 21 2 3 1 22 1 2 4 4 23 1 27 1 25 27 1 27 5 Visszarúgás "Roughing the passer/kicker" Nekifutás az ellebfélnek "Safety" (definíció) Kezdeti lendület Következő játék Felelősség Pontozás Pontozás. safety. futás végpontja Kerettag Striking. szimultán elkapás vagy visszaszerzés Labdaindítás ("snap") (definíció) Ki kaphatja meg. „postcrimmage kick” Labdák kiválasztása Támadássorozat Váltás (definíció) Váltás. referee sole authority Pontozás. lábszárral.TD. lábbal. a kér oldalával. egy másodperces szünet Oldalvonalak Jeladó eszközök. kezekkel. élével 9 Cserejátékosok (definíció) 2 Csere végrehatása.Játékos (levegőben lévő/definíció/talajra érkezése/csere/helyének megüresedése) Points of Emphasis Játékidő mérése. try) "Scrimmage" (definíció) "Scrimmage" formáció. könyökkel. hosszabbítás Pontok értékei (mezőnyól. a belső vonalakon nem kívül "Scrimmage"-rúgás definíció "Scrimmage"-rúgás zóna előtt/mögött. szabályos… "Scrimmage line" Rúgás utáni pont. rúgás vég-. rövidítése. kezdése.

definíció "Touchdown". visszajátszás) „Try”-kísérlet. pont értéke Sportszerűtlen taktika Sportszerűtlen viselkedés Szabályszegés (definíció) „Ha kérdéses” szabályok Győztes csapat Yardjelző. következő játék "Touchdown". B-csapat Csapat számára fenntartott terület Állvány Időkérés Időkérés hosszabbításban Időmérő eszközök Dohányzás Pénzfeldobás "Touchback" (definíció. következő játék) "Touchback" (kezdeti lendület."Succeeding spot" A büntetések összegzése Mérkőzések felügyelete A mérkőzés felfüggesztése Ütközés A-csapat. pont értéke Érintés (definíció) Gáncsolás "Try"-kísérlet (definíció. indikátor Yard vonalak (definíció) 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 8 8 8 8 8 2 2 9 8 8 3 9 2 1 1 2 25 1 3 26 27 2 16 3 1 29 4 1 6 7 2 3 1 11 28 1 3 1 4 2 10 1 2 11 Megnevezés: Előrehaladás (definíció) Elfogadott szabályozás "Back" Hátrafelé (definíció) Hátra-passz (definíció) Hátra-passz elkapva a levegőben Hátra-passz a pályán kívül Hátra-passz visszaszerzése (recover) a pályán Labda cseréje Labda megjelölése Labda visszaadása a játékvezetőnek Labda előírásai "Basic spot" Labda ütése ("Batting") hátra-passz esetén Labda ütése ("Batting") birtokolt labda esetén Labda ütése ("Batting") (definíció) Labda ütése ("Batting") szabad labda esetén Mögött (definíció) Labdaőrzés (definíció) Előtt (definíció) Vérző játékos Hátulról (háton) blokkolás Szabály: Paragrafus: 2 2 2 2 2 7 7 7 1 1 9 1 2 9 9 2 9 2 2 2 3 2 8 1 27 8 19 2 2 2 3 3 2 3 25 4 4 10 4 8 2 8 3 3 202 . talaj jel. következő játék. felelősség) "Touchdown".

Hátulról (háton) blokkolás tiltása Blokkolás Blokkolás Blokkolás csípő alatt Blokkolás csípő alatt (definíció) "Scrimmage"-rúgás blokkolása Csapatkapitányok Elkapás Elkapható előre-passz Időkérés "Chop"-blokk (definíció) "Chop"-blokk tiltása “Clipping” (definíció) “Clipping” tiltása Mérkőzés órája Óra indítása Óra megállítása Edző igazolása Edzői terület Labda színe Kesztyűk színe Eltérő színű felszerelések Sikeres passz Viselkedés (játékosok) Vezetőedzői megbeszélés Támadássorozat Lelátói hangzavar Sötétedés Halott labda (definíció) Halott labda élővé válik Labda halottá nyilvánítása Halott labda pontja Büntetések eltörlése Védő csapat (definíció) Védő csapat előírásai Időhúzás Halott labda szándékos mozgatása (definíció) Halott labda szándékos mozgatásának tiltása Játékos kizárása Kizárást eredményező szabálytalanságok Kísérlet (definíció) Kísérlet kezdete-vége Szabálytalanság utáni kísérlet Pattintott rúgás ("Drop kick") Jogosultság elkapásra hátra-passz esetén Jogosultság elkapásra szabadrúgás esetén Jogosultság elkapásra "fumble" esetén Jogosultság elkapásra szabályos/szabálytalan passz esetén Jogosultság elkapásra "Scrimmage"-rúgás esetén "Encroachment" Alapvonalak Célterületek Végrehajtási pont ("Enforcement spot") Felszerelés (kötelező/szabályos) Sisakrács (definíció) 9 2 9 9 2 2 1 2 2 3 2 9 2 9 3 3 3 1 1 1 1 1 7 9 3 5 3 3 2 4 4 2 10 2 7 3 2 3 2 9 2 2 5 2 7 6 7 7 6 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 10 1 2 19 3 3 1 4 1 2 2 2 4 2 3 4 4 3 3 1 3 2 2 1 1 25 1 27 1 4 5 4 27 1 6 6 2 15 2 1 2 3 3 18 31 31 25 4 4 203 .

szabályos Előre-passz elkaphatatlan "Forward progress" "Forward progress" Szabálytalanság (definíció) Szabálytalanság azonos/ellentétes csapat által Szabadrúgás (definíció) Szabadrúgás érintése. pályán kívül Mérkőzés Gólvonalak (definíció) Gólvonalak helyzete Labda átadása előre (definíció) Labda átadása előre a "line" előtt/mögött Kar és kéz használata labdabirtoklás közben "Hash mark" Labdavivő segítése Labdatartó játékos Fogás ("holding") "Huddle" Szabálytalan akadályozás (Illetékes személy akadályozása) Szabálytalan részvétel Szabálytalan passz Szabálytalan kézhasználat Lendület Pályán kívüli játékos. tiltások Mezőnygól ("Field goal") (definíció) Mezőnygól utáni játék Mezőnygól sikeres/sikertelen Mezőnygól értéke "Field judge" Játéktér Verekedés (definíció) Verekedés büntetése Formációk (szabadrúgáskor) Formációk normál ("scrimmage") játék esetén Előre-passz (definíció) + elkapható Előre-passz keresztezte a neutrális zónát Előre-passz: jogosultság. visszaszerzése. tilalmai Határvonalak Időkérés sérülés miatt Elfogás ("Interception") Mezek Rúgás (definíció) Rúgó játékos Játékos megrúgása Labda elrúgása szabályos/szabálytalan Térdelés 9 6 2 7 1 2 1 2 8 8 8 11 2 2 9 6 7 2 2 7 9 2 5 2 10 2 6 2 7 1 2 1 2 7 9 2 9 2 9 2 9 6 7 9 8 9 2 3 2 1 2 2 9 2 9 1 5 7 1 2 31 4 15 4 4 1 6 31 32 5 1 1 19 19 3 1 8 1 9 1 15 1 10 2 1 11 1 12 1 3 11 3 27 3 13 1 1 3 3 7 2 11 3 2 4 15 27 1 15 1 204 .Sisakrács rángatása/ütése "Fair catch" "Fair catch" (definíció + jelzés) "False start" Pálya Területek a pályán Pálya felszerelései. sikeres. sikertelen. formációk. pályán/pályán kívül "Fumble" (definíció) "Fumble" elkapása.

kezdése "Scrimmage"-rúgás "Scrimmage"-rúgás zóna előtt/mögött. rázuhanás másik játékosra Játékos Játékosok pozíciói Játékidő mérése. rövidítése.Mérkőzés hossza "Line judge" "Linesman" Falemberek (definíció) Élő-labda Élő-labda halottá válik Szabad labda Szándékos szabad labda Kísérletvesztés "Muff" Neutrális zóna "9-yardos vonal" Érintkezés nélküli szabálytalanság Játékosok száma Játékosok számozása Támadó csapat (definíció) Támadó csapat előírásai "Offside" Pályán kívüli labda/játékos Irányító Passzok (definíció) Büntetések (definíció) Büntetések elfogadása Büntetések eltörlése Büntetések végrehajtása Játékrészek Személyi hiba (personal foul) Érintett személyek köre Rávetődés. szabályos… "Scrimmage line" Támadássorozat Váltás (definíció) "Side judge" Oldalvonalak Labdaindítás ("snap") (definíció) 3 11 11 2 2 4 2 7 2 2 2 2 9 1 1 2 7 2 4 2 2 2 10 5 10 3 9 1 9 2 1 3 5 2 2 2 2 1 2 11 2 9 2 8 8 2 7 2 6 2 5 2 11 1 2 2 5 4 27 2 1 2 1 16 10 17 11 2 1 4 27 1 18 2 27 19 20 1 2 2 1 1 1 1 27 4 2 2 2 25 25 15 2 2 2 11 1 27 5 1 21 1 15 3 21 1 22 7 2 23 205 . felfüggesztése Labdabirtoklás büntetés után Labda birtoklása Rúgás utáni pont "Previous spot" "Punt"-rúgás Bóják Visszaszerzés (recovered) "Referee" Kötelező vonal ("Restraining line") "Roughing the passer/kicker" Labdavivő "Safety" (definíció) Pontozás "Scrimmage" (definíció) "Scrimmage" formáció.

Labdaindító Labdaindító pozíciója Szabálytalanság pontja Kerettag Cserejátékosok (definíció) Csere végrehatása. előírásai "Succeeding spot" Ütközés A-csapat. B-csapat Csapat számára fenntartott terület Állvány Időkérés Időmérő eszközök Dohányzás Pénzfeldobás "Touchback" (definíció) "Touchdown" Érintés (definíció) "Try"-kísérlet 25-másodperces óra "Umpire" Sportszerűtlen taktika Sportszerűtlen viselkedés Szabályszegés (definíció) Győztes csapat Yard vonalak (definíció) 2 7 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 8 8 2 8 4 11 3 9 2 1 2 27 1 25 27 27 5 25 26 27 2 15 3 29 4 1 6 2 10 3 1 3 4 2 9 1 11 206 .

évi Magyarországi Amerikai Futball játékszabályokat az MAFSZ Elnöksége jelen hitelesítő dokumentum aláírásával elfogadta. A 2012. így azt a MAFSZ a sportági. 2012. évre szóló játékszabályát. február 8. szövetségi és nemzetközi versenyek hivatalos játékszabályának tekinti. Boda Gábor elnökégi tag sk. 207 . Budapest. az MAFSZ Elnökség megbízásából az MAFSZ Játékvezetői bizottsága állította össze. A 2012. érvényes szabályokkal. évi NCAA és az EFAF 2011. Dr. Roczkó Iván elnökégi tag sk. Hajdú Tibor elnökégi tag sk. Roczkó Zsuzsanna elnökégi tag sk. évi szabálykönyv és módosításainak magyarnyelvre fordítása után.Hitelesítő dokumentum A Magyarországi Amerikai Futball 2012. Tóth László Elnök sk. a 2011. évtől kezdődően alkalmazásra kerülő játékszabályok tartalmilag megegyeznek Európában használt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful