CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat a-şi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume
1

... NĂUCESCU: Aoleo! maică!. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe.Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!. fiica răposatului Pitar Moş. să-l porţi sănătos... N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. domiciliat în Cuibul-cu-Barza. proprietar.. Bine ţi-a fi mergând. asta... şi d-lui? (Arată pe Panglică.. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului.. Balonul ăsta. D E S PA : Apoi de...... cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba. N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn. Despo?.. se mişcă balonul... După nume te-aş fi crezut din Lipscani. zis Cioclu. N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni..... lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca. H A Z L I U : Sunteţi vecini. s-a urca el dacă i-a fost scris... 2 ..... boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune. Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu. H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat.... numai într-un picior...... nu.. candidat de paraponisire.) PA N G L I C Ă : Lică Panglică. NĂUCESCU: Panglică!. sus?. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo.. N Ă U C E S C U : Cel cu alune. Despa Calcănstrăchini.. NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul..... cu nevastă.. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă... sunt din Brăila. Dumneaei (arată pe Despa). VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para.. că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. şi eu de la Gorgiu. nu te mai mira aşa cu gura căscată. D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba... când suflă viforul. sunt doftor de năuci. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră. cel cu anonţuri prăjite. frate. NĂUCESCU: Hazliu nume. Aşa-i e numele. Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.. Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci.

sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!... a. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ. Sus.. dar cine-l poartă pe sus?. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi.. PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici... adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul.. nu glumă!... să te întreb un lucru.Unguru-i gata de plecare.... mă rog. Auzi. dar... îi crapă pielea. H A Z L I U : Negreşit. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm.. sus se urcă el. Vii cu noi. E o beşică de chit. uşurel. Ce să fie balonul ăsta? H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros.. Lică. ha! Parc-o face înadins mitocanul. sus se urcă el....H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?.. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha.. Şi de-aceea.. NĂUCESCU: De chit!. dacă aşa i-a fost scris. sus. să mă pliroforiseşti ritos.. cucoane Nae? 3 .... Şi cu ce-i umflată. nene. Sus.. sus. şi am să-l câştig. Vorbe mari.. uşurel. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog.. dar în taină. şarlatanie La un loc cu niţel gaz.... H A Z L I U : Nici vorbă nu-i. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte... N Ă U C E S C U : Tronc!. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu. PA N G L I C Ă : Iaca.... e bute de bani.... Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie. Statul n-are noroc la procesuri.. aşa de mare!. COR (Arie) Acest balon e umflat... Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat. şi tot oameni. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi.. Şi de-aceea. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi. Ca să aibă uşurinţă. ha.

. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur..N Ă U C E S C U : Ba. colo? H A Z L I U : Tocmai. de. Bârzoaie.. nici Despa.. (Tare.. Vrea multe şi ieftine.. sunt gata numaidecât. Chiriţa. plec. Hailaifă.. Nu-i aşa.. Ciubar-Vodă. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace..... Glorie României. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No. O dată. hait! m-am dus la dracul praznic. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?. cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte.. NĂUCESCU: Tronc! (În parte. ne mai faci cuvânt. 4 .. fle şontul fără veste..... înaltă nobleţe şi onorabil public. şi. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu. domnule. Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau. Afrodito? D E S PA: O fi.. ferească Pronia!.. apropiem. către public. cel din naselă.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior. Marele balon... (Se produce o mişcare pe scenă...... Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare..... Magnatul Ellien Moghior.. plec.. de două ori..) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla. Cel din paneri. cu vânt sau fără vânt. MOGHIOR: Ei! dar.) Domnilor. Viitorul patriei române. domnule. doamnelor.. Se urcă.. Nime?. aice pornit.... şi pleacă fără să face ascensiune.. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin. NĂUCESCU: Care?. aşa s-o ştii... ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni.. domnule. N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere.. moghiarul.. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa... dacă ţi-a fi fost scris. model de bonton.. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie.

Nu vă îngrijiţi. dacă ai face parte din lumea cea mare. e tot gracios şi uşurel... plecăciune! (În parte.. cocoană.Vivat! bravo mii de ori. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad. cel troienit în Păcurari.. Habar n-am!. Doară una-i Chiriţa pe lume.. de... ce-a zice soţul d-tale când a afla?... (Se păuneşte. Chiriţa se duce-n nori! Ea. din hailaiful Bucureştilor. profesorul lui Guliţă. Despa. supără. domnule. soro.) Dar mi-ţi zice. (Tare) Cocoană Chiriţo.... sufleţeilor... CHIRIŢA : Zică ce-a vrea.. ciripitoare.. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi. deşi multe au ambiţie ca să-i samene. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană. din mândră baroneasă. palicarul din vremea grecilor vechi. Aşa spunea Alkibiad.. de pericole etcetera şi cele multe.. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. că balonu-i altă gâscă..) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. că-i în stare să ne sară-n cap. ai şti că sexul nostru. Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi. nici palicar. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat 5 . năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta. mi-ţi pomeni de trăsnete. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. ştiţi. după cum ne-a încredinţat mosiu Şarlă.. de fulgere. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit..) Auzi. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben.. sfinte. că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo. poate. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?. Te înşeli. dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii.. Despa.. Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?... fie cât de gras. (Despa se 150 reprocher.. nu tot asta de la noi.. dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena.. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă.) Taci. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă... lişiţă.... am otărât să mai văd şi alte lumi. apoi de balonul ista o să mă spariu?. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte.... Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?.... Am umblat pe apă şi pe uscat.

Smulte. goală. vite. parol. bată. vite. vite. vite. N-are cine cumpăra. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală. o să mă sui în lună şi în stele. smulte. parol. goală. vite. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. smulte etc. Şeapte de-o para. Ei. vite. bată. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată. Goală. bată. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite. goala. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 COR Dar! cu toţi te-om admira. Bată. Sper că toţi m-or admira. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări. CHIRIŢA Deci. n-ar zice ba. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! 6 .nici zmeii. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. Nu de mult la noi ivite. goală. bată. bată. bată. Vite. n-ar zice ba. smulte. goală. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. goală. Şeapte de-o para.

(Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa.. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea. Eu sunt măritată cu Bârzoi. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ.. MOGHIOR (în taină): Amorul!. (Tare. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat. fata mea.. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul.. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul. când v-a fi cu plăcere... ga eu de toate jurămintele. măcar că bine bătând: Tot ca una. măgnăţelule. Se urcă. Poftim. MOGHIOR: A! nu face nimic... Când îi fi sus în aer. se urcă-n balon! 7 .) Cenuşer.... ) CHIRIŢA : Hai! (În parte... grăfuşorule.. pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni... ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. Bârzoaie... că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa. şi ai venit cu mine la Bucureşti.. CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare.. că.. publicul aşteaptă. ba să-ţi caţi de treabă.. El m-a metamorfozat. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună. Chiriţa. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena. dar las’ pe mine! Chiriţa..) Ş-apoi... Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu.) Dar nu se poate una ca asta. de nu-mi încap în piele. apoi se apropie de naselă.. Cucoană Chiriţa.. tătarii. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. M O G H I O R : Pârţag.. balonul e gata.. să nu te recunosc?... (În parte.. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. Da bine. închinându-se la public. vertuoasă. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă. plătindu-mi datoriile. nepârţag. azvârl din naselă ca pe-o minge. în văzduh?.) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori... pre legea mea.. (Scena următoare e aparte. te sunt jurată să păzesc credinţă. drace!..

B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu.. nu mă iartă filotimia să te ascult.. B Â R Z O I . COR CHIRIŢA COR Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea. sufletele.. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. fugi de lângă naselă. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe. model de bonton.) CHIRIŢA : Opriţi-l. CHIRIŢA : Da bine... CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu.. duceţi-l la Mărcuţa. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul.. Chiriţă. Apoi vin eu să te-nhaţ. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. din mândră baroneasă. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi. dar!. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit... c-a turbat. domnule. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. Arestuieşte-i pe dânşii.Adio! Chiriţa-i leoaie. (Îl apucă de guler. C O M I S A R U L : Domnule. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului.. Vrea s-ajungă baloneasă. peste orchestră. fugi încolo! (Dă brânci comisarului. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. nu face scandal. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea.’’ (Vrea să sară pe scenă..) 8 . sunt comisar.. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop.. legaţi-l. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal.. Hailaifă. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul.. SCENA III Cei dinainte. dar ieşi afară. frăţioare. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este.) C O M I S A R U L : Aşa?. jupâneaso?.. c-oi fi silit să te arestez...

se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii...) De-acum eşti a mea. s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea.. Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui. CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici. se duce. eşti vândut ungurului... încalte.. maică!.. D-le Moghior. 9 .) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte. hai! (Cu foc. Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo.. N-ai nici o grijă. M O G H I O R : Bine zici!.... MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No. se opreşte. plecăm. ţine-te bine.. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei..... luaţi seama bine să daţi drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!. Balonul se urcă puţin.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar... C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus... CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. du-te-ncolo. Chiriţo. Dă-mi un cioc unguresc. Trebuie să mă iubeşti.. priveşte. Chiriţo! ne suim!. ba.. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă.B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi.) MOGHIOR: Ne suim. Despo. să nu ne vadă nime de pe pământ... M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc..) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund. (Ridică un săcuşor de nisip. de-acum n-ai încotro face. apoi se opreşte.. mi-am găsit beleaua!...) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii. se duce...) Da. căci s-a oprit balonul.. neruşinatule. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. Publicul râde..) Acum. (Se apără. că te văd oamenii! Vai de mine!.. hai degrabă în balon. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală. Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei... CHIRIŢA : Iaca moţpanu. dlor.) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică. iaca. Nasela se ridică încet..

Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu.... e pierdută!...) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa. feriţi!.. Parcă se luptă cu ungurul... CHIRIŢA (luptându-se): Vai!. Îl vezi. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. l-a apucat de gât..... Cum o să se coboare?. ş-apoi să mor... (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior. sărmanul!.) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!... a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. H A Z L I U L : Staţi. ca o rândunică... aşa i-a fost scris!.... iaca balonul!. cu Chiriţă.. face semne de desperare.... 10 .. O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz.) CHIRIŢA : lan ascultă.. să-l ducă la spital!. Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour..... astâmpără-te că te dau jos din trăsură.. Primejdie. Despo.. oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte.. Pompierii! (Publicul se uită în sus.. ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!.. s-a dus în naltul cerului.... H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare...... a dispărut... Chiriţa cere ajutor..... NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul..... se dezbracă. Iaca.. T O T I : Sărmana!. PA N G L I C Ă : Bine zici!...... PA N G L I C Ă : Pare că se coboară.. îşi aruncă mantila.. COR Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?..) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!. H A Z L I U L : Şi cortelul.. cu tot..) H A Z L I U L : Ce s-aude?... De s-a lovi de pământ...CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?. mi s-a încreţit pielea!... se vede.. (Vrea să o sărute. colo. T O T I : Cade!… feriţi!. Aoleo!... du-te cioarelor...... M O G H I O R : Adică un sărutat. l-a plecat pe marginea naselei!. H A Z L I U L : Sărmana!. cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de.. Cade ungurul!. Ai văzut. sus.. Cade!.. Un doctor!… un doctor!... nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa.

ba nu... PA N G L I C Ă : Bună idee. şi. prindeţi frânghia. balonul a început a se coborî mai încet. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta. domol. încet. CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una. cucoană! că. Eu îl refuz.. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. Ştii una. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi... Şi-l rog cinstit să nu facă abuz.... însă. H A Z L I U L : Dar. Mersi.... bine. Moghiorul. Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe.. că-s cam. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă... zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna. mă duc. coborându-se... bat.. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc.... nu mi-aţi găsit bulendrele?. Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat.) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei. Chiriţuşca lui Bârzoi..) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi. (Iese..... Mergi de pregăteşte cele trebuincioase.. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul... oameni pământeni! (Sare din naselă. CHIRIŢA : Cam.. Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc... şi nasela se iveşte... cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit... M-am despoiat.. (Publicul apucă de frânghie....) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet. apropo. trage.PA N G L I C Ă : Şi cocul.. frumos..) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. monsiu Muţunache. neglige?. Aşa.... în corset. vă rog. 11 .. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi. Să nu mă izbiţi de pământ.. într-o toaletă cam.. De mine s-a legat.. cu două. desfrunzită. Le-aţi cules?.) H A Z L I U L : Şi tunica!..... Adevărat.

Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc. dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus.. Privindu-l.Iar el.. Zău. C O M I S A R U L : Ba nu. ungurul!.. CHIRIŢA : Cum?. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut. am rămas. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. tare de oţel...... fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.. Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. a fi 159 căzut pe slănină.. şi s-a fi săturat de amor.. lulea.. Apără-l de mai rău!” Dar. Şi din naselă l-am zburat. huştiuliuc.. numaidecât. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot. apropo… unde-i moghiorul?.. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam.. sfinte Dumnezeu.. Atunce am rămas Iar fără glas 12 . Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar. N-a rămas lat?. Cred că s-a fi metaformozat în paprică. cocoană... a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă.

Iar pe aici Oamenii mari. pentru ca să se uşure balonul.. lei-paralei... să-mi pun tunica. oamenii mici Mi se păreau pitici. C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l.. nici două. Muţunache. politicos.. Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!. Pitici. zvârl de pe cap părul meu de başca.. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii.. Pe gios vedeam Acest oraş frumos. mersi. cucoană Chiriţă. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. cocul cel de patru oca şi trei litre.. Şi...S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei. zvârl mantila de pe umeri. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea. noroios. pierzându-se-n nămol. Luxos. CHIRIŢA : Mersi.. H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. De-a rostogol. Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura. sfinte Dumnezeu.. De sus. Şi iar dispar. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol......... 13 . (Îşi aşează cocul.. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci.) (Se aude zgomot în culise. B Â R Z O I .) SCENA IV Cei dinainte.. zvârl tunica. pitici. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!.. prindeţi-l. sfinte Dumnezeu. zvârl cortelul. III Şi cum cădeam. nu-l lăsaţi să intre. aşa..

În frunte merge Panglică. Barbu Lăutarul. Bârzoi!... Chiriţa e a mea. B Â R Z O I : A!. cu tot neamul vostru! (Iese furios. că-i slut la Prut. Plăcintarul.. apoi Baba Hârca. Paracliserul..... Moisi.. Bravo zmeiţă.. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei.. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele.) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai.. Chiriţo!.) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă.. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?..... etc. apoi se opreşte în mijlocul scenei.. este adusă în triumf. culcată într-un baldachin împodobit.. Mândră Chiriţă. Chiriţa..) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă.. pe sunetul marşului.. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară.B Â R Z O I : În lături.) CHIRIŢA : La sănătoasa.. Unde-i Chiriţa? CHIRIŢA : Vai de mine!. iată-te. îl răstoarnă jos şi dispare în culise. pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori.. Nu-i averea statului.. am sfeclit-o.) Aice? Aice-i?.) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo.. corul cânta versurile următoare... Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus..... nebunule. guleraţilor!. (Se repede.. Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 14 ... purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa...) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul.. bărbatu-meu. (Fuge primprejurul balonului.. jupâneaso!. Zapciule. (Intră... Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?..

cu foc nepotolit Buluc la sânul meu V-aş strânge. cântând. Mândră Chiriţă! etc.) Vasile Alecsandri 164 15 .163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. Pe toţi v-aş săruta. Cu foc... Chiriţa se coboară din baldachin. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului.) COR Glorie şi onori.. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă. etc. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă..) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful