P. 1
Agatha Christie - Cartile Pe Masa

Agatha Christie - Cartile Pe Masa

|Views: 2|Likes:
Published by Moraru Petre

More info:

Published by: Moraru Petre on Feb 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • CAP. I
 • CAP. II UN DINEU LA DL. SHAITANA
 • CAP. V AL DOILEA E ASASINUL ?
 • CAP. VII AL PATRULEA E ASASINUL ?
 • CAP. VIII CARE DIN EI ?
 • CAP. IX DOCTORUL ROBERTS
 • CAP. X DOCTORUL ROBERTS (urmare)
 • CAP. XI DOAMNA LORRIMER
 • CAP. XII MISS MEREDITH
 • CAP. XIV CEL DE-AL TREILEA VIZITATOR
 • CAP. XV MAIORUL DESPARD
 • CAP. XVII MĂRTURIA LUI RHODA DAWES
 • CAP. XVIII UN INTERMEZZO
 • CAP. XIX CONSULTAŢIA
 • CAP. XX MĂRTURISIRILE DOAMNEI LUXMORE
 • CAP. XXI MAIORUL DESPARD
 • CAP. XXII ANCHETA LA COMBEACRE
 • CAP. XXIII O PERECHE DE CIORAPI DE MĂTASE
 • CAP. XXV MĂRTURISIRILE DOAMNEI LORRIMER
 • CAP. XXVI ADEVĂRUL
 • CAP. XXVII MARTORUL OCULAR
 • CAP. XXVIII SINUCIDEREA
 • CAP. XXIX ACCIDENTUL
 • CAP. XXX CRIMA
 • CAP. XXXI CĂRŢILE PE MASA

„CĂRŢILE PE MASA” AGATHA CHRISTIE

PREFAŢA AUTORULUI Pentru mulţi cititori, un roman poliţist se aseamănă cu plecarea unei mari curse de cai, cu mulţi participanţi. Fiecare jucător cumpără un buletin, mizînd pe calul favorit. Orice s-ar întîmpla pe drum, cîştigătorul este în cea mai mare parte a timpului un outsider. Dibuiţi persoana cea mai puţin bănuită de a fi comis crima şi, nouăzeci la sută, veţi cîştiga. Intenţia mea, nefiind de a-i descuraja pe cititori de la început, prefer să-i avertizez din capul locului că acest roman nu e în genul acesta. Nu sînt decît patru bănuiţi şi fiecare din ei, date fiind împrejurările, ar fi putu comite crima. Dacă elementul surpriză e oarecum micşorat, în schimb pentru toate patru personajele va fi aceeaşi curiozitate, toţi avînd cîte.o crimă pe conştiinţă, şi fiecare fiind capabil să comită alta. Prezint patru criminali de tipuri diferite: fiecare din ei are un motiv personal, care-l împinge spre crimă şi fiecare are metoda sa. în concluzie, soluţia va trebui să fie, ca atare pur psihologică, ceea ce nu răpeşte cîtuşi de puţin din interesul problemei, căci ceea ce interesează mai presus de orice aici, este mentalitatea ucigaşului. În sprijinul celor de mai sus, trebuie să adaug că această afacere, a pasionat mai mult ca oricare alta pe Hercule Poirot. Dar cînd a povestit-o prietenului meu, colonelul Hastings, acesta a găsit-o plicticoasă. Care va fi părerea cititorilor ? Iată întrebarea ce mi o pun.

CAP. I
— Scumpul meu domn Poirot ! spuse o voce dulce şi prefăcută, o voce cu intonaţii studiate, lipsită de impulsivitate şi spontaneitate. Hercule Poirot se întoarse şi salută, strângînd politicos tnîna interlocutorului său. In privirea detectivului belgian, apăru o expresie neobişnuită. S-ar fi spus că întîlnirea aceasta neaşteptată, deştepta în el o emoţie de o rară calitate. — Scumpul meu doma Shaitana ! răspunse el. Amîndoi făcură o pauză, ca doi duelişti care se pregătesc de atac. Erau înconjuraţi de un elegant public londonez care murmura : Incîntător, admirabil ! — Sînt adevărate minuni, nu-i aşa ? Acestea se petreceau la Expoziţia Tahachenior de la Wessex-House, la Londra. Preţul de intrare : o guinee, în beneficiul spitalelor londoneze. Domnule, reluă Shaitana, e o plăcere să vă întîlnesc, În acest moment nu e nici un amator de spânzurătoare sau de ghilotină E oare sezonul mort în lumea crimei? Sau trebuie să se comită vreun furt aici, azi după amiază?... M-ar distra enorm, eventualitatea aceasta. — V-ai domnule, răspunse Poirot, mă plimb pe-aici ca orice burghez cumsecade. O clipă, atenţia domnului Shaitana fu prinsă de apariţia unei încintătoare fete, avînd pe-o parte a capului între bucle, trei cornuri ale abundenţei din pai. Domnul Shaitana se repezi înaintea ei : — Scumpă prietenă, de ce n-ai venit la mine la magnifica mea recepţie ? Am avut o mulţime de lume necunoscută, o femeie chiar m-a întrebat : „Ce mai faci ?". Şi a adăugat : „La revedere şi

mulţumesc !". Săraca, probabil că era de la ţară. In timp ce încîntătoarea persoană răspundea aşa cum se cuvine, Poirot observă frumosul ornament care umbrea buza, supenoară a d-lui Shaitana. O mustaţă frumoasă... o foarte frumoasă mustaţă, poate unica în Londra comparabilă cu aceea a d-lul Herculo Poirot. — Nu-l chiar la fel de stufoasă ca a mea, îşi spuse detectivul hotărît, nu-i ca a mea, dar tot atrage atenţia. întreaga persoană a d-lui Shaitana atrăgea atenţia şi pe bună dreptate. Se silea s-o tacă pe Mefisto. Înalt şi subţire, cu faţa lungă şi melancolică, sprîncenele foarte negre şi accentuate, el arbora o mustaţă cu vîrfurile ridicate în sus prin cosmetice. Hainele sale, de o tăietură elegantă, adevărate opere de artă, produceau o impresie bizară. Orice englez cumsecade, simţea pofta să-i dea un picior undeva. Şi văzîndu-l totdeauna bărbaţii spuneau : Iată-l pe Shaitana, veneticul ăsta blestemat ! Dar soţiile, fiicele, surorile, mătuşile, mamele şi chiar bunicele lor, spuneau : — Oh ! ştii, scumpa mea. E un tip îngrozitor. Dar bogat şi primeşte atît de bine ! Totdeauna avea pregătită cîte o istorie amuzantă şi deochiată, despre alţii. Nimeni nu ar fi putut spune dacă dl. Shaitana era argentinian, portughez, grec, sau dacă aparţinea altei naţionalităţi demne de dispreţul oricărui insular britanic. Trei fapte erau sigure. Trăia într-un lux uimitor, într un superb apartament din Jark Lane. Dădea recepţii strălucite : mari serate, dineuri intime, macabre, respectabile sau pur şi simplu excentrice. Inspăimînta puţin pe toată lumea. De ce semăna astfel groaza ? Imposibil de explicat în termeni precişi. Lăsa impresia că ştie o mulţime de lucruri despre fiecare. De altfel, poseda un deosebit simţ al umorului. Toţi cei ce-l cunoşteau, preferau să nu se ia la ceartă cu el. In după amiaza aceasta, dl. Shaitana se distra tachinîndu-l pe micul detectiv cu înfăţişare ridicolă, Hercule Polrot. — Va să zică, domnule Poirot, chiar şi-un poliţist are nevoie de distracţie. Studiaţi arta în vacanţă ? Poirot surîse cu amabilitate. — Constat, spuse el, că şi dv. aţi împrumutat trei tabachere la această expoziţie. Dl. Shaitana făcu un gest vag. — Eh ! nişte mici bibelouri. Trebuie să vii într-o zi pe la mine d-le Poirot. O să vezi lucruri interesante. Eu nu am preferinţă pentru o epocă, sau o categorie specială de obiecte. — Aveţi gusturi catolice, făcu Poirot surîzînd. — Chiar aşa e. Brusc, pupilele d-lul Shaitana aruncară scîntei, colţurile buzelor se ridicară într-un rînjet, şi sprîncenele sale desenară un unghi fantastic. — Aş putea să vă arăt chiar cîteva specialităţi în legătură cu profesiunea dumitale, domnule Poirot. — Aveţi un „Muzeu negru” personal ? — Eh ! — Dl. Shaitana îşi pocni degetele cu dispreţ. — Ceaşca din care a băut asasinul din Brighton, pantofii unui celebru hoţ de buzunare... copilării absurde ! Cu mărunţişuri deacestea nu mă încurc. Nu colecţionez decît piese rare — Şi ce înţelegeţi dv. prin „piese rare” ale criminologiei, din punct de vedere artistic ?

D. Shaitana se aplecă înainte şi puse două degete pe umărul Iui Poirot. Cuvintele le pronunţa cu un şuierat teatral: — Oameni care au comis crime, domnule Poirot. Detectivul îşi încreţi uşor fruntea. — Ah! vă uimesc, exclamă dl. Shaitana. Scumpul meu prieten, dumneata şi cu mine întrevedem fenomenele acestea, sub un unghi diametral opus. Pentru dumneata, o crimă este chestie de obişnuinţa un asasin, o anchetă, o piesă convingătoare, şi ca încheiere căci dumneata eşti foarte priceput, un vinovat. Atare banalităţi, pe mine mă lasă indiferent. Cel care se lasă prins e un incapabil, un asasin de duzină, care nu mă interesează deloc. Nu, eu mă preocup de punctul de vedere artistic şi nu de excepţii. — Excepţiile ? repetă Poirot. — Da, dragul meu, cei care nu se lasă prinşi, şireţii, cel care reuşesc. Asasinii care nu se sinchisesc nici de cea mai mică bănuială. Trebuie să recunoşti că e amuzant. — Eu aş fi întrebuinţat cu totul alt adjectiv... — Am o idee ! exclamă Shaitana, fără să-i dea atenţie lui Poirot. Dacă aş organiza un mic dineu... un dineu ca să-ţi prezint specimenele mele ? Hotărît lucru, proiectul acesta mi se pare foarte amuzant. Cum de nu m-am gîndit mai de mult la el ? Da, da, văd de pe acum scena... exact. Acordă-mi puţin timp. Să zicem săptămîna viitoare. Eşti liber ? Ce zi ţi-ar conveni ? — Oricare zi din săptămîna viitoare îmi convine, spuse Poirot înclinîndu-se politicos. — Foarte bine... atunci vineri. Vineri şaptesprezece. O clipă, să-mi trec data în agendă. Ideea aceasta mă încîntă. — N-aş putea afirma acelaşi lucru, murmură Poirot. Nu că nu mi-ar face plăcere invitaţia dv... nu., nu... Shaitana îl întrerupse. — Cred că mai degrabă aceasta îţi răneşte mentalitatea d-tale de burghez. Scumpul meu, eliberează-te măcar odată, de mentalitatea aceasta strîmtă de poliţist Poirot răspunse rar : — E foarte adevărat că atitudinea mea în faţa crimei, este aceea a unui adevărat burghez. — Şi de ce, scumpul meu ? Evident, cînd e vorba de o afacere stupidă, însîngerată capabilă să-ţi provoace desgust... atunci, îţi împărtăşesc sentimentele. Dar o crimă, poate fi executată cu virtuozitate, de un adevărat artist. — Sînt de aceiaşi părere. — Şi atunci ? întrebă dl. Shaitana. — Artistul dv. nu e totuşi mai puţin, un asasin. — Dar, scumpul meu domn Poirot, perfecţiunea actului justifică aproape fapta autorului. Omule lipsit de imaginaţie, nu te gîndeşti decît să arestezi criminalul, săi pui cătuşele, să-1 bagi la închisoare şi la nevoie săi atîrni laţul de gît. După umila mea părere, un asasin abil ar trebui să primească pensie de la stat şi să fie invitat la dineurile oamenilor subţiri. Poirot dădu din umeri. — Oh ! nu sînt chiar aşa de insensibil cum credeţi, faţă cu arta crimei. Pe asasinul perfect, îl admir. Dar, e ca şi cum aş admira un tigru. îl contemplu dincolo de gratii şi mă păzesc să intru în cuşcă, numai dacă nu mi-o impune datoria. Căci, amintiţi-vă domnule Shaitana, tigrul e periculos...

O mie de rnulţumiri. Shaitana. — înţeleg. A doua zi însă. murmură Shaitana. — Atunci nu vrei să vii să-mi vezi colecţia mea de. umeri frumoşi şi un păr cenuşiu. . se deschise fără zgomot. Poirot îl privi în timp ce se îndepărta. cu fruntea ei complet descoperită şi părul strîns la ceafă într-un mare coc. Shaitana isbucni în rîs. ieşi înaintea detectivului. cu un aer gînditor. frumoasă. Hercule Poirot. .. În fond. Apoi o închise cu discreţie. pot conta pe d-ta pe vineri şi Poirot se înclină politicos — Voi veni. cu un pahar cu sherry în mînă. — Voi organiza o mică serbare.. Ca o feministă convinsă. Hercule Poirot. Cuvintele mele nu cuprind decît un avertisment. CAP. abil. de o vîrstă mijlocie. dar fără a fi luxoasă. mai mult ca de obicei. — îmi daţi voie să vă prezint. vă răspund că „amuzant" nu e cuvîntul just : potrivit ar fi „periculos". ea părea un ciorap albastru. era îmbrăcat cu eleganţă. într-o zi. Ia scrisese o mulţime de lucrări în care. Shaitana izbucni într-un rîs mefistofelic şi spuse : — Deci. de a vedea o colecţie de asasini. Dl. d-le Shaitana. îndeosebi gramatica era pusă la încercări grele despre aptitudinea de a fi criminal şi despre faimoasele crime pasionale. martora dv. aş fi încîntat. tigri ? — Dimpotrivă. păru foarte încîntat de surprinderea d-ul Poirot. Vă rog să veniţi exact la ora opt. o vedeai pieptănată ca o fetiţă sau cu tot capul numai bucle uşor în dezordine. . era o persoană simpatică. În seara aceasta. Un murmur de voci străbătu în vestibul cînd maitre d'hotel deschise uşa şi anunţă: — Dl. De îndată ce o crimă mai importantă umplea coloanele ziarelor.. d-na Oliver purta coc. II UN DINEU LA DL. Cu voce slabă şi fără expresie. O cunoaşteţi pe dna Oliver. Ca de obicei. Ar avea o credinţă de neclintit în intuiţia feminină.D. D-na Ariana Oliver era celebră printre autorii de romane poliţiste şi istorii senzaţionale. — Ce bravură ! — Mă înţelegeţi greşit. vă rog? — Dl.. pentru care era mereu în căutarea unei coafuri adecvate.După mine. e destul de primejdioasă. completă Poirot cu voce gravă. în seara aceea . Avea ochi mari. asasinatul din dragoste şi asasinatul din lăcomie. luă pardesiul şi pălăria invitatului. — Poate ucide. îl întreabă : — Pe cine să anunţ. Dl.În fine. d-le Shaitana. avea aspectul său mefistofelic şi linia batjocoritoare a sprincenelor era şi mai accentuată. Un maitre d'hotel cu înfăţişare distinsă deschise uşa lui Poirot.. Vreţi cu orice preţ să găsesc amuzantă ideea dv. SHAITANA Uşa apartamentului d-lui Shaitana. Dl Shaitana. Şi asasinul. Dădu încet din cap. în care aceasta spunea totdeauna : Ah ! dacă ar conduce o femeie Scotland Yardul". erai sigur că vei găsi un interviu cu d-na Oliver..

In prezent. Ha ! rîa ! Uşa se deschise din nou. — Nu eşti dumneata unul din stîlpii Scotland-Yardului ? Foarte interesant ! Ar trebui să nu te plictisesc cu chestiile astea.negricios şi de-o vîrstă mijlocie. Simţeai că diagnosticul său va fi exact şi tratamentul indicat. continuă dl. a cărui cunoştinţă o făcuse la un banchet literar. Poirot. Îi strînse mîna gazdei sale şi fu prezentat celorlalţi invitaţi. pe care probabil însă că-l cunoaşteţi. — D-na Lorrimer. arătînd aerul grăbit al unul doctor faţă de bolnavii săi. o uşoară calviţie. agreabil şi folositor. le ieşi în cale. care se găsea de obicei Ia cîte un avanpost al Imperiului. Shaitana. Privindu-l pe dl. Apoi se întoarse să-l salute pe dnul Roberts.Cu o voce plăcută de bas. bărbat frumos. părul gri admirabil coafat. Poirot înţelese şi aprecie simţul umorului pe care-l avea gazda sa. pe care-l cunoştea de mai demult. clienţilor mei prea impresionabili. Caracteristice : ochii mici din care clipea mereu. continuă să anunţe : — Maiorul Despard. După ce fu prezentat. — Ceilalţi Invitaţi sînt în întîrziere. Shaitana. — îmi daţi voie să vă prezint pe şeful poliţiei. Serviciul Secret e un termen melodramatic. Poirot nu-l întîlnise încă pe colonelul Race. avea o cicatrice uşoară la tîmplă. îţi inspirau încredere.. o voce limpede şi pătrunzătoare. Dar mă feresc si pomenesc aceasta. — Colonelul Race. Figura sa de lemn se încreţi pentru o clipă într-un surîs. un om de lume. Totdeauna m-au pasionat afacerile criminale. Manierele lui alese. — Sper că nu sînt în întîrziere. indică destul de exact natura şi întinderea activităţii colonelului Race. Era un bărbat jovial . se spunea. dar pentru profani. Păru în special încîntat de a fi făcut cunoştinţă cu Battle. dar avea fizionomia tipului acela frumos cam de cincizeci de ani.. în rezumat. Ii plăcea însă să arboreze totdeauna o aparenţă stîngace. adăuga dl. — Nu cumva am întîrziat ? întreabă el surîzînd. — Miss Meredith. . Battle. Şeful poliţiei Battle. D-na Lorrimer era o femeie cam de 60 de ani. tendinţă spre îngrăşare şi înfăţişarea de doctor bine spălat şi desinfectat. Cred că le-am spus să vină la orele opt şi un sfert. ea îl salută pe Poirot. Maiorul Despard. după care îşi reluă aspectul inexpresiv. de stupid aproape — Îl cunosc pe dl. In clipa aceea. dl. aveai impresia ca faţa sa fusese sculptată din lemnul unui vas de război. era unul din cei mai buni copoi ai Scotland Yardului. spuse ea înaintînd spre gazda sa. Maitre d'hotelul. uşa se deschise şi maitre d'hotelul anunţi) — Doctorul Roberts. Un bărbat foarte viguros. Shaitana. spuse dl. „Puţină şampanie pentru ca să fie mai plăcută convalescenţa". foarte zvelt. cu chipul bronzat. Poate nu-i prea recomandabil pentru un doctor. spuse el. Elegant îmbrăcată. se apropie de colonelul Race şi începură să vorbească despre sport. Dar poate e din vina mea. ea avea trăsături frumoase. cu trăsăturile aspre. Battle. dar nu mă pot abţine. Numitul personaj intră.

. cu uimire. al Scotland Yardului. Fără îndoială. Are un bucătar excelent. O lăsă pe Miss Meredith să-şi bea sherry-ul. o asigură Poirot. părul căzînd în bucle castanii îi acoperea ceafa . îi plăcea să facă prezentări cît mai ceremonioase. Miss Meredith scoase un suspin uşor. — Şi d-ta ? — Eu ? i — Vă cunosc foarte bine domnule Poirot. — Ca vînătoarea de vulpi. — Ce om ciudat ! — Doctorul Roberts? — Nu. — Şi bărbatul acela cu figura de lemn.Intră o fată tînără. dorinţa sa este să discutăm despre acest subiect. Shaitana îi întinse un pahar de sherry. oamenii trec cu vederea prezentările. dl. —Omul acesta nu-mi place deloc. — Nu. — Nu s-ar spune-că are o adevărată predilecţie pentru crime. mărturisi Miss Meredith cu o voce înceată. Ea se cutremură şi adăugă : — Are în el ceva înspăimîntător.. Niciodată nu ştii ce are de gând. Miss Meredith încruntă sprîncenele. — Oh! Dumnezeule ? Eu sînt ultima ? exclamă ea. Se mulţumesc să spună : „Nădăjduiesc că cunoaşteţi pe toată lumea". Poirot îi veni în ajutor. — Prietenul nostru respectă uzanţele. Ea vorbea încet. sugeră Poirot. Shaitana mi I-a prezentat ca şeful poliţiei — Ba da. dar în orice caz toate formalităţile acestea sînt un adevărat supliciu. Plăcerile lui trebuie să fie crude. făcîndu-i un compliment plin de galanterie. D-ta al descoperit misterul crimelor A... voi să-şi ridice buclele de pe frunte şi apoi. . cam de 20 de ani. — Domnişoară.C. constată că avea coc. cu o voce timidă. răspunse Poirot — Aceea care a scris Cadavrul din Biblioteca ? Chiar ea. Uitînd cum era pieptănată. Mă gîndesc la ceva mai oriental. — Dineul său vă va place totuşi. — Da. doctore femeile presimt o muţime de lucruri. scriitoarea ? D-na Oliver vorbea cu d-l Robert şi vocea el se auzi clar : — Inutil să negi innuiţia feminină. Tînăra fată aprobă : ! — Constat că azi. în compania lui Poirot. e d-na Oliver. mă faceţi să roşesc. Dl. observa detectivul cu un surîs. Shaitana. Miss Meredith îşi apropie sprîncenele una de alta.. Ezită o clipă şi reluă : — Femeia aceea e d-na Oliver. începu ea şi se opri brusc. — Dl. De înălţime mijlocie. Priviţi-i pe d-na Oliver şi d-l Roberts.. Cîteodată nu e prea plăcut. — Probabil îi plac torturile. avea ochi mari cenuşii şi nu era deloc fardată. de pildă ? Miss Meredith îi privi plină de reproşuri. Fără îndoială că în acest moment ei discută despre otrăvurile care nu lasă nici o urmă.B. Dl. toarte drăguţă. Foarte strict când era vorba de etichetă. —-Sînteţi plin de indulgenţă domnule Poirot. Shaitana. Ea îl privi cu un aer de neîncredere şi apoi isbucni în rîs.

în laboratoarele moderne de pildă.. Dimpotrivă. Hercule Poirot oftă cu prefăcătorie. Dvs. E uşor să amesteci toate numirile astea ştiinţifice. Ce pleaşcă pentru exploratorii de odinioară ! întorşi acasă. d-na Oliver. — Nu vă intimidaţi domnişoară. stafl-lococi. panouri de stejar lustruit. — Ce are a face ? E tot una. Maiorul Despard răspunse sec: — Triburile primitive sînt cele mai demodate. Aş voi ceva inedit. d-na Oliver îl întrebă pe maiorul Despard dacă nu cunoaşte o otravă extraordinară şi foarte rară. — Aş fi crezut dimpotrivă. Secretara mea n-ar înţelege o boabă şi cititorii mei nici atîta. Poirot între d-na Lorrimer şi d-l Roberts. nu-i aşa ? — Aflaţi că sînt belgian. Părerile sale păreau documentate şi criticile sale obiective.. spuse d-na Oliver. făcîndu-l să înghită cine ştie ce drog necunoscut. francezii nu prea pierdeţi timpul. rectifică Poirot. dl. se rugă să fie iertat pentru faptul că nu invitase un număr egal de oaspeţi de ambele sexe. Culturi de microbi. Acesta-i spuse lui Poirot în glumă. Miss Meredith se afla între şeful de poliţie Battle şi maiorul Despard. — Rafinamentele acestea ştiinţifice. Maitre d'hotelul deschise larg uşile anunţînd : — Dineul e servit. streptococi.— De ce nu — Toţi oamenii celebri mă intimidează. doctorul Roberts adoptă un ton profesional şi începu să vorbească despre ultimele descoperiri în domeniul tratamentului bolii somnului colonelului Race care se afla în faţa sa. iar la stînga sa. A fost folosită de sute de ori. — Mai degrabă le veţi găsi la oamenii civilizaţi. Shaitana părea şi mai diabolic ca de obicei. în lumina slabă la celălalt capăt al mesei. currara. Discuţia devie apoi în domeniul literaturii şi apoi în cel al politicii internaţionale. De cealaltă parte a mesei. Ele recurg la excelentele reţete. aceasta e învechită. Ce părere aveţi d-le Battle ? . Părăsindu-şi aerul glumeţ. — In ceea ce mă priveşte. Dineul fu delicios şi servit la perfecţie. odinioară folosite de strămoşii lor. singura domnişoară prezentă. — Domnul meu. — Ba da. actor de cinema. In cuvinte alese. puteau să scape de bătrînii unchi cu moşteniri. — Vai ! ce n-aş da ieu acum să fiu măcar pentru o clipă. cînd e vorba de femei. sau mai ştiu ce altceva. D-na Lorrimer se întoarse spre Boirot şi începu să-i vorbească despre noile piese de teatru. spuse Despard. — Sper că n-o să vi se permită să acaparaţi toată seara. Poirot constată că vecina sa era o femeie foarte informată şi de o inteligenţă superioară. n-ar fi pe placul cititorilor mei. Pronosticurile lui Poirot se adeveriră întocmai. crimele nu mă prea pasionează ! Şi nici nu cred că femeile se pot interesa de atare istorii Totdeauna bărbaţii sînt cei care devorează romanele poliţiste. La dreapta sa se afla d-na Lorrimer. că ele continuă să inventeze noi fierturi de ierburi şi alte Ingrediente. chiar cea din urmă vedetă. în aparenţă Inofensivi şi care produc maladii mortale. Lumină difuză. strălucire albăstruie de sticlă de Islanda. profitaţi de ocazie şi scoateţi din poşetă stiloul şi carnetul de autografe.

Se servi cafeaua. O PARTIDA DE BRIDGE Cînd Invitaţii se reîntoarseră în salon. maiorul Despard taie pachetul de cărţi care i se întinsese. Maiorul Despard se aşeză încet pe scaun. — Perfect ! Şi maiorul Despard. spuse dl. Mi-e ruşine. — Prostii.. Dl. dar vă avertizez că nu ştiu prea bine. aprobă d-na Oliver. Rîndul dv. Shaitana. oamenii nu prea se sinchisesc de aceste subtilităţi. Dar d-ta Miss Meredith ? — Da joc. are o mulţime de ocazii prielnice. Shaitana.. CAP. — Vai de capul lor. începu dl. doamnă Oliver. Luăm cărţile albastre nu-i aşa ? Pot juca cu ambele la fel de bine. nu le mai rămîne nici o speranţă. de pildă. Dacă aţi avea cel puţin o femeie.— In viaţa reală. III. Shaitana. — Deasemeni un doctor. — Femeile sînt foarte abile criminale. împotriva maiorului Despard si doctorului Roberts — Femeile împotriva bărbaţilor observă d-na Lorrimer aşezîndu-se pe scaun. Shaitana.. Roberts amestecînd celălalt pachet de cărţi. cu ochii la 'Anne Mereduh. Deasemeni doctorul Roberts. femeile acelea agent. spuse d-na Oliver. Mă înebunesc după jocul ăsta. — Protestez! strigă doctorul Roberts. Vorbiţi aşa fiindcă dv. . De obicei toţi se opresc la arsenic... dau dovadă de un remarcabil sînge rece şi de o măestrie extraordinară. cu o felie respectabilă de pateu. continuă dl. — Aş proceda foarte simplu. Scuzîndu-se pentru neatenţie. făcînd apel la Instinctele ei feminine. Jucaţi aici toţi patru ? — Minunat ! Se va juca bridge îi şopti d-na Lorrimer lui Poirot. o facem totdeauna din greşeală. cel de la Scotland Yard nu descoperiţi decît o mică parte din crimele comise zilnic. — Dacă aş vrea să comit o crimă. imediat adorm. dădu repede cărţile. rîzînd cu poftă. — încercaţi să cîştigaţi. Cînd ne otrăvim pacienţii. serviciul de cercetări criminale. d-le Battle. Shaitana schiţă un surîs : — Dat fiind că otrava este arma favorită a femeilor. servindu-se generos. răspunse şeful poliţiei.. — In camera alăturată. — Da. ordonă d-na Lorrimer nerăbdătoare. ca şi cum abia acum ar fi descoperit că e foarte drăguţă. D-na Lorrimer. trebuie să existe pe lume o mulţime de otrăvitoare nebănuite — Fără îndoială. anunţă dl. se găseşte o altă masă de bridge. observă şeful poliţiei Battle. — Cine joacă bridge ? întrebă dl. domană Lorrimer. Ea amestecă cu îndemînare cărţile. Nu accept nici o Invitaţie la un dineu. D-na Lorrimer ştiu că joacă. In fiecare zi se produc tot felul de accidente : accidente de vînătoare. — Tăiaţi vă rog. găsiră acolo o masă de bridge. Bine. cu nişte căşti ridicole şi care necăjesc oamenii prin parcurL Vorbesc de o femeie care să conducă. dar ce să fac ? Traseră la sorţi partenerii d-nei Lorrimer îl căzu de parteneră Anne Meredith. Să arătăm bărbaţilor că nu totdeauna sînt cei mai tari. — Dar avem. Altfel. Ea s-ar achita foarte bine de însărcinările sale. De obicei. îngrozitoare. dacă nu se termină cu bridge. otrava aceasta de o întrebuinţare atît de comodă şi care se poate procura atît de uşor.

Asta mi se intîmplă numai rareori. şi rezultatul a fost dezastruos. Figurile erau serioase şi anunţurile se succedau rapid. îi spuse el lui Poirot. ameninţînd că nu joacă fără el. Shaitana surîdea. Cu dibăcie. avusese o pică. părea că-l încînta în chip deosebit. „Pas". . Dl. propuse Race. Gel mai mult cîştiga colonelul Race. propuse colonelul Race. — Sans atout ! striga d-na Larrimer cu glas limpede şi hotărît. — După părerea mea. Apoi. Pe o măsuţă se afla o tablă cu sticle şi pahare. Nu fiindcă ar fi jucat încet. Apoi traversă salonul şi se aşeză într-un fotoliu larg. aprobă Poirot. spuse şeful de poliţie Battle. inunda masa de bridge. dar atacase cu o treflă. O mică lampă cu abajur aşezată lîngă el îi permitea să citească dacă ar fi avut ce. Cu toate că era o jucătoare slabă. Acolo jocul era în toi. „Contra". — Cinci carale. am avut o şansă superbă. fără zgomot. Din fericire. înainte de anunţarea lui Despard. c-o să reuşeşti s-o faci. — Douăsprezece şi zece. d-na Oliver se dovedi în schimb o bună platnică. de unde se auzeau vocile jucătorilor. dl. „Patru cupe". Partenera sa. Totdeauna se producea o scurtă pauză. — Trei cupe î anunţa doctorul Roberts pe un ton agresiv: — Pas ! spunea liniştită Miss Meredith. Cu figura crispată luminată de reflexele căminului. ci fiindcă totdeauna voia să dea o lovitură sigură. Ceilalţi protestară. — Contra. spuse ea. Dl. Ieri de pildă. — Eu nu joc. — Să facem socotelile. îşi luă poşeta de seară brodată şi-şi opri la timp gestul de a-şi ridica părul de pe frunte. avînd acelaşi surîs pe buze. Surîdea neîncetat. Shaitana clătină din cap. — Astă seară am avut o ghină teribilă. Din plafon se răspîndea cu discreţie. Avem timp să mai facem o partidă ? — Pe mine să mă iertaţi. dar de obicei mă culc devreme. „Trei trefle". — Să tragem locurile. Seara aceasta. în timp ce altă lumină mai puternică. „Patru carale". d-na Oliver.. spuse cu mărinimie şeful poliţiei Battle. m-au atacat cu o pică. trecu în cealaltă cameră. Ea achită pierderea. surîsul său mefistofelic îi reapăru pe figură. „Trei pici". — Stăpînul casei trebuie să fie în camera cealaltă. Lumina focului strălucea în dopurile de cristal. In timp ce d-na Oliver anunţa două sans atouri. în faţa căminului. „O cupă". Shaitana făcuse aşa fel încît salonul să pară luminat numai de flăcările din cămin. o lumină indirectă. manche şi robec. El anunţase o pică. dar pînă la urmă trebuiră să se resemneze : Poirot şi d-na Oliver împotriva lui Battle şi Race. — Eu la fel. unde aştepta o a 2-a masă de bridge. Bridge-ul nu mă amuză de loc. Shaitana îi privi o clipă. anunţi colonelul Race aşa partener zic şi eu. dl.Se îndreaptă spre o uşă şi ceilalţi patru îl urmară într-un fumoar confortabil mobilat. cu surîsul pe buze. Shaitana îi scrută un timp. clipind uşor din ochi. — Patru cupe.. Colonelul Race îşi consultă ceasul. N-aş fi crezut. Şi d-na Oliver se ridică. Dl. Sexul tare obţinuse o victorie zdrobitoare D-na Oliver pierdea trei livre şi şapte shilingi. e cam tot aceea.

cu corpul său masiv. nu sa mişcat nimeni de la locul lui. . trecură dincolo. înfăţişare marţială şi aer competent. obiectul care părea un buton suplimentar de pe cămaşa d-lui Shaitana. Shaitana. D-na Oliver se apropie de masa de joc. şeful de poliţie Battle îi opri trecerea. Hercule Poirot clătină din cap. Shaitana era în acelaşi loc lîngă foc. — O clipă vă rog. La rîndul său ridicase mîna neînsufleţită şi o lăsase să cadă la loc. Anne Meredith care scoase un ţipăt înăbuşit... gazda noastră. . vino o clipă aici-. — Contra. — Sînt dezolat că trebuie să vă anunţ o veste rea : dl. —Vă rog să mă iertaţi d-le Shaitana. Dl. Partida se anunţa palpitantă. — Ginci sans-atout-url. şi aspectul diabolic al figurii dispăruse. şeful de poliţie Battle se ridică. întrebă în şoaptă. Colonelul Race se îndreptă spre dl. Şeful poliţiei se apropie de jucători. împodobea cămaşa de seară. D-na Oliver continua sa urmărească jocul. .— Colonelul spuse tare. Poirot examina gura d-lui Shaitana. privea fix înaintea lui. gura era căscată. — D-le Battle.Cu toţii. Mînat de instinctul profesional. cu un strigăt înăbuşit. Fără a părea. — Dar e imposibil.. Ginci trefle contra. S-ar fi spus.. — Cine-a intrat şi a ieşit ? Nu ştiu. aşezat în fotoliu. Poirot apucă una din mîinilc d-lui Shaitana şi o lăsă să cadă la loc. cu toată înfăţişarea sa stupidă era un om plin de iniţiativă. Shaitana nu făcu nici o mişcare . D-na Lorrimer şi doctorul Robert. Race schimbă o privire cu Poirot şi se apropie mai mult. se apleca Poirot îl urmă într-o clipă şi-şi îndreptă privirea spre locul pe care i-l arăta colonelul Race. dar nu era cazul. Iar jucătorii erau absorbiţi de partida lor. Acum. este mort. Dl. Battle se pregătea să preia situaţia în mînă.Cu capul în piept părea că doarme. După ce examina. doctore. se ridicară. spuse d-na Lorrimer cu voce gravă. Şeful poliţiei se întoarce : — Aşa este. colonelul Race îi arătă bărbatul tăcut. că un buton format dintr-un rubin. d-nă Lorrimer ? — întocmai. Aţi putea să-mi spuneţi cine a intrat şi a ieşit de aici astă seară ? Robert holbă ochii. — Ce s-a întîmplat ? Cu un semn discret. înălţînd din sprinceană. doctorul Roberts străbătu camera repede cu pasul doctorului chemat în pripă la un C37 grav. Pe cînd Battle se apleca spre el. trăsăturile sale pierduseră orice urmă de inteligenţă. — Aşteptaţi. cu sprîncenele încruntate. Despard. dar trebuie să plec spuse Race. Şeful de poliţie Battle. Toate capetele se întoarseră spre el şi mîna lui Anne Meredith rămase în aer deasupra unui as de pică a mortului. fără să atingă. Şeful poliţiei veni la el. spuse el cu o voce oficială care nu semăna de loc cu aceea pe care o avea de obicei. Deodată. Shaitana urmat de Poirot. Race îl întrebă din ochi şi Poirot dădu din cap afirmativ. Cu corpul drept.

spusele d-nei Lorrimer. fie pentru a pune un butuc pe foc. Despard holbă mereu ochii zăpăcit. e toarte adevărat. maitre d'hotelul. Pot paria că aceasta va fi concluzia doctorului nostru. Personal. domnul Shaitana a fost asasinat.— Nici maitre d'hotelul. — Din nefericire nu putem preciza. masa de bridge in cursul serii? Patru feţe îşi schimbară înfăţişarea: Battle citi : teamă. Referitor ! La ce risc se expunea asasinul. Cînd m-am îndreptat spre cămin. Shaitana era aţipit. răspunse liniştit : — Se pare că fiecare din noi a părăsit masa în timpul serii. — Asasinat ! repetă Anne Meredith tulburată. — Lăsaţi mă să-l examinez! strigă doctorul nerăbdător. — Vă rog să mă iertaţi. D-na Oliver. Şi nimeni n-a auzit nimic. Sau poate că era deja mort. Şeful de poliţie Battle se uită întrebător la Despard. Battle ridică receptorul telefonului şi după ce vorbi cîtva timp. Medicul legist ra fi aici într-un minut. vă rog să vă duceţi în camera alăturată. . a adus tava cu băuturi chiar cînd ne aşezam la masa de bridge şi deatunci n-a mai venit. Părea un mandarin chinez din porţelan. asasinul risca de o mie de ori să fie prins.. Acesta e cuvîntul : înjunghiat ! Şi pe neaşteptate întrebă : — A părăsit vreunul din dv. — înjunghiat ! declară el.. fie pentru a bea ceva. spuse Battle. douăzeci şi cinci de minute şi patruzeci de secunde !" — Era în faţa focului. După o pauză. da. — Dar n-a făcut-o. dar nimeni nu atinge cadavru! înainte de sosirea medicului legist. în celălalt capăt al camerei. Shaitana ar fl trebuit să strige. nici ceilalţi servitori? — Nu. compătimire. indignare şi teroare. — Bine. Am primit ordin să mă ocup de această afacere. După părerea dv. mai mult de o oră. d-le Poirot. dar afară de acestea. întorcînd spre Battle figura sa fină şi inteligentă. Acesta confirmă dînd din cap. D-na Lorrimer rosti pe un ton tăios : — Asasinat ? — Dumnezeule ! bîlbîi doctorul Roberts. Ce bine ar fi să putem afirma : „Omul acesta este mort de o oră. Şeful de poliţie Battle clătină încet din cap.. nici o altă indicaţie folositoare. izbucni într-un plîns cu sughiţuri. Apoi se îndreptă spre bărbatul cu figura serioasă de lingă el : — D-le colonel Race. Deocamdată. — Aţipit ? — Cel puţin aşa am crezut — Posibil. am făcut-o de două ori. După cum spui şi d-ta prietene.. Poate e vorba numai de o sincopă. — Ei? Maiorul Despard se ridică ţeapăn ca un soldat în poziţia de drepţi. vă rog săi întovărăşiţi. Anne spuse cu o voce şovăitoare : — Da. iată ce complică ancheta. Vom vedea aceasta imediat. mai puţin de două ore. Cei patru jucători trecură încet pragul. de cît timp a murit Shaitana ? Eu aş zice o oră şi poate si mai mult. Doamnelor şi domnilor. anunţă : — Poliţia trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. Asasinul a profitat de o şansă unică. nimeni n-a văzut nimic.

Shaitana nu v-a făcut vreo aluzie asupra recepţiei pe care o dădea astă seară ? Şeful de poliţie Battle îl privi cu curiozitate : — Nu. hai ? Asasini în carne şi în oase ? Afirmaţi că aceasta era intenţia sa ? Nu cumva ne întindea o cursă ? — Oh ! cîtuşi de puţin ! Shaitana afecta o atitudine mefistofelică. Foarte adesea sînt oameni încîntătorî. Un funcţionar din serviclui antropometric luase amprentele digitale şi apoi plecase. examina totul.. Nici unul din aceste persoane. După dv. anunţă Battle. Hercule Poirot. Intră medicul legist cu trusa în mână. urmat de inspectorul divizionar care vorbea cu Battle. — Imposibil. spuse şeful poliţiei. Cadavrul fusese examinat. Patru „copoi” şi. păzea un agent. — În acest caz. Odată sau de două ori. Poirot repetă convorbirea pe care o avusese cu Shaitana la Wessex House. Ne veţi spune constatările dv mediat.. O recepţie de opt invitaţi. pot furniza cîteva explicaţii. declară d-na Oliver. —Aţi pune mîna în foc. — Iată oamenii noştri. Battle clătină gînditor din cap. IV. Battle ieşi din cameră. aveţi vreo idee despre mobilul crimei ? Detectivul belgian răspunse rar : — Da. Asasinii seamănă perfect cu oamenii cinstiţi şi-n viaţă nu se deosebesc cu nimic. Poirot aprobă. Instinctul meu nu mă înşeală niciodată. această recepţie ascundea o intenţie ? Foarte încet şi cu prudenţă. Apoi venea un fotograf.dl. Şeful poliţiei Battle. politicoşi şi de treabă. patru asasini. nu par să fi comis o crimă.— D-le Poirot. Pentru momet trebuie să îndeplinesc formalităţile necesare. clătină din cap. Vanitatea sa era deopotrivă de mare ca şi prostia sa. . Dar de ce? În aceeaşi clipă se auzi o sonerie şi paşi. Fără să atingă nimic. Nu mi-a spus nimic. De la prima vedere. aş vrea să aud ce aveţi să-mi spuneţi. Mă duc să le deschid O clipă. CAP. am intuit că nu prea are conştiinţa fără pată. În vestibul. Şi prostia a plătit-o cu viaţa. colonelul Race şi şeful poliţiei Battle luară loc în jurul mesei din sufragerie. doamnă Oliver. Să te travesteşti în diavol ca să înspăimînţi oamenii! ce copilărie ! Uşa se deschise. PRIMUL E ASASINUL ? O oră mai târziu. Dar ia spuneţi-mi : . protestă d-na Oliver. — Specimene rare.Poirot se îndreptă spre masa de bridge. Şeful poliţiei îşi muşcă buzele şi fu pe punctul să fluiere uimit. fotografiat şi ridicat din salon. dna Oliver. d-le Poirot. D-na Oliver continua să suspine. n-ar putea fi decât doctorul Robert». — Acum vă înţeleg. Absolut imposibil. Ce stupid tip ! Oriental ! murmură Hercule Poirot. domnule Poirot. Ancheta îşi urma cursul. se întoarse spre Poirot : — înainte de ai interoga pe aceşti patru invitaţi.

. Îi vei găsi pe Anderson cu cei patru invitaţi.. Vreau să spun într-un roman. Nu sînteţi de-aceeaşi părere. ~ E doctorul Roberts. cu toată pierderea ei de trei livre. şapte şilingi. dar. Dar a permite doamnei Oliver să rămînă. declară Battle. bărbaţii !. — Unuia i-a fost frică.Dar nu e prea reuşită. replică Battle. arată clar. Colonelul Race schiţă un gest să se scoale. — Dacă am începe interogatoriul ? propuse şeful de poliţie Battle. cel puţin despre unul din invitaţi Ii bănuia pe toţi patru. ce credeţi. Roagă-l pe doctorul Roberts să binevoiască să vină aici. Battle ezită o clipă în faţa privirii elocvente a doamnei Oliver. spuse doamna Oliver. dat fiind că poliţia e condusă de nişte bărbaţi. — Eu l-aş fi ascultat ultimul. ca o scuză. dar n-ar fi putut afirma ceva sigur. — Viaţa adevărată se deosebeşte puţin de romane. pe care l-a luat cu el în mormînt. suspină doamna Oliver. — Ştiu .. Ca să-şi ascundă jocul. Era secretul lui Shaitana. cu condiţia ca nimeni să nu ne întrerupă (aruncă o privire elocventă spre doamna Oliver) şi să nu se facă nici o aluzie la ce ne-a spus domnul Poirot. domnule colonel ? Race dădu din umeri. era altă chestiune.. clipind uşor din ochi. Battle trebui să-şi amintească faptul că d-na Oliver. Glumele sale erau cam periculoase şi se spunea că era fără milă.. N-ar aştepta prea mult timp. Domnule Battle. Din punct de vedere profesional. Asasinul îşi închipuia fără îndoială că Shaitana îşi oferea o seară de distracţie. — Răposatul Shaitana. — Oh ! bărbaţii !. pe care o va sfîrşi dînd pa vinovat pe mîna poliţiei. Şi mental începu să compună un articol de jurnal. Doctorul Roberts intră. — Ipoteza aceasta. Ne-am înţeles ? — Perfect. vedeţi.Battle se întoarse spre colonelul Race ! — Dv. În locul dv.. — N-o vom şti niciodată. domnule Poirot ? Poirot dădu din cap afirmativ. se dovedise o bună jucătoare de bridge. Un bărbat în aparenţă atît de simpatic. admit cu greu că un om . l-aş aresta imediat. Neasociindu-se la bănuielile d nei Oliver. repetă d-na Oliver cu încăpăţînare. arată că Shaitana ştiuse ceva. asasinii se arată totdeauna simpatici. Recunoştea tituaţia oficială a colonelului Race şt Poirot colaborase deseori cu poliţia. — Du-te în fumoar. că a ghicit adevărul. domnule Battle. adăuga ea repede. --Dar le-avea chiar ? mmmd Poirot ridică din umeri. doamnă Oliver. ceva mai puţin sigur pe sine ca la început. — Dacă vreţi puteţi rămîne toţi. El (sau ea) îşi închipuia că Shaitana avea probe formale. N-am şovăi s-o facem dacă în capul Scotland Yardului s-ar afla o femeie. spuse el. Moartea sa. avea o reputaţie ciudată. foarte verosimilă. spuse d-na Oliver. trebuie să procedăm cu prudenţă şi încetineală. îşi dădu părerea asupra spuselor lui Poirot. afacerea aceasta mi se pare complet absurdă. din partea mea nu văd nici un inconvenient. Battle se îndreptă spre uşă şi chemă-agentul de serviciu de pe coridor.

De fiecare dată priveam mortul. Odată m-am dus să pun un butuc pe foc. Dar nu l-am privit mai de-aproape. cînd şi-au părăsit partenerii dv. Cum să vă conving că nu sînt vinovat ? — Nu comiţi o crimă fără motiv. Pe Miss Meredith şi pe Despard. într adevăr.. destul de neprecis. A doua oară nici nu i-am mai privit. După cum v-am spus. O cunoaştem puţin pe doamna Lorrimer — Ce ne-aţi putea spune despre ea ? — E văduvă. M-am ridicat de trei ori. dar nu sînt sigur. apoi a doua oară ca să ia ceva. aţi crezut că dormea ? — Aşa am crezut prima dată.. nu-i aşa ? — Da. — Foarte bine. ceea ce înseamnă că am trecut de trei ori pe lingă el. Vă rog să răspundeţi la întrebările mele : Cunoaşteţi bine pe celelalte trei persoane ? . toarte greu să vă răspund. pe care-l cunoşteam foarte vag. In clipa aceea. doctore Roberts. — La ce oră ? — Nu v-aş putea preciza. Acum spune-mi. spuse Battle. Mai aştept să vă informaţi despre relaţiile pe care le-am avut cu el. doctore Roberts. Doctorul dădu din cap energic. Dar toate amănuntele acestea sînt aproximative. l-am întâlnit pentru prima oară astă seară. . Nu sînt un imbecil. Brrr. Shaitana nu mi-a vorbit niciodată despre acest lucru. n-aş vrea să fiu în pielea celui care a comis crima. ca şi pe Miss Meredith. — Nici de ea nu v-a vorbit niciodată Shaitana ? — Nu. Halal de doctore Roberts. masa de bridge ? Doctorul Roberts încruntă sprîncenele. Cred că i-a spus ceva lui Shaitana. aduceţi-vă aminte şi spuneţi-ne de cîte ori aţi părăsit masa de bridge ? încercaţi să ne spuneţi şi de cîte ori au plecat şi au venit ceilalţi ? După cîteva clipe de reflexie doctorul Roberts mărturisi sincer : — Abia îmi pot aminti propriile mele mişcări.— Nu prea. Despard s-a ridicat să aducă o scrumieră.. astă seară lam întîlnit prim» oară.. pe la 9 şi jumătate. Nu pot afirma mai precis. — Ştiţi cumva dacă el şi Shaitana se vizitau ? — Nu. N-am avut nici un motiv să-l suprim pe Shaitana şi nu eu l-am ucis.. Omul acesta mă distra cu excentricităţile sale. după puţin timp m-am dus să aduc băuturile (cam la penultima mînă) şi pe la unu jumătate am băut whiskyul. jucam un sauns-atcut complicat. tar a treia oară ţin minte vag că mi-am spus : „Ce copleşit pare ticălosul ăsta". — Iată-ne nu prea avansaţi.poate fi înjunghiat în timp ce alte trei persoane găsesc la cîţiva metri de el. După cum ştiţi. — Bine. — Şi doamnele ? — D-na Lorrimer s-a dus odată să îndrepte focul din cămin. Cred că ne-am aşezat la joc. — Masa cu băuturi era lîngă fotollui lui Shaitana. cu puţin timp înaintea mea. ml aduc aminte. şi joacă bridge admirabil. Pe Despard îl cunoşteam din auzite. Cam după o oră am îndreptat focul . O veţi constata. — Mie greu. foarte bine crescută şi inteligentă. — Şi de fiecare data. Un surâs uşor îi crispa colţurile gurii. ca autor a unei cărţi de călătorie foarte interesantă. N-aş fi avut nici cel mai mic motiv să scap de acest sărman Shaitana. — Asta sare în ochi. că m-a întrebat dacă băusem şi eu. trebuie să fac o anchetă. altădată am adus ceva răcoritor celor două doamne şi a treia oară am băut un whisky cu apă de Seltz..

norocul n-a fost pentru bietul Shaitana. 200. Bănuielile mele cad pe Despard.-e vorba de o inspiraţie de moment şi nu de o crimă premeditată. 2. — Cu alte cuvinte. n-ai vrea să-mi spui părerea d-tale. — încîntat. „mortul" e asasinul. că nimeni nu era în faţa mortului. absolut ca în unt. îmi închipui că a fost necesară o anumită forţă. doctore. Acum îmi dau seama că Shaitana era foarte uşor de înjunghiat. Doctorul dădu din umeri. din metal strălucitor. Acesta e punctul d-tale de vedere ? — Cam acesta ar fi. terminat printr-o piatră preţioasă rotundă. Asasinul şi-a pus la punct crima. A venit în spatele meu. privindu-mă cum joc. — M-am exprimat greşit. După mine. spuse Battle.. — Ce armă ! Ce armă ! Jucăria asta e ideală pentru ucis. Examinaţi cu deamănuntul hîrtiile lui Shaitana şi e sigur că veţi descoperi o indicaţie. Aparţinea lui Shaitana şi se găsea pe masa de îngă uşă. Nu mai ştiu precis ce-a făcut. ca de la om la om ? — De ce nu ? — Care din trei după părerea d-tale ?. Intră în carne ca în unt. Battle scoase un instrument lung şi foarte subţire.. Nădăjduiesc că ziarele nu vor vorbi prea mult de mine. completă şeful de poliţie Battle. . — Desigur. Eram partenerul ei. — Da. — Evident. scandalul ar putea să displacă clienţilor mei. — Veţi reuşi. intrînd aici. Şi cu dibăcia unui scamator. asasinul n-a avut decît să se servească de el Ce noroc să pună mîna pe aşa instrument ! — E un punct de vedere. Apoi privi puţin jocul celorlalţi după care se plimbă puţin prin cameră. — Să nădăjduim. masa era puţin de-acurmezişul şi între noi e o vitrină foarte frumoasă. — Nu chiar atît de multă. Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă. a făcut să se nască în sufletul asasinului ideea crimei. Şeful de poliţie Battle se întoarse spre Poirot. W.. risca enorm şi asta arată ca avea un motiv serios.. observă gînditor : — Eraţi în aşa telaşezaţl la masă. — Nu. — Trebuie să fi fost un om tare de înger. ? — Desigur. Battle îşi drese glasul — Nu vă mai reţin. spuse Roberts. Telefon :Bayswater 23896. Uitaţi-vă. observă doctorul Roberts. E un bărbat căruia nu-i lipseşte curajul şi a dus o existenţă aventuroasă unde trebuie să iei hotărîri rapide. Vreţi să-mi daţi adresa dv. Doctorul Roberts luă obiectul şi-l examina cu un aer competent de profesionist. în acest caz. îi încercă vîrful şi fluieră uimit.. afacerea se poate vedea dintr-un alt punct de vedere : vederea acestei arme. Poate vă voi vizita zilele acestea. să te prmesc oricînd vrei. — Mulţumesc.. Singura persoană care ar fi putut observa ceva era „mortul" şi. Tare-aş vrea să-l cunosc. Dacă vreunul din jucători ar fi ridicat ochii în momentul critic. — Aveţi vreo întrebare să-i puneţi doctorului Roberts ? Sînt sigur că vă va răspunde cu plăcere. Glouchester Terrace. nu i nici o îndoială. 'doctore Roberts. — Jucătorii de bndge erau prea absorbiţi de partidă. Nu cred că o femeie ar fi putut comite crima aceasta. Battle clătină din cap. Dar ia spune doctore Roberts. Nu se teme de riscuri.— Şi Miss Meredith ? — Sînt sigur că a părăsit odată masa de bridge. ca să mai dea atenţie la ce se petrecea în jurul lor. — Foarte uşor. Seful de poliţie Battle. Fără îndoială.. spuse Battle. că asasinul îl avea la el. — Adică.... printre alte obiecte. — In acest caz.

surîzînd politicos. Sînt unul din admiratorii dv. Noi n-am avut nici un atout. Eu vă întreb c« părere aveţi despre partenerii dv. — Atunci. Nu duc niciodată lipsă de subiecte. dar la ce bun să încerc să mă sustrag ? E limpede. CAP. nu. Nu m-aştept de loc să mă credeţi pe cuvînt că nu sînt eu vinovata. este asasinul. dar am observat că asta nu e un defect. Îl începeam pe al patrulea cînd aţi intrat. — Unde l-aţi întîlnit pentru prima oară ? .. ca jucători de bridge? — D-na Lorrimer e o jucătoare de mîna întîi. V AL DOILEA E ASASINUL ? Doamna Lorrimer. Battle v-a întrebat ce părere aveţi despre partenerii dv. împotriva lui Miss Meredith şi Despard. începu şeful poliţiei Battle. la curent cu toate succesele pe care le-aţi repurtat. De pildă. Nu m-ar mira ca bridgeul. Ochii săi cenuşii strălucind de inteligenţă. ca aspiranţi la titlu de criminal. cîte robere aţi jucat ? — Trei. se grăbi să spună doctorul. sorţii au făcut să schimbăm partenerii. — Nu prea bine. Caut doar să pun în ordine cîteva amănunte. mai bun decît otrăvurile care nu lasă urme. — Cine a cîştigat ? — Doamna Lorrimer a cîştigat de fiecare dată Miss Meredith a cîştigat primul rober şi le-a pierdut pe celelalte două. împotriva lui Despard şi d-na Lorrimer. Aveţi un subiect bun. intră în sala de mîncare. Al doilea rober : Miss Meredith şi cu mine. — îmi cer Iertare că vă deranjez. Cît despre Miss Meredith. — Şi dumneata doctore ? Ochii lui Roberts străluciră. Bună seara. dar nici nu e o jucătoare strălucita. Şi cititorii mei cresc. şi-şi cumpăneşte totdeauna loviturile.că una din cele patru persoane care erau în această cameră. ea rămăsese totuşi perfect stăpînă pe sine. înţeleg. să-i aducă un venit frumos. Puţin palidă. Doctorul Roberts se ridică. După ce se închise uşa. răspunse doctorul. dar nu eram prieteni.— Fără îndoială. Cînd au chef. Despard nu joacă prost. Doriţi fără îndoială să-mi puneţi cîteva întrebări ? — Nu. — îl cunoaşteţi bine pe dl. — Şi cum erau împărţiţi jucătorii ? — Primul rober : Despard cu mine. cu o înfăţişşare distinsă. nu-i aşa ? Doctorul Roberts părăsi camera cu pasul său din nou elastic. Poirot spuse surîzînd : — Dl. doamnă. Al treilea rober : d-na Lorrimer şi cu mine. născocesc o crimă de-o sută de ori mai pasionantă. — Mai aveţi vreo întrebare să-mi puneţi ? Poirot clătină din cap. Al patrulea rober : din nou Miss Meredith şi cu mine. — Anunţ poate prea îndrăzneţ. îl cunosc de cîţiva ani. Ea aşteptă sa fie întrebată. cu toate otrăvurile care nu lasă urme. împotriva doamnelor. doamna Oliver declară cu amărăciune : — Ce subiect! ce proşti sînt bărbaţii. Ea acceptă fotoliui pe care i-l oferea colonelul Race şi se aşeză în faţa lui Battle. doamnă Oliver. — Datoria d-tale trece mai presus de orice. Shaitana ? întrebă Battle. Aveam puţin avans : Miss Meredith şi Despard erau puşi la amendă. bună seara domnilor. De fiecare dată. Desigur situaţia nu e prea plăcută. ea nu face greşeli. îi întîlniră pe cei ai şefului poliţiei.Ne-au bătut bine de tot.

a fost rîndul maiorului Despard. dacă aş avea realmente un motiv. — Ce părere aveaţi de el ? Ridicînd uşor din umeri.. d-na Lorrimer răspunse : — îl consideram. Battle execută din nou scamatoria sa. amîndoi . Şeful poliţiei nu răspunse nimic. ce ne puteţi spune despre ceilalţi trei parteneri? — Ce v-aş putea spune ? Astă seară i-am întîlnit pentru prima oară pe Miss Meredith şi pe maiorul Despard . — A mai auzit cineva convorbirea dv. Bărbaţii s-au ridicat destul de des. aveau darul să mă scoată din sărite. mormăi el. Îi cunosc ceva mai mult pe doctorul Roberts. curant ? — Oh ! Nu. Doamna Lorrimer luă arma liniştită. de două ori. mi se pare. Miss Meredith. In clipa aceea dl. şi el foarte simpatic. — El nu zău. d-le Battle. — L-aţi mai văzut vreodată ? — Niciodată pînă acum. — Doamnă Lorrimer.. — Iertaţi-mă pentru întrebarea care v-o pun acum : aveaţi vreun motiv să scăpaţi de el ? Dna. adevărul tot iese la iveală. M-am ridicat o. — Acum doamnă Lorrimer.. n-am alt martor decît cuvîntul meu că dl. vă rog să-mi spuneţi de cîte ori v-aţi ridicat de la locul dv. — Sînt de aceeaşi părere. singură dată cînd o făceam pe „mortul' şi m-am dus la cămin. în Egipt : Winter Palace din Luxor. D-na Lorrimer dădu gînditoare din cap.. puţin şarlatan. s-a dus să bea şi el ceva şi. Puţin mai tîrziu. în timpul jocului şi de-asemeni. Am vorbit pe şoptite. metodic : — Ce oră era ? — Cred că jucam de vreo oră. — E doctorul dv. ci continuă interogatoriul.. — E puţin cam vag. — Şi ceilalţi ? — Doctorul Roberts s-a dus să-mi aducă ceva de băut. n-aveam nici un motiv ca să doresc dispariţia dlui Shaitana. crezi că ţi l-aş spune ? — Cine ştie ? O persoană Inteligentă prevede că mai tîrziu. Moartea sa mă lasă complet indiferentă. acum pot s-o mărturisesc.— Intr-un hotel. Doamna Lorrimer spuse aproape pe nerăsuflate : — Mă aşteptam să mă întrebaţi lucrul acesta. foarte simpatici.. ca să nu-i deranjăm pe jucători. — O singură dată ? — Nu.. Asta e părerea mea. — Vă rog să aruncaţi o privire asupra acestui obiect. l-am spus cîc e de plăcut să priveşti butucii arzînd. Mia spus că nu poate suferi radiatoarele. D-na Lorrimer adăugă pe un ton sec : — Domnule Battle. . ? — Nu cred. dar n-am observat ce făceau.. Shaitana încă mai trăia. Shaitana era în viaţă şi mi-a vorbit. aşa că am încercat să răspund mental demai înainte. n-a părăsit masa decît o singură dată şi s-a dus să vadă cum joacă partenerul ei. — V-a răspuns ceva ? — Da..Lorrimer păru amuzată. — Totuşi se afla pe una din mesele din salon. domnule Battle. Nu. cam pe la orele unsprezece şi un sfert. îl socoteam un prefăcut şi apucăturile lui teatrale. să-mi spuneţi acelaşi lucru şi despre partenerii dv.de altfel. scoţînd stiletul subţire şi delicat.

— Lăsaţi-mă pe mine să cîntăresc folosul şi dv. colonel Race. dar d-na Lorrimer tăcea. Cu tonul unui om mare care se supune capriciilor unul copil. Shaitana. ea ar fi trebuit să fie împinsă de motive serioase. — Adresa dv. — Refuz să răspund d-le Battle. — Cunoaşteţi legăturile dintre ceilalţi trei invitaţi şi dl. de telefon ? — Chelsea. Doctorul Roberts anunţă cam prea îndrăzneţ. — Şi acesta ? . după dv. 4 56 32. ci ca jucători de bridge. nu ca eventuali asasini. — D-na Lorrmer se ridică indignată. — Trebuie să recunoaşteţi doamnă că un bărbat poate fi ucis cu uşurinţă de o femeie cu o armă de felul acesteia. — Vă rog să-mi spuneţi părerea asupra partenerilor dv.. dacă amănuntele acestea pot fi de vreun folos..— Nu l-am remarcat. — Care din acestea e al dv. — lll. Ea răspunse cu răceală : — Consimt să vă satisfac curiozitatea. — Mulţumesc doamnă .. ar fi putut comite crima. plecă capul ruşinat. — Deci ultimul. joacă perfect. După ce dădu rriîna cu cele 4 persoane prezente. — Cîtuşi de puţin. Are însemnat primul rober. mototolite. — Mi se pare că e al maiorului Despard. — Intru totul de aceeaşi părere. E însemnat al treilea rober. — Da.. ? D-na Lorrimer le examina unul după altul. Luîndu-şi la rîndul său aere de scamator.. murmură el scoţîndu-şi carnetul. VI AL TREILEA E ASASINUL ? . D-na Lorrimer se întoarse spre d-na Oliver : — Bună seara doamnă Oliver. — Iată scrisul meu. doamna Lorrimer declară : — Maiorul Despard e un bun jucător ponderat. ca un ştrengar care a făcut o poznă. Ea dădu din cap. spuse liniştită doamna Lorrimer. Cheyne Lane.. deşi nu văd nici o legătură .. CAP. — Aveţi vreo întrebare de pus d-le Poirot ? întrebă Battle.. vă rog. asta-i tot. Miss Meredith e o jucătoare mediocră. ea părăsi camera. — Care din cei trei invitaţi. Poirot scoase nişte carneţele de bridge. înapoind stiletul şefului poliţiei. dar cam prea prudentă Asta-i tot. — Dar acesta ? — E al lui Miss Meredith. căci îşi asuma un risc enorm.. e complet fără sens. E mîzgalit tot. Chestiunea dv. — Numărul dv. bună seara. Aşteptă cîteva clipe. In schimb.. Chelsea. D-na Lorrimer aşteptă cu capul uşor înclinat. D-na Lorrimer se pregăti să plece. binevoiţi să-mi răspundeţi.. —Totuşi observă Battle. trebuie să fie al doctorului Roberts. Şeful poliţiei.

Carneţelul următor este al doamnei Lorrimer. Miss Meredith. — Şi cum se numeşte clubul dv. Şi m-a pus şi la punct. ? — l adies' Naval and Milirarv. aceasta dă loc la jocuri contra Cifrele arată jocurile contra nereuşite. Wallingford — Nu aveţi nici o adresă la Londra ? — Nu. Doctorul licitează slab şi e pus la amendă. Graba doctorului îi face pe ceilalţi să supraliciteze nebuneşte. ci a patru persoane. domnule Poirot. ferm şi foarte citeţ. am adunat cîte o probă din scrisul fiecărui jucător în acesta. — Departe de mine gîndul să vă tratez metodele. Shaitana ? — Nu. Al patrulea carneţel : rober neterminat. Acum Miss Meredith.adunate şi scăzute cu grijă. toţi patru sînt dispuşi să vorbească. Fără îndoială. sau una dintre noi.. — De ce ? .. Cifrele sînt mici. Şeful poliţiei adoptă o atitudine părintească. Scris caracteristic. dar de-o aroganţă nemaipomenită. dar fiindcă amândoi sînt jucători de forţă. — Fie sînt elocvente. Cînd mă gîndesc că unul dintre noi. îl spuse Battle pe un ton liniştitor. vă înşelaţi. şi cînd îi întreb despre bridge. El se sculă în picioare şi o rugă pe tînăra fată să ia loc.. Pentru moment.. Caut să înţeleg caracterul acestor patru jucători. Amîndouă aveau atout-uri şi au cîştigat. Ea îl are pe doctorul Roberts ca partener. — E îngrozitor. cifrele se îngrămădesc şi deoparte şi de cealaltă. repede terminată. — Vă rog să vă liniştiţi domnişoară. dar pline de caracter. domnule Poirot ? Poirot le puse pe masă. — Nu vă speriaţi. cifrele sînt mai degrabă mari. Ea juca cu doamna Lorrimer. dar nu atît de ridicate ca în roberul precedent.— Femeia aceasta nu ne-a spus nimic nou. Unde putem găsi cele mai bune indicaţii. pe deasupra liniei. N-o cred vinovată.. Ea e cam demodată. nu pierd prea multe puncte.lăsîndu i să adopte metoda care le convine. O luptă homerică . comentă Battle. înţeleg că drama aceasta v-a tulburat peste măsură. fiindcă doctorul o avea drept parteneră pe Miss Meredith. dar cine ştie ? în orice car. Omul acesta m-a îngrozit totdeauna. cifrele fiind mîzgălite şi şterse. dar nu al unuia singur. Plină d« simpatie şi prevenire faţă de alţii. vă rog să-mi răspundeţi: îl cunoaşteţi bine pe dl. o jucătoare timidă. Ce căutăm noi în prezent ? Să determinăm caracterul. absolut îngrozitor. Se opri pe prag. „în carneţelul acesta. De obicei trag la clubul meu. Anne Meredith părea tulburată. — Vtendon Cottage. V-am văzut deja la lucru şi fiecare lucrează în felul său.. unde stau o zi două.. murmură Miss Meredith. nu mai e aşa de uşor de urmărit jocul. cu respiraţia tăiată. pare foarte stăpînă pe sine. Toate acestea vi se par foarte plicticoase. Ei bine. replică Battle. Ce faceţi cu carneţelele acelea de bridge. — Bine. graţios. dacă nu în însemnările astea ? Priviţi primul rober : o partidă calmă.. E carnetul lui Miss Meredith.. După cum vedeţi. să întrerupem însă discuţia şi să o chemăm pe Miss Meredith. pe care licitaţiile doctorului Roberts nu reuşeau s-o facă şi mai timidă. Si vă rog să mi daţi adresa dv. Totdeauna dau mîna liberă inspectorilor mei . Totuşi ne ajută sa înţelegem caracterul maiorului Despard : un om care ştie ce vrea. Cifrele sînt scrise în ordine şi vizibil.

— Practica numai patinajul. — Dar ca om. Să ne oprim la seara aceasta.. — Instrumentul acesta mic. — Insinuaţi. decît la urmă.Dar nu sînt eu ! De ce să-l fi ucis pe omul acela ? — Este exact întrebarea pe care aş vrea să v-o pun. — Ca să fiu foarte sinceră. — Bine. limpezi. Un medicament oarecare... în asta îl recunosc ! L-aţi mai revăzut de multe ori deatunci ? — Da. dar era un as. — Totuşi n-aţi pronunţat numele ei. — Fiindcă pumnalul nu pare o armă întrebuinţată mai cu seamă de femei. — Perfect. Cred că e incapabilă să comită o crimă.. înainte de a răspunde. Trebuie să-l iau ? — Da. Miss Meredith ? Obrajii tinerei fete se înroşiră puternic. nu-mi mai amintesc. Anne Meredith făcu un gest de oroare. luaţil. — Oh ! e îngrozitor. Battle adăugă : — Aveţi vreun motiv special să vă temeţi de el ? Anne Meredith ridică spre el ochii ei mari. Atît de încîntătoare şi atît de bună parteneră de joc ! Joacă admirabil şi nu te stinghereşte de loc cu observaţii. Oh ! ba da. avînd pe figură o expresie de desgust. — Da.— Oh ! surîsul lui oribil şi felul lui de a se înclina spre tine. O otravă. vă displăcea ? — Mă înspăimînta. — I-am văzut pentru prima dată — Dar ce părere aveţi despre ei ? Credeţi că ar putea fi un asasin printre ei ? — Oh ! e imposibil.. nu ajungi la nici un rezultat. Dar pînă la urmă. Miss Meredith. — Intră în carne ca în unt. M-am ridicat să privesc jocul celorlalţi. — Nu. Shaitana ? Tînăra fată ezită puţin. la sporturi de iarnă. destul de des. Beattle o observă în timp ce ea lua cu stîngăcie stiletul. Ce ne puteţi spune despre ceilalţi trei parteneri ? Miss Meredith clătină din cap. — Foarte bine. vă rog să vă daţi osteneala să ne spuneţi adevărul. era inofensiv . Battle îşi execută scamatoria. Cred că m-am plimbat puţin prin cameră. N-ar putea fi în nici un caz maiorul Despart şi nici doctorul Roberts. că aş putea fi asasin ? . eşti tentat să povesteşti lucrurile aşa cum ai fi vrut să fie. No pot crede. nu. Odată. V-aţi părăsit locul în timpul jocului ? — Nu-mi aduc aminte. — Un motiv special ? Oh ! nu. — Dar aţi rămas tot timpul lîngă masa de bridge ? — Da ! — Sînteţi sigură. observă şeful poliţiei cu satisfacţie.. L-am întîlnit în Elveţia. Care e mobilul crimei ? De ce a trebuit să fie suprimat Shaitana ? După cîte ştiu.. care mă amuzau. Aţi fost pe lîngă dl. — Nu mi-aş fi închipuit că Shaitana practica sporturi de iarnă ! exclamă Battle uimit. ca şi cum ar fi fost gata să te muşte. Un doctor dispune de mijloace mai practice. Doi ochi înspăimîntaţi îl priviră pe Battle.. — O bănuiţi mai degrabă pe doamna Lorrimer ? — Oh ! nu. să trecem peste asta. — îl cunoşteaţi de mult ? — Cam de 9 luni. V-aţi mişcat prin cameră. Mă invita la recepţiile şi dineurile lui. omul acesta original.Şi un copil ar putea ucide cu jucăria asta. Ştiu că e normal să fiţi nervoasă Şi că în astfel de ocazii. Făcea pe ghiaţă tot felul de figuri de dans.

ordonă şeful de poliţie Battle. — La ce bun s-o necăjesc prea mult.. nu-mi faceţi Impresia unei persoane cu conştiinţa încărcată. într-adevăr. — Tot în carneţelele de bridge ? — Da. CAP. şi eu nu prea sînt un om crud. Am căutat să le dau drumul doamnelor cît mai repede. Cînd se întoarse. — Introdul pe maiorul Despard. — Acum. VII AL PATRULEA E ASASINUL ? Despard intră cu pas suplu şi vioi.. — Iertaţi-mă că v-am făcut să aşteptaţi atît de mult. n-am nimic de ascuns.. După o săptămîna. Se aşeză într-un fotoliu. Miss Meredith schiţă pentru prima oară un surîs. Liniştită de bunele lui intenţii. îşi muşcă uşor buzele : — Nu. şi în cazul acesta ar fi crud s-o chinuiesc. L-am întîlnit de două ori — Numai de două ori ? — Asta-i tot. — Şi din fericire. înţeleg situaţia. . — Eraţi în strîse legături cu Shaitana ? Îl întrebă Battle. căci cititorului nu-i place ca asasinul să fie o fată tînără si drăguţă Totuşi. — Nu e nevoie să vă scuzaţi. privind întrebător spre şeful poliţiei. colonelul Race îi spuse pe un ton glumeţ : — Battle. nici dv..Miss Meredith a scos un uşor suspin ! Pieptul ei nu s-a mişcat uşor ? — Nu era un şantajist şi nici altceva în felul acesta. Battle se ridică. Ei şi — E un indiciu de sărăcie sau spirit de economie. spuse el. — Nu trageţi o concluzie la care nu m-am gîndit. întrec orice închipuire. D-na Oliver scoase un suspin Şi-şi trecu mîna prin păr.. îi spuse Battle. puteţi dormi liniştită. — In care cameră. continuă Battle. Miss Meredith întoarce foaia şi scrie pe verso.. Ce părere aveţi. pledează totul. puteţi pleca. aici sau în salon ? — în toate camerele apartamentului. Maiorul Despard. vă va aduce un taxi.. sau e o artistă desăvîrşită şi tot nam fi scos nimic de la ea. Imediat i se zbîrli părul de pe frunte. — Şi în ce împrejurări ? — Acum aproape o lună. încercaţi să dormiţi şi luaţi o aspirină înainte de a vă aşeza în pat. împotriva ei. — Atunci. Miss Meredith. atitudinea lui îi deşteptă lui Poirot o amintire. am fost invitaţi la acelaşi dineu. — Aţi mai văzut acest mic instrument pe undeva ? Din nou. domnule colonel ? Sau săraca fetiţă e îngrozită.. dar fără îndoială numai ca o simplă formalitate.. O însoţi pînă la uşă. — Aici ? — Da. în orice caz. observă d-na Oliver. — Nu. d-le Poirot ? — Eu am făcut o descoperire. Battle arătă pumnalul. Agentul meu. dîndu-i aspectul unei femei ameţite de băutură. m-a invitat la un cocktail party.. nu l-am reperat de mai înainte cu intenţia să-l folosesc mai tîrziu. eşti un mincinos teribil ! Aerele d-tale neruşinate părinteşti. Mai avem cîteva întrebări de pus. interogînd o toată noaptea. nu e vorba de un roman poliţist. — Totuşi poartă o rochie destul de scumpă.

Doamna Lorrimer e o jucătoare de forţă. cine credeţi că l-a ucis ? — In orice caz. să dansez. Rămîne discipolul lui Esculap. n-aş mai lua niciodată masa în oraş. domnule maior. Desigur n-aş fi vrut să-l ucid. şi altă dată ca să beau ceva.. ca jucători de bridge ? — Miss Meredith joacă foarte bine. -— Cum ? făcu şeful poliţiei zăpăcit. Merita mai multe amenzi decît i sau dat. e prea tîrziu ! — De ce schimbaţi vorba. . — Oh! Credeţi că o femeie s-ar fi putut uita la paiaţa aceea ' — După dv. De cîte ori îi vedeam. dv. şi ceilalţi parteneri ? — M-am ridicat de două ori. preciza Despard. în cursul serii. întristat de ipocrizia acestor fantome. iar eu sînt viu ! — Viaţa. domnule Battle. înconjurat de femei frumoase. replică Despard pe un ton sec. — La ce oră ? — N-aş putea preciza. nu ca să-l ucid. după care Battle continuă interogatorlui — Aveţi vre un motiv să-l detestaţi pe dl.. — Ce motiv aveaţi ? — Era de o eleganţă complet lipsită de gust. spuse Battle surîzînd. eu nu. să mănînc bunătăţi. Roberts s-a ridicat de mai multe ori de la locul său. odată ca să caut un cleşte ca să aţîţ focul.. dar nu cred să fi fost pînă la cămin. Păcat ! Acum.. trebuie să aibă ceva pericole ? Maiorul ridică din umeri şi răspunde surîzînd : — Dl. Roberts cam bluf-fează. — Vă voi pune acum o întrebare din partea d-lul Poirot. Shaitana ? — Toate motivele existente. Shaitana nu ducea o viaţă periculoasă. Miss Meredith s-a plimbat puţin prin salon. Domni o clipă de tăcere. — Ce vreţi să spuneţi ? — Răposatul Shaitana avea prostul obicei să se amestece in viaţa altora.. Ea îmi aminteşte mai degrabă de una din bătrînele mele mătuşi. — Maiorul Despard izbucni în rîs. sa era poate mai periculoasă decît credeţi.. d-le maior ? — Fiindcă ticălosul merita o lecţie.. aluzia era prea transparentă. Ce părere aveţi despre partenerii dv... Prima dată. trebuie să fi fost cam pe la zece jumătate. mă reîntorc în singurătatea mea. dar numai pentru moment. dar i-aş fi tras cu plăcere un picior în spate. No prea văd nici pe d-na Lorrimer comiţînd o crimă. — Existenţa aceasta în păduri sălbatice. — Se ocupa mai ales de femei. aveam poftă să-i trimit un picior undeva. — Totuşi aţi primit invitaţia lui la dineu observă Battle — Dacă ar trebui să iau masa numai la persoane simpatice.. şi totuşi el e mort. Şi nici micuţa Merdith. îmi place să mă regăsesc în saloane strălucitoare. dar toate acestea îmi plac. a doua oară pe la unsprezece. — Mi-aţi putea spune de cîte ori v-aţi ridicat de la loc. N-am auzit răspunsul lui. purta părul prea lung şi mirosea de-o poştă a parfum.— iertaţi-mă. fiindcă n-am fost atent.. Doamna Lorrimer s-a ridicat o singură dată de la loc şi a stat de vorbă cu Shaitana.. După perioade lungi în care rabd.. să râd. — Vă place dar numai uneori.. — Ca să-l detest. cel puţin de trei sau patru ori.

Doamna Lorrimer ?. — Ce s-a întîmplat ! îi întrebă Battle.. d-le Poirot ? Detectivul belgian crătina din cap.. — Oh ! o scînteiere. Nu se vede nici o lumină ! — Posibil. Dintre toţi. Doamna Oliver. Voi incepe cu doctorul. dă-mi voie să-ţi spun că într-o afacere de felul acesteia se ivesc o mulţime de ipoteze. — Unul din ei a comis crima ! murmură Battle. — După părerea dumitale sînt discuţii plicticoase.doar şi poate. Pe cînd închidea uşa. şi ar îndeplinii admirabil funcţiunea de directoare a unui pension de fete. şi doamna Lorrimer îşi ţine limba.. nu-i aşa ? Ei bine. Dar nu ţi-o poţi închipui de loc înfigînd un pumnal în inima unui bărbat. acesta. Care din ei a asasinul ? CAP. totdeauna gata să-şi dea părerea... întrebînd cu privirea pe cei trei. a unui tigru. rectifică Poirot. Poirot stătea gînditor. — La ce concluzie ajungem cu toate acestea. cu un aer timid. Battle ? întrebă colonelul Race. pe gînduri Unul din ei minte ca un diavol. Despard îşi dădu adresa la Hotel Albany şi le ură noapte bună. răspunse Race. anunţă Mattle după o clipă de gândire. — Nimic. doctorul îl acuză pe Despard. posedînd obişnuinţa primejdiei şi a hotărîrilor rapide. Ei ? adăugă el. nu scăpă ocazia : — Tînăra fată sau doctorul.. rosti Poirot.un secret în viaţă. numai unul răspunse. Battle îi privi pe ceilalţi doi. — Să trecem repede în revistă prezumţiile noastre asupra celor patru eventuali vinovaţi. prefăcută. la rîndul său îl acuză pe doctor. — Dumneata vezi vreuna ? Poirot făcu un gest vag... A călătorit mult în străinătate. Una fără nici o bază solidă — Dar d-ta colonel Race ce părere ai ? — Oh ! Bărbaţii — Nu-i nici o problemă. Se vede că a suferit. nu prea precisă. în sfîrşit.Battle se întoarse spre Poirot ! — Nimic altceva. ne puteţi obţine informaţii în direcţia aceasta. nici celălalt nu voia să se pronunţe. Race plecă bărbia în piept.. . VIII CARE DIN EI ? Battle îşi plimbă privirea de la unul la altul. Dar nu ştim altceva despre ea. E un om dotat cu energie impresionantă. Dar care din ei? Problemă arzătoare. întrebător: nici unul. — N-ar fi mai indicat de cercetat viaţa acestor oameni? Battle surise. reluă : — Dacă le dăm crezare. — Un chip de înger ascunzînd un suflet de demon murmură doamna Oliver. dar nimic altceva nu-l acuză. Battle îi aruncă o ochiadă. Poirot avu o uşoară tresărire. — Fără. Pe de altă parte nu cred că are prejudecăţi. Nu ştim despre ea decît că e o fată tînără. tînăra fată o bănuieşte pe doamna Lorrimer. — Pardon : ştim că Shaitana o credea vinovată de o crimă. Apoi Despard. în America de sud. — Hm ! făcu Battle. Nu e lipsită de inteligenţă şi aparţine categoriilor de femei care pot avea. Acesta stie exact unde să lovească. înainte de-a părăsi camera. dar acum ? — Să-l luăm pe maiorul Despard. vine Miss Meredith. în estul şi sudul Africii Dv.. Am descoperit că bărbatul acesta are înfăţişarea suplă. — Da. Aici ne veţi fi foarte util. După o lungă tăcere.

— Lucrul este imposibil. că vă propuneţi să fiţi sinceră. Am o idee.. Cît despre deducţiile personale. ştie la ce se aşteaptă. Vă convine ? Colonelul Race se ocupă de maiorul Despard. care mi-a fost încredinţată mie. pc d-na Lorrimer. El a vrut să spună că aveţi de-a face cu un criminal care. care e de faţă. Doamna Oliver îi privi visătoare. Race se ridică. de ce să ne oprim la alegerea dvs. patru copoi s-ar putea spune. răspunse rar şeful poliţiei. Şi dădu din cap cu hotărîre. să nu ascundem unii de alţii. Doi dintre noi poate mizează pe acelaşi cal ! Colonelul Race n-a afirmat deloc că-l bănuieşte pe maiorul Despard şi nici dl. Totuşi îmi permit să vă sfătuiesc la foarte mare prudenţă. şi patru de cealaltă parte. m-aş teme de un foc de revolver. Nu voi sufla un cuvînt nimănui. — Toate informaţiile vor fi transmise poliţiei. Mulţumesc. Poirot se înclină galant: — Felicitările mele. — Poţi să rîzi cît vrei. Fiecare să-şi urmeze propria sa metodă. Poirot. nu cred. Trebuie s-o duc pe toate fronturile odată. mănuşa pătată. Aici noi sîntem patru. după cîte ştim.. Aş putea să aduc şi alte servicii ? — Nu. Fiecare să-şi ia cîte unul. Acestea fiind zise. doamnă Oliver. Cercetările însă vor cere timp. Doamna Oliver scoase un suspin. E vorba de o anchetă oficială. — Totuşi planul meu e atît de practic. — Cred. luînd aerul unei preşedinte de comitet. Aveţi vreo sugestie de făcut ? Aş primi-o cu bucurie. vă rog să mă credeţi să ucidă şi-a treia oară. Şi pe urmă. — Propun. a comis cel puţin două crime. Battle. Nu va sta la îndoială. amprenta digitală de pe peria de dinţi şi bucăţile de hîrtie pe jumătate carbonizate. . domnule Poirot. Dar nu primesc să fiu înlăturată de la anchetă. sau de vreun accident oarecare. Battle clătină energic din cap. Apoi îi răspunse surîzînd lui Poirot : — Cînd e avertizat. eu cu Anne Meredith şi dl. el adăugă clipind cu şiretenie : — Fără îndoială. vă mulţumesc. informaţiile obţinute. doamnă. Veţi remite şefului de poliţie Battle. făcu d-na Oliver. dacă e silit la aceasta. Dv. să fim liberi să le păstrăm pentru noi. spuse doamna Oliver. de cîteva picături de otravă. doamnă Oliver. ştiţi ce vreţi. — Eu sînt discreţia personalităţii spuse d-na Oliver. şeful de poliţia Battle de doctorul Roberts. dar nădăjduiesc că o să fiţi atent. — Vă voi urma sfatul. doamnă Oliver. voi fi prudentă. Dar intuiţia feminină. — Ne-am înţeles : eu mă voi ocupa de Despard. Battle interveni : — Aici nu e roman poliţist. De ce m-aş opune ? Aţi fost de faţă la seara aceasta fatală şi natural că sînteţi liberă să procedaţi cum poftiţi. — Oh ! exclamă doamna Oliver. d-nă Oliver. —Hum ! în locul d-tale. aprobă Race. că vă înşelaţi asupra celor spuse de dl. nu-i aşa ? — Nu văd nici un inconvenient.Race aprobă. atît de limpede ! Apoi ea se aşeză din nou la locul ei şi întrebă : — Dar o să-mi daţi voie să fac eu însu-mi o mică anchetă personală. Poirot de d-na Lorrimer... — Mă însărcinez cu aceasta şi vă voi transmite toate informaţiile culese.

femeie în vîrstă. O văd pregătind crima încet şi metodic. în fond rezultatul e acelaşi. n-ar fi ezitat să lovească. — Tigrul ? De ce tigrul ? — Prin tigru înţeleg criminalul. Dacă Miss Meredith avea o crimă pe conştiinţă şi dacă-l bănuia pe Shaitana căi cunoaşte secretul şi că are intenţia s-o dea pe mîna poliţiei.. nu-i aşa ? Poirot dădu din cap. s-o excludem pe Miss Meredith din cîmpul observaţiilor noastre. Originală idee. Poirot răspunse : . econoamă şi prudentă. după scris şi după carneţelele lor. Cu toate că altele ar fi determinantele. Battle îi întrebă pe neaşteptate : — După dv. ca şoarecii prinşi în cursă. ea n-ar fi ezitat să scape de un martor atît de primejdios. n-am prea înaintat. asigurându-se că nimic din planul ei nu lasă de dorit. Nu. Timidă. d-le Poirot? Aş vrea să aflu părerea dv. Plin de încredere în el însuşi . tot ceea ce întreprinde.doamnă. să-l dăm deo-parte. unul din asasinii pomeniţi n-a putut săvîrşi acest act. Asasinul ştia dinainte la ce se expune. Ideea mi se pare mai degrabă stupidă. După ce-ar fi cîntărit şansele pro şi contra. Battle suspină : .pericolul nu l-ar fi făcut să şovăie. cunoaşte aproape toate ţările. fără îndoială ? Nu-i nevoie să-mi răspunzi : bănuiesc că altfel. Amintiţi-vă cum licita mai mult decît ceavea în mînă. cu singe rece. — Nu sînt de aceeaşi părere . un încrezut. Aduşi la disperare. — Aveţi dreptate. Dotată cu o voinţă inifexibilă. după felul lor dea juca bridge. Serviclui Secret. Noapte bună. Patru asasini şi patru copoi : Scotland Yard. Dacă din punct de vedere psihologic. dacă ar fi prevăzut o portiţă de scăpare. Apoi să examinăm cazul maiorului Despard. psihologia are o importanţă capitală. Dacă aş bănui-o. Pentru acest motiv. pentru motive contrare. e o femeie remarcabilă. Colonelul Race părăsi camera. — După cum vedeţi. A călătorit mult. Poirot făru o pauză. Din nefericire. E o materie în care ştiu că sînteţi tare Ţinînd mereu în mînă carneţelele de bridge. e lipsită de încredere în sine. — Ce ştii despre colonel ? întrebă doamna Oliver. — Are state de serviciu excelente. rectifică Poirot. grijulie. Sîntem montaţi. a atacat.— Eşti un om curajos. În stîrşit. Dar să nu uităm faptele pe care le pot comite unii oameni. nici n-ar fi fost invitat la recepţia de astă seară. după ce-i mai strînse odată mîna lui Battle. doamnă Oliver. nu se poate trage o concluzie definitivă. ar fi acceptat riscul. rămîne d-na Lorrimer. care ar fi cea mai bună tactică de urmat. domnule Poirot... Acest om capabil. înspăimîntată la gîndul să liciteze mai mult decît poate juca. o consider ca cea mai inteligentă dintre toţi patru. ultima persoană care ar putea fi bănuită de o atare crimă. Tigrul alarmat. nu ne rămîne decît o singură cale de urmat : să răscolim trecutul acestor oameni. silit de necesitate. imi apare ca cea mai puţin indicată din toţi patru. Cunoaştem anumite amănunte despre mentalitatea şi caracterul acestor oameni. Ştim genul de crimă care s-a comis în felul în care sa executat. mînia le Insuflă curaj.. detectiv particular şi autoare de romane poliţiste. Să-l luăm mai intîi pe doctorul Roberts. dar în deplină posesiune a facultăţilor sale. Psihologia va corespunde cu aceea a unui criminal. asupra psihologiei acestor patru persoane. noapte bună. Acest asasinat presupune curaj şi îndrăzneală. din partea ei m-aş aştepta la premeditare. ea trebuie să execute fără cea mai mică şovăire. Intr-un cuvînt. sub imperiul fricii. Persoană calmă şi de un spirit matematic.. Credeţi mă. d-le Battle. Nu-i treaba mea să te învăţ meseria. — Serviciul secret.

Când un excelent fizionomist. Shaitana şi-a semnat sentinţa de moarte. . — Un nevinovat şi trei vinovaţi ? Nu-i prea rău.după părerea mea. în aparenţă nevinovată. Ar trebui să examinăm antecedentele celor patru ca să descoperim urmele vreunei crime rămasă inexplicabilă. — Pentru toţi patru ? — Nu.. o şovăire. cum ne-ar ajuta informaţia aceasta pentru o crimă comisă în 1939 ? — Ba de loc. Ştiţi de altfel la fel de bine ca şi mine. A crezut că e o înscenare a lui Shaitana. bănuindu-l pe Shaitana că ştie mai mult decît arată. Cît despre cele patru personaje. Cuvintele acestea trebuie să fi izbit într-unul din invitaţi.— Aţi mai spus-o. — Da . o observa pe figura celui vizat.o clipire din ochi. se repezi Poirot. s-a vorbit de omoruri comise în diferite feluri şi dl. — Să zicem atunci pentru jumătate din el ? — Nici atît chiar. Dacă unul din ei şi-a împins mătuşa pe scară în 1912. . un efort ca să se schimbe discuţia. aceasta n-o să ne facă să înaintăm deloc. pentru unul din patru. Shaitana a surprins o anumită expresie pe figura unuia dintre invitaţi. a văzut în ele preludiul prăbuşirii sale. — Amicul nostru Shaitana. Ar fi într-adevăr o coincidenţă nemaipomenită. cum s-au produs lucrurile. Totuşi. — Poate nu e deloc adevăratul motiv. pare puţin probabil că poseda probe formale. mai plicticos e că dacă reuşim să descoperim adevărul în trecut. declară doamna Oliver.murmură doamna Oliver. făcînd mici sondaje în cursul conversaţiei. în felul acesta nu vor bănui că noi căutăm mobilul crimei. domnule Poirot. — A fost un moment apăsător. Iată . fără să pară. De îndată ce obţinea o probă evidentă împingea jocul mai departe. se poate să fi comis o eroare. — O aluzie directă la otravă. Eu aş spune. pînă la urmă afacerea se clasează.. imediat bănuielile se îndreaptă asupra celor dimprejur şi în felul acesta. . anunţă Battle cu un suspin Pentru moment să acţionăm cu băgare de seamă. De cîte ori se produce o moarte suspectă.. Nu m-ar mira sâ-şi fi semnat condamnarea la moarte. _ Putem deduce că a procedat astfel odată sau de mai multe ori. în timpul dineului. nu era un om Infailibil. care trebuia să se termine.. din clipa în care a pronunţat această frază... Ia tentaţiile unul doctor. Domniră cîteva clipe de tăcere. E uşor. După cum aţi spus. Avea vreo probă sau numai prezumpţii puternice ? Iată ceea ce un ştim.— îngerul negru . cînd bănuieşti un secret. De fiecare dată cînd o reflexie îşi atinge scopul. pentru aceasta era prea inteligent. prin arestarea senzaţională a asasinului. nimerind în plin.. şi acesta. zise Battle dînd din cap.. — Domnul Shaitana era convins că fiecare din cei patru invitaţi în chestiune avea o crimă pe conştiinţă. mă îndoiesc că avea certitudini. _ Iată ce fel de sport făcea răposatul nostru amic. să provoci confirmarea. — In chestiunea aceasta sînt de acord cu dv. şi nu una singură. La masă. spune Battle. în ultimul act. declară Battle. suficiente ca să se poată adresa poliţiei. jucîndu-se astfel cu focul. ne-ar putea fi foarte util. Nu-i scăpa nimic .. — Sarcina va fi lungă şi grea. la accidentele de vînătoare şi la altele. se distra.rosti Poirot. Poirot şovăi înainte de-a vorbi.. Interogatoriile noastre trebuie să le dea iluzia că nu ne interesează moartea lui Shaitana. pentru ca cei patru suspecţi să nu ne bănuiască Intenţiile.. Nădăjduiesc că aţi reţinut cuvintele rostite de Shaitana. Scopul nostru va fi să regăsim în trecut patru crime eventuale.

în cele două crime procedeul ar fi identic ? . după inspectorii de poliţie imbecili. dar punctele esenţiale rămîn aceleaşi..reproşîndu-mi că l-am făcut pe detectivul meu să facă sau să spună lucruri imposibile în Finlanda se pare că cititorii umblă morţi după romane poliţiste. Şi e una din cele mai bune cărţi ale dv. Un personaj e pe punctul să dezvăluie un secret. Fără îndoială că aceasta e din cauza iernilor lungi. — Dar punctul principal pe care se sprijină cartea nu se schimbă.. iar cel de-al doilea despre o crimă în Borneo. Detaliile pot să difere. — In realitate nu dau doi bani pe exactitudinea detaliilor. înainte de a da ochii peste cap ? Esenţialul este să fie multe cadavre. după ce a aruncat o privire de adio mării şi l-a sărutat de rămas bun pe clinele ei Labrador. acesta era un terrier Sealyman cu numele Bonnie ? Şi dacă un gazetar îşi poate permite atare libertăţi. Cel puţin eu. murmură discret Poirot. Cine se mai preocupă azi de aşa ceva ? Nimeni. toate exact la fel. Cititorii mei se înnebunesc după otrava care nu lasă nici o urmă. Primul tratează despre un furt de documente în timpul unui week-end. — Crima lotusului.. E vorba de cel în care toţi şefii de poliţie sînt ucişi simultan. Plantatorul de cauciuc îşi prepară el singur propria-I asasinare. Fapt bizar : un criminal se trădează totdeauna în felul acesta. Dar în Bulgaria şi în România nimeni nu citeşte aşa ceva. doamnă Oliver. cine ar protesta descoperind că din cameră se vedea privelişte de cîmpie şi că în privinţa cîinelui. declară doamna Oliver.. Aţi strecurat chiar şi detalii oficiale. intriga este exact aceeaşi în ambele romane. Ei bine... Doamna Oliver îi întrerupse. bineînţeles.ar fi acelaş fel de crimă. Pînă acum am scris. — Omul e un animal lipsit de originalitate. îi spuse şeful de poliţie Battle. este că am dat detectivului meu naţionalitatea finlandeză. Bob. Desigur. 32 de romane. îi spuse Battle. loc foarte bun dealtfel ca sa ucizi pe cineva)şi după eroi capabili să învingă trei pînă la şapte oameni. — Dacă ghicesc aluzia dv. după tinerele fete sechestrate şi legate burduf în pivniţele în care se urcă o apă dezgustătoare. politicos. n-aş comite de două ori aceeaşi crimă. Misterul petei de ceară. Dacă un reporter ar scrie că o blondă drăguţă de 22 de ani s-a sinucis deschizînd robinetul de gaz. suprim flecarul şi-i închid gura. aşa cum a remarcat dl. sînteţi un foarte fin observator. Ştiu că ţineţi mult la exactitudine. Îl folosesc în toate romanele mele. Dacă istoria se lungeşte. fără soare. cu puţin sînge redevine interesantă. în ultimul moment apare un terţ care transformă iluzia în realitate. Ministrul premeditează furtul propriilor sale dosare. doamnă Oliver. totuşi. Insistă Poirot. în bungalowul unui plantator de cauciuc. în fond . — Femeile au un spirit mai inventiv. — Nu e absolut necesar. un dyctograf şi că întrebuinţez o otravă care îţi mai lasă exact timpul necesar să pronunţi o frază. ce inconvenient vedeţi în faptul că am amestecat poliţia oficială cu ceea ce se cheamă un revolver automat. camuflat totdeauna altfel.. Doamna Oliver se întoarse spre el satisfăcută : — Felicitările mele domnule Poirot. Nu ştiu absolut nimic despre Finlanda şi primesc de-acolo o avalanşă de scrisori. Episodul acesta se mistuie foarte bine. — Mi-a plăcut mult ultimul dv. Aş fi fost mai bine inspirată să-l face pe detectivul meu bulgar Doamna Oliver întrerupse . rosti Poirot cu o concluzie. dar sînteţi singurul care aţi recunoscut-o. roman. .Battle dădu încet din cap. Poirot — dar numai el — şi singura mea părere de rău. nu repetaţi de două ori aceeaşi intrigă întrehă Battle. aşa că mă întreb dacă. — Dar în cărţile dv.

şeful poliţiei aruncă o privire de jur împrejurul elegantului cabinet medical. — Şi astea fiind spuse. şi aici e vorba de o crimă adevărată. — Aveţi vreo împuternicire ? — Nu. Am venit să vă văd. Nu e deloc plăcut să fii acuzat de crimă. — L-am vizitat pe notarul lui Shaitana. în fata morţii eu adopt o atitudine burgheză. — Şi atunci. ca nict-unul din cei patru să nu fi comis crima. CAP. Aşa cum i-am mai spus. spuse Poirot. Ţinea prea mult la viaţă ca să se suprime el însuşi. hîm. la locuinţa sa particularăs. nu-i aşa ? — Aceasta e intenţia mea.. sau figura aceea proaspăt rasă.. prea greu să vă faceţi rost de una.. Doctorul se ridică şi întinse o mînă frumoasă. domnule Battle. dar vă felicit pentru felul cum vă faceţi datoria. V-ar interesa. Adăugă cu voce înceată. da. pare dintr-o dată obosită.. înainte de-a răspunde. „Moartea subită a faimosului Domn Shaitana în cursul unui dineu. dar ţinea la viaţă si. aţi venit să mă vedeţi ? — Exact. IX DOCTORUL ROBERTS — Bună ziua. aşa că no să vă. — Mulţumesc doctore. — Sînteţi foarte amabil . îi dădu hîrtia. Nu înaintăm nici cu o palmă. — Doriţi să examinaţi şi hîrtiile mele personale. Fu vorbesc de cărţile mele. Nu pot deci decît să-l dezaprob. Dacă Shaitana ia invitat pe toţi patru şi s-a sinucis ca să facă o farsă poliţiei? Poirot aprobă dînd din cap. S-a făcut autopsia cadavrului şi am la mine raportul medicului legist. — Nu v-ar fi. rosti Battle observîndu-l atent. — O soluţie admirabilă : atît de limpede. — Ca să fiu sincer.. — îmi place să constat că presa s-a arătat foarte discretă. — Nu cred că strălucea prin bunătate. iată-l mort.Ah ! vă rog să mă iertaţi.. Are rude în Siria. răspunse şeful poliţiei. nu prea merge deloc. — Obrazul ei se lumină. Cunoaştem clauzele tratamentului său.. Oliver.. observă d na. mi se pare.fac nici o dificultate. — Nu. dar n-au în el nimic particular.. Sper că şi ceilalţi se vor arăta la fel de rezonabili. Pare a fi foarte Interesant. Pentru moment. doctore Roberts. — Ce surpriză ar fi. Nici un oftat de uşurare. — Nimic. sînt gata să intru în cuşca tigrului. E o iluzie. mirosind a săpun şi puţin a acid carbonic. . atît de ironică ! Vai ! D-l Shaitana însă nu era un astfel de farsor. ca sub povara unui penibil efort mintal ? — Ei şi ? întrebă doctorul Roberts.—. Preţuiesc mult atitudinea dv. doctorul pare însă că se simte în largul său. Doctorul clipi uşor din gene şi ochii şireţi se îndreptară spre Battle. s-au oprit aici. — Cum merge ancheta ? întrebă el. I-am cercetat şi hîrtiile sale particulare..dar.

iar eu sînt celibatar.. săi spun un cuvînt şi secretarei mele. Şi acum o ultimă întrebare. — Da. se deschise uşa şi apăru o fată tînără. de vedere. ci de dv. Voiam să vă rog să-mi daţi numele a patru dintre prietenii dv. Pe fiecare din noi îi socotiţi un mincinos pînă cînd sinceritatea sa este dovedită. doctore Roberts. Locuiesc aici şi am bucătăreasă. Aproape imediat. Deci puteţi face percheziţia în linişte. . înşivă. dar nu prea contează ce cred eu. El s-a retras de l5 ani şi trăieşte în Islanda. Dacă doriţi.. dar nu e absolut necesar. fel de legătură de afaceri sau particulară care ar fi putut duce la duşmănie.. aprobă din cap şi puse foaia de hîrtie în buzunarul vestei. : naştere. Iată cheile. Vă rog să le încuiaţi însă la loc. spuse Battle. nu e vorba de seara aceea. — E suficient ? Pentru moment nu văd ceva mai bun. Vreau să cred din tot sufletul că îl cunoşteaţi foarte puţin. Aceasta de la sertarul de la birou. Preferaţi prieteni care locuiesc în Londra ? — Mi-ar uşura cercetările. Tata a murit cînd aveam cincisprezece ani. apoi luîndu-şi stiloul scrise patru nume şi adrese pe o foaie de hîrtie pe care o împinse pe birou. Cîştig bine şi în fiecare an. — Cu privire la seara aceea ? Nu v-am spus tot ce vă interesa ? — Nu. M-am născut la Shropshire. într-adevăr. — Foarte bine. Tata şi mama sînt morţi. poate. unde tatăl meu era medic. Vă voi încredinţa cheile şi voi avertiza pe secretara mea. Trebuie să am probe. cealaltă de la dulapul cu medicamente. căsătorie şi ce urmează. ca să trec la alta. trebuie să fac vizitele. replică doctorul în glumă.— împotriva forţei nu se poate rezista. Am făcut stagiu la spitalul Saint-Christophe. în Ludlow. Numai cu titlu de informaţie. — Sînteţi foarte amabil. Aş face bine. spuse el. Amănuntele acestea vă sînt suficiente î M-am asociat cu doctorul Emery. Ma întîi trebuie să mă asigur că eraţi în termeni buni cu răposatul Shaitana. — Foarte limpede. Battle citi lista cu atenţie. Cu cît voi elimina mai repede o persoană. cameristă şi femeie de serviciu. E limpede ? Battle schiţă un surîs. Secretara mea vine zilnic. Apoi continuă : — Terminîndu-mi consultaţiile. — Foarte bine. Cariera mea e din cele mai drepte. — E numai o probă eliminatorie. Ce doriţi să aflaţi ? — Aş dori un mic rezumat al carierei dv. spuse doctorul cu un ton sec. către Battle. va fi cu atît mai bine pentru toată lumea. Dar cred că amănuntele acestea vă sînt cunoscute. acestea îmi va uşura sarcina de a-mi compune biografia pentru Who's Who. Mi-am continuat studiile la Shrewsbury şi am urmat la rîndul meu medicina. domnule Battle. — Oh ! n-am făcut nici o aluzie la aceasta. — Oh ! înţeleg foarte bine punctul dv. Apăsă pe un buton care se afla pe birou. — înţeleg. Doctorul se gîndi cîtva timp. nu ucid decît o cantitate modestă de bolnavi. Văd că aveţi simţul umorului. Dar înainte de a pleca. vă pot da adresa lui. Domnule şef de poliţie. oameni care să vă cunoască bine de mulţi ani. sau mai aveţi fraţi şi surori ? — Sînt singurul fiu. purtările mele sînt fără pată din toate punctele de vedere. aş voi să vă pun cîteva întrebări. că nu aveaţi cu el nici un.. Aţi fost singurul copil.

mă-nşel. examina ambalajul. într-un cuvînt. Prevăzuse această percheziţie şi-n prealabil îşi luase toate măsurile. — Sigur. în ziua de l8. ca şi cum ar fi vrut să spună : „Ce soi de animal.. — Doctorul Roberts m-a pus la curent.. Battle o rugă politicos să ia loc. — E o afacere destul de delicată. cunoaşteţi obiectul vizitei mele. domnule şef de politie Battle. poate scăpase ceva din vedere.. unul din ei îl cunoştea suficient de bine ca să-l ucidă. vă va cere un serviciu. Shaitana ? — Niciodată — Pe doctorul Roberts l-aţi auzit vorbind de el ? — Niciodată. studiind-o puţin înainte de-a o întreba. sigur. pentru unul din bolnavi. goli dosarele. Battle şi să-l ajutaţi de cîte ori. din care una e asasinul. Imediat îi ghici ostilitatea şi se întrebă dacă să o facă să vorbească aţîţîndu-i sentimentele acestea puţin binevoitoare faţă de el. — Era pentru prima oară cînd auzeaţi rostindu-se numele lui dl. sau dacă nu era mai bine să folosească o metodă mai diplomatică. Cu toate că aici erau lucruri particulare. răsfoi carnetul de bancă examina agenda lui cu pacienţi. Aş voi să ştiu dacă l-aţi întîinit vreodată pe dl. Rezultatul nu fu deloc îmbucurător. o mai fi şi ăsta. domnule doctor. — Fără îndoială. curiozitatea profesională a lui Battle. Shaitana foarte vag. — Voi face întocmai. răsfoi un carnet de cecuri. vă rog să răspundeţi la toate întrebările dl. Şefui poliţiei îi mulţumi şi se puse pe treabă. declară şeful poliţiei. Ah ! nu. Miss Burgess îi privi cu răceală pe Battle. îi avertizare Robert nu era în nici un caz un imbecil. . Miss Burgess. Shaitana. cu toate că nu nădăjduia să descopere ceva important. — Miss Burgess.— Aţi sunat. Acum vreo săptămîna. — Este timpul să plec. socoti facturile neplătite. d-le Battle. se aşeză în fotoliul de la birou şi apăsă pe buton. Mi-ai pus morfina în trusă ? Am nevoie de ea. — Adevărat ? — Pe legea mea. vă rog să apăsaţi pe buton. închise dulapul cu cheile şi trecu la sertarele de la birou. Dădu din cap dezamăgit. se grăbi să răspundă şeful poliţiei cu politeţe. de la Scotland Yard. Trebuie să descopăr care din ei. — Sînt prea ocupată. ca să citesc cronica mondenă. Graba lui Roberts de ai pune la dispoziţie. doctorul Roberts m-a rugat să trec în agenda sa. nu fu deloc satisfăcută. domnule doctor ? — Vă prezint pe Miss Burgess. Totuşi îi mai rămăsese o umbră de nădejde. îi spuse el. Şi totuşi. dl. Miss Burgess apăru cu o promptitudine lăudabilă. După cîteva clipe ea se înapoie şi spuse : — Dacă veţi avea nevoie de mine. răspunse scurt Miss Burgess. îşi însemnă natura lor. Şeful poliţiei închise şi deschise sertarul. — N-aţi întîinit niciodată numele lui în ziare ? Figura deseori la cronica mondenă. Shaitana. la ora 8 şi 15. Necunos-cînd obiectul vizitei sale. crima aceasta e foarte complicată. Începu o cercetare metodică. Apoi se uită în dulapul cu medicamente şi îşi notă numele furnizorilor de produse farmaceutice cu care Roberts era în relaţii. Se îndepărtă repede vorbind şi Miss Burgess îi urmă. nu scăpă nici o hîrtie necercetată. Toţi cei patru susţin că-l cunosc pe dl. Roberts ridicîndu-se de la birou. Lockhart. un dineu la dl. Bănuielile planează asupra a patru persoane. — Da..

— Stai puţin. celui care l-a îngrijit cu devotament ? — In general. — E ruşinos ! oamenii ar face bine să nu se mai amestece unde nu le fierbe oala ! E vorba de cîteva babe cu gură mare. — Profesiunea de doctor nu prea e de invidiat. a murit săraca ! — Ai fi mirată să constaţi proporţiile gigantice pe care le ia faptul cel mai banal. Şi. Foarte just. furioasă. răspunse Battle încurcat.. Chiar mă gîndeam că bîrfa. doamna Graves a mai schimbat trei doctori. înainte chiar ca mortul să se răcească. mai ales într-un caz ca acesta.Domni o tăcere care nu aduse nimic nou. După doctorul Lee. nu putea avea alt motiv. dar el n-a primit până la urmă decît două bastoane şi un ceas de aur. Membrii aceleiaşi familii se ceartă ca să ştie ce le revine moştenire. pînă cînd. Totdeauna e expus să fie şantajat.. doctorul Roberts a sfătuit-o să se adreseze doctorului Lee. — Nu chiar întocmai. Totuşi ce e mai natural. şi eu şi doctorul Roberts. N-aş voi să bîrfesc sexul slab. Un doctor trebuie să le evite. acţiuni în valoare de 50 de livre. pe doctorul Farmer. Femeia aceea era complet scrintită la cap. Totdeauna spune că niciodată nar primi o moştenire de la vreunul din pacienţii săi. în prezenţa mea s-au făcut anumite aluzii asupra circumstanţelor suspecte. doctorul Roberts n-a cunoscut neplăceri de acestea. să tie prudent. In atare caz. Ascultînd de ordinele patronului său ea se mulţumi să-I asculte vorbind pe şeful poliţiei şi să-i răspundă la întrebări. şi cînd a început să-l bănuiască şi pe el. în care a decedat unul din pacienţii doctorului sînt vorbe goale. — Dezechilibrate. unul din pacienţii săi ia lăsat prin testament. imediat îi ia în primire gura lumii. Miss Burgess părea că se interesează foarte puţin. doamna Graves l-a chemat pe doctorul Stelle. — Va gîndiţi fără îndoială la îngrozitoarea doamnă Craddock ? Battle se făcu că se gîndeşte. de eforturile lui Battle. Totdeauna cînd un doctor moşteneşte ceva de la un pacient al său. Cred că într-o zi. decît un deces. cînd a plecat în străinătate. Totuşi. dar odată puse pe flecăreală. nu-i aşa ? — Ba chiar patru sau cinci ani. — Fără îndoială e vorba tot de povestea aceea cu d-na Graves ! striga Miss Burges. care-şi închipuiesc totdeauna că cineva vrea să te otrăvească. în sfîrşit. calomniile pornesc de la rudele mortului. mai ales cînd doctorul îngrijeşte persoane dezechilibrate. Nimic nu răscoleşte mai mult instinctele rele omeneşti. Au trecut trei ani de atunci. apoi. chiar am scrupule dacă să-i spun doctorului. Ia spus soţului ei minciunile cele .. Nu putem crede un cuvînt din ceea ce ne spun oamenii şi totuşi trebuie să ţin seama de ei. de servitori şi chiar de doctorul lor curant. făcu Battle suspinînd. sînt arătate sub aparenţe scandaloase. Battle reluă : — Dacă aţi şti ce greutăţi întîmpinăm în meseria mea. înainte de al chema pe doctorul Roberts. — E foarte adevărat. chiar importantă. Faptele cele mai banale. Se feresc de rude.. decît ca un pacient recunoscător să-i lase moştenire o sumă. sau cu alte cuvinte. Am fost foarte mulţumiţi. domnişoară. nu vedea altă soluţie. — Vreţi să mă faceţi să înţeleg că una din persoanele de faţă l-a vorbit de rău pe doctorul Roberts ? întrebă Miss Burgess. Acuză fără nici o probă fac tot felul de aluzii mai mult sau mai puţin întemeiate şi provoacă tot felul de scandaluri care n-au nici o legătură cu ancheta. deseori femeile spun vrute şi nevrute. Din fericire. spuse Battle.

.. Şi mai ales e cunoscut ca un diagnostician sigur.. — Uitasem amănuntul acesta. care constă în a descoperi ce legături au fost între doctorul Roberts şi domnul Shaitana. Pe de altă parte. — Din punct de vedere pur statistic.. Mulţumesc foarte mult doctorului pentru marea lui amabilitate. — In Egipt. Ii strinse mîna şi se depărta. clientela sa.. din Lancaster Gate. care e dintre cele mai distinse. Ce poate face ? Dacă nu are nici o certitudine intolerabilă. — Cam cîţi au de obicei toţi doctorii. obţinu o întrevedere particulară. — Se bucură de o reputaţie excelentă. Urmă o jumătate de oră de activitate. La revedere. încercînd să dea altă întorsătură convorbirii.. spuse Battle.. dar vă mulţumesc totuşi. În acelaşi timp. nu l-am văzut niciodată pe aici. domnule. Miss Burgess. spălîndu-şi mîinile în cabinetul de consultaţii. minţi Battle cu neruşinare. — După moartea soţului. Necăsătorit (păcat ) De cercetat moartea bolnavilor. scoase un carnet din buzunar şi scrise cîteva cuvinte sub litera R.. este bănuiala că unul din membrii familiei şi-a otrăvit pacientul. Unde a murit ?. Ei bine. Sînt cele mai periculoase femei. De pildă. cred că-mi aduc aminte. asta-i tot. — Atunci. oftă Battle. pe o perioadă de cîţiva ani. — Şapte ani... domnule şef al poliţiei. Battle se ridică suspinînd. o întrebă pe Miss Burgess : . A murit dintr-o intecţie. — Mă tem să nu mă fi depărtat de la scopul vizitei mele. Anevoios. — Poate sub alt nume. Nu-l recunoaşteţi ? — Ce personaj teatral ! Nu. dacă ulterior.. cîţi morţi au fost în perioada aceasta. boală indigenă. — Bună ziua. Stai. — Vă rog să-i transmiteţi aceasta şi să-i comunicaţi că trec la numărul doi. Un doctor trebuie să le ocolească cu orice preţ. Roberts ? — Desigur. — Din păcate nu. moartea naturală e pusă la îndoială.mai nemaipomenite. mi-aţi putea spune aproximativ. Trimiţînd cartea sa de vizită directorului. Totdeauna mi-a făcut impresia unei femei rele. de o infecţie în sînge. insistă Battle întinzîndu-i fotografia dispărutului. şi vă mulţumesc pentru amabilitate. ar fi interesant de cunoscut numărul deceselor anuale în clientela unui medic. Mergînd pe stradă.. îi urmează prescripţiile cu sfinţenie. — Aş dori să consult contul acestui domn. doctorul Roberts. Cazul acesta nu s-a prezentat în cariera doctorului Roberts. contractată dintr-o lamă de ras infectată. strecurînd în buzunar o foaie de hîrtie acoperită de cifre scrise cu creionul. îi aveţi de client pe dl. — Vă voi face toate înlesnirile posibile. de. Wesscx Bank. La sfîrşit Battle scoase un oftat de uşurare. Doamna Graves ? Puţin probabil. Sînteţi sigură că nu se număra printre clienţii doctorului ? — Ahsolut sigură. Doamna Craddock ? Nici o moştenire. — Nu cred. — De şapte ani. Sărmanul om şi-a pierdut capul şi a căzut bolnav. N-am auzit vorbindu-se de aşa ceva. Îşi închise carnetul şi intră în sucursala lui London and. ea a plecat în străinătate unde a murit după puţin timp. lucrau cu doctorul Roberts. — Ai obţinut informaţia dorită ? întrebă directorul. una din cele care se agăţa de bărbaţi. — Cunosc genul acesta. — Altă chestiune delicată pentru un doctor.

.... Mi-a arătat şi o fotografie a mortului. a răscolit bine casa poliţistul acela stupid ? — în orice caz. CAP. plecă la masă. Se vorbeşte de un scandal în legătură cu o femeie. după cîte văd. concluzia nu se impune în mod absolut. Desigur. Dacă vă amintiţi. . aceeaşi aptitudine de a se face simpatic. Ce aer de cabotin ! — Shaitana ? Făcea pe Mefisto modern. decît să-şi ucidă soţia ? E bogat. — O infecţie ? — Da. I-am cercetat contul de la bancă. bătrîna doamnă Graves. — Ce părere aveţi despre omul dv.. X DOCTORUL ROBERTS (urmare) Hercule Poirot. Graves? Graves? Ah.— Ei. Soţul ei a murit în uima unei infecţii. La credit nu sînt sume mari. a fost un mare scandal. S-ar putea spune că în ultimii şapte ani. de o boală indigenă.. Iată ceea ce îndepărtează ideea crimei din interes. Amănuntul acesta merită să fie reţinut. Acesta avea un aer plouat. încercă să-l consoleze Poirot. Dar o să avem de furcă. — Cine altul. din care. una a fost infectată. — Femeia aceea era măritată ? — Da. ca Westway. lua masa cu şeful de poliţie Battle. se pare că a dus o viaţă exemplară ? — Poate. Voi pune imediat pe cineva să cerceteze. — In rezumat. o pacientă a sa cu numele Craddock.. Regretabil ! Ce e mai uşor pentru un doctor. da. Mi-l aminteşte pe Westway. Dar el ştia la ce risc se expune Shaitana s-ar fi putut deştepta şi striga ajutor. ca şi pe avocatul acela din Norfolk. Dar n-am găsit nimic suspect. D-na Craddock a murit in Egipt. Amîndoi erau la fel de şireţi ca şi Roberts. că l-ar fi ucis pe Shaitana. A ajuns pînă acolo. draga mea. Asta-i bună! Şi foarte bine dispus. Battle clătină din cap.. ii prindea oarecum. dar are o clientelă din cele mai distinse. Dar prefer să-mi închipui tot ce-l mai rău. nimic nu te obligă să taci ca un peşte.. atunci — Poate mai mulţi. Ce te-a mai întrebat Battle ? — Nu. aceeaşi încredere în sine. Ah!. mare lucru. na moştenit pe nici un client.. — Dar. pînă vom descoperi adevărul. spuse doctorul izbucnind în rîs. Nu. că. Nu cred să descoperim mare lucru. Aceleaşi maniere distinse. Pe vremea aceea magazinele erau pline de lame de ras ieftine. — Dimineaţa aceasta. nu v-a adus rezultate prea apreciabile. N-a fost căsătorit niciodată. domnule Poirot. nu cred că Roberts a comis această crimă.. din cauza unei lame de ras. n-a reuşit să mă tragă de limbă. Ce voia să afle ? — Repeta mereu că trebuie să-l cunoaşteţi pe acel domn Shaitana. a declarat că Shaitana ar fi putut veni aici sub alt nume. Ce caraghios.. Roberts e un asasin. dar totuşi informaţiile obţinute poate vor arunca o rază de lumină asupra caracterului şi moralităţii doctorului. — Afacerea asta îmi dă destulă bătaie de cap. Te rugasem să răspunzi la toate întrebările lui. cineva i-a povestit istoria cea idioată cu doamna Graves. şi în definitiv. ? — Despre doctor ? Cred că Shaitana nu se înşela. Nici nu cred asta.

Dar ne bazăm numai pe supoziţii. expresia lor. Iată genul meu. faţă de toţi patru. conştiinciozitate şi iniţiativă. Fără îndoială c-o să-i vii de hac.— Iată ce mă gîndesc. — Si dv. ce aveţi de gînd ? — De ce nu i-aş face eu o mică vizită doctorului Roberts ?' — Două-n aceeaşi zi.ne va furniza informaţii utile asupra maiorului Despard. Vorbeşte vrute şi nevrute. aş putea spune chiar puţin stupid ăsta-s eu.. trebuie să cunoaşteţi bine sufletul omenesc ? — Fără îndoială. — Care e genul dv. Ajutîndu-vă cu aceste cifre. voi fuma dintr-ale mele. de loc. Battle se reîntoarse la Scotland Yard ca să dea instrucţiuni oamenilor săi. O femeie vede mai limpede jocul celorlalte femei. domnule Battle ? Poirot făcu cu ochiul şi şeful poliţiei surîse vesel. nu-i aşa ? Poirot rîse. doctorul Roberts ridică sprâncenele amuzat. domnule Poirot ? — Subiectul acesta mi se pare foarte oportun. şi poate descoperi indicii preţioase. — Ofiţer de poliţie. Un om cinstit care asudă din greu. nu insist. Vă cunosc răbdarea. împăturite cu grijă. şi pentru succesul eforturilor noastre reunite. felul lor de-a respira.. — Iată primele trei robere de atunci seara explică ei.. Primindu-şi musafirul. e al lui Miss Meredith. gesturile lor dezordonate. Îi voi vorbi despre bridge. plin de zel.. Nici înflorituri. din ţigară. — M aş arăta cum nu se poate mai discret. Nu prea şiret. domnule Poirot.. dar nu e lipsită de inteligenţă. — Este exact ce mi-am spus şi eu : „Un doctor trebuie să-şi cunoască bolnavii. — Doi copoi în aceeaşi zi şi — bănuiesc — o pereche de cătuşe. Un doctor trebuie să ştie să observe oamenii. Poirot trase cîteva clipe tăcut. figura.. Nu l-aş întreba nimic din trecut. Scriitoarea aceasta nu-mi displace de loc. iată totul. — Şi doamna Oliver ? — Aici e numai chestie de noroc.. Gloucester Terrace. dl. — Vă stau cu plăcere la dispoziţie. — De loc. — Doctore Roberts. i-ar putea deştepta bănuielile. Sînt gata să vă satisfac curiozitatea. un doctor observă detaliile acestea maşinal. dv... Nu ştim nimic sigur.. domnule Poirot. 200. — Să sperăm că colonelul Race . Dacă soţul era supărător. În sfîrşit rosti : — Doctore Roberts... Primul. Fumaţi ? — Dacă-mi permiteţi. nici copilării. va pot asigura că bănuielile se îndreaptă în mod egal. — Curaj. Poirot îşi ridică paharul. — Beau în onoarea metodelor noastre diferite. Ce doriţi să aflaţi ? — Poirot scoase din elegantul său portofel. Poirot. — Aş vrea să ştiu exact ce linie de conduită urmaţi. Dar dacă vedeţi în aceasta vreun inconvenient. prietene. iar Poirot se duse la nr. Se despărţiră. spuse Battle. fără să-şi dea seama ! Doctorul Roberts e exact omul care-mi trebuie”. Ţineţi atît de mult la asta. Cum credeţi că mi-aş aduce aminte ? . — Vă rămîn recunoscător. — Cred că glumiţi. Eu nu practic introduceri de acestea în stil fantezist : nu sînt genul meu.. mi-aţi putea face bilanţul licitaţiilor şi să detaliaţi fiecare joc în parte ? Roberts îi privi mirat.. trei carneţele de bridge. — Iar despre bridge. Dispune de multe surse de informaţii. — Chestie de gust.

— Şi levata următoare ? — Unul din noi trebuie să fi fost amendat cu 50 de puncte. — Vă amintiţi cel puţin cîteva anunţuri sau cîteva levate ? — Am făcut un mare şiem. făcu Roberts. Aceste puncte de reper. ar fi adus tulburări în jocul vinovatului ? Poirot aprobă cu vioiciune. jucătorul care şi-ar fi observat cu atenţie partenerii. o întîrzicre.. Prima levată trebuie să se fi terminat printr-o cerere de cupă sau de pică. ar fi fost uşor de remarcat la unul din jucători. de pildă. De asta îmi aduc aminte. — Oh! nu face nimic ! Socoteam că mi-aţi fi putut repeta una sau două levate. niciodată nu face un pas dincolo de regulile jocului. Niciodată nu se bazează pe hazard. — Care ? — Aţi fi putut remarca. Vă amintiţi vreo stîngăcie oarecare ? o greşeală grosolană în jocul celorlalţi ? După o clipă de tăcere doctorul clătină din cap... domnule Poirot. deasemeni s-a arătat bun. Zău.. Din nefericire. sau una din echipe a fost amendată cu 50 de puncte. — Oricît m-aş gîndi.. Cred că felul meu de-a anunţa. ar fi putut ajuta alte amintiri. că partenerul dv... Credeţi că crima.. Şovăi o clipă. omiţînd să joace cartea care trebuia. dacă aţi face un mic efort de memorie ! Să luăm primul rober.. — Aţi pătruns pe de-a întregul ideea mea.— Adevărat ? V-aş fi atît de recunoscător. — Sînt dezolat.. — Ah ! acum înţeleg unde vreţi să ajungeţi. Ei au pierdut o mulţime de levate. sau că. în definitiv. — Ei ? . îmi cereţi prea mult. Am cerut o pică.. — Staţi puţin. sau cel puţin completa reuşită a crimei. Dar nu-mi amintesc cine.. nu ajung la nici un rezultat. mi se păreau încîlcite şi stupide. La început propunerile dv. de-atunci am mai jucat vreo duzină de robere. Ar fi fost de un ajutor nepreţuit.. O schimbare bruscă în felul de-a anunţa sau de a juca. Despard. dar ce vreţi de la mine ? S-a comis o crimă. şi. a sabotat în mod cu totul Inexplicabil un sansatout fără importanţă. Făcea o figură caraghioasă. Doctorul Roberts se posomorî dintr-odată. aplecîndu-se înainte. Poirot păru dezamăgit. ce-ar fi să vă gîndiţi puţin. Anunţurile sînt strict convenţionale. nu-i plăcea deloc. — Şi nu vă mai amintiţi de loc alte anunţuri sau alte levate ? Roberts începu să rîdă. Nu pot decît să vă repet ceea ce v-am mai spus : Doamna Lorrimer a jucat perfect de la început pînă la sfîrşit . eraţi cu totul străini unul de altul şi o schimbare în felul de a juca a străini unul de altul şi o schimbare în felul de a juca a putut trece cu totul neobservată. asta e de-ajuns ca să mă facă să uit cele mai faimoase levate. Dar doctore. — Ce partener aveţi ? — Doamna Lorrimer. o greşeală. răspunse el cu sinceritate. n-am observat la ea nici cea mai mică prostie. — Scumpul meu domn Poirot. v-a făcut cadou două levate neaşteptate .e un jucător prea mediocru. Cît despre Mis» Meredith. adversarul dv. dar după părerea mea ..

Roberts clipi la rîndul său din ochi.. opt sau nouă covoare persane.. — Iertaţi-mă. . — E destul de greu de explicat.. — Vă ascult.. salonul acela era plin cu mobile.. — De unde vreţi.. pe legea mea. — Felul cum era mobilată ? — Vă rog.. Alt divan cu brocard verde. către sfîrşitul jocului. Ceşti de argint vechi. Şase stampe japoneze de toată frumuseţea. mă faci să spun nişrte lucruri.. — De Sherlock Holms. — îmi amintiţi de cineva. bravo strigă Poirot. — Şi totuşi nu văd unde vreţi să ajungeţi.. — Bravo.— A făcut cîteva greşeli. destul de frumoase. patru sau cinci fotolii largi.. din epoca lui Carol I. Se datora. Aveţi un remarcabil spirit de observaţie Doctorul întreabă curios : —.. îngăduiţi-mi să întrebuinţez alt mijloc. ce voiţi ? cîteodată. o garnitură de 12 scaune aurite Empire. Păsări de Chelsea. Dacă vă pun o întrebare directă. pe tonul unui comisar de licitaţie — Un mare divan acoperit cu brocard ivoire. declară Poirot. nu.. domnule Poirot.. ironic.. — De ce ? Poirot clipi din ochi. — Fiindcă nu era acolo. Aş voi să vă cer părerea în altă privinţă. (Parcă aş fi la licitaţie). Una sau două piese de email Battersea. Statuete japoneze de fildeş... aţi voi să fiţi amabil.. Doctore Roberts. E poanta aventurei. Apoi anunţă. şi să-mi descrieţi camera în care s-a jucat bridge la Shaitana ? Roberts rămase uimit.. îşi pierde orice valoare.Am citat obiectul care vă interesa ? — Aici e buba. o statue de Ralph Wood. Hm... Cîteva bibelouri orientale.. aşezate pe un scrin.. Doctorul Roberts scoase un suspin. — Nu ştiu de unde să încep.. dar pentru moment nu-mi amintesc altele. nu-i aşa ? Aventura cu cîinele în noapte. împrumut metodele altora.. stări sale nervoase. bănuiesc.. Cîteva miniaturi într-o vitrină.. . — Splendid. Un pian cu coadă. încrustate cu argint. Dacă l-aţi fi citat. — Nu. — Pe legea mea. m-ar fi surprins foarte mult. îi tremura mîna. Erau mai multe. Vreau ceva precis. Un birou William şi Mary. Dar cred că o să mă înţelegeţi. . Dar poate din cauza oboselii şi din lipsă de experienţă. Cum mă aşteptam. Mai erau şi alte mobile pe care nu le-am remarcat. — Cam în ce moment ? — încerc să-mi amintesc. O splendidă vitrină japoneză.. nu-l puteţi cita. Cinci sau şase tabachere frumoase... Cîteva bijuterii (aici nu sînt prea tare). una sau două... Şi nu e gata. — O pereche de păsări. Roberts făcu o pauză.. Două picturi murale chinezeşti. Domnule Poirot. Cîinele nu lătrase. răspunsul dv.

spuse ea surîzînd. că dacă sînt gata să-i dau toate informaţiile şefului de poliţie Battle şi agenţilor săi. — Cred că înţelegeţi domnule Poirot. XI DOAMNA LORRIMER Doamna Lorrimer locuia într-o căsuţă curată şi bine întreţinută. se aşează şi ea şi vorbi despre timpul frumos de afară. O cameristă bătrînă. Poirot se ridică şi declară surîzînd : — Cel puţin să vă alegeţi cu atît : ceea ce mi-aţi spus îmi va servi enorm de mult pentru viitoarea întrevedere. domnule Poirot. ajungeai urcînd nişte trepte de-o albeaţă strălucitoare. Pe pereţi erau cîteva fotografii în rame de argint. — Cheyne Lane. lll Cheyne Lane. salonul în care a fost ucis dl. Mînerul soneriei şi clanţa. — Iată: dacă în timpul unei partide de bridge. doamnă. — N-am deloc intenţia aceasta. Ea îi întinse mîna fără să se arate de loc surprinsă. cu boneta şi şorţul de un alb imaculat veni să deschidă. iată cum procedez. dar vă cred.. Shaitana. într-un vas. pe o stradă liniştită. Vă rog să fiţi amabilă şi să-mi descrieţi camera în care aţi jucat bridge atunci seara. Doamna Lorrimer ridică sprîncenele mirată. Şi în faţa doctorului uimit. privindu-l în faţă : — E o vizită profesională ? — Trebuie să v-o mărturisesc. — Nădăjduiesc doamnă. — Nu văd cum. căci trebuie să mă duc la o partidă de bridge. Foarte bine. Vă acord însă numai zece minute. vi s-ar spune : „De ce jucaţi asul acesta. că-mi veţi ierta această vizită. străluceau viu în soarele după amiezii. că stăpîna ei e acasă. doamna Lorrimer veni să-şi salute musafirul. Doamna Lorrimer. sînteţi specialistul şi ea doar o novice. dv. Apoi o luă înainte pe o scară strîmtă. mă voi supune fără murmur. — Zece minute îmi sînt prea de-ajuns. . doamnă. — Pe cine trebuie să anunţ ? — Domnul Hercule Poirot. — Ce chestiune bizară ! Nu văd ce scop urmăriţi. şi dacă îmi veţi arăta uşa. Fotoliile şi canapelele erau acoperite cu învelitori din pînză de Persia. spuse el şoferului CAP. îi rugă să ia loc. erau nişte crizanteme superbe. sau de ce depuneţi valetul care va fi luat cu dama şi nu regele care ar fi făcut levata ? răspunsul dv. ' Ii spuse lui Poirot. Poirot coborî scara şi chemă un taxi. Doctorul se ridică şi el de pe scaun. în schimb nimeni nu mă poate sili să răspund la întrebările din cadrul unei anchete particulare. îşi strînseră mîinile. de vedere. ar fi desigur lung şi plictisitor. era o cameră mare şi bine luminată.— Mă felicit. Poirot fu introdus într-un salon frumos mobilat şi bine întreţinut. între noi fie vorba. Cei doi bărbaţi. îi întrebă. Doamna Lorrimer schiţă un surîs. În rezumat. Apoi urmă o pauză. de aramă. Chelsea. nu-i aşa ? — Bine înţeles că în atare joc. — împărtăşesc întocmai punctul dv.. La uşa vopsita în negru.

încercând patru cupe şi patru pici. Mă întreb. Ar fi fost zadarnic să-i centrăm. Maiorul Despard şi Miss Meredith. maiorul spuse pas. în partida următoare.Şi după ce păru că se gîndeşte o clipă : — Salonul era vast şi bogat mobilat. şterge cu o linie cifrele. Ceilalţi au făcut manşe la pică. şi de data asta că au intrat cu doua levate. Noi am pierdut iarăşi. împotriva celor doi bărbaţi. dar nu făcu decît o levată. — Cred că cele două partide au început fiecare. căci a intimidat-o tot timpul pe Miss . eu am a-nunţat un sans-atout şi doctorul Roberts trei cupe. Am spus şi eu pas ! Miss Meredith anunţă trei pici şi maiorul Despard patru carale. de o stofă mătăsoasă.. — Iată primele trei robere. dar şi el a făcut o manşe de pică. anunţară o cupă. Maiorul. Atunci. Le-am făcut. Doamna Lorrimer luă carneţelul următor. Miss Meredith şi cu mine. plus o levată suplimentară. Ea luă carneţelul următor. Ii arătă carneţelele de bridge. Doctorul Roberts a făcut cereri îndrăzneţe. . că mi-a făcut impresia unul muzeu. — Acesta mi se pare cam complicat .. domnule Poirot. Ce memorie ! Doamna Lorrimer continuă : — La următoarea levată. — Roberul acesta a fost o adevărată luptă. După o clipă de tăcere.moderne. Am jucat contra. am făcut eu ieşirea cu pici. dacă folosindu-vă de carneţelele acestea. Pe urmă am reuşit să facem a doua manşe la sans-atout. Jocul următor s-a făcut la două carale şi doctorul Roberts fu amendat cu o levată.. — Să trecem la altceva. Primul joc a fost anunţat la patru pici. partenerului său. Despard dădu cea de-a 4-a cupa. noi am jucat contra şi el a pierdut trei levate. aţi putea reconstitui primele trei levate ? — Aşteptaţi. — Uimitor ! spuse Poirot. au fost anunţuri multe.. şi deşi a fost amendat de vreo două ori.. — Şi mobila ? Vă mai amintiţi culoarea tapiţeriilor ? îmi aduc aminte vag. am pierdut o sută. uimitor de mici. Cred că am remarcat şi stampe chinezeşti sau japoneze. într-o cupă se aflau şi lalele mici roşii. — Asta e tot ! — Mă tem că da. totuşi sistemul i-a reuşit. — Nu mi-aţi putea da unele detalii ? — Erau vase de flori. destul de frumoase. a început o luptă teribilă. îndată ce le scrie. La cel de-al treilea joc. Miss Meredith a spus pas.. — Şi bibelourile? — Oh ! erau aşa de multe.. doamna Lorrimer adăugă : — Amănuntele acestea n-o să-ţi folosească la nimic. Am jucat contra. apoi doctorul Roberts ceru cinci carale . Adversarii făcură o cupă.. Noi am pierdut de două ori. Cu un aer foarte interesat. A început foarte liniştit. noi două sans-atout-uri şi în sfîrşit roberul l-am cîştigat noi cu patru trefle.spuse Poirot. Pe urmă noi am făcut trei trefle. doctorul Roberts ceru patru cupe. dar fără să fim jucaţi contra. Partenerul meu spuse pas. Atunci. de trei ori la rînd. Apoi. — Iată primul rober. d-na Lorrimer studie carneţelele. prin a pierde 50 de puncte. Maiorul Despard anunţă o cupă.

Meredith. Apoi a anunţat o deschidere cu două pici, eu l-am supralicitat cu trei carale, şi el a mers cu patru sans-atout-uri. Eu am anunţat cinci pici şi el a sărit de-odată la şapte carale. Natural, am fost supralicitaţi. Numai printr-o minune am cîştigat. Niciodată n-am fi crezut că iam putea ţine piept, cînd a început să joace. Dacă ne-ar fi atacat cupa, am fi pierdut trei levate. Dar el ne-a atacat Regele de treflă, şi ne-a reuşit jocul. A fost într-adevăr o luptă pasionantă. — Cred şi eu ! Un mare şiem foarte vulnerabil, jucat contra. Era destul de emoţionant. Cît despre mine, mărturisesc că nu îndrăznesc niciodată să mă gîndesc la şiem. — N-ai dreptate ! exclamă d-na Lorrimer. Trebuie să joci raţional. — Riscînd ? — Nu rişti nimic, dacă anunţi corect. Rezultatul este matematic. Din nefericire, puţini jucători anunţă cum trebuie. La început merge de minune, dar pe urmă, îşi pierd capul. Nu mai ştiu să facă deosebirea între cărţile câştigătoare şi cele necîştigătoare... Dar nu e deloc momentul să vă dau lecţii de bridge, domnule Poirot. — Felul meu de-a juca, cred că nu-mi poate căşuna cu nimic, doamnă. D-na Lorrimer continuă să cerceteze carneţelele. — După partida aceea furtunoasă, levatele au fost liniştite. Ai şi pe cel de-al patrulea carneţel ? A, da ! O bătălie calmă, foarte echilibrată. — Aceasta se întîmplă deseori ,spre sfîrşitul serii. — Se anunţă cu prudenţă, dar toate cărţile sînt jucate prost. Poirot strînse carneţelele şi se înclină. — Aveţi toată admiraţia mea, doamnă ! Memoria dv. la cărţi, este extraordinară !... Extraordinară !... Ca să spun aşa în mai toate cărţile jucate. — Cred că da. — Memoria este un dar preţios. Cînd o posezi, trecutul nu mai există. Faptele trecute, cred că dăinuiesc în spiritul dv., tot atît de proaspete, ca şi cum s-ar fi întîmplat ieri. Aşai ? Doamna Lorrimer, înălţă spre Poirot, ochii ei mari şi negri. Asta nu dură însă decît o clipă. Imediat redeveni femeia de lume, dar Poirot înţelese : lovitura nimerise în plin. Doamna Lorrimer se ridică. — Iertaţi-mă, domnule Poirot, dar trebuie să plec. Mă tem să nu fiu în întîrziere. — Vă rog să mă iertaţi pe mine, fiindcă v-am răpit timpul. îmi pare rău că nu v-am putut fi mai mult de folos. — Dimpotrivă, protestă Poirot, mi-aţi dat un ajutor preţios. — Nu prea cred. — Ba da ! Ba da ! Mi-aţi spus un lucru pe care voiam să-l aflu. Ea se feri să-l întrebe care e acela, şi îi întinse mîna. — încă odată, vă mulţumesc doamnă, pentru amabilitatea dv. Strîngîndu-i mîna, doamna Lorrimer îi spuse detectivului belgian : — Domnule Poirot, sînteţi un om extraordinar ! — Cred că exageraţi, scumpă doamnă. Sînt aşa, cum m-a făcut Dumnezeu ! — Fără îndoială, toţi sîntem aşa. — Nu chiar toţi, doamnă. Cîţiva dintre noi, au crezut că trebuie să îndrepte opera creatorului : dl. Shaitana, de pilda. — In ce sens ? — Poseda un oarecare gust de obiecte vechi. în loc să se oprească aici însă, s-a apucat să colecţioneze şi alte lucruri.

— Care ? — Senzaţii... dacă se poate spune. — Nu credeţi că nevoia aceasta era ceva înăscut în el ? — Juca foarte bine rolul Satanei, în fond însă nu era un demon... ci un prost. De asta a şi murit. — Din cauza prostiei ? — Da... un păcat care nu iartă, doamnă. După o clipă de tăcere, Poirot adăugă : — La revedere, doamnă şi încă odată multe mulţumiri. !N-o să viu la dv., decît atunci cînd mă veţi chema. Doamna Lorrimer păru surprinsă. — Pentru Dumnezeu domnule Poirot, de ce v-aş deranja ? — Cine ştie ? E o idee a mea. La cel mai mic semn, voi veni. Nu uitaţi. Detectivul belgian se mai înclină odată şi ieşi pe uşă. În stradă se gîndi : — Nu m-am înşelat... Sînt sigur că ea este!

CAP. XII MISS MEREDITH
Doamna Oliver ieşi cu greu de la volanul micului ei automobil de două locuri. Fabricanţii de automobile îşi închipuie că la început, automobiliştii conduc cu sfială ca s-ă poată să se acomodeze cu moda scaunelor joase, punînd la grea încercare persoanele mai în vîrstă şi de anumite proporţii, care încearcă să iasă din automobil. Cel de-al doilea scaun era plin cu hărţi automobilistice, o mapă cu trei romane şi un coş cu mere. Doamna Oliver se înebunea după mere. Toată lumea aflase că atunci cînd compusese introducerea şi acţiunea principală a cărţii „Moartea în mocirlă, s-a consumat cinci livre cu mere. O durere puternică în stomac îi aminti de un dejun care se dădea în onoarea ei, acum o oră. Cu o ultimă sforţare şi cu o lovitură de genunchi în portiera recalcitrantă, doamna Oliver ateriza cam pe neaşteptate pe trotuar, în faţa gardului lui Wendon Cottape împrăştiind în jurul ei o ploaie de coji de cotoare de mere. Ea suspină uşurată, îşi aşeză pălăria pe cap fără nici o grijă de eleganţă, îşi privi cu satisfacţie taiorul de stofă de o culoare închisă, apoi încruntă sprîncenele, observînd că-şi luase din greşeală pantofi cu tocuri înalte. Deschizînd poarta grădinii, păşi pe dalele aleii, pînă la uşa casei unde execută un fel de rag-limc cu minerul sonerii, terminat cu un cap de broscoi. Neprimind nici un răspuns, ea repetă performanţa. Apoi săturîndu-se de aşteptat, doamna Oliver făcu ocolul casei, cu pas viu. In spatele locuinţei, se afla o grădiniţă de modă veche, cu margarete de toamnă şi crizanteme ; mai încolo se întindea o peluză, la capătul căreia susura un rîuleţ. Afară erai destul de cald. Cerul era senin. Cînd ajunseră în grădiniţă, una din ele se opri deodată. Doamna Oliver se îndreptă spre ea. — Bună ziua, Miss Meredith. Iţi mai aminteşti de mine? — Oh ! desigur ! Anne Meredith, uimită, îi întinse mîna şovăind. După o clipă însă, îşi reveni : — Vă prezint pe prietena mea, care locuieşte aici, cu tnine... Miss Dawes, Rhoda, iat-o pe doamna Oliver. Cealaltă fată, o brunetă strălucind de sănătate, exclamă cu vioiciune : — Oh ! dv. sînteţi doamna Oliver ? Ariana Oliver ?

— Eu însumi. Apoi adresîndu-se lui Anne : — Dacă ne-am aşeza undeva ,draga mea ? Am să-ţi spun o mulţime de lucruri. — Să luăm un ceai, atunci. Anne le conduse spre cîteva scaune de grădină, cam stricate! Doamna Oliver alese la iuţeală pe cel mai solid, avînd experienţa cîtorva accidente supărătoare, din trecut. — Acum scumpa mea, spuse ea pe un ton hotărît, să nu umblăm după doi iepuri. Să ne ocupăm imediat de crima din seara aceea. Trebuie numai decît să facem.ceva. — Să facem ceva ? repetă Anne. — Absolut. Nu ştiu ce gîndeşti, dar eu ştiu cine e asasinul. E doctorul... cum îi spune ? Ah ! da ! Roberts. Un nume galic ! Francezii nu-mi prea inspira încredere ! Am avut o guvernantă franţuzoaică. într-o zi, ea m-a luat la Harregate şi m-a uitat acolo, întorcîndu-se singură acasă. Nu te poţi bizui pe oamenii aceştia uşurateci şi nehotărîţi. Dar pentru moment să lăsăm deoparte femeia aceea. Roberts a săvirşit crima... nu-i nici o îndoială. Să ne unim ca să obţinem dovezile. Rhoda Dawes izbucni în rîs... apoi se înroşi. — Vă rog să mă iertaţi. Dar vă găsesc atît de diferită de felul cum vă vedeam înainte de-a vă cunoaşte.. — Eşti dezamăgită ? spuse d-na Oliver liniştită. Nu-i nimic. Sînt obişnuită cu asta. Mai înainte de orice, trebuie să demascăm pe Roberts ! — Dar cum e posibil ? — Haide, Anne, nu fii atît de pesimistă ! o certă Rhoda ves. Doamna Oliver e pur şi simplu admirabilă. Ea cunoaşte toate dedesubturile acestei afaceri. Şi va proceda ca Sven Hjerson. Inroşindu-se uşor, cînd auzi pomenindu-se de celebrul tetectiv olandez, doamna Oliver declară : — Trebuie să ne unim cu orice preţ. Vă voi explica de draga mea. De altfel n-ai vrea să fii acuzată, nu-i aşa ? — Dar de ce să fiu acuzată ? — Nu ştii cum sînt bărbaţii ? Bănuielile se îndreaptă asupra celor trei nevinovaţi, cît şi asupra vinovatului ! — Nu înţeleg încă de ce vă adresaţi mie în special, d-nă Oliver, spuse rar Anne Meredith. — Fiindcă ceilalţi doi nu mă Interesează. Doamna Lorreler e una din femeile care-şi petrec timpul jucînd bridge în cluburi. De altfel e foarte tare şi se apără de minune, pentru o fată tînără ca dumneata, care ai viitorul în faţă? asta schimbă chestia. — Şi maiorul Despard ? întrebă Anne. — Eh ! el e bărbat ! Poate să se descurce şi singur. E nebunit după primejdie şi-şi petrece timpul căutîndu-le în Anglia, în loc să le caute pe Irrawadis... sau pe Limpopo... , fluvlui acela african, care le place atît de mult bărbaţilor ! Nu, aceştia doi nu mă interesează deloc. — Vă mulţumesc pentru bunăvoinţa dv., făcu Anne. — Ce dramă îngrozitoare ! exclamă Rhoda. Sărmana, e grozav de tulburată, doamnă Oliver. Şi aprob întrutotul punctul dv. de vedere. Mai degrabă să faci ceva decît să stai pe loc şi să te gîndeşti. — Nu-i aşa ? aprobă doamna Oliver. Ca să fiu sinceră, m-am ocupat niciodată de o crimă adevărată şi nu cred să fiu prea tare. Dar am scris atît de mult în felul ăsta... şi înţelegeţi, nu ! Pentru nimic în lume, n-aş fi lăsat toate prerogativele celor trei poliţişti. Totdeauna am susţinut că că o femeie ar conduce Scotland Yardul...

Anne şovăi. continuă d-na Oliver. Şi acesta e destul de serios.. Nu mai este vară. Otrava..care i-ar moşteni toată averea? Sau. că le-aţi mai putea face şi cadou ! Aici. — Cîtuşi de puţin. continuă doamna Oliver. — Socotesc ideea dv. Concep totdeauna cinci sau şase subiecte odată şi trec prin chinurile iadului ca să mă pot fixa la unul. Stai. Mai întîi. du-te şi ţi-l ia. ce-a spus ? A. tremura uşor.. Nu ştiţi cît de uşor pierd cutiile cu droguri în automobile la Londra. — Da. retrăgînduse cu prudenţă dintr-un teren periculos. şi cît de uşor îi fură ? Nu. Anne clătină din cap. Shaitana ? Aveţi vreo Idee ? — O idee ? Dar am la idei. Sau poate Shaitana a necinstit pe Cora sau pe fiica doctorului ? Ori Shaitana a.. spuse Anne. Obrajii lui Anne se colorară puternic : — Doctorii au într-adevăr interes să-şi suprime bolnavi în masă ? întrebă ea.... voind s-o măgulească. Shaitana cunoştea cine ştie ce secret din viaţa lui Roberts.. Vreau să spun. dar Shaitana a pronunţat o frază destul de curioasă în timpul mesei. brusc : — Draga mea trebuie să-ţi pui un pulover.. spuse doamna Oliver. tocmai fiindcă e doctor. — Şi totuşi perspectiva aceasta e plauzibilă. — N-am remarcat. Îl ţinuse pe Shaitana în ghiare şi poate la ucis fiindcă. — Iată-ne trei femei slabe. — Oh ! nu vă subapreciaţi. făcu Anne. . aplecîndu-se înainte. e opera doctorului însuşi. Totuşi în timp ce vorbea. — Ce-a spus ? întrebă Rhoda. — A spus. Roberts s-a ferit să întrebuinţeze otrava. însă constă dificultatea : nu mă pot concentra numai asupra unui singur subiect. Să vedem ce-am putea face. Un doctor. se jelui doamna Oliver. Ar fi putut să se folosească mai degrabă de o otravă. se crispa de răzămătoarea fotoliului de paie. Avea apucături prea mieroase... protestă Rhoda.— El bine ? întrebă Rhoda.descoperit că Roberts e bigam? Sau Roberts e bigam ? San Roberts s a căsătorit cu vreo vară a lui Shaitana prin. cîte motive v-am dat ? — Patru. Cred cu tot dinadinsul că în felul acesta a trimis pe lumea cealaltă un număr considerabil de oameni. îmi aduc aminte.... Ce-ar face o femeie dacă ar conduce Scotland Yardul.. Apoi adăugă : — Dar de ce l-ar fi ucis pe dl.. Hai. ceva despre un accident şi despre otravă. nu i putea plăti datoria.. în realitate.. — Adevărat. Dar n-am nici un mijloc să-l pot alege pe cel adevărat. — Nu vedeţi. îţi pot da şase motive pentru crimă.. — Oh ! mulţumesc ! nu mi-e frig. Cred că aceasta ar avea un efect dezastruos asupra clientelii lor. exact înainte de a se face tăcerea aceea jenantă. Un client al doctorului s-ar fi putut otrăvi din greşeală. dar. s-ar putea ca Shaitana să fi fost un cămătar. da . — înţeleg.. ar trăda imediat pe un doctor. răspunse Rhoda. absurdă şi atît de melodramatică. Nu-ţi aminteşti ? Mîna stîngă a lui Anne. Poate n-ai observat draga mea. — Dar vai ! Scotland Yard-ului nu-i pasă de serviciile mele. un drog oarecare. spuse clătinînd gînditoare din cap : — De ce-l credeţi vinovat pe doctorul Roberts ? — Are figura unui asasin. — înţelegi unde vreau s-ajung... Eu nu însemn nimic. răspunse ea calmă.. Rhoda interveni. Anne Meredith.

el se îndreptă spre Anne şi-i spuse cu vocea sacadată : — Iartă-mă. — Venisem la Miss Meredith să-i spun că e absolut necesar să facem un plan de luptă. spuse Anne. că ideea dv. maiorul Despard. Cele două femei se întoarseră spre ea. — Oh. Treceam tocmai pe-aici şi-am crezut că fac bine să văd ce mai faci. privind-o gînditor. — M -am gîndit. Nu sînteţi de-aceeaşi părere ? — Destul de greu să te pronunţi. Foarte încurcat. care propuse : — Ce-ar fi să intrăm. Ea o prezentă pe Rhoda. Prin aceasta cred că făcea o aluzie neplăcută pentru doctorul Roberts. Vorbeşti de Lup. Drama a fost prea oribilă şi prefer s-o uit. băgă de seamă imediat. luară o culoare de un roşu-cărămiziu. Anne Meredith le ajunse din urmă. Se scuză că nu mai poarte rămîne şi mulţumi celor două fete pentru amabilitate. alergînd. Doamna Oliver socoti că e bine să observe : — Ce nostimă coincidenţă. — Da. Mă refer la asasinarea domnului Shaitana. dar eu prefer să nu mă amestec în afacerea asta. — Ia te uită. Pe ce probe să te sprijini ? Expresia d-nei Oliver păru că vrea să însemne: „Asta sigur. Ea o privi pe doamna Oliver cu privirea unui căţel poznaş — încercaţi să înţelegeţi ! încercaţi să înţelegeţi ! părea să spună privirea aceea. Shaitana a spus ceva despre „uşurinţele la care e expus un doctor în laboratorul său. nu-i aşa ? Oh ! exclamă Anne. Intrară cu toţii în casă şi Rhoda dispăru la bucătărie. Vom relua discuţia noastră. — Nu domnul Shaitana a făcut aluzia aceasta. doamnă Oliver. venea dinspre casă. Maiorul Despard. să ne întîlnim toţi trei aici. care vine numai dimineaţa. Obrajii săi de obicei palizi. Miss Meredith. ea se ridică anunţînd că trebuie să se reîntoarcă imediat la Londra. Am sunat şi nu mi-a răspuns nimeni. Paşi care răsunau pe aleea grădinii. Cmd Rhoda aduse ceaiul. declară ea gîfîind şi cu figura palidă. exclamă ea. păru stingherit.— Oh ! Anna ! protestă Rhoda ca un fel de scuză faţă de romancieră. — Cred. le spuse ea. ci maiorul Despard. — Vă voi lăsa cartea mea de vizită cu adresa. îmi pare atît de rău că aţi sunat în zadar. Dl. le făcură să întoarcă capul. . În plus. Doamna Oliver.. spuse doamna Oliver. dimpotrivă. cînd mai treceţi prin Londra. e un bărbat”. Pentru mine. un doctor îşi poate procura o otravă care nu lasă nici o urmă vizibilă. In casă ne-am simţi mai bine. — îmi amintesc de alt amănunt. — Vă întovărăşesc pînă la poartă. Cele trei persoane. observă doamna Oliber. Vă rog să veniţi pe la mine.. Dar tot personalul nostru casnic se reduce la o femeie. Pe cînd mergeau pe alee. erau vizibil stingherite. — La ce scumpa mea ? o întrebă Rhoda. CAP XIII CEL DE-AL DOILEA VIZITATOR Văzînd-o pe doamna Oliver. e minunată. să luăm ceaiul ? începe să se facă rece. — Sîntetî foarte amabilă. anunţă Rhoda. se mulţumi să răspundă Despard. încercînd să străpungem vălul misterului. nu-i nici o îndoială : doctorul. să vă bateţi capul atît.

M-aştept la aceasta. puse motorul în mişcare şi porni. Ai observat ciorapii ei desperechiaţi ? Cred că e foarte inteligentă. — Oh ! dar. Am venit cu un scop precis. e justă. Toţi cei care mă cunosc ştiu bine că nu eu l-am ucis pe d.— Scumpa mea copilă. nu e chiar atît de adevărat.. — Femeia aceasta e gentileţea personificată. — Am spus că treceam pe-aici din întîmplare. — Te înţeleg copila mea . Cît despre mine.Da. — Anne ! strigă Rhoda Dawes. Mi-e foarte simpatică. Nu vă mai reţin. — Vă mulţumesc doamnă. la Londra.Maiorul Despard ? E un bărbat foarte bine. dar asta e hotărîrea mea. — Desigur. — Cine v-a dat adresa mea ? — Şeful poliţiei Battle. —. Cobor. Poate mă veţi vedea într-una din zilele astea..dar mă întreb dacă atitudinea negativă pe care-o adopţi. dragă ! Anne făcut un gest vag de nerăbdare. — Dar ţi-a explicat. — Miss Meredith. mare importanţă . lîngă cămin. Rhoda sări pe scara maşinei : — Invitaţia dv. domnişoară. Poţi să mă crezi proastă. Shaitana. că ţi-ai dat osteneala pentru mine. declară romanciera pe un ton sec. — Ei bine. făcînd cu mîna celor două fete. Nu. — Oh! Anne nu spune prostii ! zise Rhoda. — Să ne întoarcem.. — Bine înţeles că nu te contrazic. vino pe la mine. Sări cu îndemînare şi alergă spre prietena ei.. cu o ceaşca-n mînă. —. Dar are chiar. caut să uit seara aceea şi nu vreau să mai aud vorbindu-se de ea. mi se adresează şi mie ? Doamna Oliver încetini.nu-i aşa doamnă Oliver? — Exact. Poliţia singură n-o să descopere niciodată pe adevăratul vinovat. Dacă-ţi schimbi părerea.. — Prefer să spun sincer ce gîndesc. — Ce dracu ? făcu Anne. Atunci de ce să mă amestec ? Treaba poliţiei să afle adevărul. Rhoda deschise ochi mari. Şi întinzînd mîna romancierii : Mulţumesc foarte mult doamnă Oliver.. Anne Meredith dădu din umeri.. ca să scrie toate cărţile acelea ! Ce nostim ar fi să descopere adevărul şi poliţia să moară de necaz ! — Ce-a căutat aici ? întrebă Anne. Dealtfel e şi natural să fie aşa. nu opriţi. te rog să-mi dai voie să-ţi explic do ce m-am introdus atît de indiscret aici.. dar în acelaş timp. . relativ. — Ce importanţă are asta ? — Ce importanţă ? strigă Rhoda. Tăie scurt scuzele lui Anne. Maiorul Despard stătea în picioare. aflaţi că nu sînt deloc de aceeaşi părere spuse Anne cu încăpăţânare. se pune o întrebare : îţi va fi îngăduit ? — Oh ! ştiu prea bine că poliţia continuă cercetările şi că voi fi interogată. L-am lăsat singur. Doamna Oliver se sui în maşină. La revedere. n-aştept să-mi crească iarbă pe tălpi.

— Dar onorariile avocaţilor nu sînt prea mari ? — E o chestie secundară. Trebuie absolut să se recurgă la un avocat. — Oamenii aceştia sînt destul de pricepuţi. Despard continuă : — Battle trebuie să sosească aici dintr-o clipă-n alta. E un birou de mîna întîi. dar aveam sentimentul. din biroul Jacobs. oală. Vinovatul ar fi putut alege alt loc şi alt moment. sîntem în aceeaşi. — Perfect ! — Domnule maior. Burry. trebuie să vă încredinţaţi unui avocat serios şi competent. O atare situaţie nu are nimic plăcut în ea. vă recomand să vă adresaţi avocatului meu. dar m-am gîndit că în actualele împrejurări. voi proceda întocmai. — N-am avut niciodată ocazia să mă adresez unui avocat. nu ştiu cum să vă mulţumesc ! strigă Rhoda entuziasmată. vizita d-lui Battle ? — Da. Se aşeză pe un scaun. — Sărmană copilă. Despard le privi amuzat pe cele două fete. Dar nu vă speriaţi. Iată cum se prezintă exact situaţia : Miss Meredith e bănuită de a fi comis o crimă. — Poate mă înşel. sau pe doamna Lorrimer ? Maiorul surîse fin. interveni Rhoda. Pe doctorul Roberts. pe cine bănuiţi ? întrebă Rhoda. Păreau două prietene foarte simpatice. Anne Meredith clătină din cap. — Dar eu nu sînt aici ? protestă Rhoda. că sînteţi singură pe lume. vinovatul. aveţi dreptate. — Ca să fiu sinceră.Auzind acest nume. Anne nu-şi putu opri un gest de surprindere. Mi-am luat maşina şi am venit aici. de care o fată tînără şi fără experienţă ca dv. — îi cunosc foarte bine pe dl. — Dacă-mi permiteţi. Era inevitabilă. dar are aproape 102 ani şi e ramolit complet. — într-adevăr. spuse Despard. Toată istoria asta te-a tulburat din cale-afară. — Dv. fetei acesteia cu apucături băeţeşti. Myherne. l-am întîinit în gara Paddington. în fond. Anne şi cu mine ştim prea bine că nu puteţi fi dv. Shaitana. spuse Despard. — E absolut necesar ? întrebă ea cu voce înceată. făcu Rhoda. e tot ce aveţi mai bun de făcut. după expresia obişnuită. spuse Anne.. dl. — Eu deasemeni. Peel şi Jacobs. După părerea mea. n-ar fi inutile. sfaturile unui bărbat cu puţină experienţă. nu ştie cum să se apere. — De ce aţi procedat astfel ? Despard şovăi. Domnule maior. să vă dau un sfat Miss Meredith. spuse el curtenitor. ştiind că o să ajung înaintea trenului. — Cine ştie dacă nu sînt chiar eu asasinul ? — Oh ! nu ! exclamă Rhoda. Despard aruncă o privire amuzată. nişte copii încîntători ! Plini de candoare şi încredere l Micuţa Meredith e timiditatea personificată. Dar Myneherne are să ştie s-o scape de . — Sînt convins că n-ar putea avea o prietenă mai devotată ca dv. şi prezintă chiar oarecare pericole. care rezemată de cămin. Nu ne-aţi anunţat dv. Credeţl-mă. versat în toate secretele procedurii. mă aşteptam la ea. Eu şi celelalte două persoane care au fost atunci seara la dl. se grăbi să spună Anne. Din întîmplare. Anne se îngălbeni.. e cam plicticos. ca o fată tînăra să fie amestecată într-o atare afacere. Miss Meredith. — Foarte bine. — Chiar indispensabil ! în afaceri de felul acesta întîlneşti curse la fiecare pas. îi asculta cu atîta atenţie.

Anne declară cu răceală : — Şeful poliţiei poate să mă întrebe ce-o pofti. In acest caz. Miss Meredith nu are de ce mă invidia. te face să te cutremuri. domnişoară. Shaitana.bucluc ! Prietena ei e mai combativă. femeia cea grasă care scrie romane poliţiste în care totdeauna e un detectiv finlandez cu un nume pocit ? Are de gînd să-şi încerce norocul şi-n viaţa reală ? — E dorinţa ei cea mai vie.. decît. — Oh ! exclamă Rhode. mai ales sînteţi în drept să refuzaţi să răspundeţi la întrebările lui Battle. previn. era nevoia de a-şi etala-bogăţia. — Anne a spus adevărul.. — Doamna. întrebîndu-se dacă în locul lui Anne ea ar capitula atît de uşor. da. unde te pişcă ţînţarii şi te ameninţă şerpii. Nu se întîmplă prea des ca o fată tînără să se afle în aceeaşi cameră în care s-a comis un asasinat. nu vă supăraţi (ea îşi retrase instinctiv mina). majoritatea semenilor mei. miss Dawes. — îi urez noroc. S-ar putea să voiţi să ţineţi ascuns un aspect al relaţiilor dv. — Nu totdeauna. — Vă rog nu mai vorbiţi de aceasta ! îi imploră Anne. — E un bărbat foarte abil. Abia l-am cunoscut pe omul acela. — Oh ! împărtăşesc întru totul punctul dv. E un copoi de forţă. Doamna Oliver. Te interesează cauza morţii ? Din moment ce trebuie să te înconjuri cu atîtea precauţii. Apoi spuse cu glas tare: — Să nu dramatizăm lucrurile.dar şi pasionant ! Anne se pare că nu şi-a dat seama.. Dar Rhoda declară suspinînd : — Toată lumea va recunoaşte că momentul acela a fost tragic .. Am crezut că e de datoria mea să vă. Dar dădea recepţii atît de strălucite ! — Se pare că singura lui raţiune în viaţă. Ar trebui ca în viaţă să nu te sinchiseşti de primejdie. — Despre ce e vorba ? întreabă ea înrinzîndu-i mîna. — O ultimă recomandaţie. Nu am nimic de ascuns. ! — Ce fel de om e şeful poliţiei Battle ? întrebă Anne curioasă. — Vorbiţi pentru dv. Dau mai puţină importanţă valorii vieţii umane.. Maiorul se ridică. rosti maiorul.. — Iertaţi-mă. Nimic ! . Anne se ridicase şi ea. înainte de a pleca. De ce să te temi de pericolele expediţiilor îndepărtate ? Moartea te pîndeşte în orice clipă : pe stradă te pîndeşte circulaţia maşinilor. Ea nu-l cunoştea deloc pe dl. Shaitana şi îi era profund antipatic. cenuşii : — Vă rog să nu vă supere. Anne îmi spunea că are aerul unui imbecil. devine monotonă. — După părerea mea. îi spuse alegîndu-şi cuvintele şi privindu-i insistent ochii ei frumoşi. microbi infecţioşi şi o mie de alte pericole. Dar să nu ne înşelăm. e în culmea fericirii că a fost de faţă. — Iertaţi-mă... după părerea mea aceasta nu mai prezintă nici o importanţă.. se gîndi Despard. dimpotrivă. cu dl. sfatul pe care o să vil dau.... Despard păstrîndu-i mai mult decît trebui mîna. de vedere.. Ce lovitură de teatru dacă l-ar bate pe Battle & Comp. care călătoriţi în ţinuturi cu fiare sălbatice. ochii mari ai lui Anne. exclamă Rhoda. Ah !. dar o existenţă lipsită astfel de neprevăzut. se întunecară de furie : — N-a fost nimic între noi. de faţă. — Acesta e unul din trucurile lui profesionale. cerînd să fie şi avocatul dv.lipsită de confort. De data aceasta. absolut nimic. Viaţa aceasta de aventuri .

Meredith. sau dacă ai fi plină de coşuri pe faţă. — I-ai plăcut.. de-a fi prinsă-n plasa justiţiei şi de a vedea ridicîndu-se înaintea mea spectrul eşafodului. El io strînse şi-i spuse : Fierbem amîndoi în aceeaşi oală. Cel puţin două persoane erau convinse că e un arhitect venit din Londra ca să studieze posibilitatea adăugirii aripi noi la Cottage .. două fete tinere admirabile : Dawes şi Miss Meredith. Rhoda se uita pe geam fiuierînd : — E un bărbat bine maiorul. — Nu-i aşa ? — îl găsesc foarte şic.. Cercetările şefului poliţiei îi conduseră în sfîrşit la inevitabila Doamnă Astwell. şi în sfîrşit alte două erau sigure că e vorba de reprezentantul unei antreprize de terenuri de tenis. ca pe nişte inamice personale. Pickersgill.. — Dacă sînt aici de mult ? Oh ! de doi ani. declară ea întorcîndu-se spre Anne. — Nu spune prostii. Fără să se compromită. Şi obrajii i se înroşiră puternic. De ce n-am fost eu în locul tău la dineul acela faimos ? Aş fi savurat atît de mult emoţia.. bărbaţii nu sînt niciodată dezinteresaţi. Interlocutorul lui Battle. Nu vă înşelaţi. Miss Meredith. sarcina lui a fost destul de uşoară. — Le consideri pe celelalte femei. Fiindcă sîntem la capitolul acesta. Toate informaţiile culese de Battle erau favorabile lui.. XIV CEL DE-AL TREILEA VIZITATOR Şeful de poliţie Battle sosi la Wallingford pe la şase. înainte de a avea o întrevedere cu Miss Meredith. Nu ştiu de ce. observă Rhoda. Da. cu intenţia de a culege informaţii în micul orăşel. pentru o necunoscută.. prostuţă scumpă ! Doamna Oliver îmi pare mult mai generoasă. am o ezitare instinctivă . . — Fiţi liniştit. De ce nu neam ajuta reciproc ? Anne îi conduse pînă la poartă . Aproape că am prins slăbiciunea de el. Mînia Annei se risipise şi ea îi zîmbi cu prietenie. — Te înşeli desigur.Despard se cufundă din nou în scuze. Ea îi întinse din nou mîna.. Evident. protestă Anne. — Nu pot să-mi dau seama. el lăsă interlocutorilor săi impresii diferite asupra rangului său social.. o fată pe care o vedea pentru prima oară... o altă persoană. dar faţă cla ea. — Wendon Cottage ? Da. Apoi continuă liniştită. nu ştia că cele două fete veneau din Northumberland şi bănuia că sînt din Londra. Ştiu că aţi voit numai să fiţi bun cu mine. Anne. cu excepţia câtorva fete bătrîne care socoteau că două fete nu trebuiau să locuiască singure.. Dar ele erau atît de cuminţi şi semănau atît de puţin cu descreeratele care-şi petreceau weekendul bînd cock-teiluri ! Cea mai îndrăzneaţă era Miss Rhoda iar cea mai timidă.Cînd se întoarse.. încîntătoare şi foarte liniştite. în pavilionul acela pe care l-a vîndut dl. Acesta n-a voit să-l locuiască după ce i-a murit soţia. erau simpatice la toată lumea din vecinătate. Nu ştiu ce l-o fi făcut pe maior să se deranjeze. era convinsă că e unul din domnii care caută o vilă mobilată în care să-şi petreacă sfîrşitul săptămînilor. Miss Rhoda plătea facturile. acela e. Da. — Ba cîtuşi de puţin. în timp ce Rhoda izbucni în rîs. — Exagerezi. care făcea menajul domnişoarelor de la Wendon Cottage. Nu cred c-ar fi venit pînă aici dacă te-ai uita cruciş. o întrerupse Anne brusc. dragă Rhoda. pe drumul către bury. sînt înclinată să cred că maiorul Despard avea o răspundere de îndeplinit. CAP. Ea ţinea punga.Mă întreb cu ce gînduri a fost aici. S-au mutat în Septembrie.

Şi deloc. Acum aveţi 25 de ani. Ea locuieşte la Marsh Dene. din aceeaşi familie. — Aş vrea să-i vorbesc. datorită lui Rhoda am obţinut locul acesta. în cursul căreia l-aţi cunoscut pe dl. în fiecare zi. e trist pentru multe fete din ziua de azi. — Pe-atunci. făcu Battle. domnule. Miss Meredith. în aceeaşi seară. fiindcă le-am auzit vorbind de rîuri. Mi-aţi putea da numele şi adresa a doi locuitori din Cheltenham. — Şi acum ajungem la călătoria aceea în Elveţia. — Are cancer. unde soţul ei îndeplineşte o misiune oficială. şi pe dv. — Nu e greu de controlat. dacă vreţi să-i spuneţi aşa. Shaitana. Nu cred că ele sînt hotărîte să vîndă. — Aici locuieşte Miss Meredith ? întrebă şeful poliţiei. Natural. Foarte drăgălaşe domnişoare. Banii îi are Miss Dawes. dar s-au aranjat ca să poată trăi plăcut. Rhoda venea dîn cînd în cînd să petreacă cîteva zile la mătuşa ei şi ne distram foarte bine. care l-au cunoscut pe tatăl dv. Casa îi aparţine lui Miss Dawes. — Ei bine. Anne îşi petrecea jumătate din timp plivind şi răsădind. de la ora 8 dimineaţa pînă la prînz. într-adevăr. Morişca aceea nu mai putea fi oprită. Mă simţeam foarte bine. — Iată.. şi voiam să găsesc pe cineva care să stea cu mine. Aţi fost singură. cu nasul pe sus. — Eraţi damă de companie ? — Da. Devon. Little Hembury. n-aşi putea afirma că e aceeaşi Miss Dawes pe care o cunoaşteţi dv. brună. La orele 8 şi jumătate. a trebuit să-şi angajeze o infirmieră. domnule. Nu ştiu cînd şi de unde a venit Miss Anne. — Bine. Din cînd în cînd scrie să i se trimită smîntînă de-acolo şi asta spune că-i aduce aminte de-acasă. mereu gata să glumească şi să rîdă.se grăbi să adauge Anne. nu domnule. o viaţă exemplară. De la început fac treabă la ele. — Da. vreau să spun. Aţi stat 2 ani la doamna Eldon. îi deschise o fată înaltă.. preciză Rhoda. Amîndouă trebuie să fi trăit în Devon. domnule. — Da. cu o femeie care nu prea e pe gustul meu. înşivă ? Anne îi împlini dorinţa. Cel puţin nu încă. — Aţi părăsit-o pe doamna Deering ? — Sănătatea ei înrăutăţindu-se. Locuiesc aici de doi ani. tocmai căutam un pavilion de vînzare. — S-a arătat foarte bună cu mine şi am plecat cu regret. Mătuşa mea e nebună după grădina ei. „Chiar. Sărmana bătrînă Tot timpul trebuie să-i facă injecţii cu morfină. Deci am invitat-o pe Anne să locuiască cu mine şi de-atunci stăm împreună.Doamna Astwell avea limba cam lungă. el străbătu aleea pînă la uşa lui Wendon Cottage. Din cînd în cînd Battle reţinea cîte un amănunt şi mai tîrziu mîsgăli ceva în carnet. Dar să precizăm puţin datele. coline şi golfulete. Apropos. Tatăl meu s-a recăsătorit. Nu sînt însă absolut sigură. Pe urmă aţi intrat la doamna Deering ? — Unde am rămas doi ani . — îşi compusese o figură cît mai impasibilă.. sau în compania lui Miss Dawes ? .. — Mai degrabă ajutor de grădinar explică Rhoda. Miss Anne e — cum s-ar spune — un fel de damă de companie. Anunţaţi vă rog pe şeful de politie Battle. Cred că-mi amintesc că ea e născută la Devonshire. Ele nu-s prea bogate. că trebuie să-şi cîştige existenţa. Am auzit-o vorbind de insula Wight şi ştiu că nu-i place nordul Angliei. într-o rochie de creton orange. care e adresa ei actuală ? — Această doamnă se afiă-n Palestina.

— Şi micile lui subînţelesuri ? — Da. Mă temeam să nu încerce să mă intimideze. toată ziua o petreceam în zăpadă. — Puteţi să-mi spuneţi numele persoanelor din grupul dv. — Ce neîncrezător sînteţi ! Rhoda scrise cîteva nume pe-o foaie de hîrtie şi i le dete. S-a sfîrşit. Dl.— Eram împreună.. Vezi că n-a fost prea greu. Bună seara. iar seara dansam. — Domnişoară. ? întrebă Battle. sau mai degrabă nu. — în orice caz. — Da. L-am întîlnit pur şi simplu la un bal mascat unde a luat premiul întîi. Anna căzu într-un fotoliu suspinînd. care dintre dv. Anne se înroşi puternic. dar nu. A fost o scăpare din vedere ? . — Vorbiţi-mi de întîinirea cu dl. Rhoda şovăi puţin. Iertaţi-mă pentru întrebarea care-o să v-o pun : V-a cerut în căsătorie sau v-a făcut alt soi de propuneri ? — N-a încercat s-o seducă. — Asta dovedeşte că e un om cu cap. Nu vă neliniştiţi degeaba. care a înţeles că tu nu eşti o femeie care să comită o crimă. Întîinisem alţi prieteni şi eram un grup de 8 persoane. Battle se ridică. aşa cum procedează poliţiştii la teatru. Făceam parte dintr-o bandă de skiori . După cum îi place să spună prietenei dv. interveni Rhoda. Shaitana s-a arătat tot timpul politicos şi corect. Anne răspunse încet : . îi făcea tot felul de complimente. Rhoda răspunse : — II cunoşteam la fel şi una şi alta. Anne încruntă sprîncenele.. se plînse Rhoda. Mi-era antiptatic pentru manierele lui prefăcute. Shaitana părea că se interesează în mod special de prietena mea. Totul s-a petrecut mai bine decît nădăjduiam. Atitudinea lui Shaitana faţă de dv. — Cred că proceda astfel ca să mă plictisească. spuse Anne. — Nu prea sînteţi încrezător. Dl. — Mă mir'. Ei bine. — Convorbirea a fost din cele mai banale. — Odată i-am vorbit Annei de perspectiva unei partide strălucite şi ea a fost grozav de furioasă. mi se pare foarte ciudată. Miss Meredith.. îl cunoştea mai bine ? Anne şovăi. Nu mi-a vorbit niciodată cu subînţeles. Miss Dawes. — Oh ! nu prea am despre ce vorbi. Shaitana. vreau să mă conving. atunci bună seara Miss Meredith. prea mult. E impresia pe care a căutat totdeauna să o producă altora. aţi dus pînă acum o viaţă din cele mai exemplare. — Gata ! îi spuse Rhoda lui Anne care se întoarse în cameră. Nu-mi plăcea de loc şi el simţea o deosebită plăcere să mă sîcîie. — Vă rămîn recunoscător. E obiceiul favorit al don-juanilor. Mulţumesc pentru excelenta cafea. Am fost ridicolă să mă sperii atît. pentru care o necăjeam. apoi continuă : — Ia spune Anne. după ce închise uşa în urma lui Battle. Vă închipuiţi că ceea ce spuneam noi sînt numai minciuni ? Şeful poliţiei făcu cu ochiul. Era costumat ca Mefisto.. Battle suspină. — N-a existat nimic de felul acesta între noi. de ce nu i-ai vorbit de şederea ta la Croftway. E un bunic inofensiv şi nu te bănuieşte de loc.

Poirot era îmbrăcat ca să poată înfrunta o zi răcoroasă de toamnă. XV MAIORUL DESPARD Maiorul Despard părăsi Hotelul Albany. Despard făcu o remarcă neaşteptată : — Reflectaţi ? Pe legea mea. Dacă crezi că e util. domnule Poirot. luă cîţiva pasageri şi urcă mai departe pe Regent Street. Informîndu-se de ora la care Despard obişnuia să iasă. Şi pe-aici plouă destul de des.— Oh ! n-am rămas decît cîteva luni şi nimeni nu-şi mai aminteşte de mine acolo. Fă-ţi socotelile pro şi contra. rămas puţin intrigat apoi îşi recunoscu interlocutorul. d-le maior ? — De-obicei.. nu era nimic extraordinar. — Scuză-mă. — Desigur. — După cîte văd. nici cu temperamentul şi nici cu silueta mea. scumpo? CAP. Despard surise. — E felul dv. . mulţumesc. De fapt. la ora aceea liniştită a dimineţii. auzi o voce prietenoasă : — Frumoasă privelişte a Londrei. Aceasta nu se potriveşte deloc nici cu vîrsta. domnule Poirot. Acesta nu-i dădu nici o atenţie. Rhoda se ridică şi deschise aparatul de radio. în plin mers. reflectez enorm de mult. Autobuzul se opri. Nu te-am recunoscut. Un al doilea călător urcă scara şi se aşeză pe un scaun de lîngă Despard. de-aici ai o privelişte frumoasă. dar nu văd nici un motiv. pot să-i scriu lui Battle. da. ci aşteptase ca vehicolul să se oprească în staţie. Se auzi o voce spunînd : — Veţi auzi pe „Blanck Nubianss cîntînd : „De ce mă minţi. — Nu observă surîsul pe care-l ascundea fularul. domnul meu.. Prudent. hotărăşte-te şi. Avea un pardesiu gros şi un fular. stabileşte itinerarlui. — Nimeni nu v-ar putea abate. — Am impresia că nu prea comiţi greşeli. în această întîlnire. . Shaitana. dă-i drumul... de a concepe viaţa. nu. Niciodată nu trebuie să te încăpăţînezi. — Dacă vrei tu. — Ce bizar să vă întîlnesc aici ! făcu Despard.. nu sărise odată cu el în autobuz. dar pe timp de ploaie nu era prea plăcut. Trăsăturile sale se contractară într-o strîmbătură. faceţi parte din cei ce se tem de răceală. — Ploaia na făcut niciodată rău la nimeni. dar era mai frumos odinioară cînd Imperiala era descoperită şi nu existau cuştile astea de sticlă. există totuşi şi nuanţe. — E adevărat că vă ocupaţi în mod oficial cu afacerea aceasta ? Poirot se scărpină delicat. după ureche. v-aţi putea întrebuinţa şi mai rău timpul. Dar cît despre anchete-n dreapta şi-n stînga. recunoaşte-o. nu-i aşa : .. de pe autobuz. Dacă ai comis o greşeală. Dacă oamenii s-ar gîndi înainte de-a face ceva. coti în Regent Street şi sări într-un autobuz. — E adevărat. nu ne-am mai întîinit de la recepţia dată de dl. nu-i aşa ? — Oh ! domnule Poirot. Despard se urcă şi ocupă un scaun din faţă. într-adevăr. Maiorul întoarse capul. Să nu mai vorbim de asta. pe Imperială erau puţini călători. Treaba altora. — Eroare. Poirot îl urmărise. — Reflectez. răspunse celălalt simplu. I se pot imputa o mulţime de boli de piept. d-le maior.. nu s-ar mai face atîtea stupizenii.. dar după cîteva minute.

aceeaşi întrebare.. — Cu atît mai rău. — împărtăşesc întru totul părerea dv. După părerea mea salonul era dintre cele mai ridicole. Dar moartea lui Shaitana. Din nefericire. spuse Poirot cu răceală. Un adevărat artist şi un tip dat dracului. — Probabil a coborît. — Nu ştiu prea bine. Aveţi un ochi de vultur. dar şi sub acela al şefului Scotland Yardului însuşi. Vă rog să-mi permiteţi să vă pun şi dv. — N-ai cunoscut nici o dezamăgire. Acestea sînt destul de rare. — în privinţa aceasta e foarte activ. observă Despard. — Nu uit niciodată un chip. plin de vechituri. Totuşi mă simt cam lovit în amorul meu propriu.. în zadar am pus O întrebare doctorului Roberts şi doamnei Lorrimer. ? Sau nu-l luaţi în seamă. foarte rar găseşti ambele calităţi întrunite la un loc. mobilierul. — Dar n-aţi observat nimic deosebit ? Despard clătină din cap. Dar să trecem peste asta. dar ce mai era în cameră ? Sînt dezolat. Despard îi privi surîzînd. răposatul Shaitana nu era un om care să vîneze fiare sălbatice ? — Oh ! nu. Ei. Bunul nostru prieten Battle. Vedeţi pe tînărul acela foarte calm cu înfăţişare milităroasă. ultima am avut-o pe la l8 ani. Mi-a putut repeta anunţurile şi cărţile fiecărui invitat. dar nu e de loc ceea ce pare. nu puteţi fi înşelat.. Apoi adăugă : Doamna Lorrimer posedă o memorie extraordinară cînd e vorba de cărţile de joc. — Sînteţi exact omul care-mi trebuie. — Descrieţi-mi camera. afară de un Hamadan şi un Tcbriz. Din cînd în cînd îşi schimbă înfăţişarea. — Nu numai sub nasul dv. Mesele erau încărcate.. — Dar nici dv. domnule Poirot ? — Ba da. mă cam supără. Erau covoare frumoase. fiindcă nu vă priveşte în mod oficial ? —Nu nu mă priveşte. E un poliţist abil şi competent. Gîndiţi vă la salonul unde jucaţi bridge la dl. Despard păru încurcat. că nu-ţi pot răspunde aşa cum doreşti. Se ţine scai de mine. poate avea o înfăţişare de imbecil.. spuse încet Despard. Un cap frumos de antilopă. — Unii se înşeală mai mult ca alţii. Iată tot ce vă pot spune. provenit din insula Paştelui. — Mă tem că nu.. Omorul acesta comis sub nasul meu de detectiv. aşezat în fund ? Poirot privi peste umăr. Provenea fără îndoială din Rowiand Ward. — După părerea dv. . Ce noroc să vă întîinesc tocmai azi ! Căutam exact pe cineva dotat totodată cu o bună memorie şi cu un ochi excelent. Am văzut şi cîteva piese malaeze. Două bukha-ra şi patru persane excelente.. — Meritaţi nota zece. chiar de-ar fi negru. Fără doar şi poate cel mult îi regret. — Pentru moment sîntem singuri pe Imperială. Şi încă şi-a-tunci am avut circumstanţe. — Asasinul a fost foarte imprudent. Singurul care mi-a atras atenţia. Nu oricine ar putea spune aceasta. exclamă Poirot. spuse Poirot dezamăgit. nu e decît un paravan. Shaitana şi spuneţi-mi ce v-a izbit mai mult.. bibelourile. — Nu cred să reuşesc prea mult la astfel de încercări. a fost un idol din lemn pictat. — Şi se ocupă în mod serios de afacere. în toate părţile erau bibelouri. ah ! nu acesta se afla în vestibul. Aparenţa aceasta de imbecil.— Nimeni nu e infailibil.

Despard se înroşi ca un rac. dar femeile se temeau de el. Atunci vorbeaţi de doamna Lorrimer ? — Nu ! nu ! nu ! Nu mă-nţelegeţi. îi făcea să crească în proprii săi ochi. — Miss Meredith ? Nu m-am gîndit deloc la ea. — Poate preferaţi pokerul ? — Personal. posedă o cunoştinţă aprofundată despre femei. ştiu cum să le ia şi cum să le smulgă secretele. Dar în poker e prea mult hazard. un şantajist spiritual. sau de mai multe femei ? — Da. n-aţi putea face la fel ? Maiorul clătină din cap. Nu umbla după bani.după care spuse : — Sînteţi absolut sigur ? Sau e o simplă prezumţie ?. Omul acesta era un şarlatan vulgar. Mi-amintesc şi de un sans-atout foarte delicat.periculos în sine. şi Roberts voind să tragă o cacialma. da. Shaitana era o specie cu totul aparte de şantajist. — îi consideraţi un şantajist ? Despard dădu din cap. domnule maior ? — Nu prea des. Poirot făcu o pauză. credeţi că a înspăimîntat-o astfel şi pe Miss Meredith ? întrebă Poirot.nu poţi spune nimic fără să intri în detalii. — E aptitudinea femeilor care-şi petrec timpul jucînd bridge. — îmi amintesc numai de două levate. voluptatea de a vedea oamenii înspăimîntaţi şi pierzîndu-şi capul. — E vorba de o femeie. indivizii de soiul acesta. El se distra luînd înfăţişarea lui mefistofelică : „Ştiu totul” ! Eu sînt marele Shaitanas. Poirot reflectă cîteva clipe . Vorbeam în general. ai dreptate. pentru ca nenorocitele alea să se apuce să-i mărturisească toate secretele. Canalia aceea de Shaitana. — Fără îndoială. puţin. — Care ? — Un joc foarte vulgar. dacă se poate spune aşa.. — Raţionamentul dv. Doamna Lorrimer nu s-ar lăsa intimidată. nu stă în picioare. — Şi cu ce se alegea ? — Savura cu sadism. . Era. Faptul de a inspira teama. Nu m-am gîndit la nimeni în special. Intr-una. — Jucaţi des bridge. Această atitudine impresiona totdeauna femeile. Fără îndoială. — Dv. atacă de preferinţă femeile. N-avea decît să le facă aluzii că le cunoaşte anumite părţi din viaţa lor intimă. Apoi sări în sus. — Nu. Toate cărţile erau proaste. Poirot spuse gînditor : — Nu cred că Shaitana juca vreun joc de cărţi.Despard dădu din umeri. Era un tip ridicol.. căci deţin informaţia din sursă particulară. — Pardon. Am pierdut două levate şi parcă am avut noroc. tn fond era un maimuţoi sinistru. — Deci. dar îi consider un joc interesant. — Shaitana nu juca decît un singur joc. — Faceţi numai aluzie la manevrele lui obişnuite ? — Desigur. — Cu dumneata . El însuşi a pierdut. dar noi nu-l contrasem. Şi nici nu e una din femeile pe care ţi le închipui cu o pată pe conştiinţă. aş fi putut face manşă la caro. m-a împiedicat să ies. dar refuz s-o fac. Despard îşi pierdu răbdarea. Pot să-mi probez afirmaţiile. nu mă înţelegeţi.

nu-i aşa ? — îi scotea mereu ochii c-o neglijează şi că no înţelege. părăsind autobuzul odată cu mine. din cauza unei lame de ras. Nu-l lăsa o clipă-n pace. Cum vă spuneam toate ar fi fost bune.. — Nimeni. urmărit de un alt bărbat. Se purta cu ea ca şi cu o bolnavă. Dacă vrei să mă crezi. Elsie. nu-i aşa ? — Intr-o zi chiar şi-a ieşit din sărite. Ea e vinovată. declară solemn sergentul O'Connor. dacă soţul n-ar fi fost gelos. dar nu ţi se pare că eşti cam îndrăzneţ ? — Cum doriţi. se grăbi să explice O'Connor. îmi dai voie să-ţi spun pe nume. — Ei. — Dacă-mi amintesc. Spuneai că doctorul şi stăpînul s-au certat ? . Coborî în fugă scara. Dar pe Poirot îi preocupa altă chestiune. recunoscu Elsie. — Nu. bietul om ! — Perfect. instalat într-un fotoliu de trei shilingi şi şase pence. — Te scotea din sărite.Tipul acela îmi aduce aminte de unul din foştii mei stăpîni numit Craddock. Cred că te înşeli cu el. nul aşa? Parcă te cunosc de cînd lumea. alături de Miss Elsie Batt. Miss Batt. era atins de o boală bizară. nu alta ! Mereu mă certa şi-mi căuta pricină. Mă pricep la felul ăsta de indivizi.. se pricepea de minune să vorbească femeilor. — Ai mei locuiau în North Audley Street. înalt. Rămîne de văzut. sergentul O'Connor se pregătea să dezlănţuie atacul său principal. Cam la 4 zile după asasinarea lui Shaitana. un tip cam aiurea. dacă vrei să afli. în special. — O cam încasa şi bărbatu-său. Căci sergentul O'Connor. O'Connor îşi dădu o palmă pe genunchi. CAP. ia te uită ? Elsie. Toată ziua stătea în pat şi se plîngea că-i bolnavă. XVI MĂRTURIA LUI ELSIE BATT Sergentul O'Connor fusese poreclit de colegii săi de la Scotland Yard : „Seducătoruls”. Poirot privi în stradă şi-l văzu pe Despard mergînd cu paşi mari. Subiectul m-a pasionat prea mult. sergentul O'Connor asista la o revistă de music-hall. Ce idee. repetă el în gînd. Nimic nu-i plăcea. cu umerii laţi. Nu-i vina lui dacă doamna Craddock. — Ai mei plecau la Londra cînd i-am părăsit. Se auzi soneria conducătorului.— Am pierdut staţia mea. Doamna Craddock cam avea slăbiciune după bărbaţi. Dar era şi el bolnav şi nu după mult timp a murit. Priviţi în jos şi veţi vedea umbra mea credincioasă. Şi într-adevăr era un bărbat foarte chipeş. fostă cameristă la doamna Craddock. să vinzi lame de ras infectate ? Totdeauna n-am avut încredere în japonezi. — Da.. — Cumpăraţi de la englezi ! Iată deviza mea. Desfăşurîndu-şi cu grijă manevrele preliminare. el nici nu se gîndea să-i facă curte. — Craddock ? Ia te uită ! Şi eu am servit la Craddock. Mor după secături. îi chema în fiecare clipă. din ll7 North Autlley Street. — la stai ! N-a fost o poveste întreagă cu ea şi un doctor prea priceput ? — Vrei să spui cu doctorul Roberts ? Era un bărbat şic — Toate femeile sînt la fel. care-l făcea să fie irezistibil pentru sexul slab. — . ceva japonez. Cred că-mi aduc aminte că se duceau să locuiască în North Audley Street. Un doctor nu poate refuza. La revedere d-le Poirot.. suplu. cu trăsături regulate şi în plus cu privire de şmecher. Elsie aprobă cu voiciune.

— Da. Pe urmă doctorul Roberts l-a dus pe domnul în cabinetul de toaletă şi s-au închis amîndoi acolo. spuse O'Connor. Ah ! da.. nu puteam pierde aşa ocazie. luînd pentru a doua oară în discuţie punctul esenţial.. Ah ! cîte flori au fost la înmormîntare. De altfel nici nu mi-a dat vreo atenţie. Dacă Elsie ar fi fost interogată la poliţie... eu am început să mătur mai grăbită ca de obicei. — Ce înţelegeţi prin aceasta ? — Ca să fiu sinceră. Dar el a murit. sau ceva în genul ăsta. înainte de a pleca să vizitez un bolnav. Eu mă voi spăla pe mîinl. Doctorul a venit tocmai cînd se certau doamna şi cu domnul. nu-i aşa ? — Da.. incompatibilă cu îndatoririle mele profesionale. Cît despre doctor. Doctorul Roberts în schimb. Spunea lucruri complicate ca „manevre infame de doctor”. mărturisi Elsie. — După asta. Şi gîndiţi-vă în linişte la toate astea. — L-a acoperit cu injurii. continuă Elsie. Cel mai bine ar fi să plecaţi imediat. Natural. îşi spăla mîinile fluierînd. În schimb.. s-ar fi jurat că n-a auzit nimic. — Ce i-a spus ? — Vai de mine. Cel puţin. Sergentul O'Connor se felicită în gînd pentru abilitatea sa. cazul său este foarte dificil. Doamna îl chemase. stăpînul făcea un tărăboi cît trei. asta a spus. îi asculta liniştit şi se mulţumea să-i răspundă : „E o glumă”. Craddock a căpătat infecţia ? — Ba cred că o avea. Simţind că oala începe să fiarbă. stăpînul nu-şi alegea deloc cuvintele. „abuz de încredere” şi aşa mai departe. a spus doctorul. şi aş fi renunţat demult s-o tratez.— Ah ! făcea să fii de faţă. Am auzit foarte bine ce-au vorbit: „Dragă domnule. între timp. ceea ce l-a mai liniştit puţin pe domnul. suferă de nervi” ? Nu ştie ce spune. pe doamna o apucase o criză de nervi şi striga : „Nu m-ai iubit niciodată” ! M-ai neglijat ! M-ai părăsit. Doctorul Roberts a fost pentru mine un adevărat înger. — PIîngere la coleglui medical.. n-avea nimic să-şi reproşeze. dacă o astfel de atitudine n-ar fi fost incom. doctorul Roberts era foarte liniştit. Atunci domnul a spus : „Nu ştiu ce să mai cred” ! şi a plecat.. — Dar ce spunea ? întrebă O'Connor. parcă ai avea ceva de împărţit cu doctorul Roberts. Pe urmă a plecat cu trusa la subţioară şi ca de obicei. Atunci stăpînul l-a luat deoparte. Doamna era de vină. Doamna l-a îngrijit cu mult devotament. Veţi înţelege că e poveste plicticoasă. ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Ca să vă vorbesc pe faţă. Vă recomand să cîntăriţi bine vorbele mele şi vă veţi convinge că totul se datoreşte imaginaţiei bolnave a soţiei dv. Cum vezi. nu vedeţi că soţia dv. am ascultat la uşă ? Scena s-a petrecut în dormitorul doamnei. mi-am luat mătura şi cîrpele şi am început să curăţ scara. — Şi după aceea ? Doctorul Roberts a mai venit ? — Nu ! Dar curios mai eşti! Nu zău. Am uitat cuvîntul.. a glumit cu mine. Cine v-a băgat aşa ceva în cap ? — Asta se întîmpla la stăpînii dv. n-am înţeles mare lucru. . Avea o figură suferindă. înţelegeţi. păi ce. trebuie s-o păstreze faţă de clienţii săi. Apoi a adăugat : „Veţi întîrzia la birou. Pe urmă l-am auzit ameninţîndu-l c-o să facă să fie şters din anuarul medical. — Cum îţi spuneam. Pe urmă i-a vorbit de distanţa pe care un doctor demn de acest nume. spuse Elsie savurînd amintirea aceasta.

— Taxi. Acolo a şi murit. — Chiar prea cald. Atunci.. se extazie sergentul O'Connor.S-a întors cu mîna umflată. pe trotuar.. Pe figura ei se citea nehotărîrea. — Şi o să lipseşti mult ? — Se poate să mă duc în străinătate. Nu era prost! Ştia ce-l aşteaptă de la doamna. În clipa aceea părea să spună : „Să mă duc. nehotărîtă... nu? — Nu ! Cum se poate ? Sărmana femeie. Şi afacerea aceasta nici nu mă priveşte pe mine. de ce nu m-aş duce ? Doar ea m-a invitat. îi treceau prin cap tot felul de gînduri. nu fac niciodată nimic din pură filantropie. — De-atunci. — Ştii că eşti îndrăzneţ ? exclamă Elsie. — Dar la urma urmei. ah ! cum se spune..doamna nu i-a mai telefonat şi a plecat foarte bine dispusă. Figura ei expresivă. unul mai ciudat ca altul. se pare. Dar Rhoda.. el ia dat de înţeles că să nu se aştepte la nimic din partea lui. pe noi ne-a concediat şi a plecat în Egipt. cu toate că eram în plină iarnă. spunea ea. Rhoda Dawes se opri o clipă gînditoare. dar ea s-a dus la el să-i facă. Deodată. dar poate aş face mai bine să nu mă duc.. Şi dacă vrei să afli. bărbatul acesta atît de încîntător. Ea îl suna mereu la telefon dar el punea mereu pe cineva să spună că e plecat. dar acolo. Şi de ce nu ? Trei ar fi poate prea mulţi. şi ea se gîndi ! „Ce păcat că n-ai niciodată noroc cu bărbaţii frumoşi. purtînd pachete de provizii pentru Crăciun. Bărbaţii nu se prea ostenesc după o femeie care le e indiferentă. sau să nu mă duc ?” Aş vrea să mă duc. Bănuiesc că are slăbiciune pentru Anne. Apoi Elsie adăugă suspinînd : Mă întreb ce s-o fi ales de rochiile acelea frumoase ? Negrii sigur că nu le puteau purta. reflecta cea mai mică emoţie şi se schimba mereu. era poate mai bolnavă decît părea. Cine ştie ? Poate a fost norocul lui „Fred” ! CAP. o noculaţie contra febrei tifoide. S-ar putea bănui că alerg după maiorul Despard. — Ce drăguţă ai fost. dar poate e o politeţe pe care o foloseşte faţă de toţi Poate nici nu crede că am luat-o în serios. ea şi-a vîndut casa. altfel s-ar fi căsătorit după înmormîntare.. Miss ? Rhoda dădu din cap negativ. Noroc că-l am pe Fred !” Aceasta dovedeşte că trecerea sergentului O'Connor prin viaţa lui Elsie..Nu s-a petrecut nimic între ei... Anne se ascunde de mine. toate în culori deschise. cu un cufăr întreg de rochii noi. totdeauna era vară şi cald.. Figura lui Elsie arată o tristeţe vizibilă... Pe de altă parte. — în orice caz n-o să te supere prea mult îndrăzneala mea domnişoară. nu l-ai mai întîlnit pe doctorul Roberts ? — Nu. căci trebuie să plec într-o călătorie de afaceri. De-atunci .. încerca să se decidă. XVII MĂRTURIA LUI RHODA DAWES Ieşind dintr-un mare magazin. Un comisionar se lovi de Rhoda şi-i strigă pe un ton de imputare . . nu-i aşa ? S-a păzit bine. Ştiai. o lovi o femeie enormă. Ea m-a făcut să înţeleg limpede că ar prefera să se ducă la avocat singură sau însoţită de maiorul Despard.. n-a lăsat urme prea adînci.

Din timp în timp se încurcă iţele şi nu mai ştii cum s-o scoţi la capăt. . doamnă. n-o să rămîn aici toată ziua. îşi spuse Rhoda intrînd în casă. — Nu-i chiar aşa uşor. dar mă întreb dacă maronul n-ar fi fost mai practic decît verdele. N-aşi putea ?. spuse Rhoda Oh ! doamnă Oliver. Trei şi jumătate. la elaborarea unui roman poliţist. Miss Dawes.. deşi nu trecuse decît un minut. O pungă de hîrtie pe care-o lovi cu cotul. încîntată să asiste.. care Rhodei i se păru un secol. Mai rău ca la dentist. Miss Rhoda Dawes : Servitoarea plecă.. Dar finlandezul ăsta afurisit. întinzîndu-i Rhodei o mînă murdară de indigo şi silindu-se. cum crezi. îmbujorată de emoţie. — Nu te deranja. Apartamentul doamnei Oliver. Nu. — Oh ! mulţumesc. ce minunat lucru să poţi scrie ! Doamna Oliver se scărpină pe frunte cu un deget murdar de indigo şi întrebă : — De ce ? Oh ! făcu Rhoda puţin dezorientată.. nou nouţ. nu cred. trebuie să fie lovite.. să născoceşti o intrigă. dar sfîrşeşti prin a ieşi cu obraz curat. nu vă deranjez cumva ? — Da şi nu. Deci. Sînt o proastă şi o şovăitoare ! Mantoul şi rochia aceasta îmi vin foarte bine. Foarte bine ! Acum Ia loc şi să stăm de vorbă. lasă că le strîng eu imediat. — Scumpă prietenă. trebuie să fie interesant să scrii un roman din scoarţă-n scoarţă. N-am aerul că am venit la masă. O oră excelentă pentru vizită. nu reuşeşte de loc s-o scoată la capăt. După cum vezi.. — Foarte adevărat. trebuie să plec. — Iertaţi-mă. — Eu n-aşi numi-o muncă. ea reapăru : — Vă rog să poftiţi. domnişoară ! — Şi haide. Ah ! ce politicos e.. Podeaua era plină de foi scrise. ce plăcere să te revăd ! exclamă ea.. pentru că. mă duc. nu le. în mijlocul vacarmului acestuia. mai pune în pungă. cu cealaltă mînă să-şi aranjeze părul rebel.— Pardon. Mai întîi se cere să inventeze. Rhoda acceptă un scaun la fel de puţin comod ca şi al gazdei sale şi o privi atent pe d-na Oliver. — Oh !. Rhoda se ridică cu cinci mere în mînă. o mulţime de mere. se gîndi ea. ca orice altă muncă. depunînd-o pe un preş de paie frumos. Cititorii mei se plîng că mă înşel totdeauna asupra anotimpurilor. că nu o să mă mănînce. Rhoda observă o masă veche de bucătărie. şi d-na Oliver. sînt în plină activitate. După un timp. domnişoară. Mai roşie ca întotdeauna. Doamna Oliver e acasă ? se bîlbîi Rhoda. căzu de pe masă şi din ea se rostogoli pe parchet.. Totdeauna mă încurc la capitolul agricultură. Dar aceasta mi-ar putea atrage neplăceri. draga mea. Ca şi cum amănuntul acesta ar avea vreo importanţă ! La florărie nu găseşti flori în orice sezon ? — Evident. Dar nu mai pot da înapoi.. în faţa unei uşi vopsită î» verde deschis.. — Nu ştiu. se ridică de pe un scaun care se învîrtea.. Pune-le mai bine pe masă. cu părul vîlvoi. Rhoda apăsă pe butonul soneriei îi deschise o servitoare bătrînă. — Hai. Rhoda traversă cu pas hotărît strada. Prin remarcabile deducţii reuşise să descopere otravă într-o farfurie cu mazăre verde. Rhoda observă : — Poate era mazăre conservată. coti la dreapta apoi la stìnga ajunse în Harley Street şi se opri în faţa unei case arătoase. Un băiat din ascensor o conduse pînă acolo. cînd deodată am observat că la Sfîntul Mihail. nu mai există mazăre verde.. şi mîine. Rhoda urmă servitoarea pe un coridor. pentru că. era la ultimul etaj. E o muncă la fel de grea. efort de altfel întru totul inutil.. pe care se afla o maşină de scris.

Adevărat ? — Îmi închipuiam. închizînd ochii ca să nu vadă primejdia. De-atunci. Prietena dv. chiar cînd e ger afară. cu prăjituri. nu părea prea încîntată de vizita mea. Anne a suferit neplăceri de la o persoană care a murit otrăvită. — Acum.— Fiindcă nu eşti silit s-o faci replică doamna Oliver. — Pentru mine e altceva. Apoi. — Şi eu am voit s-o îndatoresc. — Da. — Cum îţi place menajeria mea ? întreabă d-na Oliver făcînd un mic gest. — N-aşi fi crezut niciodată că dv. dar trebuie s-o atribuiţi frazei nefericite pe care aţi pronunţat-o. — Oh ! vă înşelaţi. Cît despre mine prefer s-o. sper că vizita mea nu vă deranjează. Ceea ce nu e cazul cu Miss Meredith. încît mă simţeam umilită. — Am avut una. o întrebă pe Rhoda : — Cu ce ocazie ai venit la Londra ? Cumpărături ? — Da. dar trebuie să le aşterni pe hîrtie. înşivă. De aceea am şi venit azi la dv. ca să facă baie în rîu. — V-a însoţit şi Miss Meredith ? — Da. care se înroşi. — Anne e foarte simţitoare şi se. — Dimpotrivă. — Doamnă Oliver. — Ah ! da. — Maiorul Despard a sfătuit-o să se adreseze unul avocat. — Cît de distractiv trebuie să fie. vă scrieţi romanele la maşină. înfrunt. Doamna Oliver o privi fix pe Rhoda. — Eu ? Dar ce-am spus ? Poate nu vă mai ammtiţi. ea s-a dus cu maiorul Despard la un avocat. Foarte stingherită. Mă înnebunesc după păsări. — La un avocat ? Doamna Oliver ridică sprîncenele mirată. Dumneata eşti curajoasă ca un soldat. Aţi vorbit de otravă şi de accidente. D-na Oliver deschise uşa şi strigă un ordin către servitoare. . Pe urmă am angajat o incultă. Mai ales cînd mi se cam termină banii. să născoceşti atîtea situaţii. Credeam că aveţi o secretară. Vom bea împreună o ceaşcă de cafea neagră. vezi că eşti abia la jumătate. Aţi interpretat greşit atitudinea ei. Persoana aceea a băut din greşeală sodă caustică. Iată. n-am alt stimulent decît speranţa că romanul meu o să se cumpere. dar treaba ei. Atunci. desigur. dar era atît de cultă şi cunoştea atît de bine gramatica şi punctuaţia. Rhoda se agită pe scaun. trebuie să mai introduc o crimă sau un furt. oricît ar fi de greu. După părerea mea nu face bine. Şi-a manifestat nemulţumirea. Totuşi era puţin dezamăgită. n-a fost prea prietenoasă cu dv. în timp ce eroul meu finlandez Sven Hjerson trebuie să spargă gheaţă în fiecare dimineaţă. Şi toate acestea sînt grozav de obositoare ! Rhoda o privi pe doamna Oliver cu respectul tinereţii faţă de o mare celebritate. înţeleg. Aşi fi vrut să vă previn. am fost prin magazine.teme totdeauna să privească adevărul în faţă. Vegetaţia aceasta tropicală îmi dă iluzia căldurii. Nu pot lucra decît dacă e foarte cald. dar n-a mers. rosti ea. S-a arătat cum nu se poate mai îndatoritor. Uneori.. mai de mult. dar cum s-o fac de faţă cu ea ? Totuşi n-aşi fi vrut să rămîneţi cu o impresie proastă. că aţi uitat. Totdeauna crezi c-ai ajuns la capăt şi cînd numeri paginile. dar degeaba. Anne nu mai poate suferi să i se pomenească de otravă.

— Bună ziua. Şi deschizînd un dulap din fundul camerei : pe care o vrei ? Eu am slăbiciune penru „Cel de-al doilea peşte roşu”. Am venit numai pentru ziua de azi. spuse d-na Oliver surîzînd. asupra mazării verzi la Sfîntul Mihail. — N-am susţinut contrariul. cu treburi. Simţea o bucurie specială să mănînce cu o celebritate. dar. Doamna Lorrimer traversă strada. cam de cît timp s-a întîmplat ? — Aproape patru ani. Exact în aceeaşi clipă. se grăbi să adauge : — Mai ales să nu-i repetaţi lui Anne ce v-am spus. Şi vă sînt recunoscătoare pentru minunatele clipe petrecute cu dv. ca să-mi daţi o dedicaţie ? — Aşteaptă o clipă.. preţios. D-na Oliver luă cartea. — Puteţi conta pe discreţia mea absolută. La revedere şi fiţi foarte prudentă. Ea clătină din cap. „De ce naiba oi fi adăugat eu ultimele cuvinte ?” se întrebă doamna Oliver după ce Rhoda închise uşa. Şovăi o clipă. Ea privea mereu giganticul imobil. XVIII UN INTERMEZZO Doamna Lorrimer ieşi dintr-o vilă de pe Harley Street. crezi în valoarea morală a adevărului — Evident. doamnă. În aceeaşi clipă apăru cafeaua neagră şi prăjiturile de casă. S-ar putea să se supere. — O afirmi. După ce termină cafeaua.Rhoda se înroşi. CAP. — Vă mulţumesc foarte mult. Ce mai faceţi ? — Foarte bine. ca şi cum ar fi voit să se concentreze asupra unei probleme care-o absorbea în întregime. dar mă-ntreb dacă avem dreptate. domnişoară. Pe figura ei era zugrăvită o expresie bizară : un amestec de hotărîre fermă şi şovăială.. încercă să-şi domesticească părul şi reveni la savantele raţionamente ale detectivului Sven Hjerson. Poate e mai puţin stupidă ca celelalte. Istoria aceea. — Sînt de-aceeaşi părere. O mătuşă a mea totdeauna nimerea în naufragii. Sînteţi de mult la Londra ? — Nu. o deschise şi scrise o dedicaţie căutînd să scrie cît mai citeţ. — Sînteţi prea bună. Rhoda o primi cu recunoştinţă. Rhoda. doamnă. mulţumesc. — Oh ! bună ziua Miss Meredith. Tînăra fată privea o casă gigantică din colţul străzii. Există fenomene bizare. calde. după care.. replică romanciera. dar n-ai reflectat suficient. — Dar Anne e atît de drăguţă. Adevărul cîte-odată răneşte şi distruge iluziile. cu o poftă copilărească. . se ridică şi spuse : — Nădăjduiesc că n-am abuzat prea mult de timpul dv. Ea suspină şi-o întrebă pe Rhoda pe neaşteptate : Dumneata domnişoară. o întinse ea lui Rhoda. O să-mi permiteţi să vă trimit una din cărţile dv. Puţin scandalizată de a auzi un autor calificîndu-şi astfel operele. coborî încet scările. Anne se întoarse repede. — Poftim. — N-are aface ! îmi place mai bine să-l cunosc. încruntă sprîncenele. şi iat-o pe Anne martoră a două morţi tragice. Rhoda bău şi mîncă. de data aceasta e mai rău : e vorba de crimă. o zări pe Anne Meredith pe trotuarul de vis-a-vis. doamnă. Am spus doar că nu are bravura dv.

domnişoară ? — Eu. Apoi chemă chelneriţa la plată.. Am crezut că o văd pe prietena mea. Poirot şi şeful poliţiei Battle. — Ce v-a întrebat acesta ? rosti Anne şovăitoare. nu observă deloc privirea ciudată pe care i-o aruncă bătrîna doamnă. că vinovatul va fi descoperit ? Anne. întrebă Anne.. pînă acum nu m-au vizitat decît dl. Merg în sudul Parcului. invitîndu-ne s-o vizităm. A venit să ne facă o vizită într-o zi şi ne-a lăsat adresa. continuă încet doamna Lorrimer. — Şi eu şaizeci şi cinci. redevenind ea însăşi. simple formalităţi. Şi cînd ajungi la capătul drumului te întrebi: „A meritat oare ?” — Oh ! vă rog. eu ? Am douăzeci şi cinci de ani. n-aşi îndrăzni. continuă bătrîna doamnă.. E o simplă curiozitate. cu aer foarte preocupat. Eşti încă în pragul vieţii. murmură Anne. — Viaţa e o luptă grea. doamnă ! D-na Lorrimer izbucni în rîs. Ea pronunţă cuvintele acestea pe un ton atît de bizar. Pentru a doua oară se făcu tăcere.. ieşind de-aicl. — într-adevăr.Doamna Lorrimer o întrebă : — Ce s-a întîmplat ? Anne păru stingherită. — Aşi putea fi strivită de un autobuz. răspunse Anne. cotiră şi intrară într-o cofetărie unde ii se servi ceai şi prăjituri. — Acolo locuieşte romanciera ? — Da. o fată tînăra la care locuiesc.. Doamna Lorrimer răspunse rar : — Oh ! habar n-am. — E îngrozitor. şi mă întrebam dacă ea s-a dus s-o vadă pe doamna Oliver. doamna Oliver ? — Nu. — Doamnă Lorrimer. dar asta n-are nici o importanţă. Pe cînd ieşeau din cofetărie tocmai trecea un taxi. Vă veţi da seama cînd o să ajungeţi la vîrsta mea. credeţi. s-a arătat foarte corect.. S-ar putea ca eu să trăiesc mai mult decît d-ta. — Vrei să mergi cu mine ? o întrebă pe Anne. — Sînteţi foarte amabilă... Figura lui Anne se lumină : .. Oare o fi fost Rhoda ? — De ce nu intraţi să vă convingeţi ? — Nu. — Amănunte banale. Cunosc. un local foarte simpatic. privind fix în farfurie. intrînd în casa aceea. Cu o curiozitate amestecată cu simpatie. De altfel. încît Anne o privi mirată. fiecare părînd că apreciază tăcerea celeilalte. dv. Cere o capacitate maximă de curaj şi suferinţă.. — E foarte uşor să te arăţi pesimist. o invită doamna Lorrimer. — V-a vizitat şi pe dv. Anne tresări. Doamna Lorrimer îi făcu semn să stea. Coborîră împreună strada. Nu vorbiră deloc. De ce mă întrebaţi ? — Priviţi mereu în partea aceea.. adăugă ea rîzînd. — Foarte just. la doi paşi de-aici. — Atunci vino cu mine să luăm ceaiul. — Nimic. doamna Lorrimer întrebă : — Ce vîrstă aveţi. — Fără îndoială că a vizitat pe toată lumea ? — Mar mira contrariul.

— Doamna Lorrimer ? Doamna aceea care juca bridge la Shaitana ? Anne clătină din cap afirmativ. Fără nici o intenţie. — Cum arăta ? — Nu ştiu cum să spun. la o prietenă. . A fost cum nu se poate mai gentilă şi mi-a dat unul din romanele ei. Rhoda ştia să vorbească atît de spiritual. şi am băut împreună o cafea neagră cu prăjituri. Ii răsuna o voce în urechi.tu n-ai luat ceaiul ? — Ba da. Anne o intrebă : — De ce te-ai dus la doamna Oliver ? — Dar nu ne-a invitat chiar ea ? — Dar nu cred că se aştepta s-o luăm în serios. Tu însăţi ai plecat cu maiorul. Rhoda.. — Ba da. Grăbită să scape de Rhoda. şi să luăm ceaiul împreună. — Chiar acum am plecat de-acolo. Se simţea cu musca pe căciulă. Dacă ar fi fost mai diplomată. Asta-i Rhoda. Ne-am întîinit pe Harley Street. Probabil aşa invită ea pe toată lumea. La revedere. mulţumesc. Ea răspunsese repede : „Vă mulţumesc foarte mult.maiorul fusese foarte drăguţ cu Rhoda. — O crezi vinovată ? Anne şovăi înainte de-a răspunde.. la clubul său sau în altă parte. dar sîntem aşteptate împreună la ceai. — Rhoda. cam caraghioasă. te lasă totdeauna pe planul al doilea. cu doamna Lorrimer. în momentul acesta scrie un roman în care asasinul ucide cu otravă. Îi era ciudă pe Rhoda.. ai fost la doamna Oliver ? o întrebă Anne. crimă ? — Am vorbit de crimele ei. In orice caz cu totul altfel decît atunci seara. Figura acesteia din urmă se lumină de bucurie. conta pe vizita noastră. Doamna Lorrimer se urcă în taxi.. Maiorul propusese „Hai s-o căutăm pe prietena dv. Foarte prietenoasă. Annie o întrebă bănuitoare : — Aţi vorbit de mine ? — Ei asta-i ! Nu te cam crezi ? — Nu. pentru ca în clipa următoare trăsăturile să i se întunece. o minciună stupidă ! Voise pur şi simplu s-o îndepărteze pe Rhoda şi să-l păstreze pe Despard numai pentru ea. Uite-l ! Rhoda agită triumfătoare volumul cu dedicaţie. ea mi-a explicat cît e de greu să scrii. în timpul carnavalului de Sfîntul Mihail. Era geloasă pe Rhoda. iar Anne alergă spre Rhoda. Atunci seara . şi venise doar pentru ea. Nu voi uita timpul plăcut petrecut cu dv. Anne răspunsese foarte puţin abil maiorului. Să coborîm strada ca să luăm un autobuz. Aţi vorbit de.. încheie Rhodat riumfătoare. Cel puţin ţi-a oferit un ceai ? Anne nu răspunse. — Gum ai întîinit o ? Ai fost pe la ea ? — Nu. acum s-ar fi aflat în tovărăşia maiorului. O minciună. Ce căutase la doamna Oliver ? . spune-mi sincer. O văd tocmai pe prietena mea făcînd colţul. Apoi adăugă : — Anne ... — Aha ! Te-am prins. — Nu ştiu ce vrei să spui.— Nu.

— O statue modernă. ? — Vă rog să fiţi bun şi să-mi împrumutaţi bani să plătesc maşina. am întîrziat puţin. în receptor se auzi o voce respectoasă. cu cercetările. dar făcînd cu ochiul. Poirot coborâ tocmai din taxi în faţa Scotland Yardului. Poirot plăti taxiul. domnule Poirot. Cum s-a arătat avocatul ? Sever ca justiţia personificată ? — Un evreu. spuse Battle. răspunse grav Race. în camera lui Poirot. N-ar fi capabilă să-l urmeze în călătoriile lui.48 de minute. CAP. Dar mai bine să schimbăm vorba. — Domnul Poirot ! Ce noroc ! Aţi voi să mă scăpaţi dintr-un necaz ? — încîntat. Probabil că vă interesează să aflaţi pînă unde am ajuns cu ancheta şi aş fi curios să aflu şi eu la ce rezultat aţi ajuns şi dv. ca totdeauna. Fură conduşi în biroul personal al şefului de poliţie Battle. — Ne-aduceţi vreo noutate ? întrebă Battle. — Sergentul O'Connor vă trimite salutări din partea sefului poliţiei Battle. Vă rog să mă iertaţi că v-am făcut să mă aşteptaţi. — După cît se pare. doamnă Oliver ? Bună ziua. S-ar speria văzînd un şarpe. dar cam lipsită de energie.. gîndindu-se : „Sigur. partea aceea a Asiei e totdeauna în fierbere. ca să prindem trenul de 4. Ştii ce penibil e pentru mine subiectul ăsta. Ajungem exact la timp. Fiţi prudent. Nu-l aşteptăm decît pe colonelul Race. XIX CONSULTAŢIA Soneria telefonului răsună. Rhoda începu să fredoneze o melodie. — Dar maiorul Despard ? — Foarte amabil. Ce pot face pentru dv. — Bine dragă Anne. dar trebuie să plec mîine şi am avut de aranjat cîteva afaceri.. îi şopti d-na Oliver lui Poirot. Bărbaţii aleargă totdeauna după femeile care nu li se potrivesc. sînt sigură. după care pătrunseră amîndoi în impunătorul edificiu. — Voi fi. — Am socotit că o mică întrevedere ar fi oportună. ' — Să vînez puţin. Ce mai faceţi. — Cum pofteşti. La jumătate precis. cam zăpăcit. în Belucistan. Battle. te rog încetează cu prostiile. — Rhoda. nici mărci ! Galant. Anne e drăguţă. doamnă. nici lire. le strînse mîna şi-i rugă să ia loc. .— Nu ţi-aşi putea spune. — îi placi Anne. Apoi spuse cu glas tare : — Să luăm autobuzul pentru gara Paddington. Battle se ridică. închipuiţi-vă : am ieşit luînd din greşeală poşeta în care ţin banii străini şi şoferul n-a voit să primească nici franci. — Iartă-mă. cînd doamna Oliver se repezi înaintea lui. că e mort după ea. — Unde plecaţi ? întrebă doamna Oliver. Domnul Poirot ar putea veni la Scotland Yard la orele unsprezece şi jumătate ? Poirot răspunde afirmativ şi sergentul O'Connor agăţă receptorul. Acesta părea mai nepăsător ca totdeauna. În aceeaşi clipă se deschise uşa şi apăru colonelul.

Pe oriunde trece. n-a fost luată niciodată în serios. la urechile lui Shaitana . care ucide nu în vederea unui profit. Probabil că ceea ce sa vorbit pe socoteala morţii profesorului Luxmore. dacă ar avea motive suficiente s-o facă ? — Ar trebui să aibă motive foarte puternice. Nu mă interesează atît de mult victima. — V-am expus informaţiile ce mi le-aţi cerut. Dar fiecăreala-aceasta.. dar sunt foarte ocupat cu plecarea. _ Despard e un om fără pată. In schimb. Dar ca să fiu sincer. Un prieten al său rănit de un leu.. Fără să pară impresionat de aceste laude. — Incapabil de crimă ? Colonelul şovăi : — Incapabil să comită ceea ce se cheamă o crimă. dar e un simplu incident. am aflat că şi a salvat un prieten de la moarte. — Din nefericire. substituindu-se legii. cîteodată. susţin că Despard e un om cinstit care n-a comis nici o crimă. Battle întrebă: — Nu aţi descoperit vreo condiţie subită în legătură cu el? — Am făcut cercetări speciale în direcţia aceasta. Profesorul a murit de un atac de febră şi a fost înmormîntat undeva pe Amazonul superior. — Posibil! — Atunci ? — Nu mă înţelegi. ci pentru o idee. unul din hamalii negri (care a fost concediat pentru furt). — V-am enumerat faptele aşa cum m-am angajat. Fu rîndul lui Battle să dea din cap : — Un om nu are dreptul să-şi judece semenul. Despard nu e vinovatul. cît efectul crimei asupra ucigaşului.— Vă aduc informaţiile asupra lui Despard. — Sunt o mulţime de date şi de oraşe. eu. Vînător de forţă. Battle. de ce părere sînteţi d-le Poirot ? — Sunt exact de părerea dv. foarte perspicace şi pe care se poate conta. — Regret. — Ce fel de femeie e doamna Luxmore ? întrebă Battle. — Totuşi. îi întinse lui Battle un vraf de hîrtii. dar sînt sigur că Despard n-a comis crima atunci seara. ei bine. a ajuns. Colonelul Race se ridică. Dv. suspină Battle. Despard e un om cinstit. ducînd o viaţă corectă. celebrul botanist şi a soţiei acestuia. plin de sînge rece. unde se obişnuieşte să se dea porecle.. Battle. Acest om uzurpă funcţiunile bunului Dumnezeu. în tovărăşia profesorului Luxmore. — De febră ? — Da. . Iată-le. În Africa. — Si războiul ? .. Race dădu din cap. dar n-am găsit nimic suspect. devine primejdios.. şi eu mă pricep la oameni. Nimic concludent. nici vorbă nu poate fi de vreo salvare. povesteşte că profesorul n-a murit de febră ci dintr-un glonte de puşcă. Asta e părerea mea. a fost supranumit : „Omul cel drept care ştie să tacă”. da ! Dar care n-ar sta la gînduri să suprime un individ. — E o eroare. poate deveni un criminal vulgar. inspiră încredere şi dragoste indigenilor. — Regret că nu mai pot rămîne cu dv. — La război nu ai tu însuţi dreptate judecată.. dar nici un raport defavorabil. Totdeauna am condamnat omorul. dar. Iată însă ceva care te-ar putea interesa : călătoria lui Despard în interiorul Americii de sud. faptul se produce. De cînd un om îşi arogă dreptul de a deosebi binele de rău. Mi-ar place să dăm de rostul acestei crime dar e foarte greu. — Ar fi poate ocazia să se facă cercetări.

— Fără îndoială că are dreptate. In cazul de faţă. Şi nici Craddok n-ar fi admis asta. ceea ce i-ar fi distrus cariera. Despard e nevinovat spuse Race părăsind camera cu un pas suplu de vînător. In timp ce se închidea uşa. luînd din cînd în cînd note. ca să-l impresioneze pe d-l Poirot) au comis oamenii aceştia. dar în zadar. — După toate aparenţele. în epoca aceea a fost un adevărat scandal cu lamele de ras ieftine. Doamna Oliver îi privi emoţionată. nau murit pe neaşteptate. Battle începu rar : — Mai întîi să-mi daţi voie să vă fac o mărturisire : în privinţa morţii lui Shaitana sînt la fel de înaintat ca şi în prima zl. m-am asigurat că nici una din rudele sau prietenii doctorului. Şi atunci. — După aceea s-a căsătorit cu doamna Graddock ? . după puţin timp. 'Singurul fapt acuzator — şi nu apasă prea greu în balanţă — este că printre clienţii doctorului. căci femeia era o nevropată foarte emotivă şi avînd o predilecţie pentru scene. mi-au arătat că acum cîţiva ani.. se rugă ea. Battle dădu gînditor din cap. dl Roberts a venit să-l liniştească pentru moment pe soţ. — Care ? — Doctorul Roberts. — Oare doctorul însuşi o fi infectat lama ? — Iată întrebarea cea mare.. domnule Battle. ? — Am cîteva presumpţii asupra unuia dintre ei. Şeful poliţiei surîse — Exact. Doamna Oliver îşi apropie scaunul. nu mai rămîne decît o speranţă : trecutul. Se pricepe de minune la oameni. — Ei. e foarte indiscretă. Cărţile pe masă : Iată deviza mea în afacerea aceasta.. i-am filat pe fiecare. Cercetări amănunţite în acest domeniu.. daţi-i drumul odată.. Hîrtiile sale nu ne-au furnizat nici un fel de indiciu. Dacă vă amintiţi. dar ne veţi spune numai ce credeţi dv. de cuviinţă. — După cum ştie deja dl. Era şi de aşteptat. Soţul.. Voi juca pe faţă. Se pare că Graddock s-a infectat răzîndu-se cu o astfel de lamă. Poirot. Poate în fond nu era nimic rău. doamnă Oliver. Veţi găsi adresa ei în hârtiile acestea.. care. — L-a îngrijit doctorul Roberts ? — Oh ! nu. Totuşi nu trebuie să juri pentru nimeni. Răsfoi hîrtiile încredinţate de Race. Dar e o simplă întîmplare. Trebuie să descoperim. — Cîtuşi de puţin. şi vom descoperi poate asasinul.. întrebarea dv.— Vă puteţi convinge în persoană. atunci se găseau o mulţime atinşi de acest fel de infecţie. E prea şiret. a murit dintr-o infecţie — O infecţie. Cît despre cei patru jucători. — Ştiu. — Doamnă. — Care e rezultatul cercetărilor dv. domnule Battle. Roberts s-a făcut vinovat faţă de una din clientele sale. căci Shaitana le-ar fi putut inventa. Poirot. ce fel de crime (bine înţeles dacă există. cum spune dl. — Şi mai departe ? întrebă doamna Roberts avidă. — Ei bine. în cartierul South Kensington. Dar încă odată. se înţelege de la sine. schiţînd un surîs. Locuieşte la Londra. în orice caz s-a sesizat şi l-a ameninţat pe doctorul Roberts că-l va reclama colegiului medical. ne spuneţi şi nouă ce rezultate aţi obţinut ? Şeful poliţiei ridică privirea. nu e vorba deloc de săgeţile otrăvite ale indienilor din America de sud.

omul ăsta n-ar şovăi să comită o crimă. Felul cum s-a lucrat. După părerea mea. Dar tot el l-a ucis şi pe Shaitana ? Iată întrebarea esenţială. Nimic suspect. El însuşi. Battle făcu un gest de nerăbdare. Doamna Lorrimer e văduvă de 20 de ani. Şeful poliţiei oftă descurajat şi continuă: — La rînd. Probabil un medic din partea locului i-o fi vorbit de cazul ciudat al doamnei Craddock.. Fiecare o respectă şi o stimează. Nici o singură clipă. înainte de plecarea în Egipt ? E O precauţie destul de uzitată. ar fi recurs la mijloace profesionale : s-ar fi servit de microbi şi nu de pumnal. Am impresia că politicosul şi veselul doctor Roberts. Ambele decese par a se datora unor cauze naturale. murmură Poirot. exclamă Battle. El exalta crima perfect reuşită. Anumiţi oameni se pricep să ghicească secretele. boală destul de obişnuită la indigeni şi a cărui nume interminabil nu ţi-ar spune nimic. mă face să mă îndoesc. înainte de plecarea doamnei. — Cum a putut cunoaşte Shaitana faptele ? întrebă doamna Oliver. — Exit Roberts. s-a întrebuinţat o metodă medicală. spuse Poirot. Am cerut statul unui prieten de-al meu un eminent bacteriolog. dar trebuie să existe ceva. . Copilăria şi-a petrecut-o la Cheltenham. dar de data aceasta o fi ghicit bine ? — Ei bine.. Se pare că Shaitana poseda această aptitudine. spuse d-na Oliver. orfană. Toată lumea o compătimea. Ea locuieşte în majoritatea timpului la Londra şi cîteodată îşi petrece iarna pe Riviera sau în Egipt. Shaitana i-o fi pus cîteva întrebări şi o fi remarcat o tulburare semnificativă. — Deci nu doctorul a otrăvit-o \ — N-aşi putea spune precis. .— Doamna Craddock a fost vaccinată contra tifoidei. făcu Poirot dînd din umeri.declară el. iar a doua. domnule Poirot ! — Doctorul Roberts a vaccinat-o ? — Da. răspunse gînditor Battle. vine Miss Meredith. — Dar concordă perfect cu observaţiile lui Shaitana. este că nu poate suferi prostia. Ceilalţi la rînd. dar e greu sa scoţi ceva precis de la oameni de aceştia. dar cu asta nu obţinem nici o probă. dar şi aceasta e doar o ipoteză. ca să scape de scandal. Simptomele nu-şi fac apariţia decît după un timp. căci acolo a întîlnit-o pe doamna Lorrimer.— Oh nu ! mai degrabă ea alerga după el. a trebuit să-şi cîştige existenţa singură. nu prea e plin de scrupule. în cazul Craddock. -— N-o vom şti niciodată. Dacă l-ar fi ucis pe Shaitana. A plecat să-şi petreacă iarna în Egipt şi acolo a murit de o otrăvire vagă a sîngelui. I s-a făcut cele două injecţii obişnuite. într-un timp călătorea în Egipt. aceea care nu lasă nici un fel de urme. A . Astea-s numai simple ipoteze însă. — Bravo. Dar după cît am dedus din explicaţiile sale microbul ar fi putut fi introdus în sînge.. Poirot întrebă. eu o cred. — Nici o clipă nu l-am bănuit pe Roberts. Cel puţin aceasta era părerea lui Shaitana. Vă spun cu ruşine că n-am reuşit să descopăr nimic în legătură cu ea. Singura bîrfeală ce se spune despre ea. N-am descoperit nici un fel de moarte misterioasă printre prietenii sau rudele ei. Prima injecţie ar fi putut fi făcută cu ser antitific.. Nu răspund niciodată nici da nici nu. Am un raport foarte clar cu privire la antecedentele ei : fiică de ofiţer din armata britanică. — N-am avut de loc o mînă fericită . cu altceva. Putem doar să ne închipuim că a ghicit. săracă şi nu prea cultivată. A dus o viaţă normală şi onorabilă de femeie de lume. El l-a ucis pe Craddock şi e posibil că a căutat să scape şi de doamna Craddock.

intrat ca guvernantă-menajeră. privind-o stupefiat pe romancieră. — Nu merg chiar pînă acolo.. E mereu în stare de alarmă.. cam exagerată.. îi privi intrigat. îi amintise Lui Miss Meredith un accident penibil. pînă cînd îmbolnăvindu-se — bătrîna doamnă a trebuit să-şi angajeze o infirmieră. între serviciul de pe insula Wight şi cel de la mătuşa lui Miss Dawes. dar am vorbit cu sora doamnei Eldon. undeva în Devonshire. Credeam că o să găsesc vreo urmă. mi-a spus : „Doamna Eldon e atît de dezordonată ! Dar cum aţi bănuit ? . — întrebarea dv. Doamna Oliver îşi savura din plin triumful. dar nu ştie exact unde. la o familie din insula Wight. De obicei. Totuşi este ceva care mă intrigă. Liniştea sa fusese sfărîmată.. cel mult două luni. — Am întreprins şi eu o mică anchetă. viaţa ei pare ireproşabilă. De ce ? Fiindcă ascundea un secret. îi întrerupse Poirot. — După aceea. o fată bună. puţin. Prietena aceasta e Miss Rhoda Dawes . Ne-aţi arătat cît e de uşor să scapi o urmă bună. care a luat din greşeală otravă şi a murit. Ia trăieşte. — Ia spuneţi-mi. „După plecarea d-nei Eldon. după părerea mea. cum spune ea. De data aceasta ne-aţi dat lovitura de graţie. dar suferă de cancer şi i se fac injecţii cu morfină.. . mi-a furnizat toate precizările dorite. o călătorie în Elveţia. Miss Rhoda sa ţinut de-cuvînt şi mi-a povestit totul. reuşesc să inspir încredere fetelor tinere. Doamna Oliver respiră profund. — Deci o absolviţi şi pe Anne Meredith ? întrebă Poirot. nejustificate numai de starea nervoasă produsă de moartea lui Shaitana. Sora d-nei Eldon îşi aminteşte că Miss Meredith s-a dus în Devon. Am fost pe la cele două fete şi le-am făcut să creadă că bănuielile mele se îndreaptă spre doctorul Roberts. — Domna Oliver. Anne Meredith a intrat ca damă de companie la o mătuşă bătrînă a uneia din colegele ei de şcoală. la Devonshire. pe care Rhoda mi l-a descris pe larg. mă-nchin în faţa dv. Totuşi. cu o fericire nespusă.la care locuieşte în prezent. îşi mai aminteşte des „Anne”. Aşi putea să jur că există un motiv obscur. Şeful de poliţie Battle sări ars de pe scaun. Da aceasta coincide destul. O vorbă nelalocul ei din partea mea. Oamenii aceia. Această declaraţie îşi produse efectul dorit. rugîndu-mă să iert proasta dispoziţie a prietenei ei faţă de mine. Între altele. Informaţiile dv.. trăiesc acum în Palestina. A ocupat postul mai mult de doi ani. Cum au ajuns la concluzia aceasta ? Sora d-nei Eldon. — E adevărat ? Cine v-a spus. e destul de bizară. Miss Meredith n-a rămas prea mult acolo. d-le Poirot.. I-am găsit anumite apucături de spaimă ascunsă. O iubea mult pe Anne Meredith. In acelaşi timp. dar în zadar.. e o femeie dezordonată ? Battle. dat fiindcă se în faţa unei celebrităţi. Battle se aşeză iar la locul său. — Ţi-a spus la ce dată s-a produs ? — Acum trei ani. Le-am invitat pe amîndouă să mă viziteze la Londra. mi-a arătat limpede că vizita mea n-o încîntă deloc.. în schimb mica Meredith. Această doamnă Eldon. sînt extrem de preţioase. Rhoda s-a arătat foarte impresionată. Battle mormăi ceva în timp ce scria grăbit în block-notesul său. — Anne Meredith era la o doamnă bătrînă.

maiorul Despard (trebuie so văd şi pe Miss Meredith) şi cu ce m-am ales ? Cu asta : doctorul Roberts e un fin observator.în plus ca să nu suprimăm nimic. trofee de vînătoare. Dar e destul de periculos să falsifici astfel adevărul. spuse Poirot. Shaitana pretindea că acest tur de forţă e irealizabil. s-a dus la mătuşa lui Miss Dawes. — E o fată drăguţă. deci Miss Meredith n-avea de ce se teme. — Şi maiorul Despard ? întrebă doamna Oliver. doar dacă nu era vinovată. Acest deces a fost socotit o moarte naturală. — Nu în privinţa doctorului Roberts. Bineînţeles că am pus să fie urmărit maiorul. Fie vorba între noi. Este sigur că a avut loc o anchetă şi voi găsi procesul verbal în registrul colonelului. E gata să înfrunte orice eventualitate.. domnule Battle. — Şi Miss Meredith ? . Chiar mîine plec în Devonhire. maiorul e un bărbat prudent : s-a asigurat deja de asistenţa unui avocat. E o simplă chestie de rutină.— Fiindcă. doamna Lorrimer. le numiţi acestea fapte ? Spuse Battle. clar posedă o remarcabilă putere de concentrare. — Deci nu e un tip gata să ucidă pe cineva cu premeditare ? — Doar dacă nu e silit de împrejurări. nu e chiar totdeauna un semn de vinovăţie. N-am aflat mare lucru. — Şi dv.. — Da şi eu cred că de data asta i-a făcut o vizită Despard. dar totuşi există. însă e obişnuit cu hotărîrile rapide. Bineîţeles însă că aceasta nu ne împiedică să urmărim pe vinovatul celeilalte crime. Battle se întoarse spre el. Sarcina mea va fi uşoară. aprobă Poirot. Battle îi privi. — Minciuna. remarcă Poirot. domnule Poirot. Asta înseamnă că se teme de neplăceri. nu ! Vă înşelaţi. Am stat de vorbă cu doctorul Roberts. Cît despre Despard. părăsind insula Wight.. Viziunea sa e limitată la ce concordă şi se armonizează cu spiritul său. nu înseamnă că Miss Meredith l-a ucis pe Shaitana. Rămîne de văzut dacă se aplică şi pentru Miss Meredith. care povestesc totdeauna faptele în lumina cea.. observă numai obiectele care-l interesează : covoare. mai favorabilă. — Da ştiţi unde să vă duceţi ? întrebă d-na Oliver. — Şi chiar vă felicit. — Ştiu. nu. sunt lipsite de importanţă. ce mai aşteptau ca să dau cărţile pe faţă ? Poirot surîse. N-am îndrăznit să insist pe lîngă Rhoda ca sămi spună numele orăşelului. — Doar dacă nu era vinovată de moartea aceasta. Din partea mea este însă o simplă curiozitate. — Ia spuneţi-ne domnule Poirot. Şireata aceea m-a minţit pe toată linia. spuse doamna Oliver. poate în ochii dv. Fapt interesant : s-a dus s-o vadă pe Miss Meredith la Weliingbad.. dimpotrivă. — Nu. — Chiar dacă moartea aceasta n-a fost accidentală. — Un motiv . Battle isbucni în rîs. Ea adoră florile. — Ea nu şi-a închipuit că o să-i suspectaţi trecutul. avea nevoie de o damă de companie ? întrebă d-na Oliver. Exista mincinoşi inăscuţi. e oarbă la tot ce se petrece în jurul ei. — Perfect. — Jocul meu e atît de mediocru ! Vă închipuiţi că vă ascund anumite fapte ? Eroare. Dacă vă aduceţi aminte a cunoscuto atunci seara la Shaitana. — În ceea ce mă priveşte credeam că Miss Meredith. Vă rog să continuaţi. — Aşteptăm raportul colonelului Race. murmură Poirot. — Despard nu lasă nimic la întâmplare. — Dl. doamna Lorrimer. Dar amănuntul acesta nu prezintă nici un interes.

Poirot făcu cu ochiul plin de maliţie. doamnă Oliver. — Finlandez.. într-o zi sau alta. Sînt şi eu de părere că e idiot. făcu Battle rîzînd. Vă voi încredinţa o misiune specială. dar le place cititorilor mei. doar dacă te decizi să nu mai descleşti niciodată dinţii. aşa cum v-am spus. înşivă ? — Fiindcă. dar ea poate lua pe oricare din cei trei aşi. — Scumpul meu Battle ! Oare se poate afla vreodată adevărul ? — în orice caz voi încerca să-l aflu. fiindcă ghiceşti Imediat gradul de minciună de care sînt capabili. rectifică doamna Oliver. — De ce nu vă duceţi dv. — Deci s-a trădat ? Mar mira. dar o voi întreba ce-a remarcat în salon. Cît despre mine. — Dragul meu. în privinţa omorului din Devonshire. vă va furniza cheia misterului ? — Nu. n-aşi putea întrebuinţa o atare metodă de lucru. — Evident. Totuşi fie că ascund sau că încearcă să ne ajute oamenii aceştia îşi trădează fără voie fondul caracterului lor. să vă mărturisesc adevăratul motiv. Cărţile pe care le dau pe faţă. . cu misiunea aceasta ? insistă Poirot. — Plec şi eu. — Care ? — Vă veţi duce s-o vedeţi pe văduva profesorului Luxmore.. — Ei bine. — Fiindcă sînt mai puţin brutal ? — Dacă voiţi. comparate cu rezultatele celor ale dv. ale d-nel Oliver şi ale colonelului Race. — Ce vă face să credeţi aceasta ? — O reflecţie pe care a scăpat-o maiorul Despard. — Curioasă metodă. — De ce nu vă însărcinaţi totuşi dv. ar însemna să-mi cereţi prea mult. — Ce informaţie să vă aduc ? — Adevărul asupra morţii profesorului Luxmore. — V-aţi întrecut pe dv. — Poate s-aveţi dreptate. spuse d-na Oliver ridicîndu-se. — Ca şi răposatul Shaitana ? Poirot răspunse rar : — Cred chiar că i-a şi spus cîteva secrete. observă Battle. Sînteţi un detectiv mult mai bun decît deşelatul cela de lapon din romanele dv. anunţă Poirot. Surîzînd încă. Şi credeţi că acest interogatoriu pur psihologic. Battle scrise o adresă pe o bucată de hîrtie şi o strecură în mîna micului belgian. Poirot adaugă — Recunosc mediocritatea cercetărilor mele. Şeful poliţiei o întovărăşi pînă la uşă şi-l strînse călduros mîna. declară şeful poliţiei pe un ton hotărît.— O rezerv pentru final. La revedere. Ce poate fi mai primejdios decît vorba ? — Chiar pentru mincinoşi ? întrebă doamna Despard. domnule Poirot. din partea lui. tot sfîrşeşti prin a te trăda. — Da doamnă. — Fiindcă veţi obţine de la această femeie mai mult decît mine. plec în Devonshire.. — Iată. — Mă înspăimîntaţi. Inspectorul Japp m-a prevenit că aveţi un mod cu totul special de a gîndi. nu sunt într-adevăr prea strălucite. însăşi. Vă duceţi la doamna ceea. atuul e o carte nu prea strălucită.

Ea mă va primi.CAP. bine înţeles. Exagera mult înfăţişarea sa străină şi gesturile sale semănau puţin. e adevărat. Pereţii erau vopsiţi cu un verde smarald. Aproape toate femeile.. înţelegeţi doamnă ? Din ce în ce o făcea tot mai curioasă. Cuvintele „detectiv-particular”. introducîndu-l într-o cameră cam întunecoasă. Şi ? — Fac o anchetă asupra morţii profesorului Luxmore. care-şi pierduse luciul. ? înainte de a continua.. Shaitana. merituosul profesor Luxmore.. cercetări particulare.. domnule.. Poirot îi întinse cartea sa de vizită. Servitoarea apăru într-un suflet şi rugă pe domnul Poirot să binevoiască a intra. Fără să se tulbure. cu monotonie. din South Kensington. — Doamnă. figurau într-un colţ Le tipărise în mod special. — Un autor e pe cale să scrie o biografie a soţului dv. Era una din celebrele sale cărţi de vizită. Lăsat fără ruşine în prag. — Shaitana ? murmură ea. foarte încet. Poirot privi cu indignare soneria de alamă. îl privi pe Poirot cu duşmănie. Poirot răspunse : — Informaţiile pe care le deţin de la răposatul dl.. — Dar de ce ? Ce vă priveşte şi pe dv. Un bărbat remarcabil. se afla o femeie înaltă şi frumoasă care întrebă rece. vrea să cunoască toate faptele cu precizie. — Nu s-ar putea să iau loc? Sînt cam multe de spus. XX MĂRTURISIRILE DOAMNEI LUXMORE Camerista care veni să deschidă uşa doamnei Luxmore. foarte puţin. clătină capul de la dreapta la stînga. ea îi arătă un scaun şi se aşeză şi ea pe capătul unei canapele. Doar am fost de faţă. — Da. cu cele ale lui Shaitana — Ce doriţi de la mine domnule ? Poirot se înclină din nou. încet. Privind-o fix.. Eu fac cercetări. — O adevărată fîntînă de înţelepciune.. dar de o curăţenie îndoelnică. sînt curioase să vadă un detectiv particular şi să cunoască scopul vizitei sale. Ea îl întrerupse : — Soţul meu a murit de febră.. fie că au sau nu conştiinţa curată. — Dă te rog aceasta. Clientul meu.. pe Amazon. — Ce informaţii ? exclamă ea. iar plafonul era imitaţie de aramă. Eraţi de faţă.. doamnă. în care plutea un miros de flori veştejite şi de scrum de ţigară uitat în scrumiere. — Eu ştiu ce spun. — Ah ! dacă aşi avea unsoare belgiană: şi o cîrpă ! mormăi Poirot indignat. De pildă în privinţa morţii profesorului. — Foarte bine. Nerăbdătoare. Lîngă cămin. — Iată . Peste tot erau perne de mătase în culori exotice. Consternarea ei era vizibilă. Ea îl conduse la primul etaj. — Da. — Domnule Hercule Poirot ? Detectivul se înclină. să poată pătrunde mai uşor la pretinsul sex slab. stăpînei d-tale. la curent cu multe secrete. vă ascult. protestă el.doamnă. adoptînd maniere care nu erau chiar ale sale. Informaţiile mele se confirmă. Ea tresări ca şi cum ar fi fost arsă cu un fier înroşit. . Nu Părea deloc dispusă să-l lase să treacă pragul. Poirot se rezemase comod de spătarul fotoliului. Poirot o studie îndelung. Ea scoase un suspin.

— Da' onoarea.. pradă unui acces de disperare. — Ei bine ? — Probabil s-au certat. Aplecîndu-se înainte. John Despard nu mi-a spus niciodată nimic... Dar Poirot în sinea sa. Doamna Luxmore. ea îi spuse : — Nu s-a întîmplat aşa cum credeţi. M-a luat în căsătorie cînd eram un copil fără nici o experienţă a vieţii.. Eu ştiu că nu dv. şi asta fără vina lor. ca să constate efectul produs de vorbele sale. Dar nu i-am arătat niciodată că i-am citit în suflet.. cuvîntul fatal. am rămas unul faţă de celălalt. Drama aceasta m-a zdruncinat profund. Ea tăcu. spuse fremătînd doamna Luxmore. — Oh ! Doamna Luxmore îşi acoperi faţa cu mîinile. făcu ea înghiţind în sec. Poirot murmură ca şi cum ar vorbi cu el însuşi :— Da. dar pentru dv... — Noaptea ceea sinistră. — Nimic nu vă împiedică să-mi povestiţi toată istoria. Maiorul Despard ne-a fost prezentat ca un bărbat cunoscînd regiunea şi capabil să organizeze expediţia.. — Sînteţi psiholog. Ştiu.. cu ochii ieşiţi din orbite. Poirot îşi permise să-i dea o mică lovitură pe genunchi.. încercînd să se stăpînească pronunţă fără convingere : — Nu ştiu.— Cred şi eu.. reluă Poirot. onoarea. Ferm decişi şă nu călcăm onoarea. am ieşit din cort. John şi Timothy. Se făcu o pauză. Am ieşit din cort. Pe urmă. Am plecat împreună. dîndu-i o mică lovitură pe genunchi. — Ştiu. — Dar o femeie simte totdeauna lucrurile acestea. l-aţi ucis. doamnă ! De cîte ori n-am întîlnit femei urmărite de-aceeaşi soartă ! Oriunde se duc răspîndesc nenorocirea. Soţul dv. Poirot se instală comod în fotoliu.. Mă urmăreşte un fel de fatalitate. Soţul meu s-a împrietenit imediat cu el. — Călătoreaţi împreună în .. Maiorul Despard a făcut-o. Poirot se înclină din nou... noaptea tropicală. Da. nu-i aşa ? — Da.. era sigur că doamna Luxmore savura clipa aceasta de emoţie. Doamna Luxmore suspină : — Soţul meu era mult mai bătrîn ca mine.. El e cinstea personificată. văd.. — Doamnă... — El ştia sigur că soţul d-tale n-a murit de febră. Doamna Luxmore suspină adînc. n-a murit de febră. femeia frumoasă.interiorul ţării. zumzetul insectelor... — Ah ! cît e de adevărat... . vă voi vorbi fără înconjur şi cu cărţile pe faţă. — Vă înşelaţi doamnă. n-am fi pronunţat cu nici un preţ.. Văd de aici scena : rîul şerpuitor. Ea îl privi înspăimîntată. spuse Poirot convingător. Cît de nefericite sînt cazurile acestea ! — Amîndoi ne-am ascuns sentimentele continuă doamna Luxmore. repetă Poirot: — Nici unul . ci împuşcat. o femeie ştie totdeauna. Poirot clătină uşor din cap.. tînărul maior cu înfăţişare marţială.. Luîndu-şi mîinile de pe faţă... soţul meu scria o lucrare asupra diverselor plante rare. pierdută-n admiraţia acestei nobile atitudini. — înţelegeţi. Totul se petrecu atît de natural. — Continuaţi. despre ce vorbiţi.nici celălalt.. Maiorul Despard şi Doamna Luxmore. — Nu ştiu ! Nu ştiu ! Poate că da.

În stradă. şi el într-ai mei. Urmă o lungă pauză. Fiindcă Timothy suferise un atac de febră. că n-o vom uita niciodată. . repetă ea. Doamna Luxmore luă o cutie de pudră şi-şi pudră obrajii. Au.. O tragedie amoroasă. I-am expus lui John toate aceste consecinţe şi a trebuit să cedeze. Timothy n-a voit să audă nimic şi-l ameninţă pe John. doamnă ! — Nu o voi uita niciodată.... Era un fel de invitaţie să plece. Ea re-trăia scena în toate amănuntele. a trebuit să tragă. pe malurile Amazonului. Şi dacă John a tras. Doamna Luxmore scoase un răcnet. — Era indispensabil. Voi declara că eu l-am ucis pe Timothy. În sfîrşit. Timothy mort . Nimeni n-ar bănui îngrozitoarea drama care s-a petrecut între noi. trebui să io sărute. o atare jertfă e de prisos Voi folosi toată influenţa mea pentru ca adevărul să rămînă în urmă.. John. — Spuneţi imposibil. dar eu citesc în ochii lui. Da. O crimă pasională nu e numai decît o crimă. — Ce dramă ! exclamă Poirot.. luîndu-i mîna. .e poate chiar mai mult. în lume. ca să-şi scape viaţa. înţepenit.. John şi Timothy erau.. nu . Gîndiţi-vă la titlurile ziarelor : Doi bărbaţi şi o femeie în junglă. — O femeie nefericită vă mulţumeşte. murmură Poirot. Un surîs slab lumină faţa doamnei Luxmore. Hamalii noştri nu ştiau nimic. Am vorbit toată noaptea. domnule Poirot. cu Inima străpunăsă de un glonte. scriitorul acela ar consimţi să tîrască o femeie în noroi ? — Sau să ducă la spînzurătoare un bărbat nevinovat ? — Sînt fericită că vedeţi lucrurile din punctul acesta de vedere.. nu-i adevărats. L-am îngropat pe soţul meu. întorcîndu-ne în Europa ne am despărţit pentru totdeauna. Prietenul dv. că adevărul acesta nu poate fi dezvăluit. Oh ! nu-mi amintesc prea bine. pe care Poirot o respectă. a adoptat punctul meu de vedere. pentru a evita un scandal. L-am Implorat în numele dragostei care mi-o purta. — Prietenul dv.. Trebuie de păstrat versiunea morţii de febră ! — Cîteodată scriitorii sînt nemiloşi. — Am ieşit din cort. da.. se supuse şi plecă. domnule. — O clipă tragică pentru dv. acoperindu-şi faţa cu mîinile.. John. Poirot se ridică. Farmecul se rupsese. doamnă ? — Da. Dacă trebuie . Ne-am luat rămas bun pentru totdeauna. — Pe urmă eu şi John. îl mai întîlnesc pe John Despard. a spus că se predă autorităţilor. Dar eu m-am opus. e misoghin ? Nu-l lăsaţi s-o facă domnule Poirot. schimbăm cîteva fraze banale.. Doamna Luxmore era pradă unei emoţii violente. a făcut-o fiind în legitimă apărare. cu un ton aproape plictisit. — Ar fi penibil. ca şi în timpul vieţii. Poirot. Maiorul Despard e nevinovat. Era mort..se pusese între noi.— Da. Ea ridică puţin mîna şi fie că Poirot intenţiona sau nu. Cîte odată. Ne surîdem. aspiră cu nesaţ aerul curat şi proaspăt. — înţelegeţi. le-am spus că a murit din cauza aceasta.voi lua toată vina asupra mea. Am vrut să-l liniştesc şi i-am spus soţului meu : „Nu. Şi pe urmă ? Doamna Luxmore deschise ochii ei întunecoşi. plin de nobleţe. murmură ea... — Doamnă. spuse el.

se opri. se vînd pe cel puţin 35 de şilingi perechea. . Cît trebuie să fi suferit.. — Ciorapi de mătase ? Cu vama care se plăteşte. îi spuse ea.. sărmanul Despard ! Ce călătorie îngrozitoare ! Deodată izbucni în rîs. Poirot şovăi. Acolo. Pe cînd Poirot se îndepărta. pînă reglez o mică socoteală. auzi soneria şi după cîteva clipe îşi făcu apariţia maiorul Despard. După o lungă absenţă. vreau 19 perechi şi de culori puţin diferite. vînzătoarea se întoarse. acum 40 de ani ? „O bucăţică de zahăr pentru păsărică. că am tot timpul. explică unei vînzătoare ce dorea.. — Nu-i nici o mirare : femeia aceea e o exaltată. Care-o fi melodia pe care o fredona întruna confratele meu de poliţie englez. devin foarte scumpi. îndreptîndu-se spre raionul ciorapilor. — Dacă luaţi două duzini. El respinse însă marfa ce i se oferea şi redeveni elocvent. Dar n-o să-i facă rău să mai aştepte. — Foarte bine domnişoară. cred că te înşeli. Poftim : ciorapi de 37 şilingi şi 6 pence ! Fără să afle dispreţul pe care-l primise din partea vânzătoarelor de la casa Harvey Robinson. Vînzătoarea le alese. ea îi spuse unei colege : — Ce noroc are ăsta ? Cine-o fi ? Probabil vreun crai bătrîn. Părea în culmea furiei. Fredonînd melodia uitată de mult. îi replică vînzătoarea. — Asta e.. — Ciorapi de mătase ? Desigur.. — Nu.domnule ? Cîte perechi ? — Stai puţin. ce-mi trebuie. XXI MAIORUL DESPARD — Ce femeie ! murmură Hercule Poirot. — În sfîrşit. cît sînt de frumoşi ! Ea scoase dintr-o anvelopă de celofan o pereche de ciorapi de-o fineţe de pînză de păianjen. dar priviţi vă rog.. dar ciorapii extrafini. Şi fiindcă mergea pe Brompton Road. dă-mi 19 perechi. că nu sînt mai rezistenţi ca o pînză de păianjen. — Am voit să cunosc versiunea exactă a morţii profesorului Luxmore. exact ce-mi trebuie. — Versiunea autentică ? O crezi pe femeia aceea capabilă să spună vreun cuvînt adevărat ? întrebă Despard sufocat. Şi natural. — în privinţa aceasta. Are pur şi simplu o imaginaţie fierbinte. E o mincinoasă care sfîrşeşte prin a-şi crede propriile ei minciuni. — La dracu cu imaginaţia. Ea aduce alte cutii. spuse Poirot calm. dar aş vrea o calitate mai fină. avem un întreg asortiment garantat de ciorapi de mătase pură. Bine trebuie să-l mai joace ea. scoase ceasul şi socoti în gînd : — Păi sigur. — Avem de toate calităţile. Poirot se îndreptă grăbit spre casă. — E exact chestiunea pe care mi-am pus-o ascultînd-o. Abia ajuns. iată.CAP. — Nu-i aşa că sînt frumoşi . Hercule Poirot intră într-un luxos magazin de lenjerie feminină.. le împachetă şi-i dădu nota de plată. dar nu-i arată aceasta ciudatului client. — In realitate costă 37 şilingi şi 6 pence perechea. Poirot surise. vă rog.. vă facem o reducere. yînzătoarea era gata să cadă jos de surpriză.

pe cînd stăteam în faţa cortului. Femeie aceasta nu mă interesa cîtuşi de puţin. Exaltată şi sentimentală dincolo de limite. vreţi să-mi oferiţi versiunea dv. Ascultă bine ce-ţi spun : într-o noapte. mai degrabă îmi era antipatică. trimiţîndu-i un glonte în picior.. domnule Despard. Despard dădu din umeri. Şi femeia aceea care nu-şi dădea seama ce făcuse ! în loc săşi dea seama că era vinovată de moartea bătrînului. Poţi să mă crezi dacă vrei. dar nu-ţi pot dovedi cu nimic spusele mele. Ea credea mereu că mor după ea şi că mă tem să nu se afle adevărul. Cîteva zile totul a mers de minune. ea insistă să declarăm că profesorul a murit în urma unui acces de paludism. adăugă liniştit : — Aceasta e versiunea mea. ca să-l scap. „Poţi să-ţi închipui ce clipe am trăit. — Nu ştiu dacă vă pot crede. văzînd-o că nu-şi dă seama de evidenţă. dar cred că ai putut s-o judeci şi dumneata. Cred că mărturisirile astea l-au distrat bine. Despard se lumină la faţă. aveam un motiv să scap de el.. m-am hotărît să n-o mai contrazic. simpla ei prezenţă era de ajuns ca să mă scoată din sărite. Şi în acelaşi timp o compătimeam în sinea mea. în definitiv. am anunţat că profesorul murise de febră. .. ucigîndu-l pe loc. — Ascultă. şi-a închipuit că l-am ucis din dragoste pentru ea. ? — Da. şi eu mai uşor. Călătoria a fost un veritabil coşmar. Nimic mai uşor de altfel.. probabil că a tras-o de limbă pe doamna Luxmore. în orice caz. — Ar fi putut deveni periculoasă. Atunci. — Ce femeie îngrozitoare ! M-a făcut să mă treacă toate năduşelile în timpul călătoriei.— Posibil. Desigur. femeia asta stupidă a ieşit nu ştiu de unde şi s-a aruncat asupra mea urlînd : „Nu trage ! Pentru numele lui Dumnezeu. — Nu mă temeam de Shaitana.. îndreptîndu-se cu paşi şovăielnici către rîu. şi l-am înmormîntat. v-am povestit întreg adevărul. Ca de obicei. Am luat-o imediat.. Inconştient. O să-ţi spun adevărul. După o nouă pauză. Detectivul răspunse încet : — Nu la incidentul acesta a făcut Shaitana aluzie atunci seara ? — Da. dacă un om ca Shaitana s-ar fi servit de mărturisirile ei. domnule Poirot. Continuă pe un ton sec : îmi dau seama că acum nu mai are nici o valoare. Ea era. Dar ţi-o spun. aveam puşca la îndemînă. Ce să fac ca să-l salvez? N-aveam timp să alerg. dar îmi erau devotaţi şi erau gata să jure că sînt nevinovat... Atunci izbucni între noi o scenă violentă. dar bătrînul profesor foarte grav. nu trage ! Mi-a dat peste mînă şi cînd a pornit glontele. fiindcă pentru moment nu văd nici o scăpare. A doua zi. Sînteţi liber să-l primiţi. nu-şi dădea seama că era pe punctul de a cădea în apă. Nu mă îndoiesc că faptele s-au petrecut exact cum mi le-aţi descris. Făcu o mică pauză şi continuă : — Eu însumi am organizat expediţia Luxmore. El era un bătrînel simpatic care alerga toată ziua după plante şi flori. a intrat în spatele profesorului. Vă rog şi de data asta să mă credeţi pe cuvînt.. domnule Poirot. Hamalii. ce importanţă avea febră sau accident ? N-aş fi voit să-i atrag neplăceri. l-am văzut pe Luxmore în îndepărtare. — Cu alte cuvinte. De-atunci. adevărata versiune. Poirot îi întinse mîna : — Vă cred. Sînt un ţintaş excelent şi am voit să-l fac să cadă. Exact în clipa în care apăsam pe trăgaci. erau bineînţeles la curent cu adevărul. Pe urmă toţi am fost atinşi de febră. chiar dacă era nebună. numai eu ştiu cît m-am luptat s-o ţin pe femeia aceea la distanţă.

Atunci d-na Benson însăşi a spus : „Pune restul în flaconul acela vechi. era sodă caustică. — Atunci cine a moştenit-o pe doamna Benson ? — Cred că nişte nepoţi. Mai rămăsese puţină. la un loc cu alte lucruri. Se spune că bătrîna îşi plasase banii în rentă viajeră.era siropul de smochine pe care bătrîna doamnă îl bea regulat. l-ar fi putut părăsi ca şi celelalte dinaintea ei. XXII ANCHETA LA COMBEACRE Battle se găsea la postul de poliţie din Combeacre.. se gîndea. Tn alta. Dar pentru ce ? Chestiunea aceasta îl intriga în cel mai înalt grad. Totuşi. Şi strînse cu căldură mîna lui Poirot. domnule.. figura printre moştenitorii doamnei Benson.. Ia flaconul cu sirop de smochine. O regretabilă neglijenţă. Şi de ce nu ? — Vă rog să-mi povestiţi tot ce e în legătură cu cele două flacoane de la început. Battle reluă ancheta de unde plecase. Dar fiecare a primit o sumă destul de modestă. bucătăreasa şi camerista. fiind plecat la un pacient. Ipoteza aceasta nu i se părea deloc plauzibilă. Flacoanele e posibil să fi fost schimbate de cameristă. CAP. Deci. — Continuaţi. cînd a curăţat baia. Şi Miss Meredith nu-i spusese nimic Lui Battle de şederea ei la Combeacre. — Nu. Fără îndoială că e vorba de o crimă. Pentru ce ? — Tînăra damă de companie. Dacă lui Anne nu i-ar fi plăcut postul. ca toată lumea. — Ea credea că e un accident ? — Natural. ca toată lumea de altfel. Metodă simplă.— Mulţumesc ! se mulţumi el să spună. Şeful poliţiei tăcu. Se pare că postul era destul de dificil.. — Eticheta n-a fost schimbată ? — Nu.răposata doamnă Benson se duce la baie. îşi pune o porţie bună într-un pahar de apă şi o bea. doamna Benson murise otrăvită. Inutil să ucidă. Inspector Harpeiy se exprima cu accentul leneş şi plăcut din Devonshire. dar ea s-a jurat că nu. doar dacă n-a existat o ură iraţională şi încăpăţînată. Bătrîna doamnă trebuie să fi fost insuportabilă. Dîndu-şi seama de greşeala comisă.. Servitoarele au auzit bine vorbele bătrînei doamne. Totul părea să meargă de minune. flaconul de sirop de de smochine. Intre timp i se dau toate îngrijirile posibile. Doctorul era satisfăcut. — într-un flacon .. nu veni imediat. Inspectorul Harper clătină negativ din cap. nimic suspect. cad toate de acord asupra acestei chestiuni. dar ea muri. _ Soda caustică e pusă într-o sticlă veche de sirop de smochine şi aşezată pe etajera de sus a sălii de baie. Fără a fi deloc satisfăcut. El clătină din cap. şi ca atare ultimele amprente sînt ale doamnei Benson. Miss Meredith. Fetele tinere nu prea rămîneau mult timp. Explicaţie prea simplă : un flacon luat de pe etajera de sus şi pus pe cea de jos: Cum să găseşti vinovatul ? El a putut folosi mănuşi. Acesta. comentă colonelul. — Într-o noapte . Ea nu intrase în slujbă decît de şase săptămîni.. . trimite imediat după doctor. cînd într-o zi flaconul s-a spart din greşeală.. — Iată cum s-au petrecut lucrurile. o crimă perfectă.

Anne Meredith şi Rhoda Dawes se aflau în salonul lui Hercule Poirot. dacă te vei retrage în turnul tău de fildeş ? Probabil te-ar socoti vinovată. Anne. După părerea mea. Battle părăsi Devon cu ferma convingere că. pentru un motiv necunoscut. foarte credincioasă şi ţinînd mult la principii.. — Nu sînt vinovată. — Bine. Totdeauna cel mai puţin suspect e bănuit de a fi comis crima.. Tu nu poţi face rău nici unei muşte. Cît despre doamna Benson. Eşti o proastă. Ar fi fost suficient să ridici ochii la momentul oportun şi graţie şantajului ai fi dus o existenţă de ducesă în restul vieţii. dar fără să afle nimic interesant. — Aceasta mi-ar agrava cazul. scumpa mea. Un adevărat grenadier. Doamna Benson. Nu zău Anne. ea lăsase cîteva amintiri. ca să nu vezi primejdia ? S-a comis o crimă şi tu figurezi pe lista suspecţilor. Cel puţin o să ne dea amănunte înfiorătoare despre ceilalţi. Acum. — Poate. Anne nu voia de loc să primească invitaţia sosită cu poşta de dimineaţă. e cam ramolit. — Cu speranţa să întreacă poliţia oficială.Doctorul îi făcuse declaraţii hotărîte şi vehemente. Pastorul îşi amintea ultima damă de companie a doamnei Benson. agreabilă şi modestă. dealtfel. într-un cuvînt. nuşi mai amintea numele ei. o impresie durabilă.. îşi închipuie că Scotland Yardul e o adunătură de proşti. observă Anne prost dispusă. făcu Anne încăpăţînată. insistă Anne. Oamenii aceia.. Miss. — Crezi că acest Poirot e atît de competent ? — Fără îndoială. Văd că afacerea aceasta. Anne Meredith îşi otrăvise în mod cert stăpîna. — Fiindcă eşti bănuită. va veni el însuşi aici şi va încerca să tragă de limbă servitorii. dar acest Hercule Poirot nu face parte din Scotland Yard. dar Rhoda izbutise s-o convingă. la ce bun să pretinzi că afacerea aceasta nu te priveşte. Dar străinul acesta nu te cunoaşte. — Ce-ar putea crede. abia dacă-şi aminteau de Miss Meredith. Altfel. CAP. poate ultima. o fată tînără. o femeie deloc simpatică ! Totuşi. care venea totdeauna cu stăpîna ei la biserică. fusese foarte tulburată de moartea aceasta. XXIII O PERECHE DE CIORAPI DE MĂTASE În timp ce trenul îi ducea pe şeful poliţiei Battle în estul ţării. — Noi n-avem servitori.. hai să mergem amîndouă.. Haide Anne. Battle mai interogă cîteva persoane. — Ştiu. — N-am nimic de-aface cu ea. o persoană drăguţă. continuă prietena ei fără să fie descumpănită. Sînt la dispoziţia poliţiştilor.. cel mai înţelept ar fi să te duci să-l vezi. De ce să te ascunzi ca struţul cu capul în nisip. era vorba de un accident. Dacă vrei. findcă nu sînt în cauză. merg şi eu cu tine şi ne distrăm un pic. făcînd să tremure oamenii din serviciul ei şi schimbînd des servitorii. nu prea are aerul unui Sherlock Holmes. îţi provoacă un interes deosebit. hotărăşte-te. — Nu înţeleg de ce vrea să mă vadă. . După el. se hotărî Anne.. Ea nu stătuse decît cîteva luni printre ei şi nu lăsase cu personalitatea ei ştearsă. Trebuie să aibă cel puţin 60 de ani. se arăta cam aspră cu cei tineri. La început. — Anne eşti o fricoasă. — Şi ce te faci cu mama Astwell ? Ea are o limbă de viperă. Toţi amatorii sînt la fel. Dar se spune că odinioară a dat dovadă de multă pricepere.

doctorului Roberts şi maiorului Despard. — Ah ! servitorii totdeauna neglijează detaliile. Anne îi privi chiorîş. — Aş fi îneîntată să vă pot fi de vreun folos pe măsura posibilităţilor mele. parcă era o culoare neutră. politeţe. Anne îi privi bănuitoare.. uitaţi la ce mă refer : scaune. Apoi rosti tare : — Vorbeaţi de un scrin cu bijuterii egiptene ? Anne răspunse entuziasmată : — Oh ! da. Nu va scăpa niciodată de coşmarul acela. Camera era un adevărat muzeu: nu ştiai unde să-ţi îndrepţi mai întîi ochii. Nici nu-mi amintesc măcar de ce culoare era tapetul. Probabil că ssînteţi pentru prima oară martoră la o moarte neaşteptată ? Rhoda mişcă nervoasă piciorul pe parchet. cu excepţia unui vas de crizanteme a cărui apă era nevoie să fie schimbată. în elegantul salon al lui Poirot. domnişoară. Poirot observă. o consolă Poirot cu un surîs binevoitor. spuse el. Coliere albastre şi roşii.. — Domnişoară. să binevoiţi a vă aminti de seara aceea de la domnul Shaitana. să fiţi amestecată într-o tragedie atît de oribilă. — Ba da. îşi spuse Poirot. nici aceştia nu erau urîţi. . Anne îi întrebă timidă : — Mă tem că n-am remarcat obiectul la care ţineţi dv. — Oh ! da. — Nu ştiam că se găsea pe o masă. Contrariul ar fi fost un pur hazard. pe punctul de a bea sirop din nişte pahare de cristal vechi. spuse Poirot. La vîrsta dv. perdele. Ia spuneţi-mi : v-a vizitat de curînd maiorul Despard ? El o văzu pe Anne roşind uşor. covoare. Parchetul era acoperit cu covoare şi se afla şi un pian. — Vă rog. — Nu importă. domnişoară. dar îl primiseră din . tapete.. — Shaitana era un colecţionar celebru.Iată în ce împrejurări se aflau Rhoda Dawes şi Anne Meredith. — La memoria mea ? — Da.. domnişoară. scarabei.. — Nu vă înţeleg întrebarea. Pe faţa lui Anne trecu o umbră. — Sînteţi foarte amabilă că aţi răspuns la invitaţia mea domnişoară. şi-ar da sea-m că eu nu sînt omul care să întindă o cursă atît de grosolană”. Cîteva erau foarte frumoase.. — Da. — Nu vă cer decît să faceţi apel la memoria dv. Dar Hercule Poirot nu-i nici el prost.. tăcu o clipă. ce-aţi remarcat în camera aceea. Nu vă amintiţi de bibelouri sau de ornamente ? — Cred că am văzut un scrin cu bijuterii egiptene. murmură Poirot. în aceeaşi după amiază. „Nu-i proastă fetiţa. podoabe. — Ei şi ? întrebă Anne.. mese. ştiu că ceea ce vă cer. Dacă m-ar cunoaşte mai bine. lîngă fereastră.. Nu le plăcea de loc siropul de mure.. am pus aceeaşi întrebare doamnei Lorrimer. (Anne clătină din cap). Altceva nu mai ţin minte. Le-aţi văzut ? Mi le puteţi descrie pe toate ? — Oh ! e foarte greu. Poirot. în celălalt capăt al camerei. — Astfel că nimic nu v-a reţinut atenţia ? Anne schiţă un surîs şi replică : — Nu. inele. — Vă rog să căutaţi să vă amintiţi.. Dar — vai! — nici unul nu mi-a dat răspunsul dorit. vă este foarte penibil. plecînd de la masa unde se găsea micul pumnal. — Mai încercaţi. Anne continuă să-l privească întrebătoare.

Compania Internaţională de vagoane cu paturi. — îmi luaţi o piatră de pe inimă.rosti el ezitînd. — De obicei darurile mele de Crăciun le trimit cu mult timp înainte. Anne păru uşor surprinsă şi Poirot continuă cu o ezitare simulată — Se apropie Crăciunul şi trebuie să ofer un cadou nepoatelor mele. Apoi le conduse politicos pînă la uşă. e un cadou care se poate oferi ? — De ce nu ? Totdeauna e plăcut să primeşti ciorapi frumoşi.. — Mi-a fost dat ca amintire fiindcă. cele mai frumoase şase perechi. Iată-l că ne face complimente în felul francezilor. — Trebuie să se bucure ca a reuşit să convingă două fete atît de încîncătoare. --Gravurile acestea sînt minunate. Acestea sînt foarte potrivite pentru seară iar acestea pentru serile de vară cînd se lasă întunericul foarte tîrziu. îi voi arăta un obiect care cred că i-ar produce emoţie lui Miss Meredith.— A promis c-o să mai vină pe la noi în curînd. După plecarea celor două fete. căci nu mă prea pricep. Sînt foarte încurcat. Anne le ieşi înainte. CAP. E vorba de o chestiune cu totul personală. spuse ea.. Iată. Ezită şi apoi se întoarse spre Anne : — Domnişoară . v-aşi putea cere un mare serviciu ? Oh ! liniştiţi-vă. Poirot coborî vocea. —Da. Poirot o conduse într-o odaie a cărei dezordine contrasta ciudat cu ordinea obişnuită a detectivului.. nu are nimic a face cu crima. Poirot o conduse pe Rhoda în altă cameră. se gîndi Rhoda.. Unde să mă bag ca să scap. — Anne se ridică rîzînd. făcu Poirot politicos. — Despre ce e vorba ? întrebă Rhoda. Poirot clătină gînditor din cap. După cîteva minute se reîntoarseră. dar ele refuzară. Cumpărase nouăsprezece perechi de ciorapi şi nu mai erau decît şaptesprezece. Vă rog să alegeţi şase perechi. nu sînt chiar aşa de proaste.. — Ciorapii de mătase.. că e nevinovat ! „Oh ! Dumnezeule. iată după părerea mea. vreau să vă cer un mic serviciu. -— Oribil ! strigă Anne. — Domnule Poirot. Pe o masă. ca să-i sară în ochi aceasta. — Un cuţit cu care douăsprezece persoane au înjunghiat un om. explică el. — Multe mulţumiri.. Le propuse încă un pahar de sirop. Vorbind. Dar ea nu-l cunoştea atît de bine pe Poirot. se aflau ciorapi amestecaţi cu calendare şi cutii de bomboane. Rhoda exclamă cu voiciune : — Il aşteptăm mereu ! Poirot făcu cu ochiul. — Şi ? făcu Anne. El se întoarse şi închise calea lui Rhoda. Acum. — Cît despre Miss Dawes. cincisprezece sau şaisprezece perechi. ciorapii de care v-am vorbit. Ea se ridică de la locul ei pentru a contempla cîteva stampe agăţate pe pereţi. Poirot se întoarse în salon şi se îndreptă drept spre masa cu ciorapi. Mi-am procurat ciorapi de diferite culori. domnişoară. N-aţi voi să alegeţi şase perechi care var plăcea mai mult ? — Cu plăcere. domnişoară. mi l-a dat ca amintire. XXIV TREI ASASINI ELIMINAŢI? .

— Sîntem pe calea cea bună. întinzîndu-i o cursă grosolană.. Iată un motiv plauzibil de asasinat. Deci le iubeşte ? Nu prea.. aşa cum îmi apărea el în mod superficial.Întorcîndu-se la Londra şeful poliţiei Battle se duse la Poirot. bani. Battle ll raporta lui Poirot rezultatul anchetei sale din Devonshire. dar elegant îmbrăcată. Acum să ne închipuim o stăpînă exact opusă celei dintîi. Am rugat-o pe Miss Meredith şi pe prietena ei să mă viziteze. eu joc cu cărţile pe masă. amănuntul acesta ne-ar arăta caracterul ei. dacă doamna Eldon era o femeie ordonată.. Niciodată nu şi-ar fi bănuit guvernanta cea drăguţă. Ceea ce nu înţeleg însă. „Obiectul acela nu se găsea în celălalt capăt al camerei in faţa mesei unde se afla pumnalul” ? am întrebat-o eu. extrem de bănuitoare Fata aceasta nu se lasă păcălită. dezordonată şi nechibzuită. . cu lalele mici. de bijuteriile pe care le remarcase. o fi crezut că le-a pierdut. cunoştea locul unde se afla pumnalul şi că ea îl remarcase. — De ce naiba o fi ucis pe femeia aceea ? — În privinţa aceasta.. spiritul meu se concentră asupra unui punct important. V-am întrebat atunci. — Vă ascult domnule Poirot. Miss Meredith s-a arătat foarte bănuitoare. Mi-aţi răspuns negativ. ia făcut una din micile lui scamatorii. în plus. Iată la ce se referea Shaitana cînd vorbea de „mici accidente”. fără îndoială că a furat mici obiecte de la stăpîna ei. dama de companie vorbeşte. care ar fi trebuit să atragă imediat atenţia unei femei care iubeşte florile. Atunci am construit o ipoteză : să admitem că găsim un punct slab în cuirasa lui Miss Anne Meredith. săracă. Nu-şi mai amintea de altceva. mai degrabă avînd temperamentul unei hoaţe decît al unei asasine. Tînăra fată însărcinată să schimbe apa din vasele cu flori.. un colier de perle. cu o oră înainte. Procedînd ca şi cu ceilalţi.. Atitudinea ei. — Amănuntul acesta merită reţinut. Nu. Dar Miss Anne n-a căzut în cursă. cred că te pot lămuri. în seara crimei. — Am încercat tocmai o mică experienţă. Nu ramine nici o îndoiala. Atunci Hercule Poirot. o tînără fată care-i plac bijuteriile. Dar satisfăcută de ea însăşi. Ele au utilitatea lor. prietene. — Cum vă spuneam în altă zi. căci a început să vorbească fără s-o silesc. unui vas cu crizanteme a cărui apă trebuia schimbată. . spuse el ca o concluzie. Cred că în sinea ei se felicita. Ea a menţionat un scrin cu bijuterii. a părăsit-o vigilenţa. Am studiat caracterul lui Miss Meredith. Ea n-ar întîrzia să observe dispariţia unei bijuterii şi ar acuza-o pe Miss Meredith. Crima n-a putut fi comisă din interes. am întrebat-o pe Miss Anne dacă-şi amintea de obiectele aflate în salonul lui Shaitana. — Ei şi ? făcu Battle.. şi. Dacă n-am şti nimic despre fata aceasta. Ea observă florile. iubind lucrurile frumoase. — Ah ! Tot mai ţineţi la amănuntele astea ? — Perfect.. dat fiind că Miss Meredith a trebuit să continue să-şi cîştige existenţa. nu e semnificativă ? — încep să pricep unde vreţi să ajungeţi. cu excepţia. o broşa poate. O întrebasem cu intenţia s-o fac să mărturisească faptul că. Anne şi Rhoda părăsiseră salonul detectivului.. e mobilul. — Battle îl privi pe Poirot cu curiozitate. Cînd mi-aţi spus povestea ei şi cînd doamna Oliver făcu o declaraţie senzaţională. că fură prin magazine. O fată tînără destul de timidă.. Fără nici o introducere. Săracă şi iubind luxul. fiindcă ea nu pomeneşte de un vas mare. Doamna Eldon. domnule Poirot. A înconjurat-o chiar cu multă iscusinţă.

— Ba de loc.. — Rămîne ?. Roberts iese cu faţa curată. n-ar fi putut ucide decît de frică. Rezultatul : în loc de 19 perechi de ciorapi. Poirot descrise apoi întrevederea sa cu Despard. mai merge. căci azi după amiază i-am întins o cursă foarte fină după nereuşita primei încercări. va muri convinsă că ea însăşi a comis eroarea şi nu se va gîndi O clipă s-o bănuiască pe mica ticăloasă. După ce i-am dat a înţelege că nu ştiam numărul exact al perechilor de ciorapi de pe masă. dar cum s-o probăm ? Crima nedescoperită nr. niciodată Anne Meredith n-a putut-rezista faţă de o frumoasă pereche de ciorapi. adică cleptomana. Femeile sînt proaste şi ulciorul nu merge de multe ori la apă. amănunt destul de nostim. Battle suspină. trei nu era în realitate un asasin. la doamna Luxmore a dat vreun rezultat ? Poirot relată vizita din după amiaza precedentă. . şi chiar o probabilitate. Deci lipsesc două perechi. şi. Mă roagă să trec pe la ea pentru o clipă. eu cred că nenorocitul de Shaitana s-a înşelat : asasinul nr... Crima aceasta îndrăzneaţă a fost comisă cu sînge rece. şi-i repetă lui Battle versiunea exploratorului.. deci o putem şterge pe Anne Meredith. înspăimîntată de actul ei. spuse Poirot. Pronunţă câteva cuvinte şi aşteptă. doi. spuse Battle . Soneria telefonului răsună şi Poirot se ridică să răspundă. Nu e omul care să ucidă pe un altul ca să-i ia femeia. nu risca nimic. Un singur lucru o putea salva : moartea stăpînului ei. Să schimbi locul unui flacon. Stratagema risca însă. — Doamna Lorrimer. am lăsat-o singură în cameră. Doamna Benson ar fi putut observa înainte de a bea otrava şi poate n-ar fi murit.. — E doamna Lorrimer anunţă el cu un aer grav. — Ah ! ce risc a înfruntat..... Să eliminăm deci pe Miss Meredith şi pe doctorul Roberts. Battle clătină încet din cap. De ce-aş fi bănuit-o ? De omor ? îşi închipuia că luînd una sau două perechi de ciorapi. Pentru Shaitana. — O ipoteză. Şi Shaitana ? Anne Meredith l-a ucis ? După o scurtă tăcere reluă : — Sînt cu totul zăpăcit.. — Asta-i şi părerea mea. la fel de mult să dea greş. Oricine din casa: ar fi putut-o face. Nu sînt pe urmele unei hoaţe. — Îl credeţi ? întrebă brusc Battle. Şi pe urmă. Deci va schimba locul flacoanelor. cred că am pus mîna pe ea. Miss Meredith de asemeni... Miss Meredith. Doamna Benson va muri. e totdeauna convinsă că o să scape cu obrazul curat.. — Sînt de acord cu dv. îi spuse Poirot. Pe de altă parte hoaţa. cazul se prezenta altfel. Dar Despard ? Ancheta dv. da.. Dacă prezumţiile mele se confirmă.. Anne Meredith nu e pe măsura unei atare lovituri. — In al doilea caz. — Pe legea mea. nu mai am decît şaptesprezece.. care actualmente se găsesc în poşeta lui Miss Meredith. Anne Meredith a fost prinsă cu mîţa-n sac. Aceste două crime nu seamănă de loc una cu alta. Battle făcu o strîmbătură. Ştim că a comis o crimă.. Battle îl întrebă pe Poirot din ochi. la ce serveşte divorţul ? Cheltuielile procesului l-ar fi ruinat ? Nu. atunci seara.Cum vă spuneam. — Posibil. Ea a schimbat flaconul de la locul lui.dar nu e decît o ipoteză. Imposibil să scoţi adevărul de la ele. — Şi eu.. Intre noi fie zis. spuse Battle dînd din cap. — Am avut de-a face cu acest fel de femei. Ea ştia că nimeni n-o poate acuza. Apoi puse la loc receptorul şi se întoarse spre Battle.

— Am jucat cu el bridge. cu stăpînirea ei de sine obişnuită. Poate veţi reuşi să descoperiţi în sfîrşit. Mi-a întrebat prietenii şi a vorbit cu servitorii. rămîne un singuratec. Numai doctorul Roberts poate. Profitînd de o pauză. aţi luat zilele astea ceaiul împreună. doamnă. spuse Poirot.— Oare mă înşel ? Am impresia că aşteptaţi o comunicare în felul acesta. primind ordinele stăpînei ei. au avut bunăvoinţa să-mi facă o vizită.. vag. — Ni se va aduce imediat ceaiul.. dar şi-a dat destul osteneala. Era la mine. ea reluă: — L-aţi văzut de curînd pe dl. — Cum merge ancheta ? — Bravul Battle nu prea înaintează. domnule Poirot. Îl cunoşteam foarte puţin pe Shaitana. fără întîrziere.. — A venit ea la Londra. — Poirot rosti surîzînd : — Omorul acela pare să fi apropiat oamenii. Astfel dv. Nu ştiu dacă împărtăşiţi punctul meu de vedere. Îi primi totuşi plină de amabilitate. Părea la fel de bine dispus ca de obicei. în aceeaşi clipă intră camerista ei. — Deci îmi veţi face mărturisiri doamnă ? Doamna Lorrimer nu răspunse. XXV MĂRTURISIRILE DOAMNEI LORRIMER In ziua aceea apartamentul doamnei Lorrimer părea întunecos şi trist. doamna Lorrimer vorbi de lucruri banale. mi-aţi spus că veţi veni imediat ce vă voi chema. — Da. Nu prea ştiu ce-a urmărit. Ea însăşi părea mai îmbătrînită de la ultima vizită a lui Poirot. în clipa în care mi-aţi telefonat. vizită. adevărul.. — E la fel de pasionat după bridge ? — Da. sau ati fost dv. — Ah ! prietena ei. şi Miss Meredith aţi luat ceaiul împreună. Fără îndoială. şi sîă scape cu obraz curat. dar e nevoie de oricare preliminarii înainte de a aluneca pe panta mărturisirilor. şi mi-a răscolit trecutul pînă în frageda copilărie. — Atunci . aveţi intuiţia că voi avea nevoie de dv. iar maiorul Despard cultivă prietenia lui Miss Meredith. continuă să anunţe în felul lui extravagant.. dar o s-o scoată el la capăt. Se aduse ceaiul şi în timp ce-l servea. După o tăcere. Battle ? — L-am văzut şi pe el azi după amiază. Ştiu că sînteţi un om foarte ocupat. Doamna Lorrimer apăsă pe butonul unei sonerii.. Poirot remarcă : — Mi se pare că dv. d-na Lorrimer rosti sec : — La ultima dv. — Exact. N-am întîlnit-o încă. Cînd aţi văzuto? — Chiar azi după amiază. cu cei pe care-i am acum şi cu cei pe care i-am avut. doamnă: — Rămîne de văzut. CAP. — Vă mulţumesc că aţi venit să mă vedeţi.nu pierdeţi timpul. — S-a interesat mult de mine zilele acestea. Pe buze îi apăru umbra unui surîs ironic. Ar fi putut să se oprească la declaraţiile mele. şi Miss Meredith. — La ordinele dv. răspunse Poirot înclinîndu-se politicos. Cînd aceasta plecă. de curînd. . la Wailingford ? — Ea şi prietena ei. aflat lîngă cămin.

cu un surîs ciudat în colţul buzelor. domnule Poirot ? — Asupra dv. — Mai înainte am rostit o frază care s-ar rezuma astfel : pentru ca o crimă să rămînă nedescoperită e necesar cîteodată să se prevadă toate detaliile. Şeful poliţiei nu va descoperi nimic altceva.. fără ca relaţiiile noastre să se extindă. Ei. de a comite. Cred că vi s-a întîmplat să-i spui cuiva pe neaşteptate : „încearcă să atingi arborele cela cu o piatră”. Căci într-adevăr. — Pentru ca o crimă să rămînă nepedepsită. Pe urmă . doamnă. Poirot continuă. sînge rece şi logică. Prin urmare aşi fi singura persoană din cei patru. datată cu calităţile necesare pentru a-l ucide pe Shaitana fără a fi descoperită ? — Nu m-aşi putea pronunţa chiar definitiv.. v-aşi alege pe dv. îl întîlnisem la Luxor. există şi altfel de crimă reuşită. luă cuvîntul : _ Atunci'. o inspiraţie. bine doamnă. Dacă ar trebui să pariez pe cel mai capabil din cei patru invitaţi. Interpelatul se execută şi — lucru curios — aproape totdeauna nimereşte arborele. Poirot clătină încet din cap.După cum v-am spus. un gînd de moment. Vă atrag în special atenţia asupra cuvîntului cîteodată. cred că supoziţiile mele . V-aţi păstra ideile. Primul act a fost săvîrşit aproape inconştient. aţi fi premeditat crima.puţin mai la dreapta. cîteodată e necesar să prevezi toate amănuntele şi eventualităţile necesare. maiorul Despard are probabil prea multe scrupule. o anchetă. ca la animale. Doctorul Roberts ar da greş prin grabă şi prea multă încredere în sine. — N-ar fi servit la nimic... Asasinul lui Shaitana a acţionat sub imperiul unei inexorabile necesităţi de moment.. doamnă ? — Da asupra mea. fără să dea importanţă acestei întreruperi. crima şi a scăpa nepedepsit de justiţie. ea şi-ar pierde capul şi s-ar trăda imediat. deloc temperamentului dv. nu mai reuşeşte decît foarte greu. aceasta e părerea dv. cît despre Miss Meredith. ca să comită o crimă. fiindcă începe să se gîndească : „Tare. doamnă. . Trebuie să loveşti la momentul ales şi în locul voit. acest fel de reflexe există-n crimă : o crimă comisă sub impulsia momentului. — Le găsesc chiar foarte interesante. aşi fi femeea predestinată să comit o crimă perfectă ? — în orice caz. n-aţi cădea în niciuna din greşelile acestea.. Dacă l-aţi fi ucis pe Shaitana. despre mine domnule Poirot ? în ochii dv.. însfîrşit. corpul ascultînd în chip instinctiv. — Tot ce se poate. Dv.. De la început mi-am dat seama că din cele 4 persoane care se aflau în seara aceea în salonul lui Shaitana. nu corespunde. nu aşa tare. aveţi o mare prudenţă şi pe deasupra nu păreţi a fi acea femee care să se sperie. — Ah ! exclamă Poirot privind-o cu atenţie.dacă vrea să încerce aceeaşi ispravă.. Şi aceasta doamnă. eraţi aceea care posedaţi cea mai multă inteligenţă. Doamna Lorrimer rămase o clipă tăcută. la stînga. — E un compliment ? întrebă ea ridicînd sprîncenele. — Adevărat ? Vorbiţi vă rog mai limpede. — Aţi făcut şi dv...nu vă vor supăra. — Voi fi foarte sincer doamnă. — Ce vreţi să spuneţi cu aceasta .

. vorbind despre un proces foarte celebru. Aluzia sa la arma preferată a femeii. ? Ea făcu un gest afirmativ din cap. — Mi-am dat imediat seama că făcea aluzie la mine. încet. — Bănuiaţi care ar fi putut fi intenţiile sale ? — Prezenţa dv. aţi fi putut păstra tăcerea. dar socoteam că într-o zi sau într-alta va trebui să vorbiţi. în cameră se lăsase încet. Ochii lor erau îndreptaţi spre focul din cămin. Asasinatul nefiind premeditat. — De ce-mi faceţi aceste mărturisiri ? Ce va îndemnat să mă chemaţi ? — Nu mi-aţi prezis într-o zi că o voi face ? — Da. — Vă rog să acceptaţi simpatia mea. — Deci. prin urmare n-aşi putea fi vinovată nu-i aşa. domnule Poirot. singurătatea. spuse femeea plecînd capul. Poirot continua pe un ton mai viu : — Trebuie să înţeleg doamnă că vorbele pronunţate de dl. — În ce moment v-aţi hotărît să acţionaţi. domnule Poirot ? Detectivul înclină din cap... doamnă ? . reluă doamna Lorrimer. domnule Poirot. Poirot o privi cu curiozitate. doamnă.. Doamna Lorrimer şi Hercule Poirot nu se priveau. nu mi au lăsat nici o urmă de îndoială. otrava. poţi înţelege ce înseamnă să trăeşti singură cu remuşcările.. — Mulţumesc. în altă circumstanţă. Shaitana împotriva dv.. absolut singură. ca şi cum ar fi vrut să înlăture căldura ce venea dinspre cămin. o nădăjduiam... — Fiindcă cunoştea un secret din trecutul dv. bănuit foarte bine că oboseala. Doamna Lorrimer aprobă dînd din cap. Am dedus că Shaitana pentru a-şi arăta abilitatea. Poirot o întrebă. — Singură. — Aţi. Numai dacă ai trecut prin asta. Ştiam că veţi mărturisi adevărul în momentul ales de dv. Nu mai exista nici o îndoială. domnule Poirot. — Ah! da. dv. S-ar fi spus că timpul se oprise în loc. şi a şefului poliţiei. era îndreptată împotriva mea . Nu-i aşa doamnă ? Ea plecă capul. CAP..Nu mă mai îndoiam că ştia. acum înţeleg.Doamna Lorrimer agită slab mîna. — înţeleg raţionamentul dv.. imobilă. le-aţi luat ca pe o ameninţare directă la adresa dv. Poirot suspinînd se mişcă în fotoliu. voia să vă lase să bănuiţi că el descoperise o crimă pe care n-o bănuia nimeni. De ce l-aţ omorît ? — Ştiţi la fel de bine ca şi mine. — O altă crimă. Ea se plecă înainte. Dacă n-aţi fi vrut să vorbiţi. — Aşa e. doamnă. Simţea o voluptate diabolică. — Şi totuşi. sînteţi doamnă !.. ? — Da.. Vocea ei se stinse brusc. întunericul. mă privise tot timpul. În sfîrşit. eu l-am ucis pe Shaitana. XXVI ADEVĂRUL Domni o tăcere care se prelungi.

Sincer vorbind doamnă. care de la distanţă. — Natural. — N-a scos nici un strigăt ? Nu!. Nu aveam decît să-mi pun planul în aplicare. în prealabil. m-am asigurat că nimeni n-a observat gestul meu. Shaitana aţipise. mi s-a oferit prilejul. în toată afacerea aceasta rămîne un fond misterios. dv. Toţi erau foarte absorbiţi de joc. — Uimitor ! exclamă Hercule Poirot. Nici eu nu pot să sufăr radiatoarele. Pe buzele doamnei Lorrimer apăru umbra unui surîs ciudat. doamnă. am luat arma şi am strecurat-o în nînecă. cu scopul de a-mi creia un eventual alibi. continuă d-na Lorrimer cu voce liniştită. pe figura ei se răspîndise acum o imensă bunătate.. Era un joc la care eu făceam pe „mortul”. Am făcut cîteva remarci asupra jocului. comiteţi un act pentru care înfruntaţi un risc enorm. Desigur riscam mult. Consultasem un specialist care mi-a confirmat ceea ce bănuiam numai pe jumătate. aceasta s-a întîmplat prin apropiere de locuinţa d-nei Lorrimer. dar imediat ea îşi recăpătă stăpînirea de sine. M-am aplecat şi l-am străpuns cu pumnalul. — Ştiam exact ce aveam de făcut. doar un geamăt înfundat. — Partida de bridge începu. Am întîlnit-o pe Miss Meredith în Harley Street. dar voiam să văd dacă cunoaşteţi numele străzi.. Remarcasem pumnalul înainte de a ne aşeza la masă Cînd ne-am reîntors în salon. Dacă m-aş îngriji foarte bine. — Mai rămîne un punct întunecos. ar fi putut părea un răspuns. înţeleg. Dar eu nu sînt o femeie . Doctorul mi-a ascuns puţin adevărul. dar socoteam că făcea să risc. — Care ? — O femeie chibzuită ca dv. aş mai putea trăi încă ani de zile. Se răsturnă în fotoliu. vă hotărîţi deodată să . — V-aţi aşezat şi aţi continuat jocul ? — Da. doamnă. domnule Poirot. Am lăsat să se creadă că mi-a răspuns şi m-am dus la locul meu zicîndu-i : „Sînt de-aceeaşi părere. — Aşa e. I-am privit pe ceilalţi jucători. Există un amănunt pe care nu-l cunoaşteţi : Miss Meredith v-a spus că m-a întîlnit acum cîteva zile ? — Dacă nu mă înşel. atunci au intrat în joc sîngele rece şi perspicacitatea dv. încît după două zile mi-aţi putut anunţa toate anunţurile şi levatele ? — Da. Surîsul d-nei Lorrimer îşi pierdu toată tristeţea. — I-am vorbit. — Nu voi mai juca mult timp bridge. — Şi aţi fost atît de interesată de joc. Vă încercaţi norocul cu o reuşită complicată şi două săptămîni mai tîrziu. domnule Poirot. — Nu vă înşelaţi. — Aţi dat dovadă de o mare îndemînare. răspunse simplu doamna Lorrimer. O clipă vocea femeii tremură. înşi-vă vă denunţaţi. clătinînd de cîteva ori din cap.— Asupra acestui punct e greu să dau preciziuni. mi-a spus el. — Şi pe urmă ? — Pe urmă m-am întors la masa de bridge. —' înţeleg. însfîrşit. M-am plimbat prin cameră pînă la cămin.

care să urmeze un regim plicticos. m-am gîndit: prin actul meu de atunci seara. dar în felul descris. In cazul acesta însă. pentru numele lui Dumnezeu.. E imposibil să acţionezi altfel decît ţi-e firea. „Gîndul acesta m-a turburat”.. Deschise gura.traversă dintr-o săritură camera şi deschise lumina. foarte sigură (îmi veţi spune tot adevărul nu-i aşa ?). Cel puţin. nu mai mult. dar Poirot i-o luă înainte : — Asasinatul comis asupra lui Shaitana a fost premeditat. Atunci am început să văd cazul meu într-o lumină nouă. Sînt dispus să admit că l-aţi ucis pe Shaitana.ea continuă încet: — Anne Meredith e o fată tînără. Am dreptate.. Trebuie să minţiţi. În timp ce luam ceaiul. puse mîinile pe genunchi şi privi pe gazda sa pătrunzător. nu numai că i-am luat viaţa Iui Shaitana (ireparabilul fusese comis). Totuşi. Şi pe cînd ieşeam de la specialist.. minţiţi. Ei sînt bărbaţi şi se pot apăra singuri.. că asasinarea lui Shaitana n-a fost premeditată ? N-aţi pregătit cumva crima înainte de a veni la dineu ? Doamna Lorrimer îl privi o clipă şi clătină violent din cap. nu vă permit. De data aceasta s-ar părea că evidenţa m-a doborît. Nu mă înşel niciodată. nebun de legat. Se scurseră cîteva minute. afirmă Poirot. Din moment ce mărturisesc crima. e fantastic că Hercule Poirot ştie mai bine de cît dv... Doamna Lorrimer răspunse pe un ton fără replică : — încep să cred că sînteţi nebun. . Micul detectiv se ridică deodată din fotoliu . dacă Hercule Poirot poate să se înşele. — Eu însă sînt. Iată de ce v-am telefonat. puteam îndrepta starea aceasta de lucruri.. Doamna Lorrimer îşi muşcă buzele. felul cum s-a comis crima aceasta.. Atunci domnule Poirot. replică sec doamna Lorrimer. Vocea doamnei Lorrimer deveni tăioasă : — Domnule Poirot. ea continuă : — în definitiv. Nu m-a mişcat prea mult soarta doctorului Roberts şi a maiorului Despard. După o clipă de şovăire . rosti cu răceală. Privind-o fix pe doamna Lorrimer. am înţeles că venise momentul să fac mărturisiri... nu sînt nebun. Trebuie să am dreptate. — Rămîne de văzut. dar într-un fel tulburasem şi viaţa altor trei oameni: doctorul Roberts.. După o scurtă pauză. vinovată. — Fantastic şi absurd. Nu mai putem păstra secretul. eu n-am un suflet rău. — Nimeni nu e infailibil. am găsit-o pe Miss Meredith pe trotuarul din faţă. O lună. sau nu sînteţi dv. dar mi-a fost milă de Anne Meredith. doamna Lorrimer — Nu mai rămîne decît că sînt nebun.. într-un tîrziu Poirot luă cuvîntul: — Doamnă Lorrimer sînteţi. doamnă. două. cu întreaga viaţă înaintea ei. care vă acuzaţi. de ce v-aşi ascunde felul cum am procedat ? Nu văd cu ce scop aşi putea-o face. Am invitat-o să ia ceaiul cu mine. atunci. domnule Poirot. maiorul Despard şi Anne Meredith. — Nu ! — Susţineţi că n-aţi pregătit crima de mai înainte ? — Vă jur că nu ! — Atunci. Făcu o pauză. care nu-mi făcuseră nici un rău şi care sufereau o mulţime de neplăceri din cauza mea. Apoi se aşeză din nou în fotoliu. Afacerea aceasta i-ar putea strica întreg viitorul.

în trecut.. din Tlarley Street. Dar vă pun din nou întrebarea : Cum puteţi afirma că Anne Meredith l-a ucis pe Shaitana ? Un suspin adînc scăpă de pe buzele doamnei Lorrimer. mărturisind o crimă pentru a scăpa un sărman copil. înţeleg totul. doamnă. ştergîndu-şi ochii. — E inutil să mai protestaţi.. Partida nu era deloc interesantă şi ştiam dinainte care va fi rezultatul : deşi n-am socotit necesar să mă concentrez. dar v-a fost milă de mica Anne Meredith.. să continuaţi să mă minţiţi. Ea răspunse cu simplicitatea unui copil : — Fiindcă am văzut-o eu ! CAP. . franţuzesc. ştiaţi la ce să vă aşteptaţi. Mai tîrziu. Ea se ridică: privi cărţile partenerilor săi şi se plimbă prin cameră. mi-am ucis bărbatul. N-aţi fi procedat la fel pentru dl. Era treaba poliţiei. spuse doamna Lorrimer. — în definitiv sînteţi logică şi posedaţi simţul justiţiei. merită toate laudele.. domnule Poirot. nu cîtuşi de puţin. Văd şi o altă femeie.Poirot se ridică din nou şi făcu cîţiva paşi prin salon. m-am mulţumit să mă întreb ce s-o fi întîmplat.. lamentabil de singură. domnule Poirot. există un martor ocular a crimei.. fiindcă a comis un act identic cu cel comis de dv. mîna ei atinse pieptul bărbatului. — Iertare. La ce bun să mai continuaţi cu minciuna ? Poirot aşteaptă în zadar un răspuns. Vedeţi şi dv. depăşiţi. Anne Meredith era „mortul” la bridge. nu ma era acelaşi. — Mai ales fiindcă ştiţi că şi eu.. înţeleg toate a-cestea. O crimă e o crimă. Cînd se aşeză din nou în fotoliu. l-aţi ucis pe Shaitana. Deodată se ridică şi ceeace mă miră. îi spuse doamnei Lorrimer plin de curtoazie : — Acum. că ştiu totul. Cu un aer satisfăcut continuă : — Purtarea dv. o femeie care a trăit singură. Cu mulţi ani în urmă. XXVII MARTORUL OCULAR Poirot nu se mai putu stăpîni. întrebînd. Iată-ne discutînd. — Sărmanul copil.. Oh. HarleyStreet şi mica Anne Meredith descurajată pe trotuar. Natural. Dv. — Era către sfîrşitnl serii. doamnă. avînd întreaga viaţă înaintea ei : Tăcerea mea nu vă poate mira. Azvîrli capul pe spate şi rîsul său vesel. neştiind ce era. doamnă sunteţi curajoasă şi aveţi o minte luminată. făcînd apel la psihologie — şi cînd colo. Dar cînd v-a întrebat şeful poliţiei. de atunci. am înţeles. Atît de tînără. Vă rog să-mi expuneţi faptele. odinioară. c-o văzusem.într-adevăr. îmi închipui că nici nu ştiţi ce mobil a împins-o. nu m-am mai putut stăpîni. Roberts şi nici pentru maiorul Despard. căci vă spun că cunosc adevărul. M-am uitat spre cămin : Anne Meredith era aplecată către Shaitana.. — Dar ea nu ştia. Atunci am văzut pe figura ei o expresie de groază. Poirot îl învinsese ultimele ei rezistenţe. argumentînd. spuse el. Sînteţi gata să ispăşiţi o greşeală. domnule Poirot.. a trecutului. — Nu. Ea se cutremură. umplu salonul. — Uitaţi că eu însumi nu sînt o femeie fără pată. oricare ar fi victima. Pentru o clipă domni tăcerea. văd că nu dv. înţeleg foarte bine emoţia dv. Nu eu o puteam trăda. doamnă. Asumaţi toate riscurile. dar rămîne totuşi o enigmă : de ce sînteţi atît de sigură că Anne Meredith e ucigaşa ? —..

.. Prietene . . tot ce v-am spus. anunţîndu-i vizita mea pentru mîine. e inutil. n-ar fi putut rezista tentaţiei de a. Miss Meredith e tînără. — Allo ! răspunse Battle. De cînd siguranţa ei e ameninţată. în cazul dv. şi loveşte mişeleşte. Şi de ce n-aţi tăcut. voi nega convorbirea pe care am avut-o. — E posibil. domnule Poirot. — Doamnă. oribil. fără consimţămîntul dv Fiţi pe pace. Se întrebă o clipă. — Admirabil ! exclamă Poirot sărutîndu-i din nou mîna şi părăsi camera. dacă s-o oprească sau nu. Afară se lăsase frig. să precipităm lucrurile. că nu mă înduioşez prea uşor. Mă duc. află că Battle plecase fără să-i lase nici un mesaj. — Dacă voi crede de cuvinţă. Poirot răspunse grav : — Nu se va face nimic doamnă. de ce l-a ucis Miss Anne Meredith pe Shaitana ? Deoarece el ştia ca ea suprimase pe o bătrîna la care fusese guvernantă şi care o prinsese în flagrant delict de furt. — Doamnă vă rog să-mi daţi voie să vă exprim toată admiraţia mea. are o înfăţişare timidă şi sperioasă. îşi continuă drumul.. . Oh ! desigur.. închise telefonul. Battle spuse : — înţeleg ce vreţi să spuneţi. voi fi onorat. Credeţi-mă. Cred că nu mai există femeie ca dv. Uşor schimbată în convingerile ei. După un timp.. Am metodele mele personale. Micul detectiv belgian. vă rog să-mi daţi voie să mă retrag.— Sînt de aceeaşi părere. Se întoarse şi văzu pe cineva ureînd scările casei doamnei Lorrimer.Lorrimer adoptă o atitudine rigidă. de a vedea.Bine.. — Se poate să vă însoţesc ? — O. Nevăzînd nici unul. delicată. se hotărî să pornească în direcţia King's Road. domnule Poirot. Dar nu e cazul. —. domnule Poirot.. Odată. Dacă scapă cu obraz curat. Nouăzeci şi nouă la sută. dar de ce atîta grabă ? — Fiindcă domnişoara aceasta poate deveni periculoasă. I-am trimis deja o înştiinţare oficială. ea nu mai cunoaşte nici un scrupul. şi reflectaţi bine la tot ce v-am spus. Reflectă. dar acesta vine cu vîrsta. Dar azi v-aţi depăşit intenţiile. Doamna. e capabilă să inspire compătimire. doamna Lorrimer încercă să-şi recapete tonul ei obişnuit. pe urmă. Poirot. Ajuns acasă. dînd din cînd în cînd din cap.. capătă şi mai mare încredere în sine.. micuţa Meredith e foarte periculoasă. Rămîne între noi deci. Miss Anne. Vreţi să vă spun doamnă. Silueta. d-le Poirot ? — Nu mai rămîne nici o îndoială. clătină din cap negativ. — N-am fost niciodată o femeie prea sensibilă. Aveţi vreo noutate ? Cred şi eu.trebuie s-o arestezi imediat pe Anne Meredith. se ridică. semăna cu aceea a lui Anne Meredith. Amintiţivă că nu aveţi nici un martor. nu s-ar opri la aceste două crime. Apoi îşi duse mîna la buze. Poirot căuta din ochi un taxi. domnule Poirot. — Domnule Poirot. Doamna Lorrimer păru uimită. Se îndreptă spre telefon şi chemă pe şeful poliţiei. Va fi poate excelent so tulburăm puţin. — Mila e rareori o bună călăuză. Oricum. Acum ştiu la ce să mă aştept. — E oribil ceea ce spuneţi. Cu aerele ei prefăcute. — De a ? — De a-mi spune pentru ce motiv v-aţi ucis soţul. Dar eu nu împărtăşesc felul dv. motivul acela mă priveşte numai pe mine..

la aparat ? — Da. -— Ce s-a întîmplat ? întrebă Poirot calm... fură întrerupte de vocea lui Battle. cu neplăcere : — Am greşit. Doctorul său îi prescrisese un somnifer şi ieri seara a luat o doză prea mare. i-aţi povestit ieri.. — S-a sinucis doamna Lorrimer ? —.mai bine decît dacă ar fi fost în viaţă. Poirot nu răspunse imediat. Gîndurile lui Poirot. I-a anunţat că a ales calea cea mai bună ca să scape de neplăcerile pricinuite O scrisoare dintre cele mai calme şi mai pozitive.că gîndurile dv.. Ultimul său act era un act de altruism. cu orice preţ. înţelese că se întîmplase ceva grav.. Se pare că de o bucată de vreme era foarte deprimată. Poirot suspină adînc. Despard şi Miss Meredith. alungîndu-şi temerile şi îndoielile. de un accident ? — Cîtuşi de puţin. Ea şi-a pus planul în aplicare şi a scris celor trei — Care trei ? — Roberts. se duse la culcare. Declară. încet. sau ce v-a mărturisit ? Nu -miaţi spus nimic.. în sfîrşit.Exact. — Nu cumva e vorba. Ce s-a întîmplat ? După vocea şefului poliţiei. prietene.. Deci acestea erau ultimele dorinţe ale doamnei Lorrimer. — E vorba de doamna Lorrimer. — O sinucidere.. — Lorrimer. o oglindea perfect. El şi-a închipuit că a convins-o. îşi aminti de vagile sale presimţiri din ajun. Ea o salva pe tînăra fată. îl silea să-i îndeplinească dorinţele . Această promptă hotărîre şi această voinţă de neclintit. ei bine ? — Ce dracu. spuse el. Rămase mult timp în faţa focului. îşi pregătise cu grijă sinuciderea şi o anunţase celor trei interesaţi Ce femeie! Admiraţia lui Poirot crescu. — Vom vedea aceasta mîine. XXVIII SINUCIDEREA Soneria telefonului răsună chiar în clipa în care Poiroti se pregătea să-şi bea cafeaua cu lapte. s-o scape pe Anne Meredith. Avea o figură gînditoare şi preocupată. — Spune repede. CAP.. dar ea preferase să procedeze aşa cum socotise că e mai bine. . Ea vroia. se îndreptau spre Anne Meredith. — Ce naiba i-aţi spus ieri ? Fără îndoială că aţi demascat-o şi iată rezultatul.. în locul unui final dureros. lăsîndu-mă să cred că trebuie să ne ocupăm mai degrabă de Anne Meredith. El ridică receptorul şi auzi vocea lui Battle : — Domnul Poirot. cu fruntea încreţită. Poirot tăcu o clipă. Şi totuşi mi-aţi dat a înţelege . oglindea admirabil felul de-a fi a acestei femei bizare. Dar nu bănuia ce-i rezerva ziua următoare. de care o unea o legătură secretă de simpatie. eu sînt. D-na Lorrimer moartă. O moarte rapidă şi fără suferinţe.

— Şi ceilalţi doi ? Au luat legătura cu dumneata ? — Despard e plecat şi nu şi-a citit încă scrisorile. Apoi întrebă : — Povestiţi-mi exact cum s-a întîmplat. că nu mai este ! Niciodată nu voi uita ce s-a petrecut în dimineaţa asta. — Moartea ei aduce o mare uşurare ! — Fără îndoială. ea a ales cea mai bună soluţie. replică Poirot. i se spuse că doamna Lorrimer nu se sculase încă. — Roberts şi-a cercetat scrisorile. înţelegeţi nu intram niciodată înainte de a suna ea. Poirot dădu gînditor din cap. Pe noptieră s-a găsit un tub cu pastile. — Despre ce fel de somnifer e vorba ? — Cred că de veronal. Cît despre femeia aceasta nefericită. iat-o. dar era prea tîrziu. Doctorul se înşela : nu remuşcările o duseseră pe doamna Lorrimer la sinucidere. O vie uşurare. domnule Poirot ? Poirot protestă indignat. Atunci se repezi în camera ei de culcare. în holul vilei. Domnul a sunat de patru ori. spuse Roberts părăsind vila. Ar însemna să fiu un ipocrit ca să susţin contrariul. Păcat că aţi lăsat-o să ne alunece astfel printre degete. care sosi după puţin timp. înainte de a veni să-i deschid.. Eram aşa de zăpăcită. Şi suind scara. Medicul nostru legist. domnule Poirot ! Nu pot să-mi ascund uşurarea şi totuşi e lovitură grea. — Remuşcările au hotărît-o. — Cum a reacţionat ? — Foarte natural. — Femeia aceasta liniştită şi distinsă. atît de stăpînă pe ea însăşi ! N-o văd comiţînd o crimă. Fără să piardă o clipă. însărcinîndu-şi servitoarea să ne înştiinţeze. Nici o clipă n-am bănuit-o pe doamna Lorrimer. Era palid şi tulburat. — în Chene Lane. — Nu avem nici un fel de probă împotriva ei. De ce l-o fi omorît ? N-o vom şti niciodată. Dar nu cumva aţi pregătit dv. Poirot îl întîlni pe doctorul Roberts pe punctul de a pleca. — Nu. doctorul Roberts părea că-şi pierduse buna sa dispoziţie obişnuită. puţin înainte de ora opt. în zadar. Nu pot să-nii revin. îi făcu respiraţie artificială. şi poate e mai bine aşa. ceea ce ea a făcut imediat. Nu e de loc plăcut să ştii că te bănuieşte poliţia. — Ce lamentabilă întîmplare. — A citit scrisoarea cu cîteva minute înainte de a vorbi cu ea. a sărit în maşină. Vin şi eu acolo imediat. Mărturisesc că aş fi fost curios s-o ştiu. Poirot se opri ca să adreseze cîteva cuvinte de consolare bătrînei servitoare care plîngea în tăcere. — Unde sînteţi acum ? întrebă Poirot. puţin deghizată.. lovitura aceasta de teatru. Probabil şi-a închipuit că vă pregătiţi s-o arestaţi. domnule ! Ce nenorocire ! O iubeam atît de mult cu toţii ! Şi cînd te gîndeşti că ieri îşi bea ceaiul liniştită cu dv. — Şi Miss Meredith ? — Tocmai i-am telefonat. „Unde-ii stăpîna dtale ? a strigat el. ! Azi. . nu putut decît să constate evidenţa. la doamna Lorrimer. — Nici eu. Era tulburată şi mişcată. în dimineaţa aceea.— Ah ! V-aţi înşelat ! exclamă Battle. — Bine. Cînd ajunse. Acolo poşta vine ceva mai tîrziu. Ce nenorocire. că n-am putut să-i răspund.

n-aţi observat cui erau adresate ? Nu-mi luaţi în nume de rău întrebarea aceasta. stăpîna d-tale era ca de obicei ? Părea plictisită. Se plîngea că e foarte obosită. — Dar nu eşti sigură ? — Pe masa din hol se găseau nişte plicuri lipite. urcînd cîteva trepte. . domnule. — Nu ştii cumva dacă stăpîna d-tale a scris scrisori aseară ? — După ce s-a aşezat în pat ?' Nu cred. apă caldă şi făcu imposibilul ca s-o însufleţească. dar e de cea mai mare importanţă. Dacă doamna a luat o doză prea puternică de veronal. domnule. domnule. nu ştiu. sănătatea ei lăsa de dorit. Cred că trei. apoi spuse : — Ştiai că stăpîna d-tale lua un somnifer ? — Da.Atunci doctorul a întrebat : „Unde e camera ei ? şi s-a urcat pe scară pe urmele mele. De cîtva timp. am fi putut-o salva. gata de pus la cutie.. domnule Poirot. dar nu sînt supărat pe ea. s-o facă. Dar parcă le văzusem din timpul zilei. îngrijorată ? — Nu. Pe urmă sosi poliţia.. Doctorul legist îi strînse mîna. Tonul de simpatie a lui Poirot o încuraja pe brava femeie să continuie. dar eu şi bucătăreasa eram foarte îngrijorate de ea. Mă trimise să caut spirt. — Mă bucur că vă văd. Să fi venit cu o oră mai devreme. o deschise fără să bată şi aruncă o privire asupra patului : „Prea tîrziu ! a exclamat. Ea murise. N-o spun în chip oficial. Fără să pună altă întrebare. îndată după ce aţi plecat dv.. Părea obosită şi suferindă. I s-a adus dineul în pat. îl întîmpină Battle. Sosit la uşa doamnei. Le-am pus aseară. Era un bărbat înalt. Am văzut pe cea de deasupra. trebuie s-o fi obosit. — Ne urmăreşte ghinionul. domnule. înainte de a închide uşa pentru noapte. Fără să-i răspundă. era pentru Purtum şi Mason. Şeful poliţiei părea plictisit şi descurajat. Pierduse rezistenţa de odinioară şi vizita tinerei fete care a venit după dv. — Şi după aceea ? — Stăpîna noastră s-a dus să se culce. — Eu însumi le-am pus la cutie. Celelalte. Urma reţeta doctorului Lang. Nu ştiu de ce l-a ucis pe Shaitana.. sau cine le-a pus la cutie. Femeia vorbea cu o voce sinceră. Poirot urcă scara. sau bucătăreasa. Se numea Miss Meredith. Era o persoană de familie bună. — A stat mult ? — Aproape o oră. — O ştiu. domnule. dar fără îndoială că avea motive serioase. — Cîte erau ? — Două sau trei. domnule. domnule. Nu sînt sigură. — Eşti sigură că nu erau mai mult de trei scrisori ? Poirot dădu din cap cu gravitate. — Niciodată nu se plîngea. — Dumneata. — Unde se afla somniferul ? — într-un mic dulăpior din camera doamnei. Cu piciorul pe prima treaptă. — Hm ! făcu Battle. spuse el. La primul etaj. De ce poliţia ? mă întreb. cu înfăţişare melancolică. Poirot o întrebă : — Ieri seară. Poirot se întoarse : — Tînăra fată ? A venit o tînăra fată ieri seara ? — Dva.. Vă prezint pe doctorul Davidson. e din greşeală. n-am observat domnule.

nu cred că doamna Lorrimer a scris aceste scrisori înainte de vizita mea. căci era foarte bolnavă. cu mîna pe clanţă întrebă : — Pot intra ? — Da. — Vă mulţumesc.. sau dacă există o altă explicaţie mai sinistră. se întrebă dacă sărmana femeie părăsise lumea aceasta de bună voie pentru a scăpa o fată tînăra de moarte şj ruşine. Am văzut o eu însumi urcînd treptele. spuse Battle. — Nu. Ieri seara. Am terminat constatările. — Ce idee genială aţi avut. îi putem telefona. — De ce aceasta ? — Doctorul Roberts ? întrebă el.Poate după ce s-au culcat servitoarele. Omul puse la loc receptorul spunînd : — Nu s-a întors. — E vorba de Despard. — O clipă. domnule. Poirot puse o întrebare neaşteptată. Da. După ce a plecat. Anumite fapte. mă îndoiesc să fi trăit pînă la proces. doamna Lorrimer s-a dus imediat la culcare. domnule. Pentru motive pe care le veţi înţelege cînd vă voi povesti întrevederea noastră. dar atunci nu eram sigur că e ea. Battle scoase un uşor fluierat. Am încercat să vorbesc cu el. la cîteva minute după plecarea mea. Poirot depuse receptorul. Foarte mişcat. — Dumnezeule ! Vrei să spui că. El părăsi grăbit camera şi coborî scara. cînd le-a scris ? —. doctorul Roberts a luat micul dejun ? Battle căscă ochii mirat.dar se pune altă eventualitate : poate n-a scris ea scrisorile acelea. îi explică Battle lui Poirot. cunoaşteţi scrisul doamnei Lorrimer ? — Scrisul doamnei Lorrimer ? Cred că azi l-am văzut pentru prima oară.. sugeră Battle. Se crede că Despard s a dus la Wallingford-on-Thames. Vă rog o întrebare. El coborî scara. domnule Poirot? Poirot îl luă la braţ.— Orice ar fi. doctore. Se auzi sunînd telefonul. — Sergentul O'Connor vă vorbeşte din apartamentul maiorului Despard. S-o fi sculat şi le-o fi dus ea însăşi la cutie. Poirot îl luă de braţ pe Baatle. Battle îl privi fix. făcut Poirot. şi după cum spune servitoarea. — Ascultă bine. Poate e mai bine aşa. urmat de Battle. felină în ochi : prietenii săi ar fi ştiut ce înseamnă aceasta. Deci. n-a scris nici un fel de scrisori. . Are o scrisoare purtînd ştampila poştei din Chelsea. Poirot. Poirot intră şi închise cu grijă uşa în urma lui. aici Poirot. — Atunci. Battle şi unul din subordonaţii săi erau la telefon. Se îndreptă spre pat şi privi figura calmă a moartei. mi-aduc aminte că a spus că a venit aici nemîncat. — Posibil . Apoi se ridică cu o stranie lumină. Se aplecă brusc şi examina o pată întunecată pe braţul moartei.. Doctorul legist aprobă din cap. Anne Meredith a venit aici. prietene. — înainte de a veni aici azi dimineaţă. Sergentul duse receptorul la ureche. ascultă şi se întoarse spre Battle. — E adevărat ceea ce spuneţi. acum trebuie să fi ajuns acasă.. Poirot formă numărul pe cadran.

Ce-i cu tine ? — Iartă-mă draga mea.mai ştie ? — Păi. e prea tîrziu. că fata aceea e periculoasă. — Şeful poliţiei Battle ? — Da. — Îţi repet : acum e prea tîrziu. Trebuie să ne ducem şi noi la Wallingford. După mine. nu. — Nu are de unde să afle. Te asigur. CAP. Vreau să mă asculţi. Aş vrea să-i vorbeşti de şederea ta la doamna Benson. vrei să faci un mister din asta. — Acum. toţi locuitorii din Combeacre. dacă s-ar descoperi că îi ascunzi o parte din adevăr. — Nu.. prietene. — Aiurezi. sosirea maiorului Despard.. dar sînt puţin neliniştită. — Sigur că nu. Gîndeşte-te ce s-ar întîmpla dacă Battle ar afla că l-ai minţit. spuse Rhoda. — De acord.. nu văd necesitatea. spuse Rhoda. Ia spune. Ba da. prietene. Anne o întrebă : — Cum asta ? Cine . Vă mărturisesc că sînt neliniştit. ar fi mai bine să-l pui la curent. trecemi-l mie. îşi privi prietena . Asta n-are nimic de-aface cu afacerea actuală. — M-aş mira ca Battle să afle ceva pe calea aceasta. — Mm ? — Te rog. Anne replică enervată : — În orice caz. Nimeni nu ştie. — Aşa mai merge. ce neplăceri am avea din partea poliţiei. să-i vorbeşti de la început.dar Anne părea cufundată — Din fericire. — Teme-te de coincidenţe. Rhoda. şi două luni nu contează. XXIX ACCIDENTUL — Anne.ridică din umeri. Anne suspină. cum ar afla. Anne . punînd de-oparte ziarul. El nu face deloc caz de mine. treaba ta cum o să te descurci. făcu Rhoda deloc convinsă. O să mă găseşti stupidă.. ca şi cu mine. — Nu văd. Vă repet. De ce să-i vorbesc ? — Fiindcă ai aerul că.— Repede. . stingherită : — Oh ! dragă. — Bine. afară de tine. Ştii ca şi mine. — Nici nu fac altceva. că ai face bine să vorbeşti. e mort după tine. — Ar fi trebuit. n-am stat acolo decît două luni... — Cum ? — E admirabil Anne. Anne. Anne — Rhoda şovăi — domnul acela pe care-l aşteptăm. — Rhoda. Tulburată. nu te mai recunosc. ne va distra puţin. care are nevoie să fie protejată. si nu-mi răspunzi ca şi cum ai fi pe cale să dezlegi o problemă de cuvinte încrucişate. Cine să le spună ? Numai tu ai putea. Anne. N-am ajuns la sfîrşitul surprizelor. în gînduri. şi dacă ţi-e nu-ţi place. Tu eşti exact frumuseţea delicată şi fragilă. — Se arată la fel de drăguţ cu tine. cum îţi explici toate vizitele lui ?. — Oh ! eşti absurdă.. — Atunci. — în plus. Observînd uşoara ezitare a Rhodei.. Anne se ridică.

Hai să plecăm. domnule Poirot ? Păreţi foarte grăbit ? — E adevărat. Rhoda. D-na Astwell dădu din cap. Doamna Astwell. Traversă grădina. — Şi noi mai facem şi fasoane ! Cred că te place mai mult pe tine. Sosi cu puţin înainte de ora fixată şi fu puţin cam mirat să afle că cele două fete plecaseră. . care Doamna Astwell. Şi poate o să-l cuceresc. cînd sună iar la uşă. studiind uimitoarea mustaţă a celuilalt vizitator. Poirot dădu din cap. Pe prag. — Chiar acum a plecat. E la fel de galant cu amîndouă. Le veţi ajunge imediat. în cazul ăsta.în timp ce Battle şi Poirot se îndreptau spre stînga. Cine ştie ? trase concluzia Rhoda. îşi spuse ea închizînd uşa. ori o telegramă ? Ea se duse la uşă. cum spunea mama. — Mă înebunesc după obrazul lui bronzat. Dar dacă tu îi respingi omagiile. — Pe la prînz şi e abia zece şi jumătate. prietene. la ce oră soseşte copoiul nostru?' întrebă Rhoda. Trebuie să umble după Miss Anne. Zece minute mai tîrziu. — Ţie nu-ţi place ? — Ba da. Cu perspectiva acestei idile. eu voi juca faţă de el rolul prietenei capabile. ieşi în cîmp şi apucă pe drumul de. plecînd că o s-o ia pe drumul ăsta. pe drumul de care. O fi un pachet. Cît despre el. spuse Anne rîzînd. pe unde putem ajunge la rîu ? — O luaţi la stînga. Au plecat abia de un sfert de oră. apucînd pe o cărare care-i duse la drumul de care. Battle o întrerupse — Şi prietena ei. — S-a dus la…. Cele două prietene. „Mă întreb. — Trebuie să te faci dorită. — £ mort după una din ele. Ele au spus. s-a zis cu prietenia. dar n-aş putea să pun mîna-n foc. — Nu fii vulgară. — Doamna Astwell se întoarse la vasele ei . cine or mai fi şi ăştia. zăbovi cîteva minute ca să-l privească pe maior. se gîndi ea. se aflau doi domni : un bărbat micuţ cu înfăţişare de străin şi un voinic englez sută-n sută. sînt foarte neliniştit. maiorul Despard sosi la Wendon Cottage. ce e drept n-o arăta de loc. făcu Battle. Poirot iuţi pasul. Ce-ar fi să ne ducem la rîu ? — Dar Despard n-a promis că vine pe la 11 ? — De ce să-l aşteptăm aici ? Să-i lăsăm răspuns la d-na Astwell unde ne poate găsi. — Ah ! În ce parte ? N-am întîlnit-o pe drum. — Nimic suspect. — Ţi-l dau cu plăcere. — De ce graba asta. „Apropo. c-o fac înadins. dădu cele mai multe explicaţii. Battle îl privi cu curiozitate. D-na Astwell îşi aminti că pe acesta din urmă îl mai văzuse. Pe legea mea. observă Rhoda rîzînd. Nu m-aş mira ca amîndouă să fie îndrăgostite de el. Mutrele lor nu mi-s de loc cunoscute. Ah ! mulţumesc. — S-o ia dracu de sonerie ! blestemă servitoarea. ia spune. Miss Dawes — S-au dus împreună.— E o simplă politeţe din partea lui. — Miss Meredith e acasă ? întrebă englezul. în loc să-şi vadă de treburi. traversară grădina. d-na Astwell intră în casă să spele vasele.

Ceva mai departe. dar parcă poţi să ştii. prietene. să ne grăbim. Şi atunci. Mica Meredith a împins-o pe cealaltă. — Ce prietene ? — Mă întreb dacă Miss Meredith ştie că ia dezvăluit secretul. Rhoda se clătină. — Ai văzut ! Poirot alergînd. De ce vă temeţi ? Poirot nu răspunse..— Nu. ca Anne a vrut să mă arunce în apă ? Am avut impresia vagă. începu sa-i mişte braţele metodic. Dumnezeule ! a comis a patra crimă ! Cei doi alergară cît putură de repede. — De ce se poate teme în astfel de ocazie. — Aveţi dreptate. spuse Battle. Battle se aruncă în apă. murmură ea. Despard avu deodată viziunea unui peisaj african cu Rhoda veselă şi setoasă de aventuri lîngă el. O aşeză pe iarbă. Pe rîu nu se vedea nici un fel de barcă. Barca se răsturnă şi cele două fete se zbăteau în apă.. Fără cea mai mică ezitare. dar Poirot se opri de-odată-n loc. — Să ne grăbim. dar cineva îi întrecu. Anne întinse mîna. m-aţi salvat.. insistă Poirot. Se văzu că nici una din cele două fete nu şi se ştia să înoate. Spre care din ele se va îndrepta mai întîi ? Cele două fete erau la distanţă de 20 de metri una de alta. care respiră greu. cît e de interesant ! strigă Poirot apucîndu-l pe Battle de braţ. Rhoda pescuia cu undiţa. surveni accidentul. maiorul mergea şi el pe malul rîului.. Despard îngenunche lîngă Rhoda. rîdea privindu-şi prietena.. Poirot îi dădu primele îngrijiri lui Rhoda. Reuşiră s-o găsească şi o traseră la mal. — Rhoda !. Poirot fiind gata să-l înlocuiască. maiorul Despard ! Cu 200 de metri înaintea lor. Azi dimineaţă. — Dumnezeule. iar Anne. Nici una din ele nu privea spre mal. Totuşi Ştia că nu ştiu să înot. Dar.. Mă întreb chiar. maiorul înotă spre Rhoda. doamnei Oliver. — M-aţi salvat... a trebuit să plecăm fără să pierdem o clipă şi — ca să vă fac plăcere — Turner a mînat cu toată viteza. lungită în barcă. Despard se urcă cu Rhoda pe mal. — Vă temeţi de ceva ? insistă Battle.... se aruncă din nou în apă şi înotă spre locul unde dispăruse Anne. XXX CRIMA — Susţineţi. la locul unde dispăruse Anne. căzu peste margine şi se agăţă disperată de mîneca prietenei ei. Cei doi bărbaţi ajunseră în acelaş timp. — Cred că aveţi un gînd ascuns. — Atenţie la ierburi ! strigă Battle. cele două fete se aflau într-o barcă cu fundul plat. — Vă simţiţi mai bine ? întrebă el neliniştit. replică Battle.. Despard şi Battle o aşeză pe Anne Meredith pe iarbă. La rîndul său. CAP. El îi luă mîna şi ea izbucni în plîns. Despard sări în apă şi se îndrepta înotînd spre ele. a făcut-o înadins ? . azvîrlind-o în apă.. Battle îl imită şi spuse : — Ia te uită. spuse Rhoda neîncrezătoare..

nu-i aşa ? — Exact. Niciodată n-aş putea-o admite. şi-l privea pe omul care era lîngă Rhoda. făcu Poirot. să ştiţi. S-o lăsăm în pace. Un fals în trei exemplare. — Să intrăm... în salonul lui Poirot. Roberts şi am venit aici împreună.. — Ce zi zbuciumată. Miss Dawes că nu vă era o bună prietenă. Pe de altă parte. dar cine s-ar fi gîndit să cheme un grafolog ? Totul făcea ca sinuciderea d-nei Lorrimer să pară reală. Mai întîi scrisoarea doamnei Lorrimer. M-am temut să nu se supere. exclamă doamna Oliver.. anunţă Poirot. — Sigur.— Absolut. evident. fură primiţi de d-na Oliver care stătea de vorbă cu doctorul Roberts. Se îndreptau cu maşina spre Londra. sînteţi singura persoană care ne puteţi furniza amănunte asupra acestui accident. e asasinul observă d-na Oliver. — Să mă suprime ? Pe mine ? Oh ! e oribil. poftim. replică Battle.. defunctei. aflaţi că l-am descoperit pe asasinul lui Shaitana. în serviciul căreia a fost prietena dv. venea din partea dv. Şi iată de ce s-a hotărît să vă suprime. şi nu e vina ei. . unul ? — Desigur. dacă nu l-a putut avea şi pe al patrulea. — V-a trimis şi dv. explică Battle. Şeful poliţiei Battle tuşi.. — Asta mi-a spus şi d-na Oliver. d-le Poirot.. Dar ea îşi închipuia că primejdia. convorbire pe care am avut-o cu camerista. Credea că ştie unul din motivele care o împinseseră pe Anne la crimă. — Ei bine. de ce ? Poirot nu răspunse imediat. dar ce v-a făcut să vă îndoiţi de sinuciderea doamnei Lorrimer ? — O mică. — Cel care pare mai nevinovat. — Asta n-o împiedică să aibă trei morţi pe conştiinţă. Roberts adăugă : — Vă rog să-mi iertaţi curiozitatea. — Miss Dawes fiţi pregătită pentru lucruri penibile. nu ştiu ce se petrece. Maşina se opri în faţa unei uşi. ca şi cum ar fi fost salonul ei şi nu al lui Poirot. — Oh ! Nu. Dar pentru moment. spuse Poirot.. exclamă Roberts. După o scurtă pauză. De ce-ar fi făcut Anne aceasta ? — Avea motivele ei.. . Ei băuseră cîte un pahar de sherry.. că Anne Meredith a schimbat locul celor două flacoane. l-am anunţat eu însumi pe dl. Un fals. spuse şeful poliţiei şi să discutăm puţin.... Doamna Oliver purta o rochie de catifea cu un nod mare pe piept. În orice caz. Doamna Benson. murmură Roberts. Poirot. — Battle ! acum ea nu mai e pe lume. n-a murit accidental. — Bineînţeles. — Ce vrea să însemne asta ? — Credem. e prea îngrozitor. Viaţa reală seamănă foarte mult cu romanele. — De necrezut. Imitaţia era foarte bună. După ce mi-aţi telefonat. — Dar. n-ar fi putut înşela un expert. Sîntem curioşi să aflăm amănuntele. iată cel puţin un fapt indiscutabil. aşa cum părea. şi avem motive întemeiate s-o credem. Micuţa Anne Meredith ? N-aş fi crezut-o niciodată. Nu e rău. Ştie c-aţi povestit faptul doamnei Oliver ? — Nu. cel puţin. — Poftim. Nu poate fi adevărat. la dl.

— V-a vorbit de vizita lui Anne Meredith, cu o seară înainte ? — Da, printre altele. Dar deja îmi formasem părerea despre identitatea celui care l-a ucis pe Shaitana. Nu era doamna Lorrimer. Un ştergător de geamuri cu o scară sosi odată cu d-ta. A sprijinit scara de zid şi s-a pus pe lucru. Prima fereastră pe care-o începu, fu aceea a d-nei Lorrimer. Cînd observă ce se întîmplă, se duse la alt geam dar fusese martor la ceva. Omul acela, mi-a povestit ce a văzut. Poirot traversă camera, deschise uşa şi chemă : — Stephens ! Vino 'ncoa ! Apăru un grăsun, întorcînd stînjenit în mînă o şapcă pe care scria Asociaţia ştergătorilor de geamuri din Chelsea. Poirot îl întrebă : — Recunoaşteţi pe cineva de-aici ? Omul se uită timid la fiecare şi arătă cu capul spre Roberts: — Pe dumnealui — Ia spune-ne cînd l-ai văzut şi ce făcea ? — Era azi dimineaţă. La opt m-am apucat de treabă la o casă din Cheyne Lane. Am început cu geamurile de sus. În pat, era culcată o cucoană care părea bolnavă. Ea se mişcă şi l-am luat pe domnul de colo drept doctor. El a ridicat mîneca cocoanei şi a înţepat cu ceva în mînă... în locul ăsta, adăugă el făcînd un gest cu mîna. Cucoana a căzut pe pernă şi am socotit că e mai bine să m-apuc de alt geam. Cred că am făcut bine, nu-i aşa ? — Foarte bine, îl aprobă Poirot. Apoi cu voce calmă : ei, ce spuneţi doctore Roberts ? — Un simplu stimulent, bîlbîi Roberts. O ultimă încercare de a o readuce la viaţă. E monstruos... — Un simplu stimulent ? N-metil-ciclohexc-nil-metil-malonil-urea, pronunţă Poirot, cunoscut sub numele de evipon şi întrebuinţat în operaţii ca anestezic. În injecţiile intravenoase cu acest produs în doze puternice, produce insensibilitate instantanee. E periculos de administrat după veronal. Am observat pe braţ, locul unde a fost făcută înţepătura. Am şoptit un cuvînt doctorului legist şi otrava a fost descoperită de eminentul şef de laborator, Sir Charles Imphrey. — Iată ce-o să-ţi închidă gura, îi spuse Battle lui Roberts. Orice probă e inutilă în afacerea Shaitana. Totuşi, daca e nevoie, pentru a furniza o altă acuzare cu privire la moartea lui Charles Craddock... şi poate şi a soţiei sale. La auzul acestor cuvinte, Roberts căzu zdrobit într-un fotoliu. — M-aţi prins, spuse el. Domnul acela de la Shaitana, m-a denunţat atunci seara, înainte de venirea dv.Şi eu care credeam că l-am redus la tăcere. — Onoarea nu-i revine lui Shaitana, ci d-lui Poirot, care e de faţă, spuse şeful poliţiei. Apoi deschise uşa şi intră doi oameni de-ai săi. Pe cînd una se închidea în urma vinovatului, doamna, Oliver spuse veselă. — Totdeauna am spus că el e.

CAP. XXXI CĂRŢILE PE MASA
Poirot triumfa. Toţi se întoarseră spre el, aşteptînd. — Sînt un flecar incorigibil, spuse Poirot surîzînd. Ştiţi cu toţii că trebuie să ţin acum mica mea conferinţă instructivă. După părerea mea, această afacere e una din cele mai interesante, din toate cele cu care m-am ocupat pînă acum.

De la început, nu posedam nici un fel de indiciu. Din cele patru persoane, numai una comisese crima. Dar care era vinovatul ? Nu exista nici un fel de hîrtie sau un document compromiţător... numai patru personaje în carne şi oase... şi... carneţelele de bridge. După cum vă amintiţi ; chiar de la început am avut un interes special pentru aceste carneţele. Ele mi-au furnizat unele amănunte asupra caracterului fiecărui jucător. Ba şi mai mult, ne-au furnizat o indicaţie preţioasă : în a treia manşă ,am remarcat imediat cifra 1 500, scrisă de-asupra liniei. Cifra aceasta nu putea fi decît anunţul unui mare şiern. Ori dacă o persoană se hotăra să comită aceasta crimă în circumstanţe atît de extraordinare (adică în cursul unei partide de bridge), ea se expunea la două riscuri serioase ; mai întîi victima putea să strige, şi pe urma chiar dacă n-o făcea, unul din ceilalţi trei jucători, ar fi ridicat ochii din întîmplare, în momentul pshihologic şi să devină astfel martor ocular. Cu privire la primul risc nu se putea face nimic, era o simplă chestie de noroc, dar al doilea putea fi înlăturat. În cursul unei partide pasionante, atenţia celor trei jucători se concentrează în întregime asupra jocului, pe cînd dacă partida nu e interesantă jucătorii distraţi, se uită în jurul lor. Anunţul unui mare şiem, e totdeauna pasionant. Deseori, ca şi în cazul de faţă de altfel, el este contrat. Fiecare din jucători se sileşte să joace cît mai bine... cel care a contrat ca să reuşească, adversarul ca să-l pună la amendă. Asasinul ar fi putut deci comite crima, în timpul levatei de care e vorba, ca atare, am urmărit cum s-au făcut anunţurile. Şi în curînd am descoperit că în partida de care e vorba „mortul” a fost doctorul Roberts. Ţinînd seama de acest detaliu, am examinat, problema... din punct de vedere psihologic. Printre cei patru suspecţi, doamna Lorrimer mi s-a părut cea mai capabilă să elaboreze un plan şi să-l execute fără greş. Dar n-o vedeam acţionînd sub impulsia momentului. Pe de altă parte, atitudinea ei din seara aceea, mă uimi., Ea dădea a înţelege că intenţionase ea însăşi să comită crima şi că în orice caz, ştia cine e vinovatul. Miss Meredith, maiorul Despard şi doctorul Roberts, erau toţi „posibilităţi psihologice” cu toate că aşa cum am spus-o, fiecare din el ar fi comis crima în felul său deosebit. Atunci, am făcut a doua experienţă. Am întrebat pe fiecare din jucători, ce-şi amintea din ce văzuse în cameră. Interogatoriul acesta, mi-a procurat indicii preţioase. Din capul locului, personajul care părea cel mai indicat să remarce pumnalul, era doctorul Roberts. Nimic nu scăpa acestui om, care era un observator înăscut. Totuşi, el uitase levatele la bridge. Nu mă aşteptam la detalii, dar şovăiala sa, m-a făcut să văd că în cursul serii el avusese gîndurile aiurea. Deci, doctorul Roberts se impunea din nou. îmi place să constat, că doamna Lorrimer, a dat dovadă de o memorie minunată, şi avea o atare putere de concentrare, încît cineva ar fi putut fi ucis sub nasul ei, fără ca ea să observe. Indicaţiile pe care mi le-a furnizat ea, au fost nespus de preţioase. Marele şiem a fost anunţat de doctorul Robert (cu intenţie, după părerea sa) şi anunţurile lui nechibzuite, au permis doamnei Lorrimer să-l cîştige. A treia experienţă. Grele şi lungi eforturi ne-au permis, şefului de poliţie Battle şi mie, să descoperim crimele precedente şi să stabilim o similitudine de metodă la cei patru suspecţi. Onoarea acestei anchete, îi revine d-lui Battle, doamnei Oliver şi colonelului Race. în cursul unei discuţii cu prietenul meu Battle, colonelul îşi mărturisi dezamăgirea constatării că nu există nici un fel de similitudine între cele trei crime precedente şi aceea comisă' asupra lui Shaitana. în realitate, se înşelă. Două crime atribuite doctorului Roberts, după un serios examen şi avînd în vedere punctul psihologic şi cel material, s-au arătat aproape identice. Aş putea să le calific chiar crime publice.

.O lamă de ras, infectată cu intenţie în cabinetul de toaletă a victimei, în momentul în care doctorul se spăla pe mîini. Omorul comis asupra d-nei Craddock sub aspectul unei inoculări anti-tifice... crimă săvîrşită pe faţă, în vederea tuturor, s-ar putea spune. Aceeaşi reacţie din partea vinovatului demascat el blufează cu îndrăzneală, ca şi la bridge. Alege momentul cel mai potrivit şi dă lovitura. Dar cînd mă convinsesem de vinovăţia d-nului Roberts, doamna Lorrimer m-a chemat la ea. Ea se acuză în chip atît de convingător de crimă, încît terminai prin a o crede., Din fericire, micile mele celule cenuşii, se pun pe lucru. Declaraţia doamnei Lorrimer nu poate fi adevărată : Nu această femeie a comis crima. Dar ceea ce-mi mărturisi pe urmă, mă zăpăci complect : ea susţinu că a văzut-o pe Anne Meredith, omorîndu-l pe Shaitana. A doua zi dimineaţă, pe cînd stăteam lîngă patul moartei, am înţeles, că dacă raţionamentul meu era just, doamna Lorrimer spusese totuşi adevărul. Anne Meredith, s-a dus spre cămin şi a constatat că Shaitana era mort. Ea se aplecă asupra lui şi poate că a întins mîna spre piatra preţioasă care împodobea stiletul. Miss Meredith deschise gura să cheme ajutor, dar se răs-gîndi. Ea îşi aminti de cuvintele lui Shaitana însăşi, Anne Meredith, avea un motiv să-i dorească moartea. Toată lumea va crede că ea l-a ucis. Tremurînd de frica de nelinişte, ea se duce la locul ei, la masă. Deci doamna Lorrimer nu minţise, crezînd că a văzut-o comiţînd crima... dar şi eu am dreptate fiindcă în realitate, doamna Lorrimer s-a înşelat. Dacă ulterior, Roberts s-ar fi arătat la fel de strălucitor la joc, ar ii fost greu să-l descopăr. Dar el îşi pierduse stăpînirea de sine anunţînd mai mult decît putea juca. De-acum înainte, îl părăseşte norocul şi nu face altceva decît să piardă. Fără îndoială, îi stingherea prezenţa lui Battle. El a presimţit situaţia actuală, cercetările poliţiei şi poate descoperirea crimelor sale precedente. Atunci i-a venit ideea să se servească de doamna Lorrimer. Ochiul său de doctor, a ghicit că pe biata femeie o rodea boala. Ce ar putea fi mai natural pentru ea, decît să aleagă un mijloc rapid de a sfîrşi cu viaţa, după ce ar fi făcut mărturisiri complete ? Reuşind să-şi procure un model din scrisul ei, fabrică trei scrisori şi a doua zi dis de dimineaţă năvăleşte devreme în casa ei, cu o scrisoare pe care pretinde că a primit-o chiar atunci, de la ea. Aşteptînd sosirea lui Battle, are timp suficient ca să-şi pregătească înscenarea. Povesteşte nereuşita întrebării respiraţiei artificiale, totul pare plauzibil şi perfect normal. Departe de el de a arunca bănuelile asupra lui Anne Meredith. El nu ştia de viizta fetei, din ajun, la doamna Lorrimer. Roberts nu se gîndi decît să facă să se admită sinuciderea doamnei Lorrimer. E foarte neliniştit cînd îi telefonez, ca să-l întreb dacă cunoaşte scrisul doamnei Lorrimer. Dacă falsul se descoperea, Roberts trebuia să pretindă, ca să scape cu obraz curat, că nu cunoştea scrisul acestei doamne. De la Walbngford am telefonat doamnei Oliver. Aceasta şi-a jucat rolul de minune şi-i risipeşte bănuielile. — Dar — tocmai cînd se felicita că le aranjase pe toate atît de bine — lovitura se abate asupra lui din senin. Apare Herculei Poirot. Şi jucătorul nu va mai face levate de acum înainte. A aruncat cărţile pe masă. Partida sa terminat. Tăcerea fu întreruptă de Rhoda printr-un suspin.

intră prietene. El se îndreptă spre uşă. da. domnişoară. Nu rămîne decît să te Instalezi bine în fotoliu şi să închizi ochii. un tînăr actor de mare viitor. Ia te uită. îşi ţinea peruca blondă în mînă şi părea total transformat. rosti Poirot.. — Sfîrşit — . vezi mai bine decît cu cei ai trupului. — Intră. — Noroc ? Nu e chiar noroc. Nu trebuie atribuit totul norocului. Gerald Hemmingway. eu. Rhoda. exclamă vesel : — Să-l ucidem. N-a fost nici un martor la crima doctorului Roberts ? — Ba da. acum. Să vedem dacă fatoma a descoperit cine l-a omorît. N-a fost nici un martor la crima doctorului Roberts ? da. cît pe ce să uit. V-aţi jucat rolul admirabil ! Se întoarse întovărăşit de spălătorul de geamuri care.— Ce noroc neaşteptat că a fost de faţă spălătorul de geamuri.. dl. — Daţi-mi voie să vă prezint pe prietenul meu. Cu ochii minţii. ci micilor celule cenuşii ale Lui Hercule Poirot. Maiorul Despard.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->