MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

GHID DE INTERVENŢIE PROFESIONALĂ

Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative Bucureşti – 2008

Coordonator: General locotenent dr. Costică SILION Colectiv de autori: Col. Ovidiu VASILICĂ Col. Marin ANDREIANA Lt. col. Philippe THIRIOT Col. Marian PETRE Lt. col. Eugen TODORUŢ

DESTINAT EXCLUSIV PERSONALULUI JANDARMERIEI ROMÂNE

Copierea, modificarea parţială sau în totalitate a conţinutului, precum şi multiplicarea sau comercializarea publicaţiei ca atare sunt interzise. CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI PEDAGOGIE Strada Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti Telefon/Fax: 0040-21-4096032 Metropolitan: 1-16032, 1-16554 E-cdp_jr@mai.gov.ro ds_cdp@gama-b-1.mai.intranet http://cdp.intranet

Redactare: comisar-şef Marian Nencescu Tehnoredactare şi copertă: subinspector Carmen Tudorache Tipărit la Tipografia M.I.R.A.

CUPRINS CUVÂNT INTRODUCTIV ............................................................ 7 CAPITOLUL 1 NOŢIUNI ŞI PRINCIPII DE BAZĂ ÎN INTERVENŢIA PROFESIONALĂ ....................................................................... 11 CAPITOLUL 2 FORMAREA DE BAZĂ ÎN INTERVENŢIA PROFESIONALĂ ....................................................................... 16 2.1. Despre adversar şi acţiunile acestuia ...................................... 16 2.2. Tehnici de comunicare............................................................ 18 2.3. Zone de protecţie .................................................................... 19 2.4. Zone de acţiune şi elemente de traumatologie........................ 20 2.5. Poziţia universală de ripostă (PUR)........................................ 21 2.6. Funcţiile mâinilor ................................................................... 25 CAPITOLUL 3 DOMINAREA FĂRĂ ARMĂ A ADVERSARULUI…………26 3.1. Interceptarea persoanelor care se deplasează pe jos ............... 26 3.2. Dispozitive de acţiune pentru interceptarea persoanelor pe jos.................................................................................. 27 3.2.1. Triunghiul simplu ……………………………………...… 28 3.2.2. Triunghiul dublu …………………………………………. 28 3.3. Legitimarea persoanelor ......................................................... 29 3.4. Controlul corporal preventiv asupra persoanei....................... 30 3.5. Controlul bagajelor ……………………………………….... 32 3.6. Imobilizarea persoanelor prin folosirea forţei ........................ 32 3.6.1. Folosirea forţei fizice de către jandarmi .............................. 33 3.7. Folosirea mijloacelor din dotare ............................................. 49 3.7.1. Protecţia jandarmului şi imobilizarea adversarului prin folosirea bastonului de cauciuc......................................... 50 3.8. Folosirea tompfei .................................................................... 53 3.8.1. Generalităţi şi caracteristici............................................... 53
3

...............1....12... 58 3..........................…...................T.........................1.................................... Atitudini de protecţie .......... 83 4..........................5.........11....4 Lovituri de oprire cu B..7............................................ Moduri de tragere.......................5......................... achiziţionarea unui obiectiv..........2............. 68 3........11.........................................................11..............................11. 54 3.... 71 3.... 64 3.............8... 77 4.... 72 3........................1....... Atitudinea universală de ripostă cu arma în poziţia de contact ........................ Folosirea pulverizatorului de mână cu substanţe iritantlacrimogene .....T. 89 4.......... Apărarea contra armelor albe........................ 63 3.... Tehnici de imobilizare şi control cu BT deschis.........................2............. 82 4...........8..1........ Reguli de securitate individuală permanente (în serviciu şi la instrucţie .............. 76 CAPITOLUL 4 DOMINAREA CU ARMĂ A ADVERSARULUI ………….................. Apărarea contra armelor albe cu BT .........11................. .... Secvenţa de foc .. 77 4.12..3........ Lovituri de oprire cu B................................................... Tehnici de conducere prin folosirea forţei fizice şi a mijloacelor din dotare ............................................. 84 4..............2......… 59 3................. Reprezentarea universală ... Atitudini de protecţie .........1.… 69 3..1. Manipulările fundamentale ... 60 3............. 83 4.............8...................... Folosirea cătuşelor.........2...4... Cele 5 reguli fundamentale de securitate ...3..1....10...3....... 77 4................ Deschiderile şi închiderile B..2..................11..........11...................................... deschis ……………….... 78 4.....3.........9.............................. respiraţia şi acţiunea asupra trăgaciului (PARA)... Conducerea persoanelor la sediul unităţii de jandarmi.. 95 4 ................. 81 4......5.......................................................2.....2.............................2.........3.. Parările cu tompfa..........4........4.................... Tehnici de imobilizare şi control cu BT închis ...... Portul armei în serviciu............6.........8....T..... Darea şi primirea unei arme .... 75 3............. 62 3.................. 65 3......... Tehnici de imobilizare cu tompfa …………………….....................2.1............ Imobilizarea adversarului prin folosirea armelor albe – bastonul telescopic...................... Principiile tragerii: poziţia corpului şi prinderea în mână a armei..............1..2......11..... închis.. 92 4......... Bazele tragerii.... 75 3.... 60 3.

.......................... ferestre) ...... 125 5... 121 5..... 123 5...4... Tehnici de pătrundere ..3.....4......... 100 4.........1.................3.... Poziţii de tragere derivate (în genunchi............3...................................3........2...3...................... 102 4....... Deplasările cu arma .... Controlul vehiculelor ..4....... 118 5...........2........3................ 122 5.... în spatele unei protecţii) . 128 Bibliografie ……………………………………………….133 Anexe ……………………………………………………….............2.... Trecerea rapidă la cod galben/cod roşu (dezasigurat/asigurat) ............... 121 5..................1.......... Reîncărcarea şi reaprovizionarea armei prin schimbarea încărcătorului .........2... Mod de acţiune în forţă sau în supleţe................... 114 5......2..................2...... 126 5. Manipulările elementare ............. culcat....................3.......3........................... Când ne confruntăm cu un individ nelocalizat ........... Pătrunderea în situaţia în care ne confruntăm cu un adversar localizat ......3....... 96 4..................... 119 5... Bazele tacticii de intervenţie.............. 124 5. 103 4..6............... 115 5............ 105 4.....1...............3............ 122 5......3... Realismul antrenamentului ............................................................................... Curăţarea tactică şi turul tactic de orizont ................. Trecerea spaţiilor deschise (uşi................................5...............3......... Tehnicile de tranziţie ...........134 5 .......3................... Tehnici de înaintare ...........................….................. Sprijinul fix decalat ....4...... 108 4.............1............................................................ Situaţii tactice .. 112 CAPITOLUL 5 TACTICA INTERVENŢIEI ……………………………….....1...................... Câştigarea terenului ..........................5.............. 96 4...……....poziţionarea unui sprijin ...2........................................... Urcarea unei scări.............5................3.......

iar realizarea acestuia poate fi asigurată uneori. Implicată în realizarea ordinii şi siguranţei publice. Exercitarea acestui drept permite asigurarea forţei despre care vorbea Pascal. dreptul de poliţie al statului. sau a societăţii) sau să permită aplicarea unor măsuri preventive. prevenirea şi combaterea criminalităţii. iar forţa fără justiţie este tiranie. În fapt. Folosirea forţei depinde de adversar şi de violenţa acestuia şi trebuie să constituie o formă de apărare (a sa. a mijloacelor din dotare şi a armamentului de către jandarmi. a altuia. Ea răspunde unei acţiuni ilegale a adversarului.CUVÂNT INTRODUCTIV Pascal afirma că „justiţia fără forţă este neputincioasă. coercitive sau excepţionale. Sensibilitatea situaţiilor create de folosirea forţei. de o manieră individuală sau colectivă. iar forţa fără justiţie este acuzată. Jandarmeria Română în calitate de forţă principală de ordine şi siguranţă publică exercită. numai prin folosirea forţei. obiectivul principal al Jandarmeriei este realizarea ordinii şi siguranţei publice. să facem ca ceea ce este just să fie puternic şi ceea ce este puternic să fie just”. Justiţia fără forţă este contrazisă. pe timpul îndeplinirii serviciului. 7 . le impune acestora să stăpânească foarte bine două aspecte legate de folosirea forţei: aspectul legal şi regulamentar şi aspectul practic. iar nivelul de forţă utilizat trebuie să fie cel strict necesar pentru dominarea adversarului şi a situaţiei. pentru că există întotdeauna oameni răi. Trebuie deci puse împreună justiţia şi forţa şi prin aceasta. împreună cu Poliţia.

un posibil răspuns la întrebarea „De ce Intervenţia Profesională?” ar putea fi formulat astfel: 8 . proceduri şi tehnici corecte şi are ca ax de susţinere gradualitatea intervenţiei. eliminarea exceselor de orice natură şi a practicilor care nu sunt conforme cu etica şi deontologia profesiei de jandarm. legal şi tactic şi prin responsabilizare în faza de antrenament. eficiente şi realiste pe plan psihic. Ea asigură difuzarea şi uniformizarea unor practici. Pentru a atinge acest obiectiv. aspectul practic este cel mai dificil pentru că cere. protecţie şi eficacitate. aptitudinea jandarmului operativ de a rezolva probleme a căror gravitate şi complexitate pot fi excepţionale. o abordare concretă şi coerentă a acţiunii Jandarmeriei pe teren care vizează îndeplinirea misiunilor cotidiene astfel încât funcţia de protecţie să fie rezultatul conjugării şi respectării simultane a trei imperative: legalitate. Cum jandarmul este responsabil de actele sale pe timpul intervenţiei.Dacă aspectul teoretic poate fi memorat relativ uşor. întăriţi în acţiune şi susţinuţi în suportarea consecinţelor eventuale a gestului lor legal prin promovarea şi aplicarea unor modalităţi de lucru simple. cunoaşterea şi aplicarea unor tehnici şi tactici specifice de acţiune care reprezintă însăşi inteligenţa unei instituţii. Intervenţia profesională este. trebuie să fie dezvoltată. de asemenea. alături de calităţi personale. în interiorul unui sistem legal complex. iar eficacitatea se reflectă în capacitatea de a preveni şi de a gestiona la un nivel cât mai redus de violenţă o situaţie dificilă. În aceste condiţii. protecţia în îndeplinirea misiunilor constituie un imperativ pentru jandarm. Cadrul legal. De aceea. la baza acestui demers nu trebuie să stea aspecte rudimentare sau speranţa că jandarmii pe care îi pregătim nu vor trebui să riposteze niciodată unui atac. jandarmii trebuie pregătiţi pentru intervenţia reală. coerent şi eficace de pregătire şi executare a misiunilor în corelaţie cu ideile enunţate mai sus este oferit de intervenţia profesională. Dacă legalitatea trimite la respectul pentru cetăţean şi la principiul proporţionalităţii răspunsurilor. Aceste caracteristici permit asigurarea unui serviciu public corect în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Instrucţia tragerii şi Pregătire juridică. Educaţie fizică militară. Intervenţia profesională constituie un răspuns adecvat acestei cerinţe. ţinând cont de efectul stresului în acţiune. Urmărind să domine adversarul. asigurând jandarmului operativ elementele de bază pentru activitatea sa de teren. Jandarmeria Română trebuie să se adapteze standardelor acestora şi să-şi asigure interoperabilitatea. orientată spre primul nivel de intervenţie (cel imediat comun) aria de aplicare a Intervenţiei Profesionale nu se 9 . Acţionând în cooperare cu poliţia şi cu celelalte structuri de ordine şi siguranţă publică din Uniunea Europeană. Profesionalizarea înseamnă în primul rând calificare. Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului în timpul intervenţiilor sunt înscrise într-un cadru legal şi deontologic strict şi se sprijină pe un demers acceptat fiziologic şi traumatologic. prin disciplina Intervenţie Profesională. Or. Această abordare interdisciplinară joacă un rol unificator. această calificare nu se poate face fără a avea standarde interne corecte şi eficiente care să fie expresia cerinţelor legale şi care să-şi tragă substanţa din practica cotidiană. aspectul interoperabilităţii activităţii nu trebuie neglijat. sunt reunite cunoştinţe şi deprinderi din patru categorii de pregătire diferite: Tactica Jandarmeriei. formarea în intervenţia profesională vizează adaptarea comportamentului şi experienţei jandarmilor la exigenţele de securitate.pentru prima dată. respectând valorile şi normele unei forţe moderne de ordine publică într-o societate democratică. jandarmul trebuie să fie în măsură să folosească nivelul de forţă strict necesar pentru a pune capăt ameninţării şi pentru ca folosirea forţei să rămână în litera legii. profesionalizarea jandarmilor este un alt element care vine să impună introducerea Intervenţiei Profesionale.

Ea constituie doar premiza unui mod de acţiune care permite rezolvarea eficace a situaţiilor din teren respectând ideea de tehnică în locul celei de forţă. nivelul 2 – Detaşament Mobil. nivelul 3 – Grupări Mobile. nivelul 4 – Grupări Operaţionale. reguli şi metode europene în materie de ordine publică. 10 . concomitent cu respectarea unor principii. Acesta constituie liantul care permite acţiunea şi dezvoltarea tacticii intervenţiei jandarmeriei la cele patru niveluri: nivelul 1 – echipă şi grupă.limitează la menţinerea ordinii. ci ea se aplică cu aceeaşi eficacitate şi misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice. Această carte despre Intervenţia Profesională a Jandarmului Operativ nu şi-a propus să dea soluţii pentru toate situaţiile previzibile. Se asigură astfel aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul ordinii publice.

elemente de traumatologie.CAPITOLUL 1 NOŢIUNI ŞI PRINCIPII DE BAZĂ ÎN INTERVENŢIA PROFESIONALĂ Pentru asigurarea unei acţiuni logice şi coerente.) Dominarea fără armă a adversarului (D.A. 11 . tehnicile articulare.F. – asigură fundamentul pe care se construiesc celelalte domenii şi include cunoaşterea adversarului şi acţiunile acestuia.A. protejarea cu ajutorul armei. poziţiile de tragere. folosirea mijloacelor improvizate atunci când jandarmul nu este obligat să folosească armamentul din dotare. deplasările.) Tactica Intervenţiei (T.) a) Formarea de bază în I. trecerea de la folosirea mijloacele din dotare la folosirea armamentului.P. cât şi tehnicile de înaintare şi pătrundere în echipă de doi şi trei jandarmi până la o grupă. tehnici de comunicare. c) Dominarea cu armă a adversarului – are ca obiect tehnica folosirii armelor pe timpul serviciului.A.) Dominarea cu armă a adversarului (D.I. reguli tactice fundamentale. tehnicile corporale.P. zone de protecţie şi de acţiune. cunoaşterea şi manipularea acestora în condiţii de siguranţă. Intervenţia Profesională este structurată pe patru domenii: Formarea de bază în Intervenţia Profesională (I. ochirea. tehnica folosirii mijloacelor din dotare şi a procedeelor de imobilizare. b) Dominarea fără armă a adversarului – include poziţia universală de ripostă.C. d) Tactica intervenţiei – are ca obiect stăpânirea tehnicilor necesare pentru executarea controlului vehiculelor.A.

imparţial şi nediscriminatoriu. numai atât cât este strict necesar şi pe o perioadă limitată. în faţa unei instanţe competente. faţă de toţi cetăţenii. fără deosebire de rasă. pentru evitarea amplificării acestora şi degenerării lor în acţiuni violente sau care afectează grav ordinea publică. independente şi imparţiale. b) Prevenirea acţiunilor de tulburare a ordinii publice – reflectă capacitatea jandarmilor de a lua la timp măsurile necesare pentru evitarea producerii oricăror acte sau fapte prin care se aduce atingere ordinii publice. f) Inviolabilitatea persoanei – stabileşte că orice persoană are dreptul de a i se respecta viaţa. sex. e) Evitarea surprinderii – presupune obligaţia jandarmilor de a atenţiona şi de a soma cu privire la folosirea mijloacelor din dotare. Acest principiu include interzicerea torturii sau a relelor tratamente precum şi dreptul persoanei la un proces echitabil. îndeosebi a armelor de foc şi. Procedeele şi mijloacele de acţiune care implică măsuri de constrângere vor fi utilizate în mod progresiv şi numai dacă este absolut necesar. precum şi atributele inseparabile personalităţii sale. public şi corect. d) Nediscriminarea – impune jandarmilor adoptarea unui comportament corect. iar cetăţenii – în exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale – nu sunt supuşi decât îngrădirilor stabilite prin lege şi cerinţelor fireşti ale moralei sociale. religie.Intervenţia profesională este guvernată de următoarele principii care îi asigură coerenţă şi fiabilitate: a) Legalitatea – acţiunea jandarmilor se desfăşoară în spiritul şi cu respectarea legilor. naţionalitate. după caz. suficientă pentru atingerea obiectivului propus. c) Suficienţa. conform legii. integritatea fizică şi morală. avere sau origine socială. gradualitatea şi proporţionalitatea – presupune folosirea forţei de către jandarmi proporţional cu tipul şi gradul de tulburare a ordinii publice. apartenenţă politică. acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi/sau părăsirea zonei de către cei implicaţi. 12 .

astfel încât jandarmul să aibă posibilitatea să-şi întărească riposta. 1175 din 13 decembrie 2004. Pentru evitarea confuziilor trebuie precizat că Intervenţia Profesională reprezintă întregul. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. limitarea şi proporţionalitatea folosirii forţei.g) Intervenţia specializată şi cooperarea – jandarmii trebuie să acţioneze în raport de atribuţiile legale. 13 1 . se continuă cu folosirea mijloacelor tehnice de intervenţie şi se finalizează cu uzul de armă. Reunind principii ca: riscul minim. Expresia practică a aplicării acestor principii o reprezintă conceptul de gradualitate a intervenţiei care constituie coloana vertebrală a acestei construcţii teoretice şi practice care este Intervenţia profesională. gradualitatea folosirii metodelor şi mijloacelor de acţiune. M. Of. Prin această abordare graduală (evolutivă) a intervenţiei se încearcă achiziţionarea unui avantaj mental şi tactic. pregătirea şi dotarea specifică. în timp ce gradualitatea intervenţiei reprezintă o parte. potrivit art. direct proporţional cu gradul de ameninţare. conceptul de intervenţie graduală reprezintă o continuare a măsurilor coercitive. iar dacă acestea nu au efectul scontat se trece la folosirea tehnicilor corporale. Obiectivul principal este dominarea adversarului prin comunicare verbală şi non verbală. nr. un concept ordonator. prin acţiuni de descurajare. Intervenţia graduală include patru faze care reflectă proporţionalitatea dintre atitudinea adversarului (calmă şi cooperantă sau agresivă. după caz. 33 din Legea nr. punându-se astfel în situaţia de a rezolva cu tact şi eficacitate situaţia cu care se confruntă. chiar violentă) şi gradul măsurilor de coerciţie aplicate de jandarm. Intervenţia jandarmului contra unui adversar sau pentru îndeplinirea unei misiuni se realizează gradual. urmate. ce se materializează printr-o evoluţie care începe cu simpla prezenţă a jandarmului. de folosirea mijloacelor tehnice din dotare. Gradualitatea1 „Folosirea mijloacelor de intervenţie se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale şi va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat”.

implică obligarea jandarmului la utilizarea în mod progresiv a procedeelor. metodelor şi mijloacelor tehnice din dotare. legitimarea şi stabilirea identităţii. tompfa. În aplicarea ei se ţine cont de timpul material în care se desfăşoară acţiunea. conducerea. tompfa. Gradualitatea folosirii metodelor şi mijloacelor de acţiune. de la cele mai simple – interceptarea. cu părţi ale corpului sau folosirea mijloacelor tehnice din dotare (bastonul de cauciuc. avertizarea – şi până la folosirea celor care implică un grad mai mare de forţă – lovituri de oprire cu braţele. Acţiunea propriu-zisă va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat. d) acţiunile coercitive prin folosirea armelor de foc – uzul de armă în condiţiile legii. tehnici articulare şi de control.intervenţiei reprezintă aplicarea succesivă a coerciţiei de tipul prezenţă. b) acţiunile coercitive care presupun folosirea forţei – lovituri de oprire cu membrele inferioare şi superioare ale corpului. folosirea lanternei. ameninţări sau de agresiuni şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale. c) acţiunile coercitive cu folosirea mijloacelor tehnice din dotare – bastonul de cauciuc. avertizarea. cătuşele. starea de pericol în care se află jandarmul sau victima şi 14 . pulverizatorul de mână cu substanţe iritant-lacrimogene sau cătuşele). controlul bagajelor. de la caz la caz. avertizare. somare – folosirea forţei – mijloace din dotare-armament. în funcţie de acţiuni. pulverizatorul de mână cu substanţe iritant-lacrimogene. Gradualitatea intervenţiei poate fi structurată în patru faze: a) acţiunile coercitive fără folosirea forţei fizice – interceptarea. controlul corporal preventiv. Folosirea forţei în mod gradual (riposta graduală) nu implică o respectare strictă a celor patru faze progresive. progresivă şi eficace a unei situaţii în care folosirea armamentului este ultima soluţie. Coerciţia poate fi aplicată de jandarmi pe timpul executării misiunilor specifice. în cazul acţiunii contra unui adversar şi permite tratarea diferenţiată.

În funcţie de aceşti parametri se poate trece peste unele faze de folosire graduală a forţei. 15 . Cele patru faze evolutive ale conceptului de intervenţie graduală pot fi reprezentate schematic astfel: EXPRIMAREA GRAFICĂ A CONCEPTULUI DE INTERVENŢIE GRADUALĂ Câinele de serviciu – poate să intervină ca element de descurajare.mijloacele folosite de adversar.

Despre adversar şi acţiunile acestuia Pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice. a mijloacelor din dotare şi a armamentului este determinată de identificarea unui adversar şi implicit a unei ameninţări. exprimate cu voce tare şi hotărâtă. folosirea de comenzi clare. Din punct de vedere tactic după identificarea ameninţărilor. 16 . concise. opţiunile jandarmului în astfel de situaţii sunt: mărirea spaţiului de contact – crearea distanţei optime pentru reacţie. el trebuie fie să se retragă faţă de adversar pentru a mări distanţa şi timpul de reacţie. deplasarea rapidă înapoi sau lateral pentru a se poziţiona în afara arcului de luptă al adversarului. elemente de traumatologie şi poziţia universală de ripostă. Cuprinde cunoştinţe despre adversar. În cazul în care jandarmul a identificat ameninţări. adoptarea unei poziţii defensive (poziţie de protecţie). scoaterea bastonului (tompfei) sau a pulverizatorului de mână cu efect iritant-lacrimogen. fie să se apropie de adversar pentru a prelua controlul. reacţia jandarmului bazată pe folosirea forţei. tehnici de comunicare. crearea de bariere între jandarm şi adversar.CAPITOLUL 2 FORMAREA DE BAZĂ ÎN INTERVENŢIA PROFESIONALĂ Această categorie de pregătire permite jandarmilor să-şi asigure însuşirea elementelor de bază pe care se vor construi cunoştinţele şi deprinderile din celelalte domenii ale intervenţiei profesionale. 2. zone şi distanţe de protecţie.1.

privirea pe furiş la zonele ţintă alese. ce va permite alegerea celei mai bune soluţii de tratare şi rezolvare a situaţiei. Aceste semnale de avertizare pot indica o ameninţare fizică reală sau un atac iminent împotriva jandarmilor aflaţi în misiune. avertizări. Gărzi (poziţii) pentru ascunderea unui obiect de atac 17 .aşezarea în lateral sau în poziţie de luptă. Avertizările se bazează pe identificarea semnalelor de avertizare (tehnici de diversiune ale adversarului) emise de adversar (suspect). mâinile întinse de-a lungul pulpei (persoana are îmbrăcăminte cu mâneci lungi). mâinile încrucişate la nivelul centurii. mâinile la nivelul buzunarelor pantalonilor. Semnalele de avertizare cele mai frecvent întâlnite în activitatea curentă a jandarmilor sunt: contactul vizual prelungit. vestă ţinută pe umeri sau în mână. lovirea pământului cu picioarele. gărzile (poziţiile) pentru ascunderea unui obiect de atac şi deturnarea atenţiei. coborârea capului pentru a proteja gâtul. pentru descoperirea ameninţărilor.Identificarea de către jandarm a dualităţii adversar – ameninţare. lăsarea capului spre înapoi. pumn închis (poate ascunde un cuţit cu lamă escamotabilă sau rabatabilă). gestica exagerată (mai ales cu mâinile). schimbarea culorii feţei. declanşarea şi încetarea bruscă a unor mişcări ce trădează un comportament nervos. strângerea buzelor şi lipirea acestora de dinţi. lăsarea întregului trunchi mai jos. se realizează prin: observare. coborârea sprâncenelor pentru protejarea ochilor (mijirea ochilor). Observarea constă într-o vizualizare atentă a potenţialului adversar. din zona de observare. chiar înaintea lansării unui atac. schimbarea poziţiei . cu privire la intenţia imediată. evitarea riscurilor şi realizarea unei abordări tehnice. Gărzile sunt poziţiile folosite pentru ascunderea unui obiect de atac: braţele încrucişate sau cu o mână sub axilă. accelerarea ritmului respiraţiei.

urmate de agresiune sau de fugă. simultan cu asigurarea protecţiei fizice a jandarmului. seringi infestate cu virusul HIV sau cu cel al hepatitei C. de intensitate medie – lovituri corporale sau cu proiectile contondente/incendiare. arme neconvenţionale silenţioase (arbalete şi arcuri). ameninţările la care sunt supuşi jandarmii pe timpul executării misiunilor specifice. papuci aruncaţi cu piciorul. mijloacele tehnice din dotare sau armamentul. Comunicarea între jandarm şi adversar trebuie să fie permanentă şi să aibă ca scop descurajarea şi stoparea acţiunilor adversarului. cartele telefonice. câini cu comportament agresiv. pot fi clasificate în trei categorii: ameninţări principale.2. în funcţie de factorul care le generează. Ameninţările principale. de intensitate ridicată .obiecte contondente. Ameninţările potenţiale. în funcţie de intensitatea lor. autovehicule. Cele mai frecvente sunt următoarele: scuiparea jandarmului. jandarmul încearcă să-şi impună voinţa înainte de a folosi forţa. Prin comunicare. monede sau chei agitate şi lăsate să cadă. 2. Ameninţările secundare – armele de foc (arme de calibru şi dimensiuni mici) şi explozivii. pantofi desfăcuţi. cuprind: armele de foc de calibru şi dimensiuni mari (carabine de vânătoare. arme militare). implicaţiile şi urmările acţiunilor adversarului. arme albe. atitudini provocatoare. brelocuri. În funcţie de factorii de risc. Tehnici de comunicare La semnele de avertizare şi la primele elemente de ameninţare jandarmul trebuie să încerce să controleze situaţia prin comunicare. pot fi structurate astfel: de intensitate joasă – injurii. Comunicarea eficientă joacă un rol important în rezolvarea cu succes a situaţiilor conflictuale şi de aceea este 18 .Deturnarea atenţiei reprezintă acele gesturi sau acţiuni ale adversarului care vizează derutarea jandarmului. secundare şi potenţiale.

dar asta nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu el. a mijloacelor din dotare şi a armamentului este singura opţiune rămasă pentru jandarm. somaţii) nu se obţine rezultatul scontat. Dacă prin comunicare verbală (avertizări. nu discuta părerile tale personale.S – Lasă-l să vorbească – ascultă activ. arată doar că ai înţeles problemele lui. 38% – tonul vocii. frecvenţa şi viteza limbajului şi cu 55% comunicarea non verbală. 2. folosind cuvintele tale. fii scurt şi concis înainte de a lua orice decizie.3. nu ignora şi nu desconsidera sentimentele adversarului. La rezolvarea unei situaţii tensionate contribuie cu 7% – limbajul folosit de jandarm. volumul. trebuie să fie preocupat de propria siguranţă şi de eficacitatea îndeplinirii misiunii.A. O schemă generală de gestionare a unei situaţii conflictuale (sau care tinde să devină conflictuală) prin comunicare poate fi structurată astfel: L. Pentru o bună comunicare jandarmul trebuie să respecte următoarele reguli: vorbeşte calm şi nu planifica dinainte ceea ce vei spune. ţine cont de punctul de vedere al adversarului. folosirea forţei. dacă nu înţelegi ceva. află cât mai multe informaţii. Zone de protecţie Pentru a asigura o gestionare eficace a spaţiului şi a acţiunii au fost stabilite mai multe zone de protecţie pe care jandarmul trebuie să le păstreze şi să le impună pentru a-şi asigura propria securitate. Formele comunicării sunt: comunicarea verbală şi comunicarea non verbală. iar adversarul are o armă.considerată ca fiind o parte integrantă a pregătirii jandarmului operativ. care în orice moment. jandarmul trebuie să extindă zona proprie 19 . ajută-l cu cuvinte sau gesturi. Ai întrebări? – întreabă pentru a obţine cât mai multe informaţii. poţi crea alte probleme.P. Pornindu-se de la constatarea că o distanţă de aproximativ 2m până la adversar oferă suficient timp pentru reacţie. Sumarul – condensează faptele.E. pune întrebări. Parafrazează – spune cum ai înţeles tu faptele. Empatie – arată înţelegere. intonaţia.

Distanţa de protecţie – este raza cercului zonei de protecţie care îl are în centru pe jandarm. verbal şi olfactiv cu adversarul. mijlocele din dotare sau armamentul. fără a necesita deplasarea către adversar. Zone de acţiune şi elemente de traumatologie Zonele de acţiune (zonele de percuţie) reprezintă suprafeţele de pe corpul uman asupra cărora se pot folosi forţa. Zona de contact fizic – este distanţa care permite contactul cu adversarul. Zona intimă – este distanţa care permite contactul cu adversarul folosind braţele. Zona de observare – este distanţa care permite jandarmului să aibă contactul vizual. jandarmul trebuie să permită apropierea adversarului de zona sa intimă doar în mod excepţional şi în condiţiile impuse de el. Este considerată o zonă sigură. În raport de această distanţă au fost stabilite trei zone de protecţie: zona de observare. 2. să înţeleagă acţiunile adversarului şi să studieze mediului înconjurător. Zonele de protecţie sunt definite de distanţa de protecţie. coatele şi genunchii. în raport de mijlocul utilizat şi de intensitatea folosirii 20 .4. zona de contact fizic şi zona intimă. Deoarece acţiunile asupra acestor zone au efecte diferite asupra adversarului sau a jandarmului. auditiv. folosind membrele inferioare sau mijloacele din dotare. Păstrarea unei distanţe de protecţie optime în raport cu adversarul contribuie la securitatea personală a jandarmului şi la posibilitatea sa.de protecţie proporţional cu raza sa de acţiune. Pentru a deţine controlul situaţiei.

hematoame. contactul cu sângele adversarului (risc de îmbolnăvire hepatita C sau SIDA). 21 . cel mai bun răspuns nu este acela de a scoate şi a folosi armamentul din dotare şi nici de a căuta un adăpost. Poziţia universală de ripostă (PUR) La mai puţin de 3 metri faţă de adversar. plăgi. Cel mai bine este să-ţi controlezi reacţiile reflexe şi să opreşti agresiunea printr-o eschivă la atacul adversarului sau o lovitură cu una din părţile corpului ori cu un obiect aflat în mână. În ceea ce priveşte acţiunea asupra acestor zone trebuie reţinute următoarele două sfaturi: Sunt interzise acţiunile în forţă asupra capului sau a coloanei vertebrale! După ce ai imobilizat adversarul încetează acţiunea. În funcţie de dispunere şi de efectele care pot apărea în urma acţiunii.lui. se disting trei zone: Zona roşie – dispusă la nivelul capului – este o zonă interzisă deoarece acţiunea în forţă asupra acesteia poate produce decesul adversarului.). fracturi. concomitent cu realizarea unei protecţii imediate (maşină etc. contuzii. Evitând acţiunea asupra acestei zone se previn: riscurile traumatice mortale. totuşi acţiunea asupra acestei zone poate avea urmări relativ grave: traume mortale. echimoze şi contuzii. dar care impune luarea în calcul a urmărilor loviturilor: suprimarea sau reducerea mobilităţii agresorului. producerea de echimoze. Zona verde – dispusă la nivelul membrelor superioare şi inferioare – zonă de acţiune permisivă. este important să se cunoască aceste zone pentru a reduce la minim riscurile.5. traumele produse pot fi în defavoarea ta! 2. luându-se în calcul urmările ce se pot produce în urma acestei acţiuni. În situaţii limită se poate acţiona şi asupra zonei roşii. Zona oranj – dispusă la nivelul trunchiului – zonă de acţiune moderată ca nivel al riscurilor. contuzii. hematoame.

eliberarea câmpului de observare şi lărgirea percepţiei. PUR este o poziţie identică de deplasare sau de aşteptare a jandarmului. cu sau fără mijloc din dotare sau cu armă. în faţa unei direcţii periculoase. în timp ce mâna reactivă menţine adversarul la distanţă sau îl împinge. Aceasta poate fi asigurată prin adoptarea unei poziţii corecte de către jandarm. Cu pistolul.Această primă reacţie permite câştigarea unei distanţe optime faţă de adversar sau adăpostirea înainte de a folosi arma. combinând protecţia torsului cu braţul de reacţie flexat pe jumătate. Pentru a evita confuziile a fost promovată o poziţie universală de ripostă. în caz contrar arma putând fi oprită sau agăţată în cursul acţiunii. prin folosirea minimului de forţă necesar. Ea permite. de asemenea. fără riscul ca mâna să fie prinsă de către adversar. Extensia maximă a braţului nu este atinsă decât dacă distanţa în raport cu adversarul este suficientă (cel puţin 3 metri). poziţionarea armei. pentru a riposta la acţiunea adversarului. asigurându-se să nu tragă prea jos. PUR permite tranziţia foarte rapidă de la mâna liberă la arma de foc pentru că „baza reacţiei” şi mişcările sunt identice. 22 . Ea oferă un mare grad de flexibilitate ce permite un răspuns adecvat. această poziţie permite tragerea cu mâna din „partea armei” contra corpului.

PUR se bazează pe împărţirea corpului în două părţi principale: Partea inferioară a corpului Disponibilă pentru deplasări Poziţia şi orientarea sprijinului la sol Strângerea bazinului Partea superioară a corpului Strânsă doar în faza de tir Poziţia umerilor şi a braţelor Prinderea armei în mână Ochirea Acţiunea degetului pe trăgaci Respiraţia PUR .poziţia şi orientarea sprijinului la sol Piciorul de pe partea cu arma pe direcţia obiectivului Genunchii uşor flexaţi (supleţe pentru deplasare) Vârful piciorului către interior 30° (protecţia zonei femurale şi a triunghiului genital) 23 .

PUR .poziţia umerilor şi a braţelor (va fi mai mult sau mai puţin diferită în funcţie de morfologia fiecăruia) Braţul de pe partea cu arma este întins fără blocarea încheieturilor Umerii sunt decalaţi şi blocaţi Mâna reactivă este flexată şi permite protecţia zonei cardiace În poziţia de contact sau PUR. este important să se aplice punctele următoare: Respectarea alinierii ANTEBRAŢ ÎNCHEIETURA PUMNULUI ARMĂ 24 .

piciorul de pe partea cu arma Partea reactivă a corpului .2.prinde arma. pentru un dreptaci. pentru un stângaci este exact invers. execută toate manipulările Partea cu arma a corpului .mâna de pe partea cu arma . noţiunea de „partea armei” reprezintă partea dreaptă. iar cea de „partea reactivă” reprezintă partea stângă.prinde şi sprijină arma. Funcţiile mâinilor Mâinile jandarmului nu pot fi calificate ca „de bază” sau „secundară”. dar în egală măsură importante şi dinamice. Mâna din „partea armei” . Alegerea „părţii armei” şi a „părţii reactive” este dictată de ochiul director.mâna de pe partea reactivă .piciorul de pe partea reactivă 25 . o extrage din toc. În intervenţia profesională fiecare mână defineşte o parte a corpului şi are un rol precis: • mâna din „partea armei” • mâna din „partea reactivă” Astfel. o direcţionează şi comandă focul Mâna din «partea reactivă» .6. ele având funcţii diferite.

se va trece la aplicarea altor măsuri tactice. Dacă persoana căreia i se cere să se oprească nu se supune măsurii opririi şi va riposta ori va încerca să fugă. Interceptarea persoanelor care se deplasează pe jos Interceptarea este o măsură preventivă prin care se solicită unei persoane să se oprească şi să înceteze orice activitate. folosind un ton politicos şi convingător. se prezintă. alte măsuri tactice şi se execută în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice de serviciu. motivul pentru care fost oprită şi activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în continuare (prezentarea actului de identitate).1. Spre exemplu: „Vă rog să vă opriţi!” salută. în scopul clarificării situaţiei ce a impus luarea acestei măsuri. persoanei oprite i se explică cu tact. dar ferm. Ea este o măsură de scurtă durată care precede. salută. În timpul interceptării trebuie respectate următoarele reguli tactice: prevenirea persoanei căreia urmează să i se aplice măsura interceptării (se realizează de la o distanţă convenabilă pe un ton ferm.CAPITOLUL 3 DOMINAREA FĂRĂ ARMĂ A ADVERSARULUI 3. jandarmul se apropie la 2-3 paşi de persoana respectivă şi se dispune în faţa acesteia. 26 . se prezintă şi îşi declină identitatea. În caz de nevoie (suspiciune din partea persoanei respective) jandarmul se legitimează cu legitimaţia de serviciu. cerându-i să se oprească din acţiunea pe care o desfăşoară sau să rămână pe loc). de regulă.

2.triunghiul simplu . astfel: • primul jandarm va acţiona pentru oprirea persoanei. ei îşi vor repartiza sarcinile.format din doi jandarmi şi persoana controlată. El va fi atent şi la ceea ce se întâmplă în zona adiacentă. 27 . iar al doilea va asigura sprijinul şi protecţia primului.triunghiul dublu . • jandarmul din protecţie trebuie să fie în măsură să intervină cu promptitudine în situaţia în care persoana oprită se manifestă violent sau încearcă să fugă. pentru a preveni şi riposta contra unui eventual atac prin surprindere. formată din doi jandarmi. • cei doi jandarmi vor supraveghea atent persoana oprită.format din trei jandarmi şi persoana controlată. postându-se lateral spate (stânga sau dreapta) faţă de persoana oprită. . dacă situaţia o impune. Dispozitive persoanelor pe jos de acţiune pentru interceptarea Dispozitivele de acţiune ce conferă o protecţie mai bună jandarmilor pe timpul executării interceptării persoanelor sunt: . 3.când interceptarea unei persoane care se deplasează pe jos este executată de o patrulă de ordine publică. vor păstra tot timpul distanţa de siguranţă (2-3 paşi) şi vor avea mijloacele din dotare pregătite pentru a fi folosite.

fără să fie văzut de către aceasta (acelaşi principiu de lucru ca şi pentru un triunghi simplu). fără să fie văzut de către aceasta. La acest dispozitiv se adaugă un jandarm care rămâne în zona de observare. Triunghiul simplu Jandarmul care sprijină (S) acţiunea celui care execută controlul (C) trebuie să vadă spatele persoanei oprite (A). Triunghiul dublu Jandarmul care sprijină (S) acţiunea celui care execută controlul (C) trebuie să vadă spatele persoanei oprite (A). Reprezentare schematică a dispozitivului: C A S 3.1.2.2. C SA 28 A S .2.3. Acesta din urmă are misiunea de sprijin sau acoperire (SA).

se vor aplica regulile prevăzute de reglementările în vigoare şi dispozitivele prezentate anterior la măsura interceptării: 29 .3.3. Legitimarea persoanelor Legitimarea este o măsură preventivă ce constă în solicitarea şi verificarea actului de identitate a unei persoane şi stabilirea veridicităţii datelor de identificare ale acesteia. Pentru realizarea legitimării persoanelor.

3. pentru a fi păstrată în condiţii de siguranţă deplină. o asigură şi o predă partenerului. Toate aceste activităţi se desfăşoară în prezenţa persoanei la care a fost găsită şi a martorilor. partenerul va supraveghea una dintre extremităţile grupului. În cazul descoperirii unor arme deţinute ilegal. date spre păstrare partenerului sau reţinute de către cel care efectuează controlul. aceasta este trimisă în cealaltă extremitate. pentru a nu fi distruse sau aruncate de cel controlat. cu mâna corespondentă părţii controlate. Controlul corporal preventiv al persoanei se efectuează. de regulă. controlul se poate realiza prin vizualizare şi eventual. în cazul unor adunări publice sau manifestaţii sportive. persoana va fi imediat încătuşată şi se va continua controlul. Controlul corporal preventiv asupra persoanei Controlul corporal preventiv asupra persoanei este o măsură preventivă ce constă în verificarea prin pipăire şi observare a corpului. 30 . Jandarmul verifică dacă arma descoperită are muniţie în încărcător. palpare. Pe măsură ce este controlată o persoană din grup.4. martorilor şi altor persoane interesate (persoanei vătămate). din spatele persoanei. într-o poziţie cât mai incomodă. când este cazul. În situaţia executării unor măsuri de ordine. iar şeful patrulei va începe controlul din cealaltă parte. În cazul controlului corporal preventiv al unui grup de persoane de către doi jandarmi. este încărcată sau este armată. procedându-se astfel până la terminarea operaţiunii. Obiectele găsite asupra persoanei vor fi arătate partenerului. fără a scăpa din vedere controlul oricărui alt articol de îmbrăcăminte sau accesoriu ce aparţine persoanei în cauză. Acestea vor fi plasate la distanţă. cu distanţa de circa 2-3 paşi unele faţă de celelalte. a îmbrăcămintei şi a încălţămintei unei persoane. acestea vor fi aşezate în linie. tăiere sau împungere. în scopul descoperirii altor eventuale obiecte confecţionate pentru lovire.

cu sprijin vertical 31 .Tehnica executării controlului corporal preventiv al persoanei aflată în poziţia genunchi Tehnica executării controlului corporal preventiv al persoanei aflată în poziţia culcat la sol Tehnica executării controlului corporal preventiv a persoanei 1 .din poziţia în picioare cu blocarea braţelor 3 .din poziţia în picioare 2 .

5.6. Controlul bagajelor Controlul preventiv asupra bagajului este o măsură preventivă ce se execută în scopul verificării amănunţite a interiorului şi conţinutului bagajelor unei persoane.3. Controlul preventiv asupra bagajului se poate executa în continuarea controlului corporal preventiv asupra persoanelor sau ca o măsură distinctă. persoana va fi somată să înceteze acţiunea agresivă şi să se supună solicitării jandarmului. a bunurilor provenite din săvârşirea unor infracţiuni sau contravenţii. precum şi a bunurilor a căror deţinere şi circulaţie sunt interzise. Dacă pericolul la care este supus jandarmul creşte. Înainte de luarea acestei măsuri. Controlul preventiv asupra bagajului are ca scop descoperirea obiectelor cu ajutorul cărora ar putea fi atacat jandarmul. Prin bagaj se înţelege orice obiect în care o persoană deţine şi cu care transportă bunuri (geamantan. poşetă). 3. starea de agresivitate şi forţa fizică a acestora. sacoşă. obiectele pe care le au asupra lor şi care ar putea fi folosite pentru atac asupra jandarmului sau a altor persoane. valiză. recurgându-se la imobilizare numai dacă individul nu s-a conformat. pachet. servietă. Imobilizarea persoanelor prin folosirea forţei Mijloacele şi procedeele folosite pentru imobilizare sunt alese în funcţie de: numărul persoanelor implicate şi care urmează a fi imobilizate. astfel: • utilizează forţa în aşa fel încât să nu pună în pericol viaţa atacatorului (lovituri cu corpul). geantă. modul de manifestare a agresivităţii. acesta poate adopta măsuri corespunzătoare pentru reducerea sau ţinerea sub control a situaţiei. 32 .

genunchii şi alte părţi ale corpului pentru autoapărare. jandarmul trebuie să fie capabil să-şi domine adversarul şi să-şi impună voinţa sa. tehnicile articulare şi de control şi apărarea contra armelor albe. Ideal este ca această acţiune să reuşească şi să se evite o escaladare a violenţei care să ducă la folosirea armamentului. Autoapărarea poate fi definită ca o modalitate eficientă prin care victima unui atac declanşat prin surprindere îşi poate apăra integritatea. exprimată prin formula: „Încetaţi. Folosirea forţei fizice. opunând forţei primatul inteligenţei şi al stăpânirii de sine. jandarmul va riposta şi va imobiliza adversarul folosind procedeele de autoapărare combinate cu mijloacele tehnice din dotare. Jandarmeria!” Nu este necesară folosirea avertizării în cazul în care jandarmii sunt atacaţi sau integritatea corporală a unei persoane este pusă în pericol iminent.• foloseşte forţa extremă (a armamentului de foc şi a altor mijloace care pot afecta sau pune în pericol viaţa agresorului). înfrângerea atacurilor violente de mică anvergură şi imobilizarea adversarului atunci când acest lucru este necesar şi posibil. se face de o manieră graduală şi cuprinde următoarele faze: atitudinile de protecţie. în intervenţia profesională. când există indicii că pericolul a devenit sau este pe punctul de a deveni iminent. Dotat cu armament sau doar cu mijloacele tehnice din dotare. imediat. loviturile de protecţie de nivel 2. Forţa fizică se va folosi după avertizarea celor care se manifestă violent. Obligat să răspundă unei agresiuni. să înceteze acţiunea agresivă şi să se supună avertizării îndreptăţite a jandarmilor.6. picioarele. loviturile de protecţie de nivel 1. 33 . 3.1. direct şi material pentru viaţa sau integritatea corporală a jandarmului sau a altor persoane. Folosirea forţei fizice de către jandarmi Forţa fizică constă în folosirea de procedee şi tehnici specifice cu braţele.

Atitudini de protecţie Atitudinile de protecţie cuprind o serie de poziţii (de abordare. capul drept: Capul este menţinut pe axa cap. poziţia picioarelor: picioarele sunt depărtate şi orientate către adversar. de gardă inversă) precum şi unghiurile de abordare şi de ripostă şi eschivele. plasate în faţă.6. Poziţia de abordare. de gardă. Această poziţie asigură un bun echilibru lateral. într-o poziţie activă.3. Piciorul din „partea armei” este în spate. este o poziţie de protecţie generală care permite jandarmului contactul cu adversarul interceptat şi păstrarea permanentă a unei capacităţii de reacţie adaptată comportamentului acestuia. poziţia mâinilor: mâinile pot fi deschise sau apropiate de corp.1. gât. Braţele nu sunt niciodată întinse pentru a evita prinderea de către adversar. fără tensiune în genunchi şi glezne. centrul de greutate: greutatea corpului este repartizată în mod egal pe ambele picioare. iar cel din „partea reactivă” este în faţă. trunchi. 34 . Această poziţie permite păstrarea echilibrului înainte şi înapoi.1. Coatele sunt apropiate de corp. Această poziţie permite echilibrarea greutăţii corpului pe picioare. Elementele de bază ale acesteia sunt: bază largă: picioarele sunt depărtate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor.

greutatea corpului este repartizată egal pe cele două picioare. Această poziţie conferă un bun echilibru lateral. Această poziţie permite conservarea unui echilibru înainte/înapoi. deasupra centrului de greutate. piciorul reactiv înainte. • baza profundă: Piciorul de pe partea armei este în urmă. • capul drept: Capul este menţinut pe axa cap. concomitent cu păstrarea unei capacităţi de reacţie rapidă. 35 . 30° către interior. pentru a absorbi şocurile frontale şi laterale pe genunchi şi pentru a feri triunghiul genital. trunchi. Piciorul de lângă armă este orientat către adversar. • poziţia picioarelor: Piciorul reactiv este orientat cca. gât. Braţele nu sunt niciodată întinse pentru a nu fi prinse. centrul de greutate coborât (asigurând astfel creşterea stabilităţii). genunchii sunt flexaţi fără a fi blocaţi permiţând mobilitatea. Coatele sunt apropiate de corp.Poziţia de gardă este o poziţie de protecţie care asigură jandarmului o securitate eficace şi adaptată. • poziţia mâinilor: Mâinile sunt deschise şi plasate la înălţimea coatelor. pentru a evita eventualele dezechilibrări înainte-înapoi. în vederea opririi unei agresiuni fizice. Elementele de bază ale acesteia sunt: • baza largă: Distanţa dintre picioare să fie egală cu cea dintre umeri.

ceea ce permite jandarmului să se sustragă imediat.Poziţia de gardă inversă este obţinută din poziţia de gardă concomitent cu retragerea piciorului reactiv. Unghiurile de abordare şi de ripostă sunt foarte importante în asigurarea protecţiei jandarmului şi în creşterea capacităţii lui de a folosi forţa fizică pentru a riposta. într-un unghi de abordare situat în jurul triunghiului de agresiune al adversarului. dar temporar. din faţa unei ameninţări fizice. jandarmul se va plasa şi se va deplasa. Nu aborda niciodată adversarul prin faţă! X 1 2 3 36 ATENŢIE PERICOL 1 2 4 3 . întotdeauna. De aceea. Principiile generale rămân aceleaşi ca şi la poziţia de gardă. Garda inversă trebuie considerată ca o deplasare înainte de regăsirea gărzii naturale.

Eschiva totală este o deplasare completă a două puncte de sprijin. fie din „partea armei”. pentru a rupe contactul cu adversarul sau pentru a întări riposta. 37 . fie din „partea reactivă” în scopul ieşirii din triunghiul agresiunii.

vectorul de agresiune (mână. picior). orientarea cotului către adversar (braţ paralel cu solul). strângerea bazinului la impact. expiraţie pe faza de percuţie. angajarea umărului aceluiaşi braţ către înainte. lovitură de genunchi directă şi lovitura de picior directă – care permit crearea unei unde de şoc suficient de puternice pentru a stopa o agresiune fizică. revenire în gardă sau lovitură de oprire şi/sau mijloc de control.3. lovitură cu palma mâinii. lovirea cu vârful cotului. mâna liberă rămâne în poziţie pentru protecţie. picioare). mobilitatea (bazin. respiraţia nu se blochează. conservarea principiului suficienţei. mâna liberă este în protecţie. Lovitura de oprire directă cu palma mâinii deschise se execută astfel: destinderea braţului către înainte fără a-l arma (traiectorie rectilinie). linia umerilor este pe aceeaşi axă cu braţul în momentul loviturii. Lovitura directă cu cotul se execută astfel: flexarea antebraţului către braţ. lovitura de oprire joasă cu palma mâinii deschisă.6.2. se expiră în faza de percutare. 38 . închiderea bazinului la impact. Ele au ca scop neutralizarea funcţiilor agresorului: respiraţia. se rămâne fluid în mişcare. respiraţia nu se blochează. Lovituri de oprire de nivel 1 Loviturile de oprire sunt tehnici dinamice de percuţie – lovitura de oprire directă cu palma mâinii deschise.1. lovitura directă cu cotul.

lovirea cu podul palmei în zona joasă a adversarului.Lovitura de oprire joasă cu palma mâinii deschisă se execută astfel: executarea unei eschive. ridicarea genunchiului fără armare şi lovirea pe aceeaşi axă. controlul cotului şi al capului. închiderea bazinului la impact. respiraţia nu se blochează. păstrarea traiectoriei rectilinie. 39 . fluid astfel: realizarea unei eschive totale. Lovitura de genunchi directă se execută în mod normal. închiderea bazinului la impact. mâna liberă rămâne în poziţie pentru protecţie. se expiră în faza de percutare. revenire în gardă sau lovitură de oprire şi/sau mijloc de control.

lovitura de cot în urcare.Lovitura de picior directă se execută normal şi fluid astfel: trimiterea vârfului piciorului către corpul adversarului fără armă. Lovituri de oprire de nivel 2 Loviturile de oprire de nivel 2 sunt tehnici dinamice de percuţie – lovitura de oprire circulară cu palma mâinii.1. ţinerea mâinilor pentru protecţie în faţa corpului. picior). cât şi cu cel de pe . se expiră în faza de percutare. lovitura de genunchi circulară şi lovitura de picior circulară – care permit crearea unei unde de şoc suficient de puternice pentru a stopa o agresiune fizică.cu arma. respiraţia nu se blochează. piciorul de sprijin rămânând pe axă. păstrarea unei traiectorii rectilinie.. revenire în gardă sau lovitură de oprire şi/sau mijloc de control. închiderea bazinului la impact. mobilitatea (bazin. Ele au ca scop neutralizarea funcţiilor agresorului: respiraţia.3. 40 ..partea reactivă 3. picioare).6. Se poate executa atât cu piciorul de pe partea . vectorul de agresiune (mână.

orientarea cotului către adversar (braţul este perpendicular cu solul). aplicarea loviturii cu vârful cotului fără a arma.Lovitura de oprire circulară cu palma mâinii se execută astfel: realizarea unei mişcări de rotaţie din şold la plecarea loviturii. păstrarea mâinii libere în poziţie de protecţie. Lovitura de cot în urcare se execută astfel: flexarea antebraţului către braţ. păstrarea liniei umerilor pe axul cotului în momentul aplicării loviturii. angajarea umărului aceluiaşi braţ către înainte. mâna liberă rămâne în poziţie de protecţie. menţinerea unei traiectorii circulare. revenire în gardă sau lovitură de oprire şi/sau mijloc de control. aplicarea loviturii cu palma mâinii. 41 . închiderea bazinului la impact. păstrarea braţelor uşor flexate cu coatele spre exterior. închiderea bazinului la impact.

trecerea şoldului. realizarea unei mişcări circulare din sus în jos. urcarea genunchiului pe axă. cât şi cu cel de pe . realizarea unei mişcări circulare. controlul cotului şi al capului... 42 . Se execută atât cu genunchiul . păstrarea mâinilor în poziţie de protecţie în faţa corpului.parte cu arma”.partea reactivă” Lovitura de picior circulară se execută astfel: proiectarea cu o parte a piciorului spre corpul adversarului fără nici o armă. închiderea bazinului la impact.Lovitura de genunchi circulară se execută astfel: realizarea unei eschive totale. pivotarea de pe piciorul de sprijin spre exterior.

3.6.1.4. Tehnici articulare Tehnicile articulare sunt modalităţi de acţiune – extensia braţului, flexarea încheieturii antebraţului prin supinaţia către înainte/înapoi – care au ca scop să constrângă fizic un individ să se supună unui control corporal preventiv sau să permită aplicarea mijloacelor de siguranţă, prin imobilizarea unei articulaţii. Extensia braţului se execută astfel: controlarea permanentă a cotului adversarului; prinderea pumnului; realizarea unei lovituri de oprire asupra inserţiei întinse a tricepsului; menţinerea deschiderii unghiului braţ – trunchi; întinderea braţului cu cotul spre în sus.

Flexarea încheieturii antebraţului prin supinaţia către înainte se execută astfel: controlul cotului, braţul în extensie; orientarea palmei mâinii adversarului către cer; prinderea degetului mare sau a mâinii în priză efectivă; flexarea încheieturii pumnului, crearea şi menţinerea unei dureri; realizarea unei rotiri a braţului către interior, împingerea braţului înainte fără a se lucra contra sensului de articulare a cotului; controlul cotului în permanenţă, blocarea contra propriului corp (punct fix).
43

Flexarea încheieturii antebraţului prin supinaţia către înapoi se execută de aceeaşi la fel ca şi tehnica precedentă cu excepţia faptului că braţul se împinge înapoi fără a se lucra contra sensului de articulare a cotului.

44

3.6.1.5. Tehnici de control Tehnicile de control sunt modalităţi de acţiune – rotirea către exterior a umărului, extensia braţului, flexarea încheieturii antebraţului în pronaţie către înainte/înapoi, controlul adversarului la sol (prin extensia braţului, prin rularea braţului şi prin imobilizarea piciorului) – care au ca scop să constrângă fizic un individ să se supună unui control corporal preventiv sau să permită aplicarea mijloacelor de siguranţă prin imobilizarea unei articulaţii. Rotirea către exterior a umărului se execută astfel: controlul braţului în extensie; prinderea încheieturii pumnului adversarului; rularea prin exterior cu propriul braţ liber a braţului controlat; prinderea propriei încheieturi a pumnului; flexarea antebraţului adversarului pe propriul braţ; pivotarea către interior; imobilizarea la sol.

45

fără a se lucra contra sensului de articulare a cotului. prinderea mâinii în priză efectivă (deget mare contra deget mare). realizarea unei rotiri a braţului către interior. orientarea palmei mâinii adversarului către cer. blocarea contra propriului corp (punct fix). flexarea încheieturii pumnului. plasarea braţului înainte sau înapoi.Flexarea încheieturii antebraţului în pronaţie către înainte se execută astfel: controlul cotului. controlul cotului în permanenţă. 46 . crearea şi menţinerea unei dureri. braţul în extensie.

orientarea palmei mâinii adversarului către cer.Flexarea încheieturii antebraţului prin pronaţie către înapoi se execută astfel: controlul cotului. plasarea braţului către înainte sau înapoi fără a se lucra contra sensului de articulare a cotului. controlul cotului în permanenţă. realizarea unei rotaţii a braţului către interior. braţul în extensie. blocarea contra propriului corp (punct fix). Controlul prin extensia braţului 47 . prinderea mâinii în priză efectivă (deget mare contra deget mare).

48 .Controlul prin rularea braţului Controlul prin imobilizarea piciorului – rularea piciorului prin exterior.

bastoane de cauciuc sau tompfe. mobilitate permanentă (pentru a se evita încadrarea de către adversar). cai şi câini de serviciu. 235 din 6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea art. castete. florete. Of.1. boxuri. arcuri. lucrări şi mijloace genistice. mijloace blindate. cătuşe. nr. dispozitive sonore şi luminoase. fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său. tăiere. cum ar fi: baionete. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 3 „…veste antiglonţ. c) lungimea este mai mare de 15 cm. d) lăţimea este mai mare sau egală cu 0. dispersare şi distorsionarea sensului acestuia. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. arme cu glonţ de cauciuc sau coloranţi. nr. arbalete. 3.3. distanţare. scuturi de protecţie. împungere. şişuri. spade. M. bâte. 29 din Legea nr. măciuci şi bastoane telescopice.7. luciditate în atac sau în apărare. Of. Apărarea contra armelor albe În faţa pericolului unei arme albe2. Arme albe cu lamă – arma care îndeplineşte următoarele criterii: a) lama este fie solidară cu mânerul. arme albe. precum şi orice mijloace de protecţie şi de imobilizare aflate în dotare”. căşti cu vizor. jeturi de apă sau coloranţi.6.4 cm. săbii. bastoane cu energie electrostatică. b) are tăiş dublu pe toată lungimea sa. art.6. pumnale. 49 2 . Folosirea mijloacelor din dotare Mijloacele din dotare3 trebuie să garanteze producerea unui efect limitat. niciodată mortal şi să nu producă un handicap grav. Această protecţie trebuie să cuprindă cel puţin: gestiunea zonelor de securitate. 1175 din 13 decembrie 2004. 490 din 23 iulie 2007. Legea nr. protecţia corporală (atitudini de securitate). dispozitive cu substanţe iritant lacrimogene. o utilizare justă şi precisă a mijloacelor pentru a constrânge sau a respinge adversarul. M. 2 din Legea nr. e) are un mâner prevăzut cu gardă. cea mai bună protecţie este cea care îţi permite să rămâi în viaţă. cuţite. Armă albă – acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire. Folosirea mijloacelor din dotare trebuie să aibă ca scop protecţia jandarmului şi imobilizarea adversarului prin descurajare.

Bastonul de cauciuc trebuie folosit în limita necesităţii. 50 .3).1. fără a le produce vătămări corporale grave sau a le pune viaţa în pericol. bastonul se prinde de extremităţi cu ambele mâini şi se ţine în direcţia din care vin loviturile.1. B.1. Bastonul de cauciuc poate fi întrebuinţat atunci când celelalte mijloace şi procedee de imobilizare nu au dat rezultate. diferenţiate prin dimensiunile lor şi este destinat neutralizării acţiunilor agresive a unor persoane. însă din cauza împrejurărilor concrete aceasta nu este posibilă.3.2.2 şi B.7. şi în situaţiile când se impune uzul armei de foc. Folosirea bastonului de cauciuc ca mijloc de apărare Bastonul se foloseşte ca mijloc de apărare pentru pararea loviturilor agresorului. Este interzisă folosirea bastonului în sediul unităţii de jandarmi.7. Protecţia jandarmului şi imobilizarea adversarului prin folosirea bastonului de cauciuc Bastonul de cauciuc este principalul mijloc din dotarea jandarmului. Atitudinile de protecţie cu bastonul 3. Aplicarea de lovituri va înceta imediat ce agresorul a renunţat la acţiunea sa şi s-a conformat dispoziţiilor date de jandarm. 3.1.1. Pentru aceasta. fiind realizat în trei variante consecutive (B.7.

bastonul se poate folosi aplicând primele lovituri persoanelor mai recalcitrante. retragerea şi împrăştierea lor.3. 51 . în genţi sau pe sub haine. stăpânirea şi intimidarea celorlalte elemente turbulente. folosind sistemul de prindere confecţionat în acest sens. urmărind determinarea încetării acţiunilor. în scopul de a-l obliga să dea drumul victimei (în cazul când aceasta este ţinută) ori să înceteze acţiunea. Ca mijloc de intimidare a elementelor turbulente sau recalcitrante. În nici un caz nu va fi purtat în mână. Folosirea bastonului de cauciuc Bastonul de cauciuc se foloseşte pentru aplicarea de lovituri împotriva adversarului.7.3. În cazul în care sunt mai mulţi agresori. primele lovituri se vor aplica celui mai periculos. Pe timpul patrulărilor. astfel încât smulgerea acestuia din locaş să constituie şi prima lovitură aplicată.1. bastonul va fi purtat pe centură.

3.1.7. Tehnici de imobilizare cu bastonul de cauciuc Extensia braţului cu bastonul Forfecarea braţului cu bastonul de cauciuc Ridicarea forţată de la sol cu bastonul de cauciuc 52 .4.

1. Tehnici de folosire a bastonului de cauciuc Împotriva atacului cu arme albe Loviturile vor fi aplicate. Lungimea bastonului de cauciuc permite câştigarea distanţei faţă de un adversar. în special. 3.1. Generalităţi şi caracteristici Tompfa se deosebeşte de bastonul de cauciuc prin faptul că este prevăzută la unul din capete cu două mânere egale ca mărime.5.7. dispuse în unghi drept. lungime – 60cm.8. Părţile principale CAPUL MÎNERULUI CĂLCÂIUL MÎNERUL VÎRFUL CORPUL Caracteristici: greutate – 650gr. permiţând jandarmului să se organizeze mai bine şi să răspundă de o manieră adaptată ameninţării sau agresiunii. peste mâini. compoziţie Polycarbonat / Polyuretan. pentru a nu permite adversarului să atace şi pentru a-l face să scape eventualele obiecte cu care ar putea lovi. Adoptarea temporară a gărzii inverse măreşte considerabil această distanţă.3. Folosirea tompfei 3.8. 53 .

În poziţia de abordare. Călcâiul către în jos Vârful către în jos Mâna reactivă este disponibilă în permanenţă Poziţia în gardă este o atitudine de securitate care permite o protecţie eficace şi adaptată. Atitudini de protecţie Poziţia de abordare este o atitudine de securitate generală care permite contactul cu un individ păstrând capacitatea de reacţie în funcţie de evoluţia comportamentului acelei persoane.8. Poziţia în gardă cu vârful către înainte-înapoi 54 . tompfa este disimulată în spatele coapsei pe partea cu arma.3.2. păstrând o capacitate de reacţie rapidă. în vederea opririi unei agresiuni fizice.

55 . Loviturile de oprire directe cu vârful se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. din faţa unei ameninţări sau a unei agresiuni fizice. căutarea traiectoriei celei mai directe şi mai rectilinie fără a arma. Loviturile de oprire directe cu călcâiul tompfei se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. mobilitatea (bazin. braţul şi antebraţul de pe partea cu tompfa formează un unghi care permite executarea unei lovituri de stopare fără a arma. mâna reactivă este în protecţie. picioare). vectorul de agresiune (braţ. tompfa este ţinută în priză integrală de mâner. Această atitudine trebuie considerată ca o deplasare înainte de revenirea în garda naturală şi permite sustragerea imediată. corpul tompfei este în contact permanent cu antebraţul. destinderea braţului către înainte la 45° raportat la axa umerilor. Loviturile de oprire reprezintă tehnici dinamice de percuţie care permit crearea unei unde de şoc pentru neutralizarea funcţiilor agresorului – respiraţia. Această atitudine se obţine retrăgând piciorul reactiv. căutarea traiectoriei celei mai directe şi mai rectilinie fără a arma. destinderea braţului către înainte la 45° raportat la axa umerilor. executarea loviturii cu călcâiul tompfei. picioare) – în vederea stopării unei agresiuni fizice. dar temporară. mâna reactivă ţine corpul tompfei în axă. executarea loviturii cu vârful tompfei.Poziţia în gardă inversă.

destinderea braţului către înainte la 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului. destinderea braţului către înainte la 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului.Loviturile de oprire cu corpul pe partea cu tompfa se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. Lovituri de oprire cu corpul pe partea reactivă se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. executarea loviturii de stopare cu ultimii zece cm ai corpului tompfei. armarea braţului pe partea reactivă. mâna 56 . executarea loviturii de stopare cu ultimii zece cm ai corpului tompfei. realizarea unei rotaţii a încheieturii pumnului în momentul loviturii. mâna reactivă este în protecţie.

mâna reactivă este în protecţie. mâna reactivă este în protecţie. destinderea braţului către înainte la 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului. Lovituri de oprire cu capul mânerului se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. destinderea braţului către înainte. Lovituri de oprire orizontale cu corpul se execută astfel: se ţine tompfa cu priză integrală la centrul mânerului. executarea loviturii de stopare cu corpul tompfei.reactivă este în protecţie. executarea loviturii de stopare cu capul mânerului. 57 .

3. Parările cu tompfa Lovitură de sus Lovitură de jos 58 .3.8.

prin forţarea unei articulaţii.8. protejarea şi controlul mâinii libere. plasarea lângă adversar. cotul către în sus. rularea vârfului tompfei cu mâna reactivă.3. prinderea încheieturii pumnului. Flexarea antebraţului pe braţ cu vârful înainte se execută astfel: plasarea corpului tompfei în încheietura cotului. menţinerea mânerului tompfei ducând antebraţul către în sus. 59 . menţinerea deschiderii unghiului braţtrunchi. Extensia braţului cu călcâiul sau vârful înainte se execută astfel: controlul cotului în permanenţă. Tehnici de imobilizare cu tompfa Tehnicile de imobilizare cu tompfa sunt tehnici de control care au ca scop să constrângă fizic un individ să se supună unui control corporal preventiv şi să asigure plasarea obiectelor de securitate. controlul vârfului tompfei cu axila de pe partea reactivă.4. terminarea controlului coborând şi trăgând către sine mânerul tompfei. controlul braţului cu mâna reactivă. braţul trebuie întins. intrarea şi realizarea unei lovituri de stopare sub inserţia tendonară a tricepsului.

60 . jandarmul agresat poate să se organizeze mai bine şi să răspundă de maniera cea mai adaptată ameninţării sau agresiunii. terminarea controlului prin plasarea perpendiculară faţă de adversar. temporară. 3.9. corpul tompfei în sprijin pe triceps. Folosirea cătuşelor Încătuşarea este o măsură de prevedere şi siguranţă care constă în aplicarea de către jandarm a cătuşelor pe încheietura mâinilor unei persoane. a unei gărzi inverse o măreşte considerabil.Rotirea omoplatului către în jos cu vârful tompfei înainte se execută astfel: intrare directă sub partea reactivă. 3.5. acesta va fi încătuşat înainte de a se trece la controlul corporal preventiv asupra persoanei şi a bagajelor. Dacă ne confruntăm cu un suspect recalcitrant sau periculos. Apărarea contra armelor albe Lungimea tompfei permite jandarmului să-şi asigure distanţa de securitate faţă de un adversar iar adoptarea.8. cu vârful tompfei la nivelul încheieturii pumnului între corpul şi braţul adversarului. flexarea antebraţului pe braţ. efectuarea unei rotiri a vârfului tompfei către în sus (se prinde vârful tompfei). în scopul limitării mobilităţii fizice a acesteia. În aceste condiţii.

.În funcţie de situaţia existentă. din poziţia în picioare şi în genunchi. din poziţia culcat la sol. de numărul acestora şi de reacţia publicului.. Încătuşarea şi controlul corporal ale persoanei din poziţia . încătuşarea unui adversar poate fi executată: din poziţia înclinat.în picioare şi în genunchi” Încătuşarea şi controlul corporal ale persoanei din poziţia .culcat” ridicarea de la sol şi conducerea. de gradul de periculozitate al persoanelor prezente. sprijinit cu faţa la perete şi braţele ridicate. 61 .

pulverizatorul se agită. PULVERIZATORUL DE MÂNĂ CU SUBSTANŢE IRITANT-LACRIMOGENE SE FOLOSEŞTE LA O DISTANŢĂ DE MAXIMUM 3 M. ATENŢIE! SE PULVERIZEAZĂ ÎN ACEEAŞI DIRECŢIE CU VÂNTUL ATENŢIE! NU SE PULVERIZEAZĂ SUBSTANŢA DIRECT ÎN FAŢĂ ADVERSARULUI.10. Folosirea pulverizatorului de mână cu substanţe iritant-lacrimogene Folosirea eficientă şi oportună a gazelor este o metodă acceptată numai pentru imobilizarea persoanelor şi se realizează cu ajutorul pulverizatorului. fără a se produce vătămări corporale. piele) se spală cu multă apă. 62 . Nu se recomandă folosirea acestuia când jandarmul se află în spaţii închise. Înainte de utilizare. Distanţa eficientă de folosire este de maximum 3 metri. dar nu mai puţin de 1.5-2 metri.3. Faţa şi ochii se protejează când se întrebuinţează împotriva vântului. mucoasele nazale. Pulverizatorul de mână cu substanţe iritant . dispersării unor grupuri de agresori sau evacuării acestora din încăperi şi ascunzători.lacrimogene este destinat imobilizării unor persoane recalcitrante. Folosirea pulverizatorului lacrimogen este condiţionată de loc şi de viteza vântului. Zonele eventual afectate (ochii. apoi se îndreaptă cu orificiul de evacuare către înainte şi se apasă pe butonul de acţionare. fără să se aplice creme sau emulsii.

11.3. Arma albă folosită4 de jandarmi care se încadrează în această categorie este bastonul telescopic (BT). iar uzul de armă nu este necesar sau posibil. 63 . mâna reactivă este în permanenţă disponibilă pentru a respinge adversarul şi a se proteja. în situaţii de legitimă apărare sau stare de necesitate. n. când folosirea altor mijloace de intervenţie nu a dat rezultat. Imobilizarea adversarului prin folosirea armelor albe – bastonul telescopic Armele albe se folosesc în misiunile specifice. 1 2 BT ÎNCHIS/ DESCHIS 1 4 2 Chiar dacă la acest moment bastonul telescopic nu a intrat în dotarea curentă a jandarmilor. Acesta se poartă pe partea cu arma înaintea sau în spatele armei de mână şi se prinde cu mâna de pe partea armei. apreciem că acesta va fi introdus mai devreme sau mai târziu. pentru realizarea protecţiei personale şi a imobilizării persoanelor agresive. odată cu finalizarea procesului de omologare şi cu alocarea resurselor financiare.a.

Poziţia de abordare BT deschis – bastonul telescopic trebuie disimulat în spatele coapsei pe partea cu arma.3.1. Atitudini de protecţie Poziţia de abordare cu BT este o atitudine de securitate generală care permite menţinerea contactului cu un individ. păstrând capacitatea de reacţie în funcţie de evoluţia comportamentului acelei persoane. Poziţia de abordare cu BT închis – bastonul trebuie să fie disimulat în faţă între mâini sau în spatele coapsei pe partea cu arma.11. 64 . în vederea opririi unei agresiuni fizice. păstrând o capacitate de reacţie rapidă. Poziţia în gardă reprezintă atitudinea de securitate care permite o protecţie eficace şi adaptată.

2.11. BT este ţinut vertical către în sus. 3. Deschiderile şi închiderile B.T. se face extensia completă a braţului la 45° raportat la planul orizontal şi orientat la 45° către înapoi raportat la axa corpului. dar temporară. din faţa unei agresiuni fizice. Deschiderea se face rapid.Poziţia de gardă BT închis Poziţia de gardă BT deschis Poziţia de gardă inversă este atitudinea de securitate obţinută prin retragerea piciorului reactiv. 65 . Deschiderea BT se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului. Această atitudine trebuie să fie considerată ca un timp de deplasare înaintea reintrării în garda naturală şi permite sustragerea imediată.

loviţi cu vârful 66 . bastonul este proiectat energic către înainte. împingeţi cu mâna secţiunile în mâner.Deschiderea către în sus Deschiderea către în jos Deschiderea către înainte se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului. arătătorul şi degetul mijlociu. mâna de pe partea reactivă este în protecţie. Închiderea cu degetele se execută astfel: se prinde BT cu degetul mare. sub un unghi de 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului. loviţi cu vârful bastonului vertical sau orizontal de o suprafaţă rigidă. mâna de pe partea reactivă este în protecţie.

bastonului vertical sau orizontal de o suprafaţă rigidă. 67 . împingeţi cu mâna secţiunile în mâner. mâna reactivă în protecţie. continuarea mişcării până când secţiunile dispar în mâner. Nu vă aplecaţi şi nu priviţi după BT. Nu vă aplecaţi şi nu priviţi după BT. se închide BT dintr-o singură lovitură de o suprafaţă rigidă. Închiderea tactică se execută astfel: priza integrală a BT. vârful BT la verticală sau la orizontală.

mâna reactivă este în protecţie. picioare). braţul se destinde la 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului. Lovituri de oprire cu BT închis Loviturile de oprire cu BT închis reprezintă tehnici dinamice de percuţie care permite crearea unei unde de şoc suficiente. lovitura este dată cu capişonul. picioare). Ele au ca scop neutralizarea funcţiilor agresorului – respiraţia. vectorul de agresiune (braţ. cu priză integrală la centrul mânerului. braţul se destinde la 45° raportat la axa verticală a corpului adversarului.3. Lovitură de oprire cu BT închis pe partea reactivă se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului.3. mâna reactivă este în protecţie. lovitura de stopare este aplicată fără a arma braţul. Lovitură de stopare cu BT închis pe partea cu arma se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână. în vederea stopării unei agresiuni fizice.11. mobilitatea (bazin. lovitura este dată cu capişonul. 68 .

braţul se destinde la 45° raportat la axa verticală a 69 . lovitura de stopare este dată cu ultimii 10 cm ai bastonului. 3.4. Lovituri de oprire cu BT deschis Lovitură de oprire cu BT deschis pe partea cu arma se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului.Lovitură de oprire directă cu BT închis se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului. lovitura de stopare este aplicată fără a arma braţul.11. pumnul rămâne pe axul braţului fără a-l roti. braţul se destinde la 45° către în jos raportat la linia umerilor.

raportat la linia umerilor. lovitura de stopare este aplicată fără a arma braţul. 70 . mâna reactivă este în protecţie. Mâna reactivă susţine vârful. Lovituri de oprire cu BT deschis pe partea reactivă se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la centrul mânerului.corpului adversarului. Lovitură de stopare cu BT deschis orizontal se execută astfel: BT este ţinut cu fermitate în mână cu priză integrală la mijlocul mânerului. lovitura de stopare este dată cu ultimii 10 cm bastonului. lovitura de stopare este aplicată fără a arma braţul. mâna reactivă este în protecţie. BT este ţinut paralel cu solul la nivelul pieptului. braţele se destind la 45° către în jos.

intrarea şi realizarea unei lovituri de stopare sub inserţia tendonală a tricepsului. 71 . prinderea încheieturii pumnului. cotul către în sus.11.5. menţinerea deschiderii unghiului braţtrunchi. Tehnici de imobilizare şi control cu BT închis Tehnicile de imobilizare şi control cu BT închis sunt modalităţi de acţiune care au ca scop constrângerea fizică a unui individ de a se supune unui control corporal preventiv şi plasarea de mijloace de siguranţă prin forţarea unei articulaţii. Extensia braţului prin interior cu BT închis se execută astfel: controlul permanent al cotului.3. braţul trebuie întins.

cotul către în sus.6. braţul întins. menţinerea deschiderii unghiului braţtrunchi. intrarea şi aplicarea unei lovituri de stopare sub inserţia tendonală a tricepsului. Extensia braţului prin exterior cu BT deschis se execută astfel: controlul permanent al cotului. Tehnici de imobilizare şi control cu BT deschis Tehnicile de imobilizare şi control cu BT deschis sunt modalităţi de constrângere fizică a unui adversar să se supună unui control corporal preventiv. intrarea şi aplicarea unei lovituri de stopare sub inserţia tendonală a tricepsului. Flexiunea antebraţului pe braţ se execută astfel: plasarea BT în 72 .11. întins. Extensia braţului prin interior cu BT deschis se execută astfel: controlul permanent al cotului. prinderea încheieturii pumnului.3. să asigure plasarea unor mijloace prin forţarea unei articulaţii. menţinerea deschiderii unghiului braţ-trunchi. prinderea încheieturii pumnului. cotul către în sus.

plasarea BT prin interior lângă braţul adversarului. punct fix. protejarea şi controlul cu mâna liberă. controlul cotului.încheietura cotului şi controlul cu braţul reactiv. realizarea unui punct fix cu mâna reactivă şi vârful BT. 73 . pentru a-l determina să dea drumul unui obiect. Forfecarea braţului este o tehnică de control care are ca scop constrângerea fizică a unui individ. terminarea controlului coborând şi trăgând spre sine mânerul BPT. plasarea jandarmului lângă adversar şi controlarea vârfului cu axila mâinii reactive. BT aducând antebraţul către în sus. se ţine în continuare de mâner. tracţiunea mâinii de pe partea cu arma şi împingerea cu cotul reactiv. Ea se execută astfel: plasarea în lateral faţă de adversar. tracţiunea şi împingerea se realizează simultan.

Ridicarea unei persoane de la sol cu BT 74 . terminarea controlului prin plasarea perpendiculară faţă de adversar. menţinerea controlului asupra încheieturii pumnului. efectuarea unei rotaţii cu vârful bastonului către în sus.Rotirea omoplatului către în jos se execută astfel: prinderea încheieturii pumnului şi controlarea cu degetul mare. BT este sub braţ.

DE URGENŢĂ.7. EVENIMENTUL! 3.12. Apărarea contra armelor albe cu BT Somaţia: Încetează (încetaţi) voi (vom) folosi forţa! se face atunci când este necesară folosirea bastonului înainte de a trece la acţiunea propriu-zisă. Conducerea persoanelor la sediul unităţii de jandarmi Conducerea persoanelor la sediul unităţii este o măsură coercitivă care constă în oprirea persoanei suspecte şi în solicitarea adresată de jandarm de a-l însoţi la sediul jandarmeriei pentru a clarifica situaţia.11. ATENŢIE! CÂND EFECTUL SCONTAT SE PRODUCE PRIN FOLOSIREA BASTONULUI SE ÎNCETEAZĂ IMEDIAT APLICAREA LOVITURILOR! REGULĂ: ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR VĂTĂMĂRI CORPORALE ADVERSARULUI I SE ACORDĂ IMEDIAT PRIMUL-AJUTOR ŞI SE RAPORTEAZĂ IERARHIC.3. Dacă persoana nu se supune avertizării jandarmului de a înceta acţiunile agresive sau dacă refuză să-l 75 .

penală sau contravenţională. În raport de gradul de vinovăţie al persoanelor reţinute la sediul jandarmeriei va fi luată o măsură legală. după ce s-a efectuat imobilizarea şi s-a executat controlul corporal preventiv asupra persoanei. 3. 76 . Tehnici de conducere prin folosirea forţei fizice şi a mijloacelor din dotare Conducerea forţată a persoanelor violente la sediul unităţii sau poliţiei se face după încătuşarea acestora cu mâinile la spate.însoţească şi există suspiciuni întemeiate că a comis o faptă ilegală.1. acţiunea se poate face forţat.12. ori de punere în executare a mandatelor emise de autorităţile judiciare.

verificată şi asigurată nu trage niciodată „singură” pentru că. Jandarmul care poartă o armă face parte integrantă dintr-un sistem pe care el îl controlează. muniţia şi mijloacele tehnice din dotare. erorile de manipulare sau neglijenţele pot provoca accidente. decât pe timpul executării unor acţiuni. El poate face ca acest sistem să fie sau periculos. decât în urma unei erori umane. mai mult pe timpul manipulării armamentului. aşa cum rezultă din statistici. Tocmai de aceea. au loc incidente cu armă. anual. 4. sau sigur. în mod obligatoriu. O armă întreţinută. în condiţiile legii. Cu o armă în stare de funcţionare. accidental sau involuntar.1. este necesar ca ceva sau cineva să apese pe trăgaci.1. pentru că armele sunt simple obiecte care nu funcţionează fără o intervenţie umană. Acestea arată că. jandarmii pot deţine. respectarea şi aplicarea unor reguli elementare de manipulare.1.CAPITOLUL 4 DOMINAREA CU ARMĂ A ADVERSARULUI În timpul serviciului. Securitatea unei arme este dată de experienţa trăgătorului. purta şi folosi armamentul. Cele 5 reguli fundamentale de securitate Dacă trăgătorul este instruit cum să folosească arma sa şi să aplice în mod sistematic cele cinci reguli fundamentale de 77 . Reguli de securitate individuală permanente (în serviciu şi la instrucţie) 4. nu se produce un foc de armă involuntar.

receptacul sau biută de tir etc. Înainte de a îndrepta arma spre obiectiv. Operaţiile de control. nu va produce rănirea celui care manipulează arma sau a altei persoane. la orice distanţă s-ar afla aceasta. Indexul degetului arătător este păstrat de-a lungul gărzii trăgaciului. Reguli fundamentale de securitate: Întotdeauna. încărcare şi de verificarea a armei şi rezolvarea incidentelor de tragere se efectuează. În această situaţie incidentele sunt posibile. Înainte de aceasta. dar în nici un caz accidentele. în direcţia ameninţării. 78 5 . arma este ţinută în «poziţia de contact» pe orizontală.2.securitate. într-o direcţie nepericuloasă5.). El O direcţie este definită ca «nepericuloasă» dacă tragerea involuntară a unui proiectil în această direcţie. el nu va provoca accidente.1. întotdeauna.1. vestă anti-glonţ. Poate fi vorba şi de un obstacol material care va opri rapid proiectilul (suprafaţă de nisip. descărcare. Ţeava armei se îndreaptă numai asupra obiectivelor care prezintă un grad de pericol pentru jandarm. fără contact cu trăgaciul.1. manipularea unei arme să se facă în aşa fel ca şi cum aceasta ar fi încărcată. Manipulările fundamentale 4. Controlul personal de securitate (CPS) Unul din elementele care asigură prevenirea accidentelor este controlul personal de securitate care trebuie să devină un act reflex pentru fiecare jandarm dotat cu armament. jandarmul trebuie să fie sigur că a identificat corect adversarul şi că acesta este izolat în raport cu alte persoane. consecutivă unei erori de manipulare sau unei defecţiuni a armei.2. sol acoperit cu lemn. atâta timp cât decizia de a îndrepta arma asupra adversarului identificat nu este luată. 4.

trage spre înapoi manşonul.A. – se prinde manşonul între degetul mare şi cel arătător de la mâna «partea reactivă». efectuează manevra fundamentală de alimentare. – se extrage şi se recuperează încărcătorul în mâna «partea reactivă». în tubul cu nisip. Controlul personal de securitate + alimentarea (CPS +A) Înaintea intrării în serviciu. 79 . introduce arma în toc şi închide capsa acestuia. ATENŢIE! În nici un moment mâna «partea reactivă» nu trebuie să treacă prin faţa ţevii pe timpul manipulărilor.S. – se verifică.): introduce partea din faţă a armei şi a ţevii în tubul cu nisip. efectuează controlul personal de siguranţă (dacă arma este neîncărcată). verifică printr-un control vizual şi tactil cu degetul.P. cu mâna aşezată în formă de cupă deasupra.I. + A).1.2. de la locul de încărcare şi descărcare a armamentului (L. 4. scoate pistolul din tubul cu nisip.2. că nici un cartuş nu se mai găseşte pe ţeavă.se execută de fiecare dată când jandarmul ridică sau depune arma: – antebraţul rămâne la orizontală.D. printr-un control vizual. cu arma culcată în mâna «partea armei». dacă nu cumva un cartuş a rămas în camera cartuşului. cu indexul degetului arătător de-a lungul ţevii. în tubul cu nisip. jandarmul controlează şi alimentează arma (C.

1. prinde manşonul între degetul mare şi cel arătător de la mâna «partea reactivă». arată că arma este goală. efectuează controlul personal de securitate şi a descărcării în tubul cu nisip. verifică. verifică printr-un control vizual că nici un cartuş nu se găseşte rămas în camera cartuşului.2. în mâna «partea reactivă». cu mâna aşezată în formă de cupă deasupra.3. recuperează. extrage şi recuperează încărcătorul în mâna «partea reactivă». controlul personal de securitate şi descărcarea în tubul cu nisip. strânge. Controlul personal de securitate + descărcarea (CPS +D) Pentru a descărca sau pentru a controla dacă arma este sau nu este încărcată se execută următoarele operaţii: duce antebraţul la orizontală. măsurile de securitate. apucă manşonul între degetul mare şi celelalte degete ale mâinii reactive. printr-un control vizual şi tactil. dacă este cazul. trage spre înapoi manşonul.4. cu 80 . sunt efectuate astfel: introduce ţeava în tubul cu nisip. La ieşirea din serviciu. cartuşul extras. cu mâna reactivă cartuşele aruncate şi le aşează pe planşetă. arma culcată în mâna «partea armei» cu indexul degetului arătător de-a lungul ţevii.

Darea şi primirea unei arme Trecerea armei de la un jandarm la altul trebuie să fie efectuată în condiţii de securitate. 4. se execută numai dacă este absolut necesar.1. că nici un cartuş nu se mai găseşte pe ţeavă. introduce cartuşul extras în încărcător. cu manşonul blocat în spate. După utilizare se execută descărcarea şi controlul personal de securitate a armei. Încărcarea unei arme Încărcarea armei. depozitează arma şi port încărcătorul. După executarea focului. conduce spre înainte manşonul.3. jandarmul execută: asigură şi orientează arma cu ţeava pe o direcţie nepericuloasă. cât şi în serviciu. atât la locul de păstrare. 4.degetul.2.4. urmate. – executarea focului de armă în strictă conformitate cu legea. iar încărcătorul se predă separat. pentru: – executarea somaţiilor legale şi a focului de avertisment în plan vertical. Jandarmul care predă arma efectuează un control personal de securitate şi o descarcă în prezenţa celui care primeşte. de alimentare (dacă se continuă serviciul). scoate încărcătorul şi extrage cartuşul din armă. După aceasta înmânează arma celui care o primeşte fără încărcător. după caz. Arma se predă descărcată. verifică şi alimentează arma. cu mânerul înainte şi cu manşonul blocat în spate de opritor. dacă se continuă serviciul. reaşează încărcătorul în port încărcător. El 81 .1. pe timpul serviciului.

încărcătorul plin. după care ia încărcătorul. răspunde «armă încărcată» şi păstrează ţeava într-o direcţie nepericuloasă. în mod obligatoriu. Arma poate fi purtată în următoarele condiţii: Cod ALB GALBEN ORANJ ROŞU ROŞU FOC Folosire În rastel În serviciu În serviciu În serviciu Tir în serviciu Descrierea lucrului cu arma Încărcător gol.păstrează. o prinde de mâner păstrând indexul degetului arătător de-a lungul gărzii trăgaciului. la vedere. arma poate să fie predată încărcată (condiţie «roşie»). duce manşonul către înainte şi asigură arma. iar celălalt încărcător în locaşul prevăzut în tocul de purtare. 82 . asigurată. oricare ar fi condiţiile şi întinde arma la capătul braţului cu ţeava orientată întro direcţie nepericuloasă. în mâna sa. camera cartuşului goală. fără cartuş pe ţeavă. cartuş pe ţeavă. cu mânerul orientat către cel care o primeşte.1. 4. există la pistol mitralieră (prin aşezarea patului în umăr). Cel care predă anunţă «armă încărcată». la poligonul de tragere sau în serviciu. verifică vizual şi tactil dacă camera cartuşului este goală. Jandarmul care primeşte arma. în funcţie de circumstanţe. Portul armei în serviciu Portul armamentului şi muniţiilor din dotarea individuală a jandarmilor este permis numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. În serviciu. numai în toc. Arma scoasă din toc. În mod excepţional. Arma în toc aprovizionată. Nu există la pistol. Apoi răspunde celui care a predat «armă descărcată» pentru a confirma rezultatul controlului executat. încărcătorul pe care l-a scos şi anunţă «armă descărcată». Acesta apucă arma. arma asigurată Aprovizionat.4. încărcătorul plin. cu un încărcător plin introdus în manşon. pe centură. arma neasigurată. fără cartuş pe ţeavă (cod galben). încărcătorul plin. cartuş pe ţeavă. dacă este necesar. pistolul se va purta.

printr-un control personal de securitate şi prin descărcare.mâna din «partea armei». fiecare din ele având o funcţie diferită. În orice moment şi în special pe timpul manipulării. ca mână «forte» (dreptaci sau stângaci). fiecare jandarm este responsabil de modul de folosire a armei sale. dar la fel de importantă şi de dinamică. prinde arma de foc şi comandă focul. dictată de ochiul director. 4. jandarmul trebuie să fie conştient de direcţia ţevii armei şi să aplice cele cinci reguli de siguranţă. pentru că mâinile jandarmului nu pot fi calificate ca «forte» sau «slabe». Astfel. 83 . Reprezentarea universală Toate operaţiunile descrise anterior sunt aplicabile la fel de bine celor care utilizează dreapta sau stânga. susţine arma de foc şi efectuează operaţiunile precum şi loviturile de oprire. în general. Bazele tragerii 4. având obligaţia să oprească imediat tragerea dacă constată că se creează un pericol pentru ceilalţi.2. pentru un stângaci este invers. pentru un dreptaci noţiunea de «partea armei» reprezintă partea dreaptă iar cea de «parte reactivă» este partea stângă.Orice armă trebuie să fie considerată încărcată atât timp. cât utilizatorul nu s-a convins de contrar. Selecţia «partea armei» şi «partea reactivă» este. În intervenţia profesională fiecare mână defineşte o parte a corpului şi are un rol precis: .2. De asemenea. .1.mâna din «partea reactivă». după o reprezentare universală.

protejând arma cu cotul sau cu mâna. orientat cu faţa spre direcţia supravegheată. poziţia cu arma în toc.foc. Poziţiile de abordare. în poziţia de contact . Poziţiile de abordare cu arma cuprind: poziţia de aşteptare în serviciu. Aceste poziţii reprezintă pentru jandarm o modalitate firească şi confortabilă de a rămâne într-o poziţie verticală. teren şi urgenţă.2. poziţia cu arma scoasă din toc. de asemenea.2. Alegerea momentului scoaterii armei din toc. 4. Atitudinea universală de ripostă cu arma în poziţia de contact Jandarmul poate utiliza arma în serviciu.armă. stabilă. fie din proprie iniţiativă pentru asigurarea apărării personale sau pentru a-şi sprijini colegii. În poziţia de contact. Ele permit.2.2. poziţia de contact foc Jandarmul care foloseşte arma adoptă poziţiile de abordare. Timpul necesar trecerii de la triunghi la linie trebuie redus la 84 . poziţia de contact sau poziţia de contact foc în raport de situaţie.armă – ţintă. o ripostă echilibrată şi rapidă şi accesul uşor la armă. poziţionată în spatele pulpei piciorului cu ţeava spre sol. prin închiderea părţii superioare a corpului şi atingerea obiectivului. arma este la orizontală.1. poziţia de contact. din poziţii non agresive.ţintă . care se transformă în linie trăgător . poziţia jandarmului formând un triunghi trăgător . trecerea la poziţia de tragere şi modalitatea de executare a focului sunt impuse de misiune. fie la ordinului şefului elementului de dispozitiv.4.

Abordare şi de serviciu cod galben-oranj 85 . Stabilitatea este o cerinţă permanentă ce-i permite jandarmului să-şi păstreze echilibrul. prin plecarea loviturii la sfârşitul mişcării ca urmare a presiunii progresive exercitate asupra trăgaciului.minim. reduce cu 75% timpul de reacţie. Atunci când muşchii sunt încordaţi nu pot fi făcute mişcările dinamice esenţiale care asigură precizia şi viteza folosirii unei arme. jandarmul trebuie să acţioneze de o manieră stabilă şi relaxată. Bazându-se pe aceste poziţii. tras repede prin întinderea braţelor şi focalizarea simultană a cătării. urmată de realizarea controlului. Primul glonţ. ochirea obiectivului şi tragerea celorlalte lovituri mai lent dacă este necesar. Tensiunea antrenează cheltuieli de energie mult mai mari. să stăpânească reculul armei şi să se deplaseze cu uşurinţă (dacă este necesar). dar şi o oboseală accelerată.

ca la poziţia de contact. 86 . El va fi perceput ca o siluetă compactă şi va evita să fie capturat sau să îi fie luată arma de adversarul ascuns şi care apare în zona intimă fără avertisment. Poziţii de contact şi contact foc (roşu şi roşu foc) 4.2. ţeava este orizontală. arma se află în poziţie orizontală.4 . Această poziţie este folosită pentru a aborda o zonă în care jandarmul trebuie să se deplaseze. coatele şi antebraţele sunt în contact cu toracele. câmpul vizual este foarte bun şi de aceea este inutilă înclinarea armei spre sol. în interiorul zonei intime.2. prin apropierea armei de corp. indexul degetului arătător este în prelungirea gărzii trăgaciului. Poziţia de contact apropiat Poziţia de contact apropiat este derivată din poziţia de contact în picioare.2. Arma este aliniată cu ochiul director. În poziţia de contact apropiat. mâna de pe partea armei este adusă la stern.

REŢINEŢI! Această poziţie permite o tragere eficientă până la cinci metri împotriva unui adversar care se găseşte la acelaşi nivel. protejând arma. Poziţia de apărare apropiată Această poziţie reprezintă prima reacţie de scăpare din faţa unui agresor care pătrunde în zona intimă pentru că permite îndepărtarea acestuia prin rotirea corpului şi lovituri de cot.2. jandarmul reia poziţia de contact pentru a avansa sau a sprijini ceilalţi membrii ai echipei.Ea nu este destinată să fie o variantă permanentă a poziţiei de contact. 4. deoarece contrar acesteia nu permite atingerea cu eficienţă a unui obiectiv decât la cinci metri. Ea permite reacţia instantanee în faţa unui agresor aflat la mică distanţă. De îndată ce terenul sau ameninţarea o permite. în timp ce jandarmul se găseşte în poziţie de contact apropiat.2. Ea permite reducerea timpul necesar introducerii şi scoaterii armei în/din toc când arma este în contact cu corpul.3. 87 .

blocându-l sau reorientându-l. îl poate jena dacă doreşte să-şi ajusteze tirul şi chiar să frâneze un proiectil. Poziţia astfel adoptată este derivată din poziţia anterioară. poziţia de tragere „apărare apropiată la distanţa de o mână” este adoptată atunci când jandarmul ţine în mână un obiect cu care poate acţiona (baston. el va îndrepta mâna în care ţine arma sau se va proteja prin lovirea acestuia cu braţul ridicat. După prima tragere de urgenţă jandarmul trebuie să eschiveze şi să ia imediat poziţia de contact. când trebuie să deschidă. iar braţul din partea cu arma trăgând de-a lungul laturilor prin înclinare uşoară spre exterior. Această mână ridicată şi interpusă între agresor şi jandarm. de o calitate mediocră.). Poziţia de tragere „apărare apropiată la distanţa de o mână” este folosită de jandarmul surprins la o distanţă mai mică de doi metri. În plus ea nu permite o protecţie eficace contra unui adversar aflat la distanţă. Această poziţie determină o aşezare şi o stabilitate laterală a armei. staţie de emisie-recepţie etc. care trebuie să se apere de o agresiune. o 88 . Reacţia de apărare cu mâna îi dă jandarmului timpul necesar pentru a da înapoi şi a-şi îndrepta arma către adversar.Mâna din partea care acţionează este adesea primul mijloc de apărare contra unui atac neaşteptat în zona intimă. mâna cu care reacţionează abandonând blocul mâini-armă. Riposta instinctivă cu această mână poate împiedica agresorul să-l scoată din luptă pe jandarm. De aceea. În cazul în care va fi pus în situaţia să tragă în timp ce îşi menţine adversarul la distanţă. Această poziţie este neadecvată pentru a lupta contra mai multor adversari care au o înălţime diferită de a trăgătorului.

achiziţionarea unui obiectiv.3. această poziţie poate fi luată cu arma ţinută în mâna cu care acţionează.2.uşă sau când procedează la punerea cătuşelor.2. Principiile tragerii: poziţia corpului şi prinderea în mână a armei.3. respiraţia şi acţiunea asupra trăgaciului (PARA) 4. Dacă este necesar. 4.1 Poziţia corpului şi prinderea în mână a armei 89 .

2.4.3. cătare şi ţel cu punctul de ochire (punctul de pe obiectiv asupra căruia se ocheşte). 90 . Linia de ochire este linia dreaptă care uneşte ochiul trăgătorului. de la trei la zece m caută direcţia imaginară între armă şi cei doi ochi deschişi. Achiziţionarea obiectivului OCHIREA Două tehnici de ochire sunt utilizabile în funcţie de distanţa la care se află obiectivul: TRAGERE DE INTERVENŢIE TRAGERE OCHITĂ Ochirea reprezintă ansamblul operaţiunilor pentru îndreptarea axului ţevii în plan orizontal şi vertical astfel încât traiectoria medie să treacă prin centrul ţintei.2. Tragerea de intervenţie este folosită la distanţe de până la zece metri aplicându-se ochirea sumară (ambii ochi deschişi) astfel: până la trei m trăgătorul îşi interpune arma între obiectiv şi cei doi ochi deschişi.

iar în tragerea ochită este de preferat ca această blocare să se facă în faza finală a expiraţiei. În tragerea de intervenţie se efectuează o blocare a respiraţiei în faza de tragere.3 Respiraţia Respiraţia este un act important în faza de tragere şi permite asigurarea stabilităţii armei pentru că pe timpul respiraţiei. În raport cu tipurile de respiraţie. 91 . Ochirea constă în alinierea ochiului director cu aparatele de ochire ale armei şi cu zona aleasă de pe obiectiv. apoi să revină pe timpul expiraţiei şi de aceea respiraţia trebuie blocată pentru stabilizarea armei pe timpul tragerii. aplicându-se ochirea conformă. pieptul se extinde şi se contractă.2. 4. Această mişcare se transmite armei. trebuie ţinut cont de faptul că respiraţia abdominală în raport cu cea toracică permite o mai bună stabilitate a tragerii.Tragerea ochită este folosită la mai mult de 10 metri.3. făcând-o să se ridice uşor pe timpul inspiraţiei.

progresivă. Moduri de tragere 4. În acest caz. CONTINUĂ COMANDATĂ DE CĂTRE TRĂGĂTOR PROGRESIVĂ RECTILINIE 4. 92 .4. când se face uz de armă obiectivul urmărit.4.2. În ceea ce priveşte viteza de acţiune. nu este acela de „a trage”. acţiunea degetului pe trăgaci trebuie să fie.3.2.4.1 Principii tactice Nimic nu este mai important decât voinţa de a supravieţui şi de a învinge atunci când trebuie să faci faţă mai multor adversari care atacă prin surprindere dintr-o situaţie care le este favorabilă (distanţă mică şi condiţii de vizibilitate redusă). ci de a lovi adversarul pentru a-l imobiliza sau pentru a neutraliza o ameninţare.2. De aceea viteza de acţiune şi zona de impact sunt primordiale. continuă. rectilinie şi să fie comandată de trăgător. primul glonţ trebuind tras în mai puţin de o secundă.4. Acţiunea degetului asupra trăgaciului Acţiunea degetului este actul esenţial care permite plecarea loviturii şi de aceea la ambele categorii de tragere. Viteza de acţiune este determinată de distanţă şi de focul adversarului şi se stabileşte conform următoarelor principii: supravieţuieşte cel care loveşte primul obiectivul în mod eficace şi nu cel care trage primul.

în gardă faţă de adversar.calitatea tragerilor este mai importantă decât cantitatea. În general. În plus. Când ameninţarea este eliminată. deoarece ea corespunde cerinţei legale şi deontologice de a neutraliza sau de a imobiliza adversarul folosind nivelul de forţă strict necesar. când distanţa creşte. efectuând în acelaşi timp un control vizual rapid al zonei înconjurătoare pentru a stabili necesitatea unor noi „secvenţe de foc”. 4. Alegerea modului de executare a tragerii Alegerea modului de executare a tragerii (acţiune simplă sau dublă) este determinată de situaţia tactică. tragerea în acţiune dublă este utilizată doar când distanţa până la adversar 93 . ochirea. La distanţe scurte. permite să nu se tragă prea sus.2. până când ameninţarea încetează. prin vizare directă deasupra liniei de ochire. la distanţe mici trebuie să ripostezi (cu eschivă) şi să te poziţionezi favorabil. în raport de ameninţări noi sau de alţi adversari. iar ochirea trebuie să fie mai precisă. Pentru tragere se preferă ca ţintă „zona picioarelor”. printr-o „secvenţă de foc” continuă de trei cartuşe (în medie).4. În felul acesta se trage în partea de jos. tragerea în „zona picioarelor” permite atingerea unui adversar protejat de o vestă antiglonţ. tragerea este oprită şi jandarmul reia poziţia de contact (armă îndreptată sub orizontală). ceea ce permite executarea unor secvenţe de tragere înlănţuite şi eficace şi se facilitează tragerea reflexă asupra câinilor care atacă şi pentru care tragerea este mult prea înaltă (dacă jandarmul este antrenat să tragă la înălţimea unui om). Imobilizarea adversarului este principalul obiectiv urmărit de trăgător şi de aceea arma trebuie să fie utilizată contra zonelor unde sunt centrii de mobilitate. scade cadenţa de tragere. la distanţe medii sau lungi mai întâi te poziţionezi favorabil şi apoi ripostezi. Încetarea focului are loc odată cu încetarea agresiunii.2.

pentru a controla devierile datorate efortului care trebuie exercitat asupra trăgaciului. urmate de luarea poziţiei de control şi reluarea ochirii (dacă loviturile nu au avut efect). dacă acesta nu este disponibil imediat. se face o ochire sumară trăgând două focuri „foc cu foc”. În situaţia în care se confruntă cu un adversar care se îndepărtează sau care este în mişcare. A lovi repede ţinta este mai bine decât să o loveşti lent. La distanţă mare (peste 15 metri) se trag două focuri „foc cu foc” ochind obiectivul înaintea fiecărui foc („dubleu controlat”). Aceste două atingeri rapide. Se continuă cu o „curăţare tactică”. numite „dubleu” sunt uşurate de folosirea poziţiei de contact care favorizează la maximum controlul asupra reculului armei.este până în 10 metri şi trebuie să se riposteze de urgenţă pentru că adversarul ocheşte. Acest mod de tragere este uneori dificil. se caută un element de protecţie pentru adăpostire. se ocheşte fulgerător şi se trag două focuri cât mai repede posibil fără a se relua ochirea. jandarmul execută două lovituri foarte rapide. Apoi se caută un element de protecţie pentru adăpostire. Totuşi tragerea în acţiune simplă va fi întotdeauna mai precisă decât cea dublă. Tragerea în acţiune dublă provoacă întotdeauna o mai mare dispersare a punctelor de impact şi necesită o prindere mai fermă a armei. La distanţă mică (până la şapte metri). Dacă jandarmul goleşte încărcătorul i se va putea reproşa că nu a tras cum trebuie sau că a folosit arma abuziv. pentru jandarmii cu degete scurte sau cu o forţă fizică limitată. trage sau atacă. apoi cu încă două lovituri rapide şi se opreşte tragerea. se trage cel puţin de două ori pentru a mări probabilitatea de atingere şi efectul de şoc. După tragerea celor două focuri se reia poziţia de contact şi se examinează rezultatul tragerii. Dacă ne confruntăm cu un singur adversar. dar să o loveşti lent este mult mai bine decât să o ratezi rapid. 94 . după care se reaşează cătarea pe obiectiv înainte de cel de-al doilea foc („dubleu”). La distanţă medie (7-15 metri).

95 . şi se reia poziţia de contact. Secvenţa de foc Executarea focului cu arma pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Această poziţie permite o ochire la fel de precisă ca şi cea fără vestă.5.E. faza de curăţire tactică sau de tur tactic de orizont dacă jandarmul este izolat. se trage un foc asupra fiecărui adversar (două focuri pentru fiecare adversar ar fi prea lent). faza de foc până la încetarea ameninţării. Dacă nici unul dintre adversari nu este neutralizat se reia focul. Efectuează o «măturare tactică» de 90° către înainte sau un «tur de orizont tactic».I. Reţineţi următoarele acronime: I. Verifică dacă adversarul are: armă sau antecedente privind folosirea armelor. Reîncarcă arma (dacă este cazul) la adăpost sau sub sprijin. Înainte de a face uz de armă: (I. şi V. un sistem de atac (sau defensiv) ce poate pune în pericol viaţa sau integritatea fizică a jandarmului.2. intenţia de a agresa sau de a se retrage.R. faza de eschivă sau de protecţie (cu eventuale procedee similare). Izolează adversarul în raport cu mediul înconjurător sau cu alte persoane. faza de schimbare rapidă a poziţiei şi faza (eventuală) de reîncărcare a armei la adăpost. impun adaptarea poziţiei de contact ca să se evite blocarea braţelor care sunt jenate de lărgimea vestei.V. Verifică neutralizarea adversarului.R.I. După folosirea armamentului: V. Folosirea pistolului când jandarmul este îmbrăcat cu vesta antiglonţ (conţinând eventual o placă suplimentară) şi cu casca de protecţie cu vizor.Dacă jandarmul se confruntă simultan cu mai mulţi adversari.E.V. alte obiecte de atac. 4. O secvenţă de foc se compune din faza în care se constată ameninţarea. se face sub forma unei „secvenţe de foc” continue cu un număr de cartuşe corespunzător pentru încetarea ameninţării sau agresiunii care a justificat uzul de armă.) Identifică adversarul.

Ochii fixează adversarul. jandarmul apăsând pe trăgaci când arma este încă în toc sau nu este orientată spre ţintă. 4.3.1.1. pentru care jandarmul trebuie să fie antrenat foarte bine.4. Scoaterea rapidă din toc a armei poate avea o importanţă crucială pentru succesul unei confruntări.1.3. dar este de 96 . exerciţii pregătitoare. Executarea tragerii pornind de la poziţia „arma în toc” fără ca înainte să se fi efectuat. poate conduce la o proastă stăpânire sau orientare a armei precum şi la accidente. Degetul arătător al mâinii „din partea armei” începe să apese progresiv trăgaciul. umeri şi braţe). În funcţie de distanţă. cătarea este interpusă între ochi şi obiectiv. înainte de a fi executate cu cartuşe de manevră sau cartuşe reale. o îndreaptă în direcţia din care vine ameninţarea şi blochează partea superioară a corpului (trunchi. Scoaterea pistolului din toc Există însă situaţii în care jandarmul nu va putea să scoată din timp arma din toc. Pentru a trage. Trecerea (dezasigurat/asigurat) rapidă la cod galben/cod roşu Jandarmul trece de la poziţia de aşteptare în serviciu la poziţia de tragere scoţând arma din toc şi luând poziţia de tragere în picioare. Manipulările elementare 4. Arma şi mâinile formează un bloc comun care se interpune între ochi şi obiectiv. Acţiunile de scoatere a armei din toc şi de introducere sunt acţiuni conexe executării tragerii. jandarmul ridică arma la înălţimea ochilor.3.

degetul mare al mâinii 97 . mai în serios că scoaterea din toc cea mai rapidă este cea în care avem deja arma în mână).preferat scoaterea armei din toc înainte de a avea în mod real nevoie de aceasta (se spune chiar. Pistolul se scoate din toc cu mâna din «partea armei». indexul degetului arătător rămâne în prelungirea gărzii trăgaciului în contact permanent cu arma. piciorul de „lângă armă” se retrage. Pentru scoaterea armei din toc trebuie respectate două reguli care ar putea fi rezumate astfel: „nu contează viteza cu care se scoate arma din toc ci precizia şi fluiditatea cu care este folosită arma de la scoaterea din toc şi până în momentul tragerii” şi „fii rapid la scoaterea armei din toc şi apoi mai lent la ochire”. mâna de pe partea armei se deplasează spre tocul pistolului. genunchii se îndoaie în timp ce partea superioară a corpului se regrupează. mai în glumă. mâna reactivă execută manipulările. a) Adoptarea poziţiei de contact şi prinderea „rapidă” a armei în mână: pornind de la poziţia de abordare. Scoaterea armei din toc începe prin vizualizarea ameninţării concomitent cu adoptarea poziţiei de contact de către jandarm. lărgind baza. Pentru a respecta aceste două reguli se aplică metoda de învăţare a scoaterii armei din toc în trei timpi care elimină gesturile inutile şi asigură eficacitatea tragerii.

partea superioară a corpului este blocată în poziţie de tragere. b) Scoatere şi orientare „rapidă”: cotul braţului înarmat se retrage la cea mai mare înălţime posibilă. mâna înarmată scoate arma din toc şi o orientează în mod natural spre obiectiv. mâna reactivă şi ochii nu se mişcă. arătătorul degetului este ţinut de-a lungul tocului. în funcţie de distanţă. Deşi scoaterea din toc pare „mecanică”. degetul mare este ţinut de-a lungul manşonului. blocul format din armă şi mâini se interpune între ochi şi obiectiv. vederea este focalizată asupra cătării.2. degetele împreunate sunt îndreptate spre partea armei. în primele faze ale învăţării trebuie exersată până când aceasta va reprezenta o mişcare fluidă şi continuă. palma este deschisă spre înapoi la 450.1. Introducerea pistolului în toc Introducerea pistolului în toc nu este un automatism şi în anumite situaţii poate fi o sursă de accidente sau distragerea gravă a atenţiei. în funcţie de distanţă. c) Prinderea cu ambele mâini a armei şi executarea focului: mâna înarmată întâlneşte mâna reactivă chiar înaintea corpului şi blocul format cu arma începe să ridice ţeava armei îndreptată spre obiectiv. blocul format din armă şi mâini se interpune între ochi şi obiectiv. partea superioară a corpului este blocată în poziţie de tragere.înarmate agaţă clapa tocului. articulaţiile uşor îndoite absorb mai bine reculul şi evită să se greşească ţinta pe timpul tragerii. 4. iar degetul mare drept pe lângă corpul pistolului. încheietura mâinii înarmate menţine aliniamentul cu ţeava. ochii fixează obiectivul. 98 . degetul arătător este ţinut de-a lungul corpului pistolului. încheietura mâinii înarmate este deja în linie cu ţeava armei (poziţia tocului este importantă). urmărind axa cea mai directă posibil. începe apăsarea progresivă a trăgaciului. mâna reactivă se plasează la nivelul coastelor dinspre partea armei. vederea este focalizată asupra cătării. Tocmai de aceea această mişcare trebuie exersată şi efectuată corect. sub pectorali.3. o deschide şi mâna înarmată apucă mânerul pistolului cu ultimele trei degete. ochii privesc obiectivul.

acţionarea siguranţei cu degetul mare şi degetul arătător al mâinii reactive. astfel: deblocarea poziţiei şi aducerea armei la nivelul sternului (regrupare). 4. Tehnici de protejare a pistolului în toc 99 . mişcarea se efectuează invers decât în cazul scoaterii din toc. a unui control personal de securitate al armei. păstrând mâna reactivă la nivelul coastelor „pe partea armei”. efectuarea.3.3. luarea poziţiei de abordare. eventual.1.Pornind de la poziţia de tragere. introducerea armei în toc fără a privi. îndreptând ţeava la 450 spre sol. în faţa picioarelor.

ceea ce permite adăpostirea şi protecţia jandarmului sau din poziţia „în genunchi”. 100 . se protejează de focul adversarului şi reîncarcă arma. pentru a reduce din vulnerabilitate.3. venind în contact cu el şi anunţând „te sprijin”. Un coleg îl protejează de ameninţarea principală. funcţie de condiţii şi de actualitatea ameninţării.2. Reîncărcarea şi reaprovizionarea armei prin schimbarea încărcătorului Reîncărcarea se efectuează sub sprijinul unui coleg. anunţă „încărcare”. pentru a-şi înştiinţa colegul care l-a sprijinit că este gata să reia focul.Protejarea pistolului în mână Protecţia armelor lungi mână în mână 4. dacă este posibil. După reîncărcare jandarmul redeschide focul sau efectuează o curăţare tactică în poziţie de contact. Jandarmul care trebuie să reîncarce. După ce a executat reîncărcarea jandarmul anunţă „gata”.

Arma este în „condiţie roşu” sau „condiţie roşu foc”. în timpul unei confruntări sau în timpul tragerii. jandarmul execută următoarele operaţiuni: scoate încărcătorul gol şi îl strecoară în buzunar. ceea ce înseamnă că încărcătorul este gol. reia poziţia de contact şi/sau recuperează încărcătorul dacă nu mai este în pericol.În serviciu. jandarmul execută următoarele operaţiuni: duce mâna reactivă la centură pe partea cu port încărcătorul reactivă. prin două modalităţi: „reaprovizionare tactică” sau „reaprovizionare rapidă”. introduce încărcătorul gol în încărcător. încărcătorul poate fi schimbat. aşează degetului arătător pe partea dinainte a încărcătorului. jandarmul constată că arma a percutat în gol sau observă că manşonul a rămas în poziţia înapoi. în funcţie de situaţie. de-a lungul acestuia. Încărcătorul armei nu este complet gol. Reaprovizionarea tactică a încărcătorului se efectuează în timpul unei „pauze”. introduce încărcătura plină în palma mâinii reactive. deoarece implică o urgenţă. Trăgătorul a 101 . la centură sau îl lasă să cadă pe sol în caz de urgenţă. acţionând trăgaciul. Reaprovizionarea rapidă trebuie să fie excepţia de la regulă reaprovizionării tactice. deschide port încărcătorul şi apucă încărcătorul între degetul mare şi degetul mijlociu al mâinii reactive. când presiunea timpului este mai puţin accentuată. Fără să piardă din ochi direcţia periculoasă şi păstrând arma îndreptată spre ţintă. încarcă arma („condiţia roşu” sau „condiţia roşu foc” în funcţie de situaţie). Reaprovizionarea rapidă se execută atunci când. În aceeaşi poziţie ca şi la reîncărcarea tactică. introduce noul încărcător şi îl împinge cu mâna reactivă. reia poziţia de contact.

atunci când acesta este izolat şi fără sprijin. Curăţarea tactică se efectuează din poziţie de contact printro „măturare vizuală” a mediului dinspre „partea armei” spre „partea reactivă” la 900.3. Poziţia de contact apropiat permite o reacţie mult mai rapidă. în raport de situaţia tactică trebuie să se controleze de fiecare dată numărul de cartuşe rămase în încărcător şi dacă rămân mai puţin de trei cartuşe în acesta. Reaprovizionarea rapidă trebuie să fie totuşi învăţată ca parte distinctă deoarece situaţiile de confruntare în care se face uz de armă sunt imprevizibile. prin pivotare.3. se execută curăţarea tactică care constă în reluarea rapidă a contactului cu mediul înconjurător. după focalizarea ameninţării sau agresiunii care a antrenat folosirea armei. arma urmărind privirea.1. Curăţarea tactică După ce arma a fost folosită.3. această mişcare constă într-o luare rapidă de contact cu mediul înconjurător. Curăţarea tactică şi turul tactic de orizont 4. pentru a nu fi surprins de o altă agresiune care vine dintr-o direcţie diferită. 4. în cazul producerii unei agresiuni laterale la distanţă redusă. să fie schimbat.3.2. pentru a nu fi surprins de o agresiune care vine dintr-o altă direcţie. Chiar dacă nu este întotdeauna posibil.3. după focalizarea unei ameninţări sau agresiuni care a antrenat folosirea armei.înainte şi la 450 de o parte şi de alta a axei ţevii. Turul tactic de orizont După ce jandarmul a folosit arma.3. 4. 102 .golit încărcătorul şi pentru moment nu mai este capabil să-şi utilizeze arma.

4. Pornind de la poziţia în gardă cu bastonul în mâna din partea armei. Arma rămâne pe axa iniţială a ţevii.3.1. spre deosebire de privirea în cealaltă parte care nu permite aceasta. prin întoarcerea capului spre „partea reactivă” apoi spre „partea armei” şi în sfârşit spre înapoi. fără a urmări privirea.4.3.Turul tactic de orizont se efectuează din poziţia de contact apropiat la 3600. Privirea către înapoi pe „partea armei” permite luarea corectă a punctului de ochire. Trecerea de la folosirea bastonului de cauciuc la armă Această tehnică poate fi adoptată în cazul intervenţiilor în care este mai eficient să scoţi arma din toc şi să o foloseşti. Tehnicile de tranziţie 4. jandarmul execută următoarele mişcări: avansează cu 103 . 4. peste umărul din „partea armei”. păstrând în acelaşi timp şi bastonul de cauciuc în mână.

mâna de pe partea armei până la mâna din partea care reacţionează; trece bastonul sub axila mâinii care reacţionează; coboară mâna din partea armei până la toc; scoate din toc arma având dosul încheieturii mâinii din partea armei sprijinit pe dosul mâinii care reacţionează şi care ghidează arma fără contractare. Capul bastonului este aliniat de-a lungul braţului din partea armei. 4.3.4.2. Trecerea de la folosirea pistolului mitralieră la pistol

Această tehnică poate fi adoptată la acţiunile de intervenţie, în care este mai rapid să scoţi pistolul din toc şi să utilizezi acest tip de armă, decât să rezolvi un incident sau să reîncarci pistolul mitralieră (incident sau armă fără muniţie). Pornind de la poziţia de tragere din poziţia pentru luptă în picioare cu pistolul mitralieră se lasă arma de umăr să atârne de cureaua ei şi se trage de partea dinspre latura care reacţionează a corpului, cu mâna care reacţionează, se scoate din toc pistolul şi imediat ce acesta este în faţa pistolului mitralieră, este prins cu ambele mâini în poziţia de contact.
104

4.3.4.3. Executarea tragerii în condiţii de întuneric folosind lanterna

Modul de prindere al lanternei

4.3.5. Deplasările cu arma 4.3.5.1. Principii generale de deplasare cu arma Pe timpul executării misiunilor, deplasările cu arma se execută fără a se folosi focul armamentului. În funcţie de teren şi de situaţie, deplasările se efectuează mai ales în pas normal, alunecat sau derulat, din poziţia de contact sau din poziţia de contact apropiat, arma fiind neîncărcată. Alergarea sau mersul târâş nu sunt utilizate decât pentru schimbarea poziţiei sau când jandarmul se află sub focul adversarului. Pasul alunecat este folosit de jandarm când se apropie de un pericol real sau când terenul pe care se deplasează este denivelat sau cu obstacole. Pasul alternativ derulat este utilizat de jandarmi când trebuie să avanseze rapid păstrând arma în poziţie de contact sau când poartă vestă antiglonţ. Pivotările se execută prin mişcări ale genunchiului şi şoldurilor, eventual ale picioarelor.
105

Răspunsul „părţii reactive” – se execută un pas înainte cu piciorul „partea dinspre armă” întorcând simultan şoldurile şi îndreptând arma spre adversar sau se poate executa doar pivotarea trunchiului dacă ameninţarea adversarului este trecătoare. Răspunsul „părţii dinspre armă” – se execută un pas în direcţia „părţii armei” cu piciorul „parte reactivă”, întorcând simultan şoldurile şi îndreptând arma spre adversar sau se poate pivota doar trunchiul dacă ameninţarea adversarului este trecătoare. Răspunsul ”în spate” – se execută un pas înainte cu piciorul „partea dinspre armă” în diagonala piciorului „parte reactivă” din poziţia „contact apropiat”, se execută o rotaţie, în timpul acesteia şoldurile se întorc simultan iar arma se îndreaptă spre înapoi. Deplasarea în coloană cere o mare rigoare în ţinerea armelor care pot fi, cu uşurinţă direcţionate, din neatenţie, în spatele unui coleg. Jandarmul va adopta poziţia „de contact apropiat”, orientând arma fie „spre partea armei” fie spre „partea reactivă”, opus zidului pe lângă care avansează coloana. Această orientare permite angajarea imediată în faţa unei ameninţări care ar apare de cealaltă parte, precum şi evitarea ricoşeurilor periculoase în caz de tragere accidentală. Dacă coloana avansează în teren descoperit, orientarea se face de ambele părţi. Înaintarea cu pistolul ţinut în mână se execută în anumite situaţii care impun păstrarea unei mâini libere pentru deschiderea uşilor, urcarea pe o scară, transportul unui obiect voluminos sau retragerea unui coleg rănit. În acelaşi timp este necesar să se utilizeze arma din dotare. Arma este ţinută cu mâna „partea armei”, în poziţie de „apărare apropiată la distanţă de o mână”. În timpul deplasării arma este îndreptată eventual înainte în poziţie de tragere cu mâna dinspre „partea armei”, evitându-se îndreptarea ei spre spatele colegilor. În caz de cădere, arma trebuie să rămână îndreptată spre înainte sau spre sol. Mâna reactivă este liberă pentru a ţine un obiect şi pentru a fi folosită în vederea facilitării avansării. Această poziţie permite să se privească în spate fără a ochi greşit faţă de axul principal al direcţiei în care se avansează (turul tactic de orizont), precum şi o trecere uşoară la orice poziţie, în picioare, în genunchi, culcat.
106

rămânând la adăpost. utilizând la maxim terenul. să tragă pe timpul deplasării.3. punerea în sprijin sau pregătirea pentru avansare. prin salturi scurte. deschiderea focului (trebuie să se poată face la 3 secunde după luarea poziţiei rapide). iar dacă nu. efectuarea de salturi rapide (niciodată mai mult de 5 secunde între adăposturi) pe timpul deplasării către înainte. deplasările să se facă pe cât posibil la adăpost. să tragă (lent şi precis. apoi repede şi precis). dacă luarea poziţiei de tragere se face sub focul adversarului. Tragerile din mişcare sunt tehnici relativ dificile şi sunt destinate. Stăpânirea acestui procedeu trebuie să înceapă prin instruirea făcută la nivelul binomului şi care trebuie să aibă ca obiectiv realizarea reflexului în combinarea focului cu mişcarea. Combinarea focului cu mişcarea Combinarea dintre punctele de sprijin şi mişcare stă la baza oricărei tactici. Tragerea din mişcare completează pregătirea în acest domeniu şi de aceea jandarmul trebuie să înveţe succesiv: să se deplaseze (lent. odată ajuns în poziţie jandarmul execută observarea. mai ales tragerilor ofensive practicate de un pluton de intervenţie sau în cazul retragerii rapide a unei persoane căreia îi 107 . se execută o deplasare în lateral. deplasarea către înainte să se facă numai după ce sprijinul fix este pe poziţie.4. Reguli ce trebuie respectate de jandarmi pentru realizarea acestui principiu: evitarea grupărilor/adunărilor pe timpul deplasărilor şi opririlor. împiedicarea adversarului să tragă asupra colegilor cărora li se asigură sprijin.5. apoi repede).2. luarea poziţiei de sprijin se face după revenirea la respiraţia normală şi executarea controlului pentru a vedea dacă arma este în stare de tragere.

Pentru executarea tragerii se deplasează „partea reactivă” spre „partea armei”. Poziţia „în genunchi” Se adoptă plecând de la poziţia liberă în picioare.6. în sprijin fix intermitent. doar că trăgătorul trebuie mai întâi să „pipăie” cu piciorul terenul în momentul retragerii. Trăgătorul înaintează cu şoldurile şi umărul „parte reactivă” către înainte. Pentru a exersa aceste tehnici. ca la tragerea cu înaintare. Genunchii se păstrează flexaţi pentru a absorbi şocurile.3.3. Poziţii de tragere derivate (în genunchi.1. fără a pierde din vedere cătarea. Cheia reuşitei constă în coordonarea ritmului de mers şi de tragere. Se aşează şoldurile la 30° faţă de obiectiv cu umărul 108 .asigurăm protecţia. Permanenţa unui sprijin fix trebuie să fie sistematic asociată tragerii din mişcare. jandarmul trebuie să lucreze mai întâi „la rece”. Tragerea cu înaintare se execută pornind de la poziţia de contact prin aducerea armei la înălţimea ochilor. Faptul că jandarmul se deplasează mergând către înapoi. prin analogie. înainte de a păşi cu toată greutatea. trăgătorii care se sprijină mergând. Urmând deplasările adversarului jandarmul trebuie să poată trece de la tragerea cu înaintare la tragerea cu retragere. efectuează tragerile unul după altul. culcat. trage un foc la fiecare pas când ambele picioare sunt în contact cu solul. concomitent cu începerea înaintării (avansării). În practică. iar şoldurile rămân la acelaşi nivel. permite utilizarea unei poziţii de tragere naturale.6. mergând cu paşi mici şi cu genunchii îndoiţi. Cu experienţă şi antrenament este posibil să se mărească puţin câte puţin ritmul de deplasare. Pentru executarea tragerii cu retragere se procedează. Se înaintează un pas cu piciorul din spre „partea reactivă” şi se aşează pe o linie imaginară ce uneşte tocul dinspre partea armei cu obiectivul. 4. în spatele unei protecţii) 4.

ceea ce reprezintă un avantaj pentru tragerea pe deasupra unui obiect de înălţime medie (capotă de maşină. niciodată exact deasupra acestuia deoarece articulaţiile cotului şi genunchiului sunt rotunde şi diminuează stabilitatea. Jandarmul se aşează pe tocurile dinspre „partea armei” cu genunchiul din acea parte îndreptat la 45° faţă de direcţia de tragere. plecând de la poziţia „în genunchi”. zid mai mic etc. Aceasta este relativ înaltă. Piciorul „parte reactivă” trebuie să aibă tibia în poziţie verticală pentru ca osul şi nu muşchii să fie cel care suportă greutatea armei. Dacă trebuie să se tragă rapid. Cotul parte reactivă se sprijină uşor înainte sau înapoia genunchiului. Acelaşi principiu se aplică şi pentru antebraţul reactiv. în acest mod tensiunea musculară şi tremurăturile sunt reduse la minim. Arma este ţinută ca la poziţia „în picioare”. Piciorul „parte reactivă” este orientat la 300 faţă de direcţia de tragere pentru a proteja şi bazinul faţă de direcţia periculoasă. Este posibilă şi o altă variantă prin lăsarea genunchilor pe pământ.dinspre „partea reactivă” înainte şi se îndoaie ambii genunchi în acelaşi timp. jandarmul va deplasa greutatea corpului înainte pentru a creşte stabilitatea armei. 109 .). trunchiul adoptă aceeaşi poziţie ca la tragerea din picioare. Poziţia de tragere „în genunchi” fără sprijinirea cotului pe genunchi este propice în special pentru a trage în sus.

Poziţia „culcat” Se adoptă plecând de la poziţia liberă în picioare. iar culcarea se va face astfel încât să se evite orice contact dintre armă şi sol. Poate fi utilizată în funcţie de teren şi misiune. Se aşează şoldurile la 300 faţă de obiectiv cu umărul parte reactivă înainte. sistematic pornind de la 30 de metri. Se îndoaie ambii genunchi în acelaşi timp.4.3. Poziţia „culcat” este poziţia cea mai lentă din punct de vedere a adoptării dar este cea mai stabilă din punct de vedere a eficienţei. Sprijinirea cu antebraţele se face pe sol şi este urmată de o rostogolire uşoară cu „partea armei”. 110 . sprijinind capul pe bicepşii braţului dinspre „partea armei” pentru a respira mai bine şi pentru a ochi cu mai multă precizie. Se amortizează cu mâna reactivă.6. Blocarea mâinilor este identică ca cea de la poziţia „în picioare”. Corpul este întors la 300 având „partea reactivă” faţă de direcţia de tragere. Îngenuncherea se face în rând cu şoldurile.2. fără tremurături.

Tragerea din spatele unui adăpost Imediat ce terenul şi situaţia îi permit.INTERZISE 4.3.3. Dacă jandarmul este prea aproape de suprafaţa de protecţie. fără a expune umărul şi restul mâinii. De aceea dispunerea se face la distanţa de 1 metru în spatele adăpostului pentru a se evita ricoşeurile. jandarmul trebuie să caute un adăpost pentru a se proteja şi a-şi sprijini colegii într-un mod cât mai eficace posibil. 111 . expunând doar „ochiul şi arma”. Alegerea unui adăpost se efectuează în funcţie de suprafaţa şi de calitatea protecţiei pe care acesta le oferă. el riscă să fie atins fie de ricoşeul unui proiectil advers ajuns la marginea adăpostului.6. fie de schije desprinse din acest proiectil.Poziţii deschise .

4.Dacă tragerea executată asupra sa se face de sus în jos. Când se trage asupra lui. Dacă jandarmul se adăposteşte în spatele unui obstacol vertical. jandarmul rămâne înapoia adăpostului pentru a observa orice mişcare a adversarului şi pentru a se proteja în întregime. La o distanţă mare. tot conform principiului „ochiul şi arma”. jandarmul se poate sprijini de suprafaţa de protecţie cu o parte a corpului. pe partea pe care va acţiona nu trebuie să-şi expună prea mult corpul. sunt ultima soluţie pentru a rezolva o situaţie critică când nu există o 112 . Realismul antrenamentului Armele nu sunt folosite pentru a face găuri în hârtie ci. pentru a-şi stabiliza tragerea. Distanţa este stabilită de mâna cu care se reacţionează. întrerupând temporar observarea. 4. Se poate distanţa de suprafaţa adăpostului sprijinindu-se pe mâna cu care acţionează. arma nu trebuie să fie direct sprijinită pe suprafaţa de protecţie. jandarmul trebuie să se lipească de suprafaţa de protecţie. Pentru ca să nu se dezechilibreze în timpul tragerii.

în vederea dezvoltării punctelor sale forte eliminând punctele slabe. care să o transforme din ceva „neagresiv”. 113 . De aceea. ceea ce permite alegerea unor modalităţi multiple de apreciere a rezultatelor. stimulează executarea unei trageri mai precise în zona de neutralizare formată din bazin şi coapse (clepsidra) şi care este cel mai uşor de atins pornind de la „poziţia de contact”. incident) şi să redobândească gruparea. Ea favorizează focalizarea pe cătare prin dispariţia marcajelor concentrice care incitau trăgătorul să caute punctul de ochire pornind de la poziţia sa de tragere şi deci să focalizeze pe ţintă între seriile de tragere. O siluetă umană.altă variantă (salvarea vieţii cuiva. posibilitate. să facă ceea ce nu-i place. Punctele nu sunt indicate pe ţintă. facilitează simularea. stoparea unui infractor care fuge). Ţinta de tip siluetă umană. Acestei siluete îi pot fi adăugate unele obiecte. colorată realist pentru a permite o ochire rapidă. în agresor dotat cu cuţit sau cu alt tip de obiect contondent. jandarmul trebuie să fie convins că nu trage asupra unei ţinte ci asupra unui adversar. Jandarmul trebuie să se antreneze succesiv pentru: a realiza o grupare a tragerilor la scurtă distanţă din poziţia de contact. Calitatea tragerilor pe timpul îndeplinirii atribuţiilor se obţine din regularitatea cu care jandarmul se antrenează (mai ales „la rece”). să adauge apoi o variabilă (distanţă. în cadrul antrenamentului.

protecţie personală şi colectivă. constituite în vederea îndeplinirii unei misiuni – n. într-un cadru global. mobilitate accentuată. TI se bazează pe integrarea principiilor tehnice de acţiune şi deplasare asimilate în cadrul instrucţiei. pentru a respecta principiul – nici o mişcare fără sprijin – în cadrul dispozitivului se lucrează în echipe de tip binom sau trinom6. coordonare uşoară cu şefului echipei. bazat pe analiza situaţiei şi pe aplicarea unei soluţii tactice eficace. a elementele care indică un pericol şi a persoanele care sunt la locul acţiunii.a. tehnici şi tactici de lucru elementare şi specifice folosite de elementele de dispozitiv. Binomul este constituit dintr-un şef de echipă şi un coechipier şi are următoarele caracteristici: efectiv redus. El include cunoştinţele referitoare la realizarea dispozitivelor de acţiune de către echipe (grupe). antrenamentul în utilizarea mijloacelor se realizează după stăpânirea noţiunilor de deplasare. terenului şi adversarului. Binomul. De aceea.CAPITOLUL 5 TACTICA INTERVENŢIEI Domeniul «Tactica intervenţiei» (TI) face parte din Intervenţia Profesionale (IP). 114 6 . În tactica intervenţiei. «Dominarea cu armă a adversarului» şi «Dominarea fără armă a adversarului». Ea are rolul de a forma jandarmii să aibă o imagine tactică asupra situaţiei bazată pe identificarea adăposturilor potenţiale. dispunere tactică. alături de «Formare Generală în IP». precum şi modul de folosire al mijloacelor specifice. trinomul – sunt echipe tactice adaptate spaţiului.

5. care permite şefului de element. de o manieră reflexă. asigură securitate şi protecţie sporită. cod de alertă oranj.Trinomul este constituit dintr-un şef de echipă şi doi coechipieri şi are următoarele caracteristici: efectiv suficient. Bazele tacticii de intervenţie Elementele care fundamentează tactica intervenţiei sunt următoarele: Atitudine. poziţie de 115 . ATITUDINE Stabilirea atitudinii care va fi adoptată de jandarmii din echipă se realizează prin codificarea de alertă. destins. Protecţie. Comunicare.P. cod de alertă roşu.S. Reţineţi!: A. se deplasează mai greu. poate executa pătrunderea în spaţii mai mari. poziţia. stres imperceptibil). Sprijin. Codificările internaţionale de alertă folosite de jandarmi sunt următoarele: cod de alertă galben. fiecare jandarm participant la acţiune trebuie să se raporteze la parametrii culorii anunţate şi să acţioneze unitar. ca după analiza şi evaluarea corectă a unei situaţii. necesită mai multă iniţiativă din partea şefului de echipă. Acestei clasificări i se adaugă situaţia diferiţilor actori participanţi la acţiune: starea fizică şi starea psihică (nivelul de oboseală şi de stres. starea armei). După stabilirea de către şeful de element a nivelului de alertă. atent. cod de alertă roşu foc. să definească şi să ierarhizeze nivelul de ameninţare.1. prinderea armei. respectând aceleaşi reguli. Cod de alertă galben – nici o ameninţare aparentă – stare psihică (conştient.C.

arma în poziţie de serviciu. poziţie de abordare. arma încărcată şi asigurată. Cod de alertă oranj – ameninţare prezumtivă neidentificată – stare psihică (tensionat. indexul în prelungirea gărzii trăgaciului. poziţie de contact. stres crescut). arma încărcată. conştient. stres intern. Cod de alertă roşu – ameninţare iminentă identificată – focalizat pe ameninţare.abordare. 116 .

permanent şi eficace 117 .Cod de alertă roşu foc – agresiune actuală – focalizat pe ameninţare. ATENŢIE! În orice situaţie este obligatoriu să se respecte cadrul legal. poziţie de contact foc. stres intern instalat. Sprijin – întotdeauna fix. arma încărcată cu indexul degetului arătător pe trăgaci.

verbală.individuală balistică (cască. tactică 5. Aplicarea tehnicilor de înaintare se face numai la ordinul şefului 118 .Protecţie . sprijinit sau acoperit de un element exterior şi are ca scop câştigarea unui spaţiu bine definit pentru a domina unul sau mai mulţi adversari şi pentru a securiza locurile suspecte. gestuală. Tehnici de înaintare Înaintarea reprezintă deplasarea tactică a unui element întrun perimetru limitat. folosirea avantajelor terenului Comunicare .2. vestă anti-glonţ).

) pentru ca echipa să fie în măsură. Diferitele tehnici utilizate în acest scop sunt folosite. Procedeele tactice elementare de înaintare sunt individuale sau colective (la nivel de echipă) şi constau în: sprijin direct sau sprijin decalat.1. trecerea unui obstacol în siguranţă. câştigarea terenului este asigurată de un sprijin fix care nu îşi părăseşte poziţia până în momentul în care elementul de dispozitiv nu a început investigarea unui nou compartiment. Aceste procedee elementare se repetă pe timpul deplasării şi cercetării şi nu trebuie să pună în pericol jandarmul sau să-l blocheze. trecerea unei deschideri şi sprijinul decalat sunt tehnicile care trebuie luate prima dată în calcul pentru asigurarea securităţii personale şi colective. Orice compartiment nou de teren. Discreţia şi siguranţa contribuie la micşorarea efectului surprinderii. 119 . în orice moment. Câştigarea terenului Această tehnică are ca scop ocuparea unei noi porţiuni de teren pentru a surprinde un adversar sau pentru a-i descoperi poziţia. să facă faţă zonelor periculoase şi a obstacolelor întâlnite pe direcţia de deplasare. Achiziţionarea terenului. 5. care nu a fost recunoscut poate ascunde un pericol. situaţie care necesită o activitate suplă de căutare şi de investigare. patrulă etc. în special pentru a descoperi un adversar care nu a fost localizat. În afara situaţiilor în care asupra jandarmilor se trage. acoperire. trecerea în siguranţă prin faţa unei deschideri.2.elementului de serviciu (echipă. trecerea unui unghi în siguranţă. să-şi asigure propria securitate. achiziţionarea unui nou compartiment de teren.

dacă adversarul este într-o încăpere mai întunecată decât cea în care se găseşte jandarmul. prin folosirea sistematică a unei oglinzi montate pe un baston. Acest procedeu nu se aplică decât într-o clădire compartimentată şi luminată pentru a realiza o cercetare în siguranţă a acesteia. atunci când este necesar. El trebuie să fie înlocuit. apoi retragerea acestuia.„Deschiderea unui unghi” este un procedeu alternativ care are ca scop achiziţionarea progresivă şi în siguranţă a unui nou compartiment. Procedeul «FLASH». 120 . este prea rapid şi ar trebui evitat pentru că această situaţie îl pune pe jandarm în inferioritate. introducerea rapidă a capului în noul compartiment.

2. 121 . Trecerea spaţiilor deschise (uşi. armamentul este orientat către zona de intervenţie. se asigură posibilitatea de riposta stânga .m.2. Rapiditatea trecerii garantează securitatea.dreapta.2. Sprijinul fix decalat . adoptând o poziţie favorabilă executării tragerii.5. 5. ferestre) Este un procedeu tactic care constă în trecerea rapidă şi în siguranţă prin faţa unei deschideri şi care se execută respectând următoarele reguli tactice: sprijinul rămâne orientat în sensul înaintării.poziţionarea unui sprijin Cu pistolul sau cu p.3.

Pătrunderea în situaţia în care ne confruntăm cu un adversar localizat (poziţia individului este cunoscută cu precizie. ora şi efectul surpriză vor garanta reuşita misiunii). în stare de necesitate.Este interzisă cu desăvârşire poziţionarea şi oprirea în cadrul spaţiilor deschise (uşi. pentru prevenirea răspândirii unei epidemii. pătrunderea. a organizaţiilor social politice.1. indiferent de deţinător sau proprietar şi la bordul oricăror mijloace de transport române în următoarele cazuri: executarea unor acte procedurale la solicitarea magistratului.3. provocarea unei reacţii din partea adversarului. ascultare. 122 . în situaţii impuse de necesitatea realizării ordinii şi siguranţei publice. deschidere. a instituţiilor publice ori particulare. Tehnici de pătrundere Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor de serviciu jandarmii pot să pătrundă în domiciliul sau reşedinţa persoanelor fizice.3. 5. Acest procedeu se execută de o manieră dinamică respectându-se următoarele reguli tactice: adoptarea unei formaţii unilaterale verificarea uşii. ferestre). INTERZIS 5. precum şi în incinta unităţilor economice.

pătrunderea (combinată cu ascultarea şi observarea). Când ne confruntăm cu un individ nelocalizat (căutare şi localizare a individului) Acest procedeu se execută de o manieră flexibilă prin adoptarea unei formaţii unilaterale şi a unui sprijin permanent. elementul 3 sprijină pătrunderea. a încuietorilor. 1 pătrunde în învăluire. 123 . 1 sub impulsul elementului nr. se execută dinamic la ordinul şefului. a unui trinom.3. se realizează astfel: pătrunde elementul nr. verificarea uşilor (verificarea stării acestora şi a direcţiei de deschidere. se încearcă declanşarea unei reacţii din partea adversarului la deschiderea uşii.Pătrunderea într-o încăpere (faza dinamică). elementul nr. respectându-se următoarele reguli tactice: observarea (ascultarea).2. 2. Pătrunderea în încăpere (trinom) 5.

Urcarea unei scări Este un procedeu care se execută cu respectarea următoarelor reguli tactice: jandarmul trebuie să ofere o siluetă cât mai mică.3. achiziţionarea de teren iniţială este urmată de o deschidere progresivă a unghiurilor.5.3. arma trebuie ţinută în poziţia de contact. 124 . deschiderea unghiurilor se face succesiv.

5.4. Mod de acţiune în forţă sau în supleţe În funcţie de analiza sa şi de informaţiile pe care le are despre teren şi adversar, de timpul şi mijloacele la dispoziţie jandarmul trebuie să acţioneze fie în modul «Forţă» fie în modul «Supleţe». Dar înainte de a începe o intervenţie, oricare ar fi ea, în mod obligatoriu jandarmul trebuie să ştie: să se orienteze, să observe, să aprecieze o distanţă, să indice un obiectiv, să se deplaseze în siguranţă sau în viteză utilizând terenul, să acţioneze cu discreţie, să folosească mijlocele obişnuite (în special lanternele), să folosească protecţiile balistice şi naturale, pentru a se proteja individual şi reciproc cu colegii săi de echipă. El trebuie să respecte câteva sfaturi care port fi formulate astfel: Să fii mic şi mobil; Rămâi la distanţă de unghiurile şi sectoarele periculoase; Să fii acoperit către direcţiile neverificate şi către înapoi. Pe timpul înaintărilor şi investigaţiilor, jandarmul trebuie să împartă terenul în:
Zonă de observare Percepţie globală Identificarea punctelor periculoase şi a mişcărilor Percepţie orientată Descoperirea şi prevenirea unei ameninţări potenţiale Percepţie focalizată Neutralizarea unei ameninţări

Zonă de pericol ( Contact fizic) Zonă de agresiune (Zonă intimă)

Localizarea rapidă a adversarului şi capacitatea de control al spaţiului într-un timp scurt sunt factorii de bază care condiţionează modul de intervenţie:
125

Obiectiv nelocalizat Imperativ: de găsit Investigare suplă, în siguranţă, cu discreţie - sprijin fix sistematic înainte de orice deplasare - utilizarea sistematică a adăpostirilor - cercetarea fiecărui compartiment înainte de a trece la următorul

Obiectiv localizat Imperativ: de surprins Investigaţie în forţă, în viteză cu dinamism controlul vizual al compartimentului şi sprijin decalat - deplasare rapidă şi dinamică până la locul stabilit în « bilă de biliard » sau în coloană

5.5. Controlul vehiculelor Controlul vehiculelor constă în verificarea minuţioasă a interiorului, a încărcăturii şi documentelor de însoţire a acesteia, a actelor de identitate şi a bagajelor ocupanţilor vehiculului. Jandarmii pot să efectueze control asupra oricărui vehicul suspect aflat în zona obiectivelor date în competenţă şi pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice pentru a preveni săvârşirea unor infracţiuni sau pentru probarea acestora (cu excepţia celor ale Corpului Diplomatic). Cu ocazia controlului vehiculului se urmăreşte descoperirea: persoanelor ascunse în vehicul în scopul de a se sustrage urmăririi ori de a intra ori ieşi în/din locuri interzise; persoanelor răpite sau sechestrate, evadaţilor, dezertorilor; obiectelor care provin din infracţiuni ori contravenţii sau care pot servi la săvârşirea acestora.

Semnal gestual precis şi directiv-obligatoriu al jandarmului în ţinută 126

Pentru executarea acestei tehnici trebuie respectate următoarele reguli generale: dacă se acţionează pedestru, semnalul de oprire se va efectua din partea carosabilă a drumului, de pe o poziţie cât mai apropiată de marginea drumului; în cazul în care se acţionează cu un autovehicul se vor folosi semnalele sonore, luminoase şi vizuale iar atunci când maşina nu este prevăzută cu mijloace de avertizare, prin folosirea bastonului reflectorizant; locul pentru oprirea autovehiculelor va fi ales astfel încât să permită poziţionarea în afara părţii carosabile, de regulă în localităţi, în parcări ori alte spaţii pentru a nu stânjeni circulaţia şi care pe timpul nopţii sunt luminate. Din punct de vedere tactic controlul vehiculului se execută, de regulă, de 2 sau 3 jandarmi dintre care cel puţin unul va avea rol de protecţie prin adoptarea unei poziţii favorabile pentru a supraveghea atât colegul/ii său/săi cât şi pe ocupanţii vehiculului, fiind pregătit să intervină imediat. Şeful de dispozitiv va folosi codificare de alertă. Cod galben – nici o ameninţare aparentă – dispunerea jandarmului care execută controlul se face în zona uşii din faţă pe partea conducătorului autovehiculului; jandarmul adoptă o poziţie care să confere protecţie în cazul unei tentative de agresiune din partea celui oprit; jandarmul salută, se prezintă şi solicită conducătorului auto să oprească motorul ; solicită conducătorului auto să prezinte pentru control actele de identitate; după verificarea actelor de identitate se va verifica interiorul vehiculului şi al portbagajului.

Pe timpul controlului documentelor jandarmul menţine contactul permanent cu şoferul 127

fixarea obiectivului. degetele încrucişate.5.1.5.Cod oranj .1. Situaţii tactice 5. mişcare simultană către înainte a celor două elemente. oprirea la nivelul portierei. privirea înainte. mâinile pe cap. sprijin înainte.ameninţare prezumată. Avertizare – Jandarmeria!. sprijin fix şi permanent 5. dispunerea elementului de sprijin Cod roşu – ameninţare actuală Abordare. Un pasager la bord – cod oranj a) Oprire şi poziţionare se execută astfel: Sprijin. dar neidentificată Controlează deschiderea portierei.1. elementul 1 oprit la nivelul consolei portierei. 128 .

desfacerea centurii de siguranţă. control prin extensia braţului.b) Încătuşarea şi scoaterea din vehicul Punerea cătuşelor. extragerea. 129 . c) Controlul persoanei – se execută obligatoriu după încătuşare Controlul persoanei.

5.d) Controlul portbagajului nu este obligatoriu 5. 130 . Doi pasageri la bord cu dispozitiv de acţiune format din 3 jandarmi .sub sprijin.1.cod roşu Fixarea obiectivului .2. elementul de control se deplasează la nivelul consolei portierei.

Mişcarea către înainte a dispozitivului. Scoaterea din autovehicul a primului pasager. controlul portbagajului. dispunerea reţinuţilor pentru a fi introduşi în autovehiculul de serviciu. Scoaterea celui de-al doilea pasager. jandarmul intră primul în autovehicul. Faza finală a acţiunii. securizarea zonei de către şeful dispozitivului. 131 .

2005 133 • • • • • • • • • . Acţiunile pentru asigurarea ordinii publice şi a ordinii constituţionale. Gl. Vasilică Ovidiu. conf. 235 din 6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de realizare a ordinii şi siguranţei publice. lt. dr. inumane sau degradante Dr. drd. col. 19/09. 2 din Legea nr. 295/2005 privind regimul armelor şi al muniţiilor Legea nr.10. Editura Tritonic. col.BIBLIOGRAFIE • Hotărârea nr. Costică Silion. pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale Codul de procedură penală Legea nr. Pop Gavrilă. mr.1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime. Alexandru Ioan Giurgiu. în cooperare cu alte structuri din sistemul de apărare. Todoruţ Eugen. Alexandru Ioan Giurgiu. drd. Intervenţia profesională a Jandarmului operativ. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Legea nr. 60/1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române Legea nr. bg. Costică Silion. în condiţiile integrării Gl. Consideraţii generale privind întrebuinţarea forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru asigurarea ordinii publice şi a ordinii constituţionale în îndeplinirea misiunilor.

1 ZONA DE OBSERVARE ZONA DE CONTACT FIZIC ZONA INTIMĂ ACŢIUNE INTERZISĂ ACŢIUNE MODERATĂ ACŢIUNE PERMISIVĂ 134 .ANEXA NR.

2 135 .ANEXA NR.

3 BASTONUL TELESCOPIC CARACTERISTICI GENERALE 137 .ANEXA NR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful