02.12.

2009

Ciclu celular – succesiunea evenimentelor genetice, biochimice şi morfologice desfăşurate în celulă de la naşterea ei până la următoarea diviziune, specializare sau moarte.

Ciclul celular

Într-un organism pluricelular deosebim mai multe tipuri de celule: I. Celule puternic specializate ce şi-au pierdut capacitatea de proliferare (nervoase, musculatura striată, celulele cristalinului); II. Celule specializate cu capacitate proliferativă redusă (celulele ficatului, limfocitele); III. Celule nediferenţiate cu capacitate proliferativă înaltă (celulele STEM – embrionare, hematopoetice, epiteliale) !!! ciclul celular = ciclul mitotic

Perioadele ciclului celular Interfaza Perioada G1 (postmitotică, presintetică) Perioada S (sintetică) Perioada G2 (postsintetică, premitotică) Mitoza Profaza, Prometafaza cariochineza Metafaza Anafaza citochineza Telofaza

INTERFAZA
Perioada G1 - diferită şi îndelungată (6-12 ore): •decondensarea cromatinei •intensificarea proceselor de transcripţie şi translaţie •reorganizarea nucleolilor !!! cromozomii sunt monocromatidieni !!! celulele conţin un număr diploid de cromozomi (2n=2c)

1

•acumularea tubulinelor pentru fusul de diviziune. •Disocierea nucleolilor •Disocierea anvelopei nucleare •Formarea kinetocorilor de fiecare parte a centromerilor. •Formarea fusului de diviziune Prometafaza •continuă condensarea ADN-ului •cromozomii se deplasează spre centrul celulei (prometafaza) •unirea firelor fusului de diviziune la kinetocor de fiecare parte a cromozomului. •acumularea factorilor proteici necesari pentru diviziune.asigură pregătirea celulei către diviziune: •controlul finalizării replicării. Kinetocorul reprezintă complexul ADN/proteine de care se vor ataşa filamentele fusului de diviziune.12.2009 Perioada S (6-8 ore): •replicarea semiconservativă. MITOZA Procese de sinteză pe parcursul interfazei Profaza •ADN este replicat 2n=4c. •cromozomii devin bicromatidieni (2n=4c) •are loc sinteza intensivă a histonelor. Perioada G2 (3-4 ore) . •dublarea centriolilor.02. •Condensarea cromatinei. 2 . asincronă şi multirepliconă a ADN-ului → cantitatea de ADN se dublează.

Dura de migrare – 2-60 min.2-5.12.0 μm/min.2009 Metafaza •Formarea plăcii metafazice !!! toţi cromozomii sunt aranjaţi într-un singur plan la ecuator Anafaza •clivarea longitudinală a centromerului •disjuncţia cromatidelor surori •migrarea cromatidelor (cromozomi monocromatidieni) spre polii celulei.02. Are loc datorită scurtării microtubulilor din partea centromerilor. Ciclul nucleolar Profaza Interfaza Telofaza Anafaza Prometafaza Metafaza 3 . Telofaza şi citochineza •Decondensarea cromozomilor •Reorganizarea anvelopei nucleare şi restabilirea nucleului •Apariţia nucleolului •Diviziunea citoplasmei (citochineza) prin formarea unei strangulaţii cu participarea elementelor citoscheletului. !!! Viteza de migrare 0.

calităţii replicării) III – Metafaza (verificarea dacă toţii cromozomii sunt uniţi la fusul mitotic). Evenimetele-cheie: începutul sintezei ADN începutul diviziunii celulare.2009 Ciclul centriolar Controlul ciclului celular: Controlul trecerii de la o etapă a ciclului celular la alta în dependenţă de realizarea altor evenimente.02. factorilor de mediu) II – G2/Mitoza (verificarea creşterii celulare. Receptori de semnale Factori externi Stimulatori Inhibitori Mediatori intracelulari ai semnalelor Factorii de transcripţie Genele cancerigene Protooncogene GST 4 . factorilor de mediu. Desfăşurarea acestor evenimente sau blocarea lor depinde de depăşirea unor puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza Puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza Factorii reglatori ai ciclului celular Puncte de verificare: I – G1 (verificarea creşterii celulare. Orice eveniment din ciclul celular are loc doar după ce evenimentul precedent a luat sfârşit.12.

02.12.2009 Repararea ADN Pro-onc GST Progresia în ciclul celular p53 C-myc Semnal mitogen Pro-onc GST Pro-onc Bcl-2 Apoptoza 5 .

Stimularea evenimentelor perioadei corestunzătoare. Controlează distrugerea complexului stadiului precedent.2009 Factor de creştere Ciclinele – gardieni ai ciclului celular: 1.12. 2. Formarea sau activarea complexului fazei următoare Receptor CITOSOL Kinaza 1 Kinaza 2 Genă activată de proteina reglatoare Gena răspunsului primar Gena răspunsului întârziat Activarea sistemului de control a ciclului celular Evoluţia celulelor după diviziune G1 G0 Apoptoză Transformare Apoptoza  Moarte S G2 Mitoză Diferenţiere Malignizare Îmbătrânire / lezare celulară programată  Proces fiziologic  Determină homeostazia tisulară:  Echilibrul dintre proliferare / moarte 6 .02. 3.

transformate . condensarea cromatinei şi citoplasmei Fragmentarea nucleului şi celulei cu formarea corpilor apoptotici Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele vecine Mecanisme moleculare în apoptoză        Recunoaşterea semnalului de către receptori Transmiterea semnalului la factorul de transcripţie р53 Creşterea permeabilităţii membranei mitocondriale datorită acţiunii р53 asupra genei bcl-2 Activarea cascadei capsazelor şi proteoliza Activarea endonucleazelor nucleare şi fragmentarea cromatinei Fragmentarea celulei cu formarea corpilor apoptotici Fagocitoza corpilor apoptorici Pe calea apoptotică trec celulele:      Apoptoza are loc în mod normal în următoarele procese fiziologice în embriogeneză – creşterea organelor şi obţinerea formei definitive  înlăturarea rudimentelor  eliminarea celulelor în procesul de îmbătrânire  înlăturarea celulelor canceroase  în sistemul imun → înlăturarea clonelor de celule şi înlocuirea lor cu altele  celulele mutante.2009 Semnal Этапы апоптоза Celulă vie Creşterea activităţii endonucleazelor fragmentarea ADN. 7 .12.02.nedorite celulele îmbătrânite celulele recunoscute ca străine → celule cu receptori anormali celulele ce şi-au pierdut contactul cu celulele vecine celulele excesive → pentru menţinerea constantă a populaţiei celulare.

boala Alzheimer .2009 Boli cu apoptoză în exces Boli cu apoptoză deficitară Boli canceroase  Boli autoimune  Infecţii virale  Boli neurodegenerative .02.boala Parkinson .dereglări circulatorii cerebrale  Osteoporoza  SIDA  8 .infarctul miocardic .12.retinita pigmentară  Dereglări ischemice .