HET MULTIVERSUM VER VOORBIJ By Dwight Isebia

Het multiversum ver voorbij, zo ver dat het niet mogelijk is de afstand te meten daar wat daar is buiten alle formules valt die zijn bedacht om te kunnen rekenen Buiten zicht van enorme telescopen die beelden vormen uit flitsen van ver licht, opgevangen en bewerkt als zij zich tonen door wie er voor heeft doorgeleerd Zo vreemd en ver van ons denken vandaan, bevindt zich wellicht het onmetelijk kleine, waar het alomvattende uit is ontstaan op een wijze die de wijzen niet begrijpen Maar ja, de wijsheid heb je nooit in pacht omdat wat wijs is steeds geruisloos verandert en wat je niet zeker vaststellen kan is nou eenmaal zeer moeilijk te pachten (DPI 2013)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful