ELECTROLIZA.

Principiilre electrolizei. Legile lectrolizei. Randament de curent. Bilant energetic

Principiilre electrolizei. Electroliza este fenomenul de dirijare spre electrozi a
ionilor dintr-un electrolit sub acţiunea curentului electric.

Legile lectrolizei.
Legea I: m= K·Q=K·I·t Enuntul legii I: Cantitatea de substanţă transformată la electrozi este direct propor-ţională cu cantitatea de electricitate Q consumată. unde: Q este cantitatea de electricitate în coulombi; K – echivalentul electrochimic care reprezintă cantitatea dintr-un element separată de Q = 1C. K= E E = F 96500 E= A z K= A z⋅F

unde E este echivalentul chimic. În final, Legea I se poate scrie: m = E A I⋅t = I⋅t F z⋅F

m1 E1 = Legea II m2 E2 Enuntul legii II: Cantităţile de substanţe separate la electrozi sunt proporţionale cu echivalenţii gram ai substanţelor.

Randament de curent.

ηc =

m practic m teoretic

⋅100 =

Q teoretic ⋅100 Q practic

Bilant energetic- Consumurile specifice se obţin prin raportarea cantităţii de
energie folosită în mod real la masa, respectiv numărul de moli de produs obţinute în electroliză: CSE masic = U pr It ; m CSE molar = MU pr It m

unde: CSEmasic = consumul specific de energie masic CSEmolar = consumul specific de energie molar Upr = tensiunea practică de lucru (V) I = curentul total ce trece prin circuit (A) t = timpul de reacţie (s) m = masa practică de produs obţinut M = masa molară sau atomică a produsului
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful