You are on page 1of 232

Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. Rab János. Attila. Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. Gyakori jelző pl. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. pulvis conscissus (középfinom por). kivonatok. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. J. Rácz-Kotilla Erzsébet. Frangulae cortex (kutyabenge). Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. Grynaeus Tamás. amelyek számukra hasznosak voltak. pulvis subtilis (finom por). Economic Botany.hu Stigma – bibe(szál). Aumüller István. fluidus (folyékony).doksi. pl. siccatus (szárított). balsamum (balzsam). amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. 2. orvos. Halászné Zelnik Katalin. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. pulvis scissus (durván vágott por). Ezért állíthatjuk. mint saját egészségének megóvását. pályamunkák. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. aetheroleum (illóolaj). Péntek János. továbbá biológus-. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. pl. pl. resina (gyanta). pix (kátrány). Vasas Samu. Szabó T. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. Etnobotanikai adatok. amylum (keményítő). fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. Karasszon Dénes. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. dulcis (édes). leveles ágvég. halászó és gyűjtögető. succus (nedv). Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. Bálint Sándor. Jung Károly. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. Vajkai Aurél.Forrás: http://www. növényeket termesztő. Papp József. pl. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Kutatóink különösen Erdélyben. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. pl. pulpa (pép). amarus (keserű). de ugyanígy megismerték azokat is. pulvis grossus (durva por). Gunda Béla. kéziratok. Márkus Mihály. a Felvidéken. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. Dél-Amerikában. lignum (fa). de a mai Magyarország . népi orvoslási tapasztalatok. Igen gazdag a kínai. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. oleum (zsíros olaj). Kóczián Géza. Ausztráliában. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. Hoppál Mihály. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. Gémes Balázs és mások). Babulka Péter. Rácz Gábor. hangfelvételek).: totus (egész). Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. pl. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. Ázsiában. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. Miklóssy V. Ha valamelyikük megbetegedett. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. Oláh Andor. herbáriumok A vadászó. Bosnyák Sándor. Afrikában.

Baranyában. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. édeskömény. Európában az ősi. BÁLINT Sándort. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. ricinus stb. Felnőttem. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. mirtuszfa. görögszéna. a nyugati részeken. lómenta. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. mint Libanon cédrusa. babérfa. mint amilyenek a St. máriavirág. és ezzel nemcsak orvossággá. Sok helyen. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. vöröshagyma. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. Így jutottak isteneik közelébe. nehézszagú boróka.doksi. eperfa. ezeket ábrázolták dobjaikon is. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. istenfa és annyi sok más. . elszigetelten a mai napig sok ősi. rózsa. és mint Sion hegyén a ciprus.) is ismertté vált. koriander. olajfa. liliom.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. Moldvában. üröm. a betegek ápolása. jóféle sáfrány ciprus. Érdekes tény. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. fahéj. fekete mustár. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. fokhagyma. párolták. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. sőt modern gyógyászatba is átkerült. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás.Forrás: http://www. krisztustövis. a velük kapcsolatos szokásokban. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. póréhagyma. Úgy nőttem. pogány jelképek közül az életfa (világfa. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. ami nemcsak az etnográfia. Szent László füve. Szép. tömjén. csombord. mák. leander. Később. mirha. hogy sok olyan. sártök. gránátalma. len. ruta. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. zsálya. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. nehézszagú boróka stb. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. A virágszentelés még középkori hagyomány. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. füge. így Szegeden. Nem maradhat szó nélkül az sem. kapor. mandragóra. A gyógyító sámán (varázsló pap. hanem szentelménnyé is váltak. szentgyörgyvirág. Gallen-i kolostorban lehettek. izsóp. menta. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. jó szagot árasztottam…»”. rozmaring.

a tündérek. Mikor vége volt a gyűlésüknek. az a székletet hajtja. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. s akkor nem lehet fejni. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. Bethsabéval vétkezett. és tiszta leszek. és azt egy fasajtárba belefacsarta. mérgezésekről is. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. vagy véres tejet ad. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. hogy az öreganyja repül.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte.” Ebből az idézetből is kitűnik. így rugóssá teszik. okádást indít. lábát megkenegette. erdei lények. a boszorkányos növényekről. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot.. hogy a neves természetgyógyász orvos. Példaként hozza fel. Szent Iván-harmatot szedett. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. moss meg égi harmatoddal. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). még ma is a néphit legszínesebb. az a vért hajtja. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. illetve házat. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste.doksi. illetve 51. de az öregasszony is megismerte. A kísértetek (pl.). és mikor eljött az éjfél. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. hónalját. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. tüzes ember.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. majd így tisztulást veszek…”.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. Mégis. hatóanyagok találhatók bennük. Dávid király bűnbánati imája.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. aki a lepedő sarkával harmatot szedett. mert Urias feleségével. Érdemes röviden írni a varázslásról. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. véres tej). századig terjedő orvostudományéval. lidércfény. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. ahogy a példa is bizonyítja. legváltozatosabb alakjához.Forrás: http://www. könyvének 14. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. az 50. a varázslók (táltosok). és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. hasat indít. vízi lények. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. látta. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. akkor megint átváltoztatta . A pap mindkét esetben izsópot használ. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. sárkány stb.

boszorkány ült rá.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). mint a mák. De hát nem sikerült neki a halálozás. Otthon aztán megpirongatta. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. Kicsi leánka vót a testvérem. mert ha ő nem lett volna ott. e. s mikor meg vót száraztatva. matragunát főzzön neki. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . Szomorú. és az öregpapának adták.Forrás: http://www. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. A rontó boszorkány. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő.doksi. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. megfeketedett. megmaradt. e. Kr. látványosan.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. akárcsak a mesékben.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. Repültek haza. hogy haljon meg. kikopákodta a magot. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. meg es halt volna. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. hiszen népi neve farkascseresznye. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. például vízvetéssel. és így nem sikerült neki a halál. Ezsén kívül vót. elbetegedett.hu legénnyé. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. s zergett. hogy máskor ne csináljon ilyent. a boszorkányok széttépték volna. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget.” Más mérgező növényt is használtak régebben. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. Kr. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. ahogy ők nevezik. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. Megitatták vele. rendszerezők fordításai alapján készültek. hogy bolonduljanak meg. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. belén. nem halt mög. A mérgezett alma. megette a leánka. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. herbáriumok főként neves külhoni tudósok. maszlagmagot főzzön neki. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. A magyar füveskönyvek. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. Mindegyik atropint tartalmaz. hogy a méreg adását megszünteti.

1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. babiloni) kultúra: II. mindamellett. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. Kriterion. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. sajátos kifejezéseket. Veszprém. Galenusból. András is írt füveskönyvet (1595). e. (A CD címe: Ars Medica Electronica. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. 371-286): Historia Plantarum. könyve (1583).-ban 780 növény. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. Pápai Páriz Ferenc “Pax . e. Fuchsra. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. fészkesek. e. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. Sevilla). Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613.doksi.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. az fáknac. Attilának köszönhetjük.Forrás: http://www. rokonsági csoportok (pl. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. Kr. természetekről és hasznokról. tobozosok. Teljes feldolgozását Szabó T. emiatt különösen értékesek. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. Vegetiusra és Pliniusra. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Melius Juhász Péter.hu Mezopotámiai (asszír. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. fvveknec nevekről. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. Merodachbaladan. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. az írástudók közvetítették. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. Beythe fia. Attila végezte el. barkások. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. a 2. akinek herbáriuma halála után. Basel) – már 3 ezernél több ó. ezer növény) Claudius Galenus (130. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. vivae eicones (1530. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. szaknyelvet. Bukarest) szintén Szabó T. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. e. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. 78-77): 579 fajra tér ki. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. 2000). Dioszkoridészre. Bockra hivatkozik leggyakrabban. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664).

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. ide tartozik még a mag. Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl. a morfiné). többnyire erős hatásúak) . katechinek. virágzást) szabályozó fitohormonok. ökológiai.Forrás: http://www. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl.polifenolok. acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . növényi ekdizonok). alkének.szeszkviterpén-alkoholok.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást.alkaloidok (keserűek. valamint a levél.cianogén glikozidok (keserűek) 5. Jól ismert. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. biokémiai szerepével.doksi. flavonok. vagyis aminosavakból keletkeznek) . Hosszú az út. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás.hu illóolajok fő komponensei. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. antocianinok stb.kinonok. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. HEGNAUER – HEGNAUER 1994. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) . poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . naftokinonok.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. Szükséges azonban hangsúlyozni. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok.rendszerint keserű ízű vegyületek.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. fenilpropanoidok . Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) .flavonoidok (flavanok.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei .fenolsavak. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. -észterek. HEGNAUER – HEGNAUER 1996). Azotoidok (ezekben a szén-. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. a monoterpének. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület. főként a fotoszintézissel függ össze. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben.) . Alkánok. A speciális anyagok sokfélesége. Fenoloidok (fenilalaninból. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). a gibberellinek .és rügynyugalmat. a hidrogén. xantofillok) 3. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4.

4. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. vagyis attraktáns. Nem véletlen. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés.doksi. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. de az sem ritka. azaz repellens (pl. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt.Forrás: http://www. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. nekünk “E-vitamin”!). Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. Fontos megemlíteni. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. antibakteriális. 5. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. terméshéjak. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). régi népi megfigyelés. más rovarfajokat csalogat. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. Rezisztencia. A “bebalzsamozott”. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). hidroxil) hatástalanító tulajdonság. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga.és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. Bonyolítja a hatásértelmezést. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. 2. Például a héjképletekben. Viráglevelek. szelektív beporzás!). Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. peroxil. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. hanem fokozódik.és egyéb szabadgyököt. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. baktériumok. 3.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. Sok . Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást.

míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. a CC-ben. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. Az elektron a víz fotolízise nyomán. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. az elektrontranszport-lánc II. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. .hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. Ahhoz. A fotoszintézis során kb. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. de a fény összegyűjtésében. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. vagyis core complexben). miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció).kinonoknak adja át. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. Hogyan keletkezik az oxigén. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. hogy egy növény milyen ízű. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm.2%-ot hasznosítanak. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl.doksi. Ebben a hálós. ami annyit jelent. az oxigén biztosítja az életet.több résztvevő molekula segítségével . A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. de bőven van kivétel is. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik.Forrás: http://www. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. miközben redukálódik (PQH-vá alakul). A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik.

ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). a plasztocianinnak. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. majd más szövetbe (pl. Átmenetileg almasav (ill. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. mint a PS II-ben.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. A PS I-ben éppen úgy. Vannak olyan növények is. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. emiatt . pl. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. vasat tartalmazó. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún.5-biszfoszfát képes. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. cukorrépa. Neve működésére utal: ribulóz-1. primér ATP. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. Ez a különleges. A további reakció csak akkor megy végbe. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. ribóz. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. A ferredoxinról azonban . szedoheptulóz. szerepe van a nitrát-nitrit. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). vagyis glicerinsav-1. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. eritróz. xelulóz. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. Ezek a C-4-es típusú növények. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. glükóz. kukorica. Ilyenek a fruktóz. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony.doksi.és szulfát-redukcióban. pl.Forrás: http://www. Az ún. ribulóz. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. Ennek és izomérjének.

és ízesítő vegyület. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. Amylum oryzae rizsből). általában az α1.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. enyhe hashajtó.2-α-D-fruktóz). D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. előnye. A cellulózmolekula β-1. nekünk pedig nélkülözhetetlen. energiagazdag tápanyagok. kávé.doksi. fontos vivő. akkor egy része foszfohexoizomeráz. A szirupok alapanyaga. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Amylum tritici búzából. akár több ezer βglükózból áll. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható.Forrás: http://www.hu présnedvük savas kémhatású). akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. Ebből fruktóz-szirup készíthető. A mézfélék egy része fruktózban. Nem ágazik el. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. Méz hamisítására is kipróbálják. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. Az α1.6-kötés jellemző rájuk. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. A gyógyszerészetben például tabletta.). Pyrus és Prunus gyümölcse. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. de legtöbbször kisebb arányban. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. Amylum maydis kukoricából. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. más részük glükózban gazdag. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével.6-biszfoszfátot képez. Sárgásfehér állományú. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. tea stb. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. a floemben transzportálódó szaharóz. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. kevésbé egységes polimérek. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. édes ízű. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A másodlagos. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le.

mannóz. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. Rendszerint magvakban. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. hársvirágból. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. görögszénamagból. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. Mézgát (Gummi arabicum. benzol. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. xiloglukánok. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). szemészetben nélkülözhetetlen. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. tehát apoláros oldószerekben (pl.hu láncszerkezetét. és/vagy cukorsavak (pl. xilóz). Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. arabinsav) alkotják.doksi. pl. kloroform) jól oldódnak. az agar. pl. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis.és hidrogénatomok száma nagyobb. de nem ragadósak. glukánok. Parmeliaceae). Főként a sebészetben. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. Lini semen (Linum usitatissimum. jól sterilizálható. kamillából. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. Rosaceae). glukomannánok. Malvaceae). Pl. Vegyes polimérek.Forrás: http://www. galaktóz. Lichen islandicus (Cetraria islandica. mannánok. ill. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. xilánok. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. Linaceae). Plantaginaceae). Többségük hidrofób. csavarodott. Gossypium hirsutum. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. arabinán-pektin. galakturonsav. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. agaróz. Malvaceae) maghéjszőréből készül. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. a vörösmoszatok (Gelidium. nhexán. termésekben találhatók. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. petroléter. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. neglecta). Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). c) Lipidek A lipidekben a szén. galaktomannánokat. Kitűnő nedvszívó. A Lana gossypii a gyapot (pl. A hemicellulózokat (pl. dietiléter. . mint a szénhidrátokban. Gracilaria) agarózt. gasztroprotektív. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak.

mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. szterolok. A növényi olajok többségére jellemző. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. amiben a vízben oldódó halálos méreg. I. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. A viaszok is a citoplazmában képződnek.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. Gyakori glikolipidek a mono. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. Az olajokban . így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. emiatt könnyebben is avasodik. Így keletkeznek a foszfolipidek. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat).12c. Ph. alkanolamin. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). a ricin nevű toxalbumin nem oldódik.doksi.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. inozitol) kapcsolódását. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják.12c. hogy a linolsav. A bioszintézis lényege. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. kémiai név. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl.Forrás: http://www. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő.9c. Ha az egyik acil-csoport foszfát. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor.és digalaktozildigliceridek. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. Emiatt hashajtó a ricinusolaj.15c) Több más növényi zsírsav is van. kötet 656-658. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. A ricinusmagban található zsírsav speciális. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. oldal). peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. VIII. A lipidek a glicerin és különböző. Speciális. Hg. szerin.9c.

A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre.és hatóanyag. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. Fő zsírsava a telített palmitinsav. poliacetilének.doksi. de az édességipar is felhasználja. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. lárvákat pusztíthatnak. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. de ciklizálódhatnak és oxigén. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. Európában a következő. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj.Forrás: http://www. Sterculiaceae) magbele kb. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis.hu előforduló természetes antioxidánsok. Candida). de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl. a tokoferolok gátolják az oxidációt. Az ún. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. Arctium . számos kúp és kenőcs alkotórésze.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak.vagy középüzemekben. vagyis poliinek. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. baktériumfaj és vírus szaporodását. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak.

Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. Heracleum. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. de speciális helyen. Megjegyzésre érdemes. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. Cicuta. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. hogy főleg Asteraceae. zuzmósavak. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete).Forrás: http://www.doksi. ugyanis az első. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. Oenanthe. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. Hedera helix). amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. aciklusos poliketidek. Megemlíthető. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. és a lánchosszabbító egység is lehet más. a mevalonsav (= 3. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Speciális poliketidek. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. növényi gumianyagok). újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. Echinacea-fajok). mint zsírsavak esetében. Valószínű. . A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. Igen változatos szerkezetűek. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. mint a malonil-CoA. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. A felsorolt néhány példából is kitűnik. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Ugyancsak “különleges”.hu lappa. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). egyes részei metileződhetnek. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. Lényeges különbség azonban.

mint a fenol.. limonen. így alkoholok (pl. Mentha piperita. menton. Az illóolajokat a gyógyszer. neral. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). karvakrol). a timol pedig 20-szor erősebb hatású. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. az Apiaceae családban az ánizsra. peroxidok (aszkaridol). Eucalyptus globulus. citronellal). 3-karen. pl. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. valamint sok illóolajban található vanillin. ketonok (tageton. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. dill-éter). a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. Cinnamomum cassia. a levendula. Lavandula spp. oldószerekkel. Apium graveolens. a geraniol 7-szer. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Barosma spp. éter (cineol.doksi. pulegon). illóolajok alkotórészei.hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. fenolok (timol.. mások (pl. Salvia spp. Mentha pulegium. Origanum vulgare. Nepeta cataria. Hyssopus officinalis. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. vagy oxigént tartalmazók. Angelica archangelica. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. Melaleuca spp. Cedrus spp.. Coriandrum sativum. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. kamfen. mircen. szabinen) típusok. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. mentol. geraniol. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. kámfor) rovarűzők (repellensek). Foeniculum vulgare. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. észterek (linalil-acetát.Forrás: http://www. pinének. farnezol) és ketonok. Citrus paradisi.és illatszeriparban különböző műveletekkel. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. Thymus vulgaris. aldehidek (pl.. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. karvon. citronellil-acetát). Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . ß-kariofillen). Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. Carum carvi. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. geranial.. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. Satureja hortensis. Juniperus spp. Mentha crispa. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. Artemisia absinthium. Citrus sinensis. citronellol). Abies spp.. linalool. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. Citrus limon. Origanum majorana. ocimen). Anethum graveolens. ßbizabolen. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. például vízgőzdesztillációval. monociklusos (terpinenek. Picea spp. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Melissa officinalis. Citrus reticulata. mircen..

Verbena officinalis..és tetraciklusos diterpének). Centaurium spp.hu származik. tri.doksi. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. pl. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Gentiana spp. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Valeriana officinalis. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. végül többféle szerkezetű iridoid. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. de főleg az Asteraceae. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. mind hatásos kontakt rovarölők. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. Menyanthes trifoliata. Galium spp. Apiaceae. a Salvia divinorum levelében található diterpén.Forrás: http://www. Biológiai aktivitásuk soféle. sőt madarakra mérgező. Tanacetum parthenium. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Emlősökre nem. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Különösen gazdag az Asteraceae család. . mely rovarokra. Geraniales és Fabales rendekben. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. Lauraceae több faja. pl. Ismertek alkaloidszármazékai is. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Scrophularia spp. Daphne). Euphorbiaceae (Euphorbia. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. Asteraceae.. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial.. Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). Gombákban és mohákban is előfordulnak. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. gyakrabban ciklusosak (bi-. Különösen a Dipsacales. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. Artemisia annua. Inula helenium. Arnica montana. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Gentianales. általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. Közülük sok antibakteriális hatású. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. pl. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. Ambrosia maritima. Számos (főleg parazitaellenes. de rovarokra toxikusak. Cnicus benedictus. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. Asperula spp. jelenlétük a hajtásrendszerre. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Nem szabályos monoterpének a piretroidok.

Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. lepellevélre jellemzők. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. hederagenin. Fabaceae. Ilyen. Polygala senega. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. gipszogenin. hecogenin (Agave). Digitalis purpurea. Hedera helix. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. a Polypodaceae család. Sok pártalevélre. Urginea maritima. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. Citrullus colocynthis. A fitoekdizonok száma egyre nő. Saponaria officinalis. Ismeretes. A szaponinok (kb. Gypsophila paniculata. erős hashajtó hatásúak. pl. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. medikagensav). Adonis vernalis. Eleutherococcus senticosus. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. oleanolsav.: Digitalis lanata.). Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. ritkábban tetraciklikus. Helleborus spp. Quillaja saponaria. szarzapagenin (Smilax). Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll.doksi.Forrás: http://www. a dioszgenin (Dioscorea). Bryonia spp. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. Aesculus hippocastanum. Convallaria majalis. Nerium oleander. Panax ginseng). Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. A virágpor sárga színét is főleg . Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. Ecballium elaterium. Primula veris. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Különösen gazdag a Taxaceae. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. ún.) fordulnak elő. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Ajuga reptansban). Strophanthus gratus. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. hogy a rovarok vedlési hormonja. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak.

treonin. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. szerin. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. Utóbbi példák érzékeltetik. mangoban stb. speciális citokróm. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. A xantinból (koffein stb. a vasat. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. prolin. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. arginin. peptidekben) fordulnak elő. glutaminsav. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. leucin . Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. sütőtökben. valin. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab.doksi. cisztein.hu xantofillok adják. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. somkóró stb. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. ami a nitrát.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. paprikában. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. metionin. sárgarépában. paradicsomban. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják.Forrás: http://www. Az Laminosavak aktívak biológiailag. az egyik legfontosabb prekurzor. tirozin. aszparagin. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. mint minden mikroelemé. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. izoleucin. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. triptofán. A bioszintézis általános jellemzője. glutamin. lóbab. glicin. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. aszparaginsav. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). purinvázas hatóanyagok) ureid. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. valin. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. fenilalanin. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. A legtöbb növény vastartalmú. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. leucin. hisztidin. A takarmánynövények közül a lucerna. lizin. lucerna. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. hidroxi-prolin.) megtalálhatók. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. Fehérjeépítő aminosavak: alanin. lencse. rezet és mangánt. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre.

és terméshéjában fordul elő. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag.Forrás: http://www. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. 3. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. treonin. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. prefenát-úton fenilalanin. Enzimatikus lebomlása révén fontos. Lektinek. ß-cianoalanin). hanem propenil-cisztein-származék. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). 4. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. tirozin.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. Számuk több mint húszszor annyi. A . ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz.doksi. ornitin. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. ebből prolin. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. 2. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. pipekolinsav. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. izoleucin. homoszerin – homocisztein úton metionin. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. citoplazmában 80 S. Iniciáló. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. ami számukra már gátló. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). Fogyasztó. mint a fehérjeépítő aminosavaké.

Érdemes megjegyezni. mint a lektinek. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. Léteznek proteolitikus fehérjék. Moraceae). Van remény arra. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. szójalektin. Néhány lektin mitogén. bromelain (Ananas comosus. Phaseolus spp. ilyenek például: búzacsíralektin. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. raktározott fehérjék. de ezek kisebb molekulatömegűek. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). Lens culinaris. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. de akárcsak a lektinek. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra.. ez a fehérje is hőérzékeny. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl.). de ez sokkal ritkább. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin.doksi. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. fagyöngylektin. Glycine max. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. például: papain (Carica papaya.. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). 45%) és prolamin található. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. ricinuslektin. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. továbbá Arachis hypogaea. A babmagban albumin. glutelin található. Bromeliaceae). globulin. f) Azotoidok . Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. Sokféle enzim. főként magban (vagy termésben) található. azaz serkenti a mitózist. amíg a nekik megfelelő. péksüteményekre alakul ki. Caricaceae). Vicia spp. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. bablektin. prolaminját pedig gliadinnak. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. ficin (Ficus spp. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). meg nem találják. Specifikusak.Forrás: http://www. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még.

Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. N. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. Magnoliaceae. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. a koniin. Datura stramonium. Liliaceae. kinin (Cinchona pubescens). Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. kokain (Erythroxylon coca). . A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. hogy nincs benne kettős kötés. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. Menispermaceae. másokra nem hat. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). amelyek speciális anyagcsereúton. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. efedrin). a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. kolchicin (Colchicum autumnale). hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. a családok kb. Vitatható. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Hyoscyamus niger). A protoalkaloidokra jellemző. Apocynaceae. Lauraceae.doksi. 20%-ára jellemző jelenlétük. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. meszkalin. szkopolamin (Atropa belladonna. Loganiaceae. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. rustica). pl. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. aminosavakból jönnek létre. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz.Forrás: http://www. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. Solanaceae. Rubiaceae. ezért már legtöbbször sejt. Rutaceae. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. hanem amid-nitrogént tartalmazó. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. Papaveraceae. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. A burgonya dél-amerikai vad rokona. nevük emiatt alkaloid. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Ranunculaceae. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. E hatások nem mindig általánosak. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. atropin. Annonaceae. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. Fumariaceae. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is.

Tussilago farfara. egy bűzpillében. Scopolia carniolica.Forrás: http://www. Erythroxylon coca). pl. Eupatorium cannabinum. Kinolizidin-alkaloidok . pontosan szenkirkint tartalmaz. a lizin. hidroxi-danaidol. kéreg) többet tartalmazhatnak.) és Boraginaceae (Anchusa. pirrolidin.) családokra jellemzők leginkább. ültetvényekben termesztett növények. a tirozin. benzoesav.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. levél. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. Anisodus tanguticus (Kínában honos). almasav. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. Orchidaceae. Datura stramonium) és az ekgonin (pl. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. (Ausztráliában honos).: Borago officinalis. Symphytum stb. Bizonyos molylepkékben (pl. Az Asteraceae (Eupatorium. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. Fabaceae. Echium. izokinolin. Datura stramonium. mag) vagy szövetei (pl. a triptofán és a hisztamin. Poaceae. Santalaceae családokban. Euphorbiaceae. Petasites. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). azt azzal bizonyították. a fenilalanin. borkősav. indol. mutagének vagy karcinogének. Duboisia spp. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Tussilago stb. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. ebből homospermidin jön létre. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. gyökér. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. mint rovarokban. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. virág. Myosotis. kinolin. Érdekes. Általában májtoxikusak. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Cynoglossum. Senecio.doksi. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. Symphytum officinale. piperidin. danaidon) alakul. piridin. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. mint a növény többi részei. Heliotropium.

az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. melynek fő hatóanyaga.. pl. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. halálosan toxikus idegméreg. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. A Piperaceae családra (pl. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert.képződik. Emellett inszekticid is. illetve tirozinból alakulnak ki. indolvázat is tartalmazó alkaloidok.Forrás: http://www. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található.doksi. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. Bioszintézisükre közösen jellemző. Légzésközpont-izgató.: Cytisus scoparius. Jellemző rá. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Fenetilaminok . emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). a foltos bürök (Conium maculatum. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. Piper nigrum) jellemző. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. hogy fenilalaninból. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. A nikotin illékony. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. erősen bázikus alkaloid. Laburnum anagyroides. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. hogy fő komponense piperin. Viszonylag ritkák. melynek neve ricinin (nem ricin!). Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Lupinus spp. Solanaceae) egyik részét.

Újabb kapcsolódási variációt jelent. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. Hernandiaceae. Ezek a protoberberinek. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). az indiánok által használt nyílméreg. A “megkettőződött”. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin.doksi. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). Ranunculaceae. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Lauraceae. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez.Forrás: http://www. Papaveraceae. Menispermaceae. Monimiaceae. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. A pipacsra (Papaver rhoeas. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). a tubokurarint. Papaveraceae). Tiliacora). Chondrodendron. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. Monimiaceae. Az előbbieken kívül más. a mák (Papaver somniferum. Pseudoxandra. fungicid és protozoatoxikus. Curarea. kb. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. Ranunculaceae (Thalictrum).hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. Ranunculaceae. Cocculus. Stephania. melyek végül izombénulást okoznak. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Annonaceae (Phaeanthus. különleges alkaloidokat is tartalmaz. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Uvaria). az efedrin. Lauraceae. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. Magnoliaceae. . Néhány fontosabb család: Annonaceae. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Legismertebb képviselőjük a kurare. Enyhe altató. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. 10 családban fordulnak elő. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Albertisia. Az egész növény. Popovia. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Fumariaceae). tulajdonképpen protoalkaloidok. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Kb. Berberidaceae (Berberis. Mahonia). számuk 400 körül van. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Annonaceae.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. Menispermaceae. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin.

virocid. Stropharia) méreganyagai. a morfináncsoport. Psilocybe aztecorum. harmalinok. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. Panaeolus. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. Cephaëlis. tetrahidro-harminok. A Zygophyllaceae családba tartozó. Pogonopus) jellemző. majd ebből a kolchicin. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. Világszabadalma ma is elismert. miközben tebain és kodein jön létre. mely erős méreg. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. végül morfin keletkezik. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. Érdemes azt is megemlíteni. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik.doksi. Virola calophylloides). Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. A. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. colubrina magvaiban). emellett kisebb adagban köptető. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. karbolin. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít.és ergolin-alkaloidok. az emetin és a cefaelin. terméshozama is kiemelkedő). ezért monoterpenoid jellegűek.Forrás: http://www. harminok. harmolok. A neurotranszmitterek (szerotonin. Conocybe. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. pl. dr. adrenalin. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. felesége. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. Triptaminok. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják.

Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. klavinok stb. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. de citosztatikus. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. Ezekre a triptaminból származtatható. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. Változatos szerkezetűek. Rubiaceae. kinidin. a kinin. Loganiaceae. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. cinkonin és cinkonidin.doksi. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. nálunk is ismert dísznövény. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. lizergol. Életmentő. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek.Forrás: http://www. Érdekes. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. Lőrincz Csaba) érdeme. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. Antranilsav eredetű alkaloidok . A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok).

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. pl. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Primulaceae. Ezek a képességek teszik lehetővé. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. Rosa). nigra és a Malva silvestris subsp. antimikotikus vagy antivirális. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei.doksi. peonidin.: Myrsinaceae. delfinidin. cianidin. hogy a párta. Corylus avellana stb. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. petunidin. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. V. Geraniaceae. Potentilla. Fagus sylvatica. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. naftokinonok. mauritiana sziromlevelei. antrakinonok és a naftodiantronok. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. Agrimonia. Anacardiaceae. Emiatt bőrcserzők. Geraniaceae. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. malvidin. Lythraceae családokban fordulnak elő.).és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. Több mint 1200 kinont ismerünk. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus.. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Aceraceae. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. glikozidok kialakulása). Vízben jól oldódnak. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae.Forrás: http://www. észterképződés. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. . tetramer vagy polimer proantocianidinek.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). Quercus spp. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. a hibiszkusztea alapanyaga. Combretaceae. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. Onagraceae. Sok polifenol antibakteriális. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. amelyek a fehérjéket kicsapják.

tiszta ivóvízzel kell megtisztítani.és antrakinon-glikozidokban.hu Boraginaceae családokban. A nedves. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. senna (Caesalpiniaceae). A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. Verbenaceae. Lythraceae. mert fotoszenzibilizáló. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). Scrophulariaceae.). Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. Gyakran sok évig. Fabaceae. ilyenek pl. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae).doksi. pl.Forrás: http://www. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. Droseraceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. szemét. Idegen anyagok. Rhamnaceae. A naftokinonok több családban előfordulnak. védendő és termesztett gyógynövények. de nem általánosak. Vadon termő. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. más. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. hogy csak tiszta. C. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. szennyező vagy . de a körülmények rosszabbak. Juglandaceae. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. Polygonaceae. Liliaceae. Általános szabály. kábítószereket állítanak elő belőle. Proteaceae. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. 4. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. és 20. Ebenaceae. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. A marihuana 2-6%. Plumbaginaceae. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb.: Bignoniaceae. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Boraginaceae. Frangula alnus (Rhamnaceae). Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. században világhírű volt. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19.: Cassia angustifolia. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb.

Dryopteris filix-mas rhizoma. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. herba. Digitalis lanata (VÉDETT. Juniperi galbulus. Malva sylvestris flos. Galega officinalis herba. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. Urticae folium. millefolium) herba. Juniperus communis pseudofructus. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Geum urbanum rhizoma et radix. herba. Equisetum arvense herba. cortex. Potentilla arenaria herba. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Symphytum officinale rhizoma et radix. Calluna vulgaris herba. Urtica dioica folium. Sambuci fructus et flos. Veronica officinalis herba. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. cortex. Verbascum phlomoides flos. fructus.doksi. Viola tricolor herba. herba. Epilobium parviflorum herba. A legfontosabb. S. Chelidonii herba. Viscum album folium. Gypsophila paniculata radix. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Hazai gyűjtésből exportra is jut. radicibus. herba c. Visci stipes. Tiliae flos. stipes. Fumaria officinalis herba. Verbena officinalis herba. Solidago canadensis. semen. Betula pendula folium. Sambuci flos.. Sempervivum tectorum herba. rhizoma.Forrás: http://www. Taraxaci herba et radix. Glechoma hederacea herba. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). Euphrasia rostkoviana herba. T. folium. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Hypericum perforatum herba. Magyarországon fontosabb. Artemisia vulgaris herba. Thymus serpyllum herba. Viola odorata folium. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. hogy mit gyűjt. Artemisia absinthium folium. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. radix.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. más Rosa spp. platyphyllos. Lycopodium clavatum (VÉDETT. . Chelidonium majus herba. Plantago lanceolata. Hedera helix folium. herba. folium. radix. Cynosbati pseudofructus. Tussilago farfara folium. fructus. pseudofructus. Pulmonaria officinalis folium. Sambucus nigra flos. Colchicum autumnale tuber. rhizoma et radix. flos. fructus. Primula veris radix et rhizoma. Filipendula ulmaria herba. Equiseti herba. rhizoma. Potentilla erecta rhizoma et radix. gigantea. Adonis vernalis (VÉDETT. herba. flos. flos. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. de termeszthető) herba. radix. fructus. Ononis spinosa radix. T. herba. Crataegus monogyna. P. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. Tilia cordata. Solidaginis herba. Agrimonia eupatoria herba. altissima folium. Tudnia kell. Tiliae flos. Taraxacum officinale radix. Corylus avellana folium. de termeszthető) folium. Capsella bursa-pastoris herba. Taraxaci radix. fructus. Cotinus coggygria folium. Convallaria majalis folium. flos. herba. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Pinus sylvestris turio. Urticae folium. flos. Aesculus hippocastanum semen. Leonurus cardiaca herba. de termeszthető). flos. chamissonis) flos. Equiseti herba. Arctium lappa radix. Polygonum aviculare herba. Galium (Asperula) odoratum herba. Herniaraia glabra herba. Bardanae radix. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. helyette termeszthető az egyenértékű A. Galium verum herba. Arnica montana (VÉDETT. l. Rosa canina s. virga-aurea herba. Vaccinium myrtillus folium. Frangula alnus cortex. C. Tanacetum vulgare herba. inkább importból való) spora. laevigata summitas. folium. gemma. folium. Achilleae herba. Cychorium intybus radix. Mindezekre szabványok. Lamium album flos. Rumex spp. Centaurium erythraea herba. terebinthina. tomentosa flos. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. Valeriana officinalis rhizoma et radix. Hyperici herba. Populus nigra gemma. radix. Crataegi summitas et fructus. S.

herba. Papaver somniferum caput. officinalis var. styriaca semen. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. magról való vetés vagy palántázás. Coriandrum sativum fructus. B. tápanyagellátás. Linum usitatissimum semen. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. Salvia sclerea herba (recens). Mentha piperita folium. flos. Oenothera erythrosepala semen. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. Sinapis alba semen. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása.doksi. Pimpinella anisum fructus. Humulus lupulus strobulus. D. Marrubium vulgare herba. tárolás. . Valeriana officinalis radix. érzékenységét. szállítási gondosság. Fagopyrum esculentum. ill. Brassica alba. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. collina: 2n = 28. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. V.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. tataricum herba. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Digitalis lanata. herba. nigra flos. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. pallida radix. E. B. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. víz-. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Hyssopus officinalis herba. Malva sylvestris subsp. Angelica archangelica radix. Carum carvi fructus. több fajtát vagy a célnak megfelelő.hu A hazánkban termeszthető. Thymus vulgaris herba. V. Satureja hortensis herba. purpurea folium. Salvia officinalis herba. Ginkgo biloba folium. Borago officinalis semen. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. Lavandula angustifolia flos. Silybum marianum fructus. E. V. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. exaltata: 2n = 14. nigra. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. Cucurbita pepo var. szárítás (természetes vagy mesterséges). Origanum majorana herba. officinalis ssp. Anthemis nobilis flos. Cnicus benedictus herba. növényápolás. mauritiana flos. F. herba. hőmérséklet. semen. Trigonella foenum graecum semen. Plantago lanceolata folium. Echinacea purpurea. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. A fő cél mindig a termésbiztonság. Carthamus tinctorius flos. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. flos (cribratum). folium. illóolajtartalom) szerint. betakarítás. officinalis ssp. Levisticum officinale radix. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. képződésüknek ökológiai függőségét. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. juncea semen. Ruta graveolens herba. ha lehetséges. Dracocephalum moldavica herba. Anethum graveolens fructus. Foeniculum vulgare fructus. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). Matricaria recutita anthodium. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. angustifolia. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. Chrysanthemum cinerariifolium flos. 28. főként a valerensav vonatkozásában. Artemisia dracunculus herba.Forrás: http://www. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Melissa officinalis herba. officinalis var. Ocimum basilicum herba.

. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. szója). akkor nincs ok tiltakozni. géntranszformáció: több tok. orientale reciprok keresztezése. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. transzgénikus fajták nemesítése. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. gyapot). hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. Komoly kérdés. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. rezisztencia tulajdonságok). állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele).doksi. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. Fajtakísérletek. menta vagy édeskömény) terméke. akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. maghozam vagy morfintartalom. szőlő. hímsteril-vonalak előállítása. ha a gyógyszeripar dolgozza fel.Forrás: http://www. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. keresztezés. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. kukorica. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). Módszerek. keresztezés stb. búza stb.). akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. teaként vagy más. gyógyszeripari cél). betegségellenállóság. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. ill. pl.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). ópium-. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása.). spontán mutációk (pl. továbbá betegség elleni rezisztenciára). hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). több morfin. hűvös. alkaloidszegény típus) felhasználása. fajtaelismerés. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. szomatikus embriogenezis alkalmazása.vagy kodein-tartalomra. szója. alkoholt és olajat állítanak elő (pl. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. izocukrot. heterózis. tok-. kevés mag (vetőmag-előállításra). alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). előállítása a cél. ipari keményítőt. tiszta vegyületek izolálása. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. magas illóolajhozam. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. Fajtakísérletben összehasonlítás. Nem véletlen. alma. Külön említésre méltó. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. Poliploidia. A közvetlenül. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. mutációs nemesítés. transzgénikus paradicsom. fajtafenntartás. előnyt jelent az öntermékenyülés.

erjesztés.tisztítás (kézzel. tiszta felületre kerül és lefedik. Betakarítás. erős illatú nyersanyagokat. pl. virágok). macskagyökér. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. 3.Forrás: http://www. vastagabb gyökereket) . amelyekből főzéssel. Az ártalmatlannak tűnő. akkor pormentes. akkor a szállító eszközről fedett.4. ha száraz. orvosi angyalgyökér. Magyar Gyógyszerkönyv I. Camelia. rostával. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények.1. Sokszor betegségek megelőzésére. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. targonca szükséges). 6. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). Mégis. herba. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét.-4. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. útifű. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. idegen anyagoktól mentes. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. mosással. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. levél. hámozással. pl.hu 5. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. 4. (A szállításhoz raklapok. krónikus betegségek kezelésében. a citromfű. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. Teadrogok primer feldolgozása. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. Erős hatású teadrog (pl. jellemző szín. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . levél morzsolása (majoránna) . mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. nem mérgező. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. ha nyers. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl.aprítás (pl. ahol kb. pl. ugyanígy elkülönítve: virág. fehér szappangyökér) . szag. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). kamilla. ill. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”).” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. adagolásuk meghatározott. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. 5. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. ép. A VIII. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. vagyis primer feldolgozása. pl. Előkészítő műveletek szárítás előtt: . egészséges.fosztás. ritkán (kb. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. tasakokban forgalmazzák.doksi. 2. gyökér stb. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe.

portalanító rosta. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb).doksi.32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. szitafinomságú (2. vágva őrlő stb. fizikai tényezők: .0 mm): levelek. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek. tobozbogyó). ha minél alacsonyabb.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . bőrnemű levelek. szita (rosta) finomságú (4.őrlőgépek: kalapácsos. Heinen EWK..és virágrész lemorzsolása.IV.0 mm): gyökér. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb. szitafinomságú frakció (0.triőrök: fekvő. 1-10 m/perc sebességgel) . kapszula gyártás) . szita (rosta) finomságú (6.14%-ra). édeskömény) 8. Winicker WA): simavágás keresztkéssel.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . részei: morzsolódob. Chamomillae anthodium. magvak . gyökér.3 mm): virágok . finomabb aprításra szolgál .mag: 1.rostagépek: frakcionálás. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . V. fás részek. gyökértörzs.2 kg-tól (pl.termés (és álbogyó. homok.VI. kéreg. tabletta. virágok (pl.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .scissus = durván aprított – I.virág: 6-7 kg .mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. gyakoribb eszközök. csipkebogyó) 2 kg-ig (pl. szártalanító rosta.aprítás nélkül: kisebb virágzatok..válogatószalagos tisztítás (kézi.Forrás: http://www.hu 7.a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: .a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. ánizs. forgóhenger üregekkel ellátva. termések.természetes . mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik). herbák .a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) . kéreg: 2-3 kg . általában nem több 600C-nál .levél vagy herba: 5-6 kg . 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. kömény. szita (majoránna. hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció. bazsalikom) .conscissus = aprított – II.semiconscissus = finoman aprított – III. mustár. szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl. Lavandulae flos) . a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . Kivonatok készítése . 200-10000C. gépek: .vágógépek (pl.

a.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva .vagy vörösborral elegyíteni.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl. ecet. Vízzel nedvesítve. sz.) . gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.a.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval.a. extraktum vagy párlat. granulátumok) . A gyógyborok is hasznosak lehetnek. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. gyógycukorka.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). kutyabengekéreg. ill. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. Egyéb folyékony kivonat. pép lehet például: .: 70-85%) extractum siccum (száraz. hashajtó lekvárfélék . Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. káposzta. 1:5. ciklodextrines por. préselmény. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl. porlasztva szárítás. . Sirupus rubi idaei. instant porok.frissen préselt lé (pl. Sirupus laxans stb. vákuumbepárlás (pl. Farina lini melegen. az Aqua aromatica . utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ.különleges macerátum. alkoholos tinktúra. orvosiziliz-gyökér.: 50-70%) extractum spissum (sűrű.Forrás: http://www.gyümölcspép (pulpa).szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . kenőcs stb. borogatás céljából (pl. sz.a. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . granulátum.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel .: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű. sósavval kissé savanyított desztillált víz. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából.) . az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. tabletta. drazsé. kivonószer lehet pl. pl. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. kapszula. pépesen.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl. áztatás után 40 percig gőztérben tartani.: 94% körül) .doksi. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. sz.

készítéséhez az 4.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. 30 aetheroleum.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. (2003) és II. A minősítés – akár belső. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. Hg. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. Az említett Ph.Forrás: http://www. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. tisztasága. A Ph. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. akár hatósági – a Ph. számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. VIII. sztómaindex) . VII. azonosításra. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph.makroszkópos vizsgálat . . Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. . Hg. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. Ezek: . hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1. I. egységessége a döntő kérdés. A II. (1986) I. vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. (2004) köteteinek megfelelően történik. Azonosság . VIII. és II. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. I. de már Ph. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). .nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. Gyógynövények minősítése.azonossági reakció . a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. folium esetén sztómák típusa. . Például a VIII.csomagolóanyag minősége. Eur. a fogyasztói érdekvédelmet. a visszaélés megakadályozását. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog.hu 6. 30 oleum.doksi. Hg. VII. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. Tájékoztatóként tudjuk.mikroszkópos vizsgálat (pl. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Hg.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása).

Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. összes flavonoid. hígítással) .doksi. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál . első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) .és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912.egyéb anyagcsoportok (pl. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt.organoleptikus vizsgálat . bőrporos módszerrel) .illóolaj-tartalom meghatározás . 2. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent.idegen anyagok: növény egyéb részei. Hg. Tisztaságvizsgálat . 5 óra múlva. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. század elejére nyúlnak vissza. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) .duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben.Forrás: http://www. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. ami még teljes hemolízist idéz elő) . vízben. antrakinon-glikozidok stb.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. Cd. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) . eszerint módosulhat) .01 mg/kg) .cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl.sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. Gyógynövénykutatás. As) a megengedett szint alatt lehet 4.nehézfémek (pl. a farmakológia (= gyógyszerhatástan. amikor főként olyan német példák váltak ismertté.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. Pb. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19. szerint): aerob baktérium 107 penész. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) .hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. Fe.

) részei is belekeveredtek a teadrogokba. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. Páter Béla munkatársa volt.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. sem az örménygyökér még nem volt védett. Ahogy befejeződött a háború. amely a gyógynövények gyűjtését. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. 1918-ban intézetté vált. Első vezetője Irk Károly vegyész. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. Akár a füveskönyvek (pl. Amikor az intézet megkezdte működését. elterjedésének feltérképezése. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. A tenyészanyagból szigorú . feldolgozását.hu botanikai. Gyakori eset volt ugyanis. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. Melius. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. s a háború végével működése véget ért. Kitűnt. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. a mákszalmából történő morfin-előállítás. a már korábban említett eljárás. világháború végéig. Nem véletlen. (Akkor még sem a hegyi árnika. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. ami hamarosan. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. ami itthon is bőven termett vadon. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). kémiai és hatástani ismereteket. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. ami Kabay János nevéhez fűződik. hanem bíborlila. amire méltán lehetünk büszkék. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). világháború alatt bekövetkezett tea.Forrás: http://www. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. beléndek stb. A külföldiek például azt tapasztalták. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. Akkor még nem tudták. Pápai Páriz). Lencsés. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény.doksi. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született.és gyógyszerhiány adott.

A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. előbbi fontos a rákterápiában. édeskömény. Szász Kálmán. szaporítóanyagok előállítása). Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. kapor. Ezalatt Rom Pál. . Hyoscyamus muticus. Külön meg kell említeni.Forrás: http://www. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. Ez azért fontos. szappangyökér. a kiváló botanikus került. kedvelt. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. Dioscorea-fajok). hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. ánizs. lestyán. Datura metel. hatóanyagra történő nemesítés. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. orvosi zsálya. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám.doksi. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Kiderült. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. emiatt rontja a minőséget. koriander. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. rutintartalma alig csökken. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. ahol lendületes kutatás kezdődött. és így anyarozsot lehet termeszteni. konyhakömény. de termeszthető S.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. kálmos. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. kutyabenge. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. Ezek itthon nem termeszthetők. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. aviculare és S. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). Ammi majus. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. útmenti sorfa. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. orvosi székfű. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. pl. laciniatum). Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. muskotályzsálya. levendula. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. rutin-tartalmú növények kutatásában. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). fodormenta. kerti kakukkfű.

A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . Ipari módszerekkel.doksi. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. körömvirág. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. szerkezetkutatása).és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. vindezin hatóanyagait. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. pl. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. aromaterápia. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. a ricinus ricin toxalbuminja. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. sédkender stb. a Taxus brevifolia taxolját. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. Lentinus edodes. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. citromfű (méhfű). aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. férgek riasztása. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. elűzése (repellensek). a rózsameténg vinblasztin. de hagyományos hírneve szinte állandó. tuja. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. A gyógynövények sejt. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. Fitoterápia. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. Például az őszi kikerics kolchicinjét. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. fehér fagyöngy. leukokrisztin.Forrás: http://www. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. Reményt keltő a növényi toxinok. főleg fehérjék (pl. kasvirág. 8.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott.

caapi). Emiatt például a fekete és piros áfonya. illetve ezek vizes kivonatairól. Hyoscyamus niger. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. drogok. illatát legtöbbször szerves savak. a fekete és piros ribiszke. meszkalin). hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. Virola calophylloidea (yakée. THC). Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. Paganum harmala. epóna). Általában érvényes. Datura-fajok. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. cianogének adják. a málna. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. Ipomoea tricolor. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl.hu (opium. drazsé. észterek. Rivea corymbosa. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. A gyümölcsök sajátos zamatát. mustárolaj-származékok idézik elő. szűrt és pasztőrözött formában. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. Közülük számosból specialitások (kapszula. . I.doksi. főzve. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. hogy megállapítsa. Lophophora williamsii (peyotl. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. Pedig megérné. Catha edulis (kath). szerves savak észterei. nehézfém vagy radioaktivitás. kenőcs stb. a citrom. E. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. a narancs. tabletta. paricá. novogranatense (Cocae folium. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. violacea (ololiuqui). hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. cohoba). A lédús. P. beteldió vagy arekadió). a félszintetikus heroin). a szőlő. colubrina (yop. a feketeszeder. Cannabis sativa ssp. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. Atropa belladonna. a félszintetikus LSD. hasis. ami azt jelenti. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. hanem teadrogokról. Sokkal több időbe kerülne. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. továbbá kivont olajok. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. az eper. hogy egy növény nyersen. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. alkilaminok.) készülnek. Persze ez egyáltalán nem kevés. cukrok. kokain). ill. efedrin). hogy egyáltalán nem közömbös.Forrás: http://www. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. Areca catechu (Arecae semen. polifenolok. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. indica (kannabisz. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. cukoralkoholok. morfin. Nem utolsó szempont. Erythroxylum coca. marihuana. A baj nem a jóakaratú. Piptadenia peregrina. az alma stb. A különféle. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak.

orvosi zsálya. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. kapszulákat. eukaliptusz (utóbbiból pl. levendula. édeskömény. a mustáré vagy a fokhagymáé. levendula. gyógycukorka is készül). pl. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. kömény. Ilyenkor a remény is segíthet. boróka. 7. Gyógyászati értékük is van. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. vöröshagyma. mert a . a grapefruit. édeskömény. narancs. boróka (használatuk óvatosságot igényel. orvosi angyalgyökér. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. cédrus-. becsapása súlyos vétség. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. borsosmenta. bazsalikom. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. pl. fahéj-. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. narancsvirág. borsosmenta. a mandarin. vagy a szegfűszegé. cickafark. a mirtusz. antiszeptikus. borsosmenta. Vizelethajtó: lestyán. fahéj. kamilla. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. fahéj. Közben hangsúlyozzák. csípős szagú illóolajok is. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. citrom. kakukkfűé. Köptető. teaitalként ajánlják. eukaliptusz.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. 5. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. 6. a benne uralkodó timol miatt. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. a kamilla. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. Ember. koriander.doksi. édeskömény. Szélhajtó: ánizs. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. torma. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. századtól kezdve nemcsak az európai. kamilla. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. kakukkfű. édeskömény. kakukkfű. zsálya. Epehajtó: kálmos. kömény. borsosmenta. citromfű. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. és kockázatos a racionális érvelés. narancs. Népszerű volt a kálmos-. 3. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. 4. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. Görcsoldó: kamilla. konyhakömény.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. rozmaring-. a citrom. 2.Forrás: http://www. Vagy táplálék kiegészítőként. petrezselyem. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. Népszerű a narancs. Vannak kellemetlen. Gyulladáscsökkentő. sárkányfőfű. levendula.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. fahéj. borsosmenta. Étvágygerjesztő: ánizs. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. narancs. kálmos. fahéj. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16.és rózsaolaj. fenyő fajok. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására.

borsosmenta.Forrás: http://www. 12. Nyugtató: macskagyökér. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. édesmandula. célnak megfelelő. fenyő. Követője. Vérkeringést elősegítő. majoránna. citronella. Masszázsolajokhoz (pl. minél kisebb a dózis. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. nyugtató. narancs. 11. A 20. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. levendula. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!).hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. Pesten jelent meg. levendula. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. 9. levendula. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. kamilla. Nem ritka. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. Argenti Döme (1809-1893). avokádó. fenyő. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. citrom. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. borsosmenta. oliva): az előbb felsorolt. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. sőt. s kinyilvánítják. akinek egyik fia. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. bazsalikom. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. mandarin. mogyoró. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. 8. a szer pedig hasonszer. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. A homeopathia az a kezelési elv. századi hagyományait. János nem más. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. hanem más szövetekben. fahéj). jojoba. 10. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. istenfa. mint neves . a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. 13. mely csökkentett. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. Légtérillatosító: kerti izsóp. frissítő vagy izomlazító illóolajok. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. fodormenta. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével.doksi. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. levendula. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). ugyanis a kor neves orvosai. 1872-ben először Hausmann Ferencet. csak irányzatnak.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. frissítő. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. narancs. borsosmenta.

vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. őstinktúra. továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában.01%).0001%). Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. ami előírás szerint. tabletta. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével.hu idegkutatónk. LM = 1:50000. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). Az ún. Európai Gyógyszerkönyvhöz . C1 = 1:100 (1%). A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. A VIII. Zajta Erik. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. őstinktúra vagy glicerines macerátum). Peithner KG. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. gyakran kórházi osztályokon is.) történik. Schimert erdélyi szász családból származott. ősanyag latin neve. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. ásványi vagy állati eredetű is. hígítás fokának jelölése. meghatározott módon (pl. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). A gyakorlatban kb. glicerin vagy laktóz. Külön művelet a hígítás. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. esetleg növényi váladék minőségére. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). a por (trituratio) tejcukorral készül. E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. D2 = 1:100 (1%). azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). rázogatással.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl.doksi. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. Néhány gyakori jelölés pl. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. dörzsöléssel stb. alkohol. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. C3 = 1:1000000 (0. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető.1%). Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. 300 szubsztancia van forgalomban. amikor a dr. C2 = 1:10000 (0. de lehet kémiai. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. D3 = 1:1000 (0. alkoholos oldat (csepp).: D1 = 1:10 (10%). Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl.Forrás: http://www. A potenciáló vivőanyag főként víz. szennyeződés-mentességére. apja patikus volt. hazai képviselője.teljes mértékig igazodva a 4. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. ebből közel 200 növényi eredetű.

Angolában és D-Amerikában. Kb.] illatos ábelfű. ott fonetikus. Utóbbinak előnye. ahol igen gyakori a névhasználat. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. még akkor sem. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános. tinctura) is. így farmakoterápiához is.Forrás: http://www. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. Egyiptomban. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. de ezalól is van kivétel. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. kiválasztása saját döntésem szerint történt. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. Jáván. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. Az olvasó kiegészítheti. Trópusokon termesztik. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. ha semmiképpen nem ártanak. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A cél az alapvető tájékoztatás.doksi. A Abelmoschus moschatus Medic. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII.: Hibiscus abelmoschus L.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. . 1 m magasra megnövő cserje. akár a kutatásra. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. A vegyületek neve vegyes. ahol speciális. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. – MALVACEAE [syn.

Ph. Indiában aphrodisiacum. Acacia nilotica (L. 4. A benne található oxidázokat. tonicum. gyanta. melynek fő alkotója farnezol.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. Kelet-Indiában és Ausztráliában. szigorúan ellenőrzött adagban. gyanta. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. Szenegálban. Floridában és Brazíliában. . orvosi felügyelettel. 4. Hg. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő.Forrás: http://www. Acacia senegal (L.2-0. Hatóanyag: illóolaj.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. toxikus fehérje abrulin. caren. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. Afrikában anthelminticum. lektinek. Eur. Hatóanyag: illóolaj. Kínában antipyreticum. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. Mg-. Szudánban hashab). inkább az előbbi országokban. carminativum. Eur.) Willd. f.VIII.) Mill. Abies sibirica Ledeb. VIII.) Honos Ugandában. Szibériában. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. A díszes. fehéres-sárgás. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen.és likőripari alapanyag. 7-15% zsíros olaj. pektin.hu Hatóanyag: magban 0. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl.01 mg/kg testtömeg. termesztik is. K-sói). Illóolaja illatszer. A drog borsó-dió formájú. repedt felületű.) Willd. trachoma) ritkán használják. Kenyában. Abies alba Mill. 50% abietinolsavakat tartalmaz. ezen belül kb. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. 50-70 m magas fa.6% illóolaj.) Willd.. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.: Acacia arabica (Lam. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. – MIMOSACEAE arabmézga. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. Abies balsamea (L.) Acaciae gummi (Ph. 4-6 m magas fa. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. – FABACEAE [syn.. Acacia catechu (L. stabilizáló. Abrus precatorius L. stomachicum. Ph. – FABACEAE olvasólián.) Willd. üvegszerű. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. Hg. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. fürdősó).doksi. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. kb. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin.

VII. Hatóanyag: 0. Ez a faj száraz sztyeppréteken.1-0. tövises bokor. Antiphlogisticum. öblögetők. kvercetinglikozidok.: A. VIII. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. legelőkön gyakori. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. de lehet azulenmentes. caryophyllen. A közönséges cickafark termeszthető. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. de alkalmas csecsemők fürösztésére. ulcus ventriculi. gyulladásgátló (fürdők. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. Achillea moschata Jacq. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. Ph. visszeres bántalom. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. Acer rubrum L. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. ellagitannin. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. ahol gyakoriak. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. Hatóanyag: magolajban lignánok. Európában.Forrás: http://www. emiatt akár 25% kamazulent is. matricin (proazulenek). A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. spasmolyticum. achillicin. Égési sebekre. enteritis. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C. s. 40%-a allantoin. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. luteolin-. 1 m magas. Eur. Kísérleti adat. Külsőleg fertőtlenítő. Hg. 4:1 herba). nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. achimillinsav-A. 10%). kb.. 1-1. sabinen. -B és -C. erba-rotta All. nálunk dísznövényként ismert. Közép.8-cineol. Poliinek: matricariasav-észterek. – ASTERACEAE [syn.és Nyugat-Ázsiában. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. 4.5 m magas. Flavonoidok: apigenin-. sótűrő növény. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban.] illatos cickafark Ivae moschatae herba .és mocsárréteken. aranyér elleni készítmények). β-pinen.doksi.(“acertannin”).4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Acer platanoides L. Hg. amarum. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. ulcus duodeni esetén). l. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. mely tartalmazhat 30-60% azulent. árokszéleken gyakori. antibakteriális.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens.) Rich. gallitannin. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. inszekticidek. ennek zöme allantoinsav.hu Acanthosicyos horridus Welw. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. moschata (Wulf. olaja hasonló a mandulaolajhoz. sokfelé díszfának ültetik. 1. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. Triterpének. görcsoldóként (colitis. láp. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. de hámosító is. Acanthus mollis L. hüvely. herba Honos D-Európában. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. subsp.) = Achilleae herba (Ph. millefolin. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. α-pinen.

Pl. az amerikai var. Hatóanyag: 0.doksi. Hg. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph.6% illóolaj. szélhajtó. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. mellette diészterei. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. az Alpokban. Magyarországon adventív. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. a gyökér tüsszentést vált ki.5:1 hámozatlanul. Ny-Ázsiában.és É-Európában (hegyvidékeken. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. emésztést elősegítő. Achillea ptarmica L. Ph. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában.5%-ot is elérhet). orvosi felügyeletet igényel. Helv. Adiantum capillus-veneris L. amarum (az “Ivabitter”. Évelő. Norvégiában. Acorus calamus L. pl. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. Actaea spicata L. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. természetes állományai mégis védettek. Igen erősen mérgezőek. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. carminativum. É-Amerikában (Kanada.Forrás: http://www.: Acorus vulgaris Simk. Indiai-szubkontinensen. ÖAB. – ARACEAE [syn. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó.] var. USA). A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. közel 1 m magasra megnő.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!).és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. (triploid) var. továbbá Szibériában. americanus Wulff (diploid) var. mert értékes élőhelyeken (mocsári. Az ivain. Főként keresett likőripari alapanyag. vízparti vegetációkban) találhatók. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. adstringens. a kelet-ázsiai var.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. Európában. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. Szibériában és É-Amerikában. az Alpokban. Hatóanyag: az európai var. azaz étvágygerjesztő.3-1.3-0. 4. – ADIANTACEAE . – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. fő alkaloid az aconitin. DK. VII.5%. Aconitum napellus L. Alkalmazás: stomachicum. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. calamus typ.. Kárpátokban.és DNy-Európában. továbbá pontica-epoxid.és herbadrog tonicum. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék.hu Honos Közép-.5:1 hámozottan). Svédországban). világszerte termesztik. Iva-likőr előállítására használják). Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. Indiai-szubkontinensen. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. a Himaláján és É-Amerikában. aconinok fordulnak elő. szakszerűen gyűjthető. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%.

– HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. évelő növény. nyálka-poliszaharid. Ázsia mérsékelt égövi részein. Aesculus hippocastanum L. esculin és fraxin kumarinok. nem kumulálódik. A kérget tavasszal gyűjtik.7-7%. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. 0. scopolin. Aglikon: adonitoxigenin. tannin. strofantidin. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. acetiladonitoxin. kb. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. a friss gyümölcsben cukrok. kapillárisok falát erősíti. Hatóanyag: 0. Aegopodium podagraria L.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. Főleg üde és völgyalji gyertyán. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. ha van rá gyógyszeripari igény. triterpének.6-1 m-re megnövő. évelő növény. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). szterolok. lösz. erősen ritkul. flavonoidok. tannin.doksi. főként angina pectorisban. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. acetiladenotoxigenin. montán faj. de sokfelé elterjedt még. Melegkedvelő. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. szubmediterrán. fraxin 1-2. Glikozidok: adonitoxin. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál.) Corr. A Bakonyban néhol még gyakori. napolajok alkotórésze.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). kelet-mediterrán. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. hidroxi-adianton. Termeszthető. Természetes állományokban Magyarországon védett. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni.és bükkelegyes erdőkben található. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. lombos fa. 30-féle).hu [syn. májusban virágzik. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. a magból és a levélből vonják ki. Afrikában. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. cimarin. Dél-Ázsiában és Amerikában.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok.és homokpusztagyepekben található. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. Kisebb vagy közepes nagyságú. szaponin. kumarinok (esculin. A kéreg gyulladásos. Adonis vernalis L.és sorfának ültetik. emmenagog. Park. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. catechin-tannin. Áprilisban. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén. Sztyepplejtőkön.6%). – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. . szterolok. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). adstringens (inkább régebben használták). illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. nálunk üvegházakban termeszthető. Aegle marmelos (L. Levélben és virágban flavonoidok. tannin. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). megtalálható még Angliában. de gyorsabban bomlik le. Szibériában. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére.Forrás: http://www. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. kb. Kenőcsök.03-0. aprítják (beszáradás 3:1).25-0.

más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. pl. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. Évente kb. Hatóanyag: kb.. Hatóanyag: gyantasavak. Hatóanyag: szaponin. Ageratum conyzoides L. Ny-Ázsiában. pulegon). Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. illóolaj. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. K-Afrikában (Tanzánia. Alkalmazás: stimuláns. kevés zsíros olaj.) Hook. melyben diosfenolok találhatók. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban.) Pillans . – ASTERACEAE . keményítő. Agathosma crenulata (L. fűszer..: Barosma crenulata (L. Kis bokros termetű. α-pinen. 60 m. átmérőjük 4-5 m. Kis bokros növény. termeszek ellen is használják. mircen. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában.4-3% hecogenin szterol. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. csípős illóolaj. 2% illóolaj. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. Az Agathis australis.doksi. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. Hopea ferrea Laness. Agave americana L. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. 1000 éves példányainak magassága kb. flavonoidok (diosmin. dísznövényként is termesztik. főleg a szizálrost miatt termesztik. az 1 m-nél alacsonyabb subsp.RUTACEAE [syn. Illóolajat is szolgáltat. illetve festékipari felhasználása jelentős. emmenagogum.3-0. 1-2 éves.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. antibakteriális.75% illóolaj. Schum. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. Hatóanyag: 0. cynapioides ligeterdőkben. diosmetin-7-O-rutinozid. terpinen-4-ol. Kenya) is. a maori istenek fája. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. 0. menton. ugyanitt termesztik is. Agathis dammara (Lamb. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. .] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta).hu Aethusa cynapium L. nyálka. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. levele a nyírfáéra hasonlít. ill. diureticum. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”).) Rich. paradol (csípős ízt adja). prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. limonen.és gyantaanyagok.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. D-Afrikából importálják. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. gumianyag Alkalmazás: laxativum. 8-mercapto-p-mentan-3-on. illatszeripari felhasználása is van. vetésekben él. csípős likőr készül belőle.Forrás: http://www. levele ovális. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. lakk-. A magasabb subsp. D-Afrikából importálják. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. cserzőanyag. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. nagyobb mennyiségben termesztik. diureticum. gyanta. Agave sisalana Perr. Kaukázusban. cynapium és subsp. Aframomum melegueta K. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn.

Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). epehólyag és epeútak gyulladása esetén. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. Triticum repens L.. neoquassin.: Elymus repens (L. tonicum. 2-3% cukoralkohol (mannitol. szaponin. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. – ROSACEAE [syn. kovasav. Agrimonia eupatoria L. amarolid. sorfának is ültetik. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. főleg pattanásos bőr kezelésére. VII.hu kisfészkű bojtocska. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. subsp.) Gams] közönséges párlófű. Elytrigia repens (L. szaponin. asperulin. – ROSACEAE [syn. VIII. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. fenilkarbonsavak. Száraz és félszáraz gyepekben. agropyren poliin. Rokona. 5-6% ellagi. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. 4. légcsőhurut ellen is. Ailanthus altissima (Mill.és gallotannin. Hatóanyag: ailanthin (quassiin).01-0.. Hg. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. antidiarrhoeicum.) P. VIII. társulás alkotó növénye.doksi. Hg. procera Wallr. tannin. 4. Ph.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. Jó mézelő díszfa. vermifugum. – SIMAROUBACEAE [syn. vanillosid. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. A kalincaínfű vetési gyom.] bálványfa. a közép-amerikai eredetű A. houstonianum. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein.: Agrimonia eupatoria L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló.) Honos Európában. Magyarországon felhagyott kultúrák.és bélhurut. emiatt belsőleg gyomor. cyanidin..15% illóolaj. – POACEAE [syn. Indiai-szubkontinensen.05% illóolaj. Hg. Hg.: Ailanthus glandulosa Desf. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin.. is. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. officinalis (Lam. réteken az egész országban gyakori. hólyag. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. triterpének (főleg ursolsav).) = Alchemillae vulgaris herba . Ajuga chamaepitys (L. Külsőleg hámosító. 10% nyálka-poliszaharid. Ph. kedvelt parkdíszítő növényünk. anthelminticum. Könnyen elvadul.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. Ph. VIII. főleg eurázsiai egyéves fajok. quassin. Hatóanyag: 0. Teája különösen nyári hasmenések. Toroköblögetésre is használható. 4. Mérsékelt égövi területeken gyakori.. VII. jellegzetes alkotója az ageratocromen. É-Afrikában. virágainak közös neve!) Honos Európában. Ausztráliában. iridoid aucubin.) Sw. Alchemilla xanthochlora Rothm.5:1).) Gould. Ph. 0. árokszéleken. láz és reuma esetén hatékony. Hg. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. inozitol). Eur.) Schreb.és delphinidin-glikozidok. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori. agresszív.. Eur. Agropyron repens (L. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában.) Nevski] tarackbúza.Forrás: http://www. Júniustól augusztusig virágzik. Eur.. stimulans és diureticum.: Alchemilla vulgaris L. Ph.és vesekő megbetegedések esetén. ailanthon Alkalmazás: amarum. É-Afrikában. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Beauv. Gyűjthető az A. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. Népgyógyászatban köhögés.

tetraszulfidok) . Európában és Mexikóban. meghűlés. egyéb hatóanyag jön létre (pl. diarrhoea esetén. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin.hu Honos Európában. É-Amerikában. VIII. Eur. Hatóanyag: 0. üde gyomtársulások növénye. különösen grippe. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. eléggé elterjedt. Nálunk gyakori. kempferol-glikozid). A keletkező allicin a fő hatóanyag. ajoén. világszerte termesztik.Forrás: http://www. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. Hatóanyag: illékony. floroglucin. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. oleanolsav-glikozid. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. cikloalliin). prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. B. Alliaria petiolata (M. hogy közép-ázsiai eredetű. légcsőhurut esetén hatásos. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. oligoszaharidok. cukrok. ma csak termesztésben van. É-Afrikában. cepaenek. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén.4% illóolaj. antibakteriális. Hatóanyag: diosgenin-szaponin. 4. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). Aletris farinosa L. egyéb flavonoid (pl. metilalliin. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). vitaminok. Magyarországon kiritkult. étvágyhozó. protocatechusav-metilészter. olajszerű anyag nyomokban.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). magot hozó herbájában 0. Ázsiában. Ny-Ázsiában. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. É-Afrikában. árnyas. 1% spiraeosid.01% körüli illóolaj.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. adstringens. közel 1 m magas.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép.. Hg. Hatóanyag: 0. Ph. Ázsiában és É-Amerikában.doksi. ebből sokféle. Védett.1-0. a piros szín jól feltűnt). kolin. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. kb. kb. 4. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). Alisma plantago-aquatica L. továbbá Egyiptomban. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. Hg. pedunculagin. Indiaiszubkontinensen. nem szabad gyűjteni.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. mannan. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). Ph. tölgyesek. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. Allium cepa L. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. Alkanna tinctoria (L.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. illóolaj.: Alliaria officinalis Andrz. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. Mocsarak. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban.. Eur. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. triszulfidok. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. Allium sativum L. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. VIII. világszerte gyakori. a drogot importáljuk. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. antimutagén. szaponarin.és Dél-Európában.

Cérnagiliszta ellen. oxyuriasis esetén hatékony. taraxeron. 4. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is.007%). Termesztett fűszer-. hiperozid-típusú flavonglikozid.: Aloë barbadensis Mill. patakok mentén. VIII. taraxerol. enyhe antibakteriális. 4. anthelminticum. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. fokozza a fibrinolízist. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). VII.és garatfertőzések leküzdésére is használható. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. – ALLIACEAE [syn. Aloë ferox Mill. gyulladáscsökkentő. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. Hg.] orvosi aloé.és bükkelegyes erdők növénye. 20-30 m-re megnövő fa. Aloë vera (L. de jótékony colitis. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. Homeopathia. Hatóanyag: kb. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. cardioprotectivum. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában.: Allium sibiricum L. aloesin (aloeresin B). szemészetben is használható. antihypertonicum. – ALOËACEAE [syn. glutinon.. zöldségnövény. f.Forrás: http://www. VIII. főleg D. kap-aloé Aloë (Ph. B és F) . de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként.és bélfertőzések esetén. 20% cserzőanyag. aloinosidok. 5-hidroxi-aloin. – ALOËACEAE tövises aloé. phlobaphen. aloe-emodin. Hg. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. aloeresin A-pkumársav-észter.) Aloe capensis (Ph. 4. gyantasav. lupeol. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. Üde gyertyán. Allium schoenoprasum L. Allium ursinum L. γ-glutamil-peptid. enyhe. Eur.) Honos Makaronéziában. antiarterioscleroticum. Eur. Ph. folyók árterén. helyenként állományalkotó.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. Ázsiában és É-Amerikában. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. emésztési zavarokra. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. aloinosidok. VIII. carminativum. nagyobb adagban erősebb laxativum. Hg.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert.) Honos Afrikában. Hg. Külsőleg hámosító.. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. széleskörűen elterjedt. protalnulin. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). chrysophanol és glikozidjai. “égerliget”. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. aszkorbinsav.és K-Afrikában. Hatóanyag: antrakinonok.) Burm. aloesin (aloeresin A. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. Aloë arborescens Mill. Ph. alnulin.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. Gátolja a trombocita-aggregációt. emiatt bél-. Ph. Alnus glutinosa (L. nyomokban prosztaglandinok. 0. flavonoidok.doksi.) Gärtn. Baktériumok szaporodását gátolja. szájüreg.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. aloinok. lápokon gyakori. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. termesztik.. Eur. gyantaszerű fenolszármazékok.

nigra hort. yohimbin.1-0. Vetése 70-80 cm sortávolságra. Peruban és Argentínában. 1. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). Hg. Alstonia constricta F. Ph. tetrahidroalstonin. Eur. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. tonicum. mannanok. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják.) Althaeae radix (Ph. malária.Forrás: http://www. ) Cav. benne citral. Lippia triphylla (L’ Hér. Althaea (Alcea) rosea (L. pirrol. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. Muell. 4. stimulans. melegkedvelő. Ph. cineol. Hg. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. szterol. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1).5-3 cm mélyre történik... Ph. VIII. galangál Honos D-Kínában. galangál Honos Kínában. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. Főleg ártéri mocsarakban. és Mediterráneumban. Kellemes illatú cserje. továbbá diterpén. myrcen. Indokínában. var. A subsp. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. alstonilin. trópusi Afrikában. folyóvizek mentén.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. galangin). Alkalmazás: légúti. Sokféle készítményt forgalmaznak. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. Hg. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. A virágokat elnyílásuk idején. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. Eur. illatszeripari nyersanyag. fehérmályva Althaeae folium (Ph. .doksi. limonen. galaktanok. VII. Galangae rhizoma (Ph. Malajziában. Indiai-szubkontinensen. alstonidin. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. Hatóanyag: 0. verbenon. trópusokon termesztik. öblögetőszer (nem köptető). Helv. Hatóanyag: poliszaharidok. VIII. likőripari alapanyag. terpineol.. metilheptenon. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. 4.és diarrhoea ellenes. nerol. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. kb.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. dipenten.) Britt..5-1% illóolaj. tannin. Alpinia galanga Willd.: Aloysia triphylla (L’ Hér. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. szájüregi vagy gyomor-. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. Hatóanyag: 2-2. Hg. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. Ph. évelő kerti dísznövény. caryophyllen. – MALVACEAE orvosi ziliz. flavonoid (pl. Mono. digestivum. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. VII. Althaea officinalis L. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító.. fűszer. nerolidol.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid.. 6% a levélben.és szeszkviterpének. atropurpurea seu var. K-Ázsiában. kis termetű fa vagy cserje.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. cedrol. geraniol.2% illóolaj. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Közép-Amerikában. szikeseken.

– APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. Hatóanyag: muszkarin. var. 1% illóolaj (alkotói: cineol. khellinol. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. egy. – ROSACEAE [syn. aszkorbinsav. furokumarin (xanthotoxin). muszkazon.: Prunus amygdalus Batsch. kvercetin. 1. Prunus dulcis (Mill. bergapten. αterpineol.03% illóolaj (kámfor. Ammi majus L. 1 m-nél magasabb. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. ammiol). Hatóanyag: kb. Ammi visnaga (L.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . Amaranthus hypochondriacus L. Kaukázusban. terpinen.8-cineol. epe-.doksi. Ambrosia artemisiifolia L. sabinen. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. gastroenterális. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. Bengáliában. dihidrosamidin). pcymen. – ASTERACEAE parlagfű. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. urogenitális szervek. Napozószerekben is alkotórész.16% coronopilin. Európában is elterjedt.02-0.2-0. limonen. Ny-Ázsiában. 0. Amygdalus communis L. epe-. Amomum aromaticum Roxb. samidin. de megtalálható Argentínában. khellol.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. 0. Európa mediterrán vidékein. karvon. norvisnagin. Chilében és Mexikóban is. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. visnagin. khellenin. Amomum amarum Lour. A visnadint kivonva koronária tágító.: Amaranthus hybridus L. – AMARANTHACEAE [syn. 0. diureticum.hu Amanita muscaria )L: Fr. Hatóanyag: betain. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában. nehezen kiirtható gyomnövény. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. kertekben ültetik.5% piranokumarin (visnadin. erythrostachys Moq. 1 m magas. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. pinen. Webb var. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). amara (DC.vagy kétéves növény. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. A.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. amaranthin. terpinen-4-ol. vese-. izorhamnetin-gükozid. erőteljes egyéves lágyszárú. myrcen. linalool. bélkólika esetén spasmolytikus. terpineol.Forrás: http://www. 1.2-dihidroparthenin. diureticum. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz.) D. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. roborans. USA-ban. koronáriák görcse ellen. Indiai-szubkontinensen. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. izorhamnetin).) Lam. ibotensav. É-Afrikában. izoimperatorin. flavonoidok (kempferol. a pollenben kvercetin-3glükozid.

külsőleg testápoló szerekben. 4. sztearin-. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen.. tonicum. leucocyanidin. sokfelé termesztik.5-0. fájdalomenyhítő. retamin. grana. szaponinja antivirális. majd egészen Kaliforniáig.] piretrum. Ph. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: gyanta.. maghéja féregűző.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. 30-55% inulin. szőlőkben. nux) Honos Indiában. Arábiában. Indokínában.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph.Forrás: http://www. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában.8% illóolaj (benne kb. Eur.) Link – ASTERACEAE [syn. metilcytisin. cardol. anacardein globulin. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. Anagyris foetida L.: Anthemis pyrethrum L.) Wight et Arn. cserzőanyagok. Hg.5 m magas bokros cserje vagy fácska. 5% HCN). az olaj speciális. 0. maghéjban catechin. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. sesamin. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. Marokkóban. – ANACARDIACEAE kesu(fa). édes mandula inkább édesiparban használatos. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. Hg. szántókon gyakori. 4. Anacyclus pyrethrum (L. egyéves. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-.4-savizobutilamid. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. Anacardium occidentale L.) Amygdalae oleum virginale (Ph. egyéves lágyszárú. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. VIII. Kis-Ázsiában. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. nyomokban illóolaj. Anamirta cocculus (L. Malajziában. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. purgans. kb. reumás panaszokban. cardenol). 30 cm magas. antiparasiticum. epicatechin.és polygalasav-glikozidok. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). lumbago és ischias kezelésére. inszekticid. . szitoszterin. Anagallis arvensis L. pirítva csemege. anagyrin. palmitol-. Szíriában. Trópusi vidékeken termesztik. apoplexia. Eur. gingkol. a magban kb. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. nyomokban illóolaj. quillajaszapotoxin. olaj. leucopelargonidin. átmeneti nyelvbénulás.doksi. kb. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. 1-1. továbbá aranyeres. egész Európába. Ph. polimer proanthocyanidin. 0. 30% fehérje. kb. squalen. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. kertekben. VIII. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). Inszekticid. Hatóanyag: quillaja. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában.5% pyretrin.

termésben még kumarinok (bergapten. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. scopoletin. Ananas comosus (L. Vanillin. nyálka-poliszaharid. hyperaemiát. égerligetekben szórványosan fordul elő. 0. Nálunk júniustól októberig virágzik.doksi. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). metil-n-propil-keton. n-valeriansav. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. Hatóanyag: termése vitaminokban. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. analepticum. trópusokon termesztik. akrilsav.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). cserzőanyag. antipyreticum.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. Halmaszlagként használták a termést. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. izokapronsav. Elő-Ázsiában. 1 m magas. kínasavdikumarát. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. Sokfelé termesztik. pleuritis (kis adagban.Forrás: http://www. Sri Lankáig. 2% a levélben).és Közép-Európában. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. hűsítő borogatásként. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. Anethum graveolens L. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. szerves savakban és cukrokban gazdag. kolin. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon.3 m-től 1 m-ig terjed. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. É-Amerikában. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. Hatóanyag: herbában kb. allantoin (cordianin). 3-4% oldható kovasav. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. 11-18% zsíros olaj. psoriasis. Arthritis. 20 m magasra is megnövő fa. Anchusa officinalis L. ararobinol. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. pityriasis. A tőleveles. bőrparazitákat pusztít. Az érett terméseket műszárítón szárítják.: Justicia paniculata Burm. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. esculin) . DK-Ázsiában. vagyis izgatja a légző. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban.) Merr. lichen ruber. chrysophanol. ellenőrizve). erythrasma. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Anemone nemorosa L. magassága 0. kb. hólyagosodást okoz. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. emodinantron-monometiléter. bódító mérgek ellenszere. umbelliprenin.3%. antidiarrhoeicum. továbbá α-phellandren. Kaukázusban. trychophytiasis. Bükk. kb. Mediterráneumban. carvacrol). Egyéves. löszsztyeppeken.és gyertyánelegyes erdőkben. carveol. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. Ázsiában. Hatóanyag: chrysophanolantron. gyanta. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. gumianyag. külsőleg lágyító. gyulladást okoz. anthelminticum. Kétéves vagy évelő. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. Állatgyógyászatban is. sykosis. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. Külsőleg gombás megbetegedésekben.és vasomotor központot.

Hg. Angelica polymorpha Maxim. Kétéves vagy évelő. Hatóanyag: 0. furokumarinok. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. anethen. több helyen vadon él. archangelicin = kwannin). Anethum sowa DC. Szibériában.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. analgeticum. caren. Hatóanyag: 2-3. nyomokban furfurol. gyökértörzset mosás után. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. Angelica archangelica L. fenolkarbonsavszármazékok. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. phellopterin. – APIACEAE [syn. sinensis Oliv. xanthotoxin.] . expectorans főleg a népgyógyászatban. Egy-két éves. makrociklusos laktonok. enyhe görcsoldó.5% illóolaj. carminativum. Angelica sylvestris L. byakangelicin).és hasnyálmirigy-kiválasztást.) Diels – APIACEAE [syn.3% illóolaj. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. caryophyllen). a porított termés inszekticid. izoimperatorin. VIII. et Hook. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren.Forrás: http://www. furokumarin (imperatorin. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. sabinen. erőteljes növény. izoimperatorin.hu Alkalmazás: fűszer. továbbá pinenek. Eur. szeszkviterpén (bisabolen. kis adagban izgató. var. Likőralapanyag. furokumarin (bergapten. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. limonen. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). kumarinok. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. Ny-Ázsiában. phellopterin.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. bergaptolszármazékok. Július végétől gyűjtik a terméseket. térd-.) Bent. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav.. – APIACEAE [syn. gerinc. umbelliferon). angelol A-L). osthol). Angelica dahurica (Fisch.doksi. Angelica pubescens Maxim. Európában és a Kárpátokban. rendszerint kettéhasítva. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában. prenil-kumarin (osthol. nagy adagban nyugtató. angelicin. Termeszthető Közép-Európában. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. prenil-kumarin (osthenol.: Archangelica officinalis Hoffm. angesin. myrcen. étvágygerjesztő.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. 4. Ph. konzervipar. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. Hatóanyag: gyökérben 0. termésben zsíros olajok. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. f. kumarin umbelliferon. bisabolol.35-1. limonen). diureticum. így Magyarországon is. bisabolangelon. columbianetin. carminativum. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi.: Angelica officinalis Kit.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). Hatóanyag: furokumarin imperatorin. dihidrocarvon. A termés carminativum. Hatóanyag: kumarin.és fejfájás esetén. Angelica sinensis (Oliv.

Hatóanyag: illóolaj. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. nyomokban illóolaj.doksi. 15-20 m magas fa. paracotoin. Antennaria dioica (L. levistolid A). erős illatú fű. továbbá alkaloid (anibin. továbbá cineol. metilprotocotoin. D-Afrikában. erdőssztyeppek nyíltabb részén él.) Gärtn. fürdőillatosító. Már védelemre szorul. muricinin). mésztelen hegyi réteken. kb.: Gnaphalium dioicum L. 10-30 cm magas. antidiarrhoeicum is. metil-hydrocotoin. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. Annona muricata L. gyökér.és Dél-Európában. flavonoidok (luteolin-származékok). Annona squamosa L. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. Hatóanyag: xanthofill. terpineol. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. parostemin. az érett gyümölcs ízes. Üde rétek társulás alkotó növénye. 30-40% kovasav . – ANNONACEAE tüskés annóna. – LAURACEAE [syn. gyanta. Nálunk ritka. protocotoin. Anthoxanthum odoratum L. cserzőanyag. metil-acetofenon. mérsékelt égövi Ázsiában. spasmolyticum. féregűző. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. duckei Kosterm. Hatóanyag: kumarin-glikozid. nyíres fenyérekben. a ligustilid spasmolyticus. ferulasav-származék coniferil-ferulát. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. Aniba coto (Rusby) Kosterm. mag inszekticid. hydrocotoin. nyálka-poliszaharid. levél analgeticum. tionenek Alkalmazás: anthelminticum.: A.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. ursolsav. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn.Forrás: http://www. szőrfűgyepekben. főként Amazonas mentén. Anthemis tinctoria L. antineuralgicum. 1. különösen gazdag linaloolban. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. Erőteljes évelő növény. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. növényi festékanyag. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb.5% cotoin. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén.] rózsaillatúfa. – ASTERACEAE [syn. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. anthelminticum.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. ehető. cserzőanyag Alkalmazás: levél. Bolíviában. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. és szubarktikus Amerikában.

apigravin. furokumarin (apiumetin. Ázsia mérsékelt égövi területein. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. Európában. cserzőanyag. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. A termesztett alfaj elvadulhat. kaszálókon. üde akácosokban és gyomtársulásokban. egyéves növény. időskori szívgyengeség). A másik gyakori degradált erdőkben. fájdalomcsillapító. Ny-Ázsiában.) Hoffm.és gyertyánelegyes erdőkben.: Alchemilla arvensis (L. diureticum. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid.Forrás: http://www. n-butil-ftalid). cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben. Takarmánynövényként termesztik. cerefolium (L. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. Évelő. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Arachis hypogaea L. Hatóanyag: szaponin. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. földimogyoró Arachidis semen . máj. – ROSACEAE [syn. Termesztik. népgyógyászatban vértisztító. benne főleg metil-chavicol. diureticum húgyúti megbetegedésekben. Homeopathia.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. sedanenolid.) Hoffm. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. hegyi réteken szórványos. – FABACEAE [syn. útszéli: subsp.. diureticum. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. Elő-Ázsiában.és Dél-Európában. Illóolajat a termésből állítanak elő. xanthofill. Aquilegia vulgaris L. Apocynum cannabinum L.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. celerin). Aphanes arvensis L.9% termésben. Anthyllis vulneraria L. – FABACEAE amerikaimogyoró. Apium graveolens L. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). nálunk is fontos zöldségnövény.) Arc. Védett. anetol.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában.) Scop. apiumosid).doksi. Magyarországon kis termetű. Hatóanyag: 0. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. Anthriscus cerefolium (L.és D-Afrikában. trichosperma (Schult. apocannosid. Erős hatású. – APOCYNACEAE kendermeténg. sziklás bükk. 0. C-prenil-kumarin (osthenol. cynocannosid. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában.03% illóolaj herbában. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. É.és epebajok esetén. Kaukázusban. szénafürdők fontos alkotórésze. továbbá antiemeticum.

triterpén-szaponin. hidrokinon. Aralia racemosa L. É-Afrikában. cukrok.. A.3-0. Külsőleg egyes ekcémákra.. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.) Bernh. Ph. pektin. A kétéves. A. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. keményítő. Areca catechu L. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. 2.) Honos D-Amerikában. 4. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. reumaellenes. pyelitis. guvacolin. 16% cserzőanyag. Ph. arecolidin. uvaol). ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. húgykőhajtó. 0. örökzöld cserje..5% cserzőanyag. kb. az arbutin (eléri a 7%-ot). 14-18% zsíros olaj. metil-arbutin. gyanta. VII. Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: 0. Afrikában.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). diaphoreticum. leucocyanidin. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. köszvény. Európa más területein és Ázsiában. dotriacontanol. fenolkarbonsavak.18% illóolaj. Eur. arctinol. gyanta. hajsampon stb. arctinal. Kínában. Hg. Arbutus unedo L. carminativum. Homeopathia. 2-3.. Malajziában. 4. pl.Forrás: http://www. Hatóanyag: illóolaj.és ártéri társulásokban különösen gyakori. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. arecaidin.7% arbutin. nonacosanol. továbbá metilarbutin.és reumás panaszok esetén. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt.). aretsav). Hg. nemorosum Lej et C. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav).. Arctium lappa L. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. diureticum.. Hatóanyag: kb. 0.) Spreng. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. Hatóanyag: fenolheterosidok. Indiában. Eur. Földre terülő. 10 m magas fa. Ph. cystitis esetén. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. cholereticum. más kvercetin. diterpének Alkalmazás: expectorans. Eur. Kb. Indokínában. mellékalkaloidok guvacin. Júliustól őszig virágoznak. enyhén antibiotikus. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban.doksi. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton.) is. triacontanol. tisztító (méregtelenítő). Ny-Ázsiában. Hg. nyálka-poliszaharid. VIII. Hg. A. leucopelargonidin .6% alkaloid. Arctostaphylos uva-ursi (L. izoguvacin. ugyanezeken a területeken termesztik is. fő alkotója arecolin. 4. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. piceosid. szeszkviterpenoid costussav. catechin. 15-25% cserzőanyag. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. triterpén (ursolsav. hemicellulózok. minus (Hill) Bernh. arctinon.. összefoglaló néven arctiin. tomentosum Mill. – ARACEAE beteldió. minus (Hill. arbutoflavonol B.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph.) Honos az északi földtekén. poliinek (köztük kéntartalmúak.2% unedosid. VIII.és miricetin-glikozidok). 1-2% flavonoid (hiperozid. VIII. erőteljes növény Magyarországon gyom. őse nem ismert. Gyűjthető még a parlagokon. Ph. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják.06-0. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok.

száraz időben igényli az öntözést. gyomorsav szekréciót növeli. mint élvezeti szert. Hatóanyag: aristolochiasav. Termesztésével kísérletek folynak. keserű stimulánsként. illóolaj (nyomokban timol. paniculata Lam. kultúrákban. karotinoidok.) Maguire . illóolaj. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. VIII. Alkalmazás: emésztést elősegíti. Hg. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Artemisia abrotanum L.és allil-mustárolaj képződik. mindenfelé termesztik. védett.: Artemisia elatior Klokov. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. enyhe mioticum (pilocarpinszerű).] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). 4. borneol. Emberre toxikus. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. fontos fűszernövény. szeszkviterpén-laktonok. sokfelé termesztik. Sch. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. főleg külsőleg. – ASTERACEAE [syn. polifenolok.02% aristolochiasavat tartalmaz. melyekből feniletil. állatkísérletek szerint karcinogén. Eur. A beteldiót a malájok rágcsálják. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában.és toroköblögetésre. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. subsp.Forrás: http://www. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). durior = A. foliosa (Nutt.. Hatóanyag: flavonoidok.. rusticana G. Arnica montana L. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. Ph. bár a phagocytosist fokozza. Kenőcsök készülnek belőle. Gyűjteni tilos. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L.. féreghajtó az állatgyógyászatban. Arnica chamissonis Less.: A. Kaukázusban.ASTERACEAE Honos É-Amerikában.doksi. herbacea Ehrh. serkenti a hámképződést. triterpenoid alkoholok. Aristolochia fangchi Y. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. (Rokona az A. C. a pipavirág. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. Hatóanyag: glikozinolátok. A. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. . M. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. Hatóanyag: gyökér 0. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. gyomorfájás esetén is. Közepesen savanyú. Ny-Ázsiában. szőlőkben elég gyakori mindenhol. gyakran elvadul. ezért belsőleg nem szabad használni. A. gyógyszergyártás (aromaterápia). nálunk hegyi rétek mészkerülő. Különösen lovak külső lemosására használták. macrophylla Lam.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. ártereken. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. alhavasi évelő növénye. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. szegélynövényzetben. magasra kúszó díszcserje). Aristolochia clematitis L. neuralgia esetén is jótékony lehet. évelő növény.

szántóföldi gyomtársulásokban. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. Artemisia dracunculus L. É-Afrikában.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Tősarjakkal. Hg. Ph. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában.és Közép-Ázsiában. guajanolid-típusú absinthin. fásodó szárú évelő növény. árnyékos helyen vagy műszárítón. linalool. proazulen matricin. parlagokon gyakori. Ph. Magyarországon útszéli. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. kumarinok.5-1. Közép-Ázsiában. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. patens. Hg. gyomtársulásokban. monogyna) és a majdnem kopasz. tujol. érzékcsalódást okozhat!).5-2. majd szellős. Egyéves. poliinek. sokfelé termesztik. Könnyen kivadul. arteannuin B. F. Kedvelt fűszer.hu Artemisia absinthium L. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. cineol).01-1%. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. terjed útszélek. Ny. chrysanthenil-acetát. Az aktív artemisinin mennyisége 0. Szibériában. virágpora allergiát okozhat. Kínában termesztik. szeszkviterpén (spatulenol. artemisiten). sokfelé meghonosodott. Termeszthető. Kaukázusban. kisebb subsp. flavonoid artemitin. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. fahéjsav-származékok. tőosztással szaporítják. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. α-bisabolol). – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). Berg et C. . Augusztustól októberig virágzik. Közép.0% illóolaj (fő alkotója estragol). ennek kb. 4. gyógyszeripari növény is.4%. É-Amerikában. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. Hatóanyag: 0. sabinil-acetát. de nem túl gyakori. Artemisia maritima (= santonicum) L. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. C. Előbbi a kedvelt. illóolaja illatszeripari alapanyag.Forrás: http://www. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. VIII.. szeszkviterpén-lakton: dimer.és β-tujon. Indiában. Hatóanyag: illóolaj. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. santonicum (= subsp.és Ny-Ázsiában. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. 64%-a monoterpén artemisiaketon. de különösen gyakori a Mediterráneumban. Artemisia annua L. anorexia. gastritis). Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).doksi.5% illóolaj (α. Hatóanyag: 0. átmeneti tudatzavart. Artemisia cina C. továbbá flavonoidok. Indiaiszubkontinensen. kivadul. Eur.. Júliustól októberig virágzik. szeszkviterpén-laktonok. Artemisia vulgaris L. a vietnami kemotípusban 1. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. Termeszthető. szegélyek mentén. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). artabsin. inkább termesztett. santonin Alkalmazás: anthelminticum. VII. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában.

t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. Brazíliában. melynek 90%-a t-izoasaron. levélben flavon morin.3% illóolaj.8-1% illóolaj. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. elterjedt Guayanában. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Indokínában. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. évelő növény. terpineol. tüsszentőpornak való. Trópusokon termesztik. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. kérge és levele diarrhoea. főleg a Dunántúl nyirkos. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. Homeopathia. aroin. ebben főleg cineol. Mézelő és dísznövény. Hatóanyag: 0. pl.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. digitalisszerű szívglikozid. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. psilostachin. Arum maculatum L. féregfertőzés esetén. Kardenolid glikozidok. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. Artocarpus heterophyllus Lam. Szibériában. Európában meghonosodott. még metileugenol. Illóolajat állítanak elő belőle. Asarum canadense L. aronin. kámfor. fáját feldolgozzák. Homeopathia. aristolon. áttelelő gyomnövény. spatulenol). egyéb komponensek: diasaron. tujon. cholagogum. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . Asarum europaeum L. Hatóanyag: cianogén glikozid. anthelminticum. Sri Lankán. Hatóanyag: kb. aromaticum. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. helyi izgató. Évelő. a rhizómában több illóolaj (0. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. főleg a Dunántúl üde gyertyán. antimikotikus. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. linalool. Kaukázusban. különösen a homokos talajokon képez állományokat. Asclepias syriaca L. Burmában. borneol. Homeopathia. bornilacetát. Asclepias tuberosa L.doksi. szaponin-glikozidok. poliin Alkalmazás: amarum. kumarin. artocarpetin. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. – MORACEAE kenyérfa. korábban gyomorporokba keverték.Forrás: http://www. Malajziában.03-0. linalilacetát. 4% asaronmentes illóolaj. hazánkban is erősen invazív. metileugenol. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). egyéb kardenolidok (pl. geraniol. 3% asclepiadin. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. Hatóanyag: 0. asarilaldehid. antibakteriális. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. üde erdőiben nem ritka. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. flavonoid. aroidin. linalool. limonen. artocarpin. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. Asclepias incarnata L. prenilflavon-származék cikloartocarpin.hu Virágos.7-4%) lehet. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Ny-Ázsiában. Hánytató. Hatóanyag: kéregben. bornilacetát. flavan artocarpanon. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. jákafa Honos Indiában. Kansasig.

sprengeri Regel.és bélpanaszosok számára előnyös. Aspalathus linearis (Burm. mészhabarcsos falakon gyakori. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. bokorerdőkben fordul elő. kvercitrin.hu Alkalmazás: emeticum. Hatóanyag: kempferitrin. flavonol-glikozid (izokvercitrin. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. Vadon száraz gyepekben. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. damascenon. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. izoorientin).és veseköves panaszosok számára. Homeopathia.) Dun. nálunk hegyvidéken. továbbá aspidospermin. pl. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. cystitis. kb. egyéb aminosavak és aminok. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű.5% indol-alkaloid. különösen Törökországban. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech.és lakton-gyűrűkkel). mészkőszikla-gyepekben. apró növény. szteroid szaponin-glikozidok. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. Atractylodes macrocephala Koidz. Asplenium ruta-muraria L. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. ma már ritkán. diaphoreticum. Magyarországon is. Homeopathia. mérsékelt égövi Ázsiában. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. catharticum. főleg yohimbin. Eur. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. akuammidin. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. ami nem használható másra. húgy. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. A spárgahajtás csemegezöldség. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. feniletilalkohol). quebrachamin. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. keresett élvezeti tea. É-Afrikában. Astragalus gummifer Labill.. hasadékokban gyakori. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. Asplenium trichomanes L. dihidrochalkon (aspalathin. Hatóanyag: flavonoid. stabilizátor. . flavonoidok (pl. 2 m-es bokros növény. Asparagus officinalis L.doksi. Hg. Hatóanyag: 1-2. kis fácska. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén.) R. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. nothofagin). homeopathia. 5-20 m magas fa. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. Irakban és Iránban. cukrok és mannan.Forrás: http://www.) Honos Ny-Ázsiában. így C-glikozil-flavon (orientin. az aszparagusz. Dahlgren – FABACEAE [syn. Ph. VIII. eriodiktiol-származék). Nemesített változatait világszerte termesztik. illóolaj (guajakol. geranilacetát. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. 4. Asimina triloba (L.) Hatóanyag: aszparagin. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio).

lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. hallucinációs élményeket okoz.35-1. luteolin-típusú izoorientin.1-0. B . neokesztoz. VIII. diureticum. VIII. orientin. bugás részét takarítják be drognak.3-0. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok. Hg. aminok Alkalmazás: élelmiszer. nimbidinsav.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. egyéves növény. a hajtásrendszer leveles. Azadirachta indica A.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. Eur. Hg. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. Hg. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. lázcsillapító. trigonellin. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító.Forrás: http://www. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. termesztik trópusi Afrikában is. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum.9%. enyhe nyugtató. Indokínában. 4. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. izoskoparin és tricinglikozidok). Ph. Atropa belladonna (bella-donna) L. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. vese. VII. Hg. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja.3-1. izovitexin.. fehérje. Juss.35% illóolaj. neurotrop spasmolyticum.és takarmánynövény. Hg. glukan. Ph. pentosan. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. Ph. főként inszekticid.) Honos Európában.hu Hatóanyag: 0. apoatropin. flavonoid (pl. Levele főzelékként fogyasztható. Ph.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. rekedtség.2% (levélben 0. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph.. az atractylon hepatoprotectiv. Ny-Ázsiában. apigenin típusú vitexin.3-0. Fás növény. népgyógyászatban vizelethajtó. szkopolamin. Mediterráneumban. fenil-etil-amin hordenin. Közel-Keleten és Kínában. A szemben zsíros olaj. Atriplex hortensis L. 4. Hg. Máshol is termesztett. látási zavarok. É-Afrikában. triterpenoidok (azadiractin. Kaukázusban. Ulcus ventriculi. Hatóanyag: 0. Ph. atropin. Gyűjthető. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. Tavasszal vetik és virágzás végén. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori.. 4. Eur. izgatottságot. hyperaciditas. Mellékhatása: szájszárazság.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. 4. Eur. antiparasiticum. A cserje termetű évelő. VIII. Hatóanyag: gyökérben 0.doksi. főként malária ellenes..3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). Avena sativa L.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén.VIII. VII. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. flavonoidok. sokfelé termesztik. levélben 0. Eur. antisepticum. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen.és epekőkólika. kisebb mennyiségben szaponinok. gyógyszerek hatóanyaga. neurastheniában. nimbolid. azadiron. betain. belladonnin. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. asthma bronchiale..) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. kesztoz. vese.

levélben. szerves savak.doksi. viasz. . Homeopathia. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: alkaloid. szabályozza a gyomornedv termelődést.vagy többéves. Cserje. pseudobaptisin. reuma. nephritis. nagy. É-Afrikában. külsőleg köszvény ellen. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. ártéri szegélytársulásokban. termésben főleg berberin. erdők. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. É-Afrikában. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. fogyasztható. jatrorrhizin.. É-Afrikában. Arundinaria japonica L. Kaukázusban. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin.) Willd. Hatóanyag: glikozinolát. Ph. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. Bergenia crassifolia (L. erdőszéleken elég gyakori. Bellis perennis L. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. l méteres bokor. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. 4. Európában. Barbarea vulgaris R. Hatóanyag: alkaloid cytisin. Baptisia tinctoria (L. főleg a Dunántúlon üde réteken. utak mentén inkább a Dunántúlon. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid).Forrás: http://www.) Honos Európában. Szibériában. jól áttelel. Ny-Ázsiában.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. lágyszárú. hypochondria esetén. orvosi előírásra. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. Hg.hu Ballota nigra L. szaponin. spasmolyticum. kólikás nephrolithiasis. Indiai-szubkontinensen. legelőkön. Évelő széles. Bambusa bambos (L. Ny-Ázsiában. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. Kaukázusban. Magas. fásodó. baptisin. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan.. gyanta. Eur. cholereticum. Kaukázusban. berberrubin. Mint dísznövény kertekben gyakori. cserzőanyag. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. erős hatású). Tannin. Br. columbamin. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. lumbago. gyökérkéregben 1-3% berberin. az USA keleti és Kanada északi részén. cholecystitis. szeszkviterpén. Hatóanyag: illóolaj.) Vent. palmatin. Ny-Ázsiában. gumianyag. Homeopathia. Áttelelő. Indokínában. Fiatal hajtása spárgaszerű. Áttelelő lágyszárú. köszvény. Mongóliában. izotetrandin.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. továbbá magnoflorin. VIII. baptin Alkalmazás: laxativum. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. két.) Voss – POACEAE [syn. Berberis vulgaris L.: Bambusa arundinacea (Retz. vulracin.

] bakfű. köszvény esetén. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-.2-0. flavonoidok. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. sz.) Trev. conditiva Alef. erdős helyeken. Hatóanyag: lila betacianin (betain). hasmenésre vagy teapótlóként.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. crassa Alef. Európában előbb zöldségnövény. 22%). rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. Eur.] (közönséges) nyír. majd Németországban honosodott meg.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. továbbá 0. 0. 0. levélben ősszel 12% arbutin. antirheumaticum. B.. Mindenhol. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. convar. A szőrös nyír tőzegmohás. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre. betonicin. Hatóanyag: kb. hajvizek). VIII. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). sedativum. miricetin-galaktozid). jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid).5% kávésav és származékai. szabadgyökfogó. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. de védett. turicin. 0. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. rozmarinsav. hólyag. a 16. Más országban erről is gyűjtenek levelet. 4..04% rhododendrin (betulosid). Hatóanyag: 1. felső légúti panaszok. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).: Betula alba L. Májusban. metilezett lizin. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. – LAMIACEAE [syn. subsp. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. Eurázsiában. ill.: Stachys officinalis (L. carminativum. Beta vulgaris L. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény.és vesekőhajtóként is. kvercitrin. árnyékban. az illóolajat kozmetikában (pl. diureticum. sárga vagy barna pigment. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. Betula lenta L. Beta vulgaris L.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. a 18. segédanyag. antioxidáns. szeszkviterpenoid lakton bergenin. kb. Betonica officinalis L.doksi. pépes formában. var. fokozza az ellenállóképességet.Forrás: http://www. 0. 15% cserzőanyag. catechin-gallát. verrucosa Ehrh.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. Főleg konyhakerti növényként termesztik. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. klorogénsav. a Dunántúlon gyakoribb. subsp.5-3% flavonoid (hiperozid. Hg. lápos termőhelyeken fordul elő.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . vulgaris Msf. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. közepétől cukortermő kapásnövény. termesztik is.5% betain. Ph. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. Sokfelé elterjedt mindkettő. júniusban szedik az üde zöld leveleket. Áttelelő lágyszárú. stachydrin.

Hg..) Metzg. triterpén boswelliasav-származékok. gyanta. pinen. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. VIII. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. Egyiptomban. Nálunk meleg. köszvény. 4.Forrás: http://www. füstölőként fertőtlenítő. É-Afrikában. subsp. vese.és epekő ellen. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph.: Boswellia glabra Roxb. 12% illóolajjal (thujen. campestris.és reumaellenes. Indiai-szubkontinensen. külsőleg sebkezelésre.: Brassica oleifera Moench. a fából kátrányt állítanak elő. Ny-Ázsiában. oleracea) keresztezéséből jött létre. – BURSERACEAE [syn. reumás és idegfájdalmak csillapítására. Szibériában. gyógyszerészeti célra is használatos. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. [syn. Ph. B. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. A levél. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. Boswellia serrata Roxb. napus L. limonen. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. lehangoltságot oldó. oleifera (DC. kb. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. káposztarepce Vad repcefajok (B. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. diureticum.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok).] indiai tömjénfa Honos Indiában. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). diaphoreticum. var.] valódi (szomáliai) tömjénfa. savas tetraacetilen. fenolsavak (klorogénsav). B. nyomokban illóolaj. pruritus. Brassica napus L.) Koch – BRASSICACEAE .: Boswellia carteri Birdw.doksi. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. Brassica nigra (L. illatszeriparban. terpinol. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. gumianyag. Dél-Arábiában. vese. nyomokban illóolaj. dipenten. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. napus – BRASSICACEAE [syn. Hatóanyag: poliin. terpénalkohol). Eur. viszketést csillapító rühesség. Alkalmazás: diureticum. júliusban virágzik. phellandren. 3% cserzőanyag. É-Afrikában. Boswellia sacra Flueck. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). szaponin. subsp. gyanta. Vetésideje április eleje. keratolitikus. gyantasavak. A herba uborkakonzerváló. nyálka-poliszaharid. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. Ártéri és mocsári társulásokban. Borago officinalis L.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. Brassica rapa L. júniusban. Bidens tripartitus L. nyálka-poliszaharid. olibanum(fa) Honos Szomáliában.hu leucoanthocyanidinek. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik.

Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. Illóolaja hasonló célra. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. Bupleurum falcatum L. Állatorvoslásban stomachicum. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. É-Afrikában. Kaukázusban. C. B-vitaminokban. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . Buxus sempervirens L. cucurbitacinok). purgans. diureticum. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. B. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. protocatechusav és anthocyanok (pl. Fontos zöldségnövény. ma mindenhol termesztik. Don – SOLANACEAE [syn. kerítéseken is előfordul. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. Homeopathia. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam.doksi. manacein. Helv. f.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid.. Brassica oleracea L.) Benth. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. valamint kb. Hatóanyag: alkaloid manacin. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. gyakoribb. 4% szinapinsav. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A.Forrás: http://www.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. G) glikozidjai. bryonol a pirosban. utóbbi eurázsiai-mediterrán. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. vagyis stressztűrést fokozó. Ny-Ázsiában. Világszerte. Ny-Ázsiában.2 m-re növő cserje. adaptogén. Indiai-szubkontinensen. cyanidin-glikozidok. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. illóolaj (illatszer. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. F. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. var. gyanta Alkalmazás: diureticum. capitata L. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. Évelő lágyszárúak. Kaukázusban. szappan). n-octacosanal). 1.: Brunfelsia hopeana (Hook. Évelő. Ph. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. arthritis kezelésére. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. ubikinonban. Honos Kelet-Ázsiában. E. diureticum. A-vitaminban. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. bryonin) a feketében. .. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Bryonia alba L. Bupleurum chinense DC. továbbá esculetin. antiphlogisticum. 40-60 m magas fa. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). zsírsavak. Bupleurum scorzonerifolium Willd. főleg Brazíliában. így nálunk is termesztik. D. Bulnesia sarmienti Lorentz. kínai buvákfű Honos Kínában.

esculetin). Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító.és D-Európában. gastritis esetén. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl.12%-ot. a hüvely pora cserző hatású. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. 0. buxinidin. antivirális. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. A-tól N-ig) így pl. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. karvon). aspecifikus immunstimulans.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. 0. Mediterráneumban. dermatitis.8% flavonoid (izorhamnetin. spasmolyticum. ulcus cruris. kb. szterol. nálunk nem fordul elő. továbbá 0. Ny-Ázsiában. Calendula officinalis L. poliinek. Áprilistól novemberig virágzik.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. É-Afrikában.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. a népgyógyászatban még diaphoreticum. Laxativumként sem biztonságos.hu Honos Európában. Hatóanyag: kb. zeaxanthin). mérsékelt égövi Ázsiában. terpinen. emmenagogum.02-4.. Ny-Ázsiában. taraxaszterol. C Caesalpinia bonducella Flem. diureticum. 23 cm mélyre vetik. lupeol. triterpénalkoholok (mono-. kb. tonicum. Hg. Calamintha sylvatica Bromf.: Calamintha officinalis Moench subsp. Áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. É-Amerikában.8% monool amyrin. Nálunk is gyakori sövénynek való. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. cadinen. parabuxinidin.) O. nálunk nem gyakori. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. pl. ulcus duodeni. parabuxin. Köszvény. Egyéves kerti dísznövény.3-0. műszárítóban (beszáradás 8:1). caryophyllen. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. antimutagén. Afrikában is termesztik. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó.és kvercetinglikozidok). Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. 4. – LAMIACEAE [syn. di. Pharyngitis. kb. a fészekpikkelyekben 0. umbelliferon. cholereticum. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru).35% illóolaj (főleg pulegon.és triolok. B. Homeopathia.7% karotinoid (főleg lutein. subsp. antiphlogisticum. Ph. Eur. különösen temetőkben fordul elő. sylvatica typ. ascendens Jord. sylvatica typ. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). arnidiolészter. C. néha áttelel.. 4% diol faradilol-. triol heliantriol A.doksi. Hatóanyag: alkaloid buxin. telt virágú fajtái is vannak. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. Kaukázusban. menthaefolia Host subsp. C. . kumarin (scopoletin. Caesalpinia spinosa (Mol. termesztik. Calla palustris L. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. 0. de citotoxikusak. diureticum. Számos gyógyszer komponense. száraz és félszáraz erdőkben. anthelminticum. vizes élőhelyeken. bokros dísznövény. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. ökológiai tűrőképessége jó. Hatóanyag: nyelves virágban 0. VIII. áttelelő lágyszárú.

és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. gyanta. cserzőanyag elérheti a 10%-ot.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. polifenolok (catechin-. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. Indokínában. Hatóanyag: 2. cholagogum. triterpén amyrinok. mocsár. nálunk ritkul. szaponin Alkalmazás: homeopathia.) Cr. kvercetin. Indokínában. Mocsarakban.: Ericodes vulgaris (L. kaucsuk. kvercetin-glikozidok. Calystegia sepium (L. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. leucodelfinidin.) Hull – ERICACEAE [syn. Br. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában.) O. 37% catechin-tannin. diaphoreticum.5% koffein. Ázsiában. gyomtársulásokban szórványos.és láprétek.04% teofillin. calactin. diureticum. bokros évelő növény. Ny-Afrikában. . – BRASSICACEAE gomborka. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. Calotropis procera (Ait) Dryand. calotropin. mérgező!). diureticum. madarfluavil. Áttelelő lágyszárú.) R. Camellia sinensis (L. 2 m magas cserje. Egyéves. – CONVOLVULACEAE [syn. Ázsia mérsékelt égövi részein. Évelő lágyszárú. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori.5% ursolsav. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. Caltha palustris L. Camelina sativa (L. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. herbában 3 % körül). glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. Hatóanyag: 0. elvadul. Szibériában. fűzés égerligetek növénye. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. purgans. Kis termetű. epigallocatechin-gallát). dimer anemonin). É-Amerikában.: Convolvulus sepium L. Ny-Ázsiában.6-0. A kéregben madaralban. proanthocyanidinek. 0.05% körül teobromin.Forrás: http://www. 2. kozmopolita.doksi. uscharidin. voruscharin).hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. termesztett növény. Indiai-szubkontinensen. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. Kb.5-4.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. Homeopathia. miricetin). a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. fenolkarbonsavak. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában.: Thea sinensis L. asclepiin. adstringens. Calluna vulgaris (L. uscharin. 1-3 m hosszan felkapaszkodó.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. egyéb szteroid-glikozidok. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. Kuntze – THEACEAE [syn. 0. epicatechin-tanninok. gyanta (gyökérben 6-7%.8% arbutin. flavonoidok (kvercetin.02-0.

flavonoidok. termésében alkaloid camptothecin. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. 1% illóolaj (pinen. Indokína stb. lektinek (canavalin.) DC. Canavalia ensiformis (L. farnesol. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. Ecuadorban. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost. a zöld levél különösen antioxidáns. hidroxi-camptothecin. Venezuelában. iparban használják.és bélpanaszok esetén.vagy kétéves 0. 0. 20 m-re megnövő fát. fehérje. innen mindenhová elterjedt. a virágból az Annonae aetheroleumot. Cannabis sativa L. 10-20% phellandren. trigonellin). geraniol. likőrgyártás. subsp. eugenol. elemicin. linalool.] kanella(fa). 0. – CANELLACEAE [syn. valamint gyomor. fenolkarbonsavak (pl.5 m magas. Hatóanyag: kb. – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. kávésav és származékai). trópusokon sokfelé termesztik.5-1. aromaticum. Malajziában. gumianyag. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. Tibetben. kb. detoxikáló kúrára alkalmas. szaponin.). Camptotheca acuminata Decne. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. kozmetika (szappangyártás). – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. Trópusokon termesztik a kb. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. kérgében. aminok (betanicin.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. izoeugenol. caryophyllen). elemol.doksi. a hüvely takarmány. Karib-szigeteken. linalool. termesztik. Cananga odorata (Lam. lágyszárú. indica (Lam. Hatóanyag: farészében. et Thoms. terméséből olaj készül. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. pinen. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó).) Gärtn. Ausztráliában. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma.hu flavonoid. sabinen. dohányillatosítás. benzilacetát.: Canella alba Murr. cadinenek. geraniol. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. – ANNONACEAE kananga. gyakran elvadul. Cannabis sativa L. fa. krezolmetilészer. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). eugenol. cineol. levelében (herbában) kevés gyanta. Egy. D-Amerikában.Forrás: http://www.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. geranilacetát. illóolaj (45-70% limonen. Ez a vadkender szántók. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol).) Hook.3% gyanta. gyógyszerek hatóanyagai. a mag élelmiszer. Canella winteriana (L. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. pl. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. f. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak.

kannabol) Alkalmazás: sedativum. DAB. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. minimum (Mill. friss termésben sok aszkorbinsav. kannabinol. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin.1% illóolaj (p-cimol. Hg. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. áttelelő lágyszárú. É-Amerikában. Carex arenaria L. – SOLANACEAE csilipaprika. var.. A virágos. humulen. Hg. cineol. diosmin).. Nálunk nedves láp. vérzéscsillapító peptid. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. Capsella bursa-pastoris (L. . továbbá flavonoidok (pl. homeopathia. s. flavonoid (rutin. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. rutin) Alkalmazás: zöldség. konzervipar. szabadgyökfogó. 4.. bedörzsölő formájában hyperaemiát. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. cayenne bors Capsici fructus (Ph. tapasz. védelemre szorul. egy. Márciustól decemberig virágzik. bár hivatalos engedély nélkül tilos. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. kannabinolsav. Eur. Hatóanyag: biogén aminok (kolin. Ph. Ph. kb. távol-keleti országokban. termesztik. Sok kisebb fajra osztható. igen ritka.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. VII. marihuana (THC 0. A magvakból zsíros olaj nyerhető. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. Hatóanyag: 0. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. sötétzöld. tyramin). majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum.és mocsárréteken fordulhat elő. Mexikóban.) Honos Közép-Amerikában. tetrahidrokannabinolsav). bokros.Forrás: http://www. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum.vagy kétéves.) Medic. egyéves vagy áttelelő. Az áttelelő lágyszárú. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. de egyre ritkul. Capsicum frutescens L. Áttelelő rhizómás. 4. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. antioxidáns. hasis gyanta (THC 2-8%). antineuralgicum. nálunk hegyi. fűszer.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. – CYPERACEAE [syn. kb. forráslápokban. helyi gyulladást idéz elő. Magyarországon mindenhol gyakori. Cardamine amara L. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. acetilkolin. Ph.5-2%).VIII. helyi gyulladás előidézésére. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. szaponin. hisztamin. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. kábítószer: kannabiszfű. fájdalomcsillapítónak használják. kannabidiol. Tömörebb habitusú. 0. színes fajták termésében sok karotinoid. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. Szibériában. főleg trópusokon. l. Belsőleg növeli a perisztaltikát. izopropil-izotiocianát-glikozidok. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. nem tarackos. de az egész Földön elterjedt. szaponin. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. tarackos növény a Dunántúlon található. Eur.hu Honos Indiai-szubkontinensen. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). Capsicum annuum L. vadon nem fordul elő. Cardamine pratensis L. szeszkviterpenoidok).3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. VIII.doksi. fenyőövi faj. Hg. előfordulása bizonytalan.

áttelelő lágyszárú. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. cserzőanyag. Ph. Castanea sativa Mill. antibakteriális. laxativum. emésztésjavító. 2 cm mélyre vetik. laxans.) Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. Eur. sabinen. antipyreticum. spasmolyticum gyomor. Cassia fistula L. de van tövistelen fajtája is.2-1. Carum carvi L. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). elterjedt a trópusokon máshol is.: Papaya carica Gärtn. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. szaponin.. legelők védett növénye. Júniusban. Ph. ebben kb.1-0. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. Szellős helyen. – FAGACEAE [syn. Alacsony termetű. VII. ill. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. Fűszer és likőraroma. Hg. Tilos a gyűjtése.vagy kétévesek. purgans. Ph. Carlina acaulis L. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban.5:1). gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. Hg. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. 3-caren. Eur. emellett carilen. VIII. pinen. Hg.15% alkaloid carparin. kevesebb pseudocarparin. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. Hazánkban egyéves. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. júliusban virágzik.. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. Érett gyümölcséből befőttet készítenek.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. 4. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.] szelídgesztenye Castaneae folium . VII. a kétévest a következő év júliusában aratják. D-Amerikában. carminativum. lactagogum. 4-6 m magas bokorszerű fa. peptidázok. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő.] dinnyefa. külsőleg pyodermás panaszokra. A párta eleinte citrom. sovány hegyi rétek kétéves növénye.és Dél-Európában. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép.doksi. Szúrós fészekpikkelyei vannak. mocsárrétek. – CARICACEAE [syn. 4. Magolaj féregűző. A papainból különféle enzimeket (pl.3-0.. továbbá limonen. antimikotikus. Homeopathia. stomachicum. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. virágzás végén lángvörös.6%). 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). Májustól júniusig virágzik.: Castanea vulgaris Lam. dihidrocarvon. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. Hatóanyag: diantron. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. diaphoreticum.hu Carica papaya L. termesztett növény. carposid glikozid. carveol) Alkalmazás: amarum. vörös színt okozó carthamin (0. DK-USA-ban. valamint a sárga. VIII. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. Hg.) Carvi aetheroleum (Ph. Magyarországon üde kaszálók. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. cholereticum. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1.vagy narancssárga. Hatóanyag: levélben 0. mészmentes talajú hegyi rétek. Carthamus tinctorius L. Termesztésben egy.vagy bélgörcsben. az egyévest augusztusban.

Don himalájai cédrus. anticancer kemoterápiában. fáradtságot. Ceanothus americanus L. fő komponens trans-α− és γ-atlanton. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II.) G. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. Indiában. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). Kábítószer..: Vinca rosea L. Texasig). betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. subsp. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. Hatóanyag: cauloszaponin. Ammocallis rosea (L. álmosságot. blennorrhoea. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. antispasmoticum. dimer vincristin (leucocristin).) Rchb. cserje.) Manetti [syn. USA-ban (ÉK-től Floridáig. Cedrus atlantica (Endl. ceanothsav (emmenolsav).] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. évelő. vadszőlőszerű. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). sokfelé termesztik. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. Arab-félszigeten. használják leucorrhoea.: Cedrus libani A. et Trab. évelő félcserje. expectorans. cadinen Alkalmazás: bronchitis. üde lomberdőkben. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. csökkenti az étvágyat. illatszeripar. gyorsítja a véralvadást. casuarictin. potentillin.doksi. Rich. atlantica (Endl. betulin. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. bőrbetegségekben. fásodó futónövény. lupeol. Cedrus deodara (Roxb. – BERBERIDACEAE indiángyökér. levelét teapótlónak régebben használták. pedunculagin). – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában.Forrás: http://www. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Cedrus libani A.) Michx. az amfetaminokéhoz hasonló. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). . utóbbi drogban 0. később hozzászokás alakul ki. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. flavonoid. Rich. Catharanthus roseus (L. antibakteriális. emmenagogum. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. Cathinon homológok még: merucathin. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Don – APOCYNACEAE [syn. Catha edulis (Vahl) Forssk. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják. Caulophyllum thalictroides (L. trópusokon termesztik. továbbá catharanthin.) G. a mérgezési tünetek veszélyesek. khataminok (aril-alil-aminok). merucathinon. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. reuma és májbetegség esetén. sokfelé termesztik. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban.) Small. pl. ceanothensav. diaphoreticum.) Batt.0003%. Celastrus scandens L. Lochnera rosea (L.

Koreában.és gyógyszertechnológiában. flavonoidok.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. továbbá hypertroph bőrbetegségek. gastroenteritis esetén.: Centaurium uliginosum Beck. 4. C. a mocsári európai-közép-ázsiai egy. galaktomannan. már védelemre szorul. nyugtató gyógyszer készül belőle. emésztésjavító. triterpenoidok. cholagogum.. protocetrarsav. Centranthus ruber (L. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. Hg.) Gilm. umbellatum Gilib. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz. et Sch. swerosid.3. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. Alkalmazás: pylorus-spasmus. Madagaszkáron.) DC. Ph..hu Centaurea cyanus L. alkaloid is). Ceratonia siliqua L. asiatsav-. néhol gyakori.. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. Hg.) Urban – APIACEAE [syn. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. VIII. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. Ph. Eur. Hatóanyag: kb. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. kaszálókon néhol gyakori.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. Erythraea uliginosa R. [syn. subsp. É-Afrikában.4-β-glukan) és izolichenin (1.vagy kétéves. VIII. Textil. tonicum.és 1.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph.és papíriparban.] keskenylevelű ezerjófű. roborans. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. fenolkarbonsavak. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). centaurosid). Hg. teaszépítő komponens.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. Ph. nálunk májustól szeptemberig virágzik. Japánban. külsőleg toroköblögető. swertiamarin. 4. vetési gyom. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph. VII. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj.és 1.) Druce [syn. Cetraria islandica (L. Hg. nálunk kedvelt évelő dísznövény. ekcémák kezelésében.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. 90% galaktomannan carubin. árnyékban. 1-2% pektin. 4.. dyspepsia. külsőleg antimikotikus. Magban kb.Forrás: http://www. egyéves. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. fumársav) .) Honos Kínában. Ph. VIII. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin.3. Ny-Ázsiában. 2-3% nyálka-poliszaharid. lápréteken él. licheszterinsav. Erythraea centaurium Pers. madecassav. genciopicrosid. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Centella asiatica (L.: Hydrocotyle asiatica L.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. Eur.. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén.doksi. nedves gyomtársulásokban fordul elő. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult.: Centaurium erythraea Rafn. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw. usninsav.: Erythraea pulchella Hornem. régebben élelmiszer.4-α-glukan). Eur..) Ach. uliginosum Rothm.

doksi. Chelidonium majus L. anthocyaninok.és izorhamnetin-glikozidok). Hg. de előfordul szubtrópusokon is. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. szurdokvölgyekben. 4. Hegy. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges.6 m magas félcserje.: Epilobium angustifolium L. A virágzó növény kiváló mézelő. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. elterjedt É-Amerikában is.: Erysimum cheiri (L. Kétéves vagy évelő. továbbá antibakteriális. VIII. Európában. Áprilistól .és dombvidékeinken. erdővágásokban. 4. aldehidek. – ONAGRACEAE [syn.. Hg. poliin (matricariasav-észterek). spicatum Lam.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. Ph.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. – ASTERACEAE [syn. carminativum. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják.) Scop. Évelő. pinocarveol. ketonok. carvon. egyes in vitro tesztekben antivirális. élvezeti teaként. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. E. triterpén szaponinok (ursolsav. triterpén-szaponinok (amyrinek.) Millsp.. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. Hatóanyag: 0. flavonoidok (apigenin-. kamazulén. nerol. nálunk kerti dísznövény. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. Eur. – EUPHORBIACEAE [syn.és szíverősítő.. linalool. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph.: Euphorbia hirta L. Mediterráneum nagy részén is. VIII.2-0. szeszkviterpén-laktonok (pl.Forrás: http://www. kertekben.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában.: Anthemis nobilis L. Évelő. fenolkarbonsavak. anthranilsav-metilészter. szalicilsav. 0. antidiarrhoeicum. antibakteriális. erdőszéleken. felső légúti hurutok esetén. oleanolsav. zuzmósavak miatt antibakteriális. luteolin-glikozidok). évelő lágyszárú. Cheiranthus cheiri L. 0. lupeol). Az egész országban gyomtársulásokban. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. crategolsav). 2 m magasra is megnő. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1). kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. Chamaesyce hirta (L. Hatóanyag: 0.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. patakok mentén. kvercitrin. Árnyékon vagy mesterségesen.5% illóolaj száraz drogban. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum.4% virágzó hajtásban. bisabolol). benzilalkohol). kumarinok (scopoletin). – BRASSICACEAE [syn. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. flavonoidok (kvercetin. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. útszéli árokpartokon. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. Egyéves lágyszárú. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin).] rómaikamilla. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális.2-0. izokvercitrin).) All.6-1. nálunk 3-5 éves kultúrában. geraniol.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. herba homeopathiában. flavonoidok. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). Összetevői főleg karbonsavészterek. Eur. máj. Chamaenerion angustifolium (L. emésztésjavító. felső légúti panaszokban is használható. Ph. Chamaemelum nobile (L.) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt. Leveleit virágzás előtt gyűjtik.

phillyrosid. (-)-curin. antipyreticum. A chelidonin antimitotikus. de népgyógyászatban légúti. Ascaris). Kb. enyhe analgeticum. anthelminticum (L. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. szalicilsav-metilészter. májbetegségekben és bőrpanaszokban. ír moha Carrageen .7-dimetil-naftokinon). továbbá májcirrhosis és icterus esetén. Ázsiában. Chenopodium ambrosioides L. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. Apró félcserje. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. Barton – PYROLACEAE [syn. 30 féle alkaloid jellemző.2-0. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum.2-0. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet.hu őszig virágzik. Hatóanyag: 0. a nyers nedv proteolitikus. szitoszterol.doksi. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. nagy műtéteknél használják.5% illóolaj (ascaridol. ma főleg homeopathiában. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. ambrosioides et var. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. (+)izochondrodendron. Tonicum. Alkalmazás: erős hatású drog. Európában termesztik. protopin. Cholagogum. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. Ag. szaponinok. előfordul még Európában. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. forsythin). Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1).Forrás: http://www. Cardio.2% chimaphilin (2. Még flavonoidok. berberin. A herbát virágzó állapotban. Hatóanyag: 0. gyomor. Hatóanyag: arbutin. tehát a friss növény megtörve.3%. sokfelé termesztik. var. a gyökérzetben 1-2%. a herbában 0. utóbbit szellős. et Woodw. Chimaphila umbellata (L.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. ma kozmopolita. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában.és idegpanaszok kezelésére is. váltólázban narcoticum. É-Amerikában Texasig. Közép-Amerikában. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. Dél-Amerika nyugati részén. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban.1-1% alkaloid. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos.. Sokfelé termesztik. sanguinarin. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. ursolsav. 4% cserzőanyag. amyrin. Gigartina mamillosa (Good. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén. fedett helyen (beszáradás 3-4:1). pinocarvon. taraxaszterol. Chondrus crispus Stackh. kvercetin-glikozidok (hyperosid. Hatóanyag: keserű. coptisin. emmenagogum.és hepatopathiában ödémacsökkentő.: Pyrola umbellata L. a friss tejnedvben proteázok.) I.) W. dimer monoterpén aritason). Chelone glabra L. spasmolyticum. Homeopathia. kb. főként (+)-tubocurarin. chelerytrin. intravénásan – általános izomrelaxans. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. Chionanthus virginicus L. 0. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint.

A herbát virágzáskor. évelő. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl.hu Honosak Atlanti-óceánban. lágyszárú. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. gyógyszerekben is.) Vis. Ph. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. chrysantenil-észterek). lágyszárú kerti dísznövény. fiatal levele salátaként fogyasztható. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. var. Júniustól novemberig virágzik. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. Eur. édes vízzel alaposan kimossák. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. Évelő dísznövény.doksi. – ASTERACEAE [syn. Évelő. erdei tisztásokon. balsamitában főként kámfor. var. kevés illóolaj (kámfor. erdőszegélyekben. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. sylvestre sokkal ritkább. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában.Forrás: http://www. endivia és C.: Tanacetum balsamita L. majd napon szárítják. Írországban).) Bernh. A subsp. de szárítás után lebomlanak a festékek. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Hg. cinerinek). 4-5 évig egy helyen élhet. Ny-Ázsiában. Bip. Chrysanthemum balsamita L.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. a subsp. Cichorium intybus L. Kaukázusban. Pyrethrum parthenium Sm. majd apálykor összegyűjtik. Balkán-félsziget déli részén.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. arterioszklerózis. . migrénes panaszok megelőzésére.. szőrfűgyepekben él. Elvadulhat. gyomtársulásokban közönséges. Termeszthető. Chrysanthemum parthenium (L.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. foliosum. Antibakteriális. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. Bolygatott helyeken.: Leucanthemum vulgare Lam. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. majd ritkítják (60 egyed/méter). a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. Júliustól szeptemberig virágzik. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. heparinoid. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában).5 cm mélyre vetik. thujon. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. Évelő. – ASTERACEAE [syn. Hatóanyag: illóolaj. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. Kaukázusban. Mediterráneumban. 0.: Tanacetum parthenium (L. Chrysanthemum leucanthemum L.) Sch. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). Kaukázusban. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. napon szárítják. VIII. 4. – ASTERACEAE [syn. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. de használják ízületi bántalmak esetén is..

2-3% kinacsersav. évelő. Cimicifuga racemosa (L.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. VII. Szumátrán. – LAURACEAE [syn. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). Mexikóban. metilsuccirubrin. Hg. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. benzoesav.) Honos Kínában. Hg. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs.] kámforfa Camphorae aetheroleum . antirheumaticum. 15-20 m magas fa. Nálunk mocsarak. oxitocinszerű hatása is van. chinamin. tannin. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. pinen. Sri Lankán. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. cuminaldehid. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. stomachicum. így (-)-chinin/cinchonidin.) Nutt.doksi. mérsékelt égövi Ázsiában. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. homeopathia. Hg. tonicum. ahol termesztik is. benzaldehid. szubarktikus Amerikában. Eur. cinchophyllamin. külsőleg reuma kezelésére. acetilacteol. cinchophyllin. VIII.) Sieb. Eur.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. tartósan is használható máj.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. Cinchona pubescens Vahl. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. 4. D-Amerikában és Japánban is. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. ennek nagy része fahéjaldehid. VII. Hg. Hg. Örökzöld fa. termesztett növényként elterjedt Indokínában. lactucopicrin). cimicifugin. metil-kumarilaldehid. VIII.és epehólyag-bántalmakban). depurativum. VII.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. tonicum. chinicin. továbbá szalicilaldehid. kb. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter.. gyökérben még inulin. metil-szalicilaldehid. succirubrin. klorogénsav). fahéjsav. Hatóanyag: 5-15% alkaloid. triterpén (taraxaszterol). főként cicutoxin (1-3%).és Közép-Európában. Cinnamomum camphora (L. fűzlápok védett növénye. ezen kívül antipyreticum.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. Hatóanyag: 15-20% gyanta. főként kinolin alkaloidok. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula.5 méter magas cserje. Indiai-szubkontinensen. szalicilsav. A chinidin (kinidin) tachycardia. carminativum. Rokon fajai közül a C. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. ánizsaldehid. Jáván. Gyökérben és termésben akár 1. 4.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. szaponin. cimigenol). Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn. 2. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. et Presl. továbbá cicutol és más poliinek. izoferulasav. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában.. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. szalicilsav. phellandren stb.: Laurus camphora L. triterpénglikozidok (chinovasav. Ph. 8% catechin-tannin. kumarin. (+)chinidin/cinchonin. Cicuta virosa L. 8-12% nyálka-poliszaharid.Forrás: http://www. paricin. Kanadában. Ph. antineuralgicum.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein.

Eur. kumarin. de D-Amerikában is. VIII.) Honos Sri Lankán.5 m magas. pinen... tonicum. alkaloid.: Citrus aurantium L.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. 5-6 m magas örökzöld fa. kvercetin. – LAURACEAE [syn. 4.8% illóolaj. 50% 1. Hatóanyag: citrullol. Eur. C. Hg.hu Camphora Honos Kínában. Hg. kb. 4. 5% eugenol.Forrás: http://www. 7% pinen. valamint kb. amara Engl. Hg. Hg. kb. antibakteriális (lemosókban. gyanta. Szumátrán. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. Hatóanyag: 0. fűszerként.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph.doksi. édesség.) Sw. kozmetikumok gyártása. Citrus aurantiifolia (Christm. K-Ázsiában. kb. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. Ph. Eur. Eur.. kb.. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. a linalool-típusban: 0.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. szeszkviterpén.8% illóolaj.és likőriparban. limonen (50-65%). 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. Citrus aurantium L. gyanta. sokfelé termesztik. illatszeripar. Hg.VIII. 4. 80% kámforral. 4.. fenolkarbonsavak. Tahitiban). 0.5-1. diterpén (inszekticid cinnzeylanol).3-0. citral. . illóolaj. antirheumaticum. áttelelő lágyszárú. fenolkarbonsavak.) . 14% terpineol. – RUTACEAE [syn. VIII. kámfor illóolajok kivonása. Ph. VIII. 80% borneollal. 4. Hg.: Colocynthis vulgaris Schrad. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. Citrullus colocynthis (L. lábáztató folyadékokban). termesztik innen keletre pl. 10 m magas. VIII. használják dysmenorrhoeában. VIII. Örökzöld. Eur.75% illóolaj. külsőleg gombaellenes.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph.8-cineol. a borneol-típusban: 0. aromaticum. 4. Örökzöld. Ph.. Hg.. 60%. a cineoltípusban: 0. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. illóolaj. VII. subsp. Cinnamomum verum Presl. 4. sokfelé meghonosodott. Ph.) Schrad.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. Eur. terpinen. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában... 50 m magasra is megnő. Ph. szubtrópusi országban termesztik. antineuralgicum. Homeopathia. Hg.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. Eur. üde lápréteken helyenként gyakori. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. VIII. carminativum. Jáván. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. Lágyszárú. 3% kámforral. az izo-nerolidol-típusban: 0. itt és más trópusi (pl. illatszeripar. Ph. VIII. aromaticum = subsp. spinaszterin. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. 4. Magaskórós növényzetben.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees.) Scop. Hg.5-4% illóolaj. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában.4% illóolaj izo-nerolidol kb. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. Ph. 3% bornilacetát és 2% linalool. – CUCURBITACEAE [syn. Cirsium oleraceum (L. Eur. Ph. Karib-tengeri szigetvilágban.

amarumok. ebben 10% linalilacetát. – RUTACEAE [syn. Citrus maxima (Burm. Brazíliában. amarum. aurantium L. terpinen. Citrus deliciosa Ten. 1% citral. egyéb terpének (25-50%).6% illóolaj. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki.Forrás: http://www. a C.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. Hg. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. friss gyümölcse vitaminban gazdag. VII.8% illóolaj (pinen.5% illóolaj. Fa vagy cserje. Mexikóban..doksi. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). Citrus aurantium L. ízesítő.9% illóolaj (nem keserű).) Osbeck. flavonoidok . Ph. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. 40% linalool. Guineában. sok aszkorbinsav. VIII.: Citrus limonum Risso. Ph.) Burm. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. Hatóanyag: főleg limonen. Hatóanyag: kb. Hg. 0. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában. kb.) = Citri aetheroleum (Ph. Hg. 3-5 m magas. dulcis L.2-0. Izraelben. octil-aldehid. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph.. sinensis Engl. Dél-Kínában.4-0. Alkalmazás: illatszeripar.5%. C. decil-aldehid. D-Amerikában. termesztik Olaszországban. rutin. illatszeripar.és illatszeripar. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. Kínában. VII. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. Hatóanyag: kb. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. Izraelben.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. VIII. sinensal és alkilészterek. – RUTACEAE [syn. Citrus limon (L. Flavonoidok közül hesperetinek. ételízesítő. medica L.2-0.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. C.. Citrus x nobilis Lour. parfümök. Eur. Dél-Oroszországban. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. mediterrán országokban. – RUTACEAE óriás narancs.. subsp. Ny-Indiában. Nálunk üvegházban termést hoz. óriás citrancs Honos Malajziában. 4. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. geranial. reticulata inkább DK-Ázsiában. szappanok) dolgozzák fel. USA-ban és más szubtrópusi országokban. stomachicum. mircen. 4. Eur. továbbá citral. Hatóanyag: 0. 90%-a limonen. naringeninek. 12% flavonoid (pl. 0.) Merr. illatszeripar. továbbá neral. Törökországban. sabinen. nonil-aldehid. virágban 0.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. Citrus bergamia Risso et Poit.: Citrus sinensis (L. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. elterjedt és termesztik D-Európában. 10% limonen. subsp. termesztik Keleten és D-Európában. de az illóolajokat. likőripar. limonen. 16% linalilanthranilát. Hatóanyag: illóolaj. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. Hatóanyag: 0. var. Hg. italalapanyag.

) Hoffm. szubtrópusokon sokfelé termesztik. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). psoralen) és kumarinszármazékok.doksi. régen uterotonicum. psoromsav). alkilaldehidek. cserjésekben helyenként gyakori. Magban keserű dezoxilimonin. Egyéves. uterotonicus. Kaliforniában. diureticum. Hg.14% illóolaj a terméshéjban. Clematis vitalba L. linalool. gyümölcse italt szolgáltat.és illatszeriparban használatos. szaponin. Alkalmazás: tonicum. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. aromaticum. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. anemonol. VII. sabinen. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. Claviceps purpurea (Fr. limonen.hu Alkalmazás: fűszer. ergotoxinok (ergokrisztin. cserjésekben az egész országban gyakori. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. Floridában. Sok félszintetikus származéka ismeretes. ergokriptinek.és Dél-Európában. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. szterolok Alkalmazás: diureticum. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. Clematis recta L. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. clematidol. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. anemonin. anemonin. limettin. reuma esetén. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. könnyen kivadul. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. főként pinen. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. migrén ellenes). – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. Fásodó szárú lián. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. clematidol. élelmiszer. 0. fumarprotocetrarsav. terpinen. Hatóanyag: protoanemonin. É-Afrikában. amarum. kb. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. külsőleg ulcus cruris.0%. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. mircen. Citrus x paradisi Macfad. akár évente kétszer is (még augusztusban). Izraelben. illóolaja a likőr.Forrás: http://www. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. továbbá furokumarinok (bergamottin. Hatóanyag: illóolaj. A Dunántúlon száraz erdőkben. cauloszaponin.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. fenolkarbonsavak. erdőkben. antisyphiliticum. caulosaponin-glikozid. köszvény. Homeopathia.) Tul. flavonoidok. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be.05-1. illatszeripar. trópusokon. Hatóanyag: 0. Ny-Ázsiában. kifejezetten oxytocikus. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. Hatóanyag: protoanemonin. – RUTACEAE grépfrút. bergapten. ergokornin). Májusban. júniusban virágzik. Cladonia pyxidata (L. homeopathia. Cnicus benedictus L. áttelelő lágyszárú. Észak-Ázsiában. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). magjából gyógytermék készül. termeszthető. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. italalapanyag. Kaukázusban. . a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. D-Afrikában. gyulladáscsökkentő. ergoxinok és vízben jobban oldódó. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. forgalmazása tiltott.

fahéjaldehid). Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. taraxerol.7% cnicin).) Schott et Endl. stomachicum. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. élénkítő. Hatóanyag: kb.) Schott et Endl. szubarktikus vidékeken. triterpének.Forrás: http://www.3-2. Cochlearia officinalis L. triterpének (spinaszterol. antiulcerogén. javítja az emésztést.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. fenolos syringin. így jutnak a kávészénhez.) Nannf. keserű italok alkotórésze. Cola ballayi Cornu. Coffea robusta L. Hatóanyag: 0.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol.5% illóolaj..3% illóolaj (főleg cimen. továbbá poliin. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. Cnidium officinale Mak. et Thunn. Cocos nucifera L.doksi. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. Távol-Keleten. Hg.2-0. Coffea canephora Pierre . 4. cnidiumlakton (ligustilid. szeszkviterpén atractylenolid II. limonen. kb. 1.RUBIACEAE [syn. kávésav). Kanada keleti és nyugati részein. rubefaciens. Hatóanyag: szterol. 4. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. 0. vagyis antistressz hatású. citral.2-0. karbolinalkaloid perlolyrin. VIII. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. fenkon. vérnyomást emelő. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. diureticum. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. Ph. sokfelé termesztik. Szibériában. Eur.. immunmoduláns. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. izocnidilid). Hatóanyag: 0. sztigmaszterol.és benzil-mustárolaj glikozidok. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. flavonoidok. trópusokon sokfelé termesztik.3% illóolaj. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. főként butil. Codonopsis pilosula (Franch. amarum. Eur. lignan-lakton (trachelogenin). formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. VIII. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. Coffea arabica L. Cola acuminata (Beauv. epefunkciót.) = Colae semen tostum .5% purin-vázas koffein. tonicum. Ph. Cola verticillata (Schumach. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. cnidilid. friedelin). a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. Kongóban. Hg. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent.

analgeticum. az egész növény Brazíliában anthelminticum.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában.6-3% purin-vázas koffein és kb. 13-15% cserzőanyag. Combretum micranthum G. levelek és termés rubefaciens. – ROSACEAE [syn. mindkét célra csak gyógyszerként. lápréteken. a Dunántúlon gyakori. nyálka-poliszaharid. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum.és D-Európában. bokorerdőiben. Brazíliában. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. igen ritka jégkorszaki reliktum. Üde réteken különösen a Középhegységben. Hatóanyag: toxikus szaponinok. Burma és Thaiföld trópusi. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. a Dunántúl meszes talajú. pinen.hu Honos a trópusi Afrikában. Herba inszekticid. Évelő. Karib-szigeteken. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket).: Potentilla palustris Scop. Colocasia esculenta (L. illóolaj (izovajsav. szubtrópusi vidékein. reumaellenes. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában.3% combretannin.Forrás: http://www. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. colchicin. adstringens. de mérgező! Comarum palustre L. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. gyanta.doksi. Ízesítő. évelő. cystitisben használható. de nagy adagban erősen toxikus. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. Áttelelő lágyszárú. illóolaj (metilchavicol). szubmediterrán vidékeken. Hatóanyag: 0. stilbenoidok. kolin. vértisztító. szaponaretin. 0. spasmolyticum. orvosi ellenőrzéssel. italgyártás. trópusokon (pl. reuma ellen. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. Hatóanyag: bis-benzilek. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép.) Alkalmazás: köszvény. zsombékosban élhet. illóolaj. táplálék. Hatóanyag: alkaloid.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. Hatóanyag: coluteasav.és epebetegségekben. izovaleriánsav. hagymagumós évelő lágyszárú. védett. cserje. több mint 1 m magas lágyszárú. diureticum. Coleus forskohlii (Willd. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. É-Afrikában. terpineol. 0. Homeopathia. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. diureticum. keserűanyag. nyíltabb tölgyeseiben. ploidszintet növelhet). cserzőanyag. Cserje. máj. . főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. canavanin Alkalmazás: régebben laxans.) Brig. antihypertensiv.1% teobromin. ezek szegélyein helyenként előfordul. Hatóanyag: 0. Collinsonia canadensis L. Trópusokon termesztik. Colchicum autumnale L. Colutea arborescens L. catechinek. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. vitexin. citronellal stb.1-0.

Eur. a kerti DK-Európában. továbbá Arab-félszigeten. pseudoconhydrin). keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. 4. sokfelé kertekben ültetik. F. gyantás anyag. a gyanta füstölőszer. mérsékelt éghajlatú Ázsiában.: Delphinium consolida L. Évelő lágyszárú. 10% gumiszerű. 1% alkaloid (delcosin. Homeopathia.4% kardenolid strophantidin-glikozid. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. Gray – RANUNCULACEAE [syn. teafestő. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). Convolvulus arvensis L.vagy kétéves lágyszárú. adstringens. Convolvulus scammonia L. 6% cserzőanyag. Eur. Consolida regalis S.). VIII. delsolin.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. eleman-. külsőleg régebben szemborogatásra. csakis orvosi ellenőrzéssel. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). 4.. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. convallatoxol. jalapin-glikozid. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. Mag ritkán használatos purgans. Hatóanyag: kb. lycoctonin stb. delsonin. Convallaria majalis L. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. illatszer. convallosid és több más szteroid kardenolid. féregűző. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. szántókon.: Commiphora molmol Engl. emiatt kissé mérgező. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. tölgyeseinkben. magban kb. desodorans.. commiphorsavak). eudesman. laxans. Alkalmazás: enyhe laxans. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. illóolaja bronchitis esetén. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. Teaszépítő. 3-4% diosmin. fenolkarbonsavak.) Myrrhae tinctura (Ph. 30-40% gyanta (pl.és kempferol-glikozidok. K-Mediterráneumban.és fogpasztagyártásban. 2% alkaloid (coniin. A mezei szántókon. Hg.1-0. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. kb.Forrás: http://www. szeszkviterpén-alkoholok. a népgyógyászatban cholagog. conhydrin. VIII. országszerte. igen gyakori gyom. Hatóanyag: 0. egy. ma csak homeopathiában. desinficiens. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . fenoloidok (flavonoid. analgeticum). consolidin. diureticum. furanoszeszkviterpének (germacran-. tarlókon régen gyakori volt. – BURSERACEAE [syn. Egyévesek. kumarinok. értágító. Hg. falcarinol. akár 1% illóolaj. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti.doksi. Conium maculatum L. útszéli gyomtársulásokban gyakori. ezen kívül még kvercetin. Ph. convallarin). Hatóanyag: kb. évelő. keleti részén. Mediterráneumban. kertekben nehezen irtható. Ph. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. γ-conicein. a convallatoxin. poliinek (pl. spasmolyticus.és guajan-típusúak).

geraniol. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. külsőleg ekcéma kezelésére.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. de mérgező. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. stomatitis. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják.. spasmolyticum. kb. Nagy termetű fák. Indiai-szubkontinensen. – RANUNCULACEAE [syn. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. kámfor. néha kivadul. microcarpa) termesztik.) Salisb. illatszeripari alapanyag. Coriandrum sativum L.5% illóolaj (főleg linalool. illatszer. Cornus florida L.és festékipar. VIII. de akár 8 méterre megnövő fa.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. Ph. cserzőanyag. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. Indokínában. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. verbenalinglikozid (cornin) . Étvágyjavító.8-cineol.. Hatóanyag: viasz. Eur. Eur. nedvességtartalma 14-16%-os. Coptis trifolia (L. 1.Ph. var.doksi. Hatóanyag: berberin. általában dél-amerikaiak. flavonoidok. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. 4. Júniusban. Hatóanyag: 1. kb. berberin. diarrhoea). 15% gumianyag. ekcéma kezelésére.: Copernicia cerifera Mart. Hg. Copernicia prunifera (Mill. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. júliusban virágzik. antiphlogisticum (gastroenteritis. Ázsiában és Amerikában. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. coptin Alkalmazás: tonicum. külsőleg conjuctivitis.. de mindenhol termesztik. limonen. a többi is szeszkviterpén. emésztésjavító.) et var. microcarpum DC. palmatin.Forrás: http://www. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. Külsőleg kelésre. Homeopathia.2:1). akkor kombájnnal aratható. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. Fűszer. pinen. vulgare Alef. Hatóanyag: gallotannin. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. VII. Hg.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. Hg. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. fele caryophyllen. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. Hatóanyag: 3-13% gyanta.) Moore – ARECACEAE [syn. jatrorrhizin.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. VIII. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). Bokros. antipyreticum.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. ursolsav). afroázsiai növény. D-Amerika északi és nyugati részén. gyökérkéregben gyanta. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. (= var. 15% cukor. macrocarpum DC. Ph. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. Coptis chinensis Franch.5-2. 4. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. szaponin (pl. Egyéves. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. 3-5 cm mélyre.

] cseregalagonya . gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. Cotinus coggygria Scop. corybulbin. több komponens narkotikus.: Rhus cotinus L. thalictricavin. fustin. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin.és Közép-Európában.1% illóolaj (limonen. Májusban. Kínában. myrcen. Balatonkenesén. főleg a Dunántúlon gyakori. Illatos nyári leveleit gyűjtik. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. gyulladáscsökkentő (pl. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. Crataegus laevigata (Poir. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). – ROSACEAE [syn. Cornus mas L.és bükkelegyes erdőkben. Változatait főként dísznövényként termesztik. leucocyanidin. adstringens. catechin-cserzőanyag. Hatóanyag: cserzőanyagok. Ny-Ázsiában. aranyeres bántalmakban. Ny-Ázsiában. corycavidin. Kultúrváltozatait termesztik. Honos DK-Európában.: Crataegus oxyacantha L. védett növény. K. kvercetin. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. főként foghúzás után. canadin. 0. leucodelphinidin. Corydalis bulbosa (L. sokfelé termesztik. 3-5% cserzőanyag.hu Alkalmazás: antiszeptikus. szövetregenerációt elősegítő.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Szibériában. corypalmin. löszfalakon ritka (pl. Mediterráneumban. Főleg D-Európában termesztik is.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. dyspepsia.: Corydalis cava (L. hydrohydrastinin stb. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). fa. linalool. C. fogínygyulladás esetén. Indiaiszubkontinensen. vékony rétegben. tonicum. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. befőttnek is készítik. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. Kaukázusban. et K. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. corydin. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin).és Dél-Európában. a termés frissen antioxidáns hatású.) Alkalmazás: spasmolytikus. hámosodást. Kaukázusban. Kis-Ázsiában. júniusban virágzik. protopin. – FUMARIACEAE [syn.Forrás: http://www.) Pers. corytuberin. bulbocapnin. Áttelelő lágyszárú. taraxaszterol. Corylus avellana L. emiatt homeopathiában használják. kámfor. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. – ANACARDIACEAE [syn. tehát erős hatású. fisetin). flavonoidok. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. Kis-Ázsiában. Évelő gumós. pinen. flavonoidok (myricetin.) DC. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. Magas cserje. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. fogyasztható. parkokban is gyakori.. Ny-Ázsiában. delphinidin. scoulerin.doksi. löszpusztákon. tuberosa DC. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. Kaukázusban.) Schw. ellagsav-észterek). dysenteria kezelésére.és cyanidin-glikozidok. szörpnek. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. fogínygyulladásra). Crataegus azarolus L.

kvercetin. Ph. oleanolsav. Termesztik D-Spanyolországban. Likőr. penta-. tri-. Görögországban.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. VII. Hatóanyag: 1. Croton tiglium L. tyramin). spireosid. Ph. fejfájás-csillapító. emésztésjavító. továbbá C-glikozidok. coronaria értágító. orientin. enyhe vérnyomáscsökkentő). Crataegus nigra W. triterpenoidok (ursolsav. rhamnovitexin. Ny-Ázsiában. aromaticum. catechin. de az egész országban megtalálható. ecetízesítő. Kaukázusban. Crithmum maritimum L. luteolin. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. cascarillasav). crataeosid. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori.. Karib-szigeteken. Crataegi folium cum flore (Ph. Áprilistól május végéig virágoznak. tölgyelegyes erdőkben.Forrás: http://www.1% diosmin). heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. 1. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . kb. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. Hg. Hatóanyag: flavonol (kb. védett cserjéje. limonen. főként élelmiszerfestőként. Hg. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). Indiaiszubkontinensen és Iránban. továbbá pinenek. egyéb O-glikozidok.. kb. [syn. pl. 6 m magas cserjeszerű fa.8-cineol). aminok (fenetilamin. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. szeszkviterpén-lakton cascarillin. hexamer flavan-3-ol). VIII. sokféle készítménye ismert. Mediterráneumban. Croton eluteria (L. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. et K. Hg.hu Honos Közép-Európában. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. Homeopathia. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. izoorientin. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. Ph. tölgyes. VIII. eugenol. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Eur. likőr. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop.) Benn. 4.és dohányiparban. Az egész országban. Crocus sativus L. Hg. 4. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). 0. crocetin). dyspepsia.3% illóolaj (fő komponens safranal.. epicatechin. DNy-Ázsiában. fenolkarbonsavak.: Crataegus oxyacantha L.4-1. Népgyógyászatban sedativum. tetra-. Közép-Amerikában. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában.doksi.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. subsp. laevigata és C. VIII. 2% karotinoid (crocinok.5-3% illóolaj (cymol. Dél-Amerika nyugati részén. kempferol. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. 4. Eur.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Hg. savelégtelenség esetén. Hatóanyag: 0. Eur. spasmolyticum. 4. Crataegus monogyna Jacq.) = Crataegi summitas (Ph.3-2. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. cserjésekben gyakori. 0. furokumarin Alkalmazás: saláta. rutin. izovitexin.. ma csak génbankban található. vicenin). pl.5% flavonoid (hyperozid.) Honos D-Európában. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. Eur. É-Afrikában. stomachicum.és kozmetikumgyártásban használják. VIII. vitexin. Ph. élelmiszer.

Évelő lágyszárú. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. diterpénalkohol-poliészter phorbol. ülepítik és szűrik.8-cineol. convar. stomachicum. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. 4-6 m magas cserje. A töktermést szeptemberben. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. limonen. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. cymol. diureticum. É-Afrikában. tokoferol.és D-Európában. Chilében és Indiában is termesztik. 10% zsíros olaj. a kozmetikában is használatos.doksi. phellandrenek. Greb. Indokínában. Általában az olajat préseléssel nyerik. silvestren. Marokkóban. Ny-Ázsiában.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. pinen. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. Greb. 40-500C-on. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. Egyiptomban. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. camphen. magban zsíros olaj. terpinenek. Hatóanyag: tannin. Magját csak hártyás maghéj burkolja. prostata-hypertrophia esetén. Homeopathia. 1-3% izoguaninribozid. Fűszer. kb. aphrodisiacum. terpineol-4. nonadienol. Kaukázusban. termesztik Európában és Afrikában. diterpén izophyllocladen.Forrás: http://www. Malajziában. Indiai-szubkontinensen. biflavon . októberben takarítják be. Cucubalus baccifer L.2% illóolaj: furfurol. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. fitinsav. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. eugenol. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. tisztítják. fa. cedrol (= cipruskámfor). gyanta. Cucurbita pepo L. diureticum. az olaj drasztikus hashajtó.és É-Amerikában. terpineol. Az olajat kapszulázzák. p-cymol. myrcen. nálunk nem él. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). szterolok. 1. styriaca I. Cuminum cyminum L. üvegházakban. p-menthenal. inszekticid. aminosavak. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. Hatóanyag: hexanal. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában.. szterolokban. galactogogum. tokoferol. tiglinsav. gumianyag. Cupressus sempervirens L. βpyrazolilalanin. flavonoid (apigenin-glikozid. gyanta. cuminalkohol. citrullina I. caryophyllen.2-1. var. Egyévesek. Szíriában. Cucurbita pepo L. bisabolen). D-Szibériában. sőt É-Amerikában. cuminaldehid. Kis mennyiségben cucurbitacin. Mag anthelminticum. kólikás görcsben. leginkább mesterséges úton szárítják. emmenagogum. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. diureticum. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. gazdag tokoferolban. aminosavak. Cucumis sativus L. toxikus crotin (crotonalbumin. Hatóanyag: 0. Egyéves lágyszárú. Országszerte konyhakertekben. A Mediterráneum országaiban. karotinoidok. cserzőanyag. likőripar. cadinen. pinenek. farnesen. Alkalmazás: prostatitis. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. Ártereken egyre ritkulóban. prostata-hypertrophia. perilla-aldehid. néhány napos utóérlelés után kimagozzák.

] csomósbab. oligo. dezmetoxi-curcumin). lágyszárú. cholereticum. carminativum. – ZINGIBERACEAE [syn. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. – FABACEAE [syn. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum. sokfelé (pl. Ph. Ny. Eur. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. galipin. bidezmetoxi-curcumin). 4. Pakisztánban.Forrás: http://www. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. cyclamigenin).. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. Ph. cholecystitis esetén.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. Curcuma domestica Val. Cyamopsis tetragonolobus (L. galipolin. Homeopathia.) Rosc. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. – RUTACEAE [syn.doksi.) DC. antibakteriális. aromaticum. a légzést fokozza.és pusztagyepekben. Kozmetikai iparban. gyanta. a cusparin sympaticomimeticum. Cusparia febrifuga Humb. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. különféle fajokon élősködik. Eur. Hg.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. antiphlogisticum. kb. 10% zingiberen. cserzőanyag. diaril-pentan. (kb. Sri Lankán. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. germacron. cholekineticum cholangitis. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum.. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. továbbá cholagogum.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. DK-USA) termesztik. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. ahol termesztik is.) Taub.) (= radix) Honos Indonéziában. zingiberen. kb. carminativum. kb. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. Kína. trópusokon (India. Cyclamen purpurascens Mill.) Honos feltehetően Indiában. curcumen. szeszkviphellandren. évelő gumós. 50% Cuscuta epithymum L. stomachicum. Védett. Száraz szikla. É-Afrikában. antimikrobiális. emmenagogum.: Angostura trifoliata (Willd. Afrika) termesztik.és kozmetikai ipar. Hg. trópusokon máshol is meghonosodott.: Curcuma longa L. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. szeszkviterpén cadinen. bisabolen). diaril-heptanoidok. Curcuma zedoaria (Christm. Fűszer. dezmetoxicurcumin.és Közép-Ázsiában. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). 4. aromaticum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. . antivirális. galipen. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). 1% alkaloid cusparin. cusparein. Homeopathia.hu Alkalmazás: illatszer. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. diaril-heptan. szaponin. 5 m magas fa. VIII. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. aril-alkanonok. több szeszkviterpénje inszekticid. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. purgans és köszvény ellenes. mészkerülő. hepatoprotectiv. VIII. 10% 1. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. Indonézia.

galactoaraban.3-1.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen. motia Burk – POACEAE [syn. DK-Arábiában. geranilacetát. Afrikában. dipenten. Eur.: Andropogon martinii Roxb.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában.POACEAE [syn. kávésav-származékok. 0.) Stapf . vadon nem fordul elő Magyarországon. csökkenti a koleszterin lerakódását. Guatemalában.2% illóolaj (20% geraniol.: Andropogon citratus DC. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában.: Andropogon nardus L.] citromos fűszercirok. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. Cymbopogon citratus (DC. kb. savak. Gyakrabban bokros. carvotanaceton. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar.4% amygdalin.és bélhurutok esetén (colitisban). Ph.) Wats. Cynodon dactylon (L. kb. leucoanthocyanidin. Az egész országban kisebb mértékben termesztik.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. citronellal). néha akár 8 m magasra növő fa. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. konyhakerti zöldség is.. főként mediterrán országokban. emmenagogum. spasmolyticum. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. cserzőanyag. Hatóanyag: 0. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. phellandren. Madagaszkáron. perillaaldehid. pektin. továbbá Ny-Ázsiában. Hatóanyag: terméshúsban cukrok.. var. zöldség.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Illatszeripar. citronellol. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. scolymosid).doksi.) Pers. 70% citral. évelő.Forrás: http://www. Hg.) Rendle – POACEAE [syn.és likőripar.) Alkalmazás: hűsítő. Guineában stb. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. VIII. diureticum (saluretikus). Brazíliában. 0. 4. geranilacetát. frissen ízesítő. a magnyálka kivonva égési sebek. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. 0. Nagytermetű. lágyszárú. Termeszthető. Sri Lankán. antibiotikus gyomor. Vietnamban. Cynara scolymus L. Malajziában. illatszer. Haitiben. Francia-Guayanában. geranilcapronát.3% illóolaj (főleg geraniol. stimulans.hu Cydonia oblonga Mill. kenőcsben). Kaukázusban. borneol. Hatóanyag: 0. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. diaphoreticum. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. Hatóanyag: kb. stomachicum. hepatoprotectiv. Iránban. farnesol stb. diureticum. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást.1-0. citronellal. illóolaj. Cymbopogon nardus (L. Cymbopogon martinii (Roxb.5% illóolaj (geraniol.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. évelő lágyszárú fű. Hatóanyag: 0.

É-Amerikában.8% illóolaj (szeszkviterpének. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában.) Link – FABACEAE [syn. hidroxi-lupanin). scoparosid. de elterjedt kelet felé Japánig. cserzőanyag. fahéjsav. szeszkviterpén-alkoholok. Hatóanyag: 1. D-Afrikában. a Dunántúlon helyenként gyakori. Cytisus scoparius (L. továbbá sedativum. Kétéves lágyszárú. Hatóanyag: 1. – ORCHIDACEAE papucskosbor. tarackos. Hatóanyag: 0. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. Néhol vadtápláléknak telepítik. Cyperus articulatus L. abietinsav.hu Kozmopolita. lupanin. vértisztító a népgyógyászatban. pl. -ketonok. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka. tonicum. – CYPERACEAE [syn.5% kinolizidin alkaloid (spartein. mészmentes talajokon. cyperenol. évelő lágyszárú. onnan is terjedhet.és hólyaghurut esetén. anthocyanidin dracocarmin. gyomtársulásokban országszerte gyakori. tű. D Daemonorops draco (Willd. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában.) Wimm. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. dracoalban. fenetilaminok (epinin. dysenteria. gyanta. Szárazabb. Malajziában.doksi.Forrás: http://www. fenyéreken. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. piridin alkaloid (ammodendrin).ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). szikesedő talajon. mérsékelt égövi Ázsiában. Kanadában.és lomblevelű elegyes erdőkben. scoparin). Fokozottan védett. Cypripedium calceolus L. metiloxityramin stb. dracosen. oxospartein.: Cyperus corymbosus Rottb. Homeopathia.: Sarothamnus scoparius (L. Évelő lágyszárú.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). Eurázsiában.7% alkaloid (kb. enterorrhagia esetén. allantoin. népgyógyászatban vese. illóolaj. dopa. fejfájás csillapító. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. Cynoglossum officinale L.5-1. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. . Indiai szubkontinensen. nyálkaszerű heteropoliszaharid. Hatóanyag: illóolaj. továbbá É-Amerikában. Évelő lágyszárú. flavonoid-glikozid (spireosid.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. dyspepsiában.) Blume . homokos. 1-2 m magas cserje. Hatóanyag: keményítő. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). izoflavon-glikozid (genistosid). töltéseken mindenhol az országban gyakori. száraz gyepekben.

1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. abortivum. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. réteken. néhol tömegesen. a termésben akár 2% illóolaj. atropin. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. neurasthenia esetén. 4. Ph.doksi. belladonnin. lágyszárú. Eur.3-1. pektin. bükkelegyes erdőkben. apoatropin. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. Egyéves lágyszárú. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. csípős gyanta és gumianyag. Mexikóban. füstölésre és belélegzésre. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein.2-0. asthma bronchiale. bükkösökben.hu Daphne mezereum L. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. két. L-szkopolamin. antisyphiliticum. zöldség.5-1. továbbá anthocyan. Daucus carota L.vagy többéves lágyszárú.5 m magas. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. Védett. . 4. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: kb. Datura stramonium L. limonen. caryophyllen. trihidroxi-flavon. Homeopathia. geraniol. A vadmurok egy-. a vadmurok anthelminticum. VII. sedativum neurovegetatív dystonia. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. többfelé termesztik. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. izgatottságot.Forrás: http://www. VIII. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. hyperaciditas.5%. kuszkhigrin. Datura metel L. Datura innoxia Mill. 0. 1-1. Eur. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). Indiai szubkontinensen. Hg. örökzöld cserje. phytoen. legelőkön. Ph. É-Afrikában.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. umbelliferon.vagy kétéves lágyszárú. VIII.. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont.) Stramonii pulvis normatus (Ph. Egyéves lágyszárú. dipenten. Kaukázusban. 0. Homeopathia. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. vese. subsp. Hg..01% illóolaj (cymol. vitaminforrás. Afrikában.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita.) Arcang. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. hesperidin. Kanadában. Főként a Dunántúlon helyenként.. régebben antineuralgicum. Hatóanyag: gyökérben kb. sativus (Hoffm. – APIACEAE sárgarépa. Delphinium staphisagria L. egy. szerves savak. daphnetin. a levélben 0. szeszkviterpén-alkohol). – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. Ph. 1-2 m magas.5 m magas. Karib-szigeteken. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. hallucinációt okoz. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. Ny-Ázsiában. diureticum. szaharidok. Hg. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. umbelliferon.és epekőkólika).

) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép.3 m magas. mérsékelt égövi Ázsiában. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. . tubagyökér Derridis radix A D. Évelő lágyszárú. abortivum (mérgező!). diureticum. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító.] sárga gyűszűvirág . purgans is. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt).és Közép-Európában. cularidin. fraxinellon. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. tubotoxin) 16%-ban.és cyanidin-glikozidok. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: pelargonidin. továbbá dictamnolakton. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. Dicentra cucullaria (L. Dianthus caryophyllus L.hu Dentaria enneaphyllos L. védett.és D-Európában. Hatóanyag: illóolaj. főleg rotenon (= derrin.: Digitalis ambigua Murr. Lázcsillapító. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. bergapten. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén.és D-Európában. 0. Indokínában. ellipton. Indiai-szubkontinensen. a D. dichroidin. 0. gyertyános-tölgyeseiben. tonicum. corlumin. kb.: Cardamine enneaphyllos (L.doksi.) Bernh. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. erősen ritkul. szaponin. anthelminticum. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. áttelelő lágyszárú. Derris elliptica (Sweet) Benth. néhol nagyobb állományokban. – BRASSICACEAE [syn. Kb. fajtáját termesztik dísznövényként. – SCROPHULARIACEAE [syn. szaponin. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: kb. 1 m magas cserje.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. 0. bicucullin. erősen hánytató. sokféle kerti változatát. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid.2-0. népgyógyászatban malária ellen is. malaccol. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben.Forrás: http://www. diaphoreticum. Európában szobanövény. Digitalis grandiflora Mill.05% furokinolin alkaloid dictamnin.3 m magas. fagarin. diureticum. dichroin (= izofebrifugin). Dichroa febrifuga Lour. Dictamnus albus L. Dianthus carthusianorum L. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D. elliptica és D. lágyszárú. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. spasmolyticum. cryptopin. anthelminticum. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. Évelő. malaccensis Malajziában. DK-Ázsiában.

4. kb. Az állományból augusztus végén. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph.E. diureticum. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. 0.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. D.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. Digitalis purpurea L. több fajt termesztenek.D. gumianyag. – FABACEAE [syn.. – DIPSACACEAE [syn. digifolein stb.)..doksi. Dioscorea villosa L.B. Glikozidok D. É-Afrikában. Áttelelő lágyszárú. Dorema ammoniacum D. D. kávésav. a Dunántúlon. floribunda (Lour. keményítő.Forrás: http://www. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten.5-2 m magas. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. hypertonia. kb. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Szibériában. composita Hemsl.. 25% zsíros olaj. Digitalis lanata Ehrh. 2. digipurpurin. digoxin. arteriosclerosis. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. diginatigenin.5 m-re is megnő. Termeszthető ipari célra. asthma cardiale. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin. Ph. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. Homeopathia. VIII. É-Afrikában. Hatóanyag: gumigyanta . kétéves lágyszárú.5% szteroid kardenolid glikozid. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Hatóanyag: keményítőben gazdag.1-0. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. analepticum.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Dioscorea mexicana Scheidw.) Burk. digoxigenin.: Dipsacus sylvestris Huds. acetildigoxin. gitoxigenin. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). Hatóanyag: scabiosid glikozid. izovitexin-glikozidok. termeszthető. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak. Fokozottan védett. Dipteryx odorata (Aubl. de inkább Európa északi országaiban. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. acetildigoxin. D. Expectorans. Nálunk évelő dísznövény. Eur.C. illatszeripar. tölgyesekre jellemző. gitaloxigenin. Dipsacus fullonum L. klorogénsav. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hatóanyag: 1-3% kumarin. digitoxin).5-1 cm mélyre. Hatóanyag: 0. dohányillatosítás. lanatosid C. Fás növény. Hg. D-Amerika nyugati és északi részén. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. deltoidea Wall. 0. szeptember elején vágják le a tőleveleket. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. szteroid szaponinok. digoxin. Ny-Ázsiában.: Coumarouna odorata Aubl.. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. Ny-Ázsiában. Ny-Ázsiában. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). Évelő.) Willd. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl.) Honos atlantikus Ny-Európában. lanata levelében: lanatosid A. kb.

bakteriosztatikus. pinen. továbbá flavonoidok (pl. Hatóanyag: 0. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén.8 m-re is megnő. 7-metil-juglon. Csendes Óceániában. relaxáló. Polypodium filix-mas L. plumbagin. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. Muell.Forrás: http://www. főként Chilében. Dracaena draco L. secretolytikus. diarrhoea és malária kezelésében. Eurázsiában sokfelé termesztik. izoshinanolon). Likőripar. igen ritka tőzegmohás lápjainkban. Dorstenia contrajerva L. továbbá spasmolyticum.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. szeszkviterpén-lakton winterin..: Aspidium filix-mas (L. külsőleg antivirális. fa. 1% illóolaj (eugenol. Hatóanyag: kb. külsőleg kígyómarásra. a D.. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. Duboisia leichhardtii F. 0. spasmolyticum. Dracocephalum moldavica L. szigorúan védett rovarfogó növény. mérsékelt égövi Ázsiában. évekig elvadulva szaporodik. gyanta. futronolid. E . cineol). valdiviolid. D. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. Br. üde talajú lomb. Drosera rotundifolia L. korábban skorbut ellen. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: illóolaj. fuegin. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. állatgyógyászatban is (készítmények formájában).. diureticum. brasiliensis még Brazíliában. évelő páfrány. Peruban. harapásra. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. Dryopteris filix-mas (L. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. Drimys winteri Forst. droseron. emmenagogum. Hatóanyag: hioszciamin. Finnországban). illatszeripar. Inkább a Dunántúlon. caryophyllen.és fenyőerdőkben gyakori. Duboisia myoperoides R. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum.3-0. lázűző korongtányér. intermedia Hayne. É-Amerikában.doksi. 0.5% naftokinon (pl. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. flavonoid. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. Új-Zélandban. Évelő.hu Alkalmazás: diureticum. expectorans. fűszer.) Sw. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl.

földön kúszó. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. A termésben is cucurbitacinok. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. vértisztítóként.hu Ecballium elaterium (L. meghonosodott É-Amerikában. 1. főként echinacosid. kétéves lágyszárú. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. hazánkban igen ritka. 1 m magasra is megnövő. gumós gyökerű lágyszárú. kvercetin. lágyszárú növények. Trópusokon termesztik. szterolok. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. allantoin. Hg. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt.) A. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. Indiai-szubkontinensen. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1). Üzemi termesztésre is alkalmasak. Echinacea angustifolia DC. gyanta. Indiai-szubkontinensen. Elaeagnus angustifolia L. elaterinid-glikozid. 0. Kaukázusban. Egyéves.és tőtávolságra vetik. mérsékelt égövi Ázsiában. herbában pirrolizidinalkaloidok. gyomtársulásokban. metil-hexitol bornesit. Homeopathia.1% illóolaj. 1% kávésavészter-glikozidok. Cardamomum officinale Salisb. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. Adventív.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. VII. Ny-Ázsiában.) Nutt. fertőzéses (pl. nálunk dísznövényként ismert többéves. alkannin.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. fruktán. poliinek. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). fenolkarbonsavak. grippe. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén.doksi. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. Évelőágyakba 40 cm sor.3-dicaffeoil-kinasav.01-0. 0. illatszeripar. aspecifikus immunstimuláns. Utak mentén. antibakteriális. mérsékelt égövi Ázsiában. .8-cineol. Hatóanyag: ellagsav.2% allantoin.: Amomum cardamomum L. száraz.. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. kevés terpineol.Forrás: http://www. fűszer. parkokban is gyakori.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. carminativum. Júliustól szeptemberig virágoznak. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). Echium vulgare L. Hatóanyag: kb. Rich. kempferol. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. Hatóanyag: gyökérben 1.

VIII. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. még Catha edulis!).5 m-re is megnövő félcserje. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. szórványosan. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1).és DK-Eurázsiában. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. kevésbé oenothein A). erdei füzike Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. Közel 1 m magasra is megnő.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. nedves réteken országszerte. csakis orvosi ellenőrzéssel. Mediterráneumban.: Acanthopanax senticosus (Rupr. mészkerülő erőkben. Epilobium roseum Schreb.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). Ph. homok. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. Hg. 0.05-0. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Homeopathia. steril hajtását gyűjtik. Epilobium collinum Gmel. bronchitis).2-0. szegélyeken. 4. vagyis sympathomimeticum. Egyes alföldi helyeken. Kínában. országosan igen ritka. 0.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). syringin).. ursolsav. Ph. Hg. Ephedra distachya L. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. helyenként. . védett. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. Évelő lágyszárú. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. VIII.és löszpusztákon. Epigaea repens L. főleg az efedron (L. helyenként tömegesen található. Mediterráneumban. Ph. rózsás füzike Honos Európában. kábít. K-Ázsiában.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. 2-6 m magasra megnövő cserje. (+)ψ−efedrin. kumarin (umbelliferon). szterolok. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. kis termetű félcserje. VII.) Honos Távol-Keleten.) Maxim. orrcsepp). Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. Eur. galluszsavlaktonok. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori.5-1. palustre) szárával. É-Amerikában. áttelelő lágyszárú. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. 0. – ARALIACEAE [syn. mocsarakban.doksi. Equisetum arvense L. 4. 0. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. 1-2% flavonoid. stimulans. Epilobium montanum L. K-Ázsiában. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. Hg. tisztított efedrin adrenomimetikus. dombi füzike Honos Európában.. áttelelő lágyszárú..34% syringaresinol-glikozidok. Különösen nedves réteken. Epilobium parviflorum Schreb. áttelelő. Álmatlanságot is okoz. Hatóanyag: arbutin. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. magaskórós növényzetben. cserzőanyag. szántókon. erőteljes lágyszárú. Eur. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin.) Honos Európában. Hatóanyag: 0. Szibériában. et Maxim. érszűkítő (szemcsepp. Mediterráneumban. A szár felülete érdes tapintású. gyulladásgátló is. É-Afrikában. et Maxim. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában.

adstringens. helyenként gyakori. Eriodictyon californicum (Hook.. cserzőanyag. enyhe húgyúti fertőtlenítő. kb. lázcsillapító.7 m magas cserje. etilamin. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. 10% ásványi vegyület (kovasav.hu Hatóanyag: kb. terpineol. gyantagumi (pentatriacontan. illóolaj Alkalmazás: diureticum. melynek kb. szterolok.vagy kétéves lágyszárú.). poliensavak. kétéves vagy áttelelő. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában.5 m-re is megnőhet. Hatóanyag: flavon. – ASTERACEAE [syn. kolin. 0.3-1. Az egész országban száraz gyepekben. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. Népgyógyászatban köszvényre. cerotinsav).és gyomtársulásokban közönséges. Cronquist] betyárkóró. anthelminticum. bronchitis. szaponin. Tonicum. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). Erigeron acer L. geraniin. Erodium cicutarium (L. gyakran 1 méterre is megnő.vagy kétéves lágyszárú. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. szántókon. Néhol termesztették.: Conyza canadensis L. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. megfázás esetén. tyramin). lipidek Alkalmazás: antibakteriális. gyomorvérzés. asthma bronchiale esetén. . Erophila verna (L. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). Országunkban parlagokon. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. kevés illóolaj.) Torr. ízesítő. et Arn. szétterülő lágyszárú. Hatóanyag: illóolaj. cymol. cserzőanyag. dipenten.és kempferol-glikozidok). kapásokban igen elterjedt. matricaria-észter stb. benzil-benzoesav. húgyúti fertőzésekben. xanthoeriodiktiol). flavon. Száraz gyep. Eruca sativa Mill.2-0. Erigeron canadensis L.9% flavonoid (pl. sok káliumsó. koffein. triacontan. Mediterráneumban. vesekőhajtó is. linalool. egy.vagy kétéves. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. kvercetin. 0. flavon. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. Hatóanyag: 0. – BRASSICACEAE [syn. egyéves lágyszárú.1% illóolaj (limonen. 30 szénatomos alifás equisetolsav). ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. cserzőanyag. 10%-a vízben oldódó szilikát). 0.5 m magas örökzöld cserje.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. Draba verna L. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. Hatóanyag: flavon.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. szabad aminosavak és aminok (pl. Homeopathia. eriodiktionin. galluszsav. Erica tetralix L. sőt dysenteria esetén.doksi. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. Homeopathia.) Chev. Mediterráneumban. külsőleg vérzéscsillapító.: Erophila draba Spenn. metil-di-heneikosil-metanol. mérsékeli az ödémás tüneteket. egy. antidiarrhoeicum.Forrás: http://www. egy. 1-1. dikarbonsavak (pl. putrescin. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. kolin. eriodiktionsav).

hygrinek). Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. 46% az erukasav). hygrin. glikozinolát (glükoerucin). továbbá klorogénsav és kávésav. kakukkmák Eschscholtziae herba .13% illóolaj. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein.02-0. saniculagenin A. B. truxillsavak. A Dunántúlon ritkább. Homeopathia. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. szterolok. vizelethajtó. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. expectorans. 1%). Erysimum crepidifolium Rchb. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. 1. Ausztráliában és máshol is termesztik. E.doksi. Eryngium campestre L. egy. fűszer. F). helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). saláta. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. Az Alföldön gyakoribb. Áttelelő. D. diureticum. 0.5% cserzőanyag. hólyag. sympathomimeticum.5-2. alkaloidhoz kötődő savak. kb. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. néha eléri az 1 m magasságot is.és Kelet-Európában.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. C. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. aphrodisiacum. cserzőanyag. mellékalkaloidok: tropacocain. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. száraz gyepekben néhol nem ritka. 2-3 m magas cserje. továbbá vértisztító. D-Szibériában. menstruációt elősegítő.1% illóolaj. terebélyes lágyszárú. valamint légúti bántalmakban. kb. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. Columbia) és Jáván. degradált legelőkre jellemző. mustárpótló. kipusztulóban. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. viasz. az Alföldön gyakoribb. száraz gyepekre. 0. Peru.vagy többéves lágyszárú. védett. Országosan gyakori. emeticum. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. hallucinációt idéz elő. szaponin. É-Afrikában. erősen hat a központi idegrendszerre. Eschscholtzia californica Cham. Erysimum diffusum Ehrh. izgatottságot. Indiai szubkontinensen. főleg ártéri réteken néhol gyakori. tropeinek. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: gyökérben kb. Erythroxylum coca Lam. nyílt. Euphoriát. élénkséget okoz.. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. pl.7-2. 0. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában.és prostata-.5% alkaloid (ecgoninok. truxinsavak. a fő alkaloid cocain (kb. hajtása diureticum. Eryngium planum L. cuskhygrin. Európa és Szibéria sztyeppjein). emésztést elősegítő. flavonoidok.1% illóolaj. Erythronium americanum Ker Gawl.

. evobiosid). E. Hatóanyag: kb. expectorans.doksi. készítmények gyermekgyógyászati célra is. Az egész országban gyakori erdei cserje. Eucalyptus globulus Labill. – MYRTACEAE [syn. homeopathiában is használják. evorin. ártéri gyomtársulásokban.8-cineol. Hatóanyag: kb.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. népgyógyászatban gyomor-. Eur. Eugenia chequen Mol. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. Baker és más Eucalyptus fajok. 0.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. . triterpén ursolsav és olenaolsav. adstringens. ulmosid.. Eur. Baker. flavonoidok.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. evolin stb. sziklás. Eupatorium cannabinum L.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. Mediterráneumban. antibakteriális. VIII. Hg. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. Szellős. terebélyesedő. nyirkos erdőkben. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). smithii R. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. kevés szeszkiviterpén. antioxidáns. Termésben és levélben xanthofillok. diureticum. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. ajugosid. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. folyók mentén. antivirális. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. Hg. kb.2-3. flavonoidok. Ny-Ázsiában. reptosid.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. A növény felső. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. Euonymus europaeus L. chekenin.1-4. Kaukázusban. egyéves lágyszárú. továbbá ellagitannin. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. ligeterdőkben. Euonymus verrucosus Scop. pl.5% illóolaj (70-85%-a 1. polybractea R. bél. p-cymen). 1% illóolaj (pinen. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. Hatóanyag: 0. Nálunk kertekben gyakori dísznövény.és K-Európában. Hg. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Országosan gyakori patakok. Ph. lignum Honos Kína középső részén. Levél enyhe laxans. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. továbbá harpagidacetát. Hatóanyag: 1. keserű chekenon. T. egyéb kardenolidok. T. proanthocyanidinek. Eucommia ulmoides Oliv. mocsári társulásokban. eucommiol. Júniustól szeptemberig virágzik. egyén monoterpén. Ph.Forrás: http://www. antihypertensiv hatása igazolt. pinenek. chekeninsav. evosin.. VII. chekenitin. Európában.0% iridoid-glikozid aucubin. cineol).: Myrtus cheken Spreng. geniposid. VIII. Évelő lágyszárú. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. Ph. kéreg adstringens. diureticum. gyanta. zsíros olaj. 4.) Honos Ausztráliában. piridinalkaloid evonin. 4. bibircses kecskerágó Honos DK. geniposidsav.

18% gyanta. légzőszervi hurutok esetén. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. orcin. egyéves lágyszárú. 2 m magas kaktuszszerű évelő. É-Afrikában. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. eupatoriopicrin). ixorosid. Balkán-félszigeten. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: 2-3% polioxi. Evernia prunastri (L. kb. kumarin umbrelliferon. Kis termetű. sokfelé termesztik.) Gärtn. gyomor. flavonoidok (eupatorin.és bélnyálkahártya-megbetegedések. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. szaponin. catalpol. 4% gumianyag. Homeopathia.). amarum. külsőleg bőrizgató. lecanorsav. euphol. metilflavonok). kb. kvercetin. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. É-Amerikában is). Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. Többéves lágyszárú. emeticum. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. gastroenteritis.doksi. . szeszkviterpén-alkoholok (pl. világszerte meghonosodott (pl. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. Fagopyrum tataricum (L. illatszeriparban fixáló. Ny-Ázsiában. evernsav. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. taraxerol. amyrin. triterpének. resiniferol. 2-40% euphorbon (euphorbolok). szterolok.) Ach. Marokkóban. influenza.] orvosi szemvidító Honos Európában. 40% gyanta. rhisoninsav. Grippe. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. népgyógyászatban laxativum. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. 10% phorbinsav-lakton. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. atranorin. 3% kaucsuk. É-Amerikában. Euphorbia cyparissias L. diureticum. divaricatsav stb. Euphorbia resinifera Berg. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. rutin. euphol. cycloartanol.15% illóolaj. szterolok. kb. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. Eupatorium perfoliatum L. Hatóanyag: kb.vagy polimetoxi-fenol everninsav. főként állatgyógyászati célra. 3-8% gallotannin. ezek kondenzált éterei (usninsav. 0. Homeopathia. keményítő. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. izokvercitrin. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. diureticum.: Euphrasia officinalis L. cholagogum.Forrás: http://www. Hatóanyag: herbában kb.7% illóolaj (orcin-monometilészter. külsőleg furunculusok kezelésére. bokorszerűen szétterjed. 0. flavonoidok.hu Hatóanyag: heteroglucanok. Enyhe laxans. Országszerte száraz gyepekben közönséges. diterpénészterek (ingenolok). hajdina Honos Kínában. diaphoreticum.

talajkötő. szitoszterol. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. bronchus-spasmus esetén. Erősen terjed.: Ferula galbaniflua Boiss. terpineol. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. Ferula gummosa Boiss. caren. Polygonum cuspidatum Sieb. Ferula sumbul Hook.). klorogénsav. anthelminticum. Egyik legfontosabb. Fagopyrin fényérzékenyítő.Forrás: http://www. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. Évelő. mircen. vanillinsav. kámfor. homeopathia. lecuocyanidin. guajazulen. Ferula rubricaulis Boiss. 25-30% gumianyag (glukuronsav. eróziógátló. – APIACEAE [syn. Ny-Ázsiában. erőteljes. Illatszeripar. erdőt alkotó fafajunk. kéreg cserzőszer. Díszítő értékű. et Zucc. galaktóz. angelicasav. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb.és Közép-Ázsiában.. 1-3 m magas. cadinen. csersav. Ferula asa-foetida L. Hatóanyag: kb. linalool stb. ebből 27% galbaresensav. stilbenek. arabinóz. valeriansav. vanillin. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). Kaukázusban. 10-20% illóolaj (pinen. 60% gyanta. 30-50% galbanumsav. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. ferulasav. telepeket alkot. K-Ázsiában. továbbá 30-40% gumianyag. – RANUNCULACEAE [syn. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. Homeopathia. dysmenorrhoea. légúti és húgyúti tisztító. évelő lágyszárú. Homeopathia. 10% kondenzált catechin-tannin. flavonoidok.doksi. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). umbelliferon. fagopirizmust okoz. fekélyekre. termesztik. diantron fagopyrin. tannin. termése hántolva élelmiszer.: Reynoutria japonica Houtt. flavonoidok. – POLYGONACEAE [syn. szterolok Alkalmazás: tonicum. Honos Afganisztánban. továbbá cyanidin. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. Ficaria ranunculoides Roth] . 6-20% illóolaj (diszulfidok). Iránban. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. rhamnóz polimerek). főként (kb. 17% gyanta. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. kumarin umbelliferon. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. termésben 25-45% zsíros olaj. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). Hatóanyag: 1 % illóolaj.) Ronse Deer. Turkesztánban. limonen. diarrhoea esetén. Fagus sylvatica L. ocimen. Ficaria verna Huds. Fallopia japonica (Houtt. Homeopathia. Rokon fajai is előfordulnak. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-.hu tatárka Honos Szibériában. sumbulsav. külsőleg reumára.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. f. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). antidiarrhoeicum.: Ranunculus ficaria L. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. szaponin. kéregben 3-4% cserzőanyag. betulin.. ún. bélgörcs ellen. nagy termetű. metilcrotonsav.

– APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). napos. dulce (Mill. 2-4 cm mélyre. Évelő lágyszárú. északi részein.) Honos Eurázsiában. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. Hg. Júniustól őszig virágzik. spiraeosid.) = Foeniculi fructus (Ph. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. Főleg az ország délnyugati területein. lombhullató cserje vagy kisebb fa. VIII.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. Hg. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. VII. VIII. Eur. Hg. kb. magaskórós patak menti növényzetben. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. Magyarországon is két alfaját (subsp.. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. elterjedt Európa keleti..3-0. subsp.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában. 4. VII. vanillin. oleanolsav).] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. Filipendula vulgaris Moench .) Thell. 2-4 éves lágyszárú. Ny-Ázsiában.és húgyúti kőképződés ellen. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. metilchavicol. 4. Eur.. Ficus carica L. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. Filipendula ulmaria (L. fűzlápok szegélyén. néha kivadul. de védett. Hatóanyag: 0. ill. közepes termetű. diureticum főként reuma és köszvény esetén. sokfelé termesztik.5-3% illóolaj.Forrás: http://www.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja).hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid).). antiphlogisticum. 4. Ph. Élelmiszer. Ph. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. Ph. Mediterráneumban.) Foeniculi amari fructus (Ph. magas termetű. limonen). proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Országszerte üde erdőkben. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. évelő (többéves) lágyszárú.. A kb. Mediterráneumban. Szibériában. váladékcsillapításra. VIII. még szubtrópusi területeken is elterjedt. 6-7:1). Hatóanyag: gaultherin. immunmodulans. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. cserzőanyag. feniletilalholollal. 2-4 éves állományban szeptember elején). demulcens. Mediterráneumban. Hg. Júniusban. A betakarítást akkor kezdik.) Maxim.doksi. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. avicularin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. a többi fenchon. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. Az édes típusú termésben 1. ánizsaldehid. pinen.) Thell. Eur.: Spiraea ulmaria L. Bokrosodó. szalicilaldehid.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. júliusban virágzik. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. – ROSACEAE [syn. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. 5% pektin. Foeniculum vulgare Mill. Évelő lágyszárú. felső légúti panaszokban. kvercetin-dipentosid. melynek 80-95%-a t-anetol . kaucsuk Alkalmazás: laxans. továbbá stomachicum. vulgare (Mill. Hg. phellandren. gyertyánostölgyesekben gyakori. vese.

flavonoidok. Hg. vérzéscsillapító. (Algériában. Drogot szolgáltathat még a F.doksi. 4. Fraxinus excelsior L. mannit. lactagogum. triterpénsavak. illóolaj. vastagbélben gátolja a víz. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. cserzőanyag.és vesekőkólikában). oligomer proanthocyanidinek.Forrás: http://www. mannit Alkalmazás: levél laxans. Frangula vulgaris Borkh. oxyphylla M. kvercitrin és egyéb flavonoid. Fomes fomentarius (L.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. Kaukázusban.) Fraxini cortex Honos Európában. kerti díszcserje. Ph. vörösfenyőn (Larix decidua). diaphoreticum. ÉNy-Ázsiában. Közepes vagy magas cserje. Frangula alnus Mill. esculetin. amarum.. VIII. ma cirkumpoláris. spasmolyticum (különösen epe. antirheumaticum. Eur. Alkalmazás: laxans. physcion. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. tonicum.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. Fragaria vesca L. fraxidin. évelő lágyszárú. telepítésre is alkalmas. diureticum. Hg. frangulaemodin. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. 1% a kivonható rutin). VIII.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. Dél-Európában. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. 3 cm-es nyéllel. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. Európában sokfelé telepítik.. Hg. félig korhadó bükkfákon gyakori.) Fr. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. mannakőris . É-Afrikában. izofraxidin. – OLEACEAE virágos kőris. franganin). Hatóanyag: kéregben kb. bokros területeken gyakori.és elektrolit-resorpciót.. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. Marokkóban honos). – RHAMNACEAE [syn. chrysophanol). Eur. esculin. asthma bronchiale kezelésére. kumarin. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). gumianyag. Ph. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). Középhegységünkben. 4. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. gyanta. Ph. üde erdőkben.. Forsythia suspensa (Thunb. idősebb. Eur. izoprenoidok. mannoglukogalaktan. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. fraxetin. expectorans (felső légúti hurutokban). Áprilistól júniusig virágzik. főleg üdébb erdeinkben gyakori. kéreg antipyreticum. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. tonicum. B. VII. cserzőanyag.hu Alkalmazás: antibakteriális. növeli a perisztaltikát. Országszerte erdei tisztásokon. A virágzó növények levelét gyűjtik kb.. frangulaemodin-diantron. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. almasavsók.: Rhamnus frangula L. VIII. fraxin. emmenagogum. Fraxinus ornus L. Ázsia mérsékelt égövi részein. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. diureticum. antiphlogisticum. Hatóanyag: levélben rutin. frangulin A. Bieb. ursolsav. Hg. 4. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. carminativum (gyermekgyógyászatban is).) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. kiválasztást fokozó. Kéregben kumarin fraxinol. Ph. (Virág sziromlevelében kb.

sinactin. Ny-Ázsiában. fukusz. kb. Kaukázusban.1% alkaloid (lycorin = narcissin. Galega officinalis L. de pusztul. Fucus serratulatus L. enyhe laxans. Galeopsis tetrahit L. cukrok. narwedin. oligoszaharidok. Eur. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). G Galanthus nivalis L.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. emeticum.. criptocavin. galanthamin. hyperthyreosis.. Hg. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe.doksi. egyéves lágyszárú. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: alkaloid peganin. Hatóanyag: kb. epegörcs csillapító). Ascophyllum nodosum Le Jol.Forrás: http://www. szaponin. magnarcin. Hagymás évelő. diureticum. 4. Elő-Ázsiában. Júliusban. corydalin.. Hatóanyag: 70-90% mannit.és D-Európában. különösen gyermekgyógyászatban. védendő. karotinok. augusztusban virágzik.: Galeopsis ochroleuca Lam. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. VII. galanthidin. guanidin-származékok (galegin.. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. VIII. Szórványosan fordul elő vágásokban. hidroxi-galegin). ligeterdőkben. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. bokorerdőkben. lágyszárú. Szibériában. száraz tölgyesekben. Galeopsis speciosa Mill.2% galein). nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. Egyéves lágyszárú. gyomtársulásokban. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. egyéves lágyszárú. Egyéves lágyszárú. fukoxanthin. flavonoidok (pl. hippeastrin.hu Manna (canellata) Honos Európában. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. főként nedves réteken. cserzőanyag. szegély-gyomtársulásokban él. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). Általánosabb a F. Kb. 1. Országszerte előforduló cserje. árterületeken.] vetési kenderkefű Honos Közép. 0. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. . Ph. bulbocapnin stb.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. továbbá időskori. criptopin. DAB) Honos É-Afrikában. Hg. Fucus vesiculosus L. cserzőanyag.05% jód Alkalmazás: adipositas. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. mellékhatás nélküli laxans. zeaxanthin. haemanthamin stb. Európában. stylopin. arteriosclerosis esetén. Fumaria officinalis L. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. tazettin.. Homeopathia. Könnyen termeszthető. Ny-Ázsiában. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. nem súlyos diabetes esetén. Kaukázusban.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. Ny-Ázsiában. . alginsav. 0. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. Inkább a Dunántúlon él. ez is gyűjthető. tarka kenderkefű Honos Európában. – PHAEOPHYCEAE tang. Szántók. fukoszterin. nartazin. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben.

flavonoidok Alkalmazás: diureticum. É. továbbá szeszkviterpének (cadinen. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. évelő lágyszárú. spasmolyticum. kinolin alkaloidok (cusparin. Festékés lakkipar. Országszerte üde és félszáraz réteken.) Scop.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. kb. izomorellasav. dysenteria esetén. Egyéves.és D-Amerikában (cirkumpoláris). alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. Mediterráneumban. száraz gyepekben.) Engl. Galium aparine L. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum .Forrás: http://www. antiphlogisticum. Hatóanyag: gyanta (morellasav. scopoletin. Homeopathia. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. Főleg a Dunántúlon. 0. Garcinia hanburyi Hook f. É. Homeopathia. Likőripar.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. kinasav. asperulosid. Galium mollugo L.8% kovasav. évelő lágyszárú. diaphoreticum. sympathicomimeticum. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. galipen). igen kemény taplógomba. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Ganoderma lucidum Fr. Cusparia officinalis (Willd. asperulosid. Galium verum L. Galium odoratum (L. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. réteken gyakori.: Angostura trifoliata (Willd. cserzőanyag. ma diureticum ödémás panaszokban. Karst. Hatóanyag: glucan.) Elias. Japánban üvegházakban termesztik. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. évelő lágyszárú. gyomor. Dyspepsia. illóolaj. Szibériában.és bélhurut esetén. Gaultheria procumbens L. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. Hatóanyag: cserzőanyag. izomorellin. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. továbbá tonicum. lágyszárú. asperulosid. diureticum.: Asperula odorata L. spasmolyticum. illóolaj. klorogénsav.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. különösen intravénásan). Állatgyógyászat. Hatóanyag: asperulosid. Homeopathia. galipolin. májvédő. – RUBIACEAE [syn. Hatóanyag: kumarin. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő.és Ny-Ázsiában. expectorans.doksi. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. Hatóanyag: 1-1. erdőszegélyekben gyakori.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. morellin. antipyreticum. ízjavító. növeli a légzés erősségét. galipin. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. dezoximorellin. hesperidin. kisebb. szaponinok Alkalmazás: adstringens. 5-10% cserzőanyag. rubiadin-primverosid. roboráns. 5 m magas fa. monotropein. xilan.

Magyarországon élő fajok védettek. gelsevirin. Geranium robertianum L.. Geranium sanguineum L. Hatóanyag: hajtásban 0. Gracillaria spp.) Gentianae tinctura (Ph. sempervirin. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. kaszálókon fordul elő. curcumen.. kondenzált tannin. Likőripar.6-0. Főleg hegyi réteken. 5% cserzőanyag. továbbá kb. flavonoid (luteolin. Gyökértörzsben kb. Dísznövényként termeszthető. köszvény kezelésében. 4.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). 0. 4. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. Ph. spartein. gastralgia. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. Genista tinctoria L. cserje. – GERANIACEAE . gelsemicin. Ph.. antisepticum. 0. táplálékokban). Szibériában. Gymnogongrus griffithiae. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj.6 m magas félcserje. Eur. de védettsége miatt ez sem gyűjthető.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. Hg. Mexikóban. elemenon.Forrás: http://www. gyógyszerészeti segédanyag. elemen. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). ahol az adottságok megfelelőek. Illatszeripar. roborans. Hatóanyag: 0. 0. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. Tonicum. Hatóanyag: kb. Közép.1-0. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. VII. laxans. vesekőhajtó. tinctorin). Ph. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel. 4. Gelsemium sempervirens (L. nyálka-poliszaharid. hypoaciditas esetén. Hg.) Honosak távol-keleti tengerekben. arthritis. cholagogum. genistin). K-Ázsiában honosak is vannak. 0. Kozmetikában.) St. arbutin. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Gentiana lutea L. Ny-Ázsiában.-Hill. gyanta.) Honos Európában.hu Honos É-Amerikában. izogentisin. Hg. pleuritis. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. Eur. dismenorrhoea esetén. enteritis esetén. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. ericolin Alkalmazás: carminativum. Homeopathia. 0. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. emodinok. Cserje. Virággal régen festettek. gumianyag.3-0. Termesztésbe vonható.5% illóolaj. gelsedin. Geranium macrorrhizum L. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin.03% illóolaj. flavonoid. tonicum. továbbá kumarinok. reuma. Eur. gentiosid). migrén.6% illóolaj (germacron. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. Hatóanyag: poligalactan agaróz. biotechnológiában tápközeg. évelő. USA déli részein. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. Ahnfeltia plicata. aromaticum. VIII. gastritis. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. geraniol. VII. cytisin.8% illóolaj.doksi. VIII. szterol. 1% xanthon pigmentek (gentisin. óceánokban. Hg. továbbá ischias. serkenti az epeműködést.és Ny-Ázsiában. kb.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. Gelidium spp. VIII. genistein. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. Homeopathia. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). lupanin. fenolkarbonsavak.) = Agar-agar (Ph. Hg.. vadon nem fordul elő Magyarországon.. citronellol). kondenzált cserzőanyag. agrotechnikája ismert. népgyógyászatban diureticum.

procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. 0. gein. évelő. Ginkgo biloba L. fejfájás esetén. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. lázas megbetegedésben.02-0. VIII. Gillenia trifoliata (L. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). az egész országban gyakori. Gillenia stipulata (Muhl. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. Ph. fenolkarbonsavak. 4. É-Afrikában. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). Hatóanyag: hajtásban kb. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. Évelő lágyszárú. extractum) formájában agyi és környéki keringési. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). D-Afrikában. gein). Glaucium corniculatum (L. hirtelen láz ellen. Hatóanyag: 0.5-2% flavonoid (kempferol.B. mérsékelt égövi Ázsiában.doksi.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. keserű germacranolid cnicinolid. lázas megbetegedésre.és izomfájdalomban. Hatóanyag: 0. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. Évelő lágyszárú. É-Amerikában. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. díszfa. antidiarrhoeicum. Herba népgyógyászatban tonicum. antiemeticum. főként idősebbeknek vagy szédüléses.J. amentoflavon. Homeopathia.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. Geum rivale L. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. az Alföldön ritkábban. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. kb. tonicum. kelésre. benedictin. főleg tölgyelegyes erdőkben.1% illóolaj (eugenol.2% diterpén-lakton ginkgolid A. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. keserű geraniin. emlékezési zavarokban. véráramlási elégtelenségben. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. Japánban. benedictinolid. triterpének. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. cserzőanyag. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. ginkgetin). Magyarországon nem fordul elő. külsőleg sebre. expectorans. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. ideg. Évelő lágyszárú. 0. Hg. biflavon (bilobetin. Likőripar. sarjtelepes. Geum urbanum L. főleg déli részén. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. Eur. Kaukázusban. Herbában is illóolaj.02-0. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. Ázsiában.02-0.) Trel. Amerikában.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. termeszthető Európában.) Curt. antidiarrhoeicum. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin).C. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. antidiarrhoeicum. évelő. gyökérben 28-30% cserzőanyag.. Homeopathia.

) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. 20% zsíros olaj és 40% fehérje.és Ca-sói). glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. Hatóanyag: magban kb. A Dunántúlon nem ritka. lektin. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). gyomtársulásokban. Termesztésük megoldható. menton. lecitin. É-Afrikában. izoliquiritigenin. A veres szarumák drogja nyugtató. – FABACEAE [syn. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. a tisztított szójalecitin roboráló. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. Egyévesek vagy évelők. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ph.06% illóolaj (pinocamphon. limonen.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában.. VIII. 20 cm magas. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség.) Merr. pulegon. protopin. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. glauvin. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány.03-0.06% aromaanyag (pl. licoricidin). 4.). . a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. valamint szaponin. Évelő. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. VII. tarackkal és indával jól terjed.. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. ízesítő). Gnaphalium uliginosum L. Ph. glauflavin. elterjedt É-Amerikában is. Hg.04-0. hólyagkő panaszok ellen. 0. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Bőrbántalmakban lemosószer. herniarin). Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). izoflavon (formononetin).medvecukor vagy gyógyszerek). anetol. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. Magyarországon termesztik. Homeopathia.: Glycyrrhiza hirsuta L. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. jól áttelel. továbbá kb.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. chalkon. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. oligoszaharidok. Liquiritia officinarum Medic. chelerythrin). keserű glechomin. enyhe expectorans. egyéves. 20 szaponin. az aglikon glycyrrhetinsav. Mediterráneumban. VIII. 0. kb. pinenek. Hg. prenil-flavanon (glabron). agrotechnikája ismert.doksi. enyhe laxans. szaponinok. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl.Forrás: http://www. tarackokkal terjed. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: flavonok.. iszapnövényzetben él. coptisin. 4.. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. görcsoldó. immunmodulans. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak.5% aporfin alkaloid (izocorydin. Hg. secretolytikus. p-cymen stb. izoflavonok. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. VIII. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. Glycine max (L. lágyszárú. Szterolok. Hg. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer. Ph. 3-7% cserzőanyag.) Honos Mandzsúriában. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. Glechoma hederacea L. Homeopathia. prenil-flavanonol (glabrol). immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. Eur. Hatóanyag: 0. berberin. Hatóanyag: 1-1. chelidonin. izoflavan (glabridin. – LAMIACEAE [syn. Eur. estragol). glycykumarin. az Alföldön gyakoribb. elterjedt Kínában.: Nepeta hederacea Trev.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. asztma esetén. umbelliferon. Évelő. magnoflorin. továbbá diuretikus is. marrubiin. Glycyrrhiza glabra L. hispidol. Eur.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában. geraniol. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. sanguinarin. 4. corydin.

20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). 20% gyanta. guajoxid). főleg Peruban. Guajacum sanctum L. anthelminticum.) Honos K-. Homeopathia. akár 1 m-re is megnő. Gossypium hirsutum L. örökzöld fák. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. Eur. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. menorrhagia kezelésében. termesztik Ázsia sok részén. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph.doksi.. A magvakat szabadágyba 0. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. diureticum.5:1). töltéseken. abortivum. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. lehet anyagcsere javító. keserű grindelin. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában.) Hatóanyag: cellulóz. augusztusban virágzik. guajazulen. Guajacum officinale L. 0. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. diureticum. Hatóanyag: kb. Gypsophila paniculata L. gyapotfa Honos Afrikában. flavonoidok (pl. áttelelő vagy évelő lágyszárú. Gossypium herbaceum L. korábban antisyphiliticum. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. DK. olajkivonás. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken.hu Gossypium arboreum L. laza homoktalajon él.. üledékes talajon termeszthető.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. Hg. Gossypium barbadense L. Hg. laxans. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ázsia mérsékelt égövi részein. apigenin. Gratiola officinalis L. trópusi Afrika déli részein. 4. Évelő lágyszárú. a magban 20-25% zsíros olaj. grindelol szterol-származékok. VIII. gumianyag. curcumen Alkalmazás: vatta. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. gyökérkéreg metrorrhagia. év végén.5 cm mélyre vetik. Folyóvizek mentén. Ph. száraz. Kúszó tövű. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. Évelő cserje. Évelő cserje. bis-szeszkviterpén). bisabolol. asztma kezelésében). kb. Magas. szeszkviterpén-alkohol. Homeopathia. Nyílt homokpuszta gyepekben. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. fenolkarbonsav. Homeopathia. tannin. Évelő félcserje. A gyökereket általában a 3. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. D-Amerika északi és nyugati részein. Mocsár. gossypol (toxikus pigment.és Közép-Európában. évelő lágyszárú.: Grindelia robusta Nutt. guajaguttin. szalicilsav. VII. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó.Forrás: http://www.és cellulózpor-gyártás. Kb.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3.3% illóolaj (borneol). enyhe spasmolyticum (pl. Júliusban. szaponin.és lápréteken helyenként még megtalálható. 0. évelő félcserje. purgans. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. benzoesav.

Hedera helix L. procumbid). 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil.doksi. – HYPERICACEAE [syn. dyspepsia. Ph. safrol. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. K-Ázsiában. friedelin. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. Hamamelis virginiana L.. metilheptadienon. Hg. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. VIII. Kozmetikum. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. lágyszárú. is.5 m-re is szétterjedő évelő. physcion. fára kúszó. ulcus cruris. VIII. Harungana madagascariensis Chois.) DC. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. phlebitis kezelésére. 7 m magasra növő cserje. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). Ny-Ázsiában. Hatóanyag: kb. ízületi gyulladásokban analgeticum. Kaukázusban. Homeopathia. 4. Karib-szigeteken. 20 m magasra is megnövő fa. funkcionális pancreato-. zeyheri Decne. pseudohypericin. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. hepato. 1.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. Eur. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is.) Honos D-Afrikában.: Haronga paniculata (Pers. euxanthon. Hatóanyag: levélben hypericin. állatgyógyászat. fenolglikozid (acteosid. D-Amerika északi részén. vérzéscsillapító (menorrhagia. flavonoidok (kvercetin-származékok). gumószerű raktározó gyökerekkel. 4. . külsőleg visszérbetegségben.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. izoacteosid).] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában.. adstringens (dysenteria. Madagaszkáron. harpagid. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában. triterpén. trópusi Afrika déli részein. Országszerte gyakori. madagascinantron.és cholepathia. flavonoidok. harunganin. Kéregben betulinsav. diarrhoea esetén). aranyér. Ph. protokosin. haronginantron).) Lodd. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. madagascin. 3.5% illóolaj. dysmenorrhoea). Harpagophytum procumbens (Burch. örökzöld cserje. Hg. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. hamamelidin. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. Drogot szolgáltathat még a H. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. Eur. 0. antrakinonok (chrysophanol. szterol. Parkokban díszváltozatait is telepítik.Forrás: http://www. É-Afrikában. Hatóanyag: kb. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. Homeopathia.

spasmolyticum felső légúti hurutokban. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. a virágban még sokféle karotinoid. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. Helyenként.és kempferol-glikozidok. Magyarországon var. Ny-Ázsiában. Ph.Forrás: http://www. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. Egyéves lágyszárú. különösen időskori. Virág és levél főleg lázcsillapító. fenolkarbonsavak (pl. D-I. ma már többnyire hibrideket. Helianthus annuus L. scopoletin). umbelliferon. heliotridin. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. pyranon-származékok (arenol. anthelmintikus. Hatóanyag: gumóban inulin. szterolok. szitoszterol. vérhas ellen. VIII.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. 0. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik.. lasiocarpin. poliin falcarinol. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. lágyszárú. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. Heliopsis helianthoides (L. különösen helichrysin A. fehérjében gazdag darája élelmiszer. Nálunk nyílt homokpuszta. a levélben scopolin. elhízással együtt járó cukorbetegségben. 4. kvercetin-. sok klorogénsav). Hatóanyag: gyökérben 0. scabrin. europin. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). fenolkarbonsavak. kvercetin. spasmolyticum. szaponinok. Évelő gumós. marásra.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban. továbbá kumarin (esculetin. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin.6% flavonoid (naringenin-. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. kis cserje. Hg. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. Évelő lágyszárú.. Egyéves. antimikotikus. országszerte kisebb állományokat alkot. Számos gyógyszer alkotórésze. apigenin-. Mexikóban. Helichrysum arenarium (L. erőteljes növekedésű évelő. . É-Afrikában. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. triterpénsav-glikozidok. homoarenol). Inulin előállítása. leucocyanidin. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: 0. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. hederaszaponin B. Helianthemum canadense (L. Helianthus tuberosus L. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök).4% chalkon izosalipurposid. Kaukázusban. többféle heteropoliszaharid. közel 1 m magasra nő.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. illóolaj Alkalmazás: expectorans. 10% cserzőanyag. szterolok. Eur.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. B). Néhol vadtakarmánynak telepítik. fehérje. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. továbbá lignan helioxanthin. Helv. echinatin. oleanolsav. krónikus epehólyag-bántalmakban. lecitin Alkalmazás: olajipar.és D-Európában. E célból csicsókaszirup is. továbbá pektin. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. továbbá dyspepsiában. kempferol-.doksi. luteolin-glikozidok. K.) Michx. könnyen szaporodik és terjed. Heliotropium europaeum L. heliosupin. antiprotozootikus.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. Belsőleg nem használható.hu Hatóanyag: 2. fenolkarbonsavak.) Sweet . delphinidin. Hatóanyag: kb. olenaolsav-3-szulfát. heleurin. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum.

és K-Ázsiában. bergapten stb. erdők. a legtöbb a Dunántúlon. É-Amerikában. Évelő. et K. anthelminticum. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. Védelemre szorul.: Anemone hepatica L. de védett.doksi. Heracleum sphondylium L. Üde bükkösökben él. Helleborus dumetorum W.). Helleborus odorus W. hellebrin. Védelemre szorul. kertekben telepíthető.és DK-Európában. Hepatica nobilis Mill. régen emeticum. et K. Homeopathia. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. Helleborus purpurascens W. védett.2-1. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. abortivum. emmenagogum. . magasra növő. homoki gyepekben. évelő lágyszárú. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. a hellebrigenin glükorhamnozidja). ÖAB.hu Helleborus niger L. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. 0. tisztásokon fordul elő. a H. szaponin Alkalmazás: homeopathia. továbbá furokumarinok (pimpinellin. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben.és gyertyánelegyes erdőkben. számos díszfajtáját kertekben telepítik. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L.. Hatóanyag: termésben 0. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. pl. urethritisben. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. levélben kevesebb. anemonol. izopimpinellin. VII. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként).] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. évelő lágyszárú. sphondin. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. Balkánon. ligeterdők szegélyén. kelet-balkáni faj. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. anthelminticum. Homeopathia.Forrás: http://www. A Dunántúl bükköseiben. Évelő lágyszárú. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. protoanemonin. orvosi ellenőrzéssel.és izorhamnetin-származékok). Hg.2% flavonoid (kvercetin. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában.3-3% illóolaj. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. A borzas porcika kissé gyakoribb. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. drasztikus hashajtó. hirsuta főleg a déli területeken. et K. Likőripar.4% kumarin (herniarin. lágyszárú. Évelő lágyszárú.1-0. Vadon nem él Magyarországon. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. borzas porcika Herniariae herba (Ph. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. 0. illatos hunyor Honos DK-Európában. erőteljes. Mediterráneumban. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. emmenagogum. Több alfaja ismert Magyarországon. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. – RANUNCULACEAE [syn. Herniaria glabra L. elterjedt Ny. Nálunk vadon nem fordul elő.

grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. E-) vitaminok. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. Egyéves. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. akár más drogokkal társítva. homokos partokon élő. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. Hg. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. arabinogalactan. A fagyokig gyűjthető. [syn. diureticum.és cyanidin-glikozidok.vagy többéves lágyszárú.: Hordeum distichon L. szterol. erodált területek megkötésére is alkalmas. Hibiscus trionum L. pyelitis. fagyási. húsos. flavonoidok. főleg a magban. cserzőanyag. Hazánkban egyre több helyen telepítik. cystitis esetében. Legtöbb hegységünkben megtalálható. 4. gyanta. diureticum (saluretikus). – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában.doksi. VIII. kaszálókon mindenütt előfordul. Hatóanyag: kb. glucomatronalin. egyéb (B-. használható urolithiasis. Hippophaë rhamnoides L. akár 1 m magasra is megnő. cholagogum. parlagokon viszonylag gyakori. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum.hu Hesperis matronalis L. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. bokorszerű lágyszárú.és linolensav). Ph. umbelliferon. Homeopathia. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. spasmolyticum. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. pektin. mérsékelt égövi Ázsiában. sör árpa Hordei distychi semen . továbbá kb. Két. erőteljes. üde bükkelegyes erdőkben. kétlaki. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. Mediterráneumban. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. diureticum. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. Finnországtól Mongóliáig termesztik.és sótűrő. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. Eur. enyhe laxans. Áprilisban virágzik. Hordeum vulgare L. gyulladásgátló és antibakteriális. karotinoidok. anthelminticum. almasav. 1. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában.] kétsoros árpa. Az Alföldön vetésekben. üdítő. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. arabinan). Hibiscus sabdariffa L.. É-Afrikában. kavicsos. Mélyhűtéssel lehet tárolni. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. Hieracium pilosella L. Hatóanyag: luteolin-glikozid. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). szárítva C-vitamin tartalma csökken. Egyéves lágyszárú. 4 m magasra is megnövő. homokos. borkősav). Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. Hatóanyag: flavonoid. Hideg. Folyóvizek mentén. árnyas. a lédús.) Honos trópusi Afrikában. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában.Forrás: http://www. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. hordalékos. stomachicum. 1% aszkorbinsav.5% anthocyan (delphinidin. Évelő lágyszárú. nyálka-poliszaharid.

Hydrangea arborescens L. édesítőszer. Indiai-szubkontinensen. fruktan. D-Afrikában. liánszerűen felkapaszkodó. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. Hydrangea macrophylla (Thunb. gátolja a prostaglandin-szintézist. kerti dísznövényként nálunk is ismert. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kb. D-Amerikában. myrcen. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. rutin. dihidroizokumarin-származék). Söripar. Hg.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. rutin. Fajtáit termesztik. gyakori kultúrnövény. É-Amerikában. kb. Eur. gyógyszerek formájában). – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. Hydrocotyle vulgaris L. lignan (sesamin). Hatóanyag: hydrangin. flavonoidok. Hydrastis canadensis L. Ártéri erdőkben. 4. berberin. Ph. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. Hatóanyag: tobozban 15-30%. speciális chalkon xanthohumol.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. antivirális. diarrhoea esetén. cukrok).5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. glutenin.doksi. egyéb fenol. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. caryophyllen). Agrotechnikája ismert.hu Ősei honosak Kelet.és szeszkviterpének: pl. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. továbbá főként Etiópiában. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. méhvérzést csökkentő érszűkítő. illóolaj.és bélhurut. albumin. 0. Keményítőgyártás. 12% egyéb szénhidrát (glukan. Indiai-szubkontinensen. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában.. enyhe antibakteriális. stomachicum. ketonok). Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. kempferol-3-galaktozid. Homeopathia. Hatóanyag: levélben kvercitrin.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . Homeopathia. Hatóanyag: 2. Humulus lupulus L. VIII. malária ellenes. söripar. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják..) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. illóolaj (pinenek.Forrás: http://www. chaulmoograsav. humulon).és Elő-Ázsiában. 0. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. delphinidin-3-gükozid. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. szaponin. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. 60% keményítő. gyanta. flavon-glikozid afzelin. antibakteriális.) Ser. É-Afrikában. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. kumarin (umbelliferon. Malajziában. de termesztik Európában is. 3 m magasra megnövő fa. Houttuynia cordata Thunb. skimmin. humulen. A mai termesztett árpa világszerte ismert. Kelet-Ázsiában. Évelő lágyszárú. globulin. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. de elhagyott kerítések mentén is gyakori. Ázsia mérsékelt égövi területein. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. pótkávé-alapanyag. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. 10-16% prolamin hordein. prenilchalkon (pl. amarum. aldehidek. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. hydrangetin). Gyógyszerekben komponens. camphen. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn.

aromaticum. I . Eur.hu Honos Európában. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1).Forrás: http://www.) Honos Európában. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. Ph. először júniusban.04% hioszciamin). – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. pinocampheol). – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. Hyoscyamus niger L. köves helyeken. É-Afrikában. Arab-félszigeten. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. mérsékelt égövi Ázsiában. köszvényre.05-0. biapigenin).1-0.1% hioszciamin). Apró termetű. 0. Hypoxis rooperi L. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. 4. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. Hyssopus officinalis L. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. erősen megritkult a gyomirtók miatt. Évelő lágyszárú. VIII. cserzőanyag. kb. Parlagokon. Homeopathia. Ph. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. kaszálókon. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1).és sebgyógyító. Hatóanyag: csípős illóolaj.3% illóolaj. Szaporítása palántaneveléssel történik. Hypoxis aurea Lour. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. Elő-Ázsiában. É-Afrikában. Nálunk nem természetes. indás lágyszárú. csak üvegházban. Hypericum perforatum L.) Honos Európában. 50-70 cm-es sortávolságra vetik.4% alkaloid (0. szántókon helyenként megtalálható.. a mérsékelt égövi Ázsiában. Fűszer. enyhe spasmolyticum. továbbá pinenek. közel 3% hiperforin. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. évelő. illatszeripar.5-1% flavonoid (hiperozid.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. a beléndekében 0. Félszáraz gyepekben. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. enyhe vérnyomásnövelő. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. Üde lápréteken fordulhat elő. VIII. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. A virágzó hajtást gyűjtik. ritka. kimerültséggel járó idegesség. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. külsőleg sebgyógyító. száraz. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. 4. rutin. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. A 40 cm-es. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. flavonoidok. fekély.1% körüli (0. Indiai-szubkontinensen.5-1. Hg. lejtőkön is telepíthető törpecserje. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. védendő. Hg. VII. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. évelő lágyszárú. Sziklás. Eur. Népgyógyászatban máj. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. Külsőleg hámosító. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Hatóanyag: 0. Ny-Ázsiában.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. másodszor szeptemberben. depressziós tünetek (klimaxos panasz.. Hyoscyamus muticus L. szorongás) enyhítésére. Indiai-szubkontinensen.9-1. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. továbbá 0. Hatóanyag: 0.doksi.és epebántalmakra. Hg. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben..

Ny-Ázsiában. kolin. stimulans.és K-Ázsiában.4% koffein.doksi. Örökzöld cserje. Hatóanyag: 17% shikimisav. VIII. Néhol kerti dísznövény. kertjeinkben sok helyen dísznövény. vágásokban. Hatóanyag: 0. Hg. safrol. ÉNy-Afrikában. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. ízjavító. szurdokerdőkben található. 4. tannin. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. kb. protocatechusav. Ph. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. külsőleg sebre.5% teobromin.. száraz tölgyesekben. aglikonja az indoxil.). phlobaphen. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. Illicium anisatum L. szeszkviterpén-lakton (anisatin. kevés teobromin. kb. Országszerte. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. Hatóanyag: rutin. Indokínában. örökzöld fa. É. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. protocatechusav. cserzőanyag. diaphoreticum. továbbá phellandren. . Indigofera tinctoria L. aranyérre. patak menti és ártéri ligetekben. szemölcsre. anethol). É-Amerikában. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. Inula conyza DC. cholereticum. fenolkarbonsavak (pl. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. szeszkviterpének. Eur. VIII. egyéves lágyszárú. Homeopathia.Forrás: http://www.hu Iberis amara L.) Honos Kínában. gyanta. Alkalmazás: bronchitis. Hatóanyag: cserzőanyag. shikimitoxin. bokorerdőkben. láperdőkben. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. metileugenol. 1. Termesztik is. Kisebb termetű. külsőleg présnedve sérülésre. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. ánizsketon stb. Ilex paraguariensis St. Kb. Hatóanyag: glikozinolátok. Évelő lágyszárú.251% illóolaj (cineol. shikimisav. kávésav.. 4. Ny-Ázsiában.és D-Európában.1-0. cymol. shikimin. Illicium verum Hook. Hg. D-Amerika déli területein. Homeopathia.és Ny-Európában. kb. örökzöld fa. linalool. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában.3-2. kinasav). laxans. terpineolacetát.5 m magas cserje. flavonoid. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. Hill. 28% zsíros olaj. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép.vagy kétéves lágyszárú. caren. egy. carminativum. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. örökzöld cserje. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. nyomokban teofillin. carminativum. szterol. Ilex aquifolium L. stomachicum. limonen. ilexsav. ursolsav. É-Afrikában. fenolkarbonsavak és észtereik. szeszkviterpén (bisabolen. Kis termetű. viride) Honos Brazíliában. Homeopathia. Ph. 0. Eur. fehér kérgű. 0. cadinen). terpineol. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. 8-15 m magas. Impatiens noli-tangere L. ami indigóvá alakul át. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. A füstölt drog sajátos ízű. 1 m magas. diureticum. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. ilicin.

irilon. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. továbbá alantolsav. keserűanyag. diureticum. Ártéri ligeterdők védett növénye. izoflavon-glikozid iridin.: Exogonium purga (Wender. Kis-Ázsiában. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. Az egész országban szórványosan.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. diureticum. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. Festőnövény. D-Amerikában. gyanta. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. Olaszországban.doksi. illatszeripar.és DK-Európában. Magyarországon meghonosodhatott. állatgyógyászatban is. irisolon. Kétéves vagy évelő lágyszárú. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. Iris germanica L. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. Ipomoea purga (Wender. alantol. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). Iris germanica L.hu Hatóanyag: illóolaj. szterol. Kis-Ázsiában. Főleg a Középhegységben. kedvelt évelő. . – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. Homeopathia. Jamaikán. lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi területein. ritkán fordul elő löszgyepekben. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. kiritkult. Olaszországban. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. expectorans. azulen). dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). de igen ritka.1-0. guajen. mucilaginosum. É-Afrikában. száraz sziklagyepekben. Homeopathia. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása).) Benth. furfurol.3-dioxo-indolin. kerti dísznövény. cholagogum.és D-Európában. Évelő lágyszárú. kempferol).Forrás: http://www. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. Homeopathia. florentina Dykes [syn. Isatis tinctoria L. tonicum. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0.: Iris florentina L. 20-40% inulin. anthelminticum. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). keményítő. sokfelé telepítik.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. Likőrgyártás. mérsékelt égövi Ázsiában. Iris pallida Lam. szaponin. var. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae).2% illóolaj (ironok. kumarin (scopoletin). ha van rá igény. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. cukor. Évelő lágyszárú. flavonoid (kvercetin. Inula germanica L. benzaldehid). fekélyes sebre. gumianyag. izoalantolacton. galactanok. szórványosan található sztyeppréteken. felső légúti hurut esetén. termesztik Indiában.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. de máshol is szórványosan fordul elő. lösztölgyesekben. Termeszthető. stomachicum. Inula helenium L.

és Ny-Ázsiában. Hg. palmarin). Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj.és bélbetegségekben hashajtó. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. juglandinsav. nyálkapoliszaharid. évelő lágyszárú. A húsos burkot diószüret idején. VIII. Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag. akne. Áprilisban. fenolkarbonsavak. Juniperus communis L. 4. VII. Homeopathia. Közép.. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön.5% illóolaj (pl. antidiarrhoeicum bélhurutban. chrasmanthin. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). columbamin. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. Népgyógyászatban vértisztító. Nálunk is mocsarakban. Amikor az új termés apró és zöld. kvercetin.. Madagaszkáron. májusban virágzik. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. timol). – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. jateorhizin).03% illóolaj (germacren-D. ocimen. Juncus effusus L. Magyarországon a római kor óta ismerik. gyanta. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1).doksi. továbbá flavonoidok (hiperozid. Juglans regia L. Eur. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. Ph. Hatóanyag: naftokinon juglon. anthelmintikus. ma nemesített fajtáit termesztik.Forrás: http://www. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. Évelő kúszócserje.hu J Jasminum officinale L. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. Hg. Indiai-szubkontinensen. K-Indiában. Hg. tonicum dyspepsiában. meghagyva a levélgerincet. 0.. káka Junci radix Kozmopolita. Homeopathia. 10% ellagitannin. jateorin. Közép-Európában kertekben ültetik. antispasmodicum. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam.) (= fructus.2% illóolaj (linalool.és Ny-Ázsiában. Hg. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Közép. – JUNCACEAE békaszittyó.és kempferol-glikozidok). akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. illóolaj Alkalmazás: gyomor. Hg.01-0. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid.. 0. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Homeopathia. caryophyllen. 5 m magasra megnövő cserje. 25-30 m magas fa.) = Juniperi galbulus (Ph. jasmon. Hatóanyag: galactanok. Eur. Illatszeripar. oligoszaharidok. Ph. külsőleg ekcémák. 4. VII. Ph.) Miers. 0. Juglans cinerea L. kb. a Mediterráneumban. termesztik Brazíliában. juglon. benzilacetát. levélben kb.l-1. VIII.) . lápokban mindenütt közönséges. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. pinen. VII. limonen stb. antibakteriális. Kaukázusban. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. antimikotikus.

Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. száraz helyen. Homeopathia.) Coult. É. limonen. szobahőmérsékleten szárítják. Hatóanyag: 0. Áprilisban. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix .hu Cirkumpoláris. Juniperus sabina L.és szeszkviterpén). Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. húgyúti fertőtlenítő.5% illóolaj (főleg cedren). Örökzöld cserje. asebotin. vékony rétegben. májusban virágzik. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel).5-2:1). dísznek is ültetik. illóolajat állítanak elő. communissav).: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. antiasthmaticum. szeszkviterpén βcaryophyllen. flavonoidok. spasmolyticum. diarrhoea esetén. sabinen. diterpén-lakton savinin. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. Állatorvoslásban. ezeken kívül kb. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. Hg. Homeopathia. vasicinon Alkalmazás: expectorans.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. köszvény és reuma kezelésére. illóolaját szesziparban. Homeopathia. A tobozbogyó első évben zöld. anthelminticum.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. 3-5% catechin-cserzőanyag. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. továbbá diterpének (sugiol. A fában (lignum) csak 0. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt. Nálunk díszfa. terpinen-4-ol). – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. Juniperus oxycedrus L. VII.és D-Európában.5% dihidrochalkon phloridzin. diaphoreticum. Malajziában.Forrás: http://www. Külsőleg ízületi bántalmakra. Nálunk díszfának ültetik.5-4. Juniperus virginiana L. 20 mono. Fűszer. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. Knautia arvensis (L. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. viasz. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin).. Hegyvidéki. – ACANTHACEAE (syn. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. cadinen. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. cserzőanyag. a Balkánon. Rovarűző. népi orvoslásban diaphoreticum. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. K Kalmia latifolia L. K-Indiában. pygmaein). Örökzöld cserje. myrcen. majd tisztítják (beszáradás 1. Hatóanyag: fájában 1. alföldi homokterületeken. Hatóanyag: 2. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. xanthoperol. heverő cserje. a második évben sötétibolya. oxivasicin.doksi.és Közép-Ázsiában. humulen. Justicia adhatoda L. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. a Duna-Tisza-közén.

Inkább a Dunántúlon található réteken.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. Hg. Eur.. Ph. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. fogvérzés. klorogénsav. sztrichninszerű hatása van.és garatöblögetésre. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. Herbában kb. fehérfolyásban. szájüreg. oxidált. laburnin. Ph. neolignan. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. Homeopathia. VIII. Eur. Évelő lágyszárú. Közép-Ázsiában. 14% cserzőanyag. 4. tengerekben. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban.és D-Európában. kb. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. urticaria). Az ország észak-keleti részén.doksi. metilamin. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. Lactuca virosa L.) Dum.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. cserzőanyag (főleg gyökérben). Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. norneolignan. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. catechin-cserzőanyag. dineolignan Alkalmazás: adstringens.hu Honos Európában. VIII. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. laburnamin. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . cystitis kezelésére. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan.és guluronsav-polimerek). hisztamin. Ph. szaponin. Homeopathia. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. tyramin... Lamium album L. Hg. Hg.) Lej. – BORAGINACEAE [syn. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). kvercimetrin. L Laburnum anagyroides Medic. Vadon. flavonolok).és D-Európában. 1 m magas bokros évelő félcserje. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Kétéves lágyszárú.Forrás: http://www. É-Afrikában. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: virágban kolin. VII. Cserje vagy akár 7 m magas fa. üde gyomtársulásokban elég gyakori. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. stomatitis. Lappula squarrosa (Retz. kávésav. Laminaria cloustoni (Edm. fogínygyulladás. Gélek (alginátok) előállítása.: Myosotis lappula L. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. Kaukázusban. nyálka-poliszaharid. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. elvadulhat. iridoid-glikozid (lamalbid). Ültetik.) Ratanhiae tinctura (Ph. anagyrin). Szibériában. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. kempferol-glikozid (lamiosid). mérsékelt égövi Ázsiában. rendszertelen havivérzésben. Hatóanyag: alginsav (mannuron. Hatóanyag: magban több (akár 3%). rutin. 4. adstringens. triterpén-glikozid (knautiosid. vérlipidszint-csökkentő.

Ph. A Középhegységben elég gyakori. Lavandula angustifolia Mill. mérsékelt égövi Ázsiában. termesztik még Közép. VIII.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. ragasztó) készítés. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. phellandren stb. Larix decidua Mill.) Lavandulae aetheroleum (Ph. évelő. Festék (lakk.. 8% cserzőanyag. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. Hg. 4. abietinsav. Lathyrus sativus L. főleg Mexikóban. secoisolariciresinol). aminonitrilek. Hatóanyag: kb. Ph. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik... Hg. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. limonen. Lathraea squamaria L.továbbá pyronen. Homeopathia.: Larrea mexicana Moric. L. aceteugenol.hu Honos Európában.) . Egyéves lágyszárú. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik.) Coville [syn. terpineol. VIII. reuma ellen. geraniol. vera DC. üde gyertyán.. borneol). gyanta diureticum. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. linalool. 0. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). kvercetin. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. Ph. kolin. Hg. más aminok. külsőleg antisepticum. VII. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. leucocyanidin. fűszer. kéregben kb. nálunk termesztett. pinen. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. Termésben 1-4% illóolaj. larixil-acetát. metileugenol. betain. VII. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. Egyéves lágyszárú. termés carminativum. diterpen-glikol larixol.és D-Amerikában. gyantasavak. spica L. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. Larrea tridentata (Sessé et Moc. emmenagogum.doksi. L. pimarsav stb. Ph. fehérjék.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. 4. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. Laurus nobilis L. Eur. taxifolin. Elő-Ázsiában. fenol guajacol. caren. diureticum.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. Ny-Ázsiában. bükk. amarum. Hg. Eur. terpineol. aromadendrin. kempferol. de takarmány szárítva. likőripar. továbbá. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják).). maltol (larixinsav). Larrea divaricata Cav. fűszer.és bükkelegyes erdőkben. megfelelő adagban. oxalilamino-aminopropionsav.Forrás: http://www. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. rutin.. antiparasiticum. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. – LAMIACEAE [syn.: Lavandula officinalis Chaix.

). 4. állóvizekben. Termeszthető. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). Helyenként gyomtársulásokban. carminativum. villosus Desf.5-2. Lavandula latifolia Medic. félcserje. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. Lawsonia inermis L. É-Ázsiában. quinquelobatus Gilib.5-1% illóolaj (cineol. Júniustól augusztusig virágzik. cserzőanyag. 3-4 cm tőtávolságra. Magyarországon a védett. Közel-Keleten. lucenin.4-naftokinon). cineol. kéntartalmú lentionin. illatszer. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. Erősítő. Ph. kb. 3 cm mélyre dugják. Külsőleg fürdőnek.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. palustrol. kámfor. vitexin. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. áttelelő vízi növény. izoorientin. – LYTHRACEAE [syn. helyenként tömeges. diureticum. Lentinus edodes (Berk.és K-Európában. vicenin. Élelmiszer. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. Hatóanyag: 0. mocsarak.doksi. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). kálium.) Honos Eurázsiában. szeszkviterpének (pl. Trópusi Amerikában is elterjedt. Repellens. kb. hajfesték. 1 m magas cserje.. Kumarin (fraxin. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. cink.: Lawsonia alba Lam. emeticum. Hatóanyag: festőanyag 1.3-poli-β-glucan lentinan. timol. parlagokon található. mint ledol (= ledumkámfor). – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. Illatszeripar. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Júniusban. esculin) Alkalmazás: expectorans. nemesített fajtáit telepítik. ocimen. Lemna minor L. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). lápok vizében gyakori. ciklopentansav.5% illóolaj. nyálka-poliszaharid. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). borneol. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. gyanta.és 10 cm tőtávolságra. diaphoreticum. Ledum palustre L. főleg lawson (2-hidroxi-1. Hg. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. a virágzó hajtásokat gyűjtik. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. izovitexin. Leonurus cardiaca L. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. = L. naftalin-származékok. . Magyarországon is ismert. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. caryophyllen-epoxid). félcserje vagy kisebb cserje.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő.VIII. a következő év őszén ültetik állandó helyre. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. Termeszthető. Szőrös alfaja (subsp. szterol. mycosis kezelésére. orientin. Eur. Indiai-szubkontinensen. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. kumarin. továbbá carvacrol. vitaminok. Hatóanyag: 0. kámfor stb. déli oldalakon termeszthető. diureticum.4-naftokinon. Homeopathia. külsőleg ekcéma.Forrás: http://www. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. Évelő lágyszárú. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. benne hidroxi-szeszkviterpének. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. 20-35% linalool. spasmolyticum. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.) Sing. Japán). Mediterráneumban. júliusban virágzik.hu Honos Mediterráneumban. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. külsőleg carbunculus kezelésére. reuma esetén. 2-6 m magas cserje. Hatóanyag: 1. fehérjék (pl. viasz. párologtatásra.

kempferol-glikozid. illóolaj (diallildisulfid). szaponin. ízesítőnek). emésztést elősegítő. októberben szedik ki. 1. Torma. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. Egy. spasmolyticum. flavonoid. 1.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten.Forrás: http://www. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. vitaminpótló. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában. – ASTERACEAE [syn. júniusban virágzik. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben.vagy kétéves. Lepidium campestre (L. ajugosid. fenolkarbonsav.és mustárpótló.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Leonurus lanatus (L. Eur. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). saponaretin. Évelő lágyszárú. cserzőanyag. Legelőkön. neurotikus panaszok.) R. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. kb. Májusban. antihypertensivum. magban még benzil-izotiocianát. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). flavonoid. 4. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. lágyszárú. évtől várható. Elegendő terméshozama a 3. Kaukázusban. Magyarországon termeszthető. Indiai-szubkontinensen. orientin. továbbá diterpén marrubiin. erősíti a stressztűrést.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. lespidin (kempferitrin). Leuzea carthamoides DC.: Rhaponticum carthamoides (Willd. reuma ellenes. homoorientin.5-3 cm mélyre vetjük. 15% zsíros olaj. VIII.. Európában termesztik. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. Ph. Kb. vitexin. szívtáji. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. Ny-Ázsiában. ízjavító (salátának. Letisztítás. cholagogum. Magját 60 cm sortávolságra. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. alvászavar esetén különösen jótékony. egyéves lágyszárú.) Pers. Szibériában.és flavon-C-glikozidok.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). Lespedeza capitata Michx.doksi. kvaterner amin szinapin. a herba enyhe diureticum. nephrosclerosis esetén. Nálunk termeszthető. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. Ny-Ázsiában. galiridosid. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. diterpén. étvágyjavító. Hatóanyag: glikozinolát. Lepidium sativum L. nyomokban illóolaj (mono. cserepekben házi zöldségként is. galeopsinok. Br. Hatóanyag: flavonol. kisebb méretű ládákban. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. a magból olaj nyerhető. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen.5 m magas félcserje. Hg. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1).

Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. Homeopathia. mannit. illóolaját és levelét a konzerv. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. fenolkarbonsavak. senkiunolid. Hg. árokpartokon országszerte gyakori.) Lini seminis farina (Ph. VII. Helybe vetéssel szaporítják.. Hg. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. aranyeres csomóra. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. diureticum. Homeopathia. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. fejfájás. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. emmenagogum. VIII. VII. cserzőanyag. pektin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: lignan-lakton linin. antigonorrhoeicum.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. É-Afrikában. 4. bergapten.Forrás: http://www. anthelminticum. .hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). kedvelt dísznövénye. 4. epe.és húgykő oldódását elősegíti. phellandren. Linum catharticum L. psoralen). Kaukázusban. kevés illóolaj.és likőripar is használja. pollenben flavonoid. gyanta. Fűszer. DK-Európában. Linariae herba Honos Európában. 14% nyálka-glucomannan. pinen. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). a magyarság régi. Hatóanyag: kb. Letisztítás és mosás után szellős. Eur.6-1% illóolaj (kb. cnidilid.doksi. Ph. stomachicum.és bracteatin-glikozid. Egy. máj. auron aureusin. Ph. ligustilid. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea.. Ligusticum sinense Oliv.és epebántalmakban. D-Európában.. poliin. Liatris spicata (L. Kertekben népszerű. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. értágítók. carminativum. tyúkszemre teszik. Linum usitatissimum L. késő ősszel fagy alá vetik. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. Hg. VIII. ritkán többéves lágyszárú. – APIACEAE [syn. angina pectoris. szitoszterol. terpinen. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). Hatóanyag: kb.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. senkiunolid). butil-phthalid. görcsös menstruáció. VII. más flavonoid (pectolinarigenin. pectolinarin). – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű.) Lini oleum virginale (Ph.vagy kétéves. kumarin. Gyomtársulásokban. Hg. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. Hatóanyag: kumarin. laxans. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Linaria vulgaris Mill.) Willd. Ny-Ázsiában. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. Júliusban. 1% flavon-glikozid linarin. így butil-phthalid. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. Homeopathia. augusztusban virágzik. myrcen). K-USA-ban.) Honossága vitatott. Hg. ligusticum-lakton. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. Nálunk termeszthető. Ph. Európában dísznövény. Lilium candidum L. camphen. Eur. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. furokumarinok (umbelliferon. Homeopathia. Hatóanyag: gyökérben 0. igen régóta. külsőleg aranyér gyógyítására.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. 70%-a alkil-phthalid. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. mérsékelt égövi Ázsiában. reumás bántalmak esetén.

csakis orvos adagolhatja. mészkedvelő tölgyesekben található. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. Liquidambar orientalis Mill. később gazdagon indás. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. Száraz. nyálka-poliszaharid. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. szterolok. ciklusos nona. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. Hatóanyag: kb. aphrodisiacum. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. Indiai-szubkontinensen. polifenol. . Liriosma ovata Miers. kivont olaja száraz bőr ápolására. fruktan.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. 25% nyersrost.Forrás: http://www. érelmeszesedés lassítására. limonen. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. lignan pinoresinoldiglükozid.) Pers. herbája.2-0. viaszalkohol. szterolok Alkalmazás: tonicum. Kelet-Ázsiában. kis termetű. 3% zuzmósav (stictinsav.1-1. neolinustatin. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. koleszterin. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. Hatóanyag: 0. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. Homeopathia. Lobelia inflata L. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. emiatt bőrpuhító. 25% fehérje. Lithospermum arvense L. Ázsia mérsékelt égövi tájain. Lithospermum officinale L. telephorsav. antiparasiticum. gyrophorsav). kovasav.5% cianogén glikozid (linustatin. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. Lenlisztből készített. hűsítő. Hatóanyag: alifás alkohol. gyanta. enyhíti a reumás fájdalmat. epifiton.doksi. szterolok és triterpének. Száraz tölgyeseinkben. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles.és hólyagbántalmakban. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. Illatszeripar. szaponin lupeol.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. évelő.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). Indokínában. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). egyéves lágyszárú. Hoffm. Hatóanyag: 0. 0. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. ekcéma és furunculus ellen. bronchodilatator. shikimisavval. A Középhegységben viszonylag gyakori. Indiai-szubkontinensen. metilheptanon. továbbá meso-lobelanin. a Földközi-tenger környékén termesztett fa.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. Hatóanyag: citral. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. kalcium-karbonát. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. Litsea cubeba (Lour. Lobaria pulmonaria L. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. 30-45% zsíros olaj. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. mérgező. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj.05% alkaloid muyrapuamin. styrennel.

bokorerdőkben szórványosan. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. Hatóanyag: cucurbitacin B. sokfelé elterjedt. Hatóanyag: szaponin. glücocochlearin. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. kozmopolita. drasztikus hashajtó. mescalin). Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. lunaridin. diaphoreticum. főleg lunarin. luteolin). meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. Roem. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. cserzőanyag. Lycium barbarum L. 20-30% szénhidrát. Egy. lágyszárú. Európában sokfelé telepítik. menstruációs panaszok esetén. pellostin. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. egyéb alkaloid (pl. Lupinus luteus L. Lophophora williamsii (Lem. lágyszárú.vagy kétéves. temulin). – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. loliin. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Egyéves. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. Hatóanyag: kb. gyógyszerek formájában adagolható. N-metil-mescalin. glücoputranjivin. Hatóanyag: kb. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. – SOLANACEAE [syn. peyonin. A fő alkaloidok (lupanin. peyophorin. Országosan elterjedt. Kerti dísznövény. lupinin. Spartein ganglionbénító. néha elvadul. Egyéves lágyszárú. peyotin. Hatóanyag: magban 1-1. keményítő. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. Kaukázusban. sokfelé elterjedt. nemesített.hu Lolium temulentum L.] szivacstök. lophotin). – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. főleg szántók gyomtársulásaiban. bükkösökben. 5 m magasra is megnövő cserje.doksi. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. magban kb. Homeopathia. USA középső részének déli területein. Országosan elterjedt. anhalidin. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. Lonicera caprifolium L.vagy kétéves lágyszárú. gypsogenin-lakton. Luffa aegyptica Mill. Lunaria annua L. lophophorin. – CUCURBITACEAE [syn. numismin. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. Ázsiában. részben honos. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. de szórványosan.. Magyarországon homokos területeken termesztik. – CACTACEAE pejotl. N-formil-mescalin stb. Homeopathia. spartein) inszekticidek. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. lupanin.: Luffa cylindrica M. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). anhalamin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. 1% peptid-alkaloid.] ördögcérna . anhalonin. Egy. flavonoidok (pl. vértisztító.: Lycium halimifolium Mill. fenol-glikozid. kábítószerként is használják (pl. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén.) Coult. 20% zsíros olaj. matrin). temulentin. hordenin. zsíros olaj. főként szárazabb tölgyesekben. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. Homeopathia. a magból olajat nyernek. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. 5% protoalkaloid mescalin.

gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. solasodin). Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. 2-2. 0. herniarin. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. Lycium chinense Mill. Hatóanyag: szterolok. Földközi-tenger környékén. emmenagogum.1-0. esculin. diureticum. világszerte termesztik. lycodolin (és több más társalkaloid). kb.Forrás: http://www.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. Hatóanyag: 0. triterpének (episerratriol. szterolok. Európa többi részén is ritkul. A spóra különleges hintőpor. É-Amerikában. solavetivon). flavonoid. fenolkarbonsavak.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. flavonoid. cycloeucalenol. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. 0. Hatóanyag: karotinoidok. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. vízi lágyszárú. nálunk különösen kerítéseket borít. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). főleg lycopin).2% illóolaj. Mediterráneumban. Áttelelő. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. illatanyagok (aldehidek. lycoclavanin). Lycoperdon fajok. vitaminok. Homeopathia. Lycopersicon esculentum Mill. 1-3 m-re növő cserje. Lysimachia nummularia L. adstringens. tölgyesekben. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. 5-6% cserzőanyag. solanidin. tomatin. más tropán-alkaloid. nyíres-fenyérekben. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: hioszciamin. kumarin és furokumarin (pl. Lycopus europaeus L. de sokszor kivadulva terjed. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). aminosavak. immunmodulans kivonatok.5% flavonoid. cholin.1% kumarin. alkoholok). Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. fiatal lucosokban. Homeopathia. mészkerülő bükkösökben. gyógyszerek formájában. a Dunántúlon szórványosan. xanthofillok. Kínában nagyobb mennyiségben terem. Évelő lágyszárú. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. szőrfűgyepekben. betain (érett termésben nyomokban alkaloid.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. a spórában zsíros olaj. fehérje. rákprevencióban is szerepe lehet.2% flavonoid (apigenin. aminok.és chrysoeriol-származék). Hatóanyag: 0. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: karotinoidok (pl. Lycopodium clavatum L. magban zsíros olaj. szterolok. karotinok. telepítik. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. érelmeszesedésgátló.és húgyhólyag-betegségekben. tonicum.doksi. szaponin. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. 2-3% cserzőanyag. Mocsarakban országszerte elég gyakori. triterpén (cycloartenol. Antioxidáns. Homeopathia. észterek. szerves savak. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. Védett. Rostk. aminosavak és aminok. clavatin. 3% gyanta. Középhegységben több helyen.

Sri Lankán. D-Kínában és Malajziában. Homeopathia. flavon-glikozidok. ÉNy-USA.és Ny-Kanada. Lythrum salicaria L.hu Honos K. apró növény. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. Mallotus philippinensis (Lam. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. főzve. antibakteriális és gyulladásgátló. 4. VIII. Évelő lágyszárú.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. viasz. – MAGNOLIACEAE [syn. virágban malvidin. a magból olajat nyernek. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. procyanidinek.-Arg. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Ny-Ázsiában. így Magyarországon is gyakori. homorottlerin stb. isocorydin. Több mint 1 m magasra is megnőhet. Mediterráneumban. Ph. cserzőanyag. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F. parkokban). ÉK-Ausztráliában. – EUPHORBIACEAE [syn. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. Magnolia virginiana L. nedves réteken országszerte gyakori.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. Mediterráneumban. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. izorottlerin. Honosak Ausztráliában. dysenteria. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin.és D-Európában sokfelé ültetik. Mocsaras helyeken. Meghonosodott Amerikában is. oxyacanthin. fehérje . virágban kb. Kisebb fa. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K.] virginiai magnólia. mosás és szárítás után). Hatóanyag: szár. fenolkarbonsavak. 70% zsíros olaj.doksi. Homeopathia. Közép. Eur.) Muel. Lysimachia vulgaris L.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia.. Muell. országszerte gyakori mocsárréteken.Forrás: http://www. flavonoidok. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. vérzéscsillapító. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. 0.és D-Európában. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. vízpartokon. gumianyag. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. nedves réteken. cianogén glikozid proteacin (különösen a M.: Magnolia glauca L. bőrfertőzés ellen. Évelő lágyszárú. antidiarrhoeicum.: Rottlera tinctoria Roxb. Johns.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. Hg. Kaukázusban. Szerte Európában.). sózva). hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. Elterülő. kerti díszcserje.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. Évelő lágyszárú. berbamin). Hatóanyag: cserzőanyag.

mindenhol közönséges. kempferol-származékok..) Mill. Ph. Hg. Hg. Homeopathia. VII. baccata Borkh. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. DAC) Cirkumpoláris. cianogén glikozidok (pl.. alkoholok. Pyrus malus L. A levelek a virágzás kezdetétől. Malva neglecta Wallr. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1).Forrás: http://www. gyomor-. VII. mivel rozsdagombára igen érzékeny. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában.és hólyaghurutos betegségek esetén. torokgyulladás esetén. trilobatin. Egy... Helv.)..: Malus sylvestris Mill. Mediterráneumban. É-Afrikában. aminok és észterek. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. dús levelű.). Ha porosak. nyálkahártya-gyulladást csillapító.: Jatropha manihot L. VIII. sárosak.) Malvae folium (Ph. rhamnogalactan. Vitaminok.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. hurutos panaszai. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). mauritiana Thell. arabinoglucan. Malva sylvestris L. Kábítószer.vagy többéves lágyszárú. M. Évelő lágyszárú.. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. Gyorsan. Hatóanyag: kb. VII.) Borkh. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. Júniustól késő őszig virágzik. országszerte gyakori. Malva sylvestris L. Eur. törpe szárú. cyanidin-. leucoanthocyanidin-glikozidok). DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. torokfájás esetén hurutoldó. Hg. sylvestris (L. kevés cserzőanyag. VII. kevés cserzőanyag.) Honos D-Közép-Eurázsiában.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. lemosás szükséges. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. arabinoglucan. ÖAB. antidysmenorrhoeicum. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában.). Malus domestica Borkh. vitaminhiány esetén. cukrok. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. gyomor.] manióka. l cm mélyre. Évelő. Hatóanyag: 0. szerves savak. Megfázás. Külsőleg felületi sérülésekre. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. A virágokat folyamatosan gyűjtik.. prunifolia (Willd. Dyspepsia. Mandragora officinarum L. floridzin.és bélhurut kezelésére.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. kasszáva . Ph. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl.hu Alkalmazás: féregűző. sieboldin).) Mansf. subsp. L-hioszciamin. bél. M. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. emésztési zavarok. mandragorin stb. 4. klorogénsav). A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. Magban kb.és Közép-Ázsiában (M. Egy. Ph. atropin. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. tápióka. antiasthmaticum. – ROSACEAE [syn. Hg. Helv. Hatóanyag: kb. ÖAB. Ny. Világszerte sok fajtáját termesztik. flavonoid-szulfát. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). floridzin. főként gyomtársulásokban. poligalacturonan). var. 20% zsíros olaj. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. Hg. hashajtó.vagy többéves lágyszárú. Nálunk nem fordul elő.doksi. Élelmiszer.3-0. italalapanyag. galactan stb. domestica (Borkh. főként gyomos helyeken.

digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. Ph.) Matricariae extractum fluidum (Ph.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. Egyéves vagy ősszel kelő.. különösen előnyös gyermekeknek. VIII. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). expectorans. gyomtársulásokban. Matricaria recutita L. cianogén glikozid (pl. . Nemesített fajtáit termesztik. Trópusokon sokfelé termesztik. Ph. 0. Hg. Hatóanyag: gumóban keményítő.. Indiai-szubkontinensen. egyéb diterpén (peregrinol. 4. szeptember elején vetik. gyógyszeripari alapanyag.: Matricaria chamomilla L. nyers drogot szellős. – ASTERACEAE [syn.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. májustól júniusig virágzik. szterolok. ÖAB. Júniusban. taposott gyomtársulásokban. cukrok. kamilla Matricariae flos (Ph. Eur. Marchantia polymorpha L. áttelelő lágyszárú. Hg. marrubiol). szikes pusztákon gyakori. Ázsia mérsékelt égövi területein. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer.Forrás: http://www. Kelet-Afrikában is termesztik. marrubenol. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. néhol útszéleken. augusztusban virágzik. É-Afrikában. Homeopathia. marrubiin). étvágygerjesztő tonicum. más triterpének. 4% keményítő. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. A kórómentes hajtásokat árnyékban. Kúszó cserje. Eur. VII. lábadozó betegeknek. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. Mészben szegény talajon. Chamomilla recutita (L. vulgarol. Marsdenia condurango Rchb. apigenin. Ph. fenolkarbonsavak. anthocyanidinglikozidok.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. Virágzáskor. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. Eur. VII.. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Ph. kolin stachydrin. Gyógycukorka készül belőle. Marrubium vulgare L. Augusztus végén. betonicin. kb.] orvosiszékfű. 4. VIII. Termeszthető. 4. VII. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). Hg.) Rausch. Trópusi országokban sokfelé termesztik. – ASCLEPIADACEAE [syn. termesztett állományból akár 2-3-szor is.) Honos Európában. legelőkön felbukkan. VIII. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén.5% illóolaj. szerves savak (pl... Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. nedves termőhelyeken gyakori. cholagogum. legelőkön. A tisztított. Hg. Helv. Ázsia mérsékelt égövi területein. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. szántókon. Maranta arundinacea L. Hatóanyag: kb. Amarum. akonitsav). szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin.) = Chamomillae anthodium (Ph. Hg. Hg. linamarin) Alkalmazás: kivont. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó.doksi..hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. parlagokon.

Eur. Májustól késő őszig virágzik. cadinen) Alkalmazás: baktericid. VII. Mueller és más Melaleuca fajok is.) Blake] niauli(fa). folyók mentén gyakori. Eur. pinenek. domboldalakon. Ph. 10% α-terpinen. – MYRTACEAE [syn.5% illóolaj (kék színű. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. Illatszeripar. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. myrcen. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. Rendszerint kétéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. benzilaldehid. Illóolaj összetevői: kb. carminativum. Mediterráneumban. egyik legfontosabb termesztett növényünk. szántóföldek szélén. májbetegségek esetén is használatos.és kozmetikai ipar. Indiai-szubkontinensen. – LAMIACEAE orvosi citromfű. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. hederagenin-glikozidok. Hg. fungicid. utak.és trans-en-in-dicycloéterek). szeszkviterpének (aromadendren. Malajziában. terpineol. kvercetin-glikozidok). főleg a mérsékelt égövi területeken. egyéb szaponinok). Évelő lágyszárú. A 40 cm-nél nem hosszabb. szeszkviterpének.Forrás: http://www.doksi. – FABACEAE kék lucerna.) Lam. 40% terpinen-4-ol. parlagokon. chamaviolin. 20% γterpinen. kumarin (umbelliferon. fürdő. (Illóolajat szogáltathat a M. luteolin-. matricinből képződő chamazulen. valeraldehid. antibakteriális (külsőleg is).: M. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. Melaleuca leucadendra (L. flavonoidok (apigenin-. Gyomtársulásokban. fenol coumestrol. Illóolaj illatszeriparban. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. dissitiflora F. expectorans. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. öblögetés formájában). 40 m magasra is megnő. belsőleg diureticum. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában.és bélhurut. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. legelőkön. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. Hg. a M.és fülfájásra). viridifloren. matricarin. Melilotus officinalis (L. 4.) L. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. fruktan. stomachicum (gyomor.1-0.) Hatóanyag: levélben kb. Illatszer. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. világszerte termesztik. érgyulladás esetén használják. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. 4. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik.3-1. dezacetilmatricarin). terpenil-valerianal. antiszeptikus. Árnyékos. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. quinquenervia (Cav. méhfű Melissae folium (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. 60% eucalyptol. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. spathulenol. spasmolyticum. Hatóanyag: 0. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. Ph. pinen. külsőleg borogatás.. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. szájvizek alkotórésze (fog. 3-6 m magas cserje vagy fa. thrombophlebitis. terpineol. külsőleg reumás fájdalom csillapítására.) Honos Ausztráliában. fenolkarbonsavak. oleanolsav bidesmosidok. herniarin). fenolkarbonsavak. melilotin). linariifolia Smith. Melissa officinalis L. pl. pinen. Külsőleg bőrgyógyászatban. ritkábban illatszeripar. VIII. Melaleuca viridiflora Solan. kozmetikumként is. Hg. medicagensav-. 2% illóolaj.hu Hatóanyag: 0. Medicago sativa L. Ph. Ausztráliában.. VIII. szeszkviterpén-laktonok (matricin. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. 7-18 m magasra nőhet. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. 5-6:1 flos).) Melissae herba Melissae aetheroleum . cis.8% kumarin (kumarin. Trópusokon termesztik.. flavonoid. melilotosid.

Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). 4:1 herba). – LAMIACEAE [syn. szaporítható magvetéssel. USA-ban. Szórványosan üde tölgyesekben található. Alkalmazás: carminativum.és bélpanaszokban. Mentha longifolia (L. Melittis melissophyllum L. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. Évelő lágyszárú. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. rozmarinsav. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. Hatóanyag: 0. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. izomenthon. menthylacetát. Kanadában.2% illóolaj (pulegon. Ph. Mentha canadensis L. pinen. nerol. carvomenthon.) Honos K-Ázsiában. phellandren. pulegon. limonen. diaphoreticum. Mentha aquatica L. Évelő lágyszárú. grandiflora Sm. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. Indokínában. santen. var. Afrikában. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. spasmolyticum. Mediterráneumban. fejfájásra. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. Kínában. Külsőleg fürdőbe. acacetin-. Kaukázusban. 60% menthofuran. dihidrocarveol). flavonoid. Évelő lágyszárú. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. Évelő lágyszárú. triterpének.doksi.05-0. bujtással vagy dugványozással. piperascens Malinv. terpineol. hesperidin. alig található mészkedvelő tölgyesekben. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. β-caryophyllen-epoxid). mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos.: Mentha arvensis L. luteolin-. mentol. Hatóanyag: 0. de elterjedt Ny-Ázsiában. piperitonoxid. piperitonepoxid. geraniol. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. flavonoid (kvercitrin. Hg. áttelelő vagy évelő lágyszárú.Forrás: http://www. kb. neral. menthofurolakton). palántaneveléssel. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. [syn. Malajziában. eriodiktiol-glikozidok. – LAMIACEAE vízimenta. tőosztással. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). klorogénsav.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. Mentha arvensis L. a szeszkviterpének közül főleg germacren D.] nagyvirágú méhfű. továbbá linalil-acetát.8% illóolaj (kb.és lápréteken gyakori. Termeszthető. 1% illóolaj (carvon. Júniustól szeptemberig virágzik. kávésav. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. Amerikában. diaphoreticum. kumarin. thujen stb. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. limonen. cineol.) Nath. Alkalmazás: mint borsmenta. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj.3-0. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. főleg fenolkarbonsav-származékok. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul.: M. nálunk mediterrán reliktum. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. 0. 35% linalool.VIII. menton). továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. menthofuran. 4. mentol. piperiton. Eur. teája üdítő italként is. 7% cserzőanyag. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: kb. továbbá geranial.és légzőszervi bántalmak esetén. cholagogum. Melittis carpatica Klok. Mediterráneumban. diosmin) .. apigenin-.hu Honos DNy-Ázsiában. nedves mocsár. továbbá menthon. mocsarakban. thujon. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. Forráslápok. Mediterráneumban.

A hajtást. Üzemi szinten nem termeszthető. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. scopoletin). Tőzeges lépréteken. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. Egyéves. Júliustól őszig virágzik. Első vágását a virágzás kezdetén. dihidrocarveol. október elején végzik. évelő lágyszárú.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. izopulegon. adstringens. Hg. Illóolaj-gyártás. likőr. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. fűszer. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. 50% mentol. aquatica X M. carminativum. Évelő lágyszárú. 50-60% carvon. Hg. pinen. annyira kiritkult. menthan stb. 4. lágyszárú.Forrás: http://www. VII. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. 7-chlorodeutziol). étvágytalanság esetén. iridoid loganin. Menyanthes trifoliata L. Ph. népgyógyászatban reuma és láz esetén. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. fél méteres félcserje.és epebetegségekben. piperitenon stb. rágógumi. Évelő. Hg.) = Trifolii fibrini folium (Ph. mocsaras termőhelyeken él. Hg. Ph.hu Alkalmazás: antiseptikus. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. Hg. VIII. közel fél m-re is megnő. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában.). világszerte termesztik. laza és középkötött talajú szántók. gentiatibetin). fajhibrid eredetű. VII. 4. Mercurialis annua L. útszélek gyomtársulásaiban. továbbá menthon. Hatóanyag: kb. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés.) Huds. étvágygerjesztő.). Mentha spicata L. émelygés. flavonoid.) Honos Közép. Eur. továbbá limonen. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. illatszer). K-Kanadában.és É-Európában.és szagjavító. Ny-Ázsiában. Hg. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. menthiafolin). metoxi-flavonok.. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. menthil-acetát. abortivumként is.5% illóolaj (kb. stomachicum. VII. Mediterráneumban.. élelmiszeripar (fűszer. ételízesítő. Ph. Ph. íz. őseiből (M. 80% pulegon. Szibériában. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. inhalálásra is.. gyomorégés. mentzefoliol.) Mansf.. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. 4. Kozmetikai ipar (fogkrém). . Régóta termesztett. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. Kaukázusban.. 0. vízi lágyszárú. cholagogum. Mentha x piperita (L. főleg Peruban. Kb. spicata) alakulhatott ki. hengeres gyökértörzzsel. szájvíz.) Bizonytalan eredetű hibrid. Júliustól szeptemberig virágzik. VIII. gentianidin. Nálunk szórványosan fordul elő. szubarktikus Amerikában. 20% menthon. üdítő. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. VIII. kumarin (pl. Ph. VII.8-2. továbbá carminativum. Zöldszárú változatai (f. Vegetatív úton szaporítható. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. Vegetatív úton. rágógumi. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. Importdrog. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. convar. Eur. piperiton. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. hogy Magyarországon szigorúan védett.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj. gükozil-mentzefoliol. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. rozmarinsav. évelő lágyszárú.doksi. crispa(ta) (Benth. – LAMIACEAE borsosmenta. gentialutein. amarum. a másodikat szeptember végén. Mentha pulegium L. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. cukorka stb. Eur. Hg.

dysmenorrhoea esetén.és bélhurut. Hatóanyag: mint az előbbi. Mediterráneumban. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. Momordica balsamina L. termésben lycopin és lutein. virágban 0. Mercurialis perennis L. Kínában. Hatóanyag: termésben momordicin. Magban zsíros olaj. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. levélkivonat antidiabeticum. Monarda didyma L. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). purgans epebaj. szterolok. termés stomachicum.8% illóolaj. Évelő lágyszárú. Skóciában termesztik. ocimen. 30% keményítő. stomachicum. kb. Arab-félszigeten. de főleg homeopathia. carvacrol stb. Homeopathia. camphen. Tönkjéből nyerik a keményítőt. Gyomor. gumianyag.). zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. bevonó anyag. 0. antipyreticum. Momordica charantia L. emmenagogum. timol. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. Indokínában. tonicum. pinen. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Mart. Évelő lágyszárú. balzsamkörte Momordicae semen. hurut esetén. stimulans. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. diureticum.és bükkelegyes üde erdőkben. a levélben akár 1. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában.1-0. luteolin. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. Homeopathia. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. Ausztráliában. Hatóanyag: 0. Meum athamanticum Jacq. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. linalilacetát. 15% kovasav. Ausztráliában. Indiában. limonen.3% illóolaj (carvacrol. karotin.doksi. Évelő lágyszárú. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. Malajziában.: M. gyanta. Európában ritkán aromaticum. 40% zsíros olaj. kólika. emeticum. pektin. Indiai-szubkontinensen.és Közép-Európában. szterol. szaponin. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. – ARECACEAE [syn. Metroxylon sagu Rottb. 5-hidroxi-triptamin. magban kb. antipyreticum. ursolsav. Homeopathia.Forrás: http://www. Homeopathia. aromaticum.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában.3% illóolaj. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. kertekben nálunk is megtalálható.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). 1% szaponin. Nálunk nem fordul elő. amenorrhoea. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . termés drasztikus hashajtó. levélben momordicin. cymen).) C. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. Hatóanyag: alkaloid momordicin. Hatóanyag: kb. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. lycopin. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok.3% illóolaj (linalool. kb. flavonoid (pl. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. termés és levél anthelminticum. mag anthelminticum. rumphii (Willd. carminativum. gyantasavak. Monarda punctata L. Európában több országban dísznövényként telepítik. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában.

Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin.. Nálunk is gyakori fa. emeticum. sokfelé telepítik. glükotropeolin). lágyszárú futónövény. Myrica cerifera L. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. főként emmenagogum. spasmolyticum.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. terpinen. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. ellagsav. színanyag. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. Egyéves.doksi. Kisebb vagy közepes méretű fa.és K-Ázsiáig. proteáz mucunain. Hatóanyag: levélben 0. Szintén kertekben néhol megtalálható.) Baker – FABACEAE [syn.4-0. gumianyag. keményítő. Hatóanyag: var. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. diureticum. cymen. cadinen. szerves és aminosavak. carminativum. – MYRICACEAE viaszbogyó. var. expectorans. Trópusokon termesztik. antiparasiticum. trópusokon termesztik. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. legelőkön gyakori. Kb. stomachicum. copaen. Dolichos pruriens L. Homeopathia. más flavonoidok. Közép-Amerikában. caryophyllen). cymen) Alkalmazás: mint előbb. Stizolobium pruriens (L. cineol. Mucuna pruriens (L. magban kb. utilis (Wall. myricetin. limonen. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. 2% pektin. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. továbbá pinen. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. ugyanennyi cineol. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . heptanal. Kétéves lágyszárú. kb. p-kumársav. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. phellandren. Homeopathia. reuma ellenes. albumin. myricinsav. 1 m-es illatos cserje. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. 10% szaharóz és invert cukor. kb.1% alkaloid benzylamin (moringin). a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. rutin. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. Országszerte réteken. Termésben kb. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. calamenen. Morus nigra L. néha utak mentén telepítve.Forrás: http://www. É-Amerikában is megtalálható.) Pers.7% illóolaj (pinen. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. szterol.) Hill. spasmolyticum. camphen. Myrica gale L. Timol állítható elő belőle. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa). ehető. gyökérkéregben 0. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. Karib-szigeteken. díszítő is. kozmetikum. myrcen. Illóolaja toxikus. Myosotis arvensis (L. Moringa oleifera Lam. keringésjavító tonicum. Morus alba L. népgyógyászatban májerősítő.) DC. Myristica fragrans Houtt. limonen. csípős gyanta. évelő lágyszárú. K-Ázsiában. Kisebb termetű. Alacsonyabb bokor vagy fa.és Ny-Indiában. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Hazánkban is sokfelé megtalálható.hu Honos É-Amerikában.

. petroselinsav. metilantranilát. 20% myrtenol. ulcus cruris. kozmetikai és illatszeripari anyag. továbbá benzoesav. Narcissus pseudonarcissus L. Élelmiszer. Ph. csokoládéízesítő). kb.) – FABACEAE [syn. limonen és pinen)..doksi. évelő lágyszárú. sabinen. diaril-nonaoid malabaricon C). Kb. fahéjaldehid. vanillin.. VIII. Myrrhis odorata (L. dysmenorrhoea esetén. Hatóanyag: levélben 0.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. illatszeripar. Élelmiszeripar (pl. rágógumi. benzilalkohol. VIII. bronchitis kezelésére. 10-25% benzil-cinnamát. chavicol-metiléter. ritkán elvadulhat. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. évelő lágyszárú. 0. Ph. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. Hg. eugenol.és D-Európában. Ny-Ázsiában. magköpenyben akár 15% illóolaj. dimetilantranilát. dipenten. expectorans. gyanta (fahéjsav. mono-. hypochondria. külső paraziták ellen.1-0. Benne monoterpének (pinenek.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). fahéjsav. 4. Örökzöld cserje. Myroxylon balsamum (L. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.és fogápolókban. balsamum (= var. fejfájás stb. Hatóanyag: magban 5-16%. örökzöld fa. metilbenzoát. Illatszeripari adalék. tériszony. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. Hg. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. metilcinnamát. adstringens. szeszkvi. Eur. Hatóanyag: illóolaj (linalool. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav.) Harms var. továbbá 3-5% nerolidol. D-Amerika nyugati és északi részein. nerol. N Narcissus poëticus L. VIII. genuinum Baill.. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. nagy adagban hallucinogén. aranyér) kezelésében. nálunk nincs a természetes flórában. stomachicum. Eur. fagyás. Hg. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. továbbá fenol és aromás éterek. Rágógumi-.: Myroxylon pereirae Klotzsch. 4. Balzsam és illóolaj haj. Myroxylon balsamum (L. – AMARYLLIDACEAE .: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. Eur. safrol stb. vanillin stb. Nálunk kerti dísznövény. 13% myristicin. Myrtus communis L.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. cukorka. Ph. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban.) Harms var. Ph.és likőripar. 15 m magas fa. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős).5% illóolaj (pinen.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. 20 m magasra is megnövő. Hg. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol.Forrás: http://www.) Scop.2 m magas. lignanok (furanoid fragransinok. 4. kb. továbbá ánizsaldehid.) Honos Malajziában.). 5-7% elemicin. Illatszeripar.5-1. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. indol.. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. Közép-Amerikában.). VII. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. geraniol.és fahéjsavészterei).

– SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában.3-0.2-0.és Ny-Ázsiában. krónikus bőrbajokban. angelicin). galanthin. adynerin. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum.: Nardostachys jatamansi DC. Br. Homeopathia. Évelő lágyszárú. Évelő. dezacetil-oleandrin. .) is termesztik. izorhamnetin). Indiai-szubkontinensen. valeranal. diureticum. szeszkviterpének: calarenol. urechitoxin. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. Indokínában. kámfor. lutein) Alkalmazás: emeticum. Nicotiana tabacum L. astragalin. Nepeta cataria L. neferin stb. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. pronuciferin. kisebb cserje. carminativum. eudesmol. Homeopathia. valeranon. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. Malajziában. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. maalien. nuciferin. lotusin. nornuciferin. Közép-Himalajában. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. Évelő vízi növény. narciclasin. Hatóanyag: kb. jatamansisav. Nardostachys grandiflora DC. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. Nelumbo nucifera Gaertn. karotinoidok (karotin. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. liensinin.). armepavin. Ausztráliában. caren.4% illóolaj (pinen. vízben vagy vizenyős helyen élő. nardol. évelő lágyszárú. Dunántúlon ritka. évelő lágyszárú. cserzőanyag. dihidronepetalakton. repellens. tazettin stb. humulen. de akár fává is megnőhet. Kerti dísznövény nálunk is. – VALERIANACEAE [syn. fás szárú. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. oleanolsav). sokfelé dísznövényként telepítik. Ny-Ázsiában. népgyógyászatban vérzéscsillapító. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. sokfelé termesztik. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). homeopathia. timol.).hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. laxans. Közép. oxoushinsunin. gyomtársulásokban helyenként előfordul. abortivum. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. neriantin. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. virágban flavonoidok (pl. továbbá epinepetalakton. narcissamin. Magas termetű. olendrigenin. metilcoclaurin. lycorin. Heverő. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. carvacrol. Kaukázusban. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. Hatóanyag: 0. emmenagogum. digitoxigenin). diaphoreticum. nepetalsav. szaponin (ursolsav. rustica L.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. Nasturtium officinale R. hisztéria esetén). Ázsia melegebb éghajlatú részein. ismerünk. elemol. izoliensinin. Indiai-szubkontinensen. flavonoid. oleandrin. stomachicum. caryophyllen. epilepszia.doksi. évelő lágyszárú. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. Nerium oleander L. legyökerező szárú. antidiarrhoeicum. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. liriodenin.

sagittifolia (Walter) E. önmagában (készítmények formájában) inszekticid. Évelő. nornikotin. holtágakban.4-0. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. O. oldja a bronchusgörcsöt is. nigellin. Ny-Ázsiában.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. társalkaloidok (anabasin. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. kempferol. Kaukázusban. Tavainkban. keményítő. subsp. zsíros olaj. Dohányipar. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. damascinin). 0. fluor albus esetében. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. népgyógyászatban gonorrhoea. Hatóanyag: 0. anatabin). de toxikus.4% illóolaj (timokinon. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. adstringens fluor albus. Kb.4-1. Ny-Ázsiában. kb. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 0.5 m magas. Közép-Amerikában. Termeszthető. nicotyrin. vese. Évelő. anabasein. Homeopathia.Forrás: http://www. – RANUNCULACEAE török kandilla. ellag. 20% keményítő. vízi lágyszárú. É-Amerikában. egyéves lágyszárú. Nigella damascena L. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. vízi növény. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. 40% szénhidrát.doksi.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. szterolok. 0. holtágainkban szórványosan. Termeszthető. myosmin. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla.és hólyagpanaszokban. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. spasmolyticum. Illóolaj antibakteriális. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. Borsszerű fűszer. carminativum. Inkább az Alföldön található tavakban. Homeopathia.és gallotannin. vízi lágyszárú. Beal] tavirózsa.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. É-Afrikában. damascinin). hínárfaj. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. Virág adstringens. Virágban nupharin. metildamascenin. 30% zsíros olaj. ellag. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. Nymphaea alba L. Kb. nigellin. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. kb. Homeopathia. Népgyógyászatban adstringens. O Ocimum basilicum L.4 m magas. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. nuphlein. A nikotin különösen erős méreg.és kvercetin-glikozidok.és gallotannin. kb. galactogogum. Nymphaea odorata Ait. Karib-tenger szigetein. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) .hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül).: Nuphar lutea (L. használják szexuális zavarok kezelésében. szterol. Nigella sativa L. 0. 9% antranilsav-származék damascenin. damascenin. nem Startalmú dezoxinupharidin).) Sm.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. majd bénítja.és bélhurut esetén.és papaverinszerű. Évelő. diureticum. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor.

Ph. alább!). Külsőleg ekcémák. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. diureticum. diureticum. Oenothera suaveolens (Desf. vízparti lágyszárú. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. Az Oe. nyálka-heteropoliszaharid. továbbá eugenol. flavonoid. mannan. Homeopathia. Hatóanyag: 1-2. szájvízként száj. lactagogum.doksi. cineol). f. bőrbetegségek kezelésére. fedett helyen szárítják.5% illóolaj (phellandren). Oenanthe aquatica (L. Eur. oenanthetol. két. biennis nálunk meghonosodott. Fűszer.. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). – APIACEAE [syn. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist.. stomachicum. Hg. Legbiztosabb az október végi.) .és likőripar. Viszonylag melegigényes. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. palmitinsav. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra.és toroköblögető. Évelő.vagy többéves lágyszárú. Ph. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. galactan. mocsári lágyszárú. kb. Oenothera biennis L. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. Júniustól szeptemberig virágzik. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. 1 cm mélyre. gyanta. Indiai-szubkontinensen. árnyékban.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). Oenanthe crocata L. 4% gyanta. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. fenilpropán metilcinnamát. Eur. egyes nemesített fajtákban akár 1. Hg. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. 2-3% viasz. vízparti. Marokkóban és DNy-Európában. homokos talajon. 4. élelmiszer. mérsékelt égövi Ázsiában. fenolkarbonsavak. 26-29%-a α-linolsav.] borgyökér. erythrosepala Borb. VIII. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. oenantheton.) Poir. neurotikus szívpanaszok esetén. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. Virágzó hajtásait kíméletesen. 11% cserzőanyag. ligetekben. 20% zsíros olaj.vagy kétéves.: Oenanthe phellandrium L.1-0. termesztett. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. illatszeripar. Homeopathia. Hatóanyag: szterol. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. kb. továbbá apiol. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. helyenként tömegesen terem. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. Oleum europaea L. myristicin. A második év augusztusában. myristicin Alkalmazás: mérgező.) Lindl. elterjedt Mediterráneumban. 4.) Olivae oleum virginale (Ph. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. Főleg vizek mentén. szeptemberében érnek a termések. Fűszerként értékesíthető. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. homeopathia. továbbá olajsav. kb. 28-33%-a βlinolsav. szeszkviterpének. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. Egyéves lágyszárú. diaphoreticum. Egy. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható.5%. VIII. Hatóanyag: 0. ebből sajtolják az olajat.5% illóolaj (kb.Forrás: http://www. szellős. gyakran igen vastag szárral. carminativum. ocimen.

levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. – BORAGINACEAE [syn.. üde réteken. Ázsia. tisztítva gyógyászati célra.). termésben kb. homokpusztákon. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. Eur. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. arvensis. O.) Honos Európában. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. legelőkön gyakori. Ph. Onosma arenaria W. . stachydrin. Hg. É-Afrikában.doksi.hu Őse. Ázsia mérsékelt égövi részein. 3-4% cserzőanyag. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph. útszélek. hircina Jacq. Ophioglossum vulgatum L. Hg. Kultúrában van a subsp. szúrós lágyszárú.és kumarin-glikozidok. pl. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. Az ország legnagyobb részén réteken. gyökérben különösen sokféle poliin.) is.: O. emésztésjavító fűszer. Indiai-szubkontinensen. lágyszárú.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. É-Amerika keleti területein. Termés élelmiszer. agárkosbor Orchis militaris L. külsőleg vérzéscsillapító. a mezei iglice (syn. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. 3-4 m magas fa. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. Ononis spinosa L. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. Operculina turpethum (L. Onopordum acanthium L. fenolok.és diterpénalkoholok. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. 4. legelők gyomtársulásaiban gyakori. Tövistelen az O.Forrás: http://www. továbbá tri. szaponin oleanolsav és maslinsav. de megnőhet akár 10 m-re is. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában.: Onosma echioides L. löszös lejtősztyeppeken szórványos. az ononin. cukrok. europaea. carvon. félcserje jellegű.. Ázsia mérsékelt égövi részein. biochanin A. A subsp. védett.és DK-Európában. termésben pektin. a kivont zsíros olaj étolaj.. nagy termetű (akár 2 m magas).) Alkalmazás: enyhe diureticum. Hatóanyag: termésben kb. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. Akár 0.) R. Indiai-szubkontinensen. pterocarpan medicarpin. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. Malajzia. anthocyanidin-glikozidok.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. flavonoid (0. legelőkön gyakori. kempferol). saldiureticum. Br. kinonok. flavonoid (apigenin. VIII. kb.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. Levélben különösen e szaponinok. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. 50% zsíros olaj. Közép. Ausztrália). nyomokban illóolaj (anetol. Hatóanyag: trehalóz. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid.8 m-re megnövő. Kétéves. Ny-Ázsiában. flavonoid. fenolkarbonsavak. továbbá genistein. europaea-t a Mediterráneumban. cuspidata Will. de az afrikai barna oliva (subsp.vagy ételfestés. VII. Parlagok. Ph. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). et K. Ez is gyűjthető. mentol stb. ritkán tonicum. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes.: Ipomoea turpethum (L. a subsp. Több alfaja található Magyarországon. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. évelő.

linalool. asthma bronchiale esetén. – LAMIACEAE szurokfű O. Ny-Ázsiában.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. az Alföldön csak szórványosan. onites L. kivéve a vitéz kosbort. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. pinen.VIII. A vágást teljes virágzás idején végzik. diaphoreticum. cavicol. árnyékos helyen vagy 400C-on. vulgare L.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. Fűszer. ha nem helyettesíthető. creticum (L. 0.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. 4. Szórványos. enyhe sedativum. Az első faj évelő lágyszárú. Júliusban.: Pyrola secunda L. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. flavonoid. neurastheniás tünetek ellen. Termesztett. Inkább mészkedvelő.) House – PYROLACEAE [syn.). görög szurokfű O. charvacrol.5-1% illóolaj (15-50% timol. Száraz tölgyesekben. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 1.) Honos Eurázsiában. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. cedrol.) Briq.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. – LAMIACEAE [syn. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. Mediterráneumban. Orthilia secunda (L. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. terpinen stb. kevesebb kámfor.5-1. augusztusban virágzik. var. Görögországban. az O. kb. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. cserjésekben.). A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. Március végén.5 cm mélyre vetik. stomachicum. Hg. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. – LAMIACEAE [syn.5-3% illóolaj (carvacrol. április elején 30-40 cm sortávolságra. hirtum (Link) Ietsw. néhol luc. subsp. terpineol stb. áttelelő lágyszárú. . p-cymol). Ph. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. Eur. népi festőnövény. illóolaja illatszeriparban is. Évelő lágyszárú. D-Európában. Védett. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. thujon. Egyéves lágyszárú.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. síksági-hegyvidéki faj. gyomor.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő.doksi. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. Hatóanyag: 0. 3. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). ami Eurázsiában.: O. Origanum vulgare L. cymol. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. dipenten. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. évelő lágyszárúak. Fűszer.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. kicsi. Júliustól szeptemberig virágzik. Origanum majorana L. pinen. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. főként Cipruson. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel.és bélhurut csökkentő. szaponin (főleg ursolsav. erdőirtásokban.3% illóolaj (sabinen. ritka faj. emellett carvacrol. kultúrában Argentínában. A drogot csak import útján lehet beszerezni. Origanum creticum Sut. a talajszint felett 46 cm-re.. terpinen. selinen. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. vulgare L. diureticum. illóolajgyártás. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). carminativum. Szibériában is honos. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1).Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. onites L.

fehérjéken kívül szterolok. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton. szigorúan védett. Hg. Évelő lágyszárú. a mérsékelt égövi Ázsiában. Oxalis acetosella L. Ph. fenolkarbonsavak.) Bak.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. paeoniflorin).és dextringyártás. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható.hu Hatóanyag: arbutin. továbbá 0. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. gyanta. VIII. VIII. orthosiphol A-E). eupatorin. p-hidroxi-benzoesav. ahol az árasztás biztosítható. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. pektin. 0. ursolsav.) Löve et D.) Honos Kínában.. ma már cirkumpoláris. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. P Packera aurea (L. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. Évelő lágyszárú. O. Oryza sativa L. Alkalmazás: élelem.. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. Malajziában. Eur. köszvény vagy rheuma kezelésében. bakteriális húgyúti gyulladások. Különösen Indonéziában termesztik.. élelmiszeripar. 4.3% diterpén (staminol. bükkösökben található. salvigenin. ericolin. 0. cyanin és cserzőanyag. Kelet-Ázsiában. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. galluszsav).: Orthosiphon stamineus Benth.és D-Európában. magban zsíros olaj.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav.3-1. 4. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin.05% metoxiflavon sinensetin. Ausztráliában. urolithiasis. Indokínában. fenolsavak (benzoesav. Üde gyertyánosokban. az Alföldön ritka. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. Hg. Indiai-szubkontinensen. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. keményítő. Hatóanyag: 0. Löve – ASTERACEAE [syn. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában.Forrás: http://www. továbbá lipideken. főleg északkeleten.: Senecio aureus L. Bvitaminok. Kis termetű. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). évelő lágyszárú.] jávai tea. rhamnazin. Országszerte előfordulhat. tetraciklusos triterpének. Eur. Hatóanyag: 0. Paeonia officinalis L. Ph.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. nephritis. scutellareintetrametiléter. spicatus (Thunb.20. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. Szarvason) megoldható.doksi.7% flavonoid.5-0. diterpenoid peregrinin.– LAMIACEAE [syn. metilarbutin. sokféle fenoloid) . gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. 0.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. dicaffeoil-tartarát). neo-orthosiphol A és B. Évelő lágyszárú. Indokínában.

– POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. 4. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. – SAPOTACEAE [syn. Egyéves lágyszárú. Kb. növeli a szervezet teherbíró képességét. K-Ázsiában. Hg. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. Termesztik is. peptidoglukanok (panaxan A-U).doksi. ma Palaquium gutta (Hook. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. Ma világszerte elterjedt. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat.) Honos Ny-Ázsiában. Eur. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. 8-10 . Papaver rhoeas L. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. Évelő lágyszárú.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. immunstimulans. Ph. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. javítja a közérzetet. Mey. köztük a piros színt adó papaverrubinok. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában.05% illóolaj (limonen. Hatóanyag: 1. stimulans. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. Távolkeleten.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. 60% szénhidrát. Ph. 10% fehérje. de világszerte elterjedt. É-Afrikában. tonicum. VIII. poliszaharidok (pl. 0. Panicum miliaceum L. Magban kb. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen.) Honos Kínában. VIII. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. Papaver somniferum L. anthocyan-glikozid mecopelargonin. kb. Panax ginseng C. sedativum. szaponin. néha tömeges. A. Évelő lágyszárú. 3-4% zsíros olaj.) Baill. ginsenosid nem mutatható ki. Hg. Hatóanyag: gyanta. panaxynol).. Eur. Hg. 4. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. Hg. keményítő). D-Európában. VIII.Forrás: http://www.) Opii pulvis (Ph. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph.) Opium crudum (Ph. Hg.. az ősziek pedig májusban virágoznak.. kissé növelheti a vérnyomást. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. aphrodisiacum. Eur. lágyszárú. Egyéves lágyszárú. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). Hatóanyag: kb. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. Ugyanez vonatkozik több más. Eur. Magyarországon több fajtáját termesztik. citral).: Isonandra gutta Hook. parlagokon országszerte gyakori. VIII. Hatóanyag: virágban 0. Gyógyszerek is készülnek belőle. Alkalmazás: adaptogen. VII.. 4. Ph. Ez a hivatalos drog. Ph. 4.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. Vetésekben. A tavaszi mákfajták június közepén. Panax quinquefolius L. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. távolkeleti Panax fajra is.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. dietetika).] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. több társalkaloid. Egyéves vagy ősszel elvethető.

narkotin. gyanta. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. flavonol-3-diglikozid. mekonsav. bracteatum Lindl.2% morfin. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. enyhe vércukor csökkentő. sterol. falfű. aphrodisiacum. Homeopathia. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. Parietaria erecta M. Szikla. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. Évelő lágyszárú. flavonoidok.és szurdokerdőkben. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . Paronychia argentea Lam. Védelemre szorul. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. továbbá kodein. inszekticid.doksi. a mag élelmiszer. Magból zsíros olaj nyerhető ki.) Planch. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. Kaukázusban. Kaukázusban. máshol alig. et K. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Évelő lágyszárú. kerítésekre futó dísznövény. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. Hatóanyag: szaponin. Passiflora incarnata L. A dísznövényként nálunk is ismert P. diureticum. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. kempferol. diureticum reuma és köszvény kezelésében. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén.: Parietaria officinalis Willd. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. papaverin. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. Tinctura opii. Európában kedvelt főként házakra. Homeopathia. Külsőleg sebgyógyító. diaphoreticum. fumársav. papaverin spasmolyticum. a “tebainmák”. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában.3-1. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Parnassia palustris L. megszáradt. ma cirkumpoláris. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. főként nephro. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. cyanidinek. egyes idegpanaszokra. Évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. még szórványosabban. tejsav). Parthenocissus quinquefolia (L. az Alföldön szórványos. Hatóanyag: cserzőanyag. paridin (szapogenin paridol). akár 1 m magasra is megnő. Köptető. kodein és narkotin köhögéscsillapító.és urolithiasisban. Paris quadrifolia L. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. leucoanthocyanidin. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. Üde gyertyán. az opium 9-17%-a morfin. a diacetilmorfin heroint. kábítószer. Szibériában.és kvercetin-glikozidok. 30 féle): 0. Dunántúlon néhány helyen. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. de gyomorfájásra. hasmenés és fehérfolyás ellen is. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. – URTICACEAE [syn.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. vese és húgyhólyag bántalmakban. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. hidrokodint és a tilos kábítószert. szaponin. diureticum. É-Ázsiában. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik.] falgyom. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő.

akár 10 m magasra is felkúszó növény. külsőleg helyi érzéstelenítő. továbbá periferiás vasodilator. Kétéves vagy többéves lágyszárú. Zöldség. Inszekticid.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. sötétbarna. pastinacin. elterjedt D-Amerikáig.. fajtáit (subsp. továbbá izovitexin. Termesztik is. zavartság ellen. Kaukázusban. Évelő. prostatitis és hólyagpanaszok). izoorientin-2’’glükozid. termésben és levélben még kumarin. Pedicularis silvatica L. nyugtalanság. furokumarinok.) L’ Hér. trópusi és szubtrópusi országokban.doksi.02-0. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki.17% teobromin és 0.) Pierre – RUBIACEAE [syn. szorongás. erős menstruáció esetén. schaftosid. vicenin-2). Állatgyógyászat.8% koffein. VIII. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. Nálunk nem fordul elő. xanthotoxol. nagyobb dózisban hypotensiv. Pedicularis palustris L. 0. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum.) Celak. Vadon. Homeopathia. kevés illóolaj.Forrás: http://www. neurovegetativ dystoniában. Hegyi és üde láprétek védett növénye. kakaó ízű pasztában 3. bélbetegségekben is. pratensis (Pers. corynanthin és ezek izomerjei).35% illóolaj. kb.6-5. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. É-Ázsiában és É-Amerikában. kis dózisban hypertensiv. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. D-Amerika nyugati és északi részein. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. Pastinaca sativa L. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). alvási zavarokban. Homeopathia. Hg. külsőleg kelésre. izopimpinellin). izoorientin. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. 4. Kúszó cserje.5% flavonoid. tonicum. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). Országunkban erősen megritkult. sativa) szerte a világon termesztik. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. Hatóanyag: kemény. Pausinystalia yohimbe (Schum. swertisin. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. üde réteken. Évelő lágyszárú. anxiolyticum.hu Passiflorae herba (Ph. Ph. Hatóanyag: 1.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. antioxidáns. 0.és hólyagpanaszok esetén diureticum. különösen gyermekeknek. száraz.06% teofillin. bergapten. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. szénhidrát (főleg keményítő). 0. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. gyökérben kb. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában.5-2. aphrodisiacum (impotencia. akár 12% catechin-cserzőanyag. Szibériában.03-0. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. kő. Eur. Pelargonium capitatum (L. menstruációs zavarok. xanthotoxin.) Honos É-Amerikában. spasmolyticum. furokumarin (imperatorin.: Corynanthe yohimbe Schum. 10-20 m magasra növő fa.

aromaterápiában. herbában 0.és kozmetikai iparban. citronellol. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik.28-0. É. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. ahol termesztik. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). Perilla frutescens (L. D-Franciaországban és Korzikán.: Perilla ocimoides L.hu Honos D-Afrikában. továbbá neopetasin. roseum Willd. Rokonfajai is amerikaiak. olajperilla Perillae oleum Perillae herba. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin.2% illóolaj. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon.1% illóolaj (főleg dodecanal). USA-ban. Sokfelé (pl. Pelargonium graveolens L’ Hér. továbbá kisebb mennyiségben linalool. Sch. elterjedt É-Amerikában. Moore [syn. A P.doksi. A fa 4-20 m magas.36% petasin. népgyógyászatban levél emolliens. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. arguta Benth. innen elterjedt Mexikóba. radula L’Hér. Indokínában. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). a herbát főként ez szolgáltatja. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. herba külsőleg főleg adstringens. Egyéves lágyszárú. Pelargonium radens H.és festékiparban.] cifralevelű muskátli. majd más trópusi és szubtrópusi területekre.Forrás: http://www. magról jól szaporodik. főleg Fokföldön. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. – ASTERACEAE [syn.) G. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. cserzőanyag.] feketecsalán. K-Ázsiában. . Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. diaphoreticum. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs.. Persea americana Mill. Pelargonium odoratissimum (L.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer.) L’ Hér.1-0. továbbá egomaketon. Évelő. ezen kívül D-Európában is termesztik. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. neopetasol. cserzőanyag. folium Honos Kínában. P. nyálkapoliszaharid. eremophilan-lakton). Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. Európában) termesztik. Ennek is vannak citromillatú fajtái. dysmenorrhoea). – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. matsutakealkohol). Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal. Pelargonium tomentosum Jacq. antiszeptikus. P.: P.. Petasites hybridus (L. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol.03 illóolaj (mono. patakok mentén néhol tömeges. Indiában.és Ny-Ázsiában. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. herba sedativum. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. terpineol. termesztik K. izopetasol) észterek (angelicasavval 0.02-0.és É-Afrikában. herbában még szerves savak. Védelemre érdemes. bronchusgörcs. 0.) Britton – LAMIACEAE [syn. izopetasin). gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). flavonoid. spasmolyticum. M. E. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. Nálunk is dísznövény.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

cembra L. α-sylvestren. tinctura formájában pharyngitis. flavon (chrysin. Hatóanyag: 3. Alpok). diureticum. fában pinokvercetin. cymol. mugo = subsp. sandaracopimarsav stb. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. Pinus sylvestris L. Homeopathia. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. P.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. pimarolsavak. pinoresinol). fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. VII. stilbenek (pinosylvin. É-Ázsia. D-Európában. VII.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. antiasthmaticum).55 illóolaj. szárazságtűrő. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. inhalációra (bronchitis). caren. ideges szívpanaszokra. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. cryptostrobin). továbbá zsírsavak. strobopinin. strobobanksin). catechintípusú cserzőanyag. Magyarországon nem fordul elő. bornil-acetát. Homeopathia. homoki erdősítésre is használják. terpinolen. sekély talajon pionír. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. corymbosid).) is drogot szolgáltat. Pinus sylvestris L. cadinen.15-0. Cserjetermetű. szterol. 60% phellandrenek. bronchitis esetében.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. cryptopimarsav. Kopárfásításra. pimarinsav. kenőcs (főként reuma ellen). Hg. Kínában stb. Akár 40 m magasra is megnőhet. melynek alkotói: kb. aromadendrin (dihidrokempferol). P. enyhe expectorans.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. Európában. diaphoreticum. fertőtlenítő. melynek fő alkotói: pinenek. taxifolin (dihidrokvercetin). flavon-C-glikozidok (vicenin-1. bornil-acetát. pinostrobin. emmenagogum. mészkedvelő. pinea L. cadinen. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. strobochrysin). P. Hg. sibirica Du Tour Szibériában. Illóolajban α-pinen.és bútoripar stb. a fekete fenyő. dehidrodiconiferil-alkohol. nálunk nem élő Pinus faj (pl.doksi. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti.: Pinus montana Mill. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. fürdővízbe (só. laryngitis. flavanonol (pinobanksin. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. borneol. pinomyricetin. főleg pinoresinol. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. dihidropinosylvin). festék. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. füstölő (szagtalanító.és DNyEurópában. lignan (lariciresinol. pimarsav.. hurutos megbetegedésekre. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. Honos DK. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. fában lignan.] japánkontyvirág. .) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. caren. Több más. bornil-acetát. flavanon (pinocembrin. Pinellia ternata (Thunb. teocote Schiede Mexikóban. limonen. larikopinonsav. expectorans (mucolyticum. sokfelé telepítik. szappan). P. pinenek. továbbá stomachicum. P. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj.Forrás: http://www. metilchavicol.) Alkalmazás: tapasz. sokfelé nálunk is telepítik. nyomokban efedrin. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. Karbonátos kőzeten. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. legfeljebb sziklakertekbe ültetik.) Honos Közép. rovarriasztó). pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. pinobanksinmonometiléter. Illatszeripar. anthelminticum. halepensis Mill. tectochrysin. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. coniferil-alkohol. protocatechusav. Dés K-Európában. Pinus mugo Turra subsp. linimentum.és É-Európa.1-1% illóolaj. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. kozmetikai ipar. abietinsav.

piperolein A. zingiberen. trópusokon sokfelé termesztik (pl. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. carminativum. Karib-tengeri szigeteken. Fűszer. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt.2-1% illóolaj (chavicol. phellandren. Kb.doksi. – ANACARDIACEAE . diaphoreticum.: Piscidia erythrina L. Kúszó félcserje. sabinen.) Sarg. metoxiyangonin. elterjedt Indonéziában és trópusokon. krónikus reuma és köszvény esetében. Borneon. illóolaj. egyéb trópusi területeken. piscerythron. diureticum. B). chavicin. 10 m-es kúszócserje. linalool. Indiában. 2 m magas cserje. termesztik Fülöp-szigeteken. cadinen. piperanin.5%-ig. Piper methysticum Forst. fűszer.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. DK-USA-ban. Hatóanyag: 0. piperonal. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. Közép-Amerikában. feketében 3. antineuralgicum. chavibetol. lisetin. eugenol. dienolid típusú yangonin. Piper longum L. cubebin. szeszkviterpének). Alig 1 m magas. Karib-tenger szigetein. spasmolyticus.hu Piper betle L. dihidromethysticin. dihidrokawain = marindinin. fenolok. diureticum. antiphlogisticum. cubeben. szaponin. analgeticum (főleg fogfájásra). Sri Lankán. kevés piperidin. carminativum. Hatóanyag: 1-3. dipenten). szeszkviterpének. Akár 6 m-es. caren. antibakteriális. benne főleg caryophyllen. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. Malajziában. ichthynon. copaen stb. 5% piperin. Indonéziában. pinenek. cubebol.5% illóolaj (általában fehérben 2. Hatóanyag: 1-1. limonen. Piper nigrum L. Kongóban). stomachicum. phellandren. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. methysticin. húgyúti desinficiens. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. safrol. Piper cubeba L. továbbá piperettin. stimulans. izomilletton. relaxans. Jáván. terpenen. milletton. pl. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. Fűszer. Homeopathia. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. Brazíliában) sokfelé termesztik. – FABACEAE [syn. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. trópusokon (pl. rotenon. Sri Lankán.5%-ig). főleg ott is termesztik.Forrás: http://www. illóolajat szolgáltat.és aminszármazékok. Homeopathia. Piscidia piscipula (L. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. A fa gyökérkérge a drog.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. antioxidáns. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. továbbá 2-5% csípős piperidin. dezmetoxiyangonin. ezek alkoholos származékai.) Alkalmazás: stomachicum. Kb. Homeopathia. piperoxil. kúszó félcserje. tannin Alkalmazás: carminativum. illóolaj különösen antibakteriális. hypnoticum. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. kúszó félcserje.5% illóolaj (caryophyllen. Pistacia lentiscus L.

– ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. homokpuszta-gyepekben. triterpénalkohol tirucallol.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. Hg. de csak szórványosan fordul elő. subsp.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. et K. fenolkarbonsavak. masticodienonsav. Mediterráneumban. cyanidinek. örökzöld cserje vagy kisebb fa. flavonoidok. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. takarmány. Pistacia vera L.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. 54% zsíros olaj. áttelelő lágyszárú. Országszerte. Ph. rhamnogalacturonan). – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. likőr. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. VIII. Franciaországban termesztik. étolajat is szolgáltathat. K-Európában (Dunántúlon). É-Afrikában. flavonoidok. Kisebb fa.: Plantago indica L.) Arcang. Eur. galaktoarabinoxilan). É-Afrikában. bronchitisben. Szicíliában. 1-3 m magas. mitogén lektinek). Plantago arenaria W.: Plantago psyllium L. VIII. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. arabinoxilan. szemölcs ellen. Ausztráliában és ÚjZélandon is. Plantago altissima L. protein. szénhidrát (keményítő. Plantago afra L. anthocyanidin. 4. meghonosodott É-Amerikában. szerves savak. iridoid aucubin. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. masticinsavak. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. Hg. Levélben és gyökérben iridoidok.Forrás: http://www. Tuniszban. illóolaj (főleg pinen). masticoresenek Alkalmazás: fogászat. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. – PLANTAGINACEAE [syn. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. Hatóanyag: maghéjban kb. koleszterinszint csökkentő. apró termetű lágyszárú. lanceolata. kevés iridoid-glikozid aucubin. sebekre.és illatszeripar. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. Hatóanyag: aminosavak. Hatóanyag: kb.. – PLANTAGINACEAE [syn. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. stomachicum. Alkalmazás: mag laxans. indicain.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. leucoanthocyanok. pentaciklusos oleanolsav). 1 m magasra is megnő. többnyire zavart állományokban. resen. masticonsav. Mediterráneumban. legtöbb benne az olajsav.doksi. továbbá szterolok. Pisum sativum L. antimikotikus.] nyálkás útifű. Egyéves lágyszárú. Élelmiszer. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. . fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). fehérjék (pl. lanceolata Alkalmazás: mint P. mucilaginosum enteritisben. bolhamag Psyllii semen (Ph. aminok. legumin. bakteriosztatikus. sütemény). Eur. Ph. plantagonin.hu örökzöld pistácia.. szterolok. termesztik Kaliforniában. 4. Elő-Ázsiában. vicilin. arabinoxilan). altissima (L.és Ny-Ázsiában. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. indicamin. Plantago coronopus L. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. Egyéves. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: mint P.: Plantago lanceolata L. hemicellulóz. terpénalkohol. zsíros olaj. Ny-Ázsiában.

Ny-Ázsiában. réteken. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. Kisebb termetű. tőrózsás lágyszárú. platycodigenin. leucodelphinidin. Mediterráneumban. 1% catalpol). Sokfelé telepítik. szintén tonicum. szükség esetén lemossák. Eur. 4. Üde.Forrás: http://www. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. DC. Ph. betulinaldehid. 0. 6% cserzőanyag. de termesztése is megoldható.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. bolygatott helyeken. Platanus orientalis L. Ny-Ázsiában.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. luteolin. néha taposott gyomtársulásokban él. arabinogalactan. lanceolata (mucilaginosum). 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. antibakteriális. betulinsav. főleg parkokban. kb. Platanus hybrida Brot. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). Évelő. [Platanus x acerifolia (Ait. catalpol. Plantago major L.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. allantoin. valamint szaponin.] közönséges platán(fa) Honos D.és Közép-Európában. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. antibakteriális. mustárolaj-glikozid sulforaphen. scutellarein). Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. Hg. köhögéscsillapító. 4. Platanus occidentalis L. fenolkarbonsav. Ph. arabinoxilan. VII. Plantago lanceolata L. rhamnogalacturonan). 0. Hg. Sokfelé telepítik. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában.Eur. tonicum. Hatóanyag: levélben kb. a vér lipidszintjét csökkenti. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. utak mentén gyakori. felálló. kéreg skorbut és reuma ellen.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. Sziklagyepektől a legelőkig.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. Homeopathia. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Nálunk kerti dísznövény. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. Gyógyszerek is készülnek belőle. külsőleg sebre. flavonoid Alkalmazás: mint P.2% illóolaj. platansav. aranyeres bántalmakra is használható. VIII. 2-6. arabinogalactan.7 m magas.. Indiában. Plantago ovata Forssk. árnyékkedvelő. Népgyógyászatban sebgyógyító. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin.doksi. Áprilistól augusztusig virágzik. betulonsav.3% aucubin. máshol szórványos. hogy az előző kettő hibridje.4-0. glükomannan). fenolkarbonsavak. polygalasav stb. protein.) Willd. néha egyéves. Hg.05%) alkaloid plantagonin.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. Platycodon grandiflorum (Jacq. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb..) A. Valószínű. VIII. 0.hu Hatóanyag: kevés (0. Csak az Alföldön gyakori. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. zsíros olaj. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. Áttelelő lágyszárú. Kéreg homeopathiában. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. kb.) . 0. kumarin (esculetin). leucocyanidin. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. Egyéves lágyszárú.

Évelő pozsgás. flavonoidok Alkalmazás: mérgező. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. benne 40-50% podophyllotoxin. emmenagogum. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . Ny-Ázsiában. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.doksi. adstringens. féreghajtó. Kínában.3-1. a drog expectorans. C.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Gyanta előállítására.: Pogostemon patchouly Pellet. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen.) Spreng.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. Hatóanyag: levélben 1. Hatóanyag: 3-6% gyanta. antipyreticum. trópusokon máshol (pl. Évelő félcserje.5% naftokinon plumbagin. Illatszeripar. diureticum. anthelminticum.. É-Afrikában.és β-peltatin. carminativum. bélkólika. Ny-Ázsiában. kb. Homeopathia. termesztik Fülöp-szigeteken. sedativum. Oroszországban. analgeticum. 0. Hatóanyag: 0. Afrikában és DAmerikában. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. α. 1 m-es örökzöld cserje. antiasthmaticum. benne 30-40% patchoulol. erős laxans. barbatus (Andrews) Benth. Homeopathia. Indonéziában. 7% cserzőanyag. diureticum. fitoncid plumbagol. asztma esetén. idegerősítő (adaptogén). europetin). Évelő lágyszárú. Plumbago europaea L.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. – LAMIACEAE [syn. rovarűző.: Podophyllum emodi Wall. peltatin. Indiában) is termesztik. erős hatású cytotoxicum. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. citotoxikus. anticholinerg.5-4% illóolaj. gyulladásgátló. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. továbbá más lignanok. Polemonium coeruleum L. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn.Forrás: http://www. Homeopathia.] indiai hárfacserje. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum.: Coleus forskohlii Benth. Hatóanyag: 6-20% gyanta.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. Plectranthus amboinicus (Lour. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. Podophyllotoxin cytostaticum. Podophyllum peltatum L. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. Indiai-szubkontinensen.2 m magas. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. myricetin-glikozidok (pl.

5% szaponin Alkalmazás: expectorans. Ny-Ázsiában. Évelő lágyszárú. Homeopathia.) All. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. amarum.2-0. latifolia Torr. kíméletre érdemes. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. senegin). Polygala senega L. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Homeopathia. termesztik D-Európában és É-Afrikában.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). lázas légúti megbetegedés esetén. et Gray. máshol ritka. elterjedt É-Amerikában és Európában is. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. Évelő lágyszárú. metil-2-hidroxibenzoát. VIII. kaszálórétek értékes faja. Erdős-sztyepp faj.5 m-re nő. adstringens. keserű polygalin. Szibériában. Középhegységben. és a Japánban termesztett P. ferulasav. máshol szórványos. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. Országszerte sziklagyepekben fordul elő.) Desf. Polygonatum latifolium (Jacq.08% illóolaj (metilbenzoát. Polygala amarella Cr. Hatóanyag: triterpén szaponin. amara. 4.doksi. fontosabb a polygalasav. – CONVALLARIACEAE [syn. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. Polygala amara L. Mediterráneumban. Mediterráneumban. tenuifolia Willd. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. kvercetin.8-cineol. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. diaphoreticum. adstringens. Hatóanyag: mint P. Hg.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. Polygala vulgaris L. speciális metil. 0. vértisztító. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. Középhegységben gyakori. expectorans köhögés. Évelő lágyszárú. Főleg a Középhegységben él szórványosan.. expectorans (krónikus bronchitis). Polygonatum officinale (L. senega L. Ph. 0. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. . Szórványos és ritka üde lápréteken. senegin és szapogeninje presenegin). Áttelelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. 0. kb. Védendő.Forrás: http://www. gyökérzetben kb. átmeneti lápok. kvercetin. Áttelelő lágyszárú. Szőrfűgyepek. hypoglykaemiás hatású.és kempferol-glikozidok. száraz tölgyesekben.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. szinapinsav.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. Évelő lágyszárú. gastritis. Hatóanyag: szaponin. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. kozmetikai ipar. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. Polianthes tuberosa L. de szórványosan. Évelő lágyszárú. enteritis és dyspepsia esetén használatos. amara Alkalmazás: mint P.) Druce] Honos Eurázsiában. fenolglikozid gaultherin. Hatóanyag: virágban kb. szegélyekben található. Helyettesítheti a P. Polemonium reptans L. var. 1. polygalitol. Honos DK-Európában. Homeopathia. Nálunk kerti dísznövény.: Polygonatum odoratum (Mill. nem nagy tömegben.és kempferol-glikozidok. nyílt bokorerdőkben. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Eur. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar.

Üde lápréteken előforduló montán faj. nyálka-heteropoliszaharid.és aranyérbántalmakban). kb. carvon. Több. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. fenolkarbonsavak. ellagsav. fenolkarbonsav (klorogénsav. hólyag. kumarin-származékok (umbelliferon. aszparagin. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. expectorans. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. Ph. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. 4. 18% cserzőanyag. Polygonum amphibium L. Hg. Homeopathia. galluszsav. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. cserzőanyag.VIII. Mediterráneumban. Évelő. s. flavonoid (persicarin. szilikát. 3. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel).Forrás: http://www. Honos D-Eurázsiában.4-cineol. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. Polygonum bistorta L. – POLYPODIACEAE . kempferol. Évelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. antibakteriális. p-cymol. glucogallin. catechin. kb.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). kvercetin-. epicatechin. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. Eur. luteolin). – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. Polypodium vulgare L.és bükkelegyes erdőkben. Áttelelő lágyszárú. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. l. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. borneol. myricetin-glikozidok. egyéb). egyre ritkul. avicularin. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. 1. továbbá pinenek. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. Polygonum hydropiper L. 0. kámfor. nyálka-heteropoliszaharid. fenchon. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. terpineol.5% cserzőanyag. fahéjaldehid. diureticum. vízi lágyszárú. avicularin = kvercetin-3arabinozid). ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Mediterráneumban. flavonoid (hiperozid. linalil-acetát. . Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. adstringens. fahéjsavmetilészter). emiatt védett. poliszaharid. flavonoid (pl.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). Polygonum persicaria L.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. kvercimeritrin. Polygonum aviculare L. rhamnasin és szulfát-származéka. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. külsőleg száj. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. kisebb taxonra bontható.hu Polygonatum multiflorum (L. kb.. évelő lágyszárú. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. phellandren. 1.2-1% flavonoid (kempferol-. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. szeszkviterpén-lakton confertifolin. szterolok. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. kb. persicarin). Hatóanyag: kb. diureticum.doksi. kvercetin.) All. scopoletin).és toroköblögetésre. Homeopathia. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. Hatóanyag: 0. Üde. hydropiper. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában.

Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Gyakori. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. gyanta. pl.: Citrus trifoliata L.2% illóolaj (limonen. 0. salicin. pinocembrin. ericin. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). 0. viasz. rhamnetin. Művelt területeken. populin. kempferol. erdőkben mohás fatörzseken. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). benzoesav. 30 m magas. fenol-glikozidok (salicortin. Ázsia mérsékelt égövi részein. egyéves. kéregben illóolaj. expectorans. fűz-.és β-caryophyllen). acacetin. mucilaginosum. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. Márciusban. kb. kb. reumás és köszvényes testrészekre. láz esetén. főleg az Alföld árterein. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. külsőleg kenőcs formájában sebekre. aranyérre. pinostrobin. populin. É-Afrikában. . Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan).) DC. hajolaj. Keményítő. talajon is. salicin. Portulaca oleracea L. krémek stb. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. főzelékbe használják. Homeopathia. évelő lágyszárú. egyéb szteroidok (szterolok). – RUTACEAE [syn. kevés kaucsuk. áprilisban virágzik. tectochrysin. szalicilsav. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. izorhamnetin. 8% zsíros olaj. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. Poncirus trifoliatus (L. vérzéscsillapító. enyhe purgans. 40% kovasav. meghűlés. ischias. gyomtársulásokban közönséges. hurutoldó. Kb. Hatóanyag: termésben kb. Herbában szaharóz. grippe. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. nyár. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. egyéb fenol. vadcitrom Honos Japánban. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. linalil-acetát. 4 m magasra megnövő cserje. heverő lágyszárú. antimikotikus. 0. pinobansin). átmeneti lápokban.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb.) Raf. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. Hatóanyag: cserzőanyag. galangin. árnyékos. előfordul Földközi-tenger környékén. linalool. 20-40 cm magas lombos moha. grandidentatin stb. tremulacin. Sorfának gyakran telepítik. Populus nigra L. gyanta. salicin. apigenin. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. flavonoid (igen sokféle. kapillárisok rugalmasságát fokozza.5% illóolaj. Gyakorlatilag nem gyűjtik. isalpinin. 2-4% catechin-cserzőanyag. Polytrichum commune Hedw.doksi. É-Amerikában.Forrás: http://www. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. kb. pl.és fenolkarbonsav-glikozidok. chrysin. Termesztett változatát [var. Populus alba L. Az Alföldön ritka. 20-35 m magas fa. expectorans. enyhén antibakteriális.). gumianyag. szabad cukrok és szerves savak. tremulacin. máshol gyakori mohás sziklagyepekben.] tövisescitrom. floroglucin-származékok. reuma és láz esetén. É-Afrikában. sativa (Haw.és égerlápokban.5% illóolaj (főleg α. salicortin. hajszesz.] levesbe. A szárítás 200C-on. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. kb.

priverogenin B. máshol szórványos lomberdők tisztásain. Szibériában. catechin. triterpénsavak (chinovasav. – ROSACEAE [syn.: Primula officinalis (L. gyulladáscsökkentő gastritisben. Dunántúlon gyakori. tarackos lágyszárú. fenolkarbonsavak.) Alkalmazás: adstringens. antibakteriális.) Hill. szegélyein. Évelő lágyszárú. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). VIII. sudár kankalin Honos Kaukázusban. Nálunk nedves réteken. évelő lágyszárú. VIII. dimer agrimoniin. Hg. A virágdrogban kb. scopoletin). pedunculagin.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. Homeopathia. Hg. Kaszálókon. népgyógyászatban vértisztító. P. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. ursolsav stb. Középhegységben. Eur. Középhegységben elég gyakori. 2%. kúszó. kumarin (umbelliferon. Ph. orrvérzésre. Homeopathia. Potentilla erecta (L. oldható phlobaphen is). adstringens. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).) = Primulae radix et rhizoma (Ph. diureticum.] tavaszi kankalin Honos Európában.doksi. -pentamer és -hexamer. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. catechin-trimer. Potentilla anserina L. Bükkben. enteritisben (gyermeknek is adható). Eur. hegyi réteken. heverő szárú.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. Európában. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. Ny-Európában. cukrok. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). bükkösökben ritka. Kaukázusban. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita.és szájöblögetésre. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. szükség esetén lemossák. Mátrában. 4.. antivirális. Potentilla reptans L. leucoanthocyanidinek. Ph. nyálka-poliszaharidok. enterocolitis. Mediterráneumban. Primula veris Huds. 1% káliumsó. Börzsönyben. karotinoidok. Évelő lágyszárú.: Argentina anserina Rydb. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. Hg. – PRIMULACEAE [syn. Érdemes védelemre. Ny-Ázsiában. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. szőrfűgyepekben. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). flavonoidok. májbetegség esetén. a szár hosszan kúszó. Primula elatior (L. Májustól októberig virágzik. VII. termesztése megoldható. lipidek. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre.) Hill. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. 4. évelő. aminosavak. hidrolizálható ellagitannin.hu Hatóanyag: betacyanin. Ma már védelemre szorul. virágdrogokban és herbában kb.) Räuschel – ROSACEAE [syn. flavonoidok.: Tormentilla erecta L. Primulae radix (Ph. Évelő lágyszárú. ligetekben. lápréteken. dysenteria. epicatechin. Alföldön ritka. szerves savak. laevigatin B és F. aszkorbinsav. de nem tömegesen.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . külsőleg garat.Forrás: http://www.. tormentillsav. kb. majd árnyékos. Védett. hegyvidéki faj.

flavonoid. Nálunk fajtáit termesztik. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. Egyes alfajai elvadulhatnak. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus .és bélbetegségek kezelésére. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. genistin. avium) gyertyános tölgyesekben. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. VIII. f.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. termesztése megoldható. Homeopathia. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). oleanolsav. gyomor. szerves savak. polifenolok.) Scholler et Jacq. = Ph. Mediterráneumban. n-docosanol). Prunus africana Kalkm.: Cerasus vulgaris Mill. 4. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. Prunella grandiflora (L. Prunus cerasus L. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). Védett. gyanta. levél homeopathiában. taxifolin és heterosidjaik). mag olajat. szterol. É-Afrikában. évelő lágyszárú. népgyógyászatban még asthmatikus. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp.: Cerasus avium (L.doksi. aromadendrin. . triterpén-szaponin.és bükkelegyes erdőkben. Eur. – PRIMULACEAE [syn. Prunus domestica L.és anthocyanin-glikozidok.: Pygeum africanum Hook. catechin. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. Hg. termés értékes gyümölcsként. alifás alkohol (n-tetracosanol. szterol (ekdizonoid).) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. Fajtáit termesztik. Prunella vulgaris L. antidiarrhoeicum. Prunus avium L. klorogénsav. – ROSACEAE [syn. likőripari aromát szolgáltat. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. Kertekben telepítik. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. Ny-Ázsiában. crataegolsav. 50% cserzőanyag. gyümölcsben cyanidin-glikozidok.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. orvosi felügyelettel). a fa magassága elérheti a 30 m-t is. Kaukázusban.ROSACEAE [helytelen syn. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. naringenin. Európában. – ROSACEAE [syn. felső légúti hurutokban. per os prostata adenoma esetén (készítmény.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. kvercetin.: Primula acaulis (L. nyirkos szurdokerdőkben előfordul.) Hill.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. epimaslinsav). oleanolsav. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. továbbá ursolsav. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. genistein. nincs androgén hatása. Prunellae herba Hatóanyag: kb.) Honos trópusi Afrikában. Primula vulgaris Huds. prunetin. magban 25-35% zsíros olaj.Forrás: http://www. Ny-Ázsiában.

virágban kevés amygdalin.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában.: Laurocerasus officinalis M. Kb. Hatóanyag: cukrok. Európában. prunasin). Országszerte gyakori. triptamin. Prunus laurocerasus L. továbbá fenolkarbonsavak. sambunigrin. élelmiszer (nyersen. Prunus persica (L. Roem. Ny-Ázsiában. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. fenolkarbonsavak. magban kb. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. 45% zsíros olaj. cerasifera Ehrh. Prunus serotina Ehrh.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. kéregben kb. insititia Jusl.hu Honos Eurázsiában. gyökérkéregben prunetin. reumaellenes. ahol termesztik is. szerves savak és észtereik. flavonoid (naringenin). áprilisban virágzik. Gyakran díszfának ültetik. kék prunicyanin. termés értékes élelmiszer. Prunus spinosa L. Kaukázusban. DK-Európában. virág enyhe purgans. ÉNy-Európában is megtalálható. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. gumianyag. tyramin. aromaticum. sedativum. karotinoidok. oligoszaharidok. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. Hatóanyag: levélben kb.Forrás: http://www. ursolsav. 1% amygdalin. néhol üde bükkösökben. Prunus padus L. kb. cserzőanyag. gyanta Alkalmazás: tonicum. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban.). prunitrin. hiperozid . kinasav. szerves savak. scopoletin. anthocyanidinek. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen.4% cianogén glikozid prunasin. degradált erdős-sztyepp. 15 m magas.. továbbá catechin. légzésstimuláló. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. arbutin. p-kumársav. Homeopathia. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. kb. cserzőanyag.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. hentriacontan. Márciusban. 6% amygdalin. étereik. cserzőanyag. Nálunk nem gyakori. purgativum. Cerasus avium (L. cseresznyeszilva. pálinka stb. 1% ursolsav.és Közép-Amerikában. Világszerte termesztik. Homeopathia.. trimetoxibenzoesav eudesminsav. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. et Zucc. Homeopathia. vértisztító. szterol.doksi.) Sieb. Ny-Ázsiában. serotonin. Európában. virágban kvercitrin. Ny-Ázsiában. enyhe spasmolyticum. aromaanyag. aszalva. P. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. 2% amygdalin. és hibridek) együtt. – ROSACEAE [syn. közel 1% tannin. cukoralkohol. Elvadul és meghonosodik. pektin. pektin. flavonoidok.: Padus avium Mill. Hatóanyag: 1. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. fenoloidok. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. Hatóanyag: prunasin. Hatóanyag: termésben cukrok. homeopathiában. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). benzaldehid. – ROSACEAE [syn. P. szerves savak. flavonoidok. magban zsíros olaj. szterol. rutin. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. hentriacontanol.

) Honos Brazíliában. Indiai-szubkontinensen. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. Ph. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. 1 méteres. kb. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. Indokínában. állományalkotó páfrány.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. skimmianin. psychotrin. Nagy adagban mérgező. diureticum.. Pteridium aquilinum (L. balfuorodin). vértisztító. Ph.és torokecsetelésre. Ptelea trifoliata L.: Cullen corylifolium (L. Kb. 4. 1. kéregben 11-15% tannin. 4. Hg. gyomor.és sesquigaven-szeszkviterpen. szerves savak. D-Amerikában. benne furokumarin psoralen. Arab-félszigeten.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. Psychotria ipecacuanha (Brot. 4. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. psoriasis ellen és lepra kezelésére. alkilfenol bakuchiol.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. virág enyhe laxans. guajaverin). cadinil. diaphoreticum.. bavachin. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje.. még hidroxilunin. évelő. anthelminticum. VIII.4% illóolaj (eugenol. VIII. friss virágot homeopathiában is. Ph. Hatóanyag: 1. citotoxikus. pl. ptelein. 40 cm magasra növő. nálunk díszcserje (fa). antibakteriális. termesztik is...) Rich. maculosidin. cserzőanyag. egyéves lágyszárú. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. Kb. Hatóanyag: kb. hasmenés és asztma ellen. chalkon (izobavachalkon. külsőleg leucoderma. diureticum.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph.és tűlevelű erdőkben gyakori.doksi. 8% pirogallol-cserzőanyag . 4. termésben cukrok. szaponin (pl. limonen. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. elágazó félcserje. Homeopathia. laxans.] valódi hánytatógyökér. gyantaszerű guafin. továbbá zsíros olaj. gyanta. kb. diureticum. Kínában. 20% illóolaj. – FABACEAE [syn. . vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. Hg.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. nagy termetű. Eur. psoralidin. VIII.5-5 m magas. caryophyllen). Eur. (costa-ricai ipekakuána) is. Eur. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. ptelefolin. Uragoga ipecacuanha (Brot. Termesztik is. amritosid.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. tonicum.hu Alkalmazás: termés adstringens. aromaanyagok. ptelefructin stb. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. D-Amerika nyugati részén. az Alföldön ritkább. mellékalkaloid pl. csak készítmények. flavonoid (bavachinin. izobavachin). száj. Hg. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. 0. (levélben hasonlóan sokféle.) Baill. Ph. ellagsav gentiobiosid amritosid. Mészkerülő lomb. Hg.) Medik. Psidium guajava L. dictamnin. ursolsav. VII. leucocyanidin. erősen secretolytikus. guajacolsav). Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. flavonoidok.és bélmegbetegedések esetén).. Eur. izopsoralen (= angelicin). hánytató. purgans. Psoralea corylifolia L. VIII.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. Közép-Amerikában.Forrás: http://www.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. Hg. aphrodisiacum.

santal. pterocarptriol. 7% catechin-cserzőanyag. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. Ptychopetalum olacoides Benth. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. Elő-Ázsiában. Pulicaria vulgaris Gärtn. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. stilben pterostilben. levélben cianogén glikozidok. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. É-Afrikában. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. chinensis (Willd. 0.Forrás: http://www. 0. fogpor. gyökérben poliinek.] Honos Kínában. antidysentericum. Malajziában.18% illóolaj. izomrelaxans. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. pentosen-nyálkaanyag. oleanol-származék. izopterocarponol. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. fenolkarbonsavak. Indiai-szubkontinensen.6 m-re is megnőhet. 7% tannin. aldehidek. az Alföldön gyakoribb. ideges panaszok. cyptomeridiol.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. keményítő.) Merr. szteroid ekdizon és származékai. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. antidysentericum.) Maesen et Almeida [syn. fojtóbab. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. DNy Csendes Óceániában.doksi. 0.14% illóolaj. nedves réteken.) Gärtn. szterol. Guajanában.) Maesen et Almeida [syn. flavonoidok. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. Indokínában. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén.5% flavonoid. dyspepsia esetén. K-Ázsiában. Pterocarpus marsupium Roxb. – ASTERACEAE [syn. aphrodisiacum. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. Pueraria montana (Lour. Pterocarpus santalinus L. Homeopathia. szájvíz. Malajziában. var. – FABACEAE var. továbbá szeszkviterpének. daidzin. B). 2% izoflavon-glikozid puerarin. lehet fejfájás csillapító. 7-8 m magas. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. pterocarpin. füstölő. C) Alkalmazás: antihypertensiv. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. eudesmol Alkalmazás: adstringens. levél népgyógyászatban reuma esetén. Dunántúlon szórványos. legelőkön. galluszsav. gyantasavak. gyomtársulásokban. kb. eudesmol. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. lobata (Willd.: Pueraria thomsonii Benth. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. antipyreticum. Ausztráliában.: Inula pulicaria L. kevés illóolaj. homopterocarpin. Pulicaria dysenterica (L. B. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. teafestő.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. keserű pteraquilin glikozid. A fatest sötétbíbor. f. Indokínában. antibakteriális.

a termésben delphinidindiglikozid. Punica granatum L. szitoszterol. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. egyéb szerves savak és észtereik. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. előbbi a Dunántúlon adventív. kb. Nálunk iszapos és szikes talajokon. ennek fele gallotannin. Ny. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. migrén esetén. 28% cserzőanyag. Homeopathia. egyéves lágyszárú.doksi.: Pulmonaria maculosa (Liebl. anemonin és származékai. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén.és É-Európában. szaponin. gyomtársulásokban gyakori.: Pulsatilla pratensis (L. Mindkettő faj védelemre szorul. Köves hegylejtőkön. cukrok. áprilisban virágzik. évelő lágyszárú. neurosis. emmenagogum. szaponin (ursolsav. 4% cserzőanyag. . – BORAGINACEAE [syn. É-Afrikában. 15% tannin Alkalmazás: diureticum.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. de védelemre érdemes. pseudo-pelletierin. diureticum.Forrás: http://www. rozmarinsav. allantoin.) Mill. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban. neuralgia. Pulsatilla nigricans Störck [syn. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Pyrola chlorantha Sw. Márciusban. betulinsav). Hatóanyag: kéregben 0. Ny-Ázsiában. Sztyeppréteken szórványosan található. Pulmonaria officinalis L. Hatóanyag: 4-8% arbutin. ízletes. homeopathia. a herbát virágzáskor szedik. – RANUNCULACEAE [syn. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin.és pelargonidin-glikozid. adstringens. utóbbi még ritkább. piros terméshús vitamindús. K. Cserje. kb. citromsav. dysenteria esetén.hu Honos Európában. 25 % hidrolizálható cserzőanyag.: Pulsatilla vulgaris Mill. kb. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják.és Közép-Ázsiában. fenyvesekben szórványosan. metilarbutin. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. klorogénsav). Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében).] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában.] leánykökörcsin Honos Közép-. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. mészkerülő elegyes erdőkben található. évelő lágyszárú fajok. terméshéjban kb. Etiópiában.7% piperidin alkaloid pelletierin. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. flavonoidok. hasmenés elleni szer népi használatban. féregűző is. évelő lágyszárú. 34% nyálka-poliszaharid. évelő lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. kovasav. kevés tannin. virág adstringens diarrhoeában. Pulsatilla grandis Wender. virágban pelargonidin-glikozid. védett. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. kb. védett.5-0. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. kisebb termetű. fenolkarbonsav (pl. É-Afrikában. Homeopathia. szaponin. delphinidin.

Ny-Ázsiában. DAC) Honos Chilében. 7% tannin. Kaukázusban. vérzéscsillapító (főleg külsőleg).: Quercus sessiliflora Salisb. Homeopathia.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. kb. 15-18 m magas. VIII. Quercus infectoria Olivier. leucocyanidin. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. laxans (szirupként is). quercin. homeopathiában. D-Amerikában. vescalagin.. alakköreit.és fejbőrápoló szerekben. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. acetilarbutin (pyrosid). Eur.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. amarum. Quercus cortex (Ph. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. Galla halepensis... obstipans (állatgyógyászatban is). catechin. . 15% zsíros olaj. Kaukázusban. leucodelphinidin. 0. flavonoid. Bolíviában. klorogénsav és származékai. cukoralkohol. 2-5 m magas fa vagy cserje. változatait széles körben termesztik. [syn. depurativum (tincturaként is). A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. cyclit. Homeopathia. 0. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. Quillaja saponaria Mol. száj. 10% szaponin. Ny-Ázsiában. táplálék. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. Ny-Ázsiában. garat. Kaukázusban. Ph. vescalin) Alkalmazás: adstringens. phlobatannin. főleg pentaciklusos triterpén. aphták ecsetelésére tincturaként.1-0. Quercus petraea (Matt. Peruban. Q Quassia amara L. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. Hg. nedves lomberdőkben gyakori. pektin. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. catechin. Hatóanyag: kb. castalin. Galla turcica) Honos DK-Európában.és -triglikozid). Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. VII. Helv. – FAGACAE [syn. pentaciklusos szaponin glutinol. gyulladt íny. 4. Hg. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. arbutin. szaponin.és catechintannin.és szájöblögető. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok.] kocsányos tölgy Honos Európában.hu Pyrus communis L.) Liebl. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. levélben 6-11% cserzőanyag. kb. fog-. neoquassin. örökzöld fa. 6% fehérje. 37% keményítő.: Quercus pedunculata Ehrh. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek.Forrás: http://www. Quercus robur L.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. Ph. Hatóanyag: kb.doksi. Ph. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. Cserje habitusú.15%). kvercetin.

Homeopathia. Homeopathia. R. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában.hu R Ranunculus acris L. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Kétéves. Ranunculus sceleratus L. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. Zavart gyepekben fordul elő. Áttelelő lágyszárú. Üde és nedves réteken. et Schult. Szibériában. Indiai-szubkontinensen. expectorans. Malajziában. tetraphylla L. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. rauwolfinin). deserpidin. a Tiszántúlon ritka. szintén termesztett. máj. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. niger (Mill. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. magassága kb. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori.). Indokínában.5-1 m magas. Raphanus sativus L. alstonin). raphanol stb. A fekete retek a subsp. É-Afrikában. cholereticum. bomlástermékei anemonin. Kaukázusban. Dunántúlon elég gyakori.Forrás: http://www. Elterjedt az egész országban. et Hook. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . Európában.) Benth. fő típusok: yohimbin (reserpin. 0. anemoninsav. Elterjedt Európában. É-Afrikában. egyéves lágyszárú..6 m. vaskos. R. bronchitis. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin.) Steud. 0. Rehmannia glutinosa (Gärtn. szaponin. Mediterráneumban. 50-féle). Homeopathia. Ranunculus bulbosus L. É-Afrikában. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban..) Hatóanyag: 1.vagy kétéves lágyszárú. Konyhakerti zöldségnövény. Kaukázusban. csöves lágyszárú. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. Kaukázusban. bokrosodó cserje. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. serpentinin. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. Hatóanyag: glikozinolát (pl. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. dyspepsia. yohimbin).5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. Indiai-szubkontinensen. szinapin.) DC. Raphanus raphanistrum L. pleuritis. hirsuta Jacq. Ny-Ázsiában. máshol szórványos. heterophylla Roem. ajmalin (ajmalin. Évelő lágyszárú. R. serpentin.doksi. fél méter magasra is megnő. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. Kanadában. Egy. izoanemoninsav. sarpagin (sarpagin.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. vomitoria Afzel. USA-ban. köszvény és reuma esetén.

11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. – POLYGONACEAE [syn.és ÉNy-Kínában. Indokínában. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. izorhamnetin. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. lutea L. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. extractumok formájában diureticum. frangulin). Hatóanyag: kb. antifungális. Homeopathia.Forrás: http://www. évelő lágyszárú. É-Afrikában. Hg. luteolosid. C. tonicum. Erdeinkben helyenként gyakori.doksi. aucubin.: Rheum x hybridum Murray] . – RHAMNACEAE [syn. 4. heterodiantronok. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. Rheum rhaponticum L. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. oligomer procyanidinek.hu Honos É-Kínában. VIII. kínai rebarbara Honos É. termés népgyógyászatban még diureticum. Magas (kb.). Rhei radix (Ph. továbbá tannin (gallotanninok. flavanok. Ph. Hg.. flavonoidok. évelő lágyszárú. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. Magyarországon termeszthető. gyulladáscsökkentő. termés is. nagyobb adagban hashajtó. Eur. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. stomachicum. 2 m). vértisztító. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. physcionok. Rhamnus cathartica L. G. Ázsia mérsékelt égövi részein. kevés apigenin. Magas. J. ajugol. az Alföldön szórványos. termésben kb. anthelminticum.. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. chrysophanolok. Homeopathia. B. mint enyhe hashajtó. aloin A. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. VIII.. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. – POLYGONACEAE [syn. Hg. antirheumaticum. a R. Rhamnus purshiana DC. chromonok. évelő lágyszárú. Ph. Rheum rhabarbarum L. sedativum. Eur. B.és DNy-Európában.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. dismenorrhoea esetén. Reseda luteola L. évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. É-Afrikában. frangulin. galloilglükóz). rehmanniosid A-D.: Frangula purshiana DC.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. emodinok. Nálunk is termeszthető. Cserje vagy fa. VII. stomatitis. Többnyire 3 m magasra növő cserje. Indiai-szubkontinensen. festőanyag. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Rheum palmatum L. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. számos gyógyszer hatóanyaga. ez is felhasználható). rhamnonigrin. Ny-USA északi és déli részein. hibridnek tartják. Kétéves lágyszárú. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. glükoluteolosid. diureticum. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. flavonok. erőteljes növekedésű. valamint fenilbutanonok (pl. lindleyn).) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. Hatóanyag: kéregben 2-2. 4. 10-25%-a diantron-glikozid). emodinanthranol-glikozidok. cardiotonikus. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. kempferolglikozid stb. D. melittosid.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. 2% glükofrangulin.

valamint kb.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. – CRASSULACEAE [syn. Rhododendron ferrugineum L. 5% stilben-glikozid rhaponticosid.) lichenoides. Hatóanyag: kb.07% illóolaj. népgyógyászatban tonicum. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. kb. Nálunk ez sem található vadon.és kávésav Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn. Áttelelő pozsgás. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. egyéves lágyszárú. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok.és DK-Európában. Közép. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Scop. továbbá rhododendrin (= betulosid). más szaponin-glikozid. Ribes nigrum L. bokros cserje. Honosak Csendes. Homeopathia. Rhinanthus minor (Ehrh. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. 0.doksi.és Indiai-Óceánban. menorrhagiában. Hatóanyag: agaróz. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. reumás panaszok esetén. Dísznövényként telepíthető. klorogén. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó.és hólyagpanaszokban.: Rhinanthus crista-gallii L.) = Agar-Agar (Ph.Forrás: http://www. Rhus aromatica Ait. több más faj homeopathiában.. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. 1-2 m magas cserje. gyógyszertechnológia (emulzió-. flavonoidok. VII. tyrosol. Hg.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. 10-35 cm magas. tabletta-. Kárpátok). előbbiben arbutin (ericolin). évelő lágyszárú. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. Azalea pontica L. Ph. Kaukázusban. amyrin. utóbbiban még flavonoidok.: Sedum rosea (L. VIII. rosiridin (aglikon rosiridol). salidrosid.) L. szterol. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. kenőcselőállítás). rhinanthin). Hg. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. 4. 1-2 m magas. Kis termetű. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. – SCROPHULARIACEAE [syn. Eur. toxikus acetilandromedol. Magyarországon nincs. ursolsav. vese.] sárga rododendron. Rhodiola rosea L. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. Ny-Ázsiában. Sok díszfajta ebből származtatható. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . Hatóanyag: illóolaj. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. Ahnfeltia plicata.

5% flavonoid (kvercetin-. antioxidáns.és izorhamnetin-glikozidok). levél aromaticum. myricetin. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén.). 1-2 m magas cserje vagy fa. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. linalool. pseudofructus sine seminibus (Ph. apigenin). Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. 0. levélben flavonoidok (acacetin. majd szobahőmérsékleten. antiphlogistikus. karotinoidok. VIII. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. társulásközömbös. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. Eur. Ribes rubrum L. 4. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. emeticum. terméséből készült lé. Hg. Hg. Termeszthető. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). kéreg homeopathia. Ph.és Közép-Ázsiában. terpineol). prodelphinidin). Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. benzilalkohol. Ricinus communis L. Hg. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. bozótosokban mindenhol gyakori. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. Rosa canina L.Forrás: http://www.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. szabadgyök-fogó.) Honos Afrikában. Robinia pseudacacia L. cserjésekben állományképző. VII. illóolaj (anthranilsav-metilészter. acaciin. pektin. É-Afrikában.és szeszkviterpének).01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. Hatóanyag: cukrok. illatszeripar. tüskementes tokkal rendelkező. nyomokban illóolaj (mono. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. a kb. inszekticid. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. É-Amerikában) termesztik. 1-2 magas cserje. . termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. Tüskés cserje.doksi. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1).) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). fontos mézelő fa.. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. kempferol-. vírusellenes. augusztusban érik. fungisztatikus. enyhe antihypertensiv. Ph. farnesol. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. – ROSACEAE csipkerózsa. egyéb flavonoid (pl acaciin. termése júliusban. Hg. Hg. 0. VII.és láperdőiben szórványosan található. 2 m magasra is megnő. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. Kaukázusban. VIII. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. antibakteriális. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). Májusban virágzik. védett.. majd vékony rétegben. nerol. Indiai-szubkontinensen.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. kb. Ny. Ázsia mérsékelt égövi részein. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. Egyes. Homeopathia (nyers mag!). szerves savak. vérszegénység ellen is hatásos. Vadon az Alföld (pl. pseudofructus cum seminibus (Ph. 4. robigenin). Főleg áprilisban virágzik. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. KisAlföldön Szigetköz) liget. Eur. jó homokkötő. oligomer proanthocyanidinek (pl. erdőszéleken. VII. Hatóanyag: kb. acacetin. ricinint tartalmaz.

2 % illóolaj. Más fajok is hasznosak. flavonoidok).) Honos Mediterráneumban. Rubia tinctorum L. munjistin. Ny-Ázsiában. carminativum. Hatóanyag: antrakinon purpurin.hu Több kisebb fajra bontható. 1 m magas cserjévé fejlődik. geraniol.03% illóolaj. diosmetin) és flavonglikozidok. kertekben telepített. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. Kertekben sokfelé megtalálható. szörp készül belőle. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. fajtája ismert. gyümölcsíz. menstruációs panaszokban. mikroelemek. vérhas és tüdőhurut esetén.) Rosmarini aetheroleum (Ph. aromaticum. cukor. homeopathia. Indokínában.2% (vagy több) aszkorbinsav. kb. linalool. külsőleg fürdőkbe. stomachicum. főként rozmarinsav. lycopin. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . purpuroxanthin. A csipkerózsa májusban. Homeopathia. spasmolyticus kólikában. 10-24% cserzőanyag. triterpén oleanolsav. száj.és kozmetikai ipar. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. leginkább: R. β-karotin stb. cserzőanyag. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. Ph. Kaukázusban. Rosmarinus officinalis L. gallotannin. geranial. laxans (szerves savak. mérsékelt égövi Ázsiában. pendulina L. flavonoidok. torokés melltájéki panaszok esetén. cyanin. Malajziában. továbbá flavon (genkwanin. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. továbbá borneol. szem és garat öblögetésre. lepra ellenes. limonen. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli.8-cineol.és hólyagbántalmak esetén. szerves savak. purpuringlikozid.doksi.Forrás: http://www.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. kámfor.. illóolaja illatszeriparban.. Rubia cordifolia L. amíg kemény az áltermés fala.2-1. anthocyanok. likőriparban. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. gallica L. nerol. foszfolipid. alpesi rózsa. 10% zsíros olaj. 0. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. mindegyik gyűjthető. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). örökzöld. karotinoidok (rubixantin-izomérek. citronellol. frissen és szárazon fűszer. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. kb. reumára. Ny-Ázsiában. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. p-cymen. 0. citronellol. Eur. kb. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. eugenol. spasmolyticum. Évelő lágyszárú. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. 0. Hatóanyag: levelekben 1-2. ekcémára. rosmanol). lekvár. eucalyptol stb. VIII. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. bársonyrózsa Honos Európában. caryophyllen. x R.5% illóolaj (15-30%-a 1.). Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. terpineol.). Sok formája. Hg. 4:1 “csipkehús”). luteolin. Rosa x centifolia L. VII. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. népgyógyászatban hasmenés. Rosa gallica L.). nálunk nem fordul elő. Illatszeripar. Indiai-szubkontinensen. kvercitrin. Festőanyag. ún. déli helyeken érdemes telepíteni. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. bornil-acetát. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. Hg. Hatóanyag: 0. aszmagban kb.2% illóolaj (geraniol. 4. citral stb. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. camphen. αpinen. parlagi rózsa. pektin). enyhe diureticum. nerol Alkalmazás: illatszer. 15% pektin.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. csak védett. Hatóanyag: virágban 0. nyomokban illóolaj. júniusban virágzik. pseudopurpurin. rovarűzőként.

oxálsav. Termesztik. Élvezeti tea. Hatóanyag: kálium-oxalát. erdőszéleken találunk.Forrás: http://www. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. feketeszeder Rubus caesius L. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. fodros lórom Rumex obtusifolius L. szerves savak. szerves savak.és DK-Európában. Rumex crispus L. málnaíz. ribiadin. cserzőanyag. Hatóanyag: mint szedernél. tarlókon országszerte gyakoriak. Régen festőnövényként termesztették. elterjedt É-Amerikában is. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. fenolkarbonsavak.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. galiosin. dimer ellagitannin.hu Honos K. pektin. antidiarrhoeicum. tonicum. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. különösen elterjedt a Mediterráneumban. munjistin. purpuroxanthin). Közép. aszkorbinsav. garatöblögető. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. antidiarrhoeicum. A vad szeder (R. cukrok.8 m magas. lekvár stb.és Ny-Ázsiában. Szükség esetén termeszthető. nyomelemekben. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. Nyers málna. Hatóanyag: 2-3. flavonoid. fruticosus L. – ROSACEAE vad szeder. Májusban. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. pseudopurpurin. flavonoid (kvercitrin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. Rubus idaeus L. nemesített fajtáit telepítik. Gyökérben cserzőanyag. kovasav. cukrok. l. tüskés cserjék. antioxidánsokban gazdag. stomachicum. ma már elvadulva is ritka. Homeopathia (gyökér is). antioxidánsokban gazdag. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). vitaminokban. szerves savak. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. észterek. erdőszéleken. klorogénsav. roborans. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. alkoholok. cukrok. Ázsia mérsékelt égövi részein. alkoholok és észterek. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). ruberythrinsav. szántóterületek szegélyén. diureticum. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. Régen kozmetikai festék volt. Mediterráneumban. 7-15% cserzőanyag. Rubus fruticosus L. Rumex acetosa L. 0.5-0. Évelő lágyszárú. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix .5% di. cyanidinglikozidok. júniusban virágoznak. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. Vágásterületeken. továbbá diureticum arthritisben. pektin Alkalmazás: mint szedernél. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. diaphoreticum. szellős helyen szárítják. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok.) gyűjtőfaj. szerves savak. pentaciklusos triterpénsavak. pektin. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. illóolaj. vitexin stb. galluszsav. szeder. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). Ligeterdőkben. 0.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. s. Nyár elejétől virágzik. – POLYGONACEAE lósóska. depurativum. Homeopathia. sok forma és hibrid tartozik ide.doksi.

kumarin. Kis termetű. anthelminticum. daphnoretin). de fogyatkozik. Hg. Áttelelő. carbinolacetát. 50% fehérje. antibakteriális (gyermeknek is). rutaretin.Forrás: http://www. Eur.) ritka. kb. Sagittaria sagittifolia L. Termesztése megoldható. Homeopathia. Ruta graveolens L.7% illóolaj (metilketonok. örökzöld cserje. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. pseudonatronatus Borb. Ny-Ázsiában. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill.és D-Európában. Hatóanyag: gyökérben keményítő. sebgyógyító. Védett. gyökérben antrakinonok (pl. emodinok).4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. 5% catechintannin. . Indiában és az USA területén is. aphrodisiacum. pangásban. emmenagogum.2-0. szaponin Alkalmazás: adstringens. szterolok. mint a mezei sóskánál. Ph. tannin. izoimperatorin. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. a réti lórom inkább eurázsiai.. Salix alba L. Homeopathia. extractumból készült gyógyszerek formájában.hu A lósóska kozmopolita. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. szterol. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. 0. A-vitamin. Kaukázusban. VIII. A sziki lórom (R. kb. levélben flavonoid. termés főként antidiarrhoeicum. ulcus crurisban. vagyis vénás keringési elégtelenségben. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. dictamnin. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. továbbá stomachicum. kokusaginin. Homeopathia. ergoszterol stb. thrombophlebitisben.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. Ny-Ázsiában. akár 0. 4. gyökér laxans. Elterjedt pl. psoralen. ritkán elvadul. rutarin. D-provitamin. rutin. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. Szibériában. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. Alkalmazás: nyersen. spasmolyticum.5 m-re is megnő. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. vízi lágyszárú. xanthotoxin. kb. antidiarrhoeicum. nádasokban. É-Afrikában. cholereticum. termésben kb. nyálka-poliszaharid.1% illóolaj (kb. cukor. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. Erős szárú félcserje. abortivum. furokumarin (bergapten. gravelliferon. rutamarin. Hatóanyag: akár 1.doksi.és Közép-Európában. carminativum. Zavartalan mocsarakban. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. Nálunk kerti dísznövény. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. nagyobb adagban adstringens. védett. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak.. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. 25% szénhidrát. alkilalkoholok és észtereik). Az Alföldön gyakoribb. γ-fagarin. Ruscus aculeatus L. neoruscogenin).és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. 0. triterpének. chrysophansav. graveolin). más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. Általában nedves réteken vagy erdőkben. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. . monoterpén (borneol.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. 4-8. gomisin D-T). szárítva kávépótszer.) is. diureticum. köszvény és kólika kezelésére. K-Ázsiában. sedativum.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. mint különleges zöldségnövény. kisebb-nagyobb csoportokban nő. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-.5-1 cm mélyre.5% cserzőanyag. Scorzonera hispanica L. Nem ehető. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. timol). emésztésjavító. expectorans. Hatóanyag: coniferin glikozid.8-cineol). kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum.doksi. carminativum.3. tonicum. Kaukázusban. cukor. továbbá p-cymol. Közép. lehullott ágakon. E. – LAMIACEAE [syn. C. Termeszthető. Hatóanyag: 0. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra.és epebántalmak esetén. Évelő lágyszárú. É-Afrikában. Áttelelő lágyszárú. Satureja hortensis L.3 m magas. Kaukázusban. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. antibakteriális. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd.Forrás: http://www. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. lactucerol. szaponin (ursolsav.és 1. 0. Hatóanyag: 0. meghűlés esetén diaphoreticum. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. továbbá antioxidáns. kolin. Kaukázusban. máj. taraxaszterol. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. diaphoreticum. schisantherin A-E. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. Régen a népgyógyászatban reuma. montana L. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1). Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. B. 1. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. izomenthon).) Baill. enyhe vérnyomásnövelő. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. neuroleptikus. védelemre szorul. Egyéves lágyszárú. sömör) kezelésére. Júniusban virágzik. oleanolsav). schisandrol A. sztyeppréteken. emmenagogum. kaucsuk. stimulans.és Ny-Ázsiában. (Levél antidepressiv). Homeopathia. H. frissen zöldség. trigonellin. hioszciamin. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. B. illóolajat szolgálat. vese-. továbbá gyermekek altatására használták. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. linalool. Hatóanyag: 1.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). Fűszer.3-0. fadarabokon egész évben gyakori. Scopolia carniolica Jacq. egyéves. stomachicum.: Clinopodium hortense Ktze. Scabiosa columbaria L. menthon. aminok.4-1. 0. adaptogén.és K-Európában. anticonvulsiv. Szibériában. Országszerte megtalálható. – ASTERACEAE feketegyökér. stomachicum. főleg keleti részén.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. Áttelelő lágyszárú. rühösség ellen.. DK. Távol-Keleten. inulin.

– SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. É-Amerikában is elterjedt.) H. sedocitrin). Homeopathia. szaponin. sedocaulin. Kaukázus. flavonoid (sedoflorin. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. scutellarin. sedinon. láp. cserzőanyag. nyílt tölgyesekben. kb. Hatóanyag: cserzőanyag. Hatóanyag: mint S.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. illóolaj. szikla. zsíros olaj.4-0.doksi. áttelelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb.: Cactus grandiflorus L. malária és dysenteria ellenes. Hatóanyag: aminok (tyramin.és K-Európa. sedridin. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában.N-dimetil-tyramin = hordenin). fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. – CRASSULACEAE . amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. sedinin. Karib-szigeteken. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. – CRASSULACEAE [syn.Forrás: http://www. 0. Scutellaria galericulata L. mint a borsos varjúháj. Országszerte száraz gyepekben gyakori. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). Hylotelephium telephium (L. 1% baicalin.hu Scrophularia nodosa L. izopelletierin. Homeopathia. Mocsarakban. Homeopathia. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. galerosid). Közép-Ázsiában. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Sempervivum tectorum L. kb. tannin. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. Közép-Amerikában. 0. tonicum.1-0. továbbá antipyreticum. É-Afrikában..4 m magas. 2-15 cm magas pozsgás. serkenti a szív összehúzó erejét. levélben flavonoid diosmin. Nagyobb termetű. Homeopathia. Áttelelő. Sedum maximum (L. N-metil-tyramin. spasmolyticum. 0. acre. Selenicereus grandiflorus (L. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. Áttelelő lágyszárú. nyálka-poliszaharid. anthelminticum.és szurdokerdőkben fordul elő. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. Kertekben is ültetik. Scutellaria altissima L.5-1 m magas.: Sedum telephium L. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. de nem tömegesen. Áttelelő pozsgás. csomók). tőrózsás. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK.4-1 m magas. N. homeopathia. acre.) Hoffm. áttelelő lágyszárú. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. száraz gyepekben. Scutellaria lateriflora L. hesperidin. 30% gumianyag.6 m magas. Kaukázusban. Szibériában. nem tömegesen. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. diureticum. Ny-Ázsiában. emeticum. 0. gyanta. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. Sedum acre L.

furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph. kertekben. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. kerítésekre sokfelé telepítik. ovatus (Gaertn. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. Típusos alfaja országszerte előfordul. 2. senecin. É-Afrikában. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. senecionin.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. jacobin. platyphyllin. jacolin. VIII. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. Hatóanyag: 0. Homeopathia. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. Homeopathia. VII. klorogénsav. jaozin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. jacobin.). Évelő pozsgás. flavonoidok (rutin. cynarin. Hg. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ph. gyertyános-tölgyesekben. VIII. Senna alexandrina Mill. Ph. seneciphyllin). seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia.. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. Hg. a drog dysmenorrhoea. VIII. diarrhoea esetén. otosenin. Eur.) Willd. Egy-. kétvagy többéves lágyszárú. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. Ph.. VIII. A drogot szolgáltató alfaj néhol.5% illóolaj. triangularin).1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. antidiabeticum. Mey et Scherb. É-Afrikában. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. száraz levélben 5-10% izocitromsav. indiai szenna. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. Eur. illóolaj. Senecio cineraria DC.. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig.. Senecio aureus L. Áttelelő lágyszárú. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. C. 4.01-0. Ph. subsp. erdővágásokban elég gyakori. Eur. 4. retrosin. amelyek pirrolizidin mentesek. Hg. továbbá cserzőanyag.Forrás: http://www. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél.: Cassia acutifolia Delile. jaconin. flavonoidok.) . dysmenorrhoea. Senecio nemorensis L. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban.: S. Áttelelő lágyszárú. dísznövényként is ismert. Áttelelő lágyszárú. kumarinok (aesculetin).. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. Ázsia mérsékelt égövi részein. alexandriai szenna. Ph. fuchsii Gmel. nyomokban alkaloid. – CAESALPINIACEAE [syn. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph.) Celak – ASTERACEAE [syn. Hg. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. Senecio vulgaris L. 4. senna L.doksi. S. de nem gyakori bükkösökben. É-Afrikában. senecionin.] kárpáti aggófű. Senecio jacobaea L. Hg.. fuchsii (Gmel. gyanta és nyálka-poliszaharid.1% illóolaj (szeszkviterpének). C.. VII. elterjedt É-Amerikában is. Hg. 0. kivéve homeopathiát. angustifolia Vahl. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. 4. Nálunk kaszálóréteken. cystitis. kvercitrin stb. kb. É-Amerikában is elterjedt. senecin). Eur. seneciphyllin. sarracin. inulin.] szenna. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális.

B.5 m-es cserje. β-szitoszterol és glikozidjai. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. inflata SM] habszegfű. krónikus hólyaghurut kezelésére. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. kevés antrakinonglikozid (pl. Hatóanyag: terpének. Áttelelő lágyszárú. diureticum. tennevelly-iben 2. É-Afrikában. Eur. kb. Eur.: Sabal serratula (Michx. – PEDALIACEAE [syn. poliol alexandriai szenna termésében 3. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. 0. Ázsia mérsékelt égövi részein. galaktózból. anthranilsav. Hg. Sesamum indicum L. Homeopathia. kivonatai. 1-1. diarilfuranofuran-lignan sesamin. antirheumaticum. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. kaszálóréteken. tridecatetraindien.) Benth. Magyarországon helyenként fordul elő. Ny-Ázsiában. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. mag lignánjai miatt inszekticid.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. 3% diantronglikozid (sennosid A. a termés kevésbé erős hatású. Ph.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában.és linolsav). Festőnövény. üde láp.) Honos K-Indiában. Arab-félszigeten. Hatóanyag: herbában szaponin. lágyszárú. Különösen D-Indiában.és mocsárréteken.. Évelő lágyszárú. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. pl. szabadgyökfogó. B-F). – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. Serratula tinctoria L. 4. termesztik Európában is. még kevesebb antrakinonglikozid. S. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. antioxidáns. de más trópusi országokban is termesztik. Hg. VIII. Áttelelő lágyszárú. abortivum. Ph. 4 m magas.és gyulladáscsökkentő. flavonoid. tonicum. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. Indiai-szubkontinensen. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. aranyérre.05% illóolaj (mono. Egyéves. flavonoid (kempferol.. rhein8-gükozid).: Sesamum orientale L.Forrás: http://www. Indiai-szubkontinensen. gyanta. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. A1. gyantasav. kenőcs.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban.és szeszkviterpének. Hatóanyag: sárga serratulin. termesztik még Közép-Amerikában. laxans. D). Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. Silphium laciniatum L.: Silene cucubalus Wib. mag és olaja régebben aphrodisiacum. irtásréteken fordul elő.2% (diantronglikozidok: sennosid A. tapasz. 4. Hatóanyag: zsíros olaj.doksi. gyökérben még inulin .4% hidroxiantracén-származékok. fenilpropánok). C. VIII. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. a vastagbélre hat. 2-3% nyálka-poliszaharid. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. Hatóanyag: levélben kb. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. hidroximusicinglikozid).. mint levélben Alkalmazás: laxativum. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok.

) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. arató-cséplő géppel takarítják be. Egyéves lágyszárú.) Scop. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. herbában flavonoidok. gyantáját az indiánok rágógumiként használták.5 cm mélyre vetik. – BRASSICACEAE fehér mustár.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén.. néhol dísznövény nálunk is. sterolok.2% illóolaj. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. 0. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. Évelő lágyszárú. 3-5 cm mélyre vetik március végén.1-0.doksi. 4. szterolok. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. Hg. szilárd. crysoeriol). amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. Homeopathia. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. időnként és helyenként gyomosít.: Simarouba officinalis DC.) Czern. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Egy menetben. 40-60 cm sortávolságra. grippe ellen. asilybinin. 20-30% zsíros olaj. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. diaphoreticum. naringin.hu Alkalmazás: expectorans. diureticum. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. elterjedt sokfelé. április elején. silybin A. – BRASSICACEAE . Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. Hatóanyag: magban kb. spasmolyticum. Közepes nagyságú fa. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. Silphium perfoliatum L. apigenin. Hatóanyag: 1-1. termesztik Kínában. flavonoid (taxifolin.. – ASTERACEAE [syn. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. VIII. cholagogum. Elő-Ázsiában. Homeopathia. általában júniusban virágzik és július végén. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). főleg Eurázsiában. dihidroxichromon. Homeopathia. szappan.5-3% flavonolignan (silymarin. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban.: Carduus marianus L. Közel-Keleten. Termését akkor takarítják be. kvercetin. Júniusban. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. eriodiktiol. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. augusztus elején érik.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. simarolid. a virágzat közepe fehéredik. B.) Gärtn. silychristin. silydianin). szinigrin és csípős. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. Világszerte elterjedt. szabadgyökfogó. simarubidin. 1-1.2:1). Termeszthető. emeticum. Sisymbrium officinale (L.Forrás: http://www. bőr. Homeopathia. Akkor aratják. levél is cholagogum. Élelmiszeripar. dehidrodikoniferil-alkohol. nálunk is termeszthető. Silybum marianum (L. valamint amarum.1-1. Eur. más szubtrópusi országokban. izosilybin A.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. Ph. kb. antioxidáns. júliusban virágzik. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. Sinapis junceae semen] is termesztik. Áttelelő lágyszárú.2% glikozinolát szinalbin. – SIMAROUBACEAE [syn. Simarouba amara Aubl. Hatóanyag: kaszatban 1. melegigényes. B.

diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. nyálka-heteropoliszaharid. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. Hatóanyag: cserzőanyag. Alföldön szórványosan. É-Afrikában. Smilax china L. aphrodisiacum. – APIACEAE [syn. keményítő. továbbá népgyógyászatban vértisztító. dextrin. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. Egyéves vagy éttelelő egyéves.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. C (dioscin. gyanta. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: kempferol-.. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. Áttelelő lágyszárú.: Smilax utilis Hemsl. forráslápok növényzetében. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. Japánban. kvercetin-. et Cham. pektin. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. Homeopathia. pyoderma. Áttelelő lágyszárú. húgyúti homok. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. p-hidroxibenzoesav. B. Dunántúlon szórványosan. csípős gyanta. Évelő. Hatóanyag: 4-8% szaharóz.és kőképződés gátlására. poliin (falcarindion. 4-l8% keményítő. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Sium latifolium L.: Sium sisarum L. Ny. Solanum aviculare G. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. Kúszó cserje. lues és lepra kezelésében.Forrás: http://www. köszvény és krónikus reuma kezelésére. mérgező. gumianyag. gyökérben poliinek. nyálfolyás ellen.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. – APIACEAE [syn. 0. keményítő. Kúszó cserjék. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. gumianyag. fenolkarbonsavak.és Közép-Ázsiában. régen használták. É-Amerikában és Mexikóban. és más Smilax fajok [syn. néhol gyakori tiszta vizű patakok. hurutokban. Sium sisaroideum DC. Áttelelő lágyszárú.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. Sium erectum Huds. smilasaponin). félcserjék. mocsarakban. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. szabad és kötött kávésav. Smilax-szaponin A. psoriasis. Homeopathia. Új-Zélandban. izorhamnetin-glikozid.doksi. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. Védendő.] vad békaorsó. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában.] farkasalma-levelű szárcsalián. Afrikában. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában.: Smilax medica Schltdl.3-0. Közép-Amerikában. Hatóanyag: flavonoidok.: Sium angustifolium L. Ázsia mérsékelt égövi részein. Forst. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. Ausztráliában. . 0. gentisinsav.6 m magas. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. ferulasav. protocatechusav. illóolaj. dermatitis egyes eseteiben.

hajtása pelyhes szőrű. erős hatású. pl. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. Solanum nigrum L. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. Eur. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb.doksi. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. solasonin. Solanum laciniatum Ait. Hg. kanadaiban kb. Kanada). a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra.és rhamnetin-glikozidok). cserzőanyag. altissima L. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. Ph. ma kozmopolita. különösen hatékony nephritis. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S.Forrás: http://www. kb.továbbá kempferol-. Egyéves lágyszárú. reumás és ízületi bántalmak. liget. 0. VIII. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. diureticum. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. magaskórós növényzetben meghonosodott. – ASTERACEAE . Évelő lágyszárú. t-clerodan. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. Ázsiában..és labdan-típusú diterpének.és láperdőkben. 1. mocsarakban. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum. VII. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. Solanum tuberosum L. Eur.Ph. 4. gyomor. lázcsillapító. hólyag-.hu Solanum dulcamara L. Solidago canadensis L. Indiai-szubkontinensen. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. Homeopathia. antimikotikus. Hg. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. repellens. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). gyakran dísznövényként is megtalálható. az előbbinél még magasabbra is megnő.5% illóolaj (mono. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos.és bélhurut esetén. Közép-Amerikában.5% flavonoid (főleg kvercetin. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. hajtása kopasz. (Nem eldöntött. csúcsi hajtásokat.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. külsőleg krónikus bőrbajokra. cserzőanyag. 4.8%.5 m magasra is megnő. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak.) Honos D-Amerikában (Andok). 0. VIII. Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. fajjal. Évelő. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. cystitis esetén.. 2. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. É-Afrikában.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein. 2-2. Homeopathia.: Solidago serotina Ait. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin).) Solidago gigantea Ait. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. expectorans. régebben népi gyógyászatban vértisztító. ma fajtáit sokfelé termesztik. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok.9% pentaciklusos. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. – SOLANACEAE [syn. É-Afrikában. 30 cm-es. szabadgyökfogó. ekcémára.. magasra növő lágyszárú. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. antibakteriális. lektin Alkalmazás: antibakteriális. Mexikóban. [syn. spasmolyticum. Hg.és szeszkviterpének). izorhamnetin. antioxidáns. solamarinok (aglikon tomatidenol). nálunk általában egyéves. 3. Solidaginis herba (Ph. Évelő lágyszárú. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező.8-1. ártereken. Nálunk behurcolt. soladulcin (aglikon soladulcidin).3% fenolkarbonsav. diureticum. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). (solamarin in vitro tumorgátló). solamargin (aglikon solasodin).

adstringens. galluszsav. diureticum. 1. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Sorbus domestica L. galactogogum. Japán. szalicilbenzoát leiocarposid. 1% pektin. Egyéves lágyszárú. nephrolythiasis. 2. antitussivum. Japánban. – FABACEAE [syn. szterolok.3-1 m-es. antiasthmaticum. gyomtársulásokban országszerte gyakori. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. Júliustól októberig virágzik.: Styphnolobium japonicum (L. 0. Ázsia mérsékelt égövi területein. Szibéria) részein. protocatechusav. virágban flavonoidok. Indiai-szubkontinensen. kaucsuk Alkalmazás: korábban. gyepekben helyenként tömegesen. kempferol-glikozidok). Hatóanyag: kb. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. Félcserjeszerű. eléri a 16 m magasságot. parasorbinsav. izoflavon-glikozid). az Alföldön ritkább. Népgyógyászatban vértisztító reumában. cystolythiasis esetén.és sorfa. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. sokfelé termesztik. népi használatban laxans.2-1% fenolglikozid (pl. vágásokban. flavonoidok.doksi.és szeszkviterpének). catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). virgaureosid A). Kaukázusban. Szántókon. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. É-Afrikában. levélben amygdalin.és tridesmosidok.12-0. oximatrin. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . 0. virág enyhe laxans. sorbinsav. Homeopathia. Sophora flavescens Ait. karotinoidok.4% flavonoid (kvercetin-. Nálunk dísz. köszvényben. antipyreticum.4-0. Sorbus aucuparia L.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). ízületi gyulladásban. Hatóanyag: virágbimbóban kb.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. Hg. Hatóanyag: termésben sorbitol. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). cianogén glikozid amygdalin. kb. anthocyanidin. pyelonephritis. lágyszárú. levél élvezeti teapótló. taraxaszterol). 0. Cserje vagy fa. bis. diterpének. diureticum. Sonchus oleraceus L. szterolok (pl. mono-. külsőleg bőrbajokra. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. É-Afrikában.. szaponin. Sophora japonica L. 0. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. sebre.5% illóolaj (mono. VIII. sophocarpin. floroglucinol. emmenagogum. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. Eur. epicatechin). 25% rutin (és egyéb flavonol-. Ny-Ázsiában. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). antiulcerogen. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). pyelitis. külsőleg ekcéma kezelésére. 4. kb. szaponin ursolsav. antiphlogisticum. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: flavonoidok. utak mellé telepítik nálunk is. továbbá flavonoid (kushenol A-O). cystitis.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. 30 m-re is megnő. savas poliszaharid.Forrás: http://www.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. szerves savak. flavonoidok. tonicum. Ph. var. Ázsia mérsékelt égövi részein. mag homeopathiában.

Egyéves lágyszárú. flavonoid (patuletin. cukrok. pektin. szterol (spinaszterol). fagyérzékeny. szerves savak. magcirok. Üzemi méretben is termeszthető. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . cukor. világszerte konyhakerti főzeléknövény. főleg tészta festésére. élelmiszer. sokféle változatát (cukorcirok. karotinoidok. Spinacia oleracea L. benzoylcholin. Sorghum bicolor (L. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. ma elterjedt Európában és Amerikában is. Hatóanyag: cholin. elterjedt D. Termése megfőzve fogyasztható. spinacetin).és K-Ázsiában és Amerikában. diureticum. továbbá flavonoidok. szudánifű. Spergularia rubra (L. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. szaponin. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. Spigelia marilandica L.) Presl. Sorbus torminalis (L. több vad változata van országunkban. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. Afrikában.vagy kétéves. Spigelia anthelmia L. Homeopathia. Kaukázusban. DK-USA-ban. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. Egy. Közepes vagy nagyobb fa.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. Spartium junceum L. illóolaj. dysuria. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. – FABACEAE jeneszter. hólyagkő betegségben. Hatóanyag: aromás gyanta. Hatóanyag: termésben sorbitol. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). É-Afrikában. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. szaponin. szerves savak. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. Kaukázusban. fenolkarbonsavak. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. egyéves lágyszárú. parasorbinsav. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. diureticum. anthocyan Alkalmazás: cystitis. É-Afrikában. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. Ny-Ázsiában. emeticum. Indiában. szénhidrát. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. Hatóanyag: klorofill. néhol termesztik. fehérje. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. Stachys palustris L. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. aminok. szterol. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. mérsékelt égövi Ázsiában. vitaminok. – CHENOPODIACEAE spenót. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. kis termetű lágyszárú.doksi. évelő lágyszárú. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon.Forrás: http://www. Elterjedt É-Amerikában.) Cr. lágyszárú. Nálunk néha telepítik.3-dimetil-acryoylcholin. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. 3. flavonoid.hu Honos Európában. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. izokinolin alkaloid. D-Amerikában).

Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. gyanta. Egy. évelő lágyszárú. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. turicin) allantoin.6-1 m magas. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes.és bőrbajok esetén. Stephania glabra (Roxb. Homeopathia. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. mesterséges édesítőszer. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: S. Kisebb. tannin. lápokban fordulhat elő. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. Sterculia urens Roxb. illóolaj. alkaloid stillingin. Hatóanyag: rutin. Alkalmazás: gyökér analgeticum. köves gyepekben. bokrosodó. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. Mocsarakban. keményítő Alkalmazás: laxans.és D-Európában. antiarrhythmiás. Strophanthus gratus (Wall.) Vill. Áttelelő lágyszárú. trigonellin. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. Indokínában.. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. antihypertonicum. Többéves kúszó növények. Stachys recta L. 7%). Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. Áttelelő. más fajokban pl. epe. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. kozmopolita. Száraz. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. – APOCYNACEAE . Indiai-szubkontinensen. trigonellin. Évelő lágyszárú. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. Stillingia sylvatica Gard. cholin. octadecatetraensav.Forrás: http://www. országszerte közönséges gyom. Akár 1m magas lehet. Stevia rebaudiana Bert. palmatin. Indiában.hu Honos Európában. emeticum.vagy kétéves lágyszárú. továbbá tonicum. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. Homeopathia. Balkánon. továbbá fangchinolin. columbanin stb. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. Hatóanyag: iridoid. antisyphiliticum. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. Stellaria media (L. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. A típusos alfaj megművelt területeken. tetrahidropalmatin (= rotundin). Kanadában. Alkalmas klímájú területeken termesztik. 0.7%). – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában.) Miers. cerilcerotat. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. Magas.doksi. et Hook. Stachys sylvatica L. USA-ban. antidiabeticum.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. diureticum.) Baill. stachydrin. terebélyes fa. máj-. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. az Alföldön ritkább. Japánban. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. berbamin. gyengén félcserjés lágyszárú. .

Columbiában. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. Strychnos toxifera Benth. Hatóanyag: magban kb. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. Sri Lankán. fokozza a reflexingerlékenységet. majd tetanust okoz. elterjedt Kínában és Indiában. Mindegyiket termesztik is. Illatszeripar. Ecuadorban. Indokínában. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). Trópusokon termesztik. Kisebb cserje vagy fa. Alacsony.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken.doksi.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. szájöblögetőként.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba .: Scabiosa succisa L. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. Magasra kúszó lián. Homeopathia. Indokínában. Guayanában. benzoé-sztóraxfa. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát).) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. az Orinoco és az Amazonas vidékén. Trópusokon termesztik. továbbá számos társalkaloid. – LOGANIACEAE [syn. főleg hasműtétek során intravénásan. VII. Peruban. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező. valamint periplogenin-glikozidok. Futó cserje. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Styrax benzoin Dryand. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. kúszó fás növények. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. Hg. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. Venezuelában. bradycardia esetén.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. 2% cinnamil-benzoát. Malajziában. 10-20% szabad benzoesav. Strychnos ignatii Berg. 2. roborans. Strychnin és brucin izolálása. Hg. továbbá strychnin. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). VII. külsőleg erős desinficiens. Homeopathia.: Ignatia amara L.Forrás: http://www.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. pl. Hatóanyag: magban 2. – LOGANIACEAE sztrichninfa. Strychnos nux-vomica L. továbbá társalkaloidok (pl. Strophanthus kombe Oliv. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. k-strophanthosid. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. termesztik Ny-Afrikában.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. Kúszó cserje. Malajziában. ebvészmag Strychni semen (Ph.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. Örökzöld fák. közöttük más dimer strychnin-származék. acetilkolin-antagonista. strychnin kis adagban tonicum. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. . cymarin stb. kis adagban tonicum. É-Ausztráliában. ganglionbénító.

elemicin. Trópusokon (Fülöp-szigetek. nyálka-polifruktan.2-0. amarogentin. 20 m magas fa. Szibériában. továbbá eugenolacetát. 4. alkanolok. chromon-C-glikozid. echimidin. 0.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph.) Alkalmazás: illatszeripar. illóolaj. borogatószer ulcus cruris.. kb. fenilpropán-alkoholok és észtereik. 4-6% cserzőanyag. Jambosa caryophyllus (Spreng.5 m magas.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. kevés zsíros olaj . terpénalkohol. cukor. Nálunk lápréteken fordul elő. Homeopathia. lemossák. VIII. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. K-Afrikai szigetek. friss herba és gyökér homeopathiában. et Perry – MYRTACEAE [syn. szalicilsav. vas.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. Homeopathia. 1-3% aszparagin. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. 0.) Honos Malajziában.. kb. triterpén izobauerenol. ellagitannin). mocsárréteken országszerte gyakori. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. fenolkarbonsavak. Évelő lágyszárú.) Salisb. DNy-Ázsiában. triterpén. anthelminticum. alifás keton. kalcium-oxalát. monoterpének).és koleraellenes. Sri Lanka. VII. szterol.. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Syringa vulgaris L.) Karst.5 m magas.és toroköblögető. Ph. Eur. Ph. Nedves réteken. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. egyéb iridoid.és kempferol-származékok). – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. gumianyag. VII.6-0..4% flavonoid (kvercetin. Syzygium aromaticum (L. – GENTIANACEAE [syn. K-Ázsiában.) Nied. 0.és bélhurut kezelésére. Madagaszkár. néha fa. Májustól júliusig virágzik. továbbá xanthon swerchirin.Forrás: http://www.) Merr. Hatóanyag: keményítő.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. Parkokban.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. mert könnyen barnul.: Swertia chirata (Wall.. linalool.8% allantoin. Hg. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). Évelő lágyszárú. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig.doksi.). 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1).6-1. VIII.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. Hatóanyag: 0. Örökzöld. rozmarinsav). majd letisztítják. anizsaldehid stb. Hg.: Caryophyllus aromaticus L. 0. Évelő lágyszárú. Tavasszal gyűjtik. Eur. Swertia chirayita (Roxb. Hg. cserzőanyag. scabiosid. Symplocarpus foetidus (L. Hg. symphytin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Symphytum officinale L. Külsőleg száj. Ny-Ázsiában.02-0. kertekben telepített díszcserje. Távol-Keleten. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. elterjedt É-Amerikában. lycopsamin. Eugenia caryophyllata Thunb. szterol. Egyéves lágyszárú. szaponin hederagenin-glikozidok. Indonézia. lázcsökkentő. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában. levegős helyen forgatják. Kaukázusban. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. symviridin stb. az Alföldön ritka. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. kb. Ph.. D-Amerika) termesztik. vízpartokon. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. expectorans. cserzőanyag. caryophyllen. Homeopathia. metileugenol. malária. zsíros olaj. féregűző. 4.

flavonoid. Sokfelé termesztik. Hatóanyag: fenantren-származékok. rubichrom). szitoszterol. Hatóanyag: gallo. Peru) esőerdőiben. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. Hatóanyag: naftokinon lapachol. Hatóanyag: 0. minuta repellens. xantofill (lutein. bronchitis. kúszó lágyszárú. nyomokban alkaloid. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. diosgenin is). ellagsav. flavonoid (kvercetagetin. benzofuran. erecta poliintartalma miatt nematocid. kvercetagitrin.) Toledo. avellanedae Lorentz.doksi. Homeopathia. T Tabebuia heptaphylla (Vell. magban tannin.4% illóolaj. eugenin. Tamarindus indica L. Fűszer. Homeopathia. fenolkarbonsavak és -aldehidek. metilheptenol). kis adagban belsőleg purgans. diureticum. gyomorfájdalom csillapító. cukorbaj ellen. Évelő. Reliktum. steroid szaponinok (aglikon pl. kumarin. asthma gyógyítására. Homeopathia. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. linalil-acetát. gombás fertőzésekre.15% illóolaj (limonen. – ASTERACEAE . Indiai-szubkontinensen. É-Afrikában. betulasav. tageton. a T. kávésav. A Dunántúlon több helyen. 0. linalool. zsíros olaj. rubixanthin.Forrás: http://www. minuta L. tonicum. örökzöld fa. főleg parkokban gyakori. 1%) T.) Skeels – MYRTACEAE [syn. repellens. antiphlogisticum. stomachicum. T.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. dehidro-izo-α-lapachon. epebántalom. örökzöld levelű fa. patulitrin. friedelin.. védelemre érdemes. Tamus communis L. Ny-Ázsiában. 15-30 m magas. Mag adstringens. népgyógyászatban lázcsillapító. stomachicum.) együtt. kb. furano-naftokinonok. nedves és üde lomberdőkben él. violaxanthin). jambolin-glikozid. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. ulcus cruris kezelésére. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). dehidro-α-lapachon. Egyéves lágyszárú. sokfelé termesztik.) Druce. Argentína. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. ocimen. leucoxyla DC. a dél-amerikai T. lapacho.: Eugenia cumini (L. Kb. antisepticum (leginkább fogászatban). nematocid. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. kb. Kaukázusban.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. néhol sűrűbben. carminativum. T. patuletin.] lapacsofa. az illóolajban gazdagabb (kb. antimikrobiális. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. virágos herba anthelminticum. emmenagogum. belsőleg aromaticum. magban még kvercetin. külsőleg ekcémára. Syzygium cumini (L. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. Magas. Nálunk kertekben. epifriedelanol. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. 25 m-es fa. 1% illóolaj. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília.és ellagtannin. Syzygium jambolanum DC. vérhas. helenien. Tanacetum vulgare L.: T. erecta L. Tagetes patula L. Malajziában. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag.

nedves szántókon. igen kevés taxol stb.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. antimikotikus. hosszában vágják.doksi. kámfor. Kétlaki.) Bernh. napon vagy zárt.Forrás: http://www. áprilisban virágzik. Júliusban. Homeopathia. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). külsőleg ekcémára. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. adjuvans hepatopathiánál. taxinok. p-kumársav. A leveleket virágzáskor gyűjtik. cineol. 1% nyálkaheteropoliszaharid. amyrin.). baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. Ártereken. p-hidroxibenzoesav. flavonoid (apigenin-. syringin.és bélpanaszok) esetén. A fészekvirágzatot a nyár második felében.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. taxiresinol. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). örökzöld cserje vagy fa. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. faradiol. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. népgyógyászatban vértisztító. diterpén taxanok. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. augusztusban virágzik. gyenge laxans. bőrbajokra. továbbá más diterpenoidok (pl. 2% inulin. 0. kb. Cserje vagy fa. antiparasiticum. Hatóanyag: száraz kéregben 0. borneol. aesculetin. Számos gyógyszer készül belőle.) Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. megművelt területeken. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. Telepíthető kertekben. liratil-acetát.] mirobalánfa .: Myrobalanus chebula Gärtn. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő..5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. Utak mentén. mindenhol védendő.5 m magas. fenolkarbonsavak (kávésav. citosztatikusak. Évelő lágyszárú. arnidiol. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol).és tüdőrák. taxicinek. cholecystopathiánál. Terminalia chebula Retz. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). cephalomannin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). kb. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. – COMBRETACEAE [syn. chrysanthemumepoxid stb. karotinoidok. luteolin-.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. kinyíláskor. egyébként máshol ritka. különösen illóolaja. dihidrosyringin. mocsárréteken. külsőleg dezinficiens. továbbá ekdizon. É-Afrikában. (Csak a magköpeny nem mérgező. Termeszthető. 40% inulin. artemisiaketon. rövid kocsánnyal gyűjtik. szitoszterol). baccatin III és származékai). dyspepsia (gyomor. 2. monocaffeoil-borkősav. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. A gyökereket kora tavasszal szedik. umbelliferon). antibakteriális. mell. klorogénsav. cichoriasav. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. Kalifornia. Elterjedt É-Amerikában is. parlagokon. reumaellenes. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). Ny-Ázsiában. Brit-Kolumbia). 1% 10-deacetilbaccatin III. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. Ázsia mérsékelt égövi részein. összel kb. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. Taxus baccata L. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. Kaukázusban. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori.01-0. tavasszal kb. Zömében márciusban. poliinek. 1-1. amarum. kb. réteken országszerte gyakori. továbbá szterol (sztigmaszterol. taxagifin. diureticum. izorhamnetin-glikozidok). kvercetin-.5-4.: Chrysanthemum vulgare (L. cichoriin. p-hidroxi-fenilecetsav. száraz virágzatokban kb. Taxus brevifolia Nutt.5% illóolaj (izothujon. protocatechusav. kumarin (scopoletin. liratol. izotaxiresinol. ferulasav. 18% fruktóz.hu [syn.

szterolok (pl. É-Afrikában. pulegon). sarjtelepes. termeszthető.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. – CUPRESSACEAE [syn. menthofuran. flavonon (cirsimaritin). aminosavak. Kis-Ázsiában.és szájöblögető. cserzőanyag. aranyérre és sebkezelésre. Hatóanyag: flavonoidok. egyéb diterpénlakton (pl. picropolin). 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum. T. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. dysenteria és epebetegségek esetén. Dunántúlon szórványosan. Hatóanyag: gyantasavak (pl. triterpének. húgyhólyag-. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. T. Ny. arjuna. fogászatban.doksi. stomachicum. szaponin Alkalmazás: mint előbb.: Polium montanum Mill.) Hart. Nagy cserje vagy fa.és festékipar. izoteuflidin. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. flavonoidok. Lakk. Évelő. teuflidin. marrubiin. – RUTACEAE [syn.: Callitris quadrivalvis Vent. difensavak.és Közép-Európában. kis termetű lágyszárú. Hatóanyag: illóolaj. testsúlycsökkentő adjuváns. az Alföldön ritkább. Homeopathia. ekdizon). pinen. főleg ÉNy-Afrikában. Indokínában. epe-. fertőtlenítő. Alacsony. Hatóanyag: marrubiin. f. emmenagogum. diterpenoid callitrisinsav. kinasav. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). et Thoms. corilagin). Hatóanyag: illóolaj. Közepes méretű fa. szerves savak. fásodó lágyszárú.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. gyanta. (Más Terminalia fajok. expectorans. mészkő. Teucrium montanum L..) Hook.) Benth.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D.és Közép-Ázsiában. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. sandaracopimarsav). kb. kb. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. Elő-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. K-Ázsiában. máj-. – LAMIACEAE [syn. Országszerte gyakori.és dolomit-sziklagyepekben. Teucrium polium L.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. anthelminticum. chebulagsav. belsőleg enyhe purgans diarrhoea.: Euodia ruticarpa (Juss. Védelemre érdemes. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában).) Alkalmazás: enyhe stimuláns. Evodia rutaecarpa (Juss. illóolaj. Évelő. 1. ocimen. teucvin. epekőmegbetegedésekben). limonen. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. tonicum. – LAMIACEAE [syn.Forrás: http://www. rutaecarpin. füstölőszer. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. vitaminok Alkalmazás: adstringens. diterpénlaktonok. teucrin A-G. Indokínában. kb. Áttelelő lágyszárú. diureticum. Kaukázusban. ellagsav. Homeopathia. Tetradium ruticarpum (Juss. Indiai-szubkontinensen. triterpének. cserjeszerű.: Polium erectum Mill. pl. spasmolyticum (gyomor-. Teucrium chamaedrys L. külsőleg torok.1% illóolaj (myrcen. homokpuszta gyepekben. cserzőanyag .hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. Teucrium marum L. galluszsav. indolalkaloid evodiamin. rutaevin. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. thymokinon stb.3% illóolaj (pinenek. közel 0. 9% cukor. sikimisav. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav.

Védelemre érdemes. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). Kertészeti formáit. Hatóanyag: magban kb. – APOCYNACEAE [syn. továbbá diureticum. diureticum főként reuma esetén. 0. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. diureticum. bevonószer) és csokoládégyártásban. Teucrium scorodonia L.3% illóolaj.és D-Amerikában) termesztik. Thevetia peruviana (Pers. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. (A svájci csokoládéfa [Th. nedves réteken. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. polimer procyanidin. Vendvidéken nyíres fenyéren található. cserzőanyag.3% ursolsav. 0. kb. cianogén allilcianát. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. trópusokon sokfelé (pl. mocsarakban. Közép. helvetica (Such. mérsékelt égövi Ázsiában. 0. az Alföldön gyakrabban. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben.és aranyérbetegségben. Indiai-szubkontinensen. egyéb fenolkarbonsav. Közép-Amerikában.15% illóolaj. Maghéj aromaticum. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). kenőcs. 8-10 m magas fa. valamint anthelminticum. aranyérbetegségben. Teucrium scordium L. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. elterjedt É-Amerikában is. 5% catechin-cserzőanyag.2% Lamiaceae-cserzőanyag. marrubiin.) Schum. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. védett. .doksi. külsőleg antiszeptikus. kb.2-0. 0.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Áttelelő lágyszárú. Ny. kb. törhető csokoládé. Hatóanyag: kb. diaphoreticum. gombaellenes. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp.és Közép-Ázsiában. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. flavonoidok. Hatóanyag: kb. 1. É-Afrikában. szikeseken.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). diterpénlaktonok.Forrás: http://www. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. Homeopathia.3% koffein. neurotonikus zavarokban. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. gyomor. Theobroma cacao L.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. 1. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. szaponin. Egyéves lágyszárú. Thlaspi arvense L. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. tonicum. 2% kávésav. Homeopathia. nyomokban teofillin.: Thevetia neriifolia Juss. hasmenés és bélféreg ellen. Évelő törpecserje. díszfának. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. Thuja occidentalis L.

carminativum.). a 3. t-4-thujanol. Hatóanyag: flavonol. anthelminticum. DK. 4.) is. zygis L. Áttelelő lágyszárú félcserje. Tiarella cordifolia L.) Honos D-Európában. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. linalool. p-cymen. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. 4. VII. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. a D-Dunántúlon helyenként. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. thymolmetiléter. 70%-a timol vagy carvacrol. flavonoidok. diureticum. indiai illóolajban timol helyett carvacrol).hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. Májustól augusztusig virágzik. Ph.Forrás: http://www. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). emmenagogum. pinen. flavonoidok. ezüstlevelű hárs. antiperoxidativ bifenil. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. laryngitis).és β-thujon. Hg. linalool stb. A virágzó hajtást gyűjtik. fenchon. occidol.. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Ph. Eur. VIII. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra.) = Thymi vulgaris herba (Ph.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. tonicum. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. likőripar. molyhoslevelű hárs Honos K-. thujasav) Alkalmazás: mérgező. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. 0.és húgyúti homokképződés esetén. Thymus serpyllum L. Thymus vulgaris L. 4. eudesmol (tropolon thujaplicin. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1).) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. Lamiaceae-cserzőanyag. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. kb. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0. Fűszer. belsőleg régebben diaphoreticum. 30% timol. terpinen stb. sabinen.] . Eur. Hg. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. Ph. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. Helyenként ültetik.és hólyagbántalmakban. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. borneol. szeszkviterpén occidentalol. Virágzó. továbbá pinen. Homeopathia. Ph.] ezüsthárs. de illóolaj-összetételük is sokféle. Hg.. stomachicum (anorexia. 60%-a α.és Közép-Európában.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését.: Tilia parvifolia Ehrh. VII. továbbá p-cymol.4-1% illóolaj. Tilia americana L. spasmolyticum. külsőleg reuma és köszvény ellen. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. diureticum. Illóolaj illatszeriparban. belsőleg még vese. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th.doksi. Homeopathia. illóolaja illatszeriparban. Szibériában. illatszeripar. Számos gyógyszer alkotórésze. expectorans. VIII. pl. Homeopathia. árnyékban. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). emésztésjavító. aromaticum. Tilia tomentosa Moench [syn. Hg. VII. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. É-Afrikában.. Fűszer. Hg. Nagyra növő fa. terpineol. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat.. VIII. – TILIACEAE [syn.. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. Májustól augusztusig virágzik. Díszfának telepítik. anthelminticum.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. elterjedt É-Amerikában is. Hg.. néhol megtalálható parkokban. tonicum. Eur. eucalyptol. expectorans (akut bronchitis. krónikus gastritis esetén). – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. É-Afrikában. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill.2-1% illóolaj (kb. camphen. dyspepsia. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. Számos egyéb faj. a többi geraniol. kb. α-terpineol. l. külsőleg párologtatásra. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. Ph. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. fürdőbe téve relaxáló.: Tilia argentea Desf. fenolkarbonsavak. s.

Hatóanyag: cserzőanyag. cholagogum. [syn. alkanok. fenolkarbonsavak. Kaukázusban. reumában. 0. Egyéves lágyszárú. hiperozid. orientalis (Kern. arabinogalactan). – ANACARDIACEAE [syn. Parkokban néhol előfordul. VIII. 25% cserzőanyag (gallotannin).] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). Ph.és Ny-Ázsiában. cianogén glikozid sambunigrin. Indiai-szubkontinensen. [syn. Két. urushiol (= toxicodendronsav. Magyarországon a subsp. stomachicum. subsp. növeli az epeszekréciót. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. Közép-Ázsiában. Tilia platyphyllos Scop. galactagogum. Tiliae flos (Ph. Kéreg spasmolyticum. Tribulus terrestris L. flavonoidok.: Tilia grandifolia Ehrh. illóolaj.] nagylevelű hárs Honos Európában. rutin. kb. 2% cserzőanyag. kb. szádokfa Honos Európában. Kéregben taraxerol. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. Hg. geraniol. linalool. Tilia x vulgaris Hayne = T. cordata virágjában eucalyptol. carvon. illatszeripar. Száj.02-0. – FABACEAE tarló-here . Farészből készült szén bélfertőzésekben. Több mint 40 m magasra megnőhet. gyanta.3-0. taraxaszterol (lactucerolok). carvon.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. spasmolyticum. 4. flavonoidok Alkalmazás: expectorans. kb. 0. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. 1% flavonoid. pratensis L. Toxicodendron pubescens Mill. Akkor kell gyűjteni. köztük több ritka. Homeopathia. ischiasban. Hg. 2-fenilacetát. – ASTERACEAE [syn. kozmopolita.08% illóolaj (T. vagy toxicodendrin). Közép. Általában ligeterdőkben él. kvercitrin. Szellős. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. cordata] európai hárs Honos Európában. érintésre súlyos dermatitist. 60% zsíros olaj. Magyarországon több alfaja található. továbbá kempferol-glikozidok. stomachicum. cystitisben.) Dostál elterjedtebb.Forrás: http://www. izokvercitrin). talajon szétterülő. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). emmenagogum. felső légúti betegségekben.és toroköblögető. anetol.. kúszó cserje. Afrikában. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. gyanta Alkalmazás: mérgező.doksi.. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Szibériában. Kaszálóréteken.) Celak. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). telepített fákról szoktak gyűjteni. carvacrol. nephritisben. mérgezésekben. Tilia europaea L. Ny-Ázsiában. toxicodendrol.hu kislevelű hárs. benzilalkohol. olívaolajhoz hasonló összetételű. gyulladást okoz.. árnyékos helyen.: T. flavonok (pl. orientalis (L. aphrodisiacum. főleg kvercetin-glikozidok (pl. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok.: Tilia officinarum Cr. fisetin). tonicum. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. Szibériában. VII. platyphyllos x T. különlegességnek számít.: Rhus toxicodendron L. 25 m magasra is megnő. enyhe sedativum. Tragopogon orientalis L.7 m magas. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. ÉK-Ázsiában. kámfor. szeszkviterpén-alkohol farnesol). kőhársat. száraz gyepekben. astragalin. Eur. A Dunántúlon ritkábban. Trifolium arvense L. Ph. zsíros olaj.vagy többéves lágyszárú. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. leucoanthocyanidinek. Évelő. Ausztráliában. timol. Termésben kb. diureticum. Fő virágzásuk júniusban van. pyelitisben.

2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. . 0.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin).és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. továbbá expectorans. Eur.. vérzéscsillapító. Hg.1-2. több ősi fajból jött létre. ononin. izokvercetin).) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. trifolin. feldolgozás nélkül) van forgalomban. mérsékelt égövi Ázsiában. 20-30% fehérje. Triticum aestivum L.doksi. Trigonella foenum-graecum L.és epepanaszok esetén. Indiai-szubkontinensen. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. elterjedt K-Ázsiában is. Lehetséges szteroid nyersanyag. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő.. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. legelőkön. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. 0. 6-10% zsíros olaj.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. főleg mérsékelt égövi országokban. É-Afrikában. furosten. izotrifolin. Hg. 1% diosgenin. a szár kúszó. Fűszer. Homeopathia. Hatóanyag: kb. 4. pratoletin. dohányillatosító. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. Kis-Ázsiában. Ph. izorhamnetin).2-0. parlagokon. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. É-Afrikában. Trillium erectum L. VIII.FABACEAE [syn. továbbá gyulladások kezelésére.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. Sokfelé termesztik.. Homeopathia. C. 0. antisepticum.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. spasmolyticum. cyanidin. Áttelelő lágyszárú.és kaszálóréteken. izoflavonglikozidok (genistein. VII. Hg. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. kb. pratol = formononetin. sérülésre. . Réteken. szitoszterol). VIII. emeticum. izoflavon-glikozidok. továbbá lactagogum. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában.015% illóolaj. Kaukázusban. fekélyekre. flavonoidok. gyomorgyengeségre. viochanin A. aromaticum. expectorans. Ph.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. B. delphinidin. Hg. esetén. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. Homeopathia. 4. kumarin umbelliferon. Vágásokban. Homeopathia. Inszekticid. elterjedt az egész Földön. borogatásként emolliens kelésre. cianogén glikozid (linamarin. Homeopathia. gyanta Alkalmazás: adstringens. homokpusztákon országszerte gyakori. Ph. tonicum. Eur. nálunk is.5 m magas. hólyag. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). paeonidin. chryptogenin. malvidin. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. Évelő lágyszárú. Eur. Ph. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. 0. VIII. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. chlorogenin.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. 4. Hg. trillarin.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. egyéb szterol (koleszterol. Közép-Ázsiában. sojasapogenol A. továbbá cserzőanyag. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában. VIII.) Honos Kaukázusban. Világszerte termesztik.. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. carminativum. Egyéves lágyszárú.Forrás: http://www. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. ekcémára. Közép-Ázsiában. 5% cserzőanyag. Sokfelé termesztik. É. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. trifolirhizin. diureticum köszvényben. Eur.és Ny-Ázsiában. Igen fontos gabonanövényünk. daidzein). 4. Trifolium pratense L. . tonicum. Trifolium repens L. trigofoenosid A). érelmeszesedés-gátló. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. Mocsár. Ázsia mérsékelt égövi részein. lotaustralin). üde gyomtársulásokban országszerte gyakori.. nologenin. É-Afrikában. Ph.

Homeopathia.5 m-re is megnőhet. Évelő lágyszárú pionír. Tussilago farfara L. cholin. Tsuga canadensis (L. 0. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). . Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra.: Turnera aphrodisiaca Ward. gyanta. Országszerte megtalálható. Hatóanyag: 0. 80%-a keményítő az endospermiumban). búzacsíra-olaj gyógyászatban. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. cystitisben. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. kb. akár 0. Közép-USA déli részén. Márciusban. 70% szénhidrát (kb. 5% cserzőanyag. diureticum. antimikotikus. copaen. var. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. étkezésben.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. magnoflorin. 3. inulin. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. izotussilagin). a levelet június végéig gyűjtik.03% illóolaj (glikozinolát pl. Évelő lágyszárú.hu Hatóanyag: szemben kb. Trollius europaeus L. különösen levélben arbutin (0. Typha latifolia L. Indiai-szubkontinensen. húgyúti fertőzésekben.doksi. kúszó. Évelő lágyszárú. aphrodisiacum. mint szubalpin növény reliktum. glükotropaeolin. Tropaeolum majus L.5% cserzőanyag.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. timol. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. enyhe purgativum. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. Turnera diffusa Willd. É-Afrikában. kb. külsőleg bőrgyógyászatban. Virágzat is hasonló célra. omlásos löszfalakon. láperdőkben él.5-0. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. meddőhányókon.8-cineol.5 m magas.9% illóolaj (1. Karib-tengeri szigeteken.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. Ázsia mérsékelt égövi részein. cadinen. védett. Levél homeopathiában. 5:1 levél). több cserzőanyag. gyökérben még kb. napégésre. benzilmustárolaj. állományalkotó. pinenek. senecionin.Forrás: http://www.) Carr. Évelő lágyszárú. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Hatóanyag: kb. áprilisban virágzik. 15% inulin. szterol. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. olaj-. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. Homeopathia. bolygatott helyeken. flavonoidok. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. stimulans. lápréteken. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. hibrid eredetű. tussilagin. Közép-Amerikában. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). Mocsarakban. 25-30 m magas fa. calamenen). 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. gumianyag. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. aphrodisiaca (Ward. lápvizekben országszerte gyakori. tonicum. nálunk is jól ismert. kozmetikában korpásodásra. kevés benzilcianid). neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. keményítő. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. Európában is elterjedt főleg parkokban. 1-2. Kaukázusban. Hatóanyag: protoanemonin. triterpének.) Urban – TURNERACEAE [syn. p-cymol. levele később fejlődik ki. xantofill-epoxid. Cserje. pelargonidin-glikozidok. linol. A virágzatot a kinyílás kezdetén. Szibériában. kb.

Homeopathia. – ULMACEAE [syn..] hegyi szil Honos Európában. vénicfa Honos Európában. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Urginea maritima (L. dihidrocorynanthein. nyálka-heteropoliszaharid. rutin. [syn. Ulmus minor Mill. izogambirdin (mitraphyllin).) Baill. egyes esetekben citosztatikus. antirheumaticum. – HYACINTHACEAE [syn. Uncaria gambi(e)r (Hunt.és nyárligetekben helyenként gyakori.: Ulmus fulva Michx. izopteropodin. antivirális. carpinifolia Gled. U Ulmus glabra Huds. oxogambirtannin.] tengerihagyma ..: Urginea scilla Steinh.) Bak. gambirdin Alkalmazás: adstringens. É-Afrikában. Hatóanyag: 0. immunstimuláns. Catechin-cserzőanyag előállítása. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. gyanta. Gyógyszerek készülnek belőle. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. izomitraphyllin). népgyógyászatban antidiarrhoeicum. – ULMACEAE [syn.] mezei szil Honos Európában. izorinchophyllin. gyanta. nem ritka. Kifejletten kb. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú). – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. Ourouparia gambir (Hunt. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. – RUBIACEAE [syn. kéregben nyálka-heteropoliszaharid.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. Amazónia). kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. szterolok. 11-metoxi-yohimbin. Hatóanyag: extractumban kb.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. Kúszó cserje. nagyra növő lián. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia. Ny-Ázsiában. ourouparin. 40 m magas. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. ursolsav. Ny-Ázsiában. U.. Telepítik is. Főleg Indonéziában termesztik. Uncaria tomentosa (Willd. kb. az Alföldön ritkább. mitraphyllin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. 75% catechin. nyálka-heteropoliszaharid. U. Esőerdőkben élő. antidiarrhoeicum. üde gyertyán.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. Ny-Ázsiában. 30 m magasra is megnövő. A Középhegységben. Ulmus rubra Muhl. indolalkaloid gambirtannin.: Ulmus campestris L. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens.és bükkelegyes erdőkben.: Ulmus scabra Mill.Forrás: http://www. vénic szil. lombos erdőkben élő elegyfa. Kaukázusban. sokfelé elterjedt.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. montana With.) DC. mucilaginosum. Kaukázusban.doksi.1-0. 20 m magas. oleanolsav.) Roxb. 9-35 m magas. gambirin. rinchophyllin. diureticum. Scilla maritima L. Ulmus laevis Pall.

florida (L. Máltán. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában.. akár 0. Évelő hagymás. Gyűjthető zuzmófajok. gyomorbetegségek esetén. Hatóanyag: levélben. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. 4. diffractasav. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. scilliphaeosid. szitoszterol. Urtica dioica L.2-0. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. Usnea barbata (L. plicata (L. Szardínián. Az ép. zuzmósavak (usnarsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin)..) Wigg. nyálka-poliszaharidok. karotinoidok. évelő lágyszárúak. külsőleg bőrbetegségekre. 4. herbában 1-2% flavonoid. tisztítják. Ph. protocetrarsav. továbbá scilliglaucosid glikozidok. Nálunk cserépben. Bokros félcserje. glükánok. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. hangyasav. antirheumaticum. A Kárpátokban bőven . hirta (L. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. Homeopathia. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. thamnalsav.hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. bizonyítottan antiphlogisticum. 4:1 hajtás). piros hagymájú változat főleg Algírban. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. Hatóanyag: fehér változatban 0. VIII.. Portugáliában. proscillaridin A.. többnyire az északi féltekén. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. 0. magjának olaja tonicum. Ph. nitrátot halmozhatnak fel.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. Cipruson és Görögországban. Eur. lobarsav. 1-4% vízben oldódó szilikát. erdei vágásokban. kávésavészter. vízparti ligetekben.) Fries. scillicyanosid. érett termésben (magban) kb. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. Helv. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén.) Myrtilli fructus recens (Ph. továbbá glücoscillirosid. tokoferolban gazdag).4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. Homeopathia.doksi. antibiotikusak. 4. 2:1 mag). arabinogalactan). Hg. fenilpropán-lignan. Nitrofil növények. stictinsav. V Vaccinium myrtillus L. Hg. scillirubrosid és más. gyökérben kb. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak.. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. Klorofill ipari kivonására is használható. 30% zsíros olaj (linolsavban. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. fagymentes helyen áttelel. U. Ph. Hg. serotonin. U. Eur. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. gyomtársulásokban gyakoriak.Forrás: http://www. gyakran lázcsillapítók. hatásosak hasmenés ellen. nem nagy tömegben. 0. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. scopoletin. VIII.5-1 m-re nő meg.1% speciális lektin. Marokkóban.. nyomokban nikotin. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. továbbá diureticum. scillaren-B-komplex. scopoletin.5 magasra is megnő. É-Amerikában.) Wigg.. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. VIII. U. a magot ősszel gyűjtik. Eur. továbbá diureticum. roborans. barbatinsav. Májustól őszig virágoznak. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok.) Honos Európában. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. scillaren A. zsírsav-származékok. szitoszterol. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. Ny-Ázsiában.

0. subsp. Alacsony (0. Hatóanyag: kb. friedelin. 1 mg% króm. Homeopathia. antioxidáns. pektin Alkalmazás: levél adstringens.) Mey. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. pl. fenilkarbonsav (klorogénsav). kinolizidin myrtin. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. valerensav. limonen. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. β-bisaloben. Vaccinium uliginosum L. collina (Wallr. Évelő lágyszárú.5 m magas.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. Fajtáit termesztik. szabadgyökfogó. iridoid. dimer proanthocyanidinek. kb. l. – ORCHIDACEAE . invert cukor.5% illóolaj (monoterpén pinenek. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. szitoszterin. Számos gyógyszer. 4. V. izokvercitrin). dimer epicatechin. szalicilsav). wallichii Decan-Dolle. nedves réteken.5-1. cyanidin-. hidrokinon és arbutin. É-Amerikában. malvidin. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. proanthocyanidin. epicatechin. kaszálókon virágzik. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. cukrok. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. s. kinasav. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában.5-9% a valepotriat. acevaltart. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). myrtenol és cymol hangyasavas. kb. a subsp. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. flavonoid glikozidok (pl. ursolsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. acetoxivalerensav.) Nym. közel 1% flavonoid (hiperozid. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. népi gyógyászatban antidiabeticum. cyanidin antocyanosid glikozidjai. astragalin). alkohol valerol. Valeriana officinalis L. homodidrovaltrat. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg.hu megtalálható. alkoholok. izovaleriansav.Forrás: http://www.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. izovaleroxididrovaltrat. pyrosid (6-O-acetilarbutin). fenil-glikozidok (pl. valtrat. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. Tisztítás után elkülönítve. catechin. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért.és dienek (didrovaltrat. valerenal). szárazabb erdőkben májusban virágzik. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. et Torr. maaliol.doksi. epicatechin. 1. flavonoidok. takarítják be.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. Magyarországon több “kis faj” fordul elő. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. subsp.8 m magas kis cserje. terpének). izovaltrat. syn. végül kevesebb mint 0. Hg. Termésben kb. iridoid. psychostimulans-tranquillans. É-Ázsiában. kinasav. sokfelé elterjedt. gallocatechin. Eur. Kárpátokban gyűjthető. ill. kb. antibakteriális. collina (Wallr. pyrogallol-cserzőanyag. epimyrtin. catechin.4% pektin. cystitis) tartósabban használható. salidrosid). jatamansii Jones (indiai macskagyökér). védett. 0. thymolepticum. edulis Nutt. Ph. fenolkarbonsavak. illatanyagok (alifás aldehidek.: V. a subsp. Virágban arbutin. enyhe rosszullétet okozhat. antimikotikus (benzoesav!).és catechin-proanthocyanidinek. Hg. karotinoidok.) Honos Európában. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása.7% catechin-cserzőanyag. továbbá borneol. VII.3 m) félcserje. Hatóanyag: levélben hiperozid. procera (H. V. Vanilla planifolia L. Ázsia mérsékelt égövi részein. p-cymol.) Nym. avicularin. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. homovaltrat. officinalis ritkább. paeonidin-glikozidok. amyrin. É-Amerikában. vitaminok. camphen. Vaccinium vitis-idaea L. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. 10% catechin-cserzőanyag. gyümölcsben catechin-cserzőanyag.1-0. 0. vajsavas.K. catechin. keton valeranon = jatamanson. melyekben 2. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező.01% actinidin monoterpén alkaloid. spasmolyticum. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. ursolsav. észterek. flavonoidok. Hatóanyag: levélben 0. szeszkviterpen caryophyllen. 8% catechin-cserzőanyag. (mexikói macskagyökér). Nálunk nem fordul elő. Kb. kondenzált tannin. ursolsav.8-6. hidrokinon. [incl. ősszel és tavasszal gyűjtik. delphinidin. 0. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. 0.5-1. Középhegységi lombos. szabadon izocapronsav.. gallocatechin. VIII.B.

Ázsia mérsékelt égövi részein. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. antirheumaticum. Hg. vanillinalkohol. 0. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. Verbascum thapsus L. rubijervin. 0. Régen népgyógyászatban purgans. balzsam. 10% invert cukor. VII. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). savas arabinogalactan. cukrok. kb. parlagokon. Homeopathia. Ny-Ázsiában. sokfelé (pl. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. Alaszkában.. rezveratrol. léggyökeres. Gyűjthető. keményítő. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). illóolaj. emeticum. kis termetű lágyszárú. szerves savak.vagy többéves. B. Verbasci flos (Ph. 4. Verbascum thapsiforme Schrad. Mexikóban. germidin. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph.5-3% vanillin. Homeopathia. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. Verbascum phlomoides L. Levélben szaponin. Hatóanyag: kb. VII. veratramin. árkok mentén. Pozsgás szárú.5 m magas. de nem tömegesen. flavonoidok. triterpén szaponinok. Verbena officinalis L. protocatechualdehid. Kaukázusban. Hatóanyag: hasonló. Homeopathia. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. két.és Dél-Amerikában. dezoxojervin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Védendő.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. Homeopathia. É-Afrikában. speciosid stb.. réteken. évelő. Kétéves lágyszárú.és féregirtó (pl. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. Hatóanyag: 1. dysmenorrhoea és histeria esetén. Levél asthma eredetű bronchitisben is. . Ázsia mérsékelt égövi részein. Sri Lanka. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező.: Verbascum densiflorum Bert.5-1. Tahiti. tinctura). Ázsia mérsékelt égövi részein. emeticum. catalpol. lázcsillapító. Nálunk szórványosan fordul elő. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. csészével vagy anélkül gyűjtik. lázcsillapító. Ph. Egy-. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. gyanta. külsőleg sebkezelésre. Termeszthető. szerves savak.Forrás: http://www. VIII. Dunántúli Középhegységben. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. [syn. Veratrum album L. Erősen nedvszívó. Ph.hu [syn. Kivonata spasmolyticum. Fűszer. Kétéves lágyszárú. vanillinsav. germitrin. évelő lágyszárú. mérgező.: Vanilla fragrans (Salisb. külsőleg állatgyógyászatban tetű. 0. gyanta. kúszó növény. Virágját kinyíláskor. aucubin. szitoszterol. ízesítő. Gyűjthető. Indiai-szubkontinensen. fenolkarbonsav. Utak. nyálka-heteropoliszaharid.5-4% flavonoid. szterol. diureticum.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. veramarin). arabinogalactan. elég ritka száraz gyepekben. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. mint előbbinél (még germin. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. szaponin (verbascosaponin. Eur.2-0. Jáva.doksi. Hg.5% iridoid (aucubin.). Hg. Szórványosan. cukor. Indiai-szubkontinensen. népgyógyászatban diureticum. 2 m magas. izogermidin. por. Gyomtársulásokban gyakori. KAfrika) termesztik. inkább az Alföld láprétjein. Júliustól szeptemberig virágzik. Évelő lágyszárú. illatszeriparban.) Honos Európa. digiprolakton. Madagaszkár. B) formájában adagolva. mulleinsaponin I-VII). szántóföldek szélén országszerte gyakori. jervin. meghűléses hurutok esetén. protocatechusav. Veratrum viride Ait. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). zsíros olaj. veramin. sedativum. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv.

herbában viburnin. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. hastatosid). (Gömbös virágzatú.) Nash – POACEAE [syn.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. Homeopathia. szitoszterol.) PB. Júniusban. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. Ázsia mérsékelt égövi részein. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.) Nutt. emmenagogum. valeriansav. sokszárú. triterpén. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. fenolkarbonsavak. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. gyanta. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). stomachicum.. lupeol. gyanta. lodrosid. flavonoid. Indokínában. Homeopathia.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. Levél laxans. még illatszeriparban is.). illóolaj (szerves savak észterei). szellős helyen. Illóolaja is hasonlóan.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). Homeopathia. n-triacontan. szitoszterol. Kb. khusol. sokféle bi. Ázsia mérsékelt égövi részein. Veronica beccabunga L. néha fa. Hatóanyag: aucubin. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. – SCROPHULARIACEAE [syn. flavonoid (astragalin. Viburnum prunifolium L. egyéb kempferol.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. Homeopathia. emmenagogum.hu Árnyékos. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. veronicosid. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. cserzőanyag. sarjtelepes. 60% szeszkviterpen α.és kvercetin-glikozid). gumianyag. Vetiveria zizanioides (L. ursolsav. laxans. 4 m-re is megnövő cserje. júliusban virágzik.: Anatherum muricatum (Retz.és láperdőkben országszerte elég gyakori. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). az Alföldön igen szórványos. Évelő lágyszárú. Főleg a Középhegységben. Veronica virginica L. martynosid). 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum. Homeopathia.és β-vetivon. nyomokban alkaloid.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik.doksi. Veronica officinalis L. É-Afrikában. khusimol stb. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. cserzőanyag. Hatóanyag: metoxi. kb.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. cserzőanyag. galactagogum.és triciklusos primer. Veronicastrum virginicum (L. vértisztító. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Kaukázusban. pl. paeonisid. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában.. verprosid. Hatóanyag: 0. szerves savak. Andropogon muricatus Retz. Áttelelő lágyszárú. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. emeticum.: Leptandra virginica (L. pektin. mussaennosid). nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. benzoesav. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. erőteljes.3 m-es magasra növő évelő. szitoszterol.2-0. kevés illóolaj. sűrűn növő fű. 1. Indiai-szubkontinensen. Ny-Ázsiában. viasz.Forrás: http://www. meddő convar. Liget. külsőleg sebgyógyító. – CAPRIFOLIACEAE . verbascosid. Trópusokon sokfelé termesztik. stimulans. Európában néhol dísznövény.. étvágyjavító. Viburnum opulus L. kivonatai enyhe gyulladás.) Farw. cserzőanyag. laxans. Hatóanyag: 0. emeticum. roseum L. a kerti labdarózsa). szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum.

doksi. diaphoreticum. Homeopathia. Viola odorata L. Vincetoxicum hirundinaria Medic. Vinca minor L. örökzöld lágyszárú.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. Egyéves lágyszárú. A V. kúszó. friedelin. Homeopathia.4-dioxi-fenilalanin (dopa). – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. expectorans. 1. lathyrismus). herba és levél is expectorans. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. cserzőanyag. antiscleroticum. herbában violin. et K. iononok. kb.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. továbbá fenolkarbonsavak. nyomokban illóolaj (alkil. 3. purgativum. oleanolsav.25-1% indolalkaloid vincamin. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. vicilin. emeticum. cyanoalanin. szterolok (szitoszterin. Viola tricolor L. szerves savak. amyrin) Alkalmazás: mérgező. Kaukázusban. Áttelelő lágyszárú. L-dopa kivonható. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . Kertekbe. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. kevésbé hatásos társalkaloid. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. elvadulhat.és arilalkoholok és észtereik. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. virágban alkaloid violin. amarum. vanillin). utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. és V. Kaukázusban. viburnin.Forrás: http://www. Áttelelő. alkaloid odoratin. anhidrohirundigenin. Kávépótszer.és K-Európában. 2% cserzőanyag. Hatóanyag: 0. Homeopathia. a drog migrénes fejfájást. klimaxos panaszok esetén. antisepticum. sedativum. temetőkbe telepítik. legumelin stb. pirimidin-származék vicin. diureticum. scopoletin. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. Vicia faba L. ursolsav. Kis-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú. convicin. kumarin aesculetin. Száraz gyepekben országszerte gyakori. alkoholok. scopolin. szaponin. fenolkarbonsav klorogénsav. világszerte termesztik.) Pers. neurogén tachycardiát csillapít. Népgyógyászatban korábban emeticum. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. sok egyéb. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. menorrhagia. Homeopathia. antisepticum. herbája is tartalmaz hatóanyagot.: Cynanchum vincetoxicum (L. gyakran 1. kvercetin. Kaukázusban. major L. levélben. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). herbacea W. kisebb cserje vagy fa. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. curcumen. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. diureticum. szaponin. virág enyhe hashajtó.5 m magasra megnő. Hatóanyag: fehérjék (legumin.). továbbá zingiberen.és K-Európában. kisebb adagban enyhén szívre ható. – ASCLEPIADACEAE [syn. flavonoid. vérzések esetén vérzéscsillapító. népgyógyászatban tumorellenes. több ősi fajból jött létre. sedativum. nálunk főként takarmánynak. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. triterpen amyrinek. cyanin. szalicilsav. aglikonok hirundigenin. szitoszterol. izoklorogénsav. továbbá tylophorin. É-Afrikában. továbbá tonicum. nagy adagban aconitinszerű. salicin. Mindkét drog homeopathiában. Ny-Ázsiában. É-Afrikában. diaphoreticum.3% ursolsav.

Szibériában.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. szerves savak. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. A Dunántúlon gyakori. Homeopathia. É-Afrikában. Vitis vinifera L. szil) és tűlevelű fákon félélősködő.Forrás: http://www. fenolkarbonsavak. Ny-Ázsiában. Közép. vékonyan elterítve. szerepük lehet metastasis megelőzésében. mezei árvácska Honos Európában. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe.hu Honos Európában. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. leucoanthocyanidinek.) J. rendszerint kampós. enyhe diureticum. fenolkarbonsavak. polychroma (Kern. amenorrhoea. Vitex agnus-castus L. örökzöld évelő. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. Áprilistól júniusig virágzik. pinen). Kínában. impetigo.). acne.06-0. flavonoidok (izorhamnetin. Murr. fafajok. gyertyán. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. Árnyékban. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). pro-. továbbá kitinhez kötődő lektin. kertekben. Alfajai (subsp. anthocyanidinek. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. Fontos kultúrnövény világszerte. rhamnazin). flavonoid (vitexin. kondenzált tanninok. hemolitikus peptid. dysmenorrhoea. Szibériában. az Alföld szélein szórványos. Violae herba cum floris (Ph. Mediterráneumban.5% cserzőanyag.és Ny-Ázsiában. Viscum album L. fenilpropanok. rutin stb. Kaukázusban. Viola arvensis Murr. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). Ny-Ázsiában. cyanidinek. subalpina Gaud. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. köszvény és érelmeszesedés ellen.és K-Európában. kumarin (umbelliferon). syringaresinol-glikozidok). Egy. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. a tölgyfán és fenyőkön lektin III. fásodó szárú. 4.5% illóolaj (cineol. Ny. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. továbbá galactogogumként. Homeopathia. fenolkarbonsavak. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). lehetőleg szobahőmérsékleten. catechin. gallocatechin. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. ízületi bajok esetén. aucubin). megfázás esetén). intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. Kb.doksi. subsp. biogén aminok (tyramin).3% szalicilsav és származékai (pl. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. Ph.. A és B peptidlánccal. 4 m magas cserje vagy fa. gallocatechin. 0. kb. kávésav-származékok. metilszalicilát). Eur. hallucinogen (indiánoknál parica. Gmel. cserzőanyag. a Vitis sylvestris C. C. Egyéves lágyszárú. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos.vagy többéves lágyszárú. lignanok (syringenin-. Virola calophylloidea Mgf. Homeopathia. népgyógyászatban még szédülés ellen. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III.. Lombos (kivéve bükk. ahol termeszthető. iridoid-glikozidok (agnusid. hosszú bottal. Márciusban. 2-4. szerves savak. gyakran forgatva szárítjuk. klimaxos panaszok esetén. Kaukázusban. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. 10% nyálka-heteropoliszaharid. Kivont lektinek gyógyszer (pl. pruritus) kezelésére. nátha. apró árvácska. epicatechingallát. termésben flavonoidok. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. rezveratrol és egyéb stilben- . VIII. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. epóna). Hg. orientin. vértisztító reuma. honos Európában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). immunmodulans. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). a lombos fákon élősködőben lektin I. catechin. Hatóanyag: kb.és Közép-Ázsiában. áprilisban virágzik. tricolor. subsp.

Egyéves lágyszárú. E).doksi. xanthinin fungicid. malária-ellenes. Afrikában. világszerte elterjedt. diarrhoea ellen). Br. sedativum. 3-15% fruktóz és glükóz. Szántókon. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). diaphoreticum. antipyreticum.2-0. viaszalkoholok. xanthatin). – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. diaphoreticum. ártereken. laza talajokon gyakori gyom. Hatóanyag: illóolaj.31. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. antibakteriális. cinarin (dicaffeoilkinasav). még xanthinin-izomerek (pl. érett magban kb. visszamaradt anyag tanninforrás. emiatt bél. étolaj. 0. dysmenorrhoea és enuresis esetén. 0. illóolaj (limonen. p-cymen).8 m magas. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin.5 m magas cserje. xysmalogenin).8 m magas. Homeopathia. dimetil-allil-apigenin. bor számos gyógybor alkotórésze. érelmeszesedés ellen. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. Homeopathia. Ny-Ázsiában. karotinoidok. Xysmalobium undulatum (L. szterolok. illékony észterek. Y . viaszok. diureticum. carveol. urezin. világszerte elterjedt. emmenagogum. anahygrin). parlagokon. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. Arab-félszigeten. cholin.hu származékok.Forrás: http://www. készítményeit hasmenés ellen. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. kb. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens.) Dun.) R. fontosabb glikozidok: uzarin. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. caryophyellen.és DNy-Európában. hidrokinon.2-0. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. aphrodisiacum. terpinolen. uzarosid. Egyéves lágyszárú. továbbá kávésav. W Withania somnifera (L. Hatóanyag: mint előbb. xanthumin). withanolid D. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. Évelő lágyszárú. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. vitaminok. 0. inozit. Zavart helyeken. X Xanthium spinosum L. antibakteriális (dysenteria. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. tonicum. Xanthium strumarium L. gyanta. pektin. Ny-Ázsiában. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. magban 10-20% zsíros olaj. továbbá fungicid. Indiai-szubkontinensen. de százszor gyengébb. oleanolsav. gyomtársulásokban gyakori. tokoferol. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A.(folium) Honos D-Amerikában. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. hemicellulózok.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus.

népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. betain. Arizonában). Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. reuma. Hg.1% illóolaj (pl. kb.. kb. Ph. – AGAVACEAE kerti jukka. dús.) Honos Mexikóban. VIII. [syn. Hatóanyag: bibében kb. 4. Ph. 12% cserzőanyagszerű polifenol. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek.. fokozza az ellenállóképességet. vastagbél-fertőtlenítő. nyálka-heteropoliszaharid. Előbbi homeopathiában. VIII. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph.Forrás: http://www. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. 0. Szemben kb. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. fás szárú évelő. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. jótékony cystitis. Hatóanyag: cserzőanyag. Hg. Eur. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. illóolaj. köszvény. flavon. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. Homeopathia. fogfájás-csillapító. spasmolyticum. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. a telet átvészeli. – RUTACEAE [syn. terpineol és más terpének)..: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt.) Alkalmazás: homeopathia. . 3% gumianyag. kb. 2-3% gyanta. kólika és diarrhoea esetén. VIII.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. gyakran 2 m magas virágzattal. kb. gitogenin. 23% szaponin.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L. Eur. 4. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. fogyasztószer. Zea mays L. Egyéves lágyszárú. berberin. Hg. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. gyanta. számos fajta és hibrid (újabban rovar. VII.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. tigogenin stb. Évelő lágyszárú.. Z Zanthoxylum americanum Mill. diureticum. kálium. carvacrol. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. Ph.hu Yucca filamentosa L.: Xanthoxylum carolianum Lam. adaptogén. Erőteljes.: Amomum zingiber L. főleg Indiában és Kínában termesztik. 20 cm hosszú levelekkel. Ph. diaphoreticum. cserjék vagy fák. 50-60% keményítő.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. tonicum. Hg.doksi.) Maydis oleum raffinatum (Ph. pyranokumarin xanthoxyletin. sűrű levélrózsával. Eur. Világszerte termesztik. 2% zsíros olaj. 4.

6-0. édességadalék. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. mag népgyógyászatban álmatlanság. glükóz. Szicília. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). Főleg a Balkán.doksi. 18% ar-curcumen. Hatóanyag: 0. lipidek. mucilaginosum. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. 10% cserzőanyag. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. depurativum. nyálka-poliszaharid.és illatszeripar. szeszkviphellandren. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. továbbá carminativum. erős vizelethajtónak használták régen. hólyaghúzó. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. stomachicum. flavonglikozidok. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. farnesen. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. 2% zsíros olaj. kb. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. digestivum. szerves savak. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. tonicum. illóolaj. galaktóz. kb. fűszer (curry). Bőrvörösítő. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill.Forrás: http://www. expectorans. gyanta.). gyanta. legyengülés esetén. kb. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. “cetin”) Alkalmazás: pl. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. szaharóz. szerves savak. Homeopathia. likőr. tisztított viasz.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. kloroformmal. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák.hu Hatóanyag: 1. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. orgonán. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. zingiberol.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). aperitivum. élelmiszer-. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. Hajszesz alkotórész. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. egyes kemotípusokban citral stb. Begyűjtve éterrel. fruktóz. . kumarin. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B.

Hg. Hg. Laccifer lacca Kern. Gracillaria. D3. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. jekorinsav. gadoleinsav stb. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) .doksi. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia. VIII.Forrás: http://www.Ph.). telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav.): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. Lacca (in tabulis) (Ph.és D-vitamin pótlására.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A. Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. Gymnogongrus. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.: Tachardia lacca Ker.] sellak.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Ahnfeltia. sztearinsav).. V. A-. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . mirisztinsav.

monogyna. B. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. uliginosum. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. littorale subsp. pendula.doksi. C. B. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. nitida. C. C. monogyna. C. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. C. C. C. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. laevigata. minimum. C. C. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus.Forrás: http://www. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. C. C. laevigata. C. ballayi.

doksi. F. serratulatus. herbaceum. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum.Forrás: http://www. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . barbadense.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. G. G. G.

Rh. B. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea. rapa subsp. l. P. Qu. napus.Forrás: http://www. l.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s. P.doksi. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s.) Primulae radix (Primula veris.

alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. europaea. V. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . S.Forrás: http://www.doksi. l. S. V. thapsiforme. U. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. daphnoides. T. V.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. cordata. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s. S. l. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata. S. purpurea. S. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. S. fragilis.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. T.

1981.. Paris.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). Képes gyógynövénykalauz. Londres. Mezőgazdasági Kiadó..doksi. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Budapest. New York. 677 . 301 DÁNOS B. Pharmacognosy. Budapest. OLÁH A. 1998. Növényi Biokémia. Budapest. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Farmakobotanika 3. Semmelweis Kiadó. A drogok történelme. 400 BÁLINT S. 494 BABULKA P. Budapest. A. Magvető. Kiadó.. 1991. L. Növénytermesztők zsebkönyve. TecDoc Lavoisier. 1997. 915 CSAPODY V. CRC Press. 1998. 99 (114 képpel) BAYER I.és aromanövények.) 2000.. GIOVANNINI R. 2000. Medicinal Plants. J. Akadémiai Kiadó. Argumentum Kiadó. ROM P. Phytochemistry.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J.Forrás: http://www. Mezőgazda Kiadó. 484 DÁNOS B. 1966. 189 DUKE. Földművelésügyi Minisztérium. Gyógynövényismeret. Budapest. Magyar Gyógynövények I.és gyógynövényéről. 304 BRUNETON. 2000. 667 BREMNESS. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Planétás Kft – Mezőgazd. 655 DOMOKOS J. Budapest. Budapest. Budapest. 243 BERNÁTH J. Panemex és Grafo.. Budapest. PRISZTER SZ. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). JÁVORKA S. Fűszer. Gyógy. J. Budapest. Mezőgazda Kiadó. Budapest. Herbária. 328 DOBY G. Magyar növénynevek szótára. 1948. 1959. 1991. (szerk. Általános és leíró rész. Boca Raton. 391 AUGUSTIN B. Handbook of Medicinal Herbs. Budapest. 1995. Aranyhal. 1985.

Pharmakognosie – Phytopharmazie. 5. Birkhäuser Verlag. A magyar flóra képekben. KÓCZIÁN G. Budapest. Leguminosae II. Kiadó. O. Fischer Verlag.. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Budapest.. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. R.) 2003. Humana. Mezőgazda Kiadó. Mezőgazdasági Kiadó. C. Studium. Budapest. 331 JÁVORKA S. Gyógynövények. 1925. Taylor – Francis Int. R. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. drogok magyar. IV-VI. 155 LIST. Totowa. New York HÄNSEL. London. K. – HEGNAUER. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. Berlin... 236. 1934.Forrás: http://www. L. Budapest. (szerk. 1979..doksi. 1963.) 1999. Suppl. 1403 HARBORNE. Comm. Budapest. Publ. 9-10: 31-49. 356 HARBORNE. 1995. 1993. Budapest. Introduction to Ecological Biochemistry. 1992. Mezőgazd. 1977. New York – Basel – Hong Kong. Comm. Magy. Steinegger. Magyar Flóra (Flora Hungarica). 1962-1992. GY. 1964. Mezőgazda. Heidelberg. Springer Verlag.) 1969-1979. J. B. Artis Med.. U.. SZABÓ I. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Academic Press. Agrochemicals from Natural Products. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. RIMPLER. (Drogen). Budapest. Aufl. Birkhäuser Verlag. Iconographia Florae Hungaricae. Gyógyszerészet 35: 95-99.. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. H. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. STICHER. Suppl. Basingstoke. G. – HEGNAUER. M. népies és latin nevei. G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. JENSEN. 780 HEGNAUER. Med. Farmakognózia. PAPP J. 1989. 1963. Inc. Kir. 1996. Heidelberg. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. Medicina Könyvkiadó. 416 FROHNE. Berlin.) 1992-1994. 1991. Budapest. Stuttgart. H. Hist. Springer Verlag.hu FARKAS S. KELLER.. New York MÁNDY GY. Vol. Gyógynövények termesztése és feldolgozása.. 283 MÁNDY GY. 94 HALMAI J. Hist. A népi orvoslás értékelési problémái.. 1307 JÁVORKA S.. 1948. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. Magyarország védett növényei. Suppl. (Hrsg. 1979. R. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. D. Régi magyar (gyógy)növénynevek. A. Dekker. M. B. 418 GROTEWOLD. Basel – Stuttgart HEGNAUER. Hist. 718 HÄNSEL. SZABÓ L.) 1990. BAXTER. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. 1999. 449 GRYNAEUS T. 1999. (Ed. Budapest. H. Comm. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. NOVÁK I. Springer Verlag. 1112: 125-154. HÖRHAMMER. SCHNEIDER. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. Leguminosae I. E. R. HALMAI J. CSAPODY V.. (ed. LELLEY J. Heidelberg.. R. 11-12: 155-160.. P. Birkhäuser Verlag. KÓCZIÁN G. 576 KÓCZIÁN G. (szerk. Berlin. R. növények. 339 . 344 GODFREY. J. M. New York. 1994. E. Jena. Mezőgazdasági Kiadó. Artis Med.

pp. Mezőgazda Kiadó. 1983. L. Ecomed Verlagsges. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. RÁCZ-KOTILLA E. J.. Landsberg. K. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. 2003. Würzburg. 1997. 1989. Pécs. GY. KG. J. 1998. DEIM Z. NYIREDY SZ.. Budapest SZABÓ L. Ronald Press Co. GY. 151 RÁCZ G. – SCHWEPPE. Ecomed AG und Co. Ecomed.. Medicina Könyvkiadó. 1968. K. (szerk. Lencsés György Ars Medica. 591 . Harasztok – virágos növények.Forrás: http://www. Debrecen. Ölpflanzen – Pflanzenöle. Bailliére Tindall. Gyógyszertári Szinonimaszótár.. 304 TÓTH L. 329 ROTH. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). gomba-. EVANS. 143 ROTH. 2004. 224-234. G. Edenscript. Budapest. THEISS. 129 SZABÓ L. Springer. Erdők. MOLDENKE. Teadrogok a fitoterápiában. Budapest. 892 STIRLING J. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. KORMANN. H. Aesculap. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai.-né 1988. CD – Ars Medica Electronica. NY. RÁCZ-KOTILLA E. P. London. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. Eger. Pharmacognosy. 544 ROTH. A magyarországi edényes flóra határozója. K. Budapest.) 2002. Budapest. 1995-1998. 391-403. 633-646. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. – KORMANN. 1992. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co.. 323 TREASE. 328 PETRI G.. alga-.. Debreceni Egyetem. Budapest. 1997. (ed. L. – MOLDENKE..doksi. Teáskönyv. 545 RÁCZ G. Gyógyító növények. 1989. SIMON T. zuzmó.hu MINKER E. Aromax Rt. A. Dictionary of Economic Plants.. KG. 1992.. Budapest.. Cramer J. 2000. Verl. JPTE TTK. 1952. 2000. Növényneveink. W. Tankönyvkiadó. MIKITA K. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. Baksa. TH. 1999. Landsberg. Aromaterápia mindenkinek. Kételyek és problémák a fitoterápiában. 402 RÁCZ-KOTILLA E. 2000. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. 2000. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete.. 1996. Sanitas. 98-109. SZABÓ T. New York. 107 SZABÓ L. RÁCZ G. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia).) 1991. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása.. E. L. CH. Medicina Könyvkiadó Rt. GY. Budapest. 1999. Baktérium-. AG und Co. A. H. 305 PRISZTER SZ. Plants of the Bible. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Tankönyvkiadó.. ROMVÁRY V. Budapest. Lexicon Nominum Herbarum. mezők patikája..és mohahatározó. 511 ROMEO. 2003. 793 SIMON T. N. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. THEISS. Veszprém SZEKERES I. SZABÓ L. Elsevier. 319 RÁPÓTI J. Gyógyszerészet 40: 845-848. 587-592. Pécs. Landsberg. 259 PETRI G. 1992. I-IV. 183 SZENDREI K. C. Budapest.. KORMANN. Gyógyszerészet 47: 159-167.. 812 UPHOF. Pécs. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Microtrade Kft. L. Encyclopaedia. B. 2003.. GY. NAGY G. Amsterdam.

H. D. 1997-2001) . 1987. Budapest. 648 WEISS. Boca Raton.: A növényi anyagcsere élettana I-II. FINTELMANN. Hg.C. Lehrbuch der Phytotherapie.. 2001. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. VIII. 1999. Stuttgart.. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. VÁGÚJFALVI D. II. G. Hippokrates Verlag. pp.hu VAJKAI A. H. Dordrecht – Boston – London. New York. Kluwer Acad. R. (Hrsg. WAGNER. Akadémiai Kiadó. In LÁNG F. WVG. London. 1995. Economic Botany – Principles and Practices. CRC Press. LEÓN. Publ. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. WVG. 486 WICHTL. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. kötet. 2003. Eur.. M. Budapest. Helv. Hg. Teedrogen und Phytopharmaka.Forrás: http://www. 668 WICKENS..doksi. ELTE. kötet.. 4. Stuttgart. 1997. V. I. 1999. B. F.. 179-239. Stuttgart. World Economic Plants – a Standard Reference. E. 535 WIERSEMA. Washington. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. J. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. 328 VÁGÚJFALVI D.) 1997. VII.

doksi.hu .Forrás: http://www.

doksi.hu .Forrás: http://www.