P. 1
26851207 Rechtswoerterbuch Deutsch Rumaenisch

26851207 Rechtswoerterbuch Deutsch Rumaenisch

|Views: 404|Likes:
Published by Mihaela Manda

More info:

Published by: Mihaela Manda on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

abändern – a modifica, a reforma Abänderung – modificare, novaţie (la contracte), casare (sentinţe) Abänderungsantrag – amendament Abänderungsklage (Änderungsklage) – plângere pentru

modificarea sentinţei abberufen (aus dem Dienst) – a elibera, a rechema, a revoca (din funcţie) Abberufung – rechemare, eliberare din funcţie Abbildung - reproducere, reprezentare Abbuchung – ştergere din registru, scoatere din evidenţă, transfer Abbuchungsauftrag – ordin de transfer abdingbar - (despre norme legale sau alte norme de drept) de la care se poate devia, printr-un acord al păţilor (la contracte) Aberkennung- respingere, retragere, anulare, suspendare, privare (a unui drept, titlu printr-o sentinţă) Abfall – deşeu abfertigen – a expedia Abfertigung - 1) expediere, 2) formalităţi de expediere, 3) filodormă Abfertigungsbetrag - sumă de lichidare, sumă de compensare, filodormă Abfindung – despăgubire bănească unică asupra unor prestaţii băneşti, încă neclare în ce priveşte mărimea lor, tranzacţie, compensaţie, rambursare, plată forfetară Abfindungsguthaben – credit, disponibilităţi de despăgubiri Abfindungswert – valoare de lichidare abfordern – (1) a pretinde, a reclama (2) a revoca Abfrage – interogare, chestionare Abführung – plătire, achitare Abgabe – taxă Abgabenordnung – cod fiscal, regulament privnd taxele Abgabenordnung – regulament fiscal Abgabenüberhebung – încasare în plus a unor dări de către funcţionarii anume desemnaţi, aceştia nevărsând, în totalitate sau parţial, sumele la casierie Abgabenübertrag – scutire (dispensare) de taxe Abgeld – discont abgelehnter Richter – judecător recuzat Abgeltung - indemnizaţie, compensaţie Abgeordneter- deputat Abgeschlossenheitsbescheinigung – certificat de izolare a locuinţei (d.p.d.v. fonic, termic)

abgesonderte Befriedigung – satisfacere preferenţială (în proceduri de insolvabilitate) abgetrenntes Verfahren – cauză disjunsă abhanden kommen – a se pierde Abhandlung – discurs Abhebung – ridicare, luare, colectare Abhilfe - remediere, redresare, îndreptare Abhilfe im Widerspruchsverfahren -? Abholungsanspruch – pretenţie de încasare de la debitor, pretenţie de exigibilitate abhören – a asculta, a monitoriza Abhörverbot – interdicţie de ascultare neautorizată Abkommen – acord, convenţie Abkömmling – decsendent, urmaş Abkunft – origine Abkürzung – abreviaţie Ablauf – desfăşurare, expirare Ablaufhemmung – blocarea expirării termenului (în vederea stabilirii impozitului) Ablehnung – respingere, recuzare Ablehnungsrecht – drept de recuzare Ablehnungsverfahren – procedură de recuzare Ableitung - deviere, derivare, abatere Ablieferung – predare, expediere, predare a unui condamnat Ablösung – răscumpărare, amortizare, rambursare Ablösung des Erschließungsbeitrags – răscumpărarea, restituirea contribuţiei de deschidere Ablösungsrecht –drept de răscumpărare Abmachung – convenţie, înţelegere abmahnen – a avertiza, a da preaviz, a sncţiona Abmahnung - avertizare Abmahnungsschreiben – notă de avertisment, de sancţiune Abmarkung – demarcare abmelden – a contramanda, a retrage, a şterge din evidenţă Abmeldung – contramandare Abnahme – preluare, acceptare, scădere Abnehmer – cumpărător, primitor, recepţioner abnutzen – a se deprecia, a se uza Abnutzungssatz – rată de depreciere Abordnung eines Beamten - delegarea unui funcţionar abrechnen – a reţine, a solda, a lichida, a deconta Abrechnung – deducere, scădere; extras de cont Abrechnungsbescheid – decizie de decontare Abrechnungsstelle – birou de decontare Abrede – 1) înţelegere, convenţie; 2) tăgăduire, contestare; (in Abrede stellen – a contesta)
1

Abrogation – abrogare Abruf – cerere la comandă; rechemare abrufen – a rechma; a scoate din circulaţie, a retrage / a scoate bani din cont Absage – contramandare, revocare, refuz Absatz – alineat Absatzgenossenschaft - cooperativă de desfacere Absatzmarkt – piaţă de desfacere Abschiebung – expulzare Abschlag – diminuare, rată, scădere, rabat, scăzământ; Abschlagzahlung – plata acontului, a ratelor abschleppen - a remorca abschließend – definitiv, exhaustiv Abschluß – încheiere, finalizare, convenţie, bilanţ Abschlußbericht – raport final Abschlußentscheidung – hotărâre de încheiere Abschlußfreiheit- libertate de a încheia contracte Abschlußvertreter – agent împuternicit să încheie un contract Abschlußvollmacht - împuternicire pentru a încheia contracte Abschlusszwang – obligare de a încheia contracte Abschnitt – secţiune Abschöpfung von Gewinnen – (1) absorbţie a beneficiilor; (2) confiscarea câştigurilor obţinute ilegal, confiscarea produselor infracţiunii Abschöpfungssystem - sistemul taxelor compensatorii Abschottung - închidere, protecţie, separare Abschreckung – descurajare Abschreibung - decontare, descărcare de cont, amortizare, anularea înregistrării Abschreibung auf Anlagevermögen – amortismentul investiţiilor Abschrift – copie absehen (von der Einleitung eines Ermittlungsverfahren absehen) – a nu începe o procedură de investigaţie Absehen von Anklageerhebung – a nu pune sub acuzare, scoaterea de sub urmărire penală (în cazul delictelor minore, decide judecătorul cu acordul procurorului) Absehen von Strafe – neaplicarea pedepsei (pentru delicte minore) Absehen von Straftaten – neînceperea urmăririi penale Absehen von Strafverfolgung – neînceperea urmăririi penale ( pentru delicte minore, decide procurorul cu acordul judecătorului)

absetzen – (1) a vinde, a desface; (2) a destitui; (3) a se devaloriza, a reduce, a coborî (valori, cursuri) Absetzung für Ausnutzung – amortizare fiscală Absicherung – asigurare, garanţie, protecţie Absicht – intenţie Absichtserklärung – declaraţie de intenţie, scrisoare de intenţie absolute Fahrungsuntüchtigkeit – incapacitate absolută de a şofa absoluter Revisionsgrund – eroare fundamentală, motiv absolut de recurs absolutes Recht -drept absolut Absonderung – separare (de bunuri), tratament preferenţial pentru creditor Absonderungsgläubiger – creditor privilegiat Absonderungsrecht - drept de ipotecă a creditorului Absorptionsprinzip – principiul absorbirii pedepselor Abspaltung – scindare Absperrung – închidere, barare; interzicere, oprire Absprache – înţelegere abstammen – a descinde Abstammung - provenienţă abstellen – a înlătura, a desfiinţa, a suprima Abstimmung – (1) scrutin, vot; (2) sincronizare; (3) corelare Abstimmung – armonizare Abstimmung der Rechtsvorschriften – armonizare legislativă abstrahieren – a abstrage, a generaliza abstrakte Normenkontrolle – control abstract al normelor, verificarea de către instanţă a valabilităţii prevederilor legale abstrakte Schadenberechnung – calculul abstract al despăgubirilor Abstraktionsprinzip- principiul abstracţiei Abstufung - delimitare Abteilungsleiter – şef de secţie Abtreibung – avort Abtreibungsmittel – mijloc abortiv abtrennen – a disjunge Abtrennung – disjungere abtreten - (1) a ceda, a transmite; (2) a demisiona Abtretender (Abtreter) – cesionar Abtretung – (1) cesiune, transmitere; (2) retragere Abtretungsempfänger – cesionar Abtretungserklärung – declaraţie de cesiune Abtretungsrecht – drept de cesiune Abtretungsurkunde – act, document de cesiune
2

Abtretungsverbot – interdicţie a cesiunii Abtretungsvertrag – contract de cesiune aburteilen – a judeca, a condamna, a pronunţa o sentinţă aburteilen (einen Angeklagten) – a judeca (un acuzat) Aburteilung- (1) judecare, condamnare, sentinţă judecătorească; (2) contestaţie, refuz categoric, abuziv – missbräuchlich abvermieten – a închiria Abwägungsgebot – principiul, imperativul aprecierii, al cântăririi Abwasser- ape reziduale abwegig – greşit, eronat Abwehrung – apărare, respingere, împiedicare, prevenire Abwehrungsklage/anspruch - plângere împotriva executării unei sentinţe; pretenţie ridicată de proprietar pentru înlăturarea prejudiciului într-un caz de tulburare de posesie (actio negatoria) abweichend – divergent, deviat, diferit abweichend von – prin derogare de la Abweichung – deviere, deviaţie, divergenţă abweisen – a refuza, a respinge, a declina, a recuza abweisendes Urteil – 1) hotărâre de respinere; 2) ordonanţă de neurmărire Abweisung – respingere Abweisung der Verantwortung- declinare a răspunderii Abwendung – înlăturare; prevenire Abwerbung – atragere, racolare Abwertung – devalorizare Abwesenheitspflegschaft – instituire de tutelă, de curatelă asupra unei persoane în absenţă Abwesenheitsurteil – sentinţă în contumacie Abwesenheitsverfahren – procedură în lipsă, contumaciară Abwicklung- derulare Abzahlung – plată eşalonată Abzahlungsgeschäft – tranzacţie pe bază de achitare în rate Abzahlungshypothek (Tilgungshypothek) – ipotecă în rate, ipotecă cu restituire în rate Abzahlungskauf – cumpărare cu plata în rate Abzahlungskredit - credit eşalonat Abzeichen – simbol, marcă, insignă abzeichnen – a parafa, a marca, a însemna abziehbare / abzugsfähige Ausgaben – cheltuieli deductibile Abzinsung – scontare abzweigen - a înstrăina, a destina altui scop Acht – proscripţie, exilare, surchiun

ächten – a proscrie, a exila achten – a respecta Adäquanz – caracter adecvat, corespunzător Adäquanztheorie - teoria privind caracterul adecvat Addhäsionsverfaren – acţiune civilă conexată cu o acţiune penală Administrativenteignung – expropriere efectuată de către autorităţi administrative Adoption – adopţie Adoptiveltern – părinţi adoptivi Adressat – (1) adresant, desrtinatar; (2) deţinător al cambiei Advocatenkammer - barou Affektionsinteresse – interes afectiv, sentimental Affektionswert – valoare sentimentală Affektzustand – stare emoţională, impulsivă Affidavit – dispoziţie agieren – a acţiona ahnden – a pedepsi, a sancţiona Ahndung – pedeapsă, sancţiune Akkordlohn – plată în acord Akte – dosar, act Akteneinsicht - studiul dosarului Akteneinsicht- cercetarea, examinarea, studierea dosarului, acces la dosar aktenkündig – înregistrat aktenkundig – menţionat în procesul verbal al şedinţei Aktenlage - situaţia dosarului Aktenvermerk – notă la dosar Aktenversendung – transmitere, expedierea dosarelor Aktenvortrag – prezentarea dosarului Aktenwahrheit – realitatea dosarului aktenwidrig – neconfomr cu actele Aktenzeichen –indicativ de referinţă, număr de dosar Aktie – acţiune Aktiengesellschaft – societate pe acţiuni Aktieninhaber – titular de acţiuni Aktionär - acţionar Aktionsprogramm – program de acţiune Aktiva (Pl.) – activ aktive Bestechung – dare de mită aktiver Streitgenosse – co-reclamant aktives Wahlrecht – drept de vot Akzept- accept (poliţă acceptată) Akzession – accesiune Akzessorietät - accesorialitate Akzise – acciză aleatorischer Vertrag – contract aleatoriu Alleineigentum – proprietate exclusivă
3

a termenului unei şedinţe Änderungskündigung – rezilierea contractului în vederea modificării acestuia Änderungssperre – interdicţie de modificare a contractului 4 . scutit de impozite Allzuständigkeit – competenţă totală Altenteil – parte rezervată.procedură oficială Amtshilfe . răspundere oficială.oficiu. drept decurgând din oficiu Amtsrichter – judecător (de primă instanţă) Amtstag – zi de judecată Amtsträger – funcţionar public Amtsüberschreitung – abuz de putere. sentinţă. depăşirea atribuţiilor legale Amtsuntreue – 1) malversaţiune. oficială Amtsbereich – resort.? allgemeine Rückklage . 2) delapidare Amtsverbrechen – infracţiune comisă într-o funcţie publică Amtsvergehen – abatere de la îndatoririle de serviciu. abuz de putere Amtsanwalt – procuror public (pe lîngă judecătorii de primă instanţă sau tribunale cu asesori) Amtsarzt – medic oficial Amtsausübung – exercitare a funcţiei Amtsbefugnis – atribuţie de serviciu. serviciu Amt wegen (von) – din oficiu Ämterhäufung – cumul de funcţii amtieren – a funcţiona. suspendare din funcţie Amtsermittlung – investigaţie oficială Amtsgeheimnis.autoritate (decurgând dintr-o funcţie publică Amtsgewalt – autoritate Amtshaftung – responsabilitate administrativă. drepturi păstrate (de către părinţi după ce şi-au cedat averea) Altersgrenze – limita de vârstă Altersrente .hotărâre. a postului Amtsbezirk – circumscripţie jurisdicţională Amtsblatt – buletin oficial Amtsbote – curier Amtsdelikt – delict în exerciţiul funcţiunii Amtseid – jurământ la intrarea în funcţie Amtserhebung – demitere. a funcţionarului public Amtshandlung . pensie viageră Altersruhegeld – pensie de vârstă Altersversorgung – asigurare socială de bătrâneţe Amnestie – amnistie amnestieren – a amnistia Amt. ordonanţă Amtsbezeichnung. mandatar Alleinvertiebseinbarung – convenţie asupra exclusivităţii distribuirii (vânzării) allgemeine Deckungsmittel .asistenţă oficială Amtshilfeersuchen – comisie rogatorie Amtsmann – funcţionar amtsmäßig – din oficiu. poştal) Amtsanmaßung – uzurpare de calităţi oficiale.? allgemeine Wahlen – alegeri generale allgemeiner Rechtsgrundsatz – principiu general de drept allgemeines Gesetz – lege generală allgemeines Wahlrecht – drept de vot general.denumirea serviciului.tutelă oficială (instituită de stat) Amtswalter – şef de birou Amtsweg – cale oficială amtswidrig – care contravine dispoziţiilor legale.secret de serviciu Amtsgericht – judecătorie de primă instanţă Amtsgewalt . regulamentar. (2) păşune comunală. legal Amtsmißbrauch – abuz de autoritate Amtspflichtverletzung – încălcare a obligaţiilor de serviciu Amtsrecht – prerogativă. competenţă Amtsbescheid . sufragiu universal allgemeinverbindlich – general obligatoriu Allgemeinverbindlichkeit – obligativitate generală.păstrarea secretului de serviciu Amtsvormundschaft .manager unic.rentă.Alleingeschäftsführer . înscrisuri oficiale amtliches Wertzeichen – 1) bilet de bancă. a fi în exerciţiul funcţiunii amtliche Anordnung – dispoziţie oficială amtliche Anzeige – notificare oficială amtliche Urkunden – acte. valabilitate universală Allgemeinverfügung – dispoziţie generală Allmende – (1) bun obştesc.mijloace generale de acoperire allgemeine Geschäftsbedingungen – condiţii generale de afaceri allgemeine Gütergemeinschaft – parteneriat general. oficiale Anberaumung – fixare a datei. comunitate generală asupra bunurilor allgemeine Handlungsfreiheit – libertate generală de acţiune allgemeine Leistungsklage . (3) pădure comunală Allod (n) – bun funciar alodial. bancnotă. 2) timbru (fiscal. delict comis într-un serviciu public Amtsverschwiegenheit .

(3) instrucţiune Angabe der einschlägigen Rechtsvorschriften–indicarea textului de lege aplicabil în cauză angeben – (1) a declara. acţiune în contestare anfordern – a pretinde Anforderung – (1) pretenţie. audiere Anhörungsverfahren – 1) procedură de consultare. rezonabil. anexa anhängig machen (ein Strafverfahren) – a intenta (un proces). plasament. atacare. act de acuzare Anklageantrag – cerere. pertinent Angemessenheit – pertinenţă Angeschuldigte – inculpat angestammtes Recht – drept moştenit Angestellter – angajat angewiesen sein (auf etwas) – a depinde de ceva. cerinţă. să pună învinuitul sub acuzare Anklagekammer – cameră de punere sub acuzare Anklagepunkt – cap de acuzare Ankläger – acuzator Anklagerede – rechizitoriu Anklageschrift – rechizitoriu Anklagezustand – stare de prevenţie Anknüpfungspunkt – punct de plecare ankündigen – a anunţa Anlage – 1) instalaţie. confirmare legală Anerkennung ausländischer Urteile – recunoaşterea sentinţelor străine Anerkennungsklage – acţiune în constatare. iniţială anfechtbar – contestabil. acţiune de recunoaştere Anerkennungsurteil / bescheid – hotărâre de constatare. armonizare Angleichung der Rechtsvorschriften – alinierea legislaţiilor angrenzen – a se mărgini Anhaltspunkt – punct de reper.androhend – ameninţător. a se afla în instrumentare. 2) hotărâre acceptată de ambele părţi Anerkenntnisurteil – sentinţă bazată pe recunoaştere în instanţă (în procesul civil) Anerkennung – recunoaştere. a moşteni anfällig – predispus anfängliche Unmöglichkeit . indiciu Anhang – (1) remorcă. interpelare anführen (Tatsachen) –a expune (fapte) Angabe – (1) informaţie. de către partea vătămată.a dobândi. unter Anklage stellen – a pune sub acuzare Anklage vertreten – a reprezenta acuzarea Anklageakte – dosar. 2) investiţie. a deschide o procedură anhängig sein (ein Strafverfahren) – pendinte.a acuza. (3) a indica. de recunoaştere Anfall – dobândire prin succesiune anfallen . a contesta. anexa Anlagefonds – fond de investiţii 5 . inculpare. prin care recunoaşte pretenţiile ridicate în instanţă faţă de ea) Anerkenntnisurteil – 1) hotărâre pe baza confesiunii pârâtului. cerere. procedură de anulare a unei hotărâri judecătoreşti Anfechtung der Ehelichkeit – contestarea legitimităţii Anfechtungserklärung – declaraţie de anulare Anfechtungsklage – acţiune în anulare. öffentliche Anklage – acuzare publică Anklage erheben . a audia Anhörung – ascultare.imposibilitate iniţială Anfangsverdacht – suspiciune incipientă. de inculpare Anklageerzwingung – procedură prin care procurorul este forţat. ordonanţă de acuzare. a deferi. (2) declaraţie. (2) anexă Anhang – apendice. comunicare. depoziţie. 3) apendice. propunere de acuzare Anklagebank – banca acuzaţilor Anklagebehörde – autoritate acuzatorială Anklagebeschluß – decizie. a se bizui pe ceva Angleichung – ajustare. (2) somaţie Anfrage – întrebare. echitabil. cominatoriu Androhung – ameninţare Aneignung – însuşire – apropriere Aneignungsgesetz/recht – lege/drept de apropriere Anerkenntnis – declaraţia de recunoaştere (a persoanei reclamate în procesul civil. 2) procedură de aviz consultativ anklagbar – acuzabil Anklage – acuzare.ofertă Angehöriger – aparţinător Angeklagter – acuzat angemessen – corespunzător. a arăta Angebot . a fi deschisă o procedură penală Anhängigkeitsverhälnis – relaţie de dependenţă Anhäufung – acumulare anheben – a ridica anhören – a asculta. (2) a denunţa. a apela Anfechtung – contestarea validităţii. atacabil anfechten – a ataca. a fi pe rol. egalizare. a da în judecată.

indirectă anscheinend – aparent Anscheinsvollmacht Anschlag – 1) afiş.capital de investiţii Anlagenachweis. riveran anmelden – a înregistra Anmeldung – înregistrare. afişaj. estimare.acceptarea moştenirii Annahmeerklärung . a impulsiona. în vederea evadării Anstaltsgewalt – putere. de a candida Anweisung – instrucţiune 6 . de dezintoxicare etc.cerere Antragsteller – apelant.adopţia unui copil Annahme der Erbschaft .) Anstaltsvormundschaft – instituţie. drept Anspruchsberechtigte – persoană îndreptăţită Anspruchsgrundlage . pretenţie anregen – 1) a stimula. reclamaţie Anspruchskonkurrenz – concurs de revendicări Anspruchsprozeß – proces de revendicare Anspruchsverjährung – prescripţia dreptului de revendicare Anstalt des öffentlichen Rechts – instituţie de drept public Anstalten zur Flucht treffen – a face pregătiri în vederea fugii. motiv.Anlagekapital . 2) a ţine cont. probă prezumptivă.bază de revendicare Anspruchsklage – acţiune în revendicare. de primire Annahmeverzug – întârziere în acceptare. în primire annehmen – a accepta. a apela Anrufung der amtlichen Mitwirkung eines fremden Richters – cerere de comisie rogatorie ansässig – rezident Anschaffungs. revendicare. caracter adiacent Antrag. 2) a propune. incriminare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung începerea realizării / comiterii infracţiunii Ansichtssendung – expediere de mostre de probă Anspruch – pretenţie. a adopta annulieren – a anula anordnen – a dispune Anordnung – ordonanţă. dispoziţie Anpassung – adaptare Anpassung – adaptare.und Herstellungskosten – cheltuieli de achiziţie şi producţie Anschein – aparenţă Anscheinbeweis – probă aparentă. 3) a menţiona anrufen – a invoca. investiţii Anlagevermögen in privaten Unternehmen -patrimoniul investit la întreprinderi private Anlaß . a iniţia.subscriere. 2) deviz. ajustare anrechnen – 1) a factura. comentariu Annäherung – armonizare Annahme – acceptare. racordare obligatorie Anschuldigung – inculpare. semnare a unui împrumut Anliegen – dorinţă. a incita. 3) a imputa. barou anwaltliches Standesrecht – codul normelor profesionale ale procurorilor (cod deontologic) Anwaltskosten – onorariu pentru avocat Anwaltsprozeß – proces în care părţile sunt reprezentate obligatoriu de avocaţi Anwaltszwang – obligaţia părţilor de a fi reprezentate de un avocat Anwärter – aspirant. a trece în cont Anrechnung der Untersuchungshaft – deducerea arestării preventive Anrechnungszeit – perioadă de credit Anrecht – drept garantat. prilej anlegen – a investi Anleihe – împrumut Anleihegeschäft. notificare Anmerkung – adnotare. 3) atac Anschlußberufung – apel reconvenţional Anschlußbeschwerde – contraacuzaţie Anschlußkonkurs – faliment legat Anschlußpfändung – dublă sechestrare Anschlußrevision – recurs reconvenţional Anschlußzwang . într-un centru de reeducare. cerere Anlieger – vechin. candidat Anwartschaft – 1) candidatură. Aneinanderstoßen – contingenţă.conectare. demnitate anstehender Vorgang – dosar / cauză/ procedură existentă ansteigen – a creşte Anstellung – angajare Anstellungsbetrug – înşelăciune la angajare.dovadă de investiţie Anlagevermögen – activ imobiliar. 2) expectativă Anwartschaftsrecht – drept de succesiune. uniune care preia tutela unei persoane Anstand – decenţă. autoritate a instituţiei Anstaltsunterbringung – internare (într-o unitate spitalicească psihiatrică. adoptare. acuzare. obţinerea unei angajări în mod necinstit Anstoßen.operaţie de împrumut Anleihezeichnung . îndreptăţire.ocazie.declaraţie de acceptare. solicitant antreiben – a impulsiona Anwaltkammer – colegiu de avocaţi. drept de a asipira. a socoti. bună – credinţă. primire Annahme als Kind .

dreptul muncii Arbeitsunfall – accident de muncă Arbeitsverhältnis . a lucrătorilor săi pentru a lucra pentru un alt patron Arbeitsrecht. de către un patron. impozit Auflage im Erbrecht . sarcină. clauză în dreptul succesoral Auflage im Verwaltungsrecht . clauză. clauză în dreptul administrativ Auflagenvorbehalt . a revoca Aufhebung – infirmare Aufhebung der Entscheidung – infirmarea hotărârii Aufhebungsklage – recurs în anulare Aufhebungsvertrag – contract conţinând o clauză rezolutivă Aufhebungsvertrag .transfer al sarcinilor Aufgebot .anunţare publică. a anula.contract de reziliere (al contractului de muncă) Aufklärung – elucidare Aufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde -obligaţia clarificării pentru autoritatea administrativă Aufkommen.raport de muncă Arbeitsvertrag.rezervă referitoare la clauză.pretenţie de despăgubire pentru sacrificarea unor drepturi sau avantaje în favoarea binelui public Aufrechnung. obiecţie referitoare la anunţarea publică Aufgeld (Agio) . 2) disponibilităţi. a infirma. ridicată şi păstrată de autorităţi Assozierungsabkommen – acord de asociere Asylbewerber . condiţie Auflassung – renunţare. compensare a unei datorii reciproce aufschiebende Bedingung . tendenţios arglistige Täuschung .ajutor de şomaj Arbeitsnehmerüberlassung – punerea la dispoziţie.compensare reciprocă a datoriilor.drept de azil auf Abschlag kaufen – a cumpăra în rate auf dem Wege gütlicher Verständigung lösen – a soluţiona pe cale amiabilă auf frischer Tat ertappen – a depista în flagrant delikt Aufbewahrungsfrist – termen de păstrare Aufbewahrungspflicht.1) încasări.solicitant de azil Asylrecht. venituri bugetare întro perioadă dată.obligaţie de păstrare Aufdeckung – descoperire aufdrängen – a impune.jurisdicţie a muncii Arbeitskampf.timp de muncă Ärgernis.inducere intenţionată (prin viclenie) în eroare Art der Täterschaft – grad de participare.răspunderea angajaţilor Arbeitsamt – oficiu de muncă Arbeitsbereitschaft – disponibilitate de a munci Arbeitsbewilligung – permis de muncă Arbeitsentgelt – remuneraţie Arbeitsgericht – instanţă pentru probleme de muncă Arbeitsgerichtsbarkeit . taxă.agio aufheben – a abroga. resurse. a unei proprietăţi) Auflassungsvormerkung -notă de cedare auflösenden Bedingung . prezentare Aufnahme – înregistrare Aufoktroyierung – impunerea (a ceva) cu de-a sila Aufopferungsanspruch . patron.şedere Aufenthaltsgenehmigung – permis / viză / autorizaţie de şedere Auffälligkeit – caracter frapant. .protecţia soiurilor Asservat – corp delict.excepţie.Anweisungsbefugter – ordonator Anwerbung – racolare Anzahlung – plată în avans Anzeige – denunţ Anzeige erstatten – a denunţa Appelation – apel Appelationsgericht – curte de apel Arbeitgeber – angajator. tiraj. căsătorii etc) Aufgebotseinrede .persoană juridică sau fizică având obligaţia de a prelua o sarcină a administraţiei publice Aufgabenverlagerung . 2) ediţie. gradul vinovăţiei Artenschutz. Auflage – 1) obligaţie.contract de muncă Arbeitszeit . 3) (fin.angajat. 3) impunere. a casa. a se impune Aufenthalt. contractor Arbeitgeberhaftung – răspunderea angajatorilor Arbeitgeberverband – uniunea patronatelor Arbeitnehmer. probă. ordin. Erregung öffentlichen Ärgernisses – provocare de scandal / indignare public(ă) arglistig – viclean.conflict de muncă Arbeitslosengeld-drepturi pentru şomaj Arbeitslosenhilfe. bătător la ochi Auffangszuständigkeit – competenţă generală Aufgabenheft – caiet de sarcini Aufgabenträger .condiţie rezolutivă Auflösung – anulare Aufmachung – decorare. publicare (referitoare la pretenţii. salariat Arbeitnehmerhaftung .condiţie suspensivă 7 . cedare (de drepturi funciare.condiţie.condiţie.) randament.

licitaţie publică. contractant.aufschiebende Wirkung. compromis. prorogare Aufsicht . a debitorului.respingerea / renunţarea la o succesiune ausschließliche Gesetzgebungskompetenz -competenţă legislativă exclusivă Ausschliessung der Erbfolge . înţelegere ausgleichende Gerechtigkeit – justiţie comutativă Auslagen – speze. descindere la faţa locului Augenscheineinnahme . discuţie Ausfallbürgschaft .debitare / încărcare extraordinară außerordentliche Kündigung. 2) expunere Ausführung – 1. expunere. învoială. care face o comandă. amânare.1) controversă.străin Auslandstat – faptă comisă în străinătate Auslegung – intepretare Auslegung einer Rechtsnorm .cheltuieli peste plan Außerstreitrichter – judecător competent pentru medieri Aussetzung der Hilfelosen .autoritate de supraveghere Aufsichtsbeschwerde .stabilirea publică a unei recompense Ausmaß – dimensiune Ausnahmegerichtsbarkeit – jurisidicţie specială Aussageerpressung – şantaj în vederea obţinerii unei depoziţii Aussagepflicht – obligaţie de a depune mărturie Aussageverweigerungsrecht – drept la tăcere Ausschlagung – renunţare la un drept personal Ausschlagung der Erbschaft . cheltuieli Ausländer .termen de renunţare / de excludere ausschreiben – a scoate la licitaţie Ausschreibung . persoană care dă o însărcinare. contract Auftraggeber – beneficiar. comandă. 3. tranzacţie. 2) prezentarea în persoană în faţa judecătorului Augenscheinvornahme – 1) cercetare la faţa locului.renunţarea la ordinea succesorală Ausschluß vom Wahlrecht . consignatar.interpretarea unei norme juridice Auslegung einer Willenserklärung – interpretarea unei declaraţii de voinţă Auslegung von Verträgen .interpretarea contractelor Auslieferung – extrădare Auslieferungsübereinkommen – convenţie de extrădare Auslobung .renunţarea. mandat. excluderea de la dreptul de vot Ausschlußfrist. rămasă fără succes Ausfertigung – semnătură Ausfertigung des Gesetzes .neprezentare Auschlußurteil – 1) hotărâre de decădere din drepturi (prin care o anumită persoană este exclusă de la anumite drepturi). contractor. atâta vreme cât acesta din urmă nu a încercat o executare silită. 2) prezentarea în persoană în faţa judecătorului Ausarbeitung – elaborare Ausbleiben .despăgubiri pentru cheltuielile efectuate de contractor Augenschein .refuzul garantului de a satisface pretenţiile creditorului. antreprenor. executare. 2. realizare. mandant.întocmirea bugetului Aufstiegsbeamter . mandatar Aufwendungsersatz . 2.semnarea unei legi Ausforschung – descindere inopinată Ausführung – 1) realizare. îndeplnire.cerere de rectificare adresată organului ierarhic superior Aufsichtsrat . sarcină.efect suspensiv Aufschiebung – anulare.comisie außergewöhnliche Belastung .1) cercetare la faţa locului.cercetare. 2) hotărâre de excludere (prin care se încetează procedura faţă de o anumită parte) Auseinanderstezung.reziliere extraordinară außerplanmäßige Ausgaben . efectuare ausgehend – terminal ausgehendes Ersuchen – cerere terminală Ausgeschiedene – persoană retrasă din funcţie ausgestellte Ziele – obiective propuse Ausgleich – compensaţie. comitent Auftragnehmer – executant. însărcinare.comisie de supraveghere Aufsichtsrat–consiliu de administraţie Aufstacheln – instigare Aufstacheln zum Rassenhaß – instigare la ură de rasă Aufstellung des Haushalts .abandonarea persoanelor neajutorate Aussichtslosigkeit – lipsă de perspectivă 8 .supraveghere Aufsichtsbehörde . acord. ofertă publică Ausschuß .funcţionar promovat într-o poziţie superioară Auftrag – procură.

. identificare Auszug – extras Autorität geltend machen – a face uz de autoritate Bagatellsteuer .obligaţie de întreţinere a clădirii Bauleitplanung .drept privind funcţionarii Beamtenverhältnis .contract de schimb ausüben – a exercita ausübende Gewalt – putere executivă Ausübung – exercitare Ausübung eines Rechts – exercitarea unui drept Ausweisung – 1.funcţionar Beanstandung . einzustehende Ausstände – datorii de încasat ausstellen – a emite ausstellende Justizbehörde – autoritate judiciară emitentă Austauschpfändung . asistent al funcţionarului Beiladung. clădire Baulinie -linie de construcţie Baunutzungsverordnung.citare Beilegung – aplanare. legalizare.limita maximă a Beitreibung .ameninţare Bedürfnis – necesitate.însărcinat Bebauungsplan .autoritate behördlich – oficial beiderseitige Strafbarkeit – dublă incriminare beiderseitliche Strafbarkeit – dublă incriminare Beigeordnete .raporturi între funcţionari Beamtenversorgungsgesetz – legea pensiilor pentru funcţionari Beamter .obiecţie.ajutor.consilier municipal Beihilfe – complicitate.contribuţie Beitragbemessungsgrenze . încetare (a unui conflict) Beirat – comitet Beisitzer – asesor Beisitzer – judecător asesor Beitrag.afaceri bancare Bannkreis -sferă de influenţă Bannwald – pădure ocrotită Bargebot .părtinire.îndoială Bedeutung – relevanţă bedingte Entlassung – eliberare condiţionată Bedrohung .motivarea actului administrativ Beherrschungsvertrag .ordonanţă privind utilizarea construcţiei Baurecht .regim de construcţie Beamte auf Lebenszeit. avansare Beförderungssperre – interdicţie de avansare Beförderungstätigkeit – activitate de promovare Befragung – audiere.? Außrichtung – orientare Ausstände – creanţe.funcţionar angajat pe o perioadă de timp Beamtenrecht . având caracter de mediere befristete Einlage – depozit scadent la termen Befristung .legislaţia construcţiilor Bauherr – antreprenor constructor Baulast .impozit derizoriu Bahnpolizei .fixare de termene Begehen – săvârşire.autorizaţie de construcţie Baugesetzbuch . participaţie improprie Beihilfe für Beamte .cumpărare în numerar Baubehörden.ofertă în numerar (la licitaţie) Barkauf . datorii.sechestru la schimb Austauschvertrag .încasare Beitreibung von Steuern – încasare de impozite 9 . autentificare Begleitschaden – daună colaterală Begründung des Verwaltungsakts .Aussonderung – separare de bunuri (din masa falită) Aussperrung . expulzare.certificare. 2. exilare.contract de subordonare beherschend – dominant Behörde .hartă edilitară bauliche Anlage .plan de amenajare Bedenken . legitimare. nevoie Bedürftigkeit – lipsă. . deportare.funcţionar angajat pe bază de probă Beamte auf Widerruf -funcţionar ce poate fi revocat Beamte auf Zeit . parţialitate Beförderung – promovare.cerinţă edilitară Baugenehmigung.decizie prealabilă de construcţie Bauweise .autoritate edilitară Baugebot . interogare Befreiung – eliberare Befriedigungstauglichkeit – capacitate de a oferi satisfacţie.structură.sărac befangen – părtinitor Befangenheit . imputare beauftragen – a însărcina Beauftragter. nevoie Bedürftigter .poliţie feroviară Bankenaufsicht -supraveghere bancară Bankgeschäfte.drept de construcţie Bauvorbescheid .funcţionar pe viaţă Beamte auf Probe . comitere Begehen der Straftat – săvârşirea faptei penale Begehungsdelikt – delict prin comitere beglaubigt – legalizat Beglaubigung .

gaj etc) Beliehener. încheiere.drepturi reale limitate beschränkte Geschäftsfähigkeit – capacitate limitată de a face comerţ Beschränkung . mărturisire. declaraţie Bekenntnisfreiheit .protecţia posesiunii Besitzstand – acquis Besitzstandsschutz . implicită. aparţinând categoriei profesionale Berufsunfähigkeit. ale cărui indicaţii trebuie să le urmeze Besitzeinräumung – punere în posesie Besitzergreifung – sesiznă. pentru depozitar.comitet consultativ Beratungshilfeschein – deverinţă pentru apărare din oficiu Berechtigung – îndreptăţire Bereich – domeniu bereichern – a îmbogăţi Bereicherung . 3) încheiere de şedinţă Beschlußfähigkeit . profesionist (spre deosebire de jurat) berufsständig – de categorie profesională. unter Beobachtung stellen – a pune sub observaţie. 2) decizie. urmărire.funcţionărime Berufsethos – deontologie profesională Berufsgenossenschaft .licitaţie restrânsă beschränkte dingliche Rechte . indisponibilizare Beschlagnahmung – sechestru beschleunigtes Verfahren – procedură accelerată. insultă Beleihung – garantarea împrumuturilor prin valori patrimoniale (ipotecă.1) răspuns. 2) hotărâre. hotărâre.comisie de decizie Beschließung – hotărâre.libertatea cultului Beklagter – pârât (în civil) bekräftigen – a corobora belassen (zu belassen sein) – a lăsa (cuiva ceva) Belastungszeuge – martor al acuzării Beleg. 2) depoziţie. rezoluţie. decizie Beschlagnahme – sechestrare.îmbogăţire Bereitschaftsgericht – instanţă de serviciu Bereitschaftspolizei . cu obligaţia. document Beleidigung – ofensă. încheiere de şedinţă Beschluß . simplificată beschließender Ausschuß .perioadă de activitate Bescheid .poliţie de proximitate Bereitschaftsrichter – judecător de serviciu Bergrecht . posesiune de fapt.persoană împrumutată Bemessungsgrundlage – bază de calcul Benachrichtigung – notificare benachteiligend – discriminatoriu Beobachtung – observaţie.legislaţia minelor.persoană care are putere reală asupra unui lucru.limitare Beschuldigter – învinuit Beschützungsinstitution – instituţie de ocrotire Beschwer – grevare Beschwerde – plângere. luare în posesie (cu titlu de prim ocupant) Besitzkonstitut – raport de posesie mijlocită (predarea unor bunuri spre păstrare. în care nu se poate interveni sau se poate interveni doar din anumite motive Besitzsteuer .act. anunţare a unui act administrativ Bekanntmachung -aducere oficială la cunoştinţă Bekenntnis – 1) recunoaştere. întâmpinare Beschwerdeführer – apelant Beschwerdeverfahren – procedură aplicată reclamaţiei beschweren – a greva Beschwerer – reclamant beschwerlich – oneros Besitz .impozit pe posesiune Besitzstörung – tulburare de posesie Besoldung -salarizare 10 .incapacitate de muncă Berufung – apel Berufung einlegen – a introduce apel Berufungsbeklagter – intimat (în apel) Berufungsgericht – curte de apel Beschäftigungszeit . drept minier Bericht – raport Berichtigungsurteil – hotărâre de rectificare Berufsbeamtentum .capacitate de decizie beschränkte Ausschreibung . de a le returna).asociaţie profesională berufsmäßig – profesional Berufsrichter – judecător de carieră.Beitrittsakte – act de aderare Beitrittskandidat – candidat la aderare Beiwohnung – coabitare Beizeuge – martor asistent bejahen – a confirma Bekanntgabe eines Verwaltungsakts înştiinţare publică. dreptul primului ocupant. utilă în baza unui acord Besitzmittlungsverhältnis – raport de posesie mijlocită besitzrechtlich – posesoriu Besitzschutz .posesie Besitzdiener . dar o exercită aflându-se într-un raport de subordonare / dependenţă faţă de un altul (patron).noţiune desemnând protecţia largă a totalitatea îndreptăţirilor. sub urmărire beratender Ausschuß .1) pronunţare.

capital operativ Betriebsversammlung. corupere Bestechungsgeld – mită Besteuerung – impunere. judecată. .treaptă de salarizare Besoldungsgruppe . impozitare Bestimmtheitgrundsatz .scutire de impozite din motive de echitate Billigkeitshaftung . venalitate. probaţiune Beweggrund – cauză.tabel de inventar Bestandteil . Beweisantritt – prezentarea probelor Beweisaufnahme – stângere. evaluare Beurteilungsspielraum .stupefiante Beteiligte – 1) participant.răspundere pe paza unor principii de echitate Bindenswirkung bereits ergangenen Urteils – autoritate de lucru judecat Bindung – obligativitate.împuternicit.piesă.regulament interior al întreprinderii Betriebsvermögen-valoare fixă. luare de mită Bestechung – mituire. persoană implicată.principiul preciziei. a se dovedi Bewährung – suspendare.îndrumător Betriebsänderung . administrare de probe Beweislast – sarcină de probă Beweislastumkehr – răsturnarea sarcinii de probă Beweismittel . 2) asociare Beteiligungsfähigkeit . 2) hotărâre de constatare (dacă există actul unei părţi) bestechlich – coruptibil Bestechlichkeit – coruptibilitate.efectul hotărâtor şi obligatoriu al actului administrativ faţă de autoritate şi persoana implicată Bestandsverzeichnis .tribunal districtual Bezirksrichter – judecător la tribunalul districtual Bezogener – tras Bezugsrecht .principii de administrare.dispoziţie. costuri de exploatare Betriebskrankenkasse . persoană interesată betrügerischer Bankrott – bancrută frauduloasă beurkunden – a legaliza. stimulent Beweis – probă Beweisantretung . a urmări Billigkeitserlaß .acord salarial Betriebsverfassung . mobil (al săvârşirii unei infracţiuni). cointeresat. motiv.capacitate de asociere Beteiligungsgesellschaft – societate în participaţie Betrachtungsweise – mod de considerare Betrag – sumă betreibende Partei – parte executantă Betreuer . al exactităţii Bestimmung . parte componentă bestärken – a corobora bestätigen – a certifica.grupă de salarizare Besonderheit – particularitate Bestand – durată.casă de asigurări de boală a întreprinderii Betriebsmittel . a confirma Bestätigungsurteil – 1) hotărâre confirmativă. de conducere Bewirtschaftungsplan. parte. a autentifica beurteilen (Prozeß) – a judeca (un proces) Beurteilung .marjă de evaluare Bevollmächtigte – mandatar Bevollmächtigung. 2) asociat.? Bestandkraft . partener Beteiligung – 1) participare.modificarea specificului întreprinderii Betriebsausgaben .drept de preempţiune Bezugsvermerk – referire bezwecken – a avea ca scop. permanenţă bestandgeschützte Dienstverhältnisse .comitet de întreprindere Betriebsvereinbarung.apreciere.fond operativ. capital tehnic Betriebsprüfung (Außenprüfung) – control financiar în virtutea codului fiscal Betriebsrat . . caracter obligatoriu Binnenmarkt – piaţă internă bis auf weitern Bescheid – până la noi dispoziţii Bittschrift – petiţie Blutschande – incest 11 .stabilitate.cheltuieli operative. dare de mită.Besoldungsdienstalter . mandat bewähren (sich) – a se confirma.mijloc de probă Beweisverfahren – probatoriu Beweiswürdigung .plan de administrare beziehen (einen Wechsel) – a trage (o cambie) Bezirksanwalt – procuror districtual (la tribunalele superioare de land pot fi admişi doar anumiţi procurori districtuali.evaluarea probelor Bewertungsgesetz – legea evaluării bewilligen – a aproba Bewilligungsverfahren – procedură de încuviinţare Bewirtschaftungsgrundsätze . în cauze având ca obiect atacarea. dispozitiv Bestimmungen eines Vertrages – termenii unui contract Betäubungsmittel . anularea unei hotărâri judecătoreşti ) Bezirksgericht .adunare a salariaţilor Betroffener– persoană afectată.

datorie funciară pentru care se emite un titlu Briefhypothek – titlu de ipotecă Briefkastenfirma – societate fictivă. disciplinar Dienstaufsichtsbeschwerde .evaluarea postului (a serviciului) Dienstrecht .Ministerul Federal al Apărării Bundeszentralregister – cazierul judiciar central federal. de ex.) Dauervetrag – contract pe viaţă Deckung – acoperire Deckungshaushalt .furt Dienstalter .convenţie de muncă Dienstvergehen – abatere disciplinară.dreptul muncii Dienststrafe – pedeapsă disciplinară Dienstunfähigkeit . societate anonimă Bringschuld . ci este bazat pe obligaţii continue.capacitate delictuală Delkredere .datorie ce trebuie înmânată creditorului pe riscul şi cheltuiala acestuia brisant – exploziv.capacitatea de a avea funcţionari.plângere disciplinară Dienstbarkeit.servitute Dienstbezüge – remuneraţie (de serviciu.litigiu civil Bürgerliches Gesetzbuch – cod civil bürgerliches Recht.monitor federal Bundesgesetzblatt . încălcare a disciplinei de serviciu Dienstverhältnis.garanţie.impozit de bursă böser Glaube.drept civil Bürgschaft . încălcare Buchbesprechung – recenzie Buchhypothek – ipotecă înregistrată în cartea funciară Buchkredit – credit în cont buchmäßiger Kassenstand . cauţiune Buße – amendă Bußgeld – amendă administrativă Darlehen . delict în exerciţiul funcţiunii. Bürgerbegeheren – cerere a unui anumit număr de cetăţeni pentru realizarea unei decizii cetăţeneşti într-o cauză importantă comunală Bürgerentscheid – hotărâre civilă Bürgerinitiative . pentru funcţionari) Dienstenthebung – suspendare din funcţie Dienstherr .buget de acoperire Deckungszusage – consimţământ la acoperirea cheltuielilor Degression – degresiune.Bodenordnung . brizant Bruch – abatere.tribunalul federal pentru brevete Bundesrechnungshof .Uniunea Germană a Sindicatelor Devolutiveffekt .gradaţie pentru vechime Dienstaufsicht – supraveghere pe linie de serviciu. de muncă etc.contract de servicii (locatio operarum) 12 .situaţie de casă conformă actelor contabile Buchwert – valoare contabilă Budgetrecht . violare. scădere deklaratorische Wirkung.efect devolutiv die Verfolgung aufnehmen – a începe urmărirea Diebstahl .protecţia datelor Dauerdelikt – infracţiune continuată Dauerschuldverhältnis . control ierarhic.Curtea Federală de Conturi Bundesversicherungsanstalt für Angestellte – instituţie federală de asigurări pentru angajaţi Bundesverwaltungsgericht – Tribunal Administrativ Federal Bundeswehr .accident de muncă Dienstvereinbarung .efect declaratoriu Deliktsfähigkeit .iniţiativă civilă bürgerliche Rechtsstreitigkeit .drept bugetar Bundesanzeiger . contract de cumpărare.rea-credinţă böswillig .reglementare privind terenurile Börsenumsatzsteuer .monitor federal Bundesnachrichtendienst .serviciul federal de informaţii Bundespatentgericht .delcredere (garantare a mărfii sau a performanţei unei creanţe de către un terţ) Deportierung – deportare Depositenzertifikat – certificat de depozit Depotvertrag – contract de depozit Deutscher Gewerkschaftsbund .raport de obligaţii / datorii continue (raport care nu se stinge printr-o singură acţiune de îndeplinire.patron Dienstherrnfähigkeit .împrumut Darlehensgeber – persoană care acordă un împrumut Darstellung des Sachverhalts – expunere de fapte Datenschutz . de a fi patron Dienstleistung – prestare de servicii Dienstleistungsmarke – marcă de serviciu dienstliche Anordnung – dispoziţie de serviciu Dienstpostenbewertung .vechime în serviciu Dienstalterstufe .incapacitate de muncă Dienstunfall .raport de serviciu Dienstversäumnis – neglijenţă în serviciu Dienstvertrag .răuvoitor Briefgrundschuld .

posesor sub nume de proprietar Eigentumanspruchsklage –acţiune petitorie. cu efecte effektiver Jahreszins .copil legitim Ehemündigkeit – capacitate matrimonială. posesor sub nume propriu.disensiune Distriktgericht – tribunal judeţean.capacitate matrimonială eheliche Lebensgemeinschaft – convieţuire conjugală eheliches Güterrecht – lege prin care se reglementează regimul bunurilor conjugale eheliches Kind .drept dispozitiv Dissens .căsătorie Eheaufhebung .măsură disciplinară Disziplinarrecht . rezervă de excepţie de proprietate Eigenverbrauch .impozite directe. de bună credinţă.împuternicire tolerată (când reprezentatul tolerează ca un altul să îl reprezinte.cheltuieli şi încasări ale întreprinderilor.act administrativ real dingliches Recht – drept real direkte Steuern. acceptare Duldungsvollmacht .buget dublu Dringlichkeit – urgenţă Dritter – terţ Drittorganschaft .pretenţie de restituire a proprietăţii.instanţă disciplinară Disziplinargewalt – putere.politică de scont Diskriminierungsverbot – interzicerea discriminării Dispens.terţă includere organică Drittschuldnerklage – acţiune indirectă.certificat / adeverinţă de muncă dilatorische Einrede – excepţie dilatorie dingliche Belastung – sarcină reală dingliche Nutzungsrechte – drepturi reale de folosire dinglicher Anspruch . tranzitare Durchbrechung – încălcare Durchführung der inhaftierten Personen – tranzitarea persoanelor arestate / deţinute Durchführung der Rechtssprechung – înfăptuirea actului de justiţie Durchführungsbestimmungen – dispoziţii de aplicare Durchführungsverordnung – ordonanţă de executare Durchführungsvorschrift.operaţii.nulitatea căsătoriei ehrenamtlicher Richter – judecător onorific.Dienstvorgesetzter – şef ierarhic superior Dienstzeit .1) operaţii de scont. iar partenerul de afaceri consideră.transfer de proprietate Eigentumsübertragungsurteil – hotărâre translativă de proprietate Eigentumsvorbehalt – clauză. că reprezentantul este împuternicit) Dunkelfeld – procentaj de infracţiuni nedescoperite Durchbeförderung – tranzit. 2) bancă de scont Diskontinuitätsgrundsatz – principiul discontinuităţii Diskontpolitik . vârsta legală pentru încheierea căsătoriei Ehenichtigkeit . jurat ehrenrührig – defăimător.drept penal disciplinar Disziplinarverfahren . acţiune subrogatorie Drittwirkung der Grundrechte – efect al drepturilor fundamentale asupra unei terţe persoane Duldung – tolerare. reale Diskontgeschäft .dispensă dispositives Recht . afaceri cu valori. care sunt încasate ori cheltuite în numele şi pe socoteala altuia) Durchlieferung – tranzit Durchsuchung vornehmen – a efectua o percheziţie Durchsuchungsbefehl – mandat de percheziţie Echtheit – autenticitate Eckwert – valoare de referinţă Effektengeschäft . acţiune afirmativă Eigentumserwerb – dobândirea proprietăţii Eigentumserwerbung durch langen Eigenbesitz – uzucapiune Eigentumsherausgabeanspruch . autoritate disciplinară Disziplinarmaßnahme . de realizare durchlaufende Posten .dobândă anuală efectivă Ehe .procedură disciplinară Doppelhaushhalt .pretenţie reală dinglicher Arrest – sechestru dinglicher Arrest – sechestru asiguratoriu dinglicher Verwaltungsakt. pretenţie de scoatere de sub sechestru Eigentumsrecht – drept de proprietate Eigentumsstörung – tulburarea dreptului de proprietate Eigentumsübertragung .anularea căsătoriei Ehefähigkeit .consum propriu 13 .timp de muncă Dienstzeugnis . districtual Disziplinargericht .prevedere de executare. infamant Ehrenstrafe – pedeapsă degradantă eidstattliche Versicherung – afirmaţie întărită prin jurământ Eigenbesitzer – posesor exclusiv.

impozit pe vânzările de mărfuri importate Einführungserlaß . încorporare a unei comune Eingestehen – recunoaştere Eingliederung – integrare Eingriffsverwaltung .tratat de unificare einklagbar – acţinabil în justiţie.dreptul unui organ necompetent de a prelua.petiţie. contractare eingehen (eine Verpflichtung) – a-şi asuma o obligaţie.autoritate unică Einheitshaushalt .încasare. neînceperea urmăririi penale.buget unic Einheitskasse . venit Einnahmeart . dreptul garantului de a refuza satisfacerea creditorului. depozit.tip de venit. scoaterea de sub urmărire penală. întâmpinare.venituri.rest de încasat Einrede . atâta vreme cât acesta nu a încercat. în cazuri de urgenţă.ordonanţă provizorie. 2) capital investit.stat unitar Einheitswert – valoare unitară. tranzacţie.Eigenverwaltung. al calificării Eilentscheidungsrecht . aport. aptitudine Eignungsprinzip. 3)participaţie. depuneri de fonduri. exigibil Einkommensteuer. protestare Einspruch – obiecţie. admitere Einlassungsfrist.administraţie de intervenţie Einhaltung – respectare Einheit de Verwaltung. atribuţiile altui organ Eilfall – caz de urgenţă Eilverordnung – ordonanţă de urgenţă ein Gesetz befolgen – a se conforma legii einbehalten – a respecta Einberufung -convocare. clasare. încheiere.termen de primire einlegen – a introduce Einleitung des Strafprozesses – punerea în mişcare a acţiunii penale Einleitung eines Strafverfahrens – începerea unei proceduri/acţiuni penale einleuchtend – plauzibil Einlieferung – predare Einliniensystem.verificarea intrărilor / încasărilor Eingehen – asumare. fără succes executarea silită a debitorului principal Einrede des nichterfüllten Vertrages – obiecţie referitoare la contractul neîndeplinit Einsatz – intervenţie. viciu într-un acord Einigungsstelle .decizie de import Eingabe .afacere juridică unilaterală Einsprache – obiecţie. concentrare. investiţie de capital Einlassung.sistem în linie (organizare după principiul ierarhic) Einmanngesellschaft – societate în nume propriu Einnahme. a se obliga Eingehungsbetrug – înşelăciune cu privire la contract ori la convenţie Eingemeindung .alipire. 3) suspendare.lipsă. împăcare. 2) cameră de arbitraj Einigungsmangel . acord.casă de plată unică Einheitsstaat . 2) oprire.naturalizare eineheitlich – unitar Einflußnahme – trafic de influenţă Einfrieren von Bankkonten – îngheţarea conturilor bancare Einfuhrumsatzsteuer. încasări Einlage . Einspruch erheben – a ridica obiecţii.obiecţie.primire. 4) încetarea urmăririi penale. înţelegere. drept de veto Einstellung – 1) încadrare. încetare a procedurii einstweilig – provizoriu einstweilige Anordnung . excepţie Einrede der Vorausklage – excepţia plângerii prealabile.1) avere. a protesta Einspruchsrecht – drept de apel.impozit pe venit Einkünfte . recrutare Einbeziehung – integrare Einbruch – efracţie Einbruchdiebstahl – furt prin efrcaţie Einbürgerung.administraţie proprie Eignung – capacitate.principiul capacităţii.pensie temporară 14 .loc / serviciu în / la care se încheie contractul Einigungsvertrag – tratat de înţelegere. de încasare Einnahmerest. infiltrare einschlägig – concludent Einschleusen von Ausländern – introducere ilegală de imigranţi einseitiges Rechtsgeschäft . protest. conciliere Einigungsamt – 1) judecător de pace. cerere Eingangsabgabe – impozit iniţial Eingangsprüfung .unitate a administraţiei einheitlich – unitar einheitliche europäische Akte – act unic european Einheitsbehörde .dispoziţie provizorie einstweiliger Ruhestand . valoare impozabilă Einigung – acord. einstweilige Unterbringung – internare provizorie einstweilige Verfügung .

hotărâre Entscheidungsgründe – motive de hotărâre Entscheidungssammlung – culegre de hotărâri Entschließung – rezoluţie Entschluß . 3) casare.1) moştenitor. scoatere din folosul public Entziehnug – 1) refuz. declaraţie de primire Empfehlung – recomandare Endgrundgehalt .privatizare. 2) retragere. a achita. deviz defalcat Einziehung .instituirea succesiunii Erbengemeinschaft . a purga entkräften – a invalida. 2) cauză de succesiune Erbfallschulden .comunitate de moştenitori Erbgemeinschaft .consimţământ Einzahlung.plan unic Einzelrichter – complet format dintr-un singur judecător Einzelrichter – judecător unic Einzelrichtlinie – directivă specială einzelstaatlich – naţional Einzelveranschlagung . a transmite .înscriere. acţiune asemănătoare exproprierii Enteignungsurteil – sentinţă de expropriere Enterbung . taxă. de luare la cunoştinţă Empfangsbekenntnis – confirmare. răsplată Entgeltfortzahlungsgesetz – lege privind plata salariului pe timp de boală.datorii decurgând din transferul succesiunii Erbfolge . a casa. înregistrare einverbürgter Anspruch – drept garantat Einvernehmen – acord Einwand – obiecţie Einwendung. 2) confiscare. evaluare.perioada din ziua a 181-a şi ziua a 302-a înainte de naşterea copilului. dovadă de primire. importantă printre altele pentru stabilirea paternităţii empfangsbedürftigte Willenserklärung declaraţie de voinţă care necesită confirmare. 2) drept ereditar de exploatare minieră Erbberechtigung – drept de moştenire Erbbestand – embatic.sentinţă finală enteignender Eingriff – intervenţie. casare Entlassung – punere în libertate Entlassung aus der Staatsangehörigkeit retragerea cetăţeniei Entlassung des Arbeitnehmers – concedierea angajatului Entlassung zur Bewährung – liberare condiţionată entlasten – a disculpa Entlastungsbeweis . Empfängniszeit . anulare. vărsământ.Eintragung.elimninarea deşeurilor Entwidmung.salariu de bază final endgültig – definitiv Endurteil .probă de dezvinovăţire Entlastungszeuge – martor al apărării Entmündigung – punere sub interdicţie Entmündigungsurteil. .măsură unică Einzelplan. depunere Einzelhaft – recluziune Einzelmaßnahme.ordine succesorală Erbfolgegesetz – lege a succesunii 15 . privind asigurarea pentru incapacitate temporară de muncă entgeltlicher Vertrag – contract oneros Entgeltpunkt – punct procentual enthaften – a elibera de sarcini. emfiteoză Erbe .răspundere pentru obligaţiile de care este grevată moştenirea Erbfähigkeit – capacitate succesorală Erbfall – 1) devoluţiune. 3) privare Entziehungskur – cură de dezintoxicare Erbanfall – devoluţiune. Entkräftung – invalidare. . a infirma Entkräftigung.obiecţie Einwilligung. a anula. transmitere a unei succesiuni Erbanteil – cotă succesorală Erbanteil – parte de moştenire Erbbaurecht . 4) retragere din circulaţie Eitentümergrundpfandrecht – drept al proprietarului de a ipoteca un teren Emissionseschäft .hotărâre Entsorgung .estimare.indiviziune succesorală Erbenhaftung . a trimite Entschädigung .beschluss – hotărâre de interdicţie entrichten – a plăti.dezmoştenire Entführung – răpire entgangener Gewinn – câştig pierdut Entgelt – despăgubire.1) încasare.operaţiune de emisiuni. transmitere a unei succesiuni.1) drept ereditar de construcţie. acţiune de expropiere Enteignung – expropriere Enteignungsbescheid – hotărâre de exprorpiere Enteignungsbeschluß – decizie de expropriere Enteignungserkenntnis – hotărâre de expropriere enteignungsgleicher Eingriff – intervenţie.despăgubire entscheiden (eine Klage) – a judeca (o plângere) Entscheidung – decizie. 2) succesiune Erbeinsetzung .plată.

interes pozitiv (interes în îndeplinirea totală a obligaţiilor) Erfüllungsort. a ajunge la erringen – a obţine Errungenschaftsgemeinschaft – coproprietate asupra unei proprietăţi dobândite 16 . alodiu Erbkauf – proprietate cumpărată care intră în masa succesorală Erblassser.drept succesoral Erbschaft .posesor al moştenirii Erbschaftskauf .rezolvarea cauzei principale Erlös (m) – câştig.permisiune Erlaubnisvorbehalt . 2) condiţie preliminară Erfüllung . 2) a întreţine Erhaltungssatzung . a stabili Erholungsurlaub .rezervă privind acordarea permisiunii Erledigung der Hauptsache . comunicare. einen Erlaß herausgeben – a emite o ordonanţă.eroare în declaraţii Erklärungswille .cumpărarea moştenirii Erbschaftsklage –acţiune judecătorească în materie de succesiune Erbschaftsmasse – masă succesorală Erbschaftssteuer (Schenkungsteuer) .1) tratat de succesiune. care pronunţă sentinţa Erkenntnis – informaţie Erkenntnisgewinnung – obţinerea de informaţii Erkenntnisprozeß – proces de recunoaştere Erkenntnisverfahren – proces Erkennungsdienst – serviciu de identificare (al poliţiei) Erklärung – declaraţie.judcatorul de la camera preliminara Erörterungsverfahren . .? erfüllungshalber .numire.impozit pe succesiune (impozit pe donaţie) Erbschein .concediu de odihnă erkennendes Gericht – instanţa care pronunţă sentinţa erkennendes Gericht – instanţa pe al cărei rol se află cauza. succesiune Erbschaftsbesitzer .şantaj Erregung öffentlichen Ärgernisses – provocare de scandal / indignare public (ă) erreichen – a obţine. desemnare Ernennungsurkunde .certificat de moştenitor Erbteil . colegatar Erbherrschaft – imobil moştenit. beneficiu Ermächtigung .alocare suplimentară ergehen – a fi emis.autorizaţie.? Erbgemeinschaft auflösen – a ieşi din indivizune Erbgenosse – comoştenitor. investigaţie Ermittlungseinleitung – încperea cercetărilor Ermittlungsrichter – judecator der drepturi si libertati.impozit suplimentar Ergänzungsaufgabe . Erfüllungshilfe . a fi pronunţat (es ergeht ein Urteil – se pronunţă o sentinţă) Ergreifung (eines Verfolgten) – prindere ( a unui urmărit) erhalten – 1) a obţine.procedură de dezbatere erpresserischer Menschenraub – răpire / sechestrare de persoane în scop de şantaj Erpressung .? Ergänzungszuweisung . anulare.cercetare. 3) dispensă.contract de scutire de impozit Erlaubnis .1) decret.testator Erbrecht .îndeplinire.renunţare la succesiune Erfassung – includere erforderlich – necesar erforderlichenfalls – în caz de nevoie Erforderlichkeit .ajutor. achitare Erfüllungs Statt . ordin. aistenţă pentru îndeplininirea obligaţiei Erfüllungsinteresse .scutire de impozit Erlaßvertrag . ordonanţă 2) scrutin.moştenire.locul de îndeplinire al contractului ergangener Beschluß – decizie luată Ergänzungsabgabe . decret Erlaß von Steuern .parte a moştenirii Erbunwürdigkeit – nedemnitate de a moşteni Erbunwürdigkeit – nedemnitate de a moşteni Erbvertrag . act declarativ Erklärungsirrtum .1) cerinţă. 2) contract de partaj Erbverzicht .există când datornicul acceptă drept îndeplinire a obligaţiei o altă prestaţie decât cea pe care o datora Erfüllungsaufgabe . judecător de instrucţie Ernennung .voinţă de a declara erlangen – a obţine Erlaß .regulament de întreţinere erheben – a constata.act de numire Eröffnung – 1) declaraţie.Erbfolgshaftung -? Erbfolgsplan . împuternicire Ermessen – judecată. apreciare Ermessungsnichtgebrauch – neexercitarea obligaţiei sau a dreptului de apreciere Ermittler – investigator Ermittlung .acceptare în locul îndeplinirii .acceptare drept îndeplinire (a unei obligaţii) există când creditorul acceptă altă prestaţie decât cea care îi era datorată. 2) deschidere Eröffnungsrichter . scutire 4) casare Erlaß – ordonanţă.

rambursare.registru federal în care sunt înscrise măsurile educative ori măsuri coercitive etc.concediu pentru creşterea copilului Erzwingungshaft – detenţie forţată.suveranitate asupra veniturilor din impozite (element al suveranităţii financiare prin care se înţelege competenţa unei corporaţii teritoriale de a încasa aceste venituri pentru bugetul ei) Erwägungsgrund – considerent erweitertes Schöffengericht – complet cu juraţi lărgit.principiul scadenţei Falschbeurkundung (mittelbare) – falsificare (mijlocită) de documente Falschbeurkundung im Amt – fals intelectual falsche Namensangabe – fals privind identitatea falsche Verdächtigung – suspectare falsă Falschlieferung .scadenţă Fälligkeitsprinzip .interdicţie de conducere a vehiculului Fahrzeugbrief . 3) deducţie erschwerende Umstände – circumstanţe agravante Ersetzungsbefungnis .pensie de urmaş Erziehungsurlaub .1) deschidere. înmânare a unui act altei persoane decât destinatarului (când acesta nu este de găsit) Ersatzzwangshaft – închisoare contravenţională Erschließung .incapacitate de a obţine câştiguri Erwerbsunfähigkeitsrente .avere câştigată erwerbswirtschaftlich – orientat spre câştig Erziehungsgeld .uzucapiune Erstattung . cerere de rambursare ersuchen – a invita Ersuchen (n) – solicitare ersuchen (um etwas) – a solicita Ertragshoheit .certificat al vehiculului Fallaufkommen – apariţia.permis de conducere fahrlässige Tötung – omor prin imprudenţă.fuga conducătorului auto de la locul accidentului.1) restituire.tutelă de înlocuire (când există premisele pentru instituirea tutelei dar nu este numit încă un tutore) Ersatzvermächtnis .buget Europäische Gemeinschaft – Comunitatea Europeană Europäischer Rat – Consiliul European Europäisches Gemeinschaftsrecht – drept comunitar european Europäisches Justizielles Netz – Reţeaua Judiciară Europeană Fachanwalt .alocaţie pentru educaţie Erziehungshilfe .pensie pentru incapacitate de muncă Erwerbsvemögen . răspândirea cazurilor Fallbeispiel – exemplu de caz fallen unter die Bestimmungen – cad sub incidenţa prevederilor Fälligkeit . sunt perioadele în care asiguratul nu a realizat contribuţii. formarea.avocat specializat într-un anumit domeniu Fahrerflucht . dacă obligaţia de a întreprinde o acţiune nu se îndeplineşte şi aceasta poate fi îndeplinită de un altul) Ersatzzeiten . 2) competenţă de înlocuire Ersitzung .casă de asigurări sociale Ersatzpflegschaft .timpi secundari (în cadrul asigurărilor pentru pensie. satisfacerea serviciului militar) Ersatzzustellung . ucidere din culpă Fahrläßigkeit .Ersatzaussonderung . instanţă cu juraţi lărgită Erweiterung – extindere Erwerb vom Nichtberechtigten – dobândirea unui bun de la o persoană care Erwerbstätigkeit – activitate având ca scop obţinerea de venituri Erwerbsunfähigkeit .livrare aparentă 17 .separare secundară de bunuri Ersatzerbe – erede.remitere. dispuse faţă de minori Erziehungsrente . dar care urmează a se lua în calcul la stabilirea pensiei (ex.pretenţie. 2) redactare Erstattungsanspruch . moştenitor secundar Ersatzfreiheitsstrafe – pedeapsă privativă de libertate aplicată în cazul neachitării amenzii penale (transformarea amenzii penale în închisoare) Ersatzgeschworener – jurat supleant Ersatzkasse .1) autorizaţie de înlocuire.măsuri educative Erziehungsregister .neglijenţă Fahrverbot . arestare pentru punerea în aplicare a unei hotărâri a instanţei Etat .ajutor pentru educaţie Erziehungsmaßregeln .legat secundar Ersatzvornahme . părăsirea locului accidentului Fahrerlaubnis . 2) cale de acces.executarea unei acţiuni prin altă persoană decât cea desemnată (este un mijloc coercitiv care permite unei autorităţi de executare să însărcineze pe un altul cu executarea unei acţiuni pe cheltuiala celui obligat.

compensarea sarcinilor familiale Familienrecht – 1) drept familial. viciu Feriensachen .parcelă Folgenbeseitigungsanspruch – pretenţie pentru înlăturarea urmărilor Folgeschaden – daună indirectă Folter .tribunal pentru cauze financiare Finanzgerichtsbarkeit .găsitor fingiert – fictiv.interes de constatare Feststellungsklage .oficiu financiar Finanzanlage – plasamente financiare Finanzanlagengesellschaft – societate de investiţii financiare Finanzaufsicht .falsificare. total Fehlbelegungsabgabe Fehlbetrag – deficit.operaţie de asistenţă fiscală (când admnistraţia publică încheie contracte de drept privat pentru a-şi îndeplini sarcinile publice) Fixgeschäft – afacere pe timp limitat flexible Altersgrenze – limită de vârstă flexibilă Flurbuch – cadastru Flurstück .creanţă. în principiu. a stabili Festnahme – arestare festnehmen – a aresta Feststellungsinteresse . judecată declarativă Finanzamt .taxă fixă festhalten – a reţine festlegen – a defini festlegen – a defini.raport financiar Finanzgericht . 2) cod al familiei Familiensache .exclusivitatea firmelor (principiu al dreptului firmelor în baza căruia firmele aflate în acelaşi loc trebuie să se deosebească în mod vădit unele de celelalte) Firmenbeständigkeit – continuitatea firmei (dacă se schimbă numele proprietarului magazinului sau numele vreunui asociat menţionat în firmă.alocaţie financiară Finanzbericht .regulament financiar Finanzvermögen .tortură fordern – a cere Forderung.suveranitate financiară Finanzrecht – drept financiar Finanzverfassung . 2) fals material în înscrisuri oficiale Fälschung von Wahlunterlagen – falsificare de documente electorale Fälschung von Zahlungsmitteln – falsificarea mijloacelor de plată Familienbuch .administraţie financiară Finder .cauze în care se stabilesc termene de judecată chiar şi în timpul vacanţei judecătoreşti Festgebühr. simulat Firmenausschließlichkeit . pentru stabilirea unui drept Feststellungsurteil – hotărâre declarativă.registrul familiei Familiengericht – instanţă pentru cauze de drept familial Familienlastenausgleich .jurisdicţie financiară Finanzhilfe .ajutor financiar Finanzhoheit .control financiar Finanzausgleich . pretenţie. revendicare Forderungskauf – achiziţionare de creanţe formelle Rechtskraft – putere juridică formală Formerfordernis – cerinţă privind forma Formkaufmann – comerciant de formă Formularvertrag – contract întocmit în formă fixă. firma îşi poate continua activitatea) Firmeneinheit – unitatea firmelor (principiu din dreptul firmelor conform căruia fiecare întreprindere poate fi condusă de o singură firmă) Firmenfortführung – continuitatea firmei (duce.compensare financiară Finanzausweisung . în care îşi găsesc aplicarea dispoziţiile legii pentru reglementarea dreptului privind condiţiile generale de afaceri Forstamt – oficiu silvic fortgesetzt – sistematic fortgesetzte Gütergemeinschaft – comunitate continuată de bunuri Fortsetzungsfeststellungsklage – acţiune pentru constatarea continuităţii Frachtbrief – scrisoare de trăsură Frachtführer . la transferul responsabilităţii pentru obligaţiile care grevează întreprinderea comercială a fostului proprietar asupra persoanei care preia firma) Firmenlöschung – radierea firmei Firmenöffentlichkeit – publicitatea firmei (firma trebuie înregistrată la registrul comerţului) Firmentarifvertrag – contract colectiv de muncă încheiat de firmă fiskalische Verwaltung – administraţie fiscală fiskalisches Hilfsgeschäft . fals Fälschung von Urkunden – 1) fals în înscrisuri sub semnătură privată. (în cadrul dreptului bugetar) .sold negativ dintre încasările intrate efectiv şi cheltuielile realizate efectiv Fehler – greşeală.acţiune în constatare. fără a se aduce alte modificări.patrimoniu financiar Finanzverwaltung .transportator 18 .Fälschung .cauză familială Fazit – rezultat final. eroare.

pentru alţii.liberal Freiheitsberaubung – lipsire ileaglă de libertate freiheitsentziehende Strafe – pedeapsă privativă de libertate Freiheitsentziehung – privare de libertate Freiheitsstrafe – pedeapsă privativă de libertate freisprechen – a achita Freisprechung (von Strafe) – absolvire (de pedeapsă) Freispruch . certificat de bună purtare Fund – 1) obiect găsit.termen fristlose Kündigung – reziliere.ordonanţă referitoare la taxe gebührenpflichtig – supus taxării. 2) formulare de întrebări frei Haus – franco la domiciliu Freibetrag – tranşă / sumă neimpozabilă freibleibender Preis – clauză la cumpărare conform căreia vânzătoul poate creşte preţul de vânzare până în momentul livrării freie Beweiswürdigung – libera apreciere a probelor freie Finanzspitze – diferenţa dintre încasările curente şi cheltuielile curente ale unei corporaţii regionale pentru finanţarea de investiţii freie Religionsausübung – libera exercitare a religiei freie richterliche Verfügungsgewalt – autoritate totală a judecătorului în sala de judecată.suveranitate teritorială Gebietskörperschaft .pertinenţă 19 . persoană morală teritorială Gebot – cerinţă Gebrauchmachung von Fälschungen – uz de fals Gebrauchsanmaßung – utilizare neautorizată. culegere de sentinţe Garantie . 2) descoperire Fundstellen der Rechtssprechung – colecţie. supus impozitării Gebührensatz . putere discreţionară a judecătorului Freigabe – scoatere de sub sechestru. obligativitate. dintr-un motiv important. ilegală Gebrauchsmuster – mostră utilitară (brevet utilitar) Gebühr – taxă.Frachtvertrag .buget de taxe Gebührenordnung .regulament privind taxele Gebundenheit – constrângere. cotizaţie.procent al impunerii Gebührensatzung . Gebühren beziehen – a primi plată Gebührenhaushalt .libertatea circulaţiei Frembbesitzer – detentor precar Fremdbesitz – detenţie precară Fremdenfeindlichkeit . a garanţiilor şi prestărilor Garantievertrag – contract de garanţie Gattungskauf –cumpărare generică Gattungsschuld –datorie generică Gebäudehaftung – răspundere pentru daunele produse de prăbuşirea unei clădiri Gebietshoheit .contract de transport.registru de evidenţă al naşterilor Geeignetheit .achitare freiwillige Gerichtsbarkeit – jurisdicţie benevolă freiwillige Gerichtsbarkeit – jurisdicţie necontencioasă Freizeichnungsklausel – clauză contractuală care exlude o altă obligaţie existentă conform legii Freizügigkeit .1) interpelare.certificat de naştere Geburtenbuch .corporaţie teritorială. la care prestările de servicii sunt repartizate fără o procedură formală) freihändiger Verkauf – vânzare liberă freiheitlich . forţare Gebursturkunde . conosament Fragestellung.garanţie Garantiefrist – termen de garanţie Garantiegeschäft – operaţiune bancară care cuprinde preluarea.xenofobie Fremdenrecht – dreptul privind străinii Fremdenverkehrsabgabe – taxă pe turism Fremdgeschäftsführung – conducerea unei afaceri străine (reprezentarea unor afaceri ce aparţin de sfera juridică a altei persoane. fără respectarea unui termen fügen (sich) – a se conforma Führungsaufsicht – supravegherea comportării (dispusă de instanţă) Führungszeugnis – cazier judiciar. fiind valabile reglementările legale referitoare la conducerea unei afaceri fără însărcinare) Friedensgericht – tribunal de pace Friedenspflicht – obligativitatea menţinerii relaţiilor paşnice între angajator şi angajaţi Friedensrichter – judecător de pace Frischwassermaßstab – etalon privind apa potabilă Frist . eliberare a unui lucru Freigang – permisie freihändige Verbage – repartizare liberă (o formă a repartizării publice aplicată în cazuri excepţionale.

prevenirea pericolelor gefahrgeneigte Arbeit – muncă periculoasă gefährliche Körperverletzung – vătămare corporală periculoasă gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – intervenţie periculoasă în traficul rutier Gefahrstoffe – substanţe periculoase Gefahrtragung – delimitarea responsabilităţii de risc Gefahrübergang – transfer al riscului Gefälligkeit – act de curtoazie Gefälligkeitshandlung – acţiune de complezenţă Gefangenenbefreiung -eliberarea deţinuţilor Gefangenenmeuterei – revoltă a deţinuţilor Gefängnis mit Bewährung – închisoare cu suspendare Gegenbeweis-contraargument. contra-probă Gegendarstellung . contractul de cumpărare) Gegenstandswert – valoarea obiectului Gegenüberstellung – confruntare Gegenvormund – curator secundar (oficiul pentru minori poate fi curator secundar) Gegenvorstellung – contrareprezentare (un mijloc de atac neformal) gegenwärtige Gefahr – pericol iminent Gegenzeichnung .contrasemnătură Geh. contractul de închiriere.escortă Geleitschutz – escortă Gelöbnis . sich im Geltungsbereich eines Gesetzes befinden – a se afla sub incidenţa unei legi Gemeinderat. 3) cerere reconvenţională Gegenklage – plângere reconvenţională Gegenleistung – contraserviciu.responsabilitate asupra riscului creat. responsabilitate pentru risc Gefahrenabwehr – îndepărtarea pericolelor.reducere a slariului Gehaltspfändung – poprire pe salariu geheimer Vorbehalt – rezervă secretă Geheimhaltungspflicht – obligaţia păstrării secretului Geheimnisverrat – trădare de secrete gehobener Dienst – funcţie superioară Gehorsamspflicht – obligaţia supunerii Geiselnahme – luare de ostatici Geisterfahrer – şofer care conduce cu încălcarea prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice Geld. caracter nelucrativ gemeinnützlich – folos obştesc gemeinsamer Standpunkt – poziţie comună Gemeinschaft – comunitate Gemeinschaft nach Bruchteilen . Gemeindevertretung. ex. 2) creanţă de compensare. răspundere civilă necondiţionată. valori monetare Geleit .drept la replică Gegenforderung –1) contrarevendicare.jurământ geltend machen – a revendica Geltendmachung – punere în vigoare Geltendmachung – punere în vigoare Geltungsanklage Geltungsbereich eines Gesetzes – teritoriu ce cade sub incidenţa unei legi. public gemeiner Wert – valoare comună Gemeingebrauch – folosinţă comună gemeingefährliche Straftaten – fapte penale ce constituie pericol public Gemeinlastprinzip – principiul sarcinii comune gemeinnützig – non – profit gemeinnützige Arbeit – muncă în folosul obştesc Gemeinnützigkeit – utilitate publică.pericol comun.? gemeinschaftlich – în complicitate gemeinschaftliche Beistzstand – acquis comunitar gemeinschaftlicher Rechtsbesitzstand – acquis comunitar gemeinschaftliches Testament –testament comun Gemeinschaftsaufgaben – sarcini ale comunităţii 20 .und Fahrrecht – drept de circulaţie Gehalt – salariu Gehaltsbestandteile.und Wertzeichenfälschung – falsificare de bani şi bilete de bancă Geldbuße – amendă Geldfälschung – faslificare de bani Geldschuld – datorie bănească Geldstrafe – amendă penală Geldwäsche – spălare de bani Geldwerte – valuta. contracompensaţie Gegenpartei – parte adversă gegenseitiger Vertrag – contract reciproc (în care ambii parteneri se obligă la prestaţie şi contraprestaţie. Stadtrat consiliu municipal gemeindliche Kreditaufnahme – înregistrare comunală de credit gemeine Gefahr .Gefahr im Verzug – pericol în întârziere / în tărăgănare Gefährdungsdelikt – delict de periclitare Gefährdungshaftung .componente ale salariului Gehaltskürzung.

manager Geschäftsführungsbefugnis. a instanţei Gerichtsurkunde – minută Gerichtsurteil – sentinţă judecătorească Gerichtsverfahren – procedură judecătorească Gerichtsverfassungsgesetz . cotă de participaţie Geschäftsbereich . bilanţ Geschäftsbetrieb – întreprindere comercială Geschäftsbriefe – scrisori comerciale Geschäftsfähigkeit – capacitate comercială Geschäftsführer – director general. dezbatere Gerichtsvollzieher – executor judecătoresc Gerichtswesen – sistem judiciar Gerichtzuständigkeit – competenţă judecătorească geringstes Gebot – imperativ minim geringwertige Wirtschaftsträger –bunuri economice de mică valoare Gesamtbeitrag –contribuţie locală Gesamtdeckung – acoperire totală Gesamtgläubigerschaft – totalitatea creditorilor Gesamtgrundschuld – datorie funciară totală Gesamthandgemeinschaft – comunitate asociativă Gesamthandseigentum – proprietate indiviză. proprietate comună Gesamthypothek – ipotecă totală Gesamtprokura – procură generală Gesamtrechtsnachfolge – succesiune totală a drepturilor (de ex.mediere realizată în instanţă Gerichtsmedizin – medicină legală gerichtsmedizinische Untersuchung – examen medico-legal Gerichtsobrigkeit – autoritate judecătorească Gerichtspraxis – practică judiciară Gerichtspsrengel – district judiciar Gerichtsschreiber – grefier Gerichtssprache – limbaj juridic Gerichtsstand – competenţă judecătorească. pagubă totală.putere de gestiune Geschäftsgeheimnis – secret de serviciu Geschäftsgrundlagen. administrator. jurisdicţie. cooperativă Genossenschaftsregister – registru al asociaţilor Gentechnik – inginerie genetică Genußrecht – drept de uzufruct Gericht – tribunal. instanţă. în cazul moştenitorului) Gesamtschuld – datorie totală.baze ale afacerii 21 .aprobare Generalklausel – clauză generală Generalvollmacht – procură. al afacerilor Geschäftsbereich – domeniu de activitate.legea de organizare judecătorească Gerichtsverhandlung – şedinţă de judecată. complet de judecată gerichtliche Entscheidung – hotărâre judecătorească gerichtliche Polizei – poliţie judiciară gerichtliche Untersuchung – cercetare judecătorească gerichtlicher Rechtsschutz – protecţia juridică a dreptului. sector de afaceri Geschäftsbericht (Lagebericht) – raport de afaceri. împuternicire generală Genossenschaft – asociaţie. instanţă Gerichtsstandsuche – alegere a jurisdicţiei.Gemeinschaftunternehmen – întreprindere joint venture Gemeinschuldner – debitor comun genehmigtes Kapital – capital aprobat Genehmigung . protecţie legală. când partenerului de afaceri îi este indiferent cu cine încheie contractul).domeniu comercial. geschäftliche Verleumdung . judiciară Gerichtsbarkeit . obligaţie solidară gesamtschuldnerische Haftung – răspundere pentru obligaţie în solidar Gesamtstrafe – pedeapsă totală Gesamtverkauf – vânzare în vrac Gesamtvermögen – totalitatea bunurilor. averea totală Gesamtvertretung – reprezentare generală Gesamtvollmacht – împuternicire totală Gesamtvollstreckung – executare totală Gesandschaft – legaţie Geschädigte – parte vătămată Geschäft für den es angeht – tranzacţie pentru cel care este interesat ( ca. la cumpărarea de alimente. pregătire a unui contract Geschäftsanteil – participaţie.calomniere în afaceri geschäftlicher Verkehr – activitate comercială Geschäftsanbahnung – iniţierea unei afaceri.jurisdicţie Gerichtsbehörde – autoritate judiciară Gerichtsbezirk – district judiciar Gerichtsentscheidung – hotărâre judecătorească Gerichtsferien-vacanţă judecătorească Gerichtsgebühren – taxe judiciare Gerichtshof – curte de justiţie Gerichtskosten – cheltuieli de judecată Gerichtsmarke – timbur judiciar Gerichtsmediation . de exemplu. .

act constitutiv de societate Gesellschaftvertrag – contract de societate Gesetz – lege Gesetze übertreten – a încălca legi Gesetze verletzen – a viola legi Gesetzesentwurf.jurat Gesellschaft .raport legal de datorii / de obligaţii gesetzliches Zahlungmittel – mijloc de plată legal Gesetzmäßigkeit .mărturisire Gestattung . garantare. deţinere. 2) arest. asigurare Gewahrsam – 1) detenţie.competenţă legislativă Gesetzgebungsnotstand .impunere diferenţiată Getrenntleben der Ehegatten. prin vânzarea de certificate.societate de drept civil Gesellschaft für Immobilienwerte – societate de valori imobiliare Gesellschaft mit beschränkter Haftung – societate cu răspundere limitată Gesellschaftdarlehen – împrumut acordat de asociaţi societăţii Gesellschafterbeschluß – decizie a asociaţilor Gesellschafterversammlung-adunarea asociaţilor Gesellschaftsanteil – parte socială Gesellschaftsbau – structură socială gesellschaftsfeindliche Taten – fapte antisociale Gesellschaftsrecht.garantare Gewährleistung – garanţie contractuală. drept atributiv Gestaltungsurteil – hotărâre atributivă.legalitate Gesetzwidrigkeit des Rechtsgeschäftsilegalitatea afacerii juridice gesondert Verfolgte – urmărit special Gestaltungsrecht – drept constitutiv. constitutivă (prin care se decide constituirea unui nou raport juridic. regimul legal al bunurilor gesetzlicher Vertreter. petiţie Gesundheitszeugnis. pentru anumite proiecte în domeniul construcţiilor) Geschmackmuster .Geschäftsirrtum – eroare în afaceri Geschäftsjahr – an comercial Geschäftsleitung – conducerea firmei Geschäftsordnung – reguli de procedură. mostră estetică. incapacitate comercială geschehen zu – adoptat la geschlossener Immobilienfonds – fond imobiliar închis (patrimoniu imobiliar special care se înfiinţează. a unui nou statut juridic) Geständnis. aprobare 22 .despărţire în fapt a soţilor Gewähr . regulament de ordine internă Geschäftsstelle –serviciu Geschäftsverteilungsplan – plan de repartizare a afacerilor Geschäftswert – valoarea comercială Geschäftswille – voinţă de a face afaceri Geschäftunfähigkeit – incapacitate legală.certificat de sănătate / medical getätigt – întocmit getrennte Veranlagung.proiect de lege Gesetzesinitiative –iniţiativă legislativă Gesetzeskonkurrenz – concurs de legi Gesetzesvorbehalt – rezervă legală Gesetzesvorrang – prioritatea legii gesetzgebende Gewalt – putere legislativă Gesetzgebung – legislaţie Gesetzgebungskompetenz .reprezentant legal gesetzlicher Zinssatz – rată legală a dobânzii gesetzliches Pfandrecht –drept de gaj legal gesetzliches Schuldverhältnis.stare de necesitate legislativă gesetzliche Bestimmung – dispoziţie. 3) raport de stăpânire efectivă a unui obiect Gewahrsaminhaber – tranzitar Gewahrsamsbruch – scoaterea bunului din posesia sau detenţia altuia şi trecerea ilicită în stăpânirea de fapt a făptuitorului Gewährschaft – garantare Gewährträger – garant. decizie legală gesetzliche Erbfolge – ordine succesorală legală gesetzliche Ermächtigung – autorizaţie legală gesetzliche Unfallversicherung – asigurare legală pentru acidente gesetzlicher Güterstand – situaţie legală a bunurilor.drept social Gesellschaftsschulden – datorii sociale Gesellschaftsvermögen –patrimoniu social Gesellschaftsvertrag – statut. acordare. contract de societate.societate Gesellschaft bürgerlichen Rechts. brevet de desen Geschwindigkeitsschild –indicator de viteză Geschworenenamt – calitatea de jurat Geschworenengericht – curte cu juri Geschworener.model.permisiune gesteigeter Gemeingebrauch gestützt auf – având în vedere Gesuch – cerere. regulament de funcţionare interior. păstrare. instituţie garantă Gewährung – încuviinţare.

crasă grober Undank .contract aleatoriu Gnade – clemenţă Gnade – graţiere Gnadenentscheidung – hotărâre de graţiere Gnadenrecht – drept de graţiere Grabschändung – profanare de morminte Gratifikation . pentru a împărţi apoi beneficiul comun Gewinn – câştig. provenit dintr-o activitate lucrativă Gewerbefreiheit – libertatea de exercitare a unei activităţi lucrative Gewerbegebiet – domeniu industiral Gewerbekapital – capital industrial Gewerbeordnung – regulament al meseriilor Gewerberecht .interzicerea practicării unei meserii Gewerbezentralregister – registrul central al meseriilor gewerblich – profesional.drepturi comerciale / industriale protejate gewerblicher Rechtschutz – protecţia legală a proprietăţii industriale gewerbsmäßig – profesional.adunare a creditorilor Gläubigerverzug – întârzierea creditorului în acceptarea prestaţiei datorate Gleichbehandlung – tratament egal Gleichberechtigung – îndreptăţire egală gleichförmige Eingaben – petiţii identice.sindicat gewichtig – important.legislaţia privind exercitarea meseriilor Gewerbesteuer – impozit pe activitatea lucrativă Gewerbesteuergesetz – legea privind impozitul pe activitatea lucrativă Gewerbesteuerumlage – taxă prin care Federaţia şi Landurile participă la încasarea impozitelor Gewerbeuntersagung . în procedura administrativă Gleichförmigkeit – conformitate gleichwertig – echivalent.creditor Gläubigeranfechtung – contestarea creditorului Gläubigerbegünstigung – favorizarea creditorului Gläubigerbeirat – consilier al creditorului Gläubigergefährdung – periclitarea creditorului Gläubigerversammlung. comercial. industrial. inspectorat industrial Gewerbeaufsichtsamt – oficiu de supraveghere a activităţii lucrative Gewerbebetrieb – întreprindere meşteşugărească.autorizaţie de exercitare a unei activităţi lucrative Gewerbeertrag – profit industrial.gratificaţie greifen (zu etwas) – a recurge Gremium – organ Grenzpolizei – poliţia de frontieră Grenzregelung – regulament privind frontiera grenzüberschreitend – transfrontalier grobe Fahrlässigkeit – neglijenţă gravă.ingratitudine crasă 23 . sistematic gewerbsmäßige Hehlerei – tăinuire sistematică. orientate spre un interes comun. beneficiu Gewinn. activitate lucrativă Gewerbeaufsicht – 1. de aceeaşi valoare Gliederungsplan – plan de structurare Globalzession – cesiune globală Glückspiel – joc de noroc Glücksvertrag . 2. supravegherea întreprinderilor meşteşugăreşti.Gewaltenteilung – separarea puterilor Gewalttaten – fapte de violenţă Gewässerschutz – protecţia apelor Gewerbe – meşteşug. comercial. grav gewillkürte Erbfolge – ordine succesorală arbitrară Gewingemeinschaftvertrag – tip de contract de întreprindere prin care o societate pe acţiuni sau o societate în comandită se obligă să-şi comaseze total sau parţial beneficiul cu al altei întreprinderi.und Verlustrechnung – calcul al pierderilor şi beneficiilor Gewinnabführungsvertrag – contract de transfer al beneficiilor Gewinnabschöpfung – confiscarea produselor infracţiunii Gewinnanteil – dividend Gewinnbeteiligung – participaţie la beneficiu Gewinnermittlung – stabilire a beneficiilor Gewinnverwendungsbeschluß – decizie asupra utilizării beneficiilor Gewissensfreiheit – libertatea conştiinţei Gewohnheitsrecht – drept cutumiar gezwungene Vollziehung – executare silită Girogeschäft – operaţie de virament Glaubensfreiheit – libertatea credinţei Glaubhaftmachung – acţiunea de a face credibil un anumit aspect Gläubiger . de comerţ Gewerbeerlaubnis . ale unui număr de peste 50 de persoane. repetată gewerbsmäßiges Handeln – făptuire profesională / repetată Gewerkschaft . comercial. industrial gewerbliche Schutzrechte .

imobiliară Grundstückswerte.valori funciare Gründung – instituire. comunitate de bunuri Güterkraftverkehr – trafic motorizat de bunuri Güterrechtsregister – registru privind bunurile soţilor Güterstand – regimul bunurilor conjugale Gütertrennung . independentă. pe terenuri Grundstoffe zur Herstellung von Drogen – precursori de droguri Grundstück . social Grundordnung – ordine fundamentală Grundpfandrechte – garanţii imobiliare Grundrechtsbindung – obligativitatea drepturilor fundamentale Grundrechtsfähigkeit – capacitate de deţinere a drepturilor fundamentale Grundrechtsmündigkeit – capacitate de a revendica personal drepturile fundamentale Grundschuld – 1) datorie funciară. dobândă pasivă Habilitation – cel mai înalt grad academic în RFG Hafengeld –taxă portuară Haft – arestare Haftbefehl – mandat de arestare Haftbeschwerde – plângere împotriva arestării Haftentschädigung – despăgubire pentru arestare neîntemeiată Haftgrund – motiv de arestare Haftpflicht – responsabilitate civilă Haftpflichtversicherung – asigurare de răspundere civilă Haftprüfung – verificarea legalităţii arestării Haftsache – cauză cu arestaţi Haftung – responsabilitate. răspundere. de muncă. detentor Halterhaftung – responsabilitatea deţinătorului 24 .înţelegere amiabilă Habenbuchung – înregistrare în activ Habenposten – post creditor Habensaldo – sold creditor Habenzinsen – dobîndă la credit. câştig obţinut pe baza bunei credinţe gütliche Beilegung – rezolvare paşnică ( a unui litigiu) gütliche Einigung . imobiliar Grundstücksrechte – drepturi privind proprietatea funciară. garanţie Haftungsbeschränkung – limitare a răspunderii Hafturlaub – învoirea temporară a deţinutului pentru bună purtare Halter – deţinător. atacabilă. financiare şi sociale) Grundwasser – apă subterantă. stăpânire în comun a unor bunuri.grober Unfug – delict grav Grünbuch – carte verde Grundbesitz – proprietate funciară Grundbuch – registru funciar / carte funciară Grundbuchamt – birou de carte funciară Grundbuchamt – oficiul de carte funciară Grundbuchberichtigung – rectificare în registrul funciar Grundbuchblatt – foaie a registrului funciar Grundbucheintragung – înregistrare în cartea funciară Grunddienstbarkeit. prin instanţa se pronunţă cu privire la motivul pretenţiei procesuale (printre altele. freatică Grundwehrdienst – serviciu militar obligatoriu Gruppenwahl – alegere pe echipe Günstigkeitsprinzip – principiul favorizării Gutachten – expertiză gute Sitten – bune moravuri guter Glaube – bună credinţă Güterfernverkehr – trafic de bunuri pe distanţe lungi Gütergemeinschaft – indiviziune.achiziţie.partaj Gütestelle – birou de mediere Güteverfahren – procedură de conciliere Güteverhandlung – parte a dezbaterilor orale în care se încearcă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului Gutglaubenschutz – protecţia cumpărătorului de bună credinţă gutgläubig – de bună credinţă gutgläubiger Erwerb .? Grundkapital – capital iniţal. constituţie Grundhandelsgewerbe . în procese ale tribunalelor civile.teren grundstücksgleiches Recht – drept real care este tratat material şi formal ca o proprietate funciară Grundstückskaufvertrag – contract de vânzare-cumpărare a unui teren Grundstücksmakler – agent funciar.servitute funciară Grundeigentum – proprietate funciară Gründerhaftung – responsabilitate a fondatorilor Grunderwerbsteuer – impozit pe circulaţia terenurilor Grundgehalt – salariu de bază Grundgesetz – lege fundamentală. 2) garanţie abstractă Grundschuld – debit funciar care grevează un teren Grundschuldbrief – titlu de datorie funciară Grundsteuer – impozit funciar. fondare Gründungsbericht – raport de îmfiinţare Grundurteil – hotărâre intermediară.

1. drept domestic.legea bugetului Haushaltshilfe – ajutor pentru menaj Haushaltsjahr – an bugetar Haushaltskreislauf – circuit bugetar.comisie bugetară Haushaltsführung der Ehegatten – administrarea bugetului de către soţi Haushaltsgesetz . conformitate bugetară Haushaltvorschlag – propunere de buget häusliche Gemeinschaft – convieţuire conjugală Hausratspfändung – sechestrarea obiectelor casnice Hausratsversicherung – asigurare pentru obiectele casnice Hausrecht .mijloace bugetare Haushaltsplan – plan bugetar Haushaltsquerschnitt .acţiune Handlungsfähigkeit – 1.blocare Herabstufung Heranwachsender – tânăr (între 18-21 ani) Herausgabeanspruch –pretenţie de restituire Herbeiführen einer Brandgefahr – pricinuirea unui pericol de incendiu hergebrachter Grundsatz – principiu consacrat 25 . circuit al bugetului Haushaltsmittel . drept de inviolabilitate a domiciliului.decont al bugetului Haushaltsrecht – drept bugetar Haushaltsregime – regim bugetar Haushaltsreste – resturi bugetare Haushaltssatzung – regulament bugetar Haushaltssperre – blocaj bugetar Haushaltsvorlage – prezentare a planului de buget Haushaltswahrheit – corectitudine. internat Heimarbeiter – lucrător la domiciliu Heimfall – revenierea bunului unei persoane decedate la proprietarul anterior heimfallen – a redeveni proprietatea cuiva heimfällig – reversibil heimfällige Güter – bunuri reversibile Heimfallsrecht – drept de reversiune.? Haushaltsrechnung. cameră industrială Handwerksbetrieb – întreprindere meşteşugărească Handwerksinnung – corporaţie a meseriaşilor Handwerkskammer – cameră de industrie Handwerksrolle – registru al meşteşugarilor Hang – viciu Harmonisierung – armonizare Hauptintervention – intervenţie principală Hauptsatzung – regulament. de întoarcere a bunului la dispunător Heiratsbuch – registru al căsătoriilor Heiratsgut – dotă Hemmung . lucrător comercial Handlungsstörer – persoană care tulbură printro acţiune Handlungsvollmacht – împuternicire. procură comercială Handschenkung – tip de donaţie la care bunul dăruit este transmis imediat Handwerkerkammer – cameră de industrie. 2. statut principal Hauptstrafe – pedeapsă principală Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen – revizia generală a vehiculelor Hauptverhandlung – dezbatere de fond. şedinţă principală Hausdiebstahl – furt din locuinţă Hausdurchsuchung – percheziţie domiciliară Hausfriedensbruch – violare de odmiciliu Hausgewerbetreibender – lucrător la domiciliu Haushalt – buget Haushaltansatz – supliment bugetar Haushaltsabschluß – încheiere bugetară Haushaltsausgleich – echivalare bugetară Haushaltsausschuß. tranzacţie. 2. domiciliu. uz comercial Handelsbrief – scrisoare comercială Handelsbücher – registru comercial contabil Handelsfirma – firmă de comerţ Handelsgericht – tribunal comercial Handelsgeschäft – 1. operaţie comercială. capacitate de a încheia acte de comerţ Handlungsgehilfe – salariat comercial. al casei Hausverbot – interzicerea accesului persoanelor neautorizate de a pătrunde într-o locuinţă Hebesatz – coeficient de colectare Hehlerei – tăinuire heikel – delicat. 2. întreprindere comercială Handelsgesellschaft – societate comercială Handelsgesetzbuch – cod comercial Handelsgewerbe – activitate comercială Handelskauf – contract de cumpărare ce reprezintă totodată şi o tranzacţie comercială Handelsklausel – clauză comercială Handelsmakler – agent comercial Handelspapiere – acte comerciale Handelsregister – Registrul Comerţului Handelssache – cauză comercială Handelsvertreter – reprezentant comercial Handelswechsel – efecte comerciale Handlung . dificil Heim – cămin. capacitate de acţiune.Handelsbilanz – balanţă comercială Handelsbrauch – obicei.

andosament. întrucât (formulă consacrată la începutul expunerii de motive.acţiune la purtător Inhaberanteilschein – acţiune. titlu la purtător Inhaberscheck – cec la purtător Inhaberschuldverschreibung – obligaţie la purtător Inhaftnahme – arestare Inkasso – încasare. ierarhia instanţelor institutionelle Garantie – garanţie instituţională Integration – integrare Interimsabkommen – acord interimar 26 . dedesubt. în special în acte oficiale europene) Inaussichtstellen – punere în vedere Inbesitznahme – luare în posesie Inbrandsetzen .indemnitate Indizienbeweis – probă indirectă Indossament . intenţie Hundertsatz .contabilă internă innerer Notstand – stare de necesitate intrnă innerer Wert – valoare intrinsecă inneres Darlehen – împrumut intern Innungskrankenkasse – casă de sănătate a breslei meşteşugarilor Inobhutnahme – luare sub ocrotire Insassenunfallversicherung – asigurare de accident pentru călători Insichgeschäft – afacere juridică încheiată de reprezentant în numele persoanei reprezentate cu sine însuşi Insolvenzrecht – dreptul insolvabilităţii Instanzenzug – etapă. poliţist) Hilfsrichter – judecător asesor Hinrichtung – execuţie Hinterbliebendenrente – pensie de urmaş Hinterbliebenenversorgung – îngrijirea urmaşilor Hintergrundwissen – cunoaştere din culise Hinterlegung – depunere.drepturi strict personale Höchststimmrecht – drept privind numărul maxim de voturi ale unui acţionar Höchstzahlverfahren – procedură de repartizare a mandatelor delegaţilor Hochverrat – înaltă trădare hoheitliche Verwaltung – administraţie suverană Hoheitsrechte – drepturi de suveranitate höhere Gewalt . motiv ascutns.bunuri imobiliare Immobilienfond – fond imobiliar Impressum – emblemă a firmei tipăritoare in der Zusammensetzung der Staatschefs – la nivel de şefi de stat in Erwägung nachstehender Gründe – având în vedere următoarele motive. consemnare Hinterlegungssache – cauză de consemnare Hinterlegungsstelle – serviciu de consemnare. de depunere hinterlistiger Überfall – atac viclean (element constitutiv al infracţiunii de vătămare corporală gravă) Hinüberfall Höchstbetraghypothek – suma maximă a ipotecii höchstpersönliche Rechte .lucru fără stăpân Herstellung von Betäubungsmittel – producere de stupefiante Herstellungsklage Hilfeleistung – acordare de ajutor hilfelos .neajutorat Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft – funcţionar ajutător al procuraturii (în special. fază de judecată. titlu de participare la purtător Inhaberklausel – clauză la purtător Inhaberpapier – efect.număr procentual Hypothek .ipotecă Hypothekenbank – bancă de credit funciar Hypothekenbrief – scrisoare ipotecară Idealverein – asociaţie non – profit ideeller Schaden – pagubă privind bunuri imateriale Identitätsfeststellung – stabilirea identităţii im Vertrag festgeschrieben – consacrat prin tratat immanente Grundrechtsschranke – limită imanentă a drepturilor fundamnetale (civile) Immaterialgüterrecht – dreptul privind bunurile imateriale Immission – înrâurire asupra unui teren Immissionsbeauftragter – însărcinat cu protecţia împotriva unor înrâuriri asupra unui teren străin Immobiliarzwangsvollstreckung – executare imobiliară silită Immobilien.forţă majoră Huintergrund – culise. andosare ineinander übergehen – a se întrepătrunde Informant – informator Inhaberaktie .incendiere Indemnität .herrenlose Sache . operaţiune de încasare Inkassogebühren – taxe de încasare Inkrafttreten – intrare în vigoare Inkrafttreten – intrare în vigoare Innenrevision – revizie financiar.

Einfuhr . expresie din literatura germană a secolului 18 folosită pentru a desemna ştiinţa financiară. instanţă pentru minori jugendgfährdende Schriften – tipărituri periculoase pentru minori Jugendhilfe – asistenţă pentru minori Jugendkammer – cameră pentru minori Jugendlicher – minor (între 14-18 ani) Jugendrecht – drept privind minorii Jugendrichter – judecător la tribunalul pentru minori Jugendschöffengericht – curte cu juraţi pentru minori Jugendschutz – protecţia minorilor Jugendstrafe – pedeapsă pentru minori Jugendstrafverfahren – procedură penală privind minorii Jugendstrafvollzug – 1) centru de detenţie pentru minori. administraţie justiţiei Justizvollzugsanstalt – închisoare. la acea vreme. import de capital Kapitalbeteiligungsgesellschaft – societate de participare cu capital Kapitalerhöhung – mărire de capital Kapitalertragsteuer – impozit pe veniturile din capital Kapitalgesellschaft – societate de capital kärperliche Untersuchung – percheziţie corporală Kartellgesetz – lege antimonopol Kartellrecht – drept privind cartelurile Kasenobligation – bon de casă Kassamarkt – piaţa tranzacţiilor de casă Kassation – casare a unei sentinţe Kasse gegen Dokumente – plată contra documente Kasse gegen Faktura – plată contra factură Kassenärztliche Vereinigung – uniune a medicilor caselor de asigurări Kassenkredit – credit de casă 27 .? Kameralistik – cameralistică (stil de contabilitate al administraţiei publice. în primul rând principiile pentru administrarea bunurilor domeniale ale principilor) Kämmerei – administraţie financiară Kämmerer – administrator financiar Kammergericht – curte supremă. 2) casă de corecţie junge Aktien – acţiuni noi juristische Person – persoană juridică Justiz – justiţie Justizbehörde – autoritate juridică Justizverwaltung – administraţie legală. curte de apel Kannkaufmann – conform dreptului german. Obiect al acestei ştiinţe era.inventar Inventur . penitenciar Kaltmiete .export.inventariere Inverkehrbringen falscher Wertzeichen – punere în circulaţie a biletelor de bancă falsificate Inverkehrbringen von Falschgeld – punerea în circulaţie de bani falşi Investitionszulage – supliment de investiţie Investmentgesellschaft – societate de investiţii Investmentzertifikat – certificat de investitor Irrtum – eroare Istaufkommen – încasări reale Jagdgenossenschaft – asociaţie a vânătorilor Jagdrecht – drept de vânătoare Jagdschutz – ocrotire a vânatului Jagdwilderei – braconaj Jahresarbeitsentgeltgrenze – Jahresarbeitsverdienst – venit anual din muncă Jahresbericht – raport anual Jahresgutachten – expertiză anuală Jahresrechnung – calcul annual Jahresüberschuß – surpulus anual Jahreswirtschaftsbericht – raport anual asupra economiei naţionale jemanden gerichtlich belangen – a urmări pe cineva în instanţă Judikative – 1) magistratură. 2) jurisdicţie Jugendamt – oficiul pentru minori Jugendarbeitsschutz – protecţia privind munca minorilor Jugendarrest. comerciant care conduce o întreprindere agricolă sau silvică şi s-a înscris în registrul comerţului Kann-Vorschrift – prevedere facultativă Kapitalanlagebetrug – înşelăciune cu privire la investiţia de capital Kapitalanlagegesellschaft – societate de investiţii Kapitalanteil – cotă-parte din capital Kapitalausfuhr .închisoare pentru minori Jugendbehörden – autoritate pentru minori Jugendfürsorge – asigurare socială a minor Jugendgericht – tribunal pentru minori.Interimsschein – bon provizoriu (până la emiterea acţiunii) interinstitutionell – interinstituţional Internationaler Währungsfonds – Fondul Monetar Internaţional Interpellationsrecht – drept de interpelare Interventionsklage – acţiune de intervenţie Interventionskläger – intervenient Intestarerbfolge – moştenire testamentară Inventar .

la valoarea ultimului salariu pe care angajatul este îndreptăţit să o primească după deschiderea procedurii de insolvabilitate Konkursgericht – instanţă ce se ocupă cu cauze de faliment Konkursgläubiger –creanţier. sau la pretenţia de evacuare a unui teren ori a unei locuinţe) Klagebefugnis – competenţă de a introduce o acţiune.Kataster . livrare şi plată Konditionsgeschäft – tranzacţie condiţionată. predarea unui bun cu drept de înstrăinare ulterioară ori de restituire până la un anumit termen Konkursanfechtung – contestarea falimentului Konkursausfallgeld (Insolvenzgeld) – sumă de bani. scutită de impozit Kinderzuschlag – aloocaţie pentru copii Kindesentziehung – răpire de copii Kindesmisshandlung – abuz asupra copiiilor Kindesunterhalt – întreţinerea copiilor Kindschaftssachen – cauze de filiaţie Kirchenrecht – drept canonic Klage – plângere Klage auf Abpfählung – acţiune pentru delimitarea unei proprietăţi Klage auf künftige Leistung – acţiune pentru o prestaţie viitoare (tip special de acţiune. de a depune reclamaţie. motiv de declarare a falimentului Konkurskommissär – judecător delegat pentru cazuri de faliment (Austria) Konkursmasse – masă falimentară 28 . o plângere Klagegrund – temei al reclamaţiei. conexare de acţiuni Kläger – parte civilă Klagerecht – drept de a se plânge. o plângere Klagefrist – termen în care poate fi introdusă o acţiune. posibilă la solicitări pecuniare. condicţiune Konditionenkartell . creditor al unei persoane declarate falită Konkursgrund – act care justifică falimentul. plângere scrisă. acţiune Klageverbindung – conexiune de plângeri (când de partea reclamantului sau a pârâtului sunt părţi mai multe persoane) Klageverzicht – renunţare la plângere Klausel – clauză Kleinbetrieb – întreprindere mică Kleingewerbebetreibender – persoană ocupată în domeniul micii industrii Knappschaft – breaslă a minerilor kodifizieren – a codifica Kollegialgericht – complet de judecată formată din mai mulţi judecători Kommanditgesellschaft – societate în comandită Kommissionsgeschäft – operaţie pe bază de comision Kommissionswechsel . drept de a acţiona în justiţie Klagerücknahme – retragerea plângerii Klageschrift – act de acuzare. dar în contul altuia Kommittent – comitent Kommunalausgaben . care nu sunt dependente de un contraserviciu. competenţa unui organ administrativ de a-şi extinde competenţa în sarcina altui organ administrativ (în baza unei legi care oferă această posibilitate judeţelor de land din anumite landuri federale) Kondiktion – acţiune în restituire. carte funciară Kauf auf Raten – cumpărare în rate Kauf auf Umtausch – cumpărare la schimb Kauf nach / zur Probe – cumpărare pe bază de eşantion Kauf unter Eigentumsvorbehalt – cumpărare sub rezerva proprietăţii Kaufeigenheim – teren cu o clădire având 2 locuinţe ce urmează a fi vândute drept proprietate particulară Kaufgeld – preţ de cumpărare Kaufkraft – putere de cumpărare Kaufmann – comerciant kaufmännischer Verpflichtungsschein înscris de datorie comercială kaufmännisches Bestätigungsschreiben – scrisoare comercială de confirmare Kaufvertrag – contract de vânzare–cumpărare Kaution – cauţiune Kenntnisverwertung – valorificarea cunoştinţelor Kennzeichen am Kraftfahrzeug – număr de înmatriculare al autovehiculului Kettenarbeitsvertrag – contract de muncă în lanţ (contract încheiat pe o perioadă determinată ce poate fi prelungit de maxim 3 ori) Kinderbetreuungskosten – cheltuieli de îngrijire a copilului Kinderfreibetrag – alocaţie pentru copii.cartel în care cei implicaţi se obligă să respecte condiţiile generale de comerţ. fond al acţiunii Klagenhäufung – reunire.taxe locale Kommunalkredit – credit municipal Kompetenzkompetenz – competenţa de repartizare a sarcinilor.cambie pe care emitentul o trage în nume propriu.cadastru.

care fac cunoscute fapte de natură a duce la descoperirea unei fapte penale. abateri la legile falimentului Kriegsdienstverweigerer – persoană care refuză satisfacerea serviciului militar obligatoriu Kriegsopferfürsorge – asistenţă pentru victmele de război Kriegsopferversorgung – pensie pentru victime de război Kriminalpolizei – poliţie judiciară kriminelle Vereinigung – asociere în scop criminal Kronzeugeregelung – reglementare privind persoanele audiate în calitate de învinuiţi (martori). razii ale poliţiei Konttokorrentkonto – cont de virament Koppelungsgeschäft – vânzare condiţionată. preaviz Kündigungsfrist – termen de preaviz Kündigungsschutz – protecţie împotriva concedierii Kündigungsschutzklage – plângere pentru protecţie împotriva concedierii Kuppelei – proxenetism Kuppler – proxenet Kupplerei – proxenetism Kuratel (f) – interdicţie Kuratorium – consiliu de administraţie. concediere. persoane cărora urmează a li se acorda anumite avantaje. contribuţie judeţeană Kreuzverhör – interogatoriu încrucişat Krida – (în Austria) infracţiuni. martorii acuzarii Kulturgut – bun cultural kündbar – pasibil de concediere. comisie de cenzori Kurbeitrag -? Kursmakler – agent de schimb Kurzarbeit – program redus de muncă.hotărâre privind cheltuielile Kostenschuld – obligaţia achitării cheltuielilor judiciare Kostenverfügung – dispoziţie referitoare la cheltuieli Kostenvoranschlag – deviz estimativ Kraftfahrzeugkriminalität – trafic cu maşini furate Krankenversicherung – asigurare de sănătate Kreditbetrug – înşelăciune cu privire la credit Kreditbürgschaft – cauţiune a unui credit Kreditinstitut – instituţie de credit Kreditkarte – carte de credit Kreditkartenmißbrauch – abuz cu privire la cărţile de credit Kreditlinie – linie de credit Kreditvertrag – contract de credit Kreditzins – dobândă la credit Kreishandwerkerschaft – corporaţie de drept public. pasibil de reziliere Kündigung – reziliere.corupţie Kosten des Rechtsstreits –cheltuieli ale litigiului Kostendeckungsprinzip . corporaţie Körperschaftssteuer – impozit pe corporaţie Körperverletzung – vătămare coprorală Körperverletzung mit Todesfolge – vătămare corporală ce a avut ca urmare decesul Körpeschaft – corporaţie Korruption . reglementarea privind martorii cheie. conjunct Körperschaft – asociaţie. care reprezintă interesele generale ale meşteşugarilor independenţi Kreisumlage – taxă. este un mijloc coercitiv kurzfristig – pe termen scurt 29 . lichidator Konkursvorrechte-? Konkurswarenverkauf – vânzarea mărfurilor aflate în masa falimentară Konkusrantrag – cerere de declarare a falimentului Konnossement – conosament Konsensualvetrag – contract consensual Konsumentenkredit – credit pentru consumatori Kontaktsperre – interzicerea contactului între deţinuţi ori între deţinuţi şi persoane din afara centrului de detenţie Kontaktstelle – punct de contact Kontokorrentkredit – credit pentru virament Kontokorrentverkehr – operaţii prin virament Kontrahierungszwang . constituită din bresle ale meşteşugarilor.principiul acoperirii cheltielilor Kostenentscheidung. demisie.conform legii privind instanţele pentru minori.Konkursstraftat – fraudă comisă în timpul procedurii de faliment Konkursverfahren – procedură de faliment Konkursverwalter –administrator (sindic) al falimentului.obligaţia încheierii unui contract / a unui împrumut Kontrolldelikt – infracţiune pentru care informaţiile sut obţinute exclusiv prin contgroale periodice. şomaj parţial Kurzarrest – arestare pe termen scurt . vânzare condiţionată (de bunuri şi servicii) korespektives Testament – testament reciproc.

de către funcţionarul anume desemnat. a calificării şi aptitudinilor acesteia Leistungsklage – acţiune pentru îndeplinirea unei act. premiu de merit leitende Funktion – funcţie de conducere Leitlinie – linie directoare Leitzins . plângere pentru determinarea pârâtului la o acţiune. executării unui contract existent între creditor şi debitor Leistungsurteil – hotărâre cominatorie. Leistungszulage – supliment la salariu pentru realizări deosebite. de la un contribuabil a unei sume mai mici decât cea datorată. pentru îndeplinirea anumitor servicii Leihe .Kürzung – reducere Ladendiebstahl – furt din magazine Ladeschein – scrisoare de trăsură Ladung – citaţie Ladungsfrist – termen de citare Lagerhalter – deţinător al depozitului Lagerschein – aviz de depozitare Lagervertrag – contract de depozitare Laienrichter – judecător onorific. Leistungsbescheid – decizie de somaţie. Leistungsbeurteilung – evaluarea realizării ori capacităţii unei persoane.dobândă de referinţă Lernmittelfreiheit – libertatea materialelor didactice Lesung – citire ( a unui proiect de lege în parlament) letztwillige Verfügung – dispoziţie testamentară Leuchtzeichen – semnal luminos Lichtbild – fotografie Lichtzeichen – semnal luminos Lieferschein – aviz de livrare 30 .împrumut Leistung – obligaţie. promovarea instruirii) Leistungsverweigerungsrecht – drept de a refuza îndeplinirea unei obligaţii contractuale (sub forma unui drept de rezervă sau de obiecţie). la o tolerare sau la o inacţiune. a unei acţiuni Leistungsverwaltung – parte a administraţiei publice care prestează servicii pentru cetăţean (de ex. de tolerare ori neexercitare a unui act. care presupune neacordarea atenţiei necesare în trafic Leichtfertigkeit – neglijenţă Leiharbeitsverhältnis – raport privind munca / serviciul în detaşare. ori să realizeze o despăgubire pentru o pagubă oe care a cauzat-o unui organ administrativ. violare a ordinii publice Landgericht – tribunal de land Lastenausgleich – compensare a sarcinilor lastenfrei – degrevat de sarcini Lastschriftverfahren – procedură de înregistrare de debit Lauf – curs Laufbahn – carieră laufend – în curs laut Gesetz – conform legii lebensgefährliche Behandlung – tratament ce prezintă pericol pentru viaţă lebenslange Freiheitsstrafe – pedeapsă privativă de libertate pe viaţă lebenslängliche Zuchthausstrafe – condamnare pe viaţă Lebensversicherung – asigurare pe viaţă Legalenteignung – expropriere legală Leibesvisitation – percheziţie corporală Leibrente – rentă viageră Leichenfund – descoperirea unui cadavru Leichenschau – autopsie leichte Fahrläßigkeit – neglijenţă uşoară. prestaţie. jurat Landesanwaltschaft – procuratură de land Landesarbeitsgericht – tribunal de land pentru probleme de muncă Landesgewerbeamt – oficiul de land pentru meserii Landeskriminalamt – oficiul judiciar de land Landesoberbehörde – autoritate superioară de land Landesrecht – drept al landului Landesregierung – guvern al landului Landesversicherungsanstalt – instituţie de asigurări a landului Landesversorgungsamt – oficiul de pensii al landului Landesverweisung – expulzare Landfriedensbruch – tulburare. prin care cetăţeanul este somat să restituie anumite prestaţii pe care le-a primit fără temei legal. menţionând în acte achitarea integrală Leistungsprinzip – principiul retribuirii după muncă Leistungsschutzrechte – drepturi de protecţie a proprietăţii industriale şi copyright Leistungsstörung – imposibilitatea îndeplinirii. act administrativ al unei autorităţi. pe care creditorul îl acceptă în contul datoriei. acordarea de ajutor social. hotărâre de exercitare. înfăptuire Leistung an Erfüllungs statt – prestarea de către debitor a altui serviciu decât cel datorat. raport rezultat în urma închirierii lucrătorilor de către un patron altui patron. acţiune cominatorie Leistungskürzung – încasarea.

defect Mangelfolgeschaden – daună indirectă.Liegenschaftamt – oficiu imobiliar lineare Abschreibung – depreciere lineară. contract de intermediere Mangel – viciu.fotografie aeriană. scădere. metodă de decontare. partea vătămată putând ridica pretenţii de garanţie (scăderea preţului. 2) birou vamal Mediation – mediere Mehrarbeit – muncă peste program Mehrarbeitsvergütung – spor pentru muncă peste program Mehrfachversicherung – co-asigurare Mehrfertigung – copie Mehrheitsbeteiligung – participare majoritară mehrjähriger Haushalt (Doppelhaushalt) buget anual Mehrliniensystem – structură organizatorică ierarhic-funcţională Mehrwertsteuer – taxă pe valoarea adăugată Meineid – sperjur Meinungsfreiheit – libertate de opinie Meistgebot – cerinţă maximă Meldepflicht – obligativitatea de a se anunţa la biroul de evidenţă a populaţiei Mengenrabatt – rabat în funcţie de cantitate Menschenhandel – trafic de fiinţe umane Menschenraub – răpire de persoane Menschenrechte – drepturile omului Menschenwürde – demnitate umană Messe – târg Meuterei – revoltă. revoacarea cumpărării etc) mangels Beweisen – din lipsă de probe Manteltarifvertrag –contract colectiv de muncă Markenschutz – protecţia legală a mărcilor de fabrică Markenwaren – marfă de marcă Maß der Strafe – cuantumul pedepsei Masse – vrac Massenentlassung – disponibilizare în masă Massenmord – genocid Maßregeln der Besserung und Besserung – măsuri de îndreptare şi siguranţă materielle Rechtskraft – putere juridică materială materielles Recht – drept material Maut – 1) vamă. citare în lipsă Mahnung – somaţie Mahnverfahren – procedură de somaţie Makler – intermediar Maklerlohn – câştig al intermediarului Maklervertrag – contract de brokeraj. Luftbildaufnahme . la care se decontează în fiecare an mereu aceaşi cotă procentuală din valoarea de achiziţie pentru perioada de utilizare Lohnpfändung – poprire pe salariu Lombardkredit – credit lombard Lombardsatz – rată. poligraf Machtspruch – act de autoritate Mahnantrag – cerere de somaţie Mahnbescheid – decizie de somaţie. reducere 31 . decurgând dintr-un defect. taxă. care este menţionată într-un mandat de punere sub sechestru. daună produsă pe baza unei livrări sau prestaţii vicioase. sesizarea unui viciu în legătură cu un contract. din avion Luftfahrtsrecht – legislaţie privind navigaţia aeriană Luftfahrzeug – aeronavă Luftrechung-fără bază reală Luftverkehr – trafic aerian Luftverkehrhaftung – responsabilitate pentru trafic aerian Lügendetektor – detector de minciuni. somaţie de plată. rebeliune Miete – chirie Mieterhöhung – creştere a cuantumului chiriei Mieterschutz – protecţie a chiriaşilor Mietgericht – instanţă care se ocupă cu cauze de chirie Mietkauf – închiriere cu drept de cumpărare Mietpreis – chirie. prin a cărei depunere este blocată executarea sechestrului şi debitorul este îndreptăţit la depunerea unei cereri de ridicare a sechestrului. pentru care partea vătămată este îndreptăţită să ceară despăgubiri Mängelrüge – reclamaţie cu privire la calitate. preţ de locaţie Mietvertrag – contract de închiriere Mietwucher – pretenţie de chirie exagerat de mare mildernde Umstände – circumstanţe atenuante Minderausgaben – cheltuieli minime Mindereinnahmen – venituri minime Mindererfassung – includere în mică măsură Minderheit – minoritate Minderheitenschutz – protecţie a minorităţilor Minderheitsbeteiligung – participare minoritară Minderheitsregierung – guvern minoritar Minderjährigkeit – minorat Minderkaufmann – mic comerciant Minderung – diminuare. rata dobânzii în raport cu care se acordă avansuri asupra titlurilor Löschung – radiere Lösungssumme – sumă de răscumpărare. cotă de lombard.

participare Mord – omor calificat Mordlust – instinct sângeros. complicitate Mitteilhaber .co-asociat. coposesie. care prevede că. participant Mitbürge – garant în solidar cu alţii Miteigentum – coproprietar Mitentscheidungsverfahren – procedură de codecizie Miterbe – coerede. 2) calitatea de membru Mitinhaber – co-asociat. de omor Mündel – pupil Mündelgeld – avere pupilară mündelsichere Papiere – hârtii de valoare sigură mündliche Eröffnung – declaraţie verbală mündliche Verhandlung – dezbatere orală Mündlichkeitsgrundsatz – principiul oralităţii Münzfälschung – falsificare de monedă Münzhoheit – drept al statului de a emite sau bate monedă Münzverbrechen – delict monetar (batere şi răspândire de monedă falsă) Münzwesen – sistem monetar Muß-Vorschrift – prevedere obligatorie Musterprozeß – 1) procedură judiciară aplicabilă în cazul unei multitudini de proceduri judiciare identice. dacă legalitatea unei măsuri adoptate de o autoritate formează obiectul a peste 20 de proceduri administrative. sete de sânge. posesie în numele altuia mittelbarer Besitzer – deponent. ca o cauză litigioasă specială să fie soluţionată iar celelalte proceduri să se suspende până la această hotărâre definitivă. 2) Caz a cărui soluţionare rămâne ca jurisprudenţă Musterregister – registru oficial de mostre. daună indirectă Mitunternehmer – contractor în solidar Miturheber – coautor Mitvermächtnis – moştenire comună.moţiune de neîncredere Mitbedachter – co-legatar Mitbegünstigungsklausel – clauza naţiunii celei mai favorizate Mitbeklagter – co-învinuit Mitbesitz – posesiune în comun. proprietate indiviză Mitbesitzer – codetentor. co-partener Mitkläger – co-reclamant Mitschuldner – codebitor Mittäter – co-autor. Berufszeichnungen und Abzeichen – 1) port nelegal de decoraţii sau semne distinctive. 2) culpabilitate comparată (între cea a victimei şi cea a agentului. comoştenitor Mitgliedschaft – 1) totalitatea membrilor. coproprietar Mitbestimmung – participare la decizii Mitbeteiligter – cointeresat. cu efecte asupra stabilirii daunelor) Mitwirkung – colaborare.abuz de acte de identitate Mißbrauch von Scheck. când acelaşi obiect este lăsat mai multor persoane Mitversicherung – co-asigurare Mitveschulden – 1) culpabilitatea victimei.und Kreditkarten – abuz de cecuri şi cărţi de credit Mißbrauch von Titeln und Berufsbezeichnung – abuz de titluri şi calităţi oficiale Mißbrauch von Titeln.Minderung der Erwerbsfähigkeit – diminuare a capacităţii de muncă Mindestarbeitsbedingungen – condiţii minime de muncă Mindestgebot – cerinţă minimă Mindestmaß – minim necesar Mindeststrafe – pedeapsă minimă Minister ohne Geschöftsbereich – ministru fără portofoliu Mißbilligung – dezaprobare Mißbrauch der Vertretungsmacht – abuz de putere de reprezentare Mißbrauch staatlich geschützter Zeichenabuz de însemne protejate de stat Mißbrauch von Ausweispapieren. co-partener mittelbar Geschädigter – păgubit indirect mittelbare Falschbeurkundung – falsificare mijlocită de documente mittelbarer Besitz – posesie mijlocită. unde e prevăzută posibilitatea. complice Mittäterschaft – co-autorat. comodant mittelbarer Schaden – pagubă. de eşantioane Musterung Wehrpflichtiger – triere a recruţilor Mustervereinbarung – acord-tip Musterverfahren – procedură – tip. 2) uzurpare de calităţi oficiale mißbräucherische Verwendung von Geldern oder Vermögenswerten von Handlungsunternehmen – folosirea abuzivă de bani sau valori patrimoniale ale întreprinderilor comerciale Mißhandlung von Schutzbefohlenen – abuz asupra unor persoane aflate sub protecţie Mißhandlung von Schutzbefohlenen – rele tratamente aplicate persoanelor protejate Mißtrauensvotum . atunci tribunalul administrativ poate rezolva una sau mai multe 32 . în măsura în care există voinţa cointeresaţilor.

? Nachlaßverwalter – curator al succesiunii Nachlaßverwaltung – curatelă a succesiunii Nachlieferung – livrare ulterioară Nachrichtendienst – serviciu de informaţii Nachschuß – contribuţie ulterioară Nachschußpflicht – obligativitatea contribuţiei ulterioare cu capital Nachsicht – clemenţă Nachtat – faptă ulterioară nachträglich – ulterior Nachtragsanklage – acţiune pentru revizuire Nachtragshaushalt – buget suplimentar Nachunternehmer – întreprinzător secundar Nachvermächtnis – legat ulterior întocmirii testamentului Nachversicherung – asigurare suplimentară cu efect retroactiv Nachweis – dovadă Nachzahlung – plată ulterioară nahelegen – 1) a da cuiva să înţeleagă. contrafacere Nacheile – urmărire transfrontalieră Nacherbe – erede subsecvent. iar pe celelalte să le suspende mutmaßig – presupus mutmaßlicher Täter – făptuitor prezumat / presupus Muttergesellschaft – societate-mamă Mutterschaftsgeld – bani pentru maternitate Mutterschaftshilfe – asistenţă pentru maternitate Mutterschutz – protecţia mamei Nachahmung – contrafacere Nachbarrecht – drept privind vecinătatea. remediere. 2) a recomanda cu insistenţă. accesorie Nebenfolgen – urmări secundare Nebenintervention – intervenţie suplimentară Nebenklage – acţiune civilă.acţiune pentru casare. fără capacitate legală Nichtverfolgung – neurmărire 33 . secundară Nebentäterschaft – participare la aceeaşi infracţiune fără complicitate conştientă şi premeditare între infractori Nebentätigkeit – activitate secundară negatives Schuldanerkenntnis – recunoaştere de către creditor că nu există un raport de datorii Nennwert – valoare nominală Netzzugang – acces la reţea Neuerwerbung – accesiune nichteheliche Lebensgemeinschaft – concubinaj. recurs în anulare Nichtleistung – neexecutarea obligaţiilor contractuale nichtrechtsfähiger Verein – uniune. rectificare Nachbildung – imitaţie. neexecutare Nichtigerklärung – reziliere. drept de servitute. dreptul privind servituţile / acţiune litigioasă între vecini Nachbesserung – corectare. a da în grijă Namensaktie – acţiune nominală Namensanruf – apel nominal Namensrecht – drept de a purta un anumit nume Nationale Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung – Parchetul Naţional Anticorupţie Nationales Institut für Magistratur – Institutul Naţional de Magistratură Naturalrecht – drept natural natürliche Person – persoană fizică Nebenamt – funcţie secundară. moştenitor subsecvent Nachforderungsklage – acţiune pentru pretenţie suplimentară nachgiebiges (dispositives) Recht – drept dispozitiv nachhaltig – având efect durabil Nachhinein (im) – ulterior Nachlaß – moştenire. intervenient Nebenkosten – cheltuieli. succesiune Nachlassenschaftsverhandlung – dezbatere succesorală Nachlaßgericht – instanţă succesorală Nachlaßgläubiger – creditor succesoral Nachlaßkonkurs – faliment succesoral Nachlaßpflegschaft – curatelă succesorală Nachlaßverbindlichkeiten – obligaţii ale succesiunii Nachlaßvergleichsverfahren .din aceste proceduri. anulare Nichtigkeit von Rechtsgeschäften – nulitatea afacerii juridice Nichtigkeitsklage . de a emite o hotărâre Nichteintretensentscheid – decizie de respingere Nichterfüllung – neîndeplinire. convieţuire extraconjugală nichteheliches Kind – copil nelegitim Nichteinhalten der Entscheidungspflicht – nerespectarea obligaţiei de a decide. speze accesorii Nebenrecht – drept accesoriu Nebenstrafe – pedeapsă complementară. reclamaţie subsidiară Nebenkläger – parte civilă. asociaţie fără personalitate juridică. cumulată Nebenbestimmung – dispoziţie secundară.

lege de completare. abolire. prin care toate persoanele. sucursală Niederlassungsfreiheit – libertate de stabilire Niederschlagung – anulare. flagrant Offenkundigkeit – publicitate öffentlcihe Verwaltung –administraţie publică öffentlich – rechtliche Anstalt. minută. regulă. folosinţă. silire. stare de excepţie. răspundere garantată Obmann (der Geschworenen) – preşedintele juriului. antihreză Nutzungsrecht – drept de uzufruct. oprire. stare de calamitate Nottestament – testament extraordinar. o menţiune lichidatorului referitoare la posesia asupra lucrului şi asupra creanţelor pentru care au pretenţii la satisfacţie separată offener Vollzug – executarea pedepsei în afara penitenciarului offenkundig – evident. care au în posesie un lucru ce aparţine de masa de faliment sau datorează ceva în contul masei de faliment.instituţie de drept public öffentliche Abgabe.dare publică öffentliche Anklage – acuzare publică öffentliche Ausschreibung – licitaţie publică. vizibil offenbaren – a manifesta. bon de valoare Obligă – îndatorare. fără despăgubire.stare de urgenţă. punere la dosar Niederschlagung von Abgaben – scutire de dări Niederschrift – înscris. act Niederwertprinzip – principiul valorii minimale Nießbrauch – uzufruct Nominalzins – dobândă nominală Normenkontrolle – verificare judiciară a constituţionalităţii legilor notarielle Vertragsurkunde – contract notarial Notenbank – bancă de emisiune Notenprivileg – Notfrist – termen peremptoriu de pierdere a dreptului Nötigung – obligare. radiere.încasări publice 34 . arbitru. vădit offenbar – evident.Nichtverfolgung von politischen Straftaten – neurmărirea infracţiunilor politice Nichtvermögenschaden – daună nepatrimonială. a revela. Totodată. constrângere Nötigung von Verfassungsorganen – constrângerea organelor constituţionale notleidender Wechsel – poliţă neachitată Notstand . respectare a datinei Observation – observare. scutire (de cheltuieli). utilizare. observaţie Observation – observaţie Oderkonto – cont bancar asupra căruia au drept de semnătură şi drept de a dispune mai multe persoane offenbar – evident . siluire Novation – novaţiune Novelle – supliment de lege. ofertă publică öffentliche Bekanntmachung – promulgare öffentliche Einnahmen – . a fructelor Nutzungspfand – anticreză. acestea sunt obligate să facă. moderator Obrigkeit – autoritate Observanz – tip de drept cutumiar. într-un anumit termen. real Objektsteuer – impozit real obliegen – a incumba Obliegenheit – cerinţă Obligation – obligaţie. drept de folosinţă Obduktion – autopsie Oberlandesgericht – tribunal superior de land oberste Bundesbehörden . a descoperi Offenbarung – mărturisire. sunt obligate să nu îndeplinească nimic în favoarea debitorului comun. daune morale Nichtzulassungsbeschwerde – plângere pentru neadmiterea recursului Niederlassung – filială.autoritate federală supremă Oberverwaltungsgericht – tribunal superior administrativ Obhutspflicht – obligaţia alocării objektives Recht – drept obiectiv. în fosta RDG şi la restituirea acestora offener Arrest – sechestru deschis. proces. fruct Nutzungsausfall – poerderea foloaselor.verbal. de dezvăluire offene Handlungsgesellschaft – societate comercială în nume colectiv offene Vermögensfragen – probleme patrimoniale deschise referitoare la valori patrimoniale expropriate. vădit. lege de derogare Nummernkonto – cont anonim Nutzung – exploatare. întocmit în situaţii de urgenţă Notwehr – legitimă apărare Notwehrüberschreitung – depăşire a legitimei apărări notwendige Streitgenossenschaft Notzucht – viol. destăinuire Offenbarungseid – jurământ depus (de debitor) asupra exactităţii celor arătate (cu privire la averea lui) Offenbarungspflicht – obligaţie de divulgare.

bun public öffentliche Sammlung – colectă publică öffentliche Sicherheit – siguranţă publică öffentliche Verhandlung – şedinţă publică öffentliche Verwaltung – administraţie publică öffentlicher Auftrag – însărcinare publică öffentlicher Dienst – serviciu public öffentliches Immobilienregister – registru de publicitate imobiliară öffentliches Recht – drept public öffentliches Testament – testament public öffentliches Vergabewesen – sistemul repartizării publice a sarcinilor Öffentlichkeitsgrundsatz – principiul publicităţii öffentlich-rechtliche Streitigkeit – litigiu de drept public öffentlich-rechtlicher Vertrag – contract de drept public öffernliche Hand – autoritate publică. fisc. contravenţie Organhaftung –? Organleihe – ? Organschaft – includere organică (subordonarea financiară şi organizatorică a unei întreprinderi faţă de alta) örtliche Zuständigkeit – competenţă teritorială Ortszuschlag – ? Pacht – arendă Pariwert – valoare au pair ţ Partei – 1) parte. proces derulat de părţi. în calitate de coreclamant sau copârât.öffentliche Gewalt – putere publică öffentliche Hand – autoritate publică öffentliche Sache – proprietate publică. datorită căreia reprezintă în proces drepturi străine – de ex. 2) partid Partei kraft Amtes – parte în virtutea funcţiei (în procesul civil. de drept comun ordentliche Kündigung – preaviz ordentlicher Rechtweg – cale judiciară ordinară ordentliches Testament – Order – ordin Orderpapier – bilet la ordin Ordnungsbehörden – organe de ordine ordnungsbehördliche Maßnahmen – măsuri ale organelor de ordine Ordnungsgeld – amendă administrativă Ordnungshaft – arest pentru nesupunere faţă de dispoziţiile instanţei Ordnungsrecht – legislaţie administrativă Ordnungswidrigkeit – abatere. decoraţie ordentliche Gerichtsbarkeit – jurisdicţie ordinară. eligibilitate Patent – brevet Patentamt – oficiu de brevetare Patentanmeldung – înscriere. administrator succesoral etc) Parteibeitritt – intrarea într-un litigiu juridic a unei alte părţi.partinitate Parteiprozeß – proces al părţilor. stat öffetnliche Ordnung – ordine publică Offizialdelikt – Offizialverteidiger – apărător din oficiu Ombundsmann – avocat al poporului Opfer . nefiind asistate de apărător Parteischiedgericht – Parteivernehmung – audierea părţii Parteiverrat – prevaricaţiune Parteiwechsel – înlocuirea unei părţi în proces prin intrarea în litigiul juridic a unei noi părţi în locul celei ce a părăsit litigiul (de exemplu. proces condus de părţi Parteilichkeit . alături de una din părţile respectivului litigiu Parteibeweis – ? Parteierweiterung –? Parteifähigkeit – capacitate de a fi parte proces Parteiherrschaft – autonomia părţilor în derularea procesului. executor testamentar. în cazul decesului celei din urmă) Parteizustellung – notificare trimisă părţilor partiarischer Vertrag – contract prin care cineva obţine o participare proporţională la beneficiul unei întreprinderi Partnerschaftsgesellschaft – societate partenerială Partnerschaftsvermittler – Paßfälschung – falsificare de paşaport passive Bestechung – luare de mită passiver Streigenosse – co-învinuit passives Wahlrecht – drept de a fi ales. solicitare a unui brevet Patentanspruch – revendicare a unui brevet Patentanwalt – avocat specializat în materie de brevete 35 .victimă Opferentschädigung – despăgubire pentru victime Opferschutz – protecţia victimelor Optionsanleihe – împrumut obligatar cu opţiune Optionsschein – act al unui împrumut obligatar cu opţiune Orden – ordin. în care părţile se apără singure. partea care are această calitate doar în baza funcţiei detinute.

Patentberühmung – reclamă privind eliberarea unui brevet Patentfähigkeit – însuşirea de a fi brevetabil Patentgebühren – taxe pentru brevet Patentgericht – tribunal competent în materie de brevete Patentinhaber – titular de brevet Patentrecht – legislaţia brevetelor Patentrolle – registru.protecţia legală a brevetului Patentstreitsachen – cauze litigioase în materie de brevete Patentverletzung – utilizarea ilicită a brevetului. aplicat în vederea asigurării executării silite pentru o pretenţie bănească sau altă pretenţie care poate să se transforme într-o pretenţie bănească. garanţie Pfandbestellung – amanetare. dare ca amanet Pfandbrief – scrisoare de garanţie. asupra căruia o altă persoană are drept de folosinţă ori de păstrare. listă de brevete al oficiului de brevetare Patentschutz . ipotecă. sechestrare. poprire. asupra ioptecii Pfandreife – scadenţa ipotecii. a gajului Pfandschein – chitanţă de amanetare Pfandschuld – datorie ipotecară. realizate prin vânzarea de hârtii de valoare etc) Personalakte – dosar personal.drept de ipotecă obţinut de creditor asupra obiectelor sechestrate ca urmare a punerii sub sechestru. retenţie.societate de persoane (fără personalitate juridică) Personenschaden – daune corporale Personenschutz – protecţia persoanei Personensorgeberechtigter – Personenstand – stare civilă Personenstandfälschung – falsificare a datelor de stare civilă Personenstandsbuch – registru de stare civilă Personensteuer – Personenversicherung – asigurare personală persönlich haftender Gesesllschaftler – asociat cu răspundere persoanlă limitată persönliche Dienstbarkeit – servitute personală persönliche Eignung – aptitudine personală persönlicher Arrest – arest personal. pe gaj. infracţiune în legătură cu brevetele pauschale Auslagen – cheltuieli pauşale. 2) drept de a ipoteca Pfandrecht – drept asupra gajului. sumă forfetară pauschalierter Schadenersatz – Peilsender – emiţător Pensionsgeschäft – tranzacţie pensionară (tranzacţii pentru refinanţare. sechestru asigurator.drept de uzufruct. sechestru judiciar Pfändungsbeschluß – decizie sechestrare Pfändungsfreigrenze – limita până la care poate fi poprit venitul din muncă Pfändungsgläubiger – titularul unui drept de ipotecă obţinut de creditor asupra obiectelor sechestrate ca urmare a punerii sub sechestru Pfändungspfandrecht . amanet. pe amanet Pfandsiegel – sigiliu de sechestru Pfändung – punere sub sechestru. de ipotecă ori de folosinţă) Pfandleiher – persoană care împrumută bani în schimbul unui gaj Pfandnehmer – creditor gajist. funciară Pfandbruch – sustragere de sub sechestru Pfandeffekten – operaţiune de lombard la care proprietarul unei hârtii de valoare o amanetează pe aceasta. eliberarea gajului Pfandgläubiger – creditor ipotecar Pfandhaftung – garanţia gajului (faptul că obiectul gajat garantează pentru creanţă) Pfandkauf – cumpărarea unui obiect amanetat Pfandkehr – redobândirea. însuşirea ilegală a bunurilor gajate (luarea ilegală a unui bun mobil aparţinând făptuitorului ori altuia. pentru un credit Pfandfreigabe – scoaterea de sub sechestru al gajului. deţinător al unui bun gajat Pfandrecht – 1) drept de ipotecă. Această măsură se execută prin detenţie sau printr-o altă limitare a libertăţii personale persönliches Erscheinen – înfăţişare în persoană Persönlichkeitsrecht – drept de personalitate Petitionsrecht – drept de petiţie Pfand – gaj. în scop de siguranţă. dreptul 36 . obligaţie ipotecară. fişă personală Personalausweispflicht – obligaţie de legitimare Personalfolium – registrul proprietarilor Personalfragebogen – chestionar referitor la date personale Personalien – date personale Personalienfeststellung – stabilirea identităţii Personalkonzession – ? Personalkörperschaft .corporaţie personală Personalplanung – planificarea resurselor umane Personalvertretung – personenbezogene Daten – date referitoare la persoane Personengesellschaft .

preambul Präjudiz – judecată anterioară. excludere Präklusivrecht – excluderea de la anumite drepturi în anumite condiţii sau la expirarea unui anumit termen präsidierender Richter – preşedinte de tribunal Prävention – prevenţie Preisausschreiben – publicarea de concursuri cu premii Preisbindung – obligaţia de a respecta preţul stabilit Preisfindung – studiu de piaţă ăentru stabilirea preţului Preisgefahr – riscul vânzătorului referitor la deprecierea produsului (la scăderea preţului de cumpărare) Preisnachlaß – reducere de preţ 37 . 2) ocrotire pflegebedürftigt – persoană ce necesită îngrijire Pflegegeld – sumă plătită de asigurările sociale persoanelor care îngrijesc un bolnav. 3) protector Pfleger bestellen – a institui un tutore Pflegesatz – tarif de spitalizare Pflegeversicherung – asigurare pentru îngrijire Pflegezulage – alocaţie pentru îngrijire acordată persoanelor handicapate Pflegezusatzversicherung . cuprinde normele juridice care sunt valabile într-un anumit teritoriu într-un anumit timp şi a căror realizare este garantată de obicei de către stat possessorische Klage – acţiune posesorie. justă. îngrijire. acţiune pentru repunere în posesie liniştită possessorischer Anspruch – pretenţie posesorie Postulationsfähigkeit – capacitatea unei persoane de a susţine un proces în instanţă Potestativbedingung – Präambel . proporţională Pflichtmitglieschaft – ? Pflichtteil – 1) cotă. parte legală din moştenire. 2) infirmier. Pflegehilfe – ajutor pentru persoane care necesită asistenţă la domiciliu Pflegekind – copil adoptiv Pfleger – 1) curator. un invalid. sentinţă avută în vedere şi la alte procese präjudiziell – important pentru o judecată anterioară Präjudizurteil – sentinţă prealabilă. prin testament cu motivarea privării (ex.persoană care împrumută bani în schimbul unui gaj Pfandversicherung – asigurare ipotecară Pfandverstrickung – executarea unui gaj. un minor etc. tutore.nedemnitate de a moşteni cota legală din moştenire Platzscheck – cec plătibil la locul emiterii Platzverweis – interdicţie de a se afla într-o anumită localitate Platzwechsel – cambie plătibilă la locul emiterii Poenale – penalitate Polizeigewahrsam – arestul poliţiei polizeilicher Gewahrsam – arestul poliţiei polizeilicher Verbot – interdicţie poliţienească Polizeistunde – oră de închidere Polizeiverfügung – dispoziţie. anterioară präkludieren – a respinge reclamarea unui drept (datorită depăşirii termenului de înfăţişare) Präklusion – respingere.? Pflegschaft – curatelă.deţinătorului obiectului gajat de a dispune de acest obiect atunci când este pus sub sechestru Pfändungsschutz – scutire de sechestru (protecţia datornicului rezultată din imposibilitatea aplicării sechestrului ori popririi pe anumite bunuri personale ori sume de bani Pfandverkauf – vânzarea publică a unor obiecte sechestrate sau gajate Pfandvermittler . a unui amanet (la termenul scadent) Pflege – 1) întreţinere. conform cu obligaţiile. tutelă Pflegschaft für Sammelvermögen – curatelă instituită pentru patrimoniu creat prin colectă publică pentru un anumit scop Pflegschaftsverhängung – instituire de curatelă. aplicarea intenţionată a relelor tratamente asupra testatorului) Pflichtteilsergänzungsanspruch – pretenţie de suplimentare a cotei legale din succesiune Pflichtteilsrestanspruch – pretenţie asupra restului din cota legală de moştenire Pflichtteilsunwürdigkeit . decizie poliţienească Polizeiverordnung – ordin poliţienesc positive Vertragsverletzung – încălcarea contractului positives Interesse – interes în îndeplinirea contractului positives Recht – drept positiv. îngrijitori. 2) leal pflichtgemäßes Ermessen – apreciere judicioasă. de tutelă Pflgeeltern – părinţi adoptivi Pflichtexemplar – exemplar de depozit legal pflichtgemäß – 1) conform datoriei. 2) parte obligatorie Pflichtteilanspruch – pretenţia asupra cotei legale din moştenire Pflichtteilberechtigte – persoană îndreptăţită a primi partea legală din moştenire Pflichtteilentziehung .privarea de cota legală de moştenire de către testator.

ins Protokoll festhalten – a consemna în protocol protokollieren – a încheia un proces verbal Protokollierung – minută.rezoluţie de declinare Prozeßurteil – hotărâre de respingere sau declinare a acţiunii ca neadmisibilă. capacitate procesuală prozeßführend – implicat în proces Prozeßführung – purtarea. consemnarea într-un proces verbal Prozeßberechtigte – parte implicată în proces. suspendarea procesului Prozeßtrennung – disjungere a procesului Prozeßüberweisung . plângere penală a părţii vătămate adresată direct instanţei Privatkläger – pârâtor/reclamant civil. atâţător.ridicare de mostre. luare de probe Produktenhaftungsgesetz – legea privind responsabilitatea pentru produse Produkthaftung – răspunderea pentru produse Produktpiraterie – pirateria pe piaţa produselor. tranzacţie judiciară Prozeßverschleppung . căpetenie de răzvrătiţi Radierungen in Urkunden – radieri din documente radioaktiver Abfall – deşeu radioactiv Rahmenbeschluß – decizie-cadru Rahmengebühr – taxă fixă 38 . prelungire Protokoll – proces–verbal. als Privatkläger auftreten – a se constitui parte civilă Privatpflichtversicherung – asigurare individuală obligatorie Privatrecht – drept privat Privatversicherung – asigurare individuală privilegierte Straftaten – infracţiuni în formă simplă Probenahme . defect de calitate Quellensteuer – impozit la sursă Querschreiben – semnătură de acceptare a unei poliţe Quotenregelung – reglmentarea procentajului Rädelsführer – instigator. acţiune intentată de partea vătămată însăşi (nu de procuror). conducerea procesului Prozeßführungsbefugnis – competenţă de a purta un proces Prozeßgegner – parte adversă Prozeßgericht – instanţă de judecată Prozeßhandlung – activitate procesuală prozeßhindernd – care împiedică procesul Prozeßkosten – cheltuieli procesuale Prozeßkosten – cheltuieli de judecată Prozeßkostenvorschuß – avans pentru cheltuielile procesuale Prozeßmaxime – principii procesuale Prozeßordnung – cod de procedură Prozeßpartei – parte în proces Prozeßpfleger – tutore într-un proces pentru o parte fără capacitate juridică Prozeßrecht – drept procesual Prozeßstandschaft – competenţa de a revendica în nume propriu un drept străin într-un proces Prozeßstillstand – întreruperea. pretextată qualifizierte Straftat – infracţiune calificată qualifiziertes Geständnis – mărturisire calificată Qualitätsmangel – viciu. aparent Putativnotstand – stare de necesitate aparentă Putativnotwehr – legitimă apărare presupusă. amânare. mandatar Prozeßeinleitung – intentarea unui proces prozeßfähig – justiţiabil Prozeßfähigkeit – justiţiabilitate. contrafacerea produselor Proporz – reprezentare proporţională Prorogation – prorogare.Preisrecht – cod al reglementării preţurilor Preisverstoß – abatere de la reglementările privind preţurile Preisverstoß – abateri de la reglementările privind preţurile Pressefreiheit – libertatea presei Presserecht – legislaţia privind presa Primawechsel – poliţă de prim ordin Privatklage – acţiune civilă. datorită lipsei unei condiţii procesuale Prozeßverbindung – conexare a proceselor Prozeßverfahren – procedură judiciară Prozeßvergleich – împăcare a părţilor. parte civilă Prozeßbetrug – înşelăciune în cadrul procesului Prozeßbevollmächtigter – persoană împuternicită într-un proces.tărăgănare a procesului Prozeßvertrag – contract încheiat între părţile implicate în proces Prozeßvertretung – reprezentare la proces Prozeßvollmacht – împuternicire într-un proces Prozeßvoraussetzungen – premise. condiţii procesuale Prüfungsentscheidung – hotărâre de examinare Prüfungstermin – termen de examinare Putativgefahr – pericol putativ. încheiere de şedinţă Provision – comision Prozekostenhilfe – ajutor pentru cheltielile procesuale Prozeßagent – agent procedural Prozeßaufnahme – întocmirea procesuluiverbal.

dreptate în justiţie rechtmäßiger Besitzer – posesor legal Rechtmäßigkeit – legalitate. legitimitate Rechtsabkommen – convenţie juridică Rechtsanewaltkammer – barou Rechtsangleichung – alinierea legislaţiilor Rechtsanwalt – avocat Rechtsanwaltskammer – barou de avocaţi Rechtsanwendung – aplicare a dreptului Rechtsauffassung – concepţie juridică. drept la judecată dreaptă. echitate.a administra justiţia Rechte antasten – a viola drepturile Rechte geltend machen – a-şi revendica drepturile Rechte verkümmern – a încălca drepturile rechtfertigen – a justifica Rechtfertigung – justificare rechtliche Überprüfung . prioritate Rangvorbehalt – rezervă privind priorităţile Rasterfahndung – căutarea în baza de date a unei persoane urmărite prin compararea anumitor caracteristici (rastere) Rat – consiliu Rat der Europäischen Union (Rat der Minister) – Consiliul Uniunii Europene ratifizieren – a ratifica Ratsherr – consilier. calificarea infracţiunii rechtliche Würdigung der Straftat – calificarea infractiuni. drept la proces organizat conform legii.? Rechtsbeschwerde – acţiune având ca obiect încălcarea de către instanţă. ci realizează un scop efectiv Realfolium – registru funciar Realgeschäft – contract real Realkonkurrenz (Tatmehrheit) . reparaţie juridică Rechtsbehelfsbelehrung – instruire cu privire la căile de atac. de stupefiante Rauschtat – faptă comisă în stare de intoxicare narcotică Realakt ( Tathandlung) – act material (măsură de drept public a administraţiei publice care nu este orientată către o consecinţă juridică. a dreptului formal sau material (contestaţie în anulare Rechtsbeugung – încălcare. ebrietate Rauschgiftdelikte – infracţiuni în legătură cu substanţe narcotice Rauschgifthandel – trafic de droguri.concurs real de infracţiuni Realkredit – credit real. în hotărârea atacată. persoană care asigură asistenţa juridică Rechtsberater – jurisconsult. şantaj banditesc räuberischer Angriff auf Kraftfahrer – atac în scop de jaf asupra conducătorilor de autovehicule räuberischer Diebstahl – furt cu folosirea mijloacelor specifice tâlhăriei pentru apărarea prăzii ori pentru fugă Raubmord – omor în scop de jaf Raufhandel – bătaie Raumordnung – amenajare teritorială Räumungsfrist – termen de evacuare Räumungsklage – acţiune în evacuare Räumungsverkauf – vânzare în vederea lichidării Rausch – intoxicaţie cu narcotice. conilier juridic Rechtsberatung – asistenţă juridică Rechtsbereinigung – reformă a dreptului Rechtsberuf . funciar Reallast – sarcină reală. materială Realsteuer – impozit real Realvertrag – contract real Realzins – dobândă reală Rechenschaftsbericht – dare de seamă. incadrarea juridica a faptei rechtliches Gehör – drept de a fi audiat în faţa instanţei. tâlhărie având ca urmare decesul victimei räuberische Erpressung – şantaj tâlhăresc. tâlhărie Raub mit Todesfolge – jaf. raport de activitate Rechenschaftslegung – raport de gestiune Rechenschaftslegungspflicht – obligaţie de justificare Rechercheantrag – cerere de cercetare Rechnungshof – Curte de Conturi Recht – drept Recht am eigenen Bild – drept la propria imagine Recht sprechen .Rahmengesetzgebung – legislaţie-cadru Rahmentarifvertrag – contract-cadru colectiv Rahmenvereinbarung – acodr-cadru Rangordnung – ierarhie. cale de atac.verificare sub aspectul legalităţii rechtliche Würdigung der Straftat – încadrarea juridică a faptei. violare a legii 39 . teză juridică Rechtsaufsicht – control juridic Rechtsbehelf – contestaţie. membru al consiliului Ratsmitglied – membru al consiliului Raub – jaf. de contestaţie Rechtsbeistand – avocat. procedură prealabilă de sesizare a instanţei.

temei legal Rechtsgrundlage – bază legală Rechtsgrundsatz – principiu de drept Rechtsgut – bun. admministrarea justiţiei. legală de atac. a dreptului Rechtschaffenheit – probitate Rechtsentscheid – decizie legală. judiciară de atac Rechtsmittelbelehrung – instruire referitoare la căile de atac Rechtsmittelverzicht – renunţarea la dreptul de apel Rechtsnachfolge – consecinţă juridică Rechtsnachteil . încălcare a legii.Rechtsbruch – violare. valabilitate juridică rechtskräftig – definitiv. Domneiul său de activitate cuprinde. deţinător al unui drept. capacitate legală Rechtsfolge – consecinţă legală Rechtsfolgen der Straftat – consecinţele juridice ale faptei penale Rechtsfrüchte – fructe juridice rechtsgebende Gewalt – putere legislativă Rechtsgeschäft – afacere juridică. comisie rogatorie Rechtshilfeverkehr – asistenţă judiciară. probleme legate de tutelă. de a fi pendinte Rechtshilfeersuch – cerere de asistenţă judiciară. 2) protecţie legală. el este supus numai legii. jurist. ordonanţă de sancţiune judiciară Rechtskriterium – criteriu jurisprudenţial Rechtslage – situaţie juridică Rechtsmängelhaftung – răspundere pentru vicii juridice rechtsmäßiger Eigentümer – proprietar legitim Rechtsmißbrauch – abuz de drept Rechtsmittel – cale judiciară. asigurare pentru drepturi legale Rechtssetzung – legislaţie Rechtssicherheit – garanţie juridică Rechtssprechung . În luarea hotărârilor. act juridic Rechtsgrund – motiv legal.1) jurisdicţie. entitate juridică Rechtssuchender – justiţiabil Rechtsverhältnis – raport juridic Rechtsverkehr – relaţii juridice Rechtsverkehr – relaţii juridice. protecţie juridică Rechtsschutzbedürfnis – necesitatea protecţiei legale Rechtsschutzversicherung – 1) asigurare pentru acoperirea cheltuielilor judiciare. juridică rechtsfähiger Verein – uniune având capacitate juridică Rechtsfähigkeit – capacitate juridică. 2) formulare. comisie rogatorie rechtshindernde Einwendung – obiecţie ce împiedică realizarea unui drept Rechtsirrtum – eroare judiciară Rechtskauf – contract de cumpărare a unui drept Rechtskraft – putere de lege. între altele. creanţă sau ipotecă) Rechtsnorm – normă juridică Rechtsobjekt – obiect juridic Rechtsordnung – ordine de drept Rechtsordnung wahren – a apăra ordinea de drept Rechtspflege – justiţie. în calitate de organ al al administrării justiţiei este competent pentru anumite sarcini.dezavantaj juridic. Rechtspflegerschule – Şcoala naţională de Grefieri rechtsprechende Gewalt – autoritate jurisdicţională Rechtsprechung – jurisdicţie Rechtsquelle – sursă juridică Rechtsrüge – revizuire Rechtsschutz – 1) protecţia legii. de carte funciară. apel Rechtsmittel – cale legală. relaţii legale rechtsvernichtende Einwendung – obiecţie ce zădărniceşte realizarea unui drept 40 .Acesta ia toate măsurile care sunt necesare soluţionării sarcinilor ce i-au fost repartizate. comerciale şi de somaţie. speţă Rechtsstreitigkeit – caracter litigios Rechtsstufe – instanţă judecătorească Rechtssubjekt – subiect juridic. precum şi cele referitoare la uniuni. 2) asigurarea protecţiei juridice. exercitarea justiţiei Rechtspfleger – grefier. prejudiciu Rechtsnießbrauch – uzufruct asupra unui drept trasnferabil Rechtsnießbrauch – uzufructul privind un drept transferabil (ex. obiect juridic protejat Rechtshandlung – acţiune juridică Rechtshängigkeit – faptul de a se afla pe rol. pronunţare a sentinţei Rechtssprechung – jurisprudenţă Rechtsstreit – litigiu juridic. având putere de lege rechtskräftig entschiedene Sache – autoritate de lucru judecat rechtskräftige Abschließung des Verfahrens – încheierea definitivă a procedurii rechtskräftige Entscheidung – autoritate de lucru judecat rechtskräftiger Strafbefehl – decizie penală definitivă. denumirea postului unui funciţionar superior care.

nedreptate Rechtswidrigkeit . acţiune de despăgubire Regreß auf Sicherstellung – acţiune de asigurare a unei despăgubiri. dispoziţie juridică.societate religioasă Religionsvergehen – infracţiuni în legătură cu religia Remittent – remitent Remonstration – protest. returnare Reue – căinţă. prevedere legală Rechtsweg – cale legală. inclusiv hotărârile instanţei supreme Regelungswerk – reglementare Regelunterhalt – cuantumul minim al întreţinerii pentru minori Registergericht – instanţa care ţine un registru referitor la anumite fapte care urmează a fi accesibile publicităţii Regreß – cerere.a se disculpa (de o suspiciune) Reisegewerbe – meserie. de călătorie Reiskrankenversicherung – asigurare de sănătate pentru călătorie Rektaindossament – andosament la purtător Rektapapier – titlu la purtător Rektascheck – cec la purtător Rektawechsel – cambie. regret Reuegeld – amendă pentru neîndeplinirea unui contract / pentru retragerea din contract revidieren – a revizui Revision – recurs. remuşcare.Rechtsverordnung – decret. valoare a pensiei represive Verbotsnorm – dispensă Reschtsstaat – stat de drept Resozialisierung – resocializare Restitutionsklage – acţiune în restituire. cerere de revendicare Restschuldverschreibung – asigurarea unui credit personal printr-o asigurare pe viaţă Retentionsrecht – drept de reţinere Retoure – reexpediere. procedură legală Rechtsweggarantie – garanţia căii legale Rechtswidrigkeit – 1) ilegalitate. venit regulat al unui capital plasat Rente – 1) rentă. reajustare a pensiilor Rentenanwartschaft – cuantumul pensiei aşteptate Rentenberater – consilier în probleme de pensii Rentenkrankenversicherung – asigurare de sănătate pentru pensionari rentenrechtliche Zeiten – perioade în care s-au realizat contribuţii avute în vedere la calculul pensiei Rentenschuld – datorie rambursabilă sub formă de rentă Rentenversicherung – 1) asigurare a rentei. răspundere pentru despăgubiri. poliţă la purtător relative Fahruntüchtigkeit – incapacitate relativă de a şofa Religionsgesellschaft . erster Rechtszug – primă instanţă Rediskontgeschäft – operaţie de rescont redlich – cinstit Redlichkeit – probitate Reeder – armator Reederei – societate armatoare Referendar – magistrat stagiar Regelaltersrente – pensie pentru limită de vârstă Regelentgelt – bază de calcul pentru plata concediului medical Regelungsbesatz – totalitatea dispoziţiilor juridice în vigoare. ordonanţă Rechtsverweigerung – refuz de a deschide o procedură judiciară. 2) asigurare a pensiei Rentenversicherungsbericht – raport anual al guvernului federal privind asigurările sociale Rentenvetrag – contract de anuitate Rentenwert – valoare a rentei. obiecţie Rendite – rentabilitate. meşteşug practicat ambulant Reisegewerbkarte – autoritzaţie de practicare ambulantă a unui meşteşug Reisehaftpflichtversicherung – asigurare de răspundere civilă în tursim Reiserücktrittkostenversicherung – asigurare pentru cheltuieli în cazul renunţării la călătorie Reisescheck – cec de călătorii Reiseveranstalter – tur-operator. drept de regres (în obligaţia cambială) Regression – regres Regreßpflicht – obligaţie de despăgubire. împrumut rambursabil sub formă de rentă Rentenanpassung – recalculare. obşigaţie de garanţie Regreßrecht – drept de a chema în garanţie Rehabilitation – reabilitare reinigen (sich vom Verdacht reinigen) . eroare judiciară Rechtsvorschrift – dispoziţie legislativă. regres în garanţie Regreßanspruch – pretenţie. 2) pensie Rentenanleihe – împrumut de stat. revizuire 41 . 2) injusteţe. organizator de excursii Reisevertrag – contract de turism.ilegalitate Rechtswissenschaft – jurisprudenţă Rechtszug – instanţă.

gestionarii Sachwaltung – gestiune. cauză Sacheinlagen . sau din neglijenţă a sarcinilor sale Rückgriffsrecht – drept de regres Rückkaufhandel – operaţiune.Revisionsfrist – termen de recurs Revisionsgericht – instanţă de recurs revocat (care nu efectuează serviciul pregătitor rezonabil – einsichtig. gestionar. reprezentant. la dorinţa testatorului. tranzacţie de răscumpărare Rückkaufswert – valoare de răscumpărare Rücklage – rezervă. obiectul lăsat moştenire să revină unui terţ. a anula Rückgewähranspruch – pretenţie de restituire Rückgriff – 1) recurs.obiectiv sachliche Zuständigkeit – competenţă materială Sachmangel – defect. angemessen Richerrat – consiliu al judecătorilor Richter – judecător Richter kraft Auftrags – judecator intinerant Richter kraft Auftrags – judecător intinerant. pertinent Sache – lucru. de calitate Sachschaden – daune materiale Sachurteil – judecată de fond Sachverständiger – expert Sachverwalter – administrator judiciar Sachwalter – administrator.investiţii de valori materiale şi drepturi pe care un asociat le aduce în societate Sachenrecht – drept real. intrinsecă Sammelwerk – compilaţie Sammlung der Rechtssprechung – culegere de jurisprudenţă 42 . într-un caz particular Richterschaft – corpul magistraţilor Richtlinie – directivă Rückbürge – al doilea girant Rückbürgschaft – cauţiune subsidiară. rezervă Rücktritt vom Versuch – renunţare la tentativă Rücktritt vom Vertrag – denunţare unilaterală a contractului Rückübertragung – retransferare Rückvermächtnis – tip de moştenire care presupune ca.pretenţie de rambursare Rückzug – retragere Rüge – avertisment Rügefrist – termen în care se poate depune reclamaţia referitoare la un viciu de calitate Rügeverzicht – renunţare la reclamaţia privind Ruhegehalt – pensie ruhen (die Verjährung ruht) – a se suspenda (prescripţia se suspendă) Ruhen der Verjärung – suspendarea prescripţiei Ruhen des Verfahrens – suspendarea procedurii Ruhestand – pensie ruhestörender Lärm – zgomot care tulbură liniştea Ruhezeit – timp de repaos Runderlaß – circulară Rundschreiben – circulară Sachbefugnis – legitimiate juridică Sachbeschädigung – distrugere de bunuri sachdienstlich – util cauzei. drept material Sachentscheidung – judecată de fond Sachgesamtheit – entitate nepersonalizată Sachgut – bun real. a revoca rückgängig machen – a revoca. mandat Sachwert – valoare reală. 2) regres judiciar Rückgriff auf Beamten – obligaţia funcţionarilor de a realiza despăgubiri în cazul în care au produs o pagubă prin neîndeplinirea. începând cu un anumit moment sau începând cu un anumit eveniment Rückversicherung – reasigurare Rückwärtsversicherung – asigurare cu efect retroactiv Rückwirkungen von Gesetzen – retroactivitatea legilor Rückzahkungsklausel – clauză de rambursare Rückzahlung – rambursare Rückzahlungsanspruch . bun material sachlich . mandatar Sachwalterschaftsrecht – legislaţie privind administratorii. a doua garanţie Rückfällige – recidivist rückfälliger Verbrecher – infractor recidivist rückgängig – retroactiv rückgängig machen – a anula. confirmare în magistratură Richteranklage – plângere împotriva unui judecător richterliche Gewalt – putere jurisidicţională Richterrecht – dreptul judecătorului de a interpreta legea. fond de rezervă Rücklauf – recul Rücklieferung an die Staatsanwaltschaft – restituire (a dosarului) la procuratură Rücknahme der Klage – retragerea plângerii rückständigfrei – fără restanţe Rückstellung – provizion. viciu de calitate Sachmängelhaftung – răspundere pentru vicii materiale. cu internţie. judecător delegat Richterablehnung – recuzare a judecătorului Richteramtsbefähigung – confirmare în fucnţia de judecător.

amânare Säumniszuschlag – taxă suplimentară pentru întârziere Schaden – daună. memoriu Schriftstück – înscris 43 . brevet de vânzare a băuturilor alcoolice Schankerlaubnissteuer – impozit pe brevet de vânzare a băuturilor alcoolice Schattenhaushalt – buget–fantomă Schatzanweisung – bon de tezaur Schätzungswert – valoare estimativă Schatzwechsel – cambie de trezorerie Scheck – cec Scheckbürge – persoană care preia garanţia pentru plata cecului Scheidemünze – monedă divizionară Scheidung de Ehe – desfacerea căsătoriei Scheinvertrag – contract fictiv Schenkung – donaţie Schenkungsurkunde – act de donaţie Schenkungsversprechen – promisiune de donaţie.mită Schmuggel . toxice Schankerlaubnis – licenţă. statut Satzung – statut Satzung (öffentlich-rechtliche) – regulament de drept public Satzungsrecht – drept. trecere clandestină a frontierei de stat Schlichtungskommission – comisie de conciliere Schlichtungsstelle – oficiu de conciliere Schlichtungsversuch – încercare.vânzare de solduri la sfârşit de sezon Schlußvortrag – pledoarie finală Schmerzensgeld – daune-interese pentru o vătămare fizică Schmiergeld . document. persoană ce a produs prejudiciul Schadstoffausstoß – emisie de substanţe poluante.contrabandă Schöffe – jurat Schöffengericht – curte cu juraţi (complet compus din 1 judecător profesionist şi 2 juraţi – la judecătoria locală) Schranke – barieră schriftlich benachrichtigen – a notifica Schriftsatz – înscris. de încheiere a procedurii Schlußverkauf . jurisdicţie de arbitraj Schiedskommission – comisie de arbitraj Schiedsmann – arbitru Schiedsrichter – arbitru schiedsrichterliches Verfahren – procedură de arbitrare Schiedsspruch – hotărâre. eficient Schleppnetzpfandung – stocarea de date referitoare la persoane sau fapte în vederea urmăririi şi clarificării unei fapte penale schleusen – călăuzire. tentativă de mediere.Satz – teză Satzung – regulament.eficace. contract care conţine o clauză referitoare la soluţionarea prin arbitraj a unui litigiu Schienenfahrzeuge – vehicule feroviare Schießstätte – poligon de trageri Schifffahrtsgericht – tribunal pentru cauze maritime Schiffpfandbrief – scrisoare de ipotecare maritimă Schiffshypothek – ipotecă maritimă schlagender Beweis – probă decisivă schlagkräftig . de conciliere Schlußfolgerung – concluzie schlüssiges Handeln – acţiune concludentă Schlüssigkeit – concizie Schlußurteil – sentinţă definitivă Schlußverfügung – ordonanţă de închidere. pagubă Schadenersatz – despăgubire pentru daune Schadenersatz wegen Nichterfüllung – despăgubire pentru neîndeplinire (a contractului) Schadenersatzklage – acţiune pentru dauneinteres Schadensersatz – despăgubire Schadensminderungspflicht des Geschädigten – obligaţia păgubitului de a diminua pretenţia sa referitoare la despăgubire în cazul în care el a avut o culpă în producerea acesteia Schadensversicherung . legi codificate Säumnis – întârziere. sentinţă de arbitraj Schiedsvergleich – compromis prin care se încheie o procedură de arbitrare Schiedsvertrag – convenţie de arbitraj.asigurare împotriva daunelor Schädiger – păgubitorul. declaraţie de donaţie Schichtarbeit – muncă în ture Schichtzeit – normă zilnică de lucru Schickschuld – datorie pentru acoperirea căreia datornicul este obligat să expedieze creditorului bunul Schiedsamt – tribunal de arbitraj Schiedsgerichtklausel – clauză privind aplanarea litigiului pe calea tribunalului de arbitraj Schiedsgerichtsbarkeit – arbitraj.

debitor Schuldnerbegünstigung –favorizare frauduloasă a debitorului Schuldnerverzeichnis – registru al datornicilor Schuldnerverzug – datornic aflat în întârziere Schuldrecht – dreptul obligaţiilor Schuldschein – obligaţie. garanţie pentru cheltuieli de judecată Sicherheitsrat . autoredresare. recunoaştere a datoriei Schuldbeitritt – preluare a unei Schulden begleichen – a solda datoriile Schuldenbegleichungsvertrag – contract de compensare a datoriilor Schuldenerlaß – scutire. folosirea forţelor proprii Selbsthilfeverkauf – vânzare prin licitaţie publică a unor mărfuri alterabile sau care nu pot fi depozitate Selbstmord – sinucidere. handicapat schwere Brandstiftung – incendiere gravă schwere Körperverletzung – vătămare corporală gravă schwerer Mord – omor deosebit de grav schwerer Raub – tâlhărie gravă Schwurgericht – curte cu juri (complet format din 3 judecători profesionişti şi 2 juraţi) seelische Abartigkeit – anomalie psihică seiner Rechte verlustig – decăzut din drepturi Selbstbeteiligung – participaţie proprie Selbstbezichtigung – autoincriminare Selbstbindung – angajare personală Selbstbindung de Verwaltung – angajare unilaterală a administraţiei Selbsthilfe – autoajutorare.consiliu de securitate Sicherheitsübereignung – transfer de garanţie Sicherheitsverwahrung – detenţie preventivă sicherstellen – a lua sub pază Sicherstellung – asigurare. invaliditate provizorie Schweigen im Rechtsverkehr – păstrarea tăcerii în relaţiile juridice Schweigepflicht – obligaţie de a păstra secretul profesional schwer – calificat Schwerbehinderte – invalid.SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung) – asociaţie de apărare şi asigurare generală a creditorilor (cu sediul la Wiesbaden) Schuld – 1) datorie. poliţie de pază Schutzrecht – drept legal protejat Schutzwaldung – padure. 2) vină. recunoaşterea obligaţiei de plată Schuldzinsen – dobânzi la datorii Schutzgeld – taxă de protecţie Schutzgesetz – lege de protecţie. preluare a vinei Schuldunfähigkeit – incapacitate delictuală Schuldverhältnis – raport de obligaţii Schuldverschreibung – titlu de împrumut Schuldverschreibung – titlu de împrumut Schuldverschreibungsausgabe – emitere a titlului de împrumut Schuldverschreibungseinlösung – rambursarea obligaţiunii (a împrumutului) Schuldverschreibungsinhaber – obligatar Schuldversprechen – promisiune de a plăti. depozitare în siguranţă Sicherstellung – indisponibilizare Sicherungsgeschäfte – afacere juridică prin care se constituie o garanţie pentru o creanţă Sicherungshaft – arestare în vederea expluzării Sicherungshypothek – ipotecă asiguratorie 44 . de protejare Schutzgewahrsam – arest preventiv Schutzpolizei – jandarmerie. suicid Selbstreinigungsverfahren – procedură de autodisculpare selbstschuldnerische Bürgschaft – garanţie absolută. perdea de protecţie Schwägerschaft – rudenie prin alianţă Schwarzarbeit – muncă la negru Schwarzsenden – emisiune neautorizată. culpă Schuldanerkenntnis .recunoaştere a vinei. garanţie executorie Selbstständiger – întreprinzător particular. iertare de datorii Schuldfähigkeit – capacitate delictuală Schuldforderung – creanţă Schuldner – datornic. cauză aflată în instrumentare schwebende Unwirkrsamkeit – nulitate provizorie. titlu de creanţă Schuldscheindarlehen – împrumut pe baza obligaţiunii de creanţă Schuldtitel – titlu de creanţă Schuldübernahme –preluarea datoriei. independent Sendeanlagenmißbrauch – abuz privind instalaţii de emitere Senderecht – drept de emisie Sequestration – sechestrare Sexualstraftat – delict sexual sexuelle Belästigung – hărţuire sexuală sexuelle Nötigung – constrângere sexuală sexueller Mißbrauch – abuz sexual Sicherheitseinbehalt – reţinere de garanţii Sicherheitsleistung – depunere de garanţie Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten – cauţiune judiciară. clandestină Schwebende Sache – cauză pe rol.

Stempelabgabe – taxă de timbru Steuerbetrugbekämpfung – combaterea evaziunii fiscale Steuerhehlerei – tăinuire fiscală Steuerhinterziehung – evaziune fiscală Steuern hinterziehen – a defrauda Steuertarif – tarif de impunere Stichprobe – control prin sondaj Stiftung – fundaţie. diviziune. 2) atentat la pudoare situative Korruption – corupţie spontană Sitzgesellschaft . specialitate restrânsă Sondergericht – tribunal. permisie specială Sonderverfahren – procedură specială Sondervermögen – fond special.viză Sichtwechsel – cambie la vedere. brevet referitor la soiuri de plante sozialadäquat – corespunzător regulilor sociale Sozialhilfe – asistenţă socială Sparte . probaţiune strafbar – pasibil de pedeapsă strafbare Handlung – acţiune pasibilă de pedeapsă Strafbarkeit – culpabilitate.Sicherungsleistung – garantare. diligenţă Sortenschutz – protecţia descoperirii unor soiuri de plante. sector.legislaţie penală Strafgerichtsordnung – cod de procedură penală Strafgesetzbuch – cod penal 45 . vină. proprietate separată Sondeschule – şcoală specială Sorgfalt – grijă. fondare stillegen – a suspenda Störung der Totenruhe – profanare de morminte Strafangelegenheit – materie penală Strafantrag – cerere de urmărire penală Strafantrag – plângere penală Strafanzeige – denunţ penal.ramură.cetăţenie staatsbürgerliche Rechte – drepturi cetăţeneşti Stellenbewertung . judecătorie specială Sondergesetz – lege specială Sondernutzung – utilizare specială Sonderopfer – victimă specială ( a unei exproprieri) Sonderrecht – drept special Sonderurlaub – concediu suplimentar. garanţie Sicherungsschein – bon de garanţie Sicherungsverfahren – procedură de sechestrare Sicherungsverwahrung – internare intr-o unitate spitaliceasca / de reeducare Sichteinlage – depozit la vedere Sichtvermerk . patrimoniu special. domeniu Spitzenwert – valoare maximă Spruchkammer – 1) cameră de consiliu. offshore company Sitzungsperiode – sesiune (a parlamentului etc) Sitzungspolizei – poliţia care asigură paza instanţelor Sitzungsprotokoll – minută (a şedinţei de judecată) Skonto – scont sofortige Vollziehung – executare imediată Sola-Wechsel – poliţă unică. 2) aviz Stellungnahme – aviz Stellvertreter – adjnuct Stempelsteuer. incriminare strafbedrohte Handlung – acţiune pasibilă de pedeapsă Strafbefehlantrag – cerere pentru emiterea mandatului de arestare Strafbemessung – stabilirea cuantumului pedepsei Strafe auferlegen – a aplica o pedeapsă Strafe verhängen / zumessen – a aplica o pedeapsă Straferkenntnis – sentinţă penală Straffung – scurtare. poliţă plătibilă la vedere Siegelbruch – rupere de sigiliu Sistierung – act întreruptiv de instanţă sittenwidriges Rechtsgeschäft – afacere juridică contrară moralei Sittenwidrigkeit – necuviinţă. juriu Spruchkörper – complet de judecată. 2) cameră arbitrală. juriu Spurgutachten – expertiză dactiloscopică Staatsangehörigkeit . bilet la ordin Soll-Vorschrift – prevedere obligatorie Soll-Wert – valoare nominală Sonderangebot – ofertă specială Sonderausgabe – ediţie specială Sonderausschuß – comisie specială Sondergebiet – domeniu special. imoralitate Sittlichleitsdelikt – 1) delict împotriva moralităţii.(welche keine Tätigkeiten im Domizilland ausübt)– societate anonimă. reducere Strafgerichtsbarkeit .evaluare a postului Stellungnahme – 1) luare de poziţie. sesizarea unei fapte penale Strafart – tipul pedepsei Strafaufhebungsgrund – motiv pentru revocarea pedepsei Strafaufschub – amânarea pedepsei Strafaussetzung zur Bewährung – suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

cercetare penală Strafurteil – sentinţă penală Strafvereitelung – zădărnicirea pedepsei Strafverfahren – procedură penală. acţiune penală Strafverfolgung – urmărire penală Strafverfolgungsverjährung – prescripţia urmăririi penale Strafversprechen – declaraţia debitorului de a suporta penalităţi în cazul neîndeplinirii unei obligaţii băneşti până la termenul scadent Strafvollstreckung – executare penală Strafvollstreckungsverjährung – prescripţia executării pedepsei Strafvorschrift – prevedere penală Strafzettel – aviz de contravenţie Strafzumessung – calcularea. 2) ofertă Subskription – subscriăţie Subsumtion – subordonare. condamnat Strafmaßrevision – recurs împotriva sentinţei aplicate Strafmilderung – atenuarea pedepsei Strafmündigkeit – vârsta responsabilităţii penale Strafprozeß – proces penal. individualizarea pedepsei Straßenhandel – comerţ stradal Straßenverkehr – circulaţie rutieră Straßenverkehrsgesetzgebung – legislaţie privind circulaţia pe drumurile publice Straßenverkehrsrecht – legislaţia privind circulaţia rutieră Straußwirtschaft – gospodărie care produce vin pentru vânzare Streifendienst – serviciu de patrulare Streitgegenstand – obiect aflat în litigiu Streitgenosse – co-reclamant. litigiu Streitkräfte – forţe beligerante Streitschlichtung – mediere a litigiului Streitstand – stare litigioasă Streitverfahren – procedură contencioasă Streitwert . suspendarea executării pedepsei Strafuntersuchung – instrucţie. împăcare Sühneverfahren – procedură de împăcare Sukzessivlieferungsvertrag – contract de vânzare succesivă. includerea unei stări de fapt concrete într-o prevedere juridică Subunternehmer – sub-întreprinzător Subunternehmer – sub-întreprinzător Subventionsbetrug – înşelăciune cu privire ela convenţii Sühne – ispăşire. stabilirea cuantumului pedepsei.Strafhäufung – cumul de pedepse Strafherabsetzung – comutare a pedepsei Strafjustiz . responsabilitate penală Strafregister – cazier judiciar Strafrichter – juddecător la secţia penală Strafsache – cauză penală Strafschärfung – agravare a pedepsei Strafsenat – senat penal Straftat – faptă penală Straftatbestand – conţinutul faptei penale Straftaten gegen die persönliche Freiheit -infracţiuni contra libertăţii personale Straftilgung – ştergerea. amnistierea pedepsei Strafunterbrechung – întreruperea. multiple Supervision – control intern sau extern Surrogation – înlocuire. câştig mediu pe zi Tagwechsel – cambie scadentă într-o anuită zi 46 . păsuire subjektives Recht – drept subiectiv Submission – 1) licitaţie. co-participant într-un litigiu Streitgenossenschaft – co-participare procesuală ca reclamanţi sau pârâţi streitige Gerichtsbarkeit – jurisdicţie litigioasă streitiges Urteil – sentinţă litigioasă Streitigkeit – difrend.justiţie penală Strafkammer – cameră corecţională.valoare. cameră de punere sub acuzaţie Strafkläger – acuzator penal Strafklageverbrauch – autoritate de lucru judecat Strafklausel – clauză penalizatoare Sträfling – prizonier. mustrare Tafelgeschäft – operaţiune efectuată la ghişeul băncii Tagebuch – condică Tagesgeld – diurnă Tagessatz – cotă zilnică. submisiune. dovadă concludentă strengs Recht – Strohmann – om de paie Stückkauf – cumpărare la bucată Stundung – amânare. acţiune penală Strafprozessordnung – cod de procedură penală Strafprozeßrecht – drept penal procesual Strafrecht – drept penal Strafrechtler – penalist strafrechtliche Verantwortlichkeit – răspundere penală strafrechtliche Verantwortung – răspundere. compromis. includere. sumă în litigiu streng vertraulich – strict confidenţiAL Strengbeweis – probă evidentă. substituire Syndikusanwalt – judecător sindic Tadel – blam.

capacitate. 2) utilitate. Tatbestandmerkmale – elementele constitutive ale infracţiunii Tatbestandsaufnahme/erhebung – procesverbal de constatare Tatbestandsverwirklichung – realizarea conţinutului infracţiunii Tateinheit – concurs ideal de infracţiuni Tatentschluß – rezoluţie infracţională Täterschaft – vinovăţie.rată Teilzahlungsabrede – acord privind plata în rate Teilzeitbeschäftigung – program redus de muncă Tenor – dispozitivul hotărârii Termineinlage – depozit pe termen Termingeschäft – tranzacţie de livrare la termene fixe. den es angeht. a sentinţei de culpabilitate Tilgungsanleihe – împrumut amortizabil Titel – titlu Tod – deces Todeserklärung – 1) declarare a decesului. prestaţie. conţinutul faptei Tatbestand des Verbrechens –conţinutul infracţiunii. aptitudine Teileistung – realizare. für denjenigen den es angeht – acţiune în contul celui interesat Tatbestand – elemente constitutive ale faptei. folos. instanţă de reverificare a situaţiei de fapt Tatstrafrecht – parte a dreptului care descrie fapta Tatumstand – circumstanţă Tatvorwurf – imputare faptei Tatwerkzeug – instrument al comiterii infracţiunii. contract la termen Testamentanfechtung – atacarea. ci realizează un scop efectiv tätige Reue – căinţă efectivă Tätigkeitsmerkmal – element caracteristic al faptei infracţionale Tatmehrheit – concurs real de infracţiuni Tatort – locul comiterii faptei Tatortbesichtigung – cercetarea locului faptei Tatortuntersuchung – cercetarea locului faptei Tatrichter – judecătorul de la prima instanţă Tatsache – fapt Tatsacheninstanz – instanţă de apel.utilitate.Tantieme – tantiemă. culpă. deţinător.interdicţie de divizare (a patrimoniului) Teilurteil – sentinţă parţială Teilwert – valoare parţială Teilzahlung . a rambursa Tilgung – amnistie Tilgung des Schuldspruchs – desfiinţarea verdictului.act material (măsură de drept public a administraţiei publice care nu este orientată către o consecvenţă juridică. ce a servit la comiterea infracţiunii Tatwerkzeug – instrument folosit la săvârşirea faptei Tauglichkeit – 1) aptitudine. Tat für Rechnung dessen. folos Tauglichkeit. comiterea faptei Täterschaftsrecht – parte a dreptului care tratează criteriile ce trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să fie considerată făptuitor Tathandlung . îndeplnire parţială Teilhypothek – ipotecă parţială Teilkaskoversicherung – asigurare Casco parţială Teillieferungsvertrag – contract de livrare parţială Teilnahme – participare Teilnichtigkeit eines Rechtsgeschäfts – nulitate parţială a unui act juridic. 2) declarare de moarte prezumptivă Tonträger – purtător de sunet. contestarea testamentului Testamenteröffnung – deschidere a testamentului Testamentvollstreckung – execuţie testamentară Testierfähigkeit – capacitate de a face un testament Testierfreiheit – libertate de a întocmi un testament tilgen – a amortiza. fonogramă Totschlag – omor Tötung – omucidere Traditionspapier – document negociabil doveditor al dreptului de proprietate Träger – reprezentant. cotă parte. purtător Träger öffentlicher Belange – reprezentant al intereselor publice Trassant – emiţătorul unei cambii Tratte – trată Trauung – cununie Trennung der Ehegatten – separarea soţilor Trennung der Gewalten – separarea puterilor 47 . a unei afaceri juridice Teilungsanordnung – dispoziţie a testatorului referitoare la felul şi modul de divizare a moştenirii Teilungsklage – acţiune de partaj Teilungsverbot . participaţie Taschenpfändung – sechestrarea obiectelor pe care debitorul le are asupra sa (în buzunare etc) de către executorul judecătoresc.

tutore.remarcă defăimătoare.) Übergewicht – preponderenţă. cedare.transfer übertragbare Krankheiten – boli contagioase Übertragbarkeit – conform dreptului bugetar. tutelă (fără garanţie juridică) Treuhänder – custode. 2) parte de construcţie situată dincolo de graniţa proprietăţii Übereignung – transmitere.a elibera un cec neacoperit Überziehung – descoperire bancară Überziehungskredit – descoperire de cont üble Nachrede . de o valoare mai mare. posibilitate de reportare a cheltuielilor neefctuate la sfârşitul unui an bugetar în contul următorului an übertragener Wirkungskreis – transfer de atribuţii. surplus Überholen im Straßenverkehr – depăşire în trafic Überladung des Kraftfahrzeugs – supraîncărcare a vehiculului Überleitungsvertrag – acord de tranzit Übermaßverbot – interdicţia excesului (de a aplica o măsură neproporţională en raport cu scopul urmărit Übermittlungsirrtum – eroare privind transmiterea Übernahme eines Handelgeschäfts – preluare a a unei afaceri comerciale übernommen – incorporat în Überparteilichkeit der öffentlichen Verwaltung – suprapartinitatea administraţiei publice Überpfändung – sechestrare excesivă. agenţie de privatizare treuhändischer Besitzer – detentor fiduciar Treuhandvermögen – patrimoniu fiduciar triftig – plauzibil Trunkenheit im Verkehr – stare de ebrietate în timpul conducerii Überbau – 1) suprastructură. O asemenea stare de necesitate extrastatutară este motiv de justificare în dreptul penal. sferă a sarcinilor transferate prin lege unei corporaţii teritoriale Übertragung / Übersendung des Verfahrens – transfer / transmiterea procedurii Übertragung – 1) transmitere. convenţie Übereinstimmung – conformitate Überfahrtsvertrag . fiduciar treuhänderisch – fiduciar Treuhandgesellschaft – societate fiduciară.Trennungsentschädigung – despăgubire pentru ieşire din societate. exces Übersciht – tabel sinoptic übersenden – a transmite Überstellung . a fidelităţii Treuhand – custodie (fără garanţie judiciară). să poată fi menţinut. superioritate Überhang – excedent. violare überwachungsbedürftige Abfälle – deşeuri ce necesită supraveghere Überweisung – 1) virament. de felonie Treuepflicht – obligaţia loialităţii. de transfer Überweisungsbeschluß (Österreich) . unul dintre acestea este lezat printr-o acţiune pasibilă de pedeapsă pentru ca celălalt bun juridic. virare Übertragungsurkunde – act de cesiune Übertragungsvermerk – notă privind transferul Übertretung – încălcare. calomnie 48 . cedare de bunuri übereinkommen – a conveni Übereinkommen – acord. neproporţională în raport cu necesitatea satisfacerii creditorului überplanmäßige Ausgaben – cheltuieli excedentare Überprüfung – revizuire Überschreitung der satzungsgemäßigen Befugnisse – depăşirea atribuţiilor statutare Überschuldung – îndatorare excesivă Überschuß – excedent. dovadă a vinovăţiei.? Überführung – dovedire. demascare Überführungsfahrten – transbordare Übergangsgeld für Beamte – salariu compensator pentru funţionari în cazul în care aceştia sunt eliberaţi din funcţie fără a li se asigura o pensie Übergangsgeld in der Sozialversicherung – salariu compensator acordat în cadrul asigurărilor sociale Übergangsheim – cămin de tranziţie Übergangsvorschriften – prevederi tranzitorii übergesetzlicher Notstand – stare de necesitate extrastatutară (atunci când în cadrul unui litigiu dintre două bunuri juridice. care înlătură caracterul ileagl al faptei. transfer. pentru separare de societate Tresor (m) – seif Treu und Glauben – bună – credinţă Treubruchtatbestand – elemente constitutive ale infracţiunii de trădare. infracţiune. surplus.rezoluţie de declinare (Austria) Überzeugungstäter – făptuitor care a acţionat din motive de conştiinţă überziehen . 2) predare Überweisungsbeschluß – decizie de virament. 2) reportare.

reeşalonare a datoriilor Umschulung . 2) cifră de afaceri. conversie Umwandlung der Strafe – comutarea pedepsei Umwelthaftung – răspundere ecologică Umweltkriminalität – criminalitatea în legătură cu mediul înconjurător Umweltschutz – protecţia mediului înconjurător Umweltvertäglichkeitsprüfung – verificare din punct de vedere ecologic Umzugskostenvergütung – despăgubire. conversia Umwandlung . inatacabilitate Unbedenklichkeitsbescheinigung – atestat de marfă corespunzătoare unbefugte Entnahme von Strom – sustragere de energie electrică unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen folosirea neautorizată de vehicule unbefugter Gebrauch von Pfandsachen – folosirea fără drept a bunurilor amanetate unbefugtes Benutzen von Wappen – folosirea neautorizată a stemelor unbeschadet – fără să aducă atingere unbestimmter Rechtsbegriff – noţiune juridică nedefinită unbewegliche Sache . contribuţie. rambursare a cheltuielilor de mutare unabdingbares Recht – drept inalienabil Unabdingbarkeit – indispensabilitate. 2) transfer Umlageverfahren – procedură de transfer Umlaufverfahren – circulară Umlaufvermögen – active circulante Umlegung – devierer.nelegitim uneidliche Falschaussage – declaraţie falsă care nu a fost depusă sub jurământ unentgeltlicher Vertrag – contract cu titlu gratuit Unentgeltlichkeit . legătură umgehen – a eluda. 2) persoană colonizată Umstand – împreujurare Umtausch – schimbare.reccalificare Umsetzung – 1) transformare. bun imobil Unbotmäßigkeit – nesupunere. invertire Umkehrung der Beweislast – răsturnarea sarcinii de probă Umlage – 1) taxă.accident Unfallbeteiligter – participant la accident Unfallentschädigung – despăgubire pentru accident Unfallfürsorge – asistenţă în urma accidentului Unfallrente – pensie acordată ca urmare a unui accident 49 . relaţie. 2) vânzare.transformare. insubordonare Unbrauchbarmachung – aducere în stare de imposibilitate de utilizare unechte Rückwirkung – efect retroactiv neautentic unechte Stellvertretung . modificare. volum de tranzacţii Umsatzsteuer – impozit pe cifra de afaceri Umschreibung – perifrază Umschuldung – conversie. a evita Umgehungsgeschäft – operaţie. transformare a unor terenuri pentru anumite planuri de construcţie Umpfändbarkeit – excepţie de la sechestrare. necesitate absolută Unabhängigkeit des Richters – independenţa judecătorului Unabkömmlichkeit Wehrpflichtiger – indispensabilitatea tinerilor recruţi Unanfechtbarkeit – incontestabilitate.falsă reprezentare unechte Urkunde – act neautentic. vânzare.Umbildung einer Sache – transformarea unui lucru Umdeutung . fals unechter zweiseitiger Vertrag – contract bilateral imperfect unechtes Versäumnisurteil – sentinţă în contumacie neautentică unehelich .lucru.persona non-grata Unfall .gratuitate unerlaubte Handlung – faptă ilicită unerlaubte Werbung – publicitate ilicită unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – părăsirea nepermisă a locului accidentului unerlaubtes Glückspiel – joc de noroc nepermis Unersetzlichkeit de Wohnung – inviolabilitatea domiciliului unerwünschte Person .răstălmăcire Umdeutung von Verwaltungsakten – răstălmăcirea actelor administrative Umfrage – sondaj de opinie Umgang – raport. 3) cesiune Umsetzung – implementare Umsetzung – transpunere Umsiedler – 1) persoană care s-a mutat în alt loc. imposibilitatea punerii sub sechestru a anumitor bunuri Umsatz – 1) dever.regrupare Umkehrschluß -? Umkehrung – intervertire. schimb în natură Umtauschvorbehalt – rezervă privind schimbul. afacere frauduloasă Umgruppierung .

Unfallverhütung – prevenirea accidentelor Unfallversicherungsträger – Unfruchtbarmachung – aducere în stare de infertilitate ungeachtet – fără să aducă atingere Ungebühr vor Gericht – infracţiunea de sfidare a curţii, insubordonare faţă de instanţă, ultraj în faţa instanţei Ungehorsam - nesupunere ungerechtfertigte Bereicherung – îmbogăţire nejustificată ungerechtfertigte Strafverfolgung – urmărire penală nejustificată Unglücksfall – accident Universalsukzession – succesiune universală Unkostenpauschale – indemnizaţie forfetară pentru cheltuieli pauşale unlautere Werbung – publicitate ilicită unlauterer Wettbewerb – concurenţă neloială unmenschliche Behandlung – tratament neomenos unmittelbare Stellvertretung – reprezentare directă unmittelbarer Besitz – posesie nemijlocită unmittelbarer Schaden – daună directă unmittelbarer Zwang – constrângere directă Unmöglichkeit der Leistung - imposibilitatea realizării, a îndeplinirii Unmündigkeit - minoritate Unparteilichkeit – imparţialitate Unrecht - nedreptate Unrechtsbewußtsein – conştiinţă a nedreptăţii unregelmäßige Verwahrung – păstrare nereglementară unrichtiges ärztliches Gesundheitszeugnis – certificat medical incorect Unrichtigkeit des Grundbuchs – incorectitudinea cărţii funciare Unruheschäden – daune provocate de diferite tulburări sociale, de mişcări populare etc. Unschuld – nevinovăţie; inocenţă Unstimmigkeit – diferend Untätigkeitsklage – plângere pentru motive de inactivitate administrativă untauglicher Versuch – tentativă improprie unteilbar – indivizibil unter Berücksichtigung der eingeholten Aussichten – având în vedere contribuţia unter Berücksichtigung des oben Angeführten – având ăn vedere (luând în considerare) cele menţionate mai sus unter Umgehung des Gesetzes – prin eludarea legii unter Vorbehalt – sub rezerva

Unterabsatz – paragraf Unterbindungsgewahrsam – arestare operată de poliţie pentru împiedicarea comiterii sau continuării comiterii unei infracţiuni sau a unei abateri Unterbrechung der Verjährung - întreruperea prescripţiei Unterbrechung des Verfahrens – întreruperea procedurii Unterbringung – 1) cazare; internare; 2) stocare; 3) investiţie Unterbringungsbefehl – mandat de internare Unterbringungsgesetz – lege privind internarea într-o unitate spitaliscească / într-un centru de dezintoxicare Unterdrücken einer Urkunde – sustragerea unui act Unterhalt – întreţinere Unterhaltsanspruch – pretenţie de întreţinere Unterhaltsbeitrag – contribuţie de întreţinere Unterhaltsgeld – pensie alimentară Unterhaltspflichtverletzung – încălcarea obligaţiei de întreţinere Unterhaltsprozess – proces pentru întreţinere Unterhaltssicherung – Unterhaltsvorschuß – avans pentru întreţinere Unterhaltszahlungen – plăţi pentru întreţinere Unterlassen – abţinere de la o acţiune unterlassene Hilfeleistung – omiterea acordării de ajutor Unterlassung – omitere, omisiune, neîndeplinire, inacţiune Unterlassung der Diensthandlung – omisiune de a îndeplini un act oficial (o sarcină de serviciu) Unterlassungsanspruch – pretenţie pentru interzicerea unui exercitării/ îndeplinirii unui act Unterlassungsdelikt – delict prin omitere Unterlassungsklage – acţiune pentru interzicerea exerciţiului unui act Unterlassungsurteil – hotărâre permanentă, hotărâre judecătorească de interdicţie, prin care se interzice unei părţi exercitarea unui act; ordonanţă preşedinţială Untermiete – subchirie Unternehmenssteuer – impozit pe întreprindere Unterparieemmission – emisiune sub valoarea nominală Untersagung – interzicere Untersagung de Gewerbeausübung – interzicerea exercitării unei meserii Untersagung der Berufsausübung – interzicerea exercitării unei profesii
50

Unterschiebung – substituire, denaturare, falsificare Unterschlagung – delapidare Unterschreitung der Gebühren – reducerea / scăderea taxelor unterstellen- 1) a atribui pe nedrept; 2) a imputa Unterstützung – 1) sprijin; 2) indemnizaţie Untersuchungsbehörde – autoritate, organ de investigaţie, de cercetare Untersuchungshaft – arest preventiv Untersuchungskommission – comisie de investigaţie, de anchetă Untersuchungspflicht – obligaţia verificării Untersuchungsrichter – judecător de instrucţie Untervermächtnis – ? Unterwanderung – infiltrare Unterwerfung – supunere Unterwerfungsklausel – clauză de subordonare Unterziehung – supunere Unteschieben eines Kindes – substituirea unui copil Untreue – abuz de încredere, malversaţiune; infidelitate, necredinţă Untüchtigkeit - incapacitate unübersichtlich – neclar, nesistematic; de necuprins cu privirea unumgänglich – de primă necesitate unveränderlich – imuabil unveräußerlich – inalienabil unveräußerliches Recht – drept inalienabil unvereinbar – incompatibil Unvereinbarkeit von Amt und Mandat – incompatibilitate între funcţie şi mandat Unverletzbarkeit der Person – inviolabilitatea persoanei Unverletzbarkeit der Wohnung – inviolabilitatea domiciliului Unverletzbarkeit des Briefgeheimnisses – inviolabilitatea secretului corespondenţei Unvermögen – 1) neputinţă, incapacitate unvertretbar - nefungibil unvertretbare Handlung – acţiune nejustificabilă, de nesusţinut unvertretbare Sache – bun nefungibil Unverzichtbarkeit – la care nu se poate renunţa unverzüglich – neîntârziat unvordenkliche Verjährung – prescripţie datorită existenţei uni drept din timpuri imemoriabile (timp de 40 de ani şi necunoscându-se alt raport juridic decât cel existent nici cu alţi 40 de ani în urmă) Unvoreingenommenheit - imparţialitate unwiderleglich – incontestabil, irefutabil Unzucht – imoralitate, prostituţie

Unzugänglichkeitseinrede – obiecţia, excepţia inadmisibilităţii unzulässige Rechtausübung – exercitarea inadmisibilă a unui drept unzuläßige Rechtsausübung – exercitarea nepermisă a unei profesii juridice unzulässige Tonaufnahme – înregistrare audio nepermisă Unzumutbarkeit – Unzurechnungsfähigkeit – iresponsabilitate Urabstimmung – referendum Urheber – autor Urheberrecht - drept de autor Urkunde – act, document, înscris Urkunde die mit einem Formfehler behaftet ist – act conţinând un viciu de formă, act viciat sub aspectul formei Urkundenbeweis – probă cu acte Urkundenfälschung – 1) fals în înscrisuri sub semnătură privată; 2) fals material în înscrisuri oficiale Urkundenprozess – proces netestimonial, acţiune dovedită cu înscrisuri, judecată fără dezbateri, pe bază de acte Urkundenunterdrückung – sustragere de documente Urkundenvernichtung – distrugere de documente Urkundsbeamter – grefier Urkundsperson - persoană autorizată a emite un act (notar, ofiţer al stării civile etc) Urkundszeuge – martor asistent Urlaubsabgeltung – compensaţie acordată angajatului pentru concediul de odihnă neefectuat Urlaubsentgelt – îndemnizaţie de concediu Urlaubsgeld – gratificaţie acordată angajatului cu ocazia concediului annual de odihnă Urproduktion – producţie a materiilor prime Urschrift - înscris original Urteil – sentinţă Urteil ohne grundsätzliche Tragweite – soluţie pe speţă Urteil über einen besonderen Fall – soluţie pe speţă Urteil verkünden – a pronunţa o sentinţă Urteilsbegründung – motivarea sentinţei Urteilsformel – dispozitivul hotărârii Urteilsgrund – motivare a sentinţei Urteilsspruch – dispozitivul hotărârii Urteilstenor – dispozitivul hotărârii Urteilsverfahren – proces Urteilsvollzug – executarea sentinţei
51

Vaterschaftsanerkenntnis – recunoaştere a paternităţii Vaterschaftsvermutung – presupunerea paternităţii Veböserung – înrăutăţire Verabredung einer Straftat – convenire asupra comiterii unei infracţiuni verabschieden (einen Beschluß) – a adopta (o decizie) Verabschiedung eines Gesetzes – adoptarea unei legi Verächtlichmachen von Verfassungsorganen – defăimarea organelor constituţionale Veränderungsnachweis – dovadă privind modificări intervenite în ceea ce priveşte un teren Veränderungssperre – interdicţie de a ridica, modifica ori îndepărta construcţii într-o anumită zonă Veranlagung – impunere, fixare de impozite Veranlagungsarten – tipuri de impunere Veranlagungszeitraum – perioadă de impunere Veranschlagung – 1) evaluare, estimare.2) deviz Verantwortlichkeit – responsabilitate, răspundere Verarmung des Schenkers – pauperizarea donatorului Veräußerung – 1) vânzare; 2) alienare, înstrăinare, cedare Veräußerung der Firma – vânzarea, cedarea firmei Veräußerungserlös – câştig din vânzări Veräußerungsgewinn– beneficiu obţinut din vânzare Veräußerungsverbot – interdicţia înstrăinării Verband – asociaţie, uniune Verbandshypothek – ipotecă integrală Verbandsklage – acţiune, plângere a uniunii, a asociaţiei Verbandskörperschaft – corporaţie de drept public, ai cărei membri sunt exclusiv persoane juridice Verbandsumlage – taxă a uniunilor comunale Verbandszeichen – marcă (însemn al uniunii) verbindlich – obligatoriu Verbindlichkeit – angajament, obligaţie, obligativitate, caracter obligatoriu Verbindung von Sachen – legătura dintre un bun mobil cu un teren, astfel că bunul respectiv devine parte componentă a terenului Verbleib – locul în care se află cineva / ceva Verbot – interdicţie, interzicere

Verbot von Ausnahmegerichten – interzicerea instanţelor excepţionale verbotene Ausgabe von Aktien – emitere interzisă de acţiuni verbotene Eigenmacht - interdicţia puterii arbitrare, interdicţia samavolniciei verbotene Vereinigungen – asocieri interzise Verbotgesetz – legea prohibiţiei Verbotsirrtum – eroare privind interdicţia verbrauchbare Sache – lucru utilizabil Verbraucherschutz – protecţia consumatorului Verbrauchssteuer – impozit pe consum Verbrauchsteuergefährdung – periclitarea impozitului pe consum Verbrechen – infracţiune Verbreiten von Falschgeld – răspândirea de bani falşi Verbreitung einer Unwahrheit – răspândirea uni neadevăr Verbreitung pornograpfischer Schriften – răspândirea unor tipărituri cu caracter pornografic Verbreitung von unwahren Sachen – răspândirea de lucruri neadevărate Verbreitungsrecht – drept de distribuţie verbrieftes Recht – drept garantat Verbringungsverbote – interdicţie privind distribuirea anumitor materiale verbundene Unternehmen – întreprinderi reunite Verbundvertrag – contract de uniune Verdacht – suspiciune verdächtig (adj.) – suspect Verdächtigter – suspect Verdächtigung – suspectare Verdachtskündigung – concediere pe baza suspiciunii privind comiterea unei infracţiuni verdeckter Ermittler – investigator sub acoperire verdeckter Mangel – viciu ascuns Verdichtung – concretizare Verdienstausfall – pierderea câştigului Verdingung – angajare, tocmire a forţei de muncă Verdingungsordnung – regulament privind angajarea, tocmirea forţei de muncă Verdunkelungsgefahr – pericol de ascundere, de acoperire ( a unei infracţiuni) vereidigter Buchprüfer – contabil sub jurământ Vereidigung – luare de jurământ Verein – uniune vereinbarte Niederschrift – proces-verbal convenit, minută
52

anulare.acord.1. modificându-l. rambursare Vergütung – remuneraţie Verhältnismaßigkeit – proporţionalitate Verhandlungsfähigkeit – capacitate de negociere Verhandlungsprotokoll – proces verbal al negocierii 53 . 2) moratoriu Vergleichsvertrag – contract de concordat Vergütung – despăgubire. 2. pentru care se convine ca. concordat Vergleichsmiete – chirie de referinţă Vergleichsverfahren – 1) acţiune juridică de concordat. scadenţă. parte Verfahrensfehler – eroare. expirare. acord Vereinbarung – înţelegere. în cazul nesatisfacerii sau nesatisfacerii la timp a creditorului ipotecar. convenire Vereinbarungsdarlehen – împrumut pe bază de convenţie vereinfachtes Jugendverfahren – procedură simplificată pentru minori vereinfachtes Verfahren – procedură simplificată Vereinigungsfreiheit – libertate de asociere vereinnahmte Gelder – bani incasati Vereinsfreiheit – libertate de alcătuire a uniunilor Vereinsregister – registru al uniunilor Vereinssatzung – regulament al uniunii Vereinsvormundschaft – asociaţie. transferându-l sau anulându-l pe acesta Verfügungsgewalt – drept de a dispune Verfügungsgrundsatz – principiu dispozitiv Verfügungsmittel – mijloace financiare din bugetul comunelor.adjudecare Vergehen – delict minor Vergewaltigung – viol Vergleich . 6) confiscare Verfallsklausel – clauză prin care se stabileşte o expirare. tranzacţie. o perimare Verfallspfand – ipotecă. 4. compensaţie. acestuia să-i revină sau să îi fie transferată proprietatea asupra bunului Verfassung – constituţie Verfassungsänderung – amendament constituţional Verfassungsbeschwerde – plângere constituţională Verfassungsentwurf – proiect de constituţie verfassungsfeindliche Bestrebungen – tendinţe anticonstituţionale verfassungsfeindliche Vereinigungen – asocieri anticonstituţionale Verfassungsgericht – Curte Constituţională Verfassungsgerichtsbarkeit – jurisdicţie constituţională verfassungsmäßig – constituţional verfassungsmäßige Ordnung – ordine constituţională verfassungsmäßiger Richter – judecător natural Verfassungsstreitigkeiten – litigii constituţionale verfassungswidrie Partei – partid neconstituţional Verfassungswidrigkeit von Parteien – neconstituţionalitatea partidelor Verfolgter – urmărit Verfolgung – urmărire Verfrachter – transportator verfügen – a dispune Verfügung – dispoziţie Verfügung eines Nichtberechtigten – dispoziţie dată de o persoană neîndreptăţită Verfügungsfreiheit – libertate de a dispune Verfügungsgeschäft – act juridic orientat nemijlocit spre acţionare asupra unui drept existent. uniune instituită drept tutore Vereinsvorstand – comitet de conducere al uniunii vereint – întrunit Vereitelung der Strafvollstreckung – zădărnicirea executării penale Verfahren – conexarea procedurilor Verfahrensbeteiligte – persoană implicată în procedură.Vereinbarung – acord Vereinbarung – convenţie. aflate la dispoziţia primarului pentru cheltuieli neprevăzute Verfügungsrecht – drept de a dispune Vergabe – repartizare Vergabe – repartizare. amanet. acord. cădere. viciu de procedură Verfahrensgrundsatz – principiu procedural Verfahrenshandlung – activitate procedurală Verfahrenshandlungen durchführen – a efectua activităţi procedurale Verfahrensmangel – viciu de procedură Verfahrenspatent – patent având ca obiect un procedeu tehnic ori o modalitate de aplicare Verfahrensrecht – drept procedural Verfahrensvereinfachung – simplificare a procedurii Verfahrensverschleppung – tărăgănare a procedurii Verfall . 5 decădere din drepturi. 3. distribuire. adjudecare Vergebung .

2) pronunţare a sentinţei. decădere Verlustausgleich –compensarea pierderilor Vermächtnis – moştenire Vermächtnisnehmer . înştiinţare. aptitudine Vermögensbeschlagnahme – confiscare a averii Vermögensgegenstand – bunuri patrimoniale. 2) calomnie Verlöbnis – logodnă Verlust – pierdere. clarificare verkünden– a pronunţa o sentinţă. victimei acidentului. active. împrumutare verleiten – a instiga verleiten (zu etwas) – a îndemna (la ceva) Verleitung zu einer Straftat – instigare la săvârşirea unei fapte penale Verletztengeld – bani acordaţi. a traficului Verkehrserhebung – anchetă. pentru perioada în care asiguratul se află în incapacitate de muncă Verletztenrente – pensie acordată pentru victime ale accidentelor Verletzung – încălcare. a promulga o lege Verkündung – 1) publicare. în cadrul asigurărilor legale pentru accidente. comisie de intermediere Vermittlungskommission – comisie de intermediere Vermittlungsmakler – agent de intermedieri Vermögen – 1) avere. violare. 3) promulgare Verkündung – promulgare Verlagsrecht – drept editorial Verlagsvertrag – contract încheiat între editură şi autor Verlassenschaftsverfahren – procedură succesorală Verleihung – conferire. conturi bancare Vermögensnießbrauch – uzufruct asupra averii Vermögensnießbrauch – uzufruct asupra unei averi Vermögensrechnung – calcul patrimonial 54 . a transporturilor Verkehrssitte – uzanţă în relaţiile dintre oameni Verkehrssteuer – impozit. defăimare.und Erziehungspflicht. oficiul judecătorului de instrucţie (în Elveţia) Verhütungsmittel – mijloc de prevenire Verjährung – prescripţie Verjährungsbeginn – începutul prescripţiei Verjährungsfrist – termen de prescripţie Verjährungshemmung – blocarea prescripţiei Verjährungsunterbrechung – întreruperea prescripţiei Verkauf – vânzare Verkehr mit Gefangenen – raporturi cu deţinuţii Verkehrsampel – semafor verkehrsberuhigter Bereich – zonă închisă circulaţiei rutiere Verkehrsbeschränkung – limitare. taxă pe circulaţie Verkehrssünder – contravenient la legislaţia rutieră Verkehrsteilnehmer – participant la trafic Verkehrsunfall – accident de circulaţie Verkehrswert – valoare comercială Verkehrszeichen – semn de circulaţie Verklarung – explicaţie. stare materială. vătămare Verletzung der Fürsorge.legatar Vermarktungsrecht – drept de comercializare Vermessungsamt – oficiu de cadastru Vermieter – persoană care închiriază. îngrădire a circulaţiei. lezare. lămurire. în cazul în care acesta nu-şi achită chiria verminderte Schuldfähigkeit – capacitate delictuală diminuată Vermittlungsausschuß – comisie de mediere. cercetare rutieră Verkehrsfluß – flux al circulaţiei Verkehrsgefährdung – periclitarea traficului Verkehrshypothek – ipotecă înregistrată Verkehrsrecht – legislaţie rutieră Verkehrsregeln – reguli de circulaţie Verkehrssicherungspflicht – obligaţie privind siguranţa comunicaţiilor. 2) capacitate.încălcarea obligaţiei de îngrijire şi educare Verletzung der Geschlechtsehre – corupere sexuală Verletzung der Unterhaltspflicht – încălcarea obligaţiei de întreţinere Verletzung des Briefgeheimnisses – violarea secretului corespondenţei Verletzung des Dienstgeheimnisses – violarea secretului profesional Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländerischer Staaten – lezarea steagurilor şi a însemnelor de suveranitate ale statelor străine Verletzung von Privatgeheimnissen – violarea secretelor particulare Verleumdung – 1) calomniere. anunţare. locator Vermieterpfandrecht – dreptul persoanei care închiriază de a ipoteca lucrurile chiriaşului.verhängen (eine Strafe) – a aplica (o pedeapsă) Verharmlosung von Gewalttaten – bagatelizarea unor fapte de violenţă Verherrlichung von Gewalt – apologia violenţei Verhöramt – oficiul de audieri. patrimoniu.

acţiune care este întemeiată în măsura în care respingerea sau omiterea emiterii respectivului act administrativ este ilegală şi reclamantul este astfel prejudiciat în drepturile sale) Verpflichtungsschein – înscris de datorie Verramschung – vânzare sub preţ. o ordonanţă Verordnung – regulament Verordnung – regulament. mutarea funcţionarului Versetzung in den Ruhestand – scoatere la pensie Versicherer – instituţie de asigurări. 3) eroare de calcul Verrechnung im Giroverkehr – decontare prin virament Verrechnungscheck – cec de virament Verrichtung – 1) îndeplinire. vânzare en gros Verrat – trădare Verrechnung – 1) socoteală. culpă. decret Verpächter – persoană care dă în arendă Verpachtung . printre altele. asigurator Versicherung – asigurare Versicherung an Eides Statt – asigurare dată în locul jurământului Versicherungsagent – agent de asigurări Versicherungsaufsicht – conntrol al statului asupra societăţilor de asigurări 55 . executare.libertate de întrunire Versammlungsverbot – interdicşie de întrunire Versäumnis – 1) absenţă. ordonanţă.arendare Verpfändung – amanetare. contopire Verschollenheit – dispariţie Verschulden – 1) vină. bănuială privind culpa Verschuldung – 1) vină. înrăutăţire verschleierte Zahlungen – plăţi mascate Verschleppung – amânare. al situaţiei materiale Vermögensverfügung – dreptul unei persoane de a dispune asupra întregii sale averi Vermögensverwaltung – administrare a averii Vermögensverzeichnis – inventar al averii Vermögensvorteil – avantaj material Vermögenswert – valoarea a averi. travestire vermuten – a presupune Vernachlässigung von Schutzbefohlenen – neglijarea unor persoane aflate sub protecţie Vernehmung – audiere. 3) terminare. bunuri Vermögenswerte – activ.promulgare Verordnung – dispoziţie. întrunire Versammlungsfreiheit . 2) îndatorare Verschweigung – trecere sub tăcere Versendungskauf – cumpărare prin corespondenţă Versetzung des Arbeitsnehmers – transferarea angajatului într-un alt loc de muncă Versetzung des Beamten – transferare. decontare. chestiune a culpei Verschuldensvermutung – presupunere. bunuri vermögenswirksame Leistungen – prestaţii producătoare de profit. 3) obligaţie. 2) neglijenţă Verschieben – dislocare Verschlechterung – deteriorare. constrângere. de avere (prestaţii financiare ale angajatorului în favoarea angajatului. sub forma unor contribuţii pentru economiile angajatului. 2) punere la socoteală. culpă. rezolvare Verrichtungsgehilfe – persoană care acţionează pentru un altul şi este dependentă de indicaţiile acestuia verrufen – discreditat Versammlung – adunare. achitare. 2) treabă. eine Verordnung erlassen – a emite o dispoziţie. 2) neglijenţă Versäumnisurteil – sentinţă în contumacie. prestaţii ce sunt prevăzute în baza unui contract Vermummung – deghizare. datorie. angajament Verpflichtungserklärung – declaraţie de angajament. gajare Verpflichtung – 1) obligaţie. sentinţă în lipsă Versäumung – 1) absenţă. ordin. tărăgănare Verschleppung des Verfahrens – tergiversarea procedurii Verschmelzung – fuzionare. 2) îndatorare Verschuldensfrage – problemă. mascare. decret. 2) obligaţie. declaraţie de obligativitate Verpflichtungsermächtigung – împuternicire pentru asumarea unor obligaţii Verpflichtungsgeschäft – transzacţie prin care se stabileşte un angajament Verpflichtungsklage – acţiune pentru obligare (prin care se solicită condamnarea la emiterea unui act administrativ ce a fost respins sau a cărui emitere a fost omisă. tergiversare. interogare Vernichtung – exterminare vernünftig – judicios Veröffentlichung .Vermögensrecht – drept patrimonial vermögensrechtlich – de drept patrimonial Vermögensschaden – pagube patrimoniale Vermögensstrafe – pedeapsă patrimonială Vermögensstrafe – sancţiuni patrimoniale Vermögensübersicht – inventar al averii.

acreditat Vertrauensschaden – pagubă cauzată printr-un abuz de încredere Vertrauensschutz – pretojarea legală a bunei credinţe Vertreter – reprezentant. 3) reprezentanţă.cale de difuzare. abatere Verstrickung – executare a sechestrului Verstrickungsbruch – sustragere de sub sechestru Verstümmelung – mutilare Versuch –1) tentativă. reziliere a contractului Vertragsauslegung – interpretarea contractului Vertragsentwurf – proiect de contract Vertragspartei / Vertragspartner – contractant. 2) încercare Vertagung – amânare. delapidare. parte contractantă Vertragspflicht – obligaţie contractuală Vertragsrecht – drept contractual vertragsschließende Partei – parte contractantă Vertragsstrafe – penalitate contractuală. expulzat Vertriebsweg . încălcare a contractului a contractului Vertragsverletzungsverfahren – procedură aplicată în cazul violării contractului sau a convenţiei Vertrauensarzt – medic de familie Vertrauensfrage – moţiune de încredere Vertrauensinteresse – daune – interese ale celui păgubit printr-un abuz de încreder Vertrauensmann – 1) persoană de încredere. sustragere. locţiitor Vertreter des öffentlichen Interesses -reprezentant al intereselor publice Vertretung – 1) reprezentare. subtilizare. în contumacie Vervielfältigungsrecht – drept de multiplicare Verwahrlosung – neglijare Verwahrung – custodie Verwahrung – păstrare. fraudă Verurteilung – condamnare Verurteilung in Abwesenheit – condamnare în lipsă. gestionar Verwaltungsakt – act administrativ Verwaltungsausschuß – consiliu de administraţie Verwaltungsgebühr – taxă administrativă 56 .contract Vertragsabschluß – încheiere a contractului Vertragsangebot – ofertă de contract Vertragsannahme – acceptarea contractului Vertragsauflösung – dizolvare a contractului. prorogare Verteidiger – apărător Verteidigungsausschuß – comisie de apărare Vertrag . de desfacere Verunglimpferung – defăimare. intermediar de asigurări Versicherungsmißbrauch – abuz în domeniul asigurărilor Versicherungsnachweis – dovadă de asigurări Versicherungsnehmer – asigurat Versicherungspflicht – obligaţie de asigurare Versicherungsschein – poliţă de asigurare Versicherungssteuer – impozit pe asigurare Versicherungsvertrag – contract de asigurare Versicherungsvertreter – reprezentant al unei instituţii de asigurări Versicherungszwang – constrângere în vederea asigurării Versitzung – prescripţie extinctivă Versorgungsanspruch – pretenţie la pensie Verstaatlichung – etatizare Versteigerung – licitaţie Versteigerungserlös – câştig obţinut din licitaţie Verstoß – încălcare. sancţiune contractuală Vertragsübernahme – preluare a contractului Vertragsverletzung – violare. sucursală Vertretungsbefugnis – drept de reprezentare Vertretungswille – voinţă de reprezentare Vertriebene – exilat. luare în pază Verwahrungsbruch – sustragere sau distrugere de înscrisuri (oficiale) Verwahrungsbruch – sustragere sau distrugere de înscrisuri (oficiale) Verwahrungshaft – prevenţie Verwahrvertrag – contract de depozit Verwalter – administrator. discreditare Verunglimpferung von Symbolen – ofensă adusă unor însemne Verunreinigung des Wassers – poluarea apei Veruntreuung – înstrăinare a unui obiect încredinţat. clauză penalizatoare. 2) înlocuire. 2) delegat. misit.Versicherungsbedingungen – condiţii de asigurare Versicherungsbeirat – consilier al societăţii de asigurări Versicherungsbescheinigung – certificat de asigurare Versicherungsbescheinigung – certificat de asigurare Versicherungsbetrug – fraudă în domeniul asigurărilor Versicherungsfall – cauză de asigurări Versicherungsfreiheit – scutire de obligaţia asigurării Versicherungsmakler – agent. depozitare.

cu multiple forme Vindikation – acţiune de revendicare Visakontrolle – control al vizelor Visum – viză Volkabstimmung – referendum. admonestare. Verwirklichung der Straftat – realizarea infracţiunii Verwirkung – pierdere Verwirkung von Grundrechten – pierdere a drepturilor fundamentale Verwirkungsklausel – clauză prevăzută într-un contract privind pierderea unui drept (în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din acel contract) verzeichnen – a înregistra Verzeihung – iertare verzichten – a renunţa. dojană. a folosirii în cadrul unei proceduri penale a declaraţiilor obţinute prin constrîngere verwickelt – implicat verwirken (sich) – a (se) pierde Verwirklichung – realizare. avertizare Verwarnungsgeld – amendă cu titlu de avertismen verweigern – a refuza Verweigerung des Kriegsdienstes – refuzul satisfacerii serviciului militar Verweis – 1) mustrare. îndreptare verweisen – a îndrepta. scrutin Völkermord – genocid Völkerrecht – drept internaţional völkerrechtlich – conform dreptului internaţional Volksbank – bancă populară Volksbefragung – plebiscit Volksbegehren – propunere a unei părţi din populaţie sa a unui partid de a se trece la plebiscit 57 . izgonire. îndrumare. a se desista Verzichtserklärung – declaraţie de reununţare Verzichturteil – hotărâre de desistare. 2) avertisment. 2) eliminare. observaţie. declinare îndreptare. a declina. indicaţie. amânare Verzugsschaden – pagube rezultate din întârziere Verzugsstrafe – penalităţi de întârziere Verzugszinsen – dobânzi pentru întârziere Veschulden (n) – culpă vielgestaltig – felurit. 3) trimitere.Verwaltungsgericht – instanţă de contencios administrativ Verwaltungsgerichtsbarkeit – competenţă administrativă Verwaltungsgerichtshof – curte de contencios admnistrativ Verwaltungsgerichtsordnung – cod de procedură administrativă Verwaltungshandeln – negociere administrativă Verwaltungshaushalt – buget al administraţiei Verwaltungskontrolle – control administrativ Verwaltungskosten – cheltuieli administrative Verwaltungskraft – putere a administraţiei Verwaltungspflege – competenţă administrativă Verwaltungsprivatrecht – drept administrativ privat Verwaltungsprozeßrecht – drept procedural administrativ Verwaltungsrat – consiliu de administraţie Verwaltungsrecht – drept administrativ verwaltungsrechtliches Verfahren – procedură de drept administrativ Verwaltungsrechtspflege – jurisdicţie administrativă Verwaltungsrechtsweg – cale de atac administrativă Verwaltungsstreit – litigiu administrativ Verwaltungsträger – reprezentant al administraţiei Verwaltungsverfahren – procedură administrativă Verwaltungsverfahrensrecht – drept procedural administrativ Verwaltungsvermögen – patrimoniu administrativ Verwaltungsverordnung – dispoziţie administrativă Verwaltungsvollstreckung – executare administrativă Verwaltungsvorschrift – prevedere administrativă Verwaltungswesen – administraţia publică Verwaltungszustellung – notificare administrativă Verwaltungszwang – constrângere administrativă Verwandtenunterhalt – întreţinerea rudelor Verwandtschaft – relaţie de rudenie Verwarnung – avertisment. exilare. renunţare Verzug – întârziere. întrebuinţare Verwertungsrecht – drept de reprezentare Verwertungsverbot in Straftaten – interdicţia valorificării. a trimite Verweisung – 1) trimitere. recuzare Verwertung – 1) valorificare. hotărâre pronunţată în urma retragerii plângerii Verzinsung – aplicare a dobânzii Verzischtleistung – act de desistare. expulzare Verweisungsbeschluß – rezoluţie de declinare Verwerfung – respingere. 2) utilizare.

tribunal executiv Vollstreckungsgläubiger – creditorul care procedează la executarea silită Vollstreckungsklausel – clauză executorie Vollstreckungsorgan – organ executiv Vollstreckungsschuldner – debitorul care urmează a fi executat silit Vollstreckungsschutz – protecţie împotriva execuţiei judiciare Vollstreckungstitel – titlu executoriu Vollstreckungsurteil – sentinţă de executare (a unei sentinţe străine) Vollstreckungsvereitelung – zădărnicirea executării Vollstreckungsverjährung – prescripţia execuţiei Vollstreckungsvoraussetzungen – premise.Volksentscheid – referendum Volksgerichtshof – tribunal popular. hotărâre executorie Vollstreckungsbehörde – autoritate executantă. anticipată vorangehend – prealabil vorangehend – premergător Voraus – parte a moştenirii care revine soţului supravieţuitor Vorausabtretung – cedare. tribunal al poporului Volksrecht – drept internaţional Volksstaat – stat naţional Volksverhetzung – aţâţare a poporului Volkszählung – recensământ al populaţiei Vollberechtigung – deplină îndreptăţire vollenden – a finaliza Vollendung der Straftat – consumarea infracţiunii Volljährigkeit – majorat Vollkaskoversicherung – asigurare casco totală Vollkaufmann . loc de detenţie Vollzugsbehörde – autoritate executivă Vollzugsdienst – serviciu executiv Vollzugshilfe – asistenţă în vederea executării unei misiuni pe care şi-o dau secţiile de poliţie între ele Vollzugsleiter – conducător al penitenciarului Vollzugspolizei – poliţie de intervenţie (acea parte a poliţiei căreia îi revin competenţe în domeniul supravegherii şi a îndepărtării pericolelor) Vollzugsverordnung (Schweiz)– ordonanţă de executare (Elveţia) Vollzugswesen – justiţie penitenciară von Rechtens. decizie de execuţie Vollstreckungsbestätigung – confirmare privind caracterul executoriu al unei sentinţe (Austria) Vollstreckungserinnerung – obiecţie cu privire la punerea în executare. exemplar executoriu vollstreckbare Urkunde – act executoriu vollstreckbarer Titel – titlu executoriu Vollstreckbarkeit – caracter executoriu Vollstreckbarkeitsformel – formulă executorie (a unei hotărâri) vollstrecken – a executa Vollstreckung . 2) executare Vollzugsanstalt – închisoare.mandatar Vollrausch – stare de ebrietate totală Vollständigkeit – caracter complet vollstreckbare Ausfertigung – act. condiţii ale executării vollziehen – a executa vollziehende Gewalt – putere executivă Vollziehung – executare Vollziehung des Verwaltungsakt – execuţia. cale de atac în procedura de punere în executare Vollstreckungsgegenklage – acţiune pentru împiedicarea executării Vollstreckungsgericht – instanţă executivă. executarea actului administrativ Vollziehungsmacht – putere executivă. mandat. von Rechts wegen – de drept Vorabentscheidung – hotărâre provizorie. transferare anticipată Vorauskasse – plată anticipată Vorausklage – plângere prealabilă 58 .executare Vollstreckung gegen Unschuldige – execuţie faţă de nevinovaţi Vollstreckung von Steueransprüchen – execuţia pretenţiilor de impozit Vollstreckungsabwehrklage – acţiune pentru respingerea punerii în executare Vollstreckungsanordnung – dispoziţie de executare Vollstreckungsanspruch – pretenţie de executare Vollstreckungsbefehl – mandat de executare. contract de mandat Vollmachtgeber – mandant Vollmachthaber – mandatar Vollmachtsurkunde – act privind acordarea împuternicirii Vollmachtträger . procură. organ de executare Vollstreckungsbescheid – decizie de executare. putere exercitivă Vollzug – 1) penitenciar.comerciant cu drepturi depline Vollmacht – îmăuternicire.

caracter anterior Vorkauf – preemţiune. 2) parte de moştenire obţinută înainte de decesul testatorului Vorerbschaft – parte de moştenire rezervată moştenitorului favorizat Vorfahrt – prioritate în circulaţie Vorführung – înfăţişare. preferenţial. sau le comunică altei persoane Vorlageverfahren – procedură specială. a unei profesii Vorlegung – prezentare Vorlegungsfrist – termen de prezentare Vorleistung – executare. notă Vormund – tutore. plată anticipată Vorleistungspflicht – obligaţie de executare. gestiune. curator Vormundschaft – tutelă. act pregătitor Vorbereitungsdienst – serviciu pregătitor Vorbereitungshaft – arestare în vederea expulzării Vorbericht – raport prealabil. informaţie preliminară Vorbescheid – decizie interlocutorie. stipulaţie Vorbehalt des Gesetzes – rezerva legii vorbehaltlich – sub rezerva Vorbehaltseigentum – avere personală. care le valorifică ilegal în scopuri competiţionale sau pentru folosul propriu. plan vorherig – anterior Vorherigkeit – anterioritate. ascundere. modele. prin care o instanţă înaintează o cauză curţii constituţionale. secţie tutelară Vornahmeklage – acţiune pentru emiterea unui act administrativ respins Vorpfändung – sechestru anticipat Vorprüfung – examinare prealabilă Vorrecht – privilegiu. epitropie Vormundschaftsgericht – instanţă pentru chestiuni tutelare. apanaj Vorruhestand – muncă temporară pentru angajaţii în vârstă Vorsatz – intenţie. avere individuală Vorbehaltsfestsetzung – stabilirea rezervelor. provizorie vorläufiges Berufsverbot – interdicţie temporară de exercitare a unei meserii. special Vorauszahlung . restricţie. sentinţă condiţionată. drept de a cumpăra cel dintâi Vorkaufsrecht – drept de preemţiune Vorladung – citaţie Vorlage – original. premeditare 59 .plată anticipată Vorbedenken .prestaţie anticipată Vorausvermächtnis – legat expres. oprire.Vorausleistung . prerogativă. clauză. decizie prealabilă vorbescheiden –a cita în faţa instanţei Vorbeugehaft – detenţie preventivă vorbeugende Unterlassungsklage – acţiune pentru interzicerea anticipată a executării unui act Vorbeugung – prevenire vordatierter Scheck – cec antedatat vordatierter Wechsel – cambie antedatată Voreid – jurământ promisoriu Voreilsverschaffungsabsicht – intenţie de procurare. prezentare Vorführungsbefehl – mandat de aducere (în faţa instanţei) Vorführungsrecht – drept de prezentare a unei opere Vorhaben – intenţie. a restricţiilor Vorbehaltsgut – avere personală sau individuală a soţiei (care nu urmează a fi împărţită) Vorbehaltsklausel – clauză restrictivă Vorbehaltsurteil – 1) hotărâre condiţionată. model Vorlageanordnung – dispoziţie de a prezenta materialul probator Vorlagenmißbrauch – abuz în legătură cu desene. administrare provizorie a bugetului vorläufige Sozialleistung – obligaţie temporară de acordare a ajutorului social vorläufige Vollstreckbarkeit – caracter executoriu temporar vorläufiger Rechtsschutz – protecţie legală interimară. şabloane (în special de factură tehnică). ce au fost încredinţate unei persoane. 2) hotărâre intermediară vorbereitender Schriftsatz – piesă pregătitoare.premeditare Vorbehalt – rezervă. în cazul în care are dubii referitoare la neconstituţionalitatea legii ce urmează a fi aplicată vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis – retragerea temporară a permisului de conducere vorläufige Festnahme –arestare provizorie vorläufige Haushaltführung – buget provizoriu. îndeplinire anticipată. curatelă. de plată anticipată Vormerkung – însemnare. de obţinere de avantaje Voreingenommenheit – părtinire Vorenthaltung – reţinere. sustragere Vorenthaltung der Mietsache – rezilierea contractului de închiriere de către chiriaş din vina locatorului Vorerbe – 1) moştenitor favorizat.

împrumut Vorschußverein – societate de împrumut. validarea alegerilor Wahlprüfungsausschuß – comisie de validare a alegerilor Wahlrecht – 1) drept de vot. de credit vorsehen – a prevedea Vorsitzender – preşedinte vorsitzender Richter – preşedinte al instanţei. a se preface Vorteilsannahme – acceptare de avantaje necuvenite Vorteilsannahme – primire de foloase necuvenite.cheltuieli Vorsorgeunterhalt –? Vorsorgeuntersuchung – examen preventiv ? vorsorglich – în mod preventiv. acceptare de avantaje Vorteilsausgleichung – compensare a avantajelor Vorteilsgewährung – acordare de avantaje Vorteilsnahme – primire de avantaje. comitet de conducere. 2) legislaţie electorală Wahlrechtsverlust – pierdere a dreptului electoral Wahlschein – buletin. preşedinte al completului Vorsorgeaufwendungen .vorsätzliche sittenwidrige Schädigung – producerea intenţionată de pagube prin încălcarea bunelor moravuri Vorschrift – prevedere Vorschuß – avans. 2. drept electoral. drept de a alege Wahlbezirk – circumscripţie electorală Wahldelikte – infracţiuni la legea electorală Wählerbestechung – corupţie electorală Wählernötigung – constrângere. privilegiată Vorzugsklage – ? Vorzugsrecht – drept preferenţial Waffenbesitz und Waffenerwerb – posesie şi obţinerea de arme Waffengebrauch – folosirea armelor wählbar – eligibil Wählbarkeit – eligibilitate Wahlbeamter – funcţionar ales Wahlbehinderung – obstrucţionarea alegerilor Wahlberechtigung – drept de vot. moştenire alternativă Wahlverteidiger – apărător din oficiu Wahlvorbereitungsurlaub – vacanţă pregătitoare în vederea alegerilor Wahndelikt – faptă comisă din eroare de drept (când făptuitorul nu a cunoscut că fapta este pasibilă de pedeapsă) Wahrheitsbeweis – dovadă a veridicităţii Wahrheitspflicht – obligaţie de respectare a adevărului Wahrnehmung – reprezentare (a drepturilor sau intereselor) Wahrspruch – verdict Währung – valută Währungswechsel – schimb valutar Waisengeld – fonduri pentru ajutorarea orfanilor 60 . cu preponderenţă Vorspielung einer Tatsache – simularea unui fapt Vorspruch – prolog Vorstand – 1. silire a alegătorilor Wählertäuschung – inducere în eroare a electoratului Wählervereinigung – uniune electorală Wahlfälschung –fraudă electorală Wahlgang – scrutin Wahlgeheimnis – secret al alegerilor Wahlgeheimnisverletzung – violarea secretului alegerilor Wahlgerichtsstand –jurisdicţie aleasă Wahlkreis – circumscripţie electorală Wahlkreiskommission – comisie a circumscripţiei electorale Wahlleiter – preşedinte al comitetului electoral Wahlmännerausschuß – comisie de electori Wahlperiode – legislatură Wahlprüfung – verificare a scrutinului. de foloase necuvenite Vortragsrecht – ? Vorverfahren – procedură preliminară Vorverhandlungen – tratative. director Vorstellungskosten – cheltuieli de prezentare Vorsteuerabzug –? Vorstrafe – antecedent penal Vortat – faptă anterioară vortäuschen – a simula. preşedinte. legitimaţie de alegător Wahlschuld – obligaţie alternativă Wahlstimme – vot Wahlsystem – sistem electoral Wahlverfahren – procedură electroală Wahlvergehen – abatere de la legea electorală Wahlvermächtnis – legat. dezbateri prealabile Vorvertrag – antecontract vorweggenommene Erbfolge – ordine succesorală anticipată ?? Vorwegpfändung – ? Vorzeichen – auspicii vorzeitiger Zugewinnausgleich – ? Vorzugsaktie – acţiune preferenţială.

) mod de abordare Weißbuch – carte albă Weisung – 1) indicaţie. de avertizare Warnung – avertisment Wartezeit – timp de aşteptare Wassergeld – taxă pe consumul de apă Wasserrecht – legislaţia apelor Wasserschutzgebiet – zonă de protecţie a apelor Wasserstraßenverwaltung – administrarea căilor navigabile Wechsel – cambie. proces referitor la efecte comerciale Wechselrecht – drept cambial Wechselregreß – regres cambial Wechselschuldner – debitor cambial (al unei cambii) wechselseitige Beleidigung – jignire reciprocă wechselseitiger. publicitate Werbungskosten – cheltuieli de publicitate Werkvertrag – contract de executare de lucrări (locatio operis) 61 . sustragere. retroactivarea cumpărării Warenausstattungsschutz – protecţia modului de prezentare a mărfii Warenaustattung – mod de prezentare a mărfii Warenumsatz – circulaţia bunurilor Warenzeichen – marcă. creanţă Wechselannahme – acceptare a cambiei. a poliţei Wechselbereicherungsanspruch – ? wechselbezügliches Testament – testament reciproc. călătorie de publicitate. dispoziţii Weisungsrecht – drept de a da dispoziţii?? Weiterbeschäftigungsanspruch – ? weitere Beschwerde – plângere. a unei poliţe Wechselprozeß – proces cambial.reextrüdare Wenden – ? Werbefahrt – turneu. sechestrare Wegnahmerecht – ? Wehrbereichsverwaltung – administrarea unei regiuni militare Wehrdienst – serviciu militar Wehrdienstverweigerer – persoană care refuză să satisfacă serviciul militar Wehrdiszipinaranwalt – Wehrerfassung – ? Wehrersatzwesen -? Wehrmeldeamt – comisariat militar Wehrmittel – mijloc de apărare Wehrmittelsabotage – sabotarea mijloacelor de apărare Wehrpflicht – obligaţia de a presta serviciul militar Wehrpflichtsentziehung – sustragerea de la obligaţia de satisfacere aserviciului militar Wehrsold – soldă militară Wehrüberwachung – evidenţă a trupelor de rezervă Wehrübung – aplicaţie militară Wehrverwaltung – administraţie militară Weichenstellung – (fig. 2) sumă de bani schimbată Wechselverbindlichkeit – obţigaţiune cambială. contestaţie ulterioară Weiterlieferung . instrucţiune. 2) ordin de plată. conjunct (garanţie oferită de mai multe persoane solidar şi de fiecare în parte Wechselbürge – girant al unei cambii Wechselfähigkeit – capacitate juridică de a emite o cambie Wechselklage – acţiue cambială Wechselkurs – curs de schimb (valutar. de popularizare Werbung – concurenţă. verpflichtender Vertrag – contract bilateral Wechselsteuer – impozit asupra efectelor comerciale Wechselsumme – 1) sumă pe cambie. angajament prin poliţă Wechselwirkung – interacţiune. semn al fabricii Warnamt – ? Warnblinklicht – lumină de semnalizare. 2) confiscare. al efectelor de bursă) Wechselmahnbescheid – ? Wechselprotest – protestare a unei cambii. dispoziţie. îndrumare. deposedare.Waisenhilfe – asistenţă pentru orfani Waisenrente – pensie de orfan Waldbrandstiftung – incendiere de pădure Waldschutzgebiet – zonă de protecţie a pădurilor Wandelobligation – obligaţie convertibilă în acţiune Wandelschuldverschreibung – obligaţiune convertibilă în acţiune Wandelung – restituirea bunului cumpărat datorită unui viciu. aviz de plată Weisungsaufgabe – ? Weisungsberechtigter – persoană îndreptăţită a da indicaţii. efect reciproc Wechselzins – dobândă cambială wegdrückbar – putând fi îndepărtat prin presare Wegerecht – legislaţie privind folosirea drumurilor publice Wegeunfall –accident Wegfall der Bereicherung – ? Wegnahme – 1) luare. poliţă.

titlu de valoare Wertpapierkredit – credit la titlu de valori Wertpapierrecht – legislaţie privind hârtiile de valoare Wertsicherungsklausel – ? Wertzeichenfälschung – falsificare de bancnote. efect. declaraţie de voinţă. referitoare la o obiecţie a părţii reclamante Widerstand gegen die Staatsgewalt – împotrivire faţă de puterea de stat Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – împotrivire faţă de executor Widerstandsrecht – drept de opoziţie Widmung – dedicaţie wiederaufgreifen – a relua Wiederaufnahme – reluare. a contramanda Widerrufsvorbehalt .valoare compensatorie Wertpapier – hârtie de valoare. despăgubire wiederholende Verfügung – dispoziţie repetată Wiederholungsgefahr – pericol de recidivă.sumă de bani necesară reachiziţionării unui produs identic Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – repunere în starea anterioară Wiedergaberecht – drept de reproducere Wiedergutmachung – reparare. declaraţie de intenţie Willensfreiheit – libertate de voinţă Willensmangel – lipsă de voinţă Willensvollstrecker – executor testamentar Willkürverbot – ? wirksam – operativ Wirkung – efect Wirkungskreis – sferă de influenţă Wirschaftsverwaltungsrecht – drept administrativ economic wirtschaftliche Betätigung – activitate economică wirtschaftliche Einheit – agent economic 62 . contraacuzaţie widerrechtlich . competiţia Wette – pariu Wettsteuer – impozit pe pariuri Widerhandlung – încălcare Widerklage – cerere / acţiune reconvenţională. concursul Wettbewerbspolitik – politică de concurenţă Wettbewerbsrecht – drept concurenţial Wettbewerbsverbot – interdicţie privind concursul. a retrage. a unei declaraţii de voinţă Widerruf von Verwaltungsakten – abrogarea unor acte administrative widerrufen – a revoca.Wertberichtigung – reevaluare werten – a aprecia Wertersatz – echivalent al unei valori. redeschidere Wiederaufnahme im Strafprozeß – redeschidere în procesul penal … Wiederaufnahme im Zivilprozeß – redeschidere în procesul civil … Wiederbeschaffungskosten – cheltuieli de reachiziţionare Wiederbeschaffungswert . revocare. asupra unui protest Widerspruchsbescheid – decizie privind o obiecţie Widerspruchsfrist – termen în care se poate depune obiecţia Widerspruchsverfahren – procedură administrativă privind o decizie administrativă individuală.rezerva revocării Widerspruch gegen Mahnbescheid – obiecţie faţă de somaţie Widerspruch gegen Verwaltungsakt – obiecţie faţă de un act administrativ Widerspruch im Grundbuch – contradicţie în cartea funciară Widerspruchausschuß – comisie care decide asupra unei obiecţii Widerspruchsbefugnis – ? Widerspruchsbehörde – autoritate publică care decide asupra unei obiecţii. abrogare Widerruf des Testaments – revocarea testamentului Widerruf einer Schenkung – revocarea donaţiei Widerruf einer Willenserklärung – retractarea. falsificare de timbre Wesensgehaltsgarantie – ? wesentlicher Bestandteil – element constitutiv esenţial Wettbewerbbeschränkung – restricţie în ceea ce priveşte competiţia. luare ilegală în posesie Widerruf – contramandare. pericol de repetare a faptei Wiederkauf – recumpărare Wiedervereinigung – reunire.ilegal widerrechtliche Inbesitznahme – deturnare ilegală. reunificare Wiedervorlage – ? Wilderei – braconaj Wildfolge – ? Wildschaden – pagubă produsă de vânat Wille – voinţă Willensbestimmung – dispoziţie testamentară Willenserklärung – act declaratoriu. retractare. compensaţie Wertersatz . revocarea unei declaraţii de intenţie.

afacere cămătărească Zahlung – plată Zahlungsanweisung – ordin de plată Zahlungsbefehl – somaţie de plată Zahlungsklage – acţiune pentru recuperarea unor plăţi Zahlungsmittel – mijloc de plată Zahlungsunfähigkeit – incapacitate de plată. insolvabilitate Zahlungsverkehr – circulaţie. spaţiu locativ Wohnraummietvertrag – contract de închiriere a unui spaţiu de locuit Wohnungsabnahme – preluarea locuinţei (de ex: în cazul încetării unui contract de închiriere. cămătărie.wirtschaftliche Unmöglichkeit – imposibilitate economică wirtschaftlicher Eigentümer – proprietar economic? wirtschaftlicher Geschäftsbereich – domeniu economic wirtschaftliches Unternehmen – întreprindere economică Wirtschaftsjahr – an economic Wirtschaftskriminalität – criminalitate economică Wirtschaftsprüfer – expert contabil Wirtschaftsrecht – drept economic Wirtschaftsstrafrecht – drept penal economic Wirtschaftverfassungsrecht – drept privind sistemul economic Wissensvermittlung – transmitere a cunoştinţelor Witrschaftlichkeit – renatabilitate Witwengeld – pensie de văduvă wohlerwägen – judicios Wohlfahrtspflege – asistenţă socială Wohlfahrtsstaat – stat social Wohngebäudeversicherung – asigurare pentru case de locuit Wohngebiet – zonă de locinţe Wohnraum – spaţiu de locuit.corpul de apărare civilă Zivilsenat – divizie. conform căruia Bundestag-ul poate solicita prezenţa tuturor membrilor Guvernului Federaţiei) Zivildienst – serviciu civil Zivilgericht – instanţă civilă Zivilgerichtsbarkeit – jurisdicţie civilă Zivilgesetzbuch – cod civil Zivilkammer – secţie civilă Zivilklage – acţiune civilă Zivilprozeß – proces civil Zivilprozeßordnung – cod de procedură civilă Zivilrecht – drept civil zivilrechtlich verantwortliche Partei – parte responsabilă civilmente Zivilrichter – judecător în cauze civile Zivilsache – cauză civilă Zivilschutz – apărare civilă Zivilschutzkorp . suprafaţă locuibilă. certificat Zeugnisverweigerung – refuz de a depune ca martor Zeugnisverweigerungsrecht – drept de a refuza depoziţia ca martor Zeugnisverweigerungsrecht – drept de a refuza depunerea de mărturie Zinseszinsverbot – interdicţie de aplicare a dobânzii la dobândă Zinsschein – cupon de dobânzi Zitierrecht – drept de citare (drept de control parlamentar. mişcare a plăţilor Zedent – cedent Zeichnungsschein – buletin. formulare de subscriere Zeitarbeitverhältnis – raport de muncă temporară Zeitgesetz – ? Zensur – cenzură Zerrüttung der Ehe – destrămarea căsniciei Zerschlagung – distrugere Zersetzung – ? Zerteilung . întocmirea unui proces verbal înte chiriaş şi proprietar privind starea în care se predă locuinţa) Wohnungseigentum – proprietate asupra locuinţei Wohnungsrecht – 1) lege privind fondul de locuinţe. 2) dovadă. secţie civilă Zivilverfahren – procedură civilă Zivilverfahrensrecht – drept procedural civil Zivilverhandlung – dezbatere civilă Zoll – vamă Zollbehörde – autoritate vamală Zollbescheid – decizie vamală Zollgesetz – lege vamală zu Recht – în drept 63 . depoziţie a martorului. speculă wucherisches Rechtsgeschäft – act cămătăresc. 2) drept la locuinţă Wohnungsvermittler – agent imobiliar Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften – textul prevederilor de drept naţional / intern Wucher – camătă.divizare Zession – cesiune Zeuge – martor Zeugenbeweis – probă cu martori Zeugnis – 1) mărturie.

drept de retenţie Zurücknahme der Klage – retragerea plângerii. 2) dependinţă. adeziune Zustimungsgesetz – lege a Bundestag-ului care necesită aprobarea Bunderat-ului Zuteilung .4) indemnizaţie Zuschreibung – 1) atribuire. cu acordul primei instanţe. subsidie Zusenden – expediere Zusendung unbestellter Waren – expedierea de mărfuri necomandate zusichern – a asigura. doavă de remitere. 2) procedură de adjudecare Zuweisung – trimitere. calitate garantată Zugestehen – recunoaştere Zugewinn – venituri suplimentare realizate în comun de către soţi în timpul căsătoriei Zugewinnausgleich – egalizare a veniturilor dobândite în comun de către soţi în timpul căsătoriei (în cazul decesului unuia dintre soţi sau în cazul divorţului) Zugewinngemeinschaft – comunitate asupra veniturilor realizate de către soţi în timpul căsătoriei. în vederea rejudecării. dovadă de notificare Zustellungsurkunde – recipisă de remitere Zustimmung – consimţământ. retrimiterea cauzei. alocare Zuwiderhandelnder – contravenient Zuwiderhandlung – contravenţie Zwang – 1) obligaţie. repartizare.atribuire zufallen – a incumba Zugang der Willenserklärung – ? Zugang zu öffentlichen Ämtern – acces la funcţii publice zugeben – a recunoaşte zugesicherte Eigenschaft – însuşire. a retrimite. regimul bunurilor comune obţinute de către soţi în timpul căsătoriei Zuhälter – proxenet Zuhälterei . 3) conferire Zuschuß – alocaţie. aprod Zustellungsnachweis – dovadă de predare.proxenetism zukommen – a incumba Zulage . 3) necesitate Zwangsanleihe – împrumut forţat Zwangsarbeit – muncă forţată Zwangsgeld – amendă corecţională Zwangshaft – închisoare contravenţională Zwangshypotek – ipotecare forţată 64 . a garanta Zusicherung – asigurare. accesoriu zubilligen – a acorda Zuchthaus – penitenciar.indemnizaţie Zulässigkeit – admisibilitate Zulässigkeitsverfahren – procedură de admitere Zulassung – admitere. subvenţie. supliment. recluziune Züchtigung – pedeapsă corporală. alocare Zuwendung – acordare.pretenţie asupra restului din cota obligatorie de moştenire Zusatzstrafe – pedeapsă suplimentară Zuschlag – 1) suprataxă. garanţie Zuständigkeit – competenţă Zustandsstörung – tulburarea sau ameninţarea siguranţei publice sau a ordinii datoriă stării unui lucru Zustellung – notificare. 3) element secundar. retragerea acţiunii Zurückstellung der Strafvollstreckung – înlăturare a executării pedepsei (în cazul condamnării la o pedeapsă de până la 2 ani închisoare. 2) adăugare. după revocarea sentinţei iniţiale zurückweisen – a respinge. predare (a unui act) Zustellungsbevollmächtigte – împuternicit pentru remitere. de către instanţa de apel. 3) adjudecare prin licitaţie.zu Urkund dessen – drept pentru care zu Urkund dessen – drept pentru care Zubehör – 1) accesoriu. 2) constrîngere. repartizare. agent procedural. la prima instanţă. permitere Zulassungsberufung-? zuordnen – a atribui Zurechnungsfähigkeit – responsabilitate penală Zurechnungsunfähigkeit – iresponsabilitate penală Zurechnungszeit – Zurechtweisung – admonestare Zurückbehaltungsrecht – drept de reţinere. consimţământ zusammenrotten – a se înhăita zusätzlich – adiţional Zusatzpatent – ? Zusatzpflichtteil . înştiinţare. când condamnatul a comis fapta fiind dependent de stupefiante şi dacă urmează. corecţie Züchtigungsrecht – drept de aplicare a unei pedepse corporale Zueignungsabsicht – intenţie de însuşire în mod ilegal Zuerkennung . a se supune unui tratament de dezintoxicare) Zurückverweisung – restituirea. a recuza Zusage – acord. 2) imputare.adjudecare Zuteilungsverfahren – 1) procedură de distribuire. contribuţie.

caracter adecvat Zweckveranlasser – ? Zweckverband – uniune administrativă specială. interlocutorie. asociaţie creată pentru un anumit scop Zweckvereinbarung – ? Zweckzuweisung – ? Zweifel . filială. provizorie Zwischenverfügung – dispoziţie interlocutorie Zwischenzeugnis – certificat provizoriu 65 . folosirea spaţiului locativ pentru alt scop decât cel iniţial Zweckgesetz –? Zweckmäßigkeit – oportunitate. durch Zwangsvollstreckung erfolgend – executoriu Zweckbindung – ? Zweckentfremdung von Wohnraum – dezafectare a spaţiului locativ.concordat preventiv Zwangsversteigerung – licitaţie silită (tip de executare silită imobiliară) Zwangsverwaltung – 1) administrare din oficiu (a bunurilor unui condamnat). 2) sechestru judiciar Zwangsvollstreckung .Zwangsmittel – mijloc de corecţie. sucursală zweiseitiger Vertrag – contract bilateral Zweitbescheid – decizie secundară Zweitwohnungssteuer – impozit pe a doua locuinţă zwingendes Recht – ? Zwischenbankmarkt – piaţă interbancară Zwischenbescheid – decizie interlocutorie Zwischenfinanzierung – finanţare intermediară Zwischenmietvertrag – contract de închiriere intrmediar Zwischenurteil – hotărâre intermediară. mijloc coercitiv Zwangsräumung – evacuare forţată Zwangsstrafe – amendă disciplinară.executare silită.dubiu Zweigniederlassung – agenţie. utilitate. pedeapsă disciplinară Zwangsumtausch – ? Zwangsurlaub – ? Zwangsvergleich .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->