Totalna  terapija po  Brojsu

Sadržaj 
Totalna terapija po Brojsu........................................................................................................1  Sadržaj.......................................................................................................................................2  Reč izdavača .............................................................................................................................4  Predgovor..................................................................................................................................4  Predgovor autora ......................................................................................................................5  Pisma zahvalnih pacijenata......................................................................................................5  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu Brojsu..................................... 11  Važni čajevi za lečenje raka.................................................................................................. 13  Da li je rak izlečiv?................................................................................................................ 14  Najčešće vrste raka ................................................................................................................ 15  Tumor – šta je to?.................................................................................................................. 15  Moja ''totalna terapija'' protiv raka ....................................................................................... 18  Pravilna primena moje terapije protiv raka.......................................................................... 19  Terapija protiv raka ............................................................................................................... 21  Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka ................................................................ 23  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:................................................................ 24  LEUKEMIJA......................................................................................................................... 24  Kako se leči leukemija .......................................................................................................... 26  Zašto su, uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja,bolesti često neizlečive .................. 26  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava...................................................................... 27  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!..................................................................... 29  Postoje li uobraženi bolesnici? ............................................................................................. 30  Pojedinačne bolesti................................................................................................................ 32  Agofobija (strah od prelaska preko puta)............................................................................. 32  Angina.................................................................................................................................... 32  Anemija (slabokrvnost)......................................................................................................... 32  Gubitak apetita....................................................................................................................... 33  Artitis (zakrečenje arterija) ................................................................................................... 33  Artroza(degenerativne promene zglobova).......................................................................... 33  Plućna i srčana asma ............................................................................................................. 33  Bazedovljeva bolest............................................................................................................... 34  Bradavive ­ mladeži............................................................................................................... 34  Kada bračni par nema dece................................................................................................... 34  Bronhitis................................................................................................................................. 34  Upala vena ............................................................................................................................. 35  Nabrekle bene ........................................................................................................................ 35  Visok krvni pritisak (hipertenzija) ....................................................................................... 35  Vodena bolest (srce, trbuh)................................................................................................... 36  Gastritis .................................................................................................................................. 36  Glavobolja.............................................................................................................................. 36  Grip......................................................................................................................................... 37  Groznica................................................................................................................................. 37

Grčevi..................................................................................................................................... 37  Gušavost................................................................................................................................. 37  Dečji giht................................................................................................................................ 38  Dizenterija.............................................................................................................................. 38  Oštećenja međupršljenskih diskova ..................................................................................... 38  Difterija .................................................................................................................................. 40  Upala želuca i druge tegobe u želucu................................................................................... 40  Žutica...................................................................................................................................... 40  Umanjeno lučenje žuči.......................................................................................................... 41  Zadah iz usta .......................................................................................................................... 41  Zakrečenje arterija................................................................................................................. 41  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u mozgu ..................................... 41  Zujanje u ušima ..................................................................................................................... 42  Infarkt, srčani......................................................................................................................... 42  Kašalj...................................................................................................................................... 42  Kolike bubrega i žuči ............................................................................................................ 43  Razna krvarenja ..................................................................................................................... 43  Poremećaji krvotoka.............................................................................................................. 43  Naizmenične kupke za ruke, jedan primer........................................................................... 44  Lenja creva............................................................................................................................. 44  Melanholija, seta – duševne nervne bolesti ......................................................................... 44  Mokrenje u krevetu ............................................................................................................... 45  Mucanje.................................................................................................................................. 45  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi ............................................................. 45  Nesvestica .............................................................................................................................. 45  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)........................................................................................... 46  Indeks lekovitog bilja............................................................................................................ 47

Reč izdavača 
Knjiga  koju  imata  u  ruci  do  sada  je  (1985),  budući  prevedena  na  nekoliko  svetdkih jezika, direktno poslužila potpunom izlečenju preko 40.000 bolesnika od raka i  drugih prividno neizlečivih bolesti. To je broj nekadašnjih bolesnika koji su , posredno ili  neposredno obavestili autora o svom izlečenju, što bi značilo da bi dtvaran broj izlečenih  trebalo da bude i znatno veći.  Flaširani sok, koji se pominje u terapiji, za one koji nemaju mogućnost da ga sami  pripremaju, nazalost se ne može nabaviti u našoj zemlji. Jedina mogućnost je nabavka u  Austriji, Švajcardkoj ili SR Nemačkoj u prodavnicama sa natpisom ''Reformhaus''. Isto se  odnosi i na pojedine lekovite biljke, naročito one koje rastu u alpskim predelima.  Knjigu  bi  trebalo  preporučiti  svakome,  jer  se  zaista  nikada  nezna  kome  njena  uputstva mogu da spasu život, odnosno povrste zdravlje.  Kada  govorimo  o  terapiji,  nećemo  govoriti  o  procentima  izlečenja  do  sada  su  radost potpunog ozdravljenjadoživeli svi koji su se disciplinovano i do  kraja  pridržavali  uputstava.Stoga disciplina i poštovanje uputstava su najvažniji uslov izlecenja.  Sok    za  terapiju  koji  se  može  kupiti  u pomenutim  zemljma,  nosi  sledeći  natpis:  ''BIOTTA'', ''BREUSS­GEMUSESAFT'', sadržina jedne boce je 500ml.  Izdavač moli sve koji se izleče od bilo koje bolesti, koristeći uputstva sadržana u  ovoj  knjizi  da,  po  završenom  lečenju,  uputesvoje  svedočanwtvo  o  izlečenju  na  adresu  naznačenu porwd imena izdavača. Sva ta pisma će, prevedena, biti prosleđena autoru.  Prstovet: količina koja može da se uhvati među stisnuta tri prsta.  Šolja: 125 g/ml 

Predgovor 
Dr Zorica Plavišić Mr. Sci.  U želji da očuvaju zdravlje i produže život, ljudi su od davnina  u lekovitom bilju  tražili  eliksir života i lek za bolesti. Nagli razvoj farmaceutske industrije uticao je da se u  lečenju kao i u poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja potpuno odreknu prirodnih izvora  kao  što  su  lekovito  bilje,  raznovrsno  voće  i  povrće  bogato  vitaminima,  mineralima  i  enzimima.  Svakako  ne  treba  izgubiti  iz  vida  ogroman  značaj  koji  su  farmakološka  sretstva imala u borbi protiv raznih oboljenja, a shodno tome i smanjenju smrtnosti. Ipak  kada  se  suočimo  sa  konkretnim  činjenicama  sa  jedne  strane  i  zasićenošču  organizma  razim  sintetičkim  preparatima,  svaka  ideja  o  vračanju  na  zdrav  način  zivot  pretstavlja  ohrabrenje.  Knjiga  koja  je  pred  nama  upravo  govori  o  mogucnosti  podizanja  odbrambenihsnaga  organizma  i  lečenja,  po  shvatanju  mnogih,  neizlečivih  oboljenjaprirodnim sredstvima a ne hemijskim preparatima.  Savremenici dr Brojsa smatraju da on  spada u mali krug  poznavalaca ogromnog  bogatstava  narodne  medicine.  Njegovo  veliko  lično  iskustvo  daje  mu  za  pravo  da  sa  takvim autoritetom govori o svojim metodama lečenja raka i drugih neizlečivih bolesti.  Osnovni principi njegovih metoda su gladovanje, upotreba biljnih čajeva i sokova  od svežeg povrća. Ovi principi se temelje na naučnim osnovama.

  ukoliko  oni  pokažu hrabrost i snagu da je u celosti izdrže.  ako su  teško ili  već  veoma  dugo  bolesni  a  sami  sebi  ne  mogu  pomoći. a koji.  Svi  ovi  principi  utiču  na  podizanje  opštih  odbrambenih  snaga  organizma  pa  i  imunološkog sistema. a i mnogih  mojih  kolega. smatram.U  toku  gladovanja  telo  se  oslobađa  svega  što  je  u  velikoj  količini  akumulirano  (naipre  depoi  mase)  i  svega  što  mu  je  strano.  očuvan.  lekarima  alternativne  medicine.  Unošenje odgovarajuče količine tečnosti i biljnih čajeva ima direktnog uticaja na  metabolizam i eliminaciju produkata metabolizma iz ljutskog organizma. Ako  želi  da  bude  uspešan  u  pružanju  pomoći  ljudima.  Uzimanje odgovarajuće mešavine sokova od svežeg povrća.  Terapiju  gladovanjem  uveo  je  dr  Otto  Buchinger.iskustvo  onih  koji  su  primenili  terapiju  koju  savetuje  dr  Brojs.  Dr Zorica Plavšić Mr. parafrazirano. glasi: ''Ako je nekom data sposobnost lečanja.  Iako neke ideje dr Brojsa izgledaju dosta optimističke.  Čovek je tolilo složen i toliko neponovljiv.  Interesantno  je  da  dr  Brojs  ne  savetuje smajenje svakodnevnih aktivnosti u toku primene ove terapije.  trideseti  godina  ovog  beka.  koji  najveći deo svojih saznanja crpe iz stručne literature. Sci. Sistema odbrane od bolesti. da ni na celom svetu nema lekara koji  bi mogao da tvrti da čoveka potpuno poznaje i da je nepogrešiv u postavljanju dijagnoze i  samom lečenju bolesti.  verujem  da  nijedan  čovek  ne  bi  odlazio  nadrilekarima. on je pomoćnik u nevolji.  Današnja  saznanja nam omogučuju da naučno objasnimo mnoge činjeniče. ako to čini samo da bi pomogao.  Kad  bi  lekari  moglo  da  pomognu  svakom  čoveku  (što  bi  zapravo  bilo  divno).  on  mora  biti  dobar  posmatrač.  Značaj  dr  Brojsa  je  u  tome  što  je  ovu  terapiju  poboljšao i prilagodio današnjem načinu savremenog života.  travarima  (fitoterapeutima). moj lični stav. Njima odlaze i sami  lekari. a budućnost će sigurno  proširiti  naše  horizonte.  je  da  nijednu  novu  ideju  u  lečenju  ne  treba  apriori  odbačiti. stvarno ga možemo nazvati  nadrilekarom; međutim.  hajlpraktikerima  i hemeopatima.  i  neoštećen  hemiskim  sretstvima. da nijedan lekar nema pravo da tvrdi da on  sam  može  da  pomaže  bolesnom  čoveku. Bez njih nema pravilnog funkcionisanja najsitnijih arganela  u  svakoj  našoj  ćeliji  a  shodno  tome  ni  dobrog  zdravlja.  Ako jedan od njih prima bolesnike samo novca radi.  niti  to  može  ijedan  njihov  kolega  ili  zdravstvena ustanova.  sistem  odbrane  od  bolesti. snabdeva organizam  tako neophodnim enzimima.  Predgovor autora  Postoji  jedan  zakon  koji  se  odnosi  na  čoveka  kome  je  darovana  sposobnost  lečenja.  Ko je savršen? Ko je kao bog?  Pisma zahvalnih pacijenata  Decembar 1971 5  . Prema tome.  ukazuje  na  mogućnost  lečenja  obolelih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesti. organizam je spreman  da se suprotstavi bolesti pa i onda kad se za sada smatra neizlečivom. niko na svetu  nema pravo da mu je oprosti''. Tako ojačan. tj.  Čunjenica  je  da  bioloki  način  lečenja  ima  useha  ako  je  imunološki  sistem.

 a posle ukupno šest nedelja više se nije  mogao pronaci niti osetiti. nemam nikakvih tegoba i  mogu svakodnevno da radim.  Došao  je  narednog  dana  i  uz  pomoć­iris  dijagnoze  ustanovio  da  imam  rak  na  silaznom  delu  debelog  i  tankom  crevu. bilo mu je lakše i onda mi je predložio nešto što  do tada nije ni isprobao. pa je ubrzo stvarno  došlo do poboljšanja. na operaciju nisam mogla da pristanem.  koju  je  doduše. do tada preporućivao samo obolelima od raka u želucu. Više  nije  govorio. radi operacije.  Trebalo  je  da  se  podvrgnem operaciji – trebalo je da dobijem veštački završetak debelog creva.  Posle  toga  upoynala  sam  gospodina  Brojsa  koji  mi  je  pomoću  iris­dijagnoze  oprezno rekao  da nešto  nije u redu sa  mojom desnom dojkom. dana tumor se povukao.  Dospela  sam  u  bolnicu.  35. Moj  kućni lekar bio  je zadivljen uspehom. Posle šest dana otpuštena sam iz bolnice.  *   *   *   *   *   *  Februar 1973  Septembra 1972. Uzimala sam terapiju tačno prema uputstvu. Naš kućni  lekar dao mi je odmah uput za bolnocu.  godine  našao  sam  se  u  bolnici  zbog  sumlje  na  zaplet  creva  (ileus).  Posle  detaljnijihpregleda  lekar  je  ustanovio  rak    na  debelom  cravu.  kad  kojih  operacija više nema svrhe. Još na putu  prema  bplnici. boti bolje već posle tri dana.  jer  je  mislio da  je  previše  kasno.  Posle tri nedelje terapije.  ali  nije  bilo  poboljšanja  zdravstvenog  stanja. Radilo se  o  jednoj  terapiji  sa  sokoviva  od  povrća. Od tada se osećam dobro.godine kod mene je ustanovljena leukemija. a posle šest dana da ću  već moći da pođem kući.  kad  sam  mu  rekla  da  sam  svesna  da  imam  rak  na  dojci.  *   *   *   *  *   *  Januar 1973  Pre  23  godina  trebalo  je  da  se  podvrgnem  operaciji  raka  dojke.  koju  je  doduše.  gospodin  Brojs  se  obratio  mome  suprugu  i  rekao  mu  da  će  mi. godine na desnoj dojci otkriven mi je veliki tvrd čvor. a ja se odlično osećam. Rekao je da sam ja prva  koja će uzeti njegovu totalnu terapiju i da nezna da li ću 42 dan moći da živimm.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1964  U vreme božića 1964.  odbila  sam  planiranu  operaciju  i  uzela  ‘’totalnu  terapiju''.  Posle  42  dana  rak  ke  iščezao  i  do  danas nije bilo recidiva.  preporučivao  samo. a da ne  uzimam u sabe ništa osim sokova od povrća i čajeva.  Ukratko.  Po savetu jednog prijatelja pozvali  smo  gospodina Brojsa u našu kuću.  jer  sam  se  za  vreame  te  terapije  odlično  osečala.  oko  postupim po njegovim uputstvima.  Pošto  je  maja  majka umrla odmah posle operacije raka dojke.  Po  njegovom  savetu  podvrgao  sam  se  totalnoj  terapiji  protiv  raka.  Bila  sam  prijatno  iznenađena.Jula  1964. Budući da sam znala za ''totalnu  terapiju''  gospodina  Brojsa.  Ovu  terapiju  najtoplije  bih  preporučila  svima  obolelim  od  raka. 6  . čvor je promenio oblik. dok moj suorug nije doveo gospodina Brojsa u moju bolesničku sobu.  iako  sam  za  to  vreme  oslabila  nekoliko  kilograma. upala zglobova  i  upala  srčanih  mišića. rekavši da bi  kod  tako velikog čvora inače bila neophodna radikalna operacija.  tako da mi je iy godine u godinu bivalo sve gore.

 U proleće 1974.  Taj  period  je  za  mene  bio  relativno  neugodan. osećale smo jasno da je  pošlo nabolje.  Od tada majka svake godine uzima tu terapiju i posle svake se oseća izvanredno  oporavljena.  Saznavši  za  gospodina  Brojsa. kako već dugo nisam.  Kasnije se tome pridružilo i jedno bubrežno oboljenje. Od tada je punih pet nedelja  povraćala sve što bi stavila u usta.  a  da  ni  u  jednom  trenutku  nisam osetio neko značajnije poboljšanje.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1978  Maja  1971.  Meni  se  dogodilo  isto  pto  i  većini  obolelih ljudi.*   *   *   *   *   *  Februar 1975  Januara 1963.  koje  sam  se  strogo  pridržavao. godine ponovo sam upućen na kliniku .  Ono što je povraćala bilo je uglavnom pomešano s krvlju.  Pošto  je  njeno  stanje  bilo  tako  loše.godine  podvrgao  sam  se  operaciji  donje  usne. uprkos brojnih odlazaka lekarima. a naročito što se tiče srca.  postavio  mi  je  istu  dijagnozu  kao  već  u  više  navrata  i  mnogi  lekari.  zaključivanje  na  osnovu  simptoma.  Već posle nedelju dana  primetile smo malo poboljšanje; pre svega je povraćanje prestalo.  Patio  sam  godinama  od  oboljenja  jetre  i  pankreasa.30  saopštavam profesoru da ne pristajem na operaciju. premda je to uspevalo samo u maloj meri. Ona je i danas živa. Ukratko bio sam dospeo na  nulu sa svojim zdravstvenim stanjem.  da  nije  mogla  biti  transportovana  na  rengensko  snimanje.  *   *   *   *   *   *  Maj 1974  Moja  istorija  bolesti  nije  bila  ništa  izuzetno. Posle četiri meseca na čuđenje lekara.  ali  se  sve  konačno  isplatilo.  sve  je  ostalo  na  te  dve  pretpostavke.  januara 1974. Morao sam  da živim na strogoj dijeti.  Po  mišljenju  lekara  zračenja  više  nisu  mogla biti od pomoći. jer uspeh nije izostao!  Danas se odlično osećam.  Ne  tražeći  moju  istoriju  bolesti. Lekari koje smo hitno pozvali  pretpostavili su rak.  godine  u  10  sati  trebalo  je  da se  izvrši prva  operacija.  sve  je  krenulo  ispočetka. da bih se uopšte  mogao odupirati dejstvima bolesti. oslanjajući se na čitav arsenal medikamenata. pouzdano je ustanovljen rak.  U 7. godine moja majka se teško razbolela.  pošto  bi  oba  oboljenja  .  po  njihovim  rečima  imala  smrtonosan  ishod.  koju smo sprovodile tačno prema njegovim uputstvima.  29.  U  poslednjem  očajanju  obradila  sam  se  gosppodinu  Brojsu.  Odredio  mi  je  šestonedeljnu  terapiju  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima. u  89. ali jaš nisu bili razmotrili mogućnost poetojanja apcesa na gušterači  (pankreasu).  moram  jaš  reći da  sam imao još tri čvora na vratnim žilama i na samom vratu – takođe 100% rak.  Godine  1973.  Prema  atestu  sa  jedne  univerzitetske klinike. posle koje bih morao da ostanem na 7  . U njoj je  trebalo  izvršiti  radikalni  operativni  zahvat  sa  plastikom  i  presađivanjem.  koji  mi  je  savetovao  da  majku  podvrgnem  terapiji  sa  sokovima  od  povrća.  s  tim  što  je  u  razmaku od po godinu dana trebalo izvršiti pet operacija. a to je i onako bilo veoma malo  ­ samo čaj i dvopek. godini. Osim  toga. mogu sve da jedem i ne osećam  ni najmanje nagoveštaje svojih nekadašnjih patnji.  odmah  sam  otišao  na  razgovor.  Usvakom  slučaju  čekari  su  od  nje  digli  ruke. Posle toga primio sam 25 zračenja. moja majka je potpuno ozdravila.

 pa sam otišao specijalisti za bolesti  grla.  Posle  četiri  terapije  gospodina  Brojsa  morala  sam  na  termin kod  rentgenologa. februara 1970.  međutim  i  dalje  sam bila  pod  kontrolom  dvojice  lekara.  marta  iste  godine  otpustili  su  me  . To je sve i lekarski ozvaničeno.  otkrivaju  mi  tumor  na  desnom  plućnom  krilu. koji je  morao da utvrdi da  se tumor povukao na veličinu zrna  pirinča. u kojoj mi  je  ustanovljen  tumor  na  levom  bubregu.  Ova žena se i danas.  Izvršili  su  snimanje  bubrega.  posle  nove  četiri  nedelje  sam  ponovo  otišla  na  rengensko snimanje. On mi posle svog  pregleda  potvrđuje  postojanje  raka.  ali  mi  pruža  ujedno  i  veliku  nadu    da  bih  mogla  ozdraviti  za 42 dana.  Zatimsam.  nikada  se  ne  osećajući  tako  dobro  kao  tada.  koji mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''. koju sam uzeo već posle nekoliko dana. imao dobar apetiti i ponovo  sam potpuno sposoban za rad.  da  bi  prilikom  operacije  bili  sigurni  u  lokaciju  tumora. za šta  sam mu izuzetno zahvaln. godine. detaljni pregledi.  godine  lekari  mi  na  levom  plućnom  krilu  otkrivaju  novi  tumor.  17. Kod  kuće  me  je  i  dalje  lečio  kućni  lekar  i  rentgenolog.  Slučajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov način lečenja. Posle pete nedelje moja usna je bile zdrava.  Boravak  kod  kuće  pod  lekarskim  nadzorom.  Otpustio  me  je  na  moju  sopstvenu  odgovornost.  9.  Maja  1972. godine upućena sam u jednu univeritetsku kliniku.  *   *   *   *   *   * 8  . pa mi je otvoreno rečeno da mi  treba  otstraniti  ceo  grkljan. Po završetku terapije osećao sam se potpuno zdrav. iako mi je 72.  Na  takvu  operaciju  nisam  mogao  da  pristanem.  radi  operacije. i tada je viđen još samo ožiljak.  upućena  u  urološku  kliniku.  Operacija  –  otstranjeno  levo  plućno  krilo. ja odbijam.  pa  sam  se  neizlečen vratio kući.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1972  Gospodin Rudolf Brojs pomogao mi  je da  se  izlečim od  raka na grkljanu.  s  tim  što  sam  morala  da  primim  43zračenja i svaka tri meseca morala da odlazim na rengenska snimanja.  *   *   *   *   *   *  Januar1973  12. Nedelju dana po  završetku  terapije  ponovo  sam  počeo  da  radim.tako  sam uzela  njegovu totalnu  teraoiju . Operisana sam 5. uz napomenu da  mogu očekivati još jednu godinu života. Posle toga su izvršeni novi.3.  Posle  četiri  nedelje  pokazao  se  prvi  uspeh.  veoma  razočaran.  otišao  sam  kod  gospodina  Brojsa.  na  što  mi  je  lekar  preporučio  neodložnu  operaciju. ai čvorovi su nestali.  seotembra  1971.  Dijagnoza  je  glasila:  ''Rak  na  grkljanu''.1970; izbađen mi je bubreg sa velikim tumorom koji se posle  analize pokazao kao maligni (zloćudan).  Kada  sam  završila  terapiju.  Preporuka  za  operaciju. 1980.  koji  mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''. što je ostalo nepromenljivo i do danas. odlično oseća.klinici  još  godinu  dana.  Ukratko  otišao  sam  kod  gospodins  Brojsa.  Profesor  je  pozvao  mog  supruga  da  mu  izloži stanje moje bolesti.  Za  vreme  terapije  osećao  sam  se  odlično.  Dugo vremena sam patio od jake promuklosti.  Ukratko.

  1980.  godine.  Osećao  sam  se kako sa  mnom  biva sve  gore i gore. odlično oseća.  *   *   *   *   *   *  April 1975  Posle operacije 1962. jednom dnevno da uzimam po 1/2 šolje guste čorbe od ovsene  prekrupe. crveno i zeleno. Osećam se potpuno zdrav. i da ne može da preduzme ništa; da sam beznadežno izgubljen. dodatno.  imao  sam  na  levoj  ruci  zloćudno  trovanje  krvi. te nedelje gladovanja izdržao sam bez naročitih eškoća.  koje  se  uglavnom  pojavljuju  usled  meteoroloških  promena.  Ukratko zatim. posle iris ­ dijagnoze. Trebalo je da  se  podvrgnem  operaciji. krv obnovila a time savladana i  bolest.  Za vreme ove  terapije  sa  sokovima jezik mi je poprimio crnu boju. videći ruku. Morao sam kod lekara koji je. sa  ubrizgavanjem  tečnog  radiosktivnog  zlata  pod  trbučnu  duplju.  ako  se  zanemare  tegobe  zbog  zračenja.  kao  i od  radioaktivnog zlata.  uz anganžovanje jednog lekara sačekamo  još  kraće  vreme.  moje  opšte  stanje  se  do  leta  1967.  dostići  stagnacija  procesa.  stagnacija je nastupila.  Bolovi  koji  još uvek postoje  dolaze  od posledica  zračenja. a nosle oko tri nedelja došlo je do očiglednog poboljšanja. pa sam odlučila da tu  terapiju uzmem zajedno sa jednim našim porodičnim prijateljem.  I  zaista.  iz  upotrebu  čaja  od  korenja  bedrenike.  Posetio sam gospodina Brojsa.  Istine  radi.  Pošto sam  imao  prilike  da  mnogo  mirujem.Maj 1974  Godine  1968. rekao  da je već prekasno.  zbog  krivice  pacijenta  ili  dotadašnjeg  načina  lečenja. Posle  42 dana tkivo raka izašlo je u stolici.  moram  da  napomenem  da  poznajem  osobu  kod  koje  ta  terapija  nije  imala  uspeha. Do današnjeg dana nemam nikakvih tegoba. Posle terapije na  rengenskom snimku više ništa nije nađeno.  Zatim  sam  se  upoznala  sa  gospodinom Brojsom. Jedino sam u poslednjih  pet dana morao . preporučio svoju  terapiju sa  sokovima.  uz uputstva koje  sam odmah dosledno  izvršavao.  ali  nisam  mogla  da  se  odlučim. Tako sam saznao za  terapiju sa sokovima od povrča i čajevima.  U  tom  konkretnom  slučaju  gospodin  Brojs  je  još  pre  početka  terapije  savetovao operaciju.  srašćivanja. On mi je preporučio svoju totalnu terapiju. uz osam nedelja zračenja posle operacije.  Lično smatram da mi se zahvaljujući ovoj terapiji. Pomogao mi je – bilo je to čudo.  i  danas. i 1966. koji mi je.  godine  znatno  pogoršalo.  i  u  šumovitom  kraju  provodio  mnogo  vremena  na  svežem  vazduhu.  Gospodin Brojs mi je spontano ponudio pomoć.  *   *   *   *   *   *  Avgus 1975  Pre 35 godina lekari su kod mene ustanovili rak u želucu i crevima. godine. već sam mogao ići na bazen da plivam. da bismo  videli  da  li  će    se.  Napomena:  I  ta  nekadašnja  pacijentkinja  se.  Jedna  analiza  krvi  pokazala  je  novu  opasnu  zarazu  čelijama  raka. Gospotin Brojs je inače češće napominjao da se povremeno događa  da.  dogovorili  smo  se  sa  gospodinom  Brojsom da. Ne zeleći da  prekidam  terapiju  koja  je  već  uveliko  bila  u  toku.  Ruka  je  bila  jako  otekla i obojena plavo. 9  .  ‘’totalna  terapija’’  ne  donese  uspeha. identično kao kod našeg prijatelja. koji je imao rak.

  godine.  Po završetku terapije osećao sam se ponovo rođen. jer još nije bilo aparata za ceđenje soka. godine.  avgusta1979.  I  tada  sam  upoznala  čoveka  koji  je  sa  tzv. U ono vreme terapija nije bila  jednostavna.  Zdravstveno stanje: do danas više nemam nikakvih tegoba (1979). ali  sam  namerno  odlagala  pisanje  ovog pisma; čekala sam da vidim sa li će nastupiti neki spontani efekat.  Čvorovi  su  se  već  najvećim  delom  povukli.  Na  to  sam  otišla  jednom  stručnjaku  za  narodn  medicinu koji mi je odmah rekao: ''Ja to mogu da ublažim.  pa  gotovo da nisam  mogao  ni da  se  saginjem. ali trud i strpljenje su se isplatili. ali ne i da izlečim''.  godine  predložena  mi  je  operacija  dojki. umesto 55 kg). Operacija kao da je bila  neizbežna. Za vreme terapije  osećela sam se inzvanredno. 10  . došla mi je u ruke vaša knjiga.  jer  nijedan  lekar  nije  uspevao  da  me  izleči  od  bolesti  lupus  (neprijatna  bolest kože).  *   *   *   *   *   *  Oktobra 1979  U  jesen  1966. Stanje se.  Ta šedtonedeljna  terapija  istekla  je decembra.  Do sada sam spavala već 38 dana bez guste čorbe od ovsene prekrupe I nadam se  da  ču  dobro  podneti  preostala  četiri  dana.  U protivnom glasi samo: živi ili umri. Bilo mi je samo 27 godina kada sam od jednog specijaliste iz Linca (Linz)  dobila  atest  da  sam  neizlečivo  bolesna.  Osim toga.  posle  dijagnze  –  rak  –  s  naboljim  uspehom  završio  sam  ''totalnu terapiju''. pa sam od  njega  uzela  određenu  terapiju  12  dana.  želeći  da se  što više ljudi upozna sa vašim načinom lečenja raka. Odmah sam se odlučila za vašu  totalnu terapiju. uprkos svoje slabe uhranjenosti (45.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Želela  bih  najpre  da  se  hiljadu  puta  zahvalim  gospodinu  Brojsu  zbog  njegovog  velikog  znanja. popravilo  dok se  iznenada pod pazuhom nije pojavilo  veliko zadebljanje.Za  vreme  terapije  izgubila  sam  oko  15  kg. Sa  samo  jednim  zahvatom od  gospodina  Brojsa i to je bilo izlečeno.  zadebljanje pod pazuhom se potpuno povuklo i izčezlo!  Vašu  knjigu  podelika  sam  među  velikim brojem  svojih  poznanika  . doduše.  Po  savetu  jednog  stručnjaka  za  narodnu  medicinu  stavljala sam mnogo obloga sa različitim kapima i čajevima.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Sa dijagnozom ''rak dojke'' uzela sam ''totalnu terapiju'' oktobra 1977. pa iz zahvalnosti ostavjem verna soku od povrća – dnevno ¼  l.  ''totalnom terapijom'' pomogao da potpuno ozdravim.  *   *   *   *   *   *  Novembar 1979  Zbog  otvrdnjavanja  grudnih  žlezda  i  sumnje  na  rak. već godinama sam patio od oštećenja na međupršljenskim diskovima.  bila  sam  treća  osoba  koja  je  uzela  totalnu  terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporučiti.  Kao nekim čudom. pa i danas viće nemam nikakvih tegoba.

  koliko  znam.  nego  još  bolesnijem  čoveku. Rudolf Brojs iz Blodenca (Bludenz) u pokrajni Forarlberg  (Vorarlberg).  Jedan  takav  pokušaj  ušinio  je  austrijski  narodni  lekar.  Brojsu  je  sada  80.  uzela  sam  ''totalnu terapiju''. slično kao u slučaju lečenja simptoma.  ( Vidi priložene uporedne snimke). a ne hemijski način.  onu  koju  je..  On.  Moje  zdravstveno  stanje je u  svakom pogledu zadovoljavajuće.  koliko  i  meni.  Napomena:  zadivljujuće  poboljšanje  krvne  slike  (formacija  i  struktura  crvenih  krvnih zrnaca) za vreme pomenute terapije.  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu  Brojsu  (mišljenje dr med.  a  pre svega oni bolesni; oni je ne poznaju.  poboljšao  u  najšitem  mogućem 11  . pre Hrista  Rak  nećemo  pobediti  ni  na  koji  drugi  način.  Moje sadašnje zdravstveno stanje takođe je odlično. 245. F. Zbog toga je on. Berchtesgaden)  ''Posežeš za medicinom a kloniš se gladovanja. To bi  bio  metod  čistog  farmaceutskog  –  hemojskog  lečenjakoji bi. Ambrozijus. ali zato stvorila i telo koje će biti još neotpornije od sadašnjeg.  jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik lečenja bolesti.  raspolaže  belikim iskustvom u oblasti narodne medicine.  Rezultat:  povlačenje  i nestajanje otvrdnutog  mesta.  Gospodin  Brojs  spada  u  taj  mali  broj  poznavalaca  bogatstava  medicine. B. kao da bi postojao bolji lek! ''  Sv. i stvorio svoj  novi  i  nesvakidašnji  oblik  terapije  gladovanja.  Otuda  bi  valjalo  pažljivo  proučiti  sve  pokušaje  da  se  kancerozni  procesi  savladaju na prirodan. razumljivo.  izuzev  ako  bi  hemijska  industrija  izuzetno  specifična  sretstva  koja  bi.  koji  se  pouzdao  u  tu  silu  i  koji  je  terapiju  gladovanjem.  slično  kao  kod  tretmana  tuberkuloze.  mogao  dovesti do  savlađivanja trenutnog stanja bolesti. doduše. ali koji bi za  budućnost  ostavio  tako  teške  posledice.  stvorio  i  zastupao  dr  Oto  Buhinger  (Otto  Buchinger).Budući  da  za  to  moramo  biti  duhovno  zreli. Tu unutrašnju silu veoma malo poštuju ljudi.  Gladovanje.  Neko  ko  je  video  njeno  delovanjekod  bolesnika  za  vreme  terapije  gladovanjem.  u  tridesetim  godinama. koje svaki čovek ima u sebi.  hemijskim  putem sve uništila.  ne  može  a  da  ne  prizna  njeno postojanje i da je ističe.Rezultat je bio potpun uspeh.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1977  U  periodu  juli  –  avgust  1977.godina.  Primedbe: nemam. Samo veoma mali broj prosvetljenih ljudi uočili su tu silu  i  pokušali  da  priblize  ljudima  oko  sebe. previđaju ono  najdragocenije  što  je čovekov  Stvoritelj stavio u njegovo telo.  radije  bi  rekao  –  iskusni  stručnjk za narodnu medicinu.  najveci  deo čovečanstva nije  shvatio  upozoravajuće  reči  tih  velikana.  sa  dijagnozom  ''rak  na  desnoj  dojci''.  što  je  za  mene  nepobitno. Moja iskustva iz stotine terapija  gladovanjem  uvek  iznova  su  mi  služile  kao  dokaz  da  nema  ničega  radikalnijeg  i  lekovitijeg  od  dobrovoljnog  odricanja  od  hrane  i  omogućivanja  da  deluju  unutrašnjim  silama lečenja.  da  ne  bismo  zdravijem.

  zbog  svog  lošeg  ukusa. cvekle.  Upravo  u  ovoj  poslednjoj  tački je presudan moment.  taj  predloženi  način  lečenja  nikad  ne  bih  odbacio i još uvek bih se radije služio njime.  koji  je. sve u injekcijama.  još  od 12  .  Buhinger  je. Osim toga. šargarepe.  Neke  Brojsove  ideje  iz  njegove  male  knjige  ''Rak. sve dok još telo raspolaže sopstvenim rezervama snage i bolesnik  gaji  jako  uverenje  o  postojanju  božanske  sile  lečenja  u  sebi.  Sanatorijumi u kojima se daju  terapije gladovanjem. naročito kakav postoji već decenijama.  Međutim.  koju  bolesnici  većinom  žele  da  apsolviraju  .  U  ovome  je  Brojs  uneo  nove  prave  momente  i  oplemenio  sadržaj  terapije  gladovanjem  protiv  raka. što ja smatram vrlo umesnim.  kad  je  sa  svojim  sportstim automobilom nastradao u Bavarskoj.  jer  se  za  vreme  gladovanja telo oslobađa svega što mu ne pripada.  trajanje  od  42  dana  neprekidno.  spomenula  još  samo  jednom. a samu terapiju ne kombinujemo sa odgovarajućim lekovitim biljem.  neće  daleko  stići. razdvaja sve što  je bolesno od zdravog.  Neko  ko  zanemari  ili  previdi  duševno­duhovnu  stranu  gladovanja. još uvek uobičajenim  u školskoj medicini. koji se do sada mogao uzimati u obzir samo u ustanovama u  kojima nisu vladale predrasude.  koja  ga  je  nekada  podizala  u  nebeasa. veoma optimistike. Sa njime se slažem i po pitanju uzimanja tečnisti.  prateči  njegovo glasno  razmišljanje: ''Za  vreme  terapije gladovanjem telo  mora samo da pojede  tumor!''  Neko  kome  gladovanje  nije  strano. da u  međuvremenu pijemo čaj od krompirove ljuske.  prekratko  je. nego načinom lečenja.  Smetnja  ovako  dugom  gladovanju  najčešće  je  mogućnost  uzimanja  kratkoročne  terapije.  kako  mi određujemo. Brojs već  za nekoliko dana pre stvarnog početka gladovanja propisuje  ¼ l mešavine sokova.  trajanje  terapije  gladovanja  protiv  raka.  kao  lekar. u stvarnosti.  kao  što  znamo. dr Reling (Rohling) iz Mitenvalda (Mittenwald) bio je jedan  od  veoma  retkih  lekara  koji  su  se  osmelili  da  prepišu  gladovanje  od  70  dana.  Ipak.  u  stvari. koje je  inače  veoma  bogato. Terapiju upotpunjuju specijalna mešavina za čaj za bubrege. Gospodin  Isels  (Issels).  kao  što  znamo.  leukemija  i  druge  prividno  neizlečive bolesti – izlečive prirodnim putem''.  izgubio  je ugled  i  ime;  o  njemu  danas  gotovo  više  niko  ne  govori.  Brojsov  metod  lečenja  je  znatno  prirodniji  i  intenzivniji.  sok  od  krompira  je  najbolje  moguće  bazno  sretstvo  koje. Moj pokojni kolega .  Čak  ga  je  i štampa.  i  to  zato  što  nemaju  pojma  koliko  je. uglavnom imaju terapije od najviše  21 dan.  metabolozam.  po  mogućnosti.  zaključujemo.  Gospodinu  Brojsu  se  mora  odati  veliko  priznanje  što  je  za  terapiju  gladovanjem  protiv  raka  preporučio  bolesnicima.smislu i učinio sve da je prilagodi našoj dadašnjoj civilizaciji.  Veoma  je  značajno  uključivanje  specijalnih  biljnih  čajeva. doduše. baš kod teških oboljenja ima vrlo efikasno dejstvo.Brojs preporučuje. izgledaju mi. kako  bi se bolesnik privikao na nju.  odmah  shvata  suštinu.  prepisujemo  sokove.  u  raku  uvek  gledao  kontraindikaciju  za  gladovanjem.  vremena potrebno telu da savlada neku tešku bolest. prirodno. Mi danas grešimo utoliko  čto  se  još  uvek  čvrsto  držimo  Buhingerove  koncepcije  iz  onog  vremena. pa tako. rotkve i krompira. iz žalfiju i čaj  od  zdravca  Brojs  takođe  preporučuje  i  čaj  od  nevena.  naročito  lečenje  leukemije.  koji  imaju  svojstvo  kojim  ponovo  dovode  u  red  poremećeni  sistem  razmene  materija.  koji  se  svojevremeno  teko  uporno  borio  protiv  ovakvog  načina  lečenja.  Za  svoju  42­dnevnu  terapiju  gladovanjem  Brojs  je  sastavio  jednu  mešavinu  sokova koja se uglavnom sastoji od cvekle. Upravo  ova poslednja komponenta se u organizovanim terapijama gladovanjem potpuno ignoriše.

 ozjavljuje da je uspeh izostao  ako  su  bolesnici  već  bili  lečeni  medicinskim  merama.davnina  poznat  kao  sretstvo  protiv  raka. U žalfiji ima mnogo eteričnih  ulja. pa se čaj  mora kovati tačno tri minuta.000 bolesnih od raka. Taj podatak se stopostotno slaže sa mojim iskustvima – da  biološko način lečenja može imati uspeha samo ako čovekov imunolopki sistem i sistem  osbrane od bolesti nisu prethodno bili oštećeni teškim hemijskim sretstvima. zatim procetiti  a  na  talog  od  čaja  još  jednom  sipati  dve  šolje  vruće  vode  i  kuvati  10  minuta. 1 prstovet mešavine treba da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. To je u svim godinama moga rada bilo i moje  shvatanje.  koji  je  od  presudnog  značaja  za  sve  žlezde.  Brojs  veoma  često  podseća  da  je  tumor  samostalna  izraslina  i  da  njegove  ćelije  mogu da nestanu jedini gladovanjem uči nas da se telo u gladovanju oslobađa svega što  mu je strano. kao endoksan itd.  ujutru  na  tašte.  blesnik  se  potpuno  oslobodio  svog  karcinoma  na  krajnicima  i  ponovo  nadoknadio  svoj  veliki  gubitak težine.  Brojs sa svojom terapijom u obom trenitko  izlečio  je već preko 10. On.  ČAJ OD ŽALFIJE  Za ispiranje grla listovi žalfije treba da stoje 10 minuta u vrućoj vodi. U  ovoj  modifikovanoj. koju dobijamo kada talog od čaja kuvamo 10 minuta.  primili  zračenje  i  tečka  sretstva  protiv raka. sasvim ispravno.  Zbog  toga  treba  celog  živita  svakodnrvno  piti  čaj  od  žalfije. dok se čaj  koji se pije mora kovati tačno tri minuta.  ja  vidim mogućnost lečenja bolesti od raka.  Prema sopstvenim podacima.  Čaj  za bubrege  sme  se piti  samo  tri  nedelje. ali ih u čaju za pijenje ne sme biti.  ČAJ ZA BUBREGE  Moja  mešavina: preslica 15  g.  Neko  ko  uvek  pije  čaj  od  žalfije  teško  da  će  se  nekad  razboleti.  Brojs  u  vojoj  knjizi  daje  precizna  uputstva  o  načinu pripremanja čajeva.  Ta  količina  dovoljna  je  za  jednu  osobu  za  period  od  tri  nedelje.  ali  i  prema  službenom  atestu  lekara.  Hladan.  goveđe  i  svinjsko meso! 13  . pošto se kuvanjem uništavaju.  današnjem  čoveku  prilagođenoj.  2.  Važni čajevi za lečenje raka  1.  koju je  bolesnik upravo  bio  priveo  kraju. a onda skloniti sa vatre.  potom  procediti i obe tečnosti izmešati.  Po  njegovim  rečima. a u istom trenutku  oslobađa  se  jedan  veoma  važan  zivotni  ferment.  kičmenu  moždinu  i  međupršljenske  diskove. kremena kiselina.  troskot  8  g  i  kantarion  6  g.  U  tom  periodu  zaboraviti  na  supe od  mesa.  kopriva  10  g  (najbolje ona  sakupljena u  proleće). svega što mu ne pripada. tj. ukoliko  oni pokažu hrabrost i snagu da izdrže  celu terapiju. koja su veoma važna za ispiranje grla. Posle tri minuta ulje je kuvanjem izčezlo. Jednu od dve kašike žalfije staviti u ½ l ključale  vode i ostaviti da kuva tri minuta.  terapiji  po  Brojsu.  Mnogi  će  pitati  zašto  baš  ovako  spravljati  čaj  za  bubrege?  U  čaju  za  bubrege  nalazi se 5 sastojaka koji se ne smeju kuvati. Tu je i šesta  materija.  Za  vreme  jednog  tečaja  u  mestu  Bad  Zahsa  (Sachsa)  imao  sam  priliku  da  razgovaram sa  jednim bolesnikom od raka o Brojsovoj  terapiji.  pre  ručka  i  uveče pre spavanja  po pola  šolje.

 čije je latinsko ime Muem Mutellina.  mogu  da  nestupe  poremećaji  zdravstvenog stanja.  Opipljivi čvorovi i utvrdnuća.  ova  tronedeljna  terapija  sa  čajem  za  bubrege  može  se  uzimati  tri  do  četiri  puta  u  godini.  Čaj grubo usitnjen = 1 prstovet. plućnjak.  4.  6.  Otoci koji ne splašnjavaju  9.  ČAJ OD ZDRAVCA  Dnevno  piti  jednu  šolju  ovog  čaja. čime je.  5. Od mečavine tih čajeva  (na jednake delove) 1 prstovet ostaviti da odstoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  3.naročito  ako  je  pacijent već bio zračen.  Čaj  od  zdravca  apsolutno  je  neophodan  kod  svih  vrsta  raka.  MEŠANI ČAJ  OD BOKVICE  Dodatno.  gutljaj  po  gutljaj.  koji  mogu  da  dovedu  do  te  bolesti.  mogu  izazvati neki od oblika  raka.  preporučujemo svima koji boluju od raka  sledeći čaj.  1  prstovet  čaja  ostaviti  da  stoji u jednoj šolji vruće vode 10 minuta.  Preventivno. bojenjem i visokim zagrevanjem. razume se. jer u njemu ima izvesna količina radijuma. pre svega  kod  svake  upale  i  pre  operacija.divizma i  (ako se može nabaviti) čaj.  4.  koji sadrži dosta  kalcijuma: ''muška'' i ''ženska'' bokvica.  2.  Da li je rak izlečiv?  Rak  kod  većine  ljudi  nastaje  zbog  određene sklonosti  ka  toj  bolesti  i  udruženog  dejstva  višestrukih  poremećaja  zdravlja. dobričica. Takođe i  krvarenja izvan perioda menstruacije  7. mislio – začto rano umirati!  Čaj za bubrege u svakoj bolesti treba uzimati za vreme od tri nedelje.  Rane koje ne zaceljuju  8. fino usitnjen = 1/2 kafene kašičice.  Potrebno je obratiti pažnju na sledećih devet signala:  1. ako  se ne uoče i  ne  leče.  NAPOMENE  Čaj  od  žalfije  smatram  najvažnijim  čajem od  svih  čajeva  i  njega bi  trebalo  piti  celog zivota. Nije uzalud jednom prilikom pisao jedan rimski naučnik: ''Zašto još umirati.  ali  sa  prekidima  od  najmanje  dve  nedelje.  Usled  višegodišnjeg  delovanja  čak  i  malih  količina  kancerogenih  materija.  kad u bašti ima žalfije''. naročito na dojkama  Upadljive promene na bradavici dojke ili mladežu  Trajne promene u ponašanju creve ili bešike  Hronična promuklost ili kašalj  Teškoće sa gutanjem u starosti  Uporna krvarenja ili pojava sekreta ili krvi iz bilo kojegtelesnog otvora. Od  navedenih  biljaka  sve  ne  moraju  obavezno  biti  sadržane  u  pripremljenom  čaju.3.  Materije  koje  mogu  da  izazovu  rak  mogu  na  više  načina  da  dođu  u  kontakt  sa  životnim namernicama konzervirenjem.  Taj  čaj  bolesnik može piti koliko želi – što više to bolje. islantska mahovina.  Upadljivi gubitak težine 14  .

 koja često nastaje zbog pritisaka.  naročito  za  vreme  klimakterijuma  i  po  završetku  menstruacije;  kod  mlađih  žena  krvarenja  između  menstrualnih perioda. ''to  sam  vam  nagovestio  pre  deset  godina''.  Rak  materice  prepušten  sebi  vodi  u  smrt. Bolovi  i čirevi  kod raka dojke pojavljuju se najčešće  tek  kad je  rak  već daleko odmakao  SAVETI  Ako  bolujete  od  bilo  kojeg  oblika  raka.  nastaje  neuobičajen  i  dugotrajan  pritisak  na  žlezde  i  zidove  želuca.  jer  je poznato da  se druge bolesti  javljaju neuloredivo  češće.  Ne pušiti.  Kloniti se zadimljenog i istrošenog vazduha.  Zato  čuvaj  i  svoju decu od  pušenja.  naprimer. 15  .  mešutim.  možeizlečiti  ako  se  odmah  po  pojavi  navedenih  simptoma  primeni  moja  ''totalna  terapija''.  Disati svež vazduh duboko i snažno.  bez  obzira  na  način  lečenja  savetujem  sledeće:  Voditi računa o dovoljnoj količi fizičke aktivnosti. Znaci nastajuceg  raka  mogu  biti:  neuredna  krvarenja.  tvrda  mesta  i  nabori  u  dojki  mogu  biti  znaci  početka raka. kada neko kod sebe primeti neki od ovih signala.  što  može  da  izazove  rak  želuca.  Posle oko  deset  godina  ta  žena  me pozva  da  dođem  zbog  njenog  muža.  neko  godinama  boluje  od  želuca.Nijedan od ovih signala ne mora da znači rak.  U  tom  trenutku  žena  se  setila  našeg  tadašnjeg  razgovora.  On  se. trebalo bi preventivno  – najbolje prvom mogućom prilikom. na  šta sam  joj uzvratio pitanje: ''Zašto? Zar je dobio rak na usni?  '' Na to  pitanje žena je bila veoma začuđena.  Vodi računa o urednom varenju. rekoh.  Tako  sam  jednom prilikom  rekao  njegovoj  ženi  da će  joj  muž  sigurno  dabiti  rak  usne.  pa  jela  najčešće  ostaju  satima. zapitavši: ''Šta.  uz  propisane  čajeve (vidi strana 16). Šta više mnogo je verovatnije da te  promene  imaju neki drugi uzrok. ta uzme moju ''totalnu terapiju''. Pre više godina poznavao sam čoveka koji je od jutra do kasno uveče držao dugu  lulu uvek na  istoj  strani usta.  Čvorići.  Tumor – šta je to?  Tumor je samostalna izraslina ili tvorevina.  Dati prednost prirodnoj ishrani s puno prirodnih vitamina.  Izbegavati preterivanja u jelu.  Voditi računa o urednom varenju. zar vi to znate?'' –  ''Da''. Kad.  Raj materice počinje bez bolova i bez ikakvog osečanja bolesti.  Najčešće vrste raka  Čest uzrok  nastajanja  prvenstveno  raka  grkljana  i  raka  pluća  je pušenje.  kao  i  kontaktna  krvarenja posle koitusa; krvarenja posle pražnjenja mokraće ili stolice  ili posle napornog  rada.  Međutim. Nema razloga za strah od raka!  Rak  dojke  nastaje  prikriveno.  Kod  pušača  rak  pluća nadtaje 20 puta češće nego  kod  nepušača.

  što  stvara  metastaze.  Međutim. pre  njenog nastanka razmišljao sam da bi taj tumor trebalo drugačije tretirati. zbog karotina. Od 1950. kako bi  to  trebalo  da  izgleda. Često mi je bilo zagonetno zašto su bolesnici od raka sa  samo jednim malim tumorom ili oni koji su bili operisani.  da  su  se  u  to  uverili lekari koji su sumnjali. Lekar mu je pričvrstio jedan gumeni sud.Stekao  sam  iskustvo  od  najmanje  hiljadu  slučajeva.  Sastavio  sam  mečavinu  sokova  od  povrća.  a  potom  su  postali  vrlo  aktivni  zagovarači  tog  metoda  lečenja. dodao šargarepu.  radi  pregleda). ali i mnogi lekari: ''Ne može se živeti ako se 42  dana  uzimaju  samo  sokovi''.  S  tim  u  vezi. Kapalo je celog dana.  Pošto pročitate tekst moje ''totalne terapije''. ali samo sa tim  sokom ne može se živeti.  Rekao sam  tada da ta žena živi direktno od tumora.  Zbog  neuobičajenog  pritiska  na  razločita  mesta  na  telu.  Pisali  su  mi  mnogi  lekari  koji  su  tvrdili  da  je  bez  masti  i  belančevina nemoguće dugo ževeti; da oni na sebe ne bi mogli preuzeti odgovornost da  osim sokova i čajeva. Davao sam uvek  isti odgovor. Donja usna podsećala je na pravu bradu.  Svoju  terapiju  ovako  sam  zamislio: crveni sok od cvekle nesumnjivo je dobro sretstvo protiv raka. Međutim.  Ako  se  odmah  u  početku  u  tu  malu  i  bezopasnu  izraslinu  izvrši  bilo  kakvo  usecanje  ili  se po njoj  pritiska  (naprimer. kome to izaziva strah i želi da ide linijom potpune  sigurnosti. celer zbog fosfata.  Onda  sam  zaključio  da  bi  tu  možda  mogli  pomoći  sokovi  od  povrća. Punih šest nedelja ta žena nije praktično ništa jela niti pila. ali  je povraćala 4 do 5  l tečnosti dnevno. Tako sam.  našao  sam  potvrdu  svoje  pretpostavke  pre  deset  godina.  Ta  tvorevina  u  početku  se  razvija  veoma sporo pa i kako je već poznato. Naime.  po  mome  mišljenju.  Kada  do  toga  dođe.  na  njima  se  tkivo  ne  hrani  krvlju. nastaje  jedna  samostalna  tvorevina.  jer se bez fosfata ne može živeti.  pa se  brani  i  iz  svoje  okoline  crpe  ono  što  mu  nedostaje.  ona  ''podivlja'';  rak  je  u  istom  trenutku  prešao  u  krv.  Napomenuo bih s tim u vezi da je iz tog mesta na usni izlazila jedna tečnost – oko četiri  litra dnevno. kao i sakove od rotkve i krompira.  koju  možete  upoznati  u  uvodu  za  moju  ''totalnu  terapiju''  (strana  16). možda ćete razmišljali onako kako su  razmišljali već mnogo stotina pacijenata. da odgovornost i ne mogu preuzeti.Kad  sam  došao  njenoj  kući. potrebno je da prođe deset i više godina dok ona  izneneda počne da buja i počne naglo da se širi. Mnogi lekari su mojim pacijentima često govorili da oni to  nebi  bili  spremni  da  veruju  i  da  su  bili  iznenađeni. bio sam u podeti kod jedne žene koja je imala rak želuca. kada govorimo o ovoj terapiji. bolesnicima od raka ne daju ništa drugo za jelo. a za vreme terapije nisu ništa  jeli. Umrli su u svim slučajevima samo oni kojima je za jelo davano i nešto drugo. O tome. iako je imala 16  .  pa počinje  da  odumire. za rad jetre. Ona je i danas živa. Razmišljaćete  –  to je  ipak nemoguće. neka uzme moju ''totalnu terapiju''.  evo  jednog  izveštaja: godine 1962. ima 87 godina.  terapiju  izdržali  na  jedvite  jade  ili  u  tome  nisu  uspevali. (Vidi  ''Totalna  terapija''). koja se  više nije mogla operisati . ako iz te sokove daju još nešto drugo za  jelo.  godine  naovamo  sa  tom  terapijom  doprineo  sam  izlečenju  više hiljada  obolelih od  raka  najrazličitijih vrsta i leukemije.  i  to  pritisnuto  mesto hoće da  živi.  Tim  samostalnim  ''sisanjem''. radi merenja  količine izlučene tečnosti.  Prema  tome  je  bolje  ako  čvorić  ili  otvrdnuce ostavimo na miru.  često  sam  razmišljao. imala je oblik i izgled malog roja pčela. formirajući se u izraslinu koju nazivamo  rak.  vreme  je. kao što možete videti iz pisama na početku knjige.  ali  još  ni  izdaleka  ne  prekasno.  da  se  uzme  moja  ''totalna  terapija''. koji više nisu mogli biti operisani i od kojih su lekari digli  ruke.  Svako  poštovanje  pred  tim  lekarima  objektivnog  posmatranja i suda!  Danas znam nešto više.

)  Meum  Mutellina  čisti  krv.  pa  oni  nemaju  zamenu za belančevine.  Celokupnu  terapiju sokovima treba.  ­  Stvarno.  Zahvaljujući  kombinaciji  sa  čajevima.  Davao  sam  joj ujutru  i  uveče po  tri  kapi  tinkrure  trave  od  srca na  jezik. reče. nagomilane otpadne materije i bolesne otekline. To je operacija bez  skalpera. koja  je  gladna belančevin. krv. a šta?  ­  Samo sokove.  zatim  (lat. viromikozu. Možete li možda da jedeta?  ­  Da.  žalfija  deluje  smirivanjem  upala  a  neven uklanja  tzv.  ovako ocenjuje uspeh moje terapije:  ''Buduci  da  belančevine  doprinose  odvijanju  kancerogenog  procesa.  Isto  važi  i  za  operisane  od  raka.  Nekoliko primera: 17  .  izuzetno  važno  da  se  stolica  i  urin  dobro  eliminišu. Te kapi sam joj davao da bi se zatvorio  otvoreni  tumor.  Sokovi  od  povrća.  Mogao bih još da dodam da su još mnogi drugi ljudi koji nisu bili bolesni od raka.  a  onda  svakoga  dana  pomalo  više. koji je svakodnevno dolazio  ­  Vidim.  razume  se.  Bruno  Fonarburg  (Vonarburg).  jer  u  organizmu  ima  veoma  malo  tzv.  odnosno.  najfinije dozirano.  autor  knige  ''Gottes  Segen  in  der  Natur''.  od tog  trenutka počinje  da  ''kreka''  u  telu sve  što  je suvišno  i  telu  strano.  jednom  dnevno. sve izrasline.  jedna  šolja  bistre  čorbe  od  luka. Budući da bez te materije organizam ne može da zivi. jer čaj od trave  od srca nije mogla da guta.  teško  da  mogu  izdržati  samo  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima. a osim toga ne osećaju potrebu ni za kakvim jelom.  Meni je sada potpuno jasno zašto bolesnici od raka sa velikim tumorom najpre ne  uzimaju puno soka. Drugu prednost  vidim u činjenici da su biljni sokovi bolati mineralnim materijama. što znači da se isključuju  u svakodnevnoj ishrani. odnosno. ocenjivati u ovom trostrukom kontekstu''. koju crvena telesna tečnost izvršava sama.  pri  čemu  zdravac  podstiče  rad  bubrega  i  izlučivanje  toksičnih  materija.  uzimali  moju  ''totalnu  terapiju'' –  bilo radi preventive ili  mršavljenja –  iako za to vreme  nisu  jeli  apsolutno  ništa  drugo;  da  su  se  za  vreme  terapije  izvanredno  osećali  i  bili  potpuno sposobni za svoj posao.  Već  trećeg  dana  žena  više  nije  povraćala  i  već  je  uspela  da  uzme  dve  supene  kašike  soka  od  povrća. poremećaj disanja u  ćelijama  krvi.  kako  se  razgradne  materije  ne  bi  dugo  zadržavale  u  organizmu  i  izazivale  pojave  trovanja. i tako je za vreme cele terapije trošila veoma malo sokova.  ­  I to vas drži. pacijenti sa samo malim tumorom  (dakle.  tj.  U  tom  slu;aju  bila  bi  dopuštena.otvoreni  rak  želuca. mogu povoljno da se odraze na taj poremećaj i da  ga  neutrališu.  stimuliše  se  aktivnost  organa  za  izlučivanje. Dokazano je da je za  vreme  nastajanja  raka  poremećena  razmena  mineralnih  materija  u  ćelijama.  Desetog dana reče joj njen lekar. nastupilo je uočljivo poboljšanje. u  lečenju uz  pomoć terapije sokovima preseca se dovod belančevina spolja.  kod  kojih  je  tumor  delimično  ili  potpuno  odstranjen.  izopačivanju  telesnog  tkiva u  vidu  tumora i njegovom naglom uvećavanju. S druge strane. prema tome. samo minimum.  u  početnom  stadijumu). i ne morate da povraćate?  ­  Ne.  zamene  za  belančevine.  što  mi  je  i  uspelo. Toje jedan od dokaza da je moguće živeti šest nedelja i  bez zamene za belančevine.  Za  vreme  te  terapiuje  je. nisu im potrebne belančevine. bolati mineralnim materimama.

 godini života. on se izvanredno oseća.  Sve  povrće  cedi se  aparatom za ceđenje soka. kako je to u daljem tekstu  opisano.  naročito  ako  je  reč  o  raku  jetre. Dakle.  uz  redovna  jela.  ali  se  nisam  usuđivao  da  bilo  kojem  bolesniku  kažem  da  je  bolestan od raka. iz Brudenca) posle 42 dana bila je izlečena.  može  da  uzima  po  jednu  šolju  čaja  od  krompirove ljudke  dnevno. Nije više gajio nikakve nade u poboljšanje svog stanja.  može da posluži  i  kao hrana za rak.  koju u ono  vreme uopšte nije bilo lako uzimati.  1/5 od šargarepe.  prva  na  sebi  primenila moju terapiju. uz potpun uspeh.  imao  bih  jedan  metod. Tako je  ta žena uzela moju  terapiju. ali ne više od ½ l dnevno.  taj  čovekje  uzeo  moju  ‘totalnu  terapiju'. a tumora više nigde nije bilo. pijemo oko  ¼  l  soka 18  .  Rekao  sam  joj  –  ako  već  znate  šta  imate.  a  od  raka više  nema  traga  (vidi  pismo  u  početku  knjige). Uzeti šaku sirove krompirove  ljuske dnevno  i  kuvati u  količini  od  dve šolje  vode.  koja  je  dugo  patila  od  raka  na  dojci.  gotovi  sokovi  po  mome  receptu. ako 42 dana pijemo sokove od povrća i čajeve.Godine  1950.  kao  i  u  većem  broju  drugih  zemalja). jer vam  ionako neče škoditi. 1/5 od celera uz nešto malo soka od  rotkve i jednog krompira veličine  jajeta.  sa  oznakom  ''Breuss­Gemusesaft''.  Rak živi samo od čvrste hrane  koju čovek uzima u  sebe.  koji  se  mogu  nabaviti  u  Austriji. Na moju  preporuku. u 80. pošto nije bilo aparata za ceđenje sokova. već  samo uzimati propisane  sokove  od  povrća  i  odgovarajuće  čajeve. koji se pije gutljaj po gotljaj. Ako to nije slučaj. Povrće se  moralo ribati na rendici i presovati uz pomoć lanene krpe i prese za pire­krompir.  koji  je  isproban  samo  u  slučajevima  raka  na  želucu. jer su lekari već odavno hteli da  je operišu. I ja sam sam  uzeo tu terapiju. Za operaciju nije mogla da se odluči. Što manje to bolje. a drugo. Međetim ta žena je to već dugo znala. a zatim se sok pasira kroz gustu cediljku za čaj ili lanenu krpu.N.  Terapija se uzima najbilje sa samočeđenim sokovima. Sa 80 godina još je bila aktivna kao likovni umetnik.  Iako pacijent za to vreme slabi 5 do 15 kg.  Moja ''totalna terapija'' protiv raka  U  okviru ove terapije ne sme  se ništa  jesti 42  dana. koji je imao rak na želucu i bio u takvom stanju da se više nije  mogao podvrći operaciji. tumor se povlači. koja je imala rak na  želucu i rak na debelim crevu.  posle  42  dana  ozdravio  i  umro  tek  1971.  Istu terapiju preporučio sam i jednoj bolesnici iz istog mesta.  Sokovi  se  mogu  piti  onoliko  koliko  osećamo  glad. ukoliko raspolažemo biološki gajenim povrćem. Ipak.  ko ne  može  da  podnese  prisusrvo  krompira  u  soku.  je  jedna  žena.  jer u ¼ l biće bar još jedna supena kašika taloga.  Ovu  svoju  terapiju  pripremio  sam  još  deset  godina  pre  tog  slučaja.  Švajcarskoj  i  SR  Nemačkoj.  Mogli  biste  da  ga  isprobate. Ona je zajedno sa gore pomenutim čovekom. a  sam pacijent može normalno da živi.  Moj drugi slučaj: posle ove žene iz Bludenca. Primer: Uzeti 300g cvekle.  2  do 4  minuta. ta  žena (M. potrebno je  nabaviti  biološki  čiste  sokove  povrča.  Krompir  je  tu  veoma  važan. Dobro je  ako  nekoliko  dana pre početka  ''totalne  terapije''.  Moja mešavina: Potrebno je za datu količinu soka pripremiti 3/5 soka  od cvekle. Taj talog se kao prvo teško pije. gpdine. pa mogu reći da nikada nisam toliko radio kao u tom periodu. pošto joj je već majka bila operisana od  raka  na  dojci  i  odmah zatim  umrla.  Međutim. 100g šangarepe i 100g korena celera i oko 30g rotkve  (sokovi). uzela moju  terapiju i izlečila se.  u  prodavnicama  sa  natpisom  ''Reformhous''.  Ona  je i  danas zdrava (1980).  (''Biotta''. pozvali su me u dom jednog čoveka  u mestu  Gecis (Gotzis). nestaje.

  Neophodno  za  život  je  1/8  do  ¼  l. moram  obavezno da napomenem da se sok od povrća po mome receptu. (bili da je pacijent primao zračenje ili ne).  Za  vreme  terapije  u  većini  slučajeva  nije  potrebno  mirovanje  u  krevetu.  U  međuvremenu  ponovo  uzimati  čaj  od  žalfije.  Tako  se  može  dogoditi  da  po  nekoliko  dana  uopšte  nemamo  stolicu. prema  osećanju  gladi.  a  da  ipak  nemamo nikakvih tegoba. uz  upotrebu  čajeva).  da  mnogo  od  onoga  što  u  crevima  nije  za  bacanje. polovine terapije. Jedam prstovet čaja ostaviti da stoji 10  minuta u vrućoj vodi (1 šolja).  sačekati da  se  sok  dobro  izmeša  s  pljuvačkom.  kako  bi  smo  se  navikli  na  sok.  ili  vrlo  malo.  Posle  sledećih  30  do  60  minuta  uzeti  mali  gutljaj  soka. polako. obavezno mora piti  zajedno sa navedenim vrstama čajeva i to uvek gutljaj po gutljaj.  što  ujedno  predstavlja  krajnji minimum opterećenja za organe za varenje.  teli  gotovo  100%  apsorbuje.  nanom  i  matičnjakom.  ovako  je  pravilno:  ujutru  najpre. Može se piti  do ½ l  dnevno.  s  vremena  na  vreme.  ali  ne  progutati  odmah. koji će prijati pacijentu. Crveni čaj od zdravca sadrži  nešto radijuma. 19  . Može se uzeti  bilo koja  vrsta  matičnjaka ili  viče vrsta mešano. U podne samo1/16 l  (pola  šolje)  čaja  za bubrege  a  tako  i  uveče.  što  znači  dobro  smešati  sa  pljuvačkom! Posle oko 15 do 30 minuta ponovo uzeti mali gutljaj soka od povrća.  da bismo  odvratili  misli  od  jela  i  bolesti.  TUMOR U MOZGU  1 – 2 šolje čaja od matičnjaka dnevno. ohlađenog. takođe. ali to nije obavezno!  Što se tiče moje ''totalne terapije'' protiv raka i tzv.  već  naprotiv.  Dodatno  se.  Osim  čaja  za  bubrege  i  čaja od  žalfije  (strana  11)  trebalo bi  u  posebnim  slučajevima  (rak  na  više  mesta  u  telu)  piti dodatno i sledeće čajeve:  ZATVOR Ako zatvor stvara tegobe. da svakodnevno  popije po šolju ohlađenog čaja od zdrvca.  prinudno  dolazi  do  dobrog  mešanja  (prožimanja)  s  pljuvačkom  u  ustima.  30  do  60  minuta  kasnije  1  –  2  šolje  toplog  čaja  od  žalfije  sa  kantarionom.  ali nije obavezno. dobro smešano sa  pljuvačkom u ustima! Nikako samo sok!  Neophodno je. što znači.  Pravilna primena moje terapije protiv raka  Neko ko pravilno primenjuje moju terapiju protiv raka (sa sakovima od povrća.  može  uzimati po jedan gutljaj rasola.  malo  će  gubiti  od  težine.  polako.dnevno. mogu se primeniti klizme sa čajem od kamilice ili piti  blagi čaj za ćišćenje ili pak u debelo crevo uvući buter u čvrstom stanju.  koji  se  tadatakođe  može  piti  hladan i koliko želimo.  treba  raditi.  Može  se  uzimati  ½ l. Piti po  jednu kašiku. gutljaj po gutljaj.  U  toku  popodneva    sok  treba  tako  uzimati  samo  kada  za  njimosećamo  potrebu.  Čaj  za  bubrege  –  samo u prve tri sedmice! Popodne biće nam češće potreban po gutljaj soka. gutljaj po gutljaj.  pre  odlaskana  spavanje. ali sve čajeve za vreme terapije – bez šećera.  Uzimanjem  tih  malih  količina  hrane  gutljaj  po  gutljaj  (sak  i  čajevi).  Prema  tome.  Uz  terpiju  sa  sokovima  tako  se  stimuliše  sistem  vene  porte  (vena  portae).  popiti  pola  šolje  čaja  za  bubrege. ne gutati odmah.

 a  uz njih  i 1 prstovet  mrtve koprive.  RAK NEPCA. U apotekama Austrijr poznato kao Flohsamen. a onda ispljunuti. Zimi treba uzimati čaj od ruse za kvašenje ili pranje.  RAK JETRE  Uzimati  2  šolje  čaja  od  krompirove  ljuske  dnevno. a najbolje se primenjuju na leđima (krsta).  Još  jednom skrećem pažnju: nikako ne nanositi na otvorene rane!!  RAK KOSTIJU I PLUĆA I T B C PLUĆA  Piti  mešani  čaj  od  bokvice  (str. sa nešto vode ili  čaja.  U  slučaju raka  jetre  trebalo  bi pripremati i obloge od listova kelja. 1 prstovet brtske hajdučice ili virka.  Šaku  sirove  ljuske  od  krompira  kuvati  2  do  4  minuta  u  2  šolje  vode. gorki sok.  a  još  bolje  mlak. Međutim.  Može  sa  koristiti  i  tinktura  načinjena  od  ruse.  uz  gornji  čaj. položiti na krevet. gutljaj po gutljaj. Takav oblog mora dobro i čvrsto 20  .  Ako  pacijentu taj čaj prija. pa preko toga uviti i sa vunenim ćebetom. Položiti dva lista.  Za one koji neznaju kako se priprema oblog: vuneno ćebe ispresavijeno u dužinu  (širina oko 50 cm). ohlađen. pa sa drugom platnenom krpom dobro i  čvrsto uviti.  iz nje  izlazi jedan žuti.  RAK KOŽE  Ako  je  rak  prečnika  0. JEZIKA. to je znak da je potreban jetri! Ako mu smeta njegov ukus nije ga  potrebno piti. To raditi često u  toku dana: 1 kafenu kašičicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1 šolji vode.  Koristiti  ohlađen.  U  slučaju  TBC  pluća.  takođe  jednom dnevno. Sa kašikom čaja ispirati grlo. VRATNIH ŽLEZDA I GRKLJANA  Čaj od bedrenike.  Unutrašnje  strane  listova  staviti  zajedno  sa  krpom  na  leđa  ili  bolesno  mesto.  uz naknadno  utrljavanje maslinovog ulja ili kantariona spravljenog sa  maslinovim uljem. prilikom kidanja biljke. na njega platnenu krpu širine 25 –  30 cm a na tu  krpu još jednu krpu sa izvaljanim listovima kelja.RAK OČIJU  1 šolja čaja od trave vidac. kvasiti precizno samo po ivici  do završetka zdrave kože. a onda i popiti. gutljaj po gutljaj. ostaviti da  stoji 10  minuta  u 1  šolji vruće vode. odnosno grgljati. sa  žutom ili belom mrtvom koprivom.5  do  1. ali potrebno ga je uzimati  svih 42 dana.  same  ili pomešano. ali samo  oko  rane:  1  prstovet  čaja  od  ruse  ostaviti  da  odstoji  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode. prethodno lako namazano mlakim uljem.11). Ove obloge  takođe se preporučuju kod svih vrsta raka.0  cm.  kao  i u  slučaju difterije  (strana  28). Sa drugom kašikom uraditi  isto.  nekoliko  puta  preko  dana  blago  kvasiti  po  bolesnom mestu  svežim  sokom od  ruse (rosopas); naime.  Evo kako se  radi –  uzeti tri lista  kelja. Sa trećom kašikom dobro ispirati.  gutljaj  po  gutljaj. 1 prstovet ostaviti da stoji  10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  RAK NA DOJKAMA. uzimati jednu kašičicu semena od širokolisne bokvice. provlačoti  ih kroz toplu vodu da otpadne  prljavština. ako je površina veća.  ohlađen  ili  topao.) Listove valjati staklenom bocom sve dok se ne  isprave. jedan pored drugog i  jedan  odozgo. (Spoljašnji listovi su najbolji. JAJOVODIMA I MATERICI  Svakodnevno piti po 1 šolju čaja od mešavine brdske hajdučice i virka (virak).

 ali i zbog krvnog pritiska . pošto treba da ostane preko noći. (Obloge  primeniti  samo  ako  se nešto  razumemo  u  pripremanje  obloga.  ili  ugrejati  sam  krevet. ohlađen.  Pre  pripremanja  takvog  obloga  pacijentu  mora  da  bude  ugodno  toplo.) Uputstvo za pripremanje obloga mogu se nači u knjigama autora  Sebastijana Knajpa (Kneipp).  Doduše. preslicu ili ovsenu slamu staviti da kuvaju 10 minuta u 1 šolji vode. da ne može da isklizne.  jer pogrešno napravljeno  veća je šteta od koristi. Trine samo ostaviti da stoje 10 minuta u  vrućoj vodi. Ujutru oblog skinuti i  mesto odmah isprati  toplom vodom i dobro obrisati. Ako takav oblog ne  naleže dobro i čvrsto pacijent bi imao osećaj hladnoće. mogli biti zavedeni. U takvom slučaju oblog bi trebalo odmah skinuti. Ako se radi o nekom nervoznom  oboljenju  zeluca.  čaj  od  žalfije  i  čaj  za  bubrege. Što se tiče uzimanja sokova od povrća .  Moju 'totalnu terapiju' ne bi trebalo ili smelo uzimati odmah posle operacije. preslice ili ovsene slame. tobože.da naleže. Zatim utrljati nešto (1 – 2 kašičice)  mlakog ulja na bolesno  mesto. gutljaj po gutljaj. koko bi.  Za  vreme terapije  nisu dozvoljeni ni injekcije ni  zračenje.  to  činiti  uvek  pre  obroka. To sam činio uglavnom zato da bi lekari tokom odvijanja terapije mogli  i trebalo da posmatraju zajedno sa mnom. Ipak.  Terapija protiv raka  Ranije  sam  pisao  da  moju  ''totalnu  terapiju'' protiv  raka  treba  uzimati  samo pod  nadzorom lekara. pa prepisuju  i  medikamente  koji  su uz  moju terapiju  apsolutno štetni.  RAK SLEZINE I PANKREASA  Najmanje 1  l čaja od žalfije dnevno piti topao ili hladan.  supu od povrća.  piti  dodatno  i  po  šolju  čaja  od  odoljena  sa  pelinom:  pola  kašicice  mlevonog korenja odoljena kuvati tri munuta u 1 šolju vode.  dakle  lečenje  prirodnim  sretstvima. To znači. kako sami možemo odrediti  svoj krvni pritisak. ukoliko je  previsok.  RAK ŽELUCA  Piti svakog dana. pa bi mu čak bilo i hladno.  eventualno  meso od živine  ili teleće  meso i  druga laka jela (za one koji ne mogu bez mesa).  uz  propisane  čajeve. Svakome prepuštam  da li će terapiju uimati pod nadzorom lekara ili ne. a zatim tako papravljen čaj  samo tri sekunde previvati preko 1 prstoveta pelina. Za taj period  čekanja  treba sakodnevno piti 1/16 l do 1/8 l soka dnevno. Preporučljive si i vruće  kratke obloge od trina. prema tome kako se pacijent oseća. pošto bi ono.  Mazanje bolesnog mesta pre stavljanja obloga nije obavezno. ohlađen. O tome.  često nije dobro ako se  nešto radi iza leđa lekara. strani.  kao  za 21  . koja se  može ponovo ukloniti  posle nekoliko minuta. već  se mora čekati najmanje 2 do 5 meseci. gurljaj po gutljaj. čitati na 45. a uz to jesti na primer: gustu  čorbu od ovsene prekrupe.  pacijenta  odvraćaju  od  moje  terapije.  RAK PROSTATE I MOŠNICA  Svakodnevno piti 2 šolje čaja od sitnocvetne svilovine.  a zatim staviti  toplu krpu.  1 prstovet čaja ostaviti sa stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. 1  prstovet čaja ostaviti samo tri sekunde  u vrućoj vodi. jednu šolju čaja od pelina ili kičice. mogli da prepišu nešto za srce. što bi  bilo samo štetno. shvatio sam da veliki broj lekara ne želi da  čuje  za  narodnu  medicinu.  kratko  vreme  ležati  u  krevetu  dok  mu  postane  ugodno  toplo.

 beli hleb.  itd.  Želeo bih da napomenem da  moju  terapiju starije  osobe  lakše uzimaju.  Odmah  je  terapiju  preporučio  sedam  drugih  bolesnika  od  raka  i  svi  su  ozdravili.  Molio  sam  za  dalje  preporuke. oslobodite se tog velikog straha od kancerogenih oboljenja! Većina bolesnih  od raka. gutljaj po gutljaj. Libek / Lubeck).  preporučujte  moju  terapiju. imperativ je  izbegavanje svih oblika štetne hrane  (meso.  Ljudima  sam  govorio da  treba da imaju na umu da svako nema mogućnost da tako daleko putuje.  trina ili ovsene slame. ali na potpuno isti način kao u slučaju raka i sa čajem od žalfije  i  čajem  za  bubrege. Da bismo se brže oporavili.  Najsigurnije  je dovesti stručnjaka za otkrivanje  vodenih žila.  kod  svih  pomenutih oboljenjasa zglobovima  izimati terapiju uz pune kupke. pomeriti krevet ili premestiti se u drugi. načinjene od preslice.).  Gintera (Ernst  Gunter).  svima  govoreći:  ''Ako  imate  još  poznanika  ili  rođaka  koji  možda  imaju  rak.  SAD. doprineo sam izlečenju prve bolesnice od raka uz pomoč ove svoje  ''totalne terapije'' i do sada uzimamao u tretman i lečio takođe i rak dojke. a o alkoholu. U svakom slučaju i dalje. tada. duvanu i  crnoj kafi da i ne govorimo).  Možda  je  već  više  hiljada  ljudi  dobro  podnelo  moju  42­dnevnu  terapiju  sa  sokovima.  Belgije. leže na vodenim žilama (vidi: Vodene  žile).  Prema  tome. uzimati oko 1/16  l (pola šolje) soka od povrća. pošto im  gladovanje ne pada tako teško i njima ne treba toliko sretstava za vraćanje snage i ranije  težine. beli šećer.  koksartroza  (oboljenje  zgloba  kuka). rak u glavi.  Moja  terapija  sa  sokovima  od  povrća  ne  samo  što  višestruko  pomaže  kod  raka.  bilo  bi  još  veoma  preporučljivi  svakog  trećeg  do  petog  dana.  rak grkljana. Jedan čovek mi je pričao da je uzimao terapiju tačno po mojim uputstvima.)  Osim  toga  . iz cele  Nemačke.vreme  ''totalne  terapije''.  Posle  42­dnevne  terapije  ponovo  početi  polako  sa  jelom. 22  .  Kanade. tumore u glavi. pa bismo čak bili sigurni da smo oslobođeni od eventualno postojećih ćelija raka.  terapija  ni  u  kom  slučaju  ne  škodi. kao i pacijente koji su zbog zračenja imali velike opekotine na nozi.  Holandije. pošto su mnogi pacijenti dolazili izdaleka (Hamburg.  pa  je  posle  nedelju  dana  ptimetio  da  mu  ona  koristi  na  dobro. rak na endokrinim žlezdama.  molim. spondilatroza (istrošenost pršljenova  u  grudnom  i  slabinskom  delu  kičme). za period od dve do četiri nedelje.  ono  leže  na  ukrštanju  vodenih  žila  pod  zemljom. ozdravili  su  i  to  većinom bez  recidiva. kao i drugi prividno neizlečivi bolesnici.  artroza  (upale  koje  razaraju  zglobove). Najbolje je. rak kostiju..  a  da ništa drugo  nisu  jeli.  Kod  svih  ovih  oboljenja  ''totalnu  terapiju''  treba  uzimati samo tri nedelje.  (  Međutim  ako  je  uzimamo  42  dana. rak jetre.  Švajcerske.  najbolje  po nekom  od uputstava  za  biološku  ishranu  (primer:  ''Die  lebendige nahrung''/  ''Živete  bez bolesti'')  autora  E.  uz  minimum  soli.  a  i  oni  neka to čine''.  Godine 1950. Moj cilj bio je i  jeste  da  pomognem  mnogim  bolesnima  od  raka  i  drugima  koji  su  prividno  neizlečivo  bolesni. osteoporoza (gubljenje kalcijuma u kostima).  Zato.  U  teškim  slučajevima.  nego i kod sledećih bolesti:  Artritis.  Lično  sam  vodio  terapiju  protiv  raka  kod  oko  2000  osoba. rak debelog  creva itd.  'totalnu  terapiju'  otpočeti  tek  kad  se  osećamo  dovoljno ojačani. koji  može da  locira njihov  tok.  Navikavanje  na  redovnu  ishranu  posle  šest  nedelja  terapije  gladovanjem  treba  da  traje  otprilike  koliko  i  sam  period  gladovanja.

  jer  najvažnije  je.000 ćelija. POMOGLI TIM NAPAĆENIM LJUDIMA.  na  stranama  16  –  21  krajnje  precizno  je  opisana  moja  ''totalna  terapija''.  Prema  tome  naš  je  zadatak  da  gladovanjem  sa  sokovima  uništimo  ćelije tumora. od 8 – 16. od samih sokova od povrća one ne  mogu živeti.  u  svim  tačkama  (sok  od  povrća.  ŽELEO  BIH  DA  POZOVEM  SVE  KOJI  SE  BAVE  MEDICINSKOM  NAUKOM  DA  NAUČNO  ISPITAJU  MOJE  USPEHE  U  LEČENJU  RAKA  I  DRUGIH  PRIVIDNO  NEIZLEČIVIH  BOLESTI  KAKO  BI.  sok od malina  ili sok od bundeve. od 4 – 8.  Šta  je  tumor  –  možemo  čitati u  ovoj  knjižici  na  13.  Iz  navedenog  razloga  želeo  bih  da  naglasim  da  su  mi  moja  dugogodišnja  posmatranja  uvek  iznova  potvrđivala  da  do  tzv.  naprimer. zahvaljujući mojoj terapiji sa sokovima od povrća. Čaj od  žalfije  sa  kantarionom.  a  pred  kraj  veoma  brzo. Te ćelije žive samo od balasta koji  čovek unosi u sebe sa svojim jelima. ili injekcije.  Tumor  je  samostalna  izraslina  i  proizvodi  samostalne  ćelije.  da  li  se  uporedno  mogu  uzimati  i  medikamenti.  dodatnim uzimanjem druge hrane.  nanom  i  matičnjakom  može  se  piti  koliko želimo.  Ipak.  strani. povećavanje tumora zaista se brzo događa. To bi  nauka  trebalo  da prizna  i  ondsa  ako  je  to  za  nju  još  neobjašnjivo! Bez obzira od koga i odakle dolazi! 23  . To je moje shvatanje: najbitnije je uspeh.). pa ipak  postoje  izgledi za poboljšanje stanja.  s  tim  u  vezi.000  bolesnih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesnika ponovo je ozdravilo.  ZAJEDNO  SA  MNOM. i mnoge zdrave ćelije tela.  ali  samo  bez  šećera.  objašjenja:  u  mojoj  knjižici.  po  kojoj  se  42  dana  za  hranu  sme  uzimati  samo  mešavina  sokova  po  mome  receptu  i  odgovarajući  čajevi.  Po  mojoj  proceni.  da li  bi se uz to  mogao piti  sak od  crnih  ribizli.  Možda  bi  još  bilo  dopušteno dodati malo soka od limuna.  vodene  žile.  pa  prema  tome  rak  uopšte  i  nije  bolest. nažalost.  i  kako  su  velika.  meda.  Zašto  takav  tumor  u  početku polako  raste.  da  li  se  pored  moje  terapije  sa  sokovima od povrća  može jesti i nešto hleba. Nasuprot tome.  otkrića  koja  su  ostvarili  zvanično  nestručni  i  neakademski  obrazovani  ljudi. bolje je ne jesti ništa! U slučaju nepridržavanja mojih uputstava.  Tumor  pritiska  ćelije  samog  tela;  to  kod  njih  izaziva  poremećaje  i  tako  nastaje  bolest. ali nikada sok od jabuka! Sveže isceđen sok od  jabuka mogao bi se povremeno uzimati sam. Kad jednom već moramo da kažemo da od  10.  Podsetite  se  samo  koliko  je. upravo. sa mojom ''totalnom terapijom''.  Ili. odnosno izlečenje. pa bi čak bio i doveden u  pitanje.  čaj.  mnoge  je  zanimalo. Smatram da ćelije raka nisu bolesne  ćelije tela nego. ćelije koje pripadaju raku. koji je hiljadama puta potvrđen.  ima  sledeće uzroke:  od  jedne  ćelije  raka  nastaju 2. uspeh bi se znatno odložio. itd.  Sa ovim malim izveštajem verujem da sam odgovorio i na pitanja mnogih lekara  koji su mi pisali i nisu verovali da se bez belančevina može živeti 42 dana.  Uz primenu tih sredstava kojima se služi zvanična medicina ne uništavaju se samo ćelije  raka. jaja  ili povrća.  u  krajnjoj  instanci. naprimer.  neuspeha  primene  moje  terapije  dolazi  uvek  kada  je  pacijent  ne  poštuje  striktno.  Ja  dobijam  takva  i  druga  pitanja. Umrli  su samo oni koji su pored terapije primali medikamente koji razaraju ćelije.000 nastaje 20. itd. Osim toga. ali nikada umešan u druge sokove.Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka  Dobijao  sam  često  i  mnogo  pitanja.  Evo.  uspeh  i  ono  što  koristi  čovečanstvu.  oko  20. nego.  NA  KRAJU. od 2 – 4.

 postoje i periodi u kojima se sveže povrće i ne može  dobiti. možda trebalo da sami spravljamo i  mešamo  sokove  od    biološki  gajenog  povrća.  LEUKEMIJA  Dana  1. a time i tzv.  Tada  nauka  i  školska  medicina  ne  mogu  samo  tako  da  ignorišu postignute uspehe i da čak ne pristaju da analiziraju i ispitaju predmetni metod. Ako je moguće. našao ono pravo.  dobro  paziti  na  ptavilno  doziranje  (vidi strana 16/17). od garantovano biološkog povrća. a koji nemaju mogućnost da svakodnevno sami cede  sveže biološko povrće.  ­  Ona. a mi hoćemo da joj ispunimo svaku želju  do njene smrti. u stvari.. A onda se pojavi neki jednostavan i darovit  čovek iz naroda. Osim toga. 24  .Često  se  događa  da  se  određeni  predmet  naučno  istražuje.  veoma  me  raduje  što  jedna  firma  proizvodi  sok  po  mome  receptu.  nego  samo raspadanje ćelija krvi. artroza.  uvek pre  jela po  nešto soka i uz to i čajeve (žalfija i čaj za bubrege).  Smatram  da  bi  u  ovom  slučaju  razlilite  institucije  i  sama  školska  medicina  trebalo  da  prihvate poziv i izvrže svoj deo posla. Pre  nego što sam ušao u njenu bolesničku sobu.  uzaludno  će  uzimati moju ''totalnu terapiju''!  U teškim slučajevima raka bi. ne zna od čega boluje. to je isto kao i lagati čoveka. 42 dana – kao kod raka. od strane 49 i dalje).  Dana 1. molim te da je  malo  utešiš. leukemija.  ''BIOTTA­Breuss­Gemusesaft''. kao artritis. da je  posetila sve lekare u krugu pd 200 km i da su joj svi potvrdili tu dijalnozu.  ­  Žašto si me onda pozvao? I ja znam da je leukemija neizlečiva.  ­  Ali. ako je moguće. (Vidi. u kojoj se ne mora trpeti glad i žeđ i bez ikakvih  negativnih posledica. To oboljenje lako je  izlečivo. reče mi njen muž da ona ima leukemiju.  a  postavljeni  cilj  ne  biva dostignut ni posle šezdeset i više godina.  koji  je  možda  igrom  slučaja.  da  terapiju  sa  sokovima od  povrća  možemo takođe primeniti i u sledećim slučajevima:  (1) Kao preventivnu terapiju protiv kanceroznih oboljenja  (2) Kao regenerativnu  terapiju za celo  telo:  1/8  do  ¼ l  dnevno.  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:  Mnogo kretanja na svežem vazduhu!  Naročito  bih  želeo  da  skrenem  pažnju  na  to.  koji  se  ne  odreknu  pušenja  zauvek.  Ipak. oktobra pozvan sam u dom jedne žene koja je bolovala od leukemije. jer i u gradu i na selu  žive hiljade ljudi koji traže pomoć. Pošto  je čula  za tebe i  tražila  da dođeš. oktobra 1952.  (3) Kao teraiju za mršavljenje. izazvano oboljenjem sistema vene porte.  Bio  bi  srećan  kada  bi  se  moja  ''totalna  terapija''  mogla  dalje  poboljšavatiu  kombinaciji sa drugim metodama lečenja raka.  (4) Kao prolećnu terapiju  (5) Za popravljnje krvne slike  (6) U slučaju bolesti zglobova. itd. otkrio  sam da leukemija  ne  može da  bude  rak  krvi. u slučaju sa terapijom sa  kupkama (vidi stranu 31)  Pušači  bolesni  od  raka.  Ipak.  kao naprimer  u slučaju  lečenja  bolesti  od  raka.  itd.

  i  uveri  se  u  leksikonu.  Pre  dve  godine  u  roku  od  10  meseci  kod  mene  je  na  savetovanju  bilo  28  bolesnih od leukemije i svi su. pa sam se odvezao biciklom do nje i gle. ona zauzeta poslom i kaze mi da je već  4. Zahvaljujući određenom spletu okolnosti. što je  baš kod te žene bolo slučaj.  da  leukemiju  do  danas  još  niko  nije  izlečio.  Ja  nisam  bio  voljan  da  idem. u stvari.  u  stvari. dana po malo pomagala u kuhinji. pa  su me telefonski zamolili da odmah dođem. takođe neće više moći duže da živi.  da  sve  striktno radite onako kako bih ja postupio na vašem mestu.  Rekao sam joj šta bih radio na njenom mestu.''  Njegova  sestra  nije  htela  s  tim  da  se  pomiri.  A  sada  mogu  i  da  vam  dam  savet. mogli da rade. smatraš da sam uobražen.  pomislih. ili čak i budala.  ­  Razume se. nemojte se  više  bojati  te  bolesti.  Hteli  su  još  da  ga  operišu  i  ugrade  mu  veštački  završetak  debelog  creva. saznali su za mene. Uskoro.  kad sam sve pročitao.  Tako je broj pacijenata bivao sve veći i veći. pa su članovi  porodice pali u očajanje. znao sam šta treba činiti.  ­  To je onda  i  više od 100  lekara.  On to ipak nije verovao. Kad sam to ustanovio.  po  mome  mišljenju nije rak. pa su me 28.  ­  Dođi  ovamo. rekavši:  ­  Zar ti nisam rekao da smo obišli toliko lekara i da imamo klinički atest?  ­  Ako je i 100 lekara reklo da ona uskoro mora da umre.  Mislio  sam  da  sam  zaključio  da  leukemija  ne  može  biti  rak  krvi. pošto je već imala temperaturu 40  C. posle šest dana.  ali  uz  napomenu:  ''Ako  ga  operišemo.  u  kojem  je  ležao  gospodin  Redler  (Radler). kod tvoje žene sam otkrio šta je leukemija u stvari i zato ona  u  mojim  očima  više  nije  opasna. više nisam verovao ni svom razumu.  Njegova  sestra mi  je  rekla  da  je  on  teško  oboleo  (sumnja  na  rak). radoznao.7. Tu bolest izaziva jedan oblik duševne depresije.  Kad  je  kod  nje  već  toliko  lekara  utvrdilo  leukemiju. Posle nedelju dana više nisam  izdržao. godine pozvali  u  sanatorijum  ''Marija  Fon Zig''  (Maria  von  Sieg)  u  mestu  Vigracbad  (Wigratzbad)  kod  Vngena  u  Algoju  (Wangen. Svakim danom bivalo mu je sve lošije.  brat  vlasnice  sanatorijuma.  oboljenje  sistema  vene  porte  a  i.  ali dragi Roberte.  a  ako  ga  ne  operišemo.Ušao sam u njenu sobu i izvršio iris­dojagnozu i to samo zatošto u nijednoj knjizi  ne  stoji  kako  se  u  očima  može  prepoznati  leukemija. prosečno. pod uslovom da  je umao  samo  leukemiju.  Od  tada mi više nijedan oboleli od  leukemije nije umro.  jer  je  ona. Posle pet godina poginula je u saobraćajnoj nesreći.  od  koga  su  lekari  već  bili  digli  ruke.  ­  Mojoj ženi si sada toliko ispričao –  umeša se muž – da je ona poverovala da  će ozdraviti.  nego  samo  raspadanje  ćelija  krvi. ite iste noći otvorio leksikon i čitao.  oboleo  od  raka  na  debelom  crevu  i  tankom  crevu.1964. ja ti kažem da će ona  ozdraviti!  ­  Ali. ona će ozdraviti. pa sam joj odmah pripremio kratak  o  oblog.  nije  pristala  na  operaciju.  ali  kad  mi  je  ona  kazala  da  njen  brat  ima  osmoro  dece.  Otišao sam kući pa sam. Brojse?  ­  Znam tačno šta sad misliš.  to  onda  mora  biti  tačno.  uskoro  će  umreti.  Tboja žena će ozdraviti  i  vi sada morate da  uradite ono što bih ja uradio da sam na vašem mestu.  prouzrokovano  oboljenjem sistema vene proarte.  uzela  je  brata iz bolnice i prevezla ga kući.  Allgau).  od  kojih  je 25  . Zato.

 koji  je  ležao  na  nosilima  u  kancelariji  i.  Osim  toga. razume  se. osveživača vazduha za WC. ne  mogu da  se  izleče po 10.  najmanje 42  dana uzimati ¼  l  soka. otrovi  protiv  moljaca. 28. da ne  bih  mogao  da  pomognem.  treba  ih  lečiti  paralelno.  razmišljajte. 30.  TERAPIJA  Svakodnevno piti ¼ l soka od povrća po mome receptu iz ''totalne terapije'' (ali ne  uzimati  ''totalnu  terapiju''!)  Uz  to  možete  piti  i  jesti  ono  što  je  korisno  i  što  vem  prija.  malo.  itd.  ponovo rade več posle oko šest dana.najmlađem tek dve godine.  izuzev  masne  supe.  godine  kupio sam  knjigu  autora dr med.  između ostalog.  itd. pošto je već rečeno. zbog  duševne patnje depresije dolazi do otkazivanja funkcije sistema vene porte. jula  1964.  kao  nekada. više nisam mogao da odbijem. pa sam narednog dana.  Važno  je. 40 i  biše  godina.bolesti  često neizlečive  Dana 24. Uzrok takve  depresije  često  može  biti  nešto  prosto.  ali  najvažnije  je  kratko  pre  obroka.  Taka  već  mnogo  godina  gotovo  svakog dana primam  puno  bolesnih od raka. a takođe i ostale sastojke iz jela.  aprila 1944.  piše da naftalin koji se mnogo koristi protiv moljaca i buba­švaba i veštački proizveden 26  . da će lako izdržati moju terapiju i da će  sigurno moći opet da radi. itd.  pred  pacijentom  bih  ćutao. a i mnoge sa leukemijom. sve mogao da radi.)  Svi  koji  uzimaju  ovu  terapiju  mogu  bez  daljnjeg  da.  pod  naslovom  ''Der  Krankheitsbefund  aus  der  Regenbogenhaut  der  Augen''  (Dijagnoza iz dušice očiju). sprejeva protim insekata.  zahvaljujući  iris­dijagnozi.  veoma  je  važno  voditi  računa  da  u  kući  nema  sretstava protiv moljaca.  dragi  oboleli  od  leukemije.  Zašto su.  goveđeg  mesa  i  svinjskog  mesa  (najbolje  je  potpuno  bez  mesa. U 11.  Ukoliko  su po sredi i  neke  druge  bolesti.  20.  Dr Vire.55 pregledao sam gospodina Redlera.  U  toj  knjizi  saznao  sam  zšto  često  bolesni  ljudi. Dana 21.)  Sok od povrća preko  dana  piti  samo  gutljaj po  gutljaj. uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja.  proizvoda  od  belog  brašna.  gde  bi  mogao  biti  uzročnik  i  nastojte  da  ga  otklonite duševnim opuštanjem. na šta su svi osam članova porodice zaplakali. otišao tamo sa svojom suprugom.).  što  pacijentu  često  nije  ni  poznato. čaj od žalfije.  onako  kako  je  za  svaku  pojedinačno  određeno  u  ovoj  knjizi. pa makar im lekari davali i samo vrlo kratku šansu  za život.  rekao  sam  im  da  pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka pluća. Važno je takođe. marta 1977. Otoa Virca  (Otto  Wirz).  ustanovio  da  im  rak  na  tankom  i  debelom  crevu.  Kako se leči leukemija  Prvo. obratiti veliku  pažnju  na strane 24  + 105 + 106  (čaj za bubrege. postignuto je već mnogo.  Uz posredovanje gospodina Rudlera došlo mi je na savetovanje više hiljada ljudi  sa najrazličitijim bolestima. Na to sam im rekao.  Osim  toga.  Sistem  vene  porte  automatski  prima  te  koncentrovne vitamine. Kad to uradite.  na  šta  je  njegova  sestra  primetila:  ''Tako  znači  ista  dijagnoza  kao u u bolnici''. godine gospodin Rudleru je  bilo 77 godina i još je bio potpuno sposoban za rad.  Gotovo  neizlečivi  su  pacijenti  koji  ne  uspevaju  da  reše  svoje  njateže  duševne  konflikte.  uz  tačnu  dijagnozu  i  pravilno  lečenje.  šećera. Iz njegovog pisma u početku knjige možete videti šta je on po  završetku terapiije. podgrejana  jela.  Zato. treba razmotriti kakva je duševna patnja po sredi.

  Rekla  je  da. naftalin. idemo; još jednom sam uzaludno išla.  Nameravao  sam  da  joj  preporučim  da  pije  jedan  čaj. otkriven arsenik.  koji  je  fabrika  stavila  u  mandrac. jer bi to bilo uzaludno. pa ćete videti da ću naći naftalin.  pa  reče ženi  koja  je  došla zajedno s njom:  ­  Hajde.  koja im je vodila domaćinstvo.  ­  Sutra ću doći k vama.  Sledećeg  dan  ujutru  ipak  sam  otišao.  jer  je  od  te  bolesti  patila  već  42  godine.  ­  Ja  to  ipak. sintetički kamfor. nego vi!  ­  Ja  jam  potpuno  sama  u  stanu. doduše.  što  je  znak  da  je  to  trovanje  gotovo  neizlečivo''. ipak ste došli.  Za  to  vreme  konsultovala  je  preko  200  lekara. U leševima je.  jer  se  to  u  očima  moglo  videti  jasno. nije potrebno da dođete. On piše dalje:  ''Ovaj otrov najpodliji je ubica čovečanstva; njegove  karakteristike  nikada  se  ne  gube  uz  dušice.  ­  Što se toga tiče. to bi bilo? 27  . sadrže arsenik (utvrđeno analizama) i da se udisajem njihovih isparenja izazivaju  najrazličitije bolesti.  muž  mi  je  umro. ali ja dolazim iz dvojakog razloga. rekoh pre nego što su  otišle. pa je otkrivena izvesna  količina  arsenika. žena je odmah rekla:  ­  Znači.  kao naprimer.  Ona  to nije  prihvatila. spej protiv insekata. ali ne u količini na osnovu koje bi  se mogla podići optužnica za ubistvo trovanjem. Na to dam je još neposrednije pregledao i ustanovio da  je  sve  bilo  snažno  trovanje  naftalinom  i  da  ona  udisanjem  tog  otrovnog  gasa  ni  sa  najboljim načinom lečenja prosto ne bi mogla da ozsravi.  Kad  mi  je  otvorila  vrata  i  ja  je  ljubazno  pozdravio.  ­  Da se kladimo u 300 DM da u stanu imate naftalin?!  ­  Tu opkladu ćete izgubiti gospodine Brojse!  ­  Neću izgubiti ja. Njihova jedina sestra. Tada je advokat sestre zatražio analizu  unutrašnje sadrzine mandraca na kojem su ležala preminula braća. jedan za drugim. Na to mi je ona rekla:  ­  Dijagnoza sada više nije tačna.  rekavši  da  čaj  mogu  ja  sam da  pijem. jer u stanu uopšte nemam naftalina.  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava  Supruga jednog poznatog advokata došla je kod mene i zatražila da je pregledam. prečistač vazduha za  WC. pa zar vam nisam rekla da ćete doći uzalud?  ­  To je sad nevažno. DDT.  kao  na  fotografiji.kamfor.  ­  I.  kao  zaštitu  od  moljaca.  Evo  još  jednog  malog  isečka  iz  te  knjige:  ''U  jednom  čikaškom  listu  objavljen je sledeči izveštaj: šestorica brače ležali su u različitim periodima u jednom te  istom krevetu i svi su umrli u kratkim razmecima.  među  njima  više  od  100  dermatologa.  a  da  drugim  pere  bolesnu  kožu.  ali  do  tada  ni  jedan munut nije bilo poboljšanja.  upravo  zbog  toga  i  dolazi. pa bih već znala da li u stanu imam naftalin ili ne.  a  deca  već  imaju  svoje  porodice. uhapšena je zbog ubistva trovanje i sedela u zatvoru već  devet meseci. itd.  sigurno  znam.  Udisanjem  tog  otrovnog  gasa  nastupila  je  brza  smrt  svih  šertorice;  sestra  je  odmah  puštena  iz  zatvora!''  Na  osnovu  mojih  dugogodišnjih  iskustava  mogu  da  iznesem  još  znatno  više  i  uveren  sam da  se  gotovo  nijedna bočest ne  može  lečiti u stanu  u  kojem ima  tih  otrova.  Na  osnovu  iris­dijagnoze  ustanovio  sam  da  ima  teško  kožno  oboljenje.

  Odmah  zatim  sveća  je  uklonjena  i  stan  pročišćen dimom  mirišljave  smole. želeo  sam bih  sada da se uverim  da  li  sam  tako  loš  dijagnostičar  i  što  vam  stvarno  želim  dobro.  Pošto  majka  sa  sobom  nije  dovela  kćerku.  u  svakoj  fioci.'' O  tome. pet dana na trbuhu sve do vrata.  zar  ovo  nije  dokaz  da  se. a i drugi paralizovani delovi tela ćesto mogu lečiti. došla je kod mene sa teškim kožnim oboljenjem.  Dao  sam  joj  uputstva  šta  u  takvom  slučaju  treba  činiti. pila  čaj  i bolesna  mesta takođe prala čajem.  Istog  trenutka postalaje brlo ljubazna.  Možete  zamisliti  kako  se  žena  radovala;  srećne  oči  te  majke  za  mene  su  bile  pravi doživljaj.  Iznela  mi  je  da  već  tri  godine  ima  velike  i  brojne  vodene  plikove  –  pet dana na  desnoj  nadkolenici.  a drugo.  Treći. Rekla mi  je da je sveću dobila pre  mnogo  godina u Engleskoj i da je tada bila visoka preko metar i imala prečnik od 10 do15 cm.  kada  u  nekom  stanu  ima  ovog  otrova.  A  sad  me  pustite u stan. Posle 14 dan bolest njene kože bila je izlečena. itd.  ­  Šta sad kažete?  ­  Ipak sam izgubila.  drastičan  slučaj:  jedna  žena  iz  Hamburga. strana 34.  Naglasite  mu da vaša kćerka zaista nikada ne bi progledala da taj otrov nije bio odstranjen. i već sam joj rekao:  ­  Hoćemo li da povisimo opkladu na 1000 DM?  Pogledala me ke zapaljeno.  Dragi  čitaoci. pet dana na leđima  i zadnjoj strani ruku.  Ta  sveća  je  bila  samo naftalin.  Žena  je  tada prihvatila  moj  savet. ako sve savesno uradi kako sam rekao i odstrani svaki  trag naftalina. rekavši:  ­  Ako ste već osetili naftalin. jer je očni lekar rekao da je po  sredi  paraliza  očnog  nerva  i  da  tu  ne  može  da  pomogne  nikakva  operacija.  može  pomoći  tek  kad  se  otrov  do  poslednjeg  ostatka  odstrani  i  stan  pročisti  dimom  mirišljave smole?  Drugi primer: maja 1965.  nikakva  terapija  i  nikakve  naočari.  Posle tri nedelje ponovo sam se obreo u Vigracbadu. pet na levoj nadkolenici. a dajte  mu i moj recept.  Na to me je pustila unutra. moleći za dobar savet.  bez  naočara.  Na  to  je njena  majka  rekla  da  naftalina  imaju  u  celoj  kuću.  uveravajući joj da će njena kćerka. skriven u obliku sveće. 28  . kako bi mogao pomoći i drugim pacijentima sa sličnim problemima. pa se zbog  toga njenoj  kćerki  nije  moglo pomoći.opklada ne može da važi.  koja  je  izvesno  vreme  živela  ovde u Bludencu. zatim ponovo na desnoj natkolenici.  koja  me  je upitala da  li se  još  može pomoći njenoj 12­godišnjoj kćerki koja je oslepela. Jedva sam se našao u predsoblju.  dolazim da vam pomognem. gde mi je ponovo prišla ona  majka  i  izvestila  me  je  da njena  kćerka  ponovo vidi  sasvim  normalno  kao  i  ranije. godine nalazio sam se u sanatorijumu ''Marija fon Zig''  u  Vigracbadu. U njenom stanu smrdelo je  na  naftalin  kao  u  kakvoj  komori  sa  otrovima. kako se paraliza oćnog nerva. jer vam ništa neću ispreturati. Žena je imala jedno veliko postoljeza sveće od  kovanog  gvožđa.  A ja sam ga stvarno već i našao. Ravnomerno kao na satu.  i  našao  se  u  razgovoru  sa  jednom  ženom. posle tri nedelje ponovo moći normalno da gleda.  čitajte u tekstu pod naslovom ''Visok krvni pritisak'' (gimnastika disanja). od tada  neće morati ništa da preduzima protiv moljaca i buba­švaba.  Posle  toga  sam  joj  rekao:  ''Sada  osmah  idite očnom lekaru  vaše  kćeri.  na  kojem  je  stajala  sveća  veličine  kao  litarska  boca.­  Prvo.  Tu sveću je dobila s napomenom da će služiti kao lep ukras u stanu i da s njom.  izvršio  sam  iris­  dijagnozu kod majke i utvrdio da u stanu moraju imati jako mnogo naftalina.

  obavezno  obući  sveže  rublje.  druga  manje. Napravio  sam iris dijagnozu i utvrdio da je sve samo trovanje naftalinom.  više  ne  živimo  zajedno. a zašto ne. u početku tri nedelje piti čaj za bubrege.  treba  već  osam  krpa.Kaže da je tri dana imala samo male akne.  Posle razgovora sa mnom odstrašeno je sve što je imala od tih otrova.  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!  Koliko znam. na primer.  treba  kuvati  tri  minuta.  Kasnije  sam  se  udala  i  u  jednom  bombardovanju  za  jednu  noć  izgubili  smo  sve  što  smo  imali. oprati  ruke u toploj vodi sapunom (jer su i ruke inficirane prvim pranjem).  sintetički  kamfor.  gospodine  Brojse. naši lekari su takođe dobri – ali ništa nije pomoglo.  a drugim lekarima ne želim da idem.  Još  jednom  oprati  ruke. 29  .  treća  još  manje  a  četvrta  gotovo nije  inficirana. jer stalno štipanje i peckanje više nije mogla da izdrži. a svakih 14  dana stan se pročišćavao mirišljavom smolom. U redu. Zatim čistim rukama  uzeti drugu krpu. Petog dana je sve bilo  suvo i zaraslo. Močom vas. kao i  kod svih drugih bolesti. bilo da bolest poznajemo ili ne.  ­  Zašto to zaključujete?  ­  Moj otac je apotekar u jednom homeopatskoj apoteci i on mi je svojevremeno  rekao:  ''Ako  u  stanu  nađem  naftalin. zaboravivši očeve reči.  ­  Kad sam joj rekao. Kod ovakvog pranja prva krpa  je  jako  inficirana.  Isto  se  može uraditi i sa uvarkom od preslice. pomozite mi. Ako je kožna bočest na  obema  rukama. za površinu jedne ruke. okrenuti i ponovo prati; pa tu inficiranu krpu staviti u stranu.  Još  bolje  su  stabljike  žalfije.  ili  je  to  ubistvo  s  predumišljajem''. trebalo bi uvek.  Kad  je  krvni  pritisak  dovoljno  visok.Tada  prati  jednom starom krpe. a već narednog dana sve bi počinjalo ispoćetka. a jednim drugim čajemprala je kožu. Kad su već bili puni do pucanja . i najtoplije mi vas je preporučio. Na to sam je pitao – zašto  niste išli lekaru. sada ću ipak ozdraviti. ponovo na  isti način oprati  ruke  i opet čistim  rukama  uzeti  treću  krpu  i  prati  kao  i  sa  prve  dve. a da moljci i buba­švabe nigde u odeću ne bi dospeli.  Sada  sam  ponovo  nešto  uspela  da  napapirčim. Događa se da treba i do 28 krpa.000 kožnih bolesti. a već četvrtog dana te velike vodene plikove  (uvek po 80 plikova i više).  međutim. svuda sam  stavljala naftalin.Ta pranja se mogu vršiti i dva puta dnevno.  Važno  je  da  se  uvek  za  pranje  koriste  četiri  krpe.  ­  Ja sam iz Hamburga i priznajem samo homeopatiju i prirodne metode lečenja.  koje. pa je rekla:  ­  Znači. da li je u pitanju  kožnabolest ili nešto drugo. postoji preko 10. navrle su joj suze na oči.  Posle  poslednjeg  pranja  ne  brisati!  Kad  se  koža  osuši. kako sam je  uoutio. svežu pižamu/spavaćicu i promeniti posteljinu.  treba  nam  odgovarajuće veći broj krpa.  DDT ili  slično protiv  moljaca  i  buba­švaba.  ­  Jedan  naš  prijatelj  pričao  nam  je  o  vašim  ispesima  u  lečenju. Bolest je često neizlečiva jer se neznaod čega pacijent boluje.  za  čišćenje  krvi  uzimati  jaš  tri  puta  dnevno po jednu kašičicu pivarskog ili pekarskog kvasca. a nema tog lekara koji bi ih sve  poznavao. a čaj od žalfije i onako  celog  života. postupiti  kao  sa prvom. morala je sve da ih rasprska  gnječanjem.  Četiri krpe potrebno je. ali tada  i dva puta oblačiti čisto rublje.  ­  Dobro. Žena je pola čaj za bubrege.  koji  je  odstajao  10  minuta  u  vrućoj  vodi.  Ako  isto  imamo  na  više  mestana  telu.  pre  četrvtog  pranja. Po sle tri nedelje podpuno je ozdravila. Koža se pere čajem od žalfije.

  Od  lekara više nije očekivala olakšanje. pa je zato odstranjena. a žena potpuno izlečena od svoje  bolesti. Međutim.  kako  mnogi  misle. pacijent se ne oseća dobro! Listove moramo  staklenom bocom valjati sve dok se rebra ne spljošte. Međutim. Lostovi kelja deluju dvostruko .  navodno.  a  ja  nijednom  nisam  bio  bez  bolova. pa mi je posle sledeće dve godine  odstranjen i komad zdravog. jer je želudac. videći jak osip i upitala  da  li se oblozi  smeju  i salje  stavljati.  Ujutru  su  skinuti  listovi. bio srastao zbog jedne ranije operacije.  zaudarajući  kao  kuga.  Zbog  pregleda creva došlo je do poremećaja položaja creva.  druga  osoba  (po  mogućućnosti)  izliva  pacijentu  malo  čaja  na  glavu  i  pere  je  rukama.  jer  bi  se  u  tom  slučaju  bolest  vratila  (recidiv).  još  uvek  sam  sve  povraćao.  Listovi  moraju  da  neležu  dobro. Ležao sam u bolnici kad mi je načelnik  odeljana rekao da imam puno žučnih kamenova.  itd.  Oblogom sa listovima kelja možemo lečiti i mnoge druge bolesti. pa sam ponovo morao u  bolnicu.  koji  su  bili  potpuno  crni  i  masni. Ako listovi ne naležu čvrsto na telo.  budući  da  je  osip. Ako sam jeo. i tako oko deset puta. želudac  bio  srastao.  ali  kamenova  nije  bilo. Hirurg mi je odmah potom pregledao  creba  i  ni  tu  ništa  nije  našao. kako sam većć  spomenuo.dobijao  sam bolove os kojih se čovek raspamećuje. Povraćao sam najčešće u ponoć.  a  ne  da. kako mi je rekao posle operacije.  50  %  svih  pacijenata  samo  uobražavaju bolest. Pranja se  mogu raditi i sa toplim i sa hladnim čajem.  reakcija. U tu teoriju veruju čak i neki čekari.Posle operacije  stanje je bilo  još gore  jer  je.  u  međuvremenu  je  prošlo  osam  godina.  Posle naredne dve godine više nisam mogao da izdržim. već posle prvog obloga dobila je zatvoren  osip.  pa  samtako  proglašen  za  uobražeenog  bolesnika.  Znači. a neko u  to sumnja.Posle  jednog  pranja  toplom  vodom obnovljen  je oblog  sa  keljom. Koa što sam joj predskazao. jedna  o  23­godišnja  žena  imala  je  tuberkuloznu  upalu  porebrice.posle jedne  ranije operacije bruha želudačnog zida.  Posle  kratkog  vremenaponovo se doliva.  prema  knjižici  ''Von  der  wunderbaren  Heilwirkung  des  Kohlblattes''  (o  zadivljujućim  lekovitim  svojstvima  kelja).Tako  sam  posle  dve  godine  bio  operisan  od  tobožnjeg  raka  želuca. Na kraju samo blago obrisati.  kelj  je  u  tom  slučaju  najbolji. Tako sam je uputio da pravi obloge sa keljom; koje  će  ostavljati  preko  noći.  čvrsto  i  toplo  u  samom  oblogu.  Od  kupusastih  biljaka.  autura  Camille  Droz.Četvrtog dana došla je majka i bila preneražena.  već  mi  je  žušna  kesica.  sa  temperaturom  41  C. ja nisam imao rak.  jer  je  rengenolog to bio ustanovio.Šta sve mora da prođe  i doživi pacijent  koji je  stvarno bolestan.  jasno  će  vam reći sledeći  izveštaj.Kod  peruti  na  glavi  ili  drugih  oboljenja  kože  glave.  Postoje li uobraženi bolesnici?  Po  mome  mišljeniju  –  postoje.  Ležao  sam  u 30  .  bila  prelomljena  (oštro savijena). 20 X 20 sm. silaznog dela debelog creva. Naprimer.  A  sada  dobro  pazite  šta  se  dogodilo.  ali  je  od  100  tobožnjih  uobraženih  bolesnika  sigurno  je  to  samo  jedan.  Rekao sam  joj  da bi  bilo  pogrešno  alo  bi  se  sada  prestalo. svakih 12 sati.  zapravo. ako  istovremeno pijemo čaj za bubrege.Načelnik je rekao da je on u pravu i operisao  mi  je  žuč. a ako nisam ništa jeo. umesro žuči operišu želudac. Posle tri nedelje koža joj je ponovo bila čista.  Vlažna perut često se može iznenađujuće brzo lečiti sa oblozima od listova kelja  ili  kupusa. u šta apsolutno nisam verovao. pa sam  zatražio da mi.  Osam godina morao sam da povraćam sve što sam jeo i pio. mislio sam da ću ubrzo  umreti od gladi.

  šta  ste  sve  preživeli  ovih  godina?  Samo  ste  vi  bili  u  pravu. ali kod mene je sedimentacija – 84. kada pacijent primeti kako nas ljudi oko 31  . godine.krevetu već 14 dana. ponovo  da  istim  pozdravom.  Usvakom  slučaju  nikako  sa  podsmehom. Kad već ništa drugo ne uspeva znajte da  mi je želudac srastao. da bolest samo uobražavam.kao deca.  ­  Šta kažete?. Posle operacije  u moju sobu je došlo devet lekara. K tome dolazi još duševni bol.  kako bi na  tom primeru videlišta čovek  sve  može  da  preživi  kad  dijagnoza  nije  tačna  i  kad  lekari  tada  još  tvrde  da  pacijent  samo  uobražava bolest. ali samo na papiru!  ­  Pačijent  često  dobije  lažnu  informaciju.  ali  mi  imamo  izveštaj  od  zdravstvenog osiguranja. ustvari. on sebi može i hiljadu puta da uobrazi da je još ima ;  ako samo pogleda na sebe videće da to nije istina.  a  vi ih oponašate kao mala deca.  narodni  lekar.  asam  sebi  ne  može  pomoći''. zdrav. s najvećim mogućim bolovima; u ponoć sve povraćajući kao i uvek.'' To priznanje veoma me je obradovalo.  Ovo sam napisao samo zbog  lekara. zašto se radi sedimentacija.  šta  da  vam  kažemo. na šta nisam dobio  odgovor.  Na  kraju tog razgovora bili su veoma ljubazni. naime. – Tada sam im još jednom pružio uverenje baš kao i  oni. da se ne mora biti ni lekar ni narodni  lekar. Budući da sam jednom  upak hteo da govorim.  Rekao sam im:  ­  Vi govorite kao deca bez razuma. reče jedan od njih.. jer je povraćano vilo ljuto kao špiritus. Narednog dana  došla  su  ta  dva  lekara. ako se iz nje ništa ne može zakljućiti? –  Potom sam im objasnio kako se postupa sa uobraženim bolesnicima. priznali su svoje greške i dodali da  su  u  tom  razgovoru. Rezultat –  želudac sam  još uvek  imao. ponovite?  ­  Da. rugajući  se:  ''Dobro  jutro.  ali  tada  sam  im dao  pravi  odlovor. Na to sam im rekao:  ­  Nula do tri. vi oupšte više i nemate želudac. jednom prilikom sam ceo dan preskočio sva jela. na šta su  oni  ostali  duboko  iznenađeni.  koji mi je bio naklonjen. jer je vama želudac već operisan. a tu pomaže jedino operacija.  zapravo. Bilo je to 1956. pa  sam posle  snimanja  bio i operisan. kako sam sve njih uveravao. pa im je načelnik rekao: ''Gospodine Brojs.'' Tada sam upitao ta dva lekara:  ­  Znate li koliko je sedimentacija kod uobraženog bolesnika.  |eludac  je  bio odstranjen.  ­  Ali ja tačno znam šta o meni mislite. Svakoga jutra dolazila su dva lekara – asistenta. da bi se ustanovilo pta ne valja.  a ujutru su usta i jezik većinom bili punikrvi. pa  zato nisam mogao dd govorim.  ­  Da.  ­  Pa. jer  mi je ''lekar poverenja'' već jesnom rekao da treba da uobrazim da sam zdrav. a upravo je tako kad je neko  stvarno bolestan. jer je bio srastao.  pa će tako i biti.  još  sto  puta. pa bih  vas pitao. jer je on. Odgovorio sam mu: ''Autosugestija ima svoje granice.  To od čega ja patim tako je jednostavno.  ­  Da.  Nisam  mogao da odgovorim jer sam prosto imao velike bolove u ustima.  pa  su  o  svemu  mnogo  naučili.  drugima  pomaže.  jer  vi  zurite  u  krucifiks  (raspeće);  Hristu  na  krstu  ljudi  su  uputili te  iste reči pre više od 1900 godina.  mnogo  naučili.  ­  Šta. On je zatražio za mene rangenski snimak. jer kad  nekome amputirate ruku.

 neka tri nedelje ranije unosi što više biljnog fosfora sa  hranom. dodatno. sa  limunovom kiselinom i  uljem.  Dugim  izdisanjem  se  pluća  potpuno  izprazne.  kao  kod  hipertenzije.  a  ako  tada  vrlo  duboko  udahnemo. jer svaki čovek može da greši.  U slučaju teške.  Uvek pre  jela  od  tog  soka  uzimati po  nekoliko  kašika.  Ko pati od groznice.  Žalfija  u  tom  slučaju  staviti  da  stoji  10  minuta  u  vrućoj  vodi.  a  ako  pacijent  zaspi  –  do  buđenja. Tri krompira veličine jajeta kuvati  u  vodi  dok ne  omekšaju.  Kome pretstoje važni ispiti. na glavu staviti vunenu krpu i ležati na  leđima  dobro  pokriven  u  krevetu.  Zatim jesti i samu koprivu. gnojave angine.  Uz  to  treba  raditi  gimnastiku  disanja.  što  je  moguće  toplije . pa će ih lakše položiti. Celer ima najviše fosfora od  svih biljaka i treba ga  jesti sirov. Deca koja jedu mnogo jagoda. 32  . Kiseonik je prenosilac crvenih krvnih zrnaca. jednom  na dan da uzima kašičicu pčelinjeg meda.  Najdelotvorniji su krompirovi oblozi oko vrata. Niko ne svetu nije nepogrešiv.  Uobraženo  bolestan.  nepotrebno  visokitroškovi  za  zdravstveno osiguranje itd.  takođe  je  bolest.  Angina  Protiv angine (bolova prilikom gutanja) grgljati nsizmrnično sa čajem od žalfije i  čajem od bedrenike. lako uče.  Ko nerado  jede sirovu salatu od celera.  Osim  taga. poštovani lekari mogu samo da poručim da dobro promislite pre nego što  nekoga  proglasite  uobraženim  bolesnikom. trebalo bi jesti puno salate od celera i mnogo jagoda (marmelade  od jagoda).  Ko  želi.  Anemija (slabokrvnost)  Protiv  anemije  pije  se  oko  tri  šolje čaja  od  žarne  koprive na  dan.  svež  kiseonik  dolazi  i  u  poslednji  ugao  pluća. ne bi trebalo da jede jagode. Šumske jagode imaju više fosfora od baštenskih.  Nadam  se  da  svojim  izlaganjem  nikoga  nisam  povredio.nas  iskosa  gledaju.  može  da  pije  i  više. ali bi zato morao da pije vodu od celera.  Jednu  kašiku  mlevenog  korenja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode.  jer  je  uvek  u  pitanju  nečija  sudbina.  treba otiči lekaru zbog mogućih kasnijih posledica.  Vama.  Taj  oblog  sa  krompirom  ostaviti  1  do  2  sata. sa visokom temperaturom (streptokokna angina). Sa prvom kašikom jako grgljati i progutati (kao u slučaju difterije). Da  bi se fosfor uneo u telo. topao ili ohlađen. 1 – 3 prstovet koprive ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi.rastvorenog u mlakom mleku ili čaju.  Pojedinačne bolesti  Agofobija (strah od prelaska preko puta)  Kad neko pati od ove bolesti. kod njega je prisutan veliki nedostatak fosfora.  a  tu  je  još  i  materijalna  šteta. preko toga uvezati šal.uzimati  1/8  l  soka  od  moje  mešavine  za  ''totalnu  terapiju''. Nariban.  položiti  iz  na  krpu. pripremljenu kao što se priprema spanać. staviti oko vrata. može da ga kuva. Ko nije šećeraš trebalo bi.  pošto je u njoj sadržan fosfor iz celerovog korena.  uviti  i  zgnječiti.  Piti  gutljaj po  gutljaj.  Važno  je  da  su  pazuha  dobro  pokrivena  i  ruke  pod  pokrivačem.  To  zatim. Kopriva ima znatno  veći sadržaj gvožđa od baštenskog spanaća.

 uveče dve.  tada gotovo da više neće biti problema sa  apetitom.  Dva  luka  (crna) veličine jajeta.  Devetog dana tri puta po tri. 41. rastvorenog u toploj vodi.  pa  zato  imaju  preterano  izražen  apetit. ali nikako sa solju! Osim toga. Uz to treba odlivati vino da  ga ima da kruške ostanu pokrivene. dana ujutru i u podne potri. jedanaestog dana kao sedmog.  Artitis (zakrečenje arterija)  Artitis  je  većinom  prisutan  samo  tamo  gde  se  u  stanu  nalaze  otrovi.  pa  ne  moraju  puno  da  jedu. Može se jesti i kao salata .  Ako  je  problem  u  kolenima.  pa  prvenstveno  treba  otstraniti  otrov.  Trećeg dana ujutru. Drugog dana ujutru i u podne po jednu. sa ljuskom 10 – 15 minuta kuvati u 1 l vode. Ako takvom detetu  pa  i  odrasloj  osobi.  Artroza(degenerativne promene zglobova)  Kod  artroze  tretman  je  kao  kod  artritisa.  Piti  ga  preko  dana.  Kod duševno obolelih  funkcija  sistema  vene  porte  je  poremećena.  ohlađen.  pa  na  drugu  nogu.  Sedmog dana ujutru tri.  Plućna i srčana asma  Ako  su  funkcije  žuči  i  jedre  u  redu.  osam  dana  dajemo po  jednu  do  tri  šolje od  (lat.  Znači.  takođe  češće  u  danu.  Sistem  vene  porte  ima  zadatak  da  prihvata  hranu  iz  želuca  i  creva  u  telo.  preko  dana  često  jesti  rotkvu  sa  ljuskom i nešto žutog šećera.  sa  krutum nogama – dakle bez savijanja kolena –  naizmenično snažno  ''nagaziti''  na jednu.  sretstvo  protiv  moljaca). Tada je potpuno pogrešno jesti protiv svoje volje.  Vina  naliti  koliko  je  potrebno  da  kruške ogreznu; sve da stoji 10 dana na toplom mestu (po mogućnosti.)  Meum  Mutellina.  Tretman  je  tada  isti  kao  kod  reume. ili  čak prisiljavati dete da jede. u podne i uveče po dve. 33  .  oko  tri  nedelje  piti  čaj  od  luka. Postoje  ljudi  kod  kojih sistem vene  porte  prima sva  jela  u  telo. podne i uveče po jednu.  Zatim.  Gubitak apetita  U slučaju gubitka apetita događa se da telo duže vreme gotovo i nema potrebe za  hranom. preporučljiv u slučaju anemije:  Staviti  81  sušenu  kašiku u  blago  crveno  vino.  Preporučuje  se  i  tri  nedelje  terapije  sa  sokovima  od  povrća str.  gurati  ih  u  podlakticu  kao  kad  udaramao. i uveče jednu. na suncu) a tada  ovako početi lečenje:  Prvog dana pojesti ujutru jednu krušku.  Ako  su  u  pitanju  zglobovi  ruku. što je kod dece čest slučaj.  desetog dana kao osmog. Četvrtog dana ujutru dve. Ali vino ne piti.  Osim  toga. Šestog dana tri puta po dve.Recepti za obnavljanje krvi. Apetit tada većinom dolazi sam od sebe. sa 100 g žutog šećera.  još  je  veoma  delotvorno  svakoga dana uzimati 1 – 2 kašičice soka od maslačka. itd. Petog dana ujutru i u podne po dve.  na  primer.  preporučuje  se  sledeće:  često  u  toku  dana.  Sistem  vene  porte  mogli  bismo uporediti sa usisnim sistemom kapilara korena drveta. u podne i uveče  po jednu.  Od  desetog  dana  opet  svakog  svakog  dana  po  jednu  krušku  manje.  gutljaj  po  gutljaj.

  Dva  luka  veličine  jajeta. nije oboljenje štitaste žlezde.  a  želeli  bi  decu.  kod  njega oboljeva nerv trigeminus. s tim pacijentima bi trebalo postupiti slično kao u slučajevima nervne labilnosti  (slabosti).  Ako taj čaj ne pomogne. str.)  Meum 34  .  koji  sadrži  kalcijum  –  bokvica.  Gimnastika  disanja.  Kad  takav  pacijent  sve  gleda  isto  i  zivi  monotono.  ostaju  uvek  bolesni. gutljaj  po gutljaj. U večini slučajeva na uspeh se ne čeka dugo.  širokolisna  bokvica. Na bolesno mesto treba položiti listove ili cvetove nevena  ili oboje.  Pripremanje čaja: 1 prstovet crvenog zdravca ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji  vruće vode.  bronhitis  se  može  brzo  izlečiti  čajem  spravljenim  od  luka.  Taj  čekić  velikom  ućestalošću  udara o nerv trigeminus. Kad se u Bazedovljevoj bolesti operiše guša. Razlog uvećanja štitaste žlezde  i  buljavosti  očiju  nalazi  se  u  čekiću  nerva  trigeminus.  itd. Ako  osoba  sa Bazedovljevom bolešću tri nedelje napusti  svoje  redovno  prebivalište  i  ode  na  odmor. čvrsto ih uvezati i ostaviti na tom mestu preko noći.  Najvažnija  je  tako  zv.  Operacije  mladeža. pa  one  delimićno  prestaju  da  vrše  svoje  funkcije;  taj  posao  tada  preuzima  štitasta  žlezda  i  zbog  toga biva uvećana. u stvari. uvećanje štitaste žlezde postepeno će  se  izgubiti.  kuvati  10  –  15  minuta  u  1  l  vode.  Bradavive ­ mladeži  Ovo dvoje može.  više­manje. gutljaj po gutljaj.  doživljava  po  nešto novo. U svakom slučaju. Radi pripreme vidi pod  ''Grčevi''. vešinom nema nade.  kao  u  slučaju visokog krvnog pritiska (vidi: Krvni pritisak). Pre više godina kod mene je za  mesec  dana  došlo  osam  žena  sa  istom  patnjom  koje  su  bile  u  braku  već  dve  do  deset  godina.  I  tamo  svakoga  dana.  sa  ljuskom. u stanu ne sme  biti otrova protiv moljaca i drugih štetočina. Piti ohlađen.  mogu  preporučiti da oboje piju svakodnevno po jednu šolju ohlađenog čaja od zdravca.  pa  pecijenti. da predstavlja bezopasno oboljenje raka (benigno). odstranjuje  se  ta  zamena  za  ostale  žlezde.  itd.ujutru piti ¼ l topčog (smlačenog) mleka ili šire sa srebrenkom. pa  je lečenje veoma jednostavno. Zdravac sadrži nešto radijuma.  piti  još  jedan  čaj. Sve su rodile izuzetno lepu i zdravu decu i bile veoma srečne.  sa  100  g  žutog šećera.71.  ako  možemo  nabaviti  (lat.  mpžete  upotrebiti  i  mast  od  nevena  (Celendulasalbe).  islandska  mahovina.  inače. To je pouzdan  znak da se  radi  o  neurološkom  problemu.  Osim  tog  čaja.  plućnjak  i.  Zdravac ljubičaste boje je bezvredan!  Bronhitis  Ako  su  jetra  i  žuč  u  redu.  Bazedovljeva bolest  Ova bolest. Na taj način nastaje poremećej u svim endokrinim žlezdama. uostalom.  Uzimale  su  taj čaj  i  svih  osam  su  posle četiri  do šest  nedelja osstale u drugom  stanju. Vidi str.  Umesto  operacije.  možda.  poremećaja  krvotoka.  mogu  biti veoma opasne!  Kada bračni par nema dece  Ako  su  supružnici  možda  već  duže  u  braku  bez  sece. 34.  divizma. Ako nemate neven pri ruci .

  Upala vena  U  slučaju  upale  vena  pripremati  hladne  obloge  sa  sirčetnom  vodom.  i što češće na dan.  Uvek 5 –  10 minuta.  pa uraditi isto  sa levom  nogom. Ali i tu treba uzimati čaj za bubrege. koja ih  hrani.  Postupak:  ako  se  noge  podignu  uvis  i  drže  10  do  16  sekundi. Posle 3  – 4  dana pacijenti su oslobođeni bolova.  a  onda  posle  drugih 5  –  8  sekundi spustiti. zatim izdisati sa  sledećim glasovima: I.  Visok krvni pritisak (hipertenzija)  Protiv visokog  krvnog pritiska  piti 1  –  2  šolje ohlađenog čaja od hajdučke  trave  dnevno. Od navedenog bilja ne mora svakako biti sadržano u čaju. Od mešavine svih  čajeva zajedno. Kad se noge spuste. to bolje. Ta  gimnastika disanja u mozgu deluje kao masaža tela. Protiv previsokog protoska su i beli luk i čaj od imele. jednu kašičicu staviti da stoji 10 minuta u ¼ l vruće vode. Kroz nos duboko udisati. O. A i Š. Isto se  može  i  sa zatvorenim  ustima. gutljaj po gutljaj.  Dejstvo  je. Te obloge pripremati 1  – 3 puta dnedno. brže će nestajati nabrekle vene.  a  u  venama je veoma malo krvi. Trajenje 40 – 60 sekundi. kao i kod svih  drugih  upala. smešane sa sirčetnom vodom. raditi i gimnastiku disanja. E. revitalizira i skuplja. a uz čaj tri puta dnevno uzimati po jednu kašičicu povarskog ili  pokarskog kvasca. U. odnosno.  Malo  poređenje:  ako  na  gumi  od  bicikla  postoji  slabo  mesto  i  mi  je  pumpamo. kao paralizovani)  pa  se  zato  šire.  treba  češće  preko  dana  da  radi  sledeće:  ležati  na  leđima.  dakle.  čaj  od  kamilice. vidi: Kolike. drmusati  je  posle 5  –  8  sekundi. Što češće to radimo u jednom  danu. u vene ponovo poteče sveža krv. propuštajuči  glas  ''M''  kroz nos. Sada čekati novih 5  –  8  sekundi.  naročito  ne  belo  vino.  Osim toga. Prednost je na strani pivarskog.Mutellina.  a  time  i  u  najskrivenije  uglovepluća  dopire  svež  kiseonik.  Kolike bubrega.  dvojako. imitirati hobl­mašinu u radu. pluća se potpuno  prazne. guma če se na tom mestu proširiti.  Udisati oko  7  sekundi.  alkohol.  krv  se  vraća. kao i nabrekle bene.  Posle spuštanja nogu ustati  tek  kada su se noge napunile krvlju. Preporučljivi su  i oblozi od domaćeg kravljeg sira.  U  slučaju  svake  upale  takođe  je  važno  često  preko  dana  uzimati  po  mali  gutljaj čiste vode.  Ne  preporučuje  se  turska  kafa. udisati.  7  sekundi ''pevati''. Dugim izdisajem. Kos glasa ''Š''. 35  .  dizati  uvis desnu  nogu.  Posle toga uraditi  isto sa obe noge istovremeno. Kod upale vena u nogama bandažirati od nožnih prstiju naviše i puno  hodati! Pažnja: od svake upale unutrašnjih vena može da nastane tromboza!  Nabrekle bene  Ko  pati  od  nabreklih  vena  na  nogama.  Kod nabreklih vena venski zalisci i zidovi su omlitaveli (dakle.  Brzo  i  efikasno dejstvo imaju i oblozi od ilovače.  svinjsko meso i salata od celera.

  U  slučajevima  jednostrane  glavobolje  (migrena)  vrlo  dobro  pomaže  čaj  od  matičnjaka.  (Krupnije  osobe  piju  u  istim  razmacimaveću  kašiku).Tako ta gusta mokraććna kiselina može da izlazi kroz tkivo (dakle  isparavanjem=. Dakle.  Najvažnije  je.  ili  između  –  čaj.  Jednu  kašiku  vode  svaka  2.  što  ja smatram pogrešnim.  Takvi  pacijenti  brzo  ozdrave.  koja  u  nogama  može biti i do 20 litara. u ovom slučaju za uspeh je potrebno mnogo više vremena.  ako  je  neko  već  imao  srčani infrakt.  pacijent  pije  oko  svakih  pet  minuta  po  jednu  kašiku  vode.  Drugog dana  pacijent jako zaudara na urin.  Gastritis  Kod ovog oboljenja pacijent ima suviše želudačne kiseline. mogao na mestu umreti.  1  prstovet  zlatnog  matičnjaka  ili  limunskog  matičnjaka  ili  oba  zajedno  ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode.  nane  ili  matičnjaka.Vodena bolest (srce.  Međutim.  povremeno  piti  čaj  od  žalfije.  Kad bi  pacijent količinu od  ¼ l vode pio odjednom.  Svakih  pola  sata.  umesto  vode  uzeti  jednu  kašiku  čaja  za  bubrege. ''pokupi'' i potroši suvišnu kiselinu u želucu.  Mali prstovet pelina pustiti da odstoji samo tri sekunde  u šolji vruće vode (vidi  str. Piti ohlađen. gutljaj po gutljaj. 40). moguće je da bi već 3 –  4 supene kašike  bilo previše!! Zbog toga je izuzetno važno. najbolje na jedan sat. normalno. trbuh)  U  slučaju  vode  oko  srca. Međutim. Kad bi se jelo sa  hlebom.  U  slučaju  vode  u  trbuhu. Šta više.  Umesto  vode.  Te  glavobolje  su  samo  simptom  oboljenja  želuca. Ova  terapija traje samo dva dana  u slučaju vode oko  srca. i  kao takva više ne može isparavati kroz kožu. ustvari. uvek piti kašikom. To je moje uverenje. kako  se pije. tada bi.  možda  bismo  morali  reći  bolje:  bolest  vode­  mokraćne kiseline  oko srca.  ako  3  do  5  nedelja  uzimaju  po  šolju  ohlađenog čaja od pelina dnevno.  bez  hleba.  ali  piti  samo  kašikom!!  Umesto  vodene  bolesti  srca. ali zato  imaju  meoma  jake  glavobolje  nad  očima  i  u  čelu.  Radi  brže  pomoći  u  slučaju  gastritisa  treba  pojessti  komad  masnog  sira  (ukoliko  pacijent  nema  obolelu  jetru    i  ako  je  funkcija  žuči  u  redu).  Glavobolja  Ima ljudi koji teško boluju od želuca.  to  bi  izazvalo  stvaranje  još  veće  količine  želudačne  kiseline. a nokata nemaju tegobe sa želucem.  odnosno  3  minuta  svako  srce  može  da  podnese.  Masan sir bez hleba. Zato treba piti čaj od  pelina;  vidi  bolesti  želuca.  razređuje  se  mokraćna  kiselina. gutljaj po gutljaj.  pošto srce to ne bi moglo da preradi.  svaka  dva  minuta  piti  po  jednu  kašiku  čiste  vode. treba da pije po kašiku vode na svaka tri minuta!!  Mnogi jaš danas smatraju da kod te bolesti pacijent ne sme da uzima čak ni 1/8 l  tečnosti dnevno. 36  . pošto  je ta mokraćna kiselina u  tom  slučaju  veoma  žitka.  pa  bi  pečenje  u  želucu bilo još nepodnošljivije. a nikako uz čaše!! Jer iz čaše bi pacijent mogao  dobiti i više od jedne kašike. samo svaka 2 – 3 minuta  uzimati po jednu  kašiku vode.  Zahvaljujući  ovoj  terapiji  pijenja  vode.

  Sme  se  videti samo lice.  Na taj način.  levo  i desno.  Pritom  bi  trebalo  piti  lipov  i  zovon  čaj  (piti  topao  čaj.  svakih  pola  sata.  gutljaj po  gutljaj.U  slučaju  glavobolja  na  potiljku. za oko 10 minuta.  Na  taj  način  već  prvi  put  je  nešto  bolje.  odlazimo  ponovo  u  krevet  i  samo  lako  se  pokrijemo.  dok  ne  počnemo  da  se  znojimo.  Isto  se  stavlja  i  među  noge  –  dakle  među  nadkolenice i potkolenice.  pa  ostajemo  još  4  –  6  sati  u  krevetu. Takođe  i  1  šolja  od  ljubičice  dnevno.  sok  od  pomorandže  i  toplu  limunovu vodu.  tri  puta dnevno  . termofor.  Uzrok  može  biti i prenizak krvni pritisak (vidi str. kao i jednu na tabane. Ovde  još. ako smo u svemu pravilno postupili.  posle  toga  –  mlak).  još  jedno  pranje  sa  sirčetnom  vodom.  Ko  jede puno salate od cvekle.  Kod svih ovih glavobolja pomaže i jaglac sa kantarionom.  treba staviti po dve  takve boce. trećeg i četrvrtog pranja pacijent će se znojiti kao u sauni.  Pola  sata  posle  šestog  pranja  napraviti  kratak  oblog  prema  Knajpu.  većinom  je  posredi  problem  sa  diskovima  u  vratnom  delu  kičme.  Kad bi se tako radilo sa svakim ko je bolestan od gripa.) Hippophae rhamnoides.  teško da će ikada dobiti grip. 45). oslobodićemo se groznice.  Zatim  piti  i  čaj  od  žalfije. To je pouzdano najbolja preventiva protiv gripa.  vina  ili  šire.  posle  jela.  a  kad  proključa.  Jedna 37  .  uzimati po  jednu  kašiku soka od  (lat. 1 – 2 dana pre menstuacije i za vreme menstruacije.  Posle  toga  možemo ustati zdravi.  Grip  U  slučaju  gripa  šest  puta.  Posle četrvrtog puta od grčeva se gotovo ništa ne oseća.  Takođe  samo  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.  a  posle  svakog  pranja  pacijent  mora  biti  ''upakovan''  tako  dobro  i  toplo  kao  mumija.  Sa  nekoliko  zahvata  rukom  može  se  odmah  pomoći.  da  se  više  nebismo  znojili.  ostaviti ga da stoji pola sata. zdravstveno osiguranje bi  veoma jeftino prošlo u slučajevima epidemije gripa.  naročiti  kod  nervne  glavobolje.  U  hlatno  staviti. Posle toga. skloniti i procediti. Na grudi staviti električno jastuče.  uvučene  u  vunene  čarape. Srebrenka kuvana u vodi je bez dejstva!  Kod ženskih grčeva. Oba ostaviti da stoje 10  minuta  u  šolji  vruće  vode. uz bok.  vrlo  brzo  pomaže. U  februaru  i martu  trebalo  bi oko  tri  nedelje.  Drugi  put  još  bolje. odnosno.Ujutru piti toplo.  Gušavost  Protiv  gušavosti  svakodnevno  piti  1  šolju  čaja  od  korenja  brđanke.  Groznica  Kod groznice između trupa i ruku stavitipo jednu dobro zatvorenu ½ litarsku bocu  vruće  vode.  Jednu  kašičicu  korenja  brđanke kuvati  tri  minuta  u 1 šolji  vode.  Kompletno  pranje  vlažnim  peškirom  sme  da  traje  samo  2  –  3  minuta. Posle drugog. dodatno.  Grčevi  1  prstovet  srebrenke  kuvati  u  ¼  l  mleka.  uzimati  kompletno  hladno  pranje  sa  vlažnim  peškirom.  a  tako  i  treći  put.  gutljaj  po  gutljaj.  ohlađen. a zatim još pola sata ostati u krevetu bez obloga.

 Mišjakinja je u  sušenom  stanju  bezvredna!  Zimi  bi  jedan  list  čuvarkuće  trebalo  pripremati  i  upotrebljavati na isti način. u tamnu bocu sa rakijom (šaku  korenja na ½ l rakije). Ko ima mogućnost da iz sam spravlja .  1  kašičicu  korenja  trave  od  srca  kevati  tri  minuta  u  ¼  l  vode.  pa  sam  bio  prinuđen  da  sve  pacijente  šaljem  drugom  lekaru.  Na  taj  našin  dizenterija se leći u roku od 24 sata.  treba  da  ga  sakupi  u  jesen. sitno isecka i stavi.  Dizenterija  Protiv  dizenterije  i  difekacije  uzimati  jednom  dnevno  tri  kapi  tinkture  trave  od  srca  ili  svakodnevno piti po 1 šolju ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca. a  najviše u  vinogradima.  Dečji giht  Kad  dete  pati  od  tištećeh  ili  veoma  bolnog  gihta. Taj čaj ujedno i jača srce. Dete koje se nalazi već u najtežem stepenu dečjeg gihta i pije  jednu šoljutog čaja. koga sam  smatrao njaboljim stručnjakom za nameštanje kičme.  koje. ali ću radije na mestu umreti nego ići još jednom. pa sam im saopštio da sam do tada već deset  godina proučavao bolesti vezane za diskove u kičmi i da verujem da imam rešenje. Druga je  na to rekla: ''Nije baš za umiranje. Taj čaj može se popiti odjadnom. Obe su odmah pristale.  u  stvari. već posle 1 – 2 sata osećaće znatno poboljšanje. Ako hoćete uradiću to kod vas. sve pacijente sa tom bolešću upućivao sam dr S. dobro će uliniti..  sve  dok  se  dve  pacijentkinje.  U  tu  tinkturu  ponovo  dodati  korenčiće  i  staviti  ponovo  tri  nedelje na toplo (sunce).  dok  nisam  došao  do  rešenja  zagonetke. koji me i nikad nije razočarao. kako  se te bolesti mogu lečiti bezbolno.  Pošto  sam  bezrezervno  verovao  da  se  pacijentima  sa  oštećenim  diskovima  može  bezbolno  pomoći  .  Oštećenja međupršljenskih diskova  Još pre dostagodina. bez ikakvog uspeha.  treba  da  pije  po  šolju  čaja  od  mišjakinje. jer je strahovito bolelo''.'' Međutim. Na taj način imamo trostruku  i apsolutno delotvornu tinkturu.  gutljaj po  gutljaj. Taj  lekar  se  kasnije  odselio. Ko želi  da  napravi  dobru  i  delotvornu  tinkturu  od  korenja  trave  od  srca. Normalno je da nije svejedno  kako se kapi spravljaju.  ako  i  ne  bude  uspeha. po mogućnosti. Sve to treba da stoji tri nedenje na  toplom.  Prstovet te još zelene trave ostaviti 10 minuta da stoji u ¼ l vruće vode.  napominjući:  ''U  svakom  slučaju.  koje  sam  bio  uputio  tom  drugom  lekaru.  a  onda  procediti. Retko se događa da se još drugog dana od početka  dizenterije nešto primeti i ponovo oseti potreba za kapima.  Kapi  se  uzimaju  nerazređene.  Reč je o  korovu koji  raste  kao tepih u gusto  zasađenim  poljima krompira.  Lečenje  samo  ako  se  uzima  po  tri  kapi. ali ja sam bila12 pita.  nisu  uplakane vratile i požalile mi se na svoju patnju.''  Na  to  sam  im 38  .  Čaj  od  mišjakinje  pomaže  izvrsno  i  protiv  nečiste  kože  lica.  ali  se  tada  mora  uzimati duže vremena.šolja čaja od korenja brđanke ima joda tačno onoliko koliko je na dan potrebno štitastoj  žlezdi.  4  kapi  je  previše.  u toj situaciji nisam više znao šta da činim. između  loza.  topao ili hladan.  probaćemo.  Čuvarkuća se zimi može dobiti kod cvećara. Boce nikada potpuno zatvarati. Jedna od njih rekla mi je: ''Išla sam tri  puta. suši 2 – 3 dana.  deset  godina  sam  svakoga  dana  proučavao  kičmu  uz  pomoć  stručne  literature.  nijednom  nisam  bio  isprobao. pa se tako može učiniti i treči put.

 Njenoj  sestri. recimo imamo zategnut lanac.  pomogao  sam  jednoj  časnoj  sestri (bilo joj je manje od 30 godina). nego tek kad se lanac olabavi.  a  sada  je  zauvek  trebalo  da  ostane  u  kolicima.  Među  tim  brojnim pacijentima bile su mnoge ugledne ličnosti.  Ja postupam slično kao sa sunđerom. bezbolno. 39  . koji kod lekara nisu imali uspeha i to kod svih potpuno bezbolno. pa na tu površinu onda stavljam ulje od  kantariona.  Po  mome  shvatanju. od radosti pošle su suze  na oči.  prvi  put 9. inžinjer W. više ni jedan pršljen ne moše da ''iskoči'' i nervi  više nisu uklješteni. nijedna karika se ne  može pomeriti. zahvaljujući ulju od  kantariona dobiju svoje pune dimenzije. Ako.  ako na taj sunđer nalijemo vode.  drugi  put  tri  dana  kasnije.  Šta će sada na ovo moje otkriće i izlaganje reći lekari – fizioterapeuti i maseri?  Jedan će se radovati što sada ima bezbolan metod. u predelu  krsta istežem kičnu prema dole (2 – 5 puta. Od tog vremena pomogao sam već daleko preko 5.  diskovi  nikad  nisu  istrošeni. a pacijent je zdrav.W.. Ulje od kantariona je beskorisno bez prethodnog  istezanja.  Posle  godinu  dana  ta  žena  je  došla  u  posetu  zajedno  sa  sestrom  i  zetom. sunđer dimenzija 50 X 50 cm. Po mome shvatanju.  Posle  terapije  izašla  je  pred moju kuću i igrala se sa decom  ''šuge''.  Ispričala mi je da je od tada zdrava i više nema nikakvih tegoba. koja je bila u sobi i sve to posmatrala.  Međutim. kao sunđer posle polivanja vodom. Ona je bila operisana na kičmi  (imala  je  šest  do  osam  veštačkih  pršljenova  od  srebra). jer sam obema za nekoliko minuta pomogao sasvim bezbolno.  Na osnovu tih svojih iskustava želeovih još da objasnim kako zamišnjam diskove. Tim rastezanjem kičme ulje prodire do diskova. Za mene je to bila velika  radost. dok  će drugi reći da je to prebrzo i preprosto. januara  1970.  Otišle su zdrave kući. ane pacijent zbog lekara. uspeh je bio potpun.  Zamislimo.  jer. naprimer. s osećanjem i bezbolno.  Ja  ne  verujem  u  postojanje  istrošenih  diskova.  Dve  i  po  godine  ležala  je  u  gipsanom  koritu. glumci. kada diskovi. Na tu kocku položimo teret od oko  50  kg. političari. Jednoj ženi  iz Jugoslavije. on će ponovo dobiti svoju debljinu od 50 cm. Ono deluje na  diskove kao voda na sunđer. Sada se pomereni  pršljen može ponovo. U vezi sa ovim postupkom zeleo  bih da iznesem još jedan primer.  Ona  je od  tada  zdrava.  radi u kuhinji i sada veš nekoliko godina  raddi u  Kolumbiji. vratiti u pravi položaj. Tako.'' Tu  ženu  sam  tri puta  primao na  tretman. itd.  već  samo  zgnječeni  i  ''isušeni''. Njen zet.  pa  joj  je  rečeno:  ''Preostaje  vam  jedino  još  gipsano  korito za  ceo život. (Kantarionove cvetove spravljene sa maslinovim uljem). lekar postoji zbog  pacijenta.  Ako  teret  ostavimo  na  sunđeru  šest  nedelja.naglasio da su one moji eksperimentalni pacijenti i da to još radim sa velikim ustezanjem. Najpre. kod koje na rengenskom snimku ni na celoj kičmi  se  diskovi  nigde  nisu  mogli  videti.  spljošteni  sunđer  će  i  dalje  ostatitanka  ploča. To je bilo pre  dosta  godina.  Ipak. dok ne  primetim da je kičma opuštena i da se rasteže.  koja sada živi u Francuskoj takođe sam pomogao tri puta. već prema snazi / težini) osobe. bez potrebe rengenskog snimanja.700 pacijenata  sa oboljenjem diskova. držeći pritom na rukama malo dete.  Taj  teret  će  sunđer  sabiti  u  tanku  ploču.  Od  stotinu  pacijenata  samo  nekoliko  su  morali  da  dođu  i  drugi  i  treći  put. koji zatim  polako povećavaju zapreminu. majki jednog lekara. intelektualci.  a  treći put posle  sledećih osam  dana.  pa  ga  onda  uklonimo. bio je  takođe prisutan i sam veoma dirnut.

 mali prstovet od pelina  staviti  u  rešetkastu  kašiku  za  čaj. a jedan deo piti. koju sam susreo na putu u  trenutku kad sam imao najveće bolove.  Upala želuca i druge tegobe u želucu  U  slučaju upale želuca u  vreme največih bolova. Jednu kašiku  grkljati  i  ispljunuti. Ta žena nije mogla da ih jede.  sa  bsterijskom  lampom  u  ruci. kašikom. To ponavlajti svakih 90 minuta. takvi pacijenti moraju više puta uzastopno da  podrignu. istina.  Sa  drugom  kašikom  postupiti  na  isti  način. a nakon 2 – 3 dana sa običnom hladnom vodom.  koji su obično najgori pre jela. pa  je četiri dana uzimala samo ribane ljuske od rotkve sa nešto neprerađenog (žutog) šećera i  krompir­pirea sa rotkvom. Posle svakog podrigivanja pacijentu je znatno lakše. a posle pet minuta oseća  se dodro  i  gotovo  i  da nema  tegoba. još samo tri sekunde držati u vrućoj vodi. 40  .  Normalno.  Međutim.  Jednu kašičicu  korelja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode. dala mi je upravo takav savet.  Iz  vremena  dok  se  još  nije  kuvalo na električnom  štednjaku.  čaj  od  pelina  najčešće  se  pravi  tako  da  bude  prejak.  koja  sme  biti  samo  vlažna  (ne  molra). Jedna dobra žena.  Sam  sam  tri  godine  patio  od  te  bolesti.  popiti šolju  tople  vode.  Žutica  U slučaju žutice četiri dana jesti samo crnu rotkvu sa ljuskom i krompir­pire bez  masnoća  i soli. a čaj dalje uzimati  još 10 – 14 dana. Za  takav  oblog  uzeti  ispresavijenu  veću  pamučnu  maramu.  Čaj  od  pelina  gotovo da ne  bi smeo  da  se  razlikuje od  vode.  ili  slično  i  tri  sekunde  držati  u  vrućom  vodi.  koja  je  bila  kuvana  šest puta  (kuvati. uz  puno  rotkve.  Rotkvu  zato  nikad ne ljuštiti! Leti bi eventualno trebalo koristiti druge vrste rotkve. pelin bi trebalo kuvati 2 – 3 minuta ili ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi. To znači.  ohladiti. a još nije bila kod  lekara. i  posle pet minuta bio sam izlečem od te strašne bolesti.  ponovo  kuvati  i  tako šest puta).  Kod  mnogih  oboljenja  želuca  često  iznenađujuće  pomažu  mladni  minijaturni  oblozi. Polsušao sam je. Odmah posle pijenja vode.  a  zatim progutati. gotovo više i ne pojavljuje i danas se moše lečiti serumom.  Jednom sam imao slučaj žene koja je već tri dana imala žuticu. Osim toga bilo bi  dobro svakih 10 – 15 minuta piti po kašiku tople limunove vode. popijemo po šolju ohlađenog  čaja  od  pelina.  Treću  kašiku  grkljati.  Tu  vlažnu  maramicu  staviti  na  bolno  mesto  želuca  i  mesto  dobro  uviti  toplim  krpama. Retko se događa da se grkljanje moralo  ponoviti sledečeg dana. ali  posle 2 – 3 dana od trovanja.  U  slučaju  trovanja  želuca.  pre  nego  što  sam  počeo  da  shvatam po nešto iz nauke o lečenju bolesti.  Njemu  sam  u  22  h. Njenom mužu sam rekao za terapiju sa rotkvom.  Mali  prstovet pelina spustiti u vruću vodu samo tri sekunde.Difterija  U  slučaju difterije  grkljati sa  čajem od bedrenike.  Ljuska  rotkve  je  u  tom slučaju  najvažnija.  i  čaj  je  gotov.  pili  smo  toplu  vodu  iz  malog  rezervoara  za  vodu  koji  je  postojao  u  svakom  štednjaku  na  drva.  Difterija se. postoji  mnogo  različitih bolesti  želuca  i  sve  se  ne  mogu  lečiti na  isti  način; ipak često je uspešno ako jednom dnevno. Posle četiri dana više nije bila žuta i nije imala tegoba. Najpre sa sirćetnom vodom.  Drugi slučaj: pre više godina u mojoj kući je kasno uveče došao čovek sa svojim  ocem.  koji  je  takođe  imao  žuticu.

  to  je znak  da jetra luči premalo  ili uopšte ne  luči žuč. pa se sledećih dana od žutice nije moglo videti ništa.  Malu  šaku  krompirovih  ljuski  kuvati  2  do  4  minuta  u  dve  šolje  vode.  ako  mu  protivrečimo. moraju mnogo da pate i da danima damo plaču.  Zakrečenje arterija  Protiv zakrečanja arterija piti. U tom slučaju treba otići  zubnom lekaru. podići veliku uzbunu. ta misao mu neće ''izbijati'' iz glave. Ne bih preporučio lečenje takvih zuba. treba uvek verbalno dati pravo. gutljaj po gutljaj..  Kad deca dobijaju zube  Događa se da deca dobijaju zube.  Uzgled. jer  njima. odmah  ih  naribao  i dao  mu  da  jede s nešto  žutog  šećera.  Kad  je drugu  rotkvu  pojeo  do  polovine  i  ponovo  hteo  da  uzme  punu  viljušku.  Pošto ni  on nije  voleo  rotkvu. pošto sva ta sredstva donekle snižavaju pritisak. 41  . I beli luk je dobro sredstvo protivzakrečenja arterija. koji pate od te bolesti. odmah ćemo sve pripremiti.  Umanjeno lučenje žuči  Ako imamo svetlu do  belu  stolicu.  a  upravo  je  neki  praznik  pa  je  to  neizvodljivo.'' Mogu da vas  uverim.  Tu se može lako pomoći ako im svakih 10 minuta dajemo po jednu kašičicu  čiste vode. U stvari. dragi čitaoci.  Napomena  Sva  sredstva  protiv  zakrečenja  arterija  mogu  se  uzimati  samo  ako  krvni pritisak  nije prenizak. Kada.  Loš zadah iz usta može da dopre i od zagnojenih zuba. prosto.  iznenada  su  mu  pocrveneli  obrazi. ti si u pravu.  kvasac  je  jedno  od  najboljih  sredstava  za  čišćenje krvi. napromer.  bilo  mu  je  teško da  ih  jede.  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u  mozgu  Često  slušamo  ljude  koji  se šale na to  šta  sve  moraju da  izdrše  sa svojim ocem.  daćemo mu pravo i reći: ''Da tata. ohlađen. jednu do dve šolje čaja  od  hajdučke  trave  dnevno.  Prema mojim posmatranjima bolje je ako tim ljudima uvek dajemo za pravo. kolike – vidi: Kolike  Zadah iz usta  Loš zadah iz usta najčešće nastaje ako želudac nije u redu. pa će.  Osim  toga  uzimati  tri  puta  dnevno  po  jednu  kašičicu  pivarskog  ili  pekarskog  kvasca. Zagnojene zube treba uvek vaditi.  majkom itd. otac kaže: danas idemo u  šumu  da  obaramo  ili  dovučemo  stabla. a već u sledećem trenutku  toga  se  neće  sećati. moguće.  Piti  gutljaj  po  gutljaj  preko  dana.  U  tom  slučaju  nekoliko  dana  piti  čaj  od  krompirovih  ljuski. da će on tada biti zadovoljan i spokojan.  Jedan  od  dva  prstoveta  hajdučke  trave  ostaviti  da  stoji  10  minuta  u  1  –  2  šolje  vruće  vode. s njim uopšte nije teško izlaziti na kraj. gutljaj po gutljaj.  Međutim. Za to bi 3 – 5 nedelja  trebalo svakodnevno piti po jednu šolju ohlađenog čaja od pelina.  Na  taj  način  nema  prepiranja  i  nerviranja.doneo dve  male  crne  rotkve  iz  bašte.  Žuč.

  dobro  umotati  toplim  vunenim  krpama.  čaj od žalfije i onako uvek.  dete  vam u periodu  dobijanja zuba nikada neće  imati  tegoba. Problem se time odmah rešava. dobro i toplo.  katarakta.  ono  većinom  ponovo  počinje  da  plače.  hladan do mlak. pre nego što otpočnemo sa levom; to je veoma važno!  Umesto  ovoga  mogu  se  pripremati  i  oblozi  sa  litovima  kupusa  (kelja)  oko  potkolenica i  tamo ih ostaviti preko noći. a  naročito  hladni oblozi  za  noge.  kratke  pamučne  čarape  nakvasiti  do  iznad  članaka.  Katarakt.  Mešavinu  piti  tokom  prvih  10 do  15  minuta.  najpre završiti desnu nogu. koliko želimo. već prema veličini listova.  Posle  deset  minuta.  provući  nekoliko  puta. (Kuvati 3 do 6 minuta).  treba  ići  kod ušnog  lekara. kao  i  kod svih drugih bolesti pije tri  nedelje čaj za  bubrege.  Ako se radi o  masnom ćepu.  a  onda  i  oba  stopala  uviti  u  vuneno ćebe.  a  dobiće bolje i jače zube nego inače. koji se ostavljaju preko noći. To važi i ovde.  Ako  tako  radite. Po onome što ja  znam.  Ako  se  obloge  za  noge  pripreme neuredno  i  nepropisno. Piti gutljaj po gutljaj. lično. Zujanje u ušima  Uzrok zujanja u ušima večinom je povećana navala krvi na bubne opne. siva mrena  Protiv katarakta  se. koji će ga odstraniti. I ja sam se. srčani  U  slučaju  srčanog  infrakta  učiniti  sledeće:  uzeti  jednu  supenu  kašiku  punu  kapi  odoljena. (Rebra  ne iscepati!)  Infarkt. Dakle. Dva luka. katarakt je nervna bolest.  Sve  zajedno  mešati  dok  se  šećer  ne  otopi. Za to  je za  svako stopalo potrebno 1 –  2 lista  kelja. kao u slučaju bronhitisa. sa  ljuskom. Na taj način privlači se krv u noge pa se navala krvi u uši znatno smanjuje.  Protiv ovakvih  tegoba  često pomaže  gacanje  po vodi.  a  onda  svako  stopalo  posebno. Tu se mora uviti posebno čvrsto. kao i otvrdnjavanje bubne opne i izlučenih masnih materija. 42  .  Preko  njih  obući  debele  vunene  čarape.  piti  posle  16  h  čaj  od  jabukovih  ljuski.Čim  uplakano  dete  dobije  u  usta  jednu  kašičicu  vode.  tri  supene  kašike  pune  (žutog)  šećera  i  ¼  l  vode.  da  ne  ostane  prljavština.  dobro  iscediti  i  obući. Taj čaj je najbolji za nerve.  Kašalj  Kod kašlja piti čaj sa lukom. 10 – 15 minuta. kuvati u 1 l vode sa 100 g žutog šećera. dok se rebra ne isprave.  Zatim  ostati  sedeći  još  15  minuta.  postiže  se  suprotno  od  željenog efekta.  Listove  umočiti  u  hladnu  ili  mlaku  vodu.  Svaka vodena terapija po Knajpu mora otpočeti desno.  Kad  se  priprema  oblog  za  noge. na taj način izlečio od infarkta. a onda ustati izlečen. drašenje  slušnog nerva. veličine jajeta.  pa  mu  tada  opet  treba  kašičicom  dati  vode. Tada ni u kom slučaju ne jesti podgrejana jela!! U stanu ne  sme  biti  otrova!!  Protiv  same  sive  mrene.  trenutno  se  umiruje. položiti ih na krpu i valjati staklenom bocom.

  Bilo da radimo jedno ili drugo. 43  .  Pripremanje  čaja  od  traveod srca i tinkture. vidi pod Dizenterija. a potom ispirati sa čajem od korenja trave od srca i malo ga  piti.  ohlađen. desni i u mozgu.  Protiv  poremećaja  krvotoka  treba  uzimati  naizmenične  kupke za noge. prema uputstvima dr  Knajpa. po jedan  mali gutljaj. desna noga će biti predugo u toploj vodi.  Krvarenje u mozgu (moždani udar).  o  dok se ne dostigne oko 40 do 45  C. osim kapi korenja trave od srca ili čaja istog  korenja.  Posle  jedne ovakve naizmenične  kupke.  ulaziti u toplu.  Kod  ''zaspalih''  nogu  nastaviti  sa  menjanjem  sve  dok  obe  vode  ne  dostignu istu temperaturu.  tada najpre ići desnom nogom i hladnu vodu u desnom vedru.  pa zato  u prvom  redu  treba  voditi  računa  da  se  to  sredi.Kolike bubrega i žuči  Kod kolika bubrega i žuči napraviti što vrući oblog od preslice i ostaviti da deluje  oko pola sata. Jednu kafenu kašičicu Peucedanum ostruthium kuvati tri minuta  u ¼ l vode. Pre gacanja da bi se noge zagrejale. pa 10 minuta dodavati po malo vrele vode. odnosno desnom rukom. Ko posle gacanja po vodi stoji ili čak sedi.  Na  isti način  kao naizmenične  kupke za noge.  a  naročito  posle  uzimanja  slatkiša. piti još i jednu šolju čaja od (lat.  nerazređene  ili  piti  jednu  šolju  ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca  na  dan.  trebalo bi ležati pokriven oko pola sata.Ako se pacijent sa oblogom ugodno oseća. odnosno hladnu vodu.  gutljaja  po  gutljaj. ali nikako sa punim želucem. a desno i levo sa  hladnom. može ga ostaviti i duže.  a  hladna  sve  toplija. pa kuvati 10 – 15 minuta.  o  Naizmenična  kupka  za noge ovako  se  radi:  ulaziti  u  toplu  vodu  (28  –  30  C)  sa  toplim nogama.  Jednu šaku ili više preslice staviti u platnenu vrećicu.  pa  tako  menjati  pola  sata. Takvu  naizmeničnu kupku za noge možemo preporučiti i u slučaju menstrualnih tegoba. Iz tog razloga za naizmeničnu kupku za noge treba  umati tri vedra. Umesto u vodi tu biljkumožemo kuvati i u ¼ l šire. i posle da bi  se odmah ponovo zagrejale. U sredini vedro sa toplom vodom. Posle oko 14 dana umesto čaja od korenja trave od srca mogu se uzimati kapi istog  korenja.) Peucedanum ostruthium. Posle toga 3 – 4 sekunde u hladnu vodu.  Poremećaji krvotoka  Ko  ima poremećaj  krvotoka  sogurno  su  mu  uvek  hladne noge. 36. trebalo bi uvek desnom nogom. uzimati dva puta dnevno  po  tri  kapi  tinkture od  korenja  trave  od  srca.  Gacanje po vodi takođe samo sa toplim nogama i nikako sa punim želucem. Takođe na sat. Posle 20  minuta pacijent ima znatno manje bolova. Tu naročito pomaže gacanje po vodi. ako sedimo na stolici noge su nam u srednjem vedru sa toplom vodom. desno topla voda). Pre i  posle gacanja po vodi20 minuta hodati.  Ako  imamo  samo dva vedra (levo hladna.  Razna krvarenja  Kod krvarenja iz nosa. debelog creva. najpre oprati zube.  itd. jedan pored drugog. Dakle. To najbolje delije prvog dana moždanog udara.  U  slučaju  krvarenja  iz  desni.  posle  svakog  obroka. a onda levom u levo vedro  sa hladnom  vodom. Najbolje je utimati po  jedan mali gutljaj na sat. umesto da hoda. pet do šest  u  toplu. str.  Ovim  menjanjem  topla  voda  postaje  sve  hladnija.  Posle toga  desnu nogu  najpre  vratiti  u  toplu  vodu. mogu se uzimati  i kupke za  ruke.

 kao kod naizmeničnih kupki za  noge. Gospodin Cerlaut ga upita zbog čega je tako potišten. gutljaj po gutljaj. Ko uvek pije čaj od žalfije nikada neće imati zatvor.  z  tom  razlikom  što  nam  za  to  treba  dva  vedra.  prvog  stručnjaka Austrije za Knajpove metode lečenja.  Zabranjeno je pre svega: beli hleb i čokolada.  Uz  to. Čovek je otišao u bolnicu. otišao kući i odmah primenio kupku to sve dotle dok obe vode  nisu imale istu temperaturu i gle. pa nemogu dopustiti da  lekari čekaju.  zatim  cele  šake. a isto tako često i po gutljaj vode. čovek bi mogao umreti.  Gacanje po  vodi. 44  . eto uspeha! U prstima je ponovo dobio normalan osećaj. On je vrlo  ljubazno  pozdravio  čoveka. jar je mnogo važnije spasti tvoju ruku. seta – duševne nervne bolesti  Protiv ovih bolesti pomaže čaj od jabukove ljuske. čovek. ali samo 3 – 4 minuta. posle treće kupke ponovo normalno osećao  celu ruku i bio izlečen.  pa  bi  morao  najmanje  deset  puta  energično  da  gaca po vodi. itd. ne mari.  Ddobro dejstvo imaju i šajevi od maslačka i jaglaca. bogatog znanja rekao:  ­  Ako i stotine lekara čekaju.  Naizmenične kupke za ruke. dok ne anulira štetu nastalu stajanjem ili sedenjem.noge  mu  postaju  još  hladnije  nego  pre. znači. a kasnije  do ispod kolena. a kod kupke za ruke – do polovine nadlaktica. dakle. ili 5 – 6 minuta. Na to mu je gospodin Cerlaut.  neće  biti    operacije.  Pošto  je  čovek  bio  zemljoradnik  i  nije  imao  bolove.  Kod  naizmenične  kupke  za  noge  voda treba da dopre do polovine listova. na šta je gospodin Cerlaut rekao:  ­  Glavu  gore.  Pošto  ga  je  čovek  otpozdravio  sasvim tiho i potipteno. 1 prstovet ove trave ostaviti da  odstoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode.  Lenja creva  Protiv ovog  oboljenja često u  toku dana treba uzimati  po punu  viljušku  sirovog  kiselog kupusa ribanca.  pa  je  narednog  dana  već  drebalo    da  se  izvrši  amputacija.  Ovaj  čaj  može  se  piti  celu  godinu  dana. Ne treba ni napominjati koliko je čovek bio srećan.  rekao  je:  ''Zašto  da  osmah  ostanem?  Idem  kući pa ću sutra ujutru doći bez doručka.  Okreni  se  i  odmah  pođi  kući  da  uzmeš  naizmenične kupke. Ovaj mu je  tada ispričao svoju priču.'' Na to su ga pustili.  takvi  bolesnici  trebalo  bi  da  piju  još  po  jednu  šolju  ohlađenog čaja od trave zdravac dnevno. Čjovek je otišao lekaru koji je odmah savetovao da amputira ruku.  jer  ga  je  dobro  poznavao. koji je bio u jutarnjoj šetnji.  ­  Ali u bolnici sam obećao da ću doći tačno na vreme.  Melanholija. smatrajući – ako  to bude tako dalje išlo.  Čovek je poslušao.  hodati  u  vodi  i  noge  naizmenično  što  više  dizati. pa je uveče.  Prilikom gacanja u vodi prvi put samo do iznad članaka. jedan primer  Jednom  čoveku  Utrnuli  su  prsti  leve  ruke. Čaj od žalfije poti oko ½ l na  dan.  voda – vazduh – voda – vazduh.  Naizmenične kupke za ruke rade se na isti način.  Primenio je kupke još dva puta. gde su odmah  hteli  da  ga  zadrže. često isto tako dobro kao kod  nesanice  (vidi  Nesanica).  pa  vremenom  i  do  lakta. pa je sledećeg jutra već išao  putem  prema  bolnici  i  tad  je  susreo  gospodina  Karla  Cerlauta  (Zerlauth).

  Takvi pacijenti su tada veoma tužni i potpuno nezainteresovani za bilo šta.  kompletna  pranja  sa  sirćetnom  vodom  čine  prava  čuda. i specifično grčenje u mozgu. kao i gubitak krvi.  bolesnik  bi  trebalo uveče  da  pije  čaj od  jabikovih  ljuski  (1  –  3  šolje).  usled  neočekivanih  čulnih  i  emotivnih  utisaka.  čelo  je  većinom  obliveno  hladnim hnojem. koje ide uporedo sa progresivnom anemijom. Mokraća odlazi neprimetno samo u leđnom položaju. ima i mnogo slučajeva gde pomenuti metodi više ne mogu pomoći. gutljaj  po gutljaj .  Često  je  za  one  koji  mokre u krevetu dobro da na leđima noću imaju prišiveno veliko dugme.  može da  stavi malo žutog šećera.  U  njih  se ubrajaju  i  jak  bol.  Mucanje  Budući  da  je  mucanje  vezano za  nerve. Prstovet  hajdučke  trave  ostaviti da stoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode. Vidi str. može da uzme i prstovet srebrenke.  U  jednoj  šolji  tog  čaja  ima  upravo  onoliko  radijuma  koliko  je potrebno nadbubrežnim žlezdama.Osim  toga.  ili  radost.  alkohol). 36. Kada mucavac želi da govori. Jedan prstovet tog bilja ostaviti da  stoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  U  toj  bolesti  mišić  zatvarač  ne  reaguje. Ko ne podnosi mleko.  Čaj od  jabukovih  ljuski  kuvati  3  –  6 minuta (jedna šaka  ljuski na ½  l  vode). opšte raspadanje  telesnog tkiva.  Bolesnik  ne  pada  uvek  odmah  u  nesvest;  najvažniji  predznaci  su  napadi  vrtoglavice. vidi bradavice  Mokrenje u krevetu  Protiv mokrenja u krevetu piti na dan jednu šolju čaja od hajdučke trave.  tako da ne mogu ležati na leđima. Nesvestica može da bude izraz najrazličitijih oboljenja i da predstavlja  laku  prateću  pojavu. Ko voli  zaslađeno.  a  i  čaj  od  matičnjaka.  Taj čaj se  može piti  punu  godinu  dana.  poremećaji  vida  i  sluha.  Mladeži. kuvane  u širi.  U  pravoj  (stvarnoj)  nesvestici  aktivnost  disajnih  organa  i  srca  je  minimalna;  često  i  udovi  su  hladni na  dodir. a u teškim slučajevima i po celom telu.  zgrče se određeni nervi i on teško izgovara neke reči. ili često na rukama. kao kod visokog pritiska.  dejstvo  opojnih  sredstava  (gasovi.  Uz to primenjivati i gimnastiku disanja. jednu šolju dnevno ohlađen čaj od zdravca. ili uvezan čvor.  Ako želimo da nadbubrežne žlezde ponovo pravilno funkcionišu. takođe. treba piti.  ako  se  vrše  pravilno.  Zdravac  sadrži  nešto  radijuma.  Nesvestica  Za nesvesticu postoji više različitih uzroka: iznenadna beskrvnost ili prepunjenost  mozga  krvlju.  Čaj  o  hajdučke  trave  budi  njegovu  funkciju. Jutrom bi trebalo da pije ¼ l mleka  sa travom srebrenkom.  potresi  moždane mase usled udarca ili pada na glavu.  kao  iznenadni  strah.  Mucanje je.  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi  Kada  padbubrežne  žlezde  luče  premalo  adrenalina  pacijenti  na  vratu  (predeo  grkljana) dobijaju belu mrlju. glad. Normalno.  topao  ili hladan.  Kod  osoba  sklonih  nesvestici  može  se  ponekad  posmatrati  da  se 45  .

  Kad neko  padne u nesvest.  steznike  itd. kao kolonjska voda i eter. Srce treba da zamislimo kao veliki mišić. ali njoj će sigurno prijati. sme se piti turska kafa.  trake  oko  vrata.  onda  treba  uzimati  kapi 46  .  ­  Vi ste sad nedavno pali u nesvest. Taj čaj se. sa ljuskom. Ako se srce previše čuva. pošto se više ništa nije moglo naći. Tog čaja  se može piti  koliko  želimo.  To  su  potpuno  prirodna  sretstva. pošto je on  izrazito  sretstvo za jačanje. tri puta dnevno.  da  je  od  njega  punih  deset  dana  pila  preko  deset  litara  na  dan. Jednom sam jednim  svojim poslom bio kod jednog veterana i posmatrao kod njegove žene da joj se za vreme  govora zenice nepestano menjaju. kao  i čaj od crnog luka. U takvom slučaju izvanredno pomaže čaj  od (lat. To je bilo 1943.  ­  Šest puta prošle sedmice.  i  ne  samo  prema  tome. U tom slučaju trebalo bi od 15 h  do večeri 3 – 4 puta uzimati 30 – 40 (prema težini osobe) kapi tinkture odoljena.  kao  kragna. zatim odmah dvostruko ili trostruko veće.  Ta  žena  je  redovno  morala  da  odlazi  na  preglede  pluća. rekoh.  Osim  toga. gutljaj po gutljaj. 3 – 4 puta uzimati 20 kapi tinkture odoljena.  ali  posle  ove  čajne  terapije samo još jednom.  I  u  ovom slučaju preporučuje  se  gimnastika disanja. Ako bolesnik povraća.  kao  meni  ovaj  čaj. Posle toga je rekla:  ­  Kada  pijanici  toliko  prijaju  vino. Ako jetra.  Prema  tome.  Biljka Meum Mutellina ne treba da se uzima kao čaj kad nesvestica nastupi zbog  navale krvi u glavu. nažalost ne može svuda dobiti. tako joj je  prijao. kuvati 15 minuta u 1 l vode sa 100 g  žutog šećera. dopušta. Osim toga.  Doneo sam joj odmah zatim travu Meum Mutellina uz napomenu da taj čaj nema  baš dobar ukus. uzimati  glogove kapi (Biljna apoteka).  Jedan prstovet čaja  ostaviti da  stoji  10  minuta  u  šolji  vruće  vode. Dva luka kao jaje. godine.  onda  stvarno verujemda se oni ne mogu savladati.  treba  osloboditi  sve  delove  odeće  koji  stežu. Ako se na palcu leve ruke ne može videti beli polumesec. i sporedni mišići su slabi. ali bi potpuni nerad bio još gori.  1980.  Ne raditi previše. koji se sastoji od jednog glavnog i četiri  sporedna  mišića. od 14 h do večeri.  Najpre  su  sasvim  male.  osvežavaće  i  podmetanje  mirisnih  materija.  glavu mu treba okrenuti u stranu.  Desetog  dana  popodne čaj joj se iznenada ogadio (jer joj više nije bio potreban). pa bi trebalo tri  puta  dnevno  (normalno  pre  obroka)  uzimati  20  –  30  glogovih  kapi.) Meum Mutellina. Radi stimulacije rada srca i disanja.  Prema  tome  ako  se  na  noktu  palca  leve  ruke  nalazi  samo  mali  beli  polumesec ili ga uopšte nema. a  do  danas.  Meum  Mutellina  nije  koristan  samo  za  napade nesvestice.  pivo  ili  rakija. Poti ohlađen. mora se staviti na uzdignuto uzglavlje. ili ćee to uskoro.zenice  često  pre  i  posle  nesvestice  stalno  menjaju  prilikom  disanja. Ako se  beli polimesec ne vidi ni na drugim noktima.  ona  nijednom  nije  imala  nesvesticu  i  od  tada  nijednom  više  nije  bila  bolesna. nego služi i kao najbolji čaj protiv plućnih bolesti i anemije.  Ako  ni  na  jednom  noktu  nema  polumesec.  Nivo  sopstvenog  krvnog  pritiska  svako  može  da  vidi  na  osnovu  noktiju  leve  ruke. glavni mižić je preslab.  kao  i  kod  visokog pritiska. a i nešto crvenog vina. najbolje će delovati  prskanje  grudi  i  trupa  svežom  vodom. I stvarno.  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)  Protiv  niskog  krvnog  pritiska  treba  jesti  mnogo  salate  od  celera  i  puno  jagoda  (džem od jagoda). postaće još  slabije. jer joj je hitno potreban. pre jela.  Ako je glava jako crvena.  tada dodatno.

 ½  šolje soka  od celera.  pčenžlinja ljubica. kadulja (Salvia officinalis)  ZDRAVAC. jagorčika. crna. prstenčac.ivanje zelje.zdravilna  plučnica  (Pulmonaria  officinalis)  PRESLICA. U tom slučaju i još dodatno piti gutljaj po putljaj. cvetovima) (Geranium Robertianum)  ZOVA. svećnjak.  Strašno zelje (Hyperium perforatum)  KOPRIVA ŽARNA. raspoređenje na pre podne.  kudravac. vidova trava. svilovina (Epilobium)  GLOG. nabadni ličnik. vekčenac (Artemisia absinthium)  PETOLIST. konjski rep. islandski lišaj. ivančica.  Melissa  (Meum  Mutellina)  MIŠJAKINJA (bezvredna u sušenom stanju)  MRTVA KOPRIVA (Lamium album)  NANA. trava od srdobolje (Potentulla tormentilla)  TRINE (cvetići sena) 47  . a na drugim  prstima  ga  nema  uzimati  samo  glogove  kapi  a  nikako  kapi  od  odoljena. metvica (Mentha piperita)  NEVEN. mirisni broć.  miloduh  (Mellisa  oficinalis). osenac. Ako je na palcu normalan polumesec.  Ako  je  polu  mesec veoma mali ili ga nema. visoki jeglič (Primula officinalis)  KANTARION. petoprstac (Potentila reptans)  PLUĆNJAK. bazga (Sambucum nigra)  IMELA (Viscum album)  ISLANDSKA MAHOVINA. krv sv. pimpinela (korenje Pimpinella magna; Pimpinella  saxifraga) BOKVICA.  medunica. to će biti znak slabosti srčanog mišića. gorski mah (Cetraria islandica)  JAGLAC.odoljena i glogove kapi. smetlika (Euphrasia officinalis)  VIRAK. odnosno preniskog  pritiska. kozlić(Valeriana officinalis)  PELIN. trputac. kositrenka. rusopas. vrtni ogljač (Calendula officinalis)  ODOLJEN. siljevina. žmigavec.  Indeks lekovitog bilja  BEDRENIKA. lerpuh (Verbascum phlomoides)  ŽALFIJA. rastavič. zmijino mleko (Chelidonium­mayus)  TRAVA OD SRCA. iglice (bezvredan sa ljubič. štukavac (Equisetum arvense)  RUSA. pelinček. žuta trava. macina trava. navadni glog (Crataegus)  DIVIZMA. zvončić. žilovnjak (Plantago­laceolata)  BRDSKA HAJDUČICA (Alchemilla­alpina)  BRĐANKA (Alchangelika officinalis) Angelika  VIDAC. beli trn. valerijana.  džigeričnjak. Ivana. vrkuta (Alchemilla­vulgaris)  VRBOVKA. dišeća perla (Asperula odorata)  LAVANDA. velika zgoča (Urtica dioica)  LAZARKINJA. gorač. rospina trava. despik (Lavandula officinalis)  LJUBIČICA (Viola)  MATIČNJAK.

 špriš. kunica. pasja trava.TROSKOT. guščije cveće (Malva Sylversis)  ČKALJ BLAŽENI (Cricus benedictus)  ČUVARKUĆA. oputina (Polzgonium aviculare)  HAJDUČKA TRAVA. uzludobar (Sempervivum­tectorum) 48  . dvornik ptičji. stolisnik. kostret (Achillea millefolium)  CRNI SLEZ.