PREDIMENSIONARE PLACILOR DE PLANŞEU DE LA PARTER ŞI ETAJ PRIN METODA DE CALCUL LA RUPERE TEMA PROIECTULUI. DATE GENERALE.

Se cere proiectarea structurii de rezistenţă pentru o clădire P+1E.  construcţia este amplasată în oraşul Turnu Măgurele şi va avea funcţiunea de locuinţă  înălţimi libere de nivel : Hparter = Hetaj = 2,50 m ;  dimensiuni în plan : 5,00 × 3,50 = 17,50 mp  sistem constructiv : − structura de rezistenţă din cadre beton armat − zidărie de umplutură din blocuri BCA − planşee beton armat − scară acces etaj - din beton armat în 2 rampe − acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică  Materiale utilizate :  Beton Bc 15 (pentru stâlpi, centuri, cuzineţi şi placă) : Rc = 5,50 N/mm2  Beton Bc : 7,5 (pentru bloc fundaţii)  Oţel PC 52  Caracteristici amplasament :  Amplasarea construcţiei în Turnu Măgurele, zona “D”, altitudinea de + 30 m  pconv = 150 kPa = 1,50 daN/cm2  gz = 180 daN/m2  Pânza freatică se întâlneşte la adâncimea de circa 7,00 m,  Încărcarea utilă 75 daN/mp STABILIREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV. SCHEMA DE CALCUL ŞI ELEMENTELE LUI CARACTERISTICE. Calculul elementelor de beton armat presupune parcurgerea următoarelor etape :  Evaluarea încărcărilor (valori normate) ; grupări de încărcări  Geometria secţiunii transversale, materiale utilizate  Calculul elemente structurale :  secţiuni transversale  dimensionarea armăturii
STABILIREA TIPURILOR DE PLĂCI ŞI A SCHEMELE DE CALCUL ALE PLANŞEELOR

Planşeele - peste parter şi etajul I – sunt realizate din beton armat monolit şi sunt semiîncastrate în grinzi centuri cu secţiunea 25×20 cm. Schema de calcul este o placă încastrată elastic pe contur încărcată cu o sarcină uniform distribuită. Dimensionarea se face la încărcări gravitaţionale. PLANŞEU PARTER = placă din beton armat monolit cu gol de scară – formată din 2 tipuri de plăci, respectiv :  O placă continuă armată încrucişat, cu 2 deschideri (în stânga) l1 / l2 = 4,675 / 3,175 = 1,47 < 2 → avem placă armată pe două direcţii  2 plăci izolate armate pe o direcţie (în prtea dreaptă) l1 / l2 = 5,1 / 2,025 = 2,5 > 2 → avem placă armată pe o direcţie Întrucât raportul dintre valoarea încărcărilor temporare şi a celor totale este mic (< 0,75) se poate admite şi un calcul simplificat în domeniul plastic. Calculul se va face la starea limită de rezistenţă, corespunzător grupării fundamentale, pentru o fâşie unitară din placă, Cele două tipuri de încărcări, respectiv greutatea proprie şi greutatea zăpezii acţionează după o singură schemă, cu valoarea totală uniform distribuită pe toată deschiderea plăcii.

1

vom alege : hp = 9 cm. peste termoizolaţie (1 cm grosime) Tencuială din mortar ciment de 1 cm grosime TOTAL Îcărcarea normată (daN/m2) 175 65 20 20 280 Îcărcarea normată (daN/m2) 225 20 75 20 340 GREUTATE PROPRIE PLANŞEU PESTE PARTER DE 7 CM GROSIME Nr crt 1 3 4 5 ELEMENTE PLANŞEU Placă beton armat monolit Bc 15 (7 cm grosime) Strat de egalizare din mortar.C. PLACA ARMATĂ PE DOUĂ DIRECŢII hp ≥ lmin /45 = 317. secţiunea de beton a plăcii.7cm Întrucât pentru planşee – avem înălţimea minimă a plăcii : hp ≥ 7 cm.Planşeul este formatdin două tipuri de placă. (10 cm grosime) Strat de egalizare din mortar. vom alege : hp = 7 cm. armată încrucişat iar jumătatea dreaptă este formată din două plăci izolate armate pe o direcţie (pentru că există în zona centrală – golul pentru casa scării).3 cm Întrucât pentru planşee – avem înălţimea minimă a plăcii : hp ≥ 7 cm. (10 cm grosime) Strat de egalizare din mortar. PLACA ARMATĂ PE O DIRECŢIE hp ≥ lmin /45 = 200 cm / 35 = 5. Încărcarea permanentă este reprezentată de greutatea proprie a plăcii şi este o sarcină verticală uniform distribuită pe metru pătrat de suprafaţă planşeu. peste termoizolaţie (1 cm grosime) Tencuială din mortar ciment de 1 cm grosime TOTAL Îcărcarea normată (daN/m2) 225 65 20 20 330 GREUTATE PROPRIE PLANŞEU PESTE PARTER DE 9 CM GROSIME Nr crt 1 3 4 5 ELEMENTE PLANŞEU Placă beton armat monolit Bc 15 (9 cm grosime) Strat de egalizare din mortar. peste termoizolaţie (1 cm grosime) Pardoseală de mozaic turnat Tencuială din mortar de 1 cm grosime Îcărcarea normată (daN/m2) 175 20 75 20 2 . DETERMINAREA ÎNCĂRCĂRILOR : încărcări normate permanente şi temporare. Se stabileşte pe criterii de rigiditate minimă.5 + 430) / 180 = 8.A. ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE GREUTATE PROPRIE PLANŞEU POD DE 9 CM GROSIME Nr crt 1 2 3 4 ELEMENTE PLANŞEU Placă beton armat monolit Bc 15 (9 cm grosime) Termoizolaţie B.05 cm hp = 2 (lmin + lmax) / 180 = 2(317.A. respectiv jumătatea stângă este o placă continuă cu două deschideri. în vederea limitării deformaţiilor sub cele admise.C. PREDIMENSIONARE. peste termoizolaţie (1 cm grosime) Pardoseală de mozaic turnat Tencuială din mortar de 1 cm grosime TOTAL GREUTATE PROPRIE PLANŞEU POD DE 7 CM GROSIME Nr crt 1 2 3 4 ELEMENTE PLANŞEU Placă beton armat monolit Bc 15 (7 cm grosime) Termoizolaţie B.5 cm / 45 = 7.

pentru OB 37 – σc = 285 N/mm2 = 2850 daN/cm2 .1752 ( k2x = 19 k1x = 13.87 daN/mp lx = 3. (28500 daN/mm2) pentru OB 37 (OB 38).22 α = 0.69 daNm − moment în câmp pe direcţia x 13.87 k2y = 126.87 • 4.55 daNm − moment pe reazemul de capăt pe direcţia y 18 CALCULUL PLĂCILOR CONTINUE ARMATE ÎNCRUCIŞAT (care lucrează pe 2 direcţii) În calculul valorilor maxime ale momentului încovoietor se foloseşte metoda reţelelor elastice (care se bazează pe descompunerea plăcii în elemente liniare pe cele două direcţii).8 x 27.13 daN/mp qy = (1 − a) q = (1− 0.175 m ly = 4.9268) × 490 = 35.6752 ( + ) = 94.5 x 4000 3 – – .5 N/mm2 = 65 daN/cm2 pentru Beton Bc 10 (B150. SARCINILE DE CALCUL : q’ = g + p/2 = 340 + 150/2 = 415 daN/mp q” = p/2 = 150/2 = 75 daN/mp q = 415 + 75 = 490 daN/mp qx = a q = 0.8M n = = 2.1752 = 254.9268 75 415 + ) = 274.44 < 5  c = 1.33 daNm − moment pe reazemul de capăt pe direcţia x 18 1 May = − • 35.8 x 25.8 x 7.87 19 415 75 M2y = 4. armată încrucişat.8 x 7.9268 × 490 = 454.675 m M2x = 3. pe cele 2 direcţii principale : DIMENSIONAREA ARMĂTURII DE REZISTENŢĂ – a = 10 + d/2 = 10 + 10/2 = 10 + 5 = 15 mm – Rc = 6. cazul III) – RC = 140 daN/mp pentru B150 – Ra = 210 N/mm2 = 2100 daN/cm2 .8 CALCUL ELASTIC PLACA ARMATĂ PE 2 DIRECŢII.13 • 3.470 1.433 1.06 cm2 0.5 cm h0y = 75 − 15 = 60 mm = 6 cm – bx = by = 1000 mm = 100 cm CALCUL ARII DE ARMARE 1. Repartizarea încărcării uniform distribuite pe placă. – h = 90 mm → h0x = 90 – 15 = 75 mm = 7.22 1 Mcx = − 490 3.9268 = 572.TOTAL 290 ÎNCĂRCĂRILE TEMPORARE ÎNCĂRCAREA UTILĂ PLANŞEU POD: 75 daN/mp ÎNCĂRCARE UTILĂPLANŞEU CURENT : 150 daN/mp ALEGEREA COEFICIENTULUI DE SIGURANŢĂ : Nu /Np = 150 / 340 = 0.64 k1y = 70.96 daNm − moment în câmp pe direcţia y 126.24 daNm − moment pe reazemul intermediar pe direcţia x 8 1 Max = − • 454.1752 0.64 70.8h0σ c Aa(M2x) = 1. Stabilirea momentelor în câmp şi pe reazem la placa continuă cu 2 deschideri.75h0σ c 0.5 x 4000 0.6752 = 43.8M n Aa (Ma) = = = 1.91 cm2 0.

5 x 4000 0.025 lx 2.8 x15035 1.10 m lx = 2.52 2Ø8 mm/m  Aa = 1.29 cm2 0.52 2Ø6 mm/m  Aa = 0. 5Ø6mm/m  Aa = 1.1% = 0.0252 = − 75.33 cm2 0.7 cm se va adopta totuşi hp = 9 cm la fel ca la placa dublu armată 35 35 g = 290 daN/mp p = 150 daN/mp q = p + g = 290 + 150 = 440 daN/mp CALCUL MOMENTE ÎNCOVOIETOARE MAXIME LA PLACĂ ÎNCOVOIATĂ CILINDRIC Mreazem = − Mcâmp = 1 × 440 × 2.5 cm 2 2 ly 5.52 pmin = 0.8 x9.99 5Ø6 mm/m  Aa = 1.70 572.01 3Ø8 mm/m  Aa = 1.520 1.8M n = = 4.06 4.5 > 2 placă armată pe o direcţie 2.5 x 4000 0.8h0σ c Aa(Mcâmp) = 1.20 1.1252 = 150.8 x 7.1% = 0.00 0. 5Ø8mm/m  Aa = 2.75 min.025 l hp = min = = 5. 5Ø8mm/m  Aa = 2.91 2.8 x 4.500 1.8 x 7.8h0σ c 1.– – – Aa (Mc) = Aa (Mc’) = Aa (M2y) = 1.220 1.1%= 0.12 cm2 0.8h0σ c 1.56 cm2 0.20 daNm − moment pe reazem 24 – – 1 × 440 × 2.8 x57.33 0.42 pmin = 0.1 = = 2.35 daNm − moment în câmp 12 DIMENSIONAREA ARMĂTURII DE REZISTENŢĂ 1.8 x 7.8 x7.8M n = = 0.55 95.71 PLACĂ IZOLATĂ SIMPLU ARMATĂ – LA PARTER ly = 5.5 x 4000 0.42 43.75 min.75 min.8 x 7. 5Ø8mm/m  Aa = 2.01 7Ø8 mm/m  Aa = 3.1%= 0.52 Aria efectivă (cm2) Reazemul marginal Câmp Reazem central Reazemul marginal Câmp 2Ø8 mm/m  Aa = 1.8M n = = 0.8 x 7.33 274.355 1.75h0σ c 4 .5 x 4000 0.8M n Aa (Mreazem) = = = 0.57 3Ø6 mm/m  Aa = 0.29 Aria minimă constructivă (cm2/m) Pe direcţia x pmin = 0.8M n = = 1.1%= 0.42 pmin = 0.025 m ϕ 1 h0 = h − (a + ) = 9 − (1 + ) = 7.52 Pe direcţia y pmin = 0.8h0σ c Secţiunea de calcul Aria Valoare rezultată momen din t calcul (daNm) (cm2/m) 254.75 min.51 5Ø8mm/m  Aa = 2.71 cm2 0.75 min.5 x 4000 0. 5Ø6mm/m  Aa = 1.

42 / 20 = 1042.85 2Ø8 mm/m  Aa = 1.01 3Ø6mm/m  Aa = 0.42 / 40 = 1563.85 0.1 = 110.056 min. printr-un calcul elastic aproximativ. PREDIMENSIONARE PE CRITERII DE RIGIDITATE Deschiderea de calcul : L = 5 – 2 × 0.4 = 966.4/2 = 3.7 /4.88 daN/m DETERMINAREA MOMENTELOR ÎNCOVOIETOARE PE RIGLĂ Mgr(reazem) = 3 · q · l2 / 40 = 3 ·(110. 5Ø6mm/m  Aa = 1.85 2Ø8 mm/m  Aa = 1.15 daNm Greutate proprie : g = bgr (hgr – hpl) γb × 1.4 m Înălţimea grinzii (se stabileşte şi din considerente de constructivitate privind realizarea golurilor de uşă de 2.09) 2400 ·1.5 cm 5 . în gruparea fundamentală.2 (0.15) · 4.90 daNm Mgr(câmp) = q · l2 / 20 = (110.5 + d/2 = 2.56 min.20 150.33 cm → se adoptă hgr = 30 cm Lăţimea grinzii (se stabileşte constructiv) : bgr = h/2 = 30/2 = 15 cm → bgr = 20 cm    EVALUARE ÎNCĂRCĂRI. Stâlpii se armează constructiv şi se va calcula numai rigla cadrului.5 + 1.60 daNm – DIMENSIONAREA ARMĂTURII DE REZISTENŢĂ a = 2. care este încastrată elastic în stâlpii de margine. 3Ø6 mm/m  Aa = 0.5) × 1.80 daN/mp  Aria aferentă pentru grindă : Aaf = (5 + 1.12 min.3 – 0. 3Ø8 mm/m  Aa = 0.9 + 966. 5Ø8mm/m  Aa = 2.10 m) : hgr = L/15 = 440/15 = 29.85 3Ø6 mm/m  Aa = 0. Încărcarea totală de calcul transmisă de placă : p = 745.42 Armătura repartiţie OB 37 0.3 = 4. Calculul se va face numai la încărcări gravitaţionale.Secţiunea de calcul Aria Valoare rezultată momen din t calcul (daNm) (cm2/m) 75.15) · 4.52 1.2 cm → a = 3.85 PROIECTARE RIGLĂ CADRU PORTAL Structură static nedeterminată ce se dimensionează la starea limită de rezistenţă.75 / 2 = 5.35 Aria minimă constructivă (cm2/m) Armătură de rezistenţă PC 52 Aria efectivă (cm2) Reazemul marginal În câmp Reazemul marginal În câmp 0.1 = 0.70 mp  Încărcarea aferentă grinzii : p = p Aaf / L = 745.112 min.85 3Ø6 mm/m  Aa = 0.9 + 966.8 × 5. Existând o singură ipoteză de încărcare. încărcarea permanentă şi variabilă (climatică) se iau amândouă cu valoarea lor întreagă (fără reducerea cu coeficientul de grupare).01 3Ø6 mm/m  Aa = 0.

50 m. dispuse la 20 de cm pe 2 direcţii perpendiculare.5 / 100 = 2. unde pot apare tasări diferenţiate care produc momente încovoietoare în lungul acesteia. Placa de pardoseală se execută din beton B100. centuri.15 × 56. iar până la adâncimea de 3.pentru betoane de mărci B 100 / B 200 – Aa = p b h0 /100 = 0.52 × 65 = 0. se rigidizează partea superioară cu o centură din beton armat amplasată în elevaţie (fundaţia are armătura de rezistenţă dispusă în lungul axei). Adâncimea de fundare va fi 1.52 × 65 = 0. iar numărul minim de bare este de 3.50 N/mm2 OB 37 : Ra = 210 N/mm2 = 2100 daN/cm2 h = 30 cm → h0 = 30 – 3. rigidă sub ziduri. terenul se tasează mult. se execută deasupra nivelului solului. corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x = hp : Mcap = bp hpl Rc (h0gr – hp/2) = 56.58 × 20 × 26. în acest caz.7 × 26.5 / 100 = 3. iar numărul minim de bare este de 3.36 cm2 Având în vedere dimensiunile şi solicitările grinzii.00 m.5 l Se stabileşte lăţimea activă a plăcii : bp = bgr + lc /6 = 20 + 0. terenul are umiditate redusă.040 ) / 2100 = 0.7 × 26.42 p = 100 Rc (1 – √ 1– 2 B ) / Ra  p = 100 × 65 × (1 – √1 – 2 × 0.5 N/mm2 = 65 daN/cm2 Beton Bc 15 (pentru stâlpi. În stare de umiditate crescută.7 cm B = M / b h02 RC = 104260 / 56. realizată sub formă de talpă şi elevaţie din beton simplu. cuzineţi şi placă) : Rc = 5. de tip loess. Fiind amplasată în teren sensibil la umezire (compresibil).15 % . Terenul de fundare este un pământ sensibil la umezire.124 % < pmin = 0. din clasa IV de importanţă. Pardoseala.04 < 0. Pânza freatică se întâlneşte la adâncimea de circa 7.14 cm2 – – ARMAREA ÎN CÂMP Se stabileşte lungime ade calcul a riglei : lc = 0.729 daNcm = 7. a fost adoptată o armare transversală numai cu etrieri luaţi constructiv . circa 8 – 10 cm.17 < Blim = 0. de Ø6 mm.297. se alege : 4 Ø 10 → Aa = 3.25 cm2 Având în vedere că diametrul minim pentru armătura de rezistenţă din oţel neted este Ø10. situat la limita de separaţie a grupelor A şi B de pământuri sensibile la umezire.5 cm b = 20 cm ARMAREA PE REAZEM B = M / b h02 RC = 156390 / 20 × 26. Pe faţa superioară a elevaţiei va fi montată o hidroizolaţie elastică orizontală.58 % > pmin = 0.00 m.42 p = 100 Rc (1 – √ 1– 2 B ) / Ra  p = 100 × 65 × (1 – √1 – 2 × 0. 6 .7 · 9 · 65(26.5 · 440 / 6 = 56.15 %  se alege constructiv : p = pmin = 0.074 cm2 Având în vedere că diametrul minim pentru armătura de rezistenţă din oţel neted este Ø10.15 % – Aa = p b h0 /100 = 0.5 = 26. în grosime de 10 cm şi se armează constructiv cu o reţea de bare de oţel-beton OB 37. Fundaţia propusă este continuă. se alege : 3 Ø 10 → Aa = 2. – – PROIECTARE FUNDAŢIE Se va proiecta fundaţia unei anexe gospodăreşti parter. iar sub pardoseală se execută un strat filtrant din pietriş.170 ) / 2100 = 0.3 daNm Mcap > M → x < hpl Secţiunea se calculează ca o secţiune dreptunghiulară simplu armată cu lăţimea bpl = 56.7 cm – Se calculează momentul capabil Mcap.5 – 9/2) = 729. Elevaţia fundaţiei este înălţată cu 30 de cm deasupra nivelului terenului (avem pereţi din BCA).– – – – – – – – Bc 10 : Rc = 6.

Presiunea convenţinală de calcul : pconv = 150 kPa = 1.6 daN/m2 zid : 0.1/2 × 438 × 1.7 × 2200 × 1.1 = 105. Văduva Asurelian Turnu Măgurele – Teleorman  7 .9 = 3045.5 = 1. a lăţimii şi a înălţimii tălpii fundaţiei). sub 100 kN/m).6 + 1103.5 – valorea minimă este în funcţie de presiunea pe teren şi marca betonului) VERIFICAREA PRESIUNII ADMISIBILE PE TALPA FUNDAŢIEI Fundaţia se calculează pe baza presiunilor convenţionale de calcul (clădire parter cu pereţi portanţi cu încărcări mici.1 / 2 = 16.8 daN/m2 centură sub zid : 0.30 daN/cm2 Greutatea proprie fundaţie : Gfund = 1025.2 × 0.20 daN/m2 talpă : 0.00 daN/cm2  Încărcarea totală transmisă la talpa fundaţiei : N = Gfund + Gpam + Gzid + Nplaca N = 1025.5 cm > H = 40 cm (tg α = 1.3 / 0.2 = 336 daN/m centură sub planşeu : 0.1 = 746.2 × 2400 × 1.50 daN/cm2 m  Verificarea presiunii admisibile : pconv < pef Ing.2 × 0.8 daN/m2 încărcarea din zăpadă : 3.20 – corespunzător pconv = 1 daN/cm2 şi beton marca B100 • H ≥ (B ─ b0) tg α / 2 = (60 ─ 20) 1.2 + 441.1 pentru pconv ≤ 2 daN/cm2 şi Bc 7. privind asigurarea rigidităţii fundaţiei (evitarea străpungerii tălpii).00 m – pentru fundaţii exterioare la construcţii din clasa de importanţă IV.2 × 0.2 × 2400 × 1..6 = 357.1 = 580. PREDIMENSIONARE FUNDAŢIE CONTINUĂ SUB ZIDURI Predimensionarea fundaţiei (stabilirea adâncimii de fundare. respectarea prevederilor privind unghiul de repartizare a presiunilor în masivul fundaţiei şi de marca betonului folosit.6 daN/m2 Încărcarea verticală transmisă de planşeul terasă : Nplaca = 1103.60 m – lăţimea minimă admisă la acest tip de fundaţii.1/2 × 144 × 1. se face conform regulilor constructive. Verificarea tălpii fundaţiei se face pe baza calculului la starea limită de capacitate portantă a terenului (presiunile convenţionale pconv care în cazul încărcării centrice se consideră repartizate uniform pe talpa fundaţiei).9 daN/m2 = 0.8 daN/m2 elevaţie : 0.50 daN/cm2 Corecţia presiunii datorată lăţimii mai reduse a fundaţiei : B = 0. care acţionează centric.12 daN/m2  Stabilirea presiunii efective pe teren : N : pef = N/B = 0. Se cosideră că încărcările transmise de structură la nivelul terenului sunt alcătuite numai din forţele verticale uniform distribuite din ziduri.60 m → pconv = ⅔ pconv = ⅔  1.6 daN/m2 Greutate proprie zid din BCA : Gzid = 441.4 × 2200 × 1.66 ≥ 0.1 = 105.2 × 2 × 700 × 1. • H/B = 0.6 = 0.6 × 0. • B ≥ 0.1 = 338.9 daN/m2 placă : 3.2 + 475. • H ≥ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful