You are on page 1of 1

ATENEO STUDENT CATHOLIC ACTION

SINCE 1973

Rm. 207, Manuel V. Pangilinan Center for Student Leadership


Ateneo de Manila University, Loyola Heights, Quezon City 1108

Executive Board Candidacy Form


For SY 2012-2013

Pangalan: _______________________________ Palayaw: _________________ Kaarawan: ______________


Taon at kurso: __________________ Cumulative QPI:__________ Taon ng pagsali sa AtSCA: ____________
Cell: B4
B6
MT
P7
Committee: Community Apostolate Social Awareness Membership Communication Ed-Spi Finance
Mga kinabilangang committee at proyektong nahawakan (sa loob ng AtSCA):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(sa labas ng AtSCA):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Attendance

Class Schedule (Second Semester)

Laging Dumadalo

Minsan

Hindi Nakakadalo

Babad

Prayer

SocAw

CBAs


Nais kong maging kasapi ng Executive Board sapagkat
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ang aking mga kalakasan ay
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ang aking mga kahinaan ay
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Sakaling mahalal ako sa EB, ang maiaalay ko pa sa AtSCA ay
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nakikita kong maaari pang umunlad ang AtSCA sa...

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pangalan ng taong magpapakilala sa iyo sa mga botante (kahit sinong graduating inducted AtSCAn): _______________
Huling Hirit: _______________________________________________________________________________________

____________________
Petsa

_____________________
Pangalan at Lagda