Departamentul de Drept Penal Program master ŞTIINŢE PENALE Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ An univ.

2012/2013 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE Test grilă: 50 de întrebări a câte 2 puncte fiecare. Discipline de concurs: 1) Drept penal; 2) Drept procesual penal Sructura grilei: 33 întrebări de Drept penal şi 17 întrebări de Drept procesual penal Disciplina: DREPT PENAL TEMATICA 1. Instituţia infracţiunii 2. Răspunderea penală 3. Infracţiuni contra persoanei. 4. Infracţiuni contra patrimoniului 5. Infracţiuni contra autorităţii 6. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege.

BIBLIOGRAFIE

OBLIGATORIE: 1. COSTICĂ BULAI, AVRAM FILIPAŞ, CONSTANTIN MITRACHE, BOGDAN NICOLAE BULAI, CRISTIAN MITRACHE – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru examenul de licenţă, Ed. Trei, Bucureşti, 2008. 2. COSTICĂ BULAI, BOGDAN N. BULAI, – Manual de drept penal, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007. 3. CONSTANTIN MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE – Drept penal român – partea generală, ediţia a VIII-a, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2010. 4. MARIA ZOLYNEAK, MARIA IOANA MICHINICI – Drept penal – partea generală, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1999. 5. CONSTANTIN BULAI, CONSTANTIN MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE, LAVINIA LEFTERACHE – Drept penal – partea generală. Culegere de probleme din

1

1976. Caiet de seminar.H.partea specială. III şi IV. SERGIU BOGDAN – Drept penal . Editura Universul Juridic. Ed. CONSTANTIN MITRACHE. curs universitar predat între anii 20032006. Ed. VALERIAN CIOCLEI – Drept penal . 1977) 3. I şi II (1975. partea specială. ANASTASIU CRIŞU. 1972. Bucureşti. Ştiinţifică. 12. Bucureşti. 9. C. 10.H. 2011. Bucureşti. revizuită şi actualizată. LAVINIA LEFTERACHE. partea generală.practica judiciară pentru uzul studenţilor. Drept Procesual Penal. 7. OLIVIU AUGUSTIN STOICA – Drept penal. TUDOREL TOADER – Drept penal român – partea specială. Ed. CRISTINA ROTARU . Ediţia a III-a. şi partea specială. Beck. VASILE PAPADOPOL – Individualizarea judiciară a pedepselor. Bucureşti. I. Universul juridic. Ed. Practica judiciară penală. 1985. teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă.H. 6.partea specială – Infracţiuni contra patrimoniului. Ed. 2009. 2. Ed. BOGDAN N. II. vol. Ed. BULAI. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. I. CRISTIAN MITRACHE. Bucureşti. ŞTEFAN DANEŞ. Bucureşti. Bucureşti. AVRAM FILIPAŞ – Drept penal român. 2008. C. II. Bucureşti. VALERIAN CIOCLEI. 1992 4. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 2 . FACULTATIVĂ : 1. Ştiinţifică şi Enciclopedică. ediţia a III-a. Beck. Ed. C. comentat şi adnotat. CRISTINA ROTARU – Drept Penal. Codul penal.Drept penal-Partea specială. 2009. 1990. vol. 2009. ediţia a VI-a revăzută şi adăugită. 2011. AVRAM FILIPAŞ. 11. VALERIAN CIOCLEI – Drept penal .H. 2010. 5. Beck. Ed. Beck. C. 2009. 8. 1988. Hamangiu. Ed. VALERIAN CIOCLEI.partea specială – Infracţiuni contra persoanei. partea specială. Universul juridic. Bucureşti. II şi III. vol. Bucureşti. Academiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful