You are on page 1of 3

Working Paper

1 de febrero de 2013

LIBORgate
IZUA WALL STREET-EN
LIBOR scandal Manipulación del LIBOR
PANIC IN WALL STREET PÁNICO EN WALL STREET

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter
LIBORgate
IZUA WALL STREET-EN

1. LIBORraren banku arteko interes-tasen horietan zuzenean nahastuta egoteaz akusatu


manipulazioa dela eta duela hilabete batzuk piztu dute.
zen eskandalua ustekabeko neurria eta
oihartzuna hartzen ari da. 7. Ez da aditua izan behar gertaera horiek
munduko finantza sistemaren funtzionamenduaz
2. Bankari Britainiarren Elkarteak (BBA) adierazten duten larritasunaz ohartzeko, batez
kudeatzen du LIBORRA, eta indize hori zehazteko, ere, kontuan hartzen bada, LIBORRA dela
banku arteko interes-tasen egoerari buruz banku EURIBORRA zehazteko erreferentzietako bat, eta
nagusiek bidalitako informazioa erabiltzen da. horrek azaltzen du Europako Banku Zentralak
EURIBORRAREN gaineko ikerketak abiarazi izana.
3. Eurogunetik kanpo, LIBORRA zen –eta da-
interes-tasa aldakorren erreferente nagusia,
8. Azken asteotan ahots askok salatu dute
batez ere Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan.
gertaera hau, argi eta garbi adierazten baitu
kolusio sistematikoa dagoela banku handien eta
4. Herrialde horietan, ia mailegu guztiek eta herrialde anglosaxoietako banku zentralen
tasa aldakorreko zor guztiak LIBORRA hartzen artean, eta banku nagusiek erraztasun handia
dute erreferentzia gisa. Finantza-deribatuetan izan dutela finantza sistema kontrolatzeko, ez,
dauden ia 350 bilioi dolar ere – Europako ordea, interes orokorraren mesedetan,
bilioiak- LIBOR indizearen erreferentziapean sistematikoki legez kontrako etekinak lortzeko
daude. baizik.

5. Zenbait komunikabide eskandalu horren 9. Gero eta argiago dago finantzen


berri ematen hasi ziren Estatu Batuetan eta globalizazioak –eta Europako moneta-batasunak-
Erresuma Batuan Barclays Bank ikertzen ari zirela ekarri duen botere-metaketa izugarria ez dela
jakin zenean. Banku horri zuzeneko salaketa egin batere onuragarria izan munduko
zitzaion, LIBORREAN egin ziren manipulazioen ekonomiarentzat; aitzitik, Mendebaldeko egitura
ondorioz, etekinak lortu zituelako berak erositako ekonomiko eta politiko oinarrizkoenak
finantza-deribatuen bidez. hondoratzeko mehatxua dela.

6. Barclays bankuko goi mailako zuzendariei 10. Beraz, premiazkoa da mendebaldeko


zigorrak ezarri eta dimisio batzuk eman ondoren, finantza-sistemaren erreforma egitea, bai moneta
eskandalua munduko beste banku-erakunde arloan, bai banku arloan. Baina, batez ere,
handi batzuetara zabaldu zen. Orain badakigu premiazkoa da finantza-boterea
LIBOR indizea zehazteko bidali ziren interes-tasak deszentralizatzea. Finantza sistemaren erabaki
sistematikoki manipulatu izanaren susmopean funtsezkoenak Frankfurten, Londresen eta New
daudela City-ko ia banku handi guztiak, eta Yorken zentralizatzea da agian mendebaldeko
ondorioak dituztela Ingalaterrako Bankuan eta demokraziek egin duten errakuntzarik larriena.
AEBetako Erreserba Federalaren arduradun
nagusiengan; hango Kongresuak galdeketa egin
11. LIBORRAREN manipulazioa dela eta
die Erreserba Federalaren eta New Yorkeko
ikerketa kriminalak ireki izanak argi erakusten du
Erreserbaren arduradun nagusiei. AEBetako
gure finantza-egiturak zer puntutaraino dauden
Altxor Publikoaren idazkaria bera ere eragiketa

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter
LIBORgate
IZUA WALL STREET-EN

mekanismo ez-gardenetan oinarrituta, interes batera iristen ari da, eta kezkagarria da mundu
partikularretarako oso erraz erabili baitaitezke, osoan lehertzeko dagoen arriskua, bai arlo
eta, mekanismo horien bidez, finantza-sistemako ekonomikoan, politikoan nahiz militarrean.
eragile gutxi batzuek familien, enpresen eta
gobernuen baliabideak sistematikoki kentzen 17. Izan ere, itxura guztien arabera, bai City-
dituzte. an, bai Wall Street-en –batez ere Londreseko
City-an- zenbait eragin-taldek esku-ukaldi bat
12. Eskandalu hau ezin da konparatu aurretik ematea erabaki dute finantza-botere globala
hirugarren edo laugarren mailako arduradunak berregituratzera behartzeko, are sistemaren
nahastuta zeuden eskandaluekin. Prozedura beraren barnetik, kontrolik gabe dena lehertu
kriminaletan sartuta daude nazioartean ospe baino lehen. Kezkatzeko arrazoi bat gehiago
handia duten eta orain arte ukiezinak ziren finantzen botere guneetako frakziorik
erakundeetako zuzendari gorenak: HSBC, erradikalenarentzat, epe laburrean “aurrerantz
Barclays, CityBank, Credit Suisse, JP Morgan, ihes egitea” erabaki baitu, tentsio
Deutsche Bank, Bank of America … geoestrategikoa, politikoa eta militarra
areagotuz.
13. Arazoa da LIBOR indizearen
manipulazioarekin gertatzen ari zena publikoki 18. Nolanahi ere, mendebaldeko finantza
agertu denean, horren ondorioak aurreikusi sisteman egin nahi ziren erreformak blokeatuta
ezinezkoak direla. Hainbat eta hainbat dira daude eta ezin da horren inguruan itxaropen
horren kaltea jasan dutenak: ehunka banku txiki handirik izan. Kontrakoa baizik; izan ere, gero eta
eta handi, milaka erakunde publiko, batez ere egoera arriskutsuagoa sortu daiteke, erreformak
AEBetan, milaka eta milaka industria-enpresa, atzeratu eta finantza sistemak bere burua
milioika kreditu-hartzaile, gobernuak, … kolokan ikusten duen heinean, bai arlo
ekonomikoan, politikoan -edo judizialean-.
14. Manipulazio horiek zuzenean kaltetu
dituzten AEBetako toki erakunde, banku txiki eta
erabiltzaile elkarteek jarritako salaketak izugarri
ugaritu dira azken asteotan, eta oraindik ez daki
inork noraino zabaldu daitezkeen prozesu horien
ondorio judizialak eta politikoak.

15. Orain badakigu manipulazio horiek duela


hamar urte hasi zirela egiten. Eta zilegi da
galdetzea zer dela eta sortu den oraintxe
eskandalu hau.

16. Laster ikusiko dugunez, badirudi barneko


liskarra piztu dela munduko finantza boterearen
sektore batzuen artean. Mendebaldeko finantza-
krisiaren larritasuna itzulerarik gabeko puntu

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter