Anexa 2.

Plan de învăţământ IF

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Ș I Ș TIINȚ ELE EDUCAȚ IEI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Ciclu de studii: Programul de studii: Durata studiilor: Forma de învăţământ: zi Ştiinţele sociale şi politice Ştiinţele Educaţiei Licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 3 ani

cu frecvenţă (IF) Valabil începând cu ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

5. RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale. C3. indiferent de profil care au preocupări în acest domeniu. Competenţe transversale: CT1. 4. grila 1şi grila 2) rncis I. Evaluarea proceselor de învăţare. fundamentate pe opţiuni valorice explicit. POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII): rncis Profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar. C4. familii. CERTIFICAREA STUDIILOR: Licenţiat în Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar de către MECTS. DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ vizată ( conf. Media de admitere are o pondere de 100% a notei obţinute la examenul de Bacalaureat. Educaţie fizică şi Muzică. C6. Abordarea managerială a grupului de preşcolari/şcolari mici. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră. .cncis. specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregătire şi diverse grupuri ţintă. indiferent de profilul absolvit în baza unei diplome de bacalaureat sau a unui echivalent şi a unei probe eliminatorii pentru următoarele discipline: Comunicarea în limba română. C5. orientarea şi asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/elevi. a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă.1. II. în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue. Competenţele profesionale: C1. specifice specialistului în ştiinţele educaţiei. a rezultatelor şi progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici. CT3. interdisciplinare. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII: Programul de studii din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei îşi propune să răspundă nevoii de formare de specialişti în învăţământul primar şi preşcolar. C2. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională. Consilierea. 2. Desen. Programul se adresează tuturor absolvenţilor de liceu. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar.). angajaţi etc. 3. CALIFICARE PROFESIONALĂ. CT2. ADMITERE: Admiterea se face în baza concursului de dosare pentru absolvenţii de liceu.met. profesori.

PIPP1208 PIPP1107 15. 9. Ex-Examen. C-Colocviu. Virgil Frunză . DS – discipline de specialitate. Rector.univ-ovidius. L-Laborator.dr. PIPP1205 11. 2. P-Proiect) /credite pe semestru) Total general Total ore pe săptămână /Total număr forme de verificare/credite LEGENDA: *C1 = criteriul conţinutului: **C2 = criteriul obligativităţii : DF – discipline fundamentale. PIPP1207 PIPP1106 13. Ex Ex Ex Ex C C C C C CR 5 5 5 4 4 4 (4) 2 1 30 30 Nr.ro FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Ș I Ș TIINȚ ELE EDUCAȚ IEI Domeniul fundamental: Ș tiinț ele sociale ș i politice Domeniul:Ș tiinț ele Educaț iei Programul de studii Licenț ă Specializarea de licenţă: Pedagogia Învăț ământului Primar ș i Preș colar Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor: 3 ANI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL I 2012-2013 Nr. 5. 900527 Constanta Tel. L – Laborator.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. SI-Studiu Individual.ro Webpage: www. DO – discipline opţionale.univ. de ore pe disciplină Total 42 42 56 42 42 56 42 42 28 28 28 (42) 56 56 560 Curs 28 28 28 28 14 28 28 28 14 0 14 (28) 0 0 238 Aplicaţii 14 14 28 14 28 28 14 14 14 28 14 (14) 56 56 322 10. C-curs.dr. 3. S-seminar./Fax: 40-241. CR – Credit. PIPP1206 12. DC – discipline complementare.619040. crt. 553944. 6. 4. FV – forma de verificare.V. 618372. 7. Dănuţ-Tiberius Epure Decan. 1. Cod disciplină PIPP1101 PIPP1201 PIPP1102 PIPP1202 PIPP1103 PIPP1203 PIPP1104 PIPP1105 PIPP1204 *C1 DF DF DF DF DF DF DS DS DS DS DO DO DC DO **C2 DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI Discipline SI Fundamentele psihologiei Psihologia personalităț ii Fundamentele pedagogiei Teoria ș i metodologia curriculumului Tehnici de informare ș i comunicare Psihologie educaț ională Fundamentele psihopedagogie speciale Psihologia vârstelor I Psihologia vârstelor II Practică de specialitate Psihologia copiilor cu dificultăț i de învăț are Psihopedagogia tulburărilor de dezvoltare Limba modernă-engleză I+II Educaț ie fizică I+II 6 8 5 5 7 2 2 2 2 1 2 2 9 Semestrul 1 (14 saptamani) C S 1 2 1 1 5 L 2 2 2 6 20 P F. Ex Ex C Ex Ex C C CR 5 6 5 5 5 2 2 30 30 SI 7 7 6 5 6 5 (5) 2 0 C 2 2 2 1 1 Semestrul 2 (14 saptamani) S 1 1 2 1 1 (1) 6 L 2 2 2 6 20 P F. CERCETĂRII. 511512 E-mail: rectorat@univ-ovidius. Conf. DD – discipline în domeniu. PIPP1209 (1) 8 Total ore fizice pe săptămână (SI-Studiu Individual. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124. C– curs. Prof.univ.V. S – seminar. P – Proiect. 8. DI – discipline obligatorii (impuse).

3. Ex-Examen. Ex Ex Ex Ex Ex C. SI-Studiu Individual. Ex Ex Ex C Ex Ex C C CR 5 5 5 4 4 4 2 1 30 30 SI 5 7 5 6 4 3 3 2 C 1 1 2 2 1 7 Semestrul 2 (14 saptamani) S 1 2 1 2 2 8 L 2 2 2 6 21 P F. DO – discipline opţionale. DC – discipline complementare.V. Rector. L – Laborator. Conf.univ.619040. PIPP2208 PIPP2109 14. 553944. Dănuţ-Tiberius Epure Decan.C C CR 4 5 5 4 4 3 3 2 30 30 Nr. C– curs. CERCETĂRII. 8. DI – discipline obligatorii (impuse). 5. 7. C-curs.C C. 6.ro FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Ș I Ș TIINȚ ELE EDUCAȚ IEI Domeniul fundamental: Stiintele sociale ș i politice Domeniul: Stiintele educatiei Programul de studii Licenta Specializarea de licenţă: Pedagogia Învăț ământului Primar ș i Preș colar Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor: 3 ANI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL II 2012-2013 Nr. 1. crt. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124. DS – discipline de specialitate. 511512 E-mail: rectorat@univ-ovidius. L-Laborator./Fax: 40-241. PIPP2209 Total ore fizice pe săptămână (SI-Studiu Individual. PIPP2206 PIPP2107 12. 9. Prof. FV – forma de verificare. PIPP2205 PIPP2106 11. DD – discipline în domeniu.V.univ. Cod disciplină PIPP2101 PIPP2102 PIPP2103 PIPP2104 PIPP2201 PIPP2105 PIPP2202 PIPP2203 PIPP2204 *C1 DF DF DF DS DS DS DS DS DS DS DS DS DC DC **C2 DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI Teoria instruirii Teoria evaluării Discipline Semestrul 1 (14 saptamani) SI 7 7 2 6 5 2 C 2 2 2 2 2 10 S 1 1 1 1 1 5 L 2 2 4 19 P F. P-Proiect) /credite pe semestru) Total general Total ore pe săptămână /Total număr forme de verificare/credite LEGENDA: *C1 = criteriul conţinutului ??: **C2 = criteriul obligativităţii ??: DF – discipline fundamentale. S-seminar. 900527 Constanta Tel. Virgil Frunză .ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. PIPP2207 PIPP2108 13.univ-ovidius. C-Colocviu. de ore pe disciplină Total 42 42 28 28 28 42 42 42 112 56 42 42 56 28 630 Curs 28 28 14 14 14 28 14 28 56 28 0 0 0 0 252 Aplicaţii 14 14 14 14 14 14 28 14 56 28 42 42 56 28 378 Metodologia cercetării educaț ionale Managementul clasei/grupei Pedagogia învăț ământului preș colar Limba română Didactica activităț ilor de educare a limbajului Literatura română ș i literatura pentru copii Matematică Didactica activităț ilor matematice Practică pedagogică – învăț ământ preș colar Practică pedagogică – învăț ământ primar Limba modernă I+II Educaț ie fizică 10.dr.ro Webpage: www. 4. 2. CR – Credit. S – seminar. 618372. P – Proiect.dr.

511512 E-mail: rectorat@univ-ovidius.V. P-Proiect) /credite pe semestru) Total general Total ore pe săptămână /Total număr forme de verificare/credite LEGENDA: *C1 = criteriul conţinutului **C2 = criteriul obligativităţii : DF – discipline fundamentale. Rector. CERCETĂRII. de ore pe disciplină Total 28 42 42 28 28 56 28 28 28 28 56 28 70 28 28 28 574 Curs 14 28 28 14 14 28 14 14 14 14 28 0 0 14 14 14 252 Aplicaţii 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 28 28 70 14 14 14 322 10. DD – discipline în domeniu. crt. 2. Total ore fizice pe săptămână (SI-Studiu Individual.ro Webpage: www. C-curs. DS – discipline de specialitate./Fax: 40-241.univ-ovidius. C– curs. 1.univ. 553944. PIPP3207 16. DO – discipline opţionale. DC – discipline complementare. 618372. 7.V. Virgil Frunză . PIPP3209 18. 3. CR – Credit. PIPP3203 PIPP3204 11. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124. Dănuţ-Tiberius Epure Decan. 19. Prof. S – seminar. C-Colocviu. Cod disciplină PIPP3101 PIPP3102 PIPP3103 PIPP3104 PIPP3105 PIPP3201 PIPP3105 PIPP3106 PIPP3202 *C1 DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DO DO DO **C2 DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI Discipline Psihopedagogia jocului Metodica predării limbii ș i literaturii române Metodica predării aritmeticii Istorie ș i metodica predării istoriei Geografie ș i metodica predării geografiei Educaț ie muzicală ș i metodică Educaț ie psihomotrică Educaț ie fizică ș i metodică Metodica activităț ilor de educaț ie civică Educaț ie plastică ș i metodică Cunoaș terea mediului/ș tiinț e ș i metodică Metodica abilităț ilor practice Practică pedagogică – învăț ământ preș colar/primar Parteneriat ș coală-familie Educaț ie interculturală Sociologia educaț iei Examen licenț ă – Discipline fundamentale ș i de specialitate Examen licenț ă – susț inerea lucrării de licenț ă Semestrul 1 (14 saptamani) SI 2 2 3 4 4 C 1 2 2 1 1 1 1 4 3 1 10 S 1 1 1 1 1 1 1 1 8 L 3 3 21 P F. 4.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. C C Ex Ex Ex C C C CR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 30 30 Nr. S-seminar.dr.univ. PIPP3205 PIPP3107 13. Ex Ex Ex Ex Ex C C Ex C CR 3 5 5 3 3 3 2 3 3 30 30 4 4 3 2 2 2 SI C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Semestrul 2 (14 saptamani) S 1 1 1 1 1 1 1 1 8 L 2 2 4 20 P C C F. PIPP3208 17.619040. L-Laborator. L – Laborator. 8. FV – forma de verificare. 900527 Constanta Tel.dr. Conf. 6. 5. PIPP3211 12. Ex-Examen. 9. P – Proiect. PIPP3206 15.ro FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Ș I Ș TIINȚ ELE EDUCAȚ IEI Domeniul fundamental:Stiintele sociale si politice Domeniul:Stiintele educatiei Programul de studii Licenta Specializarea de licenţă: Pedagogia Învăț ământului Primar ș i Preș colar Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor: 3 ANI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL III 2012-2013 Nr. SI-Studiu Individual. DI – discipline obligatorii (impuse).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful