PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Data anunțului : 12.12.

2011 INTEN Ț IE DE ELABORARE: PLAN URBANISTIC ZONAL – B-dul Bucureşti Ploieşti nr 47A Argumentare: CONSTRUIRE HYPERMAGAZIN, PARCAJ, FUNCTIUNI TEHNICE AFERENTE, LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE FUNCTIONARII ANSAMBLULUI Inițiator : ICHIM IUSTIN IOAN PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVA Ț II Ș I PROPUNERI Privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 12.12.2011 05.01.2012 Persoana responsabilă cu informarea Și consultarea publicului: SERVICIUL URBANISM Adresa: Splaiul Independenței nr. 291 – 293, sector 6, telefon: 021.305.55.00 interior 1701 Observațiile sunt necesare în vederea eliberării avizului de oportunitate. Răspunsul la observațiile transmise va fi publicat de către Direcția de Urbanism pe pagina de internet a PMB Și va fi prezentat timp de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului la sediul propriu din Splaiul Independenței nr. 291 – 293, în sala amenajată la parter. Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: • Etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare • Etapa de documentare Și elaborare a studiilor de fundamentare • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful