AGENDA

realizării practicii de iniţiere în specialitate la a studentei Medelean Violeta anul II de studii , grupa 1001

S.A.”Termocom”

specialitatea Business şi administrare

Nr .

1 I.

Data realizării muncii 2 12.03.2012

Conţinutul sarcinilor realizate 3 Practica de iniţiere am efectuat-o la S.A.”Termocom”, unde am început cu o instruire privind tehnica securităţii, mai apoi am făcut cunoştinţă cu istoria şi profilul întreprinderii. Am fost în departamentul resurse umane unde am făcut cunoştinţă cu următoarele documente: -Contractul colectiv de muncă; -Regulamentul intern; -Fişa de post; -Organigrama întreprinderii; Am făcut cunoştinţă cu actele şi normele juridice ce reglementează activitatea întreprinderii. La fel am studiat următoarele documente: -certificatul de înregistrare; -statutul întreprinderii; -licenţa întreprinderii; Am studiat şi analizat principalii indicatori comerciali şi economici ai întreprinderii şi anume: -profitul; -rentabilitatea; -volumul de energie termică prestată;

Observaţii /Semnătura conducătorului practicii 4

II.

13.03.2012

III.

14.03.2012

IV.

15.03.2012

-structura serviciului de marketing.03. -harta procesului secţiei de marketing.2012 X. Am studiat misiunea întreprinderii.2012 Am luat cunoştinţe despre modul de producere şi prestare a energiei termice şi anume despre cantitatea de energie termică prestată. Am studiat volumului de energie termică livrată şi evidenţa achitărilor consumatorilor şi anume am făcut cunoştinţă privind contractul de livrare-utilizare a energiei termice.03.2012 Am studiat anumite contracte încheiate de S.tipul de cercetare de marketing.2012 Am studiat Rapoartele financiare pentru trei ani şi anume 2008. 20.03.V.2012 Am luat cunoştinţe privind procedura de organizare a procesului de prestare a energiei termice. ceea ce mi-a permis calcularea indicatorilor economici cum ar fi: indicatorul profitabilităţii.03.2012 VIII. .03. 22. instituţii şi blocuri locative şi anume am făcut cunoştinţă cu contractul de livrareutilizare a energiei termice. Am facut cunoştinţă cu acţiunile ce ţin de secţia de marketing din cadrul întrprinderii şi anume: -furnizorii. 2009. 16. VI. . VII. indicatorul de îndatorare. Am realizat un grafic care reflectă dinamica modificării tarifului pentru energia termica.03. 21. 2010. IX. indicatorul privind rotaţia activelor. şi strategiile existente ale acesteia.”Termocom” cu alte întreprinderi. 19. 23.A.

2012 Studenta Medelean Violeta Coordonatorul de la întreprindere Cazacu Svetlana Coordonatorul de la catedră Rugină Viorica .03.23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful