RANCANGAN TAHUNAN MT T4

SK KOPOK, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR RANCANGAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN

1 04-06 JAN

1. Nombor Bulat

1.1 Nombor hingga 100 000

Membina keupayaan menamakan nombor dalam lingkungan hingga 100 000.

(i) Menamakan dan menulis nombor hingga 100 000. (ii) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor hingga 100 000 (iii) Membandingkan nilai nombor hingga 100 000. (iv) Membundarkan nombor. (i) Menambah dua hingga empat nombor hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tambah (i) Menolak satu atau dua nombor dari nombor yang lebih besar kurang dari 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tolak.

2 09-13 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah Bulat dalam lingkungan 100 000 1.3 Tolak dalam lingkungan 100 000 1. Nombor 1.4 Darab dalam Bulat lingkungan 100 000

Menambah nombor hingga jumlah 100 000. Menolak nombor dari satu nombor kurang dari 100 000. Mendarab dua nombor hingga hasil darabnya 100 000.

2 09-13 JAN

(i) Mendarab nombor 3-digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit (ii) Mendarab nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit (iii) Mendarab nombor 2-digit dengan 1 000. (iv) Menyelesaikan masalah darab. (i) Membahagi nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (ii) Membahagi nombor 5-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (iii) Menyelesaikan masalah bahagi. Operasi bergabung tambah dan tolak dengan nombor kurang daripada (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 (ii) Menyelesaikan masalah operasi bergabung

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi dalam lingkungan Bulat 100 000

Membahagi nombor kurang dari 100 000 dengan nombor 2-digit.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.6 Operasi Bulat bergabung

Operasi bergabung tambah dan tolak.

(i)

4 23-28 JAN

CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

5 30 JAN 03 FEB

2. Pecahan

2.1 Pecahan wajar

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.

(i)

2.2 Pecahan setara

Menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar.

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. (ii) Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 dan penyebut berbeza hingga 10. (i) Menyatakan dan menulis pecahan setara untuk pecahan wajar. (ii) Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah. Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (ii) Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan : (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (iii) Menyelesaikan masalah penambahan pecahan wajar.

5 30 JAN 03 FEB

2. Pecahan

2.3 Tambah pecahan

Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.

(i)

1

8 20-24 FEB 3.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 6 06-11 2. 100 dan 1 000 (ii) Mendarab perpuluhan ( dua tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Mendarab perpuluhan ( satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. perpuluhan.4 Tolak pecahan Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. (i) 9 27 FEB .4 Darab Perpuluhan nombor 27 FEB 03 MAC perpuluhan 9 Mendarab perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan: (a) satu titik perpuluhan (b) dua titik perpuluhan (ii) Menentukan nilai tempat: (a) persepuluh (b) perseratus (iii) Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus. Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (satu tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (dua tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan.2 Tambah Perpuluhan nombor perpuluhan Menambah perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (satu tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (dua tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. (i) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (iii) Menyelesaikan masalah penolakan pecahan wajar. 3.03 ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA MAC 05-09 MAC UJIAN SETARA UJIAN SETARA 10 2 . 3.1 Nombor Perpuluhan perpuluhan Memahami nombor perpuluhan (i) MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8 20-24 FEB 3. 3. 3. 7 13-17 FEB 3. Pecahan 2.3 Tolak Perpuluhan nombor perpuluhan Menolak perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) 3. dan sebaliknya.

(iii) Membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dengan hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Membaca kalendar. Memahami. Mendarab wang dengan hasil darab hingga RM10 000. Menambah wang hingga RM10 000. Membina jadual mudah.3 Hubungan waktu antara unit masa Memahami hubungan antara unit masa. bulan. MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF 16 23-27 APRIL 5.5 Bahagi Perpuluhan nombor perpuluhan Membahagi perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat.2 Jadual waktu 15 16-20 APRIL 5. Wang 4. membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu mudah (i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11 19-23 MAC 3. (i) Membaca waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (ii) Menulis waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (i) Membahagi perpuluhan (satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (ii) Membahagi perpuluhan (dua tempat perpuluhan) dengan nombor 1-digit. 5.1 Wang hingga RM10 000 1. Memahami dan mengguna istilah berkaitan wang. (vi) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. Membahagi wang dengan hasil bahagi tidak lebih RM10 000. Masa dan 5. 1. (i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit HASIL PEMBELAJARAN 14 09-14 APRIL 5. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. hari.1 Wang hingga RM10 000 (v) Operasi bergabung melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10 000. Menukar unit masa yang melibatkan jam.4 Operasi waktu melibatkan masa Menambah. Wang 4. (i) Membina. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar.1 Membaca dan menulis waktu masa. (i) (ii) (iii) (iv) 13 02-06 APRIL 4. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan (i) Membaca dan menulis nilai wang hingga RM10 000. mendarab dan membahagi unit masa. tahun dan dekad. 2. membaca dan menulis masa dalam jam dan minit. Masa dan 5. menolak.5 Tempoh Mengaplikasikan ilmu (i) 3 . 2. Menolak wang dari RM10 000. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membaca dan menyatakan waktu 17 5. 2. Masa dan 5. 12 26-30 MAC 4. 3. Masa dan 5. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang hingga RM10 000.

2 Hubungan antara unit ukuran panjang Memahami hubungan antara unit ukuran panjang.1 Mengukur panjang Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai.waktu 04 MEI masa untuk mengira tempoh masa. (i) 7. Menambah dan menolak ukuran panjang. (b) gabungan unit kepada satu unit 19 20 21 11-15 JUN 14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6. Menambah dan menolak unit jisim. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg (i) Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (i) Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit .3 Operasi asas melibatkan unit ukuran panjang 1. 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (i) (ii) (iii) 22 18-22 JUN 7.2 Hubungan antara unit jisim 23 25-29 JUN Memahami hubungan antara unit jisim. Mendarab dan membahagi unit jisim. mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. (ii) 2. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit . Jisim 7. waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut. Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. (i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm. Mendarab dan membahagi ukuran panjang. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim. (b) m dan mm (c) cm dan mm (i) 18 07-11 MEI 6. Jisim 7.1 Menimbang jisim Menimbang jisim dengan unit piawai. Panjang 6. MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 19 14-18 MEI 6. Panjang 6. 2. Panjang 6. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi. (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm . 4 . (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 7. (ii) Mengira tempoh masa. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 30 APRIL . 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang.3 Operasi melibatkan jisim 1. Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter.

dan ruang 28 03 OGOS 9. (i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. Bentuk dan ruang 9. Bentuk 30 JULAI . 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair. (i) (ii) (iii) (iv) 8. Isi padu cecair 8. Bentuk dan ruang 9. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi.2 Hubungan antara unit isi padu cecair Memahami hubungan antara unit isi padu cecair. Menambah dan menolak unit isi padu cecair. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair 1. Isi padu cecair 8. Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter.2 Bentuk tiga dan ruang dimensi 1. Bentuk 9.1 Piktograf Mengguna piktograf (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf: 5 . (i) (ii) 2.1 Menyukat isi padu cecair Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai. (i) Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) 27 23-27 JULAI 9. 10-14 SEPT UPSR 10. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid. Menukar unit isi padu cecair.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 24 02-06 JULAI 8. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi. 29 06-10 OGOS 30 31 27-31 OGOS ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 13-17 OGOS 9. dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter 25 09-13 JULAI 8. Perwakilan 10.1 Bentuk dua dimensi 3. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi.2 Bentuk tiga dimensi 2. (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid 32 03-07 SEPT 33 34 9. (i) (ii) (iii) MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9. Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat 26 16-20 JULAI 2. Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. (i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi. Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair. Mengira isi padu kubus dan kuboid.1 Bentuk dua dimensi 1.

Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV 6 . (i) Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi.41 01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang. (a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf. Perwakilan data 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 17-21 SEPT Perwakilan data untuk membaca dan mempamerkan data. 36 37 38 39 . (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi.2 Graf palang Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data. 35 24-28 SEPT 10. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf.Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful