23203333R ID: 23203333 size: 1.709 by 229.

6 cyan magenta yellow VEČERNJI LIST - PROMOCIJA

«

DRUŠTVO

OBZOR

NAŠA VEZA U CERN-U JE PROFESOR DR. DANIEL DENEGRI
Ivica Puljak kaže da Hrvatska na svoj način može biti sretna što u milenijski najznačajnijem znanstvenom pokusu sudjeluje kao partner značajan nerazmjerno novcu koja država u to ulaže. Punu zaslugu za to ima samo jedan, ali u CERN-u važan čovjek, fizičar dr. Daniel Denegri. CERN se kao međunarodni projekt tek zagrijavao kad je profesor Denegri, rodom iz Splita, godinu dana nakon što je 1992. godine osnovana kolaboracija za CMS, a u njoj je sudjelovalo tek nekoliko stotina fizičara, kao koordinator fizike na projektu pozvao 1993. godine hrvatske fizičare na suradnju. Poslije su se naši fizičari samo nadovezivali svojim ne beznačajnim idejama i doprinosima. Profesor Denegri jedan je od najuvaženijih fizičara današnjice, a bitno je sudjelovao u međunarodnom timu koji je 1982. otkrio postojanje čestica W i Z uz što je utemeljilo tzv. standardni model fizike čestica i smatra se jednim od najvećih prirodoslovnih dostignuća XX. stoljeća. Godine 1984. Carlo Rubbia i Simon van der Meer s CERN-a za to su osvojili Nobelovu nagradu.

ZNANOST
REUTERS

OBZOR

» 25

Hrvatski fizičari u milenijskom pokusu
U prvo vrijeme kad proradi LHC, veliki hadronski sudarač, provjeravat ćemo poznato i polako pojačavati snagu. Poslije nitko ne zna što će se dogoditi, kaže Ivica Puljak
Dr. Ivica Puljak rođen je 1969. godine i glavni je domaći koordinator za sudjelovanje hrvatskih fizičara u možda najznačajnijem prirodoslovnom pokusu u povijesti čovječanstva. Izvanredni je profesor na splitskom FESBu, usput i prodekan za znanost i informatiku, a u hrvatskoj ekspediciji u CERN-u samo su dvojica fizičara stariji od njega. Bio je u prvoj skupini koja je u institut bliži ženevskoj zračnoj luci od samoga grada na jezeru došao na poziv dr. Daniela Denegrija. Odmah je doktorirao 1994. godine, a 2001., kao tek asistent na FESB-u, nagrađen je na projektu CMS u CERN-u, između šest izvrsnih nominiranih, godišnjom nagradom za “fizikalni sadržaj, prirodnost, ali i izvornost rada, te jasnoću izraza i prezentacije”. Tema je bila “Potencijal CMSa za otkrivanje Higgsova bozona u kanalu ZZ* 4e± kao prilog izgradnji CMS-ova elektromagnetskog kalorimetra”. ća koji se od svibnja počinje odvijati nakon 20 godina priprema, njegovu veličinu možda najbolje razumije u sintagmi “potraga za Božjom česticom”, Higgsovim bozonom. Nakupinu polja koje ima masu, ali u njegovom središtu je “ništa”, samo informacija, traži se u kružnoj cijevi dugoj 27, promjera 17 kilometara, ukopanoj prosječno 100 metara ispod površine pitome doline. završen prije dva tjedna, na dva se različita načina u sljedećih pet godina u 30 milijuna sudara protona u sekundi treba zabilježiti nešto što je samo teorijski dokazano, postojanje barem jednog Higgsova bozona. Simulacijama je procijenjeno da se takav događaj može dočekati u pet godina, ali Ivica Puljak kaže da njegove simulacije kažu da bi se to moglo dogoditi i za dvije godine. Samo ako događaj na dva potpuno različita načina zabilježe oba instrumenta smatrat će se da je njegovo postojanje dokazano. Ta su dva velika, uz dva manja senzora odvojeni znanstveni pokusi na “cijevi” koja je nazvana Veliki hadronski sudarač (LHC) u kojima se mjeri i istražuje još štošta, a uzbuđenje u znanstvenoj javnosti ravno je, ako ne i veće prvom stupanju čovjeka na Mjesec Čemu taj pokus služi, osim zadovoljavanju znanstvene radoznalosti, pitamo dr. Puljka.

CERN
piše Miroslav Ambruš-Kiš

– Simuliramo uvjete s početka svijeta. U cijevi kroz koju će se, nakon što se ubrzaju, sudarati snopovi protona, ohlađenoj na temperaturu stupanj-dva iznad apsolutne ništice i u vakuumu deset puta većem nego u “atmosferi” na površini Mjeseca, pokušat ćemo dobiti ono što fizičari misle da se dogodilo na početku Velikoga praska u trenutku od 10-12 sekundi (deset na minus 12)! – kaže nam Ivica Puljić koji je autorski pridonio konstrukcije goleme magnetne klopke nazva- Industrija neka “krade” Neopravdana skromnost ne kompaktni muonski solenoid – Iskreno rečeno, nas zanima Tezu je izveo u Laboratoire de (CMS). To je jedno od dva gole- samo znanstvena istina. S druge Physique Nucléaire des Hautes ma postrojenja. Uz ATLAS, koji je strane, naš cilj istodobno znači da Energies of the Ecole Polytechćemo na putu do njega usput izunique u francuskom gradu Palaimiti mnogo naprava i instrumeseau, a bila je značajan doprinos nata i doslvno ih vastitim rukama izgradnji CMS detektora. U obraproizvesti. Onako kako su sredzloženju piše da je Ivica Puljak njovjekovni alkemičari puhaizveo “bolan posao simuliranja li svoje staklene retorte, tikvice, identificiranja Higgsova bozodestilacijske naprave i epruvete, na, jednog od temeljnih ciljeva jer se to nigdje nije moglo kupiti. LHC-a. Razvoj našeg fotonskog detektoSve ove “strahotne” rečenice u ra zasigurno će obogatiti tehnouvodu ne trebaju plašiti običlogije onih industrija koji su nam noga čitatelja. Većinu, posebpo našim nacrtima isporučivali no o svom statusu i nagradama, poveće komade opreme. Pomalo skromno je prešutio i sam Ivica smo i ponosni jer smo važan dio Puljak. Javnost, koja posve sigurno nije upućena u najuzbudljivinastavak ji, najzamršeniji i najskuplji ikad na idućoj stranici izvedeni znanstveni pokus stolje-

Postanak svijeta

Hrvatska su uloga i doprinos u CERN-u posve nerazmjerno veći od ekonomske, znanstvene i industrijske snage zemlje i na to smo ponosni

« 26
HRVATSKA U NAJVAŽNIJEM POKUSU
Hrvatska kontinuirano i sustavno podupire hrvatske fizičare u radu na CERN-ovim projektima. Samo u protekle tri godine porezni obveznici financirali su naša istraživanja u CERN-u s više od 2,2 milijuna kuna. 2005. . . . . . . . . . 477.000 2006. . . . . . . . . . 648.000 2007. . . . . . . . .1,100.000 Ministar Primorac kaže da država našim znanstvenicima jamči dugoročnu i kvalitetnu suradnju, a Hrvatska se svjetskoj znanstvenoj zajednici dokazuje kao kvalitetan i pouzdan partner.

DRUŠTVO
opreme za CMS naručili i dobili od Končara, a sve su komponente prošle najstrožu kontrolu kvalitete u CERN-u. Sada ostaje na mašti i dovitljivosti inženjera da te naše usputne inovacije komercijaliziraju. I neka im je sa srećom! A novac koji je Hrvatska uložila u naše znanstvenike, ne računajući naše skromne potrebe za putovanjem i boravkom, zapravo je najvećim dijelom završio u našoj industriji – kaže dr. Puljak.

OBZOR

Odljev mozgova je potpuno pogrešna fraza. Moramo sudjelovati u svjetskoj znanosti i biti na toj razini, ali ostajemo tu
Hrvatska je skupina sad već prilično brojna. Ima li među vama podjele na “kreatore” i “vodonoše”? – Hijerarhija i podjela posla mora postojati zbog njegove kompleksne naravi, a i zbog komunikacije. Svatko je za nešto zadužen, radi se nesebično i nikome ne pada na pamet da gleda je li isteklo radno vrijeme jer je to danas za tisuće fizičara posao života. No svi smo svjesni što tražimo. I dok svatko odgovorno radi svoj posao na koji se nadovezuje nečiji tuđi, svi krajičkom oka gledamo kako se razvija glavna stvar.

Sve među sobom dijele

Znači li da ni među znanstvenicima više nema one tajanstvenosti s kojom se prikriva napredak sve do objave? – Nipošto. Svi se stalno i nesebično obavještavamo o napredovanju projekta u svim pojedinostima. To jednostavno mora biti tako, jer jedna nova spoznaja čini da korigiramo svoja očekivanja. Otvoreno i žustro raspravljamo o svim teorijskim i tehničkim pojedinostima djelića tog golemog pokusa na kojemu radimo. Ipak, samo radi prestiža možda ćemo na trenutak zašutjeti u trenutku kad naiđemo na nešto epohalno. Ono što se događa u CERNu sada će do u pojedinosti moći preko weba pratiti znanstvena javnost širom svijeta. Producirat ćemo neshvatljive količine podataka, pa tko analitički uspije iz njih zaključiti nešto što mi nismo učinit će i nas zadovoljnijima.

Na nepoznatom području

Imate li neki hodogram rada? Prvih ćemo nekoliko mjeseci, kada se cijev dovoljno ohladi, raditi u poznatim uvjetima i očekivati poznate, ili barem dokučive rezultate. Polako ćemo dodavati snagu i pratiti što se zbiva.

Ali u jednom ćemo trenutku stupiti na područje koje je potpuno nepoznato i nitko ne zna što će se dogoditi! Moramo snimiti i uzimati u obzir i “najbeznačajnije” događaje jer upravo oni mogu mnogo toga razotkriti. Neki će se teorijski modeli možda potvrditi, drugi će propasti, ali ćemo svi znati kako dalje i koji je sljedeći veliki korak. Splitska skupina na CERN-u na određeni je način pionirska. Za sobom ste povukli skupinu sa zagrebačkog Instituta Ruđera Boškovića. Kako dalje? – Krasno je što je u CERN-u stasala vrlo mlada generacija fizičara čestica. Ruđerovci tu imaju priličan kontinuitet s ciklotronom, a u Splitu je tu nastao generacijski prekid pa su u skupini ne samo vrlo mladi znanstvenici, nego se redovito angažiraju i studenti koji to zavređuju. Vuko Brigljević je učinio mnogo da se hrvatski angažman u CERN-u proširi, a sada se na čelu s Mirkom Planinićem formira i posebna skupina na zagrebačkom PMF-u, što oduševljava. Moram ovom prilikom zahvaliti ministarstvima znanosti koje nas je sve vrijeme bespogovorno podržavalo. Kad god smo nešto predložili prihvaćeno je. Nismo mnogo tražili, ali smo uvijek dobili kolikosmo trebali. U nas još nije razvijen sustav znanstvenog mecenatstva koji bi poticao bogataše ili gospodarsvo da samo bira koji će projekt podrža-

Doktor Ivica Puljak o sebi nam u razgovoru

ti, a za neki iznos biti oslobođen od poreza. Ali zasad to nije važno, jer i naša znanost i industrija u tom velikom pokusu sudjeluju nerazmjeno snazi zemlje, a nismo ni skupi s obzirom koliko je hrvatska kolonija na CERNu važna u tom projektu u kojemu sudjeluju znanstveno i ekonom-

23203323R ID: 23203323 size: 5.253 by 705.8 cyan magenta yellow VEČERNJI LIST - PROMOCIJA

ZNANOST
MIROSLAV AMBRUŠ-KIŠ

OBZOR

» 27
razdoblju je poticati i jačati uključivanje hrvatskog gospodarstva u tehnološku suradnju s CERN-om. Na taj bi način hrvatske tvrtke, u suradnji s CERN-om, na globalno tržište plasirale svoje znanje i iskustvo, a državni bi se proračun rasteretio kroz smanjeno plaćanje kontribucija po projektu. Končar – Institut za elektroniku za sada je jedina hrvatska tvrtka koja je ostvarila kvalitetnu i uspješnu suradnju s CERN-om, dijelom sufinancirano iz sredstava Ministarstva, za što je Končar dobio i međunarodnu nagradu proizvođača visoko sofisticirane znanstveno istraživačke opreme. Po pitanju punopravnog članstva znanstvena je zajednica podijeljena: dok neki znanstvenici zagovaraju punopravno članstvo, drugi su mišljenja da se suradnja na dosadašnji način pokazala vrlo efikasnom, budući da već sada omogućuje potpuno uključenje u sve važne CERN projekte. Punopravno članstvo se obračunava prema GDP-u i u odnosu na financijski ulog ne bi omogućilo značajniji napredak u broju projekata.

Sada imamo dvije izvrsne skupine fizičara
U zadnjih nekoliko godina brojni mladi hrvatski znanstvenici fizičari magistrirali su i doktorirali provodeći znanstvena istraživanja u suradnji s CERN-om, i na taj su način svoje znanje i vještine stečene u Hrvatskoj usavršili u suradnji s najboljim svjetskim znanstvenicima. Imali su priliku učiti na najsuvremenijim i najskupljim znanstvenim instrumentima i raditi na najboljoj znanstvenoj opremi koju si inače svaka država zasebno ne bi mogla nabaviti ili izgraditi. Hrvatski znanstvenici, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, tijekom suradnje s CERN-om uspjeli su formirati iznimno jaku i izvrsnu skupinu fizičara u Splitu čiji je rad i kvaliteta istovjetna onoj njihovih kolega s Instituta Ruđer Bošković, pa tako Hrvatska sada ima dva centra izvrsnosti u području istraživanja čestica – jedan u Zagrebu i jedan u Splitu. Ministarstvo kojem sam na čelu kontinuirano ulaže u mlade, perspektivne studente. Financijski podupire posjete apsolvenata fizike CERNu, pa tako svake godine u CERN šaljemo 20 studenata, a još posebno po četiri najbo-

Piše • ministar znanosti dr. Dragan Primorac lja mlada fizičara u Ljetnu školu CERN-a. Suradnja fizičara iz Splita i Zagreba s kolegama iz cijelog svijeta u području istraživanja čestica dokazom je sposobnosti hrvatskih znanstvenika da obavljaju visokokvalitetna znanstvena istraživanja i postižu izvrsne rezultate u umrežavanjem znanja te time radeći u lokalnoj okolini djeluju globalno. Zadatak Ministarstva odnosno stručnih agencija u sljedećem

samozatajno nije rekao ni pola važnih činjenica o veličini naše uloge u CERN-u

ski znatno bogatije zemlje.

Odljev mozgova

Kada završi jedan ciklus pokusa na CERN-u, “posade” će se zacijelo izmijeniti. Jedni će otići za novim izazovima, a drugi će doći. Nije li CERN zapravo samo prilika poslije koje se nitko neće vra-

ćati u Hrvatsku jer je za zanstvenika svagdje drugdje bolje? – Fraza o odljevu mozgova je pogrešna. Danas samo 36 posto doktora znanosti taj status stječe u državi gdje diplomira. Razmjena je plodonosna. Evo, mi radimo iz Hrvatske, dobro nam je, a žene i djeca su nam tu i želimo ostati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful