PROGRAM PHARE RO 2004/016-772.01.01.02.

SUBC19 Subcomponenta Formare mediatori şcolari Disciplina: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) ETAPA DE FORMARE INIŢIALĂ

EVALUARE FINALĂ Completaţi spaţiile libere: 1. Un sistem de calcul este alcătuit din două tipuri de componente: componenta ………………......……. şi componenta ……………………… 2. Dispozitivele periferice de ieşire sunt : …. ………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………………… …………..........… Alegeţi varianta corectă (Există o singură variantă corectă): 3. Care dintre urmatoarele variante conţine numai dispozitive periferice de intrare? a) tastatura, monitor, mouse, imprimanta b) mouse, scanner, tastatura, imprimanta c) monitor, imprimanta, tastatura, mouse d) tastatura, mouse, microfon, scanner 4. Care dintre următoarele dispozitive sunt dispozitive de stocare (memorare) a informaţiei ? a) mouse-ul b) placa de retea c) CD-ul d) monitorul 5. Cea mai mică unitate de măsură a memoriei este: a) gigabyte b) kilobyte c) bit d) megabyte 6. Creaţi pe desktop un folder cu numele dumneavoastră. 7. Realizaţi un document Word care să arate ca documentul de la pagina 2. 8. Salvaţi acest document cu numele de Plan individual de formare în folderul creat cu numele dvs.la exerciţiul 6.

1

Notă: Timp de lucru : 50 minute Nume si prenume mediator: Data: 2 .

PLAN INDIVIDUAL DE FORMARE A MEDIATORULUI ŞCOLAR COMPONENTA A – Activităţi de familiarizare cu specificul sistemului de învâţământ din România Planificarea realizării activităţilor pe durata proiectului (săptămâna. data) Evaluarea activităţilor de către director şi tutore Activitatea Rezultate Sugestii şi recomandări Termen de rezolvare 2 .

Nume şi prenume mediator: 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful