SEKOLAH KEBANGSAAN ……………………..

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID
MENGIKUT TAJUK MATEMATIK
TAHUN 1B / 2011
SEMESTER 1

SEMESTER
No Bulat

TAJUK
BIL

B1

BAND

Pecahan

Tambah/ Tolak

B3

B6

B1

B6

Isipadu/
Bentuk
Cecair
B1 B6 B1 B2 B3 B5

B6

B6D1E1

B6D1E2*

B5D1E2

B3D3E1

B2D5E1

B1D3E2

B6D1E3*

B1D2E3

B6D1E2*

B6D1E3*

B1D1E1

* PENGUASAAN MANA-MANA TAJUK MATEMATIK TAHUN 1

B1

B6D1E2*

25

B6

B1D2E3

24

Timb/ Berat

B6D1E3*

23

B1D2E3

22

B1
B6D1E2*

21

B6
B1D1E1

20

Panjang

B6D1E3*

19

B3D5E1

18

B1 B3
B6D1E2*

17

B6

B1D2E1

16

Masa

B6D1E3*

15

B3D1E2

14

B3
B6D1E2*

13

B1
B3D4E1

12

Wang

B1D6E1

11

B6
B6D1E3*

9
10

B2D4E1

8

B2
B6D1E2*

7

B6
B6D1E3*

6

B5D1E1

5

B5

B6D1E2*

4

B4D1E1

3

B4
B4D1E2

2

B3D1E1

1

B3
B1D2E2

B1D4E1

B1D5E1

B6D1E3*

B3D2E1

B6D1E2*

B3D3E2

B2D1E1

B2D2E1

B2D3E1

B1D1E1

B1D3E1

NAMA MURID

B2

SEMESTER 2

k B6 B6D1E3* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful