80512

HU JP RU SE SF
Használati utasítás

SI

取扱説明書

Руководство для владельца Bruksanvisning Käyttöohjeet Navodilo za uporabo

BUGGYBOARD-MAXI™
BuggyBoard is a registered trademark and is protected by patent.

Control no.

INDEX Language Page

Magyar ........................................................................... 3 日本語.................................................................................................. 11 Русский ......................................................................... 19 Svenska ......................................................................... 27 Suomi ............................................................................ 35 Slovenščina .................................................................... 43

-2-

Magyar
Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a BUGGYBOARD-MAXI™-t választotta a Lascal-tól. Reméljük, elégedett lesz és jó hasznát veszi a BUGGYBOARD-MAXI™ -nak. Magyar

E

Tartalom .......................... Tartókarok........................ Használaton kívül .............. Ellenőrzés ........................ A Lascal más termékei .......

4 6 9 10 51

Kerekek ............................ 5 Csatlakoztatás ................... 8 Tartozékok ........................ 9 Figyelmeztetések ............... 10 Kapcsolatfelvétel ............... 53

Összekötőelemek ...................5 Leválasztás ...........................8 Újrahasznosítás .....................10 Garancia ...............................10 Termék regisztrációs kártya .....55

FIGYELEM!

Olvassa el az alábbi utasítást figyelmesen és tartsa meg, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

-3-

TARTSA MEG, SZÜKSÉGE LEHET AZ INFORMÁCIÓKRA A JÖVŐBEN
Magyar Tartalom
80361 80221 80301 80502 80241 80300 80388
BUGGYBOARD-MAXI BUGGYBOARD-MAXI™
80501

DE FR IT NL
Gebrauchsanleitung Notice de montage Manuale dell’utente Gebruiksaanwijzing

80100..80106

80360 80249

• • • • Mat
Control no.

BuggyBoard is a registered trademark and is protected by patent.

80421 80318

80220 80200

80381 80410 80400 80390 80395

Alkatrész szám

Leírás

Előre összeszerelt alkatrész

Mennyiség

80100 - 80106 80200 80220 80221 80241 80249 80300 80301 80318 80360 80361 80381 80388 80410

Gyerekállás rögzített karokkal Kerékrögzítő kallantyú Baloldali felfüggesztés borítása Jobboldali felfüggesztés borítása Magasság szabályozó Fényvisszaverő Bal tartókar biztosító elem Jobb tartókar biztosító elem Szíj kapoccsal Baloldali rögzített tartókar Jobboldali rögzített tartókar Sasszeg Tartókar biztosító csavar Összekötőelem
80390 Összekötőelem borítása 80395 Összekötő gyűrűs csavar 80400 Összekötő szíj

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

80421 80502

Kerék Használati utasítás

2 1

-4-

A KEREKEK Magyar
1.

1. A kerekek felerősítése Helyezze a gyerekállást (80100-80106) fefordítva egy szilárd felületre. Addig tolja a kerekeket (80420) erőteljesen a felfüggesztés borításába (80220), amíg a kerekek a helyükre ’kattannak’.

Tanács: A kerekek leszerelése. Húzza ki a piros kerékrögzítő kapcsot 1 centiméternyire egy kisméretű csavarhúzóval. AZ ÖSSZEKÖTŐELEMEK
2.

2. Az összekötőelemek elhelyezése Az összekötőelemeket (80410) előre-, illetve hátrafele, valamint különböző formájú, 20 cm-nél kissebb kerületű csövezetekre lehet felszerelni. Helyezze el úgy az összekötő elemeket, hogy a tartókarok (80360/80361) elérjék azokat (maximum 35 centiméterrel a talaj felett). Törekedjen arra, hogy a lehető legalacsonyabban szerelje fel az összekötő elemeket. Úgy szerelje fel az összekötő elemeket, hogy azok ne legyenek a gyerekkocsi összecsukó szerkezetének útjában. A tartókaroknak sem a gyerekkocsi fékjeivel, sem a kerekeivel nem szabad érintkezniük. 3. Az összekötőelemek felszerelése Hajlítsa a szíjat (80400) a csövezet köré. Ezután vezesse át a szíjat az összekötőelem borításán (80390) levő résen és húzza szorosra. Rögzítse az összekötő elemet úgy, hogy az óramutató járásával egyező irányban csavarja a rajta levő gyűrűs csavart (80395). Ellenőrizze, hogy a gyerekkocsit továbbra is jól össze lehet csukni, amennyiben nem, az összekötő elemeket át kell helyeznie.
a a = max . 20 cm / 8 in.
-5-

Max. 35 cm / 14 in.

3.

2

1

Max. 35 cm / 14 in.

4.

4. Az összekötőelemek rögzítése Az összekötőelemek legyenek erősen felszerelve a gyerekkocsira. Az összekötőelemek további rögzítéséhez használjon egy sasszeget (80381) az emelőerő fokozásának érdekében. Rögzítés után a sasszeg kioldható, ha megnyomja az összekötőelemen levő gyűrűs csavar végén levő piros kioldó gombot (80395).

Magyar
5.

5. Mielött levágná a szíjat A szíj levágása nem szükséges, ha az nem akadályozza a BuggyBoard felszerelését, illetve nincs a gyerekkocsi összecsukó szerkezetének útjában. Szükség lehet rá a jövőben egy másik gyerekkocsin.

A TARTÓKAROK
6.

6. Forgassa a tartókarokat előre

A

2 1

Fordítsa a gyerekállást a kerekeire. (A) Úgy oldja ki a tartókarokat, hogy éppen addig csavarja el a magasságszabályozót (80241), amig ki nem oldódnak a tartókarok. (B) Forgassa előre a tartókarokat és rögzítse őket a megfelelő helyzetben.

B

B

-6-

7.

7. A sasszegek beállítása Mérje meg a távolságot a két összekötőelem közepe között. A sasszeg irányának meghatározása. Ha a mért távolság: • 25 és 40 cm között van változat. • 40 és 50 cm között van változat. Magyar

az alábbi A az alábbi B

25 40 c m

40 50 c m

Alt. A

Alt. B

8.

B A
2 1

8. A megfelelő nyílás kiválasztása Mindkét tartókaron három nyílás található. Úgy válassza ki az Ön gyerekkocsijához legjobban illő nyílást, hogy a BuggyBoard-ot a gyerekkocsihoz minél közelebb szerelje fel, de ugyanakkor azt is vegye figyelembe, hogy gyermeke kényelmesen tudjon rajta állni. Ha kiválasztotta a megfelelő nyilást, csavarja bele a sasszeget és feszítse meg egy pénzdarabbal.Amennyiben a tartókarok túl rövidek az Ön gyerekkocsijához, használja ”meghosszabító készletet”, mely tartozékként kapható. ld. 13. ábra.

3

-7-

CSATLAKOZTATÁS
9.

9-10. A BuggyBoard csatlakoztatása Fogja meg a tartókarok alapjait (80300/80301) és nyomja meg mindkét piros gombot. Állítsa be a tartókarok szélességét, majd kattintsa be őket az összekötő elmekbe és engedje el a gombokat. Győződjön meg arról, hogy a tartókarok egyenlő távolságra vannak a gyerekállás közepétől és arról is, hogy a sasszegek rögzítve vannak az összekötőelemekben. A gyerekállás vízszintesbe állítása. Oldja ki a magasság szabályozót, állítsa vízszintesre a gyerekállást, ezután rögzítse újra.
Click Click

Magyar

10.

LEVÁLASZTÁS
11.

11. A BuggyBoard leválasztása Csúsztassa le a piros kioldó gombokat a csatlakozók végén, és közben emelje fel és vegye ki a csatlakozóból a karokat.

FONTOS ! A BuggyBoard-ot le kell választani a gyerekkocsiról összecsukás előtt. Ne csukja össze a gyerekkocsit amíg a BuggyBoard hozzá van csatlakoztatva.

-8-

HASZNÁLATON KÍVÜL Magyar
12.

12. Használaton kívül Amikor a BuggyBoard átmenetileg nincs használatban, „pihenőállásba” lehet helyezni. Rögzítse a kapcsot (80318) a gyerekálláshoz és erősítse a szíjat egy magasabb pontra a gyerekkocsin.

”Click”

TARTOZÉKOK Nem javasolt olyan alkatrészt használni a Buggy Board Basic-hez, melyet a gyártó nem hagyott jóvá.
13.

13. Tartozék: „Meghosszabító készlet” Termékszám: 11310 A BuggyBoard rögzítéséhez egyes gyerekkocsik esetében szükség lehet egy meghosszabító készletre. A meghosszabító a tartókart maximum 6 cm-rel hosszabítja meg. A meghosszabító készlet egy pár meghosszabító szerkezetet tartalmaz.

14.

14. Tartozék: „Tartókar kiegészítő készlet”

Termékszám: 11311 Amennyiben a BuggyBoard-dal szállított tartókarok túl rövidek vagy túl keskenyek, kapható egy készlet a tartókarok kiegészítéséhez. A tartókar kiegészítő készlettel a tartókarok 8.5 cm-rel bővíthetők, valamint a szabvány tatókarok szélessége is növelhető A tartókar kiegészítő készlet egy pár kiegészítő szerkezetet tartalmaz. 15. Tartozék: Tartalék csatlakoztató készlet Termékszám: 11313 Ha az összekötőelemek leszerelése nélkül szeretné a BuggyBoard-ot egy másik gyerekkocsihoz csatlakoztatni, kapható egy tartalék csatlakoztató készlet. A tartalék csatlakoztató készlet egy pár kiegészítő szerkezetet tartalmaz.
-9-

15.

TISZTÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Tisztítási utasítás: Használjon meleg vizet, puha tisztítórongyot és karcmentes tisztítószert. A BuggyBoard minden alkatrésze és a csomagolása újrafelhasználható nyersanyagokból készült. ELLENŐRZÉSEK Mindent elkövetünk annak biztosítására, hogy ez a termék megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek. A gyártási eljárást rendszeresen ellenőrzik belső és külső (TÜV) ellenőrök is. Az alkatrészek és kész termékek mintáit rendszeresen ellenőrizzük saját vizsgáló laboratóriumunkban. Az alábbi ellenőrző szervezet vizsgálja a BuggyBoard-ot: • SP Svéd Nemzeti Ellenőrző és Kutató Intézet FIGYELEM! Magyar

• Egyszerre csak egy gyermek használja kb 2 éves korig, maximum 20kg-ig. • Mindig tartsa kezeit a gyerekkocsin amikor gyermeke a BuggyBoard-on áll. Soha ne hagyja gyermekét őrizetlenül amikor a BuggyBoard-on áll. • Ügyeljen arra, hogy gyermeke mindig mindkét lábával a BuggyBoard csúszásgátlóval ellátott, hátsó részén áll. • Soha ne használja a gyerekkocsi rögzítőfékjét, amíg gyermeke a BuggyBoard-on áll. • Minden használat előtt ellenőrizze az összekötőelemeket, és szükség esetén feszítse meg őket. • Ne használja a BuggyBoard-ot, ha bármely része törött, szakadt vagy hiányzik. • Ne engedje soha, hogy gyermekek a BuggyBoard-dal játszanak.

GARANCIA

GARANCIA
A vásárlás napjától számított egy évig garantáljuk a BuggyBoard gyártási hibáktól való mentességét szabályszerű használat és a használati utasítás betartása esetén. Ezen garancia csak az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra és csak a vásárlás bizonyítékául szolgáló dokumentummal együtt érvényes.

- 10 -

OTHER LASCAL PRODUCTS

safety gate which keeps your child on the safe side
• Needs minimum space, disappears when not in use. • Easy to attach. Can be fixed inside or in front of openings • Easy to use, one-hand operated. • Locks automaticaly open or closed • Warning signal when opening • Safe and secure. Exceed both the new European safety standard EN 1930 and the American ASTM safety standard F1004-00 More information available on internet: www. lascal.se

KIDDYGUARD™

KiddyGuard is a registered trademark and is protected by patent.

M1 CARRIER™

The Ultimate Baby Carrier
The Lascal M1 Carrier™ is the next generation of baby carriers with a sporty and fashionable look for today’s parent. Using the latest high-tech ventilated fabrics dramatically increases the comfort for both baby and parent. Super soft and naturally anti-bacterial Bamboo fabric is perfect for the removable Top Cover and for the leg and arm openings, that come in contact with baby’s skin.

- 51 -

OTHER LASCAL PRODUCTS

KIDDYBOARD™
• Connects to the rear wheel axle and fits most prams and strollers. • Easy to connect and disconnect. • Built-in height and length adjusting system. More information available on internet: www.lascal.se
- 52 -

CONTACT INFORMATION (A - M)
AUSTRIA BMK Handels-und Vertriebs GmbH Schuhfabrikgasse 17 1230 Wien Tel. 01-8038767 E-mail: info@popolini.com BELGIUM Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Tel. (03) 3301212 E-mail: info@hebeco.be CANADA Regal Lager, Inc. 1100 Cobb Place Blvd Kennesaw GA, 30144 Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com CHILE Importadora Mundo Petit S.A. Avenida. Nueva Costanera 3986 Vitacura 763-0267 Santiago Fonos: (56-2) 3564749 Info@mundopetit.cl CYPRUS Xenofon Demetriades & Son Ltd 156, Anexartisias Street P.O. Box 50416 3604 Limasol Ph. 96620137 E-mail: gkzorpas@cytanet.com.cy DENMARK Nord-Ideen, Martin Frommhagen Gartenstrasse 32 A 23821 Wardersee, Germany Tel. +49 (0)4559/18840 www.nordideen.de FINLAND Britax - Pohjolan Lapset Oy Kauppakartanonkatu 15 D 00930 Helsingfors Puh. 09-343 60 10 E-mail: info@britax.fi FRANCE Gamin Tout-Terrain 52, rue Edouard Pailleron 75019 Paris Tel. (01) 42 38 66 00 E-mail: info@gamin-tout-terrain.com GERMANY Nord-Ideen, Martin Frommhagen Gartenstrasse 32 A 23821 Wardersee Tel. 04559/18840 www.nordideen.de HOLLAND Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Tel. (03) 3301212 E-mail: info@hebeco.be HUNGARY Brendon Gyermekáruházak Kft. 1138 Budapest Váci út 168 Tel. 01-320-8872 IRELAND Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, 1 The Brows Farnham Road, Liss Hants, GU33 6JG, UK Tel. +44 (0)870 873 26 00 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk ICELAND Fifa Ltd. Bildshofda 20 Reykjavik 110 Iceland Ph. (354) 552 25 22 E-mail: fifa@fifa.is ISRAEL Baby Safe Kibbutz Mishmarot P.O.B 3091 Caesarea ind. Park 38900 Tel. 972-4-6379349 E-mail: office@babysafe.co.il INDONESIA B.I.D Enterprise 33P. Martinez St. Mandaluyong City Phillippines 1550 Tel. +632 532-33-52 E-mail: bidhyper@singnet.com.sg ITALY Primi Sogni Srl Via 1 Maggio, 2/4 24060 Telgate Tel. 035/831271 E-mail: info@primisogni.com JAPAN – 日本 総輸入元 株式会社 テ : ィーレッ クス 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目3番14号 船場旭ビル5F Tel:06-6271-7566 E-mail: smart@t-rexbaby.co.jp T-Rex, Co. Ltd. Senba Asahi Bldg 2-3-14 Honmachi Chuo-Ku, Osaka, #541-0053 KOREA Penta Zone Inc. #202, Sungji Bldg., 837-16 Bangbae Dong, Seocho Gu, Soeul Tel: +82-2-599 0860/3 e-mail: pentaz@chol.com LUXEMBOURG Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Belgium Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@hebeco.be MALAYSIA Infantree 23 Tagore Lane #03-04 Tagore 23 Warehouse Singapore, 787601 Tel. 454 1867 E-mail: suzanne@infantree.net

MALTA

- 53 -

CONTACT INFORMATION (M - Z)
Rausi Co. Ltd J.P.R Buildings Ta Zwejt Street, Ind. Estate San Gwann, SGN 09 Tel. 445654 E-mail: info@rausi.com.mt MEXICO Grupo Ararri, SA de CV Torres de Mixcoac ED A6 dpto.401 Plateros, CP 01490 Tel. (55) 50300610 E-mail: info@inglesina-mexico.com NEW ZEALAND Mountain Buggy Limited P.O. Box 38-781 Wellington Mail Centre Tel. (04) 568 15 90 Freephone: 0800 428 449 E-mail: info@mountainbuggy.com NORWAY Norske Servicesystemer AS Kartverksnv. 7 N-3511 Hønefoss Tel: +47 32 124944 E-mail: post@servicesystemer.no PHILLIPPINES B.I.D Enterprise 33P. Martinez St. Mandaluyong City Phillippines 1550 Tel. +632 532-33-52 E-mail: bidhyper@singnet.com.sg PORTUGAL BBY Poligono Industrial Estruch C/De les Moreras, 115 08820 El prat de Llobregat Barcelona, Spain Tel. 93 3703207 E-mail: info@bbyspain.com RUSSIA - Россия ЗАО «Карбер Пориферра» 107553 Москва 1-ая Пугачевская ул. влад.17 Тел.(495)161 29 45, (495)161 25 91, (495)161 27 48 E-mail: maxi-cosi@carber.ru Carber Poriferra 1st. Pugacheovskaya 17 Moscow 107553 SINGAPORE Infantree 23 Tagore Lane #03-04 Tagore 23 Warehouse Singapore, 787601 Tel. 454 1867 E-mail: suzanne@infantree.net SLOVENIA MAMI d.o.o. Borovec 10 1236 Trzin Tel. 01-5623350 E-mail: info@mami.si SPAIN BBY Poligono Industrial Estruch C/De les Moreras, 115 08820 El prat de Llobregat Barcelona Tel. 93 3703207 E-mail: info@bbyspain.com SWEDEN Carlo i Jönköping AB Betavägen 10 556 52 Jönköping Tel. 036-690 00 E-mail: info@carlobaby.com SWITZERLAND BAMAG Babyartikel und Möbel AG Dättlikonerstrasse 6 8422 Pfungen Tel. 052 315 25 45 E-mail: info@babybamag.ch THAILAND B.I.D Enterprise 33P. Martinez St. Mandaluyong City Phillippines 1550 Tel. +632 532-33-52 E-mail: bidhyper@singnet.com.sg TAIWAN Topping Prosperity Inc. 6/F, No.49, Lane 76, Ruey-Guang Rd. Ney-Hwu District Taipei Tel: 886-2-87924158 e-mail: topping2@ms21.hinet.net UNITED KINGDOM Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, 1 The Brows Farnham Road, Liss Hants, GU33 6JG Tel. 01730 895 761 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk UNITED STATES Regal Lager, Inc. 1100 Cobb Place Blvd Kennesaw GA, 30144 Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com

- 54 -

PRODUCT REGISTRATION CARD

Registering your purchase at www.lascal.se/web/register or fill in and return this card by mail. Зарегистрируйте Вашу покупку по адресу www.lascal.se/web/register или заполните и отправьте эту карточку по почте. Registrera ditt inköp på www.lascal.se/web/register eller fyll i och returnera detta kort med post. Rekisteröi ostosi www.lascal.se/web/register tai täytä tämä kortti ja palauta postitse. Registrirajte vaš nakup na www.lascal.se/web/register ali izpolnite in nam pošljito to kartico po pošti.

JP RU SE SF SI

保証を受ける場合、 このお客様カード と領収書が必要です。 大切に保管してく ださい。 Регистрация – это единственная возможность гарантировать получение Вами уведомления от компании Lascal в маловероятном случае, когда будет выпущено предупреждение по безопасности. Din egistrering är det enda sättet att förvissa dig om att Lascal kommer att kunna kontakta dig med ett eventuellt säkerhetsmeddelande Rekisteröimällä ostosi on ainoa tapa varmistaa että lascal voi informoida teitä mah dollisesta mutta epätodennäköisestä turvallisuus riskistä. Samo ob registraciji vam lahko zagotavljamo, da boste deležni morebitnih varnostnih obvestil.

名前 / Имя / Namn / Nimi / Ime 住所 / Адрес / Adress / Osoite / Priimek

市 / Город / Ort / Kaupunki / Mesto 都道府県./.State 国 / Страна / Land / Maa / Država メールア ドレス / E-mail / E-post / E-mail osoite / Elektronski naslov
郵便番号 / Code postal / Postnummer / Postinumero / Poštna številka

お買い上げ日

Дата покупки. Inköpsdatum Osto pvm Datum nakupa

日付コード(プラッ トホームの裏側を見てく ださい)

Код даты (см. на обратной стороне подставки) Datum kod ( se plattformens baksida) Päivämäärä koodi (katso tuotteen takapuolella) Serijska številka (na spodnji strani BuggyBoarda)

- 55 -

Svenska

Register online at www.lascal.se/web/register

PRODUCT REGISTRATION CARD

Place stamp here

Register online at www.lascal.se/web/register

LASCAL AB Product Registration Department Särlavägen 16 554 66 Jönköping Sweden

PRODUCT REGISTRATION CARD
JP. . RU. SE. SF. SI あなたの国の代理店はp37-38か、 webサイ ト(www.lascal.se/web/register)でお調べ.. になるこ ができます。 と. .問い合せや保証を受ける時お役立てく ださい。 Отправьте эту карточку по почте, найдите адрес Вашего национального бюро регистрации на странице 16-17 или зарегистрируйтесь в режиме онлайн по адресу www.lascal.se Returnera detta kort per post, du hittar adressen på sidorna 16-17, eller registrera via Intrrnet på www.lascal.se/web/register Palauta tämä kortti postitse, löydät oman maan rekisteröinti toimiston sivulla 16-17, tai rekisteröi netissä, www.lascal.se Pošljito to kartico po pošti (naslov lokalne registracijske pisarne najdete na strani 16-17) ali se registrirajte online preko www.lascal.se

Veuillez plier cette carte et l’encoller avant de l’envoyer. Ne pas agrafer. Por favour, doble y pegue la solicitud antes de enviarla por correo. No la grape. Ystävällisesti taita ja sulje teipillä ennen postitusta. Älä niittaa kiinni. - 56 Prosim zložite in zalepite pred pošiljanjem. Prosimo, da ne spenjate s sponkami.

郵送の時は点線に沿って切り取り、 2つに折ってのりづけしてく ださい。

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful