NAŞTEREA DOMNULUI

1. Naşterea Domnului se serbează la:
a. 1+2+3+4+5 decembrie
b. 2+3+4+5+6 decembrie
c. 3+4+5+6+7 decembrie
2. Completează corespunzător:
După cum au profeţit David, Isaia, Miheea şi alţi proroci, Mântuitorul Hristos s-a născut dintro ...................... în oraşul ....................... . După o călătorie grea, Iosif şi Maria au ajuns în cetate. Aici
nimeni nu-i primea spre găzduire, aşa că au intrat într-un ............... de vite.
Pruncul a fost încălzit de suflarea .......................... ; i s-au cântat primele colinde de
către ..................... veniţi din ceruri. Cântările acestea minunate le-au învăţat apoi şi .......................... ce
păzeau oile şi vitele.
Călăuziţi de o ................., trei Crai de la Răsărit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat
aducându-i daruri de ............., ....................... şi ................................ .
De atunci Pruncul Hristos este Cel ce împarte daruri bogate tuturor.
3. Înlocuieşte cifrele cu litere.
A
8

1

14

11

1

10

1

15

1

8

12

15

8

6

2

5

16

9

5

5

8

5

15

9

5

10

1

14

8

1

15

16

5

1

16

1

10

1

8

5

4

1

14

17

14

14

12

4

15

10

8

14

11

1

8

11

7

5

14

8

1

1

17

14

3

12

9

8

11

4

17

7

17

15

16

17

8

8

15

17

15

B
A–1
D–4
G–7
M – 10
B–2
E–5
I–8
N – 11
C–3
F–6
L-9
O – 12
De la A la B veţi descoperi numele sărbătorii de
Crăciun. ...........................................................................
Alcătuieşte propoziţii cu 3 dintre cuvintele descoperite, la alegere.

10

8

15

P – 13
R – 14
S – 15

4. Răspunde cu adevărat sau fals.
A/F
A/F
A/F
A/F
A/F
A/F

a. Hristos s-a născut în ţara strămoşilor noştri, Dacia.
b. Fecioara Maria a născut pe Pruncul Hristos într-un palat din Betleem.
c. Craii de la Răsărit au adus daruri de aur, smirnă şi tămâie.
d. Magii au venit să se închine Pruncului fiind chemaţi de regele Irod.
e. La naşterea Domnului, îngerii au venit şi I-au cântat.
f. Irod însuşi a venit cu daruri bogate la Betleem după sfatul magilor.

T – 16
U – 17

A / F g. Copilul Hristos şi Maica Sa erau ajutaţi în ceea ce făceau de bătrânul Iosif.
5. Completează colindul. Găsiţi şi celelalte strofe, învăţaţi-le şi uraţii pe cei dragi.
Steaua sus ................
Ca o taină mare
................. străluceşte
Şi lumii vesteşte

.....................cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după .............
Pe ................ să-l vază

Că astăzi .................,
Preanevinovata,
...................... Maria
Naşte pe ...................

Şi dacă porniră
Îndată-L ....................
La ................ intrară
Şi se .......................

6. Alege unul din darurile de Crăciun.
a. Cum ai folosi acest dar?
.............................................................
.............................................................

Bani

b. Alege un dar pentru cineva drag. Cui
i l-ai oferi şi pentru ce?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

înţelepciune

aprecierea
oamenilor

sănătate

7. Găseşte cuvinte ce au legătură cu Hristos şi Crăciunul în rebusul de mai jos.
R
A
S
A
R
I
T
U

L
U
M
I
N
A
A
L

I
O
I
U
N
S
M
E

O
S
R
R
C
A
I

S
A
N
A
D
E
I
S

I
N
A
Z
A
R
E
T

8. Ajută-i pe magi să ajungă la Betleem

2

F
A
H
A
R
O
E

P
A
C
E
B
O
I
A

bunătate

jucării

9. Colorează imaginea.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful