You are on page 1of 99
ČAKRE Ojačajte vlastita središta energije, kreativnosti, koncentracije, ljubavi, komunikacije, mudrosti i duhovnosti S

ČAKRE

Ojačajte vlastita središta energije, kreativnosti, koncentracije, ljubavi, komunikacije, mudrosti i duhovnosti

S W A M I

S A R A D A N A N D A

Ova knjiga posvećena je mojem dragom prijatelju Ganeši za njegovu dobrotu i ohrabrenje.

"U ovome je tijelu planina Meru, a okružuje je sedam otoka, kao i jezera, mora, brežuljci, ravnice i njihova vladajuća božanstva. " ŠIVA SAMHITA, 2 .1

SADRŽAJ

UVOD

Razumijevanje teorije čakri Kako čakre tunkcioniraju? Otkrivanje čakri Drevni korijeni, suvremene metode Tri tijela Prana i nadiji Uvodna vježba disanja Buđenje kundalini energije

Prvo poglavl je ČAKRA MULADHARA:

KORIJENSKA POTPORA

Razumijevanje muladhare Povezivanje s korijenskom čakrom Element zemlje Prevladavanje straha Vizualizacija čišćenja Načini rada s energijom muladhare Buđenje stopala

Drugo poglavl je ČAKRA SVADHISTHANA:

SJEDIŠTE KREATIVNOSTI

Razumijevanje svadhisthane Povezivanje sa sakralnom čakrom Element vode Prevladavanje krivnje Naučite prepustiti se struji Načini rada s energijom svadhisthane

Treće poglavlje ČAKRA MANIPURA:

SJEDIŠTE MOĆI

Razumijevanje manipure Povezivanje s čakrom solarnog pleksusa Element vatre Razumijevanje gnjeva Preobražajno konzumiranje hrane Vrtnjom do smirenosti

Načini rada s energijom manipure

Č e t v r t o p o g l a v l je ČAKRA ANAHATA:

SREDIŠTE SRCA

Razumijevanje anahate Povezivanje sa srčanom čakrom Element zraka Oslobađanje tuge Otvaranje srca Načini rada s energijom anahate Aktiviranje šaka

P e t o p o g l a v l je

ČAKRA VIŠUDDHA:

KOMUNIKACIJSKO SREDIŠTE

Razumijevanje višuddhe Povezivanje s grlenom čakrom Element etera Doživljavanje tišine Bumbar disanje Meditacija na OM Načini rada s energijom višuddhe Kornjačina čakra

Š e s t o p o g l a v l j e ČAKRA AĐNA:

SJEDIŠTE MUDROSTI

Razumijevanje adne Povezivanje s čeonom čakrom Smirivanje uma Promatranje svijeće Načini rada s energijom ađne Čakra soma

S e d m o p o g l a v l je ČAKRA SAHASRARA:

MISTIČNO SREDIŠTE

Razumijevanje sahasrare Rastvaranje elemenata Dragulj u lotosu Kozmički san Buđenje svjetlosti Načini rada s energijom sahasrare

UVOD

Čakre su osnovne sastavnice čovjekova energetskog tijela. O mjeri skladnog funkcioniranja vaših čakri ovisi koliko se ugodno osjećate u vlastitom tijelu, koliko su vaši odnosi uspješni i u koliko ste unutarnjeg mira sposobni uživati. Redovitim meditiranjem na čakre održavate njihovu čistoću, otvorenost i funkcionalnost, što poboljšava vaše tjelesno zdravlje te mentalno i emocionalno stanje. Meditacija na čakre jednostavan je, ali djelotvoran način postizanja unutarnje ravnoteže te uravnoteženja života. Štoviše, redovita dnevna praksa pomoći će vam osloboditi zalihe energije koje su trenutačno skrivene duboko u vama. Godinama sam bila učiteljica i duhovna savjetnica u poznatim svjetskim joga-organizacijama koje su održavale redovite meditacijske seanse. U sklopu pouke predlagali smo da učenici izaberu jednu čakru kao žarišnu točku meditacije. Učenicima koji su smatrali da je intelekt izražena značajka njihove prirode, učitelji su savjetovali odabrati adnu, energetsko središte između obrva koje se naziva i "trećim okom". Učenike koji su smatrali da su emocije izražena značajka njihove prirode, poticalo se meditirati na anahatu ili srčanu čakru. Premda smo niže čakre spominjali s vremena na vrijeme, malokad smo ih predlagali kao žarište meditacije. Nakon nekog vremena počela sam opažati da su se učenici, zbog meditativne usredotočenosti na više čakre, nakon seansi osjećali previše "eterično" i "umno". To me je potaknulo na istraživanje meditacija na svaku od sedam glavnih čakri te na nekoliko sporednih čakri, odnosno izazvalo je osobitu usredotočenost na niže čakre, zbog njihova dobrodošlog učinka uzemljenja. To je urodilo mnogo uravnoteženijom meditacijskom praksom. Ova knjiga sadrži plodove mojega višegodišnjeg meditiranja na sve glavne čakre. Svako poglavlje ove knjige usredotočeno je na jednu od sedam glavnih čakri. Poglavlja započinju uvodom u osnovne značajke čakre, a potom slijedi meditacija na njezinu jantru ili stilizirani prikaz. Zahvaljujući meditaciji na prikaz čakre u bojama s njegovim složenim alegorijskim likovima, simbolizmom lotosova cvijeta i sanskrtskom mantrom, možete početi opažati kako se kreće energija čakre te naučiti osjećati je u svojem tijelu. Svako poglavlje potom nudi meditaciju posvećenu elementu, ili kvaliteti, povezanom s odgovarajućom čakrom, od zemlje do etera. Pronaći ćete i vježbe za uklanjanje jedne od negativnih emocija povezanih s neravnotežom u odredenoj čakri (strah, gnjev, krivnja ili

bilo što). Slijede još jedna ili dvije korisne tehnike, kao što su meditacija

u

hodu ili pri jelu, vizualizacije ili metode pojanja koje ćete lako uvesti

u

svoj svakodnevni život.

Potkraj svakog poglavlja pronaći ćete i korisne savjete za samopomoć koje možete upotrijebiti kako biste unaprijedili svoju meditacijsku praksu. Oruđe obuhvaća cvjetne pripravke i kristale za čišćenje energetskih kanala, eterična ulja za kupku koja će vas pročistiti prije meditacije i mirise za paljenje u prostoru za meditaciju. Prehrambene preporuke, od hrane koja uzemljuje i biljnih čajeva do posta, pokazuju kako dobrobiti meditacije možete održavati cijeloga dana. Izvođenje joga položaja osobito je djelotvoran način produbljivanja meditacije na bilo koju čakru. Stoga iznosimo upute u koracima za najvažnije položaje vezane uz svaku čakru kako biste ih uveli u svoje redovito vježbanje joge. I naposljetku, na kraju nekih poglavlja pronaći ćete meditaciju na jednu od povezanih sporednih čakri. Primjerice, sporedna čakra u stopalima povezana je s korijenskom čakrom pa je obrađena u prvom poglavlju; sporedna čakra na dlanovima povezana je sa srčanom čakrom pa je stoga obuhvaćena četvrtim poglavljem. Po želji možete raditi iz poglavlja u poglavlje, odnosno iskušavati meditacije jednu za drugom. Međutim, ne savjetujem izvoditi više od jedne vježbe odjednom. Ako želite, možete iz dana u dan, ili iz noći u noć, izvoditi tematske meditacije (primjerice, meditacije na element) obrađujući poglavlja različitim slijedom. Možete započeti s najčvršćim elementom (zemlja, prvo poglavlje) i napredovati prema suptilnijem (eter u petom poglavlju, a potoni čista svijest u šestom i sedmom poglavlju), ili možete meditirati od najviše čakre prema nižim, od sedmoga prema prvome poglavlju. S druge strane, mogli biste jednostavno listati knjigu i tražiti meditacije koje odgovaraju vašemu raspoloženju ili osobnosti, ili tražiti meditacije koje bi vam mogle pomoći u određenoj situaciji ili teškom

razdoblju. Primjerice, nakon dužeg putovanja zrakoplovom mogli biste se uzemljiti pomoću meditacije na korijensku čakru, opisane na stranicama . Ako morate održati predavanje, pjevati ili govoriti,

pomoći će vam meditacija na grlenu čakru, a ako tražite djelotvoran način rješavanja gnjeva ili frustracije, tiha meditacija, opisana na stranicama , mogla bi vam biti osobito korisna. Meditacije opisane u ovoj knjizi jednostavne su, pozitivne i lako ih

je uvesti u svakodnevni život. Meditacije na čakre praktičan su način

postizanja unutarnjeg mira, bez obzira na to jeste li potpuni početnik u meditaciji ili već imate utvrđen duhovni put. RAZUMIJEANJE TEORIJE ČAKRI

Svaka čakra čini dragocjen djelić slagalice ljudske svijesti. Ovo uvodno poglavlje objašnjava — razumljivim jezikom — točno zašto i kako. Iznosi povijest i začetke teorije čakri u staroj Indiji te njihovu povezanost s teorijom joge — što se pojašnjava navodima iz važnih duhovnih tekstova. Ujedno tumači i kako čakre funkcioniraju u vašemu tijelu. Upoznat ćete načela energetskog tijela i mrežu kanala kojima prana, ili suptilna energija, putuje kroz vaše tijelo. To će vam znanje otkriti kako svaka čakra čini energetsko sjecište fizičke tvari i vaše svijesti. Kad uspijete vizualizirati kako ti vrtlozi životne sile primaju, upijaju i odražavaju različite oblike životne energije, osjetit ćete se sposobnijima osloniti se na vlastiti sustav čakri — svoje psihičko zapovjedno središte — kako biste razvili samo svoje tijelo, um i intelekt, već i emocije duhovni život te odnose sa svijetom koji vas okružuje. To pomaže uravnoteženju svih oblika vašega života.

ŠTO SU ČAKRE?

Doslovan prijevod sanskrtske riječi čakra jest "kotač". Danas se taj izraz najčešće povezuje sa sedam žarišnih točaka blistave moći, ili životne energije, u suptilnom tijelu. Te se točke nalaze na području korijena kralježnice, donjeg dijela trbuha, solarnog pleksusa, srca, grla, čela i tjemena kao što prikazuje donji crtež. Medicinski stručnjaci čakre bi mogli shvatiti kao energetska središta te ih usporediti sa spletovima živaca u fizičkom tijelu. Vidovita osoba čakre bi mogla vidjeti kao vrtloge energije. Jogi bi čakre definirao kao središta duhovne svijesti. Psiholozi sustav čakri koriste kao prikaz razvoja ljudske osobnosti. I svako je shvaćanje ispravno. Čakre biste mogli zamisliti kao mjenjače koji usmjeravaju energiju prema gore ili prema dolje. Razmotrimo najprije kako se energija spušta kroz čakre, od tjemena do korijena kralježnice. Sjetite se što se događa kad se osjećate nadahnuto: u umu vam se pojavi zamisao; to je energija krunske čakre. Dok je razmatrate, počinjete je preobražavati energijom čeone čakre. Kad zaključite da je zamisao izveđiva, o njoj biste mogli raspravljati s

prijateljima i kolegama primjenjujući energiju grlene čakre. Potom je "uzimate k srcu"(primjenjujući energiju srčane čakre).Ulažete energiju u preobražavanje zamisli u fizičku stvarnost (energija čakre solarnog pleksusa) i "zalijevate" svoj san(energija sakralne čakre) sve dok naposljetku ne poprimi konkretan oblik (energija korijenske čakre). Što više razmišljate i govorite o toj zamisli, što je više planirate i organizirate, to se ona sve više materijalizira prolazeći kroz vaša energetska središta sve dok se na kraju ne realizira. Svaka građevina, svaki komad odjeće i svaki obrok započeli su kao misao, a uslijedilo je isto silazno kretanje energije do njezina ostvarenja u svijetu. Kad praksom meditacije na čakre očistite svoj energetski tok, proces ostvarivanja zamisli postaje lak i jednostavan. Međutim, potrebna nam je i uzlazna energija kako bismo započeli put prema duhovnom prosvjetljenju. Cakre mijenjaju energiju i u uzlaznom smjeru, razrjeđujući je. Uspinjući se od sjedišta u najnižoj čakri (povezanoj s nepromjenjivom čvrstoćom elementa zemlje), energija sa svakim korakom postaje slobodnija, lakša i manje sputana dok se ne uzdigne iznad elemenata zemlje, vode, vatre, zraka i etera na putu buđenja i oslobađanja vaše svijesti. Vježbe u ovoj knjizi omogućuju djelotvornije funkcioniranje svake čakre te vaše približavanje konačnom cilju meditacije: slobodi i prosvjetljenju.

KAKO ČAKRE FUKCIONIRAJU?

Čakre funkcioniraju slično telefonskoj komunikaciji. Nebrojene žice (nadiji, energetski kanali, vidi) glavnim čakrama donose goleme količine energetskih informacija. Manje "žica" odlazi u sporedne čakre. Svaka čakra prima i obrađuje energiju prije no što je vrati u svoje područje utjecaja u vašemu tijelu ili psihi: čakre su mehanizam kojim emocije i zamisli utječu na vaše fizičko tijelo i obrnuto. Jednako tako, čakre primaju i šalju informacije vašim osjetilima i vašim organima djelovanja, a u Indiji su to šake, stopala, jezik, genitalije i anus. To znači da uklanjanjem energetskih blokada iz svojih čakri izoštravate svoja osjetila te poboljšavate svoje tjelesno i emocionalno zdravlje.

Niže čakre

Prve tri glavne čakre, počevši od najniže, bave se vanjskom stvarnošću:

kako izražavate svoju individualnost:

1 . MULADHARA ILI KORIJENSKA ČAKRA donosi uzemljenje i sigurnost.

2 . SVADHISTHANA ILI SAKRALNA ČAKRA omogućuje vam "da se prepustite"i kušate sve što život nudi.

3 . MANIPURA ILI ČAKRA SOLARNOG PLEKSUSA vam daje energiju za normalno svakodnevno funkcioniranje.

Srednje čakre

Četvrta, peta i šesta čakra bave se unutarnjom stvarnošću. Određuju

vaše viđenje samoga sebe, vaše izražavanje samoga sebe i vaše odnose prema drugima:

4 . ANAHATA ILI SRČANA ČAKRA upravlja energijom ljubavi i

suosjećanja,omogućujući (ili onemogućujući) izražavanje ljubavi.

5 . VIŠUDDHA ILI GRLENA ČAKRA bavi se komunikacijom te vam

omogućuje primanje informacija i izražavanje.

6 . AĐNA ILI ČEONA ČAKRA je sjedište mudrosti.Vaše unutarnje oko vidi vaše snove i usmjerava vas prema njima.

Najviša čakra

7 . SAHASRARA ILI KRUNSKA ČAKRA

bavi se najvišom stvarnošću ibeskonačnim potencijalom.

Sporedne čakre

• ČAKRE TABANA najvažnije su točke uzemljenja te mjesto nakojemu vaš energetski sustav dodiruje energetski sustav Zemlje.

• ČAKRE ŠAKA važna su antenna koje svijetu omogućuju da vas

"dodirne", a vama omogućuje ostati u dodiru sa svijetom.

• KORNJAČINA ČAKRA smještena na gornjem dijelu prsne kosti,

omogućuje vam odvraćanje mentalne energije od osjetila i njezino

usredotočenje na unutarnji svijet.

• SOMA ILI MJESEČEVA ČAKRA smještena iznad nepca, pomaže kušati beskrajnu slast života.

OTKRIVANJE ČAKRI

Prije no što započnete meditirati na čakre, bitno je da otkrijete svoja energetska središta, kako za vas ne bi bili samo filozofski pojmovi. Tako ćete lakše osvijestiti vlastite energetske slabosti i blokade te shvatiti što možete riješiti meditacijom. U uvodnoj meditaciji na sljedećoj stranici usredotočujete se na svako pojedino energetsko središte, vizualizirajući ga kao cvijet. U indijskoj tradiciji svaka se čakra prikazuje kao cvijet lotosa sa specifičnim brojem latica. Prvo isprobajte sjedeći položaj opisan u nastavku u kojem se izvodi većina meditacija uključenih u ovu knjigu.

Sjedeći položaj za meditaciju

Odaberite prostoriju u kojoj vas ništa neće ometati, koja je dobro prozračena i u kojoj vam je dovoljno toplo dok mirno sjedite. Odjenite udobnu odjeću, najbolje od pamuka ili drugih prirodnih vlakana. Izujte cipele i ostavite ih izvan prostorije. Na pod stavite prostirku za jogu ili debeli tepih. Sjednite na prostirku i prekrižite noge. Oduprite se iskušenju da se naslonite na zid ili legnete. Sjedite uspravno, pazeći da su vam leda ravna. Ako vam je teško sjediti u tom položaju, pod stražnjicu stavite jastučić ili započnite sjedeći na stolcu s ravnim naslonom, stopala položenih na pod. Ako vam je hladno, omotajte se šalom.

Uvodna meditacija na čakre

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju i uspravite leda (vidi uputu

na prethodnoj stranici). Osam do deset puta duboko i potpuno udahnite i izdahnite. Potom pustite da vam se disanje vrati prirodnom ritmu. Ne morate ga kontrolirati.

2. Usredotočite se na korijen svoje kralježnice, područje muladhare ili

korijenske čakre. Zamislite je kao cvijet s četiri latice.

3. Usmjerite pozornost na svoju drugu čakru, svadhisthanu ili sakralnu

čakru, smještenu u donji dio trbuha, na područje bubrega i genitalija.

Svadhisthanu zamislite kao cvijet sa šest latica.

4. Zatim se usredotočite na područje iznad pupka, gdje je manipura ili

čakra solarnog pleksusa. Vizualizirajte cvijet s deset latica.

grudi. To je vaša anahata ili četvrta čakra. Vizualizirajte je kao cvijet s dvanaest latica. 6.Usredotočite se na grlo, gdje se nalazi vaša peta čakra - višuddha. Vizualizirajte cvijet sa šesnaest latica. 7. Podignite pozornost prema točki između obrva. To je područje ađne ili čeone čakre. Vizualizirajte cvijet s dvije latice. 8. Naposljetku se usredotočite na tjeme, gdje je smještena sedma čakra - sahasrara, s beskonačno mnogo latica. 9. Kad osjetite da vam ova razina meditacije odgovara, ponovite vježbu, ali položaje čakri ne povezujte s cvjetovima, već sa značajkama koje se razvijaju zbog meditacije na tu čakru

Završetak meditacije

Na kraju meditacije mogli biste izvesti sljedeću vježbu kako biste spriječili osjećaj pretjerane ranjivosti. Usredotočite se na korijen kralježnice. Vizualizirajte kako cvijet korijenske čakre zatvara latice. Redom ponovite isto sa svakom čakrom u'pripadajućem dijelu tijela.

DREVNI KORIJENI, SUVREMENE METODE

Meditacija na čakre kao put prema duhovnom prosvjedjenju stara je dvije tisuće godina. Korijeni su joj u duhovnim tradicijama nastalim na indijskom potkontinentu u prvim stoljećima nove ere. Tehnike su sve do srednjeg vijeka prenošene usmenom predajom, a pisani dokazi o njima potječu iz 19. stoljeća. Stara kineska tradicija dijeli neke od pojmova koje koristimo u meditaciji na čakre: prana, sanskrtski pojam za suptilnu energiju, u kineskoj se filozofiji naziva chi ili ki, a nadiji, ili energetski kanali indijske tradicije, u kineskom su obrascu meridijani. Međutim, u kineskom se učenju vrlo slabo spominje sedam glavnih čakri koje obrađujemo ovom knjigom - možda zbog toga što je starokinesko zanimanje za energetska načela bilo usredotočeno na tjelesno zdravlje, dok su indijska učenja bila usredotočena na duhovno prosvjetljenje. U suvremenom zapadnom svijetu s teorijom čakri najčešće se srećemo na tečajevima joge. Hatha joga u Indiji se prije nekoliko tisuća godina razvila kao metoda postizanja prosvjetljenja. Ona promiče osam disciplina s ciljem postizanja nadzora nad vlastitim fizičkim tijelom, umom i suptilnom energijom. Prva disciplina je unutarnje i vanjsko

pročišćavanje, druga su tjelesne vježbe, treća su energetski pečati - pokreti ruku i tijela, četvrta je kontrola disanja, peta je isključivanje

osjetila, šesta je usredotočenost, sedma je meditacija na čakre i posljednja

je doživljaj apsolutnog jedinstva. Pozitivne su nuspojave duhovne prakse

hatha joge veća gipkost, snažnije tijelo i ublažavanje stresa, svojstvenog

suvremenom načinu života. Budući da je meditacija na čakre od davnih vremena dio hatha joge, vježbe kontrole disanja i joga položaji osobito djelotvorno uravnotežuju i pobuđuju čakre i stoga čine mnoge vježbe u ovoj knjizi.

TRI TIJELA

Da biste shvatili kako funkcioniraju meditacije u ovoj knjizi i kako vam mogu pomoći u svakodnevnom životu, korisno je donekle upoznati jogički sustav suptilne anatomije iz kojega proizlazi teorija čakri. Jogička teorija temelji se na obrascu triju tijela: fizičkog, astralnog i takozvanog "sjemenskog" ili uzročnog tijela. Svako od tih tijela suptilnije je i teže pojmljivo od prethodnoga. Ali, vaše istinsko jastvo — koje je čista svijest — nalazi se izvan njih. Cilj meditacije i joge jest razumijevanje istinskog jastva i poistovjećivanje s njime. Da biste postigli oslobođenje, morate prestati poistovjećivati se s različitim omotačima ili slojevima tijela te se početi poistovjećivati s "jastvom" koje je iznad tih slojeva.

Fizičko tijelo

Najčvršće od vaša tri tijela jest ono koje vam je najpoznatije, fizičko tijelo — sthula šarira na sanskrtu — koje nazivate "moje tijelo". Fizičko tijelo sastoji se od samo jednog sloja, "omotača hrane" ili annamaja koše. (Prema jogičkoj teoriji, to se tijelo sastoji od hrane koju jedete.) Posrijedi je tijelo u koje ste rođeni, koje se razvijalo i mijenjalo pred vašim očima. Fizičko tijelo propada zbog starenja te naposljetku umire. Njegove se sastavnice nakon smrti i raspadanja fizičke strukture vraćaju prirodnom ciklusu. Vaše fizičko tijelo sastavljeno je od "grube materije", od pet elemenata: zemlje, vode, vatre, zraka i etera (prostora). Za meditaciju na čakre važno je razumjeti odnos elemenata i čakri (vidi tablicu ispod).

U ovoj knjizi pronaći ćete meditacije za pročišćavanje svih pet

ELEMENTI KOJI ČINE FIZIČKO TIJELO

ELEMENT POVEZAN SA

ZEMLJA, ili čvrsta tvar KORIJENSKOM, najnižom ili prvom čakrom VODA, ili tekuća tvar SAKRALNOM, ili drugom čakrom VATRA ili fizička energija SOLARNIM PLEKSUSOM, ili trećom čakrom ZRAK, ili plinovita tvar SRČANOM, ili četvrtom čakrom ETER, ili prostor GRLENOM, ili petom čakrom

Šesta i sedma čakra iznad su materijalnih elemenata pa za njih ne postoje meditacije na elemente.

elemenata vašega fizičkog tijela. Izvođenjem tih vježbi nećete samo poboljšati svoje tjelesno stanje već i steći nadzor nad svojim fizičkim tijelom, što će s vremenom dovesti do nadzora nad pranom (životnom energijom). Kad steknete sposobnost usmjeravanja prane u pozitivne kanale, možete početi ovladavati vlastitim umom. Da biste dodatno pročistili i ojačali svoje fizičko tijelo, izvodite sve meditacije disanja opisane u poglavljima, pojačavajući njihovo djelovanje asanama (tjelesnim joga vježbama) preporučenim potkraj svakog poglavlja, lagana, vegetarijanska prehrana i povremeni post također će pojačati djelovanje meditacije na vaše fizičko tijelo.

Astralno tijelo

Većina ljudi zainteresiranih za meditaciju na čakre intuitivno uvida da se

s onu stranu "stvarnosti" fizičkog tijela nalaze više dimenzije. Astralno

ili suptilno tijelo (na sanskrtu sukšma šarira) drugo je tijelo jogičke teorije. Posrijedi je tijelo koje se, prema vjerovanju hinduista i budista,

reinkarnira te na rođenju preuzima novo fizičko tijelo. Vjeruje se da su vaše astralno i fizičko tijelo za života povezani suptilnom niti. Fizičko tijelo u snu je u latentnom stanju, pa je astralno tijelo slobodno od okova fizičke "stvarnosti". Zbog toga u snovima niste sputani vremenom, prostorom ili uzročnošću; ne morate se pokoravati zakonu gravitacije ili kohezije. Možete lebdjeti, istodobno biti u Londonu i New Yorku ili unaprijed znati što će se dogoditi. Ali vaše je astralno tijelo povezano

s fizičkim čak i u vrijeme sanjanja ili "astralnog putovanja". Ta se veza

prekida samo u trenutku smrti kad se astralno i sjemensko tijelo potpuno odvajaju od fizičkog tijela. Vaše astralno tijelo sjedište je vaše osobnosti i vaših misli, vaših sklonosti i nesklonosti — štoviše, to tijelo obuhvaća sve vaše netjelesne vrline i značajke. Da biste to bolje shvatili, zamislite što se dogada kad osjetite ljubav ili strah. Premda se doima da te emocije snažno utječu na fizičko tijelo — primjerice, dirnu vas u srce ili vam opuste crijeva — zapravo ne proizlaze iz vašega fizičkog tijela. Gdje nastaju? U vašemu astralnom tijelu u kojemu prebivaju vaš um, intelekt i prana ili životna energija. Zbog toga usklađivanjem astralnog tijela pomoću meditacije na čakre možete pozitivno utjecati na osobnost, misli i intelekt.

Slojevi astralnog tijela

Vaše astralno tijelo najsloženije je od triju tijela. Smatra se da obuhvaća tri koše — "omotača" ili sloja.

• PRVI OMOTAČ, ili pranamaja koša, važan je "vitalni" sloj na koji se

usredotočujete u meditaciji na čakre. Pranamaja koša obuhvaća vašu pranu, mrežu kanala kroz koje ta životna sila protječe te čakre koje primaju i predaju energiju. To tijelo prane energetski je "dvojnik" najbliži vašemu fizičkom tijelu, njegova energija struji vašim tijelom te ga prožima kao što voda ispunjava spužvu. U njemu se nalazi i pet jogičkih organa djelovanja (šake, stopala, jezik, genitalije i anus) koji odreduju vaše reakcije na vanjski svijet. U tom sloju astralnoga tijela doživljavate osjete,uključujući toplinu, hladnoću, glad i žed. Taj sloj možete pročistiti i ojačati joga položajima (asanama) te pomnim radom na svim meditacijama i vježbama disanja opisanim u ovoj knjizi.

• DRUGI OMOTAČ, ili manomaja koša, je mentalni i emocionalni sloj

astralnog tijela. LI njemu doživljavate osjećaje poput gnjeva, žudnje, tuge,uzbuđenja, depresije i iluzije. Ovaj sloj obuhvaća pet organa poimanja(osjetila) koji odreduju vaše poimanje svijeta te utjecaj svijeta na vas. U njemu je i vaš automatski um te njegov svjesni, podsvjesni i instinktivni dio. Možemo ga usporediti s bankovnim službenikom koji svjesno obavlja svoj svakodnevni posao, ali ne donosi intelektualne odluke o poslovnoj politici banke. On upravlja naučenim, uobičajenim ponašanjem kao što je stajanje pred crvenim svjetlom na semaforu ili pranje zuba nakon doručka — navike koje se razvijaju tijekom godina i

ostvaruju se s potpunom mentalnom sviješću, ali ih je u početku utemeljio vaš intelekt u sljedećem omotaču. Um i osjetila automatski možete pročistiti te ojačati izvođenjem svih meditacija i tehnika pranajama disanja opisanih u ovoj knjizi, povremenim postom, pojanjem, pozornošću, nesebičnim postupcima i praksom duhovne posvećenosti.

• TREĆI OMOTAČ, ili viđnanamaja koša, je intelektualni sloj vašega astralnog tijela. Zamislite ga kao upravitelja banke ili direktora kojemu je zadatak domisliti i utvrditi načela koja slijedite u životu. U tom sloju sumnjate, raspravljate sami sa sobom, donosite odluke i prosuđujete. Ovaj je sloj sjedište vašega intelekta, ali i ega. Pojam "ega" u jogičkoj se filozofiji znatno razlikuje od istoga pojma u zapadnjačkoj psihologiji. U jogičkoj filozofiji ego se shvaća kao vaš osjećaj jedinstvene individualnosti: sasvim jednostavno, ego je vaše opažanje samoga sebe. Ego je ujedno ono što vam onemogućuje poistovjećivanje s univerzalnom sviješću. Ako želite napredovati duhovnim putem, važno je da nastojite pročistiti ego i izoštriti intelekt. To možete postići pozitivnim razmišljanjem, nesebičnim postupanjem te usredotočenim, dosljednim proučavanjem uz meditacije iz ove knjige.

Sjemensko tijelo

Treće tijelo na sanskrtu se naziva karana šarira, "sjemensko" ili "kauzalno" tijelo. Prema jogičkoj teoriji, u ovom tijelu pohranjena je vaša karma(posljedice prošlih postupaka) te svi suptilni dojmovi iz ovoga i prošlih života. Jogiji smatraju da vas ta arhiva na rođenju potiče izabrati određeno tijelo i obitelj. Određuje vaše darovitosti i sposobnosti, vaše emocionalno ustrojstvo i tjelesni izgled. Sjemensko tijelo sastoji se samo od jednog sloja, omotača blaženstva ili anandamaja koše, u kojemu doživljavate radost i sreću. Redovita meditacija je najdjelotvorniji način pročišćavanja ovoga tijela.

PRANA I NADIJI

Sanskrtska riječ prana, izraz za suptilnu energiju koja struji kroz nas, prevodi se kao "životna sila", "životna energija" ili "životni zrak". Ali, ni jedan od tih izraza nije potpuno primjeren jer taj pojam na Zapadu donedavno nismo poznavali kao kulturalni koncept. Kineska riječ chi (kao u tai chi) i japanska riječi/ (u akido i reiki) točno izražavaju zamisao prane, sile s kojom rade praktičari akupunkture, refleksoterapije, shiatsua i borilačkih vještina. Prana kroz fizičko tijelo teče suptilnim kanalima poznatim kao nadiji (nadi na sanskrtu označava riječno korito koje sadrži vodu ili kanal kroz koji rijeka teče; u kineskom sustavu nadiji se nazivaju meridijanima). Otprilike 72 000 nadija čini suptilno ustrojstvo vašega omotača prane, prvoga sloja vašega astralnog tijela (vidi str. 22-23). Samo neki od nadija prikazani su na sljedećoj stranici, na tradicionalnom indijskom prikazu fizičkog tijela, obavijenog i prožetog astralnim tijelom, te glavnih i sporednih čakri. Nadije biste mogli zamisliti kao ceste energetskog prometnog sustava. Na sjecištu dviju ili više cesta nastaju energetski čvorovi ili čakre. Sedam glavnih sjecišta stoga čini sedam glavnih čakri, dok manje prometna "raskrižja" čine sporedne čakre. Ako na vašim energetskim prometnicama nema gužve, vozila (prana) slobodno putuju, ali što je više cesta koje se sastaju, to je veća vjerojatnost prometne gužve ili energetske blokade. Meditacije iz ove knjige uklanjaju blokade u vašim čvorovima kako bi promet na vašim energetskim prometnicama tekao slobodno i neometano.

Tri glavna nadija

Od 72 000 nadija u pranamaja koši, energetskom omotaču astralnog tijela, samo su tri važna za naše razmatranje meditacije na čakre: I da kanal s lijeve strane kralježnice, pingala s desne strane i središnji kanal, sušumna, koji se podudara s kralježnicom. Ako želite osjetiti kako vaši nadiji utječu na vaše fizičko tijelo, nakratko odložite knjigu i stavite nadlanicu jedne ruke ispod jedne nosnice. Izdahnite kroz nos, a potom nadlanicu stavite pod drugu nosnicu. Ponovno izdahnite. Opazit ćete da vam je dah kroz jednu nosnicu nešto jači. Ponavljajte taj pokus tijekom dana; vjerojatno ćete opaziti da se "jača" strana mijenja svakih sat i pol do dva sata. S energetskog stajališta,

to je odraz normalne promjene dominacije ide (lijevog nadija) ili pingale (desnog nadija) i odgovarajuće polutke vašega mozga, jer desna polutka upravlja lijevom stranom tijela i obrnuto. Strujeći kroz te kanale, prana na različite načine utječe na vaše ponašanje i raspoloženje:najvažnija svojstva lijevog i desnog nadija iznesena su u tablici.

SVOJSTVA GLAVNIH NADIJA

IDA

• LIJEVA STRANA TIJELA

• DESNA STRANA MOZGA

• Simboliziraju ga Mjesec i boginja Sakti.

• ženstven

• hladan

• aktivan

• jin

• smiruje

• usmjeren prema unutra

• holističi

• emocionalan

• subjektivan

• neverbalan

• prostran

• istodoban

• intuitivan

PINGALA

• DESNA STRANA TIJELA • LIJEVA STRANA MOZGA • Simboliziraju ga Sunce i bog Šiva. • muževan • topao • pasivan • jang • uzbuđuje • usmjeruje prema van • analitički • racionalan • objektivan • verbalan • matematički • uzastopan • logičan

Meditacija je jedina aktivnost u kojoj dah jednako struji kroz obje nosnice, kroz središnji energetski kanal sušumnu. U vrijeme meditacije obje su strane mozga potpuno uravnotežene pa su suprotna, ali komplementarna svojstva uma, navedena u gornjoj tablici, sjedinjena. To pomaže uravnoteženju svih područja života. Vježbe jogičkog disanja osobito su djelotvorne za uklanjanje energetskih blokada u nadijima i uvođenje daha u sušumnu, što dovodi do meditativnog stanja u kojemu su čakre otvorene i pravilno funkcioniraju. Jedna od najboljih vježbi jest naizmjenično disanje kroz nosnice.

UVODNA VJEŽBA DISANJA

Svaku meditaciju opisanu u knjizi uputno je započeti anuloma vilomom (naizmjeničnim disanjem kroz nosnice). Ni jedna druga vježba ne može toliko brzo i temeljito očistiti nadije te toliko djelotvorno uspostaviti ujednačen protok prane kroz glavne energetske kanale. Čak i ako ste iskusni u meditaciji, korisno je pročistiti nadije izvođenjem barem 10 ciklusa te tehnike prije no što uđete u meditaciju. Kad se, zbog vježbi disanja, meditacije i joga položaja, nađiji nakon nekog vremena počnu čistiti, mogli biste ustanoviti da se nešto obilnije znojite. Dodatno okrijepite tijelo tako što ćete tu "magnetsku energiju" umasirati u kožu te pričekati barem 30 minuta prije no što se okupate ili istuširate.

Položaj ruku

Za pravilan položaj ruke za vježbu savinite kažiprst i srednji prst desne ruke (Višna mudra). Podignite ruku tako da je dlan okrenut prema licu. Palcem ćete pritiskati desnu, a prstenjakom i malim prstom lijevu nosnicu. Lijevu nadlanicu položite na lijevo koljeno.

Naizmjenično disanje kroz nosnice

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih

nogu. Izravnajte leđa. Podignite desnu ruku u Višnu mudru (vidi uputu na prethodnoj stranici) i palcem pritisnite desnu nosnicu. Četiri

sekunde udišite kroz lijevu nosnicu.

2. Zatvorite i lijevu nosnicu pritišćući je prstenjakom i malim prstom.

Nastojte zadržati dah šesnaest sekundi, bez naprezanja.

3. Odmaknite palac s desne nosnice držeći lijevu zatvorenu prstenjakom

I malim prstom. Izdišite kroz desnu nosnicu osam sekundi.

4. Držeći lijevu nosnicu zatvorenu, četiri sekunde udišite kroz desnu

nosnicu. 5. Palcem ponovno pritisnite desnu nosnicu i nastojte zadržati dah šesnaest sekundi.

6. Odmaknite prste s lijeve nosnice, a desnu držite zatvorenu palcem.

Izdišite osam sekundi. Ovim izdisajem završili ste jedan ciklus

naizmjeničnog disanja kroz nosnice.

7. Postupno povećajte broj ciklusa do deset dnevno, najbolje prije bilo

kojeg oblika meditacije.

Olakšavanje disanja

Ako vam je isprva teško zadržati dah šesnaest sekundi, skratite vrijeme, ali održite omjer 1:4:2. Kad steknete iskustvo, postupno produljujte vrijeme,održavajući isti omjer. Ne žurite i ne naprežite se zadržavajući dah.

BUĐENJE KUNDALINI ENERGIJE

Konačni cilj meditacije na čakre — nakon što, radeći s učiteljem, dobro ovladate tehnikama meditacije jest kanalizirati beskrajan duhovni potencijal, koji je latentan u svima nama, podižući ga kroz čakre sve dok ne dosegne najvišu ili krunsku čakru, donoseći vam doživljaj potpunog blaženstva. Taj silan izvor potencijalne energije, poznate kao kundalini, smatra se usnulom boginjom koja u obliku zmije sklupčana leži u korijenu kralježnice. Boginjino ime Kundalini potječe

DOŽIVLJAJ BUĐENJA KUNDALINI ENERGIJE

• Žmarci u kralježnici, trbuhu, vratu i glavi.

• Osjet vijuganja zmije uz kralježnicu.

• Vruće i/ili hladne struje duž kralježnice.

• Vibracije i osjećaj nemira u rukama, šakama, nogama i stopalima.

• Ubrzan rad srca i ubrzano disanje.

• Izrazita preosjetljivost na zvukove, svjetlost i mirise.

• "Opažanje" (nematerijalne) svjetlosti ili "slušanje" anahata ("nezemaljskih") zvukova.

• Mistična iskustva, kozmički uvidi, otkrivenja, psihičke ili paranormalne sposobnosti.

• Žudnja za samoćom.

• Blagi bolovi koji se kreću po tijelu, ali ne opterećuju zglobove ili mišiće.

• Ukočenost vrata, katkad praćena glavoboljom.

• Nesanica.

• Silna radost/blaženstvo izmjenjuju se s razdobljima potištenosti.

od sanskrtske riječi kundala, koja znači "sklupčana" te označava golemu potencijalnu moć zavojnice. Oslobađanje te sklupčane energije može se usporediti s otvaranjem brane, i zbog toga mu ne pristupamo olako. Međutim, ako redovito meditirate na čakre, u vašim nadijima nema energetskih blokada i dovoljno su snažni da podnesu veće opterećenje. Vaše energetsko tijelo štite i tri "prekidača", poznata kao granthi ili

čvorovi, koji ne propuštaju veće količine energije sve dok niste spremni

za jači protok.

Strujanje toliko jake bujice energije kroz nadije donosi pojačanu osjetilnu, intelektualnu i duhovnu svijest (uobičajene reakcije iznesene su u okviru na prethodnoj stranici). Premda je malo vjerojatno da će

vježbe iz ove knjige izazvati bilo koju vrstu nelagode, ako vas koji osjet

ili doživljaj zabrine, posavjetujte se s iskusnim učiteljem meditacije ili

joge.

Zaštitni Čvorovi

U "anatomiji" vašega astralnog tijela tri zaštitna "čvora" nalaze se u tri

zasebne čakre kako bi vas zaštitili od prijevremenog ili pretjeranog oslobađanja kundalini energije duž sušumne. Svaki čvor, ili granthi, otvara se kako bi omogućio uzdizanje oslobođenog potencijala ako je

omotač prane vašeg astralnog tijela spreman podnijeti tu bujicu energije i ako su nadiji, kojima će protjecati, čisti i zdravi.

• BRAHMA GRANTHI, U korijenskoj čakri, ostaje zatvoren sve dok ne

prevladate vezanost uz stabilnost, inerciju i poistovjećivanje isključivo sfizičkim tijelom.

• VIŠNU GRANTHI, U srčanoj čakri, ostaje zatvoren sve dok ne

prevladate vezanost uz djelovanje, ambiciju i strast te dok ne oprostite onima koji su vas povrijedili.

• RUDRA GRANTHI, u čeonoj čakri, ostaje zatvoren sve dok ne

prevladate vezanost uz vlastite intelektualne moći i vlastitu predodžbu o

sebi.

P r v o

p o g l a v l je

ČAKRA MULADHARA KORIJENSKA POTPORA

Muladhara, poznata i kao korijenska čakra, nalazi se na području trtične kosti. Ona je vas energetski temelj sanskrtska riječ muladhara prevodi se kao "korijenska potpora" a pomaže vam pronaći vlastiti životni put, stajati na vlastitim nogama, pustiti korijene i hraniti se tjelesno i duhovno. U muladhari se povezujete s vozilom koje vas nosi na vašemu životnom putu: sa svojim fizičkim tijelom. Pročišćavanje i uravnoteženje energije muladhare meditacijom pomaže vam održati čvrstu ukorijenjenost te razviti stabilan stav i postojanost uma. Tako održavate svijest o svojim tjelesnim potrebama, stječete sposobnost skladnog funkcioniranja u svakodnevici dok istodobno razvijate svoj unutarnji svijet te udahnjujete život kreativnim i duhovnim zamislima.

Razumijevanje

MULADHARE

Korijenska čakra povezana je s materijom u njezinu najgušćem obliku:

njezin element je zemlja, najčvršći među elementima. U ovoj čakri nalazi se neograničeno spremište potencijalne duhovne energije, ili kundalini, u latentnom stanju, a čuva je prvi od tri psihička čvora, Brahma granthi . Taj čvor održava kundalini u nižim čakramapreko vaše snažne žudnje za zaštitom i sigurnošću. Kad ojačate dovoljno da biste doživjeli viša područja svijesti, taj čvor vezanosti se razvezuje kako bi se prana mogla uspeti vašim čakrama. Ako je vaša korijenska čakra uravnotežena, energija teče u dva smjera. Čakra oslobađa energiju prema dolje, poput gromobrana, te istodobno crpi energiju iz zemlje. Zbog toga se osjećate sigurno i zaštićeno. Život je stabilan, ali ispunjen aktivnom, pozitivnom energijom, a vaša strpljivost i osjećaj zajedništva donose vam odnose koji vas ispunjavaju zadovoljstvom. Međutim, ako je energetski protok muladhare blokiran, mogli biste se osjećati kao da vam nije mjesto ondje gdje jeste. Mogli biste se osjećati izgubljeno i neodlučno, biti slabo povezani s drugima, boriti se s problemima na području osobnih financija, na radnom mjestu i u

odnosima te neprestano osjećati umor. Pretjerana zabrinutost za preživljavanje i sigurnost mogla bi se očitovati u radoholičarskom pristupu karijeri, kao i u teškoćama u povezivanju s duhovnom stranom

života. Druge moguće negativne značajke blokirane muladhara energije jesu strah, predrasude, slijepa vjera, mržnja, nesnošljivost, nestrpljivost i pohlepa. Ako doživljavate takve poremećaje svoje muladhara energije, moglo

bi biti korisno osvrnuti se na traume u djetinjstvu. Možda niste primili

onoliko skrbi koliko ste mogli primiti, ili ste osjećali da se ne "uklapate"

ZNAČENJE ČAKRE: korijenska potpora ELEMENT: zemlja ZVUČNA VIBRACIJA: LAM OSJETILO: njuh

u svoju obitelj ili zajednicu. Mogli biste se osjećati napušteno; možda ste

posvojeni ili ste u djetinjstvu pretrpjeli gubitak roditelja ili njihov razvod. Trauma u ranom djetinjstvu može pojačati koji potres kasnije u životu, kao što je raskid veze, gubitak radnog mjesta ili promjena životnih uvjeta.

U fizičkom tijelu ova čakra upravlja imunološkim i koštanim sustavom

te donjim dijelom probavnog sustava. Neravnoteža energije može se očitovati kao sindrom kroničnog umora, iritabilni kolon, zatvorili hemoroidi, pretilost ili problem tjelesne težine, artritis, problemi sa stopalima, koljenima ili nogama, slaba ravnoteža i bol u križima ili išijas. Nedovoljnu uzemljenost emocionalno nadoknađujete pretjeranom krutošću koja onemogućuje razmatranje alternative. Promjene teško prihvaćate i ako ste pretjerano uzemljeni te možete postati skloni nadzoru, nemaštoviti i nepoduzetni. Rad s ovom čakrom pomaže uspostaviti zdravo uporište te poboljšati razinu energije, zdravlje i unutarnju snagu. Zdravlje korijenske čakre je temelj svim drugim čakrama.

RAD S ENERGIJOM MULADHARE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Navedena pitanja mogu vam pomoći uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju muladhare te shvatiti kako biste je mogli uravnotežiti.

• Trebam li se ponovno povezati s vlastitim tijelom? Kako bih to mogao postići?

• Jesu li moje prehrambene navike neuravnotežene? Ako jesu, kako ih mogu poboljšati?

• Uspijevam li održavati zdrave, trajne odnose? Ako ne uspijevam, zašto ne?

• Trebam li odustati od odnosa koji su se pokazali nezdravima?

• Uživam li potpuno u davanju i primanju i shvaćam li život kao zdravu

razmjenu energije?

• Jesam li "zaglavio" u beskorisnim načinima razmišljanja i ponašanja?

• Kako mogu biti odlučniji kad osjetim da mi "koljena klecaju"? (Energija muladhare

upravlja sporednim čakrama u koljenima.)

• Jesam li spreman prihvatiti pozitivnu promjenu? Ako nisam, kako se mogu bolje pripremiti?

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE S KORIJENSKOM ČAKROM

Meditacija na sliku ili jantru korijenske čakre , uz izgovaranje njezine mantre, uravnotežuje um i tijelo povezujući vizualnu (desnu) i verbalnu (lijevu) polutku vašega mozga. Nakon nekoliko dana prakse pokušajte u kralježnici osjetiti energiju muladhare .

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite jantru sa

sljedeće stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaših

očiju dok sjedite.

Zapalite svijeću i kakav miris.

2. Sjednite uspravnih leđa, po mogućnosti prekriženih nogu. 10-20 puta

duboko udahnite i izdahnite; pustite da se dah smiri.

3. Poluzatvorenih očiju zagledajte se u četiri grimizne latice jantre.

Započnite s gornjom desnom laticom te pogledom polako kružite u

smjeru kazaljke sata.

4. Nakon nekoliko krugova zagledajte se u žuti kvadrat, simbol energije

zemlje. Kružeći pogledom u smjeru kazaljke sata, promatrajte njegove

kutove koji predstavljaju četiri kuta Zemlje i četiri smjera.

osnovnih potreba za preživljavanjem. Slon je povezan s hinduističkim bogom Ganešom koji uklanja prepreke i čuva ovu čakru. 6. Usredotočite se na sanskrtski znak. Taj se znak čita LAM i čini mantru elementa zemlje. Tiho je izgovorite dok promatrate njezin znak. 7. Pogledajte trokut, usmjeren prema dolje, u sredini kvadrata. Taj trokut prikazuje silaznu prirodu energije muladhare. Njegovi kutovi predstavljaju polazišnu točku vaša tri glavna nadija ili energetska kanala. 8. Naposljetku se zagledajte u sklupčanu zmiju koja predstavlja neograničenupotencijalnu energiju latentnu u ovoj čakri. Nakon barem dvadeset minuta meditacije otvorite oči. Ponavljajte svakodnevno.

Napredovanje

Kad jantru toliko upoznate da je možete vizualizirati bez gledanja, sjednite u položaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oči i usredotočite se na korijen kralježnice. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac na tom mjestu. Osjetite kako se njezine zrake energije šire i osluškujte mantru LAM. Sjedite u meditaciji najmanje trideset minuta.

Meditacija elemenata:

ELEMENT ZEMLJE

Element povezan s muladharom zemlja ne obuhvaća samo stijene i

tlo našega planeta, već i svu krutu tvar. U jogičkoj tradiciji na čelo se stavlja vibhuti, sveti pepeo, kako bi podsjećao na povratak tom elementu, a ta misao odjekuje u riječima pogrebne službe iz Molitvenika

anglikanske crkve: "

Meditacija na element zemlje pojačava vaš osjećaj smirenosti, stabilnosti iuzemljenosti. Osjećaj čvrsteukorijenjenosti u sadašnji trenutak čini čvrst

temelj duhovnoj praksi, a meditacija opisana na sljedećoj stranici pomaže vam uspostaviti takav čvrst temelj. Prije no što započnete s meditacijom, dobro je na kućni oltar postaviti predmete koji vas fizički povezuju sa zemljom: zemlju donesenu iz svetog područja, kamenje, češere i sjemenke, magnet, kompas ili čak komade zanimljivog metala. U tibetskoj tradiciji tijekom meditacije se u ruci drži metalni predmet poznat kao vađra, ili grom, koji predstavlja uzemljujuća svojstva gromobrana. U meditaciji opisanoj na sljedećoj stranici ponavljate afirmacije:

.zemlja zemlji, pepeo pepelu, prah prahu."

pozitivne sugestije koje se svjesno izgovaraju s namjerom promjene negativnih misaonih obrazaca u blagotvornije. Prihvatite prijedlog koji smatrate primjerenim ili ih zamijenite osobnim primjerima.

Meditacija na zemlju

1. Kleknite pred svoj oltar (vidi prethodnu stranicu) priljubljenih koljena

i stopala, sjedeći na petama, dlanova položenih na bedra. Ako želite, možete sjesti i prekriženih nogu, ili na stolac bosih stopala spuštenih na pod.

2. Nadlanice stavite na koljena ili bedra te izvedite Trithivi mudru

(zemlje) spajajući prstenjake s palčevima .

3. Zatvorite oči i postanite svjesni utjecaja gravitacije na tijelo. Osjetite ugodnu težinu koja prerasta u osjećaj stabilnosti i smirenosti. Tada pomislite na značajke elementa zemlje. Osjetite kao da se čvrsto ukorjenjujete, crpeći stabilnost i snagu iz tla pod sobom.

4. U glavi ponavljajte jednu od afirmacija:

Moj život je stabilan i uzemljen. Moje strpljenje je beskrajno. Zauzimam se za ono u što vjerujem.

Moja stopala čvrsto stoje na tlu. Otkriva mi se moj životni put.

Upravo sam ondje gdje bih trebao biti. Podržava me energija zemlje.

5. Meditirajte najmanje trideset minuta, a zatim protegnite noge.

Čakre i emocije:

PREVLADAVANJE STRAHA

Ako vaša energija muladhare nije stabilna i uravnotežena, misli o gubitku mogle bi narušavati vaš unutarnji mir, gušiti vašu vitalnost i crpiti energiju. Vizualizacija opisana na sljedećoj stranici pomaže prevladati strah, najvažniju negativnu emociju povezanu s neravnotežom u korijenskoj čakri. Strah se ne mora uvijek očitovati kao fobija, ili čak kao očita tjeskoba, stidljivost ili strepnja (primjerice, od javne kritike ili bolesti). Mnogi od nas strah doživljavaju više kao nedostatak sigurnosti ili kao neutemeljeni nemir. To može biti reakcija na događaj koji je zaprijetio vašem životu ili

posljedica zabrinutosti zbog mogućnosti gubitka imovine ili osobe. Predodžba čvrstog stabla, kao što je hrast, savršeno je žarište koje će vam pomoći doprijeti do unutarnje snage i prevladati strah. Predodžba hrasta pomaže uzemljenju u vremenu i prostoru, donosi duboki mir te uvjerenje da ste sposobni preživjeti bilo koje iskustvo. Vizualizaciju opisanu na sljedećoj stranici najbolje je izvoditi na otvorenom: u parku, u šumi ili u vlastitom vrtu. Ako je moguće, sjednite ispod ili blizu veličanstvenog stabla, po mogućnosti hrasta ili banjana. U zatvorenom prostoru sjednite na tiho mjesto i vizualizirajte snažne, debele korijene golemog stabla koji rastu duboko u zemlju. Osjetite uvjerenost da ni najjači vjetar ne može srušiti to stablo.

Vizualizacija hrasta

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih

nogu. Visoko podignite glavu, istegnite kralježnicu i podignite stražnji dio vrata, uz stabilno i opušteno tijelo.

2. Vizualizirajte stablo hrasta i razmišljajte o njegovim značajkama: snazi,

izdržljivosti, stabilnosti, dubokoj ukorijenjenosti i sposobnosti crpljenja hrane.

3. Da biste se oslobodili starih samopredodžbi i potaknuli nove načine

postojanja, u glavi ponavljajte afirmacije utemeljene na značajkama drva:

Imam snage nadići životne nemire. Uzemljen sam i siguran. Ja sam utjelovljenje hrabrosti. Primam potporu svijeta koji me okružuje.

4. Barem dvadeset minuta u tišini ponavljajte te misli. Prije no što

ustanete, u glavi se zahvalite stablu. Jednostavna misao zahvalnosti pojačava vašu sposobnost dubokog povezivanja s prirodom.

TUMAČENJE VIZUALIZACIJE

Duhovna praksa postaje jednostavnija ako uspijete prevladati strah i nesigurnost,ali korijeni straha su duboki pa nije uputno napadati ga izravno. Što se više borimo, često osjećamo još veći strah pa, umjesto bavljenja strahovima koji se pojave tijekom vizualizacijc hrasta,pokušajte razmišljati o njihovim suprotnostima. Većina ljudi shvaća da pozitivne misli potiču prevladavanje negativnih. Kad prihvatite značajke stabla, pazite da vaša snaga ne postane gruba i

kruta. Stablo hrasta smatra se podložnijim udaru munje koja ga može rascijepiti— što je primjerena analogija za ono što se može dogoditi snazi koja se opire struji života. Da biste spriječili krutost u mislima i postupcima, korisno je razvijati fleksibilnost koja je žarište meditacije u drugom poglavlju.

Samanu VIZUALIZACIJA ČIŠĆENJA

Ovu četverodjelnu meditaciju iskušajte kad osjetite potrebu za uzemljenjem i čišćenjem nadija . Prije početka, sjednite u udoban položaj prekriženih nogu. Vrh palca lijeve ruke spojite s vrhom kažiprsta, a zatim unutarnju stranu zapešća položite na lijevo koljeno s prstima usmjerenim prema dolje. Ovaj položaj, Đnana mudra,smiruje um i uzemljuje energiju. Desnu ruku podignite te kažiprst i srednji prst savinite prema dlanu. To je Višnu mudra. U ovoj vježbi Višnu mudra omogućuje da desnim palcem zatvorite desnu, a prstenjakom i malim prstom lijevu nosnicu.

Čišćenje elementom zraka

1.Desnom rukom, u položaju Višnu mudre, zatvorite desnu nosnicu pritisnuvši je desnim palcem. Udišite kroz lijevu nosnicu i u glavi izgovarajte mantru zraka JAM sve dok ne ispunite pluća. Neka vam je pozornost cijelo vrijeme usredotočena na srčanu čakru, energetsko

središte elementa zraka. Zamislite kako zrak ili vjetar struji kroz nadije, odnoseći nečist.

2. Kad udahnete do kraja, zatvorite obje nosnice tako što ćete lijevu

pritisnuti malim prstom i prstenjakom. Zadržite dah nekoliko sekundi, uz mantru JAM. Budite usredotočeni na srce.

3. Odmaknite palac od nosnice. Vrlo polako udišite kroz desnu nosnicu,

uz mantru JAM, usredotočeni na srčanu čakru.

Čišćenje elementom vatre

4. Držeći lijevu nosnicu zatvorenom, udišite kroz desnu nosnicu pritom u glavi izgovarajući mantru RAM- mantru vatre. Usredotočite se na čakru solarnog pleksusa i zamislite kako vatra spaljuje svu nečist.

nekoliko sekundi uz mantru RAM.

6.

Otvorite lijevu nosnicu. Polagano izdahnite kroz lijevu nosnicu pritom

u

glavi izgovarajući RAM. Usredotočeni ste na čakru solarnog pleksusa.

Pranje "nektarom" iz soma čakre 7. Udišite kroz lijevu nosnicu uz mantru TAM, Mjesečevu mantru.

Usredotočite se na sporednu soma čakru iznad nepca i iza unutarnjeg luka lijeve obrve .

8. Pritisnite prstenjakom i malim prstom kako biste zatvorili obje nosnice

i zadržite dah nekoliko sekundi uz mantru TAM. Zamislite kako"nektar"

čisti svu preostalu nečist iz vaših nadija i smiruje ih.

Uzemljivanje elementom zemlje

9. Otvorite desnu nosnicu i udahnite vrlo polako. Udišite, pritom u glavi izgovarajući mantru LAM, mantru zemlje. Osjetite kako vas zvuk uzemljuje. Potom se usredotočite na čakru u korijenu kralježnice. 10. Otvorite obje nosnice i desnom rukom izvedite Đnana mudru, te

je zapešćem položite na desno koljeno. Sjedite u tišini barem deset

minuta, usredotočeni na korijensku čakru, i ponavljajući mantru HAM. Osjećajte sigurnost, prisutnost i povezanost sa zemljom.

Načini rada s ENERGIJOM MULADHARE

Sljedeće metode preuzete iz tehnika iscjeljivanja mogu pojačati dobrobiti meditacije na muladharu. Iskušavajte ih kako biste ustanovili što vam najbolje odgovara, ali kao dodatak meditaciji, a ne kao zamjenu za meditaciju. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eteričnih ulja posavjetujte se sa stručnom osobom.

Cvjetne esencije

Stavite četiri kapi pod jezik (ili popijte s vodom) prije meditacije.

• BUKVA pomaže u oslobađanju od stavova nesnošljivosti.

• PAVITINA vas uzemljuje u sadašnjem trenutku dok sanjate o

budućnosti.

• PURPURNA VRBICA pomaže u oslobođanju potisnutih emocija i starih strahova.

• IZVORSKA VODA opušta mentalnu krutost.

• ŠLJIVA utječe na odustajanje, ali zadržavanje uzemljenosti.

• DIVLJA ZOB pruža potporu ako se kolebate oko usmjerenja u životu.

Eterična ulja

Za kupku prije meditacije pomiješajte tri do pet kapi eteričnog ulja s jednom žličicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja te izlijte pod mlaz tekuće vode dok punite kadu. Ili upotrijebite prema uputama:

• PAČULI budi osjećaj topline, sigurnosti i uzemljenosti.

• SANDAL daje poticaj ako ne znate kamo dalje, donosi nove vizije.

• VETIVER pomaže iskoristiti prilike i donositi odluke koje mijenjaju život.

• ĐUMBIR pomaže da stojite čvrsto na zemlji; raspršuje bezvoljnost i neodlučnost.

• TIMIJAN jača imunološki sustav: 2 kapi timijana i 5 kapi lavande

pomiješajte sa žlicom maslinovog ulja i dodajte vodi za kupanje. (Koristite Thymus

vulgaris.)

• BOSILJAK ublažuje iscrpljujuću živčanu napetost, simptome stresa, gubitak njuha i krajnji mentalni umor. (Nikada ga ne nanosite izravno na kožu.)

• MUŠKATNA KADULJA razveseljava u trenucima potištenosti i

osjećaja preopterećenosti životom; blagotvorna u slučaju depresije. (Može izazvati pospanost; izbjegavajte alkohol.)

Kristali, drago i poludrago kamenje

Dragulji u kontaktu s čakrama pojačavaju energiju.

Nosite ih kao nakit, stavite ih na korijen kralježnice ili ih jednostavno držite u ruci prije meditacije.

• HEMATIT pruža otpornost na stres; djeluje kao štit.

• DIMNI KVARC za usredotočenost na sadašnjost; ruši emocionalne

blokade.

• BERIL pomaže da se oslobodite strahova i prošlosti te da nastavite

živjeti.

• CRNI TURMALIN štiti, smiruje i raspiruje strah; najbolje djeluje u srebru.

• GRANAT razbija iluzije, suzbija depresiju i otklanja nesigurnost.

Mirisi

• Mirisi CEDRA, KADULJE i PAČULIJA jačaju djelotvornost meditacija

ovog poglavlja. Osobito su primjereni jer je muladhara povezana s osjetilom njuha.

Hrana za uzemljenje

Jedite organski uzgojenu hranu (birajte onu koja je rasla u zemlji) kako biste spriječili raspršenost. Nemojte pretjerivati jer višak energije muladhare donosi tromost i osjećaj težine. Dobra hrana za uzemljenje obuhvaća:

• KORIJENSKO POVRĆE: cikla, čičak, mrkva, pastrnjak, krumpir, repa, jam.

• BILJNE BJELANČEVINE: grah, mahunarke, mliječni proizvodi,

orašasti plodovi, maslaci od orašastih plodova, tofu i sojine prerađevine.

• SJEMENKE: sjemenke bundeve, pinjole, sjemenke sezama i suncokreta te njihova ulja.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU MULADHARE

Opisane položaje dodajte svojem redovitom programu vježbanja ili ih izvodite kao pripremu za meditaciju. Navedeni položaji pomažu u crpljenju energije zemlje, kao i bhaddhakonasana (postolar),vatajanasana (konj) i tadasana (planina), koji nisu prikazani. Indijski ples, haka (maorski ples),hodanje i trčanje također jačaju energiju korijenske čakre.

MULABANDHA

Sjedeći prekriženih nogu, stegnite analne mišiće, podignite dno zdjelice i povucite trticu prema unutra i prema gore. Zamislite da snažno vučete pranu (energiju) prema gore. Kad svladate vježbu, izvodite je s joga

položajima i vježbama disanja, kao i tijekom meditacije, kako biste pojačali snagu i potaknuli uzlazno strujanje energije.

Ardo-mukha-švanasana: pas spuštene glave

1. Spustite se na "sve četiri" tako da su vam šake ispod ramena, a koljena

točno ispod kukova.

2. Podvucite prste i polako izravnavajte koljena, podižući kukove.

Potkoljenice također gurnite unatrag kako bi vam se pete što više približile podu. Ako pete lako spuštate na pod, oba stopala pomaknite unatrag za jedan korak. Zadržite položaj najmanje jednu minutu.

Vrikšasana: stablo

1. Stanite tako da su vam stopala jedno uz drugo, a ruke opuštene uz

tijelo, te tjelesnu težinu ravnomjerno rasporedite na oba stopala. Savinite desnu nogu u koljenu i taban desne noge položite na unutarnji dio lijevog bedra (niže ako niste osobito gipki). Držeći lijevu nogu ravnom i stabilnom, spojite dlanove na grudima. Zagledajte se u točku na tlu, otprilike metar ispred sebe.

2. Polako izravnajte ruke i podignite ih iznad glave, držeći dlanove

spojene.

3. Zadržite položaj trideset do šezdeset sekundi zamišljajući kako vaše

lijevo stopalo pušta korijenje duboko u tlo. Ne opirite se gravitaciji:

dopustite joj da vam pomogne čvrsto se ukorijeniti. Ponovite na drugoj strani.

Utkatasana: stolac

1. Stanite tako da su vam stopala razmaknuta otprilike petnaest

centimetara i paralelna. Gledajte u točku ravno ispred sebe. Podignite

ruke u razini ramena i ispružite ih prema naprijed, držeći ih paralelno s podom, dlanova okrenutih prema dolje.

2. Oslonite se na pete, savinite koljena i podvucite stražnjicu kao da

sjedite na nevidljivom stolcu.

3. Zadržite položaj barem trideset do šezdeset sekundi.

Sporedne čakre:

BUĐENJE STOPALA

Na svodu oba stopala nalazi se sporedna čakra koja se smatra dijelom muladhare. Poznata je i kao čakra tabana, a sastoji se od osnovnih točaka uzemljenja koje prenose pranu između vašega energetskog sustava i zemlje. Kad je usklađena, pomaže vam pretvoriti misli u djela. Neuravnotežena čakra tabana može izazvati osjećaj neuzemljenosti, neravnoteže (doslovno i metaforički), rastresenosti i emocionalne tuposti. Nespretnost ili sklonost nezgodama snažni su pokazatelji da vaše tabanske čakre možda ne funkcioniraju sasvim dobro. Buđenje čakre tabana osobito je korisno ako previše vremena provodite u mislima ili zabrinutosti, ili se ne osjećate povezano sa svojim tijelom i s ljudima iz svoje okoline. Da biste ponovno uspostavili ravnotežu energije tabana, pokušajte primijeniti refleksoterapiju, a možete i hodati bosi po travi ili plaži.

Možete izvesti i meditaciju u hodu, opisanu na sljedećoj stranici, sami ili

u društvu.

Bez obzira na to izaberete li hodati ravnocrtno ili ukrug, budite svjesni

svakog koraka i da pod sobom. Razmišljajte o zemlji, element korijenske čakre.

VARIJACIJE

Takijumi, japanska praksa bosonogog hodanja po bambusu bila je sastavni (lio obuke samuraja, a cilj joj j e bilo jačanje snage i uzemljenosti. Taj postupak možete izvesti hodajući po plastičnim cijevima postavljenim tako da čine stazu. Ako imate šljunčanu stazu, iskušajte kinesko umijeće "hodanja po kamenju":jednostavno svakog jutra trideset minuta bosi hodajte po šljunku.

Meditacija u hodu

1. Izaberite mirno mjesto na otvorenom i stanite bosi na tlo. Ako hodate

u društvu, međusobno se udaljite za duljinu ruke i održavajte tu

udaljenost tijekom cijele meditacije. 2. Da biste se uzemljili, stanite tako da su vam stopala paralelna i

u razini kukova te tjelesnu težinu ravnomjerno rasporedite na oba stopala.

3. Poluzatvorenih očiju zagledajte se otprilike pola metra ispred stopala.

Lijevu ruku stavite na desnu u razini struka, dlanova okrenutih prema gore, kako biste primili nadahnjujuću energiju. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite.

4. Zakoračite desnim stopalom otprilike petnaest centimetara naprijed.

Zastanite kako biste se uzemljili, a tada lijevim stopalom načinite jednako dugačak korak. Ponovno se uzemljite (vidi drugi korak) i tada desno stopalo pomaknite prema naprijed, kao i prošli put, uspostavljajući polagan ritam hodanja. Napredujući na taj način,

održavajte usredotočenost na svaki korak.

5. Svaki korak uskladite s disanjem. Udišite dok podižete stopalo.

Izdišite dok spuštate stopalo na tlo. Opazite kako se razvija prirodni

ritam. 6.Dok hodate, održavajte tjelesnu težinu na središnjoj osi tijela; ne

dopuštajte da se prebaci naprijed ili natrag. Osjetite kako svako stopalo pušta duboko korijenje.

7. Promatrajte kako vaše tijelo sudjeluje u toj aktivnosti. Opažajte kako se

koljena savijaju, podižu i izravnavaju. Budite svjesni pokreta gležnjeva, kukova, kralježnice i ramena. Vraćajte pozornost tabanima i njihovoj

važnoj interakciji sa zemljom.

8. Po želji u glavi možete ponavljati mantru zemlje LAM sa svakim

udisajem i sa svakim izdisajem. Izvodite ovu meditaciju koliko god vam odgovara prije no što se vratite svojoj uobičajenoj aktivnosti.

D r u g o p o g l a v l j e

ČAKRA SVADHISTHANA SJEDIŠTE KREATIVNOSTI

Druga čakra, nalazi se na području bubrega i genitalija,poznata je kao svadhisthana ili sakralna čakra. Ona upravlja energijom kreativnosti, užitka, seksa, prokreacije, kontrole i morala. Vlada i snovima, maštom te emocijama. Sanskrtska riječ svadhisthana ima mnogo značenja. Prevodi se kao "sveti dom jastva", "ugodno mjesto" i "boginjino omiljeno prebivalište". U prvom poglavlju ustanovili smo da je funkcija prve čakre (stabilnost i uzemljenost) predstavljena kvadratom ili kockom. Sakralnu čakru najbolje predstavljaju krug ili kugla. Premda je taj oblik manje stabilan, slobodniji je i otvoreniji za promjene. Meditacije iz ovoga poglavlja utječu na uspostavljanje jačeg osjećaja prilagodljivosti i protočnosti u vašemu životu.

Razumijevanje

SVADHISTHANE

Svojstva vode (elementa koji se povezuje sa svadhisthanom) savršeno opisuju prirodu ove čakre: voda je tekuća i prilagodljiva. Ona ujedno ima svojstvo čišćenja i pročišćavanja, što je primjereno jer neravnoteža ili blokada u ovoj čakri u osobi izaziva osjećaj da je učinila nešto loše ili sramotno. Sakralna čakra povezana je i s osjetilom okusa, a okusna simbolika svakodnevnog razgovora upućuje na njezinu energiju. Kad nekome poželite "slatke snove", opišete "gorko" sjećanje ili se žalite na odnos koji se "ukiselio", ulazite u svijet svadhisthane. Kad je svadhisthana otvorena i uravnotežena, vi cvjetate: tankoćutni ste, intuitivni, idealistički nastrojeni, puni snova, planova i zdravih žudnji (kreativni impulsi proizlaze iz sakralne čakre). Prilagodljivi ste, prihvaćate promjenu i sposobni ste "teći sa strujom". Međutim, ako na tom putu odete predaleko, narušavate ravnotežu energije sakralne čakre što dovodi do nestalnosti, nesposobnosti uzemljenja ili postavljanja granica i sklonosti pretjerano emocionalnim reakcijama ili teatralnosti. Mogli biste previše vremena provoditi u sanjarenju ili preveliku

važnost pridavati zadovoljavanju čulnih apetita. Simboli takve neravnoteže su leptir koji leti s cvijeta na cvijet i riba koja zbog pohlepe dopušta da bude ulovljena. Ako je vaša sakralna čakra blokirana ili neuravnotežena, gotovo ne osjećate slast života: ništa nije dovoljno dobro, a moguća je i depresija. Mogli biste osjećati da nemate izbora, da niste sposobni za promjenu ni poduzetni. S kreativnog stajališta, mogli biste patiti od svojevrsne spisateljske blokade. Neki ljudi s neuravnoteženom sakralnom čakrom doimaju se preosjetljivima;drugi postaju neosjetljivi na vlastite i tuđe emocionalne potrebe te mogu biti

ZNAČENJE ČAKRE: sveti dom jastva ELEMENT: voda ZVUČNA VIBRACIJA: VAM OSJETILO: okus

nesposobni za izražavanje osjećaja. U krajnjim slučajevima to čak može dovesti do agresivnosti. Neki se ljudi služe manipuliranjem i postanu skloni lažnim izljevima emocija, kao što su "krokodilske suze", kako bi postigli ono što žele. Blokirana ili neuravnotežena energija sakralne čakre može prouzročiti i odricanje od užitaka te strah od seksa, a može se očitovati u krutim, samonametnutim ograničenjima, uključujući ekstremno vježbanje joge. Sakralna čakra u tijelu upravlja tjelesnim tekućinama: krvlju, limfom, sluzi, sjemenom, urinom i slinom. Sjedište je energije bubrega (koja se u kineskoj medicini smatra osnovnom životnom snagom) pa održava bubrege,mokraćni mjehur, mokraćni i reproduktivni sustav te krvotok. Medu zdravstvenim problemima povezanim s blokadom energije svadhisthane jesu otvrdnjivanje arterija, proširene vene, anemija, problemi s bubrezima imokraćnim mjehurom, menstrualne tegobe, impotencija i frigidnost. Suprotno općem uvjerenju, poboljšavanje seksualnosti nije cilj otvaranja sakralne čakre. Postizanje ravnoteže znači usmjeravanje seksualne energije tako tla postane sila svijesti. Otvaranje ove čakre više je usmjereno oslobađanju od osjećaja krivnje i frustracije te uživanju u tijeku života.

RAD S ENERGIJOM SVADHISTHANE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Ona upućuju na načine oslobađanja blokirane energije svadhisthane.

• Jesam li otvoren za pozitivnu promjenu? Kako se mogu više otvoriti?

• Jesam li silno gladan uzbuđenja ili iskustava? Kako mogu više uživati u životu bez ovisnosti o njegovim užicima?

• Je li moj svjetonazor previše emocionalan ili previše negativan?

• Kako mogu postati hrabriji, ali tako da ne postanem nepromišljen?

Koje samonametnute strahove ili tjeskobe mogu danas početi prevladavati?

• Ako osjećam da sam potonuo (znak pretjerane energije svadhisthane), kako se mogu uzemljiti?

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE SA SAKRALNOM ČAKROM

Svakodnevna meditacija na sliku ili jantru sakralne čakre razvija vašu sposobnost najboljeg mogućeg iskorištavanja vlastitih kreativnih energija. Uz redovito vježbanje joge, poboljšava i vašu tjelesnu te mentalnu fleksibilnost. Kad uspijete vizualizirati jantru, pokušajte napredovati.

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite jantru sa

sljedeće stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaših

očiju dok sjedite. Zapalite svijeću i kakav miris te na stol stavite vazu sa svježim cvijećem.

2. Udobno sjednite uspravnih leđa, po mogućnosti prekriženih nogu.

Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite, a zatim pustite da vam se disanje ustali u polaganom, prirodnom ritmu.

3. Poluzatvorenih očiju zagledajte se u vanjski rub slike. Promatrajte

lotos tamnocrvene boje. U smjeru kazaljki sata pogledom prelazite preko njegovih latica koje predstavljaju zračenje energije ove čakre.

4. Pogledom polako prijeđite na bijeli polumjesec. To je simbol Mjeseca

koji upravlja plimom i vodom, elementima svadhisthane.

mitološkog krokodila sa zmijskim repom. U indijskoj tradiciji povezuje se s Gangom, personifikacijom rijeke Ganges. 6. Usredotočite se na sanskrtski znak. Taj znak čita se VAM, bida (sjeme), zvuk svadhisthana čakre. Tiho izgovorite ili šapnite tu mantru kako biste produbili povezivanje. 7. Nakon barem dvadeset minuta meditacije otvorite oči. Ponavljajte svakodnevno kako biste se usklađivali s energijom svadhisthane.

Napredovanje

Kod jantru toliko upoznate da je možete vizualizirati bez gledanja, sjednite u položaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oči i usredotočite se na korijen kralježnice. Izvedite mulabandhu ili vizualizirajte kako puštate korijene u zemlju. Kad se osjetite ukorijenjeno, podignite žarište svoje pozornosti na križa. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac na tom mjestu, osjetite kako se njezinih šest zraka energije širi i osluškujte mantru VAM. U meditaciji sjedite trideset minuta ili duže.

Meditacija elemenata:

ELEMENT VODE

Tekuću prirodu našega planeta i naših tijela najbolje predstavlja element povezan sa svadhisthanom voda. Meditacijom vode, opisanom na sljedećoj stranici, stječete sposobnost povezivanja s fleksibilnom i tekućom energijom toga elementa. Na taj način razvijate sposobnost prihvaćanja promjene kao životne činjenice te počinjete istinski cijeniti dar prepuštanja struji. Prije no što započnete meditaciju opisanu u nastavku, prekrijte nizak stolić tkaninom i na nju stavite predmete koji vas fizički i energetski povezuju s elementom vode. To mogu biti školjke, komadi koralja, grane vrbe ili dijelovi drugih biljaka s energijom vode. Na meditacijski stol po želji možete staviti i zdjelu s vodom, koja često pomaže izraziti "potopljene" ili potisnute misli ili emocije. Ako osjećate da ste izgubili dodir sa svojim snovima ili da vas osjećaji previše uzbuđuju (ili da ste ih potisnuli), ova će vam meditacija vjerojatno biti vrlo korisna. Potom se pripremite opuštajućim tuširanjem ili kupkom. Vodi nemojte dodavati ulje ili pjenu; umjesto toga, usredotočite se na to da osjetite vodu. Ako možete, uronite u more, rijeku ili jezero, ili plivajte u

bazenu. Neposredno prije meditacije popijte veliku čašu vode i osjetite kako teče kroz vaše tijelo.

Meditacija na vodu

1. Sjednite pred stol (vidi gore) u udoban položaj za meditaciju, po

mogućnosti prekriženih nogu. Kralježnicu držite uspravnom.

2. Položivši nadlanice na koljena ili bedra, spojite vrhove malih prstiju

i palaca u Varun mudri.

Opustite druge prste.

3. Zatvorite oči i zamislite značajke vode.

Osjetite da ste tekući poput tekućine.

4. U glavi ponavljajte afirmaciju, primjerice:

Vjerujem da ću slijediti svoje snove. Skladno se prilagođavam svakoj situaciji. Oslobađam se zamisli koje mi više ne koriste.

5. Meditirajte trideset minuta ili duže, a zatim

otvorite oči i protegnite noge.

Čakre i emocije:

PREVLADAVANJE KRIVNJE

Ako je vaša svadhisthana zatvorena ili njezina energija nije uravnotežena,mogli biste biti shrvani osjećajem krivnje — čak i bez očitog razloga. Ta se emocija može očitovati kao osjećaj stida zbog vlastitog tijela, kao seksualna inhibiranost ili emocionalna nepovezanost s drugima. Umjesto da se "utapate" u osjećaju krivnje i tuzi koju nosi sa sobom, iskušajte vizualizaciju lotosa opisanu na sljedećoj stranici. Premda je cvijet lotosa simbol svih čakri, svadhisthana je osobito tijesno povezana s tom lijepom biljkom. Lotos je prije svega vodena biljka: raste u elementu svadhisthane. Biljka je ukorijenjena u mulju, ali cvijet nikada nije umrljan muljem. Njegovo M stanište je voda, ali se cvijet nikada ne namoči. Priroda mu je fleksibilna i tekuća, ali nepokolebljivo odlučno raste prema gore, prema svjetlosti. I tako se iz mulja uzdiže najljepši cvijet na svijetu. U razmatranju prirode ljudske duše istočnjačke tradicije često koriste primjer vode. Jogiji govore da je duša vječno čista; nikada ne može biti nečista. Može, kao i voda, sadržavati nečist, ali ta nečist nikada ne može

promijeniti suštinsku prirodu duše. Razmišljajte o tome nekoliko minuta prije no što započnete s vizualizacijom lotosa.

Vizualizacija lotosa

1. Stavite sliku lotosa (ili bilo kojeg cvijeta) na nizak stolić i sjednite u udoban položaj za meditaciju. Promatrajte latice sve dok ih ne budete sposobni "vidjeti" i zatvorenim očima. 2. Shvatite taj cvijet kao analogiju svojega života. Kao što cvijet nije uprljan muljem iz kojega raste, ne dopuštajte da na vas utječe negativnost u koju ste ukorijenjeni. Kao što cvijet stremi prema svjetlosti, tako se i vi prilagodavajte svojemu okružju i budite svjesni svojih ciljeva. Kao što lotos raste u vodi, ali nije mokar, tako i vi živite u svijetu, ali ne dopuštajte da vas okalja. 3. Ako se tijekom ove meditacije pojave negativne misli, nemojte se baviti njima. Umjesto toga, promatrajte ih kao mjehuriće koji se oko lotosa uspinju na površinu vode i gledajte kako se rasprskavaju. Misli nestaju ako se ne poistovjetite s njima. Meditirajte najmanje dvadeset minuta prije no što polako otvorite oči.

TUMAČENJE VIZUALIZACIJE

Vizualizacija lotosa stimulira postupno emocionalno čišćenje sakralne čakre. Budete li je redovito izvodili, ustanovit ćete da je energija svadhisthane uravnoteženija i da se čakra počinje otvarati. Međutim, budite svjesni da zbog meditacije na ovu čakru možete doživjeti različite seksualne osjećaje ili predodžbe. Osjećaji krivnje, požude,iznevjerenosti i ljubomore čine sjenovitu stranu svadhisthane, a u krajnostima se mogu očitovati kao neugodne predodžbe. Ne dopustite da vas takve predodžbe ili misli uznemire: izranjanje potisnutih osjećaja na površinu dokaz je da se energija svadhisthane očituje na pozitivan način. Iznenađujuće ili čak uznemirujuće misli donose i snagu za njihovo prevladavanje. Uzdizanjem iznad negativnih misli oslobađate se za kušanje svih slasti koje život nudi.

Naučite PREPUSTITI SE STRUJI

• Mjesec je iznimno snažan simbol svadhisthane i podsjeća nas na važnost promjene. Njegovo je simbolično značenje osobito djelotvorno ako osjećate potrebu osloboditi se događaja iz prošlosti koji sputavaju vaš razvoj i ako imate potrebu prihvatiti promjenu i prijelaz. Kad odustanete od poznatoga i sigurnoga(energija muladhare), oslobađate se za put na nepoznata mjesta i učite cijeniti energiju svadhisthane samu po sebi, a ne zbog onoga što donosi. Meditacija Mjesečeve energije, opisana na sljedećoj stranici, pomaže vam prepustiti se struji, a najbolje ju je izvoditi na otvorenom, na mjestu na kojemu imate dobar pogled na Mjesec. Ako to nije moguće, meditirajte gledajući Mjesec kroz prozor, ili nizak stolić prekrijte tkaninom te na nju stavite sliku Mjeseca tako da bude malo ispod razine vaših očiju dok sjedite pred stolićem. Ta predodžba Mjeseca postaje žarišna točka vaše meditacije. Ova je vježba najdjelotvornija ako je izvodite svake večeri tijekom cijelog Mjesečevog ciklusa — od mlađaka do mlađaka. Najbolje je meditirati navečer, neposredno prije odlaska na spavanje, najmanje trideset minuta, predajući se vječnoj mudrosti koja potiče da vaš život teče — i razvija se prirodno.

Meditacija Mjesečeve energije

1. Udobno sjednite uspravnih leda na mjesto s kojega dobro vidite Mjesec. Promatrajte ga nekoliko trenutaka i pokušajte osjetiti kako njegova blaga energija pritječe u vašu svadhisthanu. 2. Potom zatvorite oči i zamislite da ste na raskrižju na kojemu se siječe onoliko putova koliko ih možete zamisliti. Zamislite kako raskrižje predstavlja stjecište svih vaših nada i snova. 3. Zamolite svoju podsvijest da energiju svadhisthane usmjeri k životnomu putu koji je najbolji za vas. Vjerujte da ćete poteći sa strujom svoje sudbine, kao što Mjesec utječe na plimu i oseku. 4. Zapitajte se: "Koji ću put izabrati?" ili "Kad bih mogao vidjeti svoju budućnost, što bi mi donijela?", odnosno izaberite pitanje koje bolje odgovara vašoj situaciji. Hoće li vaša podsvijest povesti vašu energiju svadhisthane prema gore kako bi se na putu prema srcu stopila s

energijom vaše manipure (čakre solarnog pleksusa)? Ili će vašu energiju svadhisthane potpuno odvratiti od duhovnog puta čakri i usmjeriti je k više materijalističkom putu? Razmotrite sve moguće putove koje želite. 5. Nastavite meditirati najmanje trideset minuta. Prije spavanja pokraj kreveta stavite malu bilježnicu koju ćete koristiti kao dnevnik snova, i olovku. Snovi vam mogu donijeti uvide koji će vam pomoći ustanoviti put kojim biste trebali poći. 6. Kad se ujutro probudite, zapišite svoje prve misli ili ono što ste upamtili od snova. 7. Nakon mjesec dana pročitajte dnevnik snova i ustanovite poruke ili teme koje se ponavljaju. Potiču li vas na pokretanje života u određenom smjeru? Odgovaraju li na pitanje o budućnosti koje ste postavili?

Načini rada s ENERGIJOM SVADHISTHANE

Koristite bilo koji od navedenih načina kako biste podržali meditaciju na svadhisthanu. Ponuđeni načini pomoći će vam da napustite stare načine i počnete istraživati nove putove. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eteričnih ulja ili biljnih čajeva posavjetujte se sa stručnom osobom.

Cvjetne esencije

Da biste prevladali negativne emocije koje se mogu pojaviti u radu s

ovom čakrom, prije meditacije stavite četiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom).

• PAVITINA donosi usredotočenost; ne dopušta da meditacija postane

sanjarski bijeg.

• USKRSNI LJILJAN omogućuje povezivanje seksualnosti i duhovnosti.

• PASJI ZUB potiče da otkrijete svoje duhovne darove i podijelite ih s

drugima.

• ORAH raspršuje iluzije koje vas vežu uz prošlost; pomaže pronaći put.

• BOR pomaže u prevladavanju krivnje zbog preuzimanja odgovornosti za život.

• VRBA pomaže odbaciti samosažaljenje i ogorčenost zbog nedaće.

Eterična ulja

Kupka prije meditacije ispire energiju koja bi mogla onemogućivati duhovni protok.

Pomiješajte tri do pet kapi eteričnog ulja s jednom žličicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja. Izlijte pod mlaz tekuće vode dok punite kadu.

• TAMJAN uklanja energiju koja onemogućuje rast; donosi spokojan

uvid.

• PAČULI sprečava sanjarenje u meditaciji; čini vas prisutnima u tijelu.

• JASMIN povezuje kreativnost svadhisthane s čakrom povezanom s

ljubavlju (srčana čakra) i čakrom povezanom s duhovnošću (krunska čakra).

• MUŠKATNA KADULJA povezana je sa svetim, bezvremenim stanjem

koje se naziva "vrijeme sanjanja". (Izaziva pospanost; izbjegavajte

alkohol.)

• MAŽURAN (Origanum marjorana) uklanja osjećaj krivnje; podupire

celibat.

• ČEMPRES pomaže nastaviti život nakon veće životne promjene, kao

što su promjena karijere ili smrt voljene osobe. (Ulje zamijenite svakih šest

mjeseci.)

Kristali, drago i poludrago kamenje

Nosite ih kao nakit, stavite pikraj čakre ili ih jednostavno držite prije meditacije.

• KORALJ pomaže uravnotežiti emocije i održavati entuzijazam.

• GRANAT uravnotežuje energetsko polje oko vašega tijela.

• MJESEČEV KAMEN pojačava intuiciju, smiruje emocije i donosi

objektivnost.

• BISER upija nevažne misli koje odvraćaju od meditacije.

• AKVAMARIN usklađuje duhovnu svijest; za putovanja preko vode.

• CARNEOL jača poduzetnost; za bezvoljnost i spisateljsku blokadu.

• CITRIN oslobađa ustajale emocije nakupljene u sakralnoj čakri; za

snažniji kamen, premažite ga jednom ili dvjema kapima eteričnog ulja pačulija.

• PROZIRNI KVARC donosi mudrost i stabilnost kako biste uvidjeli više jastvo.

Mirisi

• CEDAR i BOROVICA oslobađaju osjećaja krivnje i pojačavaju

djelotvornost svih meditacija iz poglavlja, osobito ako se pale zajedno.

Hrana koja oslobađa

Voda, biljni čajevi i sokovi od niže navedene hrane bubrezima pomažu očistiti fizičko tijelo te uravnotežuju element vode suptilnoga tijela.

• SLATKO VOĆE: jabuke, kruške, breskve, marelice, dinje, mango,

naranče, šipak, jagode, grožđice, ribiz, smokve.

• POVRĆE: potočarka, zelena salata, špinat, krastavci, rajčice.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU SVADHISTHANE

Ojačajte svoju energiju svadhisthane tako što ćete položaje opisane u nastavku uvesti u svoje redovite seanse vježbanja joge. Navedene položaje možete izvesti i kao pripremu za meditaciju. Korisni su i položaji sethu bandhasana (most), danu siršasana (pretklon s jednom savijenom nogom),upavišta konasana (pretklon raširenih nogu) i ćandrasana (polumjesec). Plivanje i hula ples također imaju blagotvorno djelovanje.

Joga mudra: energetski pečat

1. Ako možete, sjednite u padmasanu, položaj lotosa, tako da su vam

stopala na suprotnim bedrima. U suprotnom kleknite u vadrasanu tako što ćete priljubiti koljena i stopala te spustiti stražnjicu na pete.

2. Stisnite šake i stavite ih na prepone. Duboko udahnite. Pri izdisanju

spuštajte čelo prema podu. Duboko dišite i zadržite položaj deset do trideset sekundi, osjećajući kako vaše šake stimuliraju energiju sakralne čakre. Potom se opustite.

Matsjasana: riba

prema dolje, podvucite pod bedra.

2. Savinite laktove i što više podignite prsni koš. Zatim polako zabacite

glavu sve dok tjeme nije na podu. Neka vaša tjelesna težina najvećim dijelom bude na rukama. Ne stvarajte pritisak na glavu ili vrat.

3. Da biste iskoristili široku otvorenost prsnog koša, dišite što dublje.

Zaposlite prsni koš zamišljajući s njegove obje strane škrge koje se otvaraju kako bi uvukle kisik i pranu u vaše tijelo.

4. Zadržite položaj trideset sekundi, pa se spustite i opustite na leđima.

Kaliasana: čučanj boginje

1. Stanite stopala razmaknutih više od širine ramena i okrenite nožne prste prema van pod kutom od 45 stupnjeva. 2. Savinite koljena i čučnite, pazeći da vam koljena ostanu iznad stopala. Spojite dlanove na grudima, a laktovima gurajte koljena prema van. Zadržite položaj trideset do šezdeset sekundi prije no što polako ustanete. T r e ć e p o g l a v l j e

ČAKRA MANIPURA SJEDIŠTE MOĆI

Napredujući kroz sustav čakri, stižemo do treće glavne čakre, manipure, u solarnom pleksusu. Premda se navodi kao pupčano središte, većina ljudi njezinu energiju osjeća između pupka i prsne kosti. To je uporište tijela — njegova tvrđava. Sanskrtska riječ manipura u doslovnom prijevodu znači "grad blistavih dragulja", a u toj čakri čuvate svoju najvredniju imovinu:

osjećaj jastva. Manipura čakra povezana je sa snagom volje i samopoštovanjem. Iz nje proizlazi vaša sposobnost postavljanja čvrstih, ali ipak prilagodljivih osobnih granica, sposobnost djelovanja i prilagođavanja: svaka promjena i osobni razvoj započinju na toj razini. Način primjene energije ove čakre očituje se u vašoj sposobnosti promjene sebe i vlastite životne situacije. "Preobrazba" je ključna riječ manipure te je stoga žarište meditacija u ovom poglavlju.

Razumijevanje

MANIPURE

Dok dvije najniže čakre upravljaju tjelesnim i emocionalnim preživljavanjem, energija manipure više je preobražajna jer posjeduje potencijal poticanja promjene i rasta. Manipura je sjedište elementa vatre. Vatra mijenja sve što dodirne, pretvarajući tvar (vidljive elemente zemlje i vode nižih čakri) u toplinu i plinove (nevidljive elemente viših čakri). Manipura je povezana s osjetilom vida; štoviše, vatra u obliku svjetlosti omogućuje nam vidjeti. Ali vidjeti i biti "viđen" u ovoj čakri ne podrazumijeva samo tjelesni osjet, već i potrebu čovjeka da bude priznat kao jedinstveni pojedinac. Ako je energija čakre solarnog pleksusa uravnotežena i slobodna, osjećate se jedinstveno, cijenjeno, samopouzdano i energično. Ljudi opažaju vašu karizmu i poštuju vašu čestitost (ova se čakra odnosi na osobnu čast). Osjećaju vašu moć i znaju da ste sposobni čuvati tajne, iako po prirodi niste tajnoviti. Spontani ste, otvoreni i puni ljubavi — vaša se energija slobodno uspinje prema srčanoj čakri. Budući da su vam kanali prema prve dvije čakre otvoreni, osjećate se uzemljeno i prilagođeno. Snažan osjećaj vlastite vrijednosti omogućuje vam izbjegavanje pretjerivanja i poštivanje granica, pa niste radoholičar iako volite izazove. Neravnoteža energije manipure često rađa potrebu za manipuliranjem ili potrebu da se bude pod nadzorom drugih. Ako imate previše energije manipure, mogli biste biti neobazrivi, "sagorijevati" i ne podnositi one s manje energije. To je područje agresivnog perfekcionista sklonog osudivanju, sa snažnom potrebom veličanja samoga sebe te žudnjom za slavom. Uz taštinu i oholost,

ZNAČENJE ČAKRE: grad blistavih dragulja ELEMENT: vatra ZVUČNA VIBRACIJA: RAM OSJETILO: vid

poremećaj energije ove čakre može dovesti do mržnje i gnjeva (izraženih ili neizraženih). Nedovoljna aktivnost središta solarnog pleksusa može biti izvor emocionalne potrebitosti te pretjerane potrebe za pozornošću. Ako vam nedostaje unutarnje vatre, možda vam nedostaje i energije za ostvarivanje zamisli, a moguć je i strah od odbacivanja koji može prouzročiti neodlučnost,pretjeranu osjetljivost na kritiku, slabo

samopouzdanje, lošu predodžbu sebe i čak depresiju. Mogli biste se

osjećati poput žrtve: ljudi kojima nedostaje zaštitna snaga, često postaju vrlo osjedjivi na misli i osjećaje drugih.

U vašem fizičkom tijelu solarni je pleksus sjedište vaše probavne

vatre: upravlja probavnim organima (uključujući gušteraču i jetru) i mišićima te djeluje kao vaš unutarnji termostat. Neravnoteža energije često je povezana s probavnim tegobama, preosjetljivošću na hranu, problemima sa šećerom u krvi, dijabetesom i poremećajima prehrane, paralizom i mišićnim grčevima. Rad na protoku energije u ovoj čakri raspiruje "vatru u trbuhu" te pomaže pretočiti misli i snove u djelovanje.

RAD S ENERGIJOM MANIPURE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Ona vam mogu pomoći uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju manipure te shvatiti kako biste je mogli uravnotežiti.

• Jesam li u vlasti sumnje i straha? Kako to mogu preobraziti u pozitivnu energiju?

• Jesam li blaga osoba koja teško donosi odluke? Kad napokon odlučim kako ću postupiti, nedostaje li mi energije da to i ostvarim?

• Osjećam li potrebu da u svakoj raspravi budem u pravu?

• Jesam li emocionalno potrebit? Moram li uvijek biti u središtu

pozornosti?

• Je li moja volja slaba? Nadoknađujem li to pretjeranom potrebom za

nadziranjem?

• Dopuštam li da mišljenja drugih ljudi upravljaju mojim životom? Kako to mogu zaustaviti bez emocionalne krutosti ili pretjerane agresivnosti?

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE S ČAKROM SOLARNOG PLEKSUSA

U meditaciji opisanoj u nastavku usredotočujete se na sliku ili

jantru ove čakre (vidi desno). Ova apstraktna vizualizacija vodi u stanje duboke meditacije te pomaže u otvaranju manipure kako

bi se energija uspinjala vašim sustavom čakri. Važno je započeti

s pročišćavanjem, odnosno s vježbama čišćenja.

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite crtež čakre,

poduprt tako da se nalazi malo ispod razine vaših očiju dok sjedite. Zapalite svijeću i kakav miris.

2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogućnosti prekriženih nogu.

Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite

da vam se dah smiri.

3. Poluzatvorenih očiju zagledajte se u jednu od deset plavih latica koje

predstavljaju energetski obrazac ove čakre. Pogledom polako kružite u

smjeru kazaljke sata. Zamislite da je plavi dio najblještaviji dio plamena. 4. Nakon nekog vremena zagledajte se u trokut okrenut prema dolje, simbol elementa vatre. Boja trokuta je boja izlazećeg Sunca. Zamislite ovu čakru kao sjedište vlastite "vatre": vlastite životne sile i karizme. Opazite "nožicu" ili ulaz na svakoj strani crvenog trokuta.

5. Zatim se usredotočite na ovna. Razmislite o njegovoj snazi,

izdržljivosti i sposobnosti nasrtanja. Ovan je nositelj Agnija, hinduističkog boga vatre.

6. Pogledajte sanskrtski znak. Čita se RAM i čini sjemensku mantru ove

čakre. U glavi je ponavljajte dok promatrate njezin znak.

7. Meditirajte barem dvadeset minuta. Na taj način molite stražara

manipure da otvori vrata i dopusti uspinjanje energije prema srčanoj ponavljajte svakodnevno.

Napredovanje

Kad jantru toliko upoznate da je možete vizualizirati bez gledanja, sjednite uspravnih leđa, zatvorite oči i usredotočite se na korijen kralježnice. Izvedite mulabandhu. Kad se osjetite uzemljeno, usredotočite se na sakralno područje, a potom na solarni pleksus. Osjetile jantru kao energetski obrazac na tom mjestu, osjetite kako se njezine zrake energije kreću poput plamena i kako se njezina mantra RAM širi. Meditirajte najmanje trideset minuta.

Meditacija elemenata:

ELEMENT VATRE

Energetsko središte solarnog pleksusa izvor je vaše mašte, vaše vizije budućnosti i vaše želje za djelovanjem. U njemu se mirite s prošlošću i "spaljujete" nagomilanu karmu (posljedice prošlih postupaka). U meditaciji opisanoj na sljedećoj stranici vatra, element manipure, kreativno se koristi za preobražavanje negativnih značajki u pozitivne putem njezina svojstva pročišćavanja. Smatra se da meditacija na manipuru u prisutnosti vatre daje moć autoritarnog zapovijedanja te uspješnog organiziranja, vođenja i upravljanja. Smatra se i da jača imunitet, poboljšava zdravlje te pogoduje dugom, plodnom življenju. Meditaciju na vatru, opisanu na sljedećoj stranici, možete izvoditi pred otvorenom vatrom. Ili ju možete nizak stolić prekriti tkaninom te na nju staviti stvari koje vas fizički povezuju s elementom vatre. Bit će vam potrebno nekoliko svijeća (zbog sigurnosti ih stavite na vrlo velik metalni poslužavnik ili na komad škriljevca), a u prostor za meditaciju mogli biste staviti i vazu s nevenima ili suncokretima. Prije no što započnete meditaciju, uzmite olovku i komad papira.

Meditacija na vatru

1. Sjednite ispred vatre ili izabranih svijeća (vidi lijevo) u udoban položaj,

po mogućnosti prekriženih nogu. Pazite da su vam leđa uspravna.

2. Stisnite šake i ispružite palčeve. Sake položite na koljena tako da su

palci usmjereni prema gore, u Agni mudri.

3. Zamislite da se kupate u toplini imoći vatre ili svijeća. Sjetite se nekog neugodnog iskustva ili odnosa iz prošlosti.

4. Zapišite sjećanje na papir. Dovoljne su ključne riječi. Oprezno

približite jedan vrh papira vatri i dopustite da ga plamen "pojede". Pažljivo bacite papir u vatru ili na metalni poslužavnik te gledajte kako

gori I pretvara se u pepeo. Osjetite da ste oslobođeni tog sjećanja.

5. Zatim se sjetite sadašnjeg problema. Odlučite što želite učiniti: uputiti

ga u odredenom smjeru? Odustati od njega? Zapišite svoj plan na komad papira i pustite da ga plamen spali, kao i prošli put. Neka vam vatra pruži energiju za ostvarivanje plana.

6. Sjetite se svojih vizija budućnosti. Zapišite jednu do koje vam je

osobito stalo. Predajte je plamenu, kao i prošli put. Neka vam vatra pokaže kako da ostvarite svoju viziju (vatra je u Indiji glasnik bogova).

7.

Završite u glavi ponavljajući jednu od afirmacija:

Svoje negativne značajke predajem vatri preobrazbe. Entuzijazam mi omogućuje velika postignuća.

Preuzimam vlastitu moć i prihvaćam odgovornost za svaki dio svojega života. Zdrava sklonost pustolovinama omogućuje mi uživati u izazovima. Moji su odnosi ispunjeni hrabrošću, otvorenošću i povjerenjem.

8. Nakon trideset minuta, ili duže, ugasite svijeće ili vatru.

Čakre i emocije RAZUMIJEVANJE GNJEVA

Gnjev, bijes, ogorčenost i zamjeranje izrazi su neravnoteže ili blokade energije u plameno crvenoj manipuri. Te su negativne emocije energetski pohranjene U području solarnog pleksusa, često godinama, bez obzira na to razljutite li se lako, uzrujavaju li vas samo sitnice ili stoički susprežete svaki vanjski izraz bijesa. Indijski sveti spis Chandipath pozdravlja "boginju koja se u svim bićima pojavljuje u obliku gnjeva". Ona posjeduje dar alkemije, sposobna je energiju ega pretvoriti u duhovnu moć. Cilj meditacije opisane na sljedećoj stranici jest upiti tu preobražajnu energiju kako biste bili sposobni pretvoriti crvenu žestinu gnjeva u ružičasti sjaj svitanja novoga dana. Ovu meditaciju možete izvoditi u bilo koje doba dana i na bilo kojem mjestu, možda dok obavljate jednostavne fizičke poslove poput vrtlarenja, sjeckanja povrća ili hodanja. Ali, isključite televizor, radio ili glazbu. Neka se ruke bave poslom, a um meditacijom.

Meditacija za otkrivanje uzroka gnjeva

1. Sjetite se situacije u kojoj ste se razljutili ili uzrujali. Primjerice, možda ste kasnili na sastanak i niste mogli pronaći mjesto za parkiranje. Kad ste napokon ugledali slobodno mjesto, ugrabio ga je drugi vozač.

2. Zapitajte se: "Zašto sam se razljutio?" Pokušajte ustanoviti i povod

svojega gnjeva i njegov dublji uzrok. Primjerice, odgovor: "Zato što je zauzeo moje parkirno mjesto" govori o otponcu gnjeva, a ne o njegovu dubljem razlogu (koji može biti vezan uz. sastanak koji je pred vama ili uz vaše psihičko stanje u tom trenutku).

3. Razmislite o tome razljuti li vas ono što drugi učine ili vaša procjena situacije. Da biste to lakše shvatili, zamislite da sjedile u autobusu i nečije vam ruke odjednom pokriju oči. Riste li se razljutili ili uplašili? Kako bi se vaš doživljaj promijenio kad biste se okrenuli i opazili prijatelja kojega godinama niste vidjeli? Riste li i dalje bili ljuti? 4. Imajući na umu navedene primjere, obećajte sami sebi da ćete analizirati svakodnevne izvore gnjeva ili uzrujanosti čim se pojave te se s prvim simptomima zapitati: "Zašto se zapravo ljutim?"

TUMAČENJE MEDITACIJE

Cilj ove meditacije nije obuzdavanje gnjeva, poučavanje načina smirivanja niti poticanje na prihvaćanje negativnih iskustava. Svrha joj je jednostavno pomoći vam u prepoznavanju, a potom u preobražavanju unutarnjih uzroka gnjeva. Izvodeći je tijekom sljedećih dana i tjedana, opažajte kako osjećaji gnjeva i uzrujanosti jenjavaju jer se više ne predajete tim emocijama. Većina ljudi ustanovi da gnjev ustupa mjesto empatiji: energetskoj povezanosti s drugim ljudima u čakri solarnog pleksusa.

Osjetilna meditacija:

PREOBRAŽAJNO KONZUMIRANJE HRANE

Premda jedemo nekoliko puta dnevno, većina nas malokad se usredotoči na okuse, mirise i doživljaj jela. Umjesto toga, usredotočeni smo na televiziju ili na čavrljanje s prijateljima; dopuštamo da nam misli odlutaju na poslovna ili obiteljska pitanja, ili jednostavno žurimo kako bismo što prije pojeli hranu. To uzrokuje neravnotežu energije u manipuri. Manipura je središte preobražajne energije vašega tijela, ali i sjedište probavne vatre. Zadaća joj je "probavljanje" i asimiliranje svega što primi, od hrane do zamisli. Bez te konverzije vaše tijelo, um i emocije ne bi mogli upijati prijeko potrebnu hranu. Meditacija na jelo, opisana na sljedećoj stranici, dovodi vas u vezu s tom energijom te vas na vrlo tjelesan način povezuje sa sastojcima života. Dok jedete, nemojte taj postupak doživljavati kao meditaciju. Naprotiv, osjetite da čin konzumiranja hrane sam po sebi postaje meditacija koja vas povezuje sa starom duhovnom praksom: meditativno konzumiranje hrane ritualizirano je u mnogim religijama, od kršćanske

euharistije do hinduističkog prasada(preobrazbe hrane u božansku bit). Ovaj oblik meditacije najbolje je izvoditi ujutro dok su vaši okusni pupoljci još čisti.

Meditacija na jelo

1. Na tanjur stavite tri komada voća različite teksture, primjerice, krišku ananasa ili kakvog agruma, malo zrele banane i slatko grožđe ili hrskavu jabuku. Nemojte izabrati samo voće koje volite — zanimljivo je uključiti i voće koje vam nije osobito ukusno. Isključite sve što bi vam moglo odvraćati pozornost, primjerice, televizor ili pozadinsku glazbu.

2. Disanjem se usredotočite duboko na trbuh. Neka vas dah poveže s

izvorom gladi u dubini vašega želuca — u manipuri.

3. Pogledajte prvi komad voća, promatrajte njegovu boju, oblik i

teksturu.

Potom ga uzmite u ruku, uživajući u njegovim taktilnim svojstvima.

4. Zatvorite oči i prinesite plod usnama. Opazite kako miris voća i njegov

dodir na usnama počinju buditi energiju vašega solarnog pleksusa.

5. Zagrizite voće; opazite je li hrskavo ili mekano. Ako vam okus godi,

slijedite ugodne osjete kroz cijelo tijelo. Ako vam okus nije osobito

ugodan, opazite moguće valove napetosti.

6. Zvačite polagano, odupirući se porivu da progutate. Opazite

trenutačnu promjenu intenziteta okusa. Promatrajte učinak žvakanja

na solarni pleksus. Svaki zalogaj sažvačite dvadeset do trideset puta, uz povremene stanke radi dubokog udisanja. Dok gutate, osjetite kako hrana niz jednjak silazi u vaš želudac.

7. Naposljetku vizualizirajte probavu i asimilaciju voća. Osjetite kako

čakra solarnog pleksusa raspoređuje hranjive tvari u različite dijelove tijela. Ponovite korake od trećeg do sedmog s ostatkom voća.

8.Ovu meditaciju pokušajte svakodnevno izvoditi četrdeset dana. Koristite različitu hranu, uz svježe voće kušajte suhe ili aromatične grickalice kao što su masline, grožđice i čak povremeno čips.

Meditacija u kretanju:

VRTNJOM DO SMIRENOSTI

Manipura je težište vašega tijela, a sljedeća meditacija vrtnje pokazuje vam kako pokretom možete poboljšati njezinu ravnotežu. Dok se vrtite u

meditaciji, neizbježno prekoračujete svoje granicevrtoglavicu, mučninu i strah od gubitka nadzora te postižete samouvjereno prepuštanje jednostavnom pokretu. Vrtnja s ciljem oslobađanja od mentalne buke dovodi do moćne jukstapozicije: iz vanjskog energičnog pokreta proizlazi duboka unutarnja smirenost. Meditaciju vrtnje izvodite u bilo koje doba dana ili noći, najbolje na travnjaku ili u sobi bez namještaja. Izvodite je tri sata nakon jela i pića, bosi i u udobnoj pamučnoj odjeći.

Meditacija vrtnje

1. Stanite malo razmaknutih stopala i prekrižite ruke na grudima. Desnu

šaku stavite na lijevo, a lijevu šaku na desno rame. Lijeva ruka mora hiti iznad desne.

2. Zatvorite oči i nekoliko puta udahnite duboko u solarni pleksus. Ako

za vrijeme vrtnje osjetite vrtoglavicu, vratite se u ovaj uravnoteženi položaj.

3. Napola otvorenih očiju zagledajte se u tlo. Polako raširite ruke te

zamah toga pokreta iskoristite za početak vrtnje suprotno smjeru kazaljke sata, koja započinje trupom i prelazi na noge. Vrtite se s lijeve

na desnu stranu tako da solarni pleksus bude vaše težište.

4.Ispružite obje ruke u razini ramena tako da vam je lijevi dlan okrenut prema gore, a desni prema dolje. Zamislite kako energija odozgo ulazi u vaš otvoreni dlan, prolazi preko vaših ramena te kroz drugi dlan silazi prema tlu.

5. Neka vam lijevo stopalo bude uzemljeno kao uporišna točka. Vrtnju

održavajte desnom nogom kratkim, odsječenim koracima (polaganim i ritmičkim, poput udaraca kovačeva čekića). 6.Postupno povećavajte brzinu. Kad vas vrtnja ponese, svoje tijelo mogli

biste doživljavati kao vrtlog energije.

7. Tijekom vrtnje vraćajte svijest u solarni pleksus kako biste održavali

ravnotežu, ali se ne zabrinjavajte ako se srušite. Budite opušteni kako biste se meko prizemljili ako padnete. Tada pustite da zemlja upije

vašu energiju. Nekoliko trenutaka ležite na trbuhu tako da vam je solarni pleksus u dodiru s tlom. Potom ustanite I nastavite s vrtnjom.

8. Isprva se vrtite jednu minutu. Vrijeme vrtnje postupno produljujte

do petnaest minuta i naposljetku do sat vremena.

9. Kad završite s vrtnjom, vratite se u uravnotežen početni položaj i

prekrižite ruke na grudima.

Potom sjednite i promatrajte svoj miran um i osjećaj moći u solarnom pleksusu.

Načini rada s ENERGIJOM MANIPURE

Ovi će načini podupirati vašu manipuru kad počnete ovladavati svojom voljom i ostvarivati ambicije. Oni pomažu u pročišćavanju emocija (što je važno jer je solarni pleksus sjedište moći koja može iskvariti čovjeka). Ako ste trudni ili bolesni, prije uporabe eteričnih ulja ili biljnih čajeva posavjetujte se sa stručnom osobom.

Cvjetne esencije

Uzimanje cvjetnih esencija prije meditacije pomaže u prevladavanju negativnih emocija koje bi se mogle pojaviti u radu s energijom manipure. Stavite četiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom).

• KRABULJAČA smiruje manipuru te ublažava tjeskobu.

• ZLATICA razvedrava mračne misli, pojačava samopouzdanje i podržava

samodostatnost; pomaže prepoznati darovitosti koje bi trebale doći do izražaja.

• NEDIRAK smiruje nestrpljivost i razdražljivost; produbljuje doživljaj života bez osjećaja stresa.

• SLJEZOLIKA preobražava gnjev; oslobađa emocionalnu napetost.

Eterična ulja

Za pročišćujuću kupku prije meditacije pomiješajte 3—5 kapi eteričnog ulja s 1 žličicom jojobinog, bademovog ili maslinovog ulja te izlijte pod mlaz tekuće vode dok punite kadu. Ili upotrijebite kao što je navedeno.

• KAMILICA umanjuje iščekivanje i napetost koja se u solarnom pleksusu može skupiti zbog frustriranosti; potiče vedar stav.

• BERGAMOT (bez bergaptina) osloboda ustajalu energiju.

• BOROVICA za nelagodu, strah i negativnost prije meditacije. Za kupku pomiješajte pet kapi s jednom žličicom maslinovog ulja.

• KOMORAČ djeluje kao duhovna zaštita. Stavite jednu kap u

raspršivač ako se za meditacije osjećate ranjivo. Za energizirajuće ulje za kupanje, žlici maslinova ulja dodajte po dvije kapi eteričnog ulja komorača, kima, naranče I mažurana.

• METVICA uravnotežuje energiju manipure; obuzdava pretjeran ponos

I osjećaj inferiornosti koji se prikriva ponosom; omogućuje preobrazbu.

Kristali, drago i poludrago kamenje

Nosite ih kao nakit, stavite pokraj čakre ili ih jednostavno držite prije meditacije.

• ADVENTURIN uravnotežuje energiju manipure; pojačava osjećaj

zadovoljstva.

• TOPAZ otvara i uravnotežuje; potiče samopouzdanje i promjenu.

• ŽUTI CITRIN jača samopouzdanje; omogućuje korištenje vlastite moći;

stavite ga na solarni pleksus kako biste oslobodili ustajalu energiju.

• PLAVI SAFIR smiruje gnjev; premažite ga 1 kapi eteričnog ulja

kamilice.

• ZELENI ŽAD usklađuje manipuru i anahatu.

• RUBIN poboljšava probavu; razvija vašu volju u pozitivnom smjeru.

Mirisi

• SANDAL jača i podržava energiju manipure.

• NAG CIIAMPA smiruje i pogoduje meditaciji.

• SMOLA ZMAJEVE KRVI pojačava zaštitnu energiju i posvećuje energiju prostora. Palite je na ugljenu.

Hrana koja hrani

Sljedeći začini jačaju unutarnju vatru — sjemenke hlade suvišnu vatru, a ugljikohidrati ju podupiru:

• ZAČINI: crni papar, kajenska paprika, klinčić, đumbir.

• SJEMENKE: komorač, anis, kumin, lan, suncokret.

• SLOŽENI UGLJIKOHIDRATI: riža, zob, proso, tjestenina, kruh, žitne pahuljice.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU MANIPURE

Da biste uravnotežili energiju manipure, sljedeći niz položaja uvedite u svoje rutinsko vježbanje joge ili ga izvedite prije meditacije. Da biste dodatno pojačali energiju, meditacije iz ovoga poglavlja izvodite u klečećem položaju vađrasane. Iskušajte i trčanje, trbušni ples, vježbanje s hula hupom i trbušnjake.

Parivritta trikonasana: trokut sa zakretanjem (a)

1. Stanite tako da su vam stopala razmaknuta otprilike jedan metar.

Ispružite ruke u razini ramena. Lijevo stopalo malo zakrenite prema unutra, a desno zakrenite prema van, pod pravim kutom.

2. Okrenite trup nadesno i lijevu ruku stavite na vanjsku stranu desnog

stopala (ili podloška za jogu). Desnu ruku ispružite uvis i pogledajte u

šaku. Zadržite položaj jednu minutu. Ponovite na lijevoj strani.

Ardha-matjendrasana: zaokret (b)

1. Kleknite. Premjestite stražnjicu na lijevu stranu od stopala. Desni taban položite na pod prebacivši ga na vanjsku stranu lijevog koljena. 2. Ispružite lijevu ruku i prebacite je preko desnog koljena; lijevom rukom s vremenom nastojte uhvatiti desni gležanj. Desnu ruku stavite iza desnog kuka i pogledajte preko desnog ramena. Zadržite položaj trideset do šezdeset sekundi. Ponovite na drugoj strani.

Parivritta utkatasana: težak zaokret (c)

1. Stanite priljubljenih koljena i stopala. Savinite koljena i stopala kao da

sjedite na stolcu. Okrenite trup na lijevu stranu.

2. Spojite dlanove na grudima. Desni lakat pritisnite o vanjsku stranu

lijevog koljena. Pogledajte gore. Ponovite okrećući trup na desnu stranu.

Č e t v r t o p o g l a v l j e

ČAKRA ANAHATA SREDIŠTE SRCA

Srčana je čakra najsloženija i o njoj se najviše govori. Nalazi se u energetskom središtu vašega suptilnog tijela pa povezuje vaše tjelesno i duhovno područje. Finija energija iz gornjih čakri u središtu srca pretvara se u grublju kako bi se mogla spustiti niz čakre i očitovati se na materijalnoj razini. Grublju energiju donjih čakri istodobno pretvara u finiji oblik kako bi se mogla uspinjati te očitovati u obliku zamisli, misli i nadahnuća. Sanskrtska riječ anahata doslovno znači "ne-dirnuta". Ta čakra navodno proizvodi neopisive harmonije kad je se "dodirne" — tržne poput glazbala. Najvažnija svrha ovoga poglavlja jest potaknuti vas da pružite ruke i dodirnete druge te dopustite da životne radosti dodirnu vas.

Razumijevanje

ANAHATE

Napredujući kroz sustav čakri do anahate, nailazimo na prvo glavno energetsko središte povezano s nevidljivim elementom: zrakom, ili sa svime što je plinovitog oblika (ni tekuće ni kruto). To obuhvaća pranu, nematerijalnu energiju koju uvlačimo sa svakim udisajem, koju se često naziva "životnim zrakom" ili životnom silom i kojoj je također sjedište u ovoj čakri. Anahata je i dom "vjetrova" promjene koji mogu očistiti ili raspršiti negativne emocije nižih čakri, kao što su strah, krivnja, stid i gnjev. Ako energija srčane čakre teče skladno, osjećate se uzemljeno u nižim čakrama, ali ipak "slobodno poput ptice". Prihvaćate samoga sebe, imate povjerenja, suosjećajni ste, sposobni opraštati, prepuni nade i emocionalno jaki. Budući da je dodir osjetilo povezano s anahata čakrom, sposobni ste otvoriti se prema drugima te dopustiti da vas ljudi i iskustva "dirnu". Poriv dodirivanja započinje u srcu, a vaša sposobnost da volite može se promatrati i kao spremnost da budete "dodirnuti" (doslovno i metaforički). Premda je teorija sustava čakri indijska, iscjelitelji iz mnogih tradicija rade sa središtem srca kao i s dodirom, jer zdrava srčana čakra osigurava duboko i trajno iscjeljenje — "ljubav pobjeđuje sve".

Vaša srčana čakra ima presudno važnu ulogu u pretvaranju zamisli

u materijalnu stvarnost i obrnuto. Budući da misli i dogadaji nisu

uvijek pozitivni, srčana čakra može negativna iskustva usmjeriti prema

stvaranju negativnih misaonih obrazaca i čak pretvoriti negativne misli

u tjelesne bolesti. Ako je protok kroz vašu srčanu čakru prejak, vaša

energija može postati previše "zračna" ili raspršena. Moglo bi vam biti teško prizemljiti se i vjerojatno se osjećate usamljeno i izolirano, ili

ZNAČENJE ČAKRE: ne-dirnuta ELEMENT: zrak ZVUČNA VIBRACIJA: JAM OSJETILO: dodir

RAD S ENERGIJOM ANAHATE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Ona vam mogu pomoći uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju anahate te kako biste je mogli uravnotežiti.

• Izražavam li svoje emocije otvoreno i iz srca? Ako ne izražavam, zašto ne?

• Očekujem li da drugi zadovolje moje emocionalne potrebe? Ako

očekujem, što bi moglo biti razlog tome? •Kako mogu potaknuti duboko i iskreno iscjeljivanje u svojemu životu?

• Kako da postupkom iscjeljivanja obuhvatim druge?

• Imam li koju negativnu vezanost? Ako imam, kako je se mogu osloboditi?

• Ustrajem li u tuzi? Ako ustrojem, kako mogu krenuti putem

oslobađanja?

se plašite da ćete biti povrijeđeni. Ako, s druge strane, vaša anahata energija nije dovoljno aktivna, mogli biste osjećati "težinu" i sumornost, ili biti posesivni, ovisni, ljubomorni ili sebični. Ljudi s neuravnoteženom srčanom čakrom često se osjećaju emocionalno neispunjeno, stidljivi su ili čak zaziru od društva. Anahata u fizičkome tijelu upravlja srcem i plućima. U slučaju neravnoteže mogu se pojaviti bolesti poput astme, upale pluća ili kroničnog bronhitisa, boli u gornjem dijelu leđa i ramenima te čak rak pluća ili dojke. "Slomljeno srce" je znak da se vaša srčana čakra zatvorila. Razvod, smrt, zlostavljanje, napuštenost ili iznevjerenost mogu prouzročiti tu vrstu emocionalne obamrlosti jer se čakra ograđuje od neizdržive boli i prekida komunikaciju s drugim čakrama, a vi se zbog

toga osjećate prazno: ispunjeno samo zrakom. Kad meditacijom probudite svoju srčanu čakru, opazite kako razvijate istinsku snagu koja vas štiti od negativnosti te vam donosi pojačanu osjetljivost na energije drugih, kao i ljubav prema sebi. Opraštanje, suosjećanje i bezuvjetna ljubav presudno su važni za otvaranje ove čakre kako bi se njezina energija uspela prema gore.

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE SA SRČANOM ČAKROM

Meditirajući na sliku ili jantru korijenske čakre (vidi desno), osjećate kako ta čakra čini energetsku točku ravnoteže vašega tijela. Izvodeći meditaciju opisanu u nastavku, osjetite simetriju između svojega srca i glave, muškog i ženskog te materijalnih i duhovnih žudnji.

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite ilustraciju

čakre sa sljedeće stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine

vaših očiju dok sjedite, upalite svijeću i kakav miris.

2. Udobno sjednite uspravnih leđa, po mogućnosti prekriženih nogu.

Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri.

3. Poluzatvorenih očiju zagledajte se u gornji dio vanjskog ruba slike.

Pogledom polako kružite u smjeru kazaljke sata, promatrajući dvanaest tamnocrvenih

latica koje prikazuju blistavu energiju čakre. Utisnite tu predodžbu u svoj um i srce.

4. Pogledom prijeđite na unutarnji dio i zagledajte se u šestokraku

zvijezdu oblik koji se povezuje sa zrakom, elementom anahate. Promatrajte njegovu boju dima. Sest vrhova povežite sa smjerovima gore-dolje; natrag-naprijed; desno-lijevo. Opazite presijecanje trokuta zvijezde. Trokut s vrhom okrenutim prema gore predstavlja Sivu, ili pasivnu, mušku energiju. Trokut s vrhom okrenutim prema dolje predstavlja Sakti; aktivnu, stvaralačku žensku energiju. 5. Pogledajte jelena u skoku, uvijek u pokretu. On poskakuje u zanosu, kao i vaše radosno srce. Ali, prema indijskoj legendi, jelen je opčinjen vlastitim mirisom I neumorno ga traži. Težite li i vi ostvarenju svjetovnih

žudnji iako sreća već jest u vašemu srcu? 6. Usredotočite se na sanskrtski znak. Taj znak čita se JAM i čini mantru elementa zraka. Tiho je izgovorite kako biste razvezali emocionalne čvorove i dopustili energiji uspon u više čakre. Svakodnevno meditirajte po dvadeset minuta.

Napredovanje

Kad jantru toliko upoznate da je možete vizualizirati bez gledanja, sjednite u položaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oči i usredotočite se na središte srca. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac u svojim grudima, njegovih dvanaest zraka blistave energije i mantru JAM koja se širi. Vježbajte trideset minuta ili duže.

Meditacija elemenata:

ELEMENT ZRAKA

Ako osjećate da vas život pritišće ili guši, možda je vrijeme da "promijenite ozračje". Oslobađanje energije srčane čakre putem meditacije zraka opisane na sljedećoj stranici nalik je na udisanje svježega zraka. Omogućuje vam doživjeti život s manje mentalnih ograničenja, a redovitim izvođenjem jača samopouzdanje i nadu. Meditacija na element zraka ujedno razvija unutarnju ljepotu i privlačnost jer u vašem tijelu i umu budi osjećaj lakoće i bezbrižnosti. Kao i neke od drugih "elementarnih' meditacija, vježbu opisanu na sljedećoj stranici najbolje je izvoditi na otvorenom, ili barem pokraj otvorenog prozora. Sjedite u vrtu ili otvorite vrata i prozore svoje prostorije za meditaciju. Osjećajte povjetarac na koži i slušajte šum lišća krošnji na vjetru. Da biste obogatili ovu meditaciju, u blizini objesite vjetrene zvončiće: njihov će zvuk pojačati vašu svijest o kretanju zraka, elementa povezanog s ovom čakrom.

Meditacija na zrak

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju,prekriženih nogu i uspravnih leđa. 2. Ako se osjećate previše opterećeno i imate potrebu osloboditi se emocionalnog tereta, izvedite Prana mudru (vidi desno) tako što ćete vrhove palčeva spojiti s vrhovima prstenjaka i malog prsta. Nađlanice

položite na koljena tako da su vam dlanovi okrenuti prema gore. Ako se osjećate previše "zračno", izvedite uzemljujuću Đnana mudru tako što ćete spojiti vrhove palčeva i kažiprsta.Unutarnji dio zapešća položite na koljeno tako da prsti pokazuju prema dolje. 3. Postavite si sljedeća pitanja: Jesu li neki stari odnosi ostali visjeti u zraku? Trebam li ih prekinuti? Dopuštam li da emocionalne rane upravljaju mnome? Što bih si trebao oprostiti?Kome moram oprostiti da bih bio slobodan? 4. Izrecite afirmaciju koja izražava potrebnu promjenu, primjerice:

Opraštam samome sebi i oslobađam se svih osjećaja krivnje i povrijeđenosti.

Opraštam

Moje je srce lagano i slobodno od nepotrebnog tereta. Poznajem silnu radost pa stoga imam silnu energiju. Moja su stopala čvrsto ukorijenjena, a duh neograničen poput zraka. 5. Afirmaciju tiho i iz srca ponavljajte najmanje dvadeset minuta.

i zahvalan sam za pouku koju mi je pružio.

Čakre i emocije:

OSLOBAĐANJE TUGE

Tuga je negativno stanje pretjerano "zračne" srčane čakre. Bez obzira na to je li uzrok smrt, bolest ili prekid odnosa, većina ljudi doživljava kao osjećaj praznine u prsnom košu. Kao središte ljubavi energetskog sustava vaša se srčana čakra mora osloboditi takve emocionalne negativnosti da bi se dogodilo iscjeljivanje. Srčana čakra je sjedište Višnu granthija, energetskog čvora tuge,patnje i duhovnih ograničenja. Sve dok ne "razvežete" taj čvor te se oslobodite tuge i unutarnjih rana, vaša duhovna energija ne može se uzdignuti u više čakre, a vaša inovativna energija ne može silaziti kroz vaša kreativna središta. Vizualizacija opisana na sljedećoj stranici pomaže vam razvezati čvorove. Ako imate kućne ljubimce, mogli biste im dopustiti da tijekom ove meditacije budu s vama u sobi. Životinje instinktivno znaju kako se osloboditi patnje; one su iznimni učitelji bezuvjetne ljubavi. No, bolje je ne vježbati u blizini male djece. Djeca su sklona tražiti pozornost i mogu vam onemogućiti izražavanje emocija.

TUMAČENJE VIZUALIZACIJE

Ako se ne uspijevate emocionalno odvojiti od ljudi koji su vas povrijedili, postupaka: karma će se ostvariti. Kad se oslobodite povrede, obuzet će vas osjećaj međupovezanosti svekolika života. To je znak da se vaša anahata čakra otvara, omogućujući vam doživjeti suosjećanje, koje je vaše prirodno stanje,pomaže spoznaja da puštanje ljude ne oslobađa budućih posljedica njihovih

Vizualizacija razvezivanja čvorova

1. Sjednite u toplu, tihu sobu, po mogućnosti u udoban, mekan

naslonjač. Zapalite nekoliko svijeća. Izujte cipele i udobno se smjestite.

2. Zatvorite oči i vizualizirajte svoje srce kao zamršeno klupko niti koje

predstavljaju vaše emocije. Pogledajte ih izbliza i uvidite da te niti predstavljaju negativne osjećaje, kao što su stare rane kojih se ne uspijevate osloboditi ili tuga koju niste sposobni izraziti. 3. Ustanovite jesu li neke niti vezane uz ljude koji su otišli iz vašega života, uz iskustva koja su završila ili uz predmete koji su vas jednom povrijedili, ali to više ne čine. Ako su niti vašega srca i dalje vezane uz te ljude, iskustva ili predmete, odlučite raskinuti vezu s njima.

4. Zamislite kako razvezujete čvorove, jedan po jedan, i oslobađate se njihovih bolnih sjećanja. Opazite da razvezivanjem jednoga čvora katkad oslobađate drugi čvor koji se također počne razvezivati. Neke niti možda uopće nećete morati razvezivati; mogle bi otpadati same po sebi.

5. Dok se čvorovi razvezuju, osjetite kako se sve više opuštate; osjetite

da mentalno i fizički više niste toliko "svezani u čvorove". Umjesto prijašnje zbrke, mogli biste opaziti da se u vašemu srcu pojavljuje jednostavniji, pozitivniji obrazac. 6.Ponovite ovu vizualizaciju koliko god puta vam je potrebno. Vratite joj

se kad god osjetite osobitu napetost, grč čvorova ili teret tuge.

Metta:

OTVARANJE SRCA

Ruža je simbolički povezana s ovom čakrom. Na zapadu se smatra najljepšim cvijetom: simbolom potpunosti, savršenstva, mističnog središta i samog srca. Meditacija na ružu, opisana u nastavku, vrlo je

slična jednoj od najvažnijih budističkih meditacijskih praksi, poznatoj kao metta ili "ljubav-dobrota". Metta meditacija otvara srce, pojačava usredotočenost i pomaže vam upoznati dubine vlastitoga srca. Uz redovito prakticiranje te jednostavne, ali potencijalno moćne meditacije mogli biste doživjeti zacjeljivanje prošlih trauma i emocionalno oslobađanje slično onome kakvo izaziva metta meditacija.

Meditacija na ružu

1. Stavite ružu na nizak stolić prekriven tkaninom te tiho sjednite pred

nju u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih nogu

i uspravnih leđa. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite, a zatim dopustite da vam se dah smiri.

2. Zagledajte se u ružu i udahnite njezin miris. Počnite promatrati

raspored latica i opazite kako spiralno izlaze iz središta cvijeta.

Nekoliko minuta razmišljajte o simbolici ruže i o tome kako predstavlja neprekinutu, bezuvjetnu ljubav.

3. Zatvorite oči i usredotočite se na središte svojega prsnog koša.

Vizualizirajte zatvoren ružin pupoljak na tom mjestu. Pozorno promatrajte kako se polako rascvjetava i opažajte kako se svaka latica otvara, stvarajući

spiralni oblik. Prepustite se divljenju njezinoj ljepoti, mirisu i boji.

4. Kad se cvijet u vama otvori, osjetite kako se i vaše središte srca otvara.

Opazite kako iscjeljujuća toplina, koja isijava iz vašega srca, blagotvorno djeluje na cijelo tijelo.

5. Vizualizacija ruže može potaknuti pojavu riječi. Ako se to ne dogodi,

osvijestite svoje glavne osjećaje i izaberite riječi koje ih izražavaju. U glavi ponavljajte te pozitivne afirmacije ili upotrijebite sljedeće:

Budi sretan.

Budi zdrav. Živi lako. Budi slobodan od bolesti. Prvih nekoliko dana meditirajte samo do ovog koraka,dvadeset minuta ili duže. 6.Nakon nekoliko dana nastavite dalje, do devetog koraka. Vizualizirajte

lice osobe do koje vam je stalo, primjerice, prijatelja ili člana obitelji, i

uputite mu riječi ljubavi-dobrote: "Neka zdrav" i tako dalje.

bude sretan. Neka

bude

toplina vašega srca isijava prema toj osobi. Mentalno ponavljajte iste

riječi: "Neka

8.Naposljetku se sjetite osobe za koju smatrate da vas je povrijedila ili osobe koja vam se ne sviđa. Osjetite kako vaše srce šalje suosjećanje

toj osobi. U glavi ponavljajte: "Neka

tako dalje. 9. Kad se vaša srčana čakra počne otvarati, mogli biste se sjetiti povreda iz prošlosti. Budite brižni prema sebi. Meditaciju biste mogli završiti ponavljanjem sanskrtske mantre Lokah samasta sukhino bhavantu, što znači: "Neka sva bića posvuda budu sretna i slobodna. "

bude sretan. Neka

bude zdrav" i tako dalje.

bude sretan. Neka

budezdrav" i

Načini rada s ENERGIJOM ANAHATE

Sljedeće terapijsko oruđe podupirat će vas u radu na otvaranju središta srca te u njegovanju odanosti, suosjećanja i jasnoće. Važno je svakodnevno "provjeravati" srčanu čakru bilježenjem emocija i misli u dnevnik. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eteričnih ulja ili začinskih trava posavjetujte se sa stručnom osobom.

Cvjetne esencije

Prije meditacije stavite četiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom).

• KALIFORNIJSKA DIVLJA RUŽA pomaže u svesrdnom davanju sebe.

• VODOPIJA preusmjerava energiju ljubavi: ublažuje žudnju za

nadziranjem.

• VRIJESAK omogućuje bolji uvid ako ste zaokupljeni vlastitim

problemima; omogućuje vam shvatiti osobnu patnju dok suosjećate s drugima.

• BOŽIKOVINA širi vašu srčanu čakru; poučava prihvaćanje i

univerzalnu ljubav; uklanja zamišljene granice zbog kojih se osjećate odvojeno.

• RHBRATICA potiče na otvaranje i govorenje iz srca.

Eterična ulja

Za kupku prije meditacije pomiješajte 3—5 kapi eteričnog ulja s 1 žličicom bademovog ili maslinovog ulja te izlijte pod mlaz tekuće vođe

dok punite kadu.

• CVIJET NARANČE ILI NEROLI za emocionalnu iscrpljenost; jača vezu između uma i srca.

• RUŽA produbljuje suosjećanje i utjehu u vrijeme tuge; pomaže u povezivanju srca sa sporednom čakrom na dlanovima.

• BERGAMOT (bez bergaptina) otvara srčanu čakru ako ju je tuga

zatvorila; potiče radost; daje hrabrosti za korištenje vlastitih darovitosti.

• JASMIN srčanoj čakri pomaže uravnotežiti energije viših i nižih čakri; pobuđuje dostojanstvo; povezuje vas s duhovnošću.

• JORGOVAN - MJEŠAVINA ULJA omogućuje opraštanje; omogućuje

ponovno osjetiti nevinost i draž mladosti (ali tek kad ste spremni).

• LAVANDA potiče emocionalno uravnoteženje, uzemljujući vas u

fizičkom tijelu; olakšava povezivanje s duhovnim područjem.

• RUŽMARIN povezuje s božanskom ženskom energijom koja otvara

srce i jača vjeru; pomaže prisjetiti se izgubljenih voljenih osoba bez tuge.

Kristali, drago i poludrago kamenje

Nosite ih kao nakit, stavite pokraj čakre ili ih jednostavno držite prije meditacije.

• RUŽIČNJAK pojačava suosjećanje; premažite ga 1 kapi ružinog ulja.

• BOJI KAMENJE U meditaciju donosi radost i moćnu iscjeljujuću energiju.

• MALAHIT uklanja blokade i omogućuje dotok energije u srce;

premažite ga jednom ili dvjema kapima eteričnog ulja crnog papra, sjemena mrkve ili kadulje. (Može potaknuti sukobljavanje.)

• ZELENI TURMALIN smiruje srce; uklanja kruta očekivanja.

• OPAL otkriva emocije; jača mušku solarnu i žensku lunarnu energiju.

• RUBIN iscjeljuje emocionalne rane smirivanjem i jačanjem energije srca; potiče vas osloboditi se težine, boli i negativnih emocija.

Mirisi

• KONČARA produbljuje ljubav i smiruje um.

• NAG CHAMPA poboljšava raspoloženje i razvija duhovne vrline.

• KORIJEN PERUNIKE podiže veo vaših emocija.

Hrana za energiju srca

Uz zeleni čaj, zeleno lisnato povrće i rumene jabuke, kušajte:

• ZAČINSKE TRAVE: bosiljak, korijandar, mažuran, origano, peršin.

• SJEMENKE LOTOSA: otvaraju srce i pojačavaju odanost.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU ANAHATE

Opisani položaji pomažu u otvaranju srčane čakre. Uvedite ih u svoju uobičajenu praksu ili ih izvodite prije meditacije. Neki neprikazani položaji savijanja unatrag, kao što su salabhasana (skakavac) i urdhva dhanurasana (most), također blagotvorno djeluju na energiju srca, kao i grljenje, molitva, joga disanje i nesebično služenje.

Dhanurasana: luk (a)

1. Lezite na trbuh, savinite koljena i uhvatite se za gležnjeve.

2. Pri udisanju podignite glavu, prsni koš i noge. Izravnajte ruke i

nastojte što više podignuti noge.

3. Podignite pogled i zadržite položaj trideset sekundi. Opustite se.

Ponovite dva do tri puta.

Ustrasana: deva (b)

1. Sjednite na pete. Ruke polako ispružite prema natrag i uhvatite se za

pete.

2. Podignite kukove što više možete i pomaknite ih prema naprijed.

Osjetite kako vam se srčana čakra izvija prema nebu. Blago zabacite glavu.

3. Zadržite položaj deset do trideset sekundi, a zatim se opustite.

Hanumanasana: Hanuman (c)

1. Ako ste gipki, klizite jednom nogom naprijed, a drugom unatrag sve

dok se ne spustite na tlo. Po potrebi stavite jastučić ispod prepona. Da biste izveli lakšu inačicu, kleknite, zakoračite lijevom nogom naprijed i stopalo položite na pod tako da je peta točno ispod koljena.

2. Spojite dlanove na srčanoj čakri. Vizualizirajte hinduističkog

bogamajmuna

Hanumana koji otvara svoj prsni koš kako bi otkrio Boga u svojemu srcu. Položaj zadržite trideset do šezdeset sekundi, a potom ponovite na drugoj strani.

Sporedne čakre:

AKTIVIRANJE ŠAKA

Ako se spotaknete i ozlijedite, često bez razmišljanja protrljate bolno područje. Taj instinktivni postupak aktivira slabije poznatu čakru na dlanovima obje ruke, stimulirajući protok iscjeljujuće energije iz vaše srčane čakre. Premda se uglavnom smatra sporednom čakrom, čakra šaka energetski je važna. Posrijedi je presudno važna antena bez koje bismo teško primali energetske informacije iz svijeta te odašiljali energiju. Kad stimulirate ili aktivirate čakru šaka, ona postaje osjetljiva, a vi postajete svjesniji svojih energetskih polja. S vremenom biste mogli razviti sposobnost energetskog iscjeljivanja. Meditacija opisana u nastavku pokreće taj proces razvijanja osjetljivosti.

Meditacija na čakru šaka

1. U sjedećem ili stojećem položaju ispružite ruke ispred tijela. Neka

budu paralelne s tlom i potpuno ispružene. Okrenite desnu ruku tako da dlan gleda prema gore, a dlan lijeve ruke okrenite prema dolje.

2. Stisnite šake i brzo ih opustite otvarajući i zatvarajući dlanove

dvadeset do trideset puta.

3. Promijenite smjer šaka tako da dlan koji je bio okrenut prema gore,

bude okrenut prema dolje, i obrnuto. Ponovite ubrzano otvaranje i zatvaranje šaka.

4. Potom okrenite dlanove jedan prema drugom, držeći šake otvorene

ili blago zaobljene (vidi desno). Polako približite dlanove. Kad budu udaljeni desetak centimetara, pokušajte osjetiti kuglu energije između njih. (Nemojte je zamijeniti tjelesnom toplinom; ta je energija više nalik na magnetsko polje između dlanova.) 5. Udaljavajte dlanove i ponovno ih približavajte. Igrajte se s energijom, prebacujte je iz ruke u ruku. 6.Naposljetku stavite dlan jedne ruke ispred srčane čakre, deset do dvanaest centimetara daleko od tijela. Zatvorite oči i kružite tom rukom u smjeru kazaljke sata. Nakon nekoliko minuta promijenite smjer.

7. Pomaknite ruku dva i pol do pet centimetara bliže grudima i ponovite kruženje u smjeru kazaljke sata. Potom zamijenite ruke. Pokušajte osjetiti izravnu povezanost energetskog središta vaših ruku i vaše srčane čakre prije no što završite meditaciju.

VARIJACIJE

Da biste dodatno otvorili i aktivirali čakre na dlanovima, pomiješajte jednu kap eteričnog ulja ruže i/ili lavande, prema sklonostima, s jednom žličicom bademovog ulja i umasirajte u dlanove. Ruža povezuje ruke sa srcem i pomaže kanalizirati energiju ljubavi. Lavanda pojačava vašu osjetljivost na energetske vibracije druge osobe. Možete iskušati i druge aktivnosti koje pojačavaju osjetljivost čakre dlanova, kao što su pljeskanje, kungju, reiki, terapeutski dodir ili polaganje ruku.

P e t o p o g l a v l j e

ČAKRA VIŠUDDHA KOMUNIKACIJSKO SREDIŠTE

Višuddha, ili grlena čakra, most je i/.među srca i uma. U umu se može pojaviti kreativan impuls koji se u svijetu može početi očitovati samo kad ga izrazite govorom, koristeći energiju višuddhe.

Ako je taj komunikacijski kanal blokiran, impulsi su "ugušeni", a zamisli, nade i snovi ne mogu sići niz sustav čakri (ne možete ih "uzeti k srcu") pa ostaju neostvareni. Doslovan prijevod sanskrtske riječi višuddha jest "čisto mjesto": ova čakra upravlja vašom voljom, vašom moći izbora

i vašim poimanjem istine. U njoj prihvaćate odgovornost za svoje odluke

i zauzimate se za ono u što vjerujete. U njoj ujedno razvijate duhovni

glas. Meditacije u ovom poglavlju otkrivaju važnost izražavanja istine u

vašemu srcu i zamisli u vašemu umu.

Razumijevanje

VIŠUDDHE

Uspinjanje sustavom čakri dovodi nas do posljednje čakre povezane s nekim materijalnim elementom — grlene čakre. Element ove čakre je akaša, a taj sanskrtski izraz prevodi se kao "eter", "neograničeni prostor" ili "nebo" (simbolizira je plava boja). Taj je element materija u svojemu

najčišćem, najsuptilnijem obliku, a ne prožima samo ovu čakru već i sve koje smo do sada razmotrili. Tako anahata sadrži eter i zrak; manipura

uz vatru posjeduje eter i zrak; svadhisthana obuhvaća vatru, zrak, eter i vodu, a zemlja muladhara čakre obuhvaća vodu, vatru, zrak i eter. Samo

je eter (u višuddhi) čist i usmjeren prema gornjem dijelu sustava čakri u

težnji "dodirivanja" čiste svijesti. Osjetilo povezano s grlenom čakrom jest sluh (jer je eter medij zvuka i vibracije). Uklanjanje blokada grlene čakre ne obuhvaća samo bolje slušanje drugih i razvijanje empatije već i povezivanje s vlastitim srcem te provođenje vremena u tišini. Rad s višuddha čakrom pomaže uvidjeti da tišina može biti vrijedna i puna značenja. No, ujedno vam donosi spoznaju da zapovijedi kao što su "budi tiho" mogu blokirati grlenu čakru. Kad je vaša višuddha otvorena i uravnotežena, sposobni ste otvoreno izraziti svoja vjerovanja, kreativnost i emocionalne potrebe, ne strahujući od mišljenja drugih. Ali blokada u grlenoj čakri često narušava vašu sposobnost komunikacije: mogli biste govoriti poluistine ili laži, makar nesvjesno, i mogli biste hiniti hrabrost umjesto da pokušate izraziti unutarnje previranje ili nezadovoljstvo. To ne samo da otežava komunikaciju već i guši vašu sposobnost da se zauzmete za ono u što vjerujete i da ostvarite svoje snove. S druge strane, mogli biste patiti

ZNAČENJE ČAKRE: čisto mjesto ELEMENT: eter (prostor) ZVUČNA VIBRACIJA: HAM OSJETILO: sluh

od "verbalnog proljeva" koji iscrpljuje vašu energiju višuddhe. Mnoge negativne navike povezane su s neravnotežom grlene čakre —primjerice, ogovaranje, prejedanje, pušenje i alkoholizam. Opsesivno ponašanje može proizaći i iz nesposobnosti primanja energije te komuniciranja na zdrave načine.

U našemu fizičkom tijelu grlena čakra upravlja organima koji se

koriste u komunikaciji i umjetničkim aktivnostima — ustima, jezikom, grlom, ušima, očima i šakama. Energetski poremećaji često imaju ulogu u govornim poteškoćama, poremećajima prehrane, simptomima stresa i čak gluhoći. Stimuliranje grlene čakre donosi darove melodičnoga glasa, dojmljivu govorničku sposobnost te sposobnost pisanja poezije, tumačenja pisane riječi, shvaćanja poruka iz snova i vještog poučavanja, osobito na duhovnoj razini. Višuddhom upravlja planet jupiter koji u indijskoj

tradiciji predstavlja učitelja. Intenzivna meditacija na višuddhu povećava vašu sposobnost razumijevanja biti najvažnijih svetih spisa. Meditacija na ovu čakru donosi uvid u prošlost, sadašnjost i budućnost — i sposobnost izražavanja te mudrosti.

RAD S ENERGIJOM VIŠUDDHE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Ona vam mogu pomoći uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju višuddhe te kako biste je mogli uravnotežiti.

• Kršim li često svoja obećanja? Kako to mogu ispraviti?

•Koristim li riječi da bih povrijedio druge? Ili ih koristim da bih drugima dao moć?

• Izražavam li se iskreno? Ako se ne izražavam, kako mogu početi? •Jesam li sklon ogovaranju? Ako jesam, zašto to činim?

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE S GRLENOM ČAKROM

Promatrajući sliku ili jantru ove čakre, sjetite se crnog slona korijenske čakre, simbola materijalnog svijeta. Uviclite kako bijeli slon ove čakre označava eter, koji rastvara, pročišćuje i povezuje grube elemente nižih čakri i materijalnog svijeta.

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite ilustraciju

čakre sa sljedeće stranice, poduprtu tako da se nalazi malo isp>od razine

vaših očiju dok sjedite. Zapalite svijeću i kakav miris. 2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogućnosti prekriženih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri.

3. Poluzatvorenih očiju promatrajte šesnaest zagasito ljubičastih latica

koje čine rub.

U indijskoj simbologiji 16 je sveti broj Božanske Majke koja je u grlenoj čakri poznata kao Vak ili Vani Devi, personifikacija govora. Svaka latica sadrži jedan samoglasnik sanskrtskog alfabeta. Riječ višuddha znači "čisto", a samoglasnici se smatraju najčišćim zvukovima.

okrenutim prema dolje. Taj trokut simbolizira energiju nižih čakri koja kroz grlo prelazi u viša središta. 5. Zatim pogledom prijeđite u središte i usredotočite se na krug koji predstavlja eter,element grlene čakre. Krug je simbol svete praznine onkraj elemenata. Shvatite njegovu uzvišenu čistoću. U krugu je Airavata, bijeli slon iz indijske mitologije. On spušta svojih sedam surli kako bi elemente materijalnog svijeta uzdignuo u oblake, povezujući zemlju i nebo. 6. Naposljetku podignite pogled s plavog kruga i usredotočite se na sanskrtski znak. Taj znak čita se HAM i čini mantru etera. Tiho je izgovorite misleći na Hamsu, bijelog labuda koji simbolizira božanski duh ili oslobođeno jastvo. Nakon dvadeset ili više minuta meditacije otvorite oči. Meditirajte svakodnevno.

Napredovanje

Kad jantru toliko upoznate da je možete vizualizirati bez gledanja, sjednite uspravnih leđa, zatvorite oči i usredotočite se na grlo. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac u svojim grudima, njegove zrake i mantru HAM koja se širi. Meditirajte najmanje trideset minuta.

Meditacija elemenata:

ELEMENT ETERA

Smatra se da meditacija na eter, element višuddhe, pojačava mentalnu snagu i sposobnost prepuštanja dubokoj meditaciji. Ujedno otkriva znanje koje nije zapisano riječima te pojačava vašu sposobnost tumačenja i pojašnjavanja. Postupno ćete postati svjesni neograničenog prostora u sebi, kao što se nebo proteže beskrajno daleko. Dopustite si otvorenost za neograničene mogućnosti koje vam ta svjesnost donosi. Meditacija opisana na sljedećoj stranici korisna je kad se osjećate ograničeno ili sputano. Najbolje ju je izvoditi na otvorenom, za vedra dana, s dobrim pogledom na nebo, premda možete sjediti i u zatvorenom prostoru te gledati kroz prozor.

Meditacija na eter

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih

nogu. Pazite da su vam leda ravna. 2. Zagledajte se u nebo svjesni da predstavlja element etera i da posjeduje značajku neograničenog prostora. Premda je nebo zapravo

bezbojno, opazite kako dojam plavetnila odgovara plavoj boji grlene čakre.

3. Potom počnite promatrati svoje disanje. Izdišite napetost i udišite

snagu. Budite svjesni dijelova tijela koji su u doticaju s tlom. Usmjerite dah prema njima i promatrajte što se dogada. Osjetite kako se širite

prema dolje. Mogli biste osjetiti težinu, ili lakoću kao da lebdite.

4. Usredotočite se na lijevu stranu tijela i osjetite kako vaša energija

zrači prema toj strani. Pošaljite dah u lijevu nogu, ruku, vrat, obraz i sljepoočnicu. Osjetite kako se širite prema lijevoj strani.

5. Potom se usredotočite na desnu stranu svojega tijela i osjetite kako

vaša energija zrači prema njoj. Usmjerite dah jednako kao što ste ga usmjerili lijevoj strani i osjetite kako se širite prema desnoj strani. 6.Zatim se usredotočite na stražnji dio tijela. Osjetite kako energija zrači odozdo prema gore: od stražnjice kroz leda i ruke prema stražnjoj strani vrata i glave. Pošaljite dah u te dijelove i osjetite širenje unatrag.

7. Zatim osjetite prednji dio svojega tijela. Opazite kako energija zraci u vaše noge, trbuh, prsni koš, ruke, grlo i lice. Pošaljite dah u te dijelove tijela. Osjetite kako se širite prema naprijed. 8.Zatim se usredotočite na gornji dio tijela i opažajte kako energija zrači prema njima. Pošaljite dah u ramena i glavu.Osjetite širenje prema gore.

9. Naposljetku osjetite kako se istodobno širite u svim smjerovima

potpuno svjesni da vas prožima eter. Ponavljajte afirmaciju"Sjedinjen

sam s univerzumom" sve dok ne osjetite da ništa ne ograničava vašu prirodu.

Mouna:

DOŽIVLJAVANJE TIŠINE

Pretjerano govorenje ometa um te znatno otežava unutarnju usredotočenost i meditaciju. Pokušajte obuzdati govor i naučite više slušati. Nakon nekog vremena vjerojatno ćete ustanoviti da lakše vladate svojim osjetilima i umom te da se svi oblici

komunikacije doimaju smislenijima. Stvarajući tišinu u svojemu umu, postajete svjesni što drugi zapravo govore —ne samo glasovima već i izrazima lica te tijelima. Duboko slušanje je vještina koja u grlenoj čakri uspostavlja duboku povezanost s drugim ljudima I često vodi do suosjećajnijih povezanosti u srčanoj čakri. Vježbanje tišine, na sanskrtu mouna, vrlo je djelotvorno jer pomaže u čuvanju, pročišćavanju I jačanju energije grlene čakre. Zbog mouna meditacije, opisane na sljedećoj stranici, i procesa samoanalize, počet ćete paziti na usklađenost vlastitih riječi i postupaka — te na usklađenost riječi i postupaka s vlastitim mislima.

Mouna meditacija

1. Za promatranje tišine potrebno je izabrati vrijeme ili dan kad ne

morate raditi ili se družiti s drugim ljudima. U to vrijeme možete vježbati jogu ili pranajamu, ili obavljati kakav jednostavan fizički

posao. Ali nemojte slušati glazbu, gledati televiziju, izvoditi bilo kakve brze vježbe ili se upuštati u aktivnosti koje iziskuju intelektualnu usredotočenost, kao što je čitanje.

2. Kad utišate vanjsku "buku" koja vas okružuje, opazite dinamičnost

svojeg unutarnjeg, mentalnog svijeta. U prvim danima provođenja mouna meditacije opažajte mnoge misli koje se pojavljuju kako bi vas potaknule na prekidanje promatranja tišine: odjednom biste se mogli sjetiti telefonskog poziva koji morate obaviti, ili bi na površinu mogle izroniti stare brige, problemi i emocije. Ne dopustite da vas ta pitanja zaokupe, jednostavno promatrajte misli kao da su mjehurići koji će se

uskoro rasprsnuti ili otploviti. Vaše zabrinutosti više neće postojati i lakše ćete održavati tišinu, iznutra i izvana.

3. Pojačanu mentalnu svijest, koju vam donosi ova praksa, pokušajte

uvesti u svoj svakodnevni život. "Uredite" svoje riječi prije no što progovorite. Govorite samo ono što je potrebno i što je istinito. Kad praksa tišine smiri vaše mjehuriće misli i bujice emocija, opazite da riječi imaju veću moć kad ih izgovorite. 4. S vremenom produljujte mouna meditaciju sve dok vježbu vanjske tišine ne uspijete održavati barem sat vremena dnevno. Ili, ako je moguće, provodite jedan dan tjedno u potpunoj tišini. Preporučuje se barem jednom tjedno pojesti obrok u potpunoj tišini.

Brahmari:

BUMBAR DISANJE

Brahmari je vokalna meditacija nalik na zujanje pčele, a pomaže u otvaranju i uravnoteženju grlene čakre. Osobito se preporučuje pjevačima, učiteljima ili osobama koje govore u javnosti te onima koji jednostavno žele poboljšati svoje govorne i komunikacijske sposobnosti. Brahmari meditacija, opisana na sljedećoj stranici, često donosi duboku radost i zadovoljstvo. Donosi osjećaj dubokog unutarnjeg mira jer se vaš um oslobađa mentalne buke. Ta vježba pojačava koncentraciju, pamćenje i samopouzdanje te pomaže odagnati sumnju u sebe, kao i poriv za ogovaranjem. Budući da stimulira i pročišćuje energetsko središte komunikacije, vjerojatno ćete ustanoviti da razvija vašu sposobnost pozornog slušanja i komuniciranja na dubljoj razini. Mogli biste otkriti svoj istinski unutarnji glas i naučiti odmjeravati riječi. Budete li redovito izvodili brahmari, vjerojatno ćete primijetiti da vam je glas postao ugodan i melodičan. Uz redovitu praksu, ova meditacija može pomoći i u ublažavanju mnogih problema s grlom, kao što su promuklost ili slab glas. Produljeno izdisanje (vidi peti i šesti korak) osobito je blagotvorno za trudnice, kao izvrsna priprema za disanje tijekom trudova. Pri prvom izvođenju nemojte se zabrinuti ako osjetite blago povišenje tjelesne temperature; posrijedi je jednostavno ubrzavanje krvotoka.

Brahmari meditacija

1. Kleknite i spustite stražnjicu na pete ili sjednite tako da su vam trbuh

i prsni koš nesputani. Položite dlanove na koljena.

2. Lagano zatvorite usta i usne te stegnite glotis na stražnjoj strani grla.

Glavu držite uspravnom i opustite mišiće vrata.

3. Snažno udahnite kroz. obje nosnice tako da vam nepce pritom vibrira i

proizvodi zvuk brkanja. Osjetite kako udisanje nalik na hrkanje puni

vaše grlo energijom. Neki ljudi to opisuju kao zvuk koji proizvodite kad želite pročistiti grlo. U tekstovima o jogi taj je osjet uspoređen sa zujanjem velikog bumbara.

4. Zadržite dah nekoliko trenutaka — koliko možete bez naprezanja.

Neka vaš um tijekom zadržavanja doživi element povezan s grlenom čakrom: eter ili prostor.

5.

Kad ste spremni, izdahnite kroz obje nosnice, proizvodeći visok

zvuk hrujanja, poput zujanja male pčele. Nastojte izdahnuti sav zrak iz pluća.

6. Ponovite vježbu 5— 10 puta. Budite svjesni

7. Kad završite, zatvorite oči i u tišini sjedite 20—30 minuta, dišući normalno i usredotočeni na grlenu čakru. Tijekom dnevnih aktivnosti zadržite svijest o osjećaju i odjekivanju zvuka brujanja, vibracije u grlu, ustima, obrazima i na usnama. Opazite kako vam brujanje pomaže regulirati disanje te izdisati duže i potpunije.

Bezvučan zvuk MEDITACIJA NA OM

OM ili AUM zvuk je beskonačnoga — najapstraktnija i najuzvišenija mantra koja navodno sadrži sve druge mantre. OM je simbol prvotne vibracije, transcendentalnog bezvučnog zvuka koji je, prema hinduističkim svetim spisima, prouzročio nastanak univerzuma. To bismo mogli usporediti sa znanstvenom teorijom "velikog praska". Premda je OM mantra adne, ili čakre trećeg oka, njezina se vibracija u materijalnom svijetu očituje preko višuddhe kad se izvodi naglas. Pojanje mantre OM preporučuje se za oslobađanje blokada u području grla i za jačanje glasa. Vjeruje se da taj zvuk pozitivno utječe na živčani sustav, da jača dišni sustav te da krijepi cijelo tijelo. Pojanje njegova tri sloga (A-U-M) potiče uravnoteženje vibracija u vašemu tijelu te budi latentne psihičke i mentalne moći. OM je zbog svoje univerzalnosti korisna i djelotvorna mantra koju svatko može primjenjivati. Možete je pojati sami ili u društvu. Neki duhovni učitelji započinju sastanke ili predavanja skupnim pojanjem mantre OM; smatra se da to poboljšava komunikaciju. Ako se pouka završi snažnim OM, ta mantra polaznicima navodno pruža dublje razumijevanje tumačene teme.

Pojanje mantre OM

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, uspravnih leda. Ako radite u

skupini, najbolje je da sjedite okrenuti jedni prema drugima ili u krugu.

2. Zatvorite oči i duboko udahnite. Široko otvorite usta i počnite glasno

pojati prvi slog AAA, držeći usta široko otvorenim. Neka zvuk započne na dnu vašega trbuha.

3.

Postupno zaoblite usne kako bi se zvuk pretvorio u U. Osjetite kako se

kreće kroz vaš prsni koš i područje grla.

4. Nastavite stezati usne kako biste oblikovali konačan zvuk MMMMM.

Neka taj zvuk vibrira u vašoj glavi i licu, a osobito u šupljinama sinusa.

5. Duboko udahnite i ponovite zvuk OM tako da je svaki slog što duži. Nastojte spriječiti lutanje uma: ostanite usredotočeni na pojanje i vibraciju, usklađujući je s disanjem. Osjetite kako mantra vibrira u vašoj grlenoj čakri.

6. Nastavite pojati produljeni OM barem dvadeset minuta. Postupno

utišavajte zvuk tako da ga naposljetku šapćete i tiho pjevušite. Potom

ga postupno pojačavajte.

SASTAVNICE MANTRE OM

Iako se najčešće piše OM, mantra se sastoji od tri dijela:

Dio MANTRE

AAA

U

MMMMM

ZVUK SE PROIZVODI: široko otvorenim ustima zaobljenih usana

ZVUK VIBRIRA U:

trbuhu

prsnom košu

zatvorenim usnama glavi i sinusima

PREDSTAVLJA:

prošlost

sadašnjost

budućnost

STANJE

SVIJESTI:

budnost

sanjanje

duboki san

POVEZAN S:

fizičkim tijelom

mentalnim/suptilnim onkraj uma

NAČINI RADA SENERGIJOM VIŠIIDDHE

Sljedeće tehnike podupirat će vas u meditaciji i pomoći u oslobađanju energije grlene čakre. To donosi slobodu od netjelesne žeđi i gladi (kao što su žeđ za znanjem i glad za ljubavlju). Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eteričnih ulja ili ljekovitih trava posavjetujte se sa stručnom osobom.

Cvjetne esencije

Da biste intenzivno radili s energijom višuddhe, navedene esencije koristite prije meditacije. Stavite četiri kapi pod jezik (ili ih popijte s vodom).

• ZVONČIĆ pojednostavnjuje probleme; povezuje vas s okolinom.

• BORAŽINA potiče izražavanje te preobrazbu tuge i depresije.

• ARIŠ otvara višuddhu, uklanja "neuspjeh", oslobađa kreativnost.

• LOBELIJA potiče zauzimanje za ono u što vjerujete.

• ZIJEVALICA uravnotežuje energije sakralne i grlene čakre te

omogućuje skladno verbalno izražavanje; oslobađa stvaralačku energiju.

• KUPINA vas potiče veselo govoriti o onome što smatrate istinom, na način koji će drugi čuti i koji će im pomoći.

Eterična ulja

Za kupku, prije meditacije pomiješajte tri do pet kapi eteričnog ulja s jednom žličicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja; izlijte pod mlaz tekuće vode dok punite kadu.

• BERGAMOT (bez bergaptina) potiče mirno izražavanje istina koje se pojavljuju zbog otvaranja srčane čakre.

• KAMILICA omogućuje izraziti istinu bez gnjeva ili zamjeranja.

• EUKALIPTUS pomaže ako se osjećate "ukočeno"; potiče spontano

izražavanje.

• SANDAL stimulira stvaralačke energije u grlenoj čakri te pomaže u

pronalaženju novih rješenja; potiče šire viđenje.

• ČAJEVAC mijenja energiju višuddhe; pomaže u ostvarivanju potencijala.

• METVICA potiče na etičnije življenje.

Kristali, drago i poludrago kamenje

Nosite ih kao nakit, stavite pokraj čakre ili ih jednostavno držite prije meditacije. Drago kamenje osobito je blagotvorno za ovu čakru ako je u srebru, koje poboljšava govor i jača vjeru u više jastvo.

• TIRKIZ poboljšava govor, komunikaciju i iscjeljivanje.

• JANTAR najbolje djeluje u dodiru s kožom; daje "dar govora" — nosite ga oko vrata ako želite govoriti jasno i samopouzdano.

• AKVAMARIN poboljšava komunikaciju; aktivira i čisti grlenu čakru; koristan je za parove koji razrješavaju teškoće.

• AMAZONIT otvara grlenu i srčanu čakru te čakru solarnog pleksusa,

poboljšavajući samoizražavanje, umjetničku kreativnost i iscjeljivanje.

• LAPIS LAZULI energizira, pojačava kreativnost, pročišćuje misli,

povezuje s unutarnjom moći i višim jastvom; tamnoplavi kamen

sa zlatnim česticama jača iskrenost, otvorenost, intuiciju i psihičke sposobnosti.

• AMETIST za oporavak od ovisnosti; ublažava kompulzivno ponašanje.

Mirisi

• SMOLA MIRE za molitvu i meditaciju; osobito je se osjećate "zaglavljeno". Palite je na ugljenu.

Hrana koja daje moć

Lako probavljiva hrana koja stimulira čakre i zasladuje život obuhvaća:

• PRIRODNE ZASLAĐIVAČE: voće i njihove sokove, med i propolis.

• LJEKOVITE BILJKE SA SVOJSTVOM ČIŠĆENJA:

marulja i crveni brijest, u obliku tableta ili čaja.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU VIŠUDDHE

Sljedeće položaje uvedite u svoju uobičajenu praksu ili ih izvodite prije meditacije kako biste stimulirali grlenu čakru. Na grlenu čakru utječu

i pjevanje, raspravljanje te jednostavno svakodnevno grgljanje slane vode.

UĐĐAJI DISANJE

Udđaji disanje stimulira, oslobađa i jača grlenu čakru. Sjednite prekriženih nogu i ravnih leda. Otvorite usta i izdahnite HAAA. Zatvorite usta; pri udisanju isti HAAA zvuk izvedite kroz nos. Izdahnite kroz nos i ponovite HAAA. Ponovite nekoliko puta.

Sarvangasana: svijeća

1. Ležite na leda, spojenih nogu. Podignite noge. Poduprite leda rukama

i podignite se na ramena tako da su vam laktovi usmjereni od tijela. Ako

vam je vrat napet, spustite se i pod ramena stavite složeni pokrivač. 2. Pomaknite ruke na gornji dio leda tako da prsti pokazuju prema kralježnici. Izravnajte leda koliko god možete. Ispružite noge te opustite listove i stopala. Svu tjelesnu težinu oslonite na laktove, umjesto na vrat.

Vrijeme zadržavanja ovoga položaja postupno povećajte do tri minute.

3. Polako spustite leda i ruke. Potom blago spustite noge, držeći glavu na

tlu.

Halasana: plug

1. U položaju stoja na ramenima možete, ako vam to odgovara, spustiti stopala na tlo iza glave. Ako stopala lako spustite na tlo, ispružite ruke na tlo. 2. U ovom položaju nastojte ostati barem minutu. Polako se spustite držeći ruke i glavu na tlu.

Simhasana: lav

1. Kleknite i nagnite se naprijed kako biste stavili dlanove na koljena ili

bedra. Duboko udahnite kroz nos.

2. Potpuno izdahnite kroz usta. Pritom široko otvorite usta, isplazite

jezik, širom otvorite oči i riknite poput lava. Ponovite dva do tri puta i opustite.

Sporedne čakre:

KORNJAČINA ČAKRA

Ispod grlene i iznad srčane čakre nalazi se sporedna čakra blistavog energetskog obrasca nalik na kornjaču, ili kurma na sanskrtu. Meditacija na to energetsko središte donosi smirenost koja se katkad uspoređuje s mirom hibernacije. Kornjača je univerzalan simbol stabilnosti i čvrste odlučnosti. Kad odluči uvući glavu i noge, ništa je ne može potaknuti da se predomisli. U indijskoj mitologiji univerzum stoji na kornjači. Četiri noge, glava i rep kornjače mogu se usporediti s pet osjetila i umom. Kornjačina sposobnost da uvuče ekstremitete i ostane mirna u sebi, simbolizira joga praksu pratjahare. Premda se najčešće prevodi kao "isključivanje osjetila", tu je praksu najbolje opisati kao uskraćivanje mentalne energije osjetilima. Osjetila su poput električnih uređaja koji funkcioniraju samo dok su priključeni na izvor energije. Primjerice, ako ste zaokupljeni čitanjem, možda nećete čuti zvonjavu telefona: s vašim je ušima sve u redu, ali je vaša mentalna energija usmjerena na vaše oči. U pratjahari svjesno

"isključujete" osjetila iz njihova izvora energije. Kad sjednete meditirati, pokušajte isključiti osjetila. Ne dopustite da energija vašega uma krene prema očima, nosu, ušima, koži ili ustima, ali ni šakama ili stopalima (sanskrtski izraz za osjetila obuhvaća i organe djelovanja). To znači da ne vidite, ne njušite, ne osjećate dodire ni okuse, ne govorite, ne krećete se i ne radite. Kad mentalna energija prestane bježati, prakticirate pratjaharu i poprimate značajke stabilne, smirene kornjače.

Meditacija na kornjačinu čakru

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih

nogu i uspravnih leda. Pričekajte nekoliko minuta da vam se disanje ustali u prirodnom ritmu. 2. Zatvorite oči i usmjerite svijest u unutrašnjost svojega tijela. Postanite svjesni položaja vaše kornjačine čakre u području gornjeg dijela sternuma (prsne kosti), tik iznad točke u kojoj se dušnik razdvaja u bronhijalne cijevi . 3. Usmjeravajući svijest na mjesto na kojemu se nalazi kornjačina čakra, svjesno usporite disanje. Potom mentalno promatrajte prolazak daha kroz kornjačino energetsko središte. Ne činite ništa drugo,samo održavajte to žarište. Na taj način "isključujete" svoja osjetila uspješnije nego da im naredite prestanak aktivnosti.

4. Kad god vam um odluta tijekom meditacije, jednostavno se

usredotočite na dah u kornjačinoj čakri.

5. Nastojte meditirati najmanje dvadeset minuta dnevno te postupno

produljujte vrijeme do četrdeset i pet minuta. Uz praksu ćete uskoro početi osjećati unutarnji mir i duboku emocionalnu stabilnost koja se pojavljuje kad su osjetila isključena, a kornjačina čakra otvorena i uravnotežena.

Š e s t o p o g l a v l j e

ČAKRA AĐNA SJEDIŠTE MUDROSTI

Ađna ili čeona čakra često se naziva i trećim okom ili okom uma te čini zapovjedno središte vašega suptilnog tijela. Ova čakra ne upravlja samo osjetilima već i svjesnim te podsvjesnim umom, a istodobno regulira i druge čakre te njihove energetske kanale. Nalazi se tik iznad i između obrva te čini završno sjecište triju glavnih nadija ili energetskih kanala. U njoj završavaju ida (lijevi kanal) i pingala (desni kanal), a središnja sušumna nastavlja prema krunskoj čakri i višim razinama svijesti. Drugo ime za ovu čakru jest dnana-padma, "lotos koji daruje znanje". Meditacije iz. ovoga poglavlja daruju mudrost, jasnoću vizije i pojačanu intuiciju, omogućujući vam da počnete opažati širi kontekst života.

Razumijevatije

AĐNE

Ađna čakra upravlja vašim umom i vašim osjećajem vlastitog jastva. Premda, strogo gledano, nije povezana ni s jednim elementom, um bi se mogao smatrati elementom čeone čakre jer upravlja osjetilima i životnom energijom. Energija adne najjače djeluje na vašu osobnost. Ova je čakra sjedište vašega prosuđivanja, vaše emocionalne inteligencije te vašega shvaćanja stvarnosti, razboritosti i mudrosti. S njom se povezuje šest duhovnih "moći": neometana meditacija, savršena usredotočenost, sposobnost usmjeravanja nepodijeljene pozornosti, nadzor nad mislima, samadhi ili nadsvjesno stanje i postignuće prosvjetljenja. Dok je vaša ađna otvorena i uravnotežena, svijet promatrate bez prosuđivanja te opažate sve što je u dosegu osjetila i sve što je izvan njihova dosega (ovo je središte izvor intuicije i psihičkog poimanja). Zasebni kanali ida i pingala utvrđeni su u sadašnjem trenutku, ali u ovoj se čakri njihove energije stapaju, a vi ulazite u područje bezvremenosti pa možete učiti iz prošlosti, prepoznavati sadašnje smjerove te "vidjeti" i planirati budućnost.

RAD S ENERGIJOM AĐNE

Izvodeći meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedeća pitanja. Ona vara mogu pružiti uvid kako blokirate vlastitu energiju adne te kako je uravnotežiti.

• Jesam li uglavnom sposoban vidjeti širi kontekst? Kako bih ga mogao bolje vidjeti?

• Čujem li govor svojega ega? Jesu li moje srce i um usklađeni?

•Jesu li moji kriteriji previsoki? Ako nisu, bih li uz više truda mogao

postići više? •Kako bi život mogao biti bolji? Kako mogu raditi prema tom cilju?

Ako je protok energije kroz vašu ađnu zdrav, um vam je usredotočen

i blagoslovljeni ste živom, ali discipliniranom maštom. Vjerojatno ste

karizmatični, iznimno intuitivni, nevezani uz materijalnu imovinu i možda skloni psihičkim pojavama. Ako je energija vaše adne preslaba, možda vam nedostaje disciplina

i sposobnost unutarnje vizije, pamćenje vam je slabo, plašite se uspjeha,

loše komunicirate i/ili ne shvaćate suptilne signale, što stvara sklonost postavljanju preniskih ciljeva i kriterija. S druge strane, ako je energija

vaše adne prejaka, mogli biste biti nesposobni povezivati se s vlastitom intuicijom i vjerovati joj. Neki ljudi to nadoknaduju dogmatičnošću, pravedničkim stavom, autoritarnošću i arogancijom ili pretjeranom intelektualnošću i racionalnošću. Takvi ljudi iskazuju preobilnu energiju "glave", ali su manjkavi u "srcu" jer su iscrpili zalihe energije nižih čakri, podižući je previsoko. To je škodljivo jer adna iziskuje potporu stabilnih nižih čakri. Srećom, zdrava adna potiče uravnoteženje nižih čakri. Štoviše, mnogi jogiji rad na čakrama zbog toga započinju s čeonim središtem — tu je čakru ujedno najlakše pobuditi, često pomaže u otvaranju drugih čakri, a kad se otvori, sprečava negativne posljedice neravnoteže u drugim čakrama. U vašemu fizičkom tijelu adna upravlja očima, ušima, nosom

i bazom lubanje. Energetska neravnoteža često može biti uzrokom

problema s vidom, glavobolja, migrena i vrtoglavice, a može imati ulogu

i u zbunjenosti, slabom pamćenju, nesanici te akutnoj upali sinusa.

Radom s energijom adne pojačavate svoju intuiciju i stječete jasnije viđenje vlastite životne svrhe. Vjerojatno ćete postati kreativniji, razviti

sposobnost simboličkog razmišljanja te nalaziti nove načine shvaćanja svijeta. Na taj se način probijate kroz Rudra granthi, energetski čvor

egosvijesti i intelektualnog ponosa i približavate se konačnom cilju:

kozmičkoj svijesti.

Meditacija na jantru:

POVEZIVANJE S ČEONOM ČAKROM

Vizualizacija slike ili jantre adne (vidi desno) omogućuje vam shvatiti kako se u njoj sjedinjuju glavne struje vašega energetskog tijela. Pritom počinjete povezivati njihove komplementarne energije u svojemu tijelu i umu, a simbol toga sjedinjavanja je Ardhanarišvara, indijsko božanstvo koje upravlja ovom čakrom. Taj napola muški, napola ženski lik predstavlja sjedinjenje suprotnih značajki glavnih nadija.

Meditacija na jantru

1. Nizak stolić prekrijte čistom tkaninom te na nju postavite ilustraciju

čakre sa sljedeće stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaših očiju dok sjedite. Zapalite svijeću i kakav miris.

2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogućnosti prekriženih nogu.

Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri.

3. Najprije steknite opći dojam o slici. Simboli većine čakri nalikuju na

lotosov cvijet, ali ovaj je drugačiji. Opazite kako njegov prikaz blistave energije sadrži sjajan bijeli krug s po jednom čisto bijelom laticom sa

svake strane. Razmislite o tome kako latice predstavljaju suprotne, ali komplementarne energije Sive (muške, pasivne energije) i Sakti (ženske, aktivne energije) u vašemu tijelu, koje su ovdje prikazane muško-ženskim likom. Razmislite o tome kako se dva glavna nadija, ida i pingala, sjedinjuju u vašoj čeonoj čakri.

4. Usredotočite se na središnji krug. Sanskrtsko slovo predstavlja OM,

mantra čeone čakre. Ta sveta jednosložna riječ simbolizira apsolutnu svijest. 5. Zatim možete prijeći na pojanje mantre OM. U meditaciji na ovu jantru svakodnevno provedite barem dvadeset minuta.

Napredovanje

Nakon nekoliko mjeseci meditiranja na ovu jantru opažate da je vaša usredotočenost toliko ojačala da je produbila vašu intuiciju i empatiju s

drugima. Tada, umjesto meditacije na jantru, sjednite zatvorenih očiju, usredotočite se na čeonu čakru i vizualizirajte sliku između svojih obrva najmanje trideset minuta.

Postizanje unutarnje tišine:

SMIRIVANJE UMA

Vaš um upravlja vašim osjetilima i pranom u tijelu. Međutim, ako je um nemiran, neprestano vas preplavljuju valovi misli, osjeta i žudnji:

neprestana struja mogućnosti vjerojatno privlači vašu svijest, narušavajući vaš unutarnji mir. Um se u jogičkoj filozofiji često uspoređuje s jezerom ili oceanom. Ako je miran, ništa ne uzburkava mulj ili pijesak na dnu i nema valova koji bi narušavali jasnoću vizije. Slično tome, kad vaše misli potonu u jezero ili ocean vašega uma, osjećate mir i doživljavate jasnoću. Vizualizacija jezera uma na sljedećoj stranici pomaže doživjeti takav mir.

Vizualizacija jezera uma

1. Sjednite u udoban položaj za mcditaciju, po mogućnosti prekriženih

nogu i uspravnih leda. Zatvorite oči. Nekoliko puta duboko udahnite

i izdahnite, a zatim dopustite da vam se disanje ustali u polaganom, prirodnom ritmu.

2. Usredotočite se na čeonu čakru i zamislite svoj um kao jezero. Isprva

biste mogli vidjeti valove na površini jezera uma. To su vaše misli i pitanja kojima se trenutačno bavite. 3. Potom zamislite da je netko u vodu bacio velik, prelijep dijamant. Blago pokušajte vidjeti kako taj dragulj blista na dnu jezera. Budete li se naprezali ili ako počnete misliti, uzburkat ćete vodu koja će se zamutiti pa nećete vidjeti dijamant. Kad god se misli pojave, ne pokušavajte ih otjerati — tako ćete ih samo potaknuti da se vrate još

snažnije. Umjesto toga pokušajte se blago i potpuno usredotočiti na pokušaj da vidite dijamant.

4. Usporite disanje i pustite da se ujednači. Vaš um, tijesno povezan s

disanjem, odgovorit će smirivanjem, valići će se polako smirivati kako

biste napokon jasno vidjeli dijamant.

5. Zadržavajući predodžbu dijamanta, opazite kako vam smirivanje uma

i usredotočenost na dragulj donose tih, dubok unutarnji mir. Pustite da predodžba dijamanta izblijedi i dopustite da vas tišina obavije tako

što ćete sva osjetila usredotočiti na nju. Zamislite da možete vidjeti, onjušiti i dodirnuti tišinu. Posrijedi je mir koji "nadilazi svaki razum", o kojemu govore Biblija i drugi duhovni spisi. 6.Nastavite meditirati na taj način barem dvadeset minuta. Potom protegnite noge i nekoliko minuta sjedite u tišini, u osjetu unutarnjeg mira. Pokušajte zadržati tu svijest kad se vratite svakodnevnom životu. S praksom postupno produljujte vrijeme meditacije na četrdeset i pet minuta.

Tratak:

PROMATRANJE SVIJEĆE

Tratak, ili "usredotočen pogled" odličan je oblik meditacije za čišćenje i jačanje adne. Kao u vježbi opisanoj na sljedećoj stranici, najčešće se izvodi tako što se neko vrijeme netremice gleda u plamen svijeće. Međutim, za žarište trataka možete izabrati i vizualnu predodžbu koja se izrazito ističe na pozadini, kao što je crna točka na bijelom zidu, no možete se zagledati i u vrh vlastitog nosa ili okrenuti oči prema gore, prema prostoru između obrva (vidi str. 1 39). S mentalnog stajališta, ova vježba potiče intenzivnu usredotočenost. Tjelesne dobrobiti gledanja u jednu točku obuhvaćaju jačanje očnih mišića i živčanih središta u čelu. A kad obuzdate refleks treptanja, oči vam zasuze, što pročišćuje oči, suzne kanale i sinuse. Prije no što započnete s tratak meditacijom opisanom na sljedećoj stranici, postavite svijeću na udaljenost ruke, možda na stolac ili na nizak stolić pred sobom. Svijeća bi vam trebala biti u razini očiju dok sjedite. Zapalite svijeću,a zatim ugasite sva električna svjetla ili navucite zavjese kako biste zamračili sobu. Prije meditacije provjerite da u prostoriji nema propuha; plamen mora ostati miran, ne smije treperiti.

Tratak meditacija

1. Sjednite u udoban položaj za meditaciju, po mogućnosti prekriženih nogu, pred svijeću. Uspravite kralježnicu i glavu te opustite tijelo. Lagano spojene ruke položite u krilo. 2. Otvorite oči i zagledajte se u plamen, nastojeći ne trepnuti. Usredotočite se na mišiće lica i očiju kako biste ustanovili jesu li napeti i svjesno ih opustite. Pazite da ne počnete gledati "u križ" i da ne izgubite

žarište (znat ćete da se to dogodilo ako vidite više slika). Zagledajte se duboko u plamen. Opazite nekoliko krugova različitih boja. Promatrajte ih otprilike jednu minutu. 3. Potom blago zatvorite oči. Opustite očne mišiće i vizualizirajte plamen koji ste gledali. Opazite ga unutarnjim okom. Nemojte se usredotočiti na "fizičku" predodžbu plamena koja ostane neko vrijeme nakon stimulacije očnog živca jakom svjetlošću. Umjesto toga stvorite mentalnu predodžbu plamena, uključujući svjetlosne prstenove različitih boja. Jednu minutu zadržite mentalnu predodžbu svijeće u točki između obrva kako biste ojačali čakru. 4. Ponovite drugi i treći korak, ali ovaj put u drugom koraku držite oči otvorenima tri minute. Kad potom u trećem koraku zatvorite oči,sjedite dvadeset do trideset minuta, potpuno usredotočeni na predodžbu svijeće. S praksom postupno produljujte vrijeme gledanja u svijeću u drugom koraku na pet pa čak deset minuta.

Načini rada s ENERGIJOM AĐNE

Sljedeće metode potiču jačanje usredotočenosti i čišćenje ustajale energije u čeonoj čakri. Pomaže i čišćenje od drugih energija kupanjem ili pranjem ruku i umivanjem prije meditacije. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije posta ili uporabe eteričnih ulja posavjetujte se sa stručnom osobom.

Indijski sveti prahovi

Tri praha tradicionalno se nanose na treće oko kako bi se poboljšala meditacija. Možete ih kupiti u specijaliziranim prodavaonicama ili preko interneta.

VIBHUTI, sveti prah, predstavlja destruktivnu stranu božanskoga i

oslobađa vas negativnosti. Nakon umivanja preko čela povucite tri crte (s desna na lijevo) srednjim, prstenjakom i malim prstom desne ruke.

• CHANDANA, rashlađujuća pasta od sanđalovine, predstavlja

uravnotežujuću stranu božanske svijesti. Nakon nanošenja vibhutija

desnim prstenjakom dodajte točku ove paste kako biste uravnotežili protok u ađni.

• KUMKUM, cvijeće u prahu, predstavlja stvaralačku stranu univerzuma.

Nakon nanošenja vibhutija i chanđane desnim prstenjakom dodajte točku kumkuma za stimuliranje čeone čakre.

Cvjetne esencije

Prije meditacije stavite četiri kapi pod jezik (ili ih popijte s vođom).

• PAVITINA usredotočuje svijest; potiče procjenu sadašnjosti.

• MUŠKATNA KADULJA uklanja blokade koje sputavaju intuiciju;

usmjerava vašu viziju.

• PETUNIJA razvija udivljenje; potiče vas na kretanje prema vašim snovima.

Eterična ulja

Za kupku prije meditacije pomiješajte tri do pet kapi ulja s jednom

žličicom ulja sjemena mrkve i izlijte pod mlaz tekuće vode dok punite kadu.

• LIMUN osvježava i čisti energiju adne.

• BOROVICA razbistruje unutarnji vid; oslobađa um sumnje u sebe.

• RUŽMARIN vas povezuje s duhovnim istinama; štiti od negativnosti, razbistruje misli.

• SANDAL rashlađuje emocije, smiruje um, obuzdava sklonost pretjeranom analiziranju.

• LAVANDA usklađuje ovu čakru s drugim čakrama.

Kristali, drago i poludrago kamenje

Nosite ih kao nakit, stavite pokraj čakre ili ih jednostavno držite prije meditacije.

• AMETIST podiže energiju u viša područja; tjeskobu i zbunjenost zamjenjuje

smirenošću i jasnoćom; nosite ga kako biste se povezali s intuicijom.

• TIGROVO OKO jača povezanost krunske i korijenske čakre; premažite ga dvjema kapima eteričnog ulja tamjana.

• TIRKIZ pojačava psihičke veze; jača i usklađuje nađije, čakre i energetska polja tijela; stavite ga na čelo.

Mirisi

• SMOLA TAMJANA produbljuje i usporava disanje, razbistruje um, uvodi u meditativno stanje. Palite je na ugljenu.

• SAN DAL razbistruje i usredotočuje um.

Post

Suzdržavanje od hrane oslobađa tijelo i um za usredotočenost na duhovna pitanja. Ako vam je teško postiti otprilike jedan dan samo na vodi, pijte samo voćne sokove ili jedite sočno voće (ali izbjegavajte škrobom bogate banane.)

JOGA ASANE ZA ENERGIJU AĐNE

Kad steknete samopouzdanje, postupno svladavajte praksu ardha siršasane (nepotpun stoj na glavi). Osobito pazite na raspoređivanje tjelesne težine na laktove, a ne na glavu ili vrat. Budući da je ađna područje uma, pozitivne umne igre poput križaljki i sudoku slagalica korisne su za jačanje energije adne.

Ardha siršasana: nepotpun stoj na glavi

Prvi stadij Sjednite na pete i rukama uhvatite laktove ispred tijela. Potom ruke spustite na tlo pred sobom, pustite laktove i isprepletite prste kako bi laktovi i šake činili oblik tronošca.

Drugi stadij Stavite glavu na pod tako da se stražnjim dijelom lubanje upirete u isprepletene prste. Polako izravnajte koljena, a potom načinite nekoliko koraka naprijed sve dok vam kukovi ne budu u ravnini s glavom. Na treći stadij prijeđite tek kad se u ovom položaju budete osjećali posve udobno.

Treći stadij Savinite koljena, ali pazite da vam se kukovi ne spuste, a potom podignite stopala prema stražnjici, držeći koljena savijenim. Ne trzajte

se i ne izvodite nagle pokrete: polako uđite u položaj. Ukupno vrijeme zadržavanja u ovom položaju nastojte postupno povećati do tri minute, uz duboko disanje i usredotočenost na točku između obrva. Polako se spustite i odmarajte nekoliko minuta, držeći glavu na podu.

Sporedne čakre:

ČAKRA SOMA

Tik iznad nepca nalazi se sporedna čakra poznata kao soma ili indu. To energetsko središte povezano je sa spokojnom energijom Mjeseca, a meditacija na ovu čakru oslobađa od tjeskobe i napetosti, rashlađuje gnjev i donosi doživljaj smirena zadovoljstva. Rad s ovom čakrom donosi i moć nadziranja elemenata povezanih s drugim čakrama. Soma se stimulira udisanjem kroz lijevu nosnicu ili nasagra drištijem (promatranjem nosa) — vidi sljedeću stranicu. Moguće ju je locirati usmjeravanjem pozornosti prema točki tik ispod unutarnjeg luka lijeve obrve. Vizualizirajte je na tom mjestu kao prozračan, snježnobijeli lotos sa šesnaest latica. Ta se čakra smatra izvorom "božanskog nektara" besmrtnosti koji može isprati nečist. Smatra se da taj energetski nektar

VIPARITA KARANI: OBRNUTI POLOŽAJ

Podizanjem donjeg dijela tijela iznad gornjeg energetski "nektar" zadržava se u gornjim čakrama pa tijelo ostaje mlado. Izvodite samo ujutro. 1. Ležeći na leđima, spojite noge te ih