You are on page 1of 99

AKRE Ojaajte vlastita sredita energije, kreativnosti, koncentracije, ljubavi, komunikacije, mudrosti i duhovnosti SWAMI SARADANANDA

Ova knjiga posveena je mojem dragom prijatelju Ganei za njegovu dobrotu i ohrabrenje. "U ovome je tijelu planina Meru, a okruuje je sedam otoka, kao i jezera, mora, breuljci, ravnice i njihova vladajua boanstva. " IVA SAMHITA, 2 .1

SADRAJ UVOD
Razumijevanje teorije akri Kako akre tunkcioniraju? Otkrivanje akri Drevni korijeni, suvremene metode Tri tijela Prana i nadiji Uvodna vjeba disanja Buenje kundalini energije

Prvo poglavl je AKRA MULADHARA: KORIJENSKA POTPORA


Razumijevanje muladhare Povezivanje s korijenskom akrom Element zemlje Prevladavanje straha Vizualizacija ienja Naini rada s energijom muladhare Buenje stopala

Drugo poglavl je AKRA SVADHISTHANA: SJEDITE KREATIVNOSTI


Razumijevanje svadhisthane Povezivanje sa sakralnom akrom Element vode Prevladavanje krivnje Nauite prepustiti se struji Naini rada s energijom svadhisthane

Tree poglavlje AKRA MANIPURA: SJEDITE MOI


Razumijevanje manipure Povezivanje s akrom solarnog pleksusa Element vatre Razumijevanje gnjeva Preobraajno konzumiranje hrane Vrtnjom do smirenosti

Naini rada s energijom manipure

e t v r t o p o g l a v l je AKRA ANAHATA: SREDITE SRCA


Razumijevanje anahate Povezivanje sa sranom akrom Element zraka Oslobaanje tuge Otvaranje srca Naini rada s energijom anahate Aktiviranje aka

P e t o p o g l a v l je AKRA VIUDDHA: KOMUNIKACIJSKO SREDITE


Razumijevanje viuddhe Povezivanje s grlenom akrom Element etera Doivljavanje tiine Bumbar disanje Meditacija na OM Naini rada s energijom viuddhe Kornjaina akra

estopoglavlje AKRA ANA: SJEDITE MUDROSTI


Razumijevanje adne Povezivanje s eonom akrom Smirivanje uma Promatranje svijee Naini rada s energijom ane akra soma

S e d m o p o g l a v l je AKRA SAHASRARA: MISTINO SREDITE


Razumijevanje sahasrare Rastvaranje elemenata Dragulj u lotosu Kozmiki san Buenje svjetlosti Naini rada s energijom sahasrare

UVOD akre su osnovne sastavnice ovjekova energetskog tijela. O mjeri skladnog funkcioniranja vaih akri ovisi koliko se ugodno osjeate u vlastitom tijelu, koliko su vai odnosi uspjeni i u koliko ste unutarnjeg mira sposobni uivati. Redovitim meditiranjem na akre odravate njihovu istou, otvorenost i funkcionalnost, to poboljava vae tjelesno zdravlje te mentalno i emocionalno stanje. Meditacija na akre jednostavan je, ali djelotvoran nain postizanja unutarnje ravnotee te uravnoteenja ivota. tovie, redovita dnevna praksa pomoi e vam osloboditi zalihe energije koje su trenutano skrivene duboko u vama. Godinama sam bila uiteljica i duhovna savjetnica u poznatim svjetskim joga-organizacijama koje su odravale redovite meditacijske seanse. U sklopu pouke predlagali smo da uenici izaberu jednu akru kao arinu toku meditacije. Uenicima koji su smatrali da je intelekt izraena znaajka njihove prirode, uitelji su savjetovali odabrati adnu, energetsko sredite izmeu obrva koje se naziva i "treim okom". Uenike koji su smatrali da su emocije izraena znaajka njihove prirode, poticalo se meditirati na anahatu ili sranu akru. Premda smo nie akre spominjali s vremena na vrijeme, malokad smo ih predlagali kao arite meditacije. Nakon nekog vremena poela sam opaati da su se uenici, zbog meditativne usredotoenosti na vie akre, nakon seansi osjeali previe "eterino" i "umno". To me je potaknulo na istraivanje meditacija na svaku od sedam glavnih akri te na nekoliko sporednih akri, odnosno izazvalo je osobitu usredotoenost na nie akre, zbog njihova dobrodolog uinka uzemljenja. To je urodilo mnogo uravnoteenijom meditacijskom praksom. Ova knjiga sadri plodove mojega viegodinjeg meditiranja na sve glavne akre. Svako poglavlje ove knjige usredotoeno je na jednu od sedam glavnih akri. Poglavlja zapoinju uvodom u osnovne znaajke akre, a potom slijedi meditacija na njezinu jantru ili stilizirani prikaz. Zahvaljujui meditaciji na prikaz akre u bojama s njegovim sloenim alegorijskim likovima, simbolizmom lotosova cvijeta i sanskrtskom mantrom, moete poeti opaati kako se kree energija akre te nauiti osjeati je u svojem tijelu. Svako poglavlje potom nudi meditaciju posveenu elementu, ili kvaliteti, povezanom s odgovarajuom akrom, od zemlje do etera. Pronai ete i vjebe za uklanjanje jedne od negativnih emocija povezanih s neravnoteom u odredenoj akri (strah, gnjev, krivnja ili

bilo to). Slijede jo jedna ili dvije korisne tehnike, kao to su meditacija u hodu ili pri jelu, vizualizacije ili metode pojanja koje ete lako uvesti u svoj svakodnevni ivot. Potkraj svakog poglavlja pronai ete i korisne savjete za samopomo koje moete upotrijebiti kako biste unaprijedili svoju meditacijsku praksu. Orue obuhvaa cvjetne pripravke i kristale za ienje energetskih kanala, eterina ulja za kupku koja e vas proistiti prije meditacije i mirise za paljenje u prostoru za meditaciju. Prehrambene preporuke, od hrane koja uzemljuje i biljnih ajeva do posta, pokazuju kako dobrobiti meditacije moete odravati cijeloga dana. Izvoenje joga poloaja osobito je djelotvoran nain produbljivanja meditacije na bilo koju akru. Stoga iznosimo upute u koracima za najvanije poloaje vezane uz svaku akru kako biste ih uveli u svoje redovito vjebanje joge. I naposljetku, na kraju nekih poglavlja pronai ete meditaciju na jednu od povezanih sporednih akri. Primjerice, sporedna akra u stopalima povezana je s korijenskom akrom pa je obraena u prvom poglavlju; sporedna akra na dlanovima povezana je sa sranom akrom pa je stoga obuhvaena etvrtim poglavljem. Po elji moete raditi iz poglavlja u poglavlje, odnosno iskuavati meditacije jednu za drugom. Meutim, ne savjetujem izvoditi vie od jedne vjebe odjednom. Ako elite, moete iz dana u dan, ili iz noi u no, izvoditi tematske meditacije (primjerice, meditacije na element) obraujui poglavlja razliitim slijedom. Moete zapoeti s najvrim elementom (zemlja, prvo poglavlje) i napredovati prema suptilnijem (eter u petom poglavlju, a potoni ista svijest u estom i sedmom poglavlju), ili moete meditirati od najvie akre prema niim, od sedmoga prema prvome poglavlju. S druge strane, mogli biste jednostavno listati knjigu i traiti meditacije koje odgovaraju vaemu raspoloenju ili osobnosti, ili traiti meditacije koje bi vam mogle pomoi u odreenoj situaciji ili tekom razdoblju. Primjerice, nakon dueg putovanja zrakoplovom mogli biste se uzemljiti pomou meditacije na korijensku akru, opisane na stranicama . Ako morate odrati predavanje, pjevati ili govoriti, pomoi e vam meditacija na grlenu akru, a ako traite djelotvoran nain rjeavanja gnjeva ili frustracije, tiha meditacija, opisana na stranicama , mogla bi vam biti osobito korisna. Meditacije opisane u ovoj knjizi jednostavne su, pozitivne i lako ih je uvesti u svakodnevni ivot. Meditacije na akre praktian su nain

postizanja unutarnjeg mira, bez obzira na to jeste li potpuni poetnik u meditaciji ili ve imate utvren duhovni put. RAZUMIJEANJE TEORIJE AKRI Svaka akra ini dragocjen djeli slagalice ljudske svijesti. Ovo uvodno poglavlje objanjava razumljivim jezikom tono zato i kako. Iznosi povijest i zaetke teorije akri u staroj Indiji te njihovu povezanost s teorijom joge to se pojanjava navodima iz vanih duhovnih tekstova. Ujedno tumai i kako akre funkcioniraju u vaemu tijelu. Upoznat ete naela energetskog tijela i mreu kanala kojima prana, ili suptilna energija, putuje kroz vae tijelo. To e vam znanje otkriti kako svaka akra ini energetsko sjecite fizike tvari i vae svijesti. Kad uspijete vizualizirati kako ti vrtlozi ivotne sile primaju, upijaju i odraavaju razliite oblike ivotne energije, osjetit ete se sposobnijima osloniti se na vlastiti sustav akri svoje psihiko zapovjedno sredite kako biste razvili samo svoje tijelo, um i intelekt, ve i emocije duhovni ivot te odnose sa svijetom koji vas okruuje. To pomae uravnoteenju svih oblika vaega ivota. TO SU AKRE? Doslovan prijevod sanskrtske rijei akra jest "kota". Danas se taj izraz najee povezuje sa sedam arinih toaka blistave moi, ili ivotne energije, u suptilnom tijelu. Te se toke nalaze na podruju korijena kraljenice, donjeg dijela trbuha, solarnog pleksusa, srca, grla, ela i tjemena kao to prikazuje donji crte. Medicinski strunjaci akre bi mogli shvatiti kao energetska sredita te ih usporediti sa spletovima ivaca u fizikom tijelu. Vidovita osoba akre bi mogla vidjeti kao vrtloge energije. Jogi bi akre definirao kao sredita duhovne svijesti. Psiholozi sustav akri koriste kao prikaz razvoja ljudske osobnosti. I svako je shvaanje ispravno. akre biste mogli zamisliti kao mjenjae koji usmjeravaju energiju prema gore ili prema dolje. Razmotrimo najprije kako se energija sputa kroz akre, od tjemena do korijena kraljenice. Sjetite se to se dogaa kad se osjeate nadahnuto: u umu vam se pojavi zamisao; to je energija krunske akre. Dok je razmatrate, poinjete je preobraavati energijom eone akre. Kad zakljuite da je zamisao izveiva, o njoj biste mogli raspravljati s

prijateljima i kolegama primjenjujui energiju grlene akre. Potom je "uzimate k srcu"(primjenjujui energiju srane akre).Ulaete energiju u preobraavanje zamisli u fiziku stvarnost (energija akre solarnog pleksusa) i "zalijevate" svoj san(energija sakralne akre) sve dok naposljetku ne poprimi konkretan oblik (energija korijenske akre). to vie razmiljate i govorite o toj zamisli, to je vie planirate i organizirate, to se ona sve vie materijalizira prolazei kroz vaa energetska sredita sve dok se na kraju ne realizira. Svaka graevina, svaki komad odjee i svaki obrok zapoeli su kao misao, a uslijedilo je isto silazno kretanje energije do njezina ostvarenja u svijetu. Kad praksom meditacije na akre oistite svoj energetski tok, proces ostvarivanja zamisli postaje lak i jednostavan. Meutim, potrebna nam je i uzlazna energija kako bismo zapoeli put prema duhovnom prosvjetljenju. Cakre mijenjaju energiju i u uzlaznom smjeru, razrjeujui je. Uspinjui se od sjedita u najnioj akri (povezanoj s nepromjenjivom vrstoom elementa zemlje), energija sa svakim korakom postaje slobodnija, laka i manje sputana dok se ne uzdigne iznad elemenata zemlje, vode, vatre, zraka i etera na putu buenja i oslobaanja vae svijesti. Vjebe u ovoj knjizi omoguuju djelotvornije funkcioniranje svake akre te vae pribliavanje konanom cilju meditacije: slobodi i prosvjetljenju. KAKO AKRE FUKCIONIRAJU? akre funkcioniraju slino telefonskoj komunikaciji. Nebrojene ice (nadiji, energetski kanali, vidi) glavnim akrama donose goleme koliine energetskih informacija. Manje "ica" odlazi u sporedne akre. Svaka akra prima i obrauje energiju prije no to je vrati u svoje podruje utjecaja u vaemu tijelu ili psihi: akre su mehanizam kojim emocije i zamisli utjeu na vae fiziko tijelo i obrnuto. Jednako tako, akre primaju i alju informacije vaim osjetilima i vaim organima djelovanja, a u Indiji su to ake, stopala, jezik, genitalije i anus. To znai da uklanjanjem energetskih blokada iz svojih akri izotravate svoja osjetila te poboljavate svoje tjelesno i emocionalno zdravlje. Nie akre Prve tri glavne akre, poevi od najnie, bave se vanjskom stvarnou: koliko je va ivot siguran i stabilan, kako se uklapate u svoju zajednicu i

kako izraavate svoju individualnost: 1 . MULADHARA ILI KORIJENSKA AKRA donosi uzemljenje i sigurnost. 2 . SVADHISTHANA ILI SAKRALNA AKRA omoguuje vam "da se prepustite"i kuate sve to ivot nudi. 3 . MANIPURA ILI AKRA SOLARNOG PLEKSUSA vam daje energiju za normalno svakodnevno funkcioniranje. Srednje akre etvrta, peta i esta akra bave se unutarnjom stvarnou. Odreuju vae vienje samoga sebe, vae izraavanje samoga sebe i vae odnose prema drugima: 4 . ANAHATA ILI SRANA AKRA upravlja energijom ljubavi i suosjeanja,omoguujui (ili onemoguujui) izraavanje ljubavi. 5 . VIUDDHA ILI GRLENA AKRA bavi se komunikacijom te vam omoguuje primanje informacija i izraavanje. 6 . ANA ILI EONA AKRA je sjedite mudrosti.Vae unutarnje oko vidi vae snove i usmjerava vas prema njima. Najvia akra 7 . SAHASRARA ILI KRUNSKA AKRA bavi se najviom stvarnou ibeskonanim potencijalom. Sporedne akre AKRE TABANA najvanije su toke uzemljenja te mjesto nakojemu va energetski sustav dodiruje energetski sustav Zemlje. AKRE AKA vana su antenna koje svijetu omoguuju da vas "dodirne", a vama omoguuje ostati u dodiru sa svijetom. KORNJAINA AKRA smjetena na gornjem dijelu prsne kosti, omoguuje vam odvraanje mentalne energije od osjetila i njezino usredotoenje na unutarnji svijet. SOMA ILI MJESEEVA AKRA smjetena iznad nepca, pomae kuati beskrajnu slast ivota.

OTKRIVANJE AKRI Prije no to zaponete meditirati na akre, bitno je da otkrijete svoja energetska sredita, kako za vas ne bi bili samo filozofski pojmovi. Tako ete lake osvijestiti vlastite energetske slabosti i blokade te shvatiti to moete rijeiti meditacijom. U uvodnoj meditaciji na sljedeoj stranici usredotoujete se na svako pojedino energetsko sredite, vizualizirajui ga kao cvijet. U indijskoj tradiciji svaka se akra prikazuje kao cvijet lotosa sa specifinim brojem latica. Prvo isprobajte sjedei poloaj opisan u nastavku u kojem se izvodi veina meditacija ukljuenih u ovu knjigu. Sjedei poloaj za meditaciju Odaberite prostoriju u kojoj vas nita nee ometati, koja je dobro prozraena i u kojoj vam je dovoljno toplo dok mirno sjedite. Odjenite udobnu odjeu, najbolje od pamuka ili drugih prirodnih vlakana. Izujte cipele i ostavite ih izvan prostorije. Na pod stavite prostirku za jogu ili debeli tepih. Sjednite na prostirku i prekriite noge. Oduprite se iskuenju da se naslonite na zid ili legnete. Sjedite uspravno, pazei da su vam leda ravna. Ako vam je teko sjediti u tom poloaju, pod stranjicu stavite jastui ili zaponite sjedei na stolcu s ravnim naslonom, stopala poloenih na pod. Ako vam je hladno, omotajte se alom. Uvodna meditacija na akre 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju i uspravite leda (vidi uputu na prethodnoj stranici). Osam do deset puta duboko i potpuno udahnite i izdahnite. Potom pustite da vam se disanje vrati prirodnom ritmu. Ne morate ga kontrolirati. 2. Usredotoite se na korijen svoje kraljenice, podruje muladhare ili korijenske akre. Zamislite je kao cvijet s etiri latice. 3. Usmjerite pozornost na svoju drugu akru, svadhisthanu ili sakralnu akru, smjetenu u donji dio trbuha, na podruje bubrega i genitalija. Svadhisthanu zamislite kao cvijet sa est latica. 4. Zatim se usredotoite na podruje iznad pupka, gdje je manipura ili akra solarnog pleksusa. Vizualizirajte cvijet s deset latica. 5. Podignite pozornost prema sreditu srca koje se nalazi u sredini vaih

grudi. To je vaa anahata ili etvrta akra. Vizualizirajte je kao cvijet s dvanaest latica. 6.Usredotoite se na grlo, gdje se nalazi vaa peta akra - viuddha. Vizualizirajte cvijet sa esnaest latica. 7. Podignite pozornost prema toki izmeu obrva. To je podruje ane ili eone akre. Vizualizirajte cvijet s dvije latice. 8. Naposljetku se usredotoite na tjeme, gdje je smjetena sedma akra sahasrara, s beskonano mnogo latica. 9. Kad osjetite da vam ova razina meditacije odgovara, ponovite vjebu, ali poloaje akri ne povezujte s cvjetovima, ve sa znaajkama koje se razvijaju zbog meditacije na tu akru Zavretak meditacije Na kraju meditacije mogli biste izvesti sljedeu vjebu kako biste sprijeili osjeaj pretjerane ranjivosti. Usredotoite se na korijen kraljenice. Vizualizirajte kako cvijet korijenske akre zatvara latice. Redom ponovite isto sa svakom akrom u'pripadajuem dijelu tijela. DREVNI KORIJENI, SUVREMENE METODE Meditacija na akre kao put prema duhovnom prosvjedjenju stara je dvije tisue godina. Korijeni su joj u duhovnim tradicijama nastalim na indijskom potkontinentu u prvim stoljeima nove ere. Tehnike su sve do srednjeg vijeka prenoene usmenom predajom, a pisani dokazi o njima potjeu iz 19. stoljea. Stara kineska tradicija dijeli neke od pojmova koje koristimo u meditaciji na akre: prana, sanskrtski pojam za suptilnu energiju, u kineskoj se filozofiji naziva chi ili ki, a nadiji, ili energetski kanali indijske tradicije, u kineskom su obrascu meridijani. Meutim, u kineskom se uenju vrlo slabo spominje sedam glavnih akri koje obraujemo ovom knjigom - moda zbog toga to je starokinesko zanimanje za energetska naela bilo usredotoeno na tjelesno zdravlje, dok su indijska uenja bila usredotoena na duhovno prosvjetljenje. U suvremenom zapadnom svijetu s teorijom akri najee se sreemo na teajevima joge. Hatha joga u Indiji se prije nekoliko tisua godina razvila kao metoda postizanja prosvjetljenja. Ona promie osam disciplina s ciljem postizanja nadzora nad vlastitim fizikim tijelom, umom i suptilnom energijom. Prva disciplina je unutarnje i vanjsko

proiavanje, druga su tjelesne vjebe, trea su energetski peati pokreti ruku i tijela, etvrta je kontrola disanja, peta je iskljuivanje osjetila, esta je usredotoenost, sedma je meditacija na akre i posljednja je doivljaj apsolutnog jedinstva. Pozitivne su nuspojave duhovne prakse hatha joge vea gipkost, snanije tijelo i ublaavanje stresa, svojstvenog suvremenom nainu ivota. Budui da je meditacija na akre od davnih vremena dio hatha joge, vjebe kontrole disanja i joga poloaji osobito djelotvorno uravnoteuju i pobuuju akre i stoga ine mnoge vjebe u ovoj knjizi. TRI TIJELA Da biste shvatili kako funkcioniraju meditacije u ovoj knjizi i kako vam mogu pomoi u svakodnevnom ivotu, korisno je donekle upoznati jogiki sustav suptilne anatomije iz kojega proizlazi teorija akri. Jogika teorija temelji se na obrascu triju tijela: fizikog, astralnog i takozvanog "sjemenskog" ili uzronog tijela. Svako od tih tijela suptilnije je i tee pojmljivo od prethodnoga. Ali, vae istinsko jastvo koje je ista svijest nalazi se izvan njih. Cilj meditacije i joge jest razumijevanje istinskog jastva i poistovjeivanje s njime. Da biste postigli osloboenje, morate prestati poistovjeivati se s razliitim omotaima ili slojevima tijela te se poeti poistovjeivati s "jastvom" koje je iznad tih slojeva. Fiziko tijelo Najvre od vaa tri tijela jest ono koje vam je najpoznatije, fiziko tijelo sthula arira na sanskrtu koje nazivate "moje tijelo". Fiziko tijelo sastoji se od samo jednog sloja, "omotaa hrane" ili annamaja koe. (Prema jogikoj teoriji, to se tijelo sastoji od hrane koju jedete.) Posrijedi je tijelo u koje ste roeni, koje se razvijalo i mijenjalo pred vaim oima. Fiziko tijelo propada zbog starenja te naposljetku umire. Njegove se sastavnice nakon smrti i raspadanja fizike strukture vraaju prirodnom ciklusu. Vae fiziko tijelo sastavljeno je od "grube materije", od pet elemenata: zemlje, vode, vatre, zraka i etera (prostora). Za meditaciju na akre vano je razumjeti odnos elemenata i akri (vidi tablicu ispod). U ovoj knjizi pronai ete meditacije za proiavanje svih pet

ELEMENTI KOJI INE FIZIKO TIJELO ELEMENT POVEZAN SA ZEMLJA, ili vrsta tvar KORIJENSKOM, najniom ili prvom akrom VODA, ili tekua tvar SAKRALNOM, ili drugom akrom VATRA ili fizika energija SOLARNIM PLEKSUSOM, ili treom akrom ZRAK, ili plinovita tvar SRANOM, ili etvrtom akrom ETER, ili prostor GRLENOM, ili petom akrom esta i sedma akra iznad su materijalnih elemenata pa za njih ne postoje meditacije na elemente.

elemenata vaega fizikog tijela. Izvoenjem tih vjebi neete samo poboljati svoje tjelesno stanje ve i stei nadzor nad svojim fizikim tijelom, to e s vremenom dovesti do nadzora nad pranom (ivotnom energijom). Kad steknete sposobnost usmjeravanja prane u pozitivne kanale, moete poeti ovladavati vlastitim umom. Da biste dodatno proistili i ojaali svoje fiziko tijelo, izvodite sve meditacije disanja opisane u poglavljima, pojaavajui njihovo djelovanje asanama (tjelesnim joga vjebama) preporuenim potkraj svakog poglavlja, lagana, vegetarijanska prehrana i povremeni post takoer e pojaati djelovanje meditacije na vae fiziko tijelo. Astralno tijelo Veina ljudi zainteresiranih za meditaciju na akre intuitivno uvida da se s onu stranu "stvarnosti" fizikog tijela nalaze vie dimenzije. Astralno ili suptilno tijelo (na sanskrtu sukma arira) drugo je tijelo jogike teorije. Posrijedi je tijelo koje se, prema vjerovanju hinduista i budista, reinkarnira te na roenju preuzima novo fiziko tijelo. Vjeruje se da su vae astralno i fiziko tijelo za ivota povezani suptilnom niti. Fiziko tijelo u snu je u latentnom stanju, pa je astralno tijelo slobodno od okova fizike "stvarnosti". Zbog toga u snovima niste sputani vremenom, prostorom ili uzronou; ne morate se pokoravati zakonu gravitacije ili kohezije. Moete lebdjeti, istodobno biti u Londonu i New Yorku ili unaprijed znati to e se dogoditi. Ali vae je astralno tijelo povezano s fizikim ak i u vrijeme sanjanja ili "astralnog putovanja". Ta se veza

prekida samo u trenutku smrti kad se astralno i sjemensko tijelo potpuno odvajaju od fizikog tijela. Vae astralno tijelo sjedite je vae osobnosti i vaih misli, vaih sklonosti i nesklonosti tovie, to tijelo obuhvaa sve vae netjelesne vrline i znaajke. Da biste to bolje shvatili, zamislite to se dogada kad osjetite ljubav ili strah. Premda se doima da te emocije snano utjeu na fiziko tijelo primjerice, dirnu vas u srce ili vam opuste crijeva zapravo ne proizlaze iz vaega fizikog tijela. Gdje nastaju? U vaemu astralnom tijelu u kojemu prebivaju va um, intelekt i prana ili ivotna energija. Zbog toga usklaivanjem astralnog tijela pomou meditacije na akre moete pozitivno utjecati na osobnost, misli i intelekt. Slojevi astralnog tijela Vae astralno tijelo najsloenije je od triju tijela. Smatra se da obuhvaa tri koe "omotaa" ili sloja. PRVI OMOTA, ili pranamaja koa, vaan je "vitalni" sloj na koji se usredotoujete u meditaciji na akre. Pranamaja koa obuhvaa vau pranu, mreu kanala kroz koje ta ivotna sila protjee te akre koje primaju i predaju energiju. To tijelo prane energetski je "dvojnik" najblii vaemu fizikom tijelu, njegova energija struji vaim tijelom te ga proima kao to voda ispunjava spuvu. U njemu se nalazi i pet jogikih organa djelovanja (ake, stopala, jezik, genitalije i anus) koji odreduju vae reakcije na vanjski svijet. U tom sloju astralnoga tijela doivljavate osjete,ukljuujui toplinu, hladnou, glad i ed. Taj sloj moete proistiti i ojaati joga poloajima (asanama) te pomnim radom na svim meditacijama i vjebama disanja opisanim u ovoj knjizi. DRUGI OMOTA, ili manomaja koa, je mentalni i emocionalni sloj astralnog tijela. LI njemu doivljavate osjeaje poput gnjeva, udnje, tuge,uzbuenja, depresije i iluzije. Ovaj sloj obuhvaa pet organa poimanja(osjetila) koji odreduju vae poimanje svijeta te utjecaj svijeta na vas. U njemu je i va automatski um te njegov svjesni, podsvjesni i instinktivni dio. Moemo ga usporediti s bankovnim slubenikom koji svjesno obavlja svoj svakodnevni posao, ali ne donosi intelektualne odluke o poslovnoj politici banke. On upravlja nauenim, uobiajenim ponaanjem kao to je stajanje pred crvenim svjetlom na semaforu ili pranje zuba nakon doruka navike koje se razvijaju tijekom godina i

ostvaruju se s potpunom mentalnom svijeu, ali ih je u poetku utemeljio va intelekt u sljedeem omotau. Um i osjetila automatski moete proistiti te ojaati izvoenjem svih meditacija i tehnika pranajama disanja opisanih u ovoj knjizi, povremenim postom, pojanjem, pozornou, nesebinim postupcima i praksom duhovne posveenosti. TREI OMOTA, ili vinanamaja koa, je intelektualni sloj vaega astralnog tijela. Zamislite ga kao upravitelja banke ili direktora kojemu je zadatak domisliti i utvrditi naela koja slijedite u ivotu. U tom sloju sumnjate, raspravljate sami sa sobom, donosite odluke i prosuujete. Ovaj je sloj sjedite vaega intelekta, ali i ega. Pojam "ega" u jogikoj se filozofiji znatno razlikuje od istoga pojma u zapadnjakoj psihologiji. U jogikoj filozofiji ego se shvaa kao va osjeaj jedinstvene individualnosti: sasvim jednostavno, ego je vae opaanje samoga sebe. Ego je ujedno ono to vam onemoguuje poistovjeivanje s univerzalnom svijeu. Ako elite napredovati duhovnim putem, vano je da nastojite proistiti ego i izotriti intelekt. To moete postii pozitivnim razmiljanjem, nesebinim postupanjem te usredotoenim, dosljednim prouavanjem uz meditacije iz ove knjige. Sjemensko tijelo Tree tijelo na sanskrtu se naziva karana arira, "sjemensko" ili "kauzalno" tijelo. Prema jogikoj teoriji, u ovom tijelu pohranjena je vaa karma(posljedice prolih postupaka) te svi suptilni dojmovi iz ovoga i prolih ivota. Jogiji smatraju da vas ta arhiva na roenju potie izabrati odreeno tijelo i obitelj. Odreuje vae darovitosti i sposobnosti, vae emocionalno ustrojstvo i tjelesni izgled. Sjemensko tijelo sastoji se samo od jednog sloja, omotaa blaenstva ili anandamaja koe, u kojemu doivljavate radost i sreu. Redovita meditacija je najdjelotvorniji nain proiavanja ovoga tijela.

PRANA I NADIJI Sanskrtska rije prana, izraz za suptilnu energiju koja struji kroz nas, prevodi se kao "ivotna sila", "ivotna energija" ili "ivotni zrak". Ali, ni jedan od tih izraza nije potpuno primjeren jer taj pojam na Zapadu donedavno nismo poznavali kao kulturalni koncept. Kineska rije chi (kao u tai chi) i japanska rijei/ (u akido i reiki) tono izraavaju zamisao prane, sile s kojom rade praktiari akupunkture, refleksoterapije, shiatsua i borilakih vjetina. Prana kroz fiziko tijelo tee suptilnim kanalima poznatim kao nadiji (nadi na sanskrtu oznaava rijeno korito koje sadri vodu ili kanal kroz koji rijeka tee; u kineskom sustavu nadiji se nazivaju meridijanima). Otprilike 72 000 nadija ini suptilno ustrojstvo vaega omotaa prane, prvoga sloja vaega astralnog tijela (vidi str. 22-23). Samo neki od nadija prikazani su na sljedeoj stranici, na tradicionalnom indijskom prikazu fizikog tijela, obavijenog i proetog astralnim tijelom, te glavnih i sporednih akri. Nadije biste mogli zamisliti kao ceste energetskog prometnog sustava. Na sjecitu dviju ili vie cesta nastaju energetski vorovi ili akre. Sedam glavnih sjecita stoga ini sedam glavnih akri, dok manje prometna "raskrija" ine sporedne akre. Ako na vaim energetskim prometnicama nema guve, vozila (prana) slobodno putuju, ali to je vie cesta koje se sastaju, to je vea vjerojatnost prometne guve ili energetske blokade. Meditacije iz ove knjige uklanjaju blokade u vaim vorovima kako bi promet na vaim energetskim prometnicama tekao slobodno i neometano. Tri glavna nadija Od 72 000 nadija u pranamaja koi, energetskom omotau astralnog tijela, samo su tri vana za nae razmatranje meditacije na akre: I da kanal s lijeve strane kraljenice, pingala s desne strane i sredinji kanal, suumna, koji se podudara s kraljenicom. Ako elite osjetiti kako vai nadiji utjeu na vae fiziko tijelo, nakratko odloite knjigu i stavite nadlanicu jedne ruke ispod jedne nosnice. Izdahnite kroz nos, a potom nadlanicu stavite pod drugu nosnicu. Ponovno izdahnite. Opazit ete da vam je dah kroz jednu nosnicu neto jai. Ponavljajte taj pokus tijekom dana; vjerojatno ete opaziti da se "jaa" strana mijenja svakih sat i pol do dva sata. S energetskog stajalita,

to je odraz normalne promjene dominacije ide (lijevog nadija) ili pingale (desnog nadija) i odgovarajue polutke vaega mozga, jer desna polutka upravlja lijevom stranom tijela i obrnuto. Strujei kroz te kanale, prana na razliite naine utjee na vae ponaanje i raspoloenje:najvanija svojstva lijevog i desnog nadija iznesena su u tablici.
SVOJSTVA GLAVNIH NADIJA IDA LIJEVA STRANA TIJELA DESNA STRANA MOZGA enstven hladan aktivan jin smiruje usmjeren prema unutra holistii emocionalan subjektivan neverbalan prostran istodoban intuitivan PINGALA DESNA STRANA TIJELA LIJEVA STRANA MOZGA muevan topao pasivan jang uzbuuje usmjeruje prema van analitiki racionalan objektivan verbalan matematiki uzastopan logian

Simboliziraju ga Mjesec i boginja Sakti. Simboliziraju ga Sunce i bog iva.

Meditacija je jedina aktivnost u kojoj dah jednako struji kroz obje nosnice, kroz sredinji energetski kanal suumnu. U vrijeme meditacije obje su strane mozga potpuno uravnoteene pa su suprotna, ali komplementarna svojstva uma, navedena u gornjoj tablici, sjedinjena. To pomae uravnoteenju svih podruja ivota. Vjebe jogikog disanja osobito su djelotvorne za uklanjanje energetskih blokada u nadijima i uvoenje daha u suumnu, to dovodi do meditativnog stanja u kojemu su akre otvorene i pravilno funkcioniraju. Jedna od najboljih vjebi jest naizmjenino disanje kroz nosnice.

UVODNA VJEBA DISANJA Svaku meditaciju opisanu u knjizi uputno je zapoeti anuloma vilomom (naizmjeninim disanjem kroz nosnice). Ni jedna druga vjeba ne moe toliko brzo i temeljito oistiti nadije te toliko djelotvorno uspostaviti ujednaen protok prane kroz glavne energetske kanale. ak i ako ste iskusni u meditaciji, korisno je proistiti nadije izvoenjem barem 10 ciklusa te tehnike prije no to uete u meditaciju. Kad se, zbog vjebi disanja, meditacije i joga poloaja, naiji nakon nekog vremena ponu istiti, mogli biste ustanoviti da se neto obilnije znojite. Dodatno okrijepite tijelo tako to ete tu "magnetsku energiju" umasirati u kou te priekati barem 30 minuta prije no to se okupate ili istuirate. Poloaj ruku Za pravilan poloaj ruke za vjebu savinite kaiprst i srednji prst desne ruke (Vina mudra). Podignite ruku tako da je dlan okrenut prema licu. Palcem ete pritiskati desnu, a prstenjakom i malim prstom lijevu nosnicu. Lijevu nadlanicu poloite na lijevo koljeno. Naizmjenino disanje kroz nosnice 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu. Izravnajte lea. Podignite desnu ruku u Vinu mudru (vidi uputu na prethodnoj stranici) i palcem pritisnite desnu nosnicu. etiri sekunde udiite kroz lijevu nosnicu. 2. Zatvorite i lijevu nosnicu pritiui je prstenjakom i malim prstom. Nastojte zadrati dah esnaest sekundi, bez naprezanja. 3. Odmaknite palac s desne nosnice drei lijevu zatvorenu prstenjakom I malim prstom. Izdiite kroz desnu nosnicu osam sekundi. 4. Drei lijevu nosnicu zatvorenu, etiri sekunde udiite kroz desnu nosnicu. 5. Palcem ponovno pritisnite desnu nosnicu i nastojte zadrati dah esnaest sekundi. 6. Odmaknite prste s lijeve nosnice, a desnu drite zatvorenu palcem. Izdiite osam sekundi. Ovim izdisajem zavrili ste jedan ciklus naizmjeninog disanja kroz nosnice. 7. Postupno poveajte broj ciklusa do deset dnevno, najbolje prije bilo kojeg oblika meditacije.

Olakavanje disanja Ako vam je isprva teko zadrati dah esnaest sekundi, skratite vrijeme, ali odrite omjer 1:4:2. Kad steknete iskustvo, postupno produljujte vrijeme,odravajui isti omjer. Ne urite i ne napreite se zadravajui dah. BUENJE KUNDALINI ENERGIJE Konani cilj meditacije na akre nakon to, radei s uiteljem, dobro ovladate tehnikama meditacije jest kanalizirati beskrajan duhovni potencijal, koji je latentan u svima nama, podiui ga kroz akre sve dok ne dosegne najviu ili krunsku akru, donosei vam doivljaj potpunog blaenstva. Taj silan izvor potencijalne energije, poznate kao kundalini, smatra se usnulom boginjom koja u obliku zmije sklupana lei u korijenu kraljenice. Boginjino ime Kundalini potjee
DOIVLJAJ BUENJA KUNDALINI ENERGIJE marci u kraljenici, trbuhu, vratu i glavi. Osjet vijuganja zmije uz kraljenicu. Vrue i/ili hladne struje du kraljenice. Vibracije i osjeaj nemira u rukama, akama, nogama i stopalima. Ubrzan rad srca i ubrzano disanje. Izrazita preosjetljivost na zvukove, svjetlost i mirise. "Opaanje" (nematerijalne) svjetlosti ili "sluanje" anahata ("nezemaljskih") zvukova. Mistina iskustva, kozmiki uvidi, otkrivenja, psihike ili paranormalne sposobnosti. udnja za samoom. Blagi bolovi koji se kreu po tijelu, ali ne optereuju zglobove ili miie. Ukoenost vrata, katkad praena glavoboljom. Nesanica. Silna radost/blaenstvo izmjenjuju se s razdobljima potitenosti.

od sanskrtske rijei kundala, koja znai "sklupana" te oznaava golemu potencijalnu mo zavojnice. Oslobaanje te sklupane energije moe se usporediti s otvaranjem brane, i zbog toga mu ne pristupamo olako. Meutim, ako redovito meditirate na akre, u vaim nadijima nema energetskih blokada i dovoljno su snani da podnesu vee optereenje. Vae energetsko tijelo tite i tri "prekidaa", poznata kao granthi ili

vorovi, koji ne proputaju vee koliine energije sve dok niste spremni za jai protok. Strujanje toliko jake bujice energije kroz nadije donosi pojaanu osjetilnu, intelektualnu i duhovnu svijest (uobiajene reakcije iznesene su u okviru na prethodnoj stranici). Premda je malo vjerojatno da e vjebe iz ove knjige izazvati bilo koju vrstu nelagode, ako vas koji osjet ili doivljaj zabrine, posavjetujte se s iskusnim uiteljem meditacije ili joge. Zatitni vorovi U "anatomiji" vaega astralnog tijela tri zatitna "vora" nalaze se u tri zasebne akre kako bi vas zatitili od prijevremenog ili pretjeranog oslobaanja kundalini energije du suumne. Svaki vor, ili granthi, otvara se kako bi omoguio uzdizanje osloboenog potencijala ako je omota prane vaeg astralnog tijela spreman podnijeti tu bujicu energije i ako su nadiji, kojima e protjecati, isti i zdravi. BRAHMA GRANTHI, U korijenskoj akri, ostaje zatvoren sve dok ne prevladate vezanost uz stabilnost, inerciju i poistovjeivanje iskljuivo sfizikim tijelom. VINU GRANTHI, U sranoj akri, ostaje zatvoren sve dok ne prevladate vezanost uz djelovanje, ambiciju i strast te dok ne oprostite onima koji su vas povrijedili. RUDRA GRANTHI, u eonoj akri, ostaje zatvoren sve dok ne prevladate vezanost uz vlastite intelektualne moi i vlastitu predodbu o sebi.

P r v o p o g l a v l je AKRA MULADHARA KORIJENSKA POTPORA Muladhara, poznata i kao korijenska akra, nalazi se na podruju trtine kosti. Ona je vas energetski temelj sanskrtska rije muladhara prevodi se kao "korijenska potpora" a pomae vam pronai vlastiti ivotni put, stajati na vlastitim nogama, pustiti korijene i hraniti se tjelesno i duhovno. U muladhari se povezujete s vozilom koje vas nosi na vaemu ivotnom putu: sa svojim fizikim tijelom. Proiavanje i uravnoteenje energije muladhare meditacijom pomae vam odrati vrstu ukorijenjenost te razviti stabilan stav i postojanost uma. Tako odravate svijest o svojim tjelesnim potrebama, stjeete sposobnost skladnog funkcioniranja u svakodnevici dok istodobno razvijate svoj unutarnji svijet te udahnjujete ivot kreativnim i duhovnim zamislima. Razumijevanje MULADHARE Korijenska akra povezana je s materijom u njezinu najguem obliku: njezin element je zemlja, najvri meu elementima. U ovoj akri nalazi se neogranieno spremite potencijalne duhovne energije, ili kundalini, u latentnom stanju, a uva je prvi od tri psihika vora, Brahma granthi . Taj vor odrava kundalini u niim akramapreko vae snane udnje za zatitom i sigurnou. Kad ojaate dovoljno da biste doivjeli via podruja svijesti, taj vor vezanosti se razvezuje kako bi se prana mogla uspeti vaim akrama. Ako je vaa korijenska akra uravnoteena, energija tee u dva smjera. akra oslobaa energiju prema dolje, poput gromobrana, te istodobno crpi energiju iz zemlje. Zbog toga se osjeate sigurno i zatieno. ivot je stabilan, ali ispunjen aktivnom, pozitivnom energijom, a vaa strpljivost i osjeaj zajednitva donose vam odnose koji vas ispunjavaju zadovoljstvom. Meutim, ako je energetski protok muladhare blokiran, mogli biste se osjeati kao da vam nije mjesto ondje gdje jeste. Mogli biste se osjeati izgubljeno i neodluno, biti slabo povezani s drugima, boriti se s problemima na podruju osobnih financija, na radnom mjestu i u

odnosima te neprestano osjeati umor. Pretjerana zabrinutost za preivljavanje i sigurnost mogla bi se oitovati u radoholiarskom pristupu karijeri, kao i u tekoama u povezivanju s duhovnom stranom ivota. Druge mogue negativne znaajke blokirane muladhara energije jesu strah, predrasude, slijepa vjera, mrnja, nesnoljivost, nestrpljivost i pohlepa. Ako doivljavate takve poremeaje svoje muladhara energije, moglo bi biti korisno osvrnuti se na traume u djetinjstvu. Moda niste primili onoliko skrbi koliko ste mogli primiti, ili ste osjeali da se ne "uklapate" ZNAENJE AKRE: korijenska potpora ELEMENT: zemlja ZVUNA VIBRACIJA: LAM OSJETILO: njuh u svoju obitelj ili zajednicu. Mogli biste se osjeati naputeno; moda ste posvojeni ili ste u djetinjstvu pretrpjeli gubitak roditelja ili njihov razvod. Trauma u ranom djetinjstvu moe pojaati koji potres kasnije u ivotu, kao to je raskid veze, gubitak radnog mjesta ili promjena ivotnih uvjeta. U fizikom tijelu ova akra upravlja imunolokim i kotanim sustavom te donjim dijelom probavnog sustava. Neravnotea energije moe se oitovati kao sindrom kroninog umora, iritabilni kolon, zatvorili hemoroidi, pretilost ili problem tjelesne teine, artritis, problemi sa stopalima, koljenima ili nogama, slaba ravnotea i bol u kriima ili iijas. Nedovoljnu uzemljenost emocionalno nadoknaujete pretjeranom krutou koja onemoguuje razmatranje alternative. Promjene teko prihvaate i ako ste pretjerano uzemljeni te moete postati skloni nadzoru, nematoviti i nepoduzetni. Rad s ovom akrom pomae uspostaviti zdravo uporite te poboljati razinu energije, zdravlje i unutarnju snagu. Zdravlje korijenske akre je temelj svim drugim akrama. RAD S ENERGIJOM MULADHARE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Navedena pitanja mogu vam pomoi uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju muladhare te shvatiti kako biste je mogli uravnoteiti. Trebam li se ponovno povezati s vlastitim tijelom? Kako bih to mogao postii?

Jesu li moje prehrambene navike neuravnoteene? Ako jesu, kako ih mogu poboljati? Uspijevam li odravati zdrave, trajne odnose? Ako ne uspijevam, zato ne? Trebam li odustati od odnosa koji su se pokazali nezdravima? Uivam li potpuno u davanju i primanju i shvaam li ivot kao zdravu razmjenu energije? Jesam li "zaglavio" u beskorisnim nainima razmiljanja i ponaanja? Kako mogu biti odluniji kad osjetim da mi "koljena klecaju"? (Energija muladhare upravlja sporednim akrama u koljenima.) Jesam li spreman prihvatiti pozitivnu promjenu? Ako nisam, kako se mogu bolje pripremiti? Meditacija na jantru: POVEZIVANJE S KORIJENSKOM AKROM Meditacija na sliku ili jantru korijenske akre , uz izgovaranje njezine mantre, uravnoteuje um i tijelo povezujui vizualnu (desnu) i verbalnu (lijevu) polutku vaega mozga. Nakon nekoliko dana prakse pokuajte u kraljenici osjetiti energiju muladhare . Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite jantru sa sljedee stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaih oiju dok sjedite. Zapalite svijeu i kakav miris. 2. Sjednite uspravnih lea, po mogunosti prekrienih nogu. 10-20 puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da se dah smiri. 3. Poluzatvorenih oiju zagledajte se u etiri grimizne latice jantre. Zaponite s gornjom desnom laticom te pogledom polako kruite u smjeru kazaljke sata. 4. Nakon nekoliko krugova zagledajte se u uti kvadrat, simbol energije zemlje. Kruei pogledom u smjeru kazaljke sata, promatrajte njegove kutove koji predstavljaju etiri kuta Zemlje i etiri smjera. 5. Zatim se usredotoite na crnog slona, znak snage, uzemljenja i vaih

osnovnih potreba za preivljavanjem. Slon je povezan s hinduistikim bogom Ganeom koji uklanja prepreke i uva ovu akru. 6. Usredotoite se na sanskrtski znak. Taj se znak ita LAM i ini mantru elementa zemlje. Tiho je izgovorite dok promatrate njezin znak. 7. Pogledajte trokut, usmjeren prema dolje, u sredini kvadrata. Taj trokut prikazuje silaznu prirodu energije muladhare. Njegovi kutovi predstavljaju polazinu toku vaa tri glavna nadija ili energetska kanala. 8. Naposljetku se zagledajte u sklupanu zmiju koja predstavlja neogranienupotencijalnu energiju latentnu u ovoj akri. Nakon barem dvadeset minuta meditacije otvorite oi. Ponavljajte svakodnevno. Napredovanje Kad jantru toliko upoznate da je moete vizualizirati bez gledanja, sjednite u poloaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oi i usredotoite se na korijen kraljenice. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac na tom mjestu. Osjetite kako se njezine zrake energije ire i oslukujte mantru LAM. Sjedite u meditaciji najmanje trideset minuta. Meditacija elemenata: ELEMENT ZEMLJE Element povezan s muladharom zemlja ne obuhvaa samo stijene i tlo naega planeta, ve i svu krutu tvar. U jogikoj tradiciji na elo se stavlja vibhuti, sveti pepeo, kako bi podsjeao na povratak tom elementu, a ta misao odjekuje u rijeima pogrebne slube iz Molitvenika anglikanske crkve: " . . .zemlja zemlji, pepeo pepelu, prah prahu." Meditacija na element zemlje pojaava va osjeaj smirenosti, stabilnosti iuzemljenosti. Osjeaj vrsteukorijenjenosti u sadanji trenutak ini vrst temelj duhovnoj praksi, a meditacija opisana na sljedeoj stranici pomae vam uspostaviti takav vrst temelj. Prije no to zaponete s meditacijom, dobro je na kuni oltar postaviti predmete koji vas fiziki povezuju sa zemljom: zemlju donesenu iz svetog podruja, kamenje, eere i sjemenke, magnet, kompas ili ak komade zanimljivog metala. U tibetskoj tradiciji tijekom meditacije se u ruci dri metalni predmet poznat kao vara, ili grom, koji predstavlja uzemljujua svojstva gromobrana. U meditaciji opisanoj na sljedeoj stranici ponavljate afirmacije:

pozitivne sugestije koje se svjesno izgovaraju s namjerom promjene negativnih misaonih obrazaca u blagotvornije. Prihvatite prijedlog koji smatrate primjerenim ili ih zamijenite osobnim primjerima. Meditacija na zemlju 1. Kleknite pred svoj oltar (vidi prethodnu stranicu) priljubljenih koljena i stopala, sjedei na petama, dlanova poloenih na bedra. Ako elite, moete sjesti i prekrienih nogu, ili na stolac bosih stopala sputenih na pod. 2. Nadlanice stavite na koljena ili bedra te izvedite Trithivi mudru (zemlje) spajajui prstenjake s palevima . 3. Zatvorite oi i postanite svjesni utjecaja gravitacije na tijelo. Osjetite ugodnu teinu koja prerasta u osjeaj stabilnosti i smirenosti. Tada pomislite na znaajke elementa zemlje. Osjetite kao da se vrsto ukorjenjujete, crpei stabilnost i snagu iz tla pod sobom. 4. U glavi ponavljajte jednu od afirmacija: Moj ivot je stabilan i uzemljen. Moje strpljenje je beskrajno. Zauzimam se za ono u to vjerujem. Moja stopala vrsto stoje na tlu. Otkriva mi se moj ivotni put. Upravo sam ondje gdje bih trebao biti. Podrava me energija zemlje. 5. Meditirajte najmanje trideset minuta, a zatim protegnite noge. akre i emocije: PREVLADAVANJE STRAHA Ako vaa energija muladhare nije stabilna i uravnoteena, misli o gubitku mogle bi naruavati va unutarnji mir, guiti vau vitalnost i crpiti energiju. Vizualizacija opisana na sljedeoj stranici pomae prevladati strah, najvaniju negativnu emociju povezanu s neravnoteom u korijenskoj akri. Strah se ne mora uvijek oitovati kao fobija, ili ak kao oita tjeskoba, stidljivost ili strepnja (primjerice, od javne kritike ili bolesti). Mnogi od nas strah doivljavaju vie kao nedostatak sigurnosti ili kao neutemeljeni nemir. To moe biti reakcija na dogaaj koji je zaprijetio vaem ivotu ili

posljedica zabrinutosti zbog mogunosti gubitka imovine ili osobe. Predodba vrstog stabla, kao to je hrast, savreno je arite koje e vam pomoi doprijeti do unutarnje snage i prevladati strah. Predodba hrasta pomae uzemljenju u vremenu i prostoru, donosi duboki mir te uvjerenje da ste sposobni preivjeti bilo koje iskustvo. Vizualizaciju opisanu na sljedeoj stranici najbolje je izvoditi na otvorenom: u parku, u umi ili u vlastitom vrtu. Ako je mogue, sjednite ispod ili blizu velianstvenog stabla, po mogunosti hrasta ili banjana. U zatvorenom prostoru sjednite na tiho mjesto i vizualizirajte snane, debele korijene golemog stabla koji rastu duboko u zemlju. Osjetite uvjerenost da ni najjai vjetar ne moe sruiti to stablo. Vizualizacija hrasta 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu. Visoko podignite glavu, istegnite kraljenicu i podignite stranji dio vrata, uz stabilno i oputeno tijelo. 2. Vizualizirajte stablo hrasta i razmiljajte o njegovim znaajkama: snazi, izdrljivosti, stabilnosti, dubokoj ukorijenjenosti i sposobnosti crpljenja hrane. 3. Da biste se oslobodili starih samopredodbi i potaknuli nove naine postojanja, u glavi ponavljajte afirmacije utemeljene na znaajkama drva: Imam snage nadii ivotne nemire. Uzemljen sam i siguran. Ja sam utjelovljenje hrabrosti. Primam potporu svijeta koji me okruuje. 4. Barem dvadeset minuta u tiini ponavljajte te misli. Prije no to ustanete, u glavi se zahvalite stablu. Jednostavna misao zahvalnosti pojaava vau sposobnost dubokog povezivanja s prirodom. TUMAENJE VIZUALIZACIJE Duhovna praksa postaje jednostavnija ako uspijete prevladati strah i nesigurnost,ali korijeni straha su duboki pa nije uputno napadati ga izravno. to se vie borimo, esto osjeamo jo vei strah pa, umjesto bavljenja strahovima koji se pojave tijekom vizualizacijc hrasta,pokuajte razmiljati o njihovim suprotnostima. Veina ljudi shvaa da pozitivne misli potiu prevladavanje negativnih. Kad prihvatite znaajke stabla, pazite da vaa snaga ne postane gruba i

kruta. Stablo hrasta smatra se podlonijim udaru munje koja ga moe rascijepiti to je primjerena analogija za ono to se moe dogoditi snazi koja se opire struji ivota. Da biste sprijeili krutost u mislima i postupcima, korisno je razvijati fleksibilnost koja je arite meditacije u drugom poglavlju. Samanu VIZUALIZACIJA IENJA Ovu etverodjelnu meditaciju iskuajte kad osjetite potrebu za uzemljenjem i ienjem nadija . Prije poetka, sjednite u udoban poloaj prekrienih nogu. Vrh palca lijeve ruke spojite s vrhom kaiprsta, a zatim unutarnju stranu zapea poloite na lijevo koljeno s prstima usmjerenim prema dolje. Ovaj poloaj, nana mudra,smiruje um i uzemljuje energiju. Desnu ruku podignite te kaiprst i srednji prst savinite prema dlanu. To je Vinu mudra. U ovoj vjebi Vinu mudra omoguuje da desnim palcem zatvorite desnu, a prstenjakom i malim prstom lijevu nosnicu. ienje elementom zraka 1.Desnom rukom, u poloaju Vinu mudre, zatvorite desnu nosnicu pritisnuvi je desnim palcem. Udiite kroz lijevu nosnicu i u glavi izgovarajte mantru zraka JAM sve dok ne ispunite plua. Neka vam je pozornost cijelo vrijeme usredotoena na sranu akru, energetsko sredite elementa zraka. Zamislite kako zrak ili vjetar struji kroz nadije, odnosei neist. 2. Kad udahnete do kraja, zatvorite obje nosnice tako to ete lijevu pritisnuti malim prstom i prstenjakom. Zadrite dah nekoliko sekundi, uz mantru JAM. Budite usredotoeni na srce. 3. Odmaknite palac od nosnice. Vrlo polako udiite kroz desnu nosnicu, uz mantru JAM, usredotoeni na sranu akru. ienje elementom vatre 4. Drei lijevu nosnicu zatvorenom, udiite kroz desnu nosnicu pritom u glavi izgovarajui mantru RAM- mantru vatre. Usredotoite se na akru solarnog pleksusa i zamislite kako vatra spaljuje svu neist. 5. Pritisnite palcem kako biste zatvorili obje nosnice te zadrite dah

nekoliko sekundi uz mantru RAM. 6. Otvorite lijevu nosnicu. Polagano izdahnite kroz lijevu nosnicu pritom u glavi izgovarajui RAM. Usredotoeni ste na akru solarnog pleksusa. Pranje "nektarom" iz soma akre 7. Udiite kroz lijevu nosnicu uz mantru TAM, Mjeseevu mantru. Usredotoite se na sporednu soma akru iznad nepca i iza unutarnjeg luka lijeve obrve . 8. Pritisnite prstenjakom i malim prstom kako biste zatvorili obje nosnice i zadrite dah nekoliko sekundi uz mantru TAM. Zamislite kako"nektar" isti svu preostalu neist iz vaih nadija i smiruje ih. Uzemljivanje elementom zemlje 9. Otvorite desnu nosnicu i udahnite vrlo polako. Udiite, pritom u glavi izgovarajui mantru LAM, mantru zemlje. Osjetite kako vas zvuk uzemljuje. Potom se usredotoite na akru u korijenu kraljenice. 10. Otvorite obje nosnice i desnom rukom izvedite nana mudru, te je zapeem poloite na desno koljeno. Sjedite u tiini barem deset minuta, usredotoeni na korijensku akru, i ponavljajui mantru HAM. Osjeajte sigurnost, prisutnost i povezanost sa zemljom. Naini rada s ENERGIJOM MULADHARE Sljedee metode preuzete iz tehnika iscjeljivanja mogu pojaati dobrobiti meditacije na muladharu. Iskuavajte ih kako biste ustanovili to vam najbolje odgovara, ali kao dodatak meditaciji, a ne kao zamjenu za meditaciju. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eterinih ulja posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Stavite etiri kapi pod jezik (ili popijte s vodom) prije meditacije. BUKVA pomae u oslobaanju od stavova nesnoljivosti. PAVITINA vas uzemljuje u sadanjem trenutku dok sanjate o budunosti. PURPURNA VRBICA pomae u osloboanju potisnutih emocija i starih strahova.

IZVORSKA VODA oputa mentalnu krutost. LJIVA utjee na odustajanje, ali zadravanje uzemljenosti. DIVLJA ZOB prua potporu ako se kolebate oko usmjerenja u ivotu. Eterina ulja Za kupku prije meditacije pomijeajte tri do pet kapi eterinog ulja s jednom liicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja te izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. Ili upotrijebite prema uputama: PAULI budi osjeaj topline, sigurnosti i uzemljenosti. SANDAL daje poticaj ako ne znate kamo dalje, donosi nove vizije. VETIVER pomae iskoristiti prilike i donositi odluke koje mijenjaju ivot. UMBIR pomae da stojite vrsto na zemlji; raspruje bezvoljnost i neodlunost. TIMIJAN jaa imunoloki sustav: 2 kapi timijana i 5 kapi lavande pomijeajte sa licom maslinovog ulja i dodajte vodi za kupanje. (Koristite Thymus vulgaris.) BOSILJAK ublauje iscrpljujuu ivanu napetost, simptome stresa, gubitak njuha i krajnji mentalni umor. (Nikada ga ne nanosite izravno na kou.) MUKATNA KADULJA razveseljava u trenucima potitenosti i osjeaja preoptereenosti ivotom; blagotvorna u sluaju depresije. (Moe izazvati pospanost; izbjegavajte alkohol.) Kristali, drago i poludrago kamenje Dragulji u kontaktu s akrama pojaavaju energiju. Nosite ih kao nakit, stavite ih na korijen kraljenice ili ih jednostavno drite u ruci prije meditacije. HEMATIT prua otpornost na stres; djeluje kao tit. DIMNI KVARC za usredotoenost na sadanjost; rui emocionalne blokade. BERIL pomae da se oslobodite strahova i prolosti te da nastavite

ivjeti. CRNI TURMALIN titi, smiruje i raspiruje strah; najbolje djeluje u srebru. GRANAT razbija iluzije, suzbija depresiju i otklanja nesigurnost. Mirisi Mirisi CEDRA, KADULJE i PAULIJA jaaju djelotvornost meditacija ovog poglavlja. Osobito su primjereni jer je muladhara povezana s osjetilom njuha. Hrana za uzemljenje Jedite organski uzgojenu hranu (birajte onu koja je rasla u zemlji) kako biste sprijeili rasprenost. Nemojte pretjerivati jer viak energije muladhare donosi tromost i osjeaj teine. Dobra hrana za uzemljenje obuhvaa: KORIJENSKO POVRE: cikla, iak, mrkva, pastrnjak, krumpir, repa, jam. BILJNE BJELANEVINE: grah, mahunarke, mlijeni proizvodi, oraasti plodovi, maslaci od oraastih plodova, tofu i sojine preraevine. SJEMENKE: sjemenke bundeve, pinjole, sjemenke sezama i suncokreta te njihova ulja. JOGA ASANE ZA ENERGIJU MULADHARE Opisane poloaje dodajte svojem redovitom programu vjebanja ili ih izvodite kao pripremu za meditaciju. Navedeni poloaji pomau u crpljenju energije zemlje, kao i bhaddhakonasana (postolar),vatajanasana (konj) i tadasana (planina), koji nisu prikazani. Indijski ples, haka (maorski ples),hodanje i tranje takoer jaaju energiju korijenske akre. MULABANDHA Sjedei prekrienih nogu, stegnite analne miie, podignite dno zdjelice i povucite trticu prema unutra i prema gore. Zamislite da snano vuete pranu (energiju) prema gore. Kad svladate vjebu, izvodite je s joga

poloajima i vjebama disanja, kao i tijekom meditacije, kako biste pojaali snagu i potaknuli uzlazno strujanje energije. Ardo-mukha-vanasana: pas sputene glave 1. Spustite se na "sve etiri" tako da su vam ake ispod ramena, a koljena tono ispod kukova. 2. Podvucite prste i polako izravnavajte koljena, podiui kukove. Potkoljenice takoer gurnite unatrag kako bi vam se pete to vie pribliile podu. Ako pete lako sputate na pod, oba stopala pomaknite unatrag za jedan korak. Zadrite poloaj najmanje jednu minutu. Vrikasana: stablo 1. Stanite tako da su vam stopala jedno uz drugo, a ruke oputene uz tijelo, te tjelesnu teinu ravnomjerno rasporedite na oba stopala. Savinite desnu nogu u koljenu i taban desne noge poloite na unutarnji dio lijevog bedra (nie ako niste osobito gipki). Drei lijevu nogu ravnom i stabilnom, spojite dlanove na grudima. Zagledajte se u toku na tlu, otprilike metar ispred sebe. 2. Polako izravnajte ruke i podignite ih iznad glave, drei dlanove spojene. 3. Zadrite poloaj trideset do ezdeset sekundi zamiljajui kako vae lijevo stopalo puta korijenje duboko u tlo. Ne opirite se gravitaciji: dopustite joj da vam pomogne vrsto se ukorijeniti. Ponovite na drugoj strani. Utkatasana: stolac 1. Stanite tako da su vam stopala razmaknuta otprilike petnaest centimetara i paralelna. Gledajte u toku ravno ispred sebe. Podignite ruke u razini ramena i ispruite ih prema naprijed, drei ih paralelno s podom, dlanova okrenutih prema dolje. 2. Oslonite se na pete, savinite koljena i podvucite stranjicu kao da sjedite na nevidljivom stolcu. 3. Zadrite poloaj barem trideset do ezdeset sekundi.

Sporedne akre: BUENJE STOPALA Na svodu oba stopala nalazi se sporedna akra koja se smatra dijelom muladhare. Poznata je i kao akra tabana, a sastoji se od osnovnih toaka uzemljenja koje prenose pranu izmeu vaega energetskog sustava i zemlje. Kad je usklaena, pomae vam pretvoriti misli u djela. Neuravnoteena akra tabana moe izazvati osjeaj neuzemljenosti, neravnotee (doslovno i metaforiki), rastresenosti i emocionalne tuposti. Nespretnost ili sklonost nezgodama snani su pokazatelji da vae tabanske akre moda ne funkcioniraju sasvim dobro. Buenje akre tabana osobito je korisno ako previe vremena provodite u mislima ili zabrinutosti, ili se ne osjeate povezano sa svojim tijelom i s ljudima iz svoje okoline. Da biste ponovno uspostavili ravnoteu energije tabana, pokuajte primijeniti refleksoterapiju, a moete i hodati bosi po travi ili plai. Moete izvesti i meditaciju u hodu, opisanu na sljedeoj stranici, sami ili u drutvu. Bez obzira na to izaberete li hodati ravnocrtno ili ukrug, budite svjesni svakog koraka i da pod sobom. Razmiljajte o zemlji, element korijenske akre. VARIJACIJE Takijumi, japanska praksa bosonogog hodanja po bambusu bila je sastavni (lio obuke samuraja, a cilj joj j e bilo jaanje snage i uzemljenosti. Taj postupak moete izvesti hodajui po plastinim cijevima postavljenim tako da ine stazu. Ako imate ljunanu stazu, iskuajte kinesko umijee "hodanja po kamenju":jednostavno svakog jutra trideset minuta bosi hodajte po ljunku. Meditacija u hodu 1. Izaberite mirno mjesto na otvorenom i stanite bosi na tlo. Ako hodate u drutvu, meusobno se udaljite za duljinu ruke i odravajte tu udaljenost tijekom cijele meditacije. 2. Da biste se uzemljili, stanite tako da su vam stopala paralelna i

u razini kukova te tjelesnu teinu ravnomjerno rasporedite na oba stopala. 3. Poluzatvorenih oiju zagledajte se otprilike pola metra ispred stopala. Lijevu ruku stavite na desnu u razini struka, dlanova okrenutih prema gore, kako biste primili nadahnjujuu energiju. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite. 4. Zakoraite desnim stopalom otprilike petnaest centimetara naprijed. Zastanite kako biste se uzemljili, a tada lijevim stopalom nainite jednako dugaak korak. Ponovno se uzemljite (vidi drugi korak) i tada desno stopalo pomaknite prema naprijed, kao i proli put, uspostavljajui polagan ritam hodanja. Napredujui na taj nain, odravajte usredotoenost na svaki korak. 5. Svaki korak uskladite s disanjem. Udiite dok podiete stopalo. Izdiite dok sputate stopalo na tlo. Opazite kako se razvija prirodni ritam. 6.Dok hodate, odravajte tjelesnu teinu na sredinjoj osi tijela; ne doputajte da se prebaci naprijed ili natrag. Osjetite kako svako stopalo puta duboko korijenje. 7. Promatrajte kako vae tijelo sudjeluje u toj aktivnosti. Opaajte kako se koljena savijaju, podiu i izravnavaju. Budite svjesni pokreta glenjeva, kukova, kraljenice i ramena. Vraajte pozornost tabanima i njihovoj vanoj interakciji sa zemljom. 8. Po elji u glavi moete ponavljati mantru zemlje LAM sa svakim udisajem i sa svakim izdisajem. Izvodite ovu meditaciju koliko god vam odgovara prije no to se vratite svojoj uobiajenoj aktivnosti.

Drugopoglavlje AKRA SVADHISTHANA SJEDITE KREATIVNOSTI Druga akra, nalazi se na podruju bubrega i genitalija,poznata je kao svadhisthana ili sakralna akra. Ona upravlja energijom kreativnosti, uitka, seksa, prokreacije, kontrole i morala. Vlada i snovima, matom te emocijama. Sanskrtska rije svadhisthana ima mnogo znaenja. Prevodi se kao "sveti dom jastva", "ugodno mjesto" i "boginjino omiljeno prebivalite". U prvom poglavlju ustanovili smo da je funkcija prve akre (stabilnost i uzemljenost) predstavljena kvadratom ili kockom. Sakralnu akru najbolje predstavljaju krug ili kugla. Premda je taj oblik manje stabilan, slobodniji je i otvoreniji za promjene. Meditacije iz ovoga poglavlja utjeu na uspostavljanje jaeg osjeaja prilagodljivosti i protonosti u vaemu ivotu. Razumijevanje SVADHISTHANE Svojstva vode (elementa koji se povezuje sa svadhisthanom) savreno opisuju prirodu ove akre: voda je tekua i prilagodljiva. Ona ujedno ima svojstvo ienja i proiavanja, to je primjereno jer neravnotea ili blokada u ovoj akri u osobi izaziva osjeaj da je uinila neto loe ili sramotno. Sakralna akra povezana je i s osjetilom okusa, a okusna simbolika svakodnevnog razgovora upuuje na njezinu energiju. Kad nekome poelite "slatke snove", opiete "gorko" sjeanje ili se alite na odnos koji se "ukiselio", ulazite u svijet svadhisthane. Kad je svadhisthana otvorena i uravnoteena, vi cvjetate: tankoutni ste, intuitivni, idealistiki nastrojeni, puni snova, planova i zdravih udnji (kreativni impulsi proizlaze iz sakralne akre). Prilagodljivi ste, prihvaate promjenu i sposobni ste "tei sa strujom". Meutim, ako na tom putu odete predaleko, naruavate ravnoteu energije sakralne akre to dovodi do nestalnosti, nesposobnosti uzemljenja ili postavljanja granica i sklonosti pretjerano emocionalnim reakcijama ili teatralnosti. Mogli biste previe vremena provoditi u sanjarenju ili preveliku

vanost pridavati zadovoljavanju ulnih apetita. Simboli takve neravnotee su leptir koji leti s cvijeta na cvijet i riba koja zbog pohlepe doputa da bude ulovljena. Ako je vaa sakralna akra blokirana ili neuravnoteena, gotovo ne osjeate slast ivota: nita nije dovoljno dobro, a mogua je i depresija. Mogli biste osjeati da nemate izbora, da niste sposobni za promjenu ni poduzetni. S kreativnog stajalita, mogli biste patiti od svojevrsne spisateljske blokade. Neki ljudi s neuravnoteenom sakralnom akrom doimaju se preosjetljivima;drugi postaju neosjetljivi na vlastite i tue emocionalne potrebe te mogu biti ZNAENJE AKRE: sveti dom jastva ELEMENT: voda ZVUNA VIBRACIJA: VAM OSJETILO: okus nesposobni za izraavanje osjeaja. U krajnjim sluajevima to ak moe dovesti do agresivnosti. Neki se ljudi slue manipuliranjem i postanu skloni lanim izljevima emocija, kao to su "krokodilske suze", kako bi postigli ono to ele. Blokirana ili neuravnoteena energija sakralne akre moe prouzroiti i odricanje od uitaka te strah od seksa, a moe se oitovati u krutim, samonametnutim ogranienjima, ukljuujui ekstremno vjebanje joge. Sakralna akra u tijelu upravlja tjelesnim tekuinama: krvlju, limfom, sluzi, sjemenom, urinom i slinom. Sjedite je energije bubrega (koja se u kineskoj medicini smatra osnovnom ivotnom snagom) pa odrava bubrege,mokrani mjehur, mokrani i reproduktivni sustav te krvotok. Medu zdravstvenim problemima povezanim s blokadom energije svadhisthane jesu otvrdnjivanje arterija, proirene vene, anemija, problemi s bubrezima imokranim mjehurom, menstrualne tegobe, impotencija i frigidnost. Suprotno opem uvjerenju, poboljavanje seksualnosti nije cilj otvaranja sakralne akre. Postizanje ravnotee znai usmjeravanje seksualne energije tako tla postane sila svijesti. Otvaranje ove akre vie je usmjereno oslobaanju od osjeaja krivnje i frustracije te uivanju u tijeku ivota.

RAD S ENERGIJOM SVADHISTHANE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona upuuju na naine oslobaanja blokirane energije svadhisthane. Jesam li otvoren za pozitivnu promjenu? Kako se mogu vie otvoriti? Jesam li silno gladan uzbuenja ili iskustava? Kako mogu vie uivati u ivotu bez ovisnosti o njegovim uicima? Je li moj svjetonazor previe emocionalan ili previe negativan? Kako mogu postati hrabriji, ali tako da ne postanem nepromiljen? Koje samonametnute strahove ili tjeskobe mogu danas poeti prevladavati? Ako osjeam da sam potonuo (znak pretjerane energije svadhisthane), kako se mogu uzemljiti? Meditacija na jantru: POVEZIVANJE SA SAKRALNOM AKROM Svakodnevna meditacija na sliku ili jantru sakralne akre razvija vau sposobnost najboljeg mogueg iskoritavanja vlastitih kreativnih energija. Uz redovito vjebanje joge, poboljava i vau tjelesnu te mentalnu fleksibilnost. Kad uspijete vizualizirati jantru, pokuajte napredovati. Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite jantru sa sljedee stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaih oiju dok sjedite. Zapalite svijeu i kakav miris te na stol stavite vazu sa svjeim cvijeem. 2. Udobno sjednite uspravnih lea, po mogunosti prekrienih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite, a zatim pustite da vam se disanje ustali u polaganom, prirodnom ritmu. 3. Poluzatvorenih oiju zagledajte se u vanjski rub slike. Promatrajte lotos tamnocrvene boje. U smjeru kazaljki sata pogledom prelazite preko njegovih latica koje predstavljaju zraenje energije ove akre. 4. Pogledom polako prijeite na bijeli polumjesec. To je simbol Mjeseca koji upravlja plimom i vodom, elementima svadhisthane. 5. Zatim pogledajte ivotinju ili nositelja ove akre: makaru, ili

mitolokog krokodila sa zmijskim repom. U indijskoj tradiciji povezuje se s Gangom, personifikacijom rijeke Ganges. 6. Usredotoite se na sanskrtski znak. Taj znak ita se VAM, bida (sjeme), zvuk svadhisthana akre. Tiho izgovorite ili apnite tu mantru kako biste produbili povezivanje. 7. Nakon barem dvadeset minuta meditacije otvorite oi. Ponavljajte svakodnevno kako biste se usklaivali s energijom svadhisthane. Napredovanje Kod jantru toliko upoznate da je moete vizualizirati bez gledanja, sjednite u poloaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oi i usredotoite se na korijen kraljenice. Izvedite mulabandhu ili vizualizirajte kako putate korijene u zemlju. Kad se osjetite ukorijenjeno, podignite arite svoje pozornosti na kria. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac na tom mjestu, osjetite kako se njezinih est zraka energije iri i oslukujte mantru VAM. U meditaciji sjedite trideset minuta ili due. Meditacija elemenata: ELEMENT VODE Tekuu prirodu naega planeta i naih tijela najbolje predstavlja element povezan sa svadhisthanom voda. Meditacijom vode, opisanom na sljedeoj stranici, stjeete sposobnost povezivanja s fleksibilnom i tekuom energijom toga elementa. Na taj nain razvijate sposobnost prihvaanja promjene kao ivotne injenice te poinjete istinski cijeniti dar preputanja struji. Prije no to zaponete meditaciju opisanu u nastavku, prekrijte nizak stoli tkaninom i na nju stavite predmete koji vas fiziki i energetski povezuju s elementom vode. To mogu biti koljke, komadi koralja, grane vrbe ili dijelovi drugih biljaka s energijom vode. Na meditacijski stol po elji moete staviti i zdjelu s vodom, koja esto pomae izraziti "potopljene" ili potisnute misli ili emocije. Ako osjeate da ste izgubili dodir sa svojim snovima ili da vas osjeaji previe uzbuuju (ili da ste ih potisnuli), ova e vam meditacija vjerojatno biti vrlo korisna. Potom se pripremite oputajuim tuiranjem ili kupkom. Vodi nemojte dodavati ulje ili pjenu; umjesto toga, usredotoite se na to da osjetite vodu. Ako moete, uronite u more, rijeku ili jezero, ili plivajte u

bazenu. Neposredno prije meditacije popijte veliku au vode i osjetite kako tee kroz vae tijelo. Meditacija na vodu 1. Sjednite pred stol (vidi gore) u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu. Kraljenicu drite uspravnom. 2. Poloivi nadlanice na koljena ili bedra, spojite vrhove malih prstiju i palaca u Varun mudri. Opustite druge prste. 3. Zatvorite oi i zamislite znaajke vode. Osjetite da ste tekui poput tekuine. 4. U glavi ponavljajte afirmaciju, primjerice: Vjerujem da u slijediti svoje snove. Skladno se prilagoavam svakoj situaciji. Oslobaam se zamisli koje mi vie ne koriste. 5. Meditirajte trideset minuta ili due, a zatim otvorite oi i protegnite noge. akre i emocije: PREVLADAVANJE KRIVNJE Ako je vaa svadhisthana zatvorena ili njezina energija nije uravnoteena,mogli biste biti shrvani osjeajem krivnje ak i bez oitog razloga. Ta se emocija moe oitovati kao osjeaj stida zbog vlastitog tijela, kao seksualna inhibiranost ili emocionalna nepovezanost s drugima. Umjesto da se "utapate" u osjeaju krivnje i tuzi koju nosi sa sobom, iskuajte vizualizaciju lotosa opisanu na sljedeoj stranici. Premda je cvijet lotosa simbol svih akri, svadhisthana je osobito tijesno povezana s tom lijepom biljkom. Lotos je prije svega vodena biljka: raste u elementu svadhisthane. Biljka je ukorijenjena u mulju, ali cvijet nikada nije umrljan muljem. Njegovo M stanite je voda, ali se cvijet nikada ne namoi. Priroda mu je fleksibilna i tekua, ali nepokolebljivo odluno raste prema gore, prema svjetlosti. I tako se iz mulja uzdie najljepi cvijet na svijetu. U razmatranju prirode ljudske due istonjake tradicije esto koriste primjer vode. Jogiji govore da je dua vjeno ista; nikada ne moe biti neista. Moe, kao i voda, sadravati neist, ali ta neist nikada ne moe

promijeniti sutinsku prirodu due. Razmiljajte o tome nekoliko minuta prije no to zaponete s vizualizacijom lotosa. Vizualizacija lotosa 1. Stavite sliku lotosa (ili bilo kojeg cvijeta) na nizak stoli i sjednite u udoban poloaj za meditaciju. Promatrajte latice sve dok ih ne budete sposobni "vidjeti" i zatvorenim oima. 2. Shvatite taj cvijet kao analogiju svojega ivota. Kao to cvijet nije uprljan muljem iz kojega raste, ne doputajte da na vas utjee negativnost u koju ste ukorijenjeni. Kao to cvijet stremi prema svjetlosti, tako se i vi prilagodavajte svojemu okruju i budite svjesni svojih ciljeva. Kao to lotos raste u vodi, ali nije mokar, tako i vi ivite u svijetu, ali ne doputajte da vas okalja. 3. Ako se tijekom ove meditacije pojave negativne misli, nemojte se baviti njima. Umjesto toga, promatrajte ih kao mjehurie koji se oko lotosa uspinju na povrinu vode i gledajte kako se rasprskavaju. Misli nestaju ako se ne poistovjetite s njima. Meditirajte najmanje dvadeset minuta prije no to polako otvorite oi. TUMAENJE VIZUALIZACIJE Vizualizacija lotosa stimulira postupno emocionalno ienje sakralne akre. Budete li je redovito izvodili, ustanovit ete da je energija svadhisthane uravnoteenija i da se akra poinje otvarati. Meutim, budite svjesni da zbog meditacije na ovu akru moete doivjeti razliite seksualne osjeaje ili predodbe. Osjeaji krivnje, poude,iznevjerenosti i ljubomore ine sjenovitu stranu svadhisthane, a u krajnostima se mogu oitovati kao neugodne predodbe. Ne dopustite da vas takve predodbe ili misli uznemire: izranjanje potisnutih osjeaja na povrinu dokaz je da se energija svadhisthane oituje na pozitivan nain. Iznenaujue ili ak uznemirujue misli donose i snagu za njihovo prevladavanje. Uzdizanjem iznad negativnih misli oslobaate se za kuanje svih slasti koje ivot nudi.

Nauite PREPUSTITI SE STRUJI Mjesec je iznimno snaan simbol svadhisthane i podsjea nas na vanost promjene. Njegovo je simbolino znaenje osobito djelotvorno ako osjeate potrebu osloboditi se dogaaja iz prolosti koji sputavaju va razvoj i ako imate potrebu prihvatiti promjenu i prijelaz. Kad odustanete od poznatoga i sigurnoga(energija muladhare), oslobaate se za put na nepoznata mjesta i uite cijeniti energiju svadhisthane samu po sebi, a ne zbog onoga to donosi. Meditacija Mjeseeve energije, opisana na sljedeoj stranici, pomae vam prepustiti se struji, a najbolje ju je izvoditi na otvorenom, na mjestu na kojemu imate dobar pogled na Mjesec. Ako to nije mogue, meditirajte gledajui Mjesec kroz prozor, ili nizak stoli prekrijte tkaninom te na nju stavite sliku Mjeseca tako da bude malo ispod razine vaih oiju dok sjedite pred stoliem. Ta predodba Mjeseca postaje arina toka vae meditacije. Ova je vjeba najdjelotvornija ako je izvodite svake veeri tijekom cijelog Mjeseevog ciklusa od mlaaka do mlaaka. Najbolje je meditirati naveer, neposredno prije odlaska na spavanje, najmanje trideset minuta, predajui se vjenoj mudrosti koja potie da va ivot tee i razvija se prirodno. Meditacija Mjeseeve energije 1. Udobno sjednite uspravnih leda na mjesto s kojega dobro vidite Mjesec. Promatrajte ga nekoliko trenutaka i pokuajte osjetiti kako njegova blaga energija pritjee u vau svadhisthanu. 2. Potom zatvorite oi i zamislite da ste na raskriju na kojemu se sijee onoliko putova koliko ih moete zamisliti. Zamislite kako raskrije predstavlja stjecite svih vaih nada i snova. 3. Zamolite svoju podsvijest da energiju svadhisthane usmjeri k ivotnomu putu koji je najbolji za vas. Vjerujte da ete potei sa strujom svoje sudbine, kao to Mjesec utjee na plimu i oseku. 4. Zapitajte se: "Koji u put izabrati?" ili "Kad bih mogao vidjeti svoju budunost, to bi mi donijela?", odnosno izaberite pitanje koje bolje odgovara vaoj situaciji. Hoe li vaa podsvijest povesti vau energiju svadhisthane prema gore kako bi se na putu prema srcu stopila s

energijom vae manipure (akre solarnog pleksusa)? Ili e vau energiju svadhisthane potpuno odvratiti od duhovnog puta akri i usmjeriti je k vie materijalistikom putu? Razmotrite sve mogue putove koje elite. 5. Nastavite meditirati najmanje trideset minuta. Prije spavanja pokraj kreveta stavite malu biljenicu koju ete koristiti kao dnevnik snova, i olovku. Snovi vam mogu donijeti uvide koji e vam pomoi ustanoviti put kojim biste trebali poi. 6. Kad se ujutro probudite, zapiite svoje prve misli ili ono to ste upamtili od snova. 7. Nakon mjesec dana proitajte dnevnik snova i ustanovite poruke ili teme koje se ponavljaju. Potiu li vas na pokretanje ivota u odreenom smjeru? Odgovaraju li na pitanje o budunosti koje ste postavili? Naini rada s ENERGIJOM SVADHISTHANE Koristite bilo koji od navedenih naina kako biste podrali meditaciju na svadhisthanu. Ponueni naini pomoi e vam da napustite stare naine i ponete istraivati nove putove. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eterinih ulja ili biljnih ajeva posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Da biste prevladali negativne emocije koje se mogu pojaviti u radu s ovom akrom, prije meditacije stavite etiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom). PAVITINA donosi usredotoenost; ne doputa da meditacija postane sanjarski bijeg. USKRSNI LJILJAN omoguuje povezivanje seksualnosti i duhovnosti. PASJI ZUB potie da otkrijete svoje duhovne darove i podijelite ih s drugima. ORAH raspruje iluzije koje vas veu uz prolost; pomae pronai put. BOR pomae u prevladavanju krivnje zbog preuzimanja odgovornosti za ivot. VRBA pomae odbaciti samosaaljenje i ogorenost zbog nedae.

Eterina ulja Kupka prije meditacije ispire energiju koja bi mogla onemoguivati duhovni protok. Pomijeajte tri do pet kapi eterinog ulja s jednom liicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja. Izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. TAMJAN uklanja energiju koja onemoguuje rast; donosi spokojan uvid. PAULI spreava sanjarenje u meditaciji; ini vas prisutnima u tijelu. JASMIN povezuje kreativnost svadhisthane s akrom povezanom s ljubavlju (srana akra) i akrom povezanom s duhovnou (krunska akra). MUKATNA KADULJA povezana je sa svetim, bezvremenim stanjem koje se naziva "vrijeme sanjanja". (Izaziva pospanost; izbjegavajte alkohol.) MAURAN (Origanum marjorana) uklanja osjeaj krivnje; podupire celibat. EMPRES pomae nastaviti ivot nakon vee ivotne promjene, kao to su promjena karijere ili smrt voljene osobe. (Ulje zamijenite svakih est mjeseci.) Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite pikraj akre ili ih jednostavno drite prije meditacije. KORALJ pomae uravnoteiti emocije i odravati entuzijazam. GRANAT uravnoteuje energetsko polje oko vaega tijela. MJESEEV KAMEN pojaava intuiciju, smiruje emocije i donosi objektivnost. BISER upija nevane misli koje odvraaju od meditacije. AKVAMARIN usklauje duhovnu svijest; za putovanja preko vode. CARNEOL jaa poduzetnost; za bezvoljnost i spisateljsku blokadu. CITRIN oslobaa ustajale emocije nakupljene u sakralnoj akri; za snaniji kamen, premaite ga jednom ili dvjema kapima eterinog ulja paulija. PROZIRNI KVARC donosi mudrost i stabilnost kako biste uvidjeli vie jastvo.

Mirisi CEDAR i BOROVICA oslobaaju osjeaja krivnje i pojaavaju djelotvornost svih meditacija iz poglavlja, osobito ako se pale zajedno. Hrana koja oslobaa Voda, biljni ajevi i sokovi od nie navedene hrane bubrezima pomau oistiti fiziko tijelo te uravnoteuju element vode suptilnoga tijela. SLATKO VOE: jabuke, kruke, breskve, marelice, dinje, mango, narane, ipak, jagode, groice, ribiz, smokve. POVRE: potoarka, zelena salata, pinat, krastavci, rajice. JOGA ASANE ZA ENERGIJU SVADHISTHANE Ojaajte svoju energiju svadhisthane tako to ete poloaje opisane u nastavku uvesti u svoje redovite seanse vjebanja joge. Navedene poloaje moete izvesti i kao pripremu za meditaciju. Korisni su i poloaji sethu bandhasana (most), danu sirasana (pretklon s jednom savijenom nogom),upavita konasana (pretklon rairenih nogu) i andrasana (polumjesec). Plivanje i hula ples takoer imaju blagotvorno djelovanje. Joga mudra: energetski peat 1. Ako moete, sjednite u padmasanu, poloaj lotosa, tako da su vam stopala na suprotnim bedrima. U suprotnom kleknite u vadrasanu tako to ete priljubiti koljena i stopala te spustiti stranjicu na pete. 2. Stisnite ake i stavite ih na prepone. Duboko udahnite. Pri izdisanju sputajte elo prema podu. Duboko diite i zadrite poloaj deset do trideset sekundi, osjeajui kako vae ake stimuliraju energiju sakralne akre. Potom se opustite. Matsjasana: riba 1. Leite na leda priljubljenih nogu i stopala. ake, dlanova okrenutih

prema dolje, podvucite pod bedra. 2. Savinite laktove i to vie podignite prsni ko. Zatim polako zabacite glavu sve dok tjeme nije na podu. Neka vaa tjelesna teina najveim dijelom bude na rukama. Ne stvarajte pritisak na glavu ili vrat. 3. Da biste iskoristili iroku otvorenost prsnog koa, diite to dublje. Zaposlite prsni ko zamiljajui s njegove obje strane krge koje se otvaraju kako bi uvukle kisik i pranu u vae tijelo. 4. Zadrite poloaj trideset sekundi, pa se spustite i opustite na leima. Kaliasana: uanj boginje 1. Stanite stopala razmaknutih vie od irine ramena i okrenite none prste prema van pod kutom od 45 stupnjeva. 2. Savinite koljena i unite, pazei da vam koljena ostanu iznad stopala. Spojite dlanove na grudima, a laktovima gurajte koljena prema van. Zadrite poloaj trideset do ezdeset sekundi prije no to polako ustanete. Treepoglavlje AKRA MANIPURA SJEDITE MOI Napredujui kroz sustav akri, stiemo do tree glavne akre, manipure, u solarnom pleksusu. Premda se navodi kao pupano sredite, veina ljudi njezinu energiju osjea izmeu pupka i prsne kosti. To je uporite tijela njegova tvrava. Sanskrtska rije manipura u doslovnom prijevodu znai "grad blistavih dragulja", a u toj akri uvate svoju najvredniju imovinu: osjeaj jastva. Manipura akra povezana je sa snagom volje i samopotovanjem. Iz nje proizlazi vaa sposobnost postavljanja vrstih, ali ipak prilagodljivih osobnih granica, sposobnost djelovanja i prilagoavanja: svaka promjena i osobni razvoj zapoinju na toj razini. Nain primjene energije ove akre oituje se u vaoj sposobnosti promjene sebe i vlastite ivotne situacije. "Preobrazba" je kljuna rije manipure te je stoga arite meditacija u ovom poglavlju.

Razumijevanje MANIPURE Dok dvije najnie akre upravljaju tjelesnim i emocionalnim preivljavanjem, energija manipure vie je preobraajna jer posjeduje potencijal poticanja promjene i rasta. Manipura je sjedite elementa vatre. Vatra mijenja sve to dodirne, pretvarajui tvar (vidljive elemente zemlje i vode niih akri) u toplinu i plinove (nevidljive elemente viih akri). Manipura je povezana s osjetilom vida; tovie, vatra u obliku svjetlosti omoguuje nam vidjeti. Ali vidjeti i biti "vien" u ovoj akri ne podrazumijeva samo tjelesni osjet, ve i potrebu ovjeka da bude priznat kao jedinstveni pojedinac. Ako je energija akre solarnog pleksusa uravnoteena i slobodna, osjeate se jedinstveno, cijenjeno, samopouzdano i energino. Ljudi opaaju vau karizmu i potuju vau estitost (ova se akra odnosi na osobnu ast). Osjeaju vau mo i znaju da ste sposobni uvati tajne, iako po prirodi niste tajnoviti. Spontani ste, otvoreni i puni ljubavi vaa se energija slobodno uspinje prema sranoj akri. Budui da su vam kanali prema prve dvije akre otvoreni, osjeate se uzemljeno i prilagoeno. Snaan osjeaj vlastite vrijednosti omoguuje vam izbjegavanje pretjerivanja i potivanje granica, pa niste radoholiar iako volite izazove. Neravnotea energije manipure esto raa potrebu za manipuliranjem ili potrebu da se bude pod nadzorom drugih. Ako imate previe energije manipure, mogli biste biti neobazrivi, "sagorijevati" i ne podnositi one s manje energije. To je podruje agresivnog perfekcionista sklonog osudivanju, sa snanom potrebom velianja samoga sebe te udnjom za slavom. Uz tatinu i oholost, ZNAENJE AKRE: grad blistavih dragulja ELEMENT: vatra ZVUNA VIBRACIJA: RAM OSJETILO: vid poremeaj energije ove akre moe dovesti do mrnje i gnjeva (izraenih ili neizraenih). Nedovoljna aktivnost sredita solarnog pleksusa moe biti izvor emocionalne potrebitosti te pretjerane potrebe za pozornou. Ako vam nedostaje unutarnje vatre, moda vam nedostaje i energije za ostvarivanje zamisli, a mogu je i strah od odbacivanja koji moe prouzroiti neodlunost,pretjeranu osjetljivost na kritiku, slabo

samopouzdanje, lou predodbu sebe i ak depresiju. Mogli biste se osjeati poput rtve: ljudi kojima nedostaje zatitna snaga, esto postaju vrlo osjedjivi na misli i osjeaje drugih. U vaem fizikom tijelu solarni je pleksus sjedite vae probavne vatre: upravlja probavnim organima (ukljuujui guterau i jetru) i miiima te djeluje kao va unutarnji termostat. Neravnotea energije esto je povezana s probavnim tegobama, preosjetljivou na hranu, problemima sa eerom u krvi, dijabetesom i poremeajima prehrane, paralizom i miinim grevima. Rad na protoku energije u ovoj akri raspiruje "vatru u trbuhu" te pomae pretoiti misli i snove u djelovanje. RAD S ENERGIJOM MANIPURE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona vam mogu pomoi uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju manipure te shvatiti kako biste je mogli uravnoteiti. Jesam li u vlasti sumnje i straha? Kako to mogu preobraziti u pozitivnu energiju? Jesam li blaga osoba koja teko donosi odluke? Kad napokon odluim kako u postupiti, nedostaje li mi energije da to i ostvarim? Osjeam li potrebu da u svakoj raspravi budem u pravu? Jesam li emocionalno potrebit? Moram li uvijek biti u sreditu pozornosti? Je li moja volja slaba? Nadoknaujem li to pretjeranom potrebom za nadziranjem? Doputam li da miljenja drugih ljudi upravljaju mojim ivotom? Kako to mogu zaustaviti bez emocionalne krutosti ili pretjerane agresivnosti? Meditacija na jantru: POVEZIVANJE S AKROM SOLARNOG PLEKSUSA U meditaciji opisanoj u nastavku usredotoujete se na sliku ili jantru ove akre (vidi desno). Ova apstraktna vizualizacija vodi u stanje duboke meditacije te pomae u otvaranju manipure kako bi se energija uspinjala vaim sustavom akri. Vano je zapoeti s proiavanjem, odnosno s vjebama ienja.

Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite crte akre, poduprt tako da se nalazi malo ispod razine vaih oiju dok sjedite. Zapalite svijeu i kakav miris. 2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogunosti prekrienih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri. 3. Poluzatvorenih oiju zagledajte se u jednu od deset plavih latica koje predstavljaju energetski obrazac ove akre. Pogledom polako kruite u smjeru kazaljke sata. Zamislite da je plavi dio najbljetaviji dio plamena. 4. Nakon nekog vremena zagledajte se u trokut okrenut prema dolje, simbol elementa vatre. Boja trokuta je boja izlazeeg Sunca. Zamislite ovu akru kao sjedite vlastite "vatre": vlastite ivotne sile i karizme. Opazite "noicu" ili ulaz na svakoj strani crvenog trokuta. 5. Zatim se usredotoite na ovna. Razmislite o njegovoj snazi, izdrljivosti i sposobnosti nasrtanja. Ovan je nositelj Agnija, hinduistikog boga vatre. 6. Pogledajte sanskrtski znak. ita se RAM i ini sjemensku mantru ove akre. U glavi je ponavljajte dok promatrate njezin znak. 7. Meditirajte barem dvadeset minuta. Na taj nain molite straara manipure da otvori vrata i dopusti uspinjanje energije prema sranoj ponavljajte svakodnevno. Napredovanje Kad jantru toliko upoznate da je moete vizualizirati bez gledanja, sjednite uspravnih lea, zatvorite oi i usredotoite se na korijen kraljenice. Izvedite mulabandhu. Kad se osjetite uzemljeno, usredotoite se na sakralno podruje, a potom na solarni pleksus. Osjetile jantru kao energetski obrazac na tom mjestu, osjetite kako se njezine zrake energije kreu poput plamena i kako se njezina mantra RAM iri. Meditirajte najmanje trideset minuta.

Meditacija elemenata: ELEMENT VATRE Energetsko sredite solarnog pleksusa izvor je vae mate, vae vizije budunosti i vae elje za djelovanjem. U njemu se mirite s prolou i "spaljujete" nagomilanu karmu (posljedice prolih postupaka). U meditaciji opisanoj na sljedeoj stranici vatra, element manipure, kreativno se koristi za preobraavanje negativnih znaajki u pozitivne putem njezina svojstva proiavanja. Smatra se da meditacija na manipuru u prisutnosti vatre daje mo autoritarnog zapovijedanja te uspjenog organiziranja, voenja i upravljanja. Smatra se i da jaa imunitet, poboljava zdravlje te pogoduje dugom, plodnom ivljenju. Meditaciju na vatru, opisanu na sljedeoj stranici, moete izvoditi pred otvorenom vatrom. Ili ju moete nizak stoli prekriti tkaninom te na nju staviti stvari koje vas fiziki povezuju s elementom vatre. Bit e vam potrebno nekoliko svijea (zbog sigurnosti ih stavite na vrlo velik metalni posluavnik ili na komad kriljevca), a u prostor za meditaciju mogli biste staviti i vazu s nevenima ili suncokretima. Prije no to zaponete meditaciju, uzmite olovku i komad papira. Meditacija na vatru 1. Sjednite ispred vatre ili izabranih svijea (vidi lijevo) u udoban poloaj, po mogunosti prekrienih nogu. Pazite da su vam lea uspravna. 2. Stisnite ake i ispruite paleve. Sake poloite na koljena tako da su palci usmjereni prema gore, u Agni mudri. 3. Zamislite da se kupate u toplini imoi vatre ili svijea. Sjetite se nekog neugodnog iskustva ili odnosa iz prolosti. 4. Zapiite sjeanje na papir. Dovoljne su kljune rijei. Oprezno pribliite jedan vrh papira vatri i dopustite da ga plamen "pojede". Paljivo bacite papir u vatru ili na metalni posluavnik te gledajte kako gori I pretvara se u pepeo. Osjetite da ste osloboeni tog sjeanja. 5. Zatim se sjetite sadanjeg problema. Odluite to elite uiniti: uputiti ga u odredenom smjeru? Odustati od njega? Zapiite svoj plan na komad papira i pustite da ga plamen spali, kao i proli put. Neka vam vatra prui energiju za ostvarivanje plana. 6. Sjetite se svojih vizija budunosti. Zapiite jednu do koje vam je osobito stalo. Predajte je plamenu, kao i proli put. Neka vam vatra pokae kako da ostvarite svoju viziju (vatra je u Indiji glasnik bogova).

7. Zavrite u glavi ponavljajui jednu od afirmacija: Svoje negativne znaajke predajem vatri preobrazbe. Entuzijazam mi omoguuje velika postignua. Preuzimam vlastitu mo i prihvaam odgovornost za svaki dio svojega ivota. Zdrava sklonost pustolovinama omoguuje mi uivati u izazovima. Moji su odnosi ispunjeni hrabrou, otvorenou i povjerenjem. 8. Nakon trideset minuta, ili due, ugasite svijee ili vatru. akre i emocije RAZUMIJEVANJE GNJEVA Gnjev, bijes, ogorenost i zamjeranje izrazi su neravnotee ili blokade energije u plameno crvenoj manipuri. Te su negativne emocije energetski pohranjene U podruju solarnog pleksusa, esto godinama, bez obzira na to razljutite li se lako, uzrujavaju li vas samo sitnice ili stoiki suspreete svaki vanjski izraz bijesa. Indijski sveti spis Chandipath pozdravlja "boginju koja se u svim biima pojavljuje u obliku gnjeva". Ona posjeduje dar alkemije, sposobna je energiju ega pretvoriti u duhovnu mo. Cilj meditacije opisane na sljedeoj stranici jest upiti tu preobraajnu energiju kako biste bili sposobni pretvoriti crvenu estinu gnjeva u ruiasti sjaj svitanja novoga dana. Ovu meditaciju moete izvoditi u bilo koje doba dana i na bilo kojem mjestu, moda dok obavljate jednostavne fizike poslove poput vrtlarenja, sjeckanja povra ili hodanja. Ali, iskljuite televizor, radio ili glazbu. Neka se ruke bave poslom, a um meditacijom. Meditacija za otkrivanje uzroka gnjeva 1. Sjetite se situacije u kojoj ste se razljutili ili uzrujali. Primjerice, moda ste kasnili na sastanak i niste mogli pronai mjesto za parkiranje. Kad ste napokon ugledali slobodno mjesto, ugrabio ga je drugi voza. 2. Zapitajte se: "Zato sam se razljutio?" Pokuajte ustanoviti i povod svojega gnjeva i njegov dublji uzrok. Primjerice, odgovor: "Zato to je zauzeo moje parkirno mjesto" govori o otponcu gnjeva, a ne o njegovu dubljem razlogu (koji moe biti vezan uz. sastanak koji je pred vama ili uz vae psihiko stanje u tom trenutku).

3. Razmislite o tome razljuti li vas ono to drugi uine ili vaa procjena situacije. Da biste to lake shvatili, zamislite da sjedile u autobusu i neije vam ruke odjednom pokriju oi. Riste li se razljutili ili uplaili? Kako bi se va doivljaj promijenio kad biste se okrenuli i opazili prijatelja kojega godinama niste vidjeli? Riste li i dalje bili ljuti? 4. Imajui na umu navedene primjere, obeajte sami sebi da ete analizirati svakodnevne izvore gnjeva ili uzrujanosti im se pojave te se s prvim simptomima zapitati: "Zato se zapravo ljutim?" TUMAENJE MEDITACIJE Cilj ove meditacije nije obuzdavanje gnjeva, pouavanje naina smirivanja niti poticanje na prihvaanje negativnih iskustava. Svrha joj je jednostavno pomoi vam u prepoznavanju, a potom u preobraavanju unutarnjih uzroka gnjeva. Izvodei je tijekom sljedeih dana i tjedana, opaajte kako osjeaji gnjeva i uzrujanosti jenjavaju jer se vie ne predajete tim emocijama. Veina ljudi ustanovi da gnjev ustupa mjesto empatiji: energetskoj povezanosti s drugim ljudima u akri solarnog pleksusa. Osjetilna meditacija: PREOBRAAJNO KONZUMIRANJE HRANE Premda jedemo nekoliko puta dnevno, veina nas malokad se usredotoi na okuse, mirise i doivljaj jela. Umjesto toga, usredotoeni smo na televiziju ili na avrljanje s prijateljima; doputamo da nam misli odlutaju na poslovna ili obiteljska pitanja, ili jednostavno urimo kako bismo to prije pojeli hranu. To uzrokuje neravnoteu energije u manipuri. Manipura je sredite preobraajne energije vaega tijela, ali i sjedite probavne vatre. Zadaa joj je "probavljanje" i asimiliranje svega to primi, od hrane do zamisli. Bez te konverzije vae tijelo, um i emocije ne bi mogli upijati prijeko potrebnu hranu. Meditacija na jelo, opisana na sljedeoj stranici, dovodi vas u vezu s tom energijom te vas na vrlo tjelesan nain povezuje sa sastojcima ivota. Dok jedete, nemojte taj postupak doivljavati kao meditaciju. Naprotiv, osjetite da in konzumiranja hrane sam po sebi postaje meditacija koja vas povezuje sa starom duhovnom praksom: meditativno konzumiranje hrane ritualizirano je u mnogim religijama, od kranske

euharistije do hinduistikog prasada(preobrazbe hrane u boansku bit). Ovaj oblik meditacije najbolje je izvoditi ujutro dok su vai okusni pupoljci jo isti. Meditacija na jelo 1. Na tanjur stavite tri komada voa razliite teksture, primjerice, kriku ananasa ili kakvog agruma, malo zrele banane i slatko groe ili hrskavu jabuku. Nemojte izabrati samo voe koje volite zanimljivo je ukljuiti i voe koje vam nije osobito ukusno. Iskljuite sve to bi vam moglo odvraati pozornost, primjerice, televizor ili pozadinsku glazbu. 2. Disanjem se usredotoite duboko na trbuh. Neka vas dah povee s izvorom gladi u dubini vaega eluca u manipuri. 3. Pogledajte prvi komad voa, promatrajte njegovu boju, oblik i teksturu. Potom ga uzmite u ruku, uivajui u njegovim taktilnim svojstvima. 4. Zatvorite oi i prinesite plod usnama. Opazite kako miris voa i njegov dodir na usnama poinju buditi energiju vaega solarnog pleksusa. 5. Zagrizite voe; opazite je li hrskavo ili mekano. Ako vam okus godi, slijedite ugodne osjete kroz cijelo tijelo. Ako vam okus nije osobito ugodan, opazite mogue valove napetosti. 6. Zvaite polagano, odupirui se porivu da progutate. Opazite trenutanu promjenu intenziteta okusa. Promatrajte uinak vakanja na solarni pleksus. Svaki zalogaj savaite dvadeset do trideset puta, uz povremene stanke radi dubokog udisanja. Dok gutate, osjetite kako hrana niz jednjak silazi u va eludac. 7. Naposljetku vizualizirajte probavu i asimilaciju voa. Osjetite kako akra solarnog pleksusa rasporeuje hranjive tvari u razliite dijelove tijela. Ponovite korake od treeg do sedmog s ostatkom voa. 8.Ovu meditaciju pokuajte svakodnevno izvoditi etrdeset dana. Koristite razliitu hranu, uz svjee voe kuajte suhe ili aromatine grickalice kao to su masline, groice i ak povremeno ips. Meditacija u kretanju: VRTNJOM DO SMIRENOSTI Manipura je teite vaega tijela, a sljedea meditacija vrtnje pokazuje vam kako pokretom moete poboljati njezinu ravnoteu. Dok se vrtite u

meditaciji, neizbjeno prekoraujete svoje granicevrtoglavicu, muninu i strah od gubitka nadzora te postiete samouvjereno preputanje jednostavnom pokretu. Vrtnja s ciljem oslobaanja od mentalne buke dovodi do mone jukstapozicije: iz vanjskog energinog pokreta proizlazi duboka unutarnja smirenost. Meditaciju vrtnje izvodite u bilo koje doba dana ili noi, najbolje na travnjaku ili u sobi bez namjetaja. Izvodite je tri sata nakon jela i pia, bosi i u udobnoj pamunoj odjei. Meditacija vrtnje 1. Stanite malo razmaknutih stopala i prekriite ruke na grudima. Desnu aku stavite na lijevo, a lijevu aku na desno rame. Lijeva ruka mora hiti iznad desne. 2. Zatvorite oi i nekoliko puta udahnite duboko u solarni pleksus. Ako za vrijeme vrtnje osjetite vrtoglavicu, vratite se u ovaj uravnoteeni poloaj. 3. Napola otvorenih oiju zagledajte se u tlo. Polako rairite ruke te zamah toga pokreta iskoristite za poetak vrtnje suprotno smjeru kazaljke sata, koja zapoinje trupom i prelazi na noge. Vrtite se s lijeve na desnu stranu tako da solarni pleksus bude vae teite. 4.Ispruite obje ruke u razini ramena tako da vam je lijevi dlan okrenut prema gore, a desni prema dolje. Zamislite kako energija odozgo ulazi u va otvoreni dlan, prolazi preko vaih ramena te kroz drugi dlan silazi prema tlu. 5. Neka vam lijevo stopalo bude uzemljeno kao uporina toka. Vrtnju odravajte desnom nogom kratkim, odsjeenim koracima (polaganim i ritmikim, poput udaraca kovaeva ekia). 6.Postupno poveavajte brzinu. Kad vas vrtnja ponese, svoje tijelo mogli biste doivljavati kao vrtlog energije. 7. Tijekom vrtnje vraajte svijest u solarni pleksus kako biste odravali ravnoteu, ali se ne zabrinjavajte ako se sruite. Budite oputeni kako biste se meko prizemljili ako padnete. Tada pustite da zemlja upije vau energiju. Nekoliko trenutaka leite na trbuhu tako da vam je solarni pleksus u dodiru s tlom. Potom ustanite I nastavite s vrtnjom. 8. Isprva se vrtite jednu minutu. Vrijeme vrtnje postupno produljujte do petnaest minuta i naposljetku do sat vremena. 9. Kad zavrite s vrtnjom, vratite se u uravnoteen poetni poloaj i prekriite ruke na grudima.

Potom sjednite i promatrajte svoj miran um i osjeaj moi u solarnom pleksusu. Naini rada s ENERGIJOM MANIPURE Ovi e naini podupirati vau manipuru kad ponete ovladavati svojom voljom i ostvarivati ambicije. Oni pomau u proiavanju emocija (to je vano jer je solarni pleksus sjedite moi koja moe iskvariti ovjeka). Ako ste trudni ili bolesni, prije uporabe eterinih ulja ili biljnih ajeva posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Uzimanje cvjetnih esencija prije meditacije pomae u prevladavanju negativnih emocija koje bi se mogle pojaviti u radu s energijom manipure. Stavite etiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom). KRABULJAA smiruje manipuru te ublaava tjeskobu. ZLATICA razvedrava mrane misli, pojaava samopouzdanje i podrava samodostatnost; pomae prepoznati darovitosti koje bi trebale doi do izraaja. NEDIRAK smiruje nestrpljivost i razdraljivost; produbljuje doivljaj ivota bez osjeaja stresa. SLJEZOLIKA preobraava gnjev; oslobaa emocionalnu napetost. Eterina ulja Za proiujuu kupku prije meditacije pomijeajte 35 kapi eterinog ulja s 1 liicom jojobinog, bademovog ili maslinovog ulja te izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. Ili upotrijebite kao to je navedeno. KAMILICA umanjuje iekivanje i napetost koja se u solarnom pleksusu moe skupiti zbog frustriranosti; potie vedar stav. BERGAMOT (bez bergaptina) osloboda ustajalu energiju. BOROVICA za nelagodu, strah i negativnost prije meditacije. Za kupku pomijeajte pet kapi s jednom liicom maslinovog ulja. KOMORA djeluje kao duhovna zatita. Stavite jednu kap u

raspriva ako se za meditacije osjeate ranjivo. Za energizirajue ulje za kupanje, lici maslinova ulja dodajte po dvije kapi eterinog ulja komoraa, kima, narane I maurana. METVICA uravnoteuje energiju manipure; obuzdava pretjeran ponos I osjeaj inferiornosti koji se prikriva ponosom; omoguuje preobrazbu. Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite pokraj akre ili ih jednostavno drite prije meditacije. ADVENTURIN uravnoteuje energiju manipure; pojaava osjeaj zadovoljstva. TOPAZ otvara i uravnoteuje; potie samopouzdanje i promjenu. UTI CITRIN jaa samopouzdanje; omoguuje koritenje vlastite moi; stavite ga na solarni pleksus kako biste oslobodili ustajalu energiju. PLAVI SAFIR smiruje gnjev; premaite ga 1 kapi eterinog ulja kamilice. ZELENI AD usklauje manipuru i anahatu. RUBIN poboljava probavu; razvija vau volju u pozitivnom smjeru. Mirisi SANDAL jaa i podrava energiju manipure. NAG CIIAMPA smiruje i pogoduje meditaciji. SMOLA ZMAJEVE KRVI pojaava zatitnu energiju i posveuje energiju prostora. Palite je na ugljenu. Hrana koja hrani Sljedei zaini jaaju unutarnju vatru sjemenke hlade suvinu vatru, a ugljikohidrati ju podupiru: ZAINI: crni papar, kajenska paprika, klini, umbir. SJEMENKE: komora, anis, kumin, lan, suncokret. SLOENI UGLJIKOHIDRATI: ria, zob, proso, tjestenina, kruh, itne pahuljice.

JOGA ASANE ZA ENERGIJU MANIPURE Da biste uravnoteili energiju manipure, sljedei niz poloaja uvedite u svoje rutinsko vjebanje joge ili ga izvedite prije meditacije. Da biste dodatno pojaali energiju, meditacije iz ovoga poglavlja izvodite u kleeem poloaju varasane. Iskuajte i tranje, trbuni ples, vjebanje s hula hupom i trbunjake. Parivritta trikonasana: trokut sa zakretanjem (a) 1. Stanite tako da su vam stopala razmaknuta otprilike jedan metar. Ispruite ruke u razini ramena. Lijevo stopalo malo zakrenite prema unutra, a desno zakrenite prema van, pod pravim kutom. 2. Okrenite trup nadesno i lijevu ruku stavite na vanjsku stranu desnog stopala (ili podloka za jogu). Desnu ruku ispruite uvis i pogledajte u aku. Zadrite poloaj jednu minutu. Ponovite na lijevoj strani. Ardha-matjendrasana: zaokret (b) 1. Kleknite. Premjestite stranjicu na lijevu stranu od stopala. Desni taban poloite na pod prebacivi ga na vanjsku stranu lijevog koljena. 2. Ispruite lijevu ruku i prebacite je preko desnog koljena; lijevom rukom s vremenom nastojte uhvatiti desni gleanj. Desnu ruku stavite iza desnog kuka i pogledajte preko desnog ramena. Zadrite poloaj trideset do ezdeset sekundi. Ponovite na drugoj strani. Parivritta utkatasana: teak zaokret (c) 1. Stanite priljubljenih koljena i stopala. Savinite koljena i stopala kao da sjedite na stolcu. Okrenite trup na lijevu stranu. 2. Spojite dlanove na grudima. Desni lakat pritisnite o vanjsku stranu lijevog koljena. Pogledajte gore. Ponovite okreui trup na desnu stranu.

etvrtopoglavlje AKRA ANAHATA SREDITE SRCA Srana je akra najsloenija i o njoj se najvie govori. Nalazi se u energetskom sreditu vaega suptilnog tijela pa povezuje vae tjelesno i duhovno podruje. Finija energija iz gornjih akri u sreditu srca pretvara se u grublju kako bi se mogla spustiti niz akre i oitovati se na materijalnoj razini. Grublju energiju donjih akri istodobno pretvara u finiji oblik kako bi se mogla uspinjati te oitovati u obliku zamisli, misli i nadahnua. Sanskrtska rije anahata doslovno znai "ne-dirnuta". Ta akra navodno proizvodi neopisive harmonije kad je se "dodirne" trne poput glazbala. Najvanija svrha ovoga poglavlja jest potaknuti vas da pruite ruke i dodirnete druge te dopustite da ivotne radosti dodirnu vas. Razumijevanje ANAHATE Napredujui kroz sustav akri do anahate, nailazimo na prvo glavno energetsko sredite povezano s nevidljivim elementom: zrakom, ili sa svime to je plinovitog oblika (ni tekue ni kruto). To obuhvaa pranu, nematerijalnu energiju koju uvlaimo sa svakim udisajem, koju se esto naziva "ivotnim zrakom" ili ivotnom silom i kojoj je takoer sjedite u ovoj akri. Anahata je i dom "vjetrova" promjene koji mogu oistiti ili raspriti negativne emocije niih akri, kao to su strah, krivnja, stid i gnjev. Ako energija srane akre tee skladno, osjeate se uzemljeno u niim akrama, ali ipak "slobodno poput ptice". Prihvaate samoga sebe, imate povjerenja, suosjeajni ste, sposobni opratati, prepuni nade i emocionalno jaki. Budui da je dodir osjetilo povezano s anahata akrom, sposobni ste otvoriti se prema drugima te dopustiti da vas ljudi i iskustva "dirnu". Poriv dodirivanja zapoinje u srcu, a vaa sposobnost da volite moe se promatrati i kao spremnost da budete "dodirnuti" (doslovno i metaforiki). Premda je teorija sustava akri indijska, iscjelitelji iz mnogih tradicija rade sa sreditem srca kao i s dodirom, jer zdrava srana akra osigurava duboko i trajno iscjeljenje "ljubav pobjeuje sve".

Vaa srana akra ima presudno vanu ulogu u pretvaranju zamisli u materijalnu stvarnost i obrnuto. Budui da misli i dogadaji nisu uvijek pozitivni, srana akra moe negativna iskustva usmjeriti prema stvaranju negativnih misaonih obrazaca i ak pretvoriti negativne misli u tjelesne bolesti. Ako je protok kroz vau sranu akru prejak, vaa energija moe postati previe "zrana" ili rasprena. Moglo bi vam biti teko prizemljiti se i vjerojatno se osjeate usamljeno i izolirano, ili ZNAENJE AKRE: ne-dirnuta ELEMENT: zrak ZVUNA VIBRACIJA: JAM OSJETILO: dodir RAD S ENERGIJOM ANAHATE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona vam mogu pomoi uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju anahate te kako biste je mogli uravnoteiti. Izraavam li svoje emocije otvoreno i iz srca? Ako ne izraavam, zato ne? Oekujem li da drugi zadovolje moje emocionalne potrebe? Ako oekujem, to bi moglo biti razlog tome? Kako mogu potaknuti duboko i iskreno iscjeljivanje u svojemu ivotu? Kako da postupkom iscjeljivanja obuhvatim druge? Imam li koju negativnu vezanost? Ako imam, kako je se mogu osloboditi? Ustrajem li u tuzi? Ako ustrojem, kako mogu krenuti putem oslobaanja? se plaite da ete biti povrijeeni. Ako, s druge strane, vaa anahata energija nije dovoljno aktivna, mogli biste osjeati "teinu" i sumornost, ili biti posesivni, ovisni, ljubomorni ili sebini. Ljudi s neuravnoteenom sranom akrom esto se osjeaju emocionalno neispunjeno, stidljivi su ili ak zaziru od drutva. Anahata u fizikome tijelu upravlja srcem i pluima. U sluaju neravnotee mogu se pojaviti bolesti poput astme, upale plua ili kroninog bronhitisa, boli u gornjem dijelu lea i ramenima te ak rak plua ili dojke. "Slomljeno srce" je znak da se vaa srana akra zatvorila. Razvod, smrt, zlostavljanje, naputenost ili iznevjerenost mogu prouzroiti tu vrstu emocionalne obamrlosti jer se akra ograuje od neizdrive boli i prekida komunikaciju s drugim akrama, a vi se zbog

toga osjeate prazno: ispunjeno samo zrakom. Kad meditacijom probudite svoju sranu akru, opazite kako razvijate istinsku snagu koja vas titi od negativnosti te vam donosi pojaanu osjetljivost na energije drugih, kao i ljubav prema sebi. Opratanje, suosjeanje i bezuvjetna ljubav presudno su vani za otvaranje ove akre kako bi se njezina energija uspela prema gore. Meditacija na jantru: POVEZIVANJE SA SRANOM AKROM Meditirajui na sliku ili jantru korijenske akre (vidi desno), osjeate kako ta akra ini energetsku toku ravnotee vaega tijela. Izvodei meditaciju opisanu u nastavku, osjetite simetriju izmeu svojega srca i glave, mukog i enskog te materijalnih i duhovnih udnji. Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite ilustraciju akre sa sljedee stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaih oiju dok sjedite, upalite svijeu i kakav miris. 2. Udobno sjednite uspravnih lea, po mogunosti prekrienih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri. 3. Poluzatvorenih oiju zagledajte se u gornji dio vanjskog ruba slike. Pogledom polako kruite u smjeru kazaljke sata, promatrajui dvanaest tamnocrvenih latica koje prikazuju blistavu energiju akre. Utisnite tu predodbu u svoj um i srce. 4. Pogledom prijeite na unutarnji dio i zagledajte se u estokraku zvijezdu oblik koji se povezuje sa zrakom, elementom anahate. Promatrajte njegovu boju dima. Sest vrhova poveite sa smjerovima gore-dolje; natrag-naprijed; desno-lijevo. Opazite presijecanje trokuta zvijezde. Trokut s vrhom okrenutim prema gore predstavlja Sivu, ili pasivnu, muku energiju. Trokut s vrhom okrenutim prema dolje predstavlja Sakti; aktivnu, stvaralaku ensku energiju. 5. Pogledajte jelena u skoku, uvijek u pokretu. On poskakuje u zanosu, kao i vae radosno srce. Ali, prema indijskoj legendi, jelen je opinjen vlastitim mirisom I neumorno ga trai. Teite li i vi ostvarenju svjetovnih

udnji iako srea ve jest u vaemu srcu? 6. Usredotoite se na sanskrtski znak. Taj znak ita se JAM i ini mantru elementa zraka. Tiho je izgovorite kako biste razvezali emocionalne vorove i dopustili energiji uspon u vie akre. Svakodnevno meditirajte po dvadeset minuta. Napredovanje Kad jantru toliko upoznate da je moete vizualizirati bez gledanja, sjednite u poloaj za meditaciju, uspravnih leda, zatvorite oi i usredotoite se na sredite srca. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac u svojim grudima, njegovih dvanaest zraka blistave energije i mantru JAM koja se iri. Vjebajte trideset minuta ili due. Meditacija elemenata: ELEMENT ZRAKA Ako osjeate da vas ivot pritie ili gui, moda je vrijeme da "promijenite ozraje". Oslobaanje energije srane akre putem meditacije zraka opisane na sljedeoj stranici nalik je na udisanje svjeega zraka. Omoguuje vam doivjeti ivot s manje mentalnih ogranienja, a redovitim izvoenjem jaa samopouzdanje i nadu. Meditacija na element zraka ujedno razvija unutarnju ljepotu i privlanost jer u vaem tijelu i umu budi osjeaj lakoe i bezbrinosti. Kao i neke od drugih "elementarnih' meditacija, vjebu opisanu na sljedeoj stranici najbolje je izvoditi na otvorenom, ili barem pokraj otvorenog prozora. Sjedite u vrtu ili otvorite vrata i prozore svoje prostorije za meditaciju. Osjeajte povjetarac na koi i sluajte um lia kronji na vjetru. Da biste obogatili ovu meditaciju, u blizini objesite vjetrene zvonie: njihov e zvuk pojaati vau svijest o kretanju zraka, elementa povezanog s ovom akrom. Meditacija na zrak 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju,prekrienih nogu i uspravnih lea. 2. Ako se osjeate previe optereeno i imate potrebu osloboditi se emocionalnog tereta, izvedite Prana mudru (vidi desno) tako to ete vrhove paleva spojiti s vrhovima prstenjaka i malog prsta. Nalanice

poloite na koljena tako da su vam dlanovi okrenuti prema gore. Ako se osjeate previe "zrano", izvedite uzemljujuu nana mudru tako to ete spojiti vrhove paleva i kaiprsta.Unutarnji dio zapea poloite na koljeno tako da prsti pokazuju prema dolje. 3. Postavite si sljedea pitanja: Jesu li neki stari odnosi ostali visjeti u zraku? Trebam li ih prekinuti? Doputam li da emocionalne rane upravljaju mnome? to bih si trebao oprostiti?Kome moram oprostiti da bih bio slobodan? 4. Izrecite afirmaciju koja izraava potrebnu promjenu, primjerice: Opratam samome sebi i oslobaam se svih osjeaja krivnje i povrijeenosti. Opratam... i zahvalan sam za pouku koju mi je pruio. Moje je srce lagano i slobodno od nepotrebnog tereta. Poznajem silnu radost pa stoga imam silnu energiju. Moja su stopala vrsto ukorijenjena, a duh neogranien poput zraka. 5. Afirmaciju tiho i iz srca ponavljajte najmanje dvadeset minuta. akre i emocije: OSLOBAANJE TUGE Tuga je negativno stanje pretjerano "zrane" srane akre. Bez obzira na to je li uzrok smrt, bolest ili prekid odnosa, veina ljudi doivljava kao osjeaj praznine u prsnom kou. Kao sredite ljubavi energetskog sustava vaa se srana akra mora osloboditi takve emocionalne negativnosti da bi se dogodilo iscjeljivanje. Srana akra je sjedite Vinu granthija, energetskog vora tuge,patnje i duhovnih ogranienja. Sve dok ne "razveete" taj vor te se oslobodite tuge i unutarnjih rana, vaa duhovna energija ne moe se uzdignuti u vie akre, a vaa inovativna energija ne moe silaziti kroz vaa kreativna sredita. Vizualizacija opisana na sljedeoj stranici pomae vam razvezati vorove. Ako imate kune ljubimce, mogli biste im dopustiti da tijekom ove meditacije budu s vama u sobi. ivotinje instinktivno znaju kako se osloboditi patnje; one su iznimni uitelji bezuvjetne ljubavi. No, bolje je ne vjebati u blizini male djece. Djeca su sklona traiti pozornost i mogu vam onemoguiti izraavanje emocija.

TUMAENJE VIZUALIZACIJE Ako se ne uspijevate emocionalno odvojiti od ljudi koji su vas povrijedili, postupaka: karma e se ostvariti. Kad se oslobodite povrede, obuzet e vas osjeaj meupovezanosti svekolika ivota. To je znak da se vaa anahata akra otvara, omoguujui vam doivjeti suosjeanje, koje je vae prirodno stanje,pomae spoznaja da putanje ljude ne oslobaa buduih posljedica njihovih Vizualizacija razvezivanja vorova 1. Sjednite u toplu, tihu sobu, po mogunosti u udoban, mekan naslonja. Zapalite nekoliko svijea. Izujte cipele i udobno se smjestite. 2. Zatvorite oi i vizualizirajte svoje srce kao zamreno klupko niti koje predstavljaju vae emocije. Pogledajte ih izbliza i uvidite da te niti predstavljaju negativne osjeaje, kao to su stare rane kojih se ne uspijevate osloboditi ili tuga koju niste sposobni izraziti. 3. Ustanovite jesu li neke niti vezane uz ljude koji su otili iz vaega ivota, uz iskustva koja su zavrila ili uz predmete koji su vas jednom povrijedili, ali to vie ne ine. Ako su niti vaega srca i dalje vezane uz te ljude, iskustva ili predmete, odluite raskinuti vezu s njima. 4. Zamislite kako razvezujete vorove, jedan po jedan, i oslobaate se njihovih bolnih sjeanja. Opazite da razvezivanjem jednoga vora katkad oslobaate drugi vor koji se takoer pone razvezivati. Neke niti moda uope neete morati razvezivati; mogle bi otpadati same po sebi. 5. Dok se vorovi razvezuju, osjetite kako se sve vie oputate; osjetite da mentalno i fiziki vie niste toliko "svezani u vorove". Umjesto prijanje zbrke, mogli biste opaziti da se u vaemu srcu pojavljuje jednostavniji, pozitivniji obrazac. 6.Ponovite ovu vizualizaciju koliko god puta vam je potrebno. Vratite joj se kad god osjetite osobitu napetost, gr vorova ili teret tuge. Metta: OTVARANJE SRCA Rua je simboliki povezana s ovom akrom. Na zapadu se smatra najljepim cvijetom: simbolom potpunosti, savrenstva, mistinog sredita i samog srca. Meditacija na ruu, opisana u nastavku, vrlo je

slina jednoj od najvanijih budistikih meditacijskih praksi, poznatoj kao metta ili "ljubav-dobrota". Metta meditacija otvara srce, pojaava usredotoenost i pomae vam upoznati dubine vlastitoga srca. Uz redovito prakticiranje te jednostavne, ali potencijalno mone meditacije mogli biste doivjeti zacjeljivanje prolih trauma i emocionalno oslobaanje slino onome kakvo izaziva metta meditacija. Meditacija na ruu 1. Stavite ruu na nizak stoli prekriven tkaninom te tiho sjednite pred nju u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih lea. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite, a zatim dopustite da vam se dah smiri. 2. Zagledajte se u ruu i udahnite njezin miris. Ponite promatrati raspored latica i opazite kako spiralno izlaze iz sredita cvijeta. Nekoliko minuta razmiljajte o simbolici rue i o tome kako predstavlja neprekinutu, bezuvjetnu ljubav. 3. Zatvorite oi i usredotoite se na sredite svojega prsnog koa. Vizualizirajte zatvoren ruin pupoljak na tom mjestu. Pozorno promatrajte kako se polako rascvjetava i opaajte kako se svaka latica otvara, stvarajui spiralni oblik. Prepustite se divljenju njezinoj ljepoti, mirisu i boji. 4. Kad se cvijet u vama otvori, osjetite kako se i vae sredite srca otvara. Opazite kako iscjeljujua toplina, koja isijava iz vaega srca, blagotvorno djeluje na cijelo tijelo. 5. Vizualizacija rue moe potaknuti pojavu rijei. Ako se to ne dogodi, osvijestite svoje glavne osjeaje i izaberite rijei koje ih izraavaju. U glavi ponavljajte te pozitivne afirmacije ili upotrijebite sljedee: Budi sretan. Budi zdrav. ivi lako. Budi slobodan od bolesti. Prvih nekoliko dana meditirajte samo do ovog koraka,dvadeset minuta ili due. 6.Nakon nekoliko dana nastavite dalje, do devetog koraka. Vizualizirajte lice osobe do koje vam je stalo, primjerice, prijatelja ili lana obitelji, i uputite mu rijei ljubavi-dobrote: "Neka... bude sretan. Neka... bude zdrav" i tako dalje. 7. Zatim se sjetite osobe koja prolazi osobito teko razdoblje. Zamislite da

toplina vaega srca isijava prema toj osobi. Mentalno ponavljajte iste rijei: "Neka... bude sretan. Neka... bude zdrav" i tako dalje. 8.Naposljetku se sjetite osobe za koju smatrate da vas je povrijedila ili osobe koja vam se ne svia. Osjetite kako vae srce alje suosjeanje toj osobi. U glavi ponavljajte: "Neka... bude sretan. Neka... budezdrav" i tako dalje. 9. Kad se vaa srana akra pone otvarati, mogli biste se sjetiti povreda iz prolosti. Budite brini prema sebi. Meditaciju biste mogli zavriti ponavljanjem sanskrtske mantre Lokah samasta sukhino bhavantu, to znai: "Neka sva bia posvuda budu sretna i slobodna. " Naini rada s ENERGIJOM ANAHATE Sljedee terapijsko orue podupirat e vas u radu na otvaranju sredita srca te u njegovanju odanosti, suosjeanja i jasnoe. Vano je svakodnevno "provjeravati" sranu akru biljeenjem emocija i misli u dnevnik. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eterinih ulja ili zainskih trava posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Prije meditacije stavite etiri kapi esencije pod jezik (ili ih popijte s vodom). KALIFORNIJSKA DIVLJA RUA pomae u svesrdnom davanju sebe. VODOPIJA preusmjerava energiju ljubavi: ublauje udnju za nadziranjem. VRIJESAK omoguuje bolji uvid ako ste zaokupljeni vlastitim problemima; omoguuje vam shvatiti osobnu patnju dok suosjeate s drugima. BOIKOVINA iri vau sranu akru; pouava prihvaanje i univerzalnu ljubav; uklanja zamiljene granice zbog kojih se osjeate odvojeno. RHBRATICA potie na otvaranje i govorenje iz srca. Eterina ulja Za kupku prije meditacije pomijeajte 35 kapi eterinog ulja s 1 liicom bademovog ili maslinovog ulja te izlijte pod mlaz tekue voe

dok punite kadu. CVIJET NARANE ILI NEROLI za emocionalnu iscrpljenost; jaa vezu izmeu uma i srca. RUA produbljuje suosjeanje i utjehu u vrijeme tuge; pomae u povezivanju srca sa sporednom akrom na dlanovima. BERGAMOT (bez bergaptina) otvara sranu akru ako ju je tuga zatvorila; potie radost; daje hrabrosti za koritenje vlastitih darovitosti. JASMIN sranoj akri pomae uravnoteiti energije viih i niih akri; pobuuje dostojanstvo; povezuje vas s duhovnou. JORGOVAN - MJEAVINA ULJA omoguuje opratanje; omoguuje ponovno osjetiti nevinost i dra mladosti (ali tek kad ste spremni). LAVANDA potie emocionalno uravnoteenje, uzemljujui vas u fizikom tijelu; olakava povezivanje s duhovnim podrujem. RUMARIN povezuje s boanskom enskom energijom koja otvara srce i jaa vjeru; pomae prisjetiti se izgubljenih voljenih osoba bez tuge. Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite pokraj akre ili ih jednostavno drite prije meditacije. RUINJAK pojaava suosjeanje; premaite ga 1 kapi ruinog ulja. BOJI KAMENJE U meditaciju donosi radost i monu iscjeljujuu energiju. MALAHIT uklanja blokade i omoguuje dotok energije u srce; premaite ga jednom ili dvjema kapima eterinog ulja crnog papra, sjemena mrkve ili kadulje. (Moe potaknuti sukobljavanje.) ZELENI TURMALIN smiruje srce; uklanja kruta oekivanja. OPAL otkriva emocije; jaa muku solarnu i ensku lunarnu energiju. RUBIN iscjeljuje emocionalne rane smirivanjem i jaanjem energije srca; potie vas osloboditi se teine, boli i negativnih emocija. Mirisi KONARA produbljuje ljubav i smiruje um. NAG CHAMPA poboljava raspoloenje i razvija duhovne vrline. KORIJEN PERUNIKE podie veo vaih emocija.

Hrana za energiju srca Uz zeleni aj, zeleno lisnato povre i rumene jabuke, kuajte: ZAINSKE TRAVE: bosiljak, korijandar, mauran, origano, perin. SJEMENKE LOTOSA: otvaraju srce i pojaavaju odanost. JOGA ASANE ZA ENERGIJU ANAHATE Opisani poloaji pomau u otvaranju srane akre. Uvedite ih u svoju uobiajenu praksu ili ih izvodite prije meditacije. Neki neprikazani poloaji savijanja unatrag, kao to su salabhasana (skakavac) i urdhva dhanurasana (most), takoer blagotvorno djeluju na energiju srca, kao i grljenje, molitva, joga disanje i nesebino sluenje. Dhanurasana: luk (a) 1. Lezite na trbuh, savinite koljena i uhvatite se za glenjeve. 2. Pri udisanju podignite glavu, prsni ko i noge. Izravnajte ruke i nastojte to vie podignuti noge. 3. Podignite pogled i zadrite poloaj trideset sekundi. Opustite se. Ponovite dva do tri puta. Ustrasana: deva (b) 1. Sjednite na pete. Ruke polako ispruite prema natrag i uhvatite se za pete. 2. Podignite kukove to vie moete i pomaknite ih prema naprijed. Osjetite kako vam se srana akra izvija prema nebu. Blago zabacite glavu. 3. Zadrite poloaj deset do trideset sekundi, a zatim se opustite. Hanumanasana: Hanuman (c) 1. Ako ste gipki, klizite jednom nogom naprijed, a drugom unatrag sve dok se ne spustite na tlo. Po potrebi stavite jastui ispod prepona. Da biste izveli laku inaicu, kleknite, zakoraite lijevom nogom naprijed i stopalo poloite na pod tako da je peta tono ispod koljena. 2. Spojite dlanove na sranoj akri. Vizualizirajte hinduistikog bogamajmuna

Hanumana koji otvara svoj prsni ko kako bi otkrio Boga u svojemu srcu. Poloaj zadrite trideset do ezdeset sekundi, a potom ponovite na drugoj strani. Sporedne akre: AKTIVIRANJE AKA Ako se spotaknete i ozlijedite, esto bez razmiljanja protrljate bolno podruje. Taj instinktivni postupak aktivira slabije poznatu akru na dlanovima obje ruke, stimulirajui protok iscjeljujue energije iz vae srane akre. Premda se uglavnom smatra sporednom akrom, akra aka energetski je vana. Posrijedi je presudno vana antena bez koje bismo teko primali energetske informacije iz svijeta te odailjali energiju. Kad stimulirate ili aktivirate akru aka, ona postaje osjetljiva, a vi postajete svjesniji svojih energetskih polja. S vremenom biste mogli razviti sposobnost energetskog iscjeljivanja. Meditacija opisana u nastavku pokree taj proces razvijanja osjetljivosti. Meditacija na akru aka 1. U sjedeem ili stojeem poloaju ispruite ruke ispred tijela. Neka budu paralelne s tlom i potpuno ispruene. Okrenite desnu ruku tako da dlan gleda prema gore, a dlan lijeve ruke okrenite prema dolje. 2. Stisnite ake i brzo ih opustite otvarajui i zatvarajui dlanove dvadeset do trideset puta. 3. Promijenite smjer aka tako da dlan koji je bio okrenut prema gore, bude okrenut prema dolje, i obrnuto. Ponovite ubrzano otvaranje i zatvaranje aka. 4. Potom okrenite dlanove jedan prema drugom, drei ake otvorene ili blago zaobljene (vidi desno). Polako pribliite dlanove. Kad budu udaljeni desetak centimetara, pokuajte osjetiti kuglu energije izmeu njih. (Nemojte je zamijeniti tjelesnom toplinom; ta je energija vie nalik na magnetsko polje izmeu dlanova.) 5. Udaljavajte dlanove i ponovno ih pribliavajte. Igrajte se s energijom, prebacujte je iz ruke u ruku. 6.Naposljetku stavite dlan jedne ruke ispred srane akre, deset do dvanaest centimetara daleko od tijela. Zatvorite oi i kruite tom rukom u smjeru kazaljke sata. Nakon nekoliko minuta promijenite smjer.

7. Pomaknite ruku dva i pol do pet centimetara blie grudima i ponovite kruenje u smjeru kazaljke sata. Potom zamijenite ruke. Pokuajte osjetiti izravnu povezanost energetskog sredita vaih ruku i vae srane akre prije no to zavrite meditaciju. VARIJACIJE Da biste dodatno otvorili i aktivirali akre na dlanovima, pomijeajte jednu kap eterinog ulja rue i/ili lavande, prema sklonostima, s jednom liicom bademovog ulja i umasirajte u dlanove. Rua povezuje ruke sa srcem i pomae kanalizirati energiju ljubavi. Lavanda pojaava vau osjetljivost na energetske vibracije druge osobe. Moete iskuati i druge aktivnosti koje pojaavaju osjetljivost akre dlanova, kao to su pljeskanje, kungju, reiki, terapeutski dodir ili polaganje ruku. Petopoglavlje AKRA VIUDDHA KOMUNIKACIJSKO SREDITE Viuddha, ili grlena akra, most je i/.meu srca i uma. U umu se moe pojaviti kreativan impuls koji se u svijetu moe poeti oitovati samo kad ga izrazite govorom, koristei energiju viuddhe. Ako je taj komunikacijski kanal blokiran, impulsi su "ugueni", a zamisli, nade i snovi ne mogu sii niz sustav akri (ne moete ih "uzeti k srcu") pa ostaju neostvareni. Doslovan prijevod sanskrtske rijei viuddha jest "isto mjesto": ova akra upravlja vaom voljom, vaom moi izbora i vaim poimanjem istine. U njoj prihvaate odgovornost za svoje odluke i zauzimate se za ono u to vjerujete. U njoj ujedno razvijate duhovni glas. Meditacije u ovom poglavlju otkrivaju vanost izraavanja istine u vaemu srcu i zamisli u vaemu umu. Razumijevanje VIUDDHE Uspinjanje sustavom akri dovodi nas do posljednje akre povezane s nekim materijalnim elementom grlene akre. Element ove akre je akaa, a taj sanskrtski izraz prevodi se kao "eter", "neogranieni prostor" ili "nebo" (simbolizira je plava boja). Taj je element materija u svojemu

najiem, najsuptilnijem obliku, a ne proima samo ovu akru ve i sve koje smo do sada razmotrili. Tako anahata sadri eter i zrak; manipura uz vatru posjeduje eter i zrak; svadhisthana obuhvaa vatru, zrak, eter i vodu, a zemlja muladhara akre obuhvaa vodu, vatru, zrak i eter. Samo je eter (u viuddhi) ist i usmjeren prema gornjem dijelu sustava akri u tenji "dodirivanja" iste svijesti. Osjetilo povezano s grlenom akrom jest sluh (jer je eter medij zvuka i vibracije). Uklanjanje blokada grlene akre ne obuhvaa samo bolje sluanje drugih i razvijanje empatije ve i povezivanje s vlastitim srcem te provoenje vremena u tiini. Rad s viuddha akrom pomae uvidjeti da tiina moe biti vrijedna i puna znaenja. No, ujedno vam donosi spoznaju da zapovijedi kao to su "budi tiho" mogu blokirati grlenu akru. Kad je vaa viuddha otvorena i uravnoteena, sposobni ste otvoreno izraziti svoja vjerovanja, kreativnost i emocionalne potrebe, ne strahujui od miljenja drugih. Ali blokada u grlenoj akri esto naruava vau sposobnost komunikacije: mogli biste govoriti poluistine ili lai, makar nesvjesno, i mogli biste hiniti hrabrost umjesto da pokuate izraziti unutarnje previranje ili nezadovoljstvo. To ne samo da oteava komunikaciju ve i gui vau sposobnost da se zauzmete za ono u to vjerujete i da ostvarite svoje snove. S druge strane, mogli biste patiti ZNAENJE AKRE: isto mjesto ELEMENT: eter (prostor) ZVUNA VIBRACIJA: HAM OSJETILO: sluh od "verbalnog proljeva" koji iscrpljuje vau energiju viuddhe. Mnoge negativne navike povezane su s neravnoteom grlene akre primjerice, ogovaranje, prejedanje, puenje i alkoholizam. Opsesivno ponaanje moe proizai i iz nesposobnosti primanja energije te komuniciranja na zdrave naine. U naemu fizikom tijelu grlena akra upravlja organima koji se koriste u komunikaciji i umjetnikim aktivnostima ustima, jezikom, grlom, uima, oima i akama. Energetski poremeaji esto imaju ulogu u govornim potekoama, poremeajima prehrane, simptomima stresa i ak gluhoi. Stimuliranje grlene akre donosi darove melodinoga glasa, dojmljivu govorniku sposobnost te sposobnost pisanja poezije, tumaenja pisane rijei, shvaanja poruka iz snova i vjetog pouavanja, osobito na duhovnoj razini. Viuddhom upravlja planet jupiter koji u indijskoj

tradiciji predstavlja uitelja. Intenzivna meditacija na viuddhu poveava vau sposobnost razumijevanja biti najvanijih svetih spisa. Meditacija na ovu akru donosi uvid u prolost, sadanjost i budunost i sposobnost izraavanja te mudrosti. RAD S ENERGIJOM VIUDDHE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona vam mogu pomoi uvidjeti kako blokirate vlastitu energiju viuddhe te kako biste je mogli uravnoteiti. Krim li esto svoja obeanja? Kako to mogu ispraviti? Koristim li rijei da bih povrijedio druge? Ili ih koristim da bih drugima dao mo? Izraavam li se iskreno? Ako se ne izraavam, kako mogu poeti? Jesam li sklon ogovaranju? Ako jesam, zato to inim? Meditacija na jantru: POVEZIVANJE S GRLENOM AKROM Promatrajui sliku ili jantru ove akre, sjetite se crnog slona korijenske akre, simbola materijalnog svijeta. Uviclite kako bijeli slon ove akre oznaava eter, koji rastvara, proiuje i povezuje grube elemente niih akri i materijalnog svijeta. Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite ilustraciju akre sa sljedee stranice, poduprtu tako da se nalazi malo isp>od razine vaih oiju dok sjedite. Zapalite svijeu i kakav miris. 2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogunosti prekrienih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri. 3. Poluzatvorenih oiju promatrajte esnaest zagasito ljubiastih latica koje ine rub. U indijskoj simbologiji 16 je sveti broj Boanske Majke koja je u grlenoj akri poznata kao Vak ili Vani Devi, personifikacija govora. Svaka latica sadri jedan samoglasnik sanskrtskog alfabeta. Rije viuddha znai "isto", a samoglasnici se smatraju najiim zvukovima. 4. Pogledom prijeite na unutarnji dio i zagledajte se u trokut s vrhom

okrenutim prema dolje. Taj trokut simbolizira energiju niih akri koja kroz grlo prelazi u via sredita. 5. Zatim pogledom prijeite u sredite i usredotoite se na krug koji predstavlja eter,element grlene akre. Krug je simbol svete praznine onkraj elemenata. Shvatite njegovu uzvienu istou. U krugu je Airavata, bijeli slon iz indijske mitologije. On sputa svojih sedam surli kako bi elemente materijalnog svijeta uzdignuo u oblake, povezujui zemlju i nebo. 6. Naposljetku podignite pogled s plavog kruga i usredotoite se na sanskrtski znak. Taj znak ita se HAM i ini mantru etera. Tiho je izgovorite mislei na Hamsu, bijelog labuda koji simbolizira boanski duh ili osloboeno jastvo. Nakon dvadeset ili vie minuta meditacije otvorite oi. Meditirajte svakodnevno. Napredovanje Kad jantru toliko upoznate da je moete vizualizirati bez gledanja, sjednite uspravnih lea, zatvorite oi i usredotoite se na grlo. Vizualizirajte gornju jantru kao energetski obrazac u svojim grudima, njegove zrake i mantru HAM koja se iri. Meditirajte najmanje trideset minuta. Meditacija elemenata: ELEMENT ETERA Smatra se da meditacija na eter, element viuddhe, pojaava mentalnu snagu i sposobnost preputanja dubokoj meditaciji. Ujedno otkriva znanje koje nije zapisano rijeima te pojaava vau sposobnost tumaenja i pojanjavanja. Postupno ete postati svjesni neogranienog prostora u sebi, kao to se nebo protee beskrajno daleko. Dopustite si otvorenost za neograniene mogunosti koje vam ta svjesnost donosi. Meditacija opisana na sljedeoj stranici korisna je kad se osjeate ogranieno ili sputano. Najbolje ju je izvoditi na otvorenom, za vedra dana, s dobrim pogledom na nebo, premda moete sjediti i u zatvorenom prostoru te gledati kroz prozor.

Meditacija na eter 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu. Pazite da su vam leda ravna. 2. Zagledajte se u nebo svjesni da predstavlja element etera i da posjeduje znaajku neogranienog prostora. Premda je nebo zapravo bezbojno, opazite kako dojam plavetnila odgovara plavoj boji grlene akre. 3. Potom ponite promatrati svoje disanje. Izdiite napetost i udiite snagu. Budite svjesni dijelova tijela koji su u doticaju s tlom. Usmjerite dah prema njima i promatrajte to se dogada. Osjetite kako se irite prema dolje. Mogli biste osjetiti teinu, ili lakou kao da lebdite. 4. Usredotoite se na lijevu stranu tijela i osjetite kako vaa energija zrai prema toj strani. Poaljite dah u lijevu nogu, ruku, vrat, obraz i sljepoonicu. Osjetite kako se irite prema lijevoj strani. 5. Potom se usredotoite na desnu stranu svojega tijela i osjetite kako vaa energija zrai prema njoj. Usmjerite dah jednako kao to ste ga usmjerili lijevoj strani i osjetite kako se irite prema desnoj strani. 6.Zatim se usredotoite na stranji dio tijela. Osjetite kako energija zrai odozdo prema gore: od stranjice kroz leda i ruke prema stranjoj strani vrata i glave. Poaljite dah u te dijelove i osjetite irenje unatrag. 7. Zatim osjetite prednji dio svojega tijela. Opazite kako energija zraci u vae noge, trbuh, prsni ko, ruke, grlo i lice. Poaljite dah u te dijelove tijela. Osjetite kako se irite prema naprijed. 8.Zatim se usredotoite na gornji dio tijela i opaajte kako energija zrai prema njima. Poaljite dah u ramena i glavu.Osjetite irenje prema gore. 9. Naposljetku osjetite kako se istodobno irite u svim smjerovima potpuno svjesni da vas proima eter. Ponavljajte afirmaciju"Sjedinjen sam s univerzumom" sve dok ne osjetite da nita ne ograniava vau prirodu. Mouna: DOIVLJAVANJE TIINE Pretjerano govorenje ometa um te znatno oteava unutarnju usredotoenost i meditaciju. Pokuajte obuzdati govor i nauite vie sluati. Nakon nekog vremena vjerojatno ete ustanoviti da lake vladate svojim osjetilima i umom te da se svi oblici

komunikacije doimaju smislenijima. Stvarajui tiinu u svojemu umu, postajete svjesni to drugi zapravo govore ne samo glasovima ve i izrazima lica te tijelima. Duboko sluanje je vjetina koja u grlenoj akri uspostavlja duboku povezanost s drugim ljudima I esto vodi do suosjeajnijih povezanosti u sranoj akri. Vjebanje tiine, na sanskrtu mouna, vrlo je djelotvorno jer pomae u uvanju, proiavanju I jaanju energije grlene akre. Zbog mouna meditacije, opisane na sljedeoj stranici, i procesa samoanalize, poet ete paziti na usklaenost vlastitih rijei i postupaka te na usklaenost rijei i postupaka s vlastitim mislima. Mouna meditacija 1. Za promatranje tiine potrebno je izabrati vrijeme ili dan kad ne morate raditi ili se druiti s drugim ljudima. U to vrijeme moete vjebati jogu ili pranajamu, ili obavljati kakav jednostavan fiziki posao. Ali nemojte sluati glazbu, gledati televiziju, izvoditi bilo kakve brze vjebe ili se uputati u aktivnosti koje iziskuju intelektualnu usredotoenost, kao to je itanje. 2. Kad utiate vanjsku "buku" koja vas okruuje, opazite dinaminost svojeg unutarnjeg, mentalnog svijeta. U prvim danima provoenja mouna meditacije opaajte mnoge misli koje se pojavljuju kako bi vas potaknule na prekidanje promatranja tiine: odjednom biste se mogli sjetiti telefonskog poziva koji morate obaviti, ili bi na povrinu mogle izroniti stare brige, problemi i emocije. Ne dopustite da vas ta pitanja zaokupe, jednostavno promatrajte misli kao da su mjehurii koji e se uskoro rasprsnuti ili otploviti. Vae zabrinutosti vie nee postojati i lake ete odravati tiinu, iznutra i izvana. 3. Pojaanu mentalnu svijest, koju vam donosi ova praksa, pokuajte uvesti u svoj svakodnevni ivot. "Uredite" svoje rijei prije no to progovorite. Govorite samo ono to je potrebno i to je istinito. Kad praksa tiine smiri vae mjehurie misli i bujice emocija, opazite da rijei imaju veu mo kad ih izgovorite. 4. S vremenom produljujte mouna meditaciju sve dok vjebu vanjske tiine ne uspijete odravati barem sat vremena dnevno. Ili, ako je mogue, provodite jedan dan tjedno u potpunoj tiini. Preporuuje se barem jednom tjedno pojesti obrok u potpunoj tiini.

Brahmari: BUMBAR DISANJE Brahmari je vokalna meditacija nalik na zujanje pele, a pomae u otvaranju i uravnoteenju grlene akre. Osobito se preporuuje pjevaima, uiteljima ili osobama koje govore u javnosti te onima koji jednostavno ele poboljati svoje govorne i komunikacijske sposobnosti. Brahmari meditacija, opisana na sljedeoj stranici, esto donosi duboku radost i zadovoljstvo. Donosi osjeaj dubokog unutarnjeg mira jer se va um oslobaa mentalne buke. Ta vjeba pojaava koncentraciju, pamenje i samopouzdanje te pomae odagnati sumnju u sebe, kao i poriv za ogovaranjem. Budui da stimulira i proiuje energetsko sredite komunikacije, vjerojatno ete ustanoviti da razvija vau sposobnost pozornog sluanja i komuniciranja na dubljoj razini. Mogli biste otkriti svoj istinski unutarnji glas i nauiti odmjeravati rijei. Budete li redovito izvodili brahmari, vjerojatno ete primijetiti da vam je glas postao ugodan i melodian. Uz redovitu praksu, ova meditacija moe pomoi i u ublaavanju mnogih problema s grlom, kao to su promuklost ili slab glas. Produljeno izdisanje (vidi peti i esti korak) osobito je blagotvorno za trudnice, kao izvrsna priprema za disanje tijekom trudova. Pri prvom izvoenju nemojte se zabrinuti ako osjetite blago povienje tjelesne temperature; posrijedi je jednostavno ubrzavanje krvotoka. Brahmari meditacija 1. Kleknite i spustite stranjicu na pete ili sjednite tako da su vam trbuh i prsni ko nesputani. Poloite dlanove na koljena. 2. Lagano zatvorite usta i usne te stegnite glotis na stranjoj strani grla. Glavu drite uspravnom i opustite miie vrata. 3. Snano udahnite kroz. obje nosnice tako da vam nepce pritom vibrira i proizvodi zvuk brkanja. Osjetite kako udisanje nalik na hrkanje puni vae grlo energijom. Neki ljudi to opisuju kao zvuk koji proizvodite kad elite proistiti grlo. U tekstovima o jogi taj je osjet usporeen sa zujanjem velikog bumbara. 4. Zadrite dah nekoliko trenutaka koliko moete bez naprezanja. Neka va um tijekom zadravanja doivi element povezan s grlenom akrom: eter ili prostor.

5. Kad ste spremni, izdahnite kroz obje nosnice, proizvodei visok zvuk hrujanja, poput zujanja male pele. Nastojte izdahnuti sav zrak iz plua. 6. Ponovite vjebu 5 10 puta. Budite svjesni 7. Kad zavrite, zatvorite oi i u tiini sjedite 2030 minuta, diui normalno i usredotoeni na grlenu akru. Tijekom dnevnih aktivnosti zadrite svijest o osjeaju i odjekivanju zvuka brujanja, vibracije u grlu, ustima, obrazima i na usnama. Opazite kako vam brujanje pomae regulirati disanje te izdisati due i potpunije. Bezvuan zvuk MEDITACIJA NA OM OM ili AUM zvuk je beskonanoga najapstraktnija i najuzvienija mantra koja navodno sadri sve druge mantre. OM je simbol prvotne vibracije, transcendentalnog bezvunog zvuka koji je, prema hinduistikim svetim spisima, prouzroio nastanak univerzuma. To bismo mogli usporediti sa znanstvenom teorijom "velikog praska". Premda je OM mantra adne, ili akre treeg oka, njezina se vibracija u materijalnom svijetu oituje preko viuddhe kad se izvodi naglas. Pojanje mantre OM preporuuje se za oslobaanje blokada u podruju grla i za jaanje glasa. Vjeruje se da taj zvuk pozitivno utjee na ivani sustav, da jaa dini sustav te da krijepi cijelo tijelo. Pojanje njegova tri sloga (A-U-M) potie uravnoteenje vibracija u vaemu tijelu te budi latentne psihike i mentalne moi. OM je zbog svoje univerzalnosti korisna i djelotvorna mantra koju svatko moe primjenjivati. Moete je pojati sami ili u drutvu. Neki duhovni uitelji zapoinju sastanke ili predavanja skupnim pojanjem mantre OM; smatra se da to poboljava komunikaciju. Ako se pouka zavri snanim OM, ta mantra polaznicima navodno prua dublje razumijevanje tumaene teme. Pojanje mantre OM 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, uspravnih leda. Ako radite u skupini, najbolje je da sjedite okrenuti jedni prema drugima ili u krugu. 2. Zatvorite oi i duboko udahnite. iroko otvorite usta i ponite glasno pojati prvi slog AAA, drei usta iroko otvorenim. Neka zvuk zapone na dnu vaega trbuha.

3. Postupno zaoblite usne kako bi se zvuk pretvorio u U. Osjetite kako se kree kroz va prsni ko i podruje grla. 4. Nastavite stezati usne kako biste oblikovali konaan zvuk MMMMM. Neka taj zvuk vibrira u vaoj glavi i licu, a osobito u upljinama sinusa. 5. Duboko udahnite i ponovite zvuk OM tako da je svaki slog to dui. Nastojte sprijeiti lutanje uma: ostanite usredotoeni na pojanje i vibraciju, usklaujui je s disanjem. Osjetite kako mantra vibrira u vaoj grlenoj akri. 6. Nastavite pojati produljeni OM barem dvadeset minuta. Postupno utiavajte zvuk tako da ga naposljetku apete i tiho pjevuite. Potom ga postupno pojaavajte.

SASTAVNICE MANTRE OM Iako se najee pie OM, mantra se sastoji od tri dijela: Dio MANTRE AAA U MMMMM zatvorenim usnama glavi i sinusima budunost duboki san

ZVUK SE PROIZVODI: iroko otvorenim ustima zaobljenih usana ZVUK VIBRIRA U: PREDSTAVLJA: STANJE SVIJESTI: POVEZAN S: budnost fizikim tijelom sanjanje trbuhu prolost prsnom kou sadanjost

mentalnim/suptilnim onkraj uma

NAINI RADA SENERGIJOM VIIIDDHE Sljedee tehnike podupirat e vas u meditaciji i pomoi u oslobaanju energije grlene akre. To donosi slobodu od netjelesne ei i gladi (kao to su e za znanjem i glad za ljubavlju). Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eterinih ulja ili ljekovitih trava posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Da biste intenzivno radili s energijom viuddhe, navedene esencije koristite prije meditacije. Stavite etiri kapi pod jezik (ili ih popijte s vodom).

ZVONI pojednostavnjuje probleme; povezuje vas s okolinom. BORAINA potie izraavanje te preobrazbu tuge i depresije. ARI otvara viuddhu, uklanja "neuspjeh", oslobaa kreativnost. LOBELIJA potie zauzimanje za ono u to vjerujete. ZIJEVALICA uravnoteuje energije sakralne i grlene akre te omoguuje skladno verbalno izraavanje; oslobaa stvaralaku energiju. KUPINA vas potie veselo govoriti o onome to smatrate istinom, na nain koji e drugi uti i koji e im pomoi. Eterina ulja Za kupku, prije meditacije pomijeajte tri do pet kapi eterinog ulja s jednom liicom jojobinog, bademovog ili maslinovog baznog ulja; izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. BERGAMOT (bez bergaptina) potie mirno izraavanje istina koje se pojavljuju zbog otvaranja srane akre. KAMILICA omoguuje izraziti istinu bez gnjeva ili zamjeranja. EUKALIPTUS pomae ako se osjeate "ukoeno"; potie spontano izraavanje. SANDAL stimulira stvaralake energije u grlenoj akri te pomae u pronalaenju novih rjeenja; potie ire vienje. AJEVAC mijenja energiju viuddhe; pomae u ostvarivanju potencijala. METVICA potie na etinije ivljenje. Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite pokraj akre ili ih jednostavno drite prije meditacije. Drago kamenje osobito je blagotvorno za ovu akru ako je u srebru, koje poboljava govor i jaa vjeru u vie jastvo. TIRKIZ poboljava govor, komunikaciju i iscjeljivanje. JANTAR najbolje djeluje u dodiru s koom; daje "dar govora" nosite ga oko vrata ako elite govoriti jasno i samopouzdano. AKVAMARIN poboljava komunikaciju; aktivira i isti grlenu akru; koristan je za parove koji razrjeavaju tekoe. AMAZONIT otvara grlenu i sranu akru te akru solarnog pleksusa, poboljavajui samoizraavanje, umjetniku kreativnost i iscjeljivanje. LAPIS LAZULI energizira, pojaava kreativnost, proiuje misli,

povezuje s unutarnjom moi i viim jastvom; tamnoplavi kamen sa zlatnim esticama jaa iskrenost, otvorenost, intuiciju i psihike sposobnosti. AMETIST za oporavak od ovisnosti; ublaava kompulzivno ponaanje. Mirisi SMOLA MIRE za molitvu i meditaciju; osobito je se osjeate "zaglavljeno". Palite je na ugljenu. Hrana koja daje mo Lako probavljiva hrana koja stimulira akre i zasladuje ivot obuhvaa: PRIRODNE ZASLAIVAE: voe i njihove sokove, med i propolis. LJEKOVITE BILJKE SA SVOJSTVOM IENJA: marulja i crveni brijest, u obliku tableta ili aja. JOGA ASANE ZA ENERGIJU VIUDDHE Sljedee poloaje uvedite u svoju uobiajenu praksu ili ih izvodite prije meditacije kako biste stimulirali grlenu akru. Na grlenu akru utjeu i pjevanje, raspravljanje te jednostavno svakodnevno grgljanje slane vode. UAJI DISANJE Udaji disanje stimulira, oslobaa i jaa grlenu akru. Sjednite prekrienih nogu i ravnih leda. Otvorite usta i izdahnite HAAA. Zatvorite usta; pri udisanju isti HAAA zvuk izvedite kroz nos. Izdahnite kroz nos i ponovite HAAA. Ponovite nekoliko puta. Sarvangasana: svijea 1. Leite na leda, spojenih nogu. Podignite noge. Poduprite leda rukama i podignite se na ramena tako da su vam laktovi usmjereni od tijela. Ako vam je vrat napet, spustite se i pod ramena stavite sloeni pokriva. 2. Pomaknite ruke na gornji dio leda tako da prsti pokazuju prema kraljenici. Izravnajte leda koliko god moete. Ispruite noge te opustite listove i stopala. Svu tjelesnu teinu oslonite na laktove, umjesto na vrat.

Vrijeme zadravanja ovoga poloaja postupno poveajte do tri minute. 3. Polako spustite leda i ruke. Potom blago spustite noge, drei glavu na tlu. Halasana: plug 1. U poloaju stoja na ramenima moete, ako vam to odgovara, spustiti stopala na tlo iza glave. Ako stopala lako spustite na tlo, ispruite ruke na tlo. 2. U ovom poloaju nastojte ostati barem minutu. Polako se spustite drei ruke i glavu na tlu. Simhasana: lav 1. Kleknite i nagnite se naprijed kako biste stavili dlanove na koljena ili bedra. Duboko udahnite kroz nos. 2. Potpuno izdahnite kroz usta. Pritom iroko otvorite usta, isplazite jezik, irom otvorite oi i riknite poput lava. Ponovite dva do tri puta i opustite. Sporedne akre: KORNJAINA AKRA Ispod grlene i iznad srane akre nalazi se sporedna akra blistavog energetskog obrasca nalik na kornjau, ili kurma na sanskrtu. Meditacija na to energetsko sredite donosi smirenost koja se katkad usporeuje s mirom hibernacije. Kornjaa je univerzalan simbol stabilnosti i vrste odlunosti. Kad odlui uvui glavu i noge, nita je ne moe potaknuti da se predomisli. U indijskoj mitologiji univerzum stoji na kornjai. etiri noge, glava i rep kornjae mogu se usporediti s pet osjetila i umom. Kornjaina sposobnost da uvue ekstremitete i ostane mirna u sebi, simbolizira joga praksu pratjahare. Premda se najee prevodi kao "iskljuivanje osjetila", tu je praksu najbolje opisati kao uskraivanje mentalne energije osjetilima. Osjetila su poput elektrinih ureaja koji funkcioniraju samo dok su prikljueni na izvor energije. Primjerice, ako ste zaokupljeni itanjem, moda neete uti zvonjavu telefona: s vaim je uima sve u redu, ali je vaa mentalna energija usmjerena na vae oi. U pratjahari svjesno

"iskljuujete" osjetila iz njihova izvora energije. Kad sjednete meditirati, pokuajte iskljuiti osjetila. Ne dopustite da energija vaega uma krene prema oima, nosu, uima, koi ili ustima, ali ni akama ili stopalima (sanskrtski izraz za osjetila obuhvaa i organe djelovanja). To znai da ne vidite, ne njuite, ne osjeate dodire ni okuse, ne govorite, ne kreete se i ne radite. Kad mentalna energija prestane bjeati, prakticirate pratjaharu i poprimate znaajke stabilne, smirene kornjae. Meditacija na kornjainu akru 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih leda. Priekajte nekoliko minuta da vam se disanje ustali u prirodnom ritmu. 2. Zatvorite oi i usmjerite svijest u unutranjost svojega tijela. Postanite svjesni poloaja vae kornjaine akre u podruju gornjeg dijela sternuma (prsne kosti), tik iznad toke u kojoj se dunik razdvaja u bronhijalne cijevi . 3. Usmjeravajui svijest na mjesto na kojemu se nalazi kornjaina akra, svjesno usporite disanje. Potom mentalno promatrajte prolazak daha kroz kornjaino energetsko sredite. Ne inite nita drugo,samo odravajte to arite. Na taj nain "iskljuujete" svoja osjetila uspjenije nego da im naredite prestanak aktivnosti. 4. Kad god vam um odluta tijekom meditacije, jednostavno se usredotoite na dah u kornjainoj akri. 5. Nastojte meditirati najmanje dvadeset minuta dnevno te postupno produljujte vrijeme do etrdeset i pet minuta. Uz praksu ete uskoro poeti osjeati unutarnji mir i duboku emocionalnu stabilnost koja se pojavljuje kad su osjetila iskljuena, a kornjaina akra otvorena i uravnoteena.

estopoglavlje AKRA ANA SJEDITE MUDROSTI Ana ili eona akra esto se naziva i treim okom ili okom uma te ini zapovjedno sredite vaega suptilnog tijela. Ova akra ne upravlja samo osjetilima ve i svjesnim te podsvjesnim umom, a istodobno regulira i druge akre te njihove energetske kanale. Nalazi se tik iznad i izmeu obrva te ini zavrno sjecite triju glavnih nadija ili energetskih kanala. U njoj zavravaju ida (lijevi kanal) i pingala (desni kanal), a sredinja suumna nastavlja prema krunskoj akri i viim razinama svijesti. Drugo ime za ovu akru jest dnana-padma, "lotos koji daruje znanje". Meditacije iz. ovoga poglavlja daruju mudrost, jasnou vizije i pojaanu intuiciju, omoguujui vam da ponete opaati iri kontekst ivota. Razumijevatije ANE Ana akra upravlja vaim umom i vaim osjeajem vlastitog jastva. Premda, strogo gledano, nije povezana ni s jednim elementom, um bi se mogao smatrati elementom eone akre jer upravlja osjetilima i ivotnom energijom. Energija adne najjae djeluje na vau osobnost. Ova je akra sjedite vaega prosuivanja, vae emocionalne inteligencije te vaega shvaanja stvarnosti, razboritosti i mudrosti. S njom se povezuje est duhovnih "moi": neometana meditacija, savrena usredotoenost, sposobnost usmjeravanja nepodijeljene pozornosti, nadzor nad mislima, samadhi ili nadsvjesno stanje i postignue prosvjetljenja. Dok je vaa ana otvorena i uravnoteena, svijet promatrate bez prosuivanja te opaate sve to je u dosegu osjetila i sve to je izvan njihova dosega (ovo je sredite izvor intuicije i psihikog poimanja). Zasebni kanali ida i pingala utvreni su u sadanjem trenutku, ali u ovoj se akri njihove energije stapaju, a vi ulazite u podruje bezvremenosti pa moete uiti iz prolosti, prepoznavati sadanje smjerove te "vidjeti" i planirati budunost.

RAD S ENERGIJOM ANE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona vara mogu pruiti uvid kako blokirate vlastitu energiju adne te kako je uravnoteiti. Jesam li uglavnom sposoban vidjeti iri kontekst? Kako bih ga mogao bolje vidjeti? ujem li govor svojega ega? Jesu li moje srce i um usklaeni? Jesu li moji kriteriji previsoki? Ako nisu, bih li uz vie truda mogao postii vie? Kako bi ivot mogao biti bolji? Kako mogu raditi prema tom cilju? Ako je protok energije kroz vau anu zdrav, um vam je usredotoen i blagoslovljeni ste ivom, ali discipliniranom matom. Vjerojatno ste karizmatini, iznimno intuitivni, nevezani uz materijalnu imovinu i moda skloni psihikim pojavama. Ako je energija vae adne preslaba, moda vam nedostaje disciplina i sposobnost unutarnje vizije, pamenje vam je slabo, plaite se uspjeha, loe komunicirate i/ili ne shvaate suptilne signale, to stvara sklonost postavljanju preniskih ciljeva i kriterija. S druge strane, ako je energija vae adne prejaka, mogli biste biti nesposobni povezivati se s vlastitom intuicijom i vjerovati joj. Neki ljudi to nadoknaduju dogmatinou, pravednikim stavom, autoritarnou i arogancijom ili pretjeranom intelektualnou i racionalnou. Takvi ljudi iskazuju preobilnu energiju "glave", ali su manjkavi u "srcu" jer su iscrpili zalihe energije niih akri, podiui je previsoko. To je kodljivo jer adna iziskuje potporu stabilnih niih akri. Sreom, zdrava adna potie uravnoteenje niih akri. tovie, mnogi jogiji rad na akrama zbog toga zapoinju s eonim sreditem tu je akru ujedno najlake pobuditi, esto pomae u otvaranju drugih akri, a kad se otvori, spreava negativne posljedice neravnotee u drugim akrama. U vaemu fizikom tijelu adna upravlja oima, uima, nosom i bazom lubanje. Energetska neravnotea esto moe biti uzrokom problema s vidom, glavobolja, migrena i vrtoglavice, a moe imati ulogu i u zbunjenosti, slabom pamenju, nesanici te akutnoj upali sinusa. Radom s energijom adne pojaavate svoju intuiciju i stjeete jasnije vienje vlastite ivotne svrhe. Vjerojatno ete postati kreativniji, razviti sposobnost simbolikog razmiljanja te nalaziti nove naine shvaanja svijeta. Na taj se nain probijate kroz Rudra granthi, energetski vor

egosvijesti i intelektualnog ponosa i pribliavate se konanom cilju: kozmikoj svijesti. Meditacija na jantru: POVEZIVANJE S EONOM AKROM Vizualizacija slike ili jantre adne (vidi desno) omoguuje vam shvatiti kako se u njoj sjedinjuju glavne struje vaega energetskog tijela. Pritom poinjete povezivati njihove komplementarne energije u svojemu tijelu i umu, a simbol toga sjedinjavanja je Ardhanarivara, indijsko boanstvo koje upravlja ovom akrom. Taj napola muki, napola enski lik predstavlja sjedinjenje suprotnih znaajki glavnih nadija. Meditacija na jantru 1. Nizak stoli prekrijte istom tkaninom te na nju postavite ilustraciju akre sa sljedee stranice, poduprtu tako da se nalazi malo ispod razine vaih oiju dok sjedite. Zapalite svijeu i kakav miris. 2. Udobno sjednite uspravnih leda, po mogunosti prekrienih nogu. Deset do dvadeset puta duboko udahnite i izdahnite; pustite da vam se dah smiri. 3. Najprije steknite opi dojam o slici. Simboli veine akri nalikuju na lotosov cvijet, ali ovaj je drugaiji. Opazite kako njegov prikaz blistave energije sadri sjajan bijeli krug s po jednom isto bijelom laticom sa svake strane. Razmislite o tome kako latice predstavljaju suprotne, ali komplementarne energije Sive (muke, pasivne energije) i Sakti (enske, aktivne energije) u vaemu tijelu, koje su ovdje prikazane muko-enskim likom. Razmislite o tome kako se dva glavna nadija, ida i pingala, sjedinjuju u vaoj eonoj akri. 4. Usredotoite se na sredinji krug. Sanskrtsko slovo predstavlja OM, mantra eone akre. Ta sveta jednoslona rije simbolizira apsolutnu svijest. 5. Zatim moete prijei na pojanje mantre OM. U meditaciji na ovu jantru svakodnevno provedite barem dvadeset minuta. Napredovanje Nakon nekoliko mjeseci meditiranja na ovu jantru opaate da je vaa usredotoenost toliko ojaala da je produbila vau intuiciju i empatiju s

drugima. Tada, umjesto meditacije na jantru, sjednite zatvorenih oiju, usredotoite se na eonu akru i vizualizirajte sliku izmeu svojih obrva najmanje trideset minuta. Postizanje unutarnje tiine: SMIRIVANJE UMA Va um upravlja vaim osjetilima i pranom u tijelu. Meutim, ako je um nemiran, neprestano vas preplavljuju valovi misli, osjeta i udnji: neprestana struja mogunosti vjerojatno privlai vau svijest, naruavajui va unutarnji mir. Um se u jogikoj filozofiji esto usporeuje s jezerom ili oceanom. Ako je miran, nita ne uzburkava mulj ili pijesak na dnu i nema valova koji bi naruavali jasnou vizije. Slino tome, kad vae misli potonu u jezero ili ocean vaega uma, osjeate mir i doivljavate jasnou. Vizualizacija jezera uma na sljedeoj stranici pomae doivjeti takav mir. Vizualizacija jezera uma 1. Sjednite u udoban poloaj za mcditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih leda. Zatvorite oi. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite, a zatim dopustite da vam se disanje ustali u polaganom, prirodnom ritmu. 2. Usredotoite se na eonu akru i zamislite svoj um kao jezero. Isprva biste mogli vidjeti valove na povrini jezera uma. To su vae misli i pitanja kojima se trenutano bavite. 3. Potom zamislite da je netko u vodu bacio velik, prelijep dijamant. Blago pokuajte vidjeti kako taj dragulj blista na dnu jezera. Budete li se naprezali ili ako ponete misliti, uzburkat ete vodu koja e se zamutiti pa neete vidjeti dijamant. Kad god se misli pojave, ne pokuavajte ih otjerati tako ete ih samo potaknuti da se vrate jo snanije. Umjesto toga pokuajte se blago i potpuno usredotoiti na pokuaj da vidite dijamant. 4. Usporite disanje i pustite da se ujednai. Va um, tijesno povezan s disanjem, odgovorit e smirivanjem, valii e se polako smirivati kako biste napokon jasno vidjeli dijamant. 5. Zadravajui predodbu dijamanta, opazite kako vam smirivanje uma i usredotoenost na dragulj donose tih, dubok unutarnji mir. Pustite da predodba dijamanta izblijedi i dopustite da vas tiina obavije tako

to ete sva osjetila usredotoiti na nju. Zamislite da moete vidjeti, onjuiti i dodirnuti tiinu. Posrijedi je mir koji "nadilazi svaki razum", o kojemu govore Biblija i drugi duhovni spisi. 6.Nastavite meditirati na taj nain barem dvadeset minuta. Potom protegnite noge i nekoliko minuta sjedite u tiini, u osjetu unutarnjeg mira. Pokuajte zadrati tu svijest kad se vratite svakodnevnom ivotu. S praksom postupno produljujte vrijeme meditacije na etrdeset i pet minuta. Tratak: PROMATRANJE SVIJEE Tratak, ili "usredotoen pogled" odlian je oblik meditacije za ienje i jaanje adne. Kao u vjebi opisanoj na sljedeoj stranici, najee se izvodi tako to se neko vrijeme netremice gleda u plamen svijee. Meutim, za arite trataka moete izabrati i vizualnu predodbu koja se izrazito istie na pozadini, kao to je crna toka na bijelom zidu, no moete se zagledati i u vrh vlastitog nosa ili okrenuti oi prema gore, prema prostoru izmeu obrva (vidi str. 1 39). S mentalnog stajalita, ova vjeba potie intenzivnu usredotoenost. Tjelesne dobrobiti gledanja u jednu toku obuhvaaju jaanje onih miia i ivanih sredita u elu. A kad obuzdate refleks treptanja, oi vam zasuze, to proiuje oi, suzne kanale i sinuse. Prije no to zaponete s tratak meditacijom opisanom na sljedeoj stranici, postavite svijeu na udaljenost ruke, moda na stolac ili na nizak stoli pred sobom. Svijea bi vam trebala biti u razini oiju dok sjedite. Zapalite svijeu,a zatim ugasite sva elektrina svjetla ili navucite zavjese kako biste zamraili sobu. Prije meditacije provjerite da u prostoriji nema propuha; plamen mora ostati miran, ne smije treperiti. Tratak meditacija 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu, pred svijeu. Uspravite kraljenicu i glavu te opustite tijelo. Lagano spojene ruke poloite u krilo. 2. Otvorite oi i zagledajte se u plamen, nastojei ne trepnuti. Usredotoite se na miie lica i oiju kako biste ustanovili jesu li napeti i svjesno ih opustite. Pazite da ne ponete gledati "u kri" i da ne izgubite

arite (znat ete da se to dogodilo ako vidite vie slika). Zagledajte se duboko u plamen. Opazite nekoliko krugova razliitih boja. Promatrajte ih otprilike jednu minutu. 3. Potom blago zatvorite oi. Opustite one miie i vizualizirajte plamen koji ste gledali. Opazite ga unutarnjim okom. Nemojte se usredotoiti na "fiziku" predodbu plamena koja ostane neko vrijeme nakon stimulacije onog ivca jakom svjetlou. Umjesto toga stvorite mentalnu predodbu plamena, ukljuujui svjetlosne prstenove razliitih boja. Jednu minutu zadrite mentalnu predodbu svijee u toki izmeu obrva kako biste ojaali akru. 4. Ponovite drugi i trei korak, ali ovaj put u drugom koraku drite oi otvorenima tri minute. Kad potom u treem koraku zatvorite oi,sjedite dvadeset do trideset minuta, potpuno usredotoeni na predodbu svijee. S praksom postupno produljujte vrijeme gledanja u svijeu u drugom koraku na pet pa ak deset minuta. Naini rada s ENERGIJOM ANE Sljedee metode potiu jaanje usredotoenosti i ienje ustajale energije u eonoj akri. Pomae i ienje od drugih energija kupanjem ili pranjem ruku i umivanjem prije meditacije. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije posta ili uporabe eterinih ulja posavjetujte se sa strunom osobom. Indijski sveti prahovi Tri praha tradicionalno se nanose na tree oko kako bi se poboljala meditacija. Moete ih kupiti u specijaliziranim prodavaonicama ili preko interneta. VIBHUTI, sveti prah, predstavlja destruktivnu stranu boanskoga i oslobaa vas negativnosti. Nakon umivanja preko ela povucite tri crte (s desna na lijevo) srednjim, prstenjakom i malim prstom desne ruke. CHANDANA, rashlaujua pasta od sanalovine, predstavlja uravnoteujuu stranu boanske svijesti. Nakon nanoenja vibhutija desnim prstenjakom dodajte toku ove paste kako biste uravnoteili protok u ani. KUMKUM, cvijee u prahu, predstavlja stvaralaku stranu univerzuma.

Nakon nanoenja vibhutija i chanane desnim prstenjakom dodajte toku kumkuma za stimuliranje eone akre. Cvjetne esencije Prije meditacije stavite etiri kapi pod jezik (ili ih popijte s voom). PAVITINA usredotouje svijest; potie procjenu sadanjosti. MUKATNA KADULJA uklanja blokade koje sputavaju intuiciju; usmjerava vau viziju. PETUNIJA razvija udivljenje; potie vas na kretanje prema vaim snovima. Eterina ulja Za kupku prije meditacije pomijeajte tri do pet kapi ulja s jednom liicom ulja sjemena mrkve i izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. LIMUN osvjeava i isti energiju adne. BOROVICA razbistruje unutarnji vid; oslobaa um sumnje u sebe. RUMARIN vas povezuje s duhovnim istinama; titi od negativnosti, razbistruje misli. SANDAL rashlauje emocije, smiruje um, obuzdava sklonost pretjeranom analiziranju. LAVANDA usklauje ovu akru s drugim akrama. Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite pokraj akre ili ih jednostavno drite prije meditacije. AMETIST podie energiju u via podruja; tjeskobu i zbunjenost zamjenjuje smirenou i jasnoom; nosite ga kako biste se povezali s intuicijom. TIGROVO OKO jaa povezanost krunske i korijenske akre; premaite ga dvjema kapima eterinog ulja tamjana. TIRKIZ pojaava psihike veze; jaa i usklauje naije, akre i energetska polja tijela; stavite ga na elo.

Mirisi SMOLA TAMJANA produbljuje i usporava disanje, razbistruje um, uvodi u meditativno stanje. Palite je na ugljenu. SAN DAL razbistruje i usredotouje um. Post Suzdravanje od hrane oslobaa tijelo i um za usredotoenost na duhovna pitanja. Ako vam je teko postiti otprilike jedan dan samo na vodi, pijte samo vone sokove ili jedite sono voe (ali izbjegavajte krobom bogate banane.) JOGA ASANE ZA ENERGIJU ANE Kad steknete samopouzdanje, postupno svladavajte praksu ardha sirasane (nepotpun stoj na glavi). Osobito pazite na rasporeivanje tjelesne teine na laktove, a ne na glavu ili vrat. Budui da je ana podruje uma, pozitivne umne igre poput krialjki i sudoku slagalica korisne su za jaanje energije adne. Ardha sirasana: nepotpun stoj na glavi Prvi stadij Sjednite na pete i rukama uhvatite laktove ispred tijela. Potom ruke spustite na tlo pred sobom, pustite laktove i isprepletite prste kako bi laktovi i ake inili oblik tronoca. Drugi stadij Stavite glavu na pod tako da se stranjim dijelom lubanje upirete u isprepletene prste. Polako izravnajte koljena, a potom nainite nekoliko koraka naprijed sve dok vam kukovi ne budu u ravnini s glavom. Na trei stadij prijeite tek kad se u ovom poloaju budete osjeali posve udobno. Trei stadij Savinite koljena, ali pazite da vam se kukovi ne spuste, a potom podignite stopala prema stranjici, drei koljena savijenim. Ne trzajte

se i ne izvodite nagle pokrete: polako uite u poloaj. Ukupno vrijeme zadravanja u ovom poloaju nastojte postupno poveati do tri minute, uz duboko disanje i usredotoenost na toku izmeu obrva. Polako se spustite i odmarajte nekoliko minuta, drei glavu na podu. Sporedne akre: AKRA SOMA Tik iznad nepca nalazi se sporedna akra poznata kao soma ili indu. To energetsko sredite povezano je sa spokojnom energijom Mjeseca, a meditacija na ovu akru oslobaa od tjeskobe i napetosti, rashlauje gnjev i donosi doivljaj smirena zadovoljstva. Rad s ovom akrom donosi i mo nadziranja elemenata povezanih s drugim akrama. Soma se stimulira udisanjem kroz lijevu nosnicu ili nasagra dritijem (promatranjem nosa) vidi sljedeu stranicu. Mogue ju je locirati usmjeravanjem pozornosti prema toki tik ispod unutarnjeg luka lijeve obrve. Vizualizirajte je na tom mjestu kao prozraan, snjenobijeli lotos sa esnaest latica. Ta se akra smatra izvorom "boanskog nektara" besmrtnosti koji moe isprati neist. Smatra se da taj energetski nektar VIPARITA KARANI: OBRNUTI POLOAJ Podizanjem donjeg dijela tijela iznad gornjeg energetski "nektar" zadrava se u gornjim akrama pa tijelo ostaje mlado. Izvodite samo ujutro. 1. Leei na leima, spojite noge te ih zajedno podignite tako da budu pod pravim kutom u odnosu na pod. Rukama poduprite stranjicu i podignite tijelo tako da su vam noge iznad glave; tjelesnu teinu oslonite na laktove. 2. Zadrite poloaj dvije do tri minute pazei da vam glava, ramena i nadlaktice ostanu u dodiru s tlom. Spustite se polako i paljivo. istjee iz "pilje" ili upljine izmeu modanih polutki. Taj nektar mladosti uglavnom tee kroz somu i druga, nia energetska sredita dok ne stigne do solarnog pleksusa, gdje ga, naalost, "spali" vatra manipure. Zbog toga se vaa mladenaka energija neprestano rasipa. Jedan od najboljih naina spreavanja toga silaznoga gubitka energije jest izvoenje okrepljujuega joga poloaja viparita karani (obrnuti poloaj; vidi okvir na prethodnoj stranici). U nekoliko starih jogikih spisa pie

da ete, uspijete li zaustaviti silazni tok boanskog nektara, ostati vjeno mladi te puni ivotne snage i izdrljivosti. Takve je tvrdnje vjerojatno najbolje shvatiti simboliki. Stimuliranje some pogledom 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, uspravnih leda i glave. Poluzatvorenih oiju zagledajte se u vrh vlastitog nosa. To se naziva promatranjem nosa (nasagra driti).Isprva gledajte samo deset sekundi, a zatim zatvorite i opustite oi. S vremenom postupno produljujte vrijeme gledanja do jedne minute, ali samo ako vam se oi ne napreu. 2. Kad postanete sposobni promatrati nos bez napetosti, pokuajte izvesti promatranje ela (bhrumadhja driti) tako to ete gledati prema sredini vlastitog ela, a kapci bi vam pritom trebali biti to vie zatvoreni. Zadrite deset sekundi, a zatim odmorite oi. Vrijeme postupno moete produljiti do jedne minute, ali se dulje izvoenje ne preporuuje. Ovu je vjebu uputno izvoditi s uiteljem. Sedmopoglavlje AKRA SAHASRARA MISTINO SREDITE S onu stranu uma i intelekta, iznad svih svjetovnih aktivnosti i svijesti o vanjskoj pojavnosti, nalazi se razina bezvremenog postojanja. To je podruje, na sanskrtu poznato kao sahasrara, podruje krunske akre, lotosa s tisuu latica na tjemenu, koje vau individualnu svijest povezuje s beskonanom svijeu. Sahasrara akra smatra se najviom od sedam glavnih akri te ulazom u energiju samoga univerzuma. Posrijedi je energetski put koji vas vodi od svjetovnog vienja ivota prema boanskome, kolektivnom nesvjesnom i apsolutnoj slobodi. To su vae ljestve prema besmrtnosti. Svrha meditacije na krunsku akru jest ostvarenje apsolutne potpunosti (Brahman) jogija, kao i vizije praznine (unja) budizma.

Razumijevanje SAHASRARE Krunska akra je ulaz kojim prana, ili ivotna sila, ulazi u va sustav akri. U nerazvijenom stanju ta akra nije vea ni sjajnija od preostalih est glavnih energetskih sredita. Ali, potpuno probuena ini "mistino sredite" i najvelianstveniju akru koju moemo usporediti s istodobnim sjajem tisuu sunaca na nebu. Neogranienu potencijalnu energiju, koja je latentna u vaoj korijenskoj akri, dosljednim je trudom mogue potpuno ostvariti u krunskoj akri. Indijska mitologija obuhvaa predodbu zmijske sile kundalini koja se po buenju uspinje kroz razliite stadije svijesti, do krunske akre, pretvarajui se u zmiju Seshu s tisuu glava. Tada se raspruje vaa iluzija da ste odvojeni od ostatka univerzuma. Krunska akra je vaa energetska poveznica s oitovanjima stvarnosti s onu stranu dimenzija svakodnevnog ivota. Kad se otvori, postajete svjesniji svoje multidimenzionalne prirode. Stoje energija vae sahasrare uravnoteenija, to je jaa vaa veza s boanskom svijeu, u kojem je god obliku poimate kao majku Boginju ili oca Boga, ili kao Vrhovnu Stvarnost. Kad se krunska akra otvori, doima se da njezina energija obavija glavu. Taj blistavi sjaj prikazuje se kao aureola na prikazima boanstava, svetaca i anela, a moda je ak i nadahnue za vladarsku krunu koja simbolizira potpuno otvorenu i aktivnu krunsku akru te govori da vladar vlada uz Boju milost. Ako ste medu rijetkima koji kad poele mogu pristupiti energiji svoje krunske akre, osjeaj radosti postat e sastavni dio vaega svakodnevnog ivota. Primat ete smjernice iz viih izvora i privlait e vas mistina uenja. Duhovnost nee biti posredovana formaliziranom dogmom, ve e postati spontano unutarnje iskustvo. Mogli biste biti vizionar ili bi vas drugi ak mogli smatrati udotvorcem, sposobnim prekoraiti zakone prirode te proniknuti u ustrojstvo nesvjesnog i podsvjesnog uma. Meutim, neusklaena krunska akra moe prouzroiti pretjeranu samoivost i ogranieno shvaanje, to oteava povezivanje s ljudima i sa svijetom koji vas okruuje. Ljudi s neravnoteom u ovoj akri mogu posjedovati vrlo malo energije ili njihova energija moe kruiti samo niim akrama, usmjerena materijalistikim ciljevima. Energetske blokade u krunskoj akri ine vas neprijemivim za silazni tok energije iz viih izvora te za uzlazni tok energije iz niih akri. Ako je krunska

akra ak i djelomino blokirana, izostaje udivljenje prema udesnom univerzumu, a kreativnosti nedostaje nadahnue. Ljudi kojima je energija sahasrare potpuno blokirana mogu biti nesposobni vidjeti dalje od svjetovnoga, potpuno materijalistiki usmjereni ili ih ak mogu privui ekstremistike skupine. Meditacija na krunsku akru donosi intuitivno znanje, duboko razumijevanje, snanu duhovnost i osjeaj dubokog potovanja. Omoguuje vam povezati se s drugim razinama postojanja te uvidjeti boansku medupovezanost svih oblika ivota. RAD S ENERGIJOM SAHASRARE Izvodei meditacije iz ovoga poglavlja, postavite si sljedea pitanja. Ona vam mogu pomoi u stvaranju uvida kako blokirate vlastitu energiju sahasrare te kako biste je mogli uravnoteiti. udim li za imovinom i ulnim uicima/' Kako se mogu osloboditi tih udnji? Vjerujem li vlastitoj intuiciji? Kuko se mogu vie otvoriti prema njoj? to bi mi pomoglo doivjeti svijet kao oitovanje boanskoga? Tko sam, ako nisam ogranien ovim tijelom i ovim umom ? Meditacija elemenata: RASTVARANJE ELEMENATA Vae fiziko tijelo sastoji se od pet elemenata koji ine univerzum: zemlja, voda, vatra, zrak i eter (ili prostor). Iluzija te "stvarnosti" stranici, poznatoj kao laja intana (stapanje mikrokozmosa s makrokozmosom), zamiljate kako se svaki od tih materijalnih elemenata rastvara i stapa sa svojim suptilnijim susjedom pa, primjerice, voda isparava u vatri. To vam omoguuje prekoraiti svjetovno iskustvo i shvatiti vlastitu povezanost s univerzalnom svijeu. Vjebu zapoinjete usredotoenjem na najvri element, zemlju, u korijenskoj akri, i vizualizirate kako se otapa u vodi. Voda, element sakralne akre, potom isparava u vatri; vatra akre solarnog pleksusa stapa se sa zrakom; zrak srane akre raspruje se u eter; eter grlene akre stapa se s umom eone akre; i, naposljetku, um se stapa s apsolutnom svijeu krunske akre. Posrijedi je suprotan proces procesu nastanka Zemlje. Prije no to je na planet postao vrst, bio je teku (nalik na otopljenu vulkansku lavu).

Prije tekuine bio je "vatra", poput Sunca. Prije "vatre" bio je vrtlog plinova (zraka). Plinovi su prije oitovanja postojali u praiskonskom prostoru koji je proizaao iz vrhovnoga uma a to je bila ista svijest. Prije no to zaponete s meditacijom opisanom na sljedeoj stranici, pokuajte upamtiti afirmacije. Ako vam je to teko, zamolite nekoga da vam ih ita tijekom prve meditacije ili snimite upute te ih sluajte dok meditirate. Ograniava va duh pa stoga u meditaciji opisanoj na sljedeoj Meditacija laja intana 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih leda. Zatvorite oi i dopustite da vam se disanje staloi. 2. U glavi ponavljajte sljedee reenice, jednu po jednu: Ja nisam vrsta tvar korijenske akre. Vidim kako se zemlja otapa u vodi moje sakralne akre. Ja nisam tekua tvar. Voda isparava u vatri dok osjeam kako se energija uspinje u moju akru solarnog pleksusa. Ja nisam element vatre. Vatra se stapa sa zrakom dok se energija uspinje u moju sranu akru. Ja nisam plinovita tvar. Zrak se iri u prostoru dok se energija uspinje u moju grlenu akru. Ja nisam element etera. Eter je plod uma. Vidim kako se prostor ponovno stapa s mojim umom u mojoj eonoj akri. Umjesto da se poistovjeujem s ogranienom svijeu svojega individualnog uma, nastojim se poistovjetiti sa samim svemirom. Moj um proizlazi iz univerzalne svijesti. Opaam kako se ponovno stapa s univerzalnom svijeu u mojoj krunskoj akri. 3. Meditirajte dvadeset minuta dnevno, postupno produljujui vrijeme do etrdeset i pet minuta. Uz opetovanu praksu opazite da poinjete doivljavati meupovezanost svih dijelova i svih oblika ivota.

Meditacija na mantru: DRAGULJ U LOTOSU Svaka je akra povezana s odreenim zvukom "sjemenskom" rijeju ili nizom rijei koji odraava njezinu energiju. Mistinu energiju krunske akre najbolje predstavlja mantra OM MANI PADMI: HUM. Posrijedi je najee koritena budistika mantra. Da biste je koristili, ne morate proi posebnu inicijaciju s uiteljem i ne morate biti budist. Izgovaranjem mantre, naglas ili mentalno, prizivamo monu energiju koja u na odnos s univerzumom donosi suosjeanje i ljubav. Slino djeluje promatranje njezina tibetskog pisanog oblika (vidi dolje). U Tibetu je ta mantra urezana u kamenje, izrezbarena na molitvenim kotaima i ispisana na zastavama kako bi ak i vjetar nosio njezinu energiju u svijet. Meditacija dragulja u lotosu 1. Sjednite na pod, pred nizak stoli prekriven istom tkaninom te na nju stavite prikaz mantre s prethodne stranice tako da je dobro vidite. Prije poetka meditacije skinite naoale ili kontaktne lee. (Ako prikaz, mantre ne vidite dovoljno dobro, ispiite je veim slovima.) 2. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih leda. Dopustite da vam se disanje staloi u prirodnom ritmu. 3. Pogledajte mantru i proitajte je rije po rije. Kad doete do rijei PADMI, budite svjesni da znai "lotosov cvijet". Vizualizirajte sjajan bijeli lotos u vaemu krunskom sreditu. Taj cvijet navodno ima tisuu latica koje simboliziraju njegovu beskonanu prirodu. 4. Ponovno proitajte izraz, ali se ovaj put usredotoite na rije MANI, koja znai "dragulj". Zamislite svoje "vie jastvo" kao dragulj u lotosu. 5. Nekoliko puta naglas ponovite cijelu mantru. Zatim zatvorite oi i nekoliko je puta ponovite u glavi. 6. Dok je ponavljate, vizualizirajte sebe kako sjedite na blistavom lotosu, a bljetava svjetlost isijava iz. drugoga lotosa na vaem tjemenu. Usredotoite se na taj cvijet. 7. U glavi ponavljajte mantru dvadeset minuta ili due, vizualizirajui sjaj koji isijava iz svake stanice vaega tijela. Osjetite kako mantra oslobaa cijelo vae bie. Potom nekoliko puta duboko udahnite i

polako otvorite oi. Napredovanje Uz dosljednu praksu ove meditacije poet ete osjeati irenje i jai osjeaj ljubavi-dobrote prema sebi, kao i prema svim drugim biima. Ponavljanje mantre OM MANI PADME HUM oslobaa vas kako biste drugima mogli pomoi da se oslobode. KOZMIKI SAN Praksa joga nidre (kozmikog sna) uvodi u stanje svijesti izmeu budnosti i sna koje priprema vae tijelo za doivljavanje dubljih razina svijesti te va um ini osjetljivim na autosugestiju. Izaberite prostoriju u kojoj vas nita nee ometati i priguite svjetlost kako biste meditirali dvadeset do etrdeset minuta. Zamolite nekoga da vam polako ita upute ili ih snimite te sluajte dok meditirate. Joga nidra meditacija 1. Leite na lea i lagano zatvorite oi. Ruke poloite na tlo tako da su vam dlanovi okrenuti prema gore te opustite stopala i dopustite im da klonu na stranu. Obeajte sami sebi: "Neu zaspati, ostat u budan." 2. Razmislite o tome kakav smjer svoje budunosti elite. Primjerice, elite li pojaati svoje samopouzdanje? Artikulirajte odluku vezanu uz te ciljeve, pazei da bude kratka i pozitivna. Primjerice, vaa odluka mogla bi glasiti: "Bit u uspjean u svemu ega se prihvatim. " "Postii u savreno zdravlje. " "Probudit u svoj duhovni potencijal. " 3. Nekoliko puta duboko udahnite. Pri udisanju osjetite kako mir preplavljuje vae tijelo. Pri izdisanju osjetite kako napetost poputa. Budite osobito svjesni svojega daha izmeu pupka i grla. Tri puta samouvjereno ponovite svoju odluku. 4. Usmjeravajte pozornost na pojedine dijelove svojega tijela. Ostanite pozorni, ali ne pokuavajte se usredotoiti. Ponite s desnom stranom tijela: desni palac, kaiprst, srednji prst, prstenjak, mali prst, dlan, nadlanica, zapee, ruka, lakat, rame, pazuh, struk, kuk, bedro, koljeno, mii lista, strani.

5. Pozornost usmjerite na leda: lopatice, stranjicu, kraljenicu i cijelu 6. Budite svjesni svoje glave: ela, sljepoonica, obrva, kapaka, oiju, uiju, obraza, nosa, vrha nosa, usana, brade, grla. 7. Potom pozornost usmjerite na prsni ko, pupak, trbuh i cijelu prednju stranu tijela. Da biste otjerali san, ponovite: "Budan sam, vjebam joga nidru." 8. Budite svjesni kako vam zrak ulazi u nosnice te silazi niz grlo, u bronhijalne cijevi i plua. Potom promatrajte kako naputa vae tijelo. Time ste dovrili tjelesno oputanje. 9. Sada opustite svoje emocije. Sjetite se snanih osjeaja iz prolosti. Pokuajte ih ponovno proivjeti, a zatim ih pustite. 10. Osjetite lakou, kao da je vae tijelo od pamuka i lebdi. Potom osjetite teinu, kao da vam je tijelo od olova. 11. Budite svjesni svoje svijesti u unutarnjem svijetu. Ponovite odluku koju ste izabrali u drugom koraku, usredotoeni na krunsku akru. Otvorite oi, protegnite se i ustanite. Gleanj, peta, taban, gornji dio stopala i noni prsti. Ponovite na lijevoj stranju stranu tijela odjednom. Vizualizacija svjetlosti: BUENJE SVJETLOSTI Sahasrara obuhvaa sve boje i zato se oituje kao bijela svjetlost. Ujedno sjedinjuje sva osjetila, a s time dolazi duhovna povezanost s beskonanim. Cilj meditacije boanske svjetlosti, opisane na sljedeoj stranici, jest maksimalno upregnuti matu kako biste unutarnjim okom vidjeli bljetavu bijelu svjetiost koja se slijeva na vas. Tijekom meditacije potpuno usredotoeno vizualizirate otvaranje "tisuu latica" krunske akre kao to se cvijet polako budi na jutarnjoj svjetlosti. Neka boanska svjetlost, koja istjee iz latica, nesputano tee kroz vae tijelo. Ovu vjebu moete izvoditi sami ili u drutvu. OSVJETLJAVANJE PUTA DRUGIMA Ako poznajete osobu kojoj je potrebna pomo, emocionalna potpora ili iscjeljivanje, tijekom meditacije boanske svjetlosti, opisane na sljedeoj stranici, nemojte vizualizirati sebe, ve tu osobu. Promatrajte kako svjetlost ulazi kroz njezino tjeme i slijeva se kroz nju te izgovorite afirmacije u kojima ete svoje ime zamijeniti imenom te osobe: ".. .je obavijen i zatien boanskom svjetlou.

Ta svjetlost podrava i hrani cijelo njegovo bie. ... zauvijek ivi u svjetlosti. ...jaa usklaujui se s boanskom svjetlou. " Kad na taj nain blagoslovile voljenu osobu, prijatelja ili kolegu, zahvalite na mogunosti da dijelite svjetlost. Nekoliko puta duboko udahnite, a kad osjetite da ste spremni zavriti, otvorite oi i polako ustanite. Meditacija na boansku svjetlost 1. Sjednite u udoban poloaj za meditaciju, po mogunosti prekrienih nogu i uspravnih leda. Ako radite u skupini, sjednite u krug. 2. Poloite ruke u krilo, lijevu na desnu, dlanova okrenutih prema gore. To je mudra (poloaj ruku) za primanje energije. Zatvorite oi i priekajte da vae disanje uspori te postane ujednaeno. 3. Vizualizirajte lotos s mnotvom latica na svojemu tjemenu. Zamislite kako se njegove latice blago otvaraju i otkrivaju bljetavu svjetlost. Neka ta svjetlost potee u vas kroz vau krunsku akru. Izgovorite jednu od afirmacija navedenih u nastavku ili osmislite afirmaciju koja za vas ima dublje znaenje. Ako ste sami, rijei izgovorite tiho; u skupini biste ih mogli izgovoriti jednoglasno: "Boanska svjetlo:obavija i titi. Ta svjetlost podrava i hrani cijei moje bie. Zauvijek ivim u svjetlosti, jaam usklaujui se s boanskom svjetlou. " 4. Osjetite kako svjetlost tee niz vae tijelo. Uivajte u toplom sjaju dok vas svjetlost potpuno proima. Neka svaka stanica bude proet svjetlou i nadahnuem i neka svaki dio vae svijesti bude prosvijetljen. 5. Usredotoite osjetila na intenzivnost svjetlosti tako da je ne samo vidite ve i ujete te osjeate njezin miris, okus i dodir. Zamislite tu svjetlost kao oitovanje vaega vieg jastva, kao simbol mira koji izmie poimanju. 6.Osjetite da ste ist kanal svjetlosti: dopustite si jedinstvo s njom. U tom stanju jedinstva u vaoj bi se svijesti mogle pojaviti intuitivne misli i nadahnua. Budite zahvalni za te smjernice. 7. Nakon petnaest do dvadeset minuta nekoliko puta duboko udahnite i zatim otvorite oi.

Naini rada s ENERGIJOM SAHASRARE Sljedee tehnike, preuzete iz komplementarnih terapija, pogoduju meditaciji na krunsku akru. Esencija lotosa i eterino ulje lavande osobito su korisni za uravnoteenje i jaanje energije sahasrare. Ako ste trudni ili bolujete od kakve bolesti, prije uporabe eterinih ulja ili promjene prehrane posavjetujte se sa strunom osobom. Cvjetne esencije Stavite etiri kapi pod jezik (ili popijte s vodom) prije meditacije. VODOPIJA budi osjeaj jedinstva i meupovezanosti ivota. MAGNOLIJA pojaava unutarnje vienje koje vas potie na usklaivanje ivota s vaom najuzvienijom vizijom. LOTOS otvara vau krunsku akru za univerzalne istine; uzmite sedam kapi. DIVLJA MRKVA potie prijelaz u viu svijest. Eterina ulja Za kupku prije meditacije pomijeajte tri do pet kapi eterinog ulja s jednom liicom ulja sjemena mrkve te izlijte pod mlaz tekue vode dok punite kadu. BRAMANSKO AJURVEDSKO ULJE umiruje i pomlauje um; regulira protok energije u krunskoj akri. TAMJAN smiruje i povezuje sahasraru i muladharu, pomaui vam vibrirati na tjelesnoj i duhovnoj razini. LAVANDA smiruje, omoguujui postizanje dubljih meditativnih stanja; potie uklapanje duhovnosti u svakodnevni ivot. AJURVEDSKO ULJE HINA zagrijava; krijepi te jaa tijelo i um, uspostavlja mentalnu jasnou i pomae u otkrivanju psihikih znaajki. NARD vas povezuje s vjenim dijelom vas koji je izvan materijalnog svijeta (to je indijsko ulje boanskog pomazanja). APSOLUT LISTA LJUBICE olakava energetsku preobrazbu u via podruja svijesti. NEROLI vas usmjerava prema najviim tenjama; isti energiju

sahasrare; ponovno vas povezuje s intuicijom. Kristali, drago i poludrago kamenje Nosite ih kao nakit, stavite blizu kraljenice ili ih jednostavno drite u ruci prije meditacije. AMETIST budi duhovnost i mudrost; za osobitu snagu premaite ga s 12 kapi eterinog ulja lavande; kamen postavite blizu akre. RUIASTI KALCIT djeluje kao duhovno pojaalo; oznaava nadu. CITRIN razveseljava poput zlatne zrake nade; premaite ga jednom ili dvjema kapima eterinog ulja sandala kako biste se povezali sa svojim viim jastvom i privukli obilje. Mirisi SANDAL vas uzdie u vie stanje svijesti. CEDAR donosi jasnou uma i poboljava raspoloenje; natopite jednom kapi ulja kadulje (Salvia officinalis) kako biste povezali krunsku i korijensku akru. SMOLA TAMJANA pojaava vau sposobnost povezivanja s boanskim; posjeduje zatitna svojstva. Palite je na ugljenu. SMOLA MIRE produbljuje molitvu i meditaciju; usmjerava vas prema dubljim duhovnim povezanostima. Palite je na ugljenu. SMOLA KOPALA titi i produbljuje duhovnost. Palite je na ugljenu. Vegetarijanska hrana Kad radite s ovom akrom, najbolja je ista, lagana vegetarijanska prehrana. JOGA ASANE ZA ENERGIJU SAHASRARE Sirasana (stoj na glavi), poloaj koji mnogi smatraju vrhuncem hatha joge, stimulira sahasraru, energetsko sredite na tjemenu, te na taj nain pojaava jasnou vizije i intuicije. Kad osjetite da ste spremni, prijeite s djelominog stoja na glavi na potpuni poloaj prikazan ovdje. Pazite da tjelesnu teinu nikada ne oslonite na glavu i ramena.

Sirasana: stoj na glavi Prvi stadij Sjednite na pete i rukama uhvatite laktove ispred tijela. Potom ruke spustite na tlo. Pustite laktove i isprepletite prste kako biste dobili oblik tronoca. Drugi stadij Stavite glavu na pod tako da stranjim dijelom lubanje upirete u isprepletene prste. Polako izravnajte koljena, a potom nainite nekoliko koraka naprijed sve dok vam kukovi ne budu u ravnini s glavom. Trei stadij Savinite koljena, ali pazite da vam se kukovi ne spuste. Podignite stopala prema stranjici, drei koljena savijenim. Ne trzajte se i ne izvodite nagle pokrete: polako uite u poloaj. etvrti stadij Drei koljena savijenim, polako ih podignite prema stropu. Peti stadij Polako izravnajte noge, podiui stopala sve dok potpuno ne izravnate tijelo. Isprva poloaj zadrite trideset sekundi, te vrijeme postupno produljujte do tri minute. Dok ste u poloaju, pazite da vam je tjelesna teina ravnomjerno rasporeena na oba lakta, duboko diite i usredotoite se na krunsku akru. Polako se spustite i odmarajte se tri minute drei glavu na podu. Opazite koliko se smireno osjeate. JOGA ASANE ZA ENERGIJU SAHASRARE Sirasana (stoj na glavi), poloaj koji mnogi smatraju vrhuncem hatha joge, stimulira sahasraru, energetsko sredite na tjemenu, te na taj nain pojaava jasnou vizije i intuicije. Kad osjetite da ste spremni, prijeite s djelominog stoja na glavi, na potpuni poloaj prikazan ovdje. Pazite da tjelesnu teinu nikada ne oslonite na glavu i ramena.

Sirasana: stoj na glavi Prvi stadij Sjednite na pete i rukama uhvatite laktove ispred tijela. Potom ruke spustite na tlo. Pustite laktove i isprepletite prste kako biste dobili oblik tronoca. Drugi stadij Stavite glavu na pod tako da stranjim dijelom lubanje upirete u isprepletene prste. Polako izravnajte koljena, a potom nainite nekoliko koraka naprijed sve dok vam kukovi ne budu u ravnini s glavom. Trei stadij Savinite koljena, ali pazite da vam se kukovi ne spuste. Podignite stopala prema stranjici, drei koljena savijenim. Ne trzajte se i ne izvodite nagle pokrete: polako uite u poloaj. etvrti stadij Drei koljena savijenim, polako ih podignite prema stropu. Peti stadij Polako izravnajte noge, podiui stopala sve dok potpuno ne izravnate tijelo. Isprva poloaj zadrite trideset sekundi, te vrijeme postupno produljujte do tri minute. Dok ste u poloaju, pazite da vam je tjelesna teina ravnomjerno rasporeena na oba lakta, duboko diite i usredotoite se na krunsku akru. Polako se spustite i odmarajte se tri minute drei glavu na podu. Opazite koliko se smireno osjeate.